India és Dél-Korea nyugdíjrendszerének bemutatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "India és Dél-Korea nyugdíjrendszerének bemutatása"

Átírás

1 India és Dél-Korea nyugdíjrendszerének bemutatása HALÁSZ ÁGNES 1 Tömörítvény Projektfeladatom témájául a kontinensnyi nagyságú India és a Magyarországnál alig nagyobb Dél-Korea gazdaságpolitikai elosztórendszereinek a bemutatását választottam, melyek közül ebben a félévben a kiadási karakterisztikájában is sajátos nyugdíjrendszert ismertetem. Célom a három félév során betekintést adni e két ország oktatáspolitikájának, nyugdíjrendszerének és az egészségügyének működésébe. Eredményként megállapítható, hogy a történelmi és kulturális háttér mennyire befolyásolja a társadalom hozzáállását az idősebb generációkhoz. Mivel mindkét ország komoly múltú tradíciókkal rendelkezik az idősebbek támogatását illetően az utóbbi pár évtized modernizációs folyamatainak hatása csak felszínes változásokat eredményezett. Elmondható, hogy India és Dél-Korea nyugdíjrendszere szerkezetét tekintve teljesen eltér egymástól, valamint létrehozásuk sem egy időpontra tehető. Hasonlóság egyedül csak a problémák és a reformtörekvések között fedezhető fel. A társadalmat érintő tendencia, hogy a lakosság elöregedésével a nyugdíjrendszerek befizető oldala szűkül, miközben a kifizetések egyre növekednek, valamint a tény, hogy a biztosítottak aránya alacsony komoly finanszírozási gondot jelent az állami menedzselésű nyugdíjrendszerek számára. Ebben a félévben bevezetésként először általános adatokkal mutatom be a két országot, majd rövid betekintést adok a történelmet, a kulturális sajátosságokat illetően és átfogóan ismertetem az utóbbi pár évtized gazdaságpolitikai eseményeit. Ezt követően a nyugdíjrendszerek általános bemutatása után részletesen ismertetem a két ázsiai ország időskori ellátásának mechanizmusát. A nyugdíjrendszerek reformjainak átfogó bemutatását előbb az indiai, majd a dél-koreai rendszer problémáinak, valamint az esetleges reformtörekvéseknek az ismertetése követi. Tartalomjegyzék II.Általános adatok a két országról...2 II.1.Indiai Köztársaság... 2 II.1.a.Az ország történelme... 2 II.1.b.A kasztrendszer... 3 II.1.c.Gazdaságpolitika (Swadeshi)...4 II.2.Koreai Köztársaság...5 II.2.a.Az ország történelme... 5 II.2.b.A konfucianizmus meghatározó szerepe a koreai társadalomban...6 II.2.c.Gazdaságpolitika...6 III.Nyugdíjrendszerek...8 III.1.A nyugdíjrendszer szerepe és fajtái [1]... 8 III.2.India nyugdíjrendszere... 9 III.3.A Koreai Köztársaság nyugdíjrendszere IV.Nyugdíjreformok Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gazdálkodás és menedzsment szak, II. évfolyam, Projektfeladat I.

2 IV.1. Nyugdíjreformok általánosságban [1] IV.2. Az indiai nyugdíjrendszer problémái és a bevezetett új rendszer...13 IV.3. A koreai nyugdíjrendszer problémái és a lehetséges reformlépések...15 V.Összefoglalás VI.Hivatkozások...17 I. II. ÁLTALÁNOS ADATOK A KÉT ORSZÁGRÓL 1. Táblázat Forrás: CIA factbook, ITD országinformációk (2007) Indiai Köztársaság Hivatalos megnevezés Koreai Köztársaság szövetségi köztársaság Államforma elnöki köztársaság km 2 Terület km 2 északon mérsékelt, mely dél felé haladva átvált trópusi monszunba Klíma Mérsékelt és a monszun között fő Népesség fő 1,606% Népesség növekedési üteme 0,394% indoárja 72%, dravida 25%, mongoloid és egyéb 3% hindu 80,5%, muzulmán 13,4% (a világ harmadik legnagyobb muzulmán közössége) keresztény 2,3%, szikh 1,9%, egyéb 1,9% Nemzetiségi megoszlás koreai 96%, kínai 4% Vallási megoszlás keresztény 26%, (protestáns 20%, római katolikus 6%), buddhista 23%, egyéb 1,5%, felekezeten kívüli 49,5% hindi, angol, regionálisan még 21 nyelv Hivatalos nyelv koreai Új Delhi (elővárosokkal 22 millió lakos) Főváros Szöul (10,5 millió lakos) 28 államból és 7 szövetségi 9 tartományból (to) és 7 Közigazgatás területből tartományi jogú városból (sí) 18 év Általános választójog 19 év Pratibha PATIL (2007) Államfő LEE Myung-bak (2008) Manmohan SINGH (2004) Miniszterelnök HAN Seung-soo (2008) Indiai rúpia (INR) Hivatalos pénznem (kód) Koreai won (KRW) Mumbai (19 millió), Kalkutta (18,5 millió) Legnépesebb városok Puszan (3,8 millió), Tegu (2,3 millió) II.1. Indiai Köztársaság II.1.a. Az ország történelme A területen az első ismert állandó települések nagyjából 9000 éve jelentek meg évvel később ezekből alakult ki az Indus völgyi civilizáció [2], melynek bukását (i.e körül) követően mozgalmas időszak kezdődött India történelmében. Előbb perzsa, majd görög hódítók törtek be az országba, nyugalmat csak a Maurya (i.e. IV. sz. i.u. II. sz.) - és a Gupta dinasztia (i.u. 2

3 IV.- V. sz.) uralkodása hozott. A hunok, majd később az arabok uralkodásának korszakát a nagy földrajzi felfedezések megindulása zárta le, mely fordulópont India történelmében. Az 1600-ban megalapított Kelet-Indiai Társaság irányítása alatt az angolok gyarmatosították az országot. Uralmukat először csak az 1857-es szipoly lázadás ingatta meg, melynek hatására szeptember 1-jén feloszlatták a Társaságot és a brit kormány átvette az irányítást India felett. Az 1947-ig tartó angol fennhatóság gyökeres változásokat hozott az ország társadalmi, politikai és gazdasági életébe. [14] Az indiai függetlenségi mozgalom az Indiai Nemzeti Kongresszus Párt (röviden Kongresszus Párt) megalakulásával (1885) kezdett kibontakozni, melynek 1915 után az Afrikából hazatérő, Angliában tanult indiai ügyvéd, Mohandas (Mahatma= nagy lélek ) Gandhi ( ) lett a vezetője. [2] A függetlenségi törekvések valóra váltását nagyban megnehezítette a hindu-muzulmán konfliktus, mely az angoloknak kedvezett, a belső egység megbontásával lassította az indiai nemzeti mozgalom kialakulását. [13] A Muszlim Liga általános sztrájkját követően az angolok a felelős indiai kormány kezébe adták az irányítást és a dekolonizáció lebonyolítására, mint alkirályt Lord Mountbatten-t nevezték ki augusztus 15-én a róla elnevezett Mountbatten terv vallási megoszlás alapján két független államra, Indiára és Pakisztánra osztotta az országot. [2] [13] A függetlenséget követő első választást a Jawaharlal Nehru által vezetett Kongresszus Párt nyerte. Nehru a kasztrendszer ledöntésére törekedett, valamint támogatta az el nem kötelezettség szigorú politikáját. Kormányzása alatt India a Nemzetközösség tagja lett. Halála után lánya, Indira Gandhi kormányozta az országot, aki nagy tiszteletet vívott ki gazdaságpolitikai döntéseivel és az élelmezési helyzet javítására törekvő tetteivel ben testőrségének két szikh tagja meggyilkolta. Ezt követően fia, Rajiv Gandhi (1989-ig) lett a miniszterelnök. Mélyreható reformjai fölébresztették Indiát a részben saját maga alkotta elszigeteltségből, azonban az ellenségeskedő etnikai és vallási csoportok megbékítését ő sem tudta elérni 1991-ben sri lankai fanatikusok meggyilkolták. [13] [19] II.1.b. A kasztrendszer Indiában a kultúra és a vallás az átlagosnál is szorosabban kapcsolódik. A hinduizmus, ez a több istenhívő, nem térítő vallás és a kasztrendszer nagyban meghatározza az emberek mindennapi életét. Az általunk használt kaszt szó helyett Indiában a varna (szín, alak, megjelenés) szót használják az egyes társadalmi rendek megjelölésére, de a szanszkritben erre két kifejezés is él: az egyik szintén a varna, míg a másik a dzsáti (születés). Az előbbi feltehetően az árják világosabb bőrszínére utal. A négy varna a Brahmana varna (papság), a Ksatrija varna (katonák, uralkodók), a 3

4 Vaisja varna (kereskedők, földművesek, kézművesek) és a Sudra varna (kétkezi munkások, szolgák). [16] A négy varna mellett létezik egy ötödik, az ún. kaszton kívüliek, a páriák csoportja, akik rituális értelemben tisztátalannak számítanak és ezért érinthetetlenek. Egyes becslések szerint számuk megközelíti a 170 milliót. [2] A varna rendszeren belül létrejött dzsátik foglalkozási ágankét különülnek el és egyfajta alkasztot jelentenek, melybe az egyén születéstől fogva tartozik. A dzsátik száma megközelítőleg Ezt a fajta társadalmi tagozódást Indiában mind a mai napig isteni eredetűnek tekintik (alapja nem a születés vagy egyéb előjogok). [16] A varnák rendszerének célja az egyén lelki fejlődésének elősegítése, mely az asramákkal (életszakaszok) összekapcsolva kijelöli az alapvető életutat. Az élethivatás és az azzal való azonosulás (hogy az egyén a társadalom hasznos szolgálatában megleli élete értelmét) eredménye az évezredek óta stabil társadalmi rendszer. [16] II.1.c. Gazdaságpolitika (Swadeshi) A függetlenné válás után az 1950-ben létrehozott Nemzeti Tervbizottság lett a gazdasági folyamatok koordináló szerve, mely, hogy a rugalmasságot biztosítsa éves tervekre épülő ötéves terveket dolgozott ki (a rendszer még működik, a tizedik ötéves tervnek tavaly lett vége ( )). A rendszerben fontos szerepet szántak az állami szerepvállalásnak és a közszférának, valamint jelentős korlátozásokat vezettek be a termelés, az árak, a beruházások és a külkereskedelem terén. [2] [13] A szigorú szabályozás és felügyelet megvalósítására kialakított óriási bürokráciát még napjainkban is nagymértékű korrupció jellemzi. A Transparency International 2007-ben 179 országot érintő vizsgálatában a 72. helyre rangsorolta az országot CPI (Corruption Perceptions Index) mutatója alapján. [2] [22] A szocialista országok és a rúpia 1991-es válsága komoly hatást gyakorolt India sajátságosan terv és piac szimbiózisára épülő gazdasági rendszerére, de egyben jelentős reform folyamatok elindítója is volt. A piacosítás során véghezvitt változtatások keretében csökkentették, vagy teljesen megszüntették az addigi korlátozásokat, modernizálták az ország pénzügyi szektorát, valamint a kormány monetáris, illetve költségvetési politikáját. A reformok eredményeképpen javuló gazdasági mutatók és export-import növekedés nagyban enyhített az indiai gazdaság egyik jelentős problémáján, a költségvetési deficiten, ezzel megalapozva a hosszú távú gazdasági fejlődést. [8] [2. táblázat] A beáramló külföldi tőke arányának alacsonyságát több tényező is magyarázza, abban komoly szerepe van infrastruktúra hiányának, a belpolitikai instabilitásnak (vallási ellentétek), az érdekcsoportok túl nagy befolyásának, a privatizációs folyamatok lassúságának, valamint a as délkelet-ázsiai pénzügyi válság hatásának. [2] [8] 4

5 Az IT szektor és az outsourcing a két legdinamikusabban fejlődő iparág, melynek terjedését nagyban elősegíti mind az állami, mind a magánszektor nagyfokú elkötelezettsége. A kihelyezett call center és back-office feladatokon túl egyre több amerikai cég bízza indiaiakra fontos szoftvereik kifejlesztését, annak ellenére, hogy a munkaköltség még mindig 20-30%-kal magasabb a kínainál. [1] [8] Ezen felül a mezőgazdaság is jelentősen befolyásolja a nemzetgazdaság egészének teljesítményét, mivel a lakosság közel 70%-ának ad munkát. [8] A vallási és regionális különbségektől elválaszthatatlan munkanélküliség és szegénység még mindig megoldatlan probléma Indiában. [8] [3. táblázat] 2. Táblázat Forrás:[20] megnevezés érték GDP értéke folyó áron Mrd USD A GDP növekedés változatlan áron (%) 5,6 4,0 8,1 7,5 8,5 Egy főre jutó GDP folyó áron USD/fő Infláció (%) 5,2 5,9 4,8 4,8 5,5 Folyó fizetési mérleg egyenlege Mrd USD A költségvetés egyenlege a GDP %-ában (%) -5,1-5,9-4,8-4,4-4,1 Export értéke Mrd USD Import értéke Mrd USD Közvetlen külföldi működőtőke-befektetés Mrd USD 3,5 5,6 7,6 7,9 9,5 Közvetlen működőtőke-kihelyezések külföldre Mrd USD 1,0 1,8 1,5 1,6 2,9 3. Táblázat Forrás: [24] megnevezés Munkanélküliek aránya % 4,3-6,2 7,2 Gazdaságilag aktívak aránya % 44, $-nál kevesebből élők aránya % 35 34,7 - - Urbanizáció aránya % - 27, Szegénységi küszöb alatt élő városi lakosság aránya % 24, Szegénységi küszöb alatt élő vidéki lakosság aránya % 30, ,1 II.2. Koreai Köztársaság II.2.a. Az ország történelme A koreai államalapítás története visszanyúlik i.e ra, amikor a legenda szerint Tangun, a félig isteni, félig emberi lény megalapította azt a nemzetet, melyből minden koreai származik. Ez a legenda adja a napjainkban is erősen meghatározó egységes koreai identitástudat gyökerét. [5] A valóságban az időszámítás kezdetétől Silla hatalomra kerüléséig (i. u. 668) állandó belső csatározások, és a kínai dinasztiákkal szembeni ellenállás jellemezte a félszigeten élő törzseket. A Silla korszak végétől (918) egészen a XIX. század elejéig egymást váltva előbb a Vang ( ), majd a Csoszon dinasztia ( ) vezetése alatt állt az ország. [15] 5

6 Az 1910-ben a japánok által annektált, majd a második világháborús kapitulációjukat követően felszabadult Korea azonnal heves hidegháborús ideológiai csatározások középpontjába került, melynek eredményeként 1948-ban nagyjából a 38. szélességi fok mentén a nagyhatalmak kettéosztották a félszigetet. Az augusztus 15-én, délen megalakult Koreai Köztársaság és a szeptember 9-én, a félsziget északi felén létrejövő Koreai Népi Demokratikus Köztársaság a hidegháborús légkörben egyaránt saját magát tekintette a koreai nép egyedüli, jogos képviselőjének. Az ellentét háborúba torkollott, melynek az júliusában aláírt, a pillanatnyi status quot rögzítő fegyverszünet vetett véget, létrehozva a félszigetet ma is megosztó, 238 km hosszú, demilitarizált övezetet (DMZ). [5] [18] re a félsziget két országa között enyhült a légkör, de Észak-Korea gyanítható nukleáris fegyverzetfejlesztési programjának nyilvánosságra kerülése aláásta a tárgyalásokat. Az utóbbi években újabb közeledés volt megfigyelhető, melynek eredményeként elindult a családegyesítési program. [15] II.2.b. A konfucianizmus meghatározó szerepe a koreai társadalomban Az utóbbi évtizedek modernizációs folyamatának ellenére az ország csak felszínes társadalmi változásokon ment keresztül (pl.: öltözködés, építészet, városkép), mivel ha mélyebbre tekintünk, az értékek, ideológiák szintjére, látszik, hogy a társadalmi magatartást, az egyéni viselkedést és az üzleti életet meghatározó alapelveket még napjainkban is a konfuciánus hagyományok határozzák meg. [5] A nagyarányú urbanizáció ellenére a család megmaradt, mint legfontosabb társadalmi egység, és mint a hierarchikus tekintély-hatalmi szerkezet alapja, valamint továbbra is fontos az idősek, a feljebbvalók tisztelete, valamint a tanároknak, szakembereknek járó megkülönböztetett tisztelet megadása. [5] [11] A konfucianizmusból eredő vertikális társadalmi berendezkedés (az egyén a felsőbb hatalomnak van alárendelve) számos olyan erényt és tanítást hordoz, mely elősegíti a nyugati értelemben vett modernizációt, ilyen tulajdonság például a kemény munka, önérdek háttérbe helyezése és a motiváció a fejlődésre. [15] A koreaiak döntő többségére jellemző, hogy az ország hazai és nemzetközi üzleti életben elért sikereinek hatására mindinkább megerősödik nemzeti és individuális öntudatuk. [5] II.2.c. Gazdaságpolitika A függetlenség elnyerését követően a gazdaságilag addig sem túlságosan fejlett ország romokban hevert. Syngman Rhee (min. elnök: ) importhelyettesítő gazdaságpolitikában látta a megoldást, melyhez az USA-tól komoly támogatást is kapott. Az állam a gazdasági és pénzügyi szektor meghatározó tényezőjévé és egyben irányítójává vált, azonban idővel a politika és 6

7 gazdaság olyannyira összefonódott, hogy az 1960-as évekre komoly gazdasági válság alakult ki, mely egyben Rhee bukását is okozta. [12] Ezt követően Park Chung Hee tábornok vezetésével katonai diktatúra és exportorientált iparosítás kezdődött. A látványos fellendülés a képzett munkaerőnek, az ország kedvező világpiaci helyzetének és gazdaság szinte minden szegmensére kiterjedő ellenőrzésnek volt betudható. Ez a magántulajdonon alapul, de egyben erősen centralizált irányítású, tervgazdasági rendszer, mely félkatonai politikai berendezkedéssel párosult kb. az 1980-as évekig fennmaradt. Az állam mellett a chaebolok (többnyire családi alapon szerveződő helyi, nagy ipari-pénzügyi csoportosulások) jelentős támogatást és piaci védelmet élvező gazdasági szereplőkké váltak. [12] A koreai-amerikai viszonyban fordulópontot az amerikai dollár erősödése hozott az 1980-as években. Az USA a fizetési mérlegében így kialakult nagyarányú deficitnövekedés leküzdésére szigorított Koreával szemben alkalmazott kereskedelempolitikáján, melynek eredményeképpen több koreai cég is áthelyezte termelését dél-kelet ázsiai országokba. [12] Az 1990-es évekre az ország termelési szerkezete eltolódott a fejlett technológiát igénylő iparágak felé. [12] Az 1997-es ázsiai pénzügyi válság, a térség valutáinak és értéktőzsdéinek hatalmas zuhanása Koreát sem hagyta érintetlenül. Az IMF-től kért segítség részeként végbemenő reformok hatására nem csak a gazdasági növekedés fordult vissza, hanem komoly belpolitikai problémák is kialakultak: nőtt a munkanélküliség, az infláció, valamint vállalatok és bankok mentek tönkre. [5] [12] A sikertelen IMF-javaslatot követően a kilábalás érdekében a kormány drasztikusan csökkentette a kamatlábat, hatalmas tőkeinjekcióval segítette a pénzügyi intézetek rekapitalizációját, lehetővé tette a KKV-k nagyobb szerepvállalását a gazdasági életben, valamint tárgyalóasztalhoz ült az öt legnagyobb chaebollal, hogy lépéseket tegyenek a nagyvállalatok átstrukturálására. [12] Az, hogy ezeket a reformokat külső kényszerrel, de a domináns pártok egyetértésével hajtották végre csak segítette az országgal gazdasági kapcsolatban álló szereplők optimizmusának mihamarabbi visszatérését. [9] Az a tény, hogy a válságot követően a külföldi működő tőke vásárlási lehetőséget kapott a többségi állami tulajdonú vállalatok privatizációja során nagyban kihatott a gazdaságra és a technikai fejlődésre, mely különösen az IT szektor, vagy bővebben az infokommunikációs technológia (IKT) esetében jelentős. [9] [12] 4. Táblázat Forrás: [22] [23] megnevezés érték GDP értéke folyó áron Mrd USD 476,6 490, A GDP növekedés változatlan áron (%) 6,3 3,1 4,7 4,0 5,0 Egy főre jutó GDP folyó áron USD/fő Infláció (%) 2,7 3,4 4 2,9 2,2 7

8 Munkaerő piac ezer fő Munkanélküliségi ráta (%) 3,3 3,6 3,7 3,7 3,5 Folyó fizetési mérleg egyenlege Mrd USD - +12, ,5 +6 Export értéke Mrd USD 162,82 193,8 254,2 284,4 325,98 Import értéke Mrd USD 152,02 178,8 224,5 261,2 309,33 Közvetlen külföldi működőtőke-befektetés Mrd USD 9,1 6,5 12,8 11,6 11,2 Közvetlen működőtőke-kihelyezések külföldre Mrd USD 5,6 5,4 8,5 9,03 18,46 III. NYUGDÍJRENDSZEREK III.1.A nyugdíjrendszer szerepe és fajtái [1] A gazdasági fejlődéssel járó társadalmi változások miatt egyre gyakrabban maradnak az idősek és a rokkantak megfelelő védőháló nélkül. Az olyan egyéneknek, akik koruk, fizikai/szellemi állapotuk, vagy a családeltartó halála miatt nem jutnak keresethez a gazdaságpolitika nagy elosztórendszerei közül a kiadási karakterisztikájában sajátos nyugdíjrendszer biztosít támogatást. Elmondható, hogy a rendszer alapvető célja az öregkori szegénység csökkentése mellett az életpálya fogyasztásának kisimítása. Az állami szerepvállalásnak a nyugdíjrendszerekben alapvetően két oka van: egyrészt a munkavállalók rövidlátása, hogy fiatalon nem gondolnak az öregkorukra, másrészt a morális kockázat, miszerint a munkavállalók arra számítanak, hogy öreg korukban a társadalom nem hagyja majd őket éhen halni. Az állam az így felmerülő költségek minimalizálása érdekében azokat is kötelezik a rendszerben való részvételre, akik, amúgy erre nem szorulnának rá, valamint korlátozza a kifizetéseket azon személyek számára, akik munkában töltött éveik alatt nem tudtak eleget megtakarítani. Az ellátás mechanizmusa a hozzájárulás meglétével jellemezhető. A hozzájáruláshoz kötött nyugdíjrendszerek finanszírozásának alapvetően két formája van: a felosztó-kirovó (PAYG), ahol az aktívan dolgozók fizetéséből járulékot vonnak le, mely az idősebb generáció nyugdíjának alapját képezi (generációk közötti újraelosztás), valamint a tőkefedezeti vagy más néven tőkésített (FF), ahol a dolgozók által befizetett járulékokat befektetik és ezeknek az állami vagy magánpénztárak által menedzselt befektetéseknek a hozama a későbbi járadék lényeges része lesz. A kifizetésre kerülő összegek keletkezésének az egyik módja járadékkal (szolgáltatással) meghatározott (DB), melyben a kapott nyugdíj az aktív kori jövedelem és egyéb meghatározó tényezők függvénye, ezekben a rendszerekben a kockázatot a munkavállaló a kormánnyal közösen viseli. A másik a járulékkal (befizetéssel) meghatározott (DC), melyben a nyugdíj összegét csak az határozza meg, hogy az egyénnek visszavonulásáig mekkora volt számláján a befizetés és annak hozama, itt a kockázatot a munkavállaló egyedül viseli. Általánosságban elmondható, hogy a generációk közötti újraelosztást megvalósító DB rendszerek PAYG típusúak, míg a DC rendszerek FF típusúak. A kettő keveréke az egyéni számlás (NDC) PAYG típusú hibrid rendszer. 8

9 A hozzájáruláshoz nem kötött nyugdíjrendszerek által megállapított minimális nyugdíj azoknak nyújt segítséget, akik amiatt, hogy nem szereztek nyugdíjjogosultságot, ki vannak téve az öregkori szegénység veszélyének. A mainstream által javasolt nyugdíjrendszer három pillérből áll, melyek a következők: i) kötelező állami, alapnyugdíjat biztosító DB, ii) kötelező, a magánszféra által működtetett, tőkésített DC, iii) önkéntes, magánszféra által működtetett DC. III.2.India nyugdíjrendszere A gazdasági növekedéssel járó életszínvonal emelkedés következtében a születéskor várható átlagos élettartam a nőknél 71,17 évre, míg a férfiaknál 66,28 évre emelkedett Indiában. [17] Ez a tény, valamint a többi szociális mutató javulása jelentős változást eredményezett a társadalom korcsoport szerinti összetételében, valamint a tradicionális családszerkezetben. [10] [8. táblázat] Napjainkban azonban számos más fejlődő országhoz hasonlóan India sem rendelkezik átfogó társadalombiztosítási rendszerrel az idősebb korosztály védelmére. A működő nyugdíjrendszert túlnyomóan a munkavállalók és a munkáltatók hozzájárulása finanszírozza, ami nagyban a szervezett szektorra korlátozza le a biztosítottak körét. A rendszer igen összetett, az egyén munkaerőpiacon elfoglalt helyzete határozza meg azt, hogy az egyes előtakarékossági alapok és nyugdíjbiztosító rendszerek közül melyik hozzáférhető és/vagy kötelező az illető számára. [10] [3] A magánszektor szervezett részében azoknak a munkavállalóknak, akik legalább 20 főt foglalkoztató vállalatnál dolgoznak és havonta kevesebbet keresnek, mint 5000 rúpia kötelező két, az Employees Provident Fund Organization (EPFO) által összefogott és felügyelt társadalombiztosítási programban is részt venniük. [3] Az egyik az 1952-ben létrehozott DC típusú Employment Provident Fund (EPF), mely kötelezően magába foglalja 177 gazdasági ágazat azon vállalatainak dolgozóit, ahol a foglalkoztatottak száma meghaladja a 20 főt. Az önkéntes alapon történő csatlakozás lehetősége fennáll a más ágazatból érkezők számára is. [3] A rendszer a dolgozók a havi keresetének 10-12%-a között mozgó hozzájárulást igényel és a nyugdíjkorhatár elérésekor egyösszegben fizet. [10] A másik rendszert, a DB típusú Employment Pension Scheme-et (EPS) 1995-ben hozták létre a Family Pension Scheme (FPS) felváltására. A biztosítottak köre ebben a rendszerben alacsonyabb, mint az EPF-ben, 1999-ben csak 20,5 millió tagja volt. A rendszert jelenleg a munkáltatók (8,33%) és a kormány hozzájárulásai (1,16%) finanszírozzák. A visszavonulás után folyósítandó nyugdíjat a dolgozó utolsó aktív évének átlagkeresete és a ledolgozott évek számának 70-nel leosztott szorzata teszi ki, melyet havi rendszerességgel folyósítanak. [10] [3] 9

10 A két rendszerről elmondható, hogy özvegyi és rokkantsági nyugdíjat is biztosít, valamint, hogy a nyugdíjkorhatár elérésekor átlagban 50%-os helyettesítési rátát biztosít. [10] [3] Sajátosság, hogy az előírt szabályozó feltételeknek megfelelve a munkáltatók kibújhatnak az EPFO felügyelete alól, jogot szerezve a dolgozóik befizetéseiből létrehozott pénzalapok önálló kezelésére (ez az EPS esetében a kormányzati hozzájárulás megszűnését vonja maga után). Az átfogó felügyelő rendszer (EPFO) azonban adminisztratív költségeinek fedezésére még a kiváltságosoktól is hozzájárulást szed, mely a munkabér 0,09%-a, míg a felügyelete alá tartozóktól 0,65%-ot von le. Az EPFO által kezelt pénzalapok hozamát évente, a költségvetés elfogadásával egy időben határozzák meg. [3] Habár a magánszektor szervezett részében megtalálhatók speciálisan, foglalkozási alapon szerveződött előtakarékossági alapok, melyeknek irányítása magánkézben van, azok beruházásra és hozamkezelésre vonatkozó szabályai megegyeznek az EPFO által alkalmazottakkal. [3] Az EPF-ből magas keresetük miatt kiszorult munkavállalók számára az önkéntes programok biztosítanak előtakarékoskodási lehetőséget, melyeket vagy a munkáltatók által kijelölt menedzserek, vagy a Life Insurance Company (LIC) irányít. [3] A gazdaság úgy nevezett informális szektorában dolgozóknak, valamint az egyéni vállalkozóknak nem kötelező semmilyen nyugdíj-előtakarékossági programban való részvétel. Őket önkéntes alapon a Public Provident Fund (PPF) biztosítja, mely az egyén keresetétől függően évente 100 és rúpia közötti hozzájárulást követel meg. [3] A National Old Age Pension Scheme (NOAPS) az informális szektor legszegényebb munkavállalóinak biztosít járulékot. [3] A közalkalmazottak nyugdíjbiztosítása négy forrásra épül. Egyfelől a hozzájáruláshoz nem kötött Civil Service Pension System (CSPS), mely hozzávetőleg az állami és szövetségi kormányzat 12 millió dolgozóját (1998) biztosítja. Az egyes foglalkozások szerint elkülönített, alrendszerekre osztott CSPS finanszírozása (posta, védelem, telekommunikáció, vasút, stb.) közvetlenül az állami és a szövetségi költségvetésből történik ben a köztisztviselői béreket és járandóságokat érintő kiigazítás (minden tizedik évben) a folyósítható nyugdíjat havi szinten és rúpia között határozta meg. Másfelől a havi 8,33%-os hozzájárulást igénylő, nyugdíjba menetelkor egy összegben fizető DC típusú Governement Provident Fund (GPF) is biztosítást nyújt a közalkalmazottaknak. A harmadik forrás az öregségi biztosítás, mely egy kisebb összegű havi biztosítási díj befizetése ellenében nyugdíjba vonuláskor egy összegben fizet és a biztosított esetleges korábbi elhalálozása esetén örökölhető. Az egy összegű pénzjutalom adja a közalkalmazottak nyugdíjbiztosításának negyedik forrását. Az egyszeri prémium mértéke nagyban függ az illető utolsó havi bérétől és szolgálati idejétől, mivel minden munkában töltött év után félhavi fizetés jár. [3] 10

11 III.3.A Koreai Köztársaság nyugdíjrendszere Az elmúlt négy évtized gazdasági növekedés komoly változásokat hozott a dél-koreai társadalom számára. Az átlagos életszínvonal emelkedésével a születéskor várható élettartam a nőknél majdnem 81 évre, míg a férfiak esetében 73, 8 évre nőtt [18], valamint számos más szociális mutató is javult. [6] A jelenlegi és a prognosztizált demográfiai folyamatok az idősebb generáció egyre nagyobb arányát mutatják a társadalomban. [12] [8. táblázat] A gyors urbanizáció (napjainkra a városi lakosság aránya 70% körül mozog az összterület mindössze 3%-án koncentrálódva) azonban felnagyította az egyenlőtlenségeket a városi és a vidéki lakosság életszínvonalát és szociális intézményekkel való ellátottságát illetően. [5] [6] Mindemellett a konfucianizmus filozófiai hatása a koreai társadalomra még napjainkban is nagyban hozzájárul ahhoz a tényhez, hogy az idősebb generációk kevésbé függnek az állam által biztosított védőhálótól. Felmérések kimutatták, hogy a lakosság mindössze 3%-a gondolja, hogy a közjóléti intézményeknek kellene az idősek ellátását biztosítania, valamint, hogy az idősebb generációk 62%-a kap rendszeres anyagi támogatást gyermekeitől. Az állami szerepvállalásban is megmutatkozik a konfucianizmusban elfogadott gyermeki gondoskodás hagyománya: adókedvezmény, kedvezményes lakásvásárlási kölcsön és speciális havi hozzájárulás jár azok számára, akik gondoskodnak szüleik ellátásáról. Az 1997-es ázsiai pénzügyi válság és a vele járó gazdasági visszaesés a munkanélküliség és az infláció emelkedése megnehezítette a fiatal generációk számára szüleik támogatását, melynek következtében főként a vidéken élő idősebb generációk létbiztonsága került veszélybe. A szégyenbélyeg miatt, azonban csak a 65 év felettiek 10%-a vette igénybe a rászorultsági vizsgálatot is igénylő, havi átlagban 126 amerikai dollárnak megfelelő összeget folyósító csökkentet nyugdíjat az év folyamán [6] Dél-Korea 1988-ban hozta létre az állam kézben lévő társadalombiztosítási rendszerét, az NPS-t (National Pension Scheme), mely többek között nyugdíjat biztosít az idősebb generációk számára. Kezdetben csak az 5 főnél többet foglalkoztató vállalatok, a mezőgazdaságból vagy halászatból élők és a év közötti vidéken élő egyéni vállalkozók számára volt kötelező a részvétel, azonban 1999-ben bővítették a rendszert. Az állam ekkor terjesztette ki a kötelezően biztosítottak körét az 5 alkalmazottnál kevesebbet foglalkoztató vállalatokra és a városokban élő egyéni vállalakozókra is. Az NPS által lefedettek köre a munkaerőpiacon így 47%-a nőtt, ami még mindig jelentősen elmaradt a rendszer által kitűzött 68%-os céltól. Hozzávetőleg 5 millió aktív kereső maradt kívül a biztosítási rendszeren, akik többnyire részmunka időben dolgozók, háztartási alkalmazottak, munkanélküliek, vagy olyan egyéni vállalkozók, akik nem jelentettek be jövedelmet ig főként csak özvegyi és rokkantsági nyugdíjat folyósítottak, mivel csak ekkor érte el a rendszer első, 20 éves munkaviszonnyal rendelkező korcsoportja a nyugdíjkorhatárt (60 év). [6] 11

12 A rendszerben nyugdíj mértékét elsősorban két tényező határozza meg, a nemzetgazdaság átlagbére és a dolgozó indexált keresete. A hozzájárulás mértékét az NPS 4,5-4,5% arányban megosztja a munkavállaló és a munkáltató között, míg az egyéni vállalkozók, a mezőgazdaságból élők és a halászok kötelező hozzájárulási aránya a fokozatosan emelkedést követve 2005-től 9%. [5. táblázat] Az NPS mellett, a munka törvénye előírja a munkáltatók számára, hogy minden egy évnél régebben alkalmazásukban álló személy után évente egy összegben befizessék az átlagbér 30 napnak megfelelő részét. Az adókedvezményes egyéni megtakarítások és a munkáltató által támogatott nyugdíjalapok az NPS mellett fontos részét képezik az időskori jövedelem kiegészítésnek. [6] Az éppen 20 éves múlttal rendelkező állami társadalombiztosítási rendszernél régebbi gyökerekkel rendelkezik három, speciálisan foglalkozási ághoz kapcsolódóan létrehozott rendszer, mely biztosítja az állami tisztviselők (1960), a katonák (1963) és a magán iskolák tanárainak (1975) időskori ellátását. Mivel azonban ezek a rendszerek nagyobb arányú hozzájárulást követelnek és így a kifizetéseik is magasabbak, az ebből adódó különbségek miatt nincs lehetőség a felhalmozott nyugdíjjogosultság átváltására az NPS és e rendszerek között. Ez a tény nagyban gátolja a munkaerő országon belüli szabad áramlását. [6] Az NPF (National Pension Fund) vezetési rendszere a CNPF (Committee of National Pension Fund Operation), melynek irányítását és a felügyeletét a MOFE (Minsitry of Finance and Economy) és a MOHW (Ministry of Health and Welfare) miniszterei közösen végzik. A két minisztérium az Állami Tanáccsal egyeztetve (de a köztársasági elnök jóváhagyásával) határozza meg azokat az irányelveket, melyek a tőke mozgását az adott évben befolyásolják. Többek között a befektetési politikát is részletesen kidolgozzák, meghatározva annak megoszlását szektor (állami, pénzügyi, jóléti) és termék (részvény, kötvény) szerint is. A 15 fős bizottság, összetételéből kifolyólag (10 kormánypárti tag és 5 választott képviselő) a kormányzat hatalma egyhangú a döntéseket tekintve, és szinte semmilyen beleszólást sem biztosít az ellenzéknek. [6] 5. Táblázat Forrás: [6] A nyugdíjrendszer helyzete az 1990-es évek végén NPS Közalkalmazottak Magániskolák tanárai Katonaság Finanszírozás: Munkavállaló Munkáltató 4,5% 4,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 13 % (kormány fizeti) Helyettesítési ráta 60% 76% 76% 90% Hozzájárulók száma (fő) Kedvezményezettek (fő) Hozzájárulók/aktív dolgozók 46,5 % 4,4 % 1,0 % 0,7% 6. Táblázat Forrás: [4] alapján a szerző 12