Bálint Márton Általános- és Középiskola. Évkönyve Törökbálint

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bálint Márton Általános- és Középiskola. Évkönyve. 2007-2008 Törökbálint"

Átírás

1 A BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS- ÉS KÖZÉPISKOLA ÉVKÖNYVE Törökbálint

2 2

3 Bálint Márton Általános- és Középiskola Évkönyve Törökbálint 3

4 Alkotó szerkesztő: Dr Német István Az évkönyvet szerkesztette: Budai Éva Jungné Font Judit Az iskola címe: 2045 Törökbálint, Köztársaság tér 8. Telefon/Fax: Az évkönyvet kiadja: A Bálint Márton Általános- és Középiskola 4

5 BEKÖSZÖNTŐ Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót! Ez a kiadvány az 1999/2000. tanévben elindított évkönyv-kiadás kilencedik folytatása. Minden évben igyekeztünk, hogy hitelesen és színesen mutassuk be iskolai életünket. A Bálint Márton Általános- és Középiskola es tanévének legjellemzőbb eseményei elevenednek meg a következő lapokon. Kicsit úgy, ahogy mi tanárok látjuk, és kicsit úgy, ahogy ezt a tanítványaink megélték. E kettős szemléltetés és értékelés a biztosítéka annak, hogy mindenki, aki velünk együtt megélte az eseményeket, évek múlva Ő is így emlékezhet majd ezekre a napokra. Ezúton mondok köszönetet azoknak a munkatársaknak, akik e könyv megszületésében bábáskodtak, közreműködésükkel vagy adatszolgáltatásukkal segítették megjelenését. A kedves olvasó előtt az általunk kiválasztott tükörcserepekből állhat össze a Bálint Márton Általános- és Középiskola értékvilága. Képet kaphat eredményeinkről és nehézségeinkről egyaránt. Szeretettel és megbecsüléssel ajánlom a tisztelt Olvasó figyelmébe a tanévet megörökítő évkönyvünket! Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. /Weöres Sándor: A teljesség felé- Szembe-fordított tükrök/ Dr. Német István igazgató 5

6 INTÉZMÉNYÜNK TAGOZATAINAK BEMUTATKOZÁSA Kezdő tagozat 1. Beszámoló a statisztikai adatok alapján: Létszámadatok: - A tagozat létszáma 3 évre visszatekintve: 173 fő, 189 fő, 180 fő Létszámadatok: pedagógusok száma: 1.a 20 fő 4 fő 1.b 21 fő 6 fő 2.a 26 fő 8 fő 2.b 26 fő 7 fő 3.a 20 fő 7 fő 3.b 20 fő 7 fő 4.a 24 fő 7 fő 4.b 23 fő 8 fő Az egy osztályban tanító pedagógusok létszáma a magatartásformálás, az egységes követelmények kialakítása, a gyerekek tanítói követelményekhez való alkalmazkodása szempontjából fontos és elemzendő kérdés. Már az elmúlt tanévben is figyelembe vettük tantárgyfelosztásnál ezeket a szempontokat és az osztályokhoz kevesebb tanítót rendeltünk. Azonban látni kell, hogy ennek ellenére is legalább 4-8 fő tanít egy osztályban, mert az anyanyelv, matematika, idegen nyelv, testnevelés, ének, tánc, tantárgyakat más-más tanító taníthatja. Ezért tartjuk fontosnak a team értekezleteket, az egységes követelmények és szokásrendszer kialakítását. (Pl.: naplóban tartott leírt követelmény és szokásrend.) A tagozatról év közben távozott és a tagozatra érkezett tanulók: - Év közben távozott 1 fő az 1. b osztályból. Budaörsi iskolába ment. - 6 tanuló érkezett szülői kérés alapján tagozatunk alábbi osztályaiba: 2. a-ba 1 fő, 2. b-be 1 fő, 4. a-ba 3 fő, 4. b-be 1 fő Hiányzási mutatók: A tagozaton nincs igazolatlan mulasztás. 3 évre visszatekintve az adatok az alábbiak szerint változtak: 7496 óra, tavaly óra, idén 7353 óra volt. A sokat hiányzó tanulók esetében megnő a tananyag pótlásának igénye a szülők részéről, valamint nő a felzárkóztatás jelentősége is. 6

7 Bukás: Tagozatunkon ebben az évben nem volt bukás. Két tanuló esetében jelentett problémát az értékelés: - 2. b-ben (matematikából gyenge minősítést kapott) és - a 4. b-ben (második félévben érkezett tanuló). A lemaradó tanulók felzárkóztatása azonban megtörtént és hatékonynak is mutatkozott. Valamennyi fejlesztésre szoruló tanulót, a szaktárgyat tanító pedagógus, és a fejlesztő pedagógusok kompenzálták. Szakértői bizottság elé utalt tanulók: Ebben az évben a 2. évfolyam osztályaiból küldtünk vizsgálatra tanulókat (3 főt), de eddig még nem hívták be őket. (dislexia, disgráfia gyanú és tanulási zavar) A 4 osztályból küldtünk felülvizsgálatra diákot (dislexia, disgráfia, discalculia probléma miatt). Őt visszahívták és megvizsgálták. Deviancia, attitűdproblémák és magatartási problémák okai: - Családi ok: családon belüli kettős nevelés, válás hatása. - Figyelemkoncentrációs zavar. - Fáradékonyság. - Részképesség-zavar, tanulási problémák, autisztikus jegyek. - Nehezen motiválhatóak a gyerekek, némelyiknél teljes közöny, sőt a munka megtagadása is jelentkezik. - Kialakulatlan feladat- és kötelességtudat. - Agresszivitás A tagozaton kevesebb a deviáns és a magatartási problémákkal küzdő tanuló, mint az attitűd problémák miatt nem teljesítő gyerek. Ez is gondot okoz, mert ez azt jelenti, hogy nem tudjuk sok gyerek érdeklődését felkelteni. Nehezen tudjuk őket motiválni. 2. Osztályfőnöki beszámolók alapján: Tantárgyi, tanulási folyamatok szervezése: - A tagozaton mind a képességfejlesztés, mind a hátránykompenzálás nagy hangsúlyt kap. Bár a felzárkóztatásra már-már nagyobb hangsúlyt fektetünk, mint a tehetséggondozásra. (Minden osztályban van kompenzáló óra.) - Egyéni bánásmód előtérbe kerül. - A feladattudat kialakítása, tevékenykedtetés és a differenciált óraszervezés jellemző a tanórákra. 7

8 Nevelés, családi háttér: - A magatartásbefolyásolás, a nevelés kiemelt feladat a tagozaton. Mintaadással, helyzetelemzéssel, konfliktuskezelési technikák tanításával befolyásolható. Problémát jelent néhány esetben a szülői segítség hiánya. (Nem minden szülő működik együtt, nem mindig fogadják el az elemzéseinket.) - A szülői házzal való kapcsolattartás már az első osztályban sem napi kapcsolat, később ez a kezdeti érdeklődés is csökken. A párbeszédes forma kialakítására törekszünk szülő-pedagógus között, ami azt jelenti, hogy a problémák megoldására közösen szeretnénk válaszokat megfogalmazni. - A szülői értekezleten nagyobb az érdeklődés, de a fogadóórákra mindig csak ugyanaz a néhány szülő jön el. - Arra törekszünk, hogy a gyerekek a munka és a teljesítmény öröméért végezzék el a feladataikat, ne csak a konkrét jutalom motiváljon. - Sokszor áll konfliktusban az iskolai és a szülői ház értékrendje. A szülők között egyre több a ráhagyó nevelési stílus. Sokszor tapasztaljuk, hogy a szülők tőlünk kérnek nevelési tanácsot, mert ők már nem tudják kezelni a gyerekeiket. 3. Osztályok rövid jellemzése: Tantermeink mérete megfelelő. Kényelmes, otthonos, szépen dekorált osztályokban tanulhattak a tanulók idén. 1. osztály: A tavalyi évhez képest kisebb osztálylétszámmal indítottuk az első osztályokat (20-21 fő). Két különböző magatartású osztályról van szó. Az 1. a nyugodtabb az 1. b kicsit problémásabb osztályként mutatkozott az év elején. Mindkét csoportnál (év elején) általánosan jellemző problémák: - nagy számú a rosszul vagy nem szocializált gyerek, - nem elég önállóak a gyerekek, - a szülők mindent az iskolától várnak (nevelést, gyakorlást, öltözködés megtanítását, étkezési szokások kialakítását ) - kevés szülő érdeklődik a fogadóórákon. Év végére azonban a szakszerű fejlesztő munka eredményeképpen - kialakult tanulási szokásokkal, - megfelelő tanulási fegyelemmel rendelkező, motiválható diákokká váltak. A DIFER mérés alapján kezdődött meg év elején a fejlesztés. A tegezés gyakori jelenség, de fokozatosan tanulják a hivatalos kommunikációs formákat is. 8

9 A két első osztályból a nehezen kezelhető, agresszív gyerekeknek heti rendszerességgel fejlesztő csoportfoglalkozást szervezett az iskolapszichológus. 2. osztály: A tagozat legnagyobb létszámú osztályai. (26-26 fő) Tanáraikkal szemben illemtudóak, tanulási fegyelmük jó. Magatartási problémák nem jellemzőek. Feladathelyzetben már nagyon jól alkalmazzák a tanult kommunikációs formákat. Az otthoni feladatokat nem minden gyerek végzi el maradéktalanul és ebben a szülői háztól sem kapott segítséget a tanító. A felelősi rendszer jól működik, de gyakran tanítói noszogatás is szükséges. A 2. a osztályban nagy a különbség a kiemelkedő és a lemaradó gyerekek között, míg a 2. b osztályban a tanulói teljesítmények kiegyenlítettebbek. Sok a tehetséges, kreatív gyerek ezen az évfolyamon. Sokan készítettek az év során feladatlapokat; verseket, meséket írtak; sok versenyen indultak nem kevés sikerrel. 3. osztály. A tagozat két legkisebb létszámú osztályai (20-20 fő). Nyugodt kiegyensúlyozott osztályokról van szó. A 3. a osztályban megfelelő a közösségi élet, tanulási fegyelmük kiváló. Sikerült a tegezési formáról magázódásra váltani. Konfliktusaikat egymás között már tudják kezelni. Idén kipróbálták a kooperatív tanulás és a projekt módszer elemeit. A 3. b osztályban a gyerekek tanulási fegyelmével elégedetlen az osztályfőnök. Sok a panasz a felszerelés és a házi feladat hiányára. Az órai viselkedéskultúra sem volt mindig megfelelő. Tanórákon kívül a fiúk körében jelentkezik néha a durva játék. A felelősi munkát szívesen és eredményesen végzik a gyerekek az évfolyamon. Jellemző az önértékelés. 4. osztály: Idén jelentkeztek a kiskamaszkori magatartási problémák. A magatartási zavarok a konfliktushelyzetek felerősödtek. A 4. a osztályban tanulási fegyelmük tanár- és tantárgyfüggő. Diák-diák közötti kommunikáció során még egymás szavába vágva beszélnek. Kialakult a gyerekekben, hogy a tudás és tanulás érték. Erős a közösségi érzés és sok versenyen vettek részt. A 4. b osztályban jó a tanulási fegyelem a gyerekek feladattudata kialakult. Mindkét osztályban megvalósult az önértékelés a felelősi munka értékelésénél. Ez az évfolyam az első, amely szöveges értékeléssel kezdte az 1. osztályt. A második félévtől osztályzatot kaptak. 9

10 Tapasztalatok: - van olyan diák, akit inspirált az osztályzat, - volt olyan szülő, aki jobb osztályzatra számított a szöveges értékelés alapján. Megbeszéltük, hogy 2. osztálytól kezdődően %-ban, pontszámokkal, szövegesen és osztályzatban kifejezhető értékelést is adunk. 4. Az iskolai munkaterv alapján: Azt járjuk körül, hogy mi az, amit teljesítettünk és mi az, ami a jövő évre fontos teendőként jelölhető ki. Erősségeink: - A tanórákon uralkodó tanulási fegyelem, munkafegyelem, munkakultúra felelősi rendszer. - A felelősi tevékenység tervezése, szervezése, ellenőrzése és értékelése. - Az egyéni, humánus bánásmód, a differenciált óraszervezés. - Jól felkészült, gyakorlott tanítók. - Sok feladatlapot, tesztlapot, mérésekhez mérőeszközöket készítenek a pedagógusok. - A szülőkkel kialakított együttműködő, jó kapcsolat. - A közművelődési programok szervezése. (feladatlapokkal, látottak feldolgozásával stb.) - Sok időt töltenek az osztályfőnökök és a tanítók a gyerekek között. - Jó az együttműködés az osztályfőnök és helyetteseik között. - A szocializációs folyamatok kiépítése és fejlesztése. - Az adminisztrációs feladatok pontos teljesítése (naplóvezetés, beszámolók leadási határidejének betartása) - Bemutató órákat tartunk szakmai fejlődésünk érdekében. Jó az alsó- és felső tagozat természettudományi munkacsoportjai között az együttműködés. - Sok házi versenyt szervezünk. - A jól működő testvérosztály-kapcsolatok - Tehetséggondozás megvalósult a 3-4. évfolyamon matematikából. - Nyílt nap szervezése valamennyi osztályban. - Az osztályban tanító pedagógusok közötti team-munka javult. Gyengeségeink: - Idén a belső továbbképzésekkel adósok maradtunk. - A tehetséggondozásra kevesebb időt fordítunk. - Az alkotásra nevelés nem működik valamennyi, arra lehetőséget adó tantárgy esetében. - Szabadidős programjaink év végére elhalnak. - A takarítás pontozását gondosabban kell végeznünk. - Ebédelés után az asztalokat néha rendezetlenül hagyják a gyerekek. 10

11 Lehetőségeink: - Szorosabb együttműködés az alsó- és felső tagozat között. Kiemelten hangsúlyt fektetve a 4. és az 5. osztályok közötti átmenet segítésére. - Alkotásra késztetés, tehetségfejlesztés; - Szabadidőben több pihenést segítő tevékenység szervezése, több udvaron végezhető foglalkozás indítása. - Játék és szórakozás tanulása; - A pedagógiai program, a házirend, a tantárgyi követelmények pontos megismertetése a szülőkkel. - Az Egészség hete tevékenységeit bővíthetné a tagozat. - Több önművelési feladat. - A tanulási kudarcok, a tanulással szembeni negatív attitűd okainak pontosabb, szakszerűbb diagnosztizálása. Veszélyek: - Kevés a gyerekek logopédiai fejlesztésére fordítható idő sok a fejlesztésre szoruló gyerek. - A fogadóórákon csekély az érdeklődés a szülők részéről. - Nem minden tanulónál válnak bensővé az értékek és a szabályok. Szükséges a tanító jelenléte a működésükhöz. - Néhány szülő nem veszi komolyan a szöveges értékelés során megfogalmazott hiányosságokat. Év végi alsós előadás nézőközönsége 11

12 Átvezető tagozat Statisztikai adatok: Tagozati létszám: 208 fő Osztálylétszám Az osztályt tanító Hiányzások pedagógusok száma Igazolt Igazolatlan 5.a 26 fő óra nincs 5.b 27 fő óra nincs 6.a 22 fő óra nincs 6.b 24 fő óra nincs 7.a 29 fő óra 20 7.b 29 fő óra nincs 8.a 26 fő óra b 25 fő óra 39 Bukások: Félévkor hat tanuló bukott meg, év végi teljesítménye alapján négy tanulónak kell majd javítóvizsgát tennie. Kiemelkedő tanulóink: Az 5.a osztályban 5 fő, az 5.b-ben 1 fő, a 6.a-ban 1 fő, a 6.b-ben 3 fő, a 7.a-ban 1 fő, a 7.b-ben 1 fő, a 8.a-ban 3 fő és a 8.b-ben 1 fő végzett kitűnő eredménnyel. A tagozat tanulmányi átlaga: 3,968-4,00, ami megfelelő színvonalú tanulásirányításról és tanulmányi munkáról tanúskodik. 5.a 4,20 5.b 4,00 6.a 4,05 6.b 4,13 7.a 4,00 7.b 3,81 8.a 3,70 8.b 3,84 Tantárgyi átlagok: Legalacsonyabb: Legmagasabb: 5.a 3,81 matematika 4,46 ének 4,38 informatika. (10 tárgyból 4,00 fölötti átlagot teljesítettek) 5.b 3,5 történelem, term.ism. 4,3 techn. inform. 4,2 magyar irod. (5 tárgyból 4,00 feletti átlagot értek el) 6.a 3,64 term.ismeret, viz. kultúra 4,82 egészségtan 4,45 technika 4,18 m. nyelvtan ( 8 tárgyból értek el 4,00 fölötti eredményt) 12

13 6.b 3,63 m. nyelvtan 4,6 egészségtan 3,75 vizuális kultúra 4,5 technika 4,42 testnevelés (8 tárgyból teljesítettek 4,00 fölött) 7.a 3,5 fizika, biológia 4,4 kémia 4,2vizuális kultúra (13 tantárgyból értek el 4,00 fölötti teljesítményt) 7.b 3,1 fizika, biológia, vizuális kultúra 4,6 társadalomism. 4,2 m.irodalom (7 tárgyból 4,00 feletti átlag) 8.a 2,8 kémia, 4,5 társadalomism. 2,9 matematika 4,5 német nyelv (6 tárgyból 4,00 feletti átlag) 8.b 3,00 biológia, 4,7 társadalomism. 3,30 fizika, matematika 4,3 m. irodalom (4 tárgyból teljesítettek 4,00 felett) Az utóbbi három tanév középiskolai felvételi eredményei: 2005/2006-os tanévben végzett az utolsó kisgimnáziumi osztályunk. Ebben az évben a nyolcadikosok közül 33-an maradtak iskolánkban, 20-an gimnáziumban, 13-an szakközépiskolában tanultak tovább. 2006/2007-es tanév: Létszám: 45 fő 16 gimnáziumba, 23-an szki-ba, 6-an szakiskolába nyertek felvételt. A mi középiskolánk tanulója maradt: 20 fő Ebből 11-en gimnáziumba, 9-en szakközépiskolába jutottak be. 2007/2008-as tanév: Létszám: 50 fő 17-en gimnáziumba, 29-en szki-ba, 4-en szakiskolába nyertek felvételt. Ebből a mi középiskolánk tanulója maradt 20 fő 10 gimnazista és 10 szakközépiskolás Az idei tanév végi közismereti tantárgyi eredmények alapján a középiskolai belépéshez szükséges átlagot a 7.a-ban 21-en, a 7.b-ben 14-en érték el. A gimnáziumi felvételhez szükséges 4,3-as átlagot a 7.a-ban 13-an, a 7.b-ben 9- en teljesítették. A szakközépiskolai bejutáshoz szükséges 3,8-as átlagot pedig a 7.a-ban 8-an, a 7.b-ben 5-en érték el. 13

14 A tagozat munkája, az osztályok teljesítménye az osztályfőnöki elemzések alapján: Minden osztályfőnök a megadott szempontsor alapján készítette el részletes értékelését. A 6.a, 6.b, 8.a és 8.b osztályfőnökei Swot- elemzést is végeztek munkájukról, melyben tárgyilagosan, önkritikusan, az eredményeket kiemelve, a lehetőségeket pedig az elkövetkezendő tanévre vetítve gondolták végig. 5. a A diákok között nincsenek nagy ellentétek, a gyerekek elfogadóak, segítőkészek, s bár a szociális helyzetük nagyon eltérő, ebből soha nem volt köztük probléma. Több gyenge képességű tanuló nem volt tisztában saját értékeivel, ennek a problémának a megoldásában sokat segített az iskolapszichológus, aki hat órában foglalkozott a gyerekekkel. Számos tanulsággal, új információval szolgált a foglalkozás, összetartóbb, önmagukat jobban ismerő gyerekcsoporttá váltak. A tanulók viselkedésével nincsenek különösebb problémák, ugyanakkor minden tanórán szükségük van a kissé szigorúbb, határozottabb, következetes irányításra. 22 diák volt tanulószobás, a foglalkozások nagy hatékonysággal működtek. Kifejezetten jótékony hatása volt annak, hogy a tanulószoba önálló csoportként dolgozott, és az osztályban tanító szaktanárok segíthették a tanulást. Az alsó tagozaton kialakított felelősi rendszer az idén is jól működött. A szülőkkel való kapcsolat ideálisnak mondható. 5. b A felső tagozatba való átlépés zökkenőmentes volt, szerencsésnek mondható, hogy az osztály önálló tanulószobai csoportként dolgozhatott. A tanulók ismerik, de a fiúk közül többen nem tartják be a kulturált társalgás és viselkedés szabályait. Az osztály tanulmányi eredménye jónak mondható. Sokan járnak iskolai szakkörökbe (művészeti kör, sakk, énekkar, foci, kosárlabda). Több gyerek sportol egyesületben (úszás, vízilabda, tenisz, rsg, modern tánc) és értékes helyezéseket ért el a különböző versenyeken. A felelősi rendszer működik, de rendszeres ellenőrzést, elemzést igényel. A szülők nagy része bízik az iskolában, számít a pedagógusok hozzáértésére, együttműködésére. A tagozati nyílt napon 13-an vettek részt, elégedettek voltak a látottakkal és köszönetüket fejezték ki a bemutató órákat tartó pedagógusok felé. Az iskolapszichológus önismereti csoportfoglalkozásai segítséget nyújtottak a kapcsolatok, ellentétek felderítésében. Jövőbeni fejlesztésre is stratégiát alakítottak ki. 14

15 6. a A tanév második felében érezhetővé vált a kiskamaszkor beköszönte, de ezzel együtt is eredményes évet zárt az osztály, több területen is jól teljesítettek. Az osztályfőnök elégedett a gyerekek munkavégzésével, magatartáskultúrájával. A havonta értékelt tisztasági versenyben egyre jobb helyezéseket értek el, a felső tagozat drámacsoportjának túlnyomó részét is ők alkotják. A szülőkkel való kapcsolat megfelelő, együttműködő, a jövőben az osztályfőnök még intenzívebbé válna. Az osztály tanulóival és az ott tanító kollégák többségével jó munkakapcsolatot sikerült kialakítania. Sok időt fordított mind az osztályfőnöki órákon, mind azon kívül a konfliktuskezelés témakörére, a toleranciára, arra, hogy a másik szempontjainak is vegyék, fogadják el. Szükségét érzi a negyedévenkénti team-értekezleteknek, átérzi fontosságát és elő szeretné segíteni és megvalósítani a pontos naplóvezetést. 6. b Az osztályba járó gyerekek nagy többsége tehetséges, eredményes, ugyanakkor több olyan diák is van közöttük, akik a házirendben leírt szabályokat megszegik és a felnőttekkel szemben tiszteletlenül viselkednek. Némelyikükben túl nagy a hajlandóság az önérvényesítésre, a másik szempontjainak figyelmen kívül hagyására. Mozgásigényük nagy, célszerű lenne számukra az udvaron való tartózkodást lehetővé tenni. A tanórák egy részén nem megfelelő a munkakultúrájuk, sokszor probléma a felszereléshiány, a házi feladat el nem készítése. Gyakran fáradtak és túlterheltek, nagyon sok különórájuk van. Az iskolai élet eseményein, versenyein továbbra is aktívan és eredményesen vesznek részt. A tagozati rendezvényekre lelkiismeretesen készülnek. A szülők nagy része nem érdeklődik a gyermekük iskolai teljesítménye iránt, kevesen vesznek részt fogadóórákon, szülői értekezleteken. Az osztályfőnök szükségét érzi, hogy a kapcsolatot mélyítse. A szociometriai felmérés szerint az osztályközösség jónak mondható, az osztályfőnök a gyerekek együttműködési készségét továbbra is fejleszteni szeretné. Úgy látja, a tanórákon is hasznos lenne, ha a tananyagot csoportmunka formájában dolgoznák fel (kooperatív tanulás). A problémák megoldásában segítséget jelent, hogy az iskolapszichológussal megkezdett önismereti foglalkozások a jövő tanévben is folytatódni fognak. 7. a Az előző évekhez hasonlóan a megszokott munkafegyelem, szorgalom jellemezte az osztályt. Az új tantárgyak esetében fizika, kémia, biológia földrajz is jónak értékelhető az attitűd és teljesítmény a gyerekek többségénél. Az osztály tanulói összesen 25 tantárgyi dicséretet kaptak. 15

16 A diák-diák kapcsolataikban az elfogadó, jószándékú érintkezés-kultúra volt tapasztalható. A tanár diák viszonylatban sem jelentkeztek említésre méltó magatartási problémák. A házirendben leírt, elfogadott normáknak való megfelelés, a felelősi rendszer megfelelő működése jellemezte az osztályt. A tanév során a hagyományossá vált rendezvényeken, versenyeken szép számmal és eredményesen vettek részt a tanulók. A Kazinczy-területi versenyre Benedikti Bence jutott tovább. A területi mesemondó-versenyen Jánoky András III. helyezést ért el. A megyei rajzversenyen tanulmányrajz kategóriában Kis Kata Linda ért el III. helyezést. A szülőkkel rendezett és kiegyensúlyozott az osztályfőnök kapcsolata. A tanév során csak konkrét esetekben keresték fel fogadóórákon (kevesen) az egyes szaktanárokat a szülők. 7. b Nagy létszámú, rendkívül vegyes-összetételű osztály. Vannak, akik rendkívüli szorgalommal pótolják képesség-hiányukat, de a jóképességű, tehetséges gyerekek között is akad olyan, aki nem készül fel megfelelően az órákra. Az osztály tanórai magatartásával kapcsolatban nem volt negatív visszajelzés, ugyanakkor még sok a közbeszólás, türelmetlenség, hangos megnyilvánulás. Alapjában véve az osztály kedves, egymást elfogadó, szerető, magas toleranciával rendelkező gyerekek közössége. Magatartás szempontjából is a legtöbb problémát elsősorban a tanulók szüneti viselkedése jelentette. A nagylétszámú, erős alkatú fiúcsapatnak ugyanis nagyon nagy a mozgásigénye. Az osztályfőnök javulást szeretne elérni az osztály állagának, tisztaságának megőrzésében. A gyerekek viselkedése az erdei iskola természeti környezetében összehasonlíthatatlanul kevesebb problémát okozott, mint az iskolai hétköznapokban. A gyerekeket szállító busz sofőrje is elismerően nyilatkozott róluk, ő még nem utazott ilyen csendes és fegyelmezett osztállyal. Az osztály tanulási fegyelme sokat javult a 2. félévben, többen rádöbbentek, hogy a teljesítményük nem lesz elegendő a középiskolai továbbtanuláshoz: 20 tanulónak sikerült javítania az eredményein. Mindezzel együtt is vannak olyan gyerekek, akik még nem érik el a képességeiknek megfelelő szintet: nem elég kitartóak a tanulásban, olykor felületesek, pontatlanok. A gyengébb képességű diákok nem veszik igénybe elegendő mértékben a tanulószoba és korrepetálások nyújtotta felzárkóztatási lehetőségeket. A közösségi munkában az osztály egy része lelkesen dolgozik (osztálydekorálás, rendezvényekre készülés), de sok olyan tanuló van az osztályban, aki nem szívesen vállal külön feladatot az osztály életében. A szülőkkel való kapcsolat kiegyensúlyozott, a fogadóórák látogatottsága viszont alacsony, csak néhány szülő érdeklődik rendszeresen a gyermeke iskolai teljesítménye iránt. 16

17 8. a Az osztályfőnök minden kollégája segítségét megköszöni, amellyel az osztályt segített terelgetni az elmúlt négy év során. Megállapítása szerint nehéz munka volt, sok apró örömmel. A záró tanév sok konfliktussal, problémával járt, sok energiát követelt. Az osztály sikeresen vette a tanév legnagyobb feladatát, a középfokú beiskolázást. Az osztály viselkedéskultúráját illetően a végzős osztályokat általánosan jellemző problémáik voltak csupán. Kiugró fegyelmezetlenséget senki sem követett el. A tanév során felmerülő problémákat minden esetben sikerült az osztály keretein belül megoldani. A felelősi rendszer működtetése komoly nehézségekbe ütközött, ki kell dolgoznunk erre a korosztályra is egy működőképes rendszert. Amikor szükség volt a szülők bevonására, a támogatásukat minden esetben megkapta az osztályfőnök, mind szervezési, mind fegyelmezési problémák esetén. A tanév során három szülői értekezletet tartottak, ahol a szülők megjelenése 95%-os volt. Tartalmas, egyedülálló élményekkel teli osztálykirándulással zárták a felső tagozatot. Kiemelkedően jó testvérosztály kapcsolatot ápoltak a 2. b osztállyal, melyen keresztül a gyerekeknek valódi, élő kapcsolatuk lehetett egymással. Az osztályfőnök tárgyilagosan veszi sorra az elmúlt időszak eredményeit és gyengeségeit, s mindezek alapján pozitív jövőképet is felvázol. 8. b A nyolcadik osztály végére a tanulók a kiteljesedett kamaszkor minden erényével és hátrányával rendelkeznek. Sokféle módon nyilvánították ki, hogy ők már szinte felnőttek, és ez gyakran vezetett konfliktusokhoz diákdiák, tanár-diák és szülő-diák között. A konfliktusok feloldásában sokat segített a négyszemközti megbeszélés, vagy az adott probléma egész osztály bevonásával történő elemzése. Nyolcadik osztályra sikerült elérni, hogy a gyerekek kezdik érezni a bizalom fontosságát, azt, hogy az adott szó kötelez, és megérteni, hogy felelős vagyok magamért és társaimért. Ennek ismeretében lehetett elmenni velük egy nagyon sikeres, problémamentes több napos kirándulásra, ahol mindenki jól érezte magát. Az első félév a továbbtanulás jegyében zajlott. Sokat tettek, hogy sikeres legyen, ennek eredményeképpen minden tanuló az általa választott intézményben folytathatja tanulmányait. A második félévre a tanulási kedv nagyon nagy mértékben visszaesett, az eredmények romlottak. Állandóan visszatérő problémája ez a nyolcadik osztályoknak, ki kellene dolgoznunk a motiváció fenntartásának lehetőségeit. 17

18 A szülőkkel való kapcsolat kiegyensúlyozott volt, a szülői értekezletek mindig látogatottak voltak. A felmerülő problémákat együttesen oldották meg. A négy éves együttműködés nem volt egyszerű, de megérte és végül is eredményesnek mondható, sikerült belőlük igazi közösséget formálni. Swot-elemzés a tagozat munkájáról, a munkacsoport- vezetői, szaktanári és tagozatvezetői elemzések alapján: Erősségeink: Eredményesen és rendszeresen működnek a tagozati gyűlések, a takarítási verseny segíti az osztályok rendjét, erősíti a felelősi rendszer működését. Különösen a versenyértékelési, programhirdetési funkciója működik jól. Nagyon sikeres egész tagozatot megmozgató hagyományos, vagy hagyományt teremtő rendezvényeink vannak (Népmese napja, Testvérosztályok karácsonya, Márton-napi osztályprezentációk, bemutatók, Felső tagozati Nyílt nap és Farsang, az adott naptári évhez kapcsolódó aktualitások kiaknázása, pl. Mátyás év rendezvényei, Év végi bemutatkozó műsor, Sportnap, Év végi kiállítás a tagozat tanulóinak munkáiból.) Az idén a fentieken kívül a Kodály jubileumi év tiszteletére rendeztünk még Népdaléneklő versenyt és Adventi hangversenyt is. Hagyományos, kialakult verseny-, és vizsgarendszerünk van. A félévi és év végi vizsgákra a tanulók többsége szívesen és becsületesen felkészül, nagy a motivációs erejük. A kollegiális együttgondolkodás és együttműködés a tagozaton tanító tanárok többségéről elmondható. A tagozat egy folyosón kapott helyet, könnyen áttekinthető, mozgósítható. Működött a tagozati faliújság, az osztályfőnöki és a magyar munkacsoporté is mindig friss hírekkel, aktualitásokkal informálta a gyerekeket. Mindig van elegendő segítő, szervező kolléga az ünnepélyek, rendezvények lebonyolításához. Az alsó tagozatból való átlépés megkönnyítése érdekében a két tagozat jól együttműködik: rendezvények, versenyek közös meghirdetése és szervezése együttes zsűrizése, értékelése, A nem szakrendszerű oktatás keretében a tanulásmódszertan és informatikatan tárgyak tanítók általi tanítása, az ötödikes tanulószobán a volt osztályfőnökök jelenléte. A testvérosztályok együttműködése is komoly személyiségfejleszési lehetőséget jelent a diákok számára 18

19 Nívócsoportokban tanulhatnak a gyerekek 7-8. osztályban magyarból és matematikából. Megfelelően felkészítjük a gyerekeket a középiskolai beiskolázásra. A központi felvételi eredményeink megfelelnek, illetve kicsivel jobbak, mint az országos átlag. Gyengeségeink: A sikeresen működő hátránykompenzálási rendszerünk mellett nincs megfelelően kialakított szakköri, önképzőköri tevékenységünk minden tantárgyból, ami átfogóan segítené a minőségi tanulmányi munkát és a versenyfelkészítést, tehetséggondozást. Utóbbiaknak csak meghatározott tantárgyak esetében van kialakult rendjük. A kisgimnáziumi eredményeinkhez hasonló nívójú teljesítményre, csak bizonyos évfolyamok bizonyos tanulói képesek: idén elsősorban a hatodik és hetedik évfolyam tanulói. (Örömteli színfolt viszont a felső tagozatos művészeti csoportok tevékenysége: a drámacsoport színielőadása, a képzőművész-kör és a sok zenélő, furulyázó tanuló). Meglévő értékelési rendszerünket többféleképpen értelmezzük Bizonyos időszakokban a tagozaton tanító tanárok túlterheltek, javítanunk kell a feladatok egyenletesebb elosztásán és időbeni megoszlásán. (Sok probléma adódik abból is, hogy az itt tanító pedagógusok jelentős része a középiskolai teendői, feladataival való ütközés miatt kerül időzavarba). Az adminisztrációs tevékenységünk, elsősorban a napló és az ellenőrzőkönyvek megfelelő vezetésére több időt kellene fordítanunk. Lehetőségeink: Ki kellene szélesíteni a tagozati gyűléseket komplex tanulmányi és pedagógiai értékeléssé, versennyé. A Közművelődési programokban lévő tanulási lehetőségeket célzatosan ki kellene használnunk. Az osztályfőnöki órák tematikájának aktualizálásakor fel kellene térképeznünk azokat a tantárgyi tanuláshoz is kapcsolódó lehetőségeket, amit az adott korcsoportnak ajánlható. (Új felfedezéseink voltak az idén pl. a Régészeti Múzeumbeli foglalkozások, valamint a Volf György Könyvtár irodalmi vetélkedője, amit kézműves foglakozás zárt le, és aminek külön előnye, hogy helyben elérhető volt a gyerekek számára.) A komplex természettudományi tantárgy tanítására való felkészülés. A tanulásmódszertan hatékonyabb alkalmazása minden tantárgy esetében. 19

20 A kooperatív tanulási technikák, módszerek megismerése és alkalmazása. Külső-belső továbbképzések rendszerének megtervezése és megvalósítása. A Természettudományok Napjához és az Egészség héthez hasonlóan minden tantárgycsoport tartana tematikus napot, az adott tantárgyakhoz kapcsolódó előadások, versenyek, vetélkedők formájában, több szekcióban. Veszélyeink: Kritériumokat és elvárásokat kellene megfogalmaznunk arra vonatkozóan, hogy, milyen paraméterek megléte és mértéke esetén lesz hatékony és eredményes egy tagozat munkája, s mindehhez mércét kellene hozzárendelnünk. (pl. munkaköri leírások megvalósíthatóságának számbavétele, átdolgozása, év eleji vállalások, helyzet-elemzésekhez képest történt-e előrelépés fentieket illetően a tanév során? Mekkora az a bizonyos pedagógiai hozzáadott érték az egyes tanulócsoportok, osztályok esetében, milyen a gyerekek neveltségi szintje?) A természettudományi tantárgyak időkeretének csökkenése miatt gyengülhetnek a teljesítmények. A nívócsoportok kialakítása feszültséget okoz, anélkül, hogy elegendő pedagógiai hozama lenn. Ki kell alakítanunk a legoptimálisabb rendszert. Az iskola és a tagozat szerkezetében kedvezőtlen változások, megosztottság következik be az új iskola felépülésével, mely meglévő eredményeinket veszélyezteti. Év végi sportnap a felső tagozaton 20

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2016/17-es tanévre

Részletesebben

2016/2017 tanév rendje

2016/2017 tanév rendje 2016/2017 tanév rendje 2016/2017. tanév rendjéről a 12/2016. EMMI rendelete alapján 2016. augusztus 23. kedd Gólyatáboros szülői értekezlet 2016. augusztus 24-26. sz - cs - p Gólyatábor - Révfülöp 2016.

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

A tanév munkarendje SZEPTEMBER

A tanév munkarendje SZEPTEMBER A tanév munkarendje 2016. SZEPTEMBER 01. csütörtök munkanap 1 Első tanítási nap 02. péntek munkanap 2 03. szombat pihenőnap 04. vasárnap pihenőnap 05. hétfő munkanap 3 Jelentkezési határidő az őszi érettségire

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

6. Első tanítási nap

6. Első tanítási nap 6. Első tanítási nap 17. Félévi nevelési megbeszélések (alsó tagozat) 16:15 ELMARADT! Félévi osztályozó (felső tagozat) 15:00 AMI félévi osztályozó és nevelőtestületi értekezlet 17:00, szaktanárok tanszakon

Részletesebben

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György 2016/17. tanév Augusztus Napló sorszám Időpontok nap óra 2016/17. RENDEZVÉNYEK 2016 FELELŐS Téma / Szervező / Egyéb aug. 23. szerda 10.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 27.

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Naptári terv 2012/2013.

Naptári terv 2012/2013. Naptári terv 2012/2013. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2013. június 14. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A szorgalmi idő első féléve

Részletesebben

tanév. A tanév rendje

tanév. A tanév rendje 2014-15. tanév A tanév rendje A 2014/2015. tanévben : a tanítási év első tanítási napja 2014. szeptember 1. (hétfő) utolsó tanítási napja 2015. június 15. (hétfő). Az iskola utolsó, befejező évfolyamán

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2015/16-os tanévre

Részletesebben

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19.

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. 2015/16. tanév Augusztus Időpontok nap óra Hamvas 2014/15. aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. szerda Szabadság aug. 20. csütörtök

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

csütörtök - megemlékezés az aradi vértanúkról 7 7 péntek - Salgóbánya - iskolai kirándulás 8 8 szombat - Salgóbánya - iskolai kir.

csütörtök - megemlékezés az aradi vértanúkról 7 7 péntek - Salgóbánya - iskolai kirándulás 8 8 szombat - Salgóbánya - iskolai kir. szeptember csütörtök - 8 óra: tanévnyitó ünnepség első 1 1 szombat tanítási nap 4 ofi óra, tűzvédelmi oktatás 2 2 vasárnap október 3 szombat 3 4 vasárnap 4 5 5 6 6 csütörtök - megemlékezés az aradi vértanúkról

Részletesebben

N a p t á r i t e r v 2008/2009.

N a p t á r i t e r v 2008/2009. N a p t á r i t e r v 2008/2009. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 1. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2009. június 15. (hétfő). A tanítási napok száma száznyolcvan nap. A szorgalmi idő első

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ 2014-15-ÖS TANÉV KÉSZÍTETTE: FUKÁSZ LÁSZLÓNÉ ELFOGADTA: A NEVELŐTESTÜLET 20 augusztus 29-én 20 AUGUSZTUS 2014-2015-ös tanév -181 tanítási

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

5. A szorgalmi idő rendje

5. A szorgalmi idő rendje 5. A szorgalmi idő rendje A 2013/14. tanév első tanítási napja: utolsó tanítási napja: az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: az I. félév: a félévi értesítők kiosztása: 2013. szeptember

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

4. A tanév helyi rendje 2015/2016.

4. A tanév helyi rendje 2015/2016. 4. A tanév helyi rendje 2015/2016. Szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek 17.00 3. Tűzriadó próba 2. óra 4. Bombariadó próba 2. óra 7-10. Szülői értekezletek 2-4. és 5-8.

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény dátum tanítási nap sorszáma tanítás nélküli munkanap sorszáma Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája nap egyéb esemény időpont (óra:perc) felelős 2015. augusztus

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 augusztus 22. 9:00 Alakuló értekezlet augusztus 23-26. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 29. 8:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 02. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

2016/2017. tanév. készült: szeptember

2016/2017. tanév. készült: szeptember SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Székesfehérvár Prohászka Ottokár út 71. OM azonosító: 037857 KIK 072040 Telefon/fax: 22/312-969, 315-198 e-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu vasvarigimn@gmail.com

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Eseménynaptár 2016/2017

Eseménynaptár 2016/2017 Eseménynaptár 2016/2017 A tanítási év A 2016/2017 tanévben a tanítási év első tanítási napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) utolsó tanítási napja: 2017. június 15. (csütörtök). Az iskola utolsó, befejező

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2015/2016. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2015. augusztus 31.(hétfő) 2014-2015. tanév augusztus 24. hétfő 8.00 Alakuló és évnyitó értekezlet

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

2015/2016. tanév helyi rendje

2015/2016. tanév helyi rendje Salgótarjáni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 4. OM azonosító: 203 048 (32) 412-504 (32) 510-290 http://www.ker-st.hu 2015/2016.

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

8.00 Tájékoztató értekezlet 9.00 Javítóvizsgák augusztus 25. csütörtök 8.00 Javító, osztályozó és különbözeti vizsgák. Gólyatábor - Velence

8.00 Tájékoztató értekezlet 9.00 Javítóvizsgák augusztus 25. csütörtök 8.00 Javító, osztályozó és különbözeti vizsgák. Gólyatábor - Velence TANÉV RENDJE - GUNDEL 2016/2017-es tanév A hét betűjele Dátum A hét napja Események augusztus 24. szerda 8.00 Tájékoztató értekezlet 9.00 Javítóvizsgák augusztus 25. csütörtök 8.00 Javító, osztályozó és

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés 2012.08.24. 2012.08.27. Javító, pótló és osztályozóvizsgák Kezdési idő: 8:00 2012.09.03. Veni Sancte Kezdési

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2016/2017-es tanév

Rendezvénynaptár 2016/2017-es tanév Rendezvénytár 2016/2017-es tanév Dátum Nap Tan. Óra Feladat Megjegyzés 31 Szerda 17:00 Tanévnyitó ünnepély 1 1 Csütörtök 2 2 Péntek 3 Szombat 4 Vasár 5 Hétfő 3 4 6 Kedd Őszi érettségire jelentkezés határideje

Részletesebben

SZEPTEMBER ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA MŰVÉSZETOKTATÁS ÓVODA. Munkaidőnyilvántartó lapok, naplók ellenőrzése OKTÓBER. Munkaidőnyilvántartó lapok kiadása

SZEPTEMBER ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA MŰVÉSZETOKTATÁS ÓVODA. Munkaidőnyilvántartó lapok, naplók ellenőrzése OKTÓBER. Munkaidőnyilvántartó lapok kiadása SZEPTEMBER szeptember 1. Évnyitó szeptember 1. szeptember 2. szeptember 7. Angol nyelvi szintfelmérés a 9. nyelvi előkészítő évfolyamon, csoportbontások Művészetoktatás beindítása zongora, furulya, fuvola,

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

es tanév helyi rendje

es tanév helyi rendje 2016-2017-es tanév helyi rendje Dátum Esemény Tanítási nap 22 hétfő 23 kedd 24 szerda Javítóvizsga 09:00 óra Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 12.00-18.00 25 csütörtök Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 08.00-12.00

Részletesebben

Tanítási nap Dátum Naptári nap Óra Feladat

Tanítási nap Dátum Naptári nap Óra Feladat Tanítási nap Dátum Naptári nap Óra Feladat 2016.08.22 hétfő 2016.08.23 kedd 2016.08.24 szerda 2016.08.25 csütörtök 2016.08.26 péntek 2016.08.27 szombat 2016.08.28 vasárnap 2016.08.29 hétfő 2016.08.30 kedd

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2016/2017-es tanévre Alakuló

Részletesebben

A tanév szervezési feladatai

A tanév szervezési feladatai 1. Szorgalmi idő A tanév szervezési feladatai Esemény Időpont Felelős a befejező évfolyamon A tanév utolsó napja Első félév vége Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről 2. Rendkívüli munkanapok Munkanap

Részletesebben

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet Tanév ütemterve 2015/2016 Tanítási nap száma 2015.aug.25 kedd 9 óra Tanévnyitó értekezlet 2015.aug.26 szerda 2015.aug.27 csütörtök 2015.aug.28 péntek 2015.aug.29 szombat 8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök).

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök). A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök). A tanítási napok száma száznyolcvankettő nap. A tanítási év

Részletesebben

Eseménynaptár 2016/17-es tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus

Eseménynaptár 2016/17-es tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus Eseménynaptár 2016/17-es tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység Dátum Nap Tanítási nap száma 22. Hétfő PIOK alakuló értekezlet 23. Kedd jelentkezés vizsgákra Esemény 24. Szerda

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

A 2016/17-es tanév tanulmányi időbeosztása hónap nap óra esemény megjegyzés 1. csütörtök. 7:45 Évnyitó megjelenés iskolai egyenruhában 12.

A 2016/17-es tanév tanulmányi időbeosztása hónap nap óra esemény megjegyzés 1. csütörtök. 7:45 Évnyitó megjelenés iskolai egyenruhában 12. A 2016/17-es tanév tanulmányi időbeosztása hónap nap óra esemény megjegyzés 1. 7:45 Évnyitó megjelenés iskolai 12. 17:00 Szülői értekezlet 22-23. (24.) - Tanulmányi osztálykirándulások 23. OKTV jelentkezés

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV TANÉV

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV TANÉV VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV 2016-17 TANÉV 2016-17-es tanév rendje Első tanítási nap: 2016. szeptember 01. (csütörtök) Utolsó tanítási nap: 2017.

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

2016/2017. tanévi ütemterv

2016/2017. tanévi ütemterv 2016/2017. tanévi ütemterv Tanítási napok száma hét 1. 2016. aug.. 22. hétfő 2. 2016. aug.. 23. kedd Tankönyvárusítás 3. 2016. aug.. 24. szerda Tankönyvárusítás 4. 2016. aug.. 25. csütörtök Alakuló értekezlet

Részletesebben

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE A 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelete, a Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Pedagógiai Programja alapján A tanév 2016. szeptember 1-től 2017. június 15-ig tart

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben