Beruházások sora és erősödő helyi gazdaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beruházások sora és erősödő helyi gazdaság"

Átírás

1 SÁRVÁRI HÍRLP SÁRVÁR VÁROS ÖNORMÁNYZTÁN LPJ XXVI. ÉVFOLYM 2. SZÁM juár 24. Beruházáso sor és erősödő heli zdsá Évértéelő beszéletés odor Istvá polármesterrel 4-5. oldl Vstps z újévi ocerte Szélesi ttil r tizedi llomml vezéelte Sárvári ocertfúvószeert Sárvári ocertfúvószeer első újévi ocertjére városub 1974-be, zz potos 40 évvel ezelőtt erült sor. Perecer Jáos és z or formálódó városi zeer homát teremtett. z elmúlt évtizedebe Sárvár fúvószeerá újévi ocertje szívoláb, szervezettséébe, ülsőséébe is ere msbb szívolú lett, és méltó évezdő zeei redezvée e ultúrszerető város, mel várfesztiváljávl és fúvószeeri verseével mr fúvószeei élet fotos özpotjává vált pjir. Juár 4-é immáro eveeedi llomml csedülte fel dllmo z újév tiszteletére, város polári öszötésére, mel est folmá Sárvári ocertfúvószeert Szélesi ttil r vezéelte, i z eüttes élé immár 10. llomml diriált z újévi hverset. Nemcs fülbemászó és épszerű melódiál észülte erre z estére, de itt mutttá be új eeruhájut is. Folttás 10. oldlo Főpásztori vizitáció Sárváro Veres drás meés püspö juár 7-é eész pos vizitáció vett részt Sárváro. p sorá Szombtheli Eházmee főpásztor számos hitéleti és társdlmi esemée vett részt. vizitáció sorá z eházmee vezetője személese felüeli, elleőrzi z ees plébáiát. z 553-b metrtott II. osttiápoli Zsit redelte el püspöö számár ezt feldtot. Ile célú püspöi látotásr több mit ét évtizede em erült sor Sárváro. főpásztort először Wimmer Rold plébáos fodt, mjd szetséimádáso vett részt sári templomb, hol tlálozott híveel. Veres drás püspö zt érte, ho modjá el véleméüet, odoltit Szet Milós Plébái tevéesééről. Lss formálódt érdése és vélemée, melből z ép lult i, ho szetmisé llmávl zsúfolási meteli templom, és fitlo is tív. áoi vizitáció része z eházözsé tjivl vló ismeredés, mi em áll távol Ferec páp eházformáló törevéseitől. Folttás 3. oldlo Új utcévtáblát heleze i Sárváro Új, esées rcultú utcévtáblát heleztet i z öormázt. terve szerit tvsszl ertvárosb erüle i először táblá, ezutá városrészeét fooztos cseréli le réi utcévtáblát. városb járv számos llomml tpsztlhtju, ho od merül fel z utceve itáblázásávl. Több utcáb hiáoz táblá, illetve számos özterülete meroálódt már, és evésbé seíti tájéozódást tudtu me dr. Bits Lászlótól, Sárvári özös Öormázti Hivtl Gzdsái és Városfejlesztési Irodájá vezetőjétől. Folttás 2. oldlo Mejelet télutó prormfüzete Nádsd-vár Művelődési özpot és övtár mutársi állítjá össze város éves prormíáltát. Szezoális jeleteti me prormot trtlmzó füzetecséet. mostib juári és februári prormo olvshtó. Juár 31-é Tiódi-emlépr erül sor. Február 2-á 11 óror íli Gleri rcisb Tóth Lívi textilművész iállítás. Február 5-é 17 óror Zeei lubb Olsv Edre zeeszerző trt elődást. 8-á Rád vár vár prorm eretébe frsi bütölőre várjá ermeeet ermeövtárb. Már cs éhá hét v hátr télből, és már ezübe is vehetjü tvszi prormfüzetet.

2 2 Sárvári Hírlp juár 24. z állm átválllj Sárvár teljes dóssáállomáát Sárvár Város Öormáztá épviselő-testülete juár 15-é redívüli ülést trtott. városvezető z dóssáátválllássl pcsoltos dötéseet hozt, felülvizsáltá és módosítottá Sárvár és Rábpt örezetéért Öormázti Társulás társulási meállpodását, illetve meállpításr erülte városrészi tácsozáso helszíei. Soro ívüli, ors dötéseet hozott épviselő-testület z dóssáoszolidációvl pcsoltb tudtu me odor Istvá polármestertől z ülés utá. orábbi évbe, 2013-b már 750 millió foritot átválllt ormázt város dóssáállomáából. Novemberbe folttt polármester mejelet z dóssáátválllássl pcsoltb másodi törvé is, melbe 420 milliárd forit öormázti dóssáot válll át ormázt, és ezzel teljes dóssáállomáutól meszbdítj z öormáztot. Sárvártól is több mit emilliárd-eszázmillió foritot vesz át. épviselő ors dötésére ezzel pcsoltb volt szüsé, ormázttl szerződés uis február 28-i láírásr is erül. z dóssáátválllás óriási jeletősée v. Sárvár hitelállomáát fejlesztésre vette fel, és em műödési idásr hszált, ezért mértébe tudott város fejlődi. Sárvár eébét tudt vol fizeti ötelezettséeit, de ormázt dötött ú, ho z dóssáátválllássl z öormázto d öebbséet övetező 2014 és 2020 özött zjló Európi Uiós pálázti cilusb vló bepcsolódáshoz. övetező hetebe rról is ell döteie épviselőe, ho z dóssáátválllássl felszbduló péz mel z idei öltsévetésbe szerepel mjd mile további fejlesztésere, illetve pálázti örészere erül felhszálásr. odor Istvá szerit 2013-b és 2014-be z dóssáoszolidációvl pcsoltb törtét lépéseről biztos soszor beszélü mé, hisze zdsátörtéeti szempotból is e o jeletős dötéssorozt volt. -tsz- doi áttörésre emléezte doi áttörés 71. évfordulójá trtott meemléezést Jobbi Sárvári Ifjúsái Tozt Dorb 1943 juárjáb elesett II. Mr Hdsere toái tiszteletére. Juár 12-é, vsárp délutá főtéri viláháborús emléműél csedes ertújtássl emléezte több mit százezer áldoztr. Csőre risztiá, Jobbi Sárvári Ifjúsái Toztá lelöe z emléműél rövide felidézte hrco örülméeit és mr toá hősiesséét. veszteséeről potos dto mé m sem áll redelezésre, de té, ho doi tsztróf mr hdtörtéet leobb léleszámú vesztesée volt, mele sárvári áldozti is volt. Lossái fórumor és özmehlltásr várj lossáot Sárvár város vezetése z idei esztedőbe is. z első fórumr juár 20-á Bocsi Úti Óvodáb erült sor, mjd rábsömjéi városrészbe folttódt mehlltáso. odor Istvá polármester fotos trtj ezeet tlálozót, hisze már homá v Sárváro ezee fórumo. Nem csupá törvébe előírt e llomml v lehetősé városvezetőel mevitti sot éritő érdéseet, hem olc Hirdetmé Új utcévtáblát heleze i Sárváro Elezdődte városrészi tácsozáso llomml, városrészeét d tájéozttást épviselő z öormázt évi muájáról, és évi öltsévetés tervezetről, lossá eészét v többséét éritő érdéseről. polármester elmodt, ho z eddii fórumo tpsztlti szerit most is biztos szób erüle lóörezettel pcsoltos érdése, út-, járdfelújításo, városi fejlesztése, isebb özössée speciális érései, érdései. redezvéee összesséébe fő szoott részt vei. stz Sárvár Város Polármestere, lpolármestere, illetve z Öormázt épviselő-testületée tji lossái fórumot trt, vlmit épviselő-testület özmehlltást trt. lossái fórumo vezetői tájéozttást d z öormázt évi muájáról, évi öltsévetési ocepciójáról, évi öltsévetés tervezetéről, lossá eészét v többséét, z eéi válsztóerületet éritő érdéseről. lossái fórumo z lábbi időpotob és helszíee erüle meredezésre: juár 27. (hétfő) ór Sárvár, Sztmár u. 20. (Óvod) juár 28. (edd) ór Sárvár, Heözsé (Mediterrá Pzió, Ostffsszofi u. 6.) juár 29. (szerd) ór Sárvár, Lápuszt (volt orvosi redelő) február 3. (hétfő) ór Sárvár, Feete-híd u. 17. (Thermál Étterem) február 4. (edd) ór Sárvár, Petőfi u. 21. (Óvod) február 5. (szerd) ór Sárvár, lotmá u (Nádsd Isol) özmehlltás időpotj és helszíe: február 12. (szerd) ór özös Öormázti Hivtl (Várerület 3.) épviselő-testület lpvető fotossáú trtj fetieel öszszefüőe város éves öltsévetéséről törtéő dötéshoztl előtt lossá véleméée meismerését, mivel város mide polárá lpvető érdee, ho személese is részt vee z őt éritő dötése előészítésébe. város polármestere és öormázti épviselői reméli, ho lossái fórumoo és özmehlltáso mejeleő poláro véleméilváításul seíti város és lossá érdeeivel eező dötése mehoztlát. Sárvár, juár 16. SÁRVÁR VÁROS ÖNORMÁNYZT Folttás z 1. oldlról z öormázt fotos trtj, ho Sárvárr érező és városb ló özleedését előseítsé mefelelőe láthtó, ilított és elhelezett táblá. Ezért 2014-be z öormázt új, esées rcultú táblát heleztet el ott, hol meroálódt táblá, v hiáoz. z utcévtáblá eddi főle mátuljdob lévő itloo erülte elhelezésre, ezért várhtó z új táblá most is házflr, erítésere erüle mjd. z öormázt mide esetbe írásb előre eeztet z éritett itltuljdoosol. z utcévtáblá előállításá, elhelezésée öltséét, és szerelési, ihelezési öltséeet z öormázt fiszírozz, ezért ez semmile öltséel em jár z itltuljdooso. z első új utcévtáblát terve szerit márciusb helezi mjd i, mior már z időjárás lehetővé teszi szerelési muáltot. Erre elsőét ertvárosi utcáb erül sor. feldttl mebízott válllozó szité mide itltuljdoost értesítei fo táblá ihelezéséről. z öormázt z új táblá elhelezésével pcsoltb számít z itltuljdooso eüttműödésére. -tsz-

3 2014. juár 24. Sárvári Hírlp 3 Főpásztori vizitáció Sárváro Folttás z 1. oldlról sári templom utá plébáiához trtozó özséebe, Cséébe, Porpácr és Böötre látotott el püspö. hivtlos prorm sorá Veres drás Orbá Istvá oo íséretébe melátott olpi Támotó Szoláltot, mjd Gárdoi és Nádsd isolá tárivl és diájivl tlálozott. z itézmélátotáso utá városházá folttódott prorm, hol odor Istvá polármester fodt püspööt. ötetle beszéletése részt vette város vezetése mellett özös öormázti hivtlhoz trtozó özsée polármesterei, járási hivtlvezető, épeészséüi itézet, redőrsé épviselői, vlmit városb műödő itézmée iráítói is. Sárvár öréi települése vezetői meöszöté, ho z eház erő felül ellátj mideütt hitéleti szoláltot. Veres drás ú reált, ho ehéz özsée helzete, de pp foj utolsó elhi flut. özössé társdlmi életée és templom pi üeie itézésére so helütt már városházá odor Istvá polármester fodt Veres drást lelipásztori iseítőet is llmz tette hozzá. beszéletése sorr vetté z eházzl vló sorétű pcsoltredszert is, melet részt vevő elismerésre méltó ítélte me. Veres drás püspö meöszöte zt vlós épet, melet teivlóról pott. Szombtheli Eházmee püspöe p sorá melátott mé rábsömjéi templomot és heözséi álváriát is. látotás véé templomi litái eretébe fejezte be vizitációt meés püspö. Fodóór Veres drás püspö sári templomb tlálozott híveel Máhr Tivdr lpolármester juár 28-á, edde órától órái Sárvári özös Öormázti Hivtl lpolármesteri irodájáb (Sárvár, Várerület 2., I. emelet 205. sz.) fodóórát trt. Meépülhet léimetőbázis városub hírt Szócs Milós eészséüért felelős állmtitár jeletette be év véi sjtótájéozttójá. részleteről Áh Péter orszáűlési épviselőt és odor Istvá polármestert érdeztü. Másfél ét évvel ezelőtt vetődött fel z szmi odolt, ho z orszá heliopteres metőállomásit ú ell elhelezi, ho lefedjé z eész orszá területét. Eor merült fel Sárvár eve is, mit lehetsées helszí Nut-Duátúlo. odor Istvá polármester elmodt, mior z első odolt mefolmzódott, ho tlá Sárvár lesz z ei helszí, or el is ezdte erre észüli. Először meeresté z ideális helet, melet Heözsébe örforlomtól Sopro felé vezető út meté tlált me. Tvl júiusb redezési terv módosításávl be is votá ezt területet ebbe prormb. ztá e hullámvöl ezdődött, rostá cs Sárvár és Páp mrdt fe, és e erős verse idult el. Vs meei fideszes orszáűlési épviselő seítette bb, ho özöse elészítettü e szmi ot, melet ő láírt, és bejutttt dötéshozó elé. É z orszáos metőszolált vezetőséével is ozultáltm, ő szmi oldlról próbált seítei. rácso előtt ptu z örömteli hírt, ho Sárvár lesz z helszí, hol mevlósulht léimetőbázis hsúlozt odor Istvá. Heözsébe épülő új heliopteres bázis leszállópálából, hárból és e iszoláló épületből áll mjd. polármester szerit sier tulsá, ho zo mrd versebe, i jól felészülte. Most mé cs rét, de 2015-re elészül itt sárvári léimetőbázis Sot omott ltb z is, ho Sárvár válllt, ho özműve özül z ivóvizet és szevizet eljutttj z öormázt területre. Eze felül vállltu, ho pézüile is részt veszü sárvári állomás ivitelezésébe, ho ez meor összeet jelet z ésőbbi tárlásoo dől el. özös érdeü ee beruházás mevlósulás, ho z itt és térsébe élő biztosá öveedjé tudtu me polármestertől. Sárvár fideszes orszáűlési épviselőjelöltje, Áh Péter személese is sot tett zért, ho metőbázis városub épülhesse me. Óriási büszesé ez emcs városvezetése, de z eész meée és térsée is, hisze ezzel midet me tudu tei zért, ho z élete vlób védve leee. z elmúlt hópob é mm is orszáűlési épviselőét ieeztem midet metei zért, ho ide erüljö léimetőbázis. Személese eeztettem Blo Zoltá miiszterrel, és Szócs Milós állmtitárrl, ho mile szmi idoo szolál dötés mellett. öszöet mide vsi fideszes orszáűlési épviselőtársm is, iel özös levélbe is felléptü z ü siere érdeébe. Örülö, ho ormá mehlltt z elépzeléseiet modt épviselő.

4 4 Sárvári Hírlp juár 24. Beruházáso sor és erősödő heli zdsá Évértéelő beszéletés odor Istvá polármesterrel 2013-s év eseméróiáját előző lpszámub olvshttá, most odor Istvá polármester értéeli z elmúlt év beruházásit, heli zdsá ipr és ideeforlom állpotát, z állmiztás változásit, z állmi dóssáátválllást városvezető szemszöéből beruházáso éve volt z elmúlt ét cilusb uz z érzése lehetett sárvári poláro: város fejlesztése e vételeített ocepció meté hld be ú vettem át város vezetését, ho számos beruházás folmtb volt s év ztá z előzőeél mé mozlmsbbr sieredett, sőt m már zt is látju, ho 2014 is bőveledi mjd feldtob. Tvl szite város bármeli területére éztü, midehol isebb-obb beruházáso zjlott. ertvárosb e o ehéz, so pró problémávl üszödő cspdécstor-beruházást vlósítottu me, mele z előészületei ht-hét évre úl vissz. Heözsébe elidult szevízcstor-beruházás, és 2015-re elészülő új öztemető útcstlozását is ilítottu buszmeállóvl, loátelővel. Átdtu tvl imázium előtti prolót, felújított várhidt, műfüves pálát, mel 30 millió foritb erült. 50 millió forit volt Petőfi Úti Óvod eeretii célú felújítás. Már befejeződte muálto, de mé em erült átdásr felújított tűzoltósá épülete. E beruházás jeletősée zob emcs sáától fü, soszor isebb léptéű fejlesztése is o fotos városló életmiősée szempotjából! Látváos és o jeletőse volt z elmúlt évbe városb zjló máberuházáso is. Érdees módo zöme Nádsd-vár és fürdő özötti szszo, Ráóczi utcáb vlósult me. Ú látom, ho eldőli látszi z érdésör, ho hol lesz orzój város. Ere iább ú tűi, ho reete beruházás mellett ezt címet is el foj eri Ráóczi utc. örforlomtól Btthá utc, Ráóczi utc vol lesz z cetrális teel, melre épülhet eresedelmi, szolálttó esée hálózt. tvli évbe itt lezjlott ideeforlmi fejlesztése több mit 2 milliárd foriti összeet jeletee. z fjt odolodás, mel z elmúlt évtizedebe jellemezte várost, és melet meoroázott óhelcím, most ú látszi, ho vlób pézre, beruházásor válthtó. mátőe jövőt lát városub, bízi bb, ho Sárvár, mit óhel fotos szereplője lesz hzi és emzetözi turisztii ázt is beruházáso éve lesz Be sem fejeződött 2013-s átdássorozt, már itt v z új projete. E-ét héte belül idulht 100 millió foritos támotássl ét távhő redszer összeötése. TDM szervezet fejlesztésére több mit 80 millió foritot ertü, 120 millió forit Vármelléi Óvod eremée. MÁV-vl özöse már orább észítettü páláztot, z első örbe em ertü, de most ősszel ie, és 200 millió foritos látváos beruházás eretébe meújul vsútállomás és örée. Uile vártl melepetését hosszú előészítés utá zöld utt pott léimetőbázis is, sjáterős beruházáso is meezdőde. Post tére ilítju redezvéteret, továbbá ebbe z évbe több mit 50 oto fou bevtozi város területé isebb-obb léptébe z út- járdfelújításo teré. heözséi szevízcstor befejezésével pedi százszázléos lesz özműellátottsá Sárváro, és z itézméi felújításot is folttju. z állm átválllj Sárvár teljes dóssáállomáát 2013-s év mási o jeletős eredmée volt beruházáso mellett, ho z állm átválllt Sárvár dóssáállomáá 40%-át, 750 millió foritot. H e összehsolítást észítü, or jobb érthető dolo. fürdőe is v sját hitele, és o jeletős dóssászoláltot teljesített 2012-be, több mit 300 millió foritot. város is öt év türelmi idő utá 2012-be ellett eszerre tőét és mtot is törlesztei, mi 310 millió forit volt. tvli évbe ez már z állm dóssáátválllás mitt lecsöet z ősz folmá épülte z új öztemető melletti buszöblö Heözsébe 180 millió foritr, e újbb pozitív dötése öszöhetőe 2014-be pedi ez ull forit lesz. Sárvártól e o ezt számítás lpjá vette át z állm dóssá 40%-át tvl. Orbá Vitor jeletette be, ho redszer izsáosbbá tétele érdeébe zotól településetől, mele dóbevételei teitetébe erősebbe, és év szerit Sárvárt is említette, cs dóssáu 40%-át veszi át. De tvl ovemberbe ez z elmélet is idejétmúlttá vált, mivel ol dötés született, ho mide dóssáot átválll ormázt z öormáztotól, í összesséébe 1 milliárd 800 millió foriti trtozástól metesül városu. Február 28-i lá is írju z állmml erről szerződést. Tehát ú idul 2014-es öltsévetésü, ho em ell dóssászoláltr pézt trtléolu, és ezt forrást fejlesztésre tudju fordíti. Járáso és állmosított isolá Tvl juár elsejé z állmiztásb és z ottásb is jeletős változáso mete vébe: felállt járáso és állmosítottá z isolát. No so htósái feldtot véezte olléái z öormázti hivtlb z állm helett. Ez emcs öltsévetést, de szmi muát is meterhelte, o üdvös dötése trtottm, ho járáso felállításávl itisztult, ho mi z állm és mi z öormázto feldt. leelső pillttól ezdve seítő szádél álltu járáso műödéséhez. Sárváro o szerecsés, ho emás mellett lévő ét épületbe, szite e hele lehet elitézi most is z üeet, sőt hmros ormábl is lesz városub, í sol több üet itézhete mjd álu poláro. Mivel mellettü v földhivtl és épeészséüi itézet is, í szite mii ormázti eedét fucioálhtu, mi biztos, ho jvár váli poláro. z ottás átlítását többféle szite lehet elemezi, é félimeddi szmbéliét teém ezt. mr pedói leobb problémáj z eltelt évtizedebe z volt, ho évete három reformot hjtottu vére. vitát szeritem most le ell zári z isolá állmosításáról, hdd álljo fel ez redszer, és éhá év múlv, mior ee z előeit, ritii észrevételeit me tudju folmzi, or lehet fiomíti rjt. De em látom értelmét, ho e év múlv meit midet feje tetejére állítsu. No fotos z is, ho most visszáll z ottás szmi felüelete, mert z elleőrzés eltörlése hib volt, és mr ottás miősée emitt is romlott. változáso összépe mideféleéppe pozitív. H mé számb veszem z eészséü, tsztrófvédelem állmosítását is z ottás és z állmiztás mellett, or ez é területet éritett. Most is v örülöttü vit, de e-ét évet mideéppe vári ell, mí

5 2014. juár 24. Sárvári Hírlp 5 iforrjá mut z új redszere és bizoítht. Erősödő heli zdsá É o szívese látoto heli üzemeet, és most éppe e ile idősz ezdődi meit. Örülö, ho midehol szívese fod, meosztjá velem terveiet, elmodjá, ho sierült túléli z elmúlt éveet. z ideeforlomb is jól ismerem isebbobb szereplőet. Ebből lult i heli zdsáról z z összép, melbe olc évet tudo összefüéseibe láti. E pici hullámzás, és be válsá idejé e obb hullám, ztá szépe visszállt pici hullámzás. Utolértü, sőt mehldtu évi iprűzési dóbevételeet tvli esztedőbe. z ideeforlom z más épet újt, mert ott folmtos volt z dóbevétel emeledése z elmúlt évebe. No szerecsése voltu, válllti, o emé erőfeszítése árá, de tudtá trti pozícióit pico. meiáso elleére heli zdsá állpot bizodásr d oot 2014-re. Év véé Top 100 meei válllozás eredméhirdetésé iderült, ho 12 sárvári válllozás is beerült lejobb özé. Folmtos csöe muélülisé Sárváro tvli évbe több sárvári üzembe is leépítést hjtott vére meedzsmet, hol strutúrátlítás, hol cé meszűése mitt. Mide hópb z orszáos dtbázisból leérem muélüliséi dtot, mele elemzésébe orábbi évere is visszmeé. Tudju, ho 2008 véé írtu válsá első hópjit, 2009-be és 2010-be lpos bee voltu válsáb. De z elmúlt évebe mefeleződött, és visszállt 2008 előtti állpotor Sárváro muélülisé, most 4,1%-os. (z orszáos rát 9,3%. Szer.) 2013-b sem Sá, sem Flextroics, sem Tri létszámleépítése em jelet me sárvári muélüliséi dtob. Ei o, ho más területee tíz-húsz, sőt hrmic főre is muerő ié lépett fel ár z ideeforlom területé, ár Sárvár m-es vozásörzetbe. Másrészt fitlo özül éhá szerecsét próbált Európ ülöböző orszáib. É ezt em trius foom fel, mert z élet ei velejárój, és o so vissz is jöe, és itt hszosítjá meszerzett tudásut. No érdees, ho z év elejétől május és szeptember özött ellett vol emeledie muélülisée z előbb említett cée mitt, erre fel is észültü. De em í törtét, hem folmtos csöet tizedeel, és í jutottu el ovember 20-i 4,1%-i. Több mit 700 ezer látotó fürdőbe z ideeforlom eredméeit fürdő látotottsáávl és Sárváro töltött vedééjszá számávl lehet érzéelteti. fürdőlátotó számát pi szite tudju otrolláli, 98%-r tudtu teljesítei, 706 ezer vedé volt 2013-b fürdő. folltsáo pár százlél jvult szállodáb, sőt v, i o jó eredméeet ért el. E o miimális 10 foritos emelés is volt z ideeforlmi dób, de versetárs mé midi dráább álu. Mideze eredmée, ho több tízmillió forittl öveedett vedée utá beszedett ideeforlmi dó. Tvszr z is iderül, ho mire lesz elé vedééjszszámu, és bee tudu-e mrdi idé is TOP 10-be. További fejlesztésre is eséles óhel Sárvár városvezetés 90-es éve özepé folmzt me fejlesztési ocepcióját, ezt 2000-es éve elejé mevlósított be meépült fürdő, mjd empi felújított Petőfi Úti Óvodáb odor Istvá polármester Gulás Gerel és Áh Péter orszáűlési épviselő társsááb és szállodá, 2010-be tovább fejlesztettü fürdőt, és 2012-be sierült elerü óhelcímet. Midez vedééjszszám és fürdő látotottsáá meöveedését eredméezte, és ez összefü z ideeforlmi és iprűzési dó öveedésével is. Most már eljutottu od, ho özötti terveet ell mefolmzu. Ee leelső lépése tvszr elészülő iterált városfejlesztési strtéi. Már több tárláso túl vu, és szembere ezt szmi á állítjá össze. városfejlesztése ét áo biztos folttódi ell, z ei z ideeforlmi fejlesztése, és ebbe most em e újbb fürdő építését tervezzü, hem már elezdtü e sport-rereációs özpot tervezését, mel réi télár területé, pic helszíé vlósul me. De máb follj máerős beruházáso helszíbiztosítását Bolréte és cuorári területe, Post tér továbbépítését, Csóázó tv öréée fejlesztését, volt XIII városi szemétleró hszosítását. z elmúlt félévbe változott léör, mert többe is opottt z jtómo befetetési ötleteel ár reálzdsá, ár z ideeforlom területéről. Most már tlá hzi és emzetözi pico is lehet mjd erre forrásot tláli. Ezért már zo is odolodu, ho e másodi iprfejlesztési területet issu voártól észr eső területe. z iterált városfejlesztési strtéi beleilleszedi meei területfejlesztési ocepciób is, mel része z orszáos, és ez fejlesztése feltételredszerét fizii értelembe foj meteremtei. turisztii ocepció teitetébe pedi mejelet emzeti turizmusfejlesztési ocepció tervezete, melbe Sárvár is szerepel, mit további fejlesztésre érdemes óhel. Városu pozícióját erősíti, ho meözelítési lehetősée jeletőse jvul Gőr- Szombthel ésávos úttl, és ezt tovább jvítj város uti htárától Váti örforlomi 88-s főút 6,5 m-es szszá 1,7 milliárd foritos felújítás. No léees, ho emzetözi szítére mi mu is tív mejelejü, ár város, ár szállodá, v testvérvárosi pcsolti áltl. No so embere és o itezíve ell dolozi zo, ho Sárvár hzi és emzetözi turizmus élvoláb mrdhsso. civile tivitás hozzájárul város sieréhez Ez terület eem személese is méle érit, és o edvelem társdlom ezt területét. É fodóóráimo z eée omolbb problémáivl is tlálozom. E-ét-három százléi zo sárvári csládo sáredje, iél sztó problémá v, többsé, emé muávl, so üzdelemmel, de mefelelő életörülméeet tud biztosíti má és csládjá. civil szervezete hálój pedi ifejezette jó épet mutt. ulturális, sport, rittív, eesületei lelább tív embert jeletee városb, és elépzelhetetle élülü Sárvár ulturális élete, melbe o iváló szívolo vesze részt szíes, mozlms és o derűs év lee! É lpvetőe optimist vo. z ltt z idő ltt, mit z elmúlt 45 évbe elsős özépisolás orom ót sárvári özéletbe eltöltöttem ár beosztottét, ár vezetőét, ár politiusét zt tpsztltm, ho reete életerő v sárvárib be izlomr z d oot, ho lesz három válsztás is z idé. De e dolob bízom, ho sárvári midi is mértétrtó volt, és potos látjá, ho dötésüe mi lesz övetezmée. zt z eleciát és mértétrtást, mit z elmúlt évtizedebe túsítottu, zt túsítsu most is! Bízom bee, ho 2014 szíes, mozlms és o derűs év lesz! Foó Robert

6 6 Sárvári Hírlp juár 24. sárvári fürdő teljesítette tvli terveit Vidám évzáró redezvét trtott fürdőbe December 19-é trtottá fürdő homáos évzáró redezvéét, mele létesítmé ei szár dott otthot. hultosr sieredett est folmá dolozó emást is melepté e-e tréfás összeállítássl. z esemét Vcsur Milós, fürdő iztój itott me, üdvözölte mutársit, mjd odor Istvá polármester öszötője utá visszvette szót. vezető folttásb 2013-s év értéelésével vot már hlltósá fielmét. Vcsur Milós szerit fürdő sieres évet zárt, teljesítetté terveet, sőt eredméoldlo vározásoo felül teljesítette. Új vedéeet és területeet is hozt, omol, több meét éritő buszoldl-hirdetéses mpáol operált, s z iterete, leismertebb özösséi oldlo is December véé redezte homáos évzáró vcsoráját Sárvári órház olletíváj. Pr I Hotelbe metrtott redezvée város vezetése is épviseltette mát. mejeleteet odor Istvá polármester öszötötte, mjd Vcsur Milós iztó trtott e rövid évértéelést. z iztó úr elmodt, ho özel eveezer ember ellátását véző órház 2013-s esztedő előzetes terveit teljesítette, hiá élül zártá tvli évet. Meertü simsái órház páláztát, mit zob mé özbeszerzés hiááb em tudtu elidíti, de emellett ertü e özel százmilliós, TÁMOP-os pálázto is, mie ereté belül orvosot, ővéreet épezhetü. Volt éhá isebb páláztu is, mit például z új, immár Nut- Duátúl ei lemoderebbé vált sterilizáló özpotj, mel uttási célot is fo szoláli, és í 100%-os támotottsál o erőse jele volt pozitív visszjelzéseel. z eredmée ee mefelelőe lult. Jól teljesített óászti részle, z uszod, épszerűe volt szálláshele, empi ihszáltsá 70% fölött volt, z DC ( eves émet utóslub) pedi é és fél redelezett modt el Vcsur Milós iztó, i ebe szót ejtett z idei év terveiről is. Utolsó lépését tüdőóásztot öltöztetjü át szredelő főépületébe, í ztá orltil e tömbbe erül át járóbeteellátás mide részlee. fevőbete-ellátás területé szereté már melévő épülete belül e új, ás, fizetős részleet ilíti, erre uis ere csillosr miősítette szívolát, mi 2012-höz épest félcsilli jvulást jelet. Ol, s jol lehetett tehát büsze z iztó fürdő várhtó z idei ári szezor is előruol vlmile ttrcióvl obb z ié, lehetőséei pedi dott rá. z iztó elmodt, ho elészült órház özötti fejlesztési terve is, mele tervezett beruházási ebbe z időitervllumb elérheti z 5 milliárd foritot. Ee sorá omplett eeretii redszer felújítás mellett órház összes épületszárát összeöté, ószertár helé eészséüi múzeumot teljesítmére, mele ei jutlm decemberi redezvé volt. fürdő dolozói ez llomml em cs psszív szemlélői, résztvevői volt z esemée. mejelete e ülölees melepetéssel észülte: ilec részle cspt dott elő e-e műsorszámot, de természetese em mrdt el zo mutárs jutlmzás sem, i iemeledő teljesítmét érte el, s zo sem mete üres ézzel hz, i cs jól véezté dolut. Vcsur Milós szólt özeljövőről is re votozó elépzelése özött omolbb terve is helet pt. Teljese fel ívájá újíti z első csúszdát, mel eidős fürdővel, s issé már elhszálódott z oldl. Tárl z öormázttl fejlesztéseről, például zo odolod, ho mé e csúszdcsoportot építee z erdő irááb. Vlószíű, ho szezor előruol vlmile ttrcióvl, leléeesebb zob z iztó szerit z, ho meőrizzé pozíciójut. cz Gzdsáil és szmil is jó évet zárt órház Idé szereté már melévő rehbilitációs épülete belül e új, ás, fizetős részleet ilíti övevő iée mitt lítá i, és lebotá réi zdsái épületeet. Felépüle e új, százhúsz ás erotopszichiátrii özpot jelelei műhele helé, továbbá proszetúr lebotás utá meidulhtá feltáráso Csóázó-tó felé eső területe is. Vcsur Milós véezetül örömmel fűzte hozzá, ho szerecsére szmil is redbe v órház, mev mefelelő orvos és ápolólétszám, midei eléedettséel teszi dolát. elleére, ho immár állmi itézméét műöde, z öormázttl is iváló pcsoltu, folmtos eeztete, szite pot beszéli me problémát, teivlót. hivtlos évzáró prormot övetőe szíes műsorrl szóroztttá órházi dolozót, melbe fellépte többe özött Vármelléi Óvod övedéei, N Joth illuzioist, vlmit Dotoroc Zeer. z estet özös vcsor zárt. Cso

7 2014. juár 24. Sárvári Hírlp 7 Új üvezető TDM ft. élé z idei év leobb ihívás e pálázt mevlósítás lesz Jó évet zárt sárvári TDM szervezet! város tvl is több turisztii iállításo muttozhtott be belföldö és ülföldö erát, továbbá szervezet fejlesztésére több mit 88 millió foritot erte. Juár elsejétől pedi új üvezető iztó iráítj TDM ft.-t. tvli esztedőbe is többször ülésezett Sárvár Tourist & TDM Noprofit ft., mele tji z öormázt mellett sárvári fürdő, Dubius, Pr I, Spirit hotele és sárvári turisztii eesület. Sárvár hzá tíz lelátotottbb településée eie, meöveedett turisztii feldto tetté szüséessé szervezet létrehozását ét és fél évvel ezelőtt. TDM múlt év véé e 88 millió foritos pálázttl lehetőséet pott rr, ho új ledületet djo heli turisztii ázt. E o érdees évü volt több szempotból is. lefotosbb, ho z pálázt, melről másfél éve odolodtu, melet lpos előészítettü tvl év véé révbe ért. TDM zdsái társsáét műödi, í vére ellett hjti zt z üzleti tervet, zot célot, meleet tűlés meállpított. No örülö, ho turisztii eesület és szállodá is tji ee cée, mert í vlób télees beleszólási lehetőséü v dötésebe. Másrészt ez erölcsile is fotos, hisze ez metestesíti zt özös odolodást és eüttmuálodást, mi város turisztii életébe eleedhetetle ezdte évértéelőjét Máhr Tivdr lpolármester. heli ideeforlmi szetorról elmodhtó, ho 2013-b is mehldt fürdő látotói szám 700 ezer főt. városb eltöltött vedééjszá szám pedi orábbi éve dtihoz hsoló lult. Részt ell veü évről évre ülöböző vásároo és turisztii iállításoo, de ezee em midi v zol eredmée, hisze zoli vedéeléedettsé ebből em lesz, de efjt ismertséet d város, és lehet, ho turist el fo jöi, és érdelődi fo Sárvár irát. z elmúlt évbe Németorszá, Szlovái, Csehorszá, Mrorszá, usztri utzási iállítási vettü részt. Sőt, tvl sierült e meei eüttműödése öszöhetőe íáb is bemuttozu. Bízom bee, ho eze bemuttozáso hosszú távo metérüle hsúlozt z lpolármester. Tvl z Utzás 2013 iállítás óheltámotó települése volt Sárvár, í iemelt bemuttozási lehetőséet pott. Március 5-é iráli Fürdővároso Szövetséée özűlésé vett részt Berlibe Máhr Tivdr. Városu 2004 ót tj ee szervezete, mel hozzájárul Sárvár emzetözi elismertséée öveedéséhez. z Ész-bltoi Polári lub és Mrorszá Müchei Főozulátus április é redezett zdsái turisztii tudomáos ofereciát Müchebe émet mr diplomácii pcsolto felvételée 40 éves jubileum llmából. redezvée bemuttozási lehetőséet pott Sárvár is. áro is sierrel műödtette város ét ifo-visóját TDM szervezet imzist öétese seítséével, és touriform irod is hosszbbított itv trtássl várt ári szezob Sárváro meforduló több ezer vedéet. másodi félévbe elezdődött óhelfejlesztési prorm mevlósítás, elészült Nádsd-vár hídjá felújítás, z eori orosz temető helé és imázium előtt Juártól Hller Ferec TDM új üvezető iztój, i orább cé meedzsere volt proló. Számos turisztii célú máberuházás is létrejött, főét vár és fürdő özötti szszo. Otóber elejé Sárvár pott rr lehetőséet, ho meszervezze SP CE 2013 iállítást, özép-európ leobb sp és welless szvásárát és ofereciáját. TDM tűlés Vdert Fodób 2013-b mé Hmr riszti, Pr I értéesítési iztój vezette TDM ft.-t TRFI lotmá u. 4. H P.: Sz.: V.: Hűtött itlo ávé Üdítő Pezső Boro Röviditlo Sörö Pl.: Löwebräu dobozos 180 Ft/db 0,5 l Soproi dobozos 210 Ft/db 0,5 l Steffl dobozos 185 Ft/db 0,5 l rfácá dobozos 155 Ft/db 0,5 l TDM ft. decemberi tűlésé változttott zo orltá, ho to djá évi váltásb cé üvezetőjét. Juár 1-jétől ét évre Hller Ferecet, sárvári TDM ft. meedzserét evezté i üvezető iztó. Elsőét me szeretém öszöi személem iráti bizlmt. övetező évebe feldto és ezzel eütt ihíváso vár rá. Most iállításo idősz v, elsőét Stuttrtb muttozu be, mjd bécsi, broi, ljublji iállításoo. Meü mé Prááb és budpesti utzás iállításr is. Eze mellett tvl elert TDM pálázt mevlósítás lesz lefotosbb feldtu övetező másfél évbe. mite 100 millió foritból mretitevéesétől, z új redezvée szervezésé eresztül Csóázó-tó öréée fizii fejlesztéséi, o soféle projet mevlósul. fejlesztéseel szereté eléri, ho z itteie és turistá is részesülhessee ristáltiszt élmébe modt el Hller Ferec. TDM tuljdoosi és vezetője szerit jövőbe mé iább zo ell dolozi, ho öveedje Sárváro vedééjszá szám, ho turisztii áztr épülő heli válllozáso metláljá számításut. Máhr Tivdr lpolármester szerit hsúlt ell feteti z eedisére, hisze cs z település tud sieres lei, i eedi, omplex élmét tud újti turistá, és eze özöse ell muálodi mideie. Foó