Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány"

Átírás

1 A Munkahelyi Gyakor lat program bevezetési és működési k é z i k ö ny v e Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány

2 A Munkahelyi Gyakorlat program bevezetési és működési kézikönyve Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008

3 Szakmai sztenderdek szerzői: Palkovics Rozália Natália, Bíró Veronika, Móricz Rita Szervezeti sztenderdek szerzői: Benczúr Katalin, Setényi János, Gilányi Péter, Szabó Gyuláné Gazdasági sztenderdek szerzői: Tompa Tamás, Skultéty László, Kardos Zoltán Lektorálta: Pontyos Tamás, Bruckner László A kézikönyvet összeállította: Benczúr Katalin A kiadvány megjelenését az OKtatási és Kulturális Minisztérium támaogatta Oktatási és Kultur ális Minisztérium 2008, Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány

4 Tartalom 1. Bevezetés A Munkahelyi Gyakorlat program célja A program bevezetésének kipróbált és ajánlott menete A program elvárható eredményei a részt vevő célcsoportokra nézve A kézikönyv célja A Munkahelyi Gyakorlat program sztenderdjei A folyamatszabályozás elemei A folyamat meghatározása A folyamatok típusai, rendszerük, kölcsönhatásuk A folyamat szabályozása A folyamatszabályozás módja, formája A folyamatábra-készítés módszertana A Munkahelyi Gyakorlat (MHGY) program folyamatleltára (fő-, vezetői és támogatófolyamatok) A Munkahelyi Gyakorlat program működési folyamata A folyamatok szabályozása Az iskolavezetéssel kapcsolatos folyamatok Az iskolavezetés elkötelezettsége Az iskolai MHGY munkacsoport megalakítása és működtetése A gyakorlat beépítése a helyi tantervbe Az éves tervezés PR-tevékenység és kommunikáció A vezetői ellenőrzés és értékelés A gyakorlat lebonyolításával kapcsolatos folyamatok A tanulók kiválasztásának folyamata A Munkahelyi Gyakorlat programban induló csoportok meghatározásának folyamata A kísérők kiválasztásának folyamata A kísérők iskolán belüli felkészítésének folyamata A gyakorlat működtetése és adminisztrációja A tanulók teljesítményének értékelése A tanulói lemorzsolódás kezelése, a tanulók nyomon követése A szülőkkel kapcsolatos folyamatok A munkahelyekkel kapcsolatos folyamatok A munkahelyek kiválasztása Szerződéskötés a munkahelyekkel A munkahelyek felkészítése a programra Kapcsolattartás a munkahelyekkel Partnerkapcsolatok működtetése Kapcsolati háló építése Partneri igény- és elégedettségmérés Panaszkezelés A Munkahelyi Gyakorlat program panaszkezelési szabályzata (Minta)... 75

5 4 8. A program gazdasági sztenderdjei Források és feladatok összehangolása A program végrehajtásának gazdasági nyomon követése A szervezeti sztenderdek és a feladatok A programban használt nyomtatványok és bizonylatok S Az iskolai MHGY munkacsoport megalakítása és működtetése S S S S S Az éves tervezés S S A tanulók kiválasztása S Elsődleges kompetencialista a tanulók kiválasztásához S A gyakorlat működtetése és adminisztrációja S S S S S S S S S S A szülőkkel kapcsolatos folyamatok S S A munkahelyek kiválasztása S S Kapcsolati háló működtetése S Panaszkezelés S

6 1. Bevezetés 5 A Munkahelyi Gyakorlat program (MHGY) 1996-ban, Budapesten indult útjára a Csalogány utcai Óvoda, Általános és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola úttörő munkájával, melyhez 2002-től vidéki iskolák is csatlakoztak. A megvalósítást anyagilag támogatta a Soros Alapítvány, a United Way Alapítvány, az Open Society Institut, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (jogutódja: Szociális és Munkaügyi Minisztérium) és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány (2007-ig elődje a Fogyatékos Gyermekek és Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány). Az eltelt időszak alatt számos siker és eredmény bizonyítja, hogy a programnak helye van a magyar közoktatás rendszerében. A Munkahelyi Gyakorlat program elterjedése folyamatban van, kézikönyvünkkel az újonnan belépő iskolák működésének sikerességét szeretnénk elősegíteni. 1.1 A Munkahelyi Gyakorlat program célja Az Európai Unió tagállamaiban elvárás, hogy a fogyatékos emberek teljes jogú állampolgárként, lehetőségeikhez mérten önálló életet éljenek, normál munkahelyen, normál bérezésért képességeiknek és érdeklődésüknek megfelelő munkát végezzenek. Hazánkban az évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról bekezdése mondja ki, hogy a fogyatékos személy lehetőség szerint integrált foglalkoztatásra jogosult. Ezzel szemben Magyarországon ma az értelmi fogyatékos fiatalok oktatása alapvetően szegregált környezetben történik, így a tanulók nem kapnak esélyt arra, hogy szembesüljenek a felnőtt, nyílt társadalom, illetve a munkahelyek elvárásaival. A szegregáció miatt a nyílt munkaerőpiac munkáltatóinak sincs lehetőségük megismerni a sérült emberek képességeit, adottságait, ezért idegenkedve zárkóznak el a számukra ismeretlen másság elől. A Salva Vita Alapítvány 1993-ban jött létre azzal a céllal, hogy segítse az értelmi sérült emberek társadalmi beilleszkedését, elsősorban a munkavállalás, illetve az arra való felkészülés terén. E cél érdekében kidolgozta a Munkahelyi Gyakorlat programot, melynek megvalósítása során a két fentebb említett alapvető hiányosságot igyekszik megszüntetni. A Munkahelyi Gyakorlat program hidat képez az iskola zárt világa és a nyílt, felnőtt társadalom között. Az értelmi sérült emberek az integrált munkavállalással bekerülhetnek a társadalom vérkeringésébe, életminőségük javul, megszűnik kirekesztődésük, és megvalósul az esélyegyenlőségük. A Munkahelyi Gyakorlat program a speciális szakiskolák és a készségfejlesztő speciális szakiskolák értelmileg akadályozott, jól szocializált, megfelelő munkakészséggel rendelkező tanulóit készíti fel a munkavállalásra, a felnőtt életre. A program ugyan nem ad OKJ-s szakmát, a sérült fiatalok a munkavégzés területén mégis nélkülözhetetlen praktikus tudásra, gyakorlati tapasztalatokra tesznek szert. A gyakorlat során a tanulók az iskolai foglalkozások mellett, az oktatásba beépítve, heti egy alkalommal kísérővel, két-három fős kiscsoportban különböző normál munkahelyekre járnak dolgozni. Minden munkahelyen két hónapot dolgoznak, majd munkahelyet váltanak. Az oktatás végére nyolc munkahelyet, nyolcféle munkatípust ismernek meg. A program lehetőséget ad az alapvető célkitűzések megvalósulására: az értelmi sérült fiatalok felkészültté válnak a munkavállalásra, a munkáltatók nyitottá válnak az alkalmazásukra.

7 6 A Munkahelyi Gyakorlat program bevezetési és működési kézikönyve 1.2 A program bevezetésének kipróbált és ajánlott menete Intenzív képzési hét: a programban majdan dolgozó munkatársak és az intézményvezetés legalább egy tagja számára (5 napos tréning). Felkészülés a Kis modell bevezetésére: legalább 3 tanuló kiválasztása és egy munkahely bevonása a két hónapos gyakorlat fogadására. Kis modell : egy munkacsoporttal egy munkahelyen az MHGY kipróbálása. Felkészülés a Nagy programra : A kis modell tapasztalatai alapján további tanulók és munkahelyek bevonása a programba. Nagy program : az MHGY legalább 3 munkacsoporttal legalább 3 munkahelyen működik egy teljes tanéven keresztül. 1.3 A program elvárható eredményei a részt vevő célcsoportokra nézve Tanulók: A tanulók a munkahelyi tapasztalat során a gyakorlatban ismerik meg képességeiket, korlátaikat, megismernek különféle munkatípusokat. Bővül a látókörük, megtapasztalják a felnőtt életükhöz szükséges önállóságot. Elsajátítják a társadalmi beilleszkedéshez szükséges kommunikációs és viselkedési kultúrát, megtanulják elfogadni a munkahelyi elvárásokat, szokásokat, a munkatársi kapcsolatokat. Fejlődik tájékozódó képességük, önállóbbá, magabiztosabbá válnak a közlekedésben. Miközben fejlődik munkamoráljuk, munkafegyelmük, védettséget élvezve válnak felkészültté a felnőtt társadalom elvárásaira. Iskolák: Tárgyilagos külső visszajelzést kapnak tanulóik különböző munkahelyzetekben történő helytállásáról, melynek tapasztalatai beépíthetőek az oktatási-nevelési folyamatba. Lehetőségük nyílik a tanulókkal való egyéni, személyre szabott foglalkozásra idegen környezetben. Az egyéni fejlesztési terveket rendszeresen korrigálhatják a tanulók életének perspektívájához igazítva. Az eddig többnyire elszigetelt iskolák az integráció aktív elősegítőivé válnak. Munkaadók: Anyagi terhek vállalása nélkül ismerhetik meg az értelmi sérült fiatalok munkavégző képességét és emberi adottságait. Személyes élmények, tapasztalatok alapján válnak felkészültté az értelmi sérült emberek tudatos alkalmazására. Szülők: Reális képet kapnak gyermekük munkavégző képességéről, munkahelyi viselkedéséről, ami segíti őket gyermekük adottságainak, korlátainak elfogadásában.

8 4. A kézikönyv célja 7 Információkhoz jutnak felnövő gyermekük elhelyezkedési lehetőségeiről, és felkészültté válnak gyermekük felnőtté válásának elfogadására, segítésére. Munkaügyi központok: Már iskoláskorban megismerik leendő ügyfeleiket, az értelmileg akadályozott fiatalok egy csoportját, munkaadói referenciát kapnak róluk, melyek segítenek a későbbi munkahelyi lehetőségek feltárásában. Munkavállalásra alkalmas, felkészített ügyfelet kapnak a programban részt vevő, értelmileg akadályozott fiatalok személyében. Élő párbeszéd, új kapcsolatok alakulnak ki a tanulók szüleivel és az integrált alkalmazásra nyitott munkavállalókkal. A program tehát egyszerre több irányban fejti ki hatását. Nemcsak a tanulókra fókuszál, hanem a munkáltatókat, az iskolákat, a szülőket, a munkaügyi központokat, civil szervezeteket, a szűkebb és tágabb környezetet is bevonja. Kétirányú érdeklődés és kapcsolat valósulhat meg azáltal, hogy az érintett szereplőkön kívül a helyi lakosság is betekinthet az iskola életébe. Az iskola mellett a társadalom is aktív szerepet vállal az értelmi sérült emberek esélyegyenlőségének, életminőségének javításában. A napi személyes kapcsolatok révén növeli a sérült és az ép emberek közötti toleranciát, változásokat indukál a társadalmi elfogadásban. 2. A kézikönyv célja A kézikönyv egységes keretbe foglalja a Munkahelyi Gyakorlat program intézményi megvalósulását. Bemutatja a program fő területeit és az egyes területek kulcs- és háttérfolyamatait. A folyamatok szabályozása, a szabályozásokhoz tartozó sablonok a meglevő jó intézményi gyakorlatok és a Salva Vita Alapítvány módszertani kézikönyve felhasználásával készültek. A kézikönyvben foglaltaknak megfelelő működés elősegítheti a program sikeres és eredményes megvalósítását. 3. A Munkahelyi Gyakorlat program sztenderdjei Ahogy egyre több új intézmény kapcsolódik be a programba, szükségessé vált a Munkahelyi Gyakorlat program elemeinek újragondolása. Az évek során felhalmozott szakmai tapasztalat beépítése a módszertanba, illetve a kiegészítés, módosítás elengedhetetlennek látszott. A hosszú távú szakmai fenntarthatóság csak akkor biztosítható, ha minden iskolában ugyanazon kritériumok mentén folyik a munka. Ez nemcsak biztos támpontot ad a már bekapcsolódott intézményeknek a program működtetéséhez, hanem segítséget, fogódzót is ad az újonnan bekapcsolódók számára. A programhoz szakmai, szervezeti és pénzügyi sztenderdek készültek. A szakmai és a szervezeti sztenderdek az egyes folyamatok szabályozásánál találhatóak, a gazdasági sztenderdeket a kézikönyv 8. fejezete tartalmazza.

9 8 A Munkahelyi Gyakorlat program bevezetési és működési kézikönyve A program pénzügyi fenntarthatósága az a képesség, mellyel a program szereplői előteremtik a szakmai és a szervezeti fenntarthatósághoz szükséges forrásokat. A sztenderdek kialakításával az volt az elsődleges cél, hogy olyan jól átgondolt, betartható elemeket kapjunk, amelyek segítségével minden iskolában azonos színvonalon működtethető a Munkahelyi Gyakorlat program. Mivel a sztenderdek elemeinek meghatározásában a program valamennyi iskolája részt vett, a végeredmény az ő tapasztalataikat is tükrözi. 4. A folyamatszabályozás elemei 4.1 A folyamat meghatározása A folyamat vagy eljárás meghatározott cél elérése érdekében tudatosan végzett tevékenységek olyan tervezett és szervezett egymásutánisága, amelyek az erőforrásokkal kölcsönhatásban (személyek, eszközök stb.) a bemenetet (input) kimenetté (output) alakítják át a partnerek vagy más folyamatok számára, miközben értéket növelnek. A folyamat az alábbi jellemzőkkel rendelkezik: szereplői és felelősei vannak; szabályozható, nem eseti szervezeti tevékenységeket ír le; dokumentálható; ellenőrizhető; javítható; fenntartható változásokat eredményez; a szabályozás középpontjában a belső és külső felhasználók igényeinek kielégítése áll. 4.2 A folyamatok típusai, rendszerük, kölcsönhatásuk Általában beszélhetünk alapfolyamatokról, amely körül, alatt, mellett számtalan folyamat létezik. A folyamatoknak három fő csoportját különböztethetjük meg: főfolyamatok: az intézmény alapítási (nevelés-oktatás) céljának közvetlen megvalósítását segítő folyamatok; vezetési folyamatok: azok a folyamatok, amelyek a vezetési feladatok végrehajtását teszik lehetővé (pl. stratégiai tervezés); támogató folyamatok: ide azokat a folyamatokat soroljuk, amelyek a fő folyamatok megvalósítását segítik (pl. intézmény karbantartása, takarítás, étkeztetés stb.).

10 A folyamatszabályozás elemei 9 Az intézményi stratégiában megfogalmazott célrendszer megvalósítását biztosító folyamatok a kulcsfolyamatok. Adott időszakban az intézményi célok függvényében kulcsfolyamatként azonosíthat az intézmény bármely fő, vezetési vagy támogató folyamatot. A kulcsfolyamatok hierarchiát alkotnak. A vezetőnek létérdeke, hogy ezek a folyamatok jól definiáltak (szabályozottak), mérhetőek, folyamatosan ellenőrzöttek (felügyeltek) és aktuálisak legyenek. Ezeket a folyamatokat mindenki számára egyértelműen és megismételhetően kell szabályozni. A folyamatleltár az intézmény folyamatainak listája. 4.3 A folyamat szabályozása A folyamatszabályozás célja, hogy a partnerek számára a bemenetnél nagyobb értékű kimenet (hozzáadott érték) létrehozását biztosító folyamat mindenkor szabályozott körülmények között menjen végbe, biztosítva ezáltal a tervezett célok (kimenet) ellenőrzött körülmények közötti reprodukálható elérését. Gyakran keveredik a folyamat, az eljárás és az eljárási utasítás fogalma. Az eljárás a folyamat helyett használható megnevezés. Az eljárási utasítás pedig a folyamat írott szabályozását jelenti. A folyamatszabályozással foglalkozók általában nem valami elvont cél érdekében (korszerűség, innováció, minisztériumi kezdeményezés, európai integráció stb.) kezdenek a folyamatok szabályozásához és javításához, hanem azért, mert biztosítani akarják a szolgáltatást igénybe vevők elégedettségét, azaz minőségi munkát akarnak végezni. A célmeghatározás előtt a következő kérdésekre kell választ találni: Miért van szükség a folyamat szabályozására? Miért kell változtatnunk? Kiknek az érdekében változtatunk? A célmeghatározás során nem lehet az általánosság szintjén maradni. A partneri igények alapvető ismeretében konkrét célok meghatározására van szükség, amihez konkrét teljesítménymutatókat célszerű rögzíteni. (Ilyen konkrét cél lehet pl. a továbbképzések résztvevői létszámának megtartása vagy 10 százalékos növelése, a továbbképzéseken a résztvevők elégedettségének növelése vagy az információáramlás esetében az összes fővárosi fenntartású intézménnyel a havi rendszerességű kapcsolat elérésének biztosítása, illetve a munkatársak elérhetőségének biztosítása.) Ha a konkrét célmeghatározások elmaradnak, lehetetlen megbizonyosodni a bevezetett javítások és szabályozások eredményességéről, sikerességéről. 4.4 A folyamatszabályozás módja, formája A folyamatszabályozás legfontosabb része a kulcsfolyamatok szabályozása. Az intézményi stratégia kidolgozása folyamán sor kerül az elérendő célok meghatározására. Ezen célok tervezett értékei azok a jelzőszámok (indikátorok), amelyek a kulcsfolyamatok sikeres működését minősítik, jellemzik. A kulcsfolyamatok megvalósítása során végzett mérési, értékelési tevékenységek ezen indikátorok meghatározását teszik lehetővé. A szabályozás mélységét az indikátorok mérhetősége határozza meg, azaz olyan részletességgel kell meghatározni az inputokat, tevékenységeket, outputokat, hogy végrehajtásuk biztosítsa az indikátorok mérhetőségét.

11 10 A Munkahelyi Gyakorlat program bevezetési és működési kézikönyve Indikátor: olyan paraméter vagy érték, amely rámutat, információt, leírást nyújt valamilyen kapcsolódó jelenség, környezet vagy terület helyzetéről. Az intézmény szempontjából indikátorról, mutatóról, jelzőszámról akkor beszélünk, ha ezek az intézmény valamely szintű céljaihoz kapcsolódnak mint mérési eszköz. A minőségirányítási rendszer dokumentációjának mélységet a kulcsfolyamatok figyelembevételével kell meghatározni! Az optimális dokumentáltságot a bürokráciától a kulcsfolyamatok egyértelműsége választja el. A folyamatok szabályozását elvégezheti az intézmény oly módon, hogy kiindul az alapító okiratában meghatározott tevékenységekből, a stratégiai tervezés által kijelölt főcélokból, és ezekhez rendeli hozzá a fő-, a vezetési és a támogató folyamatokat. Lehetséges az is, ha a nevelési-oktatási intézmények meghatározó működési területeit nevelés és oktatás, gazdálkodás, tanügyigazgatás, feltételrendszer (személyi, tárgyi), szervezet és vezetés, szolgáltatások, közvetlen és közvetett partnerek veszi sorra, és ezeken azonosítja a számára fontos folyamatokat. Bármelyik megoldás jó, ha illeszkedik az intézményi sajátosságokhoz, és a kivitelezése szakszerű. Több szabályozási forma létezik: a folyamatleírás, a folyamatábrával való ábrázolás, a (táblázatos) mátrixos leírás, illetve ezek együttes alkalmazása. A folyamatleírás, tervezés nem minden esetben lineáris. Lehetnek elágazási és közbenső kapcsolódási pontjai. Ha túl nagy és bonyolult egy folyamat, akkor azt kezelhető nagyságú elemekre kell bontani. A folyamatok szabályozása során rendelkezni kell a kapcsolódó különböző dokumentumokról is. Fontos szerepet töltenek be a sablonok és a bizonylatok. Sablon: egy meghatározott, ismétlődő tevékenységhez kötött formai megszabások, keretek (pl. értekezletek jegyzőkönyvének sablonja, óralátogatások értékelési űrlapja stb.). Bizonylat: működtetett eljárások, folyamatok, végrehajtott tevékenységek igazolásai (kitöltött kérdőívek, jelenléti ívek, számlák stb.). 4.5 A folyamatábra-készítés módszertana Folyamatábra készítésekor a folyamatlépésekben megjeleníthető a lépés végrehajtásáért felelős személy, de ez nem kötelező, hiszen a felelősségek és hatáskörök mátrixban ezt külön jelöljük.

12 A folyamatszabályozás elemei 11 Folyamatábra-jelölések Tevékenység Döntés Előre definiált folyamat Elektronikus adatbázis Adat Bizonylat (lehet bemenet vagy kimenet) Papíralapú adatbázis A Oldaltörés esetén a csatlakozás jelölése START Bemenet 1. Tevékenység 2. Tevékenység 3. Tevékenység nem Döntési pont igen Bemenet 4. Tevékenység Kimenet VÉGE

13 12 5. A Munkahelyi Gyakorlat (MHGY) program folyamatleltára (fő-, vezetői és támogatófolyamatok) Főfolyamatok A kísérő munkatársak kiválasztása A tanulók kiválasztása A munkahelyek kiválasztása A gyakorlat megvalósítása A tanulói teljesítmények értékelése Kapcsolódó dokumentumok, sablonok A kísérő munkatársak kulcsfolyamat-szabályozása A kísérő munkatársak kompetencialistája Kompetencia-értékelőlapok Kiválasztott kísérők névsora A tanulók kiválasztása kulcsfolyamat-szabályozása A tanulók kompetencialistája Kompetencia-értékelőlapok Kiválasztott tanulók névsora A munkahelyek kiválasztása folyamatszabályozása A kiválasztás szempontjai A munkahelyek által aláírt fogadónyilatkozat Szerződés a munkahellyel A gyakorlat tanterve Gyakorlati napló Elégedettséget mérő kérdőívek A tanulói teljesítmények értékelésének szabályozása Az értékelés területei és szempontjai Tanulói teljesítményértékelő lap (megfigyelési szempontok) Kéthavonkénti értékelés Változást mérő kérdőívek Tanúsítvány Vezetői és háttérfolyamatok Az intézményvezető elkötelezettsége Az intézményi MHGY munkacsoport megalakítása és működtetése Az éves tervezés PR- és kommunikációs tevékenység Kapcsolódó dokumentumok, sablonok Az intézményvezetés elkötelezettsége folyamat szabályozása Az MHGY munkacsoport vezetőjének megbízása Az MHGY munkacsoport működésének feltételei A munkacsoport megalakítása és működtetése folyamat szabályozása A programvezető munkaköri leírása Kísérők munkaköri leírása Az MHGY munkacsoport tagjainak megbízása A munkacsoport munkarendje Munkanapló Értékelés a munkacsoport működéséről Az éves tervezés folyamatszabályozása Éves MHGY munkaterv Éves költségvetés PR-tevékenység folyamatszabályozása Éves PR-terv MHGY-összefoglaló Honlapterv Értékelés az éves PR-terv megvalósulásáról

14 6. A Munkahelyi Gyakorlat program működési folyamata 13 Vezetői és háttérfolyamatok Az induló tanulócsoportok meghatározása A kísérők iskolán belüli felkészítése Kapcsolat a szülőkkel Kapcsolat a munkahelyekkel Vezetői ellenőrzés A tanulói lemorzsolódás kezelése és nyomon követés Panaszkezelés Kapcsolódó dokumentumok, sablonok Az induló tanulócsoportok meghatározása folyamat szabályozása Egyéni átvezetési tervek Jegyzőkönyv Az induló tanulócsoportok névsora A kísérők iskolán belüli felkészítésének szabályozása Jegyzőkönyv a felkészítésről Jelenléti ív A szülőkkel való kapcsolattartás szabályozása Tájékoztató az MHGY programról Szerződés a programban részt vevő tanulók szüleivel A szülői klub működtetésének dokumentumai A szülői mérések kérdőívei és a mérések eredményei A munkahelyekkel történő kapcsolattartás szabályozása Kommunikációs adatbázis A vezetői ellenőrzés folyamatszabályozása Ellenőrzési terv Ellenőrzési szempontok Jegyzőkönyv az elvégzett ellenőrzésekről Összegzés az ellenőrzések tapasztalatairól Egyéni átvezetési terv Nyilvántartás a nyomon követésről Panaszkezelési eljárásrend Panaszfelvételi adatlap 6. A Munkahelyi Gyakorlat program működési folyamata A folyamat célja: A Munkahelyi Gyakorlat program a speciális szakiskolák és a készségfejlesztő speciális szakiskolák értelmileg akadályozott, jól szocializált, megfelelő munkakészséggel rendelkező tanulóit készíti fel a munkavállalásra, a felnőtt életre. A gyakorlat során a tanulók az iskolai foglalkozások mellett, az oktatásba beépítve, heti egy alkalommal kísérővel, kétfős kiscsoportban különböző normál munkahelyekre járnak dolgozni, s az oktatás végére nyolc munkahelyet, nyolcféle munkatípust ismernek meg. Bemenet: Az intézménynek belépve a Munkahelyi Gyakorlat programba lehetősége van arra, hogy legjobb képességű tanulói a program keretében heti egy alkalommal külső munkáltatónál integráltan munkafolyamatokat gyakoroljanak. Kimenet: Az intézmény a Munkahelyi Gyakorlat program egyéves ciklusát a kiválasztott tanulókkal és kísérőkkel tervezett, szervezett formában, munkaterv alapján eredményesen megvalósította.

15 14 A Munkahelyi Gyakorlat program bevezetési és működési kézikönyve Folyamatleírás: 1. lépés: Folyamatszabályozó és működtető team létrehozása Az intézményvezetés irányításával megalakul az a team, amelynek a vezetésével megvalósul a Munkahelyi Gyakorlat program tervezése, szervezése, végrehajtása, értékelése. 2. lépés: Éves feladatok tervezése A megalakult munkacsoport a feladatát írásos megbízás alapján végző projektvezető irányításával elkészíti a Munkahelyi Gyakorlat csoport működésének éves munkatervét. 3. lépés: Kísérők kiválasztása Pedagógus, gyógypedagógiai asszisztens, gyermekfelügyelő vagy más pedagógiai munkát segítő munkatárs kiválasztása a programban részt vevő tanulók munkahelyre történő kísérésére és segítésére. 4. lépés: Tanulók kiválasztása Az értelmileg akadályozott, jól szocializált, megfelelő munkakészséggel rendelkező tanulók kiválasztása a Munkahelyi Gyakorlat programban való részvételre, melynek során felkészülnek az integrált munkavégzésre. 5. lépés: Tanulók felkészítése A kiválasztott tanulók elméleti és gyakorlati felkészítése a konkrét munkavégzésre a munkahelyi elvárások, a viselkedés, a balesetvédelem, a közlekedés aspektusaiból. Év eleji felmérés tematikus interjú formájában. 6. lépés: Szülői Klub alakítása A szülők aktív bevonása céljából Szülői Klub létrehozása, amely a tapasztalatok megosztásának, a kapcsolatépítésnek, a szülők motivációjának, a jó gyakorlatok terjesztésének a fóruma. 7. lépés: Kapcsolatfelvétel a munkahelyekkel Az intézmény a munkahely-kiválasztás szempontjai alapján felveszi a kapcsolatot kijelölt munkaadókkal előbb telefonon, majd egy megkereső levéllel postai úton, faxon vagy ben. Időpontegyeztetés után létrejön a személyes kapcsolatfelvétel. 8. lépés: Tanulók beosztása a munkahelyekre A tanulók és a kísérők kompatibilitás-vizsgálata után a tanulókat csoportokba osztják, és elkészítik a csoportok forgástervét az adott tanévre. 9. lépés: A munka beindítása Az elkészült éves munkaterv, közlekedési terv, csoportbeosztás és forgásterv alapján elindul a konkrét munkavégzés a munkahelyek fogadónyilatkozata és az együttműködési megállapodás szerint. 10. lépés: Belső információs rendszer frissítése Az intézmény információs rendszere kiegészül a Munkahelyi Gyakorlat program információs rendszerével, beépülnek a kísérők mint a munkahely és az intézmény közötti közvetítők információi.

16 6. A Munkahelyi Gyakorlat program működési folyamata lépés: Munkahelyváltás A forgástervnek megfelelően a csoportok kéthavonta újabb munkahelyen kezdenek dolgozni. A kísérés formájához igazodva: ha a kísérő csoporthoz kötött, akkor a csoporttal együtt megy a következő munkahelyre, ha pedig munkahelyhez kötött, akkor marad az adott munkahelyen, és a következő csoporttal kezdi ugyanott a munkát. A munkahelyváltással egyidejűleg a kísérők elkészítik kéthavonkénti értékelő jelentésüket. 12. lépés: Beszámoló a félévi értekezleten A Munkahelyi Gyakorlat program működtetésére létrehozott munkacsoport beszámol a féléves munka eredményeiről, tapasztalatairól. 13. lépés: Munkahelyváltás A forgástervnek megfelelően a csoportok kéthavonta újabb munkahelyen kezdenek dolgozni. A kísérés formájához igazodva: ha a kísérő csoporthoz kötött, akkor a csoporttal együtt megy a következő munkahelyre, ha pedig munkahelyhez kötött, akkor marad az adott munkahelyen, és a következő csoporttal kezdi ugyanott a munkát. A munkahelyváltással egyidejűleg a kísérők elkészítik a kéthavonkénti értékelő jelentésüket. 14. lépés: Munkahelyváltás A forgástervnek megfelelően a csoportok kéthavonta újabb munkahelyen kezdenek dolgozni. A kísérés formájához igazodva: ha a kísérő csoporthoz kötött, akkor a csoporttal együtt megy a következő munkahelyre, ha pedig munkahelyhez kötött, akkor marad az adott munkahelyen, és a következő csoporttal kezdi ugyanott a munkát. A munkahelyváltással egyidejűleg a kísérők elkészítik a kéthavonkénti értékelő jelentésüket. 15. lépés: Elégedettségi kérdőív A program végén elégedettségi kérdőívekkel mérhető, mely területek voltak a gyakorlat erősségei, mely területeket kell továbbfejleszteni. A tanulói kérdőívek, összehasonlítva az év elején készült mérés eredményével, láthatóvá teszik a változások kimutatását is. 16. lépés: Tanúsítványok kiosztása A kéthavonkénti értékelések alapján elkészülnek a tanúsítványok, melyek az év végi bizonyítványhoz csatolandóak. Tájékoztatnak arról, hogy a fiatal milyen munkahelyen milyen feladatokat végzett. 17. lépés: Tájékoztatólap az újonnan beiratkozóknak A program eredményeinek és tapasztalatainak bemutatására tájékoztatólapok készülnek, melyeket átadnak az újonnan beiratkozó tanulóknak és szüleinek. 18. lépés: Éves jelentés készítése A Munkahelyi Gyakorlat program teljes éves dokumentációja alapján éves értékelő jelentés készül, melyet a tanévzáró értekezleten mutatnak be. 19. lépés: A dokumentációs anyag lezárása Az éves jelentésben foglaltak megvitatása után lezárják az adott tanévre szóló dokumentációs anyagot.

17 16 A Munkahelyi Gyakorlat program bevezetési és működési kézikönyve A Munkahelyi Gyakorlat program működési folyamata Start Megbízás Team-alakítás Jegyzőkönyv Esetleges új kísérők kompetenciaértékelő lapja Előző év kísérőinek névsora Tanulói kompetenciaértékelő lap Éves feladatok tervezése Kísérők kiválasztása Tanulók kiválasztása Tanulók felkészítése Munkaterv Kiválasztott kísérők listája Kiválasztott tanulók listája Tanulók felmérése Orvosi igazolás Szülői Klub alakítása Szülői Klub és kapcsolattartás munkaterve Munkahelylista Kapcsolatfelvétel a munkahelyekkel Fogadó nyilatkozat, szerződés Tanulók beosztása munkahelyekre Forgásterv, órarend Munka beindítása Gyakorlati napló Munkaterv Belső információs rendszer frissítése Munkanapló A

18 6. A Munkahelyi Gyakorlat program működési folyamata 17 A Forgásterv Munkahelyváltás Gyakorlati napló Munkanapló Beszámoló a félévi értekezleten Jegyzőkönyv a tantestületi értekezletről Forgásterv Munkahelyváltás Gyakorlati napló Forgásterv Munkahelyváltás Gyakorlati napló Kérdőívek Elégedettségi mérés Eredmények Tanusítványok kiosztása Átvételi elismervény Szórólap Tájékoztató lap az újonnan beiratkozottaknak Munkanapló Éves jelentés készítése Jegyzőkönyv a tantestületi értekezletről Dokumentációs anyag lezárása Stop

19 18 A Munkahelyi Gyakorlat program bevezetési és működési kézikönyve Felelősségek és hatáskörök Lépés Felelős Érintett Informált 1. A MHGY programot működtető és folyamatát szabályozó team létrehozása Igazgató Az MHGY programban részt vevők munkacsoportja Nevelőtestület 2. Éves feladatok tervezése Projektvezető MHGY munkacsoport Intézményvezetés 3. Kísérők kiválasztása Igazgató MHGY munkacsoport, potenciális kísérők Nevelőtestület, munkáltatók, szülők, kiválasztott tanulók 4. Tanulók kiválasztása Igazgató MHGY munkacsoport, a munkavégzésre alkalmas tanulók 5. Tanulók felkészítése Projektvezető MHGY munkacsoport, kiválasztott tanulók 6. Szülői Klub kialakítása Igazgató MHGY munkacsoport, kiválasztott tanuló szülői 7. Kapcsolatfelvétel a munkahelyekkel 8. Tanulók beosztása a munkahelyekre Igazgató Projektvezető Igazgató, projektvezető, munkáltatók képviselői MHGY munkacsoport, tanulók, szülők, munkáltatók Nevelőtestület, munkáltatók, szülők Intézményvezetés, szülők Nevelőtestület, tanulók MHGY munkacsoport Nevelőtestület 9. A munka beindítása Projektvezető Kísérők, tanulók, szülők, munkáltatók MHGY munkacsoport 10. Belső információs rendszer frissítése Igazgató, kísérők MHGY munkacsoport 11. Munkahelyváltás Projektvezető MHGY munkacsoport, tanulók, szülők, munkáltatók 12. Beszámoló a félévi értekezleten 13. Munkahelyváltás Projektvezető, kísérők 14. Munkahelyváltás Projektvezető, kísérők Nevelőtestület Nevelőtestület Projektvezető Intézményvezetés, nevelőtestület Intézményvezetés, nevelőtestület MHGY munkacsoport, tanulók, szülők, munkáltatók MHGY munkacsoport, tanulók, szülők, munkáltatók 15. Elégedettségi mérés Projektvezető MHGY munkacsoport, tanulók, szülők, munkáltatók Nevelőtestület Nevelőtestület Nevelőtestület 16. Tanúsítványok kiosztása Igazgató MHGY munkacsoport, tanulók Szülők, munkáltatók 17. Tájékoztatólap az újonnan beiratkozóknak Igazgató, projektvezető 18. Éves jelentés elkészítése Igazgató, projektvezető 19. A dokumentációs anyag lezárása MHGY munkacsoport, új beiratkozó tanulók és szüleik, kísérők MHGY munkacsoport, kísérők Nevelőtestület Nevelőtestület, fenntartó Igazgató MHGY munkacsoport Nevelőtestület A keletkezett bizonylatok és dokumentumok rendje: Az egyes lépéseknél keletkezett bizonylatok és dokumentumok rendjét a lépésekhez tartozó folyamatszabályozások részletesen tartalmazzák.

20 7. A folyamatok szabályozása Az iskolavezetéssel kapcsolatos folyamatok Az iskolavezetés elkötelezettsége A program sikeres működtetésének egyik legfontosabb feltétele a vezetői elkötelezettség. Enélkül az MHGY program nem működtethető eredményesen, a megvalósítás bizonytalan. Amennyiben a vezetői elkötelezettség megvan és ezt konkrét támogató lépések is bizonyítják, a program a tantestület kis támogatottsága mellett is elindulhat. Természetesen a vezető egyedül nem képes megvalósítani a programot. A támogató környezet kialakítása egyben a végrehajtás garanciáit is jelenti. Az intézmény vezetése az MHGY program eredményessége érdekében biztosítja a program szervezeti és működési kereteit. Meghatározza és írásban (munkaköri leírásban) rögzíti az igazgató és a vezetés programmal kapcsolatos feladatait. Javasolt a program felügyeletét igazgatóhelyettesi hatáskörben rögzíteni, de a program természetesen működtethető közvetlen intézményvezetői irányítással is. Az igazgató kinevezi a program vezetéséért felelős személyt (MHGY munkacsoport vezetője), aki egyéb feladataitól függetlenül elegendő hatáskörrel rendelkezik az MHGY működtetéséhez. A folyamat szervezeti sztenderdje: Az elkötelezett intézményvezetés Az igazgató partnerkapcsolatokat hoz létre és működtet mint az intézmény egyszemélyi felelőse és jogi képviselője. Kiemelt éves feladatai közé tartozik az MHGY program sikeres szervezése, irányítása. Az intézményen belül a program működtetése szempontjából meghatározó a programvezető és a kísérők szerepe is. Követelmény: aláírt csatlakozási nyilatkozat az MHGY programhoz; az MHGY program része az igazgatói pályázatnak; az MHGY programnak van írásos kinevezett felelőse az intézményen belül. Indikátor: a fent megnevezett 3 követelmény meglétének %-os aránya. Az MHGY programról informált alkalmazotti kör Az intézményvezetés és a projektvezetés (amennyiben elválik egymástól) a munka sikere érdekében kiemelten fontosnak tartja intézményi szinten, hogy az alkalmazotti kör teljes mértékben megismerje a projektet, mert közvetetten mindenki részese a fiatalok sikeres integrációjához szükséges munkára nevelésnek és az ennek érdekében történő motivációnak.

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal,

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV Bersek József Általános Iskola Kőszeg 2017.01.01. 2017.12.31. Jogszabályi háttér: Az intézményi önértékelést az Önértékelési kézikönyvben rögzítettek szerint kell végezni. Az intézményi

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI (96) 516-050 Fax: (96) 516-054 E-mail: vuksuli@vuksuli.sulinet.hu Weblap: http://www.vuksuli.sulinet.hu Németh Péter projektmenedzser REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI CÉLJAINK SIKERKRITÉRIUM ÉRTÉKELÉS PERIÓDUSA

Részletesebben

Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u

Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u 2012 Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u. 5. 2012.06.01. A projekt címe: Mintaadó és szolgáltató referencia-intézmény Gyömörén Intézmény: Háry László Általános Iskola, 9124 Gyömöre, Rákóczi

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest

Than Károly Ökoiskola Budapest Than Károly Ökoiskola Budapest Adaptációs terv Az adaptáció fogalma Az a folyamat, amelyben egy oktatási-nevelési intézmény valamely másik oktatásinevelési intézmény által készített innovatív oktatási/pedagógiai

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév 2016/2017. tanév Tartalomjegyzék A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat... 2 1. A szabályzat

Részletesebben

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga!

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Az alábbi kérdőívben állításokat fogalmaztunk meg a pedagógusok, oktatók elégedettségére vonatkozóan. Örömünkre szolgálna, ha észrevételeivel, javaslataival

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Horizontális politikák érvényesülése a projektekben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Horizontális politikák érvényesülése a projektekben Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel a projektekben Környezeti fenntarthatóság Esélyegyenlőség Jogkövetkezmények Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése A nemek közötti egyenlőség

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8)

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A 2015. ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény KÜLSŐ értékelése saját célok mentén.

Részletesebben

Belső és külső kommunikáció standard

Belső és külső kommunikáció standard Belső és külső kommunikáció standard Betegbiztonsági Fórum Sinka Lászlóné Adamik Erika 2013. 06. 27. Vezetés, humánerőforrás, minőségmenedzsment munkacsoport 1 Gyökérokok keresése (belső kommunikáció)

Részletesebben

Rábapatyi Gyermekliget Óvoda Rábapaty, Alsópatyi u. 76. Éves Önértékelési Terv

Rábapatyi Gyermekliget Óvoda Rábapaty, Alsópatyi u. 76. Éves Önértékelési Terv Rábapatyi Gyermekliget Óvoda Rábapaty, Alsópatyi u. 76. Éves Önértékelési Terv 2016-2017. 1. Az intézményi önértékelési csoport tagjai: angodi valamint az intézményvezető 2. Az intézményi önértékelési

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0055 A geszterédi gyerekek esélyeinek javítása Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 29 831 260 FT Kedvezményezett: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2016. október 1. A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu A Debreceni Bolyai János

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA- BÖLCSŐDE PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Óvodavezető Kelt:. november 04. Oldal 1 A panaszkezelési rend az óvodában Az óvoda gyermekeit és szüleiket, gondviselőiket, valamint

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról 2017.02.09. Előadók Köszöntő: Dr. Maruzsa Zoltán Oktatási Hivatal Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes Brassói Sándor Egységes

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 Kérjük, hogy a pályázati adatlap 6.1 (Kötelező indikátorok) pontjában a választott tevékenységhez tartozó táblázatokat töltse ki. A táblázatban megadott

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert MAGYAR SZENTEK RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA és ÁLTALÁNOS ISKOLA 3060 Pásztó Deák Ferenc út 17. telefon: 32/889-103; 889-104; email cím: titkarsag.paszto@ekif-vac.hu A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő

Részletesebben

Pitypang Utcai Általános Iskola. Követés-vizsgálat

Pitypang Utcai Általános Iskola. Követés-vizsgálat Pitypang Utcai Általános Iskola Követés-vizsgálat 2008. november Készítette: Indráné Matolcsy Gabriella Nyomonkövetés, beválásvizsgálat az IMIP szerint Célja: Információk szerzése a középiskolákba került

Részletesebben

Minősítési Szabályzat

Minősítési Szabályzat 2016/2017 Minősítési Szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola Székhely: Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

1. A helyi értékelési szabályzat

1. A helyi értékelési szabályzat 1. A helyi értékelési szabályzat Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletnek (a továbbiakban: Kormányrendelet) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben

Részletesebben

Kommunikációs terv. R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola

Kommunikációs terv. R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 Kommunikációs terv R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 I. Célok 1.1. Átfogó célok: A referenciaintézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens,

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Szolnok, szeptember

Szolnok, szeptember A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Szolnok, 2016. szeptember A 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0045 A referencia-intézmény definíciója

Részletesebben

Kölyöksziget Óvoda. Értékelési szabályzat október 1.

Kölyöksziget Óvoda. Értékelési szabályzat október 1. Kölyöksziget Óvoda Értékelési szabályzat 2016.október 1. 1. A értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatálybalépése Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletnek

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu OM: 031 083 A Debreceni

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola OM azonosító: Adószám:

Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola OM azonosító: Adószám: Székhely: 1173 Budapest, Ferihegyi út 115. Tel/fax: 256-2897 Telephely: 1173 Budapest, Gyökér u. 5. Tel: 256-0977 e-mail: iskola@podmaniczky-evangelikus.hu www.podmaniczky.sulinet.hu OM azonosító: 201745

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT [Év] Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 RÁBATAMÁSI, SZENT ISTVÁN U.47. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV 2015-2016-os tanév RÁBATAMÁSI, 2015-2016-os tanév Bevezető 1. Az Intézményi Önértékelési Éves

Részletesebben

FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Székhely/postacím: 1082 Budapest, Üllői út 76. adószám: 15493857-1-42 statisztikai

Részletesebben

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata Városközponti Óvoda Helyi Értékelési Szabályzata A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18.

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Program címe:.comtárs Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Kérelmező neve: Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány Program rövid leírása Célunk a segítésre motivált

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Civil Érték Egyesülettel együttműködési megállapodás

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN

ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN Összeállította: 2007. március Óvodavezető Bevezető Az oktatáspolitika folyamatos változásokon megy keresztül.

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

NAGYATÁDI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE 2010/11

NAGYATÁDI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE 2010/11 NAGYATÁDI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE 2010/11 Nagyatád, 2011. 06. 30. Gyulainé Bukovics Ildikó min.ügyi vezető 1 BEVEZETŐ: A MIP végrehajtásának nevelőtestület

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TÓCÓSKERTI ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Tócóskerti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Béke tér 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2015.01.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Benedek

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT BIATORBÁGYI BENEDEK ELEK ÓVODA 2051 Biatorbágy, Fő u. 61. ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak értékelésére

Részletesebben

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15.

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15. Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja

A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja érvényes: 2015. IX. 1 2020. VIII. 31. Készítette: Isztl Fodor Barbara intézményvezető Farkas Ferenc Zeneiskola OM: 039432 www.farkasferenc-zeneiskola.hu

Részletesebben

TÁMOP / EGYÉNI FEJLESZTÉST TÁMOGATÓ CSOPORT A KOOPERATÍV TECHNIKÁK BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSÁRA DIFFERENCIÁLT SZAKMAI MŰHELY

TÁMOP / EGYÉNI FEJLESZTÉST TÁMOGATÓ CSOPORT A KOOPERATÍV TECHNIKÁK BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSÁRA DIFFERENCIÁLT SZAKMAI MŰHELY TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0019 EGYÉNI FEJLESZTÉST TÁMOGATÓ CSOPORT A KOOPERATÍV TECHNIKÁK BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSÁRA DIFFERENCIÁLT SZAKMAI MŰHELY MUNKATERV -csoportvezető Somogyi Mónika Dég, 2010. január

Részletesebben