A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév"

Átírás

1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3860 Encs, Petőfi út 60. A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév Jóváhagyta a nevelőtestület augusztus 31-én (496./2012. iktatószámú jegyzőkönyv)

2 Tartalomjegyzék 1.HELYZETELEMZÉS... 4 BEVEZETÉS A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELTÉTELEI Személyi feltételek Tárgyi feltételek Encs: Abaújszántó: LEGFONTOSABB FELADATAINK: ENCS: a. Kiemelt feladatok az oktatás területén b. Kiemelt feladatok a nevelés területén c. Beiskolázás: d. Érettségi, felvételi, szakmai és OKJ vizsgák: e. Kiemelt rendezvények: f. Sporttevékenységek g. Gyermek- és ifjúságvédelem h. Ellenőrzés, értékelés ABAÚJSZÁNTÓ: A NEVELÉSSEL- OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB FELADATOK A KOLLÉGIUMBAN A 2012/2013. TANÉV MUNKÁJÁNAK ÜTEMEZÉSE ESEMÉNYNAPTÁR A 2012/2013. TANÉVRE, ENCS ESEMÉNYNAPTÁR A 2012/2013. TANÉVRE, ABAÚJSZÁNTÓ MELLÉKLETEK A 2012/2013. TANÉV RENDJE JEGYZŐKÖNYV MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERVEK Székhelyintézmény, Encs b. Humán munkaközösség b. Reál munkaközösség c. Osztályfőnöki munkaközösség d. Szakképzési munkaterv Tagintézmény, Abaújszántó a. Közismereti munkaközösség b. Szakmai (gazdász) munkaközösség c. Osztályfőnöki munkaközösség d. Gyakorlati képzés munkaterve ISK PROGRAMOK IDB PROGRAMOK,ENCS IDB-MUNKATERV, ABAÚJSZÁNTÓ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM KOLLÉGIUM OSZTÁLYOK, LÉTSZÁMOK

3 4.4. KIRÁNDULÁSI TERV TANÉV BEISKOLÁZÁSI TERV: ES TANÉV CSENGETÉSI REND TANTÁRGYFELOSZTÁS

4 1.Helyzetelemzés Bevezetés A 2012/2013. iskolai év intézményünk 50. tanéve. A második tanévünket kezdjük közösen az abaújszántói tagintézménnyel. A tanévet új névvel kezdjük, hiszen újonnan elfogadott Alapító Okirat-unk alapján, a fenntartói jogok változása miatt kikerült nevünkből az önkormányzat kifejezés. Az általános és rendkívüli felvételi eljárás során két intézményegységünkben a kimenő hat végzős osztály helyett ugyanennyi indítására került sor. A hatosztályos évfolyam 7. osztályának létszáma 28. A három kilencedik osztály összlétszáma 105, ami 12 fővel több az elmúlt tanév végén a évfolyamon érettségizettek számánál (93). Továbbra is általános tendencia, hogy csökken a szakközépiskolai osztályokba jelentkezők száma és felkészültsége. A korábbi évek fős létszámai helyett 30 körül mozog az ide felvettek száma. Ugyanakkor az évfolyamismétlések, távozások miatt folyamatos a lemorzsolódás lecsökkent 10. és 12. évfolyamon a szakközépiskolai osztályokban. Az innen kieső diákokat ugyanakkor pótolja a hozzánk átiratkozó tanulók száma. A szakképzési évfolyamon 22 fő a kezdőlétszám, ez az elmúlt évek egyik kiugró létszáma. Mindent együttvéve, iskolánk székhelyintézményének tanulói létszáma 495. Ez tízéves időszakot szemlélve több mit 100 fős növekedést mutat. Tagintézményünkben 220 fő kezdi meg az iskolai évet. Az elmúlt évekhez hasonlóan viszont idén is problémát okoz a kollégiumi létszám feltöltése. Jelenleg mindössze 52 tanuló iratkozott be. Annak ellenére történik mindez, hogy minden eszközt megragadtunk a népszerűsítésére, a diákok beköltöztetésére. Erre az étkezési költségek növekedése csak mérsékelt magyarázatot ad. Ennek egyenes következménye volt a két kollégiumi épület egyikének bezárása.. A 2012/2013. tanév első félévében 24 nappali tagozatos osztályt indítunk. Az induló létszám a gimnáziumi osztályokban 358 (előző év: 352), a szakközépiskola évfolyamán 115 fő, a szakképző évfolyamon 22. Az átlagos osztálylétszám a gimnáziumi osztályokban 32,54 a szakközépiskolai osztályokban 28,75, míg szakképző osztályainkban. Az egy pedagógusra jutó tanulók száma 15,96. 4

5 1.1. A nevelő-oktató munka feltételei Személyi feltételek Az engedélyezett pedagóguslétszám a székhelyintézményben 30, a tagintézményben 19, a kollégiumban 6 fő, a technikai dolgozók többségében továbbra sem az intézményhez tartoznak. Kivételt ez alól a 3 fős iskolatitkári létszám, valamint egy sofőr jelent, aki július 20-val került vissza alkalmazásunkba. A tényleges alkalmazotti létszám a következőképpen oszlik meg: Székhelyintézmény: Pedagógus teljes állásban: 29 fő Pedagógus félállásban: 1 fő Óraadó: 3 fő Adminisztrátor: 2 fő Rehabilitációs foglalkoztatott: 2 fő Gyesen: 3 fő Tagintézmény: Pedagógus teljes állásban: 15 fő Pedagógus félállásban: 1 fő Óraadó: 1 fő Adminisztrátor: 1 fő Rehabilitációs foglalkoztatott: 1 fő Üres álláshely: 2,5. Kollégium: Pedagógus teljes állásban: 4 fő Pedagógus félállásban: 1 fő Gyermekfelügyelő: 1 fő (6 órás foglalkoztatott) Üres álláshely: 1,5 Felmondási idejét tölti: 2 fő Gyesen: 1 fő. A vezetési szerkezetben nem történtek változások az előző tanévihez képest április 1-vel ötéves vezetői megbízást kaptak: Kuszkó Sándor általános igazgatóhelyettes Néposzné Gombás Katalin tagintézmény-vezető Szeles András Kollégiumvezető 5

6 Jaskó Beáta gyakorlati oktatás-vezető Malinkó András szakképzésért felelős vezető. Személyi összetétel vonatkozásában a as tanévben a következő változások vannak az előző tanévhez képest: Székhelyintézmény: 1. Három kolléga ment GYES-re: - Palik Erika (matematika): helyén továbbra is Vigóczki Edit került alkalmazásra szerződéssel. - Gyarmati Anikó (biológia-testnevelés): helyét nem töltöttük be (a mindennapos testnevelés bevezetéséből adódóan visszatérésekor nagyobb óraszámban fogja a tárgyat tanítani az eddigiekhez képest.) - Bodó Klaudia (német): helyét nem töltöttük be, óráit a többi kolléga kapta, illetve áttanítással oldjuk meg a német nyelv oktatását. 2. Áthelyezéssel Hronyecz Gabriella biológia-földrajz szakos tanárnő került vissza az intézménybe. 3. Meghirdetett kémia-bármely szakos álláshelyünkre 3 álláspályázat érkezett. A kiadható óraszám 17,5, ezért teljes állásban nem tudunk 1 főt foglalkoztatni, így félállásban Demeter Zita látja el a kémia tantárgy oktatását. 4. Óraadóként foglalkoztatunk továbbá három kolléga: Kovács Béláné (kémia, 5,5 óra) Trestyánszki Lászlóné (biológia, 5,5 óra) Bártfai Szilvia (fejlesztő pedagógus, 4 óra Csökkent munkaképességű dolgozót továbbra is hármat alkalmazunk munkaügyi központos támogatással: alkalmazása: egy portást, egy pedellust és egy takarítónőt. Tagintézmény: 1. Tluszti Andrea közös megegyezéssel távozott, óráit áttanítással és óraadó (Tímár Ilona 6 órában) alkalmazásával látjuk el. 2. Vavrek Gabriella iskolatitkár helyén2012. júliusától Danyi Réka dolgozik. 3. Újra alkalmazásunkba került egy sofőr, Homonnai Imre. 4. Óraadó alkalmazása: Kléri László (fejlesztő pedagógus, 4 óra) Áttanítás a következő módon valósul meg: Encsről Abaújszántóra: Bialkóné Horváth Krisztina: ének-zene, 3 óra 6

7 Kiss László: rajz és vizuális ismeretek, 2 óra Hronyecz Gabriella: földrajz és biológia, 5 óra Kléri Bertalan: biológia, 5 óra Abaújszántóról Encsre: Tóthné Orosz Márta: angol nyelv, 6 óra Kollégiumban A legnagyobb változás szervezetileg és létszámban is a kollégiumot érinti. Összevonásra került a két, eddig külön működő kollégiumi intézmény Encs székhellyel. Erre a diáklétszám csökkenése miatti financiális problémák miatt került sor. A várható kollégiumi tanulói létszám kb. 70 fő. Az összevonás következtében megjelenő átszervezésekkel megüresedett 4,5 fő álláshely az előző évihez képest: Tóth Gyula a MIK-hez került áthelyezésre, Balogh Attiláné közös megegyezéssel kérte felmentését, Szakács Tibornak és Fehér Katalinnak mi mondtunk fel, Gyulai Annamária szülés előtti táppénzen van. Betöltésre csak 1 álláshely kerül: Gyulai Annamária helyére szerződéssel Nagy Attilát alkalmazzuk. Jelenlegi létszám így: Kollégiumvezető + 3 teljes állású nevelő (Czapákné, Csiga József, Nagy Attila) + 1 félállású nevelő (Bódis István) + 1 gyermekfelügyelő (Szilágyi Gáborné). Összesen 9,5 helyett 5,3 álláshely maradt Összességében intézményünk tanárainak leterheltsége a szakos-differenciáltság miatt továbbra sem egyenletes. Egyes tárgyaknál viszonylag nagy a túlóra mennyisége (reál szakok és angol nyelv), némelyeknél viszont jelentősebb túlóra mennyiség nélkül kiadhatók az óraszámok. A tagintézmény dolgozói létszáma jelentősen megváltozott a feladat ellátás átszervezése miatt. A feladataink a nevelő-oktató munkára szűkültek, a gazdasági feladatok ellátása, valamint a tanüzemi munkák szervezése már nem tartozik az intézményi feladatokhoz, de a kollégium is összevont tagintézményként működik ettől a tanévtől. Ez a feladatok átcsoportosítását jelenti, és a munkaszervezés átütemezését, változtatását. Iskolánkban fontos feladat az ifjúságvédelem, amit az egész tantestület a munkájában feladatként végez, és az osztályfőnökök kiemelten kezelnek. Ennek a feladatnak az összefogá- 7

8 sát továbbra is Bialkóné Horváth Krisztina látja el mindkét intézményben, a vele való kapcsolattartás elengedhetetlen. A tantestületből ebben a tanévben egy fő folytat egyetemi tanulmányokat: Számára költségtámogatást nem tudunk biztosítani, szabadnappal járulunk hozzá a tanulmányaikhoz. A tantestületből ebben az évben ketten folytatnak tanulmányokat: Miczán Edina és dr. Szunyoghné Kovács Szilvia korábban megkezdett tanulmányait folytatja. A tanulmányaikhoz szabadnappal járulunk hozzá. A tantestület tagjai számára pályázati források által adódó lehetőségek szerint biztosítani kell a továbbképzéseken, konzultációkon, pályázatokon való részvételt Tárgyi feltételek Pénzügyi helyzetünket mérlegelve megállapítható, hogy a költségvetés részleteit továbbra sem látjuk tisztán. Minden hónap végén az összesített számokat kapjuk meg. Dologiban teljesítésünk magasabb (ez várható volt), személyi juttatások terén alatta vagyunk a tervezettnek. Az érettségik kifizetésre kerültek megbízásos módon a jubileumi jutalmakat lejelentettük. A nyári karbantartási munkáknál megjelölt feladatok esetén Encsen is és Abaújszántón is a tervezettek felére kaptunk lehetőséget. A székhelyintézményben kifestésre került az aula és a lépcsőfordulók, a kollégiumban rovarirtás valósult meg, a tornaterem penészedésgátlót kapott. A tagintézményben a kerítés, a tornaterem és a vízhálózat égetően szükséges tűzoltási munkálatai folynak. A nyár folyamán visszakaptuk tulajdonba a 2 buszt, a Suzuki személyautót és az utánfutót. TIOP-os pályázat keretében asztali számítógépeket, speciális laptopokat, interaktív táblákat és egyéb informatikai eszközöket kaptunk a nyár folyamán Encs: Az intézmény tárgyi, technikai feltételeiben nagyságrendi javulás következett be az elmúlt tanévben. Az oktató munkához 15 nagyméretű, két közepes és egy kisterem áll rendelkezésünkre, valamint 3 számítógépterem, egy taniroda, egy könyvtár, és egy tornaterem segíti az oktató-nevelő munkát. A kollégiumban a 4 tanulószobán kívül egy nagy társalgó, egy informatikaterem és egy könyvtárterem áll a tanulók rendelkezésére. Továbbra is gondot okoz a tornaterem állapota: balesetveszélyes a burkolata, cseréjére egyelőre nem látunk financiális lehetőségeket. 8

9 Intézményünk szemléltetőeszköz ellátottságának színvonala megfelelő. Pályázati és szakképzési pénzeszközökből ezeket folyamatosan fejlesztjük. Szeptemberben a maradvány szakképzési összeg terhére további informatikai eszközök beszerzésére kerül sor. Ezt már nem mi, hanem a ZTISZK központosított beszerzéssel végzi. Más forrás beszerzésekhez nem áll rendelkezésre Az elmúlt tanévekben leginkább informatikai eszközök vásárlására nyílt lehetőség. Reméljük, a kollégák egyre többen élnek majd az órák ilyen jellegű színesítésével. Az iskolavezetés továbbra is ösztönzi és támogatja az ilyen jellegű továbbképzéseket, és az ECDL vizsga letételét. Törekszünk arra, hogy a minden tanulónk számára (ne csak a szakképzésben részt vevők számára) elérhetők legyenek a fejlesztés eredményei. Az elmúlt évek informatikai fejlesztései szükségessé teszik a hálózati rendszer továbbfejlesztését. Nagyobb sávszélességű internet-kapcsolat előfizetése valósul meg a Zemplén TISZK támogatásával Abaújszántó: Személyi feltételek Az iskolánk dolgozói létszáma változott a nyár folyamán. Megvált iskolánktól Tluszti Andrea kémia-biológia szakos tanárnő és egy miskolci középiskolában tanít tovább. Gyulai Annamária gyermeket vár, így már nem kezdi el a tanévet. Fukk Tamás földrajzóráit más fogja tanítani. Elment Balogh Attiláné szintén más iskolába, így az SNI tanulók fejlesztő foglalkozásait várhatóan óraadó tanár fogja ellátni. A tanári létszám 19 fő, ebből a napi feladatokat 16 tanár látja el, a kollégiumi tanári létszám 3 fő. Az adminisztrációs feladatokat 1fő iskolatitkár látja el, 1 fő gépkocsi-vezető pedig a gyakorlatok és a kollégiumi személyszállítást végzi. Így a dolgozói létszámunk 21 fő. 1 fő gondnok/gépkocsivezető, 3 takarítónő, 2 fő karbantartó (ebből 1 fő 6 órás munkaügyi támogatással), segíti még az iskolai munka szervezését, de külső szerződéses szolgáltatóként. A tanévben az intézmények között áttanításra kerül sor, ami azt jelenti, hogy a kis óraszámú órákat is szakos tanárok tanítják, nem kell megbízásokat kötni ezen feladatok ellátására. Áttanít Tóthné Orosz Márta angol nyelvet 6 órában. Nálunk tanít Bialkóné Horváth Krisztina ének-zenét 3 órában, Kiss László rajz és vizuális kultúrát 2 órában. A Váci Mihály Gimnázium tanára Hronyecz Gabriella földünk és környezetünk ismereteket illetve biológiát tanít 5 órában, Kléri Bertalan biológiát 5 órában. 9

10 Tímár Ilona kémia-biológia szakos tanárnő az abaújkéri iskolából óraadóként kémiát, természet ismeretet, biológiát tanít ebben a tanévben. Az iskolánk tanárainak aránylag egyenletes a leterheltsége, kiemelkedő túlóra csak egy esetben van. Iskolánkban fontos feladat az ifjúságvédelem, amit az egész tantestület a munkájában feladatként végez, és az osztályfőnökök kiemelten kezelnek. Ennek a feladatnak az összefogását ebben a tanévben is Bialkóné Horváth Krisztina látja el mindkét intézményben, a vele való kapcsolattartás elengedhetetlen. A tanévben dr. Szunyoghné Kovács Szilvia folytatja közgazdasági tanulmányait. Feladat A tantestület tagjai számára az intézményi költségvetés lehetőségei szerint biztosítani kell a továbbképzéseken, konzultációkon, pályázatokon való részvételt. Felelős: igazgató, tagintézmény vezető Határidő: folyamatos A 9. osztály létszáma a beiratkozás után is folyamatosan változott az újonnan beiratkozók miatt. Iskolánk tanulóinak közel 75 %-a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű volt az elmúlt tanévben, várhatóan ez a szám nem csökken ebben a tanévben sem., Az iskolai hiányzások mértéke az elmúlt tanévben, több tanulónál minden mértéket felülmúlt, ami egyértelműen iskola kerülés volt, többször családi segítséggel. Továbbra is kiemelten kezeljük ennek visszaszorítását, ehhez azonban szükséges a családok támogatása. A tanulói létszám várhatóan: fő között lesz, de ezt pontosabban csak szeptember első hetének a végén tudjuk meg, de még akkor is várhatóak ki - és beiratkozások. Tárgyi feltételek A tanév legnagyobb változása, hogy a kollégium ajtaja bezáródott Abaújszántón és a diákokat ettől a tanévtől a székhelyintézményhez tartozó kollégiumban, Encsen fogadják. A tanulók napi többszöri szállítását a júliusban újra az intézménynek használatra visszaadott két busz végzi. A buszok napi menetrendszerű mozgásának terve elkészült, ha ebben változtatni kell,- mert a gyakorlat mást követel,- akkor azon változtatni fogunk. A nyár folyamán felszerelésre kerültek az interaktív táblák- 6 darab -, melyet a TIOP / pályázat keretében kaptunk. Az ehhez kapcsolódó képzésen 15 tanár vett részt júliusban. 10

11 Csak kisebb feladatokat tudtunk elvégezni a nyári felújításoknál, mivel 218 ezer forintot kaptunk (a kidőlt kerítés faragott köveinek visszarakása, az alagsori vízvezeték csövek kicserélése, a tornaszoba kirohadt, balesetveszélyes parkettájának 2m 2 -es cseréje) Főleg arra törekedtünk, hogy a már meglévő kár növekedését megakadályozzuk, kisebb javításokat elvégezzünk. A 2010/2011. tanév végén megvásárolt a műszaki ismeretek gyakorlati és elméleti oktatásához szükséges kisebb kézi szerszámokkal, eszközökkel felszerelt terem beüzemelésére még most sem került sor, mivel a villanyszereléshez még nem kaptuk meg a pénzt. Ezt nagyon szeretnénk ebben a tanévben használatba venni, mert a tantervi követelmények teljesítéséhez szükségesek. Ezeket az eszközöket a munkavédelmi előírásoknak megfelelően lehet használni, így most csak ott vannak bedobozolva, de nem használhatók. Az alagsori kis gyakorlati terem padlójának lefedését a tanév elején kell megoldani, hogy a csoportbontásokhoz tantermet tudjunk biztosítani, és a kollégiumi indulásra várakozó diákok számára is kell egy várakozási hely, mivel különböző időpontokban van vége az óráiknak. A gazdaképzés továbbra is támogatott szakmai képzésnek számít, így pályázhatunk decentralizált pályázaton belül, ez is egy fejlesztési lehetőséget biztosíthat a gyakorlati képzéshez. Az iskola szemléltető-eszköz ellátottsága megfelelő, a nagy tantermek projektorral felszereltek, vagy interaktív táblával; reméljük ez a kisebb termekben is megvalósul. Feladatainkat meghatározzák: - A közoktatási, a szakképzési törvény és egyéb jogszabályi változások - A megyei fejlesztési terv irányelvei - A megyei intézményrendszer és finanszírozási szerkezet átalakulása - A fenntartó elvárásai, költségvetése - A partnerek elvárásai - Alapdokumentumaink 2. Legfontosabb feladataink: és 70. évforduló méltó megünneplése (f.: tantestület) - a szerkezetátalakításból, fenntartói jogok változásából adódó feladatok maradéktalan elvégzése (f.: igazgató) - a jogszabályi változások alkalmazása az oktatásra és a működésre (f.: igazgató) - az alapdokumentumok további kiegészítése, alkalmazása (f.: igazgató, ált. igh.) - az épületek funkcionális helyiségeinek ésszerűsítése (f.: iskolavezetés) - az iskola nem dohányzó intézménnyé válásának ellenőrzése (f.: iskolavezetés) 11

12 - a kompetenciamérés eredményeinek elemzése, az esetleges szükséges intézkedések kidolgozása (igazgató, reál és humán munkaközösségek vezetői) - a hatékony felkészítést megalapozó szakmai tervezés a 11. és a 12. évfolyamon a kétszintű érettségi vizsgára (f.: munkaközösség-vezetők) - hatékony feladatellátás a zempléni TISZK-en belül - a modulrendszerű szakképzés működtetése - a tanulási foglalkozások hatékonyságának növelése - felzárkóztatás, tehetséggondozás, versenyeztetés tervszerű lebonyolítása (f.: ált. ig. h. és a mkv-k) - következetes, egységes alapokon nyugvó munkavégzés - a Házirendben foglaltak betartásának következetes és egységes számonkérése - a dohányzás háttérbe szorítása, erőteljes prevenciós tevékenység a káros szenvedélyekkel kapcsolatban (alkohol, drog) - az alkalmazottak minőségértékelési rendszerének hatékony működtetése - tárgyi feltételrendszerünk javítása, a pályázati lehetőségek maximális kihasználása (f.: pályázati felelős, iskolavezetés): Ennek során pályázati lehetőségek: TÁMOP (tehetség). Beadásra került összesen 20 millió forint értékben. TÁMOP (innovatív iskolák) Decentralizált pályázat Szakképzési támogatás Egyéb forrás (néhány terem (könyvtár + informatika termek) klímával történő ellátása. - a helyi (saját) lehetőségek kihasználásának javítása (f.: igazgató) - PR tevékenységünk javítása (főként a szakképzésben és a kollégiumban) (f.: kollégiumvezető, igh.) - áttekinthető, folyamatosan frissülő, színvonalas honlap működtetése (F.: isk.vezetés, rendszergazda) - elektronikus napló működtetése minden évfolyamon (F.: igazgató, rendszergazda, ofök) Encs: a. Kiemelt feladatok az oktatás területén - Helyi Pedagógiai Program és Helyi Tanterv átdolgozása (f.: isk.vez., tantestület) 12

13 - mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése (F.: isk.vez.) - munkaközösségi programok kidolgozása az új, közös HPP szerint 2012/2013-re (f.: mkv-k) - tanmenetek, óratervek elkészítése az elfogadott programok alapján munkaközösségi szinten (f.: mkv-k) - az oktatás színvonalának és tárgyi feltételeinek javítása érdekében pályázatokon való aktív részvétel (f.: pályázati felelős, iskolavezetés) - háziversenyek szervezése, részvétel megyei és országos szintű tanulmányi versenyeken (f.:ált. igh. és a mkv-k) - közép- és emelt szintű érettségire történő felkészítés; prioritásként a évfolyamon (f.: mkv-k) - az előrehozott érettségi vizsgák ösztönzése bizonyos tárgyaknál (informatika, földrajz stb.) - ösztönzés az emelt szintű érettségire való jelentkezésre a felvételizők körében (f.: oszt.f-ök) - a szövegértési és logikai készségek kiemelt fejlesztése (f.: humán I. és reál I. mkv.) - hátránykompenzáció, felzárkóztatás (szintfelmérés, differenciált foglalkoztatás) (f.: mkv-k) - kiemelt tehetséggondozás, tehetségfejlesztés (f.:ált. igh. és a mkv-k) b. Kiemelt feladatok a nevelés területén - nyugodt, kiegyensúlyozott személyiségfejlődés biztosítása (f.: oszt. f-ök) - egészséges életmódra nevelés (f.: oszt. f-ök, védőnő) - viselkedéskultúra fejlesztése (f.: oszt. f-ök) - a tanulók motiváltságának fejlesztése, aktivitásuk növelése (f.: szaktanárok) - a deviáns viselkedés háttérbe szorítása - továbbra is hatékony osztályfőnöki munka c. Beiskolázás: - általános iskolások tájékoztatása: nyílt napok, pályaválasztási szülői értekezletek (f.: ált. igh.) - rendszeres részvétel az általános iskolák pályaválasztási szülői értekezletein (f.: ig., igh., tagintézmény-vezető) - hatékonyabb PR tevékenységség (média, internet bevonása, iskolát bemutató füzet szerkesztése, honlap-információk működtetése) (f.:iskolavezetés) 13

14 - bekapcsolódás az általános felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli vizsgák rendszerébe: a 8. évfolyamon is (f.: ált. igh) - általános felvételi eljárás lefolytatása (f.: ig., igh., tagintézmény-vezető) - a beiskolázási terv részletezése (f.: igazgató, ált. igh) - felnőttoktatási igények áttekintése, a felnőtt szakképzés igény szerinti megszervezése (f.: ig.) - szakképzés szerkezetének áttekintése. Cél: a kollégium kihasználtságának növelése (f.: iskolavezetés, szakképzési munkaközösség) d. Érettségi, felvételi, szakmai és OKJ vizsgák: - jelentkeztetés az őszi és a május-júniusi érettségi és szakmai vizsgákra (f.: ált. igh.) - az őszi és a május-júniusi érettségi és szakmai vizsgák szervezése, lebonyolítása (f.ig.) évfolyamos tanulók jelentkeztetése felsőoktatási intézményekbe iskolai koordinálással (f.: ált. igh) - szakképzési évfolyam szakmai vizsgáinak szervezése, lebonyolítása a februári és a május-júniusi időszakban. (f.: ig) e. Kiemelt rendezvények: - Gólyabál (f.: a 11. évfolyam oszt. főnökei) - Szalagavató (f.: a 12. évfolyam oszt. főnökei) - Költészet napi szavalóverseny (f.: Humán I. munkaközösség) - Diákönkormányzati nap (f.: DMST) - A testvériskolai kapcsolatok ápolása - Ballagás (f.: ig. és a 11. évfolyam oszt. főnökei) - Ünnepi műsorok, megemlékezések központi előírások és munkaközösségi programok alapján ( f.: mkv-k) f. Sporttevékenységek - mindennapos testnevelés megvalósítása a nevesített évfolyamokon (f.:iskolavezetés) - DSK működtetése (f.: testnevelő tanárok) - házibajnokságok szervezése (f.: testnevelő tanárok) - megyei szintű és országos versenyeken való részvétel (f.: DSK- tanárelnök) - túrázás, kirándulások, kerékpár- és vízitúrák szervezése (f.: testnevelő tanárok, kollégiumi nevelők) 14

15 g. Gyermek- és ifjúságvédelem - veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók nyilvántartása, segítése (f.: GYV-i felelős) - együttműködés a Családsegítő Szolgálattal (f.: GYV-i felelős) - prevenciós előadások, foglalkozások szervezése (f.: GYV-i felelős) - Útravaló -ösztöndíjprogram működtetése (f.: GYV-i felelős) h. Ellenőrzés, értékelés - rendszeres óralátogatások ütemterv alapján: mk-vezetők az első félévben pedagógusonként 2-2 órát, pedagógusok a második félévben 2 órát, az iskolavezetés folyamatosan (f.: ig, igh-k és mk-vezetők) - a szaktanárok által végzett tanulói értékelések rendszerességének és módszereinek ellenőrzése (f.: ig és igh-k) - a pedagógusok értékelési rendszerének működtetése (értékelési csoport) Abaújszántó: Az előző tanévben megkezdett szakmai és nevelési program folytatása A Pedagógiai Programban kiemelt cél, hogy a tanulók számára az adottságaiknak, képességeiknek megfelelő fejlesztést biztosítsunk. Ennek megvalósítását szolgálja: - Szakközépiskolai szakiskolai oktatás; szakmai alapozás, előkészítés, szakképzés. - Összehangolt szakmai munka az intézményi munkaközösségek között a nevelésioktatási feladatok megvalósítására, módszertani továbbképzések megszervezésére - A szakmai munkaközösségek hatékony együttműködése a helyi és a környező általános iskolák munkaközösségeivel. - Beilleszkedési, magatartási problémák kezelése - A helyi tantervek tanításából és az óralátogatásokból adódó szalmai tapasztalatok öszszegzése - Fejlesztő foglalkozások szervezése a szakvéleményekben megfogalmazottak szerint, együttműködve a szakszolgálat szakembereivel. - Az anyagi források bővítése érdekében a pályázati kiírások figyelése és pályázatok készítése 15

16 A nevelő oktató munkával összefüggő feladatok A nevelési-oktatási folyamat eredményességét és hatékonyságát alapvetően meghatározza, hogy a módszereket, fejlesztési eljárásokat milyen mértékben tudjuk hozzáigazítani a tanulók egyéni sajátosságaihoz. A Pedagógiai Programban meghatározottak szerint az ifjúságvédelmi feladatokat az intézmény gyermekvédelmi felelősi feladattal megbízott tanár fogja össze, megteremtve az egységes szemléletet, a hatékony információáramlást, az együttműködést. A törvényi szabályozásból adódóan a gyermek-és ifjúságvédelemi tevékenység minden pedagógus feladata. Az osztályfőnöki munkában is erősíteni kell az ifjúságvédelmi tevékenységet, mert feladatkörükből adódóan több és mélyebb információkat szerezhetnek a tanulóktól, szülőktől, amelyet hasznosíthatnak a teljesítmény, a magatartás és a családi helyzet elemzésében. A hátrányos megkülönböztetés tilalma az egyenlő bánásmód elve alapkövetelmény a közoktatásban dolgozók számára. Fokozottabb szülői együttműködésre kell törekedni a nevelési kérdésekben, és a szülőket érintő pénzügyi kihatású intézkedésekben. Az otthoni szülői megnyilvánulások befolyásolhatják a tanuló iskolai, órai magatartását, munkáját. A szülői érdeklődés csak egy kisebb csoportot jellemez, a többség egyáltalán nem érdeklődik a tanuló előmenetele, iskolai élete iránt. A szülőkkel való szorosabb együttműködéssel az iskolai lemorzsolódás és a hiányzások csökkentését várnánk. A szülői szervezettel emiatt is szorosabbra kell fűzni a kapcsolatot. Gyakorlati oktatás modul rendszerű, munkafolyamatokhoz alkalmazkodó szemléletű, amihez helyes módszereket kell alkalmazni. A gyakorlatok ideje alatt a balesetmentességre kell figyelni, nem lehet rutinból munkáltató jellegű gyakorlatot vezetni. Feladatok A tanulók szociális helyzetének felmérése, feltérképezése Felelős: ifjúságvédelmi felelős, osztályfőnökök, kollégiumi nevelők Határidő: szeptember 14. A 9. osztályos tanulók tudásszintjének felmérése (kötelező: magyar, matematika, ajánlott: idegen nyelv, történelem) Felelős: közismereti munkaközösség Határidő: szeptember

17 A tanulók fizikai állapotának felmérése, az eredmények feldolgozása és becsatolása az osztálynaplóba. Felelős: Szilágyi Ferenc testnevelő tanár Határidő: szeptember 28. A szakköri igények felmérése, szervezése, felzárkóztató foglalkozások indítása Felelős: nevelőtestület Határidő: szeptember 17. ill. október.01. Egyéni fejlesztési tervek készítése a 9. és a 10. évfolyamon. Felelős : fejlesztő pedagógus Határidő: szeptember 24. A helyi rendőrség szakembereivel bűnmegelőzési órák szervezése Felelős: osztályfőnöki munkaközösség vezető Határidő: szeptember 28. ill. folyamatos Az egészségvédelemi szakemberek meghívása osztályfőnöki órákra Felelős: osztályfőnöki munkaközösség vezető Határidő: 2012.szeptember 28. ill. folyamatos Az érettségire felkészítő foglalkozások igényfelmérése a 2012/2013. tanévre. Felelős: tagintézmény vezető, szaktanárok Határidő: január 14. Intézményi dokumentumok módosítása, készítése A hatályos Pedagógiai Programban meghatározott szakmai programok és feladatok megvalósítása Szervezeti és Működési Szabályzat és Házirend és egyéb szabályzatok utasításainak betartása, aktualizálása Felelős: nevelőtestület Határidő: folyamatos A hároméves szakiskolai szakképzés pedagógiai programjának elkészítése 17

18 Felelős: tantestület Határidő: február A számítástechnika terem, tornaszoba használati rendjének aktualizálása Felelős: szaktanárok Határidő: szeptember 14. Éves tanári továbbképzési terv készítése Felelős: tagintézmény vezető Határidő: február 15. Az intézmény működésének szervezési feladatai Az iskolai tantárgyfelosztás és órarend elkészítése Felelős: tagintézmény vezető Határidő. I. félév: augusztus 31. II. félév: január 15. Munka és tűzvédelmi bejárás Felelős: tagintézmény vezető, gondnok Határidő: augusztus 31. Munka - és tűzvédelmi. balesetvédelmi oktatás Felelős: osztályfőnökök Határidő: szeptember 10. Tűz - és bombariadó gyakorlat megtartása Felelős: tagintézmény vezető Határidő: október 30-ig május 31-ig A tanévi eseménynaptár elkészítése Felelős : : tagintézmény vezető, munkaközösség vezetők Határidő: augusztus

19 A tanévre vonatkozó statisztikai jelentéshez adatszolgáltatás Felelős: tagintézmény vezető, osztályfőnökök Határidő: október Szakmai továbbképzések szervezése Felelős: tagintézmény vezető Határidő: folyamatos Az iskolai Nyílt nap szervezése, az általános iskolákkal a kapcsolat felvétel Felelős: tagintézmény vezető, nevelőtestület Határidő: október 26. Fogadó óra Felelős: tantestület Ideje november március 22. Összevont szülői értekezlet tartása. Felelős: igazgató, osztályfőnöki munkaközösség vezető Határidő: november március 22. A szülők tájékoztatása a 2013/2014. évi tanév tankönyvtámogatás kedvezményeiről, igénybejelentés határidejéről. Felelős : tagintézmény vezető Határidő november Tankönyvrendelés Felelős: tagintézmény vezető Határidő: 2013.február 05. A 2013/2014.évi tanévre felvett 9. osztályos tanulók beíratása. Felelős: tagintézmény vezető Határidő: június