I n d u s t r i a N e t T e m a t i k u s T á r g y m u t a t ó A K K R E D I T Á L T S Z E R V E Z E T E K

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I n d u s t r i a N e t T e m a t i k u s T á r g y m u t a t ó A K K R E D I T Á L T S Z E R V E Z E T E K"

Átírás

1 M I NİSÉGÜGY, MÉRÉSTECHNIKA, A K K R E D I T Á L T S Z E R V E Z E T E K M-1 Tanácsadó, felkészítı szervezetek, szakértık Tanácsadás, rendszerkialakítás M-1.1 M-1.2 M-1.3 M-1.4 M-1.5 M-1.6 M-1.7 M-1.8 M-1.9 M-1.10 M-1.11 M-1.12 M M M M-1.13 M-1.14 M-1.15 M-1.16 M-1.17 M-1.18 M-1.19 M-1.20 M-1.21 M-1.22 M-1.23 M-1.xx Integrált Irányítási Rendszer kialakítása ISO 9001:2008 szabvány szerinti Minıségirányítási Rendszer kialakítása ISO/TS 16949:2002 szabvány szerinti Minıségirányítási Rendszer kialakítása ISO 14001:2004 szabvány szerinti Környezetközpontú Irányítási Rendszer kialakítása ISO 22000:2005 szabvány szerinti Élelmiszerbiztonsági Irányítási Rendszer kialakítása HACCP Élelmiszerbiztonsági Rendszer kialakítása BS :2002 szabvány szerinti Információ Biztonsági Irányítási Rendszer kialakítása OHSAS 18001:1999 Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszer kialakítása KES Kórházi Ellátási Standardok / JES Járóbeteg Ellátási Standardok alapú rendszerek kialakítása CAF közigazgatási önértékelési modell kialakítása NATO AQAP katonai minıségirányítási rendszer kialakítása További rendszerek kialakítása Egyéb termékbiztonsági követelményrendszerek (GMP, GTP ) kialakítása Rendszertechnikai tanácsadás TQM tanácsadás EFQM szerinti önértékelés és felülvizsgálat Minıségdíjakra való felkészítés Szervezetfejlesztési tanácsadás Módszertani tanácsadás Szabványosítás Szakmai felügyelet Tanácsadás irányítási rendszerek informatikai támogatására Teljes rendszerfelügyelet Pályázat kidolgozás Projektvezetés M-2 Tanúsító szervezetek - Tanúsítás M-2.1 M-2.2 M-2.3 M-2.4 M-2.5 M-2.6 M-2.7 M-2.8 M-2.9 M-2.10 M-2.11 M-2.12 Integrált Irányítási Rendszer tanúsítása ISO 9001:2008 szabvány szerinti Minıségirányítási Rendszer tanúsítása ISO/TS 16949:2002 szabvány szerinti Minıségirányítási Rendszer tanúsítása ISO 14001:2004 szabvány szerinti Környezetközpontú Irányítási Rendszer tanúsítása ISO 22000:2005 szabvány szerinti Élelmiszerbiztonsági Irányítási Rendszer tanúsítása HACCP Élelmiszerbiztonsági Rendszer tanúsítása BS :2002 szabvány szerinti Információ Biztonsági Irányítási Rendszer tanúsítása OHSAS 18001:1999 Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszer tanúsítása KES Kórházi Ellátási Standardok / JES Járóbeteg Ellátási Standardok alapú rendszer tanúsítása Egyéb rendszerek tanúsítása Termékek, szolgáltatások tanúsítása Személyzettanúsítás M-3 Mérési, vizsgálati szolgáltatások, egyéb akkreditált szervezetek M-3.1 M M M M M M Bányászat, kohászat, gépipar Anyagvizsgáló laboratórium Roncsolásmentes anyagvizsgálat Ultrahangos vizsgálat Felületi repedésvizsgálatok Akusztikus emissziós vizsgálat Radiográfiai vizsgálat - 1 -

2 M M-3.2 M M-3.3 M M-3.4 M M-3.5 M M M M M-3.5.xx M-3.6 M M-3.7 M M-3.8 M M-3.9 M M M M M-3.9.xx M-3.10 M-3.11 M Elektrotechnika, távközlés, informatika Építı-, építıanyag ipar Környezetvédelem, környezetegészségügy, vegyipar Mezıgazdaság, élelmiszeripar Élelmiszer mikrobiológiai laboratórium Élelmiszeranalitikai és -molekuláris biológiai laboratórium Gabonavizsgálatok GMO Munkabiztonság Egészségügy Közigazgatás Kalibráló laboratóriumok Mechanikai anyagvizsgáló gépek kalibrálása Mérleg kalibrálás Roncsolásmentes vizsgálati eszközök kalibrálása Helyszíni kalibrálás Mérési, vizsgálati tanácsadás Egyéb akkreditált szervezetek M-4 Oktatás, képzés, továbbképzés M-4.1 M M M M M M M M M M-4.2 Irányítási rendszerek (szabványok) ismereteinek oktatása ISO 9001:2008 szabvány szerinti Minıségirányítási Rendszer ISO/TS 16949:2002 szabvány szerinti Minıségirányítási Rendszer ISO 14001:2004 szabvány szerinti Környezetközpontú Irányítási Rendszer ISO 22000:2005 szabvány szerinti Élelmiszerbiztonsági Irányítási Rendszer HACCP Élelmiszerbiztonsági Rendszer BS :2002 szabvány szerinti Információ Biztonsági Irányítási Rendszer OHSAS 18001:1999 Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszer KES Kórházi Ellátási Standardok / JES Járóbeteg Ellátási Standardok alapú rendszer Egyéb rendszerek Irányítási rendszerek (szabványok) auditorainak képzése - 2 -

3 M M M M M M M M M M-4.3 M M M M M M M M M M-4.4 M M M M M M M M M-4.4.xx ISO 9001:2008 szabvány szerinti Minıségirányítási Rendszer ISO/TS 16949:2002 szabvány szerinti Minıségirányítási Rendszer ISO 14001:2004 szabvány szerinti Környezetközpontú Irányítási Rendszer ISO 22000:2005 szabvány szerinti Élelmiszerbiztonsági Irányítási Rendszer HACCP Élelmiszerbiztonsági Rendszer BS :2002 szabvány szerinti Információ Biztonsági Irányítási Rendszer OHSAS 18001:1999 Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszer KES Kórházi Ellátási Standardok / JES Járóbeteg Ellátási Standardok alapú rendszer Egyéb rendszerek Irányítási rendszerek (szabványok) munkatársainak oktatása, képzése (pl. ügyintézı, megbízott, szakértı, stb., kivéve auditorok) ISO 9001:2008 szabvány szerinti Minıségirányítási Rendszer ISO/TS 16949:2002 szabvány szerinti Minıségirányítási Rendszer ISO 14001:2004 szabvány szerinti Környezetközpontú Irányítási Rendszer ISO 22000:2005 szabvány szerinti Élelmiszerbiztonsági Irányítási Rendszer HACCP Élelmiszerbiztonsági Rendszer BS :2002 szabvány szerinti Információ Biztonsági Irányítási Rendszer OHSAS 18001:1999 Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszer KES Kórházi Ellátási Standardok / JES Járóbeteg Ellátási Standardok alapú rendszer Egyéb rendszerek Egyéb oktatások és képzések Mérıeszközök elemzése MSA képzés Minıségtervezés APQP képzés Termék jóváhagyási folyamat PPAP képzés Hibalehetıség és hatáselemzés FMEA képzés Statisztikai folyamatszabályozás SPC képzés MEES Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok képzés További, OKJ -s képesítést adó képzések és oktatások További, nem OKJ -s képesítést adó képzések, oktatások M-5 Mőszerek, eszközök, berendezések M-5.1 M M M M M M M M Mechanikus mérıeszközök (hossz-, alak- és helyzetmérés) Hossz- és szögmérés, általános Idomszerek, mérıhasábok és minták Menetidomszerek (mérıorsók, mikrométerek) Mérıeszközök, precíziós mérıeszközök Mérıóra-tartók, mérıállványok Talpas (asztali) mikrométerek Tolómérık Vonalzók M-5.1.xx... M-5.2 M M M M Mérıgépek Háromdimenziós mérıgépek Mérımikroszkópok Optikai, érintésmentes, háromdimenziós mérıgépek Tengelymérı-gépek M-5.2.xx... M-5.3 M M Mérıkészülékek Hımérsékletmérık (érintésmentes), hıkiegyenlítı mérıkészülékek, hımérık Mérıkészülékek vizsgáló eszközök ellenırzésére - 3 -

4 M M Nedvességmérı készülékek Spektrofotométerek (asztali és hordozható), denzitométerek, fénymérık, fényességmérık M-5.3.xx... M-5.4 M M M M M M M Speciális mérıberendezések Digitális erımérık Digitális nyomatékmérık Rezgésmérı Zajmérı Képelemzı, digitális mikroszkóp Szilárdság mérı Fémérzékelı berendezés M-5.4.xx... M-5.5 M M M M M-5.5.xx M-5.6 M M M M M M M M M-5.6.xx M-5.7 M M M M M M M M-5.7.xx M-5.8 M M M M M M M M M M M Mérı- és vizsgálóberendezések építıelemei és érzékelıi Digitális helyzetjelzık szerszámgépekhez Inkrementális lineáris mérırendszerek (út-jeladók) Jeladós hossz- és szögmérı rendszerek Erımérı cellák... Készülékek, gépek mechanikai anyagvizsgálathoz Univerzális vizsgáló gépek Szakítógépek Nyúlásmérı készülékek Keménységmérık Ütıgépek Mintaelıkészítés CNC-gépek próbatestek elıállítására Anyagvizsgáló készülékek és gépek, speciális... Készülékek, berendezések és anyagok metallográfiai vizsgálatokhoz Elıkészítı automaták Anyagok a próbaelıkészítéshez Mikrokeménység mérık Fémmikroszkópok Sztereomikroszkóp Elektronmikroszkópok Laborberendezések... Készülékek, gépek roncsolásmentes anyagvizsgálathoz Mágneses repedésvizsgálók Örvényáramos berendezések Rétegvastagság-vizsgáló készülékek Roncsolásmentes anyagvizsgáló készülékek és gépek, általános Röntgen berendezések Tömörségvizsgáló berendezések Ultrahangos készülékek Videomikroszkópok Vizsgálószerek roncsolásmentes anyagvizsgálathoz, festékbehatolásos eljárás Vizsgálószerek roncsolásmentes anyagvizsgálathoz, mágnesezhetı poros eljárás Precíziós mérlegek, fajsúlymérık - 4 -

5 M-5.8.xx Készülék, gép:... M-5.9 M M M M M M Analitikai készülékek Elválasztástechnikai berendezések (pl. kromatográfia) Klímaszekrények Mérlegek Spektrométerek Röntgen-spektrométer Gabonaminıség vizsgáló mőszer M-5.9.xx Készülék:... M-5.10 M M M M M M Opto-elektronikai rendszerek, képfeldolgozás Elektronikus és optikai olvasók Endoszkópok Mikroszkópok digitális képfeldolgozással Opto-elektronikus képfelismerés és képfeldolgozó rendszerek Opto-elektronikus rendszerek, berendezések és készülékek, általános Lézer-optikai, érintésmentes ipari mérıberendezés - fejlesztés M-5.10.xx... M-5.11 M M M M M M M M Villamos mérımőszerek és kiegészítık Ellenállás- és vezetıképességmérık Generátorok Kalibrátorok Multiméterek Oszcilloszkópok Tápegységek és stabilizátorok Mikrokontrolleres megoldások Teljesítmény regisztráló M-5.11.xx... M-5.12 M M Egyéb berendezések Egyedi mőszerek (gyártás, fejlesztés) Egyedi laborkészülékek (tervezés, gyártás) M-5.12.xx... M-6 Számítástechnika a minıségirányításban M-6.1 M M M M M M M M M M M M M M M Szoftverek Adatátviteli megoldások és eszközeik Adattömörítés és -archiválás Audit-szoftver Automatizálás Beszállítók értékelése szoftver CAQ, számítógéppel támogatott minıségbiztosítás Diagnosztikai szoftverek Gyártásközi ellenırzés szoftver Karbantartási szoftverek mőszaki létesítményekhez Képfeldolgozó automatizálási rendszerek Képfeldolgozó szoftver Kiértékelı- és elemzı szoftverek Laboratóriumi adatgyőjtı rendszerek Mérési adatgyőjtés, mérésvezérlés, kiértékelés Mérıeszköz nyilvántartó szoftver - 5 -

6 M M Oktató szoftverek a minıségirányításhoz SPC szoftver, kétdimenziós szoftver M-6.1.xx... M-6.2 M M M Hardverek Interfész technika Képfeldolgozó kártyák, FrameGrabberek Ipari számítógépek, PLC-k M-6.2.xx... M-6.3 M Számítástechnikai szolgáltatások Egyedi szoftverfejlesztés és tanácsadás M-6.3.xx... M-7 Minıségügyi könyvek, folyóiratok, kiadványok M-8 Országos hatáskörő szervezetek M-9 Szakmai szövetségek, egyesületek M-10 Kapcsolódó szolgáltatások, termékek M-10.1 M-10.2 M-10.3 M-10.4 M-10.5 M-10.6 M-10.7 M-10.8 M-10.9 M Bérmérések Ellenırzı címkék, CE-jelölés Képarchiválás Konferenciaszervezés Környezeti hatásvizsgálatok Mérnöki szolgáltatások Mérıeszköz felügyeleti szolgáltatás Mérırendszerek Termékdokumentáció Üzlet- és partnerközvetítés M-10.xx