Ha hálózatban dolgoznak első ízben egyetlen gépről indítsák el a mun14 programot!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ha hálózatban dolgoznak első ízben egyetlen gépről indítsák el a mun14 programot!"

Átírás

1 MUN _M29 Ez a program a munkáltatói adó-megállapítás elkészítéséhez (14M29) szükséges programokat tartalmazza. (A program verziója: _M29). Ahol nincs olyan dolgozó, aki kérte a munkáltatói adó-megállapítást ezt a leírást tekintsék tárgytalannak, náluk semmiféle teendő nincs!! A leírás elején szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy módosították az Art 27 (4) bekezdését. Eszerint a munkavállalónak április 30-ig kell a munkáltatói adóelszámolást átadni. NAV felé az adatszolgáltatási határidő: május 20. A NAV csak akkor fogadja el a rendelkező nyilatkozatokat, ha azokat is május 20-ig eljuttatják az illetékes Igazgatósághoz. Az adatszolgáltatás két részből áll: - az elektronikus adatszolgáltatás, ahol az M29-es elszámolást kell jelenteni, ehhez az elmúlt évi gyakorlatnak megfelelően az AbevJava programba kell az M29 adatait átadni és ott elkészíteni a küldhető csomagot (ez a 2014-es programmal történik) M 08-as oldalán adatszolgáltatás az adóelszámolásról (ez majd a évi programmal történik) Ha hálózatban dolgoznak első ízben egyetlen gépről indítsák el a mun14 programot! Ha sikeres volt a program használatba vétele első indításakor rövid ideig dolgozni fog (adatbázis módosításokat hajt végre, adatokat gyűjt). Mindjárt a leírás elején szeretnénk a következőt kérni: a M29-es nyomtatványt a NAV programból nyomtassák ki! A kérés oka a következő: ebben az esetben ugyanis a MunBérből elkészített adóeltérés listát összehasonlítva a NAV-os programmal kinyomtatott elszámolással egészen biztosak lehetnek a munkáltatói adóelszámolás hibátlanságában, ez egy jó ellenőrzési lehetőség! (A MunBér programban meghagytuk a nyomtatási lehetőséget, de ezt ne használják!) A feladat lépései a következők: 1./ Ahogy már az M30-as igazolások készítésénél is megszokhatták lehetőség van a munkáltatói adóelszámolásra kerülő adatok módosítására, illetve év közben nem rögzített jövedelem elemek utólagos rögzítésére. Ezért emlékeztetőül a következőkre szeretnénk felhívni a figyelmüket: a Munkaügy/Dolgozó beléptetése/éves adó adatok programban rögzített adatokat hozott adatként kezeljük. Az Adatszolgáltatások / Év végi adatszolgáltatások / Éves halmozott adatok módosítása programban rögzítetteket saját kifizetésként. Ahhoz, hogy program a hozott mezőbe betegye az 1 -et (természetesen csak azoknál, akik rendelkeznek előző munkáltatótól származó jövedelemmel), be kell lépniük az Éves halmozott adatok módosítása programba és az 1-3 sorok kartonfülnél a gombot használni, majd a gombbal történik. mezőt kitölteni. A jóváhagyás az 1

2 A továbbiakban az M30-as igazolásnál részletesen leírtak szerint lehet Az Adatszolgáltatások / Év végi adatszolgáltatások / Éves halmozott adatok módosítása programágat használni. 2./ / / programban a gombot használva be kell jelölni a mezőt. 3./ A családi járulékkedvezmény érvényesítése, esetleg megosztása színessé varázsolta a munkáltatói adóelszámolás elkészítését. Korábbi években elegendő volt az eltartottak megjelölése. Ebben az évben a családi kedvezményt igénybevevő dolgozók esetében - bonyolultabb a feladat. Első lépésként nyilatkoztatni kell a dolgozót a családi kedvezmény megosztásáról. Ehhez segítséget nyújt a / / programból elkészíthető nyilatkozat. Fontos: csak azoknak a dolgozóknak nyomtatja ki a program a nyilatkozatot, akiknél bejelölték a munkáltatói adóelszámolás kérését. 4./ Ha olyan eltartott után kíván a munkavállaló családi kedvezményt igénybe venni, akinek az adatait még nem rögzítették pótolni kell! ( Munkaügy / Dolgozó beléptetése / Munkaügyi törzs / Eltartottak kartonfül). A rögzítésnél a következőkre kell tekintettel lenni. - ha van az eltartottnak adóazonosító jele, akkor a kód, a családi és utónév, valamint az adóazonosító, ha nincs az un. természetes azonosítók kitöltése kötelező A program nem megy tovább, ha kötelezően kitöltendő mezőkbe nem visznek be adatokat. Külön szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a közterület jellege (utca/tér/út) is rögzíteni kell! A rögzítő program kezelésénél legyenek tekintettel a bevezetőben leírtakra. Akár szerepelt az eltartott korábban a rendszerben, akár nem a családi kedvezmény érvényesítéséhez a Adatszolgáltatások / Munkáltatói adó-megállapítás / Év végi kedvezmények rögzítése programban a kékkel jelölt Teendők: - ki kell választani a dolgozót - ha van eltartott rögzítve megjelenik a következő jellegű képernyő kartonfülre kell kattintani. 2

3 Használják a gombot a jogosultsági hónapok megadásához. A gyorsabb rögzítést segíti a Mind 1-es gomb. Ezt a bejelölést minden egy eltartottnál el kell végezni! Nagyon fontos! 5./ Az eltartott kódjának rögzítése után a kartonfülre kell kattintani!! A program az eltartottak adatai és az év közben figyelembe vett családi járulékkedvezmény alapján kitölti a 19.,21. és 22. sorokat. Önök ha szükséges - ezt módosíthatják, a 20. sort kitölthetik. Ebben az esetben a 22. sor adatára rá kell kattintani, hogy a program átszámítsa. A 23. sort mindenképpen Önöknek kell kitölteni! Ha ezt nem teszik meg a dolgozónál befizetendő adók jelentkezhet! A számítás a következő képlettel történik: 22.sor=19 sor-(20.sor+21.sor)*6.25 (példában = (54720*6.25) 3

4 (Csak zárójelben a 6.25-tel való szorzás oka: az egészségbiztosítási járulékok és a nyugdíjjárulék együttes %-a 17. A 17-et 6.25-el kell beszorozni, hogy 100-at kapjunk. Így alakítható át a járulék kedvezményként érvényesített összeg adóalap csökkentő összeggé.) Az adatok ellenőrzéséhez segítség jelent egy új lista, mely megtalálható a / / elérési úton. 6./ Az / / almenüben találják meg az év végén figyelembe vehető kedvezmények rögzítésére szolgáló program pontokat. Minden egyes kartonfülnél külön kell a módosításra, majd az ok gombra kattintani! A fentiekből következik, hogy az év közben is figyelembe vehető kedvezményt (a sorszám a 14M29. nyomtatvány sorszámaival egyező), azaz: nem itt, hanem az Adatszolgáltatások / Év végi adatszolgáltatások / Éves halmozott adatok módosítása programban az Adókedv/Levont adó kartonfülnél lehet módosítani! Visszatérve az Év végi kedvezmények rögzítése program kezelésére. A kartonfülnél a következő képernyő jelenik meg: A program csak azoknak a dolgozóknak készíti el a 14M29-es adó megállapítást, akiknél bejelölik ezen a képernyőn a Munkáltatói adó megállapítást kér mezőt. Ne feledjék a, majd az gombot használni. 4

5 Itt kell rögzíteni a rendelkező nyilatkozatok számát, valamint a kedvezményekre vonatkozó adatokat. A mezőkről a következőket kell tudni: A rögzített összeg 40 %, illetve 30 %-a a kedvezmény, maximum. 120eFt, mely csak akkor jár teljes egészében, ha a dolgozónak a évi összes bevallási kötelezettség alá eső jövedelme nem több mint 3.400eFt. (ld. bevezető!) Ha a dolgozó összes bevallási kötelezettség alá eső jövedelme > , de jogosult a lakáscélú kedvezmény érvényesítésére ne feledjék a bejelölni. A személyi kedvezményt nem itt, hanem az éves adatok karbantartásánál lehet (szükség esetén) módosítani. Ebbe a mezőbe a halasztott kedvezmény alapját kell rögzíteni. A rögzített érték 30 %-át veszi a program figyelembe kedvezményként. kartonfül használatáról már korábban írtunk. Ahogyan a bevezetőben is jeleztük január 1-től az önkéntes befizetések után járó adókedvezményt az Adóhatóság nem utalja ki a magánszemélynek, hanem bizonyos feltételek megléte esetén a magánszemély kérésére az adóbevallás beérkezését követő 30 napos határidővel a megjelölt bankszámlára átutalja. Ez a képernyő szolgál az adatok rögzítésére. Külön szeretnénk felhívni a figyelmet a 138. sor kitöltésére: Ebbe a mezőbe a program nem teszi be automatikusan az átutalható összeget! Kérem ahol van ilyen rendelkezés legyenek kedvesek rögzíteni a megfelelő adatot! 5

6 Az önkéntes pénztár adatait a következő mezőkbe kell rögzíteni, ha a dolgozó kéri az adókedvezmény jóváírását a számláján: Ha valaki csak várandóság okán jogosult adókedvezményre, nem kell a családi kedvezmény érvényesítést kipipálni. Elegendő ennél a képernyőnél megadni a várandóság fennállásának idejét és bejelölni a családi kedvezmény érvényesítését. Ha valaki már megszületett gyermek és magzat után is jogosult családi kedvezményre, mindkét helyen pipával jelölnie kell az érvényesítés szándékát. l 6

7 Fontos tudni, ha a munkavállaló lakáscélú hiteltörlesztést címén kedvezményt kíván érvényesíteni és van adóstársa -, akkor kötelező valamennyi adóstárs nevét, adóazonosító jelét megadni! Természetesen ebben az esetben kötelező kitölteni a település nevét és az ingatlan helyrajzi számát. 6./ Ellenőrzésként nyomtassák ki a Adatszolgáltatások / Munkáltatói adómegállapítás / Analitika az adó elt. listát. Ez a lista ABC-ben tartalmazza a dolgozó nevén és adószámán kívül: - a nem érvényesíthető családi kedvezmény összegét - éves adóalapot (az összevonandó jövedelmeket fél szuperbruttósítva és a külön adózó jövedelmeket) - az éves számított adót - a levont adóelőleg - BEFIZETENDŐ, vagy VISSZAJÁRÓ adót Ezt célszerű átnézni, ahol szembeötlő eltérést tapasztalnak a dolgozó adatait még egyszer áttekinteni, szükség esetén javítani, korrigálni. 7./ A NAV honlapjáról le kell tölteni és telepíteni kell a 14M29-es nyomtatványt (a programot a 1.0 verzióval teszteltük) 8./ Az / / programba kell belépni. 9./ A szokásos módon ki kell jelölni a dolgozókat, majd az gomb. Az állomány nagyságától függően a program néhány pillanatig (esetleg percig) dolgozni fog. 10./ Ha végzett az adatok összegyűjtésével megjelenik a ikon. 11./ Erre kattintva (egyezően a 1508-as bevallással) megtörténik az adatátadás az ÁNYK programba, megjelenik a következő üzenet: 7

8 13./ Az -re kattintva az üzenet: 14./ hatására elindul az ÁNYK. 15./ A / programot kell elindítani. (Fontos, hogy a legyenek kijelölve!!) 16./ A -re kell kétszer kattintani, a 14M29A nyomtatvány kerül betöltésre, majd egy (az adatátvétel megtörténtét jelző) üzenet. 17./ A jobb felső sorban lévő ikonra kell kattintani. 18./ A megjelenő ablakban a, majd a megjelenő 19./ -re kell kétszer kattintani, majd. 20./ Az ÁNYK program beemeli a dolgozók adatait, a képernyőn megjelenik a sikeres adatátvételről az üzenet, majd 21./ A gombbal lehet lezárni az ablakot. 22./ A képernyőn a 14M29A nyomtatvány látható. 23./ Mindenképpen futtassák le (az összes nyomtatvány ellenőrzését). 24./ Most lehetne nyomtatni a munkavállalók évi 29-es nyomtatványát. Bár tudjuk, hogy a NAV-os programból csak dolgozónként lehet a munkáltatói adó megállapítást kinyomtatni, mégis kérjük, hogy onnan nyomtassák. 8

9 Még egy fontos információ: a 14M29A nyomtatvány B blokkjában a mezőbe csak az általa HIBÁTLANNAK minősített M-es nyomtatványok számát szerepelteti. Tehát ha van hibás M-es nyomtatvány és kijavítják az adatot ezt követően az kell indítani. (összes nyomtatvány újraszámolása programot el A titkosítás, ügyfélkapus beküldése már a megszokott módon történik, amivel még ráérnek hiszen ennek határideje: május 20.! Csak megismételni tudom, ha valakinél probléma lenne, a mun14w mappában mentsenek (*.dbf *.cdx és *.fpt) és a mentett állományt csatolt file-ként a probléma pontos leírásával küldjék el a címre. Budapest, március 30. 9