Legjobb informatikai megoldások az Európai Unióban INCO-HEALTH projekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Legjobb informatikai megoldások az Európai Unióban INCO-HEALTH projekt"

Átírás

1 Legjobb informatikai megoldások az Európai Unióban INCO-HEALTH projekt Király Gyula, Szege Zoltán, Országos Egészségbiztosítási Pénztár Az INCO-HEALTH projekt általános célja a regionális és országos egészségbiztosítási kártyákkal és az Európai Egészségbiztosítási Kártyával foglalkozó közös mûködési keretek meghatározása, az elektronikus egészségügyi kártya tárgykörére vonatkozó fô pontok (items) definiálásának lehetôvé tétele, valamint a tapasztalatcserét és az ismeretek közkinccsé tételét megcélzó szolgáltatások és munkaeszközök létrehozásán keresztül a régiók közötti együttmûködés megteremtése, a szaktudás (know-how) és a jó gyakorlati megoldások közreadása, illetve az elektronikus egészségügyi szektorban történô innovációs tevékenységek kialakítását (deploy) és megerôsítését szolgáló kapcsolatok kiépítése. Ezen együttmûködés végeredményeképpen egy olyan regionális hálózat kerül kiépítésre, amely kulcsfontosságú az Európai Unióban kibocsátott egészségbiztosítási kártyák és az Európai Egészségbiztosítási Kártyák használata terén. A mûködés elsô eredményeként létrejött a Legjobb megoldások kézikönyve (Best Practices Manual). Célja a legjobb megoldások és tudományos beszámolók (art report) közzététele. A kézikönyv az alábbi hat európai uniós tagállam hat legmegfelelôbb megoldását közli: Magyarország Olaszország Szlovénia Franciaország Németország Ausztria A BPM összefoglalja azon kérdôívre adott válaszokat, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson a területi és országos hatóságok számára az egészségbiztosítási kártyákkal kapcsolatos hatékony irányelvek (policy) kidolgozásában. A válaszokat az európai egészségbiztosítási kártyák szektorának fejlôdése, illetve az elektronikus Európai Egészségbiztosítási kártyára vonatkozó jövôbeli irányzatok, tervek és ötletek szempontjából közöljük. BEVEZETÉS Az egészségbiztosítási kártyarendszerek területi alapon mûködnek Olaszországban, míg Ausztriában, Franciaországban, Magyarországon, Németországban és Szlovéniában nemzeti alapon alakították ki azokat. Csak Franciaország és Szlovénia fedte le a teljes lakosságot egészségbiztosítási kártyával. Olaszországban csupán Lombardia tartomány területén láttak el minden állampolgárt elektronikus egészségbiztosítási kártyával, beleértve az Európai Egészségbiztosítási Kártyát is; más régiók a szemmel olvasható egészségbiztosítási kártyákat tesztelik; Veneto és Regione Friuli Venezia-Giulia tartományokban az elektronikus egészségbiztosítási kártyák 2005 második felétôl kezdôdôen kerültek bevezetésre. A KÁRTYARENDSZER BEVEZETÉSÉNEK FÔBB OKAI Jobb mûszaki megoldás növekedés lehetôségei: A kártyarendszer kifejlesztése általánosan megnöveli az elektronikus egészségügy számára történô jobb megoldások tervezésének és kivitelezésének kapacitását. Az egészségbiztosítási kártya technológiák átalakíthatóak más elektronikus egészségügyi alkalmazások számára is, így a betegek, az egészséges állampolgárok, az egészségügyi szakemberek és az egészségügyi hatóságok felé nyújtott eszközök és szolgáltatások lehetôségeit tekintve gyarapodnak a növekedés lehetôségei. Eljárások egyszerûsítése: Az egészségbiztosítási kártyákon keresztül a betegek a háziorvosi rendelôkben és kórházakban élvezhetik a legmodernebb igényeket kielégítô felvételi és ügyintézési eljárások elônyeit. Az egészségbiztosítási kártya csökkenti a papírmunka mennyiségét. Az egészségbiztosítási jogosultság feldolgozása gyorsan és pontosan történik. Az egészségügyi dolgozók is profitálnak a gyors, könnyû, pontos és költségkímélô adatkezelésbôl. Ez kevesebb papírmunkát, alacsonyabb átutalási költségeket és hatékonyabb számlázást jelent. A biztosítási vállalatok az elektronikus adatátvitel folyamatának elônyét élvezhetik a biztosítási jogosultságok gyors és leegyszerûsített feldolgozásától kezdve egészen a költségek átláthatóságáig. Növekvô bizalom és adatbiztonság: Az egészségbiztosítási kártyát használatba helyezô régiók és tagállamok legfôbb szükséglete a közigazgatási célokra valamint az állampolgárok/betegek védelmének és a személyes adatok feletti rendelkezési jog biztosítása céljából hatékonyan feldolgozott nagy mennyiségû kellô idôben elérhetô egészségügyi információ biztonságos és könnyû kezelése. Az egészségügyi szolgáltatók adminisztrációs munkájának csökkentése: Az egészségbiztosítási kártya bevezetését olyan szervezeti változásokkal és olyan új 31

2 jártasságok (skills) kifejlesztésével kell összekötni, amelyek kulcsszerepet játszanak az eszközök használatának lehetôvé tételében. Az egészségbiztosítási kártya mint szolgáltatás az egészségügyi szolgáltatók által végzett adminisztrációs eljárások leegyszerûsítésén keresztül jelentôs fejlôdést hozhat az ellátásokhoz való hozzájutás megkönnyítése és az ellátások színvonalának emelése terén. A KÁRTYARENDSZEREK BEVEZETÉSÉNÉL FELMERÜLÔ FÔBB PROBLÉMÁK Politikai Túl sokan vesznek részt az egészségbiztosítási kártya stratégiai tervezésében, a kártyarendszerek bevezetésében és irányításában. A politikusok túlságosan sokféle érdekeltséggel gyakran egymástól eltérô hatáskörrel és különbözô intézményi küldetéssel vesznek részt a folyamatban. Az egészségbiztosítási kártya projekt(ek)et a sikeres politikai elkötelezettség propagandájaként folyamatosan pártpolitikai célokra használják. Mûszaki Az eszközök európai szintû mûködése, és a mûszaki befektetések egyeztetése a költségvetés kötöttségével. Mûködésbeli Új technológiák elfogadtatása az orvosokkal. Az egészségügyi szektor új szervezeti felépítésének megtervezése, és a munkatársak elektronikus eszközökkel kapcsolatos szaktudásának fejlesztése. Jogi Az adatvédelem és az állampolgárok személyes adatok feletti rendelkezési jogának biztosítása, A kártyán tárolt információkkal történô manipulálás elkerülése, és az egészségügyi adatok kezelése terén a jogi felelôsség megállapítása. JUTTATÁSOK Politikai Szembekerülni az állampolgárok egyre növekvô azon elvárásával, hogy könnyen kezelhetô és barátságos eszközöket használhassanak az egészségügyi szolgáltatások igénybevételekor. Mûszaki A rendszer könnyen növekszik. A kártyarendszert más célokra is fel lehet használni, nem csupán az elektronikus egészségügy céljaira. Mûködésbeli Az információáramlás sokkal gyorsabb és biztonságosabb. A kibocsátott papír nyomtatványok mennyisége csökken, mivel egy hozzáférési kulcs váltja fel azokat. Az egészségügyi dolgozók könnyebben hozzáférnek a még egyszerûbben összehasonlítható egészségügyi adatokhoz. Az egészségügyi dolgozóknak, az egészségügyi hatóságoknak és vezetôknek változásokkal kell szembenézniük, és egyben tanulhatnak is más régiók által szerzett tapasztalatokból. EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA Szlovlénia: külön kártya fizikailag nem kapcsolódik az egészségbiztosítási kártyához június 1-tôl rendelkezésre áll. Ausztria: az egészségbiztosítási kártya hátoldala végéig átmeneti idôszak. Franciaország: külön kártya, júliustól rendelkezésre áll. Friuli Venezia-Giulia: az egészségbiztosítási kártya hátoldalán szerepel majd, jelenleg egy papírból készült kártya végéig átmeneti idôszak. Németország: egy ideig külön kártya, jelenleg az egészségbiztosítási kártya hátoldalán történô megjelenítés tervezése folyik. Magyarország: külön kártya, novemberig átmeneti idôszak. Lombardia: az egészségbiztosítási kártya hátoldala végéig átmeneti idôszak. Veneto: az egészségbiztosítási kártya hátoldala végéig átmeneti idôszak. Az Európai Egészségbiztosítási Kártya érvényességének idôtartama tagállamonként változik. A szlovén kártyának van a legrövidebb érvényességi idôtartama, amely általánosságban három hónap, de speciális esetben lehet akár egy év is. A többi tagállamban különösen ott, ahol az egészségbiztosítási kártya és az Európai Egészségbiztosítási Kártya fizikailag egy kártyaként jelenik meg az érvényesség idôtartama egy évtôl (Franciaország) egészen öt évig (Ausztria, Olaszország) terjed. AZ ELEKTRONIKUS EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA Az Európai Egészségbiztosítási Kártya elektronizálása elôre látható. Az elektronikus változat intelligens (smart) kártya lesz, nem csupán egy mágnes csíkkal ellátott memória kártya. Mivel az elképzelések sokkal inkább egy többfunkciós nemzeti/regionális egészségbiztosítási kártya felé hajlanak, mintsem egy (országos/regionális kártyától független) különálló kártya felé, ezért a közeljövôben az Elektronikus Európai Egészségbiztosítási Kártya nem pedig egy különálló európai smart kártya testesíti meg az országos kártyák többfunkciósságára vonatkozó elgondolást. 32

3 1. ábra Szlovén Egészségbiztosítási Kártya, Szakmai Kártya (Professional Card) és az Európai Egészségbiztosítási Kártya LEGJOBB MEGOLDÁSOK ZZZS (SZLOVÉNIA) A Szlovén Egészségbiztosítási Intézet (HIIS) által ben bevezetett egészségbiztosítási kártyarendszer ellátta a szlovén egészségügyi rendszer biztosítottjait elektronikus okmányokkal, valamint létrehozta az összes biztosító és egészségügyi szolgáltató közötti adatátviteli kapcsolatot. Az egészségbiztosítási kártyarendszer hatékonyan kombinálja az alábbi mûszaki összetevôkbôl álló intelligens (smart) kártya technológiát és hálózati szolgáltatásokat: biztosítottak kártyái, egészségügyi dolgozók kártyái, egészségügyi szolgáltatók adatfeldolgozó környezete és az önkiszolgáló terminálok online hálózata. Az egészségbiztosítási kártya az egyetlen olyan okmány, amely a kötelezô és önkéntes egészségbiztosítási jogok érvényesítésére Szlovéniában alkalmazható. Ezt az elektronikus okmányt minden olyan személy részére kibocsátották, akiket a szlovén kötelezô egészségbiztosítás lefed, vagyis a közel 2 milliós lakosság egésze rendelkezik ilyen kártyával. A biztosítottak az orvosi rendelôben vagy bármely más alkalommal, ha az egészségbiztosításból eredô jogaikat érvényesíteni szeretnék, egyszerûen csak felmutatják kártyájukat. A kártya látható adatokat is tartalmaz, ahogy azt az 1. számú ábra mutatja. Továbbá elektronikus formában is tárol adatokat: Kártyatulajdonos személyi adatai (név és családnév, cím, nem, születési idô); Biztosítási járulék fizetésének adatai (regisztrációs szám, cégnév, cím); Kötelezô egészségbiztosítás adatai (hitelesítés dátuma, biztosítás érvényessége); Önkéntes egészségbiztosítás adatai (biztosítás típusa, biztosítás érvényessége); Választott orvosok adatai (háziorvos/gyermekorvos, fogorvos, nôgyógyász), Kiadott mûszaki egészségügyi segédeszközök, Kiadott gyógyszerek. Az egészségbiztosítási kártya egy mikroprocesszoros kártya (16 kb EEPROM, 32 kb ROM, 1280 RAM és 16-bit CPU). Az egészségbiztosítási kártya adatainak olvasása vagy a kártyára történô írás csak kártyaleolvasóval lehetséges egy egészségügyi szakmai kártya (health professional card) egyidejû használatával, amely egy 8 kb EEPROM mikroprocesszoros kártya, és (szimmetrikus titkosírást és PIN kódokat használva) az egészségbiztosítási kártyán tárolt adatok hozzáférési kulcsaként szolgál. A kártyát az egészségügyi ellátások szektora és az egészségbiztosítási szektor minden alkalmazottja (orvosok, nôvérek, recepciós adminisztratív személyzet, patikusok, gyógytornászok és más egyéb egészségügyi dolgozó, valamint az egészségbiztosítók erre jogosult tisztviselôi) számára kibocsátják. Az egészségügyi szakmai kártya tulajdonosait 14 csoportra lehet osztani; a különbözô csoportoknak más-más kulccsal szolgál a kártya, következésképpen az egészségbiztosítási kártya adataihoz történô hozzáférés joga eltérô (1. ábra). Szlovénia az Európai Egészségbiztosítási Kártyát különálló kártyaként bocsátja ki a mûanyag kártya júniustól áll rendelkezésre. Az érvényesség ideje általában 3 hónap, speciális esetben 1 év. Az Európai Egészségbiztosítási Kártyát igény szerint bocsátják ki az önkiszolgáló terminál hálózaton, az interneten vagy a ZZZS területi irodáin keresztül. Az egészségbiztosítási kártya számokban kifejezve: Egészségbiztosítási kártyák: Szakmai kártyák: Kártyaolvasók: helyhez kötött 4980, hordozható 890, billentyûzetbe épített 230 Önkiszolgáló terminálok: 296 Európai Egészségbiztosítási Kártya: kb kártya évente. LEGJOBB MEGOLDÁSOK REGIONE LOMBARDIA (OLASZORSZÁG) januárban Lombardia helyi önkormányzata (Regional Government of Lombardia) egy nagyszabású projektet indított el a területi közigazgatás információs rendszerének tervezésére és kivitelezésére, amelynek célja a szolgáltatások színvonalának javítása és a regionális költségek hatékonyabb kezelése. A projekt a Kártya a regionális szolgál- 33

4 tatások számára Egészségügyi Informatikai Rendszer (Cards for Regional Services HealthCare Information System ) elnevezést kapta, amely olaszul így hangzik: Carta Regionale dei Servizi Sistema Informativo Socio-Sanitario, és a továbbiakban: CRS-SISS. A projekt célja egy modulusos (modular) nyitott rendszer létrehozása, amely a területi közigazgatás igényei szerint képes növekedni. A CRS SISS egyike a legfontosabb elektronikus olasz igazgatási projekteknek az egészségügyi szektorban. A projekt magja az Egészségügyi Extranet, amely összeköttetést biztosít a szakemberek, szociális szolgáltatások, szervezetek és állampolgárok között nyomon követve a betegek kezelésének minden eseményét (a receptírástól az adminisztrációig), valamint értéknövelt szolgáltatásokat nyújt. A projekt az intelligens (smart) kártya technológiára épül, biztosítva az állampolgárok és az operátorok számára a hálózat elérését saját intelligens (smart) kártyájukon keresztül. A Regionális Egészségügyi Információs Rendszer célja az egészségügyi rendszerekhez történô hozzáférés leegyszerûsítése, az információ megosztása, információcsere az egészségügy szereplôi és a szolgáltatók között, a diagnózisok és az egészségügyi szolgáltatás körülményeinek javítása, a kiadások racionalizálása, valamint a költségvetés ellenôrzése. A remélt eredmények: az állampolgároknak nyújtott szolgáltatások színvonalának javítása, a Regionális Egészségügyi Rendszer megtervezése, az egészségügyi szolgáltatások és az egészségügyi dolgozók részére nyújtott telematic szolgáltatások integrálása. A projekt elsô alkalmazása az egészségügyi ellátások területére koncentrálódott (1. táblázat). A projekt célja egy fejlett kommunikációs és együttmûködési infrastruktúrára épülô rendkívül újszerû info-telematics rendszer kifejlesztése, az egészségügyben dolgozók teljesítményének és ezzel együtt az állampolgároknak nyújtott szolgáltatások színvonalának javítása. A projekt egy olyan extranet aktiválására épül, amelynek tagjai az állampolgárok számára egészségügyi és szociális szolgáltatásokat nyújtó egyéni egészségügyi szakemberek (orvosok, gyógyszerészek) valamint közegészségügyi és magánintézetek (kórházak) egyaránt lehetnek. Az extranet -hez történô hozzáférés kétféle intelligens (smart) kártyával engedélyezett: szakmai és állampolgári kártyákkal, amelyek tartalmukat és külalakjukat tekintve is különböznek egymástól. Szereplôk Számadatok Állampolgárok Egészségügyi szakemberek Háziorvosok és gyermekorvosok Gyógyszertárak Helyi egészségügyi asszisztencia 15 Közegészségügyi szolgáltatók 280 Privát egészségügyi szolgáltatók táblázat Lombardia egészségügyi hálózata A projekt a Virtuális Magán Hálózat létrehozására épül, amely az állami hálózaton keresztül támogatja a különféle szereplôk közötti összes kommunikációt. A CRS-SISS a Lombardia tartomány által kiállított mikroprocesszoros kártyára épül, amely a szolgáltatások hozzáférési kulcsa. Tekintettel arra, hogy a biztonsági mechanizmusok elôreláthatólag mind az állampolgárok (Betegek Adatkártyái, PDC Patient Data Cards) mind pedig az egészségügyi szakemberek (Egészségügyi Szakmai Kártya, HPC Health Professional Cards) tekintetében fôként intelligens (smart) kártyákra épülnek, a kártyahasználat ebben a rendszerben létfontosságú. Biztonsági szempontból a kártyát azonosításra és hitelesítésre, valamint a Virtuális Magán Hálózathoz történô hozzáférés engedélyezésére, illetve a betegekrôl/állampolgárokról szóló információk tárolására használják. 2. ábra CRS-SISS kártyák: Állampolgári és Szakmai Kártyák A kombinált kártya/kártyaleolvasó lehetôvé teszi a kártyákkal történô titkosított, biztonsági vagy nyílt, azonban ellenôrzött hozzáférést a sürgôsségi vagy az egészségügyi szektortól független más egyéb olyan adatokhoz, amelyeket a megoldást szolgáltató (solution provider) nyilvánosnak minôsíthet. A 2. táblázat a szolgáltatásokat foglalja össze. Szakmai Kártya Azonosítás és hitelesítés A rendszer elérésének engedélyezése Elektronikus aláírás 2. táblázat Kártyákhoz fûzôdô szolgáltatások Állampolgári Kártya Azonosítás és hitelesítés A sürgôsségi ellátáshoz szükséges információk tárolása (Netlink standard) A közigazgatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés engedélyezése Az állampolgárok hitelesítésére szolgáló okmány A CRS-SISS projekt rendkívül ambiciózus, mivel az egészségügy ellátások és az állampolgároknak nyújtott szolgáltatások (információ, elôjegyzés stb.) színvonalának emelése céljából az egészségügyi rendszerhez történô könnyû és biztonságos hozzáférés által lehetôvé teszi az egészségügyben dolgozók számára az egymás közötti információcserét és információ megosztást. Ez elôsegíti az 34

5 egészségügyi ellátások minôségének javítását és a költségek nyomon követését a regionális szintû tervezés jobbítása és a közigazgatási eljárások (elektronikus recepteken és elektronikus aláíráson keresztül történô) leegyszerûsítése érdekében. A CRS-SISS projekt az elsô olyan lépés, amely az állampolgárok és az egészségügyi dolgozók rendelkezésére álló szolgáltatásokon keresztül egy olyan közös használatú betegkartont (distributed patient dossier) hoz létre, amely összeköttetést biztosít az állampolgárok és az egészségügyi ellátások struktúrái között. Ezenfelül az állami hálózatra épülô Virtuális Magán Hálózat a hálózati kapcsolat értéknövelésén keresztül lehetôvé teszi az összes felhasználó számára további szolgáltatáscsoport hasznosítását, amely a projekt költségének igen kis hányadába kerül. A felhasználók tulajdonképpen az alábbiakhoz férhetnek hozzá: a szolgáltatók által kínált szolgáltatások, a hálózat egyéb összetevôiben résztvevô szereplôk által kínált szolgáltatások, mint például az intelligens (smart) kártyába betöltött (encapsulated) további szolgáltatók, Lombardia egészségügyi szektora által felkínált más egyéb telematic szolgáltatások közvetlenül az interneten keresztül nyújtott szolgáltatások az incremental customisation lehetôségével. modem, internet stb.) és különbözô európai nyelveken érkezô hitelesítési kérelmekre. Ez annyit jelent, hogy a magyar és külföldi egészségügyi szolgáltatók mindig pontos információt kaphatnak a magyar hatóságok által kiállított egészségbiztosítási kártyát felmutató személy biztosítási státuszáról. A 2004-es athéni olimpiai játékok idejére megkezdôdött a magyar egészségbiztosítási kártyák telefonos és internetes hitelesítési szolgáltatáson keresztüli támogatása, amely lehetôvé teszi az egészségügyben dolgozók számára a kártyák hitelességének ellenôrzését. Ez a telefonos szolgáltatás angol, francia, német, görög és olasz nyelven is rendelkezésre áll. Ezzel egyidôben az Európai Tanács márciusban meghozott határozatának megfelelôen októbertôl megkezdôdik a szemmel olvasható mûanyag Európai Egészségbiztosítási Kártyáknak a biztosítottak kérésére történô kibocsátása. Az elektronikus Európai Egészségbiztosítási Kártya adatkészletének meghatározása után Magyarország egy intelligens (smart) kártya alapú új biztosítási kártya bevezetését tervezi. Az állampolgári kártya hátoldalán található az Európai Egészségbiztosítási Kártya. Olaszországban ez az elsô olyan projekt, ahol az Európai Egészségbiztosítási Kártya és a regionális kártya integrációjaként létrehozott kártya elektronikus formátumban jelenik meg. CRS-SISS projekt számokban kifejezve: Az állampolgároknak kibocsátott egészségbiztosítási kártya (Európai Egészségbiztosítási Kártyát is magában foglalja): Kibocsátott Szakmai Kártyák: LEGJOBB MEGOLDÁSOK OEP (MAGYARORSZÁG) Magyarországon az egészségbiztosítási kártyák elsô generációja 1990 és 1992 között került szétosztásra. Napjainkban a 10 millió magyar állampolgár mindegyike rendelkezik az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) által kibocsátott papír alapanyagú egészségbiztosítási kártyával. A kártyákon kívül az OEP rendelkezik egy biztonságos adatbázissal, amely a biztosítottak személyi adatait tartalmazza. Az egészségügyi alkalmazottaknak joguk van a betegek egészségbiztosítási kártyájának érvényessége felôl tudakozódni. Az OEP-en belül egy erôs és biztonságos adatbázis mûködik, amely kezeli a biztosítottak adatait, és adatokat szolgáltat a magyar biztosítottak hitelesítése céljából. A következô években az OEP háttér mûködésének javítása folytatódik. Ennek segítségével az OEP képes lesz azonnal reagálni a különféle kommunikációs csatornákon (telefon, 3. ábra Egészségbiztosítási kártya és Orvosi kártya A Magyar Orvosi Kamara db szakmai kártyát bocsátott ki. Ez a multifunkcionális kártya felhatalmazást nyújt az orvos-beteg konzultáció és az egészségbiztosítás kapcsolódása terén, valamint támogatja az egészségügy minôségellenôrzésének elemzését és értékelését. Az orvosi kártya új generációjának kibocsátását 2005-re tervezik. Korábban egy intelligens (smart) kártya jellegû kártyát bocsátottak ki a 3000 dialízises és veseátültetésre váró beteg számára. Ez az úgynevezett Transzplantációs Kártya (Retransplant Card) több részbôl áll: kettô közülük bármely Egészségügyi Szakmai Kártyával olvasható. Ezek adminisztrációs adatokat (név, biztosítási intézetek és az azonosítószám), illetve a sürgôsségi ellátáshoz szükséges adatokat (vércso- 35

6 port, allergia, gyógyszerezés stb.) tartalmazzák. A kártya másik négy része zárt jellegû, csak a dialízis központok, transzplantációs klinikák és laboratóriumok orvosainak szakmai kártyáival olvasható és írható a kezelés adatainak tárolása céljából. Szereplôk Számadatok Állampolgárok Háziorvosok Gyógyszertárak Fogorvosi ellátás Járóbeteg ellátás 458 Fekvôbeteg ellátás 180 Otthoni ápolás táblázat Magyar egészségbiztosítási kártyák megoszlása A magyar egészségbiztosítási kártyák számokban kifejezve: Biztosítási kártya: Biztosítások száma (number of insures): Szakmai Kártyák: LEGJOBB MEGOLDÁSOK SESAM-VITALE (FRANCIAORSZÁG) A francia egészségügyi hatóságok megbízásából 1993 óta a SESAM-VITALE European Interest Grouping felelôs az egészségbiztosítási kártya és az Európai Egészségbiztosítási Kártya országos szinten történô kivitelezéséért, szétosztásáért és ellenôrzésért. A SESAM-VITALE EIG figyeli a rendszerintegrációt, a leolvasó és szoftver hitelesítéseket, valamint más olyan összetevôket, mint például a front-end szerverek. A SESAM-VITALE rendszerének segítségével a francia egészségügyi rendszer által biztosított személyek ma már egyszerûen csak a Vitale egészségbiztosítási kártya felmutatásával hozzájuthatnak az orvosok, gyógyszertárak és más egészségügyi szakemberek által nyújtott egészségügyi ellátásokhoz. Ezen a rendszeren keresztül az adatok elektronikus formában áramlanak az egészségügyi szolgáltatók és az egészségbiztosítás helyi irodái között, tehát a biztosítottak költségeit öt napon belül megtérítik. A VITALE Egészségbiztosítási Kártya egy olyan mikroprocesszoros kártya, amely csak adminisztratív adatokat (pl. egészségbiztosítási jogok és jogosultságok) tárol. Az egészségbiztosítási kártya látható adatai: név, családnév, országos azonosítási szám, sorozatszám. A francia egészségbiztosítási kártya egy multi-funkciós (multi-beneficiary) család kártya. A SESAM-VITALE rendszert azért vezették be, hogy egy új technológia használatával az igényelt megtérítések folyamatát leegyszerûsítsék és meggyorsítsák. Ez lehetôvé teszi, hogy az egészségügyi szakemberek Elektronikus Kérvényt szerkesszenek és azt közvetlenül a beteg egészségbiztosítási központjába továbbítsák. Az 1998-as bevezetéstôl számítva a SESAM-VITALE jelenleg több mint egészségügyi szakembert köt öszsze az egészségbiztosítási rendszerrel, amelynek elônyeit a Vitale kártyával rendelkezô biztosítottak milliói élvezik: Több mint 800 millió megtérítési igény évente; SESAM-VITALE intelligens (smart) kártya a legelterjedtebb kártya Franciaországban (napjainkban minden biztosított és 16 éven felüli kedvezményezett rendelkezik ilyen kártyával); A biztosítottak számára a megtérítés idôtartama 5 napra csökkent, szemben a korábbi 2-3 hetes idôszakkal (papír nyomtatványok); A kialakított rendszer szerint az Elektronikus Francia Egészségügyi Szakmai Kártyát országos szinten bocsátották ki. Jelenleg körülbelül db Elektronikus Francia Egészségügyi Szakmai Kártyát használnak, és megközelítôleg 50 millió VITALE kártya van forgalomban. A SESAM- VITALE egy kettôs kártyára épülô rendszer, amely magában foglalja a VITALE kártyákat és a Szakmai Kártyákat. Mindkét kártyát be kell helyezni a hitelesítést végzô leolvasóba azt megelôzôen, hogy a számítógép vagy a különálló leolvasó megjeleníti az elektronikus kérvényt. Mikor az egészségügyi dolgozók megérkeznek munkahelyükre, a SESAM-VITALE berendezés elindításához behelyezik saját egészségügyi szakmai kártyájukat a dupla nyílású leolvasóba, és begépelik saját azonosító kódjukat. A biztosított részére történô elektronikus kérvény létrehozása esetén az egészségügyi szolgáltató minden egyes esetben használja saját SESAM-VITALE berendezését. Az elektronikus kérvény csak akkor hitelesíthetô, ha az egészségügyi szakmai kártyát és a beteg Vitale kártyáját is behelyezték a leolvasóba. Mivel az egészségügyi szakmai kártyával el lehet indítani az elektronikus átvitelt, a kérvényeket automatikusan szortírozzák az átvevôk számára, tehát azok közvetlenül a megfelelô egészségbiztosítási központba kerülnek. A kérvények benyújtását az egészségügyi szolgáltatók végzik saját azonosító kártyájuk segítségével. A beteg távozása után az egészségügyi szolgáltatónak három nap áll a rendelkezésre, hogy benyújtsa az elôírásos kérvényt, és egy hete van az olyan kérvények benyújtására, ahol egy harmadik fél fizet. Az elektronikus kérelmek biztonsági másolatát három hónapig kell megôrizni. Az Egészségbiztosítási Központ en keresztül igazolja vissza a kérvények sikeres átküldését (pozitív ARL). Az egészségügyi szolgáltatók értesítést kapnak a sikertelen adatátvitelrôl is. Ha olyan kérvény benyújtása válik sikertelenné, amikor egy harmadik fél fizet, az egészségügyi szolgáltató is kap egy értesítést a visszautasításról, amely arról tájékoztatja ôt, hogy nem utalják ki az igényelt pénzösszeget. Minden visszautasítás esetén a kérvényt két munkanapon belül ismételten be kell nyújtani. 36

7 4. ábra VITALE mikroprocesszoros kártya Franciaországban az Európai Egészségbiztosítási Kártya egy olyan speciális kártya, amelyet nem kombináltak a nemzeti egészségbiztosítási kártyával. A franciaországi Európai Egészségbiztosítási Kártya július 1-tôl a biztosítottak nagy részének rendelkezésére áll. Azonban néhány törvény által szabályozott egészségbiztosítási kártya (a közalkalmazottak és az állami iskolák pedagógusai számára) csak 2005 végén vagy 2006 elején kerül szétosztásra. Franciaországban az Európai Egészségbiztosítási Kártya érvényességi ideje egy év. Jelenleg a projektet (EU eten Programme) tartják az elektronikus Európai Egészségbiztosítási Kártya felé történô elmozdulást elôsegítô legfejlettebb stratégiának Franciaországban. E kezdeményezés keretein belül összegyûjtött tapasztalatok szolgálnak majd az elektronikus Európai Egészségbiztosítási Kártya franciaországi bevezetésének alapjául. SESAM-VITALE kártyák számokban kifejezve: Az állampolgárok számára kibocsátott egészségbiztosítási kártyák: kb Kibocsátott Európai Egészségbiztosítási Kártya (2005. június elejéig): LEGJOBB MEGOLDÁSOK AOK (BADEN-WÜRTTEMBERG, NÉMETORSZÁG) Németországban az egészségügyi szektor modernizálásáról szóló párbeszéd 2003-ban kezdôdött el. Következésképpen a politikai élet szereplôi már kidolgozták az állampolgárok által használható egészségbiztosítási kártya és az Egészségügyi Szakmai Kártya 2006-ra történô bevezetésének munkatervét. Az egészségbiztosítási kártya kibocsátása a német Bundestag és Bundesrat által 2004-ben kezdeményezett összetett politikai-jogi folyamat része; tehát e politikai folyamat lezárta után nem lesz szükség további regionális szintû jogi lépés megtételére. Az Európai Egészségbiztosítási Kártya bevezetésének terén a berlini székhelyû Egészségügyi és Szociális Minisztérium az Európai Unió együttmûködô partnere. Az egészségügy irányításának többféle szereplôje vett részt e kártyarendszer minisztérium által megszabott határidejû bevezetésének munkálataiban. A tervezett új kártyarendszer (amely felváltja a jelenlegi memóriakártyát) remények szerint csökkenti majd az egészségügyön belüli kölcsönhatások (interaction) hiányából eredô orvosi hibák számát és az egészségügyi rendszerrel való visszaélések lehetôségét, valamint elektronikus jellege megszünteti az iratszállításhoz kapcsolódó kockázatokat. Az új kártyák kibocsátását a minisztérium nem egyedül végzi. A német egészségbiztosítási rendszer jellegébôl fakadóan a kártya szétosztását az állami egészségbiztosítási vállalatokra (Public Insurance Companies) bízták, amelyek száma Németországban meghaladja a 250-et. Ezek a vállalatok vagy saját maguk végzik ezt a feladatok, vagy pedig olyan megfelelô szolgáltatókat jelölnek ki, amelyek garantáltan megfelelnek a kormány által elôírt rendelkezések jogi és szervezeti követelményeinek. Ez utóbbi szolgáltatók szintén kiadhatják a munkát: a kibocsátással/szétosztással (deployment) alvállalkozókat vagy külsô szolgáltatókat (outsourcing providers) bízhatnak meg. A német Krankenschein"-t (papír jellegû nyomtatványt) 1994-ben egy memóriakártya rendszer váltotta fel. A német egészségbiztosítási kártya új generációját a 2006-tól országos szinten bevezetésre kerülô multi-processzoros chip-et tartalmazó mûanyag kártya jelenti. Az új egészségbiztosítási kártya esetében mód nyílik a látható adatok fotó, név, biztosítási szám, érvényesség dátuma ellenôrzésére, lehetôség lesz adatok tárolására: biztosítási adatok (név, biztosítás típusa, úgymint alkalmazott, gyermek, családtag, nyugdíjas), egészségügyi vagy sürgôsségi adatok tárolása csak a késôbbiekben (further on) lehetséges. A kártyát az ipar állítja elô és az Egészségügyi Biztosítási Alapok (Health Insurance Funds) adják ki. Kezdetben az elsôsegély/mentô-/betegszállító szolgálatok (ambulances) és kórházak használják majd, további funkciók csak a következô években kapcsolódnak majd a kártyához. Tekintettel a személyes adatok feletti rendelkezési jogra, a közigazgatás különös figyelmet szentel az adatvédelemnek, ezért az AOK Baden-Württemberg kifejlesztette a jogosultság online hitelesítését. Az AOK Baden-Württemberg 1998-ban indította el a papír jellegû nyomtatványok egészségbiztosítási kártyára történô cseréjének projektjét. Az itt szerzett tapasztalatok az AOK Baden-Württemberg-et Németország leggyakorlottabb intézményévé tették, miáltal az elektronizálás további fejlesztésének legmegfelelôbb irányítójává vált. A fejlesztés rövid távú stratégiája szerint az új német elektronikus egészségbiztosítási kártyát a teszt régióban (Heilbronn) kb fô veheti át a jól elôkészített környezet kiegészítése és tesztelése céljából. Az EU irányelveket valamint az egészségbiztosítási kártyának az Európai Egészségbiztosítási Kártyával történô integrációt illetôen az AOK Baden- Württemberg most teszteli az Európai Egészségbiztosítási Kártya (kombinálva az egészségbiztosítási kártyával) elektronizálásának lehetôségeit. 37

8 Az osztrák egészségbiztosítási kártya úgynevezett elektronikus kártya. Ez az elektronikus kártya az osztrák egészségbiztosítási rendszer részét képezi, tehát széles körben használt és elfogadott. Az osztrák elektronikus kártya egy biztonságosnak számító hitelesített (certified) intelligens (smart) kártya, amely egy EU-konform elektronikus aláírást alkalmazó rendszerben mûködik. A kártya által tárolt adatokat több csoportra lehet osztani: pl. általános közigazgatási adatok (public data), az Európai Egészségbiztosítási Kártya közigazgatási adatai (public data), a társadalombiztosítással összefüggô adatok és az aláíráshoz kapcsolódó adatok. A fenti csoportokat mûszaki és szervezeti eszközök teszik biztonságossá, többek között számos elektronikus biztonsági intézkedés (counter measures) és hozzáférési jog. Az elektronikus kártya jellemzôi: látható adatok: szervezési/szervezeti (organisational) adatok (név/nevek, cím (title), születési dátum, társadalombiztosítási szám); az Európai Egészségbiztosítási Kártya adatai: (az egészségbiztosítási kártya hátoldalán); a chip-en tárolt adatok: szemmel olvasható adatokat és a társadalombiztosítással kapcsolatos néhány további közigazgatási adatot is tárol a chip. Jelenleg a chip nem tárol egészségügyi adatokat, az aláírással kapcsolatos adatok a legvégén kerülnek a kártyára (signature related data is finally included). Ezenfelül egy olyan speciális hardvert szerelnek be az orvosi rendelôkbe, amelyek képesek lesznek az országos intelligens (smart) kártyákon tárolt adatokat leolvasni és a jogosultság hitelesítése érdekében azokat összehasonlítani az HVOS adatbázisával. 5. ábra Egészségbiztosítási kártya (AOK) június elejétôl egészen mostanáig az AOK Baden- Württemberg megközelítôleg Európai Egészségbiztosítási Kártyát adott ki biztosítottjai számára. A közigazgatás legelôször úgy döntött, hogy az Európai Egészségbiztosítási Kártyát külön kártyaként bocsátja ki, de a párbeszédek utáni álláspontja szerint az Európai Egészségbiztosítási Kártyát az egészségbiztosítási kártya hátoldalán jeleníti meg. Az Európai Egészségbiztosítási Kártyát, amely egy chip-et tartalmazó intelligens (smart) kártya, az állampolgárok az AOK Baden-Württemberg szolgáltatási pontjain (kb. 300 ilyen létezik Baden-Württembergben) vehetik át. A biztosítottak azonnal kézhez kapják a kártyájukat, mivel a kiállítás folyamata néhány másodpercig tart. Az osztrák elektronikus kártyarendszert online rendszernek tervezték (de bizonyos számú offline tranzakció is megengedett); ezért egy Egészségügyi Információs Hálózat került felállításra, amely összeköti az összes résztvevô egészségügyi szolgáltatót és társadalombiztosítási intézetet. Jelenleg külön egészségügyi szakmai kártyát nem bocsátottak ki Ausztriában, azonban van egy speciális kártya, amelyet az egészségügyi szolgáltatók az orvosi rendelôk és kórházak rendszereinek kinyitásához használnak. Ez nem személyre szóló kártya, hanem az orvosi rendelôk számára kerültek kibocsátásra. A késôbbiekben miután az orvosok integrálása megtörtént a gyógyszertárakat, kórházakat és a sürgôsségi ellátást nyújtó egészségügyi egységeket is hozzákapcsolják a rendszerhez. A kártyatulajdonosok személyes és nyilvános információk megszerzése érdekében az illetékes intézményhez egy biztonsági rendszeren keresztül történô kapcsolódással saját otthonukból is hozzájuthatnak. AOK Baden-Württemberg kártyák számokban kifejezve: Kibocsátott Európai Egészségbiztosítási Kártya: körülbelül LEGJOBB MEGOLDÁSOK SVC e-card (AUSZTRIA) 6. ábra SVC e-card 2004 decemberében egy kísérlet indult Burgerlandban, amely megközelítôleg biztosítottat érintett márciusára a kísérletben már kb. 80 háziorvos és azok betege vett részt. A széles körben történô kiterjesztés 2005 közepén kezdôdött, és 2005 novemberre lefedi az osztrák lakosság teljes egészét (addigra kb. 8 millió kártya kerül forgalomba). Az Európai Egészségbiztosítási Kártya már az elektronikus kártya hátoldalán jelenik meg, és az elôbbi kártya adatait fájlokba rendezve szintén a chip tárolja majd. Az Európai Egészségbiztosítási Kártya fejlesztésének elôreláthatólag nem lesz külön költségvetése. Elektronikus kártya projekt számokban kifejezve: Az állampolgárok részére kibocsátott egészségbiztosítási kártya: kb ( db kibocsátását tervezik novemberre) Európai Egészségbiztosítási Kártya kibocsátása (2005. márciusig): kb ( db kibocsátását tervezik novemberre) 38

9 ÖSSZEFOGLALÁS Az intelligens (smart) kártyák gyorsan terjednek az egészségbiztosítás területi, országos, sôt európai szintjén is. Az intelligens (smart) kártyák az elektronikus formátumú adatok tárolásának modern és biztonságos eszközei. Figyelembe véve az intelligens (smart) kártyák hatókörét az elektronikus egészségügy terén, a fô kérdés nem a HA, hanem a HOGYAN ÉS MIKOR, amely azt jelenti, hogy a vita lényegileg a chip adattárolásáról folyik. Két elgondolás létezik, amelyek függnek az országos politikától és rendszerektôl: (1) az egészségbiztosítási kártya csak az (országos) adatbázis által tárolt egészségügyi adatokhoz való hozzáférést szolgálja, vagy (2) a kártya az egészségügyi és az adminisztrációs adatokat is egyaránt tárolja. A legjobb megoldásokat összegyûjtô kézikönyv üzenete a következô: a kézikönyv hat különbözô tagállam hat egymástól eltérô legjobb megoldását tartalmazza. Ezenkívül az elektronikus egészségügy és egészségbiztosítás terén az intelligens (smart) kártya rendszerek fejlesztésben és kibocsátásban résztvevô felek legjobb megoldásait is közöljük. Továbbá az egyik oldalon bemutatjuk a fô problémákat, a másik oldalon pedig megmutatjuk a fô elônyöket. Ennek segítségével a saját egészségbiztosítási intelligens (smart) kártya rendszerének fejlesztésében és a kártya kibocsátásban résztvevô érintett felek kikerülhetik az európai szinten mûködô jobb és talán költségkímélôbb rendszerek kivitelezése közben felmerülô fôbb akadályokat. Az Európai Egészségbiztosítási Kártya fejlesztése olyan összetett feladat, amely egyrészrôl magas mûszaki tudást, másrészrôl pedig politikai bölcsességet igényel, és ez a folyamat segíti majd elô az európai állampolgárok mobilitását. Azt már az országos politika határozza meg, hogy az egészségbiztosítási kártya területi vagy országos jellegû legyen, azonban a fejlesztések egy sokkal biztonságosabb online hozzáféréssel és digitális hitelesítéssel mûködô smart (chip) kártyák felé mutatnak, amelyek kevés adatot tárolnak, de erôs adatbázis támogatással rendelkeznek. Elôrelátható, hogy az Európai Egészségbiztosítási Kártya az elektronizálás folytán smart kártyává változik, de ehhez nincs szükség speciális kártya kibocsátására, mivel lehetôség van arra, hogy az informatikai rendszer támogatásával (with information structure support) az országos/regionális kártyákat a biztosított hazáján kívül is lehessen használni. A SZERZÔK BEMUTATÁSA Király Gyula 1985-ben végzett a Budapesti Mûszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Karán, közlekedésmérnök szakon tôl a MÁV Számítástechnikai üzem operációkutató tudományos segédmunkatársa ban megalakította a TESZT Számítástechnikai Kisszövetkezetet amelyben volt egyetemi társaival szoftverfejlesztéssel foglalkozott tôl 1992-ig a Micronetwork Systems (Budapest) Kft. kereskedelmi igazgatóhelyettese tól az egészségügyi rendszerek tervezését oktatja a Gyôri Széchenyi István Fôiskola Egészségügyi Informatika szakán tôl 2002-ig a Main Kft. ügyvezetô igazgatója tôl egészségügyi informatikát és szervezeti döntéshozatali módszereket oktat a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképzô Központjában ban okleveles közlekedési menedzser gazdasági mérnöki másoddiplomát szerez a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Karán, menedzser gazdasági mérnöki szakon decemberétôl az Országos Egészségbiztosítási Pénztár informatikai fôcsoportfônöke novemberétôl az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Informatikai és Nyilvántartási Fôigazgató-helyettese. Szege Zoltán 1999-ben végzett a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán tôl a Systrend Számítástechnikai Rt. munkatársa tôl a Sybase Magyarország Kft. államigazgatási üzletágának vezetôje ben végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Fôiskola Államigazgatási Karán tól a SHARP Telecommunication Europe Ltd. (Egyesült Királyság) munkatársa tôl az Országos Egészségbiztosítási Pénztár munkatársa. Projektvezetôként részt vesz az Európai Egészségbiztosítási Kártya bevezetésében, a és az INCO-HEALTH projektekben. 39

Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön

Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön Dr. Hódi Sándor Főosztályvezető-helyettes Nemzetközi és Európai Uniós Főosztály Tematika 1. Egészségügyi ellátások

Részletesebben

ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás

ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás SZOLGÁLTATÁS LEÍRÓ LAP 2016. március 10. v2 EREDETI 2 Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA... 3 2. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE... 5 3. A SZOLGÁLTATÁS FELHASZNÁLÁSI

Részletesebben

Külföldiek egészségügyi ellátása. Egészségügyi ellátás az EU-ban. Balatonfüred, 2009. szeptember 12.

Külföldiek egészségügyi ellátása. Egészségügyi ellátás az EU-ban. Balatonfüred, 2009. szeptember 12. Balatonfüred, 2009. szeptember 12. Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon, Egészségügyi ellátás az EU-ban Dr. Lengyel Balázs Nemzetközi és Európai Integrációs Főosztály Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

Innovatív eszközök, kártyarendszerek, megoldások

Innovatív eszközök, kártyarendszerek, megoldások Innovatív eszközök, kártyarendszerek, megoldások Bevezetés A Metacom Holding tulajdonában lévő Metapay Kft. által fejlesztett Metapay fizetési megoldás használatával komplett turisztikai kártyarendszert

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

HISCOM GOP-1.2.1-08-2009-0002

HISCOM GOP-1.2.1-08-2009-0002 Pan-Inform Kutatás-fejlesztési és Innovációs Kft. HISCOM GOP-1.2.1-08-2009-0002 K+F EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA Budapest, 2011. május Náray Gábor Zsolt Egészségügyi informatikai kutató-fejlesztő központ Megalapítás:

Részletesebben

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ BETEGJOGOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV ÁTÜLTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ BETEGJOGOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV ÁTÜLTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ BETEGJOGOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV ÁTÜLTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK Konferencia 2013. November 14. Dr. Gellérné dr. Lukács Éva A 2011/24/EU irányelv fő elvi

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok 1 Számítógépes hálózatok Hálózat fogalma A hálózat a számítógépek közötti kommunikációs rendszer. Miért érdemes több számítógépet összekapcsolni? Milyen érvek szólnak a hálózat kiépítése mellett? Megoszthatók

Részletesebben

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés dr. Pócza András főosztályvezető Infokommunikációért Felelős Helyettes Államtitkárság Európai Uniós

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

A DALNET24 projekt aktualitásai

A DALNET24 projekt aktualitásai GISopen 2015. Székesfehérvár 2015. március 27. Doroszlai Tamás FÖMI-FFÜO ov Földmérési és Távérzékelési Intézet Digitális földhivatal Földhivatali elektronikus dokumentum kezelés Az elektronikus dokumentum

Részletesebben

Ko zu ti ge pja rmu -, vi zu gyi e s le gu gyi ko zlekede si-, engede lyeze si e s vizsga ztata si folyamatok u gyfe lko zpontu elektroniza la sa

Ko zu ti ge pja rmu -, vi zu gyi e s le gu gyi ko zlekede si-, engede lyeze si e s vizsga ztata si folyamatok u gyfe lko zpontu elektroniza la sa Ko zu ti ge pja rmu -, vi zu gyi e s le gu gyi ko zlekede si-, engede lyeze si e s vizsga ztata si folyamatok u gyfe lko zpontu elektroniza la sa KÖZÉPPONTBAN AZ ÁLLAMPOLGÁR 2016.11.09. Informa ciók a

Részletesebben

Együttműködési javaslat Önkormányzati Egészségkártya Program megvalósítására

Együttműködési javaslat Önkormányzati Egészségkártya Program megvalósítására Együttműködési javaslat Önkormányzati Egészségkártya Program megvalósítására Dr. Card 2015. július 1 I. Bemutatkozás Dr. Card egy olyan egészségügyi szolgáltatás, amely az Országos Mentőszolgálattal együttműködve

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés A CENTROPE K+F EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés Első eredmények Az ÖAR-Regionalberatung GmbH és a CONVELOP cooperative knowledge design gmbh együttműködésében Graz, 2010. február

Részletesebben

Bartimex Kft. Cégbemutató

Bartimex Kft. Cégbemutató Bartimex Kft. Cégbemutató A Bartimex Kft. magyar magánszemélyek tulajdonában álló, bankkártya és informatikai területen tevékenykedő, tanácsadó vállalkozás. Szakértőként elsősorban az üzleti és technológia

Részletesebben

Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban

Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban A FLUID-WIN projekt Nyertes projekt az EU 6. Kutatás fejlesztési és demonstrációs keretprogramjában Prioritás: Információs Társadalom Technológiák

Részletesebben

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG 2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG EU SVÁJCI VEGYES BIZOTTSÁG 1/2006 HATÁROZATA (2006. július 6.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai és másrészről a Svájci Államszövetség

Részletesebben

A MEGBÍZHATÓ GÉPJÁRMŰVEZETŐK ADATBÁZISA DRIVER IDENTIFICATION DATABASE

A MEGBÍZHATÓ GÉPJÁRMŰVEZETŐK ADATBÁZISA DRIVER IDENTIFICATION DATABASE A MEGBÍZHATÓ GÉPJÁRMŰVEZETŐK ADATBÁZISA DRIVER IDENTIFICATION DATABASE A DIDb rendszer lényege - A DIDb rendszer alapja egy 2008 óta folyamatosan és dinamikusan bővülő online adatbázis, mely a regisztráción

Részletesebben

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Közigazgatás jelene 2 Problémák Lassú ügyintézési folyamat Államháztartásnak költséges működés Cél Hatékonyság növelése Legyen gyorsabb, egyszerűbb Költség csökkentés

Részletesebben

Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése

Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése Kovács Krisztina Education Business Developer Közép-Kelet Európa, Közel-Kelet, Afrika 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information

Részletesebben

Mi a PayPass? Hogyan működik a PayPass?

Mi a PayPass? Hogyan működik a PayPass? A PayPass kártya jellemzői: Lakossági, betéti bankkártya Nem dombornyomott Internetes fizetésre alkalmas A beépített antenna segítségével PayPass fizetési eszközként funkcionál A PayPass kártya chipet

Részletesebben

Elektronikus Közigazgatás megvalósítása

Elektronikus Közigazgatás megvalósítása Elektronikus Közigazgatás megvalósítása Út a digitális társadalom felé Hajzer Károly informatikai helyettes államtitkár Elektronikus kormányzati szolgáltatások biztonsági szint emelése Cél: A üzembiztosan

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

Kötöttség. munkavégzés helye állandó. munkaállomás személyhez kötött. Informatika. sok számítógép nagy helyigény adattárolás, adatcsere lassú

Kötöttség. munkavégzés helye állandó. munkaállomás személyhez kötött. Informatika. sok számítógép nagy helyigény adattárolás, adatcsere lassú Problémák Megoldás Következmények Koncepció Kötöttség Mobil Kocka Mobilitás Véleményünk szerint a jövő irodájában nem az alaprajzi struktúra, vagy építészeti megoldások fejlődése hoz majd jelentős változást.

Részletesebben

Az otthoni szakápolás múltja és jelene Szlovákiában

Az otthoni szakápolás múltja és jelene Szlovákiában 1 Pozsony-i Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola, Érsekújvár-i Szent László Ápolástani Kar Szlovákia Az otthoni szakápolás múltja és jelene Szlovákiában PhDr. Bystrická Zuzana PhDr.

Részletesebben

A fizetési forgalom és várható változásai

A fizetési forgalom és várható változásai A i forgalom és várható változásai A i forgalom és várható változásai A központi Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER) piaci szereplők i megoldásait teszi elérhetővé az EFER szolgáltatásait

Részletesebben

(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG

(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG 2004.8.5. L 259/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁGA (2004. március 23.)

Részletesebben

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE 2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE (2008. február

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

Elektronikus aláírás és alkalmazási területei

Elektronikus aláírás és alkalmazási területei Elektronikus aláírás és alkalmazási területei Magyar Pénzügyi-Gazdasági Ellenőrök Egyesülete Informatikai Ellenőrzési Szakosztályának és a Pest Megyei Szervezetének közös szakmai rendezvénye Gaál Barna

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy a. Giesecke & Devrient GmbH, Germany által előállított és forgalmazott

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy a. Giesecke & Devrient GmbH, Germany által előállított és forgalmazott TANÚSÍTVÁNY A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft. a 15/2001.(VIII. 27.) MeHVM rendelet alapján, mint a Magyar Köztársaság Informatikai és Hírközlési

Részletesebben

WEB2GRID: Desktop Grid a Web 2.0 szolgálatában

WEB2GRID: Desktop Grid a Web 2.0 szolgálatában WEB2GRID: Desktop Grid a Web 2.0 szolgálatában MAROSI Attila Csaba MTA SZTAKI atisu@sztaki.hu 2011.07.26. Áttekintés Bevezető Grid rendszerekkel szembeni elvarások változása Web 2.0 rendszerek főbb jellemzői

Részletesebben

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet Intelligens biztonsági megoldások A riasztást fogadó távfelügyeleti központok felelősek a felügyelt helyszínekről érkező információ hatékony feldolgozásáért, és a bejövő eseményekhez tartozó azonnali intézkedésekért.

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztatója Egyetemi Hallgatók Egészségbiztosításáról Magyarországon 1

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztatója Egyetemi Hallgatók Egészségbiztosításáról Magyarországon 1 Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztatója Egyetemi Hallgatók Egészségbiztosításáról Magyarországon 1 Magyar állampolgár hallgatók egészségbiztosítása Amennyiben az Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben. Logisztikai szolgáltatók integrációja B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben Külső logisztikai szolgáltatók integrációja interdiszciplináris web-alapú platformon The logistic domai under the 6th Fram

Részletesebben

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla Transznacionális Együttműködés 2014-2020 Közép-Európa 2020 és Duna Hegyesi Béla Tartalom Az Európai Területi Együttműködés A Közép Európa program bemutatása A Közép Európa program prioritásterületei A

Részletesebben

Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról

Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfél-beléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett, egyszeri

Részletesebben

Informatikai aktualitások. Bagi Zoltán Quadro Byte Zrt.

Informatikai aktualitások. Bagi Zoltán Quadro Byte Zrt. Informatikai aktualitások Bagi Zoltán Quadro Byte Zrt. Mi az a Felhő? Múlt évben bemutattunk egy új informatikai környezetet! Lényeges tulajdonságai: A programok szerver központban futnak A felhasználónál

Részletesebben

Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető

Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető Az Uniós országokban már alkalmazott új lehetőségek Korszerű zárt hálózatok, rendszerek,

Részletesebben

20 éve az informatikában

20 éve az informatikában Ki vagy? Felhasználók azonosítása elektronikus banki rendszerekben Gyimesi István, fejlesztési vezető, Cardinal Kft. Elektronikus bankolás Internet Banking/Mobil Banking/Ügyfélterminál alkalmazások három

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT A KOHÉZIÓS POLITIKA LÁTHATÓSÁGÁNAK GARANTÁLÁSA: TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZABÁLYOK A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014

Részletesebben

JOGI HÍRLEVÉL 2012/3. Ecovis Holding Budapest

JOGI HÍRLEVÉL 2012/3. Ecovis Holding Budapest WWW.ECOVIS.HU WWW.ECOVIS.COM Tartalom HÓNAP témája: Üzleti partnerek közösségi adószámának megerősítése Dr. Balogh Péter Róbert ügyvéd, senior partner, irodavezető Dr. Jean Kornél ügyvéd, senior partner

Részletesebben

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr Smarter cities okos városok Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról (Sajtóanyag 2009. június 25.) A kötelező

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCI STRATÉGI. Budapest, 2004. május 26 Philippovich Ákos philippovich@t-online.hu +36 30 555 4 666

INFOKOMMUNIKÁCI STRATÉGI. Budapest, 2004. május 26 Philippovich Ákos philippovich@t-online.hu +36 30 555 4 666 INFOKOMMUNIKÁCI CIÓS STRATÉGI GIÁK Budapest, 2004. május 26 Philippovich Ákos philippovich@t-online.hu +36 30 555 4 666 Miről l szól l a stratégia gia 1. A térség gazdasági erősítése 2. A lakosság közérzetének

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 2009. január 1-től hatályos 80. (5) bekezdése értelmében a Közösségi rendelet vagy a

Részletesebben

A Z E L E K T R O N I K U S A L Á Í R Á S J O G I S Z A B Á L Y O Z Á S A.

A Z E L E K T R O N I K U S A L Á Í R Á S J O G I S Z A B Á L Y O Z Á S A. JOGI INFORMATIKA A Z E L E K T R O N I K U S A L Á Í R Á S J O G I S Z A B Á L Y O Z Á S A. A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

WebCenter. Online jóváhagyás és együttműködés. Gönczi Zsolt 2011. Október 27-28.

WebCenter. Online jóváhagyás és együttműködés. Gönczi Zsolt 2011. Október 27-28. WebCenter Online jóváhagyás és együttműködés Gönczi Zsolt 2011. Október 27-28. Egy termék piaci bevezetésének kihívásai Alkalmazkodni kell az felek időbeosztásához A felek alkalomadtán földrajzilag távol

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő méréshez nyújt információkat.

Részletesebben

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19.

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. I. A Szilícium Mező program rövid bemutatása II. Az ÉAOP-1.1.2-2008-0013 pályázat eredményei

Részletesebben

1. tételsor. Információtartalom vázlata

1. tételsor. Információtartalom vázlata 1. Cége fejleszteni szeretné alaptevékenységeit a hatékony információáramlás segítségével, s ennek kidolgozásában Ön is részt vesz. Foglalja össze részletesen a logisztikai információs rendszert, s ezen

Részletesebben

GLOBÁLIS KIHÍVÁS, REGIONÁLIS VÁLASZOK

GLOBÁLIS KIHÍVÁS, REGIONÁLIS VÁLASZOK GLOBÁLIS KIHÍVÁS, REGIONÁLIS VÁLASZOK KIBERBIZTONSÁG KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN Berzsenyi Dániel külső munkatárs Stratégiai Védelmi Kutatóközpont Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Részletesebben

Elektronikus Aláírási Szabályzat. Elektronikus aláírással ellátott küldemények fogadása és elektronikus aláírással ellátott iratok kiadmányozása

Elektronikus Aláírási Szabályzat. Elektronikus aláírással ellátott küldemények fogadása és elektronikus aláírással ellátott iratok kiadmányozása Elektronikus Aláírási Szabályzat Elektronikus aláírással ellátott küldemények fogadása és elektronikus aláírással ellátott iratok kiadmányozása v.1.8 OID azonosító: 1.3.6.1.4.1.26851.0.0.0.8 2012. március

Részletesebben

TOGAF elemei a gyakorlatban

TOGAF elemei a gyakorlatban TOGAF elemei a gyakorlatban Vinczellér Gábor 2009.06.0406 04 8 éves szakmai tapasztalat Bemutatkozás IT Support, Programozó, jelenleg Projektvezető, Termékfejlesztési Üzletág Vezető Tanácsadási és Szoftverfejlesztési

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat I. Az Elektronikus Számlavezetés célja, lehetőségei: Az Elektronikus számlavezetés

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

OZEKI Phone System. 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára. A jövő üzleti telefon rendszere SMS

OZEKI Phone System. 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára. A jövő üzleti telefon rendszere SMS A jövő üzleti telefon rendszere 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára SMS Mobil mellékek Webtelefon Üzenetküldés és jelenlét Összhang az IT-vel Olvassa el! Ajánlatkérő

Részletesebben

Az Internet jövője Internet of Things

Az Internet jövője Internet of Things Az Internet jövője Dr. Bakonyi Péter c. docens 2011.01.24. 2 2011.01.24. 3 2011.01.24. 4 2011.01.24. 5 2011.01.24. 6 1 Az ( IoT ) egy világméretű számítógéphálózaton ( Internet ) szabványos protokollok

Részletesebben

Vonalkód olvasó rendszer. Specifikáció Vonalkód olvasó rendszer SoftMaster Kft. [1]

Vonalkód olvasó rendszer. Specifikáció Vonalkód olvasó rendszer SoftMaster Kft. [1] Specifikáció Vonalkód olvasó rendszer SoftMaster Kft. [1] T a r t a l o m j e g y z é k 1 Bevezetés... 3 1.1 A rendszer rövid leírása... 3 1.2 A dokumentum célja... 3 1.3 A rendszer komponensei... 3 1.4

Részletesebben

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens Európa e-gazdaságának fejlődése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Definiciók Az E-gazdaság fejlődése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

Védjegyhasználati szabályzat SAFE HOST (VP/2012/0405)

Védjegyhasználati szabályzat SAFE HOST (VP/2012/0405) With financial support from the European Union The responsibility for this publication lies solely in the author. The Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained.

Részletesebben

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között IP/08/1831 Kelt Brüsszelben, 2008. november 28-án. Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között A szélessávú szolgáltatások elterjedtsége továbbra

Részletesebben

Tisztelt Intézetvezető Asszony/Úr!

Tisztelt Intézetvezető Asszony/Úr! ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Tisztelt Intézetvezető Asszony/Úr! Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2011. július elseje után a SPECIÁLIS FINANSZÍROZÁSÚ (Tételes gyógyszer; Esetfinaszírozás:

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

Alapfogalmak. Biztonság. Biztonsági támadások Biztonsági célok

Alapfogalmak. Biztonság. Biztonsági támadások Biztonsági célok Alapfogalmak Biztonság Biztonsági támadások Biztonsági célok Biztonsági szolgáltatások Védelmi módszerek Hálózati fenyegetettség Biztonságos kommunikáció Kriptográfia SSL/TSL IPSec Támadási folyamatok

Részletesebben

E-Számla Szerver szolgáltatás bemutató és díjszabás

E-Számla Szerver szolgáltatás bemutató és díjszabás E-Számla Szerver szolgáltatás bemutató és díjszabás E-Számlázás E-Archiválás E-Hitelesítés RENDESWEB Fejlesztési és Tanácsadó Kft. Kinek ajánljuk az E-Számla Szerver megoldást? Az E-Számla Szerver megoldást

Részletesebben

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Egyetemek a határ menti együttműködésben Nemzetközi projektzáró konferencia Győr, 2006. szeptember 26.

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.11.29. COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1101/89/EGK rendelet, a 2888/2000/EK rendelet és a 685/2001/EK rendelet

Részletesebben

AZ EHEALTH FEJLESZTÉSEK MEGHATÁROZÓ PROJEKTJEI Avagy a fejlesztések motorja. Dr. Németh László ÁEEK főigazgató

AZ EHEALTH FEJLESZTÉSEK MEGHATÁROZÓ PROJEKTJEI Avagy a fejlesztések motorja. Dr. Németh László ÁEEK főigazgató AZ EHEALTH FEJLESZTÉSEK MEGHATÁROZÓ PROJEKTJEI Avagy a fejlesztések motorja Dr. Németh László ÁEEK főigazgató ÁEEK feladatai No1: Fenntartói feladatkör No2: Középirányítói feladatkör No3: Tulajdonosi joggyakorlás

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez

e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez MICROSEC Számítástechnikai Fejlesztő zrt. e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez Felhasználói útmutató https://online.e-szigno.hu/ 1 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A rendszer használatának

Részletesebben

A magyarországi egészségügyi szolgáltatók a külföldről érkező személyeket az alábbi jogosultságigazolások alapján láthatják el.

A magyarországi egészségügyi szolgáltatók a külföldről érkező személyeket az alábbi jogosultságigazolások alapján láthatják el. TÁJÉKOZTATÓ A magyar egészségbiztosítás szolgáltatásainak nyújtására szerződött szolgáltatók számára az Európai Gazdasági Térség tagállamaiból, Svájcból valamint Magyarországgal egészségügyi ellátásra

Részletesebben

Felhőszámítástechnika (Cloud Computing) helye és szerepe az on-line világ folyamataiban. Dr. Élő Gábor Széchenyi István Egyetem ITOK 2013

Felhőszámítástechnika (Cloud Computing) helye és szerepe az on-line világ folyamataiban. Dr. Élő Gábor Széchenyi István Egyetem ITOK 2013 Felhőszámítástechnika (Cloud Computing) helye és szerepe az on-line világ folyamataiban Dr. Élő Gábor Széchenyi István Egyetem ITOK 2013 A felhő alapú számítástechnika A felhő alapú számítástechnika (angolul

Részletesebben

Okos Városok T-City Szolnok. HTE INFOKOM 2014 Smart Metering & Environment

Okos Városok T-City Szolnok. HTE INFOKOM 2014 Smart Metering & Environment Okos Városok T-City Szolnok HTE INFOKOM 2014 Smart Metering & Environment OKOS VÁROS Az angol nyelvű Smart City elnevezést fordíthatnánk korszerű városra, emberközpontú városra, vagy egyszerűen: élhetőbb

Részletesebben

Csapatunk az elmúlt 5 évben kezdte meg

Csapatunk az elmúlt 5 évben kezdte meg Csapatunk az elmúlt 5 évben kezdte meg egyedi fejlesztéseit, melynek köszönhetően kialakítottunk egy olyan innovatív rendszert, ami számos nagy működési terület munkáját hivatott támogatni. Logisztika-

Részletesebben

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális Program (2014-2020) Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország,

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól RENDELETTERVEZET Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az információs

Részletesebben

Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Bagi Zoltán

Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Bagi Zoltán Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Bagi Zoltán Mitől korszerű egy rendszer? Funkcionalitás, program szolgáltatásai Integráltság (más partnerekkel való adatkapcsolat) Kommunikáció = távolságtól független

Részletesebben

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL Általános szerződési feltételek A SIGNAL Biztosító Zrt. (Biztosító vagy Szolgáltató) internet alapú ügyfélszolgálatot biztosít ügyfelei számára SIGNAL Ügyfélportál (továbbiakban SÜP)

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft. EUGA EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.com/hun/euga EUGA projekt háttere Lisszaboni program Az EU 2010-re a világ

Részletesebben

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013) Országos

Részletesebben

eidas - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 910/2014/EU RENDELETE

eidas - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 910/2014/EU RENDELETE eidas - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 910/2014/EU RENDELETE Elektronikus aláírás A papír alapú aláíráshoz hasonlóan: dokumentumot hitelesít Viszont szigorúan véve nem a dokumentumot írjuk alá, hanem

Részletesebben

Duna Transznacionális Program. Budapest, 2015 március 26.

Duna Transznacionális Program. Budapest, 2015 március 26. Duna Transznacionális Program Budapest, 2015 március 26. Tartalom - Danube Transznacionális Program: területi fókusz, prioritások és specifikus célok, költségvetés, ütemezés - Duna Program (DTP) Duna Stratégia

Részletesebben

A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) ismertetése

A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) ismertetése A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer () ismertetése Kajner Péter Nemzeti Alkalmazkodási Központ Hazai Dekarbonizációs Útiterv műhelyvita 2013. november 7. Magyar Földtani és Geofizikai Intézet

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Kormány 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletében szabályozott fizetési számlaváltásáról

HIRDETMÉNY A Kormány 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletében szabályozott fizetési számlaváltásáról A Kormány a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényben foglalt felhatalmazása alapján megalkotta a 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletét a fizetési számla váltásáról (továbbiakban:

Részletesebben

Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 5/1

Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 5/1 1. AZ CÉLJA Kialakítani egy olyan szabályozott folyamatot, mely egy éves időcikluson belül tartalmazza és feldolgozza a civil körrel és a vállalkozói szférával fenntartott kapcsolat módját, dokumentálását.

Részletesebben

érvénytelenítéséről Nyilvántartási Főosztály

érvénytelenítéséről Nyilvántartási Főosztály Az EGT tagállamokban biztosítottak TAJ kártya érvénytelenítéséről Dr. Farkasinszki Ildikó Nyilvántartási Főosztály Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2009. szeptember 12. Balatonfüred Jogszabályi háttér

Részletesebben

TAKARNET24 szolgáltatásai

TAKARNET24 szolgáltatásai TAKARNET24 szolgáltatásai Szilvay Gergely Földmérési és Távérzékelési Intézet ÖSSZEFOGLALÁS A Digitális Földhivatal k özéptávú fejlesztési terv első lépések ént a befejezéséhez k özeledik az EKOP-1.1.3

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK NYILVÁNTARTÁSA

A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK NYILVÁNTARTÁSA A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK NYILVÁNTARTÁSA Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ DR. VERES GÁBOR 2015.05.14. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

A CityPass rendszer Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Nemzeti Innovációs Hivatal NetLock Kft. intelligens kártyán alapul

A CityPass rendszer Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Nemzeti Innovációs Hivatal NetLock Kft. intelligens kártyán alapul A CityPass rendszer A CityPass közösségi kártyarendszert és szolgáltatást egy többszereplős konzorcium fejlesztette ki a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ és a Nemzeti Innovációs Hivatal támogatásával.

Részletesebben