XXI. évfolyam MÁJUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XXI. évfolyam 2013. MÁJUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu"

Átírás

1 XXI. évfolyam MÁJUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA

2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 27-én tartotta soron következő rendes ülését, melyen a határozatképességet 2 fő távollétével állapította meg Sánta Gizella polgármester, akinek módosító indítványa kapcsán egyhangú egyetértéssel lekerült a napirendről a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítása, mivel a szükséges módosítások már korábban elfogadásra kerültek. A módosított napirend elfogadását követően Sánta Gizella polgármester az első napirendi pont alapján beszámolt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, amelynek keretében a Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár átszervezésével kapcsolatos határidő április 30-ig történő meghosszabbítását javasolta a folyamatban lévő pályázati beruházás zökkenőmentes megvalósítása érdekében. A határidő meghosszabbításával a képviselőtestület egyhangúlag egyetértett, valamint egyhangúlag elfogadta az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót is. Ugyanezen napirend keretében került sor a Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóra is, amely feleslegessé vált eszközök selejtezéséről és értékesítéséről, valamint civil szervezet eseti pénzügyi támogatási kérelmeinek elbírálásáról szólt, a beszámolót a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. Ezt követően a Képviselő-testület egyhangúlag döntött a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról, amelyben pontosításra került az eseti pénzügyi támogatás igénylésének mértéke, valamint az elszámolással kapcsolatos 11. kiegészítésre került. A második napirendi pont keretében a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására került sor, amelyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. A rendeletben meghatározásra került évre a helyben szokásos testtemetés és hamvasztásos temetés középszintű díja. Erre az évre vonatkozóan a helyben szokásos középszintű testtemetés költsége ,-Ft, a hamvasztásos temetés középszintű költsége urnafalba ,-Ft, hamvasztásos temetés középszintű költsége sírba ,-Ft. Módosultak a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokért fizetendő díjak is, amelyek a következők: - A személyes gondoskodást nyújtó intézményben a szociális étkeztetés intézményi térítési díja diétás vagy nem diétás étkeztetés esetén kiszállítás nélkül 430 Ft/ellátási nap. Az ellátott jövedelme alapján kedvezményben részesíthető. a) Amennyiben az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem éri el, az (1) bekezdésben meghatározott intézményi térítési díjból a kedvezmény mértéke 230 Ft/ellátási nap. b) Amennyiben az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%- és 250%-a között van, az (1) bekezdésben meghatározott intézményi térítési díjból a kedvezmény mértéke 135 Ft/ellátási nap. - A személyes gondoskodást nyújtó intézményben a szociális étkeztetés intézményi térítési díja diétás vagy nem diétás étkeztetés esetén kiszállítással 475 Ft/ellátási nap. 2. Az ellátott jövedelme alapján kedvezményben részesíthető. a) Amennyiben az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem éri el, a (3) bekezdésben meghatározott intézményi térítési díjból a kedvezmény mértéke 255 Ft/ellátási nap. b) Amennyiben az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%- és 250%-a között van, a (3) bekezdésben meghatározott intézményi térítési díjból a kedvezmény mértéke 150 Ft/ellátási nap. - A személyes gondoskodást nyújtó intézményben a házi segítségnyújtás díjmentes, amennyiben az ellátott jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200%-át nem haladja meg. Amennyiben az ellátott jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200%-át meghaladja, a házi gondozásért napi egy órát meghaladó gondozás igénybevétele esetén gondozási díjat kell fizetni, melynek mértéke 465,-Ft/óra. -A személyes gondoskodást nyújtó intézményben a nappali szociális ellátás díjmentes. A következő napirendi pont keretében megvitatta a képviselő-testület az Egészségügyi és Családgondozó Központ munkájáról szóló beszámolót, amelyet egyhangúlag elfogadott. Az egyéb előterjesztések közül elsőként az Önkormányzat évi költségvetés-módosításának koncepcióját fogadta el egyhangúlag a képviselő-testület, amelynek módosítását a közös önkormányzati hivatal megalakítása tett szükségessé. Elfogadásra került egyhangúlag a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet, valamint szintén egyhangú döntéssel megalkotta a képviselő-testület a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és egyéb juttatásairól szóló önkormányzati rendeletet, amely rendeletek módosítására a jogszabályi rendelkezések változása, valamint a szervezeti átalakulás miatt került sor, utóbbi rendeletből a köztisztviselők tekintetében az Önkormányzat évi költségvetésének elfogadása kapcsán elhangzottaknak megfelelően kikerültek egyes juttatások. Ezt követően egyhangúlag jóváhagyta a képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal működésére és üzemeltetésére vonatkozó megállapodást, a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint az Önkormányzat évi közbeszerzési tervét. A következő előterjesztések keretében egyhangúlag döntött a képviselő-testület a helyi civil szervezetek évi támogatás igényléseiről, valamint a Móra Ferenc Művelődés Ház és Könyvtár részére a TÁMOP A11/ pályázat lebonyolításához átmeneti forrás biztosításáról. A továbbiakban a Bölcsőde alapító okiratának módosításáról és annak egységes szerkezetben való elfogadásáról döntött egyhangúlag a képviselő-testület, a módosításra az utcanévváltozás átvezetése miatt került sor.

3 Az egyéb napirendi pontok keretében Partnerségi szerződéseket hagyott jóvá egyhangúlag a képviselőtestület, a 375/2010. (XII.31.) Kormányrendelet alapján a Belügyminisztérium által kiírt, és BM/43122/2013 szám alatt támogatást nyert startmunka mintaprogram ''Közúthálózat javítása a települések belterületén programelem részének megvalósítására valamint a 375/2010. (XII.31.) Kormányrendelet alapján a Belügyminisztérium által kiírt, és BM/4312-2/2013 szám alatt támogatást nyert startmunka mintaprogram ''Mezőgazdasági utak rendbetétele programelem részének megvalósítására. Ezt követően zárt ülés keretében a polgármester által átruházott hatáskörben, szociális ügyekben hozott döntésekről szóló beszámolót vitatták meg a képviselők. A Képviselő-testület következő soros ülését május 29-én 13 óra 30 perckor tartja Ruzsa Község Önkormányzata (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.) tanácstermében. Napirend: 1) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről Előadó: Sánta Gizella polgármester 2) Beszámoló a gyámügyi feladatok ellátásáról Előadó: Fődi Anita jegyző 3) Beszámoló a Hétszínvirág Óvoda munkájáról Előadó: Sádtné Papp Ibolya óvodavezető 4) Beszámoló a Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról Előadó: Vörös Tiborné művelődési ház igazgató 5) Egyéb előterjesztések Az előterjesztések előzetesen megtekinthetőek munkaidőben a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői irodájában, valamint a község honlapján (www.ruzsa.hu) A Képviselő-testület ülése nyilvános. Ábrahámné Tanács Edina - jegyzőkönyvvezető legyen tûzijáték!? Ruzsa község képviselő-testülete a költségtakarékos gazdálkodás jegyében döntött arról, hogy az idei falunapon nem áll módjában tűzijátékot szervezni. Ez a döntés egykét ember számára örömet jelentett, de a nagy többség sajnálatát fejezte ki és annak a véleményének adott hangot, hogy kis településen élőként már ahhoz sincs joga, lehetősége, hogy egy falunapi rendezvényen tűzijátékban gyönyörködhessen. Megfogalmazódott az a kérés, hogy keresse meg az önkormányzat annak lehetőségét, hogy a takarékoskodása mellett rendezhessen tűzijátékot, néhányan felajánlották anyagi segítségüket, támogatásukat is. Ezt ezúton köszönöm. Ezen bíztatást megfontolva döntött a képviselő-testület amellett, hogy támogatók segítségét kérjük a szükséges összeg felhívás Lakossági észrevétel megfontolása után a képviselő-testület határozatot hozott súlykorlátozás bevezetéséről a Fő utcára vonatkozóan is. A tiltó táblák kihelyezése után a szabályszegés büntető eljárást vonhat maga után. Ezért felhívom a Tisztelt olvasó figyelmét a forgalmi rend változására! A 10 tonnás korlátozás május 1-től érvényes. Sánta Gizella - polgármester előteremtéséhez. Maguk a képviselők is felajánlották pénzbeli segítségüket. Ezúton szeretném azon magánszemélyek, vállalkozók, jóakaratú emberek támogatását kérni, akik úgy érzik, ennek a célnak a megvalósulásához hozzá tudnak járulni. Segítségükért - köszönetünkön kívül közzé tesszük nevüket a falunapi támogatók között a helyszínen, honlapunkon és itt a Ruzsai Hírekben. Anyagi támogatásukat a Teleházban adhatják át Vetró Klára részére. Bővebb információért telefonon, személyesen szívesen állok rendelkezésükre! Köszönöm támogatásukat! Sánta Gizella - polgármester hirdetmény A Csongrád Megyei Kormányhivatal Kistelek Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala, Dr. Szántó Tibor járási főállatorvos ügyfélfogadást tart az alábbiak szerint: Ügyfélfogadási idő: Hétfő: Kedd: 8-12 Szerda: Csütörtök: 8-12 Péntek: Ügyfélfogadás helye: Mórahalmi Járási Hivatal (6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.) Falugazdászi iroda (011. szobaszám) A fentiekben meghatározott időben és helyszínen intézhetőek a kistermelői regisztrációval kapcsolatos ügyek. Dr. Szántó Mária - Hivatalvezető 3.

4 mohácsi és villányi térségben jártunk A Ruzsai Gazdakör szervezetésében húsvét után társas busszal indultunk az előre megszervezett kirándulásra. Elsőként a Mohácsi Történelmi Emlékhelyet látogattuk meg. Itt 1976-ban emlékhely létesült, a vesztes török elleni csata emlékére, mely 2011-ben új fogadó épülettel bővült. Méltó módon mutatja be a csata előzményeit és annak következményeit. A négyszintes épületben (fele földbe süllyesztett) a legkorszerűbb interaktív módszerek vannak alkalmazva. Az új kiállítás hazánk kulturális életének egyik szenzációja. A parkban idegenvezető kalauzolásával elevenítettük fel a korábbi történelmi ismereteinket és kegyelettel adóztunk az augusztus 29.-i több tízezer hősi halott emlékének. Ezután a Máriagyűdi barokk rómaikatolikus kegytemplomot látogattuk. Zarándokok ezrei látogatják, különösen Mária ünnepeken. Következő látnivaló volt a felújított siklósi vár, sok újabb látnivalóval. Többen emlékeztek a legendás Tenkes kapitánya c. filmre. A villányi hegység északkeleti lábánál fekvő Palkonyát látogattuk, ahol vendéglátónk szépen terített asztalon nagyon finom ebéddel várt minket. Utána nótáztunk, mert jó hangulatunk volt. Közben megérkezett Becker Eleonóra polgármester asszony, aki a község néhány jellemzőjét foglalta össze. Jó volt látni és érezni a kis község jó közösségi szellemét. A falu körtemplomát a Batthyányiak építették 1816-ban, igényes felújításban részesült. 10 éve Hollandiából indult egy mozgalom Európa kulturális falvai, ahol elsősorban a kis falvak vannak jelen, - angol, cseh, észt, holland, magyar, német, olasz országokból. Évenként találkoznak, sok hasznos barátság szövődött már. Erről a műv. ház falán lévő fotók sokasága is tanúskodik. Községüknek műemléki védelem alatt álló 19. századi pincefaluja van, ahol minőségi borokkal kínálják a vendégeket. Nyáron nagy turistaforgalmuk van, étkezési és szálláslehetőség biztosított. Lakosság száma 315 fő. Gazdakörünk vetőburgonyát, sárgarépát és őrölt paprikát ajándékozott a termelvényeinkből. Vendéglátóinknak nagyon ízlett az általunk kínált kövidinka és zweigelt boraink. Mi is fogyasztottuk a pincészetük kiváló italait. Máris barátságok és árucsere kapcsolatok létrejötte is kilátásban van. Utazásunk programjának megszervezéséért sokat tett Major Judit művészetpedagógus, aki ruzsai származású. A látottakkal gazdagabbak lettünk, élményekkel teli nap után szerencsésen tértünk haza. Mindenkinek megköszönve ez irányú munkáját: Tisztelettel: Szanka János Ruzsai Gazdakör OLVASÓ DÉL - ALFÖLD: OLVASÁS HATÁROK NÉLKÜL A szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár egy uniós pályázat keretében február 1-jével elindította három megyés (Bács-Kiskun, Békés, és Csongrád) olvasási vetélkedőjét. A három megyén átívelő olvasásnépszerűsítő prorgamsorozat keretében keresik a Dél-Alföld legtöbbet olvasó települését. A vetélkedő célja az olvasás népszerűsítése játékos formában. Az a település lesz a nyertes, amelynek lakói (1 lakosra számítva) a legtöbb könyvet olvassák el a vetélkedő időtartama alatt, február július 31. között. A vetélkedőben a régió településeinek lakói vehetnek részt. A részvétel feltétele legalább egy a játékhoz tartozó feladatlap beküldése a következő adatok feltüntetésével: név, lakcím, a támogatott település megnevezése, és - ha van - az olvasójegy száma. Nem feltétel a könyvtári tagság, de plusz pontot ér, ha a játék időtartama alatt növekszik a beiratkozott olvasók száma. A vetélkedő menete: A régió minden egyes települési könyvtára kapott egy 200 könyvet tartalmazó könyvlistát, ahonnan olvasnivalót válogathatnak a játék résztvevői. Minden könyvhöz tartozik egy 3 kérdésből álló ellenőrző teszt, melynek kitöltésével igazolják a kiválasztott könyvek elolvasását. A játékban csak a helyesen kitöltött tesztek vehetnek részt. A könyvlista és a hozzá kapcsolódó teszt a 4. könyvtárakon kívül a játék honlapján is megtalálható a www. olvasodelalfold.sk-szeged.hu Olvasási vetélkedő menüpont alatt. A válaszok beküldési módja és határideje: Az online megfejtések közvetlenül a Somogyi-könyvtárba érkeznek. A nyomtatványon leadott megoldásokat a települési könyvtárosok gyűjtik össze és kéthavonta (április 5, június 5, augusztus 5. határidőig) elküldik a megyei könyvtárba. Nyeremények: A játékban résztvevő megyék legtöbbet olvasó településeinek abszolút győztese megkapja A DélAlföld legtöbbet olvasó települése címet, a település könyvtára pedig ,-Ft értékű vásárlási utalványt kap jutalmul. A két másik megyéből kikerülő nyertes A megye legtöbbet olvasó települése cím birtokosa lesz, könyvtáruk pedig egy-egy ,-Ft értékű könyvvásárlási utalványt vehet át jutalomként. A településeknek járó jutalmak mellett három egyéni díjat is kiosztanak a résztvevő megyékben személyenként legtöbbet olvasóknak. A listán szereplő könyvek között mindenki megtalálhatja az érdeklődésének megfelelő olvasmányt: szerepel benne klasszikus és kortárs szépirodalom, romantikus, szórakoztató, történelmi és kalandregény, krimi, sci-fi, fantasy és természetesen gyermekeknek szánt művek is. Császár - Fodor Ágota - könyvtáros

5 TÁJÉKOZTATÓ A járási hivatal mûködésérõl, feladatköreirõl és ügyfélfogadásának rendjérõl M ár hetek óta lázasan készülődtünk a nagy eseményre, a nyílt napra. Április 19.-én végre egy gyönyörű verőfényes tavaszi nap virradt ránk. Szorgosan pakolásztunk, és vártuk a gyerekeket már kora reggeltől. Ők is izgatottan figyelték a készülődést, és kíváncsian kérdezgették, hogy mikor megyünk már ki az udvarra. Amikor Ollmann Attila jóvoltából az ugráló vár is megérkezett, az izgalom a tetőfokára hágott! Az asztalok sok finomsággal hívogatóan álltak a teraszon. A sok csemegét a gyermekek szülei, a dolgozók, és a konyhás nénik készítették a nap tiszteletére. Hamarosan megérkeztek az első vendégek is, majd egyre többen tiszteltek meg bennünket a részvételükkel. Jöttek volt és leendő bölcsisek, akik szívesen játszottak az udvari játékokkal és természetesen nagy örömmel vették birtokukba az ugráló várat. Fáradhatatlanul folyt a játék egész délelőtt. Időközönként beiktattunk egy kis eszemiszomot és már szaladtak is vissza játszani. Az ebéd után volt aki hazament az anyukájával, mert nagyon elfáradt az aktív játékban, és voltak olyanok is akik egy kis alvás után, ott folytatták, ahol délben abbahagyták. Sok kisgyermek és felnőtt megfordult nálunk a nap folyamán, és úgy gondolom, hogy mindenki jól érezte magát, tartalmasan töltötte a nálunk eltelt időt. Visszajáró vendégeink a Napsugár Otthon idős lakói, akik szeretettel figyelik a kicsik játékát, néha még be is kapcsolódnak egy kis labdázásba, mi pedig örömmel látjuk őket vendégül. Estefelé fáradtan, de elégedetten nyugtáztuk, hogy nem volt hiábavaló az időt és fáradságot nem kímélő készülődés! Egy jó hangulatú sikeres napot tudhatunk magunk mögött! Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek, aki eljött hozzánk, aki süteményt sütött, aki egyéb módon támogatott bennünket, hogy segítségükkel ilyen sikeres napot zárhattunk! Támogatóink voltak: Ábrahám Zoltán és családja, Az Intelligens Faluért Egyesület, Berkó Valéria, Bóka Zoltán és családja, Börcsök Hajnalka, Börcsök Miklós és családja, Börcsök Tiborné, Császár- Fodor Ágota, Csordás Jenő és családja, Csúcs Ildikó és családja, Daka Róbert és családja, Dezső Imola, Dr Haskó Zsolt alpolgármester, Egészségügyi és Családgondozó Központ dolgozói Farkas Jánosné, Fődi Anita jegyző nő, Gora Mónika, Hambalkóné Farkas Hajnalka, Hétszínvirág Óvoda dolgozói, Jójárt Jenő és családja, Kakucs István és családja, Kolonics Tímea, Lila diszkont, Makra Ágnes, Makra Józsefné, Napsugár Otthon lakói és dolgozói, Németh László és családja, Ollmann Attila és családja, Pappné Tímár Teréz, POSTAI NYITVATARTÁS A ruzsai posta az alábbi időpontokban tart nyitva: Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Sánta Gizella polgármester, Seffer Orsolya, Sólya József és családja, Szabó-Balogné Tóth Bernadett, Szalai Jenőné, Szalainé Móra Eszter, Szekeres Józsefné, Széll Zoltánné, Vadnay László és családja, Vetró Klára, Vörös Tiborné, Weöres Sándor Általános és Alapfokú Oktatási Intézmény tantestülete, Zsolnainé Seffer Mónika, Bóka Zoltánné - Bölcsődevezető ORVOSI ÜGYELET Cím: 6786 Ruzsa, Rózsa u. 2. Telefon: 62/ vagy az egységes sürgősségi telefonszám: 104 Ügyelet: Hétköznap 16 órától reggel 08 óráig. Hétvégén: pénteken 16 órától hétfő reggel 08 óráig.

6 MÛVELÕDÉSI HÁZ ESEMÉNYNAPTÁRA VÁSÁROK DÁTUM ESEMÉNY PRÓBÁK, TANFOLYAMOK Hétfő Gyermek moderntánc Jóga Kedd Gyermek néptánc Citera Szerda Gerinctorna Zumba május óra vegyesáru + bálásruha vásár május óra vegyesáru vásár május óra vegyesáru vásár Csütörtök Ifjúsági klub Jóga Aikido június óra vegyesáru + bálásruha vásár Péntek Zumba óra - Felnőtt néptánc a falugazdász hírei Felhívom a termelők figyelmét, hogy a évi területalapú támogatás ( és a hozzá kapcsolódó támogatási jogcímek) igénylésének beadási határideje május 15., ezután is még június 10-ig igényelhető, de ez munkanaponként támogatási összeg levonását jelenti (pl. aki június 10-én igényel, ő csak a támogatási összeg 75%-át kapja). Június 10. után beadott támogatási igénylést az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A kérelmet késési szankció nélkül május 31-ig lehet módosítani, június közötti módosítás, a módosított parcellára vonatkozóan munkanaponként 1%-os csökkenéssel jár. Időpontegyeztetéssel keressenek hétfő és pénteki napokon 8-16 ill óra között személyesen vagy a 30/ ös telefonszámon. Halázs Zsolt - falugazdász anyák napjára A Te neved Édesanyám, a szívembe zárom, vele fekszek, vele kelek, ez az imádságom. Már akkor, mint fiatal lány, énreám gondoltál, és minden évben megköszönöm, hogy életet adtál. Ápoltál, neveltél, gondoskodtál rólam, és ültél az ágyam mellett, mikor beteg voltam. Iskolában, az életben, hogyha sikert értem, Édesanyám könnyes szemmel együt örült vélem. Felnőtt lettem,felettem is elszálltak az évek, az egészséged fölött mostmár én aggódom érted. Én ülök az ágyad mellett és összefogjuk kezünk, az együttérző mosoly után, könnyes lesz a szemünk. Édeasanyám, az Istenhez imádkozom érted, gyógyítson meg, s legyen néked hosszú, boldog élted! /Fodor Antal, Ruzsa/ 6. rendõrségi ügyelet Ruzsa Körzeti Megbízott Iroda: 6786 Ruzsa, Rózsa u. 1/A. Ruzsa körzeti megbízott rendőr: Pálinkás Zoltán zászlós tel.: Ferenczi István zászlós tel.: 20/ órában elérhető: Mórahalom Rendőrőrs Ügyelet: 6782 Mórahalom, Kölcsey u. 2/B. Telefonszám: 0662/ Vezetések telefonról: 107 Mobiltelefonról 107 (Szegedi Rendőrkapitányság Ügyelet, itt kérni kell, hogy kapcsolják a Mórahalmi Rendőrőrsöt.)

7 ORVOSI - ÉS JÁRÓBETEG ELLÁTÁS RUZSÁN Orvos neve Szakrendelés neve Rendelés helye Rendelés ideje Felszabadulás u Hétfő 9-13 óra, Csütörtök 9-14 óra Terhes tanácsadás: Csütörtök óra Nőgyógyászat Dr Nyirati Ildikó Fül - orr - gégészet Dr Molnár G. Etelka Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Szerda óra Rendelési időben: 0662/ Reumatológia Dr Ocskó Marica Felszabadulás u / Kedd 8-13 óra Fizioterápia: hétfő - Péntek 8-12 óra Pszichiátria Dr Rekecki Erika Napsugár Otthon, Pipacs tér 2. Rendelési időben: 0662/ Változó! Laboratórium Dr Sümeginé Dr Pap Éva Tömörkény tér / / 15-ös mellék Kedd, Csütörtök vérvétel Bőrgyógyászat Dr Tóth Kása Izabella Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Rendelési időben: 0662/ Csütörtök óra Szemészet Változó! Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Változó! Péntek vérvételi eredmény kiadás Orvos neve Rendelés helye Rendelés ideje Dr Hézsai Klára - vállalkozó háziorvos Egészségház, Tömörkény tér / /12-es mellék H-P : 8-12 óra Dr Balogh Piroska - gyermekorvos Egészségház, Tömörkény tér / /13-as mellék H-P: 8-11 óra d.u.: óra Csecsemő tanácsadás: Sz:14-16 óra Dr Gál Klára - fogorvos Egészségház, Tömörkény tér / /11-as mellék H: 8-14 óra K: iskolai fogászat, SZ: óra P: óra Dr Bánfi Tamás, Dr Bánfi György - háziorvos Fő u / H-P: óra és óra KÜLTERÜLETI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS A külterületi szemétszállítás időpontjai: május 17., június 01. (A szemetet reggel 6.00-ig kell kihelyezni. Csak az emblémával ellátott szemeteszsákok kerülnek elszállításra.) MinDig Tv digitális antenna telepítés Ne várjon vele, amíg nem tudja nézni! Rendelje meg időben! Vételkörzetünkben július 30.-án le ál laz analóg földi Tv sugárzás. Rendelje meg időben! 30 / év garanciával helyszínen minden szerdán és pénteken Hibabejelentés az Agro - és Műszaki Kisáruházban (Ruzsa, Piac tér 3.) vagy az alábbi telefonszámon: Komlós Zsolt: 0630/ Balotaszállás, Petőfi S. u

8 HIRDETÉSEK, KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK Lakossági Apró Szántóföldet, kaszálót keresek hosszabbtávú használatra. Megegyezés szerint. Érd.: 0630/ Őstermelők és magánszemélyek részére adóbevallás készítését vállalom. Lasancz Imréné Ruzsa, Öttömösi út 38. Tel.: 62/ ; 0630/ ANYAKÖNYVI HÍREK RUZSA KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN SZÜLETÉS én Seffer Orsolyának és Fődi Imrének Luca Ruzsai 3 szobás, minden közművel ellátott, több melléképületes ház, zárt udvarral, nagy kerttel, központhoz közeli, csendes helyen eladó. Érd.: 0630/ Jó egészséget kívánunk az egész családnak! 1 db szőlőprés, 1 db szőlődaráló dézsával, 1 db 66 cm -, 2 db 56 cm-, 1 db 52 cm -, 2 db 40 cm átmérőjű boroshordó eladó. Érd.: 0620/ HALÁLOZÁS Szegedi út mellett 1680 m2-es zárt kert eladó. Érd.: 0662/ ; Ruzsa központjában vállalkozásra alkalmas családi ház eladó. Érd.: 0034/ ; Ruzsán a Dózsa Gy. u. 24. sz. alatti 2,5 szobás családi ház melléképületekkel sürgősen eladó. Irányár: 8 M Ft. Tel.: 0630/ Szűcsné Fodor Tímea Eladó öntöződob Forrás 40, egyéb kisebb szivattyúk, 6m-es öntözőcsövek, kábelek. Érd.: Ruzsa, Dózsa Gy. u. 2. sz. alatt. Tel.: Ruzsa, József A. utca 29. sz. alatti 2 szobás, nappalis, konvektoros családi ház eladó. Érd.:0630/ , 0630/ MEGNYÍLT! nevű gyermeke született. Igaz Ferencné szül.: Haszán Mária Papp Gézáné szül.: Szögi Anna Gál Ferenc Csongrádi Józsefné szül.: Borbola Mária Fehér Istvánné szül.: Török Viktória Kispál Györgyné szül.: Császár Irén Süli Józsefné szül.:puskás Jolán Horváth Antal Kúra György elhunyt. Őszinte részvétünk a családoknak! szemészeti rendelés A szemészeti szakrendelés az alábbi időpontokban, az alábbi szakorvosokkal áll a betegek rendelkezésére a Napsugár Otthonban: május 9. Dr. Gyetvai Tamás május 23. Dr. B. Tóth Barbara LAURA KOZMETIKA RUZSAI HÍREK NYITÁSI AKCIÓ! ELSŐ ALKALOMMAL 20% KEDVEZMÉNY ÁRAIMBÓL!! Megjelenik 1000 példányban Lapzárta: a megjelenést megelőző hónap 20.-a, ha ez munkaszüneti nap, akkor az azt megelőző utolsó munkanap. VENDÉGFOGADÁS ELŐZETES IDŐPONTEGYEZTETÉS ALAPJÁN A 0630/ ES TELEFONSZÁMON VAGY SZEMÉLYESEN NYITVA TARTÁSI IDŐBEN RUZSA FŐ ÚT 6/A. H-P: 8-16 SZERKESZTŐSÉG: 6786 Ruzsa, Tömörkény tér 1. Tel.: 62/ , 62/ Fax: 62/ KIADÓ: Az Intelligens Faluért Egyesület SZERKESZTŐ: Császár - Fodor Ágota NYOMDAI MUNKÁLATOK: s - Paw Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Üllés, Felszabadulás u. 42. Tel.: ; Fax: Bernáth Laura- Kozmetikus 8.