A Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozatának erkölcsi támogatásával

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozatának erkölcsi támogatásával"

Átírás

1 STATIKUS HÍRLEVÉL A Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozatának erkölcsi támogatásával A Tartószerkezeti tagozat március 14.-én tartotta tisztújító küldöttgyűlését. A küldöttgyűlés jegyzőkönyve: Tartalom: Tisztújítás Jegyzőkönyv Az újak Díjazottak Horváth Adrián Rozváczy Judit Szabó István Hernád Attila A Tagozat Elnökségének 1. ülése Ulmi Betonnapok 2008 Kérdőív (Emlékeztető) Felelős kiadó és szerkesztő: Volkai János Budapest, Andrássy út Jegyzőkönyv a Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozatának március 14.-én tartott küldöttgyűléséről március 14.-én tartotta tisztújító küldöttgyűlését a Tartószerkezeti Tagozat Budapesten, a Fömterv tanácstermében. A küldöttgyűlésen megjelent 100 küldött, az összes megválasztott küldött száma 145. Fejér, Heves Somogy és Vas megye nem állított küldötteket. Dr. Almássi József elnök megnyitó üdvözlő szavait követően dr. Scharle Péter levezető elnök ismertette a napirendet, amelyet a jellévők egyhangúlag elfogadtak. Scharle Péter javaslatot tett a szavazatszámláló bizottság tagjaira, és a hitelesítőkre és a jegyzőkönyvvezetőre. A szavazatszámláló bizottság egyhangúlag megválasztott tagjai: Andor Eszter, Bözsei Tamás, Horváth Zoltán, Kántor László. Ugyancsak egyhangúlag választották meg a szavazást hitelesítő bizottság két tagját: Dr. Dulácska Endrét és Jankovich Oszkárt. A jegyzőkönyvvezető Volkai János lett. Első napirendi pont a Menyhárd István díjak átadása volt. Idén hárman kapták meg a díjat. Rozváczy Judit díjazását Dezső Zsigmond indokolta meleg szavakkal. Hernád Attilát Dr. Körmöczi Ernő méltatta, Szabó Istvánt (a Mélyépterv Komplex Mérnöki Rt. főmérnökét) pedig Dalmy Dénes, a Menyhárd Bizottság elnöke. A díjak átadása után Dr. Almási József, a Tartószerkezeti Tagozat elnöke tartott beszámolót az elmúlt négy évről. A beszámoló a címen olvasható. Ebből szóban a Tartószerkezeti Tagozatnak a Kamarán belül elfoglalt ambivalens helyzetét emelte ki: a Kamarát az önálló jogi személyiségű megyei kamarák hozták létre, ezen belül a tagozatok, mint országos szervezetek létesítését a kamarai törvény írta elő, de a szervezeten belüli helyüket nem határozta meg, a költségvetéséről nem is szólva. Pedig a tagozatok feladatai számosak és a közelmúltban meg is szaporodtak: jogosultsági vizsgák szervezése, továbbképzés szervezése, szakmai kiadványokra is szükség lenne, a szabványok fordítása is égető feladat. A közeljövő feladatai között említette a Tagozat kamarán belüli helyzetének tisztázását, a tervellenőrzés szabályozásának kidolgozását és a tagok tájékoztatásának javítását. Az elnöki beszámolót a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. Horváth Adrián a Minősítő Bizottság vezetőjeként arról számolt be, hogy a jogosultságokat a megyei kamarák adják ki, a tagozati bizottsághoz csak a fellebbezések kerülnek, az utóbbi években mindig 10-nél kevesebb. Ennek oka lehet az, hogy csak az arra érdemesek folyamodnak jogosultságért, de az is, hogy bárki megkaphatja. Szükségesnek tartja, hogy a jogosultsági kérelmeket egy helyen bírálják el. Dr Metzing Ferenc a Jogosultsági Vizsgabizottság elnöke arról számolt be, hogy a tagság átlagéletkora nő, fiatalok alig jelentkeznek a kamarába. A beszámolókat vita követte. 1

2 Először Dr. Farkas György az Eurocode honosításának állásáról számolt be. Az Eurocode 67 kötetéből 4 honosítása folyik, 2010-re minden szabványhoz Nemzeti Alkalmazási Dokumentumot kellene készíteni. A munka folyik, a sebességét a rendelkezésre álló pénz szabályozza. Dr. Kausay Tibor arra hívta fel a megjelentek figyelmét, hogy nincs Építőanyag tagozat a Kamarában, pedig az építőanyagok alapos ismerte akár a napi munkához, akár a szabványosításhoz is elengedhetetlen. Az ilyen irányú továbbképzéshez felajánlotta az Építőanyagok és Mérnökgeológiai Tanszék közreműködését. Dr. Komlóssy István a jogosultság kiadása körül kialakult helyzetet aggasztónak nevezte. Szükségesnek tartotta, hogy a szakma zárjon össze ebben a kérdésben, a jogosultságokat központilag kell kiadni. Ennek módja az lehetne, hogy a megyei jogosultsági bizottságok együtt járnak el. Dr. Baksai Róbert az Euroode terjedésnek segítésére az alábbiakat javasolta: A le nem fordított szabványokat ne csak angolul, hanem a szabvány másik három hivatalos nyelvén is lehessen megvenni. Dr. Kausay Tibor megjegyezte, hogy meg lehet venni a szabvány német vagy francia nemzeti kiadását, de az még annál is drágább. A szabványok több fejlődési fázison keresztül érik el a tartósnak tűnő állapotot. Eddig minden fázist teljes áron kellett megvásárolni. Legyen mód arra, hogy aki a korábbi változatot megvette, az újabbat jelentős árengedménnyel vehesse meg. Az építőanyagok, és más, építőipari termékek katalógusai nem EC konform adatokat tartalmaznak. Szorgalmazza a Kamara, hogy a jellemzők illeszkedjenek az EC-hoz. Besey László véleménye szerint a szabványok terjedelme, mesterséges bonyolultsága elriasztja a fiatalokat. Fel kellene gyorsítani a szabványok harmonizálását, ami 20 éve kezdődött. Dr. Liska András javasolta, hogy csak központi jogosultsági bizottság működjék, önkéntes alapon. A bizottságok beszámolóját a megjelentek egyhangúlag elfogadták. A következő napirendi pont a választások lebonyolítása volt. A jelölőbizottság elnöke, Zsömböly Sándor ismertette a szavazás menetét, tisztázott néhány félreértést, majd ismertette az elnökségre, az elnökségi tagságra, a minősítési bizottság, és a kamarai küldöttségre jelöltek névsorát. A névsorokat a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. A Minősítő Bizottság jelöltlistájára a helyszínen Tornai Lászlót és Dudás Mihályt javasolták, amit a megjelentek egyhangúlag elfogadtak, így ők is felkerültek a szavazólapra. Az elnökségi tagságra jelöltekkel kapcsolatban Dr. Galaskó Gyula nehezményezte, hogy kevés a fiatal és a nő. Zsömböly Sándor szerint törekedtek nőket és fiatalokat is jelöltnek állítani, de kudarcot vallottak. Az elfogadott jelöltlisták: Elnök: Dr. Dalmy Dénes Polgár László Elnökség: Dr. Almási József Dezső Zsigmond Dr. Dulácska Endre Hernád Attila Dr. Körmöczi Ernő Maros József Polgár László Szabó István Zámbó Ernő Borbás József Dr. Dalmy Dénes Dr. Farkas György Horváth Adrián Dr. Lovas Antal Mátyássy László Salacz Ákos Dr. Visontai József 2

3 Minősítő Bizottság: Dezső Zsigmond Horváth Adrián (híd) Jankovich Oszkár Lékai Gyula Zoltán Dr Loykó Miklós (híd) Dr. Meskó András Strébl László (híd) Varga Ernő Dr. Dulácska Endre Iványi János Dr. Körmöczi Ernő Dr. Liska András Maros József Dr. Metzing Ferenc Dr. Tóth László Zsömböly Sándor (híd) Küldöttek az Magyar Mérnöki Kamara küldöttgyűlésére: elnök (hivatalból) elnökségi tag (hivatalból) Borbás József Hajmási Péter Maros József Styasny Sándor Varga Ernő elnökségi tag (hivatalból) Dr. Almási József Gilyén Elemér (híd) Hernád Attila Mátyássy László (híd) Tibay Ferenc Volkai János Az elnökjelöltek lehetőséget kaptak arra, hogy kifejtsék programjukat. Először Dr. Dalmy Dénes kapott szót. Nagyra értékelte az előző időszakban végzett munkát, és annak folyatatása mellett kötelezte el magát. Fontos feladatának tekinti, hogy a Tagozat számára további anyagi forrásokat tárjon fel. Polgár László a választás legitimitásának vizsgálatával kezdte beszédét. Szerinte a jelenlévő küldöttek megválasztásában résztvevő tagok elképesztően alacsony száma az egész eljárás legitimitását kérdőjelezi meg, jóllehet a résztvevők tisztességéhez és jószándékához nem fér kétség. Megválasztása esetén a tagság aktivitásának fokozását tekintené a legfontosabb feladatának. Ennek alátámasztására szétosztotta a Bajor Mérnökkamara ügyrendjének fordítását. A szavazás rendben lezajlott. A szavazás lebonyolításával kapcsolatban senki kifogással nem élt. A szavazatszámláló bizottság munkálkodása alatt Horváth Adrián tartott előadást dunaújvárosi híd tervezéséről és építéséről, nagy sikert aratva. A szavazás eredménye: Az új elnök: 62 szavazattal Dr. Dalmy Dénes. (35 szavazatot kapott Polgár László) Az elnökség tagjai: 1. Dr. Almási József 87 szavazattal 2. Dr. Dulácska Endre 69 szavazattal 3. Horváth Adrián 69 szavazattal 4. Hernád Attila 68 szavazattal 5. Polgár László 63 szavazattal 6. Dr. Farkas György 62 szavazattal 7. Dr. Visontai József 48 szavazattal 8. Dezső Zsigmond 47 szavazattal 9. Szabó István ( kamarai számmal) 43 szavazattal Póttagok: 10. Mátyássy László 40 szavazattal 11. Maros József 38 szavazattal 12. Salacz Ákos 38 szavazattal 3

4 A Minősítő Bizottság tagjai: 1. Horváth Adrián 95 szavazattal 2. Dr. Dulácska Endre 92 szavazattal 3. Dr. Metzing Ferenc 84 szavazattal 4. Dezső Zsigmond 83 szavazattal 5. Iványi János 82 szavazattal 6. Dr. Meskó András 82 szavazattal 7. Jankovich Oszkár 81 szavazattal 8. Dr. Körmöczi Ernő 78 szavazattal 9. Maros József 78 szavazattal 10. Zsömböly Sándor 77 szavazattal 11. Dr. Liska András 76 szavazattal 12. Dr. Tóth László 76 szavazattal 13. Dr. Loykó Miklós 71 szavazattal 14. Lékai Gyula Zoltán 70 szavazattal 15. Strébl László 68 szavazattal 16. Varga Ernő 63 szavazattal Póttagok: 17. Tornay László 55 szavazattal 18. Dudás Mihály 50 szavazattal A tagozatot négy éven át az országos kamarai küldöttüléseken képviselik: 1. Elnök 100 szavazattal 2. Elnökségi tag 100 szavazattal 3. Elnökségi tag 100 szavazattal 4. Hernád Attila 90 szavazattal 5. Dr. Almási József 87 szavazattal 6. Mátyássy László 75 szavazattal 7. Gilyén Elemér 73 szavazattal 8. Maros József 68 szavazattal 9. Volkai János 67 szavazattal 10. Hajmási Péter 55 szavazattal 11. Varga Ernő 50 szavazattal Póttagok: 12. Borbás József 48 szavazattal 13. Tibay Ferenc 47 szavazattal 14. Styasny Sándor 37 szavazattal Budapest március 14. A jegyzőkönyvet a megjelentek megbízásából összeállította: Volkai János A jegyzőkönyvet a megjelentek megbízásából hitelesíti: Dr. Dulácska Endre A jegyzőkönyvet a megjelentek megbízásából hitelesíti: Jankovich Oszkár 4

5 2008. március 15.-én Horváth Adrián Széchenyi díjat kapott. Ha nem járatták volna le a kifejezést, azt mondanánk, büszkék vagyunk kollégánkra, Így csak gratulálunk. HORVÁTH ADRIÁN a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karának Szerkezetépítőmérnöki Szakán szerzett építőmérnöki oklevelet, 1979-ben. Azóta a FŐMTERV dolgozója. A BME Építőmérnöki Karának mérnöki-matematikai szakmérnöki képzését között végezte el. Számos hidat tervezett (Flórián téri felüljárók, Újhegyi és Gyömrői úti hidak, budaörsi Károly király úti körforgalmú híd, dunaújvárosi Pentele Duna-híd, stb.). Osztály- majd irodavezetőként irányította hidak és egyéb műtárgyak tervezését (sárvári Nádasdy Ferenc Rába-híd, AUCHAN budaörsi áruház közúti aluljáró, Móricz Zsigmond körtéri gyalogos aluljáró, 4-es Metró négy budai állomása, raktárcsarnokok, stb.), meglévő szerkezetek felülvizsgálatát, helyreállításuk tervezését (MÁV vasúti alagút, Szabadság híd, Margit híd, Halászbástya, Budai Vár és Kőbánya pincéi, stb.). Irányításával hídgazdálkodási rendszert dolgoztak ki, új hídgerendát fejlesztettek ki (ITG gerendacsalád). Éveken keresztül fővállalkozási tevékenységet irányított (biatorbágyi logisztikai központ építése), mint műszaki igazgató. A BME Építőmérnöki Kar TDK konferenciájának Szerkezetépítőmérnöki szekciójában évek óta a zsűri tagja. A BME ÉMK Hidak- és Szerkezetek Tanszéke záróvizsga bizottságának tagja. A Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozata elnökségének tagja, a tagozat Minősítő Bizottságának vezetője, a Hidász szakosztály elnöke. A tisztújító küldöttgyűlés során adták át a Menyhárd István díjakat, a Tartószerkezeti Tagozat elismerését. Gratulálunk a díjazottaknak. ROZVÁCZY JUDIT 1967-ben kitüntetéses, "vörös" diplomával végzett a Budapesti Mûszaki Egyetem Építőmérnöki Karán, Szerkezetépítő szakon ben, ugyancsak vörös diplomával, elvégezte a Budapesti Műszaki Egyetem kétéves Vasbetonépítéstan Szakmérnöki Tanfolyamát is ben az Ipartervben kezdett dolgozni, először statikus tervezőként, később irányító tervezőként, majd csoportvezetőként től az Iparterv statikus irodáját vezeti 12 éven át júniusában nyugdíjba vonult, azóta egyéni vállalkozóként dolgozik. Főként ipari épületeket tervezett, gyártó- és raktárcsarnokokat, laboratóriumokat. kazánházakat, stb. Részt vett több nagy ipartelep tervezésében.: Dunai Kőolajipari Vállalat Kőbányai Gyógyszergyár, Péti Nitrogénműtrágya Gyár, Chinoin, Paksi Atomerőmű, TVK. Más nagyberuházás tervezésében is részt vett: ELTE új épülete Lágymányoson, Keleti pu. vágánycsarnok rekonstrukciója, Budapesti Francia és Amerikai Iskola, ÁRKÁD bevásárlóközpont, Több ízben exporttervezésekben is részt vett: Benghazi repülőtér, Libiai Katonai Akadémia. Nyugdíjba vonulása óta nagy beruházások generáltervezésével foglalkozik: a Magyar Honvédség Központi Honvédkórház rekonstrukciós beruházását koordinálja, majd az Etyeki létesülő Korda Filmstúdió generáltervezésében vesz részt. a Tartószerkezeti Mesteriskolának előbb mint mestere, majd t a Mesteriskola Bizottság tagja től 91-ig és 2003 között az Építéstudományi Egyesület Tartószerkezeti Szakosztályában vezetőségi tag a Magyar Építőipar c. lap szerkesztő bizottságának tagja, a Budapesti és Pestmegyei Mérnöki Kamara elnökségének tagja között a Magyar Mérnöki Kamara Etikai és Fegyelmi Bizottsági tagja között a Tartószerkezeti Tagozat elnökségének és a Minősítő Bizottságának tagja. 5

6 SZABÓ ISTVÁN 1959-ben diplomázott a Budapesti Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Mérnöki kar Híd és Szerkezetépítő szakán ben megszerezte a B.M.E. Vasbetonépítési szakmérnöki oklevelét is. Az egyetem elvégzése után a Mélyépítési Tervező Vállalathoz került, ahol dr. Márkus Gyula irányítása mellett főleg körszimmetrikus szerkezetek tervezésében vett részt. Egy éves kivitelezői gyakorlat (31-es Á.É.V.) után 1966-tólt irányító tervező, 1974-től szakosztályvezető, 1977-től műszaki-gazdasági tanácsadó, 1982-től osztályvezető helyettes, majd 1992-től osztályvezető lett től a Mélyépterv Komplex Mérnöki Kft alapító tagja, ügyvezető ben Részvénytársasággá alakultak, ahol mint szerkezeti főmérnök és az igazgatóság tagjaként dolgozik jelenleg is. Munkásságának fontos elemei komplett víztisztító telepek műtárgyainak tervezése: Fővárosi Vízművek Víztisztítómű nagynyomású gépház, Vác Déli Üzem, Szolnoki Cukorgyár, Hajdúsági Cukorgyár, Szolnoki Papírgyár, Csepeli Vasmű, Tiszavasvári Alkaloida vízellátása. Hasonlóan fontosak a vezetésével készített komplett szennyvíztisztító telepek műtárgyainak tervei: Tatabányai, Miskolci, Váci, Ceglédi, a jordániai Jarash város szennyvíztelepe, Nitrokémia Ipartelep szennyvíztisztítása. Tervezett egyedi műtárgyakat: monolit és előregyártott víztároló medencéket (pl. Bp. Gilice téri, Dayka Gábor úti m³-es medencék, Miskolc Göröghegyi m³-es medence), víztornyokat (pl. Csepeli Vasmű m³-es víztorony) ipari épületeket (pl. Dunai Vasmű 120/10 kv-os alállomás), vasbeton hidakat (a Zánkai Úttörőváros közúti hídja). A tervezési feladatok mellett, több mint 35 évig a Vasbeton Tanszéken mérnökhallgatók gyakorlatvezetését, diplomázók konzultálását, diplomatervek bírálatát végezte. Tagja a fib (Nemzetközi Betonszövetség) Magyar Tagozatának. HERNÁD ATTILA A BME Építőmérnöki Kar Szerkezetépítő Mérnöki szakát 1978-ban fejezi be között az ÉTE Tartószerkezettervezők Mesteriskoláját végezte el között a KÖZTI-ben gyakornok től ig az ALUTERV-ben beosztott tervező. Itt ipari üzemek, bányák technológiai acél tartószerkezeteit tervezi, India több államában nyílt fejtésű bauxtbányákhoz kiszolgáló kötélpályákat, Jugoszlávia két timföldgyárában (Birács, Obrovác) acélsilókat, illetve kiszolgáló hidakat között ÁÉTV-ben beosztott, majd vezető tervező. Munkái: szakorvosi rendelőintézetek, gépjármű szervizek, irodaházak, lakóházak, üzletházak, szállóépületek vasbeton és acél tartószerkezetekkel Budapesten, illetve több magyarországi településen, továbbá Németországban, Csehországban, Szlovákiában. Budapest Kútvölgyi úti kórház bauxitbeton miatt lebontásra ítélt, kiürített épületének megmentése társtervezőként dr. Korda János mellett. A budapesti Petőfi Csarnok életveszélyesnek nyilvánított acél kiállítási csarnokból Ifjúsági Centrumot és Repüléstörténeti Múzeumot tervez, monolit vasbeton szintosztó födémmel, az acélszerkezetek rendbetételével. Monolit vasbeton vázszerkezetű oktatási és szállás célú épületek Líbiába és Szíriába, British Standard szerint. Monolit vasbeton vázszerkezetű lakóépületek Németországba DIN szerint. Számtalan acél vázszerkezetű sátorraktárat tervez tól a Tihanyi-Halmos és Társai Építészeti és Mérnöki Iroda Kft. ügyvezetője, vezető tervező és résztulajdonos. Itt is fáradhatatlan. Munkái: autószervizek és szalonok, iskolák és óvodák rekonstrukciói és bővítései Budapesten, Budapest III. ker. Kórház utcai piac, társasházak, irodaházak tartószerkezeteinek tervezése Budapesten, Pécsen. Rekonstrukciók, az épületek alatt és felett kialakított új szintekkel. Szívkórház Pécsen. Budapest, II. ker. Medve utcai Általános Iskola és Gimnázium, Budapest, II. ker. Rákóczi Ferenc Gimnázium, Szívgyógyászati központ Debrecenben. Szálloda Budapest, I. ker. Lánchíd utca A Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karán a Mechanika és Tartószerkezetek Tanszék oktatója A kamara munkájában az egyesületi időktől kezdődően aktívan részt vállalt, 15 éve a tagozat titkára. A tagozat által kidolgozott több tervezési segédlet szerkesztésében, vagy tartalmi kidolgozásában vett részt. 6

7 A TARTÓSZERKEZETI TAGOZAT ELNÖKSÉG ALAPÍTÓ ÜLÉSE I, ülés március 25 Napirendi pontok 1. Általános szervezeti kérdések 2. Közérzet javító intézkedések előkészítése, PR tevékenység 3. Egyéb, folyó ügyek Résztvevők: Dr. Dalmy Dénes - Elnök Dr. Almási József, Dezső Zsigmond, Dr. Dulácska Endre, Dr. Farkas György, Hernád Attila, Horváth Adrián, Polgár László helyett Karkiss Balázs, Szabó István, Dr. Visontai József 1. Általános, szervezeti kérdések 1.1 Tisztségviselők választása - Alelnökök választása: Az elnökség alelnöknek megválasztotta Dr. Almási Józsefet nyílt, egyhangú szavazással. Az elnökség alelnöknek megválasztotta Polgár Lászlót titkos szavazással 8 igen és 2 nem szavazattal. Alelnökök: Dr. Almási József Polgár László - Titkárok választása Az elnökség titkárnak megválasztotta Hernád Attilát és Szabó Istvánt nyílt, egyhangú szavazással. Titkárok: Hernád Attila Szabó István - Működő bizottságok tanácsadói összekötők választása Minősítő bizottság Horváth Adrián Továbbképzési bizottság Dr. Farkas György és Hernád Attila Jogosultsági bizottság Polgár László A bizottságok közül a Minősítő Bizottság tagjait a március 14-én tartott küldöttgyűlés megválasztotta, a ciklusidő közben törvényváltozás miatt létrehozott Továbbképzési Bizottságot és a Jogosultsági Bizottságot később újítja meg a tagozat. - Elnöki javaslat: a fiatalítás jegyében mindenki vonja be egy fiatal kollégáját, aki szavazati jog nélkül helyettesítheti 1.2 Elnökségi ülések, résztvevők Az ügyvezető elnökség: - Elnök - Az elnökség tagjai (9 fő) - Hidász szakcsoport delegáltja, aki jelen esetben Horváth Adrián személyében már elnökségi tagként szerepel a résztvevők körében Javaslat: A tagsággal való élő kapcsolattartás érdekében az ügyvezető elnökség üléseire, az utóbbi évek gyakorlatának megfelelően meghívja a megyei szakcsoportok elnökeit, a megyéket 6-7 megyecsoportba szervezve úgy hogy csoportonként önszerveződően kiválasztva minden alkalommal egy-egy elnök legyen jelen, az elnökség ülésén. Elnökségi határozat szerint Volkai János, a Statikus Hírlevél szerkesztője minden ülésről emlékeztetőt kap. Ezáltal az ügyvezető elnökség ülésein történtekről a tagozati honlapon kívül egy második hírforrás is tájékoztatja a tagságot. Az ügyvezető elnökségi ülések helye és ideje Minden hónap második szerdáján 15:00-kor a Budafoki út 111.-ben. 7

8 Évente két alkalommal ülésezik az elnökség, melynek tagjai az ügyvezető elnökségen tagjain kívül: a szakcsoportok vezetői a minősítő bizottság vezetője 1.3 Szükség van új bizottságok felállítására - Jogszabály bizottság Javaslat: A bizottság vezetőjének felkérendő Sapkás Ákos. A bizottság munkájában részt vesz az ügyvezető elnökségből: Dr. Dalmy Dénes, Dr. Almási József, Dr. Visontai József - Szabvány bizottság A bizottság megszervezésében részt vesz az ügyvezető elnökségből: Dr. Dulácska Endre, Dr. Farkas György Bevonandó: Kovács Tamás. - Nemzetközi Kapcsolatok bizottság A bizottság megszervezésében részt vesz az ügyvezető elnökségből: Dr. Farkas György, Horváth Adrián 2. Közérzetjavító teendők 2.1. Kommunikáció - Az MMK honlap fórumának fejlesztése - Statikus Hírlevél működtetése Volkai János az ügyvezető elnökség ülésein történtekről emlékeztetőt vagy jegyzőkönyvet kap PR tevékenység - Kell egy profi menedzser - Ismertetni kell a díjaink névadóinak munkáját - Ismertetni kell a nagy, méltán híres létesítményeket, statikusait - Csempésszük vissza a STATIKUS -t A PR tevékenység fejlesztésében részt vesz az ügyvezető elnökségből: Dr. Dalmy Dénes, Dr. Farkas György Javaslat: A korábban megjelent statikus füzetek mintájára szükség lenne hasonló kiadású, de egyes létesítményeket és nagy statikusokat ismertető kiadványokra Fiatalítás - Mindenki (tisztségviselő) kérjen fel egy ifjú kollégáját helyettesítésre - Működjünk együtt az Egyetemekkel A kötelező oktatások központjai a korábban ismertetett régiókban az ott található Műszaki Egyetemek legyenek Vonjuk be a Régiókat a szervező munkákba 3. Egyéb intézkedések 3.1. A jogosultság odaítélése legyen egyértelmű; űrlapok, kitöltés, ki kaphatja meg stb Tegyük világossá ki, milyen besorolást kaphat - A T-HT jogosultság megszerzése nem automatikus a korábbi T-1 besorolású vezető tervezők számára. - Egyes jogosultsági átsorolások felülvizsgálata szükséges. - A T-T és a T-HT jogosultságok tartalmi módosítására javaslat készül, melyet a MMK felé képvisel: Dr. Dalmy Dénes és Horváth Adrián 8

9 3.3. Rendezzük a tartószerkezeti tervező (mérnök) építész (mérnök) lehetőségeit, legyen kétirányú. Az elnökség felkéri Dr. Dulácska Endrét az átjárhatóság feltételeinek vizsgálatára A szakmai továbbképzést a régiókban található egyetemekkel működtessük. Legyen ez egyforma, egyenlő Dolgozzunk ki egységes felkészítési rendszert a kötelező szakmai, jogi tanulmányokban. Budapest, március 25. Beton napok Ulm-ban Idén 52-szer rendezték meg az ulmi Beton napokat. Már korábban híradást adtunk róla a honlapon, ill. a rendezvénynek saját honlapja is van, a Ebben az évben 2100 látogatója volt a rendezvénynek, ily módon ez az európai betonelem gyártás legnagyobb rendezvénye, melyet minden évben megrendeznek. A 2100 résztvevő, 18 országból (köztük 18 fő Magyarországról), a 104 kiállító, a 3 napon keresztül mintegy 100 előadás jól mutatja a rendezvény méreteit és jelentőségét. a látogatók összetétele - 40% a betonelem gyártók, 15% építész tervezők, 10 % statikus tervezők, 15% a beszállítók, 12% az oktatási, kutatási intézetektől, 8% a különböző szövetségektől és a sajtótól - jól mutatja, milyen sokszínű volt az érdeklődés. Az előadások témája is az érdeklődőkhöz igazodott. Kivételt csak a rendezvény sztár előadója jelentett. Manfréd Spitzer agykutató, pszichológus előadása igazi élményt jelentett minden hallgatónak ( a magyar látogatók Müller Krisztina fordításában magyarul élvezhették az előadást). Manfréd Spitzer olyan népszerű Németországban, mint nálunk Freund Tamás vagy Csermely Péter, és éppen Ulmban a klinikán professzor. Népszerűek TV előadásai, könyvei. Itt elhangzott előadása: Lassított reflex, avagy a döntés folyamata Vaszilov :49 A tanulás folyamatát csak akkor lehet jól megérteni, ha ismerjük agyunk működését. Az előadásból világossá vált számunkra is, miért szorul alapvető reformokra egész oktatási rendszerünk, miért zsákutca az MMK által forszírozott kötelező oktatási részvétel. A kedvet kell felébreszteni a tanuláshoz, nem pedig elvenni diktatórikus módszerekkel, katalógusok tartásával. A Lernen (Tanulás) kötete több más mellet több időt igényel az ismertetéshez, de az előadás nagy sikere mutatta, milyen nagy hatást keltett a műszaki területen tevékenykedőkre az agykutató, pszichológus előadása. Természetesen a szakmai előadások is nagyon érdekesek voltak. Ezek közül is kiemelkedett magyarországi vonatkozásai miatt is Fastabend úr előadása, Nagy lehetőségek a német építőipar számára Keleten. fastabend úr az ECE csoport megbízott statikus tervezője irányította az ÁRKÁD Bp., Pécs, Győr, FÓRUM Debrecen bevásárló központok tervezését. Ezen objektumok kapcsán (meg több lengyelországi objektum kapcsán, jelenleg pedig a bukaresti hasonló objektum kapcsán ) nagyon jól ismeri Fastabend úr a keleti építési piacot. Tudja nagyon jól, hogy a magyar mérnök társadalom nem tudott lépést tartani a globalizációval, az EN szabványok átvételével, ily módon a német mérnököknek igen nagyok a lehetőségeik a keleti piacokon. Minden mennyiségben beton technológia, öntömörödő, nagyteljesítményű betonok 100 N/mm2 feletti szilárdságokkal, CE tanúsítás, EN szabványok alkalmazása, és így tovább, mindenről szó volt, amik bevezetése Magyarországon csak nagyon lassan halad. Magam, aki először 15 éve, 1993-ban vettem részt az ulmi betonnapokon, szomorúan állapítottam meg, nem csökkent a lemaradásunk a 15 év alatt. Sokat fejlődtünk, de a nyugati világ legalább ennyivel még előbbre haladt. Legnagyobb a szakadék az oktatásban, az EN szabványok átvételében. A magam részéről rendkívül sajnálom azokat a kollégákat, akik életükben egyszer sem részesülhettek egy ilyen konferencián való részvételben. Sokan nem is tudják érzékelni, hol is tart ma a világ, főleg szellemiségben. Polgár László 9

10 Kérdőív (Emlékeztető, hogy a Statikus Hírlevelet nem én írom.) Szakmai dolgok Hírek - nyertél-e el érdekes, vagy nagyobb munkát? Mit? - befejezték-e egy érdekesebb vagy nagyobb munkád kivitelezését? Mit, mikor? Kik voltak a közreműködők, építtető, műszaki ellenőr, kivitelező, szerkezetépítő. Mik a tapasztalataid? - találkoztál-e olyan feladattal, ami igencsak próbára tett. Mi volt az, és miként oldottad meg? - találkoztál-e érdekes vagy hasznos szakmai cikkel, hol, miről szólt? - találkoztál-e érdekes vagy hasznos szakkönyvvel. Szerzője, címe, tárgya, néhány mondatos bemutatása. - vettél-e részt szakmai rendezvényen, hol, mikor, mi volt a tárgya. Rövid beszámoló. - vettél-e részt szakmai úton, merre jártál, mit láttál (szakmai szempontból)? - volt-e kellemetlen tapasztalatod megbízóval, kivitelezővel, műszaki ellenőrrel? Mi volt a kellemetlenség? Személyes hírek - Új cég vagy vállalkozás indításának bejelentése. Pl.: Az Acélos Vasbeton Tervező Kft február 5.-én megkezdte működését. Székhelye: xxx, elérhetőségei: telefon, fax, , szakterületei: xxx, munkatársai: 5 fő. - Munkába állás vagy munkahely váltás bejelentése. Pl.: X Y 2008 március 1.-től az Acélos Vasbeton Kft. munkatársa vezető tervező beosztásban. Vagy: Y X május 1.-én az Acélos Vasbeton Kft.- től nyugdíjba vonult. - Halálozás. - bármi, amit magaddal kapcsolatban meg akarsz osztani a többiekkel. Egyéb dolgok - bármi, ami a többieket érdekelheti. Várom, hogy írjatok. 10

STATIKUS HÍRLEVÉL. Tisztújítás. 1. évfolyam 2. szám 2008 március 10.

STATIKUS HÍRLEVÉL. Tisztújítás. 1. évfolyam 2. szám 2008 március 10. 1. évfolyam 2. szám 2008 március 10. STATIKUS HÍRLEVÉL Tisztújítás Tartalom: Tisztújítás Elnökjelöltek Dr. Dalmy Dénes Polgár László Elnökségi jelöltek Dr. Almási József Borbás József Dezső Zsigmond Dr.

Részletesebben

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015.

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. A KTE soron következő területi és tagozati tisztségviselők választása 2014 őszén, az országos tisztségviselők választása pedig 2015 tavaszán

Részletesebben

Viktória MÉRNÖKI IRODA KFT

Viktória MÉRNÖKI IRODA KFT Viktória MÉRNÖKI IRODA KFT A Cég teljes neve: Viktória Mérnöki Iroda Tervező és Szolgáltató Kft Székhelye: H-6000 Tópart u. 29. Cégbejegyzés kelte: 2000. március 8. Cégjegyzék száma: 03-09-108829 Adószáma:

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ÉPÍTÉSI TAGOZAT ALKOTÓI DÍJÁRÓL

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ÉPÍTÉSI TAGOZAT ALKOTÓI DÍJÁRÓL A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ÉPÍTÉSI TAGOZAT ALKOTÓI DÍJÁRÓL Az MMK Építési Tagozata elnöksége több alkalommal deklarálta, hogy a tervezés és a megvalósítás egyenrangú részei az alkotó mérnöki munkának; célul

Részletesebben

Választási melléklet. 2009. október 9-én és 10-én. Paks, Atomix Kft. Paks, Dózsa György u. 47., Schöni 2001 Kft. iroda

Választási melléklet. 2009. október 9-én és 10-én. Paks, Atomix Kft. Paks, Dózsa György u. 47., Schöni 2001 Kft. iroda 2009. augusztus 1. évfolyam, 2. szám Választási melléklet polgári biztonság-szolgáltatás A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Baranya-Somogy-Tolna megyei szervezetének közös kiadványa

Részletesebben

Elnöki Beszámoló a Baranya Megyei Mérnöki Kamara (BMMK) 2010. évi tevékenységéről

Elnöki Beszámoló a Baranya Megyei Mérnöki Kamara (BMMK) 2010. évi tevékenységéről Elnöki Beszámoló a Baranya Megyei Mérnöki Kamara (BMMK) 2010. évi tevékenységéről Szervezeti adatok ismertetése A területi kamara működése: A BMMK iroda a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Karával

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv Sárkányhajó sportegyesület alakuló közgyűlés Helyszín: 1095, Budapest, Lechner Ödön fasor 7., Millenium Tower II Dél, Sun Microsystems Kft. nagy tárgyalója Időpont: 2009. 11. 26. 17:00 Jelenlevők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 14-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Kreditjog Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1137 Budapest, Újpesti alsórakpart 29. Kláris Irodahajó., a továbbiakban: Társaság) 2013. január

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2014. május 16. napja ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

MÉRNÖKI JOGOSULTSÁGOK, ELŐÍRT TOVÁBBKÉPZÉS

MÉRNÖKI JOGOSULTSÁGOK, ELŐÍRT TOVÁBBKÉPZÉS VI. KATONAI ÉPÍTÉSHATÓSÁGI KONFERENCIA 2007. május 31. MÉRNÖKI JOGOSULTSÁGOK, ELŐÍRT TOVÁBBKÉPZÉS Előadó: dr. Korda János MMK alelnök ÚJ JOGSZABÁLYOK 1. 244/2006. (XII.5.) Korm. r. az építési műszaki ellenőri,

Részletesebben

Az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozatának Ügyrendje

Az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozatának Ügyrendje ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozat 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48 Az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozatának Ügyrendje I. fejezet 1. Az Országos Polgárőr Szövetség önálló jogi személyiséggel

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/1. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/1. Jegyzőkönyv 2008/1. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete Közgyűlésén 2008. február 23-án az Érdligeti Közösségi Házban, Érd, Fürdő u.1. A 9:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent

Részletesebben

Oktatott általános és szakterületi modulok Általános jogi, pénzügyi minőség, szabványügyi KT-1/Á-2007 Hírközlés- informatikai KT-1/11-2007

Oktatott általános és szakterületi modulok Általános jogi, pénzügyi minőség, szabványügyi KT-1/Á-2007 Hírközlés- informatikai KT-1/11-2007 A Magyar Mérnöki Kamara Oktatási Továbbképzi Irodájának tájékoztatása a Kamarai Továbbképzi Bizottság által elfogadott 2009 évi kötelező továbbképzről Tervezők, szakértők, építi műszaki ellenőrök, felelős

Részletesebben

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Dr. Dunai László dékán, BME Építőmérnöki Kar Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 1782. augusztus 30-án kelt, II. József által aláírt alapító

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

Választási melléklet. 2009. október 3-án. Bajcsy-Zsilinszky u. 50. Henrik u. 1/a. József Attila Kollégium. Baross Gábor u. 10.

Választási melléklet. 2009. október 3-án. Bajcsy-Zsilinszky u. 50. Henrik u. 1/a. József Attila Kollégium. Baross Gábor u. 10. 2009. augusztus 1. évfolyam, 2. szám Választási melléklet polgári biztonság-szolgáltatás A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Baranya-Somogy-Tolna megyei szervezetének közös kiadványa

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. szeptember 25. 11 óra 36 perces kezdetel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 2083 Solymár, Orgona utca 9. szám alat. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

HBM HÍRLAP A KASZ FIATALOK TAGOZATA VEZETŐJÉNEK VÁLASZTOTTÁK KISS NIKOLETTÁT. 2012. szeptember III.évfolyam 9.szám

HBM HÍRLAP A KASZ FIATALOK TAGOZATA VEZETŐJÉNEK VÁLASZTOTTÁK KISS NIKOLETTÁT. 2012. szeptember III.évfolyam 9.szám HBM HÍRLAP 2012. szeptember III.évfolyam 9.szám Magunkról beszélünk, Egymásért teszünk (Vida) Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen! (Széchenyi István) Megyetitkári Értekezlet Szolnok 2012.09.11.

Részletesebben

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki A mérnöki kamara tölti ki Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TERVEZŐI, ILL. SZAKÉRTŐI ENGEDÉLY MEGADÁSÁRA, VAGY MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA Név:.....................................................................................

Részletesebben

A kamara elsı választásának szabályai

A kamara elsı választásának szabályai 24/1998. (VI. 9.) BM rendelet a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL 1. OLDAL JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület (továbbiakban, de nem kizárólagosan: Egyesület) rendkívüli Közgyűlésén, Dunavarsányban, a Gyóni Géza utca 5 szám alatt.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. június 25. 10 óra 30 perces kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 1035 Budapest, Raktár utca 1. szám alatt. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Jelen vannak továbbá: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző, Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó, Pércsi Marietta gyakornok

J E G Y ZŐKÖNYV. Jelen vannak továbbá: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző, Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó, Pércsi Marietta gyakornok 814 815 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 26-án (kedden) 13 00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ. A Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara Elnökségének 2009.11.16. napján tartott elnökségi üléséről.

EMLÉKEZTETŐ. A Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara Elnökségének 2009.11.16. napján tartott elnökségi üléséről. EMLÉKEZTETŐ A Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara Elnökségének 2009.11.16. napján tartott elnökségi üléséről. Az ülés helye: AÉSZ Vagyonkezelő Kft. Győri Kirendeltsége (Győr, Csaba u. 16.) Mérnöki

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Gyerekesély Bizottság Közoktatás Albizottság alakuló üléséről

Jegyzőkönyv. Gyerekesély Bizottság Közoktatás Albizottság alakuló üléséről Jegyzőkönyv mely készült a Gyerekesély Iroda (7530 Kadarkút, Fő u. 7.) 2013. július 11. napján 14 órakor tartott Kadarkúti- Nagybajomi Gyerekesély Bizottság Közoktatás Albizottság alakuló üléséről Jelen

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

Agrár Tagozat. Kolozsvári György elnökségi tag Emmerling Gábor. Dr. Mészáros György

Agrár Tagozat. Kolozsvári György elnökségi tag Emmerling Gábor. Dr. Mészáros György Agrár Tagozat Dr. Véha Antal elnök Szlovicsák Gábor tiszteletbeli elnök Erdészeti és Faipari Szakosztály Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakosztály Dobó István Kovácsné Felkai Éva szakosztály vezető,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 20-37 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Jelen voltak: Mlinkó

Részletesebben

CÉGÜNK FÕ TEVÉKENYSÉGEI KÜLDETÉSÜNK MEGBÍZHATÓ PARTNER VEZETÕSÉG MÛSZAKI VEZETÉS »»»»»»»»»

CÉGÜNK FÕ TEVÉKENYSÉGEI KÜLDETÉSÜNK MEGBÍZHATÓ PARTNER VEZETÕSÉG MÛSZAKI VEZETÉS »»»»»»»»» CÉGPREZENTÁCIÓ CÉGÜNK FÕ TEVÉKENYSÉGEI Generál kivitelezés Épület bontás, földmunka Épület, híd, közmûvek építése Autópálya, út, repülõtér, sport- és játéktér építése Vasbeton szerkezetépítés Speciális

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről MAGYAR RENDVÉDELMI KAR Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről Időpont: 2013. május 28. 10.00 Helyszín: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1081 Dologház utca 1-3. II. em. tanácsterem Meghívottak BM részéről:

Részletesebben

TARTALÉKOS KATONÁK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1.oldal

TARTALÉKOS KATONÁK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1.oldal 1.oldal I. az egyesület neve, székhelye, célja és feladatai 1. (1) Az egyesület neve: Tartalékos Katonák Országos Egyesülete (rövidítetve és a továbbiakban: TKOE vagy az egyesület ) (2) Az egyesület központi

Részletesebben

Kreditjog Corporation Nyrt

Kreditjog Corporation Nyrt Kreditjog Corporation Nyrt A Kreditjog Corporation Nyrt Igazgatótanácsának előterjesztése a 2012. április 15-i Közgyűlés napirendi pontjaihoz 1. Ismételt szavazás a Társaság 2012. November 12.-i közgyűlésének

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

SPORTBIZTONSÁGI SZAKEMBEREK TALÁLKOZÓJA. 2012.június 20-21. Danubius Hotel Aréna. 1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3. SZÖVETSÉGEK A BIZTONSÁGÉRT

SPORTBIZTONSÁGI SZAKEMBEREK TALÁLKOZÓJA. 2012.június 20-21. Danubius Hotel Aréna. 1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3. SZÖVETSÉGEK A BIZTONSÁGÉRT SPORTBIZTONSÁGI SZAKEMBEREK TALÁLKOZÓJA 2012.június 20-21. Danubius Hotel Aréna 1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3. SZÖVETSÉGEK A BIZTONSÁGÉRT Készítette: 1 2012. június 20. szerda 09.00 Beérkezés, Regisztráció

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén

amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén J e g y z ő k ö n y v amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén A közgyűlés helye: A közgyűlés időpontja: 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE.

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 2 II. Képzési kimeneti követelmények (KKK) 3 III.

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. Felnőttképzési szervezete A SZAKMAI TANÁCSADÓ TESTÜLET MŰKÖDÉSI RENDJE Összeállította: Tajti Zsuzsanna Elfogadta

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

3/2015. SZ. EMLÉKEZTETŐ. Készült a Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi felelősségvállalás

3/2015. SZ. EMLÉKEZTETŐ. Készült a Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi felelősségvállalás 3/2015. SZ. EMLÉKEZTETŐ Készült a Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi felelősségvállalás Az ülés helyszíne: TIT Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Kis tanácsterem 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

Jegyzőkönyv A HTBK Székesfehérvári Szervezete Közgyűléséről.

Jegyzőkönyv A HTBK Székesfehérvári Szervezete Közgyűléséről. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete -Közhasznú társadalmi szervezet- 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22-503-186, www.htbkszfvar.hu, email: htbk.szfvar@regiment.hu

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-00150015. Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért MEGHÍVÓ

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-00150015. Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ A FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZKÉSZLETEK ÖSSZEFÜGGÉSEKKEL, JELLEGZETESSÉGEKKEL ÉS VÁLTOZÁSOKKAL FOGLALKOZÓ EGYETEMI KUTATÁSOK C. SZAKMAI FÓRUMRA MECSI JÓZSEF PROFESSZOR EMLÉKÉRE A Pannon Egyetem

Részletesebben

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról 7809-11 /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: elnök Demeter Ervin tag Karacs Rudolf tag Dr.

Részletesebben

Fókuszban az építkezés résztvevőinek jogosultsága

Fókuszban az építkezés résztvevőinek jogosultsága Fókuszban az építkezés résztvevőinek jogosultsága Takács Zsuzsanna, titkár KEM Mérnöki és Építész Kamara Tatabánya, 2011. október 19. Akiben zűrzavar van, az zűrzavart hoz létre környezetében. Akiben rend

Részletesebben

1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office)

1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office) A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE Az ILO tripartit felépítése egyedülálló az ENSZ rendszerében, hiszen a munkaadók és munkavállalók szervezetei egyenlő partnerként vesznek részt az

Részletesebben

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY A MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1/10 TARTALOM 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Villamos Hálózat Tervező, Szerelő és Üzemeltető Szakosztály

Részletesebben

Határok nélküli partnerség című konferencia

Határok nélküli partnerség című konferencia 31/2010 KTE KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. 1372 Budapest, Pf. 451. Telefon/Fax: 353-2005, 353-0562 (Rend. 31/2009) Határok nélküli partnerség című konferencia A régiók

Részletesebben

451. számú előterjesztés

451. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 451. számú előterjesztés Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a védett építészeti értékek megőrzésének

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2009.

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

FF-STATIKA Építőmérnöki és Művészeti Bt.

FF-STATIKA Építőmérnöki és Művészeti Bt. ÉPÜLETEK x ALAPOZÁSOK x FELMÉRÉSEK x KIVITELEZÉS FF-STATIKA Építőmérnöki és Művészeti Bt. Tartószerkezetek tervezése Építészeti tervezés Mérnöki létesítmények, földművek tervezése Mobil távközlő állomások

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

XI. kerület. Albertfalvai felüljáró (Leányka utcai)

XI. kerület. Albertfalvai felüljáró (Leányka utcai) közutak Albertfalvai felüljáró (Leányka utcai) 72,01 m 43041/4 15 513 Albertfalva u.- Érem u.- Fehérvári út Kondorosi út által határolt közterület Andor u. (Borszéki u. Pajkos u.) 2903/1 18 640 Andor u.

Részletesebben

XV. Létesítménytechnikai konferencia

XV. Létesítménytechnikai konferencia XV. Létesítménytechnikai konferencia 2011. május 11-12. Mottó: TÜV Rheinland InterCert hazánk technikai fejlôdéséért és gazdasági sikereiért Május 11. PLENÁRIS ÜLÉS Levezetô elnök: Prof. Dr. Trampus Péter

Részletesebben

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről 03-3/63-5/2015. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

Javaslat. intézményvezetők megbízására

Javaslat. intézményvezetők megbízására Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER Javaslat intézményvezetők megbízására Készítette: Előterjesztő: Vukovich Zoltán mb. ágazatvezető Tóth Mihály

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal jelen van: Sütő Károly aljegyző, irodavezető, Balkáné Magyar Valéria, a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője.

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal jelen van: Sütő Károly aljegyző, irodavezető, Balkáné Magyar Valéria, a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője. Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárvár Város Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület 2012. szeptember 25-én (kedden) 10.00 órai

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

I. HATÁROZAT KIVONAT

I. HATÁROZAT KIVONAT Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-217 /2014. 10/2014. I. HATÁROZAT KIVONAT a 2014. június 26-ai rendkívüli képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 172/2014.

Részletesebben

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő Budapest, 2012. árpilis 12-13. Támogatók: A játékosok, szervezők és a kilátogató nézők ellátását biztosítja Támogatók: Médiapartnereink: 2 A MAGYAR

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

6. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. február 18. napján 18 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésről.

6. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. február 18. napján 18 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésről. 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. február 18. napján 18 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésről. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek Károly képviselő

Részletesebben

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi.

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi. A TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉSI VALAMI T AZ ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI SZAKÉRTŐI JOGOSULTSÁG SZABÁLYAIRÓL [104/2006. (IV. 28.) KORM. RE DELET] A rendelet hatálya az alábbi szakmagykorlási

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Alapfokú művészetoktatási intézmény telephely-létesítési kérelmének elbírálása Előadó: Mocsáry Balázs polgármester

Jegyzőkönyv. 2. Alapfokú művészetoktatási intézmény telephely-létesítési kérelmének elbírálása Előadó: Mocsáry Balázs polgármester Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. június 28-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - FOTEX Ingatlanfejlesztő Kft. tag szavazatszám: 3.210 db Képv.: Ivánkovics Erika ügyvezető - PLAZA PARK Kft. tag szavazatszám: 1.

JEGYZŐKÖNYV. - FOTEX Ingatlanfejlesztő Kft. tag szavazatszám: 3.210 db Képv.: Ivánkovics Erika ügyvezető - PLAZA PARK Kft. tag szavazatszám: 1. JEGYZŐKÖNYV Az MTK Budapest Labdarugó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1087 Budapest, Salgótarjáni út 12-14.) 2011. április 29-én 11. órakor a Társaság székhelyén tartott rendes közgyűléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

Eötvös József gimnázium német nyelvi tagozat, érettségi 1964. Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Kar, okl. építőmérnöki diploma 1969.

Eötvös József gimnázium német nyelvi tagozat, érettségi 1964. Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Kar, okl. építőmérnöki diploma 1969. Ö N É L E T R A J Z Személyi adatok Név: Születési hely: Mehrli Péter Budapest Születési idő: 1946. április 16. Iskolai és tanfolyami végzettségek, képesítések Eötvös József gimnázium német nyelvi tagozat,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület 2015. évi tisztújító közgyűléséről 2015. április 24. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest

Jegyzőkönyv. A Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület 2015. évi tisztújító közgyűléséről 2015. április 24. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest Jegyzőkönyv A Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület 2015. évi tisztújító közgyűléséről 2015. április 24. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest A közgyűlés az első meghirdetett időpontban, 10.00 órakor nem

Részletesebben

22. Távhõ Vándorgyûlés

22. Távhõ Vándorgyûlés ENERGIAGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET HÕSZOLGÁLTATÁSI SZAKOSZTÁLYA rendezésében 22. Távhõ Vándorgyûlés MAGASABB KOMFORT KEVESEBB ENERGIÁVAL! Távfûtött épületek energetikai jellemzõi, korszerûsítési

Részletesebben

Életre keltjük épületét

Életre keltjük épületét Tégy bele csövet, szerelvényt! Hol kazán ontja melegét, a ház életre kél Közel 40 fő munkatársi létszám, közel 100 főt foglalkoztató alvállalkozói kör. 300 m2, XXI. századi technológiával épült iroda,

Részletesebben

Éves rendes közgyűlés 2015.03.26.

Éves rendes közgyűlés 2015.03.26. 2015: új tisztségviselők Éves rendes közgyűlés 2015.03.26. Napirendi pontok 1. Napirendi pontok, levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő megszavazása. 2. Elnöki beszámoló a MATISZ 2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV, AMELY KÉSZÜLT AZ "ALAPÍTVÁNY A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERKUTATÁSÉRT" KURATÓRIUMI ÜLÉSÉN 2009. JÚNIUS 23-ÁN

JEGYZŐKÖNYV, AMELY KÉSZÜLT AZ ALAPÍTVÁNY A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERKUTATÁSÉRT KURATÓRIUMI ÜLÉSÉN 2009. JÚNIUS 23-ÁN JEGYZŐKÖNYV, AMELY KÉSZÜLT AZ "ALAPÍTVÁNY A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERKUTATÁSÉRT" KURATÓRIUMI ÜLÉSÉN 2009. JÚNIUS 23-ÁN Helyszín: Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

Részletesebben

Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma. Működési Rend 2011.

Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma. Működési Rend 2011. Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma Működési Rend 2011. Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fórumának Működési Rendje A többször módosított 1992. évi XXII. törvény a Munka törvénykönyvéről, valamint

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről. 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor

Jegyzőkönyv. a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről. 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor Jegyzőkönyv a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor a Kisfaludy Sándor u.1.sz. II. emeleti helyiségében Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén JEGYZŐKÖNYV amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén Az ülés helye: VIP 1 terem, Lurdy Ház, Budapest Az ülés kezdő időpontja: 2012. május 31.

Részletesebben

ENERGETIKUS MEGOLDÁSOK

ENERGETIKUS MEGOLDÁSOK Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-045428, Székhelye: 1118 Budapest, Számadó u. 19.) IGAZGATÓSÁGÁNAK rendkívüli tájékoztatója

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKAI TERVEZÉS, ENERGETIKAI AUDIT ÉS TANÚSÍTÁS A MAGASÉPÍTÉSI GYAKORLATBAN létszámtól függően folyamatosan

ÉPÜLETENERGETIKAI TERVEZÉS, ENERGETIKAI AUDIT ÉS TANÚSÍTÁS A MAGASÉPÍTÉSI GYAKORLATBAN létszámtól függően folyamatosan A képzés neve: Tanfolyam tervezett kezdete: Képzésért felelős neve: ÉPÜLETENERGETIKAI TERVEZÉS, ENERGETIKAI AUDIT ÉS TANÚSÍTÁS A MAGASÉPÍTÉSI GYAKORLATBAN létszámtól függően folyamatosan Dr. Szűcs Miklós

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

A Magyar Közút kezelésében lévő hidak üzemeltetése, fenntartása

A Magyar Közút kezelésében lévő hidak üzemeltetése, fenntartása A Magyar Közút kezelésében lévő hidak üzemeltetése, fenntartása Hidász Napok Visegrád, 2013. szeptember 25-26. Hesz Gábor osztályvezető Magyar Közút Nonprofit Zrt. 1 TARTALOM Európai Uniós források a hídfenntartásban

Részletesebben

Az építészeti-műszaki tervezési, az építésügyi műszaki és igazgatás szakértői tevékenységgel összefüggő eljárások

Az építészeti-műszaki tervezési, az építésügyi műszaki és igazgatás szakértői tevékenységgel összefüggő eljárások Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az építészeti-műszaki tervezési, az építésügyi műszaki és igazgatás szakértői

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Corinthia Aquincum Hotel (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) Közgyűlés

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben