. 5. Építési- felújítási- karbantartási munkák alatti pályarészek felügyelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ". 5. Építési- felújítási- karbantartási munkák alatti pályarészek felügyelete"

Átírás

1 . 5. Építési- felújítási- karbantartási munkák alatti pályarészek felügyelete 5.1. Kivitelező a MÁV ZRt. szervezeti egysége, vagy érvényes MÁV ZRt. szakvizsgával és érvényes képesítéssel rendelkező kivitelező Általános szempontok a.) Vágányzárban végzett munkák (vágányzár forg. veszélyes hibával nem mondható le) b.) Nem vágányzárban végzett munkák: A pályafenntartási szakszolgálat ellenőrzési kötelezettsége Az építés-, felújítás-, karbantartás alatti pályarészek felügyeletének ellátása (időszakok) 5.2. MÁV ZRt. szakvizsgákkal (képesítéssel) nem rendelkező kivitelező 5.3. A vasúti pálya próbaüzemi és ideiglenes forgalomba helyezése építési és felújítási, karbantartási munkák után

2 A kivitelező által végzett ideiglenes forgalomba helyezés Szakaszmérnökség által végzett ideiglenes forgalomba helyezés A pályafenntartási alosztály által végzett ideiglenes forgalomba helyez 5.4. Mérnöki létesítmények próbaüzemi, ideiglenes és végleges forgalombahelyezése építési és felújítási, karbantartási munkák után I.) A 15/1987. (XII.27.) KM-ÉVM alapján II.) A hídon lévő vasúti pálya megbontásával járó munkák III.) A hídon lévő vasúti pálya megbontása nélküli munkák A forgalombiztos állapotban tartásról a vasúti építmény engedélyese tartozik folyamatosan gondoskodni. Az üzembiztonság fenntartásáért való felelősséget az üzemeltető másra át nem háríthatja, de annak teljesítésére más, a fenntartási tevékenységre jogosult szervvel, vagy személlyel szerződést köthet.

3 5.1. Kivitelező a MÁV ZRt. szervezeti egysége, vagy érvényes MÁV ZRt. szakvizsgával és érvényes képesítéssel rendelkező kivitelező Általános szempontok A képesítések igazolása. A pályafelügyeletet nem kell átadni számára, ha: a kivitelezés várható befejezéséig nincs előírt pályafelügyeleti tevékenység a munkába vett pályarész pályafelügyelete nem határolható el a MÁV ZRt. által végzett pályafelügyelettől Karbantartási munkák esetén a pályafelügyelet átadása az üzemeltető egyedi mérlegelése alapján történik. Nagyobb hosszra (állomásközre) kiterjedően végzett pálya megbontással járó beavatkozás (pl.: tömeges aljcsere, ágyazatrostálás, stb.) esetén a pályafelügyeleti tevékenység átadandó. Átadást írásban rögzíteni kell A pályafelügyeleti utasítás szigorú betartása. A rendszeresített nyomtatványok használata

4 A kivitelező felelőssége A kivitelező köteles írásban bejelenteni a tényleges munkavégzés megkezdését az érintett főpályamesteri szakasznak, valamint a műszaki, és karbantartási ellenőrnek. a.) Vágányzárban végzett munkáknál (Vg.zár lemondás, forg.vesz. hiba nem lehet) b.) Nem vágányzárban végzett munkáknál: A munkát irányító művezetőnek (pm-nek) műszaki felülvizsgálatot kell tartania A pályafenntartási szakszolgálat ellenőrzési kötelezettsége A pályafenntartási alosztályvezető írásban köteles rendelkezni az üzemeltetési ellenőr személyéről és az ellenőrzés gyakoriságáról. A kivitelezés legkritikusabb munkafázisait az arra kötelezetteknek ellenőrizniük kell. - Forgalombiztonsági szempontból -Műszaki szempontból Az üzemeltetési ellenőr felelős az észrevételek helyszíni azonnali szóbeli, majd időbeni írásban történő megtételéért (tervtől eltérő kivitel, többletteljesítmény azonban csak a műszaki ellenőrrel, karbantartási ellenőrrel egyetértésben követelhető). Észrevételének figyelmen kívül hagyása esetén megbízójának jelentést köteles tenni. Vasútbiztonságot veszélyeztető hiányosság esetén azonnal intézkedni, szükség esetén sebességkorlátozás bevezetése, vagy a vágány lezárása útján is. Szükség esetén felfüggesztheti a munkavégzést.

5 Az építés-, felújítás-, karb. alatti pályarészek felügyelete: Időszak Pályafelügyelet-karbantartás I. pft. szakszolgálat II. kivitelező III. kivitelező IV. pft. szakszolgálat I. Időszak: A munkaterület átadásától a vágány megbontásával járó tényleges munkavégzés megkezdéséig Munkaterület átadási jegyzőkönyv! II. Időszak: A tényleges munkavégzés megkezdésétől az ideiglenes forgalomba helyezésig. III. Időszak: Az ideiglenes forgalombahelyezéstől a műszaki átadási jegyzőkönyvben rögzített hiányosságok megszüntetéséig Az A határon belüli értékeket a műszaki (részműszaki) átadás utáni 90 napig meg kell követelni. Amennyiben a HV eljárás 90 napon belül megtörténik, a kivitelező a HV bejáráson mentesíthető a karbantartási feladatok alól.

6 A műszaki (részműszaki) átadásra a kivitelezőnek a szükséges vizsgálatokat, méréseket el kell végezni, és az erről készült dokumentációt az eljárás során köteles átadni. Ezen méréseket a pft. szakszolgálatnak ellenőriznie kell (részvétel a mérésben és utánmérések). A hiányosságok megszüntetését közös felülvizsgálat után a kivitelező és a pályafenntartási szakszolgálat jegyzőkönyvben köteles rögzíteni. E jegyzőkönyvben időpont megjelöléssel kell szerepeltetni a kivitelező pályafelügyelet alóli mentesítését. Amennyiben a műszaki (részműszaki) átadási eljáráson rögzített hiányosságok a forgalom biztonságát nem veszélyeztetik, a pályafelügyelet alóli mentesítést a kivitelező részére műszaki (részműszaki) átadáson meg lehet adni. Előzetes bejárás alapján és jegyzőkönyv felvétele mellett a Pályafenntartási szakszolgálat a kivitelező megrendelésére elláthatja a pályafelügyeletet a II. és III. időszakban is.

7 IV. Időszak: A műszaki átadási jegyzőkönyvben rögzített hiányosságok megszüntetésétől a végleges forgalombahelyezésig, hatósági engedélyköteles munka esetén a használatbavételi engedélyig tart. A IV. időszakban visszaáll a MÁV ZRt. pályafenntartási szakszolgálat teljes felügyeleti, és a műszaki (részműszaki) átadást követő 90 nap után a karbantartási felelőssége MÁV ZRt. szakvizsgákkal (képesítéssel) nem rendelkező kivitelező Forgalmi vágányt érintő tevékenység, felügyeleti dolgozó jelenléte mellett végezhető, a vállalkozó megrendelése alapján A dolgozót írásban kell megbízni A vasúti pálya próbaüzemi és ideiglenes forgalomba helyezése építési és felújítási, karbantartási munkák után Az ideiglenes forgalomba helyezést a XV. sz. melléklet szerinti jegyzőkönyv felvételével, valamint a forgalmi naplóba történő bejegyzéssel kell dokumentálni. A próbaüzemi forgalomba helyezési jegyzőkönyvben szerepelnie kell a hatósági létesítési engedélyben előírtaknak is

8 A kivitelező által végzett ideiglenes forgalomba helyezés Az érdekelt társszolgálati ágak képviselőinek bevonásával valamennyi al-, felépítményiés hídmunkák a MÁV ZRt. szakvizsgákkal rendelkező kivitelező által forg. helyezhetők. ha biztosítóberendezés, illetve felsővezeték átalakítása nem történik (szabályozás nem minősül átalakításnak), nincs nyomvonal korrekció, nem változott meg a vágánykapcsolatok kialakítása, nem kell műtárgy próbaterhelést végezni, provizórium vagy műtárgy beépítés nem történt, utasforgalmi létesítményt nem érint, a folyamatos vágányzár hossza a 72 órát nem haladja meg Szakaszmérnökség által végzett ideiglenes forgalomba helyezés MÁV ZRt. szakvizsgákkal (képesítéssel) nem rendelkező kivitelező esetén a szakaszmérnökség végzi a forgalomba helyezést az pont szerint. (előző pont, de nincs a kivitelezőnek MÁV szakvizsgája) A pályafenntatási alosztály által végzett ideiglenes forgalomba helyezés A pályafenntartási alosztály helyezi forgalomba mindazon munkákat, melyekre a kivitelező, illetve a pályafenntartási szakszolgálat nem kapott a közlekedési hatóságtól műszaki engedélyt.

9 5.4. Mérnöki létesítmények próbaüzemi, ideiglenes és végleges forgalombahelyezése építési és felújítási, karbantartási munkák után Új építésű, felújított, átalakított, bővített hidak, átereszek, alagutak, támfalak esetében a vasúti forgalom megindítása előtt az építési, létesítési engedélyben foglaltak betartását és a szakszerű kivitelt is vizsgálni kell. A vasúti hidak használatbavétel, forgalomba helyezés előtti vizsgálatának részletes szempontjait a Vasúti Hídszabályzat tartalmazza. Az alagutak, támfalak vizsgálata során is e szabályozás szellemében kell eljárni. A forgalomnak való átadás módja, a követendő eljárás a hídszerkezet típusától, nyílásától, szerkezetétől, az átalakítás, felújítás, bővítés mértékétől függően változó. A 15/1987. (XII.27.) KM-ÉVM sz. rendelet amely a /1988. sz. utasításban lett kiadva [Rendelet a 15/1987 hidakra vonatkozó előírásainak végrehajtására] : A forgalomba helyezést vasúti hidász szakember rendelheti el.

10 1. Hatósági engedély nélkül, vasúti tervjóváhagyással létesíthető, helyezhető forgalomba, bontható el, alakítható át teherbírás vált. nélkül: 10 m és ennél kisebb, de 5 m-nél nagyobb szabad nyílású állandó jellegű típusterv alapján épülő vasúti híd, 5 m és ennél kisebb szabad nyílású nem típusterv alapján épülő vasúti híd, utasaluljáró nyílásmérettől függetlenül, 30 m és ennél kisebb nyílású ideiglenes hidak, teherbírás változással nem járó fentiektől eltérő szerkezetek, 2. E körbe nem tartozó hidak hatósági engedéllyel létesíthetők, hatósági engedéllyel vehetők használatba, helyezhetők üzembe. A műtárgyakon csak a hatóság létesítési ill. átalakítási engedélyében előírt próbaüzem tartható. 3. Műtárgyakat (híd, alagút, tám-, és bélésfal) érintő munkavégzés, amelyre építési, átalakítási engedélyt a vasút üzemeltetője adott, és ideiglenes forgalombahelyezési engedélyt kell adni.

11 3. Építési provizórium beépítés ideiglenes forgalombahelyezési engedély köteles. A próbaüzemet, az ideiglenes és végleges forgalombahelyezést a vasúti hidakon, mérnöki létesítményeken csak az arra jogosult engedélyezheti II.) A hídon lévő vasúti pálya megbontásával járó munkák III.) A hídon lévő vasúti pálya megbontása nélküli munkák A pályás eljárási rendet a P-83/2006. PMLI sz. rendelet [Vasúti pálya és tartozékai üzembe helyezésének feltételei], a hidász eljárási rendet a P-11444/2001. PHMSZ sz. rendelet szabályozza részletesen.

12 XIV. sz. melléklet: Forgalomba helyezési jegyzőkönyv tartalmi előírásai 1. Forgalomba helyezés helye, időpontja 2. Jelenlévők 3. Bizottság vezetője 4. Forgalomba helyezés tárgya 5. Forgalomba helyezendő létesítmény legfontosabb jellemzői 6. Forgalomba helyezés szempontjából megállapított hiányosságok 7. A hiányosságok megszüntetésének határidői, felelősei 8. Egyéb megállapítások 9. Forgalomba helyezési engedély

13 XV. sz. melléklet: Forgalomba helyezési engedély FORGALOMBAHELYEZÉSI ENGEDÉLY A sz. vágányzári engedélyben kapott felhatalmazás alapján a.. szelvénytől.. szelvényig terjedő pályaszakaszt műszaki felülvizsgálat után az alulírott társ szolgálati szervek képviselőinek hozzájárulásával.. szelvénytől. szelvényig. km/h sebességgel.. szelvénytől. szelvényig. km/h sebességgel.. szelvénytől. szelvényig. km/h sebességgel

14 t tengelyterheléssel, az alábbi egyéb korlátozásokkal. forgalomba helyezem....., 20. év hó..nap.óra.perc. (kivitelező vagy mérnöki szakasz) megbízottja Biztosítóberendezési szolgálat részéről:.. (név) aláírás, időpont Felsővezetéki szolgálat részéről:.. (név) aláírás, időpont Hídépítési szolgálat részéről:.. (név) aláírás, időpont Forgalmi szakszolgálat részéről:.. (név) aláírás, időpont Kivitelező (mérnöki szakasz forgalomba helyezés esetén):.. (név) aláírás, időpont Ha valamelyik szolgálat nem érintett, a helyét ki kell húzni.

15 XVI. sz. melléklet: Ideiglenes/végleges forgalomba helyezési vagy próbaüzemi jegyzőkönyv.../20.. PÜ PMLI. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ideiglenes / végleges forgalomba helyezési vagy próbaüzemi Készült: év......hó...-án Jelen vannak: Ideiglenes/ végleges forgalomba helyezési ill. próbaüzemi engedélyt adó szerv részéről:.../ a szerv megnevezése /.../ név, beosztás / mint az eljárás vezetője. Az építtető / engedélyes részéről /.../ a szerv megnevezése /.../ név, beosztás / A tervező részéről:.../ a szerv megnevezése /.../ név, beosztás /

16 A kivitelező részéről:.../ a szerv megnevezése /.../ név, beosztás / Az üzemeltető részéről:.../ a szerv megnevezése /.../ név, beosztás /.../ a szerv megnevezése /.../ név, beosztás /.../ a szerv megnevezése /.../ név, beosztás / Tárgy:......vasútvonal...szelvényében lévő......híd Ideiglenes / végleges forgalomba helyezési ill. próbaüzemi engedélyezése Eljárás:

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i),

Részletesebben

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. -ának

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

ÉPÍTTETŐI KISOKOS. Az első gondolattól az első kapavágáson át, a használatba vételig mire figyeljünk az építkezés folyamán?

ÉPÍTTETŐI KISOKOS. Az első gondolattól az első kapavágáson át, a használatba vételig mire figyeljünk az építkezés folyamán? ÉPÍTTETŐI KISOKOS Az első gondolattól az első kapavágáson át, a használatba vételig mire figyeljünk az építkezés folyamán? Építési tevékenységet végezni az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 11748007- GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Veszprémi Főegyházmegye, (8200 Veszprém, Vár u.18., képviseli: Dr. Márfi Gyula, érsek, adószám: 19897253-1-19, bankszámlaszám: 20180812)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött az Oroszlányi Szolgáltató Zrt címe: 2840 Oroszlány, Bánki Donát u. 2. adószám:12794726-2-11 bankszámlaszáma:12028003-00345927-00100003 cégjegyzékszám: 11-10-001601

Részletesebben

MÁV V ZRT. D.20. UTASÍTÁS SE

MÁV V ZRT. D.20. UTASÍTÁS SE IV. VÁROSI V VILLAMOSVASÚTI PÁLYA P NAP MISKOLC, 2011. 04. 20. MÁV V ZRT. D.20. UTASÍTÁS VASÚTI SÍNEK S HEGESZTÉSE SE SZÉCHENYI ISTVÁN N EGYETEM Dr. Horvát t Ferenc főiskolai tanár 1. AZ UTASÍTÁS FELÉPÍTÉSE

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről Az Országgyűlés - felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, a nemzeti

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei 34700 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 146. szám V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei A belügyminiszter 45/2011. (XII. 7.) BM rendelete a tûzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról,

Részletesebben

A 2013.3.20. és 2013.4.30. között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék I. FEJEZET PÉNZTÁRGÉP, TAXAMÉTER KÖTELEZŐ HASZNÁLATA 1

A 2013.3.20. és 2013.4.30. között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék I. FEJEZET PÉNZTÁRGÉP, TAXAMÉTER KÖTELEZŐ HASZNÁLATA 1 OptiJus Opten Kft. I. 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról,

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészről Szentmártonkáta Község Önkormányzata (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c., képviseli Fodor Zoltán polgármester)

Részletesebben

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya - 1-1988. évi I. TÖRVÉNY 1 (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony betűs szöveg a 30/1988.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 17. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat. Tar ta lom je gyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 17. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat. Tar ta lom je gyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat 17. szám Tar ta lom je gyzék I. Utasítások 15/2012. (IV. 21.) BM utasítás a munkavédelem egyes ágazati feladatainak

Részletesebben

Ez itt egy sablonféle

Ez itt egy sablonféle Ez itt egy sablonféle MINŐSÉGELLENŐRZÉS, MINŐSÉGTANÚSÍTÁS AZ EN ASZFALTSZABVÁNYOK TÜKRÉBEN 2007 Fülöp Pál 1 1. MINŐSÉGELLENŐRZÉS, ÁLLAMI MINŐSÉGBOZTOSÍTÁS JELENLEGI HELYZETE MAGYARORSZÁGON 1.1. Jogszabályok

Részletesebben

I. FEJEZET 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA

I. FEJEZET 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ ELŐSZÓ 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2 A DÍJSZABÁS CÉLJA ÉS HATÁLYA 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA 1.3. A DÍJSZÁMÍTÁS MÓDOZATAI 2. AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉS AJÁNLOTT

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA ÉTDR ügyazonosító: 201300052984 ÉTDR iratazonosító: IR-000282540/2013. Szám: KE-03D/EP/00142-9/2013. Üi.: Szalai

Részletesebben

Mi is az az építési napló?

Mi is az az építési napló? Mi is az az építési napló? Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható olyan hiteles dokumentum, amely

Részletesebben

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 119. szám 64089 (13) Az R2. 22. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében) b) kiadásra

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

építési engedélyt megadja,

építési engedélyt megadja, Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/30653-16/2011 Tárgy: Oláh és Társa Kft. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló

Részletesebben