Facebook

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook"

Átírás

1 Szántódi Hírlevél Facebook Szántód Község Képviselõ-testületének lapja október XVII. évf. 5. szám Augusztus az új kenyér ünnepe Augusztus játszóház Falunap - a lullai vendégek Falunap - víziséta Idõsek napja - köszöntés Idõsek napja - az ünnepeltek

2 Szántódi Hírlevél 2. oldal október AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI A képviselõ-testület 2013.szeptember hónapban hozott határozatairól tájékoztatás Szántód Község Képviselõ-testületének 145/2013.(IX.23.) Kt.határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2013.szeptember 23-i képviselõ-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg: 1./ A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, polgármesteri tevékenységrõl. 2./ Szántódi Csemetekert, Fûrész, Fenyõfa, Cserfa, Erdõalja, Fácános, Kökény, Galagonya és Lóczy utcák burkolatfelújítása vállalkozási szerzõdés keretében közbeszerzési eljárás. 3./ Somogy Megyei Önkormányzatok Munka- és Tûzvédelmi Társulásának átalakítása. 4./ Közterület filmforgatási célú használata. A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 5./ Települési értéktár bizottság létrehozása. 6./ Szántód Község Önkormányzat 2013.évi költségvetésének elsõ félévi teljesítésérõl beszámoló. 7./ 2013.évi közbeszerzési terv módosítása. 8./ Kizárólagos önkormányzati tulajdonú, SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Kft.üzletrésze 50 %-ának átruházása a DBRHÖT-ra és kapcsolódó döntések meghozatala. 9./ Játszótér kialakítására érkezett kezdeményezés ismertetése. 10./ Zárt ülés. Felelõs: Vizvári Attila polgármester Határidõ: azonnal Szántód Község Képviselõ-testületének 146/2013.(IX.23.) Kt.határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a.) Szántódi Csemetekert, Fûrész, Fenyõfa, Cserfa, Erdõalja, Fácános, Kökény, Galagonya és Lóczy utcák burkolat felújítása vállalkozási szerzõdés keretében elnevezésû a jegyzõkönyvhöz mellékelt nemzeti eljárásrendû közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívást jóváhagyja. b.) Az ajánlattételi felhívást az alábbi vállalkozások részére küldi meg: 1. Roadtechnik Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 2.Balatoni Építõipari Centrum Kft., 3. Úttéppark Kft., 4.1.számú Mélyépítõ Kft. 5. KÖMÉP 200.Kft. 6. ÖKOBAU Kft. c.) A bíráló bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja: elnök: Ernyes Ervin pénzügyi szakértõ, tagok: Dr.Kiss Pál jogi szakértõ, Kétszeri Balázs mûszaki szakértõ, Ratku Mihály közbeszerzési referens. d.) A bíráló bizottságba tanácskozási joggal Szabó Gyula alpolgármestert delegálja Felelõs: Vizvári Attila polgármester Határidõ: értelem szerint Szántód Község Képviselõ-testületének 147/2013.(IX.23.) Kt.határozata 1. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 107/2013.(VI.28.) Kt. határozatát visszavonja. 2. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Somogy Megyei Önkormányzatok Munka-és Tûzvédelmi Társulásának társulási megállapodását az elõterjesztés melléklete szerinti tartalommal, október 1-tõl kezdõdõ hatállyal, módosítja, a módosított megállapodást magára nézve kötelezõnek ismeri el, az önálló jogi személyiségû önkormányzati társulás létrehozását Somogy Megyei Önkormányzati Társulás néven támogatja, abba tagként ezen idõponttól kezdõdõen belép. A társulási megállapodás aláírására a képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert. 3. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Társulási Tanácsba Holovits Hubát, Balatonföldvár város polgármesterét tagként delegálja. Határidõ: szeptember 25. Felelõs: Vizvári Attila polgármester 4. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete tudomásul veszi, hogy a Somogy Megyei Önkormányzati Társulás június 30-a elõtti mûködése során a munka és tûzvédelmet érintõ feladatok ellátására közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzõdés a szolgáltatás zavartalanságának biztosítása érdekében, december 31-ig hatályban marad. Határidõ: december 31. Felelõs: Vizvári Attila polgármester

3 2013. október 3. oldal Szántódi Hírlevél Szántód Község Képviselõ-testületének 148/2013.(IX.23.) Kt.határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nem él a helyi értéktár, és a jogszabályban meghatározott helyi értéktár bizottság létrehozásának a lehetõségével, mert nem látja biztosítottnak a mûködéséhez és feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli feltételeket. Felelõs: Madarászné Tóth Ildikó vezetõ-fõtanácsos Határidõ: október 22. Szántód Község Képviselõ-testületének 149/2013.(IX.23.) Kt.határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat 2013.évi költségvetésének I.félévi idõarányos teljesítésérõl elõterjesztett tájékoztatót elfogadja. Felelõs: Vizvári Attila polgármester Határidõ: értelem szerint Szántód Község Képviselõ-testületének 150/2013.(IX.23.) Kt.határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete megtárgyalta a Siófok Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. üzletrésze 50 %-ának átruházása a DBRHÖT-ra és kapcsolódó döntések meghozatala. címû elõterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1./ Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Siófok Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévõ egyszemélyes Kft, SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. üzletrészének 50 %-a a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásra /8600 Siófok Fõ tér 1./ történõ átruházásával névértéken, azaz Ft ellenérték megfizetése mellett történõ átruházásával egyetért. 2./ DBRHÖT Társulási Tanács 8/2013. /IX.11./határozatát jóváhagyja. Felelõs: Vizvári Attila polgármester Határidõ: értelem szerint. Szántód Község Képviselõ-testületének 152/2013.(IX.23.) Kt.határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a játszótér kialakítására érkezett kezdeményezést a jövõ évi költségvetés összeállításakor újratárgyalja azzal, hogy mi az ami társadalmi munkával megvalósítható és mennyi játszótéri eszköz szükséges. Felelõs: Vizvári Attila polgármester Határidõ: következõ évi költségvetés tárgyalása A képviselõ-testület az alábbi rendeletet alkotta: SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 8/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 18/2011.(XII.2.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Kissné Bolha Andrea fõtanácsos, Szántód referens Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat 2013.évi közbeszerzési tervének módosítását jóváhagyja és egyidejûleg a 2013.évi költségvetés módosítását elõirányozza a tervben meghatározott becsült értékkel a felhalmozási tartalék terhére. Felelõs: Vizvári Attila polgármester Határidõ: értelem szerint Szántód Község Képviselõ-testületének 151/2013.(IX.23.) Kt.határozata Kossuth - park

4 Szántódi Hírlevél 4. oldal október A KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI SZENT ISTVÁN NAPJA és AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE Augusztus 20-án a Csokonai téren emlékeztünk meg Nemzeti Ünnepünkrõl. Az idõjárási elõrejelzések miatt országszerte sok helyen lefújták a rendezvényeket, emiatt mondta le a szántódi megemlékezésen való részvételét a Jakab Kenyérlángossütõ is, akik megbeszélésünk alapján az ünnepi új kenyeret biztosították volna. Így a Marcipán Pékség nagyon finom kenyerét szegte meg Vizvári Attila polgármester, de sor került a két jókora nagyságú erdélyi kenyérlángos szétosztására is. Az esõ néha szemerkélt, a szél néha rendetlenkedett, de mindezek ellenére is megtartottuk a tervezett programokat. Búzaszálból kedves csokrok készültek, szalmababák, szalmalovacskák. A Szántódi Magyarnóta Kör vezetõjének Bognár Gyulának szép szólója után tartalmas népzenei mûsort hallhattunk, Hencz Ildikó és Lelovics Zsolt elõadásában. Késõ estig a THE FREAKEND zenekar rendkívül jó zenéjére szórakoztak, táncoltak idõsek és fiatalok egyaránt. FALUNAP A sok pozitív visszajelzés és köszönõlevél alapján egy igen jól sikerült falunapon vagyunk túl, amelyet augusztus 31-én tartottunk. A közösségi ház udvara jól bevált helyszíne lett a szántódi falunapoknak. A nagy sikernek örvendõ falunapi kompsétát pedig már második éve újra megtartjuk. Nem volt könnyû mindezt megszervezni és lebonyolítani, de sok munkával, segítséggel, segítõ szándékkal és pozitív hozzáállással: sikerült! Nagyon szép idõben kezdhette el a reggeli órákban a fõzést a hét csapat: 1. LUSZTIG ANDRÁS ÉS BARÁTAI -VADDISZNÓ PÖRKÖLT REGE MÓDRA 2. LÁTRÁNYI ÉS CSAPATA - JANIKA BABGULYÁSA 3. GABI NÉNI DEVIZAPÖRKÖLTJE - CSIRKEAPRÓLÉKBÓL 4. A KURDI CSALÁD -LACI FÕZTE CSÜLÖK PÖR- KÖLT III. hely 5. KR. SZER. EGYHÁZ - GULYÁSLEVES ILIKE MÓDRA II. hely 6. SOMOSI CSEMETEKERTI BARÁTI KÖR-PINCE PÖRKÖLT JÓMADÁRMÓDRA 7. MARIKA ÉS A BARÁTNÕK -VADDISZNÓ PÖRKÖLT SOMOSI MÓDRA I. hely Különdíjban HORVÁTH ZSOLT részesült, aki egy már elõre elkészített nagy adag gulyással és mákos süteménnyel járult hozzá falunapunk sikeréhez. Köszönjük a szakácsoknak a meghirdetett idõre elkészített hatalmas mennyiségû és finom étkeket, amelyeket 3 tagú zsûri bírált: Dr. Kissné Perjési Éva a Hotel Jogar igazgatója, Kovács Szilvia a Szántódpuszta Turisztikai és Kult. Központ vezetõje, valamint Dr. Halmos Gábor a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója.

5 2013. október 5. oldal Szántódi Hírlevél körhintát, de szívesen részt vettek a pici rendõrkutyus és gazdijának Fejes Rózsa pécsi rendõr fõtörzs. KRESZ oktatásán is. Volt még óriásbábos vásári komédia, nótamûsor, kabaré, dínom-dánom slágermix, hangulatos dob mûsor és végül elérkezett a nagy népszerûségnek örvendõ kompséta ideje is. Félúton a KISS Company zenéjét megszakítva - a kompról egy koszorúval köszöntük meg az elcsendesedõ, már õszi fényekben megmutatkozó Balatonnak, hogy van nekünk! Ezután a még sosem látott mennyiségû tombolatárgyak kisorsolása következett, amelyeknek összegyûjtésében sokat segített Hollósiné Takács Viktória. Köszönjük neki, de köszönjük a sok felajánlónak is, akik megszólításunkra, vagy önszántukból nagyon sok kisorsolni való ajándékot hoztak, ill. juttattak el mihozzánk. Íme az adományozók ABC sorrendben felsorolva: A jó idõ szerencsére egész nap kitartott, így a gyerekek már kora délelõtt igénybe vehették a légvárat, trambulint és Antal Gáborné Éva - egyéni vállalkozó Ajándékbolt BALATONFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZ. - Balatonföldvár Balatoni Hajózási Zrt., Siófok Balogh család Balla János - FAISKOLA-KERTÉSZET Balláné Stock Erzsébet - ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÜZLET Béday Ferencné - CALENDULA GYÓGYSZERTÁR, Kõröshegy Bóka Csaba - HORGÁSZBOLT, Balatonföldvár Bóza Károlyné - GAZDABOLT, Kõröshegy Csendes Attila - PURINA TAKARMÁNYBOLT, Kõröshegy Erõs Csaba kürtöskalácssütõ, Siófok Fehér Zsolt - egyéni vállalkó Fehérváriné M. Barbara és Fehérvári Zsolt - MEDINA VI- RÁGÜZLET Fekete Andor - magánszemély Gabány András - PAPÍRSZOLG. BT. Gazdag Balázs - GAZDAG ABC, Kõröshegy Gáspár Imre - Erdészet téri FAGYIZÓ Gombor László - WGS STAMPING KFTR. Groszmann Tiborné - BALATONFÖLDVÁR POSTA Gulyás Magdika - NÉMÓ PAPÍR-ÍRÓSZER ÜZLET, Balatonföldvár Hidvégi Magdolna - ANTIKVITÁS-RÉGISÉG ÜZLET Holovits Huba polgármester - Balatonföldvár Hollósi család Horváth Kálmánné - LAGUNA PANZIÓ Horváth Zsolt - egyéni vállalkozó Hutter József - KIS ÁRUHÁZ Iberpaker Gábor - ERDÉSZET SEFAG ZRT. ISTENI GONDVISELÉS GYÓGYSZERTÁR - Balatonföldvár Jentetics István - FORRÁS VENDÉGLÕ Juhász -Bécs család Dr. Karabinszkyné Nagy Gizella - KAR-KER KFT. Kárpáti család Dr. Kiss Pál címzetes fõjegyzõ Balatonföldvár KÍNAI ÜZLET - Balatonföldvár KO-BÓ FESTÉKBOLT - Balatonföldvár Kovács Andrea BEACH PARTY ÉTTERASZ Kovács Attila Oázis Ajándék, Siófok

6 Szántódi Hírlevél 6. oldal október Kovács Attila - TUTTI FAGYIZÓ Kõvári Zsolt - KÕVÁRI KOSÁRHÁZ KFT. Kratancsik Imre - egyéni vállalkó SZÁNTÓD POSTA- PARTNER László János - DEFLOC ELEKTRONIKAI BT. Látrányi család MARGARÉTA CUKRÁSZDA - Balatonföldvár Maródi Gyuláné üzletvezetõ - OÁZIS BEVÁSÁRLÓ- KÖZPONT Matus József vállalkozó - BAU KER 2007 Kft. Maurer Teodóra -magánszemély Mester Sándor - FORTUNA SÖRÖZÕ Morvay család Nagy Attila - magánszemély Nemecz József - IDIL BT. NEMZETI DOHÁNYBOLT Nikolics József üzletvezetõ - SPAR ÁRUHÁZ Onody Gyula - magánszemély Ozvári Zoltánné - Balatonföldvár Pintér Ákos és Andrea - HANG-KÉP EGYESÜLET Puruczky András étteremvezetõ - ERDÉSZETI ÉTTE- REM Rozonczi Zsuzsanna - SISSI SZÉPSÉGSZALON, Kõröshegy Rudolf György - egyéni vállalkozó SÁNDOR-HÚS KFT.- Balatonföldvár 100 FORINTOS BOLT - Balatonföldvár Szántód Község Önkormányzata és Közösségi Ház Szõke Józsefné - édesség árus, Kõröshegy Takács Oszkárné - FODRÁSZAT Tasiné Szabó Julianna és Bokor László -magánszemélyek Topos József - TOPOS PINCÉSZET TOURINFORM - Balatonföldvár Török Zsuzsa - ERDÉSZETI ÜDÜLÕ Vizvári család Vass Tibor - egyéni vállalkozó, Kõröshegy Zsiga János - SZÁNTÓDI VÁSÁR-MARKT KFT A napot a HALOX ZENEKAR fergeteges bulival zárta! Köszönöm Mindenkinek, aki felajánlotta a segítségét és azt, hogy Mindannyian azon fáradoztak, hogy Szántódnak sikeres falunapja legyen! A Falunap képeit Nagy Árpád készítette. Szeptember 14-én, az alapvetõen véradóknak szervezett kirándulás úti célja Pannonhalma volt. Szántód Önkormányzata már ötödik éve támogatja véradóinkat egy jutalomkirándulással, melyre az idén elõször -a kirándulási költség ellenében- jelentkezhettek a véradókon kívül mások is. Így egy jó kis színes és vidám csapat jött össze és látogatták meg együtt a Zirci Ciszterci Apátságot majd a Pannonhalmi Fõapátságot. ARANY NAP- IDÕSEK NAPJA Eddig ez a nap a Szántódon valaha élt legidõsebb bácsi: Aranyás Lajos bácsi születésnapjához kötõdött. Mostantól egy kicsit közelebb fogjuk tartani az okt. 1-i Nemzetközi Idõsek Napjához, de mindig emlékezni fogunk Aranyás Lajos bácsira! Ezért is neveztem el ezt a napot ARANY NAP- NAK, és még azért, mert szeretnénk egy kicsit bearanyozni, vagy legalább egy kis csillogást adni mindig ennek a napnak. Október 12-én, szombaton órakor kezdõdött az idõsebb korosztály tiszteletére rendezett ünnepség. Vizvári Attila polgármester az ezüsthajú és aranyszívû vendégeknek szóló kedves köszöntõ szavai után - virágcsokorral és egy kis ajándékkal lepte meg az önkormányzat nevében Szántód legidõsebb hölgyét, a hamarosan 91 éves Hasztenteufel Jánosnét, valamint Szántód legidõsebb urát a 89 éves Mikó Sanyi bácsit. VÉRADÓ KIRÁNDULÁS

7 2013. október 7. oldal Szántódi Hírlevél Köszöntötte még a Szántódi Magyarnóta Kör vezetõjét és tagjait is, hisz októberben fennállásuknak 5. évéhez érkeztek. A Nyugdíjas Klub vezetõjének Máró Lászlóné dicsérõ, vidám szavain már jót derült a közönség, mely jókedvet a nótakör mûsora csak tovább fokozta. Dr. Kisegyházi Attila háziorvos, örömmel köszöntötte a zömében ismerõs arcokat, és bíztatott mindenkit a mozgásra, a mérsékelt -és csak így egészséges- bor ivásra, a társas öszszejövetelekre, alapvetõen az aktívabb életre, hisz csak így lehet elkerülni azt a befele fordulást, leépülést amely az idõskorúakat veszélyezteti. Vidámságokat Sebestyén Ica, Sebestyén Ferenc és Borbély Gábor adtak elõ, majd a nagyon hangulatos ORSI zenés mûsora után következett a vacsora felszolgálása. A finom gombás sertés pörkölt elkészítése Vizvári Attila és a Látrányi házaspár érdeme, de sokan felajánlották segítségüket a zökkenõmentes kiszolgálás érdekében is! Köszönjük: Kárpáti Icának, Kovács Marikának, Látrányi Gabikának, Máró Magdikának, Nagy Marikának, Sebestyén Icának és Vizvári Anikónak! A Topos Pincészet nagylelkû felajánlásként a jó bort biztosította, a St. Kristóf Étterem pedig a köretet. És, hogy mindez meg legyen örökítve, most is mint MIN- DIG -szinte minden rendezvényen- Morvay Zsolt fényképezett. Reméljük, hogy a rendezvényen sikerült egy kicsit a vidámság fele terelni Mindenki figyelmét! Kívánok Szántód minden kedves idõsebb generációhoz tartozó tagjának sok erõt, egészséget! Isten tartsa meg Önöket még sokáig! FELHÍVÁS Aki a közösségi ház rendezvényeirõl szeretne en keresztül információt kapni, kérjük jelentkezzen az: címen, hogy felvehessük cím listánkba! Albert G. Réka mûvelõdésszervezõ KÖNYVTÁR HÍREI A nyár múlásával kölcsönzött köteteinek leadásakor egyre több nyaraló köszönt el a könyvtártól. Visszatérõ nyári olvasóim mindig elismeréssel fogadják állományunk szép gyarapodását. Jómagam is örömmel várom õket vissza évrõl évre és meghívom õket is a könyvtár nyári programjaira. Ebben a szezonban sok ajándékkönyvet kaptunk német barátaimtól, akiknek köszönhetõen a német nyelvû irodalmi anyagunk közel 450 kötetbõl áll. Egyéb ajándékkönyveinket és folyóiratainkat - köszönet érte Czemmel Mártának, Dr. Csillag Gábornénak, Domokos Krisztinának, Hidvégi Magdolnának, Dr. Horváth Sándornénak, Marti Sándornénak, a Ságodi családnak és a Szadáni házaspárnak - áttekintve néhány darabbal bõvült az angol nyelvû köteteink száma. Az ajándékozott kötetek közt a kicsik számára kiváló térbeli oktató- és foglalkoztató könyvekre bukkantam. A leltározás során bekerültek az állományba vadász-és úti élményeket tartalmazó kötetek, további szép verseskönyvek, vagy pl. Jókai Anna, Moldova György, Németh László, Passuth László, Albert Moravia, Roman Rolland és Danielle Steel írásai. A leltár befejezése után a teljes állomány - közel 6000 kötet - újbóli rendszerezése, pakolása során nyújtott szíves segítségét külön köszönöm Nagy Károlynénak. Helytörténeti gyûjteményünk Nagy Károlynénak köszönhetõen ismét egy értékes darabbal gyarapodott. Szívesen fogadok még további régiségeket, megköszönöm, ha Önök is hozzájárulnak a tárlat bõvüléséhez. Kérem, tekintse meg minden kedves érdeklõdõ ezt a könyvtár elõterében lévõ kiállításunkat!

8 Szántódi Hírlevél 8. oldal október Szeptember a Magyar Népmese Napja. Ez alkalomból az egyre szaporodó Benedek Elek kötetekbõl a könyvtárban látható egy könyvkiállítás, amely még október végéig megtekinthetõ. Benedek Elek születésnapján a könyvtárba érkezett gyermekolvasók kölcsönözhettek, felolvashattak egymásnak Elek apó meséibõl. A kicsik szívesen hallgatták Pohner Liza mesélését és felolvasásaimat is. Bár a községünkben lévõ minden az érintett a korosztályba tartozó gyermek egyéni meghívást kapott, sajnos mégis kevesen vettek részt a mesedélutánon. Kiállításunk anyaga tartalmazza az õ leszármazottjának A kötet címlaptervezõjének, Bihari Puhl Leventének a kiállítása a Vasvári kötetek illusztrációit, a balatoni témájú, elsõsorban Szántódról festett alkotásait mutatta be. A mûveket december közepéig lehet megtekinteni. A rendezvény az Országos Könyvtári Napok hetében (október 7-13.) és keretében zajlott, ezért annak anyagi támogatását külön megköszönjük a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár vezetõjének és programszervezõ szakreferensének. Maurer Teodóra Koraõsz a könyvtárunkban meglévõ köteteit is - Benedek István: Ady Endre szerelmei és házassága; Semmelweis; Párizsi szalonok; - mondta Krisztina; Aranyketrec (Egy elmeosztály élete). Tisztelettel ajánlom minden kedves olvasónknak ezeket az olvasmányokat is. Tisztelettel meghívtam kedves olvasóinkat a 100 éve született Rónay György, költõ, mûfordító tiszteletére megtartott estünkre, amely a Tüskés Tibor Községi Könyvtár szervezésében a Pálóczi Horváth Ádám Közösségi Ház emeleti nagytermében október 8-án (kedden) 17 óra 30 perckor kezdõdött. Vasvári Zoltán: Mint kútmélybe kõ címû kötetét, melynek alcíme: Rónay György-tanulmányok, Baranyi Ferenc Kossuth-díjas író, költõ, mûfordító mutatta be. Vendégeinket Vizvári Attila polgármester úr köszöntötte. Versek felolvasásával közremûködött: Almássy Katinka, költõ, író, Matyikó Sebestyén József, költõ, író és Vizvári Tünde. A könyvbemutatót festménykiállítással kötöttük egybe. Idõ elõtt lepörögve-libbenõ sok sárga levél, bokrok közt libegõ ökörnyál jelzi az õsz közeledtét. Érzed-e már a napközbeni hõ szerénységét, az est gyorsabb és hûvös közeledtét? A hideg esõ elõl elrejtõzõ seregélynép, lombok közé menekülve cseveteli, hol szüretelt épp. Csivitel a fecskehad, útvonalat tervezget, ficsereg, vajon bírja-e a röpiramot a fecskegyerek-sereg, mikor a hosszú afrikai útra felkerekednek, kell-e még pihenõ a fecskegyerekeknek? Figyeld a villanydrótokon gyülekezõ fecskeseregletet, hallgasd a feketén gunnyasztó csevet-egyveleget! Szárnyra kelve neked búcsút integetnek, hogy nekik is örülj, ha jõ a kikelet! Szántód, augusztus 30. Maurer Teodóra könyvtáros

9 2013. október 9. oldal Szántódi Hírlevél SZÁNTÓDPUSZTA HÍREI KULTURÁLIS ÉS HAGYOMÁNYÕRZÕ NAPOK SZÁNTÓDPUSZTÁN XIII. MEGYEI BAJNOKI C KATEGÓRIÁS KETTESFOGATHAJTÓ VERSENY A hagyományos programmá vált kettesfogathajtó verseny kiváló vendégcsalogató tényezõ, megerõsíti a közösségi együttlétet, bizonyítja, hogy napjainkban is igen élénk az érdeklõdés az élõ népi kultúra és hagyományok iránt. Régen a hajtás cselédmunka volt, különösen amikor még nem bakról, hanem nyeregbõl hajtottak. Magyarországon Mátyás király honosította meg a kocsiversenyeket. Úrkocsisaink, mint pld: (ifjú Wesselényi Miklós báró) közül a XIX. század elején számosan tûntek ki, akik magáért a lóért, a lónak hasznos és mûvészi érvényesítéséért ültek bakra. Betanították a lovat, majd maguk kocsiztak vele, hogy a tehetségét, képességét, teljesítményét élvezhessék. A ló reneszánsza a 60-as, 70-es évek fordulójára érkezett el hozzánk- köszönhetõen részben a falusi turizmus iránti érdeklõdésnek, részben pedig lovassportunk kiemelkedõ eredményeinek ( öttusa, fogathajtás ). Mint minden évben, így került sor Szántódpusztán szeptember 01-én immár XIII. alkalommal, a magyar kultúrában mélyen gyökerezõ, meghívásos Megyei Bajnoki C kategóriás Kettesfogathajtó Verseny megrendezésére. Az õszi programkínálatot bõvítettük ezzel a rendezvénnyel, melyen a rendkívül szoros eredmény igazi bajnoki hangulatot garantált ezen a vasárnapi napon. Már korán reggel érkeztek a fogatok. 36 fogat gyûlt össze, hogy megméresse magát a korántsem könnyûnek ígérkezõ versenyen. A verseny egyik kellemes meglepetése, hogy Fejér-,Veszprém, Tolna megyébõl is rajthoz álltak. Voltak versenyzõk Tihanyból, Vecsésrõl, Halásztelekrõl, Ozoráról. Az idõjárás kedvezett a lovaknak és hajtóiknak is. Fogattal érkezett a pályára Vizvári Attila Szántód polgármestere és Kovács Szilvia Szántódpuszta IKK vezetõje. Az ünnepi díszbe öltözött paripák is érezték a verseny erejét, hiszen már türelmetlenül jelezték lábukkal, hogy készek a rajtra kor ünnepélyes megnyitóval indult a rendezvény. Vizvári Attila, Szántód Község polgármestere megnyitotta a versenyt, Kovács Szilvia Szántódpuszta vezetõje és Csanádi József, a Siófoki Lovas Egylet elnöke köszöntötte a megjelenteket. Elkezdõdött a fogathajtó verseny, ahol az összeszokott ló ember párosok újra ámulatba ejtették a nézõket a színvonalasan megépített pályán nyújtott teljesítményükkel. A mezõny szoros volt, hiszen a sportág nagyjai igyekezték túlszárnyalni egymást. Volt, akinek nem a gyõzelem számított, hanem a lehetõség, hogy szárnyait próbálgathatta, tapasztalatot gyûjthetett. A versenyen a lovak érvényes lóútlevéllel vehettek részt, a hajtók érvényes sportigazolvánnyal és rajtengedély vizsgával nevezhettek. Szakmai részrõl Csanádi József, a Siófoki Lovas Egylet Elnöke, mint versenybíró, volt a fõszervezõ. A fogatok két számban- akadályhajtás és vadászhajtás- indultak. Nagy tisztelet azoknak a versenyzõket, akik ebben az évben is eljöttek és mindent megtettek azért, hogy összemérjék ügyességüket. A megye legjobbjai voltak jelen és küzdöttek a sikerért, a bajnoki címért. Az ajándéktárgyakon kívül egy szerény ebédre hívtuk meg a versenyzõket, a zsûrit, a pályamunkásokat, a technikai személyzetet. Versenyzõink szép eredményeket értek el. Késõre nyúlt a megérdemelt jutalom átadása, de megérte eljutni a kitûzött cél felé. Az ajándékosztás meglepetése egy különdíj, egy szép vitaminbomba kosár, melyet Szabó Éva szántódi lakos készített és adott át Molnár Tamás hajtónak az alkalomhoz illõ csodálatos kalocsai mintás viseletben. A lovakat is megilleti az ajándék, a finom falatok! Az akadályhajtás a lovak erõnlétének, engedelmességének és hajlékonyságának tesztelése, illetve a hajtók ügyességének, lelki teherbíró képességének a vizsgálata. Az õsi értékeket és a modern sportot csak sok munkával, áldozatvállalással lehet méltóképpen képviselni és eredményesen ûzni. Akadályhajtás gyõztesei: I. hely: Hartmann Zsolt Barcs II. hely: Magyar Zoltán Marcali III. hely: Semjén Attila Mezõszilas IV. hely: Kiss Sándor Vecsés V. hely: Kézsmárki Sándor Marcali VI. hely: Dencsi László Tab Vadászhajtás gyõztesei: I. hely: Kiss Sándor Vecsés II.hely: Kleiber Jenõ Lulla III.hely: Magyar Milán Marcali IV. hely: Tóth Balázs Nagybajom V. hely: Kovács József Tab VI. hely: Somogyi Kámán Balatonboglár A díjkiosztó végén a fogatok tiszteletkörrel búcsúztak a vendégektõl, majd nagysikerû fogat karusszel felvonulása zárta a napot, ami zenére koreografált csodálatos produkció volt. A fogat karusszel egyben a verseny befejezõ eleme, mely számomra mindig élményt jelent. Mintha táncosok lepték volna el a pályát, úgy forogtak jobb és bal irányban, majd körben a fogatok, követve a zene ritmusát. Micsoda összhang, gyakorlat, kitartás és türelem egysége látszott ezekben a percekben!

10 Szántódi Hírlevél 10. oldal október Öröm volt számunkra, hogy egy olyan rendezvényt sikerült megszerveznünk, ahol a versenyzõk, a nézõk, a gyermekek, az idõsebbek, a vidékiek és a külföldiek egyaránt jól érezhették magukat. -Polus-Coop Zrt. Szántód -Balatoni Hajózási Zrt, Siófok -Ifj. Tóth János Autószervíz Kft. Szántódpuszta -Balla János Szántódi Díszfaiskola -Kósa Árpádné egyéni vállalkozó - Csanádi József, a Siófoki Lovas Egylet elnöke Végig izgalmas vetélkedõ zajlott, sok-sok tudnivalót tartalmazó szövegkísérettel, hála Csanádi József úrnak, a siófoki Lovas Egylet Elnökének, aki Szántódpuszta történetével színesítette a verseny perceit. Azt mondják a hozzánk visszatérõ vendégeink: Szántódpusztának lelke van, ahová jó érzés újra megérkezni még akkor is, ha a jelenlegi helyzeténél fogva sok segítségre, támogatásra szorul. Nos, remélem, hogy a sikeres versenyen, mely sokak számára meghozta a várt, vagy remélt gyõzelmet, meghozta a versenyszellemet ahhoz, hogy jövõre újra megmérettesék ügyességüket, rátermettségüket. Bízom abban, hogy jó eredményekkel! Reménykedem, hogy jövõre talán több támogató is a rendezvény mellé áll, hogy a lovassport szerelmesei ismét találkozhassanak Szántódpusztán, hogy újabb látnivalóval, bajnokokkal bõvüljön a megyei bajnokság és tovább õrizhessük nemzeti hagyományainkat. A LOVASTÁBOR EMLÉKEI Már korábban említettem, hogy a nyár folyamán lovas bérlõink lovas tábort hoztak létre bentlakásos, illetve napközis tábor keretein belül. Elsõ alkalom, hogy a tábori élet elkezdõdött, de máris nagy sikerrel. A gyerekek szeretettel bántak a lóval, tették ezt lelkesen és nagy szorgalommal. Bízom abban, hogy eljön az idõ, amikor közülük kerülnek ki az újabb gyõztesek, a bajnokok. Bizonyítja ezt a fotók sokasága, melyet az oly népszerû facebook oldalon láthatunk, mind a Kulturális Központ Szántódpuszta, mind a táborban résztvevõ diákok oldalán. Csaknem minden fotó a lovak és a pusztán lévõ többi kisállatok szeretetérõl tanúskodik. A jól szervezett programok keretein belül sok idõ jutott a pihenésre, szórakozásra is, melynek eseményeit kedves emlékként õrzik. Szinte minden résztvevõ várja, hogy jövõre újból eljöhessen, természetesen örömünkre. Nagy örömömre szolgál, hogy a fogathajtó sport iránt elkötelezettek részére a megrendezett versenynap ünnep volt, hiszen ha nehezen is, de sikerült ezt a csodálatos, hagyománytisztelõ rendezvényt létrehozni.ezúton szeretném megköszönni a támogatóknak és szervezõtársaimnak, hogy lehetõvé tették a rendezvény megvalósítását. Támogatóink: A verseny fõvédnöke: Szent György Apartman Holding Kft. - Szántód Község Önkormányzata, képviselõ testülete, - Balatonföldvár Város Önkormányzata, dr. Kiss Pál címzetes fõjegyzõ úr - Dr. Dragon Judit

11 2013. október 11. oldal Szántódi Hírlevél GATE Állattani Tanszék Kynológiai elõadója jelölt ki az elõadók közremûködésével. Vadászkürt bemutatóval kezdõdött a rendezvény, majd Kovács Szilvia és Pomázi Ágoston úr üdvözölte a jelenlévõket. Bemutató helyszínek: - solymászbemutató - kotorék és vadászgörény bemutató - szarvasgomba keresés - vadászkutya bemutató, stb. Lovas bérlõink hetente háromszor tartottak csikósbemutatót, mellyel szórakoztatták a helyieket és a nyári idegenforgalmi idõszakban hozzánk látogató turistákat. A lovaglást, kocsikázást, pónizást, túralovaglást naponta igénybe lehetett venni. Lovasaink jönnek jövõre is, hiszen egyre nagyobb érdeklõdés övezi ezt a sokszínû szolgáltatást. Az élethivatásként választott lovas szakmák oktatása csak iskolarendszerû képzés formájában történhet. Hallottam, hogy talán egyes iskoláknál a lovaglás már kötelezõ tantárgyként kell szerepeljen. Úgy legyen! Ezen szolgáltatások a lovassport népszerûsítését is szolgálják egyben, hiszen a kicsiny gyermekek körében is egyre népszerûbb, egyre rangosabb helyet tölt be. Hazai lovas kultúránk több évszázados hagyományokra és olyan egyéniségekre épült, akik magukban hordozták a ló iránti alázatukat, azt a fajta megszállottságot, amibõl sok következetes munka alapján jött létre a siker. A lovastábor feladata is ez, hiszen a hallgatók, a résztvevõk számára egy életre szól. A folyamatosan vetítésre került természetfilmek szintén nagy élményt jelentettek. Ezen a napon sokak kedvence a kutyák, pontosabban a vadászkutyák érdekes feladatokat hajtottak végre, melyekre a vadászat során szükség van. Nagy élmény volt ez minden gyermek számára, hiszen a sok simogatás, amiben a kutyusok részesültek, errõl tanúskodik. Nem kevesebb élményt nyújtott a solymászbemutató is, mely érdekes és tanulságos oktatással párosult. A természet környezetében teljesen felszabadultan és igazi gyermekként kapcsolódtak be a játékokba, örömmel teljesítettek minden megbízatást, amit a vadászoktól kaptak. A program befejeztével következett a séta a pusztában. Megtekintettek minden kiállítást, sok idõt töltöttek a Balaton TERMÉSZET- és ÁLLATVÉDELMI NAP A BALATONENDRÉDI ISKOLÁVAL Mit jelent a természetvédelem? Célja: természeti értékek, területek, tájak megóvása, tudományos kutatások elõsegítése, természeti értékek bemutatása, ismeretterjesztés, és hogy az értékeket az utókor számára megõrizze. Az erdõ Földünk és a rajta élõ emberek egyik életforrása. A vadállomány az erdei életközösség szerves része. Vad nélkül az erdõ nem képzelhetõ el, éppen úgy hozzátartozik, mint a jó levegõ, az énekes madarak, a rovarok, a gombák, a szemet gyönyörködtetõ virágok, a sziklák és a patakok. A mostani erdész és vadászgeneráció kiemelten fontos küldetése, hogy az erdõ és vad között helyenként kibillent egyensúlyt helyrehozza, és féltõ gonddal tovább õrizze eleinktõl kapott gazdag örökségünket, a magyar erdõt és vadat! Ebben a témakörben sikeres és sokszínû volt a szeptember 20-ai rendezvényünk a Balatonendrédi Általános Iskolával. Természet- és állatvédelmi napot tartottunk, melyre közel 130 iskolás látogatott el Szántódpusztára. Az elõre kialakított csapatok részt vettek minden bemutatón, melyet Pomázi Ágoston úr, az Országos Vadászkamara Somogy Megyei Területi Kynológiai Szakbizottság elnöke, a élõvilága akváriumban és a kis gidák is sokak kedvence lett. Köszönjük az iskola igazgatójának, Késmárki Tibornénak és a tanári karnak, hogy ilyen csodálatos napot biztosítottak a tanulók részére és számunkra is! Köszönettel tartozunk Pomázi Ágoston úrnak és a többi lelkesen oktató vadászoknak, akik minden éven szívesen és nagy odaadással tartanak bemutatót Szántódpusztán az iskolások részére.

12 Szántódi Hírlevél 12. oldal október Szántódpuszta Balatoni zöldtõl távol Fehér falak félhomályból Kecskék, lovak, halak között Sétálgató dombok mögött Domb oldalban, fenn a tetõn Kápolna áll, szép és fennkölt Benne festmény, révész rajta Jézust visz át, vizet hajtva Az állatok védelme fontos ügy! Aki az állatokkal nem bánik helyesen, az a természettel, a környezettel, az embertársaival sem bánik jól! Okos dolog ezt a fontos védelmet és magatartást még idõben elkezdeni, hogy állatszeretõ és védõ természetbarátokat, egymást becsülõ, tisztelõ nemzedéket neveljünk. Megjegyzés: Szántódpuszta október 15-ig még nyitva tart, de a sétálni és a csendre, nyugalomra vágyók bármikor meglátogathatják az õsztõl ezer színt kapó, lombjukat egyre hullató, szellõtõl ringadozó fás, dimbes-dombos zugait. Engedjék meg, kedves Olvasók, hogy egy verssel fejezzem be Szántódpuszta híreit, mellyel egy kedves ismerõsöm ajándékozott meg. Kovács Szilvia, IKK vezetõ Szántódpuszta Csendes szépség itt a tájban Somogyország dombságában A Nap és Éj, a rendnek anyja Nyugalmát a csendnek adja Aki látja, megcsodálja Kastélyban a képek árja Fát faragó,rezet hajlító Tarsolyt díszítõ munkája látható Ásványok a másik házban Szikráznak zárt csodában Erdély hegye innen messze A természet teremtette Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u. 9. Programok: november - december Tündérvölgyi körtúra (Aszalós György) Somogytúr Balatonlelle (Farkas József) Mikulás túra Szántódon (Karsai Ilona) Évbúcsúztató túra Balatonszemes - Balatonföldvár (Kozma Éva) A túrákra az adott túráknál megjelölt túravezetõnél lehet jelentkezni. A részletes programok és a túravezetõk elérhetõsége megtalálható egyesületünk honlapján: Mindenkit szeretettel várunk! Rumcájsz földjén jártunk Egyesületünkben hagyomány, hogy évente legalább egy alkalommal körülnézünk a határon túl is. Múlt évben a Szlovák Paradicsom volt látogatásunk színhelye, ez évben pedig a Cseh Paradicsomot néztük ki úticélul és túráink színhelyéül. Szeptember 26-án a kora reggeli órákban indultunk, s rövid pihenõkkel Prágáig utaztunk. Itt megszakítottuk az utazást, hogy elgémberedett lábainkat néhány órás városnézéssel megmozgassuk kicsit. Magyar származású, Prágában élõ idegenvezetõnk készségesen vezetett bennünket végig a Vencel tértõl a Károly hídig, s folyamatosan mesélt a látottakról. Hosszabb idõt is érdemes eltölteni Prágában, hiszen számtalan érdekesség várja az idelátogatókat. A városnézés után még kb 100 km-t utaztunk a Cseh Paradicsom területén, Libunban található szálláshelyünkig. Vacsora után nyugovóra is tértünk, hogy másnap frissen vethessük be magunkat a Paradicsom közepébe. Túrázásunk színhelye a Porladó sziklák (Prachovské Skály) területe volt, amelyet sikerült alaposan körbejárnunk. A sziklamászók igazi paradicsoma ez. A homokkõ sziklák ismerõsnek tûntek az egykori esti mesékbõl. Miután végeztünk a Porladó sziklákkal, Rumcájsz

13 2013. október 13. oldal Szántódi Hírlevél útján gyalogosan indultunk Jicin-be. No nem makkos puskáért és pántlikáért, hanem egy kellemes, jellegzetes cseh vacsora elfogyasztása végett, s hogy megismerjük közelebbrõl ezt a várost a Valdice kapuval együtt, mely szintén ismerõsnek tûnt annak, aki a Rumcájsz meséken nõtt fel. Ez a nap is jól végzõdött, vidáman tértünk haza. Következõ napon szintén a Cseh Paradicsomban túráztunk a Hrubá Skála közelében lévõ sziklavárosban. Egy arborétum, a Valdstein vár és több forrás színesítette a homokkõ sziklák közt vezetõ túránkat. Túra után buszra szálltunk, s úgy mentünk fel a Trosky vár sziklákra épített tornyait megnézni. Nem idõzhettünk itt túl sokáig, mert 15 órakor már vártak minket Svijanyban, a sörgyárban, ahol megérkezésünk után rögtön néhány nagyméretû kupát nyomtak a kezünkbe és körbevezettek bennünket bemutatva a gyártási folyamatot. Vidám gyárlátogatásunkat a helyi étteremben elfogyasztott vacsorával és helyben fõtt sörrel koronáztuk meg, de a sörboltnak is lelkes vásárlóivá váltunk. Másnap reggeli után indultunk haza. Útközben megálltunk Mladá Boleslavban, s egy órát nosztalgiáztunk a Skoda múzeum gyönyörû jármûvei közt. Élményekkel teli hétvége volt, köszönöm, hogy velem tartottatok! Karsai Ilona Szent Kristóf Természetjáró Egyesület SZÁNTÓDI MAGYARNÓTA KÖR nyárvégi összefoglalója Fantasztikus nyarat hagytunk magunk mögött. Melegben is, de élményekben is gazdag volt. Ismét szeretetteljes fogadtatásban volt részünk a Sérsekszõlõsi falunapon, amit fantasztikus kiszolgálás és odafigyelés követett. Ezeket vidám mûsorral igyekeztünk meghálálni, s ezt a lelkes közönség nagy tapssal fogadta. A Szántódi falunap is csodálatos volt, kedves közönségünknek a Lullai nóta és tánccsoporttal együtt próbáltunk jó hangulatot teremni. Gratulálunk új tagunknak, László Jánosné Iluskának, hogy elsõ fellépésén jól megállta a helyét. Továbbra is sok szeretettel várjuk az új jelentkezõket, Jelszó: jó hangulat, vidámság, barátság október Üdvözlettel: Sebestyén Ferenc és Sebestyén Ferencné Ica a Szántódi Magyarnóta K Lullai barátainknak és a Szántódi vezetõknek, szervezõknek ezúttal is köszönetet mondunk, hogy ezt lehetõvé tették. Továbbá köszönettel tartozunk Bognár Gyula vezetõnknek, hogy türelmével és odaadó munkájával ismét kihozta ebbõl a kis csapatból, amit csak lehet. Meghívást nyertünk Buzsákra, a Szépkorúak Megyei Mûvészeti Gálájára, amit tavasszal a Kelet-Balatoni Kistérségi Gálán nyújtott teljesítményünk alapján értünk el, s ezt a mûsor végén emléklappal is kifejezték. Nótakörünk néhány tagja a kistérségi csoporttal együtt énekelve, szintén, kimagasló eredményt ért el a Buzsáki Gálamûsoron.

14 Szántódi Hírlevél 14. oldal október EMLÉKEZÉS DR. CSILLAG GÁBORRA Dr. Csillag Gábor szerkesztõbizottságunk tagja volt, tanácsaival segítette munkánkat. Gábor az önkormányzat pénzügyi és településfejlesztési bizottságában is szerepet vállalt. Szerette Szántódot, unokáival is sokat sétált a környéken, és szívesen beszélgetett az ismerõsökkel. Még élhetett volna, tavasszal, betegségben hunyt el. Morvayné Török Csilla EMLÉKEZÉS BATIZI LÁSZLÓRA Igen régi szálak fûznek a Batizi családhoz. Óvodás koromban kétháznyira volt tõlünk a nyaralójuk, ahol Laci két öccsével és pedagógus szüleivel töltötte el a szünidõket. A korban hozzám illõ Gyuri lett a legjobb barátom. Mérnöki pályán indult Laci élete, amit református lelkészként fejezett be. Szíve annyira visszahúzta gyermekévei helyszínére, hogy az utóbbi években mind több idõt töltött Szántódon, építve és szélesítve kapcsolatait. Aktív munkássága révén sokan ismerték itt és a környéken. A benne rejlõ isteni-fajta szeretetet kiárasztotta a környezetére. Gyakorta felkeresett engem is egy-egy közös fohászra. Laciról az utolsó fényképfelvételem ez év március 2-án készült, amikor az Ima Világnapján a Békevár Egyesület meghívott vendége volt. Nagyon készült visszavásárolni a családi villát, hogy utolsó éveit a Somosban tölthesse. A mentõk gondos újraélesztése ellenére amelynek szemtanúi voltunk, földi pályafutását végül is fiatalságának helyszínén fejezte be és visszatért az örökkévalóságba. Szeretetteljes emlékét megõrizzük! Bor Ferenc EMLÉKEZZÜNK NÉMETH ISTVÁNRA Németh István, másképp Szundi, Szántód és Balatonföldvár ismert figurája volt. Már egy éve nincs közöttünk. Abonyból került a Balatonhoz, Szántódra az 1970-es években, mint sokan mások - szerencsét próbálni. Nem volt erõs fizikumú, de a sok erõs fizikai munka megedzette. Alföldi lévén bizonyítani akart a Dunántúliaknak. Sokféle munkát elvállalt, olyan nehezeket is, amire más nem vállalkozott volna a kertrendezéstõl kezdve a vendéglátásig. Nagyon sokan ismerték, gyors volt és megbízható. Elnézték neki még az italozását is. Magánélete nem volt sikeres. Elvált, rokonai sem tartották vele a kapcsolatot. Saját versei jelentették számára a boldogságot. Csodálatos átéléssel szavalta õket. Ezek közül választottunk egyet megemlékezésképpen. Akik ismertük és szerettük, emlékét örökre megõrizzük. Erdélyi Ilona Csak a Jóisten fog érteni... Csak a Jóisten fog érteni Ha megrogynak fájó térdeim És homlokomra redõt húznak Elrontott léha éveim. Csak a Jóisten fog érteni Ha arcomon könny csorog És lelkemben millió gondolat Tombolva, üvöltve háborog. Csak a Jóisten fog érteni Ha majd szél ellen fordulok Ember-agy szült gonoszt, rosszat Szikrázva, sírva átkozok. Csak a Jóisten fog érteni Hogy panaszra nyílnak ajkaim Megunva sok földi rosszat Bár szólok, csupán a lélek hangjain.

15 2013. október 15. oldal Szántódi Hírlevél CIVILEK ÉJSZAKÁJA A Békevár Egyesület elsõ ízben idén csatlakozott a Civilek Éjszakája országos kezdeményezéshez. Rendezvényét szeptember 28-án este a szántódi Közösségi Házban tartotta. Az érdeklõdõk a balatonföldvári kistérségbõl érkeztek. Az elsõ film megtekintése azok önbizalmát erõsítette meg, akik eddig nem tudtak megbarátkozni a testükkel. A második film egy testen kívüli megtapasztalásról szólt, amely a menny valóságát volt hivatott bemutatni. Infó: ÉLETÜNK PÁLYÁZAT A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Életünk pályázatára Bor Ferenc magánszemélyként adott be egy rövidke írást a házasság összetartó ereje témakörben. Az isteni ragasztó címû pályamû díjat nyert. A díjkiosztó ünnepségre az Idõsek Világnapja keretében szeptember 30- án került sor a Mûvészetek Palotájában. Õszi emlékezés Suhan a fák közt az õszi szél Régmúlt idõkrõl mesél. Sárga levél hull az avarra Szálldos a légben erre meg arra. Keveri a szél, mely messzire fordul A ladik lánca is meg meg csikordul Ködös pára lebeg a tó felett A természet beleremeg. Csendes a táj a tó partján Nem zavarja csupán a fán Harkály kopogása tán? Téli szállást keres a cinke Beugrik a hal a vízbe. Merre a szem ellát, üres a Balaton A vitorlások sorakoznak a parton A hajók is a téli dokkba vonultak Tavaszig csendben meghúzódnak. A természet az elmúlást idézi Az ember szomorúan nézi Mint tûnik el minden Az életben, rendben. Gyermekkor, ifjúság, boldogság, szerelem, Mindezt öregkoromban sem feledem. Emberek születnek, halnak meg rendre, De a természet megújul évente. Õsz, tél csendes pihenõ, Tavasszal minden újra nõ. Balázsné Emi Ö N K O R M Á N Y Z A T Szántód, Iskola u. 9. Tel.: Fax: , Polgármester: , (30) Fogadónap: péntek (idõpont egyeztetéssel) Szántódi ügyfélfogadás: Munkanapokon: Jegyzõ Balatonföldvár: Telefon: , Fax: , B.-földvári ügyfélfogadás: hétfõ Szerda ,és péntek Kistérségi Televízió Online is nézhetõ! Szántódi Hírlevél Szántód Község Önkormányzatának lapja Megjelenik:páros hónap utolsó hetében Felelõs kiadó: Szántód Község Önkormányzata Szerkesztõ: Morvay Zsoltné Tel.: Szerkesztõbizottság tagjai: Galó Tibor, Látrányiné Kiss Gabriella, Varga Krisztina * Készült 250 példányban a balatonföldvári Quick Press nyomdában. Tel.: (30) , Tel./fax: (84) , A lapban közzétett írások nem minden esetben a Szerkesztõség álláspontját tükrözik. Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! A szerkesztõség a beküldött írásmûvek tartalmi, stiláris hibáiért felelõsséget nem vállal. A lap kereskedelmi forgalomba nem kerül.

16 SZÁNTÓD SOMOGY ÉSZAKI KAPUJA SZÁNTÓDPUSZTA PÁLÓCZI HORVÁTH ÁDÁM KÖZÖSSÉGI HÁZ NYITVA TARTÁS 2013 ÖFFNUNGSZEITEN A téli idõszakban a csoportokat elõzetes bejelentkezés alapján tudjuk fogadni. Tel/fax: / , +36 (84) Mobil: 06-30/ Hétfõ: Kedd: Szerda: ÁLLANDÓ PROGRAMOK Somogy Megyei Kormányhivatal, Siófoki Járási Hivatal ügyfélfgadása Könyvtár, internet hozzáféréssel Nyugdíjas Kör - havonta az utolsó keddi napon Rendõrségi fogadóóra - Igény szerint minden hó II. szerdáján Szántódi Magyarnóta Kör - kéthetente; földszint, kisterem Csütörtök: Könyvtár, internet hozzáféréssel Istentisztelet: Krisztus Szeretete Egyház Fotó: Cseplye László FONTOSABB TELEFONSZÁMOK Körzetszám: 84(Irányítószám: 8622 MENTÕK 104 TÛZOLTÓSÁG 105 RENDÕRSÉG SEGÉLYHÍVÓ 112 Rendõrjárõr (ügyeletes)segélyhívó száma 06(20) Önkormányzat Szántód PolgármesterVizvári Attila +36(30) Falugondnok Mucza Milán +36(30) Vajtai László mûszaki csop.vez. +36(30) Turista Információ Rendõrõrs Balatonföldvár Rendõrség Körzeti megbízott +36(30) Polgárõrség Szántód +36(30) Orvosi rendelõ Balatonföldvár Orvosi ügyelet Balatonföldvár Kórház - Rendelõintézet Siófok Fogászat Balatonföldvár Gyógyszertár Balatonföldvár Gyógyszertár Kõröshegy Dr. Dragon Judit állatorvos +36(30) KÖGÁZ hibabejelentõ (díjmentes) +36(80) Áramszolgáltató hibabejelentõ (díjmentes)+36(80) Vízmû hibabejelentõ +36(40) MÁV információ Szántód + 36 (40) VOLÁN információ Siófok BAHART inform. Kompkikötõ Postahivatal Szántód Zöldfok Rt. (szemétszállítás) Siófok Supra Kft. (kábel TV) Siófok ; 06 (20) Földvár Tv Kistérségi Iroda Balatonföldvár Törõné Prekáczka Katalin családgondozó Biztosításkötés Brunner Jánosné +36(30) PROGRAMELÕZETES Október 12. szombat ARANY NAP- IDÕSEK NAPJA Helyszín: Pálóczi H. Á. Közösségi Ház Október 23. szerda óra 1956 MEGEMLÉKEZÉS Helyszín: az Erdészet téri emlékmû November 30. szombat óra között ADVENTRE HANGOLÓDVA Kézmûveskedés, koszorúk, díszek készítése Helyszín: Pálóczi H. Á. Közösségi Ház December 7. szombat órától VÁRJUK A MIKULÁST! Helyszín: Pálóczi H. Á. Közösségi Ház December 31 kedd BATYUS SZILVESZTER Helyszín: Pálóczi H. Á. Közösségi Ház Keressék és figyeljék szórólapjainkat, hirdetõtábláinkat, weboldalunkat valamint a képújságot! A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk! Információ: Pálóczi H. Ádám Közösségi Ház 8622 Szántód, Iskola u. 9. Tel.: 84/ , 30/ Albert G. Réka mûvelõdésszervezõ

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Lovasrendezvények a Zala völgyében című pályázat megvalósulásáról

BESZÁMOLÓ. a Lovasrendezvények a Zala völgyében című pályázat megvalósulásáról BESZÁMOLÓ a Lovasrendezvények a Zala völgyében című pályázat megvalósulásáról A 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó

Részletesebben

Visszatérő kulturális események:

Visszatérő kulturális események: Visszatérő kulturális események: Magyar Kultúra Napja: Minden év januárjában a Magyar Kultúra napja (január 22.) alkalmából egész hetes programsorozat várja Mezőberény lakosságát és az idelátogatókat.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 27. napján 17 00 órakor a Faluház tanácstermében megtartott

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. szeptember 22-én Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Brunner Istvánné Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Rózsavölgyi Jánosné

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra Előzetes könyvtári programok június 2., hétfő 11.00 Hahó, könyvtársak! Megyei olvasásnépszerűsítő játék szóbeli döntője. A vetélkedő győztesei, összesen 45 gyermek egyhetes balatoni táborozáson vehet részt

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben?

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben? 4. forduló Kedves Gyerekek! Ebben a fordulóban megyénk közelmúltjából kaptok kérdéseket, melyeket Dr. Sipos Csaba, a megyei könyvtár helytörténeti kutatója állított össze. Böngésszetek az interneten, illetve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Vasvár Dr. Bendefy László Városi Könyvtár

Vasvár Dr. Bendefy László Városi Könyvtár Időpont Rendezvény neve Rendezvény helyszíne Programszervező Elérhetősége 2008. január 5. A titok- Kamráktól a jégtrónusokig (India, Nepál, Tibet) vetített képes előadás 2008. január 5. Jeles napok- népszokások

Részletesebben

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Mesemondó verseny nagycsoportos óvodásoknak - intézményi 20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője március 7. Szent Lajos u. Óvoda 14.30

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Meghívó 2012. november 20.

Meghívó 2012. november 20. Meghívó Tisztelt Természetjáró, Erdész, Vadász Kolléga! A következő oldalakon olvasható címmel és programmal a TESZ-TeSz 50 éves jubileumát üljük 2012. november 24-25- én. Hívunk, vegyél részt ennek a

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt?

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? Honismereti vetélkedő V. forduló 1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? a. Siófok b. Balatonszárszó c. Balatonszemes 2. Hol volt 2010-ben a Csík Ferenc

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a. a 2013. évre tervezett kulturális programokról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a. a 2013. évre tervezett kulturális programokról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Helyszín: -Mezőlaki Általános Művelődési Központ Tagiskola Mihályháza. -Művelődési

Részletesebben

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét.

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét. Idősek világnapja Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Ez a tény adta az ötletet, hogy egy szép műsorral felkészüljünk, majd ellátogassunk a Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

AZ IPA TAPOLCAI SZERVEZETE 2013. szeptember 05-től szeptember 09-ig a Hunguest Hotel Pelion **** Tapolca Köztársaság tér 10. szám alatt rendezi meg a 20 éves jubileumi ünnepségét, rendezvényét. A rendezvényre

Részletesebben

CAI3*-H1-2-4, CAI2*-H2 NEMZETKÖZI FOGATHAJTÓ VERSENY

CAI3*-H1-2-4, CAI2*-H2 NEMZETKÖZI FOGATHAJTÓ VERSENY CAI3*-H1-2-4, CAI2*-H2 NEMZETKÖZI FOGATHAJTÓ VERSENY Mezőhegyes 2015. július 16. - 19. CAI3*-H1-2-4, CAI2*-H2 NEMZETKÖZI FOGATHAJTÓ VERSENY 2 A verseny helye és ideje: Mezőhegyes, 2015. július 16. - 19.

Részletesebben

Barátság Nyugdíjas Klub

Barátság Nyugdíjas Klub Barátság Nyugdíjas Klub Az 1964/65-ös évben kezdődött országos kezdeményezésre a felnőttek kiscsoportos foglalkoztatásának szervezése. Győrszentivánon a helyi kultúrház vezetője: Winkler János, segítőtársa

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve Hónap Időpont Megvalósítás Program részletei Előkészítés Január 01-31. 01. 14. 9 12.00 Szervezési munkák Munkaterv, statisztika, beszámoló készítése

Részletesebben

XXVIII. Palócnapok és Megyei Vadásznap

XXVIII. Palócnapok és Megyei Vadásznap XXVIII. Palócnapok és Megyei Vadásznap 2014. július 11-12-13. Parád Nagyközség Önkormányzata és Bodony Község Önkormányzata szervezésében A rendezvény fővédnöke: Horváth László Országgyűlési képviselő

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Szám: 159-11/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. október 30-án. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-11/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. október 30-án. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-11/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 30-án megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 48/2012. (X. 30.) Z 1 49/2012. (X. 30.) E 16

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

CAI3*-H1-2, CAI3*-H4 (WcupQ), NEMZETKÖZI FOGATHAJTÓ VERSENY

CAI3*-H1-2, CAI3*-H4 (WcupQ), NEMZETKÖZI FOGATHAJTÓ VERSENY CAI3*-H1-2, CAI3*-H4 (WcupQ), NEMZETKÖZI FOGATHAJTÓ VERSENY Fábiánsebestyén 2014. május 01. - május 04. 2 CAI3*-H1-2, CAI3*-H4 (WcupQ), NEMZETKÖZI FOGATHAJTÓ VERSENY A verseny célja: A versenyzők és lovaik

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány "Ha úgy tűnik, nincs segítség, közelebb van, mint remélnéd." Unique 2010. május- június havi programajánlat 2800 Tatabánya, Kodály tér

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. MÁRCIUS 28.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. MÁRCIUS 28. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesen működő civil

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Tel/Fax: 88/236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Somlójenő Község Önkormányzata 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Tel/Fax: 88/236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Község Önkormányzata 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Tel/Fax: 88/236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/61-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-

Részletesebben

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 034095 Általános Iskola Németh Ilona Ádánd Somogy Széchenyi u. 8. 8653 034008 Gábor Andor Általános Iskola Hosszú László Babócsa Somogy Rákóczi u. 3. 7584

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

Nagyvisnyói sporttábor 2014. augusztus 17.- Beszámoló

Nagyvisnyói sporttábor 2014. augusztus 17.- Beszámoló Nagyvisnyói sporttábor 2014. augusztus 17.- Beszámoló A nagyvisnyói táborban 170 diák vett részt, és 7 kisebb tábort foglalt magába. A mi táborunk a kézilabda lánytábor, amelynek 40 résztvevője volt. Ezen

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője 2015.01.109:00-13:00 Harsányi Zsuzsa grafikus kiállítása 2015.01.16-02.23 Háza és Magyar Kultúra

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: 2015. június 15.

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: 2015. június 15. Utoljára frissítve: 2015. június 15. MŰSOROK Tisztelt Nézők! A Képújság műsorán A Magyar Viselet Ünnepén készült felvételt láthatják. Időpont: 2015. június 22. (hétfő) 19.00 óra Bárándi Zoltán szerkesztő

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének

Részletesebben

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén IV. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 37 párost tudtunk egymás

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2411-2/2011. 20. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a földesi

Részletesebben

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL 2013. szeptember 6 8. Gasztronómiai és Kulturális Rendezvény 2013. szeptember 06. péntek Helyszín: Kikötő, Szabadtéri színpad 20:00 Románia Magyarország Világbajnoki selejtező mérkőzés

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

Jó gyakorlatok. Arnold Vendégház Mecseknádasd

Jó gyakorlatok. Arnold Vendégház Mecseknádasd Jó gyakorlatok Arnold Vendégház Mecseknádasd Készült a DDOP-2.1.3/A-12-2012-0007 Vidéki örökség útjai pályázaton belül a Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Egyesület és a Dél- Dunántúli Falusi Turizmus

Részletesebben

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények)

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) 2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) Január - Január 20. Szép magyar beszéd a Kazinczy verseny városi döntője a Városi Könyvtárban - Január 21. A Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA. 2012-2013-as tanév

A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA. 2012-2013-as tanév A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA 2012-2013-as tanév Könyvtárosok: Tóthné Wittmann Borbála gyermekkönyvtáros Szabóné Faragó Szilvia gyermekkönyvtáros Elérhetőségek: Tel.: 343-070/17-es

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én 8,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Gartai Népfőiskola Egyesület

Gartai Népfőiskola Egyesület A Gartai Népfőiskola 2003 évi megvalósult programja A 2003. évi programunk összeállításánál igyekeztünk szem előtt tartani azokat a szempontokat, melyek eddig is jellemezték törekvéseinket. Hagyományosnak

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

A TARTALOMBÓL: AZ ALKOTÓ NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN. Hungarikumszeminárium. (1. oldal) Tolna megye a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban (2-3.

A TARTALOMBÓL: AZ ALKOTÓ NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN. Hungarikumszeminárium. (1. oldal) Tolna megye a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban (2-3. 2011 ((V.. ÉVFOLLYAM)) 8.. SZÁM www..ttmamk..hu A TARTALOMBÓL: AZ ALKOTÓ NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN Hungarikumszeminárium (1. oldal) Tolna megye a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban (2-3. oldal) Berekai Éva

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Jelen vannak továbbá: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző, Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó, Pércsi Marietta gyakornok

J E G Y ZŐKÖNYV. Jelen vannak továbbá: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző, Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó, Pércsi Marietta gyakornok 814 815 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 26-án (kedden) 13 00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény.

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Kedves Lakók, Szülők, Gyerekek! A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Alaptevékenysége az iskoláskorúak általános iskolai oktatása, napközi otthonos ellátásuk, a gyermekek, fiatalok,

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június 14. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Központ 2010. évi tevékenységéről Előadó: Molnár Sándor polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Központ 2010. évi tevékenységéről Előadó: Molnár Sándor polgármester Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. június 2-án (csütörtökön) 19,30 órakor megtartott

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/11 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 29. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. június 17-én 11.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. június 17-én 11.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros ának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. június 17-én 11.00 órakor megtartott

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VIII.09.)

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok Bugac és Bugacpusztaháza Községek Önkormányzatának Jegyzőjétől 6114 Bugac Béke u. 10. Tel: 76/575-100 Fax: 76/575-107 ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1.) A közfeladatot ellátó

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-4 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-4 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-4 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Beszámoló a polgármester és az alpolgármester fontosabb

Részletesebben

Ismerd meg és óvd környezetedet!

Ismerd meg és óvd környezetedet! Ismerd meg és óvd környezetedet! Három hetet meghaladó projekt A projekt címe: Ismerd meg és óvd környezetedet! A projektet megvalósító intézmény: Ady Endre Általános Iskola Tényő, Győri út 53. A projekt

Részletesebben

Időpont: 2009. április 3-4. Helyszín: Lovas Faluház

Időpont: 2009. április 3-4. Helyszín: Lovas Faluház Időpont: 2009. április 3-4. Helyszín: Lovas Faluház Szervezi: Lovas Község Önkormányzata és Civil Szervezetei Támogatók: ÁNTSZ- Balatonfüred, Balatonalmádi Kommunális Szolgáltató Kft., Balaton- felvidéki

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Kiss Kálmán Művelődési Ház 2014. évi programterve

Kiss Kálmán Művelődési Ház 2014. évi programterve Kiss Kálmán Művelődési Ház 2014. évi programterve Hónap Időpont Megvalósítás Program részletei Előkészítés Január 01-31. Szervezési munkák Munkaterv, statisztika, beszámoló készítése Programok egyeztetése

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Tel.: 92/511-425 teszzeg@t-online.hu 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Fax: 92/312-240 Horváth

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Tel.: 92/511-425 Fax: 92/312-240 teszzeg@t-online.hu Horváth

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk:

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk: ALSÓNYÉK 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 3204 ha 6302 m2 Ebből szántó 2486 ha 2422 m2 gazdasági erdő 131 ha 8569 m2 védett terület - ipari hasznosítású - terület egyéb 586

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

10:00 KEZDŐ ÜGYESSÉGI VERSENY Kezdő lovasok versenye, ahol különböző ügyességi feladatokat kell időre végrehajtani, minél kevesebb hibával.

10:00 KEZDŐ ÜGYESSÉGI VERSENY Kezdő lovasok versenye, ahol különböző ügyességi feladatokat kell időre végrehajtani, minél kevesebb hibával. NAGYCENKI CSALÁDI LOVAS NAP Helyszín: Gróf Széchenyi István Kastély, Lovas pálya Időpont: 2014. augusztus 9. 09:00 Ünnepélyes Megnyitó 09:15 FUTÓSZÁRAS VERSENY Kezdő gyermek lovasok futószáron mutatják

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

A javaslat elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Pásztó város 2014. évi rendezvénytervére

A javaslat elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Pásztó város 2014. évi rendezvénytervére VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-4 /2014. A javaslat elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Pásztó város 2014.

Részletesebben

Balatonkenese: 2014 május 1

Balatonkenese: 2014 május 1 2014 Figyelem! Iskolánkban az idei nyáron is szeretettel várjuk azokat a kutyás gazdikat, aki a Balaton parton töltik a nyarat kedvencükkel! A hétvégi szabadidejüket szeretnék együtt eltölteni, kutyaiskolai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. augusztus 03. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 23-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 20/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben