A Diplomás Pályakövető Rendszer és a Vezetői Információs Rendszer kapcsolódási modellje az Eötvös József Főiskolán

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Diplomás Pályakövető Rendszer és a Vezetői Információs Rendszer kapcsolódási modellje az Eötvös József Főiskolán"

Átírás

1

2

3 A Diplomás Pályakövető Rendszer és a Vezetői Információs Rendszer kapcsolódási modellje az Eötvös József Főiskolán

4

5 A Diplomás Pályakövető Rendszer és a Vezetői Információs Rendszer kapcsolódási modellje az Eötvös József Főiskolán Összeállította: Sipos Norbert intézményi DPR felelős EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA Karrier Központ és Gazdálkodási Intézet BAJA, MÁRCIUS

6 Készült az Eötvös József Főiskola Diplomás Pályakövető Rendszer gondozásában. A tanulmány letölthető a weboldalról. Baja, március 18. Sorozatszerkesztő: Sipos Norbert Mácsik Petra Szakmai lektor: dr. Póla Péter dr. Simon József Összeállította és szerkesztette: Sipos Norbert Korrektúra, grafikai tervezés: Mácsik Petra Felelős kiadó: dr. Simon József Kiadja az Eötvös József Főiskola Karrier Központja és Gazdálkodási Intézete. ISSN A kiadvány a Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért TÁMOP C-12/1/KONV számú projekt részeként készült el.

7 TARTALOM BEVEZETÉS 5 1. A VIR-AVIR FELÉPÍTÉSE, VIR AZ EJF-EN 9 2. A DPR FELÉPÍTÉSE A DPR-VIR KAPCSOLATA A DPR és az IFT stratégiai mutatószámok kapcsolata A DPR adataiból használható mutatószámok ÖSSZEGZÉS 39 IRODALOMJEGYZÉK 40

8

9 Bevezetés BEVEZETÉS A kormányzati szerveknek olyan rendszert kell kialakítaniuk, amelynek köszönhetően objektív, szakértői és adatalapú döntésekhez szükséges információkhoz juthatnak hozzá. A Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) az egyik pillére a Felsőoktatási Információs Rendszernek (FIR). A strukturális hátteret a évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról alkotta meg. A törvény öt bekezdése foglalkozik az intézmények stratégiai tervezéséhez szükséges információkat nyújtó pályakövetés feladataival: 34. (6), 53. (6), 103. ab, 130. (4), 156. (2). 1 Mivel Magyarországon korábban nem létezett általánosságban elfogadott gyakorlat, így az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (akkor Educatio Kht., a továbbiakban Educatio Nkft.) központi segítőszervezet kapta meg és vállalta fel ezt a feladatot, mely a lekérdezésnél használt kérdőívek központi részét gondozza, valamint begyűjti az adatokat és értelmezve továbbítja az illetékes minisztérium felé. Az egyedi rendszerek intézményenkénti kiépítése két lépésben egy TÁMOP pályázaton keresztül vált lehetővé. A törvényt szeptember 1-jétől váltotta a jelenleg is hatályban lévő évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról, amelyben a DPR kötelezettsége már kisebb mértékben jelenik meg: a végzett hallgatók pályakövetési rendszere, amely a felsőoktatási információs rendszert alkotó alrendszerekből, valamint az intézményi nyilvántartásokból személyazonosításra alkalmatlan módon szolgáltatott adatokból álló, csoportosított adatokat, kimutatásokat szolgáltat. 2 Ennek ellenére a DPR vitathatatlan kötelezettséggé vált a felsőoktatási intézmények számára, amelyek továbbá a FIR-en belül es tanév őszi félévétől kezdődően automatikusan szolgáltatnak alapvető információkat. A DPR működtetésébe és általános kommunikációs szerepébe az 1. ábra ad betekintést. A felsőoktatási intézmény bejövő oldalán találhatóak a potenciális jövőbeni hallgatók, középen az oktatási szolgáltatás részeként az intézményi képzés és szolgáltatások közvetlen fogyasztói, azaz a jelenlegi hallgatók, továbbá a kimenő oldalon láthatjuk a végzett hallgatókat. A rendszerhez a kormány is közvetlenül kapcsolódik az intézményi kommunikációs és szolgáltatási portfólió erőtereként a finanszírozáson keresztül. A végzett hallgatók további élete a munkaerőpiacon folytatódik a foglalkoztatási formától függetlenül (eltekintve azoktól, akik nappali tagozaton folytatják felsőfokú tanulmányaikat). A felsőoktatási intézményeknek az ismertetett szereplők érdekeit és igényeit kell figyelembe venni, mivel ez az a tér, amelyik közvetlenül befolyásolja lehetőségeiket, valamint megmutatja teljesítményüket. Ehhez kapcsolódik szorosan a DPR felmérés, melynek keretén belül kétszintű információgyűjtés zajlik: Egyrészt az intézmény rendszeresen megkeresi a végzettjeit akiknél (ahogyan az ábrán is látható) elsősorban a munkaerő-piaci tapasztalatok jelentik az elsődleges információigényt, mivel ez által tudják a jelenleg képzésben lévő hallgatókat a 1 NEFMI: évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról 34. (6), 53. (6), 103. ab), 130. (4), 156. (2), Forrás: Letöltve: NEFMI: évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról. 19., Forrás: docid=a tv&timeshift=1 Letöltve: A 5 A

10 megfelelő irányba terelni a képzések módosítása és az elérhető szolgáltatások testreszabása révén. Ennek kiemelt részét képezi az önismeret, a személyiség- és kompetenciafejlesztés, valamint a pályaorientáció. Másrészt felméri a jelenlegi hallgatókat, akik az intézmény szolgáltatásainak fogyasztói, és ennek a kapcsolatnak köszönhetően közvetlen visszajelzést tudnak nyújtani az intézmény hírnevéről, az intézményi szolgáltatásokról. Ez nagyban hozzájárul a szolgáltatási portfólió tökéletesítéséhez és az esetlegesen felmerülő hibák kiküszöböléséhez. A felsőoktatási intézmény az anonim felmérésen belül összegyűjtött adatokat a központi adatszolgáltatás struktúrájának megfelelő formátumban továbbítja az Educatio Nkft. felé. Ez után egyrészt az Educatio Nkft., másrészt a felsőoktatási intézmény oldaláról való vizsgálódásra bontható a DPR eredményeinek további felhasználása. Educatio Nkft.: Kormány: A kérdőívek központi kérdésblokkját gondozza, a változtatásokat és javítási lehetőségeket egyezteti az intézményi felelősökkel. Az összes intézmény által beküldött adatokból összeállítja az országos adatbázist, elkészíti a módszertani útmutatót, valamint a reprezentatív súlyozást. Ezek az adatok közvetlenül nem kerülnek a kormány, illetve más hatósági szerv döntési információláncába, viszont kutatási céllal felhasználhatóak. Általános, egyváltozós elemzéseket, valamint egyes tényezők mentén kereszttáblákat készít, melyeket tanulmányokban, jelentésekben, szakmai tudományos publikációkban közzétesz nyomtatott és online formában. Ez egyaránt információt nyújt a potenciális és végzett hallgatóknak, az intézményeknek, a munkaerő-piaci szereplőknek, az állami hatóságoknak és összességében az egész lakosságnak. Az adatokat megfelelő szűrés és interpretáció után a kiválasztott szempontok mentén feldolgozva a kormányzati szervek rendelkezésére bocsájtja, illetve igény szerint további elemzéseket készít. Az ábrán nem jelenik meg, de nemzetközi kutatásokhoz is kapcsolódik, amely révén a magyarországi adatok eredményeit széles körben megismerteti, és ezáltal visszajelzéseket gyűjt a határon túlról, valamint külföldi best practice-eket keres a rendszer fejlesztése céljából. Az Educatio Nkft. által biztosított adatok alapján meghatározza az egyes szakokra és intézményekre az államilag finanszírozott képzési helyek számát. Az intézményi finanszírozás és a felsőoktatás racionalizálásának folyamatához az egyes intézmények teljesítményéről kap képet, ez alapján meghatározhatja a jövőbeli stratégiai irányokat, továbbá azok körét, akiknél az intézményi adósságokat gyorsított eljárásban átvállalják. A 6 A Diplomás Pályakövető Rendszer Vezetői Információs Rendszer kapcsolódási modellje az EJF-en

11 Bevezetés A támogatott képzések révén meghatározzák a jövőben kibocsátott végzettek szakmai megoszlását, és így a munkaerőpiac számára biztosítják a szükséges utánpótlást. 1. ábra: A felsőoktatási intézmények érdekeltségi rendszere, valamint a DPR kommunikáció folyamata DPR összefogása Educatio Nkft. Intézmény finanszírozása Kormány Hallgatói rekrutáció Potenciális hallgatók Felsőoktatási intézmény Hallgatói szolgáltatások Jelenlegi hallgatók Intézményi output Végzett hallgatók Gazdasági hasznosulás Munkaerőpiac Forrás: A szerző saját szerkesztése Sipos alapján Felsőoktatási intézmény: Elemzések készítése révén a megismert információkat eljuttatja a végzetteknek, akiknél így növelhető az intézményi elköteleződés és az intézménytudat; ösztönözhetőek az öregdiákokat megcélzó szolgáltatások nagyobb arányú igénybevételére, valamint az újbóli vásárlásra, azaz újabb képzésben való részvételre. Az alumnihoz kötődő tevékenységben való nagyobb arányú megjelenés is elősegíthető. A jelenlegi hallgatóknak megmutatja a végzettek által megvalósult karrierpályákat, továbbá ismerteti a szakmában rejlő jövőbeni lehetőségeket, elhelyezkedési esélyeket, fizetéseket. A végzettek közvetlen ajánlásai révén lehetőségük van még a tanulmányi időszak alatt olyan plusz tevékenységek végzésére, melyek hozzájárulnak a sikeresebb munkaerő-piaci megjelenéshez. A hallgatók véleményezése révén az adott intézményben képes kialakítani tömeges, egyénre szabott szolgáltatási csomagokat a bent lévők számára, ennek köszönhetően növelhető a jelenlegi hallgatók önmegvalósítására irányuló jövőbeni esélye. Információt biztosít a munkaerő-piaci szereplők számára, hogy mi jellemző az intézmény végzettjeire, amely révén egy előzetes képet kaphatnak az adott szakról kikerülőkről, ami segítséget jelent a felvételi eljárás során. 3 Sipos Norbert (2013): A Diplomás Pályakövetési Rendszer és eredményei az Eötvös József Főiskolán Baja: Eötvös József Főiskola, p. A 7 A

12 Információhoz jut a többi felsőoktatási intézmény helyzetéről (az Educatio Nkft. jelentései révén) és ennek köszönhetően pontosabbá válhat saját szerepének meghatározása, valamint a szolgáltatásainak pozícionálása. Ez erősíti a márkaképét, hozzájárul a vízió és a misszió megfogalmazásához és azoknak az intézményi stratégiába történő integrációjához. Felhasználható a beiskolázási marketing során: a bejövő hallgatóknak betekintést ad a képzéssel elérhető karrierutakról, valamint az aktuális munkaerő-piaci trendekről. Információt ad az állami szervekkel történő tárgyalásokhoz: a DPR-nek köszönhetően adatokra alapozott döntéshozatal valósítható meg az intézménynek juttatható finanszírozott helyek számának elosztásakor, valamint a meglévő képzések értékelésénél és új szakok indításánál. Inputot biztosít az Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság munkájához is. Segíti az intézményi döntéshozatalt; az intézmény- és képzésfejlesztési tervekhez szolgáltat információt. Az Eötvös József Főiskolán az intézményi igényeknek és a központi elvárásoknak egyaránt megfelelő Diplomás Pályakövető Rendszer kidolgozása A minőség mérföldkövei - Hallgatói és öregdiák szolgáltatás, valamint vezetői információs rendszerfejlesztés az Eötvös József Főiskolán című TÁMOP / számú projekt részeként valósult meg ban az intézmény új TÁMOP ( Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért TÁMOP C- 12/1/KONV számú projekt) pályázatot nyert el, amelynek köszönhetően az intézmény a rendszeressé vált lekérdezések mellett a felsőfokú szakképzésben (FSZ) és a szakirányú továbbképzésben (SZT) résztvevőket is megkereste. Az Eötvös József Főiskola vezetősége fontosnak tartja, hogy mind a jelenlegi, mind a végzett hallgatók véleményeit, tapasztalatait megismerje, és ezáltal olyan változtatásokat tudjon bevezetni, amelyek révén a képzések és szolgáltatások megfelelnek a munkaerőpiac és a hallgatók elvárásainak egyaránt. Jelen dokumentum célja, hogy a DPR és a Vezetői Információs Rendszer kapcsolatát kidolgozza, azaz bemutassa, hogy milyen információkat lehet a DPR-ből felhasználni annak érdekében, hogy adatalapú döntéshozatalt lehessen megvalósítani. A dokumentumban meghatározásra kerülnek a pályázati célkitűzésben vállalt tervezési elemek, úgymint a DPR-VIR kapcsolódási felépítése, architektúrája és folyamatai, az egyes adatrétegek kialakítása, alkalmazási paraméterei. A 8 A Diplomás Pályakövető Rendszer Vezetői Információs Rendszer kapcsolódási modellje az EJF-en

13 A VIR-AVIR felépítése, VIR az EJF-en 1. A VIR-AVIR FELÉPÍTÉSE, VIR AZ EJF-EN Az Európai Unió felsőoktatási programjának fontos pillére a rendszerszintű kormányzás, valamint az ágazati szintű nemzetközi együttműködés kialakítása. A különböző felsőoktatási rendszerek egységesítését hatékonyabb tervezéssel és az intézmények menedzsmentjének fejlesztésével lehet elősegíteni. 4 Ennek eszköze a felsőoktatási szereplőket összefogó Adattár alapú Vezetői Információs Rendszer (AVIR), amely naprakész és megbízható információt biztosít az intézmények működéséről a felsőoktatási ágazat stratégiájának irányításáért felelős szervek és az egyes intézmények vezetői számára. A rendszer célja a lisszaboni stratégiához csatlakozva a felsőoktatási intézmények Európai Felsőoktatási Térségben való versenyképességének növelése: a felsőoktatás szerkezetei átalakításának elősegítése, a képzés és szolgáltatások minőségi fejlesztése, illeszkedve a bolognai folyamat elvárásaihoz. 2. ábra: Az ágazati és intézményi vezetői információs rendszerek működési modellje Forrás: AVIR kézikönyv, 2009, 18. o. 5 Az AVIR olyan szisztémát (2. ábra) valósít meg, amely képes mérni az intézményi stratégia megvalósításának szintjét, lehetőséget ad a folyamat során a szükséges beavatkozási pontok meghatározására, azok előrejelzésére, és az összes lépésről visszajelzést ad annak érdekében, 4 Communication of the European Commission: EUROPE A strategy for smart, sustainable and inclusive growth március 18., 37. Forrás: 20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf Letöltve: Bángi-Magyar Attila Farkas Krisztina Vilmányi Márton Bálint Julianna Halász Gábor Gábor András Hodász Attila Hosznyák András (2009): AVIR Kézikönyv. Budapest: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., ISBN , 236. p. (Továbbiakban AVIR Kézikönyv) A 9 A

14 hogy hatékonyabbá váljon a következő periódus tervezési ideje. Az adattár célja, hogy olyan intézményi és országos szintű információs rendszert alakítson ki, amely egységes, minden szereplőnél azonos módon lekérdezett, sztenderd változók mentén tartalmazza az adatokat. Ezáltal általános tájékoztatásra is képes az Európai Unió, a többi minisztériumi szerv, illetve a társadalom felé; elősegítve a kötelező adatszolgáltatást és a statisztikai jelentések készítését; továbbá gyorsan és hatékonyan biztosítja az intézmények, illetve a döntéshozó szervek oldaláról jelentkező egyedi elemzési igényeket. Az AVIR segítségével olyan rendszer jön létre, amely a különböző információs rendszerek adatait tárolja, lehetővé téve az adat alapú döntéshozatalt, a képzések munkaerő-piaci sikerességének visszacsatolását, valamint a kompetenciák képzési és minőségi követelményeknek történő megfeleltetését. Az AVIR rendszer eredményei az alábbiakban összegezhetőek: lehetővé válik az intézményi központi irányítási erőforrások hatékonyabb felhasználása, az automatizáció révén csökkenthető az adatszolgáltatással kapcsolatos munkaterhelés, egyszerűbb és könnyebb lesz a kötelező intézményi adatszolgáltatás; az összegyűjtött információk könnyen és gyorsan újrafelhasználhatóak az intézmények számára is (pl. pályázatok készítésekor); lehetőség nyílik hatékonysági és erőforrás-ellátottsági benchmarkok készítésére; az intézmények saját szempontrendszerük szerint is összemérhetik magukat a felsőoktatás többi szereplőjével, közvetlen versenytársaikkal; az intézmény vezetői gyorsan hozzájuthatnak az intézmény központi szerv által is ellenőrzött adataihoz, így jobban megalapozhatják döntéseiket; a felsőoktatási intézmények körében létrejön egy sokrétűbb információk kezelését és elemzését biztosító rendszer; a felsőoktatással kapcsolatos ágazati, stratégiai döntések meghozatala megalapozottabbá válik; az ágazati irányítás egységes adatok alapján tudja áttekinteni a stratégiai tervek teljesülését ágazati és intézményi szinten; a központi elemzések pontosabb képet adnak a felsőoktatás aktuális folyamatairól, amelynek révén megalapozottabb stratégai tervek dolgozhatóak ki; megvalósítható a nemzeti felsőoktatási teljesítmény Európai Unió fő stratégiai irányainak való megfelelőségének mérése. 6 Vezetői Információs Rendszer az EJF-en A VIR az EJF által használt adatbázisok és szoftverek összekapcsolásán alapul. Fő célja a Főiskola működésének hatékonyabbá tétele, a vezetői döntések megalapozása, továbbá a döntések stratégiai irányhoz való igazodásának mérése. A rendszer kiépítése az országos AVIR projekthez kapcsolódik. A VIR kialakítására közbeszerzési eljárás keretében pályázhattak az A minőség mérföldkövei - Hallgatói és öregdiák szolgáltatás, valamint vezetői információs rendszerfejlesztés az Eötvös 6 AVIR Kézikönyv A 10 A Diplomás Pályakövető Rendszer Vezetői Információs Rendszer kapcsolódási modellje az EJF-en

15 A VIR-AVIR felépítése, VIR az EJF-en József Főiskolán című TÁMOP / számú projekt keretén belül. Az egyszerűsített, tárgyalás nélküli eljárás során 5 cég tett érvényes ajánlatot, melyek közül a második helyen lévő IFUA Horváth & Partners Kft. nyerte el a projekt megvalósításának jogát. (Egy előzetes vitarendezési folyamat keretében érvénytelenné nyilvánították az első helyen kiemelt OFIT Kft. ajánlatát.) A VIR fejlesztése a vállalt tartalommal az előzetesen kitűzött határidőre megvalósult, a projekt lezárására szeptember 30-án került sor. Ezt követően az első tesztadatok AVIRrendszerbe történő beküldése is sikeres volt, amelynek köszönhetően az Eötvös József Főiskolán az országban az elsők között jött létre a működőképes VIR. A VIR adattárház töltése összetett, több lépésen keresztül megvalósuló folyamat, ahol a különböző részfeladatokat az időbeli és strukturális eltérésekből adódóan többnyire egymástól aszinkron módon kell végrehajtani. Működése nem független a feldolgozás megelőző szakaszainak állapotától, ezért az időzített rendszerességgel induló részfolyamatoknak első lépésként mindig ellenőrizni kell a futásukhoz szükséges feltételek teljesülését, érdemi feladat csak ezek fennállása esetén végezhető. A 11 A

16 2. A DPR FELÉPÍTÉSE A Diplomás Pályakövető Rendszer kérdőívének felépítése hasonló maradt a as időszakban, lényeges átalakítás csak a es év között történt. A kezdeti felmérést az Educatio Nkft. szakértői tesztidőszaknak tekintették, és annak tanulságait beépítették a későbbiekben, továbbá minden évben kérik a részt vevő intézményeket, hogy jelezzék változtatási javaslataikat, a kitöltés során tapasztaltakat. Mivel egy alapsokaságon többször (egy, három évvel a végzés után; az újonnan végzettek esetében pedig majd 5 évvel a végzést követően is, tehát már háromszor) megkérdezik ugyanazokat, ezért fontos, hogy a végzés után közvetlenül zajlott felmérés és az öt év eltelte után megismételt kérdéssor összehasonlítható legyen. A konzisztencia érdekében csak több év után érdemes változtatni a felmérésben kialakított blokkokon. Az Eötvös József Főiskola minden évben a központi előírások mentén valósította meg a lekérdezést, a saját, intézményi rész kis mértékben átalakult 2012-ben a DPR intézményi felelőse javaslatára, az érintett szervezeti vezetőkkel (Tanulmányi Osztályok, dékánok, rektor, Rektori Tanács) egyeztetve. Már korábban megjelent az igény, de a pályázat keretében valósult meg a különböző kérdőívek eredményeinek egységes adatbázisba történő integrálása. Ki kell emelni, hogy csak a as nyersadatok álltak rendelkezésre csv, xlsx vagy sav formában, így a 2010-es felmérést nem tartalmazza a 481 fős adathalom. Az összesített struktúra az 1. táblázatban található meg a következő bontásban: Az első oszlop a változó sorszámát jelöli a kiválasztott mutatókhoz felhasznált tényezők könnyebb azonosíthatósága érdekében. Változó azonosító: egyedi azonosító jel, amely a változók elkülöníthetőségét és a könnyebb elemzést biztosítja. Változó leírás: amennyiben a kérdőívben lekérdezésre került, akkor a kérdés szövege, egyébként a változó rövid ismertetése. Magyarázat: az egységesítésnél felmerülő plusz információk magyarázata, valamint a korlátozó tényezők ismertetése : az adott évben zajlott felmérésben az adott változó megtalálhatósága, X - szel jelölve. kkk: egy korábbi változó átalakítását mutatja meghatározott csoportosító tényezők mentén. A 12 A Diplomás Pályakövető Rendszer Vezetői Információs Rendszer kapcsolódási modellje az EJF-en

17 A DPR felépítése 1. táblázat: Az Eötvös József Főiskola közötti pályakövetéses vizsgálatának integrált adatbázis struktúrája Ssz. Változó azonosító Változó leírás Magyarázat Súly Súlyozás Az adott évben az alapsokaság és a minta megfelelő súlyozása, ahol nem volt érték, ott 1-es. 2. Lap Lap Csak a kitöltők növekvő számozása. 3. Időbélyeg Időbélyeg Kitöltés ideje. 4. Kérdőív_típusa Milyen típusú kérdőívet töltöttek ki tól FSZ, SZT is kitölthette. 5. Kar 1.1. Az intézmény melyik karán végzett? 6. Szak 1.2. Milyen szakon végzett ebben az intézményben? Az összes szak, az összes kitöltésből egységesítve. 7. Képzési_terület Képzési terület A szak alapján az Educatio készletéből kikeresett adat. 8. Képzési_forma Képzési forma A szak alapján az Educatio készletéből kikeresett adat. 9. Felmérés_éve Melyik évben zajlott a felmérés Az adatfelvétel évét jelöli. 10. Végzés_éve 1. Melyik évben szerezte meg az abszolutóriumot? A kitöltők abszolutóriumának megszerzésének évét mutatja. 11. Végzés_éve_időtáv Végzés és kitöltés közötti idő Az adott évben az abszolutórium és a kitöltés ideje közötti időtávot jelöli. 12. Tagozat 1.3. Milyen tagozaton végzett ebben az intézményben, ezen a szakon? A 2013-as évben az FSZ-nél, SZT-nél nem került lekérdezésre. 13. Finanszírozási_forma 1.4. Milyen finanszírozási formában tanult Ön ebben az intézményben, ebben a A 2013-as évben az FSZ-nél, SZT-nél nem került képzésben? lekérdezésre. 14. Eredmény_tanulmányi 1.5. Átlagosan milyen eredménnyel (osztályzattal) végezte el Ön ezt a szakot? A 2013-as évben az FSZ-nél, SZT-nél nem került lekérdezésre. 15. Eredmény_többi_diákhoz_tanulmányi 1.6. Az ebben az intézményben, ezen a szakon végzett többi diák tanulmányi A 2013-as évben az FSZ-nél, SZT-nél nem került eredményéhez képest az Ön tanulmányi eredménye jobb, vagy rosszabb volt? lekérdezésre. 16. Abszolutóriumig_félévek_száma 1.7. A szak megkezdése után összesen hány félév alatt jutott el az A 2013-as évben az FSZ-nél, SZT-nél nem került abszolutóriumig?kérjük, csak az abszolutórium megszerzéséig tartó aktív, lezárt lekérdezésre. félévek számát tüntesse fel! 17. Abszolutórium_hónap_ Melyik hónapban szerezte meg az abszolutóriumát? A 2013-as évben az FSZ-nél, SZT-nél nem került lekérdezésre. X 18. Abszolutórium_után_diploma_közvetlen 1.8. Az abszolutórium után közvetlenül a diplomáját is megszerezte? A 2013-as évben az FSZ-nél, SZT-nél nem került lekérdezésre. 19. Abszolutórium_után_hónap_diploma Az abszolutórium után hány hónappal szerzete meg a diplomát? A 2013-as évben az FSZ-nél, SZT-nél nem került lekérdezésre. Ha 1.8-as kérdésre nem a válasz. 20. Késedelem_oka_ Mi (volt) a késedelem oka? A 2013-as évben az FSZ-nél, SZT-nél nem került lekérdezésre. Ha 1.8-as kérdésre nem a válasz. 21. Késedelem_oka_egyéb A. Ha az előző kérdésre az "Egyéb ok" választ jelölte meg, kérjük, fejtse ki, A 2013-as évben az FSZ-nél, SZT-nél nem került mire gondol? lekérdezésre. Ha 1.8-as kérdésre nem a válasz. 22. Kilépett_munkaerőpiacra_abszolutóriummal Kilépett-e a munkaerőpiacra diploma nélkül, csak abszolutóriummal? A 2013-as évben az FSZ-nél, SZT-nél nem került lekérdezésre. Ha 1.8-as kérdésre nem a válasz. 23. Érzi_diploma_hiányát Érzi/érezte-e a diploma hiányát a munkaerőpiaci érvényesülésben? A 2013-as évben az FSZ-nél, SZT-nél nem került lekérdezésre. 24. Tud_Alumniról 1.9. Az Ön tudomása szerint működik-e alumni/öregdiák szervezet az intézményben? A 2013-as évben az FSZ-nél, SZT-nél nem került lekérdezésre. A 13 A

18 Ssz. Változó azonosító Változó leírás Magyarázat Tagja_Alumninak Tagja-e Ön az intézmény alumni/öregdiák szervezetének? A 2013-as évben az FSZ-nél, SZT-nél nem került lekérdezésre. Ha 1.9 igen. 26. Vett_igénybe_Alumni_ Vett-e igénybe valamely Alumni szolgáltatást az alábbiak közül?több választ is megjelölhet!: Központi Alumni portál Csak 2012-ben tettük fel a kérdést. Ha 1.9 igen. X 27. Vett_igénybe_alumni_mit Milyen szolgáltatást vett igénybe, kérjük, fejtse ki röviden! Csak 2012-ben tettük fel a kérdést. Ha 1.9 igen és igen. X 28. Alumni_szolg_Központi_Alumn_portál_ Vett-e igénybe valamely Alumni szolgáltatást az alábbiak közül?több választ 2013-tól van, a 2013-as évben az FSZ-nél, SZT-nél nem is megjelölhet!: Központi Alumni portál került lekérdezésre. Ha 1.9 igen. X 29. Alumni_szolg_Alumni_Tagkártya_kedvezmény_ Vett-e igénybe valamely Alumni szolgáltatást az alábbiak közül?több választ 2013-tól van, a 2013-as évben az FSZ-nél, SZT-nél nem is megjelölhet!: Alumni Tagkártya kedvezmény került lekérdezésre. Ha 1.9 igen. X 30. Alumni_szolg_Alumni_hírlevél_ Vett-e igénybe valamely Alumni szolgáltatást az alábbiak közül?több választ 2013-tól van, a 2013-as évben az FSZ-nél, SZT-nél nem is megjelölhet!: Alumni hírlevél került lekérdezésre. Ha 1.9 igen. X 31. Alumni_szolg_Évfolyamtalálkozó_ Vett-e igénybe valamely Alumni szolgáltatást az alábbiak közül?több választ 2013-tól van, a 2013-as évben az FSZ-nél, SZT-nél nem is megjelölhet!: Évfolyamtalálkozó került lekérdezésre. Ha 1.9 igen. X 32. Alumni_szolg_Rendezvények_ Vett-e igénybe valamely Alumni szolgáltatást az alábbiak közül?több választ 2013-tól van, a 2013-as évben az FSZ-nél, SZT-nél nem is megjelölhet!: Rendezvények került lekérdezésre. Ha 1.9 igen. X 33. Alumni_szolg_Egyéb_ Vett-e igénybe valamely Alumni szolgáltatást az alábbiak közül?több választ 2013-tól van, a 2013-as évben az FSZ-nél, SZT-nél nem is megjelölhet!: Egyéb került lekérdezésre. Ha 1.9 igen. X 34. Volt_felsőfokú_végzettsége_kezdetkor 2.1. Rendelkezett-e felsőfokú végzettséggel a megkeresés alapjául szolgáló képzés megkezdésekor? 2011-től van, 2013-ban FSZ-nél nem. 35. Milyen_szakon_volt Milyen szakon? Kérjük nevezze meg!(ha több végzettsége is volt, kérjük az Ön számára fontosabbat adja meg!) 2011-től van, 2013-ban FSZ-nél nem. Ha 2.1 igen. 36. Milyen_képzési_formában_volt Ezt milyen képzési formában szerezte? 2012-től van, 2013-ban FSZ-nél nem. Ha 2.1 igen. 37. Részt_vett_melyik_intézményben_SZT 2.3. Melyik intézményben szerzett diplomát? 2013-ban SZT-nél. X 38. Diploma_melyik_évben_SZT 2.4. Melyik évben szerzett diplomát?(ha több diplomája is van, kérjük, az Ön számára fontosabbat adja meg!) 2013-ban SZT-nél. X 39. Közben_szerzett_egyéb_felsőfokú_képzettséget 2.2. A megkeresés alapjául szolgáló képzés megkezdése óta (közben, vagy utána) szerzett-e egyéb felsőfokú végzettséget? 2011-től van, 2013-ban SZT-nél nem. 40. Milyen_szakon_szerzett Milyen szakon? Kérjük nevezze meg!(ha több végzettséget is szerzett, kérjük, az Ön számára fontosabbat adja meg!) 2011-től van, 2013-ban SZT-nél nem. Ha 2.2 igen. 41. Milyen_képzési_formában_szerzett Ezt milyen képzési formában szerezte? 2011-től van, 2013-ban SZT-nél nem. Ha 2.2 igen. 42. Jelenleg_részt_vesz_egyéb_felsőfokú_képzésben 2.3. Részt vesz-e jelenleg felsőfokú képzésben? 2011-től van, 2013-ban SZT-nél nem. 43. Milyen_szakon_vesz_részt Milyen szakon? Kérjük nevezze meg!(ha több szakon is tanul, kérjük az Ön számára fontosabbat adja meg!) 2011-től van, 2013-ban SZT-nél nem. Ha 2.3 igen. 44. Milyen_képzési_szinten_vesz_részt Ezt milyen szintű képzésben végzi? 2011-től van, 2013-ban SZT-nél nem. Ha 2.3 igen. 45. Jelenlegi_felsőoktatási_intézmény Jelenleg mely felsőoktatási intézmény hallgatója? 2011-től van, 2013-ban SZT-nél nem. Ha 2.3 igen. 46. Egyéb_felsőoktatási Milyen más egyetemen, főiskolán tanul: 2011-től van, 2013-ban SZT-nél nem. Ha 2.3 igen. 47. _EJF_miért Mi az oka, hogy nem az EJF-en tanul? 2011-től van, 2013-ban SZT-nél nem. Ha 2.3 igen. 48. _EJF_egyéb_éspedig Mi az egyéb ok? 2011-től van, 2013-ban SZT-nél nem. Ha 2.3 igen. 49. Tervez_további_felsőfokú_tanulmányokat Tervez további felsőfokú tanulmányokat? A következő kérdések esetében bármelyikre jelölt igen válasz esetén igen, egyébként nem. 50. Tervez_felsőfokú Felsőfokú szakképzés 2012-től van, 2013-ban SZT-nél nem. X X 51. Tervez_BA Alapképzés (BA/BSc) 2012-től van, 2013-ban SZT-nél nem. X X 52. Tervez_MA Mesterképzés (MA/MSc) 2012-től van, 2013-ban SZT-nél nem. X X A 14 A Diplomás Pályakövető Rendszer Vezetői Információs Rendszer kapcsolódási modellje az EJF-en

19 A DPR felépítése Ssz. Változó azonosító Változó leírás Magyarázat Tervez_szakirányú Szakirányú továbbképzés, rezidensképzés 2012-től van, 2013-ban SZT-nél nem. X X 54. Tervez_PhD Doktori (PhD, DLA) képzés 2012-től van, 2013-ban SZT-nél nem. X X 55. Tervez_egységes_osztatlan Egységes, osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) 2013-tól van, 2013-ban SZT-nél nem. X X 56. FSZ_2es Felsőfokú szakképzés 2012-től van, a válaszok integráltak az előző blokkból. X X 57. BA_2es Alapképzés (BA/BSc) 2012-től van, a válaszok integráltak az előző blokkból. X X 58. MA_2es Mesterképzés (MA/MSc) 2011-től van, a válaszok integráltak az előző blokkból. 59. SZT_2es Szakirányú továbbképzés, rezidensképzés 2012-től van, a válaszok integráltak az előző blokkból. X X 60. PhD_2es Doktori (PhD, DLA) képzés 2012-től van, a válaszok integráltak az előző blokkból. X X 61. Egys_oszt_2es Egységes, osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) 2012-től van, a válaszok integráltak az előző blokkból. X X 62. _EJF_miért_tervez Amennyiben nem az Eötvös József Főiskolán kíván továbbtanulni BA/BSc vagy FSZ képzésben, kérjük röviden fejtse ki, hogy miért: 2012-ben volt, a 2011-es hasonló kérdés integrálva. X X 63. Nyelvtudása_angol angol nyelvből: 2011-től van. 64. Nyelvtudása_német német nyelvből: 2011-től van. 65. Nyelvtudása_francia francia nyelvből: 2011-től van. 66. Nyelvtudása_olasz olasz nyelvből: 2011-től van. 67. Nyelvtudása_spanyol spanyol nyelvből: 2011-től van. 68. Nyelvtudása_orosz orosz nyelvből: 2011-től van. 69. Végzés_előtt_tanult_külföldön 2.6. A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú tanulmányai alatt, a végzettség megszerzése előtt tanult-e hosszabb-rövidebb ideig külföldön? 2011-től van, 2013-ban FSZ-nél, SZT-nél nem. 70. Hányszor_tanult_min_egy_szemesztert Összesen hány alkalommal tanult külföldön legalább egy szemesztert?kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon! 2011-től van, 2013-ban FSZ-nél, SZT-nél nem. Ha 2.6 igen. 71. Hányszor_tanult_max_egy_szemesztert Összesen hány alkalommal tanult külföldön kevesebb, mint egy szemesztert?kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon! 2011-től van, 2013-ban FSZ-nél, SZT-nél nem. Ha 2.6 igen. 72. Hány_hónapot_tanult_külföldön Összeadva hány hónapot tanult összesen külföldön?kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon!kérjük, számmal adja meg! 2011-től van, 2013-ban FSZ-nél, SZT-nél nem. Ha 2.6 igen. 73. Finanszírozás_Tempus_Erasmus Milyen finanszírozással tanult ekkor külföldön? Kérjük, az összes igénybe vett finanszírozást jelölje meg!kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára 2011-től van, 2013-ban FSZ-nél, SZT-nél nem. Ha 2.6 igen. gondoljon!: Tempus/Erasmus ösztöndíj 74. Finanszírozás_fogadó_intézmény_ösztöndíj Milyen finanszírozással tanult ekkor külföldön? Kérjük, az összes igénybe vett finanszírozást jelölje meg!kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára 2011-től van, 2013-ban FSZ-nél, SZT-nél nem. Ha 2.6 igen. gondoljon!: A fogadó felsőoktatási intézmény ösztöndíja 75. Finanszírozás_egyéb_hazai_ösztöndíj Milyen finanszírozással tanult ekkor külföldön? Kérjük, az összes igénybe vett finanszírozást jelölje meg!kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára 2011-től van, 2013-ban FSZ-nél, SZT-nél nem. Ha 2.6 igen. gondoljon!: Egyéb hazai ösztöndíj, pályázat 76. Finanszírozás_külföldi_ösztöndíj Milyen finanszírozással tanult ekkor külföldön? Kérjük, az összes igénybe vett finanszírozást jelölje meg!kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon!: Egyéb külföldi/nemzetközi pályázat, ösztöndíj 2011-től van, 2013-ban FSZ-nél, SZT-nél nem. Ha 2.6 igen. A 15 A

20 Ssz. Változó azonosító Változó leírás Magyarázat Finanszírozás_saját_családi Milyen finanszírozással tanult ekkor külföldön? Kérjük, az összes igénybe vett finanszírozást jelölje meg!kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára 2011-től van, 2013-ban FSZ-nél, SZT-nél nem. Ha 2.6 igen. gondoljon!: Saját/családi finanszírozás 78. Finanszírozás_Párhuzamos_munkavállalás Milyen finanszírozással tanult ekkor külföldön? Kérjük, az összes igénybe vett finanszírozást jelölje meg!kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára 2011-től van, 2013-ban FSZ-nél, SZT-nél nem. Ha 2.6 igen. gondoljon!: Párhuzamos külföldi munkavállalás 79. Finanszírozás_egyéb Milyen finanszírozással tanult ekkor külföldön? Kérjük, az összes igénybe vett finanszírozást jelölje meg!kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára 2011-től van, 2013-ban FSZ-nél, SZT-nél nem. Ha 2.6 igen. gondoljon!: Egyéb forrásból 80. Országok_hol_tanult Milyen országokban tanult? Kérjük, az összeset sorolja fel!kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon! 2011-től van, 2013-ban FSZ-nél, SZT-nél nem. Ha 2.6 igen. 81. Részt_vett_kötelező_szakmai_gyakorlaton 2.7. A kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai alatt részt vett-e a tanulmányok részét képező kötelező szakmai gyakorlaton? 2011-től van, 2013-ban FSZ-nél, SZT-nél nem. 82. Gyakorlati_helyen_alkalmazták_később Gyakorlati helyén a későbbiekben alkalmazták-e? 2011-től van, 2013-ban FSZ-nél, SZT-nél nem. Ha 2.7 igen. 83. Képzés_előtt_kapcsolódó_munkatapasztalat_ Tanulmányaihoz kapcsolódó munkatapasztalat: A kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai ELŐTT? Csak 2011-ben volt, részletesebb, mint a későbbi. X 84. Képzés_közben_kapcsolódó_munkatapasztalat_ Tanulmányaihoz kapcsolódó munkatapasztalat: A kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai KÖZBEN? Csak 2011-ben volt, részletesebb, mint a későbbi. X 85. Képzés_előtt_nem_kapcsolódó_munkatapasztalat_ Tanulmányaihoz nem kapcsolódó munkatapasztalat: A kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai ELŐTT? Csak 2011-ben volt, részletesebb, mint a későbbi. X 86. Képzés_közben_nem_kapcsolódó_munkatapasztalat_ Tanulmányaihoz nem kapcsolódó munkatapasztalat: A kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai KÖZBEN? Csak 2011-ben volt, részletesebb, mint a későbbi. X 87. Képzés_előtt_dolgozott_külföldön_ Dolgozott-e külföldön: A kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai ELŐTT? Csak 2011-ben volt, részletesebb, mint a későbbi. X 88. Képzés_közben_külföldön_dolgozott_ Dolgozott-e külföldön: A kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai KÖZBEN? Csak 2011-ben volt, részletesebb, mint a későbbi. X 89. Végzés_előtt_Szakmai_munka_tanulmányhoz végzett-e tanulmányaihoz kapcsolódó (szakmai) munkát? 2012-től van, integrálva a 2011-es részletezett. 90. Végzés_előtt szakmai_munka végzett-e nem szakmai munkát? 2012-től van, integrálva a 2011-es részletezett. 91. Végzés_előtt_Dolgozott_külföldön dolgozott-e külföldön? 2012-től van, integrálva a 2011-es részletezett. 92. Tanulmányok_alatt_minek_tekintette_magát 3.1. Ön a kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú képzése során jellemzően minek tekintette magát inkább? 2011-től van, 2013-ban SZT-nél nem. 93. Abszolutóriumkor_munkaviszony 3.2. Az abszolutórium megszerzésekor rendelkezett Ön főállású munkaviszonnyal (szolgálati jogviszonnyal)? 2011-től van, 2013-ban SZT-nél nem. 94. Abszolutóriumkor_munkaviszonyhoz_hogy_jutott Hogyan jutott Ön ehhez a munkához?kérjük, ha több tényező is közrejátszott, a legfontosabbat jelölje be! 2011-től van, 2013-ban SZT-nél nem. Ha 3.2 igen. 95. Abszolutóriumkor_munkaviszonyhoz_egyéb_hogy_jutott A. Ha az előző kérdésben az Egyéb tényező választ jelölte meg, fejtse ki, mire gondolt! 2011-től van, 2013-ban SZT-nél nem. Ha 3.2 igen. 96. Szakterület_megfelel_munkának Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? 2011-től van, 2013-ban SZT-nél nem. Ha 3.2 igen. 97. Munkaviszonya_jellege Önnek ez a munkaviszonya től van, 2013-ban SZT-nél nem. Ha 3.2 igen. X 98. Abszolutórium_minek_tekintette_magát Csak 2011-ben volt. X 99. Abszolutórium_után_keresett_munkát 3.3. Az abszolutórium megszerzése után közvetlenül keresett-e munkát? 2011-től van, 2013-ban FSZ-nél, SZT-nél nem Abszolutórium_után egyéb_okból_keresett_munkát 3.3.A. Ha az előző kérdésre a ", egyéb okból" válaszlehetőséget jelölte meg, kérjük, fejtse ki, mire gondolt! 2011-től van, 2013-ban FSZ-nél, SZT-nél nem. Ha 3.3, egyéb okból. A 16 A Diplomás Pályakövető Rendszer Vezetői Információs Rendszer kapcsolódási modellje az EJF-en

21 A DPR felépítése Ssz. Változó azonosító Változó leírás Magyarázat Munkakeresés_hányszor_próbálkozott 102. kkk_munkakeresés_hányzsor_próbálkozott 103. Munkakeresés_hányszor_jeleztek_vissza A munkakeresés során összesen kb. hány munkáltatónál próbálkozott/jelentkezett állásért? (Kapcsolatfelvételnek számítanak pl. az elküldött önéletrajzok, megvalósult interjúk, jelentkezés hirdetésekre) Kérjük, számmal... kkk_ A munkakeresés során összesen kb. hány munkáltatónál próbálkozott állásért? A munkakeresés során összesen kb. hányszor hívták be állásinterjúra, vagy vették fel Önnel valamilyen más formában a kapcsolatot a munkaadók?kérjük, számmal adja meg! kkk_ A munkakeresés során összesen kb. hányszor hívták be állásinterjúra, vagy vették fel Önnel a kapcsolatot? 2011-től van, 2013-ban FSZ-nél, SZT-nél nem. Ha 3.3 válasza nem, egyéb okból. Létrehozott kategorizálás, 2011-től van, 2013-ban FSZ-nél, SZT-nél nem. Ha 3.3 igen től van, 2013-ban FSZ-nél, SZT-nél nem. Ha 3.3 igen kkk_munkakeresés_hányszor_jeleztek_vissza Létrehozott kategorizálás, 2011-től van, 2013-ban FSZ-nél, SZT-nél nem. Ha 3.3 igen Abszolutórium_után_talált_munkát Az abszolutórium megszerzése után talált-e munkát? 2011-től van, 2013-ban FSZ-nél, SZT-nél nem. Ha 3.3 igen Abszolutórium_után_hónapig_keresett Abszolutórium után összesen hány hónapig kereste első munkáját?kérjük, 2011-től van, 2013-ban FSZ-nél, SZT-nél nem. Ha 3.3 igen számmal adja meg! és keresés után találtam kkk_abszolutórium_után_hónapig_keresett kkk_ Abszolutórium után összesen hány hónapig kereste első Létrehozott kategorizálás, 2011-től van, 2013-ban FSZ-nél, munkáját?kérjük, számmal adja meg! SZT-nél nem. Ha 3.3 Igen és Keresés után találtam Absz_után_hónap_keresett_KKK Abszolutórium után összesen hány hónapig kereste első munkáját?kérjük, Az előző változó módosított verziója, ha Azonnal, számmal adja meg! egy hónapon belül találtam, értéke 1-es kkk_abszolutórium_után_hónapig_keresett_kkk Léterhozott kategorizálás. Az előző változó módosított kkk_ Abszolutórium után összesen hány hónapig kereste első verziója, ha Azonnal, egy hónapon belül találtam, munkáját?kérjük, számmal adja meg!kkk értéke 1-es Abszolutórium_után_munkához_hogy_jutott Hogyan jutott az abszolutórium utáni első munkájához?kérjük, ha több tényező is közrejátszott, a legfontosabbat jelölje be! 2011-től van, 2013-ban FSZ-nél, SZT-nél nem. Ha 3.3 igen Abszolutórium_után_munkához_egyéb_jutott A. Ha az előző kérdésre az "Egyéb módon" válaszlehetőséget jelölte meg, kérjük, fejtse ki, mire gondolt! 2011-től van, 2013-ban FSZ-nél, SZT-nél nem. Ha 3.3 igen Szakterület_megfelel_jelenlegi_munkának Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? 2011-től van, 2013-ban FSZ-nél, SZT-nél nem. Ha 3.3 igen Munkaviszonya_jelenlegi_munka_jellege Önnek ez a munkaviszonya től van, 2013-ban FSZ-nél, SZT-nél nem. Ha 3.3 igen Állásinterjún_meghatározó_élménye Mi volt a legmaradandóbb élménye/legmeglepőbb kérdése az 2012-től van. Ha 3.3 nem ", egyéb okból" vagy ", állásinterjú(ko)n? mert folytattam tanulmányaimat" Ennek a végzettségnek a megszerzése óta összesen hány főállású munkahelye, 115. Absz_óta_Hány_főállású_munkahelye_volt munkaviszonya volt Önnek a jelenlegivel együtt? Ha az abszolutórium 2013-ban FSZ-nél, SZT-nél nem. megszerzésekor már dolgozott, kérjük, azt is számítsa bele! 116. KisK_Absz_óta_Hány_főállású_munkahelye_volt KisK_4.1. Ennek a végzettségnek a megszerzése óta összesen hány főállású Az előző átalakítása, hogy számok jelöljék a minőségi munkahelye, munkaviszonya volt Önnek a jelenlegivel együtt? Ha az abszolutórium változókat, 2013-ban FSZ-nél, SZT-nél nem. megszerzésekor már dolgozott, kérjük, azt is számítsa bele! 117. kkk_absz_óta_hány_főállású_munkahelye_volt kkk_4.1. Ennek a végzettségnek a megszerzése óta összesen hány főállású munkahelye, munkaviszonya volt Önnek a jelenlegi Létrehozott kategorizálás, 2013-ban FSZ-nél, SZT-nél nem Absz_óta_Hányszor_volt_munkanélküli 4.2. Ennek a végzettségnek a megszerzése óta volt-e munkanélküli?kérjük, hogy a hivatalosan nem regisztrált, ám munka nélkül, állás keresésével töltött időszakokra 2011-től van, 2013-ban FSZ-nél, SZT-nél nem. is gondoljon! 119. Hány_munkanélküli_időszak_volt Összesen hány ilyen (munkanélküli) időszak volt?kérjük, számmal adja meg! 2011-től van, 2013-ban FSZ-nél, SZT-nél nem. Ha 4.2 igen Munkanélküli_időszakok_hónapban Összeadva ezek a - munkanélküliként töltött - időszakok hány hónapig tartottak?kérjük, számmal adja meg! 2011-től van, 2013-ban FSZ-nél, SZT-nél nem. Ha 4.2 igen. A 17 A

22 Ssz. Változó azonosító Változó leírás Magyarázat kkk_munkanélküli_időszakok_hónapban kkk_ Összeadva ezek a - munkanélküliként töltött - időszakok hány hónapig Létrehozott kategorizálás, 2011-től van, 2013-ban FSZ-nél, tartottak? SZT-nél nem. Ha 4.2 igen Volt_regisztrált_munkanélküli Volt ezek közt regisztrált munkanélküli időszak? 2011-től van, 2013-ban FSZ-nél, SZT-nél nem. Ha 4.2 igen Absz_után_tanult_külföldön 4.3. A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú végzettség megszerzését követően tanult-e hosszabb-rövidebb ideig külföldön? 2011-től van, 2013-ban PhD-nál nem Absz_után_dolgozott_külföldön 4.4. A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú végzettség megszerzését követően dolgozott-e hosszabb-rövidebb ideig külföldön?kérjük, az esetleges jelenleg zajló 2011-től van, 2013-ban SZT-nél nem. külföldi munkavégzésre is gondoljon! 125. Hány_alkalommal_dolgozott_külföldön Összesen hány alkalommal dolgozott külföldön?kérjük, számmal adja meg! 2011-től van, 2013-ban SZT-nél nem. Ha 4.4 igen, vagy igen, jelenleg is ott dolgozom Absz_után_hány_hónap_dolgozott_külföldön Összesen hány hónapot dolgozott külföldön a képzettség megszerzését 2011-től van, 2013-ban SZT-nél nem. Ha 4.4 igen, vagy követően?kérjük, számmal adja meg! igen, jelenleg is ott dolgozom Absz_után_országok_dolgozott Milyen országokban dolgozott? Kérjük, sorolja fel! 2011-től van, 2013-ban SZT-nél nem. Ha 4.4 igen, vagy igen, jelenleg is ott dolgozom Absz_után_külföldi_munka_kapcsolódik_végzettségéhez Ez a munka/ezek a munkák kapcsolódtak-e a felsőfokú végzettségéhez? 2011-től van, 2013-ban SZT-nél nem. Ha 4.4 igen, vagy igen, jelenleg is ott dolgozom Tervez_Külföldi_munka 4.5. Tervez-e (további) külföldi munkavállalást az elkövetkező 5 évben) FSZ és PhD esetében ketté bomlik az igen, mégpedig végleges és nem végleges kint tartózkodásra től van, 2013-ban SZT-nél nem, továbbá FSZ-nél és PhD-nál az igen válasz kettévált, ez külön válaszlehetőségként jelenik meg Tervez_Külf_munka_TISZT 131. Munkaerőpiac_státusza 4.5. Tervez-e (további) külföldi munkavállalást az elkövetkező 5 évben) FSZ és PhD esetében ketté bomlik az igen, mégpedig végleges és nem végleges kint tartózkodásra Mi az Ön jelenlegi fő munkaerő-piaci státusza?kérjük, a leginkább jellemzőt jelölje meg! Az előző változó módosított verziója, tisztított "Igen" válasz Munkaerőpiac_Beosztása Milyen beosztásban dolgozik? Ha 5.1 alkalmazott 133. Munkaerőpiac_hónap_munanélküli Hány hónapja munkanélküli?kérjük, számmal adja meg! 2011-től van. Ha 5.1 munkanélküli kkk_munkaerőpiac_hónap_munkanélküli kkk_ Hány hónapja munkanélküli? Létrehozott kategorizálás, 2011-től van. Ha 5.1 munkanélküli Munkaerőpiac_keres_munkát Keres-e munkát? 2011-től van. Ha 5.1 munkanélküli Munkaerőpiac_van_főállású_munkája Rendelkezik főállású munkahellyel? 2011-től van. Ha 5.1 GYES-en, GYET-en van MUNKAHOZ_JUTAS_ABSZ_el_ut Munkához Jutás_absz_előtt vagy után, együtt, az utóbbi az erősebb 2011-től van. Ha a válasz Sosem dolgozott vagy Most nem, de már volt munkahelye, akkor a 7-es csoport következik Dolgozik_jelenleg 5.2. Munkaerő-piaci részvétel 2011-től van Munkaviszonya_időbeli_jellege Az alábbiakban a jelenlegi fő munkaviszonyával kapcsolatos kérdéseket teszünk fel. Kérjük, ha több dolgot is csinál, akkor válassza ki, hogy melyiket tekinti a fő 2011-től van. foglalkozásának, és a következőkben erre a tevékenységére és munka Munkaviszonya_tartalmi_jellege 5.4. Ön től van Munkaköre 5.5. Mi jelenlegi foglalkozásának, munkakörének megnevezése?kérem, ügyeljen arra, hogy a megnevezésből munkájának szakmai jellege kiderüljön! Ha az Ön Csak 2011-ben és 2012-ben. X X munkaköre például tanácsadó, rendszerszervező, ügyintéző, asszisztens, álla Munkaköre_betöltési_ideje_hónap 5.6 Hány hónapja dolgozik Ön a jelenlegi munkáltatójánál (vagy ebben a vállalkozásban, vagy önfoglalkoztatóként)?kérjük, számmal adja meg! Létrehozott kategorizálás, csak 2011-ben és 2012-ben. X X 143. Munkaköre_munkáltatónál_dolgozik_hónap 5.7. Hány hónapja tölti be ezt a munkakört a mostani munkahelyén?kérjük, számmal adja meg! Csak 2011-ben és 2012-ben. X X A 18 A Diplomás Pályakövető Rendszer Vezetői Információs Rendszer kapcsolódási modellje az EJF-en

23 A DPR felépítése Ssz. Változó azonosító Változó leírás Magyarázat Alkalmazottjai_száma 5.6. Hány alkalmazottja/beosztottja van? 2011-től van Munkája_során_használja_végzettségét 5.7. Milyen mértékben használja jelenlegi munkájában a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai során elsajátított tudást, megszerzett készségeket? Osztályozzon 1-től 5-ig! 146. Munkájához_milyen_tanulmányok_felelnek_meg 5.8. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? 2011-től van Munkájához_milyen_szint_felelne_meg 5.9. Véleménye szerint milyen szintű képzettség felel meg legjobban jelenlegi munkájának? 2011-től van Munkahelye_jellege Milyen jellegű munkahelyen dolgozik Ön?Kérjük, a munkahely típusának megadásakor olyan általános kategóriákban gondolkodjon, mint pl. bank, iskola, 2011-től van. ipari termelő cég, biztosítótársaság stb Munkahelye_köz_magántulajdon_aránya Az Ön munkahelye től van Munkahelye_magyar_külföldi_tulajdonú_aránya Az Ön munkahelye től van Munkahelye_hány_fő_dolgozik Megközelítőleg hány fő dolgozik az Ön cégénél?kérjük, a teljes legnagyobb munkavállalói létszámot jelölje meg, több telephellyel rendelkező cég esetén pl től van. az anyavállalat összesített létszámát! 152. Munkahelye_ágazata Kérjük, az alábbi listából válassza ki munkahelye ágazatát! 2011-től van Munkahelye_ágazata_egyéb Kérjük, fogalmazza meg röviden, hogy munkahelye milyen ágazathoz tartozik? 2011-től van Munkahelye_település_külföldön_van Kérjük, tüntesse fel munkahelye települését! (Azét a települését, ahol munkavégzésének többsége zajlik!)ön külföldön (nem Magyarországon) dolgozik? 2011-től van Munkahelye_ország Kérjük, adja meg az ország nevét! 156. Munkahelye_irányítószám_megadja_ Meg tudná adni munkahelye irányítószámát? Csak 2011-ben volt, utána az országot (ha külföldi) és a település irányítószámát vagy nevét kellett megadni Munkahelye_irányítószám Kérjük, adja meg a település irányítószámát: A 2012, 2013 integrálva a 2011-essel. X 158. Munkahelye_város Munkahelye városa ben ezt kellett még írni, utána vagy irányítószám, vagy településnév, de az irányítószám alapján történt városnév keresés (körülbelüli pontosság, mivel egy irányítószámhoz több település tartozhat) Munkahelye_település_típusa Milyen településen dolgozik jelenleg? Ahol nem töltötték ki, ott a város alapján lett kiegészítve a település státusza Munkahelye_megye Munkahelye megyéje A település vagy az irányítószám alapján kikeresett Főállás_előző_hónap_normál_ A főállású munkaidő illetve kereset szempontjából az előző hónap egy átlagos, "normál" hónap volt? Csak 2011-ben volt. X 162. Főállás_normál_hónap_nettó_keresete Mennyi volt az előző hónapban / az utolsó olyan hónapban, amikor jellemző, normál fizetést kapott, a főállásából származó havi nettó (adózás utáni) 2011-től kettébontották a fő- és mellékállás keresetét. keresete? (Kérjük, az összeget ezer forintban adja meg! Amennyiben kkk_főállás_normál_hónap_nettó_kereset kkk_ Mennyi volt az előző hónapban / az utolsó olyan hónapban, amikor Létrehozott kategorizálás, 2011-től kettébontották a fő- és jellemzően "normál" fizetést kapott, a főállásban. mellékállás keresetét Hány munkaórát dolgozott főállásában az előző héten? Ha ez nem egy 164. Főállás_normál_hónap_óraszám "szokásos" hét volt, akkor utolsó "szokásos" héten hány munkaórát dolgozott a főállású munkahelyén? Csak 2011-ben és 2012-ben. X X A 19 A

24 Ssz. Változó azonosító Változó leírás Magyarázat KK_Főállás_normál_hónap_óraszám KK_ Hány munkaórát dolgozott főállásában az előző héten? Ha ez nem egy "szokásos" hét volt, akkor utolsó "szokásos" héten hány munkaórát dolgozott a 2013-tól van, integrálva a 2011-es és 2012-es adatbázis. főállású munkahelyén? 166. Van_mellékállása Van-e Önnek mellékállása, másodállása? 167. Mellékállása_szakterület_tanulmány_megfelel Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? 2011-től van, 2013-ban FSZ-nél, SZT-nél nem. Ha 5.17 igen Mellékállása_képzettség_szintje_megfelel Véleménye szerint milyen szintű képzettség felel meg legjobban jelenlegi mellékállású munkájának? 2011-től van, 2013-ban FSZ-nél, SZT-nél nem. Ha 5.17 igen Másodállás_nettó_keresete Másodállásából/mellékállásából mennyi havi nettó keresete származott az előző hónapban?(ha az előző hónap ebből a szempontból nem tekinthető normál 2011-től van, 2013-ban FSZ-nél, SZT-nél nem. Ha 5.17 igen. keresetű hónapnak, kérjük a legutóbbi normál keresetű Munka_szakmai_tartalmi_része Mennyire elégedett főállású munkájával a munka szakmai, tartalmi része 2010-ben ötfokozatú, 2011-től négyfokozatú, a 2010-es szempontjából? átalakítva négyfokozatúvá Munka_szakmai_előremenetel_karrierépítés Mennyire elégedett főállású munkájával a szakmai előmenetel, karrierépítés 2010-ben ötfokozatú, 2011-től négyfokozatú, a 2010-es szempontjából? átalakítva négyfokozatúvá Munka_szakmai_presztízs Mennyire elégedett főállású munkájával a presztízse, társadalmi 2010-ben ötfokozatú, 2011-től négyfokozatú, a 2010-es megbecsültsége szempontjából? átalakítva négyfokozatúvá Munka_jövedelem_juttatások Mennyire elégedett főállású munkájával a jövedelem és juttatások 2010-ben ötfokozatú, 2011-től négyfokozatú, a 2010-es szempontjából? átalakítva négyfokozatúvá Munka_személyi_körülményei Mennyire elégedett főállású munkájával a munka személyi körülményei 2010-ben ötfokozatú, 2011-től négyfokozatú, a 2010-es szempontjából? átalakítva négyfokozatúvá Munka_tárgyi_körülményei Mennyire elégedett főállású munkájával a munka tárgyi körülményei 2010-ben ötfokozatú, 2011-től négyfokozatú, a 2010-es szempontjából? átalakítva négyfokozatúvá Munka_összessége Mennyire elégedett főállású munkájával a munka összességét tekintve? 2011-től e 7.1. Az Ön neme? 178. Születési_éve 7.2. Melyik évben született Ön?(Kérjük, a teljes évet írja be, pl. 1979) 2011-től van Életkor Számított adat, 2011-től van kkk_életkor kkk_életkor7.2. Melyik évben született Ön? Létrehozott kategorizálás a számított adat alapján, től van Családi_állapota 7.3. Mi az Ön hivatalos családi állapota? 2011-től van, 2012-től kiegészülve élettársi vagy tartós együttélési kapcsolattal Van_18év_alatti_gyereke 7.4. Van-e 18 év alatti gyermeke? 2011-től van Hány_18év_alatti_gyereke_van Hány 18 év alatti gyermeke van?kérjük, számmal adja meg! 2011-től van. Ha 7.4 van Hol_lakott_14évesen_külföldön 7.5. Milyen településen lakott Ön 14 éves korában?ez a település külföldön (nem Magyarországon) van? 2012-től van Hol_lakott_14évesen_ország Kérjük, adja meg az ország nevét! A 2012, 2013 integrálva a 2011-essel Hol_lakott_14évesen_irányítószám Kérjük, adja meg a település irányítószámát: Ahol nem töltötték ki, ott a város alapján kiegészítettük Hol_lakott_14_évesen_város Lakott 14 évesen város 2010-ben ezt kellett még írni, utána vagy irányítószám, vagy településnév, de az irányítószám alapján történt városnév keresés (körülbelüli pontosság, mivel egy irányítószámhoz több település tartozhat) Hol_lakott_14_évesen_megye Lakott 14 évesen megye A település vagy az irányítószám alapján kikeresett Hol_lakott_14_évesen_település_típusa Milyen típusú telep_lakott 14 évesen? Ahol nem töltötték ki, ott a város alapján lett kiegészítve a település státusza. A 20 A Diplomás Pályakövető Rendszer Vezetői Információs Rendszer kapcsolódási modellje az EJF-en

25 A DPR felépítése Ssz. Változó azonosító Változó leírás Magyarázat Lakik_jelenleg_külföldön 7.6. Milyen településen él Ön jelenleg?(arra a településre gondoljon, ahol ténylegesen, életvitelszerűen él!)ez a település külföldön (nem Magyarországon) 2011-től van. van? 191. Lakik_jelenleg_ország Kérjük, adja meg az ország nevét! A 2012, 2013 integrálva a 2011-essel Lakik_jelenleg_irányítószám Kérjük, adja meg lakhelye irányítószámát: A 2012, 2013 integrálva a 2011-essel Lakik_jelenleg_város Lakik jelenleg város 2010-ben ezt kellett még írni, utána vagy irányítószám, vagy településnév, de az irányítószám alapján történt városnév keresés (körülbelüli pontosság, mivel egy irányítószámhoz több település tartozhat) Lakik_jelenleg_megye Lakik jelenleg megye A település vagy az irányítószám alapján kikeresett Lakik_jelenleg_település_típusa Milyen településen lakik jelenleg? Ahol nem töltötték ki, ott a város alapján lett kiegészítve a település státusza Középiskola_típusa_érettségi 7.7. Milyen típusú középiskolai osztályban szerzett érettségit? A 2010-es típusok integrálva a 2011-ben történt változtatásokba Édesapa_legmagasabb_iskolai_végzettség_14évesen 7.8. Mi volt az Ön édesapjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön 14 éves volt? 2011-től van, a 2013-as SZT-nél nem Édesanya_legmagasabb_iskolai_végzettség_14évesen 7.9. Mi volt az Ön édesanyjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön 14 éves volt? 2011-től van, a 2013-as SZT-nél nem Család_anyagi_helyzete_14évesen Összességében hogyan ítéli meg családja anyagi helyzetét akkor, amikor Ön 14 éves volt? 2011-től van, a 2013-as SZT-nél nem Családban_van_hasonló_végzettségű Van-e a családjában az Önéhez hasonló szakterületen végzettséget szerzett, e szakterületen dolgozó családtag? Kérjük, ne a végzettség szintjére, hanem az 2011-től van, a 2013-as SZT-nél nem. esetleges szakmai kapcsolódásra gondoljon!kérjük, a szülői és nagys Mi_jut_eszébe_EJF 8. Mi jut elsőként eszébe, ha azt hallja Eötvös József Főiskola? 2012-től van. X X 202. Tervez_BA_FSZ 8.1. Jelenleg tervez-e tanulni másik BA/BSc vagy felsőfokú szakképzésben? Csak 2011-ben. X 203. Tervez_hol 8.2. Amennyiben tervez tovább tanulni, azt az Eötvös József Főiskolán kívánja megtenni, vagy egy másik intézményben? Csak 2011-ben. X 204. Tervez_Miért_nem_EJF 8.2. Amennyiben tervez tovább tanulni, azt az Eötvös József Főiskolán kívánja megtenni, vagy egy másik intézményben? Csak 2011-ben. X 205. Munkav_szakmai_tartalmi 8.1. Mennyire befolyásolták az alábbi tényezők a munkavállalását?1. A munka szakmai, tartalmi része 206. Munkav_szakmai_előmen 2. Szakmai előmenetel, karrierépítési lehetőség 207. Munkav_szakmai_presztízs 3. A munka szakmai presztízse 208. Munkav_jövedelem_juttatás 4. Jövedelem, juttatások 209. Munkav_személyi_körülmény 5. A munka személyi körülményei 210. Munkav_tárgyi_körülmény 6. A munka tárgyi körülményei 211. Munkav_rugalmas_munkaidő 7. Rugalmas munkaidő 212. Munkav_lakóhely_közelség 8. A munkahely lakóhelyhez való közelsége 213. Munkav_bejelentett_állás 9. Az, hogy bejelentett állást kapott 214. Munkav_szakterületnek_megfelel_munka 10. Szakterületnek megfelelő munka 215. Munkav_EJF_végzett 11. Az, hogy az Eötvös József Főiskolán szerzett végzettséget 216. Munkav_korábbi_szakm_gyak_tapasztalat 12. Az, hogy korábbi szakmai gyakorlattal, tapasztalattal rendelkezett 217. Munkav_jó_egyéni_képesség 13. Az, hogy megfelelő egyéni képességekkel rendelkezik 218. Munkav_jó_megjelenés_fellépés 14. Az, hogy jó volt a személyes megjelenése, fellépése A 21 A

26 Ssz. Változó azonosító Változó leírás Magyarázat Munkája_során_szükséges_nyelvtudás 8.2. Kérjük, adja meg, hogy mennyire szükségesek munkájához az alábbi kompetenciák?1. Nyelvtudás 2012-től van. Ha 5.2 sosem dolgozott, akkor nem. X X 220. Munkája_során_szükséges_innovatív_készség 2. Innovatív készség 2012-től van. Ha 5.2 sosem dolgozott, akkor nem. X X 221. Munkája_során_szükséges_íráskészség 3. Íráskészség 2012-től van. Ha 5.2 sosem dolgozott, akkor nem. X X 222. Munkája_során_szükséges_konfliktuskezelési_készség 4. Konfliktuskezelési képesség 2012-től van. Ha 5.2 sosem dolgozott, akkor nem. X X 223. Munkája_során_szükséges_nagy_munkabírás_kitartás 5. Nagy munkabírás, kitartás 2012-től van. Ha 5.2 sosem dolgozott, akkor nem. X X 224. Munkája_során_szükséges_szaktudás_a_gyakorlatban 6. Szaktudás alkalmazása a gyakorlatban 2012-től van. Ha 5.2 sosem dolgozott, akkor nem. X X 225. Munkája_során_szükséges_együttműködés_csapattal 7. Együttműködés egy csapattal 2012-től van. Ha 5.2 sosem dolgozott, akkor nem. X X 226. Munkája_során_szükséges_elméleti_szaktudás 8. Elméleti szaktudás 2012-től van. Ha 5.2 sosem dolgozott, akkor nem. X X 227. Munkája_során_szükséges_mások_irányítása 9. Mások irányítása 2012-től van. Ha 5.2 sosem dolgozott, akkor nem. X X 228. Munkája_során_szükséges_rugalmasság 10. Rugalmasság 2012-től van. Ha 5.2 sosem dolgozott, akkor nem. X X 229. Munkája_során_szükséges_fogalmazási_készség 11. Fogalmazási készség 2012-től van. Ha 5.2 sosem dolgozott, akkor nem. X X 230. Munkája_során_szükséges_számítógépes_tudás 12. Számítógépes tudás 2012-től van. Ha 5.2 sosem dolgozott, akkor nem. X X 231. Munkája_során_szükséges_jó_prezentációs_készség 13. Jó prezentációs készség 2012-től van. Ha 5.2 sosem dolgozott, akkor nem. X X 232. Munkája_során_szükséges_jó_munkaszervezés 14. Jó munkaszervezés, időgazdálkodás 2012-től van. Ha 5.2 sosem dolgozott, akkor nem. X X 233. Munkája_során_szükséges_önállóság 15. Önállóság 2012-től van. Ha 5.2 sosem dolgozott, akkor nem. X X 234. Munkája_során_szükséges_monotonitástűrés 16. Monotonitás tűrés 2012-től van. Ha 5.2 sosem dolgozott, akkor nem. X X 8.3. Értékelje az Eötvös József Főiskolán elvégzett szakot, szakirányt abból a 235. Elvégzett_szak_elvégzés_nehézsége szempontból, hogy ott mennyire volt nehéz eleget tenni a tanulmányi követelményeknek (mennyire volt nehéz vagy könnyű a főiskola)! 236. Szolgáltatás_elméleti_okt_minősége 8.4. Mennyire (volt) elégedett az Eötvös József Főiskola alábbi, a tanulmányok folytatásával összefüggő szolgáltatásaival, területeivel?1. Elméleti oktatás minősége 237. Szolgáltatás_gyakorlati_oktatás_minősége 2. Gyakorlati oktatás minősége 238. Szolgáltatás_gyakorlati_képzés_mennyisége 3. Gyakorlati képzés mennyisége a képzésen belül 239. Szolgáltatás_könyv_és_médiatár 4. Könyv- és médiatár 240. Szolgáltatás_órarend_kurzusok_beosztása 5. Órarend, kurzusok beosztása 241. Szolgáltatás_tantermek_felszereltsége 6. Tantermek felszereltsége 242. Szolgáltatás_tanulmányi_ügyintézés 7. Tanulmányi ügyintézés 243. Szolgáltatás_tájékoztatás_tanulmányi_ügy 8. Hallgatók tájékoztatása a tanulmányi ügyekkel kapcsolatban 244. Szolgáltatás_oktatók_felkészültsége 9. Oktatók felkészültsége 245. Szolgáltatás_számítógépes_ellát 10. Számítógépes ellátottság 246. Elégedett_kollégiumi_elhelyezés 8.5. Mennyire (volt) elégedett az Eötvös József Főiskola alábbi szolgáltatásaival, területeivel?1. Kollégiumi elhelyezés 247. Elégedett_sportolási_lehetőségek 2. Sportolási lehetőségek 248. Elégedett_kulturális_lehetőségek 3. Kulturális lehetőségek 249. Elégedett_szórakozási_lehetőségek 4. Szórakozási lehetőségek 250. Elégedett_központi_hallgatói_centrum 5. Központi Hallgatói Centrum szolgáltatásai 251. Elégedett_hallgatói_rendezvények 6. Hallgatói rendezvények 252. Elégedett_EJF_honlap_webmail 7. EJF honlap/webmail 253. Elégedett_büfé_étkezési_lehetőségek 8. Büfé, étkezési lehetőségek 254. Elégedett_oktatási_épületek_állapota 9. Oktatási épületek megjelenése, állapota 255. EJF_jövőbeni_info_érdekli 8.6. Érdeklik Önt a jövőben az Eötvös József Főiskoláról szóló hírek, információk? A 22 A Diplomás Pályakövető Rendszer Vezetői Információs Rendszer kapcsolódási modellje az EJF-en

27 A DPR-VIR kapcsolata 3. A DPR-VIR KAPCSOLATA Jelen tanulmány a DPR-nek a VIR-en belül történő felhasználási lehetőségeire, kiemelten a döntéshozatalhoz alkalmazható input információkra fókuszál. Az EJF-en kialakított VIR rendszer és a DPR adatbázis integrációjának bemutatását követően ez a fejezet ismerteti részletesen az intézmény jövőbeli stratégiájához hasznosítható adatkapcsolatokat A DPR és az IFT stratégiai mutatószámok kapcsolata Az Intézményfejlesztési Terv (IFT) minden felsőoktatási szereplő számára egy olyan stratégiai dokumentum, amelyben rögzítik a víziót, a missziót, a fontos sarokszámokat és azokat a tényezőket, amelyek befolyásolják ezek megvalósulását. Az akkreditációs eljárás része a kötelező adatszolgáltatás keretén belül előre kialakított táblázatok kitöltése, így biztosítani kell az ehhez szükséges adatok rendelkezésre állását. Az EJF legutóbbi IFT-jében feltüntetett mutatószámokat a 2. táblázat tartalmazza. Zöld háttérszínnel látható az az egyetlen tényező, amely a DPR-re alapulva határozható meg. Az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás már bevett gyakorlatként éves rendszerességgel történik. 2. táblázat: Az Eötvös József Főiskola által a évre szóló Intézményfejlesztési dokumentumban feltüntetett stratégiai mutatószámok Stratégiai cél Stratégiai mutató megnevezése Stratégiai mutató definíciója Mértékegység A teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagéletkora HR életképesség év Oktatási minőség fenntartása Hallgatókra jutó minősített oktatók száma fő/hallgató Oktatók terheltsége Egy oktatóra jutó hallgatói létszám fő/oktató Oktatás Összes Tudományos munka megteremtése Minősített oktatók száma az összes oktatóhoz képest fő/fő Hallgatói kutatások minősége A TDK-n részt vevők számának növekedése az előző évhez képest százalék Diploma értéke A végzett hallgatók elhelyezkedési aránya százalék Oktatók tudományos tevékenysége Egy oktatóra jutó publikációk száma darab/fő K+F gazdasági beágyazottsága Piaci K+F projektek száma darab Kutatás-fejlesztés Pályázati tevékenység aktivitása Beadott pályázatok száma darab Pályázati tevékenység eredményessége Elnyert pályázatok aránya százalék PhD tanulmányok folytatása PhD tanulmányokat folytató oktatók létszáma fő A 23 A

28 Stratégiai cél Stratégiai mutató megnevezése Stratégiai mutató definíciója Mértékegység Hallgatói mobilitás Erasmus kvóta/kiutazott hallgatók száma százalék Szakmai gyakorlat biztosítása Intézmény által közvetített szakmai gyakorlati helyek százalék Intézményi szolgáltatás Szakmai gyakorlati hely elérhetősége Kollégiumi kihasználtság Az intézmény által kötött együttműködési megállapodások száma Kollégista hallgatók száma/kollégiumi férőhelyek száma darab százalék Diplomás Pályakövető Rendszer hatékonysága A végzett és jelenlegi hallgatók elérési aránya százalék Hallgatói elégedettség felmérésének gyakorisága darab/év Vezetői szint racionalizálása Vezetők száma az összes dolgozó létszámának arányában százalék Vezetői szintek száma A szervezeti struktúrán belül a vezetői szintek száma darab Intézményirányítás Intézményi irányítás beavatkozó képessége A megfogalmazott belső ellenőri, felügyeleti jelentésekre való írásbeli reakciók aránya százalék Belső ellenőri jelentések hasznosulása A belső ellenőri jelentések hasznosulásának aránya a megfogalmazott problémakörök megszüntetésének mértéke százalék Minőségbiztosítási rendszer aktualitása A minőségbiztosítás változásokra való reagálási képessége a minőségbiztosítási dokumentumok aktualizálásának ütemezése időszak hossza Szervezetfejlesztés Fő tevékenység HR intenzitása Oktatással kapcsolatos alkalmazottak/kiegészítő tevékenység dolgozóinak száma százalék 60 napon túli tartozásállomány aránya 60 napon túli tartozásállomány aránya az összes kiadáshoz képest százalék Gazdálkodás Intézményi működési bevétel aránya Intézményi működési bevétel aránya az összes bevételből százalék Rezsiköltség (Energiaköltség) 1 m 2 -re jutó rezsiköltség Ft/m 2 Fenntartható energiagazdálkodás Az összes energiaköltségen belül a megújuló/alternatív energia aránya százalék Ezen kívül az akkreditáció mellékleteként a már említett táblázatokban további tényezők találhatóak: Abszolutóriumot szerzett hallgatók átlagos képzési ideje (tanulmányi félév - tizedes kerekítéssel) (TABL_14) Diploma (Oklevél) megszerzéséhez szükséges átlagos időtartam (év) (TABL_14) A munkakeresés átlagos időtartama (az abszolutórium megszerzésétől az első munkába állásig) (TABL_16) Havi nettó átlagjövedelem (a 2010-ben végzettek és foglalkoztatottak körében) (TABL_16) Munkanélküliségi arány a 2010-ben végzettek körében (TABL_16) A 24 A Diplomás Pályakövető Rendszer Vezetői Információs Rendszer kapcsolódási modellje az EJF-en

29 A DPR-VIR kapcsolata A TABL_14_JAVÍTOTT fülön tényleges adatkitöltésről van szó, míg a TABL_16 esetében a DPR központi adatszolgáltatása révén az Educatio Nkft. részéről megvalósított adatszűrés eredményéről, ami áttételesen kapcsolódik az EJF-es DPR rendszer működtetéséhez. Ebben az alfejezetben bemutatott elvárások maradéktalanul teljes körűen megtalálhatóak a mutatószámok ismertetésénél A DPR adataiból használható mutatószámok A használatra javasolt mutatószámok köre három forrásra alapozva és a DPR Intézményi Felelős által kiválasztott elemekre épülve kerülnek bemutatásra. A három forrás: DPR monitoring-kutatási összefoglaló 7 Nyüsti Szilvia DPR adatok AVIR-ban való megjeleníthetőségének lehetőségei című előadása 8 AlmaLaurea.it, az olasz DPR-t összefogó konzorcium honlapja A kialakított arányoknál mindenképpen figyelembe kell venni, hogy átlagosan az alapsokaság 15%-át reprezentálják, így az eredmények bemutatásánál elsődleges a kutatói szemlélet megjelenítése, azaz az adatok értelmezése a vezetői döntéshozatalhoz. Ki kell emelni, hogy a mintavétel hibával terhelt, azaz csak becslésekről van szó, nem tényleges, adminisztratív adatok bemutatásáról. Még ha arányaiban egyes rétegek esetében nagyobb reprezentativitás is jelentkezik, ugyanakkor abszolút mértékben a legtöbb esetben kis elemszámú minta alapján következtetünk az alappopuláció sajátosságaira, amelynél egy-egy eltérés is jelentősebb különbséget eredményez. Ebből adódóan minden változónál egyedi mérlegelést kell érvényesíteni, és fel kell tüntetni a súlyozás mértékét. Az EJF esetében akkor alakítható ki teljesebb kép, amennyiben az abszolút és relatív számok értékelése párhuzamosan történik meg. Technikai szempontból a DPR EJF-en történő megvalósulása esetében 254 változó jöhet szóba, ami rendkívül sokrétű, bonyolult hálózatot alkot, így könnyen elveszhet benne a laikus felhasználó. Ezért szükséges az áttekinthetőséget, érthetőséget szem előtt tartani, valamint biztosítani, hogy az egymást követő években hasonló elemzések valósuljanak meg a longitudinális összehasonlíthatóság és a fejlődési pályák azonosíthatósága érdekében. 7 Educatio Nkft. (2013): DPR monitoring-kutatási összefoglaló június p. Az intézményi DPR felelősök részére megküldve elektronikusan. 8 Nyüsti Szilvia (2013): DPR adatok AVIR-ban való megjeleníthetőségének lehetőségei. DPR-workshop: az adatok megjeleníthetősége szakmai workshop. Budapest, Forrás: A 25 A

30 A javasolt keresztváltozók: Férfi, Nő Munkarend Nappali, Levelező Kar MKK, NTK Szak/Intézet Képzési forma BA/BSc, Hagyományos főiskolai, FSZ/FOKSZ, SZT Végzés éve 2010, 2011, 2012 Végzés óta eltelt idő Egy, Három, Öt év Munkahely régiója, lehetőség szerint megyéje A javasolt mutatószámok Továbbtanulási szándékkal kapcsolatos mutatók A felsőoktatásban jelenleg is részt vevő végzettek aránya 42 Jelenleg_részt_vesz_ egyéb_felsőfokú_képzésben 2.3. Részt vesz-e jelenleg felsőfokú képzésben? Keresztváltozók/Tanul-e jelenleg felsőoktatásban Igen Összesen Elemszám és Arányszám {1,00, Igen}... Nominal Továbbtanulási szándék: FSZ/FOKSZ, BA/BSc, MA/MSc, SZT, Doktori képzés, Egységes osztatlan képzés 49 Tervez_további_felsőfokú _tanulmányokat Tervez további felsőfokú tanulmányokat? 50 Tervez_felsőfokú Felsőfokú szakképzés 51 Tervez_BA Alapképzés (BA/BSc) 52 Tervez_MA Mesterképzés (MA/MSc) 53 Tervez_szakirányú Szakirányú továbbképzés, rezidensképzés 54 Tervez_PhD Doktori (PhD, DLA) képzés {1,00, Igen}... Nominal {1,00, Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben}... {1,00, Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben}... {1,00, Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben}... {1,00, Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben}... {1,00, Igen, a kérdőív alapjául szolgáló Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal A 26 A Diplomás Pályakövető Rendszer Vezetői Információs Rendszer kapcsolódási modellje az EJF-en

31 A DPR-VIR kapcsolata intézményben} Tervez_egységes_ osztatlan Egységes, osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) {1,00, Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben}... Nominal 56 FSZ_2es Felsőfokú szakképzés {1,00, Igen}... Nominal 57 BA_2es Alapképzés (BA/BSc) {1,00, Igen}... Nominal 58 MA_2es Mesterképzés (MA/MSc) {1,00, Igen}... Nominal 59 SZT_2es Szakirányú továbbképzés, rezidensképzés {1,00, Igen}... Nominal 60 PhD_2es Doktori (PhD, DLA) képzés {1,00, Igen}... Nominal 61 Egys_oszt_2es Egységes, osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) {1,00, Igen}... Nominal Keresztváltozók/Tervez további felsőfokú tanulmányokat? Igen Össz. Elemszám és Arányszám Keresztváltozók/Tervez felsőoktatási részvételt több képzés szerint FSZ BA/BSc Össz. Igen, az EJF-en Igen, máshol Elemszám és Arányszám Össz. Keresztváltozók/Tervez felsőoktatási részvételt (2 válasz) több képzés szerint FSZ BA/BSc Össz. Igen Össz. Elemszám és Arányszám Abszolutóriumhoz szükséges képzési idő hossza 16 Abszolutóriumig_ félévek_száma 1.7. A szak megkezdése után összesen hány félév alatt jutott el az abszolutóriumig? Kérjük, csak az abszolutórium megszerzéséig tartó aktív, lezárt félévek számát tüntesse fel! Keresztváltozók/Az abszolutóriumig eltelt félévek száma Elemszám és Átlag, két tizedesjegyig None A 27 A

32 Abszolutórium-szerzés után közvetlenül diplomát szerzők aránya 18 Abszolutórium_után_diploma_ közvetlen Keresztváltozók/Az abszolutórium után közvetlenül szerzett diplomát? 1.8. Az abszolutórium után közvetlenül a diplomáját is megszerezte? Igen Össz. Elemszám és Arányszám Abszolutórium-szerzés és a diplomaszerzés között eltelt idő {1,00, Igen}... Nominal 19 Abszolutórium_után_ hónap_diploma Keresztváltozók/Az abszolutórium után diplomaszerzés ideje 1-3 hónap Az abszolutórium után hány hónappal szerzete meg a diplomát? 4-6 hónap 7-12 hónap hónap 2 évnél több idő Elemszám és Arányszám {1,00, 1-3 hónap}... Abszolutórium-szerzés után közvetlen diplomaszerzés meghiúsulásának oka Nominal még nem szereztem meg 20 Késedelem_oka_11 Keresztváltozók/Az abszolutórium után diplomaszerzés késedelmének oka Mi (volt) a késedelem oka? Egyéb Nyelvvizsga Össz. ok Elemszám és Arányszám {1,00, Nyelvvizsga hiánya}... Nominal A 28 A Diplomás Pályakövető Rendszer Vezetői Információs Rendszer kapcsolódási modellje az EJF-en

33 A DPR-VIR kapcsolata Munkakereséssel kapcsolatos mutatók A munkakeresés átlagos időtartama (hónap) Abszolutórium_után_ keresett_munkát Abszolutórium_után_ talált_munkát Absz_után_hónap_ keresett_kkk kkk_abszolutórium_után_ hónapig_keresett_kkk Keresztváltozók/Az abszolutórium után keresett-e munkát? Igen 3.3. Az abszolutórium megszerzése után közvetlenül keresett-e munkát? Az abszolutórium megszerzése után talált-e munkát? Abszolutórium után összesen hány hónapig kereste első munkáját? Kérjük, számmal adja meg! kkk_ Abszolutórium után összesen hány hónapig kereste első munkáját? Kérjük, számmal adja meg!kkk, mert már akkor is dolgozott, folytatta a tanulmányait Elemszám és Arányszám {1,00, Igen}... Nominal {1,00, Azonnal, egy hónapon belül találtam}... None Nominal {1,00, 1-3 hó}... Nominal, egyéb okból Össz. Keresztváltozók/Az abszolutórium után talált munkát? Azonnal, egy hónapon belül talált Keresés után talált Még nem talált Elemszám és Arányszám Össz. Keresztváltozók/Az abszolutórium után a munkakeresés sikerességéhez szükséges idő Elemszám és Átlag, két tizedesjegyig Keresztváltozók/Az abszolutórium után a munkakeresés sikerességéhez szükséges idő (Kategorizált) 1-3 hónap hónap hónap vagy több Elemszám és Arányszám Össz. A 29 A

34 Álláskeresés száma A munkakeresés során összesen kb. hány munkáltatónál 101 Munkakeresés_hányszor_ próbálkozott/jelentkezett állásért? (Kapcsolatfelvételnek próbálkozott számítanak pl. az elküldött önéletrajzok, megvalósult interjúk, jelentkezés hirdetésekre) Kérjük, számmal... None Keresztváltozók/Az abszolutórium utáni álláskeresés száma A munkavállalást befolyásoló tényezők Elemszám és Átlag, két tizedesjegyig 8.1. Mennyire befolyásolták az alábbi 205 Munkav_szakmai_tartalmi tényezők a munkavállalását?1. A munka {1,00, Egyáltalán nem}... szakmai, tartalmi része 206 Munkav_szakmai_előmen 2. Szakmai előmenetel, karrierépítési lehetőség {1,00, Egyáltalán nem} Munkav_szakmai_presztízs 3. A munka szakmai presztízse {1,00, Egyáltalán nem} Munkav_jövedelem_juttatás 4. Jövedelem, juttatások {1,00, Egyáltalán nem} Munkav_személyi_körülmény 5. A munka személyi körülményei {1,00, Egyáltalán nem} Munkav_tárgyi_körülmény 6. A munka tárgyi körülményei {1,00, Egyáltalán nem} Munkav_rugalmas_munkaidő 7. Rugalmas munkaidő {1,00, Egyáltalán nem} Munkav_lakóhely_közelség 8. A munkahely lakóhelyhez való közelsége {1,00, Egyáltalán nem} Munkav_bejelentett_állás 9. Az, hogy bejelentett állást kapott {1,00, Egyáltalán nem} Munkav_szakterületnek_ megfelel_munka 10. Szakterületnek megfelelő munka {1,00, Egyáltalán nem} Munkav_EJF_végzett 11. Az, hogy az Eötvös József Főiskolán szerzett végzettséget {1,00, Egyáltalán nem} Munkav_korábbi_szakm_ 12. Az, hogy korábbi szakmai gyak_tapasztalat gyakorlattal, tapasztalattal rendelkezett {1,00, Egyáltalán nem} Munkav_jó_egyéni_képesség 13. Az, hogy megfelelő egyéni képességekkel rendelkezik {1,00, Egyáltalán nem} Munkav_jó_megjelenés_fellépés 14. Az, hogy jó volt a személyes megjelenése, fellépése {1,00, Egyáltalán nem}... Keresztváltozók/A munkavállalást befolyásoló tényezők fontossága A munka Szakmai szakmai, tartalmi előmenetel, része karrierlehetőség Elemszám és Átlag, két tizedesjegyig Össz. A 30 A Diplomás Pályakövető Rendszer Vezetői Információs Rendszer kapcsolódási modellje az EJF-en

35 A DPR-VIR kapcsolata A végzettek nyelvismerete 63 Nyelvtudása_angol angol nyelvből: {1,00, nem ismeri}... Nominal 64 Nyelvtudása_német német nyelvből: {1,00, nem ismeri}... Nominal 65 Nyelvtudása_francia francia nyelvből: {1,00, nem ismeri}... Nominal 66 Nyelvtudása_olasz olasz nyelvből: {1,00, nem ismeri}... Nominal 67 Nyelvtudása_spanyol spanyol nyelvből: {1,00, nem ismeri}... Nominal 68 Nyelvtudása_orosz orosz nyelvből: {1,00, nem ismeri}... Nominal Keresztváltozók/Legalább többé-kevésbé nyelvet beszélők aránya több nyelv szerint angol német Össz. 3-5 érték 1-2 érték Össz. Elemszám és Arányszám Keresztváltozók/A végzettek nyelvtudása angol német Elemszám és Átlag, két tizedesjegyig A fő munkaerő-piaci státusszal kapcsolatos mutatók A válaszadáskor munkanélküliek aránya 131 Munkaerőpiac_státusza 5.1. Mi az Ön jelenlegi fő munkaerőpiaci státusza? Kérjük, a leginkább jellemzőt jelölje meg! {1,00, Alkalmazott}... Nominal Keresztváltozók/Munkaerő-piaci státusz Alkalmazott Önfoglalkoztató, önálló vállalkozó Elemszám és Arányszám Össz. A 31 A

36 A részmunkaidőben (heti 40 munkaóránál kevesebbet) dolgozók aránya a foglalkoztatottak körében KK_ Hány munkaórát dolgozott 165 főállásában az előző héten? Ha ez nem egy KK_Főállás_normál_ {1,00, heti 20 óra "szokásos" hét volt, akkor utolsó "szokásos" hónap_óraszám alatt}... héten hány munkaórát dolgozott a főállású Nominal munkahelyén? Keresztváltozók/A főállás heti óraszáma 20 óránál kevesebb óra óra Elemszám és Arányszám A végzéskor (abszolutórium megszerzésekor) főállásban dolgozók aránya 3.2. Az abszolutórium megszerzésekor Abszolutóriumkor_ 93 rendelkezett Ön főállású munkaviszonnyal {1,00, Igen}... Nominal munkaviszony (szolgálati jogviszonnyal)? Keresztváltozók/Abszolutórium megszerzésekor rendelkezett főállású munkával Igen Össz. Elemszám és Arányszám A főállásban foglalkoztatott végzettek munkaviszonyának jellege Az alábbiakban a jelenlegi fő munkaviszonyával 139 kapcsolatos kérdéseket teszünk fel. Kérjük, ha {1,00,... állandó Munkaviszonya_ több dolgot is csinál, akkor válassza ki, hogy jellegű és határozatlan időbeli_jellege melyiket tekinti a fő foglalkozásának, és a idejű}... következőkben erre a tevékenységére és Nominal munka Munkaviszonya_ tartalmi_jellege Keresztváltozók/A munkaviszony időbeli jellege 5.4. Ön munkaviszonyának tartalmi jellege: Állandó jellegű és határozatlan idejű Határozott idejű Össz. {1,00,... köztisztviselő, közalkalmazott, kormánytisztvise...}... Alkalmi, vagy megbízás jellegű Elemszám és Arányszám Össz. Nominal A 32 A Diplomás Pályakövető Rendszer Vezetői Információs Rendszer kapcsolódási modellje az EJF-en

37 A DPR-VIR kapcsolata Keresztváltozók/A munkaviszony tartalmi jellege Köztisztviselő, közalkalmazott, kormánytisztviselő Állami, önkormányzati vállalat alkalmazottja Elemszám és Arányszám Más helyen dolgozik Össz. A végzetteket foglalkoztató cég létszáma a foglalkoztatottak körében 151 Munkahelye_hány_ fő_dolgozik Keresztváltozók/Munkahelyen dolgozók létszám-kategóriája Megközelítőleg hány fő dolgozik az Ön cégénél?kérjük, a teljes legnagyobb munkavállalói létszámot jelölje meg, több telephellyel rendelkező cég esetén pl. az anyavállalat összesített létszámát! Önfoglalkoztató vagyok {1,00, Önfoglalkoztató vagyok} fő Össz. Elemszám és Arányszám A végzettet foglalkoztató cég tulajdonviszonya a foglalkoztatottak körében Nominal {1,00,... teljes mértékben Munkahelye_köz_ Az Ön 149 állami/önkormányzati Nominal magántulajdon_aránya munkahelye... tulajdonú,} Munkahelye_magyar_külföldi_ tulajdonú_aránya Az Ön munkahelye... {1,00,... teljes mértékben magyar tulajdonú}... Nominal Keresztváltozók/A munkahely tulajdonviszonya az állami jelenlét függvényében Teljes mértékben állami/önkormányzati tulajdonú Részben állami, Teljes részben magántulajdonú mértékben magántulajdonú Elemszám és Arányszám Össz. Keresztváltozók/A munkahely tulajdonviszonya a külföldi befektetők jelenlétének függvényében Teljes mértékben magyar tulajdonú Részben magyar tulajdonú Elemszám és Arányszám Teljes mértékben külföldi tulajdonú Össz. A 33 A

38 Betöltött pozíció 132 Munkaerőpiac_Beosztása Milyen beosztásban dolgozik? {1,00, Felső vezető}... Nominal Keresztváltozók/ Beosztás Felső vezető Középvezető Össz. Elemszám és Arányszám A munkavállalás megyéje és külföldi munkavállalás a végzettség megszerzése után 160 Munkahelye_megye Munkahelye megyéje {1,00, Budapest}... Nominal Keresztváltozók/ Munkahely megyéje Budapest Bács-Kiskun Össz. Elemszám és Arányszám Havi nettó átlagjövedelem és szórás a foglalkoztatottak körében Mennyi volt az előző hónapban / az utolsó olyan hónapban, amikor jellemző, 162 Főállás_normál_hónap_ normál fizetést kapott, a főállásából nettó_keresete származó havi nettó (adózás utáni) keresete? (Kérjük, az összeget ezer forintban adja meg! Amennyiben... None 163 kkk_főállás_normál_hónap_ nettó_kereset Keresztváltozók/A főállás nettó keresete kkk_ Mennyi volt az előző hónapban / az utolsó olyan hónapban, amikor jellemzően "normál" fizetést kapott, a főál Átlag és szórás, két tizedesjegyig {1,00, eft}... Nominal Keresztváltozók/A főállás nettó keresete kategorizált eft eft Össz. Elemszám és Arányszám A 34 A Diplomás Pályakövető Rendszer Vezetői Információs Rendszer kapcsolódási modellje az EJF-en

39 A DPR-VIR kapcsolata Pályaelhagyók (a felsőfokú tanulmányok során szerzett ismereteket munkájukban egyáltalán nem hasznosítók) aránya a foglalkoztatottak körében 5.7. Milyen mértékben használja 145 jelenlegi munkájában a kérdőív alapjául Munkája_során_ {1,00, Egyáltalán szolgáló tanulmányai során elsajátított használja_végzettségét nem}... tudást, megszerzett készségeket? Osztályozzon 1-től 5-ig! Keresztváltozók/A tanulmányok megfelelési szintje (átlag) Elemszám és Átlag, két tizedesjegyig Keresztváltozók/A tanulmányok megfelelési szintje Elemszám és Arányszám Elégedettség a munka egyes szempontjaival a foglalkoztatottak körében Mennyire elégedett {1,00, Teljesen 170 Munka_szakmai_tartalmi_része főállású munkájával a munka szakmai, elégedetlen}... tartalmi része szempontjából? 171 Munka_szakmai_előremenetel_ karrierépítés 172 Munka_szakmai_presztízs 173 Munka_jövedelem_juttatások 174 Munka_személyi_körülményei 175 Munka_tárgyi_körülményei 176 Munka_összessége Mennyire elégedett főállású munkájával a szakmai előmenetel, karrierépítés szempontjából? Mennyire elégedett főállású munkájával a presztízse, társadalmi megbecsültsége szempontjából? Mennyire elégedett főállású munkájával a jövedelem és juttatások szempontjából? Mennyire elégedett főállású munkájával a munka személyi körülményei szempontjából? Mennyire elégedett főállású munkájával a munka tárgyi körülményei szempontjából? Mennyire elégedett főállású munkájával a munka összességét tekintve? {1,00, Teljesen elégedetlen}... {1,00, Teljesen elégedetlen}... {1,00, Teljesen elégedetlen}... {1,00, Teljesen elégedetlen}... {1,00, Teljesen elégedetlen}... {1,00, Teljesen elégedetlen}... A 35 A

40 Keresztváltozók/A munka szempontjaival kapcsolatos elégedettség Szakmai, tartalmi rész Szakmai előmenetel, presztízs Elemszám, Átlag és Szórás, két tizedesjegyig Össz. A kompetenciák hasznosulása 219 Munkája_során_szükséges_ nyelvtudás 8.2. Kérjük, adja meg, hogy mennyire szükségesek munkájához az alábbi kompetenciák?1. Nyelvtudás {1,00, Egyáltalán nem} Munkája_során_szükséges_ innovatív_készség 2. Innovatív készség {1,00, Egyáltalán nem} Munkája_során_szükséges_ íráskészség Munkája_során_szükséges_ konfliktuskezelési_készség Munkája_során_szükséges_ nagy_munkabírás_kitartás Munkája_során_szükséges_ szaktudás_a_gyakorlatban Munkája_során_szükséges_ együttműködés_csapattal Munkája_során_szükséges_ elméleti_szaktudás Munkája_során_szükséges_ mások_irányítása Munkája_során_szükséges_ rugalmasság Munkája_során_szükséges_ fogalmazási_készség Munkája_során_szükséges_ számítógépes_tudás Munkája_során_szükséges_ jó_prezentációs_készség Munkája_során_szükséges_ jó_munkaszervezés Munkája_során_szükséges_ önállóság Munkája_során_szükséges_ monotonitástűrés 3. Íráskészség 4. Konfliktuskezelési képesség 5. Nagy munkabírás, kitartás 6. Szaktudás alkalmazása a gyakorlatban 7. Együttműködés egy csapattal 8. Elméleti szaktudás 9. Mások irányítása 10. Rugalmasság 11. Fogalmazási készség 12. Számítógépes tudás 13. Jó prezentációs készség 14. Jó munkaszervezés, időgazdálkodás 15. Önállóság 16. Monotonitás tűrés {1,00, Egyáltalán nem}... {1,00, Egyáltalán nem}... {1,00, Egyáltalán nem}... {1,00, Egyáltalán nem}... {1,00, Egyáltalán nem}... {1,00, Egyáltalán nem}... {1,00, Egyáltalán nem}... {1,00, Egyáltalán nem}... {1,00, Egyáltalán nem}... {1,00, Egyáltalán nem}... {1,00, Egyáltalán nem}... {1,00, Egyáltalán nem}... {1,00, Egyáltalán nem}... {1,00, Egyáltalán nem}... A 36 A Diplomás Pályakövető Rendszer Vezetői Információs Rendszer kapcsolódási modellje az EJF-en

41 A DPR-VIR kapcsolata Keresztváltozók/A munka során használt kompetenciák szükségessége Innovatív Nyelvtudás készség Elemszám és Átlag, két tizedesjegyig Össz. Az intézményben kapott képzéshez fűződő szolgáltatásokkal kapcsolatos visszajelzések Az EJF által biztosított, tanulmányokhoz kapcsolódó szolgáltatásaival való elégedettség mértéke 8.4. Mennyire (volt) elégedett az Eötvös József Főiskola alábbi, a tanulmányok 236 Szolgáltatás_elméleti_okt_minősége folytatásával összefüggő {1,00, Egyáltalán nem}... szolgáltatásaival, területeivel?1. Elméleti oktatás minősége 237 Szolgáltatás_gyakorlati_oktatás_minősége 2. Gyakorlati oktatás minősége {1,00, Egyáltalán nem} Szolgáltatás_gyakorlati_képzés_mennyisége 3. Gyakorlati képzés mennyisége a képzésen belül {1,00, Egyáltalán nem} Szolgáltatás_könyvés_médiatár 4. Könyv- és médiatár {1,00, Egyáltalán nem} Szolgáltatás_órarend_kurzusok_beosztása 5. Órarend, kurzusok beosztása {1,00, Egyáltalán nem} Szolgáltatás_tantermek_felszereltsége 6. Tantermek felszereltsége {1,00, Egyáltalán nem} Szolgáltatás_tanulmányi_ügyintézés 7. Tanulmányi ügyintézés {1,00, Egyáltalán nem} Szolgáltatás_tájékoztatás_tanulmányi_ügy 8. Hallgatók tájékoztatása a tanulmányi ügyekkel {1,00, Egyáltalán nem}... kapcsolatban 244 Szolgáltatás_oktatók_felkészültsége 9. Oktatók felkészültsége {1,00, Egyáltalán nem} Szolgáltatás_számítógépes_ellát 10. Számítógépes ellátottság {1,00, Egyáltalán nem}... Keresztváltozók/Az EJF által nyújtott tanulmányi szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség Gyakorlati Elméleti oktatás oktatás minősége minősége Elemszám és Átlag, két tizedesjegyig Az EJF által biztosított, tanulmányokhoz nem kapcsolódó szolgáltatásaival való elégedettség mértéke 8.5. Mennyire (volt) elégedett az 246 Elégedett_kollégiumi_elhelyezés Eötvös József Főiskola alábbi szolgáltatásaival, területeivel?1. {1,00, Egyáltalán nem}... Kollégiumi elhelyezés 247 Elégedett_sportolási_lehetőségek 2. Sportolási lehetőségek {1,00, Egyáltalán nem}... Össz. A 37 A

42 248 Elégedett_kulturális_lehetőségek 3. Kulturális lehetőségek {1,00, Egyáltalán nem} Elégedett_szórakozási_lehetőségek 4. Szórakozási lehetőségek {1,00, Egyáltalán nem} Elégedett_központi_hallgatói_centrum 5. Központi Hallgatói Centrum szolgáltatásai {1,00, Egyáltalán nem} Elégedett_hallgatói_rendezvények 6. Hallgatói rendezvények {1,00, Egyáltalán nem} Elégedett_EJF_honlap_webmail 7. EJF honlap/webmail {1,00, Egyáltalán nem} Elégedett_büfé_étkezési_lehetőségek 8. Büfé, étkezési lehetőségek {1,00, Egyáltalán nem} Elégedett_oktatási_épületek_állapota 9. Oktatási épületek megjelenése, állapota {1,00, Egyáltalán nem}... Keresztváltozók/Az EJF által nyújtott nem tanulmányi szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség Kollégiumi elhelyezés Sportolási lehetőségek Elemszám és Átlag, két tizedesjegyig Össz. A 38 A Diplomás Pályakövető Rendszer Vezetői Információs Rendszer kapcsolódási modellje az EJF-en

43 Összegzés 4. ÖSSZEGZÉS A Diplomás Pályakövető Rendszer kötelező jellege mellett egy hatékony eszközt biztosíthat a felsőoktatás magas minőségű működésében érdekeltek részére a megfelelő fejlesztési területek azonosítása céljából. A rendszeres, évente ismétlődő lekérdezések, az azonos alapsokaság újbóli, legalább háromszori megkeresése révén olyan területekről juthatunk információkhoz, mint a képzés minősége, a végzettek munkaerő-piaci beválása és munkaerő-piaci visszajelzései, illetve a további felsőfokú tanulmányok. A Vezetői Információs Rendszer segítségével az intézmény vezetői adatalapú döntéseket hozhatnak. Célja a különböző informatikai és információs rendszerek összehangolása, valamint az összekapcsolt adatok könnyen kezelhető, megfelelően vizualizált riportok formájában, szükséges elrendezésben való összesítése. Jelen modell a DPR-nek, mint az egyik primer adatforrásnak a VIR-be történő integrációját mutatja be az intézményi felmérések tapasztalatai, az országos felmérést összefogó hazai szakemberek és nemzetközi példaként az olasz AlmaLaurea konzorcium megoldásai alapján. A részletesen rendelkezésre álló DPR adattáblázatot követően a kiválasztott mutatók, keresztváltozók felsorolása következik, a kiinduló SPSS adattábla, valamint az ennek segítségével kialakított riport struktúra bemutatásával. A 39 A

44 IRODALOMJEGYZÉK Bángi-Magyar Attila Farkas Krisztina Vilmányi Márton Bálint Julianna Halász Gábor Gábor András Hodász Attila Hosznyák András (2009): AVIR Kézikönyv. Budapest : Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., ISBN , 236 p. Communication of the European Commission: EUROPE A strategy for smart, sustainable and inclusive growth március 18., 37. p. Forrás: 20%20007%20- %20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf Letöltve: Educatio Nkft. (2013): DPR monitoring-kutatási összefoglaló június 17., 15 p. Az intézményi DPR felelősök részére megküldve elektronikusan. NEFMI: évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról 34. (6), 53. (6), 103. ab), 130. (4), 156. (2), Forrás: Letöltve: NEFMI: évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról. 19., Forrás: docid=a tv&timeshift=1 Letöltve: Nyüsti Szilvia (2013): DPR adatok AVIR-ban való megjeleníthetőségének lehetőségei. DPRworkshop: az adatok megjeleníthetősége szakmai workshop. Budapest, Forrás: Sipos Norbert (2013): A Diplomás Pályakövetési Rendszer és eredményei az Eötvös József Főiskolán Baja : Eötvös József Főiskola, p. A 40 A Diplomás Pályakövető Rendszer Vezetői Információs Rendszer kapcsolódási modellje az EJF-en

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Szakirányú továbbképzésen végzettek Válaszadók száma = 9 Sipos Norbert, Szakirányú továbbképzésen végzettek Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC KREH. Válaszadók száma = 7. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC KREH. Válaszadók száma = 7. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC KREH Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013 DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2013 [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] KÉRJÜK, OLVASSA EL A MELLÉKELT TÁJÉKOZTATÓT! Kedves

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC EGPSZ. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC EGPSZ. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC EGPSZ Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

DPR_NK_2013 NELL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 NELL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 NELL Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 5 Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Alapképzésben végzettek Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

DPR intézményi postai kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2011

DPR intézményi postai kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2011 DPR intézményi postai kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2011 Kedves egykori hallgatónk! Intézményünk diplomás pályakövetési kutatása kapcsán kerestük meg Önt. Az alábbiakban az Ön diplomázás utáni

Részletesebben

MÉK_DPR 2014_végzett 2009, 2011, Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

MÉK_DPR 2014_végzett 2009, 2011, Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. MÉK_DPR 0_végzett 009, 0, 0 Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 5% 5 5% 5 Hisztogram Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 GYT B Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC EGPOL Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC NE Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

EDUCATIO_DPR_vegzett_SZT_2013_ÁJK. Válaszadók száma = 10. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

EDUCATIO_DPR_vegzett_SZT_2013_ÁJK. Válaszadók száma = 10. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% EDUCATIO_DPR_vegzett_SZT_0_ÁJK Válaszadók száma = 0 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012 Megjegyzés [vzs1]: évszám-csere DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2012 Megjegyzés [vzs2]: évszám-csere [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:]

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014v () Válaszadók száma = 33. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50%

GDF felmérések DPR2014v () Válaszadók száma = 33. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50% GDF felmérések DPR0v () Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag elt.=átl. elt.

Részletesebben

A pályakövetési rendszerek fejlesztésének hazai és nemzetközi irányai

A pályakövetési rendszerek fejlesztésének hazai és nemzetközi irányai A pályakövetési rendszerek fejlesztésének hazai és nemzetközi irányai Frissdiplomások a munkaerőpiacon műhelykonferencia Pécsi Tudományegyetem Németh Antal Educatio Nonprofit Kft. 2012. október 25. A felsőoktatási

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

KVK_H. Válaszadók száma = 360. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

KVK_H. Válaszadók száma = 360. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% KVK_H Válaszadók száma = 60 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

DPR és Motivációs Felmérések 2012 Végzett FSZ hallgatói felmérés - 2011 (a végzés követő 1 éven belül) (DPR_A_FSZ_2012) Válaszadók száma = 25

DPR és Motivációs Felmérések 2012 Végzett FSZ hallgatói felmérés - 2011 (a végzés követő 1 éven belül) (DPR_A_FSZ_2012) Válaszadók száma = 25 DPR és Motivációs Felmérések 0 Végzett FSZ hallgatói felmérés - 0 (a végzés követő éven belül) (DPR_A_FSZ_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

ÁJK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - 3 éve. Válaszadók száma = 50. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

ÁJK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - 3 éve. Válaszadók száma = 50. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. ÁJK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - éve Válaszadók száma = 50 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Kérdésszöveg Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus

Részletesebben

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer 1 KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer Jó napot kívánok! XY-al beszélek? QZ.. vagyok, a Szent István Egyetem megbízásából hívjuk fel a végzett hallgatókat, hogy érdeklődjünk, mi történt velük

Részletesebben

PTE_DPR_Vegz_Alap_Normal_2015. Válaszadók száma = 2013. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

PTE_DPR_Vegz_Alap_Normal_2015. Válaszadók száma = 2013. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Válaszadók száma = 2013 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 5 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján

A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján Diplomán innen és diplomán túl Szent István Egyetem Gödöllő 2011. október 24. A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján Kuráth Gabriella Németh Péter

Részletesebben

NIK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 142. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

NIK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 142. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% NIK hallgatói motíváció 0 NIK hallgatói motíváció 0 Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

RKK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

RKK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% RKK hallgatói motíváció 0 RKK hallgatói motíváció 0 Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

DPR_FOK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_FOK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_FOK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 50% 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

Alcsoport DPR_2014_végzett_FOK. Válaszadók száma = 10. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

Alcsoport DPR_2014_végzett_FOK. Válaszadók száma = 10. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Alcsoport DPR_0_végzett_FOK Válaszadók száma = 0 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

Felsőfokú szakképzésen végzettek. Válaszadók száma = 28. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Felsőfokú szakképzésen végzettek. Válaszadók száma = 28. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Felsőfokú szakképzésen végzettek Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011 DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Hallgatók 2011 [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] KÉRJÜK, OLVASSA EL A MELLÉKELT TÁJÉKOZTATÓT! Kedves

Részletesebben

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete Ad hoc jelentés PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete 2014. augusztus 7. Készítette: Gadár László Pannon Egyetem Projekt megnevezése: Zöld Energia - Felsőoktatási ágazati együttműködés a zöld gazdaság

Részletesebben

Alcsoport DPR_2014_hallgato_FOK. Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alcsoport DPR_2014_hallgato_FOK. Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Alcsoport DPR_0_hallgato_FOK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

EvaSys Végzett hallgatói felmérés - Felsőfokú szakképzés (1 év) 2.0.

EvaSys Végzett hallgatói felmérés - Felsőfokú szakképzés (1 év) 2.0. Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem, kövesse a bemutatott példákat.

Részletesebben

DPR_V_135_NIK. Válaszadók száma = 69. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_V_135_NIK. Válaszadók száma = 69. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Minőségirányítási Iroda, DPR_V NIK DPR_V NIK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram % Jobb

Részletesebben

RKK_H. Válaszadók száma = 157. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

RKK_H. Válaszadók száma = 157. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% RKK_H Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

KGK_vegzos. Válaszadók száma = 101. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

KGK_vegzos. Válaszadók száma = 101. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% KGK_vegzos Válaszadók száma = 0 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 348. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 348. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR 0_aktív hallgatók Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

BDPK_DPR_2015_végzett 2010, 2012, 2014. Válaszadók száma = 93. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

BDPK_DPR_2015_végzett 2010, 2012, 2014. Válaszadók száma = 93. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. BDPK_DPR_2015_végzett 2010, 2012, 2014 Válaszadók száma = 93 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 25% 1 0% 2 50% 0% 25% 3 4

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014v () Válaszadók száma = 46. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50%

GDF felmérések DPR2014v () Válaszadók száma = 46. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50% GDF felmérések DPR0v () Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag elt.=átl.

Részletesebben

GTK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - 1 éve. Válaszadók száma = 71. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GTK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - 1 éve. Válaszadók száma = 71. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GTK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - éve Válaszadók száma = 7 Általános indikátorok Globális index - 5 + átl.=,7 elt.=, EGYETEMI ADATSZOLGÁLTATÁS - Munkahely (a kérdőív kitöltésekor) (α = 0.5) - 5

Részletesebben

A felsőoktatási kibocsátás mérése

A felsőoktatási kibocsátás mérése A felsőoktatási kibocsátás mérése Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2011.december 7. Veroszta Zsuzsanna PhD 2011 adatai Intézmények Intézményi

Részletesebben

2014_EJF-DPR_SZT_vegzettek_09-11-13. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

2014_EJF-DPR_SZT_vegzettek_09-11-13. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% 0_EJF-DPR_SZT_vegzettek_09-- 0_EJF-DPR_SZT_vegzettek_09-- Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus

Részletesebben

AMK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 88. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

AMK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 88. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% AMK hallgatói motíváció 0 AMK hallgatói motíváció 0 Válaszadók száma = 88 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

2014_EJF-DPR_FSZ_vegzettek_09-11-13. Válaszadók száma = 19. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

2014_EJF-DPR_FSZ_vegzettek_09-11-13. Válaszadók száma = 19. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% 0_EJF-DPR_FSZ_vegzettek_09-- 0_EJF-DPR_FSZ_vegzettek_09-- Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus

Részletesebben

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer 1. Támogatandó szakmai követelmények - pályakövető kutatások A pályakövetési vizsgálatok főbb elemei: hallgatói

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA Elfogadva: 2016. szeptember 20, hatályba lép: 2016. szeptember 22-én A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 62. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 62. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Központi diplomás pályakövető program (DPR)

Központi diplomás pályakövető program (DPR) TÁMOP 4.1.3 DPR Központi diplomás pályakövető program (DPR) avagy amit a VAS elbír Fodor Szabolcs 11. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 2011. január 21. Tudja Ön pontosan, hogy mennyi ma Magyarországon

Részletesebben

Diplomás Pályakövetés 2013 A GÁBOR DÉNES F ISKOLA 2013-ES DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEINEK VIZSGÁLATA

Diplomás Pályakövetés 2013 A GÁBOR DÉNES F ISKOLA 2013-ES DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEINEK VIZSGÁLATA A GÁBOR DÉNES F ISKOLA 2013-ES DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEINEK VIZSGÁLATA TARTALOM 1. BEVEZET... 1 2. A KUTATÁS LEFOLYTATÁSA... 2 3. VÉGZETTEK FELMÉRÉSE... 4 4. ÖSSZEGZÉS... 8 1. BEVEZET A külföldön

Részletesebben

2015. január június 1. A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER MAGYARORSZÁGI MEGJELENÉSE. Absztrakt

2015. január június 1. A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER MAGYARORSZÁGI MEGJELENÉSE. Absztrakt 2015. január június Absztrakt Jelen tanulmány a Magyarországon viszonylag rövid múltra visszatekintő pályakövetéses vizsgálatok egységes, országos megvalósításának körülményeit mutatja be, valamint annak

Részletesebben

DPR_végzett_2010_FOK. Válaszadók száma = 2. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzett_2010_FOK. Válaszadók száma = 2. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_FOK DPR_végzett_00_FOK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram

Részletesebben

DPR 2013_végzett Válaszadók száma = 176. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR 2013_végzett Válaszadók száma = 176. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR 0_végzett 008 Válaszadók száma = 76 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 5% 0% 50% 0% Hisztogram 5% 5 Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

NK_GT EGPSZ DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 9. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

NK_GT EGPSZ DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 9. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% NK_GT EGPSZ DPR_0_hallgato_NK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012 Módszertani útmutató a Diplomás Pályakövető Rendszer 2012 es tavaszi online kérdőíveinek központi blokkjához Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási

Részletesebben

PÉLDA PÉLDA 1. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS. Tisztelt Végzett Hallgatónk!

PÉLDA PÉLDA 1. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS. Tisztelt Végzett Hallgatónk! MISKOLCI EGYETEM Minőségbiztosítási Iroda Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében

Részletesebben

DPR vezető DPR 2012 () Válaszadók száma = 79. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50%

DPR vezető DPR 2012 () Válaszadók száma = 79. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50% DPR vezető DPR 0 () Válaszadók száma = 79 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag elt.=átl.

Részletesebben

307 Függelék DPR.indd 307 2/19/13 7:50 PM

307 Függelék DPR.indd 307 2/19/13 7:50 PM 307 Függelék DPR.indd 307 DPR.indd 308 309 módszertani leírás Frissdiplomások 2011 1. Az adatfelvétel módszertana A Diplomás Pályakövető Rendszer 2011-es adatfelvételére 2010 első félévében (február június)

Részletesebben

2015 RKK 1, 3, 5 éve végzettek. Válaszadók száma = 56. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

2015 RKK 1, 3, 5 éve végzettek. Válaszadók száma = 56. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% 0 RKK,, éve végzettek 0 RKK,, éve végzettek Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

GDF felmérések DPR 2012 () Válaszadók száma = 64. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50%

GDF felmérések DPR 2012 () Válaszadók száma = 64. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50% GDF felmérések DPR 0 () Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag elt.=átl.

Részletesebben

DPR_végzett_2008_NK. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzett_2008_NK. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_végzett_008_NK DPR_végzett_008_NK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram

Részletesebben

2013-AS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK ÉS ÚJDONSÁGOK, KITERJESZTETT CSOPORTOK

2013-AS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK ÉS ÚJDONSÁGOK, KITERJESZTETT CSOPORTOK 2013-AS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK ÉS ÚJDONSÁGOK, KITERJESZTETT CSOPORTOK Sipos Norbert elemző-közgazdász Pécsi Tudományegyetem Rektori Hivatal, Marketing Osztály Stratégiai Elemző Iroda A 2013-AS DPR KUTATÁSBA

Részletesebben

Eötvös József Főiskola. Hallgatók Alapsokaság: 822 fő

Eötvös József Főiskola. Hallgatók Alapsokaság: 822 fő Eötvös József Főiskola Hallgatók Alapsokaság: 822 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkező hallgatók aránya EJF-NTK 25,6% 22,2% 23,8% Esetszám: 168 Válaszadási ráta: 20,4% Hallgatók nyelvismerete - Az

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014v () Válaszadók száma = 46. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50%

GDF felmérések DPR2014v () Válaszadók száma = 46. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50% GDF felmérések DPR0v () Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag elt.=átl.

Részletesebben

NK_GT NELL DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 21. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

NK_GT NELL DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 21. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% NK_GT NELL DPR_0_hallgato_NK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

Alapsokaság: fő. Hallgatók BKF KMK 10,3% BKF HFTGK 12,1% 60,0% ,0% 100,0% 20,0% 80,0% 40,0% 24,22 63,2 97,2 23, ,2. angol.

Alapsokaság: fő. Hallgatók BKF KMK 10,3% BKF HFTGK 12,1% 60,0% ,0% 100,0% 20,0% 80,0% 40,0% 24,22 63,2 97,2 23, ,2. angol. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Hallgatók Alapsokaság: 3.702 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkezőő hallgatók aránya: 10,3% 12,1%,0% 20,0% Esetszám: 592 Válaszadási ráta: 16% Hallgatók nyelvismerete

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 II. HALLGATÓI MOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! A most következő kérdések az Ön felsőfokú tanulmányaival lesznek kapcsolatosak.

Részletesebben

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM TÁMOP-4.1.1./A-10/2/KMR - 2010-0013 A PPKE MENEDZSMENTJÉNEK KÖZPONTI FEJLESZTÉSE DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM TÁMOP-4.1.1./A-10/2/KMR - 2010-0013 A PPKE MENEDZSMENTJÉNEK KÖZPONTI FEJLESZTÉSE DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM TÁMOP-4.1.1./A-10/2/KMR - 2010-0013 A PPKE MENEDZSMENTJÉNEK KÖZPONTI FEJLESZTÉSE DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER BESZÁMOLÓ a Pázmány Péter Katolikus Egyetem TÁMOP 4.1.1.

Részletesebben

MÉK_DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 19. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

MÉK_DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 19. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% MÉK_DPR 0_aktív hallgatók Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

ÁJK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - 1 éve. Válaszadók száma = 72. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

ÁJK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - 1 éve. Válaszadók száma = 72. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. ÁJK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - éve Válaszadók száma = 7 Általános indikátorok Globális index - 5 + átl.=,7 elt.=, EGYETEMI ADATSZOLGÁLTATÁS - Munkahely (a kérdőív kitöltésekor) (α = -0.09) -

Részletesebben

2015 NIK 1, 3, 5 éve végzettek. Válaszadók száma = 81. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

2015 NIK 1, 3, 5 éve végzettek. Válaszadók száma = 81. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% 0 NIK,, éve végzettek 0 NIK,, éve végzettek Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

MFK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - 1 éve. Válaszadók száma = 31. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

MFK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - 1 éve. Válaszadók száma = 31. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. MFK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - éve Válaszadók száma = Általános indikátorok Globális index - + átl.=,7 elt.=, EGYETEMI ADATSZOLGÁLTATÁS - Munkahely (a kérdőív kitöltésekor) (α = 0.0) - + átl.=,7

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

DPR 2013_végzett Válaszadók száma = 237. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR 2013_végzett Válaszadók száma = 237. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR 0_végzett 0 Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 5% 0% 50% 0% Hisztogram 5% 5 Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az agrártudományi terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009

Részletesebben

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT DIPLOMÁS PÁLYA- KÖVETÉS AVKF DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS AVKF 2010. TAVASZ VÉGZETT HALLGATÓK ALAPADATOK ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT KONZORCIUMI DPR KUTATÓCSOPORTJA KÉSZÜLT A PEGAZUS

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2015/2016. tanév

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2015/2016. tanév KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2015/2016. tanév Tartalomjegyzék Előszó... 3 Módszertan... 3 Részletes kiértékelés... 4 A végzett hallgatók (2015, 2013, 2011) elemzése...5 Az Aktívak (2016 tavaszi

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZERÉHEZ 1

KÉZIKÖNYV A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZERÉHEZ 1 Szervezeti és Működési Rend 7. sz. melléklete A Diplomás Pályakövetés rendszere, működtetése KÉZIKÖNYV A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZERÉHEZ 1 Tartalom: 1.) Bevezető 2.) Intézményi

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Apor Hallgatók Vilmos Katolikus Főiskola Alapsokaság: 1209 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkezőő hallgatók aránya: 15,70% 2 4 6 Esetszám: 248 Válaszadási ráta: 20,5% Hallgatók nyelvismerete Az adott

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola. Hallgatók Alapsokaság: 3984 fő

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola. Hallgatók Alapsokaság: 3984 fő Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Hallgatók Alapsokaság: 3984 fő 15% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Esetszám: 715 Válaszadási ráta: 17,9% Hallgatók nyelvismerete - Az adott nyelvet legalább alapszinten

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 III. VÉGZETT HALLGATÓK PÁLYAKÖVETÉSE KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! III.1/a. Mi az Ön jelenlegi lakóhelyének (a település, ahol ténylegesen,

Részletesebben

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40%

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 5% 1 20% 2 40% 3 30% 4 5% 5 Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

Diplomás pályakövető rendszer május-június

Diplomás pályakövető rendszer május-június Diplomás pályakövető rendszer 2010. május-június KUTATÁSI TANULMÁNY Tervezet BGK - 14 éves korban BGK - jelenleg KGK - 14 éves korban KGK - jelenleg KVK - 14 éves korban KVK - jelenleg NIK - 14 éves korban

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola. Hallgatók Alapsokaság: 3293 fő

Kecskeméti Főiskola. Hallgatók Alapsokaság: 3293 fő Kecskeméti Főiskola Hallgatók Alapsokaság: 3293 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkező hallgatók aránya 12,5% 14,3% 8,8% 10,1% Esetszám: 736 Válaszadási ráta: 22,4% Hallgatók nyelvismerete - Az adott

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem

Nyugat-magyarországi Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszer Nyugat-magyarországi Egyetem Szakmai beszámoló a 2010. évi Diplomás Pályakövető Rendszer tavaszi felmérésről Gyorsjelentések Nyugat-magyarországi Egyetem Intézményi rész 2007-ben

Részletesebben

Hallgatók EJF M 12,8% EJF P 20,7% 16,1% Esetszám: ,30% 73,60% 84,30% 0, 00% 10,00% EJF M 4,50% EJF P 79,70% 85,20% 7,80% EJF összesen

Hallgatók EJF M 12,8% EJF P 20,7% 16,1% Esetszám: ,30% 73,60% 84,30% 0, 00% 10,00% EJF M 4,50% EJF P 79,70% 85,20% 7,80% EJF összesen Eötvös József Főiskol la Hallgatók Alapsokaság: 96 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkezőő hallgatók aránya: Esetszám: 99 Válaszadási ráta:,7%,0%,8% 0,7% 6,% 0,0% 0,0% 60,0% 80,0% 00,0% Hallgatók nyelvismerete

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 2000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 62. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 62. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Szabályzata

A Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Szabályzata A Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Szabályzata A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 19. (2) bekezdése rögzíti, hogy a felsőoktatási intézmények

Részletesebben

DPR_végzett_2010_GYFK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzett_2010_GYFK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_GYFK DPR_végzett_00_GYFK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0%

Részletesebben