Ba l á s t y a i Új s á g

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ba l á s t y a i Új s á g"

Átírás

1 Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XIX. ÉVFOLYAM MÁRCIUS Hulladékszállításról ismét Lakossági kérésre a hulladékgyűjtés új rendjéről szóló tájékoztatójához bővebb magyarázatot ad a szolgáltatást végző Puszta-Szem Kft. 3. oldal Kezek nélkül is van élet Katona István 66 éves és egy súlyos baleset következtében mindkét karját elveszítette. Rendkívüli akaratereje, kitartása mindannyiunk számára példaértékű. 5. oldal A földhasználati nyilvántartás változásairól A földhasználati nyilvántartásba december 31-ig bejegyzett földhasználó köteles február 1-től március 30-ig a földhivatalban adatközlési bejelentést tenni. 6. oldal Az Építő közösségek elnevezésű, TÁMOP-3.2.3/A-11/1. kódszámú projekt vándorkiállításának második állomása március 3-tól a Tanodában A kiállítás megnyitója órakor kezdődik Fotók, filmek, rajzok, festmények, kerámia tárgyak és textil alkotások láthatóak a szakkörös gyermekek munkáiból Kiss Pista nyomdokain. A kiállítást megnyitja: Ujvári László polgármester Víziló kiállítás Kiss István, Balástya egykori művelődési ház igazgatója vízilógyűjteményének kiállítása a Tanodában március 3-án 15 órakor A kiállítást megnyitja: Kiss Máté A kiállítás március 3-tól megtekinthető előzetes bejelentkezéssel a könyvtárban, személyesen vagy a 62/ as telefonon. Kiss István Emlékdélután halálának 20. évfordulóján március 3-án, 16 órától a művelődési ház nagytermében Dr. Buglya Sándor Balázs Béla díjas filmrendező Kiss Pistáról szóló portréfilmjének bemutatója, baráti találkozó és beszélgetés Az ifjúsági klubban igény szerint 18 órától folytatódik a baráti beszélgetés. Szeretettel vár minden érdeklődőt a Balástyai Általános Művelődési Központ! HÚSVÉT ÜNNEPÉRE Szent Pál apostol írja: Nem tudjátok, hogy egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti? El a régi kovásszal, hogy új tésztává legyetek, aminthogy kovásztalanok is vagytok! Hiszen húsvéti bárányunkat, Krisztust feláldozták! Ünnepeljünk tehát, de ne a régi kovásszal, sem a romlottság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és az igazság kovásztalan kenyerével! (1Kor 5,6-8.) Kedves balástyai testvérek! A nagyböjti idő segített bennünket, hogy napirendünkben saját magunk által helyet biztosítsunk az Istennel való kapcsolatunk megújítására. Lelki életet nem tud helyettünk más élni. Istennel való kapcsolatunkat nem tudja más helyettünk megtenni, elintézni, lerendezni. A nagyböjt ebben adott segítséget, hogy minden tettünket átértékelve Istenre fordítsuk tekintetünket, amikor többet imádkoztunk, amikor több dologról lemondtunk, Krisztusért. Húsvét vasárnap ezért ünnep, ahogyan a fent idézett húsvéti szentlecke jelzi. Krisztushoz tartozunk, mert megkereszteltek, mert hiszünk benne, mert meghalt és feltámadt! Nem magam kell megváltanom, nem magam kell valamit kitalálnom, ami segít engem ebben az életben! Ez a földi élet csak lehetőség, hogy Isten országát egymás között építsük és várjuk, hogy halálunk után kiteljesítsük. Nagyböjt elején találkoztam valakivel a faluban, és ő a következőt mondta: Tudja olyan fura ez, itt élünk a földön, ki meddig, és a legtöbb energia arra megy el, hogyan tudunk egymásnak keresztbe tenni, hogy tudjuk a másik életét megkeseríteni, elszomorítani! Miért tesszük ezt? Miért nem tudjuk azt tenni, hogy örülünk egymás sikerének, szeretjük, aki mellettünk él, és békében, egymást segítve, figyelmünket arra fordítjuk, hogy kinek mit adhatunk! Milyen igaza van! Ehhez kell számunkra a krisztusi lelkület! Ha mi ezt ma megfogadjuk, és erre törekszünk, Krisztus kovászával járjuk át egymás életét! Roger testvér gondolatával kívánok Áldott Húsvétot: FÖLTÁMADT JÉZUS Megajándékozunk téged bizalmunkkal, amely arra indít, hogy a jelen pillanatnak éljünk, ne a múltnak. Múltunk már Isten szívébe merült, jövőnket pedig magadra veszed Fáradhatatlanul ismétled: Irántad való szeretetem nem múlik el soha. Forgó Miklós plébános Kellemes húsvéti ünnepeket kíván településünk minden lakójának Balástya Község Önkormányzata!

2 Önkormányzat Balástyai Újság 2 Az elmúlt hónap legfontosabb hírei Ujvári László polgármestertől A kö l t s é g ve té s rő l Sa l a k s z á l l í t á s A belterületi kommunális hulladékgyűjtéssel kapcsolatos változásokról több lapszámban tájékoztattuk a lakosságot. Mivel sok háztartásban fűtenek szénnel, több lakossági kérdés érkezett elsősorban a salak gyűjtésével összefüggésben. A salakot nem lehet a kukában elhelyezni, ezért a hulladékgyűjtést végző szolgáltatóval egyeztettünk, és a fűtési szezon végén vagy esetleg igény szerint korábban is megszervezünk egy salakszállító napot. Az önkormányzat viteti el a salakot, amiért a háztartásoknak nem kell fizetni. 2. Sz e n n y v í z b e r u h á z á s Megkezdődtek a szennyvíztisztító kivitelezési munkálatai. A tereprendezést követően a beruházást végző cég kijelölte a szennyvíztisztító műtárgy helyét. Ezután elkészült az építéséhez szükséges szerelőbeton, valamint a fertőtlenítő szerelőbetonja is, ami speciális technológiát igénylő feladat. A szokásos módon ehhez először vákuumos eljárással csökkentették a talajvíz szintjét. Készen van a csapadékelvezető árok burkolása és folyik az iszaptároló alapozása. A következő hetekben a falak emelésével folytatódik a szennyvíztisztító építése. Március közepétől megkezdődik a Széchenyi, Rákóczi és Móra utcákban a szennyvízcsatorna építése. Várhatóan június végére befejeződik a beruházás, és júliusban indul a próbaüzem. A tisztítómű üzemeltetéséhez eszközvásárlási lehetőségek is tartoznak: egy traktor, egy szippantós pótkocsis vontatmány illetve egy kisteherautó. Ennek a közbeszerzési eljárása jelenleg folyamatban van, és remélhetőleg a következő hónapokban megvásárolhatjuk. Lapzárta után, február 21-én tárgyalja a képviselő-testület az önkormányzat ez évi költségvetését. Az új önkormányzati törvényben foglaltak szerint január 1-től egyetlen önkormányzatnak sem lehet a működési oldalon hiányos költségvetést elfogadni. Balástyán szerencsére ettől nem kell tartani, mert most látjuk képviselő társaimmal, mi a hozadéka a költségvetés stabilitása érdekében végzett eddigi kiegyensúlyozott gazdálkodásunknak és azoknak a döntéseinknek, amelyeket az elmúlt években hoztunk. Ugyanis január 1-től a központi állami támogatásban a feladatfinanszírozásra tértek át. Vannak kötelező önkormányzati feladatok és vannak szabadon választható feladatok. Kötelező az oktatás, óvodai nevelés, az egészségügy, a kulturális szakfeladat, a helyi önkormányzati közigazgatás fenntartása, a közvilágítás, a köztemető és a közterek rendben tartása. Nem kötelező feladat a bölcsődei nevelés, a családi napközi, a civil szervezetek támogatása. A feladatfinanszírozásra áttérésben az állam csak a leegyszerűsített alapfeladatok ellátására adja meg a finanszírozást. Balástyán egyre jobban bebizonyosodik, hogy gazdaságilag is mennyire jó döntés volt a Római Katolikus Egyházzal kötött közoktatási megállapodás. Így az önkormányzatnak csak a konyhafenntartás és a külterületen élő gyerekek iskolába szállítása maradt feladatként. A gyermekétkeztetéshez minimális támogatást kapunk, A szennyvíztisztító telepen elkészült a szennyvíztisztító építéséhez a szerelőbeton, és folyik az iszaptároló alapozása így annak a tejes fenntartása az önkormányzat dolga, ami több mint tíz millió forint. Egyébként ez minden önkormányzatnál megmaradt feladatként. Az is nagy szerencsénk, hogy stabil az önkormányzat költségvetése, mindig ésszerűen, takarékosan gazdálkodtunk, nincs adósságunk, sőt tudjuk pótolni az állami elvonások és az egyéb bevételek szűkülése Az adófizető lakosság figyelmébe! miatti kieséseket, tudjuk tartani a költségvetés egyensúlyát. Ez továbbra is takarékos gazdálkodást jelent. Ebből adódóan, 2013-tól Balástyán is még szigorúbb gazdálkodás várható, mint eddig. Még jobban számon kérem az intézményeink vezetőitől is az árammal és a gázzal való takarékosságot. Sajnos kevesebb lesz a civil szervezetek működtetésére adott támogatás, bizonyos intézményi hozzájárulásokat szűkíteni kell, működési költségeinknél a rendezvényeinkre és kulturális célra fordított összegeket, valamint az önkormányzati járművek futásteljesítményét és még sok minden mást is csökkenteni fogunk. Mindent megteszünk azért, hogy a jelenlegi stabilitás megmaradjon. A költségvetés elfogadása után, az áprilisi újságban tudok további tájékoztatást adni községünk gazdálkodásáról. Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy a jogszabály szerint esedékes első félévi gépjárműadó és iparűzési adó előleg részlet megfizetésnek határideje: március 18. Eddig az időpontig a fenti adónemek pótlékmentesen fizethetőek, de késedelmes fizetés esetén az esedékesség napjától kezdődően késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjától érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének a 365-öd része. Felhívjuk a Tisztelt Adófizetők figyelmét, hogy a befizetett adónak március 18-án már az Önkormányzati adóhatóság számláján kell szerepelnie, ezért kérjük, hogy befizetésüket legkésőbb 14-én rendezzék, figyelemmel a március 15-ei Nemzeti Ünnepre, és az azt követő hétvégére. Kézbesítésre kerülnek az adóértesítővel együtt az előző évi adóhátralék végrehajtásáról szóló felszólítások, a befizetési csekkel együtt, továbbá a évi első félévi kitöltött gépjárműadó és iparűzési adó postautalványok. A fentiekről további felvilágosítást és a befizetéshez átutalási megbízást a polgármesteri hivatalban, Olajosné dr. Csízik Tímea adóügyi ügyintézőtől lehet kérni személyesen. Telefon/fax: 06-62/ (105 mellék) Magyar Mihályné jegyző

3 3 Balástyai Újság Ön k o r m á ny z a t Tájékoztatás az önkormányzati adókról POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ Hétfő: óráig óráig Kedd: óráig óráig Szerda: nincs ügyfélfogadás nincs ügyfélfogadás Csütörtök: nincs ügyfélfogadás óráig Péntek: óráig nincs ügyfélfogadás Telefon: 62/ Fax: 62/ Az ez évi költségvetésről szóló tájékoztatómban említtettem, hogy januártól feladatfinanszírozás az alapelve az önkormányzatok fenntartásának. Vannak kötelező és önként vállalt feladatok. A kötelező önkormányzati feladatoknál csak egy szűken vett alapot finanszíroz az állam, és általában minden településen ennél jobb minőségű szolgáltatást adnak az önkormányzatok a lakosságnak, amit már ugyanúgy, mint az önként vállalt feladatoknál, helyi bevételekből kell biztosítani. Az önként vállalt feladatokat csak akkor teljesítheti egy adott önkormányzat, ha erre az állami finanszírozási kereten felül saját bevételeiből biztosított annak költségvetése. Balástyán az önkormányzat fő bevételi forrása a kétféle adónem: a gépjármű teljesítményadó (súlyadó), amelynek ez évtől 40 százaléka marad az önkormányzatnál, a másik az iparűzési adó, ami január 1-től 2 százalék. Ez eddig 1,6 százalék volt. Az állam által elvárt bevétel miatt kötelezően kellett felemelni, mert amennyiben nincs meg az elvárt bevétel, lecsökkentik az önkormányzat állami finanszírozását. A megemelt iparűzési adót a 2013-ban képződött bevétel után 2014-ben az adóbevallásnál kell majd fizetni. Több önkormányzati adó lehetősége van még: a lakosság kommunális adója, vállalkozók kommunális adója, építményadó és telekadó. Balástyán ezek nincsenek, de sajnos nagyon sok önkormányzat rákényszerült már a bevezetésükre. Községünk önkormányzata ameddig csak lehet, nem él ezekkel a lehetőségekkel. Viszont kérek minden adófizető balástyai lakost, hogy a jelenlegi adófizetési kötelezettségének tegyen eleget! Sajnos az adóirodánk nyilvántartása alapján jelentős kintlévőség van mind a súlyadó és mind az iparűzési adónemnél. Az önkormányzatnak most már nem csak joga, hanem törvény adta kötelessége is mindent megtenni a bevételei érdekében. Ez alapján a jegyző felszólító leveleket küld a hátralékos vállalkozásoknak és magánszemélyeknek. Kérek mindenkit, hogy a megadott határidőig keresse fel az adóirodát, egyeztessen az adó befizetésével kapcsolatban. Aki fizetési hajlandóságot mutat, azt méltányolhatjuk, viszont amennyiben ez nem történik meg, a jegyzőnek végrehajtási eljárást kell indítania. Ujvári László polgármester Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Önök érdekében, a közigazgatási ügyek gyorsabb feldolgozása, intézése miatt szükségessé vált az ügyfélfogadási idő megváltoztatása. Megértésüket köszönjük! Magyar Mihályné jegyző Hulladékszállításról ismét Lakossági kérésre a hulladékgyűjtés új rendjéről szóló tájékoztatójához bővebb magyarázatot ad a szolgáltatást végző Puszta-Szem Kft. A kommunális hulladék szállítás keddi időpontja változatlan marad, de bevezettük a szelektív hulladékgyűjtést, amelyhez az alábbi, részletesebb tájékoztatást adjuk. Elszállítjuk: - minden hónap 3. pénteken a tiszta csomagoló anyagot, ami papír, műanyag és fémdoboz, kivéve az üveget és a szennyezett csomagoló anyagot. Például: ásványvizes műanyag palack, üdítős, tejes és sörös doboz, kimosott tejfölös doboz, kutya- és macskaeledeles dobozok szintén kimosva, szórólapok, reklámkiadványok, újságok, csomagoló papírok, hullámpapír, bármilyen doboz, mosószeres dobozok és göngyölegek, reklámszatyrok, zacskók tisztán. minden hónap 4. pénteken a szerves hulladékot, ami fű, falevél, egyéb zöld-hulladék, fanyesedék (30x50 cm-es kévébe kötve), továbbá száraz virágok, szőlővesszők, rózsaágak, konyhai zöldség és gyümölcs hulladékok. A csomagolóanyag gyűjtésére a lakosságnak műanyag zsákot biztosítunk, melyet az ingatlanokhoz eljuttatunk. A szerves komposztálandó hulladékot pedig mindenki igényeinek, illetve lehetőségeinek megfelelően gyűjtse. Nagyobb mennyiséget a kukába is ki lehet tenni, de akkor, ebbe más hulladék nem kerülhet. A kisebb mennyiséget saját zsákban is kirakhatják de szintén ne legyen benne egyéb hulladék. A hulladékokat a gyűjtési nap reggelén 6 óráig szíveskedjenek Hulladékudvar nyitva tartása Kedd: 8-16 óráig Csütörtök: 8-16 óráig az ingatlanaik elé kihelyezni. A fahamut a kedden szállított kommunális hulladékhoz kell tenni. A salakot szíveskedjenek a telken belül gyűjteni, és ha nem szöges, akkor tavasszal az önkormányzattal közösen próbálunk segíteni az elszállításban. Az új Hulladékgazdálkodási Törvény előírása szerint a szolgáltatónak január 1-től 3 Ft, január 1-től 6 Ft, január 1-től 9 Ft és január 1-től 12 Ft/kg + áfa lerakási járulékot kell fizetni a Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakóban lerakásra kerülő vegyes hulladék kilogrammja után, a jelenleg is érvényes lerakási díjon felül. Ezért van szükség arra, hogy a kukákba ne kerüljön például salak, mert az nehéz és nagyon sok lesz az elhelyezés díja, amit a lakosságnak ki kell fizetni, miközben egy kis odafigyeléssel közösen megoldható a plusz díjfizetés elkerülése. Tisztelettel kérjük a lakosság együttműködését, a kukák súlyának csökkentésében, mert januártól a nehéz kukákat nem tudjuk kiüríteni. (A kuka tartalmának súlya maximum 8 kg lehet!) Kivétel a szennyezett pelenka elszállítása, amit a továbbiakban is súlykorlátozás nélkül szállítunk el. A szolgáltatással kapcsolatos észrevételt a 06 (30) telefonszámon tehetnek. Köszönjük megértő együttműködésüket! Péntek: 8-16 óráig Szombat: 8-16 óráig Trombitás Imre ügyvezető Puszta-Szem Kft.

4 Önkormányzat Balástyai Újság 4 Tordai Művelődési Napok balástyai vendégekkel Január 19-én a XII. Tordai Művelődési Napok megnyitójára volt hivatalos Balástya Község Önkormányzata. Testvértelepülésünk rendezvényén Ujvári László polgármester vezetésével húszan képviselték községünket. A Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola néptánc csoportja Szathmáry Éva vezetésével az ünnepi műsorban szatmári táncokat, moldvai táncokat, somogyi üveges táncokat és válasz úti táncokat adott elő. Szathmáry Éva és Kalmár Gergely Falufarsang volt a művelődési házban A farsang a vízkereszttől, január 6-tól hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése, amelyet hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemeznek. A farsanghoz nem kötődik jelentős vallási ünnep, alapvetően a gazdag néphagyományokra épül. A farsangvasárnaptól húshagyó keddig tartó utolsó három nap az, ami nagy mulatságok közepette valójában télbúcsúztató, a tavaszvárás, a bizakodás, a reményteljes jövőre való felkészülés is. Ezt ugyan Tímea hoppmester, a könyvtár munkatársa irányította. Az idén kevesebben öltöztek maskarába, de a szép ünnepi dekoráció és a jó hangulat a szokásos volt. Néhányan zenés produkciót mutattak be. A gyerekek közül az akrobata, a hastáncos és a cigánylány rövid műsora érdemelte ki a közönség nagy tapsát. A nyugdíjas klub hét törpéje és nagydarab hófehérkéjük jelenete megnevettette a nézőket, a rémarcú asszonyság pedig jól megriogatta ismerőseit, akik közül sokan nem ismerték fel. Kirándulás Balatonakaliba Balatonakali polgármestere, Koncz Imre meghívására Kiss József alpolgármester vezetésével február 16-án és 17-én harmincnégy fős csoport látogatott el testvértelepülésünkre. Másik testvértelepülésünkről, Tordáról, Dobai János polgármester kíséretében hatan vettek részt a kiránduláson. A csoportot szívélyes fogadtatásban részesítették a vendéglátók. Szombaton ebéddel várták őket, és a szállás elfoglalása után sétáltak a Balaton parton. Este a Férfinapi bálban nagyon színvonalas műsorral köszöntötték a férfiakat a helyi hölgyek. A svédasztalos vacsorát követően hajnalig tartott a mulatás. Vasárnap a biopiacot és a keszthelyi Festetics kastélyt nézték meg a balástyaiak, és ebéd után hazaindultak. mi most egy héttel megtoldottuk, később tartjuk a Falufarsangot mondta Ujvári László polgármester köszöntőjében, Dékány Anita művelődési koordinátor bevezető szavai után. A jelmezesek bemutatkozását Csikó A jelmezbemutatót táncmulatság követte, amihez Tari József zenélt, és közben Balástya Község Önkormányzatának munkatársai teával, forralt borral, csörögefánkkal meg farsangi fánkkal kínáltak mindenkit.

5 5 Ba l á s t y a i Új s á g Közélet Kezek nélkül is van élet Katona István 66 éves és egy súlyos baleset következtében mindkét karját elveszítette. Rendkívüli akaratereje, kitartása mindannyiunk számára példaértékű. Ismerősei konok embernek tartják, aki elhatározza, mit akar, és azt megvalósítja. évig gyakorlatot és fél év oktatást tartottak. Hogyan kezdődött az új élete? Budapestre a fogyatékosok szociális otthonába, majd később Csongrádra kerültem szociális otthonba egy évre, és ott befejeztem a szakiskolát. Ezután Szegeden szociális otthonban éltem 1974-ig, ahol jelesre leérettségiztem levelezőn. Az otthonokban éjjel-nappal nővérek voltak, és azok elláttak, öltözködésben, étkezésben és mindenben segítettek. szerettem volna gyereket én is, és hát az első házasságomban nem sikerült, emiatt elváltunk. A munka, a gazdálkodás szintén nagy erőt adott. Értek a tvés rádiószereléshez, mert rádiószerelőnek akartam menni, de nem vettek fel, nem volt orosz tudásom től a szüleim tanyáján gazdálkodtam segítséggel, és bejártam a szegedi lakásomba. Ott a testvérem és a gazdálkodást, akkor elbontottam a nagy fóliasátrat. Közben 1988-ban ismét megházasodtam. A feleségem özvegy volt, három gyermekkel a szomszédomban lakott, és feleségül vettem, született egy fiunk, aki ma 25 éves körül megvásároltam a tanácsi lakást, majd három év után eladtam és itt Balástyán, a faluban vettem egy házat. Milyen körülmények között történt a baleset? augusztusban történt az Alkotmány Tsz-ben. MTZ traktorral, rotátorral dolgoztunk, és az kapott el, nem volt rajta fent a védőlemez, mert a rázkódástól mindig leesett. Kiszálltam a gépből, megnéztem a traktor világításánál, minden rendben van-e. Ekkor megbotlottam és ráestem a rotátorra. Volt ott egy munkatársam, aki leállította a gépet. Este háromnegyed nyolc volt, pontosan akkor állt meg a karórám, mert az üvege betört, de a mutatók mutatták az időt. Fájdalmat nem éreztem semmit, néhány percig lehettem eszméletemnél. Hanyatt fekve láttam még, ahogy véremnek a párája száll fel a traktor mellett. Mindkét karomat vállból letépte a gép. Először az járt a fejemben, hogy ha tudok járni, akkor majd öngyilkos leszek. De azután lemondtam róla, mert az életet nem én adtam magamnak, hanem kaptuk, és azt nem szabad eldobni. Tanuló voltam, 18 éves múltam éppen öt nappal. Csongrádon bentlakásos szakmunkásképzőben növényvédő gépész iskolában másodévre jártam, ahol tanévenként fél Még a pesti otthonban, ahol három évig laktam, megtanultam a lábujjammal megfogni a tollat, és megtanultam írni. Rejtvényt fejtettem, sakkoztam és sakkversenyeken szép eredményt értem el. Fővárosi kerületi versenyeket nyertem meg, azután Csongrádon pedig a városi bajnokságokat. Harmadosztályú minősítésem volt. Pesten úgy is játszottam, hogy háttal ültem a táblának, rakták helyettem a bábukat, és akkor a 24. lépésnél adtam mattot az ellenfélnek. Mi adott erőt a nehézségek leküzdéséhez? Rájöttem, érdemes élni, és azután volt közben szerelem is. Megnősültem 1974-ben, egy nővért vettem feleségül, akivel két évig éltünk együtt Szegeden egy tanácsi lakásban. Mindig a gyerekei segítettek a személyes ellátásomban. A tanyán építettem egy 500 m 2 -es fóliaházat, édesanyám segítségével gazdálkodtam, de én irányítottam a gazdaságot, és segítséget hívtam ahhoz, amit nem bírtam. A fóliában 800 tő uborkát termeltem, és volt szabadföldi is. Két Pannónia motor vázból építettem egy motoros kocsit. Megterveztem, meghegesztettem teljesen működőképesre. Ezzel vagy 70 ezer kilométert levezettem. A motoros kocsi után volt utánfutó, azzal hordtam be a trágyát a fólia alá, meg a termést az udvarba. Hétfőn és szerdán mentünk piacra Juhász Jenővel vagy a fiával Pestre, a Bosnyák térre teherautóval, és árultam az uborkát, krumplit, és időnként salátát vittem. Ennél rövidebb úton vezettem autót magam is, mert precízen megterveztem, átalakítottam egy Volga combit lábbal vezethetőre, és így tudtam közlekedni egészen 1993-ig. Az 1980-as években szerepeltem ezzel Vitray Tamás Csak ülök és mesélek című műsorában. Amikor a főtengelye elpusztult, már nem javíttattam meg körül hagytam abba Mostanában mivel telnek a napjai? Olvasok, rejtvényt fejtek, bevásárolni szoktam a fiammal, én kiválasztom mit veszünk és ő viszi haza. El szoktam látogatni a keresztfiamékhoz, ők a tanyánk közelében laknak. Meg van a cirkulám, lábbal hegesztek, fát vágok. Hidegben is tudok dolgozni, mert le van vágva a zokninak az orra része, ebből felhúzok kettőt, hármat, és nem fázik a lábam. A tanyánkra a nővérem kijár Szegedről a jószágait ellátni, és ha ott vagyok, olyankor segít nekem. Egyébként elvagyok azért egyedül is. Gyalog megyek ki és jövök haza négy kilométerről. Ennyi séta kell. Kedves Olvasóink! Illin Klára Várom javaslataikat olyan emberek bemutatására, akik a sors nehézségeit leküzdötték vagy akaratukkal kiemelkedő eredményeket értek el. Illin Klára

6 Hirdetmények Balástyai Újság 6 A földhasználati nyilvántartás változásairól Ügyfélfogadási idő A földhasználati nyilvántartásba december 31-ig bejegyzett földhasználó KÖ- TELES a február 1-től március 30. napjáig terjedő időszakban a) magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítóját és az állampolgárságát, b) gazdálkodó szervezet földhasználó a statisztikai azonosítóját bejelenteni. A bejelentés módja A földhasználati azonosító adatközlési adatlap használatával. A bejelentéshez (adatlaphoz) csatolni kell: magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát, gazdálkodó szervezet földhasználó esetében a statisztikai azonosítót tartalmazó okirat másolatát. Az adatközlési bejelentéssel indult eljárás díjmentes. A bejelentés helye Az adatlapot és kötelező mellékleteit a használt földterület fekvése szerint illetékes járási földhivatalhoz kell benyújtani. Ha a földhasználó több járási földhivatal illetékességi területéhez tartozó termőföldet használ, úgy a bejelentését egy földhivatal felé kell megtennie azzal, hogy az adatlapon (II. pont) elegendő feltüntetnie azoknak a településeknek a nevét, amelyeken a földhasználatával érintett földrészletek vannak. Az azonosító adatlap, illetve további részletesebb tájékoztatás: a járási földhivatalok ügyfélszolgálatán, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatalának honlapjáról (www.csmfhiv.tonline.hu/nyomtatványok/ földhasználati nyomtatványok, illetve aktualitások menüben a hirdetmény), a honlapról érhető el. Az ingatlanügyi hatóság (járási földhivatal) földhasználati bírsággal sújtja azt a bejegyzett földhasználót, aki adatszolgáltatási kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget január 1-jével kibővült a földhasználati nyilvántartásba bejelentendő földhasználatok köre azáltal, hogy a földhasználóknak területi mértéktől függetlenül minden termőföld (zártkert is), valamint mező-, és erdőgazdasági belterületi föld kivéve az erdő művelési ágú területek használatát be kell jelenteniük az illetékes járási földhivatal felé. Szegedi Járási Földhivatal illetékes a Kisteleki Járás településeire is, így Balástya területére is! 6724 Szeged, Kálvária sgt Telefon: 62/ , fax: 62/ Hétfő: óráig nincs ügyfélfogadás Kedd: óráig nincs ügyfélfogadás Szerda: óráig óráig Csütörtök: óráig óráig ügyvédeknek Péntek: óráig nincs ügyfélfogadás A Dél-Alföld legtöbbet olvasó települése A szegedi Somogyi-könyvtár együttműködő partnereivel sci-fi, fantasy és természetesen gyermekeknek szánt művek is. A beküldés módja és határideje Az online megfejtések a Somogyi-könyvtárba érkeznek. A kitöltött tesztek beküldésének végső határideje július 31. regionális olvasási, irodalmi vetélkedőt hirdet meg A Dél- Alföld legtöbbet olvasó települése címmel. A vetélkedő célja az olvasás népszerűsítése játékos formában. Az a település lesz a nyertes, vagyis a Dél-Alföld legtöbbet olvasó települése, amelynek lakói (1 lakosra számítva) a legtöbb könyvet olvassák el a vetélkedő időtartama alatt. A vetélkedő időtartama: február július 31. Résztvevők A vetélkedőben a régió településeinek lakói vehetnek részt. A részvétel feltétele legalább egy, a játékhoz tartozó feladatlap beküldése a következő adatok feltüntetésével: név, lakcím, a támogatott település megnevezése, és ha van az olvasójegy száma. Nem feltétel a könyvtári tagság, de plusz pontot ér, ha a játék időtartama alatt növekszik a beiratkozott olvasók száma. A játék menete A régió minden egyes települési könyvtára kap egy 200 könyvet tartalmazó könyvlistát, ahonnan olvasnivalót válogathatnak a játék résztvevői. Minden könyvhöz tartozik egy 3 kérdésből álló ellenőrző teszt, melynek kitöltésével igazolják a kiválasztott könyvek elolvasását. A játékban csak a helyesen kitöltött tesztek vesznek részt. A listát úgy állították össze, hogy mindenki találjon benne az érdeklődésének megfelelő olvasmányt: szerepel benne klaszszikus és kortárs szépirodalom, romantikus, szórakoztató, törté- A játékban résztvevő települések minden elolvasott könyv után 1 pontot kapnak. (A könyv elolvasását az ellenőrző teszt helyes kitöltése igazolja.) Az összesített pontszámot a települések lélekszámának arányában számítjuk ki. Újonnan beiratkozott olvasóik után plusz pontokat is kaphatnak a települések. (Minél nagyobb arányban iratkoznak be a játék időtartama alatt a lakosság lélekszámához viszonyítva, annál több plusz pontot szerezhet a település. A vetélkedőt az öszszesítésben legtöbb pontot szerző település nyeri. Díjazás A játékban résztvevő megyék legtöbbet olvasó településeinek abszolút győztese megkapja A Dél-Alföld legtöbbet olvasó települése címet, a település könyvtára pedig Ft értékű könyvvásárlási utalványt kap jutalmul. A két másik megyéből kikerülő nyertes A megye legtöbbet olvasó települése cím birtokosa lesz, könyvtáruk pedig egy-egy Ft értékű könyvvásárlási utalványt vehet át jutalomként. A településeknek járó jutalmak mellett három egyéni díjat is kiosztunk a résztvevő megyékben (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád) személyenként a legtöbbet nelmi és kalandregények, krimi, olvasóknak. További információ és a versenyben résztvevő könyvek listája a címen és a balástyai könyvtárban. A könyvtár nyitva tartása hétfő: , , kedd: , , szerda: , , csütörtök: , péntek: , , szombat:

7 7 Ba l á s t y a i Új s á g Ok t at á s Elhunyt Pásztor János, az általános iskola egykori igazgatója Hosszantartó, súlyos betegségben december 11-én, 85 éves korában elhunyt Pásztor János, az általános iskolánk egykori igazgatója. Pásztor János június 12-én született Kisteleken. A tanítóképzőt Kiskunfélegyházán végezte, az egri Ho-Shi-Minh Tanárképző Főiskolán magyartörténelem szakos tanári diplomát szerzett, majd elvégezte a Szegedi Tudományegyetem pedagógia szakát. Kisteleken egy tanyai iskolában alsó tagozatosok tanításával kezdte a pedagógusi pályát, ezután Szentgotthárdon, a Népi Kollégiumban igazgató lett, majd Budapestre, a Petőfi Akadémiára került februárjától Debrecenben tanított, és onnan 1957-ben Kistelekre ment a Rákóczi Általános Iskolába tanítani. Ezt követően szeptember 1-től 1968-ig volt a Balástyai Általános Iskola, majd a Munkácsy Mihály Általános Iskola igazgatója. A kort meghaladó szellemben vezette az iskolát. Fontosnak tartotta a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatását, a tehetséges diákokkal való kiemelt foglalkozást. Igazgatóként a központi iskola tanáraival és tanítóival, valamint a 12 tanyai iskolában tanítókkal együtt fős tantestületet irányított. Az új iskola építésének elindítása amit 1964-ben adtak át az ő nevéhez fűződik. Igazgatósága idején, szeptemberében létesült, szintén az ő kezdeményezésére, a tanyán élő gyerekeknek az 50 férőhelyes heti kollégium. Ebben az időszakban a sok akadály ellenére az ő érdeme volt a Csongrád Megyei Tanács által a 6-18 éves korosztályú gyerekeknek létrehozott Leány Nevelőotthon alapítása Balástyán, amely működtetése szintén a feladatai közé tartozott. Balástyáról elkerülve Pásztor János a Szeged Járási Tanács Művelődési Osztályán lett általános tanulmányi felügyelő, majd szakfelügyelőként dolgozott ben Egerben, a Honvédelmi Minisztérium szervezésében induló kollégiumban tanári állást pályázott meg, és ott igazgatónak nevezték ki alezredesi rangban. Három év után áthelyezték Szentendrére, a Kossuth Lajos Katonai Főiskola pedagógiai tanszékére, majd később, a főiskola átszervezése után megszűnt a tanszék, és onnan ment nyugdíjba. Emlékét balástyai tanítványai és volt munkatársai szeretettel őrzik! Pásztor János 1967-ben a Leány Nevelőotthon munkatársaival és az ott lakó gyerekekkel Iskolai ESEMÉNYEK Hónap diákja - január 1. a Péter Boglárka, Rézsó Vivien, 2. a Kapás Szabolcs, Bitó Marcell, 2. b Ruskó Róbert, 3. a Nagynemes Dávid, 4. a Süli Alexandra, 4. b Nagy Friderika, 5. a Módra Luca, Kreinicker Gábor, 6. a Csányi István, 7. a Tóth Viktória, 8. a Tóth Emese Sporthírek labdarúgás Január 14-én Zákányszéken lány csapatunk 5. helyen végzett a hatcsapatos tornán. Január 20-án Röszkén U12- es csapatunk 3. helyen végzett a kilenccsapatos tornán. A mezőny legjobbja címet Tóth Dániel kapta. Január 21-én Bordányban 2. korcsoportos csapatunk első lett az Iskolai Program teremtornáján. Január 22-én ugyanitt 1. korcsoportos csapatunk sem talált legyőzőre. Január 23-án Felhívás Értesítjük a Szülőket, hogy a Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya első osztályába a 2013/2014. tanévre a tanköteles korú gyermekek beíratásának időpontja: március 25., hétfő 8-12 óra március 26., kedd óra A beírás az iskola titkárságán történik. A beíráshoz szükséges iratok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, óvodai szakvélemény, a szülők (amennyiben a gyermek valamely szülőnél van elhelyezve, a szülői felügyeletet Mórahalmon 3. korcsoportosaink negyedikek lettek. Február 3-án a Kisteleki Sportcsarnokban bemutató tornán szerepeltek 1. és 2. korcsoportos csapataink. A tornára Frank Tibor és Szél Péter szülők szervezték csapatainkat. Február 9-én serdülőcsapatunk 2. lett a balástyai teremtornán. A gólkirályi címet Szána Péter érdemelte ki 9 góllal. A csapatokat Vén László és Förgeteg József készítette fel. gyakorló szülő) vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája, a gyermek TAJ-kártyája, a gyermek oltási könyve, tanulói balesetbiztosítás igényelhető 600 Ft-tól 2000 Ft-ig, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekeknél: az önkormányzat által kiállított érvényes gyermekvédelmi határozat, nagycsaládos, illetve tartósan beteg gyermekek esetében: a Magyar Államkincstár által kiállított igazolás, Okmányiroda által kiállított Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) adatlap a diákigazolvány igényléséhez. folytatás a 8. oldalon

8 Oktatás Balástyai Újság 8 Folytatás a 7. oldalról Farsang Alsós Február 7-én rendeztük meg a télbúcsúztató Farsangot az alsó tagozatban, amelyre óriási izgalommal készültek a gyerekek. A jelmezesek bemutatkozása után finomságok, szendvics, sütemény és üdítőital várta a gyerekeket. A farsangot tombolasorsolással fejeztük be, és rengeteg nyeremény talált gazdára. 1. osztály Farsang Felsős Február 8-án a tél búcsúztatásának jegyében rendeztük meg iskolánkban a farsangi bált. A hagyományokhoz hűen az idei farsangot is a Diákönkormányzat, a nyolcadik osztály, valamint a szülői munkaközösség szervezte. A végzős osztály egy királyi udvart jelenített meg a színpadon, filmbejátszásokkal tarkítva. Műsorukat pompás angol keringővel zárták, melyet Vozár Boglárka, a kisteleki Pro-Art Táncstúdió tanára tanított be. Közben a többi osztály jelmezesei is a királyi udvarba sereglettek: az ötödikesek Történelmi Időutazását, és a Lovagokat a hatodikosok hármas produkciója követte: Az ősember és a modern ember című jelenet után, a lányok Zumba bemutatója, majd a Népek találkozója szórakoztatta a közönséget. A hetedikesek is több produkcióval készültek: Vazul néni és Besenyő Pista bácsi, Autószerelők, Focisták, és egy különleges Divatbemutató. A műsor után tombolasorsolás következett. A délutánt fergeteges farsangi discoval zártuk. 5. a osztály 2. a osztály 6. a osztály 2. b osztály 6. a osztály 3. osztály 7. a osztály 4. osztály 8. a osztály

9 9 Ba l á s t y a i Új s á g Ok t at á s, Ku l t ú r a Általános Művelődési Központ Bölcsőde és óvoda Beíratás az óvodába, bölcsődébe Szeretettel várjuk azoknak a szülőknek a jelentkezését bölcsődei és óvodai beíratásra, akik a következő gondozási, nevelési évben gyermeküket bölcsődébe illetve óvodába szeretnék járatni. Helyszíne: Széchenyi u. 3., óvodaépület (megközelítés az iskola udvara felől) vezetői iroda Időpontja: március 25-én, hétfőn 9-16 óráig március 26-án, kedden délelőtt 9-12 óráig MŰVELŐDÉSI HÁZ Kérjük, hozza magával a gyermek anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját és oltási könyvét, a gyermek TAJ kártyáját, orvosi igazolást, külföldi állampolgár esetében a tartózkodást igazoló okmányokat. A bölcsődei beíratás ez időpont mellett folyamatosan is történik az óvodában Vozárné Csontos Mária vezetőnél vagy a bölcsődében Kovácsné Takó Mária szakmai vezetőnél. Kedves balástyaiak! A művelődési ház, ifjúsági klub, a Kossuth utcai klub és a Tanoda helyiségeit magánszemélyek, és minden szervezet előzetes időpont egyeztetéssel veheti igénybe! A helyiségek használatával kapcsolatos feltételek ügyében Dékány Anitánál érdeklődhetnek a 06 (30) as telefonszámon. Akvarisztika klub Minden héten, csütörtökön óráig az Akvarisztika klubba szeretettel várjuk azokat, akik érdeklődnek az akvarisztika iránt. Januárban indult klubunkban választ kaphatunk akváriumi haltartási, tenyésztési kérdéseinkre. Megismerhetjük a halakkal kapcsolatos örömöket, problémákat, és kellemes társaságban tölthetünk pár órát. A klub a művelődési házban a régi könyvtár helyiségében található. Korhatár nincs, mindenkit várunk, aki közénk akar tartozni. Klubvezető: Magony Tivadar díszhal és garnélatenyésztő Telefon: 06 (30) Az állandó programok a menüpont alatt megtalálhatóak. Vozárné Csontos Mária ÁMK igazgató TÁMOP A-11/ A Balástya Községi Könyvtár modernizációja, olvasótáborának növelése A projekt tevékenységei 1. Könyvtári portál kialakítása négy nyelven. 2. Elektronikus katalógus építése. 3. Közhasznú tartalmak megjelenítése a honlapon. 4. Iskolásoknak szóló szekció létrehozása a honlapon. A tevékenységekkel megvalósított cél: 24 órán keresztül elérhető elektronikus szolgáltatások kialakítása, az élethosszig tartó tanulás, az iskolai oktatás virtuális hátterének kialakítása, támogatása. A helyben őrzött dokumentumok bekerülése az országos dokumentum ellátási rendszerbe. 5. Olvasást népszerűsítő foglalkozások: 6 db szakkör jellegű foglalkozássorozat, könyvélményeken alapuló vetélkedők, 2 db könyvolimpia, író-olvasó találkozók, kortárs könyvajánlók, 2 db olvasótábor, könyves beszélgetések. 6. Könyvtárhasználatot népszerűsítő foglalkozások: könyves beszélgetések, könyvtárlátogatások, kortárs könyvajánlók, könyves vetélkedők, kiállítások a könyvtárhasználat népszerűsítése, a könyvtárhasználók számának növelése. 7. Számítógépes- és internet használati foglalkozások cél a digitális kompetenciák fejlesztése, az internet nyújtotta lehetőségek (tanulás, álláskeresés, közösségi oldalak, egészségügy stb.) bemutatása. 8. Eszközbeszerzés: a gyengén látók számára számítógépes munkaállomás beszerzése cél: esélyegyenlőség biztosítása, a látogatók számának növelése, digitális kompetenciáik fejlesztése. Számítógépes kölcsönzés feltételeinek megteremtése. 9. Képzések cél: a könyvtáros vezetői kompetenciáinak fejlesztése (vezetési ismeretek) 10. Könyvtári projektek, könyvtári órák lebonyolítása cél: a könyvtárhasználat népszerűsítése, olvasóvá nevelés Együttműködő könyvtárak Kisteleki Ede Városi Könyvtár Községi Könyvtár Csengele Sándorfalvi Kulturális Központ Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár Ópusztaszeri Községi Könyvtár Tisztelt Lakosság! A könyvtár helytörténeti gyűjteményéhez keresünk régi balástyai képeket, amelyekből a Balástyai képek fotókönyv településtörténeti részéhez is válogatnánk. A fotókönyv a mai Balástya életét mutatja majd be, és a TÁMOP-3.2.3/A-11/1 Építő közösségek pályázat részeként a Falunapokra jelenik meg. A képeket a könyvtárosok nyitva tartási időben fogadják, és szkenelést követően visszaadják tulajdonosuknak. BÖGRÉK SAJÁTKÉPES FOTÓNYOMTATÁSSAL RENDELHETŐK NŐNAPRA, HÚSVÉTRA, TAVASZI NÉVNAPOKRA ÉS SZÜLETÉSNAPOKRA A LEGKEDVEZŐBB ÁRON! TÖBBFÉLE: 1000 Ft/db-tól Érdeklődni lehet a könyvtárban: 62/ , 06 (30)

10 Ku l t ú r a, Eg y h á z, Hirdetés Ba l á s t y a i Új s á g 10 A mozi műsora Március 8., péntek 18 óra A MESSZI DÉL VADJAI Színes feliratos amerikai film (93 perc) Rendező: Benh Zeitlin Szereplők: Quvenzhané Wallis, Dwight Henry, Levy Easterly A világtól egy gát által elválasztva, elfeledett, de erős közösségben él a hatéves Hushpuppy. Édesanyja rég eltűnt, imádott édesapja, alkohol rabja, így a kislány magára marad az elszigeteltségben. Március 22., péntek 18 óra MERIDA, A BÁTOR Színes szinkronizált amerikai animációs film (100 perc) Rendező: Mark Andrews Ősidők óta hősi csaták történetei és misztikus legendák járják be a titokzatos és zordon Skót-felföldet, mely történetek generációról generációra szállnak. A bátor skót hercegkisasszony, Merida szembeszáll tradícióval, végzettel és egy ismeretlen fenevaddal... A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk Mozijegy ára: 400 Ft A mozi tulajdonosa: Balástya Község Önkormányzata A mozi üzemeltetője: Balástyáért Közalapítvány A MÁRVÁNY ÉPÍTŐKŐ KFT. MEGNYITOTTA BALÁSTYAI TEMETKEZÉSI IRODÁJÁT A SZÉCHENYI U. 12. SZÁM ALATT Nyitva: hétfőtől péntekig 9-16 óráig BALÁSTYAI IRODA: 06 (70) KISTELEKI IRODA: 06 (70) , 62/ Teljes körű ügyintézés Halottszállítás Temetkezési ügyintézés Kegyeleti tárgyak értékesítése Teljes körű temetkezési szolgáltatás megrendelése esetén Kistelek Járás területén a halottszállítás ingyenes, amely Ft kedvezményt is jelenthet március 31-ig. Síremlékkészítés márványból, gránitból, műkőből Halottszállítás éjjel-nappal hívható ügyelet: 06 (30) Kisteleki iroda: Kistelek, Temető sor 1. Egyházi események Kedves balástyai lakosok! A helyi római katolikus egyházközség vezetőjeként szeretnék Önöknek tájékoztatást adni egyházközségünk életéről. Az elmúlt időszakban megtörtént templomunk felújítása, az orgona javítása, és egy új hittanteremet alakítottunk ki. Ezeket külső illetve belső anyagi forrásokból sikerült megvalósítanunk. Jövőbeni terveink megvalósítása érdekében szeretném kérni Önöket, hogy tartsák lelkiismeretbeli kötelességüknek egyházközségünk támogatását, melyet az egyházi hozzájárulás fizetésével tehetnek meg. Az egyházi hozzájárulás fizetése minden 18. életévét betöltött, önálló keresettel rendelkező megkeresztelt ember hitből fakadó kötelessége. Mint minden közösség, így egyházközségünk is ezekből a hozzájárulásokból tudja fenntartani önmagát, illetve tud felújítási munkálatokat végezni. Az egyházi hozzájárulás egyházközségünkben egy évre 3000 Ft egy személyre. Ezt befizethetik a plébánián hivatali időben (kedd, szerda, csütörtök óráig, péntek óráig) illetve Széll Sándor megbízott adószedőnél (telefon: 06 (70) ) vagy átutalhatják egyházközségünk bankszámlájára: Páduai Szent Antal Plébánia: (Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet). Az elkövetkező időszakban szeretném a házszenteléseket végezni a településen, először a tanyákon, majd a faluban ezzel is lehetőséget teremteni a személyes kapcsolatok kialakulására. Régen szép hagyománya volt ennek, ne hagyjuk feledésbe merülni Isten áldását kérni, otthonunkra, földünkre. Köszönetet mondok mindazoknak, akik eddig is rendszeresen fizették egyházi hozzájárulásukat, és köszönöm azoknak, akik ezután fogják ezt megtenni. Tisztelettel: Forgó Miklós plébános Lelki Nap Március 10-én, vasárnap 8.30 órától szentmise keretében a betegek szentségének ünnepélyes kiszolgáltatása és nagyböjti lelki nap lesz a templomban vendég gyóntatóval. Húsvéti miserend Március 28., Nagycsütörtök óra: Az utolsó vacsora emlékmiséje Március 29., Nagypéntek óra: Hódolat a Szent Kereszt előtt Március 30., Húsvét Vigíliája óra: Feltámadási szertartás Március 31., Húsvét vasárnap 8.30 óra: Ünnepi szentmise Árpilis 1., Húsvét hétfő 8.30 óra: Ünnepi szentmise Papp Pál e. v., Kistelek, Temető sor 1. KRIPTÁK, SÍRKAMRÁK KÉSZÍTÉSE MŰKŐBŐL, GRÁNITSZEMCSÉS SÍREMLÉKEK Régi síremlékek felújítása, tagcseréje, márványtáblák cseréje és betűk felújítása. Az általam készített síremlékek felújítására és tisztítására 20-30% kedvezmény! Telefon: 06 (30) , 62/

11 11 Ba l á s t y a i Új s á g Hí r e k, In f o r m á c i ó k ANYAKÖNYVI hírek Házasság Kordás Katalin és Bindics Ádám 2012-ben 9 házasságkötés volt az önkormányzatnál. Születések Csányi Árpádnak és dr. Gál Juditnak: Benedek 2012-ben 23 gyermek született. Elhunytak Stiebel János, élt 67 évet VÖRÖSKERESZTES vásár A Vöröskeresztes ingyenes csere-bere vásár március 14-én, csütörtökön 9-13 óráig lesz az ifjúsági klubban. A következő vásár időpontja: április 11., csütörtök. A szervezők továbbra is várnak tiszta, használható Véradás Március 26-án, kedden óráig Véradó Nap lesz a művelődési ház nagytermében. A Magyar Vöröskereszt 1939 óta vesz részt a térítésmentes véradás szervezésében. A biztonságos hazai vérellátáshoz Juhász Jánosné Petri Erzsébet, élt 76 évet 2012-ben a balástyai anyakönyvezés szerint 21 lakos hunyt el évi egyházi anyakönyvi statisztika Elhunytak (egyházi temetés): 35, esküvő: 5, keresztelő: 19, elsőáldozó: 12, bérmálkozó: 22 ruhaneműket, működőképes játékokat, mesekönyveket, amelyeket a vásár alkalmával, vagy külön időpont egyeztetéssel adhatnak át. Márkus Andrásné telefon: 62/ , és 06 (30) Kérjük, segítsenek rászoruló embertársaikon! évente egység vérre van szükség. Ehhez közel félmillió embertársunk önkéntes véradományát, önzetlen segítségét várják beteg embertársaink. Szeretettel várunk minden egészséges, segítőkész felnőttet! Kérjük Önöket, hogy a személyigazolványt, lakcímkártyát, TAJ kártyát hozzák magukkal! A temető üzemeltetőjének tájékoztatója Balástya Község Önkormányzatának megbízásából a temetőt üzemeltető Kisteleki Temető Üzemeltető Kft. tájékoztatja az elhunytak hozzátartozóit, hogy az 1988-ban és korábban váltott sírhelyek váltási ideje lejárt, ezért a temetőben, a ravatalozó épületében levő irodában lehet intézni a sírhelyek újraváltását. A temetkezési és temetőgondnoki iroda nyitva tartása: kedd 8-12 óráig, pénteken óráig. Egyéb időpontban telefonos egyeztetéssel: 06 (20) Halottszállítás: Lévai János 06 (30) A temető üzemeltetésével megbízott Az Őszi Alkony Nyugdíjas Klub programja Március 6.: Nőnapi ünnepség a klubban Március 13.: Tájékoztató a Csongrád megyei klubvezetői tanácskozásról Március 20.: A évi munkaterv megbeszélése Március 27.: Szabadfoglalkozás Április 3.: A májusi programok szervezése Grafológiai előadás volt a nyugdíjas klubban Január 23-án az Őszi Alkony Nyugdíjas Klub meghívására Lelkünk és betegségeink tükre a kézírásban címmel tartott előadást Raffai Éva, a balástyai származású, jelenleg Szegeden élő hagyományőrző nyugdíjas, aranydiplomás tanárnő. Kézírásunk sok érdekes titkot rejt, ami az emberi jellemre, a genetikai adottságainkra, egészségi állapotunkra utalhat emelte ki előadásában a több évtizedes tapasztalattal bíró szakember. Különleges esetek, betegségek hiteles, megdöbbentő jeleit mutatta be a hallgatóságnak, és elmondta, hogy a kézírás elemzése komoly segítséget jelenthet vitás kérdések eldöntésében is. Eladó ház Balástya, Virág u. 7. szám alatti családi ház m 2 -es telekkel eladó. Érdeklődni: 06 (30) Állatorvosi ügyelet Kisteleki Temető Üzemeltető Kft. teljeskörű temetkezési szolgáltatással áll a lakosság rendelkezésére. (Halottszállítás, temetkezési ügyintézés, kegytárgyak értékesítése, temetések lebonyolítása.) Síremlékek felújítását, csiszolását, megrongálódott elemek cseréjét, betűfestést vállalunk. Lévai János 06 (30) A 2013-as ügyeleti rendszerről nem született döntés lapzártáig. A márciusi ügyeletről dr. Dakó Zoltán állatorvos telefonon ad tájékoztatást. Ügyeleti időn kívül állatorvos Balástyán: dr. Dakó Zoltán Telefon: +36 (70) Balástyai Újság - Ingyenes önkormányzati havilap - Kiadó: Balástya Község Önkormányzata - Telefon: 62/ Felelős szerkesztő: Illin Klára - Telefon: +36 (30) Grafika: Csikó Tímea - Hirdetésfelvétel a Teleházban - Telefon: 62/ , +36 (30) Nyomda: Innovariant Nyomda Szeged Telefon: 62/ Megjelenik: 1500 példányban ISSN (Nyomtatott) - ISSN (Online)

12 Hirdetések Balástyai Újság 12 Vendéglátás Orchidea módra: udvarias kiszolgálás házias ízek szombaton és vasárnap kedvezményes étlap bőséges, választékos előfizetéses menü 650 Ft/adag CSALÁDI ÉS BARÁTI RENDEZVÉNYEK SZÍNVONALAS LEBONYOLÍTÁSA AKÁR 350 FŐIG! Igény esetén székszoknyát biztosítunk. Rendezvénytermünk külön is bérelhető! Számítógép, WIFI MÉLYBARNÍTÓ, ÁLLÓ SZOLÁRIUM 0-24 ÓRÁIG! Az étterem nyitva minden nap 8-22 óráig! Érdeklődni: 62/ , 06 (30) Szeretettel várjuk vendégeinket! LILA ABC Balástya, Rákóczi u. 17. Telefon: 62/ TAVASZTÓL ŐSZIG ESTE NYOLCIG! MÁRCIUS 4-TŐL A CBA LILA ABC NYITVA TARTÁSA MEGVÁLTOZIK! HÉTFŐTŐL SZOMBATIG: 6-20 ÓRÁIG VASÁRNAP: 7-11 ÓRÁIG ÁG ÉTTEREM Balástya, Rákóczi u. 17. Telefon: 62/ ÍZLETES ÉS BŐSÉGES NAPI MENÜ SZOLGÁLTATÁSSAL VÁRJUK A KEDVES ELŐFIZE- TŐK JELENTKEZÉSÉT. A HÁROM FOGÁSOS MENÜ ÁRA 660 Ft/ADAG AKÁR KISZÁLLÍTVA IS. AZOKAT IS SZÍVESEN LÁTJUK, AKIK CSALÁDI ESEMÉNYT, CÉGES RENDEZVÉNYT SZERETNÉNEK LEBONYOLÍTANI ÉTTERMÜNKBEN.

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése a 2015/16 tanévtől a szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel valósul meg. A szeptember havi díjat 2015.

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Intézményünkben a SODEXO Magyarország Kft. gondoskodik az intézményi étkeztetésről. Intézményünkben esztétikusan kialakított ebédlő várja a gyerekeket.

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szerencs Kártyáról Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Személyi igazolvány ügyintézés:

Személyi igazolvány ügyintézés: Személyi igazolvány ügyintézés: Elérhetőség 2457 Adony, Rákóczi u. 21. tel: 25/ 504-522 Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 11.m. Ügyfélfogadási idő Steiger Beatrix 25/504-522 16.m. Hétfő: 8:00-11:30,

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába Óvodai beíratás Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beíratás a zilizi Napközi Otthonos Óvodába a 2013/2014. évi nevelési évre 2013. április 23.- tól május 17.-ig naponta 00 00 8-11 óra között

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.):

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): 1. Ha a személyazonosító érvényességi ideje lejár 14-70 év között, és 70 év felett (addig, amíg érvényes az

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Óvodai jelentkezési lap 2015/2016. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék.

Óvodai jelentkezési lap 2015/2016. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Óvodai jelentkezési lap 2015/2016 Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. 1. A

Részletesebben

Csengelei. hírek. Önkormányzati hírek. "Kompetencia alapú oktatás bevezetése és fejlesztése Csengelén" címû pályázat záró rendezvénye

Csengelei. hírek. Önkormányzati hírek. Kompetencia alapú oktatás bevezetése és fejlesztése Csengelén címû pályázat záró rendezvénye 2013. július 8. Csengelei KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS OBJEKTÍV, KÖZÉLETI HAVILAP Ingyenes Önkormányzati "Kompetencia alapú oktatás bevezetése és fejlesztése Csengelén" címû pályázat záró rendezvénye

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2010. (IV. 23.) önkormányzati rendelete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról A Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V. 2.)rendelete

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V. 2.)rendelete Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V. 2.)rendelete a házasságkötések engedélyezésének szabályairól, és az eseményhez kapcsolódó díjak mértékéről Érsekvadkert Község Önkormányzatának

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Kedves Könyvtárlátogató!

Kedves Könyvtárlátogató! Kedves Könyvtárlátogató! Az Önök településén a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által működtetett Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Ezzel a kérdőívvel arról szeretnénk

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Felkészülve a belvízre

Felkészülve a belvízre Alapítva 2011. FELGYŐI HÍREK KIADJA: FELGYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Felgyő, Széchenyi út 1. 2013. Február-Március III. évfolyam 2-3. szám felgyo.hu/felgyoihirek TELEFON/FAX: 06-63/580-061 FELELŐS KIADÓ: HORVÁTH

Részletesebben

NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról

NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról MINDIG KÖZEL VAGYUNK! Gráz kulturális hivatalának városi könyvtára változatos és magas szintű állománnyal rendelkezik.

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 NYUGDÍJASOK TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai

Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai 1. számú melléklet Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai (adatok ezer Ft-ban) Előirányzat Követelés Főbb bevételi előirányzatok Eredeti

Részletesebben

5'3. számú előterjesztés

5'3. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 5'3. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

Óvodai jelentkezési lap 2014/2015. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2014.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék.

Óvodai jelentkezési lap 2014/2015. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2014.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Óvodai jelentkezési lap 2014/2015 Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2014.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. 1.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata

A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár Szervezeti és Működési Rendjének 7. számú melléklete Keszthely Hatályba lépés ideje:

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S BELVÁROS- LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL társasházak és szövetkezeti formában működő lakóépületek részére adható támogatás elnyerésére 2012. Belváros-Lipótváros

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

Badacsonytördemic Községért Alapítvány Lapja

Badacsonytördemic Községért Alapítvány Lapja Tisztelt Lakosok! Legyen játszótere Badacsonytördemicnek! A játszótér elnyeréséhez a Delikát 8 által indított mozgalomban mi is szeretnénk részt venni. Ehhez csupán az szükségeltetik, hogy a Delikát 8

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Felsős Diákönkormányzat 2008/2009

Felsős Diákönkormányzat 2008/2009 Felsős Diákönkormányzat 2008/2009 A DÖK fő céljai ebben a tanévben a következők: - Az alsós programok és a felsős DÖK munkáját lehetőség szerint összehangolni, együttműködni az önkormányzat ifjúsági irodájával.

Részletesebben

Hit és Kultúra Alapítvány 6120 Kiskunmajsa-Kígyós, Hold u. 10. Tel.: 77/481-564 30/540-6069 77/483-617 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

Hit és Kultúra Alapítvány 6120 Kiskunmajsa-Kígyós, Hold u. 10. Tel.: 77/481-564 30/540-6069 77/483-617 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Bevételek: Megnevezés Költségvetési támogatás Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól Helyi önkormányzattól Kapott támogatás

Részletesebben

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954 TÁMOP3.1.4B-13/1-2013-0001. számú Köznevelés az iskolában című pályázat keretén belül a Hiába ott a kincs, ahol egészség nincs című egészségnevelési projektnap Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony,

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA Azok a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemélyek, akik a saját gazdaságában a meghatározott termékek előállítására irányuló tevékenységet

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Kedves Szülők! A leendő első osztályos, tanköteles gyermekek beíratásával kapcsolatos információkra szeretnénk felhívni a figyelmüket.

Kedves Szülők! A leendő első osztályos, tanköteles gyermekek beíratásával kapcsolatos információkra szeretnénk felhívni a figyelmüket. Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM: 032351 KLIK 122013 Cím: 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. / : (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu Kedves Szülők!

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Pedagógusok továbbképzésére akkreditált tanfolyamaink a 2008 / 2009-es tanévben

Pedagógusok továbbképzésére akkreditált tanfolyamaink a 2008 / 2009-es tanévben Pedagógusok továbbképzésére akkreditált tanfolyamaink a 2008 / 2009-es tanévben (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.) Ha érdeklődik valamely továbbképzésünk iránt, kérem hívjon bennünket a 210 1030-as

Részletesebben

Zöld Sziget project beszámoló 2009-2010. Szigethalom Városi Szabadidőközpont

Zöld Sziget project beszámoló 2009-2010. Szigethalom Városi Szabadidőközpont Zöld Sziget project beszámoló 2009-2010. Szigethalom Városi Szabadidőközpont A tavalyi év folyamán a Városi Szabadidőközpont intézménye is csatlakozott a Zöld Sziget projecthez. A project főbb témakörei:

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

DEBRECENI NYÁRI EGYETEM

DEBRECENI NYÁRI EGYETEM DEBRECENI NYÁRI EGYETEM Az anyanyelvi kultúra megőrzése idegennyelvi környezetben Grundtvig felnőtt tanulói műhely 2010. OKTÓBER 14 24. Október 14. csütörtök 12.00-14.00 Ebéd (Cívis Étterem) 14.00-16.00

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

Földhivatali szolgáltatások

Földhivatali szolgáltatások Földhivatali szolgáltatások 1. Betekintés a tulajdoni lap tartalmába: Az ingatlan-nyilvántartásba való betekintés céljából az érintett tulajdoni lap tartalmát számítástechnikai eszközzel, olvasható formában

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Működési engedély tevékenységi köreinek bővítése Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 15 fő részére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 15 fő részére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdet a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ egységes rendvédelmi moduláris szakképzésében résztvevő roma származású fiatalok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015.

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Találkozzunk a könyvtárban!

Találkozzunk a könyvtárban! Találkozzunk a könyvtárban! Országos Könyvtári Napok 2014. október 13-19. A Berzsenyi Dániel Könyvtár megvalósult programjai Életkortól és lakóhelytől függetlenül, minden korcsoport számára állítottunk

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház FALUGYŰLÉS VARSÁNY 2015. június 17. Közösségi Ház témák 2014. évi beszámoló Közös Önkormányzati Hivatal működése Az önkormányzat gazdálkodása Szociális helyzet Intézmények működése Adózási kérdések Start

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

A magánszemélyek kommunális adójáról

A magánszemélyek kommunális adójáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 10/1999. (X.22.). sz. valamint 19/2004. (XII. 14.) számú kt. rendeletekkel módosított 11/1998. (XII.11.) számú rendelete A magánszemélyek

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/OKTÓBER Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi tizedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

Testületi ülésen történt

Testületi ülésen történt 2015. JÚNIUS Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek Iskolai és óvodai hírek Visszatekintő Díszpolgár-jelöltek Falunapok Veterán gépjármű találkozó Anyakönyvi hírek, Felhívás társadalmi

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2012. (VIII.03.) tól 130/2012.(VIII.03.) ig Hozott rendelet: 17/2012.

Részletesebben

A D A T L A P. Magánszemély fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és/vagy mérséklésre, törlésre irányuló kérelmének elbírálásához

A D A T L A P. Magánszemély fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és/vagy mérséklésre, törlésre irányuló kérelmének elbírálásához GYOMAENDRŐDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE Adó Osztály 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. Tel: (66) 386-122, Fax.: (66) 283-288 www.gyomaendrod.hu ado@gyomaendrod.hu A D A T L A P Magánszemély fizetési

Részletesebben

ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program

ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program Regisztrációs szám:. Pályázat kiírói töltik ki! ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program Ady Endre-ösztöndíj a külhoni magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. 31. PÉCS-HARKÁNY ORSZÁGÚTI FUTÓVERSENY 2015. március 08., vasárnap

VERSENYKIÍRÁS. 31. PÉCS-HARKÁNY ORSZÁGÚTI FUTÓVERSENY 2015. március 08., vasárnap VERSENYKIÍRÁS 31. PÉCS-HARKÁNY ORSZÁGÚTI FUTÓVERSENY 2015. március 08., vasárnap Versenykiírás Rendező: PVSK Atlétikai Szakosztály Időpont: 2015. március 08., vasárnap; rajt 11:00 óra Verseny távja: 25

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

Személyazonosító okmány csere (rongált)

Személyazonosító okmány csere (rongált) Személyazonosító okmány csere (rongált) országos Amennyiben a fénykép azonosítható: a rongálódott személyazonosító igazolvány lakcímigazolvány (amennyiben rendelkezik vele) születési anyakönyvi kivonat

Részletesebben