India és Dél-Korea nyugdíjrendszerének bemutatása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "India és Dél-Korea nyugdíjrendszerének bemutatása"

Átírás

1 India és Dél-Korea nyugdíjrendszerének bemutatása HALÁSZ ÁGNES 1 Tömörítvény Projektfeladatom témájául a kontinensnyi nagyságú India és a Magyarországnál alig nagyobb Dél-Korea gazdaságpolitikai elosztórendszereinek a bemutatását választottam, melyek közül ebben a félévben a kiadási karakterisztikájában is sajátos nyugdíjrendszert ismertetem. Célom a három félév során betekintést adni e két ország oktatáspolitikájának, nyugdíjrendszerének és az egészségügyének működésébe. Eredményként megállapítható, hogy a történelmi és kulturális háttér mennyire befolyásolja a társadalom hozzáállását az idősebb generációkhoz. Mivel mindkét ország komoly múltú tradíciókkal rendelkezik az idősebbek támogatását illetően az utóbbi pár évtized modernizációs folyamatainak hatása csak felszínes változásokat eredményezett. Elmondható, hogy India és Dél-Korea nyugdíjrendszere szerkezetét tekintve teljesen eltér egymástól, valamint létrehozásuk sem egy időpontra tehető. Hasonlóság egyedül csak a problémák és a reformtörekvések között fedezhető fel. A társadalmat érintő tendencia, hogy a lakosság elöregedésével a nyugdíjrendszerek befizető oldala szűkül, miközben a kifizetések egyre növekednek, valamint a tény, hogy a biztosítottak aránya alacsony komoly finanszírozási gondot jelent az állami menedzselésű nyugdíjrendszerek számára. Ebben a félévben bevezetésként először általános adatokkal mutatom be a két országot, majd rövid betekintést adok a történelmet, a kulturális sajátosságokat illetően és átfogóan ismertetem az utóbbi pár évtized gazdaságpolitikai eseményeit. Ezt követően a nyugdíjrendszerek általános bemutatása után részletesen ismertetem a két ázsiai ország időskori ellátásának mechanizmusát. A nyugdíjrendszerek reformjainak átfogó bemutatását előbb az indiai, majd a dél-koreai rendszer problémáinak, valamint az esetleges reformtörekvéseknek az ismertetése követi. Tartalomjegyzék II.Általános adatok a két országról...2 II.1.Indiai Köztársaság... 2 II.1.a.Az ország történelme... 2 II.1.b.A kasztrendszer... 3 II.1.c.Gazdaságpolitika (Swadeshi)...4 II.2.Koreai Köztársaság...5 II.2.a.Az ország történelme... 5 II.2.b.A konfucianizmus meghatározó szerepe a koreai társadalomban...6 II.2.c.Gazdaságpolitika...6 III.Nyugdíjrendszerek...8 III.1.A nyugdíjrendszer szerepe és fajtái [1]... 8 III.2.India nyugdíjrendszere... 9 III.3.A Koreai Köztársaság nyugdíjrendszere IV.Nyugdíjreformok Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gazdálkodás és menedzsment szak, II. évfolyam, Projektfeladat I.

2 IV.1. Nyugdíjreformok általánosságban [1] IV.2. Az indiai nyugdíjrendszer problémái és a bevezetett új rendszer...13 IV.3. A koreai nyugdíjrendszer problémái és a lehetséges reformlépések...15 V.Összefoglalás VI.Hivatkozások...17 I. II. ÁLTALÁNOS ADATOK A KÉT ORSZÁGRÓL 1. Táblázat Forrás: CIA factbook, ITD országinformációk (2007) Indiai Köztársaság Hivatalos megnevezés Koreai Köztársaság szövetségi köztársaság Államforma elnöki köztársaság km 2 Terület km 2 északon mérsékelt, mely dél felé haladva átvált trópusi monszunba Klíma Mérsékelt és a monszun között fő Népesség fő 1,606% Népesség növekedési üteme 0,394% indoárja 72%, dravida 25%, mongoloid és egyéb 3% hindu 80,5%, muzulmán 13,4% (a világ harmadik legnagyobb muzulmán közössége) keresztény 2,3%, szikh 1,9%, egyéb 1,9% Nemzetiségi megoszlás koreai 96%, kínai 4% Vallási megoszlás keresztény 26%, (protestáns 20%, római katolikus 6%), buddhista 23%, egyéb 1,5%, felekezeten kívüli 49,5% hindi, angol, regionálisan még 21 nyelv Hivatalos nyelv koreai Új Delhi (elővárosokkal 22 millió lakos) Főváros Szöul (10,5 millió lakos) 28 államból és 7 szövetségi 9 tartományból (to) és 7 Közigazgatás területből tartományi jogú városból (sí) 18 év Általános választójog 19 év Pratibha PATIL (2007) Államfő LEE Myung-bak (2008) Manmohan SINGH (2004) Miniszterelnök HAN Seung-soo (2008) Indiai rúpia (INR) Hivatalos pénznem (kód) Koreai won (KRW) Mumbai (19 millió), Kalkutta (18,5 millió) Legnépesebb városok Puszan (3,8 millió), Tegu (2,3 millió) II.1. Indiai Köztársaság II.1.a. Az ország történelme A területen az első ismert állandó települések nagyjából 9000 éve jelentek meg évvel később ezekből alakult ki az Indus völgyi civilizáció [2], melynek bukását (i.e körül) követően mozgalmas időszak kezdődött India történelmében. Előbb perzsa, majd görög hódítók törtek be az országba, nyugalmat csak a Maurya (i.e. IV. sz. i.u. II. sz.) - és a Gupta dinasztia (i.u. 2

3 IV.- V. sz.) uralkodása hozott. A hunok, majd később az arabok uralkodásának korszakát a nagy földrajzi felfedezések megindulása zárta le, mely fordulópont India történelmében. Az 1600-ban megalapított Kelet-Indiai Társaság irányítása alatt az angolok gyarmatosították az országot. Uralmukat először csak az 1857-es szipoly lázadás ingatta meg, melynek hatására szeptember 1-jén feloszlatták a Társaságot és a brit kormány átvette az irányítást India felett. Az 1947-ig tartó angol fennhatóság gyökeres változásokat hozott az ország társadalmi, politikai és gazdasági életébe. [14] Az indiai függetlenségi mozgalom az Indiai Nemzeti Kongresszus Párt (röviden Kongresszus Párt) megalakulásával (1885) kezdett kibontakozni, melynek 1915 után az Afrikából hazatérő, Angliában tanult indiai ügyvéd, Mohandas (Mahatma= nagy lélek ) Gandhi ( ) lett a vezetője. [2] A függetlenségi törekvések valóra váltását nagyban megnehezítette a hindu-muzulmán konfliktus, mely az angoloknak kedvezett, a belső egység megbontásával lassította az indiai nemzeti mozgalom kialakulását. [13] A Muszlim Liga általános sztrájkját követően az angolok a felelős indiai kormány kezébe adták az irányítást és a dekolonizáció lebonyolítására, mint alkirályt Lord Mountbatten-t nevezték ki augusztus 15-én a róla elnevezett Mountbatten terv vallási megoszlás alapján két független államra, Indiára és Pakisztánra osztotta az országot. [2] [13] A függetlenséget követő első választást a Jawaharlal Nehru által vezetett Kongresszus Párt nyerte. Nehru a kasztrendszer ledöntésére törekedett, valamint támogatta az el nem kötelezettség szigorú politikáját. Kormányzása alatt India a Nemzetközösség tagja lett. Halála után lánya, Indira Gandhi kormányozta az országot, aki nagy tiszteletet vívott ki gazdaságpolitikai döntéseivel és az élelmezési helyzet javítására törekvő tetteivel ben testőrségének két szikh tagja meggyilkolta. Ezt követően fia, Rajiv Gandhi (1989-ig) lett a miniszterelnök. Mélyreható reformjai fölébresztették Indiát a részben saját maga alkotta elszigeteltségből, azonban az ellenségeskedő etnikai és vallási csoportok megbékítését ő sem tudta elérni 1991-ben sri lankai fanatikusok meggyilkolták. [13] [19] II.1.b. A kasztrendszer Indiában a kultúra és a vallás az átlagosnál is szorosabban kapcsolódik. A hinduizmus, ez a több istenhívő, nem térítő vallás és a kasztrendszer nagyban meghatározza az emberek mindennapi életét. Az általunk használt kaszt szó helyett Indiában a varna (szín, alak, megjelenés) szót használják az egyes társadalmi rendek megjelölésére, de a szanszkritben erre két kifejezés is él: az egyik szintén a varna, míg a másik a dzsáti (születés). Az előbbi feltehetően az árják világosabb bőrszínére utal. A négy varna a Brahmana varna (papság), a Ksatrija varna (katonák, uralkodók), a 3

4 Vaisja varna (kereskedők, földművesek, kézművesek) és a Sudra varna (kétkezi munkások, szolgák). [16] A négy varna mellett létezik egy ötödik, az ún. kaszton kívüliek, a páriák csoportja, akik rituális értelemben tisztátalannak számítanak és ezért érinthetetlenek. Egyes becslések szerint számuk megközelíti a 170 milliót. [2] A varna rendszeren belül létrejött dzsátik foglalkozási ágankét különülnek el és egyfajta alkasztot jelentenek, melybe az egyén születéstől fogva tartozik. A dzsátik száma megközelítőleg Ezt a fajta társadalmi tagozódást Indiában mind a mai napig isteni eredetűnek tekintik (alapja nem a születés vagy egyéb előjogok). [16] A varnák rendszerének célja az egyén lelki fejlődésének elősegítése, mely az asramákkal (életszakaszok) összekapcsolva kijelöli az alapvető életutat. Az élethivatás és az azzal való azonosulás (hogy az egyén a társadalom hasznos szolgálatában megleli élete értelmét) eredménye az évezredek óta stabil társadalmi rendszer. [16] II.1.c. Gazdaságpolitika (Swadeshi) A függetlenné válás után az 1950-ben létrehozott Nemzeti Tervbizottság lett a gazdasági folyamatok koordináló szerve, mely, hogy a rugalmasságot biztosítsa éves tervekre épülő ötéves terveket dolgozott ki (a rendszer még működik, a tizedik ötéves tervnek tavaly lett vége ( )). A rendszerben fontos szerepet szántak az állami szerepvállalásnak és a közszférának, valamint jelentős korlátozásokat vezettek be a termelés, az árak, a beruházások és a külkereskedelem terén. [2] [13] A szigorú szabályozás és felügyelet megvalósítására kialakított óriási bürokráciát még napjainkban is nagymértékű korrupció jellemzi. A Transparency International 2007-ben 179 országot érintő vizsgálatában a 72. helyre rangsorolta az országot CPI (Corruption Perceptions Index) mutatója alapján. [2] [22] A szocialista országok és a rúpia 1991-es válsága komoly hatást gyakorolt India sajátságosan terv és piac szimbiózisára épülő gazdasági rendszerére, de egyben jelentős reform folyamatok elindítója is volt. A piacosítás során véghezvitt változtatások keretében csökkentették, vagy teljesen megszüntették az addigi korlátozásokat, modernizálták az ország pénzügyi szektorát, valamint a kormány monetáris, illetve költségvetési politikáját. A reformok eredményeképpen javuló gazdasági mutatók és export-import növekedés nagyban enyhített az indiai gazdaság egyik jelentős problémáján, a költségvetési deficiten, ezzel megalapozva a hosszú távú gazdasági fejlődést. [8] [2. táblázat] A beáramló külföldi tőke arányának alacsonyságát több tényező is magyarázza, abban komoly szerepe van infrastruktúra hiányának, a belpolitikai instabilitásnak (vallási ellentétek), az érdekcsoportok túl nagy befolyásának, a privatizációs folyamatok lassúságának, valamint a as délkelet-ázsiai pénzügyi válság hatásának. [2] [8] 4

5 Az IT szektor és az outsourcing a két legdinamikusabban fejlődő iparág, melynek terjedését nagyban elősegíti mind az állami, mind a magánszektor nagyfokú elkötelezettsége. A kihelyezett call center és back-office feladatokon túl egyre több amerikai cég bízza indiaiakra fontos szoftvereik kifejlesztését, annak ellenére, hogy a munkaköltség még mindig 20-30%-kal magasabb a kínainál. [1] [8] Ezen felül a mezőgazdaság is jelentősen befolyásolja a nemzetgazdaság egészének teljesítményét, mivel a lakosság közel 70%-ának ad munkát. [8] A vallási és regionális különbségektől elválaszthatatlan munkanélküliség és szegénység még mindig megoldatlan probléma Indiában. [8] [3. táblázat] 2. Táblázat Forrás:[20] megnevezés érték GDP értéke folyó áron Mrd USD A GDP növekedés változatlan áron (%) 5,6 4,0 8,1 7,5 8,5 Egy főre jutó GDP folyó áron USD/fő Infláció (%) 5,2 5,9 4,8 4,8 5,5 Folyó fizetési mérleg egyenlege Mrd USD A költségvetés egyenlege a GDP %-ában (%) -5,1-5,9-4,8-4,4-4,1 Export értéke Mrd USD Import értéke Mrd USD Közvetlen külföldi működőtőke-befektetés Mrd USD 3,5 5,6 7,6 7,9 9,5 Közvetlen működőtőke-kihelyezések külföldre Mrd USD 1,0 1,8 1,5 1,6 2,9 3. Táblázat Forrás: [24] megnevezés Munkanélküliek aránya % 4,3-6,2 7,2 Gazdaságilag aktívak aránya % 44, $-nál kevesebből élők aránya % 35 34,7 - - Urbanizáció aránya % - 27, Szegénységi küszöb alatt élő városi lakosság aránya % 24, Szegénységi küszöb alatt élő vidéki lakosság aránya % 30, ,1 II.2. Koreai Köztársaság II.2.a. Az ország történelme A koreai államalapítás története visszanyúlik i.e ra, amikor a legenda szerint Tangun, a félig isteni, félig emberi lény megalapította azt a nemzetet, melyből minden koreai származik. Ez a legenda adja a napjainkban is erősen meghatározó egységes koreai identitástudat gyökerét. [5] A valóságban az időszámítás kezdetétől Silla hatalomra kerüléséig (i. u. 668) állandó belső csatározások, és a kínai dinasztiákkal szembeni ellenállás jellemezte a félszigeten élő törzseket. A Silla korszak végétől (918) egészen a XIX. század elejéig egymást váltva előbb a Vang ( ), majd a Csoszon dinasztia ( ) vezetése alatt állt az ország. [15] 5

6 Az 1910-ben a japánok által annektált, majd a második világháborús kapitulációjukat követően felszabadult Korea azonnal heves hidegháborús ideológiai csatározások középpontjába került, melynek eredményeként 1948-ban nagyjából a 38. szélességi fok mentén a nagyhatalmak kettéosztották a félszigetet. Az augusztus 15-én, délen megalakult Koreai Köztársaság és a szeptember 9-én, a félsziget északi felén létrejövő Koreai Népi Demokratikus Köztársaság a hidegháborús légkörben egyaránt saját magát tekintette a koreai nép egyedüli, jogos képviselőjének. Az ellentét háborúba torkollott, melynek az júliusában aláírt, a pillanatnyi status quot rögzítő fegyverszünet vetett véget, létrehozva a félszigetet ma is megosztó, 238 km hosszú, demilitarizált övezetet (DMZ). [5] [18] re a félsziget két országa között enyhült a légkör, de Észak-Korea gyanítható nukleáris fegyverzetfejlesztési programjának nyilvánosságra kerülése aláásta a tárgyalásokat. Az utóbbi években újabb közeledés volt megfigyelhető, melynek eredményeként elindult a családegyesítési program. [15] II.2.b. A konfucianizmus meghatározó szerepe a koreai társadalomban Az utóbbi évtizedek modernizációs folyamatának ellenére az ország csak felszínes társadalmi változásokon ment keresztül (pl.: öltözködés, építészet, városkép), mivel ha mélyebbre tekintünk, az értékek, ideológiák szintjére, látszik, hogy a társadalmi magatartást, az egyéni viselkedést és az üzleti életet meghatározó alapelveket még napjainkban is a konfuciánus hagyományok határozzák meg. [5] A nagyarányú urbanizáció ellenére a család megmaradt, mint legfontosabb társadalmi egység, és mint a hierarchikus tekintély-hatalmi szerkezet alapja, valamint továbbra is fontos az idősek, a feljebbvalók tisztelete, valamint a tanároknak, szakembereknek járó megkülönböztetett tisztelet megadása. [5] [11] A konfucianizmusból eredő vertikális társadalmi berendezkedés (az egyén a felsőbb hatalomnak van alárendelve) számos olyan erényt és tanítást hordoz, mely elősegíti a nyugati értelemben vett modernizációt, ilyen tulajdonság például a kemény munka, önérdek háttérbe helyezése és a motiváció a fejlődésre. [15] A koreaiak döntő többségére jellemző, hogy az ország hazai és nemzetközi üzleti életben elért sikereinek hatására mindinkább megerősödik nemzeti és individuális öntudatuk. [5] II.2.c. Gazdaságpolitika A függetlenség elnyerését követően a gazdaságilag addig sem túlságosan fejlett ország romokban hevert. Syngman Rhee (min. elnök: ) importhelyettesítő gazdaságpolitikában látta a megoldást, melyhez az USA-tól komoly támogatást is kapott. Az állam a gazdasági és pénzügyi szektor meghatározó tényezőjévé és egyben irányítójává vált, azonban idővel a politika és 6

7 gazdaság olyannyira összefonódott, hogy az 1960-as évekre komoly gazdasági válság alakult ki, mely egyben Rhee bukását is okozta. [12] Ezt követően Park Chung Hee tábornok vezetésével katonai diktatúra és exportorientált iparosítás kezdődött. A látványos fellendülés a képzett munkaerőnek, az ország kedvező világpiaci helyzetének és gazdaság szinte minden szegmensére kiterjedő ellenőrzésnek volt betudható. Ez a magántulajdonon alapul, de egyben erősen centralizált irányítású, tervgazdasági rendszer, mely félkatonai politikai berendezkedéssel párosult kb. az 1980-as évekig fennmaradt. Az állam mellett a chaebolok (többnyire családi alapon szerveződő helyi, nagy ipari-pénzügyi csoportosulások) jelentős támogatást és piaci védelmet élvező gazdasági szereplőkké váltak. [12] A koreai-amerikai viszonyban fordulópontot az amerikai dollár erősödése hozott az 1980-as években. Az USA a fizetési mérlegében így kialakult nagyarányú deficitnövekedés leküzdésére szigorított Koreával szemben alkalmazott kereskedelempolitikáján, melynek eredményeképpen több koreai cég is áthelyezte termelését dél-kelet ázsiai országokba. [12] Az 1990-es évekre az ország termelési szerkezete eltolódott a fejlett technológiát igénylő iparágak felé. [12] Az 1997-es ázsiai pénzügyi válság, a térség valutáinak és értéktőzsdéinek hatalmas zuhanása Koreát sem hagyta érintetlenül. Az IMF-től kért segítség részeként végbemenő reformok hatására nem csak a gazdasági növekedés fordult vissza, hanem komoly belpolitikai problémák is kialakultak: nőtt a munkanélküliség, az infláció, valamint vállalatok és bankok mentek tönkre. [5] [12] A sikertelen IMF-javaslatot követően a kilábalás érdekében a kormány drasztikusan csökkentette a kamatlábat, hatalmas tőkeinjekcióval segítette a pénzügyi intézetek rekapitalizációját, lehetővé tette a KKV-k nagyobb szerepvállalását a gazdasági életben, valamint tárgyalóasztalhoz ült az öt legnagyobb chaebollal, hogy lépéseket tegyenek a nagyvállalatok átstrukturálására. [12] Az, hogy ezeket a reformokat külső kényszerrel, de a domináns pártok egyetértésével hajtották végre csak segítette az országgal gazdasági kapcsolatban álló szereplők optimizmusának mihamarabbi visszatérését. [9] Az a tény, hogy a válságot követően a külföldi működő tőke vásárlási lehetőséget kapott a többségi állami tulajdonú vállalatok privatizációja során nagyban kihatott a gazdaságra és a technikai fejlődésre, mely különösen az IT szektor, vagy bővebben az infokommunikációs technológia (IKT) esetében jelentős. [9] [12] 4. Táblázat Forrás: [22] [23] megnevezés érték GDP értéke folyó áron Mrd USD 476,6 490, A GDP növekedés változatlan áron (%) 6,3 3,1 4,7 4,0 5,0 Egy főre jutó GDP folyó áron USD/fő Infláció (%) 2,7 3,4 4 2,9 2,2 7

8 Munkaerő piac ezer fő Munkanélküliségi ráta (%) 3,3 3,6 3,7 3,7 3,5 Folyó fizetési mérleg egyenlege Mrd USD - +12, ,5 +6 Export értéke Mrd USD 162,82 193,8 254,2 284,4 325,98 Import értéke Mrd USD 152,02 178,8 224,5 261,2 309,33 Közvetlen külföldi működőtőke-befektetés Mrd USD 9,1 6,5 12,8 11,6 11,2 Közvetlen működőtőke-kihelyezések külföldre Mrd USD 5,6 5,4 8,5 9,03 18,46 III. NYUGDÍJRENDSZEREK III.1.A nyugdíjrendszer szerepe és fajtái [1] A gazdasági fejlődéssel járó társadalmi változások miatt egyre gyakrabban maradnak az idősek és a rokkantak megfelelő védőháló nélkül. Az olyan egyéneknek, akik koruk, fizikai/szellemi állapotuk, vagy a családeltartó halála miatt nem jutnak keresethez a gazdaságpolitika nagy elosztórendszerei közül a kiadási karakterisztikájában sajátos nyugdíjrendszer biztosít támogatást. Elmondható, hogy a rendszer alapvető célja az öregkori szegénység csökkentése mellett az életpálya fogyasztásának kisimítása. Az állami szerepvállalásnak a nyugdíjrendszerekben alapvetően két oka van: egyrészt a munkavállalók rövidlátása, hogy fiatalon nem gondolnak az öregkorukra, másrészt a morális kockázat, miszerint a munkavállalók arra számítanak, hogy öreg korukban a társadalom nem hagyja majd őket éhen halni. Az állam az így felmerülő költségek minimalizálása érdekében azokat is kötelezik a rendszerben való részvételre, akik, amúgy erre nem szorulnának rá, valamint korlátozza a kifizetéseket azon személyek számára, akik munkában töltött éveik alatt nem tudtak eleget megtakarítani. Az ellátás mechanizmusa a hozzájárulás meglétével jellemezhető. A hozzájáruláshoz kötött nyugdíjrendszerek finanszírozásának alapvetően két formája van: a felosztó-kirovó (PAYG), ahol az aktívan dolgozók fizetéséből járulékot vonnak le, mely az idősebb generáció nyugdíjának alapját képezi (generációk közötti újraelosztás), valamint a tőkefedezeti vagy más néven tőkésített (FF), ahol a dolgozók által befizetett járulékokat befektetik és ezeknek az állami vagy magánpénztárak által menedzselt befektetéseknek a hozama a későbbi járadék lényeges része lesz. A kifizetésre kerülő összegek keletkezésének az egyik módja járadékkal (szolgáltatással) meghatározott (DB), melyben a kapott nyugdíj az aktív kori jövedelem és egyéb meghatározó tényezők függvénye, ezekben a rendszerekben a kockázatot a munkavállaló a kormánnyal közösen viseli. A másik a járulékkal (befizetéssel) meghatározott (DC), melyben a nyugdíj összegét csak az határozza meg, hogy az egyénnek visszavonulásáig mekkora volt számláján a befizetés és annak hozama, itt a kockázatot a munkavállaló egyedül viseli. Általánosságban elmondható, hogy a generációk közötti újraelosztást megvalósító DB rendszerek PAYG típusúak, míg a DC rendszerek FF típusúak. A kettő keveréke az egyéni számlás (NDC) PAYG típusú hibrid rendszer. 8

9 A hozzájáruláshoz nem kötött nyugdíjrendszerek által megállapított minimális nyugdíj azoknak nyújt segítséget, akik amiatt, hogy nem szereztek nyugdíjjogosultságot, ki vannak téve az öregkori szegénység veszélyének. A mainstream által javasolt nyugdíjrendszer három pillérből áll, melyek a következők: i) kötelező állami, alapnyugdíjat biztosító DB, ii) kötelező, a magánszféra által működtetett, tőkésített DC, iii) önkéntes, magánszféra által működtetett DC. III.2.India nyugdíjrendszere A gazdasági növekedéssel járó életszínvonal emelkedés következtében a születéskor várható átlagos élettartam a nőknél 71,17 évre, míg a férfiaknál 66,28 évre emelkedett Indiában. [17] Ez a tény, valamint a többi szociális mutató javulása jelentős változást eredményezett a társadalom korcsoport szerinti összetételében, valamint a tradicionális családszerkezetben. [10] [8. táblázat] Napjainkban azonban számos más fejlődő országhoz hasonlóan India sem rendelkezik átfogó társadalombiztosítási rendszerrel az idősebb korosztály védelmére. A működő nyugdíjrendszert túlnyomóan a munkavállalók és a munkáltatók hozzájárulása finanszírozza, ami nagyban a szervezett szektorra korlátozza le a biztosítottak körét. A rendszer igen összetett, az egyén munkaerőpiacon elfoglalt helyzete határozza meg azt, hogy az egyes előtakarékossági alapok és nyugdíjbiztosító rendszerek közül melyik hozzáférhető és/vagy kötelező az illető számára. [10] [3] A magánszektor szervezett részében azoknak a munkavállalóknak, akik legalább 20 főt foglalkoztató vállalatnál dolgoznak és havonta kevesebbet keresnek, mint 5000 rúpia kötelező két, az Employees Provident Fund Organization (EPFO) által összefogott és felügyelt társadalombiztosítási programban is részt venniük. [3] Az egyik az 1952-ben létrehozott DC típusú Employment Provident Fund (EPF), mely kötelezően magába foglalja 177 gazdasági ágazat azon vállalatainak dolgozóit, ahol a foglalkoztatottak száma meghaladja a 20 főt. Az önkéntes alapon történő csatlakozás lehetősége fennáll a más ágazatból érkezők számára is. [3] A rendszer a dolgozók a havi keresetének 10-12%-a között mozgó hozzájárulást igényel és a nyugdíjkorhatár elérésekor egyösszegben fizet. [10] A másik rendszert, a DB típusú Employment Pension Scheme-et (EPS) 1995-ben hozták létre a Family Pension Scheme (FPS) felváltására. A biztosítottak köre ebben a rendszerben alacsonyabb, mint az EPF-ben, 1999-ben csak 20,5 millió tagja volt. A rendszert jelenleg a munkáltatók (8,33%) és a kormány hozzájárulásai (1,16%) finanszírozzák. A visszavonulás után folyósítandó nyugdíjat a dolgozó utolsó aktív évének átlagkeresete és a ledolgozott évek számának 70-nel leosztott szorzata teszi ki, melyet havi rendszerességgel folyósítanak. [10] [3] 9

10 A két rendszerről elmondható, hogy özvegyi és rokkantsági nyugdíjat is biztosít, valamint, hogy a nyugdíjkorhatár elérésekor átlagban 50%-os helyettesítési rátát biztosít. [10] [3] Sajátosság, hogy az előírt szabályozó feltételeknek megfelelve a munkáltatók kibújhatnak az EPFO felügyelete alól, jogot szerezve a dolgozóik befizetéseiből létrehozott pénzalapok önálló kezelésére (ez az EPS esetében a kormányzati hozzájárulás megszűnését vonja maga után). Az átfogó felügyelő rendszer (EPFO) azonban adminisztratív költségeinek fedezésére még a kiváltságosoktól is hozzájárulást szed, mely a munkabér 0,09%-a, míg a felügyelete alá tartozóktól 0,65%-ot von le. Az EPFO által kezelt pénzalapok hozamát évente, a költségvetés elfogadásával egy időben határozzák meg. [3] Habár a magánszektor szervezett részében megtalálhatók speciálisan, foglalkozási alapon szerveződött előtakarékossági alapok, melyeknek irányítása magánkézben van, azok beruházásra és hozamkezelésre vonatkozó szabályai megegyeznek az EPFO által alkalmazottakkal. [3] Az EPF-ből magas keresetük miatt kiszorult munkavállalók számára az önkéntes programok biztosítanak előtakarékoskodási lehetőséget, melyeket vagy a munkáltatók által kijelölt menedzserek, vagy a Life Insurance Company (LIC) irányít. [3] A gazdaság úgy nevezett informális szektorában dolgozóknak, valamint az egyéni vállalkozóknak nem kötelező semmilyen nyugdíj-előtakarékossági programban való részvétel. Őket önkéntes alapon a Public Provident Fund (PPF) biztosítja, mely az egyén keresetétől függően évente 100 és rúpia közötti hozzájárulást követel meg. [3] A National Old Age Pension Scheme (NOAPS) az informális szektor legszegényebb munkavállalóinak biztosít járulékot. [3] A közalkalmazottak nyugdíjbiztosítása négy forrásra épül. Egyfelől a hozzájáruláshoz nem kötött Civil Service Pension System (CSPS), mely hozzávetőleg az állami és szövetségi kormányzat 12 millió dolgozóját (1998) biztosítja. Az egyes foglalkozások szerint elkülönített, alrendszerekre osztott CSPS finanszírozása (posta, védelem, telekommunikáció, vasút, stb.) közvetlenül az állami és a szövetségi költségvetésből történik ben a köztisztviselői béreket és járandóságokat érintő kiigazítás (minden tizedik évben) a folyósítható nyugdíjat havi szinten és rúpia között határozta meg. Másfelől a havi 8,33%-os hozzájárulást igénylő, nyugdíjba menetelkor egy összegben fizető DC típusú Governement Provident Fund (GPF) is biztosítást nyújt a közalkalmazottaknak. A harmadik forrás az öregségi biztosítás, mely egy kisebb összegű havi biztosítási díj befizetése ellenében nyugdíjba vonuláskor egy összegben fizet és a biztosított esetleges korábbi elhalálozása esetén örökölhető. Az egy összegű pénzjutalom adja a közalkalmazottak nyugdíjbiztosításának negyedik forrását. Az egyszeri prémium mértéke nagyban függ az illető utolsó havi bérétől és szolgálati idejétől, mivel minden munkában töltött év után félhavi fizetés jár. [3] 10

11 III.3.A Koreai Köztársaság nyugdíjrendszere Az elmúlt négy évtized gazdasági növekedés komoly változásokat hozott a dél-koreai társadalom számára. Az átlagos életszínvonal emelkedésével a születéskor várható élettartam a nőknél majdnem 81 évre, míg a férfiak esetében 73, 8 évre nőtt [18], valamint számos más szociális mutató is javult. [6] A jelenlegi és a prognosztizált demográfiai folyamatok az idősebb generáció egyre nagyobb arányát mutatják a társadalomban. [12] [8. táblázat] A gyors urbanizáció (napjainkra a városi lakosság aránya 70% körül mozog az összterület mindössze 3%-án koncentrálódva) azonban felnagyította az egyenlőtlenségeket a városi és a vidéki lakosság életszínvonalát és szociális intézményekkel való ellátottságát illetően. [5] [6] Mindemellett a konfucianizmus filozófiai hatása a koreai társadalomra még napjainkban is nagyban hozzájárul ahhoz a tényhez, hogy az idősebb generációk kevésbé függnek az állam által biztosított védőhálótól. Felmérések kimutatták, hogy a lakosság mindössze 3%-a gondolja, hogy a közjóléti intézményeknek kellene az idősek ellátását biztosítania, valamint, hogy az idősebb generációk 62%-a kap rendszeres anyagi támogatást gyermekeitől. Az állami szerepvállalásban is megmutatkozik a konfucianizmusban elfogadott gyermeki gondoskodás hagyománya: adókedvezmény, kedvezményes lakásvásárlási kölcsön és speciális havi hozzájárulás jár azok számára, akik gondoskodnak szüleik ellátásáról. Az 1997-es ázsiai pénzügyi válság és a vele járó gazdasági visszaesés a munkanélküliség és az infláció emelkedése megnehezítette a fiatal generációk számára szüleik támogatását, melynek következtében főként a vidéken élő idősebb generációk létbiztonsága került veszélybe. A szégyenbélyeg miatt, azonban csak a 65 év felettiek 10%-a vette igénybe a rászorultsági vizsgálatot is igénylő, havi átlagban 126 amerikai dollárnak megfelelő összeget folyósító csökkentet nyugdíjat az év folyamán [6] Dél-Korea 1988-ban hozta létre az állam kézben lévő társadalombiztosítási rendszerét, az NPS-t (National Pension Scheme), mely többek között nyugdíjat biztosít az idősebb generációk számára. Kezdetben csak az 5 főnél többet foglalkoztató vállalatok, a mezőgazdaságból vagy halászatból élők és a év közötti vidéken élő egyéni vállalkozók számára volt kötelező a részvétel, azonban 1999-ben bővítették a rendszert. Az állam ekkor terjesztette ki a kötelezően biztosítottak körét az 5 alkalmazottnál kevesebbet foglalkoztató vállalatokra és a városokban élő egyéni vállalakozókra is. Az NPS által lefedettek köre a munkaerőpiacon így 47%-a nőtt, ami még mindig jelentősen elmaradt a rendszer által kitűzött 68%-os céltól. Hozzávetőleg 5 millió aktív kereső maradt kívül a biztosítási rendszeren, akik többnyire részmunka időben dolgozók, háztartási alkalmazottak, munkanélküliek, vagy olyan egyéni vállalkozók, akik nem jelentettek be jövedelmet ig főként csak özvegyi és rokkantsági nyugdíjat folyósítottak, mivel csak ekkor érte el a rendszer első, 20 éves munkaviszonnyal rendelkező korcsoportja a nyugdíjkorhatárt (60 év). [6] 11

12 A rendszerben nyugdíj mértékét elsősorban két tényező határozza meg, a nemzetgazdaság átlagbére és a dolgozó indexált keresete. A hozzájárulás mértékét az NPS 4,5-4,5% arányban megosztja a munkavállaló és a munkáltató között, míg az egyéni vállalkozók, a mezőgazdaságból élők és a halászok kötelező hozzájárulási aránya a fokozatosan emelkedést követve 2005-től 9%. [5. táblázat] Az NPS mellett, a munka törvénye előírja a munkáltatók számára, hogy minden egy évnél régebben alkalmazásukban álló személy után évente egy összegben befizessék az átlagbér 30 napnak megfelelő részét. Az adókedvezményes egyéni megtakarítások és a munkáltató által támogatott nyugdíjalapok az NPS mellett fontos részét képezik az időskori jövedelem kiegészítésnek. [6] Az éppen 20 éves múlttal rendelkező állami társadalombiztosítási rendszernél régebbi gyökerekkel rendelkezik három, speciálisan foglalkozási ághoz kapcsolódóan létrehozott rendszer, mely biztosítja az állami tisztviselők (1960), a katonák (1963) és a magán iskolák tanárainak (1975) időskori ellátását. Mivel azonban ezek a rendszerek nagyobb arányú hozzájárulást követelnek és így a kifizetéseik is magasabbak, az ebből adódó különbségek miatt nincs lehetőség a felhalmozott nyugdíjjogosultság átváltására az NPS és e rendszerek között. Ez a tény nagyban gátolja a munkaerő országon belüli szabad áramlását. [6] Az NPF (National Pension Fund) vezetési rendszere a CNPF (Committee of National Pension Fund Operation), melynek irányítását és a felügyeletét a MOFE (Minsitry of Finance and Economy) és a MOHW (Ministry of Health and Welfare) miniszterei közösen végzik. A két minisztérium az Állami Tanáccsal egyeztetve (de a köztársasági elnök jóváhagyásával) határozza meg azokat az irányelveket, melyek a tőke mozgását az adott évben befolyásolják. Többek között a befektetési politikát is részletesen kidolgozzák, meghatározva annak megoszlását szektor (állami, pénzügyi, jóléti) és termék (részvény, kötvény) szerint is. A 15 fős bizottság, összetételéből kifolyólag (10 kormánypárti tag és 5 választott képviselő) a kormányzat hatalma egyhangú a döntéseket tekintve, és szinte semmilyen beleszólást sem biztosít az ellenzéknek. [6] 5. Táblázat Forrás: [6] A nyugdíjrendszer helyzete az 1990-es évek végén NPS Közalkalmazottak Magániskolák tanárai Katonaság Finanszírozás: Munkavállaló Munkáltató 4,5% 4,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 13 % (kormány fizeti) Helyettesítési ráta 60% 76% 76% 90% Hozzájárulók száma (fő) Kedvezményezettek (fő) Hozzájárulók/aktív dolgozók 46,5 % 4,4 % 1,0 % 0,7% 6. Táblázat Forrás: [4] alapján a szerző 12

13 Hozzájáruláshoz kötött India Dél-Korea nyugdíjrendszerek EPF EPS NPS NPS Menedzselés formája állami magán Finanszírozási forma PAYG FF A nyugdíjkifizetések keletkezésének DB mechanizmusa DC IV. NYUGDÍJREFORMOK IV.1. Nyugdíjreformok általánosságban [1] A nyugdíjrendszerek reformjainak középpontjában a költségvetési deficit javítása mellett, mely elsősorban a DB-rendszereknél jelentkezik, általában a rendszer igazságosabbá tétele egyre szorosabb kapcsolat kiépítése a nyugdíjak és a befizetések között áll. A nyugdíjreformok típusai négy nagy kategóriába sorolhatók: a parametrikus reformok a nyugdíjrendszer paramétereiben történik változás, a paradigmatikus reformok új típusú vagy egy komplementer nyugdíjrendszer bevezetése, a befektetési politikát érintő szabályozási reformok, valamint az adminisztratív reformok. A reformok bár nominálisan megnyirbálják a jövőbeni kifizetéseket, általában növelik a folyósítás valószínűségét, de hogy egyetlen csoport se szenvedjen el indokolatlan hátrányokat fontos a lépések jól átgondolt, fokozatos ütemezése. A reformok következtében hosszabb távon, ahogy a járulékfizetési fegyelem erősödik általában csökkenthető a járulékkulcs. Általánosságban elmondható, hogy a nyugdíjreform pozitív szemlélői és nagy támogatói a pénzügyminisztériumok. IV.2. Az indiai nyugdíjrendszer problémái és a bevezetett új rendszer India nyugdíjrendszere számos problémával néz szembe, melyek közül az egyik legjelentősebb a lakosság elöregedése. Az idősebb korúak egyre magasabb aránya a népességhez viszonyítva szűkíti a nyugdíjrendszer befizetői oldalát, míg az eltartottak száma egyre növekszik [8. táblázat], ez költségvetési szempontból rendkívül hátrányosan érinti az egyes nyugdíjbiztosító rendszereket. [7. táblázat] A tradícióknak megfelelően Indiában az idős emberek szükség esetén többnyire a családra vagy jótékonysági szervezetekre támaszkodtak. Az utóbbi évtizedek gyors gazdasági fejlődésével párhuzamosan bekövetkezett társadalmi változások hatására (nagyarányú városiasodás és migráció) azonban megbomlott a hagyományos értelemben vett családi egység és ezzel együtt elhalóban van az idősebb generációk családon belüli megsegítése. Ez a tény nagyban hozzájárul az időseket fenyegető öregkori szegénység egyre nagyobb arányához. [4] Talán még ennél is súlyosabb problémát jelent, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer a lakosság jelentős hányadát nem éri el, valamint, hogy a biztosításból kimaradók számára az állam semmilyen időskori ellátást nem 13

14 biztosít. A rendszer mindösszesen az ország aktív munkaerejének 13%-a számára nyújt öregkori támogatást. [7] A lefedettségben jelentkező aránytalanság mellett a méltányosság is komolyan sérül es adatok szerint az EPF/EPS és a CSPS/GPF rendszerek által biztosítottak átlagos havi jövedelme nagyjából rúpia a sokszorosa az informális szektorban dolgozókénak. Ez az aránytalanság az időskori jövedelmekkel kapcsolatban is fennáll. A NOAPS, a legszegényebbeket támogató rendszer átlagosan 75 rúpiát folyósít havonta, míg az EPS rendszerben nyugdíjba vonulók átlagosan 1000 rúpiát kapnak havonta, ami még mindig csak az 50%-a annak, amihez a CSPS rendszer által biztosítottak jutnak átlagosan. [3] A kiterjedt bürokrácia hozzájárul ahhoz, hogy a kormányhivatalok jelentős hatalma, ellenőrző szerepe és befolyása a jelenlegi nyugdíjrendszerre akadályozza a biztosítottak körének kiterjesztését, valamint, hogy a konzervatív szabályozó környezet átláthatatlansághoz és a pontos elszámoltathatóság torzulásához vezet. A rugalmatlan környezet, a tény, hogy csak állami és állam által garantált értékpapírokba lehet a társaságok pénzét befektetni, valamint a túlzott elővigyázatosság eredményeképpen pedig a beruházások megtérülési hozama rendre messze alulmarad az elvárhatótól. [10] [3] Az indiai nyugdíj megtakarítások különlegessége, hogy nemcsak nyugdíjként, hanem más célra is - pl.: gyerekek iskoláztatása, esküvő, temetés, építkezés is felhasználhatók. A lehetőség, hogy a megtakarítási betét korábban felvehető, azt eredményezi, hogy a pénzalap elveszti eredeti funkcióját és így újra fent áll a morális kockázat, valamint a munkavállalói rövidlátás esete. [3] A nyugdíjrendszert érintő problémák enyhítése érdekében szükségessé váló reformok keretében Indiában január elsejével bevezetették a DC típusú New Pension System-et (NPS). [6. táblázat] A rendszer keretében a központi kormányzat új dolgozóit már az NPS biztosítja. Ezen felül a 2005-ben előirányzott reformlépések keretében bevezetésre került a névleges egyéni számlás rendszer (NDC), valamint megnyitották az NPS rendszert a nem szervezett magánszektor minden dolgozója számára. Következő lépésben önkéntes alapon is elérhetővé tették a rendszert a szervezett szektor biztosítottai számára. Az NPS sikerét bizonyítja, hogy 2007 áprilisáig több mint fél millióan csatlakoztak a rendszerhez, megközelítőleg kétszer annyian, mint azt a szakértők várták. A pár éve bevezetett rendszer paramétereinek többsége összhangban van a nemzetközi gyakorlattal (pl.: 10%- os munkavállalói hozzájárulás, 50%-os helyettesítési ráta a végső bért illetően), habár két dologban jelentősen eltér attól. Az egyik az, hogy a rendszer nem biztosít garantált minimum nyugdíjat, másik pedig, hogy a belépés csak a központi kormányzat új alkalmazottainak és a rendszerhez csatlakozott 19 szövetségi állam új kormányzati tisztviselőinek kötelező. [7] A krónikus szegénység felszámolására tett lépések keretében 2007-re 15,7 millióra nőtt azoknak a 65 év felettieknek száma, akik anyagi helyzetükből kifolyólag időskori szegénységi támogatást 14

15 kapnak, valamint, a szövetségi államok körében általánossá vált az özvegyi és rokkantsági nyugdíj folyósítása. [7] 7. Táblázat Forrás: [10] A főbb nyugdíjbiztosító rendszerek kiadásai (millió rúpia) * Közalkalkalmazottak~ Védelem Vasút Posta Telekommunikáció * költségvetési becslés; ~ csak a központi kormány alkalmazottai. IV.3. A koreai nyugdíjrendszer problémái és a lehetséges reformlépések A demográfiai változások következtében a koreai nyugdíjrendszer befizetői oldala fokozatosan zsugorodik, míg a rendszer által eltartottak száma stabilan növekszik, annak ellenére, hogy a Távol Keleten az emberek gyakran még a nyugdíjkorhatáron túl is dolgoznak. [12; 6. oldal] A rendszer fiatalságából fakadóan a befizetések mértéke jelenleg még messze meghaladja a kifizetésekét, de az utóbbiak várható jövőbeni növekedése miatt az állam az NPS rendszer keretében folyamatosan növekvő tartalékalapot hozott létre a GDP 10%-ának értékében. [9. táblázat] Mindezek ellenére a látszólagosan kedvező helyzet csak ideiglenes, mivel költségvetési szempontból a rendszer közép és hosszú távon fenntarthatatlan. Ezen a problémán még az 1999-es jogosultsági kör kiterjesztésével elért bevétel növekedés sem tudott segíteni, csupán kitolta a folyamatot. A Világbank pénzügyi előremutatása szerint az ország implicit nyugdíj adóssága már 1995-ben elérte a GDP 30%-át és ez az arány 2050-re, mikorra feltehetően a tartalékalapok kimerülnek akár a 195%-ot is elérheti. A három foglalkozási alapon szerveződött rendszer helyzete még rosszabb, számottevő tartalékalap hiányában ezek már most deficitesek. [6] [9. táblázat] Dél-Korea világbanki javaslatra egy átfogó reformstratégia kialakítását és egy több pilléres nyugdíjrendszer létrehozását tűzte ki célul. Tárgyalások és egyeztetések kezdődtek, melynek eredményeképpen az új Pension Reform Task Force tagjai (akadémikusok, kutatók, pénzügyi szakemberek, a MOHW hivatalnokai és a három foglalkozási ághoz kapcsolódó nyugdíjrendszer képviselői) körvonalakban előrevetítettek egy lehetséges reform folyamatot. [6] Az előirányzott tervek között szerepelt a finanszírozás fenntarthatóságával és a nyugdíjjogosultság szállíthatóságával kapcsolatos problémák megoldása, valamint a biztosítottak körének további kiterjesztése és a beruházási, illetve adminisztrációs hatékonyság növelése. Az egységesítésére tett javaslatok keretében a bizottság a három foglalkozási alapon szerveződő 15

16 rendszer fokozatos megszüntetését indítványozta, azáltal, hogy e három munkakör új tagjait már az NPS rendszer biztosítsa. [6] A Task Force tagjai szerint a biztosítottak köre tovább növelhető lenne a nyugdíjrendszer újra strukturálásával, ha az egyben a hatékonyság és a méltányosság növekedését is eredményezné. [6] A koreai nyugdíj-alapok és biztosítási termékek irányításának szabályozása nem kiforrott. A CNPF autonómiájának kiterjesztése és az MOHW közbeékelt szerepének megszüntetése párhuzamosan a kormányzati nyomás visszaszorításával az NPF vezetésében nagyban hozzájárulna a beruházás hatékonyságának és átláthatóságának emelkedéséhez. A független irányítás meghozná a nyugdíjrendszer befektetett pénzeinek pillanatnyi állapotával kapcsolatos információk hozzáférhetőségét, valamint hatékonyabban tudná kezelni a rendszer terheit és az azokhoz kapcsolódó politikai kockázatot. [6] 8. Táblázat Forrás: CIA factbook Év korcsoport 0-14 év között év között 65 év felett Teljes lakosság INDIA ,2% 63% 4,8% fő ,8% 63,1% 5,1% fő DÉL-KOREA ,6% 71,5% 7,9% fő ,3% 72,1% 9,6% fő 9. Táblázat Forrás: [6] Az 1990-es évek végén NPS Közalkalmazottak Magániskolák tanárai Katonaság Megtakarítások a GDP %-ában ,8 0 V. ÖSSZEFOGLALÁS India és Dél-Korea két teljesen eltérő történelmi és kulturális háttérrel rendelkező ország. Az utóbbi pár évtizedet jellemző gazdasági fejlődés eredményeként náluk is megfigyelhetők a modernizáció hatására szinte észrevétlenül végbenő társadalmi változások. A szociális mutatók (életszínvonal növekedése, a várható élettartam emelkedése) nagymértékű javulása eddig soha nem látott mértékben megváltoztatták a két ország lakosságának életvitelét, társadalmának szerkezetét. Mindkét országban megbomlóban van a tradicionális családszerkezet, mely a hinduizmus és a konfucianizmus egyaránt fontos alappillére. A nagyarányú urbanizáció azonban földrajzilag kitágította a családi egységet. Főként a fiatalabb generációkat jellemző városiasodás, szemben az idősebb generációk helyben maradásával megbontotta a tradicionális családi egységen és támogatáson alapuló informális társadalombiztosítási védőhálót, mely az idősebb generációk felett 16

17 húzódott. Bár napjainkban is megfigyelhető ez a fajta támogatás, már közel nem olyan általános, mint akár ötven évvel ezelőtt. Ez az oka annak, hogy szükségesség vált a társadalombiztosítási rendszerek nyugdíjat folyósító részének kiépítése oly módon, hogy az a társadalom minél szélesebb rétegét átfogja, ezáltal akadályozva meg az időskori szegénység kialakulását. A nyugdíjrendszerek másik általános célja az életpálya fogyasztásának kisimítása. India és Dél-Korea nyugdíjrendszere szerkezetben és a létrehozás időpontjában is eltér. Indiában a munkaerőpiacon elfoglalt helyzet határozza meg a munkavállaló számára, hogy mely nyugdíjbiztosítási rendszerhez kötelező, illetve önkéntes alapú a csatlakozás. Ennek alapján a munkaerőpiacon megkülönböztetik a magánszektor szervezett részét, az informális szektort és a közalkalmazottak körét. Elmondható, hogy az ország nyugdíjrendszerében a legkedvezményezettebb és legjobban bebiztosított réteg a közalkalmazottak köre, akik négy oldalról is biztosítva vannak. Ezzel szemben a koreai formális időskori ellátás rendszere egyszerűbb. Az 1988-ban létrehozott DB típusú, PAYG alapú nyugdíjrendszer, az NPS mellett (mely fiatalságából fakadóan csak idén kezdi meg a rendszeres kifizetést) létezik még három kiemelt foglalkozási ág (állami tisztviselők, katonák, magániskolai tanárok), melyek külön biztosítási rendszerrel rendelkeznek. A dél-koreai rendszer hátránya az indiaival szemben, hogy gátolja a munkaerő országon belüli szabad áramlását. Az egyedi rendszerek és az NPS között nincs átváltási lehetőség az eltérő hozzájárulási és kifizetési arányok miatt, míg Indiában ez könnyedén megvalósítható. A két ország formális időskori ellátásának problémái hasonlóságot mutatnak. A biztosítottak körének alacsony aránya, valamint a társadalom elöregedésének következően egyre csak növekvő kifizetések mindkét rendszer finanszírozási gondjának forrása. A pénzügyi problémák megoldása mindkét esetben a reformtörekvések kiemelt céljai között szerepel. VI. HIVATKOZÁSOK [1] Bokor László nyugdíjrendszerek in Veress József (szerk.): A gazdaságpolitika nagy elosztórendszerei; Typotex, Budapest (2007) pp. 233 [2] Vietor, Richard H. K. (2007): How Countries Compete. Strategy, Structure, and Government in the Global Economy. Harvard 3. Business School Press, Boston, Massachusetts; pp. 320 [3] Robert Gillingham, Daniel Kanda Pension reform in India IMF Working Paper, Fiscal Affairs Department and Asia and Pacific Department; September 2001 [4] Dr. Ramesh Gupta Pension Reforms in India: Myth, Reality, and Policy Choices; Indian Institute of Management Ahmedabad, Research and Publication Department; IIMA Working Papers, September, [5] Hidasi Judit (szerk): Szavak, jelek, szokások A nemzetközi Kommunikáció Könyve; szerk:, Windsor Kiadó; 1998, pp

18 [6] Robert Holzmann, Ian W. Mac Arthur Yvonne Sin Pension Systems in East Asia and the Pacific: Challenges and Opportunities; Social Protection Discussion Paper Series; June 2000 pp [7] Charles Kramer, Hiroko Oura, Andrea Richter-Hume, Petia Topalova, (all APD), Helene Poirson (OMD), Renu Kohli (Resident Representative office), Ananthakrishnan Prasad (MCD), and Andreas Jobst (MCM): India: Selected Issues; IMF; Approved by the Asia and Pacific Department; January 4, 2008, pp [8] MTA Világgazdasági Kutatóintézet Műhelytanulmányok: Távol Keleti gazdaságok pozitív és negatív fejlődési tapasztalatai: Tanulságok Magyarország számára; 37. szám, február, pp Székely-Doby András: India egy óriás kisgazdaság [9] MTA Világgazdasági Kutatóintézet Műhelytanulmányok: Távol Keleti gazdaságok pozitív és negatív fejlődési tapasztalatai: Tanulságok Magyarország számára; 37. szám, február; pp Bassa Zoltán: Dél-Korea A kis Japán? [10] Ranadev Goswami Old age protection in India: Problems and prognosis; International Social Security Review Vol. 55 Issue 2 Page 95 April-June 2002 [11] BGF, Külkereskedelmi Főiskolai Kar, Nemzetközi Kommunikáció szak, Távol-keleti interkulturális menedzsment szakirány; A Konfucianizmus és a távol-keleti gazdasági csoda, készítette: Folk Szonja Florina, Budapest, [12] BGF, Külkereskedelmi Főiskolai Kar, Nemzetközi Kommunikáció szak, Nemzetközi gazdaságelemző szakirány; A Koreai Köztársaság Komplex gazdasági elemzése, készítette: Kovács Attila, Budapest, [13] Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Diplomamunka: India gazdasági fejlődése; készítette: Weisz Andrea, konzulens: Dr. Mustó István; december [14] Csicsmann László Az indiai civilizáció története a kezdetektől napjainkig [ ] [15] Drjenovszky Zsófia Dél-Korea tegnap és ma Tradíció és modernitás a dél-koreai városi családoknál Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár [ ] [16] Rácz Géza Az igazi kasztrendszer, Kagylókürt 31. szám Orientáció [ ] [17] https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html [ ] [18] https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ks.html [ ] [19] [ ] [20] [ ] [21] [ ] [22] [ ] [23] [ ] [24] [ ] 18

SZAKDOLGOZAT Halász Ágnes Réka 2009

SZAKDOLGOZAT Halász Ágnes Réka 2009 SZAKDOLGOZAT Halász Ágnes Réka 2009 1 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodási és menedzsment alapszak Dél-Korea gazdaságpolitikai elosztórendszerei

Részletesebben

A magyar nyugdíjrendszer 1. rész: a reform és a felosztó kirovó rendszer Madár István Gazdaságpolitika Tanszék

A magyar nyugdíjrendszer 1. rész: a reform és a felosztó kirovó rendszer Madár István Gazdaságpolitika Tanszék A magyar nyugdíjrendszer 1. rész: a reform és a felosztó kirovó rendszer Nyugdíjrendszerek Felosztó-kirovó (generációk szolidaritása) Tőkefedezeti (öngondoskodás) 1 Felosztó-kirovó rendszer Közgazdasági

Részletesebben

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19.

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A nyugdíjrendszerek típusai A járadékok / kifizetések finanszírozásának módja

Részletesebben

Nyugdíjvilágvége? Dr. Farkas András

Nyugdíjvilágvége? Dr. Farkas András Nyugdíjvilágvége? Dr. Farkas András demográfiai CUNAMI MATUZSÁLEM ÖSSZEESKÜVÉS? Az EU népességének várható alakulása 2005 és 2050 között Teljes népesség - 1, 9% 0-14 évesek - 18, 6% 15-24 évesek - 24,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Az adócsökkentés logikája és a helyi iparűzési adó

Az adócsökkentés logikája és a helyi iparűzési adó Az adócsökkentés logikája és a helyi iparűzési adó Dr. Fellegi Miklós PhD BGE PSZK Vigvári András Közpénzügyi Műhely Az önkormányzati gazdálkodás aktuális problémái Kutatói Napok: Alkalmazott tudományok

Részletesebben

A nyugdíjrendszer átalakítása

A nyugdíjrendszer átalakítása A nyugdíjrendszer átalakítása A generációk közötti méltányos tehermegosztás és a nyugdíjrendszer Heim Péter 2006. augusztus 28. Témák Nyugdíjasok összetétele Öregek vs korkedvezményesek, rokkantnyugdíjasok

Részletesebben

Nők a munkaerőpiacon. Frey Mária

Nők a munkaerőpiacon. Frey Mária Nők a munkaerőpiacon Frey Mária Magyarországon az elmúlt évtizedekben igen magas női gazdasági aktivitás alakult ki. Ez akkoriban egyben azt is jelentette, hogy a nők túlnyomó része effektíve dolgozott.

Részletesebben

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Budapest Corvinus Egyetem Gazdaság- és Társadalomstatisztikai Elemző és Kutató Központ Budapest, 2016. október 20. Célkitűzések

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

GERONTOLÓGIA. Dr. SEMSEI IMRE. 4. Társadalomi elöregedés megoldásai. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

GERONTOLÓGIA. Dr. SEMSEI IMRE. 4. Társadalomi elöregedés megoldásai. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar GERONTOLÓGIA 4. Társadalomi elöregedés megoldásai Dr. SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar A keynes-i elvek alapján felépülő jóléti rendszerek hosszú évtizedekig sikeresek voltak, hiszen univerzálissá

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

I. A KOREAI KÖZTÁRSASÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE

I. A KOREAI KÖZTÁRSASÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE KOREAI KÖZTÁRSASÁG I. A KOREAI KÖZTÁRSASÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Koreai Köztársaság Elnöki köztársaság Szöul Terület 94 480 km 2

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe. SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember

A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe. SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember 24-25. Berlin/Potsdam 1 2 A megszorító programok hatása a közszférára Spanyolországban:

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek

Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek Jánosi Imre Kármán Környezeti Áramlások Hallgatói Laboratórium, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Északi

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Helyzetkép 2013. november - december

Helyzetkép 2013. november - december Helyzetkép 2013. november - december Gazdasági növekedés Az elemzők az év elején valamivel optimistábbak a világgazdaság kilátásait illetően, mint az elmúlt néhány évben. A fejlett gazdaságok növekedési

Részletesebben

Nyugdíjreform Magyarországon: Do it, and most of all, do it now!

Nyugdíjreform Magyarországon: Do it, and most of all, do it now! Nyugdíjreform Magyarországon: Do it, and most of all, do it now! Kihívások, innováció, szerkezet és összhang más alrendszerekkel Bodor András előadása Pénzügyi Csúcstalálkozó IV. Budapest, 2006. augusztus

Részletesebben

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition. Pillantás a nyugdíjakra: Közpolitikák az OECD-országokban 2005.

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition. Pillantás a nyugdíjakra: Közpolitikák az OECD-országokban 2005. Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Summary in Hungarian Pillantás a nyugdíjakra: Közpolitikák az OECD-országokban 2005. évi kiadás Összefoglalás magyarull Az elmúlt

Részletesebben

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Kínai gazdaság tartós sikertörténet Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Főbb témák Az elmúlt harminc év növekedésének tényezői Intézményi reformok és hatásaik Gazdasági fejlődési trendek

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

Kérjük vigyázzanak, az ajtók záródnak (?)

Kérjük vigyázzanak, az ajtók záródnak (?) Kérjük vigyázzanak, az ajtók záródnak (?) A nyugdíjhiány mértéke Európában és Magyarországon Bartók János elnök-vezérigazgató Demográfiai szökőár Európában Időskorúak aránya az egyes országokban 200 8

Részletesebben

A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása

A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása Párniczky Tibor IX. Pénztárkonferencia - Eger - 2006. november 8.-9. Tájékoztató Melyik Európa? A szabályozás területeiről Tagok jogai Intézményi szabályozás

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2016. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető... 3 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés... 4 II.1. A makrogazdasági

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium E Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes 19 26

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei Szeptember 28.

Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei Szeptember 28. Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei 2011. Szeptember 28. 1 A Teva Magyarországon A Teva mennyiségben első, árbevételt tekintve a harmadik legnagyobb vállalat a magyar gyógyszerpiacon

Részletesebben

Higgy abban, hogy kézbe veheted. jövőd. Jövôkulcs nyugdíjbiztosítások. Higgy magadban.

Higgy abban, hogy kézbe veheted. jövőd. Jövôkulcs nyugdíjbiztosítások. Higgy magadban. Higgy abban, hogy kézbe veheted a jövőd. Jövôkulcs nyugdíjbiztosítások Higgy magadban. Jövőkulcs nyugdíjprogram Befektetési egységekhez kötött biztosítás, amiben a befektetés összetétele a nyugdíjba vonulás

Részletesebben

A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.

A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15. A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.) Az írásbeli vizsgák részét képezik tesztfeladatok (mondat-kiegészítés,

Részletesebben

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 14.

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 14. Üzleti jelentés A 2012. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2013. május 14. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS Önsegélyező Pénztár 2005. március 25-én alakult, a Fővárosi Bíróság 274.

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése Szabó Beáta Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése A régió fő jellemzői szociális szempontból A régió sajátossága, hogy a szociális ellátórendszer kiépítése szempontjából optimális lakosságszámú

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

A szolgáltatási díjak alakulása 2014-ben

A szolgáltatási díjak alakulása 2014-ben A szolgáltatási díjak alakulása 2014-ben A Kormány 2012-ben rendeletben vezette be a vényköteles gyógyszerek kiváltásához kapcsolódó gyógyszerbiztonsági ellenőrzésért járó szolgáltatási díjat, amely díj

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el. előtakarékossági piacon

Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el. előtakarékossági piacon MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el előtakarékossági piacon Előadó: dr. Hardy Ilona Előadó: az Aranykor

Részletesebben

Nyugdíj: kinek, mennyit és mikor?

Nyugdíj: kinek, mennyit és mikor? Nyugdíj: kinek, mennyit és mikor? Az AEGON Biztosító 12 országot érintő tavalyi kutatása szerint az emberek 39 százaléka egyáltalán nincs tisztában azzal, hogy mekkora jövedelemre számíthat majd nyugdíjas

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Kisújszállás Város Önkormányzata 2013. június 1. felülvizsgálat 2014. október 2. felülvizsgálat 2015. augusztus Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A program háttere... 3 A program

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Munkanélküliség Magyarországon

Munkanélküliség Magyarországon 2010 február 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Give Give Give Mérték Give Give Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Évek óta nem volt olyan magas a munkanélküliségi ráta Magyarországon, mint most. Ezzel

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013

Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013 Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013 1 Munkatermelékenység és GDP/fő, 2011 Forrás: OECD 2 Vállalati sokféleség és

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

Lehet-e Új Gazdaság a magyar gazdaság?

Lehet-e Új Gazdaság a magyar gazdaság? Dr. Czakó Erzsébet BKÁE Vállalatgazdaságtan tanszék Lehet-e Új Gazdaság a magyar gazdaság? Az Új Gazdaság (New Economy) elnevezést az idei évtől szinte közhelyként használja a nemzetközi gazdasági szaksajtó,

Részletesebben

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Munkaerőpiaci

Részletesebben

Az állami gazdaságszabályozás

Az állami gazdaságszabályozás Az állami gazdaságszabályozás A piacgazdaság kudarcai, az állami szerepvállalás szükségessége Tökéletlen verseny Externáliák Közjavak Tökéletlen informáltság Az állam gazdasági feladatai Allokáció Redisztribúció

Részletesebben

! "! # $ $ % " $ & "

! ! # $ $ %  $ & ! "! # $ $% " $ & " 60 50 40 30 20 10 0 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 % A mezgazdaságban dolgozók

Részletesebben

Makrogazdasági helyzetkép, kitekintés re

Makrogazdasági helyzetkép, kitekintés re Makrogazdasági helyzetkép, kitekintés 2016-2017-re Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. MKT - Költségvetési Tanács szakmai konferencia Budapest, 2016. október 20. Négyes válság volt - egy maradt

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

Gazdasági aktivitás, foglalkozási szerkezet

Gazdasági aktivitás, foglalkozási szerkezet Gazdasági aktivitás, foglalkozási szerkezet A gazdasági aktivitás fogalma Kortól függetlenül, magába foglalja mindkét nemhez tartozó mindazon személyeket, akik munkát végeznek a gazdasági javak és a szolgáltatások

Részletesebben

A PÉNZÜGYI ÉS NEM PÉNZÜGYI SZÁMLÁK ÖSSZHANGJÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

A PÉNZÜGYI ÉS NEM PÉNZÜGYI SZÁMLÁK ÖSSZHANGJÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A PÉNZÜGYI ÉS NEM PÉNZÜGYI SZÁMLÁK ÖSSZHANGJÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A Magyar Statisztikai Társaság Gazdaságstatisztikai Szakosztályának ülése, 2015. április 2. Simon Béla MNB Statisztikai Igazgatóság,

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI IPARI PARKOK FEJLŐDÉSÉNEK NÉHÁNY FONTOSABB JELLEMZŐJE

A MAGYARORSZÁGI IPARI PARKOK FEJLŐDÉSÉNEK NÉHÁNY FONTOSABB JELLEMZŐJE 1 A MAGYARORSZÁGI IPARI PARKOK FEJLŐDÉSÉNEK NÉHÁNY FONTOSABB JELLEMZŐJE 2003. év végéig 165 ipari terület nyerte el az Ipari Park címet, ezek közül Sárvár, Budaörs és Pécs ipari parkjai elnyerték az Integrátor

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Nyugdíjrendszer Franciaországban

Nyugdíjrendszer Franciaországban Nyugdíjrendszer Franciaországban Altenburger Gyula szimpózium Balatonvilágos, 2011. május 21. Róna Júlia Francia nyugdíjrendszer Hogyan is lehetne kormányozni egy olyan országot, ahol kétszáznegyvenhat-féle

Részletesebben

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától?

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat követően jelentősen nőtt a külföldön munkát vállaló magyar állampolgárok száma és

Részletesebben

Dr. Kaposi József 2014

Dr. Kaposi József 2014 Dr. Kaposi József 2014 A változások hajóerői és korlátai A változások jelentős része európai/nemzetközi trendek hazai megjelenése: Bologna-folyamat és Lisszaboni folyamat emberi képességek felértékelődése,

Részletesebben

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Tartalomjegyzék 1. Problémafelvetés 2. Előzmények 3. A gyakorlati alkalmazás 4. A magyarországi bevezetés 5. Az egykulcsos

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról 0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések II. Részletes megállapítások 1.

Részletesebben

Typotex Kiadó. Jelölések

Typotex Kiadó. Jelölések Jelölések a = dolgozók fogyasztása (12. fejezet és A. függelék) a i = egyéni tőkeállomány i éves korban A = társadalmi (aggregált) tőkeállomány b j = egyéni nyugdíj j éves korban b k = k-adik nyugdíjosztály

Részletesebben

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

Higgy abban, kézbe veheted

Higgy abban, kézbe veheted Higgy abban, kézbe veheted hogy ajövőd. Nyugdíjbiztosítás Jövőkulcs 2 Higgy magadban. Nyugdíj? Ugyan, hol van az még! Talán még bele sem gondolt, vagy igyekszik elhessegetni a nyugdíjas lét anyagi kérdéseit.

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS BEVEZETÉS Gazdaságpolitika a politikának a gazdaságra vonatkozó ráhatása mindenféle kormányzati

Részletesebben

Személyes pénzügyek tervezése (Az életpálya pénzügyi tervezése) Kovács Norbert Gyõr, 2008.01.30.

Személyes pénzügyek tervezése (Az életpálya pénzügyi tervezése) Kovács Norbert Gyõr, 2008.01.30. Személyes pénzügyek tervezése (Az életpálya pénzügyi tervezése) Kovács Norbert Gyõr, 2008.01.30. Az elõadás menete Mit értünk emberi életpálya alatt? Hogyan értelmezzük az emberi életpályát pénzügyi szemléletben?

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Szeretné megalapozni jövője anyagi biztonságát?

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Szeretné megalapozni jövője anyagi biztonságát? Hosszú távú nyugdíjcélok, nyugdíjbiztosítás Szeretné megalapozni jövője anyagi biztonságát? Kezdjen megtakarítani mielőbb, hogy a nyugdíjas évek alatt a pénzügyi kérdések ne okozhassanak problémát! ÖNGONDOSKODÁS

Részletesebben

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok,

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Hosszú távú nyugdíjcélok, nyugdíjbiztosítás Alapozza meg nyugdíjas éveit! Kezdjen megtakarítani mielőbb, hogy a gondtalan évek alatt az anyagi kérdések se okozhassanak problémát! ÖNGONDOSKODÁS 22 Milyen

Részletesebben

KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS. 2013. szeptember VARGA MIHÁLY

KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS. 2013. szeptember VARGA MIHÁLY KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS 2013. szeptember VARGA MIHÁLY Tartalom Kiindulóhelyzet Makrogazdasági eredmények A gazdaságpolitika mélyebb folyamatai Kiindulóhelyzet A bajba jutott országok kockázati megítélése

Részletesebben

IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár

IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár Üzleti jelentés A 2013. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2014. május 31. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS FITT Egészségpénztár 2003.

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020. 1. melléklet a /2016.(IV.28.) Öh.sz.határozathoz SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Elvi alapok meghatározása Jövőkép Alapelvek és értékek

Részletesebben

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS Pályázó: Tét Város Önkormányzata Készítette: BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó Kft. Alvállalkozó: Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális

Részletesebben

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010*

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* 2012/3 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 3. szám 2012. január 18. A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* Tartalomból 1

Részletesebben

A céljaink valóra válhatnak, csak tennünk kell értük! Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás. Aegon Relax nyugdíjbiztosítás

A céljaink valóra válhatnak, csak tennünk kell értük! Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás. Aegon Relax nyugdíjbiztosítás A céljaink valóra válhatnak, csak tennünk kell értük! Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás Aegon Relax nyugdíjbiztosítás Az Aegon Relax nyugdíjbiztosítással megalapozhatja kiegyensúlyozott, nyugodt jövőjét!

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 30.

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 30. Üzleti jelentés A 2015. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2016. május 30. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS Önsegélyező Pénztár 2005. március 25-én alakult, a Fővárosi Bíróság 274.

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/17702. számú JELENTÉS a foglalkoztatás helyzetéről és a foglalkoztatás bővítését szolgáló lépésekről Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika I. Bevezető ismeretek 1. Alapfogalmak 1.1 Mi a közgazdaságtan? 1.2 Javak, szükségletek 1.3 Termelés, termelési tényezők 1.4 Az erőforrások szűkössége

Részletesebben

módszertana Miben más és mivel foglalkozik a Mit tanultunk mikroökonómiából? és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért

módszertana Miben más és mivel foglalkozik a Mit tanultunk mikroökonómiából? és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért A makroökonómia tárgya és módszertana Mit tanultunk mikroökonómiából? Miben más és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért van külön makroökonómia? A makroökonómia módszertana. Miért fontos a makroökonómia

Részletesebben

Globális pénzügyek és a biodiverzitás finanszírozása

Globális pénzügyek és a biodiverzitás finanszírozása Globális pénzügyek és a biodiverzitás finanszírozása Kell-e finanszírozni a biodiverzitást? A biodiverzitást a környezet változásai szabják meg Változások: természetesek+mesterségesek Változások a rugalmasságot

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

A JAPÁN LAKOSSÁG UTAZÁSI SZOKÁSAI

A JAPÁN LAKOSSÁG UTAZÁSI SZOKÁSAI A JAPÁN LAKOSSÁG UTAZÁSI SZOKÁSAI KISS KORNÉLIA MAGYAR TURIZMUS ZRT. ADATFORRÁSAINK Másodlagos adatok? UN World Tourism Organization (UNWTO)? Japan National Tourist Organization? European Travel Commission?

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, MÁJUS 19.

UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, MÁJUS 19. UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, 2009. MÁJUS 19. A magyar külgazdasági stratégia alapkérdései Az EU csatlakozás, a közös kereskedelempolitika átvétele módosította a magyar külgazdasági

Részletesebben

Versenyképesség, állami szerep, állammenedzsment

Versenyképesség, állami szerep, állammenedzsment Versenyképesség, állami szerep, állammenedzsment Domokos Lászlónak, az Állami Számvevőszék elnökének előadása az 54. Közgazdász-vándorgyűlésen Kecskemét 2016. szeptember 17. Az előadás tézise 2 Magyarország

Részletesebben

Köllő János. Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézete 1012 Budapest, Budaörsi út

Köllő János. Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézete 1012 Budapest, Budaörsi út Köllő János Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézete 1012 Budapest, Budaörsi út 45. E-mail: kollo@econ.core.hu 1 Kényszerek Fiskális sebezhetőség - 2006 óta folyamatosan szükség volt megszorító

Részletesebben

Társadalmi egyenlőtlenségek a térben

Társadalmi egyenlőtlenségek a térben Prof. Dr. Szirmai Viktória Társadalmi egyenlőtlenségek a térben Kodolányi János Főiskola, Európai Város és Regionális Tanszék, tanszékvezető, egyetemi tanár viktoria.szirmai@chello.hu Regionális tudomány

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi

Részletesebben

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem A gazdasági válság hatása a szervezetek mőködésére és vezetésére Tudomány napi konferencia MTA Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Növekedés és fenntarthatóság. NFFT műhelykonferencia 2014. június 4. Bessenyei István

Növekedés és fenntarthatóság. NFFT műhelykonferencia 2014. június 4. Bessenyei István Növekedés és fenntarthatóság NFFT műhelykonferencia 2014. június 4. Bessenyei István Egy példa Rókák a Nyulak Szigetén Hová vezet ez: Falánk rókák és kevéssé szapora nyulak esetén mindkét populáció kihal.

Részletesebben

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás?

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? 2012 óta a világ külkereskedelme rendkívül lassú ütemben bővül, tartósan elmaradva az elmúlt évtizedek átlagától. A GDP növekedés

Részletesebben

Összefogás a reformokért

Összefogás a reformokért Összefogás a reformokért A Reformszövetség történetének és tevékenységének bemutatása 2009. május 14. A Reformszövetség megalakulásának körülményei Pénzügyi és reálgazdasági válság kirobbanása Csak az

Részletesebben