Legjobb informatikai megoldások az Európai Unióban INCO-HEALTH projekt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Legjobb informatikai megoldások az Európai Unióban INCO-HEALTH projekt"

Átírás

1 Legjobb informatikai megoldások az Európai Unióban INCO-HEALTH projekt Király Gyula, Szege Zoltán, Országos Egészségbiztosítási Pénztár Az INCO-HEALTH projekt általános célja a regionális és országos egészségbiztosítási kártyákkal és az Európai Egészségbiztosítási Kártyával foglalkozó közös mûködési keretek meghatározása, az elektronikus egészségügyi kártya tárgykörére vonatkozó fô pontok (items) definiálásának lehetôvé tétele, valamint a tapasztalatcserét és az ismeretek közkinccsé tételét megcélzó szolgáltatások és munkaeszközök létrehozásán keresztül a régiók közötti együttmûködés megteremtése, a szaktudás (know-how) és a jó gyakorlati megoldások közreadása, illetve az elektronikus egészségügyi szektorban történô innovációs tevékenységek kialakítását (deploy) és megerôsítését szolgáló kapcsolatok kiépítése. Ezen együttmûködés végeredményeképpen egy olyan regionális hálózat kerül kiépítésre, amely kulcsfontosságú az Európai Unióban kibocsátott egészségbiztosítási kártyák és az Európai Egészségbiztosítási Kártyák használata terén. A mûködés elsô eredményeként létrejött a Legjobb megoldások kézikönyve (Best Practices Manual). Célja a legjobb megoldások és tudományos beszámolók (art report) közzététele. A kézikönyv az alábbi hat európai uniós tagállam hat legmegfelelôbb megoldását közli: Magyarország Olaszország Szlovénia Franciaország Németország Ausztria A BPM összefoglalja azon kérdôívre adott válaszokat, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson a területi és országos hatóságok számára az egészségbiztosítási kártyákkal kapcsolatos hatékony irányelvek (policy) kidolgozásában. A válaszokat az európai egészségbiztosítási kártyák szektorának fejlôdése, illetve az elektronikus Európai Egészségbiztosítási kártyára vonatkozó jövôbeli irányzatok, tervek és ötletek szempontjából közöljük. BEVEZETÉS Az egészségbiztosítási kártyarendszerek területi alapon mûködnek Olaszországban, míg Ausztriában, Franciaországban, Magyarországon, Németországban és Szlovéniában nemzeti alapon alakították ki azokat. Csak Franciaország és Szlovénia fedte le a teljes lakosságot egészségbiztosítási kártyával. Olaszországban csupán Lombardia tartomány területén láttak el minden állampolgárt elektronikus egészségbiztosítási kártyával, beleértve az Európai Egészségbiztosítási Kártyát is; más régiók a szemmel olvasható egészségbiztosítási kártyákat tesztelik; Veneto és Regione Friuli Venezia-Giulia tartományokban az elektronikus egészségbiztosítási kártyák 2005 második felétôl kezdôdôen kerültek bevezetésre. A KÁRTYARENDSZER BEVEZETÉSÉNEK FÔBB OKAI Jobb mûszaki megoldás növekedés lehetôségei: A kártyarendszer kifejlesztése általánosan megnöveli az elektronikus egészségügy számára történô jobb megoldások tervezésének és kivitelezésének kapacitását. Az egészségbiztosítási kártya technológiák átalakíthatóak más elektronikus egészségügyi alkalmazások számára is, így a betegek, az egészséges állampolgárok, az egészségügyi szakemberek és az egészségügyi hatóságok felé nyújtott eszközök és szolgáltatások lehetôségeit tekintve gyarapodnak a növekedés lehetôségei. Eljárások egyszerûsítése: Az egészségbiztosítási kártyákon keresztül a betegek a háziorvosi rendelôkben és kórházakban élvezhetik a legmodernebb igényeket kielégítô felvételi és ügyintézési eljárások elônyeit. Az egészségbiztosítási kártya csökkenti a papírmunka mennyiségét. Az egészségbiztosítási jogosultság feldolgozása gyorsan és pontosan történik. Az egészségügyi dolgozók is profitálnak a gyors, könnyû, pontos és költségkímélô adatkezelésbôl. Ez kevesebb papírmunkát, alacsonyabb átutalási költségeket és hatékonyabb számlázást jelent. A biztosítási vállalatok az elektronikus adatátvitel folyamatának elônyét élvezhetik a biztosítási jogosultságok gyors és leegyszerûsített feldolgozásától kezdve egészen a költségek átláthatóságáig. Növekvô bizalom és adatbiztonság: Az egészségbiztosítási kártyát használatba helyezô régiók és tagállamok legfôbb szükséglete a közigazgatási célokra valamint az állampolgárok/betegek védelmének és a személyes adatok feletti rendelkezési jog biztosítása céljából hatékonyan feldolgozott nagy mennyiségû kellô idôben elérhetô egészségügyi információ biztonságos és könnyû kezelése. Az egészségügyi szolgáltatók adminisztrációs munkájának csökkentése: Az egészségbiztosítási kártya bevezetését olyan szervezeti változásokkal és olyan új 31

2 jártasságok (skills) kifejlesztésével kell összekötni, amelyek kulcsszerepet játszanak az eszközök használatának lehetôvé tételében. Az egészségbiztosítási kártya mint szolgáltatás az egészségügyi szolgáltatók által végzett adminisztrációs eljárások leegyszerûsítésén keresztül jelentôs fejlôdést hozhat az ellátásokhoz való hozzájutás megkönnyítése és az ellátások színvonalának emelése terén. A KÁRTYARENDSZEREK BEVEZETÉSÉNÉL FELMERÜLÔ FÔBB PROBLÉMÁK Politikai Túl sokan vesznek részt az egészségbiztosítási kártya stratégiai tervezésében, a kártyarendszerek bevezetésében és irányításában. A politikusok túlságosan sokféle érdekeltséggel gyakran egymástól eltérô hatáskörrel és különbözô intézményi küldetéssel vesznek részt a folyamatban. Az egészségbiztosítási kártya projekt(ek)et a sikeres politikai elkötelezettség propagandájaként folyamatosan pártpolitikai célokra használják. Mûszaki Az eszközök európai szintû mûködése, és a mûszaki befektetések egyeztetése a költségvetés kötöttségével. Mûködésbeli Új technológiák elfogadtatása az orvosokkal. Az egészségügyi szektor új szervezeti felépítésének megtervezése, és a munkatársak elektronikus eszközökkel kapcsolatos szaktudásának fejlesztése. Jogi Az adatvédelem és az állampolgárok személyes adatok feletti rendelkezési jogának biztosítása, A kártyán tárolt információkkal történô manipulálás elkerülése, és az egészségügyi adatok kezelése terén a jogi felelôsség megállapítása. JUTTATÁSOK Politikai Szembekerülni az állampolgárok egyre növekvô azon elvárásával, hogy könnyen kezelhetô és barátságos eszközöket használhassanak az egészségügyi szolgáltatások igénybevételekor. Mûszaki A rendszer könnyen növekszik. A kártyarendszert más célokra is fel lehet használni, nem csupán az elektronikus egészségügy céljaira. Mûködésbeli Az információáramlás sokkal gyorsabb és biztonságosabb. A kibocsátott papír nyomtatványok mennyisége csökken, mivel egy hozzáférési kulcs váltja fel azokat. Az egészségügyi dolgozók könnyebben hozzáférnek a még egyszerûbben összehasonlítható egészségügyi adatokhoz. Az egészségügyi dolgozóknak, az egészségügyi hatóságoknak és vezetôknek változásokkal kell szembenézniük, és egyben tanulhatnak is más régiók által szerzett tapasztalatokból. EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA Szlovlénia: külön kártya fizikailag nem kapcsolódik az egészségbiztosítási kártyához június 1-tôl rendelkezésre áll. Ausztria: az egészségbiztosítási kártya hátoldala végéig átmeneti idôszak. Franciaország: külön kártya, júliustól rendelkezésre áll. Friuli Venezia-Giulia: az egészségbiztosítási kártya hátoldalán szerepel majd, jelenleg egy papírból készült kártya végéig átmeneti idôszak. Németország: egy ideig külön kártya, jelenleg az egészségbiztosítási kártya hátoldalán történô megjelenítés tervezése folyik. Magyarország: külön kártya, novemberig átmeneti idôszak. Lombardia: az egészségbiztosítási kártya hátoldala végéig átmeneti idôszak. Veneto: az egészségbiztosítási kártya hátoldala végéig átmeneti idôszak. Az Európai Egészségbiztosítási Kártya érvényességének idôtartama tagállamonként változik. A szlovén kártyának van a legrövidebb érvényességi idôtartama, amely általánosságban három hónap, de speciális esetben lehet akár egy év is. A többi tagállamban különösen ott, ahol az egészségbiztosítási kártya és az Európai Egészségbiztosítási Kártya fizikailag egy kártyaként jelenik meg az érvényesség idôtartama egy évtôl (Franciaország) egészen öt évig (Ausztria, Olaszország) terjed. AZ ELEKTRONIKUS EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA Az Európai Egészségbiztosítási Kártya elektronizálása elôre látható. Az elektronikus változat intelligens (smart) kártya lesz, nem csupán egy mágnes csíkkal ellátott memória kártya. Mivel az elképzelések sokkal inkább egy többfunkciós nemzeti/regionális egészségbiztosítási kártya felé hajlanak, mintsem egy (országos/regionális kártyától független) különálló kártya felé, ezért a közeljövôben az Elektronikus Európai Egészségbiztosítási Kártya nem pedig egy különálló európai smart kártya testesíti meg az országos kártyák többfunkciósságára vonatkozó elgondolást. 32

3 1. ábra Szlovén Egészségbiztosítási Kártya, Szakmai Kártya (Professional Card) és az Európai Egészségbiztosítási Kártya LEGJOBB MEGOLDÁSOK ZZZS (SZLOVÉNIA) A Szlovén Egészségbiztosítási Intézet (HIIS) által ben bevezetett egészségbiztosítási kártyarendszer ellátta a szlovén egészségügyi rendszer biztosítottjait elektronikus okmányokkal, valamint létrehozta az összes biztosító és egészségügyi szolgáltató közötti adatátviteli kapcsolatot. Az egészségbiztosítási kártyarendszer hatékonyan kombinálja az alábbi mûszaki összetevôkbôl álló intelligens (smart) kártya technológiát és hálózati szolgáltatásokat: biztosítottak kártyái, egészségügyi dolgozók kártyái, egészségügyi szolgáltatók adatfeldolgozó környezete és az önkiszolgáló terminálok online hálózata. Az egészségbiztosítási kártya az egyetlen olyan okmány, amely a kötelezô és önkéntes egészségbiztosítási jogok érvényesítésére Szlovéniában alkalmazható. Ezt az elektronikus okmányt minden olyan személy részére kibocsátották, akiket a szlovén kötelezô egészségbiztosítás lefed, vagyis a közel 2 milliós lakosság egésze rendelkezik ilyen kártyával. A biztosítottak az orvosi rendelôben vagy bármely más alkalommal, ha az egészségbiztosításból eredô jogaikat érvényesíteni szeretnék, egyszerûen csak felmutatják kártyájukat. A kártya látható adatokat is tartalmaz, ahogy azt az 1. számú ábra mutatja. Továbbá elektronikus formában is tárol adatokat: Kártyatulajdonos személyi adatai (név és családnév, cím, nem, születési idô); Biztosítási járulék fizetésének adatai (regisztrációs szám, cégnév, cím); Kötelezô egészségbiztosítás adatai (hitelesítés dátuma, biztosítás érvényessége); Önkéntes egészségbiztosítás adatai (biztosítás típusa, biztosítás érvényessége); Választott orvosok adatai (háziorvos/gyermekorvos, fogorvos, nôgyógyász), Kiadott mûszaki egészségügyi segédeszközök, Kiadott gyógyszerek. Az egészségbiztosítási kártya egy mikroprocesszoros kártya (16 kb EEPROM, 32 kb ROM, 1280 RAM és 16-bit CPU). Az egészségbiztosítási kártya adatainak olvasása vagy a kártyára történô írás csak kártyaleolvasóval lehetséges egy egészségügyi szakmai kártya (health professional card) egyidejû használatával, amely egy 8 kb EEPROM mikroprocesszoros kártya, és (szimmetrikus titkosírást és PIN kódokat használva) az egészségbiztosítási kártyán tárolt adatok hozzáférési kulcsaként szolgál. A kártyát az egészségügyi ellátások szektora és az egészségbiztosítási szektor minden alkalmazottja (orvosok, nôvérek, recepciós adminisztratív személyzet, patikusok, gyógytornászok és más egyéb egészségügyi dolgozó, valamint az egészségbiztosítók erre jogosult tisztviselôi) számára kibocsátják. Az egészségügyi szakmai kártya tulajdonosait 14 csoportra lehet osztani; a különbözô csoportoknak más-más kulccsal szolgál a kártya, következésképpen az egészségbiztosítási kártya adataihoz történô hozzáférés joga eltérô (1. ábra). Szlovénia az Európai Egészségbiztosítási Kártyát különálló kártyaként bocsátja ki a mûanyag kártya júniustól áll rendelkezésre. Az érvényesség ideje általában 3 hónap, speciális esetben 1 év. Az Európai Egészségbiztosítási Kártyát igény szerint bocsátják ki az önkiszolgáló terminál hálózaton, az interneten vagy a ZZZS területi irodáin keresztül. Az egészségbiztosítási kártya számokban kifejezve: Egészségbiztosítási kártyák: Szakmai kártyák: Kártyaolvasók: helyhez kötött 4980, hordozható 890, billentyûzetbe épített 230 Önkiszolgáló terminálok: 296 Európai Egészségbiztosítási Kártya: kb kártya évente. LEGJOBB MEGOLDÁSOK REGIONE LOMBARDIA (OLASZORSZÁG) januárban Lombardia helyi önkormányzata (Regional Government of Lombardia) egy nagyszabású projektet indított el a területi közigazgatás információs rendszerének tervezésére és kivitelezésére, amelynek célja a szolgáltatások színvonalának javítása és a regionális költségek hatékonyabb kezelése. A projekt a Kártya a regionális szolgál- 33

4 tatások számára Egészségügyi Informatikai Rendszer (Cards for Regional Services HealthCare Information System ) elnevezést kapta, amely olaszul így hangzik: Carta Regionale dei Servizi Sistema Informativo Socio-Sanitario, és a továbbiakban: CRS-SISS. A projekt célja egy modulusos (modular) nyitott rendszer létrehozása, amely a területi közigazgatás igényei szerint képes növekedni. A CRS SISS egyike a legfontosabb elektronikus olasz igazgatási projekteknek az egészségügyi szektorban. A projekt magja az Egészségügyi Extranet, amely összeköttetést biztosít a szakemberek, szociális szolgáltatások, szervezetek és állampolgárok között nyomon követve a betegek kezelésének minden eseményét (a receptírástól az adminisztrációig), valamint értéknövelt szolgáltatásokat nyújt. A projekt az intelligens (smart) kártya technológiára épül, biztosítva az állampolgárok és az operátorok számára a hálózat elérését saját intelligens (smart) kártyájukon keresztül. A Regionális Egészségügyi Információs Rendszer célja az egészségügyi rendszerekhez történô hozzáférés leegyszerûsítése, az információ megosztása, információcsere az egészségügy szereplôi és a szolgáltatók között, a diagnózisok és az egészségügyi szolgáltatás körülményeinek javítása, a kiadások racionalizálása, valamint a költségvetés ellenôrzése. A remélt eredmények: az állampolgároknak nyújtott szolgáltatások színvonalának javítása, a Regionális Egészségügyi Rendszer megtervezése, az egészségügyi szolgáltatások és az egészségügyi dolgozók részére nyújtott telematic szolgáltatások integrálása. A projekt elsô alkalmazása az egészségügyi ellátások területére koncentrálódott (1. táblázat). A projekt célja egy fejlett kommunikációs és együttmûködési infrastruktúrára épülô rendkívül újszerû info-telematics rendszer kifejlesztése, az egészségügyben dolgozók teljesítményének és ezzel együtt az állampolgároknak nyújtott szolgáltatások színvonalának javítása. A projekt egy olyan extranet aktiválására épül, amelynek tagjai az állampolgárok számára egészségügyi és szociális szolgáltatásokat nyújtó egyéni egészségügyi szakemberek (orvosok, gyógyszerészek) valamint közegészségügyi és magánintézetek (kórházak) egyaránt lehetnek. Az extranet -hez történô hozzáférés kétféle intelligens (smart) kártyával engedélyezett: szakmai és állampolgári kártyákkal, amelyek tartalmukat és külalakjukat tekintve is különböznek egymástól. Szereplôk Számadatok Állampolgárok Egészségügyi szakemberek Háziorvosok és gyermekorvosok Gyógyszertárak Helyi egészségügyi asszisztencia 15 Közegészségügyi szolgáltatók 280 Privát egészségügyi szolgáltatók táblázat Lombardia egészségügyi hálózata A projekt a Virtuális Magán Hálózat létrehozására épül, amely az állami hálózaton keresztül támogatja a különféle szereplôk közötti összes kommunikációt. A CRS-SISS a Lombardia tartomány által kiállított mikroprocesszoros kártyára épül, amely a szolgáltatások hozzáférési kulcsa. Tekintettel arra, hogy a biztonsági mechanizmusok elôreláthatólag mind az állampolgárok (Betegek Adatkártyái, PDC Patient Data Cards) mind pedig az egészségügyi szakemberek (Egészségügyi Szakmai Kártya, HPC Health Professional Cards) tekintetében fôként intelligens (smart) kártyákra épülnek, a kártyahasználat ebben a rendszerben létfontosságú. Biztonsági szempontból a kártyát azonosításra és hitelesítésre, valamint a Virtuális Magán Hálózathoz történô hozzáférés engedélyezésére, illetve a betegekrôl/állampolgárokról szóló információk tárolására használják. 2. ábra CRS-SISS kártyák: Állampolgári és Szakmai Kártyák A kombinált kártya/kártyaleolvasó lehetôvé teszi a kártyákkal történô titkosított, biztonsági vagy nyílt, azonban ellenôrzött hozzáférést a sürgôsségi vagy az egészségügyi szektortól független más egyéb olyan adatokhoz, amelyeket a megoldást szolgáltató (solution provider) nyilvánosnak minôsíthet. A 2. táblázat a szolgáltatásokat foglalja össze. Szakmai Kártya Azonosítás és hitelesítés A rendszer elérésének engedélyezése Elektronikus aláírás 2. táblázat Kártyákhoz fûzôdô szolgáltatások Állampolgári Kártya Azonosítás és hitelesítés A sürgôsségi ellátáshoz szükséges információk tárolása (Netlink standard) A közigazgatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés engedélyezése Az állampolgárok hitelesítésére szolgáló okmány A CRS-SISS projekt rendkívül ambiciózus, mivel az egészségügy ellátások és az állampolgároknak nyújtott szolgáltatások (információ, elôjegyzés stb.) színvonalának emelése céljából az egészségügyi rendszerhez történô könnyû és biztonságos hozzáférés által lehetôvé teszi az egészségügyben dolgozók számára az egymás közötti információcserét és információ megosztást. Ez elôsegíti az 34

5 egészségügyi ellátások minôségének javítását és a költségek nyomon követését a regionális szintû tervezés jobbítása és a közigazgatási eljárások (elektronikus recepteken és elektronikus aláíráson keresztül történô) leegyszerûsítése érdekében. A CRS-SISS projekt az elsô olyan lépés, amely az állampolgárok és az egészségügyi dolgozók rendelkezésére álló szolgáltatásokon keresztül egy olyan közös használatú betegkartont (distributed patient dossier) hoz létre, amely összeköttetést biztosít az állampolgárok és az egészségügyi ellátások struktúrái között. Ezenfelül az állami hálózatra épülô Virtuális Magán Hálózat a hálózati kapcsolat értéknövelésén keresztül lehetôvé teszi az összes felhasználó számára további szolgáltatáscsoport hasznosítását, amely a projekt költségének igen kis hányadába kerül. A felhasználók tulajdonképpen az alábbiakhoz férhetnek hozzá: a szolgáltatók által kínált szolgáltatások, a hálózat egyéb összetevôiben résztvevô szereplôk által kínált szolgáltatások, mint például az intelligens (smart) kártyába betöltött (encapsulated) további szolgáltatók, Lombardia egészségügyi szektora által felkínált más egyéb telematic szolgáltatások közvetlenül az interneten keresztül nyújtott szolgáltatások az incremental customisation lehetôségével. modem, internet stb.) és különbözô európai nyelveken érkezô hitelesítési kérelmekre. Ez annyit jelent, hogy a magyar és külföldi egészségügyi szolgáltatók mindig pontos információt kaphatnak a magyar hatóságok által kiállított egészségbiztosítási kártyát felmutató személy biztosítási státuszáról. A 2004-es athéni olimpiai játékok idejére megkezdôdött a magyar egészségbiztosítási kártyák telefonos és internetes hitelesítési szolgáltatáson keresztüli támogatása, amely lehetôvé teszi az egészségügyben dolgozók számára a kártyák hitelességének ellenôrzését. Ez a telefonos szolgáltatás angol, francia, német, görög és olasz nyelven is rendelkezésre áll. Ezzel egyidôben az Európai Tanács márciusban meghozott határozatának megfelelôen októbertôl megkezdôdik a szemmel olvasható mûanyag Európai Egészségbiztosítási Kártyáknak a biztosítottak kérésére történô kibocsátása. Az elektronikus Európai Egészségbiztosítási Kártya adatkészletének meghatározása után Magyarország egy intelligens (smart) kártya alapú új biztosítási kártya bevezetését tervezi. Az állampolgári kártya hátoldalán található az Európai Egészségbiztosítási Kártya. Olaszországban ez az elsô olyan projekt, ahol az Európai Egészségbiztosítási Kártya és a regionális kártya integrációjaként létrehozott kártya elektronikus formátumban jelenik meg. CRS-SISS projekt számokban kifejezve: Az állampolgároknak kibocsátott egészségbiztosítási kártya (Európai Egészségbiztosítási Kártyát is magában foglalja): Kibocsátott Szakmai Kártyák: LEGJOBB MEGOLDÁSOK OEP (MAGYARORSZÁG) Magyarországon az egészségbiztosítási kártyák elsô generációja 1990 és 1992 között került szétosztásra. Napjainkban a 10 millió magyar állampolgár mindegyike rendelkezik az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) által kibocsátott papír alapanyagú egészségbiztosítási kártyával. A kártyákon kívül az OEP rendelkezik egy biztonságos adatbázissal, amely a biztosítottak személyi adatait tartalmazza. Az egészségügyi alkalmazottaknak joguk van a betegek egészségbiztosítási kártyájának érvényessége felôl tudakozódni. Az OEP-en belül egy erôs és biztonságos adatbázis mûködik, amely kezeli a biztosítottak adatait, és adatokat szolgáltat a magyar biztosítottak hitelesítése céljából. A következô években az OEP háttér mûködésének javítása folytatódik. Ennek segítségével az OEP képes lesz azonnal reagálni a különféle kommunikációs csatornákon (telefon, 3. ábra Egészségbiztosítási kártya és Orvosi kártya A Magyar Orvosi Kamara db szakmai kártyát bocsátott ki. Ez a multifunkcionális kártya felhatalmazást nyújt az orvos-beteg konzultáció és az egészségbiztosítás kapcsolódása terén, valamint támogatja az egészségügy minôségellenôrzésének elemzését és értékelését. Az orvosi kártya új generációjának kibocsátását 2005-re tervezik. Korábban egy intelligens (smart) kártya jellegû kártyát bocsátottak ki a 3000 dialízises és veseátültetésre váró beteg számára. Ez az úgynevezett Transzplantációs Kártya (Retransplant Card) több részbôl áll: kettô közülük bármely Egészségügyi Szakmai Kártyával olvasható. Ezek adminisztrációs adatokat (név, biztosítási intézetek és az azonosítószám), illetve a sürgôsségi ellátáshoz szükséges adatokat (vércso- 35

6 port, allergia, gyógyszerezés stb.) tartalmazzák. A kártya másik négy része zárt jellegû, csak a dialízis központok, transzplantációs klinikák és laboratóriumok orvosainak szakmai kártyáival olvasható és írható a kezelés adatainak tárolása céljából. Szereplôk Számadatok Állampolgárok Háziorvosok Gyógyszertárak Fogorvosi ellátás Járóbeteg ellátás 458 Fekvôbeteg ellátás 180 Otthoni ápolás táblázat Magyar egészségbiztosítási kártyák megoszlása A magyar egészségbiztosítási kártyák számokban kifejezve: Biztosítási kártya: Biztosítások száma (number of insures): Szakmai Kártyák: LEGJOBB MEGOLDÁSOK SESAM-VITALE (FRANCIAORSZÁG) A francia egészségügyi hatóságok megbízásából 1993 óta a SESAM-VITALE European Interest Grouping felelôs az egészségbiztosítási kártya és az Európai Egészségbiztosítási Kártya országos szinten történô kivitelezéséért, szétosztásáért és ellenôrzésért. A SESAM-VITALE EIG figyeli a rendszerintegrációt, a leolvasó és szoftver hitelesítéseket, valamint más olyan összetevôket, mint például a front-end szerverek. A SESAM-VITALE rendszerének segítségével a francia egészségügyi rendszer által biztosított személyek ma már egyszerûen csak a Vitale egészségbiztosítási kártya felmutatásával hozzájuthatnak az orvosok, gyógyszertárak és más egészségügyi szakemberek által nyújtott egészségügyi ellátásokhoz. Ezen a rendszeren keresztül az adatok elektronikus formában áramlanak az egészségügyi szolgáltatók és az egészségbiztosítás helyi irodái között, tehát a biztosítottak költségeit öt napon belül megtérítik. A VITALE Egészségbiztosítási Kártya egy olyan mikroprocesszoros kártya, amely csak adminisztratív adatokat (pl. egészségbiztosítási jogok és jogosultságok) tárol. Az egészségbiztosítási kártya látható adatai: név, családnév, országos azonosítási szám, sorozatszám. A francia egészségbiztosítási kártya egy multi-funkciós (multi-beneficiary) család kártya. A SESAM-VITALE rendszert azért vezették be, hogy egy új technológia használatával az igényelt megtérítések folyamatát leegyszerûsítsék és meggyorsítsák. Ez lehetôvé teszi, hogy az egészségügyi szakemberek Elektronikus Kérvényt szerkesszenek és azt közvetlenül a beteg egészségbiztosítási központjába továbbítsák. Az 1998-as bevezetéstôl számítva a SESAM-VITALE jelenleg több mint egészségügyi szakembert köt öszsze az egészségbiztosítási rendszerrel, amelynek elônyeit a Vitale kártyával rendelkezô biztosítottak milliói élvezik: Több mint 800 millió megtérítési igény évente; SESAM-VITALE intelligens (smart) kártya a legelterjedtebb kártya Franciaországban (napjainkban minden biztosított és 16 éven felüli kedvezményezett rendelkezik ilyen kártyával); A biztosítottak számára a megtérítés idôtartama 5 napra csökkent, szemben a korábbi 2-3 hetes idôszakkal (papír nyomtatványok); A kialakított rendszer szerint az Elektronikus Francia Egészségügyi Szakmai Kártyát országos szinten bocsátották ki. Jelenleg körülbelül db Elektronikus Francia Egészségügyi Szakmai Kártyát használnak, és megközelítôleg 50 millió VITALE kártya van forgalomban. A SESAM- VITALE egy kettôs kártyára épülô rendszer, amely magában foglalja a VITALE kártyákat és a Szakmai Kártyákat. Mindkét kártyát be kell helyezni a hitelesítést végzô leolvasóba azt megelôzôen, hogy a számítógép vagy a különálló leolvasó megjeleníti az elektronikus kérvényt. Mikor az egészségügyi dolgozók megérkeznek munkahelyükre, a SESAM-VITALE berendezés elindításához behelyezik saját egészségügyi szakmai kártyájukat a dupla nyílású leolvasóba, és begépelik saját azonosító kódjukat. A biztosított részére történô elektronikus kérvény létrehozása esetén az egészségügyi szolgáltató minden egyes esetben használja saját SESAM-VITALE berendezését. Az elektronikus kérvény csak akkor hitelesíthetô, ha az egészségügyi szakmai kártyát és a beteg Vitale kártyáját is behelyezték a leolvasóba. Mivel az egészségügyi szakmai kártyával el lehet indítani az elektronikus átvitelt, a kérvényeket automatikusan szortírozzák az átvevôk számára, tehát azok közvetlenül a megfelelô egészségbiztosítási központba kerülnek. A kérvények benyújtását az egészségügyi szolgáltatók végzik saját azonosító kártyájuk segítségével. A beteg távozása után az egészségügyi szolgáltatónak három nap áll a rendelkezésre, hogy benyújtsa az elôírásos kérvényt, és egy hete van az olyan kérvények benyújtására, ahol egy harmadik fél fizet. Az elektronikus kérelmek biztonsági másolatát három hónapig kell megôrizni. Az Egészségbiztosítási Központ en keresztül igazolja vissza a kérvények sikeres átküldését (pozitív ARL). Az egészségügyi szolgáltatók értesítést kapnak a sikertelen adatátvitelrôl is. Ha olyan kérvény benyújtása válik sikertelenné, amikor egy harmadik fél fizet, az egészségügyi szolgáltató is kap egy értesítést a visszautasításról, amely arról tájékoztatja ôt, hogy nem utalják ki az igényelt pénzösszeget. Minden visszautasítás esetén a kérvényt két munkanapon belül ismételten be kell nyújtani. 36

7 4. ábra VITALE mikroprocesszoros kártya Franciaországban az Európai Egészségbiztosítási Kártya egy olyan speciális kártya, amelyet nem kombináltak a nemzeti egészségbiztosítási kártyával. A franciaországi Európai Egészségbiztosítási Kártya július 1-tôl a biztosítottak nagy részének rendelkezésére áll. Azonban néhány törvény által szabályozott egészségbiztosítási kártya (a közalkalmazottak és az állami iskolák pedagógusai számára) csak 2005 végén vagy 2006 elején kerül szétosztásra. Franciaországban az Európai Egészségbiztosítási Kártya érvényességi ideje egy év. Jelenleg a projektet (EU eten Programme) tartják az elektronikus Európai Egészségbiztosítási Kártya felé történô elmozdulást elôsegítô legfejlettebb stratégiának Franciaországban. E kezdeményezés keretein belül összegyûjtött tapasztalatok szolgálnak majd az elektronikus Európai Egészségbiztosítási Kártya franciaországi bevezetésének alapjául. SESAM-VITALE kártyák számokban kifejezve: Az állampolgárok számára kibocsátott egészségbiztosítási kártyák: kb Kibocsátott Európai Egészségbiztosítási Kártya (2005. június elejéig): LEGJOBB MEGOLDÁSOK AOK (BADEN-WÜRTTEMBERG, NÉMETORSZÁG) Németországban az egészségügyi szektor modernizálásáról szóló párbeszéd 2003-ban kezdôdött el. Következésképpen a politikai élet szereplôi már kidolgozták az állampolgárok által használható egészségbiztosítási kártya és az Egészségügyi Szakmai Kártya 2006-ra történô bevezetésének munkatervét. Az egészségbiztosítási kártya kibocsátása a német Bundestag és Bundesrat által 2004-ben kezdeményezett összetett politikai-jogi folyamat része; tehát e politikai folyamat lezárta után nem lesz szükség további regionális szintû jogi lépés megtételére. Az Európai Egészségbiztosítási Kártya bevezetésének terén a berlini székhelyû Egészségügyi és Szociális Minisztérium az Európai Unió együttmûködô partnere. Az egészségügy irányításának többféle szereplôje vett részt e kártyarendszer minisztérium által megszabott határidejû bevezetésének munkálataiban. A tervezett új kártyarendszer (amely felváltja a jelenlegi memóriakártyát) remények szerint csökkenti majd az egészségügyön belüli kölcsönhatások (interaction) hiányából eredô orvosi hibák számát és az egészségügyi rendszerrel való visszaélések lehetôségét, valamint elektronikus jellege megszünteti az iratszállításhoz kapcsolódó kockázatokat. Az új kártyák kibocsátását a minisztérium nem egyedül végzi. A német egészségbiztosítási rendszer jellegébôl fakadóan a kártya szétosztását az állami egészségbiztosítási vállalatokra (Public Insurance Companies) bízták, amelyek száma Németországban meghaladja a 250-et. Ezek a vállalatok vagy saját maguk végzik ezt a feladatok, vagy pedig olyan megfelelô szolgáltatókat jelölnek ki, amelyek garantáltan megfelelnek a kormány által elôírt rendelkezések jogi és szervezeti követelményeinek. Ez utóbbi szolgáltatók szintén kiadhatják a munkát: a kibocsátással/szétosztással (deployment) alvállalkozókat vagy külsô szolgáltatókat (outsourcing providers) bízhatnak meg. A német Krankenschein"-t (papír jellegû nyomtatványt) 1994-ben egy memóriakártya rendszer váltotta fel. A német egészségbiztosítási kártya új generációját a 2006-tól országos szinten bevezetésre kerülô multi-processzoros chip-et tartalmazó mûanyag kártya jelenti. Az új egészségbiztosítási kártya esetében mód nyílik a látható adatok fotó, név, biztosítási szám, érvényesség dátuma ellenôrzésére, lehetôség lesz adatok tárolására: biztosítási adatok (név, biztosítás típusa, úgymint alkalmazott, gyermek, családtag, nyugdíjas), egészségügyi vagy sürgôsségi adatok tárolása csak a késôbbiekben (further on) lehetséges. A kártyát az ipar állítja elô és az Egészségügyi Biztosítási Alapok (Health Insurance Funds) adják ki. Kezdetben az elsôsegély/mentô-/betegszállító szolgálatok (ambulances) és kórházak használják majd, további funkciók csak a következô években kapcsolódnak majd a kártyához. Tekintettel a személyes adatok feletti rendelkezési jogra, a közigazgatás különös figyelmet szentel az adatvédelemnek, ezért az AOK Baden-Württemberg kifejlesztette a jogosultság online hitelesítését. Az AOK Baden-Württemberg 1998-ban indította el a papír jellegû nyomtatványok egészségbiztosítási kártyára történô cseréjének projektjét. Az itt szerzett tapasztalatok az AOK Baden-Württemberg-et Németország leggyakorlottabb intézményévé tették, miáltal az elektronizálás további fejlesztésének legmegfelelôbb irányítójává vált. A fejlesztés rövid távú stratégiája szerint az új német elektronikus egészségbiztosítási kártyát a teszt régióban (Heilbronn) kb fô veheti át a jól elôkészített környezet kiegészítése és tesztelése céljából. Az EU irányelveket valamint az egészségbiztosítási kártyának az Európai Egészségbiztosítási Kártyával történô integrációt illetôen az AOK Baden- Württemberg most teszteli az Európai Egészségbiztosítási Kártya (kombinálva az egészségbiztosítási kártyával) elektronizálásának lehetôségeit. 37

8 Az osztrák egészségbiztosítási kártya úgynevezett elektronikus kártya. Ez az elektronikus kártya az osztrák egészségbiztosítási rendszer részét képezi, tehát széles körben használt és elfogadott. Az osztrák elektronikus kártya egy biztonságosnak számító hitelesített (certified) intelligens (smart) kártya, amely egy EU-konform elektronikus aláírást alkalmazó rendszerben mûködik. A kártya által tárolt adatokat több csoportra lehet osztani: pl. általános közigazgatási adatok (public data), az Európai Egészségbiztosítási Kártya közigazgatási adatai (public data), a társadalombiztosítással összefüggô adatok és az aláíráshoz kapcsolódó adatok. A fenti csoportokat mûszaki és szervezeti eszközök teszik biztonságossá, többek között számos elektronikus biztonsági intézkedés (counter measures) és hozzáférési jog. Az elektronikus kártya jellemzôi: látható adatok: szervezési/szervezeti (organisational) adatok (név/nevek, cím (title), születési dátum, társadalombiztosítási szám); az Európai Egészségbiztosítási Kártya adatai: (az egészségbiztosítási kártya hátoldalán); a chip-en tárolt adatok: szemmel olvasható adatokat és a társadalombiztosítással kapcsolatos néhány további közigazgatási adatot is tárol a chip. Jelenleg a chip nem tárol egészségügyi adatokat, az aláírással kapcsolatos adatok a legvégén kerülnek a kártyára (signature related data is finally included). Ezenfelül egy olyan speciális hardvert szerelnek be az orvosi rendelôkbe, amelyek képesek lesznek az országos intelligens (smart) kártyákon tárolt adatokat leolvasni és a jogosultság hitelesítése érdekében azokat összehasonlítani az HVOS adatbázisával. 5. ábra Egészségbiztosítási kártya (AOK) június elejétôl egészen mostanáig az AOK Baden- Württemberg megközelítôleg Európai Egészségbiztosítási Kártyát adott ki biztosítottjai számára. A közigazgatás legelôször úgy döntött, hogy az Európai Egészségbiztosítási Kártyát külön kártyaként bocsátja ki, de a párbeszédek utáni álláspontja szerint az Európai Egészségbiztosítási Kártyát az egészségbiztosítási kártya hátoldalán jeleníti meg. Az Európai Egészségbiztosítási Kártyát, amely egy chip-et tartalmazó intelligens (smart) kártya, az állampolgárok az AOK Baden-Württemberg szolgáltatási pontjain (kb. 300 ilyen létezik Baden-Württembergben) vehetik át. A biztosítottak azonnal kézhez kapják a kártyájukat, mivel a kiállítás folyamata néhány másodpercig tart. Az osztrák elektronikus kártyarendszert online rendszernek tervezték (de bizonyos számú offline tranzakció is megengedett); ezért egy Egészségügyi Információs Hálózat került felállításra, amely összeköti az összes résztvevô egészségügyi szolgáltatót és társadalombiztosítási intézetet. Jelenleg külön egészségügyi szakmai kártyát nem bocsátottak ki Ausztriában, azonban van egy speciális kártya, amelyet az egészségügyi szolgáltatók az orvosi rendelôk és kórházak rendszereinek kinyitásához használnak. Ez nem személyre szóló kártya, hanem az orvosi rendelôk számára kerültek kibocsátásra. A késôbbiekben miután az orvosok integrálása megtörtént a gyógyszertárakat, kórházakat és a sürgôsségi ellátást nyújtó egészségügyi egységeket is hozzákapcsolják a rendszerhez. A kártyatulajdonosok személyes és nyilvános információk megszerzése érdekében az illetékes intézményhez egy biztonsági rendszeren keresztül történô kapcsolódással saját otthonukból is hozzájuthatnak. AOK Baden-Württemberg kártyák számokban kifejezve: Kibocsátott Európai Egészségbiztosítási Kártya: körülbelül LEGJOBB MEGOLDÁSOK SVC e-card (AUSZTRIA) 6. ábra SVC e-card 2004 decemberében egy kísérlet indult Burgerlandban, amely megközelítôleg biztosítottat érintett márciusára a kísérletben már kb. 80 háziorvos és azok betege vett részt. A széles körben történô kiterjesztés 2005 közepén kezdôdött, és 2005 novemberre lefedi az osztrák lakosság teljes egészét (addigra kb. 8 millió kártya kerül forgalomba). Az Európai Egészségbiztosítási Kártya már az elektronikus kártya hátoldalán jelenik meg, és az elôbbi kártya adatait fájlokba rendezve szintén a chip tárolja majd. Az Európai Egészségbiztosítási Kártya fejlesztésének elôreláthatólag nem lesz külön költségvetése. Elektronikus kártya projekt számokban kifejezve: Az állampolgárok részére kibocsátott egészségbiztosítási kártya: kb ( db kibocsátását tervezik novemberre) Európai Egészségbiztosítási Kártya kibocsátása (2005. márciusig): kb ( db kibocsátását tervezik novemberre) 38

9 ÖSSZEFOGLALÁS Az intelligens (smart) kártyák gyorsan terjednek az egészségbiztosítás területi, országos, sôt európai szintjén is. Az intelligens (smart) kártyák az elektronikus formátumú adatok tárolásának modern és biztonságos eszközei. Figyelembe véve az intelligens (smart) kártyák hatókörét az elektronikus egészségügy terén, a fô kérdés nem a HA, hanem a HOGYAN ÉS MIKOR, amely azt jelenti, hogy a vita lényegileg a chip adattárolásáról folyik. Két elgondolás létezik, amelyek függnek az országos politikától és rendszerektôl: (1) az egészségbiztosítási kártya csak az (országos) adatbázis által tárolt egészségügyi adatokhoz való hozzáférést szolgálja, vagy (2) a kártya az egészségügyi és az adminisztrációs adatokat is egyaránt tárolja. A legjobb megoldásokat összegyûjtô kézikönyv üzenete a következô: a kézikönyv hat különbözô tagállam hat egymástól eltérô legjobb megoldását tartalmazza. Ezenkívül az elektronikus egészségügy és egészségbiztosítás terén az intelligens (smart) kártya rendszerek fejlesztésben és kibocsátásban résztvevô felek legjobb megoldásait is közöljük. Továbbá az egyik oldalon bemutatjuk a fô problémákat, a másik oldalon pedig megmutatjuk a fô elônyöket. Ennek segítségével a saját egészségbiztosítási intelligens (smart) kártya rendszerének fejlesztésében és a kártya kibocsátásban résztvevô érintett felek kikerülhetik az európai szinten mûködô jobb és talán költségkímélôbb rendszerek kivitelezése közben felmerülô fôbb akadályokat. Az Európai Egészségbiztosítási Kártya fejlesztése olyan összetett feladat, amely egyrészrôl magas mûszaki tudást, másrészrôl pedig politikai bölcsességet igényel, és ez a folyamat segíti majd elô az európai állampolgárok mobilitását. Azt már az országos politika határozza meg, hogy az egészségbiztosítási kártya területi vagy országos jellegû legyen, azonban a fejlesztések egy sokkal biztonságosabb online hozzáféréssel és digitális hitelesítéssel mûködô smart (chip) kártyák felé mutatnak, amelyek kevés adatot tárolnak, de erôs adatbázis támogatással rendelkeznek. Elôrelátható, hogy az Európai Egészségbiztosítási Kártya az elektronizálás folytán smart kártyává változik, de ehhez nincs szükség speciális kártya kibocsátására, mivel lehetôség van arra, hogy az informatikai rendszer támogatásával (with information structure support) az országos/regionális kártyákat a biztosított hazáján kívül is lehessen használni. A SZERZÔK BEMUTATÁSA Király Gyula 1985-ben végzett a Budapesti Mûszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Karán, közlekedésmérnök szakon tôl a MÁV Számítástechnikai üzem operációkutató tudományos segédmunkatársa ban megalakította a TESZT Számítástechnikai Kisszövetkezetet amelyben volt egyetemi társaival szoftverfejlesztéssel foglalkozott tôl 1992-ig a Micronetwork Systems (Budapest) Kft. kereskedelmi igazgatóhelyettese tól az egészségügyi rendszerek tervezését oktatja a Gyôri Széchenyi István Fôiskola Egészségügyi Informatika szakán tôl 2002-ig a Main Kft. ügyvezetô igazgatója tôl egészségügyi informatikát és szervezeti döntéshozatali módszereket oktat a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképzô Központjában ban okleveles közlekedési menedzser gazdasági mérnöki másoddiplomát szerez a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Karán, menedzser gazdasági mérnöki szakon decemberétôl az Országos Egészségbiztosítási Pénztár informatikai fôcsoportfônöke novemberétôl az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Informatikai és Nyilvántartási Fôigazgató-helyettese. Szege Zoltán 1999-ben végzett a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán tôl a Systrend Számítástechnikai Rt. munkatársa tôl a Sybase Magyarország Kft. államigazgatási üzletágának vezetôje ben végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Fôiskola Államigazgatási Karán tól a SHARP Telecommunication Europe Ltd. (Egyesült Királyság) munkatársa tôl az Országos Egészségbiztosítási Pénztár munkatársa. Projektvezetôként részt vesz az Európai Egészségbiztosítási Kártya bevezetésében, a és az INCO-HEALTH projektekben. 39