Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is."

Átírás

1

2 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN Dr. Pétery Kristóf PhD, 2007 Mercator Stúdió, 2007 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály u és T/F:

3 ELŐSZÓ 3 TARTALOM ELŐSZÓ Információs társadalom A kommunikáció A kommunikáció általános modellje Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek Számítógépes információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban Közhasznú információs források Információ és társadalom Az informatika fejlődéstörténete A modern információs társadalom jellemzői Informatika és etika Jogi ismeretek Informatikai alapismeretek hardver Jelátalakítás és kódolás Analóg és digitális jelek Az adat és az adatmennyiség Bináris számábrázolás Bináris karakterábrázolás Bináris kép- és színkódolás Bináris hangkódolás A számítógép felépítése A Neumann-elvű számítógépek A (személyi) számítógép részei és jellemzőik A perifériák típusai és főbb jellemzőik A (személyi) számítógép részeinek összekapcsolása és üzembe helyezése Hálózatok... 82

4 4 ELŐSZÓ 3. Informatikai alapismeretek szoftver Az operációs rendszer és főbb feladatai Az operációs rendszerek (fajtái) részei és funkciói, az operációs rendszer felhasználói felülete Könyvtárszerkezet, könyvtárak létrehozása, másolása, mozgatása, törlése, átnevezése Állományok típusai, keresés a háttértárakon Állománykezelés: létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, mozgatás, átnevezés, nyomtatás, megnyitás Az adatkezelés eszközei: Tömörítés, kicsomagolás, archiválás, adatvédelem A szoftver és a hardver karbantartó (segéd)programjai: víruskeresés és -irtás, víruspajzs, lemezkarbantartás A hálózatok működésének alapelvei, hálózati be- és kijelentkezés, hozzáférési jogok, adatvédelem Szövegszerkesztés A szövegszerkesztő használata A program indítása A munkakörnyezet beállítása Nézetmód változtatása A szövegszerkesztő menürendszere Dokumentum megnyitása, mentése, nyomtatása Feladat Szövegszerkesztési alapok Feladat Szövegbevitel, szövegjavítás Karakterformázás Bekezdésformázás Felsorolás, számozás Tabulátorok használata Oldalformázás Szövegjavítási funkciók Keresés és csere Kijelölés, másolás, mozgatás, törlés Feladat

5 ELŐSZÓ Helyesírás ellenőrzés, szinonima szótár, elválasztás Szinonimaszótár Táblázatok, grafikák a szövegben Táblázatkészítés a szövegszerkesztővel, sorba rendezés Feladat Kész táblázatok formázása Számolási műveletek a cellákban Körlevélkészítés Az összefésülés Feladat Feladat Táblázatok, grafikák, szimbólumok és más objektumok beillesztése a szövegbe, valamint formázásuk Feladat Meglévő objektum beillesztése Nyomtatás Táblázatkezelés A táblázatkezelő használata A program indítása A munkakörnyezet beállítása A táblázatkezelő menürendszere A táblázat megnyitása, mentése, nyomtatása A táblázatok felépítése Cella, oszlop, sor, aktív cella, tartomány, munkalap Adatok a táblázatokban Adattípusok Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás Az adatbevitel gyorsítása Feladat A cellahivatkozások használata Képletek szerkesztése: konstans, hivatkozás, függvény A képletek alkalmazása Függvények használata Táblázatformázás

6 6 ELŐSZÓ Sorok, oszlopok, tartományok kijelölése Karakter-, cella- és tartomány-formázások Cellák és tartományok másolása Táblázatok, szövegek, diagramok Egyszerű táblázat készítése Irányított szűrés Formázási lehetőségek Feladat Diagramtípus kiválasztása, diagramok szerkesztése Problémamegoldás táblázatkezelővel Tantárgyi feladatok megoldása A mindennapi életben előforduló problémák Adatbázis-kezelés Az adatbázis-kezelés alapfogalmai Az adatbázis fogalma, típusai, adattábla, rekord, mező, kulcs Az adatbázis-kezelő program interaktív használata Adattípusok Adattábla létrehozása adott mezőkkel és attribútumokkal Adatbevitel, adatok módosítása, törlése Adatbázisok létrehozása, karbantartása Alapvető adatbázis-kezelési műveletek Lekérdezések, függvények használata Keresés, válogatás, szűrés, rendezés Rekordok rendezése táblában Összesítés Képernyő és nyomtatási formátumok Űrlapok használata Jelentések használata Jelentések létrehozása Információs hálózati szolgáltatások Kommunikáció az interneten Elektronikus levelezési rendszer használata Állományok átvitele

7 ELŐSZÓ W WW Keresőrendszerek Távoli adatbázisok használata Weblap készítés Hálózati dokumentumok szerkezete Weblap készítése web-szerkesztővel Formázási lehetőségek Prezentáció és grafika Prezentáció (bemutató) A program indítása A munkakörnyezet beállítása Megjelenítési üzemmódok és nagyítás Emlékeztető-minta nézet A program menürendszere Prezentációs anyag elkészítése Formázás Diavetítési effektusok Prezentáció vetítése Grafika A program indítása A munkakörnyezet beállítása A program menürendszere Elemi alakzatok megrajzolása, módosítása Képek és más objektumok beillesztése, formázása Könyvtárhasználat Könyvtárak A könyvtár fogalma, típusai Eligazodás a könyvtárban: olvasóterem, szabadpolcos rendszer, multimédia övezet A helyben használható és a kölcsönözhető könyvtári állomány A könyvtári szolgáltatások Dokumentumok Nyomtatott dokumentumok

8 8 ELŐSZÓ Nem nyomtatott dokumentumok, illetve adathordozók Tájékoztató eszközök Katalógusok Adatbázisok Feladat Közhasznú információs források Algoritmizálás, adatmodellezés, programozási ismeretek Elemi és összetett adatok, állomány-szervezés, relációs adatstruktúrák Egész és valós számok, logikai értékek, karakterek Szöveg, sorozat, tömb, rekord, halmaz Állományok Elemi algoritmusok típusfeladatokra Összegzés, eldöntés, kiválasztás, keresés, megszámlálás, maximum-kiválasztás, kiválogatás, elemi rendezések Rekurzió Rekurzió a feladatok és az algoritmusok világában A programkészítés, mint termék-előállítási folyamat A programkészítés lépései Számítógép a matematikában, a természet- és társadalomtudományi tantárgyakban Matematikai feladatok A programozás eszközei Algoritmus-leíró eszközök Az algoritmus-leíró eszközök fajtái Feladatmegoldás egy algoritmus-leíró eszköz segítségével Programozási nyelv Egy programozási nyelv részbeni (specialitások nélküli) ismerete Programfejlesztői környezet Kódolási, szerkesztési eszközök Programkipróbálási eszközök Javasolt irodalom

9 ELŐSZÓ Az informatika és kommunikáció napjainkban az élet minden területén megjelenik. E fogalmak és korszerű tudományágak egyik gyakorlati sűrítménye a számítástechnika, amely eszközeivel az informatikai és kommunikációs igények kielégítésére törekszik. A számítástechnikai ismeretek csaknem minden szakmában és munkahelyen alapkövetelménnyé lettek. A témával kapcsolatos szakkönyvek viszont rendszeres felújításra, kibővítésre és újraírásra szorulnak, hiszen ezek az ismeretek igen hamar avulnak. Gondoljunk csak arra, hogy a személyi számítógép alig húsz éves, az Internet is csak néhány éves múltra tekinthet vissza. Ma a kezdeti időszak gépárainak töredékéért sokszoros teljesítményekhez jutunk (például 1986-ban egy 80 Megabájtos merevlemezt forintért adtak, manapság ennyi pénzért akár 600 Gigabájtnyi kapacitást vásárolhatunk, ami 7500-szoros növekedés, de hasonlóak a PC-k teljesítményadataiban mérhető különbségek is). Könyvünk megpróbálja dióhéjban összesűríteni a rengeteg információt, amire a számítástechnika mindennapi alkalmazásával kapcsolatban szüksége lehet egy, a témával most ismerkedő olvasónak. A téma feldolgozásának menete és mélysége igazodik a középiskolás kerettantervhez, illetve az Oktatási Minisztérium által kiadott vizsgakövetelményekhez (http://www.om.hu/letolt/kozokt/erettsegi2005/tanaroknak/informatika/vizsg akov.htm ). A könyv első része nem túl alaposan (de nem is megterhelő módon) elméleti, történeti vonatkozásokkal foglalkozik, majd megismerteti az olvasót a számítógépek felhasználási területeivel a hardverek és szoftverek világával. A rész könnyebb elsajátítását, a megismert tudnivalók felidézését segítik a lépten-nyomon feltett kérdések. Legyenek bátrak, aggodalom nélkül lépjenek abba a világba, amely naponta felhasználók millióinak szerez örömet, kevesebbeknek bosszúságot Szeretnénk, ha olvasóink inkább az előző tábor tagjait szaporítanák.

10 A kommunikáció 1. Információs társadalom Az információs társadalom (angolul information society) elmélete szerint a társadalomban az információ előállítása, elosztása, terjesztése, használata és kezelése jelentős gazdasági, politikai és kulturális tevékenység. Sőt újabban azt hangoztatják, hogy e tevékenységek jelentik az információs társadalom alapját. E társadalomtípus legfőbb jellegzetessége az információ-technológia központi szerepe a termelésben, a gazdaságban és általában a társadalomban. Az információs társadalmat az ipari társadalom örökösének is tekintik. Hasonló kifejezések: posztmodern, posztindusztriális, posztfordista, hálózati társadalom, tudástársadalom. Általános fogalmak E bevezető célja az olvasó megismertetése olyan fogalmakkal, amelyeket a kötet többi részében általánosan használunk és ismeretét feltételezzük. A fejezetben ismertetett információk megalapozzák a számítógépek és egyes információs technológiák későbbi biztos használatát, ezért ismeretük elengedhetetlenül fontos. INFORMÁCIÓ: Információnak nevezünk mindent, ami valamely kérdésben bizonytalanságunkat csökkenti, más szóval amit a rendelkezésünkre álló adatokból nyerünk. Az információ tehát az értelmezett adat., melynek megismerésekor korábban nem ismert tudásra teszünk szert. Az információ legkisebb egysége a bit. A számítástechnikában a programok is 1 bites információkból épülnek fel. ADAT: Az adat a nem értelmezett ismeret, például egy szám (mondjuk 24 információ akkor lesz belőle, ha értelmezzük, hogy 24 fokos hőmérsékletről van szó). Az értelmezéshez persze az is hozzátartozik, hogy az információt megfelelő kódrendszerben, nyelvi dialektusban kapjuk (valószínűleg kevesen értenék meg a kínai nyelvű, akár írt, akár szóbeli időjárásjelentést hazánkban). INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIA (IT): Az információ-technológia összefoglaló neve az informatikai ipar minden ágának az adatfeldolgozástól a hardveren át a rendszer, illetve szoftverfejlesztésig. Az információ-technológia mára úgynevezett húzó iparággá fejlődött, amelynek gazdasági jelentősége és az ipari fejlődésben betöltött szerepe óriási.

11 1. Információs társadalom 11 TUDÁSGAZDASÁG: Az információs társadalom közgazdasági társfogalma, amelyben az érték hangsúlyozottan az értelem gazdasági hasznosításán keresztül jön létre, és ehhez minél kevesebb fizikai erőforrást használ fel A kommunikáció A kommunikáció lényege, hogy a kölcsönható felek történéseiket jelrendszerrel közlik és szabályozzák egymás viselkedését. Lehetetlen nem kommunikálni, ugyanakkor az információátadás módja csak 7-10 %-ban verbális (szóbeli). A kommunikáció körfolyamat még parancsuralom esetén is, jó ha a felek értő figyelemmel, visszacsatolással vesznek benne részt. A kommunikáció az egyik legfontosabb és legősibb emberi tevékenység, de az állatvilágban is sok ilyen tevékenységet írtak le az etológusok. Kommunikálhatunk mindenféle segédeszköz nélkül, közvetlenül, de régóta törekszik az emberiség arra, hogy a hagyományos kommunikációs határait és hatékonyságát kibővítse. Ennek érdekében született meg az írás, a nyomtatás és számtalan más találmány, utoljára a telekommunikáció, vagyis a távközlés. A távközlés, az informatika és a média iparágainak konvergálása forradalmi változássorozatot indított el. A digitális technológia, a hálózati kommunikáció és számítástechnika elterjedése az új média korszakát nyitotta meg, amely egész kulturális rendszerünket átformálja A kommunikáció általános modellje A kommunikáció céljait, belső folyamatait a Claude Shannon által leírt modell segítségével ábrázolhatjuk. E modell hat komponensből áll: kommunikátorok adó (forrás, küldő) és vevő (befogadó, címzett) szerepében, aki indítja és fogadja a kommunikációt, üzenet, a kommunikáció tartalma, kód (jel), amely a kommunikációs a csatornának megfelelő formátumúra átalakított üzenet (a kód lehet a nyelv, az írás, a zene, a hang, a kép, az ingerület, a mozdulat), zaj, amely a csatornában hozzáadódik a jelhez és a kommunikációt zavarja, csatorna, melyen keresztül a jeleket továbbítják,

12 A kommunikáció kódolási és dekódolási tevékenység (és eszközök), amely az üzenet csatornában történő továbbításához és fogadásához szükséges. Ezeken kívül még fontos figyelembe vennünk a kommunikációs helyzetet is. A kommunikáció az adó szándéka szerint lehet célirányos, kifejező és spontán. A kommunikációs folyamatot mutatja be a modell alapján készült következő ábra. A kommunikáció három szintje Az adó kommunikációjának területei feloszthatók aszerint, hogy az adó és vevő miről tud, ennek alapján lehet vak, sötét, zárt vagy nyílt egy kommunikáció (lásd az ábrát). Ez arra is jellemző, hogy a kommunikáló felek mit tudnak. A kommunikáló felek tudása

13 1. Információs társadalom 13 Nyílt kommunikáció esetén az adó tudja, hogy a vevő látja (hallja) a kommunikációt, ezért a kommunikációban szóbeli közlést, szándékos, kiegészítő gesztikulációt alkalmaz. Zárt esetben ezek elmaradnak, mert a vevő nem látja (hallja) az adót és erről annak tudomása van. Így ha az adó rendelkezésére áll, akkor a megfelelő teret vagy időt áthidaló technikát alkalmazza (például emlékeztetőt készít). Ha sem a vevő, sem az adó nem látja a másikat, akkor a jelek elvesznek, nem észlelik azokat. Ez a sötét terület. Ha a vevő látja, de az adó ezt nem tudja, akkor vak területről beszélünk Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek A kommunikáció 90-93%-a nem verbális, metakommunikáció. Ilyen lehet például a testhelyzet (testbeszéd), gesztus (mutogatás), mimika stb. Ezekkel célunk a verbális kommunikáció hatékonyságának fokozása. A szóbeli kommunikációt ugyanis rendszerint a következő hibák terhelik: locsogó (nem azt mondjuk, amit kellene), pontatlan, félreérthető, hiányos (szűkszavú) nem a vevő szintjéhez kódolja az adó, így a vevő nem tudja értelmezni (dekódolni) az üzenetet. Elvonatkoztatva: a felek a tér és idő csatornáján, vagyis térben és időben egyező vagy eltérő helyzetben kommunikálnak egymással. A tér és idő dimenziókat is figyelembe véve a kommunikációs helyzetek a következő ábra szerintiek lehetnek. A közvetlen kommunikáció, mint jelenlétkommunikáció során a kommunikáció résztvevői egy térben, és egy időben vannak jelen, azaz kommunikációjuk egyidejű és egyterű. A teret és időt áthidaló kommunikáció a technológiai fejlődésnek köszönhető és a digitális korban egyre újabb elemekkel bővül. A teret áthidaló esetben a kommunikáló felek egymástól távol (akár másik országban, földrészen, bolygón (lásd a Hold-expedíciók közvetítését) vannak. Ezzel a kommunikáció hatékonysága is javult, hiszen egyszerre sokkal több emberhez juttathatjuk el mondanivalónkat (igaz, hogy sok esetben ez a kommunikáció már csak egy irányú). A különféle teret áthidaló (tele)kommunikációs rendszerek is leolvashatók az ábrából. Az időt áthidaló esetben az adó fél más időben küldi el üzenetét, és a vevő másik időben kapja meg azt. Ez esetben fontos momentum az üze-

14 A kommunikáció net rögzítése, melynek köszönhetően a rögzített üzenetet tartalmazó dokumentum nézhető, hallgatható meg, olvasható, egy másik időben, vagy a teret is áthidaló kommunikációs rendszerekben egy vagy több másik helyen. Az üzenet rögzítésén túl ezt a lehetőséget az üzenet másolásának és sokszorosításának köszönhetjük. A kommunikáció dimenziói Az ábrából is meggyőződhetünk arról, hogy a kommunikáció jóval több mint beszéd. Viszony az adó és vevő között, amely feltételezi a partner, az üzenet és a hitelesség elfogadását. Ha ezek teljesülnek, és egyik fél sem vonja kétségbe, akkor megfelelő válasz is következhet és elindulhat a körfolyamat. Ezt befolyásolhatja a rang és szerep, valamint különféle közléssorompók (utasítás, parancs, figyelmeztetés, moralizálás, kioktatás, bírálat, ítélkezés, hízelgés, gúnyolódás, értelmezés, bíztatás, vizsgálódás, bagatellizálás).

15 1. Információs társadalom Számítógépes információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban A számítógép szinte mindig megfelelőbb egy feladat elvégzésére, de ne feledjük, hogy bár számítógép segítségével kommunikálunk, a vonal másik végén valahol emberek vannak. Általánosságban akkor használjuk egy feladat elvégzésére, ha birtokában vagyunk a megoldáshoz szükséges összes összetevőnek, azaz hardvernek, szoftvernek, tudásnak. Ha e hármasból bármelyik hiányzik, akkor pótoljuk, vagy maradjunk a hagyományos megoldásnál. A számítógép legfontosabb alkalmazási területei A számítógépeket és általában az IT-t (Information Technology) ma már az élet minden területén használják. Itt csak néhány olyan területet említünk meg, amelyen elterjedten alkalmazzák ezeket az eszközöket. Információforrás (főként a hálózatra kapcsolt gépek esetén, online napilapok és folyóiratok, jogi tudnivalók, szótárak, lexikon, szolgáltatók). Kommunikációs eszköz (szintén a hálózat alkalmazásával). Kereskedelem, távvásárlás (szintén a hálózat alkalmazásával). Kormányzat (önkormányzatok és adóhivatalok is). Tanulás (oktatási e-learning rendszerek és elektronikus irodalom segítségével). Irodai adminisztratív tevékenységek, nyilvántartások. Tervezés (CAD Computer Aided Design, CAE Computer Aided Engineering). Gyártás (CAM Computer Aided Manufacturing). Képfeldolgozás, kiadványszerkesztés (a hagyományos és elektronikus média számára egyaránt, DTP DeskTop Publishing). Térképkészítés (DTM DeskTop Mapping, Digital Terrain Modell) Analízis (számításigényes elemző és előrejelző rendszerek). Távmunka (a megbízó számára költségtakarékos, otthon végezhető munkák). Nagy adatbázis-kezelő rendszerek perifériáiként (kereskedelem, raktárak, szállodai rendszerek, helyfoglalás). Játék, szórakozás.

16 A kommunikáció Felhasználási lehetőségek az üzleti életben Az IT felhasználási lehetősége az üzleti életben a hagyományos technikák mellett is igen jelentős (gondoljunk csak arra, mekkora létszámcsökkenést eredményezett a pénzügyi adminisztráció területén a számítógépek, valamint adatbázisok bevezetése). A szigetszerűen működő számítógépek hatékonysága fokozódott a hálózatok kiépítésével. A kereskedők láncolatokat építettek ki, a gyártók extranet hálózatokat a beszállítókhoz és a kereskedőkhöz, a raktári nyilvántartások elérhetők az információs pultokról stb. Mindez a vásárlók gyorsabb, pontosabb kiszolgálásához, a vevők jobb megbecsüléséhez vezetett. Felhasználási lehetőségek a közigazgatásban A gazdaságosan működő és polgárait felnőtt módon tájékoztató állam egyre inkább rákényszerül arra, hogy kiaknázza az Internet adta lehetőségeket (népesség-nyilvántartás, adózás, információ-szolgáltatás stb.). Ebben Európát már megelőzik Észak-Amerika és Ausztrália mellett egyes ázsiai országok is. Egy követendő példa Ausztráliából

17 1. Információs társadalom 17 Az elektronikus kereskedelem előnyei megjelenhetnek a közbeszerzési eljárásokban, a közigazgatási funkciók korszerűsítése az online működést erősíti. Ez azt jelenti, hogy a magánszemélyek és közületek egyaránt telekommunikációs hálózaton keresztül kapnak meg minden fontos és napra kész információt, ügyeiket egyre inkább a hálózaton keresztül intézik (vagy legalább bejelentkeznek ügyfélfogadásra), űrlapokat, kérelmeket adnak be, sőt adóbevallásukat, esetleg akár adóbefizetéseiket is ily módon oldják meg. Az Egyesült Államokban például már az adó-visszatérítések negyedét interneten intézik (a pénz is elektronikus úton jut el a bankszámlákra), az adót hitelkártya alapján is befizethetik a weben. Ausztráliában az adóívek 75 százaléka elektronikus úton érkezik, amelyek több mint a felét automatikusan, emberi beavatkozás nélkül dolgozzák fel. Az ausztráliai Victoria szövetségi államban a közüzemi szolgáltatók és az önkormányzatok integrált webhelyein lehet a közüzemi díjakat, pótlékokat rendezni, lakóhely-változást bejelenteni, engedélyeket beszerezni, fogadóórákra bejelentkezni. Ugyanez működik Szingapúrban is. Felhasználási lehetőségek az oktatásban A tudásra épülő információs társadalom számára alapvetően fontos a közép- és felsőfokú végzettek arányának a növelése, s a felnőtt lakosság rendszeres általános- és szakmai képzése és továbbképzése. Az élethosszig tartó tanulás eszméjének megfelelően központi feladat az oktatás és a távoktatási rendszerek létrehozása és multimédiás tananyagok kidolgozása, valamint terjesztése. Alapvető feladat, hogy minden iskolát rákapcsoljanak a világhálóra (e helyen nem tárgyaljuk azokat a szintén az oktatáshoz kapcsolódó rendszereket, amelyek az órák és diákok, hallgatók szervezését, előmenetelük és szociális, pénzügyi helyzetük rögzítését, támogatásuk biztosítását szolgálják). A fenti törekvéshez igazodott a Sulinet program, amelynek keretében a középiskoláknak biztosították az Internet-elérést. A 2003-ban elindult Sulinet Expressz pedig adókedvezménnyel támogatta egyes informatikai eszközök beszerzését. Sajnos ez ma már inkább a múlté (tekintettel a megszorításokra). Távoktatás és e-learning A hagyományos távoktatásban térben és időben elválasztották az oktatókat és a diákokat. Az ilyen jellegű képzés annyival mutat túl a teljesen egyéni önképzésen, hogy az erre szakosodott intézmények programozott tanulási csomagokat biztosítottak a diákok, hallgatók számára, valamint rendszeresen tesztelték az előmenetelt vizsgaközpontokban, és tutorok által konzultációs lehetőségeket is biztosítottak. A távoktatási tananyag

18 A kommunikáció kezdetben a tradicionális nyomtatott dokumentációból állt (körülbelül az 1970-es évtizedben), 1980-tól kezdődően egyre több multimédiás információhordozót (video, CD, DVD), esetleg interneten elérhető tananyagokat biztosítanak a hallgatók számára. AZ 1980-as évek végén jelentek meg a számítógép alapú távoktatások, melyeknél a tananyagot CD-n kapták meg a hallgatók (CBT Computer Based Training). Érettségitől a felvételiig hasznos a pálya.hu oktatási portál Az igazi e-learning ilyen előzményekből nőtt ki az 1990-es évek végétől. Az e-learning a virtuális oktatók tanfolyamaira alapozott tanulás. Az ilyen tanfolyamokat olykor kiegészítik tele-tutor (chat) kapcsolattal vagy oktatótermi képzéssel. Természetesen vannak olyan kimondottan gyakorlatorientált képzések, amelyhez mindenképpen anyagismeret, hosszas gyakorlati idő szükséges (senki sem menne szívesen egy elméleti orvoshoz, ha komoly baja van, de egy csak távképzésben részesült kőművesre sem bíznánk otthonunk felépítését). Az e-learninggel biztosított interaktív távtanulást nem korlátozza sem, idő sem tér. Valójában az online kapcsolat is csak esetenként szükséges, hiszen az internetről letöltött anyag kapcsolatmentesen is feldolgozható,

19 1. Információs társadalom 19 majd a tesztek lebonyolításánál szükséges a szinkronizáció és a kapcsolat fenntartása. Fontos szempont, hogy a képzés így a teljes magyar nyelvterületen is megoldható. Iskolai információs rendszerek Végül nézzük, melyek azok az információs rendszerek amelyeket az iskolákban használnak és milyen céllal teszik ezt. Először is, az információs és kommunikációs technológiákat oktatják e- learning anyagokkal, távoktatással, iskolai és OKJ képzéssel, a Sulinet hálózatán keresztül, illetve teleházakban. Az Oktatási Minisztérium támogatja az érettségizettek ECDL vizsgáját, a jeles informatikai érettségi egyszerűen konvertálható ECDL bizonyítvánnyá. Közvetlen alkalmazás a prezentációs anyagok, szemléltető eszközök készítése, amelyből kétfélét alkalmaznak, egyrészt hagyományos, írásvetítő alapú, másrészt digitális (általában PoerPoint) alapú dokumentumok, emellett más multimédiás tananyagok (hangszalag, film, CD, DVD) is készülnek. Közvetett alkalmazással készülnek óráikra a tanárok, előadók, állítják össze az órarendet. Ehhez felhasználják az internetet (HTTP, FTP, e- mail), a közhasznú információs forrásokat, tanári levelező listákat. Emellett az adminisztrációt is korszerűsítették, vagyis IT felhasználásával készülnek a tanmenetek, a tanulói nyilvántartás, a feladatlapok, tesztek, statisztikák, gazdasági nyilvántartások, könyvelés, bérszámfejtés, anyag-, menza-, munkaidő-nyilvántartás. Bevezették a NEPTUN egységes tanulmányi rendszert. Az iskolák tanulói és alkalmazottai belső és külső fórumokat érhetnek el, sok helyen saját webhellyel rendelkeznek, amelyen a tananyagok, közlemények, fórumok, levelezés, publikus anyagok, aktualitások távolról is elérhetők. Használják a belső és külső elektronikus levelezőrendszert. Több helyen a könyvtár is elérhető az interneten keresztül Közhasznú információs források Közhasznú információs források a tudakozók, telefonkönyvek, menetrendek, térképek, amelyek elérésére közvetlen lehetőség is van, de érdemes a keresést a nagyobb portálok (Origó, Index, Ma stb.) vagy linkgyűjtemények (Startlap), valamint a keresők (Google, Yahoo) igénybevételével kezdeni (lásd még a Könyvtárhasználat című fejezetben is).

20 A kommunikáció Tartalomszolgáltatók Internetes tartalomszolgáltató (Content provider) olyan jogi vagy természetes személy vagy szervezet amely az internetfelhasználók legalább egy része által elérhető módon, bármilyen (szöveges, numerikus, képi, hangos, multimediális) információt tesz közzé. A tartalomszolgáltató sok esetben nem rendelkezik saját, anyagainak internetes közzétételéhez szükséges infrastruktúrával, hanem azt valamelyik internet-szolgáltatónál bérelt kiszolgálón helyezi el. Szintén gyakori, hogy saját kiszolgálója ugyan van, de annak az üzemeltetését kihelyezi egy internet-szolgáltató által üzemeltetett szerverparkba. A tartalomszolgáltatók között gyakran megjelenik a kormányzat (képviselőház, önkormányat, parlament), egyetemek és főiskolák, illetve a hagyományos nyomtatott (sajtó) és sugárzott média képviselői (rádió, tv). Egyre több azonban az olyan tartalomszolgáltató, akinek nincs a hagyományos gazdaságban megfelelő képviselője, gazdasági terepe kimondottan és kizárólagosan az internet. Az Origó üzleti negyede

21 1. Információs társadalom 21 A közzététel lehet időben korlátozott vagy korlátlan. A lényeg, hogy a tartalomszolgáltató a tartalomhoz hozzáférők által egyértelműen, a tartalomhoz való hozzáférés során azonosítható. Az internetes tartalomszolgáltatás fogalmába beleértjük a különböző hálózatokon elérhető www, mobil, szélessávú, es információkat, film- és audiotartalmakat is. A tartalom eléréséért általában fizetni kell (ennek változatos formái alakultak ki a bankkártyás fizetéstől az emelt díjas SMS küldésig). Egyes nagyobb méretű tartalmak vegyes módszerrel érhetők el. Ezeknél a katalógus és a megrendelés, esetleg a fizetés is az interneten történik, a szállítást futárral vagy postai úton oldják meg. Ilyenkor természetesen valamilyen adathordozón (CD vagy DVD lemezen, nyomtatott könyv formájában) kapjuk meg a tartalmat. A tisztességesebb vállalkozások ez esetben is biztosítják a betekintést a megrendelhető anyagokba, hogy ne zsákbamacskát vegyen a vevő. Ugyancsak fontos (lenne), hogy a szolgáltatók közzétegyék adatvédelemmel kapcsolatos nyilatkozatukat, valamint üzletszabályzatukat. Némi biztatást ad, hogy ezeket a szempontokat már kezdi ellenőrizni a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelet és más hatóság is. Egyre szaporodnak azok a cégek, amelyek tevékenységük egyszerű bemutatásán és hirdetések közzétételén túl napi, esetleg téma alapján specializált például tőzsdei információkat nyújtanak, kereskednek az Interneten. Ezek közé sorolhatjuk a nagy internetszolgáltatókat és egyes újságokat. Egyesek virtuális bevásárlóközpontot üzemeltetnek. Itt látszólag a térben mozogva benézhetünk a szolgáltatóközponttól virtuális helységet bérlő cégek bemutató termeibe, ahol a nekünk tetsző árut megvásárolhatjuk. Bár a könyvtárakhoz is sorolhattuk volna, itt említjük meg a világhálón elérhető számtalan újságot, műsort. Ezek egy része a nyomtatott sajtó teljes vagy kivonatos, szemelvényes változata, másik része csak az Interneten keresztül elérhető. Megfigyelhető az az irányzat, hogy a tartalomszolgáltatói oldalak egy része, amint a látogatottság bizonyos szintet elér, az ingyenesből fizetőssé válik. Így történt az Origo portál üzleti negyedének egy részével, a Napi Gazdaság archívumával stb. Más esetben az interneten csak a sajtótermék archív változata érhető el. E megoldásnál a fejlesztők nem akarták elveszíteni a friss hírekért fizető vevőiket. Feladat Keressük fel a címet és nézzük meg a tartalomszolgáltatók etikai kódexét! Itt a fentieknél sokkal bővebben tájékozódhatunk a feladataikról, kötelességeikről és jogaikról,

22 A kommunikáció emellett megtudhatjuk azt is, hogyan érvényesítik az adatvédelmi követelményeket. A kormányzati portálon jelenleg (részben és területi korlátozással) intézhető ügyek A kormányzati törekvéseket jelzi, hogy eddig az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával mintegy kétezer emagyarország pontot alakítottak ki, ahol ingyenes elérést biztosítanak bárki számára. A támogatás módja és mértéke az üzemeltetési helytől, illetve az üzemeltető személyétől függött, volt, hogy a hardvert (számítógépet és hálózati berendezéseket), volt hogy az internet-elérést biztosította. Az IHM 2003-ben közzétette a Magyar Információs Társadalom Stratégiát, amelyet a címen javaslunk mindenkinek megtekinteni, és amelyből egyetlen modnatot emelnénk ki: