BESZÁMOLÓ. a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának évi tevékenységéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ. a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának. 2011. évi tevékenységéről"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának évi tevékenységéről

2 Minden jog fenntartva A jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes titkársága Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 1051 Budapest, Nádor utca 22. telefon: +36-1/ , fax: +36-1/

3 TARTALOM ELŐSZÓ... 4 I. A JNO TÁRSADALMI SZOLGÁLTATÁSAI... 5 II. JOG AZ EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETHEZ Bevezetés II.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉS II.2. ZAJ II.3. TERMÉSZETVÉDELEM II.4. LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM II.5. VÍZVÉDELEM II.6. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS II.7. TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL II.8. AZ ALAPTÖRVÉNY III. KÖRNYEZETPOLITIKA, A JÖVŐ NEMZEDÉKEK KILÁTÁSAI Bevezetés III.1. A JNO részvétele az ország stratégiai terveinek megalkotásában III.2. Vidékfejlesztés III.3. Oktatáspolitika III.4. A biológiai sokféleség megőrzése III.5. Vizeink védelme III.6. Környezet és egészség: a parlagfű probléma IV. STRATÉGIAI KOMMUNIKÁCIÓ IV.1. Konferenciák, tanácskozások, védnökségek IV.2. Médiakommunikáció IV.3. Magad légy a változás V. MELLÉKLETEK V.1. Szervezeti ábra és logó V.2. Gazdálkodásunk adatai V.3. Statisztikai adatok V.4. A beszámolóban használt rövidítések V.5. Jogi anyagok listája V.6. Munkatársak

4 Lopás az is, ha olyan dolgokat használunk, amelyekre nincs igazán szükségünk. A természet napról-napra épp eleget ad mindennapi szükségleteinkre de nem többet ennél. Mindazt el kell hagyni, ami több az elégnél. (Gandhi) ELŐSZÓ Négy évvel ezelőtt a nemzetközi közvélemény is felfigyelt a magyar parlamenti pártok megállapodására és az Országgyűlés ezt követő egyhangú döntésére a jövő nemzedékek intézményi képviseletéről. Szerencsés időpontban alakult és működött a magyar Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának Irodája (JNO), a világ állam- és kormányfőinek, tudósainak és civil szervezeteinek nagy környezetvédelmi seregszemléje, a Rio+20 konferencia előkészítésének idején, ez is fokozta a ránk irányuló figyelmet. Sikerült ezt a figyelmet ébren tartanunk, a magyar megoldásra számos környezetvédelmi intézménnyel foglalkozó konferencián, tudományos munkában és lényegében minden, a nemzedékek közötti igazságosságról szóló munkában hivatkoztak. Értékelték munkamódszereinket, eredményeinket a helyi, regionális és országos környezeti konfliktusok feltárása és kezelése terén. Most, hogy a JNO január 1. napjával megszűnt, már csak jogtörténeti emlékként tarthatják számon, de reméljük, hogy még így is sok elismerést, megbecsülést hoz majd az országnak. A JNO utolsó, negyedik évéről szóló beszámolóban röviden áttekintjük, hogy mire volt jó ez az új intézmény, hogyan tudott segíteni a hozzá forduló panaszosoknak, hogyan szolgálta az egészséges környezethez való jog védelmét és a jövő nemzedékek érdekeit az országos stratégiák és jogalkotási tervek vitái során, milyen volt kölcsönös segítő kapcsolata a környezetvédelmi civil szervezetekkel és az egyházakkal. Áttekintjük, hogy milyen eredményeket értünk el a helyi környezeti konfliktusok feltárásában és megoldásában. Beszámolunk azokról az ügycsoportokról is, ahol a panaszok nagy száma arra indított bennünket, hogy átfogó vizsgálatot végezzünk, számos szakértővel, hatósággal, civil szervezettel konzultáljunk és ennek alapján fogalmazzuk meg rendszerszintű megállapításainkat és javaslatainkat. A JNO mindezeken kívül azonban nem csak már fennálló környezeti konfliktusokra igyekezett választ adni, hanem előremutató kezdeményezéseket is tettünk például a Pannonhalmi Nyilatkozatban, ami a fenntartható helyi közösségek életfeltételeinek, munkakörülményeinek a javítását szolgálta négy meghatározott tevékenységi körben. Meggyőződésünk ugyanis, hogy a magyarországi jövő generációk túlélési esélye a helyi közösségek erején, fenntarthatóságán múlik majd. Hivatalok jönnek, mennek. Az átszervezés az állami szervezet természetes működési módja. A JNO megszűnése után feladatai egy részét átveheti az alapjogi biztos egységes hivatala, más részét tudományos és civil szervezetek viszik tovább. Ezzel együtt úgy gondoljuk, hogy a JNO hiányozni fog az ország intézményrendszeréből. Partnereink, akik számára hasznos szolgáltatásokat nyújtottunk, jó szívvel emlékeznek majd vissza ránk. Köszönet érte annak a mintegy hatvan kiváló szakembernek, aki a négy év alatt a környezetvédelemnek és a jövő nemzedékek ügyének szentelte tudását, igyekezetét, lelkesedését. Dr. Fülöp Sándor 4

5 I. A JNO TÁRSADALMI SZOLGÁLTATÁSAI Bevezetés Korábbi éves beszámolóinkban szükségét éreztük, hogy az új ombudsmani intézmény kialakulásáról, funkcióiról egy rövid bevezetést adjunk. A következő fejezetben ugyanerről lesz szó, de most már inkább az eredmények, az iroda teljesítménye oldaláról. Munkamódszerünk, kapcsolatrendszerünk és ezt kiszolgáló hivatali felépítésünk a feladatkörünkből, még tágabb körben a fenntarthatóság követelményéből, továbbá a jelen és jövő nemzedékek érdekeinek képviseletére irányuló alkotmányos, az Alaptörvényben is megerősített követelményekből következett. Csaknem négy éves társadalmi beágyazottságunk eredményeképpen elmondhatjuk, hogy egyes nemzetstratégiai kulcsterületeken a partnereink folyamatosan számítottak a JNO szolgáltatásaira. A legfontosabb témakörök a következők voltak: (fenntartható vidékfejlesztés) A JNO a nemzeti vidékfejlesztési stratégia építő kritikáját és támogatását adta, azon kívül a vidékfejlesztés alapkérdéseiben végzett több éves kutatómunkát, és hozott létre gyakorlati változásokra irányuló programokat fontos részterületeken (a mintegy száz vezető szakértő által alkotott, a Vidékfejlesztési Minisztérium által támogatott Pannonhalmi Nyilatkozat, illetőleg a nyilatkozat nyomán megindult országos, regionális és helyi kezdeményezések); (élhető települések) Mind egyedi állásfoglalásainkban, mind átfogó vizsgálatainkban, továbbá az ezeken alapuló nyilatkozatainkban és előadásainkban rámutattunk, hogy a zaj és a légszennyezettség a mértékadó európai statisztikák alapján éveket vesz el a nagyvárosokban lakók életéből, a jogalkotó és a jogalkalmazó mégsem veszi komolyan ezeket a fenyegetéseket; a nagy folyóvizeinkre még ma is újabb és újabb olyan energiahasznosítási és hajózási tervek készülnek, melyek nem vesznek tudomást a folyók egyéb ökológiai szolgáltatásairól, leginkább pedig a tiszta, egészséges ivóvíz biztosításáról; ez utóbbit az 5 nagy ivóvíz-szolgáltató cég átszervezése és privatizációja is veszélyeztette, aminek hátterét a JNO vizsgálata tárta fel; a városok külső kerületeiben és a falvakban a különböző hulladékok rendszeres tüzelése okoz súlyos levegőtisztasági problémát ebben a témakörben hivatalból folytattunk vizsgálatot; (genetikai örökségünk) Magyarország a világ harmadik leggazdagabb mezőgazdasági génbankjával rendelkezik, aminek a megváltozott éghajlati, termelési és piaci feltételekhez való alkalmazkodás szempontjából óriási jelentősége van. A génbankokat folyamatos támadás éri egyrészt a multinacionális gyógyszer- és GMO cégek részéről, másrészt a nagyobb földterülettel rendelkezők egy részénél, például az érdi génbank esetében ingatlanfejlesztési oldalról is; a passzív védekezésen kívül proaktív programot is indítottunk a genetikai örökség védelmére a génbankokkal, a Vidékfejlesztési Minisztériummal és egyházi vezetőkkel aláírt Együttműködési Megállapodás alapján; (közösségi részvétel) A rendszerváltás utáni viszonylag hatékony és teljes közösségi részvétel lehetőségei az utóbbi 10 évben folyamatosan erodálódnak a vonatkozó számos anyagi és eljárásjogi változás, a civilek támogatásának és munkakörülményeinek romlása miatt. A civil szervezetek és főként a spontán helyi közösségek információs, beleszólási és jogorvoslati jogainak háttérbe szorításával még a viszonylag gyenge, rövid távú, helyi szintű gazdasági érdekek is megelőzhetik a környezetvédelem és a közeli jövő nemzedékeinek az egészséges környezethez való alapvető jogait. 5

6 (a JNO felépítése és működése) Ezekből a feladatokból meghatározott szervezeti felépítés és működési módszer következett. A JNO-ban egyszerre kellett alkotmányjogászokat, környezetvédelmi és más rokonterületi jogászokat, illetőleg a környezeti tudományok legkülönfélébb szakértőit alkalmazni. E szakembereknek meg kellett tanulni egymás szaknyelvén kommunikálni és a panaszok, hivatalból indított vizsgálatok, állami tervek, jogalkotási programok által felvetett problémákat közösen értelmezni, megoldásukra komplex javaslatokat tenni. A JNO általuk nyújtott komplex szolgáltatásait a következőkben részletesebben, a szolgáltatásokat igénybe vevő egyes partnerek köré csoportosítva mutatjuk be. I.1. Panaszügyek és témavizsgálatok Az ombudsmanok legfontosabb feladata az alkotmányos visszásságokról szóló panaszügyek intézése, partnereink tehát ezen a munkaterületen a panaszosok és az érintett hatóságok voltak. (a panaszügyek intézésének módszerei) Az egyedi panaszügyek kivizsgálása és utóvizsgálata is az érintettek bevonásával, többkörös konzultációkkal folyt. Nem tartottuk elegendőnek az adott ügyben határozatot hozó hatóságok eljárásának az ellenőrzését, hiszen ezzel csak megismételtük volna az illető hatóságok másodfokú hatóságainak munkáját. A panaszokkal érintett témaköröket összetett környezeti konfliktusokként kezeltük, feltártuk természettudományos, társadalmi és tágabb jogi vonatkozásaikat is, hogy rendszerszintű, hatékony, tartós megoldásokat javasolhassunk. Egy-egy panaszügyön tipikusan egy jogász és egy szakértő kollégánk dolgozott, szoros együttműködésben. A tényállás megállapításához és a javaslatok kidolgozásához beszereztük az összes szóba jöhető hatóság állásfoglalását, felvettük a kapcsolatot a helyi önkormányzatokkal, szakmai körökkel, civil szervezetekkel, és természetesen a legtöbb esetben az ügy JNO-s előadói a helyszínt is felkeresték. Ennek alapján elkészítettük az állásfoglalás-tervezetet, amit csak azután véglegesítettünk, amikor azt az ügyben résztvevő összes személy, hatóság véleményezhette. (átfogó témavizsgálatok) Ha azt láttuk, hogy egy típusba tartozó környezeti konfliktus miatt tömegesen jelentkeznek a JNO-nál panaszokkal, általános vizsgálatot indítottunk. Az egyedi ügyekből szerzett tapasztalataink alapján kérdéseket fogalmaztunk meg, amikre szakirodalomkutatással, az érintett hatóságoknál, bíróságoknál, ügyészségeknél interjúkkal, megbeszélésekkel kerestük a válaszokat, sőt, ha indokoltnak láttuk, akkor mindezekre alapozva (pl. a Duna ökológiai szolgáltatásai, a zajvédelem vagy a levegőtisztaság-védelem területén) tudományos konferenciát is szerveztünk. Az adott jogterület és tudományterület átfogó elemzése alapján azután megalapozott jogalkotási és jogalkalmazási javaslatokat tettünk (pl. zajvédelem, telepengedélyek, lakossági hulladékégetés területén), melyek sok esetben jelentős változásokhoz vezettek a joggyakorlatban; (a panaszügyek és témavizsgálatok eredményei) A JNO kevesebb, mint négy éves működése alatt több ezer hektár zöldfelületet védett meg az azokat feláldozni készülő településrendezési tervektől. Semmilyen kötelező eszközünk nem volt az önkormányzati képviselőtestületek ilyen döntéseinek befolyásolására, csak az, hogy feltártuk, hogy e döntések mennyire szemben állnak az adott település jelen és jövő nemzedékeinek érdekeivel és mennyire nincsenek összhangban a környezetvédelem, az építésügy, a közegészségügy és még sok más jogterület szabályaival. A helyi jogalkotók ennek folytán érezhették döntésük helyi politikai és jogi súlyát, és főleg azt, hogy ezzel így már a teljes helyi közösség is tisztában van, ezért a legtöbb esetben visszakoztak. A megvédett területek között nagyon sok természetvédelmi szempontból kifejezetten értékes volt, a JNO jelentős, nagy sajtóvisszhangot keltett ügyeiben lápokat, világörökségi területeket mentett meg a beépítéstől. Így visszatekintve, természetesnek tűnik, hogy parkolót építeni egy 6

7 lápra, vagy hőerőművet a tokaji szőlőhegyek szomszédságába, esetleg rádiólokátort telepíteni egy 160 ezres nagyváros közvetlen közelébe nem volt jó ötlet, akkor és ott azonban az önkormányzatok területhasználati döntései és a szükséges hatósági engedélyek már hiánytalanul megvoltak. Nagyon sok szakmai, jogi vita, rendkívüli jogorvoslat és peres eljárás, azonkívül az érintett közösségek, civil szervezetek segítsége kellett ahhoz, hogy ezekben az ügyekben érvényre juthassanak a környezeti jogok és a jövő nemzedékek érdekei. A nagyvárosokban a gyárak, a forgalmas utak, a szórakozóhelyek, a többnapos fesztiválok, rendezvények sok helyen megkeserítik az emberek életét. A JNO sokszor volt a gazdasági haladás kerékkötője, a mobilitás hátráltatója, ünneprontó, mégis kiálltunk az emberek egészsége és pihenéshez való joga mellett. Mi tudtuk és kimondtuk azt, amit a zajjal, levegőszennyezéssel járó tevékenységek folytatói, megengedői nem voltak hajlandók tudomásul venni: ezekben a súlyos esetekben már nem múló zavarásról, hanem maradandó egészségkárosodásról, az életkilátások romlásáról van szó. Zaj- és légszennyezési ügyeinkben elért eredményeinkkel igen sok helyen tudtunk javítani a helyi közösségek életkörülményein, Miskolc és Debrecen városa még addig is elment, hogy éveken keresztül tartó jogvitáink után tőlünk kért segítséget a szmogriadórendeleteik megalkotásához. A JNO leglátványosabb eredményei talán a Dunához fűződnek. Működésünk ideje alatt merültek fel olyan tervek, hogy a Dunát alaposan át kell alakítani ahhoz, hogy mélymerülésű hajók közlekedhessenek rajta. A terv technokrata támogatói mindenféle nemzetközi normákkal dobálóztak nemzetközi jogászaink viszont fehéren-feketén kimutatták, hogy nincsenek olyan kötelezettségeink, amik miatt át kellene szabnunk a folyót. Később felrémlett - ahogy újból és újból fel fog még rémleni - a nagy gátak terve is. Jónak láttuk ezért, ha egy átfogó megbeszélés-sorozatot indítunk, konferenciát szervezünk a Duna ökológiai szolgáltatásairól. A 17 szakma részvételével lezajlott eseménysorozat eredményeképpen született állásfoglalásunkban egy igen egyszerű következtetésre jutottunk: semmilyen terv, mégoly nagyszabású és vonzó, nem állhat meg akkor, ha nincs tekintettel a többi ökológiai szolgáltatásra, ha az ivóvíznyerést, a mezőgazdaságot, a természetvédelmet és a többi érintett érdekkört súlyosan sérti. A Duna ökológiai szolgáltatásairól szóló állásfoglalásunk jelentős mértékben befolyásolta az ország és az EU terveinek alakulását a folyóval kapcsolatosan. I.2. Az Országgyűlés és bizottságai A zöldombudsman felettese, munkáltatója az Országgyűlés volt, azonkívül a Parlament volt egyik legfontosabb munkahelye is: munkatársaival ott kellett elérnie az egészséges környezet védelme és a jövő nemzedékek érdekei szempontjából a legkedvezőbb jogalkotási eredményeket. (jogalkotási javaslatok megfogalmazása) A parlamenti szószólói funkció, a panaszügyeken kívüli másik hagyományos ombudsmani feladat a JNO számára is elsőrangú fontosságú volt, ezért már az egyedi ügyekben született állásfoglalásainkkal egyidejűleg jogalkotási javaslatokat és szövegtervezeteket is készítettünk. Természetesen olyankor is teljesítettünk szószólói feladatot, amikor az nem egyedi ügyek vagy ügycsoportok vizsgálata alapján merült fel, hanem kifejezetten valamelyik bizottság kérésére, felhívására történt, vagy már folyamatban lévő jogalkotási tervet, koncepciót, tervezet küldtek meg nekünk véleményezésre. Saját kezdeményezésre átfogó jogalkotási javaslatokat fogalmaztunk meg egyebek között a vörösiszap-katasztrófa nyomán, a Ket. ügyféli jogállásra vonatkozó szabályozása (lényegében évente visszatérő témakör volt), illetve a Díjtörvény és hasonló témájú rendeletek kapcsán (az egyes eljárási díjak a környezetvédelmi és rokonterületi hatóságok alapfeladatainak ellátását veszélyeztették ezzel a témával is rendszeresen foglalkoztunk). 7

8 (stratégiák és jogszabálytervek véleményezése) Kész jogszabálytervezetek, állami szakpolitikák véleményezése is hozzátartozott a jogalkotási szószólói funkciónkhoz, például a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia (a JNO három körben is részt vett a véleményezésben: a koncepcióban, az NFFT előtt és a társadalmi vita egyes állomásain is), a Nemzeti Energiastratégia 2030 kapcsán, a vízügyi szervezetrendszer átalakítása kérdésében (a természetes monopóliumként működő 5 nagy vízmű átszervezése az ellátást hosszabb távon veszélyeztette volna), a hulladékgazdálkodási törvényt illetően, a civil szervezetekre vonatkozó szabályozásokban (környezetvédelmi civil szervezetek a környezetvédelmi törvényben és másutt szabályozott részvétele a környezeti konfliktusok rendezésében alapfeltétele azok megoldásának), valamint a közoktatási és felsőoktatási törvény vonatkozásában (a környezetvédelmi oktatás, a fenntarthatóságra nevelés kérdéseit érintettük elsősorban); (személyes részvétel) A jogalkotással való kapcsolatunk nem merült ki álláspontok írásbeli cseréjében, részt vettünk a Parlament Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsa és bizottságai munkájában is (az NFFT plenáris ülésein a JNO állandó meghívott volt, és részt vett a vitákban, illetőleg a JNO képviselői tagjai voltak mind a tudományos, mind a szervezési bizottságnak, ezenkívül együttműködési megállapodás alapján a JNO társelnöke volt az NFFT környezettudatosság munkabizottságának). Szóbeli és írásbeli beszámolókat tartottunk (a környezetvédelmi témakörért felelős bizottságok minden esetben külön formális határozatokat hoztak eddig a JNO beszámoló elfogadásáról és méltatásáról, de igényelte véleményünket egy konkrét ügyben az önkormányzati bizottság is), illetőleg a jogalkotás egyes szervezeti egységei rendezvényeikre is meghívtak minket (pl. a JNO képviselői az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságának természetvédelmi konferenciáján, az Alaptörvény előkészítésével kapcsolatos konferenciáján, illetőleg korábban az agrárügyekkel foglalkozó bizottság fenntartható mezőgazdasággal foglalkozó konferenciáján tartottak előadásokat). I.3. Kormány és kormányzati szervek Az ombudsmanok és a közigazgatás viszonya sohasem lehet teljesen felhőtlen, hiszen az ombudsman dolga a hivatalok terveinek, határozatainak bírálata. Ezzel együtt számos olyan terület volt a kormányzat munkájában, amihez a JNO a hagyományos ombudsmani szerepfelfogástól eltérően partnerként tudott csatlakozni. (részvétel kormányzati testületek munkájában) A JNO-ra vonatkozó jogszabály jogalkotói kérdésekben való közreműködést írt elő (szoros összefüggésben a hagyományos szószólói funkcióval), ebből természetesen következett a részvétel szakmai testületekben, továbbá információ/vélemény szolgáltatása szakmai és szakpolitikai kérdésekről a kormány és különböző szervezetei számára. Néhány példa a JNO gyakorlatából: - a Vidékfejlesztési Minisztérium bizottságai közül részt vettünk a Vadászati-természetvédelmi Bizottság tevékenységében (ezzel összefüggésben a JNO egyeztető megbeszéléseket is kezdeményezett a vadász-erdész-természetvédő konfliktus kezelésére), valamint az EU Természetvédelmi Pályázatok Bizottság munkájában; - az Országos Környezetvédelmi Tanácsban (a kormány háromoldalú tanácsadó testületében) a JNO munkatársai állandó meghívottak voltak, sőt konkrét témákban pl. Ket. közösségi részvételi vonatkozásai, erdőtörvény) előterjesztők is voltunk; - részt vettünk az Aarhusi Munkacsoportban (nukleáris adatok megismerhetősége tárgyában javaslatokat kidolgozó háromoldalú, kormányzati, civil és gazdasági-energiaügyi testület); - továbbá a Közétkeztetés Tárcaközi Munkabizottságban is (ez a testület az oktatási biztossal együtt tett javaslatunk alapján alakult, az egészséges helyi élelmiszereket kívánja hozzáférhetőbbé tenni elsősorban az iskolák számára). 8

9 (részvétel kormányzati feladatok ellátásában) Ugyancsak az említett jogszabályi kötelezettségek mentén járult hozzá a JNO hazai és nemzetközi kormányzati feladatok megoldásához, egyebek között - részt vettünk több uniós tárgyú kormányzati döntéshozatalban, így például több körben is a Közösségi Agrárpolitikával (KAP) kapcsolatos magyar álláspont kidolgozásában, illetőleg a Duna- Régió Stratégia és kormányprogram kialakításában (a Duna hajózhatóságáról és a folyó ökológiai szolgáltatásairól szóló állásfoglalásaink nagymértékben befolyásolták a stratégia hazai megfogalmazását és végrehajtását); - az EU-elnökség idején témavezetőként segítséget nyújtottunk környezetvédelmi feladatok EUszintű koordinálásához két témakörben is; - ide sorolható még a JNO szakértőinek részvétele a Rio+20 konferencia előkészítésben, a megfelelő kormányzati szakértőkkel együttműködve. (hosszabb távú kormányzati programok) A JNO ombudsmantörvényből fakadó stratégiai feladatai a környezetvédelem és a nemzedékek közötti igazságosság néhány alapvető fontosságú kérdésében megkívánták a különböző kormányzati tevékenységekkel kapcsolatos kezdeményező fellépésünket is. A legfontosabb ilyen terület a JNO alternatív társadalmi-gazdasági indikátorok projektje volt, aminek keretein belül igyekeztünk előmozdítani a fenntarthatatlan gazdasági növekedés mutatóin kívül alternatív, a társadalom boldogulását hívebben leképező mutatók alkalmazását is a kormányzati döntéshozatali eljárásokban. A KSH-t és más állami szervezeteket bevonva igyekeztünk partnereinket meggyőzni arról, hogy a GDP-n kívül más indikátorokkal is értékelni kell a társadalom jólétét, jól-létét és fejlődését. Megemlítjük, hogy az indikátorprogram keretein belül a World Science Forum rendezvényei között neves külföldi résztvevőkkel szerveztünk konferenciát korábban, amely ezeket a kapcsolatfelvételeket lehetővé tette, súlyt adott a programunknak. Hasonló erőfeszítéseket tettünk korábban az energiapolitika terén és a Duna ökológiai szolgáltatásaival kapcsolatos projektjeinknek, vizsgálatainknak is volt olyan közvetlen célja, hogy a Dunával kapcsolatos kormányzati stratégiákat befolyásolja. I.4. Civil szervezetek A Parlament és a kormányzat mellett a JNO legfőbb vonatkoztatási pontja kezdettől fogva a civil mozgalom volt. A környezetvédelmi társadalmi szervezetek Magyarországon egyedülállóan gyors fejlődésnek indultak a rendszerváltás után, a kétezres évekre pedig a környezetvédelmi mozgalom jól tagolt szervezetrendszerré vált, magas szakmai színvonalon működő országos szervezetekkel és lelkes, hatékony helyi csoportosulásokkal. A civil szervezetek által beadott panaszok rendkívül hasznos iránymutatással szolgáltak a JNO számára a tekintetben, hogy milyen környezeti konfliktusok vannak az országban és azokat hogyan lehetséges megoldani. Kiemelt feladatunk volt emellett környezetvédelmi civil kezdeményezések támogatása, védnökségek vállalása. Jelenleg is érvényes, határozatlan idejű civil vállalásaink például: - Youth for Energy Project az Oktatási Hivataltól, - Carbon Detectives a Magyar Környezetvédelmi Egyesülettől, - Nagycsalád-Kislábnyom a Greendependent Egyesülettől, - Fenntartható szemlélet terjesztése az egyetem polgárai között az ELTE BTK-tól és TTK-tól; E szektornak nyújtott szolgáltatásaink közé tartozik még, hogy különböző civil rendezvényeken a JNO szakértőket biztosított, több előadást tartottunk például a Greenpeace, a Magyar Természetvédők Szövetsége, a Levegő Munkacsoport konferenciáin, illetőleg minden évben meghívták a JNO képviselőit kiemelt előadónak a civil képviselő részvételével zajló Országos Találkozók plenáris, illetőleg szekcióüléseire. Természetesen a JNO aktív szerepet játszott a környezet- 9

10 védelmi társadalmi szervezetek hálózatának segítésével kapcsolatban, évente kétszer magunk is összehívtuk a magyarországi környezetvédő civil szervezeteket, hogy megvitassuk velük munkatervünket, illetőleg beszámolóinkat. Ezeket a találkozókat komoly érdeklődés és aktív közreműködés jellemezte. I.5. Egyházak, vallási szervezetek Több helyen, több vonatkozásban szóltunk már arról, hogy a jövő nemzedékek érdekeit a fenntartható helyi közösségek támogatásával, elterjesztésével is elő kívántuk mozdítani. A pannonhalmi folyamatnak is nevezett programunkat a beszámoló környezetpolitikai fejezetében részletesen leírjuk, azonban kapcsolatrendszerünk egyházi vonatkozásainak ismertetésénél is meg kell említenünk, hiszen egyfelől a Pannonhalmi Bencés Apátság adott otthont a folyamat egyik legfontosabb állomásának, másfelől a program gyakorlati végrehajtásában kiemelt szerepet kapott az a Gyümölcsész Megállapodás, amit az egyéb partnerek mellett a történelmi egyházak 6 püspöke és 2 érseke írt alá. A megállapodásnak megfelelően két templomkertben már kiválasztották, megtervezték és elültették a megfelelő régi gyümölcsfákat, egy evangélikus és egy katolikus templomkert új gyümölcsöseit ünnepélyes keretek között, egyházi áldással már fel is avattuk, rajtuk kívül több mint 70 helyen indult el a projekt. Ugyancsak a pannonhalmi folyamat része a Nógrádi Mintaprojekt a Fenntartható Vidékfejlesztésről, amelynek négy aláírója 2011 novemberéig a Váci Püspökség, az ELTE, az Apor Vilmos Főiskola és a JNO volt. A mintaprojektről részletesebben szintén a környezetpolitikai fejezetben számolunk be. Mindamellett aktívan részt vettünk történelmi egyházak környezetvédelmi rendezvényein, így például a korábbi években a katolikus püspökségek ügyvédei számára tartottunk környezetvédelmi jogi képzést, a Teremtett Világ Védelméről szóló katolikus, valamint az alternatív globalizációról (AGAPE) szóló protestáns egyházi kiadványok bemutatásában is közreműködtünk. I.6. Nemzetközi kapcsolatok Minthogy a JNO munkáját jelentős nemzetközi figyelem kísérte, kiterjedt, aktív nemzetközi kapcsolatrendszerünk volt. (nemzetközi tudományos szervezetek) A JNO feladatainak megfelelő ellátásában kulcsszerepet játszott néhány élenjáró nemzetközi környezetvédelmi tudományos műhellyel való együttműködésünk. - Balaton Csoport: 2008 óta tagként veszünk részt az éves találkozókon, előadásokat tartunk, illetőleg szekcióüléseket vezetünk. Az elmúlt három évben a bolygónk végessége (planetary boundaries), a termőföld-védelem/élelmiszerbiztonság, illetőleg az alternatív környezeti indikátorok és társadalmi paradigmák voltak azok a témák, amelyeket az egyhetes konferenciákon a világ vezető környezettudósai megvitattak. A Balaton Csoport ülésein tanultakat természetesen felhasználtuk a JNO-n belüli továbbképzéseken (ún. batyus ebédeken), tudományos kapcsolatainkban (pl. a Miskolci Egyetemen rendszeres beszámolókat tartunk, emellett számos előadásunk háttéranyagát képezik ezek az ismeretek), illetőleg kormányzati, államigazgatási kapcsolatainkban is hivatkozunk a Balaton Csoport megállapításaira, javaslataira; - World Future Council: 2010 óta tanácsnoki szinten részt veszünk az éves közgyűléseken, programmegbeszéléseken, a future justice alprogramban; elemzéseket, tanulmányokat készítünk és véleményezünk, előadásokat tartunk a WFC által szervezett nemzetközi konferenciákon, illetőleg azokhoz kapcsolódó rendezvényeken (side-events); 10

11 - Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC - Szentendre), illetve Foundation for Democracy and Sustainable Development (London) mindkét szervezetben a JNO munkatársai tanácsadói szinten vesznek részt, illetve a brit szervezetben elnökségi tagságot viselünk. (külföldi kormányok) Ahogyan arra már utaltunk, a JNO megalakítása, később a kialakított szervezeti felépítése és munkamódszere, még később pedig az egyedi és általános ügyeiben elért eredményei felkeltették a nemzetközi közösség érdeklődését is. Számos külföldi meghívásnak tettünk eleget, a brit kormány részéről két alkalommal, a Wales-i kormány részéről pedig egyszer, azonkívül különböző szakmai konferenciák kapcsán francia, német és belga kormányzati körök is érdeklődést mutattak a jövő nemzedékek érdekeinek képviseletével kapcsolatos magyar intézményi megoldás iránt. Ezt egészítette ki a különböző magyarországi nagykövetségekkel való együttműködés, egyebek között közös konferenciákat szerveztünk a brit és a svéd követséggel, folyamatosan részt vettünk a finn, kanadai, szlovén követségek szűkebb körű szakmai megbeszélésein. (nemzetközi politikai szervezetek) Hasonló okokból jelentős érdeklődés mutatkozott a JNO iránt több regionális és globális szervezet részéről. - Több munkatársunk részt vett az ENSZ Rio+20 konferenciáját előkészítő New York-i konferencián, illetőleg az ahhoz kapcsolódó civil és tudományos eseményeken. Több tanulmánnyal, előadással és korreferátummal bekapcsolódtunk a Föld Csúcsértekezlet II. témaköre, az intézményfejlesztés előkészítésébe. Nagy örömünkre szolgált, hogy a Rio+20 konferenciát előkészítő érdekcsoportok, szakmai és ENSZ szervezetek dokumentumainak túlnyomó többsége megemlékezett a magyar példáról a jövő nemzedékek intézményes képviseletével kapcsolatban. - Az EU Bizottság meghívására részt vettünk a Green Davosnak is nevezett Európai Zöld Hét idei rendezvényein előadással, illetőleg ugyanezen alkalommal előadást tartottunk az Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottságának a Rio+20 Föld Csúcsot előkészítő konferenciáján. I.7. Összefoglalás Megállapíthatjuk, hogy az elmúlt 3 és fél év során a JNO kialakított egy ágazatok közötti szemléletet megjelenítő, gyorsan reagálni képes, nemzetközileg is elismert, rendszerben gondolkodó szervezetet és szakértői hálózatot, ami a leírt társadalmi szolgáltatásokat tudta nyújtani. Ezt a felsorolt partnereink nagyra becsülték és feltehetően továbbra is igényt tartottak volna rá. Fontos szempont volt számunkra, hogy általában is az ombudsmanok az államszervezetben elfoglalt helyüknél fogva, és az általuk kezelt nagyszámú egyedi és általános társadalmi konfliktusból leszűrt tapasztalatok miatt egy asztalhoz tudják ültetni egy-egy nagyobb átfogó téma, ügy, terület érdekeltjeit, érintettjeit (akár ellentétes oldalon ülőket is), és képesek elindítani őket a közös megoldás-keresés felé. Ez az alapvető ombudsmani társadalmi szolgáltatás természetesen a környezetvédelem és a generációs igazságosság területén is meghatározó jelentőségű. Ezt a társadalmi szolgáltatást ráadásul az államszervezet, a társadalom máshonnan nem képes előteremteni, ezért felelősségünk nagy. A JNO megszűnésével a felsorolt társadalmi szolgáltatások egy részét remélhetőleg az egységes alapjogi biztosi hivatal át fogja tudni venni, más részét tudományos, civil szervezetek decentralizáltan, de egymással összefogásban, közös hálózatban láthatják majd el. 11

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében

Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében Reflex Környezetvédő Egyesület A programot a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta. A társadalmi részvétel előnyei több szakmai-társadalmi

Részletesebben

Magyar prioritások a Rio +20 folyamatban

Magyar prioritások a Rio +20 folyamatban Magyar prioritások a Rio +20 folyamatban dr. Baranyai Gábor EU ÁGAZATI POLITIKÁKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR Célok: Rio+20 ENSZ Fenntartható Fejlıdési Konferencia 2012. június 20-22. I. A konferencia

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójának

Részletesebben

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály 1055 Budapest, Kossuth L. tér 11. A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Erdőgazdálkodás

Részletesebben

A környezetbe való beavatkozással járó beruházások. engedélyezési problémái a közösségi jogban

A környezetbe való beavatkozással járó beruházások. engedélyezési problémái a közösségi jogban A környezetbe való beavatkozással járó beruházások engedélyezési problémái a közösségi jogban 2010. január 11-én került megrendezésre a A környezetbe való beavatkozással járó beruházások engedélyezési

Részletesebben

Módosító javaslatok a Magyarország Alaptörvényéről szóló T/2627 számú törvényjavaslathoz

Módosító javaslatok a Magyarország Alaptörvényéről szóló T/2627 számú törvényjavaslathoz Módosító javaslatok a Magyarország Alaptörvényéről szóló T/2627 számú törvényjavaslathoz A napokban több mint 100 környezet- és természetvédelmi civil szervezet intézett levelet a politikai döntéshozókhoz,

Részletesebben

Tervezet a közigazgatási egyeztetésre

Tervezet a közigazgatási egyeztetésre KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1426/2007. Tervezet a közigazgatási egyeztetésre az egyes 1989. október 23-át megelőzően védetté nyilvánított természeti területek védettségét fenntartó

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. szeptember 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Az Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Hagyomány és megújulás a környezethez való jog alkotmánybeli elismerése terén

Hagyomány és megújulás a környezethez való jog alkotmánybeli elismerése terén Hagyomány és megújulás a környezethez való jog alkotmánybeli elismerése terén Prof. Dr. Fodor László DE ÁJK, Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi tanszék Budapest, 2011. február 15. A hatályos normaszöveg

Részletesebben

2011. március 30. JNOI

2011. március 30. JNOI Ellentmondásos, hogy Orbán Viktor miniszterelnök szerint alkotmányos garanciákat kell vállalni a jövő nemzedékek védelme érdekében, ám a kormánypártok továbbra is megszűntetnék a jövő nemzedékek ombudsmanja

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében

A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében Magyar Fenntarthatósági Csúcs 2014.11.19. Hevesi Zoltán Ajtony zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért, valamint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat településfejlesztési koncepciója, mint a településrendezési terv módosítás folyamatában

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata

Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata Készítette: Czafrangó Ágnes Fiatal Diplomások a Környezet Védelméért Alsónémedi bemutatása Budapest Alsónémedi általános jellemzői

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

Másodfokon is elvérzett a szentkirályszabadjai reptér

Másodfokon is elvérzett a szentkirályszabadjai reptér Másodfokon is elvérzett a szentkirályszabadjai reptér A szentkirályszabadjai repülőtér előzetes vizsgálati eljárásában másodfokon is elutasította a környezetvédelmi hatóság a Buda West Airport Zrt. engedélykérelmét

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

Transzparencia és integritás az önkormányzati gazdálkodásban

Transzparencia és integritás az önkormányzati gazdálkodásban Transzparencia és integritás az önkormányzati gazdálkodásban dr. Pulay Gyula számvevő igazgató előadása Veresegyháza MAFIS nemzetközi konferencia az önkormányzati pénzügyi menedzsment megújításáról A korrupció

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról 1. oldal 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet a vízgazdálkodási tanácsokról A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

ZÁRADÉK: A Munkatervet a Kollégium a 2/2011. (IV. 27.) számú határozatával jóváhagyta.

ZÁRADÉK: A Munkatervet a Kollégium a 2/2011. (IV. 27.) számú határozatával jóváhagyta. A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM (a továbbiakban Kollégium) 2011. évi MUNKATERVE I. (alakuló) ÜLÉS 2011. február Köszöntő, majd a kormánymegbízottjának, főigazgatójának és igazgatójának

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG????????????????????????????????

FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generáció szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk esélyeit arra, hogy

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, a CEEwebaBiológiai Sokféleségért, az Éghajlatvédelmi Szövetség, a Klímabarát Települések Szövetsége, a Magyar

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, a CEEwebaBiológiai Sokféleségért, az Éghajlatvédelmi Szövetség, a Klímabarát Települések Szövetsége, a Magyar Az elkerülhetetlen fokú éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás stratégiai keretrendszere Dr. Pálvölgyi Tamás igazgatóhelyettes Magyar Földtani és Geofizikai intézet Nemzeti Alkalmazkodási Központ Magyarország

Részletesebben

19./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre. Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

19./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre. Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 19./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Előterjesztő: Megtárgyalta: Partnerségi egyeztetés szabályainak

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály MAGYARORSZÁG ERDŐTERÜLETE NAPJAINKBAN Területi adatok Erdőgazdálkodás alá vont terület: -

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére Tárgy: Önkormányzati alapítványok további működésnek tárgyalása Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. november 12-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. november 12-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 12-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 240/2015. (X.15.) határozata kapcsán a közreműködő partnerek

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

Fenntarthatóság és természetvédelem

Fenntarthatóság és természetvédelem Fenntarthatóság és természetvédelem A társadalmi jóllét megőrzése, anélkül, hogy a környezet eltartóképességét veszélyeztetnénk Azt kell vizsgálni, hogy a környezet és természetvédelem képes-e elérni az

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 65/2014.(VI. 26.) számú határozata

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégiája Beérkezett, de el nem fogadott vélemények összesítése az elutasításuk indoklásával - Tervezői válaszok - Miskolc, 2014. augusztus Miskolc

Részletesebben

A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia

A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia A civil szervezetekkel kapcsolatos főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus

Részletesebben

4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása ELŐ TERJESZTÉS

4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása ELŐ TERJESZTÉS 4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Bánk község településrendezési eszközei módosításával összefüggő döntésekre (beérkezett vélemények

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.28.) rendelet módosításáról Szendrő Város

Részletesebben

2015. március 26-i rendes ülésére

2015. március 26-i rendes ülésére 31. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: Belépés a Klímabarát Települések Szövetségébe Előterjesztő:

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

Környezetvédő Egyesület Érd. www.avarosvedo.hu

Környezetvédő Egyesület Érd. www.avarosvedo.hu Környezetvédő Egyesület Érd www.avarosvedo.hu Küldetési nyilatkozat Az Érdi Környezetvédő Egyesület célja lakóhelyünk, Érd természeti, épített és kulturális értékeinek, megismerése, megismertetése, és

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I/1-50/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Az Egyesült Királyság (UK) klímatörvénye. Hogyan mőködik a gyakorlatban?

Az Egyesült Királyság (UK) klímatörvénye. Hogyan mőködik a gyakorlatban? Az Egyesült Királyság (UK) klímatörvénye Hogyan mőködik a gyakorlatban? A törvény születése 4 oldalas törvényjavaslat készült a Föld Barátai EWNI (Anglia, Wales és É-Írország) londoni irodájában 2004-ben

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A TÁJI ADOTTSÁGOKHOZ ALKALMAZKODÓ, A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN RÉGÓTA TERMESZTETT GYÜMÖLCSFAJTÁK MEGŐRZÉSÉBEN VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL

MEGÁLLAPODÁS A TÁJI ADOTTSÁGOKHOZ ALKALMAZKODÓ, A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN RÉGÓTA TERMESZTETT GYÜMÖLCSFAJTÁK MEGŐRZÉSÉBEN VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL Ha tudnám is, hogy holnap lesz a világvége, azért ma még ültetnék egy almafácskát. MEGÁLLAPODÁS A TÁJI ADOTTSÁGOKHOZ ALKALMAZKODÓ, A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN RÉGÓTA TERMESZTETT GYÜMÖLCSFAJTÁK MEGŐRZÉSÉBEN VALÓ

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1948/2007. Tervezet a Debreceni Nagyerdő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 10/1992. (III. 25.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés)

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

EAST-WEST COHESION NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Dunaújváros, 2015. november 12. 1. számú HÍRLEVÉL

EAST-WEST COHESION NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Dunaújváros, 2015. november 12. 1. számú HÍRLEVÉL EAST-WEST COHESION NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Dunaújváros, 2015. november 12. 1. számú HÍRLEVÉL 1. A konferencia célja A Dunaújvárosi Főiskola 2007-től hagyományteremtő módon nemzetközi tudományos

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm.

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet és a kérdéskörhöz kapcsolódó jogszabályi változások hatásai

Részletesebben

A Nemzeti Alkalmazkodási Központ bemutatása Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese

A Nemzeti Alkalmazkodási Központ bemutatása Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese A Nemzeti Alkalmazkodási Központ bemutatása Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese EGT Támogatási Alap Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz Program és Nemzeti

Részletesebben

1. téma. 2. kérdés: Ismertesse az Alaptörvény által a helyi közügyek körében nevesített helyi önkormányzati feladat- és hatásköröket!

1. téma. 2. kérdés: Ismertesse az Alaptörvény által a helyi közügyek körében nevesített helyi önkormányzati feladat- és hatásköröket! 1. téma 1.kérdés: Mutassa be a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának a helyi önkormányzatok tevékenységének állami felügyeletére vonatkozó rendelkezéseit, majd ismertesse a törvényességi ellenőrzés/felügyelet

Részletesebben

2015. május 14-i rendkívüli ülésére

2015. május 14-i rendkívüli ülésére 7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Keret-megállapodásos közbeszerzési eljárás lefolytatásának

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi 123-16/2014. Némethy Tímea igazgató Helyben Tárgy: 2014. évi integritás jelentés Melléklet: 1 db Tisztelt Igazgató Asszony! Az államigazgatási szervek

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben