A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév"

Átírás

1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3860 Encs, Petőfi út 60. A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév Jóváhagyta a nevelőtestület augusztus 31-én (496./2012. iktatószámú jegyzőkönyv)

2 Tartalomjegyzék 1.HELYZETELEMZÉS... 4 BEVEZETÉS A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELTÉTELEI Személyi feltételek Tárgyi feltételek Encs: Abaújszántó: LEGFONTOSABB FELADATAINK: ENCS: a. Kiemelt feladatok az oktatás területén b. Kiemelt feladatok a nevelés területén c. Beiskolázás: d. Érettségi, felvételi, szakmai és OKJ vizsgák: e. Kiemelt rendezvények: f. Sporttevékenységek g. Gyermek- és ifjúságvédelem h. Ellenőrzés, értékelés ABAÚJSZÁNTÓ: A NEVELÉSSEL- OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB FELADATOK A KOLLÉGIUMBAN A 2012/2013. TANÉV MUNKÁJÁNAK ÜTEMEZÉSE ESEMÉNYNAPTÁR A 2012/2013. TANÉVRE, ENCS ESEMÉNYNAPTÁR A 2012/2013. TANÉVRE, ABAÚJSZÁNTÓ MELLÉKLETEK A 2012/2013. TANÉV RENDJE JEGYZŐKÖNYV MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERVEK Székhelyintézmény, Encs b. Humán munkaközösség b. Reál munkaközösség c. Osztályfőnöki munkaközösség d. Szakképzési munkaterv Tagintézmény, Abaújszántó a. Közismereti munkaközösség b. Szakmai (gazdász) munkaközösség c. Osztályfőnöki munkaközösség d. Gyakorlati képzés munkaterve ISK PROGRAMOK IDB PROGRAMOK,ENCS IDB-MUNKATERV, ABAÚJSZÁNTÓ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM KOLLÉGIUM OSZTÁLYOK, LÉTSZÁMOK

3 4.4. KIRÁNDULÁSI TERV TANÉV BEISKOLÁZÁSI TERV: ES TANÉV CSENGETÉSI REND TANTÁRGYFELOSZTÁS

4 1.Helyzetelemzés Bevezetés A 2012/2013. iskolai év intézményünk 50. tanéve. A második tanévünket kezdjük közösen az abaújszántói tagintézménnyel. A tanévet új névvel kezdjük, hiszen újonnan elfogadott Alapító Okirat-unk alapján, a fenntartói jogok változása miatt kikerült nevünkből az önkormányzat kifejezés. Az általános és rendkívüli felvételi eljárás során két intézményegységünkben a kimenő hat végzős osztály helyett ugyanennyi indítására került sor. A hatosztályos évfolyam 7. osztályának létszáma 28. A három kilencedik osztály összlétszáma 105, ami 12 fővel több az elmúlt tanév végén a évfolyamon érettségizettek számánál (93). Továbbra is általános tendencia, hogy csökken a szakközépiskolai osztályokba jelentkezők száma és felkészültsége. A korábbi évek fős létszámai helyett 30 körül mozog az ide felvettek száma. Ugyanakkor az évfolyamismétlések, távozások miatt folyamatos a lemorzsolódás lecsökkent 10. és 12. évfolyamon a szakközépiskolai osztályokban. Az innen kieső diákokat ugyanakkor pótolja a hozzánk átiratkozó tanulók száma. A szakképzési évfolyamon 22 fő a kezdőlétszám, ez az elmúlt évek egyik kiugró létszáma. Mindent együttvéve, iskolánk székhelyintézményének tanulói létszáma 495. Ez tízéves időszakot szemlélve több mit 100 fős növekedést mutat. Tagintézményünkben 220 fő kezdi meg az iskolai évet. Az elmúlt évekhez hasonlóan viszont idén is problémát okoz a kollégiumi létszám feltöltése. Jelenleg mindössze 52 tanuló iratkozott be. Annak ellenére történik mindez, hogy minden eszközt megragadtunk a népszerűsítésére, a diákok beköltöztetésére. Erre az étkezési költségek növekedése csak mérsékelt magyarázatot ad. Ennek egyenes következménye volt a két kollégiumi épület egyikének bezárása.. A 2012/2013. tanév első félévében 24 nappali tagozatos osztályt indítunk. Az induló létszám a gimnáziumi osztályokban 358 (előző év: 352), a szakközépiskola évfolyamán 115 fő, a szakképző évfolyamon 22. Az átlagos osztálylétszám a gimnáziumi osztályokban 32,54 a szakközépiskolai osztályokban 28,75, míg szakképző osztályainkban. Az egy pedagógusra jutó tanulók száma 15,96. 4

5 1.1. A nevelő-oktató munka feltételei Személyi feltételek Az engedélyezett pedagóguslétszám a székhelyintézményben 30, a tagintézményben 19, a kollégiumban 6 fő, a technikai dolgozók többségében továbbra sem az intézményhez tartoznak. Kivételt ez alól a 3 fős iskolatitkári létszám, valamint egy sofőr jelent, aki július 20-val került vissza alkalmazásunkba. A tényleges alkalmazotti létszám a következőképpen oszlik meg: Székhelyintézmény: Pedagógus teljes állásban: 29 fő Pedagógus félállásban: 1 fő Óraadó: 3 fő Adminisztrátor: 2 fő Rehabilitációs foglalkoztatott: 2 fő Gyesen: 3 fő Tagintézmény: Pedagógus teljes állásban: 15 fő Pedagógus félállásban: 1 fő Óraadó: 1 fő Adminisztrátor: 1 fő Rehabilitációs foglalkoztatott: 1 fő Üres álláshely: 2,5. Kollégium: Pedagógus teljes állásban: 4 fő Pedagógus félállásban: 1 fő Gyermekfelügyelő: 1 fő (6 órás foglalkoztatott) Üres álláshely: 1,5 Felmondási idejét tölti: 2 fő Gyesen: 1 fő. A vezetési szerkezetben nem történtek változások az előző tanévihez képest április 1-vel ötéves vezetői megbízást kaptak: Kuszkó Sándor általános igazgatóhelyettes Néposzné Gombás Katalin tagintézmény-vezető Szeles András Kollégiumvezető 5

6 Jaskó Beáta gyakorlati oktatás-vezető Malinkó András szakképzésért felelős vezető. Személyi összetétel vonatkozásában a as tanévben a következő változások vannak az előző tanévhez képest: Székhelyintézmény: 1. Három kolléga ment GYES-re: - Palik Erika (matematika): helyén továbbra is Vigóczki Edit került alkalmazásra szerződéssel. - Gyarmati Anikó (biológia-testnevelés): helyét nem töltöttük be (a mindennapos testnevelés bevezetéséből adódóan visszatérésekor nagyobb óraszámban fogja a tárgyat tanítani az eddigiekhez képest.) - Bodó Klaudia (német): helyét nem töltöttük be, óráit a többi kolléga kapta, illetve áttanítással oldjuk meg a német nyelv oktatását. 2. Áthelyezéssel Hronyecz Gabriella biológia-földrajz szakos tanárnő került vissza az intézménybe. 3. Meghirdetett kémia-bármely szakos álláshelyünkre 3 álláspályázat érkezett. A kiadható óraszám 17,5, ezért teljes állásban nem tudunk 1 főt foglalkoztatni, így félállásban Demeter Zita látja el a kémia tantárgy oktatását. 4. Óraadóként foglalkoztatunk továbbá három kolléga: Kovács Béláné (kémia, 5,5 óra) Trestyánszki Lászlóné (biológia, 5,5 óra) Bártfai Szilvia (fejlesztő pedagógus, 4 óra Csökkent munkaképességű dolgozót továbbra is hármat alkalmazunk munkaügyi központos támogatással: alkalmazása: egy portást, egy pedellust és egy takarítónőt. Tagintézmény: 1. Tluszti Andrea közös megegyezéssel távozott, óráit áttanítással és óraadó (Tímár Ilona 6 órában) alkalmazásával látjuk el. 2. Vavrek Gabriella iskolatitkár helyén2012. júliusától Danyi Réka dolgozik. 3. Újra alkalmazásunkba került egy sofőr, Homonnai Imre. 4. Óraadó alkalmazása: Kléri László (fejlesztő pedagógus, 4 óra) Áttanítás a következő módon valósul meg: Encsről Abaújszántóra: Bialkóné Horváth Krisztina: ének-zene, 3 óra 6

7 Kiss László: rajz és vizuális ismeretek, 2 óra Hronyecz Gabriella: földrajz és biológia, 5 óra Kléri Bertalan: biológia, 5 óra Abaújszántóról Encsre: Tóthné Orosz Márta: angol nyelv, 6 óra Kollégiumban A legnagyobb változás szervezetileg és létszámban is a kollégiumot érinti. Összevonásra került a két, eddig külön működő kollégiumi intézmény Encs székhellyel. Erre a diáklétszám csökkenése miatti financiális problémák miatt került sor. A várható kollégiumi tanulói létszám kb. 70 fő. Az összevonás következtében megjelenő átszervezésekkel megüresedett 4,5 fő álláshely az előző évihez képest: Tóth Gyula a MIK-hez került áthelyezésre, Balogh Attiláné közös megegyezéssel kérte felmentését, Szakács Tibornak és Fehér Katalinnak mi mondtunk fel, Gyulai Annamária szülés előtti táppénzen van. Betöltésre csak 1 álláshely kerül: Gyulai Annamária helyére szerződéssel Nagy Attilát alkalmazzuk. Jelenlegi létszám így: Kollégiumvezető + 3 teljes állású nevelő (Czapákné, Csiga József, Nagy Attila) + 1 félállású nevelő (Bódis István) + 1 gyermekfelügyelő (Szilágyi Gáborné). Összesen 9,5 helyett 5,3 álláshely maradt Összességében intézményünk tanárainak leterheltsége a szakos-differenciáltság miatt továbbra sem egyenletes. Egyes tárgyaknál viszonylag nagy a túlóra mennyisége (reál szakok és angol nyelv), némelyeknél viszont jelentősebb túlóra mennyiség nélkül kiadhatók az óraszámok. A tagintézmény dolgozói létszáma jelentősen megváltozott a feladat ellátás átszervezése miatt. A feladataink a nevelő-oktató munkára szűkültek, a gazdasági feladatok ellátása, valamint a tanüzemi munkák szervezése már nem tartozik az intézményi feladatokhoz, de a kollégium is összevont tagintézményként működik ettől a tanévtől. Ez a feladatok átcsoportosítását jelenti, és a munkaszervezés átütemezését, változtatását. Iskolánkban fontos feladat az ifjúságvédelem, amit az egész tantestület a munkájában feladatként végez, és az osztályfőnökök kiemelten kezelnek. Ennek a feladatnak az összefogá- 7

8 sát továbbra is Bialkóné Horváth Krisztina látja el mindkét intézményben, a vele való kapcsolattartás elengedhetetlen. A tantestületből ebben a tanévben egy fő folytat egyetemi tanulmányokat: Számára költségtámogatást nem tudunk biztosítani, szabadnappal járulunk hozzá a tanulmányaikhoz. A tantestületből ebben az évben ketten folytatnak tanulmányokat: Miczán Edina és dr. Szunyoghné Kovács Szilvia korábban megkezdett tanulmányait folytatja. A tanulmányaikhoz szabadnappal járulunk hozzá. A tantestület tagjai számára pályázati források által adódó lehetőségek szerint biztosítani kell a továbbképzéseken, konzultációkon, pályázatokon való részvételt Tárgyi feltételek Pénzügyi helyzetünket mérlegelve megállapítható, hogy a költségvetés részleteit továbbra sem látjuk tisztán. Minden hónap végén az összesített számokat kapjuk meg. Dologiban teljesítésünk magasabb (ez várható volt), személyi juttatások terén alatta vagyunk a tervezettnek. Az érettségik kifizetésre kerültek megbízásos módon a jubileumi jutalmakat lejelentettük. A nyári karbantartási munkáknál megjelölt feladatok esetén Encsen is és Abaújszántón is a tervezettek felére kaptunk lehetőséget. A székhelyintézményben kifestésre került az aula és a lépcsőfordulók, a kollégiumban rovarirtás valósult meg, a tornaterem penészedésgátlót kapott. A tagintézményben a kerítés, a tornaterem és a vízhálózat égetően szükséges tűzoltási munkálatai folynak. A nyár folyamán visszakaptuk tulajdonba a 2 buszt, a Suzuki személyautót és az utánfutót. TIOP-os pályázat keretében asztali számítógépeket, speciális laptopokat, interaktív táblákat és egyéb informatikai eszközöket kaptunk a nyár folyamán Encs: Az intézmény tárgyi, technikai feltételeiben nagyságrendi javulás következett be az elmúlt tanévben. Az oktató munkához 15 nagyméretű, két közepes és egy kisterem áll rendelkezésünkre, valamint 3 számítógépterem, egy taniroda, egy könyvtár, és egy tornaterem segíti az oktató-nevelő munkát. A kollégiumban a 4 tanulószobán kívül egy nagy társalgó, egy informatikaterem és egy könyvtárterem áll a tanulók rendelkezésére. Továbbra is gondot okoz a tornaterem állapota: balesetveszélyes a burkolata, cseréjére egyelőre nem látunk financiális lehetőségeket. 8

9 Intézményünk szemléltetőeszköz ellátottságának színvonala megfelelő. Pályázati és szakképzési pénzeszközökből ezeket folyamatosan fejlesztjük. Szeptemberben a maradvány szakképzési összeg terhére további informatikai eszközök beszerzésére kerül sor. Ezt már nem mi, hanem a ZTISZK központosított beszerzéssel végzi. Más forrás beszerzésekhez nem áll rendelkezésre Az elmúlt tanévekben leginkább informatikai eszközök vásárlására nyílt lehetőség. Reméljük, a kollégák egyre többen élnek majd az órák ilyen jellegű színesítésével. Az iskolavezetés továbbra is ösztönzi és támogatja az ilyen jellegű továbbképzéseket, és az ECDL vizsga letételét. Törekszünk arra, hogy a minden tanulónk számára (ne csak a szakképzésben részt vevők számára) elérhetők legyenek a fejlesztés eredményei. Az elmúlt évek informatikai fejlesztései szükségessé teszik a hálózati rendszer továbbfejlesztését. Nagyobb sávszélességű internet-kapcsolat előfizetése valósul meg a Zemplén TISZK támogatásával Abaújszántó: Személyi feltételek Az iskolánk dolgozói létszáma változott a nyár folyamán. Megvált iskolánktól Tluszti Andrea kémia-biológia szakos tanárnő és egy miskolci középiskolában tanít tovább. Gyulai Annamária gyermeket vár, így már nem kezdi el a tanévet. Fukk Tamás földrajzóráit más fogja tanítani. Elment Balogh Attiláné szintén más iskolába, így az SNI tanulók fejlesztő foglalkozásait várhatóan óraadó tanár fogja ellátni. A tanári létszám 19 fő, ebből a napi feladatokat 16 tanár látja el, a kollégiumi tanári létszám 3 fő. Az adminisztrációs feladatokat 1fő iskolatitkár látja el, 1 fő gépkocsi-vezető pedig a gyakorlatok és a kollégiumi személyszállítást végzi. Így a dolgozói létszámunk 21 fő. 1 fő gondnok/gépkocsivezető, 3 takarítónő, 2 fő karbantartó (ebből 1 fő 6 órás munkaügyi támogatással), segíti még az iskolai munka szervezését, de külső szerződéses szolgáltatóként. A tanévben az intézmények között áttanításra kerül sor, ami azt jelenti, hogy a kis óraszámú órákat is szakos tanárok tanítják, nem kell megbízásokat kötni ezen feladatok ellátására. Áttanít Tóthné Orosz Márta angol nyelvet 6 órában. Nálunk tanít Bialkóné Horváth Krisztina ének-zenét 3 órában, Kiss László rajz és vizuális kultúrát 2 órában. A Váci Mihály Gimnázium tanára Hronyecz Gabriella földünk és környezetünk ismereteket illetve biológiát tanít 5 órában, Kléri Bertalan biológiát 5 órában. 9

10 Tímár Ilona kémia-biológia szakos tanárnő az abaújkéri iskolából óraadóként kémiát, természet ismeretet, biológiát tanít ebben a tanévben. Az iskolánk tanárainak aránylag egyenletes a leterheltsége, kiemelkedő túlóra csak egy esetben van. Iskolánkban fontos feladat az ifjúságvédelem, amit az egész tantestület a munkájában feladatként végez, és az osztályfőnökök kiemelten kezelnek. Ennek a feladatnak az összefogását ebben a tanévben is Bialkóné Horváth Krisztina látja el mindkét intézményben, a vele való kapcsolattartás elengedhetetlen. A tanévben dr. Szunyoghné Kovács Szilvia folytatja közgazdasági tanulmányait. Feladat A tantestület tagjai számára az intézményi költségvetés lehetőségei szerint biztosítani kell a továbbképzéseken, konzultációkon, pályázatokon való részvételt. Felelős: igazgató, tagintézmény vezető Határidő: folyamatos A 9. osztály létszáma a beiratkozás után is folyamatosan változott az újonnan beiratkozók miatt. Iskolánk tanulóinak közel 75 %-a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű volt az elmúlt tanévben, várhatóan ez a szám nem csökken ebben a tanévben sem., Az iskolai hiányzások mértéke az elmúlt tanévben, több tanulónál minden mértéket felülmúlt, ami egyértelműen iskola kerülés volt, többször családi segítséggel. Továbbra is kiemelten kezeljük ennek visszaszorítását, ehhez azonban szükséges a családok támogatása. A tanulói létszám várhatóan: fő között lesz, de ezt pontosabban csak szeptember első hetének a végén tudjuk meg, de még akkor is várhatóak ki - és beiratkozások. Tárgyi feltételek A tanév legnagyobb változása, hogy a kollégium ajtaja bezáródott Abaújszántón és a diákokat ettől a tanévtől a székhelyintézményhez tartozó kollégiumban, Encsen fogadják. A tanulók napi többszöri szállítását a júliusban újra az intézménynek használatra visszaadott két busz végzi. A buszok napi menetrendszerű mozgásának terve elkészült, ha ebben változtatni kell,- mert a gyakorlat mást követel,- akkor azon változtatni fogunk. A nyár folyamán felszerelésre kerültek az interaktív táblák- 6 darab -, melyet a TIOP / pályázat keretében kaptunk. Az ehhez kapcsolódó képzésen 15 tanár vett részt júliusban. 10

11 Csak kisebb feladatokat tudtunk elvégezni a nyári felújításoknál, mivel 218 ezer forintot kaptunk (a kidőlt kerítés faragott köveinek visszarakása, az alagsori vízvezeték csövek kicserélése, a tornaszoba kirohadt, balesetveszélyes parkettájának 2m 2 -es cseréje) Főleg arra törekedtünk, hogy a már meglévő kár növekedését megakadályozzuk, kisebb javításokat elvégezzünk. A 2010/2011. tanév végén megvásárolt a műszaki ismeretek gyakorlati és elméleti oktatásához szükséges kisebb kézi szerszámokkal, eszközökkel felszerelt terem beüzemelésére még most sem került sor, mivel a villanyszereléshez még nem kaptuk meg a pénzt. Ezt nagyon szeretnénk ebben a tanévben használatba venni, mert a tantervi követelmények teljesítéséhez szükségesek. Ezeket az eszközöket a munkavédelmi előírásoknak megfelelően lehet használni, így most csak ott vannak bedobozolva, de nem használhatók. Az alagsori kis gyakorlati terem padlójának lefedését a tanév elején kell megoldani, hogy a csoportbontásokhoz tantermet tudjunk biztosítani, és a kollégiumi indulásra várakozó diákok számára is kell egy várakozási hely, mivel különböző időpontokban van vége az óráiknak. A gazdaképzés továbbra is támogatott szakmai képzésnek számít, így pályázhatunk decentralizált pályázaton belül, ez is egy fejlesztési lehetőséget biztosíthat a gyakorlati képzéshez. Az iskola szemléltető-eszköz ellátottsága megfelelő, a nagy tantermek projektorral felszereltek, vagy interaktív táblával; reméljük ez a kisebb termekben is megvalósul. Feladatainkat meghatározzák: - A közoktatási, a szakképzési törvény és egyéb jogszabályi változások - A megyei fejlesztési terv irányelvei - A megyei intézményrendszer és finanszírozási szerkezet átalakulása - A fenntartó elvárásai, költségvetése - A partnerek elvárásai - Alapdokumentumaink 2. Legfontosabb feladataink: és 70. évforduló méltó megünneplése (f.: tantestület) - a szerkezetátalakításból, fenntartói jogok változásából adódó feladatok maradéktalan elvégzése (f.: igazgató) - a jogszabályi változások alkalmazása az oktatásra és a működésre (f.: igazgató) - az alapdokumentumok további kiegészítése, alkalmazása (f.: igazgató, ált. igh.) - az épületek funkcionális helyiségeinek ésszerűsítése (f.: iskolavezetés) - az iskola nem dohányzó intézménnyé válásának ellenőrzése (f.: iskolavezetés) 11

12 - a kompetenciamérés eredményeinek elemzése, az esetleges szükséges intézkedések kidolgozása (igazgató, reál és humán munkaközösségek vezetői) - a hatékony felkészítést megalapozó szakmai tervezés a 11. és a 12. évfolyamon a kétszintű érettségi vizsgára (f.: munkaközösség-vezetők) - hatékony feladatellátás a zempléni TISZK-en belül - a modulrendszerű szakképzés működtetése - a tanulási foglalkozások hatékonyságának növelése - felzárkóztatás, tehetséggondozás, versenyeztetés tervszerű lebonyolítása (f.: ált. ig. h. és a mkv-k) - következetes, egységes alapokon nyugvó munkavégzés - a Házirendben foglaltak betartásának következetes és egységes számonkérése - a dohányzás háttérbe szorítása, erőteljes prevenciós tevékenység a káros szenvedélyekkel kapcsolatban (alkohol, drog) - az alkalmazottak minőségértékelési rendszerének hatékony működtetése - tárgyi feltételrendszerünk javítása, a pályázati lehetőségek maximális kihasználása (f.: pályázati felelős, iskolavezetés): Ennek során pályázati lehetőségek: TÁMOP (tehetség). Beadásra került összesen 20 millió forint értékben. TÁMOP (innovatív iskolák) Decentralizált pályázat Szakképzési támogatás Egyéb forrás (néhány terem (könyvtár + informatika termek) klímával történő ellátása. - a helyi (saját) lehetőségek kihasználásának javítása (f.: igazgató) - PR tevékenységünk javítása (főként a szakképzésben és a kollégiumban) (f.: kollégiumvezető, igh.) - áttekinthető, folyamatosan frissülő, színvonalas honlap működtetése (F.: isk.vezetés, rendszergazda) - elektronikus napló működtetése minden évfolyamon (F.: igazgató, rendszergazda, ofök) Encs: a. Kiemelt feladatok az oktatás területén - Helyi Pedagógiai Program és Helyi Tanterv átdolgozása (f.: isk.vez., tantestület) 12

13 - mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése (F.: isk.vez.) - munkaközösségi programok kidolgozása az új, közös HPP szerint 2012/2013-re (f.: mkv-k) - tanmenetek, óratervek elkészítése az elfogadott programok alapján munkaközösségi szinten (f.: mkv-k) - az oktatás színvonalának és tárgyi feltételeinek javítása érdekében pályázatokon való aktív részvétel (f.: pályázati felelős, iskolavezetés) - háziversenyek szervezése, részvétel megyei és országos szintű tanulmányi versenyeken (f.:ált. igh. és a mkv-k) - közép- és emelt szintű érettségire történő felkészítés; prioritásként a évfolyamon (f.: mkv-k) - az előrehozott érettségi vizsgák ösztönzése bizonyos tárgyaknál (informatika, földrajz stb.) - ösztönzés az emelt szintű érettségire való jelentkezésre a felvételizők körében (f.: oszt.f-ök) - a szövegértési és logikai készségek kiemelt fejlesztése (f.: humán I. és reál I. mkv.) - hátránykompenzáció, felzárkóztatás (szintfelmérés, differenciált foglalkoztatás) (f.: mkv-k) - kiemelt tehetséggondozás, tehetségfejlesztés (f.:ált. igh. és a mkv-k) b. Kiemelt feladatok a nevelés területén - nyugodt, kiegyensúlyozott személyiségfejlődés biztosítása (f.: oszt. f-ök) - egészséges életmódra nevelés (f.: oszt. f-ök, védőnő) - viselkedéskultúra fejlesztése (f.: oszt. f-ök) - a tanulók motiváltságának fejlesztése, aktivitásuk növelése (f.: szaktanárok) - a deviáns viselkedés háttérbe szorítása - továbbra is hatékony osztályfőnöki munka c. Beiskolázás: - általános iskolások tájékoztatása: nyílt napok, pályaválasztási szülői értekezletek (f.: ált. igh.) - rendszeres részvétel az általános iskolák pályaválasztási szülői értekezletein (f.: ig., igh., tagintézmény-vezető) - hatékonyabb PR tevékenységség (média, internet bevonása, iskolát bemutató füzet szerkesztése, honlap-információk működtetése) (f.:iskolavezetés) 13

14 - bekapcsolódás az általános felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli vizsgák rendszerébe: a 8. évfolyamon is (f.: ált. igh) - általános felvételi eljárás lefolytatása (f.: ig., igh., tagintézmény-vezető) - a beiskolázási terv részletezése (f.: igazgató, ált. igh) - felnőttoktatási igények áttekintése, a felnőtt szakképzés igény szerinti megszervezése (f.: ig.) - szakképzés szerkezetének áttekintése. Cél: a kollégium kihasználtságának növelése (f.: iskolavezetés, szakképzési munkaközösség) d. Érettségi, felvételi, szakmai és OKJ vizsgák: - jelentkeztetés az őszi és a május-júniusi érettségi és szakmai vizsgákra (f.: ált. igh.) - az őszi és a május-júniusi érettségi és szakmai vizsgák szervezése, lebonyolítása (f.ig.) évfolyamos tanulók jelentkeztetése felsőoktatási intézményekbe iskolai koordinálással (f.: ált. igh) - szakképzési évfolyam szakmai vizsgáinak szervezése, lebonyolítása a februári és a május-júniusi időszakban. (f.: ig) e. Kiemelt rendezvények: - Gólyabál (f.: a 11. évfolyam oszt. főnökei) - Szalagavató (f.: a 12. évfolyam oszt. főnökei) - Költészet napi szavalóverseny (f.: Humán I. munkaközösség) - Diákönkormányzati nap (f.: DMST) - A testvériskolai kapcsolatok ápolása - Ballagás (f.: ig. és a 11. évfolyam oszt. főnökei) - Ünnepi műsorok, megemlékezések központi előírások és munkaközösségi programok alapján ( f.: mkv-k) f. Sporttevékenységek - mindennapos testnevelés megvalósítása a nevesített évfolyamokon (f.:iskolavezetés) - DSK működtetése (f.: testnevelő tanárok) - házibajnokságok szervezése (f.: testnevelő tanárok) - megyei szintű és országos versenyeken való részvétel (f.: DSK- tanárelnök) - túrázás, kirándulások, kerékpár- és vízitúrák szervezése (f.: testnevelő tanárok, kollégiumi nevelők) 14

15 g. Gyermek- és ifjúságvédelem - veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók nyilvántartása, segítése (f.: GYV-i felelős) - együttműködés a Családsegítő Szolgálattal (f.: GYV-i felelős) - prevenciós előadások, foglalkozások szervezése (f.: GYV-i felelős) - Útravaló -ösztöndíjprogram működtetése (f.: GYV-i felelős) h. Ellenőrzés, értékelés - rendszeres óralátogatások ütemterv alapján: mk-vezetők az első félévben pedagógusonként 2-2 órát, pedagógusok a második félévben 2 órát, az iskolavezetés folyamatosan (f.: ig, igh-k és mk-vezetők) - a szaktanárok által végzett tanulói értékelések rendszerességének és módszereinek ellenőrzése (f.: ig és igh-k) - a pedagógusok értékelési rendszerének működtetése (értékelési csoport) Abaújszántó: Az előző tanévben megkezdett szakmai és nevelési program folytatása A Pedagógiai Programban kiemelt cél, hogy a tanulók számára az adottságaiknak, képességeiknek megfelelő fejlesztést biztosítsunk. Ennek megvalósítását szolgálja: - Szakközépiskolai szakiskolai oktatás; szakmai alapozás, előkészítés, szakképzés. - Összehangolt szakmai munka az intézményi munkaközösségek között a nevelésioktatási feladatok megvalósítására, módszertani továbbképzések megszervezésére - A szakmai munkaközösségek hatékony együttműködése a helyi és a környező általános iskolák munkaközösségeivel. - Beilleszkedési, magatartási problémák kezelése - A helyi tantervek tanításából és az óralátogatásokból adódó szalmai tapasztalatok öszszegzése - Fejlesztő foglalkozások szervezése a szakvéleményekben megfogalmazottak szerint, együttműködve a szakszolgálat szakembereivel. - Az anyagi források bővítése érdekében a pályázati kiírások figyelése és pályázatok készítése 15

16 A nevelő oktató munkával összefüggő feladatok A nevelési-oktatási folyamat eredményességét és hatékonyságát alapvetően meghatározza, hogy a módszereket, fejlesztési eljárásokat milyen mértékben tudjuk hozzáigazítani a tanulók egyéni sajátosságaihoz. A Pedagógiai Programban meghatározottak szerint az ifjúságvédelmi feladatokat az intézmény gyermekvédelmi felelősi feladattal megbízott tanár fogja össze, megteremtve az egységes szemléletet, a hatékony információáramlást, az együttműködést. A törvényi szabályozásból adódóan a gyermek-és ifjúságvédelemi tevékenység minden pedagógus feladata. Az osztályfőnöki munkában is erősíteni kell az ifjúságvédelmi tevékenységet, mert feladatkörükből adódóan több és mélyebb információkat szerezhetnek a tanulóktól, szülőktől, amelyet hasznosíthatnak a teljesítmény, a magatartás és a családi helyzet elemzésében. A hátrányos megkülönböztetés tilalma az egyenlő bánásmód elve alapkövetelmény a közoktatásban dolgozók számára. Fokozottabb szülői együttműködésre kell törekedni a nevelési kérdésekben, és a szülőket érintő pénzügyi kihatású intézkedésekben. Az otthoni szülői megnyilvánulások befolyásolhatják a tanuló iskolai, órai magatartását, munkáját. A szülői érdeklődés csak egy kisebb csoportot jellemez, a többség egyáltalán nem érdeklődik a tanuló előmenetele, iskolai élete iránt. A szülőkkel való szorosabb együttműködéssel az iskolai lemorzsolódás és a hiányzások csökkentését várnánk. A szülői szervezettel emiatt is szorosabbra kell fűzni a kapcsolatot. Gyakorlati oktatás modul rendszerű, munkafolyamatokhoz alkalmazkodó szemléletű, amihez helyes módszereket kell alkalmazni. A gyakorlatok ideje alatt a balesetmentességre kell figyelni, nem lehet rutinból munkáltató jellegű gyakorlatot vezetni. Feladatok A tanulók szociális helyzetének felmérése, feltérképezése Felelős: ifjúságvédelmi felelős, osztályfőnökök, kollégiumi nevelők Határidő: szeptember 14. A 9. osztályos tanulók tudásszintjének felmérése (kötelező: magyar, matematika, ajánlott: idegen nyelv, történelem) Felelős: közismereti munkaközösség Határidő: szeptember

17 A tanulók fizikai állapotának felmérése, az eredmények feldolgozása és becsatolása az osztálynaplóba. Felelős: Szilágyi Ferenc testnevelő tanár Határidő: szeptember 28. A szakköri igények felmérése, szervezése, felzárkóztató foglalkozások indítása Felelős: nevelőtestület Határidő: szeptember 17. ill. október.01. Egyéni fejlesztési tervek készítése a 9. és a 10. évfolyamon. Felelős : fejlesztő pedagógus Határidő: szeptember 24. A helyi rendőrség szakembereivel bűnmegelőzési órák szervezése Felelős: osztályfőnöki munkaközösség vezető Határidő: szeptember 28. ill. folyamatos Az egészségvédelemi szakemberek meghívása osztályfőnöki órákra Felelős: osztályfőnöki munkaközösség vezető Határidő: 2012.szeptember 28. ill. folyamatos Az érettségire felkészítő foglalkozások igényfelmérése a 2012/2013. tanévre. Felelős: tagintézmény vezető, szaktanárok Határidő: január 14. Intézményi dokumentumok módosítása, készítése A hatályos Pedagógiai Programban meghatározott szakmai programok és feladatok megvalósítása Szervezeti és Működési Szabályzat és Házirend és egyéb szabályzatok utasításainak betartása, aktualizálása Felelős: nevelőtestület Határidő: folyamatos A hároméves szakiskolai szakképzés pedagógiai programjának elkészítése 17

18 Felelős: tantestület Határidő: február A számítástechnika terem, tornaszoba használati rendjének aktualizálása Felelős: szaktanárok Határidő: szeptember 14. Éves tanári továbbképzési terv készítése Felelős: tagintézmény vezető Határidő: február 15. Az intézmény működésének szervezési feladatai Az iskolai tantárgyfelosztás és órarend elkészítése Felelős: tagintézmény vezető Határidő. I. félév: augusztus 31. II. félév: január 15. Munka és tűzvédelmi bejárás Felelős: tagintézmény vezető, gondnok Határidő: augusztus 31. Munka - és tűzvédelmi. balesetvédelmi oktatás Felelős: osztályfőnökök Határidő: szeptember 10. Tűz - és bombariadó gyakorlat megtartása Felelős: tagintézmény vezető Határidő: október 30-ig május 31-ig A tanévi eseménynaptár elkészítése Felelős : : tagintézmény vezető, munkaközösség vezetők Határidő: augusztus

19 A tanévre vonatkozó statisztikai jelentéshez adatszolgáltatás Felelős: tagintézmény vezető, osztályfőnökök Határidő: október Szakmai továbbképzések szervezése Felelős: tagintézmény vezető Határidő: folyamatos Az iskolai Nyílt nap szervezése, az általános iskolákkal a kapcsolat felvétel Felelős: tagintézmény vezető, nevelőtestület Határidő: október 26. Fogadó óra Felelős: tantestület Ideje november március 22. Összevont szülői értekezlet tartása. Felelős: igazgató, osztályfőnöki munkaközösség vezető Határidő: november március 22. A szülők tájékoztatása a 2013/2014. évi tanév tankönyvtámogatás kedvezményeiről, igénybejelentés határidejéről. Felelős : tagintézmény vezető Határidő november Tankönyvrendelés Felelős: tagintézmény vezető Határidő: 2013.február 05. A 2013/2014.évi tanévre felvett 9. osztályos tanulók beíratása. Felelős: tagintézmény vezető Határidő: június

A 2015/2016. tanév rendje

A 2015/2016. tanév rendje A 2015/2016. tanév rendje A 2015/2016. tanév rendje az Encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban, programterv - a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet alapján 1. A tanítási napok száma: 183

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Eseménynaptár 2016/2017

Eseménynaptár 2016/2017 Eseménynaptár 2016/2017 A tanítási év A 2016/2017 tanévben a tanítási év első tanítási napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) utolsó tanítási napja: 2017. június 15. (csütörtök). Az iskola utolsó, befejező

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2016/17-es tanévre

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

A tanév szervezési feladatai

A tanév szervezési feladatai 1. Szorgalmi idő A tanév szervezési feladatai Esemény Időpont Felelős a befejező évfolyamon A tanév utolsó napja Első félév vége Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről 2. Rendkívüli munkanapok Munkanap

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2015/16-os tanévre

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2015/2016. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2015. augusztus 31.(hétfő) 2014-2015. tanév augusztus 24. hétfő 8.00 Alakuló és évnyitó értekezlet

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György 2016/17. tanév Augusztus Napló sorszám Időpontok nap óra 2016/17. RENDEZVÉNYEK 2016 FELELŐS Téma / Szervező / Egyéb aug. 23. szerda 10.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 27.

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN A 2016/2017-es tanévre tervezett rendezvények, események A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM 2016/2017. TANÉV MUNKATERVE ALAPJÁN 1 1. A szorgalmi idő 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. alapján:

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

2016/2017. tanév. készült: szeptember

2016/2017. tanév. készült: szeptember SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Székesfehérvár Prohászka Ottokár út 71. OM azonosító: 037857 KIK 072040 Telefon/fax: 22/312-969, 315-198 e-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu vasvarigimn@gmail.com

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-ös tanévre

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-ös tanévre NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-ös tanévre Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Trefort Ágoston Szakképző Tagiskolája Augusztus Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. 8,00 Trefort utána

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 augusztus 22. 9:00 Alakuló értekezlet augusztus 23-26. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 29. 8:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 02. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

A 2016/2017-os tanév munkarendje

A 2016/2017-os tanév munkarendje A 2016/2017-os tanév munkarendje 1. Tanévnyitó tantestületi értekezlet: 2016. augusztus 30. 8.00 Tanévnyitó: 2016. szeptember 1. tanévnyitó, osztályfőnöki nap 2. A szorgalmi időszak kezdete: 2016. szeptember

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13. 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

/ e s t a n é v p r o g r a m j a

/ e s t a n é v p r o g r a m j a Augusztus 2 0 1 0 / 2 0 1 1 - e s t a n é v p r o g r a m j a Felelősök 23. 9:00 Alakuló értekezlet Igazgató 25. 8:00 Javítóvizsgák Tanárok 31. 9:00 Tanévnyitó értekezlet Dolgozók munka- és balesetvédelmi

Részletesebben

N a p t á r i t e r v 2008/2009.

N a p t á r i t e r v 2008/2009. N a p t á r i t e r v 2008/2009. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 1. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2009. június 15. (hétfő). A tanítási napok száma száznyolcvan nap. A szorgalmi idő első

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2016/2017-es tanévre Alakuló

Részletesebben

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet Tanév ütemterve 2015/2016 Tanítási nap száma 2015.aug.25 kedd 9 óra Tanévnyitó értekezlet 2015.aug.26 szerda 2015.aug.27 csütörtök 2015.aug.28 péntek 2015.aug.29 szombat 8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi

Részletesebben

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont Feladat Felelős Időpont Alakuló értekezlet Szabó Miklós augusztus 24. 9,00 Javító-és osztályozó vizsgák Szabó Miklós augusztus 27. 9,00 Munkaközösségi értekezletek munkaközösség-vezetők augusztus 27-31.

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

5. A szorgalmi idő rendje

5. A szorgalmi idő rendje 5. A szorgalmi idő rendje A 2013/14. tanév első tanítási napja: utolsó tanítási napja: az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: az I. félév: a félévi értesítők kiosztása: 2013. szeptember

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19.

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. 2015/16. tanév Augusztus Időpontok nap óra Hamvas 2014/15. aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. szerda Szabadság aug. 20. csütörtök

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév Időpont Szakmai feladat sport- kulturális feladat Felelős 2014. augusztus 23-24. Abádszalók tanévnyitó értekezlet a tagintézmény vezetők, és a fenntartó részvételével Feketéné

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista

Kötelező közzétételi lista Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. : 1450 Budapest, Postafiók 178. Tel/fax:06/1/215-9254 e-mail: teleki@teleki-bp.sulinet.hu Kötelező közzétételi lista 1.) Pedagógusok

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV TANÉV

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV TANÉV VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV 2016-17 TANÉV 2016-17-es tanév rendje Első tanítási nap: 2016. szeptember 01. (csütörtök) Utolsó tanítási nap: 2017.

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2016/2017-es tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2016/2017-es tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2016/2017-es tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. csütörtök 2. 2. péntek Eseménytervezet Els tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. munkaterve. a 2013/14-es tanévre. (kivonat)

Tatabányai Árpád Gimnázium. munkaterve. a 2013/14-es tanévre. (kivonat) A Tatabányai Árpád Gimnázium munkaterve a 2013/14-es tanévre (kivonat) Ezt a munkatervet a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete a Szülői Munkaközösség, az Iskolaszék és a Diákönkormányzat egyetértésével

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

2015/2016. tanév helyi rendje

2015/2016. tanév helyi rendje Salgótarjáni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 4. OM azonosító: 203 048 (32) 412-504 (32) 510-290 http://www.ker-st.hu 2015/2016.

Részletesebben

A 2015/2016. tanév programja

A 2015/2016. tanév programja 1. oldal Árpád Szakképző Iskolája és Kollégiuma (Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90.) A 2015/2016. tanév programja Készítette: igazgatóhelyettes Jóváhagyta: igazgató 2. oldal Aug. 17. Alakuló tantestületi

Részletesebben

I. A tanév rendje. A felvételi eljárás és a beiratkozás rendje. I.1.1. A felvételi eljárás lebonyolítása. I.1.2. Beiskolázás

I. A tanév rendje. A felvételi eljárás és a beiratkozás rendje. I.1.1. A felvételi eljárás lebonyolítása. I.1.2. Beiskolázás I. A tanév rendje I.1. A felvételi eljárás és a beiratkozás rendje I.1.1. A felvételi eljárás lebonyolítása A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait a 20/2012.(VIII.31)

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM MUNKATERVE A 2015/2016-OS TANÉVBEN T E R V E Z E T

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM MUNKATERVE A 2015/2016-OS TANÉVBEN T E R V E Z E T A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM MUNKATERVE A 2015/2016-OS TANÉVBEN T E R V E Z E T KIEMELT FELADATOK - Tantárgyfelosztás elkészítése Határidő: 2015. augusztus 15. Felelős: Chriszt Gyula intézményvezető

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE 1. SZORGALMI IDŐSZAK Első tanítási nap 2016. szeptember 1. Utolsó tanítási nap 2017. június 15. Első félév vége 2017. január 20. A 12. osztályosok utolsó tanítási napja 2017.

Részletesebben

6. Első tanítási nap

6. Első tanítási nap 6. Első tanítási nap 17. Félévi nevelési megbeszélések (alsó tagozat) 16:15 ELMARADT! Félévi osztályozó (felső tagozat) 15:00 AMI félévi osztályozó és nevelőtestületi értekezlet 17:00, szaktanárok tanszakon

Részletesebben

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény dátum tanítási nap sorszáma tanítás nélküli munkanap sorszáma Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája nap egyéb esemény időpont (óra:perc) felelős 2015. augusztus

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája munkaterve 2016/2017-es tanévre

Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája munkaterve 2016/2017-es tanévre Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája munkaterve 2016/2017-es tanévre munkanap áthelyezések október 31 pihenőnap, helyette október 15. munkanap A végzősök 156

Részletesebben

Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája ÉVES MUNKATERVE 2016/2017

Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája ÉVES MUNKATERVE 2016/2017 Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája ÉVES MUNKATERVE 2016/2017 Készítette: Kovács Tibor intézményvezető helyettes Időpont Esemény Felelős 08.29. Vezetői értekezlet 08.30. Javítóvizsga

Részletesebben

A évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák

A évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák A 2016. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák A B C 1. Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga 2. magyar nyelv és irodalom Középszintű érettségi írásbeli vizsga magyar nyelv és irodalom, magyar mint

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

Az iskola nyitvatartási ideje a Vénkert u. 2.szám alatti telephelyen: A Sinay Miklós utcai telephely nyitvatartási ideje:

Az iskola nyitvatartási ideje a Vénkert u. 2.szám alatti telephelyen: A Sinay Miklós utcai telephely nyitvatartási ideje: Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája nyitvatartási rendje, a 2016/2017-es tanévre tervezett jelentősebb események Az iskola nyitvatartási ideje a Vénkert u.

Részletesebben

Naptári terv 2012/2013.

Naptári terv 2012/2013. Naptári terv 2012/2013. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2013. június 14. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A szorgalmi idő első féléve

Részletesebben

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE Sorszám:1. Módosítási szám: 1. Készítette: Jóváhagyta:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső igazgatóhelyettes igazgató

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR. A 9. osztályosok tudásszintjének felmérése az első tanórán angol és német nyelvből egységes feladatlappal SZMK ülés

ESEMÉNYNAPTÁR. A 9. osztályosok tudásszintjének felmérése az első tanórán angol és német nyelvből egységes feladatlappal SZMK ülés ESEMÉNYNAPTÁR Augusztus 27. Alakuló értekezlet Az órarend és tantárgyfelosztás véglegesítése 27. Gólyatábor 27-28. Munkaközösségi megbeszélések 28-29. Javító, osztályozó és különbözeti vizsgák 29. Munkaközösségi

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Éves munkaterv melléklete

Éves munkaterv melléklete Tanév: 2016/ 2016 35. hét A hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 magyar MK 01. Első tanítási nap 8:00-tól 02-05. Gólya napok Szél Mercédesz, Sótiné Muzsik Margit, 01-06. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

A TANÉV ESEMÉNYEI. 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK. 27-31. Órarendkészítés F: iskolavezetés

A TANÉV ESEMÉNYEI. 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK. 27-31. Órarendkészítés F: iskolavezetés A TANÉV ESEMÉNYEI 2009. augusztus 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK 24. 9 00 Alakuló értekezlet 25-26. 9 00 Előrehozott írásbeli osztályozóvizsga 26. 9 00 Szakmai továbbképzések 26-27. 9 00 Előrehozott

Részletesebben

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Időpont Feladat megnevezése Felelősök 2015.08.25. Javítóvizsgák Szaktanárok, 2015.08.26. Lelki nap a tanároknak és helyettes Tanévnyitó Szekszárdon 2015.08.27-28.

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Jogszabályi alapja: a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

A 2016/2017. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2016/2017. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2016. augusztus 22. hétfő 9 00 Alakuló értekezlet ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Tűz és balesetvédelmi oktatás 2016. augusztus 23. kedd 11 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás tanulók) 2016.

Részletesebben