KSZM OKJ 55-ös Vizsgatételek. Tájékoztató A kereskedelmi Szakmenedzser szakmai záróvizsga Gyakorlati részéhez június (OKJ )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KSZM OKJ 55-ös Vizsgatételek. Tájékoztató A kereskedelmi Szakmenedzser szakmai záróvizsga Gyakorlati részéhez 2009. június (OKJ 55 7862 01)"

Átírás

1 KSZM OKJ 55-ös Vizsgatételek Tájékoztató A kereskedelmi Szakmenedzser szakmai záróvizsga Gyakorlati részéhez június (OKJ ) A 26/2001. (VII.27) OM sz. és a 29/1998. (V.13.) IKIM sz. rendeletek szerint a Kereskedelmi Szakmenedzser szakmai záróvizsga két részből áll: Gyakorlati vizsga Záródolgozat védése és szóbeli szakmai vizsga A gyakorlati vizsgára történő sikeres felkészüléshez javasoljuk az alábbi ismeretek áttanulmányozását, a kapcsolódó gyakorlati megoldások áttekintését. A gyakorlati vizsgafeladatok a következő témaköröket ölelik fel: I. Marketingkommunikáció A marketingkommunikáción belül a piackutatás és részben a reklám köréből kell a vizsgázónak egy tételsorból húzott gyakorlati feladatot megoldani. A megoldandó feladatok a következő témákat foglalják magukba: Egy kisebb, létesítendő piackutató vállalkozás célkitűzései, marketing stratégiája, célpiaca, tervezett szolgáltatásai. Egy pontosan megadott üzlet megnyitásához milyen piaci információk összegyűjtésére van szükség és ezeket honnan lehet beszerezni. Megadott piackutató kérdőív felkérő sorainak (felkérő levelének) elemzése, bírálata, célszerűnek tartott felkérő sorok megfogalmazása. A kérdőív kérdéstípusainak felismerése és csoportokba sorolása az alábbiak szerint:

2 1. Szerepüket tekintve: a) Piackutató (alap- és kiegészítő: kontroll, pontosító emlékeztető) kérdések b) Csoportosító kérdések feldolgozásához (statisztikai, szegmentációs jellegűek) 2. A téma megközelítését tekintve: a) direkt ( eredmény ) b) Indirekt (korrelációs, metodika) 3. A kérdés szerkezete szerint a) Egylépcsős Zárt (alternatív, szelektív, rangsoroló, skálakérdések) Nyílt Vegyes b) Többlépcsős ( Ha ) Zárt (szűrő) + zárt, vagy Zárt (szűrő) + nyílt, vagy Zárt (szűrő) + vegyes 4. A választási lehetőséget tekintve a) Egyválaszos (egy lépcsőben csak egy lehetséges válasz) b) Többváltozós (egy lépcsőben több lehetséges válasz) 5. A válaszadás módját tekintve: szöveg szám jel kombinált Piackutató kérdőív elkészítése adott témakörben, felkérő levél megfogalmazása. II. Üzleti kommunikáció A tanult üzleti kommunikáció minden részéből húzható gyakorlati feladatot tartalmazó tétel. A feladatok megoldásához fel kell használni a Kommunikáció alapjaiban tanultakat és különösen az Üzleti kommunikáció I. részében összefoglalt ismereteket. A megoldandó feladatok a következőket foglalják magukba: Különféle ülésrendek (angol, francia) adott tárgyalási körülmények között. Metakommunikációs jelzések, testbeszéd jelek felismerése és értelmezése adott tárgyalási helyzetben. (A hallgató egy cég képviselőjeként termék ajánlatot tesz szóban egy potenciális vevőnek, akit a vizsgáztató tanár személyesít meg.) Szóbeli üzleti ajánlattétel, érvelés, motiválás felsorolt paraméterekkel megadott különféle termékek eladása során. A helyes üzletkötői magatartás bemutatása a megadott szituációban. Adott álláspályázati kísérőlevél elemzése, bírálata. Kísérőlevél megfogalmazása adott álláshirdetés megpályázásához. Adott álláspályázathoz adatlap kitöltése és ennek alapján részvétel az első pályázati megbeszélésen.

3 Kiosztott szerepek alapján vizsgázó társával vita folytatása (3-5 percig) a húzott témakörben. (Álláspont kifejtése, érvelés, meggyőzés, partner érveinek értékelése, közös vélemények keresése, a kulturált eszmecsere bemutatása.) A bizottság mindkét résztvevő hallgatót osztályozza! Adott boltban egy új belépő alkalmazott (akit a vizsgázó hallgató társa személyesít meg, nem vizsga feladatként) tájékoztatása a vevőbánásmódról, az eladói munka kulcselemeit érintően (vevőfogadás, eladás, áruhelyettesítés, meggyőzés, reklamáció fogadása). A vizsgázó a boltvezető szerepkörében jár el. A cég imázsát pozitívan befolyásoló, udvarias, egyértelmű telefonkezelési szabályok megfogalmazása megadott cégre vonatkozóan. Egy a vizsga során elolvasott rövid, gazdasági újságcikk ismertetése saját szavakkal. Megadott témában ajánlatkérő és megrendelő levelek megfogalmazása, kivitelezése kézírással, tömb és francia formában. Egy vállalati sajtótájékoztató protokoll feladatainak megtervezése. A gyakorlati feladat megoldásainak előkészítésére a vizsgabizottság megfelelő időt ad. A kommunikációs és szóbeli vizsgát követően a bizottság elnöke ismerteti az eredményt. Miután minden hallgató gyakorlati vizsgát tett, a bizottság meghozza döntését. A gyakorlati vizsga eredményét a szóbeli vizsgát követően a bizottság elnöke ismerteti. Kérjük az alkalomnak megfelelő megjelenését! A vizsgához sikeres felkészülést kívánunk! Budapest, 2008-október hó Kereskedelmi Intézet

4 Szóbeli vizsgakérdések Kereskedelmi vállalkozások szervezése és gazdálkodása (A tételek) 1. A kereskedelmi vállalkozások környezete, a környezet összetevői. A gazdaságpolitikai célok, eszközök és piaci környezet. 2. A kereskedelmi vállalatok stratégiája. A vállalati küldetés, a célok, a feltételrendszer és a stratégia összefüggései. Stratégiatípusok és részstratégiák jellemzői. 3. A kereskedelmi vállalkozás indítása, a vállalkozási koncepció. A piacfelmérés módjai, a beszerzési helyzet felmérése. Az induló tőkeszükséglet meghatározása, leggyakoribb vállalkozásfinanszírozási módok. 4. A vállalkozás üzleti tervezése, az üzleti terv szerepe a vállalkozás sikere szempontjából. A vállalkozás válsága és megszűnése. A menedzser feladatai és lehetőségei a válság feloldásával kapcsolatban. A csődeljárás, a felszámolási eljárás, a végelszámolás. 5. A franchise vállalkozási forma fogalma, jelentősége a kereskedelemben és a szolgáltatásban. Előnyei és hátrányai a franchise igénybevevő és a franchise-t nyújtó szempontjából. 6. A készletezés szükségessége, jelentősége, a készleteket befolyásoló tényezők. A készletek raktári elhelyezése, a raktári áruáramlás megszervezése. 7. A készletek kapcsolata a forgalommal, a nyereséggel és a tőkelekötéssel. Készlethatékonysági követelmények. A készletek forgási sebessége. A készletek elhelyezéséhez szükséges kapacitásmérés és tervezés, a raktárak tároló és áteresztő képessége. 8. A beszerzés tervezése, a beszállítók kiválasztása. A kínálat és a választék kialakítás szempontjai. A bolti áruutánpótlás, az áru átvételének, tárolásának és mozgatásának megszervezése. 9. Értékesítési csatornák, értékesítési döntések. Verseny, együttműködés és munkamegosztás az értékesítésben. 10. A vállalat árpolitikájának lényege, szerepe, az ármagatartást befolyásoló tényezők. Árképzés a kereskedelemben. Az ártörvény, a versenytörvény főbb jellemzői. 11. Vállalatalapítás, választási szempontok a jogi formák között. Az egyéni és társas vállalkozási formák jellemző vonásai, előnyei, hátrányai a kereskedő vállalkozó szemszögéből. 12. Együttműködés és verseny a logisztikában napjaink tendenciái alapján. A kereskedelmi menedzser lehetőségei és feladatai a szolgáltatási színvonal emelésében.

5 13. Az információ, mint erőforrás a vállalat működésében. A vállalati információs rendszer és alrendszerei: a számviteli és a vezetői információs rendszer. A kontrolling. 14. Üzlettípusok a kereskedelemben: a szaküzletek, a hipermarketek, az áruházak valamint a bevásárlóközpontok sajátosságai és a várható fejlődési tendenciák. 15. Az áruház, mint kereskedelmi nagyüzem. Az áruházak csoportosítása forgalomszervezés és telepítési hely szerint. Az áruátvétel és az árufogadás megszervezése az áruházakban, az áruházi értékesítési munka. 16. A külkereskedelem szabályozásának eszközei. A külkereskedelmi engedélyezés, a devizaszabályozás, az árfolyam és a vám szerepe a hazai szabályozásban. 17. A marketing kommunikáció eszközei, a kommunikációs folyamat elemei. A hatékony kommunikáció kidolgozása. A reklám, a vásárlás ösztönzés és a public relations lényege, főbb jellemzői. 18. A bolti értékesítési módok jellegzetességei, az egyes értékesítési módok felhasználási területei. A bolti értékesítés megszervezése, az áru ellenértékének elszámolása. A tradicionális és a gyors adatátvitelt képviselő kártyaleolvasó pénztárterminálok alkalmazása. 19. A marketing eszköztárának áttekintése, a marketing mix elemeinek jellemzése. 20. A vállalkozás adásvétele, a vállalkozás ára és piaci értéke, a piaci érték becslésének módszerei. 21. A sikeres vállalkozó személyiségjegyei, az üzleti ötlet szerepe, időzítése. 22. A döntés előkészítés és a döntés tartalma és módszerei a vezetés folyamatában.

6 KERESKEDELMI SZAKMENEDZSRE SZAKKÉPESÍTÉS (OKJ ) SZÓBELI VIZSGAKÉRDÉSEK Logisztika specializáló (B tételek) 1. A kereskedelmi vállalatok disztribúciós logisztikájának időszerű tendenciái. Raktározás nélküli készletezés Cross-Docking segítségével. 2. Szemléletváltás a logisztikában: vállalatközi együttműködés, ellátási láncok versenye. 3. Globalizáció és logisztika. Késleltetés a gyártásban (kötegelt gyártás), valamint késleltetett célpiac-megjelölés. Késleltetett összeszerelés és csomagolás. 4. A termékjellemzők hatása a logisztikai folyamatra. A mérőáru. A terjedelem és a tömeg viszonyának hatása a disztribúciós költségekre. Az értéksűrűség összefüggése a szállítási és raktározási ráfordításokkal. 5. A korszerű automatikus azonosítási rendszerek, szerepük a logisztikában. 6. A GPS rendszer működése és logisztikai alkalmazási területei. 7. Az integrált logisztikai információs rendszer hatásai a szolgáltatási színvonalra. 8. Az INCOTERMS. A fuvarparitások jellemzői, csoportosításuk, a költség és kockázatátszállás helye az egyes klauzuláknál. A paritásválasztás szempontjai. 9. A csomagolás szerepe az értékesítésben, a logisztikában, a fogyasztói csomagolás, mint eladási egység. Rakodólapos egységrakományok a raktározásban és a szállításban. Csomagolás környezetvédelmi aspektusai. 10. A közraktározás. A közraktári tevékenység lényege, a közraktár funkciói, a lombard hitelek szerepe a kereskedelemben. 11. Az internetes (interaktív) kiskereskedelem: on-line áruház, virtuális áruház. Verseny a tradicionális és az elektronikus kiskereskedelem között. 12. Adásvétel és szállítás, szerződések az árutovábbításban. Fuvarozás és szállítmányozás. Fuvarozási módok és partnerek, együttműködés a fuvarozási folyamatban. 13. A vasúti árufuvarozás jellemzői, szabályozása. A vasúti fuvarozási szerződés. Szállítmányozási feladatok a vasúti árufuvarozásban. Az európai közlekedéspolitika és a vasúti árufuvarozás. 14. A kombinált árufuvarozás kialakulása, fejlődésének feltételei, változatai, technikái. A kombinált fuvarozás szerepe az európai közlekedéspolitikában.

7 15. A raktározás szerepe a logisztikában. Tárolás és ellátás. A komissiózó raktárak raktártechnológiai moduljai. A magasraktárak speciális technológiai megoldásai. 16. A raktári tárolási módok: tömbös és soros, állványos és állvány nélküli, statikus és dinamikus tárolás. A raktári árumozgatás eszközei. A döntéseket befolyásoló tényezők. 17. A komissiózás előkészítésének és lebonyolításának változatai a raktárakban. Komissiózási stratégiák. Papír alapú és számítógéppel irányított komissiózás. 18. A bolti áruutánpótlás előkészítése és végrehajtása. Az áruterítő fuvarozások megszervezése, járattervezés. 19. A raktárfejlődés útja a hagyományos rendszerektől a logisztikai központokig. A logisztikai központok jelentősége, telepítésük szempontjai, szolgáltatásaik. 20. A nemzetközi gyűjtőszállítmányozás lényege, folyamata, szerepe a logisztikában. Futárszolgálatok a gyűjtőszállítmányozásban. 21. A közúti árutovábbítás jellemzői, szabályozása. A nemzetközi közúti árufuvarozás előkészítése és végrehajtása. Közlekedéspolitika az EU-ban. 22. Sikeres üzlettípusok a kereskedelemben: hipermarketek és bevásárlóközpontok.