AZ MN ZÁSZLÓALJ ÉS MŰSZAKI KIKÉPZŐ KÖZPONT RÖVID TÖRTÉNETE ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ MN. 5581. ZÁSZLÓALJ ÉS MŰSZAKI KIKÉPZŐ KÖZPONT RÖVID TÖRTÉNETE (1962 1991)"

Átírás

1 AZ MN ZÁSZLÓALJ ÉS MŰSZAKI KIKÉPZŐ KÖZPONT RÖVID TÖRTÉNETE ( )

2 A MŰSZAKI KIKÉPZŐ KÖZPONT TÖRTÉNETE. Írta: Licsicsányi István nyá. alezredes helytörténész, a Magyar Kultúra Lovagja A szerkesztésben részt vettek: Kiss Imre nyá. alezredes Kiss László nyá. alezredes Kovács István nyá. vezérőrnagy Lektorálta: Kovács István nyá. vezérőrnagy. Műszaki szerkesztő: Kálmánné Juhász Éva Felelős kiadó: Gera András nyá. zászlós 2

3 BEVEZETŐ Az MN Zászlóalj történetének megírására azért vállalkoztam, mert november 1-től február 29-ig magam is az alakulatot vezető állományban szolgáltam. Elhatározásomban jelentősen közrejátszott, hogy az alakulat Orosházára településének 40. évfordulója ünnepségén 2004-ben hallgattam a műszaki kiképző bázis tevékenységét értékelő ünnepi beszédet. Megfigyeltem az igen nagy számban megjelent hivatásos és nyugállományú tisztek, tiszthelyettesek, polgári alkalmazottak megnyilatkozásait, az alakulatnál eltöltött idő élményeiről. Az ünnepség utáni ebéddel egybekötött találkozón pedig a lelkes szervezők fényképeket gyűjtöttek. Szóba hozták, hogy Emlékszobát kívánnak berendezni az MN történetéből. A tapasztalt lelkes megnyilatkozás és aktivitás arra ösztönzött, vállalkozzam e nagymultú, nagyjelentőségű feladatokat megoldó alakulat történetének megírására. Olyan írást kívántam készíteni, amely egyrészt a fellelhető dokumentumokban lévő fontos eseményeket, adatokat tartalmazzák; másrészt megfogalmazni a kiképzési eredmények eléréséért folytatott kemény és fáradsággal járó erőfeszítéseket, küzdelmet; leírni mindazt amit az alakulatnál szolgáló tanító, a kultúráért a sportért rajongó és dolgozó tisztek, tiszthelyettesek, polgári alkalmazottak teljesítettek; harmadrészt nem utolsó sorban leírni az alakulat parancsnokainak a vezető állománynak a tervező, feladatokat meghatározó elemző és értékelő munkáját. Úgy gondolom ez alapozta meg, hogy az erőfeszítések, a küzdelem azzal az eredménnyel járt, melyet a kiképző bázis személyi állománya teljesített. Teljesített több éven át zászlóalj szervezettel, amelynek következtében, igen gyakran többlet feladatokat rótt a parancsnokokra, a vezető állományra, a személyi állományt oktató-nevelő tisztekre, tiszthelyettesekre és polgári alkalmazottakra. AZ MN történetét az alábbi fejezetekben írtam le: I. Az Önálló Műszaki Gépkezelő Kiképző Zászlóalj megalakulásának előkészítése ( ) II. Az Önálló Műszaki Gépkezelő Kiképző Zászlóalj megalakulása, működése, végleges elhelyezése Orosházán. III. Az MN. Műszaki Géptechnikai Kiképző Központ működése, kettős feladata és annak teljesítése. IV. A Műszaki Kiképző Központ megalakítása, működése felszámolása. V. Összefoglalás. 3

4 Mellékletek: 1.) A kiképzési eredmények 2.) A csapat építkezés és népgazdasági munka-feladatok. 3.) Az MN 5581-nél szolgált tisztek, tiszthelyettesek. Az MN 5581-nél dolgozott polgári alkalmazottak 4.) Tankönyvek és kéziratok. 5.)A Műszaki Kiképző Központnál ellenőrzést és látogatást tett neves személyiségek és küldöttségek, személyiségek. 6.) A Kiképző Központból magasabb beosztásba helyezett tisztek névsora. 7.) Kovács István Dandártábornok beszéde a Kiképző Központ Orosházára helyezésének 40. évfordulóján 8.) Laktanyaépítés története. 9.) Fotók a Kiképző Központ életéből és a nehéz műszaki gépek. 10.) Fotók a 40. éves találkozóról. 11.) AVM gyártásának története. A bevezető befejezéseként tisztelettel megköszönöm az alakulat egykori parancsnokainak, vezető állományú tisztjeinek, a felügyeletet gyakorló nyá. Műszaki Főnököknek a jelentős hozzájárulását, az alakulat történetének megírásához. A tisztelt olvasóra bízom annak elbírálását, hogy a bevezetőben kitűzött célt teljesítettem-e. Jó olvasást, az együtt eltöltött időre való lelkes visszaemlékezést kívánok. Tisztelt nyugállományú katonák, volt munkatársaim, legyetek büszkék a MN nél eltöltött időre, Emelt fővel emlékezzetek rá, hogy feladatainkat a katonai eskü szellemében teljesítettük. I. AZ ÖNÁLLÓ MŰSZAKI GÉPKEZELŐ KIKÉPZŐ ZÁSZLÓALJ MEGALAKULÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE ( ) Az MN. Műszaki Főnökség vezetése felismerte, hogy a hadseregbe beáramló korszerű műszaki gépek kezelése, üzemeltetése, a műszaki szakfeladatok gépekkel való végrehajtása céljából, jól képzett gépkezelőkre, gépparancsnokokra van szükség. Ennek megfelelően fel kell állítani egy gépkezelőket kiképző bázist. 1 1 Hunyadi Ferenc nyá. vezérőrnagy, volt MN. Műszaki Főnök szóbeli visszaemlékezése. (A visszaemlékezésről készült Feljegyzés a szerző birtokában.) 4

5 A felismerést, elgondolás kimunkálása és a tettek követték. Budafok-Hárosra helyezték a technikus tisztek és tiszthelyettesek közül a megfelelő létszámot. E tiszteknek és tiszthelyetteseknek a feladata lett: felkészülni a beérkezett műszaki gépekből és megtanítani a bevonultatott sorállományú katonákat, a nehéz műszaki gépek kezelésére, üzemeltetésére, a gépekkel való műszaki feladatok (út és állásépítő földmunkák végzése, hídvetés, nehezebb építményelemek beemelése deszantátkelő, áramfejlesztő gépek kezelése stb.) végzésére. E célból alakították meg az MN. Műszaki Főnök utasítására 1957 őszén Budafok- Hároson, az MN 5432 alakulat alárendeltségében a Központi Gépkezelő Tanfolyamot. A tanfolyam elhelyezési körlete Budatétényben volt. A Központi Gépkezelő Tanfolyam század szervezete. A tanfolyam Parancsnoka: Szőke László százados ( ) Politikai helyettese: Szinai Sándor főhadnagy ( ) Technikai helyettese: Kareszter Vince főtörzsmester (1957) Század szolg. vezető: Gál Imre törzsőrmester Szakaszparancsnokok: Banka János főhadnagy Nagy Tivadar főhadnagy Lendvai János hadnagy. Ekkor a visszaemlékezők elmondása szerint az alábbi nehéz műszaki gépek álltak rendelkezésre: ban: VASZ-50 áramfejlesztő gépcsoport VÁM villamos ácsműhely ROCSÓ rohamcsónak AVM alumínium vontató motorcsónak D 271 buldózer E 505 lánctalpas kanalas kotró ET 251 vederláncos árokásó gép D 222 ládás földgyalu ben: KUG kisúszó gépkocsi NUG nagyúszó gépkocsi ben: BAT lánctalpas gyorsjáratú buldózer D 030 gumikerekes kotró BTM lánctalpas gyorsjáratú árokásó LUG lánctalpas úszó-gépkocsi 1 5

6 1959 őszén a Központi Gépkezelő Tanfolyam új parancsnokokat kap: Bereczki Gyula százados. Új technikai helyettest neveznek ki: Mészáros János százados július 1-jével a gépkezelő tanfolyam állományát áthelyezték a Szentendrén Működő Központi Tiszthelyettes Iskola állományába. Ekkor a nehéz műszaki gépkezelők kiképzése mellett, új feladatot kapnak. A hivatásos tiszthelyettesek kiképzése a nehéz műszaki gépek kezelésére és a gépparancsnoki feladatok ellátására őszén megnövekedett a tanfolyam létszáma. Ekkor kezdődik el egy zászlóalj szervezet kialakítása. Előtte májusban Bereczki Gyula századost a Budapesten működő Rákóczi úti nehéz gépkezelő tanfolyamra vezényelték. A parancsnoki teendőket helyette: Németh Ervin főhadnagy látta el. Ősszel a tanfolyam új parancsnokot kap Hamvas Gábor százados személyében. Politikai helyettese: Dikó István százados, technikai helyettes: Hazai József főhadnagy. Ekkor még törzsfőnöki beosztást nem szerveznek augusztus 19-én a Nehézgépkezelő Tanfolyam teljes állományát és technikáját Szentesre, a Damjanich János Laktanyába diszlokálták. Elöljáró parancsnoksága: 39. Műszaki Utász Dandár. A dandár parancsnoka: Hunyadi Ferenc őrnagy. Szentes. Damjanich János Laktanya. Ezekben az épületekben alakult meg az MN.5581., Önálló Gépkezelő és Kiképző Zászlóalj. Szentes helyőrségben felgyorsulnak az események október 15-én fölolvassák a MN. Vezérkari Főnökének 0046 sz. parancsát, s a végrehajtás részleteit is elrendelő /1962. sz. parancsot. 2 Egység története. (Hadtörténeti Levéltár Bp.) 6

7 A zászlóalj megalakul. Neve: Önálló Műszaki Gépkezelő Kiképző Zászlóalj. A zászlóalj Parancsnoka: Hamvas Gábor százados. Politikai helyettese: Dikó István százados. Törzsfőnök: Pakott Péter százados. Technikai helyettes: Pozsár János százados. A zászlóaljnak kettő műszaki gépkezelő százada van: út-híd építő század Deszant század. 3 Az Önálló Műszaki Gépkezelő Kiképző Zászlóalj október 15-én, a Szentes Damjanich János Laktanyában alakult meg. A zászlóalj megalakításában közreműködtek és a szükséges intézkedéseket megtették: Hunyadi Ferenc őrnagy dandár parancsnok és törzse. 4 A zászlóalj megalakítását követően az Önálló Műszaki Gépkezelő Kiképző Zászlóalj, önálló elhelyezési körletet kap a Szentes Esze Tamás laktanyában. Az MN 558. zászlóalj tehát megalakult. Szervezete is kialakult. Van parancsnoka és törzse, kettő gépkezelő kiképző százada. A zászlóalj megalakításával az MN. Műszaki Főnökének Hersiczki Lajos vezérőrnagynak az elgondolása teljesült. A MN. Műszaki Főnökének és törzsének indoklását a MN. Vezérkari Főnöke elfogadta és parancsot adott ki. Az alakulat végleges elhelyezésére azonban még nem született döntés. Az elhelyezés megoldására kettő lehetőség kínálkozott a felső vezetés számára. Egyik lehetőség a Szentes Esze Tamás laktanya. Azonban amennyiben a 39. Műszaki Utász Dandár teljes feltöltésre sor kerül, szüksége lesz a Szentes Esze Tamás laktanyára. Ez esetben az Önálló Műszaki Gépkezelő Kiképző Zászlóalj elhelyezése nem végleges. Másik lehetőség: Orosháza Tüzér Laktanya. Erre azonban csak akkor nyílik lehetőség, ha a tüzérosztály Pécsre való átdiszlokálása bekövetkezik. Tehát az Önálló Gépkezelő Kiképző Zászlóalj végleges elhelyezése még várat magára ben új gépet kap a zászlóalj GSZP önjáró kompot. A zászlóalj megalakításának szervezési és egyéb feladatai még tartanak. A Központi Gépkezelő Tanfolyam igen komoly feladatot kap. Ki kell alakítani, és meg kell építeni a MN. Dunai Flottila végleges kikötőjét a Dunán, a flottila laktanyájának magasságában. A kikötő építését a MN. Műszaki Főnökség tervei alapján s a főnökség törzsének irányításával teljesítették 5 3 VKF fszd sz. parancsa. (Hadtörténeti Levéltár) 4 Az Egység története. (Hadtörténeti Levéltár) 7

8 II. AZ ÖNÁLLÓ MŰSZAKI GÉPKEZELŐ KIKÉPZŐ ZÁSZLÓALJ VÉGLEGES ELHE- LYEZÉSE OROSHÁZÁN ÉS A ZÁSZLÓALJ MŰKÖDÉSE. A zászlóalj a Szentes Esze Tamás laktanyában önálló elhelyezési körletet kap, 1963-ban. Ebben a laktanyában folytatja a gépkezelők kiképzését. Ez év őszén új törzsfőnököt neveznek ki; Jakab Sándor százados és új technikai helyettest; Nagyistók Mihály őrnagy személyében. A kiképzési feladatok teljesítésével egyidőben megépítik Derekegyházán az MHSZ lőteret, a Nagymágocs község vízhálózat-árkát kiássák, Árpádhalomig új makadám utat építenek, mellyel összekötik a községet Derekegyházával. Ekkor a zászlóalj állományában vannak út-híd építőgépek (D-030. BAT, BTM.); és deszant átkelő gépek (LUG, és GSZP). Új gépeket kap a zászlóalj. MTU hídvető harckocsi, AUV 62. víztisztító állomás. Az MN Műszaki Főnökségén, a 39. Műszaki Utász Dandár parancsnokával tovább folyik a szervező munka. Milyen legyen az Önálló Műszaki Gépkezelő Kiképző Zászlóalj szervezete? Hol legyen a zászlóalj végleges elhelyezése? Végül megszületett a döntés. Ennek alapján a végleges elhelyezés Orosháza, Barak laktanya. Ez a laktanya 1939-ben épült meg, ideiglenes barak-épületekkel. A laktanya mellett elterülő földeken megépíthető a gépek számára a Tanpálya. Ez intenzívebbé teszi a nehéz műszaki gépkezelő képzést. A Műszaki Főnökség javaslata alapján elvi döntés születik a laktanya építésére. Az Önálló Gépkezelő Kiképző Zászlóalj az MW.VKF.0057/1964. sz. parancs alapján végrehajtja a Pilis diszlokálási feladatot. (1964. július ) A zászlóalj neve továbbra is változatlan. Fedőszáma MN Orosháza. Elöljáró parancsnoksága a 39. Műszaki Utász Dandár Szentes, ennek parancsnoki állománya; Parancsnoka: Hunyadi Ferenc alezredes. Parancsnokhelyettes: Bagi István alezredes. Törzsfőnök: Gál Miklós őrnagy Politikai O.V.: Major György őrnagy. PB titkár: Szőllősi Ferenc őrnagy. Hadtáp helyettes.: Horváth Gyula őrnagy. Technikai helyettes: Franke László őrnagy. A nehéz műszaki gépkezelő kiképzést, műszaki tartalékos tiszt és tiszthelyettes képzést, a MN. Műszaki Főnökség felügyeli. Véglegesen kialakul a zászlóalj szervezete és ennek megfelelően a kiképzési feladata is. 8

9 9

10 A zászlóalj parancsnoka: Hamvas Gábor őrnagy Politikai helyettes: Dikó István százados. Törzsfőnök: Jakab Sándor százados. Technikai helyettes: Nagyistók Mihály őrnagy. Hadtáp helyettes: Garai Tibor őrnagy A kiképző századok: Út-híd építő század Állásépítő század Deszant század Hamvas Gábor őrnagy Előfelvételt nyertek kiképző százada Tartalékosokat képző század Elkezdődik a tartalékos tisztek képzése. Folytatódik a nehézgépkezelők kiképzése őszén új feladatként elkezdődött az előfelvételt-nyert katonák ún. Egyetemi századnál való kiképzése tartalékos tiszthelyettessé. Orosháza. Zalka Máté Laktanya november 1-én új politikai helyettest neveznek ki: Licsicsányi István őrnagy személyében nyarán Dikó István százados, politikai helyettest tartalék állományba helyezték. Ideiglenesen Sike Kálmán főhadnagyot bízták meg a teendők ellátásával. Az új politikai helyettes kinevezésével megszűnt az ideiglenes állapot. A következő évben, 1965 májusában került sor a tartalékos tisztek első csoportjának avatására. Júniusban vizsgáztak az Előfelvételt nyert katonák. Ezt követően leszereltek, s elkezdték tanulmányaikat az egyetemeken nyár végén újabb csoport vonult be. Ezúttal a Bu- 10

11 dapesti és a Miskolci Műszaki Egyetem hallgatói októberében vizsgáztak a nehézgépkezelők s csapatokhoz lettek helyezve. Ezt követően periódikusan újabb csoportok vonultak be, a kiképzési időszaknak megfelelően. A kiképzési év végén került sor az elért kiképzési eredmények, az ifjúsági és katonai nevelőmunka értékelésére, a sportfeladatok teljesítésének összesítésére. Mivel az alakulat KISZ Bizottsága benevezett a KISZ KB Vándorzászlóért meghirdetett versenybe, Műszaki Főnökség szintű bizottság értékelte a végzett munkát. Megállapítást nyert, hogy MN KISZ Bizottsága teljesítette a követelményeket. Az értékelés tényeit összevetették más alakulat értékelésével. Odaítélték a KISZ KB Vándorzászlaját az alakulat KISZ Bizottságának először. Sike Kálmán főhadnagy KISZ Bizottság titkára ünnepélyes csapatgyűlésen vette át a vándorzászlót Sándor Lászlótól a KISZ KB tagjától a Békés Megyei KISZ Bizottság titkárától. Az ös kiképzési évet a tiszt, tiszthelyettesi állomány komoly erőfeszítések árán dolgozta végig. Ennek több okát lehet felsorolni. 1.) ben megbomlott a zászlóalj vezetésének egysége. Ennek következménye volt a politikai helyettes leváltása és új kinevezése. Kemény viták nehezítették a parancsnok és helyetteseinek a törzsnek a munkáját. Erről csak röviden írok. Hamvas Gábor őrnagy parancsnok a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia Műszaki Tanszék tanári székéből került kinevezésre a zászlóalj élére. Szinte mindent tudott arról, hogy egy műszaki gépkezelőket, műszaki tartalékos tiszteket és tartalékos tiszthelyetteseket képző kiképző bázist hogyan kell megalakítani. Jó és pontos elgondolást dolgozott ki törzsfőnökével Pakott Péter századossal. Milyen okok vezettek mégis a kialakult helyzethez? A többszöri helyőrség és elhelyezési körlet váltásba s az ezzel járó szállítási és költözési, áttelepüléssel együtt járó feladatok során a zászlóalj tisztjei és tiszthelyettesei belefáradtak. Belefáradt a zászlóalj vezetése is. Belefáradtak a tisztek, tiszthelyettesek családjai is. Közben a kiképzési feladatok, melyeket a MN Műszaki Főnöksége és a Műszaki Utász Dandár Parancsnoka megszabott, szaporodtak. gépkezelők kiképzése tartalékos tisztek képzése tartalékos tiszthelyettesek képzése előfelvételt nyertek képzése Műszaki Egyetemet végzettek tartalékos tisztté képzése. A zászlóalj vezetésének személyi változások ellenére nem sikerült úrra lenni a helyzeten. Ezt a szarkák kihasználták. A fellazult bizonylati fegyelem lehetőséget adott a honvédségi anyagok eltulajdonítására. 11

12 Hiányzott a feladatok teljesítésének erőskezű, határozott vezetése. Kiderült, hogy a vezetőnek nemcsak a kiképző bázis megalakításához kell értenie. A jó elgondolásokat, a kidolgozott kiképzési terveket és egyéb terveket kemény, következetes parancsnoki vezetéssel meg kell valósítani. Be kell vasalni, az anyagi fegyelmet meg kell szabni, mert másként nem működik a kiképző bázis. Ennek hiányában a századok parancsnoki állománya másként nem tud egységben dolgozni. Csak többlet erővel tudja teljesíteni a kiképzési feladatok jó színvonalát őszén új parancsnokot neveztek ki a zászlóalj élére: Zsilák Mátyás őrnagy személyében. Az új parancsnok a Kossuth Akadémián végzett, majd 1961-ben elvégezte a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia műszaki tagozatát. (4 év). Személyében képzett, energikus, jó szervező került a zászlóalj szintű alakulat vezetésének élére. A vezető állomány ekkor: Parancsnok: Zsilák Mátyás alezredes. PK. pol. helyettese: Licsicsányi István őrnagy. Törzsfőnök: Jakab Sándor őrnagy. Technikai helyettese: Nagyistók Mihály őrnagy. Hadtáp helyettese: Garai Tibor őrnagy. Zsilák Mátyás alezredes, Parancsnok Az új parancsnok erős akarattal, nagy elánnal fogott munkához. A jövőt illetően nagy jelentőségű parancsnoki értekezletre került sor. A parancsnoki értekezleten részt vettek a parancsnok helyettesek és a századparancsnokok. A parancsnok ismertette elgondolását. Sorba szedte a feladatokat. Megjelölte melyek az elsődleges, azonnali tennivalók. Értelmezte, hogyan gondolja a parancsnokhelyettesek, a törzs, a századparancsnokok helyét és szerepét. A parancsnoki értekezletet tiszti gyűlés követte. Itt a parancsnok ismertette elgondolását. Meghatározta a tisztek és tiszthelyettesek feladatait. Kifejtette mit kér, mit vár el a tisztektől, tiszthelyettesektől. Befejezésül megkérdezte: Van-e Önök között aki ebben a munkában, vezetésemmel nem kíván részt venni? Nem jelentkezett senki. Összegzésként megköszönte a bizalmat. Az ezt követő csapatgyűlésen a parancsnok ismertette, hogy átvette a zászlóalj vezetését, a parancsnoklást. Elmondta, mit vár el a gépkezelőktől, a tartalékos tiszti hallgatóktól, az előfelvételt nyertektől, a tartalékos tiszthelyettes hallgatóktól. 12

13 A zászlóaljnál ekkor pártalapszervezet és KISZ Bizottság, szakszervezet (polgári alkalmazottaknál működött) E szervezetek is tanácskoztak s megfogalmazták saját feladataikat. Az új parancsnok vezetésével elkezdődött, folytatódott a kiképző-nevelő munka. Rövid idő után emelkedtek a kiképzési eredmények. Benépesültek a klubhelyiségek, a technikai barkács műhely, a sportpálya. Minden egyes feladat teljesítésének kialakultak a keretei, feltételei, az időpontja. Megkövetelte az anyagi, bizonylati fegyelmet minden területen. Szigorúan mérte a feladatok teljesítését. Értékelt, dicsért és jutalmazott; megrótta felelősségre vonta a lazsálókat, a fegyelmezetlenkedőket. A korábban elkövetett bűncselekmények miatt történtek bírósági úton való felelősségre vonások is. A zászlóalj napirend szerint élte az életét. Az os kiképzési évben teljesültek a kiképzési feladatok. Jó-közepes eredménnyel vizsgáztak a nehézgépkezelők, jó eredménnyel vizsgáztak a tartalékos tiszti tanfolyam hallgatói, a Műszaki Egyetemet végzett mérnök tartalékos tiszti tanfolyam hallgatói jó eredménnyel vizsgáztak, az előfelvételt nyertek jó és kiváló eredménnyel vizsgáztak. A vizsgákat követően került sor a mérnök tartalékos tisztek avatására; a tartalékos tiszthelyettesek avatására; a gépkezelők csapathoz való helyezésére; az előfelvételt nyertek leszerelésére. A kiképzési év végén értékelték a KISZ KB Vándorzászlóért folyó verseny eredményeit. Az alakulat KISZ Bizottsága elnyerte a KISZ KB Vándorzászlaját másodszor. Hegedűs János főhadnagy KISZ Bizottság titkára büszkén vehette át a zászlót Michalik Györgytől a KISZ KB tagjától, a Békés Megyei KISZ Bizottság titkárától. Az es kiképzési évben több változás következett be az alakulatnál. A zászlóalj új rendszerű gépkezelő képzésre tért át. Az egyéves képzés helyett 3x8 hónapos képzésre került sor. Az áttérés miatt októbertől februárig un. csonka kiképzési időszak állt rendelkezésre. S februártól kezdődött a 8 hónapos időszak. Először vonultak be érettségizett fiatalok kettő éves tartalékos tiszti tanfolyamra. Megkezdődött a hivatásos tiszthelyettes képzés ben megváltozott az alakulat neve: MN Műszaki Géptechnikai Kiképző Központ. Ez a jobban kifejezte az alakulatnál folyó kiképzés jellegét. Az állománytáblában változásokat vezettek be. A parancsnokság összetétele maradt a régi. A törzsben változások következtek be. 13

14 14

15 A törzsfőnök alárendeltségében Kiképző Tervező főtiszti beosztást szerveztek (TÖF. H.) Megemelték a géptechnikai előadók számát. Rendszeresítették a Személyügyi főtiszti beosztást. A politikai helyettes alárendeltségben társadalom tudományi előadókat szerveztek. Ezeket a változásokat a hivatásos tiszthelyettes-képzés s az új rendszerű tartalékostiszt-képzés indokolta. A századok: Uhé. század út-hídépítő gépkezelőket kiképző század Állé század állásépítő gépkezelőket kiképző század Deszant század deszantátkelő gépkezelőket kiképző század Ht. tiszthelyettes kiképző század Tartalékostiszt és tiszthelyettes kiképző század őszén új Htp. főnököt kapott az alakulat Beleznai Mihály őrnagy személyében. A kiképzés közben bevezetett változások ellenére jó eredménnyel vizsgáztak a gépkezelők, s az előfelvételt nyertek. Jelentős eredmények születtek a sport, a kultúrmunka területén. Orosházán szervezte meg a MÜF Pol. o. Kulturális Fesztivált. Gyopároson Úszó-színpadon volt a gála műsor, mely nagy közönségsikert hozott. Az év végén értékelték a KISZ KB Vándorzászlóért folyó versenyt. Az alakulat KISZ Bizottsága harmadszor és véglegesen nyerte el a zászlót. Hegedűs János százados KISZ Bizottság titkár büszkén vehette át a zászlót. A KISZ KB Vándorzászló harmadszor és véglegesen az alakulathoz került as kiképzési év feladatait a személyi állomány teljesítette. Az új rendszerű (3x8 hó) gépkezelő kiképzésre zökkenőmentesen tértek át, a gépkezelő kiképző századok. A kikép- 15

16 zési eredményekre jó hatással volt, hogy a kiképző tisztek, a technikai előadók Jakab Sándor őrnagy törzsfőnök vezetésével több kiképzési segédeszközt készítettek. Az elkészített segédeszközöket jól alkalmazták az oktató munka során. Melyek voltak az elkészített kiképzési segédeszközök: használt fadarabokból metszetek készítése LUG (K-61) szimulátor (jelentős üzemanyag nélkül megtakarítást eredményezett) A tantermekben (kettőben) TOB tantermi oktató berendezés (az előadó feltette a kérdést, s a hallgatók megfelelő gombot lenyomtak) olajnyomást imitáló eszköz 1968-ban a MN Műszaki Főnökség Orosházán szervezte meg a Technikai Konferenciát. Ezen a konferencián Jakab Sándor őrnagy TŐF és Krizbacher József százados technikai előadó bemutatták a kiképzési segédeszközöket és technikai tantermeket. Az MN. műszaki. csapataitól jelenlévő tisztek elismeréssel fogadták a látottakat és a hallott magyarázatokat évben az új kiképzési követelményeknek megfelelően változások következtek be az alakulat szervezetében. Az előfelvételt nyertek sorállományt tartalékos tiszthelyettessé képző 1. és 2. szakaszt törölték az állománytáblából. A következő változások a tartalékos tiszt képzést s a hivatásos tiszthelyettes képzést érintették. Ennek megfelelően: Tartalékos tiszt kiképző század. 1. szakasz 2. szakasz a 3. szakaszt törölték az állománytáblából. Hívatásos tiszthelyettes kiképző század. 1. tiszthelyettes kiképző szakasz 2. tiszthelyettes kiképző szakasz 3. tiszthelyettes kiképző szakasz 4. tiszthelyettes kiképző szakasz A hívatásos tiszthelyettes hallgatók kiképzése kettő éves kiképzési rendszerben történt. A szerződéses tiszthelyettesek hívatásos tiszthelyettessé képzése pedig egy éves rendszerben történt, ezen képzési formák programját Páli Sándor őrnagy vezetésével a kiképző állomány dolgozta ki. A gépkezelő kiképző századok megmaradtak. 1. Út-híd építő gépkezelő kiképző század 2. Állás építő gépkezelő kiképző század 3. Deszant gépkezelő kiképző század. 16

17 Ebben a kiképzési évben került sor az MN. MÜF. parancsa alapján a Magasabb beosztású, Zrínyi Katonai Akadémián végzett műszaki főtisztek technikai továbbképzésére. Ezen a továbbképzésen előadásokat hallgattak a korszerű műszaki gépekről és eszközökről. E témában technikai bemutatókon vettek részt. Előadásokat hallgattak a katonai vezetés alapjairól és a katona-politikai helyzetről. A továbbképzésen hallgatóként részt vett az MN. Műszaki Főnöke Hersiczki Lajos vezérőrnagy is. A kiképzési év során a turnus végén a tartalékos tiszt hallgatók, a hivatásos tiszthelyettes hallgatók, gépkezelő kiképzésben részt vett sorkatonák összesített vizsgaeredménye jó. A zászlóalj KISZ Bizottsága az értékelés alapján év végén elnyerte a KISZ KB Vándorzászlaját először. A zászlóalj történetében először történt, hogy az alakulatnak két KISZ KB által adományozott zászlaja van. Hegedűs János főhadnagy KISZ Bizottság titkár büszkén és örömmel vette át a vándorzászlót őszén Belényesi József gépészmérnök százados személyében új műszaki-technikai szolgálatvezetőt neveztek ki. Berkes László ü.mk. őrnagyot a Kossuth Lajos Katonai Főiskolára helyezték tanári beosztásba. Az 1968/1969-es kiképzési évben tovább folytatta a zászlóalj a tartalékos tiszti hallgatók kiképzését. A turnus végi vizsgákon jó eredményeket értek el a hallgatók. Az 1969-es év őszén a kiképzési évben felmutatott eredmények alapján az értékelő bizottság a KISZ KB Vándorzászlóért folyó versenyben felmutatott eredmények értékelésekor a zászlóalj KISZ Bizottságának II. helyezést adott. Így az év végétől őrzött második vándorzászlót más alakulatnak ítélték oda. Ősszel több változásra került sor. Új törzsfőnököt neveztek ki Beyer Ernő őrnagy személyében. Jakab Sándor őrnagyot az MN HÁVP. Személyügyi alosztály vezetőjévé nevezték ki. Hegedűs János főhadnagyot a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiára helyezték hallgatói beosztásba. A zászlóalj KISZ Bizottság a titkárnak Sáros Sándor hadnagyot választották meg. Őszszel.. /1969. sz. parancs alapján megalakult az Egyetemet végzettek tartalékos tiszti kiképző százada. Az alakulattól Nagyistók Mihály alezredes Technikai helyettes nyugállományba vonult, helyette Belényesi József századost nevezték ki kiképzési évben állománytábla változás nem történt. A kiképző századoknál eredményesen folyt a kiképzés. Ennek eredményeként a vizsgákon felmutatott teljesítmény figyelembevételével a szocialista verseny-mozgalomban több katona nyerte el a Néphadsereg Kiváló Katonája, s az Egység Élenjáró Katonája címet. A századok, szakaszok rajok kollektívájai is címeket nyertek. (A táblázat mellékelve) 17

18 Szabó Sándor szpk Halász István 18

19 A zászlóalj KISZ Bizottsága ez évben is II. lett a KISZ KB vándorzászlóért folyó versenyben. Az év végén (1970) Nagy Tivadar őrnagyot a Kossuth Lajos Katonai Főiskolára helyezték tanárnak ben a városba érkezett a Lenin páncélautó. A városban nagyméretű ünnepségre került sor. Felsorakoztak a Kossuth utcán a Művelődési Ház előtt műszakiak, határőrök, munkásőrök, ifjúgárdisták. Személyüket a városlakók megnézték. Jelen volt és fogadta Beyer Ernő őrnagy jelentését Horváth Dezső mk ezredes, az újonnan kinevezett MN. műszaki főnök. Az ünnepségre teljes állományával díszegyenruhában és kimenő öltözetben kivonul az MN Műszaki Géptechnikai Kiképző Központ. A menet a város főútján haladt a Kossuth utcához. Az út két oldalán a városlakók álltak sorfalat. Beyer Ernő őrnagy törzsfőnök büszkén vezette a kiképző központ személyi állományát. Az es kiképzési év kiképzési értekezlettel vette kezdetét. Turnusonként jó eredményt értek el a gépkezelők, a Tiszthelyettes hallgatók. Ebben az évben tiszti-vizsgát tett Erhardt Ferenc törzsőrmester ben tiszti-vizsgát tett Szanyi István törzsőrmester, őt is alhadnaggyá léptették elő és egyben elhelyezési szolgálat főnöknek nevezték ki. Ősszel elhelyezték az MN. Műszaki Főnökségre Belényesi József mk. őrnagyot. Helyette Baji Nándor őrnagyot nevezték ki PK. technikai helyettesének. A KISZ KB vándorzászlóért folyó versenyben a Kiképző Központ KISZ Bizottsága II. helyezést ért el őszén jelentős állománytábla változás történt. Törölték az állományból: tartalékos tiszt és tiszthelyettes képző századot az Egyetemet végzettek tartalékostiszt-képző századot. Rendszeresítették: A tartalékos tiszt és tiszthelyettes képző századot. 1.) tartalékos tiszthelyettes képző szakasz 2.) tartalékos tiszthelyettes képző szakasz 3.) Egyetemet végzettek tartalékos tiszt képző szakasz es kiképzési évben továbbfolytatta a kiképző központ a hivatásos tiszthelyettes képzést, a tartalékos tiszt és tartalékos tiszthelyettes képzést, a nehéz gépkezelő képzést. 19

20 Ez év végén a vizsgákon a személyi állomány jó eredménnyel vizsgázott. A szocialista versenyben jelentős számú sorállományú katona érte el a MN. Kiváló Katonája, az Egység Élenjáró Katonája címet. Alegységek is teljesítették a verseny követelményeit. Lévai Gábor mérnök ezredes az MN. MÜF. Géptechnikai Főnök értékel. * Az Önálló Gépkezelő Kiképző Zászlóalj év őszi megalakulása óta tíz esztendő telt el. A gépkezelő kiképzés tapasztalatai, a különböző tanfolyamok működésének tapasztalatai, a hivatásos tiszthelyettes képzés tapasztalatai jó eredményeket mutattak fel. Ugyanakkor tanulságokkal is szolgált. Az MN. Műszaki Főnökség úgy látta jónak a javaslatok függvényében, hogy a Kiképző Központ nevét egy a helyzetet és a kiképzési feladatokat jobban kifejező 20

21 névváltoztatás kell. Ezt végre is hajtották. Az alakulat neve: Magyar Néphadsereg Műszaki Géptechnikai Kiképző Központ. Az MN fedőszám megmaradt. Jó hatással volt a kiképző központ életére, hogy az eltelt időszakban alárendeltségünkben változás nem történt, mindvégig a 39. Műszaki Utász Dandár alárendeltségében maradt az alakulat. A kiképzést az MN. Műszaki Főnöke és törzse felügyelte. A gépkezelők vizsgáztatásához Bizottsági elnököket, tagokat küldött. Ezekbe a vizsgabizottságokban részt vett a Debreceni Nehéz Gépkezelő Iskola (polgári) egy-egy küldötte. A tartalékos tisztek és a hivatásos tiszthelyettesek vizsgáztatásban a MN Műszaki Főnökség adta a vizsgabizottság elnökét. A tartalékos tisztek avatását eleinte a Kiképző Központ Parancsnoksága végezte. Később az MN. Műszaki Főnöke vette át. A hivatásos tiszthelyettesek avatását az MN. Műszaki Főnöksége végezte. Avatásuk eleinte Orosházán történt. Később a HM Kiképzési Főnöksége vette át és ettől kezdve összevontan szervezték az avatásukat, Békéscsabán, majd Budapesten. Az évi parancsnokváltás jól szolgálta a kiképző központ egész tevékenységét. Zsilák Mátyás alezredes erős kézzel, határozottan és következetesen vezetett. Fontosnak tartotta a feladatok pontos meghatározását s a feltételek biztosítását. Egységessé vált a vezetés. Tervszerűbbé vált a kiképzés és egyéb feladatotok irányítása. Gyorsabb, konkrétabb lett a parancsnoki ellenőrzés és értékelés. Kialakult a parancsnoki értékelés, az alegység és egység gyűlések rendje és feladata. Mindezeknek következménye, hogy a kiképző bázis tiszti tiszthelyettesi állománya szorgalmas munkával nagy erőfeszítések árán teljesítették feladataikat. Ugyancsak ennek a következménye az elért kiképzési eredmények. A parancsnoki vezetés követelménytámasztása, feladatok és a kiszolgáló törzsek (htp; tech.) és műhelyek munkájának ellenőrzése, értékelés és a követelménytámasztás következtében igen rövid idő alatt helyreállt a bizonylati fegyelem. Következetessé, pontosabbá vált a feladatok htp; tech. biztosítása. A kiképző központ parancsnoksága előnyös és korrekt megállapodást kötött a Debrecenben működő ÉVM. Építő Gépkezelő Iskola Igazgatóságával. Ennek a megállapodásnak a következménye lett, hogy több ezer fiatal sorkatona a nehéz műszaki gépek elsajátítása és a vizsga letétele után polgári képesítéshez, jogosítványhoz jutott. Az elért eredményekre a felügyeletet gyakorló MN. Műszaki Főnökség vezetése, az MN. 39. Műszaki Dandár Parancsnoka felfigyelt. Javaslatukra a kiképző bázis parancsnoka és törzse 1967-ben Dicsérő Oklevelet kapott a Honvédelmi Minisztertől, egységes vezetői, tervezői és parancsnoki munkáért! 21

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A MAGYAR HONVÉDSÉG ÁLLOMÁNYÁBAN TÉNYLEGESEN ELTÖLTÖTT SZOLGÁLATI IDEJE, VALAMINT EDDIG VÉGZETT EREDMÉNYES MUNKÁJA ELISMERÉSÉÜL ÁLLAMI ÜNNEPÜNK, 2016. AUGUSZTUS 20-A ALKALMÁBÓL

Részletesebben

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai 2015. október 14. Az előadás felépítése I. A honvédelem

Részletesebben

A honvédelmi miniszter./2006. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter./2006. ( ) HM. rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány A honvédelmi miniszter./2006. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség, valamint a miniszter közvetlen irányítása (felügyelete) alá tartozó szervezetek

Részletesebben

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere Állami Ünnepünk 2010. augusztus

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN Dr. Isaszegi János dandártábornok parancsnok 2003. március 1 A Kormány 2390/2002 (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben 1 A Magyar Honvédség 2014. évi sportbajnokságain összesített pontversenyben I. helyezést ért el és ezzel végleg elnyerte a Honvéd Vezérkar Főnök vándorserlegét MH 86. SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS CSAPATA II.

Részletesebben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben 1 A Magyar Honvédség 2013. évi sportbajnokságain összesített pontversenyben I. helyezést ért el és ezzel újból elnyerte a Honvéd Vezérkar Főnök vándorserlegét MH 86. SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS CSAPATA II.

Részletesebben

A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett létszámai

A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett létszámai A Magyar Honvédség hivatásos, szerződéses és közalkalmazotti állományának meghirdetett belső tanfolyamai. A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett

Részletesebben

II. Főcsoportfőnök-helyettes "M" és Szervezési Csoportfőnök IV/I. Csoportfőnök I/II. Csoportfőnök

II. Főcsoportfőnök-helyettes M és Szervezési Csoportfőnök IV/I. Csoportfőnök I/II. Csoportfőnök 13-28/79/1975. BM BM. BM BM. II. Főcsoportfőnök-helyettes "M" és Szervezési Csoportfőnök IV/I. Csoportfőnök I/II. Csoportfőnök Szigorúan titkos! Jóváhagyom: Egyetértek: / Benkei András / belügyminiszter

Részletesebben

KOSSUTH NEMZETŐRSÉG RENDFOKOZATI SZABÁLYZATA

KOSSUTH NEMZETŐRSÉG RENDFOKOZATI SZABÁLYZATA Kossuth Nemzetőrség Budapest, VIII. ker. Baross u.61 03./2012 Jóváhagyom: Budapest, 2012.február 18-án vitéz. Dezső Mihály nőr. altábornagy parancsnok KOSSUTH NEMZETŐRSÉG RENDFOKOZATI SZABÁLYZATA Felterjesztem

Részletesebben

Dr. Simicskó István, Magyarország honvédelemi minisztere, és Bozó Tibor dandártábornok parancsnok

Dr. Simicskó István, Magyarország honvédelemi minisztere, és Bozó Tibor dandártábornok parancsnok Kivonat Magyarország honvédelemi miniszterének 186/2016. számú határozatából, valamint a MH Altiszti Akadémia parancsnokának 750/2016. számú parancsából a személyi állományra vonatkozóan. A határozatokat,

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR HONVÉDSÉG LOGISZTIKAI ELLÁTÓ KÖZPONT TÖRTÉNETÉHEZ. II. rész

ADALÉKOK A MAGYAR HONVÉDSÉG LOGISZTIKAI ELLÁTÓ KÖZPONT TÖRTÉNETÉHEZ. II. rész Gáspár Tibor 1 ADALÉKOK A MAGYAR HONVÉDSÉG LOGISZTIKAI ELLÁTÓ KÖZPONT TÖRTÉNETÉHEZ II. rész Absztrakt A logisztikai egységek, szervezetek története kevésbé feltárt területe a hadtörténelemnek. Általában

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Képek a megemlékezésről

Képek a megemlékezésről 2012 Közgyűlések Felderítő Napi megemlékezés 2012. november 11.: az immár hagyományosan a családtagok részvételével tartott ünnepi megemlékezésünkre rendkívül kulturált környezetben, a Művészetek Palotájában

Részletesebben

Az MH Altiszti Akadémia parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az MH Altiszti Akadémia parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MAGYAR HONVÉDSÉG ALTISZTI AKADÉMIA Az MH Altiszti Akadémia parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az MH Altiszti Akadémia állományában lévő beosztások betöltésére Pályázatot nyújthatnak be korlátozás nélkül

Részletesebben

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Lőrinci nagyközségben (akkor Nógrád megye) egy kisnemesi familia negyedik gyermekeként

Részletesebben

Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig!

Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig! 1 Vezérőrnagy Úr! Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig! Több, mint tíz hónappal ezelőtt ezzel a jelmondattal fogadott bennünket a vezérkari tanfolyam,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) HONVÉDELMI MINISZTER ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII.

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Biztonságpolitika és Hadtörténelem tagozatban: II Bánki Szabolcs honvéd tisztjelölt

Részletesebben

Véget ért az EUFOR 15. váltásának szolgálata. Cs. Sárkány Beáta hadnagy Fotó: Hegedűs Csaba őrnagy

Véget ért az EUFOR 15. váltásának szolgálata. Cs. Sárkány Beáta hadnagy Fotó: Hegedűs Csaba őrnagy Véget ért az EUFOR 15. váltásának szolgálata Cs. Sárkány Beáta hadnagy Fotó: Hegedűs Csaba őrnagy Ünnepélyes keretek között köszöntötte Böröndi Gábor dandártábornok, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

FOURLOG 2011 Logisztikai Képzési Program

FOURLOG 2011 Logisztikai Képzési Program FOURLOG 2011 Logisztikai Képzési Program A Magyar Honvédség 2011. évi Gyakorlatok, Kiképzések és Rendezvények terve alapján a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, az Osztrák Szövetségi Haderő Logisztikai

Részletesebben

Nemzeti Ünnepünk október 23-a alkalmából. a SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL arany fokozatát adományozza. rendőr ezredesnek

Nemzeti Ünnepünk október 23-a alkalmából. a SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL arany fokozatát adományozza. rendőr ezredesnek Magyarország honvédelmi minisztere a társadalmi szervezetek és a nyugállományú klubok kezdeményezésére, a honvédelem, illetve a nyugállományú katonák érdekében végzett tevékenysége elismeréséül Nemzeti

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

Elismerések átadására felkérem Varga Béla tű. ezredes, megyei igazgató urat

Elismerések átadására felkérem Varga Béla tű. ezredes, megyei igazgató urat Elismerések átadására felkérem Varga Béla tű. ezredes, megyei igazgató urat Magyarország Belügyminisztere a szolgálati feladatok kiemelkedő teljesítéséért a rendvédelmi szerv hivatásos szolgálatában töltött

Részletesebben

MUNKATERV a 2010-es évre

MUNKATERV a 2010-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2010-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Tájékoztató előadások megtartása az európai és a világ konfliktus gócairól és azok kezelésének helyzetéről;

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli

Részletesebben

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál 1., AZ ALAKULAT BEMUTATÁSA A honvédelmi miniszter 34/2007 (HK) 4 HM számú határozata költségvetési szerv alapításáról szóló határozata alapján:

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2013. 02. 07. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

Az alakulat részvétele az építőmunkában és katasztrófa elhárításban.

Az alakulat részvétele az építőmunkában és katasztrófa elhárításban. Az alakulat részvétele az építőmunkában és katasztrófa elhárításban. 1958-1960: A gépkezelő tanfolyam század, gépeivel és állományával megépítette Budapesten a MN. Dunai Flottila kikötőjét, a Dunapart

Részletesebben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. I. Választott tisztségviselők

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. I. Választott tisztségviselők 6. számú melléklet Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere I. Választott tisztségviselők A kulcsszám 1-4. pozícióján 0 szerepel. Az 5. pozíció a választási szinteket jelzi. A 6. pozíció

Részletesebben

Egy rétsági gyűjtő bemutatkozása

Egy rétsági gyűjtő bemutatkozása Egy rétsági gyűjtő bemutatkozása Pfaff László vagyok, 65 éves nyugdíjas. 1966-67-ben voltam előfelvételis vegyi- sugárfelderítő Hódmezővásárhelyen. Szakaszparancsnokom Cserhalmi Mihály fhdgy., aki vezérőrnagyként

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása

A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása Melléklet a /2007. (..) HM rendelethez A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Az államtitkár közvetlen irányítása alatt működő

Részletesebben

A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére

A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖK A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére A Honvéd Vezérkar Főnöke a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról

Részletesebben

RENDFOKOZATI ÉS BEOSZTÁSI SZABÁLYZATA

RENDFOKOZATI ÉS BEOSZTÁSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest 2014. v.l. Dömötör Zoltán nőr. vezérezredes elnök-főparancsnok 1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG RENDFOKOZATI ÉS BEOSZTÁSI SZABÁLYZATA 1 Bevezetés A szabályzat hatálya Az 1956 Magyar Nemzetőrség

Részletesebben

A magyar katonai képzések története (1945 1990) 1./ 1945.03.03 1949 HM Katonapolitikai Osztály /KATPOL/

A magyar katonai képzések története (1945 1990) 1./ 1945.03.03 1949 HM Katonapolitikai Osztály /KATPOL/ A magyar katonai képzések története (1945 1990) Nagy Gyula nyá. ezredes, főtanácsos A megjelölt időszakban képzésünk öt időszakra bontható: 1., 1945 1949 HM Katonapolitikai Osztály 2., 1950 1953 HM IV.

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány TERVEZET A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről,

Részletesebben

Bíró László mk. alezredes. MH Altiszti Akadémia mb. támogató parancsnokhelyettes. Balatonkenese, 2014. április 15.

Bíró László mk. alezredes. MH Altiszti Akadémia mb. támogató parancsnokhelyettes. Balatonkenese, 2014. április 15. Honvédelmi szervezetek tapasztalatai az egészségét nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények érvényesítése terén, különös tekintettel az ismételt üzembe helyezésekkel kapcsolatos

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 33/1980. számú PARANCSA

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 33/1980. számú PARANCSA HK: 10-123/83. gy. BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! 10-22/33/1980. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 33/1980. számú PARANCSA a Belügyminisztérium munkájának önkéntes segítői II. országos

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2014. 01. 10. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Alkalmazott hadtudomány tagozatban: I Fodor Dóra Konzulense: Dr. Forgács Balázs százados

Részletesebben

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a Zsűri döntése alapján 1. Biztonságpolitika tagozatban: I Rajnai

Részletesebben

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE kitüntetés ERDÉLYI LAJOS dandártábornoknak, a Honvéd Vezérkar, volt Személyzeti csoportfőnökének

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE ának módosító határozataival)1-2007 -

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE

RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE 2013. 1/5 1. BEVEZETÉS A SECOND CHANCE IN HOSPITALITY - Második esély a szállodaiparban című projekten belül a képzés elméleti és elmélet igényes gyakorlati

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2011. 01. 26. Dr. Szabó Tibor MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE 2011

Részletesebben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. 2010. július 6-ától. I. Választott tisztségviselők

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. 2010. július 6-ától. I. Választott tisztségviselők 3. számú melléklet Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere 2010. július 6-ától I. Választott tisztségviselők A kulcsszám 1-4. pozícióján 0 szerepel. Az 5. pozíció a választási szinteket

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE Tervezet 2008. 09. 29. A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjainak beosztási kategóriába történő

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 02. számú PARANCSA. Budapest, évi február hó 19-én.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 02. számú PARANCSA. Budapest, évi február hó 19-én. BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-21/2/1975. SZIGORÚAN TITKOS! M ód.: 23/1976. m in. par. HK: 18/1980 min. par. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 02. számú PARANCSA Budapest, 1975. évi február hó 19-én.

Részletesebben

11. Dr. Komár György tartalékos hadnagy (9. könnyű tüzérezred, 3. üteg) visszaemlékezése, március május (részletek)

11. Dr. Komár György tartalékos hadnagy (9. könnyű tüzérezred, 3. üteg) visszaemlékezése, március május (részletek) TARTALOMJEGYZÉK Előszó...5 Bevezető...7 A magyar királyi 9. honvéd könnyű hadosztály 1942 1943. évi harctevékenysége a keleti hadszíntéren...7 Korábbi szövegkiadások a 9. könnyű hadosztály történetéről...71

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

http://www.honvedelem.hu/cikk/0/19354/szabalyzatvetelkedo_szentes.html Vetélkedı a szabályzatok ismeretébıl

http://www.honvedelem.hu/cikk/0/19354/szabalyzatvetelkedo_szentes.html Vetélkedı a szabályzatok ismeretébıl 1. oldal, összesen: 6 http://www.honvedelem.hu/cikk/0/19354/szabalyzatvetelkedo_szentes.html Vetélkedı a szabályzatok ismeretébıl Különleges rendezvénynek adott otthont csütörtökön Szentesen az MH 37.

Részletesebben

ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása

ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Dísztermében 2013. december 12-én a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2013. őszi Intézményi

Részletesebben

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és ennek adaptációs, illetve hasznosítási lehetőségei a magyar

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

PARANCSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTÉRIUMI ÁLLAM TITKÁRÁNAK 1/1979. SZÁMÚ. Budapest, 1979. évi február hó 13-án. SZIGORÚAN TITKOS!

PARANCSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTÉRIUMI ÁLLAM TITKÁRÁNAK 1/1979. SZÁMÚ. Budapest, 1979. évi február hó 13-án. SZIGORÚAN TITKOS! b e l ü g y m i n i s z t é r i u m SZIGORÚAN TITKOS! 10-23/1/1979. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTÉRIUMI ÁLLAM TITKÁRÁNAK 1/1979. SZÁMÚ PARANCSA Budapest, 1979. évi február hó 13-án. ÁBTL - 4.2-10

Részletesebben

Honvéd Dream Team 2009

Honvéd Dream Team 2009 Honvéd Dream Team 2009 Év- és Csapatértékelő Isaszegi János vezérőrnagy MH Központi Kiképző Bázis parancsnok Csobánka, 2009. október 01. Kezdeményezés, kiválasztás A Magyar Honvédség és a tereprally összefüggése

Részletesebben

Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon

Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon 1. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kancellára kiemelkedő közéleti tevékenysége és az egyetem kapcsolatrendszerének bővítése érdekében végzett munkája

Részletesebben

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER A Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére -, felelős beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül 2011. október 23-i hatállyal kinevezte dandártábornokká

Részletesebben

Kerekréti Mihály Csaba a MH 54. Veszprém Radarezred, logisztikai alegységek, Logisztikai Zászlóalj, törzsfőnökének (pkh.)

Kerekréti Mihály Csaba a MH 54. Veszprém Radarezred, logisztikai alegységek, Logisztikai Zászlóalj, törzsfőnökének (pkh.) Honvédelmi miniszteri elismerések: SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL bronz fokozat (5 fő) Kerekréti Mihály Csaba Andorka László Csete László Bencze Péter Mizsei Csaba a MH 54. Veszprém Radarezred, logisztikai alegységek,

Részletesebben

A tábori tüzérek a hagyományoknak megfelelően megünnepelték fegyvernemi napjukat

A tábori tüzérek a hagyományoknak megfelelően megünnepelték fegyvernemi napjukat A tábori tüzérek a hagyományoknak megfelelően megünnepelték fegyvernemi napjukat A tábori tüzérek 2011-ben is a hagyományoknak megfelelően ünnepelték a Szt. Borbála emlékének szentelt fegyvernemi rendezvénysorozatukat.

Részletesebben

A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI MŰVELETI TANFOLYAM TAPASZTALATAI A TANFOLYAMOK SZERVEZÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE

A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI MŰVELETI TANFOLYAM TAPASZTALATAI A TANFOLYAMOK SZERVEZÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE 1 Dr. Jakab László Phd. alezredes Egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Repülőműszaki Intézet Sárkányhajtómű Tanszék A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI MŰVELETI TANFOLYAM

Részletesebben

Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató

Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató 1. A képző szerv megnevezése, címe és telefonszáma Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari szakképző Iskola és Kollégium 9028 Győr, Régi Veszprémi út 1-3.

Részletesebben

ELŐLÉPTETI. ezredessé ELŐLÉPTETI. alezredessé ELŐLÉPTETI. őrnaggyá

ELŐLÉPTETI. ezredessé ELŐLÉPTETI. alezredessé ELŐLÉPTETI. őrnaggyá Magyarország honvédelmi minisztere a társadalmi szervezetek és a nyugállományú klubok elnökségeinek, vezetőségeinek kezdeményezésére, figyelemmel a honvédelem ügye érdekében huzamos ideje végzett kiemelkedő

Részletesebben

A MH Logisztikai Központ helye, szerepe és feladatai a log. gazdálkodás rendszerében

A MH Logisztikai Központ helye, szerepe és feladatai a log. gazdálkodás rendszerében A MH Logisztikai Központ helye, szerepe és feladatai a log. gazdálkodás rendszerében Erdődi Zsolt ezredes MH Logisztikai Központ mb. logisztikai igazgató 2014.04.15. 1 Témakörök 1. A védelemgazdasági és

Részletesebben

A Belügyminiszter./2011. (...) BM rendelete

A Belügyminiszter./2011. (...) BM rendelete 1 1. melléklet a BM/9751/2011. számú munkaanyaghoz A Belügyminiszter./2011. (....) BM rendelete a rendészeti szakvizsgáról és a rendészeti vezetőképzésről szóló 21/2011. (VII. 13.) BM rendelet módosításáról

Részletesebben

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék Bevezetés.. 3 Nyílt irat 4 Kérelem, beadvány 5 Nyílt iratminta, melléklettel...6 Parancs, intézkedés 7 Sokszorosított parancs, intézkedés 8 Jegyzőkönyv..9 Elektronikus

Részletesebben

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL.

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. OLVASÓPARANCS ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. Tájékoztatásul bejelentem, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére

Részletesebben

Oktató-kutatás - tudományos. Oktatás - kutatás - tudományos

Oktató-kutatás - tudományos. Oktatás - kutatás - tudományos SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Dr. Czuprák Ottó E-mail Czuprak.Otto@uni-nke.hu Állampolgárság magyar Születési dátum 1951. 0. 10. Neme férfi Szakmai tapasztalat

Részletesebben

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVII. A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I. elismerések adományozásáról

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I. elismerések adományozásáról HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I elismerések adományozásáról Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló

Részletesebben

MUNKATERV. a 2012-es évre

MUNKATERV. a 2012-es évre 1 BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2012-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Szakmai önéletrajz Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Munkahelyek: - 2013. Rendőrség Tudományos Tanácsa elnök - 2012-2013. Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, rendelkezési állomány,

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM

32/2002. (XII. 12.) BM 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben

Felkelõcsoport a Corvin közben

Felkelõcsoport a Corvin közben EÖRSI LÁSZLÓ Felkelõcsoport a Corvin közben A forradalom kirobbanását követõ éjjeli-hajnali órákban megjelentek a fõvárosban a szovjet páncélos alakulatok, amelyekkel szemben városzszerte felvették a harcot

Részletesebben

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest 2014.. v.l. Dömötör Zoltán vezérezredes elnök-főparancsnok 1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék Bevezetés.. 3 Nyílt irat 4 Kérelem, beadvány 5 Melléklettel

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

A MAGYAR MŰSZAKI KONTINGENSBE BEOSZTOTT ÁLLOMÁNY KIVÁLASZTÁSÁNAK ÉS FELKÉSZÍTÉSÉNEK TAPASZTALATAI

A MAGYAR MŰSZAKI KONTINGENSBE BEOSZTOTT ÁLLOMÁNY KIVÁLASZTÁSÁNAK ÉS FELKÉSZÍTÉSÉNEK TAPASZTALATAI ELŐADÁSOK BÁNFI ATTILA A MAGYAR MŰSZAKI KONTINGENSBE BEOSZTOTT ÁLLOMÁNY KIVÁLASZTÁSÁNAK ÉS FELKÉSZÍTÉSÉNEK TAPASZTALATAI Bánfi Attila mk. alezredes a 37. II. Rákóczi Ferenc műszaki dandár mb. parancsnokhelyettese,

Részletesebben

Életpálya és mobilitás a honvédelemben

Életpálya és mobilitás a honvédelemben Életpálya és mobilitás a honvédelemben ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel Mobilitás Társadalmi mobilitás Vándorlás Karriermobilitás Munkaerőáramlás Átjárhatóság Vándorlás lakhatási támogatás

Részletesebben

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében A rendszerváltozás során a helyi önkormányzati rendszer kiépülésével párhuzamosan megtörtént az új államigazgatási szervezet kialakítása.

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Honvédség jóléti jellegű beruházásainak. pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 1990. 22.

JELENTÉS. a Magyar Honvédség jóléti jellegű beruházásainak. pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 1990. 22. JELENTÉS a Magyar Honvédség jóléti jellegű beruházásainak pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről... 1990. 22. Az ellenörzést végezték: Kovácsné So6s Piroska számvevő, Révész János s zámvevő, dr. Kardos László

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. JAKAB László. Fax(ok) E-mail(ek) jakab.laszlo@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. JAKAB László. Fax(ok) E-mail(ek) jakab.laszlo@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság Dr. JAKAB László jakab.laszlo@zmne.hu magyar Születési dátum 1950. 03. 21. Neme férfi Szakmai tapasztalat Időtartam

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE. ÁLLAMI ÜNNEPÜNK augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT (POLGÁRI TAGOZATÁVAL)

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE. ÁLLAMI ÜNNEPÜNK augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT (POLGÁRI TAGOZATÁVAL) MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE beosztásában végzett kiemelkedő munkája elismeréseként, a honvédelmi miniszter előterjesztésére ÁLLAMI ÜNNEPÜNK 2013. augusztus 20-a alkalmából KITÜNTETI A MAGYAR ÉRDEMREND

Részletesebben

Tájékoztató a Hvt., a Hjt., valamint a Hft. módosításával kapcsolatos pénzügyi jellegű rendelkezésekről

Tájékoztató a Hvt., a Hjt., valamint a Hft. módosításával kapcsolatos pénzügyi jellegű rendelkezésekről HONVÉDELMI MINIS ZTÉRIUM KÖZGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HIVATAL Tájékoztató a Hvt., a Hjt., valamint a Hft. módosításával kapcsolatos pénzügyi jellegű rendelkezésekről A Magyar Közlöny 2010. évi 201. számában

Részletesebben

Az átszervezés területi feladatai

Az átszervezés területi feladatai 1 A tájékoztató témái Az átszervezés területi feladatai A Megyei Védelmi Bizottság és a Helyi Védelmi Bizottságok illetékességi területe A Megyei Védelmi Bizottság összetétele A Megyei Védelmi Bizottság

Részletesebben

A megválasztott tisztségviselők életrajza

A megválasztott tisztségviselők életrajza A megválasztott tisztségviselők életrajza Elnökség: Elnök: Prof. Dr. Rajnai Zoltán mk. ezds. Ügyvezető elnök: Felker Lajos nyá. ezds. Alelnök: Dr. Horváth László Ferenc Titkár: Karsai Miklós nyá. hőr.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Tisztelt Közgyűlés!

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Tisztelt Közgyűlés! BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU POLGÁRMESTERÉTŐL VAROS Ikt. sz.: Előadó: Mell: Hiv. SZ.: Ah. Postacím: 5601 Pf 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail: vantara@bekescsaba.hu NYÍL VANOS ULES napirendje

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

Tagok Báthy Sándor, Jároscsák Miklós, Kőszegvári Tibor, Kende György, Németh Ernő, Ungvár Gyula, Tóth Rudolf. MH Központi Nyomdájában, 300 példányban.

Tagok Báthy Sándor, Jároscsák Miklós, Kőszegvári Tibor, Kende György, Németh Ernő, Ungvár Gyula, Tóth Rudolf. MH Központi Nyomdájában, 300 példányban. Szerkesztő Bizottság Elnök Gáspár Tibor Tagok Adorjáni István, Anda Árpád, Bella András, Báthy Sándor, Csák Gábor, Hazuga Károly, Horváth János, Kasza Zoltán, Kulcsár István, Rádli Tibor, Svéd László,

Részletesebben

Szakmai beszámoló Az utolsó töltényig című vándorkiállításról

Szakmai beszámoló Az utolsó töltényig című vándorkiállításról Szakmai beszámoló Az utolsó töltényig című vándorkiállításról Az utolsó töltényig című vándorkiállítás a második világháború befejezésének 70. évfordulójára rendezett tárlat, mely a muzeológia eszközeivel

Részletesebben

MH KKB & MH KPTSZI Szentendre. feladatvégzése számokban

MH KKB & MH KPTSZI Szentendre. feladatvégzése számokban MAGYAR HONVÉDS DSÉG KÖZPONTI KIKÉPZ PZŐ BÁZIS MH KKB & MH KPTSZI Szentendre feladatvégzése számokban Isaszegi János mk. vőrgy előadása a HM SZEF részére 2009. március 16. 2008. Végrehajtott feladatai 1.

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Dr. André László m. kir. csendőr százados

Dr. André László m. kir. csendőr százados Dr. André László m. kir. csendőr százados Budapesten született 1915. január 16-án köztisztiviselői családban. Nagyapja a Belügyminisztériumban dolgozott a Csendőrgazdászati Osztály irányításában, így már

Részletesebben

A HONVÉD KARHATALOM BUDAPESTEN ÉS VIDÉKEN

A HONVÉD KARHATALOM BUDAPESTEN ÉS VIDÉKEN A HONVÉD KARHATALOM BUDAPESTEN ÉS VIDÉKEN 1956 1957 Ezred megnevezése 1. karhatalmi ezred 2. karhatalmi ezred 3. (Budai) karhatalmi ezred Központ ezredparancsnok ezredparancsnok politikai helyettes Sport

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Belügyminisztere a vörösiszap-katasztrófa elhárítása, valamint a mentés során tanúsított kimagasló helytállása elismeréséül

A Magyar Köztársaság Belügyminisztere a vörösiszap-katasztrófa elhárítása, valamint a mentés során tanúsított kimagasló helytállása elismeréséül A Magyar Köztársaság Belügyminisztere a vörösiszap-katasztrófa elhárítása, valamint a mentés során tanúsított kimagasló helytállása elismeréséül Rendkívüli helytállásért vörösiszap-katasztrófa érdemjelet

Részletesebben

FEJEZETEK A FEGYVERZETI SZOLGÁLAT ÉS JOGELŐDEI TÖRTÉNETÉBŐL

FEJEZETEK A FEGYVERZETI SZOLGÁLAT ÉS JOGELŐDEI TÖRTÉNETÉBŐL Dr. Gáspár Tibor gaspartibor@upcmail.hu FEJEZETEK A FEGYVERZETI SZOLGÁLAT ÉS JOGELŐDEI TÖRTÉNETÉBŐL IV. rész Absztrakt Az elmúlt években sokat foglalkoztam a f egyver- és lőszerbiztosítás történetével.

Részletesebben