AZ MN ZÁSZLÓALJ ÉS MŰSZAKI KIKÉPZŐ KÖZPONT RÖVID TÖRTÉNETE ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ MN. 5581. ZÁSZLÓALJ ÉS MŰSZAKI KIKÉPZŐ KÖZPONT RÖVID TÖRTÉNETE (1962 1991)"

Átírás

1 AZ MN ZÁSZLÓALJ ÉS MŰSZAKI KIKÉPZŐ KÖZPONT RÖVID TÖRTÉNETE ( )

2 A MŰSZAKI KIKÉPZŐ KÖZPONT TÖRTÉNETE. Írta: Licsicsányi István nyá. alezredes helytörténész, a Magyar Kultúra Lovagja A szerkesztésben részt vettek: Kiss Imre nyá. alezredes Kiss László nyá. alezredes Kovács István nyá. vezérőrnagy Lektorálta: Kovács István nyá. vezérőrnagy. Műszaki szerkesztő: Kálmánné Juhász Éva Felelős kiadó: Gera András nyá. zászlós 2

3 BEVEZETŐ Az MN Zászlóalj történetének megírására azért vállalkoztam, mert november 1-től február 29-ig magam is az alakulatot vezető állományban szolgáltam. Elhatározásomban jelentősen közrejátszott, hogy az alakulat Orosházára településének 40. évfordulója ünnepségén 2004-ben hallgattam a műszaki kiképző bázis tevékenységét értékelő ünnepi beszédet. Megfigyeltem az igen nagy számban megjelent hivatásos és nyugállományú tisztek, tiszthelyettesek, polgári alkalmazottak megnyilatkozásait, az alakulatnál eltöltött idő élményeiről. Az ünnepség utáni ebéddel egybekötött találkozón pedig a lelkes szervezők fényképeket gyűjtöttek. Szóba hozták, hogy Emlékszobát kívánnak berendezni az MN történetéből. A tapasztalt lelkes megnyilatkozás és aktivitás arra ösztönzött, vállalkozzam e nagymultú, nagyjelentőségű feladatokat megoldó alakulat történetének megírására. Olyan írást kívántam készíteni, amely egyrészt a fellelhető dokumentumokban lévő fontos eseményeket, adatokat tartalmazzák; másrészt megfogalmazni a kiképzési eredmények eléréséért folytatott kemény és fáradsággal járó erőfeszítéseket, küzdelmet; leírni mindazt amit az alakulatnál szolgáló tanító, a kultúráért a sportért rajongó és dolgozó tisztek, tiszthelyettesek, polgári alkalmazottak teljesítettek; harmadrészt nem utolsó sorban leírni az alakulat parancsnokainak a vezető állománynak a tervező, feladatokat meghatározó elemző és értékelő munkáját. Úgy gondolom ez alapozta meg, hogy az erőfeszítések, a küzdelem azzal az eredménnyel járt, melyet a kiképző bázis személyi állománya teljesített. Teljesített több éven át zászlóalj szervezettel, amelynek következtében, igen gyakran többlet feladatokat rótt a parancsnokokra, a vezető állományra, a személyi állományt oktató-nevelő tisztekre, tiszthelyettesekre és polgári alkalmazottakra. AZ MN történetét az alábbi fejezetekben írtam le: I. Az Önálló Műszaki Gépkezelő Kiképző Zászlóalj megalakulásának előkészítése ( ) II. Az Önálló Műszaki Gépkezelő Kiképző Zászlóalj megalakulása, működése, végleges elhelyezése Orosházán. III. Az MN. Műszaki Géptechnikai Kiképző Központ működése, kettős feladata és annak teljesítése. IV. A Műszaki Kiképző Központ megalakítása, működése felszámolása. V. Összefoglalás. 3

4 Mellékletek: 1.) A kiképzési eredmények 2.) A csapat építkezés és népgazdasági munka-feladatok. 3.) Az MN 5581-nél szolgált tisztek, tiszthelyettesek. Az MN 5581-nél dolgozott polgári alkalmazottak 4.) Tankönyvek és kéziratok. 5.)A Műszaki Kiképző Központnál ellenőrzést és látogatást tett neves személyiségek és küldöttségek, személyiségek. 6.) A Kiképző Központból magasabb beosztásba helyezett tisztek névsora. 7.) Kovács István Dandártábornok beszéde a Kiképző Központ Orosházára helyezésének 40. évfordulóján 8.) Laktanyaépítés története. 9.) Fotók a Kiképző Központ életéből és a nehéz műszaki gépek. 10.) Fotók a 40. éves találkozóról. 11.) AVM gyártásának története. A bevezető befejezéseként tisztelettel megköszönöm az alakulat egykori parancsnokainak, vezető állományú tisztjeinek, a felügyeletet gyakorló nyá. Műszaki Főnököknek a jelentős hozzájárulását, az alakulat történetének megírásához. A tisztelt olvasóra bízom annak elbírálását, hogy a bevezetőben kitűzött célt teljesítettem-e. Jó olvasást, az együtt eltöltött időre való lelkes visszaemlékezést kívánok. Tisztelt nyugállományú katonák, volt munkatársaim, legyetek büszkék a MN nél eltöltött időre, Emelt fővel emlékezzetek rá, hogy feladatainkat a katonai eskü szellemében teljesítettük. I. AZ ÖNÁLLÓ MŰSZAKI GÉPKEZELŐ KIKÉPZŐ ZÁSZLÓALJ MEGALAKULÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE ( ) Az MN. Műszaki Főnökség vezetése felismerte, hogy a hadseregbe beáramló korszerű műszaki gépek kezelése, üzemeltetése, a műszaki szakfeladatok gépekkel való végrehajtása céljából, jól képzett gépkezelőkre, gépparancsnokokra van szükség. Ennek megfelelően fel kell állítani egy gépkezelőket kiképző bázist. 1 1 Hunyadi Ferenc nyá. vezérőrnagy, volt MN. Műszaki Főnök szóbeli visszaemlékezése. (A visszaemlékezésről készült Feljegyzés a szerző birtokában.) 4

5 A felismerést, elgondolás kimunkálása és a tettek követték. Budafok-Hárosra helyezték a technikus tisztek és tiszthelyettesek közül a megfelelő létszámot. E tiszteknek és tiszthelyetteseknek a feladata lett: felkészülni a beérkezett műszaki gépekből és megtanítani a bevonultatott sorállományú katonákat, a nehéz műszaki gépek kezelésére, üzemeltetésére, a gépekkel való műszaki feladatok (út és állásépítő földmunkák végzése, hídvetés, nehezebb építményelemek beemelése deszantátkelő, áramfejlesztő gépek kezelése stb.) végzésére. E célból alakították meg az MN. Műszaki Főnök utasítására 1957 őszén Budafok- Hároson, az MN 5432 alakulat alárendeltségében a Központi Gépkezelő Tanfolyamot. A tanfolyam elhelyezési körlete Budatétényben volt. A Központi Gépkezelő Tanfolyam század szervezete. A tanfolyam Parancsnoka: Szőke László százados ( ) Politikai helyettese: Szinai Sándor főhadnagy ( ) Technikai helyettese: Kareszter Vince főtörzsmester (1957) Század szolg. vezető: Gál Imre törzsőrmester Szakaszparancsnokok: Banka János főhadnagy Nagy Tivadar főhadnagy Lendvai János hadnagy. Ekkor a visszaemlékezők elmondása szerint az alábbi nehéz műszaki gépek álltak rendelkezésre: ban: VASZ-50 áramfejlesztő gépcsoport VÁM villamos ácsműhely ROCSÓ rohamcsónak AVM alumínium vontató motorcsónak D 271 buldózer E 505 lánctalpas kanalas kotró ET 251 vederláncos árokásó gép D 222 ládás földgyalu ben: KUG kisúszó gépkocsi NUG nagyúszó gépkocsi ben: BAT lánctalpas gyorsjáratú buldózer D 030 gumikerekes kotró BTM lánctalpas gyorsjáratú árokásó LUG lánctalpas úszó-gépkocsi 1 5

6 1959 őszén a Központi Gépkezelő Tanfolyam új parancsnokokat kap: Bereczki Gyula százados. Új technikai helyettest neveznek ki: Mészáros János százados július 1-jével a gépkezelő tanfolyam állományát áthelyezték a Szentendrén Működő Központi Tiszthelyettes Iskola állományába. Ekkor a nehéz műszaki gépkezelők kiképzése mellett, új feladatot kapnak. A hivatásos tiszthelyettesek kiképzése a nehéz műszaki gépek kezelésére és a gépparancsnoki feladatok ellátására őszén megnövekedett a tanfolyam létszáma. Ekkor kezdődik el egy zászlóalj szervezet kialakítása. Előtte májusban Bereczki Gyula századost a Budapesten működő Rákóczi úti nehéz gépkezelő tanfolyamra vezényelték. A parancsnoki teendőket helyette: Németh Ervin főhadnagy látta el. Ősszel a tanfolyam új parancsnokot kap Hamvas Gábor százados személyében. Politikai helyettese: Dikó István százados, technikai helyettes: Hazai József főhadnagy. Ekkor még törzsfőnöki beosztást nem szerveznek augusztus 19-én a Nehézgépkezelő Tanfolyam teljes állományát és technikáját Szentesre, a Damjanich János Laktanyába diszlokálták. Elöljáró parancsnoksága: 39. Műszaki Utász Dandár. A dandár parancsnoka: Hunyadi Ferenc őrnagy. Szentes. Damjanich János Laktanya. Ezekben az épületekben alakult meg az MN.5581., Önálló Gépkezelő és Kiképző Zászlóalj. Szentes helyőrségben felgyorsulnak az események október 15-én fölolvassák a MN. Vezérkari Főnökének 0046 sz. parancsát, s a végrehajtás részleteit is elrendelő /1962. sz. parancsot. 2 Egység története. (Hadtörténeti Levéltár Bp.) 6

7 A zászlóalj megalakul. Neve: Önálló Műszaki Gépkezelő Kiképző Zászlóalj. A zászlóalj Parancsnoka: Hamvas Gábor százados. Politikai helyettese: Dikó István százados. Törzsfőnök: Pakott Péter százados. Technikai helyettes: Pozsár János százados. A zászlóaljnak kettő műszaki gépkezelő százada van: út-híd építő század Deszant század. 3 Az Önálló Műszaki Gépkezelő Kiképző Zászlóalj október 15-én, a Szentes Damjanich János Laktanyában alakult meg. A zászlóalj megalakításában közreműködtek és a szükséges intézkedéseket megtették: Hunyadi Ferenc őrnagy dandár parancsnok és törzse. 4 A zászlóalj megalakítását követően az Önálló Műszaki Gépkezelő Kiképző Zászlóalj, önálló elhelyezési körletet kap a Szentes Esze Tamás laktanyában. Az MN 558. zászlóalj tehát megalakult. Szervezete is kialakult. Van parancsnoka és törzse, kettő gépkezelő kiképző százada. A zászlóalj megalakításával az MN. Műszaki Főnökének Hersiczki Lajos vezérőrnagynak az elgondolása teljesült. A MN. Műszaki Főnökének és törzsének indoklását a MN. Vezérkari Főnöke elfogadta és parancsot adott ki. Az alakulat végleges elhelyezésére azonban még nem született döntés. Az elhelyezés megoldására kettő lehetőség kínálkozott a felső vezetés számára. Egyik lehetőség a Szentes Esze Tamás laktanya. Azonban amennyiben a 39. Műszaki Utász Dandár teljes feltöltésre sor kerül, szüksége lesz a Szentes Esze Tamás laktanyára. Ez esetben az Önálló Műszaki Gépkezelő Kiképző Zászlóalj elhelyezése nem végleges. Másik lehetőség: Orosháza Tüzér Laktanya. Erre azonban csak akkor nyílik lehetőség, ha a tüzérosztály Pécsre való átdiszlokálása bekövetkezik. Tehát az Önálló Gépkezelő Kiképző Zászlóalj végleges elhelyezése még várat magára ben új gépet kap a zászlóalj GSZP önjáró kompot. A zászlóalj megalakításának szervezési és egyéb feladatai még tartanak. A Központi Gépkezelő Tanfolyam igen komoly feladatot kap. Ki kell alakítani, és meg kell építeni a MN. Dunai Flottila végleges kikötőjét a Dunán, a flottila laktanyájának magasságában. A kikötő építését a MN. Műszaki Főnökség tervei alapján s a főnökség törzsének irányításával teljesítették 5 3 VKF fszd sz. parancsa. (Hadtörténeti Levéltár) 4 Az Egység története. (Hadtörténeti Levéltár) 7

8 II. AZ ÖNÁLLÓ MŰSZAKI GÉPKEZELŐ KIKÉPZŐ ZÁSZLÓALJ VÉGLEGES ELHE- LYEZÉSE OROSHÁZÁN ÉS A ZÁSZLÓALJ MŰKÖDÉSE. A zászlóalj a Szentes Esze Tamás laktanyában önálló elhelyezési körletet kap, 1963-ban. Ebben a laktanyában folytatja a gépkezelők kiképzését. Ez év őszén új törzsfőnököt neveznek ki; Jakab Sándor százados és új technikai helyettest; Nagyistók Mihály őrnagy személyében. A kiképzési feladatok teljesítésével egyidőben megépítik Derekegyházán az MHSZ lőteret, a Nagymágocs község vízhálózat-árkát kiássák, Árpádhalomig új makadám utat építenek, mellyel összekötik a községet Derekegyházával. Ekkor a zászlóalj állományában vannak út-híd építőgépek (D-030. BAT, BTM.); és deszant átkelő gépek (LUG, és GSZP). Új gépeket kap a zászlóalj. MTU hídvető harckocsi, AUV 62. víztisztító állomás. Az MN Műszaki Főnökségén, a 39. Műszaki Utász Dandár parancsnokával tovább folyik a szervező munka. Milyen legyen az Önálló Műszaki Gépkezelő Kiképző Zászlóalj szervezete? Hol legyen a zászlóalj végleges elhelyezése? Végül megszületett a döntés. Ennek alapján a végleges elhelyezés Orosháza, Barak laktanya. Ez a laktanya 1939-ben épült meg, ideiglenes barak-épületekkel. A laktanya mellett elterülő földeken megépíthető a gépek számára a Tanpálya. Ez intenzívebbé teszi a nehéz műszaki gépkezelő képzést. A Műszaki Főnökség javaslata alapján elvi döntés születik a laktanya építésére. Az Önálló Gépkezelő Kiképző Zászlóalj az MW.VKF.0057/1964. sz. parancs alapján végrehajtja a Pilis diszlokálási feladatot. (1964. július ) A zászlóalj neve továbbra is változatlan. Fedőszáma MN Orosháza. Elöljáró parancsnoksága a 39. Műszaki Utász Dandár Szentes, ennek parancsnoki állománya; Parancsnoka: Hunyadi Ferenc alezredes. Parancsnokhelyettes: Bagi István alezredes. Törzsfőnök: Gál Miklós őrnagy Politikai O.V.: Major György őrnagy. PB titkár: Szőllősi Ferenc őrnagy. Hadtáp helyettes.: Horváth Gyula őrnagy. Technikai helyettes: Franke László őrnagy. A nehéz műszaki gépkezelő kiképzést, műszaki tartalékos tiszt és tiszthelyettes képzést, a MN. Műszaki Főnökség felügyeli. Véglegesen kialakul a zászlóalj szervezete és ennek megfelelően a kiképzési feladata is. 8

9 9

10 A zászlóalj parancsnoka: Hamvas Gábor őrnagy Politikai helyettes: Dikó István százados. Törzsfőnök: Jakab Sándor százados. Technikai helyettes: Nagyistók Mihály őrnagy. Hadtáp helyettes: Garai Tibor őrnagy A kiképző századok: Út-híd építő század Állásépítő század Deszant század Hamvas Gábor őrnagy Előfelvételt nyertek kiképző százada Tartalékosokat képző század Elkezdődik a tartalékos tisztek képzése. Folytatódik a nehézgépkezelők kiképzése őszén új feladatként elkezdődött az előfelvételt-nyert katonák ún. Egyetemi századnál való kiképzése tartalékos tiszthelyettessé. Orosháza. Zalka Máté Laktanya november 1-én új politikai helyettest neveznek ki: Licsicsányi István őrnagy személyében nyarán Dikó István százados, politikai helyettest tartalék állományba helyezték. Ideiglenesen Sike Kálmán főhadnagyot bízták meg a teendők ellátásával. Az új politikai helyettes kinevezésével megszűnt az ideiglenes állapot. A következő évben, 1965 májusában került sor a tartalékos tisztek első csoportjának avatására. Júniusban vizsgáztak az Előfelvételt nyert katonák. Ezt követően leszereltek, s elkezdték tanulmányaikat az egyetemeken nyár végén újabb csoport vonult be. Ezúttal a Bu- 10

11 dapesti és a Miskolci Műszaki Egyetem hallgatói októberében vizsgáztak a nehézgépkezelők s csapatokhoz lettek helyezve. Ezt követően periódikusan újabb csoportok vonultak be, a kiképzési időszaknak megfelelően. A kiképzési év végén került sor az elért kiképzési eredmények, az ifjúsági és katonai nevelőmunka értékelésére, a sportfeladatok teljesítésének összesítésére. Mivel az alakulat KISZ Bizottsága benevezett a KISZ KB Vándorzászlóért meghirdetett versenybe, Műszaki Főnökség szintű bizottság értékelte a végzett munkát. Megállapítást nyert, hogy MN KISZ Bizottsága teljesítette a követelményeket. Az értékelés tényeit összevetették más alakulat értékelésével. Odaítélték a KISZ KB Vándorzászlaját az alakulat KISZ Bizottságának először. Sike Kálmán főhadnagy KISZ Bizottság titkára ünnepélyes csapatgyűlésen vette át a vándorzászlót Sándor Lászlótól a KISZ KB tagjától a Békés Megyei KISZ Bizottság titkárától. Az ös kiképzési évet a tiszt, tiszthelyettesi állomány komoly erőfeszítések árán dolgozta végig. Ennek több okát lehet felsorolni. 1.) ben megbomlott a zászlóalj vezetésének egysége. Ennek következménye volt a politikai helyettes leváltása és új kinevezése. Kemény viták nehezítették a parancsnok és helyetteseinek a törzsnek a munkáját. Erről csak röviden írok. Hamvas Gábor őrnagy parancsnok a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia Műszaki Tanszék tanári székéből került kinevezésre a zászlóalj élére. Szinte mindent tudott arról, hogy egy műszaki gépkezelőket, műszaki tartalékos tiszteket és tartalékos tiszthelyetteseket képző kiképző bázist hogyan kell megalakítani. Jó és pontos elgondolást dolgozott ki törzsfőnökével Pakott Péter századossal. Milyen okok vezettek mégis a kialakult helyzethez? A többszöri helyőrség és elhelyezési körlet váltásba s az ezzel járó szállítási és költözési, áttelepüléssel együtt járó feladatok során a zászlóalj tisztjei és tiszthelyettesei belefáradtak. Belefáradt a zászlóalj vezetése is. Belefáradtak a tisztek, tiszthelyettesek családjai is. Közben a kiképzési feladatok, melyeket a MN Műszaki Főnöksége és a Műszaki Utász Dandár Parancsnoka megszabott, szaporodtak. gépkezelők kiképzése tartalékos tisztek képzése tartalékos tiszthelyettesek képzése előfelvételt nyertek képzése Műszaki Egyetemet végzettek tartalékos tisztté képzése. A zászlóalj vezetésének személyi változások ellenére nem sikerült úrra lenni a helyzeten. Ezt a szarkák kihasználták. A fellazult bizonylati fegyelem lehetőséget adott a honvédségi anyagok eltulajdonítására. 11

12 Hiányzott a feladatok teljesítésének erőskezű, határozott vezetése. Kiderült, hogy a vezetőnek nemcsak a kiképző bázis megalakításához kell értenie. A jó elgondolásokat, a kidolgozott kiképzési terveket és egyéb terveket kemény, következetes parancsnoki vezetéssel meg kell valósítani. Be kell vasalni, az anyagi fegyelmet meg kell szabni, mert másként nem működik a kiképző bázis. Ennek hiányában a századok parancsnoki állománya másként nem tud egységben dolgozni. Csak többlet erővel tudja teljesíteni a kiképzési feladatok jó színvonalát őszén új parancsnokot neveztek ki a zászlóalj élére: Zsilák Mátyás őrnagy személyében. Az új parancsnok a Kossuth Akadémián végzett, majd 1961-ben elvégezte a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia műszaki tagozatát. (4 év). Személyében képzett, energikus, jó szervező került a zászlóalj szintű alakulat vezetésének élére. A vezető állomány ekkor: Parancsnok: Zsilák Mátyás alezredes. PK. pol. helyettese: Licsicsányi István őrnagy. Törzsfőnök: Jakab Sándor őrnagy. Technikai helyettese: Nagyistók Mihály őrnagy. Hadtáp helyettese: Garai Tibor őrnagy. Zsilák Mátyás alezredes, Parancsnok Az új parancsnok erős akarattal, nagy elánnal fogott munkához. A jövőt illetően nagy jelentőségű parancsnoki értekezletre került sor. A parancsnoki értekezleten részt vettek a parancsnok helyettesek és a századparancsnokok. A parancsnok ismertette elgondolását. Sorba szedte a feladatokat. Megjelölte melyek az elsődleges, azonnali tennivalók. Értelmezte, hogyan gondolja a parancsnokhelyettesek, a törzs, a századparancsnokok helyét és szerepét. A parancsnoki értekezletet tiszti gyűlés követte. Itt a parancsnok ismertette elgondolását. Meghatározta a tisztek és tiszthelyettesek feladatait. Kifejtette mit kér, mit vár el a tisztektől, tiszthelyettesektől. Befejezésül megkérdezte: Van-e Önök között aki ebben a munkában, vezetésemmel nem kíván részt venni? Nem jelentkezett senki. Összegzésként megköszönte a bizalmat. Az ezt követő csapatgyűlésen a parancsnok ismertette, hogy átvette a zászlóalj vezetését, a parancsnoklást. Elmondta, mit vár el a gépkezelőktől, a tartalékos tiszti hallgatóktól, az előfelvételt nyertektől, a tartalékos tiszthelyettes hallgatóktól. 12

13 A zászlóaljnál ekkor pártalapszervezet és KISZ Bizottság, szakszervezet (polgári alkalmazottaknál működött) E szervezetek is tanácskoztak s megfogalmazták saját feladataikat. Az új parancsnok vezetésével elkezdődött, folytatódott a kiképző-nevelő munka. Rövid idő után emelkedtek a kiképzési eredmények. Benépesültek a klubhelyiségek, a technikai barkács műhely, a sportpálya. Minden egyes feladat teljesítésének kialakultak a keretei, feltételei, az időpontja. Megkövetelte az anyagi, bizonylati fegyelmet minden területen. Szigorúan mérte a feladatok teljesítését. Értékelt, dicsért és jutalmazott; megrótta felelősségre vonta a lazsálókat, a fegyelmezetlenkedőket. A korábban elkövetett bűncselekmények miatt történtek bírósági úton való felelősségre vonások is. A zászlóalj napirend szerint élte az életét. Az os kiképzési évben teljesültek a kiképzési feladatok. Jó-közepes eredménnyel vizsgáztak a nehézgépkezelők, jó eredménnyel vizsgáztak a tartalékos tiszti tanfolyam hallgatói, a Műszaki Egyetemet végzett mérnök tartalékos tiszti tanfolyam hallgatói jó eredménnyel vizsgáztak, az előfelvételt nyertek jó és kiváló eredménnyel vizsgáztak. A vizsgákat követően került sor a mérnök tartalékos tisztek avatására; a tartalékos tiszthelyettesek avatására; a gépkezelők csapathoz való helyezésére; az előfelvételt nyertek leszerelésére. A kiképzési év végén értékelték a KISZ KB Vándorzászlóért folyó verseny eredményeit. Az alakulat KISZ Bizottsága elnyerte a KISZ KB Vándorzászlaját másodszor. Hegedűs János főhadnagy KISZ Bizottság titkára büszkén vehette át a zászlót Michalik Györgytől a KISZ KB tagjától, a Békés Megyei KISZ Bizottság titkárától. Az es kiképzési évben több változás következett be az alakulatnál. A zászlóalj új rendszerű gépkezelő képzésre tért át. Az egyéves képzés helyett 3x8 hónapos képzésre került sor. Az áttérés miatt októbertől februárig un. csonka kiképzési időszak állt rendelkezésre. S februártól kezdődött a 8 hónapos időszak. Először vonultak be érettségizett fiatalok kettő éves tartalékos tiszti tanfolyamra. Megkezdődött a hivatásos tiszthelyettes képzés ben megváltozott az alakulat neve: MN Műszaki Géptechnikai Kiképző Központ. Ez a jobban kifejezte az alakulatnál folyó kiképzés jellegét. Az állománytáblában változásokat vezettek be. A parancsnokság összetétele maradt a régi. A törzsben változások következtek be. 13

14 14

15 A törzsfőnök alárendeltségében Kiképző Tervező főtiszti beosztást szerveztek (TÖF. H.) Megemelték a géptechnikai előadók számát. Rendszeresítették a Személyügyi főtiszti beosztást. A politikai helyettes alárendeltségben társadalom tudományi előadókat szerveztek. Ezeket a változásokat a hivatásos tiszthelyettes-képzés s az új rendszerű tartalékostiszt-képzés indokolta. A századok: Uhé. század út-hídépítő gépkezelőket kiképző század Állé század állásépítő gépkezelőket kiképző század Deszant század deszantátkelő gépkezelőket kiképző század Ht. tiszthelyettes kiképző század Tartalékostiszt és tiszthelyettes kiképző század őszén új Htp. főnököt kapott az alakulat Beleznai Mihály őrnagy személyében. A kiképzés közben bevezetett változások ellenére jó eredménnyel vizsgáztak a gépkezelők, s az előfelvételt nyertek. Jelentős eredmények születtek a sport, a kultúrmunka területén. Orosházán szervezte meg a MÜF Pol. o. Kulturális Fesztivált. Gyopároson Úszó-színpadon volt a gála műsor, mely nagy közönségsikert hozott. Az év végén értékelték a KISZ KB Vándorzászlóért folyó versenyt. Az alakulat KISZ Bizottsága harmadszor és véglegesen nyerte el a zászlót. Hegedűs János százados KISZ Bizottság titkár büszkén vehette át a zászlót. A KISZ KB Vándorzászló harmadszor és véglegesen az alakulathoz került as kiképzési év feladatait a személyi állomány teljesítette. Az új rendszerű (3x8 hó) gépkezelő kiképzésre zökkenőmentesen tértek át, a gépkezelő kiképző századok. A kikép- 15

16 zési eredményekre jó hatással volt, hogy a kiképző tisztek, a technikai előadók Jakab Sándor őrnagy törzsfőnök vezetésével több kiképzési segédeszközt készítettek. Az elkészített segédeszközöket jól alkalmazták az oktató munka során. Melyek voltak az elkészített kiképzési segédeszközök: használt fadarabokból metszetek készítése LUG (K-61) szimulátor (jelentős üzemanyag nélkül megtakarítást eredményezett) A tantermekben (kettőben) TOB tantermi oktató berendezés (az előadó feltette a kérdést, s a hallgatók megfelelő gombot lenyomtak) olajnyomást imitáló eszköz 1968-ban a MN Műszaki Főnökség Orosházán szervezte meg a Technikai Konferenciát. Ezen a konferencián Jakab Sándor őrnagy TŐF és Krizbacher József százados technikai előadó bemutatták a kiképzési segédeszközöket és technikai tantermeket. Az MN. műszaki. csapataitól jelenlévő tisztek elismeréssel fogadták a látottakat és a hallott magyarázatokat évben az új kiképzési követelményeknek megfelelően változások következtek be az alakulat szervezetében. Az előfelvételt nyertek sorállományt tartalékos tiszthelyettessé képző 1. és 2. szakaszt törölték az állománytáblából. A következő változások a tartalékos tiszt képzést s a hivatásos tiszthelyettes képzést érintették. Ennek megfelelően: Tartalékos tiszt kiképző század. 1. szakasz 2. szakasz a 3. szakaszt törölték az állománytáblából. Hívatásos tiszthelyettes kiképző század. 1. tiszthelyettes kiképző szakasz 2. tiszthelyettes kiképző szakasz 3. tiszthelyettes kiképző szakasz 4. tiszthelyettes kiképző szakasz A hívatásos tiszthelyettes hallgatók kiképzése kettő éves kiképzési rendszerben történt. A szerződéses tiszthelyettesek hívatásos tiszthelyettessé képzése pedig egy éves rendszerben történt, ezen képzési formák programját Páli Sándor őrnagy vezetésével a kiképző állomány dolgozta ki. A gépkezelő kiképző századok megmaradtak. 1. Út-híd építő gépkezelő kiképző század 2. Állás építő gépkezelő kiképző század 3. Deszant gépkezelő kiképző század. 16

17 Ebben a kiképzési évben került sor az MN. MÜF. parancsa alapján a Magasabb beosztású, Zrínyi Katonai Akadémián végzett műszaki főtisztek technikai továbbképzésére. Ezen a továbbképzésen előadásokat hallgattak a korszerű műszaki gépekről és eszközökről. E témában technikai bemutatókon vettek részt. Előadásokat hallgattak a katonai vezetés alapjairól és a katona-politikai helyzetről. A továbbképzésen hallgatóként részt vett az MN. Műszaki Főnöke Hersiczki Lajos vezérőrnagy is. A kiképzési év során a turnus végén a tartalékos tiszt hallgatók, a hivatásos tiszthelyettes hallgatók, gépkezelő kiképzésben részt vett sorkatonák összesített vizsgaeredménye jó. A zászlóalj KISZ Bizottsága az értékelés alapján év végén elnyerte a KISZ KB Vándorzászlaját először. A zászlóalj történetében először történt, hogy az alakulatnak két KISZ KB által adományozott zászlaja van. Hegedűs János főhadnagy KISZ Bizottság titkár büszkén és örömmel vette át a vándorzászlót őszén Belényesi József gépészmérnök százados személyében új műszaki-technikai szolgálatvezetőt neveztek ki. Berkes László ü.mk. őrnagyot a Kossuth Lajos Katonai Főiskolára helyezték tanári beosztásba. Az 1968/1969-es kiképzési évben tovább folytatta a zászlóalj a tartalékos tiszti hallgatók kiképzését. A turnus végi vizsgákon jó eredményeket értek el a hallgatók. Az 1969-es év őszén a kiképzési évben felmutatott eredmények alapján az értékelő bizottság a KISZ KB Vándorzászlóért folyó versenyben felmutatott eredmények értékelésekor a zászlóalj KISZ Bizottságának II. helyezést adott. Így az év végétől őrzött második vándorzászlót más alakulatnak ítélték oda. Ősszel több változásra került sor. Új törzsfőnököt neveztek ki Beyer Ernő őrnagy személyében. Jakab Sándor őrnagyot az MN HÁVP. Személyügyi alosztály vezetőjévé nevezték ki. Hegedűs János főhadnagyot a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiára helyezték hallgatói beosztásba. A zászlóalj KISZ Bizottság a titkárnak Sáros Sándor hadnagyot választották meg. Őszszel.. /1969. sz. parancs alapján megalakult az Egyetemet végzettek tartalékos tiszti kiképző százada. Az alakulattól Nagyistók Mihály alezredes Technikai helyettes nyugállományba vonult, helyette Belényesi József századost nevezték ki kiképzési évben állománytábla változás nem történt. A kiképző századoknál eredményesen folyt a kiképzés. Ennek eredményeként a vizsgákon felmutatott teljesítmény figyelembevételével a szocialista verseny-mozgalomban több katona nyerte el a Néphadsereg Kiváló Katonája, s az Egység Élenjáró Katonája címet. A századok, szakaszok rajok kollektívájai is címeket nyertek. (A táblázat mellékelve) 17

18 Szabó Sándor szpk Halász István 18

19 A zászlóalj KISZ Bizottsága ez évben is II. lett a KISZ KB vándorzászlóért folyó versenyben. Az év végén (1970) Nagy Tivadar őrnagyot a Kossuth Lajos Katonai Főiskolára helyezték tanárnak ben a városba érkezett a Lenin páncélautó. A városban nagyméretű ünnepségre került sor. Felsorakoztak a Kossuth utcán a Művelődési Ház előtt műszakiak, határőrök, munkásőrök, ifjúgárdisták. Személyüket a városlakók megnézték. Jelen volt és fogadta Beyer Ernő őrnagy jelentését Horváth Dezső mk ezredes, az újonnan kinevezett MN. műszaki főnök. Az ünnepségre teljes állományával díszegyenruhában és kimenő öltözetben kivonul az MN Műszaki Géptechnikai Kiképző Központ. A menet a város főútján haladt a Kossuth utcához. Az út két oldalán a városlakók álltak sorfalat. Beyer Ernő őrnagy törzsfőnök büszkén vezette a kiképző központ személyi állományát. Az es kiképzési év kiképzési értekezlettel vette kezdetét. Turnusonként jó eredményt értek el a gépkezelők, a Tiszthelyettes hallgatók. Ebben az évben tiszti-vizsgát tett Erhardt Ferenc törzsőrmester ben tiszti-vizsgát tett Szanyi István törzsőrmester, őt is alhadnaggyá léptették elő és egyben elhelyezési szolgálat főnöknek nevezték ki. Ősszel elhelyezték az MN. Műszaki Főnökségre Belényesi József mk. őrnagyot. Helyette Baji Nándor őrnagyot nevezték ki PK. technikai helyettesének. A KISZ KB vándorzászlóért folyó versenyben a Kiképző Központ KISZ Bizottsága II. helyezést ért el őszén jelentős állománytábla változás történt. Törölték az állományból: tartalékos tiszt és tiszthelyettes képző századot az Egyetemet végzettek tartalékostiszt-képző századot. Rendszeresítették: A tartalékos tiszt és tiszthelyettes képző századot. 1.) tartalékos tiszthelyettes képző szakasz 2.) tartalékos tiszthelyettes képző szakasz 3.) Egyetemet végzettek tartalékos tiszt képző szakasz es kiképzési évben továbbfolytatta a kiképző központ a hivatásos tiszthelyettes képzést, a tartalékos tiszt és tartalékos tiszthelyettes képzést, a nehéz gépkezelő képzést. 19

20 Ez év végén a vizsgákon a személyi állomány jó eredménnyel vizsgázott. A szocialista versenyben jelentős számú sorállományú katona érte el a MN. Kiváló Katonája, az Egység Élenjáró Katonája címet. Alegységek is teljesítették a verseny követelményeit. Lévai Gábor mérnök ezredes az MN. MÜF. Géptechnikai Főnök értékel. * Az Önálló Gépkezelő Kiképző Zászlóalj év őszi megalakulása óta tíz esztendő telt el. A gépkezelő kiképzés tapasztalatai, a különböző tanfolyamok működésének tapasztalatai, a hivatásos tiszthelyettes képzés tapasztalatai jó eredményeket mutattak fel. Ugyanakkor tanulságokkal is szolgált. Az MN. Műszaki Főnökség úgy látta jónak a javaslatok függvényében, hogy a Kiképző Központ nevét egy a helyzetet és a kiképzési feladatokat jobban kifejező 20

21 névváltoztatás kell. Ezt végre is hajtották. Az alakulat neve: Magyar Néphadsereg Műszaki Géptechnikai Kiképző Központ. Az MN fedőszám megmaradt. Jó hatással volt a kiképző központ életére, hogy az eltelt időszakban alárendeltségünkben változás nem történt, mindvégig a 39. Műszaki Utász Dandár alárendeltségében maradt az alakulat. A kiképzést az MN. Műszaki Főnöke és törzse felügyelte. A gépkezelők vizsgáztatásához Bizottsági elnököket, tagokat küldött. Ezekbe a vizsgabizottságokban részt vett a Debreceni Nehéz Gépkezelő Iskola (polgári) egy-egy küldötte. A tartalékos tisztek és a hivatásos tiszthelyettesek vizsgáztatásban a MN Műszaki Főnökség adta a vizsgabizottság elnökét. A tartalékos tisztek avatását eleinte a Kiképző Központ Parancsnoksága végezte. Később az MN. Műszaki Főnöke vette át. A hivatásos tiszthelyettesek avatását az MN. Műszaki Főnöksége végezte. Avatásuk eleinte Orosházán történt. Később a HM Kiképzési Főnöksége vette át és ettől kezdve összevontan szervezték az avatásukat, Békéscsabán, majd Budapesten. Az évi parancsnokváltás jól szolgálta a kiképző központ egész tevékenységét. Zsilák Mátyás alezredes erős kézzel, határozottan és következetesen vezetett. Fontosnak tartotta a feladatok pontos meghatározását s a feltételek biztosítását. Egységessé vált a vezetés. Tervszerűbbé vált a kiképzés és egyéb feladatotok irányítása. Gyorsabb, konkrétabb lett a parancsnoki ellenőrzés és értékelés. Kialakult a parancsnoki értékelés, az alegység és egység gyűlések rendje és feladata. Mindezeknek következménye, hogy a kiképző bázis tiszti tiszthelyettesi állománya szorgalmas munkával nagy erőfeszítések árán teljesítették feladataikat. Ugyancsak ennek a következménye az elért kiképzési eredmények. A parancsnoki vezetés követelménytámasztása, feladatok és a kiszolgáló törzsek (htp; tech.) és műhelyek munkájának ellenőrzése, értékelés és a követelménytámasztás következtében igen rövid idő alatt helyreállt a bizonylati fegyelem. Következetessé, pontosabbá vált a feladatok htp; tech. biztosítása. A kiképző központ parancsnoksága előnyös és korrekt megállapodást kötött a Debrecenben működő ÉVM. Építő Gépkezelő Iskola Igazgatóságával. Ennek a megállapodásnak a következménye lett, hogy több ezer fiatal sorkatona a nehéz műszaki gépek elsajátítása és a vizsga letétele után polgári képesítéshez, jogosítványhoz jutott. Az elért eredményekre a felügyeletet gyakorló MN. Műszaki Főnökség vezetése, az MN. 39. Műszaki Dandár Parancsnoka felfigyelt. Javaslatukra a kiképző bázis parancsnoka és törzse 1967-ben Dicsérő Oklevelet kapott a Honvédelmi Minisztertől, egységes vezetői, tervezői és parancsnoki munkáért! 21

A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett létszámai

A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett létszámai A Magyar Honvédség hivatásos, szerződéses és közalkalmazotti állományának meghirdetett belső tanfolyamai. A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett

Részletesebben

Véget ért az EUFOR 15. váltásának szolgálata. Cs. Sárkány Beáta hadnagy Fotó: Hegedűs Csaba őrnagy

Véget ért az EUFOR 15. váltásának szolgálata. Cs. Sárkány Beáta hadnagy Fotó: Hegedűs Csaba őrnagy Véget ért az EUFOR 15. váltásának szolgálata Cs. Sárkány Beáta hadnagy Fotó: Hegedűs Csaba őrnagy Ünnepélyes keretek között köszöntötte Böröndi Gábor dandártábornok, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság

Részletesebben

Az MH Altiszti Akadémia parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az MH Altiszti Akadémia parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MAGYAR HONVÉDSÉG ALTISZTI AKADÉMIA Az MH Altiszti Akadémia parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az MH Altiszti Akadémia állományában lévő beosztások betöltésére Pályázatot nyújthatnak be korlátozás nélkül

Részletesebben

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Lőrinci nagyközségben (akkor Nógrád megye) egy kisnemesi familia negyedik gyermekeként

Részletesebben

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál 1., AZ ALAKULAT BEMUTATÁSA A honvédelmi miniszter 34/2007 (HK) 4 HM számú határozata költségvetési szerv alapításáról szóló határozata alapján:

Részletesebben

A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére

A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖK A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére A Honvéd Vezérkar Főnöke a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli

Részletesebben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. I. Választott tisztségviselők

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. I. Választott tisztségviselők 6. számú melléklet Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere I. Választott tisztségviselők A kulcsszám 1-4. pozícióján 0 szerepel. Az 5. pozíció a választási szinteket jelzi. A 6. pozíció

Részletesebben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. 2010. július 6-ától. I. Választott tisztségviselők

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. 2010. július 6-ától. I. Választott tisztségviselők 3. számú melléklet Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere 2010. július 6-ától I. Választott tisztségviselők A kulcsszám 1-4. pozícióján 0 szerepel. Az 5. pozíció a választási szinteket

Részletesebben

http://www.honvedelem.hu/cikk/0/19354/szabalyzatvetelkedo_szentes.html Vetélkedı a szabályzatok ismeretébıl

http://www.honvedelem.hu/cikk/0/19354/szabalyzatvetelkedo_szentes.html Vetélkedı a szabályzatok ismeretébıl 1. oldal, összesen: 6 http://www.honvedelem.hu/cikk/0/19354/szabalyzatvetelkedo_szentes.html Vetélkedı a szabályzatok ismeretébıl Különleges rendezvénynek adott otthont csütörtökön Szentesen az MH 37.

Részletesebben

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és ennek adaptációs, illetve hasznosítási lehetőségei a magyar

Részletesebben

A MH Logisztikai Központ helye, szerepe és feladatai a log. gazdálkodás rendszerében

A MH Logisztikai Központ helye, szerepe és feladatai a log. gazdálkodás rendszerében A MH Logisztikai Központ helye, szerepe és feladatai a log. gazdálkodás rendszerében Erdődi Zsolt ezredes MH Logisztikai Központ mb. logisztikai igazgató 2014.04.15. 1 Témakörök 1. A védelemgazdasági és

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

Egy rétsági gyűjtő bemutatkozása

Egy rétsági gyűjtő bemutatkozása Egy rétsági gyűjtő bemutatkozása Pfaff László vagyok, 65 éves nyugdíjas. 1966-67-ben voltam előfelvételis vegyi- sugárfelderítő Hódmezővásárhelyen. Szakaszparancsnokom Cserhalmi Mihály fhdgy., aki vezérőrnagyként

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE

RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE 2013. 1/5 1. BEVEZETÉS A SECOND CHANCE IN HOSPITALITY - Második esély a szállodaiparban című projekten belül a képzés elméleti és elmélet igényes gyakorlati

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

A Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezredparancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezredparancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MAGYAR HONVÉDSÉG 43. NAGYSÁNDOR JÓZSEF HÍRADÓ ÉS VEZETÉSTÁMOGATÓ EZRED A Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezredparancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a Magyar Honvédség Magyarországi

Részletesebben

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31.

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31. A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31. A júniusi elmaradt nemzetközi lovas verseny nem szegte kedvét a szervezőknek. A HM támogatásával,

Részletesebben

MUNKATERV a 2010-es évre

MUNKATERV a 2010-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2010-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Tájékoztató előadások megtartása az európai és a világ konfliktus gócairól és azok kezelésének helyzetéről;

Részletesebben

Tájékoztató a Hvt., a Hjt., valamint a Hft. módosításával kapcsolatos pénzügyi jellegű rendelkezésekről

Tájékoztató a Hvt., a Hjt., valamint a Hft. módosításával kapcsolatos pénzügyi jellegű rendelkezésekről HONVÉDELMI MINIS ZTÉRIUM KÖZGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HIVATAL Tájékoztató a Hvt., a Hjt., valamint a Hft. módosításával kapcsolatos pénzügyi jellegű rendelkezésekről A Magyar Közlöny 2010. évi 201. számában

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE. Pete Szabolcs mk. alezredes Nemzeti Mozgásirányító Központ parancsnok

A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE. Pete Szabolcs mk. alezredes Nemzeti Mozgásirányító Központ parancsnok A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE Pete Szabolcs mk. alezredes Nemzeti Mozgásirányító Központ parancsnok TÉMAKÖRÖK 1. TÖRTÉNELMI ALAPOK 2. AZ MH KKK RENDELTETÉSE, FŐ FELADATAI

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. JAKAB László. Fax(ok) E-mail(ek) jakab.laszlo@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. JAKAB László. Fax(ok) E-mail(ek) jakab.laszlo@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság Dr. JAKAB László jakab.laszlo@zmne.hu magyar Születési dátum 1950. 03. 21. Neme férfi Szakmai tapasztalat Időtartam

Részletesebben

A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete

A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete 1 T E R V E Z E T!! A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szervezeti változásával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról A fegyveres szervek

Részletesebben

AZ ÚJ HSZT TERVEZETT ILLETMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMEI

AZ ÚJ HSZT TERVEZETT ILLETMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMEI AZ ÚJ HSZT TERVEZETT ILLETMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMEI Alapilletmény beosztási illetmény szolgálati időpótlék a hivatásos állományú besorolása alapján megállapított fizetési fokozathoz tartozó illetményszorzó

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

1.) Ismertesse a Magyar Honvédségben rendszeresített egyenruhák (öltözetek) típusait viselésük szerint.

1.) Ismertesse a Magyar Honvédségben rendszeresített egyenruhák (öltözetek) típusait viselésük szerint. Katonai protokoll tételek: 1.) Ismertesse a Magyar Honvédségben rendszeresített egyenruhák (öltözetek) típusait viselésük szerint. Sorolja fel a katonai rendfokozatokat és azok jelzéseit a társasági egyenruhán

Részletesebben

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzés célja Az iskolarendszeren kívüli rendőr szakképzés célja, hogy a rendőrség középfokú szakképesítéshez kötött beosztásaiba előírt szakképzettség megszerzését

Részletesebben

Dr. André László m. kir. csendőr százados

Dr. André László m. kir. csendőr százados Dr. André László m. kir. csendőr százados Budapesten született 1915. január 16-án köztisztiviselői családban. Nagyapja a Belügyminisztériumban dolgozott a Csendőrgazdászati Osztály irányításában, így már

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZET MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete az étkezési utalvánnyal való ellátásról A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜ GYMINISZTERÉNEK. 5. szám ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1968. évi március hó 12-én. Tárgy: Tanulmányi szabadság

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜ GYMINISZTERÉNEK. 5. szám ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1968. évi március hó 12-én. Tárgy: Tanulmányi szabadság BELÜGYMINISZTÉRIU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1022/5/1968. Hk. 102/8/72. 1 0 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜ GYMINISZTERÉNEK 5. szám ú UTASÍTÁSA Budapest, 1968. évi március hó 12én. Tárgy: Tanulmányi szabadság

Részletesebben

A Miniszterelnökség a Civil Alap 2014 keretében a Magyar Holokauszt Emlékév 2014 programjaira 2013 őszén pályázatot írt ki. Egyesületünk A lapátosok

A Miniszterelnökség a Civil Alap 2014 keretében a Magyar Holokauszt Emlékév 2014 programjaira 2013 őszén pályázatot írt ki. Egyesületünk A lapátosok A Miniszterelnökség a Civil Alap 2014 keretében a Magyar Holokauszt Emlékév 2014 programjaira 2013 őszén pályázatot írt ki. Egyesületünk A lapátosok serege és az emlékezet címmel beadott pályázatára elnyert

Részletesebben

A káderképzés alapelvei a Magyar Néphadseregben az 1975-80-as években

A káderképzés alapelvei a Magyar Néphadseregben az 1975-80-as években Magyar Ildikó százados a ZMNE EEO személyügyi főtisztje A káderképzés alapelvei a Magyar Néphadseregben az 1975-80-as években A szerző kísérletet tesz a szélesebb közvélemény előtt kevésbé ismert, ugyanakkor

Részletesebben

A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával

A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával NATO kiadvány Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság Honvédelmi

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

A KatonaSuli program eddigi eredményei

A KatonaSuli program eddigi eredményei A KatonaSuli program eddigi eredményei Bevezetés A KatonaSuli program két iskolarendszerű eleme a felsőoktatásban oktatott Honvédelmi alapismeretek egy féléves, választható, 3 kredites tantárgy, valamint

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

HOSZ. Czövek János Hosz elnök. Balatonkenese 2014. 04. 16.

HOSZ. Czövek János Hosz elnök. Balatonkenese 2014. 04. 16. HOSZ Czövek János Hosz elnök Balatonkenese 2014. 04. 16. A Honvédszakszervezet: 1991. Budapesten 7 helyi egyesületből és 56 egyéni tagból megalakul a Katonák Érdekvédelmi Szövetsége (KÉSZ), 1995. A KÉSZ

Részletesebben

- valamint rendelkezésre állási díjat éves szinten, az igénybevételtől függetlenül.

- valamint rendelkezésre állási díjat éves szinten, az igénybevételtől függetlenül. Jelentkezz Önkéntes Műveleti Tartalékos katonának! Ha szereted a kihívásokat, akkor jelentkezz a Magyar Honvédség Önkéntes Műveleti Tartalékos állományába! Az igénybevételekre, kiképzésekre a tanulmányaid

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, AMELY LÉTREJÖTT FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG KÖZÖTT - 2013 - EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely

Részletesebben

A CSAPATFELDERÍTÉS FEJLŐDÉSE ÉS HELYZETE AZ 1945-85-ÖS ÉVEKBEN

A CSAPATFELDERÍTÉS FEJLŐDÉSE ÉS HELYZETE AZ 1945-85-ÖS ÉVEKBEN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Felderítő Tanszék ZMNE Szolg. Könyvtár Nyt. szám: sz. soksz. pld. 1992. Évi LXIII. Tv. 19.. (5) bek. alapján NEM NYILVÁNOS 2001-től számított 5 évig" A CSAPATFELDERÍTÉS

Részletesebben

Kilencven éves az önálló magyar katonai térképészet 1

Kilencven éves az önálló magyar katonai térképészet 1 Kilencven éves az önálló magyar katonai térképészet 1 1919. február 4-én a hadügyminiszter rendeletével életre hívta a Magyar Katonai Térképészeti Csoport -ot, s ezzel kezdetét vette az önálló hazai katonai

Részletesebben

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A H A T Ó S Á G I E L L E N Ő R Z É S E K É S A Z Ő R S É G P A R A N C S N O K I K O N F E R E N C I A T A P A S Z T A L A T A I Nyikos Attila

Részletesebben

Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON. A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945

Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON. A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945 Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945 Bevezető Az emberiség történelme során a legtöbb találmányt, újdonságot vagy hadviselés céljából hozta

Részletesebben

Irta: Polgár Ervin nyá. vezérőrnagy. Lektorálta: Dr. habil. Héjjá István tanszékvezető, egyetemi docens

Irta: Polgár Ervin nyá. vezérőrnagy. Lektorálta: Dr. habil. Héjjá István tanszékvezető, egyetemi docens Irta: Polgár Ervin nyá. vezérőrnagy Lektorálta: Dr. habil. Héjjá István tanszékvezető, egyetemi docens Felelős kiadó: Dr. Szabó Miklós, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora Készült a Zrínyi Miklós

Részletesebben

A Belügyminisztérium. III/6. Osztály ÜGYRENDJE

A Belügyminisztérium. III/6. Osztály ÜGYRENDJE BELÜGYMINISZTÉRIUM III/6. Osztály Szigorúan titkos! Különösen fontos! 29-26/1972. A Belügyminisztérium III/6. Osztály ÜGYRENDJE Lássa (név, rendfokozat): Engedélyező aláírása: Betekintő aláírása: Év, hó,

Részletesebben

Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MAGYAR HONVÉDSÉG HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó

Részletesebben

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8. Központi

Részletesebben

1966. I.4. ÜGYRENDJE. ...21 sz. példány. A BM KORMÁNYŐRSÉG PARANCSNOKSÁG ÁBTL - 4.2. - 10-308 / 1966 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-308/1966.

1966. I.4. ÜGYRENDJE. ...21 sz. példány. A BM KORMÁNYŐRSÉG PARANCSNOKSÁG ÁBTL - 4.2. - 10-308 / 1966 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-308/1966. BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-308/1966. SZIGORÚAN TITKOS! KÜLÖNÖSEN FONTOS!...21 sz. példány. 1966. I.4. A BM KORMÁNYŐRSÉG PARANCSNOKSÁG ÜGYRENDJE ÁBTL - 4.2. - 10-308 / 1966 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!

Részletesebben

ÁBTL - 4.2. - 13-8/24/1968 /1

ÁBTL - 4.2. - 13-8/24/1968 /1 BM IV /I CSOPORTFŐNÖKSÉG S z á m : 13-8/ 24/68 "Szig o rúan titkos! BM IV /I CSOPORTFŐNÖKÉNEK 020. számú UTASÍ T Á SA Tárgy: Határőr és Karhatalmi Szakmai Munkaközösség Szervezése. Az évek óta folyó tiszti

Részletesebben

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI 1. A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak

Részletesebben

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei Az 1866-os königgrätzi csatát követően a cs. és kir. 68. gyalogezred tisztjei elhatározták, hogy a hadjáratban elesett bajtársaik számára emlékművet állítanak.

Részletesebben

REGIMENT VETERÁNOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG BUDAPESTI NYUGÁLLOMÁNYÚAK KLUBJA NEMZETBIZTONSÁGI TAGOZAT PROGRAM

REGIMENT VETERÁNOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG BUDAPESTI NYUGÁLLOMÁNYÚAK KLUBJA NEMZETBIZTONSÁGI TAGOZAT PROGRAM REGIMENT VETERÁNOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG BUDAPESTI NYUGÁLLOMÁNYÚAK KLUBJA NEMZETBIZTONSÁGI TAGOZAT PROGRAM 2014. január 1. december 31. BUDAPEST Békés, boldog Eredményekben gazdag Új

Részletesebben

A BELÜGYMINISZTÉRIUM RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁK A LEGJOBB JÁRŐRPÁROS ORSZÁGOS TANULMÁNYI VERSENYE 2011 MISKOLC

A BELÜGYMINISZTÉRIUM RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁK A LEGJOBB JÁRŐRPÁROS ORSZÁGOS TANULMÁNYI VERSENYE 2011 MISKOLC A BELÜGYMINISZTÉRIUM RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁK A LEGJOBB JÁRŐRPÁROS ORSZÁGOS TANULMÁNYI VERSENYE 2011 MISKOLC A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola 2011. május 12-13-án hagyományteremtő céllal megrendezte

Részletesebben

Versenykiírás (Tervezet)

Versenykiírás (Tervezet) - 1 - XIII. MEBSZ- MATASZ Bajtársi Találkozó, Versenykiírás (Tervezet) I. Általános rész A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége a Magyar Tartalékosok Szövetségének Csongrád megye szervezete, valamint

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Tisztelt Közgyűlés!

B E S Z Á M O L Ó. Tisztelt Közgyűlés! Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete Kiemelkedően Közhasznú Szervezet 8474 Csabrendek, Árpád u. 4. Tel: 06 87 / 553 033 E-mail: csabrendekotpe@freemail.hu B E S Z Á M O L Ó Csabrendek

Részletesebben

műveletirányítási főosztályvezető LEVEZETÉSI TERV

műveletirányítási főosztályvezető LEVEZETÉSI TERV Magyar Polgári Védelmi Szövetség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Jóváhagyom! Budapest, 2015. február...n Egyetértek! Budapest, 2015. február...n Dr. Endrődi István tű. ezredes MPVSZ elnöke

Részletesebben

M K L E. Magyar Katonai Logisztikai Egyesület ELNÖKSÉGI ÜLÉS EMLÉKEZTETŐ

M K L E. Magyar Katonai Logisztikai Egyesület ELNÖKSÉGI ÜLÉS EMLÉKEZTETŐ M K L E Magyar Katonai Logisztikai Egyesület Nytsz: 56/2008 1. sz. példány ELNÖKSÉGI ÜLÉS EMLÉKEZTETŐ Készült: 2008. 12. 01.-én 17. 30 óra. Helye: Budapest, Lehel út MH LEK 3. objektum Logisztikai Szakgyűjteményt

Részletesebben

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről MAGYAR RENDVÉDELMI KAR Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről Időpont: 2013. május 28. 10.00 Helyszín: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1081 Dologház utca 1-3. II. em. tanácsterem Meghívottak BM részéről:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 40/1997.(V.1.) számú. r e n d e l e t e. a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 40/1997.(V.1.) számú. r e n d e l e t e. a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 40/1997.(V.1.) számú r e n d e l e t e a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl A Közgyûlés a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - közhasznú szervezet- 8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255 E-mail: htbk.szfvár@regiment.hu HÁTTÉRANYAG a 2013. június

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN Dr. Isaszegi János vezérőrnagy MH Központi Kiképző Bázis parancsnoka Szentendre 2009. május 29. 1 A Magyar Honvédség részvétele a nemzetközi műveletekben

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

A szabályzat célja. A szabályzat hatálya

A szabályzat célja. A szabályzat hatálya O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 16/2012. (X. 18.) OBH utasítása a meghagyással kapcsolatos eljárás és a meghagyásba bevont szervek besorolásáról

Részletesebben

Magyarország köztársasági elnöke. Állami Ünnepünk, 2015. augusztus 20-a alkalmából

Magyarország köztársasági elnöke. Állami Ünnepünk, 2015. augusztus 20-a alkalmából Magyarország köztársasági elnöke Állami Ünnepünk, 2015. augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE POLGÁRI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA világszínvonalú és páratlanul gazdag koncertmesteri és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 14-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának pályázati felhívása

Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának pályázati felhívása MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának pályázati felhívása az MH Összhaderőnemi Parancsnokság állományában lévő beosztás betöltésére Pályázatot

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319/2000. (XII.18.) számú h a t á r o z a t a a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának felmentéséről, pályázat kiírásáról A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL VII. évfolyam 1. szám 2008. március FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST BAGI JÓZSEF MK. EZREDES A HIVATÁSOS KATONÁK KÉPZÉSÉNEK INTÉZMÉNYEI, A KIKÉPZÉS RENDSZERE AZ OROSZ

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 1. Ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatos döntés meghozatala (írásos előterjesztés) Előterjesztő: a polgármester

NAPIRENDI PONTOK: 1. Ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatos döntés meghozatala (írásos előterjesztés) Előterjesztő: a polgármester Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 31.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 1-2 /2012. (I. 31.) számú határozatok d.

Részletesebben

Választási melléklet. 2009. október 3-án. Bajcsy-Zsilinszky u. 50. Henrik u. 1/a. József Attila Kollégium. Baross Gábor u. 10.

Választási melléklet. 2009. október 3-án. Bajcsy-Zsilinszky u. 50. Henrik u. 1/a. József Attila Kollégium. Baross Gábor u. 10. 2009. augusztus 1. évfolyam, 2. szám Választási melléklet polgári biztonság-szolgáltatás A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Baranya-Somogy-Tolna megyei szervezetének közös kiadványa

Részletesebben

Németh András. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Németh András. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar NÉV: Németh András SZÜLETÉSI IDŐ: 1979 MUNKAHELY: BEOSZTÁS: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Üzemeltető Intézet Informatikai és Elektronikai Hadviselés Tanszék

Részletesebben

A HM EI ZRT. AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY

A HM EI ZRT. AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY A HM EI ZRT. AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY AZ EMBERRE SZABOTT KÉPZÉSI FOLYAMAT Cím: 1101 Budapest, Salgótarjáni út 20. Postacím: 1581 Budapest, Pf.: 6. Reg: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.

Részletesebben

Az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis bázisparancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis bázisparancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MAGYAR HONVÉDSÉG 59. SZENTGYÖRGYI DEZSŐ REPÜLŐBÁZIS Az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis bázisparancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis állományában lévő beosztások

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2007. június 22. 945 Ft. Jogszabályok 10/2007. (V. 11.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2007. június 22. 945 Ft. Jogszabályok 10/2007. (V. 11. CXXXIV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2007. június 22. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 10/2007. (V. 11.) HM rendelet 11/2007. (V. 11.) HM rendelet 12/2007. (V.

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Szemere Bertalan

Részletesebben

POLGÁRMESTERI PROGRAM

POLGÁRMESTERI PROGRAM POLGÁRMESTERI PROGRAM Készült a 2010. október 3-i önkormányzati választásra B e m u t a t k o z o m: Kalmár Tibornak hívnak. Születésem óta, 48 éve élek Sárszentmihályon. A t a r t a l o m b ó l: 1998-ig

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 95-6/2014/GYKK Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése A Jásziványi ÖTE II-es típusú együttműködési megállapodást kötött a Gyöngyösi

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 25. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók

Részletesebben

HONVÉDELMI JÁRŐR VERSENY általános leírása

HONVÉDELMI JÁRŐR VERSENY általános leírása HONVÉDELMI JÁRŐR VERSENY általános leírása Résztvevők: Magyarország felsőoktatási intézmények hallgatói, középiskolák diákjai, MH Ludovika Zászlóalj tisztjelöltjei, tiszthelyettes képző intézet hallgatói

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Telefon: 432-9000/29-357 Telefax: 432-9027 Szakok, képzési idő, vizsgatárgyak Képz. Választható szak, szakpár A N Biztonság-és védelempolitikai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Békés Megyei Lovas Szövetség elnökségi üléséről. Jelenléti ív szerint (1. számú melléklet)

JEGYZŐKÖNYV. a Békés Megyei Lovas Szövetség elnökségi üléséről. Jelenléti ív szerint (1. számú melléklet) Békés Megyei Lovas Szövetség JEGYZŐKÖNYV a Békés Megyei Lovas Szövetség elnökségi üléséről Időpont: 2012. június 18. 17 00 óra Helye: Békéscsaba, Pásztor u. 34. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (1. számú

Részletesebben

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

Részletesebben

AZ NKE HHK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA

AZ NKE HHK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA A KÜLÖNLEGES MŰVELETI ZÁSZLÓALJ JAVASOLT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A szerző felvázolja a kutatási eredményei alapján, a különleges műveleti zászlóaljnak az általa elgondolt szervezeti felépítését és bemutatja

Részletesebben

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BALATONFÜRED Szám: 1054- /2008. Előkészítő: Horváth József E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2008. március 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

2012. április 27-én 11.00 óra

2012. április 27-én 11.00 óra 2012. április 27-én 11.00 óra TISZTELT MINISZTER ÚR! TISZTELT ELNÖK ÚR! ÁLLAMTITKÁR URAK, KABINETFŐNÖK ÚR, TÁBORNOK URAK, HÖLGYEIM ÉS URAIM, KEDVES VENDÉGEINK! BEJELENTEM, HOGY KÖVÉR LÁSZLÓ AZ ORSZÁGGYŰLÉS

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete 1. melléklet a 13951/BM. számú munkaanyaghoz A belügyminiszter / ( ) BM rendelete a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről

Részletesebben

BESZÁMOLÓ II. MISKOLCI EU VÁNDORKUPA. Európajogi Perbeszédverseny. Szóbeli döntő. Miskolci Egyetem, 2005. május 4-6.

BESZÁMOLÓ II. MISKOLCI EU VÁNDORKUPA. Európajogi Perbeszédverseny. Szóbeli döntő. Miskolci Egyetem, 2005. május 4-6. BESZÁMOLÓ II. MISKOLCI EU VÁNDORKUPA Európajogi Perbeszédverseny Szóbeli döntő Miskolci Egyetem, 2005. május 4-6. 2005-ben már második alkalommal hirdette meg a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Szentendre, a Magyar Honvédség kapuja

Szentendre, a Magyar Honvédség kapuja Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy, 2010. február 01. Szentendre, a Magyar Honvédség kapuja Egy csendes kisvárosban, Szentendrén található a katonai alapkiképzés és a tiszthelyettes szakképzés fellegvára,

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2007. ( ) HM. r e n d e l e t e. a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzések szintjéről

A honvédelmi miniszter /2007. ( ) HM. r e n d e l e t e. a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzések szintjéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány Tervezet 08.22. A honvédelmi miniszter /2007. ( ) HM r e n d e l e t e a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzések szintjéről

Részletesebben