TARTALOMJEGYZÉK. 9. oldal KEDVEZMÉNYE VI. A TÉRÍTÉSI DÍJAK BEFIZETÉSÉNEK RENDJE 9. oldal VII. HATÁLYBALÉPÉS, TÁJÉKOZTATÁS 12. oldal MELLÉKLETEK 2 / 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK. 9. oldal KEDVEZMÉNYE VI. A TÉRÍTÉSI DÍJAK BEFIZETÉSÉNEK RENDJE 9. oldal VII. HATÁLYBALÉPÉS, TÁJÉKOZTATÁS 12. oldal MELLÉKLETEK 2 / 10"

Átírás

1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. A SZABÁLYZAT CÉLJA 4. oldal II. HIVATKOZÁSOK 4. oldal III. ALKALMAZÁSI TERÜLET 4. oldal IV. TARTALMA 5. oldal 4.1. Magyar biztosítással nem rendelkező betegek ellátásának térítési 6. oldal díja Fekvőbeteg szakellátás térítési díja nem biztosított beteg esetén 7. oldal Aktív osztályon történő ellátás 7. oldal Krónikus osztályokon történő ellátás 7. oldal Szülészeti események 7. oldal Járóbeteg szakellátás és diagnosztikai szolgáltatás térítési díja 7. oldal 4.2. Biztosított beteg számára is csak teljes térítés ellenében nyújtható 8. oldal szolgáltatások Térítési díj befizetése ellenében igénybe vehetőszolgáltatások 8. oldal Kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe nem vehető 8. oldal ellátások Terhesség megszakítás térítési díja 8. oldal 4.3. Adatszolgáltatással kapcsolatos térítési díjak 8. oldal 4.4. Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat 8. oldal Alapellátás 8. oldal Szakellátás 8. oldal Tüdőszűrés 8. oldal 4.5. Többletszolgáltatások 9. oldal V. A TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉLTÁNYOSSÁGI 9. oldal KEDVEZMÉNYE VI. A TÉRÍTÉSI DÍJAK BEFIZETÉSÉNEK RENDJE 9. oldal VII. HATÁLYBALÉPÉS, TÁJÉKOZTATÁS 12. oldal MELLÉKLETEK 2 / 10

3 MELLÉKLETEK 1. számú melléklet Ellátási terület 13. oldal 2. számú melléklet Aktív és krónikus fekvőbeteg ellátás, valamint 17. oldal járóbeteg szakellátás és diagnosztikai szolgáltatás díjtételei 3.a-b számú Kötelezvény TAJ kártya utólagos bemutatásáról illetve 18. oldal melléklet annak elmaradása esetén a térítési díj utólagos befizetéséről (FB , FB ) 4. számú melléklet Kötelezvény térítési díj utólagos befizetésről külföldi 20. oldal 5.a / 5 b számú melléklet 6.a / 6.b számú melléklet beteg esetén (FB ) Adatlap fekvőbeteg térítési díj megállapításához ( 4-es / T-s térítési kategória ) (FB , FB ) Adatlap járóbeteg térítési díj megállapításához ( 4-es / T-s térítési kategória ) (JB , JB ) 21. oldal 23. oldal 7. számú melléklet Beutaló nélkül igénybe vehető ellátások 25. oldal 8. számú melléklet Biztosított beteg számára is csak térítés ellenben 26. oldal nyújtható szolgáltatások 9. számú melléklet Kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe nem 29. oldal vehető ellátások 10. számú melléklet Adatszolgáltatással kapcsolatos térítési díjak 30. oldal 11. számú melléklet Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat 31. oldal térítési díjai 12. számú melléklet Szülészeti ellátás díja 32. oldal 13. számú melléklet Többletszolgáltatás díjtételei 33. oldal 14. számú melléklet Nyilatkozat a térítési kötelezettség tudomásul vételéről 34. oldal (FB ) 3 / 10

4 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások szabályzata AS Az OEP által nem térített egészségügyi ellátás, valamint egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozásának szabályozása. 2. HIVATKOZÁSOK az évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól (Ebtv.) a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet (Vhr.) az évi CLIV. törvény az egészségügyről (Eütv.) Európai Unió tagállamaira a 883/2004/EK és 987/2009/EK rendelet irányadó Norvégia,Izland,Liechtenstein, Svájc esetén a 1408/71/EGK és 574/72/EK rendelet alkalmazandó a 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról (Tr.) a 46/1997. (XII.17.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe nem vehető ellátásokról évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről a végrehajtásáról szóló 32/1992. (XII.23.) NM rendelet 89/1995. (VII. 14.) Korm.rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról 87/2004. (X.04.) EszCsM rendelet a Magyar Köztársaság területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának egyes szabályairól. 340/2013. (IX. 25.) Korm.rendelet a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól. 3. ALKALMAZÁSI TERÜLET A Gróf Tisza István Kórház Szervezeti és Működési Szabályzatában szereplő valamennyi betegellátást végző fekvő és járóbeteg ellátó, valamint diagnosztikai munkahelye. A területi ellátás kötelezettség település listája a 1. számú mellékletben található. 4 / 10

5 4. TARTALMA - a magyar biztosítással nem rendelkező betegek részére nyújtott szolgáltatások térítési díja (4-es térítési kategória: egyéb, magyar biztosítással nem rendelkező vagy más hatályos rendelkezés alapján az egészségbiztosítás terhére el nem számolható ellátást igénybe vevő személyek térítésköteles ellátása) - irányelv alapján határon átnyúló ellátás keretében nyújtott szolgáltatás térítési díja ( T-es térítési kategória :uniós beteg részére magyar egészségügyi szolgáltató által határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében végzett ellátás) - a magyar biztosítással rendelkező betegek részére is csak térítés ellenében végezhető egészségügyi szolgáltatások, (irányadó a 284/1997. (XII.23.) Kormányrendelet) - a magyar biztosítással rendelkező betegek részére saját kérésükre biztosítható többletszolgáltatások köre, részleges térítési díjak (beutalási rendtől való eltérés, orvosválasztás, beutaló köteles szakrendelés beutaló nélkül való igénybevétele esetén) - a befizetés rendje és az úgynevezett méltányossági kedvezmények. A magyar biztosítással nem rendelkező és határon átnyúló betegek részére nyújtott szolgáltatások térítési díjainak megállapítása az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) teljesítmény finanszírozási rendszerének elve szerint történik, azaz az egészségügyi szolgáltatások - járóbetegek ellátásánál német pontban - aktív fekvőbetegek ellátásánál súlyszámban, - krónikus fekvőbetegek ellátásánál ápolási napban határozandóak meg. A térítési díjak megállapításakor használt alapdíjak a mindenkori érvényes országos díj szerint kerülnek meghatározásra: 4-es térítési kategória esetén : - járóbetegek ellátásánál az országos német pont Ft értékének 160 %-a - aktív fekvőbetegek ellátásánál az országos súlyszám Ft értékének 110 %-a - krónikus fekvőbetegek ellátásánál az országos 1,2 szorzójú korrigált ápolási nap Ft értékének 110 %-a. T térítési kategória esetén : - járóbetegek ellátásánál az országos német pont Ft értékének 100 %-a - aktív fekvőbetegek ellátásánál az országos súlyszám Ft értékének 100 %-a A térítési díjakat a mellékletek tartalmazzák, a térítési díjakat szükség esetén az infláció mértékétől és a rendeleteknek megfelelően korrigálandó. 5 / 10

6 4.1 Magyar biztosítással nem rendelkező betegek ellátásának térítési díja TÉRÍTÉSMENTES egészségügyi szolgáltatást igénybevevő személy KÖTELESSÉGE a jogosultságot igazoló dokumentumot bemutatni a szolgáltató kérésére. Amennyiben ennek nem tesz eleget, magyar biztosítással nem rendelkezőnek tekintendő az ELLÁTÁS igénybevételekor. - Magyar biztosítással nem rendelkezők köre : - TAJ kártyával rendelkező betegnek, ha a TAJ érvénytelen minden esetben fizetési kötelezettsége van. Megjegyzés : jelenleg a jogviszony-ellenőrzést követően az alábbi jelzéseket láthatja a felhasználó az egészségügyi rendszerben : TAJ valid oszlop: jelentése Magyarázat Megjegyzés I betű: zöld TAJ TAJ érvényes, jogviszony rendezett Nincs teendő NP betűk :piros TAJ TAJ érvényes, jogviszony rendezetlen Értesítő átadásával tájékoztatni kell a beteget a rendezetlen jogviszonyról. A beteg jogosult a térítésmentes egészségügyi ellátásra, tehát nem kell fizetnie. NK betűk : kék TAJ Külföldön biztosított, TAJ átmenetileg érvénytelen TAJ kártyával nem, EU kártyával viszont sürgős vagy orvosilag szükséges ellátás térítésmentesen igénybe vehető. Egyéb esetekben fizetési kötelezettsége van a betegnek. NB betűk: barna TAJ Egyéb okból érvénytelen ( pl halál ) Térítés mentes egészségügyi ellátásra nem jogosult a beteg. - EGT 1 tagállam vagy Svájc állampolgárai esetén, ha a beteg - nem rendelkezik EU-s kártyával/kártyahelyettesítő nyomtatvánnyal minden esetben fizetési kötelezettsége van. - rendelkezik EU-s kártyával / kártyahelyettesítő nyomtatvánnyal, de az ellátása orvosilag nem szükséges illetve nem sürgős, akkor fizetési kötelezettsége van. - rendelkezik határon átnyúló ellátásra jogosító nyomtatvánnyal minden esetben fizetési kötelezettsége van. - Államközi egyezményes országok 2 állampolgárainak nem sürgős ellátás esetén fizetési kötelezettségük van. - Montenegrói, Bosznia és Hercegovinai állampolgára amennyiben - nem rendelkezik CG/BH /HU 111/111A nyomtatvánnyal minden esetben fizetési kötelezettsége van. - rendelkezik CG/BH /HU 111/111A, de az ellátás orvosilag nem szükséges illetve nem sürgős, akkor fizetési kötelezettsége van! - Egyéb külföldi állampolgároknak minden esetben fizetési kötelezettsége van. - Mind a járó, mind a fekvőbeteg ellátásban nyújtott szolgáltatásokért a magyar biztosítással nem rendelkező betegeknek a jelen szabályzatban a 2 számú mellékletben 1 EGT tagállamai: Ausztria (EU), Belgium (EU), Bulgária (EU), Ciprus, (EU) Csehország (EU), Dánia (EU), Egyesül királyság (EU Anglia,Észak-írország,Skóci,Wales), Észtország (EU), Finnország (EU), Franciaország (EU), Görögország (EU), Hollandia (EU), Horváth ország (EU), Írország (EU), Izland, Lengyelország (EU), Lettország (EU), Liechtenstein, Litvánia (EU), Luxemburg (EU),Magyarország (EU), Málta (EU), Németország (EU), Norvégia, Olaszország (EU), Portugália (EU), Románia (EU), Spanyolország (EU), Svédország (EU), Szlovákia (EU), Szlovénia (EU). 2 Államközi egyezmények: Angola, Észak-Korea, Irak, Jordánia, Koszovó, Kuba, Kuvait, Macedónia, Mongólia, Oroszország, Szerbia, Ukrajna. 6 / 10

7 meghatározott díjtételeket kell fizetniük az igénybevett egészségügyi szolgáltatásért. A fizetési kötelezettségről és a várható fizetendő összeg mértékéről a beteget a szolgáltatás nyújtása előtt tájékoztatni kell. - Magyar állampolgár, ha a sürgős ellátás befejezéséig nem tudja igazolni az ellátásra való jogosultságát, a 3/a vagy 3/b számú melléklet szerinti KÖTELEZVÉNY c. FB vagy FB számú bizonylat aláírásával lehetőséget kap arra, hogy 15 napon belül bemutatja a TAJ kártyát. Amennyiben ennek nem tesz eleget, a betegnek fizetési kötelezettsége van. - Magyar biztosítással nem rendelkező külföldi állampolgár sürgős ellátása esetén, amennyiben nem tud magyar fizetőeszközben fizetni a 4. számú melléklet szerinti KÖTELEZVÉNY c. FB számú bizonylat aláírásával lehetőséget biztosítunk a térítési díj utólagos befizetésére. - A térítési díj megállapításához fekvőbeteg-ellátás esetén az FB illetve járóbeteg esetén a JB bizonylatokat kell kiállítani, melyek az 5.a / 5.b számú és 6.a / 6.b számú mellékletben találhatóak. - Az OEP által nem támogatott egészségügyi szolgáltatók (magánrendelések) által kért és a nekik nyújtott diagnosztikai szolgáltatásokra vonatkozóan a jelen pontban foglaltak szerint kell eljárni Fekvőbeteg szakellátás térítési díja nem biztosított beteg esetén Aktív osztályon történő ellátás esetén az ellátási díj alapja az adott eset Homogén Betegségcsoport (HBCS) szerinti aktuálisan érvényes besorolása. A HBCS forintértékét a 2. számú melléklet tartalmazza. A súlyszám érték a 2. sz. melléklet szerinti forintértékkel szorozva adja az ellátás díját, normatív napon túli ellátás esetén egy ápolási nap díját az 2. számú melléklet tartalmazza Krónikus osztályokon a teljesített ápolási napokra egységes napi ellátási díj fizetendő, amelyet a 2. számú melléklet tartalmaz Szülészeti esemény térítési díját a 2. számú melléklet tartalmaz Járóbeteg szakellátás és diagnosztikai szolgáltatás térítési díja A járóbeteg ellátás esetén fix összegű vizsgálatokat a 2. számú melléklet tartalmazza. Nem fix összegű vizsgálat térítési díját a 2. számú melléklet tartalmazza. A beutaló nélkül igénybe vehető ellátások a 7. számú mellékletben található. 7 / 10

8 4.2. Biztosított beteg számára is csak teljes térítés ellenében nyújtható szolgáltatások A 284/1997. (XII.23.) Korm. rendeletben meghatározott térítési díj befizetése ellenében igénybe vehető szolgáltatások a 8. számú melléklet szerint A 46/1997. (XII.17.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe nem vehető ellátásokról rendelet szolgáltatásai. A szolgáltató saját hatáskörében állapítja meg a térítési díjat. A térítési díjat a 9. számú melléklet tartalmazza. - nem orvosi indikáció alapján végzett meddővé tétel Terhesség megszakítás térítési díja A nem orvosi indikáció alapján végzett terhesség megszakítás térítési díjáról a 32/1992. (XII.23.) NM rendelet intézkedik, amely a magzati élet védelméről szóló évi LXXIX. Törvény végrehajtását szabályozza. A terhesség megszakítás díját a kérelmező az Egészségbiztosítási Alap számlájára fizeti be. A beavatkozás elvégzésének feltétele a térítési díj befizetésének igazolása. A terhesség megszakítást végző intézményünk az Egészségbiztosítási Alappal számol el Az adatszolgáltatással kapcsolatos térítési díjakat a 10. számú melléklet tartalmazza Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat Alapellátás A foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat keretében az intézménnyel szerződésben álló munkáltatók megkeresésére, munkavállalóik részére az elvégzendő vizsgálatokért a 89/1995.(VII. 14.) Kormányrendelet alapján a 11. sz. melléklet szerinti térítési díjakat kell alkalmazni Szakellátás A foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat szakellátó feladatán belül a munkaügyi központok részére a munkanélküliek beiskolázását, kiközvetítését, közhasznú munkát és foglalkoztathatóság (rehabilitációs) tevékenységért, valamint a területünkhöz tartozó polgármesteri hivatalok közhasznú, közcélú, közmunka alkalmassági vizsgálatokért a 89/1995.(VII. 14.) Kormányrendelet alapján a 11. sz. melléklet szerinti térítési díjakat kell alkalmazni Tüdőszűrés A tüdőszűrés térítésmentes: - A foglalkozás-üzemegészségügy által kezdeményezett tüdőszűrés, amennyiben a páciens munkáltatója szerződésben áll az intézménnyel. - Beutaló megléte esetén - Behívó megléte esetén A fentiek hiánya esetén a 2. számú melléklet szerinti térítési díjat kell alkalmazni. 8 / 10

9 4.5. Többletszolgáltatások Hotelszolgáltatás Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások szabályzata AS Intézetünkben külön térítési díj ellenében. a beteg saját kérésére az alábbi hotel szolgáltatások vehetőek igénybe: - Maximum 6 ágyas kórteremben való elhelyezés. -1 ágyas- fürdőszobás elhelyezés: Intézetünk ennek keretén belül biztosítja a beteg részére a kórteremben lévő kényelmi berendezéseket, valamint engedélyezi a beteg által behozott kényelmi berendezések használatát, azzal a megkötéssel, hogy ezek használatából eredő minden nemű kárért az anyagi felelősség a beteget terheli. -Több ágyas kórteremben egyedüli elhelyezés A beteg a Nyilatkozat a térítési kötelezettség tudomásul vételéről c. FB számú bizonylat 14. számú melléklet aláírásával veszi tudomásul az abban foglaltakat. Amennyiben a beteg nem saját kérésére kerül ilyen szobába a hotelszolgáltatásért nem kell külön fizetnie. A hotelszolgáltatásokat biztosított és nem biztosított beteg egyaránt igénybe veheti. A hotelszolgáltatások térítési díjait a 13. számú melléklet tartalmazza Emelt szintű étkeztetés Az intézmény biztosítja a beteg vagy kísérő személy számára az emelt szintű étlapról napi választás szerinti étkezést, amely napi háromszori étkezést tartalmaz. Az emelt szintű étkezés térítési díját a 13. számú melléklet tartalmazza Gyógyvizes kádfürdő Az intézmény biztosítja a beteg számára a meleg-gyógyvizes kádfürdőt, melyet alkalmanként vehet igénybe. A gyógyvizes kádfürdő térítési díját a 13. számú melléklet tartalmazza Többletszolgáltatás, többletápolás Az intézmény biztosít a beteg számára: - incontinentia betét - speciális kötszerek - gyógytornász igénybevétele - decubitus prevenció - diabetes tanácsadás A többletszolgáltatás, többletápolás térítési díját a 13. számú melléklet tartalmazza. 5. A TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉLTÁNYOSSÁGI KEDVEZMÉNYE A főigazgató az intézmény által saját hatáskörben megállapított térítési díjból engedélyezhet méltányosságot. 9 / 10

10 6. A TÉRÍTÉSI DÍJAK BEFIZETÉSÉNEK RENDJE 6.1. Az ellátás megkezdése előtt az ellátást végző köteles szóban felvilágosítást adni arról, hogy az ellátásért várhatóan mennyit kell fizetni NEM sürgős járóbeteg ellátása- 4-es térítési kategória, csak a befizetést igazoló számla bemutatása után kezdhető el Az első ellátó munkahely kiállítja a 6.számú melléklet szerinti ADATLAP a térítéses szolgáltatás igénybevétele esetén c. JB számú bizonylatot A betegfelvételi irodán elkészítik a számlát A beteg a számla bemutatásával igénybe veheti az egészségügyi ellátást Az ellátás befejeztével az ellátó munkahely elkészíti az összesített Elszámoló nyilatkozatot Abban az esetben, ha az ellátás során végzett vizsgálatok német pontjainak összesítése nem haladja meg a értéket, akkor a beteg részére átadható az ellátás dokumentációja, valamint az elszámoló nyilatkozatot el kell juttatni a betegfelvételi irodára Abban az esetben, ha az ellátás során végzett vizsgálatok német pontjainak az összesítése meghaladja a értéket, a többlet pontokról ki kell állítani 6.számú melléklet szerinti ADATLAP a térítéses szolgáltatás igénybevétele esetén c. JB számú és az összesített elszámoló nyilatkozattal együtt el kell juttatni a betegfelvételi irodára, ahol elkészítik a különbözetről a számlát, melynek bemutatásával a beteg részére átadható az ellátás dokumentációja Sürgős járóbeteg 4-es térítési kategória ellátás esetén a betegnek legkésőbb az ellátást követően meg kell fizetni a térítési díjat Az ellátás befejeztével az ellátó munkahely az összesített Elszámoló nyilatkozat alapján a 6.számú melléklet szerinti ADATLAP a térítéses szolgáltatás igénybevétele esetén c. JB számú bizonylatot kitölti és amennyiben tud a beteg magyar fizetőeszközzel fizetni akkor ezeket eljuttatja a betegfelvételi irodára. Ebben az esetben a térítési kategória : 4-es A betegfelvételi irodán elkészítik a számlát A számla bemutatásával a beteg részére átadható az ellátás dokumentációja Magyar állampolgár, amennyiben nem tudja kifizetni az ellátás végéig a térítési díjat, a 3a / 3b melléklet szerinti KÖTELEZVÉNY. c. FB / FB számú bizonylat aláírásával elismeri, hogy kötelessége utólag bemutatni az érvényes TAJ kártyát illetve annak elmaradása esetén a feltüntetett összeget befizetni az utólag megküldött számla alapján. Ebben az esetben a térítési kategória : S A KÖTELEZVÉNY aláírását követően a beteg részére átadható az ellátás dokumentációja Amennyiben a KÖTELEZVÉNYEN feltüntetett dátumig a beteg bemutatja az érvényes TAJ kártyát, azt dokumentálni kell és a rendszerben a térítési kategóriát módosítani kell 1-re azaz magyar biztosítottra Amennyiben a KÖTELEZVÉNYEN feltüntetett dátumig a beteg nem bemutatja az érvényes TAJ kártyát a KÖTELEZVÉNYT át kell adni a finanszírozási és üzemgazdasági csoport részére, a számla kiküldése végett. 10 / 10

11 Ha a fizetési kötelezettségének sem tesz eleget a beteg, akkor a kontrolling csoport feladata a jogszabályban előírt módon megküldeni az ellátással és behajtással kapcsolatos dokumentációt annak érdekében, hogy az OEP által finanszírozásra kerüljön az eset Külföldi állampolgár -4, amennyiben nem tudja kifizetni az ellátás végéig a térítési díjat, a 4 melléklet szerinti KÖTELEZVÉNY. c. FB számú bizonylat aláírásával elismeri, hogy kötelessége a térítési díjat megfizetni. Ebben az esetben a térítési kategória: S A finanszírozási és üzemgazdasági csoport által készített számlát a beteg részére át kell adni vagy posta úton meg kell küldeni A kötelezvény aláírását követően a beteg részére átadható az ellátás dokumentációja Ha a fizetési kötelezettségének eleget tesz a térítési kategóriát módosítani kell 4- nem biztosított betegre Ha a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget a beteg, akkor a Kontrolling feladata a jogszabályban előírt módon megküldeni az ellátással és behajtással kapcsolatos dokumentációt annak érdekében, hogy az OEP által finanszírozásra kerüljön az eset. 6.4 NEM sürgős -4-es térítési kategória fekvőbeteg esetén A beteg a Nyilatkozat a térítési kötelezettség tudomásul vételéről c. FB számú bizonylat 14. számú melléklet aláírásával elismeri, hogy tudomásul vette fizetési kötelezettségét Az ellátás befejeztével az ellátó osztály kiállítja a 5.számú melléklet szerinti ADATLAP a térítéses szolgáltatás igénybevétele esetén c. FB számú bizonylatot A betegfelvételi irodán elkészítik a számlát A számla bemutatásával az orvosi dokumentáció átadható a beteg részére. 6.5 SÜRGŐS -4-es kategória fekvőbeteg ellátása Magyar állampolgár, amennyiben nem tudja kifizetni az ellátás végéig a térítési díjat, a 3a / 3b melléklet szerinti KÖTELEZVÉNY. c. FB / FB számú bizonylat aláírásával elismeri, hogy kötelessége utólag bemutatni az érvényes TAJ kártyát illetve annak elmaradása esetén a feltüntetett összeget befizetni az utólag megküldött számla alapján. Ebben az esetben a térítési kategória: S A KÖTELEZVÉNY aláírását követően a beteg részére átadható az ellátás dokumentációja Amennyiben a KÖTELEZVÉNYEN feltüntetett dátumig a beteg bemutatja az érvényes TAJ kártyát, azt dokumentálni kell és a rendszerben a térítési kategóriát módosítani kell 1-re azaz magyar biztosítottra Amennyiben a KÖTELEZVÉNYEN feltüntetett dátumig a beteg nem bemutatja az érvényes TAJ kártyát a KÖTELEZVÉNYT át kell adni a finanszírozási és üzemgazdasági csoport részére, a számla kiküldése végett Ha a fizetési kötelezettségének sem tesz eleget a beteg, akkor a kontrolling csoport feladata a jogszabályban előírt módon megküldeni az ellátással és behajtással kapcsolatos dokumentációt annak érdekében, hogy az OEP által finanszírozásra kerüljön az eset. 11 / 10

12 Külföldi állampolgár -4-es kategória, amennyiben nem tudja kifizetni az ellátás végéig a térítési díjat, a 4 melléklet szerinti KÖTELEZVÉNY..: c FB számú bizonylat aláírásával elismeri, hogy kötelessége a térítési díjat megfizetni. Ebben az esetben a térítési kategória: S A finanszírozási és üzemgazdasági csoport által készített számlát a beteg részére át kell adni vagy posta úton meg kell küldeni A KÖTELEZVÉNY aláírását követően a beteg részére átadandó az ellátás dokumentációja Ha a fizetési kötelezettségének eleget tesz a térítési kategóriát át kell írni :4- nem biztosított betegre, Ha a fizetési kötelezettségének sem tesz eleget a beteg, akkor a Kontrolling feladata a jogszabályban előírt módon megküldeni az ellátással és behajtással kapcsolatos dokumentációt annak érdekében, hogy az OEP által finanszírozásra kerüljön az eset. 6.6 HATÁRON átnyúló ellátás A beteg a határon átnyúló ellátásra jogosító dokumentummal veheti igénybe az ellátást és ezzel elismeri fizetési kötelezettségét is Az ellátás befejeztével az ellátó munkahely kiállítja a 5.b számú melléklet szerinti ADATLAP a T térítéses kategória határon átnyúló ellátás igénybevétele esetén a térítési díj megállapításához (fekvőbeteg-ellátás) c. FB számú bizonylatot vagy 6.b számú melléklet szerinti ADATLAP a T térítési kategória határon átnyúló ellátás igénybevétele esetén a térítési megállapításához (járóbetegellátás) c. JB számú bizonylatot A betegfelvételi irodán megállapítják a fizetendő összeget és elkészítik a számlát A számla bemutatásával az orvosi dokumentáció átadható a beteg részére. 7. HATÁLYBALÉPÉS, TÁJÉKOZTATÁS 7.1. A jelen szabályzat a főigazgató, valamint a költségvetési szerv középirányítói szervének jóváhagyása napján lép hatályba Jelen szabályzat hatályba lépésével a június 21. napján jóváhagyott szabályzat 6. változata hatályát veszti A jelen szabályzat mellékleteit a fenntartó általi jóváhagyás után a 284/1997. Korm. rendelet értelmében a kórház területén, a betegek által is látható helyen ki kell függeszteni. 12 / 10

13 1. számú melléklet -1./4. oldal FEKVŐBETEG TERÜLETI ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉG - ANTSZ engedély alapján (lakosság szám : KSH adat év) Szakma Jelleg Település szám Lakosság szám Belgyógyászat Aktív Sebészet Aktív Szül-nőgyógyászat Aktív Ideggyógyászat Aktív Traumatológia Aktív Psychiátria Aktív Krónikus belgyógyászat Krónikus Psychiátria rehabilitáció Rehabilitáció Mozgásszervi rehabilitáció Rehabilitáció Psychiátria nappali Nappali Mozgásszervi rehabilitáció Nappali Gasztroenterológia Aktív Fül-orr-gége Aktív Intenzív Aktív SBO Aktív Gyermekgyógyászat Aktív Psychiátria krónikus Krónikus

14 1. számú melléklet -2./4. oldal 37 Település 48 Település 75 Település Település Lakosság 2011 Település Lakosság 2011 Település Lakosság Ártánd település település Bakonszeg Abádszalók Álmosd Báránd Bucsa Bagamér Bedő Ecsegfalva Berekfürdő Berekböszörmény Kunhegyes Debrecen Berettyóújfalu Püspökladány Ebes Bihardancsháza Tiszabura Hajdúbagos Biharkeresztes Tiszaderzs Hajdúszoboszló Biharnagybajom Tiszagyenda Hajdúszovát Bihartorda Tiszaroff Hortobágy Bojt Tiszaszentimre Hosszúpályi Csökmő Tomajmonostora Kaba Darvas 626 ÖSSZESEN Karcag Derecske Kenderes Földes Település 62. Kisújszállás Furta Lakosság Település Kokad Gáborján település 64. Kunmadaras Hencida Hajdúbagos Létavértes Komádi Hajdúszovát Mikepércs Körösszakál Kaba Monostorpályi Körösszegapáti Sáránd Nádudvar Magyarhomorog ÖSSZESEN Nagyhegyes Mezőpeterd Nagyiván Mezősas Sáránd Nagykereki Tiszaigar Nagyrábé Tiszaörs Sáp Tiszaszőlős Sárrétudvari Újléta Szentpéterszeg Szerep Tépe Tetétlen Told Újiráz Váncsod Vekerd Zsáka ÖSSZESEN ÖSSZESEN

15 1. számú melléklet -3./4. oldal JÁRÓBETEG TERÜLETI ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉG - ANTSZ engedély alapján (lakosság szám : KSH adat év) Szakma Jelleg Település szám Lakosság szám Belgyógyászat szakrendelés Angiológia szakrendelés Diabetológia szakrendelés Gasztroenterológia szakrendelés Sebészet szakrendelés Traumatológia szakrendelés Nőgyógyászat szakrendelés Gyermekgyógyászat szakrendelés Gyermek pulmonológia szakrendelés Fül-orr-gége szakrendelés Audiológia szakrendelés Szemészet szakrendelés Bőrgyógyászat szakrendelés Ideggyógyászat szakrendelés Ortopédia szakrendelés Urológia szakrendelés Urodinamia diagnosztika Onkológia szakrendelés Reumatológia szakrendelés Osteoporozis szakrendelés Anaestheziológia diagnosztika Psychiátria szakrendelés Addiktológia szakrendelés Tüdőgyógyászat szakrendelés Foglalkozás-egészségügy szakrendelés Kardiológia szakrendelés Laboratórium diagnosztika Röntgen diagnosztika Mammográfia diagnosztika Ultrahang diagnosztika Ultrahang -belgyógyászat diagnosztika Ultrahang-nőgyógyászat diagnosztika Patológia diagnosztika Fizioterápia szakrendelés Transzfúziológia diagnosztika Bőr és nemi beteg gondozás Onkológia gondozás Psychiátria gondozás Addiktológia gondozás Tüdőgyógyászat gondozás

16 1. számú melléklet -4./4. oldal 29 TELEPÜLÉS 35 TELEPÜLÉS 80 TELEPÜLÉS lakosság lakosság lakosság 2011 Település 2011 Település 2011 Település 1. Ártánd település település Bakonszeg Báránd Álmosd Bedő Biharnagybajom Bagamér Berekböszörmény Földes Balmazújváros Berettyóújfalu Püspökladány Bocskaikert Bihardancsháza Sárrétudvari Debrecen Biharkeresztes Szerep Derecske Bihartorda ÖSSZESEN Ebes Bojt Egyek Csökmő Esztár Darvas Folyás Furta Fülöp Gáborján Görbeháza Hencida Hajdúbagos Komádi Hajdúböszörmény Körösszakál Hajdúdorog Körösszegapáti Hajdúhadház Magyarhomorog Hajdúnánás Mezőpeterd Hajdúsámson Mezősas Hajdúszoboszló Nagykereki Hajdúszovát Nagyrábé Hortobágy Sáp Hosszúpályi Szentpéterszeg Kaba Told Kismarja Újiráz Kokad Váncsod Létavértes Vekerd Mikepércs Zsáka Monostorpályi 2195 ÖSSZESEN Nádudvar Nagyhegyes Nyírábrány Nyíracsád Nyíradony Nyírmártonfalva Pocsaj Sáránd Tépe Tetétlen Tiszacsege Tiszagyulaháza Újléta Újléta Újszentmargita Újtikos Vámospércs ÖSSZESEN

17 2. számú melléklet AKTÍV ÉS KRÓNIKUS FEKVŐBETEG ELLÁTÁS, VALAMINT JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS ÉS DIAGNOSZTIKAI SZOLGÁLTATÁS DÍJTÉTELEI 4-S ÉS T S TÉRÍTÉSI KATEGÓRIA ESETÉN fekvőbeteg aktív ellátás 1 súlyszám Ft értéke : 4-es térítési kategória esetén :országos alapdíj * 1,1 T-s térítési kategóris esetén : országos alapdíj fekvőbeteg krónikus ellátás napi díja : 4-es térítési kategória esetén :országos díj * 1,2 *1,1 fekvőbeteg szülészeti események Ft Ft Ft 12. sz. melléklet fekvőbeteg nem orvosi indikációra végzett beavatkozás 9. sz. melléklet járóbeteg ellátás 4-es térítési kategória esetén : - onkocytologia vizsgálat Ft - tüdőszűrés Ft - kontroll vizsgálat Ft - egyéb járóbeteg ellátás német pontig Ft - egyéb járóbeteg ellátás német pont felett 1 pont / többlet térítési díj járóbeteg ellátás T-es térítési kategória esetén:országos alapdíj 2,4 - Ft 1,5 -Ft Szakma megnevezése Nem műtétes szakma Belgyógyászat: Gyermekgyógyászat: Ideggyógyászat: Psychiátria: Műtétes szakma Sebészet: Traumatológia: Szülészet-nőgyógyászat: Fül-orr-gége: Intenzív ellátás Intenzív Betegellátás: Normatív napon felül 1 ápolási nap díja 4 es térítési kategória esetén Az országos krónikus napi díj egyszerese Ft Ft Ft Ft Az országos krónikus napi díj kétszerese Ft Ft Ft Ft Az országos krónikus napi díj háromszorosa Ft Aktív fekvőbeteg térítési díj megállapításának menete : 1.HBCS meghatározása: A beteg ellátását követően, az Adatlap a fekvőbeteg ellátási eseményről nyomtatvány és /vagy Elszámolási nyilatkozat szerint a HBCS megállapítása. 2. Ápolási napok meghatározása: felvétel és távozás napja 0,5-0,5 napnak, minden további 1 ápolási napnak számít. 3. Súlyszám meghatározása: 4-es térítési kategória esetén : HBCS műtéti súlyszám eleme +(HBCS nem műtéti súlyszám eleme / normatív napok) * ápolási napok száma T-s térítési kategória esetén : ha a tényleges ápolási nap nagyobb mint a minimum nap a teljes súlyszám, ellenkező esetben ( teljes súlyszám / minimum nap)* tényleges ápolási nap szerint súlyszám 4. Súlyszám Ft értékének meghatározása : Súlyszám * országos alapdíj * 1,1 5. Normatív napon túli ápolás díja : 4-es térítési kategóriában ha az ápolási napok száma meghaladja a normatív napok számát, többletápolási díjként naponta, a mindenkori - szakmához tartozó - normatív napon felüli ápolási díj. 6. Végösszeg : pont

18 3./a számú melléklet FB Változat:2 KÖTELEZVÉNY (betegbiztosítási igazolvány 15 napon belül történő bemutatására) Alulírott.., szem.ig.sz.:..., születési hely, idő(év/hó/nap): , anyja neve:......, leánykori neve:....., lakcíme:....szám alatti lakos nyilatkozom és igazolom, hogy a mai napon a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház. szakrendelésén/osztályán SÜRGŐS egészségügyi ellátásban részesültem. Elismerem, hogy a TAJ számom rendelkezésre bocsátására felszólítottak, azt bemutatni nem tudtam. Tudomásul veszem az egészségügyi szolgáltató felhívását, hogy a biztosítási igazolványomat (TAJ számomat) 15 napon belül (utólagosan) be kell mutatnom az ellátást nyújtó osztály adminisztrátoránál ill. szakrendelésen. Tudomásul veszem, hogy amennyiben fenti kötelezettségemnek nem teszek eleget, az egészségügyi szolgáltatás díját.. azaz.. Ftot az intézet által, postai úton utólag megküldött számla alapján köteles vagyok kiegyenlíteni, ellenkező esetben az intézmény hatósági úton jár el a tartozás behajtása érdekében, és késedelmes fizetés esetére a Ptk. szerint meghatározott kamatot köti ki. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a TAJ kártyát nem mutatom be, sem a fizetési kötelezettségemnek nem teszek eleget, az intézet az ellátásomról és a behajtásról szóló valamennyi dokumentumot átadja az Országos Egészségügyi Pénztár részére. Kártya bemutatható: 20. év hó nap-ig Elismerem, hogy fizetési kötelezettségemről előzetesen tájékoztatást kaptam.... Ellátott aláírása Kezelő orvos Kelt: Berettyóújfalu, 20. év hó nap Mellékletként csatolva: ADATLAP a térítési díj megállapításáról (FB vagy JB ) Kártya bemutatva : 20. év hó nap... Készült 2 példányban: 1 pld. Ellátott 1 pld. Ellátó munkahely munkatárs aláírása Amennyiben elmarad a kártya bemutatása, a kötelezvény a melléklettel együtt tovább küldendő a Finanszírozási és Üzemgazdasági Csoportnak a szolgáltatásról történő számlázás és behajtás céljából illetve egy másolati példány a Kontrolling csoport részére.

19 3./b számú melléklet FB Változat:2 KÖTELEZVÉNY (betegbiztosítási igazolvány 15 napon belül történő bemutatására, hozzátartozó esetén) Biztosított neve:. szem.ig.sz.:......, születési hely, idő(év/hó/nap):., anyja neve:.., leánykori neve:..., lakcíme:..... Alulírott. szem.ig.sz.:.., születési hely, idő(év/hó/nap):., anyja neve:., leánykori neve:......, hozzátartozói minőség:, lakcím:... szám alatti lakos, mint hozzátartozó nyilatkozom és igazolom, hogy a mai napon, fentebb említett biztosított a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház.... szakrendelésén/osztályán SÜRGŐS egészségügyi szolgáltatásban részesült. Elismerem, hogy a TAJ szám rendelkezésre bocsátására felszólítottak, azt bemutatni nem tudtam. Tudomásul veszem az egészségügyi szolgáltató felhívását, hogy az ellátott biztosítási igazolványát (TAJ számomat) 15 napon belül (utólagosan) be kell mutatni az ellátást nyújtó osztály adminisztrátoránál ill. szakrendelésen. Tudomásul veszem, hogy amennyiben fenti kötelezettségemnek nem teszek eleget, az egészségügyi szolgáltatás díját. azaz Ft-ot az intézet által, postai úton utólag megküldött számla alapján köteles vagyok kiegyenlíteni, ellenkező esetben az intézmény hatósági úton jár el a tartozás behajtása érdekében, és késedelmes fizetés esetére a Ptk. szerint meghatározott kamatot köti ki.. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a TAJ kártyát nem mutatom be, sem a fizetési kötelezettségemnek nem teszek eleget, az intézet az ellátásról és a behajtásról szóló valamennyi dokumentumot átadja az Országos Egészségügyi Pénztár részére. Kártya bemutatható: 20. év hó nap-ig Elismerem, hogy fizetési kötelezettségemről előzetesen tájékoztatást kaptam.... Hozzátartozó aláírása Kezelő orvos Kelt: Berettyóújfalu, 20. év hó nap Mellékletként csatolva: ADATLAP a térítési díj megállapításáról (FB vagy JB ) Kártya bemutatva : 20. év hó nap... munkatárs aláírása Készült 2 példányban: 1 pld. Ellátott 1 pld. Ellátó munkahely Amennyiben elmarad a kártya bemutatása, a kötelezvény a melléklettel együtt tovább küldendő a Finanszírozási és Üzemgazdasági Csoportnak a szolgáltatásról történő számlázás és behajtás céljából illetve egy másolati példány a Kontrolling csoport részére.

20 4. számú melléklet FB Változat: 2 KÖTELEZVÉNY külföldi betegek részére térítési díj UTÓLAGOS befizetéséről Alulírott..., születési helye:., ideje:..., lakcíme:.. ország,...város,.utca, házszám Biztosító neve és címe:.. Biztosítás száma: Elismerem, hogy...év...hó...napjától kezdődően...év...hó... napjáig (összesen... ápolási napon át) a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórházban (4100 Berettyóújfalu, Orbán B. tér 1.) SÜRGŐS egészségügyi ellátásban részesültem. Az ellátás során felmerült...,-ft, azaz... Ft egészségügyi szolgáltatás díjat távozásom alkalmával nem egyenlítettem ki, melyet tartozásként elismerek. Tudomásul veszem, hogy az intézet által postai úton utólag megküldött számla alapján tartozásomat köteles vagyok kiegyenlíteni, ellenkező esetben az intézmény hatósági úton jár el a tartozás behajtása érdekében, és késedelmes fizetés esetére a Ptk. szerint meghatározott kamatot köti ki. Tudomásul veszem, amennyiben a fizetési kötelezettségemnek nem teszek eleget, az intézet az ellátásomról és a behajtásról szóló valamennyi dokumentumot átadja az Országos Egészségügyi Pénztár részére. Elismerem, hogy fizetési kötelezettségemről előzetesen tájékoztatást kaptam..... Ellátott aláírása Kezelő orvos Kelt: Berettyóújfalu, 20. év hó nap Mellékletként csatolva: ADATLAP a térítési díj megállapításáról (FB vagy JB ) Készült: 3 példányban: 1. pld. Ellátott 1. pld. Finanszírozási és üzemgazdasági csoport 1. pld Kontrolling csoport

HAJDÚ-BIHAR MEGYE. Gyorsadatok a évi könyvtári munkáról VÁROSOK. Közvetlenül (helyben) használt. Személyes (helybeni) használat összesen

HAJDÚ-BIHAR MEGYE. Gyorsadatok a évi könyvtári munkáról VÁROSOK. Közvetlenül (helyben) használt. Személyes (helybeni) használat összesen HAJDÚ-BIHAR MEGYE Gyorsadatok a 008. évi könyvtári munkáról VÁROSOK Sorszám száma gyar. n dolgozók. 406 Megyei Könyvtár Bem tér 9. 947 5 98 99 59 0 9 9 57 00 Városi Könyvtár Piac u. 68. 5 0 9 9 5 705 585

Részletesebben

Tel:52/523-817. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14 Tel:52/523-816. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14. Tel: 52/523-817

Tel:52/523-817. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14 Tel:52/523-816. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14. Tel: 52/523-817 I. Körzetközpont: Debrecen, Kossuth u. 12-14. Központ vezető: Nagy Judit e-mail: debrecenfg@mgszh.gov.hu Tel:52/523-817 Nagy Judit 70/436-2825 Debrecen Földügyi Székház Kossuth u. 12-14 Tel:52/523-816

Részletesebben

350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet

350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet, valamint a térítési díj ellenében igénybe vehetı egyes egészségügyi szolgáltatások

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról (Sajtóanyag 2009. június 25.) A kötelező

Részletesebben

Hajdú -Bihar Megye gyógyszertárainak szolgálati rendje

Hajdú -Bihar Megye gyógyszertárainak szolgálati rendje Álmosd Ártánd Bagamér Bakonszeg Balmazújváros Báránd Bedő Berekböszörmény Berettyóújfalu Bihardancsháza Biharkeresztes Biharnagybajom Bihartorda Bocskaikert Bodaszőlő Bojt Csökmő Darvas Debrecen Derecske

Részletesebben

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente.

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Egészségügyi ellátások Ausztria: Alapellátás és Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Átlagban 8-10 eurót kell fizetni naponta, de ez tartományonként változik. 28 nap a felső korlát.

Részletesebben

A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA

A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Dr. Kovács Gábor mb. főigazgató Kiadás dátuma Változás helye 2004. 01. 01. Bevezetés 2008. 01. 31. módosítása 2012. 09. 30. Finanszírozási-Kontrolling-és

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA Iktatószám: 288-1/2016. TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA Készítette: Kozmáné Farkas Katalin gazdasági igazgató Ellenőrizte: Rédai Marianna minőségirányítási

Részletesebben

KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS ÉJJELI SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS ÉJJELI SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS ÉJJELI SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT Egységes Egészségügyi Szolgáltatások Térítési Díjai Érvényes: 2016. április 01-től Készítette: Fejes Éva Gazdasági

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 2009. január 1-től hatályos 80. (5) bekezdése értelmében a Közösségi rendelet vagy a

Részletesebben

Valamennyi egészségügyi egységben ki kell függeszteni az alábbi feliratot:

Valamennyi egészségügyi egységben ki kell függeszteni az alábbi feliratot: A jogosultság igazolása során első lépésként a beteg állampolgárságát kell megállapítani. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény 26. par. (2) bekezdése alapján "a beteg - amennyiben ezt egészségi

Részletesebben

Az utasítás hatálya. 1. Az utasítás hatálya a Pécsi Tudományegyetem valamennyi, egészségügyi szakellátásban részt vevő szervezeti egységére kiterjed.

Az utasítás hatálya. 1. Az utasítás hatálya a Pécsi Tudományegyetem valamennyi, egészségügyi szakellátásban részt vevő szervezeti egységére kiterjed. 6/2012. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás az 5./2009. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás módosításával egységes szerkezetben a külföldi személyek, illetve egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot

Részletesebben

Térítési díj Szabályzat

Térítési díj Szabályzat Gálfi Béla Nonprofit Kft 2013 Pomáz, Mártírok útja 22. Tel.: 06-26-525-650 Fax: 06-26-325-370 E-mail: therapie@mail.datanet.hu Honlap: www.galfi.hu Térítési díj Szabályzat Dr. Bujdosó Zoltán orvos igazgató

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TÜDŐGYÓGYINTÉZETE, FARKASGYEPŰ ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február 22-i ülésére

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TÜDŐGYÓGYINTÉZETE, FARKASGYEPŰ ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február 22-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ RENDELŐINTÉZET, VESZPRÉM VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TÜDŐGYÓGYINTÉZETE, FARKASGYEPŰ Szám: 02/21/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Részletesebben

Külföldiek egészségügyi ellátása. Egészségügyi ellátás az EU-ban. Balatonfüred, 2009. szeptember 12.

Külföldiek egészségügyi ellátása. Egészségügyi ellátás az EU-ban. Balatonfüred, 2009. szeptember 12. Balatonfüred, 2009. szeptember 12. Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon, Egészségügyi ellátás az EU-ban Dr. Lengyel Balázs Nemzetközi és Európai Integrációs Főosztály Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA ALKALMAZÁSI TERÜLET...

Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA ALKALMAZÁSI TERÜLET... TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 2. ALKALMAZÁSI TERÜLET... 4 3. AZ ILLETÉKESSÉG ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA... 4 4. FOGALMAK, DEFINÍCIÓK... 4 5. A SZABÁLYZAT LEÍRÁSA... 4 5.1. TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSÉRE

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG JEGYZŐJE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ;

FÖLDES NAGYKÖZSÉG JEGYZŐJE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; FÖLDES NAGYKÖZSÉG JEGYZŐJE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2430-16/2012. 34. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a járási

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztatója Egyetemi Hallgatók Egészségbiztosításáról Magyarországon 1

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztatója Egyetemi Hallgatók Egészségbiztosításáról Magyarországon 1 Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztatója Egyetemi Hallgatók Egészségbiztosításáról Magyarországon 1 Magyar állampolgár hallgatók egészségbiztosítása Amennyiben az Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

. 7-ágaywéa Hivatala. trkezctt' 2006 NOV 3 0. Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot

. 7-ágaywéa Hivatala. trkezctt' 2006 NOV 3 0. Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot . 7-ágaywéa Hivatala szám. T`40 3jA~3 Magyar Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága trkezctt' 2006 NOV 3 0. Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszonynak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt

Részletesebben

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

SZ27 TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT

SZ27 TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT E példány sorszáma: SZ27 TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Jóváhagyta: Zábó Edina gazdasági igazgató Dr. Molnár Csaba mb. főigazgató Minőségügyi szempontból jóváhagyás előtt ellenőrizte: Kárpáti Zoltán minőségirányítási

Részletesebben

- 70 éves kortól 1 700,-

- 70 éves kortól 1 700,- TISZTELT BETEGEINK! A hatályos jogszabályok alapján az alábbi ellátásokértszolgáltatásokért praxisunkban a következő térítési díjakat kell fizetni (a társadalombiztosítás által teljesen nem finanszírozott,

Részletesebben

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem rendelkezők, szakrendelésenként (a diagnosztika vizsgálatok

Részletesebben

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem rendelkezők, szakrendelésenként (a diagnosztika vizsgálatok

Részletesebben

A magyarországi egészségügyi szolgáltatók a külföldről érkező személyeket az alábbi jogosultságigazolások alapján láthatják el.

A magyarországi egészségügyi szolgáltatók a külföldről érkező személyeket az alábbi jogosultságigazolások alapján láthatják el. TÁJÉKOZTATÓ A magyar egészségbiztosítás szolgáltatásainak nyújtására szerződött szolgáltatók számára az Európai Gazdasági Térség tagállamaiból, Svájcból valamint Magyarországgal egészségügyi ellátásra

Részletesebben

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG H-4025 Debrecen, Piac u. 71. Telefon/fax: (52) 413-179, 534-538 Web: adatbank.mlsz.hu E-mail: hajdu@mlsz.hu VERSENYBIZOTTSÁG HATÁROZATAI : H I

Részletesebben

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem rendelkezők, szakrendelésenként (a diagnosztika vizsgálatok

Részletesebben

1 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet

1 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet TISZTELT BETEGEINK! A hatályos jogszabályok alapján az alábbi ellátásokértszolgáltatásokért praxisunkban a következő térítési díjakat kell fizetni (a társadalombiztosítás által teljesen nem finanszírozott,

Részletesebben

M I S K O L C I S E M M E L W E I S K Ó R H Á Z É S E G Y E T E M I O K T A T Ó K Ó R H Á Z

M I S K O L C I S E M M E L W E I S K Ó R H Á Z É S E G Y E T E M I O K T A T Ó K Ó R H Á Z M I S K O L C I S E M M E L W E I S K Ó R H Á Z É S E G Y E T E M I O K T A T Ó K Ó R H Á Z 3 5 2 9 Miskolc, Csabai kapu 9-11. Tel.: (46) 555-666, Fax: (46) 555-601 E-mail: igazgato@misek.hu BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben

érvénytelenítéséről Nyilvántartási Főosztály

érvénytelenítéséről Nyilvántartási Főosztály Az EGT tagállamokban biztosítottak TAJ kártya érvénytelenítéséről Dr. Farkasinszki Ildikó Nyilvántartási Főosztály Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2009. szeptember 12. Balatonfüred Jogszabályi háttér

Részletesebben

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET. Szakellátás igénybevételének jogosultságáról, külföldi betegek ellátásának rendjéről

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET. Szakellátás igénybevételének jogosultságáról, külföldi betegek ellátásának rendjéről GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET S Z A B Á L Y Z A T Készítette: Jóváhagyta:.. Dohnál Erika szervezési és minőségirányítási igazgató. Dr. Ofner Péter főigazgató főorvos Dokumentáció kódja:

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY NEMZETI FÖLDLPB TRTOZÓ FÖLDRÉSZLETEK NYILVÁNOS PÁLYÁZTTÁS, ILLETVE ÁRVERÉS MELLŐZÉSÉVEL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK 2015/I. SZÁMÚ ÜTEMÉRE VONTKOZÓN mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró

Részletesebben

Rendőri szerv: Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság szeptember hónapra tervezett sebességmérések

Rendőri szerv: Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság szeptember hónapra tervezett sebességmérések Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye szeptember 01. vasárnap Rendőri szerv: Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések 07.00-09.00 Püspökladány

Részletesebben

Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön

Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön Dr. Hódi Sándor Főosztályvezető-helyettes Nemzetközi és Európai Uniós Főosztály Tematika 1. Egészségügyi ellátások

Részletesebben

OEP által nem finanszírozott rendelések térítési díjai

OEP által nem finanszírozott rendelések térítési díjai OEP által nem finanszírozott rendelések térítési díjai Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem

Részletesebben

Nagy Zoltán (NAK - Falugazdász) Dr. Dencső Istvánné (NAV) Nagyné Budai Erika (NAV) 2015.03.03 14.00. Duróné Adamcsik Erika(NAK- Falugazdász)

Nagy Zoltán (NAK - Falugazdász) Dr. Dencső Istvánné (NAV) Nagyné Budai Erika (NAV) 2015.03.03 14.00. Duróné Adamcsik Erika(NAK- Falugazdász) Település Elaődás(ok) címe Előadó(k) Előadás időpontja Előadás helyszíne Ártánd Bagamér Közös Agárpolitika változásai,, EKÁER, őstermelői adózás Dr. Dencső Istvánné () Nagyné Budai Erika () 2015.03.03

Részletesebben

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem rendelkezők, szakrendelésenként (a diagnosztika vizsgálatok

Részletesebben

DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELÕTERJESZTÉSE JAVASLAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETÕ EGYES ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL

DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELÕTERJESZTÉSE JAVASLAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETÕ EGYES ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL ... napirendi pont DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELÕTERJESZTÉSE JAVASLAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETÕ EGYES ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Részletesebben

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem rendelkezők, szakrendelésenként :(a diagnosztika vizsgálatok

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA Iktatószám: 50-19/2014. TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA Készítette: Kozmáné Farkas Katalin gazdasági igazgató Ellenőrizte: Rédai Marianna minőségirányítási

Részletesebben

7.19. Egészségügyi dokumentáció másolat kiadásának térítési díja... 17 8. Magyar biztosítással rendelkező betegek részére saját kérésükre

7.19. Egészségügyi dokumentáció másolat kiadásának térítési díja... 17 8. Magyar biztosítással rendelkező betegek részére saját kérésükre Tartalom 1. A szabályzat célja... 4 2. A szabályzat alkalmazási területe... 4 3. Hivatkozások... 4 4. A szabályzat tartalma... 5 5. Térítésmentesen igénybe vehető egészségügyi ellátások... 5 5.1 Egészségügyi

Részletesebben

ERDŐTŰZVÉDELMI TERVE MELLÉKLETEK

ERDŐTŰZVÉDELMI TERVE MELLÉKLETEK HAJDÚ-BIHAR MEGYE ERDŐTŰZVÉDELMI TERVE MELLÉKLETEK 1 1. Jogszabályok és nyomtatványok 1.1. Az erdőtüzek megelőzésére és oltására vonatkozó jogszabályok 1.2. Nyomtatvány az Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység

Részletesebben

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG H-4025 Debrecen, Piac u. 71. Telefon/fax: (52) 413-179, 534-538 Web: adatbank.mlsz.hu E-mail: hajdu@mlsz.hu H I V A T A L O S L A P 30. szám 2013.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (I. 27.) önkormányzati rendelete, a 8/2013.(III. 29.), a 25/2013.(XI.04.) és a 12/2014.(V.15.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetbe

Részletesebben

I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A szabályzat célja és hatálya

I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A szabályzat célja és hatálya A Pécsi Tudományegyetem térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásainak szabályzata I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja és hatálya 1. A szabályzat célja, hogy az egyéni

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Rendőri szerv: Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság december hónapra tervezett sebességmérések

Rendőri szerv: Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság december hónapra tervezett sebességmérések Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 07.00-09.00 4-es sz. főút Püspökladány - Kaba közötti 09.10-11.10 Püspökladány, Karcagi utca 11.20.-12.30 Püspökladány, Petőfi utca 13.40-15.00 4-es sz.

Részletesebben

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata Térítési díj táblázata Érvényes: október 01 től

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata Térítési díj táblázata Érvényes: október 01 től OEP által nem finanszírozott rendelések térítési díjai Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A biztosítottak körében már ismert E-111 jelű nyomtatványt 2005. november 1-jétől Magyarországon

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 2 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 3 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Változás jegyzék Módosítás dátuma Módosítás jellege Érintett oldalak 2014.10.03 Változás 4. oldal 2014.12.10 Kiegészítés 3. oldal 2. ú melléklet Leírás NYOMT_AZON

Részletesebben

VIZITDÍJ ÉS KÓRHÁZI NAPIDÍJ MÉRTÉKEK

VIZITDÍJ ÉS KÓRHÁZI NAPIDÍJ MÉRTÉKEK Kedves Betegeink! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a hatályos jogi szabályozás szerint Önöknek a járó-beteg ellátás igénybevételekor VIZITDÍJAT, fekvő betegként történő ellátásukkor KÓRHÁZI NAPIDÍJAT

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. június 9-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. június 9-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. június 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Izsó Miklós Gimnázium és Szakképző

Részletesebben

Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. 8300 Tapolca, Ady E. u.1-3. TÉRITÉSI SZABÁLYZAT

Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. 8300 Tapolca, Ady E. u.1-3. TÉRITÉSI SZABÁLYZAT KÉSZÍTETTE: SIN JÓZSEF GAZDASÁGI IGAZGATÓ A DOKUMENTÁCIÓ KÓDJA: VERZIÓSZÁM: 02 TÉRITÉS JÓVÁHAGYTA: ÉRVÉNYBELÉPÉS IDŐPONTJA: FILE NÉV: TÉRITÉS OLDALAK SZÁMA: 33 MELLÉKLETEK SZÁMA: 4 2011.JANUÁR 1. ÉRVÉNYBELÉPÉSI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

óraszám/hét típus Gasztrointesztinális endoszkópia és ultrahang szakrendelő II. 15 Sz

óraszám/hét típus Gasztrointesztinális endoszkópia és ultrahang szakrendelő II. 15 Sz 2015.évi járóbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. július 1. Központi telephely Járóbeteg szakellátás kód szervezeti egység megnevezése óraszám/hét szakorvosi

Részletesebben

../2010. (..) Korm. rendelet

../2010. (..) Korm. rendelet ../2010. (..) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet és a térítési díj ellenében igénybe vehető

Részletesebben

Intézet törzs változás től (név szerint)

Intézet törzs változás től (név szerint) Intézet törzs változás 2016.08.01-től (név szerint) Név változás Kód Régi név Új név 170090108 ADAPTO Kft. Dr. Balogh Adrienne Szekszárd, Egészs. Gondnokság BETÖLTETLEN 090097570 ÁLMOSD Védőnői szolgálat

Részletesebben

59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet

59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - Sárospatak Város Rendelőintézetének

Részletesebben

Pillér Takarékszövetkezet

Pillér Takarékszövetkezet Hirdetmény szolgáltatás díjairól forgalmazott és már nem forgalmazott lakossági és vállalkozói számlákra/számlacsomagokra vonatkozó devizakülföldi/devizabelföldi természetes- és nem természetes személyek

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi

Részletesebben

18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának előterjesztése

Részletesebben

Balmazújvárosi Kistérség

Balmazújvárosi Kistérség ok címjegyzéke 2009. Balmazújvárosi Kistérség 1. Balmazújváros Hortobágy, Egyek, Tiszacsege Balmazújvárosi Kistérség Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálata 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 3. Juhászné

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701.Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-361, Fax: (44) 501-358 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 146-3 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Az utasítás hatálya. Eljárás külföldi állampolgárok sürgősségi ellátása esetén

Az utasítás hatálya. Eljárás külföldi állampolgárok sürgősségi ellátása esetén 5./2009. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás a külföldi személyek, illetve egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot igazolni nem tudó belföldi személyek sürgősségi ellátásával kapcsolatos ügyintézés

Részletesebben

SZ04 TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT

SZ04 TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT 3200 Gyöngyös, Dózsa György út 20-22 SZ04 Térítési díj szabályzat Készítette: SZ04 TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT 8. Kiadás: 2015. október 01. ----------------------------------------------------- Dr. Magyar

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Így dolgozunk mi Egynapos Sebészet

Így dolgozunk mi Egynapos Sebészet Így dolgozunk mi Egynapos Sebészet a történelmi múltú Szent Rókus Kórházban IX. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2012. Farkas Annamária, Dr. Göböl Zsolt Szent Rókus Kórház és Intézményei,

Részletesebben

Debreczeni csendőrkerület.

Debreczeni csendőrkerület. Sk J ). IH" CZ('nl f'sendórl"'rül," Debreczeni csendőrkerület. M. kir. debreczeni csendőrkerületi parancsnokság Debreczen. a) segédtisztség Tel. 444. b) katonai ügyész Tel. 225. c) törzsgazdasági hivatal

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 16. J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Részletesebben

FŐIGAZGATÁS ORVOS IGAZGATÁS ÁPOLÁSI IGAZGATÁS GAZDASÁGI IGAZGATÁS

FŐIGAZGATÁS ORVOS IGAZGATÁS ÁPOLÁSI IGAZGATÁS GAZDASÁGI IGAZGATÁS 1. számú melléklet Az intézet szervezeti felépítésének organogramja FŐIGAZGATÁS ORVOS IGAZGATÁS ÁPOLÁSI IGAZGATÁS GAZDASÁGI IGAZGATÁS Fekvőbeteg ellátás Belgyógyászat, Gastroenterológ Egynapos sebészeti

Részletesebben

Betegirányítás és betegfogadás szabályozásának kérdései

Betegirányítás és betegfogadás szabályozásának kérdései Betegirányítás és betegfogadás szabályozásának kérdései Dr. Záborszki Annamária SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Egészségbiztosítási Igazgatóság Beutalási rend A betegek hatvan százaléka nem

Részletesebben

SZ-NK-13 A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A TÉRÍTÉS MÓDJÁRÓL

SZ-NK-13 A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A TÉRÍTÉS MÓDJÁRÓL SZ-NK-13 SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A TÉRÍTÉS MÓDJÁRÓL A PÉLDÁNY SORSZÁMA: A PÉLDÁNY TULAJDONOSA NÉV: MUNKAKÖR: A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033

Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033 TELEFONKÖNYV Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033 KÓRHÁZ Balassi úti porta... 309 Varroda (Balassi úti portánál)... 333 Bástya utcai porta... 400 Gratus-Med Gyógyászati

Részletesebben

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat:

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: - FOT (fogyatékossági támogatás) vagy emelt családi pótlék határozat - rendszeres havi jövedelem igazolás - TAJ kártya fénymásolata

Részletesebben

Bevezető A szabályzat célja Hivatkozások Irányadó jogszabályok A Szabályzat hatálya... 5.

Bevezető A szabályzat célja Hivatkozások Irányadó jogszabályok A Szabályzat hatálya... 5. Tartalom: Bevezető... 4. A szabályzat célja... 4. Hivatkozások Irányadó jogszabályok... 4. A Szabályzat hatálya... 5. I. Fejezet A) Térítési díj fizetésére kötelezett személyek és térítésköteles szolgáltatások...

Részletesebben

Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat?

Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat? Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat? főigazgató főorvos Sok fecske Heti Válasz konferencia 2014. június 19. Kapacitás A kórház jelenlegi ágyszáma: 1 483 Az aktív ágyak száma: 1081

Részletesebben

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ BETEGJOGOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV ÁTÜLTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ BETEGJOGOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV ÁTÜLTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ BETEGJOGOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV ÁTÜLTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK Konferencia 2013. November 14. Dr. Gellérné dr. Lukács Éva A 2011/24/EU irányelv fő elvi

Részletesebben

54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról

54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról 54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény

Részletesebben

_. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

_. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere,~' _. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások

Részletesebben

OLDALAK SZÁMA: 1/40 VERZIÓ: 03 MINDEN SZERVEZETI EGYSÉG. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 9002 Győr, Vasvári Pál. u. 2-4. Tel.

OLDALAK SZÁMA: 1/40 VERZIÓ: 03 MINDEN SZERVEZETI EGYSÉG. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 9002 Győr, Vasvári Pál. u. 2-4. Tel. OLDALAK SZÁMA: 1/40 OLDALAK SZÁMA: 2/40 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 5 2. A SZABÁLYZAT ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLETE... 5 3. ILLETÉKESSÉG ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA... 5 4. FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

Utoljára frissítve: 2015. május 15.

Utoljára frissítve: 2015. május 15. TELEFONKÖNYV Utoljára frissítve: 2015. május 15. KÓRHÁZ Balassi úti porta... 309 Bástya utcai porta... 400 Gratus-Med Gyógyászati Szaküzlet... 336 06-37-341-732 ALAGSOR REHABILITÁCIÓS KÖZPONT Gépház...

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

Szabályzat a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ által nyújtott egészségügyi szolgáltatásokról és azok térítési díjairól

Szabályzat a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ által nyújtott egészségügyi szolgáltatásokról és azok térítési díjairól Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20. Szabályzat a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ által nyújtott egészségügyi

Részletesebben

A KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNŐ GYÓGYKEZELÉSEK SZABÁLYOZÁSA. Siófok, 2014. április 3.

A KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNŐ GYÓGYKEZELÉSEK SZABÁLYOZÁSA. Siófok, 2014. április 3. A KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNŐ GYÓGYKEZELÉSEK SZABÁLYOZÁSA Siófok, 2014. április 3. A MAGYARORSZÁGI JOGI HÁTTÉR 1997. Évi LXXXIII törvény 83. (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás. Alaptörvény 15. cikk (1)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása 1 Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. 1918/2010/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben