Nádudvari. IV. Nádudvari Aratófesztivál. Miniszteri elismerés nyolc nádudvari diáknak VÁROSI KÖZÉLETI LAP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nádudvari. IV. Nádudvari Aratófesztivál. Miniszteri elismerés nyolc nádudvari diáknak VÁROSI KÖZÉLETI LAP"

Átírás

1 Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP július XIX. évfolyam 7. szám Ára: 99 Ft IV. Nádudvari Aratófesztivál Beke Imre polgármester köszöni meg Barta Imre elnöknek a polgárőrszervezet áldozatos munkáját A mulatós zenét játszó és szerző Kaczor Feriért rajongott a közönség Ahogy azt mostanság a művelődési házbéli batyus báloknál megszokhattuk telt ház, több mint ötszáz vendég mulatozása teremtett hajnalig tartó jókedvet a Polgárőr bálon, június 28-án. A nádudvari NILZEN most is hamar a tánctérre szippantotta a táncos lábú vendégeket, akik ropták is lankadatlanul. A sztárvendég színpadra lépése előtt már a színháztermi lépcsőkön is sorjáztak a vendégek, akik előbb Beke Imre polgármester rövid köszöntőjét hallgathatták meg. A városvezető mellett szólt a Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség alelnöke, Balogh László is, ha lehet, még rövidebben. Majd következett a háromnegyedórás mulatozás Kaczor Feri dallamaira. A tombolás után nem sokkal következett a tombolasorsolás. Az értékes nyeremények közül is kiemelkedett a fődíjként sorsolt benzinmotoros fűnyíró, amely a többivel egyetemben gazdára is talált. Miniszteri elismerés nyolc nádudvari diáknak Mosolygós arcú aerobikos leányzók látogatták meg június utolsó napján Nádudvar polgármesterét. Oktatójuk Örvendi Sándorné vezetésével érkeztek a városházára, ahol örömmel mutatták meg Beke Imrének a Magyarország jó tanulója, jó sportolója címet. A névre szóló okleveleket Balogh Zoltán az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője adományozta a kitüntetetteknek. Az indoklás szerint a 2012/2013. tanévben elért eredményes tanulmányi munkájáért és kimagasló sportteljesítményéért vehette át minden diák a magas rangú elismerést. Képünkön balról a díjazottak: Nagy Krisztina, Kocsis Alexa, Boldizsár Niké, az igazoltan távol lévő Kiss Viktória édesanyja, Barát Petra Barbara és Balla Edina edzőjük és a városvezető társaságában. Rajtuk kívül információnk szerint még ketten részesültek ilyen elismerésben, a sakkban és kézilabdában is jeleskedő Czina Péter, valamint a karate-sikereket szállító Bodnár Norbert.,,Összeraktuk a kévéket, ideje megpihenni" Vidám idő várta a nosztalgiaaratásra érkezőket a nádudvari művelődési háznál július első vasárnapján. A nádudvari Őszirózsa Nyugdíjasklub és a Szociális Szolgáltató Központ Idősek klubja tagjai sok segítséget nyújtottak a szervezésben. Mellettük Kabáról, Beretytyóújfaluból és Földesről is érkeztek nyugdíjas csoportok az egész napos mulatozással színesített rendezvényre. Az ebéd utáni megnyitón Kocsis Imréné a Nyugdíjasklubok és Idősek Életet az Éveknek Országos Szövetségének megyei elnöke, mint főszervező köszönte meg mindenkinek a támogatást. Beke Imre polgármester köszöntőjében elmondta, hogy évek óta ugyanazokat az arcokat látni, de jó lenne, ha a fiatalok is kedvet kapnának belekóstolni a ma már szinte feledésbe merülő paraszti munka megismerésére. A Molnár tagi búzatáblához ismét lovas szekérrel és énekszóval érkeztek az aratók; 12 kaszáscsoport állt bele a táblába: kaszások, marokszedők, kévekötők, kévekötő készítők, vízhordók, keresztet rakók elevenítették fel a nem könnyű, de közösség kovácsoló kézi búza betakarítás momentumait. Fogatjaikkal ezúttal Váncsa István, Váncsa József, ifjabb Váncsa István, Erdei János, Molnár Sándor, és id. Vona Imre emelték a fesztivál színvonalát. A rendezvény létrejöttét támogatták: Beke Imre, Nádudvar Város Önkormányzata, a Nagisz Zrt. részéről: Kovács Lajos elnök-igazgató és Posta Sándor növénytermesztési ágazatvezető, Andrási Dezső pékmester és családja, Molnár és Kiss Italkereskedés, Danka Sándor zöldségkereskedő, Sajt-Kalmár Kft., SMDK Diszkont, Reál Pont, a nádudvari Privát Max üzletek, Judit és András Bt., Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár vezetője és összes dolgozója, Czibere Sándorné, valamint a Pancsoló kislány strand vendéglő. További képek a 6. oldalon. Boros István idén is kidobolta A kitüntetett lányok a városházán. Névsoruk írásunkban (Fotó: Marján László) Kiváló Kövys diákok és évfolyamelsők egy csoportja az általános iskolai évzárón. Kapcsolódó írásunk a 3. oldalon található (Fotó: Varga Ildikó)

2 2 Nádudvari Hírek július Kevesebb létszám, több ügyirat Minőségi termékkel pályázhatnak A Hajdú-Bihar megyei Minőségi Termék Társaság pályázatot hirdet Hajdú-Bihar Megyei Minőségi Termék kitüntető díj elnyerésére évben, melynek célja: a Hajdú-Bihar megyében előállított termékek magas minőségi színvonalának elismerése, népszerűsítése, piacra jutásának segítése, a fogyasztók segítése a minőségtudatos, környezetbarát termék kiválasztásában. Pályázhatnak: Hajdú-Bihar megyében székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek, természetes személyek, valamint társadalmi és civil szervezetek. (Egy pályázó csak egy termékre, termékcsoportra nyújthat be pályázatot.) Pályázni lehet: kizárólag kereskedelmi forgalomra képes termékkel, tárggyal, amely a megyére jellemző alapanyagból, illetve helyi hozzáadott értékkel a megyében készül, és megjelenésében egyediséget hordoz. A kitüntető díjra pályázott termék legyen besorolható a következő kategóriák egyikébe: kézműves alkotás, kézműipari termék, Júniusban, 18-án tartotta rendkívüli ülését a képviselő-testület. Első napirendi pontként a Napfény Óvoda és Bölcsőde kiegészítő munkáinak elvégzésére kiírt közbeszerzési eljárást nyilvánította érvényesnek és eredményesnek a testület. A munkákat a Nádép Kft., mint nyertes ajánlattevő fogja elvégezni. A kivitelezés határideje július 20-a. Második napirendi pontként a Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola komplex fejlesztésére kiírt ajánlattételi felhívás módosítását támogatták és fogadták el a képviselők. A módosított felhívás lehetővé teszi, hogy a korábbi kiírással ellentétben több ajánlattevő is érvényesen tudjon ajánlatot tenni, s ne kelljen egy esetleges eredménytelen eljárás miatt új közbeszerzési eljárást indítani, ezáltal hónapokkal csúsztatni az iskola fejlesztését. 26-án tartotta rendes ülését a testület. Első napirendi pontként az önkormányzat évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak végrehajtásáról szóló beszámolót vitatták meg a képviselők. Az évek során a gazdasági válság termékeként ezen a területen is fokozatosan nőtt azoknak a száma, akiket különféle intézkedésekkel kellett védeni, segíteni. Ez a fokozatosan növekvő és hátrányosabb helyzetbe kerülő társadalmi réteg egyre inkább feladatot jelent az önkormányzat intézményrendszerének és az ott dolgozóknak. A gyermekek aránya, a település lakosságának egészéhez viszonyítva 21,29%, a megelőző évekhez képest csökkenő arányokat mutat. Problémáik súlya azonban fokozódik. A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. A Gyermekjóléti Szolgálat a Nádudvar Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Szociális Szolgáltató Központ önálló szakmai-szervezeti egysége. A gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása kötelező önkormányzati alapfeladat. A képviselők megállapították, hogy a nehézségek ellenére tavaly is sikerült valamennyi esetben a gyermekek jólétét, védelmét szolgáló szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a lehető legszebb és teljes gyerekkoruk legyen. A beszámolót a testület elfogadta. Második napirendi pontként a Nádudvari Polgármesteri Hivatal évi beszámolóját tárgyalta meg a képviselő-testület. A járási hivatalok megalakulásának ellenére az ügyiratforgalom nem csökkent, hanem nőtt. 12 fő került át a hivatalból a járási hivatal létszámába. A tárgyi és személyi feltételek a feladatellátáshoz megfelelőek. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Nádudvari Polgármesteri Hivatal évi munkájáról készült beszámolót elfogadta, és köszönetét fejezte ki a Polgármesteri Hivatal vezetőinek, dolgozóinak a törvényes, szakszerű és eredményes munkáért. Különfélék között tárgyalta a testület a Hajdú-Bihari Megyei Szociális Szövetkezethez való csatlakozást. A tagi részjegy megvásárlásán kívül amely Ft, újabb anyagi terhet nem ró Nádudvarra. Az önkormányzat, ehhez az új társasági formához történő csatlakozást támogatta. A képviselő-testület megvitatta és elfogadta a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségén belül megalakuló Történelmi városok, települések kamarájába való belépést. Ezt követően a testület megvitatta és elfogadta az új hulladékgazdálkodási törvény előírásainak megfelelő települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló közszolgáltatási szerződést, egyúttal felhatalmazta Beke Imre polgármestert a szerződés aláírására. Dr. Sós Csaba mezőgazdasági-, élelmiszeripari termék, ipari termék. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje: a pályázat egységes pályázati adatlapon nyújtható be, amely a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal Jogi és Koordinációs Osztályán szerezhető be, (4024 Debrecen, Piac u. 54. fsz. 13. szoba) vagy letölthető a www. hbmo.hu internetes oldalról. A pályázattal kapcsolatban információkat Tóthné Bobonka Magdolna nyújt (elérhetőségei: 52/ , fsz. 13. szoba). A pályázatot 1 példányban zárt borítékban, postai úton ajánlott küldeményként a Hajdú-Bihar Megyei Minőségi Termék Társaság, 4024 Debrecen, Piac u. 54. címre kell elküldeni, vagy személyesen a megyei önkormányzat titkárságán kell leadni. A borítékon kérik feltüntetni: Minőségi Termék Pályázat A pályázatok beérkezésének határideje: augusztus 29. (péntek) óra. Nádudvariak az éjszakában Múzeumok Éjszakája Édességek kultúrája címmel kapcsolódott a hajdúszoboszlói Bocskai István Múzeum ahhoz a több száz helyszínhez, ahol hazánkban programokkal várták az érdeklődőket június 21-én a Múzeumok Éjszakája alkalmából. Természetesen ezen alkalom sem múlhatott el nádudvariak nélkül. Az esten a látogatók kézműves-foglalkozásokat próbálhattak ki. Például a korongozást a Nádudvari Népi Kézműves Szakiskola és A kiállításmegnyitón is voltak nádudvariak Az egykoron Nádudvaron is dolgozó nyugalmazott állatorvos Pécsi Samu történeteiből immár a kilencediket tesszük közé. Nádudvari emberek (2) Az emberek nagyobb részével hamar szót értettem, de a falu intelligenciájával és a nádudvari öntudatú emberekkel nem tudtam mit kezdeni. Tulajdonképpen mindkét embercsoporttal egy volt a bajom: olyan értékek bűvöletében éltek, amelyet én nem tartottam értéknek. Az intelligenciának a falu értelmiségének azt a részét értettem, amely a külsőségek és a pénz tiszteletének élt, a műveltség és a tudás helyett. Velük kiegyensúlyozott volt a viszonyunk: ők lenézték szegénységünket, mi lenéztük hiányos műveltségüket. Amikor Nádudvarra költöztünk, végig kellett volna vizitálni mindenkit, ezt a feleségem terhességére hivatkozva elblicceltük. Így nem kerültünk be az úri társaságba, csak azokkal az értelmiségi emberekkel érintkeztünk, akiket megismertünk és tiszteltünk. De a nádudvari emberekkel végképp nem tudtam mit kezdeni. Akkoriban a magyar mezőgazdaság sokaknak Bábolnát és Nádudvart jelentette. A nádudvariak felsőbb rendű embereknek tartották magukat azon az alapon, hogy nádudvariak. Nekem tisztelnem kellett volna őket, mert nádudvariak. Ahogy ezekre gondolok legelőször két ember, két történet jut eszembe. Természetesen nem csak ketten voltak nádudvariak, de az ő történeteikkel jól tudom illusztrálni a jelenséget. Az elsőt, aki könyvelő volt, az első önálló húsvizsgálatom után zártam mélyen a szívembe. Kényszervágásra hoztak harminc darab anyajuhot, ennek a harmadát elkoboztam különböző betegségek miatt. Öt darabnál a kobzás oka kachexia, közismert néven senyvesség volt. Néhány nap múlva, amikor a könyvelésre került a kobzási jegyzőkönyv, az emberem berontott a rendelőbe, a kezében tartott papírt levágta elém az asztalra és rám ordított: Ez mi? Odasandítottam és flegmán mondtam: Egy kobzási jegyzőkönyv. Azonnal javítsa ki! Vegye tudomásul, hogy a Nádudvari Vörös Csillag Tsz-ben nincsenek senyves birkák! üvöltötte. Az lehet, hogy már nincsenek, de ez az öt az volt feleltem. A papírokat nem javítottam át. Az emberem viselkedése kizárta, hogy mást tegyek. Utólag mondták a kollegák, hogy ezt a diagnózist nem szoktuk használni, mert a Kollégium növendékei segítségével. Sőt édességkészítő mesterek is tartottak bemutatót, köztük sikert aratott a nádudvari Nagyné Molnár Éva grillázskészítő is. Az egykori nádudvari fényképész, festő Sári Antal mézeivel édesítette a rendezvényt. Ekkor nyílt ott az a kiállítás is, amely azokat a kályhacsempéket mutatta be, melyek egykor nemzeti édességünk, a kürtőskalács sütőalkalmatosságait, az ún. kürtőket díszítették. NÁDUDVARI EMLÉKEK senyves állatok elkobzásáért nem fizet a biztosító. A másik, egy ágazatvezető, aki állandóan beleszólt a dolgomba. Utasítgatott a kezelés módját és a gyógyszerválasztást illetően. Talán akkor gyűlöltem meg végleg, ha valaki beleszólt a gyógykezelésembe. Akkor még általában elengedtem a fülem mellett a megjegyzéseket, de mentem a saját fejem után. Egy alkalommal aztán betelt a pohár. A törzspulykák között súlyos szinuszitisszel járó haemofilus nátha lépett fel. Akkor alig voltak állatgyógyászati antibiotikum specialitások, pláne nem olyanok, amelyek takarmányba keverve állománykezelésekre lettek volna alkalmasak. A beteg tojókat külön szedettem. A duzzadt szinuszokból a váladékot hidrogénperoxid oldattal igyekeztem eltávolítani, majd a szinuszokat olajos tetrán injekcióval töltöttem ki, adtam tetránt izomba is. Minden hajnalban 3 órakor indultam a 10 km-re levő kisbojári állomástól 4 km-es földúton megközelíthető tanyára, hogy a kezelést elvégezzem, mire a gondozónak ki kell hajtania a pulykákat a tarlóra. A terápia hatékonynak bizonyult, de nagyon munkaigényes volt. Már több mint egy hete folyt a kezelés, amikor Szűcs Miklós bácsi, az egyik brigádvezető reggel 9 óra körül bezörgetett hozzánk, hogy az ágazatvezető azt üzeni, azonnal menjek ki a törzspulykákhoz, vagdossam fel pengével a duzzanatokat és mossam ki a gennyet hipermangánnal. Én hoztam egy pengét és a Miklós bácsi kezébe nyomtam mondván: Miklós bácsi ezt a pengét az ágazatvezetőnek küldöm, menjen ki ő, és csinálja meg azt a baromságot, amit kitalált! Az öreg valószínűleg nem szószerinti idézetben számolt be az ágazatvezetőnek, de így is nagy szelet vethettem, mert hamarosan jött a nagy vihar. Egy félóra múlva a főagronómus kocsisa jött értem homokfutóval, hogy a főagronómus beszélni akar velem. Gazdag Feri bácsi, a főagronómus, nem volt bőbeszédű ember. Most is azonnal a lényegre tért. Megkérdezte mi volt ez az ajándék penge. Én elmondtam a pulykák betegségét, a kezelésem módját és azt is elmondtam, hogy az ágazatvezető mindenbe beleköt. Én hajnalban most is kinn voltam kezelni, és amikor hazajöttem akkor jött Miklós bácsi ezzel a blőd ötlettel. Feri bácsi elment a hintóval. Két nap múlva összefutottunk a téesz udvarán és csak annyit mondott: Azért máskor egy kicsit fékezd magad. (Nyilván utána nézett, hogy igazat mondok-e, és miután meggyőződött az igazamról magában lezárta az ügyet.)

3 2014. július Nem segített kellően, keresik A Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály Közlekedésrendészeti Alosztálya eljárást folytat segítségnyújtás elmulasztása bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt. A rendelkezésre álló adatok alapján július 3-án 9 óra 15 perc körüli időben P. Sándorné nádudvari lakos kerékpárjával közlekedett Nádudvar Fő utcán, a kerékpárúton Püspökladány irányából Hajdúszoboszló irányába a kerékpárút jobb oldalán. Haladása során azt észlelte, hogy vele szemben egy számára ismeretlen férfi kerékpározik, akit megpróbált balra kormányzással kikerülni, ennek ellenére összeütköztek, minek következtében mindketten elestek. A baleset után az ismeretlen férfi a kerékpáros hölgyet felsegítette, majd annak ellenére, hogy a sérült orra vérzett a helyszínről eltávozott anélkül, hogy a tőle elvárható segítséget megadta volna számára. A baleset során P. Sándorné előreláthatólag nyolc napon túl gyógyuló súlyos sérülést szenvedett. A rendőrhatóságot a balesetről a sértett háziorvosa értesítette, amikor ellátásra jelentkezett a balesetet követően, így az utólagos szemle és adatgyűjtés a baleset másik részesének felkutatása érdekében eredményre nem vezetett. A baleset körülményeinek tisztázása végett a rendőrség kéri a baleset szemtanúit, illetve bárkit, aki a baleset kapcsán érdemi információval rendelkezik az ismeretlen kerékpáros férfiról, hogy jelentkezzenek vagy a Nádudvari Rendőrőrsön, vagy a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság, Közlekedésrendészeti Alosztályán személyesen vagy telefonon az 52/ (56-49)-es melléken, vagy bármely rendőri szervnél a 107-es illetve a 112-es segélyhívók valamelyikén. Fehér Gyula r. őrnagy alosztályvezető Hétvégeken fokozottabban! Június 30-ától megszűnt a készenléti rendőrök járőrözése Nádudvaron, de az a feladatunk, hogy ebből a lakosság semmit se érezzen meg tájékoztatta lapunkat dr. Gali Sándor rendőr alezredes, az illetékes Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság vezetője. Ennek érdekében továbbra is a nap 24 órájában folyamatos lesz a rendőri jelenlét városunkban, amit elsősorban a Nádudvari rendőrőrs tagjaival, illetve szükség szerint a Hajdúszoboszlóról kivezényelt rendőrökkel oldanak meg. Hétvégenként, azaz péntek és szombat Hűsítő permet este ezen felül további gyalogos járőrszolgálatot szerveznek a problémásabb helyekre, azaz a Fő utcán a szórakozóhelyek környékére, az Emődtóhoz és a parkokba. A nyári időszakban a közlekedésbiztonsági helyzet javítására a rendőrkapitányság fokozott ellenőrzéseket tart, mely érinti Nádudvar városát is, így hetente találkozhatnak a közlekedők nagyobb létszámú rendőri egységekkel a város közútjain. A Polgármesteri Hivatallal továbbra is heti szinten egyeztetnek az aktuális közbiztonsági feladatokról. A korábbi évekhez hasonlóan ismét gondolt a városvezetés és a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. a hőségben gyalog vagy kerékpárral közlekedőkre. Tavaly még párásított sátor, idén pedig már tetszetős kivitelű párakapu alatt áthaladva hűsölhetnek a művelődési ház elé betérők kánikula idején Nádudvari Hírek 3 Tanévzáró kiállítás megnyitóval Tanévzáróval és ballagással egybekötött kiállítás megnyitóval búcsúzott a tanévtől a Nádudvari Népi Kézműves Szakiskola és Kollégium. A június 20-i ünnepélyen dr. Takácsné Baranyai Etelka iskolaigazgató szavaival nyílt a kiállítás, s zárult a tanév. A kiállításról Vetró Mihály a szakiskola kézműves munkaközösség vezetője szólt. A ballagó diákok és tanáraik az évzárón Idén a számítógép szerelő-, karbantartó szak mellett az alábbi népi kézműves szakmákban tanuló fiatalok kaptak végzős bizonyítványt: népi bőrműves, faműves, fazekas, nemezkészítő, szőnyegszövő, takács. A munkáikból álló tárlat megtekinthető az Ady Endre Művelődési Központ kiállítóterében. Rendelési idők változása Ahogy azt már korábban megírtuk, dr. Király Zoltán nyugdíjba vonulása után dr. Szabó Éva veszi át a háziorvosi praxisát. Dr. Szabó Éva Hétfő: Kedd: és óráig Szerda: ig és óráig terhestanácsadás Csütörtök: Péntek: Ennek következtében július 1-jétől az alábbiak szerint változik dr. Szabó Éva és dr. Püski László rendelési ideje. Dr. Püski László Hétfő: Kedd: Szerda: óráig Csütörtök: Péntek: Sulis summázás számokkal Véget ért a 2013/2014-es tanév. A ballagáson, tanévzárón megtörtént az év summázása. Kiemelték a legjobb pillanatokat, eredményeket. Ez utóbbiak közül szeretnék néhányat felidézni. Az iskola tanulmányi átlaga 3, kitűnő tanuló közül 128 részesült általános nevelőtestületi dicséretben. Az osztályok átlaga alapján, alsó tagozaton a 2.d osztály teljesített a legjobban. Átlaguk 4,47. Míg felső tagozaton a 6.a osztály volt a legeredményesebb 4,3 átlagukkal. Minden évben megválasztják az évfolyamok legjobb tanulóit, akiknek magatartása és szorgalma is példás, jeles tanulók és a legsikeresebben szerepeltek a megyei-, országos versenyeken. Akik az idei tanévben ezt a megtisztelő címet elnyerték: Széles Patrícia 2.d, Varga Julianna 3.a, Fejes Aliz 4.c, Czina Eszter 5.c, Szathmári Benedek 6.c, Czina Péter 7.b, Jankó Erzsébet 8.b. A nyolcadik évfolyamon a Kiváló Kövy Diák címet nyerheti el az a végzős tanuló, aki magatartásával, szorgalmával és tanulmányi-, versenyeredményével nyolc éven át kitűnt. Az idei tanév kiválói: Dobi Dorina 8.a, Garai Petra 8.a, Lamos Alma Mariann 8.a, Ludman Fruzsina 8.a, Pinczési Anna Réka 8.a, Varga Adrienn 8.a, Zelizi Fanni 8.a, Hajzer Klaudia Dominika 8.b, Jankó Erzsébet 8.b, Nemes Nóra 8.b, Baranyai Hanna 8.c, Lovas Roland 8.c, Nagyfejeő Martin 8.c, Őri Zsolt 8.c, Pethő Kristóf Tamás 8.c, Szilágyi Zita 8.c, Teremi Henrietta 8.c, Virág Miklós 8.c, Vizsnyai Szabolcs 8.c, Molnár Nóra 8.d, Nagy Edina 8.d, Szathmári Panna 8.d. 793 kisdiák kezdheti meg nyári vakációját. Reméljük, hogy kipihenve, a világra nyitottan kezdik meg szeptemberben az új tanévet, és hogy még sok további sikerről számolhatunk be. Lapzárta után érkezett. Varga Julianna (képünkön) 3.a osztályos tanuló a Ragadj tollat! Kárpát-medencei Versíró Pályázaton I. és IV. helyezést ért el (költeményét következő számunkban olvashatják). Burkovics Balázs 4.d a Titok természetismereti verseny országos döntőjében XI. helyen végzett. Varga Ildikó Szép képeket láthatnak, akik megtekintik a naturart Az Év Természetfotósa fotópályázatának alkotásait. A vándorkiállítás július végéig látogatható, ingyenesen az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár aulájában Egy nap, amikor velük törődnek, s nem csak ők a betegekkel az egészségügyben dolgozókat ünnepelték a Semmelweis-nap alkalmából a Nádudvari Mikrotérségi Szociális- és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltató Központjában. Köszöntötte őket Balázs Andrea intézményvezető (képünkön jobbra), Ludmanné Papp Ilona az önkormányzat Egészségügyi, Ifjúsági és Szociális Bizottságának elnöke (a kép bal oldalán), valamint Beke Imre polgármester. A városvezető beszéde végén külön köszönetét fejezte ki a nyugdíjba vonuló dr. Király Zoltánnak, hogy több mint négy évtizeden keresztül szolgálta a nádudvari emberek egészségét.

4 4 Nádudvari Hírek július Nádudvaron a május 28. és június 30. közötti időszakban 12 bűncselekmény történt. Ismeretlen tettes május 22-én óra és május 28-án óra közötti időben a Szamos utca egyik lakatlan lakóházába a lakatpántot lefeszítve bement és onnan öt gázkonvektort, egy bojlert, egy öntvény kádat, egy kétmedencés mosogatót és öt ajtózárat eltulajdonított. Az ügyben betöréses lopás vétség miatt büntetőeljárás indult. Ismeretlen tettes június 2-án és óra közötti időben a Nádas utca egyik lakásába besurrant és onnan egy Samsung és egy Nokia típusú mobiltelefont eltulajdonított. Az ügyben lopás vétség miatt büntetőeljárás indult. Június 9-én óra körüli időben egy nádudvari fiatal férfi a strandfürdő bejárata előtti útszakaszon előzetes szóváltás nélkül bántalmazott három szintén nádudvari fiatal férfit, akik közül egyikük súlyos, míg a másik kettő könnyű sérüléseket szenvedett. A bántalmazóval szemben súlyos testi sértés bűntette miatt büntetőeljárás indult. Ismeretlen tettesek június 12-én órakor a Fő utcai Nemzeti Dohányboltba a lakatot levágva és az ajtót befeszítve megpróbáltak behatolni, de mivel a riasztó berendezés megszólalt, gépkocsival a helyszínről elmenekültek. Az ügyben betöréses lopás bűntette miatt büntetőeljárás indult. Június 13-án óra körüli időben a Görbe utcán a rendőrök igazoltattak egy nádudvari férfit, akinek a ruházatában kábítószer gyanús növényi eredetű törmeléket és félig elszívott megsodort cigarettát találtak. A személyt elfogták, tőle a tárgyakat lefoglalták és vele szemben kábítószer birtoklásának vétsége miatt büntetőeljárás indult. Ismeretlen tettes június 13-án és óra közötti időben a Rózsa utca egyik lakóházába ismeretlen módon bement és onnan jelentős értékben eurót, svájci frankot és arany ékszereket tulajdonított el. Az ügyben betöréses lopás bűntette miatt büntetőeljárás indult. Június 15-én órakor egy nádudvari férfi a Kárpát utcán az általa vezetett személygépkocsival úgy vett részt a közúti közlekedésben, hogy a járművezetés megkezdése előtt szeszes italt fogyasztott. A járművezetővel szemben járművezetés ittas állapotban vétsége miatt büntetőeljárás indult. Június 14-én órakor egy nádudvari férfi a Puskin utcán egy erőteljes ütéssel letörte az ott fagylaltot árusító gépjármű visszapillantó tükrét, mert ittassága miatt a jármű vezetője nem KÉK HÍREK szolgálta ki. Az elkövetővel szemben garázdaság vétség miatt büntetőeljárás indult. Ismeretlen tettes a június 13. és 16. közötti hétvégén a város belterületén a faragott faoszlopokra csavarral rögzített utcanév táblákat letörte és a földre dobva hátrahagyta, valamint azok közül kettőt eltulajdonított. Az ügyben lopás vétség miatt büntetőeljárás indult. Június 25-én órakor egy jászladányi férfi a Fő utcán az általa vezetett személygépkocsival úgy vett részt a közúti közlekedésben, hogy a járművezetés megkezdése előtt szeszes italt fogyasztott, valamint a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt áll, így vezetői engedéllyel sem rendelkezik. A járművezetővel szemben járművezetés ittas állapotban vétsége miatt büntetőeljárás indult. Június 7-e és június 21-e közötti időben egy nádudvari férfi a rábízott Pacsirta utcai lakásból kettő boronát, egy ekét, egy húsdarálót, egy gázpalackot, egy pohárkészletet, 20 darab gerendát, ágyneműt, egy perzselőt, egy hurkatöltőt és egy lovasszekeret tulajdonított el. Az elkövetővel szemben sikkasztás vétsége miatt büntetőeljárás indult. Ismeretlen tettes június 23-án órát megelőző időben a Nádudvar külterületén lévő Angyalháza tanyában lévő telepről 12 darab birkát tulajdonított el. Az ügyben lopás vétség miatt büntetőeljárás indult. Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját, s amennyiben a fenti eseményekkel kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, a bűncselekmény időpontjában a helyszínen, illetve annak közelében jártak, esetleg látták az elkövetőket, avagy részükre megvételre kínálták az eltulajdonított tárgyakat, értesítsék a rendőrséget vagy a város körzeti megbízottjait, avagy polgárőreit az alábbi telefonszámokon. A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan a bejelentő adatait zártan kezeli: Mészáros László r. tőrm. körzeti megbízott 06 30/ Szabó László r. ftőrm. körzeti megbízott (még nincs telefon). Nádudvar Rendőrőrs 06 54/ vagy 06 30/ Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság 06 52/ vagy Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központ 107, illetve 112 ingyenesen hívható kapcsolási számok. A körzeti megbízottak minden csütörtökön és óra közötti időben a rendőrőrsön fogadóórát tartanak. Dr. Gali Sándor r. alezredes kapitányságvezető Kedves Gyerekek! Hagyományainkhoz híven ez évben is a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálata és Családsegítő Szolgálata nyári tábort szervez 6-12 éves korú gyermekek számára július 21-től augusztus 8-ig, hetes turnusokban. Két hét a településen élő hátrányos helyzetű gyerekek, és egy hét a dolgozó szülők gyermekeinek részére. A csoportok létszáma heti 25 fő, ezért kérjük, a kedves szülőket mihamarabb jelezzék gyermekük részvételi szándékát! A intézményünk nevében mindenkinek kellemes nyarat kívánunk! Elérhetőség: Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti szolgálata 4181 Nádudvar, Fő út 48. Tel.: / Nem tudom milyen lesz...mereng dr. Király Zoltán, amikor arról beszélünk, hogy pontosan 43 év és egy hónap munka után nyugdíjba vonul. Már tízéves korában elhatározta, hogy orvos lesz, pedig a szűk családban nem volt senki sem az. Azért tanult, hogy a beteg embereken segítsen. Végzés után szeretett volna szülővárosában, Debrecenben maradni, de az akkori viszonyok között nem sikerült. Tiszaszentmártonban éppen orvost kerestek, így lett friss diplomásként a falu és csatolt községének első orvosa, addig Záhonyba jártak gyógyíttatni magukat az emberek. Két év után kollégája hívására került Abaújszántóra, ahol bár a rendelő felszerelése és a munkakörülmények jók voltak, mégsem érezte jól magát, pedig ott szülőotthonban is dolgozhatott. Így, amikor két év elteltével Nádudvaron Szathmári Ilona doktornő nyugdíjazásával üres állás adódott, nem gondolkozott egy percig sem, hogy jöjjön-e június elsejétől Lipták és Kóti doktor mellett lett a harmadik körzeti orvos. Kezdetben a gyermekekkel együtt háromezer, majd kétezres körzet létszámmal. Kezdettől fogva önálló tevékenységet folytatott, nem szóltak bele szakmai munkájába. Jövőjét tekintve voltak elképzelései, nőgyógyász szeretett volna lenni, de a körülmények nem tették lehetővé. Addigra ugyanis már két gyermekéről kellett gondoskodni, lakását is fel kellett volna adni, melyet akkorra már megvásárolt. Magánrendelése mellett a későbbiekben próbálkozott mágneses terápiás készülék üzemeltetésével, de a kevés páciens miatt egy idő után már nem volt érdemes. Kedves foglalatossága mai napig az idősekkel való foglalkozás, törődés, jó tizenöt évig megbízás alapján az idősek otthonában az ott lakók egészségügyi ellátását biztosította. A szülőotthonban is besegített, de háznál is vezetett le szülést. Körzeti orvosként nehezebb volt az ellátást megszervezni, kevés volt a járható út, motorral gumicsizmásan lehetett csak olykor megközelíteni a betegeket. A háziorvosi munkán belül nem volt kiválasztott, kiemelt területe, végig kellett csinálni mindent. Lényegét tekintve azonban jobbnak tartja a körzeti rendszernél, mert a páciens maga választhatja meg a gyógyítóját. A mobil nagyarányú elterjedése az ellátást segíti, de sürgős esetben régen is az akkori szintnek megfelelő ellátást kaptak a betegek. Az ügyeleti ellátásban sokkal többet kellett dolgozni, ez az utóbbi években visszaszorult. A munka mellett a település közéletéből is kivette a részét, tizenkét évig képviselőként, az egészségügyi bizottság elnökeként tevékenykedett a képviselőtestületben. Ez alatt alakult át a körzeti rendszer háziorvosivá, bevezetésre került a biztosítási kártya, a műszerezettség javult. A több, mint negyven év alatt Virágné Margitka, Nagyné Ica, Nagyné Marika, Balázsné Erzsike, Ludmanné Orsolya, Tóthné Gyöngyi, huszonegy éve pedig Fejesné Nagy Kati segítette a betegek gyógyításában. Gyermekei öt unokával örvendeztették meg, a legkisebb 7, a legnagyobb 19 éves. Az orvosi pályát azonban csak egyikőjük szeretné választani. Király doktor most úgy gondolja, hogy talán egy-egy rövid helyettesítést még bevállalna, hisz a rendelő szomszédsága is az elmúlt évtizedekre emlékezteti. Még nem tudja most elképzelni, milyen lesz nyugdíjasként a rászakadt sok szabadidővel, de úgy gondolja, hogy a kertészkedés, olvasás, a családdal való törődés fogja jövendő életének nagy részét kitölteni. Kívánjuk, hogy jó egészségnek örvendve gyönyörködjön növényeiben, a zizegő könyvlapok felejtessék el a sok megzavart éjszakát és gondokkal terhelt nappalt, adjon még sokáig tanácsot a hozzá fordulóknak. Még sok évig hallgassa kertjében reggelente a madarak trillázását és csodálja a lebukó nap vörösen izzó korongját. Szöveg és fotó: dr. Sutus Lenke A júliustól nyugdíjba vonult Dr. Király Zoltán Határtalanul a Kövysekkel A Határtalanul program Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek pályázata segítségével 64 nádudvari hetedikes látogathat el hét pedagógus irányításával és kíséretével a 2014/2015-ös tanév őszén Erdélybe. A program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. A benyújtott pályázat a Történelmi barangolás Erdélyben címet kapta, mely arra utal, hogy a személyes találkozások, ismerkedés mellett 1848 emlékhelyeinek és természeti értékeinek megtekintését, megismerését is célul tűzték ki. A kirándulás négynapos programja több várost is felölel. Ellátogatnak többek között testvérvárosunk, Szalárd iskolájába, Kolozsvárra, Nagyenyedre, Tordára, Gyulafehérvárra, Nagyszebenbe, Aradra. Az útiterv bőséges és széleskörű programot ígér a kiutazó Kövys diákoknak és tanároknak egyaránt. Mindez több, mint kétmillió forintos állami támogatás igénybevételével valósul meg. A program keretében 2010 óta több mint 30 ezer magyarországi diák vehetett részt a határon túli régiókat célzó tanulmányi utakon, immár második alkalommal nádudvariak is.

5 2014. július Nádudvari Hírek 5 VII. LABDAGÁLA Ha nem számoznák, talán sokan nem is gondolnák, hogy már hetedszerre gyűltek össze a sportszerető nádudvariak június 28-án az iskola sportcsarnokában ünnepelni városunk ebbéli hagyományait. A két csapatsport körmérkőzéseinek egy részét már korábban lejátszották, de minimum egy-egy találkozó minden gárdának maradt az ünnepnapra. Rajtuk kívül bemutató mérkőzést játszottak a helyi fiú utánpótlás kézilabdások, valamint a Rácz Kick-boxing Team versenyzői tartottak látványos bemutatót most e küzdősport volt a vendég a gálán. Emlékezhetünk, korábban volt asztalitenisz, mazsorett és freestyle foci is a meghívottak sorában. Habár egy gálán elsődleges a hangulat és a részvétel, mellékesen eredményt is hirdettek a tombolasorsolást követően. A VI. Teremfoci-torna végső sorrendje a következő lett: I. Joker, II. Urak, III. NAGISZ, IV. Közszolgák, V. Sajt-Kalmár. Az V. Kézilabda-tornán pedig az alábbi ranglista alakult ki: I. Család-Barát, II. Közszolgák, III. Sajt-Kalmár, IV. Ladány, V. Megyei-Vegyes. Az egyéni teljesítményeket is díjazták. Legjobb kapus fociban Nagy József Ivó, míg kéziben Darányi Renáta lett. A labdarúgók gólkirályi címét Kiss Attila, a kézilabdásokét Bangó Ádám érdemelte ki. Utóbbi sportágban gólkirálynőt is avattak a kétszeres BL-győztes Hornyák Dóra személyében. A napot az Üstökösök és a Csillagok gálamérkőzése zárta. Ezen a találkozón pályára lépett: Varsányi Nóra, Juhász Felícia, Szőnyi Sára, Erdei Anett, Csontos Rita, Bíró Petra, Hornyák Dóra, Szilágyi Mónika, Szilágyi Krisztina, Csébi Dávid, Fülöp Gábor, Nagy Sándor, Csébi Zoltán, Veres Bence, Szabó Gyula, Szabó Dániel, Bangó Ádám, Szőnyi Péter Zsolt, Balla Zsolt, Dudics Tibor, Kovács Ferenc, Minegász Csaba, Nagy Ádám, Molnár Tamás, Balogh Szabolcs, Rásó Tibor, Bangó Tamás és Darányi Renáta. Urak-Joker. Vérbeli presztízscsata zajlott a torna két legerősebb csapata közt. Végül a Joker volt nyerő! Küzdelem a Megyei Vegyes és a Közszolgák kézi derbijén Pályán a fiú kézilabda utánpótlás A Rácz Kick-boxing team látványos bemutatója is színesítette a napot Nagy József Ivó Szponzorok Ha ők nincsenek, Labdagála sincs. Tiszteletből és köszönetként álljon itt névsoruk: Agro-Diesel Kft., Areka Wellness, Club Cafe, Garai István (Garai Cukrászda), Hornyák Dóra, Kite Zrt., K Nagy Zsolt fazekas mester, Lovasné Mezei Sára (Virágbolt), Ludman Erzsébet (Guriga Söröző), Ludman Szilveszter, Ludman Zoltán (Nádas Söröző), Molnár és Kiss Italkereskedés, Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár, Nagisz Zrt., Nagy Zoltán (Bögyő Presszó, Gigi Cukrászda), Nádudvar Város Önkormányzata, Nádudvar Területfejlesztési és Városgazdálkodási Kft., Privát Max élelmiszerboltok, Rácz Kick-boxing Team, Szatima Kft. (Hotel Timarina). Támadnak Család-Baráték, a későbbi győztesek Dr. Koroknai-Bokor Erzsébet a szervezők nevében átadja a díjakat: Hornyák Dórának... ("Marci, csak el ne törd!") Pillanatkép a Nagisz Közszolgák összecsapásról Darányi Renátának... Bangó Ádámnak A Sajt-Kalmár képviseletében Horváth Imre vette át a díjakat A gálameccs előtti pacsik az Üstökösök és a Csillagok csapatainak tagjai közt

6 6 Nádudvari Hírek július IV. Nádudvari Aratófesztivál Az aratófesztivál népes csapata Az olasz sikerek kovácsai, balról: Jakab Anett, Dobi Dorina, Fekete Anita, Molnár Judit, Tőzsér Jánosné, Pinczési Viktória, Baranyai Kitti, Rásó Lea Néhány fiatal azért ápolja a hagyományt Lufikkal, köszöntő felirattal és nagy szeretettel várták haza a szülők a messzi földről hazaérkezetteket. Kapcsolódó írásunk a 7. oldalon Megtartó hagyomány Mint, ahogy arról előző lapszámainkban már beszámoltunk a magyar és a török hagyományos kézműves mesterségek átörökítése és továbbélése a célja annak az Európai Bizottság Egész Életen Át Tartó Tanulás programjának Comenius alprogramjában megvalósuló pályázatnak, amelynek keretében az isztambuli diákok tettek tanulmányi látogatást a nádudvari szakiskolában. Képünkön a népviseletbe öltözött vendégek iskolájuk igazgatójával, valamint Beke Imre polgármesterrel és Vincze András jegyzővel. Gyönyörű aerobikos lányaink edzőjükkel, Örvendi Sándornéval. Beszámolónk a szemközti oldalon olvasható Sakk szimultán sulisokkal 24 táblás szimultán sakkversenyt szervezett a Nádudvari Sakk Sportegyesület a nádudvari Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában, június 17- én. A diákokkal szemben Deák Sándor FIDE-mester vezette a fehér bábukat. A Magyar Sakkszövetség által támogatott rendezvény célja volt, hogy a gyerekek kedvet kapjanak ehhez a hazánkban, s ezen belül Nádudvaron is nagy hagyományokkal bíró sportághoz emelte ki megnyitó beszédében Baranyai Antal klubelnök. Az érdeklődő fiatalokat Anti bácsi minden kedden és pénteken 16-tól 18 óráig várja a művelődési házban ingyenes sakk szakköri foglalkozásokra. Mindenki kipróbálhatta, miként kell újraéleszteni egy embert (cikk a 7. oldalon)

7 2014. július Meghódították Itáliát is! A XV. Festival Internazionale Bande Musicali versenyen vettek részt az olaszországi Gulianova városában a nádudvari Napsugár mazsorettes csoport tagjai a Zagyvarékasi Dream Dances lányokkal és a Mellofon fúvószenekarral karöltve. Odafele úton Padova városában gyönyörködhettek a lányok. Megérkezésük után minden nap felléptek a városban. Utcán, campingben, esti felvonuláson és szomszédvárosban egyaránt. Összesen nyolc alkalommal kaptak felkérést, aminek természetesen nem tudtak ellent mondani. Az egyik legnépszerűbb csoport volt a versenyzők között. A szakmai zsűri előtt május 31-én mutatkoztak be húszperces zászlós, botos, két botos koreográfiájukkal. Két nappal később menettáncukat kellett ismét bemutatniuk. A két produkció láttán úgy döntött a zsűri, hogy a fesztivál legjobb színpadi előadásmódja díjjal jutalmazza őket. Nagyon boldogok voltak a lányok a művészeti vezetőkkel együtt, mivel Tőzsér Jánosné szavait idézve: eszméletlen mennyi munka, felkészülés előzte meg a versenyt. A hét fős nádudvari lánycsapat háromszor ment el Zagyvarékasra gyakorolni, fellépni. Az ottani lányok is jöttek Nádudvarra: forgatták a botokat, zászlókat. De megérte, mert a siker az nem mindennapi. Nem beszélve arról, hogy nagyszerű embereket és lányokat ismerhettünk meg értékelt a művészeti vezető. Kirándulásképpen hazafele jövet Róma városát csodálhatták meg. Köszönet a szülőknek és Nádudvar Város Önkormányzatának a támogatásért tette hozzá végezetül. A lányok május hónapban igen szép sikereket értek el. 11-én, Egerben a Jégvirág és Csillagfény tagjai ezüst oklevélben részesültek. Május 31-én, Olaszországban a Napsugár csoport tagjai a legjobb színpadi előadásmód díjban részesültek. Június 22-én, Hajdúdorogon a Napsugár csoport show kategóriában arany, pom-pon kategóriában kiemelt arany oklevelet, a Jégvirág csoport show kategóriában ezüst, pom-pon kategóriában arany oklevelet kapott. A legkisebbek, a Csillagfény csoport ezüst oklevélben részesült show kategóriában. Egy kis pihenő után nagy szorgalommal készülnek a Virágkarneválra. Aerobik: újabb aranyeső Májusi eső aranyat ér tartja a mondás, ám a nádudvari aerobikosaink nem csak a tavasz utolsó hónapjában, hanem még júniusban is szép eredményeket értek el. Örvendi Sándorné tanítványai Az Év tánca 2014 Országos Minősítő és Díjátadó táncművészeti Versenyen a Kövy Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola képviseletében open junior formáció és gyerek csoport kategóriában egyaránt arany minősítést értek el Debrecenben, május 10-én. Az Aerobik Magyar Bajnokságot, amely egyben a Magyar Kupa II. fordulója is volt, május utolsó hétvégéjén rendezték Nyíradonyban. Az Edit Fitness SE UP 2. csapata az előkelő 5. helyen végzett az erős, 17 csapatos mezőnyben challenge kategóriában. A mieink összeállítása: Varga Nóra, Rácz Amarilla, Kiss Melinda, Kocsis Alexa, Nagy Krisztina, Balla Edina, Barát Petra, Minegász Kitti, Székely Gabriella, Burkovics Virág. Ugyanitt Kiss Viktória 4. lett egyéni gyakorlatával. A Ritmuscsapatok Nemzetközi Országos Magyar Bajnokságán a Kövys diákok aerobik-dance kategóriában, gyerek korcsoportban első helyen végeztek a soroksári sportcsarnokban, június 7-én. Nálunk alakult mentőcsapat A Nádudvari Polgárőr Közhasznú Egyesület június 6-i tisztújító közgyűlésén új elnökséget választott a tagság. A szervezet elnökévé Barta Imrét választották, aki eddig elnökségi tag volt. Az alelnök Pető József, a titkár Kocsis Zoltán lett. Az elnökség tagjaként tevékenykedik tovább még Dudás Zoltán és Sámi Béla is. Még e nap késő esti riasztással kezdődött a Kösely Hajdúszoboszló Járási Mentőcsoport rendszerbeállító gyakorlata és nemzeti minősítése. A mozgósítási feladatok után a csoport tagjai másnap a reggeli órákban, huszonhatan érkeztek Nádudvarra, az úgynevezett megalakítási helyre. A gyakorlat végén a mentőcsoport munkáját dr. Nagy Imre tűzoltó alezredes, kirendeltségvezető értékelte. Kiemelte: a hajdúszoboszlói járás biztonsága jelentős mértékben nőtt a Kösely Mentőcsoport felkészültségének köszönhetően, melyről tanúbizonyságot tettek a gyakorlat során. Hajdú-Bihar megyében elsőként ez a mentőcsoport szerzett nemzeti minősítést. A csapat gerincét a nádudvari polgárőrök adják 19 fővel. Tíz járási mentőcsapat alakult megyénkben azzal a céllal, hogy katasztrófa- és vészhelyzetek megelőzésében, elhárításában, valamint a helyreállítási munkák során keletkező polgári védelmi feladatok végrehajtásában segíthessenek. Az újraélesztés fontosságát hangsúlyozó, gyakorlatorientált elsősegély bemutatón is részt vettek polgárőreink június 20-án, a művelődési házban. Az előadó Pető József mentő szakápoló hangsúlyozta: az életfunkciókat nem mutató betegnél nem tudunk nagyobb bajt okozni, ezért feltétlenül kezdjük meg laikusként is az újraélesztést a mentők telefonos segítségével, azok kiérkezéséig. Ezzel életet menthetünk! Angyalkert: mozgalmas június Két jelentős eseményünk is volt az elmúlt hónapban, illetve az idei Babusgatós csoporttól is búcsút vettem a nyári szünetre kezdte Angyalkertes beszámolóját Tóth Ilona Márta. Szeretteink körében június 28-án megtartottuk az idei nevelési év ballagási és évzáró ünnepségét! Nagyon büszkék vagyunk rájuk! Tíz kicsi palántánkból héttől búcsúztunk. Kellemes nyarat és sikeres óvodai befogadást kívánunk valamennyi angyalkánknak! köszönt el a gyerekektől. A Püspökladányi Rendőrkapitányságra látogattunk el június 6-án a gyerekekkel testvér napközink meghívására. Közlekedésbiztonsági előadáson vettünk részt, megismerkedtünk a kapitányság életével, a rendőrök által használt eszközökkel, felfedezhettünk egy rendőrautót és mini KRESZ-pályán tehettük próbára tudásunkat kismotorokkal, kerékpárokkal. Sok-sok élménnyel tértünk haza, s ezúton is köszönjük Szilágyi Erika rendőr őrnagy készséges bemutatóját, valamint a csöppségeknek szánt ajándékokat! Megfogadjuk a jó tanácsokat, s mind gyalogosan, mind kerékpárral szabályosan fogunk közlekedni! ígérte befejezésül Tóth Ilona Márta. Nádudvari Hírek 7 NB I-es nők Nádudvarról Az elmúlt idényben és vélhetőleg a következő szezonban is a honi kézilabdázás élvonalában szereplő női nádudvari játékosokat szólaltattuk meg múlt, jelen s jövő vonatkozásában. Az alábbi három kérdést tettük fel mindegyikőjüknek. Hogyan értékeli az előző idényét? Mivel tölti a nyarat? Mik a tervei a jövőre nézve? Hornyák Dóra Az előző idényem érmek és sikerek szempontjából nagyon pozitív, hiszen mindhárom fronton sikerült arany érmet szerezni a Győri Audi ETO KC tagjaként. Saját teljesítményemen még van mit csiszolni, volt már jobb évem is, mint az elmúlt szezon. A nyarat leginkább családom, szüleim környezetében töltöttem itthon Nádudvaron. Nagyon régen nem voltam itthon ilyen huzamos ideig, úgyhogy kellett ez a feltöltődés, pihenés itt, Nádudvaron, valamint egy hosszú hétvégén voltunk unokatesókkal. Július végén, június elején részt veszek a Nagy László Kézilabda Táborban, aztán pedig kezdődik a felkészülés a következő szezonra Vácon. Szeretném megmutatni Vácon, hogy mit tudok, mire vagyok képes, mert úgy érzem, hogy Győrben nem sikerült bebizonyítanom! Fiatal csapatba kerülök, bízom benne, hogy a küzdés és sok munka segítségével jó eredményeket fogunk elérni! És aztán talán a válogatott közelébe is odakerülhetek... Kiss Éva A Székesfehérvárral ötödikek lettünk a bajnokságban, és az EHF kupában is szépen meneteltünk az elődöntőig. A válogatottal egy szoros meccsen kikaptunk Brazíliától, így csak a 8. helyen zártuk a világbajnokságot. Megválasztottak a 2013-as év legjobb női kézilabda kapusának, aminek nagyon örültem és a szüleim is nagyon büszkék rám. Összességében egy jó évet zártam, de remélem a következő még sikeresebb lesz. Az egyhónapos szabadság nagy része már eltelt, de ez jó alkalom volt arra, hogy egy kicsit több időt töltsek otthon a családommal, s belefért egy nyaralás is. Július 7-től pedig kezdődik a felkészülés a következő szezonra. Szeretnék tovább fejlődni, hogy a válogatottban megálljam a helyem, és a magyar horvát közös rendezésű Európa bajnokságon jól szerepeljen a csapat. A Lurkó Tanodás gyerekek közül mindenki sokat javított a félévi átlagához képest, nagyon örültek a szép bizonyítványoknak. A sok délutáni együtt tanulás meghozta az eredményét. Június 21-én, szombaton délután, egy fantasztikus, szekerezős bulival ünnepelték ezt meg. Váncsa István fogatával bejárták a várost, és útjuk céljaként érkeztek a Fehér Gólya Vendégházba, ahol Pavluskáné Sulyok Júlia a kézműves udvar háziasszonya fogadta őket. Vezetésével a gyerekek csuhéból készíthettek kisfecskéket. A klubbal pedig jó eredményt elérni a bajnokságban. Lajtos Nóra Sajnos ebben az idényben nem tudtunk bejutni a legjobb nyolc közzé, ami nagyon rossz volt, főleg, hogy egymás elleni eredménnyel maradtunk alul. Voltak nagyon jó meccsei a csapatnak (DVSC-TVP) és voltak nagyon nyögvenyelősek is. Az én részemről is hasonlóan tudnám értékelni. Szeretném jövőre azt elérni, hogy ne legyen ingadozó a játékom, ha kevésbé megy, akkor is maradjak meg egy jó közepes szinten. (Azt azért, Nóra szerényen elhallgatta, hogy számos meccsen bravúrt-bravúrra halmozva segítette a Lokit a szerk.) A nyaramat pihenéssel és a párommal töltöm, ilyenkor kihasználunk minden időt, hogy együtt töltsünk, mivel év közben sajnos nagyon sokat vagyok távol tőle. Még egy pár évig biztos szeretnék kézilabdázni, és utána pedig, mint magánember szeretném megállni a helyem a világban. Varsányi Nóra Az előző, 2013/2014-es szezon nagyon felemásra sikerült a csapatomnak, a DVSC-TVP-nek. Az idény elejét remekül kezdtük, nagyszerű formát mutatott a csapat, ám sajnos azt a játékot a tavaszi fordulókban nem sikerült továbbvinnünk, így az alapszakasz végén kimaradtunk a középházból, ami nagy csalódás volt az egész csapatnak. A rájátszás végét a 9. helyen zártuk. Személy szerint nekem sem volt túl jó az idényem, ingadozó volt a teljesítményem. Bízok a jobb folytatásban! A nyári szünet főként vizsgákkal telt, hiszen ha vége az edzéseknek jön a vizsgaidőszak, de szerencsére jutott idő egy kis kikapcsolódásra is. A párommal egy hetet töltöttünk Törökországban. Július 7-én kezdődik a felkészülés a következő szezonra, így újra a kézilabdáé lesz a főszerep. Remélem, hogy a következő szezonban mind én, mind a csapat kiegyensúlyozottabb teljesítményt tud majd nyújtani a bajnokságban, és helyünk lesz a középházban az idény végeztével. Szeretnék a következő tanévben továbbra is jól haladni az egyetemi tanulmányaimban. Ha ezek a tervek sikerülnek, elmondhatom, hogy sikeresen zárul a 2014/2015-ös,,évem. Tanévzáró a Lurkó Tanodában Az udvaron felállított népi játékokból készült játszótéren kipróbálhatták a régmúlt játékait. A vacsoráról Kovács Sándorné gondoskodott, aki üstben főzött babgulyást, és persze megkóstolhatták a finom kemencés kenyérlángost is. Gémné Kovács Anita és Csontos Éva nagyon szépen köszöni a segítségét mindenkinek, kívánnak minden kedves szülőnek és lurkónak szép nyarat, kellemes, hasznos időtöltést és jó pihenést. Szeptembertől kipihenten várnak ismét minden kedves diákot.

8 8 Nádudvari Hírek július Nádudvari színészpalánta ízes debütálása Iván Emese Vivien főszereppel kezdte filmes pályafutását Egykori kedves tanítványát ajánlotta figyelmünkbe még a tavaszon Ludmanné Kalmár Piroska. Ám mivel Iván Emese Vivien kollégista, így a nyári szünet első napjaiban beszélgettünk vele. A szociális szolgáltató központban is felléptek két éve Általános iskolásként az első hat évben míg volt dráma-képzés szorgalmasan járt Pirike néni foglalkozásaira. Vivien már ekkor sejtette, hogy a színjátszás fontos lesz számára. Ezért is felvételizett sikerrel a Debreceni Ady Endre Gimnázium nyelvi előkészítős dráma-ének szakára. A 9. évfolyamon az angol nyelvi képzésé volt a főszerep, hogy az ezt követő négy évben a szakmai tantárgyak egy részét (beszédtechnika, kreatív foglalkozás) e nyelven is tanulhassák. Ebből kifolyólag 17 évesen még csak a második osztályt végezte el idén. Azonban feladatból volt bőven, hiszen a reggeltől estig tartó iskolai foglalatosságok mellett rátalált élete első filmfőszerepe is. A Magyar Televízióban Az 5. íz című ifjúsági kisjátékfilmhez kerestek szereplőket, amelyre egyik tanára invitálta, s a válogatások olyan jól sikerültek, hogy a nádudvari lány kapta a női főszerepet. A forgatás elég feszített tempóban zajlott, ám a stáb próbált alkalmazkodni a diákszereplők tanulmányi elfoglaltságaihoz, ezért elsősorban hétvégeken forgattak 2013 szeptemberétől ez év januárjáig, Széles Tamás rendezése mellett. A leghoszszabb munkanap tizenkét és fél órásra sikeredett. Akkor egy debreceni bárban forgattak s volt olyan jelenet, amelyet kamerabeállásonként tucatszor kellett felvenni. De dolgozott a születésnapján is, ám úgy véli megérte. A kamaszkori FAKANÁL STAFÉTA Lepcsánka legjobb lett Végül, de nem utolsó sorban most is igaz e szólás, hiszen a tavalyi városnapi főzőverseny győztes étkét mutatjuk be a sorozat végén. Én már ezt otthon is csináltam, s mivel laktató és gyorsan elkészíthető, úgy döntöttünk, hogy a nagycsaládosok egyesületében ezt sütjük a városnapon, árulta el választása okát a nap szakácsa Kocsis Zoltánné Magdi, aki HELYI HÓLABDA lévén maga is gyakorló háziasszony nagy rutinnal állt neki a munkának. A,,Mindent a családért" Nádudvari Nagycsaládosok Egyesülete egyébként is gyakran rendez összejöveteleket tagjai számára, s ilyenkor bizony nem hagyják ellátatlanul a korgó gyomrokat. Mindig van, aki fakanalat ragad a közösség örömére, általában Magdi is közéjük tartozik, mivel az iskola konyháján dolgozik, ez nem is meglepő. Név szerint érdemes még megemlíteni Szilágyiné Baráth Katalint, aki szintén nagy részt vállalt a lepcsánka-készítésben. A receptet Kocsis Zoltánné osztja meg olvasóinkkal. Lepcsánka Alapanyagok: 1 kg liszt, 1 kanál só, 3 db tojás, 1 fej fokhagyma, 40 dkg reszelt nyersburgonya, ízlés szerint delikát, kevés petrezselyemzöld. zűrökről szóló film tévépremiere május 2-án volt az M1-en. Igaz, hogy Vivient még nem ismerik fel a debreceni utcán, de a fiú főszereplőtől az egyik üzletben már megkérdezték, hogy ő játszik-e abban a filmben. A film mellett is sokat szerepel, idén három darabot is színre vittek az Országos Diákszínjátszó Találkozón. Előtte este fél kilencig próbáltak egy hónapon keresztül, hogy flottul menjen minden a premiereken. Egyébként is lételemük a szereplés, szívesen jöttek játszani két éve is a szociális szolgáltató központ ünnepi műsoraira is, ahol társai között még egy nádudvari kislányt is láthattunk Hadászi Anna személyében. Az Adyból az Adyra A kollégiumból hetente hazalátogat, mert hiányzik neki a családja. Úgy is mondhatjuk, az Adyból az Adyra jár, hiszen nemcsak a középiskoláját nevezték el az egykori Nyugatos költőről, hanem a nádudvari utcát is ahol családja él. Ők felemás módon viszonyulnak a színészi pályához. Ám Vivient mindnyájan százszázalékosan támogatják, de féltik a szakma buktatóitól. Ezért az érző anyai szív próbálja más pályák felé is orientálni a kislányát. S azt Vivi is tudja, hogy a világot jelentő deszkákon Iván Emese Vivien nem is olyan könnyű talpon maradni. S bár álmai eléréséért minden tőle telhetőt megtesz, azért van B terve, sőt C is, ha úgy alakul a sorsa. A színészi pályával szegről-végre rokon médiában is el tudja magát képzelni, hiszen az is egyfajta szereplés. Ha még hétköznapibb szakma után nézne, óvónő lenne, mert a gyerekeket is szereti. Most azonban a pihenésre koncentrál, hiszen húzós évet tudhat maga mögött. Persze a tanulással sem áll le teljesen, hiszen nyelvvizsgára készül, hogy a megszerzett nyelvtudásról papírja is legyen. Szöveg és fotók: Marján László Kocsis Zoltánné (balra) a fődíjjal, mellette Mónus Mariza az oklevéllel Az elkészítése valóban egyszerű: a burgonyát lereszelem, beleteszem a sót, tojást, delikátot, préselt fokhagymát, utána lisztet, petrezselyemzöldet és annyi vizet, amennyit felvesz. Forró bő olajban kisütjük. Tálalni lehet tejföllel és fokhagymával vagy natúron.

9 2014. július Nádudvari Hírek 9 Ezüst(ös)verő focistáink tavaszi hatodikok A felnőtt gárda, balról jobbra, hátsó sor: Molnár Bence, Varga Zsolt, Puskás Richárd, Tran Balázs, Tóth Tibor, Gere Csaba vezetőedző, Kiss Attila, Lajtos Bence, Balás Viktor, Kenéz Norbert. Alsó sor, balról: Varga Tibor, Nagy József Ivó, Nagy I. Sándor, Ugrai Roland, Gál Sándor, Lőrinczi Gergő, Posta Norbert, Nagy II. Sándor. A képről hiányzik: Derceni Lóránt, Dobi Attila, Silye Gábor, Hirzics Lajos, Makula Géza, Tarcsi Sándor, Békési Péter Véget ért a szezon a megyei másodosztályú labdarúgó bajnokság Északi csoportjában is. A mieink a huszáros hajrának köszönhetően a 10. helyen végeztek, pedig a tavaszelőn még az utolsó 15. helyen szerénykedtek. A 28. fordulóban páratlan csapatlétszám miatt erőnyerő volt a Nádudvari Sportegyesület focicsapata. A két utolsó 29. és 30. fordulóbeli meccseiket hazai pályán játszva meg is nyerték, így szépen búcsúztak a es évadtól. Ráadásul az utolsó körben a már biztos ezüstérmes Létavértes gárdáját győzték le egy állati találkozón: a kissé magasra nőtt, gólyahírrel és virágzó lóherékkel tarkított gyepen marha nagy helyzetek kihagyásával kezdtek fiaink, s néha a feketerigó is furcsán fütyörészett. A nagyok előtt léptek pályára az U21- esek, akik szintén itthon tartották a pontokat. Álmosd ellen egy nagyarányú diadallal, míg a Léta ellen némi szerencsével, hiszen az ellenfél két büntetőt is kihagyott. Itthon hibátlanul A tavaszi szereplésünkre összességében büszkék lehetünk. Már a téli alapozáson is látszódott, a pozitív attitűd, az edzőmérkőzéseken pedig jól körvonalazódott a keret is, hogy kikre lehet hosszú távon számítani. A tavaszi első mérkőzések kemények voltak, hiszen amellett, hogy az élgárdákkal játszottunk, mindezt idegenben kellett megtenni. Itthon 100%-os mutatót produkáltunk, tehát mindenkit legyőztünk, 25 6-os gólarány mellett. Úgy érzem maximálisan kiszolgáltuk folyamatosan gyarapodó létszámban kilátogató nézőinket. Jövőre a mezőny első felébe pályázunk, ami a tavaszi hatodik helyünk alapján nem irreális elvárás értékelte a nagycsapatot edző Gere Csaba, aki kommunikációs tréning nélkül is higgadtan válaszolt az újságírói kérdésekre; igaz a mérkőzések alatt, a pálya szélén gyakorta hevesebb vérmérsékletről tesz tanúbizonyságot, mint a regnáló szövetségi kapitányunk. Az alapozó munkát július 10-én kezdik az augusztus 9-én kezdődő bajnokságra. Újjászületett csapat Az egész évet górcső alá véve csak megerősíteni tudnám a korábban mondottakat: az őszi szezont a legjobb csapatok ellen kezdtük. Ráadásul az évadot megelőző tavaly júliusi szakosztálygyűlésen az akkori felnőtt csapat tagjai fogadkoztak: rendszeresen járnak edzésre, mérkőzésre, s becsülettel hajtanak. Ebből semmi nem valósult meg: nagyon fegyelmezetlenek voltak, ami méltatlan egy olyan nagy múltú 91 esztendős egyesülethez, mint a mienk. Tavasszal Gere Csaba kezei alatt újjászületett a csapat és az általam remélt, ám bravúrnak számító 10. helyet sikerült is elérnünk a szezon végén értékelte az eltelt időszakot Szkupi Tibor egyesületi elnök. Az ifjúsági csapat egész évben kiegyensúlyozottan szerepelt, dicséret illeti a hozzáállásukat és a mutatott játékot is tette hozzá a trénerükként is dolgozó sportember. Gólvágók A felnőttek között Kiss Attila lett a házi gólkirály 14 találattal, úgy, hogy tavasszal 12 alkalommal volt eredményes. Nagy II. Sándor a Nádudvari SE színeiben 11-et vágott, de ősszel még a földesieket erősítve kilencszer zörgette meg az ellenfelek hálóját. Az utánpótláscsapat legeredményesebbje a szintén 14 gólig jutó Boros Attila volt. Eredményeink 29. forduló: Nádudvar Álmosd 6 3 (4 0). Gólszerzőnk: Nagy Sándor 4, Kiss Attila, Tran Balázs. U21: 9 1. Gólszerzőink: Dobi Róbert, Boros Attila 3, Hirzics Lajos 2, Dobi Attila, Nagy Zoltán, Sallai Péter. 30. forduló: Nádudvar Létavértes 4 2 (3 2). Gólszerzőink: Balás Tibor, Tran Balázs, Nagy Sándor, Puskás Richárd. U21: 3 2. Gólszerzőnk: Boros Simon Csaba 2, Boros Attila. A felnőtt bajnokság végeredménye 1. Nagyhegyes Létavértes* DSC-Panini Vámospércs Mikepércs DEAC II Görbeháza* Tiszacsege Nyírmártonfalva Nádudvari SE Nyíracsád Fülöp Sáránd*** Nyírábrány Álmosd* Az U21-es bajnokság végeredménye 1. DSC-PANINI Vámospércs Nyírmártonfalva DEAC II Nagyhegyes Nádudvar Fülöp Görbeháza* Tiszacsege* Nyíracsád*** Nyírábrány Létavértes Mikepércs Sáránd**** Álmosd* **** 1 pont levonva **** 3 pont levonva **** 4 pont levonva Létavértestől 8 pont levonva Az U 21-es csapat tagjai, balról jobbra, hátsó sor: Koncsek Gergő, Dobi Róbert, Boros-Szrapkó Simon, Gere Csaba edző, Posta Norbert, Boros Attila, Nagy Zoltán. Alsó sor, balról: Madarász Richárd, Nagy Gábor, Hirzics Lajos, Tóth Sándor, Darányi Tamás, Gál János. A képről hiányzik: Szkupi Tibor a csapat edzője, Kiss Sándor, Dobi Attila, Székely Zoltán, Sallai Péter, Csecsődi Dániel, Balla Tamás, Lovas Imre Bravúr a fiatalokkal Sikeresen zártuk az évet, mivel mind a két korosztállyal megszereztük a harmadik helyet az Erima Gyermekbajnokság Sterbinszky Amália régiójában. Úgy érzem, hogy a kisebbekkel (2001-es korosztály) nagy bravúrt hajtottunk végre, hiszen a csapat nagy része 2003-as születésű volt! értékelte a kézilabdás lányok éves teljesítményét, edzőjük Kiss Dóra. A csapat tagjai: Csontos Petra, Czina Eszter, Danka Edina, Egri Anna, Karsa Zsófia, Kovács Kincső, Kovács Petra, Majoros Alexandra, Moravetz Laura, Nagy Nelli, Őri Loretta, Szathmári Dóra, Szathmári Luca, Szendrei Regina, Szilágyi Diána, Varga Anasztázia, Varga Zsófia, Venczel Gréta. A nagyobb korosztállyal papírforma eredményt hoztunk, viszont örülök annak, hogy a csapat valamennyi tagja sokat fejlődött a sok meccsnek köszönhetően! Ezúton gratulálok még egyszer a négy ballagó játékosnak, megköszönve a kétéves munkájukat! tette hozzá a tréner. Ezen csapat tagjai: Bonczás Flóra, Csontos Barbara, Egri Anna, Karsa Borbála, Katona Dóra, Kiss Erika, Ludman Dóra, Őri Loretta, Sallai Réka, Sallai Patrícia, Szendrei Szabina, Venczel Gréta, Virág Kitti, Zelizi Fanni. A lányok a felkészülést a következő idényre már július 2-án megkezdik, mert 6-án kézilabda táborba utaznak. Pecások a parton Ebben az évben a második horgászversenyét rendezte meg június 22-én a Vadvíz 2009 Sporthorgász Egyesület Nádudvar vezetősége a Hortobágy folyó nádudvari szakaszán. Két bot, botonként egy darab, egyágú horog, tetszetős horgászmódszer és a halak kiemeléséhez merítő szák használata volt kötelező. Minden egyes kifogott békés hal beleszámított az értékelésbe és a halakat a mérlegelésig életben kellett tartani! A versenyen harmincöt felnőtt és három gyermek vett részt. A verseny a Nádudvar Város Művelődéséért és Sportjáért Alapítvány által kiírt versenypályázaton nyert öszszeggel lett gazdagabb díjazású! Eredmények: III. helyezett: Beke Zsolt, III. helyezett: Kovács Sándor, III. helyezett: ifj.nagy István. Legnagyobb halat fogó: Szkupi Norbert, 1500 gr. Legtöbb halat fogó: Mogyorósi István, négy db hal akadt a horgára. Legszebb horgász hölgy: Rásó Judit. Gyermekversenyzők eredményei: III. helyezett: Kiss Péter, III. helyezett: Csontos Ádám, III. helyezett: Ludman Bence. Kéthelyszínes, páros horgászverseny volt június 29-én a nádudvari II. horgásztó és a Hortobágy folyó nádudvari szakaszán, melyet, a Sporthorgász Egyesület Nádudvar 1960 rendezett. A versenyre huszonnégy fő, azaz tizenkét pár nevezett be. Eredmények: III. helyezett: Kiss Zsigmond és Brósch László,III. helyezett: Tóth István és Csegezi Jenő, III. helyezett: Ó Nagy Sándor és Fejes Sándor. Legnagyobb halat fogó: Tóth István, 6 kg 420 dkg amur akadt a horogra. Legtöbb halat fogó: Nagy László, 43 db hal kifogásával. Nádudvari a Dériben. A Debreceni Művészeti Akadémia divat és stílustervező szakán másodéves hallgató a nádudvari Kálmán Tímea. A Múzeumok Éjszakáján két munkáját is bemutatták a Déri múzeum "Ethno Trezor" című kiállításán. A ruhákkal a tanévben utolsóként kapott feladatát valósította meg a tervezéstől a kivitelezésig. A kiindulópontja a Coco Chanel óta jól ismert, klasszikussá vált, ún.,,kis fekete", azaz egy egyszerű vonalvezetésű fekete ruha lett, amelyeket részleteiben fűszerezett a kalotaszegi tájegységre jellemző, tradicionális, népművészeti mintakincs átiratával.

10 10 KEDVENC KÖNYVEM Mindegy, hogy mit olvas, az ember csak olvasson! ezekkel a gondolatokkal ajánl két könyvet is az olvasóknak Kissné Horpáczi Franciska. Legtöbben kikapcsolódás és szórakozás miatt választják társuknak a könyvet. A könyvet nem lehet helyettesíteni azzal, hogy letöltöm és leülök a laptop vagy számítógép elé és ott elolvasom az éppen engem érdeklő olvasmányt. A könyvet jó fogni, jó érezni a súlyát, jó lapozni, mert illata van a lapoknak, íze van benne a szavaknak, szinte beleszerelmesedik az ember. Az olvasás semmivel nem pótolható élményt nyújt, általa feltöltődik az ember, amíg kezében tartja a könyvet megszűnik és elfelejti a gondját. Az elolvasott olvasmányok az évek során alakítják látásmódunkat, hatással vannak gondolkodásunkra, kitárják előttünk a világot és a benne élő embereket vallja Franciska. Ezért örülök igazán, hogy három gyermekem közül kettő szeret olvasni teszi még hozzá. Markus Zusak : A könyvtolvaj. A II. világháborúban játszódik a történet, elbeszélője a halál, aki összeszedi a lelkeket. Valójában egy kislányról szól a regény, akinek a szülei koncentrációs táborba kerülnek, árván marad és könyveket lop. A lopott könyvek segítségével éli túl a borzalmakat, mert az olvasás öröme és a képzelet világa jelenti az egyetlen kiutat a szörnyű valóságból. A regény számos irodalmi díjat nyert ben jelent meg, több mint harminc nyelvre fordították le, világszerte nyolc millió példányban kelt el. Vámos Miklós: Apák könyve. Családregény, tizenkét nemzedékről szól. Egy zsidó család több generáción átívelő története, melyben mindig van egy elsőszülött fiú, aki úgy érzi, le kell írni a történéseket. Háromszáz évnyi utazás, az 1705-ös Rákóczi szabadságharc a kezdete és ben, napfogyatkozás napján zárul le az utazás a magyar térben, időben és történelemben valamint a magyar nyelvben is. Milyen tapasztalatokat szereznek és adnak át az apák, apáról-fiúra szállva! N. E. Nádudvari Hírek Körútiak az Ady téren Amerikai és angol darabok után egy magyar vígjátékkal érkezett Nádudvarra június 7- én a Körúti Színház kistársulata. A Katyi az 1920-as évek Budapestjét idézi fel. Az eredeti magyar filmet 1942-ben mutatták be, melyben Tolnai Klári játszotta Katyi szerepét. A történet szerint Schulteisz Kató (Placskó Emese) színésznő szeretne lenni, de a felvételi vizsgán belesül a szerepébe. A már befutott színész, a bizottság elnöke (Kautzky Armand) könyörtelenül tehetségtelennek bélyegzi. Kató, hogy tehetségét bizonyítsa, kitalál magának egy figurát: Katyit, a vidéki megesett cselédlányt. Elszegődik a színészhez mindenesnek és ebben a minőségében rövidesen felforgatja az egész házat. Pokollá teszi a színész életét, ám az édes bosszú gyötrelmes vonzalommá alakul át. Füllentések és félreértések színesítették a poénokban sem szűkölködő darabot, de a mai kor emberének is szolgált tanulsággal. Például, hogy az első pofonnál nem szabad feladni, mert ha valamit igazán el szeretnénk érni, akkor azt el is érhetjük, vagy, hogy lakva ismerszik meg az ember. De sorolhatnék még pár frázist. Az est igazi mondanivalója számomra sokkal egyszerűbb: a nevetésterápia, barátok, család, külön-külön is gyógyító hatásúak, ha mindezeket ötvözhetjük, az kincs. Én kincset találtam szombat este. V. I. MŰVELŐDÉSI HÁZ Július 4-től, péntektől a kiállítótérben a naturart Az Év Természetfotósa fotópályázat vándorkiállítása látogatható. Július 18-án, pénteken óráig TINI DISCO. Karaoke, tombola, táncverseny. Klubkártyával 200 Ft, kártya nélkül: 500 Ft. Július 21-én, hétfőn 9.30 órától a Hajdúsági Vakvezető- és Segítőkutya Képzésért Alapítvány ingyenes terápiás bemutató foglalkozása. Július 22-én, kedden 18 órától a színházteremben Kamarazenei est. Programon Mozart és Haydn. Előadók: dr. Fátyol Rudolf hegedűn, Duffek Mihály zongorán, Molnár Zsolt gordonkán. A belépés díjtalan! Július 23-án, szerdán 9.00 órától rendőrségi kutyás bemutató a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság kutyáival. Helyszín: Művelődési Ház előtti tér. Július 30-án, augusztus 1-jén, 6-án és 8-án, szerdán és péntekenként óráig, Vidám Kuckó játszó órák. Július 29-én, 31-én, augusztus 5-én és 7-én, kedden és csütörtökönként óráig várjuk a kicsiket és nagyokat kreatív foglalkozásokra, mesedélutánokra. A belépés díjtalan! Részletek:www. mknadudvar.hu/programok/programelőzetes. Augusztusi ajánló Augusztus 17-én, vasárnap óráig II. Vizifoci, teke, ping-pong Kupa. Jelentkezés vizifocira: 5+1 fős csapatoknak 1500 Ft/csapat áron a művelődési központban. Ping-Pong Bajnokság nevezési díja: 100 Ft/fő. Teke Bajnokság. Jelentkezés: 4 fő/csapat. Nevezési díj: 400 Ft/csapat. Jelentkezés augusztus 14-én, óráig! A nap programjai: óráig. Ingyenes lakossági gimnasztika Örvendiné Edittel óráig Torna korhatár nélkül órától BMX ügyességi verseny. (Nevezés a helyszínen, ingyenesen.) Augusztus 19-én, kedden városi ünnepség. Államalapító Szent István király ünnepe alkalmából a művelődési ház előtti téren órától: a 45. Debreceni Virágkarnevál csoportjának fellépése órától: sztárvendég: Sipos F. Tamás órától: ünnepi beszédet mond Beke Imre, Nádudvar város polgármestere órától: tűzijáték. Támogató: Nádudvar Város Önkormányzata. Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy a Városi Könyvtár július 21. hétfőtől augusztus 4. hétfőig ZÁRVA tart. Nyitás: augusztus 5. kedd. Programjainkról bővebb felvilágosítást személyesen az Ady Endre Művelődési Központban ill. telefonon az 54/ számon kérhet. MOZI 18. péntek, 19 óra SZABADTÉRI MOZI VETÍTÉS: MŰKÖDIK A KÉMIA Szinkronizált angol filmvígjáték. Szereplők: OliviaWilde, Sam Rockwell, Michelle Monaghan, Jane Fonda. 25. péntek, 19 óra AZ APÁCA Francia filmdráma. Szereplők: Pauline Etienne, Isabelle Huppert, Loiuse Bourgoin. Augusztus 1. péntek, 19 óra MICSODA NŐK Szinkronizált francia filmvígjáték. Szereplők: Izabelle Adjani, Alice Belaidi. NYÁRI AKCIÓ: Minden film 200 Ft-os áron tekinthető meg!! július Felújítások a jubileum évében Ahogy arról a júniusi számunkban is olvashattak, harminc évvel ezelőtt adták át a kor egyik legmodernebb kulturális fellegvárát a nádudvari művelődési házat. Az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár részben megújul az évfordulóra. Már elkészült a táncterem világításkorszerűsítése: új, a korábbinál biztonságosabb armatúrák és energiatakarékos fényforrások kerültek a régiek helyére. A színházterem elhúzható tetejét leszigetelték, elzárva az utat a korábban könnyen berepülési utat találó madarak elől. Ugyanitt a nézőtéri süllyesztőtechnika is átesett egy nagygenerálon, amely szintén több napos munka volt és ez teszi lehetővé, hogy a táncos rendezvényeken több száz ember elférjen a nagyteremben. Pályázati pénzből új filcréteget kaptak a kiállítások elengedhetetlen tartozékául is szolgáló paravánok. A legnagyobb volumenű renováció a vizes blokkoknál már elkezdődött. Az önkormányzat 15 millió forintot biztosít, hogy felújítsák az öltözőket és a mosdókat; férfit, nőit és aulabelit egyaránt, remélhetőleg ez az augusztus 20-i rendezvényre befejeződik. Szintén ez évi terv, hogy kicseréljék a tanácsterem szőnyegpadlóját, illetve, hogy a belső udvari kis szökőkutat újra beüzemeljék a körötte lévő ülőlapok cseréjével, pótlásával egyetemben még a nyári szezonban. Ezek a felújítások a mi születésnapi ajándékaink ennek a ma is impozáns és gyönyörű épületnek. Köszönjük azoknak, akik megálmodták és megvalósították a művelődési központot, elsősorban Szabó Istvánnak. Igyekszünk megbecsülni és méltóképpen képviselni dolgozóként a Házat. Többen hiányolták a hagyományos születésnapi rendezvényt. Úgy gondolom, az sokkal szükségesebb most, hogy az állagmegóvásra törekedjünk, és próbáljunk minden lobbi és pályázati lehetőséget kihasználni a felújítási munkálatokra. Mert ugye egy szép és tiszta helyen jobb érzés szórakozni! mondta Tóthné Budaházi Judit igazgató. NÁDUDVARI HÍREK Városi közéleti lap Lapalapító: Nádudvar Város Önkormányzata 4181 Nádudvar, Fő út 119. Tel.: (54) , fax: 54/ A szerkesztőség tagjai: Felelős szerkesztő: Marján László Főmunkatárs: dr. Sutus Lenke Munkatársak: Aranyosné Nagy Erzsébet, dr. Sós Csaba, Varga Ildikó ISSN: Tördelőszerkesztő: Tirol László Nyomda: Fábián Nyomdaipari Bt. Danka Jánost és Péntek Zsófiát 60. házassági évfordulójuk alkalmából családjuk köszöntötte, akik ezúton is kívánnak nekik még sok szép évet együtt