Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének május 8-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 8-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet"

Átírás

1 I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének május 8-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 Közgazdasági Iroda évi beszámolója... 4 Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport év I. negyedévitevékenységéről Beszámoló a Belső Ellenőrzési Iroda évi tevékenységéről A Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány évi beszámolója és közhasznúsági melléklete Beszámoló a Tornyai János Múzeum és közművelődési Központ évi tevékenységéről és a évi munkatervéről A Tornyai Város-rehabilitáció II. című projekt keretében kötött városfejlesztési szerződés második számú módosítása Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról A Csongrád Megyei Kormányhivatalnak a Kossuth tér 2. szám alatti ingatlan tekintetében fennálló használati jogával kapcsolatos nyilatkozat utólagos jóváhagyása Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI átszervezésére vonatkozó állásfoglalás Döntés tulajdonosi hozzájárulásról az Ady E. út 14. szám alatti ingatlan egyéb forrásból történő felújításához A 186/2015. (IV. 11.) számú közgyűlési határozat módosítása A hódmezővásárhelyi 4168/2 hrsz-ú ingatlanból mintegy 184 m 2 nagyságú területrész megvétele A hódmezővásárhelyi 0451/1 hrsz-ú ingatlanból 460 m 2 nagyságú területrész értékesítése. 168 Városi Fúvószenekar támogatása Egészségügyi és Szociális Bizottságba új tagok megválasztása

2 I/A kötet 2. oldal Iktatószám: /2015 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2014. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 10. (1) bekezdés értelmében Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendes ülését május 8-án, pénteken délután órára összehívom. Helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I/6. (Díszterem). 1. Napirend: Beszámoló a Közgazdasági Iroda tevékenységéről Előadó: irodavezető Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 2. Napirend: Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport év I. negyedévi tevékenységéről Előadó: címzetes főjegyző Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 3. Napirend: Beszámoló az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok évi tevékenységéről és mérlegbeszámolóik elfogadása Előadó: Jogi Iroda Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 4. Napirend: Hódmezővásárhely Városáért Közalapítvány évi beszámolója (A április 11-i, rendes ülésen megtárgyalásra került.) 5. Napirend: Vásárhelyi Fiatalokért Közalapítvány évi beszámolója (A április 11-i, rendes ülésen megtárgyalásra került.) 6. Napirend: Czirbusz Piroska Közalapítvány évi beszámolója (A április 11-i, rendes ülésen megtárgyalásra került.) 7. Napirend: Beszámoló a Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány évi tevékenységéről Előadó: Jogi Iroda Véleményezésre: valamennyi bizottságnak Hódmezővásárhely, április 27. Tisztelettel: Almási István polgármester

3 I/A kötet 3. oldal Iktatószám: /2015. Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás Tisztelt Cím! Tájékoztatom, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének bizottságai a május 8-án tartandó rendes közgyűlés anyagait május 5-én, (kedden) délelőtt órakor tárgyalják meg, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság együttes ülésén, melyen tanácskozási joggal részt vesznek a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság tagjai, az Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági- és Sport Bizottság tagjai, a Mezőgazdasági-, Vállalkozási- és Nemzetiségügyi Bizottság tagjai, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság tagjai, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjai. Az együttes bizottsági ülést követően a többi bizottság is külön-külön megtartja rendes ülését. Valamennyi bizottsági ülés a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Em. 6.) kerül megtartásra. Hódmezővásárhely, április 28. Tisztelettel: Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző

4 I/A kötet 4. oldal Iktatószám: /2015. (1 db határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Közgazdasági Iroda évi beszámolója Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda Az anyagot látta: Előadók:... Irodavezetők: Aljegyző: Dr. Végh Ibolya Címzetes főjegyző: Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: április 30. Napirend kapcsán meghívandó személyek: Nincs meghívandó személy Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

5 I/A kötet 5. oldal Száma: /2015. Tárgy: Közgazdasági Iroda évi beszámolója Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Helyben Tisztelt Közgyűlés! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 81. (3) bekezdése értelmében a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről. Erre tekintettel a Közgyűlés 334/2014. (XII. 13.) Kgy. sz. határozatával, a évi I. féléves munkatervében arról döntött, hogy május 08-i rendes ülésén beszámolót hallgat meg a Közgazdasági Iroda tevékenységéről, melyet ezúton terjesztek Önök elé. A Közgazdasági Iroda a Polgármesteri Hivatal funkcionális szerveként feladatait az alábbi szervezeti bontásban látja el: a. Kincstár Pénztár b. Adócsoport A Közgazdasági Iroda munkáját szoros együttműködésben segíti az Aljegyzői Titkárság. Az iroda élén megbízott irodavezetőként az aljegyző áll, akinek feladata az egyes csoportok koordinálása, az iroda tevékenységének összehangolása. Tekintettel az iroda tevékenységének szerteágazó jellegére, az egyes csoportok élén csoportvezető áll, aki felelős az általa irányított területen folyó szakmai munkáért. A Kincstár csoport csoportvezetői álláshelye év június 14. óta a csoportvezető nyugdíjazása miatt betöltetlen, az Adócsoport csoportvezetői álláshelye április 25. óta átszervezés miatt szintén betöltetlen, azonban vezetését a Lakosságszolgálati Iroda vezetője látja el. A Közgazdasági Iroda dolgozói közül jelenleg 33 fő aktív, 1 fő passzív állományban van. Az aktív állományban lévők valamennyien köztisztviselők. Jelenleg 21 fő felsőfokú végzettséggel, 12 fő középfokú végzettséggel rendelkezik, illetve a középfokú végzettségűek közül 3 fő felsőfokú tanulmányokat folytat. A középfokú és felsőfokú végzettségűek arányát a következő diagram szemlélteti. Végzettségi mutató 2014 Felsőfokú Középfokú Felsőfokú tanulmányokat folytató

6 I/A kötet 6. oldal A 33 főből 1 fő szakmai tanácsadó, 6 fő a pénzügy területén, 5 fő a pénztár és számlázás területén, 3 fő a költségvetés területén, 8 fő a könyvelésen, 8 fő az adóügyek területén, 2 fő az aljegyzői titkárságon látja el munkaköri feladatait évben jelentős volt a létszámmozgás a Közgazdasági Irodán. Összességében 6 fővel bővült a létszámunk, mely a megnövekedett feladatok miatt volt indokolt. 9 fő felvételt nyert, ugyanakkor 3 fő munkaviszonya megszűnt. A Közgazdasági Iroda szervezeti felépítését a következő ábra mutatja. Aljegyző Közgazdasági Irodavezető Kincstár Csoportvezető Adócsoport Csoportvezető Aljegyzői Titkárság Szakmai tanácsadó Számviteli ügyintézők Pénzügyi ügyintézők Adócsoport ügyintézők Jogi előadó Titkárnő Pénztárosok és számlázók Költségvetési előadók Kincstár Csoport A Kincstár Csoport a gazdasági szervezet részeként az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendeletben ( 9. ) meghatározott feladatok közül a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartásáért felelős szervezeti egység. A Kincstár Csoport tevékenységi körébe tartozik Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata és önállóan működő intézményei (Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda), Mártély Község Önkormányzata és intézményei (Mártély Általános Művelődési Központ, Mártély Község Önkormányzat Gondozási Központja), Hódmezővásárhely-Mártély-Székkutas Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, Hódmezővásárhely-Székkutas Adóvégrehajtási és Közterület-felügyeleti Társulás, valamint a nemzetiségi önkormányzatok (Román Nemzetiségi Önkormányzat, Német Önkormányzat, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata) előbbiekben részletezett pénzügyi-gazdaságiszámviteli feladatainak ellátása.

7 I/A kötet 7. oldal A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás tekintetében a megnevezett feladatok közül a számviteli feladatok ellátása nem tartozik a Kincstár Csoport feladatai közé. A Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ, amely Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat intézménye valamint a múzeum gazdálkodási körébe tartozó Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár vonatkozásában az éves költségvetésben, a negyedéves adatszolgáltatási kötelezettségben, az éves költségvetési beszámolóban szereplő egyes adatok egyeztetése, ellenőrzése képezi a Kincstár Csoport feladatát. A Hódmezővásárhely-Székkutas Adóvégrehajtási és Közterület-felügyeleti Társulás január 01. napi alapítási dátummal került bejegyzésre a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba, azonban a társulás létrejöttének és bejegyzésének előkészületi munkái már év végén jelentkeztek a csoport illetékes munkatársánál. A Román Nemzetiségi Önkormányzat október 12. napi dátummal megszűnt, így az átadás átvételi eljárás lebonyolítását követően ezen szerv munkaszervezeteként már nem látunk el pénzügyi-gazdasági feladatokat. A Kincstár Csoport feladatkörébe tartozó intézményi rendszert a következő ábra szemlélteti. Hmvhely MJV Önkormányzat Hmvhely MJV Polgármesteri Hivatala Hmvhelyi Egyesített Óvoda Hmvhelyi Többcélú Kistérségi Társulás (Kapcsolat Központ) Mártély Község Önkormányzat Hmvhely-Mártély- Székkutas Ivóvízmin.javító Önk. Társulás Mártély Általános Művelődési Központ Kincstár Csoport Hódmezőv.hely- Székkutas Adóvégrehajtási és Közterület-felügyeleti Társulás Mártély Község Önkormányzat Gondozási Központja Román Nemzetiségi Önkormányzat Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ (Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyerm.könyvtár) Hmvhely MJV Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Német Önkormányzat

8 I/A kötet 8. oldal A 2014-es év mozgalmas volt a Kincstár Csoport részére: Magyarországon 2013-ig az államháztartási számvitel alapvetően a pénzforgalmi elvre épült, a évi konvergencia programnak megfelelően azonban 2014-től új államháztartási számviteli rendszer került bevezetésre. A január elsejével hatályba lépett, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) Kormányrendelettel bevezetett új, eredményszemléletű államszámviteli rendszer - a nemzetközi elvárásoknak is megfelelve a kettős könyvvitel zárt rendszerén belül elkülöníti a bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek és ezek teljesítésének, az önkormányzati támogatások felhasználásának folyamatos mérésére szolgáló költségvetési számvitelt, valamint a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye mérésére szolgáló pénzügyi számvitelt. A költségvetési szerveknek megszűnt az évenkénti leltározási kötelezettsége. Azon eszközök esetében, amelyekről a költségvetési szerv folyamatosan mennyiségi nyilvántartást vezet (tárgyi eszközök, készletek, stb.) elegendő a háromévenkénti leltározás január l-jétől a pénzforgalmi, módosított teljesítés szemléletű kettős könyvvezetésről az egyidejűleg végzett, de egymástól jól elhatárolható, mégis egymással összefüggő tisztán pénzforgalmi szemléletű költségvetési és eredményszemléletű pénzügyi könyvvezetésre való áttéréssel kapcsolatos számviteli feladatok a év végi leltározással kezdődtek. Az új számviteli rendre való áttéréshez rendező mérleget kellett készíteni, amelynek a évi költségvetési beszámoló mérlegében szereplő adatokat kellett megfeleltetni az új mérleg adatainak, ki kellett vezetni azokat a tételeket, amelyek az új mérlegben már nem szerepelhetnek, illetve fel kellett venni olyan tételeket, amelyek eddig a mérlegnek nem voltak a részei. Ezen mérleg előzményeként került sor az év végi teljes körű leltározásra. Az új számviteli rendszer maga után vonta a szakfeladatrend módosulását, a költségvetési számvitel tekintetében a kormányzati funkciókra történő könyvelés bevezetését, a számviteli szabályzatok aktualizálását, a CT-Ecostat integrált gazdasági program fejlesztésének szükségességét. Az átláthatóságot biztosító szigorú eljárás nagy mértékben megnövelte az adminisztrációs terheket, ugyanis az eddigi pénzforgalmi szemlélet szerinti pénzügyi teljesítés rögzítésén túl, illetve azt megelőzően a vállalkozói szférában ismert módszer szerint a kötelezettségek illetve követelések CT-Ecostat gazdasági programban történő rögzítésére és kontírozására már keletkezésükkor is sort kell keríteni, illetve a január 01-ét megelőző időszakban keletkezett és még nem teljesített/teljesült kötelezettségek/követelések rögzítését év elején szintén el kellett végezni. Sajnos a mai napig nem sikerült elérnünk a gazdasági programot fejlesztő cégnél, hogy hibátlanul, adatveszteség nélkül működjenek a program moduljai közti adatátemelések, így a 2014-es év folyamán a mai napig előfordul a hibák korrigálása érdekében, hogy egy már rögzített tétel újrakönyvelésre kerül, ami szintén jelentősen megnöveli a munkaterheket. Sovány vigasz, hogy különböző szakmai fórumokon elhangzott visszajelzések alapján a többi gazdasági program használata során hasonlóan rossz tapasztalatokat szereztek a kollégák. A csoport adatszolgáltatási kötelezettségének gyakoriságában és mennyiségében szintén növekedést hozott a vizsgált év. A 2014-es évtől intézményenként külön-külön időközi költségvetési jelentést kell, hogy készítsünk az év első három hónapjáról április 20-áig, azt követően havonta, a tárgyhót követő hónap 20-áig, a költségvetési év 12 hónapjáról az évet

9 I/A kötet 9. oldal követő február 05-éig. Ezek a költségvetési jelentések a negyedéves mérlegjelentésekhez hasonlóan tartalmukban is komplexebbek, több űrlapból állnak mint az előző évek jelentései. Teljesen új adatszolgáltatási kötelezettséget jelent a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat, és társulás esetében tárgyév október és november hó utolsó napján fennálló adósságot keletkeztető ügyletei állományáról, a tárgyhónapot követő hó 20-áig teljesítendő adatszolgáltatás. Megszüntetésre került viszont a féléves beszámolási kötelezettség a Magyar Államkincstár felé április 01. napjától közbeszerzési eljárás keretében tett ajánlatuk alapján a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. a FONTANA Credit Takarékszövetkezettel közösen látja el az Önkormányzat és intézményei részére a számlavezetési feladatokat. A bankváltással kapcsolatban keletkezett szerződések, felhasználói adatlapok áttekintése, kijavítása, kitöltése, aláíratása a Jogi Iroda munkatársaival együttműködésben szintén rendkívüli feladatként jelentkezett. Fentieken kívül kiemelendő évben az országgyűlési képviselők napján, az Európai Parlament tagjainak napján valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, a helyi nemzetiségi önkormányzati képviselők napján lebonyolításra kerülő választásának a számviteli elszámolásával kapcsolatban felmerült többletfeladatok elvégzése is. Eleget tettünk továbbá az Állami Számvevőszék által az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat-ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. tekintetében folytatott ellenőrzése során a éveket érintő táblázatok kitöltésére és alátámasztó bizonylatok szolgáltatására vonatkozó megkeresésnek. Mindenképp szót kell ejteni a 2014-es év során megvalósuló adósságkonszolidációról, amely során a Magyar Kormány jelentős mértékű adósságot vállalt át a város tehermentesítése érdekében. Az eljárás zökkenőmentes lebonyolításához a csoport érintett dolgozói adategyeztetések és ellenőrzések lefolytatásával járultak hozzá. Kincstár Csoport tevékenysége négy nagy területet ölel át: I. Számvitel II. Pénzügy III. Költségvetés IV. Pénztár I. Számvitel: A számvitel területén foglalkoztatott munkatársak már nem csak a CT-EcoSTAT integrált gazdasági és gazdálkodási rendszer főkönyv moduljával dolgozzák fel az Önkormányzatok és a hivatal gazdálkodási körébe tartozó költségvetési szervek gazdasági eseményeit. Az új számviteli rendszerre történő átállás miatt alapjaiban megváltozott a rendszer működése. A kontírozás már nem a főkönyvi hanem a pénzügymodulban történik, a végleges kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele a rendelés és a kötelezettségvállalás modulokon kívül szintén elvégezhető a pénzügy modulban. A tárgyi eszközök és a készletek kontírozása az analitikus nyilvántartásokban történik. Változást jelentett, hogy az azonnal használatba vett készleteket is a raktári analitikus nyilvántartáson keresztül kell vezetni.

10 I/A kötet 10. oldal Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11) Korm. rendelet értelmében a Kincstár Csoport számviteli részlege a tevékenység során előforduló gazdasági eseményekről a kettős könyvvitel keretében január 1-től kétféle számviteli szemlélet szerint vezet nyilvántartást. A költségvetési számvitelben pénzforgalmi szemlélet szerint a gazdasági események pénzforgalomra gyakorolt hatása kerül kimutatásra. A pénzáramlást befolyásoló egyéb bevételek és kiadások számbavétele történik meg itt. A vagyonra és annak összetételére, a pénzügyi helyzetre, valamint a gazdálkodás eredményére kiható gazdasági eseményekről eredményszemléletű számviteli módszer keretében a pénzügyi számvitel szerint vezet nyilvántartást, amely során a gazdasági eseményeket az eredményre gyakorolt hatásuk alapján veszik figyelembe azok felmerülésekor, függetlenül a pénzügyi teljesítés időpontjától és módjától. Számvitel feladatai : 1. Éves szinten közel db számviteli bizonylat kontírozása, kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzése, db tétel gépi rögzítése, könyvelése, a főkönyvi kivonat elkészítése, Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat, Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatala, Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda, Mártély Községi Önkormányzat és intézményei, a nemzetiségi önkormányzatok és a Hódmezővásárhely-Mártély-Székkutas Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás vonatkozásában. A következő diagramon szemléltetjük 4 év vonatkozásában a könyvelési munkát végző munkatársak által rögzített tételszámok alakulását, beleértve a csoport egyéb területeihez sorolt azonban könyvelési feladatot részben ellátó dolgozók által rögzítetteket is. Az Adatok egyértelműen mutatják, hogy az új számviteli szabályok bevezetésével jelentősen megnőtt a rögzítések száma, az ellátandó feladat mennyisége folyamatosan, 2014-ben ráadásul kiugróan megnövekedett Könyvelési rögzítésszám alakulása évenként

11 I/A kötet 11. oldal Árnyaltabb képet mutat a következő kimutatás, amely 2011-es és 2014-es év összehasonlításával az 1 főre eső tételszám alakulását mutatja. Ez a szám 2011-ben tétel/fő volt, amely 2014-re tétel/fő-re emelkedett. Egy főre eső rögzítések száma Adatszolgáltatások készítése a törvényben előírt rendszerességgel a külső és belső szerveknek (MÁK, NAV, könyvvizsgáló, képviselőtestület, intézmények stb.). Negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 25-éig mérlegjelentés készítése, a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő év február 10-éig gyorsjelentés, valamint a beszámoló leadásával egyidejűleg végleges mérlegjelentés készítése és megküldése a MÁK felé. A költségvetési év első három hónapjáról április 20-áig, azt követően havonta, a tárgyhót követő hónap 20-áig, a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő év február 5- éig pénzforgalmi jelentés készítése és megküldése a MÁK felé. Az éves gazdálkodásról a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapján közzétett központi nyomtatványokon valamint a KGR internetes alapú program alkalmazásával elektronikus formában is pénzforgalmi beszámoló készítése. A költségvetési évről éves költségvetési beszámoló készítése. Adatszolgáltatási kötelezettség igény szerint a vezetés számára. Könyvvizsgáló részére adatszolgáltatás, tanúsítványok készítése. 3. Éves beszámoló készítése től az éves beszámoló tartalma is jelentősen megváltozott. Az éves költségvetési beszámoló részeként elkülönülnek a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerinti űrlapok. A költségvetés végrehajtásához kapcsolódóan költségvetési jelentést, maradvány-kimutatást, kell készíteni, a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételét, valamint az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolásokat kell kimutatni a költségvetési számvitelben rögzített adatok alapján. A pénzügyi számvitelből a mérleget, eredménykimutatást, a költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatást, valamint kiegészítő mellékleteket kell elkészíteni. Ezzel teszünk eleget a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján közzétett központi nyomtatványokon és a KGR internetes alapú program használatával elektronikus formában a Magyar Államkincstár felé fennálló éves beszámolási kötelezettségeinknek. Az éves beszámoló keretében számolunk el a kapott állami

12 I/A kötet 12. oldal támogatásokkal is. Az év végi beszámoló elkészítésének legelső fázisa a mérlegtételeket alátámasztó leltározási tevékenység előkészítése. Ezt követi a leltározás végrehajtása, kiértékelése. Az év végi beszámoló elkészítése a mindennapi feladatok mellett éves szinten a legnagyobb volumenű munka a Kincstár csoport számára. 4. A Közgyűlés felé benyújtásra kerülő zárszámadási rendelethez kapcsolódó szöveges beszámolóhoz elemzések végzése, szöveges értékelés készítése. 5. Elkülönült feladatkör a tárgyi eszközök és készletek analitikus nyilvántartása. A nyilvántartás a CT-EcoSTAT integrált gazdasági és gazdálkodási rendszer Tárgyi eszköz és Készlet moduljaival történik. E feladatkör magába foglalja az analitikus nyilvántartást is Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat, Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatala, Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda, Mártély Községi Önkormányzat és intézményei, a nemzetiségi önkormányzatok és a Hódmezővásárhely-Mártély-Székkutas Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás vonatkozásában. Főkönyvi nyilvántartásban ide kapcsolódik a beszerzések, térítés nélküli átvételek lekönyvelése, értékcsökkenés elszámolása, selejtezések kivezetése. A program moduljai szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Az analitikákban nyilvántartott számlák feladása a korábbi negyedéves feladáshoz képest gyakoribb, közvetlenül a kontírozást követően történik, akár naponta több alkalommal is. Az értékcsökkenés negyedéves feladása a főkönyv felé rendszeren belül automatikusan történik. Ide illeszkedik a leltár modul használata, mely alkalmas az év végi leltározáshoz szükséges szabályszerű leltár ívek előállítására. A év végi leltározás során valamennyi eszköz teljes körűen leltározásra került a számviteli változások miatti kötelezettség miatt, év végén ezért már csak a nagyértékű tárgyi eszközök leltározása történt meg mennyiségi számbavétellel. A többi mérlegtétel leltározásának módja egyeztetéssel történt. 6. Kiadások és bevételek érvényesítése. Minden Polgármesteri Hivatalt gazdálkodási körébe tartozó költségvetési szervet érintő kiadást és bevételt érvényesíteni kell. Az érvényesítő feladata a bizonylathoz csatolt okmányokat számszakilag és érdemileg ellenőrizni, megállapítani a kiadás teljesítésének a bevétel beszedésének jogosultságát, összegszerűségét a fedezet meglétét és az előírt követelmények betartását. A Kincstár csoport ügyintézői látják el az érvényesítői feladatokat, amely túlnyomórészt a számvitel területén dolgozókat érinti. 7. Analitikus nyilvántartás vezetése a sajátos eszköz és forrás oldali elszámolások főkönyvi számlákról, az aktív és passzív időbeli elhatárolásokról, az intézmények részére nyújtott támogatásokról. Ehhez kapcsolódóan az analitikus nyilvántartások és a főkönyv adatainak egyeztetése. A lakáscélú támogatások egyeztetése a Lakosságszolgálati Irodával és a pénzintézetekkel. Az önkormányzatok és a hivatal által folyósított segélyek egyeztetése a Népjóléti Irodával. 8. Adózással kapcsolatos feladatok ellátása: adóbevallások készítése, változások bejelentése, Áfa elszámolása, cégautóadó bevallása, rehabilitációs hozzájárulás bevallása, kapcsolattartás az adóhatósággal. Ezen a téren is jelentős feladatnövekedés történt. Kivált a hivatalból az önkormányzat, mint önálló adóalany, valamint Mártély és a Hódmezővásárhely-Mártély- Székkutas Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás kapcsán is bevallási kötelezettségek keletkeztek. 9. A lekönyvelt bizonylatok irattárazása, beszámolók és mellékleteik megfelelő tárolása és az előírások szerinti selejtezése.

13 I/A kötet 13. oldal Számvitel területén jelenleg az alábbi kollegák látják el a jogszabályban meghatározott feladatokat: Csankiné Bálint Annamária: Beosztása: számviteli szakmai vezető Alkalmazás kezdete: Végzettség: felsőfokú, üzemgazdász, mérlegképes könyvelő Munkaköre: kötelezettségvállalás ellenjegyzése, a számvitel területének koordinálása, irányítása, adóbevallások, jelentések, beszámolók készítése, a számvitel területét érintő szabályzatok készítése. Kis Sándorné: Beosztása: számviteli ügyintéző Alkalmazás kezdete: Végzettség: középfokú, mérlegképes könyvelő Munkaköre: Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda és a nemzetiségi önkormányzatok bizonylatainak könyvelése, bér-függő leltár elkészítése, egyeztetések lefolytatása, érvényesítés. Lantos Jánosné: Beosztása: számviteli ügyintéző Alkalmazás kezdete: Végzettsége: középfokú, mérlegképes könyvelő Munkaköre: Mártély Község Önkormányzat, Mártélyi Általános Művelődési Központ és Mártélyi Gondozási Központ számviteli bizonylatainak érvényesítése, könyvelése. Kovácsné Surim Renáta: Beosztása: számviteli ügyintéző Alkalmazás kezdete: Végzettség: középfokú, mérlegképes könyvelő Munkaköre: Hódmezővásárhely MJV Polg. Hivatala és Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat bankbizonylatainak és kapcsolódó naplók számítógépes rögzítése, pénztárak kezelése, pénzforgalmi jelentéshez létszámadatok szolgáltatása, beszámoló táblák kitöltése, érvényesítés, ÖNKADÓ pénztár könyvelése. Zsoldosné Juhász Petra: Beosztása: számviteli ügyintéző Alkalmazás kezdete: Végzettsége: középfokú, mérlegképes könyvelő Munkaköre: kimenő- és bejövő számlák kontírozása, könyvelése, egyeztetések lefolytatása, számviteli bizonylatok érvényesítése. Gémes Magdolna: Beosztása: számviteli ügyintéző Alkalmazás kezdete: Végzettség: felsőfokú, okleveles közgazdász, mérlegképes könyvelő Munkaköre: Forint és valutapénztár bizonylatok kontírozása, rögzítése; havi, negyedéves, éves jelentések és a beszámoló pénztár egyenlegeit alátámasztó leltár készítése a Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat és intézményei forint- és valutapénztáraira valamint pályázatok, adományokhoz kapcsolódó pénztárakra; részvétel a havi, negyedéves jelentések, éves beszámoló készítésében a számviteli szakmai vezető utasítása szerint. Őze Ferencné: Beosztása: számviteli ügyintéző Alkalmazás kezdete:

14 I/A kötet 14. oldal Végzettség: középfokú, mérlegképes könyvelő, közgazdász abszolutórium Munkaköre: Bankbizonylatok és kapcsolódó naplók számítógépes adatrögzítése, számviteli bizonylatok érvényesítése, kontírozása, adatszolgáltatás, egyeztetések lefolytatása, leltározás. Kovács Mariann: Beosztása: számviteli ügyintéző Alkalmazás kezdete: Végzettség: felsőfokú, szociálpedagógus, mérlegképes könyvelő, közgazdász képzése folyamatban Munkaköre: Beruházások, tárgyi eszközök, készletek főkönyvi könyvelése, analitika vezetése (Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat, Mártély Község Önkormányzat, Hódmezővásárhely MJV Polg. Hivatala, Hódmezővásárhely-Mártély-Székkutas Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, Mártély ÁMK, Mártély Gondozási Központ, nemzetiségi önkormányzatok) II. Pénzügy A Kincstáron belül a pénzügy részleg feladata a bevételek és kiadások teljes körű kezelése valamint ezek rögzítése a költségvetésben jóváhagyott kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Hódmezővásárhely és Mártély közös hivatala), a Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvodaintézmény, illetve a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás, a Hódmezővásárhely- Mártély- Székkutas Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás valamint a nemzetiségi önkormányzatok kimenő/beérkező számláit a Pénzügy részleg kezeli, miután azok a számviteli szabályzatban előírtaknak megfelelően utalványrendelettel ellátva bizonylatolásra, leigazolásra kerültek. A részleg rendszerezi, nyilvántartja ezen tételeket: kimutatásokat, cash-flow-kat, riportokat készít, az évenkénti mérleg alátámasztásához tételes leltárt vezet róluk, egyeztet a szállítókkal/vevőkkel, szükség esetén fizetési ütemezéseket készít, átütemezéseket, faktoring ügyleteket bonyolít le. A számviteli törvényben meghatározott időszakonként fizetési felszólítókat, egyenlegközlőket küld valamennyi kintlévőség kapcsán, illetve a beérkezőket egyezteti, kezeli. A számlanyilvántartások alapján elkészítik a mérleghez szükséges űrlapokat, adatlapokat, egyéb kimutatásokat. A pénzügy részleg felel továbbá a Német Önkormányzat kivételével a fent megjelölt intézmények valamennyi bankszámlájának vezetéséért, az ezzel kapcsolatos ügyintézésért. Ők készítik az átutalásokat, nyilvántartják a számlaegyenlegeket, gondoskodnak a készpénzfelvételről, lekérdezésekről, ügyfélértesítők letöltéséről, banki bizonylatok készítéséről, hitelesítéséről. A bankszámlához kapcsolódóan felhatalmazó levelek készítése szintén az ő feladatuk, továbbá a negyedéves/éves zárásokkor egyenlegegyeztetés történik minden egyes bankszámla vonatkozásában. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatnak jelenleg 93, a Polgármesteri Hivatalnak 7, az Egyesített Óvodaintézménynek 8, a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulásnak 8, az Ivóvízminőség-javító Társulásnak 1 bankszámlája van, melyet a számlavezető pénzintézet a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt vezet. A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 1 bankszámlával rendelkezik az Erste Banknál, a Román Nemzetiségi Önkormányzat megszűnéséig 1 bankszámlával rendelkezett szintén az Erste Banknál, a Német Önkormányzat 1 bankszámlával rendelkezik a Budapest Banknál.

15 I/A kötet 15. oldal Az elkészült átutalások valamint a számlákra beérkező jóváírások tételeit ún. banki borítékokban kell rögzíteni, itt a tételeket egyenként a bankkivonatok alapján rögzítik, bizonylatokkal látják el, a szükséges mellékletekkel felszerelik. Emellett a Pénzügy érintett ügyintézője banki borítékba viszi fel mindazon tételeket is melyek tényleges pénzmozgás nélkül, valamilyen megállapodás keretében kerülnek rendezésre, mint például a kompenzálások esetén az egymással szemben álló követelések rendezése (szállítói tartozások és helyiadó-fizetési kötelezettségek összevezetése, lakbérbeszámítás), tartozás-elengedés, a közüzemi szolgáltatók esetében nagyon gyakran a jóváíró számlák teljesítése, vagy például 2013 és 2014 évben az állami konszolidáció keretében szerződés alapján történt teljesítések, törlesztések. Ezeken túl banki boríték készül számos olyan könyvelési tételnek, amely pénzmozgással nem jár, de főkönyvben való megjelenéséhez rögzíteni kell, ezt szintén a pénzügy részleg végzi évtől a pénzügy egy megbízott munkatársa látja el a Pénztár ellenőri feladatokat is, mely a készpénzkezelés, a pénztáranyagok, a pénztárbizonylatok szabályszerűségének ellenőrzését, szükség szerint azonnali ellenőrzés lefolytatását foglalja magában, és helyiadó-fizetési időszakokban (március-szeptember) az állandó házipénztárakon kívüli ideiglenes kasszákba történő pénzbeszedés felügyeletét is jelenti. A tevékenységek közé tartozik a pénzügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása a költségvetés optimális teljesítése érdekében, ideértve a bevételek függvényében a kiadások teljesítésének megfelelő ütemezését is. Ennek érdekében az ügyintézők finanszírozási tervet készítenek

16 I/A kötet 16. oldal éves, havi és akár heti bontásban, melyet a gördülő tervezés szabályai szerint rendszeresen felülvizsgálnak, illetve szükség esetén módosítanak. Az Európai Uniós illetve központi költségvetési forrásból elnyert pályázatok illetve nagyberuházások folyamatos finanszírozása érdekében ez különösen fontos, mivel az Önkormányzat éves bevételei időben nem egyenletesen folynak be, a pályázatokban meghatározott elszámolási időpontokat azonban tartani kell, így a likviditás biztosítása érdekében a tervezés különösen nagy jelentőségű. Előfordul, hogy külső forrás igénybevétele is szükséges a folyamatos kifizetések biztosításához. Az esetleges hitelfelvételek ügyintézését az aljegyzői titkársággal és a költségvetési csoport munkatársaival együtt végzik a pénzügyes kollégák. Az ehhez szükséges adatszolgáltatások elkészítése, a folyósítási feltételek teljesítése, a folyósítást követően a hitelek nyilvántartása, analitikák, kamatkimutatások készítése, a hitelekre, kölcsönökre vonatkozóan a bankkal való kapcsolattartás, valamint a mérlegjelentésekhez szükséges adatok szolgáltatása szintén a pénzügy feladatkörébe tartozik. A CT-EcoSTAT integrált gazdálkodási és gazdasági rendszerben a kötelezettségvállalás és a rendelés modulokban az érintett ügyintézőnek feladata a rendeléseket, szerződéseket és számlákat rögzíteni. A kötelezettségvállalás modult teljes körűen a rendszergazda jogosultságú személyeken kívül a Közgazdasági Iroda Kincstár csoportjának kijelölt munkatársai kezelik. Feladatuk az adott évre vonatkozó költségvetési rendeletben meghatározott sorok, összegek felvitele, a költségvetési sorokhoz kapcsolódó jogosultságok meghatározása. Az egyes szerződések rögzítése a költségvetési sorokhoz kapcsolódóan, illetve a szerződésekhez beérkező számlák rögzítése, feldolgozása a szerződésszámokhoz kapcsolódóan. A banki borítékokba bekerülő valamennyi tételt a kötelezettségvállalás rendszerében rögzíteni kell. A fenti alapfeladatokon túl a részleg munkatársai vezetik az önkormányzati tulajdonban lévő lakások elidegenítéséből származó bevételekről szóló, valamint a részletfizetésekről szóló kimutatásokat is. Gondoskodnak ezek lekönyveléséről, a vevő számláján való jóváírásról. Elvégzik továbbá az önkormányzati tulajdonban lévő lakás és nem lakás célú bérlemények bérleti díjának nyilvántartását, a bérleti díjak, illetve az Önkormányzat által értékesített vagy bérbe adott ingatlanok, területek, hirdetőtáblák stb. szerződés alapján történő számlázását, analitikus nyilvántartását. Kibocsátott számlák alakulása évenként KP-s átutalásos

17 I/A kötet 17. oldal Mártély Község Önkormányzat és intézményei pénzügyi feladatainak egy részét a mártélyi pénztáros ügyintéző látja el, melynek részletezését a Pénztárra vonatkozó részben az érintett munkaköri leírása tartalmazza. A pénzügy kiadási és bevételi területén dolgozó kollégák: Bósz Ágnes: Beosztása: közgazdász Alkalmazás kezdete: Végzettség: felsőfokú, közgazdász külgazdasági szakon Munkaköre: átutalások, kifizetések ügyintézése, számlavezető bankkal kapcsolattartás, önkormányzat hiteleinek ügyintézése, analitikus nyilvántartása, faktoring ügyletek teljes körű ügyintézése, likvid tervek készítése, kifizetések ütemezése, elszámolások készítése, szállítókkal kapcsolattartás Lakatos-Tóth Bernadett: Beosztása: pénzügyi ügyintéző Alkalmazás kezdete: Végzettsége: felsőfokú, matematikus Munkaköre: átutalások készítése, szállítókkal való egyeztetés, szállítói egyenlegközlőkkel kapcsolatos ügyintézés, egyéb tételek iktatása Hódmezővásárhely MJV Önk., Hódmezővásárhely MJV Polg. Hivatala, Hmvhelyi Egyesített Óvoda, Hódmezővásárhely- Mártély-Székkutas Ivóvízminőség-javító Önk. Társulás adatbázisaiban, havi és negyedéves záráshoz adatszolgáltatás: a megnevezett adatbázisokban X-es tételekről nyitó, csökkenés, záró listák készítése, TAJAD táblázat, D űrlap szállítókra vonatkozó részének kitöltése. Szőnyiné Horváth Anikó: Beosztása: pénzügyi ügyintéző Alkalmazás kezdete: Végzettsége: felsőfokú, közgazdász, mérlegképes könyvelő Munkaköre: Pénzforgalommal kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása, bankszámlákhoz kapcsolódó banki borítékok feldolgozása, pénztárellenőri feladatok ellátása Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat, Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatala, Mártély Község Önkormányzat és intézményei esetében. Lopez Müller Benito Jesus: Beosztása: kötelezettségvállalás nyilvántartó Alkalmazás kezdete: Végzettsége: felsőfokú, agrármérnök Munkaköre: CT-EcoSTAT program rendelés és kötelezettségvállalás modul vezetésével kapcsolatos teendők, kiadások és bevételek hozzárendelése a szerződésekhez, megrendelőkhöz a pénzügyi és főkönyvi modulban Kisné Kun-Szabó Edina: Beosztása: kötelezettségvállalás nyilvántartó Alkalmazás kezdete: Végzettsége: középfokú Munkaköre: CT-EcoSTAT program rendelés és kötelezettségvállalás modul vezetésével kapcsolatos teendők, kiadások és bevételek hozzárendelése a szerződésekhez, megrendelőkhöz a pénzügyi és főkönyvi modulban, pénztárak kezelése. Bányainé Verók Hajnalka: Beosztása: pénzügyi ügyintéző Alkalmazás kezdete: Végzettsége: felsőfokú, agrármérnök, mérlegképes könyvelő képzése folyamatban Munkaköre: kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetése Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás, Mártély Község Önkormányzat, Mártély ÁMK, Mártély Gondozási

18 I/A kötet 18. oldal Központja, nemzetiségi önkormányzatok vonatkozásában, átutalások intézése, számlák iktatása, banki napló rögzítés, számlázás Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás és a Hódmezővásárhely MJV Cigány Nemzetiségi Önkormányzat esetében, kistérségi busz költségeinek elszámolása. Törökgyörgyné Dobsa Edit: Beosztása: pénzügyi ügyintéző Alkalmazás kezdete: Végzettsége: felsőfokú, gazdasági mérnök pénzügy szakon Munkaköre: bankkivonatok feldolgozása, bevételek bizonylatolása, lakástörlesztések rögzítése, vételárhátralék kifizetéséhez szükséges bizonylatok elkészítése, munkáltatói kölcsönök analitikus könyvelése, bevételi analitika vezetése, energetikai célú helyi támogatások analitikájának vezetése, egyeztetés a könyveléssel, havi és negyedéves mérlegjelentéshez adatszolgáltatás a követelésekről, egyenlegközlők kiküldése, pénztár kezelése, pénztárellenőr helyettesítése, bevételek év végi értékelése. Tóthné Maksa Edit: Beosztása: pénzügyi ügyintéző Alkalmazás kezdete: Végzettsége: középfokú, pénzügyi-számviteli ügyintéző Munkaköre: Bérlakások nyilvántartása, változások vezetése, lakbérek és közös költségek havi számlázása, postázása, önkormányzat által értékesített vagy bérbe adott ingatlanok, területek, hirdető táblák és egyéb bevételek számlázása, rezsiköltségek továbbszámlázása, hátralékos felszólítók készítése, postázása i és i állapot szerint, ügyfelek technikai számlarendezései, bérbeszámítások és támogatások könyvelése, behajthatatlan követelések kivezetése, kapcsolattartás az ügyfelekkel, Szegfű u. bérlakások fűtésköltségének évenkénti elszámolása, széfkezelés, pénztárak kezelése. Katona Ágnes: Beosztása: pénzügyi ügyintéző Alkalmazás kezdete: Végzettsége: középfokú, közgazdasági szakközépiskola Munkaköre: közétkeztetés kapcsán kapcsolattartás az intézményekkel, egyeztetés, számlázás, postázás, bank rögzítése a pénzügy modulban, közétkeztetés hó végi elszámolása, Hód-Menza Diákétkeztető Közhasznú Nonprofit Kft. által kibocsátott közétkeztetési számlák ellenőrzése, teljesítés igazolása, közétkeztetéssel kapcsolatos támogatásokról adatszolgáltatás a könyvelés felé. III. Költségvetés A költségvetési ügyintézők végzik az Önkormányzat gazdálkodását megalapozó tervezési, elemzési, információszolgáltatási teendőket. Összeállítják az önkormányzati szintű költségvetést és annak évközi módosításait, a költségvetés teljesüléséről szóló tájékoztatókat - a hatályban lévő jogszabályok előírásainak mindenkori figyelembevétele mellett. Elkészítik az állami támogatások igénylését, a törvényi határidőknek megfelelően az évközi lemondásokat illetve pótigényléseket és év végén a leigényelt normatívák felhasználására vonatkozó elszámolásokat. Az intézmények, gazdálkodó szervezetek valamint társirodák javaslatait figyelembe véve, többszöri egyeztetések után a évi költségvetési rendelet tervezet a törvényben meghatározott határidőn belül került összeállításra. Ennek eredményeképp februárjában elfogadásra került Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatnak valamint Mártély Község Önkormányzatnak az intézmények költségvetéseit is tartalmazó évi

19 I/A kötet 19. oldal költségvetési rendelete illetve Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás valamint a nemzetiségi önkormányzatok költségvetését elfogadó határozata. Ezen kívül decemberében alakulására tekintettel szintén elfogadásra került Hódmezővásárhely és Székkutas Adó-végrehajtási és Közterület-felügyeleti Társulás költségvetési határozata. Az elfogadott költségvetési rendeletben illetve határozatban meghatározott előirányzatok alapján határidőre elkészítették az Államkincstár felé továbbítandó Elemi költségvetés űrlapgarnitúrákat, valamint folyamatosan könyvelték és egyeztették az előirányzatokat a főkönyvi rendszerben. A költségvetési rendeletek, - határozatok évközben a közgyűlési határozatok, beérkezett állami támogatások, intézményi kérelmek, évközben jelentkező új feladatok, új beruházások, illetve az egyéb gazdasági, társadalmi körülmények változása miatt többször módosításra kerültek. A költségvetési rendelet Hódmezővásárhely esetében hat alkalommal, (májusban, júniusban, szeptemberben, decemberben, valamint februárjában és márciusában), Mártély esetében öt alkalommal (júniusban, szeptemberben, novemberben, februárban és márciusban) a költségvetési határozat Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás esetében öt alkalommal (júniusban, szeptemberben, októberben, decemberben valamint februárban), a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat esetében hat alkalommal (áprilisban, két alkalommal júniusban, júliusban, szeptemberben és decemberben), a Német Önkormányzat esetében három alkalommal (áprilisban, szeptemberben, márciusában), a Román Nemzetiségi Önkormányzat esetében két alkalommal (áprilisban és szeptemberben) került módosításra. A módosítások minden esetben előzetes elemzések alapján tett javaslatokon, egyeztetéseken alapultak. Minden módosítási javaslat részletes szöveges alátámasztással, az eredeti előirányzatokkal egyező szerkezetben, a jogszabályi követelmények figyelembe vételével került a döntéshozók elé. A Közgazdasági Iroda Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat, Mártély Község Önkormányzat valamint a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás gazdálkodásáról két-két alkalommal, (félévkor és háromnegyed évkor) készített a költségvetési rendelettel/határozattal megegyező szerkezetű tájékoztatót, melyek elfogadásáról az illetékes testületek határozatokkal döntöttek. A nemzetiségi önkormányzatok részére a gazdálkodásukról szóló tájékoztató a törvényi előírásnak megfelelően szeptemberében készült. A évi zárszámadások valamennyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat és társulás esetében a törvényi előírásnak megfelelően, április 30-ig elfogadásra kerültek. A évi zárszámadási rendelet és határozat tervezetek elkészítése folyamatban van, a májusi üléseken kerülnek napirendre. A zárszámadások részletes beszámolót tartalmaznak a gazdálkodásáról, az előirányzatok pénzügyi teljesüléséről, bemutatják többek között a vagyonmérleget, maradványát, az állami támogatás elszámolását. A Közgyűlés elé került anyagok rendelettervezetek, beszámolók, tájékoztatók a könyvvizsgáló írásos véleménye alapján szakmailag megfelelőek és megalapozottak voltak. A költségvetéssel kapcsolatos kiegészítő feladatként nyilvántartották az állami támogatások pénzügyi teljesülését, ennek keretében elkészítették az Állami támogatás bankszámla és a nettófinanszírozás banki kivonatait, majd könyvelték azokat a főkönyvi rendszerben.

20 I/A kötet 20. oldal Elvégezték az állami adósságkonszolidáció lebonyolításával kapcsolatos adatszolgáltatásokat, illetve összeállították az adósságot keletkeztető ügylethez (kezességvállalás a Városellátó Kft hitelfelvételéhez) szükséges kormányengedély igénylést. A gazdasági döntések előtt utasítás alapján megelőző számításokat, elemzéseket végeztek. A fentiek alapján a kiemelt tevékenységek közé tartozott a társirodákkal, önkormányzati intézményekkel és társaságokkal, gazdálkodó szervezetekkel, illetve a Magyar Államkincstárral való megfelelő munkakapcsolat kialakítása, illetve fenntartása. A költségvetési ügyintézők ellátták a belső szabályzatban meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó számlák érvényesítését, kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzését. Költségvetéssel kapcsolatos feladatok ellátásában az alábbi ügyintézők vesznek részt: Szalkainé Tóth Edit: Beosztása: költségvetési előadó Alkalmazás kezdete: Végzettsége: felsőfokú, igazgatásszervező BA, mérlegképes könyvelő Munkaköre: Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat és intézményei költségvetési rendeletének, módosításainak, évközi tájékoztatók és a zárszámadási rendelet tárgyú közgyűlési előterjesztések összeállítása, MÁK felé továbbítandó elemi költségvetések elkészítése és előirányzatok főkönyvi könyvelése, egyeztetése Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat, Hódmezővásárhely MJV Polg. Hivatala, Hmvhelyi Egyesített Óvoda, Hódmezővásárhely-Mártély-Székkutas Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás vonatkozásában, állami támogatás bankszámla valamint a nettófinanszírozás banki kivonatainak elkészítése és főkönyvi könyvelése, Városfejlesztési Csoport feladatköréhez tartozó utalványok érvényesítése, költségvetéssel kapcsolatos adatszolgáltatások. Kókay Éva: Beosztása: költségvetési előadó Alkalmazás kezdete: Végzettsége: felsőfokú, főiskolai gazdálkodási szak, költségvetési szakirány, jogi képzés folyamatban Munkaköre: Hódmezővásárhely MJV Önkormányzatok és intézményei illetve Mártély Község Önkormányzat és intézményei által szolgáltatott adatok alapján támogatás leigénylése, elszámolása, kimutatások készítése az állami támogatás felhasználásáról, tájékoztatást ad, információt kér az intézmények költségvetési előirányzatait érintő aktuális feladatokról, törzsadattári nyilvántartásokkal kapcsolatos változások jelentése a Magyar Államkincstár részére Hódmezővásárhely MJV Önkormányzatok és intézményei illetve Mártély Község Önkormányzat és intézményei, nemzetiségi önkormányzatok, Hódmezővásárhely-Mártély-Székkutas Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás vonatkozásában. Takaróné Nagy Erika: Beosztása: költségvetési előadó Alkalmazás kezdete: Végzettsége: felsőfokú, közgazdász, mérlegképes könyvelő Munkaköre: elemi költségvetés, költségvetés-módosítások, tájékoztatók, beszámolók elkészítése, képviselő-testületi, társulási tanácsi előterjesztések, rendelet-tervezetek (határozatok) összeállítása, költségvetéssel kapcsolatos adatszolgáltatások, Mártély Községi Önkormányzat, ÁMK, Gondozási Központ, Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás és intézménye, Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, Német

Az anyagot látta: Előadók: Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes

Az anyagot látta: Előadók: Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Iktatószám: 21-3429-1/2012. (1 db rendelet tervezet 1 db. határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek

Részletesebben

Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők. Sokszorosításra érkezett: 2014. 06. 06. Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó *

Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők. Sokszorosításra érkezett: 2014. 06. 06. Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * Iktatószám: 22-7247-1/2014. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása Az anyagot készítette: Közgazdasági

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének június 1-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének június 1-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. június 1-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29.

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. M U N K A T E R V 2013.04.01-től PÉNZÜGYI CSOPORT 1.) OTP felé a névváltozás lejelentése,

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S 183/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közötti a munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

M U N K A T E R V 2011.

M U N K A T E R V 2011. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. M U N K A T E R V 2011. PÉNZÜGYI OSZTÁLY 1./ 2010. évi beszámoló elkészítéséhez vevő-, szállító

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egység Egység feladatai Vezető

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ Ikt.sz:. /2017. 1. sz. Melléklet Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2017. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) dr. Kokas Barbara,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése P I/B kötet 1. oldal UIktatószám:U 22-133-15 / 2011. UCímzett:U Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése UTárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása

Részletesebben

íll számú előterjesztés

íll számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés íll számú előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2014. évi számviteli változásokhoz kapcsolódóana Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában VII. Fejezet Könyvviteli zárlat A könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő, - helyesbítő,

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2015. május

Részletesebben

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása Iktsz.: 9. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére

ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Ügyiratszám: 510-31/2014. Ügyintéző: dr. Barna Angéla jegyző ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Tárgy: Roma Nemzetiségi Önkormányzattal lévő együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 201/2016. (IV.28.) Tárgy: Javaslat együttműködési megállapodás jóváhagyására Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Léh Községi Önkormányzat, valamint Léh Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 80. -a értelmében 1. Általános szempontok

Részletesebben

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 115/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. július 1-jei hatállyal a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Ötvöskónyi Község Önkormányzata (képviseli Pusztai László polgármester, székhely: 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. bankszámlaszám: 11743033-15570396- 00000000,

Részletesebben

9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott

9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott 9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Melléklet az 5. napirendi ponthoz amely létrejött egyrészről Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (székhelye: 2523

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 4. napján tartandó nyilvános ülésére Előterjesztés tárgya: Egyes pénzügyi tárgyú szabályzatok módosítása

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2013. január

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról 1. Göd Város Önkormányzatának 40/2006.(XII.14.) sz.

Részletesebben

Előterjesztő:Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző. Készítette:Dr.Battyányi Anita jogi szakreferens

Előterjesztő:Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző. Készítette:Dr.Battyányi Anita jogi szakreferens Előterjesztő:Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző Készítette:Dr.Battyányi Anita jogi szakreferens Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

változtatás nélkül a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás szövegét. Felhatalmazza Dombi Imréné

változtatás nélkül a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás szövegét. Felhatalmazza Dombi Imréné Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S nemzetiségi együttműködési megállapodás elfogadására Tisztelt Képviselő-Testület! Ezúton terjesztem elő a

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására A megállapodás létrejött egyrészről a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. (Törzsszám: 810870;

Részletesebben

Javaslat. Ózd Kistérség Többcélú Társulása és irányítása alá tartozó költségvetési szerv évi költségvetési beszámolójának elfogadására

Javaslat. Ózd Kistérség Többcélú Társulása és irányítása alá tartozó költségvetési szerv évi költségvetési beszámolójának elfogadására Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása és irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2015. évi költségvetési beszámolójának elfogadására Előterjesztő:Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Pénzügyi és

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzatát, Eszközök és források értékelési szabályzatát, Selejtezési és hasznosítási szabályzatát, Házipénztár és pénzkezelési szabályzatát, Bizonylati szabályzatát, Önköltségszámítási

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 190/2014.(XII.1) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

Kővágóörsi Közös Hivatal

Kővágóörsi Közös Hivatal Kővágóörsi Közös Hivatal - Szervezeti struktúra A Hivatal létszáma 22 fő, melyből - 1 fő: jegyző - 1 fő aljegyző - 1 fő: igazgatási csoportvezető - 1 fő: szociális és gyermekvédelmi ügyintéző - 2 fő: kereskedelmi

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2012. június

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 132/2015.(XI.26.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat 2016. évi éves ellenőrzési

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a január 17-ei képviselő-testületi ülésre

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a január 17-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 4./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2017. január 17-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Jánossomorja Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 25/2014. (XI.17.) MRNÖ határozattal megkötött együttműködési megállapodás.

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 25/2014. (XI.17.) MRNÖ határozattal megkötött együttműködési megállapodás. VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 12/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26 -i ülésére Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 8700. Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-004. Pf.: 5. Ügyiratszám: 1.576/2015. 19. számú előterjesztés E L Ő T E R J E S Z T É S Marcali Városi Önkormányzat

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája (nem költségvetési szervnél dolgozó mérlegképes könyvelők részére) Államháztartási szakterület 2014. (4X45 perc)

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE Számviteli kézikönyvek KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE 2011 Budapest, 2011 Szerző: Szamkó Józsefné Lektor: Lilliné Fecz Ildikó ISBN 978 963 638 389 3 ISSN 1787 7342 Kiadja a SALDO

Részletesebben

SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK

SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK SZÁMVITELI POLITIKA 3. SZ. MELLÉKLETE BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK HATÁLYBA LÉPÉSE: 2013.01.01.

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI EGYETEM

A DUNAÚJVÁROSI EGYETEM A DUNAÚJVÁROSI EGYETEM GAZDASÁGI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Dunaújváros 2016 Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 40-2016/2017. (2016.10.25.) határozatával egységes szerkezetben a kancellár tájékoztatását elfogadta

Részletesebben

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervjavaslat i belső i terv Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Ambrózfalva

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület Nem költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára 2013. 1 A

Részletesebben

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata ... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata 1. A Szabályzat 3. számú melléklete következő 3. számú mellékletre változik: "3. számú melléklet Leltározási ütemterv a 2016. évre 1. A leltározás

Részletesebben

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5 megnevezése: Pályázati adatlapok Saját elhatározás Oktatási, kulturális Nem hatósági Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának november 14-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának november 14-i ülésére Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22., Tel.: 27/639-131; Fax: 27/639-108, E-mail: jegyzo@kismaros.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi,

Részletesebben

Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége. Ügyrend (B-14)

Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége. Ügyrend (B-14) Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Ügyrend (B-14) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata./2012.

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosító száma, megnevezése: 2142-06 Pénzügyi és könyvvezetési alapfeladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALJEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: l 350-2/2014. Előadó: dr. Bacsáné Kutyej Bozsena, Tarné Stuber Éva Mell.: 1 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 8/2013. (II.14.) MÖK határozattal megkötött együttműködési megállapodás.

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 8/2013. (II.14.) MÖK határozattal megkötött együttműködési megállapodás. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 7/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról, a mellékleteiről és a szöveges indokolásról Kisújszállás Város Önkormányzatának

Részletesebben

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala Fejlesztési többletigények összeállítása Saját bevételek körének tervévre történı kialakítása 0998. (XII.30.) fejezet tervezési szabályai SZMSZ 7/998.

Részletesebben

A Pénzügyi Főosztály feladatai

A Pénzügyi Főosztály feladatai PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLY A Pénzügyi Főosztály feladatai a) a költségvetés tervezésével, az előirányzat felhasználását, és az intézményi hatáskörbe tartozó előirányzat-módosítással kapcsolatos feladatokat, b)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére 1558-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette: Farkas

Részletesebben

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CíMZETES FÖJEGYZÖJE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Ügyiratszám: JKAB 156-2/2014. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 2014. évi

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS 6. NAPIREND Ügyiratszám: 5/109/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a Tapolcai Közös Önkormányzati

Részletesebben

MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK

MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK SZÁMVITELI POLTIKIKA 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK TARTALOMJEGYZÉK 1. NYITÓ,

Részletesebben

A 1.. Bp., : ker. út... sz.

A 1.. Bp., : ker. út... sz. A honlapon fellelhető információkat a VIKTÓRIA TÁRSASHÁZ RENDSZER, mint társasház-kezelési modell dokumentációinak felhasználásával dolgoztuk fel. A rendszer dokumentáció fejlesztése folyamatos és a mindenkori

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 30-i ülésére 3890/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. május 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette: Farkas

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött egyfelől Szentendre Város Önkormányzata (adószáma: 15731292-2-13, székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3., képviseli: Verseghi-Nagy Miklós polgármester, a

Részletesebben

249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET

249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET 249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET 2012. február 15. Pécs ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Megnevezések pontosítása nemzetiségek miatt 1, 7 nemzeti vagyon 24 (1) Elemi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/81/2013/I Üi.: Kalmár Endre Makó Város Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: 2013.i Belső Ellenőrzési Terv módosítása Melléklet: 1 db módosított

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére MUNKAKÖRI LEIRÁS LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére Beosztása: pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó köztisztviselő. Munkaideje: hétfőtől-csütörtökig 8 00 órától 16 30 óráig. pénteken 8 00 órától

Részletesebben