Pénzügyi adósnyilvántartó rendszerek a világban, Európában és Magyarországon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénzügyi adósnyilvántartó rendszerek a világban, Európában és Magyarországon"

Átírás

1 Pénzügyi adósnyilvántartó rendszere a világban, Európában és Magyarországon Zárótanulmány MTA Közgazdaságtudományi Intézet Kutatás-vezetı: Major Iván Budapest, otóber.

2 Bevezetés..5 I. Laossági adósnyilvántartás Magyarországon és a világban hipotézise és alalmazott módszere...9 II. Bani adósnyilvántartás Magyarországon gyaorlat és alapelve...4. Adósnyilvántartás ahogyan a eresedelmi bano látjá A hitelbírálat információéhsége Romli a hitelportfolió minısége, magasa a amato KHR (BAR gyengeségei Üzleti vs. ocázati terület banon belüli onflitusai A teljes adósnyilvántartásna ötelezıne ell lennie Ahogyan a pénzügyi szetor állami felügyeleti szervei és a szaértı látjá A teljes lista jobb, mint a részleges A teljes lista potenciális butatói Az állam iemelt szerepe A teljes lista ellenzıi A gyaorlati megvalósítás isebb nehézségei Magyarországi helyzetép: Média-megjelenése elemzése és empirius utatás alapján A Központi Hitelinformációs Rendszer A Banözi Informatiai Szolgáltató ZRt GIRO ZRt Média-megjelenése értéelése A pozitív adóslista története A pro- és a ontrá Mi várható még az idén és jövıre? A lista bevezetéséne pozitív hozadéai, illetve lehetséges hátrányai Elmélet és gyaorlat...38 III. Consumer Registries in the United States Structure of the maret The information stored by the Big Three The credit file The bureau s credit score Information deleted Data quality The use of the registry Creditors Insurance companies Landlords Employers Other users Data privacy Laws regulating credit registries Federal Trade Commission The history of the American credit reporting system Lessons Final Comment...67 Bibliography

3 IV. Adósnyilvántartás az Európai Unióban Az Európai Unió alapelvei az adósnyilvántartásban és az információ-megosztásban Bevezetés A hitelintézetere vonatozó irányelv A fogyasztási hitelere vonatozó irányelv Az adatvédelmi irányelv A tagállami hitelinformációs rendszere özti együttmőödés alaulása...74 Irodalomjegyzé Bani információs rendszere az Egyesült Királyságban Bevezetés Az Experian Ltd Az Experian Group Ltd A brit Experian Ltd. általános információ Az Experian által tárolt adato Saját adato leérdezése (credit report Az Equifax Plc Általános információ Az Equifax által tárolt adato Saját adato leérdezése (credit report és értéelése (credit rating A Callcredit Ltd Általános információ A Callcredit által tárolt adato Saját adato leérdezése (credit report és értéelése (credit rating A credit büró állami szabályozása Összegzés...92 Irodalomjegyzé Bani információs rendszere Németországban Bevezetés A nagy összegő hitele állami nyilvántartása A SCHUFA Általános információ Szervezet és tulajdonosi ör A SCHUFA története A SCHUFÁ-nál tárolt adato A SCHUFA által nyújtott szolgáltatáso: saját adato leérdezése (Eigenausunft A SCHUFA által nyújtott szolgáltatáso: scoring A Schulden-Kompass és a Wiesbadeni Konferenciá Vagyon és jövedelmezıség Etiai érdése A CEG Creditreform Consumer GmbH Összegzés...0 Irodalomjegyzé A spanyol banrendszer és hitelinformációs rendszere sajátosságairól A spanyol banrendszer ialaulása, sajátosságai A spanyol hitelinformációs rendszere ASNEF RAI Hogyan erülhetne be az ügyfele adatai a rendszerbe, és hogyan erülhetne i...23 _Toc

4 V. Pénzintézete adósnyilvántartó rendszerei nemzetözi iteintés Bevezetés Állami adósnyilvántartás Hol létezi és mior jött létre állami adós-nyilvántartó rendszer? Mire használjá a PCR-adatoat? Az összegyőjtött adato védelme és a PCR jövıje Vissza lehet-e élni az összegyőjtött adatoal? Fejlesztés vagy visszafejlesztés? Elépzelése a PCR és a magántulajdonú információs cége jövıjérıl Ki és hogyan szolgáltat adatot a PCR számára? Milyen adato erülne a PCR-be? Az adato feldolgozása, megırzése és az adatohoz való hozzáférés joga Az adato továbbítása a PCR-be Ki fizet és i nem az adatoért?...72 Hivatozáso...75 VI. Adósnyilvántartás amatszint ocázati prémium: Egy nemzetözi összehasonlító elemzés eredményei Bevezetés Az adatbázis és az alalmazott modelle leírása Eredménye Követeztetése...97 Irodalom 99 Függelé 200 VII. Információ-megosztás a bano özött: mior jó a teljes lista? Feltevése és jelölése... Hiba! A önyvjelzı nem létezi. 3. Végtelen idıhorizontú mennyiségi verseny a bano özött teljes információ-megosztás mellett... Hiba! A önyvjelzı nem létezi. 4. A negatív lista, tiszta pozitív lista, információ-hiány... Hiba! A önyvjelzı nem létezi. 5. Információ-megosztás és társadalmi jólét... Hiba! A önyvjelzı nem létezi. 6. Követeztetése... Hiba! A önyvjelzı nem létezi. VIII. Összefoglaló öveteztetése

5 Pénzügyi adósnyilvántartó rendszere a világban, Európában és Magyarországon * Bevezetés Magyarországon az utóbbi éveben egyre elmélyültebb és iterjedtebb szaértıi muna folyt anna elıészítésére, hogy a laossági hitelezés területén bevezethetıvé váljé a bano és más pénzintézete teljes adós-nyilvántartási rendszere, az ún. teljes lista vagy más néven pozitív adóslista. (A vállalati hitelezésben a teljes lista már létezi. Az elıészítı munában számos állami szervezet például az Adatvédelmi Biztos Hivatala, a Gazdasági Versenyhivatal, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, a Magyar Nemzeti Ban, a Pénzügyi Szervezete Állami Felügyelete, a Pénzügyminisztérium munatársai, a Magyar Banszövetség épviselıi, valamint a eresedelmi bano és más pénzintézete szaemberei és utató vette részt. A teljes lista bevezetését támogató hivatali, üzleti és utatói álláspontot számos örülmény erısítette. Így például ismertté vált, hogy a magyar laosság eladósodottsága a pénzintézete felé viszonylag gyors növeedésne indult az utóbbi idıben. Soan attól tartotta és tartana, hogy a gyorsan növevı laossági eladósodás veszélyeztetheti a pénzügyi rendszer stabilitását. A támogató a teljes listától azt reméli, hogy az hatéony eszözzé válhat a laosság túlzott mértéő eladósodásána és nagy laossági csoporto esetleges fizetéséptelenségéne megelızésére. Megfogalmazódta továbbá társadalmi jóléti érve is a teljes lista mellett. Eze az érve azt hangsúlyoztá, hogy a teljes lista a hitelezési ocázato csöentése révén a pénzintézete ocázati prémiumána és végsı soron a hitelezési amatlábna a mérsélıdését, ezáltal a laosság pénzpiaci fogyasztói többleténe növeedését eredményezi. A támogató érve harmadi csoportja ugyancsa jóléti szempontora épült, és a teljes listána a pénzintézete özötti versenyt erısítı hatását hangsúlyozta. Ez a megözelítés egyúttal azt a érdést is felvetette, hogy milyen intézményi eretben valósuljon meg az egyébént ívánatos teljes adós-nyilvántartás. Azt az állam hozza-e létre törvényezés útján és fıént állami tulajdonú szervezet tartsa ezében és * Köszönetet mondun a Gazdasági Versenyhivatal Versenyultúra Központjána a utatáshoz nyújtott pályázati támogatásért. 5

6 mőödtesse, vagy pedig az adós-nyilvántartást teinthetjü-e és teintsü-e olyan információ-piacna, amelyen helye és szerepe lehet a magántulajdonú vállalozásona? Kutatócsoportun arra vállalozott, hogy hazai és nemzetözi empirius adato és információ elemzésével, valamint elméleti modelle alalmazásával hozzájáruljun a teljes listáról folyó szamai vitához és végeredményben az ésszerő állami döntése megszületéséhez. A utatócsoport a Gazdasági Versenyhivatal Versenyultúra Központjána pályázati támogatásával áprilisában ezdte el a munát. A övetezı érdésere erestü a választ: Milyen típusú tehát ún. teljes listás, vagy inább csa a rossz adósoat nyilvántartó ún. negatív listás pénzintézeti adósnyilvántartó rendszere alaulta i és mőödne a világ ülönbözı régióiban és országaiban? Melyi típus van többségben? Milyen fajta ügyfél-adatoat tartana nyilván a ülönbözı listás rendszereben? Hogyan és i használja, használhatja fel ezeet az adatoat? Mi jellemzi az ügyfél-adato piacát : azon túlnyomórészt az állam által létrehozott és állami tulajdonú szervezete mőödne-e, vagy inább magántulajdonú társaságo, vagy pedig a étfajta nyilvántartás egymás mellett létezése valósul meg? Ha ez utóbbi a helyzet, mi a viszony a ét nyilvántartási rendszer özött? Melye az Európai Unió meghatározó diretívában, illetve hivatalos döntéseben megfogalmazott céljai az ügyfél-nyilvántartáso piaci mőödésére vonatozóan? Külön érdeelt bennünet az a érdés, hogy az EU és anna szamai szervezetei rendelezne-e ialault elépzeléseel a nemzeti határoon átnyúló európai, vagy globális hitelezési piaco információs problémáina ezelésére. Hogyan foglalható össze a hazai pénzintézete, illetve az érintett állami és szamai szervezete álláspontja az adós-nyilvántartással apcsolatban? Igazolható-e az az állítás, hogy a teljes lista vagy pozitív lista várhatóan csöenti a laosság túlzott eladósodását, továbbá a hitelezési amato mérsélıdését eredményezi? Eldönthetı-e és ha igen, melyi álláspont javára hogy a magyarországi viszonyo özött az állam által létrehozott és mőödtetett, vagy a magántulajdonú adósnyilvántartó versenyére épülı adósnyilvántartás lenne-e a hatéonyabb megoldás, A jelenlegi utatás azonban nem elızménye nélüli. A utatás vezetıje és a utatócsoport ameriai tagja nemzetözi utatócsoport eretében már 2003 óta vizsgálja a bano és az adós-információ győjtésével és értéesítésével foglalozó vállalozáso információ-győjtési és információ-megosztási tevéenységét a hitelártya piacon hat európai poszt-szocialista ország, ét ázsiai szocialista ország, valamint egy ázsiai piacgazdaság és az Ameriai Egyesült Államo példája alapján. 6

7 vagy pedig a étféle rendszer egymás mellett élése az optimális megoldás? Amennyiben a magántulajdonú, vagy a vegyes rendszer ígérezi elınyösebbne mind az ügyfele, mind a bano szempontjából, aor az hogyan jöhet létre és milyen intézményi feltétele özött célszerő mőödnie? Az imént felsorolta mindegyie önmagában is igen bonyolult probléma. Nem állítju, hogy mindegyire sierült imerítı és minden teintetben meggyızı választ találnun. Úgy gondolju azonban, hogy eredményein hozzájárulna a teljes adóslista megteremtését célzó törvény elıészítéséne utolsó szaaszában, majd anna tényleges megvalósításában a még nyitott érdése megválaszolásához. Néhány érdés részletesebb vizsgálatával adósa maradtun. Eze a övetezı: ( Hol tart az Európai Unió a határoon átnyúló laossági hitelezéssel apcsolatos információ-megosztás elméleti és gyaorlati elıészítésében? Amit eddig össze tudtun győjteni az elıbbi érdéssel apcsolatban, az igen evés. Bízun abban, hogy az EU megfelelı intézményeivel való apcsolatfelvétel nyomán nyerhetı információ alapján végül majd részletesebb elemzésre is sort eríthetün. (2 Igazolható-e, hogy a teljes adóslistát alalmazó országoban a bano hajlamosa túlhitelezni ügyfeleiet és ezzel magu növeli még a orábban jó adósna számító ügyfele esetében is a hitelezés ocázatát? A érdést részletesen vizsgáltu az Ameriai Egyesült Államo esetében, de nem rendeleztün elegendı információval az európai bano viseledéséne vizsgálatához. Ehhez a érdéshez szorosan apcsolódi egy további is: lehetséges-e, hogy megfelelı intézményi-szabályozási feltétele ialaításával a bani túlhitelezés ocázata jelentısen csöenthetı, és így a teljes lista várható pozitív hatásairól leválasztható a lista létével nem özvetlenül összefüggı lehetséges negatív övetezménye? (3 Nem sierült részletesebb empirius információat szereznün anna a érdésne a megválaszolásához, hogy a piaci verseny-alapú információ-megosztási rendszere hatéonyabban mőödne-e, mint az állami monopóliumént szervezett információmegosztás. Végeztün ugyan öönömetriai vizsgálatoat 2 EU-tagországra, valamint a világ 5 országára vonatozóan, és elemeztü az információ-megosztási rendszere tulajdonviszonyait néhány országra vonatozó esettanulmányban is, de ismeretein egyelıre csa ezdetlegesne teinthetı. A érdést feltettü a banszetorral és azon belül a laossági hitelezéssel és információ-megosztással foglalozó szaemberene is, ai egy-ét szaértı ivételével mind az állami természetes monopólium mellett tetté le vosuat. 7

8 Ezzel azonban a érdés megválaszolását nem teintjü elintézettne. Bízun abban, hogy lehetıségün lesz folytatni a utatást és az iménti, részben megválaszolt, vagy megválaszolatlanul hagyott érdésere épese leszün részletesebb válaszoat adni. Tanulmányun szerezete a övetezı: Az. fejezetben az iménti érdéseben leírtnál pontosabban megfogalmazzu a utatás iinduló hipotéziseit, valamint ismertetjü az alalmazott módszereet. A 2. fejezetben röviden ismertetjü az adósnyilvántartás eddigi tapasztalatait Magyarországon, és összefoglalju a magyarországi empirius utatáso legfontosabb eredményeit. Ebben a fejezetben a hazai bano és az érintett állami szervezete, valamint a utató álláspontját mutatju be. A 3. fejezetben bemutatju az adósnyilvántartás ıshazájában, az Ameriai Egyesült Államoban ialault adósinformációs piacot. A 4. fejezetben átteintjü a világban mőödı adós-nyilvántartási rendszereet a fent felsorolt szemponto alapján. Az 5. fejezetben az Európai Unió adósnyilvántartásra vonatozó állásfoglalásaival, döntéseivel foglalozun. A 6. fejezetben a világ 5 országára, valamint az EU 25 tagországára vonatozó megfelelı adato öonometriai elemzésével vizsgálju az adósnyilvántartás ülönbözı jellemzıine hatását a bano ocázati prémiumára és a hitelezési amatlábara. A 7. fejezetben egy elméleti modellt ismertetün és anna alapján öveteztetéseet vonun le arról, hogy milyen, az adósora vonatozó feltétele esetén elınyösebb a teljes adóslista, mint a negatív adósnyilvántartás. Tanulmányunat a 7. fejezetben a legfontosabb megállapításo összefoglalásával zárju. 8

9 I. Laossági adósnyilvántartás Magyarországon és a világban hipotézise és alalmazott módszere A bano és más pénzintézete özötti adósinformáció megosztásával és azon belül a teljes lista várható elınyeivel és lehetséges hátrányaival foglalozó utatásunban az elemzést tudatosan a laossági hitelezés örére szőítettü le. Enne egyi fontos oa volt, hogy a laossági és a vállalati hitelezésben igen eltérı összefüggése és sajátosságo érvényesülne. Emellett úgy láttu, hogy az igazi problémá és vitás érdése nem a vállalati hitelezéssel apcsolatos ügyfél-adato ezelése és megosztása örül sőrősödne, hanem azo döntı mértében a laossági hitelezés terén jelentezne. Már a muna ezdeteor tudatában voltun anna, hogy a laossági hitelezésen belül számos bani hitel-termé létezi és az ezeel apcsolatos információs problémá is igen eltérı lehetne. Arra töreedtün, hogy ahol csa ez lehetséges, az információ-megosztás érdéseit a ülönbözıfajta hitele szerint is megvizsgálju. Erre azonban csa igen orlátozottan nyílt lehetıségün. Az általun érdıíveel megeresett bano a laossági hitelezési adataiat szigorúan üzleti titoént ezeli, és erre hivatozva nem adta beteintést számunra a hiteltípusonénti információs bázisuba. A Pénzügyi Szervezete Állami Felügyelete (PSZÁF ugyanaor rendszeres és elég részletes elemzést észít és az elemzései eredményeit özzé is teszi például saját honlapján a ülönféle laossági hitele állományáról, anna változásairól és a hitelállomány ülönbözı szinten minısített csoportjairól. Ezere az elemzésere hivatozun majd, de nem tudtun annál részletesebb vagy mélyebb vizsgálatoat folytatni, mint amilyenere a PSZÁF épes. Ugyancsa nehézségebe ütöztün, amior a laossági hitelezés terén a világban ialault információ-megosztási rendszere elemzéseor igyeeztün hitel-fajtánént adatohoz jutni. Végsı soron ezt azért nem teintettü súlyos problémána, mert bár a hitele nagysága, az azo felvételéhez apcsolódó ülönféle ondíció és enne megfelelıen a pénzintézete ügyfél-információs igénye aár hitel-fajtánént ülönbözı lehet, az információmegosztás problémáina lényege nagyon hasonló. Természetesen az egyi oldalon az ügyfele, a másion pedig a bano és az adósnyilvántartó szervezete számára egyáltalán nem özömbös, hogy egyáltalán szüséges-e összegyőjteni az ügyfél-adatoat bizonyos típusú hitele esetén. Enne a érdésne a megválaszolása mind az ügyfele, mind a pénzintézete oldalán öltség-haszon számítási probléma. A pénzintézete özötti 9

10 információ-megosztás érdése azonban jól elülöníthetı az elıbbitıl. Kutatásun özéppontjában pedig ez utóbbi érdés állt. Nem vitatju, hogy az információ-megosztás minıségét befolyásolja az a tény, hogy milyen alap-adato erülne be a özösen használható információ-bázisba. Ezzel az összefüggéssel foglalozun is aor, amior az ügyfél-adato minıségéne hatását elemezzü a ülönféle információ-megosztási rendszere hatéonyságára. Fı törevésün azonban az volt, hogy magána az információ-megosztásna a hatásait vizsgálju a hitele öltségeire és a társadalmi jólétre. Azt vizsgáltu tehát, hogy adott nagyságú és szerezető, valamint minıségő információ-bázis létezése esetén milyen elınyö, vagy éppen hátrányo származhatna a hitelöltségere, a pénzintézete özötti versenyre és a társadalmi jólétre nézve abból, ha a pénzintézete megosztjá ezeet az információat, ha csa részlegesen osztjá meg azoat, vagy egyáltalán nem létezi információ-megosztás. Ezen a ponton szüséges tisztáznun, mit értün társadalmi jóléten. A teljes lista bevezetése örül zajló vitá egyi fontos pontja volt, hogy a teljes lista létrejötte és mőödése csorbítaná az embere önrendelezési jogát saját személyes adatai felett. Ehhez apcsolódóan pedig fıént jogász szaembere felvetetté, hogy a teljes lista léte növelné a személyes adatoal történı visszaélése lehetıségét. Az egyéne önrendelezési joga személyes adatai felett szintén teinthetı a társadalmi jólét egyi fontos összetevıjéne. A özgazdaságtan rendelezi olyan elemzési eszözöel, amelye alalmazása révén az önrendelezési jog egyéni értéelése, valamint a személyes adatoal történı esetleges visszaélése esete bevonható a teljes lista ülönféle hatásaina értéelésébe. Mi azonban a társadalmi jólét fogalmát ennél szőebb a hagyományosan megszoott értelemben használju és a jólétet a teljes gazdasági többlet nagyságával mérjü. Teljes gazdasági többleten az adott piaci viszonyo mellett ialauló fogyasztói és termelıi többlet együttes nagyságát értjü. A utatás ezdeteor iinduló hipotéziseént elfogadtu azoat a bani-pénzügyi szamai öröben megfogalmazott állításoat, miszerint Valamiféle, a bano özötti adatcserét is magában foglaló adósnyilvántartás szüséges és elınyös mind a bano, mind az ügyfele összessége számára, mert az információ összegyőjtése és megosztása mérséli a bani hitelezés ocázatait, és így a hitelezési amatlába csöenéséhez vezet. Míg a negatív adóslista post festam teremt lehetıséget a pénzintézete számára a étes vagy rossz adóso izárásához, a teljes adóslista miözben megırzi a negatív listával 0

11 apcsolatos lehetıségeet lehetıséget nyújt a megelızésre. Pontosabban: a teljes adóslista hatéony alalmazása révén megelızhetı, hogy a jó adóso aár tudatos szándéu ellenére rossz adósoá váljana. A teljes adóslista edvezıen módosítja a bano és más pénzintézete özötti versenyt, mert a banona lehetıvé teszi, hogy a már általu ismertnél szélesebb örbıl szerezzene ügyfeleet, és így megönnyíti az ügyfelene, hogy banot váltsana. A teljes adósnyilvántartás jogi-intézményi feltételeit az államna ell megteremtenie. A teljes lista bevezetéséne aor van értelme, ha az adatszolgáltatás a pénzintézetere nézve ötelezı és teljesörő. Az adósnyilvántartás természetes monopólium. Nincs értelme mert csa az információ-győjtés és -megosztás öltségeit növelné a verseny-feltétele megteremtéséne az információ-megosztásban. (A isebbségi ülönvélemény szerint igenis lenne értelme a versenyne és a magántulajdonú információs cége beengedéséne erre a piacra. A jelenlegi szervezeti-intézményi megoldás A Giro ZRt. és azon belül a BISZ ZRt. felépítése és mőödése elfogadható. (Ezzel apcsolatban azonban már nem teljesen egységes a szamai özvélemény. Vanna, ai valódi állami monopóliumot látnána szívesebben. Az alábbiaból iderül, hogy az általun elvégzett elemzése nem minden iinduló hipotézis érvényét tudtá megerısíteni, pontosabban, vanna olyan feltevése, amelye esetében volt indo azo elvetésére, vagy legalábbis szigorú formában történı érvényesülésü megérdıjelezésére. A utatás során igen terjedelmes információ- és adatbázisból dolgoztun, és az egyes vizsgált érdése megválaszolásához leginább illeszedı módszert igyeeztün megtalálni. Így ialaítottun egy bani érdıívet, amelyet a hazai bano egy szélesebb csoportjána üldtün el és értü a személyes onzultáció lehetıségét is. A bano egy része válaszolt az ügyfél-információ győjtésével és feldolgozásával apcsolatos érdésein egy részére nem mindre de egyiütıl sem aptun választ a vantitatív jellegő a hitelállományra, a minısített állományra vonatozó, stb. érdéseinre. Az érintett állami és szamai szervezete álláspontjána jobb megértése céljából szaértıi interjúat észítettün ezen szervezete munatársaival. A szaértıi interjúból

12 szerzett ismeretein meghatározó szerepet játszotta mind a policy típusú ajánlásain ialaításánál, mind az elméleti elemzéseinben. Az adósnyilvántartással összefüggı nemzetözi tapasztalato és trende elemzéséhez többféle forrást használtun. Egyrészt feldolgoztu a Világban, valamint az Európai Unió idevágó doumentumait. Emellett néhány ország az Ameriai Egyesült Államo, valamint Anglia, Németország és Spanyolország esetében mélyebbre ásó ország-tanulmányoat észítettün. Az USA azért volt fontos számunra, mert ott az adósnyilvántartás és információ-megosztás egyi legrégebben létezı rendszere mőödi, amely egyúttal erıteljesen a magántulajdonú információs cége versenyére épül. A mási három országot mint az EU fontos, részben reprezentatív országait vizsgáltu. Az adósnyilvántartásna a világ ülönbözı térségeiben ialault rendszereit a Világban által orábban végzett utatáso eredményeit, valamint a Világban eresedelmi bani adatbázisát használva elemeztü. Az empirius eredményere építve igyeeztün issé egzatabb módon is megfogalmazni az adósnyilvántartással és azon belül a teljes listával apcsolatos összefüggéseet. Ezt ét ülönbözı modell segítségével tettü. Az elsı esetben az öonometria eszözeit használva egyszerő regressziós modellt alalmaztun a bano ocázati prémiumát és hitelezési amatlábát meghatározó tényezı vizsgálatára. A modellt azután a világ 5 országára, valamint az EU-tagországora vonatozó adatbázison teszteltü. A másodi esetben elméleti modellt alottun anna elemzésére, hogy miént befolyásolja a bano özötti versenyt, továbbá a bano profitját az információ-megosztás. A modellt végtelen idıhorizontú nem teljes információs Cournot-versenyes modellént írtu fel. A ét legutóbb említett modell megalotásaor használt alapvetı feltevéseet és jelöléseet majd a megfelelı fejezeteben mutatju be részletesen. A utatás fontosabb eredményeit összefoglaló zárótanulmányun végén az adósnyilvántartás iépítésére vonatozó policy jellegő ajánlásoat fogalmazun meg. Hangsúlyozni szeretnén, hogy nem állun elı a teljes listás rendszer bevezetéséne minden fontos érdésére választ adó megoldásoal. Több érdés esetében inább csa a lehetséges problémára és az azoból faadó szabályozási feladatora hívju fel a figyelmet. Úgy gondolju, hogy ettıl a utatástól nem is várható egy részleteiben idolgozott, zárt rendszer megalotása. Elemzésein során addig jutottun, hogy reményein szerint jól alátámasztott állításoat tehetün a teljes illetve a részleges adóslistá mőödéséne elıfeltételeirıl, azo egymástól függetlenül létezı lehetséges elınyeirıl és hátrányairól, 2

13 egymáshoz viszonyított edvezı és edvezıtlen tulajdonságairól. Az empirius ismerete alapján pedig megmutattu, hogy a ülönbözı országoban ialault adós-nyilvántartási rendszere milyen örülménye özött és milyen formában jötte létre, azo milyen edvezı, vagy esetleg edvezıtlen hatásoat eredményezte. Egy techniai jellegő megjegyzés: a utatás és a zárótanulmány elészítése a szairodalom igen gazdag tárházából meríthettün. A szairodalmi hivatozásoat minden egyes fejezet végén özöljü. Úgy gondolju, hogy munán eredményeént lezárult a utatómuna elsı szaasza. A övetezı fázisban ellene sort eríteni a részletérdése tüzetesebb vizsgálatára. Eze özül csa néhányat említve: - Ha Magyarországon bevezetésre erül a teljes lista, az adatbázis létrehozásaor milyen messzire lehet és ell visszamenni az idıben (az ún. ısfeltöltés érdése? - Mi az ügyfél-adatbázis minimuma és mi anna lehetséges optimuma abból a szempontból, hogy a teljes lista valóban hatéonyan szolgálja a hitelezési ocázato mérsélését és így végeredményben az ügyfele érdeeit? - Hogyan becsülhetı a teljes lista bevezetéséne és mőödtetéséne várható öltségei ülönbözı szervezeti-intézményi megoldáso esetén? - Milyen jogi és egyéb intézményi feltétele megléte szüséges ahhoz, hogy a teljes lista mőödése apcsán a világban tapasztalt negatív hatásoat a minimálisra lehessen szorítani? - Végül, hogyan hozható létre a transznacionális információ-megosztás például az EU eretei özött? Az iménti és nyilvánvalóan még számos más fontos érdése megválaszolása további utatáso feladata lehet. 3

14 II. Bani adósnyilvántartás Magyarországon gyaorlat és alapelve Közismert, hogy Magyarországon a laossági adósnyilvántartás ún. negatív listán alapul, tehát csa a rossz adósoat tartjá nyilván. A hazai adósnyilvántartásna van azonban egy nemzetözi méreteben is meglehetısen egyedi vonása: olyan módon magántulajdoni alapú, hogy özben tényleges mőödése minden teintetben államilag ialaított jogszabályo által szabályozott. A BISZ ZRt.-ne a bani adósnyilvántartás ezelıjéne a Giro ZRt. mellett magu az információat felhasználó bano a tulajdonosai. Ez meglehetısen sajátos helyzeteet teremt aor, amior a tulajdonos-bano, mint információ-vásárló az információ árát soalljá, illetve mint a BISZ ZRt. részvényesei örömmel veszi fel az oszatléot. Mint ismeretes, nagyjából 2002 óta folyi szisztematius muna az álamigazgatásban a bani adósnyilvántartás ún. teljes listává történı iterjesztésére. A szamai elıészítı munába beapcsolódott állami szervezete, valamint egyéb szamai szervezete mint amilyen a Magyar Banszövetség, vagy a Nemzetözi Banárépzı többé-evésbé egyetértene abban, hogy a teljes lista bevezetése több elınnyel járna, mint ameora veszélyeet hordoz magában, illetve ameora többletöltséget oozna maguna a banona, az ügyfelene és az államigazgatásna. Az egyetértés azonban nem teljes. A teljes lista legeményebb ellenzıje az adatvédelmi ombudsman, de számos ritius szamai észrevételt tett arról a Pénzügyminisztérium is. Ami utatásain során egyértelmővé vált: a bano legalábbis nyilatozataiban egyértelmően támogatjá a teljes lista bevezetését. A bano óvatosságát és egymással szembeni gyanavását jelzi azonban, hogy támogatásu csa aor érvényes, ha a teljes lista a laossági hitelezési szetor egészére, a pénzintézete ötelezı érvényő részvétele mellett jön létre. Ugyanaor a bano számára sem minden részletében világos, mit is támogatna valójában. A homály és a bizonytalanság a teljes lista bevezetését lehetıvé tévı jogi erete örül, és fıént a teljes lista mőödéséne részletei örül sőrősödi. Az alábbiaban elıször röviden összefoglalju az általun részletes érdıívvel feleresett eresedelmi bano álláspontjána lényegét a teljes lista bevezetésével és mőödtetésével apcsolatban. Ezt övetıen ugyancsa röviden ismertetjü az általun megérdezett érintett állami szervezete, valamint más szamai szervezete álláspontját. 4

15 Hangsúlyozzu, hogy sem a bani érdıívere alapozott, sem az állami és szamai szervezetetıl nyert ismeretein nem teinthetı reprezentatívna még evésbé teljes örőne hanem inább a maráns véleménye türözıdéséne. Úgy gondolju azonban, hogy a megfogalmazott állásponto türözi a teljes lista bevezetése apcsán felmerült legfontosabb szempontoat és érveet. Végül, rövid átteintést nyújtun a bano adósnyilvántartási rendszereivel, illetve a bano özötti információ-megosztással foglalozó média-megjelenéserıl.. Adósnyilvántartás ahogyan a eresedelmi bano látjá Sziszai Szabolcs Az általun megérdezett bano egyöntetően támogattá a laossági ügyfeleel apcsolatos ötelezı információgyőjtés és ezelés iterjesztéséne gondolatát. A rendszer lehetıvé tenné, hogy további információ állhassana a hitelt elbíráló rendelezésére, s a hitelportfolió további romlása nélül, illetve az átlagos amatszint mérsélıdése mellett emeledhessen tovább a bano mérlegfıösszege. A bano özös álláspontja szerint immár a KHR gyengeségei is indooljá egy új, orszerőbb és nagyobb információtartalommal bíró rendszer ialaítását. A válaszoból iderült az is, hogy a özhiedelemmel ellentétben a piac domináns szereplıjéne számító OTP is sürgeti a ötelezı jellegő teljes lista létrehozását. A utatás során 4 Magyarországon mőödı eresedelmi ban: az OTP Ban, a K&H Ban, az MKB, illetve a KDB Magyarország laossági 2 hitelezésben és ocázatezelésben illetées épviselıi válaszolta érdéseinre. Ezzel a témában özel reprezentatív épet aptun, hiszen igaz, hogy az interjúba bevont bano létszáma (4 a teljes bani szetorhoz (33 épest cseély, az OTP, a K&H és az MKB piacvezetı nagybano, míg a KDB személyében egy isban is színesíti a épet. Fontos megjegyeznün továbbá, hogy egyi interjúalanyun orábban több magyarországi ban (K&H, GE Money Ban hitelbírálati-ocázatezelési rendszeréne idolgozásában is részt vett, ezért jól ismeri errıl az oldaláról a magyar banszetort válaszaiból így idınént a teljes magyar gyaorlatra érvényes megállapításoat is nyertün. Jelen írásunban a bani interjúból adódó általános öveteztetéseet, öztü a teljes adóslista bevezetése mellett szóló érveet foglalju össze. 2 Ebben az esetben a laossági hitele özül a személyi ölcsönt, a folyószámlahiteleet, a hitelártyáat, illetve a jelzálog-fedezető ölcsönöet vizsgáltu. Az áruölcsönötıl az automatizált és egyszerő strutúra, az alacsony hitelösszeg és a jól behatárolt ocázat miatt elteintettün. 5

16 .. A hitelbírálat információéhsége A megszólaltatott eresedelmi bano ocázatezelési gyaorlata arra enged öveteztetni, hogy minél nagyobb egy ban, annál fejlettebb és egyben decentralizáltabb hitelbírálati és ocázatezelési rendszert mőödtet. Ebbıl adódóan egyre inább érdeelt abban, hogy minél több információt szerezhessen az ügyfélrıl. A hitelbírálat minden bannál többlépcsıs, s e lépcsıfoo bármelyién megbuhat az ügyfél. A bírálati lépcsıfoo alapvetıen három csoportba sorolható:. jövedelemvizsgálat, 2. bani szabályona történı megfelelés (özte BAR-lista ellenırzés és scorecard, és elsısorban fedezetalapú ölcsönönél 3. a fedezet-vizsgálat. Eze özül a ettı elsı igényel a jelenleginél jóval több információt:. Természetesen még mindig elsıdleges és perdöntı az ügyfele jövedelmi helyzete, azaz jövedelmü open-to-buy, azaz az egyéb törlesztése és a mindennapi megélhetés öltségei után fennmaradó része, amely a jövıbeli törlesztése forrásául szolgálhat. Ehhez azonban teljes mértében ismerni ell az ügyfél eladósodottsági szintjét, havi törlesztı részleteine pontos összegét, amelyne megítélésére a bano szerint csa egy nyilvános teljes adóslista nyújt reális lehetıséget. 2. Napjainban a többlépcsıs hitelbírálati folyamat itüntetett elemévé váli a demográfiai analitius scorecard alapú minısítés, amelyet szinte minden ban ismer, bár még csa a legnagyobba vezetté be teljes mértében a hitelezési folyamatba. Enne lényege, hogy a ocázatezelı stepwise algoritmus alapján beválogatott eddigi ügyfeletıl származó, de adatvédelmi ooból beazonosíthatatlan demográfiai változóból logisztius regresszióval felépítene egy minısítési modellt ( scorecard. A modell a relevánsna gondolt ismérve függvényében egy, százaléban mért bebuási ( bedılési valószínőséget rendel a szóban forgó ügyfélhez egy adott ügylettípust (laáshitel, hitelártya, stb. illetıen. A scorecard jelentısége azért nı, mert a ocázatezelı iránymutatása elıre engedélyezett bedılési ráta és a scorecard eredménye alapján dönt az üzleti terület arról, hogy egyáltalán szóba áll-e az ügyféllel vagy sem. A tipius és széles örben alalmazott scorecard az ún. application scorecard az a típus, amely demográfiai mutatóra épül. (Eze pl. az életor, nem, foglalozás, 6

17 munahely tulajdonosi háttere, isolai végzettség, ülföldön töltött idı, családi háttér, stb., de pontos tartalmát csa az adott ban ocázatezelıi általában maronyi ember ismeri. Ha az enne alapján adódó bedılési valószínőség a ocázatezelı által engedélyezett szint alatt marad, az ügylet engedélyezhetı a bírálati folyamat többi lépésében apott eredmény függvényében, ellenezı esetben nem. Jóval pontosabb épet ad azonban az ügyfélrıl és a bedılés valószínőségérıl az ún. behavioral (viseledési scorecard, amely a statisztiai modellbe beépíti a teljes adóstörténetet, és az esetleges hátraléoat is. Ez utóbbihoz viszont a jelenleg rendelezésre állónál jóval több adat szüséges az adós egyéb banonál meglévı innlevıségeirıl is, s enne információs hátteréne biztosításához járulhat hozzá a teljes adóslista. A nagybano véleménye alapvetıen abban is megegyezett, hogy a scorecard alapú minısítés a legjobb az összes minısítési módszer özül a megbízhatóságot és öltséghatéonyságot illetıen, megvalósíthatóság terén pedig csa azért apott rossz helyezést, mert rendívül nagy anyagi és emberi ráfordítással jár. Egy ilyen rendszer bevezetése ugyanis egy nagybanban 5-6 milliárd forintot emészt fel IT infrastrutúrában, illetve az adato összegyőjtésével és migrálásával járó munaórában, s ehhez járul a statisztiai modell idolgozásáért piaci alapon fizetendı mintegy 3 millió forint. Abban a pillanatban azonban, hogy a rendszer feláll, és a megfelelıen nagy adatmennyiséggel alalmazni is ezdi, máris ezdi behozni az árát. Megéri tehát befetetni és a rendszer adatigényét messzemenıig ielégíteni. Átlagos helyezés Scorecard Pontrendszer 3 Hüvelyujjszabályo Személyes megítélés 2 2,5 2,25 2,5 További érv az információ öréne bıvítése mellett a hitel-ihelyezési döntéshozatal decentralizáltsága. Aár a jövedelmi állapot pontosabb megismerésén, aár a özpontilag elészített behavioral scorecard eredményén eresztül olyan általános érvényő többletinformációhoz juthatnána a helyi bantisztviselı, amelyre saját magutól nehezen 3 A scorecard ezdetleges, fıleg isbanoban alalmazott formája, amely nem statisztiai módszereel, hanem hasra ütésre iválasztott ismérve alapján minısít. 7

18 tudnána szert tenni, s amely megaadályozhatná a hitelbírálat esetleges helyi szintő felpuhulását..2. Romli a hitelportfolió minısége, magasa a amato A bano véleménye szerint javíthatja az ügyfélállomány minıségét és csöentheti a amatoat a teljes adóslista bevezetése. A eresedelmi bano szempontjából további fontos szempont, ami az információ bıvítése mellett szól: a hitelezési portfolió utóbbi idıben tapasztalható romlása. A PSZÁF adatai alapján is nyilvánvaló, hogy az utóbbi éveben az ugrásszerő ütemben bıvülı laossági hitelállomány a minısített innlevısége arányána emeledésével járt. A bano megszólalói szerint mérséelheti a minısített hitele oozta céltartalé-épzésben, illetve szélsıséges esetben a innlevısége leírásában jelentezı veszteséget, ha a ban megalapozottabb döntéseel tudja növelni innlevıségeit. Általános jelenség az is, hogy a hitelezı banoat a legnagyobb vesztesége a leginább automatizált és elıre engedélyezett ( pre-approved, ampányszerően hirdetett és ihelyezett hiteltermée esetében éri, így pl. a hitelártyánál, folyószámlahitelenél vagy egyes személyi ölcsönönél. Ez érthetı, hiszen e termée esetében a legnagyobb a mareting-nyomás, s ezért a hibaszázalé is. Enne csöentésében hatéony módszer lehet a teljes adóslista bevezetése, hiszen így önnyen feltárható lenne a folyósítási elıfeltételene egyébént megfelelı potenciális ügyfele teljes eladósodottsága. A innlevısége, s így a bani mérlegfıösszege növeedése elıtti aadályént említetté a bano a viszonylag magas piaci amatlábat is. Egyetértette a bano azzal az elızetes megállapításunal, hogy az információ-megosztás jellege teljes vagy részleges (negatív adóslista és a piaci amatláb özött függvényszerő apcsolat tételezhetı, s válaszaiban érzéeltetté, hogy a teljes adóslista bevezetéséne hatása többe özött a amatláb leszorításában is megtestesülhet. Több ügyfél-információval ugyanis a bano hitelezési hatéonysága javítható, s jobban iszőrhetı a csaló vagy notórius nem-fizetı. Ezzel pedig leszorítható a jelenleg magas, egyes banonál aár 5 százaléot is elérı hitelezési veszteség elsısorban a személyi és folyószámlaölcsönöön, ami így nem épülne bele a hitele árába, s alacsonyabb szintre erülhetne a amatláb. Ezzel tovább növelhetı lennéne a laossági ihelyezése, miözben az ügyfélportfolió minısége is javulhatna. 8

19 Azt már mi tesszü hozzá, hogy teintve, hogy a bano mérlegfıösszege szorosan orrelál a GDP-vel, a innlevısége növelése az ügyfele minıségéne legalább szinten tartása mellett fontos szempont a mostanihoz hasonló, lassuló gazdasági örnyezetben..3. KHR (BAR gyengeségei Az adatgyőjtés ibıvítéséne szerepe a laossági hitelportfolió minıségjavulásában azért is fontos, mert a jelenlegi özponti hitelinformációs rendszer (KHR vagy BAR a bano tapasztalatai alapján több sebbıl vérzi. A bano egybehangzó véleménye alapján a KHR egyre evésbé elégíti i a piaci igényeet. Elıfordul, hogy egyes, már hátraléal nem rendelezı ügyfele még mindig fenn szerepelne a listán, mert az adott ban elfelejtette ıet törölni onnan. Az is elıfordul, hogy a bano hiányos információal viszi fel az adatoat, pl. nem írjá oda az egyes ügylete mögött álló ezeseet. De arra is aad példa, hogy egyes, három hónapot meghaladó innlevısége esetén a bano még mindig nem viszi fel régi jó ügyfelei adatait a BAR-ba, mert nem aarjá ıet fizetéséptelenségbe ergetni. Más szóval nem aarjá itenni ıet anna, hogy más bano se hitelezzene nei, s így az ı eredeti ihelyezésü beragadjon. Ily módon lehetıvé teszi számura, hogy rivális banonál vehessene fel hitelt ahhoz, hogy iegyenlítsé itteni tartozásuat, amott pedig potenciálisan eladósodjana. Ez esetben a BARba való fel(nemvitelt a bano aár stratégiai fegyverént is használhatjá egymás ellen, ami versenytorzító hatású. További nyilvánvaló hátránya a BAR-na a leérdezés nehézessége. A BAR-ból ugyanis csa egyenént és meglehetısen örülményes módon lehet adatohoz jutni, ami így özvetve azt is megaadályozza, hogy mareting ügyfélszerzési célora alalmazható legyen. Kérdés, hogy egy új rendszerben önnyített lesz-e a eresés, vagy sem. A önnyítés minden szempontból a bano érdeében áll, miözben az ügyfele, illetve az adatvédelmi ombudsman egyi fı érve az ilyen önnyítés ellen az, hogy egy nyilvános ügyféladatbázist nem lehet eresedelmi alapon mőödtetni..4. Üzleti vs. ocázati terület banon belüli onflitusai Érdeonflitus azonban nem csa a bano és az adatvédelmi ombudsman, hanem banon belül az egyes területe özött is létezi. Általános jelenség a banoon belüli hitelezési beleértve a mareting-et is és a ocázatezelési területe hatalmi harca. A 9

20 megszólaló véleménye alapján arra a öveteztetésre juthatun, hogy a teljes adóslista bevezetése a száraz statisztiai adatoból dolgozó ocázatezelı javára döntheti el a üzdelmet. A bani ocázatezelés ugyanis a lehetséges rossz adóso legszigorúbb iszőrését tőzi i célul, ami a scorecard alapú bedılési ráta lehetı legalacsonyabb szinten történı meghúzását jelenti. A hitelezési terület munatársai azonban a volumen növelésében érdeelte nem utolsósorban a javadalmazásuon eresztül, s emiatt igyeezne minél magasabb elméleti bedılési rátát elfogadtatni a felsı vezetéssel. A ocázatezelı iemelt fontosságúna tartjá a scorecard alapú hitelbírálatot, a hitelezı azonban idınént alalmazzá az ún. override opciót, amely lehetıséget ad számura, hogy a hitelbírálati szemponto valamelyiét pl. a scorecard-ot nem teljesítı pl. egy régi, jó adósna számító ügyfélne is adhassana hitelt 4. A hitelezı ugyanis hajlamosa jobban bízni a saját szimatuban, mint az elefántcsonttoronyban ülı ocázatezelı statisztiai alapú modelljeiben. Ezt erısíti meg az a tény is, hogy az egyetlen megérdezett isban ahol valóban a legtöbb idı jut az ügyfele megismerésére ocázatezelıje a hitelbírálati módszere özül minden szempontból a személyes megítélést rata elsı helyre. Mindez annyiban érinti a témánat, hogy a ocázatezelési terület a fentie miatt soal inább érdeelt a több információt nyújtó ötelezı adóslista létrehozásában, míg a hitelezı evésbé tartjá enne bevezetését eredményne. Utóbbia leginább úgy értéeli mindezt, hogy egy újabb felhatalmazó aláírást ell majd a edves ügyfélbıl icsiarni ahhoz, hogy hozzáférhetıvé tehessé teljes bani hitelapcsolatu minden részletét minden magyarországi ban számára. Érthetı, hogy mareting szempontból ez evésbé ifizetıdı..5. A teljes adósnyilvántartásna ötelezıne ell lennie Sajátos magyar vagy talán európai érv a ötelezı teljes adóslista bevezetése mellett, hogy az immár másfél évtizede létezı hazai versenyörnyezet még nem ényszerített i valódi együttmőödést a bano özött ügyfélinformáció-megosztás terén. Más szóval, tipius fogolydilemmával állun szemben, amelybıl állami ényszer nélül aligha történne elırelépés. 4 Szélsıséges példa a mareting-szemlélet orlátlan érvényesülésére, hogy a hitelártyáat egyes bano még mindig egyszerősített hitelbírálattal dobjá az ügyfele után. 20

21 Magyarországon szinte semmilyen együttmőödés nincs a eresedelmi bano özötti bármely ügyfél-információ bármilyen szintő megosztásában, holott minden banon belül létezi belsı használatra észített feetelista, s a teljes információ-megosztás megvalósítása minden piaci szereplıne érdeében állna 5. Ez nyilvánvalóan azért alault így, mert a bano rosszul értelmezté az egymás özötti versenyt. Úgy gondolodta, hogy felesleges adminisztrációval jár és mareting szempontból is edvezıtlen egy olyan önéntes alapú adósnyilvántartásba beleergetniü saját ügyfeleiet, amelyne rajtu ívül mondju még egy pár piaci részesedés növelésében érdeelt is- vagy özépban lesz majd a tagja. Eze a isebb bano ugyanis lehalászhatjá legjobb ügyfeleiet, míg saját ügyfelei örében saját image-üet rombolhatjá azzal, hogy ilyen egyoldalú információnyújtásra észteti ıet. A piac egyelıre még nem jutott el az érettség azon fázisához, amely a piaci szereplı ölcsönösen gyümölcsözı együttmőödését lehetıvé teszi. Emellett so ban gondolja még ma is úgy a piac domináns banjáról, hogy önéntes alapon nem áll érdeében ügyféladataina szélesebb örő megosztása. Formális logia alapján ez önnyen igazolható, hiszen ha az OTP a piac több, mint egyharmadát adó ügyfélállományána információit beviszi egy önéntes alapon szervezıdı rendszerbe, amelyhez mondju a piacna csa a 0 százaléát adó bano csatlaozna, aor ı maga elég rosszul járt, hiszen 0 százalényi információt apott b. 40 százaléért cserébe. Az OTP ügyféladatai nélül azonban alig bizonyulna használhatóna a rendszer. Tartja magát tehát az a piaci véleedés, hogy bármely rendszer csa abban az esetben mőödi majd, ha abba az OTP-ne is érdee belépni. Kérdés: i tudja az OTP-t érdeeltté tenni? Válasz: az állam, ha ötelezıvé teszi a rendszerbe történı belépést minden magyarországi ban számára. Ebben az irányban megtörtént az elsı lépés azzal, hogy a ormány 2006 otóber 5-i 097. számú határozatában létrehívott munacsoport megállapítja: össztársadalmi érde a polgáro teherbíró épességét meghaladó eladósodás megaadályozása, ami orlátozhatja az egyéne adato feletti önrendelezési jogát. Enne az érvelésne az érvényesítése lehetıvé tenné, hogy létrejöhessen az állampolgáro eladósodottságána ötelezı özponti nyilvántartása. Ezt az elépzelést a Banszövetség a teljes banszetort maga mögött tudva támogatja. 5 De itthon nem alaulta i az angolszász modellne megfelelı, s a bano által szorgalmazott magántulajdonú reditbüró sem, amelye az ügyfél-információ piaci alapon történı eresedésével csöenthetné a hitelezés tranzaciós öltségeit. Enne alapvetıen az ombudsman ellenezése az oa, amely óvatossá teszi a banoat ügyféladatai megosztásában. 2

22 2. Ahogyan a pénzügyi szetor állami felügyeleti szervei és a szaértı látjá Major Iván és Sziszai Szabolcs A hitelintézeti szetoron ívüli, de a hitelinformáció megosztásában érdeelt szereplı többsége egyetért abban, hogy a jelenlegi részleges helyett teljes adóslistára van szüség. Abban is egyetértés van, hogy a viszonylag icsi magyar hitelinformációs piac magas fix öltségei és hálózati externáliái miatt hosszú távon természetes monopóliumént tud leghatéonyabban mőödni. Ez a megállapítás nem vitatja el anna az elvi lehetıségét, hogy ezt a piacot egy magántulajdonú vállalozás mőödtesse hasonlóan a mostani rendszerhez. A válaszadó azonban az állami beavatozást feltétlenül szüségesne tartjá, mondván, hogy rendívül ényes és so visszaélésre lehetıséget adó piacról van szó, ami miatt törvényileg ell szabályozni a mőödés legapróbb részleteit is. Az állami beavatozás mellett szól az is, hogy egyöntető vélemény alapján a magyarországi bano egyelıre éptelenne tőnne önéntes alapon megteremteni a hitelinformáció piaci adás-vételéne feltételeit. Kiderült az is, hogy az ombudsman átvette a teljes lista fı ellenzıjéne szerepörét a orábban eréötıne iiáltott OTP Bantól, amely mára a listát pártoló sorait erısíti. A bani információs rendszere és információ-megosztás hatása a bano versenyére és árazási stratégiájára címő utatás során a pénzügyi rendszerrel apcsolatba álló, vagy a hitelinformáció-megosztás és az adóslista ügyével apcsolatba erült, hitelpiacon ívüli szereplı örében tájéozódtun arról, hogy mit gondolna a teljes adóslistáról, illetve anna megvalósíthatóságáról. Interjúinban megszólalna a Magyar Nemzeti Ban (MNB, a Nemzetözi Banárépzı Központ (NBK, a Magyar Banszövetség (MB, a BISZ Központi Hitelinformációs Zrt. (BISZ, illetve a Pénzügyi Szervezete Állami Felügyeleténe (PSZÁF témában jártas munatársai. Most övetezı összefoglalónban tömören özöljü azoat a pontoat, amelyben özöttü lényegi egyetértés volt, majd rámutatun a teljes lista létrehozását hátráltató nézeteltérésere és azo valószínősíthetı oaira. 2.. A teljes lista jobb, mint a részleges Teljes az egyetértés abban, hogy a jelenlegi Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR 999 óta mőödı laossági modulja nem épes ielégíteni a hitelintézete megnöveedett igényeit. A magyarországi eresedelmi bano 00%-os tulajdonában álló, tehát többségi magántulajdonban mőödı GIRO Zrt. leányvállalata, a BISZ Zrt. által mőödtetett KHR laossági moduljána 3 alrendszere a övetezı: 22

23 . hitelmulasztás nyilvántartása: azon természetes személy hiteladósoat tartja nyilván, ai hitelszerzıdésüben vállalt ötelezettségüne a minimálbér összegét (65 ezer Ft meghaladó mértében folyamatosan több mint 90 napon eresztül nem tette eleget; 2. ártyavisszaélés nyilvántartása: banártya-birtoos személye szerzıdéseivel apcsolatos visszaéléseet tartja nyilván, úgymint ártyaletiltatást övetı ártyahasználat, jogosulatlan ártyahasználat, illetve Bt. 33/C. szerinti bőncselemény; 3. elutasításo nyilvántartása: azon természetes személy hiteladósoat tartja nyilván, ai hitelintézettel ezdeményezett szerzıdésötés esetén valótlan adatot özölne, illetve hamis oiratot használna. Fontos emellett, hogy a Hitelintézeti törvény (996. évi CXII. Tv., Hpt. ötelezı érvénnyel elıírja minden pénzügyi intézményne (számu jelenleg 450, hogy referenciaadatszolgáltatóént csatlaozzon a rendszerhez, és ezelésre átadja a fent felsorolt referenciaadatoat. Ez tehát egy ötelezı érvénnyel (állami ényszerrel létrehozott negatív adóslista, amelyne több hátránya is van: i Elsısorban az, hogy jóhiszemően félrevezetı lehet a hitelezıi döntése során, hiszen izárólag azt türözi, ami a múltban történt és nem ad lehetıséget arra, hogy a hitelintézete a jövıvel apcsolatos helyes öveteztetéseet vonhassana le belıle. Például, lehet valai jó adós a KHR alapján, de elépzelhetı, hogy jövedelméhez mért relatív eladósodottságána foa már ritius méretet ölt, mivel már több ülönbözı eresedelmi bannál rendelezi valamilyen hitelszerzıdéssel. Ilyen esetben még egy hitel odaítélése egy már egyébént is végleteig eladósodott személyne ocázatos vállalozás, és hosszú távon biztosan növeli a pénzintézet hitelezési veszteségét. (BISZ ii Másfelıl, a negatív adóslista rosszhiszemően is félrevezetı lehet. A KHR alapján rossz adósna teinthetı az az ügyfél, ai az utóbbi 5 év során hitelmulasztást övetett el. Ez egy olyan bélyeg, amit csa a méltányosságot gyaorló bano egyedi hiteldöntései ( override moshatna le egy ilyen stigmával rendelezı magánszemélyrıl. Látni ell azonban, hogy a orábban egy rossz pillanatuban mulasztásba esı valójában nem mindig rossz adóso. Gyaori, hogy egyszerő 23

24 iii feledéenység vagy az adósoon ívüli dolog, átmeneti pénzügyi zavar van a háttérben, esetleg fiatal egyetemi hallgató az illetı, aine a hitelultúrája még fejletlen, viseledése pedig idınént felelıtlen, ám anyagilag ígéretes jövı elıtt áll. A negatív adóslista alalmazása ezeet a jó rossz adósoat iszorítja a piacról, és potenciálisan beleergetheti az uzsoraamaton hitelezı feetepiac (ad absurdum a maffia arjaiba. (PSZÁF Közgazdaságilag talán a legnagyobb hátránya abban áll, hogy magasabb amatoat (THM tesz szüségessé a legocázatosabbna teinthetı laossági hiteltípuso (személyi hitel, hitelártya esetében. Enne oa egyszerően az, hogy a hitelbírálat ezen eseteben az információhiány miatt nagy hibaszázaléal mőödi, s nagy eséllyel erülne be a hitelfelvevıi örbe a rossz adóso. A felelıtlen adóso miatt leírt és értéesített vagy céltartaléolt hitele által a pénzintézetene oozott veszteségeet pedig ami máséppen a jó adósoat sújtó negatív externália végeredményben a jól fizetı adósona ell megfizetniü magasabb amatláb formájában. (PSZÁF A teljes lista elınyeit a övetezı pontoban foglaltá össze a megérdezette: i Marogazdasági szintre iterjesztve a vizsgálódást megállapítható, hogy az eladósodási spirál olyan méreteet öltött, hogy a most övetezı hiteldöntése meghozatalaor soal nagyobb hangsúlyt ell helyezni a jövıbeli hitelépesség felmérésére, a fizetéséptelenségne való itettség elırejelzéséne pontosítására. Erre a teljes lista alalmasabb, hiszen a több információból jobban le lehet szőrni az eladósodottság pontos mértéét, s ezen eresztül a ban ocázatát. Mindez ülönösen fontos egy olyan piaci helyzetben, mint a mostani, amely a jó adóso lefölözéséne idıszaa elmúltával arra sarallja a banoat, hogy teljesítményényszerbıl (lásd mérlegfıösszeg növeléséne ényszere a laossági szegmens ocázatosabb szereplıit is igyeezzene bevonni az ügyfélörbe. Ha nem teszne állami-felügyeleti intézedéseet az eladósodási folyamat megállítására, és a hitelezés növevı hibaszázaléa miatt fizetni nem tudó, s így saját egzisztenciájuat veszélybe sodró személye jelenne meg egyre nagyobb számban, anna omoly övetezménye lehet a pénzügyi rendszer egészéne stabilitására nézve. Például teret nyerhetne újból a fedezet ellenében nyújtott hitele, amelye esetleges nemfizetése és az azt övetı végrehajtás (autó, 24

25 ii iii iv ingatlan lehetetlen helyzetbe sodorhatja az adóso jelentıs részét. Ezt a ibontaozóban lévı edvezıtlen folyamatot a piacot felügyelı szerve sem nézheti tétlenül. (PSZÁF, NBK A banoat felelıs hitelezésre sarallhatja, ami pozitív externáliaént a laosság pénzügyi ultúráját is edvezıen érintheti. Ugyanaor az ügyfele pénzügyi tudatosságát is edvezıen érintené, ha valós pénzügyi helyzetüne megfelelıen bánnána velü a pénzintézete lásd minimálbéren bejelentett magánszemélye esete. (MB Csöenhet a hitelamato átlagos szintje aor, ha a teljes listában foglalt árnyaltabb információ hatására a hitelezı önmegtartóztatást tanúsítana, nem hitelezne meggondolatlanul, ezáltal csöentheti a hiteleen elszenvedett értévesztést, csöen a fejlett piacoon tapasztalható 5-0 százaléal magasabb ocázati prémium, és így lejjebb viheti a laossági ihelyezéseien elvárt hozamot. Ez a piaci verseny erısödéséne a jele is volna egyúttal, hiszen azt is jelentené, hogy a bano immár jobban épese ezelni az ügyfele viseledési ocázatát. (NBK, MNB A banona lehetısége lesz hiteleien ügyféltípuso szerinti ár-, azaz hitelamatdiszriminációt alalmazni. A teljes listában foglalt több információ teheti ezt is lehetıvé, ami az egyes ügyfélcsoporto ocázati besorolását differenciálhatja, és így az egyes vevıcsoporto számára testre szabott hitelterméeet ínálhat. Jelenleg csa a Budapest Ban személyi ölcsöne és némely ingatlan-alapú hitel esetében találun példát árdiszriminációra. (PSZÁF, NBK A megérdezette összességében azt hangsúlyoztá, hogy a felelıtlen eladósodás megféezésén eresztül a teljes adóslista társadalmi haszna meghaladja a létrehozás és üzemeltetés öltségeit, azaz nettó társadalmi elınnyel jár A teljes lista potenciális butatói Árnyalja a épet, hogy egyi megszólalón Király Júlia (NBK, majd az MNB alelnöe, a Várhegyi-bizottság tagja, elismerte, hogy amellett, hogy még mindig a teljes adóslista mellett teszi le vosát, isebb meggyızıdéssel teszi mindezt, mint orábban. Enne oaira négy pontban tért i: 25

26 . Tisztázatlano a mőödés feltételei és techniai részletei, mert a ülföldi teljes listá (USA mőödtetését, tapasztalatait eddig még seni nem vizsgálta meg részletesen. 2. A teljes adóslistáat mőödtetı Egyesült Államo legutóbbi tapasztalata azt mutatja, hogy a so információ is oozhat piaci zavaroat aor, ha a pénzintézete emiatt túlságosan elbízzá maguat és pl. túlhitelezi jó adósaiat, illetve a rossz adósoat is ugyanúgy hitelezi. Az USA-ban olyan edvezıtlen folyamato indulta be a banrendszerben a bano tömegesen tapasztalható felelıtlen magatartása nyomán, amelye beláthatatlan övetezményeel járhatna és járnána Magyarországon. 3. Gyaran pontatlano, megbízhatatlano a hitelinformációs rendszerbe erülı adato, amelye így nehezíti a jó hiteldöntése meghozatalát. 4. Gyaran elıfordul szintén az USA-ban, hogy a referenciaadatoat pénzintézeteen ívüli szereplı is felhasználjá az adott magánszemélyt érintı nem hitel-jellegő pl. munaügyi, toborzási, elbocsátási döntései meghozatalaor. Ez azzal a veszéllyel jár, hogy a személyes adato mindenhatóvá válna és elezdene eredeti céljutól és a személytıl független önálló életet élni Az állam iemelt szerepe Egyetértés mutatozi abban, hogy az államna atív szerepet ell vállalnia a teljes adóslista létrehozatalában és mőödtetésében ét oból:. A realitás talaján állva mindegyi megfigyelı elfogadja azt az állítást, hogy egy ilyen teljes lista önéntes alapon valószínőleg nem, csa állami ényszer hatására jöhet létre. Ha önéntes adóslistáról volna szó ugyanis, aor volna olyan piaci szereplı, amely megpróbálná ihasználni a számára edvezı cserearányoat (terms of trade az információs piacon. Ilyen szereplı lehet a még mindig 20 százalé feletti piaci részesedéssel bíró OTP, amely a megszólaló szerint omolyan fontolgatja anna a lehetıségét, hogy egy önéntes alapon szervezıdı piacon ı a többienél többet érne el saját ügyfél-információi rendelezésre bocsátásáért cserébe, mint amennyit fizetnie ellene, ha ı maga más információit éri le a hitelinformációs rendszerbıl. Ezzel valószínőleg nem értene egyet a bano többsége, s így nem jönne létre önéntes alapon a rendszer. További 0-5 évet ellene várnun mindaddig, amíg az OTP részesedése le nem csöen a többie szintjére, s immár egyenlı feleént egyezedhetne a nagybano egy versenypiachoz özelítı helyzetben. Jelen 26

27 pillanatban azonban a piac még ott tart, hogy szépen lassan maga mögött hagyja a domináns vállalat versenyzıi szegély szerezetet, de még nem érezett el a monopolisztius vagy oligopolisztius verseny állapotába. (MNB 2. A piacot nagyon szigorúan ell szabályozni, mert az önszabályozás ocázata túl magas. Egyrészt a bani adato minıségére ell mindenre iterjedı elıírásoat létrehozni és betartatni, másrészt az adósoat és a pénzintézeteet egyaránt örül ell bástyázni a jogaiat és ötelezettségeiet felsoroló rendelezéseel. Az adósona jogot ell biztosítani a tárolt információhoz történı ingyenes hozzájutáshoz, azo indoolt esetben történı módosításához, ugyanaor a pénzintézetet ötelezni ell arra, hogy az ügyfelet minden ıt érintı újabb információ felvitele esetén haladétalanul értesítse. (NBK 2.4. A teljes lista ellenzıi. Kisbano: egyrészt a teljes adóslistára történı áttérés információtechnológiai igénye, öltségei miatt, másrészt azért ellenzi a teljes adóslistát, mert az eddigiehez épest az várhatóan megdrágítja az ügyféladato leérdezését, illetve növelheti anna a ocázatát, hogy az ügyféladatoat önnyebben leérı nagybano elhódítjá legjobb ügyfeleiet (BISZ, MNB; 2. Adatvédelmi biztos (ombudsman: úgy gondolja, hogy az ügyféladato hálózatban mőödtetése iszolgáltatja az ügyfeleet a pénzintézetene, és ezért ellenzi a teljes örő és ötelezı érvényő lista létrehozását, ugyanaor megengedné, hogy önéntes alapon, az ügyfele beleegyezéséne függvényében a bano saját ezdeményezésére mőödésbe léphessen a rendszer (MNB, MB A gyaorlati megvalósítás isebb nehézségei i Bár legtöbben hangsúlyoztá a érdés másodlagosságát, mégis ét megszólaló egymással szembe helyezedett abban a érdésben, hogy milyen szereplıel volna célszerő mőödtetni a teljes adóslistát. A gazdasági értelemben liberális nézetet a NBK, a onzervatív szemléletet a MB épviselte. A liberális elgondolás lehetségesne tartja, hogy a hitelinformációs piacon aár több olyan szereplı is megjelenjen, amely épes megfelelni a szigorú 27

28 feltételene és egy piaci versenyhelyzetben végül nyereségesen épes mőödni. De azt is lehetségesne tartja, hogy nagy múlttal rendelezı hitelinformációs cége meghatározott idıözönént oncessziót vehetnéne az államtól e tevéenység végzésére, hasonlóan a mobiltávözlési cége mőödéséhez. A megszólaló személyesen is tárgyalt olyan nagy ülföldi tulajdonú hitelinformációs cég épviselıjével, amely fontolgatja, hogy belép a magyar piacra. A onzervatív szemlélet azonban azt mondja, hogy a rendszert bonyolítaná, és aár a teljes lista bevezetését is eresztülhúzhatná, ha engedélyezné több szereplı piacra lépését. Ezt azzal indoolja, hogy so önálló piaci szereplı esetén nehézes és öltséges volna az információ cseréje-leérdezése, illetve nehezen volna csa nyomon övethetı az információ útja. Ezen túl, az Európai Unió észülı diretívája ez ügyben várhatóan feltételént szabja majd az európai országo rendszereivel való összeapcsolhatóságot, átjárhatóságot, a rendszereen átívelı ereshetıséget, ami több szereplı esetén szintén csa nehezen valósítható meg. Végül az is ellene szól a több piaci szereplıne szól az érvelés, hogy nehéz volna összeegyeztetni a versenypiac létét azzal a eresedelmi bano által támasztott övetelménnyel, hogy minden pénzintézet ötelezı jelleggel csatlaozzon a hitelinformációs rendszerbe. Megjegyezzü, hogy enne az érvelésne több pontja is sántít, s ez valószínőleg anna tudható be, hogy a MB a jelenlegi rendszert nagy nyereséggel mőödtetı bano érdeeit épviseli, amelye nem szívesen adná i a ezübıl ezt a jól jövedelmezı vállalozást, amely a év után részben enne öszönhetıen 600 millió Ft osztaléot fizetett i tulajdonosaina. ii Kisebb, és önnyebben áthidalhatóna tőnı nézeteltérése létezne techniai érdéseben is. Ilyene a övetezı: Hitelösszeg alsó határa: Egyes megszólaló szerint (PSZÁF a hitelinformáció rendszerbe erüléséne ell, hogy legyen egy üszöbértée, mivel megfelelıen alacsony hitelösszeg alatt pl. egy tartozás feltüntetése nem bír jelentıs információértéel, ugyanaor növeli a rendszer üzemeltetéséne öltségeit. Más megszólaló (MB, MNB azonban ellenezı véleményüne adta 28

29 hangot, és minden információt szeretnéne látni. İ úgy érvelne, hogy ez megaadályozhatja a szegénye további elszegényedését. İsfeltöltés: a teljes adóslista adatoal történı elsı (ıs-feltöltése többe szerint i ell, hogy terjedjen az összes, feltöltést megelızı idıszaot érintı, hitelinformációra, azaz a magánszemélye eddig nyilvántartásba vett összes hitelinformációjára (x évre visszamenıleg. Az adatvédelmi ombudsman szerint azonban ez megengedhetetlen volna, és csa az új adósadato erülhetne be a rendszerbe egy tabula rasa-t övetıen. (MNB 29

30 3. Magyarországi helyzetép Média-megjelenése elemzése és empirius utatás alapján Vajai Vitória 3.. A Központi Hitelinformációs Rendszer A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR orábbi nevén Banözi Adós- és Hitelinformációs Rendszer (BAR célja, hogy támogassa a pénzügyi intézménye üzleti tevéenységét, hitelezési és ügyfél-minısítési munáját, csöentse a hitelnyújtás ocázatát. A Banözi Adós és Hitelinformációs Rendszer, vagyis a BAR 994. július -jén ezdte meg mőödését, amely ezdetben csupán a vállalozáso adatait tartalmazta, de 998- tól iegészült a magánszemély adóso adataival is. Kettıs és egymással szemben álló érdeeltség volt jelen: egyrészt evés volt az adat, ami meggátolta a BAR hatéony használatát, másrészt viszont erısödött az igény a mási felhasználó adósaina megismerése iránt tıl a nyilvántartás neve a törvény által elıírt módon Központi Hitelinformációs Rendszer lett, s ezzel együtt a rendszer számos szabálya is módosult. A rendszerhez a Diáhitel Központ is csatlaozott, és ülön jogszabályban meghatározott hallgatói hitelszerzıdésben vállalt fizetési ötelezettsége megszegését is a többi tartozáshoz hasonlóan ezeli. A KHR ét nagy részre tagolódi, a vállalozói nyilvántartásra és a laossági nyilvántartásra. A vállalozói alrendszer teljes örő, tehát az összes hitel- és hiteljellegő szerzıdés adatai beerülne a rendszerbe, míg a laossági alrendszer negatív listás, ami azt jelenti, hogy csa azon szerzıdése adatai szerepelne, amelye teljesítése során mulasztott az ügyfél. A rendszer teljesen zárt és valamennyi hozzá apcsolódó ban részére egyforma feltételeel mőödi. A rendszer üzemeltetıje a Banözi Informatiai Szolgáltató Rt. (BISZ A Banözi Informatiai Szolgáltató ZRt. A BISZ Zrt. 994-ben jött létre, és feladata a Központi Hitelinformációs Rendszer iépítése és mőödtetése. A BISZ Zrt. célja, hogy folyamatosan magas színvonalú, a törvényi elıírásona megfelelı szolgáltatásoal álljon a Referenciaadat-szolgáltató rendelezésére. 30

31 A sieres mőödés meghatározó eleme a minıség folyamatos javítása, ez biztosítja a szervezettel szemben támasztott igénye ielégítését. A BISZ Zrt. enne érdeében minıségirányítási rendszert mőödtet, melyet folyamatosan fejleszt. A BISZ Zrt. havonta iadásra erülı lapjából, a KHR híradóból értesülhetün az e rendszereben végbemenı változásoról, olvashatun a legfrissebb hazai hitelezési trenderıl és KHR használati statisztiáról, új rendszerszabályozásoról, illetve az egyre inább megvalósulni látszó pozitív adóslista bevezetésérıl GIRO ZRt. Minden a bano özötti átírással, pénzmozgás nélül történı fizetést banözi elszámolásna, idegen szóval zsíróna nevezün. Magyarországon soáig csa a Magyar Nemzeti Ban ezelt folyószámláat. Amior megalaulta a eresedelmi bano, ialault a étszintő banrendszer, felmerült egy eletronius, számítógépes ölcsönös elszámolórendszer igénye. Erre hoztá létre a Giro Rt-t 989-ben. A banözi elszámoláso rendszerét azonban csa 994-ben ezdté mőödtetni. A zsíró számítástechniai rendszerét úgy alaítottá i, hogy a ban és özpont özötti adatforgalom jól övethetı legyen. A ban egy özponti számítógép segítségével apcsolódi a Giro Rt. Központi számítógépéhez, és a benne dolgozó program úgy alaítja át a bantól apott adatoat, hogy ha valai belehallgatna az üzenetebe, aor se tudjon használható információhoz jutni. Mivel a bano szerepe, a folyószámla-ezelés jelentısége folyamatosan növeszi, a ormányzat arra töreszi, hogy a vállalozáso özötti pénzmozgáso minél nagyobb részét átterelje a észpénz nélüli forgalomba. Ez újabb ihívásoat támaszt majd a banözi elszámolási rendszer elé a megnövevı adatátviteli igénye miatt, valamint aor, ha a eresedelmi bano részérıl felmerül a lebonyolítás gyorsítására vonatozó igény Média-megjelenése értéelése Éve óta zajli a vita, szüség van-e a magánszemélye örében is teljes örő adósnyilvántartásra, illetve létrehozható-e törvényesen egy ilyen lista. A vita résztvevıi pontosan tudjá, amit a szélesebb szamai özvélemény nem mindig, hogy tudniilli mit is taar a pozitív adóslista ifejezés, amelyet idınént teljes örő laossági 3

32 hitelnyilvántartásént (TKLH, másor teljes örő laossági adósnyilvántartásént (TLA emlegetne. Az általában özismert, hogy mi a KHR leányori nevén BAR. Ez a özponti hitelinformációs rendszer, amely a hitel- és pénzintézeti törvény értelmében tartalmaz minden nem természetes személy más néven vállalati - adóst, amely valaha hitelt ért hitelintézettıl vagy pénzügyi vállalozástól, illetve 998 óta minden természetes személyt, ai hitelt ért, de 90 napon túl, a minimálbért meghaladóan nem tett eleget fizetési ötelezettségéne. A természetes személye esetében tehát a KHR negatív lista (csa a rosszaat tartalmazza, a vállalato esetében pozitív lista, azaz minden adós rajta van. A pozitív adóslista névvel illetett vita arról szól, iterjedjen-e magánszemélye esetében is minden adósra a nyilvántartás, avagy továbbra is csa a rossza büntetéséül szolgáljon. Az alábbi táblázatban összefoglalju a magyar sajtóban az elmúlt idıszaban megjelent néhány fontos és a szamai özvélemény, valamint a érdéssel foglalozó álláspontját jól türözı írás jellemzıit. Miént a táblázatból látható, feltüntettü a megjelenés helyét, a publiáció szerzıjét amennyiben ismert volt valamint azt is, hogy a publiáció izárólag a teljes adóslista érdésörével foglalozott-e, vagy pedig csa megemlítette azt, mást témá mellett. Végül, de nem utolsósorban, értéeltü a publiációat abból a szempontból is, hogy azo pozitívan, negatívan, vagy inább semlegesen nyilatozta a teljes lista bevezetéséne várható hatásairól. Az elmúlt néhány hónapban amint arról a táblázat adatai tanúsodna az adósnyilvántartás és az információ-megosztás az érdelıdés homloterébe erült. Az errıl beszámoló íráso igyeezte vagy semleges módon ismertetni a várható fejleményeet, vagy pedig felsoroltá a teljes lista mellett, de az ellene felhozható érveet is. 32

33 Táblázat: A teljes adóslista a média türében Média Ci címe Dátum Tartalom Téma Szerzı Magyar Tıepiac Pozitív adóslista: megszületett az egyezség pro csa errıl szól Világgazdaság Hatalmas a verseny a magyar banszetorban - Van hely a piacon pro/ontra csa említi MTI Eco Magyar Nemzet Aláírna-e Sólyom? ontra csa errıl szól Figyelı Nem csa a ban érdee a pozitív adóslista pro/ontra csa errıl szól Király Júlia - özgazdász Figyelı Mégis lesz pozitív adóslista? pro/ontra csa errıl szól Gecse Mariann Világgazdaság Ai soat marol semleges csa említi Barát Mihály Világgazdaság Csúszi a pozitív adóslista ontra csa errıl szól Piac és Profit Legyen pozitív adóslista is! pro errıl is szól MTI Népszava A szama a pozitív adóslista mellett áll pro csa errıl szól InfoRádió Pozitív adóslista: anna jó, ai törleszt pro errıl is szól Sigmond Árpád hirado.hu Jön a pozitív adóslista, önnyebbé válhat a banváltás semleges errıl is szól FH/MTI index.hu Már a ormányfı asztalán a pozitív adóslista terve semleges csa errıl szól Tóth M. Népszava Hamarosan zöld utat aphat a pozitív adóslista pro csa errıl szól Holubár Zita Piac és Profit Unja banját? Szabaduljon meg tıle! pro errıl is szól MTI napi online Törvényileg maximált hitelamato semleges errıl is szól Nagy László Nándor e-menedzser Változna a banszabályo semleges errıl is szól MR ügyvezetı.hu Versenyre ényszerítheti ısztıl a banoat semleges errıl is szól Molnár Ildió 33

34 3.4. A pozitív adóslista története A Magyar Banszövetség már 2002-ben megfogalmazta az úgynevezett pozitív adóslistára vonatozó elsı javaslatát, s a Magyar Nemzeti Banban már aor megszületett az elsı omoly szamai elemzı tanulmány a témában. Az adatvédelmi ombudsman azonban csulóból ontrázott, és aor még a Pénzügyi Szervezete Állami Felügyelete sem állt a ezdeményezés mellé. Némi pihenı után, 2006-ban ismét fellángolt az eleddig csendesen csordogáló vita. Enne számos oa van: a laossági piac szárnyalásána lohadása, az egyéni adóso eladósodottságána ijesztı mérete, a laossági lízingpiac érezhetı megroanása, a nem-teljesítı hitele volumenéne szép csendes növeedése, az adósminısítési és adós-iválasztási módszere radiális javulása. E tényezı jelenléte most, 2007-ben egyértelmően egymás mellé állította a szabályozó szervezeteet - PSZÁF, MNB, Igazságügyi Minisztérium (IM - és a szamát: mégis ell pozitív adóslista. Az állampolgári jogo országgyőlési biztosa januárban egy pozitív értelmő állásfoglalást észített, amelyne megalapozottságát és a vitába történı beleszólás jogosultságát még ugyanabban a hónapban cáfolta az adatvédelmi biztos. Mégis, a PSZÁF honlapján megjelent újabb átteintı tanulmányt övetıen ismét megindult a párbeszéd, azzal ecsegtetve az érdeelteet, hogy esetleg még az idén lesz ibontaozás is. De mirıl is szól pontosan a párbeszéd? Mirıl vitázna Magyarországon a listával apcsolatban? Ha a nagyvilágban folyó hasonló típusú vitáat nézzü, azo fóusza némileg más, mint Magyarországon. Az alapérdés, hogy önéntes intézmény úgynevezett credit bureau = hitelnyilvántartó jöjjön-e létre, avagy törvény által szabályozott, valamennyi üzletszerően hitelezést végzı intézményre iterjedı özponti hitelregiszter. Általában a vitában nem ülönbözteti meg a magán és a vállalati adósoat, és az elméleti elemzése is rendre a hiteladósoról rendelezésre álló özinformáció hatását elemzi. Számos országban mőödi ötelezı hitelregiszter, és csa ezen intézménye részletes tanulmányozása alapján lehet megállapítani, milyen típusú adósora terjedne i.

35 Ilyen értelemben azt mondhatju, hogy a magyar vita meglehetısen speciális. Anna idején, a BAR létrehozásaor seni nem vitatta, hogy az ilyen típusú ötelezı információmegosztásna társadalmi jólétet növelı funciója van. A hazai vita a örül folyi - és ilyen értelemben nincs nagyon nemzetözi megfelelıje -, hogy a laossági ügyfélörre (magánszemélyere iterjesztett teljes örő adósnyilvántartás nem sérti-e a személyes adato védelméhez főzıdı állampolgári jogot. Az információs önrendelezés azt jelenti, hogy az adataival mindeni saját maga rendelezhet. Tehát nem csa ahhoz van jogom, hogy - a lehetı legnagyobb mértében - titoban maradjana az adataim, de ahhoz is, hogy személyes adataim ezelésérıl atívan rendelezzem, figyelemmel ísérhessem mind az állammal, mind pedig a piac szereplıivel szemben, hogy azoat i, mire használhatja fel A pro- és a ontrá A teljes örő laossági adósnyilvántartás támogatói elıszeretettel idézi a nemzetözi gyaorlatot, így például azt, hogy a pozitív lista a fejlett gazdaságo banrendszereiben általánosan elterjedt intézmény. Ilyen nyilvántartás létezi például Ausztriában, az Egyesült Államoban, Nagy-Britanniában, Írországban, Norvégiában, Olaszországban és Svédországban is. A vitában szoásos érv, hogy a pozitív adóslista a bano számára a ocázat pontosabb felmérését teszi lehetıvé. Önmagában ez az érv azonban egyáltalán nem ényszerítı erejő cél, nem olyan özérde, amely egy alapjog orlátozását szüségessé teszi. Márpedig éppen ezt ifogásolja az adatvédelmi biztos, aine érvelése a övetezı: Mivel a személyes adato védelméhez főzıdı jog alotmányos alapjog, ilyet csa más alapjog érvényesülése érdeében lehet orlátozni, amennyiben olyan özérderıl van szó, amely indoolttá teszi az efféle orlátozást, a meghatározott cél más módon nem érhetı el, és a orlátozás a cél elérésére alalmas. A hitelépesség növelése pedig nem olyan alotmányos cél, amely miatt orlátozható lenne az információs önrendelezési jog. A gazdasági szüségszerőség nem elegendı érv. Az adatvédelmi biztos érvelése megívánja: a pozitív adóslista melletti érve bizonyító erıvel mutassá be, hogy a magánembere helyzetében egyértelmően és özvetlenül övetezi be a javulás, ami más módon nem érhetı el. A megvizsgált hazai és nemzetözi szairodalomban ezzel apcsolatban három tényt szota vizsgálni:. A laossági hitelcsıdö számána mérsélıdése, az adósbiztonság növeedése. 35

36 2. A laosság további eladósodásána mérsélıdése. 3. A laosság hitelezési terheine mérsélıdése, a ölcsönö olcsóbbá válása. A jelenleg is zajló párbeszéd alapján úgy tőni, mégis van megoldás. A létrejövı pozitív adóslista teljes örő és ötelezı lenne, aárcsa a vállalato esetében, de az adós számára nagyobb, az adataival való szabad rendelezési jogot biztosítana. Például: megtagadhatná, hogy más hitelintézeteel szemben fennálló adósságára a ban ráeressen az adatbázisban, hogy a hitel lejáratán túlmenıen adatait tároljá és így tovább. Az együttmőödı fele jegyban, banszövetség, felügyelet, illetées minisztériumo, bano és az adatvédelmi ombudsman, úgy tőni, ezdene szót érteni, és a jelenlegi állás szerint jövı tavasztól tárgyalhatja a parlament a javaslatot, a jogszabály pedig várhatóan 2009-ben léphet hatályba Mi várható még az idén és jövıre? A teljes örő laossági hitelnyilvántartás célja, hogy a pénzintézete alaposabban megismerhessé ügyfelei fizetıépességét, így még idıben megaadályozható lenne a hitelhalmozással járó túlzott eladósodás és az egyre gyaoribbá váló hitelbedılés. A bano, a banszövetség és a pénzügyi felügyelet is a lista mellett áll. Érvei szerint ugyanis a teljes lista bevezetése egyszerőbbé és gyorsabbá tenné a hitelbírálati folyamatoat, csöentené a bano ocázatát, ez pedig a hitelamato mérsélıdésével járhatna. Emellett edvezıen hathatna az egyre terjedı hitelbedılési hullámra, hiszen a bano eleve nem nyújtanána ölcsönt olyan ügyfelene, airıl tudni lehet: nem tudjá majd azt visszafizetni. De mit szól vajon a teljes örő laossági hitelnyilvántartáshoz maga a laosság? Errıl várhatóan ısszel éri i a nyugdíjas-szervezete, nagycsaládoso és más társadalmi szervezete véleményét. A miniszterelnö által felért szaértıi bizottság által megfogalmazott javaslat, mely a pozitív adóslista létrehozásán túl a bano özötti váltás önnyítését célzó intézedési tervet és egy magatartási ódex életre hívását is tartalmazza, már a miniszterelnö asztalán van. A javaslat szerint a pozitív adóslista úgy valósulna meg, hogy valamennyi hitelfelvétellel apcsolatos adat ötelezıen beleerülne a nyilvántartásba. Azt azonban már az ügyfele dönthetné el, engedi-e, hogy a bano bepillanthassana a ráju vonatozó adatoba. 36

37 A oncepció szerint tehát a özponti nyilvántartást a családo, a magánszemélye hitelszerzıdései alapján állítaná össze. Ebben mindeni szerepelne, ai az egyes banotól ölcsönt vesz fel, aor is, ha a hitelt rendszeresen törleszti, vagy azt már visszafizette. A regisztráció folyamatát bizottság, társadalmi ontroll ellenırizné. Péterfalvi Attila, adatvédelmi ombudsman úgy véli, mivel negatív adóslista jelenleg is van, a bano pontosan tudjá, i nem törleszti a tartózásuat, így semmi szüség arra, hogy a hitelintézete a meglévı szerzıdése információi alapján az összes ölcsönigénylırıl listát vezessene. Véleménye szerint nincs bizonyíté rá, hogy a fizetıépes ügyfele edvezıbb feltétellel juthatnána ölcsönhöz. A szama azonban másépp látja a helyzetet. A PSZÁF, a MEH vagy a banszövetség tagjai úgy véli, ha a bano számára rendelezésre állna az ügyfele hiteltörténete, aor jövedelemalapon nagyobb mértében lehetne ölcsönhöz jutni. Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület is ezdete óta támogatja a pozitív adóslista létrehozását. Állításu szerint soal célravezetıbb lenne, ha a bano azt döntené el, hogy a potenciális ügyfelü meglévı hitelállománya mellett adna-e nei további ölcsönt vagy sem, cseréli-e ölcsönét a jelenleginél edvezıbbre vagy sem. Ezzel ugyanis elerülhetı lenne, hogy trüözéssel vagy más módon igyeezzene hitelhez jutni a negatív adóslistán szereplı. Nem örömteli, de tény: a hazai pénzügyi ultúra nem igazán jó, s szép számmal vanna olyano, ai nem tudjá megfelelıen felmérni lehetıségeiet, önnyen túlvállaljá maguat. A jó adóslista illeszedi az Európai Unió által régóta szorgalmazott felelıs hitelezés gondolatához. Ez pedig csa aor valósulhat meg, ha a hitelintézete alaposan meggondoljá, milyen hátterő emberene, illetve családona nyújtana hitelt. Miözben a jelenlegi, negatív szemlélető lajstromon szereplı az adósság visszafizetését övetı 5 esztendın át hiteléptelene, addig az új szemlélető lista megléte esetén már özvetlenül azt övetıen is igényelhetne eredményesen ölcsönt bári, miután visszafizette tartozását, még aor is, ha ez nem a megadott határidıre tette. A ormány és a bano szaértıi özötti megállapodás alapján a bano számára ötelezı lesz a listához való csatlaozás, mert csa így garantálható az adatbázis teljesörősége. Biztosan lesz úgynevezett ısfeltöltés, amely a laossági ügyfele régi hiteleine adatait visszamenılegesen rögzíti majd. 37

38 3.7. A lista bevezetéséne pozitív hozadéai, illetve lehetséges hátrányai A bano adatbázisait összeapcsoló, teljes örő laossági adósnyilvántartás megszületéséne számos edvezı hatása lehet a pénzpiaci szereplı szerint: Olcsóbbá válhatna a hitele. Gátat lehet szabni a családo túlzott eladósodásána. A hitelihelyezés ocázata csöenhet. Csöenhetne a amatlába. A bano az adós ügyfelerıl szóló információ megosztásával bizonyos ügyfélcsoportona edvezıbb ajánlatoat tudna majd tenni. Megállítható a mai tendencia, miszerint a fizetıépességtıl egyre inább elváli a hitelfelvétel. Megváltozhat az a gyaorlat, mely szerint, ha valai nem ap hitelt, a bano nem tájéoztatjá az elutasítás oáról. Hátránya: Adatvédelmi szempontból aggályos lehet az önrendelezési jog biztosítása Elmélet és gyaorlat A hitelcsıd-szám (default rate mérsélıdése az elméleti és empirius irodalomban visszatérı és többszörösen bizonyított tény. Az elsı - és azóta is legtöbbet hivatozott elméleti modell - Jappelli és Pagano 993-as tanulmánya megmutatta, hogy az információ megosztása (az adósnyilvántartó rendszere léte a laossági piacon csöenti az adóso nem-teljesítési rátáját, növeli a versenyt, és fogyasztói többlethez vezet. A hitelezés terheine egyértelmő csöenése, avagy a hitelezési volumen alaulása már megosztotta az elemzıet: nem állíthatju, hogy ezzel apcsolatban teljesen egységes az elméleti és empirius állásfoglalás. Mindenesetre, az azóta terjedelmesre duzzadó szairodalom inább az információ-megosztás pozitív hatásait, a fogyasztói többlet megjelenését támasztja alá. Ez is indoolja, hogy Magyarországon is mindinább a fogyasztó érdeeit szolgáló bano özötti információ-megosztásra és a teljes lista létrehozása felé fordult a szama figyelme. A 2007-es év során számos vita és utatás zajlott a témában, és a média is felapta. 38

39 Egyre több ci jelent meg a pozitív adóslistával apcsolatban, és egyre többen szólalta fel létrehozásána fontossága és elengedhetetlen szüségessége mellett. 39

40 III. Consumer Registries in the United States Aos Rona-Tas, University of California, San Diego. Structure of the maret In the U.S. credit information is inexpensively available about almost every individual, and business except for the smallest ones. Unlie in some other countries, where credit registries record credit of any ind (over a certain limit, for historical reasons, 6 the U.S. credit reporting maret is sharply divided between business and consumer registries. The largest information broer of business credit information is Dunn and Bradstreet Corporation which commands 90 percent of that maret and it is also a multinational company with operations all over the world. Its closest competitor is Experian s business credit bureau, another international player. In addition, there are industry groups that collect and distribute credit information about firms. The structure of the consumer credit information maret is different. Even though there are about a thousand consumer credit reporting agencies, 7 the credit information maret is dominated by three private credit registries: Experian, Equifax and TransUnion. The Big Three have files on over 90 percent of the adult population. 8 The three are of the same size and their data largely overlap. In most cases, they provide the same information and even their methodology of calculating aggregate scores from the files is the same. In fact, the only reason to have three of them rather than one is to insure competition in service delivery. The credit bureaus gather full records of every loan transaction. They run a full reporting system and their files are not restricted to negative information only. Consumer credit bureaus are part of a larger group of consumer reporting agencies. 9 The other agencies provide information about specific individuals for maret transactions 6 In the business credit information maret, Dunn and Bradstreet has enjoyed a strong first mover advantage and new entrants preferred to limit themselves to the consumer maret. Moreover, the separation of the two types of information is not difficult except for small businesses where personal and business investments and property cannot be clearly separated. In the U.S., bans historically have been reluctant to share their small business data with other bans and therefore, until recently, removing this gray zone from registries (Miller 2003 p We use the term credit reporting agency, credit bureau, and credit registry interchangeably. 8 According to a 997 survey, there were 000 companies in the business employing 22,000 people. The small, local credit reporting companies mostly either license or sell their data to the Big Three. 9 Here is the legal definition from the Fair Credit Reporting Act 2006: The term consumer reporting agency means any person which, for monetary fees, dues, or on a cooperative nonprofit basis, regularly engages in whole or in part in the practice of assembling or evaluating consumer credit information or other information on consumers for the purpose of furnishing consumer reports to third parties, and which uses any means or facility of interstate commerce for the purpose of preparing or furnishing consumer reports. The umbrella organization 40

41 other than lending and borrowing money, although they often complement their data with credit scores. Companies that compile reports on consumers for other than credit have been designated by Congress as nationwide specialty consumer reporting agencies. These agencies compile reports about: Medical conditions (for example, the Medical Information Bureau (MIB report see HUhttp://www.mib.com/UH their main source of information is medical insurance applications Residential or tenant history and evictions (for example, the Unlawful Detainer (UD Registry see HUhttp://www.residentscreening.com/UH their main source of information is court records on eviction cases Chec writing history (for example ChexSystems, see HUhttp://www.chexsystems.com/UH their main source of information is bans Employment bacground checs (e.g. The Wor Number, see HUhttp://www.thewornumber.com/UH their main source of information is employers Homeowner and auto insurance claims (for example, Comprehensive Loss Underwriting Exchange or CLUE reports their main source of information is insurance companies Criminal records and civil suits their main source of information is court and police records All of these together are regulated under the Fair Credit Reporting Act (FCRA and overseen by the Federal Trade Commission (FTC. Unlie the credit bureaus, most of the nationwide specialty consumer reporting agencies collect and report negative information only. Many of these reporting agencies use credit data from the Big Three. Some agencies, but not the credit bureaus, do offer investigative consumer reports that include information on a consumer's character, general reputation, personal characteristics, mode of living. Investigative reports are obtained through personal interviews with neighbors, friends, or associates of the consumer reported on or with others with whom he is acquainted or who may have nowledge concerning any such items of information (FCRA (e in addition to culling various databases and registries. Investigative reports, however, cannot contain factual credit information. of consumer reporting agencies is the Consumer Data Industry Association HUhttp://www.cdiaonline.orgU. They claim 300 members. 4

42 2. The information stored by the Big Three 2. The credit file In 2004, the Big Three each ept files on about 20 million individuals and.5 billion credit accounts (Avery et al They generate over billion credit reports annually, mostly for lenders, employers and insurers. Consumers receive only about 6 million reports a year. They collect information from lenders of all ind: commercial bans, mortgage companies, credit card companies, retail stores with installment programs or store issued credit cards, large manufacturers of consumer durables, such car companies, that supply their own program of purchase loans or large employers who lend money to their employees etc. Lenders participate in reporting on a voluntary basis without financial compensation. The bureaus also gather information from collection agencies, utility companies, medical insurers, governmental agencies, court records, third party intermediaries etc. These contributions are also voluntary or, as in the case of government agencies and court records, they are provided under rules of public disclosure. The data on credit are gathered monthly and it taes one to seven days to update the files. Reporters submit data on-line or on CD-ROM. The bureaus use a standard format for data transfer, but because reporting is entirely voluntary, (i.e. no state or federal law requires them to report data or to use a certain format completeness and frequency often vary. Each bureau receives over 2 billion items of information each month. The credit records compiled by the Big Three include four sections. There is a section containing personal information, such as one s name (including the various ways it has been misspelled, current and past addresses and the type of the buildings where one has lived (apartment building vs. single family home, the name of current and past employers, date of birth, and spouse s name. Then there is a section covering the person s credit history. It consists of the name of the lender, the time when the account was opened, the type of credit extended, the status of the account (open or closed and whether payments were made on time, the detailed payment history, and the credit limit or the amount borrowed. It also may include information about utility payments and medical bills. These last two usually appear only as negative information, although some utility companies report lie lenders and furnish positive data as well. 42

43 In the next part, there is a history of inquiries. This is further subdivided into two categories. First there are the inquiries that involve various applications where the request for information was made with the nowledge and consent of the person of the record. For instance, when one decides to apply for a mortgage, the ban requests a credit report to see whether to lend to the applicant and if so, what terms the lender can offer. The name and address of inquiring ban as well as the date of the inquiry is displayed in this category regardless of whether the inquiry is followed up by an actual transaction. In the next category, those inquiries can be found that happened without the person s authorization. The law permits anyone with a permissible purpose 0 to obtain information about anyone without the nowledge of the person. The most common inquiries of this type are the ones by lenders and insurers pre-screening potential clients. Prescreening is followed by pre-approved offers. Another common inquiry not initiated by the individual is when lenders who have an open account with the person review the general financial situation of their client. These inquiries are reported only to the subject of the record and they are not part of the credit report. The last section on the credit record includes information culled from public datasets such as court or police records and can contain liens, banruptcy, arrests, delinquent child support payments, garnishment of wages, foreclosures etc. The Big Three reports civil court judgments only when there was a monetary judgment against the person. 2.2 The bureau s credit score The Big Three also generates and sells credit bureau scores. In fact, these scores are central because most lenders loo at these scores exclusively and ignore the rest of the report altogether. The scores until recently were called the Fair Isaac Co. or FICO scores. 2 All three bureaus bought the same technology from FICO, but scoring was developed separately for each bureau, so scores can vary within a narrow range across bureaus depending on 0 See below for more detailed discussion. Much of the public record information is now available on the internet through search programs lie peoplelooup.com where, for a fee, one can obtain a wealth of private information about anyone, including their criminal record, property ownership, names and addresses of their neighbors, civil judgments, residential history, satellite images of their neighborhood and their street etc. 2 The main statistical tool in all three cases is the logistic regression that predicts non-payment by using a set of predictors (see below. But there are multiple ways of handling missing data, other data problems (see further below and accounting for thin files (i.e. files having very few transactions or covering only a short time period. 43

44 discrepancies in the datasets and small differences in the technology. 3 The FICO score is a statistical score designed to summarize the credit history information in an account. The score is between 300 and 850 and a high number means the person is liely to be a good borrower in the future. Almost half (48% of the population has scores over 700. A credit score over 620 is considered a sufficient score and under this value lending is referred to as sub prime. The exact calculation of the credit score is proprietary secret, but FICO discloses the following information. Their score is based on: Payment History (35 % Account payment information on specific types of accounts (credit cards, retail accounts, installment loans, finance company accounts, mortgage, etc. Presence of adverse public records (banruptcy, judgments, suits, liens, wage attachments, etc., collection items, and/or delinquency (past due items Severity of delinquency (how long past due Amount past due on delinquent accounts or collection items Time since (recency of past due items (delinquency, adverse public records (if any, or collection items (if any Number of past due items on file Number of accounts paid as agreed Amounts Owed (30% Amount owing on accounts Amount owing on specific types of accounts Lac of a specific type of balance, in some cases Number of accounts with balances Proportion of credit lines used (proportion of balances to total credit limits on certain types of revolving accounts Proportion of installment loan amounts still owing (proportion of balance to original loan amount on certain types of installment loans Length of Credit History (5% Time since accounts opened 3 A study of by the Consumer Federation of America found that credit scores from the Big Three can vary in ways that can matter substantially to individual customers. They claim that one out of every three files (3% had a range of 50 points or greater, and one out of twenty reports had a range of 00 points or greater (5%. The average range between high and low scores was 43 points (median range was 36. Because lenders use cutoff thresholds, small differences can translate into substantial losses (or gains for customers. 44

45 Time since accounts opened, by specific type of account Time since account activity New Credit (0% Number of recently opened accounts, and proportion of accounts that are recently opened, by type of account Number of recent credit inquiries Time since recent account opening(s, by type of account Time since credit inquiry(s Re-establishment of positive credit history following past payment problems Types of Credit Used (0% Number of (presence, prevalence, and recent information on various types of accounts (credit cards, retail accounts, installment loans, mortgage, consumer finance accounts, etc. Recently, the Big Three introduced a new score they developed together. The VantageScore was built by pooling the data from the Big Three and creating a single statistical algorithm. Yet, while the weights will be identical, if the applicant s file is not uniform across bureaus, the final score may differ slightly. The VantageScore, which ranges from 50 to 990 with a national average of 736, is constructed as follows: Payment History (32% timeliness of payment and default Credit Utilization (23% Proportion of credit available that is used Balances (5%: The total of current and delinquent account balances Depth of Credit (3% The length of credit history and the mix of credit types Recent Credit (0% The number of recently opened credit accounts and credit inquiries Available Credit (7% The total amount of credit available. 45

46 Neither the FICO score nor the VantageScore contains sociological variables, not even income or homeownership, only data credit behavior. 4 One aspect of these credit scores that has proven to be controversial is the use of inquiries as part of the score. Prescreening inquiries are not used in the calculations, nor are those generated by periodic reviews by current creditors with whom the person has an open account. 5 But the other inquiries, where the subject of the account was actively involved, are included in the credit score. In general, having a large number of inquiries counts against the person on the theory that any inquiry not resulting in credit extended should count as a rejection. Everything else being equal, a person who was denied credit should be a worse prospect than one who always gets the loan he applies for. Consumer advocates had pointed out that the argument is based on the false premise that inquiry without credit is always the result of a negative decision by the lender. They had argued that customers often search for the best rates available looing at multiple options until they choose one rejecting competing offers. In those cases, it is the client who rejects the lender and not the other way around, and the score punishes people for rate shopping. FICO claims that its score addresses this problem by counting mortgage and car loan inquiries in a concentrated period as a single inquiry. The predictive accuracy of credit scores is very hard to establish. Because the technology is proprietary, no peer reviewed test of FICO scores is available. Most statistical analyses are from FICO itself. Lenders often use their own credit scoring models, which includes credit bureau information or even the credit bureau score but additionally, they mae use of information provided by the applicant on the application form. Until recently, the credit score was not disclosed to the borrower unless he was denied credit. This meant that consumers with good test scores could not use their high scores bargaining for better grades. In 200, the state of California passed legislation that made it mandatory for lenders to disclose credit scores regardless of the outcome of the application. This opened a floodgate and now anyone can buy his credit score for about $0 from any of the Big Three. 4 This ind of score is called the behavior score. Bans in Hungary use generic scores which includes sociological characteristics. 5 Debt, especially mortgage debt, is often bought and sold. Even though debt is sold bundled in a portfolio, the buyer of the debt usually requests a credit report on some of the debtors before maing the purchase. This is inquiry is also omitted from the credit score and so are not credit related inquiries. 46

47 2.3 Information deleted Information does not stay on record forever and, it is periodically deleted from the credit registry according to the following rules. Delinquencies (these are late payments of days can remain seven years from the date of the initial missed payment. Collection accounts remain seven years from the date of the initial missed payment that led to the collection. When a collection account is paid in full, it will be mared "paid collection" on the credit report but it still ept. Charged-off accounts remain seven years from the original delinquency date, even if payments are later made on the charged-off account. Closed accounts that are no longer available for further use with delinquencies remain seven years from the date they are reported closed, whether closed by the creditor or by the consumer. Positive closed accounts (accounts that owe money remain for 0 years. Lost credit card will continue to be listed for two years from the date the card is reported lost if there are no delinquencies. Delinquent payments that occurred before the card was lost are reported for seven years. Chapters 7,, and 2 banruptcies remain for 0 years from the filing date. Chapter 3 banruptcies remain seven years from the filing date. 6 Accounts included in banruptcy will remain seven years from the date they were reported as included in the banruptcy. Child support judgments remain seven years from the date the judgment is filed. Civil and small claim judgments remain seven years from the date the judgment is filed. Unpaid tax liens remain 5 years from the filing date. Paid tax liens remain seven years from the paid date of the lien. Most inquiries listed on the credit report will remain for two years. All inquiries must remain for a minimum of one year from the date the inquiry was made. There are certain types of information that can stay on the record indefinitely. Those include any applications for credit or life insurance or actual credit transactions involving 6 There are various ways of going banrupt in the United States. Chapter 7 of the Banruptcy Law requires the debtor to hand over all his non-exempt property to cover his debt and gets a fresh start even if the debt is more than the value of the forfeited property. Chapter 3 banruptcy is a reorganization of the debt obligation, the payment is rescheduled, but the debtor must pay off the entire debt. Chapter 2 is similar to 3 but it is designed for family farmers, while Chapter is almost exclusively used for corporate banruptcy. 47

48 more than $50,000 (i.e., most mortgages and information about a job with a salary over $75, Data quality The value of credit registry data depends on its quality. Data must be accurate, complete and timely, but quality comes at a cost born by both the lenders furnishing the information and the registry processing it. There are two types of errors one should worry about. The type I error, the false positive, occurs when a person who should not receive credit does because some negative information is missing from the registry. The type II error, the false negative, happens when bad information is mistaenly entered or good information is omitted and the person who should receive credit does not. Because creditors who provide information are more eager to punish bad borrowers then to reveal information about good ones which can result in the cherry-picing of their best customers by other lenders, and because lenders who use the information tend to worry more about default than opportunity cost, they try to avoid type I errors. Therefore, one would expect more erroneous reports of delinquencies than undue omissions of bad behavior. Yet bans often do not report minor lapses (often up to 90 days in payment to eep existing clients who are profitable overall creating a greater danger of type I error for others. Customers are more concerned about type II errors. Customers want to borrow and therefore do not mind if some of their missed payments stay out of their records but they are unhappy when false negative information gets in them. They have not just the incentive to spot errors but also they are the best qualified to do that. Customers are not part of the data reporting and processing system, therefore they must be drawn in through a mechanism that allows them to dispute bad credit information. The Consumer Credit Reporting Reform Act of 996 required for the first time to give applicants if requested a copy of their own record after an adverse action. Since 2003, the Fair and Accurate Credit Transactions Act requires the bureaus to mae one free credit report available to all consumers each year from each bureau, and they can be obtained from a single website for all three. 7 In fact, today the Big Three encourage people to chec their credit records (which costs money after annual free report and, for a fee, they offer monitoring services that warn people when something negative is 7 In a cross-country survey, Miller (2003 found that 25 of 43 private bureaus offered free credit reports to consumers as a means of correcting errors. 48

49 posted on their account. 8 There is a formalized dispute process by which consumers can correct errors in their records. The registry, unless it judges the complaint frivolous, must investigate each claim by handing the complaint and any evidence supplied by the consumer to the party that furnished the disputed information usually within 5 days. The furnisher then must review the claim and the evidence and conduct its own investigation and report to the registry. The registry in turn sends a written report to the consumer with the details of the investigation and the changes in the record if any usually within 30 days of initiation of the complaint. 9 The registry then if requested by the consumer must notify recent recipients of the consumer s credit report about the changes. If the consumer is unsatisfied with the result, it can add a statement to the file disputing its accuracy. Aggregate data presented in 989 by the Associated Credit Bureaus 20 about its members show that consumers requested some 9 million credit reports, or about 2 percent of the 450 million reports generated annually at that time. They disputed about 3 million of those reports and about 2 million were altered in the verification process. 2 Another study by a consumer advocate group (Cassady and Mierzwinsi 2004 ased adults in 30 states to order their credit reports and complete a survey on the reports accuracy. 22 Their ey findings include: Twenty-five percent (25% of the credit reports surveyed contained serious errors that could result in the denial of credit, such as false delinquencies or accounts that did not belong to the consumer; Fifty-four percent (54% of the credit reports contained personal demographic information that was misspelled, long-outdated, belonged to a stranger, or was otherwise incorrect; Twenty-two percent (22% of the credit reports listed the same mortgage or loan twice; Almost eight percent (8% of the credit reports were missing major credit, loan, mortgage, or other consumer accounts that demonstrate the creditworthiness of the consumer; 8 Since 2004, nationwide specialty consumer reporting agencies are also obliged to provide one free report annually. 9 If the complaint is based on one s annual free inquiry disputes must be processed within 45 days. If one paid for the report that is the basis of the grievance, the agency must respond within 30 days. 20 ACB is a trade association representing consumer reporting agencies, Now ACB is called the Consumer Data Industry Association HUhttp://www.cdiaonline.orgUH. 2 Some of these changes were the result of the routine updating of files with the most current information. 22 The study may overestimate problems for reasons of self-selection into the sample and because it accepts the person s judgment about the veracity of the information. 49

50 Thirty percent (30% of the credit reports contained credit accounts that had been closed by the consumer but remained listed as open; Altogether, seventy-nine percent (79% of the credit reports surveyed contained either serious errors or other mistaes of some ind. A more recent study from 2005 by the Government Accounting Office (GAO 2005 found that 8% of those surveyed had disputed data on their records and 69% of those were subsequently corrected. One serious problem is broen records. Lenders report on accounts and not on individuals, but records represent individuals. Broen records are created when accounts are mismatched with persons. There are two types of broen records: the first is where information for a person is filed in two or more separate records, as if he were two or more people, and the second is when information about two or more persons are filed as if they belonged to the same person. Matching information with people is especially challenging in the U.S. because there is no national identity card or identification number and the only unique identifier is one s Social Security Number issued for pension and tax purposes. Even though the cards until the 980s explicitly prohibited their use as personal identification, today it is used for this purpose by credit bureaus along with many other institutions. Moreover, in the U.S., people move often and addresses and phone numbers change quicly. In a country of immigrants, names are constantly misspelled. 23 Furthermore, as providing data is voluntary, providers often ignore requests for using the standard format. Credit bureaus use complex algorithms to match incoming information with the proper record, but still about 5 to 0 % of the records are broen. The growing problem of identity theft will result in even more broen records. In 2004, Avery et al. of the Federal Reserve Board conducted a study on data accuracy and its effect on access to credit using a sample of credit records of 30,000 individuals. They found the following common problems: Twenty-nine percent (29% of the accounts were stale (i.e. active accounts with no updated information for more than 3 months Almost three percent (2.7% of the large creditors reported only negative information and failed to provide positive data Six percent (6 % of large creditors do not report small delinquencies 23 The credit report of the author from Experian lists nine variants of his name. His report from Experian is filed under a wrong name and his correct name is listed as formerly nown as. 50

51 Some large lenders, such as Sallie Mae, the biggest provider of student loans, withholds information altogether from two of the three credit bureaus Credit limits, an important piece of information, 24 were missing from 9% of revolving accounts affecting 46 % of individuals in the sample Data from collection agencies are reported inconsistently (sometimes a report is filed sometimes it is not and collection information is often duplicated when collection claims are transferred from one agency to another creating multiple derogatory information for a single offense. Medical collections one of the most common type -- are especially problematic The same problem of inconsistency and duplication was found for public record items (e.g., some tax liens are reported separately, others are consolidated into a single item and reported as such, yet others go unreported. 80 % of all lawsuit information in the sample came from only two states The inquiries initiated by the subject almost never indicated the type of loan the applicant sought, therefore, in 99 % of the cases it was impossible to distinguish rate shopping from rejections. Overall, the authors found that the effect of these data problems is unliely to be large for the entire population except for the effect of missing credit limits and the problems with collection information. One should add to this, that clients are penalized for rate shopping. The reason why the authors find little overall effect is because most people have several accounts and the effect of bad data on one is usually diluted by the others. But it is also because the overall effect (or the lac of it is an average and it raises the credit score for some and lowers it for others. One important point that must be ept in mind is what one may call the asymmetry of aggregation. The asymmetry of aggregation means that consequences affect people at the individual level and bans at the aggregate level. Thus while clients care how the aggregate of their accounts influences their overall credit worthiness, bans care how the aggregate of their clients creditworthiness influences their overall portfolio. In other words, if someone is overcharged for a loan because the record shows him less creditworthy than he is, it is little consolation for him that there is someone else whose record errs in the opposite direction. For 24 Calculation of credit utilization depends on nowing the credit limit. If someone has a balance of $000 on a credit card with a balance of $000 will be judged differently than someone who has the same outstanding amount with a credit limit of $00,000. 5

52 the ban, however, undercharging some customers maes little difference overall, if other customers are willing to pay more than they should. The authors also observe, however, that the overall effect of bad data varies for different social groups. The ones that are most hurt by bad data are the young, the poor, the minorities and those with lower credit scores and thinner credit files ( The existence of three bureaus gives some protection against some of the errors. If some information is missing from a registry it may find its way to another. Records broen in one database may be correct in the others. Yet the nature of reporting is such that errors tend to be consistent across registries. Moreover, while errors of omission (missing information in one registry are easier to correct with data from the others, errors of commission (inclusion of incorrect information are harder to rectify. 3. The use of the registry The credit registry is used most frequently, but by no means exclusively, by lenders. Other heavy users of credit bureaus are insurance companies, employers and landlords, as well as electric utilities and cell phone companies. 3. Creditors Creditors request credit reports for the following purposes: To screen applicants: they want to judge an actual application, To review existing clients: To chec on the overall indebtedness and payment behavior of existing clients To appraise debt before purchase: debt (especially, mortgage is often sold by the original creditor to get it off its balance sheet. This is done routinely even when the debt performs well, because this allows the seller to issue new loans. The buyer then may scrutinize the financial health of the debtor to assess the current risiness of the loan. To pre-screen marets: to better target customers with ( pre-approved credit offers. 25 In other words, because clients aggregate over accounts, clients with fewer accounts are less able to dilute the effect of a mistae on one account. But if they have a large portfolio of accounts, they are to some extent are protected by aggregation, the way bans are protected by aggregation of clients. 52

53 Prescreening wors in one of two ways: a creditor or insurer sets some criteria, lie a minimum credit score, and ass a credit bureau for a list of people in the bureau s database who meet the criteria; or a creditor or insurer provides a list of potential customers to a credit bureau and ass the company to identify people on the list who meet certain criteria. The preapproved offer is then sent to everyone included in the inquiry. The actual offer is given only after the normal application process ran its course. If the lender or insurer decides against the loan or insurance in the light of new information that emerged from the application, it still tenders an offer but with terms so disadvantageous that no person would tae it. The special status of pre-approved credit offer inquiries is partially rooted in the voluntary nature of information sharing. To give an incentive for lenders to contribute to the registry, the Big Three allows the pre-screening of potential customers only to lenders who supply data to the bureau on their existing clients (Furletti 2002 p Insurance companies Since the late 980s, insurance companies include credit bureau information in their calculations to establish insurance premiums. Currently, over 90 % of insurers employ credit history in their decision in some way. It is mostly used for automobile and home insurance. Somewhat surprisingly, insurance companies use the credit registry lie lenders do. They request credit histories which are then processed through a scoring mechanism, called insurance scoring that is similar to credit scoring. In the case of the Big Three, the technology for insurance scoring just as for credit scores is provided by Fair, Isaac Co. The main difference between credit and insurance scores is the outcome of interest. While for credit scores credit histories are modeled to predict delinquencies, for insurance scores, the credit histories are used to calculate expected future insurance claims. Because insurance claims are not recorded by the credit bureaus, insurance companies must build their own data set matching credit history from the bureaus with insurance claims in their own data bases. Why do insurance companies use credit history rather than accident histories from the Motor Vehicle Registry (MVR, crime statistics or insurance claim history (the CLUE reports? 26 The main reason is that statistical correlation between a person s credit history and future insurance claims appears to be higher than the correlation between his accident history 26 There are a series of court cases where customers question the legality and logic of using credit information for setting prices in an area that seems completely unrelated to credit but so far with little success. In its latest, June 4, 2007, ruling the Supreme Court Safeco v. Burr decided that insurance companies do not even have to disclose if an applicant received a worse rate or was turned down because of his credit score. 53

54 and future claims. This seems puzzling and the insurance industry offered a series of possible reasons. One set of explanations speculates that the credit score captures certain personality traits that are related to insurance related behavior. They claim that people with good credit history are both more responsible and stable and as a result, they drive more cautiously and are more prudent in general. One must eep in mind, that insurance claims and actual accidents are not the same. There are accidents without claim, because people don t claim all accidents for various reasons, for instance, to eep their premiums down. These accidents are invisible to the insurance companies. Then there are claims without accident; these are false claims. The credit score predicts claims and not actual accidents, therefore, another possible explanation for the correlation is that people who don t pay their loans are the ind of people who cannot leave an accident unreported or who mae false and therefore more numerous claims. Another explanation points out the poor quality of alternative data sources. Studies show that Motor Vehicle Registries are inaccurate missing 0 to 20 percent of traffic violations (Hartwig 2003, p.8. F 27 F So the credit record based on voluntary reporting is thought to be more reliable than the records ept by the government bureaucracy (but see all the problems with data quality above. Statistical studies on the predictive power of credit scores are unsophisticated (Kellison et al 2003, Wu and Guszcza 2003, Tillinghast-Towers Perrin 997, Monaghan 2000, American Academic Actuaries They tend to show the correlation for group aggregates not for individuals. 28 This highly inflates correlation because a large portion of individual error is erased by the averages. In other cases, studies use enormous samples of individual cases to find statistically significant relationships but say nothing about goodness of fit statistics or the net contribution of credit history to overall prediction Landlords Landlords routinely chec credit records of prospective renters. They want to now if the applicant who wants to rent their house or apartment is in good financial health and if he manages his finances reliably. A large indebtedness indicates that the tenant is already in 27 It is not clear how this fact was derived. 28 For instance, they present the average loss ratios for credit score groups and correlate those averages with the midpoints of the groups. 29 In a large enough sample, any correlation, no matter how small, can be shown to be significant. 54

55 financial difficulty and therefore he is more liely to fall behind on rent payments. Thus, delinquencies in servicing loans in the past may be a sign of delinquencies in paying rent in the future. Finally, many landlords loo at credit history as a measure of character and general reliability. 3.4 Employers Employers are also heavy users of credit registries. The FCRA stipulates that they must receive written consent from the person involved. Employers often use credit histories to decide on new hires but they can inquire about current employees for any reason (but, again, only with their consent. An employer receives the standard credit report, except the date of birth is omitted. 30 At hiring, the credit history in certain cases is only one part of a more complex bacground chec that may include the verification of educational credentials (not included in the credit file, employment history (only the name of the employer is included but not position and even an investigation of civil and criminal judgments against the applicant and medical history (some of which may be part of the credit file. The employer, therefore, often uses multiple consumer reporting agencies, not just credit bureaus. 3.5 Other users There are other users that the credit registries. Here we list only two: electric utilities and cell phone companies. Electric utilities and cell phone companies, lie landlords, want to find out the reliability of potential customers and whether they are under financial pressure from creditors, which may jeopardize their ability to pay their bills promptly. 3 They request a credit report before they turn on the service. The credit registry acts as a powerful disciplining device. It goes without saying that late payment, default on the loan or banruptcy costs dearly in future loan applications. But a small delinquency on one account can generate punishment on other accounts by other lenders, forcing borrowers into a vicious cycle of debt. Because lenders can chec on credit records of existing clients without their permission, sipping a few credit card payments will 30 This is to prevent age discrimination. 3 In fall of 2004, a large utility company in Texas, TXU, began to set rates on the basis of their clients credit scores. 55

56 result not just in higher rates and penalties on the card in question, but on other cards by other lenders as well. 32 But the use of credit information beyond lending maes not maing payments on time even more dangerous. A bad credit record can ruin one s chances of getting a job, finding a decent apartment, getting certain services and will inevitably result in higher insurance premiums. In the U.S. the top three reasons for banruptcy are losing one s job, falling sic and getting a divorce (Sullivan et al. 2000, so it is easy to see how one instance of misfortune can be amplified into a spiral of disasters. 4. Data privacy Data privacy is regulated by the Fair Credit Reporting Act. First passed in 970, and amended in 996 and 2003, the FCRA is to protect the privacy of consumer report information and to guarantee the accuracy of consumer reporting. It describes the legitimate or permissible purposes for the use of credit registries. Data can be provided only o In connection with a credit transaction; o For employment purposes; o In connection with the underwriting of insurance; o In connection with determining eligibility for a license or other government benefit; o In connection with valuing or assessing the credit or prepayment riss associated with an existing credit obligation; o In connection with any legitimate business need related to any business transaction initiated by the consumer or to review an account to determine whether the consumer continues to meet the terms of the account. o In response to a court order; o In response to a request by the head of a child-support enforcement agency o In cases involving national security. 32 The terms of fixed rate loans cannot be altered unilaterally. Credit card contracts, however, stipulate that rates can be changed by the ban on a 5 day notice for no reason. 56

57 Within these boundaries, in essence, it is up to the credit bureau to decide who to give personal information and its only obligation is to disclose its action after the fact. There are two exceptions. One is that employers always must have written consent from future or current employees to receive their reports. The second exception has to do with another law, the Americans with Disabilities Act of 990, that reinforced the confidentiality of personal medical information. Providing data from credit registries that reveal medical information also requires written consent. In practice many of these also involve prior consent. For instance, landlords routinely include a consent clause on rental applications that states that the landlord can request the applicant s credit report, but it is not strictly necessary if the landlord can prove that the person in question applied for a rental. Further, the FCRA established the following measures for the protection of the consumers: Adverse action notification Consumers must be told if information from the registry is used against them. Disclosure of one s own credit report to upon request. Credit reporting agencies must give the subject of the record a copy of his record with proper identification. Everyone is entitled to one free report from each consumer reporting agency per year. Criminal liability for nowingly reporting erroneous information and obtaining information under false pretenses. Obtaining a report by deception, called pretexting, can also carry serious penalties. 33 Consumer reporting agencies are legally liable for nowingly reporting false information. Proving that the agency new the information was wrong is very difficult, however. Process for disputing information. There is a process set up to dispute information in one s file (see above. If the results of the process are not satisfactory to the person, he can add a statement to his file explaining the 33 In 989, a journalist from Business Wee obtained the credit report of then Vice-President Dan Quayle under the pretext that he was offering him a job. The publisher of the paper was fined for $7,500 (Hunt 2005 p

58 matter. While the information is in dispute with one of the credit bureaus the data must be submitted to any other credit registry with a note indicating the dispute. A schedule of deleting information. In general, negative information that is more than 7 years old (0 years for banruptcies must be removed from the record. For details see above. This schedule can be overwritten by state laws. For instance, in California arrest records and misdemeanor information must be removed after seven years while FCRA allows them to stand indefinitely. Opting out from mareting lists One can request to be removed from mareting lists. This stops unsolicited, pre-screened offers using credit registries as targeting device. Rights in case of identity theft. Identity theft is on the rise. A 2003 Federal Trade Commission study estimates that about 0 million Americans suffered identity theft in that year. Most were related to credit card theft of fraud (FTC FCRA specifies special rights for victims of identity theft. They can put a fraud alert on their accounts indicating that their record has been compromised by fraud. Certain states allow people to place a security freeze on their credit files. Security freeze prevents any reporting and it is intended to combat identity theft. 5. Laws regulating credit registries The laws must balance the interest of three parties: the consumer, the lender and the credit bureau. Consumers who borrow are interested in getting credit (at desirable rates, being protected from unjust discrimination, predatory lending and collection, inaccurate derogatory information, and the abuse of their personal information. Lenders are interested in avoiding delinquent borrowers and finding new ones who pay properly, as well as receiving accurate and complete information in a timely manner from the credit bureaus. Credit bureaus that trade in information are interested in receiving accurate and complete data in a timely manner from the lenders. While borrowers depend on lenders, and vice versa, and lenders depend on the credit bureaus and vice versa, borrowers depend on the credit bureaus but credit bureaus do not depend on borrowers. 58

59 There are a series of federal laws that regulate the operation of credit registries. Here we list the most important ones. The Fair Credit Reporting Act (FCRA (codified at 5 U.S.C. 68 et seq. is a law that regulates the collection, dissemination, and use of consumer credit information. This is the most important law. It has been altered significantly since 970. The latest amendment was in The Fair and Accurate Credit Transactions Act of 2003 (FACT Act or FACTA, Pub.L was passed as an amendment to the Fair Credit Reporting Act, consumers can request and obtain a free credit report once every twelve months from each of the three nationwide consumer credit reporting companies (Equifax, Experian and TransUnion. In cooperation with the Federal Trade Commission, the three major credit reporting agencies set up the website to provide free access to annual credit reports The Consumer Credit Reporting Reform Act of 996 introduced a new information networ requiring a notification system among credit bureaus in the event that inaccuracies occurred. It also explicitly permitted pre-screening. The Truth in Lending Act (TILA of 968 is designed to protect consumers in credit transactions by requiring clear disclosure of ey terms of the lending arrangement and all costs. The statute is contained in title I of the Consumer Credit Protection Act, as amended (5 USC 60 et seq.. The purpose of TILA is to promote the informed use of consumer credit by requiring disclosures about its terms and cost (Annual Percentage Rate or APR and provides a means for fair and timely resolution of credit billing disputes. The Fair Credit Billing Act (FCBA of 986 is an amendment to the Truth in Lending Act (codified at 5 U.S.C. 60 et seq.. Its purpose is to protect consumers from unfair billing practices and to provide a mechanism for addressing billing errors in open end credit accounts, such as credit card or charge card accounts.hu[u The Fair Debt Collection Practices Act (or FDCPA, 5 U.S.C. 692 et seq., is a United States statute added in 978 as Title VIII of the Consumer Credit Protection Act. This prescribes the ways defaults can be handled and reported by collection agencies. The Equal Credit Opportunity Act (ECOA of 974 is a United States law that prescribes how creditors must evaluate loan applicants, and what information they may use to decide on credit applications. This limits the ind of information the credit registry may gather. ECOA also gave impetus for credit scoring because it effectively maes bans which use empirically derived and statistically sound (EDSS methods, immune from discrimination suits. 59

60 The Financial Services Modernization Act (or FSMA of 999 (Pub. L. No , 3 Stat. 338 erases the separation between the various branches of financial services. The FSMA for the first time since 933 allows bans to engage in other activities such as investment broering or insurance. The FSMA opened the gate to the creation of diverse financial services companies. This raised a series of issues about data protection. The law among other things regulates the ways various branches of the same company can gather and store information and pass it from one unit engaged in one type of activity to another pursuing a different one. For instance, if a company is both a ban and an insurance company, data generated by lending can be sent to the insurance branch and can be used in insurance policy decisions. Moreover, credit registries lie bans are financial service companies. Therefore, the FSMA is also relevant if a credit bureau company wants to diversify its activities or if it becomes a part of another company offering other services. The law mandates a written policy for each company that ensures the integrity and security of personal data. FSMA requires financial institutions to provide each consumer at the beginning of their relationship and then annually with a privacy notice. The privacy notice must explain the information collected about the consumer, how the information is shared, used, and protected. The notice must also inform the consumer of his right to opt-out of the information being shared with unaffiliated parties. The unaffiliated parties receiving the nonpublic information must abide by the same terms described in the privacy notice. The FSMA also protects against pretexting i.e., obtaining personal information under false pretenses maes it punishable by law. 6. Federal Trade Commission The main enforcer of these laws is the Federal Trade Commission (FTC. The FTC is a sprawling organization in charge of consumer protection and maret competition. 34 In the consumer reporting area, it has four roles: it writes the rules of implementation for the laws, it oversees that the laws are followed and puts violators on notice and sues them if necessary, it conducts policy research relevant to its jurisdiction 34 All large mergers and acquisitions must be approved by the FTC. 60

61 it educates consumers. According to a recent Congressional testimony (June 3, 2007, the FTC reported that in recent years it fined the Big Three for nearly $3 million in civil penalties. Last year it sued ChoicePoint, one of the larger consumer reporting agencies for not properly screening who they sold information. ChoicePoint had to pay $0 million in penalties and another $5 million in consumer redress. The FTC also pursued several cases against lenders furnishing inaccurate data and users including two large phone companies, who failed to notify customers about adverse action they too on the basis of credit information (FTC 2007 pp.4-5. Still, the U.S. Congress, now controlled by the Democrats, is dissatisfied with the results and its Committee on Financial Services is currently conducting hearings whether abuses in the system requires new legislation. 7. The history of the American credit reporting system Credit reporting in the US began in the 840s. Lewis Tappan s Mercantile Agency, one of the first credit reporting agency in the world, founded in 84 in New Yor, used local credit reporters whose job was to investigate each applicant for business loans by interviewing them and gathering information from their friends, neighbors, grocers and postmasters, people in everyday contact with the applicant (Foule 94; Norris 978; Madison 974; Madison 975. The reporter, who often himself had the acquaintance of the applicant then wrote a report describing in detail the applicant s character, financial situation, past and present legal problems, business acumen and everything else that could shed light on his creditworthiness. The relationship between the reporter and the community was fraught with tensions. Many regarded reporters as snitches who, by trading in trust, broe trust in the community sowing seeds of fear and suspicion. The information from the reporters was then compiled in regular bulletins by the agency and was sold to subscribers, who initially were exempt from being reported on, and who were also networed among each other, which created the problem that they would share the information they gleaned from the bulletins reducing the number of paying customers (Norris p.26. The first major consumer registry dates bac to 899 when the Retail Credit Co. began its operation. The fragmented nature of lending in the U.S. made the American credit maret 6

62 peculiar. On the one hand, credit was dispensed by various institutions from manufacturers and retailers to bans, thrifts and savings & loans societies. Historically, American baning itself has been very fragmented. The McFadden-Pepper Act of 927 and the Baning Act of 933, also referred to as the Second Glass-Steagall Act, banned interstate baning. These stayed in effect until 994, when the Riegle-Neal Interstate and Branching Efficiency Act eased restrictions somewhat, but barriers are still formidable. In the 990s, a series a laws has reshaped the financial services industries, revamping its institutions including the credit registries. The Consumer Credit Reporting Reform Act of 996 mandated that a protocol for credit bureaus to cooperate in correcting mistaes in files. It also required that credit bureaus communicate with data providers to correct inaccuracies. It also specified how different branches of the same financial services companies can communicate personal information about their clients. Because lenders in the U.S. historically had been many and each had had only a small fraction of the maret, there had been a considerable interest in information sharing. The successful creation of private credit bureaus depended partly on the fact that no large player could obstruct the pooling of information. Furthermore, the American population has been exceptionally mobile and this mobility meant that local reputation could not be used to mae borrowing decisions. Until 970, credit reporting was wealy regulated. Consumers, for instance, could be denied access to their files and reporting was strictly a matter between lenders and the bureau. Credit scores were a secret (except in case of adverse action until recently. From the beginning, lenders provided information on a voluntary basis. This system, however, began to show strains in the late 990s when in certain areas concentration began to develop as a result of the Gramm-Leach-Bliley Financial Services Modernization Act of 999 which to a great extent deregulated the financial sectors and opened up financial services to concentration acnowledging and accelerating already existing trends. In the credit card maret, a few large issuers began to dominate, and in 999, some of them stopped sending information to the bureaus (Ficensher 999. The bureaus responded by denying requests by these credit card companies for pre-screening files. The breadown in reporting in 999 had a second source. Sub prime lenders, mostly dealing in mortgages also decided to hold bac information. Sub prime lenders grant credit at a high interest to people with wea credit records. Customers who are forced to tae these loans but pay the installments conscientiously, improve their credit rating over time and can switch to mainstream borrowers at better rates. Sub prime lenders, therefore stopped reporting 62

63 to eep their good customers. Here Fannie Mae and Freddie Mac, the two federal mortgage giants that buy mortgages from the original lenders stepped in and declared that it was not going to do business with lenders who do not report to the credit registries. The crisis in the end was averted but it revealed the fragility of the American system of credit reporting. 8. Lessons #. Full reporting systems can cut non-payment and banruptcy but increases lending which may have harmful effects There is a large literature explaining the advantages of full reporting systems. Most of it presents sensible arguments for why credit registries should be beneficial. The general consensus of experts is that credit marets function better with full-record credit registries. Yet empirical wor on the actual effect of credit registries is scarce. In their country level analysis, Japelli and Pagano (999 found that the longer credit registries have been in operation in a country the a. higher is the consumer credit relative to the GNP, and b. the lower the proportion of non-performing loans. 35 There are several caveats to their analysis, which they themselves acnowledge. One of which is that the length of the presence of credit registries could be the consequence of various factors that could also drive credit behavior in each country. While they control for several such variables, they loo at each country in a single time point. In an individual level analysis, Barron and Staten (2003 found the same two effects: full system credit reporting increases lending and decreases default. Caution is, however, in order. The two identified effects of credit registries can wor against each other. While increasing the availability of credit can mae access more democratic it also will bring more risy borrowers into the maret. While within each group the presence of the credit registry may reduce default rates, overall, default rates may change little, because of the change in the composition of the borrower pool. In fact, Jappelli and Pagano found overall only a wea beneficial effect. Indeed, the seriousness of the recent 35 Although their statistical analysis does not find full-reporting systems to be superior to blac lists. 63

64 problems in sub prime lending in the U.S. warns that credit expansion comes at a serious cost and that may offset some of the gains of the credit registry. Full-reporting systems increase lending for good reasons, as well as bad reasons. The good reason is that lenders can better differentiate between borrowers and price loans better as well as they are able to lend to clients whose creditworthiness would remain hidden in the absence of a system credit registry. Yet there are two bad reasons too. First, bans often overestimate the predictive value registries provide and become overconfident pushing loans more aggressively than they should. More importantly, full-reporting systems give people incentives to borrow even when they do not need a loan in order to build a good credit history, so that they have a good record when they do need a loan. Unnecessary borrowing is a side effect of the full-reporting system. To limit the ill effects of credit expansion that results from a new credit bureau, it is important to discourage predatory lending. #2 Both type I and II errors must be of equal concern Data accuracy is essential. Lenders are concerned with type I error (false positives borrowers with type II error (false negatives. Credit registries are more beholden to lenders than to borrowers because they depend on lenders who are both the suppliers and users of their data. This dependence is even stronger, if, as in the U.S., lenders furnish data voluntarily and gratis. In any case, registries do not have the resources to verify the information they receive from the lenders. The proper balance of lender and borrower interests in data accuracy requires that the legislator tip the balance toward borrowers. Annual free access to one s own credit report is one way to balance the two interests. The annual free report should include not just the raw information but any aggregate information (credit score that the credit bureau produces. While annual free access is important, it is not enough because people cannot be expected to constantly monitor their credit record. 36 Therefore, the supplier of negative information should be obliged to notify 36 Any system that builds primarily on an informed, rational and diligent consumer of credit is doomed to failure in the foreseeable future in Hungary. Even in the U,S., with one of the longest history of consumer credit and education in personal finance, overall financial literacy is low and varies highly across social groups. (Durin and Elliehausen 2002, Mandell A report by the non-partisan Government Accounting Office stated only less than 60 percent has ever seen his credit history and less than one third ever saw his credit score. It also found that most consumers understand the basics of credit reporting but they were unclear about how different factors can influence their credit score, that their credit report is often used by insurance companies and employers, and they new little about the rules of dispute resolution (GAO While the system cannot rely on fully 64

65 (not just warn borrowers that it deposited negative information onto his credit record. There must be a clearly defined process for borrowers to correct erroneous information. #3 There should be a penalty for providing incomplete or false information and for not participating in data sharing There are good reasons for mandating that lenders furnish data to the credit registry. If lenders can easily withdraw from the registry, it is very difficult to enforce data quality. In fact, when players are of uneven size, some holding a big share of the lending maret and therefore a large portion of the credit information, creating a credit registry is very difficult because the large players will not be eager to give up information. Yet mandating is not the only way to avoid these problems. Participating as data provider to the registry can be voluntary, but incentives can be structured so that staying out has serious costs. For instance, those lenders who do not supply information could be paying a much higher price for retrieving information from the credit bureau. The completely voluntary data provision in the U.S. enabled lenders to ignore the standard data format when supplying information. It produced uneven reporting and weaer data in areas strategically chosen by lenders. In some cases, it resulted in some lenders flatout refusal to provide any data. U.S. registries also have to use expansively the carrot of preapproved offers to eep lenders on board. #4 Data quality must be monitored The credit registry must be audited for data quality by the Ban Supervision or the National Ban. The report should be disclosed publicly. The absence of such monitoring is one of the weanesses of the U.S. system. The registry should also have regular discussions with data providers about data quality issues (as the Credit Reporting Reform Act of 996 mandates in the U.S.. nowledgeable customers, nevertheless, it must be designed in a way that people should be able to act as informed, rational and diligent consumers if they are so inclined. 65

66 #5 The history of inquiries should be ept for the benefit of the borrower but should not be disclosed to lenders The history of inquiries should not be used in credit decisions. The assumption that a large number of inquiries (and fewer loans on the record means that a. the borrower was turned down by the lender, b. that he was turned down with good reason, is dubious and can discourage people from rate shopping and can trap them in another type of vicious cycle where the first couple of rejections locs him into a path of ever more liely subsequent rejections. #6 There should be clear rules about how long information stays on record The credit registry must balance the need to punish bad borrowers and the need to reintegrate them into the credit economy by giving them a second chance. The value of eeping one s history beyond two years is minimal for the purposes of prediction. The only reason for holding onto information beyond two years is to sanction non-payment. The length of eeping information must aim at optimizing the two goals. There should be clear and strict rules about how long information should be ept on record. Because Hungary has no personal banruptcy protection that is comparable to the one that exists in the U.S., data should not be ept longer than they are in the U.S. The need for deleting information should apply not just to credit and inquiry history but also to personal information. The credit registry should not be in the business of eeping the residential or occupational history of an individual indefinitely (as it does, e.g., in Poland. #7 Principle of active consent of the borrower should be a strong precondition for releasing any information about him Lenders should be able to chec on credit files only with the active consent of the applicant. The same should apply when a lender wants to chec the record of an existing client. If the lender wishes to review its borrower s record for any reason, it should get the borrower s written consent. The current practice in the U.S. that does not follow this rule allows one lender to punish a borrower, even if he is an exemplary client, for bad behavior on a loan extended by a different lender. 66

67 If the registry wishes to allow pre-approved offers, and let lenders loo into credit records without case-by-case prior consent, it should get the active consent of the borrower to participate in such a program. While in the U.S., one has to opt out of pre-approved offers inquiries, in Hungary, the program should run on an opt-in basis. #8 Principle of limited use Credit information should be used strictly for credit purposes only. If non-lenders are allowed to use the credit registry, borrowers can fall into vicious cycles. In the U.S., non-payment on a loan can raise one s car and home insurance putting additional financial pressures on the borrower. That in turn can lead to more missed payments and eventually can jeopardize one s chances of getting a job or a rental resulting in further financial pressures. #9 Credit scores should be transparent If the credit bureau wishes to issue a credit rating or score, it should explain how the score is arrived at so that anyone should be able to calculate his score for himself. The secrecy surrounding the various credit scores in the U.S. is harmful and unnecessary and its only possibly defensible function is to protect proprietary rights. It is harmful, because it undermines trust and prevents proper peer review of scoring. It is unnecessary even in the U.S., because the Big Three uses essentially the same model, and eeping it secret gives them no competitive advantage. #0 There should be strong penalties for obtaining unauthorized access to credit information While credit registries should do whatever they can to prevent unauthorized access to personal data, the strong protection of the privacy rights of borrowers requires the deterrent effect of a strong criminal penalty just as it is in the U.S. 9. Final Comment The U.S. system of consumer credit reporting, lie all others, is based on the assumption that the consumer credit maret is contained within the nation state. While this assumption may be 67

68 robust in the case of the vast and highly developed U.S. consumer credit maret, it is unliely that the small, less developed Hungarian maret facing pressures from EU integration will remain self-contained. In fact, Hungarian consumers are already borrowing abroad. The EU will have to develop a common approach to credit reporting and will have to implement a system that treats the entire EU as its maret from which it must gather information. The question is not if but when and how. For Hungarian consumers not having proper credit records will be a disadvantage when a centralized European credit reporting system will emerge. Moreover, it may tae a very long time until a European institution emerges. Hungary cannot simply wait until that happens. Bibliography American Academy of Actuaries, Ris Classification Subcommittee of the Property/Casualty Products, Pricing, and Maret Committee The Use of Credit History for Personal Lines Insurance: Report to the National Association of Insurance Commissioners, New Yor Avery, Robert B., Paul S. Calem and Glenn B. Canner Credit Report Accuracy and Access to Credit, Federal Reserve Bulletin, pp Avery, Robert B., Raphael W. Bostic, Paul S. Calem and Glenn B. Canner An Overview of Consumer Data and Credit Reporting, Federal Reserve Bulletin, pp Barron, John M. and Michael Staten The Value of Comprehensive Credit Reports: Lessons from the U.S. experience. Pp in Margaret J. Miller ed. Credit Reporting Systems and the International Economy, Cambridge, MA: MIT Press Cassady, Allison, Edwin Mierzwinsi "Mistaes Do Happen: A Loo at Errors in Consumer Credit Reports", National Association of State PIRGs. Durin, Thomas A. and Gregory Elliehausen Disclosure as a Consumer Protection. Pp in Thomas A. Durin and Michael E. Staten, The Impact of Public Policy on Consumer Credit, Boston: Kluwer Academic Publishers Federal Trade Commission Identity Theft Survey Report Ficenscher, Lisa Credit Bureaus Move Against Lenders That Withhold Info. American Baner; 2/30/99, Vol. 64 Issue 249 Foule, Roy A. (94, The Sinews of American Commerce, New Yor: Dun and Bradstreet, inc. FTC Prepared Statement of the Federal Trade Commission on Consumer Protection in Financial Services before the House Committee on Financial Services June 3, 2007 Furletti, Mar An Overview and History of Credit Reporting, Philadelphia: Federal Reserve Ban of Philadelphia 68

69 GAO Credit Reporting Literacy: Consumers Understood the Basics but Could Benefit from Targeted Educational Efforts. Report to the Congressional Committees. Government Accounting Office, March Hartwig, Robert P. and Claire Wilinson The Use of Credit Information in Personal Lines Insurance Underwriting. Insurance Issues Series, / 2, Insurance Information Institute, New Yor Japelli, T., and M. Pagano Information Sharing in Credit Marets: International Evidence. Inter-American Development Ban Research Networ Woring Paper R- 37. Washington, DC, United States: Inter-American Development Ban, Research Department. Jentzsch, Nicola The Regulation of Financial Privacy: The United States vs. Europe. ECRI Research Report No. 5 Kellison, Bruce, Patric Brocett, Seon-Hi Shin, Shihong Li A Statistical Analysis of the Relationship Between Credit History and Insurance Losses. Bureau of Business Research Woring Paper, The University of Texas at Austin Madison, James H. (974, The evolution of commercial credit-reporting agencies in nineteenth-century America, Business History Review, 48, (975, The credit reports of R.G. Dun & Co. as historical sources, Historical Methods Newsletter, 8, Mandell, Lewis Financial Literacy in the U.S. and Efforts toward Credit Education. Pp in Thomas A. Durin and Michael E. Staten, The Impact of Public Policy on Consumer Credit, Boston: Kluwer Academic Publishers Miller, Margaret J Credit Reporting Systems and the International Economy, Cambridge, MA: MIT Press Monaghan, James E The. Impact of Personal Credit History on Loss Performance in Personal Lines. CASForum, Casualty Actuarial Society. Report. Washington, D.C. Norris, James D. (978, R. G. Dun & Co., the Development of Credit-Reporting in the Nineteenth Century, Westport, Conn: Greenwood Press. Robert M. Hunt A Century of Consumer Credit Reporting in America. Woring Paper No Federal Reserve Ban of Philadelphia Sullivan, Teresa A., Elizabeth Warren, Jay Lawrence Westbroo The fragile middle class: Americans in debt / Teresa A. Sullivan. Publisher New Haven: Yale University Press Tillinghast-Towers Perrin "Credit Reports and Insurance Underwriting", NAIC White Papers, National Association of Insurance Commissioners. Wu, Cheng-Sheng Peter and James Guszcza Does Credit Score Really Explain Insurance Losses? Multivariate Analysis from a Data Mining Point of View, CASForum, Casualty Actuarial Society. 69

70 IV. Adósnyilvántartás az Európai Unióban Ebben a fejezetben elıször röviden ismertetjü az Európai Unióna (EU az adósnyilvántartásra és az adós-információ bano özötti megosztására vonatozó irányelveit és fontosabb célitőzéseit. Ezt övetıen bemutatju az EU három, többé-evésbé reprezentatív országána Angliána, Németországna és Spanyolországna a bano özötti információ-megosztással apcsolatosan ialault szabályozási rendszereit és gyaorlatát.. Az Európai Unió alapelvei az adósnyilvántartásban és az információ-megosztásban.. Bevezetés Tanulmányunban azt vizsgálju, hogy az Európai Unió által alalmazott özösségi jog milyen módon és mértében szabályozza a tagállamoban mőödı hitelinformációs rendszere mőödését. A három legfontosabb uniós doumentum, amely ilyen jellegő szabályoat fogalmaz meg, a hitelintézetere vonatozó (2006, a fogyasztói hitelere vonatozó (987, módosítva 990-ben és 998-ban és az adatvédelmi (995 irányelv. Az ezeben foglalt elıíráso tanulmányozása után röviden itérün arra is, hogy mennyire ezdıdött meg a tagországo orábban egymástól elülönült adósnyilvántartó rendszerei özött az együttmőödés, és enne a folyamatna mi az eddigi lépései..2. A hitelintézetere vonatozó irányelv Az Európai Parlament és Tanács június 4-én elfogadott 2006/48/EK irányelve a hitelintézete tevéenységéne megezdésérıl és folytatásáról az elsı EU-jogszabály, amelyne a hitelinformációs rendszereel apcsolatos rendelezéseit vizsgálju. Az irányelv megísérelte uniós szinten harmonizálni a hitelnyújtó intézete, bano mőödéséne szabályozását, elhárítva az aadályt az elıl, hogy ezen a területen is egységes piac (single maret mőödhessen, illetve jöhessen létre. Az irányelv I. mellélete a hitelinformációs szolgáltatásoat az úgynevezett ölcsönös elismerés alá tartozó tevéenysége özé sorolja. Mivel pedig az irányelv elıírja, hogy a 70

71 tagállamo biztosítjá, hogy semmi sem gátolja azt, hogy a ölcsönös elismerésben részesülı tevéenységeet ugyanolyan módon lehessen végezni, mint a széhely szerinti tagállamban, mindaddig, amíg az nem ütözi a özjó védelmét szolgáló törvényi rendelezésebe a fogadó tagállamban, ez azt jelenti, hogy a tagországo tulajdonéppen nem gördíthetne aadályt más uniós államoban mőödı credit büró letelepedése elé..3. A fogyasztási hitelere vonatozó irányelv A fogyasztói hitele nyújtásával apcsolatos uniós szabályo túlnyomó többségét Az Európai Unió Tanácsána a fogyasztói hitelre vonatozó tagállami törvényi, rendeleti és özigazgatási rendelezése özelítésérıl szóló, 986. december 22-én elfogadott 87/02/EK irányelve, valamint enne ésıbbi (990-es és 998-as módosításai tartalmazzá. Az irányelv alapvetı célja a fogyasztó EU-szerte egyenlı mértéő védelme volt. A jogszabály alapvetı fogalmaat definiált, mint fogyasztó, hitelezı, hitelmegállapodás ; megállapította, hogy mit ell ötelezıen tartalmaznia egy hitelszerzıdésne; bevezette az éves hiteldíj (annual percentage rate of charge, APR fogalmát, amelyet a hitelszerzıdésben rögzíteni ell, és meghatározta az APR iszámításána módját is (az 990-es és 998-as módosításo számos techniai részletet tisztázta ezzel apcsolatosan. A 87/02-es irányelv alapfilozófiája a minimális harmonizáció (minimum harmonization volt: enne lényege, hogy csupán a legalapvetıbb és legszüségesebb jogoat ell özösségi szinten megfogalmazni, a tagállamo pedig, ha úgy látjá jóna, szigorúbb szabályoat is alalmazhatna fogyasztói védelmében. Az uniós országo széles örben i is használtá ezt a lehetıséget, ami azonban az Európai Bizottság megállapítása szerint végül már aadályozta a fogyasztói hitele egységes piacána ialaulását. Ezért 2000 óta a Bizottság folyamatosan töreszi a maximális harmonizáció (maximum harmonization, total harmonization elvére való áttérésre: eszerint valamennyi tagállam csa és izárólag a özösségi szabályoat alalmazhatná. A Bizottság ettıl az egyelıre jelentételen mennyiségő határoon átnyúló hitelfelvétel népszerőbbé válását, ezáltal a verseny foozódását, végsı célént az egységes piac létrejöttét reméli. A 87/02-es irányelv módosításáról szóló 2002-es bizottsági vázlat még szilárdan iállt ezen célo mellett. Az ezt övetı novemberi és otóberi javaslatoat (az ügy jelentıségét jelzi, hogy nagyon ritán fordul elı, hogy egy bizottsági javaslatot étszer is átdolgozzana viszont már némi felhígulás vagy, ahogy 7

72 ezt finoman megfogalmazzá: csa célzott harmonizáció (targeted harmonization jellemzi. Eze szerint néhány terület, így például a hirdetése ötelezı elléeine megállapítása már a tagállamo hatásörében maradhat [ECRI (2007]. Az ügyfelere vonatozó hitelinformáció bano özti megosztásával apcsolatosan elsıént csa a 2002-es javaslat fogalmazott meg elıírásoat, magában a hatályban lévı irányelvben tehát ilyesmi még nem szerepel; eze az elıíráso azonban az adósnyilvántartás jóval szélesebb örő szabályozását jelenti, mint ami a hitelintézetere vonatozó, már tárgyalt irányelvben megjeleni. Az említett javaslat 8. cielyében, a maximális harmonizáció jegyében, ötelezıvé ívántá tenni a tagállami özponti adatbáziso (central databases létrehozását olyan országoban is, mint Nagy-Britannia és Írország, ahol hagyományosan csa magánézben lévı credit büró létezne. Ezene pártatlan, megbízható negatív információat (ésın vagy egyáltalán nem visszafizetett hitele ellett volna tárolniu az ügyfelerıl, az adatoat legalább az országban mőödı valamennyi hitelintézettıl begyőjtve. A tagállamna lehetısége lett volna arra is, hogy az adatbázist negatív helyett teljes listássá tegye. A javaslat 9. cielye a felelıs hitelezés (responsible lending szellemében valamennyi hitelnyújtót ötelezte volna a tagállami adatbázissal való onzultálásra minden hitelszerzıdés vagy ehhez apcsolódó ezességvállalás elıtt. Az adatbázisból apott információat a hitel igénylıjével is meg ellett volna osztania, lehetıvé téve ezzel, hogy tudomást szerezzen a róla esetlegesen tárolt hibás adatoról és érhesse azo ijavítását. A 8. cielyben szerepelt még, hogy a onzultáció során apott adatoat a hitelintézet izárólag a hitel visszafizetési ocázatána felbecslésére használhatta volna fel, maretingés értéesítési célora nem; továbbá a apott információt a hitelnyújtást (vagy anna visszautasítását övetıen azonnal meg ellett volna semmisítenie. Az adatbázisban ugyanaor rögzíteni ellett volna a leérdezés tényét. A 2005-ös módosítás visszavonta az állami adatbázis létrehozásána ötelezettségét, arra hivatozva, hogy ez túllépett volna az irányelv célján ; helyette csupán annyit ellene biztosítaniu a tagállamona, hogy területüön állami vagy magánfenntartású özponti adatbázis mőödi, adott esetben adatbázis-hálózato formájában enne a ötelezettségne Luxemburg ivételével már ma is valamennyien eleget teszne [Jentzsch (2007]. A hitelnyújtó ugyanaor továbbra is ötelese lennéne valamelyi özponti adatbázisból leérni az ügyféladatoat, mielıtt hitelszerzıdésre vagy ezességvállalásra erülne sor. 72

73 Hasonlóan megmaradnána az információ felhasználására és törlésére vonatozó szigorú elıíráso is. Újdonságént erült be a javaslatba, hogy az ügyfél tájéoztatása a vele apcsolatban végzett eresés eredményérıl díjmentes éne hogy legyen, valamint hogy az egyes országoban mőödı adatbázisona egyrészt a hazai, másrészt más tagállamban mőödı hitelintézete számára is ötelezı lenne információt szolgáltatniu (utóbbi esetben vagy özvetlenül, vagy a mási tagország adatbázisán eresztül ez a diszriminációmentesség övetelménye. Több bizottsági doumentum is megállapította [Bizottság (2005, Bizottság (2007], hogy a diszrimináció még ma is mindennapos a hitelinformációs szolgáltató mőödésében, úgyhogy a 2005-ös javaslat életbe léptetése valóban jelentıs változást jelentene a jelenlegi állapothoz épest..4. Az adatvédelmi irányelv Az Európai Parlament és a Tanács 995. otóber 24-én elfogadott 95/46/EK irányelve a személyes adato feldolgozása vonatozásában az egyéne védelmérıl és az ilyen adato szabad áramlásáról 2007 áprilisa óta valamennyi tagállamban érvényben van. Az irányelv harmonizálja a legfontosabb adatvédelmi elveet; szabályozza az adatvédelemmel apcsolatos rendelezése alalmazását felügyelı tagállami hatóságo feladatait; rögzíti, hogy bármely ét, az irányelvet alalmazó tagország özött nem orlátozható az adato szabad áramlása [Jentzsch (2007]. Utóbbi elıírás természetesen az adósnyilvántartóra is vonatozi, vagyis adatvédelmi szempontora hivatozva seni sem gördíthet aadályt a hiteladato más uniós országba történı továbbítása elé. A tárolható információ apcsán az adatvédelmi irányelv elıször is megállapítja, hogy bizonyos, a hitelinformáció ezelésére nem vonatozó speciális eseteet leszámítva bármely személyes adat csa az érintett beleegyezését övetıen dolgozható fel. A tagállamo ugyanaor rendelezhetne úgy, hogy azo a személyes adato, amelye a faji vagy etniai hovatartozásra, a politiai véleményre, a vallási vagy világnézeti meggyızıdésre, a szaszervezeti tagságra, az egészségi állapotra vagy a szexuális életre vonatozna, még az ügyfél beleegyezésével sem erülhetne feldolgozásra. Büntetıítéleterıl lehet nyilvántartást 73

74 vezetni, de csa a hatóság ellenırzése mellett; özigazgatási szanció és polgári ügyeben hozott határozato esetében a tagállamo rendelezhetne, hogy ezeet is hasonló hatósági ellenırzés alá vonjá-e. Az adatvédelmi irányelv rögzíti az érintett azon jogát, hogy orlátozás nélül, ésszerő idıözönént, túlzott ésedelem vagy öltség nélül ( érthetı formában értesítést apjon az adatfeldolgozás alatt álló adatoról és azo forrásával apcsolatos minden rendelezésre álló információról. (Ez a hitelinformációs szolgáltatáso gyaorlatában úgynevezett credit reporto alacsony áron történı iállítását jelenti. Továbbá, az érintett érje az olyan adato helyesbítését, törlését vagy zárolását, amelye feldolgozása nem felel meg ezen irányelv rendelezéseine, ülönösen az ilyen adato hiányos vagy hibás volta miatt. Az irányelv mindezeen ívül rendelezi még az információ titos és biztonságos ezelésérıl is. Az adatvédelemmel apcsolatos rendelezése megsértése esetén iszabható szanció megállapítását a tagállamora bízza..5. A tagállami hitelinformációs rendszere özti együttmőödés alaulása Bár a orábban tárgyalt irányelve lehetıvé teszi, sıt erre irányuló igény esetén elı is írjá a más tagállamba irányuló tájéoztatást, enne infrastruturális háttere, az egyes tagországo hitelinformációs szolgáltatói özti együttmőödés még gyerecipıben jár. Ez alapvetıen a határoon átnyúló tájéoztatás iránti cseély ereslettel magyarázható. A továbbiaban röviden megvizsgálju, hogy mi azo a erete, amelye enne ellenére már ialaulta az együttmőödés elısegítésére. Az állami (jegybani adósnyilvántartással rendelezı 4 tagállam özül hét: Ausztria, Belgium, Franciaország, Németország, Olaszország, Portugália és Spanyolország február 20-án Együttmőödési Nyilatozatot (Memorandum of Understanding, MOU írt alá, amelyne eretében a tago ölcsönösen informáljá egymást a 25 ezer eurónál nagyobb összegő hitele felvevıirıl. Az együttmőödés részeént az adósnyilvántartó a rendszeres információcserén túl eseti éréseet is intézhetne egymáshoz. Például ha az A országban mőödı hitelintézet meg aar gyızıdni, hogy a B országban élı potenciális ügyfele nem adósodott-e el, feleresi A ország adósnyilvántartóját (özponti banját, amely az együttmőödés eretében eléri az ügyfél adatait B országbeli partnerétıl. A MOU ezenívül lehetıvé teszi a apott adato banfelügyeleti és belsı utatási célora való felhasználását is. 74

75 Meg ell azonban jegyeznün, hogy a megosztható információ öre egyelıre nagyon sző. A fogyasztóra vonatozó adato cseréje szemben a vállalatiaal még meg sem ezdıdött, csupán tervént szerepelt 2007 áprilisában. Ennél is szőebb örő azonban a magánézben lévı credit büró özti együttmőödés. Az európai credit büróat és a belga állami hitelnyilvántartót is tömörítı Association of Consumer Credit Information Suppliers (ACCIS étféle szerzıdési sémát dolgozott i, amelye révén határoon átnyúló információcsere mehet végbe. Az egyi a özvetlen apcsolat (direct access lehetısége, amelyne lényege, hogy az A országbeli hitelintézet özvetlenül a B ország credit bürójától szerez be információt. Mivel azonban az adósnyilvántartás általában ölcsönösségi alapoon nyugszi, ilyen esetben az A országbeli banna is éne információt szolgáltatnia saját, hazai ügyfeleirıl a credit büro részére, ami utóbbi (és hazai partnerei számára majdnem értételenne mondható. Emiatt a özvetlen apcsolat igen rita jelenség; ellentétben az úgynevezett határoon átnyúló szerzıdéssel (cross-border contract, amelyne során A és B ország credit bürói lépne egymással apcsolatba, az állami adósnyilvántartónál tárgyalt esethez hasonló módon. Meg ell még jegyeznün, hogy számos credit büro, így az Experian, az Equifax és a Creditinfo, egyesülésene és felvásárlásona öszönhetıen nem csupán egy, hanem több tagállamban is rendelezi leányvállalattal. Ilyen esetben az információcsere még a fent említett szerzıdéses megállapodásoat sem igényli [Jentzsch (2007]. Irodalomjegyzé Az Európai Közössége Bizottsága [996]: Green Paper Financial Services: Meeting Consumers Expectations. Az Európai Közössége Bizottsága [2005]: Zöld önyv Jelzáloghitel az EU-ban. Az Európai Közössége Bizottsága [2007]: Communication from the Commission Sector Inquiry under Art 7 of Regulation /2003 on retail baning. comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/retail.html European Credit Research Institute (ECRI Commentary No. 2 [2007]: Much Ado about Little? Agreement on the Consumer Credit Directive Reached. Jentzsch, Nicola [2003]: The Regulation of Financial Privacy: The United States vs Europe. 75

76 Jentzsch, Nicola [2007]: Do We Need a European Directive for Credit Reporting? CESifo%20DICE%20Report%202/2007%20/dicereport207-rr2.pdf San José Siestra, Amparo [2002]: Credit Bureaus in Today s Credit Marets. A vonatozó EU-joganyag: Az Európai Unió Tanácsána 87/02/EK irányelve a fogyasztói hitelre vonatozó tagállami törvényi, rendeleti és özigazgatási rendelezése özelítésérıl Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve a személyes adato feldolgozása vonatozásában az egyéne védelmérıl és az ilyen adato szabad áramlásáról COM( számú javaslat Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a fogyasztói hitelre vonatozó tagállami törvényi, rendeleti és özigazgatási rendelezése összehangolásáról COM( számú javaslat Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a fogyasztói hitelre vonatozó tagállami törvényi, rendeleti és özigazgatási rendelezése összehangolásáról és a 93/3/EK tanácsi irányelv módosításáról Az Európai Parlament és a Tanács 2006/48/EK irányelve a hitelintézete tevéenységéne megezdésérıl és folytatásáról 76

77 2. Bani információs rendszere az Egyesült Királyságban Nagy Dávid Krisztián 2.. Bevezetés Jelen tanulmány azt vizsgálja, hogy milyen rendszere szolgáljá az Egyesült Királyságban a bano özti, személyi hiteleel apcsolatos információ-megosztást. Ilyen rendszer(e mőödtetése mindenhol a világban jelentıs elınnyel jár a hitelnyújtó bano számára, hiszen azáltal, hogy partnerü orábbi hitelviszonyaira vonatozó információat szerezne, csöenthetı a hitel vissza nem fizetésébıl eredı ocázat. Ugyanaor a jó adóso is nyerne az ügyfél-információs rendszerrel, mert a ban által apott jelzés az ı esetüben a hitelépesség igazolásával járó adminisztrációs idı és öltsége, valamint a amatláb részét épezı ocázati felár csöenését eredményezheti. A nemzetözi gyaorlatban elıfordul, hogy az állam által létrehozott és mőödtetett szervezet (Public vagy Central Credit Register látja el ezt a fontos funciót, de az is, hogy magáncége, úgynevezett credit büró nyújtana hitelinformációt azon társaságo számára, aiel szerzıdést ötötte errıl (ugyanez a szerzıdés többnyire értelemszerően ellenezı irányú adatszolgáltatási ötelezettséget is elıír. Az Egyesült Királyságban ameriai mintára állami adósnyilvántartó rendszer nem épült i, a bano özötti ügyfélinformációmegosztást három magántulajdonú credit büro (a brit angolban: credit reference agency szolgálja: az Experian, az Equifax és a Callcredit. A brit pénzügyi szolgáltató többsége mindhárom céggel apcsolatban áll. 37 Tevéenységü részletes bemutatása elıtt érdemes néhány szót szólni az általun vizsgált ban- és hitelezési rendszer méreteirıl, fejlıdéséne tendenciáiról. A Nagy- Britanniában felvett személyi hitele összértée a brit gazdasági minisztérium (Department of Trade and Industry 2006-os jelentése szerint az elmúlt évtizedben produált gyors növeedés után elérte az,2 billió fontot. Enne a jövedelmehez viszonyított aránya 2005 harmadi 37 Forrás: 77

78 negyedévében 50 % volt. Az is igaz ugyanaor, hogy egy felmérés szerint csa a hitelt felvett háztartáso,6 %-ána vanna omolyabb nehézségei a visszafizetéssel, 57 %-unál pedig semmilyen probléma nem merül fel ezzel. ábra: A brit bano által ihelyezett személyi hitele összegéne éves növeedése típusonént (% Lila: jelzáloghitele Zöld: hitelártyá Sárga: egyéb fedezet nélüli hitele Forrás: Ban of England Financial Stability Report [2007] apcsolatban [Tacling Overindebtedness (2006]. Érdemes megjegyezni, hogy a személyi hitele piacána több mint a felét nem bano birtooljá [ECRI-Wyman (2005]. Az. ábra mutatja a ihelyezett fogyasztói hitele összegéne dinamius emeledését, ugyanaor arra is rávilágít, hogy ez a növeedés óta lassulóban van. Ez elsısorban a fedezet nélüli (unsecured hitelihelyezése egyre isebb arányána öszönhetı. A brit nemzeti banna, a Ban of Englandne a banrendszer pénzügyi stabilitásáról szóló 2007-es jelentése megállapítja, hogy a bano, éppen a hitelinformációmegosztási rendszer fejlıdéséne öszönhetıen, egyre szigorúbb feltételeet állítana az ilyen jellegő hitele nyújtásaor a visszaesés enne a övetezménye lehet [Ban of England Financial Stability Report (2007]. 78

79 A személyi hitele eresleténe, ezáltal gazdasági jelentıségéne ilyen mértéő növeedése mindenesetre azt a öveteztetést engedi levonni, hogy a hitelinformációs rendszer mőödéséne hatéonysága egyre inább az egész társadalom (és nem csupán a hitelügyletben özvetlenül résztvevı érdeévé váli Az Experian Ltd Az Experian Group Ltd. Az Egyesült Királyság legjelentısebb credit bürója, az Experian Ltd. az 980-ban alapított, dublini széhelyő Experian Group Ltd. leányvállalata. A cégcsoport több mint 60 országra iterjedı tevéenységével globálisan is piacvezetı a hitel- és más pénzügyi információs szolgáltatáso területén 38. A londoni értétızsdén jegyzett vállalat, amely Az Experian Group néhány partner- és ügyfélvállalata: ABN Amro, Barclays, BNP Paribas, Brasil Telecom, China Trust Commercial Ban, Commerzban, Commonwealth Ban of Australia, France Telecom, GE Consumer Finance, Hilton International, HMV, Honda, LEGO, Lloyds TSB, Morgan Stanley, Powergen, Royal Mail, UNICEF, Yahoo! [Experian CapBrochure (2007]. 38 Forrás: 79

80 2. ábra: Az Experian Group-részvénye árfolyamána alaulása a londoni értétızsdén az elmúlt egy évben (penny Forrás: része a száz legtıeerısebb cég részvényárfolyamából épzett FTSE 00 indexne is. 36 országban összesen embert foglaloztat. A cégcsoport tevéenységi öre a hitelinformációs szolgáltatásoon ívül iterjed a vállalatona nyújtott döntéshozatali és mareting-tanácsadásra is, de eze súlya isebb: 2007-ben a bevétele 44 %-át szolgáltatta a hitelinformációs tevéenység [Experian Annual Report (2007]. Az ügyféladato nyilvántartására 4 credit bürót hozta létre, eze egyie a brit Experian. Világszerte több mint 300 millió személyrıl és örülbelül 30 millió vállalatról tárolna információt. Partnerei száma meghaladja a 00 ezret. Az Experian Group éves árbevétele megözelítıleg 3,5 milliárd dollár (,8 milliárd font. Enne túlnyomó része az Egyesült Államoból, de negyede az Egyesült Királyságból, illetve Írországból származi. A bevétele 53 %-át pénzügyi és hitelintézetene, %-át iseresedıne és otthoni vásárlóna, 7 %-át teleommuniációs, özszolgáltató és biztosító vállalatona, 4 %-át pedig özvetlenül a fogyasztóna nyújtott szolgáltatáso biztosítottá. A forgalom a március 3-én lezáruló évben 4 %-al emeledett (igaz, ebbıl 6 % vállalat-felvásárlásona öszönhetı; az egy alalmazottra jutó árbevétel növeedése 2 %-os volt. A cégcsoport adózás elıtti nyeresége 87 millió dollárral, 74 millióra emeledett az elmúlt évben. Az Experian-részvénye ára, amint a 3. ábrán látható, ha 80

81 jelentıs ingadozásoal is, de növevı tendenciát mutat. Az elmúlt évben ifizetett osztalé részvényenént 7 cent volt (míg az egy részvényre jutó nyereség enne három és félszerese. A cégcsoport világmérető terjeszedése során gyaran fordul elı, hogy más vállalatoat felvásárol ban három credit büro (egy Kanadában, egy Észtországban, egy pedig az Egyesült Államoban és három maretingcég jutott erre a sorsra, mindemellett az Experian isebbségi tulajdont szerzett a ínai üzleti információs és piacutató cégben, a Sinotrustban is ben megállapodás született az online mareting szolgáltatásoat nyújtó Hitwise, a szoftvergyártó Tallyman, valamint a brazil Infomareting és a francia ing Solution felvásárlásáról. Az Experian ezetıl is az általa nyújtott szolgáltatáso minıségéne javulását várja [Experian Annual Report (2007] A brit Experian Ltd. általános információ Az Experian Ltd., amint már említettü, az Experian Group nagy-britanniai leányvállalata. Széhelye a özép-angliai Nottinghamben van. Partnerei többe özött 39 : pénzügyi szolgáltató (bano, taarészövetezete, stb., iseresedı és e-eresedı, teleommuniációs cége, özszolgáltató, biztosító, autóipari vállalato, stb. Az árbevétel emeledése az elmúlt évben 7 % volt (Írországgal együtt, ebbıl 0 %, ami ülönbözı vállalat-felvásárlásona öszönhetı. Igaz azonban, hogy a hitelinformációs szolgáltatáso területén csa 3 %-os volt a növeedés [Experian Annual Report (2007]. Az Experian a övetezı egyesült irályságbeli cégene anyavállalata 3 : Bacground Checing Ltd. Catalist Ltd. CheetahMail UK Ltd. ClarityBlue Ltd. Eiger Systems Ltd. Experian Business Strategies Ltd. 39 Forrás: 8

82 Experian Intact Ltd. Footfall Ltd. Experian Decision Analytics Pricegrabber.com Ltd. QAS Ltd. The Future Foundation Group Ltd. Vehicle Mileage Chec Ltd. Az Experian 2003-ban, majd 2005-ben ismételten megapta Az év hazai vállalata (National Business of the Year díjat Az Experian által tárolt adato Az Experian CAIS iejtése azonos a eys ( ulcso szóval nevő adatbázisában pozitív és negatív információat egyaránt tárol az ügyfelerıl. A tárolt adatoat a vállalat a övetezı szisztéma szerint csoportosítja [Experian CreditRef (2007]:. Közösségi adato (Public information: a A választói névjegyzében (electoral roll az ügyfélrıl található összes információ. Az Egyesült Királyságban hasonlóan az USÁ-hoz a ontinensen alalmazott gyaorlattal ellentétben az ügyfél nem személyi igazolványával, hanem a választói névjegyzé alapján igazolhatja a címét [San José Riestra (2002]. A névjegyzéet havi rendszerességgel frissíti az erre ijelölt helyi hatóság. b Bírósági ítélete, amelyerıl szóló doumentumoat az Experian a Registry Trusttól szerzi be. Az ítélet ténye hat évig marad a cég adatbázisában. 40 Forrás: Experian Global Press Office. 82

83 3. ábra: Experian-épviselete a brit szigeteen Forrás: c Az ügyfél ellen lefolytatott csıdeljárás (banruptcy/sequestration, a fizetéséptelen adós által ezdeményezett a magyar jogban nem ismert, a csıdeljáráshoz hasonló procedúra (individual voluntary agreement vagy felszámolási eljárás (administration order. Ezeet az Insolvency Service biztosítja az Experian számára, és legalább hat évig maradna a nyilvántartásban. 2. Hitelügyleteel apcsolatos adato (Credit account information. Ide tartozi, hogy az ügyfél a orábban felvett hiteleit visszafizette-e, illetve mennyit ell még törlesztenie. Maga a hitelfelvétel ténye nem rögzül az adatbázisban (és az sem, ha egy ban megtagadta a hitelnyújtást, a leérdezése viszont igen, és egy évig ott is maradna (footprints ez egyébént törvényi elıírás. A bano így többe özött a leérdezése számából és gyaoriságából öveteztethetne az ügyfél hitelépességére. A partnere többnyire havonta üldene új információt az Experian számára. Amirıl hangsúlyozottan nem tárolna adatoat: az ügyfél faji, vallási, szexuális, politiai hovatartozása, 83

84 az ügyfél foglaloztatotti státusza, az ügyfél egészségi állapota, adófizetési ötelezettsége teljesítése, bőncseleménye jegyzıönyvei, az ügyfél megtaarításai. Fontos még megjegyezni, hogy az Experian valamennyi partnere csa aor továbbíthatja ügyfele adatait, ha az erre engedélyt (permission adott. Az adósnyilvántartásban szereplı információat a cég izárólag a partnerene, illetve saját adato leérdezése esetén magána az adósna a számára teszi elérhetıvé. Minden partner csa olyan jellegő információt jogosult apni, amilyet maga is szolgáltat ez az 998-as Adatvédelmi törvény egyi elıírása (a törvényrıl részletesebben lásd az 5. fejezetet. Az adato pontosságána biztosítására rendszeresen ellenırzéseet végezne (a hitelügyleteel apcsolatos információ állítólag több mint 70 vizsgálaton menne eresztül. Az Experian továbbá nem ad a partnereine tanácsot arra vonatozólag, hogy egy hitelérelmet elutasítsana-e vagy sem; a érdés eldöntéséhez csupán a nyilvántartásában szereplı adatoat biztosítja, tehát, a mási ét credit büróval ellentétben, nem ínál scoring szolgáltatást [Experian CreditRef (2007] Saját adato leérdezése (credit report Mindenine joga van megteinteni azoat az adatoat, amiet az Experian vele apcsolatban tárol. A leérdezés háromféleéppen igényelhetı: postán 2 fontért, online 2 fontért vagy telefonon 2,50 fontért. Magát a credit reportot, vagyis azt a doumentumot, amely a nyilvántartásban szereplı információat tartalmazza, az Experian minden esetben postán üldi meg az ügyfél részére, az igénylést övetı hét munanapon belül, miután ellenırizté a személyazonosságát. Ha az ügyfél hibás adatoat talál, a vállalat Consumer Help Service-ével ell felvennie a apcsolatot. A orrigálást azonban végsı soron nem a credit büro, hanem az a partner végzi 84

85 el, ai a téves információt szolgáltatta. Az Experian ugyanaor az adatot disputed ( vitatott címével jelöli meg már a bejelentésor. Az ügyfélne lehetısége van még arra is, hogy a rá vonatozó információhoz maximum 200 szavas megjegyzést (notice of correction főzzön. Ebben például elmagyarázhatja, hogy milyen ülönleges örülménye (elbocsátás, családi tragédia, stb. vezette ahhoz, hogy fizetéséptelenné vált. Az ügyfél adatait leérdezı partnerene ötelességü elolvasni a megjegyzést; arra természetesen nincs biztosíté, hogy figyelembe is veszi a hitelnyújtásról szóló döntésü meghozatalaor. Ha a megjegyzés bírósági ítélettel apcsolatos, az a Registry Trust révén valamennyi credit büróna továbbítódi Az Equifax Plc Általános információ Az 899-ben alapított Equifax Inc. ameriai cég, amely Nagy-Britannián és az USÁ-n ívül további országban ínál szolgáltatásoat (például Kanadában, Spanyolországban és számos latin-ameriai országban, öztü Brazíliában és Argentínában. Széhelye a georgiai Atlanta. A New Yor-i értétızsdén jegyzett vállalat, része az ötszáz legtıeerısebb cég részvényárfolyamából épzett S&P 500 indexne. Tevéenységi öre az Experianhoz hasonlóan széles, a hitelnyilvántartás mellett például maretingszolgáltatásora, adatbázisezelésre, döntéstámogatásra is iterjed. A vállalat által 4 országban foglaloztatotta száma örülbelül 5000 fı [Equifax Annual Report (2006]. Az Equifax 989-ban jelent meg az Egyesült Királyságban, Equifax Plc. néven, helyi épviselete Londonban van. Több mint 45 millió személy 300 millió hitelügyletérıl tárol információt. Partnerei 4 : pénzügyi szolgáltató, iseresedı, egészségügyi szolgáltató, teleommuniációs vállalato, özszolgáltató, bróerügynösége, 4 Forrás: 85

86 biztosítótársaságo, ormányzati szerve ban az Equifax éves árbevétele világviszonylatban meghaladta az,5 milliárd dollárt. A mutatószám 7 %-al emeledett a megelızı évhez épest (Európában 8 %-al. A cég adózás utáni nyeresége 274,5 millió dollárra rúgott, itt százaléos növeedés tapasztalható. Az egy részvényre jutó nyereséget teintve még nagyobb, 4 %-os emeledés figyelhetı meg. Érdemes itérni ugyanaor arra, hogy a vállalat európai tevéenységei (amelye, mint már említettü, az Egyesült Királyságban és Spanyolországban nyújtott szolgáltatásoat foglaljá maguba az árbevétel evesebb mint egytizedét biztosítjá csupán. Az Equifax 2006-os jelentése fontosna tartja még ülön megjegyezni, hogy 2005-ben Nagy-Britanniában csöent a céghez intézett hitelleérdezése száma [Equifax Annual Report (2006] Az Equifax által tárolt adato Hasonlóan az Experianhez, az Equifax nyilvántartása (ezt Insight-na hívjá is egyaránt tartalmaz pozitív és negatív információat. A tárolt adato a övetezı:. Személyes adato: a Név b Születési idı c Jelenlegi cím d Korábbi címe 2. Az ügyféllel pénzügyi szempontból összetartozó személye (pl. házastárs adatai 3. A választói névjegyzében található adato 4. Az ügyfél hitelügyletei: a A hitelnyújtó neve b A hitelszámla száma, típusa c A hitel összege d A törlesztırészlete mértée e Még visszafizetendı összeg f Törlesztési hátraléo hossza és száma 5. Bírósági ügye 86

87 6. Az ügyfél által írt megjegyzés (notice of correction 7. Korábbi leérdezése a Leérdezés idıpontja b Leérdezés célja c Leérdezı cég neve d Leérdezés típusa (az ügyféllel pénzügyi szempontból összetartozó személlyel özös vagy tıle független, stb. 8. Jelzáloghitele 9. Személyiséglopás gyanúja 0. Az ügyfél öltözései Az információ rögzítéséhez és partnerene való iadásához apcsolódó szabályo hasonlóa azohoz, amiet az Experiannél már ismertettün. A leérdezés tényét az Equifax is egy, a csıdhelyzetet és a bírósági ítéleteet 6 évig tárolja. A hitelügylete is 6 évig maradna az adatbázisban, az ügylet ezdetétıl számítva. A pénzügyi szempontból 87

88 4. ábra: Equifax credit report bevezetı része (minta Forrás: az ügyféllel összetartozó személye adatai elvileg sohasem törlıdne a nyilvántartásból Saját adato leérdezése (credit report és értéelése (credit rating Credit report igénylésére online 9,95 fontért van lehetıség. Az Experiannel ellentétben magát a doumentumot is interneten üldi meg. A 6. ábra egy credit report elején található összefoglaló részt szemlélteti. Az Experianhez hasonlóan, az ügyfélne lehetısége van érni a hibásna talált adato orrecióját (a érelmet az Equifax is a vitatott adatot bejegyzı partnerne továbbítja, a folyamat maximum 28 napot vesz igénybe, valamint legfeljebb 200 szavas megjegyzést (notice of correction főzni a vele apcsolatos információhoz. 88

89 Az Equifax ínál még egy további szolgáltatást is: ez a credit rating, amelyne eretében a vállalat 4,95 font ellenében egy matematiai-statisztiai eszözö segítségével meghatározott pontszámmal (credit score értéeli az ügyfél hitelépességét. A apott pontszám 0 és 900 özé eshet; 400 fölött már jóna számít, 300 alatt viszont nagy ocázata van a hitel vissza nem fizetéséne. A pontszám mellett szöveges elemzés is található, amely tanácsot ad az ügyfélne score-értée növeléséhez, valamint elemzi a négy ún. ulcsterületen ülön-ülön elért eredményt: Hitelügylete Fizetési ötelezettsége teljesítése Választói névjegyzé Leérdezése és özösségi adato (csıd, bírósági ítélete A hitelépesség-értéelı szolgáltatás a cég partnerei számára is elérhetı. A partnere özül ugyan soan saját scoring rendszert mőödtetne, de számos ilyen rendszer figyelembe veszi az Equifaxtól apott pontszámot is A Callcredit Ltd Általános információ A Callcredit Ltd., a mási ét nagy-britanniai credit büróval ellentétben, nem nemzetözi cég, tevéenysége csa az Egyesült Királyságra terjed i. Viszonylag nemrég, 200-ben jött létre. Központja az észa-angliai Leedsben van. Adatbázisa mintegy 44 millió személyrıl tartalmaz hitelinformációt. Partnerei a mási ét credit büróhoz hasonlóan többnyire bano, taarészövetezete, más pénzügyi szolgáltató és iseresedı özül erülne i. A Callcredit az 853-ban alapított Sipton Building Society tulajdonában lévı cégcsoport, a Sipton Group tagja, so más, többe özött biztosítási, megtaarítási és tanácsadási szolgáltatásoat nyújtó vállalattal együtt. A cégcsoport özel 9000 embert foglaloztat országszerte; adózás elıtti nyeresége 2006-ban 47,7 millió font volt, ez több mint 60 %-os növeedést jelent az egy évvel orábbi 9,2 millióhoz épest. A nyereségbıl 06,6 millió font erült szétosztásra a Society tagjai özött [Sipton Annual Report (2006]. 42 Forrás: 89

90 A Callcredit által tárolt adato A Callcredit adatbázisa a SHARE nevet viseli. A tárolt pozitív és negatív információat övetezıéppen csoportosítja (azoat a pontoat nem részleteztü, amelyenél az Equifaxéval azonos a felbontás:. Személyes adato 2. Közösségi adato: a Csıdhelyzet, individual voluntary agreement b Bírósági ítélete 3. Hitelügylete 4. Korábbi leérdezése 5. Kapcsolódó (orábbi címe 6. Az ügyféllel pénzügyi szempontból összetartozó személye 7. Személyiséglopás gyanúja 8. Az ügyfél által írt megjegyzése (notice of correction Lényeges ülönbség az Experianhez és az Equifaxhoz épest, hogy a leérdezése ténye nem egy, hanem ét évig marad a Callcredit nyilvántartásában Saját adato leérdezése (credit report és értéelése (credit rating A Callcredit az Equifaxhoz hasonlóan credit report és credit rating szolgáltatást is nyújt. Mindettı megrendelhetı online a mycreditcall.com címen: a credit report önmagában 9,95 fontba, ratinggel ibıvítve további 4,99-be erül. A reportot a Callcredit is online továbbítja az ügyfél számára. Természetesen itt is lehetıség van a hibás adato orreciójára, illetve legfeljebb 200 szavas megjegyzés hozzáfőzésére. A cég adatbázisában rögzítésre erülne az ügyfél saját leérdezései, de ezeet más nem, csupán maga az ügyfél láthatja a ésıbbieben. A credit score a Callcredit esetében 0 és 500 özötti pontszámot jelent, amelyeet öt osztályba (egycsillagos, étcsillagos, és így tovább sorolna be a hitelépesség mértée szerint. 90

91 A vállalat által ínált további szolgáltatás az E-Alerts, amelyne lényege, hogy az ügyfél az erre vonatozó elıfizetés ideje alatt ben ap értesítést a hiteladataiban beövetezı minden egyes változásról A credit büró állami szabályozása Olyan szervezete mőödésével apcsolatban, amelye a brit állampolgáro túlnyomó többségéne bizalmas adatait ezeli, értelemszerően szabályozásra van szüség. A credit büró állami szabályozása ét jogszabályon nyugszi: az 974-es Személyi hitelerıl szóló törvényen (Consumer Credit Act és az 998-as, de orábbi elızményere is visszateintı Adatvédelmi törvényen (Data Protection Act. Elıbbi törvény betartását az Office of Fair Trading, míg utóbbiét az Information Commissioner s Office nevő hatóság felügyeli 44. A Data Protection Act többe özött szabályozza, hogy a credit büró milyen információ tárolására jogosulta és mennyi ideig, valamint azt is, hogy bizonyos típusú adatoat csa azo a partnere aphatna meg, ai magu is szolgáltatna ilyesmit. Kötelezi a credit büróat credit report iállítására az igénylést övetı hét munanapon belül, továbbá az ügyfél által hibásna talált adato ivizsgálására 28 napon belül. Az elıíráso megsértése esetén az ügyfél panaszával az Information Commissionerhez fordulhat [ICO Credit Explained (2005]. Egyre nagyobb gondot jelent a személyiséglopás és csalás (identity theft, identity fraud problémája, amelyne lényege, hogy valai, megszerezve más személy bizalmas adatait, az ı nevében bonyolít le ügyleteet. Mindhárom credit büró iemelten foglalozi a érdéssel, publiációat teszne özzé, tanácsot adna az ügyfélne, hogyan tudja megelızni a személyiséglopást. (Ez persze saját érdeü is: a leggyaoribb tanács, miszerint az ügyfél rendszeresen igényeljen credit reportot és nézze meg, hogy történt-e valami változás, amirıl nem volt tudomása, egyben jó eszöz a leérdezésbıl származó bevétele növelésére. Létrejött ugyanaor 988-ban a CIFAS, amely a credit büróon ívül a legtöbb pénzügyi szolgáltatót is tömörítı, nonprofit szervezet. Tagjai jelenti egymásna, ha valamely ügyfelü nevében olyan ügyletet bonyolította le, amellyel apcsolatban felmerülhet a személyiséglopás gyanúja. 43 Forrás: 44 Forrás: 9

92 2.6. Összegzés Összességében elmondható, hogy az Egyesült Királyságban a bano özötti hitelinformációmegosztás fejlett, ameriai mintájú rendszere jött létre, amelyne lényege, hogy teljes egészében hiányzi az állami adósnyilvántartás, az ügyfelere vonatozó adatoat három magántulajdonban lévı credit büro ezeli. Mindhárom vállalat az általa tárolt pozitív és negatív információat szerzıdéses partnereitıl (banotól, taarészövetezetetıl, teleommuniációs vállalatotól, özszolgáltatótól, iseresedıtıl, stb. szerzi be, és nei is adja tovább. A legtöbb pénzügyi szolgáltató mindhárom credit büróna partnere, így a brit állampolgáro túlnyomó többségérıl örülbelül százaléáról [San José Siestra (2002] mindegyi cég tárol információt. A bano részérıl ez érthetı magatartás: a lehetı legtöbb ügyfélrıl a lehetı legtöbbet aarjá tudni, hogy minimalizáljá a vissza nem fizetés ocázatát. Kérdés azonban, hogy eze a párhuzamosságo milyen öltséggel járna társadalmi szinten ahhoz épest, ha minden hiteladattal egyetlen szervezet rendelezne. A credit büró tevéenységét szabályozó jogszabályo szigorú elıírásoat szabna a tárolt adato jellegére és ezelésére vonatozóan. A vállalatona ötelessége cseély díj ellenében ún. credit report eretében tájéoztatni az ügyfelet a róla rendelezésre álló információról. A három credit büro emellett sieresen tudta extra szolgáltatáso nyújtásával javítani a jövedelmezıségét. Az ügyféllel apcsolatos információat egyetlen pontszámba tömörítı scoring a partnere számára nagymértében megönnyíti a hitellel járó ocázato értéelését, az ügyfél számára pedig épet ad a lehetıségeirıl. Érdees a Ban of Englandne a banrendszer pénzügyi stabilitásáról szóló jelentése, amely a fedezet nélüli (unsecured hitele összes hitelnyújtáshoz viszonyított arányában beövetezett visszaesésért az ügyfél-információs rendszer fejlıdését teszi felelıssé. Mivel feltételezhetı, hogy nagyobb ocázatu miatt eze a hitele a fedezettel rendelezınél magasabb amatlábbal járna, arányu csöenése minden más tényezı változatlansága mellett az átlagos amatláb csöenését is ell hogy jelentse a bani információs rendszer fejlıdéséne övetezményeént. 92

93 Irodalomjegyzé Árvai Zsófia Dávid Zsuzsanna Vincze Judit [2002]: Hitelinformációs rendszere. Gyaorlat és fejlıdési irányo. Hitelintézeti Szemle, I. évfolyam 5. szám. Ban of England Financial Stability Report [2007]. Equifax Annual Report European Credit Research Institute & Mercer Oliver Wyman [2005]: Consumer Credit in Europe: Riding the Wave. Experian Annual Report Experian [2007]: The credit reference agency explained. Information Commissioner s Office [2005]: Credit Explained. application/credit_explained_leaflet_2005.pdf Margaret Miller [2000]: Credit reporting systems around the Globe: The state of the art in public and private credit registries /http:zSzzSzecon.worldban.orgzSzfileszSz2347_paper_on_surveys.pdf/miller00cred it.pdf Amparo San José Siestra [2002]: Credit Bureaus in Today s Credit Marets. Sipton Building Society Annual Report & Accounts UK Department of Trade and Industry [2006]: Tacling Overindebtedness Annual Report. London. A Callcredit internetes honlapja: Az Equifax internetes honlapja: Az Experian internetes honlapja: Az Office of Fair Trading internetes honlapja: Az Office of the Information Commissioner internetes honlapja: A CIFAS internetes honlapja: 93

94 3. Bani információs rendszere Németországban Nagy Dávid Krisztián 3.. Bevezetés Jelen tanulmány azt vizsgálja, hogy milyen rendszere szolgáljá Németországban a bano özti, személyi hiteleel apcsolatos információ-megosztást. Ilyen rendszer(e mőödtetése mindenhol a világban jelentıs elınnyel jár a hitelnyújtó bano számára, hiszen azáltal, hogy partnerü orábbi hitelviszonyaira vonatozó információat szerezne, csöenthetı a hitel vissza nem fizetésébıl eredı ocázat. Ugyanaor a jó adóso is nyerne az ügyfélinformációs rendszerrel, mert a ban által apott jelzés az ı esetüben a hitelépesség igazolásával járó adminisztrációs idı és öltsége, valamint a amatláb részét épezı ocázati felár csöenését eredményezheti. A nemzetözi gyaorlatban elıfordul, hogy az állam által létrehozott és mőödtetett szervezet (Public vagy Central Credit Register látja el ezt a fontos funciót, de az is, hogy magáncége, úgynevezett credit büró nyújtana hitelinformációt azon társaságo számára, aiel szerzıdést ötötte errıl (ugyanez a szerzıdés többnyire értelemszerően ellenezı irányú adatszolgáltatási ötelezettséget is elıír. Németország adós-nyilvántartási rendszere vegyesne mondható, mivel az állami információgyőjtés és a credit büró párhuzamosan létezne; elıbbi azonban csa a ülönösen nagy összegő hitelt felvevıet regisztrálja, ezért szerepe cseély. A credit büró özül a legjelentısebb a Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung (SCHUFA, amely széles örő apcsolatai révén 63 millió németországi ügyfélrıl rendelezi információval [SCHUFA Jahresbericht (2005]. A részletes elemzést megelızıen érdemes néhány szót szólni az általun vizsgált banés hitelezési rendszer méreteirıl, fejlıdéséne tendenciáiról. A Német Szövetségi Köztársaságban május 5-én 204 bejegyzett hitelintézet mőödött [BaFin (2007]. Az általu nyújtott személyi hitele összértée 980 óta fennaadás nélüli növeedést mutat, 2004-ben elérte az ezermilliárd eurót (érdemes ezt az ötödeora 980-as értéel összevetni, és, amint az. ábra is mutatja, ma már meghaladja a vállalato részére folyósított hitele összegét. További érdees adat, hogy a személyi hitele GDP-hez viszonyított aránya az 990-es 0 %-al szemben 2006-ban már 80 % volt. Az újonnan felvett (tehát nem már meglévı 94

95 hitele összege 2005-ben 9,5 %-al emeledett, így az év végén 32,5 milliárd 2. ábra: A németországi bano által nyújtott személyi (é és vállalati hitele (barna összegéne alaulása negyedévenént (milliárd euró Forrás: SCHUFA Grundlagenschrift [2007] eurót tett i [SCHUFA Grundlagenschrift (2007]. A személyi hitele eresleténe, ezáltal gazdasági jelentıségéne ilyen mértéő növeedése azt a öveteztetést engedi levonni, hogy a hitelinformációs rendszer mőödéséne hatéonysága egyre inább az egész társadalom (és nem csupán a hitelügyletben özvetlenül résztvevı érdeévé váli A nagy összegő hitele állami nyilvántartása A hitelügyletere vonatozó németországi törvény (Gesetz über das Kreditwesen vagy Kreditwesengesetz, rövidítve KWG 3. és 4. paragrafusa elıírja, hogy a hitelintézetene az általu nyújtott nagy és milliós összegő hitelerıl ülön-ülön vagy pedig együttesen, 95

96 negyedévente bejelentést ell tenniü a német özponti ban (Deutsche Bundesban számára. (Más EU-tagállamoban is a jegyban látja el az állami hitelnyilvántartás feladatát. Az adatszolgáltatás egyebe mellett a biztosítótársaságo számára is ötelezı. Nagy összegő hitel (Großredit alatt a saját tıe 0 százaléát elérı vagy meghaladó hitelnyújtást ell érteni (a saját tıe 25 %-át itevı hitelt már nem is szabad folyósítani. Milliós összegő hitelrıl (Millionenredit beszélün, ha a hitelösszeg meghaladja az,5 millió eurót. Ha a hitelt több vállalat együtt vette fel, a teljes összeg számít, tehát a bejelentést aor is meg ell tenni, ha egy-egy vállalat önmagában nem lépte túl a fenti ritius értéeet. Ha a özponti ban által vezetett Milliós Összegő Hitele Nyilvántartó Központja (Evidenzzentrale für Millionenredite úgy találja, hogy egyazon személy vagy vállalat több helyrıl is milliós összegő hitelt vett fel, az érintett hitelintézeteet haladétalanul értesíti. Az állami adósnyilvántartó rendszer tehát ilyen, a credit büróhoz valamelyest hasonló informáló funciót is ellát, de nem ez a tevéenysége a legfontosabb. Soal inább lényeges, hogy a beérezı adato elemzésével próbálja megbecsülni a hitelezési rendszerben jelen lévı ocázatot, illetve a ocázato esetleges oncentrálódását. Funciója tehát beilleszedi a özponti ban más, a pénzügyi és banrendszer stabilitását felügyelı tevéenységei özé. A Nyilvántartó Központ adatai alapján a milliós összegő hitelfelvétele száma az elsı három negyedévben tartósan valamivel 500 ezer fölött, összegü mindössze 7 milliárd euró örül mozog ben az állami információs rendszer vállalatról és fogyasztóról tárolt adatoat [Miller (2000], utóbbi Németország 80 milliós laosságához mérve elenyészıne mondható. Megállapítható tehát, hogy az állami adósnyilvántartás a személyi hitele felvevıine nagy többségérıl nem épes információal szolgálni sem az érintett bano, sem azon gazdaságpolitiai döntéshozó számára, ai ismerni aarjá laosság eladósodottságána mértéét. A hitelinformáció iránti növevı igényt ilyen szőre szabott özponti nyilvántartás mellett csa a magánézben lévı credit büró tudjá ielégíteni. 45 Forrás: Deutsche Bundesban Informationen der Evidenzzentrale für Millionenredite. 96

97 3.3. A SCHUFA Általános információ A Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung (magyarul Általános Hitelbiztosítási Védszövetség, rövidítve SCHUFA Németország legnagyobb jelentıséggel bíró credit bürója partnervállalattal áll szerzıdéses apcsolatban, tılü (valamint állami forrásoból szerzi be a hitelinformációat. Partnerei elsısorban: bano, taarészövetezete, hitelártya- és lízingtársaságo, biztosító, eresedelmi és teleommuniációs vállalato [Árvai Dávid Vincze (2002]. 97

98 2. ábra: Online partnerség-igénylılap nem banént mőödı vállalato számára Forrás: A bano, hitelintézete és általában a pénzügyi szolgáltató területén a SCHUFA gyaorlatilag 00 %-os lefedettséggel rendelezi, de a taarészövetezete legnagyobb hányadát is partneréne tudhatja ben a SCHUFA 63 millió természetes személyrıl tárolt összesen 384 millió adatot [SCHUFA Jahresbericht (2005]. 98

99 Szervezet és tulajdonosi ör Keresedı és más szolgáltató 5,4% Szövetezeti bano (Genossenschaftsbanen 7,4% Speciális hitelintézete 33,0% Magánbano 9,6% Taarészövetezete (Sparassen 25% 3. ábra: A SCHUFA AG részvényesi öre Forrás: SCHUFA Jahresbericht [2005] alapján A SCHUFA Holding Atiengesellschaft 2000-ben váltotta fel az addig mőödı evésbé özpontosított strutúrát. Széhelye Hessen tartomány fıvárosa, Wiesbaden. Öt regionális épviselettel rendelezi, amelye feladata az ügyfeleel való özvetlen apcsolattartás. A épviseletene nincs jogu ülönálló szabályo és díja alalmazására. A SCHUFA AG részvényesei a szerzıdéses partnere özül erülne i. Ahogy az várható, túlnyomó többségben hitelintézeterıl van szó (talán evésne tőni a magánbano 20 % alatti részesedése, de a eresedı és más szolgáltató szerepe is jelentısne mondható. A SCHUFA stratégiai részesedéssel rendelezi az alábbi három társaságban: Forschungsinstitut INSIDERS Wissenbasierte Systeme GmbH (89,3 %, Spezialisten für Finanzsoftware invest solutions GmbH (33,5 %, Systemhaus für Finanzdienstleister InformationLins GmbH (48 % [SCHUFA Jahresbericht (2005] A SCHUFA története Az 920-as éve másodi fele a személyi hitele robbanásszerő növeedéséne orszaa volt Németországban. Köszönhetı volt ez az elsı világháborút övetı gazdasági fellendülésne, 99

100 valamint a pénz értéállóságána, amit nehézesen bár, de sierült megteremteni. Eoriban jelente meg az elsı eletromos háztartási berendezése is hőtıszerénye, tőzhelye, porszívó, amelye iránt ülönösen a legjobb jövedelmi helyzetben lévı fıvárosi laoso támasztotta számottevı eresletet. A Berliner städtische Eletrizitäts-Atiengesellschaft (BEWAG, amely egyszerre nyújtott áramszolgáltatást és foglalozott háztartási gépe értéesítésével, a lehetı legszélesebb vásárlói ör megszerzése érdeében lehetıvé tette, hogy terméeit hitelbe is megvásárolhassá; a hitel részleteit azután a havi áramszámlával együtt ellett törleszteni. A BEWAG nem soal ésıbb már érzéelte a vissza nem fizetésbıl eredı ocázatot. Egy, a jól fizetı adóso címét tartalmazó lista a cég vezetıjéne, Dr. Walter Meyerne és ügyvédént dolgozó testvéréne, Dr. Kurt Meyerne, valamint Kurt ollégájána, Dr. Robert Kaufmann-na az ötlete volt. Elhatároztá, hogy a listát más áram- és gázszolgáltatóal, valamint a BEWAG-hoz hasonlóan részletfizetéses hitelt nyújtó banoal és eresedelmi cégeel özösen valósítjá meg, ezért egy, a listát vezetı független szervezet létrehozása vált szüségessé. Erre a célra alapítottá a SCHUFÁ-t 927-ben. A terv ezdetben csupán néhány ezer ügyfél adataina tárolása volt, ezt a határt azonban igen hamar túllépté. A jól fizetı adósona érdeüé vált, hogy beerüljene a nyilvántartásba, így a listá rövid idın belül elépesztıen hosszúvá és átláthatatlanná válta. A cég eor áttért a artotéalapú rendszerre: minden bejegyzett adósról egy ártyát nyitotta. Két évvel a megalaulás után, 929-ben már,5 millió ártya hevert a SCHUFA polcain. 933-ben a cég 3000 Berlin örnyéi vállalozás ügyfeleine adatait ırizte. A sier hatására Németország más városaiban is SCHUFA-társaságo alaulta. A másodi világháború mindegyiüet elsöpörte, az 950-es éve gazdasági csodája viszont ismét megteremtette a hitelinformációs rendszer iránti igényt. Újra létrejötte a regionális SCHUFA-vállalato, és 965-ben már több mint 0 millió alalommal adta partnereine tájéoztatást. Szüségessé vált az egyes társaságo tevéenységéne NSZK-szintő oordinációja, ezért létrehoztá a BUNDES-SCHUFÁ-t, széhelyéül Wiesbadent választottá. Egyben megindult a társaságonént, sıt tagállamonént eltérı szabályo és eljáráso egységesítése. Az 970-es éveet ét reformfolyamat jellemezte. Egyrészt a artotéos rendszer elérte teljesítıépességéne határát: számítógépes nyilvántartást ellett bevezetni. Másfelıl 978- ban elfogadtá a szövetségi szintő adatvédelmi törvényt (Bundesdatenschutzgesetz, amelyne elıírásai számos adatezeléssel apcsolatos intézedést tette szüségessé. A SCHUFA 00

101 mindét aadályt sieresen vette, anna ellenére is, hogy ebben az idıszaban egyre több helyen és alalommal fogalmazódta meg ritiá a tevéenységével, ülönösen az általa adott téves információ számával apcsolatban. 985-ben a leérdezése száma már 23 millióra rúgott. Az 990-es éveben a SCHUFA a hitelártya, az eletronius fizetés és eresedelem, a mobiltelefon és más egyéb technológiai újdonságo, a számtalan lehetséges hitelonstrució, valamint a német újraegyesítés hatásaival ellett hogy megbirózzon. Mindeze mellett megfogalmazódott az igény arra, hogy az ügyfél hitelépességét egy, más európai országoban már régóta használt és bevált módszer, a scoring révén ne a rendelezésre álló adato felsorolásával, hanem egyetlen pontszámmal minısítsé. A scoringszolgáltatás bevezetéséne elıészületei 995-ben ezdıdte, magára a bevezetésre egy évvel ésıbb erült sor (a szolgáltatás részletesebb leírását lásd a 3.6. alfejezetben. A SCHUFA felismerte, hogy a regionális társaságora épülı decentralizált strutúra már nem felel meg a modern hitelpiac ihívásaina. Ezért 2000-ben a vállalatoat egyetlen cég, a wiesbadeni széhelyő SCHUFA Holding AG váltotta fel; a helyi épviselete fennmaradta, de az adatfeldolgozástól ezdve a díja megállapításáig a legfontosabb funció a özpontba erülte. A regionális társaságo orábbi részvényesei automatiusan a SCHUFA Holding részvényesei lette. A 2000 utáni éve további újítása volt az online elérhetı szolgáltatáso öréne létrehozása és folyamatos bıvítése (erre a célra önálló internetes portált is üzembe helyezte néven, az évente özzétett eladósodottsági barométer (Schulden- Kompass és a Wiesbadeni Konferenciá szervezése; utóbbi ettırıl a 3.7. alfejezet ad bıvebb tájéoztatást A SCHUFÁ-nál tárolt adato A SCHUFA ezdetben csupán pozitív adóslistaént mőödött, mára viszont egyaránt tárol az ügyfele elıéletére vonatozó pozitív és negatív információat. Szívesen hangsúlyozza ugyanaor, hogy a bejegyzett 63 millió ügyfél 93 százaléáról izárólag pozitív adato állna rendelezésre (ami a rossz adósoat valószínőleg egyáltalán nem nyugtatja meg. A tárolt adato öt ategóriába vanna sorolva [SCHUFA Jahresbericht (2005]: 0

102 3. Az ügyfél alapadatai (Basisdaten vagy Kontatdaten: a Név (elı- és utónév b Születési hely c Cím és orábbi címe 4. Az ügyfél hitelügyleteine típusa, tárgya és fizetési feltételei: a Hitel- vagy lízingszerzıdés összeg és futamidı b Folyószámlanyitás és hitelártya-ibocsátás c Számlanyitás teleommuniációs vállalatnál d Ügyfélszámla nyitás eresedelmi vállalatnál 5. Fizetési ötelezettsége nem teljesítése: a Az ügyfél által nem vitatott, esedées ötelezettsége, amelyere az ügyfelet figyelmeztetté b Bírósági döntésbıl vagy anna végrehajtásából eredı ötelezettsége 6. Folyószámla helytelen célra való használata, amelyet letiltás övetett 7. Hivatalos jegyzében történı rögzítés, hivatalos jelentés az ügyfélrıl Amirıl hangsúlyozottan nem tárolna információt: a hitelfelvétel célja, az ügyfél jövedelme, az ügyfél állampolgársága, az ügyfél vallási hovatartozása. A SCHUFA szerzıdéses partnereine az adatvédelmi törvény értelmében az ügyféllel úgynevezett SCHUFA-záradéot (SCHUFA-Klausel ell aláíratniu, hogy adatait a cégne továbbíthassá. Az adósnyilvántartásban szereplı információat a SCHUFA izárólag a partnerene, illetve saját adato leérdezése esetén magána az adósna a számára teszi elérhetıvé. Minden egyes leérdezést pontosan doumentálna, továbbá az adatvédelmi törvény elıírásaina megfelelıen szúrópróbaszerően azt is ellenırzi, hogy ténylegesen szüsége volt-e a partnerne a ért információra. 02

103 A SCHUFA által nyújtott szolgáltatáso: saját adato leérdezése (Eigenausunft Mindenine joga van megteinteni azoat az adatoat, amelyeet a SCHUFA vele apcsolatban tárol. Ez a leérdezés Bonnban és a Rajna-Sieg-térségben 2005-tıl, 2006 szeptembere óta viszont már országszerte online is megtehetı: a van rá lehetıség, bár nem teljesen ingyen: egy negyedévre szóló elıfizetés 7 euró 80 centbe, míg ugyanez egy évre 5,60-ba erül 46. Ha az ügyfél hibás adatoat talál, övetelheti azo orrigálását. Mindezeen ívül telefonon is apcsolatba lehet lépni a SCHUFÁ-val (4 eurócentért percenént, de adatvédelmi ooból személyi adatoal apcsolatos tájéoztatásra és relamációra itt nincs mód A SCHUFA által nyújtott szolgáltatáso: scoring A scoring pontos jelentése: tudományosan ifejlesztett, standardizált, tapasztalati adato matematiai-statisztiai elemzésén alapuló módszer, amely meghatározott jellemzıel rendelezı csoporto, illetve potenciális vagy létezı személye magatartásána elırejelzésére irányul [SCHUFA Grundlagenschrift (2007]. A scoring alalmazása az 950-es éveben (Németországban a 80-as éveben ezdıdött, a SCHUFÁ-nál ahogy már említettü is 995-ben ezdte el gondolodni egy ilyen szolgáltatás bevezetésén, és ez 996-ban valósult meg. A SCHUFA által ínált scoring-szolgáltatás lényege, hogy a nyilvántartásban szereplı adato alapján ügyfele egy csoportjána hitelépességét egyetlen számmal írja le. Ezt a számot, a score-értéet vagy -pontszámot úgy is lehet értelmezni, hogy anna a valószínőségét méri, hogy az ügyfél a hitelszerzıdésben szereplı feltételeet maradétalanul teljesíti. A SCHUFA partnereine értelemszerően azért éri meg igénybe venni ezt a szolgáltatást, mert így még egyszerőbben épese ügyfelei megítélésére, a hitelnyújtással járó ocázato értéelésére. Gyaran elıfordul, hogy a vállalato saját scoring-eljárást mőödtetne, amely azonban figyelembe veszi a SCHUFÁ-tól apott értéet is [SCHUFA Jahresbericht (2005]. A tárolt adato leérdezéséhez hasonlóan nemcsa a partnere, hanem magu az ügyfele is érheti score-pontszámu iszámítását. 46 Forrás: 47 Forrás: SCHUFA Eigenausunft. 03

104 A score-érté a SCHUFA esetében és 000 özött lehet: minél magasabb, annál nagyobb a hitel visszafizetéséne valószínősége. Egy 000 pontra értéelt hitel tulajdonéppen egyáltalán nem járna ocázattal. Fontos megjegyezni, hogy a score-értée nem személyhez apcsolódna. Egyfelıl, maga az eljárás az ügyfeleet jellemzıi alapján ocázati osztályoba (Risiolassen sorolja, és a teljes osztályt figyelembe veszi a pontszám ialaításaor. Másrészt, a score-érté attól is függ, hogy milyen jellegő hitelt aar felvenni az ügyfél. Elıfordulhat, hogy ugyanannál a személynél teljesen más pontszám jön i, ha jelzálog-, és más, ha áruhitelt szeretne igénybe venni. Ezen ívül a hitelfelvétel idıpontja is befolyásoló tényezı. A scoring-eljárásra nagyon omoly adatvédelmi elıíráso vonatozna. A pontszám iszámításaor csa azoat az ügyféladatoat szabad figyelembe venni, amelyeet az adós maga is bármior leérdezhet. A score-érté üzleti titona minısül. Mivel a SCHUFA a müncheni egyetem Statisztiai Intézeténe Tanácsadó Laborjával (Statistischer Beratungslabor des Instituts für Statisti, STATLAB együtt dolgozi a scoring-rendszer töéletesítésén, a pontszámo a számítógépes rendszerben eltárolásra erülne de szigorúan név nélül A Schulden-Kompass és a Wiesbadeni Konferenciá Ebben az alfejezetben a SCHUFA ét olyan tevéenységét mutatju be, amely szigorú értelemben nem jellemzı a credit büróra. A Schulden-Kompass és a Wiesbadeni 04

105 4. ábra: Németország eladósodottsági térépe. A legrosszabb helyzetben lévı területe piros, a legevésbé eladósodotta zöld színnel vanna jelölve Forrás: Konferenciá révén ugyanis a társaság özérdeő információat nyújt az egész társadalom számára. A SCHUFA 2003 óta évente teszi özzé a német laosság eladósodottságáról szóló elemzését Schulden-Kompass néven (magyarul talán eladósodottsági barométerne lehetne nevezni 48. Ebben ülönbözı mutatószámoal vizsgálja, hogyan alaul az eladósodottság idıben, régiónént, társadalmi csoportonént, stb. A 6. ábra a németországi járáso egyéni eladósodottsági indexszel (Privatverschuldungsindex, PVI mért helyzetét szemlélteti. A SCHUFA által szervezett Wiesbadeni Konferenciá sorozata május 8-án 48 A Schulden-Kompass internetes honlapja: A legfrissebb, évi Schulden- Kompass letölthetı innen: 05

106 5. ábra: A SCHUFA AG 2005-ös mérlege Forrás: SCHUFA Jahresbericht [2005] ezdıdött, a hatodiat (eddig az utolsót május 29-én tartottá. A onferenciáon pénz- és hitelügyi problémá, adat- és fogyasztóvédelmi érdése megvitatása mellett iemelt helyet foglal el a Schulden-Kompass-o elemzése. 06