TARTALOMJEGYZÉK. 9. oldal KEDVEZMÉNYE VI. A TÉRÍTÉSI DÍJAK BEFIZETÉSÉNEK RENDJE 9. oldal VII. HATÁLYBALÉPÉS, TÁJÉKOZTATÁS 12. oldal MELLÉKLETEK 2 / 10

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK. 9. oldal KEDVEZMÉNYE VI. A TÉRÍTÉSI DÍJAK BEFIZETÉSÉNEK RENDJE 9. oldal VII. HATÁLYBALÉPÉS, TÁJÉKOZTATÁS 12. oldal MELLÉKLETEK 2 / 10"

Átírás

1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. A SZABÁLYZAT CÉLJA 4. oldal II. HIVATKOZÁSOK 4. oldal III. ALKALMAZÁSI TERÜLET 4. oldal IV. TARTALMA 5. oldal 4.1. Magyar biztosítással nem rendelkező betegek ellátásának térítési 6. oldal díja Fekvőbeteg szakellátás térítési díja nem biztosított beteg esetén 7. oldal Aktív osztályon történő ellátás 7. oldal Krónikus osztályokon történő ellátás 7. oldal Szülészeti események 7. oldal Járóbeteg szakellátás és diagnosztikai szolgáltatás térítési díja 7. oldal 4.2. Biztosított beteg számára is csak teljes térítés ellenében nyújtható 8. oldal szolgáltatások Térítési díj befizetése ellenében igénybe vehetőszolgáltatások 8. oldal Kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe nem vehető 8. oldal ellátások Terhesség megszakítás térítési díja 8. oldal 4.3. Adatszolgáltatással kapcsolatos térítési díjak 8. oldal 4.4. Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat 8. oldal Alapellátás 8. oldal Szakellátás 8. oldal Tüdőszűrés 8. oldal 4.5. Többletszolgáltatások 9. oldal V. A TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉLTÁNYOSSÁGI 9. oldal KEDVEZMÉNYE VI. A TÉRÍTÉSI DÍJAK BEFIZETÉSÉNEK RENDJE 9. oldal VII. HATÁLYBALÉPÉS, TÁJÉKOZTATÁS 12. oldal MELLÉKLETEK 2 / 10

3 MELLÉKLETEK 1. számú melléklet Ellátási terület 13. oldal 2. számú melléklet Aktív és krónikus fekvőbeteg ellátás, valamint 17. oldal járóbeteg szakellátás és diagnosztikai szolgáltatás díjtételei 3.a-b számú Kötelezvény TAJ kártya utólagos bemutatásáról illetve 18. oldal melléklet annak elmaradása esetén a térítési díj utólagos befizetéséről (FB , FB ) 4. számú melléklet Kötelezvény térítési díj utólagos befizetésről külföldi 20. oldal 5.a / 5 b számú melléklet 6.a / 6.b számú melléklet beteg esetén (FB ) Adatlap fekvőbeteg térítési díj megállapításához ( 4-es / T-s térítési kategória ) (FB , FB ) Adatlap járóbeteg térítési díj megállapításához ( 4-es / T-s térítési kategória ) (JB , JB ) 21. oldal 23. oldal 7. számú melléklet Beutaló nélkül igénybe vehető ellátások 25. oldal 8. számú melléklet Biztosított beteg számára is csak térítés ellenben 26. oldal nyújtható szolgáltatások 9. számú melléklet Kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe nem 29. oldal vehető ellátások 10. számú melléklet Adatszolgáltatással kapcsolatos térítési díjak 30. oldal 11. számú melléklet Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat 31. oldal térítési díjai 12. számú melléklet Szülészeti ellátás díja 32. oldal 13. számú melléklet Többletszolgáltatás díjtételei 33. oldal 14. számú melléklet Nyilatkozat a térítési kötelezettség tudomásul vételéről 34. oldal (FB ) 3 / 10

4 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások szabályzata AS Az OEP által nem térített egészségügyi ellátás, valamint egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozásának szabályozása. 2. HIVATKOZÁSOK az évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól (Ebtv.) a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet (Vhr.) az évi CLIV. törvény az egészségügyről (Eütv.) Európai Unió tagállamaira a 883/2004/EK és 987/2009/EK rendelet irányadó Norvégia,Izland,Liechtenstein, Svájc esetén a 1408/71/EGK és 574/72/EK rendelet alkalmazandó a 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról (Tr.) a 46/1997. (XII.17.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe nem vehető ellátásokról évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről a végrehajtásáról szóló 32/1992. (XII.23.) NM rendelet 89/1995. (VII. 14.) Korm.rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról 87/2004. (X.04.) EszCsM rendelet a Magyar Köztársaság területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának egyes szabályairól. 340/2013. (IX. 25.) Korm.rendelet a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól. 3. ALKALMAZÁSI TERÜLET A Gróf Tisza István Kórház Szervezeti és Működési Szabályzatában szereplő valamennyi betegellátást végző fekvő és járóbeteg ellátó, valamint diagnosztikai munkahelye. A területi ellátás kötelezettség település listája a 1. számú mellékletben található. 4 / 10

5 4. TARTALMA - a magyar biztosítással nem rendelkező betegek részére nyújtott szolgáltatások térítési díja (4-es térítési kategória: egyéb, magyar biztosítással nem rendelkező vagy más hatályos rendelkezés alapján az egészségbiztosítás terhére el nem számolható ellátást igénybe vevő személyek térítésköteles ellátása) - irányelv alapján határon átnyúló ellátás keretében nyújtott szolgáltatás térítési díja ( T-es térítési kategória :uniós beteg részére magyar egészségügyi szolgáltató által határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében végzett ellátás) - a magyar biztosítással rendelkező betegek részére is csak térítés ellenében végezhető egészségügyi szolgáltatások, (irányadó a 284/1997. (XII.23.) Kormányrendelet) - a magyar biztosítással rendelkező betegek részére saját kérésükre biztosítható többletszolgáltatások köre, részleges térítési díjak (beutalási rendtől való eltérés, orvosválasztás, beutaló köteles szakrendelés beutaló nélkül való igénybevétele esetén) - a befizetés rendje és az úgynevezett méltányossági kedvezmények. A magyar biztosítással nem rendelkező és határon átnyúló betegek részére nyújtott szolgáltatások térítési díjainak megállapítása az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) teljesítmény finanszírozási rendszerének elve szerint történik, azaz az egészségügyi szolgáltatások - járóbetegek ellátásánál német pontban - aktív fekvőbetegek ellátásánál súlyszámban, - krónikus fekvőbetegek ellátásánál ápolási napban határozandóak meg. A térítési díjak megállapításakor használt alapdíjak a mindenkori érvényes országos díj szerint kerülnek meghatározásra: 4-es térítési kategória esetén : - járóbetegek ellátásánál az országos német pont Ft értékének 160 %-a - aktív fekvőbetegek ellátásánál az országos súlyszám Ft értékének 110 %-a - krónikus fekvőbetegek ellátásánál az országos 1,2 szorzójú korrigált ápolási nap Ft értékének 110 %-a. T térítési kategória esetén : - járóbetegek ellátásánál az országos német pont Ft értékének 100 %-a - aktív fekvőbetegek ellátásánál az országos súlyszám Ft értékének 100 %-a A térítési díjakat a mellékletek tartalmazzák, a térítési díjakat szükség esetén az infláció mértékétől és a rendeleteknek megfelelően korrigálandó. 5 / 10

6 4.1 Magyar biztosítással nem rendelkező betegek ellátásának térítési díja TÉRÍTÉSMENTES egészségügyi szolgáltatást igénybevevő személy KÖTELESSÉGE a jogosultságot igazoló dokumentumot bemutatni a szolgáltató kérésére. Amennyiben ennek nem tesz eleget, magyar biztosítással nem rendelkezőnek tekintendő az ELLÁTÁS igénybevételekor. - Magyar biztosítással nem rendelkezők köre : - TAJ kártyával rendelkező betegnek, ha a TAJ érvénytelen minden esetben fizetési kötelezettsége van. Megjegyzés : jelenleg a jogviszony-ellenőrzést követően az alábbi jelzéseket láthatja a felhasználó az egészségügyi rendszerben : TAJ valid oszlop: jelentése Magyarázat Megjegyzés I betű: zöld TAJ TAJ érvényes, jogviszony rendezett Nincs teendő NP betűk :piros TAJ TAJ érvényes, jogviszony rendezetlen Értesítő átadásával tájékoztatni kell a beteget a rendezetlen jogviszonyról. A beteg jogosult a térítésmentes egészségügyi ellátásra, tehát nem kell fizetnie. NK betűk : kék TAJ Külföldön biztosított, TAJ átmenetileg érvénytelen TAJ kártyával nem, EU kártyával viszont sürgős vagy orvosilag szükséges ellátás térítésmentesen igénybe vehető. Egyéb esetekben fizetési kötelezettsége van a betegnek. NB betűk: barna TAJ Egyéb okból érvénytelen ( pl halál ) Térítés mentes egészségügyi ellátásra nem jogosult a beteg. - EGT 1 tagállam vagy Svájc állampolgárai esetén, ha a beteg - nem rendelkezik EU-s kártyával/kártyahelyettesítő nyomtatvánnyal minden esetben fizetési kötelezettsége van. - rendelkezik EU-s kártyával / kártyahelyettesítő nyomtatvánnyal, de az ellátása orvosilag nem szükséges illetve nem sürgős, akkor fizetési kötelezettsége van. - rendelkezik határon átnyúló ellátásra jogosító nyomtatvánnyal minden esetben fizetési kötelezettsége van. - Államközi egyezményes országok 2 állampolgárainak nem sürgős ellátás esetén fizetési kötelezettségük van. - Montenegrói, Bosznia és Hercegovinai állampolgára amennyiben - nem rendelkezik CG/BH /HU 111/111A nyomtatvánnyal minden esetben fizetési kötelezettsége van. - rendelkezik CG/BH /HU 111/111A, de az ellátás orvosilag nem szükséges illetve nem sürgős, akkor fizetési kötelezettsége van! - Egyéb külföldi állampolgároknak minden esetben fizetési kötelezettsége van. - Mind a járó, mind a fekvőbeteg ellátásban nyújtott szolgáltatásokért a magyar biztosítással nem rendelkező betegeknek a jelen szabályzatban a 2 számú mellékletben 1 EGT tagállamai: Ausztria (EU), Belgium (EU), Bulgária (EU), Ciprus, (EU) Csehország (EU), Dánia (EU), Egyesül királyság (EU Anglia,Észak-írország,Skóci,Wales), Észtország (EU), Finnország (EU), Franciaország (EU), Görögország (EU), Hollandia (EU), Horváth ország (EU), Írország (EU), Izland, Lengyelország (EU), Lettország (EU), Liechtenstein, Litvánia (EU), Luxemburg (EU),Magyarország (EU), Málta (EU), Németország (EU), Norvégia, Olaszország (EU), Portugália (EU), Románia (EU), Spanyolország (EU), Svédország (EU), Szlovákia (EU), Szlovénia (EU). 2 Államközi egyezmények: Angola, Észak-Korea, Irak, Jordánia, Koszovó, Kuba, Kuvait, Macedónia, Mongólia, Oroszország, Szerbia, Ukrajna. 6 / 10

7 meghatározott díjtételeket kell fizetniük az igénybevett egészségügyi szolgáltatásért. A fizetési kötelezettségről és a várható fizetendő összeg mértékéről a beteget a szolgáltatás nyújtása előtt tájékoztatni kell. - Magyar állampolgár, ha a sürgős ellátás befejezéséig nem tudja igazolni az ellátásra való jogosultságát, a 3/a vagy 3/b számú melléklet szerinti KÖTELEZVÉNY c. FB vagy FB számú bizonylat aláírásával lehetőséget kap arra, hogy 15 napon belül bemutatja a TAJ kártyát. Amennyiben ennek nem tesz eleget, a betegnek fizetési kötelezettsége van. - Magyar biztosítással nem rendelkező külföldi állampolgár sürgős ellátása esetén, amennyiben nem tud magyar fizetőeszközben fizetni a 4. számú melléklet szerinti KÖTELEZVÉNY c. FB számú bizonylat aláírásával lehetőséget biztosítunk a térítési díj utólagos befizetésére. - A térítési díj megállapításához fekvőbeteg-ellátás esetén az FB illetve járóbeteg esetén a JB bizonylatokat kell kiállítani, melyek az 5.a / 5.b számú és 6.a / 6.b számú mellékletben találhatóak. - Az OEP által nem támogatott egészségügyi szolgáltatók (magánrendelések) által kért és a nekik nyújtott diagnosztikai szolgáltatásokra vonatkozóan a jelen pontban foglaltak szerint kell eljárni Fekvőbeteg szakellátás térítési díja nem biztosított beteg esetén Aktív osztályon történő ellátás esetén az ellátási díj alapja az adott eset Homogén Betegségcsoport (HBCS) szerinti aktuálisan érvényes besorolása. A HBCS forintértékét a 2. számú melléklet tartalmazza. A súlyszám érték a 2. sz. melléklet szerinti forintértékkel szorozva adja az ellátás díját, normatív napon túli ellátás esetén egy ápolási nap díját az 2. számú melléklet tartalmazza Krónikus osztályokon a teljesített ápolási napokra egységes napi ellátási díj fizetendő, amelyet a 2. számú melléklet tartalmaz Szülészeti esemény térítési díját a 2. számú melléklet tartalmaz Járóbeteg szakellátás és diagnosztikai szolgáltatás térítési díja A járóbeteg ellátás esetén fix összegű vizsgálatokat a 2. számú melléklet tartalmazza. Nem fix összegű vizsgálat térítési díját a 2. számú melléklet tartalmazza. A beutaló nélkül igénybe vehető ellátások a 7. számú mellékletben található. 7 / 10

8 4.2. Biztosított beteg számára is csak teljes térítés ellenében nyújtható szolgáltatások A 284/1997. (XII.23.) Korm. rendeletben meghatározott térítési díj befizetése ellenében igénybe vehető szolgáltatások a 8. számú melléklet szerint A 46/1997. (XII.17.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe nem vehető ellátásokról rendelet szolgáltatásai. A szolgáltató saját hatáskörében állapítja meg a térítési díjat. A térítési díjat a 9. számú melléklet tartalmazza. - nem orvosi indikáció alapján végzett meddővé tétel Terhesség megszakítás térítési díja A nem orvosi indikáció alapján végzett terhesség megszakítás térítési díjáról a 32/1992. (XII.23.) NM rendelet intézkedik, amely a magzati élet védelméről szóló évi LXXIX. Törvény végrehajtását szabályozza. A terhesség megszakítás díját a kérelmező az Egészségbiztosítási Alap számlájára fizeti be. A beavatkozás elvégzésének feltétele a térítési díj befizetésének igazolása. A terhesség megszakítást végző intézményünk az Egészségbiztosítási Alappal számol el Az adatszolgáltatással kapcsolatos térítési díjakat a 10. számú melléklet tartalmazza Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat Alapellátás A foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat keretében az intézménnyel szerződésben álló munkáltatók megkeresésére, munkavállalóik részére az elvégzendő vizsgálatokért a 89/1995.(VII. 14.) Kormányrendelet alapján a 11. sz. melléklet szerinti térítési díjakat kell alkalmazni Szakellátás A foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat szakellátó feladatán belül a munkaügyi központok részére a munkanélküliek beiskolázását, kiközvetítését, közhasznú munkát és foglalkoztathatóság (rehabilitációs) tevékenységért, valamint a területünkhöz tartozó polgármesteri hivatalok közhasznú, közcélú, közmunka alkalmassági vizsgálatokért a 89/1995.(VII. 14.) Kormányrendelet alapján a 11. sz. melléklet szerinti térítési díjakat kell alkalmazni Tüdőszűrés A tüdőszűrés térítésmentes: - A foglalkozás-üzemegészségügy által kezdeményezett tüdőszűrés, amennyiben a páciens munkáltatója szerződésben áll az intézménnyel. - Beutaló megléte esetén - Behívó megléte esetén A fentiek hiánya esetén a 2. számú melléklet szerinti térítési díjat kell alkalmazni. 8 / 10

9 4.5. Többletszolgáltatások Hotelszolgáltatás Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások szabályzata AS Intézetünkben külön térítési díj ellenében. a beteg saját kérésére az alábbi hotel szolgáltatások vehetőek igénybe: - Maximum 6 ágyas kórteremben való elhelyezés. -1 ágyas- fürdőszobás elhelyezés: Intézetünk ennek keretén belül biztosítja a beteg részére a kórteremben lévő kényelmi berendezéseket, valamint engedélyezi a beteg által behozott kényelmi berendezések használatát, azzal a megkötéssel, hogy ezek használatából eredő minden nemű kárért az anyagi felelősség a beteget terheli. -Több ágyas kórteremben egyedüli elhelyezés A beteg a Nyilatkozat a térítési kötelezettség tudomásul vételéről c. FB számú bizonylat 14. számú melléklet aláírásával veszi tudomásul az abban foglaltakat. Amennyiben a beteg nem saját kérésére kerül ilyen szobába a hotelszolgáltatásért nem kell külön fizetnie. A hotelszolgáltatásokat biztosított és nem biztosított beteg egyaránt igénybe veheti. A hotelszolgáltatások térítési díjait a 13. számú melléklet tartalmazza Emelt szintű étkeztetés Az intézmény biztosítja a beteg vagy kísérő személy számára az emelt szintű étlapról napi választás szerinti étkezést, amely napi háromszori étkezést tartalmaz. Az emelt szintű étkezés térítési díját a 13. számú melléklet tartalmazza Gyógyvizes kádfürdő Az intézmény biztosítja a beteg számára a meleg-gyógyvizes kádfürdőt, melyet alkalmanként vehet igénybe. A gyógyvizes kádfürdő térítési díját a 13. számú melléklet tartalmazza Többletszolgáltatás, többletápolás Az intézmény biztosít a beteg számára: - incontinentia betét - speciális kötszerek - gyógytornász igénybevétele - decubitus prevenció - diabetes tanácsadás A többletszolgáltatás, többletápolás térítési díját a 13. számú melléklet tartalmazza. 5. A TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉLTÁNYOSSÁGI KEDVEZMÉNYE A főigazgató az intézmény által saját hatáskörben megállapított térítési díjból engedélyezhet méltányosságot. 9 / 10

10 6. A TÉRÍTÉSI DÍJAK BEFIZETÉSÉNEK RENDJE 6.1. Az ellátás megkezdése előtt az ellátást végző köteles szóban felvilágosítást adni arról, hogy az ellátásért várhatóan mennyit kell fizetni NEM sürgős járóbeteg ellátása- 4-es térítési kategória, csak a befizetést igazoló számla bemutatása után kezdhető el Az első ellátó munkahely kiállítja a 6.számú melléklet szerinti ADATLAP a térítéses szolgáltatás igénybevétele esetén c. JB számú bizonylatot A betegfelvételi irodán elkészítik a számlát A beteg a számla bemutatásával igénybe veheti az egészségügyi ellátást Az ellátás befejeztével az ellátó munkahely elkészíti az összesített Elszámoló nyilatkozatot Abban az esetben, ha az ellátás során végzett vizsgálatok német pontjainak összesítése nem haladja meg a értéket, akkor a beteg részére átadható az ellátás dokumentációja, valamint az elszámoló nyilatkozatot el kell juttatni a betegfelvételi irodára Abban az esetben, ha az ellátás során végzett vizsgálatok német pontjainak az összesítése meghaladja a értéket, a többlet pontokról ki kell állítani 6.számú melléklet szerinti ADATLAP a térítéses szolgáltatás igénybevétele esetén c. JB számú és az összesített elszámoló nyilatkozattal együtt el kell juttatni a betegfelvételi irodára, ahol elkészítik a különbözetről a számlát, melynek bemutatásával a beteg részére átadható az ellátás dokumentációja Sürgős járóbeteg 4-es térítési kategória ellátás esetén a betegnek legkésőbb az ellátást követően meg kell fizetni a térítési díjat Az ellátás befejeztével az ellátó munkahely az összesített Elszámoló nyilatkozat alapján a 6.számú melléklet szerinti ADATLAP a térítéses szolgáltatás igénybevétele esetén c. JB számú bizonylatot kitölti és amennyiben tud a beteg magyar fizetőeszközzel fizetni akkor ezeket eljuttatja a betegfelvételi irodára. Ebben az esetben a térítési kategória : 4-es A betegfelvételi irodán elkészítik a számlát A számla bemutatásával a beteg részére átadható az ellátás dokumentációja Magyar állampolgár, amennyiben nem tudja kifizetni az ellátás végéig a térítési díjat, a 3a / 3b melléklet szerinti KÖTELEZVÉNY. c. FB / FB számú bizonylat aláírásával elismeri, hogy kötelessége utólag bemutatni az érvényes TAJ kártyát illetve annak elmaradása esetén a feltüntetett összeget befizetni az utólag megküldött számla alapján. Ebben az esetben a térítési kategória : S A KÖTELEZVÉNY aláírását követően a beteg részére átadható az ellátás dokumentációja Amennyiben a KÖTELEZVÉNYEN feltüntetett dátumig a beteg bemutatja az érvényes TAJ kártyát, azt dokumentálni kell és a rendszerben a térítési kategóriát módosítani kell 1-re azaz magyar biztosítottra Amennyiben a KÖTELEZVÉNYEN feltüntetett dátumig a beteg nem bemutatja az érvényes TAJ kártyát a KÖTELEZVÉNYT át kell adni a finanszírozási és üzemgazdasági csoport részére, a számla kiküldése végett. 10 / 10

11 Ha a fizetési kötelezettségének sem tesz eleget a beteg, akkor a kontrolling csoport feladata a jogszabályban előírt módon megküldeni az ellátással és behajtással kapcsolatos dokumentációt annak érdekében, hogy az OEP által finanszírozásra kerüljön az eset Külföldi állampolgár -4, amennyiben nem tudja kifizetni az ellátás végéig a térítési díjat, a 4 melléklet szerinti KÖTELEZVÉNY. c. FB számú bizonylat aláírásával elismeri, hogy kötelessége a térítési díjat megfizetni. Ebben az esetben a térítési kategória: S A finanszírozási és üzemgazdasági csoport által készített számlát a beteg részére át kell adni vagy posta úton meg kell küldeni A kötelezvény aláírását követően a beteg részére átadható az ellátás dokumentációja Ha a fizetési kötelezettségének eleget tesz a térítési kategóriát módosítani kell 4- nem biztosított betegre Ha a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget a beteg, akkor a Kontrolling feladata a jogszabályban előírt módon megküldeni az ellátással és behajtással kapcsolatos dokumentációt annak érdekében, hogy az OEP által finanszírozásra kerüljön az eset. 6.4 NEM sürgős -4-es térítési kategória fekvőbeteg esetén A beteg a Nyilatkozat a térítési kötelezettség tudomásul vételéről c. FB számú bizonylat 14. számú melléklet aláírásával elismeri, hogy tudomásul vette fizetési kötelezettségét Az ellátás befejeztével az ellátó osztály kiállítja a 5.számú melléklet szerinti ADATLAP a térítéses szolgáltatás igénybevétele esetén c. FB számú bizonylatot A betegfelvételi irodán elkészítik a számlát A számla bemutatásával az orvosi dokumentáció átadható a beteg részére. 6.5 SÜRGŐS -4-es kategória fekvőbeteg ellátása Magyar állampolgár, amennyiben nem tudja kifizetni az ellátás végéig a térítési díjat, a 3a / 3b melléklet szerinti KÖTELEZVÉNY. c. FB / FB számú bizonylat aláírásával elismeri, hogy kötelessége utólag bemutatni az érvényes TAJ kártyát illetve annak elmaradása esetén a feltüntetett összeget befizetni az utólag megküldött számla alapján. Ebben az esetben a térítési kategória: S A KÖTELEZVÉNY aláírását követően a beteg részére átadható az ellátás dokumentációja Amennyiben a KÖTELEZVÉNYEN feltüntetett dátumig a beteg bemutatja az érvényes TAJ kártyát, azt dokumentálni kell és a rendszerben a térítési kategóriát módosítani kell 1-re azaz magyar biztosítottra Amennyiben a KÖTELEZVÉNYEN feltüntetett dátumig a beteg nem bemutatja az érvényes TAJ kártyát a KÖTELEZVÉNYT át kell adni a finanszírozási és üzemgazdasági csoport részére, a számla kiküldése végett Ha a fizetési kötelezettségének sem tesz eleget a beteg, akkor a kontrolling csoport feladata a jogszabályban előírt módon megküldeni az ellátással és behajtással kapcsolatos dokumentációt annak érdekében, hogy az OEP által finanszírozásra kerüljön az eset. 11 / 10

12 Külföldi állampolgár -4-es kategória, amennyiben nem tudja kifizetni az ellátás végéig a térítési díjat, a 4 melléklet szerinti KÖTELEZVÉNY..: c FB számú bizonylat aláírásával elismeri, hogy kötelessége a térítési díjat megfizetni. Ebben az esetben a térítési kategória: S A finanszírozási és üzemgazdasági csoport által készített számlát a beteg részére át kell adni vagy posta úton meg kell küldeni A KÖTELEZVÉNY aláírását követően a beteg részére átadandó az ellátás dokumentációja Ha a fizetési kötelezettségének eleget tesz a térítési kategóriát át kell írni :4- nem biztosított betegre, Ha a fizetési kötelezettségének sem tesz eleget a beteg, akkor a Kontrolling feladata a jogszabályban előírt módon megküldeni az ellátással és behajtással kapcsolatos dokumentációt annak érdekében, hogy az OEP által finanszírozásra kerüljön az eset. 6.6 HATÁRON átnyúló ellátás A beteg a határon átnyúló ellátásra jogosító dokumentummal veheti igénybe az ellátást és ezzel elismeri fizetési kötelezettségét is Az ellátás befejeztével az ellátó munkahely kiállítja a 5.b számú melléklet szerinti ADATLAP a T térítéses kategória határon átnyúló ellátás igénybevétele esetén a térítési díj megállapításához (fekvőbeteg-ellátás) c. FB számú bizonylatot vagy 6.b számú melléklet szerinti ADATLAP a T térítési kategória határon átnyúló ellátás igénybevétele esetén a térítési megállapításához (járóbetegellátás) c. JB számú bizonylatot A betegfelvételi irodán megállapítják a fizetendő összeget és elkészítik a számlát A számla bemutatásával az orvosi dokumentáció átadható a beteg részére. 7. HATÁLYBALÉPÉS, TÁJÉKOZTATÁS 7.1. A jelen szabályzat a főigazgató, valamint a költségvetési szerv középirányítói szervének jóváhagyása napján lép hatályba Jelen szabályzat hatályba lépésével a június 21. napján jóváhagyott szabályzat 6. változata hatályát veszti A jelen szabályzat mellékleteit a fenntartó általi jóváhagyás után a 284/1997. Korm. rendelet értelmében a kórház területén, a betegek által is látható helyen ki kell függeszteni. 12 / 10

13 1. számú melléklet -1./4. oldal FEKVŐBETEG TERÜLETI ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉG - ANTSZ engedély alapján (lakosság szám : KSH adat év) Szakma Jelleg Település szám Lakosság szám Belgyógyászat Aktív Sebészet Aktív Szül-nőgyógyászat Aktív Ideggyógyászat Aktív Traumatológia Aktív Psychiátria Aktív Krónikus belgyógyászat Krónikus Psychiátria rehabilitáció Rehabilitáció Mozgásszervi rehabilitáció Rehabilitáció Psychiátria nappali Nappali Mozgásszervi rehabilitáció Nappali Gasztroenterológia Aktív Fül-orr-gége Aktív Intenzív Aktív SBO Aktív Gyermekgyógyászat Aktív Psychiátria krónikus Krónikus

14 1. számú melléklet -2./4. oldal 37 Település 48 Település 75 Település Település Lakosság 2011 Település Lakosság 2011 Település Lakosság Ártánd település település Bakonszeg Abádszalók Álmosd Báránd Bucsa Bagamér Bedő Ecsegfalva Berekfürdő Berekböszörmény Kunhegyes Debrecen Berettyóújfalu Püspökladány Ebes Bihardancsháza Tiszabura Hajdúbagos Biharkeresztes Tiszaderzs Hajdúszoboszló Biharnagybajom Tiszagyenda Hajdúszovát Bihartorda Tiszaroff Hortobágy Bojt Tiszaszentimre Hosszúpályi Csökmő Tomajmonostora Kaba Darvas 626 ÖSSZESEN Karcag Derecske Kenderes Földes Település 62. Kisújszállás Furta Lakosság Település Kokad Gáborján település 64. Kunmadaras Hencida Hajdúbagos Létavértes Komádi Hajdúszovát Mikepércs Körösszakál Kaba Monostorpályi Körösszegapáti Sáránd Nádudvar Magyarhomorog ÖSSZESEN Nagyhegyes Mezőpeterd Nagyiván Mezősas Sáránd Nagykereki Tiszaigar Nagyrábé Tiszaörs Sáp Tiszaszőlős Sárrétudvari Újléta Szentpéterszeg Szerep Tépe Tetétlen Told Újiráz Váncsod Vekerd Zsáka ÖSSZESEN ÖSSZESEN

15 1. számú melléklet -3./4. oldal JÁRÓBETEG TERÜLETI ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉG - ANTSZ engedély alapján (lakosság szám : KSH adat év) Szakma Jelleg Település szám Lakosság szám Belgyógyászat szakrendelés Angiológia szakrendelés Diabetológia szakrendelés Gasztroenterológia szakrendelés Sebészet szakrendelés Traumatológia szakrendelés Nőgyógyászat szakrendelés Gyermekgyógyászat szakrendelés Gyermek pulmonológia szakrendelés Fül-orr-gége szakrendelés Audiológia szakrendelés Szemészet szakrendelés Bőrgyógyászat szakrendelés Ideggyógyászat szakrendelés Ortopédia szakrendelés Urológia szakrendelés Urodinamia diagnosztika Onkológia szakrendelés Reumatológia szakrendelés Osteoporozis szakrendelés Anaestheziológia diagnosztika Psychiátria szakrendelés Addiktológia szakrendelés Tüdőgyógyászat szakrendelés Foglalkozás-egészségügy szakrendelés Kardiológia szakrendelés Laboratórium diagnosztika Röntgen diagnosztika Mammográfia diagnosztika Ultrahang diagnosztika Ultrahang -belgyógyászat diagnosztika Ultrahang-nőgyógyászat diagnosztika Patológia diagnosztika Fizioterápia szakrendelés Transzfúziológia diagnosztika Bőr és nemi beteg gondozás Onkológia gondozás Psychiátria gondozás Addiktológia gondozás Tüdőgyógyászat gondozás

16 1. számú melléklet -4./4. oldal 29 TELEPÜLÉS 35 TELEPÜLÉS 80 TELEPÜLÉS lakosság lakosság lakosság 2011 Település 2011 Település 2011 Település 1. Ártánd település település Bakonszeg Báránd Álmosd Bedő Biharnagybajom Bagamér Berekböszörmény Földes Balmazújváros Berettyóújfalu Püspökladány Bocskaikert Bihardancsháza Sárrétudvari Debrecen Biharkeresztes Szerep Derecske Bihartorda ÖSSZESEN Ebes Bojt Egyek Csökmő Esztár Darvas Folyás Furta Fülöp Gáborján Görbeháza Hencida Hajdúbagos Komádi Hajdúböszörmény Körösszakál Hajdúdorog Körösszegapáti Hajdúhadház Magyarhomorog Hajdúnánás Mezőpeterd Hajdúsámson Mezősas Hajdúszoboszló Nagykereki Hajdúszovát Nagyrábé Hortobágy Sáp Hosszúpályi Szentpéterszeg Kaba Told Kismarja Újiráz Kokad Váncsod Létavértes Vekerd Mikepércs Zsáka Monostorpályi 2195 ÖSSZESEN Nádudvar Nagyhegyes Nyírábrány Nyíracsád Nyíradony Nyírmártonfalva Pocsaj Sáránd Tépe Tetétlen Tiszacsege Tiszagyulaháza Újléta Újléta Újszentmargita Újtikos Vámospércs ÖSSZESEN