Bálint Márton Általános- és Középiskola. Évkönyve Törökbálint

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bálint Márton Általános- és Középiskola. Évkönyve. 2007-2008 Törökbálint"

Átírás

1 A BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS- ÉS KÖZÉPISKOLA ÉVKÖNYVE Törökbálint

2 2

3 Bálint Márton Általános- és Középiskola Évkönyve Törökbálint 3

4 Alkotó szerkesztő: Dr Német István Az évkönyvet szerkesztette: Budai Éva Jungné Font Judit Az iskola címe: 2045 Törökbálint, Köztársaság tér 8. Telefon/Fax: Az évkönyvet kiadja: A Bálint Márton Általános- és Középiskola 4

5 BEKÖSZÖNTŐ Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót! Ez a kiadvány az 1999/2000. tanévben elindított évkönyv-kiadás kilencedik folytatása. Minden évben igyekeztünk, hogy hitelesen és színesen mutassuk be iskolai életünket. A Bálint Márton Általános- és Középiskola es tanévének legjellemzőbb eseményei elevenednek meg a következő lapokon. Kicsit úgy, ahogy mi tanárok látjuk, és kicsit úgy, ahogy ezt a tanítványaink megélték. E kettős szemléltetés és értékelés a biztosítéka annak, hogy mindenki, aki velünk együtt megélte az eseményeket, évek múlva Ő is így emlékezhet majd ezekre a napokra. Ezúton mondok köszönetet azoknak a munkatársaknak, akik e könyv megszületésében bábáskodtak, közreműködésükkel vagy adatszolgáltatásukkal segítették megjelenését. A kedves olvasó előtt az általunk kiválasztott tükörcserepekből állhat össze a Bálint Márton Általános- és Középiskola értékvilága. Képet kaphat eredményeinkről és nehézségeinkről egyaránt. Szeretettel és megbecsüléssel ajánlom a tisztelt Olvasó figyelmébe a tanévet megörökítő évkönyvünket! Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. /Weöres Sándor: A teljesség felé- Szembe-fordított tükrök/ Dr. Német István igazgató 5

6 INTÉZMÉNYÜNK TAGOZATAINAK BEMUTATKOZÁSA Kezdő tagozat 1. Beszámoló a statisztikai adatok alapján: Létszámadatok: - A tagozat létszáma 3 évre visszatekintve: 173 fő, 189 fő, 180 fő Létszámadatok: pedagógusok száma: 1.a 20 fő 4 fő 1.b 21 fő 6 fő 2.a 26 fő 8 fő 2.b 26 fő 7 fő 3.a 20 fő 7 fő 3.b 20 fő 7 fő 4.a 24 fő 7 fő 4.b 23 fő 8 fő Az egy osztályban tanító pedagógusok létszáma a magatartásformálás, az egységes követelmények kialakítása, a gyerekek tanítói követelményekhez való alkalmazkodása szempontjából fontos és elemzendő kérdés. Már az elmúlt tanévben is figyelembe vettük tantárgyfelosztásnál ezeket a szempontokat és az osztályokhoz kevesebb tanítót rendeltünk. Azonban látni kell, hogy ennek ellenére is legalább 4-8 fő tanít egy osztályban, mert az anyanyelv, matematika, idegen nyelv, testnevelés, ének, tánc, tantárgyakat más-más tanító taníthatja. Ezért tartjuk fontosnak a team értekezleteket, az egységes követelmények és szokásrendszer kialakítását. (Pl.: naplóban tartott leírt követelmény és szokásrend.) A tagozatról év közben távozott és a tagozatra érkezett tanulók: - Év közben távozott 1 fő az 1. b osztályból. Budaörsi iskolába ment. - 6 tanuló érkezett szülői kérés alapján tagozatunk alábbi osztályaiba: 2. a-ba 1 fő, 2. b-be 1 fő, 4. a-ba 3 fő, 4. b-be 1 fő Hiányzási mutatók: A tagozaton nincs igazolatlan mulasztás. 3 évre visszatekintve az adatok az alábbiak szerint változtak: 7496 óra, tavaly óra, idén 7353 óra volt. A sokat hiányzó tanulók esetében megnő a tananyag pótlásának igénye a szülők részéről, valamint nő a felzárkóztatás jelentősége is. 6

7 Bukás: Tagozatunkon ebben az évben nem volt bukás. Két tanuló esetében jelentett problémát az értékelés: - 2. b-ben (matematikából gyenge minősítést kapott) és - a 4. b-ben (második félévben érkezett tanuló). A lemaradó tanulók felzárkóztatása azonban megtörtént és hatékonynak is mutatkozott. Valamennyi fejlesztésre szoruló tanulót, a szaktárgyat tanító pedagógus, és a fejlesztő pedagógusok kompenzálták. Szakértői bizottság elé utalt tanulók: Ebben az évben a 2. évfolyam osztályaiból küldtünk vizsgálatra tanulókat (3 főt), de eddig még nem hívták be őket. (dislexia, disgráfia gyanú és tanulási zavar) A 4 osztályból küldtünk felülvizsgálatra diákot (dislexia, disgráfia, discalculia probléma miatt). Őt visszahívták és megvizsgálták. Deviancia, attitűdproblémák és magatartási problémák okai: - Családi ok: családon belüli kettős nevelés, válás hatása. - Figyelemkoncentrációs zavar. - Fáradékonyság. - Részképesség-zavar, tanulási problémák, autisztikus jegyek. - Nehezen motiválhatóak a gyerekek, némelyiknél teljes közöny, sőt a munka megtagadása is jelentkezik. - Kialakulatlan feladat- és kötelességtudat. - Agresszivitás A tagozaton kevesebb a deviáns és a magatartási problémákkal küzdő tanuló, mint az attitűd problémák miatt nem teljesítő gyerek. Ez is gondot okoz, mert ez azt jelenti, hogy nem tudjuk sok gyerek érdeklődését felkelteni. Nehezen tudjuk őket motiválni. 2. Osztályfőnöki beszámolók alapján: Tantárgyi, tanulási folyamatok szervezése: - A tagozaton mind a képességfejlesztés, mind a hátránykompenzálás nagy hangsúlyt kap. Bár a felzárkóztatásra már-már nagyobb hangsúlyt fektetünk, mint a tehetséggondozásra. (Minden osztályban van kompenzáló óra.) - Egyéni bánásmód előtérbe kerül. - A feladattudat kialakítása, tevékenykedtetés és a differenciált óraszervezés jellemző a tanórákra. 7

8 Nevelés, családi háttér: - A magatartásbefolyásolás, a nevelés kiemelt feladat a tagozaton. Mintaadással, helyzetelemzéssel, konfliktuskezelési technikák tanításával befolyásolható. Problémát jelent néhány esetben a szülői segítség hiánya. (Nem minden szülő működik együtt, nem mindig fogadják el az elemzéseinket.) - A szülői házzal való kapcsolattartás már az első osztályban sem napi kapcsolat, később ez a kezdeti érdeklődés is csökken. A párbeszédes forma kialakítására törekszünk szülő-pedagógus között, ami azt jelenti, hogy a problémák megoldására közösen szeretnénk válaszokat megfogalmazni. - A szülői értekezleten nagyobb az érdeklődés, de a fogadóórákra mindig csak ugyanaz a néhány szülő jön el. - Arra törekszünk, hogy a gyerekek a munka és a teljesítmény öröméért végezzék el a feladataikat, ne csak a konkrét jutalom motiváljon. - Sokszor áll konfliktusban az iskolai és a szülői ház értékrendje. A szülők között egyre több a ráhagyó nevelési stílus. Sokszor tapasztaljuk, hogy a szülők tőlünk kérnek nevelési tanácsot, mert ők már nem tudják kezelni a gyerekeiket. 3. Osztályok rövid jellemzése: Tantermeink mérete megfelelő. Kényelmes, otthonos, szépen dekorált osztályokban tanulhattak a tanulók idén. 1. osztály: A tavalyi évhez képest kisebb osztálylétszámmal indítottuk az első osztályokat (20-21 fő). Két különböző magatartású osztályról van szó. Az 1. a nyugodtabb az 1. b kicsit problémásabb osztályként mutatkozott az év elején. Mindkét csoportnál (év elején) általánosan jellemző problémák: - nagy számú a rosszul vagy nem szocializált gyerek, - nem elég önállóak a gyerekek, - a szülők mindent az iskolától várnak (nevelést, gyakorlást, öltözködés megtanítását, étkezési szokások kialakítását ) - kevés szülő érdeklődik a fogadóórákon. Év végére azonban a szakszerű fejlesztő munka eredményeképpen - kialakult tanulási szokásokkal, - megfelelő tanulási fegyelemmel rendelkező, motiválható diákokká váltak. A DIFER mérés alapján kezdődött meg év elején a fejlesztés. A tegezés gyakori jelenség, de fokozatosan tanulják a hivatalos kommunikációs formákat is. 8

9 A két első osztályból a nehezen kezelhető, agresszív gyerekeknek heti rendszerességgel fejlesztő csoportfoglalkozást szervezett az iskolapszichológus. 2. osztály: A tagozat legnagyobb létszámú osztályai. (26-26 fő) Tanáraikkal szemben illemtudóak, tanulási fegyelmük jó. Magatartási problémák nem jellemzőek. Feladathelyzetben már nagyon jól alkalmazzák a tanult kommunikációs formákat. Az otthoni feladatokat nem minden gyerek végzi el maradéktalanul és ebben a szülői háztól sem kapott segítséget a tanító. A felelősi rendszer jól működik, de gyakran tanítói noszogatás is szükséges. A 2. a osztályban nagy a különbség a kiemelkedő és a lemaradó gyerekek között, míg a 2. b osztályban a tanulói teljesítmények kiegyenlítettebbek. Sok a tehetséges, kreatív gyerek ezen az évfolyamon. Sokan készítettek az év során feladatlapokat; verseket, meséket írtak; sok versenyen indultak nem kevés sikerrel. 3. osztály. A tagozat két legkisebb létszámú osztályai (20-20 fő). Nyugodt kiegyensúlyozott osztályokról van szó. A 3. a osztályban megfelelő a közösségi élet, tanulási fegyelmük kiváló. Sikerült a tegezési formáról magázódásra váltani. Konfliktusaikat egymás között már tudják kezelni. Idén kipróbálták a kooperatív tanulás és a projekt módszer elemeit. A 3. b osztályban a gyerekek tanulási fegyelmével elégedetlen az osztályfőnök. Sok a panasz a felszerelés és a házi feladat hiányára. Az órai viselkedéskultúra sem volt mindig megfelelő. Tanórákon kívül a fiúk körében jelentkezik néha a durva játék. A felelősi munkát szívesen és eredményesen végzik a gyerekek az évfolyamon. Jellemző az önértékelés. 4. osztály: Idén jelentkeztek a kiskamaszkori magatartási problémák. A magatartási zavarok a konfliktushelyzetek felerősödtek. A 4. a osztályban tanulási fegyelmük tanár- és tantárgyfüggő. Diák-diák közötti kommunikáció során még egymás szavába vágva beszélnek. Kialakult a gyerekekben, hogy a tudás és tanulás érték. Erős a közösségi érzés és sok versenyen vettek részt. A 4. b osztályban jó a tanulási fegyelem a gyerekek feladattudata kialakult. Mindkét osztályban megvalósult az önértékelés a felelősi munka értékelésénél. Ez az évfolyam az első, amely szöveges értékeléssel kezdte az 1. osztályt. A második félévtől osztályzatot kaptak. 9

10 Tapasztalatok: - van olyan diák, akit inspirált az osztályzat, - volt olyan szülő, aki jobb osztályzatra számított a szöveges értékelés alapján. Megbeszéltük, hogy 2. osztálytól kezdődően %-ban, pontszámokkal, szövegesen és osztályzatban kifejezhető értékelést is adunk. 4. Az iskolai munkaterv alapján: Azt járjuk körül, hogy mi az, amit teljesítettünk és mi az, ami a jövő évre fontos teendőként jelölhető ki. Erősségeink: - A tanórákon uralkodó tanulási fegyelem, munkafegyelem, munkakultúra felelősi rendszer. - A felelősi tevékenység tervezése, szervezése, ellenőrzése és értékelése. - Az egyéni, humánus bánásmód, a differenciált óraszervezés. - Jól felkészült, gyakorlott tanítók. - Sok feladatlapot, tesztlapot, mérésekhez mérőeszközöket készítenek a pedagógusok. - A szülőkkel kialakított együttműködő, jó kapcsolat. - A közművelődési programok szervezése. (feladatlapokkal, látottak feldolgozásával stb.) - Sok időt töltenek az osztályfőnökök és a tanítók a gyerekek között. - Jó az együttműködés az osztályfőnök és helyetteseik között. - A szocializációs folyamatok kiépítése és fejlesztése. - Az adminisztrációs feladatok pontos teljesítése (naplóvezetés, beszámolók leadási határidejének betartása) - Bemutató órákat tartunk szakmai fejlődésünk érdekében. Jó az alsó- és felső tagozat természettudományi munkacsoportjai között az együttműködés. - Sok házi versenyt szervezünk. - A jól működő testvérosztály-kapcsolatok - Tehetséggondozás megvalósult a 3-4. évfolyamon matematikából. - Nyílt nap szervezése valamennyi osztályban. - Az osztályban tanító pedagógusok közötti team-munka javult. Gyengeségeink: - Idén a belső továbbképzésekkel adósok maradtunk. - A tehetséggondozásra kevesebb időt fordítunk. - Az alkotásra nevelés nem működik valamennyi, arra lehetőséget adó tantárgy esetében. - Szabadidős programjaink év végére elhalnak. - A takarítás pontozását gondosabban kell végeznünk. - Ebédelés után az asztalokat néha rendezetlenül hagyják a gyerekek. 10

11 Lehetőségeink: - Szorosabb együttműködés az alsó- és felső tagozat között. Kiemelten hangsúlyt fektetve a 4. és az 5. osztályok közötti átmenet segítésére. - Alkotásra késztetés, tehetségfejlesztés; - Szabadidőben több pihenést segítő tevékenység szervezése, több udvaron végezhető foglalkozás indítása. - Játék és szórakozás tanulása; - A pedagógiai program, a házirend, a tantárgyi követelmények pontos megismertetése a szülőkkel. - Az Egészség hete tevékenységeit bővíthetné a tagozat. - Több önművelési feladat. - A tanulási kudarcok, a tanulással szembeni negatív attitűd okainak pontosabb, szakszerűbb diagnosztizálása. Veszélyek: - Kevés a gyerekek logopédiai fejlesztésére fordítható idő sok a fejlesztésre szoruló gyerek. - A fogadóórákon csekély az érdeklődés a szülők részéről. - Nem minden tanulónál válnak bensővé az értékek és a szabályok. Szükséges a tanító jelenléte a működésükhöz. - Néhány szülő nem veszi komolyan a szöveges értékelés során megfogalmazott hiányosságokat. Év végi alsós előadás nézőközönsége 11

12 Átvezető tagozat Statisztikai adatok: Tagozati létszám: 208 fő Osztálylétszám Az osztályt tanító Hiányzások pedagógusok száma Igazolt Igazolatlan 5.a 26 fő óra nincs 5.b 27 fő óra nincs 6.a 22 fő óra nincs 6.b 24 fő óra nincs 7.a 29 fő óra 20 7.b 29 fő óra nincs 8.a 26 fő óra b 25 fő óra 39 Bukások: Félévkor hat tanuló bukott meg, év végi teljesítménye alapján négy tanulónak kell majd javítóvizsgát tennie. Kiemelkedő tanulóink: Az 5.a osztályban 5 fő, az 5.b-ben 1 fő, a 6.a-ban 1 fő, a 6.b-ben 3 fő, a 7.a-ban 1 fő, a 7.b-ben 1 fő, a 8.a-ban 3 fő és a 8.b-ben 1 fő végzett kitűnő eredménnyel. A tagozat tanulmányi átlaga: 3,968-4,00, ami megfelelő színvonalú tanulásirányításról és tanulmányi munkáról tanúskodik. 5.a 4,20 5.b 4,00 6.a 4,05 6.b 4,13 7.a 4,00 7.b 3,81 8.a 3,70 8.b 3,84 Tantárgyi átlagok: Legalacsonyabb: Legmagasabb: 5.a 3,81 matematika 4,46 ének 4,38 informatika. (10 tárgyból 4,00 fölötti átlagot teljesítettek) 5.b 3,5 történelem, term.ism. 4,3 techn. inform. 4,2 magyar irod. (5 tárgyból 4,00 feletti átlagot értek el) 6.a 3,64 term.ismeret, viz. kultúra 4,82 egészségtan 4,45 technika 4,18 m. nyelvtan ( 8 tárgyból értek el 4,00 fölötti eredményt) 12

13 6.b 3,63 m. nyelvtan 4,6 egészségtan 3,75 vizuális kultúra 4,5 technika 4,42 testnevelés (8 tárgyból teljesítettek 4,00 fölött) 7.a 3,5 fizika, biológia 4,4 kémia 4,2vizuális kultúra (13 tantárgyból értek el 4,00 fölötti teljesítményt) 7.b 3,1 fizika, biológia, vizuális kultúra 4,6 társadalomism. 4,2 m.irodalom (7 tárgyból 4,00 feletti átlag) 8.a 2,8 kémia, 4,5 társadalomism. 2,9 matematika 4,5 német nyelv (6 tárgyból 4,00 feletti átlag) 8.b 3,00 biológia, 4,7 társadalomism. 3,30 fizika, matematika 4,3 m. irodalom (4 tárgyból teljesítettek 4,00 felett) Az utóbbi három tanév középiskolai felvételi eredményei: 2005/2006-os tanévben végzett az utolsó kisgimnáziumi osztályunk. Ebben az évben a nyolcadikosok közül 33-an maradtak iskolánkban, 20-an gimnáziumban, 13-an szakközépiskolában tanultak tovább. 2006/2007-es tanév: Létszám: 45 fő 16 gimnáziumba, 23-an szki-ba, 6-an szakiskolába nyertek felvételt. A mi középiskolánk tanulója maradt: 20 fő Ebből 11-en gimnáziumba, 9-en szakközépiskolába jutottak be. 2007/2008-as tanév: Létszám: 50 fő 17-en gimnáziumba, 29-en szki-ba, 4-en szakiskolába nyertek felvételt. Ebből a mi középiskolánk tanulója maradt 20 fő 10 gimnazista és 10 szakközépiskolás Az idei tanév végi közismereti tantárgyi eredmények alapján a középiskolai belépéshez szükséges átlagot a 7.a-ban 21-en, a 7.b-ben 14-en érték el. A gimnáziumi felvételhez szükséges 4,3-as átlagot a 7.a-ban 13-an, a 7.b-ben 9- en teljesítették. A szakközépiskolai bejutáshoz szükséges 3,8-as átlagot pedig a 7.a-ban 8-an, a 7.b-ben 5-en érték el. 13

14 A tagozat munkája, az osztályok teljesítménye az osztályfőnöki elemzések alapján: Minden osztályfőnök a megadott szempontsor alapján készítette el részletes értékelését. A 6.a, 6.b, 8.a és 8.b osztályfőnökei Swot- elemzést is végeztek munkájukról, melyben tárgyilagosan, önkritikusan, az eredményeket kiemelve, a lehetőségeket pedig az elkövetkezendő tanévre vetítve gondolták végig. 5. a A diákok között nincsenek nagy ellentétek, a gyerekek elfogadóak, segítőkészek, s bár a szociális helyzetük nagyon eltérő, ebből soha nem volt köztük probléma. Több gyenge képességű tanuló nem volt tisztában saját értékeivel, ennek a problémának a megoldásában sokat segített az iskolapszichológus, aki hat órában foglalkozott a gyerekekkel. Számos tanulsággal, új információval szolgált a foglalkozás, összetartóbb, önmagukat jobban ismerő gyerekcsoporttá váltak. A tanulók viselkedésével nincsenek különösebb problémák, ugyanakkor minden tanórán szükségük van a kissé szigorúbb, határozottabb, következetes irányításra. 22 diák volt tanulószobás, a foglalkozások nagy hatékonysággal működtek. Kifejezetten jótékony hatása volt annak, hogy a tanulószoba önálló csoportként dolgozott, és az osztályban tanító szaktanárok segíthették a tanulást. Az alsó tagozaton kialakított felelősi rendszer az idén is jól működött. A szülőkkel való kapcsolat ideálisnak mondható. 5. b A felső tagozatba való átlépés zökkenőmentes volt, szerencsésnek mondható, hogy az osztály önálló tanulószobai csoportként dolgozhatott. A tanulók ismerik, de a fiúk közül többen nem tartják be a kulturált társalgás és viselkedés szabályait. Az osztály tanulmányi eredménye jónak mondható. Sokan járnak iskolai szakkörökbe (művészeti kör, sakk, énekkar, foci, kosárlabda). Több gyerek sportol egyesületben (úszás, vízilabda, tenisz, rsg, modern tánc) és értékes helyezéseket ért el a különböző versenyeken. A felelősi rendszer működik, de rendszeres ellenőrzést, elemzést igényel. A szülők nagy része bízik az iskolában, számít a pedagógusok hozzáértésére, együttműködésére. A tagozati nyílt napon 13-an vettek részt, elégedettek voltak a látottakkal és köszönetüket fejezték ki a bemutató órákat tartó pedagógusok felé. Az iskolapszichológus önismereti csoportfoglalkozásai segítséget nyújtottak a kapcsolatok, ellentétek felderítésében. Jövőbeni fejlesztésre is stratégiát alakítottak ki. 14

15 6. a A tanév második felében érezhetővé vált a kiskamaszkor beköszönte, de ezzel együtt is eredményes évet zárt az osztály, több területen is jól teljesítettek. Az osztályfőnök elégedett a gyerekek munkavégzésével, magatartáskultúrájával. A havonta értékelt tisztasági versenyben egyre jobb helyezéseket értek el, a felső tagozat drámacsoportjának túlnyomó részét is ők alkotják. A szülőkkel való kapcsolat megfelelő, együttműködő, a jövőben az osztályfőnök még intenzívebbé válna. Az osztály tanulóival és az ott tanító kollégák többségével jó munkakapcsolatot sikerült kialakítania. Sok időt fordított mind az osztályfőnöki órákon, mind azon kívül a konfliktuskezelés témakörére, a toleranciára, arra, hogy a másik szempontjainak is vegyék, fogadják el. Szükségét érzi a negyedévenkénti team-értekezleteknek, átérzi fontosságát és elő szeretné segíteni és megvalósítani a pontos naplóvezetést. 6. b Az osztályba járó gyerekek nagy többsége tehetséges, eredményes, ugyanakkor több olyan diák is van közöttük, akik a házirendben leírt szabályokat megszegik és a felnőttekkel szemben tiszteletlenül viselkednek. Némelyikükben túl nagy a hajlandóság az önérvényesítésre, a másik szempontjainak figyelmen kívül hagyására. Mozgásigényük nagy, célszerű lenne számukra az udvaron való tartózkodást lehetővé tenni. A tanórák egy részén nem megfelelő a munkakultúrájuk, sokszor probléma a felszereléshiány, a házi feladat el nem készítése. Gyakran fáradtak és túlterheltek, nagyon sok különórájuk van. Az iskolai élet eseményein, versenyein továbbra is aktívan és eredményesen vesznek részt. A tagozati rendezvényekre lelkiismeretesen készülnek. A szülők nagy része nem érdeklődik a gyermekük iskolai teljesítménye iránt, kevesen vesznek részt fogadóórákon, szülői értekezleteken. Az osztályfőnök szükségét érzi, hogy a kapcsolatot mélyítse. A szociometriai felmérés szerint az osztályközösség jónak mondható, az osztályfőnök a gyerekek együttműködési készségét továbbra is fejleszteni szeretné. Úgy látja, a tanórákon is hasznos lenne, ha a tananyagot csoportmunka formájában dolgoznák fel (kooperatív tanulás). A problémák megoldásában segítséget jelent, hogy az iskolapszichológussal megkezdett önismereti foglalkozások a jövő tanévben is folytatódni fognak. 7. a Az előző évekhez hasonlóan a megszokott munkafegyelem, szorgalom jellemezte az osztályt. Az új tantárgyak esetében fizika, kémia, biológia földrajz is jónak értékelhető az attitűd és teljesítmény a gyerekek többségénél. Az osztály tanulói összesen 25 tantárgyi dicséretet kaptak. 15

16 A diák-diák kapcsolataikban az elfogadó, jószándékú érintkezés-kultúra volt tapasztalható. A tanár diák viszonylatban sem jelentkeztek említésre méltó magatartási problémák. A házirendben leírt, elfogadott normáknak való megfelelés, a felelősi rendszer megfelelő működése jellemezte az osztályt. A tanév során a hagyományossá vált rendezvényeken, versenyeken szép számmal és eredményesen vettek részt a tanulók. A Kazinczy-területi versenyre Benedikti Bence jutott tovább. A területi mesemondó-versenyen Jánoky András III. helyezést ért el. A megyei rajzversenyen tanulmányrajz kategóriában Kis Kata Linda ért el III. helyezést. A szülőkkel rendezett és kiegyensúlyozott az osztályfőnök kapcsolata. A tanév során csak konkrét esetekben keresték fel fogadóórákon (kevesen) az egyes szaktanárokat a szülők. 7. b Nagy létszámú, rendkívül vegyes-összetételű osztály. Vannak, akik rendkívüli szorgalommal pótolják képesség-hiányukat, de a jóképességű, tehetséges gyerekek között is akad olyan, aki nem készül fel megfelelően az órákra. Az osztály tanórai magatartásával kapcsolatban nem volt negatív visszajelzés, ugyanakkor még sok a közbeszólás, türelmetlenség, hangos megnyilvánulás. Alapjában véve az osztály kedves, egymást elfogadó, szerető, magas toleranciával rendelkező gyerekek közössége. Magatartás szempontjából is a legtöbb problémát elsősorban a tanulók szüneti viselkedése jelentette. A nagylétszámú, erős alkatú fiúcsapatnak ugyanis nagyon nagy a mozgásigénye. Az osztályfőnök javulást szeretne elérni az osztály állagának, tisztaságának megőrzésében. A gyerekek viselkedése az erdei iskola természeti környezetében összehasonlíthatatlanul kevesebb problémát okozott, mint az iskolai hétköznapokban. A gyerekeket szállító busz sofőrje is elismerően nyilatkozott róluk, ő még nem utazott ilyen csendes és fegyelmezett osztállyal. Az osztály tanulási fegyelme sokat javult a 2. félévben, többen rádöbbentek, hogy a teljesítményük nem lesz elegendő a középiskolai továbbtanuláshoz: 20 tanulónak sikerült javítania az eredményein. Mindezzel együtt is vannak olyan gyerekek, akik még nem érik el a képességeiknek megfelelő szintet: nem elég kitartóak a tanulásban, olykor felületesek, pontatlanok. A gyengébb képességű diákok nem veszik igénybe elegendő mértékben a tanulószoba és korrepetálások nyújtotta felzárkóztatási lehetőségeket. A közösségi munkában az osztály egy része lelkesen dolgozik (osztálydekorálás, rendezvényekre készülés), de sok olyan tanuló van az osztályban, aki nem szívesen vállal külön feladatot az osztály életében. A szülőkkel való kapcsolat kiegyensúlyozott, a fogadóórák látogatottsága viszont alacsony, csak néhány szülő érdeklődik rendszeresen a gyermeke iskolai teljesítménye iránt. 16

17 8. a Az osztályfőnök minden kollégája segítségét megköszöni, amellyel az osztályt segített terelgetni az elmúlt négy év során. Megállapítása szerint nehéz munka volt, sok apró örömmel. A záró tanév sok konfliktussal, problémával járt, sok energiát követelt. Az osztály sikeresen vette a tanév legnagyobb feladatát, a középfokú beiskolázást. Az osztály viselkedéskultúráját illetően a végzős osztályokat általánosan jellemző problémáik voltak csupán. Kiugró fegyelmezetlenséget senki sem követett el. A tanév során felmerülő problémákat minden esetben sikerült az osztály keretein belül megoldani. A felelősi rendszer működtetése komoly nehézségekbe ütközött, ki kell dolgoznunk erre a korosztályra is egy működőképes rendszert. Amikor szükség volt a szülők bevonására, a támogatásukat minden esetben megkapta az osztályfőnök, mind szervezési, mind fegyelmezési problémák esetén. A tanév során három szülői értekezletet tartottak, ahol a szülők megjelenése 95%-os volt. Tartalmas, egyedülálló élményekkel teli osztálykirándulással zárták a felső tagozatot. Kiemelkedően jó testvérosztály kapcsolatot ápoltak a 2. b osztállyal, melyen keresztül a gyerekeknek valódi, élő kapcsolatuk lehetett egymással. Az osztályfőnök tárgyilagosan veszi sorra az elmúlt időszak eredményeit és gyengeségeit, s mindezek alapján pozitív jövőképet is felvázol. 8. b A nyolcadik osztály végére a tanulók a kiteljesedett kamaszkor minden erényével és hátrányával rendelkeznek. Sokféle módon nyilvánították ki, hogy ők már szinte felnőttek, és ez gyakran vezetett konfliktusokhoz diákdiák, tanár-diák és szülő-diák között. A konfliktusok feloldásában sokat segített a négyszemközti megbeszélés, vagy az adott probléma egész osztály bevonásával történő elemzése. Nyolcadik osztályra sikerült elérni, hogy a gyerekek kezdik érezni a bizalom fontosságát, azt, hogy az adott szó kötelez, és megérteni, hogy felelős vagyok magamért és társaimért. Ennek ismeretében lehetett elmenni velük egy nagyon sikeres, problémamentes több napos kirándulásra, ahol mindenki jól érezte magát. Az első félév a továbbtanulás jegyében zajlott. Sokat tettek, hogy sikeres legyen, ennek eredményeképpen minden tanuló az általa választott intézményben folytathatja tanulmányait. A második félévre a tanulási kedv nagyon nagy mértékben visszaesett, az eredmények romlottak. Állandóan visszatérő problémája ez a nyolcadik osztályoknak, ki kellene dolgoznunk a motiváció fenntartásának lehetőségeit. 17

18 A szülőkkel való kapcsolat kiegyensúlyozott volt, a szülői értekezletek mindig látogatottak voltak. A felmerülő problémákat együttesen oldották meg. A négy éves együttműködés nem volt egyszerű, de megérte és végül is eredményesnek mondható, sikerült belőlük igazi közösséget formálni. Swot-elemzés a tagozat munkájáról, a munkacsoport- vezetői, szaktanári és tagozatvezetői elemzések alapján: Erősségeink: Eredményesen és rendszeresen működnek a tagozati gyűlések, a takarítási verseny segíti az osztályok rendjét, erősíti a felelősi rendszer működését. Különösen a versenyértékelési, programhirdetési funkciója működik jól. Nagyon sikeres egész tagozatot megmozgató hagyományos, vagy hagyományt teremtő rendezvényeink vannak (Népmese napja, Testvérosztályok karácsonya, Márton-napi osztályprezentációk, bemutatók, Felső tagozati Nyílt nap és Farsang, az adott naptári évhez kapcsolódó aktualitások kiaknázása, pl. Mátyás év rendezvényei, Év végi bemutatkozó műsor, Sportnap, Év végi kiállítás a tagozat tanulóinak munkáiból.) Az idén a fentieken kívül a Kodály jubileumi év tiszteletére rendeztünk még Népdaléneklő versenyt és Adventi hangversenyt is. Hagyományos, kialakult verseny-, és vizsgarendszerünk van. A félévi és év végi vizsgákra a tanulók többsége szívesen és becsületesen felkészül, nagy a motivációs erejük. A kollegiális együttgondolkodás és együttműködés a tagozaton tanító tanárok többségéről elmondható. A tagozat egy folyosón kapott helyet, könnyen áttekinthető, mozgósítható. Működött a tagozati faliújság, az osztályfőnöki és a magyar munkacsoporté is mindig friss hírekkel, aktualitásokkal informálta a gyerekeket. Mindig van elegendő segítő, szervező kolléga az ünnepélyek, rendezvények lebonyolításához. Az alsó tagozatból való átlépés megkönnyítése érdekében a két tagozat jól együttműködik: rendezvények, versenyek közös meghirdetése és szervezése együttes zsűrizése, értékelése, A nem szakrendszerű oktatás keretében a tanulásmódszertan és informatikatan tárgyak tanítók általi tanítása, az ötödikes tanulószobán a volt osztályfőnökök jelenléte. A testvérosztályok együttműködése is komoly személyiségfejleszési lehetőséget jelent a diákok számára 18

19 Nívócsoportokban tanulhatnak a gyerekek 7-8. osztályban magyarból és matematikából. Megfelelően felkészítjük a gyerekeket a középiskolai beiskolázásra. A központi felvételi eredményeink megfelelnek, illetve kicsivel jobbak, mint az országos átlag. Gyengeségeink: A sikeresen működő hátránykompenzálási rendszerünk mellett nincs megfelelően kialakított szakköri, önképzőköri tevékenységünk minden tantárgyból, ami átfogóan segítené a minőségi tanulmányi munkát és a versenyfelkészítést, tehetséggondozást. Utóbbiaknak csak meghatározott tantárgyak esetében van kialakult rendjük. A kisgimnáziumi eredményeinkhez hasonló nívójú teljesítményre, csak bizonyos évfolyamok bizonyos tanulói képesek: idén elsősorban a hatodik és hetedik évfolyam tanulói. (Örömteli színfolt viszont a felső tagozatos művészeti csoportok tevékenysége: a drámacsoport színielőadása, a képzőművész-kör és a sok zenélő, furulyázó tanuló). Meglévő értékelési rendszerünket többféleképpen értelmezzük Bizonyos időszakokban a tagozaton tanító tanárok túlterheltek, javítanunk kell a feladatok egyenletesebb elosztásán és időbeni megoszlásán. (Sok probléma adódik abból is, hogy az itt tanító pedagógusok jelentős része a középiskolai teendői, feladataival való ütközés miatt kerül időzavarba). Az adminisztrációs tevékenységünk, elsősorban a napló és az ellenőrzőkönyvek megfelelő vezetésére több időt kellene fordítanunk. Lehetőségeink: Ki kellene szélesíteni a tagozati gyűléseket komplex tanulmányi és pedagógiai értékeléssé, versennyé. A Közművelődési programokban lévő tanulási lehetőségeket célzatosan ki kellene használnunk. Az osztályfőnöki órák tematikájának aktualizálásakor fel kellene térképeznünk azokat a tantárgyi tanuláshoz is kapcsolódó lehetőségeket, amit az adott korcsoportnak ajánlható. (Új felfedezéseink voltak az idén pl. a Régészeti Múzeumbeli foglalkozások, valamint a Volf György Könyvtár irodalmi vetélkedője, amit kézműves foglakozás zárt le, és aminek külön előnye, hogy helyben elérhető volt a gyerekek számára.) A komplex természettudományi tantárgy tanítására való felkészülés. A tanulásmódszertan hatékonyabb alkalmazása minden tantárgy esetében. 19

20 A kooperatív tanulási technikák, módszerek megismerése és alkalmazása. Külső-belső továbbképzések rendszerének megtervezése és megvalósítása. A Természettudományok Napjához és az Egészség héthez hasonlóan minden tantárgycsoport tartana tematikus napot, az adott tantárgyakhoz kapcsolódó előadások, versenyek, vetélkedők formájában, több szekcióban. Veszélyeink: Kritériumokat és elvárásokat kellene megfogalmaznunk arra vonatkozóan, hogy, milyen paraméterek megléte és mértéke esetén lesz hatékony és eredményes egy tagozat munkája, s mindehhez mércét kellene hozzárendelnünk. (pl. munkaköri leírások megvalósíthatóságának számbavétele, átdolgozása, év eleji vállalások, helyzet-elemzésekhez képest történt-e előrelépés fentieket illetően a tanév során? Mekkora az a bizonyos pedagógiai hozzáadott érték az egyes tanulócsoportok, osztályok esetében, milyen a gyerekek neveltségi szintje?) A természettudományi tantárgyak időkeretének csökkenése miatt gyengülhetnek a teljesítmények. A nívócsoportok kialakítása feszültséget okoz, anélkül, hogy elegendő pedagógiai hozama lenn. Ki kell alakítanunk a legoptimálisabb rendszert. Az iskola és a tagozat szerkezetében kedvezőtlen változások, megosztottság következik be az új iskola felépülésével, mely meglévő eredményeinket veszélyezteti. Év végi sportnap a felső tagozaton 20