MAGYAR SZABVÁNY MSZ EN (KIVONAT)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR SZABVÁNY MSZ EN 15635 (KIVONAT)"

Átírás

1 MAGYAR SZABVÁNY MSZ EN Helyhez kötött acél tárolórendszerek. Tárolóeszközök alkalmazása és karbantartása (KIVONAT) Ezt a dokumentumot (EN 15635:2008) a CEN/TC 344. számú Helyhez kötött acél tárolórendszerek" műszaki bizottság készítette, az a titkárság, amelyet a UNI tart fenn. Ezt az európai szabványt a CEN október 5-én hagyta jóvá. A CEN tagtestületei kötelesek betartani a CEN/CENELEC belső szabályzatában előírt feltételeket, amelyek szerint kell ezt az európai szabványt minden változtatás nélkül nemzeti szabványként kiadni. (A CEN/CENELEC belső szabályzatának megfelelően a következő országok nemzeti szabványügyi szervezetei kötelesek ezt az európai szabványt bevezetni: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Izland, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia és Szlovénia.) Jóváhagyó közlemény Az EN 15635:2009 európai szabványt a Magyar Szabványügyi Testület a közzetételének napjától magyar nemzeti szabvannyá nyilvánítja.

2 Ez az európai szabvány a tároló állványzat, polcozat alkalmazását és a karbantartását tárgyalja. Kifejezetten az EN szabványra vonatkozó további információk Ez az európai szabvány az EN 1990 és EN 1991 Eurokódokban található tudnivalókon túl további információkat nyújt a tárolórendszerek szerkezettervezésére vonatkozólag az alábbi feleknek szól: a) bizottságok, melyek tervezéssel összefüggő termék-, tesztelési és kivitelezési szabványokat fogalmaznak meg; b) ügyfelek (pl. különleges követelményeik kialakítására); c) szakértők, tervezők, szállítók, szerelők és a termék végfelhasználói; d) az illetékes építésellenőrzési hatóságok. Az állványzat elemeinek műszaki tulajdonságaival kapcsolatos szakértelemmel és a termékek biztonságos teherbíró képességének meghatározására alkalmas számítási módszerekkel a termék gyártója és forgalmazója rendelkezik. Ezek a szabványosított termékek konfigurációjukban végtelen variációs lehetőséget nyújthatnak. Az acélszerkezet-építés különleges figyelmet igényel a rendes körülmények között használt, hidegen alakított idomacélok, valamint a hajlítási és (komplett) állványkeret esetén. A felhasználók e szempontokról további tudnivalókat a pren szabványban találhatnak. A tárolóberendezés felhasználóinak ajánlatos az EN szabványhoz folyamodni annak biztosítására, hogy az előírt elrendezés és konfiguráció nincs ellentétben az üzemeltetési módokkal, és biztonságos működési feltételeket biztosít a munkahelyen. Ez az európai szabvány ezekkel a felhasználó által meghatározott szempontokkal foglalkozik. Egy világos, a felhasználó által készített műszaki előírás a biztonságos tárolóberendezés tervezéséhez nélkülözhetetlen alapot képez a biztonságos munkakörülményekről való gondoskodáshoz és azok kiegészítéséhez.

3 Alkalmazási terület Ez az európai szabvány meghatározza az alkalmazandó állványszerkezet telepítési és üzemeltetési követelményeket valamennyi típusú, acéltagokból gyártott, állítható gerendájú rakodólapos állványrendszerhez, melyet egységrakományok tárolására szántak, és túlnyomóan statikus terhelésnek van kitéve. Ez az európai szabvány minimalizálja a veszélyes üzemeltetés vagy a szerkezet sérülésének kockázatát és ezek következményeit. Rendelkező hivatkozások EN 15629, Helyhez kötött acél tárolórendszerek Tárolóeszközök előírása EN 15620, Helyhez kötött acél tárolórendszerek Állítható állványrendszerek Tűrések, alakváltozások és távközök Üzemelési követelmények A felhasználó köteles az üzemeltetés során folyamatosan igazolni, hogy a projekt előírása még mindig érvényes. Szükséges szakképzettség és utasítások A tárolóeszközök helyes összeállítását és beszerelését szakértő módon kell elvégezni, összhangban a szállító által biztosított utasításokkal, ezek azonos fontosságúak a biztonságos szerkezetterv biztosításával. A munkák minősége és pontossága jelentős befolyással lehet a tárolóeszközök teljesítményére. Változások a tárolóeszközök konfigurációjában Ha a tárolóeszközöket módosítják, változások következhetnek be a biztonságos teherbírásban. Minden változtatás esetén a szállítóval vagy egy megfelelő szakértővel kell konzultálni, és követni kell a kapott tanácsokat, mielőtt bármely változtatást végeznének.

4 A szállítói utasításokkal összhangban kell a változtatásokat elvégezni, a következők szerint: a) Bármely változtatás elvégzése előtt az állványról ki kell rakodni; b) A tárolóeszközökön hegesztéssel vagy csavarozással végzett kiegészítések vagy változtatások nem engedélyezettek, kivéve, ha azt az eszközök szállítója kimondottan jóvá nem hagyta; c) A biztonságos terhelésre figyelmeztető feliratokat szükség szerint frissíteni kell, az állvány konfigurációjában történt változtatásokat követően; d) A merevítési csomópontok helyzetét meg kell változtatni, ha olyan gerendák helyzetét változtatták az állványzaton, ahol hátsó merevítők is voltak. Ez megkövetelheti bármely vízszintes merevítés áthelyezését is, melyeket néhány gerenda között lehet rögzíteni. A tárolóeszközök használata Általános biztonság: A tárolóeszközök biztonságáért felelős személy PRSES A felhasználónak ki kell jelölnie a tárolóeszközök biztonságáért felelős személyt, és annak a személynek a nevét a raktári dolgozókkal közölni kell. A PRSES-t utasítani kell a tárolóeszközök szállítója (szállítói) azonosítására, a velük való kapcsolattartásra, és a tárolóeszközök biztonságos üzemi állapotban tartására. A PRSES legyen tájékozott a raktárban folyó műveletekről és egy kockázatelemzés alapján a velük járó veszélyekről, valamint az óvintézkedésekről, amelyeket a veszélyek megelőzésére vagy korlátozására kell meghozni utasítások és/vagy jelzések formájában. Képzés A kezelőknek megfelelő képzésben kell részesülniük a tároló- és anyagmozgató eszközök használatából. Az alkalmazott targoncavezetőknek minősítéssel/jogosítvánnyal kell rendelkezniük.

5 Tárolóeszközök károsodása A mechanikus anyagmozgató berendezést óvatosan kell vezetni, és csupán az előírt egységrakományt szabad vele szállítani. Bármely véletlen vagy egyéb módon előforduló kárt azonnal jelentenie kell a PRSES felé annak, aki észlelte vagy okozta azt. Az ellenőrzéseket hozzáértő, házon belüli dolgozókkal, külső szakértőkkel vagy a gyártó műszaki állományával kell elvégeztetni. A vizsgálat azonban minden esetben hivatalosnak kell lennie, a vizsgálatok mértékét és eredményeit dokumentáló írásos jelentéssel egybekötve. Ezeket a jelentéseket legalább évente át kell nézni a biztonság javítása érdekében. A használatban lévő tárolóeszközök biztonsága és a sérült alkotóelemek kiértékelése Eljárások Létre kell hozni egy olyan igazgatási eljárást, amely legalább a következőket lefedi: a) a tárolórendszer használata a műszaki előírások szerinti; b) egy PRSES kijelölése c) ellenőrzések lefolytatása d) karbantartás lefolytatása e) károsodás csökkentése A károsodás mérési módját mutató elülső nézetek egy tipikus állítható állványzat függőleges tartói és merevítői esetén ZÖLD SZINT csak megfigyelést igényel A zöld szint azt jelzi, hogy a határérték nem igényli az állvány teherviselő képességének csökkentését, melyet a terhelési felirat jelez, vagy nem igényli a rendszer javítását. Ez azt jelzi, hogy az állvány elemeit biztonságosnak és használhatónak tekintik. Az ilyen alkatrészeket fel kell jegyezni, mint későbbi szervizre alkalmas elemeket a következő igazgatási vizsgálaton, azonban világosan

6 azonosítani kell az újbóli vizsgálatra és újbóli értékelésre a jövőbeli ellenőrzések alkalmával. A zöld szintet meghaladó fokozat kockázatot jelent az állványrendszer számára. SÁRGA KOCKÁZAT veszélyes károsodás, amely intézkedést igényel, amilyen hamar csak lehet Ez egy olyan területet azonosít, ahol a károsodás eléggé komoly ahhoz, hogy helyreállítási munkát biztosítsanak, de nem annyira, hogy az állvány azonnali kirakását igényelje. Ha egy sérült elemről eltávolították a rakományt, akkor addig nem szabad megterhelni újra, míg a javítási munkát el nem végezték rajta. A felhasználónak az ilyen állványok elkülönítésére egy módszert kell kialakítania annak biztosítása érdekében, hogy nem kerülnek addig újra használatba, míg a javítást el nem végezték rajtuk, és a tárolóeszközt biztonságosnak nem nyilvánították. Olyan dátumozott öntapadós címkéket lehet használni például, amelyek jelzik azokat az állványokat, amelyeket nem lehet terhelni, amíg helyre nem hozták őket. Bármely SÁRGA KOCKÁZATÚ kategóriás sérülés átminősíthető PIROS KOCKÁZATÚ károsodássá, ha a javítási munkát nem végezték el négy héten belül az eredeti jelöléstől számítva. PIROS KOCKÁZAT nagyon komoly károsodás, amely azonnali intézkedést igényel Ezek olyan szituációk, amelyeknél kritikus károsodási szintet azonosítottak, ami egy állványterület azonnali kirakását és a jövőbeli használattól való elkülönítését igényli a javítási munkák elvégzéséig. Az ilyen javítási munka rendszerint a sérült elem cseréjével történik. A felhasználó cégeknek az ilyen területek elkülönítésére egy módszert kell kialakítaniuk annak biztosítása érdekében, hogy nem kerülnek vissza a használatba a javítási munka elvégzése előtt.

7 Például egy bizonyos mező kirakodható az ellenőr jelenlétében is, és kötéllel lezárható a további használat megakadályozása érdekében. Károsodásvizsgálat Bármely károsodás esetén ki kell vizsgálni a probléma lehetséges okait azzal a céllal, hogy csökkenjen vagy megszűnjön a probléma előfordulásának valószínűsége és a károsodás ne forduljon ismét elő. Ennek megfelelően kell meghozni a szükséges intézkedéseket. El kell jutni a következtetésekig, ahol lehetséges, meg kell állapítani a károsodás létrejöttének okait. A raktározási műveletek biztonsági vizsgálatát igénylő változások A raktározási műveletek biztonsági áttekintő vizsgálatát akkor kell elvégezni, ha az állványzat, az egységrakomány, vagy a mechanikus anyagmozgató berendezés megváltozik. Kockázatelemzést kell végezni bármely változtatás hatásaira és külön minden egyes változásra nézve, és ezt a vezetőségnek legalább éves alapon kell lefolytatni, felhasználva a naplózott jelentéseket a helyzet történeti szituációjának értékelésére, megtámogatva ezt egy helyszíni fizikai szemrevételezéssel annak biztosítására, hogy a jelentett helyzet egy reprezentatív jelzést ad a tárolóeszközök folyamatos biztonságáról. Azonnali jelentés Amint bármely személy biztonsági problémákat vagy károsodást figyelt meg, azt azonnal jelentenie kell a PRSES felé. Ezért valamennyi személynek kapnia kell hivatalos utasításokat rendszerük biztonságos üzemeléséről, ami az ő és mások biztonságát is érinti.

8 Szemrevételezések A PRSES köteles biztosítani az ellenőrzések heti vagy más szabályos időközönkénti ismétlődését, ami egy kockázati értékelésen alapul. Hivatalos írásbeli feljegyzést kell készíteni. Szakértői ellenőrzések Az ellenőrzéseket műszakilag hozzáértő személynek kell elvégeznie, nem több mint 12 havi periódussal. Írásbeli jelentést kell benyújtani a PRSES-hez megfigyelésekkel és javaslatokkal bármely szükséges intézkedésre. Kárrendezési eljárások: A károsodott alkatrészek cseréje A károsodott alkatrészek javítása nem engedélyezett, hacsak az eszközök szállítója jóvá nem hagyta azt. A károsodott alkatrészeket inkább cserélni kell, mint javítani, mert a hidegen alakított anyagok hatékony minőségellenőrzése igen bonyolult.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató az EN 45011 szabvány alkalmazásához NAR-EA-06/1. 1. kiadás. 2000.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató az EN 45011 szabvány alkalmazásához NAR-EA-06/1. 1. kiadás. 2000. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató az EN 45011 szabvány alkalmazásához NAR-EA-06/1 1. kiadás 2000. január 1/20 EA European co-operation for Accreditation Publikáció

Részletesebben

Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata

Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata Hatályos: 2012. július 1-jétől A szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépését

Részletesebben

EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY

EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY 1999. augusztus Háztartási és hasonló elektromos készülékek biztonsága 2. rész: Elektromos kerítés energia ellátók speciális követelményei (IEC 60335-2-76:1997, módosítva)

Részletesebben

EURÓPAI SZABVÁNY EUROPEAN STANDARD EN 459-1 NORME EUROPÉENNE

EURÓPAI SZABVÁNY EUROPEAN STANDARD EN 459-1 NORME EUROPÉENNE EURÓPAI SZABVÁNY EUROPEAN STANDARD EN 459-1 NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM 2001. október ICS 01.040.91; 91.100.10 Magyar fordítás Az ENV 459-1:1994 helyett Építési mész. 1. rész: Fogalommeghatározások,

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus)

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 2-1/1969 számú irányelv A Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) rendszer és alkalmazásának útmutatója Bevezetés 1. Az irányelv a FAO/WHO

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

(a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6. cikke, valamint a II. mellékletének 1. része) Európai Bizottság

(a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6. cikke, valamint a II. mellékletének 1. része) Európai Bizottság NEM KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ GYAKORLATI ÚTMUTATÁS A MUNKÁJUK SORÁN VEGYI ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOKNAK KITETT MUNKAVÁLLALÓK EGÉSZSÉGÉNEK ÉS BIZTONSÁGÁNAK VÉDELMÉHEZ (a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6.

Részletesebben

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Köszönetnyilvánítás Ez a kézikönyv a CoESS (Biztonsági Szolgáltatók Európai Szövetsége)

Részletesebben

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA Kanizsai Dorottya Kórház 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. Tel.: 06-93/502-000, T.fax: 06-93/502-064 SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS

Részletesebben

A RENDSZERIRÁNYÍTÁSSAL KAPCSOLATOS NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK, A HAZAI SZABÁLYOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ALAPELVEK

A RENDSZERIRÁNYÍTÁSSAL KAPCSOLATOS NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK, A HAZAI SZABÁLYOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ALAPELVEK A RENDSZERIRÁNYÍTÁSSAL KAPCSOLATOS NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK, A HAZAI SZABÁLYOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ALAPELVEK Készítette: dr Kriston József Budapest, 2001. augusztus 27. Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

A rendelet hatálya (1. )

A rendelet hatálya (1. ) AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MŰSZAKI KÖVETELMÉ YEI EK, MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSÁ AK, VALAMI T FORGALOMBA HOZATALÁ AK ÉS FELHASZ ÁLÁSÁ AK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL [3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM EGYÜTTES RE DELET] A rendelet

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

A SÚLYOS NEMKÍVÁNATOS HATÁSOK JELENTÉSÉRE VONATKOZÓ

A SÚLYOS NEMKÍVÁNATOS HATÁSOK JELENTÉSÉRE VONATKOZÓ A SÚLYOS NEMKÍVÁNATOS HATÁSOK JELENTÉSÉRE VONATKOZÓ IRÁNYMUTATÁS 1. Bevezetés A kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet 1 megteremtette az alapot a kozmetikai termékek használatának tulajdonítható

Részletesebben

PROTECT. A kínzás áldozatainak felismerése és támogatása az európai országokban, a róluk való gondoskodás és kezelésük elősegítése érdekében

PROTECT. A kínzás áldozatainak felismerése és támogatása az európai országokban, a róluk való gondoskodás és kezelésük elősegítése érdekében PROTECT A kínzás áldozatainak felismerése és támogatása az európai országokban, a róluk való gondoskodás és kezelésük elősegítése érdekében ACET Bulgária BZFO Németország Cordelia Alapítvány Magyarország

Részletesebben

Az MSZ EN 15224 szabvány. DEMIN 2014. Szy Ildikó

Az MSZ EN 15224 szabvány. DEMIN 2014. Szy Ildikó Az MSZ EN 15224 szabvány DEMIN 2014. Szy Ildikó Magyarországi jogszabályok a minőség területén 1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 119-124. Minőségügyi rendszer (személyi, tárgyi felt., irányelvek stb.

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

}az európai szabványokat?

}az európai szabványokat? - 1 - övetni vagy észíteni }az európai szabványokat? Nemcsak doktori értekezések, hanem tudományos kutatási jelentések, tanulmányok is mindig megállapításokkal és javaslatokkal záródnak. A javaslatok számos

Részletesebben

T É N Y E K 22 Európai Munkavédelmi Ügynökség

T É N Y E K 22 Európai Munkavédelmi Ügynökség T É N Y E K 22 Európai Munkavédelmi Ügynökség Bevezetés A munkával összefüggő stressz Az Európai Unióban a munkával összefüggő stressz (MÖS) jelenti - a hátfájás után - a munkával összefüggő második leggyakoribb

Részletesebben

ESTA szabvány A vetőmagcsávázás európai minőségbiztosítása Vetőmagcsávázásra és csávázott vetőmagra vonatkozó minőségbiztosítási rendszer

ESTA szabvány A vetőmagcsávázás európai minőségbiztosítása Vetőmagcsávázásra és csávázott vetőmagra vonatkozó minőségbiztosítási rendszer Cím ESTA szabvány Változat 1.2 ESA _12.0271 Dátum 2012. május 4. Szerző R Scheffer ESTA szabvány A vetőmagcsávázás európai minőségbiztosítása Vetőmagcsávázásra és csávázott vetőmagra vonatkozó minőségbiztosítási

Részletesebben

Villamos berendezések üzembe helyezés előtti első felülvizsgálata

Villamos berendezések üzembe helyezés előtti első felülvizsgálata Villamos berendezések üzembe helyezés előtti első felülvizsgálata Az OTSZ 3. rész XII. fejezete foglalkozik a villamos berendezések ellenőrzésével, s szó szerint a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet (OTSZ) nem

Részletesebben

Hogyan készítse fel vállalatát a SEPA-ra? Tájékoztató a VÁLLALATI SZFÉRA számára

Hogyan készítse fel vállalatát a SEPA-ra? Tájékoztató a VÁLLALATI SZFÉRA számára 2.0. változat, 2009. szeptember Hogyan készítse fel vállalatát a SEPA-ra? Tájékoztató a VÁLLALATI SZFÉRA számára Minden, amit a SEPA-ról tudni kell EPC KIADVÁNYOK Brossúrák* Making SEPA a Reality The Definitive

Részletesebben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Országos Atomenergia Hivatal 4.13. sz. útmutató Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Verzió száma: 2. 2007. március Kiadta: Dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója

Részletesebben

09sz. HU 2014. Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

09sz. HU 2014. Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 09sz. Különjelentés Megfelelő-e a borágazatot célzó uniós beruházási és promóciós támogatás irányítása, és igazolták-e annak az uniós borok versenyképességére gyakorolt hatását? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

Részletesebben

A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról

A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA, tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak

Részletesebben