FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI"

Átírás

1 FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAM A NÖVEKEDÉSÉRT ÉS A FOGLALKOZTATÁSÉRT (TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE BOCSÁTOTT ANYAG) SZEPTEMBER

2 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 2 1. BEVEZETŐ 4 2. KOORDINÁCIÓ, MONITORING, PARTNERSÉG A LISSZABONI STRATÉGIA HAZAI KOORDINÁCIÓJA AZ INTÉZKEDÉSEK NYOMON KÖVETÉSE, MONITORING PARTNERSÉG 9 3. PRIORITÁSAI CÉLOK ÉS INTÉZKEDÉSEK MAKROGAZDASÁG Helyzetértékelés Célok, intézkedések MIKROGAZDASÁG Helyzetértékelés Célok, intézkedések FOGLALKOZTATÁS Helyzetértékelés Célok, intézkedések AZ ÚJ FEJLESZTÉSI TERV ÉS A LISSZABONI CÉLKITŰZÉSEK KÖZTI ÖSSZHANG MEGTEREMTÉSE 70 MELLÉKLETEK 73 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉSZREVÉTELEIT ÉS AZ EURÓPAI TANÁCS KÖVETKEZTETÉSEIT FIGYELEMBE VEVŐ INTÉZKEDÉSEK TEMATIKUS ISMERTETÉSE 73 A LISSZABONI STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁT SEGÍTŐ INTÉZKEDÉSEK 85 STATISZTIKAI MELLÉKLET 192 1

3 ELŐSZÓ Versenyben állunk a világgal. Ebben az állandóan változó környezetben Magyarországnak is megújulásra van szüksége. Megőrizve hagyományainkat, felismerve adottságainkat és kiaknázva lehetőségeinket még ma kell leraknunk az alapjait a holnap új és hosszú távon sikeres Magyarországának. Bírnunk kell az iramot, hogy képesek legyünk segíteni mindazokon, akik erre nem képesek. Nem lehet tovább halogatni a változásokat. Megörökölt, rosszul működő ellátási rendszerek szorulnak átalakításra, társadalmi igazságtalanságok várnak orvoslásra, mindennapos önáltatásokkal kell szembenéznünk. Most, ezekben a hónapokban születnek meg azok a döntések, amelyek megalapozzák jövőnket. Ezek hazánk dinamikus fejlődését, gazdaság tartós növekedését, a legális foglalkoztatás bővülését, a jövedelmek és életszínvonal emelkedésének megalapozását, megbillent államháztartási egyensúly helyreállítását, az államreform véghezvitelét szolgálják. Egymásra épülő elemek, egyik nélkül nem valósulhat meg a másik. Együtt azonban az új, sikeres Magyarország szilárd szerkezetét adják. A tartós egyensúly megteremtésének hiányában Magyarország lemaradna a fejlett európai országokhoz való felzárkózásban, ráadásul tovább növekedne az ország eladósodása. A tartós egyensúly megteremtése ahhoz szükséges, hogy szilárd alapot biztosítsunk az ország további gyarapodásának, megfelelő környezetet a fejlesztéseknek. Ezen az alapon építkezik az államreform, amely az állam szerepének átalakítására, és az egyéni felelősség újragondolására törekszik. Ebben a megújult környezetben, egyben azt erősítve kerül sor az uniós forrásokból táplálkozó fejlesztési terv végrehajtására. Jelen dokumentum a kötőanyag ezen építőelemek között, amely összekapcsolja és szerves egésszé teszi azokat. A felülvizsgált Nemzeti Lisszaboni Akcióprogram nem kívánságlista, hanem intézkedési terv. Az Európai Unió stratégiájának szerves része, mégis a hazai viszonyokra épül. Részletesen leírja a következő évek a teendőit, amelyek tízmillió magyar mindennapi problémáinak megoldásáról, életének jobbá tételéről szólnak. A szükséges változások feltétele annak közös megértése és elfogadása, hogy az Új Magyarország csak felelős polgárai teljesítményéből építkezhet. Versenyképes gazdaság és szolidáris társadalom: az ország nem tud többet tenni polgáraiért, mint amennyit ők tesznek önmagukért és egymásért. Képessé kell tenni polgárainkat arra, hogy maguk is megállják a helyüket a versengő világban. És képessé kell tenni az államot arra, hogy a versenyből kimaradók számára is szilárd támaszul szolgáljon. A kormány vagy az állam egyedül nem képes a változtatásokat végrehajtani, milliók közös munkájával érhetünk csak célba. Olyan államot akarunk, amelyet kevesebb kiváltság, nagyobb teljesítmény, kisebb bürokrácia és takarékosabb működés jellemez. Mindezek biztonságos finanszírozása érdekében növelni kell a bevételeket és csökkenteni a kiadásokat, hogy helyreálljon a megbomlott egyensúly. Ezzel együtt kell át szervezni az állampolgárokat és a vállalkozásokat szolgáló közigazgatást. Meg kell újítani a mindenkit megillető egészségügyet, oktatást és a jóléti rendszereket, hogy jobban ellássák feladatukat. Ezekre az alapokra építhetjük rá az uniós forrásokból megvalósuló fejlesztéseket, amelyek hét év alatt egy fizikailag és társadalmában is megújult Magyarországot teremtenek. Addig azonban még sok közös munka vár ránk! Miközben Magyarország átlagos életszínvonala az elmúlt évek során folyamatosan közelített az Európai Unió átlagához, az országon belül egyre nagyobb a fejlett és az elmaradott térségek 2

4 közötti különbség. Ezt a tarthatatlan folyamatot meg kell fordítanunk. Növekvő foglalkoztatást és tartós gazdasági növekedést kívánunk biztosítani az egész országban. Ma a magyar egészségügyben általában nem a befizetett járulékaink szerint jutunk jobb vagy kevésbé jó szolgáltatáshoz. Sokkal inkább meghatározó az, hogy kinek milyen kapcsolatai vannak, vagy éppen az ország melyik településén él. Olyan egészségügyet szeretnénk, amely mindenkinek, bárhol éljen is, egyaránt magas színvonalú szolgáltatásokat nyújt. Magyarország akkor lehet erős ország, ha a legtöbb embernek munkát adó kis- és középvállalatok is erősek. A vállalkozásokat segíteni kell. A hivatali útvesztőket és bonyolult előírásokat lebontva meg kell erősítenünk gazdaságunkat. E nélkül nem tudunk versenyre kelni a világgal, és nem tudjuk jólétünket sem megalapozni A modern, jólétben élő országokban biztonságos, egészséges és tiszta a környezet. Minőségi életre csak élhető falvakban és városokban van esélyünk. Ezért megőrizzük természeti kincseinket, hogy így adhassuk tovább gyermekeinknek. Ma hazánkban alig kétmillió adófizető állampolgár viseli a sajátján kívül nyolcmillió honfitársának terheit is. Ez fenntarthatatlan és igazságtalan is. A társadalmunkra csökkenő gyerekszám mellett az elöregedés a jellemző, ami már ma elkerülhetetlenné teszi a nyugdíjrendszer átalakítását. A foglalkoztatás csak lassan bővül, elsősorban a munkanélküliség és az inaktivitás a felelős a szegénységért és a leszakadók nagy számáért. Az állam azonban csak a befizetett adókból és járulékokból képes fenntartani a jóléti rendszereket. Méltányos közteherviselést akarunk tehát, hogy mindenki a lehetőségéhez mérten viselje a terheket. A tehetősek többet, a szegényebbek kevesebbet. Támogatjuk az öngondoskodás eszméjének terjedését, hogy aki teheti, saját maga is felelős legyen a jövőjéért. Magyarország akkor lesz sikeres, ha legnagyobb kincsévé polgárai tudása, szakképzettsége, hozzáértése válik. Évek óta növekszik a magyar felsőoktatásban tanulók és a diplomás munkanélküliek száma, miközben állandó munkaerőhiány van képzett szakmunkásokból. A lakosság 75 százaléka nem beszél egyetlen idegen nyelvet sem. A használható tudás elengedhetetlen ahhoz, hogy hazánk megállja a helyét a világban és a nyertesek táborába tartozzon. Korszerű közoktatást, versenyképes, használható tudást és ezek megszerzésében esélyegyenlőséget kívánunk biztosítani. Ez az alapja annak, hogy mindenki munkát találjon a modern gazdaságban. Annak, hogy segély helyett a saját jövedelméből legyen képes magát és családját eltartani. E nélkül nincs öngondoskodás. Öngondoskodás nélkül pedig az egyre növekvő állami bevételeket a mind nagyobb számú eltartott segélyezésére kell költeni. Fordítsuk e bevételek egy részét inkább az országot új pályára állító kitörési pontok megerősítésére! Ha Magyarország nem lesz képes alkalmazkodni a gyorsan változó világhoz, lehetetlenné válik értékrendünk fenntartása. Ha a tehetségeseket nem hagyjuk szárnyalni, ha a feltörekvőket nem támogatjuk abban, hogy megerősödjenek, akkor nem leszünk képesek arra sem, hogy a leszakadóknak biztonságot nyújtsunk. Ezért kell minden eszközzel bővíteni a foglalkoztatást és segíteni a gazdaság növekedését. 3

5 1. BEVEZETŐ A március i Európai Tanács lisszaboni ülésén az Európai Unió akkori 15 tagállamának állam- és kormányfői arra vállaltak kötelezettséget, hogy az Európai Uniót a világ legdinamikusabb és versenyképesebb tudás alapú gazdaságává teszik, amely képes a fenntartható fejlődésre, több és jobb munkahellyel és erősebb társadalmi kohézióval, valamint a környezet jobb megbecsülésével. Az elmúlt években a célok nem változtak, a kibővült unió versenyképességének növeléséhez számos alapvető feltétel rendelkezésre áll. A gazdasági növekedés fokozása és egy dinamikus gazdaság megteremtése nélkül azonban nem lehet megalkotni a fenntartható fejlődés feltételeit, a régiók közti konvergenciát, és a szociális területen, valamint a környezetvédelem terén meghatározott célok is elérhetetlenné válnak. Magyarország az elkövetkező években nagy feladat előtt áll. Hazánk legfontosabb hosszú távú célkitűzése összhangban a megújult lisszaboni stratégiával a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás növelése. Ennek megvalósulásához azonban szükség van a stabil makrogazdasági környezet megteremtésére, a hosszú távon fenntartható pénzügyi egyensúly biztosítására. A június 9-én hivatalba lépő új Kormány stratégiájának középpontjában egy hármas célkitűzés áll: - a makrogazdasági egyensúly helyreállítása; - az állam egész működését átfogó reformfolyamat megvalósítása; - átfogó fejlesztéspolitika kidolgozása és megvalósítása. Az elsődleges és legfontosabb feladat a makrogazdasági stabilitás biztosítása. Ez alapozhatja meg a tartós növekedést és a foglalkoztatás bővítését. Az egyensúly mielőbbi megteremtése érdekében a kiadások csökkentése mellett elengedhetetlen, hogy az elkövetkező egy-két évben az állam ne csökkentse, hanem növelje bevételeit. A magyar Kormány tisztában van azzal, hogy a kiigazításra vonatkozó kormányzati intézkedések rövid távon negatív hatással lehetnek a foglalkoztatásra és a gazdasági növekedésre. Ez nem jelenti azt, hogy Magyarország el kíván térni a megújult lisszaboni stratégiában, a évi nemzeti lisszaboni akcióprogramban meghatározott célkitűzésektől. A célok azonosak, azonban megvalósításuk előfeltétele az egyensúly megteremtése és az állam reformjának véghezvitele. Hazánk legfontosabb feladata, hogy 2008-ra a kiigazító intézkedések és az állam egész működését átfogó reformfolyamat eredményeképpen megteremtse az egyensúly hosszabb távú, biztonságos fenntartásához szükséges feltételeket. A javuló egyensúly kedvezőbb feltételeket teremt a vállalkozások fejlődéséhez, bővíti hitellehetőségeiket, és a as időszakban megvalósuló fejlesztésekbe bekapcsolódva hozzájárul versenyképességük és a foglalkoztatottság növeléséhez. Magyarország meggyőződése, hogy a lisszaboni célkitűzések és az európai kohéziós politika között egymást erősítő szoros kapcsolat van. Az európai kohéziós politika egy magas megtérülést hozó befektetés, amely segít a fejlődés előtti strukturális akadályok lebontásában, 4

6 és amely jelentős növekedési potenciált képes megmozgatni, emellett pedig hozzájárul az európai régiók által kínált lehetőségek minél szélesebb körű kihasználásához. A versenyképességet és a növekedést helyi és regionális szinten kell megalapozni, mivel itt jönnek létre új munkahelyek, és itt lehet megteremteni a hosszú távú növekedés feltételeit. Az európai, nemzeti és regionális szinten működő felek közti partnerség biztosítja azt, hogy a programok valóban a szükségleteknek megfelelően kerüljenek kialakításra. Nincsenek egyöntetűen mindenre alkalmazható megoldások: míg az egyik régió inkább a technológiai fejlesztésre, addig a másik az infrastruktúrára koncentrál. Az eredmény azonban ugyanaz: javuló versenyképesség, több munkahely és nagyobb gazdasági növekedés. A célok elérése érdekében a Kormány új kormányzati struktúrát, megújult koordinációs rendszert alakított ki, biztosítva ezáltal az egyes szakpolitikák közötti teljes körű összhang megteremtését. Az új működési rend lehetővé teszi, hogy őszén az Európai Bizottság részére benyújtandó stratégiai jelentőségű dokumentumok (Konvergencia-program, Felülvizsgált nemzeti lisszaboni akcióprogram, Új Magyarország Fejlesztési Terv, valamint az ehhez kapcsolódó Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv) egymást kiegészítve és erősítve járuljanak hozzá hazánk hosszú távú versenyképességének megteremtéséhez. 5

7 2. KOORDINÁCIÓ, MONITORING, PARTNERSÉG A nemzeti lisszaboni akcióprogramban foglalt intézkedések megvalósulásához erős koherenciára és következetességre van szükség. A folyamatban résztvevőknek mind tudatában kell lennie a célnak, és mindenkinek ugyanazt a célt kell követni. Az egymásnak ellentmondó döntésekhez vezető szakpolitikákat ki kell igazítani, hogy kölcsönösen erősíteni tudják egymást. A gazdasági növekedés és foglalkoztatás céljainak eléréséhez gondoskodni kell a résztvevők, a szakpolitikák és a célkitűzések egyértelmű összehangolásáról. A különböző érdekeltek és érintettek között szoros együttműködésre van szükség, el kell kötelezniük magukat egymás támogatása mellett. Ehhez elengedhetetlen az elért eredmények átláthatóvá tétele a politikai akarat és az egyes területeken történő előrehaladás iránti elkötelezettség mellett. 2.1 A LISSZABONI STRATÉGIA HAZAI KOORDINÁCIÓJA A júniusában hivatalba lépő új Kormány a lisszaboni stratégiával és a fejlesztéspolitikával összefüggő szakpolitikák összehangolása érdekében új kormányzati struktúrát alakított ki. A fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos, mint nemzeti lisszaboni koordinátor látja el a lisszaboni stratégiával kapcsolatos nemzeti és közösségi szintű feladatokat, valamint összehangolja a minisztériumok és a központi közigazgatási szervek országos szintű fejlesztéssel, fejlesztési tervezéssel és programozással kapcsolatos tevékenységét, biztosítva ezáltal a fejlesztéspolitika és a lisszaboni célok közti koherenciát. A kormánybiztos állandó meghívottként részt vesz a Kormány ülésein, azokra a feladatkörébe tartozó területekre vonatkozóan előterjesztést készít. A lisszaboni stratégia hazai koordinációjának megteremtése érdekében a fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos tárcaközi munkacsoportot hozott létre, amelynek feladata a nemzeti lisszaboni akcióprogram kidolgozása, az intézkedések folyamatos nyomon követése, valamint az évente benyújtandó előrehaladási jelentések elkészítése. A munkacsoport állandó tagjai a három fejezet elkészítéséért felelős minisztériumok (mikrogazdaság - Gazdasági és Közlekedési Minisztérium; makrogazdaság Pénzügyminisztérium; foglalkoztatás Szociális és Munkaügyi Minisztérium). Állandó meghívottként részt vesznek a munkacsoport ülésein mindazok a szakminisztériumok, amelyek érintettek a célkitűzések megvalósításában. A munkacsoport állandó meghívottja a szakminisztériumok mellett az Államreform Bizottság (ÁRB), amelyet a Kormány a reformok stratégiai szintű lépéseinek összehangolt kidolgozása és az ezek alapján történő végrehajtás koordinált nyomon követése érdekében javaslattevő, véleményező, döntés-előkészítő szervként hozott létre. Az ÁRB elnöke a miniszterelnök, tagjai a kormányzatban horizontális feladatokat ellátó tisztségviselők (miniszterelnököt helyettesítő miniszter Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter, pénzügyminiszter, igazságügyi és rendészeti miniszter, fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos, koalíciós egyeztetésért felelős államtitkár), valamint a miniszterelnök által felkért és nem kormányzati szerepet betöltő az egyetemi, kutatói szférában és az üzleti életben tevékenykedő személyek. A Kormány a reformok előkészítő munkáinak operatív irányítására és az ÁRB munkájának szervezésére annak alelnökeként kétéves időtartamra kormánybiztost nevezett ki, akinek tevékenységét a miniszterelnök irányítja és a kormányülések állandó meghívottja. 6

8 Az ÁRB számára az egyes reformterületek előkészítő anyagait szakmai munkacsoportok dolgozzák ki. Állandó szakmai munkacsoportok alakultak az alábbi reformterületeken: Önkormányzati rendszer / finanszírozás Egészségügy Oktatás Nyugdíjrendszer Közigazgatás Szociális és munkanélküli ellátások Dereguláció A munkacsoportok az ÁRB által jóváhagyott, a munka célját, főbb lépéseit és ütemezését tartalmazó munkaprogram alapján működnek. A munkaprogram végrehajtását az illetékes miniszterek és a kormánybiztos folyamatosan figyelemmel kísérik. 2.2 AZ INTÉZKEDÉSEK NYOMON KÖVETÉSE, MONITORING A lisszaboni stratégia céljainak megvalósításához elengedhetetlen a különböző szakpolitikai stratégiák és intézkedések folyamatos nyomon követése. Az akcióprogram és az előrehaladási jelentés elkészítése során Magyarország kiemelt figyelemmel volt az alábbi szakpolitikai stratégiákkal, jelentésekkel való összhang megteremtésére és az abban foglalt intézkedések végrehajtásának jelenlegi állására: Konvergencia-program (2006. szeptember 1.) Új Magyarország Fejlesztési Terv ( ) Fenntartható Fejlődés Stratégia (tervezés alatt) Nemzeti Rákellenes Program ( ) Nemzeti Csecsemő és Gyermek-egészségügyi Program (2005. november 2013) Népegészségügyi Program ( ) Zöld Könyv a magyar egészségügyről (2006. július 26.) Energiapolitika GKM tanulmányok Magyar Információs Társadalom Stratégia (2003- ) Nemzeti Szélessávú Stratégia ( ) Kutatás-fejlesztési és innovációs stratégia (tervezés alatt ) Nemzeti Környezetvédelmi Program ( ) Szociális védelemről és társadalmi összetartozásról szóló nemzeti stratégiai jelentés (tervezés alatt benyújtás időpontja: október 31.) Nyugdíjstratégiai Jelentés ( ) Egész életen át tartó tanulás magyarországi stratégiája ( ) Tudást mindenkinek! Cselekvési terv ( ) Oktatási Informatikai Stratégia ( ) Oktatási Esélyegyenlőségi Munkaprogram (2006. augusztus 31.) Tudomány Technológia- és Innováció-politikai Középtávú Stratégia (2006. augusztus 31.) Reformok az oktatásban Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia ( ) Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (társadalmi egyeztetés alatt ) 7

9 A stratégiák összehangoltságát biztosítja, hogy a nemzeti lisszaboni koordinátor állandó meghívottként részt vesz mind a kormányüléseken, mind az Államreform Bizottság munkájában. A lisszaboni tárcaközi munkacsoport tagjainak feladata az akcióprogramban meghatározott intézkedések végrehajtásának felügyelete, valamint a munkacsoport vezetőjének folyamatos tájékoztatása. Tekintettel arra, hogy az egyes szakminisztériumokban léteznek ma is jól működő előrejelző, illetve monitoring modellek, hazánk arra törekszik, hogy ezen modelleket a stratégia megvalósítása érdekében összehangolja és továbbfejlesztésük révén az előrejelzéseket még pontosabbá és több tényezőre vonatkozóan alkalmazza. A monitoring rendszereknek egy része a makro-gazdasági hatások vizsgálatát, más része pedig egyes intézkedések, programok eredményeinek és hatásainak vizsgálatát szolgálják. A Pénzügyminisztériumban több makrogazdasági előrejelző modell működik. A költségvetés és a konvergencia program háttérszámításaihoz kifejlesztett makrogazdasági modell segítségével konzisztens előrejelzés készíthető a különböző makrogazdasági tényezők (növekedés és összetevői, bérek, foglalkoztatás, infláció, külső finanszírozási igény stb.) alakulására. A modell segítségével meghatározható, hogy a különböző változók hogyan befolyásolják az államháztartás bevételi és kiadási oldalának tényezőit és így az államháztartás hiányát. A modell az eddigi tapasztalatok szerint jól használható alternatív makrogazdasági pályák és érzékenységvizsgálatok készítésére. A makrogazdasági hatásokat vizsgáló modellek közé tartozik a Pénzügyminisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézete által kifejlesztett makroökonometriai modell hasonló célokra készült, feladata ugyancsak a makrogazdasági változók rövid- és középtávú előrejelzése, valamint a különböző külső sokkok és gazdaságpolitikai intézkedések hatásának vizsgálata ezen változók alakulására. A modell mérete azokhoz a közepes nagyságú ökonometriai modellekhez hasonló, amelyeket más pénzügyminisztériumokban (pl. brit Treasury), jegybankokban (pl. MNB) és nemzetközi szervezetekben (pl. IMF) használnak. Az államháztartási blokkon belül ezzel a modellel is elemezhető a sokkoknak, illetve az intézkedéseknek az államháztartás bevételi és kiadási oldalára, valamint az államadósság alakulására kifejtett hatása. A két modell párhuzamos használata lehetőséget teremt arra, hogy azonos kiindulópontból, de eltérő módszerekkel és megközelítéssel készült előrejelzéseket ütköztetni és harmonizálni lehessen. Szintén makrogazdasági hatások vizsgálatát teszi lehetővé az a modell, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Pécsi Tudomány Egyetemmel és a Münsteri Egyetemmel együttműködésben a as programozási időszak fejlesztéspolitikai programcsomagjai közötti választás szakmai támogatása céljából fejlesztett ki. A modellel a fejlesztéspolitikai beavatkozások országos és regionális makrohatásainak rövid-, közép- és hosszú távú, szimultán elemzése válik lehetővé. A modell felhasználóbarát szoftver felülettel rendelkezik, amellyel lehetővé válik nagyszámú gazdaságpolitikai szcenárió hatásainak előrejelzése, az eredmények ábrák, táblázatok révén való értelmezése. A modellel négy különböző kormányzati beavatkozás típus hatása jelezhető előre: infrastrukturális támogatások, oktatási és képzési támogatások, kutatásfejlesztési támogatások, 8

10 a termelőszféra beruházásainak támogatása. Ezen úgynevezett gazdaságpolitikai változók mellett, a modellt készítő két egyetem számos egyéb, a fejlesztéspolitikán kívül lévő (ún. exogén) változót is összegyűjt és megad, és azokat a modellbe integrálja. Ennek köszönhetően például a fejlesztéspolitika által kifejtett makrogazdasági hatások a konvergencia-program kidolgozása során is felhasználhatóvá válnak. Ennek érdekében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség együttműködik a Pénzügyminisztériumban dolgozó makrogazdasági hatásvizsgálati csoporttal is. Nem makrogazdasági, vagy a foglalkoztatás egészére kifejtett hatások vizsgálatát, hanem egyes programok, intézkedések nyomon követését teszi lehetővé az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) monitoring rendszere, amely az aktív munkaerő-piaci politikák eredményességének vizsgálatára szolgála. A módszer lényege, hogy három hónappal a programok befejezése után megvizsgálják, hogy a résztvevőknek sikerült-e nem támogatott állásban munkát találni. Szintén a programszintű eredmények, hatások nyomon követésére alkalmas rendszer az Egységes Monitoring Információs Rendszer (EMIR), amely egy európai összehasonlításban is egyedülállóan sokcélú és funkciójú adminisztratív, illetve napi munkát is támogató menedzsment és monitoring informatikai rendszer. Az európai uniós előírásoknak megfelelően a rendszer szabályossá, átláthatóvá és követhetővé teszi a közösségi támogatásokból finanszírozott pályázatok teljes feldolgozási és végrehajtási folyamatát. Így nem csak adatokat gyűjt, de alkalmas a pályázatok iktatására, a döntések és a támogatási szerződések előkészítésére, és az igénylések rögzítésére. Az EMIR mind a hazai, mind az unióval történő pénzügyi tranzakciókat, elszámolásokat, nyilvántartásokat is támogatja a rendszeren keresztül történő kifizetések által. A fenti feladatok ellátásából táplálkozó adatbázisként az EMIR képes az összegyűlt adatok összesítésére és különféle statisztikák elkészítésére, melyet sokoldalúan lehet felhasználni a megvalósítás nyomon követésére (pályázat-, projekt-követés és munkafolyamat-elemzés), ellenőrzésre, tervezésre, elemzésre. Az EMIR-ben gyűjtött információk alapján három fontos kommunikációs forrás áll rendelkezésre a közvélemény és a pályázók tájékoztatására: automatizált napi frissítésű statisztikák megjelentetése az Ügynökség honlapján; kéthetente frissülő lista közlése a nyertes projektekről; a legújabb és egyben a pályázók számára legfontosabb eredmény azonban az, hogy februárjában elindult a pályázókat egyedileg, védetten kiszolgáló Pályázó Tájékoztató Felület. 2.3 PARTNERSÉG Az olyan változtatások, mint a közigazgatás korszerűsítése, a szociálpolitika, a nyugdíj- és egészségügyi rendszerek korszerűsítése, a munkaerőpiac és az oktatási rendszerek alkalmazkodóképességének a támogatása közvetlen hatást gyakorolnak az emberek mindennapi életére. A Kormány célja, hogy az e területekre vonatkozó döntéseket a munkavállalók és munkaadók érdekképviseletei bevonásával hozza meg. Ennek erősítése érdekében a Kormány 2006 folyamán a társadalmi partnerekkel közösen megteremti a párbeszéd több szintű rendszerének törvényi feltételeit. Ennek keretében: befejezi az érdekegyeztetés és a szociális párbeszéd intézményei működésének jogi felülvizsgálatát és szabályozását; 9

11 törvényben szabályozza az Országos Érdekegyeztető Tanács működését, ezáltal is kifejezve és erősítve az ott születő megállapodások súlyát, jogi legitimációt adva a tanács tagjainak és döntéseinek; megszilárdítja a középszintű szociális párbeszéd, az ágazati párbeszéd bizottsági rendszerének jogi kereteit annak érdekében, hogy a szociális partnerek maguk alakítsák ki kollektív döntésükkel az ágazatra jellemző munkafeltételeket, kapcsolatokat. Az ágazati párbeszéd bizottság a munkaügyi kapcsolatokat és a munkaviszonyt érintő kérdésekben az ágazati munkáltatói képviseletek és az ágazati szakszervezetek részvételével működő kétoldalú szociális párbeszédet folytató testület lesz, amely az adott ágazat helyzetét, fejlődését, gazdasági és munkaügyi folyamatait érintő kérdésekkel foglalkozik. A szociális partnerekkel való egyeztetés szükségszerű, mert bizonyos területeken az ő közreműködésük, aktív hozzájárulásuk nélkül nem lehetséges a növekedés feltételeit megteremtő reformok végrehajtása. A különböző stratégiai jelentőségű, a felülvizsgált nemzeti lisszaboni akcióprogramot jelentősen befolyásoló dokumentumokról (Konvergencia-program, Új Magyarország Fejlesztési Terv) folytatott partnerségi egyeztetések eredményei és tapasztalatai szintén beépültek az akcióprogramba. A konvergencia-program készítése során a Kormány figyelembe vette a 2006 júliusában létrehozott Konvergencia Tanács véleményét. A program elfogadását széleskörű társadalmi és politikai egyeztetés előzte meg, a Kormány konzultált a program tervezetéről az Országos Érdekegyeztető Tanáccsal, az Országgyűlés Gazdasági és informatikai, Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki, valamint az Európai Ügyek Bizottságával, az Állami Számvevőszékkel és a Magyar Nemzeti Bankkal. A programot a Kormány augusztus 31-i ülésén fogadta el. Az egészségügyi reformra vonatkozóan a Kormány júliusában elfogadta az ún. Zöld könyvet, amely alapján elindította annak társadalmi vitáját. A Zöld Könyvből példányt juttatott el a szakmai szervezetekhez, a Megyei Egészségpénztárakhoz, az ÁNTSZ-hez, levélben tájékoztatta a háziorvosokat, kórházakat és gyógyszertárakat. A társadalmi vita, amelyet az Egészségügyi Minisztérium irányított, két síkon zajlott: a Kormány folyamatosan egyeztetett a szakmai szervezetekkel, és párbeszédet folytatott a szélesebb nyilvánossággal. A szélesebb nyilvánosságnak a és honlapokon nyílt lehetősége a véleménynyilvánításra. A két honlap fórumára több száz hozzászólás érkezett. Annak érdekében, hogy minél többen elmondhassák a véleményüket, az egészségügyi miniszter és a minisztérium államtitkárai július 31-től augusztus végéig, minden hétköznap délután 3 és 4 óra között személyesen is válaszoltak a telefonálóknak. Az egészségügyi reform intézkedéseit a Kormány augusztus 31-én fogadta el. 10

12 A felülvizsgált nemzeti lisszaboni akcióprogrammal kapcsolatban a Kormány társadalmi egyeztetést folytat az alábbi érdekképviseleti és tudományos szervezetekkel: Országos Érdekegyeztető Tanács Gazdasági és Szociális Tanács Magyar Tudományos Akadémia Országos Környezetvédelmi Tanács Országos Területfejlesztési Tanács Ágazati partnerek. A társadalmi egyeztetés eredménye (e rész kitöltése az egyeztetéseket követően történik meg) A felülvizsgált nemzeti lisszaboni akcióprogramot a parlamenti pártok egy ötpárti, szakértői egyeztetés keretében vitatják meg, majd ezt követően az Európai Bizottságnak benyújtandó dokumentumot a Kormány október 11-i ülése hagyja jóvá. 11

13 3. PRIORITÁSAI Magyarország, kiemelt figyelemmel az Európai Bizottság ország-értékelésére, a március i Európai Tanács következtetéseire és az új Kormány által meghatározott hármas célkitűzésre (egyensúly, reform, fejlesztés), felülvizsgálta a évi nemzeti lisszaboni akcióprogramot és kijelölte azokat a prioritásokat, amelyek a nemzeti sajátosságokat figyelembe véve a leginkább hozzájárulhatnak hazánk, és az unió egészét illetően a gazdaság és a foglalkoztatás növekedéséhez. MAKROGAZDASÁG A Kormány legfontosabb célja, hogy a tartós egyensúlyon alapuló növekedés feltételeinek megteremtésével a gazdasági teljesítmény és az életkörülmények tartósan és gyorsuló ütemben közelítsenek, zárkózzanak fel az Európai Unió legfejlettebb országaihoz. A reálkonvergenciához olyan növekedés- és fejlesztésorientált gazdaságpolitikára van szükség, amely az államháztartás tartós egyensúlyán alapul. Az államháztartási egyensúly megteremtése a csak rövid távon ható kiigazító lépések mellett az állam működését érintő érdemi reformokat igényel. Hosszú távon kell befejezni az állami túlköltekezést, és el kell kerülni azt, hogy az államháztartás és a fizetési mérleg egyensúlyának rendszeres megbomlása akadályozza a felzárkózás folyamatát. Az államháztartás túlzott hiánya és a növekvő államadósság megnöveli a költségvetés kamatkiadásait, ami az elsődleges állami feladatok finanszírozásától vonja el a forrásokat; a magánszektor számára is megemeli a hazai és a külföldi finanszírozás költségeit és ezzel a vállalkozások finanszírozási és fejlesztési lehetőségeit is kedvezőtlenebbé teszi; stabilitási kockázatot jelent: növeli a káros hatásokkal járó árfolyam-ingadozás valószínűségét. Magyarország esetében a tartós növekedés alapvető feltétele, hogy a munkavállalási korú népesség nagyobb hányada dolgozzon. Az alacsony foglalkoztatás a népesség kisebb hányadát jelentő adó- és járulékfizetőkre hárítja a közszolgáltatások és ellátások finanszírozásának terheit, szűk korlátok között tartja az államháztartás bevételeit, miközben növeli a terheit (mindenekelőtt a társadalombiztosításra és általában a szociális ellátásokra fordított kiadásokat). A demográfiai folyamatokat figyelembe véve, a népesség várható elöregedése az államháztartás jövőbeli kiadását tovább növeli, amit egyre kisebb számú adó- és járulékfizetőnek kellene fedeznie. A gazdaságpolitikának már ma erre is gondolva kell megtennie azokat a reformlépéseket, amelyekkel évtizedek múlva is finanszírozhatóak lesznek a nyugdíj-, egészségügyi és ápolási kiadások. Az így létrejövő, fenntartható egyensúly a gazdasági növekedés számára kedvező feltételeket teremt, mert a gazdasági szereplők számára kiszámítható gazdaságpolitikai kereteket nyújtva megkönnyíti a fejlesztési döntéseket. A hosszú távon kiszámítható gazdaságpolitikai keretrendszer a következő években jelentősen megnövekvő uniós források hatékony felhasználásának is alapfeltétele. Ezek a források annál inkább járulnak hozzá a tartós gazdasági növekedéshez, minél nagyobb mértékben kiegészülnek a hazai magánszektor fejlesztési forrásaival. 12