PEDAGÓGUSTÜNTETÉS TÉMÁINK TELE A PUTTONYUK EPILÓGUS. Kedves Kolléga! Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog, új esztendõt kívánunk!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGUSTÜNTETÉS TÉMÁINK TELE A PUTTONYUK EPILÓGUS. Kedves Kolléga! Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog, új esztendõt kívánunk!"

Átírás

1 Budapest, Somogyi Béla u. 20. EDAGÓGUSTÜNTETÉS ÉRDEÉDELEM JOGÉDELEM FÜGGETLENSÉG SZOLIDARÍTÁS SZOLGÁLTATÁS TÉMÁIN EILÓGUS 3. OLDAL CSA INYÍRJÁ A GIMNÁZIUMOAT TELE A UTTONYU oldal edves olléga! ellemes karácsonyi ünnepeket és boldog, új esztendõt kívánunk! DSZ elnöksége 5. OLDAL MEGCSINÁLTÁ OOSBA 14. OLDAL TANTERET TANÍTUN, AGY GYEREET? OLDAL oldal december

2 ATUÁLIS MEG ELL SZÜNTETNI A TAGSÁGI AUTOMATIZMUST! A címben szereplõ mondat a DSZ november 25-i sajtótájékoztatóján hangzott el. Mendrey László elnök a témával összefüggésben arról beszélt, hogy tegnap hallgatta meg az Országgyûlés ulturális Bizottsága az N elnökét a kar mûködésével kapcsolatos tapasztalatokról, s ekkor elképesztõ dolgokra derült fény. A szakszervezeti vezetõ újra nyomatékosította, hogy csak akkor figyel fel a kormány az oktatási ágazatban meglévõ anomáliákra, ha a szféra valamennyi szakszervezete egységesen lép fel és összefog. Az N-val összefüggésben elképesztõ dolgokra derült fény - mondta a DSZ elnöke, aki hozzátette: A LI felügyelete alá tartozó közoktatási intézményekben dolgozó pedagógusok szeptember 1-je óta automatikusan tagjai lettek az akkor még nem is létezõ Nemzeti edagógus arnak. Emellett 2014 tavaszán erõteljes kormányzati propagandát követõen, a pedagógusok alig 10%-nak regisztrációja után indokolt csendben megszületett a Nemzeti edagógus ar. Lapzártakor a ar de jure nem létezik, a bíróság ugyanis elutasította bejegyzését. A kormány által kizárólagos egyeztetési privilégiummal felruházott köztestületnek nincs költségvetése, nincs legális alapszabálya, nincs mozgástere. Az EMMI volt államtitkárának kedvenc játékszere azonban de facto mégiscsak létezik, hiszen küldöttgyûlés, küldöttgyûlést követ, van elnöke, elnökhelyettese, infrastruktúrája, a szervezetnek vannak alkalmazottai. alódi feladatának nem tud megfelelni, hiszen egyeztetést senki nem kezdeményezett vele pl. a LI átalakításáról, a nemzeti köznevelési törvény módosításáról, a középfokú oktatás erõteljes átszervezésérõl. Talán a kormány nem tartotta fontosnak, hogy ilyennel fárassza a art, talán tisztában voltak azzal, hogy az egyeztetés egy nem létezõ testülettel igencsak macerás. Nem is strapálták magukat vele, mint ahogy azokat a szervezeteket (szakmai és érdekvédelmi) is megkímélték a gondolkodás fáradságos munkájától, akik egyébként gyakran és szívesen végeznek ilyen jellegû tevékenységet. Felmerül a kérdés, vajon kik, mibõl és hogyan fizetik ki azokat a költségeket, melyek egy ilyen szervezet mûködésével járnak (pl. terembérlet)? Mibõl és hogyan fizetik az alkalmazottakat, a bérek utáni járulékokat? Az egyértelmû hatalmi szempontokon kívül, mi az értelme ennek a kényszertestületnek? i gondolja komolyan, hogy egy kiváltságos helyzetben lévõ testület, döntési szituációban valóban a köz oktatásának javát fogja szolgálni, s nem annak az érdekeit preferálja inkább, aki õt a lélegeztetõ gépen tartja? i gondolja komolyan, hogy a készülõ etikai kódex (megrendelõ az állam) valóban hasznos eligazodni valót nyújtva, segíti majd a pedagógusokat? i gondolja komolyan, hogy bárki õszinte véleményt fog megfogalmazni akkor, ha az állásával játszik? i gondolta ezt az egészet komolyan??? A Nemzeti edagógus ar ettõl még betölthet(ne) hasznos szerepet. a maga kezdeményezné a szakmai egyeztetések rendszerének kiterjesztését, s ha maga kezdeményezné a kényszertagság megszüntetését. Addig azonban csak nyûg. Mindenkinek. Mendrey László a sajtótájékoztató végén elmondta, hogy noha az N elnöke szerint a szakképzésben nem lesz nagy változás, ám a kormányzati nyilatkozatok alapján a közeljövõben nagy átalakítások lesznek a gimnáziumi férõhelyek radikális csökkentése árán. ivel egyeztet a kormány? ogyan csatornázzák be a pedagógus társadalom véleményét tette fel a kérdéseket a DSZ elnöke. A pedagógus szakmát veszi semmibe a kormány azzal, hogy a szakmai szervezetek véleményére nem ad a kabinet. A sajtótájékoztatón Mendrey László közölte, hogy a SZ megköszönte a szombati demonstrációval történt szolidaritást, majd újra kiemelte: csak az oktatási ágazat érdekképviseleteinek összefogásával érhetõ el eredmény. ita Róbert Ráció a edagógusok Demokratikus akszervezetének lapja A lap ingyenes, a befizetett tagdíjakból készül Felelõs kiadó: Mendrey László, a DSZ elnöke Fõszerkesztõ: ita Róbert épszerkesztõ: iséri-nagy Ferenc erkesztõbizottság: A DSZ elnöksége iadja: a edagógusok Demokratikus akszervezete Országos álasztmánya 1085 Somogyi Béla u. 20. ISSN: Lapterv, tipográfia: iss aba Nyomdai munkálatok: TRADEORG nyomda, Fûzfõgyártelep Felelõs vezetõ: Tóth Zoltán észült 1000 példányban 2

3 EZÉRCI EILÓGUS Ismét vége egy esztendõnek. okás ilyenkor visszatekinteni a magunk mögött hagyott hónapokra, számvetést készítve mélázni azon, hogy hol, mit, mikor, és miért rontottuk el már megint? égigtekintve a nemzetinek és köznevelésnek nevezett közoktatási káoszon, meg kell állapítanunk, hogy bõven van mibõl szemezgetnünk, a választék bõsége már-már zavarba ejtõ Olcsó, hatásos és népszerû dolog lenne ezeket glédába állítva élõ tilalomfaként magasodni minisztérium ura és úrasszonya elé és arcukba vágni, hogy Te tetted ezt király! Ezt már eddig is sokan és sokszor megtették, nulla eredménnyel. A köznevelés hajója (copyright BZ emberminiszter) nem törõdve a veszélyt kiáltókkal, nagy sebességgel távolodik attól a céltól, ahová elindult. A korszerû, használható, és biztos tudást adó, közoktatási rendszertõl. Ne legyünk álszentek, nekünk is óriási a felelõsségünk abban, hogy ezt gyakorlatilag akadálytalanul megteheti(k). agytuk magunkat megvezetni pedagógusként, szülõként, állampolgárként. Elhittük, hogy tekintélyünk lesz attól, hogy törvénybe foglalják: a pedagógust márpedig tisztelni kell. Elhittük (elhittük?), hogy könnyebb dolgunk lesz, ha egyentankönyvekbõl tanítunk, s a tanfelügyelõ vigyázó szeme segít majd eligazodni a mindennapok kétségei között. Elhittük (el akartuk hinni), hogy az életpályamodell na, az aztán! Az a valami! S bíztunk abban, hogy a ormány állja szavát, s valóban jelentõs béremelést biztosít a pedagógusoknak. Nem hittünk a józan kétkedõknek még azoknak sem, amelyek a kormányoldalon állnak hogy nincs pénz a béremelés egészének megvalósítására. Nem hittük el, hogy valóban megnövelik az addig is aggasztóan magas, súlyosan minõségellenes munkaterhelést. Nem hittük el, hogy a nyakunkra ültetik a ormány önmagának gründolt egyeztetõ partnerét, a Nemzeti edagógus art. S nem hittük el azt sem, hogy közös akolba terelve minden közalkalmazott pedagógust rájuk hivatkozva (állítólag értük, de biztosan nélkülük) majd õk lesznek A mértékadó vélemény Bíztunk abban, hogy gyerekeink számára minden sokkal jobb lesz. ebb iskolába járva, jól felszerelt tantermekben ülve biztos tudást kapnak, s nekünk szülõknek nem kell az iskola nyûgjeivel veszõdnünk, nem kell segíteni gyerekeinknek az élet nagy kérdései közötti eligazodást. Megoldja majd az iskola. Ezt ígérte a miniszterelnök, a miniszter, az államtitkár. Marika néni a tanító, s Jóska bácsi a tanár, idõnként ugyan kért ezt-azt (krétát, filcet, fénymásoló papírt, WC papírt, és még ki tudja mi mindent) de mi nem szóltunk, teljesítettük, amit vártak tõlünk. ogy ez mára rendszerré váló, rendszerszintû probléma lett? Ja Nem szóltunk akkor sem, mikor egyszerû állampolgárként csak néztük kikerekedett szemekkel, hogy hogyan szûnik meg az iskolában a világnézeti semlegesség, hogyan lesz szitokszóvá a szubszidiaritás, s miként válik mindenhatóvá ismét az állam és hogyan szakít hazánk oktatásirányítása mindazzal, ami 21. századi, mindazzal, ami európai alkonyán sûrû, sötét felhõk takarják el az eget. A hajó egyre viharosabb vizeken bukdácsol. ogy elkerülje az elkerülhetetlent, újabb és újabb hagymázas célokat kerget, miközben egyre közelebb kerül a jéghegyhez. özel s távol senki, akire számíthatnánk. Nincs, aki kimentsen a jeges hullámok közül. A katasztrófa elkerülése érdekében meg kell állítanunk az eszement száguldást! Ez csak akkor sikerül, ha a pedagógus nem tûri tovább a nemzet napszámosa szerepet, hanem sokkal inkább lámpás szeretne lenni. a a szülõ elhiszi, hogy gyermekének akkor lesz jobb, ha össze fog az iskolával. a az egyszerû állampolgár felelõs állampolgárrá válik. S akkor talán hozzákezdhetünk ahhoz, ami a feladatunk: rendezni végre közös dolgaink, ez a mi munkánk, és nem is kevés Okunk van rá. Elpazarolni való idõnk nincs. Itt a Dunánál. Mendrey László 3

4 SZAÉZÉS, GIMNÁZIUM SZAÉZÉS ONTRA GIMNÁZIUMI OTATÁS Az elmúlt hetekben, hónapokban több vezetõ politikus is megfogalmazta, hogy miért szükséges a szakképzés és a gimnáziumi rendszer átalakítása. A téma õszi történéseit az alábbiakban idõrendi sorrendben közöljük. ÁLLAMOSÍTÁS A SZAÉZÉSBEN IS - DÖBBENETES ÖETEZMÉNYE ÁRATÓ A DSZ szeptember 30-i sajtóközleménye A lebelsberg Intézményfenntartó az állami, magán és alapítványi szakképzési intézmények bekebelezésére készül, mintegy elõkészítve azok Nemzetgazdasági Minisztérium alá terelését. Ennek következményei tragikusak a szakképzés intézményei és igénybevevõi számára, mert az NGM oldalán megjelent, a 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésrõl szóló kormányrendelet-tervezetbõl az alábbiak olvashatók ki: 1. Megszûnik a felnõttoktatás a szakképzésben, így a 16 év fölöttiek szakmaszerzési esélyei minimálisak lesznek. A tanköteles kor betöltése után az oktatás rendszerébõl kihullók számára kizárólag a fizetõs képzés lehetõsége adatik meg. 2. A nõk számára elképesztõen kevés képzés indul, jellemzõen a nem kurrens szakmákban. 3. Tanulók százai hagyhatják abba a tanulmányaikat, hiszen ha megbuknak, egyáltalán nem biztos, hogy alattuk lesz osztály, ahol folytathatják az iskolát. iszen az egyik évben engedik indítani az adott képzést, a másikban nem. 4. Megszûnnek a magán és alapítványi szakközépiskolák. Országos szinten mindössze a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány által fenntartott iskola indíthat 9. évfolyamot! 5. Magán és alapítványi iskolák nem indíthatnak államilag támogatott, a munkaerõpiacon keresett szakmákat, pl. informatikai, közgazdasági, ügyviteli szakmacsoportból, bár az álláshirdetések nagy részében ilyen végzettségû munkavállalókat keresnek. elyette a nagy eszköz- és anyagigényû, szakmák oktatására kaphatnának állami támogatást korlátozott mértékben. l fõs csoportokra. Mivel jelentõsen csökkent azon szakmák száma, melyekre korlátozás nélkül be lehet iskolázni, egyszerûen nem tudnak majd annyi osztályt indítani, hogy az iskolát fenn tudják tartani. 6. A LI rohamosan növekvõ adósságállománya, a folyamatos mûködési zavarok melegágya. onnan lesz az állami iskolarendszerben több tanterem, több tanár, eszköz és forrás? A politika folyamatosan a szakképzés minõségi megújításáról beszél. A tettek ennek ellentmondanak. A magukat tévedhetetlennek tartó önjelölt megmondók kéretlen bábáskodása sodorja egyre reménytelenebb helyzetbe az élhetõ holnapot a szó szoros értelmében - megtermelõ generációt. A jövõ eltékozlása elkezdõdött Mendrey László Október 16. orlátoznák a gimnáziumi létszámot omogén szakképzési intézményrendszert szeretne kiépíteni a Nemzetgazdasági Minisztérium, a tervek szerint a szakközépés szakiskolák a lebelsberg Intézményfenntartó özpont rendszerébõl a minisztérium fenntartásába kerülnének át - mondta Czomba Sándor szakképzésért és munkaerõpiacért felelõs államtitkár egy szakmai fórumon. Azokról a tervekrõl is beszámolt, melyek szerint a gimnáziumokat leválasztanák a szakközép- és szakiskolákról, és a szakképzésben résztvevõk arányának növelésével párhuzamosan a távlati célok között említette meg a gimnáziumi létszám korlátozását is. Az államtitkár úgy nyilatkozott, hogy a változások - amelyekrõl egyelõre elvi döntés van szeptember 1-jétõl lépnének életbe. Azt tervezzük, hogy nagyobb önállóságot, és ezzel együtt nagyobb felelõsséget szeretnénk a szakképzõ intézmények nyakába tenni - fogalmazott az államtitkár. ozzátette, ezzel a lehetõséggel az intézményeknek megfelelõ módon kell gazdálkodni. Ez nem azt jelenti, hogy önálló gazdálkodó szerv lesz a rendszerben, számuk ennél jóval kevesebb lesz - hangsúlyozta Czomba Sándor. Az államtitkár szavai szerint mennyiségi és minõségi változásokra van szükség a szakképzés rendszerében, így a fenntartóváltás keretében a gimnáziumokat leválasztják majd a szakiskolákról és szakközépiskolákról, mivel a gimnáziumok másfajta gondolkodásmódot igényelnek, és szerepük fõiskolára és egyetemre történõ felkészítés lesz. Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy az adott településen megszûnik a gimnázium, minden egyes iskolát egyenként akar megvizsgálni az NGM - hangoztatta az államtitkár. Ezzel párhuzamosan felülvizsgálnák a szakképzõ intézményeket: megvizsgálnák többek között azt, hogy szükség van-e az adott intézményre, mi lenne a változtatás iránya és ez milyen gyorsan történjen meg - fejtette ki. Távlati cél még a szakközép- és szakiskolai képzésben részt vevõk arányának növelése, a gimnáziumi létszám korlátozása, illetve a szakképzési pedagógusmodell kialakítása is. isszaállítanák a gyakorlati oktatásvezetõi munkakört, az iskolai rendszerben pedig megerõsítenék a szakoktatói szakmát, ezzel együtt a tanárképzésbe kötelezõen beleépítenék a felnõttképzési tartalmat - rögzítette a szakképzésért és munkaerõpiacért felelõs államtitkár. MTI 4

5 SZAÉZÉS, GIMNÁZIUM November 1. ak kinyírják a gimnáziumokat Az állam a jelenlegi 128 ezerrõl a felére akarja csökkenteni a gimnáziumokban tanulók számát ez összhangban van a kormánynak a kivételezett csoportokat jutalmazó társadalompolitikai elképzeléseivel. És így még spórolni is lehet. inte visszhangtalan maradt az elmúlt hetek egyik bejelentése: annak kapcsán, hogy jövõre a szakközép- és szakiskolák a lebelsberg Intézményfenntartó özpont (lik) rendszerébõl az NGM fenntartásába kerülnek, Czomba Sándor államtitkár azt mondta, távlati cél a szakközép- és szakiskolai képzésben részt vevõk arányának növelése és a gimnáziumi létszám korlátozása. özölte, hogy a gimnáziumok szerepe a fõiskolára és az egyetemre történõ felkészítés lesz. Ennek megértéséhez fel kell idéznünk, hogy Orbán iktor szeptember végén azt mondta: Nekünk be kell bizonyítani, hogy egy közepesen elvégzett gimnázium és gimnáziumi teljesítmény nem versenyképes egy jó szakmával. A gimnáziumot is csak akkor érdemes elvégezni, ha onnan egyetemre fogunk menni. A valóságnak úgy kellene festenie Magyarországon, hogy egy jó szakmunkásképzõ intézetben megszerzett szakma biztosabb megélhetést nyújt, mint egy csak általános mûveltséget nyújtó, de konkrét szaktudást a mellé nem adó oktatási intézményben elvégzett idõszak. A statisztikák elemzésébõl az derül ki, hogy Orbán iktor a szegénységbe küldi a családok egy részét. ézdi Gábor közgazdász a Defacto blogon a hivatalos bértarifaadatokat elemezte a év közötti férfiaknál 1992 és 2012 között, s kimutatta: az érettségizettek bérelõnye hatalmas. Annak ellenére, hogy a képzés éveinek számát tekintve a szakmunkások jobban hasonlítanak az érettségizettekhez, keresetük sokkal közelebb áll a csak 8 általánost végzettekéhez. éldául 2012-ben a 8 általánost végzettek havi átlagkeresete 125 ezer forint, a szakmunkásoké 167 ezer forint, a diploma nélküli érettségizetteké pedig 227 ezer forint volt írja. ézdi azt is kimutatta, hogy a kor elõrehaladtával a bérkülönbség nõ, vagyis az öregedõ szakmunkások keresete egyre inkább elmarad a velük egykorú érettségizettek keresetétõl. A szakmunkások munkaerõ-piaci helyzete várhatóan tovább romlik. Azzal, hogy a kormány heti egy matematika-, egy informatika- és egy nyelvórára csökkentette a közismereti tárgyak számát, a munkapiachoz alkalmazkodni képtelen fiatalok tömegei kerülnek ki a szakképzésbõl. Az biztos, hogy a gimnáziumi férõhelyek csökkentésével már rövid távon is spórolni tud a kormány, kirúghat pedagógusokat, bezárhat intézményeket. üdi János jogász, oktatási szakértõ szerint a közoktatás államosításának éppen ez volt az egyik célja. Az állam dönti el, hol legyen iskola az országban, hány férõhellyel mûködjön, és mi legyen a feladata mutat rá, emlékeztetve arra, hogy a korábbi közoktatási törvény a megyei önkormányzatok felelõsségi körébe utalta, hogy az országban mindenhol elégséges gimnáziumi férõhely legyen. És hogy milyen eszközökkel lehet megfosztani a gyerekeket az érettségi lehetõségétõl? Azzal például, ha átlagokhoz kötik a gimnáziumba lépést, mondjuk 4,25-ös átlag alatt már nem lehet jelentkezni véli üdi, aki elmondja: jelenleg 128 ezer gyerek tanul gimnáziumban, 130 ezer érettségit és szakmát adó szakközépiskolában és 54 ezer szakiskolában. Ezt akarják megváltoztatni úgy, hogy középiskolás populáció fele kerüljön a szakképzésbe. agyis mindössze ezer gyerek fog csak gimnáziumba járni mutat rá. üdi szerint az állam a szakközépiskola átalakításával is tud spórolni, ha visszahozza a régi képzési rendszert, ezzel ugyanis két évfolyammal kevesebbet kell az államnak finanszíroznia elõtt a szakközépiskola négy évfolyamos volt, ebbe sûrítették be az érettségi vizsgára felkészítést és a szakmai tanulást is. a most újra négy évfolyamos lesz, azzal gyakorlatilag elvágják az utat a felsõoktatásba lépés elõl, hiszen ha valaki négy év alatt egyszerre szakmát tanul és érettségit kap, akkor nem marad ideje nyelvvizsgát szerezni és emelt szintû érettségire készülni, márpedig a kormány a felsõoktatásba lépést is szigorítani fogja, és ezek lesznek a jövõbeni követelmények. ak a középosztály felsõ szeletéhez tartozó családok kiváltsága lesz a gimnáziumi érettségi és ezzel a diplomaszerzés lehetõsége. Ez a megoldás ellentétes az uniós célokkal: a tanulók 75 százaléka szerezzen érettségit, hiszen érettségi bizonyítvánnyal is lehet szakmát tanulni. MTI NOEMBER 6. AZ EGYÁZI GIMNÁZIUMONA EDEZET A ORMÁNY TERE evesebb gimnazistát szeretne a kormány, és növelné a szakmát tanuló diákok számát. A pedagógusok elbocsátásoktól tartanak, a szakemberek szerint pedig alapítványi iskolák szûnhetnek meg. atalin egy csepeli, két tanítási nyelvû szakközépiskolába járt. Öt év alatt jól megtanult angolul, érettségijével együtt középfokú angolnyelv-vizsgát is szerzett. A vizsgaeredményei alapján nem került volna be az államilag finanszírozott felsõoktatási képzésbe, viszont a szülei nem tehetõsek, nem tudták volna finanszírozni a felsõfokú tanulmányait. atalin nem is biztos abban, hogy szeretne diplomát. Ám a munkaerõpiacon érettségi nélkül és nyelvtudás nélkül labdába se rúghat. A 2012/13-as tanévben még 414 ezer középiskolásból 224 ezer szakközépiskolás és 190 ezer gimnazista volt. Ám a kormány tervei szerint 2015 szeptemberétõl ezer fõben maximálnák a gimnáziumba járók számát, a többieket pedig a szakképzés felé orientálnák. Másfajta gondolkodás Mennyiségi és minõségi változásokra van szükség a 5

6 SZAÉZÉS, GIMNÁZIUM szakképzés rendszerében, mondta Czomba Sándor. A szakképzésért és munkaerõpiacért felelõs államtitkár szerint a gimnáziumokat leválasztják a szakiskolákról és szakközépiskolákról, mivel a gimnáziumok másfajta gondolkodásmódot igényelnek, és szerepük a fõiskolára és egyetemre történõ felkészítés lesz. A változás szeptember 1-jén léphet életbe. Tanárok munka nélkül Annyit már biztosan tudunk, hogy az Emberi Erõforrások Minisztériumának költségvetését 10 százalékkal csökkentik jövõre mondta az Origónak Mendrey László. A edagógusok Demokratikus akszervezetének elnöke azt mondta: a minisztérium nem kommunikál velük, ezért õk is csak a sajtóból értesülnek arról, hogy a jövõ évi büdzsében hány milliárd forinttal kevesebb jut az oktatásra. Most próbálják meg a szakembereik a számokat kisilabizálni, mondta Mendrey László. A forráselvonás legnagyobb vesztese a középfokú oktatás lehet, mondta Mendrey László. a kevesebb pénz jut a közoktatásra, akkor a gimnáziumokban és a középiskolákban tanító pedagógusok ezrei kerülhetnek az utcára. A meghúzott költségek miatt a középiskolák lényegesen kevesebb párhuzamos osztályt indítanak majd, kevesebb diáknak lesz érettségije, és így valóra válhat offmann Rózsa és Lázár János álma is. Lázár János 2014 februárjában azt mondta, a kormány az elmúlt három évben arra törekedett, hogy a gimnázium az elitnevelés helyszíne legyen. Gimnáziumba olyan gyerek menjen, aki egyetemen akar továbbtanulni, ehhez kvalitás, képesség, elszántság kell. Megbélyegezve, 14 évesen Egy 14 éves gyerekrõl nem lehet megállapítani, hogy mire lesz képes felnõttként, mondta Mendrey László. Nem lehet tiniként megbélyegezni valakit, hogy belõled diplomás lesz, vagy egy jó szakmunkás. A gimnáziumba jutás lehetõségét, Mendrey László szerint, az oktatási kormányzat azzal is tudja korlátozni, ha egységesen például 4,5-es átlaghoz kötik a gimnáziumba való bekerüléshez szükséges eredményeket. A szakszervezeti vezetõ szerint nagyon rossz úton halad a magyar oktatás, és ha elfogadják a megnyirbált büdzsét, akkor a pedagógussztrájkot sem tartja elképzelhetetlennek. Zsákutca vagy lehetõség? ilágossá kell tenni, hogy aki a szakképzésben tanul, annak is van lehetõsége továbblépni a felsõoktatásba, mondta arragh László a Mokkában. A Magyar ereskedelmi és Iparkamara elnöke úgy véli, a szakképzést sokan zsákutcaként kezelik. Ezért lenne szükség a gimnáziumok és szakközépiskolák profiltisztítására. arragh László szerint a kormány nem a gimnáziumi férõhelyek számát akarja csökkenteni, csak azt a modellt akarja felszámolni, amikor az intézmények egyszerre gimnáziumként és szakközépiskolaként vannak aposztrofálva. Az ötletelés veszélyes lehet a azok a számok igazak, amelyek a költségvetés mellékletében szerepelnek, akkor abból az látszik, hogy az oktatásra pont annyi pénzt szánnak jövõre, mint 2014-ben, de a pedagógusok 38 milliárd forintos béremelését is ebbõl kell kigazdálkodni, mondta az Origónak Radó éter. Az oktatáspolitikai elemzõ szerint a kormányzati kommunikációból világosan látszik, hogy a diákokat a szakmunkásképzés felé akarják terelni. Arról hallani, hogy komoly átszervezés elõtt áll a közoktatás, de Radó éter szerint az Orbán-kormány oktatáspolitikusainak fiókjai teljesen üresek, nincs bennük egyetlen oldalnyi valamirevaló ötlet sem. Érzéketlen költségvetés A jövõ évi költségvetés minden szempontból érzéketlen a szegényekkel szemben, mondta Radó éter. Jövõre számos civil és alapítványi iskolát is be kell zárni, mivel a kormányzat a civil és alapítványi intézményekben dolgozó pedagógusok bérét már nem állja. olott a tankötelezettség ideje alatt az államnak ugyanúgy kell támogatnia minden gyermek oktatását, függetlenül attól, hogy milyen fenntartású intézményben tanul. A civil és alapítványi iskolák többségében nemcsak a tehetõs szülõk gyerekei tanulnak, hanem azok is, akiknek tanulási nehézségei miatt inkább az alternatív módszerek felelnek meg. Irány az egyházi gimnázium? A gimnáziumok már leadták, hogy a 2015/16-os tanévben milyen osztályokat indítanak, és hány férõhelyre lehet majd jelentkezni. Radó éter szerint ha már 2015 szeptemberében szûkítik a gimnáziumi férõhelyek számát, akkor a most nyolcadikos diákok jövõ februári gimnáziumi felvételije is káoszhoz vezethet. A gimnazisták számának radikális csökkentésének két fontos hatása lehet: egyrészt pedagógusok ezrei maradhatnak munka nélkül, másrészt megnõhet az egyházi gimnáziumokba jelentkezõk száma. Radó éter szerint a közoktatásnak semleges oktatást kellene biztosítania mindenki számára. De ha a diákok nem jutnak be az állami gimnáziumokba, akkor az egyházi fenntartású iskolák lehetnek a menekülõutak számukra. oncsek Rita 6

7 A szakképzés most induló reformja az általános iskolától az egyetemekig meg fogja borítani a hazai oktatás teljes rendszerét: a rosszul teljesítõ gimnáziumokat bezárhatják, a megmaradókba csak az fog beférni, aki tényleg tanul és egyetemre akar menni. Bár van logika abban, hogy egy piacképes szakma többet ér egy gimnáziumnál, Magyarországon az talál munkát és az keres jobban, aki leérettségizett vagy diplomázott. Még a kormányhoz közeli szereplõk is elismerik, hogy ez az Orbán iktor által a legfontosabbnak nevezett átalakítás csak komoly konfliktusokkal valósítható meg írja az Index. Amikor a 2000-es évek közepén az önkormányzatok iskolákat vontak össze és szüntettek meg, azt minden esetben hangos politikai tüntetések kísérték. inte minden iskola bezárása országos ügy lett. A kormány most olyan átalakításra készül az oktatási rendszerben, ahol mindez tömeges méretekben történhet meg, ráadásul egyszerre. A változtatás/reform a nagyközönségnek szinte teljesen ismeretlen szakképzési rendszerbõl fog elindulni. Ez azonban az általános iskoláktól kezdve a gimnáziumokon át egészen a felsõoktatásig megborítja a dominókat és gyökeres változásokat fog hozni. Egyben fogják meg az egészet Foglaljuk elõször össze röviden, mire lehet számítani. Az 500 szakközépiskola és szakiskola felügyelete jövõ szeptembertõl a lebelsberg-központtól a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz kerül át. Az ambiciózus tervek szerint ezután a teljes intézményhálózatot átvilágítják, majd racionalizálják. Ennek része lesz a profiltisztítás is: szakképzõ iskola csak szakképzéssel foglalkozzon. Miután ma a legtöbb szakközépiskola egy gimnáziummal közösen mûködik, a gimnáziumokat le kell választani róluk. A leválasztás eredményeként több helyen meg fog szûnni a gimnázium. A kormányzati tervek szerint ezzel egy idõben a gimnáziumoknál is profiltisztítást végeznek. Az elvárás az lesz, hogy a gimnázium ne a magukkal mit kezdeni nem tudó fiatalokat parkoltassa, hanem tényleg az egyetemre való továbbtanulásra készítsen fel. A szakképzés átalakítása miatt eleve kevesebb gimnázium lesz, de a helyek számát tovább csökkenthetik magasabb követelményekkel vagy a támogatások visszafogásával. A kevesebb gimnáziumi hellyel a kormány mégiscsak elérné azt, amiben a 2012-es tandíjellenes diáktüntetések hatására meghátrálni kényszerült. a kevesebb gimnázium lesz, kevesebb diák jut be a felvételiken a felsõoktatásba, így ott kevesebb SZAÉZÉS, GIMNÁZIUM November 6. A szakmunkásképzés becsülete: felborítják az oktatás teljes rendszerét hallgatót is kell majd finanszíroznia az államnak. ersze ezután is bárki szerezhet majd diplomát, aki akar, csak fizetnie kell érte. A szakmunkásképzés becsülete Mindez egyelõre nem olvasható semmilyen nyilvános dokumentumban, hiszen a Fidesz sem választási programot, sem kormányprogramot nem írt. A szakmunkát mindig is fetisizáló Orbán iktor és Czomba Sándor, az NGM szakképzésért felelõs államtitkárának nyilatkozatai azonban árulkodóak. Orbán október 10-én a ossuth rádiónak nagyon egyértelmûen azt mondta: az elkövetkezõ három és fél év legfontosabb feladata az új szakképzési rendszer bevezetése lesz. A kormányfõ víziója szerint ugyanis a bámulatosan fejlõdõ magyar gazdaságban hamarosan szakemberhiány fog fellépni, ami a késõbbi fejlõdés gátja lesz: A szakmunkásképzésnek a becsületét vissza kell adni. Az a logika, hogy mindenki vagy nagyon sok család azt hiszi, hogy a sikeres élethez egyetlen út vezet, gimnázium, érettségi, valamilyen egyetem vagy fõiskola, tévedés. Nem akarom õket tévedésben tartani, e fölött a gondolkodásmód felett eljárt az idõ. A kormány a Németországban, Ausztriában vagy Franciaországban bevált duális szakképzési rendszert akarja átvenni. Ennek lényege, hogy a diákok az elméleti tudást továbbra is az iskolapadban szerezzék meg, de ezzel párhuzamosan már nagyon korán valódi munkahelyeken, valós körülmények között szerezzenek munkatapasztalatot és gyakorlatot. A ossuth rádiós interjúban árulkodó volt Orbán megjegyzése, miszerint ez nemcsak a német és az osztrák rendszer átvételét jelenti, de visszatérést is a ádár-kor hagyományaihoz, hiszen nekünk is volt egyébként a kommunista idõkben egy elég jó hagyományunk e tekintetben, ami nem mondom, hogy hibátlan, de egy jó hagyomány volt. a Orbán arra gondolt, hogyan tanulták meg nagyon hamar a gyárban a fiatal szakmunkástanulók a lógás, a lopás és a munkának álcázott semmittevés technikáját, akkor ehhez a rendszerhez talán mégsem kellene visszatérni. Aki nem teljesít, elbukik Czomba Sándor államtitkár egy október 16-i nyíregyházi fórumon már konkrétumokat is említett: a szakképzõ iskolák jövõ szeptembertõl kerülnek az NGM irányítása alá. Ekkor a gimnáziumokat leválasztják a szakiskolákról és szakközépiskolákról. Az államtitkár azzal nyugtatta a kedélyeket, hogy ez nem jelenti automatikusan azt, hogy az adott településen megszûnik a gimnázium, minden egyes iskolát egyenként akar megvizsgálni az NGM. Megvizsgálnák azt is, hogy egyáltalán szükség van-e az adott szakközépiskolára, vagy azt hogyan lehet átalakítani. Megerõsítve a fentieket, Czomba elejtette azt is, hogy távlati cél még a szakközép- és szakiskolai képzésben részt vevõk arányának növelése, a gimnáziumi létszám korlátozása. A gimnáziumi létszámot több eszközzel is korlátozhatják. A Népszabadság szerint például azzal, hogy 4,25-ös tanulmányi átlag alatt senkit nem vesznek fel gimibe. Információink szerint hasonló ötlet már korábban is felmerült, de offmann Rózsa köznevelési államtitkár nem értett egyet a gimnáziumba való belépés ilyen mértékû korlátozásával. A gimnazisták száma azonban más eszközzel is korlátozható. éldául azzal, ha csak 7

8 SZAÉZÉS, GIMNÁZIUM az a gimnázium kap állami támogatást, amelyik megfelelõ továbbtanulási rátát produkál. asonló, eredményességhez kötött támogatást már alkalmaztak a hat- és nyolcosztályos, a két tannyelvû és a nulladik, nyelvi elõkészítõ évfolyamoknál is. Ebben az esetben nem a gaz kormány fogja megszüntetni a gimnáziumot, hanem az elbukik a kemény versenyben és megszûnik, vagy idõben felajánlja magát valamelyik egyháznak. A szakmunka már nem az, mint 30 éve További részletekért egyelõre hiába kopogtattunk az NGMnél és az Emberi Erõforrások Minisztériumánál. Felhívtuk viszont arragh Lászlót, a Magyar ereskedelmi és Iparkamara elnökét, akirõl tudható, hogy jelentõs hatása van az oktatási rendszer mostani átalakítására. A duális szakképzést zászlajára tûzõ iparkamara már a 2010-es választások elõtt megállapodást kötött a Fidesszel a tervek megvalósítására, majd ezt a kormánnyal késõbb meg is erõsítették. A kamarának már 15 éve megvan a szakmai koncepciója a duális szakképzésrõl, mondta az Indexnek arragh László. Az elmúlt négy évben átalakították a szakmai képzés szerkezetét, modernizálták a tananyagokat, megalakultak a hiányszakmákat monitorozó megyei fejlesztési és képzési bizottságok. arragh szerint most az iskolai intézményrendszer átalakításának kell nekiállni, amirõl az elnök maga is tudja, hogy nem lesz konfliktusmentes. orábban az iskolák épp az akkori pénzügyi feltételek hatására egyesültek vagy szélesítették a profiljukat, ezért jöttek létre az általános iskola-szakiskola-szakközépiskola és gimnázium kombók. Ez azonban nem mindenhol mûködött jól. olt, ahol a régió legjobb szakközépiskolájából a város leggyengébb gimnáziuma lett mondta arragh. Az iparkamara elnöke szerint az átalakítást érzelmi- és presztízsokok is nehezítik majd, pedig mindenkinek meg kellene értenie, hogy a szakmunka ma már nem azt jelenti, amit harminc évvel ezelõtt. Miközben önmagában egy gimnáziumi képzésnek a munkaerõpiacon nem sok értelme van, a mai szakmák komoly felsõfokú tudást igényelnek. Elég csak egy mechatronikai mûszerészre vagy egy logisztikusra gondolni, akinek több idegen nyelvet is beszélnie kell. arragh szerint a gimnázium feladata tényleg az egyetemi továbbtanulásra való felkészítés lenne, és nem helytállóak azok a bírálatok, hogy a szakképzés zsákutca. A szakképzés akkor zsákutca, ha valaki olyat tanul, amivel nem lehet elhelyezkedni. Az új rendszerben azonban mindenkinek meglenne a lehetõsége arra, hogy ha erõt és tehetséget érez magában, akkor egyetemet is végezzen. Az iparkamara elnöke egy példát is mondott. A Mercedes kecskeméti gyárára alapított szakképzésen 31-en indultak, közülük 27-en végeztek. A Mercedes mind a 27 végzõsnek ajánlott munkát. özülük 23-an esti gimnáziumba jelentkeztek, mert szeretnének mérnökök lenni. arragh szerint az új szakképzési rendszer akkor mûködhet jól, ha nemcsak a nagyvállalatokat, de akár a kisebb családi vállalkozásokat is meg tudják gyõzni arról, hogy megéri tanulót alkalmazni. A diákok külsõ gyakorlati helyeken való alkalmazását eddig a szakképzõ iskolák saját érdekeltségi rendszere is akadályozta: inkább a tanmûhelyben tartották a diákokat, hogy a leépítéseket elkerüljék. Mostantól már csak akkor van erre lehetõség, ha az iparkamara igazolást ad arról, hogy a régióban nincs lehetõség cégeknél végzett gyakorlatra. Fiam, te a kezedbõl fogsz megélni Az, hogy Magyarországon az oktatással komoly gondok vannak, régóta közhely. A helyzet leegyszerûsítve: a csak nyolc osztályt végzettek gyakorlatilag kiszorultak a munkaerõpiacról, helyüket nagyrészt átvették a szakmunkások, az õ helyüket pedig részben az érettségizettek, sõt azok a diplomások, akik saját területükön nem tudnak elhelyezkedni. Ez alapvetõen nem csak egy szerkezeti probléma, a fõ gond az oktatás színvonalával van. Néhány éve egy szakiskola igazgatója arra panaszkodott, hogy az általános iskolából félanalfabéták kerülnek hozzájuk, márpedig õk nem taníthatók. Egy szinttel feljebb sincsenek rendben a dolgok. Ami egy-egy fejlettebb országban átlagosnak mondható, nálunk elitiskolák kiváltsága. Egy átlagos magyar középiskolában nem hogy nyelvet, szövegértést, logikát, általános mûveltséget nem szednek magukra a diákok, sok helyen már az nagy eredmény, ha az érettségiig rendesen megtanulnak írni és olvasni. Jó szakemberekre lenne tehát szükség rossz gimnazisták helyett? A cégek egybehangzóan állítják: örülnének, ha több lenne a szakmájához értõ, képzett munkás. akhogy a tendencia jelenleg az, hogy a szakmunkások állásait is szívesebben töltik be érettségizett vagy akár diplomás emberekkel. Egy érettségi ugyanis ma legalább annak a jele, hogy az állásra jelentkezõ nem analfabéta. asonló a helyzet a gyengébb fõiskolai, egyetemi végzettséggel is: ha nem is tud mindenki elhelyezkedni a saját szakterületén, még így is sokukat felszívja a munkaerõpiac. Aki pénzt akar keresni, jobb, ha érettségizik Még ha van is logika abban, ahogy a kormány a gimnáziumok helyett a szakközépiskolás és szakiskolai képzés felé akarja terelni a fiatalok egy részét, mindez keményen ütközik a magyar valósággal. a ugyanis a számokat megnézzük, jól látszik, hogy érettségivel és diplomával sokkal könnyebben talál valaki munkát, és több pénzt is keres, mint az, aki szakmunkásként próbálkozik. Miközben tehát igaz az az állítás, hogy kevés a jó szakmunkás, az is igaz, hogy a jelenlegi oktatási rendszerben aki állást akar, jobban teszi, ha nem elégszik meg a szakmunkásoktatással, még akkor is, ha végül aztán tényleg munkásként helyezkedik el. Egy jól mûködõ duális képzés ugyan valóban javíthat az elhelyezkedési lehetõségeken, és csökkentheti a lemorzsolódást, az oktatási rendszer problémája azonban összetettebb ennél. iába adott egy jó céges tanmûhely, ha például nem lehet az általános iskolai tudásra sem alapozni. Ráadásul önmagában azzal, hogy a diákok nagyobb részét munkásnak küldjük, és kevesebb lesz a gimnázium, még nem javul automatikusan a középiskolai oktatás színvonala. A helyzet megoldásához átfogó, komplex, az alapszintû és a felsõoktatást is magába foglaló stratégiára és annak következetes végrehajtására van szükség. A világ sikeres oktatási 8