Az adózás rendjéről szóló törvény január 1-től hatályos változásai. Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az adózás rendjéről szóló törvény 2013. január 1-től hatályos változásai. Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes"

Átírás

1 Az adózás rendjéről szóló törvény január 1-től hatályos változásai Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes

2 2012. év során történt változtatások

3 Adókötelezettség Adóköteles tevékenységgel összefüggő kifizetések a törvényben meghatározott módon! 14. (1) bekezdés i)

4 Pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett Szerződésenként egy naptári hónapban, egy jogügyletből legfeljebb 5 millió 1,5 millió Szerződések felbontása korlát szempontjából egynek minősül Megsértés 20% MB a meghaladó részre 38. (3a) és (3b) bekezdés, 172. (20f) bekezdés

5 Adóregisztráció Fennálló tartozás fogalmának pontosítása 180 nap 15 illetve 30 millió tartozás Jogerős adóhatósági határozat Bírósági felülvizsgálat - nem telt el - nem zárult le 24/C. (2a) bekezdés

6 Adóregisztráció Kérelem adóregisztrációs eljárás alóli mentesítésre -állami részvételű társaság -adószám megtagadását követő 8 napon belül -Adóhatóság visszavonja a határozatot 24/C. (13) bekezdés

7 Adatszolgáltatás az Európai Bizottság felé történő beszámolóhoz Tao bevallásban mikro-, kis-, vagy középvállalkozás meghatározására vonatkozó kódról EVA bevallásban szereplő statisztikai állományi létszámra vonatkozó adatról 52. (18) bekezdés

8 Jövedelemigazolás tartalma -Adózó által bevallott -Munkáltató által bevallott -Adóhatóság által utólag megállapított (soron kívül is) Összevontan és elkülönülten adózó jövedelmet +SZJA, különadó, ekho összege Új ADÓNYILATKOZAT jövedelem adó 85/A. (4) bekezdés

9 Kézbesítés Az irat kézbesített, ha a)a kézbesítés eredménytelensége miatt jön vissza /a kézbesítés megkísérlésének napján/ b) nem kereste jelzéssel /a 2. postai kézbesítést követő 5. munkanapon/ c) személyes átvétel megtagadása /a kísérlet napján/ INTERNETES közzététel a) b) esetben! 15 napig KV megdöntése iránti kérelem 124. (1)-(2) bekezdés 124. (8)-(9) bekezdés

10 Kézbesítés Elektronikus úton kézbesített irat vélelem: kézbesítési tárhelyen történő ismételt elhelyezéstől számított 5. nap Egyidejű kézbesítés a meghatalmazottnak és az adózónak is ügyfélkapu tárhelyére is 124. (5) bekezdés, 124. (7) bekezdés

11 ÁFA BEVALLÁS NYILATKOZAT Art (1) bekezdés i) - kukorica - búza és kétszeres - árpa - rozs - zab - triticale - napraforgó-mag, törve is - repce- vagy olajrepcemag, törve is - szójabab, törve is 31/A.

12 A fordított adózás bevezetésének hatása a mezőgazdasági termékek kereskedelmére július július Behozatal Kivitel Összesen Behozatal Kivitel Összesen Forgalom Áruokmány szerinti mennyiség (kg) Áru mérlegelt mennyisége (kg)

13 Tételes ÁFA nyilatkozat 2 millió felett Január 1. (1) VEVŐ ADÓALANY ÁFA 2 M IGEN - ELADÓ ADÓSZÁMA - ÁFA ALAPJA, ÁFA - SZÁMLA SORSZÁMA - TELJESÍTÉS ILL. SZLA KELTE (3) VEVŐ ADÓALANY, UGYANAZON IDŐSZAKBAN TÖBB SZÁMLA - ELADÓ ADÓSZÁMA - ÁFA ÖSSZESÍTVE (6) EVA ALANY - ELADÁSOKRÓL - SZÁMLA MÓDOSÍTÁSOKRÓL - ÉRVÉNYTELENÍTÉSEKRŐL (2) ELADÓ ADÓALANY - VEVŐ ADÓSZÁMA - ÁFA ALAPJA, ÁFA - SZÁMLA SORSZÁMA - TELJESÍTÉS ILL. SZLA KELTE

14 - SZÁMLA MÓDOSÍTÁSA (4) - SZÁMLA ÉRVÉNYTELENÍTÉSE (5) ÁFA 2 M IGEN KIÁLLÍTÓ ÉS BEFOGADÓ IS NYILATKOZIK - ELADÓ/VEVŐ ADÓSZÁMA - ÁFA ALAPJA, ÁFA - SZÁMLA SORSZÁMA - TELJESÍTÉS ILL. SZLA KELTE

15 ÁFA alanyok Más adóalany által teljesített összesítő bevallásban az általuk kibocsátott vagy befogadott számlák adataihoz hozzáférhetnek (15) bekezdés d) 31/B.

16 adószám felfüggesztés: a KEHI vezetőjének kezdeményezésére is 24/A. (1) bekezdés d) évi CLXXXIX. törvény

17 Pénzforgalmi elszámolás évi CXLVI. törvény bejelentési kötelezettség, legkorábban 2013 január 1- től alkalmazható értékhatár túllépés 15 napon belül bejelentés tételes Áfa nyilatkozat Internetes közzététel a NAV honlapján /B

18 2012. november 19-én elfogadott változtatások

19 Gyorsított ügyintézés adó-, együttes adó-, jövedelem- és illetőség igazolás beérkezéstől számított 6 nap (8 helyett) Minősített adózó fizetési könnyítési kérelme sürgősségi kérelem 15 nap 5/A. (5)-(6) bekezdés

20 Képviselet feltételes adómegállapítás, annak alkalmazhatósága, szokásos piaci ár megállapítása, APF miniszter vagy NAV felügyeletét ellátó miniszter előtti felügyeleti intézkedés iránti kérelemnél kizárólag ügyvéd, adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő járhat el termékdíj termékdíj ügyintéző 7. (6)-(7) bekezdés

21 Kényszertörlés a kötelezettségeket a vezető tisztségviselő vagy ha volt, a volt végelszámoló teljesíti mulasztási bírság a kényszertörlési eljárás kezdő időpontját megelőző időszakra a korábbi tisztségviselőt vagy végelszámolót terheli 14. (4) bekezdés

22 Bejelentés cégek esetén TEÁOR egyéni vállalkozóknál ÖVJT annak tényét, ha az adózó az Áfa tv. szerint elektronikus számlának minősülő bizonylatát online hozzáférést biztosítva, elektronikusan őrzi 16. (3) bekezdés d), g)

23 Bejelentés civil szervezetek egyablakos rendszere bírósághoz benyújtott kérelem és mellékletei benyújtásával teljesíti az adóhatósághoz történő bejelentkezést is külön bejelentés 16. (3) bek. a) és c) pontjaira változásbejelentés is 16. (3) bekezdés q)-r) 17. (1) bekezdés c), 23. (1)-(2) bekezdés

24 Adószám felfüggesztés 24/A. (1) bekezdés c, pont szerinti esetben határozott idejű felfüggesztés a határozat jogerőre emelkedését követő 180. napig törlés, ha ez idő alatt nincs bevallás, befizetés pótlás teljesítés, a felfüggesztés törlése 24/A. (12)- (13) bekezdés

25 Adószám felfüggesztés adótartozás az engedményezett vagy bejelenteni mellőzött követelés is kimentési kérelem - tartozás már nem áll fenn (kifizetés, elengedés, elévülés) 24/C. (2c) bekezdés, (5) bekezdés b) pont,

26 Fokozott adóhatósági felügyelet kérdőív postai vagy elektronikus úton adózó választása szerint (KOCKERD) értesítés a kérdőív eredményéről csak, ha a fokozott adóhatósági felügyeletet elrendelték törlés csak az első felszólítás után - visszamenőleges február 15-ig kérelemre 24/F., 195. (3)-(3a) bekezdés

27 SZJA teljesítés módjai 12M29 munkáltatói elszámolással, - melyhez a munkáltató felé a nyilatkozat megtételének határideje január NY nyilatkozatot kitöltve - egyszerűsített adóbevallással, amennyiben a törvényi feltételeknek megfelel február 15-éig. 1253ADÓNYILATKOZAT kitöltésével, - melynek benyújtási határideje május 21. A 1253-as teljes adattartalmú, - kitöltésével és benyújtásával, határidő: február 25., illetve május M csökkentett adattartalmú - kitöltésével és benyújtásával, határidő: május 21.

28 Adónyilatkozat postosbítás: a magánszemély összevont adóalapjának és valamennyi, bevallási kötelezettséggel járó különadózó jövedelmének együttes összege 27/A. (2) bekezdés b) pont

29 Az Adónyilatkozat nyomtatványképével kapcsolatos változások évben

30 Egyszerűsített bevallás elektronikus levélcím közlése törölve nyugdíjjárulékplafon törölve adófizetés május 20-ig, ha nincs javítás Az ajánlatra nincs válasz, elfogadottnak tekintendő 28. (1), 28/A.

31 Adókülönbözet visszatérítése magánszemély munkáltató (kifizető) jogutód nélküli megszűnése bejelentés NAV-hoz adóazonosító jellel adóhatóság visszatérít 30/A.

32 1365 ÁFA M nyomtatvány

33 1365 ÁFA A főnyomtatvány

34 1365 ÁFA A és több M nyomtatvány összefüggése

35 ÁFA gyakorított bevallás kikerül a háromszori székhelyváltoztatás, mint kizáró ok első fokú adóhatóság vezetője különös méltányosságból mérlegelheti I. Számú melléklet 2/b) pont

36 Kielégítési sorrend a végrehajtási költség elszámolása az első egyéb adótartozás helyett köztartozás AMBK forint kivéve ingatlan-nyilvántartási szolgáltatási díj, kamarai regisztrációs díj forint 43. (3) bekezdés, 161. (1) bekezdés, évi CXXI. tv. 34/A. (5) bekezdés

37 Végrehajtás Megkeresés elektronikus úton a pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény és befektetési vállalkozás részére, teljesítés ugyanúgy elektronikusan Pénzintézetnek bejelentési kötelezettség az elektronikus kapcsolattartás adatairól Kapcsolattartás formátumának NAV honlapon közzététele 52. (19)-(21) bekezdés

38 Önkormányzati adóhatóság közzététele helyi adó és gépjárműadó tartozás ezer forint, 90 napon túl lehetőség, helyben szokásos módon név, lakóhely, székhely, stb. 55/B.

39 Adóhatóság igazolás kiállítása Új szabályozás Köztartozásmentes adózói adatbázissal felmentés Köztartozásmentes adózói minősítésről szóló igazolás 85/A.

40 Ellenőrzés Egyes adókötelezettségek ellenőrzését a vámhatóság végezheti korábbi hatósági ellenőrzés helyett Adóellenőr jogosult mintavételre ÁSZ elnöke ÖKT ellenőrzés elrendelése megkülönböztetés nélküli eljárás elvének megsértésekor 88. (5) bekezdés 96. (1) bekezdés j) pont (2) bekezdés

41 KT12BEJKE nyomtatvány lapjai: Főlap BNY lap (Bejelentőlap a termékdíj fizetési kötelezettségről) ENY lap (Az egyéni hulladékkezelés során közreműködő hulladékkezelők felsorolása) A KT12BEJKE bejelentés/kérelem nyomtatvány integrálása Integrálás eredménye: 13TKORNY 13TKORNY 13TKORNY KEP lap(képviselő alapadatai) ÁSZ lap (Átvállalási szerződés nyilvántartásba vételi kérelem) AKK lap (Átvezetési/Kiutalási kérelem) MIK lap (Gazdasági társaság(egyéb gazdálkodó szervezet) bírság és pótlékok mérséklésére irányuló kérelme) FIK lap (Gazdasági társaság(egyéb gazdálkodó szervezet) termékdíj fizetési könnyítésre irányuló kérelme) IGK lap( Egyes kötelezettségek késedelmes teljesítésének kimentésére szolgáló igazolási kérelem) MAS lap (Másolati kérelem) VAMO/13T180 13TKORNY 17-es nyomtatvány 10FAG01, 10FAM01 10FAG01, 10FAM01 Adószakmai gyakorlat szerint Másolati kérelem nyomtatvány

42 A bevallás neve A bevallás jelölése az EKT rendszerben (2013. február 14-éig) A bevallás jelölése a BEV/BEVFELD rendszerben (2013. február 15-étől) Környezetvédelmi termékdíj évi negyedéves bevallása BEV_KT12BEV 12KTBEV Környezetvédelmi termékdíj évi negyedéves bevallása BEV_KT11BEV 11KTBEV Környezetvédelmi termékdíj évi negyedéves bevallása BEV_KT10BEV 10KTBEV Környezetvédelmi termékdíj bevallás év BEV_KT09BEV 09KTBEV Környezetvédelmi termékdíj éves bevallása év BEV_KT09BEVEV KTBEVEV Környezetvédelmi termékdíj bevallás/bejelentés év BEV_KT08 08KT Újrahasználható csomagolás, kis mennyiségű csomagolás évi bevallása Újrahasználható csomagolás, kis mennyiségű csomagolás évi bevallása Környezetvédelmi termékdíj évi készletre vételezési bevallása Környezetvédelmi termékdíj évi készletre vételezési bevallása BEV_KT11UHA BEV_KT10UHA BEV_KT10KESZ BEV_KT09KESZ 11KTUHA 10KTUHA 10KTKESZ 09KTKESZ Környezetvédelmi termékdíj önellenőrzési bevallás év BEV_KTONELL_ KTONEL Környezetvédelmi termékdíj pótló bevallás év BEV_KTPOT_ KTPOT Népegészségügyi termékadó bevallás év BEV_12NETA 12NETA Népegészségügyi termékadó bevallás év BEV_11NETA 11NETA Energiaadó bevallás év BEV_J03 J03

43 Központosított ellenőrzés NAV alsó fokú adóztatási és vámszerve végezheti NAV vezetője saját hatáskörben vagy megkeresés alapján KESZ megszüntetése 88/A.

44 KIEMELT ADÓZÓK FŐIGAZGATÓSÁGA KIEMELT ADÓZÓK ADÓIGAZGATÓSÁGA KIEMELT ADÓZÓK VÁMIGAZGATÓSÁGA

45 Felhívás önellenőrzésre Vállalkozói tevékenységet nem folytató magánszemély Adózó bevallásának adatai és a kontroll adatok adózó terhére eltérést mutatnak 91/B.

46 Felhívás önellenőrzésre Elektronikusan vagy postai úton, tartalma: Adózó neve, lakcíme, adóazonosító jele Érintett időszak és adónem Ismert adatok és az eltérés összege 91/B.

47 Felhívás önellenőrzésre Adózó nem köteles eleget tenni Mulasztási bírságot nem lehet kiszabni Ellenőrzés megkezdése felhívás közlésétől számított 30 nap Kiutalásnál a kiutalás határideje szünetel (legfeljebb 30 napig) 91/B.

48 Ellenőrzés határidejére áfa vizsgálatnál nincs hatással, ha az adózó nyilatkozatának hitelessége utólag megdől és a kiutalási határidő utólag 75 napra módosul kapcsolódó vizsgálattól függetlenül lezárható az alapellenőrzés, ha a tényállás tisztázott kapcsolódó vizsgálatnál adózót érintő részt részletesen ismertetni kell 92. (2) bekezdés d) pont 92. (11) bekezdés

49 Soron kívüli adómegállapítás adózó halála esetén adóhatóság az örököst kötelezi örökrésze arányában,kiutalás, fizetés határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 nap végrehajtás a hagyaték tárgyaira ill. hasznaira ezt követően az örökös egyéb vagyontárgyaira állam öröklése esetén az adóhatóság törli a tartozást illetve visszajáró összeget 131. (3) bekezdés

50 Fizetési könnyítés magánszemély szja-ja forint hat hónapra ( forint négy hónapra) MSZ illetékmentes, más forint sürgősségi eljárás minősített adózóknak 30 helyett 15 nap 133/A. (1) bekezdés

51 Feltételes adómegállapítás Fizetendő díj a feltételes adómegállapítással érintett adózók számától függően alakul Kérelem elbírálása benyújtáskor hatályos jogszabályok alapján Fellebbezés nem illeték, hanem díjköteles Kötelező a képviselet Feltételes adómegállapítás alkalmazhatóságának megállapítása 132., 132/A.

52 Felügyeleti intézkedés elkésett fellebbezés ezentúl elkésett fellebbezés illeték NGM-nél bélyegen NGM-be benyújtott, csak ha a NAV elnöke már elbírálta 136. (6) bekezdés 141.

53 Végrehajtás Intézkedés megtételéhez NAV hivatásos állományú tagjai is felkérhetők Felfüggesztés az adós kérelmére, ha korábban nem sújtották mulasztási bírsággal Kiadmányozott, de még nem jogerős fk döntés után nincs végrehajtás /a 160/A.

54 Értelmező rendelkezések jövőbeni ügylet minősített adózó civil szervezet szerződés csomag szerződéstípus 178.

55 December 7-én benyújtott javaslatok

56 Követelmények Engedélyezés Igazgatási szolgáltatási díj Adóhatóság adatátadása Engedélyező Hatóság honlapján érvényes engedélyek visszavont érvénytelenné vált 176/B-176/C. Üzembehelyezés Nyilvántartott szerviz Érvényes műszerészi igazolvány Plomba nyomó Közzététel (NAV) Szervízek (NY-T) Műszerészi igazolványok Plomba nyomók

57 Ellenőrzés Forgalmazás, üzemeltetés, szervízelés NAV, 5 évig Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság: elektronikus hírközlő hálózat elérhetősége Pg bevonása, leadása 176/F.

58 Pénztárgép Mulasztási bírság - Forgalmazási engedély nélküli forgalmazás - Engedélyezettől eltérő pg forgalmazás 10 Millió Ft-ig - forgalmazással, üzemeltetéssel, szervízeléssel kapcsolatos hiányosságok 500 ezer Ft-ig 1 Millió Ft-ig 172. (20g) bekezdés

59 Pénztárgép Felhatalmazás a miniszternek a 2013-ban beszerzett pg állami támogatásának feltételei támogatás mértéke részletes szabályai 175. (30) bekezdés

60 KATA kisadózó vállalkozások tételes adója Bejelentési kötelezettség T101, T101E, T201T Végrehajtható okirat évi CXLVII. törvény

61 KIVA kisvállalati adó Bejelentés december 20-ig, jogvesztő, január 15! T203KV elektronikusan Kijelentkezés december 1. és december 20. között Visszavonás január 15-ig Adóelőleg bevallás, fizetés havi vagy negyedéves Bevallás 13KIVA adóévet követő május 31-ig

62 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!