KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT!"

Átírás

1 KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! Az államilag elismert szeptember 25. óta közhasznú szervezetként működő, immár másfél évtizedes múltra visszatekintő Általános Vállalkozási Főiskola 1996 szeptemberében indította el első képzési programját. Létrehozója és támogatója a Villányi úti Konferenciaközpont és Szabadegyetem Alapítvány, mely non-profit szervezet, bevételeit elsősorban a felsőoktatás támogatására fordítja. Az 1990-es évek első felében az Alapítvány számos hazai és külföldi oktatási szervezettel, illetve fővárosi és vidéki egyetemmel, főiskolával működött együtt, azok oktatási, képzési feladatainak megoldásában. Ennek keretében az Alapítvány szakemberei részt vettek tematikák, tan-, segédés szemléltető anyagok, illetve szakok képesítési követelményeinek kidolgozásában, új képzési programok indításában. A sikeres együttműködések tapasztalatai alapján, illetve a felsőoktatásról szóló törvény évi elfogadását követően az Alapítvány kuratóriuma 1994 végén határozta el, hogy saját, önálló főiskolát alapít nyarán a Főiskola állami elismerést kapott. A Főiskola létrejöttét a társadalmi és gazdasági életben zajló változásoknak, azon igények felismerésének köszönheti, melyek az üzlethez, a vállalkozáshoz értő gazdasági szakemberek iránti szükségletben jelentkeztek. Az intézmény a magán, illetve alapítványi felsőoktatás hatékonyságában jelentkező többletek kiaknázásával olyan közgazdászokat, menedzsereket, nemzetközi szakértőket képez, akik biztos alapokon nyugvó korszerű szakmai és informatikai ismeretekkel, nyelvtudással, vállalkozói szemlélettel, kommunikációs és problémamegoldó készséggel és a folyamatos megújulás képességével rendelkeznek. A tudományos közéletben, a nemzetközi szakmai kapcsolatokban és a vállalkozások gyakorlatias világában egyaránt jártas, tapasztalt oktatók és kutatók szolgálják a hallgatók tudásának bővülését, készségeinek fejlesztését. Az intézmény vezetése kiemelt szerepet tulajdonít a hallgatói tevékenységeknek, az önszerveződésnek, ezért támogat minden olyan kezdeményezést, amely elősegíti a hallgatók szakmai fejlődését, különféle közösségeinek formálódását, műveltségük sokoldalú gazdagítását. Az Általános Vállalkozási Főiskola már eddigi működése során is bizonyította, hogy a színvonalas képzés és a minőségi követelmények érvényre jutásával alkotó, motiváló légkört tud kialakítani hallgatói és oktatói számára. Az ÁVF képzési programjai iránt továbbra sem csökken az érdeklődés. A pályázók választását minden korábbinál nagyobb mértékben figyelembe vevő első helyes jelentkezések alapján a évi felvételi eljárás eredményeképp végül is 867 hallgató kezdte meg tanulmányait 2009 őszén, az első évfolyamon. (Passzív félévvel indulók száma: 78 fő) Az aktív félévre beiratkozottak közül 412 fő (47,5%) államilag támogatott képzésben vesz részt. A nappali tagozatosok száma, aránya 490 fő, 56,5%. A gazdálkodási és menedzsment alapszakon 503 fő (58,0%), a közszolgálati alapszakon 49 fő (5,7%), a nemzetközi tanulmányok alapszakon 141 fő (16,3%), a felsőfokú szakképzés három szakján 139 fő (16,0%) és a Vállalkozásfejlesztés mesterszakon 35 fő (4,0%) az elsősök száma (aránya) az összes felvett hallgatóhoz képest. Prof. Dr. Sárközy Tamás rektor Antal János főigazgató

2 TARTALOMJEGYZÉK A Főiskola képzési kínálatának alakulása 1996-tól 3 Hallgatói létszám alakulása között 4 Oklevelet, bizonyítványt szerzett között 5 Magunkról 6 Küldetésnyilatkozat 7 Aktuális statisztika 8 Többciklusú, lineáris képzés ( ÁVF Bologna ) 9 Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző (felsőfokú szakképzés) 10 Reklámszervező szakmenedzser (felsőfokú szakképzés) 11 Üzleti szakmenedzser (felsőfokú szakképzés) 12 Gazdálkodási és menedzsment (alapszak) 13 Közszolgálati (alapszak) 18 Nemzetközi tanulmányok (alapszak) 21 Nemzetközi tanulmányok (mesterszak) 23 Vállalkozásfejlesztés (mesterszak) 26 Szakirányú továbbképzés 29 Felnőttképzés 31 Magyar és idegen nyelven tanulható fakultatív tárgyak 32 Díjak és támogatások 33 Hallgatói önkormányzat, hallgatói aktivitás 33 Informatika 33 Kapcsolatok 33 Karrier Iroda 34 Könyvtár 34 Lakás-kollégium 34 Nyelvtanulási lehetőségek 34 Nyílt nap 34 Oktatók, kutatók, munkatársak 34 Testnevelés, sport 34 2 Tudományos kutatás Tudományos Diákkör évi felvételi eljárás 35 Ösztöndíj és költségtérítés kedvezmény 39 Térítési és szolgáltatási díjak 40

3 FŐISKOLA KÉPZÉSI KINÁLATÁNAK ALAKULÁSA 1996-TÓL Vállalkozásszervező szak 1 nappali és levelező tagozat Vállalkozásszervező szak 1 levelező tagozat (újabb diplomás képzés)* Vállalkozásszervező szak 1 távoktatási tagozat** Európai Unió szak 2 levelező tagozat (szakirányú továbbképzés) Euromenedzser szak 2 levelező tagozat (szakirányú továbbképzés) Vállalkozás-menedzser szak 2 levelező tagozat (szakirányú továbbképzés) Nemzetközi kapcsolatok szak 1 nappali tagozat Non-profit gazdálkodási szak 1 esti tagozat* Reklámszervező szakmenedzser nappali tagozat (felsőfokú szakképzés) Üzletviteli szakmenedzser 6 nappali tagozat (felsőfokú szakképzés) Üzleti kommunikáció szak 1 nappali tagozat* Gazdálkodási és menedzsment alapszak 3 teljes és részidős képzés*** Közszolgálati alapszak 3 részidős képzés**** Nemzetközi tanulmányok alapszak 3 teljes és részidős képzés*** Közszolgálati alapszak 3, 7 teljes idős képzés Controlling szakközgazdász 8 levelező tagozat (szakirányú továbbképzés) E-kereskedelem szakközgazdász 8 levelező tagozat (szakirányú továbbképzés) Európai integráció 8 levelező tagozat (szakirányú továbbképzés) Gazdálkodás 8 levelező tagozat (szakirányú továbbképzés) HR menedzser 8 levelező tagozat (szakirányú továbbképzés) Humán erőforrás 8 levelező tagozat (szakirányú továbbképzés) Non-profit 8 levelező tagozat (szakirányú továbbképzés) Politika 8 levelező tagozat (szakirányú továbbképzés) Vállalkozásszervezés 8 levelező tagozat (szakirányú továbbképzés) Európai Unió: pályázatírás és az elnyert pályázatok menedzselése 9 munka melletti tanfolyam (felnőttképzés) Vállalkozásfejlesztés mesterszak 4, 5, 7 teljes és részidős képzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző nappali tagozat (felsőfokú szakképzés) Nemzetközi tanulmányok mesterszak 4, 10 teljes és részidős képzés * a 2004/2005-ös tanévtől kezdve az újabb diploma megszerzése is az alapképzés keretében lehetséges ** a 2004/2005-ös tanévtől kezdve a távoktatási program is a levelező tagozatos képzés keretében folyik *** a teljes idős képzés a korábbi nappali, a részidős képzés a korábbi levelező tagozatos képzésnek feleltethető meg **** a részidős képzés a korábbi esti tagozatos képzésnek feleltethető meg 1 kifutó főiskolai szintű képzés, a 2006/2007-es tanévtől új évfolyam már nem indult 2 a 2009/2010-es tanévtől már nem került hirdetésre 3 a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. Törvény alapján az új képzési szerkezetben akkreditált alapszak 4 a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. Törvény alapján az új képzési szerkezetben akkreditált mesterszak februártól keresztféléves képzés is indul 6 a 2009/2010-es tanévtől megnevezése üzleti szakmenedzser 7 a 2009/2010-es tanévben csak tömbösített összevont nappali / levelező, illetve nappali / esti képzés indult 8 felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. Törvény alapján az új képzési szerkezetben akkreditált szakirányú továbbképzési szak 3 9 FAT akkreditáció 10 a szakindítási engedély folyamatban

4 HALLGATÓI LÉTSZÁM ALAKULÁSA 1996-tól, az első diplomák kiadásáig (fő) ÉV főiskolai szakok, ebből teljes idős képzés részidős képzés felsőfokú szakképzés szakirányú továbbképzés összesen, ebből államilag támogatott költségtérítéses től, a bolognai-rendszer indulásáig (fő) ÉV főiskolai szakok, ebből teljes idős képzés részidős képzés felsőfokú szakképzés szakirányú továbbképzés összesen, ebből államilag támogatott költségtérítéses Hallgatói létszám alakulása a többciklusú képzési rendszerben (fő) 4 ÉV főiskolai, ill. alapképzési szakok, ebből ? teljes idős képzés ? részidős képzés ? mesterképzés, ebből ? teljes idős képzés ? részidős képzés ? felsőfokú szakképzés ? szakirányú továbbképzés ? összesen, ebből ? államilag támogatott ? költségtérítéses ?

5 OKLEVELET, ILLETVE BIZONYÍTVÁNYT SZERZETT között (fő) OKLEVELET SZERZETT ÖSSZESEN vállalkozásszervező szak humán erőforrás szakirány integrációs szakirány kereskedelmi szakirány kontrolling szakirány logisztikai szakirány marketing szakirány pénzügyi szakirány üzletviteli szakirány 273 nemzetközi kapcsolatok szak európai integrációs szakirány 72 - külkapcsolatok szakirány 89 - marketing-kommunikáció szakirány 13 - üzleti szakirány 58 nemzetközi tanulmányok alapszak 10 - Európai Unió szakirány 7 - külkapcsolatok szakirány 3 non-profit gazdálkodási szak 73 üzleti kommunikáció szak média szakirány vállalati szakirány 32 OKJ bizonyítványt szerzett összesen 280 reklámszervező szakmenedzser 188 üzletviteli szakmenedzser 92 5

6 ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA Az intézménybe beiratkozott hallgatók létszáma túllépi a főt. Majdnem kétharmaduk teljes idős (nappali tagozatos), a többiek részidős (esti és levelező tagozatos) képzésben vesznek részt. Minden negyedik hallgató államilag támogatott formában végzi tanulmányait. Az első záróvizsgákra, illetve diplomák átadására a évben a Vállalkozásszervező szakon került sor. Azóta már a Nemzetközi kapcsolatok, a Non-profit gazdálkodási és az Üzleti kommunikáció szakon, illetve a Reklámszervező szakmenedzser és az Üzletviteli szakmenedzser képzésben, továbbá a Nemzetközi tanulmányok alapszakon is végeztek hallgatók a Főiskolán. A évtől indult többciklusú képzés többi alapszakján az első diplomák kiadására 2010 tavaszán-nyarán kerül sor. Az eddig záróvizsgát tett hallgatók száma az alapképzésben 3.340, a felsőfokú szakképzésben 418 fő. Kb. 70%-uk a diploma, illetve a bizonyítvány kiadásához szükséges nyelvi követelménynek is eleget tett, vagyis diplomát, illetve bizonyítványt szerzettek száma túlhaladja a két és félezer főt. Ezek ugyancsak kb. 70%-a nappali tagozaton, a többiek esti és levelező tagozaton teljesítették az elvárásokat. A sikeres záróvizsgát tett hallgatók kb. egynegyede még nem kapott diplomát, illetve bizonyítványt, mert az idegen nyelvi követelményeket nem tudta teljesíteni. A Főiskola az érintett államilag támogatott nappali tagozatos hallgatók részére biztosított térítésmentes kurzusok mellett kedvezményes óradíjas tanfolyamokkal igyekszik segíteni a nyelvvizsgára való felkészülést. E mellett, mivel az intézmény a Budapesti Corvinus Egyetem bejelentett, akkreditált nyelvvizsgahelye is, a nyelvvizsga intézményen belüli letételének lehetőségével is támogatja e követelmény teljesítését. A végzősök többsége az oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzését követően rögtön munkába állt, sikerült elhelyezkedniük a munkaerő-piacon. 6

7 KÜLDETÉSNYILATKOZAT A Főiskola küldetésének tekinti, hogy mindenkor korszerűen képzett, a nemzetközi és a hazai üzleti élet követelményeinek magas szinten megfelelni tudó szakembereket bocsásson ki. Ugyancsak nagy figyelmet fordít a non-profit területek számára szükséges, hasonlóan magasan kvalifikált és gyakorlatias tudással rendelkező szakemberek képzésére is. E követelményeknek megfelelően, hallgatóinak olyan ismereteket kíván nyújtani, és olyan készségek kifejlesztésére törekszik, hogy a végzett szakemberek szakmailag és pszichológiailag egyaránt képesek legyenek dinamikusan alkalmazkodni az üzleti világ gyors változásaihoz, mi több a bizonytalan és kockázatokat hordozó környezethez is. Képesek legyenek továbbá megfelelni az interkulturális kommunikáció és a multikulturális munkahelyi környezet egyre bonyolultabb követelményeinek, valamint a technológiai változások nyomán megjelenő mind erőteljesebb szakmai kihívásokhoz és mind keményebb stressz helyzetekhez. A Főiskola küldetése fontos elemének tekinti a magán-, illetve alapítványi felsőoktatás hatékonyabb működésében rejlő többletforrások kiaknázását, ugyanakkor a maga környezetében a társadalmi egyenlőtlenségek mérséklését. Egy alapítványi főiskola esetében kiemelt feladat a rendelkezésre álló pénzügyi források célszerű és hatékony felhasználása, mégpedig úgy, hogy mindeközben az intézmény tárgyi és személyi feltételei a kor igényei által diktált mértékben bővülhessenek és modernizálódhassanak. Mind a képzési folyamat hatékonysága, mind a kibocsátott diplomás generációk kornak megfelelő pályaorientációja megköveteli állandó és széles körű kapcsolatok ápolását az üzleti élet hazai és nemzetközi szereplőivel. Ennek érdekében a Főiskola arra törekszik, hogy intenzív munkakapcsolatokat építsen ki a nemzetgazdaság kis-, közepes- és nagyvállalataival, szakmai szövetségeivel, az egyes területeken működő kamaráival. Mindeme törekvéseknek az egyik legfontosabb eleme annak elősegítése, hogy a gazdasági és üzleti élet kiemelkedő gyakorlati szakemberei rendszeresen részt vegyenek a Főiskola hallgatóinak a képzésében, a legújabb szakmai ismereteknek és tapasztalatoknak a vonzó és hatékony közvetítésében. A Főiskola alapvetően fontosnak tartja az intézményi kutatótevékenység fejlesztését az alkalmazott gazdaságtudományok elsősorban az üzleti, valamint a menedzsment tudományok, illetve a társadalomtudományok területén. Ennek során részt vesz, illetve támogatja munkatársai részvételét a hazai és nemzetközi főként európai kutatási együttműködési programokban, pályázatokban. Minden eszközzel támogatja továbbá a tudományos diákköri tevékenységet. A Főiskola kiemelt jelentőséget tulajdonít egyrészt az általa támogatott kutatások gyakorlatias jellegének, másrészt pedig, a felsőoktatási intézmények között egyre bővülő kutatási koordinációnak, tapasztalatcserének a különféle konzorciális együttműködési formáknak. A Főiskola lényegesnek tartja nemzetközi kapcsolatainak folyamatos építését, bővítését és ápolását. Ennek érdekében igyekszik egyre több külföldi felsőoktatási intézménnyel állandó együttműködést kialakítani, amelynek keretében diák- és oktatócseréket, ösztöndíjas tanulmányutakat szervez, közös kutatási és oktatási projekteket hoz létre, továbbá lépéseket tesz a végzős hallgatók külföldi továbbtanulásának az elősegítése érdekében is. A Főiskola tehát tevékenységének a fókuszába három dolgot állít: a képzés ellenőrzött minőségét és korszerűségét, az oktatási folyamat nemzetközi beágyazottságát és a megszerezhető tudás gyakorlati hasznosíthatóságát, munkapiaci értékét. 7

8 ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA Aktív félévre beiratkozott / bejelentkezett hallgatók megoszlása tagozatonként (2009 ősz) nappali tagozat fő (56,5%) levelező tagozat fő (39,1%) esti tagozat 132 fő ( 4,4%) összesen: fő (100%) Teljes idős képzésben részt vevő hallgatók megoszlása (2009 ősz) gazdálkodási és menedzsment (alapszak) 871 fő (51,7%) nemzetközi tanulmányok (alapszak) 234 fő (13,9%) reklámszervező szakmenedzser (felsőfokú szakképzési szak) 165 fő ( 9,9%) nemzetközi kapcsolatok (főiskolai szak, kifutó) 108 fő ( 6,5%) közszolgálati (alapszak) 67 fő ( 4,0%) vállalkozásszervező (főiskolai szak, kifutó) 67 fő ( 4,0%) üzletviteli szakmenedzser (felsőfokú szakképzési szak) 62 fő ( 3,8%) üzleti kommunikáció (főiskolai szak, kifutó) 45 fő ( 2,7%) nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző (felsőfokú szakképzési szak) 41 fő ( 2,4%) vállalkozásfejlesztés (mesterszak) 19 fő ( 1,2%) összesen: fő (100%) Részidős képzésben részt vevő hallgatók megoszlása (2009 ősz) 8 gazdálkodási és menedzsment (alapszak) 844 fő (65,2%) nemzetközi tanulmányok (alapszak) 176 fő (13,6%) közszolgálati (alapszak) 101 fő ( 7,8%) vállalkozásszervező (főiskolai szak, kifutó) 91 fő ( 7,0%) non-profit gazdálkodás (főiskolai szak, kifutó) 31 fő ( 2,4%) Európa tanulmányok: pályázatírás és az elnyert pályázatok menedzselése (felnőttképzési tanfolyam) 24 fő ( 1,9%) vállalkozásfejlesztés (mesterszak) 16 fő ( 1,2%) Európai Unió (szakirányú továbbképzési szak) 12 fő ( 0,9%) összesen: fő (100%)

9 TÖBBCIKLUSÚ, LINEÁRIS KÉPZÉS ÁVF BOLOGNA A magyar felsőoktatás felmenő rendszerben új képzési struktúrára (a felsőfokú szakképzést és a szakirányú továbbképzést is magában foglaló, egymásra épülő alapképzésre, mesterképzésre és doktori képzésre tért át. A korábban indított egyetemi, főiskolai szakokon a képzés még a hagyományos keretekben folytatódik, illetve fejeződik be. A képzési terület a felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó képzések tudományterülete és a szakmai tanulmányok irányultsága szempontjából hasonló vagy részben megegyező vonásokat mutató szakok összessége. A képzési ág az egy képzési területhez tartozó alapszakok azon csoportja, amelyre a jelentkezés során a felsőoktatási intézménybe a felvétel történhet, és a képzés első vagy első két szemeszterére részben vagy egészben közös ismeretanyagra épül. Az alapképzés a többciklusú, lineáris képzési rendszer első képzési ciklusa, amelyben a megszerzett alapfokozat végzettséget tanúsít, és szakképzettséget nyújt a munkaerő-piacon történő elhelyezkedéshez, továbbá felkészít a képzési rendszer második, mesterképzési ciklusába történő belépésre. Az alapszak, az alapképzésben indított, középiskolai végzettséget igénylő, alapfokozatot és szakképzettséget nyújtó szak. A korábbi főiskolai szintű végzettség alapképzésben szerzett alapfokozatnak felel meg. A mesterszak a mesterképzésben indított, alapképzésben szerzett alapfokozatra épülő, mesterfokozatot és szakképzettséget nyújtó szak. A korábbi egyetemi szintű végzettség mesterképzésben szerzett mesterfokozatnak felel meg. A 2010/2011-es tanévben induló alapszakok alapszak gazdálkodási és nemzetközi közszolgálati menedzsment tanulmányok képzési terület gazdaságtudományok társadalomtudományok képzési ág üzleti közgazdasági politikatudományi képzési idő mintatanterv szerinti haladás esetén 6+1 = 7 félév 7 félév 6 félév 7 félév 6 félév 7 félév tagozat nappali levelező nappali esti nappali levelező végzettségi szint alapfokozat szakképzettség közgazdász nemzetközi kapcsolatok szakértő szakmai gyakorlat külső helyszínen A 2010/2011-es tanévben induló mesterszakok mesterszak vállalkozásfejlesztés nemzetközi tanulmányok* képzési terület gazdaságtudományok társadalomtudományok képzési idő mintatanterv szerinti haladás esetén 4 félév tagozat nappali levelező nappali levelező végzettségi szint mesterfokozat szakképzettség okleveles közgazdász okleveles nemzetközi kapcsolatok elemző A 2010/2011-es tanévben induló felsőfokú szakképzések: felsőfokú szakképzés nemzetközi szállítmányozási és logisztikai reklámszervező üzleti szakmacsoport kereskedelmi-marketing, üzleti adminisztráció képzési idő mintatanterv szerinti haladás esetén 2 év tagozat nappali szakképesítés OKJ OKJ OKJ szakügyintéző szakmenedzser szakmai gyakorlat 2. félév végén 9 * a szakindítási engedély folyamatban

10 FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ kereskedelmi-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport A Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző a gazdasági élet különböző területein, az üzletvitellel, a tervezéssel, a szervezéssel, az irányítással, az ellenőrzéssel kapcsolatban olyan összefüggő vezetői feladatokat lát el, amelyek megoldása még szakirányú közgazdász végzettséget nem igényel. Alapvető feladata a kis- és középméretű vállalkozások gazdaságos működtetése, a vállalkozások szállítási, szállítmányozási és logisztikai feladatainak végrehajtása, a tervezésben való közreműködés. A nagyobb méretű vállalkozások (nagyvállalatok) funkcionális részlegeinél alsó- és középszintű vezetői feladatok ellátása. felsővezető melletti szakügyintézői teendők ellátása; ügyfelek felkutatása és meggyőzése; a korábbi ügyfélkapcsolatok karbantartása; a logisztikai folyamatok optimalizálása; a logisztikai tevékenység szervezése, új üzleti lehetőségek felkutatása. Követelmények A 4 féléves képzés keretében nappali tagozaton, közel kétezer órában 30 tárgy modulrendszerben történő oktatására kerül sor. A képzés főbb tanulmányi területei: általános alapismeretek (közgazdaságtan, módszertan, jog, vállalkozás, idegen nyelv), alkalmazott magatartástudomány (szervezeti viselkedés, etikett, protokoll, üzleti etika, üzleti kommunikáció), szakismeretek (gazdálkodás, logisztika, szervezés-vezetés, gazdasági statisztika), speciális szakismeretek (raktározás, csomagolás, szállítmányozás, fuvarozás, vámügyintézés, illetve üzletszervezés, e-menedzsment). Az előzőeken túl a hallgatók mind a négy félévben 60 óra/félév tanirodai, illetve az első tanév után 4 hét (120 óra) szakmai gyakorlaton vesznek részt. A felsőfokú szakképesítés (OKJ ) megszerzésének további feltétele a szakmai (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) vizsga sikeres letétele és a bírálattal elfogadott záró dolgozat megvédése prezentációval. A szakképesítés megszerzését követően a reklámszervező szakmenedzser az akkori felvételi eljárás szabályai szerint kérheti felvételét a főiskola alapképzési szakjainak valamelyikére. Sikeres felvételi esetében a felsőfokú szakképzésben megszerzett max. 60 kredit pont a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat előírásainak megfelelően beszámításra kerülhet. Az oktatás a szorgalmi időszakban hétfőtől-péntekig zajlik, s a vizsgaidőszakban a vizsgák is igazodnak ezekhez a napokhoz. 10

11 FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS REKLÁMSZERVEZŐ SZAKMENEDZSER kereskedelmi-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport A reklámszervező szakmenedzser a gazdasági, üzleti életben nélkülözhetetlen marketing- és reklám tevékenységek szervezésével, irányításával, ellenőrzésével kapcsolatos olyan vezetői feladatokat lát el, amelyek megoldása még főiskolai szakirányú közgazdász végzettséget nem igényelnek. Alapvető feladata a különböző média (nyomtatott és elektronikus sajtó), illetve marketing- és reklám-ügynökségek (Key Account) kreatív és média részlegei, valamint vásár- és kiállítás-szervezővállalkozások számára: felsővezető melletti szakmenedzseri teendők ellátása, a vállalkozások marketing-stratégiájának és a stratégiából következő operatív programok tervezése, bonyolítása, értékelése, vállalati imázs- és arculat-tervezés, a társaság reklámhordozóinak tervezése, beszerzése, készleten tartása, ügyfelek felkutatása és meggyőzése, a korábbi ügyfélkapcsolatok karbantartása, termék és szolgáltatás reklámozása, megrendelések felkutatása, az értékesítés szervezése, bonyolítása, marketing- és reklám-költségek tervezése, adminisztrációja, szakmai kiállítások, konferenciák tervezése, szervezése és koordinálása, marketing- és reklám-hatékonyság mérése, elemzése, a reklámetikai szabályok betartása, betartatása. Követelmények A 4 féléves képzés keretében nappali tagozaton, közel kétezer órában 30 tárgy modulrendszerben történő oktatására kerül sor. A képzés főbb tanulmányi területei: általános alapismeretek (Közgazdaságtan, Módszertan, Jog, Vállalkozás, Idegen nyelv), alkalmazott magatartástudomány (Szervezeti viselkedés, Etikett, protokoll, Üzleti etika, Üzleti kommunikáció), szakismeretek (Gazdálkodás, Reklám, Hirdetés, Szervezés-vezetés, Marketing), speciális szakismeretek (Médiatechnológia, Nemzetközi marketing). Kötelezően választandó szakmai specializációk: Nyomtatott sajtó, Marketing. Az előzőeken túl a hallgatók mind a négy félévben 60 óra/félév tanirodai, illetve az első tanév után 4 hét (120 óra) szakmai gyakorlaton vesznek részt. A felsőfokú szakképesítés (OKJ ) megszerzésének további feltétele a szakmai (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) vizsga sikeres letétele és a bírálattal elfogadott záró dolgozat megvédése prezentációval. A szakképesítés megszerzését követően a reklámszervező szakmenedzser az akkori felvételi eljárás szabályai szerint kérheti felvételét a főiskola alapképzési szakjainak valamelyikére. Sikeres felvételi esetében a felsőfokú szakképzésben megszerzett max. 60 kredit pont a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat előírásainak megfelelően beszámításra kerülhet. Az oktatás a szorgalmi időszakban hétfőtől-péntekig zajlik, s a vizsgaidőszakban a vizsgák is igazodnak ezekhez a napokhoz. 11

12 FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS ÜZLETI SZAKMENEDZSER kereskedelmi-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport Az üzleti szakmenedzser a gazdasági élet különböző területein, az üzletvitellel, a tervezéssel, a szervezéssel, az irányítással, az ellenőrzéssel kapcsolatban olyan összefüggő vezetői feladatokat lát el, amelyek megoldása még szakirányú közgazdász végzettséget nem igényel. Alapvető feladata a kis- és közép-méretű vállalkozások gazdaságos működtetése, esetleges válságmenedzselése, valamint nagyobb méretű vállalkozások (nagyvállalatok) funkcionális részlegeinél alsó- és közép-szintű vezetői feladatok ellátása. Előbbieken kívül: felsővezető melletti szakreferensi teendők ellátása, ügyfelek felkutatása és meggyőzése, a korábbi ügyfélkapcsolatok karbantartása, az üzleti folyamatok optimalizálása, az üzleti tevékenység szervezése, új üzleti lehetőségek felkutatása. Követelmények 12 A 4 féléves képzés keretében nappali tagozaton, közel kétezer órában 30 tárgy modulrendszerben történő oktatására kerül sor. A képzés főbb tanulmányi területei: általános alapismeretek (Közgazdaságtan, Módszertan, Jog, Vállalkozás, Idegen nyelv), alkalmazott magatartástudomány (Szervezeti viselkedés, Etikett, protokoll, Üzleti etika, Üzleti kommunikáció), szakismeretek (Gazdálkodás, Reklám, Hirdetés, Szervezés-vezetés, Marketing), speciális szakismeretek (Áruforgalom, Logisztika, Nemzetközi üzletszervezés). Kötelezően választandó speciális modulok: Áruforgalmi, E-business. Az előzőeken túl a hallgatók mind a négy félévben 60 óra/félév tanirodai, illetve az első tanév után 4 hét (120 óra) szakmai gyakorlaton vesznek részt. A felsőfokú szakképesítés (OKJ ) megszerzésének további feltétele a szakmai (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) vizsga sikeres letétele és a bírálattal elfogadott záró dolgozat megvédése prezentációval. A szakképesítés megszerzését követően az üzletviteli szakmenedzser az akkori felvételi eljárás szabályai szerint kérheti felvételét a főiskola alapképzési szakjainak valamelyikére. Sikeres felvételi esetében a felsőfokú szakképzésben megszerzett max. 60 kredit pont a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat előírásainak megfelelően beszámításra kerülhet. Az oktatás a szorgalmi időszakban hétfőtől-péntekig zajlik, s a vizsgaidőszakban a vizsgák is igazodnak ezekhez a napokhoz.

13 GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPSZAK Szakképzettség: közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapszakon (BA in Management and Business Administration) A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági-, társadalomelméleti-, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére, valamint a gazdálkodási, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. Az alapfokozat birtokában a végzettek ismerik: a gazdálkodás alapfogalmait, fő összefüggéseit, a gazdálkodásra ható tényezőket és azok befolyásolására használatos módszereket, az erőforrásokkal, termelési tényezőkkel való gazdálkodás irányelveit, tervezési, elemzési, értékelési, lebonyolítási eszközeit, módszereit, a gazdálkodási folyamatok irányításának, szervezésének és működtetésének alapelveit és módszereit, a szervezetek és intézmények létrehozására, struktúrájuk, szervezeti magatartásuk kialakítására és változtatására vonatkozó alapelveket és módszereket. Az alapfokozat birtokában a végzettek alkalmasak: a gazdálkodó szervezetekben szakképzettségüknek megfelelő munkakörök betöltésére, a problémamegoldó technikák vállalati döntések előkészítésében való alkalmazására, idegen nyelven és az informatika segítségével is a hazai és a nemzetközi üzleti környezetben hatékonyan kommunikálni, a környezeti változásokhoz való alkalmazkodásra, az önálló karrier-építésre tapasztalatainak értékelése és folyamatos továbbképzés útján; az alapképzésben megismert szakterület gyakorlati úton való kiszélesítésére, önálló munka végzésére a vállalati rendszer különböző részterületein, a gazdálkodó szervezetek általános gazdálkodásához és szervezéséhez kapcsolódó munkakörökben vezetői feladatok ellátására. Követelmények Az abszolutórium megszerzéséhez a kötelező tárgyakból legalább 144, a kötelezően választandó tárgyakból legalább 27 és a szabadon választható tárgyakból legalább 9, összesen 180 kredit pontot kell összegyűjteni. A komplex záróvizsgára bocsátáshoz az abszolutórium mellett a +30 kredit pontot érő szakmai gyakorlat teljesítése, illetve a bírálattal elfogadott szakdolgozat beadása, valamint a záróvizsgára való jelentkezés szükséges. A diploma kiadásához a 210 kredit pont mellett a komplex záróvizsga sikeres letétele, illetve a szakdolgozat prezentációval történő megvédése, valamint legalább egy államilag elismert legalább középfokú C típusú szakmai vagy felsőfokú C típusú általános, illetve ezekkel egyenértékű nyelvvizsga megléte kell. Az oktatás a nappali tagozaton hétfőtől-péntekig, a levelező tagozaton minden szombaton, illetve a fő- és mellék-szakirányok esetében pénteki napon is zajlik. A vizsgaidőszakban a vizsgák is igazodnak ezekhez a napokhoz, de elsősorban a részidős képzésben más munkanapokra is eshetnek. 13

14 GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPSZAK Kötelezően választandó tantárgycsoportok Főszakirányok Az alapszakon a szakterület egyes kérdéseiben való elmélyülés lehetőségét a képzésnek a választott szakirányokon történő befejezése biztosítja. A hallgatók minden tagozaton rangsorolják a szakirányokat, illetve pályázatot nyújtanak be három-három rangsorolt fő- és mellék-szakirányra, s indokolják is, hogy miért azokon a szakirányokon szeretnék befejezni a képzést. A szakirányok közül az indul, melyre legalább 15 hallgató jelentkezett. A fő- és mellék-szakirányok képzési céljai a következők: 1. Humánerőforrás Az oktatás célja: átfogó, részletes elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtani a humánerőforrás-gazdálkodás és humánerőforrás-menedzsment tevékenységi területeiről, olyan módon, hogy a hallgatók képesek legyenek felismerni az e tevékenységek során megoldandó feladatok jelentőségét, összefüggéseit, illetve megfelelő informatikai támogatással, a szervezet, vállalkozás méretétől függetlenül költség-hatékonyan, valamint jogkövetően alkalmazni tudják azokat. Az ismeretanyag kitér az emberierőforrás-gazdálkodási és emberierőforrás-menedzselési feladatokra, elemzi ezek összefüggéseit és hatásukat a vállalati működésre. Bemutatja továbbá a vonatkozó munkajogi szabályokat, az eredményes emberierőforrás-gazdálkodáshoz szükséges alapvető kontrolling ismereteket és hatékonyságmérési módszereket, az alkalmazott szoftverek rendszertulajdonságait; a szervezeti változások, változtatások, konfliktusainak kezelési technikáit. Az alkalmazott oktatási módszerek fontos eleme a saját élményű tanulás, illetve a piaci szektorban működő vállalatok szakembereinek, vállalkozóinak gyakorlati tapasztalatátadása. 2. Kontrolling Az oktatás célja, hogy a végzett közgazdászok képesek legyenek hozzájárulni a vállalkozói szektor célorientált tervezéséhez, irányításához, illetve a vállalkozás gazdaságos működéséhez. A környezeti kihívások újabb és újabb problémák megoldására késztetik a vállalkozásokat. Többek között szembe kell nézniük a technológia-váltás felgyorsulásával, a termék-életgörbék rövidülésével. A kihívásokra adandó innovatív válaszokhoz nélkülözhetetlen a vállalkozás egész működését szem előtt tartó, illetve a részcélokat és részterveket is figyelembe vevő stratégia kialakítása. Ezekhez megbízható adatbázisok, megfelelő információáramlás, korszerű pénzügyi, finanszírozási ismeretek. Az ismeretanyag kitér a különböző vezetői információs rendszerek alkalmazási lehetőségeinek megismertetésére, mellyel segítséget kíván nyújtani a vállalkozás sajátosságait figyelembe vevő, hatékony információs rendszer kiválasztására. A képzés a gyakorlatban is bemutatja az alkalmazható érték-, illetve beszámoló-elemzési módszereket, a különböző kalkulációs és eredményszámítási kontrolling-modelleket Logisztika Az oktatás célja: a logisztika üzleti vállalkozások területén történő alkalmazásához szükséges összefüggéseinek és módszereinek megismertetése. A képzés fontos eleme a logisztika stratégia kérdéseinek, az egyes technológiák alkalmazási lehetőségeinek, illetve korlátainak, különböző modelljeinek, továbbá ezeknek a modelleknek a vállalati tevékenységekhez (marketing, termelés, beszerzés, pénzügy, emberi erőforrások) való viszonyának bemutatása, amelyek segítségével lehetővé válik a vállalati folyamatok és a logisztika koncepcionális összekapcsolása. Az ismeretanyag kitér a logisztika egyes területein (raktározás, szállítmányozás, beszerzés, készletgazdálkodás, információs rendszerek stb.) alkalmazott módszerek, szervezési eljárások, technológiák bemutatására is, gyakorlati példák, esettanulmányok segítségével mutatja be a logisztika összefüggéseit, módszereit, a vállalati logisztikai folyamatokat, az egyes logisztikai rendszerek kialakításának és menedzselésének lehetőségeit. 4. Piactervezés Az oktatás célja: megismertetni a piaci folyamatok elemzésének és tervszerű, tudatos formálásának elméleti alapjait, illetve gyakorlati módszereit. A képzés fontos eleme a különböző méretű és jellegű vállalkozások

15 GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPSZAK piaci információs szükségleteinek az integrálódó és globalizálódó társadalmi-gazdasági környezetben történő alakulásának bemutatása, illetve hozzájárulni az információszerzés különböző módszereinek elsajátíttatásához, a marketingkutatás korszerű eszközeinek gyakorlati alkalmazásához. Az ismeretanyag elősegíti a különböző piaci szereplők (mindenekelőtt a versenytársak és a fogyasztók) magatartásának mélyebb megértését, bemutatja azokat a módszereket, eszközöket és technológiákat, amelyek segítségével a vállalkozás vevőinek viselkedését hatékonyan befolyásolni tudja. 5. Üzleti kommunikáció Az oktatás célja: megismertetni a vállalati szféra és a (nyomtatott, illetve elektronikus) média jogi és szervezeti elvárásainak, értékeinek és küldetésének megfelelő belső és külső kommunikációs rendszerek, csatornák működését, illetve azok működtetésében való részvétel lehetőségeit. A képzési programban szereplő tréningek segítségével olyan készségek, képességek fejlesztésére kerül sor, melyek hozzájárulnak a verbális és nonverbális kommunikáció megteremtéséhez, a sikeres rendezvényszervezéshez, a hatékony közszerepléshez. A képzés során a hallgatók a gyakorlatban is alkalmazzák az írott és elektronikus médiatervezési, szerkesztési, előállítási módszereket, valamint a vállalati, illetve a médiakommunikáció területén alkalmazott korszerű pr, marketing, illetve számítástechnikai és multimédia eszközöket. 6. Vállalkozásszervezés Az oktatás célja olyan tudományos megalapozottságú elméleti, módszertani, alkalmazástechnikai ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik felkészültségük és képességeik révén gyorsan be tudnak illeszkedni a különböző vállalkozói szervezetekbe, képesek vezetői döntések előkészítésére, illetve végrehajtásuk megszervezésére, valamint gyakorlati tapasztalataik birtokában vállalatok, vállalkozások hatékony működésének irányítására, vezetésére. A képzés során a hallgatók megismerkednek a vállalkozások irányításához, stratégiai fontosságú területeinek menedzseléséhez szükséges ismeretanyaggal, illetve betekintést nyernek a vállalatvezetés, vállalatirányítás gyakorlatába, valamint valós képet kapnak a gyakorlatban felmerülő problémákról, a megoldásukhoz hatékonynak bizonyult eszközökről, továbbá a gyakorlati képzés során lehetőségük nyílik az ismeretek kreatív alkalmazására. Mellékszakirányok 1. E-business Az oktatás célja olyan szakemberek képzése, akik képesek az Új Gazdaság követelményeinek felismerésére, módszereinek és eszközeinek stratégiai, taktikai és operatív szintű alkalmazására. A képzés során a hallgatók áttekintést kapnak az Új Gazdaság kialakulásáról, jellemzőiről, a hagyományos gazdasághoz viszonyított eltéréseiről, a szektor jogi és gazdasági szabályozásáról, működésének szervezeti és gazdasági formáiról, jellemzőiről, továbbá módszereinek hatásáról és hatékonyságáról. Felkészülnek az e-businesst alkalmazó szervezetek stratégiaalkotásában való részvételre, a rendszer gyakorlati működtetésére, a mikro- és makro-környezetváltozásaihoz való alkalmazkodásra és a napi folyamatok befolyásolására. Képessé válnak az új módszerek kialakítására, a nemzetközi gyakorlat átvételére, adaptálására és bevezetésére, illetve az e-businessel foglalkozó szervezetekben vezető pozíció betöltésére, valamint a vállalatot körülvevő e-közösség kialakítására és a közösségből származó előnyök kihasználására. 2. Európai integráció Az oktatás célja olyan szakemberek képzése, akik az európai integráció szakpolitikáinak ismeretében képesek a folyamosan változó, az Európai Unió által meghatározott gazdasági környezet kihívásainak megválaszolására. Az ismeretanyag elősegíti, hogy az elméleti tudás gyakorlatba ültetésekor a hallgatók a nemzetállami viszonyok értelmezésén és értékelésén túlmutató széles látókörrel rendelkezzenek. A képzés fontos eleme az 15

16 GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPSZAK integrációt aktuálisan mozgató politikai, társadalmi és gazdasági hatások vizsgálata, illetve az egyes szakterületek további szupranacionális tendenciáinak elemzése. A képzés részletesen bemutatja azokat az ágazatokat, melyek Magyarország szempontjából meghatározóak, illetve elemzi a hazai gazdaságpolitika önálló területeinek döntési alternatíváit és illeszkedési lehetőségeit az európai rendszerhez, továbbá rávilágít azokra a területekre, ahol új típusú európai, illetve vállalati kapcsolatok kialakítására adódhat lehetőség. 3. Humánpolitika Az oktatás célja: a vállalati célok megvalósítását lehetővé tevő humán erőforrások rendszerszemléletű megközelítése, a munka világának európai uniós, illetve stratégiai és munkaügyi kapcsolatrendszeri dimenzióinak bemutatása. Az ismeretanyag kitér a különböző vállalati stratégiához illeszkedő fontosabb emberi erőforrás menedzselési feladatok elemzésére, a munkaügyi kapcsolatok rendszerének és a munka világával kapcsolatos alapvető uniós intézményi döntéshozó fórumok bemutatására. A képzés fontos eleme, hogy a végzett szakemberek tisztában legyenek az európai uniós foglalkoztatáspolitikai irányelvekkel és az ezekből következő feladatokkal; legyenek képesek önállóan tájékozódni a munka világával kapcsolatos Európai Uniós előírások, pályázati lehetőségek vonatkozásában, így is elősegítve szervezetük, vállalkozásuk versenyképességét. A gyakorlati képzés során feldolgozott vállalati és uniós esettanulmányok lehetővé teszik a hallgatók különböző tárgykörű ismereteinek, illetve készségeinek kreatív alkalmazását. 4. Kereskedelem Az oktatás célja: megismertetni a szolgáltató szektorban így a kereskedelemben is működő vállalkozások áruforgalmi, speciális minőségbiztosítási és fogyasztóvédelmi feladatait, illetve a végrehajtás megszervezésével kapcsolatos teendőket. Az ismeretanyag elsősorban az egyre bonyolultabb termékekkel, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatos beszerzési, készletezési és értékesítési döntésekre koncentrál, sorra veszi a döntési alternatívákat, illetve azok kockázatait, valamint a bevételre és a költségre gyakorolt hatásait, a szervezeti megoldásokat. A képzés különös tekintettel a nemzetközi kereskedelem-szervezés lehetőségeire a kereskedelmi munka során közvetlenül alkalmazható ismereteket helyezi előtérbe, illetve a kereskedelmi vállalkozások gazdálkodásának, munkaszervezésének elemzésével, tervezési módszereinek megismertetésével az új kereskedelmi technológiák, illetve kihívások megértését segíti. A hallgatók olyan ismeretekre tesznek szert, amely hozzásegíti őket az elmélet, az optimális működés és a hazai gyakorlat közötti összhang megteremtésére. 5. Médiatechnológia Az oktatás célja: a hagyományos, illetve korszerű elektronikus médiatervezési, szerkesztési, előállítási módszerek, valamint eszközök megismertetése, illetve gyakorlati alkalmazásának elősegítése. A képzés során a hallgatók megismerik a vizuális közlésfolyamat jellemzőit, a képi kommunikáció sajátosságainak feltárásával készségszinten alkalmazzák a vizuális ábrázolás és kifejezés módozatait. A képzés fontos eleme a kreatív tervezés folyamatának elsajátíttatása. Ennek keretében egy adott vállalkozás által előállított termék, vagy nyújtott szolgáltatás részletes kreatív tervének kidolgozása során átlátják, illetve végig követik a komplex médiatervezés lépéseit. Az ismeretanyag kitér a szöveg-, hang-, kép-, mozgóképfájlokat tartalmazó, interaktív működésű számítógépes szoftverek használatára, felhasználásuk módjaira. Kiemelten szerepet kap a képzés során a számítógépes kiadványszerkesztés folyamata. A hallgatók a kéziratkezelés és kéziratszerkesztés alapjainak elsajátítása során képessé válnak szervezeti kiadványok, szóróanyagok, hivatalos iratok professzionális elkészítésére Nemzetközi gazdaságtan Az oktatás célja, hogy a végzett szakemberek képesek legyenek a világgazdasági környezet változásainak felismerésére, a változásokból adódó elsősorban gazdálkodó szervezeteket érintő kihívások és feladatok megfogalmazására, a saját területüket érintő megoldásokban történő részvételre. Az ismeretanyag minden vállalati kategória szempontjából elemzi a vállalakozások nemzetközi gazdasági kapcsolatait, kiemelten foglalkozik az adott korszak fejleményeivel, a nemzetközi versenyképesség folyamatosan változó kritériumaival, kitér a nem-

17 GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPSZAK zetgazdaságok által folytatott külgazdasági politikák kialakításának megváltozott lehetőségeire és körülményeire. Elemzi az EU csatlakozás következményeit, illetve figyelembe veendő követelményeit, az állami gazdaságpolitikák és a vállalati üzletpolitikák kialakítása, valamint a gazdasági döntések meghozatala során. A különböző vállalati kategóriák közötti új típusú és hagyományosnak mondható nemzetközi kapcsolatok lehetőségeinek felismerése és a kapcsolatépítés technikai feltételeinek elsajátítása is a képzés tárgykörébe tartozik. 7. Pénzügy Az oktatás célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a pénz- és a tőkepiac, illetve az államháztartás folyamatait, összefüggéseit, valamint felkészültek a vállalkozások pénzügyeinek szervezésére, irányítására, továbbá a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos adózási, társadalombiztosítási és adóeljárási feladatok ellátására. A képzés komplex áttekintést ad a pénzügyi intézményrendszerről, bemutatja a bankszektor fejlődését, a bankválasztási szokásokat, megismertet a biztosítási tevékenységgel és az önkéntes magánnyugdíj-pénztárakkal, továbbá kiemelten foglalkozik a stratégiai finanszírozási szerkezet kialakításának módszereivel, eszközeivel. A képzés bemutatja a nemzetközi pénzügyi intézményrendszer szerepváltozásait, az Európai Unió pénzügyi Integrációjának fejlődését, illetve hatásait a magyar gazdaságra. Gyakorlati képzés keretében kerül feldolgozásra a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos adózási, társadalombiztosítási és adóeljárási feladatok megismertetése is. 8. Szervezeti kommunikáció Az oktatás célja: a szervezeti kommunikációval kapcsolatos elméletek megismertetése, illetve a szervezetek belső és külső kommunikációs folyamatainak és azok összetevőinek részletes feltárása. A szervezeti felépítéstől függő változatos kommunikációs közléshelyzetek megismertetésével a képzés célja az, hogy a hallgatók azonosítani és elemezni tudják e komplex kommunikációs folyamatok működését és funkcióit. A képzés során, a szervezet belső és külső kommunikációjával összefüggésben, kiemelt szerepet kap a válságkezelés, a válságkommunikáció. A cél az, hogy a hallgatók azonosítani tudják a válsághelyzeteket, illetve szimulációs gyakorlatok keretében képesek legyenek válságkommunikációs terv készítésére, valamint készségszinten is alkalmazni tudják a válságkommunikáció eszközeit. A képzés kiemelten foglalkozik a kulturális szempontok üzleti életben betöltött szerepével, a szervezeti kommunikáció interkulturális aspektusaival. 9. Tömegkommunikáció Az oktatás célja, hogy a tömegkommunikációs műfajok bemutatásával, az írott és az elektronikus média területén végzett gyakorlati tudnivalók megismertetésével, a hallgatók képessé váljanak a műsorszerkesztés alapvető feladatainak elvégzésre. A képzés során a hallgatók betekintést nyerhetnek a szövegírás és szövegelemzés lehetőségeibe, különös tekintettel a hazai média jelenlegi sajátosságaira. A hallgatók megismerkednek a hír és a nyilvánosság fogalmával, az újságírás missziójával, céljával, az információszerzés és információátadás különböző módjaival és lehetőségeivel, a szakma alapvető morális követelményeivel. Az ismeretanyagban kiemelten hangsúlyos, gyakorlatközpontú szerephez jut az elektronikus média jellemzőinek bemutatása, különös tekintettel műfaji sajátosságaira és a televíziós, illetve rádiós műsorszerkesztés komplex folyamatára, konkrét lépéseire. 10. Üzletvitel Az oktatás célja, hogy a végzett szakemberek képesek legyenek a gazdasági vállalkozások menedzsmentjében vezetői feladatok ellátására. Az ismeretanyag áttekintést ad a világgazdasági, illetve a régiós, valamint hazai gazdasági helyzet változásairól, az azokhoz való alkalmazkodás követelményeiről, lehetőségeiről, továbbá módszerekről és eszközökről. A képzés során a hallgatók átfogó képet kapnak a vállalkozások működtetésének jogi, gazdasági szabályairól, szervezeti kereteiről, módszereiről. Felkészülnek a vállalati stratégiaalkotás, tervezés, szervezés feladatai megoldásában való részvételre, a termelő-szolgáltató szervezetek működtetésére. Megszerzett ismereteik, készségeik alapján képessé válnak a gazdasági és társadalmi prioritások változásaiból fakadó új körülményekhez történő gyors, illetve rugalmas alkalmazkodásra, az ismeretek és módszerek meghaladására, a transz-funkcionális tudás megszerzésére és menedzselésére, a tudásmegosztás előnyeinek kihasználására. 17

18 KÖZSZOLGÁLATI ALAPSZAK Szakképzettség: közgazdász közszolgálati alapszakon (BA in Public Governance) A képzés célja gyakorlatorientált gazdaságtudományi, társadalomtudományi, szervezési-vezetési és módszertani felkészültséggel rendelkező interdiszciplináris gazdasági szakemberek képzése a közszektor mikro-szintű, állami és nem állami intézményei, non-profit szervezetei, a központi és helyi szintű kormányzati hivatalok és testületek, valamint az ágazati közpolitikák kezdeményezésében és megvalósításában szerepet játszó hazai és nemzetközi szervezetek számára, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. Az alapfokozat birtokában a végzettek ismerik: a közszektor gazdaságtanának alapvető összefüggéseit, a közszolgáltató és non-profit szervezetek működési elveit és rendszerét, folyamatait, a szervezetfejlesztés, szervezeti folyamatok és rendszerek, irányítás, személyzeti menedzsment, kompetencia fejlesztés, intézményi kultúra, tervezési stratégia alapvető szakismereteit, az EU működésének és szakpolitikáinak fő jellemzőit, a közpolitika megvalósításának folyamatát és a folyamat befolyásolásának alapvető eszközrendszerét, a költségvetési gazdálkodás és közszolgálati menedzsment alapfogalmait, fő összefüggéseit, a gazdálkodásra ható tényezőket, és az azok befolyásolására használatos átfogó módszereket, a köz- és non-profit szervezetek létrehozására, szervezésére, működtetésére és irányítására, fejlesztésére vonatkozó alapvető elveket és módszereket, a közjót előmozdító döntési javaslatok kidolgozásához szükséges problémaelemzés és megoldáselemzés alapvető módszereit. Az alapfokozat birtokában a végzettek alkalmasak: a valóságos közpolitikai problémák és megoldások, továbbá a rendelkezésre álló erőforrások kreatív alapfokú elemzésére, a közszektor szervezeteiben és intézményeiben elemző, tervező és középszintű irányító munka folytatására, a pénzügyi, közmenedzsment, és információtechnikai ismeretek összetett alkalmazására, szakterületi jelentések, felmérések elkészítésében való részvételre, döntések előkészítésében, megalapozásában való részvételre, a munkájához szükséges információ menedzselésére, az önálló és felelős munkavégzésre, csoportban végzett munkára. 18 Rendelkeznek kommunikációs és együttműködési készséggel, kritikai érzékkel, felelősségtudattal és lojalitással, a társadalmi értékek iránti elkötelezettséggel, a közpolitika más szereplőinek felfogása iránti megbecsüléssel és empátiával.

19 KÖZSZOLGÁLATI ALAPSZAK Követelmények Az abszolutórium megszerzéséhez a kötelező tárgyakból legalább 144, a kötelezően választandó tárgyakból legalább 27, illetve a szabadon választható tárgyakból legalább 9, összesen 180 kredit pontot kell összegyűjteni. A komplex záróvizsgára bocsátáshoz az abszolutórium mellett a bírálattal elfogadott szakdolgozat beadása, valamint a záróvizsgára való jelentkezés szükséges. A diploma kiadásához a komplex záróvizsga sikeres letétele, illetve a szakdolgozat prezentációval történő megvédése, valamint legalább egy államilag elismert legalább középfokú C típusú szakmai vagy felsőfokú C típusú általános, illetve ezekkel egyenértékű nyelvvizsga megléte kell. Az oktatás a nappali tagozaton hétfőtől-péntekig, az esti tagozaton minden péntek délután, illetve szombat délelőtt zajlik. (Az esetlegesen tömbösített képzés munkarendje a 24. oldalon olvasható!) A vizsgaidőszakban a vizsgák is igazodnak ezekhez a napokhoz, de elsősorban a részidős képzésben más munkanapokra is eshetnek. Kötelezően választandó tárgyak a nappali tagozaton Az alapszak nappali tagozatán a szakterület egyes kérdéseiben való elmélyülés lehetőségét kötelezően választandó tárgyak biztosítják. A hallgatók rangsorolják a tárgyakat, melyek közül az indul, melyre legalább 15 hallgató jelentkezett. Business Economics (angol nyelven) Foglalkoztatás-gazdaságtan Gazdasági és pénzügyi unió Gazdasági és szociális kohézió Helyi és területi érdekérvényesítés Infrastruktúrafejlesztés Kontrolling rendszer alapjai Közösségi finanszírozás Minőségbiztosítás Non-pofit marketing és PR Non-profit szervezetek Magyarországon Pénz- és tőkepiacok Pénzügyi tervezés Projektmenedzsment Szektorközi kapcsolatok Terület-, település- és városfejlesztés The Institutions and Other Bodies of the European Union (angol nyelven) Szabadon választható szakszemináriumok az esti tagozaton Egészségügyi szolgáltatások Foglalkoztatás, rehabilitáció Kultúra, művelődés, szabadidő Oktatás, kutatás Szociális ellátás 19 A szakszemináriumok közül az indul, melyre legalább 15 hallgató jelentkezett.

20 KÖZSZOLGÁLATI ALAPSZAK Kötelezően választandó szakirányok az esti tagozaton, illetve a tömbösített (összevont nappali és esti tagozatos) képzésben Az alapszak esti tagozatán a szakterület egyes kérdéseiben való elmélyülés lehetőségét a képzésnek a választott szakirányokon történő befejezése biztosítja. A hallgatók rangsorolják a szakirányokat, s indokolják is, hogy miért azon a szakirányon szeretnék befejezni a képzést. A szakirányok közül az indul, melyre legalább 15 hallgató jelentkezett. A szakirányok képzési céljai a következők: 1. Közgazdálkodási* Az oktatás célja, hogy a végzett szakemberek tisztában legyenek az állami termelés jellegzetes hatékonysági problémáival, a kormányzati beavatkozás társadalmi hatásaival, s így különösen a privatizációt és az ún. kvázi piaci megoldásokat megalapozó a kollektív döntéshozatali módszerekkel, valamint ezek alkalmazási lehetőségeivel és korlátaival. A szakirány keretében a hallgatók betekintést kapnak a jövedelem-újraelosztás elméleti indokoltságába, foglalkoznak az egyes módszerek (pénzbeli és természetbeni újraelosztás, ártámogatások) előnyeivel és hátrányaival, a helyi önkormányzatok közgazdasági elméletei segítségével, a központi költségvetés önkormányzati támogatási főbb lehetőségeivel. Az elméleti alapok tárgyalása után a szakirány részletesen foglalkozik az általában alapvetően, illetve jelentős mértékben közösségileg finanszírozott ágazatok, így különösen az oktatás és az egészségügy sajátosságainak közgazdasági szempontú bemutatásával, illetve a különféle finanszírozási technikáival. 2. Non-profit Az oktatás célja az, hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket és elsajátítsák azokat a készségeket, amelyek birtokában a civil szféra széles látókörű szakemberévé és sikeres non-profit menedzserré válhatnak. Az ismeretanyag áttekintést ad a civil szervezetek társadalmi munkamegosztásban elfoglalt helyéről, a társadalmi részvétel formáiról és indítékairól, valamint a gazdaság három szektora közötti kapcsolatok törvényszerűségeiről és dinamikájáról. A képzés megismertet a hazai non-profit szektor jogi és gazdasági szabályozásával, szervezeti és gazdálkodási jellemzőivel, működési sajátosságaival. A hallgatók felkészülnek arra, hogy követni tudják a szektort érintő rendelet- és törvényalkotást; gyakorló menedzserként tisztában legyenek majd szervezetük mozgásterével, alkalmazkodni tudjanak a környezetben bekövetkező változásokhoz, megértsék e változások törvényszerűségeit, és képesek legyenek a folyamatok befolyásolására. A képzés fontos eleme a non-profit szervezetek gazdálkodásával, illetve finanszírozásával, valamint az adományszervezéssel, továbbá az államháztartással kapcsolatos ismeretek átadása Önkormányzati Az oktatás célja, hogy a végzett szakemberek képesek legyenek a környezetükben zajló társadalmi, gazdasági változások felismerésére, illetve az önkormányzatokat érintő kihívások és feladatok megfogalmazására, s részt tudjanak venni az e területet érintő új megoldások kidolgozásában, azok végrehajtásában. Az ismeretanyag bemutatja a közpolitikák főbb területeit, az egyes területek közötti kapcsolatokat, elhelyezi a közigazgatást a közpolitikák rendszerében. Bemutatja az önkormányzatiság fejlődését, a települési önkormányzatok jelenlegi rendszerét, illetve az önkormányzatok és a szakpolitikák kapcsolatát. A hallgatók megismerik a magyar közigazgatás és közszolgáltatás rendszerét, illetve az Európai Unió más tagállamaival való hasonlóságát és különbözőségét, az Európai Közigazgatási Tér formálódását. A képzés fontos eleme az önkormányzatok gazdálkodásának és finanszírozásának, illetve igazgatásának és szervezésének bemutatása. A képzés kitér az önkormányzatok és az államháztartás közötti kapcsolatrendszerre, illetve a számvitel területén jelentkező feladatokra. * csak a tömbösített (összevont nappali és esti tagozatos) képzésben