Barsi ÖdÖn Egy lélek visszatér regény 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Barsi ÖdÖn Egy lélek visszatér regény 2011"

Átírás

1 Barsi ödön Egy lélek visszatér Regény 2011

2 ELŐSZÓ A Lélek a függöny lomha redői előtt állt, míg a Test az ágyon hevert. Tragikus félhomály borongott a szobában: az éjjeliszekrényen álló lámpa fénye nem tudott megbirkózni a sötétséggel és a távoli szögletekben leselkedő árnyakkal. A Lélek didergett és sóhajtozott; régóta élt, de a valóságban mégis csak most született meg, hogy a test meghalt. Furcsa, szinte képtelen helyzet volt: a Lélek várta, hogy egy hirtelen légörvény felkapja és magával sodorja valahová a csillagos magasságokba, vagy a feneketlen mélységbe, hol örök a csönd és a sötétség. A függöny redői azonban nem mozdultak. A homály egyre elviselhetetlenebbül nehezedett a szobára. A Lélek a testre nézett hiszen annyi ideig otthona volt és nagyon elszomorodott. A test mely valamikor a sajátja volt szürkén, a halottak gőgös nyugalmával feküdt az ágyon: az arcán zöldes árnyékok húzódtak végig, a szempár sötét üregekbe mélyült és a száj fájdalmasan görbült lefelé. Szomorú maszk gondolta a Lélek, illik a szoba sajátos hangulatához. Az ágyon heverő férfi homlokán kis, kerek lyuk sötétlett: a halálhozó golyó nyoma. Az ágy mellett, a gyűrött 7

3 szőnyegen nyilván a gyilkos dobta oda egy pisztoly hevert. A Lélek most ébredt tudatára annak, hogy őt helyesebben a testét kegyetlenül megölték. A bosszúvágy egyszerre hatalmába kerítette, de hiába gyötrődött, nem tudott visszaemlékezni a gyilkosra. Régi élete színes, kavargó képekben vonult el előtte: arcok villantak meg és süllyedtek el a homályban, de a gyilkos arcát nem látta. Sokan aludtak a nagy házban: vendégek és a személyzet Felidézte az utolsó napok szereplőit, de a végzetes este eseményei csaknem teljesen elmosódtak emlékezetében. Mindössze annyit tudott, hogy gonosz gyilkosság áldozata lett. Másként nem történhetett: valaki behatolt a szobába és De hogyan jött be? Hármas retesz tartotta az ajtót és a kulcs belülről volt a zárban A Lélek kínosan töprengett. Érezte, hogy nem tudja megfejteni a talányt, de azt is érezte, hogy hamarosan valami rendkívüli esemény történik A tükörhöz lépett és belenézett. Nem látta saját magát, csak háttérben a testet, amint a halál mozdulatlanságában feszüli ki a kis lámpa sárga fényétől megvilágítva az ágyon. Valahol a távolban egy óra tompán éjfélt ütött És most egyszerre megmozdult a lomha függöny is Nyöszörgő szél támadt, és valahonnan, messziről mint a kis temetők lélekharangja valami furcsa muzsika foszlányai érkeztek a szobába És ez a különös, halk zene olyan melankolikus és vigasztalan volt, mint maga a halál Ekkor kopoglak az ajtón Három kemény, követelő koppanás, utána mély csönd. 8

4 Szabad! mondta a Lélek, és most már azon sem csodálkozott, hogy nem hallja a saját hangját. Az ajtó továbbra is zárva maradt és a következő pillanatban mégis mintha csak a sötétség egy darabja lett volna egy feketeruhás emberke termett a szobában. Furcsa, ijesztő látvány volt, amint régimódi grandezzával meghajolt; a kezében fényes cilinder és ezüstnyelű ébenfa bot, a homloka magas és világos, mint valami csontdarab, míg az arca sötét, akár egy fekete álarc. Kicsoda ön uram? kérdezte a Lélek megrettenve. A klub titkára vagyok válaszolta az éjféli vendég különös, recsegő hangon. Az utolsó szó elmosódott, mint amikor egy rozsdás kaput becsuknak egy távoli kertben. Az ismeretlen élő anakronizmus volt: furcsa felleghajtó köpenyt viselt ósdi frakkja fölött és kezében gyászosan csillogott a magas kürtőkalap. Fontos küldetésben jöttem Ők küldtek Kik azok az ők? rebegte a Lélek. A Mesterek Ön ugyebár azt szeretné tudni, hogy ki gyilkolta meg önt azaz a testét? Igen, uram mondta a Lélek, és most tudomásul vette, hogy ismét hallja a saját hangját. Akkor kövessen! szólalt meg az idegen és az ajtó felé fordult. És a lélek elindult 9

5 I. FEJEZET Az árnyak klubja A Lélek ugyan elhatározta, hogy semmin sem csodálkozik, mégis megdöbbent, mikor egyszerre a folyosón találta magát. A Titkár mosolygott; csúf mosolya volt, annyi bizonyos: a szája éles, ferde vonalban húzódott az álla felé; olyan volt ez a száj, mint valami régi, fájdalmas sebhely. A kocsi a ház előtt vár minket suttogták a szörnyűségesen ferde ajkak. A Lélek megborzongott, mikor megpillantotta a furcsa fogatot, mely halottaskocsira emlékeztetett sötét és baljóslatú körvonalaival. A bakon fekete kabátba bugyolált alak ült, és kezéből hosszú ostor meredt a csillagtalan égbolt felé. Köd volt: szürke, tapadós londoni köd, mely elmosta a tárgyak határozott körvonalait. A lovakat is csak bizonytalanul lehetett látni: csontos, óriás gebék voltak, és zilált sörényük olyan volt, mint a tépett hínár, amit az áradt folyók sodornak az ismeretlen tengerek felé. A köd vagy talán valamilyen alacsonyan szálló felleg fantasztikus drapériaként gyűrődött és hullámzott az elhagyott tér fölött. 10

6 A Lélek letelepedett a süppedő ülésre, és a Titkár gyors, határozott mozdulattal behúzta a kocsi ajtaját. A bakon ülő alak megsuhogtatta hosszú ostorát, a fekete lovak azonnal elindultak, de patáik dobogását nem lehetett hallani. Szürke köd úszott a kocsi ablakai mellett, puhán és rendszertelenül, mintha a vágtatás vagdalta volna értelmetlen csíkokra. A kocsis szaporán suhogtatta ostorát, és a Lélek úgy érezte, mintha az éjszakai utazás percről-percre gyorsult volna. Félek vallotta be a Lélek. Pedig erre nincs oka jegyezte meg a Titkár, szokás dolga az egész Én sokat utazom ezzel a kocsival: tegnap Helsingörben voltam, tegnapelőtt Görögországban Ilyen nagy utakat tesz? kérdezte a Lélek értelmetlenül. Oh, nagyobbakat is nevetett a különös útitárs, és kesztyűs kezével egy sötét szivart kotort elő fekete lebernyege alól. Megengedi, hogy rágyújtsak? Parancsoljon mondta a Lélek rezignáltan. A szivar füstje a tömjén illatára emlékeztetett, és szürke volt, mint a rohanó köd az ablakok előtt. Az égő szivar vörös foltja ritmikusan emelkedett és süllyedt a félhomályban, és néha gonoszul parázslott, mint egy bosszús küklopsz vérző szeme. Hová megyünk? kérdezte a Lélek. Nem kapott választ. A különös útitárs most mereven maga elé bámult, szeméből eltűnt minden fény s üreges szemgödrök sötétlettek arcában A Lélek arra gondolt, 11

7 hogy a halál ül mellette: jól tudta, hogy a kéretlen látogató százféle alakot ölthet: az öreg harangozónál csuhás barát képében jelenik meg és szelíd mozdulattal nyúl a lecsüngő kötél után, hogy megszólaltassa a lélekharangot: a félmeztelen táncolók közé vörös talárban toppan be, míg Dürer rézkarcain sovány lovon nyargal, koponyáján csillogó sisakkal Valóban ő volna a furcsa emberke? A kocsi gyorsan vágtatott: sebesen, mint a gondolat, és sejtelmesen, mint a tovaszálló álom Fények villantak fel, hogy azután újra eltűnjenek a mély árnyékban Egy mulató fényreklámja ragyogott fel, majd egy hatalmas és ismeretlen dóm kőrózsái derengtek át a ködön Különös emlékmű következett: sötét felkiáltójel az éjszakában Talán a Kleopátra tűje a Temze partján? A köd egyre sűrűbb lett Hová visz az út? töprengett újra a Lélek. Most akaratlanul is a sötét alvilági folyóra gondolt, melyen szellemcsónakok suhannak át, nesztelen evezőcsapásokkal A kavargó képekből egy fekete vizű tó bontakozott ki, melynek felszíne semmit sem árult abból a mérhetetlen szenvedésből, ami a fehér, megkínzott és összegubancolódott testekre vár, melyek félelmetes áramlatoktól kavarva és kergetve keringenek a kifürkészhetetlen mélységekben. Ekkor látni vélte a tó szélén fákká dermedt embereket, amint segélyt kérően terjesztik ki ágkarjaikat az örökkévalóság egyhangú, vigasztalan és változatlan szürkeségében A képek megsokasodtak, és rendszertelenül váltogatták egymást A Lélek most újra régi életére gondolt: rokonaira, barátaira és ismerőseire. 12

8 Dorothy jutott először eszébe: maga elé idézte a leány szőke haját és valószínűtlenül kék szemét Egyszer meztelenül látta Dorothyt, amint kilépeti a fürdőkádból, a térde fehér volt és gömbölyű, mint a kavics a patak partján, a lába rózsaszínű, akárcsak a finoman festett porcelán Miss Helen Hall is szőke volt, s szája mellyel annyi csókot várt és adott kárminpiros Ő volna a gyilkos? Vagy inkább a szigorú ezredes, akinek markáns arcát kőből faragták? A titkár ellenszenves, ravasz arca villant meg a félhomályban, hogy aztán helyet adjon a nagynéni sárga, ráncos profiljának Az emlékezés nyugtalan képeit elmosta a sötétség és a rohanó köd A Lélek megborzongott Fázott A köd a mellére nehezedett. A Titkár feléje fordította gúnyos és ravasz tekintetét. Úgy látom, a füst mégiscsak zavarja ezzel kidobta az égő szivart, mely mint parányi meteor elenyészett a ködben. Furcsa mondta a Lélek, ön a gondolataimban olvas, amit úgyis mondhatnék, hogy a vesémbe lát. Újra összerezzent, mert eszébe jutott földi porhüvelye, melyet ott hagyott a sötét szobában. Könnyű dolgom van mondta a Titkár és furcsán felhúzta a szemöldökét, akárcsak egy ripacskodó színész a színpadon. Hiszen ön teljesen átlátszó, mint általában a szellemek, helyesebben a lelkek. A szellem és a lélek ugyanis nem teljesen azonos fogalom, önnek még fejlődnie kell, boldogult Wright úr. Most még kóbor léleknek nevezhetem önt, s mindaddig az marad, amíg le nem 13

EMBER AZ ORSZÁGÚT SZÉLÉN

EMBER AZ ORSZÁGÚT SZÉLÉN Wass Albert EMBER AZ ORSZÁGÚT SZÉLÉN Zas Lóránt: ERDÉLY (Wass Albertnek) Választott az, akinek hegyei vannak, akinek csillag-indájú égboltot adott az Úr, hogy alatta őrizze a csendet, patakok ficánkolását

Részletesebben

Fábián hirtelen ébredt fel, a vonat éppen egy hídon robogott át, a kerekek zaja visszaverődött a korlátról, a vonat lüktető dübörgése felerősödött, a

Fábián hirtelen ébredt fel, a vonat éppen egy hídon robogott át, a kerekek zaja visszaverődött a korlátról, a vonat lüktető dübörgése felerősödött, a Fábián hirtelen ébredt fel, a vonat éppen egy hídon robogott át, a kerekek zaja visszaverődött a korlátról, a vonat lüktető dübörgése felerősödött, a zajtól mintha a fülke sötétje is feketébbé sűrűsödött

Részletesebben

ELSŐ FEJEZET A fekete csillag

ELSŐ FEJEZET A fekete csillag ELSŐ FEJEZET A fekete csillag Sötét éjszaka volt; úgy tűnt, mintha a teliholdat csak úgy ráakasztották volna az égre, és csillagok milliárdjai ragyogtak, mint kék és vörös lámpácskák. A mennybolt fényei

Részletesebben

Kresley Cole. MacCarrick fivérek sorozat 3. Szeress, ha tudsz!

Kresley Cole. MacCarrick fivérek sorozat 3. Szeress, ha tudsz! Kresley Cole MacCarrick fivérek sorozat 3. Szeress, ha tudsz! Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2013 A fordítás alapjául szolgáló mű: Kresley Cole: If You Deceive A szerzőtől az Ulpius-ház Könyvkiadónál

Részletesebben

Mi lett volna, ha...

Mi lett volna, ha... Mi lett volna, ha... Norman és Olivia késésben volt, természetesen, hiszen elkapni egy vonatot mindig az utolsó percek kérdése. Már csak egy hely maradt üresen a kocsiban, az elején, ahol már semmi más

Részletesebben

Marion Lennox Nem kell mindig osztriga

Marion Lennox Nem kell mindig osztriga Marion Lennox Nem kell mindig osztriga Fiatal lány korában Fern elvesztette családját, s azóta senkit sem enged igazán közel magához. Szerelem és szenvedély helyett egy megbízható régi barátságra alapozná

Részletesebben

APÁM ÉS EMLÉKKÉPEK ANYÁMRÓL

APÁM ÉS EMLÉKKÉPEK ANYÁMRÓL APÁM ÉS EMLÉKKÉPEK ANYÁMRÓL Anyátlanul nőttem fel, s ez magányossá tett. Az anya lelkének melege olyan, mint a tavaszi napfény. Egészséges növények nem nőnek nélküle. Magamban élő, furcsa, vad gyerek voltam,

Részletesebben

A Mester és Margarita

A Mester és Margarita Mihail Bulgakov A Mester és Margarita Fordította Szőllősy Klára TARTALOM ELSŐ KÖNYV ELSŐ FEJEZET Ne álljunk szóba ismeretlenekkel MÁSODIK FEJEZET Ponczius Pilátus HARMADIK FEJEZET A hetedik bizonyíték

Részletesebben

C. Thompson (Barsi Ödön) A Bo ling bro ke-kastély kísértete

C. Thompson (Barsi Ödön) A Bo ling bro ke-kastély kísértete C. Thompson (Barsi Ödön) A Bo ling bro ke-kastély kísértete 2011 ELŐSZÓ Egy szörnyű jóslat John Bo ling bro ke lord és unokaöccse, Arthur Yale hazafelé igyekeztek. A ködös éjszakában csak halványan világítottak

Részletesebben

Pólik József. Az én utcám

Pólik József. Az én utcám Pólik József Az én utcám 1. A tetőn hasalok, amikor belép Imre bácsi a kapun. Távolról úgy néz ki, mint egy megduzzadt, kásás paradicsom: nem láttam még ilyen kövér embert. Jön, hogy felszerelje a könyvespolcot

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Szerkesztő: Dr. Pétery Kristóf Műszaki szerkesztés,

Részletesebben

Agatha Christie A TITOKZATOS STYLESI ESET FÜGGÖNY. A titokzatos stylesi eset. Első fejezet

Agatha Christie A TITOKZATOS STYLESI ESET FÜGGÖNY. A titokzatos stylesi eset. Első fejezet Agatha Christie A TITOKZATOS STYLESI ESET FÜGGÖNY (Tartalom) A titokzatos stylesi eset Első fejezet Stylesba megyek Az élénk érdeklődés, amely az annak idején stylesi eset -ként emlegetett ügyet kísérte,

Részletesebben

DOUGLAS ADAMS. Az Élet, A Világmindenség, Meg Minden

DOUGLAS ADAMS. Az Élet, A Világmindenség, Meg Minden 1. fejezet A szokásos hátborzongató kora reggeli ordítás Arthur Dent hangja volt, aki felébredvén hirtelen tudatára ébredt, hol is van. Nem csupán azért, mert a barlang hideg volt, s nem is csupán azért,

Részletesebben

Öt nap alatt a Mennyben és a pokolban

Öt nap alatt a Mennyben és a pokolban Öt nap alatt a Mennyben és a pokolban Bernada Fernandez bizonyságtétele Puerto Rico-ból. Az egész egy este kezdődött, amikor nagyon beteg voltam. Jóllehet dícsértem az Urat, az erőm azonban elhagyott és

Részletesebben

George Orwell. Regény. Fordította: Szíjgyártó László

George Orwell. Regény. Fordította: Szíjgyártó László George Orwell 1984 Regény Fordította: Szíjgyártó László Első rész 2 1 Derült, hideg áprilisi nap volt, az órák éppen tizenhármat ütöttek. Winston Smith, állát leszegve, gyorsan besurrant a Győzelem-tömb

Részletesebben

Az eddig megjelent kötetek: I. Varázslat II. Átkos örökség III. Örvényben IV. Vágyakozás V. Halálos bűn

Az eddig megjelent kötetek: I. Varázslat II. Átkos örökség III. Örvényben IV. Vágyakozás V. Halálos bűn A sorozat Nincs menekülés című hatodik kötete november 25-től kapható a hírlapárusoknál, valamint viszonteladóknak az Agora Kft.-nél (Bp., XIII. Váci út 168.). A további kötetek hathetenként jelennek meg.

Részletesebben

Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka

Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka Rakovszky Zsuzsa A kígyó árnyéka (Részlet) (Részlet) Magvető Rakovszky Zsuzsa, 2002 Magvető Könyvkiadó és Kereskedelmi KFT. www.magveto.hu ISBN 978-963-14-2791-2 Készítette:

Részletesebben

MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 6. Már csak az emlékek...

MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 6. Már csak az emlékek... MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 6. Már csak az emlékek... Rövid ismertető a hátoldalról: Sissy élete alkonyán már csak emlékeinek él Íróasztalán díszes keretben ott áll leghűségesebb lovagja, gróf Andrássy

Részletesebben

Mióta alkalmaz a Céh nőket is? kérdezte, miközben közeledett

Mióta alkalmaz a Céh nőket is? kérdezte, miközben közeledett 1 Egy időutazót becserkészni nem könnyű meló, még úgy sem, ha te magad is az vagy. Különösképp akkor, ha az említett utazó rájött, hogy a sarkában lihegsz. Beszélhetnénk? sikítottam, miközben egy oszlop

Részletesebben

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog!

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog! FEB tábori dalgyűjtemény - 1 - készült:1997 augusztus-szeptember 1. SZÁLLJ FEL C dm E7 am F G C Szállj, szállj, szállj fel magasra, dalom hódítsd meg most a kék eget. C dm E 7 am F G C Jöjj, jöjj, kérlek

Részletesebben

EZ ÉLET SÖTÉTSÉGE Frank E. Peretti

EZ ÉLET SÖTÉTSÉGE Frank E. Peretti EZ ÉLET SÖTÉTSÉGE Frank E. Peretti Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság ellen, melyek

Részletesebben

Slágerek. Kenéz Heka Etelka

Slágerek. Kenéz Heka Etelka Slágerek Kenéz Heka Etelka Kenéz Heka Etelka Slágerek és saját versek Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely ISBN: 963 460 975 9 Régi idők dalai versekben

Részletesebben

SZELLŐ, MELY SIMOGAT. Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei

SZELLŐ, MELY SIMOGAT. Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei SZELLŐ, MELY SIMOGAT Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei SZELLŐ, MELY SIMOGAT Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei részben saját illusztrációival Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák:

Részletesebben

valakivel beszélgessen, hogy azt sem tudta volna, mihez kezdjen, ha nincs senki a szobában, aki meghallgassa ıt. Elfogadtam a kívánságát és

valakivel beszélgessen, hogy azt sem tudta volna, mihez kezdjen, ha nincs senki a szobában, aki meghallgassa ıt. Elfogadtam a kívánságát és 191-169 ARTHUR GOLDEN EGY GÉSA EMLÉKIRATAI A mő eredeti címe: Memoirs of a Geisha Fordította: Nagy Imre A borítót tervezte: 4 Color Repro Kft. A kiadó postacíme: 1506 Bp. Pf. 42 Tel./fax: 319-7382 E-mail:

Részletesebben

PATRICK NESS SOHA NINCS VÉGE MAGYAR SZÖVEG: LÁZÁR JULI

PATRICK NESS SOHA NINCS VÉGE MAGYAR SZÖVEG: LÁZÁR JULI PATRICK NESS SOHA NINCS VÉGE MAGYAR SZÖVEG: LÁZÁR JULI 3 soha_inside.indd 3 Fuldoklik a fiú. Az utolsó pillanatokban nem is a víz végez vele, hanem a hideg. A testéből kiszippant minden erőt, fájdalmas,

Részletesebben

Lisa Gardner. Nem bújhatsz el

Lisa Gardner. Nem bújhatsz el Lisa Gardner Nem bújhatsz el Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2012 1 Tizenhét éves voltam, amikor apám elmagyarázta, hogy a világ egy bonyolult rendszer. Az iskola is egyfajta bonyolult rendszer. A szomszédaink

Részletesebben

Julie Garwood Ha eljő a tavasz

Julie Garwood Ha eljő a tavasz Julie Garwood Ha eljő a tavasz A Clayborne legenda folytatódik! Adam, Douglas és Travis boldog házasságban élnek, szeretett Rose mamájuk pedig el van ragadtatva a csodálatos hölgyektől, akiket fiai választottak.

Részletesebben

és táncolni fogunk, egy kis mutogatás szinte kötelező. - Bár nem tudom, én mennyit akarok magamból mutatni, mert nem szeretném elveszteni a frissen

és táncolni fogunk, egy kis mutogatás szinte kötelező. - Bár nem tudom, én mennyit akarok magamból mutatni, mert nem szeretném elveszteni a frissen Gyönyörű Idegen Ahogy a régi életem véget ért, az minden volt, csak nem finom és nőies; inkább egy hatalmas robbanáshoz tudnám hasonlítani. De, hogy őszinte legyek, én voltam az, aki meggyújtotta a zsinórt.

Részletesebben

VII. Mintha most is hó hullt volna, úgy szálltak keringve le a friss fűre a jázminbokrok szirmai. Júniusra járt az idő. Eltelt a tél, eltelt a tavasz. Antal arra gondolt, hogy nemsokára itt vannak a nyári

Részletesebben