Bölcsődei tájékoztató Szigetmonostor Bölcsőde bemutatkozó írása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bölcsődei tájékoztató Szigetmonostor Bölcsőde bemutatkozó írása"

Átírás

1 2015. február XXI. 2. Bölcsődei tájékoztató Szigetmonostor Bölcsőde bemutatkozó írása Kedves Szülők! Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy Önkormányzatunk nyertes pályázata eredményeként 2015-ben 28 férőhelyes új bölcsőde kezdi meg működését! Rövid ismertetővel szeretnénk segítséget nyújtani Önöknek ahhoz, hogy többet tudjanak meg bölcsődénkről és az ott folyó gondozó-nevelő munkáról. (A cikk folytatást az Újságoló 20. oldalán olvashatják el az érdeklődők!) Gőzerővel épül a szigetmonostori bölcsőde - fotó: Kis herceg A képviselő visszajelez Bolyán Péter önkormányzati képviselő állandó rovata Mostanában sok jelzés érkezik hozzám, különféle észrevételek, panaszok. A facebook Horány csoportjában is sok bírálat, kritika éri az önkormányzatot, és minket képviselőket is. Ezek az észrevételek sok esetben túlzóak, azaz pontosabban nem is az észrevételek, hanem a reakciók. Szeretném tehát, azzal kezdeni a rovatot, (amelyet rendszeresre tervezek, mert mindig lesz olyan felvetés, kérés, amelyre ezúton szeretnék reagálni, lévén így mindenkihez eljut a panasz és a válasz is), hogy kedves facebookot rendszeresen használó lakótársak, ne hergeljétek egymást, mert az sehova nem vezet. Inkább írjátok le nekem, és ha kell, és tudok, segítek, képviselem az érdekeket, amennyiben az a teljes közösségnek hasznára van. (Az írás folytatását, az Újságoló 7. oldalán olvashatja el a Tisztelt Olvasó.) Klímapark a mérlegen A projektről szóló cikksorozatunkban alapvetően az aktuálisan megvalósuló eredményekről terveztünk beszámolni. Ennek meglett az az e- redménye is, hogy a projekt szélesebb körben vált ismerté, kérdések merültek fel, sőt, javaslatokat is kaptunk, pl. ezekhez hasonlókat: Végeredményben mire is jó ez nekünk? Miért nem költjük a pénzt másra? Nézzük meg, hogy menynyit nyom a projekt a mérlegen! (Az írást az Újságoló 22. oldalán olvashatja el a Tisztelt Olvasó!) Értékvédelmi pályázat Szigetmonostor önkormányzata a település vonzerejének növelése, az elődeinktől örökségül kapott értékek megőrzése érdekében fontos feladatának tartja a település faluképének megújítását. A 2014-es helyi értékvédelmi pályázat keretein belül három épület felújítása készült el részben önkormányzati forrásból. Az önkormányzat ez évben is támogatni kívánja a helyi védelem alatt álló területen lévő lakóépületek utcai homlokzatának és kerítéseinek felújítását, ezért kiírta helyi értékvédelmi pályázatát. A pályázat feltételei a mellékelt pályázati kiírásban olvashatók, az Újságoló 24. oldalán.

2 február Önkormányzati hírek Önkormányzati hírek A Képviselő-testület február 12-én rendkívüli ülést tartott. Az 1. napirendi pontban a Klímapark pályázathoz elektromos busz beszerzéséről döntött a Képviselő-testület, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat pályázati támogatást nyert a Klímapark pályázat keretében elektromos busz beszerzésére. A Képviselő-testület a kiírt közbeszerzési eljárás nyertesének a Nagy és Fiai Kft-t hirdette ki. A 2. napirendi pont a évi költségvetés tárgyalása volt: a Képviselő-testület felkérte a Polgármestert, hogy a benyújtott évi költségvetést az Önkormányzat könyvvizsgálójának küldje meg véleményezésre és a véleménnyel együtt a rendelet-tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé. A Képviselő-testület február 18-án rendes ülést tartott. Az 1. napirendi pont a évi költségvetés elfogadása volt. Az Önkormányzat évi költségvetésének főösz-szege ezer Ft, a tervezett bevételi és kiadási főösszeg a tervezési szabályok szerint megegyezik. A tartalék tervezett összege ezer Ft, ebből ezer Ft felhalmozási célú, ezer Ft általános célú tartalék. A tartalék feletti rendelkezési jog a Képviselőtestületet hatásköre. A Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a költségvetést megtárgyalta és elfogadásra javasolta, amelyet a könyvvizsgálói vélemény is alátámasztott. A 2. napirendi pontban tájékoztató hangzott el a Klímapark megvalósulásáról. A tájékoztató kiterjedt a projekttevékenységhez szükséges beszerzésekre; az élőhely rekonstrukcióra; a Vízkelői tóra; a Tanösvényre; az Ökosziget koncepcióra; a környezeti szemléletformálási tevékenységekre; a látogatói programokra; az egyetemi diákok foglalkoztatására; a projektmenedzsmentre; a jogi, a pénzügyi-gazdálkodási valamint a partnerek közötti együttműködésben jelentkező kockázatokra. A tájékoztatót a Képviselő-testület egyhangúan elfogadta. A 3. napirendi pont a helyi díjak és kitüntetések jelöltjeiről való döntés volt. A Szigetmonostor Község Díszpolgára Cím, valamint a Szigetmonostorért Emlékérem, a Szigetmonostorért Emlékérem Ifjúsági Tagozata és a Szigetmonostorért Emlékplakett kitüntetések adományozását a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló rendelet szabályozza, amelynek ér- Szigetmonostor Fogászat Szeretettel várjuk Betegeinket, ahol ingyenes kezeléseket vehetnek igénybe, pl.: foghúzás, gyökértömés, fogkőleszedés, lézer kezelés, RTG, am. és esztétikai tömések. Ezenkívül teljes körű ellátást biztosít a rendelő: Porcelán koronák és hidak készítése (teljes áron); 62 év felett kiemelt OEP támogatással fogsor készítés. Rendelési idő: Hétfő: óra Szerda: óra Péntek: óra Telefonos bejelentkezés: dr. Ember Gyöngyi: , Suba Éva asszisztens: (rendelési időn kívül is) Cím: Szigetmonostor, Mártírok u. 5. Orvosi Rendelő Hétfő és Szerda: óra Kedd és csütörtök: óra Péntek: óra Az orvosi rendelő vezetője: dr. Kondor Andrea Rendelő telefonszáma: Mobiltelefon: Cím: Szigetmonostor, Mártírok u. 5. Szív Gyógyszertár Hétfő és Szerda: óra Kedd és Csütörtök: óra Péntek: óra Szombat és vasárnap: zárva Vezető: Atzél Gábor Telefonszám: Cím: Szigetmonostor, József Attila u. 9. Gyermekorvos dr. Vígh Olga Telefonszám: Cím: Szigetmonostor, Mártírok u. 5.

3 2015. február Önkormányzati hírek 3 telmében kezdeményezéseket minden év december 15. és február 10. napja között kell a polgármesterhez benyújtani. A kezdeményezésekre vonatkozó felhívást két alkalommal településünk társadalmi és civil szervezeteihez, intézményeinkhez eljuttattuk. A Szigetmonostorért Emlékérem és a Szigetmonostorért Emlékérem Ifjúsági Tagozata kitüntetés minden évben legfeljebb 5-5 személynek vagy közösségnek, a Szigetmonostorért Emlékplakett kitüntetés minden évben legfeljebb 2 díjazott személynek adományozható. A Szigetmonostor Község Díszpolgára cím a rendelet alapján 2010-től kezdődően három évenként egy személynek adományozható és erre legközelebb 2016-ban nyílik mód. A Képviselő-testület Szomják Jánosné részére Szigetmonostorért Emlékérem, Lakatos Gyula részére Szigetmonostorért Emlékérem Ifjúsági Tagozata, Erika De Luca (németországi pedagógus) részére pedig Szigetmonostorért Emlékplakett kitüntetés adományozásáról döntött. A 4. napirendi pont a Bölcsőde megalapítása, alapító okiratának elfogadása volt novemberében meghirdetésre került az Új Széchenyi Terv Közép magyarországi Operatív Program keretében a Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című pályázat, amelynek célja többek között az egyes nevesített gyermekjóléti alapellátások elérhetővé tétele a szolgáltatáshiányos településeken élők számára, új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, új férőhelyek kialakításával és már működő ellátások infrastrukturális fejlesztésével. A Képviselő-testület a január 5-i ülésén döntött a Ft összköltségű projekt megvalósítására irányuló pályázat benyújtásáról. Az Önkormányzat január 11-én kapott értesítést arról, hogy az Új bölcsőde a szigetmonostori kisgyermekes családokért megnevezésű pályázat Ft támogatást nyert. A Bölcsőde építése augusztusában kezdődött meg a Füzeserdő utca 2. szám alatt található ingatlanon. A Képviselő-testület január 29- i ülésén bölcsődevezetőnek Németh Máriát választotta meg. Az intézményvezető kinevezése mellett elsődleges feladat volt az intézmény megalapításáról dönteni és az alapító okiratot elfogadni, hogy elkezdhessen működni a Bölcsőde. Az 5. napirendi pontban a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendelet-tervezet társadalmi vitára bocsátásáról döntött a Képviselő-testület, tekintettel arra, hogy a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló rendelet alapján társadalmi vitára kell bocsátani az önkormányzati rendelet tervezetét és indokolását. A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól a települési önkormányzat képviselő-testületének február 28-ig rendeletet kell alkotnia. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény módosult: március 1-jével megszűnik az önkormányzati hatáskörbe tartozó méltányossági ápolási díj, a lakásfenntartási támogatás törvényi szabályozása, az aktív korúak ellátása átkerül a járási hivatalokhoz és az önkormányzati segélyt a települési támogatás váltja fel. A 6. napirendi pont a helyi értéket képviselő ingatlanok megőrzésére örökségvédelmi pályázat kiírása volt. A Képviselő-testület a januári rendes ülésén úgy döntött, hogy évben is támogatni kívánja a helyi védelem alatt álló területeken lévő lakóépületek utcai homlokzatainak és kerítéseinek felújítását. A pályázati kiírás, valamint a szabályzat a település főépítészének, Körmendi Juditnak és a Faluszépészeti Egylet elnökének, Herrer-y M. Caesarnénak a közreműködésével készült el. A 7. napirendi pontban a partnerségi egyeztetés szabályainak megalkotásáról szóló rendelet-tervezetet fogadta el a Képviselő-testület. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló jogszabály ugyanis a partnerségi egyeztetés szabályainak megalkotását a rendezési eszközök terveztetését megelőzően az önkormányzat hatáskörébe helyezi, a Képviselő-testület pedig a decemberi rendes ülésén a településrendezési eszközök felülvizsgálatáról döntött. A rendelettervezet társadalmi vitára bocsátása megtörtént, az a honlapon közzétételre került, a véleményezésre nyitva álló határidőn belül vélemény nem érkezett. A 8. napirendi pontban az új Szervezeti és Működési Szabályzat előkészítését tárgyalta a Képviselő-testület és úgy döntött, hogy a évi munkatervét akként módosítja, hogy az új Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) előkészítése című napirendi pont tárgyalását februárról márciusra, az SZMSZ elfogadása című napirendi pontot pedig márciusról áprilisra teszi át. A Képviselő-testület felkérte az Ügyrendi Bizottságot a napirendi pontok előkészítésére és a testület elé terjesztésére. A 9. napirendi pont az Orvosi Ügyelet megbízási szerződésének módosítása volt: Szigetmonostor és további hat település (Tahitótfalu, Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, Pócsmegyer és Visegrád) szerződést kötött területének orvosi ügyeleti ellátására, a szerződésben pedig az önkormányzati támogatás évenkénti felülvizsgálata szerepel. A javaslat az volt, hogy a fennálló szerződés egységes, lakosságszámtól függő díj megállapításával kerüljön módosításra a javaslatot a Képviselő-testület elfogadta. A 10. napirendi pontban a Képviselő-testület a BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányságának műkö-

4 február Önkormányzati hírek dési támogatását tárgyalta. A Fővárosi Vízművek Zrt. pénzbeli támogatást ígért annak érdekében, hogy az Önkormányzat a vízi környezetvédelemmel összefüggő teendőit ellássa. A támogatást Szigetmonostornak utalja át, melyet szerződés keretében az Önkormányzat az éves rendes vízi környezetvédelemmel, valamint biztonsággal összefüggő feladatai ellátására fordít és azt a BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányságának adományozza. A 11. napirendi pont a bizottságok tájékoztatója, a 12. a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató, a 13. napirendi pont a tulajdoni ügyek volt. A 14. napirendi pontban Gotthard Viktor tanácsnok tájékoztatása hangzott el a évi rendezvénysorozatról. A 15. napirendi pont, az Egyebek keretében a Képviselő-testület a településért végzett áldozatos munkájáért Ádám Gyula részére posztumusz Szigetmonostorért Emlékplakett díjat adományozott. A Képviselő-testület február 26-án rendkívüli ülést tartott, amelynek egyetlen napirendi pontja a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendelet-tervezet elfogadása volt. A rendelettervezet társadalmi vitára bocsátása megtörtént, az a honlapon közzétételre került, a véleményezésre nyitva álló határidőn belül vélemény nem érkezett. A Képviselő-testület és bizottságainak ülései nyilvánosak, az ülések meghívói a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a községi hirdetőkön valamint az Önkormányzat honlapján közzétételre kerülnek. dr. Vaczó Tánczos Szilvia, jegyző Fogászati információk Szeretettel várjuk betegeinket a szigetmonostori Orvosi Rendelőben található fogászatra, ahol díjmentes kezeléseket vehetnek igénybe a következőek szerint: Fogmegtartó kezelések/tömés, gyökértömés, fogkőeltávolítás, RTG, foghúzás. Ezen kívűl teljes körű ellátást biztosít a rendelő: 2015 januárjától OEP-támogatott fogszabályozás és 62 évtől szintén OEP támogatott fogsorkészítésre (Közgyógy igazolvánnyal rendelkezőknek is.) Továbbá: Porcelán koronák és hidak készítése teljes áron. Figyelem! Időpont egyeztetés szükséges a fogászati rendelő telefonszámán: Rendelési idő: hétfőn és szerdán: óra, pénteken óra dr. Ember Gyöngyi és asszisztense: Suba Éva

5 2015. február Önkormányzati hírek 5 A képviselő-testület évi munkaterve Június Május Április Március Február Január

6 február Önkormányzati hírek December November Október Szeptember Augusztus Július

7 2015. február Önkormányzati hírek 7 A képviselő visszajelez Bolyán Péter önkormányzati képviselő rovata (folytatás) Első panasz, amelyre reagáltam, az egyik igen akut probléma, a csatornázás. A jelzések főleg két témában érkeztek, egyik az, hogy sajnos a kivitelező nem mindig jelezte az adott utcákban, hogy mikor fognak nekilátni a munkáknak. Az utak viszszatemetése sem olyan precizitással történik, ahogy arra az alvállalkozók szerződtek. Ehhez még hozzájárult, hogy sok eső esett, ami miatt az utak feltárása révén kiforgatott agyagréteg miatt sokkal jobban sártengerré váltak az utak, mint az építés megkezdése előtt. Az önkormányzat, és a Csatornázási társulásban tisztséget viselők folyamatosan jelzik a Társulásnak ezeket a problémákat. Nem igazán boldogító az sem, hogy ezekkel a problémákkal nem vagyunk egyedül, ugyanis ugyanezeket a visszajelzéseket kapják az építtetők a pócsmegyeri, a tótfalusi, és a szentendrei érintett lakosoktól is. Lesz egy végleges helyreállítás, mindent megteszünk azért, hogy az utak az eredeti állapotukhoz hasonló minőségben, vagy annál jobb állapotban legyenek helyreállítva. A csatornázással kapcsolatban a másik fontos információ, hogy senki ne kezdje el terveztetni, és főleg ne szerződjön le semmilyen önként jelentkezővel a belső rákötések ügyében. Jelenleg ez a rész még ott tart, hogy a Vízműveknek nyilatkoznia kell, hogy milyen tervet hajlandó majd elfogadni. Ha ezt már tudjuk, akkor a Társulás közzé tesz egy listát, amelyen az ajánlott szakcégek lesznek felsorolva, akikkel a tervezést, majd a kivitelezést célszerű elvégeztetni. Már most sokan kaptak levelet, amely alapján látható, hogy ez ügyben már több cég motorozik, de ajánlott, hogy senki ne szerződjön még velük. Második észrevétel, a Faluház fejlesztésével volt kapcsolatos. Idézem: Már megint milliókat költünk a Faluházra, és Horány megint nem kap egy vasat sem. Ezzel kapcsolatban csak annyit írnék, hogy tudomásom szerint Molnár Zsolt polgármester úr, az Újságolónak ebben a számában ír a Klímapark Projektről. Ezért csak annyit jegyzek meg erre az észrevételre, hogy a Faluház fejlesztése e projekt része, és az Önkormányzatnak csak önrészfizetési kötelezettsége van. A felháborodott mondat másik felére pedig az a válaszom, hogy 2015-ben határozott célja és kötelezettsége a Képviselő-testületnek, hogy Horány fejlődjön. Ezt folyamatosan látni fogja majd az itt lakó, erről magam gondoskodom. Harmadik téma, amit sokan jeleztek, a hulladék szállításának ügye. Igen, ez valóban kényes, és pénztárcába vágó kérdés. Amit eddig ez ügyben sikerült kideríteni, az, hogy az előző önkormányzat mindent megtett annak érdekében, hogy a hulladékszállítás helyi munka, helyi feladat legyen. Azonban a kalkulációk azt bizonyították, hogy hosszú távon a hulladékszállítás veszteségesebb, azaz a lakosoknak drágább lett volna. Az sem elhanyagolható, hogy sokszor egy önkormányzat kényszerpályán mozog, ez az ügy is egy kicsit ilyen. A Fejlesztési Bizottság napirendjére vette, hogy ezt az ügyet átnézzük, számoljuk, és kihozzuk belőle a legjobb megoldást, ha a jelenlegi nem az. Negyedik érintett kérdés elég friss, ez az eb összeírási kérdés. Sokan úgy vélik, hogy azért kell összeírni az ebeket, hogy utána az Önkormányzat kivethesse az adót. Nem. A Szigetmonostori Önkormányzat nem tervez adókivetést az ebtartókra. Törvényi kötelezettség, hogy három évenként össze kell írni az ebeket. Ennek ebben az évben jár le a határideje, ezért kell elvégezni. Ahogy azt már írtam a facebookon is, fontos dolognak tartjuk, hogy megszűnjön a kóbor kutya kérdés, hogy gyermekeink nyugodtan, félelem nélkül tudjanak kerékpárral iskolába járni. A velünk együtt élő természet is kárvallottja ennek a kérdésnek. Tehát az összeírás része annak, hogy Szigetmonostoron valójában megvalósuljon a kulturált ebtartás. Továbbra is várom, az észrevételeket, akár . Ha valakit nem elégített ki a válaszom, vagy/és konkrét kérdése van, kérem írja meg, igyekszem megválaszolni. Bolyán Péter önkormányzati képviselő Szigetmonostor hírei a facebookon: facebook.com/szigetmonostor hírei

8 február Önkormányzati hírek A szociális ellátásokat érintő változásokról Összefoglaló írás Aktív korúak ellátása: Járási Hivatal hatáskörébe kerül. Lakásfenntartási támogatás: Megszűnik, helyébe a települési lakásfenntartási támogatás lép. Méltányossági ápolási díj: Megszűnik, helyébe a települési ápolási támogatás lép. Önkormányzati segély (eseti jelleggel): Megszűnik, helyébe a rendkívüli települési támogatás lép. Önkormányzati segély (pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön): Megszűnik, helyébe a települési Szociális kamatmentes kölcsön lép. Önkormányzati segély(temetési költségekre tekintettel): Megszűnik, helyébe a települési temetési támogatás lép. Önkormányzati segély(rendkívüli gyermekvédelmi támogatás): Megszűnik, helyébe a települési gyermeknevelési támogatás lép. Gyógyszertámogatás: Megszűnik, helyébe a települési gyógyszertámogatás lép. Köztemetés: Nem változik. Közgyógyellátás: Nem változik. Járási Hivatal hatásköre. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság: Nem változik. Járási Hivatal hatásköre. Időskorúak járadéka: Nem változik. Járási Hivatal hatásköre. Ápolási díj: Nem változik. Járási Hivatal hatásköre. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: Nem változik. Járási Hivatal hatásköre. Szociális étkezés: Nem változik. Szociális Bizottság hatásköre. Diákétkeztetési hozzájárulás: Nem változik. Szociális Bizottság hatásköre. Szilágyi Szabina Igazgatásügyi előadó Tisztelt Újságoló Olvasó! Az Újságoló következő havi lapzárta időpontja március óra. A címre várjuk a cikkeket, írásokat, hirdetéseket. Lapzárta időpont után érkező cikkeket nem tudunk megjelentetni! Keresse Ön is az Újságolót a szigetmonostori üzletekben, intézményeken, és a település weboldalán, a címen. Írjuk közösen az újságot! Számítunk a véleményére, gondolataira, észrevételeire! Az adótartozás közzétételéről Szigetmonostor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 239/2013. (12.12.) számú határozatában az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 55./B (1) bekezdése alapján helyi adók és a gépjármű adó vonatkozásában 90 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező, 50 legnagyobb összeggel tartozó jogi személy, valamint magánszemély adózó listájának helyben szokásos módon (a községi hirdetőkön és a helyi önkormányzati újságban való), havi rendszerességgel történő közzétételéről döntött és felkérte a jegyzőt a határozat végrehajtására. A közzétételre ezúttal a január 31-én fennálló adótartozások tekintetében kerül sor, az adóhatóság nyil-vántartása alapján, a következő oldalon található kimutatásban. dr. Vaczó - Tánczos Szilvia, jegyző

9 2015. február Önkormányzati hírek 9 Adótartozás január 31.

10 február Önkormányzati hírek

11 2015. február Önkormányzati hírek 11 Dolgozik a Kulturális, Sport, Környezetvédelmi és Fejlesztési Bizottság Bolyán Péter, a bizottság elnökének összefoglaló írása Többen jelezték felém, hogy a választás óta csak nyomokban látszik (aki akar, azért szerzett, szerezhetett információt, hiszen az ülések nyitottak, látogathatók) a bizottságok működése. Nekem jutott az a megtiszteltetés és egyben kemény fába vágtam a fejszém, hogy e bizottság elnöki posztját elvállaltam. A Fejlesztési Bizottságban három képviselő, (akik közül csak egy újra választott), valamint két külső tag (itt is egyikük tapasztalt) dolgozik. A bizottság neve is mutatja, hogy tennivalóban, illetékességben sok feladat tartozik ide. Időbe telt, mire egyáltalán felvettük a fonalat, és ez nem az értelmi képességeink hiányosságának mutatója, hanem a rengeteg feladaté. Sok olyan dolgot viszünk tovább, amelyben az előző testület már döntést hozott, de a feladat elvégzése, befejezése ennek a csapatnak a munkája. Ilyen a Klímapark és az vele kapcsolatos beruházások, fejlesztések, a Bölcsőde építése, a Híd-ügy, és még sorolhatnám az apróbb dolgokat, de nem akarom untatni a kedves olvasót. Írásom célja inkább az, hogy információt adjak olyan dolgokról, amelyek elindítása, és remélhetőleg végigvitele, hozzánk köthető majd. Igazán most csak címszavakban, és pár mondatban írnék róla, mert ahogy a dolgok haladnak előre, úgy fogunk, fogok kommunikálni Önöknek az eseményekről. A helyi és helyközi közlekedés fejlesztése Még ebben a hónapban meg fogják kapni azt a kérdőívünket, amelynek kitöltésével hozzájárulhatnak majd ahhoz, hogy a lehetőségeket és a valós igényeket minél közelebb hozzuk egymáshoz. Kérem, hogy mindenki töltse ki majd ezt a kérdőívet, és juttassa vissza hozzánk (ennek útjairól majd pontos információt fognak kapni.) A kérdőívek kidolgozása után publikálni fogjuk az eredményt, és annak függvényében kezdjük meg a tárgyalásokat a volánbusszal, a kompjáratokkal, és indítjuk el a helyi közlekedés tervezését, fejlesztését. Horányi Piactér felújítása, közösségi térré építése Fontos mérföldkő ez a falunk életében, mert végre nagyobb szabású közösségi célú fejlesztés indul el Horányban is. E mögött a teljes képviselő-testület egy emberként áll, és fog tevékenykedni. Már márciusban elkezdődik a strandnál lévő vizesblokk bővítése, európaivá alakítása. Utána megkezdődik a tér rendezése, hogy a nagy eseményre, a Kék Evező fesztiválra már szebb képe legyen. Falukép javítása Szigetmonostorban már régebb óta elkezdődött a tendencia, hogy a falunk legyen élhetőbb, élvezhetőbb, csalogatóbb az idelátogatók számára. Ilyen munka volt a Madárbarát park, vagy a tavaly kezdődött Fő utcai homlokzatok örökségvédelmi állagmegóvása, szépítése. Ez a munka idén is folytatódik, és lesznek pályázatok, támogatási lehetőségek arra, hogy Horány is szépüljön. Erről azonban van egy magánvéleményem, amellyel lehet, hogy nem leszek népszerű. Történetesen az, hogy ha akarod, hogy a környezeted szépüljön, tegyél érte. Ezért elindítjuk a Tedd széppé az utcádat mozgalmat. Erről majd később bővebb információt fogunk adni. Utak Kék evezők - forrás: Internet A lehető legkényesebb kérdés: Horány utcáinak állapota. Ebben az ügyben folynak már az egyeztetések olyan pályázati cégekkel, akiknek tapasztalata, kapcsolata, és első-

12 február A polgármester fóruma sorban sikerei vannak olyan pályázati pénzek elnyerésére, amelyekből utakat tudunk majd építeni. Mindenképp meg kell várni, hogy a csatornázás lezáruljon, utána lehet nekilátni a munkának. Több irányban is gondolkodunk, de erről most ennyit írnék csak. Ezek nagy horderejű témák, ezért gondolom, mindenkinek van véleménye a fentiekhez. Kérem, írják meg, és azt is, mire kíváncsiak még, vagy bővebben. Várom a viszszajelzéseket. Bolyán Péter A Fejlesztési Bizottság elnöke A polgármester fóruma Molnár Zsolt, Szigetmonostor polgármesterének rovata Molnár Zsolt, Szigetmonostor polgármestere, A polgármester fóruma című állandó rovatában a Klímapark, az útfelújítások, az út helyreállítások, a csatornázás, a évi költségvetés, a bölcsődeépítés témakörök aktuális kérdéseivel foglalkozik az alábbiakban. A településen többen nem értik, mi is az a Klímapark, miért van erre szükség, és miért nem utak épülnek inkább? A Klímapark beruházás lényegét már több alkalommal elmondtuk és minden Újságolóban jelenik meg beszámoló a program előrehaladásáról. Ezért ezt itt nem is fejtem ki részletesen. Inkább a kérdés kapcsán a Klímapark beruházás hétköznapi hasznáról számolnék be. Tudni kell, hogy a település az 1991-es árvizet követően görget maga előtt egy feladatot, ami a Vízkelő betöltése. Ennek költsége mintegy millió forint lenne. Emellett szükséges megoldanunk a települési gallyak kezelésének problémáját, melynek feldolgozásához szükséges gépek és terület kialakítás mintegy millió forint. Ezek a megoldandó feladatok indították el a pályázást, mely ezeken túlmutató programmá fejlődött. Ennek megvalósítása zajlik. Hogy hogyan függ ez össze például az utak javításával? Két irányból is: Egyrészt nem kell kiadnunk mindezekre millió forintot, hanem a program keretében történhet meg a teljesítésük, másrészt amit ezek kiváltására megvalósítunk, azt is 95%-ban támogatja az Európai Unió és a Magyar Állam. Mit jelent ez a gyakorlatban? A teljes Klímapark program a településnek mintegy 6 millió forintjába kerül. Annyiba, mint egy jó minőségű aprítógép, vagy mint a Faluház áramkiváltása napelemmel. Mégis, ennyi pénzből ezeknél jóval több dolog valósulhat meg. Telepítésre kerül 6 ha erdő, így az erdőművelésből származóan tüzelőanyag bio-brikett előállítására nyílik lehetőség. Megtörténik a Vízkelő tanösvénnyé alakítása úgy, hogy jó reménységgel a hatóságok által 2006-ban jogerősen kimondott kötelezés is teljesíthető lesz, így a milliós teher lekerülhet a település válláról, azért hogy érzékeltessem ennek súlyát, ezt az összeget egyébként mintegy 50%-os adóemeléssel lehetne előteremteni. A Faluház energiakorszerűsítése éves szinten becsléseink szerint csaknem egymillió forint megtakarítást jelent majd. Ha csak ez történne meg a Klímapark pályázat önrészéből, az is 6-8 év alatt megtérülne, de így évi ezer forinttal több juthat például az utak rendbetételére. A zöldhulladék, gallyak kezelésére 21 millió forint értékű eszköz beszerzése történt meg a projekt keretében. Ezt is érdemes szembeállítani a 6 millió forintos önrésszel. Ez a feladat munkahely mellett még közösségi hasznot is termel majd. Hogy lesz ezekből például útfelújítás? Az előbbi kérdésnél elmondottak alapján látható, hogy 120 millió forintos értéket hozunk létre 6 millió forint befektetéssel, méghozzá úgy, hogy például az energiahatékonyságból 6-8 év alatt ez is megtérül. Mind e mellett ezzel a beruházással, jó eséllyel megszabadul a település mintegy millió tehertől is. Ezen számok alapján látható, hogy közvetlenül évi ezer forint, közvetve ennek duplája juthat egyéb fejlesztési célokra, például az utak rendbetételére. Mindezeken túl nem beszéltünk azokról a turisztikai hasznokról, és oktatási-nevelési hatásokról, amelyek szintén a település fejlesztését szolgálják majd a jövőben a projekthez kapcsolódóan. Ha már az utakat érintettük, miért kellett feltörni a Dunakeszi komphoz vezető jó utat? Amikor 2008-ban ezt az utat és az Orgona utca aszfaltos szakaszát elkészítettük, annak tudatában készítettük el, hogy elképzelhető, hogy a csatornázás miatt felbontásra kerül, de akkor olyan rossz állapotú volt ez a két szakasz, hogy nem lehetett halogatni a felújítását. Akkor egyébként egy 4 éves program készült, amely alapján a teljes aszfaltos szakasz megújult volna, de sajnos a következő években nem írták ki ismét azt a pályázatot, amelyre ez a program elkészült és az első ütem meg is valósult. Saját erőből pedig nem tudta a település folytatni a kitűzött célt. A másik nagy küzdelmünk az volt, hogy tervezéskor a csatorna nyomvonala kerülje el az aszfalt utat, de sajnos a zöldsávot már elfoglalja a víz, a gáz és egy

13 2015. február A polgármester fóruma 13 A képviselőtestület elfogadta a költségvetést, amelynek az alapelve a működési egyensúly volt. optikai kábel, így a csatorna nem kerülhetett máshova, mint az aszfaltos út alá. Mikor kezdődhet el az utak helyreállítása, illetve minőségi felújítása? óta minden évben számítottunk arra, hogy elindulhat a csatornázás, így az útfelújítások során a legszükségesebb munkálatokat végeztük csak el. Ezek is évi 2-6 millió forint értékű felújítást jelentettek. Az érdemi, tartósabb útfelújítások logikusan a csatornázások után történhetnek majd meg. Ezek ütemezése a forgalmasságuk, igénybevételük és állapotuk szerinti rangsor alapján készül el. Biztosan mondhatom, hogy több, mint tízmillió forint értékben lesz útfelújítás ebben az évben Horányban. A nagy cél a Horánygyöngye út burkolása szintén a prioritások egyike. Kész, engedélyes tervvel rendelkezünk erre, de az aszfaltozás magas költsége miatt feltétlen szükséges lesz valamilyen módon külső pályázati, támogatói pénz elnyerése, ma még nem látszik, hogy hol nyílik erre lehetőség, de a részünkről a lobbizás folyamatos a cél érdekében. Hogyan halad a csatornázás, mikorra várható a befejezés? A csatornázás az elhúzódó hatósági engedélyezés miatt nehezen indult, miközben a véghatáridő, novembere nem változhatott, ezért szükségessé vált az, hogy a gépek minden fagymentes napon dolgozzanak, még télen is. Sajnos ennek eredményeként a fagyok miatti lassú elszivárgás, valamint a felszínre kerülő kötött agyagos talaj miatt sok helyen közlekedésre alkalmatlan állapotok alakultak ki. Folyamatos egyeztetés és helyszínbejárás eredményeként, lassan normalizálódik a helyzet, de túl sok tennivaló van még ahhoz, hogy nyugodtak lehessünk. Köszönöm azoknak, akik megértik, hogy a munkák bizonyos szintű velejárója a talaj állapotának változása, és megértem azokat is akik türelmetlenül fogadják ezt. Biztosíthatok mindenkit, hogy amikor kimondjuk a beruházásra, vagy egyes szakaszaira, hogy kész, akkor nem találhatnak rosszabb állapotot, mint amilyen a beruházás kezdetén volt. Ez persze nem vonatkozik arra, hogy a gyepes terület gyepes lesz, a kivágott bokrokat újra telepítjük, hanem a felszín rendezettségét tekintve az eredeti állapot kerül helyreállításra. jelenleg továbbra is úgy készülünk, hogy a csatorna üzembe helyezésére novemberében kerül majd sor. Hogyan alakul a település 2015-évi költségvetése? A képviselő-testület elfogadta a költségvetést, amelynek az alapelve a működési egyensúly volt. Ez azt jelenti, hogy a működési (állandó) bevétel ne legyen kevesebb, mint a működési kiadás. Ez a cél teljesül. Visszatérő felvetés, amióta helyi adó van (az 1990-es évek óta), hogy mire fordítja azt az Önkormányzat, valamint annak igénye, hogy a horányi településrész adója miként hasznosul. Erre vonatkozóan a következő Újságolóban készítek egy kimutatást, de elmondható, hogy az idei több, mint egymilliárdos, amely a technikai tételek (intézmények közötti utalások) levonásával is 850 milliós, költségvetésünk 17%- a a helyi adó bevétel. Ennek felhasználása az intézmények, és a település működtetésére, valamint a csatornázáson kívül mintegy 350 milliós fejlesztések megvalósítására fordítódik. Az idei költségvetés tartalmazza tehát, a működéshez szükséges költségeket, valamint jelentős, több, mit tízmillió forint értékű útjavítást, több tízmillió forint értékben a közterek (Piactér, Szabadságtér) felújítását, az intézmények energia korszerűsítéséhez szükséges pályázati önrészt, a közlekedés feltételeinek javításához szükséges első lépéseket. Az elmúlt évek beruházások miatti tartalékolása ebben az évben azok megvalósulásával és az előlegek visszatérítésével újra felhasználhatóvá válik. Nem lesz könnyű évünk, de a csatornázás befejezése nyitotta fejlesztési kapu, újabb előrelépést jelent majd a település számára. Végül azt kérdezném meg, hogy a bölcsőde építése hogy halad? Az építkezés halad, jelenleg a belső vakolás folyik, valamint kezdetét vette a burkoló anyagok kiválasztása, hamarosan a burkolás is elindul. Mindezzel együtt a közműtervezés csúszása miatt immár májusra tervezzük az indulást, de a szervezeti kialakítást már elkezdtük. Megválasztotta a Képviselő-testület a bölcsőde vezetőjét, Németh Máriát, aki minden hét szerdáján az óvodában, péntekenként pedig a védőnői tanácsadóban várja az érdeklődőket. Ő minden apró, személyes kérdésre választ tud adni, a díjfizetés szabályaitól kezdve a foglalkozás módszertanán át, jelentkezés feltételeiig. Érdemes megkeresni őt személyesen, vagy en, illetve telefonon. Az elérhetőségei a honlapunkon, valamint az Újságolóban olvasható bemutatkozó cikkében is megtalálhatóak. Hallottam, hogy vannak, akik nem tudják, hogy miért került a bölcsőde arra a helyszínre, ahova épül. Hadd oszlassak el minden tévhitet! A valóság az, hogy itt volt olyan önkormányzati tulajdonú, az építési szabályzatban is intézményi fejlesztésre kijelölt terület, ahol elfért ez az intézmény, és a lehető legközelebb van Horányhoz, mint az érintett gyermekek által leginkább lakott településrészhez. Molnár Zsolt polgármester

14 február Önkormányzati hírek Főépítészi tájékoztató Az építési ügyek ügyintézési rendjéről Főépítészi tájékoztató a települési főépítész feladatkörébe tartozó ügyek ügyintézési rendjéről A településképpel, értékvédelemmel, településrendezési tervekkel, telkek beépíthetőségével valamint a telekalakításokkal összefüggő ügyekben Körmendi Judit főépítész tud tájékoztatást adni. Félfogadás helye: Szigetmonostor, Fő u. 26. Félfogadási idő: szerda között a hivatal titkárságán (Tel.: /101 mellék) előre egyeztetett időpontban. Elérhetőség: telefon: , Tájékoztató az építéshatósági ügyek ügyintézési rendjéről Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy az építéshatósági ügyek ügyintézése Szentendrén az Építéshatósági Irodán történik. Szigetmonostoron építéshatósági ügyintézés nincs. Szigetmonostor építéshatósági ügyintézője: Sabján Viktória. Ügyintézés helye: Szentendre Városház tér 3. Félfogadási idő: szerda: és , péntek: Elérhetőség: 06 26/ Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló LXXVIII. építési törvény január 1-től hatályos módosítása szerint az építésügyi hatóság: a) építési engedélyezési, b) összevont engedélyezési, c) fennmaradási engedélyezési, d) használatbavételi engedélyezési, e) bontási engedélyezési, f) engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési, g) jogutódlás tudomásulvételi, h) használatbavétel tudomásulvételi, i) az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési, j) hatósági bizonyítvány kiállítása iránti, k) kötelezési, l) végrehajtási, m) szakhatósági, valamint n) veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi eljárásokat folytat, és jogszabályban meghatározott esetben és módon építésügyi hatósági szolgáltatást nyújt. Tájékoztató a rendeltetési mód változáshoz (átminősítéshez) szükséges hatósági bizonyítványok kiállításáról Az átminősítésekkel kapcsolatos hatósági bizonyítványok kiállítását a szentendrei Építéshatósági Iroda végzi. Más funkciójú épület lakóépületté minősí-téshez az alábbi tudnivalók szükségesek: Lakóépületté való átminősítés alapvető feltétele, hogy az épület feleljen meg az OTÉK (az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1977 XII. 20 Kormányrendelet) előírásainak. Az átminősítést Szentendrén a Városház tér 3. alatt található Építéshatósági Irodán az erre a célra szolgáló formanyomtatványon lehet kezdeményezni, az eljárás költsége Ft. A kérelemre induló eljárás során az é- pítésügyi hatóság helyszíni szemle megtartása mellett győződik meg arról, hogy az építmény rendeltetésének megfelelő és biztonságos használatra alkalmas állapotban van-e, a meglévő építmény a vonatkozó jogszabályoknak, előírt követelményeknek megfelel-e. Lakóépületté nyilvánítás alapvető minimális feltételei az alábbiaknak: Az épület huzamos tartózkodásra szolgáló lakó-, főző, egészségügyi-, közlekedő-, és tároló- helyiségeinek együttesen biztosítaniuk kell az alapvető lakófunkciók: pihenés, tartózkodás, főzés tisztálkodás, tárolás feltételeit. A 30 m2-nél nagyobb épületek egy lakószobának legalább 16,0 m2-nek kell lennie, amibe az egy légtérben lévő konyha területe nem számít bele. A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell. Kéménnyel rendelkező épület esetén annak évi rendszeres ellenőrzését a kéményseprő által kiállított tanúsítvánnyal kell igazolni. A földhivatali ingatlan nyilvántartásba való átvezetést a hatósági bizonyítványt mellékelve a Szentendrei Járási Földhivatalnál (Szentendre Dunakanyar Körút. 1.) kell kérelmezni, ennek eljárási költsége 6600 Ft. Körmendi Judit főépítész

15 2015. február Önkormányzati hírek 15 Megváltoztak a párlatlefőzés szabályai január 1-jével a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Jöt.) magánfőzésre vonatkozó szabályai módosultak évtől a magánfőző desztilláló berendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság jár el. Magánfőzőnek az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy minősül, aki rendelkezik saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú, legfeljebb 100 liter űrtartalmú desztillálóberendezéssel. A módosítások értelmében a magánfőző a desztillálóberendezés beszerzését köteles bejelenteni a beszerzést követő 15 napon belül a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A magánfőző köteles megőrizni a desztillálóberendezés megszerzésének jogszerűségét igazoló iratot és egy ellenőrzés esetén azt bemutatni. A január 1-jét megelőzően beszerzett desztillálóberendezések esetében a bejelentést január 15-ig kellett megtenni a magánfőző lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A bejelentésnek tartalmaznia kell a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztilláló berendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. Több tulajdonos esetén valamennyi tulajdonostárs adatát fel kell tüntetni. A bejelentés hiányában a desztillálóberendezés birtoklása jogellenes, egy ellenőrzés esetén a vámhatóság a be nem jelentett készüléket elkobozza jövedéki bírság kiszabása és büntető eljárás megindítása mellett. A magánfőző párlatot kizárólag a lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú desztillálóberendezésen állíthat elő évente legfeljebb 50 liter mennyiségben. A magánfőzőnek a magánfőzött párlat utáni adóbevallási és fizetési kötelezettséget a tárgyévet követő év január 15-éig kell teljesíteni szintén a lakóhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnál. Ezt a kötelezettséget először január 15-ig kell teljesíteni, a 2015-ben előállított párlat után. Az előállított magánfőzött párlat adója évi 1000 forint. Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik a tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége. A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző és családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el. A magánfőzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető. Abban az esetben, ha tárgyévben főzött párlat mennyisége meghaladja az 50 litert, akkor a magánfőző a többletmennyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről. Fontos tudnivaló, hogy a bejelentő által javasolt megsemmisítés csak a vámhatóság tervezett megsemmisítési időpontig történt kifejezett hozzájárulása esetén kezdhető meg. A megsemmisítés a vámhatóság részvételének hiányában kizárólag a vámhatóság erre vonatkozó kifejezett hozzájárulása esetén végezhető el. Az önkormányzati adóhatóság felé fentiek szerint teljesítendő bejelentést és adóbevallást a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 11. és 12. mellékletei tartalmazzák, azonban a nyomtatványok az illetékes önkormányzati adóhatóságnál is beszerezhetőek, valamint a honlapról is letölthetőek. A jogszabályi kötelezettségek rövid ismertetésén túl említést kell tenni arról is, hogy a párlat előállításához használt desztilláló berendezések tűz- és robbanásveszélyesek, ezért mindenki felelősségteljesen, mások és saját maga testi épségére vigyázva folytassa tevékenységét. Meg kell említeni továbbá, hogy a párlatot emberi fogyasztásra állítják elő, ezért már az alapanyag elkészítésénél ügyelni kell a megfelelő minőségre. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a csonthéjas gyümölcsök magjában található ciántartalom a végtermékben is fellelhető, így az elfogyasztott párlat akár mérgezést is okozhat. A párlatfőzés szabályairól további információk szerezhetők be a internetes portálon is. dr. Vaczó Tánczos Szilvia jegyző Számítógépszervíz Szigetmonostoron 2015 Szigetmonostor Klapka u. Tel: 06/

16 február Reakció Türelem? Rózsa József szigetmonostori lakos gondolatai Előre bocsátom: kell a csatorna, tudom, hogy minden építés átmeneti nehézségekkel jár. Azonban nem mehetek el szó nélkül az Elnök asszony Türelem című cikke mellett. Türelem. Fogytán van a miénk. Magam is dolgoztam a vízépítésben eleget ahhoz, hogy minőségi vezetőként fel tudjam mérni az elvégzett munka minőségét. A csatornázási munkákat megelőzően állapotfelvétel készült a településről, annak érdekében, hogy az eredeti állapot helyreállítása körüli várható vitáknak elejét vegyék. Nem kell különös tehetség ahhoz, hogy felmérjük nem történt meg a helyreállítás. Nem emberhez méltó állapot az, hogy térdig érő agyagban, sárban kell járni. Mennek tönkre autók, lehet kidobni cipőket, csizmákat. Az egyetlen ajánlható viselet a gumicsizma. Idézek egyik ismerősöm meghívójából: Megjelenés gumicsizmában hozott papucscsal....bolygatott utak nehezebben ülepednek, csapadékot követően nehezebben száradnak, sajnos sok az alig járható útszakasz. Köszönöm az érintettek türelmét és megértését, és megértem azokat is, akiknél már ez a türelem fogytán van. Mindent megteszünk azért, hogy a nehézségeket orvosoljuk... Jó lenne, ha érdekérvényesítő képességét erősítve elérné a település közérzetének javítását szolgáló gyorsabb helyreállítást. A türelem fontos tényező, csakúgy, mint a kompromiszszum készség. Mindkettő fogytán van. Fogytán van azért, mert a lakosok úgy érzik, hogy mindenki látja a problémákat, de a megoldásért nem tesz meg mindent az arra illetékes Önkormányzat, valamint a kivitelező. Nem kérünk autósztrádát, de járható utakat igen. Nekünk lakosoknak nincs kényszerítő eszközünk. Az Önkormányzatoknak, a társulásnak van. Éljenek vele! Vajon a kivitelező is türelmesen vár számlái kiegyenlítésére a munka teljes befejezéséig? Aligha. Rózsa József a Társulat IB tagja Megjelenés gumicsizmában - forrás: Internet Jómagam több fórumon sürgettem a helyreállítást. Minden érintett tudja, hogy az utak állapota katasztrofális. Minden szinten kaptam ígéreteket, járható utakat azonban nem. Valamennyi fővállalkozó büszke nemzetközi minőségirányítási rendszerére, képzett szakember gárdájára. A példa kedvéért idézek az A-HÍD Zrt honlapjáról: Az A- Híd Építő Zrt magyar tulajdonú társaság, a magyar építőipar meghatározó szerepvállalója. Projektjeink sikerét a technológiai-, a technikai felkészültségünkre és munkatársaink szaktudására alapozzuk. Minőségi tanúsítványaink, jogi tagságaink, szakembereink tapasztalata és szakmai tudása biztosítja, hogy a végrehajtandó feladatoknak minden esetben biztonsággal megfeleljünk. Halkan jegyzem meg, hogy ott ahol a csatorna elkészült, fentiek nem igazán látszódnak. Ezt az érintettek kezelhetik vevői reklamációként. (ISO 9001) A polgármester fóruma rovatban azt írja Molnár úr:

17 2015. február Reakció 17 Egy kis egészséges politika Patakfalvi Gábor írása Ne! Kérem, ne lapozzon még, Kedves Olvasó! Megértem, ha a politika szó hallatán esetleg legyint és lapoz egyet vagy esetleg a jaj, ne! felkiáltással összehajtja az újságot. Megértem, de éppen ezért kérem, hogy olvassa tovább írásomat, hiszen arról szeretném csak tájékoztatni, hogy ha nem olvassa el, akkor Ön máris politizál! Igen, Tisztelt Hölgyem, Uram, akkor is politizálunk, ha nem. Hogy is van ez? Úgy, hogy e társadalomtudomány nélkül nem volt, nincs és nem is lesz soha emberi élet e földön. Mert mi is a politika? A mindennapjaink, a döntéseink, a családunk, mi magunk. Nem tudunk elhatárolódni egyetlen egy hatásától sem. És nem is kell. Higgyék el, hogy sokkal egyszerűbb és érdekesebb részt venni benne, mint csak szapulni, kiszolgáltatottnak lenni, hagyni, hogy más döntsön helyettünk. Hiszen valakik döntenek ugye? Ebben nincs vita köztünk. És az Ő döntésük majd ránk nézve is (vagy esetleg csak ránk nézve) ugyanúgy érvényes és kötelező lesz. Tudom, hogy véleménye mindenkinek van. Hát rajta, most állítólag demokrácia van, tehát a vélemény elmondható. Persze, ekkor már sok mindennek meg kell előznie a véleményük kialakítását. Történelmi ismeretek, hovatartozás érzése, hit, lehetőségek, világnézet, értékítélet, világpolitika stb. A mindennapok politikája talán átláthatóbb, ezért most ezzel csak annyit foglalkoznék, hogy leszögezem: A mindennapi politikus életünk, akár tetszik, akár nem, a nagy politikától függ. Gondolkodjunk most nagyban. Mindenki azt szeretné, hogy jól éljen. Mi is jelent ez? Legyen pénzem! Szörnyű ugye? Pedig ez az igazság. Ha van pénz, van minden: egészség, nyugalom, szép otthon, tolerancia, boldogság, család, mások megsegítése, építés, béke. Legalább is olyan embereknek fontosak ezek a dolgok, akik szeretetben, tisztességben szeretnének élni. Ők ezért szívesen tanulnak, dolgoznak, teszik a dolgukat. Persze csak akkor tehetik, ha a körülöttük lévő politika is így gondolja, ezt segíti, támogatja. Aztán úgy gondolom, vannak olyan csoportok, népek, akik a hatalmat, a mindenáron való világuralmat részesítik előnybe. Ők, ha pénzük van, fegyverekre, háborúra, ellenségeskedésre költik. Sátáni gondolkodásukkal ölnek, népeket veszítenek össze, megnyomorítanak, szomorúságot, rossz életet teremtenek. Gondolván, ha elpusztítanak mindent, akkor majd ők fognak uralkodni. Míg az első csoport hisz a tisztességes pénzhez jutáshoz, becsületes, igyekvő, törvénytisztelő, addig a másik, elsősorban a hatalomban, az irányításban, a politikában keresi a lehetőséget, hogy sok pénzhez, tőkéhez jusson. Beszivárog a politikai elitbe, tudatosan lejáratja azt, döntéseivel sanyargat: adók, hitelek uzsorakamatra, erkölcsi rombolás, nemzetellenes politika, aberráció, család tagadás, szabad drogfogyasztás, polgárháborús hangulat keltése, média hazugságok. Úgy gondolom, hogy ezek az ő módszereik. Mit tudunk tenni? Szerintem, először is választanunk kell, hogy az első csoport értékeivel szeretnénk azonosulni és ilyen országot szeretnénk, vagy a másodikéval. Ha e döntés megszületett, akkor támogassuk a mi csoportunk képviselőit. Ha nem tesszük és függetlenek maradunk, megteszi más. És úgy vélem, hogy a történelem bebizonyította, hogy ez a magatartás a második csoportnak kedvez. Tehát, úgy gondolom, hogy ha nem tesz semmit, Kedves Olvasó, akkor a második csoportot támogatja. Ön így döntött, így politizált. Tehát, a második csoport döntéseinek vetette alá magát szerintem. Mit tenne akkor, ha egy idegen, egyszer csak el akarná dönteni, hogy milyen bútort vegyen a lakásába, vagy mi legyen a vacsora, vagy hogyan nevelje gyermekét? Mit mondana neki? Én azt, hogy semmi köze hozzá és menjen a saját portájára, ott hozzon döntéseket. Politizáljon otthon! Ne nálam, az én pénzemből, az én felelősségemre, az én családomnak. Ön mit mondana? A világuralomra törekvő népek mindig is számítottak az emberi közönyre. Arra, hogy a többség elfogadja sorsát, és örül annak a kevésnek is, ami leesik neki, sütögeti koncként kapott pecsenyéjét. Úgy érzem, hogy így egyre jobban eltávolodik e békés többség a hatalomtól, a politikától, átadva helyét a gonosznak. A jó azért titkon bízik Istenében, mondja is, hogy az isten megsegít. Csak egyet felejt el, hogy e két szó előtt, még van egy sor: Segíts magadon! Tehát: Politizálni kell! Vagy, ha e szó már teljesen elfogadhatatlan számukra, akkor mondjuk azt, hogy akarják a változást, akarják a jót, a szépet, az igazat. Segíts magadon! Magyarország gazdag ország. Csak a népe szegény. Mert hagyja, hogy elvegyék tőle azt, amiért évszázadokon keresztül harcolt, alkotott, teremtett, amiért oly sokan dolgoztak, áldozták életüket. Köztük szüleink, nagyszüleink, az ő szüleik. Az egész magyarság, immáron több ezer éve.

18 február Reakció Úgy gondolom, hogy a sátán ellen küzdenünk kell, mert csak így érdemelhetjük ki Isten áldását, ahogy azt Himnuszunkban is kérjük. De azok, akik a rossz mellé állnak egyéni boldogulásuk reményében, akik eladják egy zsák lisztért hazájukat, akik bár magyarul beszélnek, de el akarják tüntetni mindenhonnan nemzeti ereklyéinket, szimbólumainkat, meg akarják változtatni ősi kultúránkat, akik szándékosan gyalázzák a magyart, szégyenteljes vereségre számíthatnak. Mert, ha a magyar egyszer elkezd valóban politizálni, a szó valódi és egészséges értelmében, ezek az ellenségeink lelepleződnek és akkor, az Isten irgalmazzon nekik. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Még nagyon sok gondolatot oszthatnék meg Önökkel, de talán egyelőre ennyi elég. Remélem, sikerült egy kicsit meggyőznöm Önöket arról, hogy nem a politika a rossz, hanem azok, akik azzá szeretnék tenni, elérve azt, hogy Önök ne vegyenek ebben részt. Tudják, abban a csatában, ahol nincs ellenfél, a hódító biztosan győzni fog. Ne hagyják! Kívánok a szebb jövő reményében eredményes, egészséges és sikeres politizálást! Patakfalvi Gábor Ingyenes segítségnyújtás adóbevalláshoz A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai segítséget nyújtanak a 2014-es év jövedelmeiről szóló adóbevallások illetve az ehhez kapcsolódó nyilatkozatok elkészítésében, munkavállalók, közfoglalkoztatottak számára! A szolgáltatás ingyenes! A részletekről érdeklődjön Szöllősi Judit családgondozónál, szerdai napokon ig, Szigetmonostoron a Faluházban vagy intézményünk , illetve es telefonszámán. Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

19 2015. február Reakció 19 Keresztjeink Debreczeni Lajos önkormányzati képviselő gondolatai A kettős kereszt kavart némi vihart településünkön, ami várható volt. Hogy nem vagyunk egyformák, azt tudhattuk születésünk óta, de hogy a megértés hiánya ilyen szinten ver éket közöttünk, az azért meglepő. Sajnálatosan a kezdet igen erősen el lett rontva, hogy az első keresztállítás pártrendezvénnyé silányult, az nagy hiba volt. Én, kinek nyakában ez díszeleg, a fennmaradás ellen tiltakoztam idáig, de mivel a tájékoztató táblán olvasható, hogy a jelkép miről is szól, vállalhatónak tartottam és úgy tűnik, a szavazásnál vízválasztó szerepem lett. Akinek nyakában és háza oldalán is ott a kereszt, lelkületileg könnyen adta támogatását, ráadásul úgy tűnt, végre sikerült a pártról leválni a történettel. Mára látni, ez a siker nem lett teljes. Hogy valakinek, valakiknek emiatt félelmei támadhatnak, enyhe túlzásnak tartom, sokkal inkább a megértés teljes hiányát fedezem fel. Egyébként félnivalója van mindenkinek, de én inkább a ránk nehezedő pénzügyi nyomásra gondolnék, főként ha a friss híreket hallgatva szembesülök az újabb százmilliárdos lenyúlással, amit megint a kis emberek szenvednek el! A tervek szerint nem marad fenn sokáig a jelen állapot, hiszen a tér átalakítása megkívánja az átrendeződést, ezzel párhuzamosan egy új emlékhely kialakítását, ahol helyet kell kapjon a hősök emlékhelye, országzászló, trianoni emlékhely és valószínű a kettős kereszt is. Majd meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok, egy viszont biztos, félnie senkinek nem kell, csak annak, aki mondvacsinált módon, hamisan ugyan, de félelemben akar élni. Ellentétek régen is voltak: volt alvég kontra felvég, református kontra katolikus. Ezeket végre kinőttük, most miért kéne új szembenállásokat kreálnunk? Sokkal fontosabb dolgaink lennének, mintsem jelképeken vitatkozni. Beszélünk turizmusról, aminek fellendítésével a helyi gazdaságot próbálnánk élénkíteni, de nem tesszük meg az első lépést, a rendteremtést! Úgy gondolom, hogy lassan közel és távol nem találni rendezetlenebb települést, mint a miénk. Nem kerülne sokba az úttestekre belógó növényeket visszavágatni, visszavágni. Tereinket rendben tartani még akkor is, ha átépítés előtt állnak. Virágokat vásárolni és kiültetni a közterületekre, hogy legalább megközelítenénk a 60-as, 70-es évek faluképét, néhányan talán még emlékszünk rá! Valódi munkahelyeket teremteni KHT. létrehozásával, ahol a foglalkoztatott helyi lakosok építhetnék utcáinkat, tereinket. A célokra fordítható pénz végre nem külső vállalkozók zsebébe vándorolna, hanem monostori embereknek teremtenénk munkahelyet, bevételt! Az energiáinkat is lekötnénk, fejlődnék, szépülnénk, és ez mind itt maradna a településen. Végezetül, kevesebbet foglalkoznánk keresztjeinkkel! Debreczeni Lajos Az aktuális szigetmonostori hírek szállítója:

20 február Nevelés, oktatás Bölcsődei általános tájékoztató Szigetmonostor Bölcsőde bemutatkozó írása (folytatás) Küldetésünk: Szeretetteljes nevelői légkörben fontos feladatunknak tartjuk az aktív, boldog gyermekkor biztosítását. Célunk, hogy a bölcsődei ellátás a családi ne-velés partnereként működjön és a bölcsődébe járó gyermekek derűs légkörben kiváló szakemberek gondozásában nevelkedjenek. Biztosítjuk: az alapvető kultúrhigiénés és társas együttélés szabályainak megismertetését, szokássá válásának elősegítését, a sok-sok mese, dal, mondóka, az önfeledt játék eszközével a beszédfejlődést, a szókincs gyarapodását, a biztonságot adó kellemes érzelmi állapotot, Az egészséges életmód megalapozását, a korszerű táplálkozást, a levegőn való mozgást, és altatást. Németh Mária Intézményvezető: Bölcsődei szakgondozónőként 28 éve tekintem hivatásomnak a kisgyermekek gondozását-nevelését. Szociálpedagógiából, majd családpedagógiából szereztem diplomát. A gyermekjóléti alapellátás területén szakértőként tevékenykedem. Intézményvezetői feladataim mellett a felnőtt oktatásban képzem jövőnk kisgyermeknevelőit. Munkatársaimmal együttműködve minőségi ellátásra törekszünk. Elérhetőségünk: Szigetmonostor Bölcsőde; 2015 Szigetmonostor Fűzeserdő u. 2.; Intézményvezető: Németh Mária; Tel: ; Bölcsődénk megnyitásáig szeretettel várom a szülőket szerdánként 8-12 óráig az óvodában, pénteken 8-12-ig az orvosi rendelő védőnői tanácsadójában az egészséges tanácsadáson. Általános tudnivalók a bölcsődei felvétel rendjéről Az ellátásra jogosultak köre: Szigetmonostor bölcsődéjébe a településre bejelentett állandó illetve ideiglenes lakóhellyel rendelkező gyermek gondozható és vehető fel. Üres férőhely esetén, illetve szolgáltatásainkra a környéki településről is szeretettel várjuk a családok jelentkezését. A bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek az ötödik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét, SNI-s gyermek az ötödik életévét betölti. Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig. 1 év alatti gyermek csak a jogszabályban meghatározott külön feltételekkel vehető fel. A bölcsődei ellátás keretében azon családban nevelkedő gyermekek ellátását kell biztosítani, akiknek a szülei munkavégzés, betegség vagy egyéb ok miatt nem tudják megoldani a gyermek napközbeni gondozását, nevelését. A gyermek bölcsődébe történő felvételét kérheti a gyermek szülője hozzájárulásával a körzeti védőnő, a házi gyermekorvos vagy a háziorvos, a gyermekjóléti szolgálat, a gyámhatóság is kezdeményezheti. A bölcsődei felvételnél előnyt élvez különösen az a gyermek: akit egyedülálló (élettárssal nem rendelkező hajadon, nőtlen, elvált vagy özvegy családi állapotú szülője nevel), akivel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma a három főt meghaladja, akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt a gyermek ellátásáról megfelelő szinten nem képes gondoskodni. A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket. A bölcsődei felvétel iránti igényt a Bölcsődei adatlap nyomtatványon kell bejelenteni. (A Bölcsődei adatlap letölthető honlapunkról, illetve személyesen kérhető a bölcsőde intézményvezetőjétől.)