Bölcsődei tájékoztató Szigetmonostor Bölcsőde bemutatkozó írása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bölcsődei tájékoztató Szigetmonostor Bölcsőde bemutatkozó írása"

Átírás

1 2015. február XXI. 2. Bölcsődei tájékoztató Szigetmonostor Bölcsőde bemutatkozó írása Kedves Szülők! Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy Önkormányzatunk nyertes pályázata eredményeként 2015-ben 28 férőhelyes új bölcsőde kezdi meg működését! Rövid ismertetővel szeretnénk segítséget nyújtani Önöknek ahhoz, hogy többet tudjanak meg bölcsődénkről és az ott folyó gondozó-nevelő munkáról. (A cikk folytatást az Újságoló 20. oldalán olvashatják el az érdeklődők!) Gőzerővel épül a szigetmonostori bölcsőde - fotó: Kis herceg A képviselő visszajelez Bolyán Péter önkormányzati képviselő állandó rovata Mostanában sok jelzés érkezik hozzám, különféle észrevételek, panaszok. A facebook Horány csoportjában is sok bírálat, kritika éri az önkormányzatot, és minket képviselőket is. Ezek az észrevételek sok esetben túlzóak, azaz pontosabban nem is az észrevételek, hanem a reakciók. Szeretném tehát, azzal kezdeni a rovatot, (amelyet rendszeresre tervezek, mert mindig lesz olyan felvetés, kérés, amelyre ezúton szeretnék reagálni, lévén így mindenkihez eljut a panasz és a válasz is), hogy kedves facebookot rendszeresen használó lakótársak, ne hergeljétek egymást, mert az sehova nem vezet. Inkább írjátok le nekem, és ha kell, és tudok, segítek, képviselem az érdekeket, amennyiben az a teljes közösségnek hasznára van. (Az írás folytatását, az Újságoló 7. oldalán olvashatja el a Tisztelt Olvasó.) Klímapark a mérlegen A projektről szóló cikksorozatunkban alapvetően az aktuálisan megvalósuló eredményekről terveztünk beszámolni. Ennek meglett az az e- redménye is, hogy a projekt szélesebb körben vált ismerté, kérdések merültek fel, sőt, javaslatokat is kaptunk, pl. ezekhez hasonlókat: Végeredményben mire is jó ez nekünk? Miért nem költjük a pénzt másra? Nézzük meg, hogy menynyit nyom a projekt a mérlegen! (Az írást az Újságoló 22. oldalán olvashatja el a Tisztelt Olvasó!) Értékvédelmi pályázat Szigetmonostor önkormányzata a település vonzerejének növelése, az elődeinktől örökségül kapott értékek megőrzése érdekében fontos feladatának tartja a település faluképének megújítását. A 2014-es helyi értékvédelmi pályázat keretein belül három épület felújítása készült el részben önkormányzati forrásból. Az önkormányzat ez évben is támogatni kívánja a helyi védelem alatt álló területen lévő lakóépületek utcai homlokzatának és kerítéseinek felújítását, ezért kiírta helyi értékvédelmi pályázatát. A pályázat feltételei a mellékelt pályázati kiírásban olvashatók, az Újságoló 24. oldalán.

2 február Önkormányzati hírek Önkormányzati hírek A Képviselő-testület február 12-én rendkívüli ülést tartott. Az 1. napirendi pontban a Klímapark pályázathoz elektromos busz beszerzéséről döntött a Képviselő-testület, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat pályázati támogatást nyert a Klímapark pályázat keretében elektromos busz beszerzésére. A Képviselő-testület a kiírt közbeszerzési eljárás nyertesének a Nagy és Fiai Kft-t hirdette ki. A 2. napirendi pont a évi költségvetés tárgyalása volt: a Képviselő-testület felkérte a Polgármestert, hogy a benyújtott évi költségvetést az Önkormányzat könyvvizsgálójának küldje meg véleményezésre és a véleménnyel együtt a rendelet-tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé. A Képviselő-testület február 18-án rendes ülést tartott. Az 1. napirendi pont a évi költségvetés elfogadása volt. Az Önkormányzat évi költségvetésének főösz-szege ezer Ft, a tervezett bevételi és kiadási főösszeg a tervezési szabályok szerint megegyezik. A tartalék tervezett összege ezer Ft, ebből ezer Ft felhalmozási célú, ezer Ft általános célú tartalék. A tartalék feletti rendelkezési jog a Képviselőtestületet hatásköre. A Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a költségvetést megtárgyalta és elfogadásra javasolta, amelyet a könyvvizsgálói vélemény is alátámasztott. A 2. napirendi pontban tájékoztató hangzott el a Klímapark megvalósulásáról. A tájékoztató kiterjedt a projekttevékenységhez szükséges beszerzésekre; az élőhely rekonstrukcióra; a Vízkelői tóra; a Tanösvényre; az Ökosziget koncepcióra; a környezeti szemléletformálási tevékenységekre; a látogatói programokra; az egyetemi diákok foglalkoztatására; a projektmenedzsmentre; a jogi, a pénzügyi-gazdálkodási valamint a partnerek közötti együttműködésben jelentkező kockázatokra. A tájékoztatót a Képviselő-testület egyhangúan elfogadta. A 3. napirendi pont a helyi díjak és kitüntetések jelöltjeiről való döntés volt. A Szigetmonostor Község Díszpolgára Cím, valamint a Szigetmonostorért Emlékérem, a Szigetmonostorért Emlékérem Ifjúsági Tagozata és a Szigetmonostorért Emlékplakett kitüntetések adományozását a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló rendelet szabályozza, amelynek ér- Szigetmonostor Fogászat Szeretettel várjuk Betegeinket, ahol ingyenes kezeléseket vehetnek igénybe, pl.: foghúzás, gyökértömés, fogkőleszedés, lézer kezelés, RTG, am. és esztétikai tömések. Ezenkívül teljes körű ellátást biztosít a rendelő: Porcelán koronák és hidak készítése (teljes áron); 62 év felett kiemelt OEP támogatással fogsor készítés. Rendelési idő: Hétfő: óra Szerda: óra Péntek: óra Telefonos bejelentkezés: dr. Ember Gyöngyi: , Suba Éva asszisztens: (rendelési időn kívül is) Cím: Szigetmonostor, Mártírok u. 5. Orvosi Rendelő Hétfő és Szerda: óra Kedd és csütörtök: óra Péntek: óra Az orvosi rendelő vezetője: dr. Kondor Andrea Rendelő telefonszáma: Mobiltelefon: Cím: Szigetmonostor, Mártírok u. 5. Szív Gyógyszertár Hétfő és Szerda: óra Kedd és Csütörtök: óra Péntek: óra Szombat és vasárnap: zárva Vezető: Atzél Gábor Telefonszám: Cím: Szigetmonostor, József Attila u. 9. Gyermekorvos dr. Vígh Olga Telefonszám: Cím: Szigetmonostor, Mártírok u. 5.

3 2015. február Önkormányzati hírek 3 telmében kezdeményezéseket minden év december 15. és február 10. napja között kell a polgármesterhez benyújtani. A kezdeményezésekre vonatkozó felhívást két alkalommal településünk társadalmi és civil szervezeteihez, intézményeinkhez eljuttattuk. A Szigetmonostorért Emlékérem és a Szigetmonostorért Emlékérem Ifjúsági Tagozata kitüntetés minden évben legfeljebb 5-5 személynek vagy közösségnek, a Szigetmonostorért Emlékplakett kitüntetés minden évben legfeljebb 2 díjazott személynek adományozható. A Szigetmonostor Község Díszpolgára cím a rendelet alapján 2010-től kezdődően három évenként egy személynek adományozható és erre legközelebb 2016-ban nyílik mód. A Képviselő-testület Szomják Jánosné részére Szigetmonostorért Emlékérem, Lakatos Gyula részére Szigetmonostorért Emlékérem Ifjúsági Tagozata, Erika De Luca (németországi pedagógus) részére pedig Szigetmonostorért Emlékplakett kitüntetés adományozásáról döntött. A 4. napirendi pont a Bölcsőde megalapítása, alapító okiratának elfogadása volt novemberében meghirdetésre került az Új Széchenyi Terv Közép magyarországi Operatív Program keretében a Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című pályázat, amelynek célja többek között az egyes nevesített gyermekjóléti alapellátások elérhetővé tétele a szolgáltatáshiányos településeken élők számára, új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, új férőhelyek kialakításával és már működő ellátások infrastrukturális fejlesztésével. A Képviselő-testület a január 5-i ülésén döntött a Ft összköltségű projekt megvalósítására irányuló pályázat benyújtásáról. Az Önkormányzat január 11-én kapott értesítést arról, hogy az Új bölcsőde a szigetmonostori kisgyermekes családokért megnevezésű pályázat Ft támogatást nyert. A Bölcsőde építése augusztusában kezdődött meg a Füzeserdő utca 2. szám alatt található ingatlanon. A Képviselő-testület január 29- i ülésén bölcsődevezetőnek Németh Máriát választotta meg. Az intézményvezető kinevezése mellett elsődleges feladat volt az intézmény megalapításáról dönteni és az alapító okiratot elfogadni, hogy elkezdhessen működni a Bölcsőde. Az 5. napirendi pontban a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendelet-tervezet társadalmi vitára bocsátásáról döntött a Képviselő-testület, tekintettel arra, hogy a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló rendelet alapján társadalmi vitára kell bocsátani az önkormányzati rendelet tervezetét és indokolását. A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól a települési önkormányzat képviselő-testületének február 28-ig rendeletet kell alkotnia. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény módosult: március 1-jével megszűnik az önkormányzati hatáskörbe tartozó méltányossági ápolási díj, a lakásfenntartási támogatás törvényi szabályozása, az aktív korúak ellátása átkerül a járási hivatalokhoz és az önkormányzati segélyt a települési támogatás váltja fel. A 6. napirendi pont a helyi értéket képviselő ingatlanok megőrzésére örökségvédelmi pályázat kiírása volt. A Képviselő-testület a januári rendes ülésén úgy döntött, hogy évben is támogatni kívánja a helyi védelem alatt álló területeken lévő lakóépületek utcai homlokzatainak és kerítéseinek felújítását. A pályázati kiírás, valamint a szabályzat a település főépítészének, Körmendi Juditnak és a Faluszépészeti Egylet elnökének, Herrer-y M. Caesarnénak a közreműködésével készült el. A 7. napirendi pontban a partnerségi egyeztetés szabályainak megalkotásáról szóló rendelet-tervezetet fogadta el a Képviselő-testület. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló jogszabály ugyanis a partnerségi egyeztetés szabályainak megalkotását a rendezési eszközök terveztetését megelőzően az önkormányzat hatáskörébe helyezi, a Képviselő-testület pedig a decemberi rendes ülésén a településrendezési eszközök felülvizsgálatáról döntött. A rendelettervezet társadalmi vitára bocsátása megtörtént, az a honlapon közzétételre került, a véleményezésre nyitva álló határidőn belül vélemény nem érkezett. A 8. napirendi pontban az új Szervezeti és Működési Szabályzat előkészítését tárgyalta a Képviselő-testület és úgy döntött, hogy a évi munkatervét akként módosítja, hogy az új Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) előkészítése című napirendi pont tárgyalását februárról márciusra, az SZMSZ elfogadása című napirendi pontot pedig márciusról áprilisra teszi át. A Képviselő-testület felkérte az Ügyrendi Bizottságot a napirendi pontok előkészítésére és a testület elé terjesztésére. A 9. napirendi pont az Orvosi Ügyelet megbízási szerződésének módosítása volt: Szigetmonostor és további hat település (Tahitótfalu, Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, Pócsmegyer és Visegrád) szerződést kötött területének orvosi ügyeleti ellátására, a szerződésben pedig az önkormányzati támogatás évenkénti felülvizsgálata szerepel. A javaslat az volt, hogy a fennálló szerződés egységes, lakosságszámtól függő díj megállapításával kerüljön módosításra a javaslatot a Képviselő-testület elfogadta. A 10. napirendi pontban a Képviselő-testület a BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányságának műkö-

4 február Önkormányzati hírek dési támogatását tárgyalta. A Fővárosi Vízművek Zrt. pénzbeli támogatást ígért annak érdekében, hogy az Önkormányzat a vízi környezetvédelemmel összefüggő teendőit ellássa. A támogatást Szigetmonostornak utalja át, melyet szerződés keretében az Önkormányzat az éves rendes vízi környezetvédelemmel, valamint biztonsággal összefüggő feladatai ellátására fordít és azt a BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányságának adományozza. A 11. napirendi pont a bizottságok tájékoztatója, a 12. a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató, a 13. napirendi pont a tulajdoni ügyek volt. A 14. napirendi pontban Gotthard Viktor tanácsnok tájékoztatása hangzott el a évi rendezvénysorozatról. A 15. napirendi pont, az Egyebek keretében a Képviselő-testület a településért végzett áldozatos munkájáért Ádám Gyula részére posztumusz Szigetmonostorért Emlékplakett díjat adományozott. A Képviselő-testület február 26-án rendkívüli ülést tartott, amelynek egyetlen napirendi pontja a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendelet-tervezet elfogadása volt. A rendelettervezet társadalmi vitára bocsátása megtörtént, az a honlapon közzétételre került, a véleményezésre nyitva álló határidőn belül vélemény nem érkezett. A Képviselő-testület és bizottságainak ülései nyilvánosak, az ülések meghívói a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a községi hirdetőkön valamint az Önkormányzat honlapján közzétételre kerülnek. dr. Vaczó Tánczos Szilvia, jegyző Fogászati információk Szeretettel várjuk betegeinket a szigetmonostori Orvosi Rendelőben található fogászatra, ahol díjmentes kezeléseket vehetnek igénybe a következőek szerint: Fogmegtartó kezelések/tömés, gyökértömés, fogkőeltávolítás, RTG, foghúzás. Ezen kívűl teljes körű ellátást biztosít a rendelő: 2015 januárjától OEP-támogatott fogszabályozás és 62 évtől szintén OEP támogatott fogsorkészítésre (Közgyógy igazolvánnyal rendelkezőknek is.) Továbbá: Porcelán koronák és hidak készítése teljes áron. Figyelem! Időpont egyeztetés szükséges a fogászati rendelő telefonszámán: Rendelési idő: hétfőn és szerdán: óra, pénteken óra dr. Ember Gyöngyi és asszisztense: Suba Éva

5 2015. február Önkormányzati hírek 5 A képviselő-testület évi munkaterve Június Május Április Március Február Január

6 február Önkormányzati hírek December November Október Szeptember Augusztus Július

7 2015. február Önkormányzati hírek 7 A képviselő visszajelez Bolyán Péter önkormányzati képviselő rovata (folytatás) Első panasz, amelyre reagáltam, az egyik igen akut probléma, a csatornázás. A jelzések főleg két témában érkeztek, egyik az, hogy sajnos a kivitelező nem mindig jelezte az adott utcákban, hogy mikor fognak nekilátni a munkáknak. Az utak viszszatemetése sem olyan precizitással történik, ahogy arra az alvállalkozók szerződtek. Ehhez még hozzájárult, hogy sok eső esett, ami miatt az utak feltárása révén kiforgatott agyagréteg miatt sokkal jobban sártengerré váltak az utak, mint az építés megkezdése előtt. Az önkormányzat, és a Csatornázási társulásban tisztséget viselők folyamatosan jelzik a Társulásnak ezeket a problémákat. Nem igazán boldogító az sem, hogy ezekkel a problémákkal nem vagyunk egyedül, ugyanis ugyanezeket a visszajelzéseket kapják az építtetők a pócsmegyeri, a tótfalusi, és a szentendrei érintett lakosoktól is. Lesz egy végleges helyreállítás, mindent megteszünk azért, hogy az utak az eredeti állapotukhoz hasonló minőségben, vagy annál jobb állapotban legyenek helyreállítva. A csatornázással kapcsolatban a másik fontos információ, hogy senki ne kezdje el terveztetni, és főleg ne szerződjön le semmilyen önként jelentkezővel a belső rákötések ügyében. Jelenleg ez a rész még ott tart, hogy a Vízműveknek nyilatkoznia kell, hogy milyen tervet hajlandó majd elfogadni. Ha ezt már tudjuk, akkor a Társulás közzé tesz egy listát, amelyen az ajánlott szakcégek lesznek felsorolva, akikkel a tervezést, majd a kivitelezést célszerű elvégeztetni. Már most sokan kaptak levelet, amely alapján látható, hogy ez ügyben már több cég motorozik, de ajánlott, hogy senki ne szerződjön még velük. Második észrevétel, a Faluház fejlesztésével volt kapcsolatos. Idézem: Már megint milliókat költünk a Faluházra, és Horány megint nem kap egy vasat sem. Ezzel kapcsolatban csak annyit írnék, hogy tudomásom szerint Molnár Zsolt polgármester úr, az Újságolónak ebben a számában ír a Klímapark Projektről. Ezért csak annyit jegyzek meg erre az észrevételre, hogy a Faluház fejlesztése e projekt része, és az Önkormányzatnak csak önrészfizetési kötelezettsége van. A felháborodott mondat másik felére pedig az a válaszom, hogy 2015-ben határozott célja és kötelezettsége a Képviselő-testületnek, hogy Horány fejlődjön. Ezt folyamatosan látni fogja majd az itt lakó, erről magam gondoskodom. Harmadik téma, amit sokan jeleztek, a hulladék szállításának ügye. Igen, ez valóban kényes, és pénztárcába vágó kérdés. Amit eddig ez ügyben sikerült kideríteni, az, hogy az előző önkormányzat mindent megtett annak érdekében, hogy a hulladékszállítás helyi munka, helyi feladat legyen. Azonban a kalkulációk azt bizonyították, hogy hosszú távon a hulladékszállítás veszteségesebb, azaz a lakosoknak drágább lett volna. Az sem elhanyagolható, hogy sokszor egy önkormányzat kényszerpályán mozog, ez az ügy is egy kicsit ilyen. A Fejlesztési Bizottság napirendjére vette, hogy ezt az ügyet átnézzük, számoljuk, és kihozzuk belőle a legjobb megoldást, ha a jelenlegi nem az. Negyedik érintett kérdés elég friss, ez az eb összeírási kérdés. Sokan úgy vélik, hogy azért kell összeírni az ebeket, hogy utána az Önkormányzat kivethesse az adót. Nem. A Szigetmonostori Önkormányzat nem tervez adókivetést az ebtartókra. Törvényi kötelezettség, hogy három évenként össze kell írni az ebeket. Ennek ebben az évben jár le a határideje, ezért kell elvégezni. Ahogy azt már írtam a facebookon is, fontos dolognak tartjuk, hogy megszűnjön a kóbor kutya kérdés, hogy gyermekeink nyugodtan, félelem nélkül tudjanak kerékpárral iskolába járni. A velünk együtt élő természet is kárvallottja ennek a kérdésnek. Tehát az összeírás része annak, hogy Szigetmonostoron valójában megvalósuljon a kulturált ebtartás. Továbbra is várom, az észrevételeket, akár . Ha valakit nem elégített ki a válaszom, vagy/és konkrét kérdése van, kérem írja meg, igyekszem megválaszolni. Bolyán Péter önkormányzati képviselő Szigetmonostor hírei a facebookon: facebook.com/szigetmonostor hírei

8 február Önkormányzati hírek A szociális ellátásokat érintő változásokról Összefoglaló írás Aktív korúak ellátása: Járási Hivatal hatáskörébe kerül. Lakásfenntartási támogatás: Megszűnik, helyébe a települési lakásfenntartási támogatás lép. Méltányossági ápolási díj: Megszűnik, helyébe a települési ápolási támogatás lép. Önkormányzati segély (eseti jelleggel): Megszűnik, helyébe a rendkívüli települési támogatás lép. Önkormányzati segély (pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön): Megszűnik, helyébe a települési Szociális kamatmentes kölcsön lép. Önkormányzati segély(temetési költségekre tekintettel): Megszűnik, helyébe a települési temetési támogatás lép. Önkormányzati segély(rendkívüli gyermekvédelmi támogatás): Megszűnik, helyébe a települési gyermeknevelési támogatás lép. Gyógyszertámogatás: Megszűnik, helyébe a települési gyógyszertámogatás lép. Köztemetés: Nem változik. Közgyógyellátás: Nem változik. Járási Hivatal hatásköre. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság: Nem változik. Járási Hivatal hatásköre. Időskorúak járadéka: Nem változik. Járási Hivatal hatásköre. Ápolási díj: Nem változik. Járási Hivatal hatásköre. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: Nem változik. Járási Hivatal hatásköre. Szociális étkezés: Nem változik. Szociális Bizottság hatásköre. Diákétkeztetési hozzájárulás: Nem változik. Szociális Bizottság hatásköre. Szilágyi Szabina Igazgatásügyi előadó Tisztelt Újságoló Olvasó! Az Újságoló következő havi lapzárta időpontja március óra. A címre várjuk a cikkeket, írásokat, hirdetéseket. Lapzárta időpont után érkező cikkeket nem tudunk megjelentetni! Keresse Ön is az Újságolót a szigetmonostori üzletekben, intézményeken, és a település weboldalán, a címen. Írjuk közösen az újságot! Számítunk a véleményére, gondolataira, észrevételeire! Az adótartozás közzétételéről Szigetmonostor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 239/2013. (12.12.) számú határozatában az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 55./B (1) bekezdése alapján helyi adók és a gépjármű adó vonatkozásában 90 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező, 50 legnagyobb összeggel tartozó jogi személy, valamint magánszemély adózó listájának helyben szokásos módon (a községi hirdetőkön és a helyi önkormányzati újságban való), havi rendszerességgel történő közzétételéről döntött és felkérte a jegyzőt a határozat végrehajtására. A közzétételre ezúttal a január 31-én fennálló adótartozások tekintetében kerül sor, az adóhatóság nyil-vántartása alapján, a következő oldalon található kimutatásban. dr. Vaczó - Tánczos Szilvia, jegyző

9 2015. február Önkormányzati hírek 9 Adótartozás január 31.

10 február Önkormányzati hírek

11 2015. február Önkormányzati hírek 11 Dolgozik a Kulturális, Sport, Környezetvédelmi és Fejlesztési Bizottság Bolyán Péter, a bizottság elnökének összefoglaló írása Többen jelezték felém, hogy a választás óta csak nyomokban látszik (aki akar, azért szerzett, szerezhetett információt, hiszen az ülések nyitottak, látogathatók) a bizottságok működése. Nekem jutott az a megtiszteltetés és egyben kemény fába vágtam a fejszém, hogy e bizottság elnöki posztját elvállaltam. A Fejlesztési Bizottságban három képviselő, (akik közül csak egy újra választott), valamint két külső tag (itt is egyikük tapasztalt) dolgozik. A bizottság neve is mutatja, hogy tennivalóban, illetékességben sok feladat tartozik ide. Időbe telt, mire egyáltalán felvettük a fonalat, és ez nem az értelmi képességeink hiányosságának mutatója, hanem a rengeteg feladaté. Sok olyan dolgot viszünk tovább, amelyben az előző testület már döntést hozott, de a feladat elvégzése, befejezése ennek a csapatnak a munkája. Ilyen a Klímapark és az vele kapcsolatos beruházások, fejlesztések, a Bölcsőde építése, a Híd-ügy, és még sorolhatnám az apróbb dolgokat, de nem akarom untatni a kedves olvasót. Írásom célja inkább az, hogy információt adjak olyan dolgokról, amelyek elindítása, és remélhetőleg végigvitele, hozzánk köthető majd. Igazán most csak címszavakban, és pár mondatban írnék róla, mert ahogy a dolgok haladnak előre, úgy fogunk, fogok kommunikálni Önöknek az eseményekről. A helyi és helyközi közlekedés fejlesztése Még ebben a hónapban meg fogják kapni azt a kérdőívünket, amelynek kitöltésével hozzájárulhatnak majd ahhoz, hogy a lehetőségeket és a valós igényeket minél közelebb hozzuk egymáshoz. Kérem, hogy mindenki töltse ki majd ezt a kérdőívet, és juttassa vissza hozzánk (ennek útjairól majd pontos információt fognak kapni.) A kérdőívek kidolgozása után publikálni fogjuk az eredményt, és annak függvényében kezdjük meg a tárgyalásokat a volánbusszal, a kompjáratokkal, és indítjuk el a helyi közlekedés tervezését, fejlesztését. Horányi Piactér felújítása, közösségi térré építése Fontos mérföldkő ez a falunk életében, mert végre nagyobb szabású közösségi célú fejlesztés indul el Horányban is. E mögött a teljes képviselő-testület egy emberként áll, és fog tevékenykedni. Már márciusban elkezdődik a strandnál lévő vizesblokk bővítése, európaivá alakítása. Utána megkezdődik a tér rendezése, hogy a nagy eseményre, a Kék Evező fesztiválra már szebb képe legyen. Falukép javítása Szigetmonostorban már régebb óta elkezdődött a tendencia, hogy a falunk legyen élhetőbb, élvezhetőbb, csalogatóbb az idelátogatók számára. Ilyen munka volt a Madárbarát park, vagy a tavaly kezdődött Fő utcai homlokzatok örökségvédelmi állagmegóvása, szépítése. Ez a munka idén is folytatódik, és lesznek pályázatok, támogatási lehetőségek arra, hogy Horány is szépüljön. Erről azonban van egy magánvéleményem, amellyel lehet, hogy nem leszek népszerű. Történetesen az, hogy ha akarod, hogy a környezeted szépüljön, tegyél érte. Ezért elindítjuk a Tedd széppé az utcádat mozgalmat. Erről majd később bővebb információt fogunk adni. Utak Kék evezők - forrás: Internet A lehető legkényesebb kérdés: Horány utcáinak állapota. Ebben az ügyben folynak már az egyeztetések olyan pályázati cégekkel, akiknek tapasztalata, kapcsolata, és első-

12 február A polgármester fóruma sorban sikerei vannak olyan pályázati pénzek elnyerésére, amelyekből utakat tudunk majd építeni. Mindenképp meg kell várni, hogy a csatornázás lezáruljon, utána lehet nekilátni a munkának. Több irányban is gondolkodunk, de erről most ennyit írnék csak. Ezek nagy horderejű témák, ezért gondolom, mindenkinek van véleménye a fentiekhez. Kérem, írják meg, és azt is, mire kíváncsiak még, vagy bővebben. Várom a viszszajelzéseket. Bolyán Péter A Fejlesztési Bizottság elnöke A polgármester fóruma Molnár Zsolt, Szigetmonostor polgármesterének rovata Molnár Zsolt, Szigetmonostor polgármestere, A polgármester fóruma című állandó rovatában a Klímapark, az útfelújítások, az út helyreállítások, a csatornázás, a évi költségvetés, a bölcsődeépítés témakörök aktuális kérdéseivel foglalkozik az alábbiakban. A településen többen nem értik, mi is az a Klímapark, miért van erre szükség, és miért nem utak épülnek inkább? A Klímapark beruházás lényegét már több alkalommal elmondtuk és minden Újságolóban jelenik meg beszámoló a program előrehaladásáról. Ezért ezt itt nem is fejtem ki részletesen. Inkább a kérdés kapcsán a Klímapark beruházás hétköznapi hasznáról számolnék be. Tudni kell, hogy a település az 1991-es árvizet követően görget maga előtt egy feladatot, ami a Vízkelő betöltése. Ennek költsége mintegy millió forint lenne. Emellett szükséges megoldanunk a települési gallyak kezelésének problémáját, melynek feldolgozásához szükséges gépek és terület kialakítás mintegy millió forint. Ezek a megoldandó feladatok indították el a pályázást, mely ezeken túlmutató programmá fejlődött. Ennek megvalósítása zajlik. Hogy hogyan függ ez össze például az utak javításával? Két irányból is: Egyrészt nem kell kiadnunk mindezekre millió forintot, hanem a program keretében történhet meg a teljesítésük, másrészt amit ezek kiváltására megvalósítunk, azt is 95%-ban támogatja az Európai Unió és a Magyar Állam. Mit jelent ez a gyakorlatban? A teljes Klímapark program a településnek mintegy 6 millió forintjába kerül. Annyiba, mint egy jó minőségű aprítógép, vagy mint a Faluház áramkiváltása napelemmel. Mégis, ennyi pénzből ezeknél jóval több dolog valósulhat meg. Telepítésre kerül 6 ha erdő, így az erdőművelésből származóan tüzelőanyag bio-brikett előállítására nyílik lehetőség. Megtörténik a Vízkelő tanösvénnyé alakítása úgy, hogy jó reménységgel a hatóságok által 2006-ban jogerősen kimondott kötelezés is teljesíthető lesz, így a milliós teher lekerülhet a település válláról, azért hogy érzékeltessem ennek súlyát, ezt az összeget egyébként mintegy 50%-os adóemeléssel lehetne előteremteni. A Faluház energiakorszerűsítése éves szinten becsléseink szerint csaknem egymillió forint megtakarítást jelent majd. Ha csak ez történne meg a Klímapark pályázat önrészéből, az is 6-8 év alatt megtérülne, de így évi ezer forinttal több juthat például az utak rendbetételére. A zöldhulladék, gallyak kezelésére 21 millió forint értékű eszköz beszerzése történt meg a projekt keretében. Ezt is érdemes szembeállítani a 6 millió forintos önrésszel. Ez a feladat munkahely mellett még közösségi hasznot is termel majd. Hogy lesz ezekből például útfelújítás? Az előbbi kérdésnél elmondottak alapján látható, hogy 120 millió forintos értéket hozunk létre 6 millió forint befektetéssel, méghozzá úgy, hogy például az energiahatékonyságból 6-8 év alatt ez is megtérül. Mind e mellett ezzel a beruházással, jó eséllyel megszabadul a település mintegy millió tehertől is. Ezen számok alapján látható, hogy közvetlenül évi ezer forint, közvetve ennek duplája juthat egyéb fejlesztési célokra, például az utak rendbetételére. Mindezeken túl nem beszéltünk azokról a turisztikai hasznokról, és oktatási-nevelési hatásokról, amelyek szintén a település fejlesztését szolgálják majd a jövőben a projekthez kapcsolódóan. Ha már az utakat érintettük, miért kellett feltörni a Dunakeszi komphoz vezető jó utat? Amikor 2008-ban ezt az utat és az Orgona utca aszfaltos szakaszát elkészítettük, annak tudatában készítettük el, hogy elképzelhető, hogy a csatornázás miatt felbontásra kerül, de akkor olyan rossz állapotú volt ez a két szakasz, hogy nem lehetett halogatni a felújítását. Akkor egyébként egy 4 éves program készült, amely alapján a teljes aszfaltos szakasz megújult volna, de sajnos a következő években nem írták ki ismét azt a pályázatot, amelyre ez a program elkészült és az első ütem meg is valósult. Saját erőből pedig nem tudta a település folytatni a kitűzött célt. A másik nagy küzdelmünk az volt, hogy tervezéskor a csatorna nyomvonala kerülje el az aszfalt utat, de sajnos a zöldsávot már elfoglalja a víz, a gáz és egy

13 2015. február A polgármester fóruma 13 A képviselőtestület elfogadta a költségvetést, amelynek az alapelve a működési egyensúly volt. optikai kábel, így a csatorna nem kerülhetett máshova, mint az aszfaltos út alá. Mikor kezdődhet el az utak helyreállítása, illetve minőségi felújítása? óta minden évben számítottunk arra, hogy elindulhat a csatornázás, így az útfelújítások során a legszükségesebb munkálatokat végeztük csak el. Ezek is évi 2-6 millió forint értékű felújítást jelentettek. Az érdemi, tartósabb útfelújítások logikusan a csatornázások után történhetnek majd meg. Ezek ütemezése a forgalmasságuk, igénybevételük és állapotuk szerinti rangsor alapján készül el. Biztosan mondhatom, hogy több, mint tízmillió forint értékben lesz útfelújítás ebben az évben Horányban. A nagy cél a Horánygyöngye út burkolása szintén a prioritások egyike. Kész, engedélyes tervvel rendelkezünk erre, de az aszfaltozás magas költsége miatt feltétlen szükséges lesz valamilyen módon külső pályázati, támogatói pénz elnyerése, ma még nem látszik, hogy hol nyílik erre lehetőség, de a részünkről a lobbizás folyamatos a cél érdekében. Hogyan halad a csatornázás, mikorra várható a befejezés? A csatornázás az elhúzódó hatósági engedélyezés miatt nehezen indult, miközben a véghatáridő, novembere nem változhatott, ezért szükségessé vált az, hogy a gépek minden fagymentes napon dolgozzanak, még télen is. Sajnos ennek eredményeként a fagyok miatti lassú elszivárgás, valamint a felszínre kerülő kötött agyagos talaj miatt sok helyen közlekedésre alkalmatlan állapotok alakultak ki. Folyamatos egyeztetés és helyszínbejárás eredményeként, lassan normalizálódik a helyzet, de túl sok tennivaló van még ahhoz, hogy nyugodtak lehessünk. Köszönöm azoknak, akik megértik, hogy a munkák bizonyos szintű velejárója a talaj állapotának változása, és megértem azokat is akik türelmetlenül fogadják ezt. Biztosíthatok mindenkit, hogy amikor kimondjuk a beruházásra, vagy egyes szakaszaira, hogy kész, akkor nem találhatnak rosszabb állapotot, mint amilyen a beruházás kezdetén volt. Ez persze nem vonatkozik arra, hogy a gyepes terület gyepes lesz, a kivágott bokrokat újra telepítjük, hanem a felszín rendezettségét tekintve az eredeti állapot kerül helyreállításra. jelenleg továbbra is úgy készülünk, hogy a csatorna üzembe helyezésére novemberében kerül majd sor. Hogyan alakul a település 2015-évi költségvetése? A képviselő-testület elfogadta a költségvetést, amelynek az alapelve a működési egyensúly volt. Ez azt jelenti, hogy a működési (állandó) bevétel ne legyen kevesebb, mint a működési kiadás. Ez a cél teljesül. Visszatérő felvetés, amióta helyi adó van (az 1990-es évek óta), hogy mire fordítja azt az Önkormányzat, valamint annak igénye, hogy a horányi településrész adója miként hasznosul. Erre vonatkozóan a következő Újságolóban készítek egy kimutatást, de elmondható, hogy az idei több, mint egymilliárdos, amely a technikai tételek (intézmények közötti utalások) levonásával is 850 milliós, költségvetésünk 17%- a a helyi adó bevétel. Ennek felhasználása az intézmények, és a település működtetésére, valamint a csatornázáson kívül mintegy 350 milliós fejlesztések megvalósítására fordítódik. Az idei költségvetés tartalmazza tehát, a működéshez szükséges költségeket, valamint jelentős, több, mit tízmillió forint értékű útjavítást, több tízmillió forint értékben a közterek (Piactér, Szabadságtér) felújítását, az intézmények energia korszerűsítéséhez szükséges pályázati önrészt, a közlekedés feltételeinek javításához szükséges első lépéseket. Az elmúlt évek beruházások miatti tartalékolása ebben az évben azok megvalósulásával és az előlegek visszatérítésével újra felhasználhatóvá válik. Nem lesz könnyű évünk, de a csatornázás befejezése nyitotta fejlesztési kapu, újabb előrelépést jelent majd a település számára. Végül azt kérdezném meg, hogy a bölcsőde építése hogy halad? Az építkezés halad, jelenleg a belső vakolás folyik, valamint kezdetét vette a burkoló anyagok kiválasztása, hamarosan a burkolás is elindul. Mindezzel együtt a közműtervezés csúszása miatt immár májusra tervezzük az indulást, de a szervezeti kialakítást már elkezdtük. Megválasztotta a Képviselő-testület a bölcsőde vezetőjét, Németh Máriát, aki minden hét szerdáján az óvodában, péntekenként pedig a védőnői tanácsadóban várja az érdeklődőket. Ő minden apró, személyes kérdésre választ tud adni, a díjfizetés szabályaitól kezdve a foglalkozás módszertanán át, jelentkezés feltételeiig. Érdemes megkeresni őt személyesen, vagy en, illetve telefonon. Az elérhetőségei a honlapunkon, valamint az Újságolóban olvasható bemutatkozó cikkében is megtalálhatóak. Hallottam, hogy vannak, akik nem tudják, hogy miért került a bölcsőde arra a helyszínre, ahova épül. Hadd oszlassak el minden tévhitet! A valóság az, hogy itt volt olyan önkormányzati tulajdonú, az építési szabályzatban is intézményi fejlesztésre kijelölt terület, ahol elfért ez az intézmény, és a lehető legközelebb van Horányhoz, mint az érintett gyermekek által leginkább lakott településrészhez. Molnár Zsolt polgármester

14 február Önkormányzati hírek Főépítészi tájékoztató Az építési ügyek ügyintézési rendjéről Főépítészi tájékoztató a települési főépítész feladatkörébe tartozó ügyek ügyintézési rendjéről A településképpel, értékvédelemmel, településrendezési tervekkel, telkek beépíthetőségével valamint a telekalakításokkal összefüggő ügyekben Körmendi Judit főépítész tud tájékoztatást adni. Félfogadás helye: Szigetmonostor, Fő u. 26. Félfogadási idő: szerda között a hivatal titkárságán (Tel.: /101 mellék) előre egyeztetett időpontban. Elérhetőség: telefon: , Tájékoztató az építéshatósági ügyek ügyintézési rendjéről Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy az építéshatósági ügyek ügyintézése Szentendrén az Építéshatósági Irodán történik. Szigetmonostoron építéshatósági ügyintézés nincs. Szigetmonostor építéshatósági ügyintézője: Sabján Viktória. Ügyintézés helye: Szentendre Városház tér 3. Félfogadási idő: szerda: és , péntek: Elérhetőség: 06 26/ Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló LXXVIII. építési törvény január 1-től hatályos módosítása szerint az építésügyi hatóság: a) építési engedélyezési, b) összevont engedélyezési, c) fennmaradási engedélyezési, d) használatbavételi engedélyezési, e) bontási engedélyezési, f) engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési, g) jogutódlás tudomásulvételi, h) használatbavétel tudomásulvételi, i) az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési, j) hatósági bizonyítvány kiállítása iránti, k) kötelezési, l) végrehajtási, m) szakhatósági, valamint n) veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi eljárásokat folytat, és jogszabályban meghatározott esetben és módon építésügyi hatósági szolgáltatást nyújt. Tájékoztató a rendeltetési mód változáshoz (átminősítéshez) szükséges hatósági bizonyítványok kiállításáról Az átminősítésekkel kapcsolatos hatósági bizonyítványok kiállítását a szentendrei Építéshatósági Iroda végzi. Más funkciójú épület lakóépületté minősí-téshez az alábbi tudnivalók szükségesek: Lakóépületté való átminősítés alapvető feltétele, hogy az épület feleljen meg az OTÉK (az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1977 XII. 20 Kormányrendelet) előírásainak. Az átminősítést Szentendrén a Városház tér 3. alatt található Építéshatósági Irodán az erre a célra szolgáló formanyomtatványon lehet kezdeményezni, az eljárás költsége Ft. A kérelemre induló eljárás során az é- pítésügyi hatóság helyszíni szemle megtartása mellett győződik meg arról, hogy az építmény rendeltetésének megfelelő és biztonságos használatra alkalmas állapotban van-e, a meglévő építmény a vonatkozó jogszabályoknak, előírt követelményeknek megfelel-e. Lakóépületté nyilvánítás alapvető minimális feltételei az alábbiaknak: Az épület huzamos tartózkodásra szolgáló lakó-, főző, egészségügyi-, közlekedő-, és tároló- helyiségeinek együttesen biztosítaniuk kell az alapvető lakófunkciók: pihenés, tartózkodás, főzés tisztálkodás, tárolás feltételeit. A 30 m2-nél nagyobb épületek egy lakószobának legalább 16,0 m2-nek kell lennie, amibe az egy légtérben lévő konyha területe nem számít bele. A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell. Kéménnyel rendelkező épület esetén annak évi rendszeres ellenőrzését a kéményseprő által kiállított tanúsítvánnyal kell igazolni. A földhivatali ingatlan nyilvántartásba való átvezetést a hatósági bizonyítványt mellékelve a Szentendrei Járási Földhivatalnál (Szentendre Dunakanyar Körút. 1.) kell kérelmezni, ennek eljárási költsége 6600 Ft. Körmendi Judit főépítész

15 2015. február Önkormányzati hírek 15 Megváltoztak a párlatlefőzés szabályai január 1-jével a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Jöt.) magánfőzésre vonatkozó szabályai módosultak évtől a magánfőző desztilláló berendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság jár el. Magánfőzőnek az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy minősül, aki rendelkezik saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú, legfeljebb 100 liter űrtartalmú desztillálóberendezéssel. A módosítások értelmében a magánfőző a desztillálóberendezés beszerzését köteles bejelenteni a beszerzést követő 15 napon belül a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A magánfőző köteles megőrizni a desztillálóberendezés megszerzésének jogszerűségét igazoló iratot és egy ellenőrzés esetén azt bemutatni. A január 1-jét megelőzően beszerzett desztillálóberendezések esetében a bejelentést január 15-ig kellett megtenni a magánfőző lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A bejelentésnek tartalmaznia kell a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztilláló berendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. Több tulajdonos esetén valamennyi tulajdonostárs adatát fel kell tüntetni. A bejelentés hiányában a desztillálóberendezés birtoklása jogellenes, egy ellenőrzés esetén a vámhatóság a be nem jelentett készüléket elkobozza jövedéki bírság kiszabása és büntető eljárás megindítása mellett. A magánfőző párlatot kizárólag a lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú desztillálóberendezésen állíthat elő évente legfeljebb 50 liter mennyiségben. A magánfőzőnek a magánfőzött párlat utáni adóbevallási és fizetési kötelezettséget a tárgyévet követő év január 15-éig kell teljesíteni szintén a lakóhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnál. Ezt a kötelezettséget először január 15-ig kell teljesíteni, a 2015-ben előállított párlat után. Az előállított magánfőzött párlat adója évi 1000 forint. Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik a tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége. A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző és családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el. A magánfőzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető. Abban az esetben, ha tárgyévben főzött párlat mennyisége meghaladja az 50 litert, akkor a magánfőző a többletmennyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről. Fontos tudnivaló, hogy a bejelentő által javasolt megsemmisítés csak a vámhatóság tervezett megsemmisítési időpontig történt kifejezett hozzájárulása esetén kezdhető meg. A megsemmisítés a vámhatóság részvételének hiányában kizárólag a vámhatóság erre vonatkozó kifejezett hozzájárulása esetén végezhető el. Az önkormányzati adóhatóság felé fentiek szerint teljesítendő bejelentést és adóbevallást a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 11. és 12. mellékletei tartalmazzák, azonban a nyomtatványok az illetékes önkormányzati adóhatóságnál is beszerezhetőek, valamint a honlapról is letölthetőek. A jogszabályi kötelezettségek rövid ismertetésén túl említést kell tenni arról is, hogy a párlat előállításához használt desztilláló berendezések tűz- és robbanásveszélyesek, ezért mindenki felelősségteljesen, mások és saját maga testi épségére vigyázva folytassa tevékenységét. Meg kell említeni továbbá, hogy a párlatot emberi fogyasztásra állítják elő, ezért már az alapanyag elkészítésénél ügyelni kell a megfelelő minőségre. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a csonthéjas gyümölcsök magjában található ciántartalom a végtermékben is fellelhető, így az elfogyasztott párlat akár mérgezést is okozhat. A párlatfőzés szabályairól további információk szerezhetők be a internetes portálon is. dr. Vaczó Tánczos Szilvia jegyző Számítógépszervíz Szigetmonostoron 2015 Szigetmonostor Klapka u. Tel: 06/

16 február Reakció Türelem? Rózsa József szigetmonostori lakos gondolatai Előre bocsátom: kell a csatorna, tudom, hogy minden építés átmeneti nehézségekkel jár. Azonban nem mehetek el szó nélkül az Elnök asszony Türelem című cikke mellett. Türelem. Fogytán van a miénk. Magam is dolgoztam a vízépítésben eleget ahhoz, hogy minőségi vezetőként fel tudjam mérni az elvégzett munka minőségét. A csatornázási munkákat megelőzően állapotfelvétel készült a településről, annak érdekében, hogy az eredeti állapot helyreállítása körüli várható vitáknak elejét vegyék. Nem kell különös tehetség ahhoz, hogy felmérjük nem történt meg a helyreállítás. Nem emberhez méltó állapot az, hogy térdig érő agyagban, sárban kell járni. Mennek tönkre autók, lehet kidobni cipőket, csizmákat. Az egyetlen ajánlható viselet a gumicsizma. Idézek egyik ismerősöm meghívójából: Megjelenés gumicsizmában hozott papucscsal....bolygatott utak nehezebben ülepednek, csapadékot követően nehezebben száradnak, sajnos sok az alig járható útszakasz. Köszönöm az érintettek türelmét és megértését, és megértem azokat is, akiknél már ez a türelem fogytán van. Mindent megteszünk azért, hogy a nehézségeket orvosoljuk... Jó lenne, ha érdekérvényesítő képességét erősítve elérné a település közérzetének javítását szolgáló gyorsabb helyreállítást. A türelem fontos tényező, csakúgy, mint a kompromiszszum készség. Mindkettő fogytán van. Fogytán van azért, mert a lakosok úgy érzik, hogy mindenki látja a problémákat, de a megoldásért nem tesz meg mindent az arra illetékes Önkormányzat, valamint a kivitelező. Nem kérünk autósztrádát, de járható utakat igen. Nekünk lakosoknak nincs kényszerítő eszközünk. Az Önkormányzatoknak, a társulásnak van. Éljenek vele! Vajon a kivitelező is türelmesen vár számlái kiegyenlítésére a munka teljes befejezéséig? Aligha. Rózsa József a Társulat IB tagja Megjelenés gumicsizmában - forrás: Internet Jómagam több fórumon sürgettem a helyreállítást. Minden érintett tudja, hogy az utak állapota katasztrofális. Minden szinten kaptam ígéreteket, járható utakat azonban nem. Valamennyi fővállalkozó büszke nemzetközi minőségirányítási rendszerére, képzett szakember gárdájára. A példa kedvéért idézek az A-HÍD Zrt honlapjáról: Az A- Híd Építő Zrt magyar tulajdonú társaság, a magyar építőipar meghatározó szerepvállalója. Projektjeink sikerét a technológiai-, a technikai felkészültségünkre és munkatársaink szaktudására alapozzuk. Minőségi tanúsítványaink, jogi tagságaink, szakembereink tapasztalata és szakmai tudása biztosítja, hogy a végrehajtandó feladatoknak minden esetben biztonsággal megfeleljünk. Halkan jegyzem meg, hogy ott ahol a csatorna elkészült, fentiek nem igazán látszódnak. Ezt az érintettek kezelhetik vevői reklamációként. (ISO 9001) A polgármester fóruma rovatban azt írja Molnár úr:

17 2015. február Reakció 17 Egy kis egészséges politika Patakfalvi Gábor írása Ne! Kérem, ne lapozzon még, Kedves Olvasó! Megértem, ha a politika szó hallatán esetleg legyint és lapoz egyet vagy esetleg a jaj, ne! felkiáltással összehajtja az újságot. Megértem, de éppen ezért kérem, hogy olvassa tovább írásomat, hiszen arról szeretném csak tájékoztatni, hogy ha nem olvassa el, akkor Ön máris politizál! Igen, Tisztelt Hölgyem, Uram, akkor is politizálunk, ha nem. Hogy is van ez? Úgy, hogy e társadalomtudomány nélkül nem volt, nincs és nem is lesz soha emberi élet e földön. Mert mi is a politika? A mindennapjaink, a döntéseink, a családunk, mi magunk. Nem tudunk elhatárolódni egyetlen egy hatásától sem. És nem is kell. Higgyék el, hogy sokkal egyszerűbb és érdekesebb részt venni benne, mint csak szapulni, kiszolgáltatottnak lenni, hagyni, hogy más döntsön helyettünk. Hiszen valakik döntenek ugye? Ebben nincs vita köztünk. És az Ő döntésük majd ránk nézve is (vagy esetleg csak ránk nézve) ugyanúgy érvényes és kötelező lesz. Tudom, hogy véleménye mindenkinek van. Hát rajta, most állítólag demokrácia van, tehát a vélemény elmondható. Persze, ekkor már sok mindennek meg kell előznie a véleményük kialakítását. Történelmi ismeretek, hovatartozás érzése, hit, lehetőségek, világnézet, értékítélet, világpolitika stb. A mindennapok politikája talán átláthatóbb, ezért most ezzel csak annyit foglalkoznék, hogy leszögezem: A mindennapi politikus életünk, akár tetszik, akár nem, a nagy politikától függ. Gondolkodjunk most nagyban. Mindenki azt szeretné, hogy jól éljen. Mi is jelent ez? Legyen pénzem! Szörnyű ugye? Pedig ez az igazság. Ha van pénz, van minden: egészség, nyugalom, szép otthon, tolerancia, boldogság, család, mások megsegítése, építés, béke. Legalább is olyan embereknek fontosak ezek a dolgok, akik szeretetben, tisztességben szeretnének élni. Ők ezért szívesen tanulnak, dolgoznak, teszik a dolgukat. Persze csak akkor tehetik, ha a körülöttük lévő politika is így gondolja, ezt segíti, támogatja. Aztán úgy gondolom, vannak olyan csoportok, népek, akik a hatalmat, a mindenáron való világuralmat részesítik előnybe. Ők, ha pénzük van, fegyverekre, háborúra, ellenségeskedésre költik. Sátáni gondolkodásukkal ölnek, népeket veszítenek össze, megnyomorítanak, szomorúságot, rossz életet teremtenek. Gondolván, ha elpusztítanak mindent, akkor majd ők fognak uralkodni. Míg az első csoport hisz a tisztességes pénzhez jutáshoz, becsületes, igyekvő, törvénytisztelő, addig a másik, elsősorban a hatalomban, az irányításban, a politikában keresi a lehetőséget, hogy sok pénzhez, tőkéhez jusson. Beszivárog a politikai elitbe, tudatosan lejáratja azt, döntéseivel sanyargat: adók, hitelek uzsorakamatra, erkölcsi rombolás, nemzetellenes politika, aberráció, család tagadás, szabad drogfogyasztás, polgárháborús hangulat keltése, média hazugságok. Úgy gondolom, hogy ezek az ő módszereik. Mit tudunk tenni? Szerintem, először is választanunk kell, hogy az első csoport értékeivel szeretnénk azonosulni és ilyen országot szeretnénk, vagy a másodikéval. Ha e döntés megszületett, akkor támogassuk a mi csoportunk képviselőit. Ha nem tesszük és függetlenek maradunk, megteszi más. És úgy vélem, hogy a történelem bebizonyította, hogy ez a magatartás a második csoportnak kedvez. Tehát, úgy gondolom, hogy ha nem tesz semmit, Kedves Olvasó, akkor a második csoportot támogatja. Ön így döntött, így politizált. Tehát, a második csoport döntéseinek vetette alá magát szerintem. Mit tenne akkor, ha egy idegen, egyszer csak el akarná dönteni, hogy milyen bútort vegyen a lakásába, vagy mi legyen a vacsora, vagy hogyan nevelje gyermekét? Mit mondana neki? Én azt, hogy semmi köze hozzá és menjen a saját portájára, ott hozzon döntéseket. Politizáljon otthon! Ne nálam, az én pénzemből, az én felelősségemre, az én családomnak. Ön mit mondana? A világuralomra törekvő népek mindig is számítottak az emberi közönyre. Arra, hogy a többség elfogadja sorsát, és örül annak a kevésnek is, ami leesik neki, sütögeti koncként kapott pecsenyéjét. Úgy érzem, hogy így egyre jobban eltávolodik e békés többség a hatalomtól, a politikától, átadva helyét a gonosznak. A jó azért titkon bízik Istenében, mondja is, hogy az isten megsegít. Csak egyet felejt el, hogy e két szó előtt, még van egy sor: Segíts magadon! Tehát: Politizálni kell! Vagy, ha e szó már teljesen elfogadhatatlan számukra, akkor mondjuk azt, hogy akarják a változást, akarják a jót, a szépet, az igazat. Segíts magadon! Magyarország gazdag ország. Csak a népe szegény. Mert hagyja, hogy elvegyék tőle azt, amiért évszázadokon keresztül harcolt, alkotott, teremtett, amiért oly sokan dolgoztak, áldozták életüket. Köztük szüleink, nagyszüleink, az ő szüleik. Az egész magyarság, immáron több ezer éve.

18 február Reakció Úgy gondolom, hogy a sátán ellen küzdenünk kell, mert csak így érdemelhetjük ki Isten áldását, ahogy azt Himnuszunkban is kérjük. De azok, akik a rossz mellé állnak egyéni boldogulásuk reményében, akik eladják egy zsák lisztért hazájukat, akik bár magyarul beszélnek, de el akarják tüntetni mindenhonnan nemzeti ereklyéinket, szimbólumainkat, meg akarják változtatni ősi kultúránkat, akik szándékosan gyalázzák a magyart, szégyenteljes vereségre számíthatnak. Mert, ha a magyar egyszer elkezd valóban politizálni, a szó valódi és egészséges értelmében, ezek az ellenségeink lelepleződnek és akkor, az Isten irgalmazzon nekik. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Még nagyon sok gondolatot oszthatnék meg Önökkel, de talán egyelőre ennyi elég. Remélem, sikerült egy kicsit meggyőznöm Önöket arról, hogy nem a politika a rossz, hanem azok, akik azzá szeretnék tenni, elérve azt, hogy Önök ne vegyenek ebben részt. Tudják, abban a csatában, ahol nincs ellenfél, a hódító biztosan győzni fog. Ne hagyják! Kívánok a szebb jövő reményében eredményes, egészséges és sikeres politizálást! Patakfalvi Gábor Ingyenes segítségnyújtás adóbevalláshoz A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai segítséget nyújtanak a 2014-es év jövedelmeiről szóló adóbevallások illetve az ehhez kapcsolódó nyilatkozatok elkészítésében, munkavállalók, közfoglalkoztatottak számára! A szolgáltatás ingyenes! A részletekről érdeklődjön Szöllősi Judit családgondozónál, szerdai napokon ig, Szigetmonostoron a Faluházban vagy intézményünk , illetve es telefonszámán. Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

19 2015. február Reakció 19 Keresztjeink Debreczeni Lajos önkormányzati képviselő gondolatai A kettős kereszt kavart némi vihart településünkön, ami várható volt. Hogy nem vagyunk egyformák, azt tudhattuk születésünk óta, de hogy a megértés hiánya ilyen szinten ver éket közöttünk, az azért meglepő. Sajnálatosan a kezdet igen erősen el lett rontva, hogy az első keresztállítás pártrendezvénnyé silányult, az nagy hiba volt. Én, kinek nyakában ez díszeleg, a fennmaradás ellen tiltakoztam idáig, de mivel a tájékoztató táblán olvasható, hogy a jelkép miről is szól, vállalhatónak tartottam és úgy tűnik, a szavazásnál vízválasztó szerepem lett. Akinek nyakában és háza oldalán is ott a kereszt, lelkületileg könnyen adta támogatását, ráadásul úgy tűnt, végre sikerült a pártról leválni a történettel. Mára látni, ez a siker nem lett teljes. Hogy valakinek, valakiknek emiatt félelmei támadhatnak, enyhe túlzásnak tartom, sokkal inkább a megértés teljes hiányát fedezem fel. Egyébként félnivalója van mindenkinek, de én inkább a ránk nehezedő pénzügyi nyomásra gondolnék, főként ha a friss híreket hallgatva szembesülök az újabb százmilliárdos lenyúlással, amit megint a kis emberek szenvednek el! A tervek szerint nem marad fenn sokáig a jelen állapot, hiszen a tér átalakítása megkívánja az átrendeződést, ezzel párhuzamosan egy új emlékhely kialakítását, ahol helyet kell kapjon a hősök emlékhelye, országzászló, trianoni emlékhely és valószínű a kettős kereszt is. Majd meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok, egy viszont biztos, félnie senkinek nem kell, csak annak, aki mondvacsinált módon, hamisan ugyan, de félelemben akar élni. Ellentétek régen is voltak: volt alvég kontra felvég, református kontra katolikus. Ezeket végre kinőttük, most miért kéne új szembenállásokat kreálnunk? Sokkal fontosabb dolgaink lennének, mintsem jelképeken vitatkozni. Beszélünk turizmusról, aminek fellendítésével a helyi gazdaságot próbálnánk élénkíteni, de nem tesszük meg az első lépést, a rendteremtést! Úgy gondolom, hogy lassan közel és távol nem találni rendezetlenebb települést, mint a miénk. Nem kerülne sokba az úttestekre belógó növényeket visszavágatni, visszavágni. Tereinket rendben tartani még akkor is, ha átépítés előtt állnak. Virágokat vásárolni és kiültetni a közterületekre, hogy legalább megközelítenénk a 60-as, 70-es évek faluképét, néhányan talán még emlékszünk rá! Valódi munkahelyeket teremteni KHT. létrehozásával, ahol a foglalkoztatott helyi lakosok építhetnék utcáinkat, tereinket. A célokra fordítható pénz végre nem külső vállalkozók zsebébe vándorolna, hanem monostori embereknek teremtenénk munkahelyet, bevételt! Az energiáinkat is lekötnénk, fejlődnék, szépülnénk, és ez mind itt maradna a településen. Végezetül, kevesebbet foglalkoznánk keresztjeinkkel! Debreczeni Lajos Az aktuális szigetmonostori hírek szállítója:

20 február Nevelés, oktatás Bölcsődei általános tájékoztató Szigetmonostor Bölcsőde bemutatkozó írása (folytatás) Küldetésünk: Szeretetteljes nevelői légkörben fontos feladatunknak tartjuk az aktív, boldog gyermekkor biztosítását. Célunk, hogy a bölcsődei ellátás a családi ne-velés partnereként működjön és a bölcsődébe járó gyermekek derűs légkörben kiváló szakemberek gondozásában nevelkedjenek. Biztosítjuk: az alapvető kultúrhigiénés és társas együttélés szabályainak megismertetését, szokássá válásának elősegítését, a sok-sok mese, dal, mondóka, az önfeledt játék eszközével a beszédfejlődést, a szókincs gyarapodását, a biztonságot adó kellemes érzelmi állapotot, Az egészséges életmód megalapozását, a korszerű táplálkozást, a levegőn való mozgást, és altatást. Németh Mária Intézményvezető: Bölcsődei szakgondozónőként 28 éve tekintem hivatásomnak a kisgyermekek gondozását-nevelését. Szociálpedagógiából, majd családpedagógiából szereztem diplomát. A gyermekjóléti alapellátás területén szakértőként tevékenykedem. Intézményvezetői feladataim mellett a felnőtt oktatásban képzem jövőnk kisgyermeknevelőit. Munkatársaimmal együttműködve minőségi ellátásra törekszünk. Elérhetőségünk: Szigetmonostor Bölcsőde; 2015 Szigetmonostor Fűzeserdő u. 2.; Intézményvezető: Németh Mária; Tel: ; Bölcsődénk megnyitásáig szeretettel várom a szülőket szerdánként 8-12 óráig az óvodában, pénteken 8-12-ig az orvosi rendelő védőnői tanácsadójában az egészséges tanácsadáson. Általános tudnivalók a bölcsődei felvétel rendjéről Az ellátásra jogosultak köre: Szigetmonostor bölcsődéjébe a településre bejelentett állandó illetve ideiglenes lakóhellyel rendelkező gyermek gondozható és vehető fel. Üres férőhely esetén, illetve szolgáltatásainkra a környéki településről is szeretettel várjuk a családok jelentkezését. A bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek az ötödik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét, SNI-s gyermek az ötödik életévét betölti. Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig. 1 év alatti gyermek csak a jogszabályban meghatározott külön feltételekkel vehető fel. A bölcsődei ellátás keretében azon családban nevelkedő gyermekek ellátását kell biztosítani, akiknek a szülei munkavégzés, betegség vagy egyéb ok miatt nem tudják megoldani a gyermek napközbeni gondozását, nevelését. A gyermek bölcsődébe történő felvételét kérheti a gyermek szülője hozzájárulásával a körzeti védőnő, a házi gyermekorvos vagy a háziorvos, a gyermekjóléti szolgálat, a gyámhatóság is kezdeményezheti. A bölcsődei felvételnél előnyt élvez különösen az a gyermek: akit egyedülálló (élettárssal nem rendelkező hajadon, nőtlen, elvált vagy özvegy családi állapotú szülője nevel), akivel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma a három főt meghaladja, akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt a gyermek ellátásáról megfelelő szinten nem képes gondoskodni. A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket. A bölcsődei felvétel iránti igényt a Bölcsődei adatlap nyomtatványon kell bejelenteni. (A Bölcsődei adatlap letölthető honlapunkról, illetve személyesen kérhető a bölcsőde intézményvezetőjétől.)

Határidő: január 15.

Határidő: január 15. 2015. január 1-jétől a magánfőzés adózási szabályozása - saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés saját tulajdonú desztilláló-berendezése n - több tekintetben is változik. 2015. évtől a magánfőző desztillálóberendezésének

Részletesebben

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Lesenceistvánd Zalahaláp Uzsa

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Lesenceistvánd Zalahaláp Uzsa Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Lesenceistvánd Zalahaláp Uzsa 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Telefon: 87/436-151 Fax: 87/436-151 (30) E-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.hu

Részletesebben

További információk a magán pálinkafőzés adójáról

További információk a magán pálinkafőzés adójáról További információk a magán pálinkafőzés adójáról A Nemzeti Adó és Vámhivatal 2015.01.05-én tájékoztatást adott ki a magán pálinkafőzéssel kapcsolatban, mely kivonatát az alábbiakban ismertetjük: 2015.

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület december 15-ei ülésére. Hegyvári János műszaki irodavezető

Budakalász Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület december 15-ei ülésére. Hegyvári János műszaki irodavezető Budakalász Város Polgármestere 308 /2011.(XII.15.) előterjesztés ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 15-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Budakalászi Egészségház projekt helyszínének meghatározására

Részletesebben

19./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre. Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

19./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre. Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 19./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Előterjesztő: Megtárgyalta: Partnerségi egyeztetés szabályainak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A magánfőzést érintő január 1-től hatályos jövedéki adóról

TÁJÉKOZTATÓ A magánfőzést érintő január 1-től hatályos jövedéki adóról TÁJÉKOZTATÓ A magánfőzést érintő 2016. január 1-től hatályos jövedéki adóról Tisztelt Adózók! A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Szervezeti változások az építésügyben január 01.-től

Szervezeti változások az építésügyben január 01.-től Szervezeti változások az építésügyben 2013. január 01.-től Feladatellátás 2013. Január 01-től osztott feladatellátás van az építésügyben (első fokú hatóság) - Általános építésügyi hatósági feladatok -

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: Tárgy: Melléklet: E-7997/2014.

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Tárgy: Javaslat a Budakalász Egészségház projekt helyszínének meghatározására és ütemezésére.

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Tárgy: Javaslat a Budakalász Egészségház projekt helyszínének meghatározására és ütemezésére. BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:34/2011. K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása

Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása Németh József NMHHH Debreceni hatósági iroda Irodavezető-helyettes 2013. május 30. Az új szabályozás koncepciójának ismertetése Az új szabályozás

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(III.02.) számú rendelete a helyi építészeti védelem alatt álló épületek felújításának támogatásáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

I. Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek

I. Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek I. Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szám: 4/2015 Határozatok száma: 47-48/2015.(02.26.) Rendeletek száma: 3/2015. (II.26.) JEGYZŐKÖNYV Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. november 12. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 11. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V és Szavazatszámláló Bizottságának 2015. február 24-én megtartott nyilvános üléséről. Tartalmazza: 7/2015./II.24./ 8/2015./II.24./ 9/2015./II.24./ 10/2015./II.24./ 11/2015./II.24./

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi munkájáról és 2014. évi terveiről

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi munkájáról és 2014. évi terveiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Kunszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-án 17,30 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásán a Petőfi Rendezvény-és Faluházban. Jelen vannak: Kovács

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 875-3/2015. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 21/2015. (IV.8.) Helyi Építési Szabályzat módosítása Rendelet

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról

a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2013. (IV.30) önkormányzati rendelete a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya:döntés a szociális célú tűzifavásárlásához

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2009. (IV. 23.) rendelete

Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2009. (IV. 23.) rendelete Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2009. (IV. 23.) rendelete A Virágos Szabadszállásért elismerő cím alapításáról és adományozásának rendjéről Módosítja a: 7/2010. (III.19.) Ezen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület január 5-ei rendkívüli ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület január 5-ei rendkívüli ülésére Budakalász Város Polgármestere 1/2012. (I.5.) sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. január 5-ei rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat a Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

A Gazdasági Bizottság 192/2014. számú határozatával az előterjesztést 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta.

A Gazdasági Bizottság 192/2014. számú határozatával az előterjesztést 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta. 2 Tisztelt Közgyűlés! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SzMSz) 9. -a értelmében a közgyűlés féléves

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I/1-50/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-12/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 18-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója bevallásának, kivetésének ügyintézése

Magánszemélyek kommunális adója bevallásának, kivetésének ügyintézése Magánszemélyek kommunális adója bevallásának, kivetésének ügyintézése Ügyintéző: Otoltics Gyuláné Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala Adó Iroda Fadd, Dózsa György utca 12 Ügyfélfogadás

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testület 2015. február 20-i rendkívüli nyilvános ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testület 2015. február 20-i rendkívüli nyilvános ülésére E l ő t e r j e s z t é s Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testület 2015. február 20-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Vigántpetend község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről (Egységes szerkezetben a 27/2016.

Részletesebben

Ellenőrzési terv december 31-ig. (a helyi adók és a törvény által önkormányzati feladatként meghatározottak vonatkozásában)

Ellenőrzési terv december 31-ig. (a helyi adók és a törvény által önkormányzati feladatként meghatározottak vonatkozásában) Ellenőrzési terv 2016. december 31-ig (a helyi adók és a törvény által önkormányzati feladatként meghatározottak vonatkozásában) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (továbbiakban: Art.)

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-i rendes ülésére 766-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i rendes ülésére Tárgy: Óvoda és bölcsődei beiratkozási időpontjának meghatározása Előterjesztő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: napirend elfogadása

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: napirend elfogadása 2014. november 27. napján 19.00 órakor tartott ülésének könyvéből. 203/2014. (XI.27.) számú határozat Tárgy: napirend elfogadása 1) Aprók Háza Óvodával kapcsolatos kérdések (pedagógiai asszisztens továbbfoglalkoztatása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(V.02.) rendelete

Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(V.02.) rendelete Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(V.02.) rendelete a településkép véleményezési eljárásról Egységes szerkezetben az 5/2014.(II.21), a 12/2014.(VIII.28.) és a 12/2016.(IV.21.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott 2015. II. félévi Munkaterve SZEPTEMBER 24. (csütörtök) Az előterjesztések leadási határideje:

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők:

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők: Szociális ügyintéző: Szociális ügyek Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012 Ügyfélfogadási időpontok:. hétfő: 08:00-12:00; 13:00-16:00 kedd 13:00-15:30 szerda: 08:00-12:00

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE I. FÉLÉVI MUNKATERVE. N a p i r e n d

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE I. FÉLÉVI MUNKATERVE. N a p i r e n d a 266/2015. (XII.17.) Ny.Kt. határozat melléklete NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE Képviselő-testületi ülés időpontja: 2016. január 28. Az előterjesztések

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. november 12-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. november 12-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 12-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 240/2015. (X.15.) határozata kapcsán a közreműködő partnerek

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága Tárgy: Napirend elfogadása 001/2017. (01.18.) JÜK határozat A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a napirendi pontokat az alábbiak szerint tárgyalja: ZÁRT ÜLÉSRE JAVASOLT NAPIRENDI

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről szeptember 30.

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről szeptember 30. Beoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről 2013. szeptember 30. Határozat Tárgy Határidő Felelős Teljesítés 95/2013. (V. 27.) A módosított napirend elfogadásra került. 96/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2015. május 28. napján 19.00 órakor tartott ülésének könyvéből. Tárgy: Napirendek elfogadása 86/2015. (05.28.) számú határozat 1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő:

Részletesebben

Székesfehérvár MJV Önkormányzat Közgyűlése 431/2013. (VIII.16.) számú határozatának. melléklete

Székesfehérvár MJV Önkormányzat Közgyűlése 431/2013. (VIII.16.) számú határozatának. melléklete Székesfehérvár MJV Önkormányzat Közgyűlése 431/2013. (VIII.16.) számú határozatának melléklete TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYAI Jelen szabályzat Székesfehérvár Megyei Jogú

Részletesebben

(5) A kérelmekről átruházott hatáskörben az Ügyrendi, Humánerőforrás, Községüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság dönt.

(5) A kérelmekről átruházott hatáskörben az Ügyrendi, Humánerőforrás, Községüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság dönt. 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Jászfelsőszentgyörgy

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. augusztus 2-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A 2016. évi köznevelési

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A MŰEMLÉKI ÉS HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK FELÚJÍTÁSÁNAK ANYAGI TÁMOGATÁSÁRÓL Mosonmagyaróvár

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

ADÓÜGYEK. Adó- és értékbizonyítvány

ADÓÜGYEK. Adó- és értékbizonyítvány ADÓÜGYEK Adó- és értékbizonyítvány Rövid leírás Az adóhatóság kérelemre, törvényben előírt esetekben az illetékességi területén fekvő ingatlan fekvéséről, értékéről és adójáról adó- és értékbizonyítványt

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 6-i rendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés a szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó

Részletesebben

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely:

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely: KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására I. Személyi adatok 1.A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben