India és Dél-Korea nyugdíjrendszerének bemutatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "India és Dél-Korea nyugdíjrendszerének bemutatása"

Átírás

1 India és Dél-Korea nyugdíjrendszerének bemutatása HALÁSZ ÁGNES 1 Tömörítvény Projektfeladatom témájául a kontinensnyi nagyságú India és a Magyarországnál alig nagyobb Dél-Korea gazdaságpolitikai elosztórendszereinek a bemutatását választottam, melyek közül ebben a félévben a kiadási karakterisztikájában is sajátos nyugdíjrendszert ismertetem. Célom a három félév során betekintést adni e két ország oktatáspolitikájának, nyugdíjrendszerének és az egészségügyének működésébe. Eredményként megállapítható, hogy a történelmi és kulturális háttér mennyire befolyásolja a társadalom hozzáállását az idősebb generációkhoz. Mivel mindkét ország komoly múltú tradíciókkal rendelkezik az idősebbek támogatását illetően az utóbbi pár évtized modernizációs folyamatainak hatása csak felszínes változásokat eredményezett. Elmondható, hogy India és Dél-Korea nyugdíjrendszere szerkezetét tekintve teljesen eltér egymástól, valamint létrehozásuk sem egy időpontra tehető. Hasonlóság egyedül csak a problémák és a reformtörekvések között fedezhető fel. A társadalmat érintő tendencia, hogy a lakosság elöregedésével a nyugdíjrendszerek befizető oldala szűkül, miközben a kifizetések egyre növekednek, valamint a tény, hogy a biztosítottak aránya alacsony komoly finanszírozási gondot jelent az állami menedzselésű nyugdíjrendszerek számára. Ebben a félévben bevezetésként először általános adatokkal mutatom be a két országot, majd rövid betekintést adok a történelmet, a kulturális sajátosságokat illetően és átfogóan ismertetem az utóbbi pár évtized gazdaságpolitikai eseményeit. Ezt követően a nyugdíjrendszerek általános bemutatása után részletesen ismertetem a két ázsiai ország időskori ellátásának mechanizmusát. A nyugdíjrendszerek reformjainak átfogó bemutatását előbb az indiai, majd a dél-koreai rendszer problémáinak, valamint az esetleges reformtörekvéseknek az ismertetése követi. Tartalomjegyzék II.Általános adatok a két országról...2 II.1.Indiai Köztársaság... 2 II.1.a.Az ország történelme... 2 II.1.b.A kasztrendszer... 3 II.1.c.Gazdaságpolitika (Swadeshi)...4 II.2.Koreai Köztársaság...5 II.2.a.Az ország történelme... 5 II.2.b.A konfucianizmus meghatározó szerepe a koreai társadalomban...6 II.2.c.Gazdaságpolitika...6 III.Nyugdíjrendszerek...8 III.1.A nyugdíjrendszer szerepe és fajtái [1]... 8 III.2.India nyugdíjrendszere... 9 III.3.A Koreai Köztársaság nyugdíjrendszere IV.Nyugdíjreformok Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gazdálkodás és menedzsment szak, II. évfolyam, Projektfeladat I.

2 IV.1. Nyugdíjreformok általánosságban [1] IV.2. Az indiai nyugdíjrendszer problémái és a bevezetett új rendszer...13 IV.3. A koreai nyugdíjrendszer problémái és a lehetséges reformlépések...15 V.Összefoglalás VI.Hivatkozások...17 I. II. ÁLTALÁNOS ADATOK A KÉT ORSZÁGRÓL 1. Táblázat Forrás: CIA factbook, ITD országinformációk (2007) Indiai Köztársaság Hivatalos megnevezés Koreai Köztársaság szövetségi köztársaság Államforma elnöki köztársaság km 2 Terület km 2 északon mérsékelt, mely dél felé haladva átvált trópusi monszunba Klíma Mérsékelt és a monszun között fő Népesség fő 1,606% Népesség növekedési üteme 0,394% indoárja 72%, dravida 25%, mongoloid és egyéb 3% hindu 80,5%, muzulmán 13,4% (a világ harmadik legnagyobb muzulmán közössége) keresztény 2,3%, szikh 1,9%, egyéb 1,9% Nemzetiségi megoszlás koreai 96%, kínai 4% Vallási megoszlás keresztény 26%, (protestáns 20%, római katolikus 6%), buddhista 23%, egyéb 1,5%, felekezeten kívüli 49,5% hindi, angol, regionálisan még 21 nyelv Hivatalos nyelv koreai Új Delhi (elővárosokkal 22 millió lakos) Főváros Szöul (10,5 millió lakos) 28 államból és 7 szövetségi 9 tartományból (to) és 7 Közigazgatás területből tartományi jogú városból (sí) 18 év Általános választójog 19 év Pratibha PATIL (2007) Államfő LEE Myung-bak (2008) Manmohan SINGH (2004) Miniszterelnök HAN Seung-soo (2008) Indiai rúpia (INR) Hivatalos pénznem (kód) Koreai won (KRW) Mumbai (19 millió), Kalkutta (18,5 millió) Legnépesebb városok Puszan (3,8 millió), Tegu (2,3 millió) II.1. Indiai Köztársaság II.1.a. Az ország történelme A területen az első ismert állandó települések nagyjából 9000 éve jelentek meg évvel később ezekből alakult ki az Indus völgyi civilizáció [2], melynek bukását (i.e körül) követően mozgalmas időszak kezdődött India történelmében. Előbb perzsa, majd görög hódítók törtek be az országba, nyugalmat csak a Maurya (i.e. IV. sz. i.u. II. sz.) - és a Gupta dinasztia (i.u. 2

3 IV.- V. sz.) uralkodása hozott. A hunok, majd később az arabok uralkodásának korszakát a nagy földrajzi felfedezések megindulása zárta le, mely fordulópont India történelmében. Az 1600-ban megalapított Kelet-Indiai Társaság irányítása alatt az angolok gyarmatosították az országot. Uralmukat először csak az 1857-es szipoly lázadás ingatta meg, melynek hatására szeptember 1-jén feloszlatták a Társaságot és a brit kormány átvette az irányítást India felett. Az 1947-ig tartó angol fennhatóság gyökeres változásokat hozott az ország társadalmi, politikai és gazdasági életébe. [14] Az indiai függetlenségi mozgalom az Indiai Nemzeti Kongresszus Párt (röviden Kongresszus Párt) megalakulásával (1885) kezdett kibontakozni, melynek 1915 után az Afrikából hazatérő, Angliában tanult indiai ügyvéd, Mohandas (Mahatma= nagy lélek ) Gandhi ( ) lett a vezetője. [2] A függetlenségi törekvések valóra váltását nagyban megnehezítette a hindu-muzulmán konfliktus, mely az angoloknak kedvezett, a belső egység megbontásával lassította az indiai nemzeti mozgalom kialakulását. [13] A Muszlim Liga általános sztrájkját követően az angolok a felelős indiai kormány kezébe adták az irányítást és a dekolonizáció lebonyolítására, mint alkirályt Lord Mountbatten-t nevezték ki augusztus 15-én a róla elnevezett Mountbatten terv vallási megoszlás alapján két független államra, Indiára és Pakisztánra osztotta az országot. [2] [13] A függetlenséget követő első választást a Jawaharlal Nehru által vezetett Kongresszus Párt nyerte. Nehru a kasztrendszer ledöntésére törekedett, valamint támogatta az el nem kötelezettség szigorú politikáját. Kormányzása alatt India a Nemzetközösség tagja lett. Halála után lánya, Indira Gandhi kormányozta az országot, aki nagy tiszteletet vívott ki gazdaságpolitikai döntéseivel és az élelmezési helyzet javítására törekvő tetteivel ben testőrségének két szikh tagja meggyilkolta. Ezt követően fia, Rajiv Gandhi (1989-ig) lett a miniszterelnök. Mélyreható reformjai fölébresztették Indiát a részben saját maga alkotta elszigeteltségből, azonban az ellenségeskedő etnikai és vallási csoportok megbékítését ő sem tudta elérni 1991-ben sri lankai fanatikusok meggyilkolták. [13] [19] II.1.b. A kasztrendszer Indiában a kultúra és a vallás az átlagosnál is szorosabban kapcsolódik. A hinduizmus, ez a több istenhívő, nem térítő vallás és a kasztrendszer nagyban meghatározza az emberek mindennapi életét. Az általunk használt kaszt szó helyett Indiában a varna (szín, alak, megjelenés) szót használják az egyes társadalmi rendek megjelölésére, de a szanszkritben erre két kifejezés is él: az egyik szintén a varna, míg a másik a dzsáti (születés). Az előbbi feltehetően az árják világosabb bőrszínére utal. A négy varna a Brahmana varna (papság), a Ksatrija varna (katonák, uralkodók), a 3

4 Vaisja varna (kereskedők, földművesek, kézművesek) és a Sudra varna (kétkezi munkások, szolgák). [16] A négy varna mellett létezik egy ötödik, az ún. kaszton kívüliek, a páriák csoportja, akik rituális értelemben tisztátalannak számítanak és ezért érinthetetlenek. Egyes becslések szerint számuk megközelíti a 170 milliót. [2] A varna rendszeren belül létrejött dzsátik foglalkozási ágankét különülnek el és egyfajta alkasztot jelentenek, melybe az egyén születéstől fogva tartozik. A dzsátik száma megközelítőleg Ezt a fajta társadalmi tagozódást Indiában mind a mai napig isteni eredetűnek tekintik (alapja nem a születés vagy egyéb előjogok). [16] A varnák rendszerének célja az egyén lelki fejlődésének elősegítése, mely az asramákkal (életszakaszok) összekapcsolva kijelöli az alapvető életutat. Az élethivatás és az azzal való azonosulás (hogy az egyén a társadalom hasznos szolgálatában megleli élete értelmét) eredménye az évezredek óta stabil társadalmi rendszer. [16] II.1.c. Gazdaságpolitika (Swadeshi) A függetlenné válás után az 1950-ben létrehozott Nemzeti Tervbizottság lett a gazdasági folyamatok koordináló szerve, mely, hogy a rugalmasságot biztosítsa éves tervekre épülő ötéves terveket dolgozott ki (a rendszer még működik, a tizedik ötéves tervnek tavaly lett vége ( )). A rendszerben fontos szerepet szántak az állami szerepvállalásnak és a közszférának, valamint jelentős korlátozásokat vezettek be a termelés, az árak, a beruházások és a külkereskedelem terén. [2] [13] A szigorú szabályozás és felügyelet megvalósítására kialakított óriási bürokráciát még napjainkban is nagymértékű korrupció jellemzi. A Transparency International 2007-ben 179 országot érintő vizsgálatában a 72. helyre rangsorolta az országot CPI (Corruption Perceptions Index) mutatója alapján. [2] [22] A szocialista országok és a rúpia 1991-es válsága komoly hatást gyakorolt India sajátságosan terv és piac szimbiózisára épülő gazdasági rendszerére, de egyben jelentős reform folyamatok elindítója is volt. A piacosítás során véghezvitt változtatások keretében csökkentették, vagy teljesen megszüntették az addigi korlátozásokat, modernizálták az ország pénzügyi szektorát, valamint a kormány monetáris, illetve költségvetési politikáját. A reformok eredményeképpen javuló gazdasági mutatók és export-import növekedés nagyban enyhített az indiai gazdaság egyik jelentős problémáján, a költségvetési deficiten, ezzel megalapozva a hosszú távú gazdasági fejlődést. [8] [2. táblázat] A beáramló külföldi tőke arányának alacsonyságát több tényező is magyarázza, abban komoly szerepe van infrastruktúra hiányának, a belpolitikai instabilitásnak (vallási ellentétek), az érdekcsoportok túl nagy befolyásának, a privatizációs folyamatok lassúságának, valamint a as délkelet-ázsiai pénzügyi válság hatásának. [2] [8] 4

5 Az IT szektor és az outsourcing a két legdinamikusabban fejlődő iparág, melynek terjedését nagyban elősegíti mind az állami, mind a magánszektor nagyfokú elkötelezettsége. A kihelyezett call center és back-office feladatokon túl egyre több amerikai cég bízza indiaiakra fontos szoftvereik kifejlesztését, annak ellenére, hogy a munkaköltség még mindig 20-30%-kal magasabb a kínainál. [1] [8] Ezen felül a mezőgazdaság is jelentősen befolyásolja a nemzetgazdaság egészének teljesítményét, mivel a lakosság közel 70%-ának ad munkát. [8] A vallási és regionális különbségektől elválaszthatatlan munkanélküliség és szegénység még mindig megoldatlan probléma Indiában. [8] [3. táblázat] 2. Táblázat Forrás:[20] megnevezés érték GDP értéke folyó áron Mrd USD A GDP növekedés változatlan áron (%) 5,6 4,0 8,1 7,5 8,5 Egy főre jutó GDP folyó áron USD/fő Infláció (%) 5,2 5,9 4,8 4,8 5,5 Folyó fizetési mérleg egyenlege Mrd USD A költségvetés egyenlege a GDP %-ában (%) -5,1-5,9-4,8-4,4-4,1 Export értéke Mrd USD Import értéke Mrd USD Közvetlen külföldi működőtőke-befektetés Mrd USD 3,5 5,6 7,6 7,9 9,5 Közvetlen működőtőke-kihelyezések külföldre Mrd USD 1,0 1,8 1,5 1,6 2,9 3. Táblázat Forrás: [24] megnevezés Munkanélküliek aránya % 4,3-6,2 7,2 Gazdaságilag aktívak aránya % 44, $-nál kevesebből élők aránya % 35 34,7 - - Urbanizáció aránya % - 27, Szegénységi küszöb alatt élő városi lakosság aránya % 24, Szegénységi küszöb alatt élő vidéki lakosság aránya % 30, ,1 II.2. Koreai Köztársaság II.2.a. Az ország történelme A koreai államalapítás története visszanyúlik i.e ra, amikor a legenda szerint Tangun, a félig isteni, félig emberi lény megalapította azt a nemzetet, melyből minden koreai származik. Ez a legenda adja a napjainkban is erősen meghatározó egységes koreai identitástudat gyökerét. [5] A valóságban az időszámítás kezdetétől Silla hatalomra kerüléséig (i. u. 668) állandó belső csatározások, és a kínai dinasztiákkal szembeni ellenállás jellemezte a félszigeten élő törzseket. A Silla korszak végétől (918) egészen a XIX. század elejéig egymást váltva előbb a Vang ( ), majd a Csoszon dinasztia ( ) vezetése alatt állt az ország. [15] 5

6 Az 1910-ben a japánok által annektált, majd a második világháborús kapitulációjukat követően felszabadult Korea azonnal heves hidegháborús ideológiai csatározások középpontjába került, melynek eredményeként 1948-ban nagyjából a 38. szélességi fok mentén a nagyhatalmak kettéosztották a félszigetet. Az augusztus 15-én, délen megalakult Koreai Köztársaság és a szeptember 9-én, a félsziget északi felén létrejövő Koreai Népi Demokratikus Köztársaság a hidegháborús légkörben egyaránt saját magát tekintette a koreai nép egyedüli, jogos képviselőjének. Az ellentét háborúba torkollott, melynek az júliusában aláírt, a pillanatnyi status quot rögzítő fegyverszünet vetett véget, létrehozva a félszigetet ma is megosztó, 238 km hosszú, demilitarizált övezetet (DMZ). [5] [18] re a félsziget két országa között enyhült a légkör, de Észak-Korea gyanítható nukleáris fegyverzetfejlesztési programjának nyilvánosságra kerülése aláásta a tárgyalásokat. Az utóbbi években újabb közeledés volt megfigyelhető, melynek eredményeként elindult a családegyesítési program. [15] II.2.b. A konfucianizmus meghatározó szerepe a koreai társadalomban Az utóbbi évtizedek modernizációs folyamatának ellenére az ország csak felszínes társadalmi változásokon ment keresztül (pl.: öltözködés, építészet, városkép), mivel ha mélyebbre tekintünk, az értékek, ideológiák szintjére, látszik, hogy a társadalmi magatartást, az egyéni viselkedést és az üzleti életet meghatározó alapelveket még napjainkban is a konfuciánus hagyományok határozzák meg. [5] A nagyarányú urbanizáció ellenére a család megmaradt, mint legfontosabb társadalmi egység, és mint a hierarchikus tekintély-hatalmi szerkezet alapja, valamint továbbra is fontos az idősek, a feljebbvalók tisztelete, valamint a tanároknak, szakembereknek járó megkülönböztetett tisztelet megadása. [5] [11] A konfucianizmusból eredő vertikális társadalmi berendezkedés (az egyén a felsőbb hatalomnak van alárendelve) számos olyan erényt és tanítást hordoz, mely elősegíti a nyugati értelemben vett modernizációt, ilyen tulajdonság például a kemény munka, önérdek háttérbe helyezése és a motiváció a fejlődésre. [15] A koreaiak döntő többségére jellemző, hogy az ország hazai és nemzetközi üzleti életben elért sikereinek hatására mindinkább megerősödik nemzeti és individuális öntudatuk. [5] II.2.c. Gazdaságpolitika A függetlenség elnyerését követően a gazdaságilag addig sem túlságosan fejlett ország romokban hevert. Syngman Rhee (min. elnök: ) importhelyettesítő gazdaságpolitikában látta a megoldást, melyhez az USA-tól komoly támogatást is kapott. Az állam a gazdasági és pénzügyi szektor meghatározó tényezőjévé és egyben irányítójává vált, azonban idővel a politika és 6

7 gazdaság olyannyira összefonódott, hogy az 1960-as évekre komoly gazdasági válság alakult ki, mely egyben Rhee bukását is okozta. [12] Ezt követően Park Chung Hee tábornok vezetésével katonai diktatúra és exportorientált iparosítás kezdődött. A látványos fellendülés a képzett munkaerőnek, az ország kedvező világpiaci helyzetének és gazdaság szinte minden szegmensére kiterjedő ellenőrzésnek volt betudható. Ez a magántulajdonon alapul, de egyben erősen centralizált irányítású, tervgazdasági rendszer, mely félkatonai politikai berendezkedéssel párosult kb. az 1980-as évekig fennmaradt. Az állam mellett a chaebolok (többnyire családi alapon szerveződő helyi, nagy ipari-pénzügyi csoportosulások) jelentős támogatást és piaci védelmet élvező gazdasági szereplőkké váltak. [12] A koreai-amerikai viszonyban fordulópontot az amerikai dollár erősödése hozott az 1980-as években. Az USA a fizetési mérlegében így kialakult nagyarányú deficitnövekedés leküzdésére szigorított Koreával szemben alkalmazott kereskedelempolitikáján, melynek eredményeképpen több koreai cég is áthelyezte termelését dél-kelet ázsiai országokba. [12] Az 1990-es évekre az ország termelési szerkezete eltolódott a fejlett technológiát igénylő iparágak felé. [12] Az 1997-es ázsiai pénzügyi válság, a térség valutáinak és értéktőzsdéinek hatalmas zuhanása Koreát sem hagyta érintetlenül. Az IMF-től kért segítség részeként végbemenő reformok hatására nem csak a gazdasági növekedés fordult vissza, hanem komoly belpolitikai problémák is kialakultak: nőtt a munkanélküliség, az infláció, valamint vállalatok és bankok mentek tönkre. [5] [12] A sikertelen IMF-javaslatot követően a kilábalás érdekében a kormány drasztikusan csökkentette a kamatlábat, hatalmas tőkeinjekcióval segítette a pénzügyi intézetek rekapitalizációját, lehetővé tette a KKV-k nagyobb szerepvállalását a gazdasági életben, valamint tárgyalóasztalhoz ült az öt legnagyobb chaebollal, hogy lépéseket tegyenek a nagyvállalatok átstrukturálására. [12] Az, hogy ezeket a reformokat külső kényszerrel, de a domináns pártok egyetértésével hajtották végre csak segítette az országgal gazdasági kapcsolatban álló szereplők optimizmusának mihamarabbi visszatérését. [9] Az a tény, hogy a válságot követően a külföldi működő tőke vásárlási lehetőséget kapott a többségi állami tulajdonú vállalatok privatizációja során nagyban kihatott a gazdaságra és a technikai fejlődésre, mely különösen az IT szektor, vagy bővebben az infokommunikációs technológia (IKT) esetében jelentős. [9] [12] 4. Táblázat Forrás: [22] [23] megnevezés érték GDP értéke folyó áron Mrd USD 476,6 490, A GDP növekedés változatlan áron (%) 6,3 3,1 4,7 4,0 5,0 Egy főre jutó GDP folyó áron USD/fő Infláció (%) 2,7 3,4 4 2,9 2,2 7

8 Munkaerő piac ezer fő Munkanélküliségi ráta (%) 3,3 3,6 3,7 3,7 3,5 Folyó fizetési mérleg egyenlege Mrd USD - +12, ,5 +6 Export értéke Mrd USD 162,82 193,8 254,2 284,4 325,98 Import értéke Mrd USD 152,02 178,8 224,5 261,2 309,33 Közvetlen külföldi működőtőke-befektetés Mrd USD 9,1 6,5 12,8 11,6 11,2 Közvetlen működőtőke-kihelyezések külföldre Mrd USD 5,6 5,4 8,5 9,03 18,46 III. NYUGDÍJRENDSZEREK III.1.A nyugdíjrendszer szerepe és fajtái [1] A gazdasági fejlődéssel járó társadalmi változások miatt egyre gyakrabban maradnak az idősek és a rokkantak megfelelő védőháló nélkül. Az olyan egyéneknek, akik koruk, fizikai/szellemi állapotuk, vagy a családeltartó halála miatt nem jutnak keresethez a gazdaságpolitika nagy elosztórendszerei közül a kiadási karakterisztikájában sajátos nyugdíjrendszer biztosít támogatást. Elmondható, hogy a rendszer alapvető célja az öregkori szegénység csökkentése mellett az életpálya fogyasztásának kisimítása. Az állami szerepvállalásnak a nyugdíjrendszerekben alapvetően két oka van: egyrészt a munkavállalók rövidlátása, hogy fiatalon nem gondolnak az öregkorukra, másrészt a morális kockázat, miszerint a munkavállalók arra számítanak, hogy öreg korukban a társadalom nem hagyja majd őket éhen halni. Az állam az így felmerülő költségek minimalizálása érdekében azokat is kötelezik a rendszerben való részvételre, akik, amúgy erre nem szorulnának rá, valamint korlátozza a kifizetéseket azon személyek számára, akik munkában töltött éveik alatt nem tudtak eleget megtakarítani. Az ellátás mechanizmusa a hozzájárulás meglétével jellemezhető. A hozzájáruláshoz kötött nyugdíjrendszerek finanszírozásának alapvetően két formája van: a felosztó-kirovó (PAYG), ahol az aktívan dolgozók fizetéséből járulékot vonnak le, mely az idősebb generáció nyugdíjának alapját képezi (generációk közötti újraelosztás), valamint a tőkefedezeti vagy más néven tőkésített (FF), ahol a dolgozók által befizetett járulékokat befektetik és ezeknek az állami vagy magánpénztárak által menedzselt befektetéseknek a hozama a későbbi járadék lényeges része lesz. A kifizetésre kerülő összegek keletkezésének az egyik módja járadékkal (szolgáltatással) meghatározott (DB), melyben a kapott nyugdíj az aktív kori jövedelem és egyéb meghatározó tényezők függvénye, ezekben a rendszerekben a kockázatot a munkavállaló a kormánnyal közösen viseli. A másik a járulékkal (befizetéssel) meghatározott (DC), melyben a nyugdíj összegét csak az határozza meg, hogy az egyénnek visszavonulásáig mekkora volt számláján a befizetés és annak hozama, itt a kockázatot a munkavállaló egyedül viseli. Általánosságban elmondható, hogy a generációk közötti újraelosztást megvalósító DB rendszerek PAYG típusúak, míg a DC rendszerek FF típusúak. A kettő keveréke az egyéni számlás (NDC) PAYG típusú hibrid rendszer. 8

9 A hozzájáruláshoz nem kötött nyugdíjrendszerek által megállapított minimális nyugdíj azoknak nyújt segítséget, akik amiatt, hogy nem szereztek nyugdíjjogosultságot, ki vannak téve az öregkori szegénység veszélyének. A mainstream által javasolt nyugdíjrendszer három pillérből áll, melyek a következők: i) kötelező állami, alapnyugdíjat biztosító DB, ii) kötelező, a magánszféra által működtetett, tőkésített DC, iii) önkéntes, magánszféra által működtetett DC. III.2.India nyugdíjrendszere A gazdasági növekedéssel járó életszínvonal emelkedés következtében a születéskor várható átlagos élettartam a nőknél 71,17 évre, míg a férfiaknál 66,28 évre emelkedett Indiában. [17] Ez a tény, valamint a többi szociális mutató javulása jelentős változást eredményezett a társadalom korcsoport szerinti összetételében, valamint a tradicionális családszerkezetben. [10] [8. táblázat] Napjainkban azonban számos más fejlődő országhoz hasonlóan India sem rendelkezik átfogó társadalombiztosítási rendszerrel az idősebb korosztály védelmére. A működő nyugdíjrendszert túlnyomóan a munkavállalók és a munkáltatók hozzájárulása finanszírozza, ami nagyban a szervezett szektorra korlátozza le a biztosítottak körét. A rendszer igen összetett, az egyén munkaerőpiacon elfoglalt helyzete határozza meg azt, hogy az egyes előtakarékossági alapok és nyugdíjbiztosító rendszerek közül melyik hozzáférhető és/vagy kötelező az illető számára. [10] [3] A magánszektor szervezett részében azoknak a munkavállalóknak, akik legalább 20 főt foglalkoztató vállalatnál dolgoznak és havonta kevesebbet keresnek, mint 5000 rúpia kötelező két, az Employees Provident Fund Organization (EPFO) által összefogott és felügyelt társadalombiztosítási programban is részt venniük. [3] Az egyik az 1952-ben létrehozott DC típusú Employment Provident Fund (EPF), mely kötelezően magába foglalja 177 gazdasági ágazat azon vállalatainak dolgozóit, ahol a foglalkoztatottak száma meghaladja a 20 főt. Az önkéntes alapon történő csatlakozás lehetősége fennáll a más ágazatból érkezők számára is. [3] A rendszer a dolgozók a havi keresetének 10-12%-a között mozgó hozzájárulást igényel és a nyugdíjkorhatár elérésekor egyösszegben fizet. [10] A másik rendszert, a DB típusú Employment Pension Scheme-et (EPS) 1995-ben hozták létre a Family Pension Scheme (FPS) felváltására. A biztosítottak köre ebben a rendszerben alacsonyabb, mint az EPF-ben, 1999-ben csak 20,5 millió tagja volt. A rendszert jelenleg a munkáltatók (8,33%) és a kormány hozzájárulásai (1,16%) finanszírozzák. A visszavonulás után folyósítandó nyugdíjat a dolgozó utolsó aktív évének átlagkeresete és a ledolgozott évek számának 70-nel leosztott szorzata teszi ki, melyet havi rendszerességgel folyósítanak. [10] [3] 9

10 A két rendszerről elmondható, hogy özvegyi és rokkantsági nyugdíjat is biztosít, valamint, hogy a nyugdíjkorhatár elérésekor átlagban 50%-os helyettesítési rátát biztosít. [10] [3] Sajátosság, hogy az előírt szabályozó feltételeknek megfelelve a munkáltatók kibújhatnak az EPFO felügyelete alól, jogot szerezve a dolgozóik befizetéseiből létrehozott pénzalapok önálló kezelésére (ez az EPS esetében a kormányzati hozzájárulás megszűnését vonja maga után). Az átfogó felügyelő rendszer (EPFO) azonban adminisztratív költségeinek fedezésére még a kiváltságosoktól is hozzájárulást szed, mely a munkabér 0,09%-a, míg a felügyelete alá tartozóktól 0,65%-ot von le. Az EPFO által kezelt pénzalapok hozamát évente, a költségvetés elfogadásával egy időben határozzák meg. [3] Habár a magánszektor szervezett részében megtalálhatók speciálisan, foglalkozási alapon szerveződött előtakarékossági alapok, melyeknek irányítása magánkézben van, azok beruházásra és hozamkezelésre vonatkozó szabályai megegyeznek az EPFO által alkalmazottakkal. [3] Az EPF-ből magas keresetük miatt kiszorult munkavállalók számára az önkéntes programok biztosítanak előtakarékoskodási lehetőséget, melyeket vagy a munkáltatók által kijelölt menedzserek, vagy a Life Insurance Company (LIC) irányít. [3] A gazdaság úgy nevezett informális szektorában dolgozóknak, valamint az egyéni vállalkozóknak nem kötelező semmilyen nyugdíj-előtakarékossági programban való részvétel. Őket önkéntes alapon a Public Provident Fund (PPF) biztosítja, mely az egyén keresetétől függően évente 100 és rúpia közötti hozzájárulást követel meg. [3] A National Old Age Pension Scheme (NOAPS) az informális szektor legszegényebb munkavállalóinak biztosít járulékot. [3] A közalkalmazottak nyugdíjbiztosítása négy forrásra épül. Egyfelől a hozzájáruláshoz nem kötött Civil Service Pension System (CSPS), mely hozzávetőleg az állami és szövetségi kormányzat 12 millió dolgozóját (1998) biztosítja. Az egyes foglalkozások szerint elkülönített, alrendszerekre osztott CSPS finanszírozása (posta, védelem, telekommunikáció, vasút, stb.) közvetlenül az állami és a szövetségi költségvetésből történik ben a köztisztviselői béreket és járandóságokat érintő kiigazítás (minden tizedik évben) a folyósítható nyugdíjat havi szinten és rúpia között határozta meg. Másfelől a havi 8,33%-os hozzájárulást igénylő, nyugdíjba menetelkor egy összegben fizető DC típusú Governement Provident Fund (GPF) is biztosítást nyújt a közalkalmazottaknak. A harmadik forrás az öregségi biztosítás, mely egy kisebb összegű havi biztosítási díj befizetése ellenében nyugdíjba vonuláskor egy összegben fizet és a biztosított esetleges korábbi elhalálozása esetén örökölhető. Az egy összegű pénzjutalom adja a közalkalmazottak nyugdíjbiztosításának negyedik forrását. Az egyszeri prémium mértéke nagyban függ az illető utolsó havi bérétől és szolgálati idejétől, mivel minden munkában töltött év után félhavi fizetés jár. [3] 10

11 III.3.A Koreai Köztársaság nyugdíjrendszere Az elmúlt négy évtized gazdasági növekedés komoly változásokat hozott a dél-koreai társadalom számára. Az átlagos életszínvonal emelkedésével a születéskor várható élettartam a nőknél majdnem 81 évre, míg a férfiak esetében 73, 8 évre nőtt [18], valamint számos más szociális mutató is javult. [6] A jelenlegi és a prognosztizált demográfiai folyamatok az idősebb generáció egyre nagyobb arányát mutatják a társadalomban. [12] [8. táblázat] A gyors urbanizáció (napjainkra a városi lakosság aránya 70% körül mozog az összterület mindössze 3%-án koncentrálódva) azonban felnagyította az egyenlőtlenségeket a városi és a vidéki lakosság életszínvonalát és szociális intézményekkel való ellátottságát illetően. [5] [6] Mindemellett a konfucianizmus filozófiai hatása a koreai társadalomra még napjainkban is nagyban hozzájárul ahhoz a tényhez, hogy az idősebb generációk kevésbé függnek az állam által biztosított védőhálótól. Felmérések kimutatták, hogy a lakosság mindössze 3%-a gondolja, hogy a közjóléti intézményeknek kellene az idősek ellátását biztosítania, valamint, hogy az idősebb generációk 62%-a kap rendszeres anyagi támogatást gyermekeitől. Az állami szerepvállalásban is megmutatkozik a konfucianizmusban elfogadott gyermeki gondoskodás hagyománya: adókedvezmény, kedvezményes lakásvásárlási kölcsön és speciális havi hozzájárulás jár azok számára, akik gondoskodnak szüleik ellátásáról. Az 1997-es ázsiai pénzügyi válság és a vele járó gazdasági visszaesés a munkanélküliség és az infláció emelkedése megnehezítette a fiatal generációk számára szüleik támogatását, melynek következtében főként a vidéken élő idősebb generációk létbiztonsága került veszélybe. A szégyenbélyeg miatt, azonban csak a 65 év felettiek 10%-a vette igénybe a rászorultsági vizsgálatot is igénylő, havi átlagban 126 amerikai dollárnak megfelelő összeget folyósító csökkentet nyugdíjat az év folyamán [6] Dél-Korea 1988-ban hozta létre az állam kézben lévő társadalombiztosítási rendszerét, az NPS-t (National Pension Scheme), mely többek között nyugdíjat biztosít az idősebb generációk számára. Kezdetben csak az 5 főnél többet foglalkoztató vállalatok, a mezőgazdaságból vagy halászatból élők és a év közötti vidéken élő egyéni vállalkozók számára volt kötelező a részvétel, azonban 1999-ben bővítették a rendszert. Az állam ekkor terjesztette ki a kötelezően biztosítottak körét az 5 alkalmazottnál kevesebbet foglalkoztató vállalatokra és a városokban élő egyéni vállalakozókra is. Az NPS által lefedettek köre a munkaerőpiacon így 47%-a nőtt, ami még mindig jelentősen elmaradt a rendszer által kitűzött 68%-os céltól. Hozzávetőleg 5 millió aktív kereső maradt kívül a biztosítási rendszeren, akik többnyire részmunka időben dolgozók, háztartási alkalmazottak, munkanélküliek, vagy olyan egyéni vállalkozók, akik nem jelentettek be jövedelmet ig főként csak özvegyi és rokkantsági nyugdíjat folyósítottak, mivel csak ekkor érte el a rendszer első, 20 éves munkaviszonnyal rendelkező korcsoportja a nyugdíjkorhatárt (60 év). [6] 11

12 A rendszerben nyugdíj mértékét elsősorban két tényező határozza meg, a nemzetgazdaság átlagbére és a dolgozó indexált keresete. A hozzájárulás mértékét az NPS 4,5-4,5% arányban megosztja a munkavállaló és a munkáltató között, míg az egyéni vállalkozók, a mezőgazdaságból élők és a halászok kötelező hozzájárulási aránya a fokozatosan emelkedést követve 2005-től 9%. [5. táblázat] Az NPS mellett, a munka törvénye előírja a munkáltatók számára, hogy minden egy évnél régebben alkalmazásukban álló személy után évente egy összegben befizessék az átlagbér 30 napnak megfelelő részét. Az adókedvezményes egyéni megtakarítások és a munkáltató által támogatott nyugdíjalapok az NPS mellett fontos részét képezik az időskori jövedelem kiegészítésnek. [6] Az éppen 20 éves múlttal rendelkező állami társadalombiztosítási rendszernél régebbi gyökerekkel rendelkezik három, speciálisan foglalkozási ághoz kapcsolódóan létrehozott rendszer, mely biztosítja az állami tisztviselők (1960), a katonák (1963) és a magán iskolák tanárainak (1975) időskori ellátását. Mivel azonban ezek a rendszerek nagyobb arányú hozzájárulást követelnek és így a kifizetéseik is magasabbak, az ebből adódó különbségek miatt nincs lehetőség a felhalmozott nyugdíjjogosultság átváltására az NPS és e rendszerek között. Ez a tény nagyban gátolja a munkaerő országon belüli szabad áramlását. [6] Az NPF (National Pension Fund) vezetési rendszere a CNPF (Committee of National Pension Fund Operation), melynek irányítását és a felügyeletét a MOFE (Minsitry of Finance and Economy) és a MOHW (Ministry of Health and Welfare) miniszterei közösen végzik. A két minisztérium az Állami Tanáccsal egyeztetve (de a köztársasági elnök jóváhagyásával) határozza meg azokat az irányelveket, melyek a tőke mozgását az adott évben befolyásolják. Többek között a befektetési politikát is részletesen kidolgozzák, meghatározva annak megoszlását szektor (állami, pénzügyi, jóléti) és termék (részvény, kötvény) szerint is. A 15 fős bizottság, összetételéből kifolyólag (10 kormánypárti tag és 5 választott képviselő) a kormányzat hatalma egyhangú a döntéseket tekintve, és szinte semmilyen beleszólást sem biztosít az ellenzéknek. [6] 5. Táblázat Forrás: [6] A nyugdíjrendszer helyzete az 1990-es évek végén NPS Közalkalmazottak Magániskolák tanárai Katonaság Finanszírozás: Munkavállaló Munkáltató 4,5% 4,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 13 % (kormány fizeti) Helyettesítési ráta 60% 76% 76% 90% Hozzájárulók száma (fő) Kedvezményezettek (fő) Hozzájárulók/aktív dolgozók 46,5 % 4,4 % 1,0 % 0,7% 6. Táblázat Forrás: [4] alapján a szerző 12

13 Hozzájáruláshoz kötött India Dél-Korea nyugdíjrendszerek EPF EPS NPS NPS Menedzselés formája állami magán Finanszírozási forma PAYG FF A nyugdíjkifizetések keletkezésének DB mechanizmusa DC IV. NYUGDÍJREFORMOK IV.1. Nyugdíjreformok általánosságban [1] A nyugdíjrendszerek reformjainak középpontjában a költségvetési deficit javítása mellett, mely elsősorban a DB-rendszereknél jelentkezik, általában a rendszer igazságosabbá tétele egyre szorosabb kapcsolat kiépítése a nyugdíjak és a befizetések között áll. A nyugdíjreformok típusai négy nagy kategóriába sorolhatók: a parametrikus reformok a nyugdíjrendszer paramétereiben történik változás, a paradigmatikus reformok új típusú vagy egy komplementer nyugdíjrendszer bevezetése, a befektetési politikát érintő szabályozási reformok, valamint az adminisztratív reformok. A reformok bár nominálisan megnyirbálják a jövőbeni kifizetéseket, általában növelik a folyósítás valószínűségét, de hogy egyetlen csoport se szenvedjen el indokolatlan hátrányokat fontos a lépések jól átgondolt, fokozatos ütemezése. A reformok következtében hosszabb távon, ahogy a járulékfizetési fegyelem erősödik általában csökkenthető a járulékkulcs. Általánosságban elmondható, hogy a nyugdíjreform pozitív szemlélői és nagy támogatói a pénzügyminisztériumok. IV.2. Az indiai nyugdíjrendszer problémái és a bevezetett új rendszer India nyugdíjrendszere számos problémával néz szembe, melyek közül az egyik legjelentősebb a lakosság elöregedése. Az idősebb korúak egyre magasabb aránya a népességhez viszonyítva szűkíti a nyugdíjrendszer befizetői oldalát, míg az eltartottak száma egyre növekszik [8. táblázat], ez költségvetési szempontból rendkívül hátrányosan érinti az egyes nyugdíjbiztosító rendszereket. [7. táblázat] A tradícióknak megfelelően Indiában az idős emberek szükség esetén többnyire a családra vagy jótékonysági szervezetekre támaszkodtak. Az utóbbi évtizedek gyors gazdasági fejlődésével párhuzamosan bekövetkezett társadalmi változások hatására (nagyarányú városiasodás és migráció) azonban megbomlott a hagyományos értelemben vett családi egység és ezzel együtt elhalóban van az idősebb generációk családon belüli megsegítése. Ez a tény nagyban hozzájárul az időseket fenyegető öregkori szegénység egyre nagyobb arányához. [4] Talán még ennél is súlyosabb problémát jelent, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer a lakosság jelentős hányadát nem éri el, valamint, hogy a biztosításból kimaradók számára az állam semmilyen időskori ellátást nem 13

14 biztosít. A rendszer mindösszesen az ország aktív munkaerejének 13%-a számára nyújt öregkori támogatást. [7] A lefedettségben jelentkező aránytalanság mellett a méltányosság is komolyan sérül es adatok szerint az EPF/EPS és a CSPS/GPF rendszerek által biztosítottak átlagos havi jövedelme nagyjából rúpia a sokszorosa az informális szektorban dolgozókénak. Ez az aránytalanság az időskori jövedelmekkel kapcsolatban is fennáll. A NOAPS, a legszegényebbeket támogató rendszer átlagosan 75 rúpiát folyósít havonta, míg az EPS rendszerben nyugdíjba vonulók átlagosan 1000 rúpiát kapnak havonta, ami még mindig csak az 50%-a annak, amihez a CSPS rendszer által biztosítottak jutnak átlagosan. [3] A kiterjedt bürokrácia hozzájárul ahhoz, hogy a kormányhivatalok jelentős hatalma, ellenőrző szerepe és befolyása a jelenlegi nyugdíjrendszerre akadályozza a biztosítottak körének kiterjesztését, valamint, hogy a konzervatív szabályozó környezet átláthatatlansághoz és a pontos elszámoltathatóság torzulásához vezet. A rugalmatlan környezet, a tény, hogy csak állami és állam által garantált értékpapírokba lehet a társaságok pénzét befektetni, valamint a túlzott elővigyázatosság eredményeképpen pedig a beruházások megtérülési hozama rendre messze alulmarad az elvárhatótól. [10] [3] Az indiai nyugdíj megtakarítások különlegessége, hogy nemcsak nyugdíjként, hanem más célra is - pl.: gyerekek iskoláztatása, esküvő, temetés, építkezés is felhasználhatók. A lehetőség, hogy a megtakarítási betét korábban felvehető, azt eredményezi, hogy a pénzalap elveszti eredeti funkcióját és így újra fent áll a morális kockázat, valamint a munkavállalói rövidlátás esete. [3] A nyugdíjrendszert érintő problémák enyhítése érdekében szükségessé váló reformok keretében Indiában január elsejével bevezetették a DC típusú New Pension System-et (NPS). [6. táblázat] A rendszer keretében a központi kormányzat új dolgozóit már az NPS biztosítja. Ezen felül a 2005-ben előirányzott reformlépések keretében bevezetésre került a névleges egyéni számlás rendszer (NDC), valamint megnyitották az NPS rendszert a nem szervezett magánszektor minden dolgozója számára. Következő lépésben önkéntes alapon is elérhetővé tették a rendszert a szervezett szektor biztosítottai számára. Az NPS sikerét bizonyítja, hogy 2007 áprilisáig több mint fél millióan csatlakoztak a rendszerhez, megközelítőleg kétszer annyian, mint azt a szakértők várták. A pár éve bevezetett rendszer paramétereinek többsége összhangban van a nemzetközi gyakorlattal (pl.: 10%- os munkavállalói hozzájárulás, 50%-os helyettesítési ráta a végső bért illetően), habár két dologban jelentősen eltér attól. Az egyik az, hogy a rendszer nem biztosít garantált minimum nyugdíjat, másik pedig, hogy a belépés csak a központi kormányzat új alkalmazottainak és a rendszerhez csatlakozott 19 szövetségi állam új kormányzati tisztviselőinek kötelező. [7] A krónikus szegénység felszámolására tett lépések keretében 2007-re 15,7 millióra nőtt azoknak a 65 év felettieknek száma, akik anyagi helyzetükből kifolyólag időskori szegénységi támogatást 14

15 kapnak, valamint, a szövetségi államok körében általánossá vált az özvegyi és rokkantsági nyugdíj folyósítása. [7] 7. Táblázat Forrás: [10] A főbb nyugdíjbiztosító rendszerek kiadásai (millió rúpia) * Közalkalkalmazottak~ Védelem Vasút Posta Telekommunikáció * költségvetési becslés; ~ csak a központi kormány alkalmazottai. IV.3. A koreai nyugdíjrendszer problémái és a lehetséges reformlépések A demográfiai változások következtében a koreai nyugdíjrendszer befizetői oldala fokozatosan zsugorodik, míg a rendszer által eltartottak száma stabilan növekszik, annak ellenére, hogy a Távol Keleten az emberek gyakran még a nyugdíjkorhatáron túl is dolgoznak. [12; 6. oldal] A rendszer fiatalságából fakadóan a befizetések mértéke jelenleg még messze meghaladja a kifizetésekét, de az utóbbiak várható jövőbeni növekedése miatt az állam az NPS rendszer keretében folyamatosan növekvő tartalékalapot hozott létre a GDP 10%-ának értékében. [9. táblázat] Mindezek ellenére a látszólagosan kedvező helyzet csak ideiglenes, mivel költségvetési szempontból a rendszer közép és hosszú távon fenntarthatatlan. Ezen a problémán még az 1999-es jogosultsági kör kiterjesztésével elért bevétel növekedés sem tudott segíteni, csupán kitolta a folyamatot. A Világbank pénzügyi előremutatása szerint az ország implicit nyugdíj adóssága már 1995-ben elérte a GDP 30%-át és ez az arány 2050-re, mikorra feltehetően a tartalékalapok kimerülnek akár a 195%-ot is elérheti. A három foglalkozási alapon szerveződött rendszer helyzete még rosszabb, számottevő tartalékalap hiányában ezek már most deficitesek. [6] [9. táblázat] Dél-Korea világbanki javaslatra egy átfogó reformstratégia kialakítását és egy több pilléres nyugdíjrendszer létrehozását tűzte ki célul. Tárgyalások és egyeztetések kezdődtek, melynek eredményeképpen az új Pension Reform Task Force tagjai (akadémikusok, kutatók, pénzügyi szakemberek, a MOHW hivatalnokai és a három foglalkozási ághoz kapcsolódó nyugdíjrendszer képviselői) körvonalakban előrevetítettek egy lehetséges reform folyamatot. [6] Az előirányzott tervek között szerepelt a finanszírozás fenntarthatóságával és a nyugdíjjogosultság szállíthatóságával kapcsolatos problémák megoldása, valamint a biztosítottak körének további kiterjesztése és a beruházási, illetve adminisztrációs hatékonyság növelése. Az egységesítésére tett javaslatok keretében a bizottság a három foglalkozási alapon szerveződő 15

16 rendszer fokozatos megszüntetését indítványozta, azáltal, hogy e három munkakör új tagjait már az NPS rendszer biztosítsa. [6] A Task Force tagjai szerint a biztosítottak köre tovább növelhető lenne a nyugdíjrendszer újra strukturálásával, ha az egyben a hatékonyság és a méltányosság növekedését is eredményezné. [6] A koreai nyugdíj-alapok és biztosítási termékek irányításának szabályozása nem kiforrott. A CNPF autonómiájának kiterjesztése és az MOHW közbeékelt szerepének megszüntetése párhuzamosan a kormányzati nyomás visszaszorításával az NPF vezetésében nagyban hozzájárulna a beruházás hatékonyságának és átláthatóságának emelkedéséhez. A független irányítás meghozná a nyugdíjrendszer befektetett pénzeinek pillanatnyi állapotával kapcsolatos információk hozzáférhetőségét, valamint hatékonyabban tudná kezelni a rendszer terheit és az azokhoz kapcsolódó politikai kockázatot. [6] 8. Táblázat Forrás: CIA factbook Év korcsoport 0-14 év között év között 65 év felett Teljes lakosság INDIA ,2% 63% 4,8% fő ,8% 63,1% 5,1% fő DÉL-KOREA ,6% 71,5% 7,9% fő ,3% 72,1% 9,6% fő 9. Táblázat Forrás: [6] Az 1990-es évek végén NPS Közalkalmazottak Magániskolák tanárai Katonaság Megtakarítások a GDP %-ában ,8 0 V. ÖSSZEFOGLALÁS India és Dél-Korea két teljesen eltérő történelmi és kulturális háttérrel rendelkező ország. Az utóbbi pár évtizedet jellemző gazdasági fejlődés eredményeként náluk is megfigyelhetők a modernizáció hatására szinte észrevétlenül végbenő társadalmi változások. A szociális mutatók (életszínvonal növekedése, a várható élettartam emelkedése) nagymértékű javulása eddig soha nem látott mértékben megváltoztatták a két ország lakosságának életvitelét, társadalmának szerkezetét. Mindkét országban megbomlóban van a tradicionális családszerkezet, mely a hinduizmus és a konfucianizmus egyaránt fontos alappillére. A nagyarányú urbanizáció azonban földrajzilag kitágította a családi egységet. Főként a fiatalabb generációkat jellemző városiasodás, szemben az idősebb generációk helyben maradásával megbontotta a tradicionális családi egységen és támogatáson alapuló informális társadalombiztosítási védőhálót, mely az idősebb generációk felett 16

17 húzódott. Bár napjainkban is megfigyelhető ez a fajta támogatás, már közel nem olyan általános, mint akár ötven évvel ezelőtt. Ez az oka annak, hogy szükségesség vált a társadalombiztosítási rendszerek nyugdíjat folyósító részének kiépítése oly módon, hogy az a társadalom minél szélesebb rétegét átfogja, ezáltal akadályozva meg az időskori szegénység kialakulását. A nyugdíjrendszerek másik általános célja az életpálya fogyasztásának kisimítása. India és Dél-Korea nyugdíjrendszere szerkezetben és a létrehozás időpontjában is eltér. Indiában a munkaerőpiacon elfoglalt helyzet határozza meg a munkavállaló számára, hogy mely nyugdíjbiztosítási rendszerhez kötelező, illetve önkéntes alapú a csatlakozás. Ennek alapján a munkaerőpiacon megkülönböztetik a magánszektor szervezett részét, az informális szektort és a közalkalmazottak körét. Elmondható, hogy az ország nyugdíjrendszerében a legkedvezményezettebb és legjobban bebiztosított réteg a közalkalmazottak köre, akik négy oldalról is biztosítva vannak. Ezzel szemben a koreai formális időskori ellátás rendszere egyszerűbb. Az 1988-ban létrehozott DB típusú, PAYG alapú nyugdíjrendszer, az NPS mellett (mely fiatalságából fakadóan csak idén kezdi meg a rendszeres kifizetést) létezik még három kiemelt foglalkozási ág (állami tisztviselők, katonák, magániskolai tanárok), melyek külön biztosítási rendszerrel rendelkeznek. A dél-koreai rendszer hátránya az indiaival szemben, hogy gátolja a munkaerő országon belüli szabad áramlását. Az egyedi rendszerek és az NPS között nincs átváltási lehetőség az eltérő hozzájárulási és kifizetési arányok miatt, míg Indiában ez könnyedén megvalósítható. A két ország formális időskori ellátásának problémái hasonlóságot mutatnak. A biztosítottak körének alacsony aránya, valamint a társadalom elöregedésének következően egyre csak növekvő kifizetések mindkét rendszer finanszírozási gondjának forrása. A pénzügyi problémák megoldása mindkét esetben a reformtörekvések kiemelt céljai között szerepel. VI. HIVATKOZÁSOK [1] Bokor László nyugdíjrendszerek in Veress József (szerk.): A gazdaságpolitika nagy elosztórendszerei; Typotex, Budapest (2007) pp. 233 [2] Vietor, Richard H. K. (2007): How Countries Compete. Strategy, Structure, and Government in the Global Economy. Harvard 3. Business School Press, Boston, Massachusetts; pp. 320 [3] Robert Gillingham, Daniel Kanda Pension reform in India IMF Working Paper, Fiscal Affairs Department and Asia and Pacific Department; September 2001 [4] Dr. Ramesh Gupta Pension Reforms in India: Myth, Reality, and Policy Choices; Indian Institute of Management Ahmedabad, Research and Publication Department; IIMA Working Papers, September, [5] Hidasi Judit (szerk): Szavak, jelek, szokások A nemzetközi Kommunikáció Könyve; szerk:, Windsor Kiadó; 1998, pp

18 [6] Robert Holzmann, Ian W. Mac Arthur Yvonne Sin Pension Systems in East Asia and the Pacific: Challenges and Opportunities; Social Protection Discussion Paper Series; June 2000 pp [7] Charles Kramer, Hiroko Oura, Andrea Richter-Hume, Petia Topalova, (all APD), Helene Poirson (OMD), Renu Kohli (Resident Representative office), Ananthakrishnan Prasad (MCD), and Andreas Jobst (MCM): India: Selected Issues; IMF; Approved by the Asia and Pacific Department; January 4, 2008, pp [8] MTA Világgazdasági Kutatóintézet Műhelytanulmányok: Távol Keleti gazdaságok pozitív és negatív fejlődési tapasztalatai: Tanulságok Magyarország számára; 37. szám, február, pp Székely-Doby András: India egy óriás kisgazdaság [9] MTA Világgazdasági Kutatóintézet Műhelytanulmányok: Távol Keleti gazdaságok pozitív és negatív fejlődési tapasztalatai: Tanulságok Magyarország számára; 37. szám, február; pp Bassa Zoltán: Dél-Korea A kis Japán? [10] Ranadev Goswami Old age protection in India: Problems and prognosis; International Social Security Review Vol. 55 Issue 2 Page 95 April-June 2002 [11] BGF, Külkereskedelmi Főiskolai Kar, Nemzetközi Kommunikáció szak, Távol-keleti interkulturális menedzsment szakirány; A Konfucianizmus és a távol-keleti gazdasági csoda, készítette: Folk Szonja Florina, Budapest, [12] BGF, Külkereskedelmi Főiskolai Kar, Nemzetközi Kommunikáció szak, Nemzetközi gazdaságelemző szakirány; A Koreai Köztársaság Komplex gazdasági elemzése, készítette: Kovács Attila, Budapest, [13] Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Diplomamunka: India gazdasági fejlődése; készítette: Weisz Andrea, konzulens: Dr. Mustó István; december [14] Csicsmann László Az indiai civilizáció története a kezdetektől napjainkig [ ] [15] Drjenovszky Zsófia Dél-Korea tegnap és ma Tradíció és modernitás a dél-koreai városi családoknál Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár [ ] [16] Rácz Géza Az igazi kasztrendszer, Kagylókürt 31. szám Orientáció [ ] [17] https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html [ ] [18] https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ks.html [ ] [19] [ ] [20] [ ] [21] [ ] [22] [ ] [23] [ ] [24] [ ] 18

Nyugdíjvilágvége? Dr. Farkas András

Nyugdíjvilágvége? Dr. Farkas András Nyugdíjvilágvége? Dr. Farkas András demográfiai CUNAMI MATUZSÁLEM ÖSSZEESKÜVÉS? Az EU népességének várható alakulása 2005 és 2050 között Teljes népesség - 1, 9% 0-14 évesek - 18, 6% 15-24 évesek - 24,

Részletesebben

A magyar nyugdíjrendszer 1. rész: a reform és a felosztó kirovó rendszer Madár István Gazdaságpolitika Tanszék

A magyar nyugdíjrendszer 1. rész: a reform és a felosztó kirovó rendszer Madár István Gazdaságpolitika Tanszék A magyar nyugdíjrendszer 1. rész: a reform és a felosztó kirovó rendszer Nyugdíjrendszerek Felosztó-kirovó (generációk szolidaritása) Tőkefedezeti (öngondoskodás) 1 Felosztó-kirovó rendszer Közgazdasági

Részletesebben

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19.

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A nyugdíjrendszerek típusai A járadékok / kifizetések finanszírozásának módja

Részletesebben

Nyugdíj: kinek, mennyit és mikor?

Nyugdíj: kinek, mennyit és mikor? Nyugdíj: kinek, mennyit és mikor? Az AEGON Biztosító 12 országot érintő tavalyi kutatása szerint az emberek 39 százaléka egyáltalán nincs tisztában azzal, hogy mekkora jövedelemre számíthat majd nyugdíjas

Részletesebben

Nyugdíjreform Magyarországon: Do it, and most of all, do it now!

Nyugdíjreform Magyarországon: Do it, and most of all, do it now! Nyugdíjreform Magyarországon: Do it, and most of all, do it now! Kihívások, innováció, szerkezet és összhang más alrendszerekkel Bodor András előadása Pénzügyi Csúcstalálkozó IV. Budapest, 2006. augusztus

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

A nyugdíjrendszer átalakítása

A nyugdíjrendszer átalakítása A nyugdíjrendszer átalakítása A generációk közötti méltányos tehermegosztás és a nyugdíjrendszer Heim Péter 2006. augusztus 28. Témák Nyugdíjasok összetétele Öregek vs korkedvezményesek, rokkantnyugdíjasok

Részletesebben

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Kínai gazdaság tartós sikertörténet Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Főbb témák Az elmúlt harminc év növekedésének tényezői Intézményi reformok és hatásaik Gazdasági fejlődési trendek

Részletesebben

Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek

Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek Jánosi Imre Kármán Környezeti Áramlások Hallgatói Laboratórium, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Északi

Részletesebben

Magánnyugdíjpénztár mint a magyar nyugdíjrendszer pénzintézeti szereplője

Magánnyugdíjpénztár mint a magyar nyugdíjrendszer pénzintézeti szereplője az előadás letölthető: www.patikapenztar.hu/ magánszemélyeknek/corvinus Magánnyugdíjpénztár mint a magyar nyugdíjrendszer pénzintézeti szereplője 2013. december 3. Budapesti Corvinus Egyetem dr. Lukács

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Az Európai Unió pénzügyei Dr. Halm Tamás 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Éves költségvetések és több éves

Részletesebben

Miről lesz szó? A fejlesztési források növelése. Trendek, elképzelések és várható fejlemények a nemzetközi fejlesztési együttműködésben

Miről lesz szó? A fejlesztési források növelése. Trendek, elképzelések és várható fejlemények a nemzetközi fejlesztési együttműködésben Trendek, elképzelések és várható fejlemények a nemzetközi fejlesztési együttműködésben Szent-Iványi Balázs Miről lesz szó? A fejlesztési források növelése Migráció szerepe a fejlődésben Kereskedelmi nyitás

Részletesebben

Növekedés és fenntarthatóság. NFFT műhelykonferencia 2014. június 4. Bessenyei István

Növekedés és fenntarthatóság. NFFT műhelykonferencia 2014. június 4. Bessenyei István Növekedés és fenntarthatóság NFFT műhelykonferencia 2014. június 4. Bessenyei István Egy példa Rókák a Nyulak Szigetén Hová vezet ez: Falánk rókák és kevéssé szapora nyulak esetén mindkét populáció kihal.

Részletesebben

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Tartalomjegyzék 1. Problémafelvetés 2. Előzmények 3. A gyakorlati alkalmazás 4. A magyarországi bevezetés 5. Az egykulcsos

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Emberi erőforrás fejlesztése

Emberi erőforrás fejlesztése Emberi erőforrás fejlesztése Továbbtanulási és vállalkozási hajlam Lépések a kommunikációs és műszaki fejlődéssel -Alfred Marshall szelekció vagy kiválogatás elmélete (munkaerőpiacon, iskolában) szerint

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009.

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. I. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek A környezeti kihívások és válaszok A demográfiai változások, o Korábban a idények robbanásszerű növekedése o ezen belül jelenleg különösen a születésszám

Részletesebben

A nyugdíjrendszer közgazdasági vonatkozásai

A nyugdíjrendszer közgazdasági vonatkozásai A nyugdíjrendszer közgazdasági vonatkozásai 2014. november 24. dr. Lukács Marianna marianna.lukacs@uni-corvinus.hu lukacs@patikapenztar.hu az előadás letölthető: www.patikapenztar.hu/magánszemélyeknek/

Részletesebben

A PÉNZÜGYI ÉS NEM PÉNZÜGYI SZÁMLÁK ÖSSZHANGJÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

A PÉNZÜGYI ÉS NEM PÉNZÜGYI SZÁMLÁK ÖSSZHANGJÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A PÉNZÜGYI ÉS NEM PÉNZÜGYI SZÁMLÁK ÖSSZHANGJÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A Magyar Statisztikai Társaság Gazdaságstatisztikai Szakosztályának ülése, 2015. április 2. Simon Béla MNB Statisztikai Igazgatóság,

Részletesebben

Tények hazugságok helyett

Tények hazugságok helyett Tények hazugságok helyett Azt állítja a FIDESZ: hogy nyomorog az ország, szétporladóban van a szociális biztonság. A GDP hány százalékát költjük a fontosabb jóléti kiadásokra idén, és mennyit költöttünk

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el. előtakarékossági piacon

Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el. előtakarékossági piacon MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el előtakarékossági piacon Előadó: dr. Hardy Ilona Előadó: az Aranykor

Részletesebben

A FOGLALKOZÁSI RÉTEGSÉMA JELLEMZŐI

A FOGLALKOZÁSI RÉTEGSÉMA JELLEMZŐI A FOGLALKOZÁSI RÉTEGSÉMA JELLEMZŐI Mit mér a rétegmodell? A rétegmodell célja az egyének/háztartások társadalmi struktúrában való helyének a meghatározása. A korábbi hazai és nemzetközi vizsgálatok is

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013

Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013 Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013 1 Munkatermelékenység és GDP/fő, 2011 Forrás: OECD 2 Vállalati sokféleség és

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszék SZOCIÁLPOLITIKA. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály

ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszék SZOCIÁLPOLITIKA. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály SZOCIÁLPOLITIKA SZOCIÁLPOLITIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék,

Részletesebben

Az Unió helye a globalizálódó gazdasági rendben

Az Unió helye a globalizálódó gazdasági rendben Az Unió helye a globalizálódó gazdasági rendben Az Eu létrejöttének oka: a széthúzó európai népek összefogása, és nem a világhatalmi pozíció elfoglalása, mégis időközben a globalizálódó világ versenyre

Részletesebben

Munkavállalókat terhelő adók és járulékok Németországban

Munkavállalókat terhelő adók és járulékok Németországban 1/5 Munkavállalókat terhelő adók és járulékok Németországban I. Társadalombiztosítási járulékok 1. A társadalombiztosítás jellemzői Németország a világ egyik leghatékonyabb szociális ellátórendszerével

Részletesebben

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása Dr. Hankó Balázs Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 2014.

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Személyes pénzügyek tervezése (Az életpálya pénzügyi tervezése) Kovács Norbert Gyõr, 2008.01.30.

Személyes pénzügyek tervezése (Az életpálya pénzügyi tervezése) Kovács Norbert Gyõr, 2008.01.30. Személyes pénzügyek tervezése (Az életpálya pénzügyi tervezése) Kovács Norbert Gyõr, 2008.01.30. Az elõadás menete Mit értünk emberi életpálya alatt? Hogyan értelmezzük az emberi életpályát pénzügyi szemléletben?

Részletesebben

LXIII. Munkaerőpiaci Alap Fejezeti indokolás

LXIII. Munkaerőpiaci Alap Fejezeti indokolás LXIII. Munkaerőpiaci Alap Fejezeti indokolás I. A célok meghatározása, felsorolása A Munkaerőpiaci Alap (MPA) működésével összefüggő rendelkezéseket a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

Emberi erőforrás fejlesztése

Emberi erőforrás fejlesztése Emberi erőforrás fejlesztése Vállalkozási hajlam Műszaki fejlődés elfogadása Az iparosodás és automatizáció, vagy a kibernetizáció és az urbanizáció legfőképp az emberi erőforrás viselkedésére hatott.

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában 2009.03.17. 10:22 A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában Pénztárkonferencia 2006. november 8-9. PSZÁF Előadó: dr. Csányi Sándor Elnök-vezérigazgató OTP Bank Magyarország a lakossági megtakarítási

Részletesebben

Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás. Aegon Nyugdíjbiztosítás. 20% adójóváírás!

Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás. Aegon Nyugdíjbiztosítás. 20% adójóváírás! Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás Aegon Nyugdíjbiztosítás 20% adójóváírás! Ma tegyünk a holnapért! Van, akinek már csak pár éve van hátra a nyugdíjazásig, és vannak olyanok, akiknek olyan távolinak

Részletesebben

Társadalmi egyenlőtlenségek a térben

Társadalmi egyenlőtlenségek a térben Prof. Dr. Szirmai Viktória Társadalmi egyenlőtlenségek a térben Kodolányi János Főiskola, Európai Város és Regionális Tanszék, tanszékvezető, egyetemi tanár viktoria.szirmai@chello.hu Regionális tudomány

Részletesebben

LUXEMBURG. I. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete, bilaterális kapcsolatok

LUXEMBURG. I. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete, bilaterális kapcsolatok LUXEMBURG I. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete, bilaterális kapcsolatok 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Luxemburgi Nagyhercegség (franciául: Grand Duché de Luxembourg,

Részletesebben

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Nemzetközi gazdaságtan VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 2-1 Ki kivel kereskedik? A magyar külkereskedelem

Részletesebben

MSZOSZ KORENGEDMÉNY RENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSÁRA MEGFOGALMAZOTT SZAKMAI JAVASLATAI

MSZOSZ KORENGEDMÉNY RENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSÁRA MEGFOGALMAZOTT SZAKMAI JAVASLATAI AZ MSZOSZ KORENGEDMÉNY RENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSÁRA MEGFOGALMAZOTT SZAKMAI JAVASLATAI Budapest, 2012. október 18. 1 A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének javaslata a korengedmény rendszerének átalakítására:

Részletesebben

HONNAN HOVÁ: SÜLLYEDÜNK VAGY EMELKEDÜNK?

HONNAN HOVÁ: SÜLLYEDÜNK VAGY EMELKEDÜNK? HONNAN HOVÁ: SÜLLYEDÜNK VAGY EMELKEDÜNK? Prof. Dr. Csath Magdolna Szent István Egyetem Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdász Klub Sopron 2013. szeptember 10. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2. Ábrák 3.

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

A világgazdaság a pénzügyi piacok szemüvegén át nézve Jaksity György, Concorde Értékpapír Rt.

A világgazdaság a pénzügyi piacok szemüvegén át nézve Jaksity György, Concorde Értékpapír Rt. A mulatságnak vége A világgazdaság a pénzügyi piacok szemüvegén át nézve Jaksity György, Concorde Értékpapír Rt. Az előadás célja Bemutatni a jelenlegi válsághoz vezető utat Elemezni a krízis legfontosabb

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi

Részletesebben

A MAGYAR KKV SZEKTOR NEMZETKÖZI KITEKINTÉSBEN összehasonlítás V4-ekkel és Szlovéniával

A MAGYAR KKV SZEKTOR NEMZETKÖZI KITEKINTÉSBEN összehasonlítás V4-ekkel és Szlovéniával A MAGYAR KKV SZEKTOR NEMZETKÖZI KITEKINTÉSBEN összehasonlítás V4-ekkel és Szlovéniával Dr. Szabó Antal Nyug. ENSZ Regionális Tanácsos az ERENET Igazgatója ORSZÁG Ország Adatok NÉPESSÉG [ millió ] TERÜLET

Részletesebben

INDIA I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. Általános információk

INDIA I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. Általános információk INDIA I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Indiai Köztársaság szövetségi köztársaság Új Delhi (16 millió) Terület 3 287 590 km 2 Népesség

Részletesebben

EURACADEMY OBSERVATORY

EURACADEMY OBSERVATORY EURACADEMY OBSERVATORY AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK ÁLTAL TÁMOGATOTT ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS EURÓPAI OBSZERVATÓRIUMA A VIDÉKI EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK, MIKRO KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA WP2: Az

Részletesebben

Modernizáció Magyarországon javuló egyensúly, átfogó reformok, változó körülmények között a pénzügyi szektor

Modernizáció Magyarországon javuló egyensúly, átfogó reformok, változó körülmények között a pénzügyi szektor Modernizáció Magyarországon javuló egyensúly, átfogó reformok, változó körülmények között a pénzügyi szektor Kovács Álmos Pénzügyminisztérium 27. november 6. Államháztartási konszolidáció - gazdaságpolitikai

Részletesebben

Gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek. Jólét és szegénység. 2013. február 27., március 6. és március 13.

Gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek. Jólét és szegénység. 2013. február 27., március 6. és március 13. Gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek. Jólét és szegénység. 2013. február 27., március 6. és március 13. Jared Diamond: Háborúk, járványok, technikák Miért az európai civilizáció hódította meg a világot,

Részletesebben

A fenntartható adósságpálya problémái Mellár Tamás egyetemi tanár A magyar gazdasági válság jellege Vajon az adósságválság a legsúlyosabb problémánk? Sokan igennel válaszolnak erre a kérdésre A kormány

Részletesebben

Nyugdíjrendszer és makrogazdaság

Nyugdíjrendszer és makrogazdaság Nyugdíjrendszer és makrogazdaság A tervezett intézkedések nemzetgazdasági hatása 2010. október 15. Tartalom Nyugdíjrendszer és pénzügyi egyensúly A költségvetés konvergencia pályája A magánnyugdíjpénztárak

Részletesebben

A pénzügyi rendszer fogalma és funkciói. Monetáris és fiskális politika 1. előadás Dr. Vigvári András vigvaria@inext.hu

A pénzügyi rendszer fogalma és funkciói. Monetáris és fiskális politika 1. előadás Dr. Vigvári András vigvaria@inext.hu A pénzügyi rendszer fogalma és funkciói Monetáris és fiskális politika 1. előadás Dr. Vigvári András vigvaria@inext.hu Tananyag-egyéb tudnivalók Tankönyv:Vigvári András: Pénzügy(rendszer)tan. KJK-KERSZÖV.

Részletesebben

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS KOVÁCS ÁRPÁD EGYETEMI TANÁR, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS ELNÖK MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG ELNÖK BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS 2013 ŐSZ Tartalom 1. A 2013. évi költségvetés megvalósításának

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

Összefogás a reformokért

Összefogás a reformokért Összefogás a reformokért A Reformszövetség történetének és tevékenységének bemutatása 2009. május 14. A Reformszövetség megalakulásának körülményei Pénzügyi és reálgazdasági válság kirobbanása Csak az

Részletesebben

LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap

LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap I. A célok meghatározása és az Alap 2016. évi költségvetését meghatározó legfontosabb tényezők A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 2016. évi költségvetése

Részletesebben

Czirják László bemutatkozás

Czirják László bemutatkozás Czirják László bemutatkozás Társalapitó és ügyvezető partnere az ieurope Capital regionális magántőke befektetési alapnak - www.ieurope.com A United Way Magyarország Alapitvány elnöke - www.unitedway.hu

Részletesebben

Az IMF igazgatótanácsa jóváhagyta Magyarország számára a 12,3 milliárd euró értékű készenléti hitelt

Az IMF igazgatótanácsa jóváhagyta Magyarország számára a 12,3 milliárd euró értékű készenléti hitelt Sajtóközlemény száma: 08/275 AZONNALI KIADÁSRA 2008. november 6. Nemzetközi Valutaalap Washington, D.C. 20431 Amerikai Egyesült Államok Az IMF igazgatótanácsa jóváhagyta Magyarország számára a 12,3 milliárd

Részletesebben

TARTÓS MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJE

TARTÓS MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJE TARTÓS MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJE Kötelező Öngondoskodás Figyelő Heti Válasz Konferencia 2010. november 24. Vízkeleti Sándor I. A háztartások megtakarításai nőni kezdtek 12,0 10,0 8,0 Háztartások nettó finanszírozási

Részletesebben

Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries. Nyugdíjkörkép 2009: Nyugdíjjövedelmi rendszerek az OECD-országokban

Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries. Nyugdíjkörkép 2009: Nyugdíjjövedelmi rendszerek az OECD-országokban Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries Summary in Hungarian Nyugdíjkörkép 2009: Nyugdíjjövedelmi rendszerek az OECD-országokban Összefoglalás magyarul Válság és nyugdíjpolitika

Részletesebben

A gyermekek és az idősek felé áramló látható és láthatatlan transzferek

A gyermekek és az idősek felé áramló látható és láthatatlan transzferek A gyermekek és az idősek felé áramló látható és láthatatlan transzferek Vargha Lili (NKI, PTE Demográfiai Doktori Iskola) vargha@demografia.hu FÓKUSZBAN A CSALÁD KONFERENCIA, PÉCS 2015. május 14. Fogyasztás

Részletesebben

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10746. számú törvényjavaslat a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

A magyar nyugdíjrendszer pénzintézeti szereplői (magán-, valamint önkéntes nyugdíjpénztár, NYESZ, TBSZ,

A magyar nyugdíjrendszer pénzintézeti szereplői (magán-, valamint önkéntes nyugdíjpénztár, NYESZ, TBSZ, A magyar nyugdíjrendszer pénzintézeti szereplői (magán-, valamint önkéntes nyugdíjpénztár, NYESZ, TBSZ, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató) 2013 április, Budapesti Corvinus Egyetem Haladó pénzügytan dr.

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATAL A K/6173/1. Érkezett: Tárgy: K/6173. számú, A nyugdíjasok adó- és járulékterheiről című írásbeli kérdés

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATAL A K/6173/1. Érkezett: Tárgy: K/6173. számú, A nyugdíjasok adó- és járulékterheiről című írásbeli kérdés H-1051 BUDAPEST V., JÓZSEF NÁDOR TÉR 2-4. POSTACÍM: 1369 BUDAPEST, POSTAFIÓK 481. TELEFON : (36-1) 327-2159, (36-1) 327-2141 FAX: (36-1) 318-073 8 E-MAIL: janos.veres@pm.gov.hu PÉNZÜGYMINISZTE R ORSZÁGGYŰLÉS

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Kiszorítás idősek és fiatalok között? Empirikus eredmények EU aggregált adatok alapján

Kiszorítás idősek és fiatalok között? Empirikus eredmények EU aggregált adatok alapján Empirikus eredmények EU aggregált adatok alapján MTA Közgazdaságtudományi Intézet, CEU Középeurópai Egyetem How could Hungary increase labour force participation? - záró konferencia, 2008 június 19. Hotel

Részletesebben

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok,

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Hosszú távú nyugdíjcélok, nyugdíjbiztosítás Alapozza meg nyugdíjas éveit! Kezdjen megtakarítani mielőbb, hogy a gondtalan évek alatt az anyagi kérdések se okozhassanak problémát! ÖNGONDOSKODÁS 22 Milyen

Részletesebben

Kinél kell gyorsabban futnunk?

Kinél kell gyorsabban futnunk? Kinél kell gyorsabban futnunk? Versenyképesség és növekedés Koren Miklós (CEU és KRTK) miklos.koren.hu privatbankar.hu Növekedés 2013 Bevezetés 1 Versenyképesség és növekedés 2011 2012 2013 Versenyképességi

Részletesebben

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ BAGER GUSZTÁV Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ I. RÉSZ - HÁTTÉR 1. BEVEZETÉS, 1.1. Az elemzés célja 5 1.2. A könyv szerkezete 6 2. A NEMZETKÖZI VALUTAALAP SZEREPVÁLLALÁSA, TEVÉKENYSÉGE

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás. Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1

3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás. Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1 3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1 Miért van szükség államra? A tıkeáramlási mátrix elméleti keretében az állami szektor

Részletesebben

A szocialista kormányok teljesítménye

A szocialista kormányok teljesítménye Előtte utána A szocialista kormányok teljesítménye A tisztánl nlátás s kedvéé éért Szerkesztette: dr. Molnár Csaba Növekedés és fejlesztések A magyar gazdaság folyamatosan növekedett a válság kezdetéig,

Részletesebben

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Nemzetközi Közszolgálati Továbbképzési Program A közpolitikai, kormányzati és közszolgálati hatékonyság nemzetközi modelljei Nemzeti Közszolgálati Egyetem Postacím:

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA

A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

A nyugdíjrendszer közgazdasági vonatkozásai

A nyugdíjrendszer közgazdasági vonatkozásai az előadás letölthető: www.patikapenztar.hu/ magánszemélyeknek/corvinus A nyugdíjrendszer közgazdasági vonatkozásai 2013. december, Budapesti Corvinus Egyetem dr. Lukács Marianna c. egyetemi docens, Budapesti

Részletesebben

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén Mi mennyi 2005-ben? 1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: hetibér alkalmazása esetén napibér alkalmazása esetén órabér alkalmazása esetén 13.120,-Ft 2.624,-Ft 328,-Ft (a 327/2004. (XII.

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek emelt szint 051 ÉRETTSÉGI VIZSGA 007. október 4. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI

Részletesebben

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán 2009. október 16. Dr. Bernek Ágnes főiskolai tanár Zsigmond Király Főiskola "A jelenlegi globális világgazdaságban mindössze csak két

Részletesebben

Tizedik lecke Megtakarítás és befektetés

Tizedik lecke Megtakarítás és befektetés Tizedik lecke Megtakarítás és befektetés A takarékosságot eszköznek tekintsd arra, hogy mindig független légy az emberektől, ami tisztességed megóvásának nélkülözhetetlenebb feltétele, mintsem hinnéd.

Részletesebben

péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló A csütörtöki kereskedési napot a vezető nyugat-európai és tengerentúli részvényindexek is komoly veszteséggel zárták. A forint tegnap jelentős mértékben

Részletesebben