Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet Tiszafüred, Kossuth tér 17. sz. Tel: 59/ , Fax: 59/ Honlap:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet 5350. Tiszafüred, Kossuth tér 17. sz. Tel: 59/511-192, Fax: 59/511-193 Honlap: www.tiszafured.tksz."

Átírás

1 Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet Tiszafüred, Kossuth tér 17. sz. Tel: 59/ , Fax: 59/ Honlap: Vállalkozói forintszámla vezetés HIRDETMÉNYE Érvényes: július 3-tól Közzététel napja június 18. A Takarékszövetkezet a évi KSH által közölt infláció mértékével módosítja a számlavezetés díj, jutalék és költség tételeit. A Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételek Forintban nyilvántartott lakossági számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez szerződés 17./ a, b c, h pontjai alapján díjait megemeli. A hirdetményi módosítással érintett díj változásának mértékét a Takarékszövetkezet az Ügyféllel kötött Egyedi Díjmegállapodásban szereplő kedvezményes díjak tekintetében is érvényesíti. Az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően amennyiben a díjváltozást nem fogadja el- Ön jogosult a fizetési számlaszerződést azonnali hatályú felmondással felmondani. Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy június 18. napján a jelen Hirdetmény kiegészítésre került az OBA betétbiztosítással kapcsolatos információkkal. I. Kamat Látra szóló, változó mértékű, éves kamat, havi tőkésítéssel 0 % EBKM: 0 % II. Díjtételek Mikro Számlacsomag Üzleti számlacsomag Számlanyitási díj 2.000,- Ft 2.000,- Ft Kötelező minimum számlaegyenleg 3.000,- Ft 3.000,- Ft Havi számlavezetés díja, minden megkezdett hónapra: 581,- Ft díjtalan Forgalmi jutalék minimum (amennyiben a számla tartozik forgalma után számított jutalék ezt az összeget nem éri el) Kivétel: - alapítványok és szakszervezetek pénzforgalmi számlái - nem nyereségérdekeltségű szervezetek (pl. egyesületek, közhasznú társaságok) ,- Ft Tranzakció típusok Mikro Számlacsomag Üzleti számlacsomag Pénzforgalmi bankszámlák és azok alszámlái esetében a pénzforgalmi megbízások papír alapon történő benyújtásakor bankon belül és bankon kívül a forgalom esetén InterGiro 2 rendszerben papír alapon Átutalási megbízás elektronikusan (Electra Internetbank) bankon kívül és rendszeres utalással Átutalási megbízás elektronikusan (Electra Internetbank) bankon belül és rendszeres utalással Átvezetés ügyfél saját számlái között Hitelezéssel kapcsolatos átvezetés 0,317 %, min. 391,- Ft /tétel 0,4 %, min. 420,- Ft /tétel 0,159 %, min. 328,- 0,159 %, min. 328,- 0,264 %, min. 296,- Ft /tétel 0,4 %, min. 420,- Ft /tétel 0,159 %, min. 211,- 0,159 %, min. 211,- 0,-Ft 0,3% max ,- 1

2 Csoportos beszedés kezdeményezése a számlatulajdonos számlájáról Csoportos beszedés teljesüléseként jóváírt összeg után Csoportos beszedés felhatalmazás alapján díjfizetések teljesítése vállalkozás részére (pl. közüzemi díjak, biztosítási díjak fizetése csoportos beszedéssel) bankon kívül Csoportos beszedés felhatalmazás alapján díjfizetések teljesítése vállalkozás részére (pl. közüzemi díjak, biztosítási díjak fizetése csoportos beszedéssel) bankon belül Csoportos átutalás Electronic Banking rendszeren bankon kívül Csoportos átutalás Electronic Banking rendszeren bankon belül Készpénz befizetés Készpénzfelvétel Fizetési számláról. Számlamegszüntetéssel együtt járó készpénzfelvételkor is. Előre megrendelt forint készpénz felvételének meghiúsulása Érmebefizetés után (címletenként 100db érme felett) A Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezetnél fizetési számlával nem rendelkező ügyfelek esetében (9072 Tranzakció) átutalás más hitelintézetnél vezetett számlára pénztári befizetéssel Kifizetési utalvány (postai díjon felül) Beszedési megbízás, hatósági átutalás, átutalási végzés rögzítése (bejövő, kimenő) Beszedési megbízás, hatósági átutalás, átutalási végzés teljesítése Takarékszövetkezeten kívül VIBER InterGiró 2 rendszerben teljesített megbízás visszavonva (RECALL megbízás) Zárlati díj Zárlati díj Netbankos ügyfélnek (elektronikus kivonat) Zárlati díj visszatartott levelezésű ügyfélnek Ha a levelezés átvétele 3 hónapon belül nem történik meg, úgy azt a vállalkozás részére továbbítjuk, ennek díja: (Zárlati díj felszámításra kerül minden olyan időszakra, amelyre számlakivonat készül. A Zárlati díj terhelése havonta történik.) Belföldi postautalvány számlára történő jóváírása. Díjszámítás alapja a számlán jóváírt összeg. 0,- 0,12 %, min. 35,- Ft /tétel 0,12 %, min. 150,- Ft /tétel 58,- 0,12 %, min. 45,- Ft /tétel 0,1 %, min. 35,- 0,1 %, min. 200,- Ft, max ,- Ft 0,317 %, min. 391,- Ft /tétel + 0,6 % 0,1 %, min ,- Ft 1 %, azaz egy százalék, de min. 100,- Ft 0,4 %, min. 420,- Ft./tétel 0,264 %, min. 296,- Ft 509,- 0,264 %, min. 296,- Ft 0,2 %, min ,- Ft, max ,- Ft/tranzakció 3.051,- 106,- Ft 0,- Ft 106,- Ft 1.100,- Ft Posta által elszámolt költség+0,1% /tétel Egyéb díjak Felhatalmazó levél befogadásának díja (csoportos beszedési megbízásra adott felhatalmazó levél kivételével) Sorban álló tételek után felszámítandó díj Egyéb igazolások (pl. átutalás teljesülése, törzstőke befizetés, Apeh, Vám igazolások Számlaforgalomról saját kérésre nyújtott információ-szolgáltatási díj: Postafiók bérleti díj 1.017,- Ft/felhatalmazó levél 300,- 800,- Ft/db 300,- Ft/oldal 500,- Ft/számlatulajdonos 2

3 Fedezetigazolások kiadásáért annak összege után Külföldre postázott küldemény Nem szerződés szerinti magatartás miatti levelezés (pl: felszólítás) 0,1 %, min ,- Ft 509,- Ft/küldemény 300,- Ft/db Overdraft hitel után felszámított büntető kamat évi 28 % Nyomtatvány költség Utólagos számlakivonat díja Egyéb okirat másolásáért felszámított díj Egyéb fénymásolás díja ügyfél külön kérésére Faxolás díja ügyfél külön kérésére Hat hónapnál régebbi tétel visszakeresése ügyfél külön kérésére 0,- Ft 1 napra 200,-Ft Időszakra (max 3 hónap) 500 Ft 500,-Ft 20,-Ft/oldal 200,-Ft/oldal 5.000,- 5 évnél régebbi tétel visszakeresése ügyfél külön kérésére ,- Elektronikus banki szolgáltatások Electra Internet Bank szolgáltatási díjak Electra I-Bank egyszeri regisztrációs díj: Electra I-Bank havi díj: Electra I-Bank szolgáltatás technikai SMS díja: Felhasználónak küldött sms díja: Ft 200 Ft/hó díjtalan 33 Telefonos E banking szolgáltatások Egyszeri szerződéskötési díj: Hírnök szolgáltatás alapdíj: Strázsa alapdíj: Hívjon alapdíj: SMS tételdíj: Electronic Banking (Home Banking) szolgáltatást igénybe vevő számlatulajdonos havi üzemeltetési díja: 300 Ft 300 Ft/hó 300 Ft/hó 300 Ft/hó Ft/hó Vállalkozói pénzforgalmi számla esetében mentes a jutalékfizetési kötelezettség alól: - A Takarékszövetkezet hibájából eredő könyvelési helyesbítések (stornó tételek) - Banktechnikai okokból felmerülő rendezések - Átvezetés fizetési számláról lekötött betétszámlára és visszafizetés lekötött betétszámláról fizetési számlára - Jogszabály, vagy banki kezdeményezés alapján végrehajtott hitelrendezés - Fizetési számla- és rulírozó hitellel kapcsolatos forgalom. Késedelmi kamatok: A fizetési számlák havi zárása során felszámítandó költségek késedelmes megfizetése során felszámításra kerülő késedelmi kamat mértéke jegybanki alapkamat + 6%. A felsorolt költségeken kívül minden egyes esetben a felmerüléssel egyidejűleg a ténylegesen felmerülő költségeket fel kell számítani. A Postán befizetett összegek után a tényleges díjak kerülnek felszámításra. A Takarékszövetkezet a számlatulajdonosokat terhelő bankköltségeket általában havonta, a hónap utolsó napján számolja el, illetve hárítja át. A Takarékszövetkezet a bankszámlán történő jóváírás napjától kezdődően a számlán, nap végén fennálló követelés után a számlatulajdonosnak kamatot fizet. A kamat jóváírására minden hónap végén számla zárás alkalmával kerül sor. 3

4 III. Forintszámlához kapcsolódó megbízások befogadása és teljesítése Átutalás TKSZ-en kívüli számlára Megbízás Papír alapú bizonylaton benyújtva/ Papír alapú bizonylaton benyújtva IG2 rendszeren keresztül beküldött Befogadás () H-Cs: fiók nyitástól 14 óráig óráig P: fiók nyitástól 12 óráig óráig Teljesítés Terhelés Címzettnél / * T+2 nap / * T+2 nap Átutalás TKSZ-en belüli számlára Elektronikus rendszeren beküldött H-P: 0-7 óráig óráig óráig Papír alapú bizonylaton benyújtva H-Cs: fiók nyitástól 15 óráig óráig P: fiók nyitástól 12 óráig óráig Elektronikus rendszeren beküldött H-P: 0-7 óráig óráig óráig, 6 órán belül * A Teljesítés-Címzettnél oszlop dőlt betűvel jelölt része, az Ügyfél által külön Nyilatkozattal ellátott, Papír alapon benyújtott és IG2 rendszeren keresztül továbbított megbízásra vonatkozik. Teljesítés Megbízás Befogadás () Terhelés Továbbítás a Postai Elszámoló Központ felé Ügyfél által kezdeményezett elektronikus rendszerben beküldött postai kifizetési utalvány H-P: 7 óráig H-P: 7 órától fiókzárásig T+2 nap VIBER átutalás Megbízás Befogadás () Tárgynapi teljesítésre: 15 óra 30 perc A hónap utolsó banki munkanapján: 12 óráig Teljesítés Terhelés Címzettnél : tárgynap, a befogadás napja, mely minden esetben csak banküzemi nap lehet. A terhelési megbízás teljesítésére csak fedezet megléte esetén kerül sor. A kedvezményezett bank elszámolásától függően a fizetési megbízás jóváírásának teljesítési napja meghosszabbodhat. A nem munkanapon (hétvége, munkaszüneti nap) indított megbízások a következő munkanapon kerülnek könyvelésre. A bankszünnapon benyújtott megbízásokat a takarékszövetkezet úgy dolgozza fel, mintha azok az azt követő első banküzemi napon benyújtott megbízások lennének. InterGiro2 rendszerben teljesített megbízás visszavonására vonatkozó RECALL megbízás indítására 45 naptári nap áll rendelkezésre. A RECALL megbízás benyújtására és tárgynapi feldolgozására az Átutalás TKSZ-en kívüli számlára, Elektronikus rendszeren beküldött megbízáshoz tartozó befogadási és teljesítési időpontok vonatkoznak. IV. Forint számla terhére/javára bonyolított devizaforgalom általános feltételei A Takarékszövetkezet nem SWIFT tag, a megbízásokat a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (mint SWIFT tag, levelező bank) közreműködésével továbbítjuk. Takarékszövetkezet forint fizetési számla terhére az alábbi devizanemekben teljesít megbízásokat: EUR, USD, GBP, DKK, JPY, CAD, NOK, CHF, SEK, CZK, PLN. HUF kizárólag külföldre Forint számla terhére indított devizaforgalmi utalás Forint számla terhére indított forint átutalás külföldre Forint számla javára érkező devizaforgalmi utalás Forint számla javára érkező forint átutalás külföldről 0,2 %, min ,- Ft, max ,- Ft 0,2 %, min ,- Ft, max ,- Ft 0,1 %, min ,- Ft, max ,- Ft 0,- Ft 4

5 Tévesen megadott nemzetközi (IBAN) fizetési számlaszám miatti költség Pontatlan megbízások helyesbítése, sürgetés, külön bankári levelezés Telefax (pl.: SWIFT igazolás) Sürgősségi felár Hat hónapnál régebbi tétel visszakeresése reklamáció miatt 3.000,- Ft + külföldi bank által felszámított díj 0,1 %, min ,- Ft 2.000,- Ft/oldal 0,5 %, min ,- Ft 8.500,- Ft 1. A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt deviza átutalási megbízások lebonyolítását vállalja, illetve ezek lebonyolításáért vállal felelősséget. 2. Takarékszövetkezet kizárólag a D17 nyomtatványon benyújtott megbízásokat teljesíti. 3. A Takarékszövetkezet a hatályban lévő szabályoknak megfelelően kötelezettség elvállalása esetén - ragaszkodik ahhoz, hogy a fedezet biztosított legyen. A Takarékszövetkezet a deviza átutalási megbízás ellenértékét a befogadás napján (mely napon érkezettnek tekinti, T munkanap) az ügyfél számláján on érvényes deviza eladási árfolyamon terheli és a megbízást továbbítja a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrtnek. 4. A devizaforgalmi megbízások után fizetendő díjakat a mindenkori pénzforgalmi jutalékon felül kell megfizetni. A díjakat a tranzakciókkal egyidejűleg számítjuk fel. 5. A kondíciós listában foglalt tételeken felül a számlatulajdonost terhelik a megbízások lebonyolításába bekapcsolt bel-, és külföldi bankok által felszámított jutalékok és költségek is. 6. A forint számláról indított konverziós, EUR és USD devizanemekben teljesítendő megbízások egységesen T+1 valuta nappal teljesülnek január 02-től. 7. Megbízások fogadása: tárgynapi feldolgozásra a számlavezető helyhez 12 óráig (pénteken 11 óráig) beérkezett deviza átutalási megbízásokat fogadunk be. Az ezen időpont után beérkezett megbízásokat már a tárgynapot követő munkanapon érkezettnek tekintjük. 8. A konverziós deviza átutalási megbízások esetében az utalt összegnek a T. munkanapon érvényes Takarékszövetkezeti (külkereskedelmi) deviza eladási (jóváírások esetében vételi) árfolyamon átszámított ellenértéke kerül az ügyfél bankszámláján terhelésre (jóváírásra). 9. A Takarékszövetkezet az ügyfél fizetési számlája javára érkező devizaösszegeket az elszámolási bizonylatok alapján, a partnerbank értesítésével megegyező munkanapon, írja jóvá - EGT-n belüli, vagy EGT pénznemben kezdeményezett megbízások esetében a partner bank értesítésében szereplő fedezetbiztosítás napjával megegyező értéknappal (kamatnappal) - EGT-n kívüli és nem EGT pénznemben kezdeményezett megbízások esetében a partner bank értesítésével megegyező értéknappal (kamatnappal). Amennyiben a partnerbank értesítésében megadott fedezetbiztosítás napja későbbi, mint az értesítés napja, akkor a bejövő átutalás a fedezetbiztosítás napjával és azzal megegyező értéknappal kerül jóváírásra. 10. A bejövő átutalás ellenértéke az ügyfél fizetési számláján történő jóváírás munkanapján érvényes Takarékszövetkezeti (külkereskedelmi) deviza vétel árfolyamokon kerülnek kiszámításra. 11. A Takarékszövetkezet a megbízások teljesítéséért a mindenkor aktuális Hirdetményében közzétett ügyleti jutalékokat számolja fel. A jutalék felmerüléskor esedékes. 12. A Hirdetményben foglalt tételeken felül a megbízót terhelik a megbízások lebonyolításába bekapcsolt bel-és külföldi bankok által felszámított jutalékok és költségek, kivéve, ha a megbízás ellentétes kikötést tartalmaz, és a Takarékbank Zrt. ennek érvényt is tud szerezni. 13. A ,- EUR feletti számla konverzió esetében történhet egyedi árfolyammal és/vagy egyedi jutalékkal is a konverzió. Az egyedi feltételekről minden esetben a Takarékszövetkezet Eszköz-Forrás Bizottsága dönt. 14. Az árfolyam táblát külön hirdetmény tartalmazza. A Takarékszövetkezet a i árfolyamot minden munkanapon 9:00 óráig közzéteszi. 15. Külföldi bankköltség viselés (OUR/BEN/SHA) Deviza átutalások az alábbiak szerinti költségviseléssel kezdeményezhetők: 5

6 EGT állam pénznemében** nem EGT állam pénznemében** EGT-n belül*- konverziós SHA, OUR SHA, OUR EGT-n belül* nem konverziós SHA SHA, OUR EGT-n kívül *- konverziós SHA, OUR, BEN SHA, OUR, BEN EGT-n kívül* nem konverziós SHA, OUR, BEN SHA, OUR, BEN EGT (Európai Gazdasági Térség) tagállamai: EU tagállamok + Norvégia, Liechtenstein, Izland EU tagállamok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia. Érintett pénznemek a megbízást teljesítése szempontjából EGT tagállamok pénzneme: HUF, EUR, GBP, DKK, NOK, SEK, CZK, PLN, CHF (Liechtenstein miatt) EGT-n kívüli: USD, JPY, CAD Amennyiben nem a Hirdetmény szerinti költségviseléssel kerülnek kezdeményezésre a deviza átutalások, akkor a hibás - a vonatkozó pénzforgalmi jogszabályoknak nem megfelelő - költségviseléssel kezdeményezett megbízások az alábbiak szerint kerülnek teljesítésre: - EGT-n belüli deviza átutalások esetében, amennyiben a megbízás BEN költségviseléssel kerül benyújtásra, a Bank a megbízást SHA költségviseléssel, - EGT-n belüli, EGT pénznemben kezdeményezett nem konverziós deviza átutalások esetében, amennyiben a megbízás OUR költségviseléssel kerül benyújtásra, a Bank a megbízást SHA költségviseléssel. A bankköltség viselés módjai az alábbiak: 1. megosztott költségviselésnél (SHA) a megbízó és a kedvezményezett egyaránt viseli saját bankja / levelezőbankja által felszámított bankköltséget; ebben az esetben a megbízó bankja saját jutalékának megbízó terhére történő felszámítása mellett - a teljes összeget továbbítja, a kedvezményezett banki bankköltség az átutalt összegből kerül levonásra, vagyis a bankköltséggel csökkentett összeg kerül jóváírásra a kedvezményezett számláján. 2. kedvezményezett általi költségviselésnél (BEN) az átutalás teljes költségét (megbízó bank tranzakciós díját, jutalékát, illetve kedvezményezett külföldi - banki bankköltségét a kedvezményezett viseli; ennél a költségviselési módnál a megbízás teljesítésekor a megbízás összegéből levonásra kerül a megbízó bank (számlavezető hely hivatalos helyiségében kifüggesztett) Hirdetmény szerinti jutaléka. A kedvezményezett banki bankköltség szintén az átutalt összegből kerül levonásra. Ennek megfelelően a megbízó és a kedvezményezett banki költséggel egyaránt csökkentett összeg kerül jóváírásra a kedvezményezett számláján. 3. megbízó általi költségviselésnél (OUR) az átutalás teljes költségét (megbízó bank tranzakciós díját, jutalékát, illetve kedvezményezett külföldi - banki bankköltségét) a megbízó fizeti; ebben az esetben a megbízó bankja saját jutalékának megbízó terhére történő felszámítása mellett - a teljes összeget továbbítja, a megbízás összege levonás nélkül jóváírásra kerül a kedvezményezett számláján, a kedvezményezett banki bankköltségek utólagosan a kedvezményezett bank terhelése, vagy költségbekérése alapján - kerülnek felszámításra a megbízó számláján. 6

7 V. Kereskedői kártyaelfogadásra vonatkozó díjak és költségek Takarékszövetkezetünk ügyfelei részére Kártyaelfogadói Szerződés alapján bankkártya elfogadási szolgáltatást biztosít. A kártyaelfogadói szolgáltatás nyújtása során alkalmazott általános díjakról, mértékéről és esedékességéről az alábbiakban adunk tájékoztatást. A kártyaelfogadói szolgáltatásért fizetendő díjak és jutalékok: Megnevezés Díj mértéke Esedékesség Kártyaelfogadói szolgáltatás havi díja asztali vezetékes vonalas (Telium) terminál esetén ,- Ft / hó Tárgyhó utolsó munkanapja Kártyaelfogadói szolgáltatás havi díja mobil (Asztali GPRS/Beltéri contactless GPRS) terminál esetén. A 6.500,- Ft / hó Tárgyhó utolsó munkanapja szolgáltatás díj tartalmazza a SÍM kártya díját. Bérleti konstrukció, a díj tartalmazza az eseti szervizek díját is: Kártyaelfogadói szolgáltatás havi díja asztali ,- Ft / hó Tárgyhó utolsó munkanapja vezetékes vonalas (Telium) terminál esetén. Bérleti konstrukció, a díj tartalmazza az eseti szervizek díját is: Kártyaelfogadói szolgáltatás havi díja mobil (Asztali ,- Ft / hó Tárgyhó utolsó munkanapja GPRS/Beltéri contactless GPRS) terminál esetén. A szolgáltatás díj tartalmazza a SÍM kártya díját. Tranzakciós forgalmi jutalék (minden bruttó tranzakciós összeg %-os díja) Egyedi ajánlat alapján %-os értékben Tranzakciós utaláskor, a tranzakció bruttó összegéből levont díj Bankkártya elfogadási szerződés (vagy bankkártya elfogadói terminál POS/db) megszüntetési díj * ,- Ft Eseti * Amennyiben az ügyfél bankkártya elfogadási szerződését / POS terminált felmondja a szerződéskötést követő telepítés dátumától számított 12 hónapon belül, akkor szerződés megszüntetési díjat egy összegben köteles megfizetni a Bank részére a kártyaelfogadási szerződés megszüntetésével egyidejűleg. A jelen Hirdetmény -ben szereplő betétek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) ában felsoroltak kivételével az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosítottak. A biztosítás további részleteiről a honlapon tájékozódhat Tájékoztatjuk, hogy a Bank évente egyszer díjmentesen köteles az OBA által megfogalmazott egységes Ügyfél-tájékoztatót ügyfelei rendelkezésére bocsátani. Az Ügyfél-tájékoztató tartalmazza a betétes neve alatt a Banknál, az adott időpontban nyilvántartott OBA által biztosított betéteinek összegét, mint konszolidált biztosított betéti (KBB) információt. A KBB adat mutatja meg, hogy az OBA egy ügyfél egy hitelintézetnél tartott összesen mekkora összegű megtakarítását biztosítja (azaz a bank fizetésképtelensége esetén ennyit fizet az OBA az ügyfélnek). Az Ügyfél-tájékoztatót a Bank a betétes kifejezett kérése alapján bocsátja a betétes rendelkezésére, postai úton vagy a Bank ügyfélfogadásra kijelölt helyiségében történő személyes átadással. TISZAFÜRED ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 7