A Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozatának erkölcsi támogatásával

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozatának erkölcsi támogatásával"

Átírás

1 STATIKUS HÍRLEVÉL A Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozatának erkölcsi támogatásával A Tartószerkezeti tagozat március 14.-én tartotta tisztújító küldöttgyűlését. A küldöttgyűlés jegyzőkönyve: Tartalom: Tisztújítás Jegyzőkönyv Az újak Díjazottak Horváth Adrián Rozváczy Judit Szabó István Hernád Attila A Tagozat Elnökségének 1. ülése Ulmi Betonnapok 2008 Kérdőív (Emlékeztető) Felelős kiadó és szerkesztő: Volkai János Budapest, Andrássy út Jegyzőkönyv a Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozatának március 14.-én tartott küldöttgyűléséről március 14.-én tartotta tisztújító küldöttgyűlését a Tartószerkezeti Tagozat Budapesten, a Fömterv tanácstermében. A küldöttgyűlésen megjelent 100 küldött, az összes megválasztott küldött száma 145. Fejér, Heves Somogy és Vas megye nem állított küldötteket. Dr. Almássi József elnök megnyitó üdvözlő szavait követően dr. Scharle Péter levezető elnök ismertette a napirendet, amelyet a jellévők egyhangúlag elfogadtak. Scharle Péter javaslatot tett a szavazatszámláló bizottság tagjaira, és a hitelesítőkre és a jegyzőkönyvvezetőre. A szavazatszámláló bizottság egyhangúlag megválasztott tagjai: Andor Eszter, Bözsei Tamás, Horváth Zoltán, Kántor László. Ugyancsak egyhangúlag választották meg a szavazást hitelesítő bizottság két tagját: Dr. Dulácska Endrét és Jankovich Oszkárt. A jegyzőkönyvvezető Volkai János lett. Első napirendi pont a Menyhárd István díjak átadása volt. Idén hárman kapták meg a díjat. Rozváczy Judit díjazását Dezső Zsigmond indokolta meleg szavakkal. Hernád Attilát Dr. Körmöczi Ernő méltatta, Szabó Istvánt (a Mélyépterv Komplex Mérnöki Rt. főmérnökét) pedig Dalmy Dénes, a Menyhárd Bizottság elnöke. A díjak átadása után Dr. Almási József, a Tartószerkezeti Tagozat elnöke tartott beszámolót az elmúlt négy évről. A beszámoló a címen olvasható. Ebből szóban a Tartószerkezeti Tagozatnak a Kamarán belül elfoglalt ambivalens helyzetét emelte ki: a Kamarát az önálló jogi személyiségű megyei kamarák hozták létre, ezen belül a tagozatok, mint országos szervezetek létesítését a kamarai törvény írta elő, de a szervezeten belüli helyüket nem határozta meg, a költségvetéséről nem is szólva. Pedig a tagozatok feladatai számosak és a közelmúltban meg is szaporodtak: jogosultsági vizsgák szervezése, továbbképzés szervezése, szakmai kiadványokra is szükség lenne, a szabványok fordítása is égető feladat. A közeljövő feladatai között említette a Tagozat kamarán belüli helyzetének tisztázását, a tervellenőrzés szabályozásának kidolgozását és a tagok tájékoztatásának javítását. Az elnöki beszámolót a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. Horváth Adrián a Minősítő Bizottság vezetőjeként arról számolt be, hogy a jogosultságokat a megyei kamarák adják ki, a tagozati bizottsághoz csak a fellebbezések kerülnek, az utóbbi években mindig 10-nél kevesebb. Ennek oka lehet az, hogy csak az arra érdemesek folyamodnak jogosultságért, de az is, hogy bárki megkaphatja. Szükségesnek tartja, hogy a jogosultsági kérelmeket egy helyen bírálják el. Dr Metzing Ferenc a Jogosultsági Vizsgabizottság elnöke arról számolt be, hogy a tagság átlagéletkora nő, fiatalok alig jelentkeznek a kamarába. A beszámolókat vita követte. 1

2 Először Dr. Farkas György az Eurocode honosításának állásáról számolt be. Az Eurocode 67 kötetéből 4 honosítása folyik, 2010-re minden szabványhoz Nemzeti Alkalmazási Dokumentumot kellene készíteni. A munka folyik, a sebességét a rendelkezésre álló pénz szabályozza. Dr. Kausay Tibor arra hívta fel a megjelentek figyelmét, hogy nincs Építőanyag tagozat a Kamarában, pedig az építőanyagok alapos ismerte akár a napi munkához, akár a szabványosításhoz is elengedhetetlen. Az ilyen irányú továbbképzéshez felajánlotta az Építőanyagok és Mérnökgeológiai Tanszék közreműködését. Dr. Komlóssy István a jogosultság kiadása körül kialakult helyzetet aggasztónak nevezte. Szükségesnek tartotta, hogy a szakma zárjon össze ebben a kérdésben, a jogosultságokat központilag kell kiadni. Ennek módja az lehetne, hogy a megyei jogosultsági bizottságok együtt járnak el. Dr. Baksai Róbert az Euroode terjedésnek segítésére az alábbiakat javasolta: A le nem fordított szabványokat ne csak angolul, hanem a szabvány másik három hivatalos nyelvén is lehessen megvenni. Dr. Kausay Tibor megjegyezte, hogy meg lehet venni a szabvány német vagy francia nemzeti kiadását, de az még annál is drágább. A szabványok több fejlődési fázison keresztül érik el a tartósnak tűnő állapotot. Eddig minden fázist teljes áron kellett megvásárolni. Legyen mód arra, hogy aki a korábbi változatot megvette, az újabbat jelentős árengedménnyel vehesse meg. Az építőanyagok, és más, építőipari termékek katalógusai nem EC konform adatokat tartalmaznak. Szorgalmazza a Kamara, hogy a jellemzők illeszkedjenek az EC-hoz. Besey László véleménye szerint a szabványok terjedelme, mesterséges bonyolultsága elriasztja a fiatalokat. Fel kellene gyorsítani a szabványok harmonizálását, ami 20 éve kezdődött. Dr. Liska András javasolta, hogy csak központi jogosultsági bizottság működjék, önkéntes alapon. A bizottságok beszámolóját a megjelentek egyhangúlag elfogadták. A következő napirendi pont a választások lebonyolítása volt. A jelölőbizottság elnöke, Zsömböly Sándor ismertette a szavazás menetét, tisztázott néhány félreértést, majd ismertette az elnökségre, az elnökségi tagságra, a minősítési bizottság, és a kamarai küldöttségre jelöltek névsorát. A névsorokat a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. A Minősítő Bizottság jelöltlistájára a helyszínen Tornai Lászlót és Dudás Mihályt javasolták, amit a megjelentek egyhangúlag elfogadtak, így ők is felkerültek a szavazólapra. Az elnökségi tagságra jelöltekkel kapcsolatban Dr. Galaskó Gyula nehezményezte, hogy kevés a fiatal és a nő. Zsömböly Sándor szerint törekedtek nőket és fiatalokat is jelöltnek állítani, de kudarcot vallottak. Az elfogadott jelöltlisták: Elnök: Dr. Dalmy Dénes Polgár László Elnökség: Dr. Almási József Dezső Zsigmond Dr. Dulácska Endre Hernád Attila Dr. Körmöczi Ernő Maros József Polgár László Szabó István Zámbó Ernő Borbás József Dr. Dalmy Dénes Dr. Farkas György Horváth Adrián Dr. Lovas Antal Mátyássy László Salacz Ákos Dr. Visontai József 2

3 Minősítő Bizottság: Dezső Zsigmond Horváth Adrián (híd) Jankovich Oszkár Lékai Gyula Zoltán Dr Loykó Miklós (híd) Dr. Meskó András Strébl László (híd) Varga Ernő Dr. Dulácska Endre Iványi János Dr. Körmöczi Ernő Dr. Liska András Maros József Dr. Metzing Ferenc Dr. Tóth László Zsömböly Sándor (híd) Küldöttek az Magyar Mérnöki Kamara küldöttgyűlésére: elnök (hivatalból) elnökségi tag (hivatalból) Borbás József Hajmási Péter Maros József Styasny Sándor Varga Ernő elnökségi tag (hivatalból) Dr. Almási József Gilyén Elemér (híd) Hernád Attila Mátyássy László (híd) Tibay Ferenc Volkai János Az elnökjelöltek lehetőséget kaptak arra, hogy kifejtsék programjukat. Először Dr. Dalmy Dénes kapott szót. Nagyra értékelte az előző időszakban végzett munkát, és annak folyatatása mellett kötelezte el magát. Fontos feladatának tekinti, hogy a Tagozat számára további anyagi forrásokat tárjon fel. Polgár László a választás legitimitásának vizsgálatával kezdte beszédét. Szerinte a jelenlévő küldöttek megválasztásában résztvevő tagok elképesztően alacsony száma az egész eljárás legitimitását kérdőjelezi meg, jóllehet a résztvevők tisztességéhez és jószándékához nem fér kétség. Megválasztása esetén a tagság aktivitásának fokozását tekintené a legfontosabb feladatának. Ennek alátámasztására szétosztotta a Bajor Mérnökkamara ügyrendjének fordítását. A szavazás rendben lezajlott. A szavazás lebonyolításával kapcsolatban senki kifogással nem élt. A szavazatszámláló bizottság munkálkodása alatt Horváth Adrián tartott előadást dunaújvárosi híd tervezéséről és építéséről, nagy sikert aratva. A szavazás eredménye: Az új elnök: 62 szavazattal Dr. Dalmy Dénes. (35 szavazatot kapott Polgár László) Az elnökség tagjai: 1. Dr. Almási József 87 szavazattal 2. Dr. Dulácska Endre 69 szavazattal 3. Horváth Adrián 69 szavazattal 4. Hernád Attila 68 szavazattal 5. Polgár László 63 szavazattal 6. Dr. Farkas György 62 szavazattal 7. Dr. Visontai József 48 szavazattal 8. Dezső Zsigmond 47 szavazattal 9. Szabó István ( kamarai számmal) 43 szavazattal Póttagok: 10. Mátyássy László 40 szavazattal 11. Maros József 38 szavazattal 12. Salacz Ákos 38 szavazattal 3

4 A Minősítő Bizottság tagjai: 1. Horváth Adrián 95 szavazattal 2. Dr. Dulácska Endre 92 szavazattal 3. Dr. Metzing Ferenc 84 szavazattal 4. Dezső Zsigmond 83 szavazattal 5. Iványi János 82 szavazattal 6. Dr. Meskó András 82 szavazattal 7. Jankovich Oszkár 81 szavazattal 8. Dr. Körmöczi Ernő 78 szavazattal 9. Maros József 78 szavazattal 10. Zsömböly Sándor 77 szavazattal 11. Dr. Liska András 76 szavazattal 12. Dr. Tóth László 76 szavazattal 13. Dr. Loykó Miklós 71 szavazattal 14. Lékai Gyula Zoltán 70 szavazattal 15. Strébl László 68 szavazattal 16. Varga Ernő 63 szavazattal Póttagok: 17. Tornay László 55 szavazattal 18. Dudás Mihály 50 szavazattal A tagozatot négy éven át az országos kamarai küldöttüléseken képviselik: 1. Elnök 100 szavazattal 2. Elnökségi tag 100 szavazattal 3. Elnökségi tag 100 szavazattal 4. Hernád Attila 90 szavazattal 5. Dr. Almási József 87 szavazattal 6. Mátyássy László 75 szavazattal 7. Gilyén Elemér 73 szavazattal 8. Maros József 68 szavazattal 9. Volkai János 67 szavazattal 10. Hajmási Péter 55 szavazattal 11. Varga Ernő 50 szavazattal Póttagok: 12. Borbás József 48 szavazattal 13. Tibay Ferenc 47 szavazattal 14. Styasny Sándor 37 szavazattal Budapest március 14. A jegyzőkönyvet a megjelentek megbízásából összeállította: Volkai János A jegyzőkönyvet a megjelentek megbízásából hitelesíti: Dr. Dulácska Endre A jegyzőkönyvet a megjelentek megbízásából hitelesíti: Jankovich Oszkár 4

5 2008. március 15.-én Horváth Adrián Széchenyi díjat kapott. Ha nem járatták volna le a kifejezést, azt mondanánk, büszkék vagyunk kollégánkra, Így csak gratulálunk. HORVÁTH ADRIÁN a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karának Szerkezetépítőmérnöki Szakán szerzett építőmérnöki oklevelet, 1979-ben. Azóta a FŐMTERV dolgozója. A BME Építőmérnöki Karának mérnöki-matematikai szakmérnöki képzését között végezte el. Számos hidat tervezett (Flórián téri felüljárók, Újhegyi és Gyömrői úti hidak, budaörsi Károly király úti körforgalmú híd, dunaújvárosi Pentele Duna-híd, stb.). Osztály- majd irodavezetőként irányította hidak és egyéb műtárgyak tervezését (sárvári Nádasdy Ferenc Rába-híd, AUCHAN budaörsi áruház közúti aluljáró, Móricz Zsigmond körtéri gyalogos aluljáró, 4-es Metró négy budai állomása, raktárcsarnokok, stb.), meglévő szerkezetek felülvizsgálatát, helyreállításuk tervezését (MÁV vasúti alagút, Szabadság híd, Margit híd, Halászbástya, Budai Vár és Kőbánya pincéi, stb.). Irányításával hídgazdálkodási rendszert dolgoztak ki, új hídgerendát fejlesztettek ki (ITG gerendacsalád). Éveken keresztül fővállalkozási tevékenységet irányított (biatorbágyi logisztikai központ építése), mint műszaki igazgató. A BME Építőmérnöki Kar TDK konferenciájának Szerkezetépítőmérnöki szekciójában évek óta a zsűri tagja. A BME ÉMK Hidak- és Szerkezetek Tanszéke záróvizsga bizottságának tagja. A Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozata elnökségének tagja, a tagozat Minősítő Bizottságának vezetője, a Hidász szakosztály elnöke. A tisztújító küldöttgyűlés során adták át a Menyhárd István díjakat, a Tartószerkezeti Tagozat elismerését. Gratulálunk a díjazottaknak. ROZVÁCZY JUDIT 1967-ben kitüntetéses, "vörös" diplomával végzett a Budapesti Mûszaki Egyetem Építőmérnöki Karán, Szerkezetépítő szakon ben, ugyancsak vörös diplomával, elvégezte a Budapesti Műszaki Egyetem kétéves Vasbetonépítéstan Szakmérnöki Tanfolyamát is ben az Ipartervben kezdett dolgozni, először statikus tervezőként, később irányító tervezőként, majd csoportvezetőként től az Iparterv statikus irodáját vezeti 12 éven át júniusában nyugdíjba vonult, azóta egyéni vállalkozóként dolgozik. Főként ipari épületeket tervezett, gyártó- és raktárcsarnokokat, laboratóriumokat. kazánházakat, stb. Részt vett több nagy ipartelep tervezésében.: Dunai Kőolajipari Vállalat Kőbányai Gyógyszergyár, Péti Nitrogénműtrágya Gyár, Chinoin, Paksi Atomerőmű, TVK. Más nagyberuházás tervezésében is részt vett: ELTE új épülete Lágymányoson, Keleti pu. vágánycsarnok rekonstrukciója, Budapesti Francia és Amerikai Iskola, ÁRKÁD bevásárlóközpont, Több ízben exporttervezésekben is részt vett: Benghazi repülőtér, Libiai Katonai Akadémia. Nyugdíjba vonulása óta nagy beruházások generáltervezésével foglalkozik: a Magyar Honvédség Központi Honvédkórház rekonstrukciós beruházását koordinálja, majd az Etyeki létesülő Korda Filmstúdió generáltervezésében vesz részt. a Tartószerkezeti Mesteriskolának előbb mint mestere, majd t a Mesteriskola Bizottság tagja től 91-ig és 2003 között az Építéstudományi Egyesület Tartószerkezeti Szakosztályában vezetőségi tag a Magyar Építőipar c. lap szerkesztő bizottságának tagja, a Budapesti és Pestmegyei Mérnöki Kamara elnökségének tagja között a Magyar Mérnöki Kamara Etikai és Fegyelmi Bizottsági tagja között a Tartószerkezeti Tagozat elnökségének és a Minősítő Bizottságának tagja. 5

6 SZABÓ ISTVÁN 1959-ben diplomázott a Budapesti Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Mérnöki kar Híd és Szerkezetépítő szakán ben megszerezte a B.M.E. Vasbetonépítési szakmérnöki oklevelét is. Az egyetem elvégzése után a Mélyépítési Tervező Vállalathoz került, ahol dr. Márkus Gyula irányítása mellett főleg körszimmetrikus szerkezetek tervezésében vett részt. Egy éves kivitelezői gyakorlat (31-es Á.É.V.) után 1966-tólt irányító tervező, 1974-től szakosztályvezető, 1977-től műszaki-gazdasági tanácsadó, 1982-től osztályvezető helyettes, majd 1992-től osztályvezető lett től a Mélyépterv Komplex Mérnöki Kft alapító tagja, ügyvezető ben Részvénytársasággá alakultak, ahol mint szerkezeti főmérnök és az igazgatóság tagjaként dolgozik jelenleg is. Munkásságának fontos elemei komplett víztisztító telepek műtárgyainak tervezése: Fővárosi Vízművek Víztisztítómű nagynyomású gépház, Vác Déli Üzem, Szolnoki Cukorgyár, Hajdúsági Cukorgyár, Szolnoki Papírgyár, Csepeli Vasmű, Tiszavasvári Alkaloida vízellátása. Hasonlóan fontosak a vezetésével készített komplett szennyvíztisztító telepek műtárgyainak tervei: Tatabányai, Miskolci, Váci, Ceglédi, a jordániai Jarash város szennyvíztelepe, Nitrokémia Ipartelep szennyvíztisztítása. Tervezett egyedi műtárgyakat: monolit és előregyártott víztároló medencéket (pl. Bp. Gilice téri, Dayka Gábor úti m³-es medencék, Miskolc Göröghegyi m³-es medence), víztornyokat (pl. Csepeli Vasmű m³-es víztorony) ipari épületeket (pl. Dunai Vasmű 120/10 kv-os alállomás), vasbeton hidakat (a Zánkai Úttörőváros közúti hídja). A tervezési feladatok mellett, több mint 35 évig a Vasbeton Tanszéken mérnökhallgatók gyakorlatvezetését, diplomázók konzultálását, diplomatervek bírálatát végezte. Tagja a fib (Nemzetközi Betonszövetség) Magyar Tagozatának. HERNÁD ATTILA A BME Építőmérnöki Kar Szerkezetépítő Mérnöki szakát 1978-ban fejezi be között az ÉTE Tartószerkezettervezők Mesteriskoláját végezte el között a KÖZTI-ben gyakornok től ig az ALUTERV-ben beosztott tervező. Itt ipari üzemek, bányák technológiai acél tartószerkezeteit tervezi, India több államában nyílt fejtésű bauxtbányákhoz kiszolgáló kötélpályákat, Jugoszlávia két timföldgyárában (Birács, Obrovác) acélsilókat, illetve kiszolgáló hidakat között ÁÉTV-ben beosztott, majd vezető tervező. Munkái: szakorvosi rendelőintézetek, gépjármű szervizek, irodaházak, lakóházak, üzletházak, szállóépületek vasbeton és acél tartószerkezetekkel Budapesten, illetve több magyarországi településen, továbbá Németországban, Csehországban, Szlovákiában. Budapest Kútvölgyi úti kórház bauxitbeton miatt lebontásra ítélt, kiürített épületének megmentése társtervezőként dr. Korda János mellett. A budapesti Petőfi Csarnok életveszélyesnek nyilvánított acél kiállítási csarnokból Ifjúsági Centrumot és Repüléstörténeti Múzeumot tervez, monolit vasbeton szintosztó födémmel, az acélszerkezetek rendbetételével. Monolit vasbeton vázszerkezetű oktatási és szállás célú épületek Líbiába és Szíriába, British Standard szerint. Monolit vasbeton vázszerkezetű lakóépületek Németországba DIN szerint. Számtalan acél vázszerkezetű sátorraktárat tervez tól a Tihanyi-Halmos és Társai Építészeti és Mérnöki Iroda Kft. ügyvezetője, vezető tervező és résztulajdonos. Itt is fáradhatatlan. Munkái: autószervizek és szalonok, iskolák és óvodák rekonstrukciói és bővítései Budapesten, Budapest III. ker. Kórház utcai piac, társasházak, irodaházak tartószerkezeteinek tervezése Budapesten, Pécsen. Rekonstrukciók, az épületek alatt és felett kialakított új szintekkel. Szívkórház Pécsen. Budapest, II. ker. Medve utcai Általános Iskola és Gimnázium, Budapest, II. ker. Rákóczi Ferenc Gimnázium, Szívgyógyászati központ Debrecenben. Szálloda Budapest, I. ker. Lánchíd utca A Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karán a Mechanika és Tartószerkezetek Tanszék oktatója A kamara munkájában az egyesületi időktől kezdődően aktívan részt vállalt, 15 éve a tagozat titkára. A tagozat által kidolgozott több tervezési segédlet szerkesztésében, vagy tartalmi kidolgozásában vett részt. 6

7 A TARTÓSZERKEZETI TAGOZAT ELNÖKSÉG ALAPÍTÓ ÜLÉSE I, ülés március 25 Napirendi pontok 1. Általános szervezeti kérdések 2. Közérzet javító intézkedések előkészítése, PR tevékenység 3. Egyéb, folyó ügyek Résztvevők: Dr. Dalmy Dénes - Elnök Dr. Almási József, Dezső Zsigmond, Dr. Dulácska Endre, Dr. Farkas György, Hernád Attila, Horváth Adrián, Polgár László helyett Karkiss Balázs, Szabó István, Dr. Visontai József 1. Általános, szervezeti kérdések 1.1 Tisztségviselők választása - Alelnökök választása: Az elnökség alelnöknek megválasztotta Dr. Almási Józsefet nyílt, egyhangú szavazással. Az elnökség alelnöknek megválasztotta Polgár Lászlót titkos szavazással 8 igen és 2 nem szavazattal. Alelnökök: Dr. Almási József Polgár László - Titkárok választása Az elnökség titkárnak megválasztotta Hernád Attilát és Szabó Istvánt nyílt, egyhangú szavazással. Titkárok: Hernád Attila Szabó István - Működő bizottságok tanácsadói összekötők választása Minősítő bizottság Horváth Adrián Továbbképzési bizottság Dr. Farkas György és Hernád Attila Jogosultsági bizottság Polgár László A bizottságok közül a Minősítő Bizottság tagjait a március 14-én tartott küldöttgyűlés megválasztotta, a ciklusidő közben törvényváltozás miatt létrehozott Továbbképzési Bizottságot és a Jogosultsági Bizottságot később újítja meg a tagozat. - Elnöki javaslat: a fiatalítás jegyében mindenki vonja be egy fiatal kollégáját, aki szavazati jog nélkül helyettesítheti 1.2 Elnökségi ülések, résztvevők Az ügyvezető elnökség: - Elnök - Az elnökség tagjai (9 fő) - Hidász szakcsoport delegáltja, aki jelen esetben Horváth Adrián személyében már elnökségi tagként szerepel a résztvevők körében Javaslat: A tagsággal való élő kapcsolattartás érdekében az ügyvezető elnökség üléseire, az utóbbi évek gyakorlatának megfelelően meghívja a megyei szakcsoportok elnökeit, a megyéket 6-7 megyecsoportba szervezve úgy hogy csoportonként önszerveződően kiválasztva minden alkalommal egy-egy elnök legyen jelen, az elnökség ülésén. Elnökségi határozat szerint Volkai János, a Statikus Hírlevél szerkesztője minden ülésről emlékeztetőt kap. Ezáltal az ügyvezető elnökség ülésein történtekről a tagozati honlapon kívül egy második hírforrás is tájékoztatja a tagságot. Az ügyvezető elnökségi ülések helye és ideje Minden hónap második szerdáján 15:00-kor a Budafoki út 111.-ben. 7

8 Évente két alkalommal ülésezik az elnökség, melynek tagjai az ügyvezető elnökségen tagjain kívül: a szakcsoportok vezetői a minősítő bizottság vezetője 1.3 Szükség van új bizottságok felállítására - Jogszabály bizottság Javaslat: A bizottság vezetőjének felkérendő Sapkás Ákos. A bizottság munkájában részt vesz az ügyvezető elnökségből: Dr. Dalmy Dénes, Dr. Almási József, Dr. Visontai József - Szabvány bizottság A bizottság megszervezésében részt vesz az ügyvezető elnökségből: Dr. Dulácska Endre, Dr. Farkas György Bevonandó: Kovács Tamás. - Nemzetközi Kapcsolatok bizottság A bizottság megszervezésében részt vesz az ügyvezető elnökségből: Dr. Farkas György, Horváth Adrián 2. Közérzetjavító teendők 2.1. Kommunikáció - Az MMK honlap fórumának fejlesztése - Statikus Hírlevél működtetése Volkai János az ügyvezető elnökség ülésein történtekről emlékeztetőt vagy jegyzőkönyvet kap PR tevékenység - Kell egy profi menedzser - Ismertetni kell a díjaink névadóinak munkáját - Ismertetni kell a nagy, méltán híres létesítményeket, statikusait - Csempésszük vissza a STATIKUS -t A PR tevékenység fejlesztésében részt vesz az ügyvezető elnökségből: Dr. Dalmy Dénes, Dr. Farkas György Javaslat: A korábban megjelent statikus füzetek mintájára szükség lenne hasonló kiadású, de egyes létesítményeket és nagy statikusokat ismertető kiadványokra Fiatalítás - Mindenki (tisztségviselő) kérjen fel egy ifjú kollégáját helyettesítésre - Működjünk együtt az Egyetemekkel A kötelező oktatások központjai a korábban ismertetett régiókban az ott található Műszaki Egyetemek legyenek Vonjuk be a Régiókat a szervező munkákba 3. Egyéb intézkedések 3.1. A jogosultság odaítélése legyen egyértelmű; űrlapok, kitöltés, ki kaphatja meg stb Tegyük világossá ki, milyen besorolást kaphat - A T-HT jogosultság megszerzése nem automatikus a korábbi T-1 besorolású vezető tervezők számára. - Egyes jogosultsági átsorolások felülvizsgálata szükséges. - A T-T és a T-HT jogosultságok tartalmi módosítására javaslat készül, melyet a MMK felé képvisel: Dr. Dalmy Dénes és Horváth Adrián 8

9 3.3. Rendezzük a tartószerkezeti tervező (mérnök) építész (mérnök) lehetőségeit, legyen kétirányú. Az elnökség felkéri Dr. Dulácska Endrét az átjárhatóság feltételeinek vizsgálatára A szakmai továbbképzést a régiókban található egyetemekkel működtessük. Legyen ez egyforma, egyenlő Dolgozzunk ki egységes felkészítési rendszert a kötelező szakmai, jogi tanulmányokban. Budapest, március 25. Beton napok Ulm-ban Idén 52-szer rendezték meg az ulmi Beton napokat. Már korábban híradást adtunk róla a honlapon, ill. a rendezvénynek saját honlapja is van, a Ebben az évben 2100 látogatója volt a rendezvénynek, ily módon ez az európai betonelem gyártás legnagyobb rendezvénye, melyet minden évben megrendeznek. A 2100 résztvevő, 18 országból (köztük 18 fő Magyarországról), a 104 kiállító, a 3 napon keresztül mintegy 100 előadás jól mutatja a rendezvény méreteit és jelentőségét. a látogatók összetétele - 40% a betonelem gyártók, 15% építész tervezők, 10 % statikus tervezők, 15% a beszállítók, 12% az oktatási, kutatási intézetektől, 8% a különböző szövetségektől és a sajtótól - jól mutatja, milyen sokszínű volt az érdeklődés. Az előadások témája is az érdeklődőkhöz igazodott. Kivételt csak a rendezvény sztár előadója jelentett. Manfréd Spitzer agykutató, pszichológus előadása igazi élményt jelentett minden hallgatónak ( a magyar látogatók Müller Krisztina fordításában magyarul élvezhették az előadást). Manfréd Spitzer olyan népszerű Németországban, mint nálunk Freund Tamás vagy Csermely Péter, és éppen Ulmban a klinikán professzor. Népszerűek TV előadásai, könyvei. Itt elhangzott előadása: Lassított reflex, avagy a döntés folyamata Vaszilov :49 A tanulás folyamatát csak akkor lehet jól megérteni, ha ismerjük agyunk működését. Az előadásból világossá vált számunkra is, miért szorul alapvető reformokra egész oktatási rendszerünk, miért zsákutca az MMK által forszírozott kötelező oktatási részvétel. A kedvet kell felébreszteni a tanuláshoz, nem pedig elvenni diktatórikus módszerekkel, katalógusok tartásával. A Lernen (Tanulás) kötete több más mellet több időt igényel az ismertetéshez, de az előadás nagy sikere mutatta, milyen nagy hatást keltett a műszaki területen tevékenykedőkre az agykutató, pszichológus előadása. Természetesen a szakmai előadások is nagyon érdekesek voltak. Ezek közül is kiemelkedett magyarországi vonatkozásai miatt is Fastabend úr előadása, Nagy lehetőségek a német építőipar számára Keleten. fastabend úr az ECE csoport megbízott statikus tervezője irányította az ÁRKÁD Bp., Pécs, Győr, FÓRUM Debrecen bevásárló központok tervezését. Ezen objektumok kapcsán (meg több lengyelországi objektum kapcsán, jelenleg pedig a bukaresti hasonló objektum kapcsán ) nagyon jól ismeri Fastabend úr a keleti építési piacot. Tudja nagyon jól, hogy a magyar mérnök társadalom nem tudott lépést tartani a globalizációval, az EN szabványok átvételével, ily módon a német mérnököknek igen nagyok a lehetőségeik a keleti piacokon. Minden mennyiségben beton technológia, öntömörödő, nagyteljesítményű betonok 100 N/mm2 feletti szilárdságokkal, CE tanúsítás, EN szabványok alkalmazása, és így tovább, mindenről szó volt, amik bevezetése Magyarországon csak nagyon lassan halad. Magam, aki először 15 éve, 1993-ban vettem részt az ulmi betonnapokon, szomorúan állapítottam meg, nem csökkent a lemaradásunk a 15 év alatt. Sokat fejlődtünk, de a nyugati világ legalább ennyivel még előbbre haladt. Legnagyobb a szakadék az oktatásban, az EN szabványok átvételében. A magam részéről rendkívül sajnálom azokat a kollégákat, akik életükben egyszer sem részesülhettek egy ilyen konferencián való részvételben. Sokan nem is tudják érzékelni, hol is tart ma a világ, főleg szellemiségben. Polgár László 9

10 Kérdőív (Emlékeztető, hogy a Statikus Hírlevelet nem én írom.) Szakmai dolgok Hírek - nyertél-e el érdekes, vagy nagyobb munkát? Mit? - befejezték-e egy érdekesebb vagy nagyobb munkád kivitelezését? Mit, mikor? Kik voltak a közreműködők, építtető, műszaki ellenőr, kivitelező, szerkezetépítő. Mik a tapasztalataid? - találkoztál-e olyan feladattal, ami igencsak próbára tett. Mi volt az, és miként oldottad meg? - találkoztál-e érdekes vagy hasznos szakmai cikkel, hol, miről szólt? - találkoztál-e érdekes vagy hasznos szakkönyvvel. Szerzője, címe, tárgya, néhány mondatos bemutatása. - vettél-e részt szakmai rendezvényen, hol, mikor, mi volt a tárgya. Rövid beszámoló. - vettél-e részt szakmai úton, merre jártál, mit láttál (szakmai szempontból)? - volt-e kellemetlen tapasztalatod megbízóval, kivitelezővel, műszaki ellenőrrel? Mi volt a kellemetlenség? Személyes hírek - Új cég vagy vállalkozás indításának bejelentése. Pl.: Az Acélos Vasbeton Tervező Kft február 5.-én megkezdte működését. Székhelye: xxx, elérhetőségei: telefon, fax, , szakterületei: xxx, munkatársai: 5 fő. - Munkába állás vagy munkahely váltás bejelentése. Pl.: X Y 2008 március 1.-től az Acélos Vasbeton Kft. munkatársa vezető tervező beosztásban. Vagy: Y X május 1.-én az Acélos Vasbeton Kft.- től nyugdíjba vonult. - Halálozás. - bármi, amit magaddal kapcsolatban meg akarsz osztani a többiekkel. Egyéb dolgok - bármi, ami a többieket érdekelheti. Várom, hogy írjatok. 10

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről Az ülés időpontja: 2001. december 12. Az ülés helye: Budapest, MaTáSzSz tárgyalóterme Az ülésen jelen voltak: a mellékelt

Részletesebben

Viktória MÉRNÖKI IRODA KFT

Viktória MÉRNÖKI IRODA KFT Viktória MÉRNÖKI IRODA KFT A Cég teljes neve: Viktória Mérnöki Iroda Tervező és Szolgáltató Kft Székhelye: H-6000 Tópart u. 29. Cégbejegyzés kelte: 2000. március 8. Cégjegyzék száma: 03-09-108829 Adószáma:

Részletesebben

Épületenergetikai és Épületenergiahatékonysági. Dr. Csoknyai Tamás

Épületenergetikai és Épületenergiahatékonysági. Dr. Csoknyai Tamás Épületenergetikai és Épületenergiahatékonysági Szakosztály Dr. Csoknyai Tamás A Szakosztály megalapítása A Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti-, Energetikai-, Elektrotechnikai és Épületvillamossági Építési

Részletesebben

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015.

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. A KTE soron következő területi és tagozati tisztségviselők választása 2014 őszén, az országos tisztségviselők választása pedig 2015 tavaszán

Részletesebben

STATIKUS HÍRLEVÉL. Tisztújítás. 1. évfolyam 2. szám 2008 március 10.

STATIKUS HÍRLEVÉL. Tisztújítás. 1. évfolyam 2. szám 2008 március 10. 1. évfolyam 2. szám 2008 március 10. STATIKUS HÍRLEVÉL Tisztújítás Tartalom: Tisztújítás Elnökjelöltek Dr. Dalmy Dénes Polgár László Elnökségi jelöltek Dr. Almási József Borbás József Dezső Zsigmond Dr.

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ. Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2015. június 15. napján, 15 órai kezdettel tartott kihelyezett elnökségi üléséről.

EMLÉKEZTETŐ. Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2015. június 15. napján, 15 órai kezdettel tartott kihelyezett elnökségi üléséről. EMLÉKEZTETŐ Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2015. június 15. napján, 15 órai kezdettel tartott kihelyezett elnökségi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Sopron, Nyugat-magyarországi

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Választási melléklet. 2009. október 9-én és 10-én. Paks, Atomix Kft. Paks, Dózsa György u. 47., Schöni 2001 Kft. iroda

Választási melléklet. 2009. október 9-én és 10-én. Paks, Atomix Kft. Paks, Dózsa György u. 47., Schöni 2001 Kft. iroda 2009. augusztus 1. évfolyam, 2. szám Választási melléklet polgári biztonság-szolgáltatás A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Baranya-Somogy-Tolna megyei szervezetének közös kiadványa

Részletesebben

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA GEODÉZIAI ÉS GEOINFORMATIKAI TAGOZATA

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA GEODÉZIAI ÉS GEOINFORMATIKAI TAGOZATA Tisztújító taggyűlés Levezető elnök: Kovács István MMK alelnök Napirendi pontok: 1. A taggyűlés köszöntése ( Dr. Ádám József akadémikus, tanszékvezető) 2. A taggyűlés megnyitása (Holéczy Ernő) 3. Hazay

Részletesebben

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13.

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. JEGYZŐKÖNYV KIVONAT Közgyűlés helye: SE- I. sz. Sebészeti Klinika Előadóterme 1082 Budapest, Üllő út 78/a., 2. emelet

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: MKE Pest Megyei Szervezetének tisztújító közgyűlésén

Jegyzőkönyv Készült: MKE Pest Megyei Szervezetének tisztújító közgyűlésén M a g y a r K ö n y v t á r o s o k E g y e s ü l e t e P e s t M e g y e i S z e r v e z e t e 2 0 0 0 S z e n t e n d r e, P á t r i á r k a u t c a 7. w w w. p e m e k s z. h u Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ. A Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara Elnökségének 2009. 03. 16. napján tartott elnökségi üléséről.

EMLÉKEZTETŐ. A Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara Elnökségének 2009. 03. 16. napján tartott elnökségi üléséről. EMLÉKEZTETŐ A Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara Elnökségének 2009. 03. 16. napján tartott elnökségi üléséről. Az ülés helye: AÉSZ Vagyonkezelő Kft. Győri Kirendeltsége (Győr, Csaba u. 16.) Mérnöki

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv Sárkányhajó sportegyesület alakuló közgyűlés Helyszín: 1095, Budapest, Lechner Ödön fasor 7., Millenium Tower II Dél, Sun Microsystems Kft. nagy tárgyalója Időpont: 2009. 11. 26. 17:00 Jelenlevők

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. szeptember 25. 11 óra 36 perces kezdetel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 2083 Solymár, Orgona utca 9. szám alat. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

5. A választás menete

5. A választás menete 5. A választás menete Ahhoz, hogy egy szervezetben a választás az Alapszabálynak és a Választási Szabályzatnak megfelelően történjen meg, pontos menetet, ütemtervet kell betartani, követni. Két fontos

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ. Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2014. január 13. napján, 14 órai kezdettel tartott elnökségi üléséről.

EMLÉKEZTETŐ. Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2014. január 13. napján, 14 órai kezdettel tartott elnökségi üléséről. EMLÉKEZTETŐ Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2014. január 13. napján, 14 órai kezdettel tartott elnökségi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Győr, Csaba u. 16., II.em./215. Mellékelt

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. Felnőttképzési szervezete A SZAKMAI TANÁCSADÓ TESTÜLET MŰKÖDÉSI RENDJE Összeállította: Tajti Zsuzsanna Elfogadta

Részletesebben

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Építőmérnökök képzése Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 o Építőmérnöki Kar o Gépészmérnöki Kar o Építészmérnöki Kar o Vegyészmérnöki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZEREPE A SZAKMAGYAKORLÁSBAN. Szőllőssy Gábor főtitkár

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZEREPE A SZAKMAGYAKORLÁSBAN. Szőllőssy Gábor főtitkár A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZEREPE A SZAKMAGYAKORLÁSBAN Szőllőssy Gábor főtitkár Az előadás vázlata 1. A kamarai gondolat története 2. A kamara feladatai és szervezete 3. A kamarai jogosultsági rendszer 4.

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről Az MTA IX.

Részletesebben

Emlékeztető. A GTK Hallgatói Képviselet alakuló üléséről

Emlékeztető. A GTK Hallgatói Képviselet alakuló üléséről Emlékeztető A GTK Hallgatói Képviselet alakuló üléséről Késett/előbb Jelen volt Az ülés helye: távozott BME Wigner Jenő Angalét Marianna Kollégium, B201 Belső Benita Az ülés ideje: Farkas László Gácsig

Részletesebben

Felelős Műszaki Vezetői és Építési Műszaki Ellenőri Szakosztályának

Felelős Műszaki Vezetői és Építési Műszaki Ellenőri Szakosztályának A Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozat Felelős Műszaki Vezetői és Építési Műszaki Ellenőri Szakosztályának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1. Felelős műszaki vezetői és építési

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV készült a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.) 2006. december 28. napjának 10 órájára meghirdetett, és a Társaság

Részletesebben

5. ÉTE Építésmenedzsment és Technológia Konferencia 2013

5. ÉTE Építésmenedzsment és Technológia Konferencia 2013 5. ÉTE Építésmenedzsment és Technológia Konferencia 2013 Tudományos képzés és projektmenedzsment fejlesztés a gazdaság fejlődésének szolgálatában 2013. november 22. BME K épület I. em. 95., 97. Fővédnök:

Részletesebben

Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. Közleménye

Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. Közleménye Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. Közleménye Rendkívüli közgyűlés határozatai amely felvételre került az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: H-; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045715;

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2011. május 13. napja ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. Jelen vannak: az Egyesület tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv 1 Közgyűlési jegyzőkönyv Amely készült a Magyar Artériás Stiffness Társaság (1103 Budapest, X. ker. Kőér u. 2/D.) 2010. április 15-én du.17.25 órai kezdettel megtartott megismételt közgyűléséről. Helyszín:

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

SPORTBIZTONSÁGI SZAKEMBEREK TALÁLKOZÓJA. 2012.június 20-21. Danubius Hotel Aréna. 1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3. SZÖVETSÉGEK A BIZTONSÁGÉRT

SPORTBIZTONSÁGI SZAKEMBEREK TALÁLKOZÓJA. 2012.június 20-21. Danubius Hotel Aréna. 1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3. SZÖVETSÉGEK A BIZTONSÁGÉRT SPORTBIZTONSÁGI SZAKEMBEREK TALÁLKOZÓJA 2012.június 20-21. Danubius Hotel Aréna 1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3. SZÖVETSÉGEK A BIZTONSÁGÉRT Készítette: 1 2012. június 20. szerda 09.00 Beérkezés, Regisztráció

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén Jegyzőkönyv amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén A küldöttközgyűlés helye: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió (Budapest V., Semmelweis u.

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/1. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/1. Jegyzőkönyv 2008/1. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete Közgyűlésén 2008. február 23-án az Érdligeti Közösségi Házban, Érd, Fürdő u.1. A 9:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL 1. OLDAL JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület (továbbiakban, de nem kizárólagosan: Egyesület) rendkívüli Közgyűlésén, Dunavarsányban, a Gyóni Géza utca 5 szám alatt.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén

Jegyzőkönyv. készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén Jegyzőkönyv készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén Helyszín: Budapesti Műszaki Főiskola Kollégium Bánki Donát Tagkollégium Időpont: 2008. május 9. (péntek) 11.00 11.00

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

1/4. 1/2011. Közgyűlés jegyzőkönyv

1/4. 1/2011. Közgyűlés jegyzőkönyv Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. Levélcím: 2031 Érd, Pf.204 1/4 1/2011. Közgyűlés jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete Közgyűlésén 2011. április

Részletesebben

Jegyzőkönyv. készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén

Jegyzőkönyv. készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén Jegyzőkönyv készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén Helyszín: Óbudai Egyetem Kollégium Bánki Donát Tagkollégium Időpont: 2010. május 14. (péntek) 11.00 11.00 (elnök)

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 59-16/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Részletesebben

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről 03-3/63-5/2015. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

Közlekedési Tagozata Ü G Y R E N D. 2011. évi módosítás

Közlekedési Tagozata Ü G Y R E N D. 2011. évi módosítás Jelenlegi formájában a Közlekedési Tagozat küldöttgyűlése elfogadta 2011. 06. 03-án MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA Közlekedési Tagozata Ü G Y R E N D 2011. évi módosítás A tagozati ügyrend a Magyar Mérnöki Kamara

Részletesebben

SZAKIRODALMI AJÁNLÓ. Szerkezetek tervezése tűzteherre az MSZ EN szerint. Faszerkezetek tervezése EUROCODE 5 alapján. EUROCODE 7 vízépítő mérnököknek

SZAKIRODALMI AJÁNLÓ. Szerkezetek tervezése tűzteherre az MSZ EN szerint. Faszerkezetek tervezése EUROCODE 5 alapján. EUROCODE 7 vízépítő mérnököknek A könyv a 2011. január 1-től kötelezően alkalmazandó, európai tartószerkezeti tervezési szabvány ismertetését és alkalmazását mutatja be. A beton, vasbeton, acél és fa szerkezetekre alkalmazandó, tűzteherre

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ÉPÍTÉSI TAGOZAT ALKOTÓI DÍJÁRÓL

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ÉPÍTÉSI TAGOZAT ALKOTÓI DÍJÁRÓL A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ÉPÍTÉSI TAGOZAT ALKOTÓI DÍJÁRÓL Az MMK Építési Tagozata elnöksége több alkalommal deklarálta, hogy a tervezés és a megvalósítás egyenrangú részei az alkotó mérnöki munkának; célul

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tiszabura Község Képviselő-testületének 2014. március 04-én megtartott rendkívüli testületi ülésén Határozat/Rendelet száma Határozat!Rendelet tárgya 15/2014.(III.04.)Ök.

Részletesebben

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok:

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok: A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann Tagok: Dr. habil Szűcs Edit Prof. Dr. Somosi Mariann Dr. Papp Péter Dr. T. Kiss Judit Dr. Lámer Géza

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), IV. emeleti ovális tárgyaló

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), IV. emeleti ovális tárgyaló Jegyzőkönyv a Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetségének (a továbbiakban: FODISZ) 2015. május 13-án megtartott elnökségi üléséről (a továbbiakban: ülés) Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar

Részletesebben

Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes részvételével. 1/2014. (03.17.

Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes részvételével. 1/2014. (03.17. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39.), - a továbbiakban: Társaság,- 2014. március 17. napján 10.00 órakor

Részletesebben

Határok nélküli partnerség című konferencia

Határok nélküli partnerség című konferencia 31/2010 KTE KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. 1372 Budapest, Pf. 451. Telefon/Fax: 353-2005, 353-0562 (Rend. 31/2009) Határok nélküli partnerség című konferencia A régiók

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), I. emeleti kocka tárgyaló

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), I. emeleti kocka tárgyaló Jegyzőkönyv a Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetségének (a továbbiakban: FODISZ) 2014. szeptember 6-án megtartott elnökségi üléséről (a továbbiakban: ülés) Az elnökségi ülés helyszíne:

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ. Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2013. október 14. napján, 14 órai kezdettel tartott elnökségi üléséről.

EMLÉKEZTETŐ. Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2013. október 14. napján, 14 órai kezdettel tartott elnökségi üléséről. EMLÉKEZTETŐ Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2013. október 14. napján, 14 órai kezdettel tartott elnökségi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Győr, Csaba u. 16. II.em./215. Mellékelt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. ELTE EHÖK Elnökségi. 2015. május 13. (szerda) 17:00 óra, Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.

Jegyzőkönyv. ELTE EHÖK Elnökségi. 2015. május 13. (szerda) 17:00 óra, Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23. Jegyzőkönyv ELTE EHÖK Elnökségi 2015. május 13. (szerda) 17:00 óra, Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.) 1. Bejelentések 2. Beszámoló a HÖOK Közgyűlésről és Választmányi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal jelen van: Sütő Károly aljegyző, irodavezető, Balkáné Magyar Valéria, a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője.

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal jelen van: Sütő Károly aljegyző, irodavezető, Balkáné Magyar Valéria, a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője. Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárvár Város Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület 2012. szeptember 25-én (kedden) 10.00 órai

Részletesebben

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 2013. December 19-i ülése 22 14-9-3/2013. TARTALMAZZA Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 2013. December 19-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét 16/2013. (XII. 19.) határozat Jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ. Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2015. 01. 19. napján, 14 órai kezdettel tartott elnökségi üléséről.

EMLÉKEZTETŐ. Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2015. 01. 19. napján, 14 órai kezdettel tartott elnökségi üléséről. EMLÉKEZTETŐ Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2015. 01. 19. napján, 14 órai kezdettel tartott elnökségi üléséről. Az ülés helye: AÉSZ Vagyonkezelő Kft. Győri Kirendeltsége (Győr, Csaba

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Békés Megyei Lovas Szövetség elnökségi üléséről. Jelenléti ív szerint (1. számú melléklet)

JEGYZŐKÖNYV. a Békés Megyei Lovas Szövetség elnökségi üléséről. Jelenléti ív szerint (1. számú melléklet) Békés Megyei Lovas Szövetség JEGYZŐKÖNYV a Békés Megyei Lovas Szövetség elnökségi üléséről Időpont: 2012. június 18. 17 00 óra Helye: Békéscsaba, Pásztor u. 34. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (1. számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Magyar Geocaching 2011. október 1-én tartott közgyűléséről. Jelen jegyzőkönyv 2 darab mellékletet tartalmaz: 1. melléklet: a közgyűlés hivatalos meghívója 2. melléklet: jelenléti

Részletesebben

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Dr. Dunai László dékán, BME Építőmérnöki Kar Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 1782. augusztus 30-án kelt, II. József által aláírt alapító

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. > :'.! :.' ;. : ' : ~ ; \' ::~-l. ;( Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgámiester. T

JEGYZŐKÖNYV. > :'.! :.' ;. : ' : ~ ; \' ::~-l. ;( Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgámiester. T BUAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Pénzügyi Bizottság 2012. december ll-én megtartott ülésén, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 126-127. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 126/2013.(X.07.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2./ 2011. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági jelentés előterjesztés és elfogadása Ea.: Csontosné Lakatos Gabriella titkár

Jegyzőkönyv. 2./ 2011. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági jelentés előterjesztés és elfogadása Ea.: Csontosné Lakatos Gabriella titkár Körös-sárréti Civil Szervezetek Szövetsége 5520 Szeghalom, Tildy Z. u. 15-17. Web: www.sarreticivilek.hu 06-30/399-7977 Jegyzőkönyv Készült: 2011. 03. 04. (péntek) 15.30 órától megtartott közgyűlésen.

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Gyerekesély Bizottság Közoktatás Albizottság alakuló üléséről

Jegyzőkönyv. Gyerekesély Bizottság Közoktatás Albizottság alakuló üléséről Jegyzőkönyv mely készült a Gyerekesély Iroda (7530 Kadarkút, Fő u. 7.) 2013. július 11. napján 14 órakor tartott Kadarkúti- Nagybajomi Gyerekesély Bizottság Közoktatás Albizottság alakuló üléséről Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 6-án 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében

Részletesebben

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv Lépésről- lépésre Munkaterv 2014/ 2015. nevelési év Készítette: pedagógus Lépésről-lépésre munkaközösség vezető Lépésről-lépésre munkaközösség munkaterv 2014/2015. nevelési év A Lépésről-lépésre munkaközösség

Részletesebben

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról 7809-11 /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: elnök Demeter Ervin tag Karacs Rudolf tag Dr.

Részletesebben

Magyar Alagútépítő Egyesület. Közgyűlési jegyzőkönyv

Magyar Alagútépítő Egyesület. Közgyűlési jegyzőkönyv Magyar Alagútépítő Egyesület Közgyűlési jegyzőkönyv 2012.02.23. Dr Horváth Tibor, az Egyesület Elnöke, felkéri Dr Müller Miklóst, a közgyűlési Levezető Elnöki feladatainak ellátására. 14:15- Dr Müller

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Mellékletek: jelenléti ív meghívó Módosított alapszabály Közgyűlés helye: Szeged, Szent-Györgyi Albert

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETI TAGOZAT ELNÖKI BESZÁMOLÓ 2004-2007. 2008. március 14.

TARTÓSZERKEZETI TAGOZAT ELNÖKI BESZÁMOLÓ 2004-2007. 2008. március 14. ELNÖKI BESZÁMOLÓ 2004-2007. 2008. március 14. Tisztelt Statikus Kollégák A TT elnökségének, elnökének és egyéb vezető testületeinek 4 éves megbízatása lejárt, számot adunk a 2004. január óta elvégzett

Részletesebben

451. számú előterjesztés

451. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 451. számú előterjesztés Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a védett építészeti értékek megőrzésének

Részletesebben

A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ALAPSZABÁLYA. 2014. május 8.

A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ALAPSZABÁLYA. 2014. május 8. A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ALAPSZABÁLYA 2014. május 8. (a mindenkor hatályos kamarai törvény jelen alapszabály mellékletét képezi) T E R VE Z E T 2 Bevezetés A Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara

Részletesebben

3/2015. SZ. EMLÉKEZTETŐ. Készült a Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi felelősségvállalás

3/2015. SZ. EMLÉKEZTETŐ. Készült a Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi felelősségvállalás 3/2015. SZ. EMLÉKEZTETŐ Készült a Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi felelősségvállalás Az ülés helyszíne: TIT Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Kis tanácsterem 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Elnöki Beszámoló a Baranya Megyei Mérnöki Kamara (BMMK) 2010. évi tevékenységéről

Elnöki Beszámoló a Baranya Megyei Mérnöki Kamara (BMMK) 2010. évi tevékenységéről Elnöki Beszámoló a Baranya Megyei Mérnöki Kamara (BMMK) 2010. évi tevékenységéről Szervezeti adatok ismertetése A területi kamara működése: A BMMK iroda a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Karával

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Kreditjog Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1137 Budapest, Újpesti alsórakpart 29. Kláris Irodahajó., a továbbiakban: Társaság) 2013. január

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 27. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 23-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

Egységes Magyar Tűzoltó Szövetség. Dobson Tibor ddtb., elnök

Egységes Magyar Tűzoltó Szövetség. Dobson Tibor ddtb., elnök Egységes Magyar Tűzoltó Szövetség Dobson Tibor ddtb., elnök Fő cél Egységes tűzoltó szövetség megteremtése Minta: Elődeink által lerakva! A közelmúlt Részérdekek akadályozták az egység megteremtését Szervezetei:

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25.

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25. Jegyzőkönyv a FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyrt. 2013. éves rendes közgyűléséről 2013. április 25. Helyszín: Időpont: Jelen vannak: Közgyűlés módja: Közgyűlés: 1037 Budapest,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Napirendi pontok: 2009. január 20-án Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testület Vállalkozói és Pályázati Bizottságának nyílt üléséről A mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA Közlekedési Tagozat KÜLDÖTTGYŰLÉS. Budapest, 2015. május 29.

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA Közlekedési Tagozat KÜLDÖTTGYŰLÉS. Budapest, 2015. május 29. MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA Közlekedési Tagozat KÜLDÖTTGYŰLÉS Budapest, 2015. május 29. MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA Közlekedési Tagozat Levelezési cím: 1024 Budapest, Lövőház u. 37. (FŐMTERV TT Zrt.) E-mail: mmk.kozlekedesi.tagozat@fomterv.hu

Részletesebben