2008/2009-es tanév Eseménykrónika: július június 25.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2008/2009-es tanév Eseménykrónika: 2008. július 10 2009. június 25."

Átírás

1 2008/2009-es tanév Eseménykrónika: július június júl. 10. FDSZ Elnökségi ülés okt. 2. FDSZ Országos Választmány ünnepi ülése okt. 7. Köszönetnyilvánítás a Szögi családtól okt. 9. OKÉT munkavállalói oldal ülése okt. 14. Felsõoktatási Kerekasztal ülése okt. 20. Tárgyalás Dr. Manherz Károly szakállamtitkárral okt. 28. SZEF felhívása okt. 30. FDSZ Elnökségi ülés nov. 20. FDSZ Országos Választmány ülése nov. 21. Együttmûködési megállapodás a PDSZ FDSZ között nov. 29. Egységes közszolgálati tüntetés dec. 19. Idõrendi összefoglaló a Sztrájkbizottság és a Kormány tárgyalásairól febr. 26. FDSZ Elnökségi ülés márc. 5. Az ÉSZT Állásfoglalása a kormányprogramról márc. 19. FDSZ Országos Választmány ülése ápr. 16. FDSZ Elnökségi ülés máj. 13. OKÉT munkavállalói oldal ülése máj. 21. FDSZ Országos Választmány ülése máj. 26. Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanács ülése jún. 10. Pedagógusok petíciója a magyar oktatásért jún. 25. XXII. Küldöttgyûlés 482

2 2008. július 10. FDSZ Elnökségi ülés 1. az elnök bejelentette, hogy a június 19-i FDSZ Küldöttgyûlés állásfoglalása alapján október 2-án az FDSZ Országos Választmánya kibõvített ünnepi ülést tart az FDSZ megalakulásának 20. évfordulója alkalmából. Az ünnepi ülésre meghívjuk az FDSZ korábbi tisztségviselõit és részükre FDSZ emlékplakettet és emléklapot adunk át. 2. Az elnök tájékoztatta az Elnökséget a június 25-i Pécsen megrendezett Rektori Konferenciáról, amelynek témái voltak: 2.1 Dr. Manherz Károly államtitkár bejelentette, hogy rendezõdött az 5%-os bérfejlesztés forrása, 75%-os az állami forrás arányában az államilag finanszírozott hallgatói létszámnak megfelelõen. A forrás szeptembertõl áll az intézmények rendelkezésére az OKM egyensúlyi tartalékából. 2.2 Dr. Manherz Károly államtitkár bejelentette, hogy a 2008/2009. tanévi jelentkezésekrõl a döntés július 24-én lesz. A legtöbb jelentkezés a mûvészeti, gazdasági és egyes társadalomtudományi szakokra történt. 2.3 Dr. Molnár Károly miniszter bejelentette, hogy nagy autógyárak jönnének Magyarországra, a szakemberhiány azonban problémát jelent. 3. Az elnök tájékoztatta az Elnökséget a június 26-i Felsõoktatási Kerekasztal ülésérõl, amelynek témái voltak: Hiller István a évi felsõoktatási keretszámokról az alábbi tájékoztatót adta: emelni kívánja a mérnöki szakok beiskolázási keretét; emelni kívánja a természettudományi szakok beiskolázási keretét; csökkenteni kívánja a társadalomtudományi szakok beiskolázási keretét. 4. Major László elnökségi tag tájékoztatta az Elnökséget a 281/2007. (X. 25.) Kormányrendeletrõl, amely módosította a 194/2000. (IX. 24.) Kormányrendeletet és kibõvítette a muzeális intézmények látogatóit megilletõ kedvezményeket. (Megjelent a Magyar Közlöny 2007/144. számában). 5. Dr. Kiss György alelnök bejelentette, hogy június 16-án - közel fél éves elõkészítõ munka után aláírásra került a Pécsi Tudományegyetem egységes Kollektív Szerzõdése, amely alkalmazkodik a 2000-ben létrejött integrációs körülményekhez. 6. Az elnök tájékoztatta az Elnökséget a Magyar Rektori Konferencia Fõtitkári Kollégiumának véleményérõl, amelyet a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség bevezetésével kapcsolatos törvény bevezetésérõl alakítottak ki. 7. Dr. Tõrös Szilárd elnökségi tag tájékoztatta az Elnökséget arról, hogy néhány felsõoktatási intézményben a Felsõoktatási törvényre történõ hivatkozással szigorították a nyelvtanárok intézményi benntartózkodásá- 483

3 nak rendjét. A problémáról a szeptemberi tanévkezdést követõen Nyelvtanári Tagozat megbeszélést folytat. 8. Az Elnökség az alábbi tartalmú levelet juttatja el az intézményi tagszervezetek titkárainak: Kedves Kollegina, kedves Kolléga! A július 10-i elnökségi ülésen felmerült, hogy az FDSZ megalakulásának 20 -dik évfordulója alkalmából rendezendõ október 2-i ünnepi O.V. ülésre az intézmények jelölhessenek több nevet a meghívottak névsorába. Ha ezt a megoldást általánossá tesszük, számításaink szerint 300 fõs rendezvényt kellene lebonyolítanunk, erre pedig sem pénzünk, sem helyünk nincs. Javasoljuk, hogy a jelenlegi elnökségnek legyen lehetõsége 3 fõ intézményi vendég meghívására természetesen a jelenleg funkcióban lévõ O.V. tagokon kívül. Javasoljuk, hogy az évfordulóról az intézmények is külön emlékezzenek meg. Az intézményi megemlékezésekhez emléklapokat és emlékplaketteket térítés ellenében tudunk biztosítani. Kérjük véleményeteket, és 3 fõre javaslatot, valamint az intézmények részére emléklap, illetve emlékplakett igényeteket augusztus 21-ig legyetek szívesek megküldeni. Budapest, július 14. dr. Kis Papp László 484

4 2008. október 2. Az FDSZ Országos Választmány ünnepi ülése az FDSZ megalakulásának 20. évfordulója tiszteletére 20 éves az FDSZ október 2-án ünnepi Országos Választmányi ülést tartottunk a Rátkai Klubban. A meghívottak között régi és új elnökségi tagokat, 2008-ban leköszönt intézményi titkárokat, hosszú évek óta dolgozó gazdasági felelõsöket és aktív segítõket köszöntöttünk. Az ülést Elek Elemérné dr. alelnök asszony nyitotta meg Márai Sándor szavaival. Dr. Kis Papp László elnök úr rövid összefoglalót tartott az FDSZ elmúlt 20 évének fontosabb történéseirõl, képekkel aláfestve. Az ünnepség FDSZ plakettek és emléklapok, valamint emlékérmék átadásával folytatódott. Az FDSZ megalakulása óta egyfolytában dolgozó kollégák munkájuk elismeréseként FDSZ plakettet és ajándékot kaptak. A bensõséges hangulatú összejövetelt dr. Kiss György alelnök úr szavai zárták. Elek Elemérné Dr. alelnök asszony megnyitó beszéde: Márai Sándor Arról, hogy részt kell venned az emberek dolgában Akárhová menekülsz, munkába, szerepbe vagy magatartásba, az emberek nem engednek el, utánad nyúlnak, megkövetelik, hogy részt vegyél mozgalmaikban, megosszad gondjaikat, terveiket és reménységeiket, kabátod szárnyát rángatják, s megtámadnak és kitagadnak, ha elvonulsz a közös feladatok elõl. Bele kell nyugodnod s ha mûvész vagy, gondolkozó, szemlélõdõ ember, nem könnyû ez!, hogy az emberekkel kell tartanod. Velük kell sírnod és nevetned, s boldog és elégedett is úgy lehetsz ara, ha õk megengedik. De az emberek mondod te ara egyenként felelõsségteljes, érzõ és résztvevõ emberek; tömegben olyanok, mint a csorda; a legolcsóbb jelszavak tüzelik õket, a legaljasabb vágyak feszítik a tömeg mellkasát. Hogyan vehetek részt dolgaikban, ha nem akarom, hogy lelkem kárát vallja? Csak azt felelhetem: õrizd meg lelked szabadságát úgy, hogy igazságos maradsz. Mikor olyasmit kíván tõled a tömeg, amit lelkiismereted megtagad, tagadd meg te is kívánságukat. Mindegy, mi az ára és következménye e magatartásnak. Szolidaritásodnak határa az igazságosság. Neked is van törvényed és hatalmad, nemcsak nekik. Ez a törvény és hatalom az igazság: fejed betörhetik, de ezt a hatalmat el nem vehetik tõled. Márai Sándor: Füves könyv. Helikon Kiadó, Bp oldal 485

5 Régebbi elnökségek és intézõbizottságok tagjai Dr. Kiss Papp László (BME) Dr. Balogh Tiborné (Debreceni Egyetem) Dr. Bereczki József (Nyíregyházi Fõiskola) Dr. Bikás Ernõ (Szent István Egyetem, Gyõr) Dr. Bíró Tibor (Budapesti Gazdasági Fõiskola Pénzügyi és Számviteli Kar, Bp.) Dr. Galli Csaba (Szent István Egyetem, Gyõr) Dr. Jármai Ferenc (Budapesti Mûszaki Fõiskola, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar) Dr. Kovács László (ELTE) Lovas Antal (BME) Dr. Marton Károly ( Szent István Egyetem, Gyõr) Dr. Móczár József (Corvinus Egyetem) Dr. Nyilas István (Nyíregyházi Fõiskola) Pongrácz Csaba (ELTE) Dr. Poór István (ELTE) Dr. Reisz Gyula (Miskolci Egyetem) Dr. Salamon Tamás (Pannon Egyetem, Veszprém) Dr. Szigeti Endre (Corvinus Egyetem) Dr. Tátrai Ferenc (BME) Dr. Várkonyi Zoltán (Szegedi Tudományegyetem) Dr. Varsányi György (Eötvös József Fõiskola, Baja) Meghívottak: Dr. Balogh József (Debreceni Egyetem) Dely Ernõné Rittenbacher László (Miskolci Egyetem) Alapszervezetek titkárai, elnökei ig megszakítás nélkül 20 éven át Dr. Balogh Tiborné (Debreceni Egyetem) Barabás Béla (Pécsi Tudományegyetem Polláck Mihály Mûszaki Kar) Bartók Miklós (Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar) Dubecz József (Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar) Dr. Galli Csaba (Széchenyi István Egyetem, Gyõr) Dr. Hajdani Ilona (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar) Dr. Kis Papp László (Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) Dr. Végvári Ferenc ( Kecskeméti Fõiskola GAMF) Zellerné Klingler Jolán (Kaposvári Egyetem) Alapszervezetek gazdasági felelõsei ig megszakítás nélkül 20 éven át Bondor Gyuláné (Dunaújvárosi Fõiskola) Jekkel Ibolya (Kecskeméti Fõiskola GAMF) Juhászné Bakos Mária (Budapesti Gazdasági Fõiskola Külkereskedelmi Fõisk. Kar) 486

6 Molnár Györgyné dr. (Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Ped.képzõ Kar) Oláh Dezsõné (Budapesti Gazdasági Fõiskola, Pénzügyi és Számviteli Fõisk. Kar) Tóthné Bélteki Rozália (Debreceni Egyetem) Tóth Mihályné (Pécsi Tudományegetem) FDSZ emlékplakettet és emléklapot kaptak: Dr. Balogh Tiborné, Dely Ernõné, Dr. Kis Papp László, Dr. Várkonyi Zoltán. *** Kis emlékplakettet és emléklapot kaptak: régebbi elnökségi tagok: Dr. Bíró Tibor, Dr. Galli Csaba, Dr. Jármai Ferenc, Dr. Kovács László, Dr. Móczár József, Dr. Nyilas István, Pongrácz Csaba, Dr. Poór István, Dr. Reisz Gyula, Rittenbacher László, Dr. Szigeti Endre, Dr. Tátrai Ferenc, Dr. Varsányi György. mai elnökségi tagok: Elek Elemérné Dr., Dr. Kiss György, Hajdúné Dr. Molnár Katalin, Dr. Tõrös Szilárd, Major László, Bérczesné Dr. Takács Julianna, Dr. Bradeánné Gacs Judit, Czinkóczkiné Dr. Meskó Eszter, Szabó Zoltán, Dr. Tóth Imre ban leköszönõ titkárok, akik hosszú évekig végeztek intézményükben FDSZ alapszervezeti munkát: Ágostonné Pávai Julianna, Nagy Árpádné, Géczy László. intézményi titkárok, gazdasági felelõsök, aktívan közremûködõk, az alapszervezetektõl felterjesztett kollégák: Dr. Juhász Zsuzsanna, Dr. Kalina Ernõ, Dr. Loboda Klára, Dudics Pál, Nagy Béláné, Dr. Hajdani Ilona, Bekes Gáborné, Szedlay Péter, Dr. Muha Miklósné, Ormosi Anikó, Dr. Polgár Marianna, Dr. Mihálykó Csaba, Rácz Lajosné Merényi Klára, Tóth Mihályné, Barabás Béla, Kissné Dr. Novák Éva, Gyõrffy Györgyné Dr. Kincsek Irén, Dr. Tóth Péter, Juhászné Bakos Mária, Fosztó Árpádné, Haluska János, Vincze Lászlóné Dr., Végvári Ferenc, Ördögh János, Dr. Goda Éva, Csuka Pál. Dr. Kiss György alelnök záró szavai: *** Tisztelt Ünnepi Választmány! Szabadjon az ünnepi percekben néhány saját gondolatom is elmondanom. Magam is ott voltam 1988-ban a Mûegyetemen, amikor megalakultunk, s együtt bíztunk és lelkesültünk. Tele voltunk reménnyel, hittel és várakozással, melyek közül van ami teljesült, van ami nem, s van amiért nekünk, sõt az utánunk következõknek még sokat kell tenniük. Kedves Barátaim, tisztelt ünneplõ Választmány! Úgy gondolom jó döntés volt több évvel ezelõtt, hogy igen szép bronz emlékplakett kitüntetést alapítottunk azok számára, akik sokat tettek közös céljainkért. Ez a kis bronz-lapocska, annak aki 487

7 kapta - a maga és a családja számára - generációkon át jelképezi, hogy Õ tett a Közösségért és a Közösség aztelismerte és megköszönte. Kedves Barátaim! Van közöttünk egy Ember, aki a Közösség nevében, okkal és joggal a Közösség nevében, számos elismerést adott át a Közösségért végzett munkáért. A neve ennek az Embernek 10 millió magyar állampolgár szemében szinonima a Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete nevével. Kedves Barátaim! Nagy mulasztás a mienk. Kis Papp László tanár úr ilyen elismerést még nem kapott. Kérem, hogy az ünnepi Választmány pótolja ezt a mulasztást, és köszönjük meg két évtizedes munkásságát, amit a Felsõoktatásért tett. Dr. Kiss György 1. sz. melléklet Képek 488

8 2008. október 7. Köszönetnyilvánítás a Szögi családtól 2. sz. melléklet 489

9 2008. október 9. OKÉT munkavállalói oldal ülése 1. A szakszervezeti oldal javaslata a október 13-i OKÉT plenáris ülésre: a béremelés kiinduló dátuma: január 1.; a béremelés mértéke legalább a versenyszféra mértékét érje el; a béremelés bértáblában valósuljon meg; jogi garancia biztosított legyen; béremelés forrása: központi költségvetési forrásból történjen; azok a tételek, amelyek nem érintik a teljes közszférát, nem tekinthetõk bérpolitikai intézkedésnek; az egészségügyre nagyon oda kell figyelni; az Országos Érdekegyeztetõ Tanács (OÉT) ajánlásai legyenek irányszámok; 2. Az adózási kérdés lezárása elõtt nem lehet véglegesen megállapodni a béremelésrõl. 3. Az OÉT szakszervezeti oldal javaslata a évi minimálbérre: Ft (2008: Ft) januártól megszûnik a 13. havi illetmény 50%-ának havonkénti kifizetése, mert a évi 13. havi illetményt egy összegben, decemberében fizetik ki. Ez a körülmény azt jelenti, hogy januárban nem less 8,3%-os 13. havi kompenzáció. Ezt a kérdést kezelni kell, vissza kell térni az október 13-i, illetõleg a november 3-I OKÉT ülésen a kérdés rendezésére október 14. Felsõoktatási Kerekasztal ülése 490 Állásfoglalás a felsõoktatás felvételi eljárás során meghatározott minimális pontszámról A felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet elõírásai szerint alapképzésre és egységes, osztatlan képzésre nem vehetõ fel az, aki nem ér el legalább 160 pontot. Az új, pontos pontozási rendszerben a korábbi gyakorlat figyelembe vételével, illetve az arányosítással alakult I az egyetértés a jogszabályi minimumról. A 160 pont az elérhetõ 400 pont 40%-a. A felsõoktatási intézmények a középiskolai felkészítés tartalmát, a jelentkezõk és a felvételt nyert hallgatók felkészültségének hiányosságait több alkalommal kritikával illették, és a diplomák értékállóságának biztosítása érdekében tettek javaslatokat a felvételi követelmények szigorítására az alap- és egységes, osztatlan képzésben.

10 A 160 pontos bekerülési minimum kérdésében a Magyar Rektori Konferencia legutóbbi ülésén is vita volt, de egységes álláspont nem alakult ki. Az MRK legközelebbi ülésén kívánja megtárgyalni a kérdést és alakítja ki álláspontját. A tömegkommunikációs eszközökben is többször felmerült az, hogy miért tesszük lehetõvé, hogy gyenge felkészültséggel és tanulási motiváltsággal rendelkezõ jelentkezõk is felvételt nyerhessenek. A felvételi minimumként meghatározott 160 pont egy erõs kettes és egy gyenge hármas érettségi százalékos eredménye alapján már elérhetõ. Ezt figyelembe véve, a felsõoktatás minõségelvû fejlesztésének célkitûzése a követelmények szintjének emelését indokolja, a kedvezõtlen demográfiai igények között is. A minimális pont határ ez évi tapasztalatai alapján, a változtatás megalapozásához tudni kell, hogy a felvételi eljárás során, a ponthatárok megállapításának elõkészítésekor folyamatos volt a konzultáció a felsõoktatási intézményekkel. - A felsõoktatási intézmények számára nem volt kötelezõ 160-as pontszámmal felvenni hallgatókat. Amennyiben az intézmények akarták, a ponthatárok megállapítása során elõírhattak magasabb minimális ponthatárt az egyes szakjaikon. - Egy-egy képzési terület, vagy szak minimális ponthatára sok esetben megtévesztõ, mert a hatályos jogszabályok alapján akkor is ez jelenik meg felvételi ponthatárként, ha a felvett hallgatók többsége ennél jóval több ponttal rendelkezik, de elõfordulhat, hogy van egy olyan hallgató (az utolsó felvett), akinek ennyi a pontszáma. - A 2008-as felvételi eljárás során összesen 738 államilag támogatott hallgatót és a pótfelvételi eljárással együtt 2578 költségtérítéses hallgatót vettünk fel pont közötti teljesítménnyel. Ez a nappali alapképzésre összesen felvett hallgatók számának 1,85%-a. A költségtérítéses képzésre összesen felvett hallgatók 8%-a került felvételre pont közötti eredménnyel. - A jelentkezési arányok és szándékok miatt a minimális pontszámmal felvett hallgatók nagyobb része mûszaki, informatikai és természettudomány képzési területekre nyert felvételt. Amennyiben az MRK kezdeményezését a Felsõoktatási Kerekasztal is támogatja és a tárca javaslatot kap a felvételi minimum pontszám 200 pontra történõ felemelésére, akkor a felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet módosításával és egyúttal a közoktatási intézmények széles körû tájékoztatásával a 2009/2010-es tanévre történõ felvételi eljárásban már érvényesíthetõ a magasabb minimális pontszám. 491

11 2008. október 20. Tárgyalás Dr. Manherz Károly szakállamtitkárral Dr. Kis Papp László az FDSZ elnök szombaton, október 18-án kérte az OKM szakállamtitkárát, hogy fogadja a felsõoktatást érintõ három kérdésben. 1. Az FDSZ elnök bejelentette, hogy az Országgyûlés honlapjáról az FDSZ Iroda letöltötte Magyar Bálint és Sándor Klára módosító indítványát, amelyet a Felsõoktatási Törvény módosítására nyújtottak be. A törvénymódosítás az állami felsõoktatási intézmények privatizációját célozza meg meglehetõsen burkolt formában. Az FDSZ tiltakozást jelentett be. Államtitkár válasza: Hivatalosan még nem foglalt állást az Oktatási Kormányzat a módosító indítványról. Az FDSZ elnöke kérte, hogy az OKM véleményének kialakítása elõtt hívják össze a Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanácsot. 2. Az FDSZ elnöke bejelentette, hogy az Országgyûlés honlapjáról az FDSZ letöltötte a Törvénytervezet a költségvetési Intézmények jogállásáról és gazdálkodásáról c. törvénytervezetet, melyet a Kormány az ÉSZT és Felsõoktatási Kerekasztal több tagjának tiltakozása ellenére benyújtott a Parlamentnek. Az FDSZ tiltakozást jelentett be. Államtitkár válasza: A törvénytervezetet a Pénzügyminisztérium nyújtotta be. Az érdekképviseleteknek a vita kapcsán lesz lehetõségük véleményük elmondására. 3. Az FDSZ elnöke bejelentette, hogy az érdekképviselet továbbra is alapvetõ fontosságúnak tartja a évi 5%-os béremelés második 50%-ának költségvetésbõl történõ finanszírozását. Az összeg (1,9 milliárd Ft) az OKM egyensúlyi tartalék rovatán található, felhasználását a kormány engedélyezi. Államtitkár válasza: Az OKM támogatja a kifizetést az intézményeknek. Döntés a Kormány kezében van, várhatóan a hónap végén döntenek. 4. Az elnök október 21-én telefonbeszélgetést folytatott Tatai-Tóth András képviselõvel, az MSZP oktatási munkacsoportjának vezetõjével, és határozottan közölte vele, hogy az FDSZ elnöksége elutasítja a Magyar Bálint-féle törvénymódosítást. 5. A Magyar Távirati Iroda október 20-án Magyar Bálint sajtótájékoztatója után felhívta az FDSZ elnökét és véleményt kért. Az FDSZ véleménye a Magyar Nemzet és a Népszabadság mai számában megjelent. 492

12 2008. október 28. A SZEF felhívása 3. sz. melléklet 493

13 2008. október 30. FDSZ Elnökségi ülés 1. Az elnök tájékoztatta az Elnökséget a Felsõoktatási Kerekasztal október 14-i ülésérõl, ahol A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló törvényjavaslat vitájára került sor. 2. Aradi Zsolt fõosztályvezetõ (PM) elmondta, hogy 2008 áprilisa óta folyik a vita a törvénytervezetrõl. A Kormány és az Önkormányzatok támogatják, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés tagszervezetei nem támogatják, ezért nem tudják a Parlament elé vinni. 3. A vitában a következõ észrevételek hangzottak el: - A Nagycsaládosok Országos Egyesülete képviselõje nem támogatja, mert az u. n. Vállalkozói közintézmény tervezett változata (ide akarják a felsõoktatási intézmények legjavát beleerõltetni) megteremti a tandíj fizetéshez vezetõ utat. - A Rektori Konferencia képviselõi támogatták, mert a rektoroknak ezáltal nagyobb mozgásterük lesz. - A Magyar Tudományos Akadémia képviselõje alig várja, hogy megszülessen atörvény, ezáltal az akadémiai kutatóintézetek szabadon gazdálkodhatnak. - A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke nem támogatja a törvénytervezetet, mert nem látják elõre, hogy milyen következménye lesz a hallgatókra. Azt kérik, hogy készüljön el a felsõoktatásra vonatkozó végrehajtási rendelet, utána foglalnak állást. - A Doktoranduszok Országos Szövetsége képviselõje nem támogatta az elõterjesztést, mert nem volt semmilyen elõzetes hatásvizsgálat. - A munkavállalók képviselõje (az FDSZ elnöke) elutasította és tárgyalásra alkalmatlannak tartotta a törvénytervezetet, mert a vállalkozói közintézmények kategóriába sorolt közintézmények esetében a következõ lépés a privatizáció; a felsõoktatási intézmények akadémiai vezetõvel rendelkeznek, nem menedzsment típusú vezetõvel; a felsõoktatási intézmények alapvetõ feladata az oktatás és kutatás, nem a vállalatszerû mûködés; ha az Önkormányzatoknak jó ez a törvény, akkor csinálják végig, ebben az esetben kerüljön ki a felsõoktatás és a kutatás. 494

14 2008. november 20. FDSZ Országos Választmány ülése Állásfoglalás: Az FDSZ Országos Választmánya egyhangú szavazással úgy foglalt állást, hogy részt veszünk november 29-én az egységes közszolgálati tüntetésen és az alábbi felhívást fogadta el az Országos Választmány. 4. sz. melléklet 495

15 2008. november 21. Együttmûködési Megállapodás a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetével (PDSZ) 496 EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) és a Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete (FDSZ) Az oktatási ágazat érdekvédelmi szervezetei - a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) és a Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete (FDSZ) - tevékenysége ugyanazokon az értékeken alapul. Mindennek természetes következménye az együttmûködés igénye, a közös cselekvés szükségességének felismerése. A köz- és felsõoktatás közalkalmazottait képviselõ két szakszervezet átérezve együttes felelõsségüket az eredményesebb érdekvédelem, hatékonyabb érdekérvényesítés, a hazai és az európai uniós országok érdekképviseleteinek összehangolása céljából az alábbiakban állapodik meg: 1. Közös álláspontok, állásfoglalások kialakítására törekednek minden, a tagságukat és az oktatási ágazat munkavállalóit érintõ kérdésben. Együttmûködésükben fontosnak tartják: a közalkalmazotti elõmeneteli és illetményrendszer, az oktatási bérrendszer kérdéseit, annak folyamatos fejlesztését, a bérek EU-szintre való felzárkóztatását; a közalkalmazotti munkaügyi jogalkotást, a közszolgálatiság alapelvének megõrzését és továbbfejlesztését; az érdekegyeztetés ágazati rendszerének továbbfejlesztését az európai normák és a magyar sajátosságok figyelembevételével; az ezzel összefüggõ ügyekben és az oktatás bármely területét érintõ kérdésekben a rendszeres konzultációt és az egyeztetett álláspontok együttes képviseletét az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanácsban. 2. Az együttmûködés keretében célszerûnek ítélik: a választott tisztségviselõk rendszeres konzultációit; az azonos érdekeltségû kérdésekben együttes testületi ülések rendezését, összehangolt álláspont kialakítását és képviseletét az oktatás stratégiai területein; együttes rendezvények szervezését és a szakértõi munka egyeztetését; összefogott oktatási projektek és képzési programok megalkotását, közös pályázatok benyújtását, a szakszervezeti tisztségviselõk felsõfokú, posztgraduális képzési lehetõségének kialakítását; igény esetén közös kiadványok megjelentetését, az információs rendszerek összehangolását;

16 a felsõoktatás, ezen belül a pedagógusképzés reformfolyamatában a szakszervezeti, munkavállalói, valamint a szakmapolitikai érdekek azonos képviseletét; a pedagógusképzõ intézmények végzõs hallgatói számára munkajogi-érdekvédelmi tájékoztatást, amelynek célja a közoktatásba és a felsõoktatásba belépõ pályakezdõ kollégák ez irányú ismereteinek bõvítése, egyúttal orientálása a szakszervezeti tagság, a közéleti munka vállalására; a PDSZ területi szervezeteinek és a pedagógusképzõ intézményekben mûködõ FDSZ-szervezeteknek a közvetlen kapcsolatát, együttmûködését; tagozataik, munkabizottságaik folyamatos kapcsolattartását, együttmûködését; a szakszervezeti tagoknak nyújtott szolgáltatások együttes áttekintését, és lehetõség szerint egységesítését, bõvítését. 3. A hatékonyabb érdekérvényesítésre törekedve: összehangolják cselekvési programjaikat, akcióikat; egyeztetik a nyomásgyakorlás lehetséges formáira vonatkozó álláspontjukat, és törekednek az együttes fellépésre; a nemzetközi együttmûködés keretében (Oktatási Internacionálé, Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség, Európai Szakszervezeti Szövetség, ETUCE stb.) végzett munkájukat egyeztetik; együttes feladatként tartják számon a magyarországi köz- és felsõoktatás érdekvédelmi és szakmai szervezeteinek tevékenységét összehangoló Oktatási Unió létrehozását, mûködtetését az ágazat feltételrendszerének javítása, társadalmi rangjának folyamatos emelése érdekében. Jelen megállapodás határozatlan idõre szól, közös végrehajtását, az együttmûködés tapasztalatait az elnökségek évente értékelik, illetve a megállapodást szükség szerint módosítják. Budapest, november Dr. Kis Papp László Kerpen Gábor elnök elnök FDSZ PDSZ 497

17 2008. november 29. Egységes Közszolgálati tüntetés 498 PETÍCIÓ A Magyar Köztársaság Kormányához I. 1. Mi, a közszolgálat dolgozói súlyos hibának tartjuk, hogy a kormány elõzetes egyeztetés nélkül, önkényesen és egyoldalúan felrúgta az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottsággal február 19-én kötött MEGÁLLA- PODÁS-t. A MEGÁLLAPODÁS-t jóhiszemûen elfogadó szakszervezetek annak a kormányzati kötelezettség-vállalásnak a fejében vették tudomásul a közszolgálati reálbérek évi csökkenését, majd a csökkent értékû bérek évi szinten tartását, hogy 2009-ben már érzékelhetõ mértékben emelkedik a munkavállalók reálkeresete. Megtévesztõ a kormánynak az a magyarázata, hogy nem felmondani, hanem módosítani akarja a MEGÁLLAPODÁS-t. 2. Elfogadhatatlan, hogy elvegyék a 13. havi illetményünket, amely nem jutalom, nem prémium, hanem a törvények rendelkezései szerint a közszolgálati bérrendszerek, a munkavállalók éves keresetének szerves része. 3. Tûrhetetlen, hogy a kormány újra a közszférát sarcolja meg, amelytõl elbocsátásokkal és bércsökkentésekkel egyszer már elvette a konvergencia program fedezetét. Hamis az a hivatkozás, hogy a többszöri kíméletlen megszorítás, a sorozatos létszámcsökkentések, kiszervezések, bérbefagyasztások után még mindig túlméretezett és túlfizetett a közszféra. 4. Ma már lehetetlen, hogy újabb elbocsátások legyenek a közszférában, mert az elmúlt két évben 80 ezret meghaladó számú munkavállalót bocsátottak el közülünk, és több mint 120 ezer álláshely szûnt meg. A maradók helyzete is aggasztó, mert a sokasodó feladatok mellett egyre nehezebb a napi munka. Naponta hallani túlterhelt egészségügyi dolgozókról, pedagógusokról, vámosokról, fáradt mentõsökrõl, ellehetetlenülõ polgári védelemrõl, oktatási, kutatási, kulturális és mûvészeti intézményekrõl, kilátástalan helyzetben lévõ szociális dolgozókról, börtönõrökrõl, ellentételezés nélküli túlmunkára kötelezett tûzoltókról, ingyen túlórázó köztisztviselõkrõl, az egyre nagyobb méreteket öltõ orvos-, rendõr-, katona-, bölcsõdei szakdolgozó-hiányról, megszûnõ óvodai férõhelyekrõl Mindeközben senki nem beszél az okokról, amelyek ezeket a jelenségeket elõidézték. Senki nem beszél arról, hogy az állam, a közszolgálat felada-

18 tai az utóbbi idõben nem csökkentek, hanem az Európai Unióhoz történõ csatlakozással még növekedtek is. Ehhez azonban sem a létszám, sem a mûködési feltételrendszer nem igazodott. Senki nem beszél arról, hogy a parlamenti és az önkormányzati jogalkotás áttekinthetetlensége, alacsony színvonala milyen helyzetbe hozza a jogalkalmazókat és a jogkövetõ állampolgárokat. Senki nem beszél arról, hogy a hatékonyság és az olcsó állam demagóg jelszava mögé bújva hányszor szervezik át, rosszabb esetben hányszor szervezik ki drágábban dolgozó magáncégekbe a közszolgálati feladatellátást, elbocsátva képzett közszolgálati dolgozókat. Továbbá senki nem beszél arról, hogy a közbeszerzés magyarországi gyakorlata milyen mértékben növeli a korrupciót. 5. Tarthatatlan, hogy a közszférában tovább folytatódjanak a kiszervezések. Ezek következtében a dolgozók elvesztik a közszolgálati jogálláshoz tartozó garanciákat, és azokat a bérelemeket, amelyek nélkül tovább fog folytatódni, és felgyorsulhat az ország jövõje szempontjából fontos ágazatokból: az egészségügybõl, az oktatásból, a tudomány, a kultúra valamint a fegyveres és rendvédelem területérõl a fiatal munkavállalók elvándorlása, külföldi munkavállalása. 6. Az államnak teljesítenie kell alapfeladatait! Nem privatizálhatja tovább a közszolgálati ágazatokat, szektorokat! Nem nézhetjük tétlenül a közszférában, pl. az egészségügyben tapasztalható privatizációs folyamatokat. Tiltakozunk az ellen, hogy a profitot privatizálják, a veszteséget államosítják. 7. Megengedhetetlen, hogy a politikai és a gazdasági közélet szereplõi gyakran kormányzati megerõsítéssel a társadalmat megtévesztve, a statisztikai adatok hamis értelmezésével azt sulykolják, hogy a közszféra alkalmazottainak létszáma és munkabére az állami túlköltekezés okozója. A valóság az, hogy közszolgálati munkavállalóként évi tisztességes munka után jutunk annyi nettó jövedelemhez, mint az adómentes minimálbéren bejelentett több százezer - részben foglalkoztatónak is tekintett - vállalkozó. Mi közalkalmazottak, köztisztviselõk és szolgálati jogviszonyban állók igen nagy részt vállalunk az általános közteherviselésbõl, mert mi ténylegesen adózó állampolgárok vagyunk. II. 1. A közszolgálatok munkavállalóiként tisztában vagyunk azzal, hogy a drámaian megváltozott világgazdasági viszonyok, a pénzügyi válság és az ezzel összefüggõen kibontakozó és tartósnak ígérkezõ gazdasági recesszió - sok más országhoz hasonlóan - Magyarországon is rendkívüli intézkedéseket követel. A közszféra valamennyi ága és munkavállalója érdekelt abban, hogy a politikai, a társadalmi, és a gazdasági erõk összefogásával, egy irányba 499

19 ható cselekvésével mérsékelhetõ legyen a válság bennünket is elérõ hatásának mélysége és terjedelme. Azt is tudjuk, hogy ez átmeneti áldozatokat követel az élet minden területén, köztük a közszférától és az abban foglalkoztatottaktól is. 2. Nem közömbös azonban, hogy az elkerülhetetlen áldozatvállalásból mennyit rak a kormány a társadalom, a gazdaság különbözõ szereplõire, és ezzel összefüggésben mennyire arányos és igazságos a közös terhek viselése. Az általunk ismert kormányzati intézkedés tervezetek szerinti teherviselés aránytalan és igazságtalan, ezért azt meg kell változtatni! 3. Mi, a november 29-ei Országos Közszolgálati Demonstráció résztvevõi határozottan tiltakozunk a közszolgálatban dolgozók életminõségét rontó, megélhetési feltételeit veszélyeztetõ állami-kormányzati intézkedés tervezetek ellen. Követeljük az aláírt hatályos MEGÁLLAPODÁS maradéktalan betartását, a közszféra munkavállalóinak erkölcsi és anyagi megbecsülését! Követeljük a 13. havi illetmény és a teljes összegû 13. havi nyugdíj intézményének fenntartását, továbbá az önhibájukon kívül kiszervezett, közszolgálati feladatokat ellátó munkavállalók számára a 13. havi bér biztosítását! Követeljük az igazságos közteherviselést! Az elkövetkezõ hónapok, évek elkerülhetetlen megszorításainak egyenletesebb elosztását! A tõkére is terheljenek, ne csak a munkára! Követelünk olyan jogi környezet megteremtését, amellyel a kormány gátat vet az elbocsátásoknak, és megteremti a társadalom számára nélkülözhetetlen közszolgáltatások átlátható és biztonságos feltételeit! Követeljük a közszolgálati intézmények privatizációinak leállítását és az eddigiek felülvizsgálatát, valamint visszaszervezését! Követeljük, hogy közfeladatot csak közintézményben, közszolgálati jogviszony keretében foglalkoztatott munkavállalókkal lehessen ellátni, mert ez szolgálja az igénybevevõ állampolgárok és a feladatot ellátók jogbiztonságát, mert ez kerül kevesebbe az adófizetõknek, ettõl lesz magas színvonalú a szolgáltatás, és így válik ellenõrizhetõvé a mûködés, a költségvetési kiadások felhasználása! 500

20 III. 1. Mi, a közszolgálat munkavállalói egy velünk együtt létrehozott, igazságosan mûködõ társadalomban akarjuk ellátni az ország mûködõképessége szempontjából fontos feladatainkat. 2. Elvárjuk a Kormánytól, hogy felelõs döntéseket hozva, fejezze be a közszféra intézményeiben alkalmazott megszorításokat, mert hibás politikájának következményeit az egész magyar társadalom viselni fogja. 3. Az Országos Közszolgálati Demonstráció résztvevõi, és az általunk képviseltek eltökéltek vagyunk abban, hogy jogos követeléseink teljesítése érdekében január 12-én sztrájkolunk, ha ezt a kormány kikényszeríti. A közszolgálatban dolgozók nevében: Az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottságot alkotó szakszervezetek 501

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

2009/2010-es tanév Eseménykrónika: 2009. aug. 29 2010. június 14.

2009/2010-es tanév Eseménykrónika: 2009. aug. 29 2010. június 14. 2009/2010-es tanév Eseménykrónika: 2009. aug. 29 2010. június 14. 2009. aug. 29. FDSZ Elnökség (Debrecen) 2009. szept. 16. Felsõoktatási és Tudományos Tanács 2009. szept. 19. FDSZ Elnökség (Miskolc) 2009.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 8442/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról Budapest,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami Felvételi 2015. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal A felsőoktatási szakképzésre 6500, alapképzésre 45 200, osztatlan

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter tájékoztatója 2006. június 27. 1 A reformokat folytatni kell! Az elmúlt négy év eredményei: A Világ-Nyelv

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva: a Választmány 2015. április 29-ei határozatával.

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva: a Választmány 2015. április 29-ei határozatával. VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA Módosítva: a Választmány 2015. április 29-ei határozatával. A Vasutasok Szakszervezete tagja kiemelkedő szakszervezeti munkájáért kitüntetésben, vagy más

Részletesebben

A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai. Módszertani Intézmény

A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai. Módszertani Intézmény A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT Amely létrejött egyrészről az Óvoda, Általános Iskola és Egységes

Részletesebben

Kedves Kollégák! járás megye ország

Kedves Kollégák! járás megye ország 3300 Eger,. Tel.: 36/418-804; Elnök: Balogh Éva/70/375 6355 Kedves Kollégák! Heves megyei és Egri Járási Szervezetünk Intéző Bizottsága (IB) /röviden: Vezetősége/ döntött a 2014/2015-ös tanév értekezleteinek

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről 03-3/63-5/2015. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

TISZTESSÉGES BÉREK A TÁRSADALOM, A GAZDASÁG FELEMELKEDÉSÉNEK AKADÁLYA, VAGY MOTORJA?

TISZTESSÉGES BÉREK A TÁRSADALOM, A GAZDASÁG FELEMELKEDÉSÉNEK AKADÁLYA, VAGY MOTORJA? TISZTESSÉGES BÉREK A TÁRSADALOM, A GAZDASÁG FELEMELKEDÉSÉNEK AKADÁLYA, VAGY MOTORJA? MINŐSÉGI KÖZSZFÉRA MINŐSÉGI BÉREK Boros Péterné, főtitkár Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodások elfogadására a megyében működő fogyatékosok érdekvédelmi

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bénye Község Önkormányzat (Képviselő-testülete) 2216 Bénye, Fő út 74., adószáma: 15441678-2-13, képviseli: Racskó Károly polgármester)

MEGÁLLAPODÁS. Bénye Község Önkormányzat (Képviselő-testülete) 2216 Bénye, Fő út 74., adószáma: 15441678-2-13, képviseli: Racskó Károly polgármester) MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött: Péteri Község Önkormányzat (Képviselő-testülete) (2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2., adószám: 15734707-2-13, képviseli: Dr. Molnár Zsolt polgármester) Bénye Község Önkormányzat

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. február 16-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

1/2009. (III. 17.) határozat

1/2009. (III. 17.) határozat 1/2009. (III. 17.) határozat A Szenátus jóváhagyja a Banki szakügyintéző (OKJ 55 343 01 0010 55 01) felsőfokú szakképzés intézményi képzési programját, és ezen felsőfokú szakképzés indítását. 2/2009. (III.

Részletesebben

Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért

Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért Miért? A magyarok az egyik legtöbbet dolgozó nép Európában, mégis úgy érzik, nem becsülik eléggé a munkájukat, nem kapnak annyi fizetést, amelyből

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Az ülés helye: a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) Az ülés időpontja: 2014.

Részletesebben

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Új változat a T/57 helyett 4n1v.3? 3Y T ~ G4 2006 MAJ 3 0. T/.... számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Budapest, 2006. május 2006. évi... törvény a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Viták kereszttüzében a bolognai rendszer. 2007/2008-as tanév Eseménykrónika: 2007. június 27 2008. június 19.

Viták kereszttüzében a bolognai rendszer. 2007/2008-as tanév Eseménykrónika: 2007. június 27 2008. június 19. Viták kereszttüzében a bolognai rendszer 2007/2008-as tanév Eseménykrónika: 2007. június 27 2008. június 19. 2007. jún. 27. FDSZ Elnökségi ülés 2007. júl. 17. Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanács ülése

Részletesebben

6. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

6. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 Ikt. szám: 511-6/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA 2013. június 4-én megtartott ülésének 6. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. szeptember 14. -i nyilvános ülésére. Molnár Szabolcs főtanácsos. Dr. Gelencsér Ottó

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. szeptember 14. -i nyilvános ülésére. Molnár Szabolcs főtanácsos. Dr. Gelencsér Ottó 6.NAPIREND Ügyiratszám: 1/150-33//2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 14. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére Tárgy: A megyei önkormányzat együttműködési megállapodásainak felülvizsgálata

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

Já rmű ipári Felső őktátá si e s Kűtátá si Egyű ttmű kő de si Megá llápődá s

Já rmű ipári Felső őktátá si e s Kűtátá si Egyű ttmű kő de si Megá llápődá s Já rmű ipári Felső őktátá si e s Kűtátá si Egyű ttmű kő de si Megá llápődá s Mely létrejött Széchenyi István Egyetem cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1. Dr. Szekeres Tamás adószám: 15308902-2-08 statisztikai

Részletesebben

A Pedagógusok Szakszervezete programja 2013-2018

A Pedagógusok Szakszervezete programja 2013-2018 A Pedagógusok Szakszervezete programja 2013-2018 Június 30-án a Pedagógusok Szakszervezete XX. konresszusa elfogadta a szakszervezet 2013-2018 közötti progamját. A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE P R O G R

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014.

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 107/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Pedagógusok Szakszervezete Heves Megyei Szervezete 3300 Eger, Klapka u. 5/b. Tel.: 36/418-804 E-mail: pszhevesmsz@upcmail.hu, pszheves@pedagogusok.

Pedagógusok Szakszervezete Heves Megyei Szervezete 3300 Eger, Klapka u. 5/b. Tel.: 36/418-804 E-mail: pszhevesmsz@upcmail.hu, pszheves@pedagogusok. Pedagógusok Szakszervezete Heves Szervezete 3300 Eger,. Tel.: 36/418-804 Kedves Kollégák! Mivel az Egri Járási Szervezetünk Intéző Bizottsága ()/röviden: Vezetősége/ döntött a 2013/2014-es tanév értekezleteinek

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Tárgy: Köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 306/2004. (XI.2.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Főiskolával kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról A Közgyűlés a Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1136-9/2013. 1. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről Az ülés időpontja: 2001. december 12. Az ülés helye: Budapest, MaTáSzSz tárgyalóterme Az ülésen jelen voltak: a mellékelt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz

Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz Page 1 of 6 Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz felvételi, felvételi ponthatárok, ponthatárok, ponthatár, felvételi pontok, felvételi 2011, felvételi pontszámítás,

Részletesebben

A Szociális Ágazati Érdekegyeztető Tanács (SZÁÉT) ügyrendje

A Szociális Ágazati Érdekegyeztető Tanács (SZÁÉT) ügyrendje A Szociális Ágazati Érdekegyeztető Tanács (SZÁÉT) ügyrendje A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. 21. (1) bekezdése, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (a

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu Eseménynaptár Időpont Helyszín Esemény 2015. március 3. Dunaújváros Gazdálkodási folyamatok feltérképezése a Dunaújvárosi Főiskolán Lenner Tamás 2015. március 5. Nyíregyháza Gazdálkodási folyamatok feltérképezése

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 6-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

SZABÁLYZAT A NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS ÉS A KONFERENCIA-KERET INTÉZMÉNYI FELHASZNÁLÁSÁRA

SZABÁLYZAT A NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS ÉS A KONFERENCIA-KERET INTÉZMÉNYI FELHASZNÁLÁSÁRA Eötvös József Főiskola Baja, Szegedi út 2. SZABÁLYZAT A NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS ÉS A KONFERENCIA-KERET INTÉZMÉNYI FELHASZNÁLÁSÁRA A normatív kutatástámogatás és a konferencia-keret céljára rendelkezésre

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Felelős: Igazgatóság elnöke Határidő: azonnal, ill. következő éves Küldöttgyűlés

H I R D E T M É N Y. Felelős: Igazgatóság elnöke Határidő: azonnal, ill. következő éves Küldöttgyűlés H I R D E T M É N Y A Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet (Székhelye: 3752. Szendrő, Hősök tere 2.) Igazgatósága az Alapszabályban előírtakkal összhangban - értesíti a Tisztelt Tagságot a 2015. 05. 27.

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási követelményrendszer 4. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM MINŐSÉG és TELJESÍTMÉNY ALAPJÁN DIFFERENCIÁLÓ JÖVEDELEMELOSZTÁSI

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV Kecskemét, 2013. január 28. elnök 1 AZ EGYESÜLET FŐBB ADATAI Név: Rövid név: Székhely: Bírósági határozat száma: Városfejlesztők

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola. Közhasznúsági jelentés 2014.

Tomori Pál Főiskola. Közhasznúsági jelentés 2014. Tomori Pál Főiskola Közhasznúsági jelentés 2014. 1. Bevezetés A Tomori Pál Főiskolát a KF-SZ Kalocsai Felsőoktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság (alakuláskori nevén) 2004. június 22. napján meghozott,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 3 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁS - 2015. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna

TOVÁBBTANULÁS - 2015. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna TOVÁBBTANULÁS - 2015 Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna BOLOGNAI KÉPZÉSI RENDSZER Felsőoktatási szakképzés JELENTKEZÉSI FOLYAMAT, HATÁRIDŐK 1. Tájékozódás (nyílt nap, internet) Kapacitásszámok www.felvi.hu

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám: 19 /2013. Ikt.szám: M 2389/2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. augusztus 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról.

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

A 2009. SZEPTEMBERÉBEN KÉSZÍTETT ORSZÁGOS MATEMATIKA FELMÉRÉS TAPASZTALATAIRÓL. Csákány Anikó BME Matematika Intézet

A 2009. SZEPTEMBERÉBEN KÉSZÍTETT ORSZÁGOS MATEMATIKA FELMÉRÉS TAPASZTALATAIRÓL. Csákány Anikó BME Matematika Intézet A 2009. SZEPTEMBERÉBEN KÉSZÍTETT ORSZÁGOS MATEMATIKA FELMÉRÉS TAPASZTALATAIRÓL Csákány Anikó BME Matematika Intézet Előzmények 1. Fizika felmérő 2008 2. A TTK Dékáni Kollégium 2008. okt. 30-i ülésén elhatározta,

Részletesebben

Összefogás a reformokért

Összefogás a reformokért Összefogás a reformokért A Reformszövetség történetének és tevékenységének bemutatása 2009. május 14. A Reformszövetség megalakulásának körülményei Pénzügyi és reálgazdasági válság kirobbanása Csak az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. szeptember 5-én 14 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 9-én tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 9-én tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből 95/2011. (VIII.09.) számú képviselő-testületi határozat Garay János Általános Iskola és AMI alapító okiratának módosítása 1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szekszárd Megyei

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/65-7/2012. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 259/2008. (05. 29.) sz. határozata. a középfokú oktatási intézmények átszervezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 259/2008. (05. 29.) sz. határozata. a középfokú oktatási intézmények átszervezéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 259/2008. (05. 29.) sz. határozata a középfokú oktatási intézmények átszervezéséről Pécs Megyei Jogú Város közoktatását meghatározó stratégiai dokumentumokban

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-116/2014. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

A Magyar Szocialista Párt Oktatási Programja Vitairat. Sarkalatos Pontok 2012. november 6.

A Magyar Szocialista Párt Oktatási Programja Vitairat. Sarkalatos Pontok 2012. november 6. A Magyar Szocialista Párt Oktatási Programja Vitairat Sarkalatos Pontok 2012. november 6. Színvonal Versenyképesség Esélyegyenlőség A korai fejlesztés meghatározó Az első 6 év meghatározó az ember életében

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a és a között létrejött vagyonkezelési szerződés módosítására Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő:

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületei Szám: 989/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületeinek 2013. április 29-én 17 óra 30

Részletesebben