2009 az épülõ Újfehértó éve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2009 az épülõ Újfehértó éve"

Átírás

1 Újfehértó áros Önkormányzatának lapja I. évfolyam. szám 00. december 0. Agrárhírek A JÁNLÓ. oldal Télköszöntõ növendékhangverseny Ünnepi miserend Ünnepi programajánló. oldal Beszámoló a olgármesteri ivatal 00. évi tevékenységérõl.. oldal éradókat köszöntöttek Nem vagyunk egyformák.... oldal Cukorbetegek Újfehértói Egyesület elmúlt egy éve 0 éves az Újfehértói Nyugdíjas Egyesület. oldal Újfehértó 00 Naptár.. oldal Települések fejlõdése összefogással retettel és elfogadással 0. oldal Újjáalakult a városi fúvószenekar Advent az óvodában. oldal Tájékoztató a vállalkozók részére Civil szervezetek és egyházak támogatása. oldal Okmányirodai tájékoztató. oldal áltozik a víz- és csatornadíj Ingatlanok kalapács alatt. oldal Ahol a Mikulás megtalálta házát Sose sajnáld azt az idõt. oldal 00 az épülõ Újfehértó éve Tisztelt Újfehértói olgárok! Év vége közeledik, ilyenkor rendre átgondoljuk, milyen esztendõt is tudhatunk magunk mögött, elhatározott céljainkat mennyire sikerült megvalósítanunk, hogyan küzdöttük le nehézségeinket, számot adunk munkánkról, örömeinkrõl, ugyanakkor átgondoljuk az elõttünk álló esztendõ terveit is. Egy évvel ezelõtt a 00-es esztendõrõl úgy beszéltünk, mint a város gazdálkodásának stabilizálása esztendejérõl, most, az esztendõ végéhez közeledvén, a 00- as évet úgy gondolom bátran minõsíthetjük a fejlesztések elõkészítése, a forrásszerzés esztendejének. Az Önök számára talán kevésbé látható szakértõi munkával folytattuk fejlesztési projektjeink elõkészítését, építési engedélyekhez jutottunk, tucatszámra nyújtottuk be támogatási pályázatainkat, és hála istennek, számosat támogatásra méltónak találtak. Ezekrõl folyamatosan hírt adtunk Önök felé, most, az esztendõ végén mégis bemutatunk Önöknek egy összesítõ táblázatot arról a sok száz millió forintról, amelyet az idén támogatásként megnyertünk, és amelyek megalapozzák, hogy a tél elmúltával Újfehértó városa szinte építési területté váljon, az építkezések az Önök számára is látható módon meginduljanak. öszönetet mondok mindazoknak, akik a pályázatok, fejlesztési projektek elõkészítésében és menedzselésében szerepet vállaltak, az õ kiváló szakmai munkájuk adott biztos alapot pályázatos sikereinknek. Az elõkészítés esztendejében azért már látványos fejlesztésekre is futotta, megújult a fõtér, a temetõ, a futballpálya, járda és útburkolatok épültek, szebbé, virágosabbá vált városunk. öszönet illeti mindazokat, akik ennek a munkának aktív részesei voltak, vállalkozóknak, civil közösségeknek, valamennyi újfehértói polgárnak, akik valamit is hozzátettek városunk gyarapodásához. És köszönet azoknak is, akik A képviselõ-testület nevében: Banka Attila Buczkó Ágnes Budai János Elek László Gyermánné Szabó atalin Juhász Istvánné ovács Sándor Molnárné Mészáros Ágnes Nagy József Nagy Sándor uhola Józsefné uskás László Ricska Zsolt Suhaj István Szabóné Belme Ildikó Szilágyi Antalné Tóth András (polgm.) Tóth János tûrték, hogy a számukra jól megszokott körülményeken néha kicsit talán erõszakosan változtatni próbáltunk, nemegyszer apróbb-nagyobb bosszúságot okozva többeknek. öszönjük a kritikusoknak is, hiszen az õ véleményük is sokat segített abban, hogy megtaláljuk a város közössége számára de nem mindenki számára megfelelõ optimális megoldásokat. isszük azt, hogy döntéseink, cselekedeteink a város javát szolgálták, igyekeztünk ennek érdekében dolgozni. Az elvégzett munka után most teljenek napjaink a karácsonyi készülõdés jegyében, a munka zaját váltsa fel a család nyugalma, az együtt ünneplés, az erõgyûjtés a következõ esztendõ kihívásaira, a környezetünk, a kormányzati intézkedések által generált, sokakat nehéz, néha kilátástalannak tûnõ helyzetbe hozó megpróbáltatások közös leküzdésére. észüljünk az épülõ Újfehértó évére, mert a 00-es esztendõ meghatározó év lesz Újfehértó jövõje számára. És az építés mellett folytassuk új tervek kidolgozásával, hiszen a jövõ évekre, a jövõ generációkra is gondolnunk kell, folytassuk a finanszírozási háttér megteremtésével, hiszen a szép álmok enélkül, bizony csak álmok maradnak, bármily szépek, vonzóak is azok. ívánom, hogy találjuk meg mindannyian helyünket ebben a közös munkában, higgyünk benne, hogy egyéni boldogulásunkat alapvetõen meghatározza közösségünk boldogulása. Áldott békés karácsonyt, boldog új esztendõt kívánok Önöknek! E békességre szükségünk lesz jövõre is, enélkül nem lehetünk sikeresek. Tóth András polgármester

2 . oldal ÜNNESÉGE 00. december 0., szombat Gálaest a fogyatékosokért 00. december 0-én az ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyógypedagógiai és ciális lgáltató özpontja jótékonysági gálaestet rendezett, melynek bevételét a fogyatékos gyermekek és fiatalok javára fordítják majd. A helyszín Újfehértón, a Zajti Ferenc Mûvelõdési özpont volt. A rendezvény a fõszervezõje, Lõwné Szarka Judit megnyitójával, s az ÉFOÉSZ indulójával kezdõdött, majd Újfehértó polgármestere, Tóth András és az ÉFOÉSZ elnöke, Tornai Ottóné mondtak beszédet. Tóth András beszédében elmondta, hogy az önkormányzat igyekszik mindenben segíteni és támogatni a szervezetet. Az est további részében az Eszterlánc Mazsorettcsoportot, a Tenger Tánc Néptánc Egyesületet, az Újfehértói Fúvósok ulturális Egyesületét, a Fires Tánc Együttest, és további más zenei produkciókat láthatott és halhatott a közönség. Zárásként az Újfehértói Napközi Otthon acsirta Zenekara közösen énekelt, amely tükrözte a közöttük kialakult barátságot, szeretetet, valamint összetartást. Az ÉFOÉSZ jövõre is szeretné megszervezni a gálaestet, s ezúton is szeretnének köszönetet mondani a fellépõknek és a pedagógusoknak a fellépésért, valamint az önkormányzatnak a támogatásért. Tóth Margit Színpadon az újfehértói fúvósok Az Eszterlánc Mazsorettcsoport Nagy sikert arattak a fiatal táncosok öszönet Az ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesület Gyógypedagógiai és ciális lgáltató özpont 00. december 0-én Jótékonysági estet szervezett a fogyatékos gyermekek és fiatalok javára. A rendezvény a Zajti Ferenc Mûvelõdési özpont Színháztermében zajlott. Ezúton szeretnénk megköszönni a Tengertánc árosi Néptánc Együttesnek és mûvészeti vezetõjüknek, Gyetvai risztinának, az Eszterlánc Mazsorettcsoportnak és mûvészeti vezetõjüknek, egedûs iktóriának, Némethy Brigittának, Némethi Máriának, Daróczi Sándor, Daróczi Sándorné, Sakk álmánné, otzi éter zenemûvészeknek, az Erkel Ferenc Zenemûvészeti Iskola növendékeinek és a acsirta Zenekarnak a rendkívül színvonalas produkciókat és appné Gönczi Szilviának a mûsorközlést. ülön megköszönjük Újfehértó áros Önkormányzatának, Tóth András polgármester úrnak és Juhász Istvánné alpolgármesternek a rendezvény szervezésében nyújtott segítségét. öszönjük az Aranyõsz Nyugdíjas Egyesület, a Cukorbetegek Újfehértói Egyesület és az Együtt Egymásért Újfehértó Egyesület támogatását és együttmûködését! Lõwné Szarka Judit Idén újra meglátogatta az újfehértói gyerekeket a Mikulás. December -én a legkisebbek az óvodások és az elsõ, második osztályos gyerekek várták nagy izgalommal. úúú, de szép ajándék! Itt járt a Mikulás Barátkozás a a nagyszakállúval A Miamanó Színház mûsora után természetesen nem maradhatott el az ajándékozás sem, maga a Mikulás adta át a gyerekeknek a finomságokkal teli csomagokat. December -án a hûvös, esõs idõ miatt a ulturális özpont elõcsarnokában vártuk a gyerekeket és szüleiket. A helyiséget megtöltötte a frissen sült alma, krumpli illata, gõzölgött a meleg tea, és egyre gyûltek a játszani vágyó, Mikulás-váró gyerekek. Ezen a délelõttön vidám vetélkedõk, mókás fejtörõk, ügyességi versenyek szórakoztatták a kicsiket és kicsit nagyobbakat: vadászhattak szaloncukrot, dobhattak célba Mikulás-csomaggal, cipelhettek ajándékot, szedhettek hópelyhet, énekelhettek, festhettek, rajzolhattak. A nap fõszereplõje a Mikulás nem akármilyen jármûvel érkezett a csillogó szemû gyerekek legnagyobb örömére egy gyönyörû hintó hozta el közénk, melyet pöttöm pónik által húzott két fogat követett. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Elek László képviselõ úrnak és társainak, akik városnézõ kocsikázással is megörvendeztették a gyerekeket. öszönetünket fejezzük ki továbbá Némethy Brigittának, valamint a Gyógypedagógiai és lgáltató özpont fiataljainak, akik dalokkal és saját kezûleg készített ajándéktárgyakkal színesítették a programot. appné Gönczi Szilvia

3 00. december 0., szombat ARÁCSONYRA. oldal arácsonyi üzenet A karácsonyi történet részletesen és gazdagon le van írva a Bibliában, a Máté és a Lukács evangéliumában. János evangélista viszont nagyon röviden és tömören foglalja össze a csodálatos eseményeket ebben az egyetlen igeversben: Úgy szerette Isten a világot, hogy az Õ egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz Õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (János :) Ez a karácsonyi evangélium. Ez a karácsonyi örömüzenet. Ebben az egyetlen mondatban össze van sûrítve a Biblia mondanivalója. Azt is szoktuk mondani, hogy ez a Biblia szíve. Benne lüktet mindaz, amit Isten tett a világért, az emberért értünk. Mit tett? Odaadta egyszülött fiát a mi bûneinkért. Odaadta? Ez enyhe kifejezés. Nevezzük nevén: alálra adta az Atya a Fiát, hogy ártatlan halálával eleget tegyen bûneinkért. Engesztelõ áldozatával megnyissa az utat az Atyához, amelyet a bûn elzárt, eltorlaszolt Ádám, Éva esetével. Megnyissa az utat az üdvösségre, a boldog örök életre. arácsony és nagypéntek tehát szorosan összetartozik. Az Atya Isten elküldte egyszülött Fiát, hogy éljünk általa. Az engedelmes Fiú pedig eljött a menny dicsõségébõl a földre, e sáros földgolyóra: Itt vagyok Atyám, küldj el engem! Jött a mennybõl, és ment a betlehemi istállóba. Majd ment a golgotai keresztre. Egy énekünk így, beszél errõl: Elõttem oly csudálatos, hogy értem szállt a földre le... Így szeretett Isten a risztusban téged, kedves Olvasó, meg engem, meg mindenkit, hogy Fiát adta értünk. Szabad-e nekünk ilyen nagy szeretetet viszonzás nélkül hagyni? Szabad-e mindezt egy vállrándítással elintézni? Nem szabad! Lipták ál református lelkipásztor Mit kell tehát tennünk? a hálásak akarunk lenni az ajándékozó Isten iránt, szeressük Õt teljes szívünkbõl, teljes lelkünkbõl, és szeressük felebarátainkat, mint magunkat. igyük, s adjuk tovább az Õ szeretetét. ressük azokat, akik szeretetre vágynak, akik szeretetre éheznek! ressük a betegeket, hiszen betegek! ressük a gyászolókat, hiszen megtörte õket a bánat! ressük az özvegyeket, elhagyatottakat, a magányosokat! ressük a sérült embereket, akik úgy érzik, hogy senkinek sem kellenek, akik szeretet híján kínlódnak, gyötrõdnek! ressük azokat, akiknek már nincs kedvük élni, akik a halált kívánják, akik az öngyilkosság gondolatával foglalkoznak! De jó lenne õket megkeresni, még idõben megtalálni! Béküljenek meg a haragosok! ressétek még ellenségeteket is! mondja Jézus. róbáld meg! Tedd meg! Mosolyogj rá a haragosodra! Meglátod, milyen jó érzés az! Szép karácsonyod arácsonyi szeretetcsomagok A Létminimum Alatt Élõk Társasága, folytatva az elmúlt évek hagyományát, december -én a karácsony megkönnyítésére élelmiszercsomagot osztott tagjainak. Sajnos, a csomagosztás elõtti megszokott ünnepi mûsor anyagi nehézségek miatt elmaradt, de az érintettek így is nagyon örültek a csomagoknak. Ezért itt öszönet a segítségért mondunk köszönetet azoknak a támogatóinknak, akik hozzásegítették a szervezetünket, hogy ezt a jótékonysági hagyományunkat a 00-as évben is teljesíthettük. Továbbá köszönetet mondunk azoknak is, akik támogatásukkal segítették, hogy egész évben eredményes munkát tudtunk végezni. öszönjük az Önkormányzatnak, hogy pályázati lehetõséget biztosított, ahol sikeresen pályáztunk, és ez nagyban segítette munkánkat. álás szívvel mondunk köszönetet azoknak a helyi vállalkozóknak, akiknek a támogatása nélkül egyáltalán nem tudtuk volna céljainkat ilyen eredményesen megvalósítani. Támogatásukkal tagjainkon kívül még sok család nehéz helyzetén tudtunk enyhíteni. Egész öszönjük az önkormányzatnak, hogy pályázati lehetõséget biztosított, ahol sikeresen pályáztunk, ez nagyban segítette munkánkat, továbbá a helyi vállakozóknak, akik támogatása nélkül nem tudtuk volna megvalósítani céljainkat. é v e s munkánk támogatói és karácsonyi akciónk segítõi: Újfehértó áros Önkormányzata, dr. ecsei István, a Fehértó ft. cégtulajdonosa, en-sped ft., Szimita Trade ft., Tóth Sándor és neje, Irénke vállalkozók, Fehértói György vállalkozó, Ballai Attila vállalkozó, Suhaj István, a Fehértói irdetõ ügyvezetõje. aptunk segítséget más megye vállalkozóitól, a LAÉT országos központjától és az Adventista retetszolgálattól is. Itt emelném ki Juhász Istvánné alpolgármester asszony tevékenységét, aki kiválóan koordinálja a civil szervezetek munkáját. Segíti munkánkat hivatalból is, de magánemberként is segített. Mindnyájuknak nagyon szépen köszönjük. Magánéletükben és vállalkozásukban soksok sikert, munkájukhoz erõt, egészséget kívánunk! alamennyi segítõnknek, közremûködõnek és Újfehértó összes lakosának: ÁLDOTT ARÁCSONYT, SIERES ÉS EREDMÉNYEBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉET ÍÁNUN! Itt köszönöm meg két állandó segítõm, Bereczki Ferencné és áplár éterné munkáját, õk azok, akikre mindig számíthatok. uhola Józsefné LAÉT helyi szerv. elnöke lesz! a már a koporsóban van, vagy te magad kerülsz oda, nem lehet megbékülni. ressék jobban egymást a házastársak! Ne váljanak el olyan könnyedén, olyan elhamarkodottan! Sõt, egyáltalán ne is legyenek válások! ressék jobban a fiatalok az öregeket! Nem kell õket félreállítani! Nem kell õket leírni''! Megtették õk a magukét a maguk idejében. Nagyszerû emberek voltak õk. S nem kell már sok nekik. ak egy kis szeretet, egy kis hála, megbecsülés, egy kis melegség. ressék egymást a testvérek! Az idõs szülõk halála után sokhelyütt utálják, gyûlölik egymást, mintha nem is ugyanabban a családi fészekben nõttek volna fel. Ne gyûlöld! Ne utáld! resd! Nem idegen! A testvéred õ! Legyen õszintébb a szeretet az egyházak, a felekezetek között! Igazán egy a hitünk. Egy az Istenünk és Atyánk. Egy a Megváltónk, a mi Urunk Jézus risztus. Egy közös nagy ígéretünk van Istentõl: az Õ eljövendõ, dicsõséges országának ígérete. Azt mondják a lélekbúvárok, hogy a harag, a gyûlölködés öregít, a szeretet, a mosoly, a kedvesség szépít, fiatalít. Akarunk szépek, fiatalosak lenni? Ûzzük el szívünkbõl a haragot, a gyûlöletet, s töltekezzünk meg szeretettel! Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is õbenne.'' (I. János :) Lipták ál református lelkipásztor Méltósággal ünnepelni Az egyik legszebb emberi tulajdonság a szeretet, a segítségadás a rászorulóknak. Sokan nem is sejtik, milyen fájdalommal jár, ha egy szülõ semmi nélkül érkezik a karácsony ünnepéhez, amikor a gyermeke hiába várja az ajándékot. Sokszor nem is az ajándék hiányzik, hanem egyáltalán a tisztességes étel, a meleg szoba. Ezért tiszteletreméltó azok tette, akik megszépítik a rászorulók szent estéjét. Azért ide kívánkozik: Újfehértón is azok vannak többségben, akik képesek megadni az ünnepnek a méltóságot, s a gyermekeknek, a családnak az ajándékot. Bármennyire is nehéz az ország helyzete, azért milliók tudják feldíszíteni a fát, s ünnepi asztalt teríteni. A Fehértói Újság szerkesztõi e gondolattal kívánnak békés karácsonyi ünnepet, és örömökben gazdag új esztendõt!

4 . oldal SORSO 00. december 0., szombat Nem maradnak magukra A karácsony a családok ünnepe. a máskor nem, ilyenkor bekopog szüleihez a távolra szakadt gyermek, mindenütt nagy a készülõdés, magasra szökik az ajándékozási láz, mindenki számít kisebb vagy nagyobb meglepetésre... Az Újfehértó aládjaiért Alapítvány sokrétû munkájáról Mégis fel kell tennünk a kérdést: vajon valóban mindenütt nagy a készülõdés és minden családban tapasztalható az ajándékozási láz? Nem véletlenül kopogott a Fehértói Újság a Civilházban Bezzeg Zoltánnénál, az Újfehértó aládjaiért Alapítvány Gyermekjóléti lgálata ezen belül a aládsegítõ lgálat vezetõjénél, hiszen mint bárhol a megyében, az országban, városunkban is jócskán vannak, akik szegényen élnek, segítségre szorulnak nemcsak az év végi ünnepeken, hanem az egész esztendõben. Sajnos, a romló gazdasági helyzet, a tapasztalható munkanélküliség, a rendszerváltás veszteseinek fokozatos elszegényedése olykor a létminimum alá taszít családokat, gyermekeket városunkban is, õket nem hagyhatjuk magukra. orábban az önkormányzat maga látta el ezt a sokrétû feladatot, s aztán, hogy a civil szervezetek összefogásával megalakult az Újfehértó aládjaiért Alapítvány, ez a feladat hozzánk került, aminek megoldásában sokan segítenek bennünket. Mégis ki kell emelnem az önkormányzatot, amely változatlanul szívügyének tekinti a segítségadást, amit bizonyít, hogy évenként több mint, millió forintot fordít erre a célra. Biztonságot adni együk szemügyre közelebbrõl a Gyermekjóléti lgálatot, ahol három szakember látja el a teendõket. Az elmúlt évben gyermek részesült az általunk biztosított alapellátásban, védelembe gyermeket kellett vennünk, családnál részesült szakellátásban gyermek, pártfogói felügyelet Egészségügyi tanácsadás Nyári táborban adott biztonságot kiskorúnak, és 0 esetben került sor a pártfogói felügyelet bírósági kezdeményezésére. Egyébként szolgálatunknak 0 gyermek gondozását kellene ellátni, ehelyett gyermeket és családját gondozzuk egész éven át, ami jelentõs túlterhelés. Mellesleg az említetteken túl a tankötelezettséggel járó feladatokat és egyéb tennivalókat például baba-mama klub, óvodások és iskolások szabadidõs foglalkoztatása, korrepetálás, kézmûves-foglalkozások, nevelési tanácsadások, de még csak a ruha, cipõ, élelmiszer-adományok gyûjtése és kiosztása is rendszeresen ellátják. ivatalos ügyekben a gyermekek érdekében esetben segítettek egy év alatt, a családlátogatások száma közelítette a nyolcszázat, a prevenciós célú szabadidõs programokban több mint félezren vettek részt. Jelentõs az Alapítvány által nyújtott anyagi segítség, egy év alatt csaknem hétszáz gyermeket érintett. Számokkal nem mérhetõ ugyan, de ott vagyunk családi konfliktusok megoldásánál, beilleszkedési, magatartási zavarok kiküszöbölésénél. Sajnos, a gondozás alatt lévõ családoknál a problémák halmozottan jelentkeznek, nagy türelemre és empátiára van szükség a szívbe markoló eseteknél. Gondoljunk csak arra: fokozódnak a megélhetési nehézségek, sok család nem tudja törleszteni az adósságát, mert a családfõ munkanélküli: az itt élõ gyermekeken bizony kívülrõl kell segíteni, amennyire csak telik. Jelzõrendszer A jelzõrendszerük is jól mûködik, megfelelõ a városban az egészségügyi ellátás ( gyermekorvos, körzeti és iskolai védõnõ van). Egy igazgatás alatt tagóvodában közel fél ezer gyermeknek biztosítanak ellátást (ötven százalékuk gyermekvédelmi kedvezményben részesül!) agyománya van a városban immár az ovigálának, a Mihály-napi vásárnak, az ugri-bugri sportnapoknak, az ovikarneválnak és az anyák napjának. Az általános iskolásokra is jut a figyelembõl: Újfehértón az iskolás gyermekbõl hátrányos helyzetû. A közel háromszáz középiskolásnál elég magas volt az elmúlt évben (csaknem ezer) az igazolatlan hiányzások száma, ez nyilván jelentkezett a bukások magas számában is. A megújuló középiskola máris tett lépéseket az oktatás korszerûsítésére, a jobb közösségi szellem kialakítására, aminek mielõbb meglesz az eredménye. Aztán szólni illik a rendõrségrõl is: õk egy év alatt esetben intézkedtek családon belüli erõszak vagy kiskorú veszélyeztetése miatt. Az elmúlt évben az Alapítványtól sikeresen pályáztak a szakminisztérium által kiírt pályázaton, s a nyereménybõl színes nyári programokat tudtak szervezni. Az önkormányzat gyermeknek biztosította a nyári étkeztetést, szintén ilyen forrásból tudtak élelmiszercsomagot osztani 00 családnak. alójában az eddig vázoltak a családok védelmét is szolgálják, hiszen a gyermekek ott élnek. iszont kimondottan a családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelõ jelzõrendszer is mûködik városunkban, melynek tagjai többek között a jegyzõ, a szociális, egészségügyi szolgáltató intézmény, a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelõ, a jogsegélyszolgálat: õk, de a magánszemélyek és az egyházak, a társadalmi szervezetek is jelzik a problémás eseteket, melyekben mindig történik intézkedés. Sajnos, elég sok nálunk a munkanélküli ember, ezért növekszik a városban a szociális segélyezettek száma (a legutóbbi felmérés szerint közel 00 fõ!) Ne csupán segélybõl! A munkanélkülieknél tévhit, hogy õk csak segélybõl kívánnak élni: nem éri el a tíz százalékot azoknak a száma, akik nem akarnak vagy már képtelenek dolgozni. Bizonyítja a fenti állítást, hogy a munkanélküliek a mi segítségünkkel is igyekeznek minden munkalehetõséget kihasználni, hogy ne segélybõl kelljen megélniük. Az utóbbi egy évben fõ került ki a rendszerünkbõl, közülük fõ elhelyezkedett, közhasznú foglalkoztatáshoz jutott, öten szakképzésbe kezdtek, volt, aki rokkantsági nyugdíjat kapott, és többen GYES-t vettek igénybe. Mindezek mutatják, hogy munkánknak, küzdelmünknek van értelme s ha nem is a kívánalmak szerint, de sok családnál sikerül megoldani a legégetõbb gyermekjóléti és családvédelmi gondokat. Náluk, reméljük, ez a mostani karácsony békében, gyermekörömmel telhet el.

5 00. december 0., szombat ÍÁNSÁGO. oldal Dolgozhassunk egészségben i mit kíván az új évre? férjem is szakmabeli", postás a városban. Mi azt tartjuk, fõ az egészség, ha az megvan, akkor már a legfontosabb a birtokunkban van. Tehát én az új évtõl azt kívánom, hogy a család minden tagja legyen jó erõben, egészségben, a pénzünket ne kelljen patikára költeni. S ha a munkánk is meglesz, a többi már csak rajtunk múlik. Jó vizsgarajtot! Aranyos Imre: korosztályomnál természetes, hogy többre vágyunk. A tanulás mellett amihez komoly elhatározás is kell szeretnék utazni, végre repülõre ülni és eltölteni néhány napot valamelyik déli tengerparton. Talán ez utóbbi nemcsak álom marad 00-ben... Nagyobb egyetértést Fehértói György: állalkozóként mit is kívánhatnék az új esztendõre? Legyen 00 gazdasá- ocsis Józsefné ak úgy találomra állított meg munkatársunk néhány embert Újfehértó fõterén. Arra voltunk kíváncsiak, kinek, milyen volt a hamarosan búcsúzó 00-as esztendõ, s hogy ki, mit vár 00-tõl. Íme öt válasz: Talán esküvõ lesz Fábián iroska: ilátás a pavilonból ocsis Józsefné: Ez az újságospavilon az én kis birodalmam, itt, a volt kaszinó közelében, közvetlenül a városon átvívõ utca mentén. Itt dolgozom, és egyáltalán nem unatkozom, hiszen jönnek a vásárlók rendszeresen, s ha akad némi szünet, akkor belelapozhatok egyik- Aranyos Imre Fábián iroska Azt szeretném, ha az új esztendõ legalább úgy sikerülne, mint a most búcsúzó. Mostanában a legtöbb ember problémája itt, Újfehértón is a munkalehetõség, sajnos, a gazdasági nehézségek miatt sokan elveszítik az állásukat. Én 00-ban is dolgoztam, de a legnagyobb örömömre és szerencsémre sikerült állást váltanom. Most operátor vagyok egy elektronikai cégnél. Igaz, ez a cég Debrecenben van, s nekem be kell járni, de fiatal vagyok, és még jól bírom az ezzel járó nehézségeket. Azt nem tudom, itthon lesz-e valaha olyan üzem, ahol hasonló feladatot láthatnék el, talán... Ezt azért mondom, mert a magánéletem is jól alakult, komoly barátom van, s nem kizárt, hogy még az esküvõ is belefér az új esztendõ programjaiba. Mindenesetre én remélem, de ugye, ez két emberen múlik. Aztán, ha már oltár elõtt voltunk, az embernek gondolnia kell a családra, hiszen a gyermek az élet legnagyobb ajándéka. másik lapba. Nem nagy a kereset, de jó beosztással meg tudunk élni, hiszen a osta Renáta Diák vagyok a Nyíregyházi Fõiskolán, a kommunikáció médiatudomány szakon. Most még csak az elsõ évnél járok, s köztudott, hogy a vizsgarajt sokat jelent, hát én most ezért hajtok. Remélem, már az elsõ félév végén örömmel nézhetek az indexembe, s ez a lendület kitart három éven át, egészen a diplomáig. Mi már a Bolognai rendszer szerint tanulunk, tehát hamarabb végzünk egy évvel, s vagy munkába állunk, vagyunk megyünk tovább az egyetemi diplomáig. Én mellesleg egy szép álmot dédelgetek. Önkéntes tûzoltója vagyok a városnak, vigyázunk arra, hogy minél kevesebb káreset, baleset legyen. özben tûzoltóparancsnoki tanfolyamra is járok, ahol nyáron lesz a vizsga, ott is meg kell majd felelnem. Szégyellném is, ha nem sikerülne, hiszen édesapám a városi tûzoltóparancsnok, nem hozhatok szégyent rá. Aztán, hogy mi lesz késõbb, ez még a jövõ zenéje, az is benne van, hogy szeretnék apám örökébe lépni. Meglátni a tengert osta Renáta: Itt dolgozom jelenleg a városközpontban, a izza Rocca eladójaként. ersze, hogy jó dolog, ha az embernek van munkája, meg azért itt nem lehet unatkozni. Azért én többre vágyom, tanulni szeretnék, számítástechnikát, meg nyelvet is, mostanában ennek van jövõje. Tehát én is azt mondom, roszszabb ne legyen, de hogy jobbá tegyem az életemet, azért nekem kell megküzdenem. Még igen fiatal vagyok, az én gi szempontból kiegyensúlyozottabb! Sajnos, a recesszió hazánkat sem kerülte el, bizony, itthon is összébb kell húzni a nadrágszíjat, s hallhatjuk, milyen sok ember veszítette el már eddig is a munkahelyét, mert csökkent a kereslet. Ilyen körülmények között a magamfajta egyéni vállalkozók azt szeretnék, ha nagyobb egyetértés volna az ország sorsát meghatározó politikusok között, mert az örökös széthúzás tovább gyengíti az országot. Egyébként mi a vállalkozásunkban, ha nem is fényes, de elfogadható évet zártunk, Fehértói György amit jövõre is szeretnénk megismételni. Ehhez erõt és egészséget kívánok a családomnak, különösen a éves édesanyámnak, akinek mindnyájan sokat köszönhetünk azért, hogy idáig juthattunk.

6 . oldal SZÁMADÁS 00. december 0., szombat 00 Így dolgozott a Újfehértó áros épviselõ-testülete 00. decemberi ülésén tárgyalta és egyhangú szavazattal fogadta el a olgármesteri ivatal 00. évben végzett tevékenységérõl szóló jegyzõi beszámolót, melyet kivonatolt formában az újfehertói lakosság tájékoztatása céljából az alábbi sorokon keresztül teszem közzé. Az 00. év legnagyobb feladata az volt, hogy a létszámcsökkentett az év elején több meghatározó munkatárs hagyta el hivatalunkat hivatal mûködõképes maradjon, és költségeket megtakarítva továbbra is hatékonyan lássa el a feladatait. A olgármesteri ivatal 00. évben végzett tevékenységérõl szóló beszámolóban írtam arról, hogy az elkövetkezõ idõszakban szeretnék, egy olyan ivatalt mûködtetni, mely a hivatali ügyek minél kényelmesebb, rugalmasabb ügyintézésében igyekezne kiszolgálni a lakosság igényeit. A tervezett kialakításról Önöket csak feltételes módban tudtam tájékoztatni, mert annak megvalósítása, kivitelezése a maga nemében reformszerûnek számított, mely természetesen függött a képviselõ-testület támogatásától és a megfelelõen motiválható munkatársak személyétõl. Az elképzelés egy rövid tanulmány formájában az íróasztalom fiókjában feküdt több hónapon keresztül, amely a képviselõ-testület támogatásának és kolleégáim példaszerû hozzáállásának köszönhetõen ma már egy mûködõ hivatali struktúra, mely talán az országban is egyedülálló. Megállapítható, hogy sikerült végrehajtani azt a nem mindennapi átszervezést, illetve helyi közigazgatási reformot, melynek eredményeképpen sikerült a hivatal két arcát jól látható módon kétfelé választani. Az egyik arc a mindig mosolygós, az ügyfelek érdekeit, kényelmét messze kiszolgáló, állandó nyitva tartásával, központi megközelítési lehetõségével várja a lakosságot. A másik arc, a hatóság arca, jogszabályok végrehajtásáért felel, elsõsorban a jogszabályoknak való megfelelés érdekében, illetve a képviselõ-testület munkáját segítve, tiszteletet parancsoló módon, helyi államigazgatási szervként. Összefoglalva, az új struktúraváltozás az alábbi elõnyökkel társult az önkormányzat részére: a hivatali vezetõk száma jelentõs mértékben lecsökkent, jelentõs költségmegtakarítást okozva a városnak, az ügyfélfogadás egész napossá vált és mindennapos lett, megvalósult az ügyfelek kényelmes, rugalmas kiszolgálása érdekében az egyablakos ügyintézés, a hivatalt kiszolgáló épületek száma és ezzel együtt mûködési kiadásaik csökkennek, a hivatal irányítása, vezetése a letisztult feladatellátások miatt leegyszerûsödött és átláthatóbbá vált. Összességében megállapítható, hogy a 00. év kihívásainak eleget tettünk, ügyelve arra, hogy ebbõl a környezetünk az ügyfelek, a képviselõk minél kevesebbet érezzenek. Mindenki igyekezett teljesítõképességének határain egyensúlyozva, vagy azt néha átlépve feladatait elvégezni. a) Társadalmi apcsolatok Osztálya 00. januártól október 0-ig testületi ülést tartott a képviselõ-testület. Ebbõl volt a rendes ülés, amely során a munkatervben elfogadott napirendeket tárgyalta meg a testület 0 rendkívüli ülés, mely nem volt betervezve. Ezekre legtöbbször olyan napirendek tárgyalása során került sor, amelyek a gazdálkodással, vagy közbeszerzések, illetve pályázat benyújtásával, vagy elbírálásával voltak összefüggésben, a döntés a testület hatáskörébe tartozott, és meghozatala nem várhatott a soron következõ rendes ülésig. A képviselõ-testület 00. januártól október 0-ig db határozatot hozott, és db rendeletet alkotott meg. A települési önkormányzat jegyzõje (a továbbiakban: adóhatóság) látja el a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos feladatokat. Az új struktúra a fentebb leírt kétarcúságot tükrözi, melynek mûködési folyamatai szerinti hivatali tagozódást jeleníti meg: Az adóhatósági feladatok közül nagyságát tekintve a legtöbb feladatot a gépjármûvek adóztatásával, a helyi iparûzési adóval, valamint az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos hivatalból indult adóigazgatási eljárás lefolytatása jelenti. Az iparûzési adóalanyokat 00. február hónapban értesítettük a 00. I. féléves iparûzési adóelõlegük összegérõl, mely adóalanyt érintett. A II. negyedév elsõ hónapjában a helyi iparûzési adóalanyok részére kipostázásra került a 00. évi helyi iparûzési adóbevallási csomag. A helyi iparûzési adóbevallás benyújtásának határideje az adóévet követõ május. 00. november. napjáig db helyi iparûzési adóbevallás került feldolgozásra. Adóbevételek alakulása Újfehértó áros Önkormányzata 00. évi költségvetésében E Ft helyi iparûzési, E Ft gépjármûadó-bevételt tervezett. A beszámoló elkészítésének napjáig a költségvetési elszámolási számlára 00 E Ft helyi iparûzési adó, 0 E Ft gépjármûadó-bevétel került átutalásra. A helyi iparûzési adónemnél jelentkezõ tervezett bevételhez viszonyított jelentõs bevételnövekedés egyrészt azzal magyarázható, hogy 00. december. napjával megszûnt a épviselõ-testület által az iparûzési adó rendeletben meghatározott kedvezmény. E szerint mentesül az adófizetési kötelezettség alól legfeljebb 00. december -ig az a vállalkozó, akinek az éves nettó árbevétele (vállalkozási szintû) legfeljebb millió Ft, és az önkormányzat illetékességi területére jutó adóalapja legfeljebb, millió Ft. A másik oka az, hogy a 00. évi adóelõleg összege megegyezik a 00. évre számított adó öszszegével, illetve év közben vállalkozó esetében az évesítés szabályainak alkalmazásával kerül meghatározásra. A helyi iparûzési adóbevallás benyújtásának határideje az adóévet követõ év május. A város költségvetési rendeletének elfogadása határidõben megelõzi a bevallás benyújtásának határidejét, ezért pontosan nem határozható meg az adóévben várható iparûzési adóelõleg összege. ciális és gyámhivatali hatáskör A Gyámhivatalnál nyilvántartásban: fõ kiskorú áll gyámság alatt, fõ átmeneti nevelt gyermek szerepel, fõ tartós nevelésbe vett gyermek szerepel, fõ fiatal felnõtt részesül utógondozói ellátásban, fõ áll cselekvõképességet érintõ gondnokság alatt, ezek közül esetben az önkormányzat hivatásos gondnoka látja el a gondnoki tisztséget, fõ kiskorú rendelkezik ingó és ingatlan vagyonnal, fõ gondnokolt rendelkezik ingó és ingatlan vagyonnal. A gyámhivatal által 00. évben meghozott határozatok közül egy esetben élt fellebbezéssel az ügyfél. A jegyzõi szabálysértési hatóság munkáját a Nyíregyházi árosi Ügyészség a 00. évben rendszeresen vizsgálta, mely vizsgálatok során munkánkat jónak ítélte meg, törvénysértést nem találtak. asonlóan az elõzõ évben készült beszámolókhoz, ebben az évben is rendszereztük a 00. évben benyújtásra került, illetve a 00-ban nyertes pályázatokat, valamint a megvalósult közbeszerzéseket, melyeket a Társadalmi apcsolatok Osztályán belül a olgármesteri abinet munkatársai készítettek. Benyújtott pályázatok: db. Nyertes pályázatok: db. özbeszerzési eljárások: szolgáltatások tárgyában: db. építési beruházások tárgyában: db. árubeszerzések tárgyában: db. árosüzemeltetési feladataink: arkosítási, közterületek tisztántartási feladataira ebben az évben közcélú munkaprogram keretében 0 fõ foglalkoztatására került sor, elõbb 00. február. június 0-ig, majd meghosszabbításra került szeptember 0-ig. Összehasonlító statiszikai adatok az ügyiratforgalomról ügytípusonként A csoport feladatkörébe Ügyiratszám Ügyiratszám Ügyiratszám utalt ügytípusok Jegyzõi gyámhat. ügyek: Ideiglenes hatályú elhelyezés: özlekedési támogatás: 0 ézbesítési ügygondnok kirendelése: Gyermekvédelmi támogatás, kedvezmények: Rendszeres szociális segély: Rehabilitációs ügyek: 0 Idõskorúak járadéka: Ápolási díj: Átmeneti segély: 0 özgyógyellátás: Temetési segély: öztemetés: 0 elyi közlekedési támogatás: Lakásfenntartási támogatás: 0 0 Beiskolázási támogatás

7 00. december 0., szombat SZÁMADÁS. oldal polgármesteri hivatal két közhasznú munkaprogramba is tudtunk csatlakozni, az elsõ fõvel 00. április. augusztus -ig tartott, a második 00. szeptember. november 0-ig, mely utóbbihoz lehetõséget kaptunk Ft értékhatárig eszközbeszerzésre is. Ügytípusra vonatkozó statisztikák összehasonlítva 00 és 00 hasonló idõszakának adataival: 00. III. negyedévig lakossági hulladékszállítási díj kedvezményben fõ részesült, mentességet esetben adtunk. Ebben az évben két alkalommal (tavaszi, õszi) csatlakozott a város az országos szemétgyûjtési akcióhoz, iskolások, óvodások közremûködésével. Részt vettünk az ÖO-annon ht. és a Nyír-Flop ft. közös szelektív hulladékgyûjtési ozd vissza Sam elnevezési programjában, amely az lakásos bérház udvarán kialakított szigeten került megrendezésre. Bérlakásállomány jelenleg 0 db, ebbõl: szociális bérlakás db, szükséglakás db, költségalapú bérlakás db. A tárgyévben eddig az lakásos társasházban esetben került sor bérlõváltozásra, valamennyi esetben a szerzõdés lejárta elõtt leadták a lakást. Építésügyi hatósági jogkör gyakorlása: Építési engedély: 0 db (ebbõl lakásépítés db); Fennmaradási engedély: db; Rendeltetés megváltoztatási engedély: db; Bontási engedély: db; asználatbavételi engedély: db; Telekalakítási engedély: db; Egyéb határozat, végzés: 0 db; Ügyfél által megfellebbezett határozatok: db. b) Ügyfélcentrum 00. január -tõl új TEÁOR-kódok kerültek megállapításra, ezért valamennyi, korábban kiadott vállalkozói igazolványt le kell cserélniük az ügyfeleknek 00. december -ig. Igazgatási hatáskör gyakorlása Útiokmány: iadásra került db (00. évben: db) útlevél. ezetõi engedély: A beszámoló idõszakában 0 db ( db) vezetõi engedély került kiadásra. mélyi igazolvány, lakcímkártya: 00 db ( db) személy igazolvány és db ( db) lakcímkártya került elõállításra. arkolási igazolvány: iadásra került db ( db) igazolvány. Internetes özigazgatási lgáltató Rendszer: Interneten keresztül () ügyfél jelentkezett be ügyintézésre. 00-ban a területalapú támogatási igényléseket ügyfélkapun keresztül kellet a gazdáknak (õstermelõknek) benyújtaniuk, emiatt márciusban több mint 00 ügyfélkapu-regisztrációt hajtottunk végre. A különbözõ okmányok kiadásáért az ügyfelek és között 00 Ft illetéket fizettek meg ügyfeleink. Ebben nem szerepel a gépjármûvek visszterhes vagyonátruházási illetéke. A befizetett illetékbõl az önkormányzatnak nem keletkezik bevétele. Ügytípusok Ügyszám Ügyszám Üzletmûködési engedélyezéssel kapcsolatban: kiadás / adatváltozás: 0 mûködési engedély leadása üzletbezárások: nyitvatartási idõ változása: Játékteremnyitással kapcsolatos ügyek Telepengedélyezési eljárás: Fogyasztóvédelmi ellenõrzések: 0 Szabálysértési ügyek: A hatóságunk által kiszabott szabálysértési bírság: 000 Ft 000 Ft Szabálysértés priorálása: Birtokvédelmi ügyek: 0 Bejelentések, panaszok: 0 atósági bizonyítvány: Állattartási ügyek: 0 özterület-foglalás: Lakáscélú állami támogatások igénybevételéhez szükséges igazolás kiadása szoc.pol.: irdetmények kifüggesztése: 0 Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés: Marhalevél-kiadás: Gyomtalanítással kapcsolatos felszólítások elsõsorban parlagfûmentesítés: Zártkerti tulajdonrendezési ügyek: isajátítási ügyekkel kapcsolatos vételi ajánlatok: Újfehértó áros Önkormányzata /00. (II..) sz. rendeletével a olgármesteri ivatal mûködési rendjére vonatkozóan, a köztisztviselõi törvénnyel összhangban a köztisztviselõk szabadságolásának megfelelõ ütemezhetõségének érdekében bevezette az igazgatási szünet intézményét. Az igazgatási szünet a bíróságok mûködésében már megszokott és elfogadott gyakorlat, amelynek keretében az adott szerv tevékenysége, a meghatározott idõszakban minimálisra csökken, mivel a szabadságokat csak így tudja biztosítani dolgozóinak. Január eleje óta telefonon és a város honlapján keresztül is van lehetõség idõpontfoglalásra, mely megkönnyíti az ügyfelek és ügyintézõk dolgát, hiszen tervezhetõbbé teszi a napi munkát, az ügyfeleknek pedig nem kell sokat sorba állniuk. Telefonon 0, interneten keresztül ügyfél jelentkezett be 00. január elseje óta. Remélem beszámolómon keresztül sikerült rövid áttekintés alapján megismerni a ivatal elmúlt évi tevékenységét, munkatársaim által elvégzett feladatokat. égezetül engedje meg Tisztelt Olvasó, hogy munkatársaim és a magam nevében boldog ünnepeket és egészséggel teli új évet kívánjak! dr. Mátyás B. Szabolcs Téli szünet a olgármesteri ivatalban (is) Újfehértó áros olgármesteri ivatalában 00. december -tól 00. január -éig igazgatási szünetre kerül sor. Az év utolsó rendes ügyfélfogadása, 00. december -én (hétfõn) lesz. Tájékoztatom Önöket, hogy az igazgatási szünet alatt a kizárólag az Ügyfélcentrum épületében (Bartók B. u. 0.) és csak lakcímbejelentés intézésére, valamint az elkészült okmányok (útlevél, vezetõi engedély, személyazonosító igazolvány) átvételére, és halálesetek anyakönyvezésére lesz lehetõségük. Rendkívüli és azonnali ügyek intézésére azonban, 0-0/-0 számon telefonügyeletet tartunk.

8 Január Újév, Fruzsina, Újévi koncert Ábel, Gergely Genovéva, Benjamin Titusz, Leona Simon, Cézár Boldizsár, Menyhért Attila, Ramóna Gyöngyvér Marcell Melánia Ágota, Baltazár Ernő eronika Bódog, Félix Lóránt, Loránd Gusztáv Antal, Antónia iroska Sára, Márió Fábián, Sebestyén Ágnes ince, Artúr Zelma, Rajmund Timót, Xénia ál aula Angelika, Angéla ároly, arola Adél Gerda, Martina Marcella Május A munka ünnepe, Majális Birkanyúzó- és főzőverseny Zsigmond Tímea, Irma Mónika, Flórián Györgyi Ivett, Frida Gizella Mihály Gergely Ármin, álma Ferenc ongrác rvác, Imola Bonifác Zsófia, nja Mózes, Botond aszkál Erik, Alexandra Ivó, Milán Bernát, Felícia onstantin Júlia, Rita Dezs ő Eszter Orbán Fülöp, Evelin ella Emil, anád Magdolna Janka, Zsanett ünkösd, etronella, Angéla Február Március 0 0 Ignác arolina, Aida Balázs Ráhel, enge Ágota, Ingrid Dóra, Dorottya Rómeó, Tódor Aranka Abigél, Alex Elvira Bertold, Marietta Lívia, Lídia Ella, Linda Bálint, alentin olos, Georgina Julianna, Lilla Donát Bernadett Zsuzsanna Aladár, Álmos Eleonóra Gerzson Alfréd Elemér Mátyás Géza Edina Ákos, Bátor Sz o Albin Lujza ornélia ázmér Adorján, Adrián Leonóra, Inez Tamás Zoltán Franciska, Fanni Ildikó Szilárd Gergely risztián, Ajtony Matild Nemzeti ünnep enrietta Gertrúd, atrik Sándor, Ede József, Bánk laudia Benedek Beáta, Izolda Emőke Gábor, arina Irén, Írisz Emánuel ajnalka Gedeon, Johanna Auguszta Zalán Árpád Újfehértó 00. Április Sz ugó Áron Buda, Richárd Izidor ince ilmos, Bíborka erman Dénes Erhard Zsolt Leó, Szaniszló úsvét, Gyula úsvét, Ida Tibor Anasztázia, Tas ongor Rudolf Andrea, Ilma Emma Tivadar onrád illa, Noémi Béla György Márk Ervin Zita, Mariann aléria árosnap éter atalin, itti Június ünkösd, Tünde ármen, Anita lotild Bulcsú Fatime Norbert, Cintia Róbert Medárd Félix Margit, Gréta Barnabás illő Antal, Anett azul Jolán, id Jusztin Laura, Alida Arnold, Leventa Gyárfás Rafael aládi Juniális Alajos, Leila aulina Zoltán, Szidónia Iván ilmos, iola János, ál László Levente, Irén éter, ál ál

9 Július Annamária, Tihamér Ottó ornél, Soma Ulrik Emese, Sarolta aba Apollónia Ellák Lukrécia Amália Újfehértói Fürtös Fesztivál Nóra, Lili Újfehértói Fürtös Fesztivál Izabella, Dalma Újfehértói Fürtös Fesztivál Jenő Örs, Stella enrik, Roland alter Endre, Elek Frigyes Emília Illés Daniella, Dániel Magdolna Lenke inga, incső ristóf, Jakab Anna, Anikó Olga, Liliána Szabolcs Márta, Flóra Judit, Xénia Oszkár ptember Egyed, Egon Rebeka, Dorina ilda Rozália iktor, Lőrinc Zakariás Regina Mária, Adrienn Ádám Nikolett, unor Teodóra Mária ornél réna, Roxána Enikő, Melitta Edit Zsófia Diána ilhelmina Friderika Máté, Mirella Móric Tekla Gellért, Mercédesz Eufrozina, ende Jusztina Adalbert encel Mihály Jeromos Október Malvin etra elga Ferenc Aurél Brúnó, Renáta Nemzeti gyásznap Amália oppány Dénes Gedeon Brigitta, Gitta Miksa álmán, Ede elén Teréz Gál edvig Lukács Nándor endel Orsolya Előd Nemzeti ünnep Salamon Blanka, Bianka Dömötör Szabina Simon, Szimonetta Nárcisz Alfonz Farkas November Mindensz., Marianna Achilles Győző ároly Nemzeti gyásznap Imre Lénárd Rezső Zsombor Tivadar Réka Márton Jónás, Renátó Szilvia Aliz Albert, Lipót Ödön ortenzia, Gergő Jenő Erzsébet, Zsóka Jolán Olivér Cecília elemen, lementina Emma atalin irág irgil Stefánia Taksony András, Andor Augusztus Boglárka Lehel ermina Domonkos, Dominika risztina Berta, Bettina Ibolya László Emőd Lőrinc Zsuzsanna, Tiborc lára Ipoly Marcell Mária Ábrahám Jácint Ilona uba Nemzeti ünnep Sámuel, ajna Menyhért, Mirjam Bence Bertalan Lajos, atrícia Izsó Gáspár Ágoston Beatrix, Erna Rózsa Erika, Bella December Elza Melinda, ivien Ferenc, Olívia Borbála, Barbara ilma Miklós Ambrus Mária Natália Judit Árpád Gabriella Luca, Otília Szilárda alér Etelka, Aletta Lázár, Olimpia Auguszta iola Teofil Tamás Zénó iktória Ádám, Éva arácsony, Eugénia arácsony, István János amilla Tamás, Tamara Dávid Szilveszter

10 0. oldal MINDENFÉLE 00. december 0., szombat M. arker redás András: A SZERELMES NAGYÖET bohózat részben DECEMBER -ÉN ÓRÁTÓL a Zajti Ferenc ulturális özpont színháztermében replõk: ARRY DOUGLAS, az USA angliai nagykövete MARIAN, a nagykövet barátnõje FAYE, a nagykövet titkárnõje DEBBIE, a nagykövet lánya LOIS DOUGLAS, a nagykövet hitvese ERINS, komornyik JOE, Debbie udvarlója SOUT AITÁNY Jelmez: ROMÁNYI NÓRA Díszlet: LANGMÁR ANDRÁS A rendezõ munkatársa: DOBOS ERIA Rendezõ: STRAUB DEZSÕ Advent idõszakában, december -án rendezte a Cukorbetegek Újfehértói Egyesülete a etélkedjünk jó egészségünk megtartásáért vetélkedõt. Mindenki nyertes E nemes versengésre nagy létszámban érkeztek általános és középiskolás diákok, valamint civil szervezetek tagjai. Összesen: csapat nevezett fõvel. A kérdések összeállításakor többször konzultáltunk intézmények biológia szaktanáraival, védõnõvel. Igen nehéznek, száraz anyagnak vélték. A kérdéseket a nagy számban jelentkezõ részt vevõ csapatok elõre megkapták. olt elég idõ (egy hónap) a felkészülésre. Nagy segítséget kaptak a diákok a szaktanároktól, osztályfõnököktõl, és városunk egyik védõnõjétõl: Meglécz Józsefnétól, alikától. Akit a zsûri elnökének is felkértünk. További zsûritagok: irág Attila biológiatanár úr, és Aknay András nyugalmazott iskolaigazgató úr voltak. Egyesületünk célja továbbra is a betegség kialakulásának megelõzése, a prevenció. A lappangó, sokszor évekig nem feltárt betegségek diagnosztizálása. STRAUB DEZSÕ GREGOR BERNADETT NYERTES ZSUZSA FARASÁZI RÉA IÁN ILDIÓ BÖRÖNDI TAMÁS STRAUB ÉTER BELEZNAY ENDRE arry Douglas, az USA londoni nagykövete a fõváros környékén, remek és kényelmes villában éldegél. Egy nyugodtnak ígérkezõ hétvégén megkísérli eltávolítani családját azzal az ürüggyel, hogy tárgyalásra is alkalmas golfpartira kell utaznia Skóciába. erkins nevû komornyikját mindenesetre beavatja titkos kis tervébe, azonban mint a legtöbb tervben, ebben is változások következnek be Jegyár: 00 Ft Nyugdíjasoknak, diákoknak, illetve a hirdetést felmutatóknak: 00 Ft A jegyek megvásárolhatók a árosi önyvtárban, valamint a olgármesteri ivatal -es szobájában. Jegyigényét elõzetesen telefonon is jelezheti a 0-0 számon vagy a 0-000/-os melléken. A már ismert betegségek tudatosítása, az azzal való komfort együttélés minél jobb kialakítása. A felkészülés jól sikerült. égig jó hangulatban folyt a versengés a pontokért, helyezésekért. Míg a nagyérdemû zsûri értékelt, a csapatok röviden bemutatkoztak, és a leadott kérdésekre igyekeztek jó válaszokat adni. Az elsõ három helyezés mellett egyesületünk különdíjat is felajánlott, mert azonos pontszám alakult ki a verseny végén. Minden részt vevõ csapatot külön is megajándékozott az egyesület. Figyelembe véve az egészséges táplálkozást, a vetélkedõ végén közösen egy pohár üdítõ, pogácsa, gyümölcsök mellett beszéltük meg a legizgalmasabb kérdéseket. Ezen a napon valóban mindenki nyert! Ezúton is megköszönjük a csapatoknak, hogy elfogadták felkérésünket, a zsûri önzetlen munkáját, köszönet a felkészítõ tanároknak, osztályfõnököknek, intézményvezetõknek, és köszönjük az önkormányzat anyagi felajánlását. Cukorbetegek Újfehértói Egyesülete A múlhatatlan fiatalság December -én tartottuk idei Télköszöntõ hangversenyünket. E koncert egyszersmind lezárása volt egy igazán eseménydús esztendõnek. iharos állapotokkal vágtunk neki az idei évnek, hiszen a mûvészeti iskolák 00. évi minõsítése során az újfehértói intézmény elbukott. ilágossá vált, hogy az ebbõl eredõ több 0 millió forintos normatívakiesést az önkormányzat huzamos idõn keresztül nem tudja pótolni. A tét óriási volt: vagy bezárja kapuit városunk mûvészeti iskolája, vagy megszerezzük a minõsítést! A minõsítési eljáráshoz szükséges dokumentumok újbóli benyújtására március végén nyílt lehetõség. ogy befogadták az elküldött anyagot, azt jelentette, hogy formailag megfeleltünk, fél siker. Tovább a kötelezõ eszközjegyzékben elõírtak tételes megvalósításához: nagy méretû, egész alakot mutató tükörrel felszerelt, parkettával ellátott terem a táncosoknak, drámásoknak, megfelelõ rajzpad, kerámiaégetõ kemence a képzõsöknek stb. özben a lelkünket, agyunkat terhelõ állapotból a gyerekek lehetõleg semmit ne lássanak: rendben lezajlottak a félévi meghallgatások, a különbözõ tanszakok bemutatói, a Tavaszköszöntõ hangverseny, kiállítások, az év végi vizsgák, a szokásos tanév végi zene- és táncgála. Ugye jó visszaemlékezni ezekre a rendezvényekre? Miközben a Mûvészetoktatásért Újfehértón Alapítvány élére Daróczi Sándor került. Részére a korábbi, alapító elnök, ocsisné ízi Margit (akinek áldozatos munkáját ezentúl is köszönjük!) nyugdíjba vonulása után a megváltozott helyzetre való tekintettel adta át a helyét. Ezen alapítvány elhatározta, hogy idén elsõ alkalommal, a tanév végén jutalomkirándulással ismeri el a legjobb tanulók mûvészeti munkáját. Júniusban az ország különbözõ pontjairól érkeztek a minõsítés döntõ szakaszához a szakemberek: az összes mûvészeti ágban óralátogatásokat végeztek, az adminisztráció ezzel egyidejû átvizsgálásával. A Minõsítõ Testület 00. június -én iváló Minõsítést adott mûvészeti iskolánknak. Óriási eredmény ez, különösen az elõzmények ismeretében. Mindenki, aki részt vett e minõsítés elnyerésének folyamatában, pontosan tudja, mennyit tett az ügy sikeréért. A köszönet pedig mindenkinek egyformán jár: a fenntartónak, az iskolavezetésnek, a kollégáknak. A minõsítés esztendõre szól. Fellélegzõ öröm, rövid megnyugvás. Õsztõl új tanév, új feladatok, kihívások; el kell kezdeni az eredménymorzsák gyûjtögetését és elraktározását a következõ minõsítéshez, mert harc lesz a fennmaradásért. ptember -én voltunk a gyerekekkel a jutalomkiránduláson, beszámolót olvashattak az újság lapjain. Zenei világnap, október -ai mûsor, különbözõ rendezvények díszletezése végül a Télköszöntõ. Az ürügyül szolgáló: a már elnyertük a kitüntetõ címet, közben az is kiderült, hogy az akkoriban önállóvá vált Zeneiskola -ban adta ki elsõ bizonyítványait, ideje van az ünneplésnek. ersenyt futva az idõvel, igyekeztünk a magunk szerény eszközeivel emlékezetessé tenni a hangversenyt. Szándékunkban állt köszönetünket egyegy névre szóló vázával kifejezni azok felé, akik szerepet játszottak az újfehértói mûvészoktatás elindításában, évtizedek óta tartó fennmaradásában, és eljöttek rendezvényünkre. Bemutattuk legígéretesebb apróságainkat, késõbb azokat is, akik jelenleg a legügyesebb hangszeresek. Igyekeztünk minden Zeneiskolást bevonni legalább egy produkcióba emelvén az ünnep hangulatát: õk egy-egy kitûzõt kaptak emlékbe. Az est záró mûsorszáma a gyermek Szimfonikus Zenekar által elõadott Rákóczi-induló volt. Érzésem szerint ha a tagok is úgy akarják az együttes rövidesen átlépheti az iskola kapuját! A hangverseny után vendéglátás elsõsorban a szülõket dicséri, az ünnepi torta a ari Sütemény ajándéka volt. A nosztalgiázásra is alkalmat adó találkozón mindvégig a múlhatatlan fiatalság derûje, mosolya volt jelen az arcokon és a szívekben. égezetül engedtessék meg nekem, aki éve kerültem ebbe a városba és immár csaknem a legöregebb mûvészetis tanár lettem, hogy többféle minõségemben is köszönetet mondjak mindazoknak, akik munkájukkal segítették, jelenlétükkel megtisztelték ünnepségünket, hozzájárulásukkal támogatták iskolánkat! ollégáimmal együtt mondjuk: öszönjük Újfehértó! Az Általános és Mûvészeti Iskola valamennyi dolgozója nevében pedig áldott ünnepeket és bõséges új esztendõt kívánok minden kedves Olvasónak! otzi éter Megpihentek, feltöltõdtek Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak az embereknek, akik hozzásegítettek ahhoz, hogy 00 õszén útjára tudjam indítani egy régi elképzelésemet. Újfehértón sikerült egy olyan helyet kialakítani, ahová az édesanyák és gyermekeik, várandós kismamák szívesen ellátogatnak, jól érzik magukat, új élményekkel térnek haza. Új emberekkel ismerkedhettek meg, minden alkalommal vendégelõadóval találkozhattak, akikkel egyébként soha nem találkozhattak volna. Új ismeretekkel gazdagodtak, és lehetõség nyílt arra, hogy õk is kérdezhessenek. imozdultak egy kicsit a mindennapok egyhangúságából, hátrahagyták gondjaikat, problémájukat. Bátran állíthatom, hogy ezeken a napokon egy kicsit megpihentek és feltöltõdtek az édesanyák. öszönettel tartozom elsõsorban Tóth András polgármester úrnak, aki hozzásegített terveim megvalósításához, az elképzeléseimet támogatta, pozitívan fogadta az ötleteimet. Buczkó József igazgató úrnak, aki segített a babaklub elhelyezésében, a mûvelõdési ház dolgozóinak, akik maximálisan segítõkészek voltak. Mivel a babaklub nonprofit szervezetként mûködik, minden egyéb más támogatást köszönök a helyi vállalkozóknak: a Diák Bázis papírboltnak a soksok játékért, ászári Attilánénak (Böbének) a játékokért, a Maga lusz ft.- nek a finom csemegékért, a SziMiTa Trade ft.-nek a puffasztott termékekért, és kedves páromnak a finom édességekért. Szõllõsiné Falcsik Anikó

11 00. december 0., szombat ÖSZÖNTÕ. oldal Bál a asváriban A asvári ál Tagintézmény 00. november -én, három év elteltével, a Szülõi rvezet kérésére bált rendezett. Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek; szülõknek, pedagógusoknak és nem utolsósorban Turzó Jánosné tagintézmény-vezetõnek azt a fáradtságos munkát, mellyel ez a csodálatos rendezvény létrejöhetett. öszönjük a nagyvonalú és értékes felajánlásokat a vállalkozók és cégek részérõl! A nyíregyházi illagfény Alapítványnak nagyon köszönjük, hogy minden fellépõ diáknak egy kürtõs kalácsot ajándékozott. Igazi báli hangulatot varázsolt Bory Éva tanárnõ igényes, esztétikus dekorációja, amely mögött nagyon sok munka rejlik. Színvonalas mûsorszámokban sem volt hiány! A helyi Mûvészeti Iskola tanulói szolgáltatták a vendégeknek a zenés, táncos elõadásokat. A fellépõk között szerepeltek: Lovas Bálint táncpedagógus Nefelejcs és Tavaszi Szél néptánccsoportjai; az Y Tánc és Divatszínház, Fires moderntánccsapata, egymeginé Tünde növendékei; Stelli Ákos gitárszámai; továbbá a Tükörcserepek amatõr színjátszó csoport ocsisné izi Margit nyugalmazott pedagógus rendezésében. És végezetül, a városi Tengertánc Néptáncegyüttes lépett a képzeletbeli színpadra Gyetvai risztina vezetésével. A bõséges és ízletes ételeket az iskolai konyhában dolgozók készítették, Balsáné Julika néni vezetésével. Deszszertként pedig a ecsei pékség által felajánlott réteseket fogyaszthattuk el. Éjfélkor az újfehértói hastáncosok kedveskedtek nekünk és kiemelten minden András nevû vendégünknek. asvári Tagintézmény Szülõi rvezete Tetszik ez neked? A tettek hangosabbak a szavaknál gondolattal kezdõdött a bababörze szervezése. És hogy mi is ez a börze? Egy mondattal a válasz: étköznapi hõsök találkozása. étköznapi hõsnek számít számomra minden anyuka. Nem kell nagyon kifejteni a tetteket, amikkel kiérdemelték ezt a címet, csak egy-két emlékeztetõ: szülés, szoptatás, éjszakázás, betegápolás, jóra nevelés, gondoskodás, kedvencek fõzése, egészséges dolgok megetetése, matekházi megfejtése, elsõ szerelmi csalódás utáni gyorssegély i az, aki minderre képes? Nem lehet más, csakis egy ÕS. Ez a rendezvény nekik lett rendezve és az õ kis családjuknak. A börze tartalmilag két részbõl állt: Az elsõ bababörze volt egy adok-veszek oldala és egy szórakozás része. Az eladásra anyuka hozta el a már nem használt, de jó állapotban lévõ gyerek- és babaholmikat, kiegészítõket. nagy bababolt és a tupper is képviselte magát, babakelengyétõl az etetésen át az öltözködésig, nagy akciókkal, újdonságokkal. A kikapcsolódásban segített a Nebulo tanoda, akik a bárpultnál hangulatos zenével, meleg teával és ötletes feladatokkal vártak minden érdeklõdõt. Amíg a szülõk körülnéztek, addig a kis csemetékre egy szakképzett dada vigyázott a játéksarokban, és mutatott nekik újabbnál újabb játékokat. A hõsök ismét színre léphettek a baba-mama tornán, hiszen nem kímélve szép ruhájukat, elegáns cipõjüket, beálltak és mozogtak, táncoltak a gyermekükkel, Janikné Békési Szilvia irányításával. A hangulatot fokozta Nudli bohóc, aki szebbnél szebb alakzatot hajtogatott a színes lufikból és megajándékozott minden gyereket egy-egy figurával. Azt gondolom, aki részt vett a börzén, az ötletekben és élményekben gazdagon térhetett haza. És hogy a táska se maradjon üresen, arról részben ovács Levente gondoskodott, aki minden belépõnek ajándékozott egy csomag pufit, a kicsik pedig kaphattak egy kis ízelítõt a hipp teáiból. Remélem, minden kilátogató jól érezte magát és jövõre is találkozunk! (A belépõkbõl származó bevételt a Dawn-szindrómás gyerekekkel foglalkozó egyesület kapta meg.) rvezõk Télköszöntõ hangverseny illanatfelvétel az énekkar mûsorából 00. december -én ünnepeltük meg a hagyományos Télköszöntõ angversenyen az önálló Zeneiskola megalakulásának 0 éves jubileumát. Tartalmas és szép mûsor volt. allai Ágnes igazgatónõ köszöntõje után a Nefelejcs és a Tavaszi szél néptánccsoportok Lovas Bálint vezetésével Regölés és Rábaközi táncokat jártak. A szolfézscsoportok éneklése megható pillanata volt a mûsornak. A közelgõ karácsonyt idézték és az összes jelenlegi zeneiskolai növendéket élményhez juttatták, ugyanis minden zenét tanuló gyerek a színpadon volt. Fellépésüket egy erre az alkalomra készült kitûzõvel köszöntük meg. angszeres szólistáink kiváló játékukkal megörvendeztették szüleiket és tanáraikat egyaránt: Anducska Anna, Orbán Nikoletta, Szilágyi Ákos, Sándor Regina, Steli Ákos, Tiszolczki Nikoletta, ató arina, álfi Andrea. A kézmûves tanszak kiállítása megtekinthetõ volt a Mûvelõdési áz galériájában. öszönet érte a felkészítõ tanároknak: Lázárné alcsu Mártának, Bory Évának, Szabó Istvánnak, Tóth Zoltánnénak. Ezen az ünnepi hangversenyen otzi éter adta át allai Ágnes igazgatónõnek a iváló Minõsítésrõl szóló oklevelet, amelyet nagy örömünkre az Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményünk nyáron nyert el. ülönlegessé tették jubileumi hangversenyünket meghívott vendégeink, akiknek névre szóló ajándékokkal kedveskedtünk. Jelenlétükkel megtiszteltek volt zeneiskolai tanáraink, akik a 0-as évek zeneiskoláját alapították és fejlesztették: Balázsy éterné, volt megbízott igazgató, zongoratanárnõ, orváthné Nagy Gabriella, volt zongoratanárnõ, Fekete Ferenc, volt csellótanár, Moldván Gyula, aki fia az elhunyt Moldván József megbízott igazgatónak és hegedûtanárnak. olt tanáraink, akik jelenleg nyugdíjasok, a beszélgetések során felidézték fiatalságukat, küzdelmeiket, örömeiket, tehetséges tanítványaikat. Úgy nyilatkoztak, hogy egy kicsit haza jöttek Újfehértóra, mert szakmai pályájukat itt kezdték. Igyekeztünk meghívni és megajándékozni azokat, akik sokat tettek és tesznek a zenekultúra színvonalának emelése érdekében városunkban. Ajándékot vehettek át: Tóth András polgármester, Nagy Sándor volt polgármester, Juhász Istvánné alpolgármester asszony, Mátyás B. Szabolcs jegyzõ. Megjutalmaztuk jelenlegi és volt igazgatóinkat: allai Ágnest, Aknay Andrást, ollóné Szécsi álmát, áradi Sándornét, Turzó Jánosnét, áradiné Istenes Erzsébetet. Nagyon szép szavakkal köszönte meg a meghívást app Istvánné Szabó Ella volt fúvóstanárunk, aki jelenleg a nyíregyházi ikár Sándor Zeneiskola igazgatónõje. Szakmai pályafutását õ is Újfehértón kezdte. iegyensúlyozott, és bármilyen szakmában sikeres emberekké úgy válhatnak gyermekeink, ha mûvészeteket tanulnak. A zene nemesíti a szívet, és harmonikussá teszi a lelket. mondta app Istvánné. Dr. Sõrés Imre két ajándékot vehetett át. ét lánya dr. Szabóné Sõrés Erzsébet és Sõrés Ildikó elfoglaltságuk miatt nem jöhettek el. Ajándékot vehetett át Steli Tamás is, aki a Mûvészetoktatásért Újfehértón Alapítványunk alapítója, az Alapítvány kuratóriumának tagjai: Györkiné apó Gabriella, Leveleki Szilvia. Roskó Béla és Anducska Lajos sokat tettek a zeneiskoláért, õket is megajándékoztuk a jubileum alkalmából. öszönjük szépen támogatóinknak: Újfehértó áros Önkormányzatának, a ari süteménynek, a Török szódának, és minden szülõnek a segítségét a mûsor sikeres lebonyolításában. A mûsor fénypontja a szimfonikus zenekar fellépése volt. otzi éter vezénylésével és hangszerelésében Berlioz: Rákóczi indulóját adták elõ a zeneiskolások. Daróczi Sándorné

12 . oldal TÖRTÉNELEM 00. december 0., szombat Egyszer volt, Alapító kivarrók A foglalkoztatás terén az ipartelepítés helyi példájaként az újpesti Gyapjúszövõgyár gyáregységének telepítése jelentett áttörést. Azt megelõzõen hosszú éveken át Újfehértó népességmegtartó erejét jelentõsen csökkentette a helyi foglalkoztatás megoldatlansága (Reszler Gábor: Újfehértó története -tõl -ig. rkesztette: Buczkó József Újfehértó 000.) Nagy és emlékezetes nap volt Újfehértó életében. november. Ekkor avatták fel az Újpesti Gyapjúszövõgyár Újfehértói Gyárát. Nagy utat tett meg addig a nagyközség vezetése a megye és járás vezetõivel együttmûködve, hogy megvalósuljon ez a korszerû, világszínvonalú berendezésekkel üzemelõ, évi 00 tonna kapacitású fonoda és közel, millió négyzetméter gyapjúszövet gyártására alkalmas szövöde átadásra kerüljön ünnepélyes keretek között. Szabó Imre, az akkori könnyûipari miniszterhelyettes avatta fel a gyárat. ogyan is kezdõdött? Újfehértón születtem és ma is itt élek, de a munkám során csak február -tól. július -ig dolgoztam helyben. Nagy kihívás volt számomra, egy éves gépészmérnök számára, hogy egy zöldmezõs beruházásként új gyár építésében, irányításában részt vehettem. Már -tól Debrecenben egy közel 00 fõs, a megye több városában fõs telephellyel rendelkezõ Cég Minõségellenõrzési Osztályának a vezetõje voltam. Talán -ban már megkeresett Szilassy István, akkori tanácselnök és Dolányi Mátyás iskolaigazgató, hogy vállaljam el a kivarrórészleg vezetését, mivel a telep mintegy 0 fõvel ezzel a tevékenységgel kezdett. Szétnéztem, és azt mondtam, mivel a varrótû az egyedüli munkaeszköz az üzemben, ez nem az én profilom, és nem vállalom, de ha egy gyár beruházási tervét már látom és az megvalósulhat, akkor abban szívesen vállalok munkát. atszázötvenmilliós beruházás Megkeresett Szilassy ista bácsi ismét és örömmel újságolta, hogy meglesz a Gyár! A. ötéves tervben egy közel 00 milliós beruházással szövöde és kivarró épül fel, majd az. ötéves tervben egy 0 millió forintos beruházás eredményeként 00 tonna/év kapacitású fésûs fonoda valósul meg. Meglátogattam Budapesten a központi gyárat, ahol a szövödében több mint 00 gép ontotta a nyers szövetet és természetesen az óriási zajt. Alapos tájékozódás után úgy döntöttem, hogy elvállalom a feladatot, bár azt sem tudtam, mi a szövet, de láttam, hogy a feladatom 0%-a tervezés, szervezés, irányítás, tehát mérnöki munka, míg a fennmaradó 0% textilipari szakmai feladat. Görög küldöttség fogadása Belépésemkor a kivarrórészleg kb. fõvel dolgozott egy felvonulási épületben és volt még adminisztratív dolgozó is. ovács Anna, Nusi néni a kivarró vezetõje, alcsú Lászlóné Irénke és Ungvári Ilonka (már nem él) tb és bérügyeket, míg erdes Éva a munkaügyeket intézte. özben megkezdõdött a szövöde építése és a SZAÉ egy faházat állított fel a -es út mellett, ahol az irodánk volt. Újpestrõl folyamatosan szállították a nyers szövetet, mi pedig a hibák kijavítása után visszaszállítottuk. özben a szövöde építésével párhuzamosan több újfehértói dolgozót tanítottak szõni, fonni, felvetni, keresztorsózni, vagyis õk végezték az új dolgozók betanítását az új üzemrészekben a késõbbiekben. A faházi fõhadiszállásról többirányú feladatot kellett elindítanom és természetesen rangsorolni is õket. Mérnökökre volt szükség, hogy a feladatokat megosszam. Így került a gyárba elsõként Termesfalvi Miklós gépészmérnök tmkvezetõnek. Lakatos Éva textilmérnök pedig a technológiai osztály vezetõi (már Õ sem él) beosztásába. Így hárman megszállottként jóval a kötelezõ munkaidõt meghaladva építettünk, irányítottuk a termelést, és segítettük a munkássá válás nehéz folyamatát. iszen a dolgozók zömében a háztartásból és a mezõgazdasági termelésbõl érkeztek. A textilipar, ezen belül is a gyapjú feldolgozása komoly szakértelmet és gyakorlatot igényel. Tehát megvolt az egyik legfontosabb feladat is. A szakmunkásképzés beindítása fonó és szövõ szakon! Természetesen a megyei párt és állami vezetés melybõl kiemelném név szerint is Bánóczi Gyula, Sándor József, Juhász Gábor és uknyó János felelõs beosztásban lévõket maximális segítségét adott az eredményes munkához! A 0. Szakmunkásképzõben Barta Dénes igazgató és Tõkés álmán igazgatóhelyettes segítségével beindult egy fonó és szövõ osztály.. június -én eredményes szakmunkásvizsgát tettek. Újfehértóról fõ szövõ, köztük Aranyász Mária, Nyikita Mária és Sajti Margit jól megfeleltek. A fõs fonó osztályból kiváló eredményt ért el Bulátkó Ilona és Szabó Anna, jeles eredményt Bodnár Mária, és jól megfeleltek Stefán Margit, áposznyák Mária, Ötvös Ilona.,Ricska Mária, Szilágyi Mária és arga Erzsébet akkori tanulók. Tehát a szakma alapjainak megteremtése beindult. A középszintû szakképzés beindítása szintén kiemelt feladat volt! gimnázium, amelyik Bajcsy-Zsilinszky Baráti összejövetelen Endre nevét vette fel, nem vonhatta ki magát az átalakuló gazdasági, társadalmi környezet hatásai alól. Ennek következtében változott a középiskola profilja, nevelési, oktatási feladata. A teljes profilváltás a megye felgyorsuló iparosításával kapcsolódott össze. Úfehértón kívül Nagykállóban és Demecserben jöttek létre több száz munkást foglalkoztató fonó- és szövõüzemek. A képzés bázisául az újfehértói középiskolát jelölték ki. A szakközépiskolává válás egyet jelentett a gimnázium megszûnésével, amit nem fogadtak lelkesedéssel az újfehértói szülõk. -ben felépült a gyári tanmûhely, ami a gyakorlati képzést eredményesebbé tette. (Reszler Gábor: Újfehértó története -tõl -ig ( p). (Moldván F.. p) rkesztette: Buczkó József Újfehértó 000.) Az üzemrészek vezetésének megoldása szintén kiemelt feladat volt. Újpestrõl ideiglenesen segítettek a régi szakemberek, de ez nem jelenthetett végleges megoldást. Szükségessé vált textilmérnökök letelepítése, akiknek természetesen lakást is kellett biztosítani. Úgy gondoltam, hogy a fiatal üzemrészekhez végzõs mérnökök fõleg házaspárok megnyerése fontos lehet, hisz a gyakorlati tapasztalatokat az üzem fejlõdésével egy idõben megszerezhetik. Jó

13 00. december 0., szombat TÖRTÉNELEM. oldal igaz volt kapcsolatokat építettem ki a önnyûipari Mûszaki Fõiskolával, és sikerült néhány textilmérnököt, illetve házaspárt megnyerni az itteni munkára. A megyei vezetés pedig abban segített, hogy a gyár mellé megépült egy háromemeletes ház, ahol lakást biztosítottunk részükre. A munkássá válás folyamata nehéz, de annak, aki ezt szervezi, irányítja, még nehezebb. A dolgozók és vezetõk együtt tanulták a szakmát és a vezetést. Sok gond és nehézség volt, de egyre jobban és eredményesebben teljesített a gyár, bár az újpesti vezetõk mindig többet akartak és kértek is. özben az üzemrészek a gépek letelepítését követõen folyamatosan növekvõ eredményeket hoztak, de a tervhez képest mindig kevés volt. Fontos volt a minõség kérdése is, hisz a gyárban a szakképzett fonók és szövõk jó minõségben termeltek. a jól emlékszem, -ben már % feletti minõséget értünk el, ami országosan is kiemelkedõ volt. bet keresnek mint õk. Ez a feladat nem oldódott meg minden igyekezetem ellenére sem. Az önállóság kérdése is fontos lett volna, sajnos, úgy tervezték a gyárat, hogy a technológiai folyamat eleje és vége nem itt történt, tehát készárut kibocsátani nem tudtunk. Mi az anyagyárnak egy fontos és nélkülözhetetlen egysége voltunk és maradtunk is hosszú ideig. Amikor ezren voltunk Nagyon szerettem a munkámat. eményen és szigorúan irányítottam a folyamatokat, mert vallom, hogy csak következetes és fegyelmezett munkával lehet eredményeket elérni. Itt pedig erre volt szükség, bár sokan nehezteltek is rám ezért. A kezdeti alapító dolgozó -re elérte az 000 fõt. A fiatal szakmunkásaink, textilmérnökeink, üzemés osztályvezetõink rátermett, igényes Amikor még a legszebb volt ezért dr. ervenyák László fõigazgató felkérésre aki egyben tanárom is volt az ML politikai gazdaságtan szakosítón elfogadtam a Tanárképzõ Fõiskola Oktatástechnikai özpontjának vezetését. szeptember -tõl másodállás- igazgató, aki késõbb egy kis kitérõ után magas színvonalon irányította igazgatóként a gyárat. égül év után úgy döntöttem, hogy a tanszékvezetõi állást folytatom tovább a Nyíregyházi Tanárképzõ Fõiskolán, így. július - gyel befejeztem a gyári és újfehértói tevékenységem. Minden szépnek tûnt önyvben megörökíteni Az ország legszebb gyára lettünk. Így jelent meg a épes Újság korabeli száma. Lüktetõ munka, élet és pezsgés jellemezte a gyárat, mely közvetlenül hatott az itt élõ emberek mindennapjaira. Rendezvények sokasága, tûzoltóversenyek, megemlékezések stb. színesítették a hétköznapokat. Rendszeresen havonta fogadtuk a megyébe érkezõ külföldi delegációkat, hisz a 0 adagos konyha és étterem ezt lehetõvé tette. A megyei vezetés büszkén mutatta meg a korszerû klimatizált fonodát, szövödét és elõkészítõüzemet, a tanácskozóhelyiséget, üzemorvosi rendelõt. Minden szépnek tûnt, de voltak komoly problémáink is. A bérszínvonalunk kb. 0%-kal alacsonyabb volt a pestinél. Ez fõleg akkor jelentkezett kézzelfoghatóan, amikor Újpestre küldtem néhány szakmunkást segíteni a krónikus munkaerõhiány pótlására. azajövet a dolgozóink mindig szóvá tették, hogy esten egy-két ezerrel töb- Gyári tûzoltók emberekké váltak. Úgy láttam, hogy év alatt sikerült mindent elérnem, ami rajtam, vezetõtársaimon és dolgozóinkon múlott. Meggyõzõdtem, hogy részemre a további feladat ellátása rutinszerûvé válhat, ban. Szép feladatot vállaltam, hisz a hobbimat tanítottam, egy országos médiagyártást irányítottam és három csoportban közel 0 fõ munkájáért is feleltem. A gyár vezetésében nagy segítségemre volt Temesfalvi Miklós mûszaki arminc év telt el a gyár avatása óta. Ez nagy idõ, és sajnos a múlt a legszebb gyár romokban hever. Bár néhány vállalkozó szerencsére egyes részeit hasznosítani tudja. Örülök, hogy a legnehezebb és a legszebb idõszakának alakítója, formálója, vezetõje lehettem. rettünk volna egy emlékezetes találkozót szervezni Újfehértón, de csak néhány résztvevõvel Nyíregyházán tartottuk meg e találkozót. Megköszönjük Tóth András polgármester úr támogatását, aki egyetértõleg segítette az újfehértói volt gyári dolgozók érdekében megrendezett baráti összejövetelt, valamint köszönjük Temesfalvi Az egykori igazgató, cikkünk szerzõje Az egykori elõfonoda Miklós volt gyárigazgató segítségét és anyagi hozzájárulását is, aki szintén segített abban, hogy a rendezvény megvalósuljon. égezetül a gyár történetérõl szóló fotókkal illusztrált könyv megírására és kiadására határoztuk el magunkat, melyhez kérjük a volt dolgozóink szponzori támogatását, és a rendelkezésükre álló dokumentumok és fotók ideiglenes kölcsönzését. árjuk javaslataikat, visszaemlékezésüket írásban is. címre) A közelgõ ünnepekre tekintettel kellemes karácsonyi ünnepeket és nagyon boldog új évet kívánok minden újfehértói lakosnak! Dipl.-Ing. árady Béla

14 . oldal INFORMÁCIÓ 00. december 0., szombat Öröm volt látni... Nemrég Meghívót kaptam a Télköszöntõ angversenyre. Már ez is furcsa volt számomra, hiszen nemrég még én terveztem és küldöztem hasonló meghívókat, én álmodtam meg a rendezvény menetét. Ilyen volt a Zene- és Tánc Gála is, ami mára hagyományossá vált. Eszembe jutottak a zene és tánc táborok, amit nagy hittel és lelkesedéssel ébresztettünk fel ipkerózsika álmából. A Zeneiskola 00-ben alakult át Mûvészeti Iskolává. Akkor kezdõdött el egy szép és tartalmas, kihívásokkal telített idõszaka az életemnek.a társmûvészetekben megszerveztem az oktatást, így az iskola színjáték, tánc és kézmûves tanszakokkal bõvült. 00-ben, a nagy iskola összevonások évében allai Ágnes igazgatónõ engem kért fel a Mûvészeti Tagintézmény vezetésére. Miközben a múlton merengtem, a színpadon elkezdõdött a mûsor.a néptáncot azokban a csizmákban ropták a gyerekek, amit annak idején a városban összevásároltam, mint a régi falusi élet szögre akasztott ereklyéit. Öröm volt számomra látni a lányokon azokat az utolsó rend ruhákat, Díjhátralékosok figyelmébe Aki nem rendezi szemétszállítási tartozását, plusz ötezer forint megfizetése is terhelheti amit még én terveztem és varrattam. És szállt a nagybõgõ hangja, aminek megvásárlása érdekében pályázatot írtam még, mint a Mûvészetoktatásért Újfehértón Alapítvány elsõ elnöke. Mindez már a múlté. Így utólag úgy érzem, hogy szakmai életem egyik legküzdelmesebb, de egyúttal legszebb szakasza volt. rettem a mûvészet közelében élni a hétköznapokat, most ez megmarad az ünnepnapokra. Mert a zene, a tánc, a színjáték és a képzõmûvészetekkel kapcsolatos események számomra örökké ünnepek maradnak. A Télköszöntõ angverseny, amelyen a Zeneiskola 0 éves jubileumát ünnepeltük, még egy ilyen örök ünnep marad számomra. retnék gratulálni a Zeneiskola törzstagjainak, akik sokat dolgoztak az évforduló sikeres megszervezésén. Õk: Daróczi Sándor, Daróczi Sándorné, otzi éter,atamány Sándorné. ívánom, hogy sokáig legyen még hitük, egészségük, kitartásuk a további munkához! ocsisné ízi Margit A NYÍR FLO FT közszolgáltató a 00. I-II. negyedévi díjhátralékok adók módjára történõ behajtását kezdeményezte a hatóságommal. Ezúton tájékoztatom a szemétszállítási díjhátralékkal rendelkezõk figyelmét, hogy tartozásukat a olgármesteri ivatal munkatársa 00. jan (0.)-én személyes megkeresésekor átadott, vagy az Ügyfélcentrumban (Bartók Béla út 0 szám alatt beszerezhetõ (000-0) idegen bevételek besz.szla.készpénz-átutalási megbízás felhasználásával 00. január napjáig teljesíthetik. Amennyiben tartozásukat az elmondottak alapján nem rendezik, úgy az adóhatóság a végrehajtási eljárást megindítja, melynek eredményeképpen a hátralékosokat még a hátralékon kívül.000 Ft.- költségminimum megfizetése is terheli. Ezúton kérem a hátralékkal rendelkezõket, hogy fizetési kötelezettségüknek a megadott határidõig tegyenek eleget annak érdekében, hogy a tartozás beszedése ne jelentsen plusz kiadást a családok számára, mivel a családonként fennálló díjhátralék nagysága közel azonos összegû a költség minimum összegével. Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzõ Az ünnepnapok miatt, a olgármesteri ivatal ügyfélfogadási és ügyeleti idõpontjai a következõk szerint alakulnak: 00. év Nyitva tartás Ügyfélfogadás December (hétfõ) december -ig Zárva Szünetel Ügyelet: december --ig Ügyfélcentrum ( Bartók B. u. 0 )épülete Bejelentõ, illetve tudakozó szám: 0-0/ - 0 Nyitva tartás Ügyelet December. (hétfõ) Zárva December 0. (kedd) Zárva December. (szerda) Zárva január -ig az ügyfélfogadás, valamint az ügyelet szünetel 00. jan. -tõl jan. -ig kivéve: január. (szerda) Január 0. (szombat) Zárva Szünetel Január. (hétfõ) Az ünnepi hetek alatt a olgármesteri és a Jegyzõi ügyfélfogadás szünetel! áltozott a forgalmi rend A odály Zoltán utcán az elmúlt hetekben kísérleti jelleggel létrehozott forgalomkorlátozó intézkedések végére érve, a tapasztalatok alapján a város vezetése végleges megoldást alakított ki december -tól. ajsza a garázstolvajok után Újfehértón történt rendõrségi események december elsõ hetében Ünnepi nyitvatartás A lakossági valamint az iskola dolgozói és szülõi közösségének jelzéseibõl kiindulva kezdtük megvizsgálni a jelenlegi állapotokat. Mivel folyamatos problémát jelentett egyrészt a reggeli idõszakban a Debreceni úton kialakult sorozatos forgalmi dugó, másrészt napközben balesetveszély forrása az Erkel Ferenc Tagintézményben a gyermekek átjárása az úton egyik épületbõl a másikba, ezért igyekeztünk megoldást találni mindkét helyzetre. A odály Zoltán utca lezárása mint lehetõség, a tapasztalatok alapján csak a gyermekek napközbeni épületek közötti átjárását oldja meg. Szakemberek véleményére alapozva úgy gondoltuk, hogy a odály Zoltán utca forgalmi rendjét megváltoztatjuk. Továbbra is egyirányú utca maradt, viszont nem a Debreceni út, hanem a Bartók Béla utca felõl lehet jármûvel közlekedni 0 km-es sebességkorlátozással. Az iskola bejárata elõtt a gyermekek nagyobb biztonsága érdekében forgalomlassító fekvõrendõrt helyeztünk el, továbbá biztonsági védõkorlátot alakítunk ki a két bejáratnál. Megítélésünk szerint a fentiekben említett két problémát így tudjuk kiküszöbölni a leghatékonyabban. A odály-közben továbbra is a kétirányú forgalmi rend van érvényben. érjük, a gépjármûvel való közlekedéskor vegyék figyelembe az új forgalmi szabályozást! uskás László alpolgármester árosunkba történt rendõrségi események december elsõ hetében: 00. december 0-án délután bejelentés érkezett az õrsre, hogy egy ittas személy ordibál és fenyegetõzik lakása udvarán. A helyszínre érkezõ rendõrök felszólítására sem fejezte be cselekményét és ellenszegült. Az elkövetõt garázdaság szabálysértése, és mivel nem engedelmeskedett a rendõri felszólításnak rendzavarás szabálysértésének elkövetése miatt szabálysértési õrizetbe vette a rendõrség. Az eljárás alá vonttal szemben a Nyíregyháza árosi Bíróság gyorsított eljárás lefolytatásával pénzbírságot szabott ki december 0-én. 00. december 0-én hajnalba eljárás alá vontunk egy fiatalkorú és egy gyermekkorú személyt, aki több lakás udvarára bemásztak és eltulajdonították a karácsonyi kivilágítást. 00.december -én hajnalba bejelentés érkezett, hogy a Bem Apó utcán egy garázsba ismeretlen személyek betörtek. A bejelentést követõen a rendõrjárõr egy Lada típusú gépkocsit próbált megállítani és intézkedés alá vonni, amelybe három személy tartózkodott. Az ismeretlenek nem álltak meg, így a járõrök üldözõbe vették, álmánháza etõfi tagba egy földesútra menekültek, ahol kb..km után elakadtak és gyalogosan menekültek tovább. A rendõrség és polgárõrség nyomkövetõ kutyával vette üldözõbe õket, azonban álmánháza belterületérõl eltulajdonítottak egy gépkocsit és azzal menekültek tovább. Az elkövetõk azonban nem tudtak kibújni a felelõségrevonás alól, mert hiába menekültek el, óra múlva lakásukon elfogtuk õket. Az eljárás alá vont fiatalkorú L.Gy és gyermekkorú L.A valamint B. bökönyi lakosok -én éjjel több bûncselekményt is elkövettek, amelyeket ajdúdorogon kezdték. Ott három lakáshoz törtek be és onnan tulajdonították el a meneküléshez használt Lada gépkocsit is. ajdúdorogról, álmánházára vették az irányt és itt egy presszót majd egy húsüzemet törtek fel, ezután jöttek városunkba. Újfehértón a Böszörményi utcán parkoló gépkocsiból benzint szívtak le és utána a Bem Apó utcán egy garázsba törtek be ahol az ott parkoló gépkocsit is feltörték, ezután akarták a rendõrök intézkedés alá vonni õket. A betörõ banda egy éjszaka közel millió forint kárt okozott. A házkutatás során olyan tárgyak kerültek lefoglalásra, amely alapján korábban is követtek el betöréseket városunkba, azonban ezek bizonyítása a további nyomozás részét képezi. A fiatalkorú személlyel szemben õrizetbe vétel mellett folytatjuk az eljárást és a Nyíregyháza árosi Bíróság vásárnap délelõtt elõzetes letartóztatásba helyezte. A két gyermekkorú személyt, ideiglenes hatállyal 0 napra nevelõ intézetbe helyeztük el és kezdeményeztük a végleges elhelyezését a szülõktõl. A szülök szerepe is tisztázásra kerül majd az eljárásban, miként követhettek el gyermekik sorozatban betöréses lopásokat. Ismételten szeretném felhívni a lakosság figyelmét ismételten, hogy saját és mások biztonsága érdekében, ha gyanús személyeket vagy cselekményt lát, hívják a 0 segélyhívó számot vagy a gyorstelefonszámot 0-0-, hogy minél hamarabb segíteni tudjunk. Fekésházi Szabolcs r.szds õrsparancsnok

15 00. december 0., szombat EZ IS AZ IS. oldal Ünnepi szertartások rendje Görög katolikus: December. December. kor mise, utána imaórák.0 nagy esti zsolozsma Éjféli mise:.0 arácsony. napja: Misék:,- fél,- 0-kor A fél -es mise után a gyerekek pásztorjátéka! arácsony. napja: Misék:,- fél, 0-kor arácsony. napja Misék:,- fél,0-kor vasárnap: Misék:,- fél. 0-kor December. December. December. December. ntliturgia de. 0-kor. Ennek keretében tartjuk meg év végi hálaadó szertartásunkat. 00. Január. Újév Misék:, / 0-kor (A 0 órás liturgia után tartjuk az ilyenkor szokásos beszámolót, az egyházközség általános helyzetérõl.) Január. ízkereszt Misék:,- fél,,0-kor Római katolikus: dec.. szerda:.0 éjféli szentmise (perselygyûjtés kispapnevelés céljára) dec.. Jézus risztus születése, csütörtök reggel és.0 ünnepi szentmise dec.. nt István diákonus vértanú ünnepe: péntek reggel szentmise órától keresztelés dec.. ntcsalád vasárnapja és.0 szentmise, a jubiláló házaspárok megáldása dec.. szerda: évvégi hálaadás este órától jan.. Újév elsõ napján és.0 ünnepi szentmise Munkájukra a közeledõ isded áldását kívánom, és kegyelemteljes arácsonyt, boldog Új Esztendõt kíván kedves Mindnyájuknak: Juhász Imre plébános Református: arácsony hetében az un. bûnbánati héten minden reggel órakor, és minden este órakor tartunk istentiszteletet a parókián, a gyülekezeti teremben. ntestén a mályváskerti kistemplomban fél -kor, a templomban -kor lesz istentisztelet. Ez utóbbi helyen a gyülekezeti énekkar szolgálatát is halljuk, valamint mindkét helyen a karácsonyfa körül ajándékcsomagot osztunk a gyerekeknek. arácsony elsõ napján istentisztelet és úrvacsoraosztás a nagytemplomban fél -kor. Délután istentisztelet a nagytemplomban órakor. Ünnep másodnapján istentisztelet a Mályváskertben -kor, istentisztelet és úrvacsoraosztás fél -kor a nagytemplomban. Ágyban fekvõ, mozgásképtelen idõs embereknek a bûnbánati héten kívánság szerint házhoz visszük az úrvacsorát. Óév estén hálaadó istentisztelet és úrvacsoraosztás lesz a Mályváskertben fél -kor, a templomban fél -kor. Újévi istentiszteleteket szintén a kistemplomban / -kor, a nagytemplomban fél -kor tartunk. Minden kedves újfehértói testvérünknek és szeretteiknek áldott ünnepet és boldog új esztendõt kívánunk. Dr. ethõ Ferenc leleplezi a szobrot Alma, bronzba öntve Tóth Sándor Nyíregyházán élõ Munkácsidíjas szobrászmûvész Alma címû alkotását ünnepélyes keretek között leplezték le december.-én a megyeszékhelyen, az impozáns új orzó Bevásárlóközpont tõszomszédságában. abai Lászlóné polgármester köszöntõje után dr. ethõ Ferenc ny. egyetemi tanár, aki éveken át volt az Újfehértói utatóállomás igazgatója, a tudós gyümölcsnemesítõ, az újfehértói fürtösmeggy szülõatyja az Északkelet- Magyarországi Gyümölcs utatás- Fejlesztési Alapítvány uratóriuma, a megye gyümölcstermesztõi nevében méltatta az alkotó nagyszerû munkáját. öszönetet mondott a mûvésznek, aki évekkel ezelõtt megálmodott egy jelképet, egy bronzba öntött almát, mert tudta, hogy a Szatmár- Beregi síkság, a Nyírség, a Rétköz és a Bodrogköz egyik fontos, gazdaságilag, társadalmilag kiemelkedõ gyümölcse az alma. Tudjuk, hogy mostanában rendkívül nehéz éveket élnek át a megye gyümölcstermesztõi, de még az óvodásainknak is tudniuk kell, hogy a XX. század mezõgazdasági termelésében a kertészet, ezen belül a gyümölcstermesztés, az ehhez kapcsolódó feldolgozóipar, az exportkereskedelem jelentõs helyet foglalt el gazdaságunk egészében-hangoztatta ethõ Ferenc Mi, gyümölcstermesztõk valljuk, hogy Tóth Sándor munkája nem egyszerûen köztéri mûalkotás. Ebben a bronzba öntött almában benne van elõdeink tisztelete, a kockázatos termelést folytató emberek verejtéke, az egészségesebb életet segítõ növény tisztelete. öszönetet mondott a megye, a megyei jogú város vezetõinek, a szakmai szervezetek, a gyümölcstermelõ kollégák anyagi segítségéért, támogatásáért, hogy ilyen szép karácsonyi ajándékot kaphatott Szabolcs-Szatmár- Bereg lakossága. égül a szobor leleplezését követõen ethõ Ferenc az általa képviselt szakmai szervezetek nevében emléklapot és a szobor kicsinyített mását adta át a támogatók képviselõinek, köztük Tóth Andrásnak, Újfehértó polgármesterének. A város karácsonyfája Újévi hangverseny Eltelik lassan a 00. esztendõ is. Emlékszünk még január -jére? Arról a napról is a hagyományos Újévi hangversenyre, mely elsõsorban a hangszerek királynõjérõl szólt? Természetesen 00-ben is megrendezzük hangversenyünket a Római atolikus templom muzeális orgonájának fõszereplésével, melynek szokásos évi karbantartása az idén is arácsony és Újév között esedékes. A hangszert így a lehetõ legszebb hangon szólaltathatja meg a nemzetközi hírû debreceni orgonamûvész, arasszon Dezsõ, akinek a neve a zeneszeretõ embereken kívül elsõsorban a református testvérek számára lehet különösen kedves. Az orgona mellett természetesen más hangszerek is hallhatók lesznek, de hogy milyenek, legyen egyelõre titok. Ezúton hívunk minden érdeklõdõt a 00. január -jén órakor kezdõdõ, Az Orgona hangjai címû, a Római atolikus templomban tartandó Újévi hangversenyünkre. A templom fûtött lesz, a belépés ingyenes. Görög ög katk atolikus batyus bál Az Újfehértói Görög atolikus Egyházközség Batyus Bált rendez az Erkel Ferenc Tagintézmény aulájában, amelyre szeretettel meghív mindenkit. Ideje: 00. január., órától. Belépõdíj: 000 Ft. Tombola és jegyek vásárolhatók lesznek, a plakátokkal jelzett helyeken ill. a görög óvodában. Ismét karácsonyfa áll a árosháza elõtt, ünneplõbe öltözve várja városunk a Megváltó születését. Ebben az esztendõben szent estére Betlehem kerül a város karácsonyfája alá, hogy még teljesebbé tegye ünnepünket. Olyan Betlehem ez, amely újfehértói kezek munkáját dicséri. A város rajztanárai, Lázárné alcsu Márta, Bori Éva, Tóth Zoltánné, Lóránt Edina és Szabó István tervezték, és a kivitelezésbõl is kivették részüket. A hozzávalók beszerzését Boros János, az asztalosmunkát pedig etics László végezte. A karácsonyfa felállításában és díszítésében is sokan közremûködtek: Czuczku György, Árva András, ál István, öteles László, arsai András és a tûzoltók. Liptákné, Marika a munkálatok megszervezését irányította. A díszek tervezése és kivitelezése az óvó néniket dicséri. öszönjük, mindannyiuk munkáját! 00. dec. -én 0 órakor a ÉSZ helyi szervezete betlehemes játékot ad elõ a karácsonyfa alatt, hívunk és várunk mindenkit, hogy együtt köszöntsük a megváltó születését! Áldott, békés karácsony kívánok Újfehértó minden lakójának! Juhász Istvánné

16 . oldal SORT 00. december 0., szombat Emlék sportverseny 00. december.-én, Újfehértón ukrán Mihály emlék sportversenyt szervezett. A helyszín a ukrán-pálya volt. A résztvevõk az oklevél, és az érem mellet mikulás csomagot is kaptak. A versenyzõk jól felkészültek voltak, s láthatóan élvezték a rendezvényt. km-es utcai futóverseny eredménye: Férfi: I. arikó Lajos, II. Balázs Zsolt, III. Salánki Gergely Nõi: I. Bereczki Beatrix Senior: I. Simon Mihály éven aluliak: Fiú: I. mán Márk Lány: I. Sónyák Renáta 0 éven aluliak: Fiú: I. mán Ákos Lány: I. Barabás Betti 00 m. ovisok: Fiú: I. Tóth László Lány: I. Szabó Nikolett Bige aba Emlék Gyermek focitorna: I. Mályváskerti Zöld Sasok FC (Simon Dávid, Balázs Zsolt, Bige Alex, Bereczki András); II. Reál Madrid FC.; III. Fenevad FC. A legjobb játékos: Bereczki András. A gólkirály: Bige Alex. A legjobb kapus: Simon Dávid Felnõtt Bige aba Emléktorna: I. Ítélet végrehajtó FC (ukrán Mihály, arikó Lajos, ták Béla, Bige József); II. Beton FC.; III. örties FC.; I. a Bige FC ülöndíjasok: A legjobb játékos: ták Béla. A legjobb kapus: ukrán Mihály. A gólkirály: Bige József. A legharcosabb játékos: Bige István. Legsportszerûbb csapat: ukrán csapata volt Tóth Margit Focival ünnepelték a Mikulást a középiskolások Igen különös nap volt 00. december.-e az újfehértói Bajcsy-Zsilinszky Endre Gimnázium és Szakképzõ Iskola számára, hiszen különös vendég érkezett látogatóba: ez a nem mindennapi látogató nem volt más, mint a Mikulás. Mivel az iskolába jó gyerekek járnak, ezért két Mikulás érkezett. A Mikulások nem egyedül érkezetek. oztak magukkal szorgalmas segítõket, illetve ajándékokat. Így egy diák sem tért haza üres kézzel, hiszen a Mikulások mindenkit megajándékozott, többek között néhány tanárt is. Ugyanis délután tanárdiák focimeccsel ünnepelte az iskola a mikulást. ülön érdekesség, hogy két héttel a tanár-diák meccs elõtt tartott az iskola egy selejtezõ mérkõzést, amely gyõztes csapata játszhatott a tanárok ellen. A csapatok jól felkészültek, és sportszerûek voltak. égül a tanárokat egy gyõzelemmel ajándékozta meg a Mikulás. Tóth Margit Az elmúlt másfél hónapban két versenyen mérték össze erejüket és tudásukat az Újfehértói Tai-Qi lub versenyzõi az ország más területein mûködõ egyesületek tagjaival. Nyíregyháza és Nyáregyháza települését egy betû és közel 00 km választja el egymástól. Azonban mind a két helyen sikeresen helyt álltak versenyzõink. Elsõként a Tai-Qi Boxing arcmûvészeti SE által rendezett stílusbajnokságról szólok pár szót. A nyíregyházi egyesület november.-én rendezte meg a versenyt az Alvégesi Mûvelõdési ázban. A házigazda mellett Balsa, Eger, ajdúböszörmény és Újfehértó Tai-Qi klubjai vettek részt, több mint 0 versenyzõvel. Sportolóink pusztakezes- és fegyveres formagyakorlatban, light contact küzdelemben értek el szép eredményeket. December.-án Mikulás a diáklányok között Boxing és karate kupa Nyáregyházán pedig csapat közel 0 versenyzõje küzdött az elõkelõ helyezésekért. A helyezésekért pusztakezes formagyakorlat, földharc, chikara kurabe és light contact küzdelemben folyt a versengés. A két verseny eredményei a következõképpen alakultak: Tai-Qi Boxing Stílusbajnokság (Nyíregyháza, 00. XI..): Békési Edit: usztakezes formagyakorlat: I.; Fegyveres formagyakorlat: I.; Light contact: II. Bodnár Boglárka: usztakezes formagyakorlat: I.; Fegyveres formagyakorlat: II.; Light contact: II. Bodnár éter: usztakezes formagyakorlat: II.; Fegyveres formagyakorlat: I. Diósi Zsolt: Light contact: II. ásztor Ádám: Light contact: I. olgári Zoltán: Light contact: I. lácsovics Norbert: Light contact: I. Sei Shin Ryu arate upa (Nyáregyháza, 00. XII. 0.): Békési Edit: usztakezes formagyakorlat: I.; Földharc: II.; Chikara kurabe: III.; Light contact: III. Bodnár Boglárka: usztakezes formagyakorlat: I.; Földharc: II.; Chikara kurabe: III.; Light contact: III. Bodnár éter: usztakezes formagyakorlat: I.; Földharc: I.; Light contact: I. Diósi Zsolt: Földharc: II.; Light contact: II. ásztor Ádám: Földharc: II.; Chikara kurabe: II.; Light contact: I. olgári Zoltán: Light contact: II. Ricska Sándor: usztakezes formagyakorlat: III.; Light contact: I. lácsovics Norbert: Földharc: I.; Light contact: I. Mesterünknek, Izsó J. Mihálynak köszönjük a felkészítést, a szülõknek pedig a segítséget. R.S. Az újfehértói ukrán Mihályt egy gyönyörû névre szóló serleggel jutalmazta meg a Bige család. Újfehértó közismert sportolója azért kapta ezt a nem mindennapi ajándékot, mert már éve ingyen foglalkozik gyerekek sportoltatásával, valamint szervez nekik tömegsport versenyeket. A serleget 00. december.-én adta át Bige István a szintén ukrán Mihály által szervezett Bige aba Emléktornán. A helyszín a ukrán-pálya volt. A Bige család ezúton is köszöni ukrán Mihálynak, hogy már negyedszer rendezi meg a Bige aba Emléktornát. Fehértói Újság Újfehértó áros Önkormányzatának lapja. A kiadó neve és címe: Újfehértó áros Önkormányzat épviselõ-testülete nevében: Tóth András polgármester Újfehértó, nt István u. 0. A szerkesztõség címe: 00 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u.. Felelõs szerkesztõ: Angyal Sándor Nyomdai munkálatok: Nyír-rint ft. Újfehértó Terjeszti: Inform Média ft., Nyíregyháza, Dózsa Gy. u.. ISSN 0 Lapunk következõ száma: 00. január 0. Lapzárta: 00. január..00

Dobos Edit (Kandó Kálmán Szki. 12/E) Református Gimnázium, 2006, olaj, 50 70 cm. Középiskolák Kecskeméten

Dobos Edit (Kandó Kálmán Szki. 12/E) Református Gimnázium, 2006, olaj, 50 70 cm. Középiskolák Kecskeméten Dobos Edit (Kandó Kálmán Szki. /E) Református Gimnázium, 0, olaj, 0 0 cm 0 Középiskolák Kecskeméten Január Kertész Krisztina (Kandó Kálmán Szki. /E) Bányai Júlia Gimnázium, 0, akril, 0 0 cm Újév, Fruzsina

Részletesebben

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar Fotó: faluskriszta.hu NAPTÁR 20 5. Hét/Week/Woche 27 Montag 28 Dienstag 29 Mittwoch 30 Donnerstag 31 Freitag 1 Samstag 2 Angelika, Angyalka Károly, Karola Adél, Eta Martina, Gerda Marcella, Lujza Ignác,

Részletesebben

Néhány széles körű kulturális és területi autonómiát élvező régió az Európai Unióban:

Néhány széles körű kulturális és területi autonómiát élvező régió az Európai Unióban: 2015 Néhány széles körű kulturális és területi autonómiát élvező régió az Európai Unióban: Åland-szigetek (Finnország) Baszkföld (Spanyolország) Dél-Tirol (Olaszország) Katalónia (Spanyolország) Korzika

Részletesebben

2 Ábel. Péntek Friday Freitag 8:00 8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

2 Ábel. Péntek Friday Freitag 8:00 8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 05 9 Tamás, Tamara 0 Dávid, Zoárd Szilveszter, Darinka Újév, Fruzsina Ábel Genovéva, Benjámin, Titusz, Leona 0. December December Dezember 05. Január January Januar. hét Week Woche 6 Vanda, Paula, Titanilla

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Tisztelt Szerkesztőség!

Tisztelt Szerkesztőség! TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0034 Össze-Tett A tehetség a gyermeknek adottság, a pedagógusnak felelősség Lilla Téri Általános Iskola - Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI Tisztelt Szerkesztőség! Előzetes

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

... Szinte elképzelhetetlen egy íróasztal nélküle.

... Szinte elképzelhetetlen egy íróasztal nélküle. ASZTALI NAPTÁRAK ! Lehet képes, kép nélküli, készülhet fehér vagy krémszínű papírból, álló vagy fekvő kivitelben, biztos mindig az Ön vagy partnere szeme előtt lesz egy éven át. Szinte elképzelhetetlen

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Szóbeli beosztás angol nyelvből

Szóbeli beosztás angol nyelvből Szóbeli beosztás angol nyelvből Név Nap időpont Andl-Beck Boróka péntek 12.30 óra Bali Bence csütörtök 13. 30 óra Balogh Zita péntek 12..30 óra Baráth Amanda Alexandra csütörtök 13.30 óra Becker Sára Melánia

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Anyakönyvi Hírek. Házasságkötés: Hojdák Boglárka - Takács Tamás Balogh Beáta - Szabó Adorján Bata Beáta - Bodnár Miklós

Anyakönyvi Hírek. Házasságkötés: Hojdák Boglárka - Takács Tamás Balogh Beáta - Szabó Adorján Bata Beáta - Bodnár Miklós Önkormányzati hírek Megint egy küzdelmes, dolgos munkával eltöltött év után vagyunk. Önkormányzatunk a többi kistelepüléssel együtt akik 2000 fő alatti lakossal rendelkeznek ez összesen 2200 települést

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2011/2012-es tanévben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2011/2012-es tanévben Nyelvvizsga-eredményeink a 2011/2012-es tanévben 8. A osztály Yeager Tamás angol középfokú C 10. A osztály Csernátonyi Lilla angol középfokú A Gulybán Csenge angol középfokú A Kincses Kristóf angol középfokú

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

A verseny neve Kategória Helyezés

A verseny neve Kategória Helyezés Egy Nap az Élet A verseny neve Kategória Helyezés "Édes Anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjén Városi Weöres Sándor szavalóverseny döntőbe jutott kimagasló eredményt ért

Részletesebben

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny. 5. osztály. I.emelet 9.

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny. 5. osztály. I.emelet 9. 5. osztály I.emelet 9. 1. Albert Renáta Radnóti Miklós Gimnázium, Dunakeszi 88 pont 10. hely 2. Arany Barbara Garay János Általános Iskola, Fót 88 pont 9. hely Jobb tollbamondással 3. Bódizs Szabolcs Vörösmarty

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL TANULMÁNYI VERSENY 2015. MÁRCIUS 30. EREDMÉNYEK

FELSŐBÜKI NAGY PÁL TANULMÁNYI VERSENY 2015. MÁRCIUS 30. EREDMÉNYEK FELSŐBÜKI NAGY PÁL TANULMÁNYI VERSENY 2015. MÁRCIUS 30. EREDMÉNYEK 1. évfolyam Matematika 1. Zugonics Mátyás Bő 60 pont 2. Sándor Mihály Csepreg 69 pont 3. hely 3. Kovács Nóra Ják 38 pont 4. Drácz Marcell

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Guruz Laszlo 2. Kelemen Imre 3. Kiss Adrienn Alexandra 4. Radosits Ambrus Zoltan 5. Olajos Katalin 6. Forgacs Bianka 7. Hogye Gyula 8. Nemeth Balint 9. Pakay Bela 10. Pirvacsi Istvan Zsolt 11. Popovics

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények OKTV eredmények Verseny megnevezése Helyezés Tanuló neve Osztálya Felkészítő tanár Spanyol nyelvi OKTV I. kategória 4. Képes Zita 12/2 Baena Moreno Francisco José Fizika OKTV II. kategória 5. Kaposvári

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola

Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola Aczél Dávid Márk 41 szakács Agócs Zalán 11 két tanítási nyelvű - vendéglátóipar - angol Ármány Vivien Laura 13 két tanítási nyelvű - turisztika - angol Bacsó Valentina 42 pincér Balázs Gergely 39 szakközépiskola

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista EREDMÉNYLISTA Ovis futam abszolút befutó lista 1. Berki Maja 1 Tápógyörgye 01:19 2. Berki Illés 100 Tápógyörgye 01:36 3. Bosánszki Zoé Kira 2 Kóka 01:40 4. Győri Iringó 3 Sülysáp 02:39 Gyerek I. abszolút

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK I. HELYEZETTJEI 2015.02.09-2015.03.06-ig (SZÉKHELY és TAGINTÉZMÉNY TANULÓI) 1.évfolyam magyar Ternai Lajos 1.

TANULMÁNYI VERSENYEK I. HELYEZETTJEI 2015.02.09-2015.03.06-ig (SZÉKHELY és TAGINTÉZMÉNY TANULÓI) 1.évfolyam magyar Ternai Lajos 1. TANULMÁNYI VERSENYEK I. HELYEZETTJEI 2015.02.09-2015.03.06-ig (SZÉKHELY és TAGINTÉZMÉNY TANULÓI) 1.évfolyam magyar Ternai Lajos 1.b matematika Hérány Emma 1.a rajz Korom Natália 1.a 2. évfolyam magyar,

Részletesebben

Országos sportversenyek 2011/2012-es tanév

Országos sportversenyek 2011/2012-es tanév Országos sportversenyek 2011/2012-es tanév Verseny neve Helyezés Résztvevők Felkészítő tanár Atlétika, csapatbajnokság 12. Brogli Réka, Besenyei Boglárka, Polonkai Eszter, Tanyi Ramóna Móth Éva országos

Részletesebben

VERSENY EREDMÉNYEK A MŰVÉSZETOKTATÁSBAN 2011/12. TANÉV

VERSENY EREDMÉNYEK A MŰVÉSZETOKTATÁSBAN 2011/12. TANÉV VERSENY EREDMÉNYEK A MŰVÉSZETOKTATÁSBAN 2011/12. TANÉV Művészeti ág Esemény, verseny, rendezvény Helyezés, eredmény Tanuló neve Tanár neve Országos MÁV Tisztán robogjunk rajzpályázat I. helyezés Bánfi

Részletesebben

A Polimertechnika c. tárgy (BMEGEPT AMT0) méréseinek beosztása a 2009/2010 tanév I. (őszi) félévében BsC hallgatók számára

A Polimertechnika c. tárgy (BMEGEPT AMT0) méréseinek beosztása a 2009/2010 tanév I. (őszi) félévében BsC hallgatók számára Polimertechnika Tanszék A Polimertechnika c. tárgy (BMEGEPT AMT0) méréseinek beosztása a 2009/2010 tanév I. (őszi) félévében BsC hallgatók számára Időpont: HÉTFŐ 8 15-10 00 h Hely: MT épület, a Tanszék

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2015. 02. 25. Tatabánya. TSC-Geotech gyermekverseny. NÉV Születési év Egyesület Helyezés Eredmény

JEGYZŐKÖNYV. 2015. 02. 25. Tatabánya. TSC-Geotech gyermekverseny. NÉV Születési év Egyesület Helyezés Eredmény JEGYZŐKÖNYV 2015. 02. 25. Tatabánya TSC-Geotech gyermekverseny 2008 LÁNY 40m síkfutás Varga Valéria 2008 TSC 8.24 1. 8.24 Dabai Flóra 2008 TSC 8.25 2. 8.25 Varga Trixi 2008 TSC 10.05 1. 10.05 Czibula Emma

Részletesebben

Zárt ülés határozatai 114-189-ig

Zárt ülés határozatai 114-189-ig Zárt ülés határozatai 114-189-ig 114/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról 115/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

A legkiválóbbak Név Osztály Felkészítő nevelő Verseny Iskolai Területi Megyei Orsz. Egyéb

A legkiválóbbak Név Osztály Felkészítő nevelő Verseny Iskolai Területi Megyei Orsz. Egyéb A legkiválóbbak Név Osztály Felkészítő nevelő Verseny Iskolai Területi Megyei Orsz. Egyéb Varga Anna a Rózsás Márta Matematikaverseny 3. Varga Pongrác a Rózsás Márta Matematikaverseny Vásárhelyi Szabolcs

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Paks, Energetikai Szakközépiskola Sportcsarnok 2015. január 17-18.

Paks, Energetikai Szakközépiskola Sportcsarnok 2015. január 17-18. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY Paks, Energetikai Szakközépiskola Sportcsarnok 2015. január 17-18. 1 2014/2015. TANÉVI FIÚ Hely Megye Iskola Település Testnevelő

Részletesebben

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal Gyomaendrőd 2015.04.26. Pusztai Íj Poronty Leány 1. Palatinusz Petra Szolnok 238 24.8% 2. Tóth Rebeka Körösmenti Íjfeszítő Egylet 196 20.4% Poronty Fiú 1. Palatinusz Tamás

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben Alsó tagozat 2011. december Adventi feladatok 4 fordulós könyvtári vetélkedő. résztvevők száma: 37 fő, mely 2-3-4. osztályosok vettek részt. Kiemelkedően teljesített, könyvjutalmat kapott 21 tanuló. Helyi

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai. A település neve. tér. Bocskai www.benedekel. 5. Nagy Dávid Hatvani István Általános Iskola Debrecen

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai. A település neve. tér. Bocskai www.benedekel. 5. Nagy Dávid Hatvani István Általános Iskola Debrecen Hajdú-Bihar megye Az intézmény neve Benedek Elek Ímélcím A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányító A település Utca, Házszám Honlapcím -szám neve tér 4029 Bocskai www.benedekel 1 tér ekiskola.hu

Részletesebben

Az interjúalany és családja

Az interjúalany és családja Az interjúalany és családja Interjúalany Victor István Születési hely és idő: Budapest 1932. Szabadszállás, Uzd, Hejce, Sárospatak Iskolai végzettség: ref. theológiai akadémia (Budapest) lelkész, vallástanár

Részletesebben

y JJ Dalló Krisztina, 9 éves Dávid Edit, 1. osztály Demeter László, 10 éves Deres Anita, 12 éves Dolmán Gábor, 10 éves Dominek Balázs. 7.

y JJ Dalló Krisztina, 9 éves Dávid Edit, 1. osztály Demeter László, 10 éves Deres Anita, 12 éves Dolmán Gábor, 10 éves Dominek Balázs. 7. Almán Csilla, 12 éves Antal Ágnes, 13 éves Appel Zoltán, 6. osztály Azari Fruzsina, 3. osztály 7 8 9 10 Chikhi Lilla, 5. osztály Czakó Csaba, 5. osztály Czékmán Csaba, 5. osztály Czinege Diána, 7. osztály

Részletesebben

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny ZÁRÓ JEGYZŐKÖNYV 2005.11.26 2.oldal 1.Jurandori versenyszám (61 nevezés) Jurandori Mini Fiú (6 nevezés) I. Mintál Erik Halasi Harcművész Egyesület II. Náder Ákos Hetényegyházi Ju-Jitsu Klub III. Buda Szabolcs

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. V. Országos Modern- és Kortárstánc Verseny Modern tánc verseny A) Szóló kategória

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

VIII. Bácsalmási Péter Nemzetközi Emlékverseny. 2013.03.07. Eredmények

VIII. Bácsalmási Péter Nemzetközi Emlékverseny. 2013.03.07. Eredmények VIII. Bácsalmási Péter Nemzetközi Emlékverseny Lány 50 m (2000-2001) 2013.03.07. Eredmények Név Szül. év Egyesület/Iskola Eredmény 1. Király Adél 2000 BEAC 7,31 2. Endrész Klaudia 2001 Vasvári Pál Ált.

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

SZENT IMRE NAPOK VERSENYEREDMÉNYEK 2014. 11. 06-07.

SZENT IMRE NAPOK VERSENYEREDMÉNYEK 2014. 11. 06-07. SZENT IMRE NAPOK VERSENYEREDMÉNYEK 2014. 11. 06-07. IRODALMI PÁLYÁZAT III. korcsoport 1. Janzsó Lili 6.b (Szent Imre, ) 2. Kecskés Katalin 6.o. (II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola,

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/201 TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG BARANYA MEGYE Helyszín: PÉCS, PVSK SPORTTELEP Időpont: 201 MÁJUS A Versenybizottság elnöke: HAÁSZ JÁNOS III. korcsoport: 2001-2002-ben

Részletesebben

Eredmények 2013-14-es tanév ZENEMŰVÉSZET

Eredmények 2013-14-es tanév ZENEMŰVÉSZET Eredmények 2013-14-es tanév ZENEMŰVÉSZET VIII. REGIONÁLIS GITÁR VERSENY MÁRCIUS CSIPKEREKI MÁTÉ II. HELYEZÉS SZALAINÉ PAPP EDIT XV. NEMZETKÖZI ÜTŐHANGSZERES FESZTIVÁL GYŐR MÁRCIUS DRUMS FESZTIVÁL RÉSZVÉTEL

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Eredénylista Zilah 136 FŐKERESZTÚR 15. HAJAS BARBARA MÁRTON HAJNALKA LICEUL TEHNOLOGIC CSEREY- GOGA KRASZNA 134

Eredénylista Zilah 136 FŐKERESZTÚR 15. HAJAS BARBARA MÁRTON HAJNALKA LICEUL TEHNOLOGIC CSEREY- GOGA KRASZNA 134 Eredénylista Zilah Megye: Szilágy megye Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszámok 1. DEMJÉN DÁNIEL REIZ KLÁRA- KRISZTINA SZILÁGYBALLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZILÁGYBALLA

Részletesebben

Eredmények 1. I. kcs. 50m fiú gyorsúszás 2. I. kcs. 50m lány gyorsúszás

Eredmények 1. I. kcs. 50m fiú gyorsúszás 2. I. kcs. 50m lány gyorsúszás Eredmények 1. I. kcs. 50m fiú gyorsúszás 1. Bordás Levente Gábor 2005 Győr-Kodály 0.35,68 2. Pózvai Olivér 2005 Fertőd-Babos 0.37,28 3. Kennedy Valér Huba 2005 Győr-Kodály 0.38,60 4. Mátrai Levente 2005

Részletesebben

EBIHAL KORCSOPORT BEMUTATÓ ÚSZÁS (VEGYES) születési idő pálya 1. futam Fazekas Villő 2009 1

EBIHAL KORCSOPORT BEMUTATÓ ÚSZÁS (VEGYES) születési idő pálya 1. futam Fazekas Villő 2009 1 EBIHAL KORCSOPORT BEMUTATÓ ÚSZÁS (VEGYES) név születési idő pálya 1. futam Fazekas Villő 2009 1 Herczku Minka 2009 2 Boldog Eszter 2009 3 Birinyi Nóra 2009 4 Kovács-Etessy Csenge 2009 5 Boros Brúnó 2009

Részletesebben

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon Bajnokságok Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon A BOLERO TSE saját nevelésű párokat versenyeztet és ez megalakulásától így volt. Az ország egyik legsikeresebb latin műhelye

Részletesebben

V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL. Mezőkövesd, 2011. július 1-3.

V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL. Mezőkövesd, 2011. július 1-3. V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL Mezőkövesd, 20. július 1-3. Gyerek II D latin 1/1 Mezőkövesd 2 páros 1 2 Somoskői László Fürjes Eszter Ten Dance Tse 2 25 Babiciu Razvan Dunca Alina Románia

Részletesebben

Ovi futás 310m. Gyermek I. futam 1,2km

Ovi futás 310m. Gyermek I. futam 1,2km 4.Sülysápi utónap 2010. május 9. Ovi futás 310m em Hely név lakhely Lány Pilisi ruzsina Sülysáp Szabó Hanna Sülysáp Motolai Eszter Sülysáp iú erenc Péter Sülysáp Panyi Benedek Sülysáp Suvada Bence Sülysáp

Részletesebben

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Győr Apor Vilmos Római Katolikus Ált. Isk., Gimn. 45,600 1 44,500 2 45,900 1 136,000 2 Celldömölk Szent Benedek Katolikus Általános Iskola 44,150 2 44,600 1 42,000 4 130,750 3 Miskolc

Részletesebben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2014/2015-ös tanévben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2014/2015-ös tanévben 12. A osztály Nyelvvizsga-eredményeink a 2014/2015-ös tanévben FELSŐFOKÚ NYELVVIZSGÁK Bodnár Klaudia angol felsőfokú A Dobai Dániel angol felsőfokú C Kistóth Mercédesz angol felsőfokú C Vincze Márton angol

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nevében a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által 2015. június hóban kötött szállítói szerződések

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nevében a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által 2015. június hóban kötött szállítói szerződések A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nevében a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által 2015. június hóban kötött szállítói szerződések Szállító megnevezése típusa tárgya Ábrahám András Megbízási

Részletesebben

Értékelő lap. Angol 5-6. osztály. Tanuló neve Iskola neve Pontszám Helyezés. Tar Bernadett, Várbíró Fanni Hatvani István Általános Iskola 74 1.

Értékelő lap. Angol 5-6. osztály. Tanuló neve Iskola neve Pontszám Helyezés. Tar Bernadett, Várbíró Fanni Hatvani István Általános Iskola 74 1. Angol 5-6. osztály Tar Bernadett, Várbíró Fanni Hatvani István Általános 74 1. El-Bess Fathi Patrik, Kovács Borbála Ibolya Utcai Általános 73 2. Mikulcza Ágota, Sal Boglárka Árpád Vezér Általános 72 3.

Részletesebben

9.54 4. Piarista Gimnázium Wettstein Márk. 10.00 6. Piarista Gimnázium Illényi János. 10.12 10. Szent Angéla Rózsadombi dudások

9.54 4. Piarista Gimnázium Wettstein Márk. 10.00 6. Piarista Gimnázium Illényi János. 10.12 10. Szent Angéla Rózsadombi dudások Várható időpont Iskola Név 9.45 1. Kabócák 9.48 2. Piarista Gimnázium Boldizsár Botond - hegedű (édesapja kíséri brácsán) 9.51 3. Szlávik Bence 9.54 4. Piarista Gimnázium Wettstein Márk 9.57 5. Budapest

Részletesebben

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI.

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. TERÜLETI TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA i Batthyány Sportiskolai 2015.02.07. Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. korcsoport

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK FÉRFI: 100m 1. Köcse Richárd 1997 Zalaszám-ZAC 10,8 I/1 2. Aranyics Bence 1995 Zalaszám-ZAC 10,9 I/2 3. Szűcs Valdó 1995 Zalaszám-ZAC 11,0 I/3 4. Balogh

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Második otthon. Helyezések:

Második otthon. Helyezések: Második otthon 25 településről 370 pályázó küldött/adott be képeket. A pályamunkát beküldők közül a legfiatalabb óvodás volt, a legidősebb 9. osztályos tanuló. Alsó tagozat: Helyezések: 1. helyezés: Zanin

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Tanévzáró 2013. június.19.

Tanévzáró 2013. június.19. Tanévzáró 2013. június.19. Formai és tartalmi változások 2013. január 1. Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházi Megyeközponti Tankerület KLIK szervezeti egység: 153031 Működtető:

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben