TARTALOMJEGYZÉK HÍROLDAL ÉRDEKVÉDELEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK HÍROLDAL ÉRDEKVÉDELEM"

Átírás

1

2

3 TARTALOMJEGYZÉK ÉRDEKVÉDELEM Valódi áttörés az érdekérvényesítésben Végre elértük! 4 A NiT Hungary érdekérvényesítõ tevékenysége az autóbuszos vállalkozásokért 10 HÍROLDAL A Shell üzemeltetheti tovább a világ legnagyobb benzinkútját 22 5 tengelyen biztos kézzel! Közeleg az év kamionos versenyének döntõje! 14 RIPORT Több mint kétmillió eurós gépjármû-beruházás a BI-KA Logisztika Kft.-nél 17 KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG Közúti baleseti helyzetkép 2015 július végén 23 Több mint egymillió alkoholszondás ellenõrzés 23 INNOVÁCIÓ Biztonságos és átlátszó teherszállítás 24 EURÓPAI UNIÓ 12 magyar közlekedésfejlesztési projektterv támogatásáról döntött az Európai Bizottság 21 NAGYÍTÓ Az autópálya-kezelõ végzi júliustól a mûszaki ellenõrzéseket Ausztriában 25 Kiterjesztik az óriáskamionokkal végzett tesztet a teljes német úthálózatra 25 ADÓTANÁCSADÓ Lakásvásárláshoz kapcsolódó új illetékkedvezmény 26 JOGI ROVAT Jogszabályfigyelõ 27 A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületének NiT Hungary Bronztoll-díjas szakmai lapja A kiadásért felelõs: Dittel Gábor ügyvezetõ fõtitkár Szerkeszti: Kovács László Zoltán A kézirat lezárva: augusztus 24. Lapigazgató: Kanev Zsuzsa Levélcím: NiT Hungary, 1476 Budapest, 100. Pf. 63 Telefon: , telefax: Lapnyilvántartási szám: 163/114/2/2008, ISSN Borító, design: Doratti Grafikai Stúdió Nyomdai elõkészítés: FIRMA Közhasznú Nonprofit Kft. Nyomda: Vareg Produkció 3

4 ÉRDEKVÉDELEM Valódi áttörés az érdekérvényesítésben Végre elértük! 16 pontos kormányzati intézkedéscsomag az ágazat jobb versenyképességéért Hosszú évek kitartó érdekképviseleti tevékenységének köszönhetõ, hogy a Magyar Közlöny augusztus 7-i számában megjelent az 1560/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat a logisztikai, közúti árufuvarozási és személyszállítási vállalkozások versenyképességének növelését szolgáló intézkedésekrõl. Visszaigazolva látjuk erõfeszítéseink létjogosultságát A fuvarozói érdekképviseletek javaslatai alapján, következetes érdekérvényesítõ szakmai tevékenységünk eredményeképpen jöhetett létre ez a különösen fontos kormányhatározat, mely 16 pontban fogalmazza meg a rendkívül rövid határidõkön belül végrehajtani szükséges intézkedéseket. Az intézkedéscsomag végrehajtásáért felelõs: a nemzeti fejlesztési miniszter, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter, valamint a nemzetgazdasági miniszter, de a külföldiek bírságolása kapcsán az igazságügyi tárca is érintett. Az intézkedések többségét a szakminisztériumoknak Wáberer György miniszterelnöki megbízottal együttmûködve kell kidolgozniuk. A felsorolt intézkedések végrehajtása tekintetében a NiT Hungary Elnöksége teljes elvi és tevõleges szakmai támogatásáról biztosítja a miniszterelnöki megbízottat annak érdekében, hogy a pontok megvalósuljanak és hozzájáruljanak a kiélezett európai versenyhelyzetben dolgozó hazai fuvarozók megerõsödéséhez, a szakma krónikus problémáinak megoldásához és a belsõ piac védelméhez. Fõbb vonalakban a határozatban kijelölt legfontosabb célok, intézkedések közé tartozik a külföldi fuvarozók ellenõrzésének fokozása, a bírságok növelése, a helyszíni bírságolás lehetõvé tétele a külföldiekkel szemben. Fontos célként tûzi ki a gépjármûvezetõ-hiány megszüntetését, megfontolás tárgyává teszi a 18 éves korhatár visszaállításának lehetõségét, elõirányozza a képzési rendszer felülvizsgálatát, egyszerûsítené az uniós tagállamokból érkezõ munkavállalók foglalkoztatási feltételeit. További fontos intézkedés az adminisztratív terhek csökkentése, mentesség biztosítása a visszterhes vagyonátruházási illeték fizetésének kötelezettsége alól, a gépjármûadó csökkentése, a kamionparkolók számának növelése, színvonaluk javítása, valamint a közlekedési szolgáltató állomások hálózatának létrehozása. Fontos érdekképviseleti mérföldkõnek tartjuk, hogy egy évnyi küzdés után sikerült elérni, hogy a kormányhatározat intézkedéseket foganatosítson a magyar fuvarozókat hátrányosan érintõ nyugat-európai piacvédelmi lépésekkel szemben. Fontos témaként kezelendõ a turistabuszok biztonságos parkolását és megállását segítõ helyek kialakításának támogatása és finanszírozása, a kormányzati koncepció elõkészítése a 2017-es piacnyitásra, vagy az elektronikus útdíj rendszerének felülvizsgálata, az útdíj utólagos megfizetésének engedélyezése külsõ garanciavállaló intézetek bevonásával. A NiT Hungary visszaigazolva látja a magyar fuvarozó kis- és középvállalkozások érdekében tett erõfeszítéseinek létjogosultságát, hozzájárulva ezáltal az alágazat versenyképességének növeléséhez, a munkahelyteremtéshez, a szakképzés színvonalának emeléséhez és az adminisztratív terhek csökkentéséhez. Lássuk tehát a kormányhatározat legfontosabb témaköreit és megállapításait szakmai megvilágításban is kissé részletesebben: 1. A kormányzat elkötelezett a fuvarozó vállalkozások versenyképességének növelése iránt A kormányhatározat bevezetõje mutat rá, hogy a kormány kiemelkedõ jelentõséget tulajdonít a logisztikai és közúti fuvarozási ágazatnak, és szükségesnek tartja, hogy az e területen mûködõ hazai vállalkozások nemzetközi viszonylatban is versenyképesek legyenek. A legnagyobb regisztrált taglétszámot, mintegy 3200 tagvállalkozást tömörítõ, negyedszázados múltra visszatekintõ NiT Hungary rendkívüli jelentõséget tulajdonít a kormányhatározatnak. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jogalkotási stratégiai partnereként, a és évi kormányzatifuvarozói megállapodások aláírójaként, a piacvédelmi és képzési minisztériumi munkacsoportok tagjaként, illetve a Fõvárosi Turisztikai Kerekasztal alapító tagjaként is ipartestületünk örömmel üdvözli, hogy hosszú évek óta napirenden lévõ szakmai törekvéseink nagy része visszaköszön a most megvalósításra kijelölt intézkedésekbõl. 2. Intézkedési terv készül a jogosulatlan tevékenység visszaszorítása céljából A határozat rövid határidõvel október 31-ig kötelezi az érintett tárcák vezetõit, hogy fokozzák a külföldi fuvarozók tevékenységi jogosultságának ellenõrzését, és teremtsék meg a hatékonyabb ellenõrzés személyi, szervezeti, technikai és pénzügyi feltételeit, növeljék a bírságtételeket és készítsék el intézkedési tervüket a jogosulatlan tevékenység visszaszorítása érdekében. Mivel a NiT Hungary tagja az NFM által koordinált piacvédelmi munkacsoportnak, szervezetünk elnökségének tagjai rendszeres résztvevõi az érdekképviseletek bevonásával szervezett és azok javaslatai alapján összeállított helyszíneken végzett célzott hatósági ellenõrzéseknek. Álláspontunk szerint a jelenlegi EKAER rendszer alkalmas az ellenõrzési hatékonyság fokozására, a minisztériumi piacvédelmi munkacsoport tagjaként minden fórumon hangsúlyozzuk, hogy a közlekedési engedélyek számának rögzítése az EKAER rendszerben a tranzit relációtól eltekintve lehetõvé tenné a visszaélések valós idejû felderítését. Részletes álláspontunkat január 8-án küldtük meg Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter és Glattfelder Béla gazdaságszabályozásért felelõs államtitkár részére, melyrõl tájékoztattuk tagvállalkozásainkat is. A kérdéskör legutóbb június 15-én Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter által a közúti 4 XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM SZEPTEMBER

5 ÉRDEKVÉDELEM közlekedés aktuális helyzetének és jövõképének kialakítása céljából összehívott egyeztetõ megbeszélésen került napirendre. A témában proaktív szerepet játszó érdekképviseletként a NiT Hungary üdvözölte, hogy a tárca várja az EKAER piacvédelmi szempontú kiegészítésére vonatkozó fuvarozói javaslatokat. 3. Gyorsítanák a külföldi fuvarozókkal szemben indított eljárások lefolytatását A kormányhatározat a közigazgatási eljárás szabályainak módosításával tegyék lehetõvé a helyszíni bírságolást, a külföldiekkel szemben folytatott eljárás idejének lerövidítését, valamint a külföldiekre kiszabott bírságok behajthatóságát. Véleményünk szerint a jogszabályi környezet adott, a közúti közlekedésrõl szóló évi I. törvény lehetõséget biztosít a jármû visszatartására. Élni kell a törvényben biztosított joggal, a jármûvek az UD rendszeren keresztül lekövethetõk, az országban bárhol megállíthatók. Az eljárás gyorsítása érdekében a külföldiekkel szemben meghozott határozat hasonlatosan a szomszédos országokban alkalmazott dokumentumokhoz lehet nyomtatvány jellegû, melyen csak jelölni kell a fennálló, elõre rögzített szabálytalanságot. 4. a)-b) Állami részvétel a gépjármûvezetõk képzésének finanszírozásában A gépjármûvezetõ-hiány megszüntetése és a folyamatos utánpótlás biztosítása érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy alakítsa ki a hivatásos gépjármûvezetõk C, D, C+E, D+E és GKI alapkategóriájú képzésének feltételeit állami finanszírozással. Ipartestületünk évek óta következetesen dolgozik a krónikus hazai gépkocsivezetõ-hiány megoldásáért, melyben hoszszú távon a szakmásítás és a szakmai képzési rendszerbe történõ beemelés jelenthet perspektívát, ami az általunk létrehozott és koordinált, 2014 óta mûködõ fuvarozói munkacsoport részérõl is deklarált alapcél. A kérdés a határozat alpontjában foglalt, a belföldi árufuvarozási tevékenység vonatkozásában a 18 éves korhatár visszaállításának lehetõségével öszszefüggésben vizsgálandó, mely alapjavaslatként jelent meg a NiT Hungary által koordinált fuvarozói képzési munkacsoport elvárásai között. A NiT Hungary aktív résztvevõje volt az NFM által koordinált, több alkalommal is összehívott munkacsoportnak, melynek fõ célja a kapcsolódó speciális szakmai ismeretek, valamint a közúti közlekedési szakemberek képesítéséhez szükséges szakmai ismeretek megszerzésének állami támogatási lehetõségeinek áttekintése. A 2015 õszén induló 6000 fõs képzési programmal kapcsolatosan szervezetünk nagyra értékelve a program elindítását konzultált Pákozdi Szabolccsal, az OFA ügyvezetõjével, és az OFA felkérésére tájékoztatást adott a pályázati rendszerbe bevonható képzõszervekkel kapcsolatos szervezeti álláspontról. A konzultáció alapján elõkészítés alatt áll a NiT Hungary és az OFA célzott együttmûködési megállapodása, illetve online kérdõíves formában szervezetünk is megkezdte a régiós képzési igényekkel kapcsolatos tagi felmérést. A kormányhatározat a korábbi minisztériumi vizsgálati területtel ellentétben a D jármûvezetõi kategóriás képzések finanszírozási lehetõségeit is feladatként jelöli meg. 5

6 ÉRDEKVÉDELEM 4. c) A kiküldetési költségtérítési átalány összegének növelése A szabályrendszer módosításával a belföldi fuvarozást végzõ gépkocsivezetõk kiküldetési költségtérítési átalány összegének növelésére hívja fel a nemzetgazdasági minisztert a kormányhatározat, szeptember 30-i határidõvel. 4. d) Felülvizsgálják a képzési rendszert A határozat felhívja a tárcákat, hogy vizsgálják felül a képzési rendszer szabályait és a felesleges vizsgaelemeket szüntessék meg január 31-i határidõvel. A NiT Hungary évi küldöttközgyûlése fél éves határidõt megállapítva határozatban kötelezte az elnökséget a gépjármûvezetõk és a szakmai irányítók kötelezõ továbbképzésének és a továbbképzéshez kapcsolódó vizsgakötelezettség jelenlegi rendszerének vizsgálatára. A küldöttközgyûlés felkérte az elnökséget, hogy indokoltság esetén kezdeményezze a továbbképzések esetére elõírt vizsgakötelezettségek eltörlését, a gépjármûvezetõi és a vállalkozói képzések esetén egyaránt. (A vizsgakötelezettség a vonatkozó EU-s jogszabályok értelmében nem kötelezõ, magyar specialitásként költségnövelõ versenyképességet befolyásoló tényezõ.) 4. e) Egyszerûbb lesz az uniós munkavállalók alkalmazása A nemzetgazdasági minisztert kéri fel a határozat, hogy egyszerûsítse az európai uniós tagállamokból érkezõ munkavállalók foglalkoztatásának feltételeit. A NiT Hungary koordinációja mellett mûködõ fuvarozói munkacsoport ülésein a kérdés problémaként és megoldásra vonatkozó igénnyel már korábban felvetõdött. 4. f) Rendelet szabályozza a közúti szállítmányozói és a fuvarszervezõi tevékenységet december 31-ig szükséges elõkészíteni a közúti szállítmányozói és a fuvarszervezõi tevékenység végzésének feltételeit szabályozó kormányrendeletet. A tevékenység jogi szabályozottságának kialakítása évtizedes szakmai igény, a közúti fuvarszervezõi tevékenységen belül alapvetõ a fuvarozó vállalkozások felé a 30 napos fizetési határidõk betartásának kikényszerítése. Ehhez jó alapot teremthet a közúti árutovábbítási szerzõdésekrõl szóló törvénytervezet elfogadtatása, melynek összeállításába a NiT Hungary 2014-tõl óriási energiákat fektetett. A tervezetbe a 30 napos kötelezõ fizetési határidõ és az inkasszós lehetõség is bekerült ban az új Polgári Törvénykönyvbe is beemelték az szerzõdések általános feltételei közé a kötelezõ fizetési határidõket. 5. Adómentes juttatások beszámításával enyhítenék a nyugat-európai országok piacvédelmi intézkedéseinek hatásait A magyar fuvarozók védelme érdekében a határozat felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a magyar álláspont következetes képviselete érdekében tegye meg a szükséges lépéseket. Továbbá vizsgálja meg az adómentesen elszámolható költségeknek az egyes nyugat-európai országok minimálbér-szabályozásával történõ összeegyeztetése, illetve a minimálbérbe való beszámítási lehetõségét. Amikor a német minimálbér kérdése a magyar gépkocsivezetõi bérszerkezettel összefüggésben elõször napirendre került, a NiT Hungary elsõként tette közzé tagjai részére azt a bérszámfejtési modellt, melyben ajánlásként fogalmaztuk meg az adómentes üzemanyag-megtakarítás és a napidíj beszámítását a németországi szakaszra esõ munkabér elszámolása során. A NiT Hungary természetesen figyelemmel kíséri a franciaországi fejleményeket is, mellyel kapcsolatos megkereséseinket már eljuttattuk Magyarország párizsi nagykövetsége, a Magyar- Francia Kereskedelmi és Iparkamara, illetve UETR társszervezetünk, az UNOS- TRA részére. 6. Elõrelépés a mûszaki vizsga és a jármûvek kötelezõ felszerelése terén A tehergépjármûvekhez kapcsolódó adminisztrációs terhek csökkentése érdekében, a határozat értelmében október 31-ig meg kell teremteni az új haszonjármûvek mûszaki vizsga nélkül történõ forgalomba helyezésének, valamint a más európai uniós tagállamból beszerzett haszonjármû érvényes mûszaki vizsgája elismerésének lehetõségét. Továbbá meg kell teremteni az összhangot a jármûvek kötelezõ felszerelésére vonatkozó szabályok és az irányadó nemzetközi egyezmények elõírásai között. A NiT Hungary tagja a Bíró Márk országgyûlési képviselõ által 2015 márciusában összehívott mûszaki vizsga munkacsoportnak. Szervezetünk a munkacsoport alakuló ülését követõen online kérdõívben végzett felmérést tagsága körében és a beérkezõ több száz tagi válaszból nyertünk tisztább képet a mûszaki vizsgarendszerrel kapcsolatos fuvarozói tapasztalatokról. 7. Az átírási illeték eltörlésével a jármûpark korszerûsítéséért A nemzetgazdasági miniszter tartozik felelõsséggel azért, hogy a jármûpark korszerûsítésének elõsegítése érdekében a haszonjármûvek tekintetében biztosítson mentességet a visszterhes vagyonátruházási illeték fizetésének kötelezettsége alól, melynek határideje: december 31. Ipartestületünk tapasztalata szerint az átírási illetékfizetési kötelezettség eltörlése több mint 10 évre visszanyúló fuvarozói követelés. Az érdekképviseletek és a kormányzat közti korábbi megállapodások rendszeresen visszatérõ eleme, melyet az érdekképviseletek azóta is folyamatosan napirenden tartanak. Az átírási illeték eltörlése az utolsó, termelõeszközként beszerzett vagyontárgy, a gépjármû esetében is megszüntetné az illetékkötelezettséget, így vállalkozói körökben kedvezõen hatna a beruházási és környezetvédelmi jellegû fejlesztési hangulatra. 8. A gépjármûadó mértéke a legalacsonyabbak közt lehet az EU-ban Felül kell vizsgálni a gépjármûadóra vonatkozó szabályozást és az adó mértéke 6 XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM SZEPTEMBER

7 ÉRDEKVÉDELEM közelítsen az európai uniós irányelvben kötelezõen meghatározott legalacsonyabb mértékhez. A légrugós jármûvek tekintetében korábban már sikerült csökkentést elérnünk, szervezetünk üdvözli a gépjármûadó minimalizálásának tervét, ugyanakkor továbbra is folyamatosan napirenden kívánjuk tartani a szerelvény-adóztatás kérdését. Számításokkal is alátámasztottuk a fuvarozók költségmegtakarítását és ennek kedvezõ költségvetési hatását. 9. Kamionparkolók létesítése és korszerûsítése Intézkedési tervet kell kidolgozni a kamionparkolók számának növelésére, felszereltségük és védettségük javítására, valamint a közlekedési szolgáltató állomások hálózatának létrehozására, melynek határideje: június Összhangot kell teremteni a magyar és az EU-s munkajogi szabályok között Felül kell vizsgálni az árufuvarozást végzõ gépjármûvezetõk munkája jellegébõl adódóan be nem tartható jogszabályokat, illetve meg kell teremteni az európai uniós irányelveknek megfelelõ speciális szabályok érvényesülését és kizárólagos számon kérhetõségét. Meg kell teremteni az összhangot az utazó munkavállalókra irányadó belföldi munkajogi szabályok és a vonatkozó uniós normák között. 11. Külföldi szabálysértõk szankcionálása A közlekedési szabályok felülvizsgálata, hogy lehetõvé váljon, hogy a tehergépjármûveket érintõ korlátozó rendelkezések ellenõrzésének és szankcionálásának a külföldi szabálysértõk esetében a belföldiekével azonos módon lehessen érvényt szerezni. Továbbá az autóbuszok emelt sebességû közlekedésére adott engedély alapja ne a jármû életkora, hanem az átdolgozott mûszaki megfelelõségi követelményrendszer legyen, és a más európai uniós tagállam által az emelt sebességû közlekedésre kiadott engedélyt a hazai szabályozás ismerje el. Visszahivatkozva a 3. pontra tett kommentárunkra, a Kkt-ben adott a lehetõség

8 ÉRDEKVÉDELEM a magyar adószámmal nem rendelkezõ gazdálkodó jármûvének visszatartására a bírság megfizetéséig, de ezzel a lehetõséggel az ellenõrzõ hatóságok nem vagy nem kellõ mértékben élnek. 12. A turisztikai célú autóbuszos személyszállítás speciális problémái A határozat június 30-ig ad határidõt a személyszállítás körülményeinek javítása érdekében a turistabuszok biztonságos és kulturált utascseréjéhez szükséges megálló- és parkolóhelyek kialakításának ösztönzése és pénzügyi támogatása szabályozási feltételrendszerének kidolgozására. A NiT Hungary megkerülhetetlen szakmai szervezet a határozat ezen pontjának A Turistabusz Munkacsoport programja a NiT Hungary koncepciójára épül végrehajtása tekintetében, mivel évek óta különös figyelemmel kíséri a turistaszállítást végzõ különjárati személyszállítás piaci versenyhelyzetét. A turisztikai célú autóbuszos személyszállítás speciális problémái elsõsorban Budapesten okoznak gondokat. Ipartestületünk a MISZ-szel, a MUISZ-szal, a MABEUSZ-szal és a Turizmus Kft.-vel kialakított, több évre visszanyúló együttmûködése és munkakapcsolata révén alapító tagja a BFTK koordinációja mellett a mindenkori közlekedésért felelõs fõpolgármester-helyettes vezetésével mûködõ Fõvárosi Turisztikai Kerekasztalnak. A kerekasztal alapító tagjaként, azon belül a közvetlen problémamegoldásra fókuszáló Turistabusz Munkacsoportban is aktívan részt veszünk, melynek programja a NiT Hungary 10 témakörben elõterjesztett koncepciójára épül. A NiT Hungary a kerekasztalon belül, illetve önálló érdekérvényesítéssel is legutóbb éppen a lipótvárosi autóbuszos behajtási tilalom elrendelésének okán folyamatosan figyelemmel kíséri a fõvárosi turisztikai jellegû autóbuszos személyszállítás problémáit, és speciális helyzete révén képviseli a hop on hop off jellegû személyszállítási szolgáltatást nyújtó gazdasági társaságok (valamennyi NiT Hungary tagvállalkozás) érdekeit. A témáról részletesebben olvashat magazinunk 10. oldalán. A Turistabusz Munkacsoport 2015-ben elemezte és értékelte a BKK Zrt. megbízásából a Közlekedés Fõvárosi Tervezõ Iroda Kft. által elkészített Turista és városnézõ autóbuszok fõvárosi közlekedésének egységes koncepciója címû munkaanyagot és annak helyszínrajzait, melynek alapján annak támogatása és kritikája mellett kialakította saját szakmai javaslatcsomagját. A kerekasztal 2015 májusában elfogadta a Turistabusz Munkacsoport által kidolgozott, a NiT Hungary által elõterjesztett Budapest komplex városképi és turisztikai stratégiájának megalkotására és ezen belül a turistabuszok közlekedési rendszerére, kiemelten a védett városnézõ útvonalra és a turistabuszok közlekedésére és parkolására vonatkozó stratégiai munkaanyagot. A munkaanyag részletes koncepcionális javaslatokat tartalmaz Budapest turistabuszos közlekedésének és a turistabuszok megállásának, parkolásának rendszerére, figyelembe véve az autóbuszos személyszállítás, az idegenvezetés, az utazásszervezés, a hajós turizmus érdekeit és az élhetõbb környezet iránti lakossági szempontokat is. 13. Kormányzati koncepció készül a személyszállítási piacnyitásról A személyszállítási piac január 1- jével történõ megnyitása elõtt szükséges kidolgozni az ezzel kapcsolatos kormányzati koncepciót, különösen a pályáztatás feltételrendszerére, a piaci szereplõk helyzetére, valamint a jármûvek beszerzését elõsegítõ szabályozásra vonatkozóan, melynek határideje december 31. A piacnyitással kapcsolatos kormányzati koncepció kidolgozásába a NiT Hungary bevonását feltétlen szükségesnek tartjuk, különös figyelemmel az általunk képviselt mintegy 800 autóbuszos személyszállító vállalkozásra, ami a hazai szolgáltatói szektor több mint felét jelenti. Továbbá szervezetünk tagja az összes közszolgáltatást végzõ magánvállalkozás, illetve három közlekedési régió is. 14. ÁFA-visszatérítési viszonosság Törökországgal A nemzetközi kapcsolatok fejlesztése érdekében hívja fel az érintett tárcák vezetõit, hogy a Kínába vezetõ kereskedelmi útvonal mentén elhelyezkedõ kaukázusi és közép-ázsiai államokkal közúti közlekedési egyezmények létrehozása céljából gazdaságdiplomáciai tárgyalásokat kezdeményezzen és errõl a kormány számára készítsen jelentést. Továbbá felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a külgazdasági és külügyminisztert, hogy Magyarország és a Török Köztársaság között kölcsönös ÁFAvisszatérítési viszonossági megállapodást kössön. A kínai kereskedelmi útvonalban nagy perspektívákat lát ipartestületünk is, a török megállapodás pedig reméljük, képes lesz generálni az elvárt költségvetési hatást. 15. Az elektronikus UD rendszer szabályainak felülvizsgálata A határozat felhívja a tárcák vezetõit március 31-i határidõvel, hogy vizsgálják felül az elektronikus útdíjrendszer szabályait a bevezetése óta eltelt idõ gyakorlati tapasztalatai alapján, és a szabályozást úgy alakítsák ki, hogy az a használatarányos útdíj utólagos megfizetését lehetõvé tegye külsõ garanciavállaló szervezetek bevonásával. Ipartestületünk véleménye szerint, a felülvizsgálat révén lehetõvé kell tenni, hogy az egyéni vállalkozók is bekerülhessenek a rendszerbe, és ettõl függetlenül meg kell teremteni az UD folyószámla forgalomképességét is. Az UD folyószámlára feltöltött egyenleg a jelenlegi szabályozás szerint ugyanis forgalomképtelen, nem téríthetõ vissza, így bizonyos esetekben a számlatulajdonos vállalkozás számára a feltöltött összeg gyakorlatilag elvész. 16. Koncepció készül a city-logisztikai rendszer kialakításáról A közúti árufuvarozás környezetterhelésének csökkentése érdekében március 31-ig szükséges kidolgozni a citylogisztika rendszer kialakításának és fejlesztésének koncepcióját. A rendszer kialakítása nem új igény, 2014 szeptemberében szervezetünk is konzultált a BKK megbízásából a koncepció kidolgozását végzõ külsõ szakértõkkel, a Create Value Kft. közlekedésmérnöki tervezõiroda ügyvezetõivel a fõvárosi kistehergépjármûves áruszállítás fejlesztési lehetõségeirõl. A koncepció kidolgozásában való együttmûködés jelenleg is része a NiT Hungary és a BKK Zrt. között elõkészítés alatt álló együttmûködési megállapodásnak. 8 XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM SZEPTEMBER

9

10 ÉRDEKVÉDELEM A NiT Hungary érdekérvényesítõ tevékenysége az autóbuszos vállalkozásokért Ipartestületünk sokrétû érdekérvényesítõ tevékenysége során az idei esztendõ elsõ felében lényegesen nagyobb energiákat összpontosítottunk a budapesti turistabuszos közlekedés javításáért, elsõsorban az autóbuszos tagvállalkozások érdekében szót emelve. Mindezt tettük a Fõvárosi Turisztikai Kerekasztal alapító tagjaként, valamint a kerekasztalon belül a közvetlen problémamegoldásra fókuszáló Turistabusz Munkacsoportban, melynek programja szervezetünk 10 témakörben elõterjesztett koncepciójára épül. Szakmai érveinket a lakossági és a szolgáltatói érdekek közötti kompromisszum mentén alakítottuk ki A számos kedvezõ fõvárosi közlekedési változás mellett azonban a nyári turisztikai fõszezon kellõs közepén az intenzív szakmai egyeztetések ellenére életbe lépett a turistabuszok belvárosi behajtásának korlátozására vonatkozó forgalomkorlátozási intézkedés. Az V. kerület polgármestere és a BKK vezérigazgatója által aláírt megállapodás értelmében a Belváros-Lipótvárost terhelõ buszközlekedés csökkentése érdekében július 1-jétõl a reggel 7 és 9 óra közötti idõszakot leszámítva autóbusz-behajtási tilalom lép életbe a Lipótvárosban, a Szent István körút Bajcsy-Zsilinszky út József Attila utca Széchenyi István tér id. Antall József rakpart által határolt területen belül. A NiT Hungary a Magyar Utazási Irodák Szövetségével (MUISZ) közösen és a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft-vel kiegészülve folyamatos és intenzív szakmai egyeztetéssel mutatott rá a korlátozás turizmusra gyakorolt rendkívül káros hatásaira, alternatív lehetõségeket is megjelölve a zökkenõmentes mûködés és a kárenyhítés érdekében. Szervezeteink részletes és szigorúan szakmai érveit a lakossági és a szolgáltatói érdekek közötti kompromisszum mentén alakítottuk ki. A lezárások bevezetésével azonban olyan egyoldalú érdekérvényesítés történt, mely az érintett turisztikai szolgáltatói kör érdekeit szinte teljes egészében figyelmen kívül hagyta. A bevezetett korlátozás forgalomszabályozási szempontból megkérdõjelezhetõ módon és eszközökkel, a turisztikai fõszezon kellõs közepén drasztikusan alakította át a szolgáltatói környezetet. A NiT Hungary és a MUISZ azonban következetesen tovább folytatja érdekérvényesítõ munkáját az autóbuszos személyszállítók és az utazási irodák, utazásszervezõk kedélyeit joggal borzoló intézkedés ügyében, hiszen a turisztikai fõszezon kellõs közepén, felkészülési idõ nélkül bevezetett korlátozás alapvetõen kihat az elõre lekötött, akár több éves szerzõdésekbe foglalt parlament-látogató és a belvárost érintõ egyéb autóbuszos városnézõ programok lebonyolítására. Dr. Ruszinkó Ádám, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára a turistabuszok belvárosi behajtását korlátozó intézkedések bevezetésével kapcsolatosan az idõközben felmerült problémák összegzésére kérte fel a NiT Hungaryt, a Magyar Utazási Irodák Szövetségét, a Magyar Beutaztatók Szövetségét és a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségét. A négy szervezet közti szakmai egyezetésen Dittel Gábor, a NiT Hungary ügyvezetõ fõtitkára, Dr. Erdei Bálint, a MUISZ elnöke, Kálmán István, a MABEUSZ elnöke és Dr. Niklai Ákos, a MSZÉSZ elnöke vett részt. A szakmai egyeztetés résztvevõi az alábbi problémákat emelték ki legfõbb neuralgikus pontként: A parlament és a bazilika megközelítése A parlament turistabusszal való megközelítési lehetõsége az Alkotmány utca felõl megszûnt. A turistabuszokkal érkezõ utasok kizárólag az alsó rakparti megálló- és parkolóhelyek irányából tudják gyalogosan megközelíteni az Országgyûlés épületét. Az észak-dél irányú buszforgalom számára jelenleg nincs megállási és parkolási lehetõség a parlament elõtti rakparti részen, továbbá az útvonal nem akadálymentesített. Azok a buszok, melyek parkolóhely hiányában csak leszállítani tudják utasaikat, majd továbbhaladnak, a XIII. kerületi Dráva utcai felhajtónál kialakított új autóbuszparkolóban tudnak várakozni (a Carl Lutz rakparton a Dráva utcai felhajtónál lévõ korábbi hólerakó helyen van egy nagyobb befogadóképességû díjmentes autóbusz-parkoló), majd visszatérni csoportjukért a helyszínre. Mivel észak-dél irányból nem tudnak utast felvenni, így a Széchenyi István térnél fordulót téve kell dél-északi irányra visszaállniuk, ezzel is növelve a rakpart és a Széchenyi István tér forgalmi zsúfoltságát és a környezet terhelését. A Hop on Hop off buszok forgalma 2014 óta terelõdött a rakpartra, a lezárt zónában már 2014 óta gyakorlatilag nincs megállóhelyük, az Országházat pedig kizárólag a rakparti szakaszról tudják megközelíteni. Itt azonban a 3,8 méteres magasságkorlátozás miatt az emeletes jármûvek nem tudnak közlekedni. A bazilika 2013 õsze óta gyakorlatilag megközelíthetetlen különjárati turistabusszal, nincs elegendõ és megfelelõ megállási, illetve várakozási lehetõség. 10 XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM SZEPTEMBER

11 ÉRDEKVÉDELEM Parkoló-, valamint le- és felszállóhelyek kijelölése A behajtási korlátozás elrendelésével és bevezetésével egyidejûleg Lipótváros területén kizárólag az alsó rakparton történtek, történnek fejlesztések, így megállási, parkolási szempontból a turistabusz-forgalom teljes egészében a zsúfolt alsó rakparti részre terelõdött. A rakpartra korlátozott fejlesztések egyértelmû hátránya, hogy a parkolók sem árvízhelyzet, sem a döntõ többségükben a turisztikai fõszezonra esõ rendezvények miatti lezárások idején nem használhatók, és lezárások esetén kizárólag a behajtási korlátozás átmeneti feloldása jelenthet alternatívát a parlament-látogató turistabuszok fogadására, várakozására. Szállodák, rendezvényhelyszínek, szállodahajó-kikötõpontok megközelítése A szállodák jármûrendeléseinek túlnyomó többsége azonnali igény szerint, ad hoc jelleggel történik. Nyilvánvalóan ilyen feltételek mellett az engedélyezés nem fog mûködni, mivel ezen esetekben a kérelmezésre feljogosított szállodák nem tudják egy héttel elõre megadni a közterület-felügyelet ügyfélszolgálata által kért adatokat, mert ilyen távlatban még az utasszállítási igények sem ismeretesek elõttük, nemhogy a szállító jármû adatai. További problémát jelent, hogy a belvárosi rendezvényhelyszínek és éttermek autóbusszal megközelíthetetlenné váltak a turistacsoportok számára. Megoldási javaslatok Általánosságban elmondható, hogy a lezárás miatti nagyobb kerülõk, megváltozott útvonalak veszélyeztetik a tradicionális városnézõ útvonalakat, a turisztikai szolgáltatások minõségének romlásával és költségnövekedéssel járnak, emellett fokozzák a szomszédos zónák forgalmi és környezeti terhelését is. Ezért azonnali beavatkozási pontként, kárenyhítési céllal legalább a 2015-ös turisztikai szezon idejére, október 31- éig türelmi idõszak bevezetését tartjuk indokoltnak. Az utazási irodák programajánlataiban szereplõ parlament-látogatások elmaradásából, vagy a nehézkesebb megközelítés miatt a városnézõ programok csúszásából eredõ erkölcsi és anyagi károk ezzel csökkenthetõk, esetleg elkerülhetõk. A türelmi idõszak bevezetésével melynek során a behajtási szabályok megsértõivel szemben a hatóságok kizárólag a figyelmeztetés eszközével élnek a szankciók tekintetében biztosítható a parlamentlátogató programok idei akadálymentes lebonyolítása, és a szállodákhoz, intézményekhez érkezõ autóbuszok behajtása is. A türelmi idõ lehetõséget biztosítana arra, hogy az érintett szolgáltatók a tilalom ismeretében készüljenek fel a évi turisztikai szezonra, és ennek megfelelõen alakítsák ki programajánlataikat, és ezzel egy relatív megnyugtató turisztikai szolgáltatói környezet alakuljon ki. A türelmi idõ alkalmazását a kerületi vezetés, a BKK Zrt. Infrastruktúra Igazgatósága, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft., a MUISZ és a NiT Hungary között július 13-án tartott operatív megbeszélés résztvevõi is indokoltnak és célszerûnek tartották. Azonnali beavatkozási területként hívjuk fel a figyelmet a behajtási korlátozással kapcsolatos korszerû informatikai tájékoztató eszközök teljes hiányára. Sem a Budapesti Közlekedési Központ Zrt., sem a Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzat honlapján nincs autentikus tájékoztatás 11

12 ÉRDEKVÉDELEM a hazai és külföldi turisztikai szolgáltatói kör széles körét érintõ hatályos behajtási korlátozásról. Álláspontunk szerint azonnali beavatkozási pont egy gyors és mûködõképes engedélyezési rendszer kialakítása a lezárt zónán belül esõ szállodák, intézmények megközelíthetõsége érdekében. Javasoljuk, hogy a behajtási korlátozás valóban csak arra a néhány szûk utcára vonatkozzon, ahol a nagyobb autóbuszok elakadhatnak. Átgondolásra javasoljuk, hogy az autóbusz fogalmába a KRESZ szerint a 10 személy szállítására alkalmas gépjármûtõl egészen a több mint 70 fõt szállító emeletes és/vagy háromtengelyes gépjármûig minden beletartozik. A tilalom ilyen vonatkozásban bizonyos jármû-súlykorlátozás megállapításával is elrendelhetõ. Az elfogadható és alkalmazható súlykorlát álláspontunk szerint 5,5 tonna. Már a 2015-ös turisztikai szezon idejére is ki kell alakítani a behajtási korlátozás alá esõ terület turistabusszal való megközelíthetõsége érdekében közeli alternatív helyszíneket árvízhelyzet, illetve a rendezvényekkel járó rakparti lezárások idejére. A turisztikai szolgáltatói kör változatlanul kiemelt helyen javasolja kezelni a közlekedésszervezés szempontjából az Alkotmány utca Kossuth téri zsákutca-szakaszára autóbusszal történõ behajtás, az ott álló motorral történõ várakozás, illetve a Bajcsy-Zsilinszky úti autóbusszal történõ megállások és leállított motorral történõ várakozás lehetõségeinek vizsgálatát. Ennek érdekében a BKK Zrt.-vel közösen változatlanul javasoljuk napirenden tartani a Bajcsy-Zsilinszky úti autóbusz-megálló és parkolóhelyek kialakításának lehetõségét a Szent István-bazilika közelében, az út mindkét oldalán. Beavatkozási pontként javasoljuk a Lánchíd pesti hídfõ északdéli irányú 5 férõhelyes autóbusz-parkolója esetében a kapacitásbõvítést olyan módon, hogy lehetõség nyíljon a parkolóból kihajtó autóbuszok balra kanyarodására, és a dél-északi irányú továbbhaladásra is. Az itt parkoló buszok jelenleg legközelebb a Bálna után tudnak dél-északi irányba fordulni. Indokolt lenne különösen az észak-déli irányú közlekedés esetében több le- és felszállóhely kialakítása, mivel az egyetlen megállóhely foglaltsága esetén nincs más lehetõség az utasok ki- és beszállítására. Az emeletes Hop on Hop off buszok számára a parlament megközelítését biztosítani kell. A fõváros legnagyobb turisztikai nevezetességét megközelíthetõvé kell tenni a nyitott ajtós, menetrend szerint közlekedõ különcélú személyszállítás számára, járatengedélyben szabályozott útvonalon, megállóhasználattal. Az autóbuszos városnézõ útvonal optimális tervezése érdekében a Bajcsy-Zsilinszky út Andrássy út keresztezõdésében kanyarodósáv kialakításával biztosítani kell egy sávon, rövid (10-15 másodperc) áteresztési idõvel az Andrássy útra való rákanyarodás lehetõségét, vagy ennek alternatívájaként a gyors áteresztõképességû körforgalom kialakítását a csomópontban. A kezdeményezés elhangzott a kerületi vezetés, a BKK Zrt., a BFTK Nonprofit Kft., a MUISZ és a NiT Hungary július 13-i tartott operatív megbeszélésén; a BKK ígérete szerint vizsgálja a kanyarodósáv-kialakítás lehetõségét és közlekedési hatásait. Õszintén bízunk abban, hogy a tények ismeretében élvezhetjük a turizmusért felelõs államtitkárság és személyesen a Fõvárosi Turisztikai Kerekasztal és a kerekasztal Turistabusz Munkacsoportja elkötelezett tagjaként a helyettes államtitkár támogató együttmûködését a probléma mielõbbi orvoslása, és legalább a évi turisztikai szezonra az optimális megoldások kidolgozása tekintetében. Partnereink mondták... Dr. Niklai Ákos, az MSZÉSZ elnöke elmondta, hogy a behajtás tilalma alatt levõ övezetben található nagyobb szállodák Four Seasons, Sofitel, Intercontinental, Marriott, Kempinski, Le Meridien elhelyezkedésüknél fogva turistabuszokkal is könnyen megközelíthetõk, azonban a kisebb szállodák esetében üzemeltetési nehézségeket jelent a behajtási engedély megszerzése. A korlátozás alatt levõ övezetben található számos étterem részére bevételkiesést jelent, hogy nem, vagy csak nehezen tudnak fogadni ebédelõ, vacsorázó turistacsoportokat. Az MSZÉSZ rendkívül fontosnak tartja, hogy a jövõ évi turisztikai szezon kezdetéig csökkenjen és egyszerûsödjön a turistabuszok részére elõírt behajtási engedélyek megszerzésével kapcsolatos adminisztráció. Dr. Niklai Ákos szerint a négy szervezet közös fellépése a hazai, a fõvárosi turizmus eredményeinek javítása érdekében a jövõben is folytatódik, és minden aktuális kérdésben együtt kívánnak mûködni az érintett minisztériumokkal, azok háttérintézményeivel, önkormányzatokkal. Dr. Erdei Bálint, a MUISZ elnöke kifejtette, hogy tagjaik a döntéssel nem értenek egyet, az utazási irodákat váratlanul érte a behajtás korlátozása, szinte felkészülési idõ nélkül kényszerültek a több évtizede bevált városnézõ útvonalak módosítására. A korlátozás alá vont területen található szállodák megközelítése nehézkessé vált, van olyan tagvállalkozásuk, amely ezeket a szállodákat emiatt nem fogja értékesíteni a jövõben. Számtalan szerzõdést is érint a korlátozás, elsõsorban a városnézõ útvonalak módosítása miatt. Komoly problémát okoz, hogy az Országház megközelítése is hosszabb idõt vesz igénybe, ráadásul a látogatóközpontba nem is lehet akadálymentesen eljutni a parlamentnél kijelölt új buszparkolóból, így nehéz tartani a városnézések amúgy is feszes menetét, idõtartamát. Tagjaik többsége a MUISZ-tól értesült a korlátozásról, sok utazási iroda azonban az utcáról, az idegenvezetõktõl és a gépkocsivezetõktõl tudta meg. A szakmai társszervezetekkel kiváló az együttmûködésük, folyamatosan próbálnak kompromisszumképes javaslatokat elõterjeszteni. 12 XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM SZEPTEMBER

13

14 Keressük Magyarország legjobb kamionsofõrjét! Közeleg az év kamionos versenyének döntõje! Ipartestületünk és az ORFK Országos Balesetmegelõzési Bizottságának közös rendezésében szeptemberben ismét elindul az 5 tengelyen biztos kézzel! közlekedésbiztonsági és vezetéstechnikai versenysorozat, amely október elsõ szombatján csúcsosodik ki a családi nappal egybekötött döntõn. Idén a versenysorozat támogatói átvállalták a nevezési díjat, ami az érdeklõdõk számában is megnyilvánult: a versenyre való felkészülést segítõ, hetente frissülõ online próbateszteket több száz alkalommal töltötték ki a verseny honlapjának látogatói augusztus 14-ig, a nevezési határidõig. A verseny történetében új rekord született: 236-an regisztráltak a versenyre és jelezték elõzetesen részvételi szándékukat. Nyilvános, családi nappal egybekötött izgalmas döntõ fergeteges élmény lesz! A nyilvános döntõt október 3-án, a drivingcamp Hungary (2072 Zsámbék, Drivingcamp út 1.) területén, Európa legkorszerûbb vezetéstechnikai tanpályáján rendezik meg, ahol az elmúlt évekhez hasonló kreatív és ördöngös elméleti és gyakorlati feladatokkal készülnek a szervezõk. Minderrõl gondoskodik Horváth Tibor a J. S. Logistics Kft. mûszaki oktatója, Teleki Lajos a Flobo-tek Bt. tulajdonosa, Horváth István, a Horváth Kft. tulajdonosa és Csekõ István, a Transunisol Kft. logisztikai vezetõje. A szervezésben és a verseny lebonyolításában ismét komoly szerepet vállal Prógli Andrea és Csurka István, a Waberer s International Zrt. munkatársai, valamint a Monitoring Vezetéstechnikai Kft. vezetõ instruktora, továbbá a NiT Hungary lelkes munkatársai. Az évek óta visszatérõ versenyzõk és szurkolók már tudják, a végeredmény fergeteges élmény lesz! A döntõvel egybekötött családi napon kerékpáros ügyességi pályák, gyerekeknek szóló játékos, interaktív közlekedésbiztonsági programok színesítik az év kamionos versenyét, nagy hangsúlyt fektetve arra, hogy a legkisebbek is megismerkedjenek a balesetmentes közlekedés szabályaival. Kamionversenyünkön minden résztvevõ nyer! Rendezõként a legfõbb célunk ismét az, hogy bizonyítsuk, van partnerség az utakon, melynek révén érdemben tehetünk a közlekedés biztonságáért. Valamennyi résztvevõvel közös érdekünk, hogy hozzájáruljunk a szakma társadalmi rangjának, elismertségének növeléséhez egy látványos kamionversenyen keresztül, megmutatva a fiatal generációknak a hivatásos gépkocsivezetõk életének szépségeit és perspektíváit. A részvétel nem csupán azért fontos, mert a gyõztes nettó 1 millió forinttal lesz gazdagabb és egy évig viselheti a Best Truck Driver Hungary 2015 címet, hanem azért is, mert a bajnok munkaadója is külön elismerésben részesül. A gyõzelem, de önmagában a részvétel is egyaránt rangot ad és bizalomnövelõ garanciát és referenciát biztosít a munkaadónak, ami kiváló lehetõség cége jó hírének, presztízsének növelésére, és büszkén hirdetheti, hogy a megrendelõi a legkiválóbb szakemberekre bízzák áruik szállítását. A jók között a legjobbat keressük! A nagyszerû hangulatú versenyen a legbátrabbak, a jók között is a legjobbak mérik össze tudásukat. A verseny élménye felejthetetlen emlék marad, hiszen annak minden mozzanatát megörökítik, ezért aki eljön, késõbb még unokáinak is megmutathatja, hogy a legjobbak között versenyzett! A verseny valamennyi részlete, szabályai, feladatai, helyszínei megtalálhatók a verseny megújult weboldalán: Az online selejtezõ idõpontja lapzártánk után, augusztus 30-án 16:00-kor lesz. A teszt kényelmesen otthonról, vagy akár egy parkolóból, internetes mobileszközrõl is kitölthetõ. A tesztet legeredményesebben kitöltõ 40 versenyzõ jut tovább az elõdöntõk egyikébe. Az elõdöntõk idõpontjai: szeptember 12. és 13., illetve 19. és 20, a Waberer's International Zrt. központi telephelyén (1239 Budapest, Nagykõrösi út 351.). Az elõdöntõbe jutásról, valamint annak dátumáról a szervezõk kellõ idõben értesítik a nevezõket. A négy elõdöntõ gyõztesei és a további legjobb hat versenyzõ kerül be az országos döntõbe. Vajon ki lesz 2015 legkiválóbb magyar kamionsofõrje? Már a tavalyi döntõben is észleltük, hogy a verseny egyfajta narkotikumként hat a versenyzõkre. A 2015-ös nevezéskor is szembeötlõ volt, hogy a tavalyi 10 döntõs közül 8 ismét szerepel a nevezõk között, sõt, hárman közülük az elsõk között regisztráltak. Megkérdeztük õket, mi történt velük az elmúlt egy évben, milyen változásokat tapasztaltak a versenyen való részvételük kapcsán. Szalai Gábor Klippel Kft. Best Truck Driver 2015 a lánycsóki gyõztes. A tavalyelõtti 4. helyrõl szépítve lett a évi verseny gyõztese. A legfõbb célom újra gyõzedelmeskedni, de önmagában már a verseny színvonala és hangulata, az ismerõs kollégákkal, a rendezõ stábbal való találkozás is olyan csábító erõvel hatott rám, hogy ebben az évben sem tudtam kihagyni a regisztrációt. Minden évben komoly szakmai kihívást jelent a versenyen való részvétel, függetlenül az elért helyezéstõl. Számos visszajelzést kaptam az elmúlt év során, gyakran felismertek az újságokból, vagy a szélvédõre kitett Best Truck Driver tábláról, de gyakran elég volt, hogy meglátták a Klippel Kft. feliratot a kocsi oldalán, amirõl tudták, ettõl a cégtõl nyerte meg valaki a versenyt. A munkáltatóm nemrég vett egy új Volvo billencset, amit én használhatok. A mezõgazdasági termények szállítása dominál mostanában, mivel az útépítések kissé háttérbe szorultak. Rácz Imre Egger Kft. A évi második helyezett csak egy kicsit szeretne elõbbre jutni. A tavalyi második helyezettünk, aki agrármérnöknek készült, de a volán mögött kötött ki, komoly tervekkel érkezik az idei versenyre. 14 XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM SZEPTEMBER

15 Látva, hogy a tavalyi versenytársaim évrõl évre miként léptek elõre a tabellán, úgy gondoltam, én is követni fogom a módszerüket, hiszen az csak jó lehet számomra, ha a második helyrõl idén legalább egy helyezéssel elõbbre tudok jutni. Leginkább a megmérettetés motiválta ismételt jelentkezésemet és az a rengeteg gratuláció és biztatás a baráti és szakmai körömbõl, ami az eltelt közel egy év során eljutott hozzám. Ereklyeként hordom az 5-tengelyes nyakba akasztós kulcstartót, hiszen ezen van a kamionom slusszkulcsa, parkolókban, itt-ott meglátva kollégáim gyakran rákérdeznek, hogy milyen volt a verseny. Idén már elkezdtem a szakirodalom tanulmányozását, és a rakományrögzítésre jobban oda fogok figyelni. A családi babakocsik száma nem nõtt, maradt a négy lurkó egyelõre. Aradi Zsolt BGS Trans-Imex Kft ban ötödik lett, tavaly viszont már a dobogó harmadik helyén végzett. Zsolt az idei indulásával csupán egy dolgot szeretne elérni, mégpedig azt, hogy az elért ötödik és harmadik helyezés után maradjon ez a tendencia az idei versenyen is. Eddigi tapasztalataim szerint önmagában már a legjobb 40-be jutás is nagy dolog, pláne, hogy idén láthatóan még nagyobb az érdeklõdés a verseny iránt. Egyre gyakrabban veszem észre a munkavégzés során, hogy a hétköznapokban is kamatoztatni tudom a versenyen szerzett tapasztalataimat, amit tudatosan alkalmazok is. Számos kollegával ellentétben tolatáskor már ülve maradok a székben, és nem próbálok az ablakon kihajolni, hogy saját szemmel lássam az akadályokat. Minden alkalommal nagyszerû kihívásként élem meg ezt a nívós versenyt, önbizalom-erõsítõ tréningként felfogva próbálhatja ki az ember, hogy évrõl évre mennyit fejlõdik technikailag. Nagy Lajos Klippel Kft. A harmadik helyrõl rontott a negyedikre, idén viszont elsõként regisztrált. Lajos 27 éve van a szakmában, többek között két 5-tengelyes verseny tapasztalatával a tarsolyában érkezik, és mi más is lenne a célja, mint a gyõzelem! Természetesen elégedett lennék magammal már akkor is, ha bejutnék a zsámbéki döntõbe. Tudatosan nem készülök a versenyre, bár elmondhatom, hogy a munkámban mindig a teljes precizitásra törekszem. Fiatalabb koromban közel 30 serleget gyûjtöttem be különbözõ versenyeken, de a legbüszkébb a 10 évvel ezelõtti Scania YETD verseny hazai elsõ helyezésére vagyok. Biztosan nincs minden a kisujjamban, az élet egy folyamatos tanulás ezt tapasztaltam saját magamon is a legutóbbi GKI-re való készülés közben. Kondér Tibor J&S Speed Kft. A 12. helyrõl javított tavaly az 5-re, ha így folytatja, nincs megállás a dobogóig. A 2014-ben legtöbb versenyzõt elindító J&S Speed munkatársát Skóciában kaptuk mikrofonvégre. Tapasztalatom szerint egyre szélesebb szakmai kört ér el a verseny. Számtalan esetben hoznak zavarba kollegáim, amikor a parkolókban, vagy a lerakó és felrakó helyeken felismernek és az 5-tengelyes versenytapasztalataimról faggatnak. A verseny gyakorlatai közül a rántópados csúszós feladatot eddig minden esetben elrontottam és taroltam a bójákat. Ez azért érdekes, mert gyakran járok skandináv terepeken, és a jégbe dermedt norvég hegyek között eddig még mindig sikeresen vettem az akadályokat. Miklósi László Trélog Kft. A évi 6. helyezettünknek a gyakorlati feladatok az erõsségei. A Trélog Kft. idén négy munkatársát indította el a versenysorozatunkon. A rengeteg munka mellett igyekszem minél több idõt fordítani az elméleti részre is. Tíz évvel ezelõtt kezdtem a szakmát furgonnal, jelenleg 3 méter belmagasságú megával teszem meg a zömében francianémet-cseh kanyarokat. Remélem, sikerül ismét eljutni a zsámbéki döntõig, hiszen Fõtámogatók felejthetetlen élmény volt valamennyi gyakorlati feladat, különösen az akadálykerülõs csúszóspálya, a balesetelhárítós tûzoltás és a karika-túra, melyekben sikerült is elérnem a maximális pontszámot. Lászka Péter Molker Trans Kft. Két éve kitartóan a 7. helyen de majd most! A döntõ feladatsorait elsõként végigcsinálni tiszteletreméltó teljesítmény! Legfontosabb célom: ismét a döntõbe jutás, de remélem, nem én húzom megint az 1. sorszámot és nem elsõként kell megküzdenem az ördöngös feladatokkal. Továbbra is kedvenceim a tolatós és szlalom gyakorlatok, de kíváncsian várom már, hogy a kreátorok milyen karikás és célbadobós gyakorlathoz hasonló feladatokat találnak ki, ahol a szerencsefaktornak is komoly szerepe van. Huszka Erik Erizo-Grain Kft. A tavalyi verseny legfiatalabb résztvevõje idén már komolyabb babérokra tör. Semmi esetre sem hagytam volna ki az idei versenyt, ami ismét lehetõséget ad számomra a bizonyításra. Az elmúlt egy év során azt tapasztaltam, hogy eredményemmel sikerült kivívnom az idõsebb és tapasztaltabb kollegák elismerését, talán tiszteletét is, amit az is mutat, hogy egyre gyakrabban hívnak beugró sofõrnek vagy hétvégi négykezesbe. Észrevehetõen nõ a verseny iránti érdeklõdés szakmai körökben, amihez hozzájárulnak a látványos netes, Facebook-os megjelenések is. Fõszervezõk Médiatámogatók 15

16

17 RIPORT Több mint kétmillió eurós gépjármûberuházás a BI-KA Logisztika Kft.-nél Június 25-én Szolnokon ünnepélyes keretek között 21 vadonatúj nyerges szerelvényt, ezen belül tíz jól felszerelt DAF XF 460 Euro 6 Space Cab vontatót vett át a szolnoki régió piacvezetõ szállítmányozó és logisztikai szolgáltató vállalata, a BI-KA Logisztika Kft. A rendezvényen helyi és országos kormányzati szervek vezetõi is részt vettek. Az ünnepélyes esemény apropóján a BI-KA Logisztika Kft. tulajdonosát, dr. Karmazin Györgyöt kérdeztük a beruházás részleteirõl, személyes és szakmai ambícióiról. Az Úton magazin egy éve számolt be kiváló, szakirodalmi nívójú doktori diszszertációjáról, majd a nemzetközi közúti árufuvarozásról és szállítmányozásról Horváth Annamáriával közösen írt hiánypótló szakkönyvének megjelenésérõl is hírt adtunk lapunkban. A média legutóbb egy grandiózus kamionátadó ünnepségrõl számolt be vállalkozása, a BI- KA Logisztika Kft. telephelyérõl. Kérem, mondja el olvasóink számára a beruházás részleteit. Vállalatunk kiemelt figyelmet fordít a növekvõ megbízói igények maximális kiszolgálására és a komplex, minõségi szolgáltatások nyújtására, ennek érdekében nagy hangsúlyt fektetünk a folyamatos fejlesztésre ben, hosszas mérlegelés után döntöttünk úgy, hogy szolgáltatásportfóliónkat kiegészítjük a fuvarozási tevékenységgel, így megvásároltuk az elsõ, saját tulajdonban lévõ tehergépjármûveinket. Az évek során folyamatosan bõvítettük flottánkat, a jelenlegi, több mint kétmillió euró értékû beruházással 65 db tehergépjármûre növekedett a cégcsoport Sikerünk titka az innovatív, proaktív látásmódban rejlik szerelvényeinek száma. Mindez azonban nem csupán a kapacitásaink bõvítését, hanem egyben 25 új munkahely teremtését is jelenti, ezért úgy döntöttünk, hogy egy kamionátadó ünnepség keretében méltóképpen avatjuk fel az új tehergépjármûveket. Az eseményt követõen vendégeinknek lehetõsége nyílt egy vállalatlátogatáson is részt venni, melynek egyik kiemelt partnerünk, a Béres Gyógyszergyár Zrt. adott otthont. Az új gépjármûbeszerzések során (10 db DAF, 11 db MAN) a kiválasztáskor milyen szempontokat mérlegelnek, a legfontosabb paraméterek mellett mire fordítják a legnagyobb figyelmet? Új beszerzéseink során a biztonság és ergonómia mellett környezettudatossági szempontokat is mérlegelünk, illetve az optimális üzemeltetés érdekében flottamenedzsment rendszert alkalmazunk, melynek köszönhetõen mindig friss információkkal szolgálhatunk a szállítmány aktuális helyzetérõl. A közelmúltban történt beruházás során az volt a fõ szempontunk, hogy olyan nyerges vontatókat válasszunk, amelyekkel minél biztonságosabb és környezetkímélõbb módon oldható meg az árutovábbítás. Az új vontatók EURO 6 motorral, frontális ütközésre figyelmeztetõ rendszerrel, automatikusan vészfékezõ rendszerrel és a domborzathoz GPS-adatok alapján elõrelátóan igazodó sebességtartó automatikával vannak felszerelve, a WebEye telematikai rendszer pedig lehetõvé teszi a gépjármûvezetõk vezetési stílusának elemzését, illetve az e-menetlevél készítését. A nyerges vontatók mellett beszerzésre került 21 db Schmitz félpótkocsi, amelyek XL kódos ponyvával rendelkeznek, a felépítmények kialakítása pedig lehetõvé teszi a tolótetõ elõre és hátrafelé való nyitását, illetve a tetõben elhelyezett átlós merevítõk tovább növelik a tartószerkezet stabilitását. Az új szerelvények mindegyikéhez rögzíteni lehet vállalatunk mezõgazdasági- és munkagépek rakodásához kifejlesztett, nagy teherbírású mobil rakodórámpáit is, melynek eredményeként a speciális megrendelõi igények maradéktalan kiszolgálása is lehetõvé válik a jövõben. Reményeink szerint a most beszerzett tehergépjármûvek jelentõsen hozzájárulnak ahhoz, hogy még hatékonyabbá és biztonságosabbá váljon vállalatunk fuvarozási tevékenysége. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter az eseményen hangsúlyozta az optimista vállalkozások meghatározó szerepét a magyar gazdaság fejlõdésében, kiemelve az Ön által vezetett BI-KA Logisztikai Kft. Szolnok térségében betöltött gazdasági szervezõ és a szakmai tudást átadó szerepét. Elismert logisztikai szakemberként személyes vonalon, illetve sikeres vállalkozóként miként tud 17

18 RIPORT hozzájárulni ahhoz, hogy Szolnok egyre intenzívebben kapcsolódhasson be a magyar gazdaság fejlõdésébe? Egyrészt az évente két alkalommal megrendezésre kerülõ Szolnoki Gazdasági Fórum elnevezésû konferenciánk, valamint a rendszeres üzletember-találkozók és egyéb szakmai események szervezésén keresztül célunk, hogy a régió vállalatvezetõi olyan aktuális információk birtokába jussanak, melyek segítik õket az üzleti döntéseik meghozatalában. A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság regionalitásért és rendezvényekért felelõs alelnökeként nem csupán a szolnoki térség, hanem hazánk további régióinak logisztikai szemléletének elterjesztésében is aktívan közremûködöm. A Szolnoki Fõiskola adjunktusaként pedig célom, hogy a jövõ logisztikusai olyan elméleti és gyakorlati ismeretek birtokába jussanak, amelyek segíthetik õket a 21. század kihívásainak megválaszolásában. Az 1991-ben alakult családi vállalkozásuk mára a régió egyik piacvezetõ szállítmányozó és logisztikai szolgáltató társaságává vált, amely 150 alkalmazottjával a térségen túlmutató jelentõségû gazdasági szereplõ lett. Mi a titkuk? Mivel minden korszaknak megvannak a nehézségei, így a vállalatok folyamatos fejlõdéséhez elengedhetetlen az innovatív, proaktív szemléletmód, a reális kockázatvállalási hajlandóság és a változásokra való rugalmas reagálás. Vállalatunk immáron több mint 20 éves története során többször meg kellett küzdenünk a nehéz gazdasági körülményekkel, de úgy véljük, sikerünk titka az elõbb említett látásmódban rejlik, melynek köszönhetõen évrõlévre növelni tudtuk piaci részarányunkat. Kiemelném továbbá a munkatársaink szakértelmét, melyet folyamatos szakmai és általános képzésekkel is igyekszünk tovább erõsíteni, a piaci környezet változó kihívásaira való magas szakmai színvonalat tükrözõ megoldásokkal történõ reagálás érdekében. Fõ törekvésünk, hogy elkötelezett munkatársaink a jövõben is olyan, tiszteleten és bizalmon alapuló, szervezett közösséget alkossanak, ahol az egyéni és vállalati célok megvalósítását közösen, a fenntartható fejlõdés alapelvei mentén tudjuk elérni. Az Akadémiai Kiadónál megjelent, Horváth Annamáriával közös, Nemzetközi közúti fuvarozás és szállítmányozás címen jegyzett szakkönyvének tervezi a folytatását? Vannak új témák a tarsolyában? A Szolnoki Fõiskola adjunktusaként rendkívül fontosnak tartom, hogy a jövõ logisztikusai átfogó, gyakorlatorientált képzésben részesüljenek, a megszerzett ismereteket pedig a munkaerõpiacon is hatékonyan tudják alkalmazni. A Nemzetközi közúti fuvarozás és szállítmányozás címû szakkönyvvel az volt a célunk, hogy olyan hiánypótló szakirodalmat hozzunk létre, mely a közúti fuvarozás megszervezéséhez és lebonyolításához szükséges elméleti és operatív ismeretek egymásra épülésének bemutatásával hozzájárul a további kapcsolódó szakterületek részletes tudásanyagának megalapozásához a hazai felsõoktatási intézmények hallgatói számára. A könyvet mindazok is sikerrel forgathatják, akik átfogó ismereteket szeretnének elsajátítani a nemzetközi közúti fuvarozás és szállítmányozás alapjairól és feltételrendszerérõl. A doktori disszertációmban feldolgozott kérdésköröket továbbgondolva és a jelenlegi kutatásaimat is beépítve, készülõben van egy új szakkönyvem, mely a logisztikai szolgáltatók stratégiai sikertényezõit vizsgálja és várhatóan õszre alakul ki a végleges formája. Bízom benne, hogy ezt a kiadványt is haszonnal forgatják majd a logisztikai terület iránt érdeklõdõ szakemberek. Presztízsértékû díjak elnyerésében 2006 óta szinte minden évben jeleskedik vállalkozása, legutóbbi beszélgetésünk óta milyen új trófeákat tudhat magáénak? Büszkeséggel tölt el, hogy vállalatunk elkötelezett tevékenységét a régiós és országos szakmai szervezetek egyre inkább elismerik, a tavalyi év különösen bõvelkedett a díjakban. A kerékpáros közlekedés munkatársaink és a lakosság körében történõ népszerûsítéséért elnyertük a Kerékpárosbarát Munkahely díjat, a MagyarBrands címmel pedig vállalatunk is csatlakozott a hagyományos magyar márkák sorába, garantálva ezzel meglévõ és leendõ partnereink számára szolgáltatásaink megbízhatóságát és magas színvonalát. Szintén 2014-ben abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy a Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Közgyûlés egyik legrangosabb elismerésében, Ezüst Pelikán Díjban részesültem. Szécsi Gabriellát, vállalatunk ügyvezetõjét pedig a helyi Vállalkozók Országos Szövetsége részesítette az Év Menedzsere címben. 18 XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM SZEPTEMBER

19 RIPORT A 2015-ös év szintén egy nagy sikerrel indult, ugyanis Szécsi Gabriella februárban a Menedzserek Országos Szövetsége Év Fiatal Menedzsere díját vehette át. Bízunk benne, hogy idén is tovább bõvíthetjük díjaink sorát. Nemzetközi viszonylatban a magyar fuvarozóknak számos komoly kihívással kell szembenézniük, melyeknek megoldásában fuvarozói érdekképviseletként a NiT Hungary is jelentõs részt vállal. Miben látja napjainkban a szakterület legégetõbb problémáját? Az év elején felerõsödött migrációs hullám jelentõs problémát okoz az Európai Unió számára. Ez a probléma nem csak gazdasági, társadalmi, szociális területeket érint, hanem a logisztika területén mûködõ piaci szereplõk számára is új kihívásokat hozott. A közúti forgalomban közlekedõ jármûvek illegális használata kiemelkedõen negatív hatással van a közúti fuvarozó vállalkozások számára. A migrációs probléma átfogó kezelése során fontos, hogy a NiT Hungary a hazai fuvarozó vállalkozások érdekeit képviselve támogassa a fenti probléma megoldását. A NiT Hungary tagvállalkozásaként mit tart a legfontosabb érdekképviseleti eredménynek a évben? Úgy vélem, mind az elektronikus útdíjrendszer fejlesztésével, mind pedig a német minimálbér-rendelkezésekkel kapcsolatban fontos lépéseket tett a NiT Hungary a magyar közúti fuvarozók versenyképességének megõrzése terén. A hazai gépjármûvezetõ-hiány megoldásában szintén jelentõs szerepet játszik a szakmai szervezetek érdekképviseleti tevékenysége, melynek köszönhetõen a közelmúltban elindult egy 5 milliárd forintos kormányzati támogatásból megvalósuló képzési program. Ennek keretében rövid idõn belül 6000 fõ juthat C + CE jogosítványhoz. A BI-KA Logisztika Kft. immáron 8. alkalommal rendezi meg nagy sikernek örvendõ rendezvényét, a Szolnoki Gazdasági Fórumot. Idén milyen szlogent választottak a konferenciának és milyen témát helyeztek a középpontba? A október 15-én megrendezésre kerülõ konferenciánk középpontjában ezúttal a világgazdasági tendenciák, a logisztikai kihívások, valamint a jármû- és gépipari beszállítói lehetõségek állnak. A rendezvény délutáni párhuzamos szekcióit záró B2B workshopon személyes beszélgetés keretében ismerkedhetnek meg egymással a vállalatok és olyan hasznos információkra tehetnek szert, mely nagy elõnyt jelenthet a beszállítói programokra történõ jelentkezés során. Meghívott elõadóink között az idei évben is olyan neves szakemberek szerepelnek, mint többek között dr. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértõ és dr. Török László vezetési tanácsadó. Az általános gazdasági kitekintés és helyzetelemzés után a résztvevõk megismerhetik a Knorr-Bremse Kft., a ZF Hungária Kft., a FerZol Kft., valamint a McHale Hungária Kft. fejlesztéseit és beszállítói lehetõségeit, valamint a katonai döntéshozatali folyamatok üzleti megoldásokba történõ adaptálását is. Konferenciánk nagyszerû lehetõséget nyújt a résztvevõ kis- és középvállalatoknak arra, hogy felvegyék a kapcsolatot a potenciális megrendelõkkel, mindemellett pedig sikerrel kamatoztatható tudásra is szert tehetnek, így bízunk benne, hogy rendezvényünk a korábbiakhoz hasonlóan sikeres lesz. 19

20

TARTALOMJEGYZÉK. Szél fújta kamionok AirFlow BulletTruck 24

TARTALOMJEGYZÉK. Szél fújta kamionok AirFlow BulletTruck 24 TARTALOMJEGYZÉK ÉRDEKVÉDELEM Badacsonyban ülésezett ipartestületünk elnöksége és felügyelõbizottsága 4 Kitüntetések, szakmai elismerések nemzeti ünnepünkön 10 Az EKAER színe és visszája 12 Az egymilliomodik

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az új Volvo elektromos busz 25

TARTALOMJEGYZÉK. Az új Volvo elektromos busz 25 TARTALOMJEGYZÉK ÉRDEKVÉDELEM Gyöngyöspatán ülésezett ipartestületünk elnöksége és felügyelõbizottsága 4 5 tengelyen biztos kézzel Jön az év kamionos versenye 13 Miniszteri egyeztetõ megbeszélés a közúti

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. ÉRDEKVÉDELEM Ipartestületünk magasabb fordulatszámra kapcsolt 2014-ben Beszélgetés Füle Lászlóval, a NiT Hungary elnökével 4

TARTALOMJEGYZÉK. ÉRDEKVÉDELEM Ipartestületünk magasabb fordulatszámra kapcsolt 2014-ben Beszélgetés Füle Lászlóval, a NiT Hungary elnökével 4 TARTALOMJEGYZÉK ÉRDEKVÉDELEM Ipartestületünk magasabb fordulatszámra kapcsolt 2014-ben Beszélgetés Füle Lászlóval, a NiT Hungary elnökével 4 KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG QR-útmutató a TISPOL-tól Érdekvédelmi sikerek,

Részletesebben

Dittel Gábor Kovács László Zoltán Kanev Zsuzsa Lapnyilvántartási szám: 163/114/2/2008, ISSN 2060-3584

Dittel Gábor Kovács László Zoltán Kanev Zsuzsa Lapnyilvántartási szám: 163/114/2/2008, ISSN 2060-3584 TARTALOMJEGYZÉK ÉRDEKVÉDELEM Beszámoló a NiT Hungary elnökségének és felügyelõbizottságának együttes ülésérõl 4 Csomagban érkezik a versenyképesség! Õszi tagi találkozók ipartestületünknél 8 INNOVÁCIÓ

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ÉRDEKVÉDELEM. Tájékoztató a jubileumi elnökségi ülésrõl 4. A Micheliné a világ elsõ levegõ nélküli abroncsokat gyártó üzeme 20

TARTALOMJEGYZÉK ÉRDEKVÉDELEM. Tájékoztató a jubileumi elnökségi ülésrõl 4. A Micheliné a világ elsõ levegõ nélküli abroncsokat gyártó üzeme 20 TARTALOMJEGYZÉK ÉRDEKVÉDELEM Tájékoztató a jubileumi elnökségi ülésrõl 4 A Micheliné a világ elsõ levegõ nélküli abroncsokat gyártó üzeme 20 Quo vadis szabadpiac? 8 Könyvajánló 11 Kiosztották az Év Vállalkozója

Részletesebben

Budapest, 2015. szeptember

Budapest, 2015. szeptember MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6326. ú törvényjavaslat a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2015.

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020. Stratégiai Programrész. 2014. június 5.

Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020. Stratégiai Programrész. 2014. június 5. Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 Stratégiai Programrész 2014. június 5. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Bara Annamária Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS Készült Ajak Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. MÁRCIUS 9. Adatgyűjtés lezárva: 2016. január

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8-85-3/2015. TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉSI FELADATAINAK ELLÁTÁSA

IKTATÓSZÁM: 08-8-85-3/2015. TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉSI FELADATAINAK ELLÁTÁSA IKTATÓSZÁM: 08-8-85-3/2015. TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉSI FELADATAINAK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN HOZANDÓ DÖNTÉSEK MELLÉKLET: 6 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - jogszabály-módosítási előterjesztés

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - jogszabály-módosítási előterjesztés FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF FEJÉR COUNTY HANDELS- UND INDUSTRIEKAMMER KOMITAT FEJÉR Nemzetközi Kereskedelmi Kamara tagja Member of the International Chamber

Részletesebben

II. Fejezet 3. Közlekedésszervező kijelölése, a kijelölés céljai

II. Fejezet 3. Közlekedésszervező kijelölése, a kijelölés céljai Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének../205. (II.) önkormányzati rendelete Pécs Város közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról, közlekedésszervező kijelöléséről Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2013-035-5 VASÚTI BALESET Budapest, Bécsi út végállomás 2013. január 14. 17 sz. villamos

ZÁRÓJELENTÉS. 2013-035-5 VASÚTI BALESET Budapest, Bécsi út végállomás 2013. január 14. 17 sz. villamos ZÁRÓJELENTÉS 2013-035-5 VASÚTI BALESET Budapest, Bécsi út végállomás 2013. január 14. 17 sz. villamos A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. november 28-i ülésének 9. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. november 28-i ülésének 9. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. november 28-i ülésének 9. számú napirendi pontja Beszámoló a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről Előadó: dr. Bartos

Részletesebben

A Fővárosi Turisztikai Kerekasztal Turistabusz Munkacsoportjának tevékenysége és eredményei a 2015. évi turisztikai szezonban

A Fővárosi Turisztikai Kerekasztal Turistabusz Munkacsoportjának tevékenysége és eredményei a 2015. évi turisztikai szezonban A Fővárosi Turisztikai Kerekasztal Turistabusz Munkacsoportjának tevékenysége és eredményei a 2015. évi turisztikai szezonban A Fővárosi Turisztikai Kerekasztal Turistabusz Munkacsoportjának tevékenysége

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Husz Enikő Judit járási hivatalvezető

JEGYZŐKÖNYV. Husz Enikő Judit járási hivatalvezető JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én, 10.30 órakor kezdődő rendes, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal régi épületének tárgyalójában. Jelen vannak:

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2015-2020.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2015-2020. szekszárdi öh. melléklete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 1 BEVEZETÉS A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

Részletesebben

A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA - TERVEZET - 2013. január Érvényes: 2013. március 1-jétıl Jóváhagyta:

Részletesebben

Budapest, 2009. december TÁVFÛTÖTT TELEPÜLÉSEK ENERGIATUDATOS FOGYASZTÓK

Budapest, 2009. december TÁVFÛTÖTT TELEPÜLÉSEK ENERGIATUDATOS FOGYASZTÓK Budapest, 2009. december TÁVFÛTÖTT TELEPÜLÉSEK ENERGIATUDATOS FOGYASZTÓK TÁVFÛTÖTT TELEPÜLÉSEK ENERGIATUDATOS FOGYASZTÓK A Levegô Munkacsoport tanulmánya Írta: Beliczay Erzsébet Közremûködött: Pavics Lázár

Részletesebben

A BIOKOM PÉCSI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA. 2. számú módosítás (tervezet)

A BIOKOM PÉCSI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA. 2. számú módosítás (tervezet) Üzletszabályzat A BIOKOM PÉCSI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA 2. számú módosítás (tervezet) Hatályos: 2016. napjától Az Üzletszabályzatot

Részletesebben

Somodi László Vezérigazgató-helyettes Budapesti Közlekedési Központ 2015. február 26.

Somodi László Vezérigazgató-helyettes Budapesti Közlekedési Központ 2015. február 26. Budapest főváros és az agglomeráció közlekedésének helyzete, az EU-s és egyéb forrásokból tervezett közlekedésfejlesztési elképzelések, a BKK ezekkel kapcsolatos feladatai Somodi László Vezérigazgató-helyettes

Részletesebben

58. ÉVFOLYAM 9. SZÁM KÖZÚTI ÉS MÉLYÉPÍTÉSI SZEMLE 2008. SZEPTEMBER

58. ÉVFOLYAM 9. SZÁM KÖZÚTI ÉS MÉLYÉPÍTÉSI SZEMLE 2008. SZEPTEMBER 58. ÉVFOLYAM 9. SZÁM KÖZÚTI ÉS MÉLYÉPÍTÉSI SZEMLE 2008. SZEPTEMBER FeLeLÔS kiadó: kerékgyártó Attila mb. fôigazgató FeLeLÔS SZerkeSZtÔ: Dr. koren Csaba SZerkeSZtÔk Dr. Gulyás András rétháti András Dr.

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével

Részletesebben

Beszámoló jelentés. az 1330/2011. (X.12.) Korm. határozattal elfogadott

Beszámoló jelentés. az 1330/2011. (X.12.) Korm. határozattal elfogadott Beszámoló jelentés az 1330/2011. (X.12.) Korm. határozattal elfogadott Kisméretű Szálló Por (PM 10 részecske) Csökkentés Ágazatközi Intézkedési Programjáról 2015. Bevezetés A levegőtisztaság-védelem területén

Részletesebben

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 4. SZ. MÓDOSÍTÁS Hatályos: 2014. július 22. napjától Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

XVII. évfolyam 7 8. szám Alapítás éve: 1892 2007. július augusztus

XVII. évfolyam 7 8. szám Alapítás éve: 1892 2007. július augusztus XVII. évfolyam 7 8. szám Alapítás éve: 1892 2007. július augusztus 2 2007. július augusztus A puskaport nem árt szárazon tartani! A közlekedés biztonságának javítása érdekében több mint fél éve próbál

Részletesebben

Vezetéstechnikai tréningprogram

Vezetéstechnikai tréningprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a 2014-2016. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram és Intézkedési Terv keretében pályázatot hirdet Vezetéstechnikai tréningprogram címen A kategória 500 cm 3

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM TARTALOM Oldal Utasítások 12/2010. (V. 31. MÁV-START Ért. 6.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás az üzletpolitikai kedvezmények nyújtásának szabályozásáról... 2 13/2010. (V. 31. MÁV-START

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

Jelentés a 2009-2010. évek költségvetési folyamatait érintő gazdálkodási problémákról

Jelentés a 2009-2010. évek költségvetési folyamatait érintő gazdálkodási problémákról Jelentés a 2009-2010. évek költségvetési folyamatait érintő gazdálkodási problémákról A 2009. évi költségvetési törvény végrehajtásáról szóló 2010. évi XCVIII. törvény 30. -ának (2) bekezdése előírja a

Részletesebben

Szakértői vélemény az Öntevékeny Keleti Városrész Kulturális Stratégiájáról. Javaslat a Cselekvési Terv és a közösségépítés megvalósulására

Szakértői vélemény az Öntevékeny Keleti Városrész Kulturális Stratégiájáról. Javaslat a Cselekvési Terv és a közösségépítés megvalósulására Szakértői vélemény az Öntevékeny Keleti Városrész Kulturális Stratégiájáról Javaslat a Cselekvési Terv és a közösségépítés megvalósulására 2011. május Nagy Andrea Rita közművelődési szakértő Engedélyszám:

Részletesebben

Ózd, 2016. március 30. B E S Z Á M O L Ó

Ózd, 2016. március 30. B E S Z Á M O L Ó B E S Z Á M O L Ó az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2015. évi ellátásáról Előterjesztő: Alpolgármester

Részletesebben

HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL

HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL (a Pénzügyminisztérium átadás-átvételi dokumentumának melléklete) 2010. május Tartalomjegyzék Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal átadás-átvételi

Részletesebben

A távolsági és elővárosi közlekedés, valamint a regionális integrált közlekedés. 2009/2010. évi menetrendi koncepciója

A távolsági és elővárosi közlekedés, valamint a regionális integrált közlekedés. 2009/2010. évi menetrendi koncepciója A távolsági és elővárosi közlekedés, valamint a regionális integrált közlekedés 2009/2010. évi menetrendi koncepciója 1 1. Cél- és helyzetfeltárás Magyarország helyközi közösségi közlekedésére fordított

Részletesebben

A HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 VITAIRATRA

A HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 VITAIRATRA A HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 VITAIRATRA VONATKOZÓ ÉSZREVÉTELEI ÉS JAVASLATAI Általános észrevételek A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács tagjai üdvözlik a Digitális

Részletesebben

1. sz. malléklet. A fővárosi autóbuszpark valamint a BKV Zrt. jelenlegi járműállományának a bemutatása. 1. A fővárosi autóbusz-járműpark megújítása

1. sz. malléklet. A fővárosi autóbuszpark valamint a BKV Zrt. jelenlegi járműállományának a bemutatása. 1. A fővárosi autóbusz-járműpark megújítása 1. sz. malléklet A fővárosi autóbuszpark valamint a BKV Zrt. jelenlegi járműállományának a bemutatása 1. A fővárosi autóbusz-járműpark megújítása 201 0-re a budapesti buszpark Európában egyedülállóan rossz

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról 1. oldal 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

MOHÁCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 1 HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL H A T Á R O Z A T

MOHÁCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 1 HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL H A T Á R O Z A T MOHÁCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 1 HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL Szám: 955-3/2014 Tárgy: 2014. évi Busójárás ideiglenes forgalomkorlátozása H A T Á R O Z A T A Közúti Közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 14. (1) bekezdése,

Részletesebben

KÖBE LENDÜLET TOP CASCO BIZTOSÍTÁS

KÖBE LENDÜLET TOP CASCO BIZTOSÍTÁS KÖBE LENDÜLET TOP CASCO BIZTOSÍTÁS személygépkocsikra és kishaszongépjármûvekre Hatályos: 2016. május 1-tõl Tartalom Tartalom Ügyféltájékoztató... 3 Melyek a legfontosabb információk a biztosítóval kapcsolatosan?...

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 22-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Harsányi

Részletesebben

A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport

A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport 02294/07/HU WP 143 A jog szerinti könyvvizsgálatról szóló 8. irányelv A 29. cikk szerinti munkacsoport 10/2007 számú véleménye Elfogadva 2007. november 23-án

Részletesebben

A m b r ó z f a l v a

A m b r ó z f a l v a J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Ambrózfalva- Csanádalberti- Nagyér- Pitvaros Községek Önkormányzati Képviselőtestületeinek 2013. május 27. napján megtartott együttes testületi üléséről. N A P I R E N D 1.

Részletesebben

Hatálytalanítva: 2014.02.07

Hatálytalanítva: 2014.02.07 Hatálytalanítva: 2014.02.07 A NÓGRÁD VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2013. május 23-tól 2013.

Részletesebben

A budapesti közlekedésfejlesztés aktuális kérdései

A budapesti közlekedésfejlesztés aktuális kérdései A budapesti közlekedésfejlesztés aktuális kérdései Somodi László közlekedésszervezési és fejlesztési vezérigazgató-helyettes Budapesti Közlekedési Központ 2014. május 14. Tartalom Új modell a fővárosi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Iktatószám:

Részletesebben

Szentes Városi Önkormányzat Városellátó Intézménye Szentes, Kossuth tér 6. Tel./fax.: 63/400-179. ü.i.: Kiss Ferenc

Szentes Városi Önkormányzat Városellátó Intézménye Szentes, Kossuth tér 6. Tel./fax.: 63/400-179. ü.i.: Kiss Ferenc Szentes Városi Önkormányzat Városellátó Intézménye Szentes, Kossuth tér 6. Tel./fax.: 63/400-179 ü.i.: Kiss Ferenc Tárgy: Szentes városban folytatott közszolgáltatói tevékenységről szóló rendelet módosítása

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM Egyeztetési változat Közvitára bocsátotta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 686/2013. (XII.16.) számú

Részletesebben

Informatika a közlekedésben Közlekedéstudományi Konferencia

Informatika a közlekedésben Közlekedéstudományi Konferencia Informatika a közlekedésben Közlekedéstudományi Konferencia Győr, 2013. március 21-22. Vitézy Dávid vezérigazgató Budapesti Közlekedési Központ A BKK feladatai A közlekedési intézményrendszer átalakítása

Részletesebben

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Ruszin Kisebbségi Önkormányzat elnöke

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Ruszin Kisebbségi Önkormányzat elnöke Város -testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011.

Részletesebben

ESZTERGOM VÁROS ÚJ FORGALMI RENDJÉNEK SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNYEZÉSE

ESZTERGOM VÁROS ÚJ FORGALMI RENDJÉNEK SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNYEZÉSE VIA KÁRPÁTIA KFT ESZTERGOM VÁROS ÚJ FORGALMI RENDJÉNEK SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNYEZÉSE Készítette: Dr. Vörös Attila a közlekedéstudomány kandidátusa, ügyvezető igazgató Megbízó: Esztergom Város Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája

Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A 321-5262; Fax: 321-5405 E-mail: info@liganet.hu A SVÁJCI INDEXÁLÁS VISSZAÁLLÍTÁSÁNAK KEZDEMÉNYEZÉSE A nyugdíjrendszernek

Részletesebben

A járművezető-képzés feladatai

A járművezető-képzés feladatai Érsek István 2011. december 16. Az Európai Unió közlekedésbiztonsági célkitűzései Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához Úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési

Részletesebben

Tisztelt Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes úr!

Tisztelt Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes úr! Tisztelt Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes úr! Januári megállapodásunk alapján küldjük a Magyar Kerékpárosklub javaslatait Budapest kerékpáros közlekedési helyzetének javítására. A szakembereink

Részletesebben

VÉLEMÉNY ÉS JAVASLATOK. a Kormány takarékossági intézkedéseinek megalapozásához

VÉLEMÉNY ÉS JAVASLATOK. a Kormány takarékossági intézkedéseinek megalapozásához VÉLEMÉNY ÉS JAVASLATOK a Kormány takarékossági intézkedéseinek megalapozásához A Magyar Köztársaság Miniszterelnöke I-145/2004. számú levelében jelezte, hogy Az államháztartás elmúlt évi hiánya a vártnál

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS Településfejlesztési koncepció

RÁCKEVE VÁROS Településfejlesztési koncepció RÁCKEVE VÁROS Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása című

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezése Iktatószám:

Részletesebben

BKK Budapest mobilitás menedzsere. Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató Budapesti Közlekedési Központ Bükfürdő, 2015. április 16.

BKK Budapest mobilitás menedzsere. Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató Budapesti Közlekedési Központ Bükfürdő, 2015. április 16. BKK Budapest mobilitás menedzsere Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató Budapesti Közlekedési Központ Bükfürdő, 2015. április 16. 2010 után kialakított szervezeti modell 2 Kell egy mérnök a a városnak 3 Kilátszik

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu BUDAPEST, III. KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. KÖTET - STRATÉGIA, ANTISZEGREGÁCIÓS TERV DÓM ÉPÍTÉSZMŰTEREM KFT. 1052 Budapest, Régiposta u. 5. V/2. Tel.: 235-0814 Fax: 235-0815

Részletesebben

A stratégia kapcsolódása a SWOT elemzéshez:

A stratégia kapcsolódása a SWOT elemzéshez: A FIZIKAI ELÉRHETŐSÉG ÉS VIRTUÁLIS HOZZÁFÉRÉS JAVÍTÁSA A fizikai elérhetőség javítása A stratégiai cél indoklása, leírása A települések, létesítmények fizikai elérhetőségét a közlekedési infrastruktúra

Részletesebben

OSZK_KSZR_100oldal 11/6/06 11:25 AM Page 1 KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER (KSZR) Tájékoztató a kistelepülések könyvtári ellátásáról

OSZK_KSZR_100oldal 11/6/06 11:25 AM Page 1 KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER (KSZR) Tájékoztató a kistelepülések könyvtári ellátásáról OSZK_KSZR_100oldal 11/6/06 11:25 AM Page 1 KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER (KSZR) Tájékoztató a kistelepülések könyvtári ellátásáról OSZK_KSZR_100oldal 11/6/06 11:25 AM Page 2 A KÖNYVTÁRI RENDSZER

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-302. E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu Ikt. sz.: 431-1/2013. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4.../2013. tájékoztatás

Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4.../2013. tájékoztatás Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4.../2013. tájékoztatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2013. évi ellenırzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenırzési irányokról Az adózás rendjérıl szóló

Részletesebben

1627/2016.(05.24.) sz. TGKHB határozata:

1627/2016.(05.24.) sz. TGKHB határozata: 1627/2016.(05.24.) sz. TGKHB határozata: napirendjére veszi a Bálna Budapest teraszok és helyiségrész bérbeadása 2016. szeptember 30-áig tartó határozott időtartamra (ELMIB HÁLÓZATI KFT.) tárgyú előterjesztést.

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB 1940/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB 1940/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB 1940/2014. számú ügyben Az eljárás megindítása, előzmények Sajtóhírekből értesültem arról, hogy az értelmi fogyatékos gyerekek előkészítő szakiskolai képzése

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

MEGHÍVÓ EURÓPA NAP 2004 BIATORBÁGY

MEGHÍVÓ EURÓPA NAP 2004 BIATORBÁGY BIATORBÁGY NAGYKÖZSÉG KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA MEGHÍVÓ EURÓPA NAP 2004 BIATORBÁGY Április 30-án és a Faluház szeretettel vár mindenkit a Biatorbágyi Viadukt mellett az Európai Unióhoz történõ

Részletesebben

Társadalmi-önkorm. a területi politikában KOR KÉP. Az alkotmányos jogállami

Társadalmi-önkorm. a területi politikában KOR KÉP. Az alkotmányos jogállami Társadalmi-önkorm a területi politikában KOR KÉP Az alkotmányos jogállami demokrácia nélkülözhetetlen eleme a participáció, annak vizsgálata, hogy a közvetlen és a képviseleti demokrácia miként érvényesülhet

Részletesebben

Bihar Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020. 2016. május

Bihar Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020. 2016. május 1 Bihar Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 2016. május Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia hozzájárulása az EU2020 és a Vidékfejlesztési

Részletesebben

12/2015. sz. Vezérigazgatói utasítás a BKK Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról

12/2015. sz. Vezérigazgatói utasítás a BKK Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról a BKK Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Elfogadva az Igazgatóság 265/2015. (V. 20.) számú határozatával, Módosítva az Igazgatóság 471/2015. (IX. 23.) számú határozatával a 36/2015. sz. Vezérigazgatói

Részletesebben

A tájékoztató tartalomjegyzéke:

A tájékoztató tartalomjegyzéke: A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM MUNKAFELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK 2016. FEBRUÁRBAN AKTUALIZÁLT TÁJÉKOZTATÓJA az építőgép-kezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgép-kezelők képzéséről szóló 6/1980.

Részletesebben

AKTUÁLIS. 19-tõl tervezik bevezetni. Volán járatleállítás, útvonal hosszabbítás

AKTUÁLIS. 19-tõl tervezik bevezetni. Volán járatleállítás, útvonal hosszabbítás AKTUÁLIS Adj vért, és ments meg három életet! - Közel 40-en adtak vért Ma Magyarországon a rendszeres véradóknak köszönhetõen biztosított a vérellátás, de mindig szükség van újabb és újabb önkéntesekre,

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. határozatot

VERSENYTANÁCS. határozatot VERSENYTANÁCS Ügyszám: Vj-176/2005/40. Iktatási szám: AM/184/2006/35. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Centrum Parkoló Rendszer Parkolás Szolgáltató Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.402/8/2012. A Közbeszerzési Döntıbizottság

Részletesebben

genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF)

genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF) genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) 2. oldal GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF) 8. oldal GENERTEL CASCO ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCAKF) 21. oldal

Részletesebben

ő ü ő ü ő ü ő Ő ü ő ú ő ű ü ú ő ű ű ű ú ű ő ő ő ő ő Ó Á Á ő ő ő ő ő ő ő ő Ó Ó ü ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ü ü ü ü ü ő Á ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ü ő ű ő ü ő ő ü ő ő ő ü ű ű ű ű ű ú ű ú ű ú ü É ü ő É ű ő ű

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510 384 Fax: 63/510 332

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510 384 Fax: 63/510 332 Szentes Város Önkormányzata i Hivatal Jegyzőjétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510 384 Fax: 63/510 332 Ikt. sz.:u-17564-2/2012 Tárgy: A határozatainak végrehajtásáról készült beszámoló Mell:

Részletesebben

E-ÚTDÍJ ÚTMUTATÓ 2016

E-ÚTDÍJ ÚTMUTATÓ 2016 E-ÚTDÍJ ÚTMUTATÓ 2016 A HU-GO ELEKTRONIKUS ÚTDÍJSZEDÉSI RENDSZER A HU-GO megtett úttal arányos elektronikus útdíjszedési rendszerben a díjfizetési kötelezettség minden 3,5 tonna megengedett legnagyobb

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

13+1 javaslat a BKV reformjára

13+1 javaslat a BKV reformjára 13+1javaslataBKVreformjára EuropaVarietasIntézet Az Europa Varietas Intézet nemzetközi kutatócsoportjainak fő profiljai a kül és biztonságpolitikai kutatások, az európai szakpolitikák és innovációs projektek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vagyonkezelő Központ Zrt.), valamint kiegészíti a 2577/K-2584/K közterület-használati ügyek tárgyalásával.

JEGYZŐKÖNYV. Vagyonkezelő Központ Zrt.), valamint kiegészíti a 2577/K-2584/K közterület-használati ügyek tárgyalásával. Budapest Főváros Közgyűlése Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznositási Bizottság "00006730073" ikt.szám: FPH2 /30-2/205 JEGYZŐKÖNYV Készült: a Budapest Főváros Közgyűlése Tulajdonosi, Gazdasági

Részletesebben

Élettartam költségek értékelése, értékelemzés, innovatív megoldások, útdíjak és hatásaik. Dr. habil Gulyás András adjunktus

Élettartam költségek értékelése, értékelemzés, innovatív megoldások, útdíjak és hatásaik. Dr. habil Gulyás András adjunktus Élettartam költségek értékelése, értékelemzés, innovatív megoldások, útdíjak és hatásaik Dr. habil Gulyás András adjunktus Az előadás tartalma Élettartam költségek értékelése Értékelemzés Innovatív megoldások

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. február 10., péntek. Tartalomjegyzék. 10/2012. (II. 10.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. február 10., péntek. Tartalomjegyzék. 10/2012. (II. 10.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. február 10., péntek 15. szám Tartalomjegyzék 10/2012. (II. 10.) Korm. rendelet 4/2012. (II. 10.) KIM rendelet 3/2012. (II. 10.) NGM rendelet 4/2012. (II.

Részletesebben

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv Répcelak Város Önkormányzat P.H... Dr.Németh Kálmán Polgármester Dr.Kiss Julianna Jegyző Készült: 2012... Old. 1 Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS MEGBÍZÓ: TERVEZŐ: Ócsa Város Önkormányzat 2364 Ócsa Bajcsy Zsilinszky út 2. KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 1183 Budapest, Üllői út 455. TSZ.: 1927 ÓCSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

É Ő É É Á É Á Ü Ú ű Á ü Á ú ü ú ü Á Á Ú Ü ü ű ú ü ú Ü ű Ü ü ü ű ü ü ű ű ü ü ü ü ü ü ú ü ü ú ű ü ü ü ü ü ü ú Ü ü ü Á Ü ú ü ú ü ü ü ü ü ü ú ü Ú ú ü ü ü ü ú ú ű ú ü ü ú ű ü ü É ú ü ü ü ü ú Á ü ü É Á ü ü ü

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

2015. évi CCXXV. törvény egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról

2015. évi CCXXV. törvény egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról 2015. évi CCXXV. törvény egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 202. szám A törvényt az Országgyűlés a

Részletesebben

38/2007. (III. 28.) GKM

38/2007. (III. 28.) GKM 38/2007. (III. 28.) GKM rendelet a közúti jármővezetık és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról A gazdasági

Részletesebben

Tartalom Bevezető Az érettségi vizsgáról történeti áttekintés A kétszintű érettségihez kapcsolódó vizsgálat bemutatása

Tartalom Bevezető Az érettségi vizsgáról történeti áttekintés A kétszintű érettségihez kapcsolódó vizsgálat bemutatása Kutatási jelentés A kétszintű érettségi rendszerrel kapcsolatos változtatási igények felmérése a gyakorlati tapasztalatok alapján a TÁMOP-3.1.8-09projekt keretében /1-2010-0004 azonosító számú II. számú

Részletesebben

Az e-útdíj bevezetése Magyarországon

Az e-útdíj bevezetése Magyarországon MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR Közigazgatási Jogi Tanszék Az e-útdíj bevezetése Magyarországon Konzulens: Dr. Nyitrai Péter egyetemi docens Készítette: Stefánné Erdei Ticia közigazgatási mesterképzés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 26-án 17,10 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 26-án 17,10 órai kezdettel. tartott üléséről 10 / 2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. május 26-án 17,10 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme Jelen vannak: - a képviselő-testület tagjai közül:

Részletesebben

Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001. BuBi SZAKMAI FÓRUM 2011. szeptember 20.

Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001. BuBi SZAKMAI FÓRUM 2011. szeptember 20. Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001 BuBi SZAKMAI FÓRUM 2011. szeptember 20. BUBI - SZAKMAI FÓRUM 2011. szeptember 20. A projekt előrehaladása, a

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet. A 2010.07.01. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet. A 2010.07.01. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés,

Részletesebben

erôsítésére. Mindkettô helyes cél, csak az a kérdés, hogy melyiknek

erôsítésére. Mindkettô helyes cél, csak az a kérdés, hogy melyiknek Készült az Európai Unió társfinanszírozásával a ROP 3.4.1 központi program keretében 2007. NOVEMBER A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁGI LAPJA REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÜLÖNSZÁM

Részletesebben