2008/2009-es tanév Eseménykrónika: július június 25.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2008/2009-es tanév Eseménykrónika: 2008. július 10 2009. június 25."

Átírás

1 2008/2009-es tanév Eseménykrónika: július június júl. 10. FDSZ Elnökségi ülés okt. 2. FDSZ Országos Választmány ünnepi ülése okt. 7. Köszönetnyilvánítás a Szögi családtól okt. 9. OKÉT munkavállalói oldal ülése okt. 14. Felsõoktatási Kerekasztal ülése okt. 20. Tárgyalás Dr. Manherz Károly szakállamtitkárral okt. 28. SZEF felhívása okt. 30. FDSZ Elnökségi ülés nov. 20. FDSZ Országos Választmány ülése nov. 21. Együttmûködési megállapodás a PDSZ FDSZ között nov. 29. Egységes közszolgálati tüntetés dec. 19. Idõrendi összefoglaló a Sztrájkbizottság és a Kormány tárgyalásairól febr. 26. FDSZ Elnökségi ülés márc. 5. Az ÉSZT Állásfoglalása a kormányprogramról márc. 19. FDSZ Országos Választmány ülése ápr. 16. FDSZ Elnökségi ülés máj. 13. OKÉT munkavállalói oldal ülése máj. 21. FDSZ Országos Választmány ülése máj. 26. Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanács ülése jún. 10. Pedagógusok petíciója a magyar oktatásért jún. 25. XXII. Küldöttgyûlés 482

2 2008. július 10. FDSZ Elnökségi ülés 1. az elnök bejelentette, hogy a június 19-i FDSZ Küldöttgyûlés állásfoglalása alapján október 2-án az FDSZ Országos Választmánya kibõvített ünnepi ülést tart az FDSZ megalakulásának 20. évfordulója alkalmából. Az ünnepi ülésre meghívjuk az FDSZ korábbi tisztségviselõit és részükre FDSZ emlékplakettet és emléklapot adunk át. 2. Az elnök tájékoztatta az Elnökséget a június 25-i Pécsen megrendezett Rektori Konferenciáról, amelynek témái voltak: 2.1 Dr. Manherz Károly államtitkár bejelentette, hogy rendezõdött az 5%-os bérfejlesztés forrása, 75%-os az állami forrás arányában az államilag finanszírozott hallgatói létszámnak megfelelõen. A forrás szeptembertõl áll az intézmények rendelkezésére az OKM egyensúlyi tartalékából. 2.2 Dr. Manherz Károly államtitkár bejelentette, hogy a 2008/2009. tanévi jelentkezésekrõl a döntés július 24-én lesz. A legtöbb jelentkezés a mûvészeti, gazdasági és egyes társadalomtudományi szakokra történt. 2.3 Dr. Molnár Károly miniszter bejelentette, hogy nagy autógyárak jönnének Magyarországra, a szakemberhiány azonban problémát jelent. 3. Az elnök tájékoztatta az Elnökséget a június 26-i Felsõoktatási Kerekasztal ülésérõl, amelynek témái voltak: Hiller István a évi felsõoktatási keretszámokról az alábbi tájékoztatót adta: emelni kívánja a mérnöki szakok beiskolázási keretét; emelni kívánja a természettudományi szakok beiskolázási keretét; csökkenteni kívánja a társadalomtudományi szakok beiskolázási keretét. 4. Major László elnökségi tag tájékoztatta az Elnökséget a 281/2007. (X. 25.) Kormányrendeletrõl, amely módosította a 194/2000. (IX. 24.) Kormányrendeletet és kibõvítette a muzeális intézmények látogatóit megilletõ kedvezményeket. (Megjelent a Magyar Közlöny 2007/144. számában). 5. Dr. Kiss György alelnök bejelentette, hogy június 16-án - közel fél éves elõkészítõ munka után aláírásra került a Pécsi Tudományegyetem egységes Kollektív Szerzõdése, amely alkalmazkodik a 2000-ben létrejött integrációs körülményekhez. 6. Az elnök tájékoztatta az Elnökséget a Magyar Rektori Konferencia Fõtitkári Kollégiumának véleményérõl, amelyet a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség bevezetésével kapcsolatos törvény bevezetésérõl alakítottak ki. 7. Dr. Tõrös Szilárd elnökségi tag tájékoztatta az Elnökséget arról, hogy néhány felsõoktatási intézményben a Felsõoktatási törvényre történõ hivatkozással szigorították a nyelvtanárok intézményi benntartózkodásá- 483

3 nak rendjét. A problémáról a szeptemberi tanévkezdést követõen Nyelvtanári Tagozat megbeszélést folytat. 8. Az Elnökség az alábbi tartalmú levelet juttatja el az intézményi tagszervezetek titkárainak: Kedves Kollegina, kedves Kolléga! A július 10-i elnökségi ülésen felmerült, hogy az FDSZ megalakulásának 20 -dik évfordulója alkalmából rendezendõ október 2-i ünnepi O.V. ülésre az intézmények jelölhessenek több nevet a meghívottak névsorába. Ha ezt a megoldást általánossá tesszük, számításaink szerint 300 fõs rendezvényt kellene lebonyolítanunk, erre pedig sem pénzünk, sem helyünk nincs. Javasoljuk, hogy a jelenlegi elnökségnek legyen lehetõsége 3 fõ intézményi vendég meghívására természetesen a jelenleg funkcióban lévõ O.V. tagokon kívül. Javasoljuk, hogy az évfordulóról az intézmények is külön emlékezzenek meg. Az intézményi megemlékezésekhez emléklapokat és emlékplaketteket térítés ellenében tudunk biztosítani. Kérjük véleményeteket, és 3 fõre javaslatot, valamint az intézmények részére emléklap, illetve emlékplakett igényeteket augusztus 21-ig legyetek szívesek megküldeni. Budapest, július 14. dr. Kis Papp László 484

4 2008. október 2. Az FDSZ Országos Választmány ünnepi ülése az FDSZ megalakulásának 20. évfordulója tiszteletére 20 éves az FDSZ október 2-án ünnepi Országos Választmányi ülést tartottunk a Rátkai Klubban. A meghívottak között régi és új elnökségi tagokat, 2008-ban leköszönt intézményi titkárokat, hosszú évek óta dolgozó gazdasági felelõsöket és aktív segítõket köszöntöttünk. Az ülést Elek Elemérné dr. alelnök asszony nyitotta meg Márai Sándor szavaival. Dr. Kis Papp László elnök úr rövid összefoglalót tartott az FDSZ elmúlt 20 évének fontosabb történéseirõl, képekkel aláfestve. Az ünnepség FDSZ plakettek és emléklapok, valamint emlékérmék átadásával folytatódott. Az FDSZ megalakulása óta egyfolytában dolgozó kollégák munkájuk elismeréseként FDSZ plakettet és ajándékot kaptak. A bensõséges hangulatú összejövetelt dr. Kiss György alelnök úr szavai zárták. Elek Elemérné Dr. alelnök asszony megnyitó beszéde: Márai Sándor Arról, hogy részt kell venned az emberek dolgában Akárhová menekülsz, munkába, szerepbe vagy magatartásba, az emberek nem engednek el, utánad nyúlnak, megkövetelik, hogy részt vegyél mozgalmaikban, megosszad gondjaikat, terveiket és reménységeiket, kabátod szárnyát rángatják, s megtámadnak és kitagadnak, ha elvonulsz a közös feladatok elõl. Bele kell nyugodnod s ha mûvész vagy, gondolkozó, szemlélõdõ ember, nem könnyû ez!, hogy az emberekkel kell tartanod. Velük kell sírnod és nevetned, s boldog és elégedett is úgy lehetsz ara, ha õk megengedik. De az emberek mondod te ara egyenként felelõsségteljes, érzõ és résztvevõ emberek; tömegben olyanok, mint a csorda; a legolcsóbb jelszavak tüzelik õket, a legaljasabb vágyak feszítik a tömeg mellkasát. Hogyan vehetek részt dolgaikban, ha nem akarom, hogy lelkem kárát vallja? Csak azt felelhetem: õrizd meg lelked szabadságát úgy, hogy igazságos maradsz. Mikor olyasmit kíván tõled a tömeg, amit lelkiismereted megtagad, tagadd meg te is kívánságukat. Mindegy, mi az ára és következménye e magatartásnak. Szolidaritásodnak határa az igazságosság. Neked is van törvényed és hatalmad, nemcsak nekik. Ez a törvény és hatalom az igazság: fejed betörhetik, de ezt a hatalmat el nem vehetik tõled. Márai Sándor: Füves könyv. Helikon Kiadó, Bp oldal 485

5 Régebbi elnökségek és intézõbizottságok tagjai Dr. Kiss Papp László (BME) Dr. Balogh Tiborné (Debreceni Egyetem) Dr. Bereczki József (Nyíregyházi Fõiskola) Dr. Bikás Ernõ (Szent István Egyetem, Gyõr) Dr. Bíró Tibor (Budapesti Gazdasági Fõiskola Pénzügyi és Számviteli Kar, Bp.) Dr. Galli Csaba (Szent István Egyetem, Gyõr) Dr. Jármai Ferenc (Budapesti Mûszaki Fõiskola, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar) Dr. Kovács László (ELTE) Lovas Antal (BME) Dr. Marton Károly ( Szent István Egyetem, Gyõr) Dr. Móczár József (Corvinus Egyetem) Dr. Nyilas István (Nyíregyházi Fõiskola) Pongrácz Csaba (ELTE) Dr. Poór István (ELTE) Dr. Reisz Gyula (Miskolci Egyetem) Dr. Salamon Tamás (Pannon Egyetem, Veszprém) Dr. Szigeti Endre (Corvinus Egyetem) Dr. Tátrai Ferenc (BME) Dr. Várkonyi Zoltán (Szegedi Tudományegyetem) Dr. Varsányi György (Eötvös József Fõiskola, Baja) Meghívottak: Dr. Balogh József (Debreceni Egyetem) Dely Ernõné Rittenbacher László (Miskolci Egyetem) Alapszervezetek titkárai, elnökei ig megszakítás nélkül 20 éven át Dr. Balogh Tiborné (Debreceni Egyetem) Barabás Béla (Pécsi Tudományegyetem Polláck Mihály Mûszaki Kar) Bartók Miklós (Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar) Dubecz József (Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar) Dr. Galli Csaba (Széchenyi István Egyetem, Gyõr) Dr. Hajdani Ilona (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar) Dr. Kis Papp László (Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) Dr. Végvári Ferenc ( Kecskeméti Fõiskola GAMF) Zellerné Klingler Jolán (Kaposvári Egyetem) Alapszervezetek gazdasági felelõsei ig megszakítás nélkül 20 éven át Bondor Gyuláné (Dunaújvárosi Fõiskola) Jekkel Ibolya (Kecskeméti Fõiskola GAMF) Juhászné Bakos Mária (Budapesti Gazdasági Fõiskola Külkereskedelmi Fõisk. Kar) 486

6 Molnár Györgyné dr. (Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Ped.képzõ Kar) Oláh Dezsõné (Budapesti Gazdasági Fõiskola, Pénzügyi és Számviteli Fõisk. Kar) Tóthné Bélteki Rozália (Debreceni Egyetem) Tóth Mihályné (Pécsi Tudományegetem) FDSZ emlékplakettet és emléklapot kaptak: Dr. Balogh Tiborné, Dely Ernõné, Dr. Kis Papp László, Dr. Várkonyi Zoltán. *** Kis emlékplakettet és emléklapot kaptak: régebbi elnökségi tagok: Dr. Bíró Tibor, Dr. Galli Csaba, Dr. Jármai Ferenc, Dr. Kovács László, Dr. Móczár József, Dr. Nyilas István, Pongrácz Csaba, Dr. Poór István, Dr. Reisz Gyula, Rittenbacher László, Dr. Szigeti Endre, Dr. Tátrai Ferenc, Dr. Varsányi György. mai elnökségi tagok: Elek Elemérné Dr., Dr. Kiss György, Hajdúné Dr. Molnár Katalin, Dr. Tõrös Szilárd, Major László, Bérczesné Dr. Takács Julianna, Dr. Bradeánné Gacs Judit, Czinkóczkiné Dr. Meskó Eszter, Szabó Zoltán, Dr. Tóth Imre ban leköszönõ titkárok, akik hosszú évekig végeztek intézményükben FDSZ alapszervezeti munkát: Ágostonné Pávai Julianna, Nagy Árpádné, Géczy László. intézményi titkárok, gazdasági felelõsök, aktívan közremûködõk, az alapszervezetektõl felterjesztett kollégák: Dr. Juhász Zsuzsanna, Dr. Kalina Ernõ, Dr. Loboda Klára, Dudics Pál, Nagy Béláné, Dr. Hajdani Ilona, Bekes Gáborné, Szedlay Péter, Dr. Muha Miklósné, Ormosi Anikó, Dr. Polgár Marianna, Dr. Mihálykó Csaba, Rácz Lajosné Merényi Klára, Tóth Mihályné, Barabás Béla, Kissné Dr. Novák Éva, Gyõrffy Györgyné Dr. Kincsek Irén, Dr. Tóth Péter, Juhászné Bakos Mária, Fosztó Árpádné, Haluska János, Vincze Lászlóné Dr., Végvári Ferenc, Ördögh János, Dr. Goda Éva, Csuka Pál. Dr. Kiss György alelnök záró szavai: *** Tisztelt Ünnepi Választmány! Szabadjon az ünnepi percekben néhány saját gondolatom is elmondanom. Magam is ott voltam 1988-ban a Mûegyetemen, amikor megalakultunk, s együtt bíztunk és lelkesültünk. Tele voltunk reménnyel, hittel és várakozással, melyek közül van ami teljesült, van ami nem, s van amiért nekünk, sõt az utánunk következõknek még sokat kell tenniük. Kedves Barátaim, tisztelt ünneplõ Választmány! Úgy gondolom jó döntés volt több évvel ezelõtt, hogy igen szép bronz emlékplakett kitüntetést alapítottunk azok számára, akik sokat tettek közös céljainkért. Ez a kis bronz-lapocska, annak aki 487

7 kapta - a maga és a családja számára - generációkon át jelképezi, hogy Õ tett a Közösségért és a Közösség aztelismerte és megköszönte. Kedves Barátaim! Van közöttünk egy Ember, aki a Közösség nevében, okkal és joggal a Közösség nevében, számos elismerést adott át a Közösségért végzett munkáért. A neve ennek az Embernek 10 millió magyar állampolgár szemében szinonima a Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete nevével. Kedves Barátaim! Nagy mulasztás a mienk. Kis Papp László tanár úr ilyen elismerést még nem kapott. Kérem, hogy az ünnepi Választmány pótolja ezt a mulasztást, és köszönjük meg két évtizedes munkásságát, amit a Felsõoktatásért tett. Dr. Kiss György 1. sz. melléklet Képek 488

8 2008. október 7. Köszönetnyilvánítás a Szögi családtól 2. sz. melléklet 489

9 2008. október 9. OKÉT munkavállalói oldal ülése 1. A szakszervezeti oldal javaslata a október 13-i OKÉT plenáris ülésre: a béremelés kiinduló dátuma: január 1.; a béremelés mértéke legalább a versenyszféra mértékét érje el; a béremelés bértáblában valósuljon meg; jogi garancia biztosított legyen; béremelés forrása: központi költségvetési forrásból történjen; azok a tételek, amelyek nem érintik a teljes közszférát, nem tekinthetõk bérpolitikai intézkedésnek; az egészségügyre nagyon oda kell figyelni; az Országos Érdekegyeztetõ Tanács (OÉT) ajánlásai legyenek irányszámok; 2. Az adózási kérdés lezárása elõtt nem lehet véglegesen megállapodni a béremelésrõl. 3. Az OÉT szakszervezeti oldal javaslata a évi minimálbérre: Ft (2008: Ft) januártól megszûnik a 13. havi illetmény 50%-ának havonkénti kifizetése, mert a évi 13. havi illetményt egy összegben, decemberében fizetik ki. Ez a körülmény azt jelenti, hogy januárban nem less 8,3%-os 13. havi kompenzáció. Ezt a kérdést kezelni kell, vissza kell térni az október 13-i, illetõleg a november 3-I OKÉT ülésen a kérdés rendezésére október 14. Felsõoktatási Kerekasztal ülése 490 Állásfoglalás a felsõoktatás felvételi eljárás során meghatározott minimális pontszámról A felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet elõírásai szerint alapképzésre és egységes, osztatlan képzésre nem vehetõ fel az, aki nem ér el legalább 160 pontot. Az új, pontos pontozási rendszerben a korábbi gyakorlat figyelembe vételével, illetve az arányosítással alakult I az egyetértés a jogszabályi minimumról. A 160 pont az elérhetõ 400 pont 40%-a. A felsõoktatási intézmények a középiskolai felkészítés tartalmát, a jelentkezõk és a felvételt nyert hallgatók felkészültségének hiányosságait több alkalommal kritikával illették, és a diplomák értékállóságának biztosítása érdekében tettek javaslatokat a felvételi követelmények szigorítására az alap- és egységes, osztatlan képzésben.

10 A 160 pontos bekerülési minimum kérdésében a Magyar Rektori Konferencia legutóbbi ülésén is vita volt, de egységes álláspont nem alakult ki. Az MRK legközelebbi ülésén kívánja megtárgyalni a kérdést és alakítja ki álláspontját. A tömegkommunikációs eszközökben is többször felmerült az, hogy miért tesszük lehetõvé, hogy gyenge felkészültséggel és tanulási motiváltsággal rendelkezõ jelentkezõk is felvételt nyerhessenek. A felvételi minimumként meghatározott 160 pont egy erõs kettes és egy gyenge hármas érettségi százalékos eredménye alapján már elérhetõ. Ezt figyelembe véve, a felsõoktatás minõségelvû fejlesztésének célkitûzése a követelmények szintjének emelését indokolja, a kedvezõtlen demográfiai igények között is. A minimális pont határ ez évi tapasztalatai alapján, a változtatás megalapozásához tudni kell, hogy a felvételi eljárás során, a ponthatárok megállapításának elõkészítésekor folyamatos volt a konzultáció a felsõoktatási intézményekkel. - A felsõoktatási intézmények számára nem volt kötelezõ 160-as pontszámmal felvenni hallgatókat. Amennyiben az intézmények akarták, a ponthatárok megállapítása során elõírhattak magasabb minimális ponthatárt az egyes szakjaikon. - Egy-egy képzési terület, vagy szak minimális ponthatára sok esetben megtévesztõ, mert a hatályos jogszabályok alapján akkor is ez jelenik meg felvételi ponthatárként, ha a felvett hallgatók többsége ennél jóval több ponttal rendelkezik, de elõfordulhat, hogy van egy olyan hallgató (az utolsó felvett), akinek ennyi a pontszáma. - A 2008-as felvételi eljárás során összesen 738 államilag támogatott hallgatót és a pótfelvételi eljárással együtt 2578 költségtérítéses hallgatót vettünk fel pont közötti teljesítménnyel. Ez a nappali alapképzésre összesen felvett hallgatók számának 1,85%-a. A költségtérítéses képzésre összesen felvett hallgatók 8%-a került felvételre pont közötti eredménnyel. - A jelentkezési arányok és szándékok miatt a minimális pontszámmal felvett hallgatók nagyobb része mûszaki, informatikai és természettudomány képzési területekre nyert felvételt. Amennyiben az MRK kezdeményezését a Felsõoktatási Kerekasztal is támogatja és a tárca javaslatot kap a felvételi minimum pontszám 200 pontra történõ felemelésére, akkor a felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet módosításával és egyúttal a közoktatási intézmények széles körû tájékoztatásával a 2009/2010-es tanévre történõ felvételi eljárásban már érvényesíthetõ a magasabb minimális pontszám. 491

11 2008. október 20. Tárgyalás Dr. Manherz Károly szakállamtitkárral Dr. Kis Papp László az FDSZ elnök szombaton, október 18-án kérte az OKM szakállamtitkárát, hogy fogadja a felsõoktatást érintõ három kérdésben. 1. Az FDSZ elnök bejelentette, hogy az Országgyûlés honlapjáról az FDSZ Iroda letöltötte Magyar Bálint és Sándor Klára módosító indítványát, amelyet a Felsõoktatási Törvény módosítására nyújtottak be. A törvénymódosítás az állami felsõoktatási intézmények privatizációját célozza meg meglehetõsen burkolt formában. Az FDSZ tiltakozást jelentett be. Államtitkár válasza: Hivatalosan még nem foglalt állást az Oktatási Kormányzat a módosító indítványról. Az FDSZ elnöke kérte, hogy az OKM véleményének kialakítása elõtt hívják össze a Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanácsot. 2. Az FDSZ elnöke bejelentette, hogy az Országgyûlés honlapjáról az FDSZ letöltötte a Törvénytervezet a költségvetési Intézmények jogállásáról és gazdálkodásáról c. törvénytervezetet, melyet a Kormány az ÉSZT és Felsõoktatási Kerekasztal több tagjának tiltakozása ellenére benyújtott a Parlamentnek. Az FDSZ tiltakozást jelentett be. Államtitkár válasza: A törvénytervezetet a Pénzügyminisztérium nyújtotta be. Az érdekképviseleteknek a vita kapcsán lesz lehetõségük véleményük elmondására. 3. Az FDSZ elnöke bejelentette, hogy az érdekképviselet továbbra is alapvetõ fontosságúnak tartja a évi 5%-os béremelés második 50%-ának költségvetésbõl történõ finanszírozását. Az összeg (1,9 milliárd Ft) az OKM egyensúlyi tartalék rovatán található, felhasználását a kormány engedélyezi. Államtitkár válasza: Az OKM támogatja a kifizetést az intézményeknek. Döntés a Kormány kezében van, várhatóan a hónap végén döntenek. 4. Az elnök október 21-én telefonbeszélgetést folytatott Tatai-Tóth András képviselõvel, az MSZP oktatási munkacsoportjának vezetõjével, és határozottan közölte vele, hogy az FDSZ elnöksége elutasítja a Magyar Bálint-féle törvénymódosítást. 5. A Magyar Távirati Iroda október 20-án Magyar Bálint sajtótájékoztatója után felhívta az FDSZ elnökét és véleményt kért. Az FDSZ véleménye a Magyar Nemzet és a Népszabadság mai számában megjelent. 492

12 2008. október 28. A SZEF felhívása 3. sz. melléklet 493

13 2008. október 30. FDSZ Elnökségi ülés 1. Az elnök tájékoztatta az Elnökséget a Felsõoktatási Kerekasztal október 14-i ülésérõl, ahol A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló törvényjavaslat vitájára került sor. 2. Aradi Zsolt fõosztályvezetõ (PM) elmondta, hogy 2008 áprilisa óta folyik a vita a törvénytervezetrõl. A Kormány és az Önkormányzatok támogatják, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés tagszervezetei nem támogatják, ezért nem tudják a Parlament elé vinni. 3. A vitában a következõ észrevételek hangzottak el: - A Nagycsaládosok Országos Egyesülete képviselõje nem támogatja, mert az u. n. Vállalkozói közintézmény tervezett változata (ide akarják a felsõoktatási intézmények legjavát beleerõltetni) megteremti a tandíj fizetéshez vezetõ utat. - A Rektori Konferencia képviselõi támogatták, mert a rektoroknak ezáltal nagyobb mozgásterük lesz. - A Magyar Tudományos Akadémia képviselõje alig várja, hogy megszülessen atörvény, ezáltal az akadémiai kutatóintézetek szabadon gazdálkodhatnak. - A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke nem támogatja a törvénytervezetet, mert nem látják elõre, hogy milyen következménye lesz a hallgatókra. Azt kérik, hogy készüljön el a felsõoktatásra vonatkozó végrehajtási rendelet, utána foglalnak állást. - A Doktoranduszok Országos Szövetsége képviselõje nem támogatta az elõterjesztést, mert nem volt semmilyen elõzetes hatásvizsgálat. - A munkavállalók képviselõje (az FDSZ elnöke) elutasította és tárgyalásra alkalmatlannak tartotta a törvénytervezetet, mert a vállalkozói közintézmények kategóriába sorolt közintézmények esetében a következõ lépés a privatizáció; a felsõoktatási intézmények akadémiai vezetõvel rendelkeznek, nem menedzsment típusú vezetõvel; a felsõoktatási intézmények alapvetõ feladata az oktatás és kutatás, nem a vállalatszerû mûködés; ha az Önkormányzatoknak jó ez a törvény, akkor csinálják végig, ebben az esetben kerüljön ki a felsõoktatás és a kutatás. 494

14 2008. november 20. FDSZ Országos Választmány ülése Állásfoglalás: Az FDSZ Országos Választmánya egyhangú szavazással úgy foglalt állást, hogy részt veszünk november 29-én az egységes közszolgálati tüntetésen és az alábbi felhívást fogadta el az Országos Választmány. 4. sz. melléklet 495

15 2008. november 21. Együttmûködési Megállapodás a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetével (PDSZ) 496 EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) és a Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete (FDSZ) Az oktatási ágazat érdekvédelmi szervezetei - a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) és a Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete (FDSZ) - tevékenysége ugyanazokon az értékeken alapul. Mindennek természetes következménye az együttmûködés igénye, a közös cselekvés szükségességének felismerése. A köz- és felsõoktatás közalkalmazottait képviselõ két szakszervezet átérezve együttes felelõsségüket az eredményesebb érdekvédelem, hatékonyabb érdekérvényesítés, a hazai és az európai uniós országok érdekképviseleteinek összehangolása céljából az alábbiakban állapodik meg: 1. Közös álláspontok, állásfoglalások kialakítására törekednek minden, a tagságukat és az oktatási ágazat munkavállalóit érintõ kérdésben. Együttmûködésükben fontosnak tartják: a közalkalmazotti elõmeneteli és illetményrendszer, az oktatási bérrendszer kérdéseit, annak folyamatos fejlesztését, a bérek EU-szintre való felzárkóztatását; a közalkalmazotti munkaügyi jogalkotást, a közszolgálatiság alapelvének megõrzését és továbbfejlesztését; az érdekegyeztetés ágazati rendszerének továbbfejlesztését az európai normák és a magyar sajátosságok figyelembevételével; az ezzel összefüggõ ügyekben és az oktatás bármely területét érintõ kérdésekben a rendszeres konzultációt és az egyeztetett álláspontok együttes képviseletét az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanácsban. 2. Az együttmûködés keretében célszerûnek ítélik: a választott tisztségviselõk rendszeres konzultációit; az azonos érdekeltségû kérdésekben együttes testületi ülések rendezését, összehangolt álláspont kialakítását és képviseletét az oktatás stratégiai területein; együttes rendezvények szervezését és a szakértõi munka egyeztetését; összefogott oktatási projektek és képzési programok megalkotását, közös pályázatok benyújtását, a szakszervezeti tisztségviselõk felsõfokú, posztgraduális képzési lehetõségének kialakítását; igény esetén közös kiadványok megjelentetését, az információs rendszerek összehangolását;

16 a felsõoktatás, ezen belül a pedagógusképzés reformfolyamatában a szakszervezeti, munkavállalói, valamint a szakmapolitikai érdekek azonos képviseletét; a pedagógusképzõ intézmények végzõs hallgatói számára munkajogi-érdekvédelmi tájékoztatást, amelynek célja a közoktatásba és a felsõoktatásba belépõ pályakezdõ kollégák ez irányú ismereteinek bõvítése, egyúttal orientálása a szakszervezeti tagság, a közéleti munka vállalására; a PDSZ területi szervezeteinek és a pedagógusképzõ intézményekben mûködõ FDSZ-szervezeteknek a közvetlen kapcsolatát, együttmûködését; tagozataik, munkabizottságaik folyamatos kapcsolattartását, együttmûködését; a szakszervezeti tagoknak nyújtott szolgáltatások együttes áttekintését, és lehetõség szerint egységesítését, bõvítését. 3. A hatékonyabb érdekérvényesítésre törekedve: összehangolják cselekvési programjaikat, akcióikat; egyeztetik a nyomásgyakorlás lehetséges formáira vonatkozó álláspontjukat, és törekednek az együttes fellépésre; a nemzetközi együttmûködés keretében (Oktatási Internacionálé, Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség, Európai Szakszervezeti Szövetség, ETUCE stb.) végzett munkájukat egyeztetik; együttes feladatként tartják számon a magyarországi köz- és felsõoktatás érdekvédelmi és szakmai szervezeteinek tevékenységét összehangoló Oktatási Unió létrehozását, mûködtetését az ágazat feltételrendszerének javítása, társadalmi rangjának folyamatos emelése érdekében. Jelen megállapodás határozatlan idõre szól, közös végrehajtását, az együttmûködés tapasztalatait az elnökségek évente értékelik, illetve a megállapodást szükség szerint módosítják. Budapest, november Dr. Kis Papp László Kerpen Gábor elnök elnök FDSZ PDSZ 497

17 2008. november 29. Egységes Közszolgálati tüntetés 498 PETÍCIÓ A Magyar Köztársaság Kormányához I. 1. Mi, a közszolgálat dolgozói súlyos hibának tartjuk, hogy a kormány elõzetes egyeztetés nélkül, önkényesen és egyoldalúan felrúgta az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottsággal február 19-én kötött MEGÁLLA- PODÁS-t. A MEGÁLLAPODÁS-t jóhiszemûen elfogadó szakszervezetek annak a kormányzati kötelezettség-vállalásnak a fejében vették tudomásul a közszolgálati reálbérek évi csökkenését, majd a csökkent értékû bérek évi szinten tartását, hogy 2009-ben már érzékelhetõ mértékben emelkedik a munkavállalók reálkeresete. Megtévesztõ a kormánynak az a magyarázata, hogy nem felmondani, hanem módosítani akarja a MEGÁLLAPODÁS-t. 2. Elfogadhatatlan, hogy elvegyék a 13. havi illetményünket, amely nem jutalom, nem prémium, hanem a törvények rendelkezései szerint a közszolgálati bérrendszerek, a munkavállalók éves keresetének szerves része. 3. Tûrhetetlen, hogy a kormány újra a közszférát sarcolja meg, amelytõl elbocsátásokkal és bércsökkentésekkel egyszer már elvette a konvergencia program fedezetét. Hamis az a hivatkozás, hogy a többszöri kíméletlen megszorítás, a sorozatos létszámcsökkentések, kiszervezések, bérbefagyasztások után még mindig túlméretezett és túlfizetett a közszféra. 4. Ma már lehetetlen, hogy újabb elbocsátások legyenek a közszférában, mert az elmúlt két évben 80 ezret meghaladó számú munkavállalót bocsátottak el közülünk, és több mint 120 ezer álláshely szûnt meg. A maradók helyzete is aggasztó, mert a sokasodó feladatok mellett egyre nehezebb a napi munka. Naponta hallani túlterhelt egészségügyi dolgozókról, pedagógusokról, vámosokról, fáradt mentõsökrõl, ellehetetlenülõ polgári védelemrõl, oktatási, kutatási, kulturális és mûvészeti intézményekrõl, kilátástalan helyzetben lévõ szociális dolgozókról, börtönõrökrõl, ellentételezés nélküli túlmunkára kötelezett tûzoltókról, ingyen túlórázó köztisztviselõkrõl, az egyre nagyobb méreteket öltõ orvos-, rendõr-, katona-, bölcsõdei szakdolgozó-hiányról, megszûnõ óvodai férõhelyekrõl Mindeközben senki nem beszél az okokról, amelyek ezeket a jelenségeket elõidézték. Senki nem beszél arról, hogy az állam, a közszolgálat felada-

18 tai az utóbbi idõben nem csökkentek, hanem az Európai Unióhoz történõ csatlakozással még növekedtek is. Ehhez azonban sem a létszám, sem a mûködési feltételrendszer nem igazodott. Senki nem beszél arról, hogy a parlamenti és az önkormányzati jogalkotás áttekinthetetlensége, alacsony színvonala milyen helyzetbe hozza a jogalkalmazókat és a jogkövetõ állampolgárokat. Senki nem beszél arról, hogy a hatékonyság és az olcsó állam demagóg jelszava mögé bújva hányszor szervezik át, rosszabb esetben hányszor szervezik ki drágábban dolgozó magáncégekbe a közszolgálati feladatellátást, elbocsátva képzett közszolgálati dolgozókat. Továbbá senki nem beszél arról, hogy a közbeszerzés magyarországi gyakorlata milyen mértékben növeli a korrupciót. 5. Tarthatatlan, hogy a közszférában tovább folytatódjanak a kiszervezések. Ezek következtében a dolgozók elvesztik a közszolgálati jogálláshoz tartozó garanciákat, és azokat a bérelemeket, amelyek nélkül tovább fog folytatódni, és felgyorsulhat az ország jövõje szempontjából fontos ágazatokból: az egészségügybõl, az oktatásból, a tudomány, a kultúra valamint a fegyveres és rendvédelem területérõl a fiatal munkavállalók elvándorlása, külföldi munkavállalása. 6. Az államnak teljesítenie kell alapfeladatait! Nem privatizálhatja tovább a közszolgálati ágazatokat, szektorokat! Nem nézhetjük tétlenül a közszférában, pl. az egészségügyben tapasztalható privatizációs folyamatokat. Tiltakozunk az ellen, hogy a profitot privatizálják, a veszteséget államosítják. 7. Megengedhetetlen, hogy a politikai és a gazdasági közélet szereplõi gyakran kormányzati megerõsítéssel a társadalmat megtévesztve, a statisztikai adatok hamis értelmezésével azt sulykolják, hogy a közszféra alkalmazottainak létszáma és munkabére az állami túlköltekezés okozója. A valóság az, hogy közszolgálati munkavállalóként évi tisztességes munka után jutunk annyi nettó jövedelemhez, mint az adómentes minimálbéren bejelentett több százezer - részben foglalkoztatónak is tekintett - vállalkozó. Mi közalkalmazottak, köztisztviselõk és szolgálati jogviszonyban állók igen nagy részt vállalunk az általános közteherviselésbõl, mert mi ténylegesen adózó állampolgárok vagyunk. II. 1. A közszolgálatok munkavállalóiként tisztában vagyunk azzal, hogy a drámaian megváltozott világgazdasági viszonyok, a pénzügyi válság és az ezzel összefüggõen kibontakozó és tartósnak ígérkezõ gazdasági recesszió - sok más országhoz hasonlóan - Magyarországon is rendkívüli intézkedéseket követel. A közszféra valamennyi ága és munkavállalója érdekelt abban, hogy a politikai, a társadalmi, és a gazdasági erõk összefogásával, egy irányba 499

19 ható cselekvésével mérsékelhetõ legyen a válság bennünket is elérõ hatásának mélysége és terjedelme. Azt is tudjuk, hogy ez átmeneti áldozatokat követel az élet minden területén, köztük a közszférától és az abban foglalkoztatottaktól is. 2. Nem közömbös azonban, hogy az elkerülhetetlen áldozatvállalásból mennyit rak a kormány a társadalom, a gazdaság különbözõ szereplõire, és ezzel összefüggésben mennyire arányos és igazságos a közös terhek viselése. Az általunk ismert kormányzati intézkedés tervezetek szerinti teherviselés aránytalan és igazságtalan, ezért azt meg kell változtatni! 3. Mi, a november 29-ei Országos Közszolgálati Demonstráció résztvevõi határozottan tiltakozunk a közszolgálatban dolgozók életminõségét rontó, megélhetési feltételeit veszélyeztetõ állami-kormányzati intézkedés tervezetek ellen. Követeljük az aláírt hatályos MEGÁLLAPODÁS maradéktalan betartását, a közszféra munkavállalóinak erkölcsi és anyagi megbecsülését! Követeljük a 13. havi illetmény és a teljes összegû 13. havi nyugdíj intézményének fenntartását, továbbá az önhibájukon kívül kiszervezett, közszolgálati feladatokat ellátó munkavállalók számára a 13. havi bér biztosítását! Követeljük az igazságos közteherviselést! Az elkövetkezõ hónapok, évek elkerülhetetlen megszorításainak egyenletesebb elosztását! A tõkére is terheljenek, ne csak a munkára! Követelünk olyan jogi környezet megteremtését, amellyel a kormány gátat vet az elbocsátásoknak, és megteremti a társadalom számára nélkülözhetetlen közszolgáltatások átlátható és biztonságos feltételeit! Követeljük a közszolgálati intézmények privatizációinak leállítását és az eddigiek felülvizsgálatát, valamint visszaszervezését! Követeljük, hogy közfeladatot csak közintézményben, közszolgálati jogviszony keretében foglalkoztatott munkavállalókkal lehessen ellátni, mert ez szolgálja az igénybevevõ állampolgárok és a feladatot ellátók jogbiztonságát, mert ez kerül kevesebbe az adófizetõknek, ettõl lesz magas színvonalú a szolgáltatás, és így válik ellenõrizhetõvé a mûködés, a költségvetési kiadások felhasználása! 500

20 III. 1. Mi, a közszolgálat munkavállalói egy velünk együtt létrehozott, igazságosan mûködõ társadalomban akarjuk ellátni az ország mûködõképessége szempontjából fontos feladatainkat. 2. Elvárjuk a Kormánytól, hogy felelõs döntéseket hozva, fejezze be a közszféra intézményeiben alkalmazott megszorításokat, mert hibás politikájának következményeit az egész magyar társadalom viselni fogja. 3. Az Országos Közszolgálati Demonstráció résztvevõi, és az általunk képviseltek eltökéltek vagyunk abban, hogy jogos követeléseink teljesítése érdekében január 12-én sztrájkolunk, ha ezt a kormány kikényszeríti. A közszolgálatban dolgozók nevében: Az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottságot alkotó szakszervezetek 501