A Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozatának erkölcsi támogatásával

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozatának erkölcsi támogatásával"

Átírás

1 STATIKUS HÍRLEVÉL A Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozatának erkölcsi támogatásával A Tartószerkezeti tagozat március 14.-én tartotta tisztújító küldöttgyűlését. A küldöttgyűlés jegyzőkönyve: Tartalom: Tisztújítás Jegyzőkönyv Az újak Díjazottak Horváth Adrián Rozváczy Judit Szabó István Hernád Attila A Tagozat Elnökségének 1. ülése Ulmi Betonnapok 2008 Kérdőív (Emlékeztető) Felelős kiadó és szerkesztő: Volkai János Budapest, Andrássy út Jegyzőkönyv a Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozatának március 14.-én tartott küldöttgyűléséről március 14.-én tartotta tisztújító küldöttgyűlését a Tartószerkezeti Tagozat Budapesten, a Fömterv tanácstermében. A küldöttgyűlésen megjelent 100 küldött, az összes megválasztott küldött száma 145. Fejér, Heves Somogy és Vas megye nem állított küldötteket. Dr. Almássi József elnök megnyitó üdvözlő szavait követően dr. Scharle Péter levezető elnök ismertette a napirendet, amelyet a jellévők egyhangúlag elfogadtak. Scharle Péter javaslatot tett a szavazatszámláló bizottság tagjaira, és a hitelesítőkre és a jegyzőkönyvvezetőre. A szavazatszámláló bizottság egyhangúlag megválasztott tagjai: Andor Eszter, Bözsei Tamás, Horváth Zoltán, Kántor László. Ugyancsak egyhangúlag választották meg a szavazást hitelesítő bizottság két tagját: Dr. Dulácska Endrét és Jankovich Oszkárt. A jegyzőkönyvvezető Volkai János lett. Első napirendi pont a Menyhárd István díjak átadása volt. Idén hárman kapták meg a díjat. Rozváczy Judit díjazását Dezső Zsigmond indokolta meleg szavakkal. Hernád Attilát Dr. Körmöczi Ernő méltatta, Szabó Istvánt (a Mélyépterv Komplex Mérnöki Rt. főmérnökét) pedig Dalmy Dénes, a Menyhárd Bizottság elnöke. A díjak átadása után Dr. Almási József, a Tartószerkezeti Tagozat elnöke tartott beszámolót az elmúlt négy évről. A beszámoló a címen olvasható. Ebből szóban a Tartószerkezeti Tagozatnak a Kamarán belül elfoglalt ambivalens helyzetét emelte ki: a Kamarát az önálló jogi személyiségű megyei kamarák hozták létre, ezen belül a tagozatok, mint országos szervezetek létesítését a kamarai törvény írta elő, de a szervezeten belüli helyüket nem határozta meg, a költségvetéséről nem is szólva. Pedig a tagozatok feladatai számosak és a közelmúltban meg is szaporodtak: jogosultsági vizsgák szervezése, továbbképzés szervezése, szakmai kiadványokra is szükség lenne, a szabványok fordítása is égető feladat. A közeljövő feladatai között említette a Tagozat kamarán belüli helyzetének tisztázását, a tervellenőrzés szabályozásának kidolgozását és a tagok tájékoztatásának javítását. Az elnöki beszámolót a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. Horváth Adrián a Minősítő Bizottság vezetőjeként arról számolt be, hogy a jogosultságokat a megyei kamarák adják ki, a tagozati bizottsághoz csak a fellebbezések kerülnek, az utóbbi években mindig 10-nél kevesebb. Ennek oka lehet az, hogy csak az arra érdemesek folyamodnak jogosultságért, de az is, hogy bárki megkaphatja. Szükségesnek tartja, hogy a jogosultsági kérelmeket egy helyen bírálják el. Dr Metzing Ferenc a Jogosultsági Vizsgabizottság elnöke arról számolt be, hogy a tagság átlagéletkora nő, fiatalok alig jelentkeznek a kamarába. A beszámolókat vita követte. 1

2 Először Dr. Farkas György az Eurocode honosításának állásáról számolt be. Az Eurocode 67 kötetéből 4 honosítása folyik, 2010-re minden szabványhoz Nemzeti Alkalmazási Dokumentumot kellene készíteni. A munka folyik, a sebességét a rendelkezésre álló pénz szabályozza. Dr. Kausay Tibor arra hívta fel a megjelentek figyelmét, hogy nincs Építőanyag tagozat a Kamarában, pedig az építőanyagok alapos ismerte akár a napi munkához, akár a szabványosításhoz is elengedhetetlen. Az ilyen irányú továbbképzéshez felajánlotta az Építőanyagok és Mérnökgeológiai Tanszék közreműködését. Dr. Komlóssy István a jogosultság kiadása körül kialakult helyzetet aggasztónak nevezte. Szükségesnek tartotta, hogy a szakma zárjon össze ebben a kérdésben, a jogosultságokat központilag kell kiadni. Ennek módja az lehetne, hogy a megyei jogosultsági bizottságok együtt járnak el. Dr. Baksai Róbert az Euroode terjedésnek segítésére az alábbiakat javasolta: A le nem fordított szabványokat ne csak angolul, hanem a szabvány másik három hivatalos nyelvén is lehessen megvenni. Dr. Kausay Tibor megjegyezte, hogy meg lehet venni a szabvány német vagy francia nemzeti kiadását, de az még annál is drágább. A szabványok több fejlődési fázison keresztül érik el a tartósnak tűnő állapotot. Eddig minden fázist teljes áron kellett megvásárolni. Legyen mód arra, hogy aki a korábbi változatot megvette, az újabbat jelentős árengedménnyel vehesse meg. Az építőanyagok, és más, építőipari termékek katalógusai nem EC konform adatokat tartalmaznak. Szorgalmazza a Kamara, hogy a jellemzők illeszkedjenek az EC-hoz. Besey László véleménye szerint a szabványok terjedelme, mesterséges bonyolultsága elriasztja a fiatalokat. Fel kellene gyorsítani a szabványok harmonizálását, ami 20 éve kezdődött. Dr. Liska András javasolta, hogy csak központi jogosultsági bizottság működjék, önkéntes alapon. A bizottságok beszámolóját a megjelentek egyhangúlag elfogadták. A következő napirendi pont a választások lebonyolítása volt. A jelölőbizottság elnöke, Zsömböly Sándor ismertette a szavazás menetét, tisztázott néhány félreértést, majd ismertette az elnökségre, az elnökségi tagságra, a minősítési bizottság, és a kamarai küldöttségre jelöltek névsorát. A névsorokat a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. A Minősítő Bizottság jelöltlistájára a helyszínen Tornai Lászlót és Dudás Mihályt javasolták, amit a megjelentek egyhangúlag elfogadtak, így ők is felkerültek a szavazólapra. Az elnökségi tagságra jelöltekkel kapcsolatban Dr. Galaskó Gyula nehezményezte, hogy kevés a fiatal és a nő. Zsömböly Sándor szerint törekedtek nőket és fiatalokat is jelöltnek állítani, de kudarcot vallottak. Az elfogadott jelöltlisták: Elnök: Dr. Dalmy Dénes Polgár László Elnökség: Dr. Almási József Dezső Zsigmond Dr. Dulácska Endre Hernád Attila Dr. Körmöczi Ernő Maros József Polgár László Szabó István Zámbó Ernő Borbás József Dr. Dalmy Dénes Dr. Farkas György Horváth Adrián Dr. Lovas Antal Mátyássy László Salacz Ákos Dr. Visontai József 2

3 Minősítő Bizottság: Dezső Zsigmond Horváth Adrián (híd) Jankovich Oszkár Lékai Gyula Zoltán Dr Loykó Miklós (híd) Dr. Meskó András Strébl László (híd) Varga Ernő Dr. Dulácska Endre Iványi János Dr. Körmöczi Ernő Dr. Liska András Maros József Dr. Metzing Ferenc Dr. Tóth László Zsömböly Sándor (híd) Küldöttek az Magyar Mérnöki Kamara küldöttgyűlésére: elnök (hivatalból) elnökségi tag (hivatalból) Borbás József Hajmási Péter Maros József Styasny Sándor Varga Ernő elnökségi tag (hivatalból) Dr. Almási József Gilyén Elemér (híd) Hernád Attila Mátyássy László (híd) Tibay Ferenc Volkai János Az elnökjelöltek lehetőséget kaptak arra, hogy kifejtsék programjukat. Először Dr. Dalmy Dénes kapott szót. Nagyra értékelte az előző időszakban végzett munkát, és annak folyatatása mellett kötelezte el magát. Fontos feladatának tekinti, hogy a Tagozat számára további anyagi forrásokat tárjon fel. Polgár László a választás legitimitásának vizsgálatával kezdte beszédét. Szerinte a jelenlévő küldöttek megválasztásában résztvevő tagok elképesztően alacsony száma az egész eljárás legitimitását kérdőjelezi meg, jóllehet a résztvevők tisztességéhez és jószándékához nem fér kétség. Megválasztása esetén a tagság aktivitásának fokozását tekintené a legfontosabb feladatának. Ennek alátámasztására szétosztotta a Bajor Mérnökkamara ügyrendjének fordítását. A szavazás rendben lezajlott. A szavazás lebonyolításával kapcsolatban senki kifogással nem élt. A szavazatszámláló bizottság munkálkodása alatt Horváth Adrián tartott előadást dunaújvárosi híd tervezéséről és építéséről, nagy sikert aratva. A szavazás eredménye: Az új elnök: 62 szavazattal Dr. Dalmy Dénes. (35 szavazatot kapott Polgár László) Az elnökség tagjai: 1. Dr. Almási József 87 szavazattal 2. Dr. Dulácska Endre 69 szavazattal 3. Horváth Adrián 69 szavazattal 4. Hernád Attila 68 szavazattal 5. Polgár László 63 szavazattal 6. Dr. Farkas György 62 szavazattal 7. Dr. Visontai József 48 szavazattal 8. Dezső Zsigmond 47 szavazattal 9. Szabó István ( kamarai számmal) 43 szavazattal Póttagok: 10. Mátyássy László 40 szavazattal 11. Maros József 38 szavazattal 12. Salacz Ákos 38 szavazattal 3

4 A Minősítő Bizottság tagjai: 1. Horváth Adrián 95 szavazattal 2. Dr. Dulácska Endre 92 szavazattal 3. Dr. Metzing Ferenc 84 szavazattal 4. Dezső Zsigmond 83 szavazattal 5. Iványi János 82 szavazattal 6. Dr. Meskó András 82 szavazattal 7. Jankovich Oszkár 81 szavazattal 8. Dr. Körmöczi Ernő 78 szavazattal 9. Maros József 78 szavazattal 10. Zsömböly Sándor 77 szavazattal 11. Dr. Liska András 76 szavazattal 12. Dr. Tóth László 76 szavazattal 13. Dr. Loykó Miklós 71 szavazattal 14. Lékai Gyula Zoltán 70 szavazattal 15. Strébl László 68 szavazattal 16. Varga Ernő 63 szavazattal Póttagok: 17. Tornay László 55 szavazattal 18. Dudás Mihály 50 szavazattal A tagozatot négy éven át az országos kamarai küldöttüléseken képviselik: 1. Elnök 100 szavazattal 2. Elnökségi tag 100 szavazattal 3. Elnökségi tag 100 szavazattal 4. Hernád Attila 90 szavazattal 5. Dr. Almási József 87 szavazattal 6. Mátyássy László 75 szavazattal 7. Gilyén Elemér 73 szavazattal 8. Maros József 68 szavazattal 9. Volkai János 67 szavazattal 10. Hajmási Péter 55 szavazattal 11. Varga Ernő 50 szavazattal Póttagok: 12. Borbás József 48 szavazattal 13. Tibay Ferenc 47 szavazattal 14. Styasny Sándor 37 szavazattal Budapest március 14. A jegyzőkönyvet a megjelentek megbízásából összeállította: Volkai János A jegyzőkönyvet a megjelentek megbízásából hitelesíti: Dr. Dulácska Endre A jegyzőkönyvet a megjelentek megbízásából hitelesíti: Jankovich Oszkár 4

5 2008. március 15.-én Horváth Adrián Széchenyi díjat kapott. Ha nem járatták volna le a kifejezést, azt mondanánk, büszkék vagyunk kollégánkra, Így csak gratulálunk. HORVÁTH ADRIÁN a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karának Szerkezetépítőmérnöki Szakán szerzett építőmérnöki oklevelet, 1979-ben. Azóta a FŐMTERV dolgozója. A BME Építőmérnöki Karának mérnöki-matematikai szakmérnöki képzését között végezte el. Számos hidat tervezett (Flórián téri felüljárók, Újhegyi és Gyömrői úti hidak, budaörsi Károly király úti körforgalmú híd, dunaújvárosi Pentele Duna-híd, stb.). Osztály- majd irodavezetőként irányította hidak és egyéb műtárgyak tervezését (sárvári Nádasdy Ferenc Rába-híd, AUCHAN budaörsi áruház közúti aluljáró, Móricz Zsigmond körtéri gyalogos aluljáró, 4-es Metró négy budai állomása, raktárcsarnokok, stb.), meglévő szerkezetek felülvizsgálatát, helyreállításuk tervezését (MÁV vasúti alagút, Szabadság híd, Margit híd, Halászbástya, Budai Vár és Kőbánya pincéi, stb.). Irányításával hídgazdálkodási rendszert dolgoztak ki, új hídgerendát fejlesztettek ki (ITG gerendacsalád). Éveken keresztül fővállalkozási tevékenységet irányított (biatorbágyi logisztikai központ építése), mint műszaki igazgató. A BME Építőmérnöki Kar TDK konferenciájának Szerkezetépítőmérnöki szekciójában évek óta a zsűri tagja. A BME ÉMK Hidak- és Szerkezetek Tanszéke záróvizsga bizottságának tagja. A Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozata elnökségének tagja, a tagozat Minősítő Bizottságának vezetője, a Hidász szakosztály elnöke. A tisztújító küldöttgyűlés során adták át a Menyhárd István díjakat, a Tartószerkezeti Tagozat elismerését. Gratulálunk a díjazottaknak. ROZVÁCZY JUDIT 1967-ben kitüntetéses, "vörös" diplomával végzett a Budapesti Mûszaki Egyetem Építőmérnöki Karán, Szerkezetépítő szakon ben, ugyancsak vörös diplomával, elvégezte a Budapesti Műszaki Egyetem kétéves Vasbetonépítéstan Szakmérnöki Tanfolyamát is ben az Ipartervben kezdett dolgozni, először statikus tervezőként, később irányító tervezőként, majd csoportvezetőként től az Iparterv statikus irodáját vezeti 12 éven át júniusában nyugdíjba vonult, azóta egyéni vállalkozóként dolgozik. Főként ipari épületeket tervezett, gyártó- és raktárcsarnokokat, laboratóriumokat. kazánházakat, stb. Részt vett több nagy ipartelep tervezésében.: Dunai Kőolajipari Vállalat Kőbányai Gyógyszergyár, Péti Nitrogénműtrágya Gyár, Chinoin, Paksi Atomerőmű, TVK. Más nagyberuházás tervezésében is részt vett: ELTE új épülete Lágymányoson, Keleti pu. vágánycsarnok rekonstrukciója, Budapesti Francia és Amerikai Iskola, ÁRKÁD bevásárlóközpont, Több ízben exporttervezésekben is részt vett: Benghazi repülőtér, Libiai Katonai Akadémia. Nyugdíjba vonulása óta nagy beruházások generáltervezésével foglalkozik: a Magyar Honvédség Központi Honvédkórház rekonstrukciós beruházását koordinálja, majd az Etyeki létesülő Korda Filmstúdió generáltervezésében vesz részt. a Tartószerkezeti Mesteriskolának előbb mint mestere, majd t a Mesteriskola Bizottság tagja től 91-ig és 2003 között az Építéstudományi Egyesület Tartószerkezeti Szakosztályában vezetőségi tag a Magyar Építőipar c. lap szerkesztő bizottságának tagja, a Budapesti és Pestmegyei Mérnöki Kamara elnökségének tagja között a Magyar Mérnöki Kamara Etikai és Fegyelmi Bizottsági tagja között a Tartószerkezeti Tagozat elnökségének és a Minősítő Bizottságának tagja. 5

6 SZABÓ ISTVÁN 1959-ben diplomázott a Budapesti Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Mérnöki kar Híd és Szerkezetépítő szakán ben megszerezte a B.M.E. Vasbetonépítési szakmérnöki oklevelét is. Az egyetem elvégzése után a Mélyépítési Tervező Vállalathoz került, ahol dr. Márkus Gyula irányítása mellett főleg körszimmetrikus szerkezetek tervezésében vett részt. Egy éves kivitelezői gyakorlat (31-es Á.É.V.) után 1966-tólt irányító tervező, 1974-től szakosztályvezető, 1977-től műszaki-gazdasági tanácsadó, 1982-től osztályvezető helyettes, majd 1992-től osztályvezető lett től a Mélyépterv Komplex Mérnöki Kft alapító tagja, ügyvezető ben Részvénytársasággá alakultak, ahol mint szerkezeti főmérnök és az igazgatóság tagjaként dolgozik jelenleg is. Munkásságának fontos elemei komplett víztisztító telepek műtárgyainak tervezése: Fővárosi Vízművek Víztisztítómű nagynyomású gépház, Vác Déli Üzem, Szolnoki Cukorgyár, Hajdúsági Cukorgyár, Szolnoki Papírgyár, Csepeli Vasmű, Tiszavasvári Alkaloida vízellátása. Hasonlóan fontosak a vezetésével készített komplett szennyvíztisztító telepek műtárgyainak tervei: Tatabányai, Miskolci, Váci, Ceglédi, a jordániai Jarash város szennyvíztelepe, Nitrokémia Ipartelep szennyvíztisztítása. Tervezett egyedi műtárgyakat: monolit és előregyártott víztároló medencéket (pl. Bp. Gilice téri, Dayka Gábor úti m³-es medencék, Miskolc Göröghegyi m³-es medence), víztornyokat (pl. Csepeli Vasmű m³-es víztorony) ipari épületeket (pl. Dunai Vasmű 120/10 kv-os alállomás), vasbeton hidakat (a Zánkai Úttörőváros közúti hídja). A tervezési feladatok mellett, több mint 35 évig a Vasbeton Tanszéken mérnökhallgatók gyakorlatvezetését, diplomázók konzultálását, diplomatervek bírálatát végezte. Tagja a fib (Nemzetközi Betonszövetség) Magyar Tagozatának. HERNÁD ATTILA A BME Építőmérnöki Kar Szerkezetépítő Mérnöki szakát 1978-ban fejezi be között az ÉTE Tartószerkezettervezők Mesteriskoláját végezte el között a KÖZTI-ben gyakornok től ig az ALUTERV-ben beosztott tervező. Itt ipari üzemek, bányák technológiai acél tartószerkezeteit tervezi, India több államában nyílt fejtésű bauxtbányákhoz kiszolgáló kötélpályákat, Jugoszlávia két timföldgyárában (Birács, Obrovác) acélsilókat, illetve kiszolgáló hidakat között ÁÉTV-ben beosztott, majd vezető tervező. Munkái: szakorvosi rendelőintézetek, gépjármű szervizek, irodaházak, lakóházak, üzletházak, szállóépületek vasbeton és acél tartószerkezetekkel Budapesten, illetve több magyarországi településen, továbbá Németországban, Csehországban, Szlovákiában. Budapest Kútvölgyi úti kórház bauxitbeton miatt lebontásra ítélt, kiürített épületének megmentése társtervezőként dr. Korda János mellett. A budapesti Petőfi Csarnok életveszélyesnek nyilvánított acél kiállítási csarnokból Ifjúsági Centrumot és Repüléstörténeti Múzeumot tervez, monolit vasbeton szintosztó födémmel, az acélszerkezetek rendbetételével. Monolit vasbeton vázszerkezetű oktatási és szállás célú épületek Líbiába és Szíriába, British Standard szerint. Monolit vasbeton vázszerkezetű lakóépületek Németországba DIN szerint. Számtalan acél vázszerkezetű sátorraktárat tervez tól a Tihanyi-Halmos és Társai Építészeti és Mérnöki Iroda Kft. ügyvezetője, vezető tervező és résztulajdonos. Itt is fáradhatatlan. Munkái: autószervizek és szalonok, iskolák és óvodák rekonstrukciói és bővítései Budapesten, Budapest III. ker. Kórház utcai piac, társasházak, irodaházak tartószerkezeteinek tervezése Budapesten, Pécsen. Rekonstrukciók, az épületek alatt és felett kialakított új szintekkel. Szívkórház Pécsen. Budapest, II. ker. Medve utcai Általános Iskola és Gimnázium, Budapest, II. ker. Rákóczi Ferenc Gimnázium, Szívgyógyászati központ Debrecenben. Szálloda Budapest, I. ker. Lánchíd utca A Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karán a Mechanika és Tartószerkezetek Tanszék oktatója A kamara munkájában az egyesületi időktől kezdődően aktívan részt vállalt, 15 éve a tagozat titkára. A tagozat által kidolgozott több tervezési segédlet szerkesztésében, vagy tartalmi kidolgozásában vett részt. 6

7 A TARTÓSZERKEZETI TAGOZAT ELNÖKSÉG ALAPÍTÓ ÜLÉSE I, ülés március 25 Napirendi pontok 1. Általános szervezeti kérdések 2. Közérzet javító intézkedések előkészítése, PR tevékenység 3. Egyéb, folyó ügyek Résztvevők: Dr. Dalmy Dénes - Elnök Dr. Almási József, Dezső Zsigmond, Dr. Dulácska Endre, Dr. Farkas György, Hernád Attila, Horváth Adrián, Polgár László helyett Karkiss Balázs, Szabó István, Dr. Visontai József 1. Általános, szervezeti kérdések 1.1 Tisztségviselők választása - Alelnökök választása: Az elnökség alelnöknek megválasztotta Dr. Almási Józsefet nyílt, egyhangú szavazással. Az elnökség alelnöknek megválasztotta Polgár Lászlót titkos szavazással 8 igen és 2 nem szavazattal. Alelnökök: Dr. Almási József Polgár László - Titkárok választása Az elnökség titkárnak megválasztotta Hernád Attilát és Szabó Istvánt nyílt, egyhangú szavazással. Titkárok: Hernád Attila Szabó István - Működő bizottságok tanácsadói összekötők választása Minősítő bizottság Horváth Adrián Továbbképzési bizottság Dr. Farkas György és Hernád Attila Jogosultsági bizottság Polgár László A bizottságok közül a Minősítő Bizottság tagjait a március 14-én tartott küldöttgyűlés megválasztotta, a ciklusidő közben törvényváltozás miatt létrehozott Továbbképzési Bizottságot és a Jogosultsági Bizottságot később újítja meg a tagozat. - Elnöki javaslat: a fiatalítás jegyében mindenki vonja be egy fiatal kollégáját, aki szavazati jog nélkül helyettesítheti 1.2 Elnökségi ülések, résztvevők Az ügyvezető elnökség: - Elnök - Az elnökség tagjai (9 fő) - Hidász szakcsoport delegáltja, aki jelen esetben Horváth Adrián személyében már elnökségi tagként szerepel a résztvevők körében Javaslat: A tagsággal való élő kapcsolattartás érdekében az ügyvezető elnökség üléseire, az utóbbi évek gyakorlatának megfelelően meghívja a megyei szakcsoportok elnökeit, a megyéket 6-7 megyecsoportba szervezve úgy hogy csoportonként önszerveződően kiválasztva minden alkalommal egy-egy elnök legyen jelen, az elnökség ülésén. Elnökségi határozat szerint Volkai János, a Statikus Hírlevél szerkesztője minden ülésről emlékeztetőt kap. Ezáltal az ügyvezető elnökség ülésein történtekről a tagozati honlapon kívül egy második hírforrás is tájékoztatja a tagságot. Az ügyvezető elnökségi ülések helye és ideje Minden hónap második szerdáján 15:00-kor a Budafoki út 111.-ben. 7

8 Évente két alkalommal ülésezik az elnökség, melynek tagjai az ügyvezető elnökségen tagjain kívül: a szakcsoportok vezetői a minősítő bizottság vezetője 1.3 Szükség van új bizottságok felállítására - Jogszabály bizottság Javaslat: A bizottság vezetőjének felkérendő Sapkás Ákos. A bizottság munkájában részt vesz az ügyvezető elnökségből: Dr. Dalmy Dénes, Dr. Almási József, Dr. Visontai József - Szabvány bizottság A bizottság megszervezésében részt vesz az ügyvezető elnökségből: Dr. Dulácska Endre, Dr. Farkas György Bevonandó: Kovács Tamás. - Nemzetközi Kapcsolatok bizottság A bizottság megszervezésében részt vesz az ügyvezető elnökségből: Dr. Farkas György, Horváth Adrián 2. Közérzetjavító teendők 2.1. Kommunikáció - Az MMK honlap fórumának fejlesztése - Statikus Hírlevél működtetése Volkai János az ügyvezető elnökség ülésein történtekről emlékeztetőt vagy jegyzőkönyvet kap PR tevékenység - Kell egy profi menedzser - Ismertetni kell a díjaink névadóinak munkáját - Ismertetni kell a nagy, méltán híres létesítményeket, statikusait - Csempésszük vissza a STATIKUS -t A PR tevékenység fejlesztésében részt vesz az ügyvezető elnökségből: Dr. Dalmy Dénes, Dr. Farkas György Javaslat: A korábban megjelent statikus füzetek mintájára szükség lenne hasonló kiadású, de egyes létesítményeket és nagy statikusokat ismertető kiadványokra Fiatalítás - Mindenki (tisztségviselő) kérjen fel egy ifjú kollégáját helyettesítésre - Működjünk együtt az Egyetemekkel A kötelező oktatások központjai a korábban ismertetett régiókban az ott található Műszaki Egyetemek legyenek Vonjuk be a Régiókat a szervező munkákba 3. Egyéb intézkedések 3.1. A jogosultság odaítélése legyen egyértelmű; űrlapok, kitöltés, ki kaphatja meg stb Tegyük világossá ki, milyen besorolást kaphat - A T-HT jogosultság megszerzése nem automatikus a korábbi T-1 besorolású vezető tervezők számára. - Egyes jogosultsági átsorolások felülvizsgálata szükséges. - A T-T és a T-HT jogosultságok tartalmi módosítására javaslat készül, melyet a MMK felé képvisel: Dr. Dalmy Dénes és Horváth Adrián 8

9 3.3. Rendezzük a tartószerkezeti tervező (mérnök) építész (mérnök) lehetőségeit, legyen kétirányú. Az elnökség felkéri Dr. Dulácska Endrét az átjárhatóság feltételeinek vizsgálatára A szakmai továbbképzést a régiókban található egyetemekkel működtessük. Legyen ez egyforma, egyenlő Dolgozzunk ki egységes felkészítési rendszert a kötelező szakmai, jogi tanulmányokban. Budapest, március 25. Beton napok Ulm-ban Idén 52-szer rendezték meg az ulmi Beton napokat. Már korábban híradást adtunk róla a honlapon, ill. a rendezvénynek saját honlapja is van, a Ebben az évben 2100 látogatója volt a rendezvénynek, ily módon ez az európai betonelem gyártás legnagyobb rendezvénye, melyet minden évben megrendeznek. A 2100 résztvevő, 18 országból (köztük 18 fő Magyarországról), a 104 kiállító, a 3 napon keresztül mintegy 100 előadás jól mutatja a rendezvény méreteit és jelentőségét. a látogatók összetétele - 40% a betonelem gyártók, 15% építész tervezők, 10 % statikus tervezők, 15% a beszállítók, 12% az oktatási, kutatási intézetektől, 8% a különböző szövetségektől és a sajtótól - jól mutatja, milyen sokszínű volt az érdeklődés. Az előadások témája is az érdeklődőkhöz igazodott. Kivételt csak a rendezvény sztár előadója jelentett. Manfréd Spitzer agykutató, pszichológus előadása igazi élményt jelentett minden hallgatónak ( a magyar látogatók Müller Krisztina fordításában magyarul élvezhették az előadást). Manfréd Spitzer olyan népszerű Németországban, mint nálunk Freund Tamás vagy Csermely Péter, és éppen Ulmban a klinikán professzor. Népszerűek TV előadásai, könyvei. Itt elhangzott előadása: Lassított reflex, avagy a döntés folyamata Vaszilov :49 A tanulás folyamatát csak akkor lehet jól megérteni, ha ismerjük agyunk működését. Az előadásból világossá vált számunkra is, miért szorul alapvető reformokra egész oktatási rendszerünk, miért zsákutca az MMK által forszírozott kötelező oktatási részvétel. A kedvet kell felébreszteni a tanuláshoz, nem pedig elvenni diktatórikus módszerekkel, katalógusok tartásával. A Lernen (Tanulás) kötete több más mellet több időt igényel az ismertetéshez, de az előadás nagy sikere mutatta, milyen nagy hatást keltett a műszaki területen tevékenykedőkre az agykutató, pszichológus előadása. Természetesen a szakmai előadások is nagyon érdekesek voltak. Ezek közül is kiemelkedett magyarországi vonatkozásai miatt is Fastabend úr előadása, Nagy lehetőségek a német építőipar számára Keleten. fastabend úr az ECE csoport megbízott statikus tervezője irányította az ÁRKÁD Bp., Pécs, Győr, FÓRUM Debrecen bevásárló központok tervezését. Ezen objektumok kapcsán (meg több lengyelországi objektum kapcsán, jelenleg pedig a bukaresti hasonló objektum kapcsán ) nagyon jól ismeri Fastabend úr a keleti építési piacot. Tudja nagyon jól, hogy a magyar mérnök társadalom nem tudott lépést tartani a globalizációval, az EN szabványok átvételével, ily módon a német mérnököknek igen nagyok a lehetőségeik a keleti piacokon. Minden mennyiségben beton technológia, öntömörödő, nagyteljesítményű betonok 100 N/mm2 feletti szilárdságokkal, CE tanúsítás, EN szabványok alkalmazása, és így tovább, mindenről szó volt, amik bevezetése Magyarországon csak nagyon lassan halad. Magam, aki először 15 éve, 1993-ban vettem részt az ulmi betonnapokon, szomorúan állapítottam meg, nem csökkent a lemaradásunk a 15 év alatt. Sokat fejlődtünk, de a nyugati világ legalább ennyivel még előbbre haladt. Legnagyobb a szakadék az oktatásban, az EN szabványok átvételében. A magam részéről rendkívül sajnálom azokat a kollégákat, akik életükben egyszer sem részesülhettek egy ilyen konferencián való részvételben. Sokan nem is tudják érzékelni, hol is tart ma a világ, főleg szellemiségben. Polgár László 9

10 Kérdőív (Emlékeztető, hogy a Statikus Hírlevelet nem én írom.) Szakmai dolgok Hírek - nyertél-e el érdekes, vagy nagyobb munkát? Mit? - befejezték-e egy érdekesebb vagy nagyobb munkád kivitelezését? Mit, mikor? Kik voltak a közreműködők, építtető, műszaki ellenőr, kivitelező, szerkezetépítő. Mik a tapasztalataid? - találkoztál-e olyan feladattal, ami igencsak próbára tett. Mi volt az, és miként oldottad meg? - találkoztál-e érdekes vagy hasznos szakmai cikkel, hol, miről szólt? - találkoztál-e érdekes vagy hasznos szakkönyvvel. Szerzője, címe, tárgya, néhány mondatos bemutatása. - vettél-e részt szakmai rendezvényen, hol, mikor, mi volt a tárgya. Rövid beszámoló. - vettél-e részt szakmai úton, merre jártál, mit láttál (szakmai szempontból)? - volt-e kellemetlen tapasztalatod megbízóval, kivitelezővel, műszaki ellenőrrel? Mi volt a kellemetlenség? Személyes hírek - Új cég vagy vállalkozás indításának bejelentése. Pl.: Az Acélos Vasbeton Tervező Kft február 5.-én megkezdte működését. Székhelye: xxx, elérhetőségei: telefon, fax, , szakterületei: xxx, munkatársai: 5 fő. - Munkába állás vagy munkahely váltás bejelentése. Pl.: X Y 2008 március 1.-től az Acélos Vasbeton Kft. munkatársa vezető tervező beosztásban. Vagy: Y X május 1.-én az Acélos Vasbeton Kft.- től nyugdíjba vonult. - Halálozás. - bármi, amit magaddal kapcsolatban meg akarsz osztani a többiekkel. Egyéb dolgok - bármi, ami a többieket érdekelheti. Várom, hogy írjatok. 10