pusztavámi krónika II. évfolyam 15. szám Idôszaki havilap Ingyenes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "pusztavámi krónika II. évfolyam 15. szám Idôszaki havilap Ingyenes"

Átírás

1 pusztavámi krónika II. évfolyam 15. szám Idôszaki havilap Ingyenes augusztus Új vagyonrendelet Képviselô-testületünk a munkaterv szerinti utolsó ülését július 3-án tartotta az elsô félévben. Elsô két napirendi pontban megtárgyalásra került az óvoda és az általános iskola 2012/13. tanévi tevékenysége, eredményei, problémái. A képviselôk egyöntetûlég kinyilatkozták, hogy mindkét intézményben megfelelô, jó színvonalú munka folyik. Harmadik napirend során a testület kimondta, továbbra is ragaszkodik az általános iskola elnevezésében a Pusztavámi Tagiskola kifejezés megjelenítéséhez (az Oktatási Hivatal honlapján már így is szerepel). A képviselô- testület meghatározta második féléves munkatervét is. Az 5. és a 6. napirendi pontban polgármesteri beszámoló hangzott el a két ülés közötti eseményekrôl, a korábbi döntések végrehajtásáról, valamint a kistérségi tanácsban végzett munkáról. Egyben a testület elfogadta a kistérségi társulási megállapodás módosítását. Hetedik napirendben a képviselôk egyhangúlag elfogadták a település új vagyonrendeletét, mely a jövôben szabályozza a vagyongazdálkodás módjait. Nyolcadik napirend során, ivóvízhálózat bôvítését határozta el a testület a vasútállomási lakóépületeknél, határidôként e naptári évet megjelölve. További két tájékoztató hangzott el a hivatal pályázati tevékenységérôl, valamint a karbantartók,közmunkások által ez évben eddig végzett munkákról. Külön napirend során került sor a község ez évi költségvetésének módosítására, mely annak ellenére, hogy további kiadásokat irányoz elô, jelentôs mértékben növeli a pénzügyi tartalékot. Jegyzôi elôterjesztésben a képviselôk elfogadták a helyi esélyegyenlôséi programot, ez az a dokumentum (és folyamatos munka) mely alapján a jövôben is jogosultak leszünk pályázatok beadására. Ígéret hangzott el a képviselôk felé, hogy ez évben felülvizsgálatra kerül a település ifjúsági és civil koncepciója is. A napirendek végén képviselôi bejelentések hangzottak el. Adókedvezmény, ami sokaknak jár, de kevesen tudnak róla Nagyon sokan nem tájékozódnak eléggé az adóbevallás elkészítése elôtt. A könyvelô vagy a munkáltató pedig nem tud mindent az adózóról, akinek a bevallását készíti. Így sokan nem kevés pénztôl esnek el csupán azért, mert nem tudnak pár adókedvezményrôl. Aki már töltött ki adóbevallást, az bizonyára látta, hogy jár kedvezmény a súlyos fogyatékosság miatt. Viszont nincs részletezve, mi is számít annak. A legtöbben nem foglalkoznak vele, mondván, nekem úgysem jár, mert nem vagyok fogyatékos. Többek közt a cukorbetegségre, glutén érzékenységre, trombózisra, különbözô gyomor- és bélrendszeri betegségekre, hallás vagy látáskárosodásra. Ez csak pár példa. Ezeken kívül még sok más betegség esetén is igénybe vehetô. A részletes listát az interneten meg lehet tekinteni. Akinek van valami állandó jellegû betegsége, mindenképpen nézzen utána! Ennyit megér! Ez az adókedvezmény a mindenkori minimálbér 5%-a havonta. Ez az idei évben havi 3900 Ft-ot jelent. Lehet kérni egy összegben bevallás után, vagy havonta a levont adót csökkentve vele. Az igényléshez csak egy orvosi igazolás szükséges, amit azonban nem kell csatolni a bevallás mellé, hanem magunknál kell tartani. Erre egy esetleges ellenôrzés során lehet szükség. Fontos, hogy szerepeljen rajta a dátum, amióta a betegség fennáll. Amennyiben gyógyíthatatlan betegségrôl van szó, az orvos ezt jelölje az igazoláson, és akkor nem kell minden évben újat kérni. Akik eddig nem vették igénybe ezt a kedvezményt, de jogosultak rá, azoknak jó hír, hogy visszamenôleg is igényelhetô maximum 4 évig. Ehhez az érintett évekrôl önrevíziót kell benyújtani. Azonban ilyen esetekben, ha a visszaigényelt összeg magas, számítani lehet ellenôrzésre, ahol be kell mutatni az orvosi igazolást. A jogszabály itt található: docid=a kor Munkabérszámolás augusztus 1-jétôl (forrás: Ismét változik a Munka törvénykönyve, melynek a bérszámfejtés rendjét érintô rendelkezései augusztus 1-tôl lépnek hatályba. A jövôben a munkabér kiszámítása során az órabéres munkavállalók havi munkabérét nem a 174 órás átalányértékkel, hanem hónapról hónapra változó óraszámmal kell majd elszámolni munkaidôkeret alkalmazása esetén. Mindez nagyfokú körültekintést követel meg a cégek bérelszámoló munkatársaitól annál is inkább, mivel a távolléti díj számítási szabályaival ellentétben, e szabályok betartását továbbra is vizsgálhatja a munkaügyi ellenôrzés figyelmeztet a BDO. Éppen egy évvel a legutóbbi módosítást követôen ismét év közben kell átprogramozni a vállalatok bérprogramjait. A munkaidôkeretben foglalkoztatott órabéres munkavállalók havi munkabérének megállapítása során ugyanis a jövôben nem fix értékkel, hanem havonta változó óraszámmal augusztusban például 168 órával kell elszámolni az egy hónapra jutó munkabért. A 174-es osztószám a havibéres munkavállalók bérpótlékának számítása során továbbra is alkalmazandó szabály marad, vagyis a bérelszámolóknak a következô idôszakban célszerû fokozott körültekintéssel eljárni az osztó és szorzószámok kapcsán. A távolléti díj számítására vonatkozó szabályok betartását nem, ugyanakkor az alapbérrel és a pótlékolással kapcsolatos szabályok érvényesülését továbbra is vizsgálhatják a munkaügyi felügyelôk. 2. oldal Tartalom: Felmondtak a masszôrnek Elôterjesztést nyújtott be a képviselô-testületnek Merkatz László polgármester a július 3-án megtartott testületi ülésre. 3. oldal Elôtérben az erdészeti biomassza A Vértes Erdészeti Zrt pusztavámi telepén erdészek számára szakmai vándorgyûlést rendeztek. 4. oldal Gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülôknek augusztus végén adják át a támogatást. 7. oldal A tanévkezdésrôl Még néhány gondtalan hét, és véget ér a vakáció, kezdôdik az új tanév. Az elsô tanítási nap szeptember 2-án, hétfôn lesz! Az augusztus 20-i pusztavámi program Helyszín: a Mûvelôdési Ház mögötti tér Program: : Varga Miklós mûsora többek között az István a király címû rockoperából is énekel : Ünnepi köszöntô, kenyérszentelés : Pusztavámi Tánccsoport és az általa meghívott vendég csoport mûsora : Falu estebéd! Szabadtéren sütött kolbász, kenyér, mustár Mindenkit szeretettel várunk az ünnepi mûsorunkra!

2 Felmondtak a masszôrnek Elôterjesztést nyújtott be a képviselô-testületnek Merkatz László polgármester a július 3-án megtartott testületi ülésre. Tárgy: tájékoztató a karbantartó brigád és közmunkások által végzett feladatokról. Téli útkezeléssel kapcsolatosan: gépek felkészítése, létszámbiztosítás, kapcsolatfelvétel a külsôs cégekkel, egyéb érintettekkel só, salak beszerzés, deponálás (TSZ-nél) síkosságmentesítés, hókotrás saját brigád kézi és gépi erôvel együttmûködés a szerzôdött partnerrel márciusi ítéletidôben, mentésben, elhelyezésben, útelzárásban részvétel, hóátfúvások, hótorlaszok megszüntetésében közremûködés, autók kiszabadítása a hóból. Intézményi munkák: sportöltözôk átalakításában való részvétel (vizesblokkok teljes felújítása vízszerelési és kômûves munkák is társalgó átalakítás kômûves munkái, stb.) polgármesteri hivatalban szakipari munkák, majd festések végzése önkormányzati bérlakások (Petôfi u.) festése, erkélykorlátok javítása, pótlása, festése iskola udvarán kandeláberek elhelyezése, talpazat vasalatának legyártása, betonozás, kábelfektetés sor került a teljes körû tûz-és munkavédelmi szemlére, ennek során elvégzésre került a menekülô útvonalak (új szabványnak megfelelô és minden intézményre értendô) kitáblázása. Aktualizálásra kerültek a szabályzatok, ezek új elôírásainak megfelelôvé tették az intézményeket, a falugondnok felügyeletével elkészültek, illetve aktualizálásra kerültek a tûzvédelmi, munka- és balesetvédelmi, érintésvédelmi és egyéb szabályzatok, a tûzriadó tervek. Erôsáramú berendezések felülvizsgálata megtörtént, villám- és érintésvédelmi felülvizsgálatok megtörténtek, a felülvizsgálatok megállapításai alapján a szükséges javítások (szakember által) elvégzésre kerültek, illetve folyamatban vannak. Elkészültek az aktuális kockázatértékelô vizsgálati jegyzôkönyvek is, azok minden dolgozóval ismertetésre kerültek. A szemle során, a felügyeletet ellátó szakemberek jelzése alapján az egészségházban mûködô A július 3-i testületi ülésen a képviselôk elé tártuk a hivatal jelenlegi pályázati tevékenységét. Ezt a lakosság tudomására hozzuk: Elsô lépésként beszámoltunk 4 korábbi (ravatalozók elôtetôvel való ellátása, mûvelôdési ház ablakcserék, hivatali számítógépes hálózat fejlesztése) záró ellenôrzésérôl és annak végleges elfogadásáról. (masszôr) vállalkozónak fel kellett mondani a bérleti szerzôdését, mivel súlyosan megszegte a tûzvédelmi elôírásokat. Az iskolai szünet megkezdôdésével, az iskolai felújítási munkákban is segítséget nyújtott a brigád (termek rendezése, visszarendezése, víz- és kômûves szakipari munkák elvégzése a javítások mellett, után, stb.) Egészségház elôtetô kialakítással kapcsolatban a fakonzerválást, mázolást, a homlokzaton történt beavatkozások javítását a brigád végezte ezáltal is olcsóbb a kivitelezés. Falunapi munkálatok: minden évben a falunapok elôtt és után a brigád készíti elô a terepet (sátorállítás és bontás kivételével), részt vesz a dekorálásban, a bútorzatok mozgatásában, az elôkészítô munkákat végzi (fûnyírás, kitáblázás, szalagozás, stb.), minden hajnalban elvégzi a takarítási feladatokat. Vízelvezetési munkálatok: a mostoha idôjárás késleltette ezen munkák megkezdését az idei évben. Eddig elkészült munkálatok a Bajcsy utcában árokburkolat javítások (20 fm), az Erdészeti-kanyarban árokburkolás (80 fm.) ez folytatódik. Ibolya utcában (külsôs gépi segítséggel) földárok kotrás és profilozás (300 fm.), az Ibolya utcától az Erdészeti kanyarig földárokkotrás és profilozás ez utóbbi még folyamatban van. Felmérésre kerültek a tavasz folyamán (márciusi havazás elôtt) a település vízelvezetô rendszerei. Lakossági felhívást tettünk közzé a helyi lapban az árkok tisztításáról. A falugondnok a nyár folyamán utóellenôrzést kell, hogy végezzen. Ennek eredményeként felszólításokkal, egyéb szankciókkal fogunk élni a gondozatlan árkok, átereszek ügyében. Egyéb települési munkák: - Közremûködés a lomtalanításban kocsi kíséret és az intézmények lomtalanítása, valamint az utótakarítás Vasgyûjtést végzett a brigád bevétel forint Virágosítás elôkészítése azóta folyamatos locsolás, gondozás Játszótéri mászóka felújításában való közremûködés Nyertes pályázataink A falunap megrendezéséhez két sikeres pályázatunk volt: a kulturális államtitkárságtól forint, a Fejér Megyei Közgyûléstôl pedig forint összeget nyertünk e célra (az összegek már a számlánkon vannak). A márciusi katasztrófahelyzet elhárítási munkáira vis-maior támogatási kérelmet adtunk be a Belügyminisztériumhoz, melyet pozitívan bíráltak el, a megítélt forint már a számlánkon van. A tavaly beadott és tartaléklistára tett egészségre nevelô program pályázatunk forint támogatásban részesült, a programokat szeptember és decembere között kell megvalósítani. A Petôfi és Erdôsor utcai buszvárók építésére beadott pályázatunk Folyamatosan végzett munkák: - óvodaudvar gondozása Játszóterek, parkok homok és murva terítése, vegyszeres gyomirtás Zöldfelületek gondozása fûnyírás, sövénynyírás, stb. Temetôk, iskola és óvoda udvar, Kálvária-domb, egyéb közterületek kaszálása Árkok, folyókák tisztántartása, iszapfogók rendszeres tisztítása Intézmények (mûvelôdési ház, óvoda, iskola, egészségház, polgármesteri hivatal, sport, karbantartó mûhely) teljes körû karbantartása. Fûtési szezonban a fûtésrendszerek üzemeltetése. Ezen túlmenôen sok egyéb, azonnali feladat (pl. magánháznál partfalomlás veszélyhelyzet elhárításában való közremûködés), ami elôre nem tervezhetô. A brigád jelenleg 1 fô falugondnok, 1 fô vízfûtés-szerelô (mindketten a fûtési rendszerekhez szükséges vizsgákkal), 1 fô kômûves, 1 fô nyugdíjas tagból áll, közmunkások száma 3-6 fô között változik ahogy a lehetôséget és a támogatást kapjuk. Pusztavám, június 26. Merkatz László polgármester pozitív elbírálásban részesült, pénzügyi átcsoportosításra vár, jelenleg tartaléklistán van. A mûvelôdési ház külsô felújítására és egy kis helyi piac kialakítására forint támogatásban részesültünk, a fejlesztéseket év végéig kell befejezni. Merkatz László polgármester 2 Pusztavámi Krónika augusztus

3 Elôtérben az erdészeti biomassza Nyugdíjasok az iskolapadban Petrovics Istvánné (Gabika) a Pusztavámi Nyugdíjas Klub programszervezôje, nyugdíjasok részére számítógépes tanfolyamot szervezett. Az ötlet nem új keletû mondja, régóta foglalkoztat bennünket maga a számítógép nyújtotta lehetôség, hiszen az informatika, a kommunikáció, világunk mindennapi része. Faaprító gép munka közben A Vértes Erdészeti Zrt pusztavámi telepén erdészek számára szakmai vándorgyûlést rendeztek. Maga a program, különbözô elôadásokból, gépbemutatókból állt. A résztvevôk száma elérte a 200 fôt. A számítógépes tanfolyamot Ungerné Grósz Angéla tanárnô vezette. Így vélekedett az ismét iskolapadba ült éltesebb diákokról : Az a tapasztalatom most, hogy a nyugdíjasok számára véget ért a tanfolyam, hogy fogékonyak voltak az új technikára. Akit érdekelt, az eljött. Voltak néhányan közülük, akik már korábbról ismerték a számítógép elônyeit, de tökéletesíteni szerették volna ismereteiket. A számítógép megismerése kortól, nemtôl független. Szûcs Ferenc a Vértesi Erdô Zrt kereskedelmi igazgatója kérdésünkre elmondta, hogy az Országis Erdészeti Egyesület 144. vándorgyûlését tartja ma (július 12-én) a Vértesben, s ennek egyik állomása Pusztavám. A mi programunk lényege a megújuló energiaforrások hasznosításáról szól mondta lapunknak Szûcs Ferenc. Az erdészet szempontjából fontos a rendelkezésünkre álló erôforrások minél hatékonyabb hasznosítása. Az erdészeti biomassza a megújuló energia-erôforrások egyik legfontosabb tényezôje ma Magyarországon. A 7 százalékos megújuló energiaforrásból mintegy százalékot az erdészeti biomassza tesz ki. Az erdészeti biomassza megjelenhet egyszerû tûzifaként is. A biomasszát felhasználhatjuk villamos-energia, vagy pedig hôenergia termelési céljából. A Vértesi Erdô Zrt. fô célkitûzése, hogy elômozdítsa a megújuló energiaforrások Felvidéki tanulmányi kirándulás A móri Radnóti Miklós Általános Iskola és a tagintézmények (Kincsesbánya, Fehérvárcsurgó, Pusztavám) közös pályázata eredményeként 7. osztályos diákjaink szeptember között Felvidéki Kincskeresô címmel tanulmányi kirándulásra utaznak a Felvidékre. A Határtalanul pályázat keretében elnyert összeg Ft 80 diák és 8 pedagógus utazását biztosítja. A rendhagyó tanórák adta ismeretszerzési lehetôséget köszönjük a Bethlen Gábor Alapkezelô Zrt.-nek! Reméljük, hogy ez a projekt is hasonlóan sikeres és élményekben gazdag lesz, mint a szeptemberi utazás volt! Visztné Kemele Szilvia tagintézmény-vezetô Pusztavámi Krónika augusztus minél szélesebb körû hasznosítását, elsôsorban a biomassza felhasználást. Ennek érdekében alakítjuk ki azokat az együttmûködéseket a régióban, Tatabányán, Oroszlányon, Bábolnán, amelyek lehetôvé teszik a fa brikett elsôsorban hôenergia termelési céllal történô hasznosítását. Szeretnénk bemutatni azokat az új technológiaeszközöket, amelyek lehetôvé teszik ennek az erdészeti biomasszának felhasználását, elôkészítését, a lakossághoz való eljuttatását. Ma neves szakembereket is meghívtunk: oktatókat, gyártókat, forgalmazókat. Ôk a megújuló energia- felhasználásban az élen járnak. Szakmai céllal képviselteti magát a Kínai Állam Erdészeti delegáció, tagjai megtekintették a magyar erdészeti gépeket. Sajnos a mi erdôgazdaságunknak kínai kapcsolata még nincsen, de a keleti nyitás politikáját magunkra nézve is komolyan vesszük. N. G. Álláshirdetés! A Radnóti Miklós Általános Iskola Pusztavámi Tagiskolája 8 órás, 2 szakos munkarendben takarítónôi állást hirdet! Feltétel: erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz. Munkakezdés: augusztus 16. Fizetés: A Kjt. elôírása szerint. Pályázni kizárólag postai úton az alábbi címre lehet: R. M. Á. I. Pusztavámi Tagiskola, 8066 Pusztavám, Bajcsy-Zs. u. 10. A pályázat beérkezésének határideje: augusztus 9. Visztné Kemele Szilvia tagintézmény-vezetô Ungerné Grósz Angéla tanárnô vezette a nyugdíjasok számára a számítógépes tanfolyamot Nyilvánvaló, hogy idôs korban a tanulás egy kicsivel nehezebb, de ez sem okozott akadályt. A fiatalok szinte az anyatejjel együtt szívják magukba a számítógépes ismereteket. Ôk az úgynevezett Y generáció. A tanfolyam arra mindenképpen jó volt, hogy az idôs emberek most már gyorsabban tudnak kapcsolatot teremteni a családjukkal, fôleg az unokájukkal. Sok embert érdekel a kertészet, a gasztronómia, és egyéb apró dolog. Ôk most már a böngészôbôl minden információhoz hozzájutnak. A Facebook is érdekli ôket, sok információt gyûjthetnek be onnan. Számomra nagy élmény volt a nyugdíjasok között lenni, hiszen valamennyit Nyugdíjasok ismerkednek a számítógéppel személyesen ismerem. A tanfolyam végeztével nem ér véget a kapcsolat, az utolsó órán el is mondtam nekik, hogy problémáikkal, bármikor felkereshetnek. Ha tudok, mindenkinek segítek! Petrovics Istvánné (Gabika): Idôs tagtársaink unokáikkal, gyermekeikkel személyesen egyre kevesebbet találkoznak, hiszen azok a munka miatt más városban, vagy akár más országokban élnek. Ilyenkor jól jön a számítógépes kapcsolat. Eddig a nagymamák, nagypapák irigykedve nézték, hogy mit tudnak az unokák. Ennek a korszaknak vége, mert mi is a számítógép mellé merünk ülni és most már kapcsolatba tudunk lépni a családtagjainkkal. A három hetes számítógépes tanfolyam hasznos volt. Nagy segítséget nyújtott nekünk a helyi iskola, ahol a számítógépeiket gyakorlás céljából biztosították számunkra, sôt a helyszínt is a tanuláshoz. Köszönjük Visztné Kemele Szilvia, igazgatónônek, és persze a tanárnônknek, Ungerné Grósz Angélának. Angéla nagyon kedvesen, türelmesen oktatott bennünket. Hálásak vagyunk neki is! N. G. 3

4 Munkahelyteremtô beruházás a Macher Kft-nél február 14-tôl április 5-éig lehetett pályázni a Nemzetgazdasági Minisztérium által a Nemzeti Foglalkoztatási Alap központi alaprészébôl, új munkahelyek létrehozását eredményezô beruházások támogatására. Fejér megyébôl 49 vállalkozás nyújtotta be pályázatát, s az egyik nyertes a székesfehérvári Macher Kft, amely július 10-én sajtótájékoztató keretén belül számolt be az eseményrôl. A sajtótájékoztatón jelen volt dr. Czomba Sándor a foglalkoztatásért felelôs államtitkár, Dr. Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármestere, Buday Attila a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának vezetôje és a nyertes vállalkozás képviselôje: Macher Endréné, a Macher Gépészeti és Elektronikai Kft. ügyvezetô igazgatója. a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának vezetôje Buday Attila a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának vezetôje és Macher Endréné a Macher Gépészeti és Elektronikai Kft. ügyvezetô igazgatója ünnepélyes keretek között (a mûhelyben) aláírta a támogatási szerzôdést A központi alaprészébôl, új munkahelyek létrehozását eredményezô beruházások támogatására biztosított 10 milliárdos keretre lehetett pályázni. A pályázati program lebonyolítását az elôzô évekhez hasonlóan Fejér megyében a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja végezte. A munkahelyteremtô beruházáshoz nyújtott támogatás középtávon (3 év) fenntartható beruházás megvalósításához volt igényelhetô. A támogatás biztosításának egyik kiemelten elvárt feltétele volt, az adott cég az éves átlagos statisztikai állományi létszáma megtartása A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülôknek augusztus végén adják át a támogatást. Pusztavám jegyzôje ezúton is tájékoztat minden érintettet, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számára a jogszabályban elôírtak szerint Erzsébet-utalványt biztosít. A gyermekek védelmérôl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 20/A. (1) bekezdés Gyermekvédelmi kedvezmény a) pontja értelmében a gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnôttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgy év augusztus hónapjára való tekintettel, természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. Pusztavám jegyzôje ezúton mellett legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettségének vállalása. A vállalkozások beruházási hajlandóságának kedvezô alakulását mutatja, hogy az idei évben, Fejér megyében 49 cég nyújtotta be pályázatát, ismertetve új beruházási elképzeléseit. Az idei évben Fejér megye közel 197 millió Ft-os forrást tudott lehívni a Foglalkoztatási Alaprész központi keretébôl. Ebbôl a forrásból 16 cég támogatásával 122 új munkahely létrehozása valósul meg, egyidejûleg közel 435 ember már meglévô munkahelyének megôrzésével. A 122 fôs új munkavállalói létszámból összesen 41 fô álláskeresô foglalkoztatását vállalták a támogatott cégek. A MACHER Gépészeti és Elektronikai Kft. az idei évben a kábelkonfekcionálás területén megvalósítandó, a repülô- és védelmi ipari beszállítóvá válást elôsegítô technológiafejlesztéshez igényelt és kapott támogatást. A beruházás megvalósításához a nemzetgazdasági miniszter május 31-i döntésével forint keretösszegû vissza nem térítendô támogatásban részesítette. A cég a már foglalkoztatott 75 fôs létszámát e támogatás segítségével 9 fôs többletlétszámmal emeli meg. Az átlagos újságolvasó (és tévé-nézô), gyakran elbizonytalanodik, amikor felelôs politikusokat hallgat. Az ellenzék a foglalkoztatás csökkenésérôl, míg a kormányoldal növekedésrôl beszél. Mi az igazág? tettük fel a kérdést dr. Czomba Sándornak, az Orbán-kormány államtitkárának. A politikusok általában a saját maguk igazát hajtogatják válaszolt a foglalkoztatásért felelôs államtitkár. Én a KSH adataira tudok hivatkozni, amely nemzetközi szinten is helytálló és megalapozott. A 2010-es év hasonló idôszakához képest, most, 2013-ban, fôvel dolgoznak többen Magyarországon. Ilyenkor jön az ellenzéki vélemény, no de hát a közmunka, a részmunkaidôben való foglalkoztatás stb. Mindenféle módszereket kitalál az a csúnya kormány, hogy az adatok javuljanak. Szeretném hozzátenni: teljes munkaidôben 3,6 millió ember dolgozik ma hazánkban, és mintegy ember részmunkaidôben. Természetesen ezekkel a számokkal mi sem vagyunk elégedettek, de azon fáradozunk, hogy a foglalkoztatás száma folyamatosan növekedjen. Cseh ország jó példa elôttünk, ahol szintén 10 millió a lakos, ebbôl 5 millióan dolgoznak. Nyugdíjakat, s egyéb kiadásait egy ország csak akkor is tájékoztatja a jogosultakat, hogy augusztus hónapban értesítést kapnak a jogosultság fennállásáról és az Erzsébet-utalványok átadása/ átvétele idôpontjáról. Az utalványok átadásához személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány szükséges (személyigazolvány vagy kártya formátumú vezetôi engedély vagy útlevél, és minden esetben a lakcímkártya)! tudja finanszírozni, ha megfelelô adóforintokhoz jut. Én látok esélyt arra, hogy a következô években nô Magyarországon a foglalkoztatottak száma. Mit jelent személy-szerint Önnek ez a mai nap? kérdeztük Macher Jánost, a Macher Kft társtulajdonosát, a vállalat igazgatóját, Különleges, egyben felemelô érzést jelent. Olyan emberek tiszteltek meg bennünket, mint dr. Czomba Sándor államtitkár, dr. Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármestere, Buday Attila a Fejér Megyei Kormány- Dr. Czomba Sándor államtitkár és a pusztavámi Macher János (a Macher Kft. igazgatója) a támogatási szerzôdés aláírásakor köszöntötték egymást hivatal Munkaügyi Központjának vezetôje. No és számtalan újságíró! A mi cégünk keservesen indult el annak idején, s mára a szorgalmas és tisztességes munkának köszönhetôen, világhírre tett szert. Jelentôs nap ez a cégünk életében, mert úgy érezzük, hogy amit gyártunk, jó termék és szükség van rá a világban. Az, hogy a pályázatunkat elfogadták, sôt, hogy a foglalkoztatási szerzôdés aláírására itt a helyszínen került sor illusztris vendégek jelenlétében, óriási megtiszteltetés számunkra. Nagyon örülök! N. G. Orvosi rendelés 8-9-ig: gyermekeknek elôjegyzés nélkül! 9-12-ig felnôtteknek, csak elôjegyzéssel. Még gyógyszeríratásra is kell idôpontot kérni! Az orvosi rendelô telefonszáma: 22/ Dr. Csillag Márta mobiltelefon-száma: 30/ Pusztavámi Krónika augusztus

5 Új gépkocsi a polgárôröknek Nemrég a Pusztavámi Polgárôrség használt, de kiváló állapotban lévô Suzuki Ignis típusú személygépkocsit kapott. Az egymillió forint értékû autót a helyi polgármesteri hivatal vásárolta. A régi szolgálati autót polgárôreink a megyei parancsnoksághoz juttatta Pusztavámi Krónika augusztus el, akik felújítják, és olyan településre juttatják el, ahol arra a legnagyobb a szükség. A Suzuki jó kezekbe került. A pusztavámi polgárôrök ápolják, és karbantartják. Fotónkon (jobb oldalt) Deme János rendôr és Limbacher Róbert polgárôr (bal oldalon) látható. Elkészült a Csókakôi vár kaputornya Jelentôs állomásához érkezett a csókakôi vár felújítása azzal, hogy alig fél év alatt, közel százmillió forint felhasználásával elkészült a kaputorony rekonstrukciója. A megújult tornyot nemrég avatták fel. A csókakôi vár nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentôségû, nemzeti vagyonnak minôsülô mûemlék. Átadták a felújított csókakôi vár kaputornyát Az állam tulajdonosi jogait a Magyar Nemzeti Vagyonkezelô (MNV) Zrt. gyakorolja, így a karbantartás, a tudományos, a régészeti kutatás-feltárás és a fejlesztés is alapvetôen az MNV Zrt. felelôssége. A csókakôi vár felújításának szervezését és az örökségvédelmi (régészeti, mûemlékvédelmi) szakmai munkálatok segítését bô évszázados elhanyagoltság után 1994-ben kezdte meg a helyi önkormányzat, illetve a történelmi emlékhelyért felelôsséget érzô, annak megmentéséért aktívan dolgozó Várbarátok Társasága, élükön elnökükkel, Sôrédi Pál várkapitánnyal. A település és a civil szervezet 1995 és 2010 között több mint 100 millió forintot nyert különbözô pályázatokon és költött a vár régészeti kutatására, illetve helyreállítására, amit 2012-ben 94,1 milliós ráfordítással az MNV Zrt. folytatott. Tekintettel arra, hogy a települési önkormányzat által korábban már elkészíttetett és engedélyeztetett tervek rendelkezésre álltak, a kaputorony felújítását célzó beruházás viszonylag gyorsan, alig fél év alatt valósult meg. A tavasszal átadott kaputorony teljes rekonstrukciója során elkészült a felvonóhíddal, rostéllyal, kapuszárnyakkal, valamint a toronyhoz kapcsolódó délnyugati várfalszakasz pártázattal, fa gyilokjáró- folyosóval és feljáróval. A teljes egészében az MNV Zrt. által finanszírozott beruházást L. Simon László, mint a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács (VVVTFT) elnöke, országgyûlésiképviselô és Marjay Gyula, az MNV Zrt. fôigazgatója adják át. A csókakôi vár rekonstrukciója azonban ezzel nem ér véget mondta Fûrész György polgármester a megnyitón. A tervek között szerepel a vár területén található különleges kápolna helyreállítása, a kápolna és kaputorony között elhelyezkedô ágyúállás rekonstrukciója, a kápolnáig vezetô lépcsô befejezése, illetve a várban feltételezett törökkori mecset területének régészeti feltárása. Mindezeket elsôsorban az indokolja, hogy a látványos vár jelentôsen növeli az idegenforgalmat, ami megteremti a mûemlék önfenntartásának esélyét. A csókakôi vár a hét minden napján látogatható reggel 8-tól 20 óráig. Napközis tábor Pusztavám Község Önkormányzatának szervezésében ebben az évben ötödik alkalommal került sor nyári napközis tábor megrendezésére. Az indulás elôtti héten érkezett az örömhír, miszerint a táborra megírt pályázat a Nemzeti Erôforrás Minisztérium által forint vissza nem térítendô támogatásban részesült. Farkas Jánosné Erzsivel közösen már jól megszokott párost alkotva, július 15-én az alsó tagozatosokkal kezdtük meg a táborozást. A táborban 6-tól 18 éves korú gyermekek és fiatalok vettek részt. Célunk, a nyári szünetben a gyermekek felügyeletének biztosítása, de úgy, hogy minden nap új ismeretekkel és élményekkel gazdagodjanak. Minden napnak megvolt a fô irányvonala, amit azon a napon követtünk. A program úgy épült fel, hogy adott napon a tematikához hûen elôadást hallgattunk meg, foglalkozást tartottunk a témáról, valamint a kézmûves foglakozás is a tárgykörhöz kapcsolódott. Ebben az évben is több magánszemély, civil szervezet támogatott minket. Volt, aki felajánlásával, többen a munkájukkal segítettek. A gyerekek nevében is köszönjük szépen a következôknek: Czirák Lászlóné, Dr. Csillag Márta, Horváth János és Horváthné Dobos Judit, Huszák József, Kalafatics Imre, Katolikus Karitász, Kemele Róbert és Pulai Szilvia, Kubinyi Balázs, Macher János, Mosberger József, Móri Ifjúsági Vöröskereszt, Mozgássérült Klub (Dörner Jánosné), Nyugdíjas Klub. Önkéntes segítôink: Barabás Dorina, Farkas Barbara, Farkas Klaudia, Ihász Bálint, Kemele Kata, Morvai Anikó, A gyermekek elsôsegélynyújtásból bemutatót láttak Móri Ramóna, Staudt Kinga. Polgárôrség (Finta János, Finta Jánosné, Zombó Kálmán, Zombó Kálmánné, Pusztavámi Evangélikus Egyházközség, Pusztavámi Német Nemzetiségi Énekkar, Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat, Pusztavámi A táborban 6-tól 18 éves korú gyermekek és fiatalok vettek részt. Német Nemzetiségi Tánccsoport, Pusztavámi TC (Magda György), Pusztavámi Tejszövetkezet, Régiók Fejlesztéséért Egyesület (Ujj Tamás, Ujjné Kordkovics Judit, Hadnagyné Róth Eszter), RMÁI Pusztavámi Tagiskola Szülôi Munkaközösség tagjai: Somlainé Szlávik Éva, Szénási Attiláné. Szent Rókus Patika, Vécsei Józsefné, Vértesi Erdô Zrt., Vértesi Erômû Zrt., Zombó Norbert. Köszönjük szépen Merkatz László polgármester úrnak a szervezésben való segítséget és a képviselô testületnek a támogatását, hogy lehetôvé tették a tábor ismételt megrendezését. Köszönjük az óvoda dolgozóinak a mindig nagyon finom, minôségi ételeket. Külön köszönjük Finta Jánosnénak, hogy a gyerekeket az elsô héten minden reggel elkísérte a táborunk helyszínére. Azt hiszem, mindenki nevében mondhatom, hogy ismét egy nagyon jó emlékkel gazdagodtunk. Ihászné Albert Anna 5

6 A 23 éves Benedek Elek, a Budapesti Hírlap újságírója volt, amikor ben egy ôszi délutánján fônökével, Rákosi Jenôvel betértek szivarért egy Rókus kórház melletti trafikba. Egy aznapi újságcikkrôl beszélgettek, amikor a trafikosné sarokban ülô lánya beleszólt a társalgásba. Vitába szállt a nagyhírû fôszerkesztôvel, amihez talán Eleknek sem lett volna mersze. A magas, jóképû fiatalember annyira rácsodálkozott az éles eszû lányra, hogy elfelejtett fizetni a szivarokért. Másnap egy ibolyacsokor kíséretében vitte el a tartozást, s innentôl kezdve mindennap visszajárt a boltba, hogy találkozzon a 19 éves Fischer Máriával. Az elszegényedett székely nemesi család fia és a félárva, vallásos zsidó lány szerelmét sokan értetlenkedve nézték. Ôk nem értették, mi lenne a baj. Elek másfél év udvarlás után belépett a trafikba és a lány elé állt: kisasszony, gyönyörû álmot láttam. Virágos almafa tövében szenderegtem, s maga égôpiros rózsát ejtett a mellemre... Igazat jelent-e az álmom? Igazat hangzott a felelet ben összeházasodtak, és 45 évig el sem váltak egymástól. Bár Elek elismert újságíró lett, s egy ciklus erejéig országgyûlési képviselô is, szerényen éltek Reáltanoda utcai Benedek Elek lakásukban. Elek nem becsülte sokra a pénzt, így megtartani sem tudta. A család motorja Mária volt, a hat gyerek mellett férje ügyeit is kézben tartotta. Elek sokat dolgozott, ma már csak meseíróként tartják számon, pedig kemény hangú közéleti publicista Fischer Mária és férje, Benedek Elek és a szociális igazságtalanságra érzékeny regényíró is volt. Regényeibôl kitûnik, hogy egyszerre hitt a nôk egyenjogúságában és az életen át tartó szerelemben. Szülôföldjén, Kisbaconban felépítette álmai házát, a tornác felett ma is ott a felirat: Mari. Neki építette. Nem szerettek külön lenni. Ha Eleknek mégis utaznia kellett, minden nap levelet írt feleségének, Mária pedig minden nap válaszolt. Elek tudatosan fordult a gyermekirodalom felé, ezt politikai állásfoglalásnak is tekintette. A századfordulón már Elek apónak hívta mindenki, egyik gyerekújságot adta ki a másik után. A világháború alatt János fiuk megbetegedett, így Mária Kisbaconba költözött Pestrôl, hogy ápolhassa. A pesti zsidó lányból igazi székely asszony lett, a falu befogadta. Amikor 1920-ban János meghalt, Elek is döntött: végleg hazatért. A fiatal erdélyi írók kérésére újra visszatért az irodalmi közéletbe is, lapokat szerkesztett augusztus 17-én éppen az írók feladatáról írt, amikor agyvérzést kapott. Utolsó három leírt szava ez volt: fô, hogy dolgozzanak. Leesett a székrôl, többé nem tért magához. A család tudta, hogy hamarosan vége. Mária megfogta a férje kezét, majd hirtelen felállt és kiment a házból. Néhány perc múlva visszatért, leült az ágy mellé. Édeseim mondta nyugodtan a gyermekeinek azt hiszem, most kifogytok belôlünk. Rátámadtak. Te valamit bevettél! Gyorsan hánytatót!. Összeszorította a fogait, nem vett be semmit a 9 Veronál után. Megértették végül, hogy így akarták, s fordítva Elek is így tett volna. Elbúcsúzott a gyerekeitôl, nem sokkal ezután elveszítette az eszméletét, és egy nappal késôbb ô is meghalt. Egyszerre temették ôket, ott volt az egész falu és sok író-barát. Szép, paraszti temetése volt az egykori nemes úrfinak és a zsidó polgárlánynak, akik nem tudtak elválni egymástól. Forrás: Sajtóarchívum) Sétáltunk Siófok szépen felújított belvárosában Táborozás a Balaton-parton Iskolánk diákjai közül 45-en vettek részt a hagyományos nyári táborunkban, ezúttal Siófokon, a Petôfi sétányon. Rögtön a ballagás után, június között pihenhették ki a gyerekek a tanév fáradalmait. Az idôjárás sajnos cseppet sem volt kegyes, hiszen a kifejezetten hûvös, szeles idô miatt a balatoni fürdôzés elmaradt, de mindezt kárpótolta az a sok-sok program, vetélkedô, kézmûveskedés, tábori olimpia, melyeket a megérkezést követôen alakult csapatok számára szerveztünk a hét minden napján. Ezek mellett naponta volt egy-egy meglepetés program is: fürdés a Galérius élményfürdôben, hazafelé rövid városnézô vonatozással összekötve. Sétáltunk Siófok szépen felújított belvárosában; felmentünk a víztoronyba, ahonnan páratlan kilátás nyílik a városra és a Balatonra; jártunk hüllôkiállításon. Egy napsütéses, szélcsendes délutánon, egyórás sétahajókázáson vettünk részt, ahol interaktív Ki mit tud a Balatonról címû játék várta a gyerekeket. Partot érve a Szülôi Munkaközösség képviselôi vártak minket, akik néhány órára meglátogattak minket, s természetesen meglepetést is hoztak a gyerekeknek. A szülôk által sütött házi készítésû sütemények bôséges választéka nagyon-nagyon kedves ajándék volt, igazi örömöt okozva ezzel a diákoknak. Élmény volt látni a sütizést! A hazautazást megelôzôen a péntek délelôttöt a festôien szép Jókai parkban töltöttük, ahol egy önfeledt gokardozással és biciklizéssel búcsúztunk a tábortól. Mindannyiunk számára pozitív élményt jelentett a szép és kényelmes szállásunk a pincérek udvarias kiszolgálása az étteremben, külön számunkra összeállított menüsor, a napi négyszeri étkezéssel. A pedagógusok Mosbergerné Krekó Szilvia, Vajdicsné Fenyvesi Angéla, Zombóné Hardi Noémi, Visztné Kemele Szilvia munkáját nagyban segítették az ifivezetôk: Mosberger Evelin, Fülöp Richárd, Zombó Balázs, Viszt Balázs. Örülünk, hogy egy mindenki számára pozitív élményt jelentô nyári tábort tudhatunk magunk mögött. Visztné Kemele Szilvia tagintézmény-vezetô Semmelweis Ignác orvos, az anyák megmentôje születésnapján (1818. július 1.) tartják a magyar egészségügy napját. Semmelweis Ignác, a gyermekágyi láz okának és gyógymódjának felfedezôje volt az elsô, aki a gyermekágyi lázat nem önálló kórképként, hanem fertôzés következményének tekintette. Július 1. az egészségügyi dolgozók napja Rájött, hogy ezt a fertôzést maguk az orvosok terjesztik: a boncolást is végzô szülész-nôgyógyászok adják át a fertôzést a vizsgált vagy szülô nôknek. Megoldásként a klórmész-oldatos kézfertôtlenítés bevezetéséért küzdött, ám felfedezése élete során nem talált meghallgatásra. Halála után sem figyelt fel elképzelésére az orvostudomány, csak évekkel késôbb, amikor Joseph Lister angol sebész módszerét, a karbolsavas fertôtlenítést kezdték alkalmazni, derült fény Semmelweis korszakalkotó felfedezésére. Ma a két módszer kombinációját alkalmazzák a mûtéti beavatkozások elôtt. A Semmelweis-nap 2011 óta munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozóknak, e napon a nehéz körülmények között is példamutatóan helytálló, a betegekért nap, mint nap áldozatot hozó egészségügyi dolgozók teljesítményét kitüntetésekkel, oklevelekkel egyebek közt Semmelweis-, Batthyány-Strattmann László-, Pro Sanitate díjjal ismerik el. (forrás: 6 Pusztavámi Krónika augusztus

7 A gyógyszertár nyitva tartása Hétfôn: 13:30 15 óráig Kedd: óráig Szerda: 8 11 óráig Csütörtök: 13:30 17 óráig Péntek: 8 11 óráig Patikai ügyelet Móron: Hétköznap: ig Ünnepnapokon: 8-22 óráig Éjszaka: Székesfehérvár, Viktória Gyógyszertár Móron a négy patika (hétfôtôl vasárnap estig) heti bontásban egymást váltja. Hirdessen lapunkban! Tisztelt Olvasók! A Pusztavámi Krónika szívesen fogad hirdetéseket. Tarifáink alacsonyak, kérjük, éljenek vele! A hirdetésekben (kérésre) emblémát is feltüntetünk. A hirdetések szövegét leadhatják a lap fôszerkesztôjénél, telefon: 30/ A hirdetések kifizetése az önkormányzati hivatalban lehetséges, minden esetben a megjelenés utáni napok egyikén. Áraink (megjelenésenként): 5x5 cm-es felület 3000 forint, 5x10 cm-es 6000 forint, 10x10 cm-es forint, fél oldal forint, 1 oldal forint. Hirdetéseikkel támogatják községünk lapjának, a Pusztavámi Krónikának a költségeit. Várjuk jelentkezésüket! Nédó Géza fôszerkesztô Védônôi szolgálat Tanácsadó : Pusztavám, Petôfi Sándor u. 1/a Rendelés: h. p.: 8-tól 16 óráig Védônô: Horváth Tímea Tel.: 30/ Védônôi tanácsadások Várandós- és nôvédelmi tanácsadás: szerdánként 8-tól 10-ig Csecsemô-, gyermek- és ifjúsági tanácsadás keddenként: 8-tól 10-ig Fenntartó: Polgármesteri Hivatal, Pusztavám, Kossuth Lajos u ELADÓ Kitûnô állapotban lévô elektromos kismotor áron alul. Érdeklôdni a 30/ es telefonszámon. Pusztavámi Krónika augusztus Mûvészek a parkban A kreatív alkotásaidon, munkáidon keresztül a szívedben összegyûlt titkos kincsek válnak láthatóvá ezzel a mottóval hirdette meg a Móri Írók Képzômûvészek Szövetsége (MIKSZ) július 20-án, Móron a felújított Szent István parkban a Köztéri Mûvészetek Napját. A kiállítók között pusztavámi alkotókkal is találkoztunk. Máhrné Klein Éva egy görögdinnyébôl virágkosarat farag Kedves Szülôk, Kedves Diákok! Még néhány gondtalan hét, és véget ér a vakáció, kezdôdik az új tanév. Az elsô tanítási napot (szeptember 2. hétfô) megelôzôen szervezzük a tankönyvosztást. Augusztus 29-én várjuk azokat, akik ingyenesen jogosultak a tankönyvekre. Augusztus 30-án osztjuk ki a könyveket azok számára, akik az elôre kiküldött csekken már befizették Klein János a MIKSZ elnöke elmondta, hogy Mór város központjában a felújított Szent István park, megfelelô helyszín a különbözô mûvészeti ágak bemutatkozására. A MIKSZ is élt a lehetôséggel, és július 20-án írók, költôk, festôk, szobrászok, kézmûvesek találkozhattak a mûvészetek iránt érdeklôdôkkel. Szerencsére igen sokan jelentek meg a parkban, az idôjárás is kegyes volt hozzájuk. Hogyan alakult ki önben a vonzalom a gyümölcs-szobrászat iránt? kérdeztük a pusztavámi Máhrné Klein Évát. Korábban egy zöldséges üzletben dolgoztam, és elgondolkodtam azon, hogy vajon mit lehetne készíteni ezekbôl a szép gyümölcsökbôl. Interneten böngészve egy fotón láttam, hogy vannak olyan gyümölcsök, amelyeket szépen ki lehet faragni. Kedvet kaptam hozzá és megpróbálkoztam vele. Most már sokan ismernek errôl az oldalamról, több helyen is bemutatkoztam. Esküvôkre, születésnapokra, névnapokra, különbözô rendezvényekre szoktam meghívást kapni, ahol egész asztaldíszeket készítek gyümölcsbôl. Fesztiválokon is jártam, és kellô szerénységgel mondhatom, mindenütt sikert arattam a gyümölcs-szobrászattal. Máhr Zoltánt költôként ismerjük, de itt most festményeivel állt ki a publikum elé. Úgy tudom, hogy itt a móri Szent István parkban mûvészetek hetét tartják válaszolta a festô-költô. A MIKSZ tagjai ma bemutatkoznak, így kerültünk mi is ide a feleségemmel. A közönség azt láthatja, hogy egy-egy alkotás, hogyan készül. Szeretnénk, ha ez a kültéri program minden évben megismétlôdhetne, mert jó az alkotónak, Máhr Zoltán festményeit helyezi el a kiállításon Tanévkezdô információk a tankönyvek árát. Kérjük, a befizetést igazoló szelvényt feltétlenül hozzák magukkal. Mindkét napon 8.30 és 16 óra között van lehetôség a tankönyvek átvételére az iskolában. Augusztus 27-én 9 órakor tartjuk a pótvizsgákat. A tanévnyitó ünnepély szeptember 2-án 8 órakor lesz, ahol a megjelenés (ünneplô ruhában, iskolai nyakkendôben) minden diákunk számára kötelezô. de különleges program a nézônek is. Bevallom ôszintén, én személy szerint nem vagyok híve az önmutogatásnak, de mivel tagja vagyok a MIKSZ-nek, engem is felkértek, nem mondhattam nemet. Kicsit még furcsa, hogy mögöttünk állnak az emberek, de elfogadom a helyzetet. A dolog jó oldalát nézem: a közönség maga is látja, hogy bárkibôl lehet szobrász, festô, kézmûves, fôleg akkor, ha van benne kitartás. Az ön életében melyik volt elôbb: a festészet, vagy a költészet? A festészet gyermekkorom óta velem van, bennem él. Testvéreim közül többen is festenek, innen származik a képzômûvészet iránti érdeklôdésem. Több portrét is készítettem, fôleg családom tagjairól. A költészet évek óta leköt, érdekel, nemrég meg is jelent egy verseskötetem. Mostanában a versírás teszi ki a szabadidôm nagyobbik részét. A festészet azonban örök szerelem marad! N. G. Kedves Elsô Osztályosok! Szeretettel várunk Benneteket, szüleiteket, az óvó néniket a tanévnyitó ünnepségre, ahova még együtt indultok az óvodából! Kedves Gyerekek! Még van lehetôségetek pihenni, feltöltôdni, amihez jókedvet, tartalmas napokat kívánok Nektek! Visztné Kemele Szilvia tagintézmény-vezetô 7

8 Zsófi a jövô bajnoka lehet! Leitner Zsófia 13 éves pusztavámi diáklány a jövô úszótehetsége lehet, ha pályafutását komolyan veszi. Márpedig úgy tûnik, a lehetô legkomolyabban edz és versenyez. Zsófi már most is szép eredményekkel büszkélkedhet, hiszen korosztályában alig talál legyôzôre. Hódmezôvásárhelyen, július én rendezték meg az Országos Vidék Bajnokságot, ahol a pusztavámi lány ismét bebizonyította, hogy a következô években akár ifjúsági, akár felnôtt versenyeken lehet rá számítani. Hódmezôvásárhelyen Leitner Zsófia a éveseknél két számban is: 100 méter mellen és 50 méter gyorson vidékbajnoki címet szerzett. Második helyezést ért Változott a KRESZ és a jogosítványszerzés szabálya Többször változtattak a jogosítványszerzés és a KRESZ szabályain 2011 óta: megszûnt a rutinvizsga, és könnyebben szerezhetnek motoros jogsit az autóvezetôk. Ugyanakkor több kategória korhatárát emelték, a KRESZ-tananyagba pedig új szabályok kerültek. Összegyûjtöttük a legfontosabb változásokat január 1-jével megszûnt a jármûkezelési, vagyis a rutinvizsga. A manôverezési követelményeket három parkolás és egy megfordulás a forgalmi vizsgába építették be, amely így tíz perccel hosszabb: ötven percig tart, a vizsgázók ugyanakkor megspórolhatják a rutinvizsga díját. A motorosok képzésében a jármûkezelési vizsga megmaradt. A motoros oktatás során a tanulóknak kötelezô protektoros nadrágot, dzsekit és kesztyût viselni óta a B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezôk számára egyszerûbbé vált a A1 kategóriás jogosítvány megszerzése. Az elméleti tanfolyam kötelezô óraszáma három órára, a gyakorlati oktatásé két órára csökkent. Az A1 kategóriába tartozik a 125 cm 3 hengerûrtartalmat és a 11 kw-os Anyakönyvi hírek JÚLIUS Zsófi a hódmezôvásárhelyi versenyen remekelt. Vidékbajnok lett! SzületésEK: Laki Zsófia (édesanyja: Kovács Antónia) július 9., Kása Vera (édesanyja: Nagy Mónika) július 10. HÁZASSÁGkötés: Tóth Gábor Farkas Hajnalka július 20., Geszler Tamás Tultz Adrienn július 27. Haláleset: Júliusi hónapban nem volt. teljesítményt meg nem haladó hajtómotorral ellátott motorkerékpár január 18-tól szigorodtak a jogosítvány megszerzésének feltételei. Megszûnt a 25 kw-os A korlátozott kategória, A2 kategóriás legfeljebb 35 kw-os, 0.2 kw/kg teljesítmény/tömeg arányú jármûvek jogosítványt pedig 18 éves kortól lehet szerezni. A korlátlan A kategória, azaz a nagymotoros jogosítvány megszerzésének korhatára 21 évrôl 24-re változott. C kategóriás jogsit 18 helyett 21, nehéz pótkocsira (C + E) és buszra (D, illetve D + E) pedig csak 24 éves kortól lehet engedélyt szerezni. A D kategóriához nem szükséges a C kategória, vagyis már személygépkocsira érvényes jogosítvánnyal is lehet autóbuszvezetôi tanfolyamra jelentkezni május elsejétôl egy újabb módosítás vezette be a gyermekszállító autóbusz fogalmát: minden olyan jármû ilyennek minôsül, amelyen gyerekek és felnôtt kísérôik utaznak, és amelyet elôírásszerû tábla és Gyermekszállítás felirat jelöl. Párhuzamos közlekedésre alkalmatlan úton az ilyen buszok mellett tilos lesz elhaladni az utasok be- és kiszállásának ideje alatt. A KRESZ eddig csak arra kötelezte az autósokat, hogy álló iskolabuszok mellett fokozott óvatossággal és mérsékelt sebességgel közlekedjenek. A gyerekeket szállító autóbuszok május elsejétôl megállhatnak a menetrend szerinti járatok számára kijelölt megállókban is. Az elindulásukat az autósoknak lassítással, szükség esetén megállással kell segíteniük Fülöp Máté el 200 méter mellen, 100 méter pillangón, 200 méter vegyesen és az 50 méteres pillangón. Zsófi tehát nem egy úszásnemben van otthon hanem szinte mindegyikben. A céltudatos, kiváló adottságokkal rendelkezô kislány a jövô egyik meghatározó nôi úszója lehet. Persze ehhez nagyon sok edzés és kitartás szükséges, de Zsófit és mestereit (Molnár Mihályt, Varróné Garab Esztert és oktatóját Gremsperger Zsuzsannát) ismerve, a nagy célok elérhetôek. Természetesen a kislány eredményeiben ott van a szülôi háttér, biztonság! Bízunk benne, hogy Zsófi töretlen fejlôdése következtében akár már a brazíliai olimpia is elérhetô közelségbe kerül, de ha az még nem is, a 2018-as már igen. Kívánjuk neki, hogy a 2021-es Budapesti Vizes-világbajnokságon ott legyen, és méltó módon képviselje hazánk színeit. No és Pusztavámét is! Mi szurkolunk neki! Nédó Géza Profil rajztanfolyam Rajztanfolyam csupán 4 nap alatt, és megtanulsz portrét rajzolni. Elképesztô fejlôdés! Ez még nem minden! Többet ad egy új hobbinál, vagy egy régóta vágyott képességnél. Hatására változik az egész látásmódunk, és a rajzoláson keresztül gazdag önismeretre tehetünk szert. Mûködik! Pusztavámon a Mûvelôdési Házban augusztus én. Kezdés: naponta 10 órakor. Alsó korhatár 11 év, felsô korhatár nincs. Maximum létszám: 12 fô. Az eszközök árát tartalmazza a tanfolyamdíj. A tanfolyam díja: forint. Jelentkezési határidô: A részvétel feltétele: jelentkezési lap kitöltése, és a tanfolyamdíj 50 százalékának befizetése. Jelentkezési lap és bôvebb tájékoztatás Leitner Andreától igényelhetô az alábbi telefonszámon: 0630/ Autóverseny Pusztavámon A rajzokat készítette, és a tanfolyamot tartja: Abonyi Ria. Társaságunk, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség versenyrendezôi jogosítvánnyal rendelkezô tagjaként, én a Vértes üzemi útján, Pusztavám - Oroszlány között, az Országos Rallye Túra Bajnokság futamát rendezzük meg. Az út tulajdonosa részérôl a szerzôdéskötés megtörtént. Versenyautók 3 alkalommal Bokod felôl érkeznek a településre, és az eddigi gyakorlatnak megfelelôen, Árkipuszta felé kerülnék ki a Polgármesteri Hivatal - Mûvelôdési Ház környékét. A mezôny kb óra között közlekedik majd a fent említett útvonalon. A versenyt megelôzô napon óra között, civil utcai autós pályabejárást tartunk a versenyzôk részére. Útlezárással nem jár! Természetesen a verseny során keletkezett hulladékok összegyûjtését és elszállítását a verseny után 48 órán belül saját költségen vállaljuk. A verseny során az útlezárásokat és a szükséges pályabiztosítást, saját gyakorlott rendezôi gárdával, fizikai akadályokkal (mobil kerítések) és jelzôszalagokkal hajtjuk végre. A rendezvényt megelôzô 4-5 napban, falragaszokkal és szórólapokkal is tájékoztatjuk a környék lakosait és dolgozóit az eseményrôl, és az útlezárásokról. Füredi András szervezô bizottsági vezetô Pusztavámi Krónika ISSN Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Tagjai: Kubinyi Balázs alpolgármester, Nédó Géza főszerkesztő, Leitner Andrea művelődésszervező, Brücklné Staudt Mónika óvodavezető, Visztné Kemele Szilvia iskolaigazgató. Műszaki szerkesztő: Losjak László, A szerkesztőség telefonszáma: 30/ Kiadó: Pusztavámi Községi Művelődési Ház A szerkesztőség címe: Nyomdai munka: ALTO Nyomda Kft. Székesfehérvár, Irinyi Dániel u. 6. sz. Telefon: 22/ , címe: 8 Pusztavámi Krónika augusztus

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott ünnepi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott ünnepi üléséről 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. szeptember 30-án megtartott ünnepi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066 Pusztavám, Kossuth

Részletesebben

Módosult a KRESZ: nagyobb védelem a gyermekeknek! (ORFK)

Módosult a KRESZ: nagyobb védelem a gyermekeknek! (ORFK) Módosult a KRESZ: nagyobb védelem a gyermekeknek! (ORFK) 2013. május 1-jei hatállyal módosult a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet, azaz a KRESZ. A változásokat

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének május 29. (csütörtök) napján órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének május 29. (csütörtök) napján órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2014. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2014. május 29. (csütörtök) napján 16 30 órai

Részletesebben

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2016. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás) 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 15-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 20-án megtartott üléséről. (közmeghallgatás)

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

2016. augusztus 31. szerda Beköltözés, szülői értekezlet

2016. augusztus 31. szerda Beköltözés, szülői értekezlet A BSZC Gépészeti és Számítástechnikai Szakgimnáziuma és Kollégiumának 2016-2017-es kollégiumi munkaterve a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján 2016. augusztus 31. szerda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 24-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Dobos István alpolgármester, Tőzsér András képviselő, Nagy István képviselő Molnár Lászlóné

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az újszülöttek támogatásáról.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az újszülöttek támogatásáról. Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az újszülöttek támogatásáról Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület!

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület! Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület az általa elvégzendő munkájának tervszerű, kiegyensúlyozott

Részletesebben

Látássérültek Észak-alföldi Regionális. Egyesülete. 26/2015. számú hírlevél. Tartalom. 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk

Látássérültek Észak-alföldi Regionális. Egyesülete. 26/2015. számú hírlevél. Tartalom. 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete 26/2015. számú hírlevél Tartalom 1. Tájékoztatás a MÁK igazolványról 2. Út a diplomához 2015-2016 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk 1. Tájékoztatás

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelet 2. -át - Bevételek - az alábbiak szerint változtatja:

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelet 2. -át - Bevételek - az alábbiak szerint változtatja: M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 11/2013.(II.22.) sz. rendelete az Önkormányzat 6/2012.(II.17.) sz. költségvetési rendeletének módosításáról (10. sz. módosítás) Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Január 31. Február 14. 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 2. Önkormányzat 2007.

Részletesebben

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás.

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás. Gyakran ismétlődő kérdések a nem állami szociális fenntartók ágazati pótlék támogatásával kapcsolatban 1. Kérdés: A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2007. NOVEMBER 08.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2007. NOVEMBER 08. J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2007. NOVEMBER 08. HATÁROZATOK SZÁMA: 52, 53/2007. Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon

Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon Szilvásvárad Állami Erdei Vasút: Október 31-ig naponta, az 1 -es jelzésű vonatok indulnak a Szalajka-völgybe: 10:30, 11:30, 13:00,

Részletesebben

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax:

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax: Különös Közzétételi Lista 2016/2017-es nevelési év Óvoda Az alábbi adatokat tesszük közzé a Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23 -a értelmében. SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:169/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én, 18 órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai Tartalom A pályázat célja... 3 A pályázat részcéljai... 3 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 3 SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM... 3 Székhely Intézmény... 4 Bezerédj István Szakképző

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 10/2015. sz. román önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 24-én 15 órai

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 11-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

2014. évi M U N K A T E R V E

2014. évi M U N K A T E R V E Zalakomár Nagyközség Önkormányzata ének és bizottságainak 2014. évi M U N K A T E R V E Jóváhagyta a a 151/2013. (XII.16.) számú határozatával 1 Zalakomár Község ének 2014. évi munkaterve Az időpontja

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5641 Tarhos, Petőfi u. 2. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-én megtartott soron következő,

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása az oktatás minőségének fejlesztésére

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása az oktatás minőségének fejlesztésére Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Pályázat kiírása

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat és Tiszarád Község Képviselőtestületének 2009. augusztus 13-i közös testületi ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 191. T Á R G Y S O R O Z A T A

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló. A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló. A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY 2014. évi tevékenységéről A Junior Art Alapítvány 2014. évben az alapító okiratában foglaltak szerint törvényesen és rendeltetésszerűen

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. június 25-én 15,00 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott soron következő képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott soron következő képviselő-testületi üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott soron következő képviselő-testületi üléséről. Helye: Kétpó Községi Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István FELADATOK ÜTEMTERVE időpont esemény felelősök augusztus 24. Alakuló értekezlet 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet 24-25. Javítóvizsga felkészítés 27. Megyei tanévnyitó értekezlet 26. Javítóvizsga 31.

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Előterjesztés. Berente Község Önkormányzat Képvsielő-Testületének 2014. május 29-ei rendes ülésére

Előterjesztés. Berente Község Önkormányzat Képvsielő-Testületének 2014. május 29-ei rendes ülésére Előterjesztés Berente Község Önkormányzat Képvsielő-Testületének 2014. május 29-ei rendes ülésére Tárgy: közalkalmazottak és közfoglalkoztatottak kétheti jutalma Előterjesztő: Borza Bertalan intézményvezető

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

A Minisztériummal történt egyeztetés alapján Kőbányán 2013. szeptember 20-án (péntek) került sor az Autómentes Nap megtartására.

A Minisztériummal történt egyeztetés alapján Kőbányán 2013. szeptember 20-án (péntek) került sor az Autómentes Nap megtartására. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére az AUTÓMENTES NAP TISZTA LEVEGŐ MOZDULJ

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 694 Pitvaros, Petőfi tér. Tel: 62/650-43 OM azonosító: 20237 E-mail: pitvarosiovi@gmail.com KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-28/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 3/2015 OKSB BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2015. március 24-én, (kedden) 15:00 órakor megtartott

Részletesebben

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről.

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről. 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. május 26-án megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Kereszti Márta Valach Jánosné Molnár Lászlóné Németh Klaudia Tóth Szabolcs

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester

Bodorkós Ferenc polgármester Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Könyvtár Söréd 8072 Söréd Rákóczi u. 54. Jelen vannak: Végh Rudolf

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 29-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben