A NEMZETKÖZI MINŐSÍTŐ, ÉRTÉKELŐ ÉS VÉLEMÉNYALKOTÓ SZERVEZETEK HÁTTERÉRŐL ÉS NEMZETI SZUVERENITÁSRA GYAKOROLT HATÁSÁRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETKÖZI MINŐSÍTŐ, ÉRTÉKELŐ ÉS VÉLEMÉNYALKOTÓ SZERVEZETEK HÁTTERÉRŐL ÉS NEMZETI SZUVERENITÁSRA GYAKOROLT HATÁSÁRÓL"

Átírás

1 A NEMZETKÖZI MINŐSÍTŐ, ÉRTÉKELŐ ÉS VÉLEMÉNYALKOTÓ SZERVEZETEK HÁTTERÉRŐL ÉS NEMZETI SZUVERENITÁSRA GYAKOROLT HATÁSÁRÓL

2 A nemzetközi minősítő, értékelő és véleményalkotó szervezetek hátteréről és nemzeti szuverenitásra gyakorolt hatásáról

3

4 A nemzetközi minősítő, értékelő és véleményalkotó szervezetek hátteréről és nemzeti szuverenitásra gyakorolt hatásáról PI-NET Budapest, 2013

5 Szerkesztők: Babos Tibor, Czene Gréta, Morvai Tünde Szerzők: Babos Tibor, Bod Péter Ákos, Czene Gréta, Fézer Tamás, Keresztes Gábor, Kiszelly Zoltán, Kőmíves Péter Miklós, Kövér László, Lattmann Tamás, Madai Sándor, Morvai Tünde, Schöpflin György, Zoványi Nikolett Szakmai lektor: Babos Tibor Nyelvi lektor: Ferenc Viktória Borítóterv: grafcom media Tördelő: Novák Anikó Kiadó: Doktoranduszok és Tudományos Kutatók Szervezeteinek Nemzetközi Szövetsége (Postgraduates International Network - PI-NET) Kiadás éve: 2013 Támogató: ÁROP MAGYARY PROGRAM A nemzetközi minősítő, értékelő és véleményalkotó szervezetek hátteréről és nemzeti szuverenitásra gyakorolt hatásáról ISBN Szerkesztők, 2013 PI-NET, 2013

6 Tartalom Czene Gréta: Előszó...7 Lattmann Tamás: Az államok szuverenitása és a hitelminősítők tevékenysége...11 Bod Péter Ákos: Hitelminősítés, országkockázat, nemzetközi finanszírozás magyar szemmel...32 Kiszelly Zoltán: A nemzetközi minősítés társadalmi hasznáról és költségéről...60 Madai Sándor: A büntetőjogi minősítő szervezetek, különös tekintettel a Transparency International-re...83 Keresztes Gábor: A nemzetközi hitelminősítő ügynökségek múltja és jelene...97 Kőmíves Péter Miklós: A sajtó mint nemzetközi minősítői közeg és a sajtójogi minősítők Kövér László: Nemzetközi minősítő szervezetek a természetvédelemben, különös tekintettel a Greenpeace-re, a WWF-re és az IUCN-re Zoványi Nikolett: Minősítő szervezetek a nemzetközi közlekedési jogban Schöpflin György: Európai integráció, szuverenitás, identitás...185

7 Fézer Tamás: A felsőoktatási intézmények nemzetközi minősítésének szempontjai, anomáliái Czene Gréta Morvai Tünde: Az Amnesty International kialakulása, működése, értékelése és Magyarországot érintő tevékenysége Czene Gréta Morvai Tünde: A Freedom House tevékenysége és értékelési szempontjai, valamint az állami szuverenitás Babos Tibor: Zárszó Összefoglaló kataszter a minősítő szervezetekről Szerzők...280

8 Előszó Sok szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót! Kérem, engedje meg, hogy szervezetünkről és a kötet tematikájáról néhány szót szóljak. A Doktoranduszok és Tudományos Kutatók Szervezeteinek Nemzetközi Szövetsége (angolul Postgraduates International Network, PI-NET) 1997-ben alakult számos nemzetközi doktorandusz szervezet összefogásából, magyar kezdeményezésre. Az Alapszabályban lefektetetett célunk, hogy hozzájáruljunk a tudományos közélet szervezéséhez, konferenciákat és egyéb rendezvényeket rendezzünk, tájékoztató és szakmai kiadványokat jelentessünk meg, mindezt a doktoranduszok, illetve fiatal kutatók tanulmányi, tudományos vagy szakmai tevékenységének előmozdítása végett. A szervezet 2011-es reaktiválása óta két nagy nemzetközi tudományos konferenciát szervezetett a Magyar Tudományos Akadémiával együttműködésben ben a Budapesti Corvinus Egyetemen a World Science Konferenciához kapcsolódóan, tavaly pedig a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, mintegy 19 ország részvételével tartottunk multidiszciplináris konferenciát. Kötetünk témája több tudományterületen is átível: egyrészt a gazdaságtudományok, másrészt a jog, a politológia és nemzetközi kapcsolatok felől közelítve vizsgáljuk a nemzetközi minősítő szervezetek állami szuverenitásra gyakorolt hatását, mert ahogyan Lawrence Freedman mondja Stratégiai tanulmányok jövője című munkájában: A gyakorlati kérdéseket ritkán lehet egyetlen tudományág keretein belül megfogalmazni, hiszen az élet is multidiszciplináris! Lawrence Freedman: A stratégiai tanulmányok jövője, A stratégia a modern korban, Zrínyi Kiadó, Budapest, o.

9 Czene Gréta 8 A saját tudományterületem oldaláról (nemzetközi kapcsolatok, hadtudományok) felvezetve a témát, az elmúlt néhány évtizedben a bipoláris világrend felbomlása után a nemzetközi rendszer is átalakult, a globalizációnak és az információs technológia fejlődésének köszönhetően a nemzetközi tér egyszerre vált mindenki szomszédságává, világfalujává. Ebben az info-globalizált világban már egymástól távol eső országok hatásaikban is érezhetően közelebb kerültek egymáshoz, és a plug and play eszközök elterjedésének köszönhetően az egyének globális szereplővé válásának képessége is lehetővé vált. A rendszerváltozások, a globalizáció és az információs technológia elterjedése, továbbá a gazdasági integrációk növekvő mértéke olyan széleskörű interdependenciát eredményezett, hogy egymás piacainak közelsége és egymásra való hatásuk is azonnalivá vált. Ezt fokozza az insourcing a beszervezés, az együttműködés és a horizontális értékteremtés új formája. Thomas L. Friedman szavait használva, mindez nagyban hozzájárult a világ kilapulásához. 2 Ebben a nemzetközi rendszerben az elmúlt 50 évben olyan eleddig nem megszokott aktorok, nem állami szereplők, vagy államok feletti, szupranacionális szervezetek is megjelentek, akik olyan gazdasági, politikai és társadalmi hatásokat képesek kiváltani, amelyek eddig ismeretlenek voltak a hagyományos politikai felfogás és a diplomácia számára, és amelyek még nem tapasztalt kihívásokat támasztanak az állam felé. A nemzetközi rendszert leíró klasszikus biliárdgolyó modell melyben az államok a diplomácia szintjén úgy ütköznek egymással, hogy egymás belügyeibe nem engednek beleszólást napjainkra meghaladott modellé vált. Ehelyett ma már 2 Thomas L. Friedman: És mégis lapos a Föld, HVG Kiadó Zrt. Budapest, o.

10 Előszó olyan korban élünk, amikor a szuverenitások egy része átkerült más, nem állami szereplők, vagy szupranacionális szervezetek hatásai alá, és a biliárdgolyó modell helyét átvette az a fajta pókhálómodell, amely azt tükrözi, hogy minden mindennel, és mindenki mindenkivel kapcsolatban áll(hat). Hovatovább, a nemzetközi szintéren olyan nem kormányzati szervezetek is megjelentek, amelyek magukat függetlenként azonosítandó, különböző értékeléseket, minősítéseket fogalmaznak meg egy-egy ország működésével kapcsolatban, és amelyek ráadásul komoly hatásokat fejthetnek ki az országok megítélésére, belpolitikai, gazdaságpolitikai folyamataira. Mindezek mellett a kül- és belpolitika közötti határvonal is elmosódott, a nemzetállami belpolitikák és a róluk szóló diskurzusok is a nemzetközi tér részeivé váltak, eltűnt a határa a kifelé és a befelé való kommunikációnak. Gondoljunk csak egyegy ország belpolitikai eseményeire való reagálásokra, vagy konkrétan a magyar Alaptörvénynek az Európai Unióban és az Amerikai Egyesült Államokban való megvitatására. Ebben az új rendszerben, egy állam jóléte és biztonsága sokszor olyan dolgoktól függ, amiket már nem képes közvetlenül ellenőrizni. Kiss J. Lászlót idézve, az állam szuverenitása, döntési és cselekvési autonómiájának mértéke már a szerint fejeződik ki, hogy mennyire képes cselekvési autonómiáját meghatározott funkcionális területeken, konkrét feladatok sikeres megoldásában, akár a low policy terén fenntartani és fejleszteni. A stratégiai kérdés tehát ma már az, hogy miként hat vissza az államok politikai teréből kilépő szereplők (gazdasági, globális magánszereplők vagy transznacionális vállalatok) tevékenysége az államok politikáira, és ezzel az 9

11 Czene Gréta 10 államok hogyan képesek megbirkózni. 3 A fentieket összefoglalva, a politikai, gazdasági, társadalmi folyamatok ilyetén való együtthatásai ma olyan soha nem látott kihívások elé állítják a nemzetállamokat, amelyekkel ilyen komplex módon és mindennapos szinten a történelemben még nem szembesültek, ezért ezen kihívások feltérképezése és beazonosítása volt a célunk tanulmánykötetünkben. Könyvünk a minősítő, értékelő szervezeteket és hatásaikat mutatja be. Az összegyűjtött tanulmányok szerzői olyan neves, a tudományban elismert szakértők, akik a fentiekben felvázolt kérdésekre velünk együtt keresik a választ. A kötetben kitérünk a nemzetközi minősítések bemutatására, hasznukra, költségeikre és társadalmi hatásaikra, és a számunkra legfontosabb kérdésre, a minősítő szervezetek nemzeti szuverenitásra gyakorolt következményeire. Budapest, augusztus 24. Czene Gréta, a PI-NET elnöke 3 Kiss J. László: Globalizálódás és külpolitika, Teleki László Alapítvány, Budapest, o.

12 LATTMANN TAMÁS Az államok szuverenitása és a hitelminősítők tevékenysége Absztrakt A tanulmány elemzi, hogy a hitelminősítők tevékenysége milyen viszonyban áll a modern korunkban változó állami szuverenitással. Alaptétele, hogy azok nem korlátozzák ugyan az államok szuverenitását, ám adott körülmények között a piacra és a gazdaságra gyakorolható hatásuk miatt cselekvési kényszert alakíthatnak ki. A hitelminősítők tevékenysége nehezen vonható jogi ellenőrzés alá, az erre irányuló kísérleteknek megújult lendületet adtak az elmúlt évek pénzügyi válságai. Abstract The study analyses the relationship between activities of credit rating agencies and the constantly evolving concept of state sovereignty. Its main argument is that even though they do not touch upon state sovereignty, under given circumstances their effects on the markets and the economy can lead to necessity of governmental action. Legal responsibility for actions of credit rating agencies is not easy to be found, recent attempts to create a legal regime are given momentum by the recent financial crises. 11 I. Az állami szuverenitás természete Az államok szuverenitása a nemzetközi jogrend kiemelten fontos alapegysége. Jelenti egyszer az állam főhatalmát egyének felett, ami lehetővé teszi számára például az életviszonyok jogi eszközökkel történő szabályozását ezt tekintjük a szuverenitás belső oldalának. A külső oldal az államok függetlenségét jelenti, azaz a külügyekben egyenlő módon és saját szándékaik szerint vesznek részt, szándékuk ellenére, valamilyen módon való beleegyezésük nélkül nem telepíthető rájuk kötelezettség.

13 Lattmann Tamás 12 A szuverenitás mint elméleti jelenség számos tényleges hatáskör formájában jelenik meg. A szuverenitás jelentette főhatalmat a szakirodalom területi, személyi és közfunkciós főhatalomra osztja, 1 ezen belül láthatunk az állam által (fő szabály szerint a kormányzaton keresztül) gyakorolható hatáskör-összességeket. Az állami szuverenitás tartalma folyamatosan változik, különösen felgyorsult ütemben a modern korban. A nemzetközi kapcsolatok erősödése már nem teszi lehetővé, hogy az államok egymástól teljesen elzárt módon létezzenek, a nemzetközi együttműködés igénye viszont azzal jár, hogy az államoknak egyre több hatáskörről kell lemondaniuk, vagy más államokkal közösen kell azokat gyakorolniuk, ami azt jelenti, hogy az állami szuverenitást jelentő hatáskör-összesség mára már egyre korlátozottabb módon illeti meg kizárólagosan az államot. I.1. Az állami szuverenitás korlátozása A nemzetközi jogi szakirodalom az állami szuverenitás számos lehetséges korlátozását ismeri. Ezt jelentheti a területi főhatalom tekintetében a nemzetközi jog alapján a demilitarizálás, a nemzetközi jogi szolgalom. A személyi főhatalom tekintetében ilyenként említhető a diplomaták és egyéb mentességet élvező személyek tekintetében a kikényszerítés tilalma, valamint az embereket megillető emberi jogok jelentette korlátok. 2 A közfunkciós főhatalom tekintetében példaként 1 Lásd bővebben: Kardos Gábor Lattmann Tamás (szerk.): Nemzetközi jog. Eötvös Kiadó, p. 40.; Kovács Péter: Nemzetközi közjog. Osiris kiadó, p Kardos Gábor Lattmann Tamás (szerk.): i.m. p. 41.

14 Az államok szuverenitása és a hitelminősítők tevékenysége hozhatók fel a különböző nemzetközi szerződések, amelyek alkalmazásával az államok bizonyos jogosítványaik gyakorlásáról mondanak le egymás javára, például a területükön tartózkodó másik állam fegyveres erőinek tekintetében. 3 Számos példát lehetne még hozni, a nemzetközi büntetőbíráskodástól a nemzetközi kereskedelemig, de ezekre a jelen tanulmány keretében nincs lehetőségünk részletesen kitérni. A közös elem mindig az, hogy a szuverenitás korlátozása nem elképzelhető az államok akarata, hozzájárulása nélkül, vagy annak ellenére. I.2. Az Európai Unió, mint hatáskör-transzfer Az állami szuverenitás korlátozásának különleges, komplex eseteként azonosíthatjuk az Európai Unió keretében megvalósuló integrációt. A tagállamok által az alapító szerződések eszközével végrehajtott hatáskör-transzfer ugyanis óhatatlanul azzal jár, hogy az államok e hatáskörök tekintetében valóban szuverenitásuk korlátozását élik meg. Ám e korlátozás semmilyen körülmények között sem jelenti a szuverenitás feladását, hiszen annak forrása és egyben korlátja is a tagállamoktól ered. Jól mutatja ezt mind az 1989-es köztársasági Alkotmány EU-csatlakozás miatt módosított szövege, 4 mind pedig a 2012-ben hatályba lépett Alaptörvény vonatkozó passzusa 13 3 Kovács Péter: i.m. p Alkotmány 2/A. (1) bek.: A Magyar Köztársaság az Európai Unióban tagállamként való részvétele érdekében nemzetközi szerződés alapján az Európai Uniót, illetőleg az Európai Közösségeket (a továbbiakban: Európai Unió) alapító szerződésekből fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékig egyes, Alkotmányból eredő hatásköreit a többi tagállammal közösen gyakorolhatja; e hatáskörgyakorlás megvalósulhat önállóan, az Európai Unió intézményei útján is.

15 Lattmann Tamás 14 is. 5 Mind a két szöveg a hatáskörök átruházásáról rendelkezik. A tényt, hogy az Európai Unió nem veszi át a tagállamok szuverenitását, hanem csupán az átruházott hatásköröket gyakorolja, megerősítette az Európai Unió Bírósága ítélete is, amelyet a Sólyom László magyar államfő Szlovákia területére való belépésének megtagadása miatt hazánk által Szlovákia ellen indított kötelezettségszegési eljárásában hozott. A bíróság ebben megerősítette, hogy a tagállami államfői feladatokat ellátó uniós polgárokra a nemzetközi jog külön szabályokat rendel alkalmazni, amelyek meghatározzák az uniós jog értelmezési kereteit, 6 azaz az államok szuverén jogait és kötelezettségeit az nem érinti. Ezzel a bíróság, véleményem szerint, integráció-történelmi jelentőségű döntéssé transzformálta az eredendően jelentéktelen bilaterális torzsalkodást: egyértelműen állást foglalt amellett, hogy az Unió nem föderális állam, a tagállamok szuverenitása továbbra is jelentős tényező. E hatáskör-transzfer oka az államok jól felfogott érdeke. Az uniós tagság a tagállamok számára minden politikai vita és látszólagos feszültség ellenére egyelőre sokkal több előnnyel, mint hátránnyal jár ezek miatt éri meg fenntartani a tagságot. Az egyik legkomolyabb hatáskör-transzferre éppen a gazdaság összefüggéseiben került sor, nevezetesen a közös piac megteremtése és fenntartása érdekében. 5 Magyarország Alaptörvénye E) cikk (2) bek.: Magyarország az Európai Unióban tagállamként való részvétele érdekében nemzetközi szerződés alapján az alapító szerződésekből fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékig az Alaptörvényből eredő egyes hatásköreit a többi tagállammal közösen, az Európai Unió intézményei útján gyakorolhatja. 6 Case C 364/10. Hungary v Slovakia. Judgment Of The Court (Grand Chamber). 16 October Para

16 Az államok szuverenitása és a hitelminősítők tevékenysége II. A hitelminősítők II.1. A hitelminősítő ügynökségek természete és tevékenysége A hitelminősítők (credit rating agency CRA) olyan vállalkozások, amelyek célja általánosságban, hogy a pénzpiacokon jelen lévő hitelek esetében felmérjék az adós képességét a kihelyezett hitel kamat-, illetve tőketörlesztése tekintetében. Tevékenységük alapvetően kétirányú: vizsgálják és értékelik egyrészt a magánszervezetek, másrészt pedig az államok adósságait (szuverén adósságok). Ezek értékelése piaci jelentőséggel bír, mivel a másodlagos hitelpiacon ezek forgalomképes termékeknek minősülnek. Az ügynökségek sokféle összetételű és eredetű adósságot minősíthetnek. Nem csupán vállalati, kormányzati, önkormányzati kibocsátású kötvényeket, de akár komplex pénzügyi termékeket, hitelkonstrukciókat, strukturált alapokat is. A kibocsátók sokfélék lehetnek, a pénzügyi szolgáltatóktól egészen az államokig terjed a perspektíva. A hitelminősítés a piaci értéket határozza meg, hiszen befolyásolja a hitel kamatterhét, a rosszabb minősítés nyilvánvalóan nagyobb kamathoz vezet, hiszen az adós által jelentett alacsonyabb biztonságnak ez az ára. A hitelminősítők piaca nagyon koncentrált, annak mintegy 95%-át a három nagy, azaz a Moody s Investors Service, a Standard & Poor s és a Fitch Ratings birtokolja. A piacon folytatott tevékenységükről és gazdasági jelentőségéről jól árulkodik, hogy a magánhitelek minősítésének piacán csak a Moody s alkalmazottanként (sic!) több mint hat millió dolláros bevételt termelt, mindezt világszerte 15

17 Lattmann Tamás 16 húszezer alkalmazottal. 7 Emellett a szuverén adósságminősítéssel is foglalkozó hitelminősítő szervezetek komoly hatást gyakorolhatnak a politikai vagy befektetői döntéshozatalra is, ha mással nem is, de azzal mindenképpen, hogy adatokkal rendelkeznek, amiket tevékenységük során szereznek. Ezek önmagukban értékesek lehetnek az olyan közönség számára, amely ismeretlen terepen szeretne tájékozódni. Így például az ún. Feltörekvő Piac Adatbázis (Emerging Market Database EMDB) a Standard & Poor s ügynökség több éven keresztül folyamatosan összeállított adatai alapján frissül. 8 Ezen adatok hitelességét általában nem biztosítja semmi és senki, gyakran csupán az a tény, hogy e szervezetek valóban bírhatnak az átlagnál nagyobb ismeretanyaggal az adott terület tekintetében ez természetesen okot adhat kritikára és vitára, de semmiképpen nem engedi meg ezek figyelmen kívül hagyását. II.2. A hitelminősítők tevékenységének lehetséges hatása a szuverén cselekményeire Mivel a hitelminősítők nem szuverén entitások, közvetlen hatást az államok, illetve az azokat képviselő kormányzatok cselekményeire nem tudnak gyakorolni. Ugyanakkor a minősítések hatást gyakorolnak a piacokra, az államok gazda- 7 Gerard Caprio, Jr. - Asli Demirgüç-Kunt - Edward J. Kane: The 2007 Meltdown in Structured Securitization: Searching for Lessons, not Scapegoats. The World Bank Research Observer, vol. 25, no. 1 (February 2010). p Thorsten Beck - Asli Demirgüç-Kunt - Ross Levine: Financial Institutions and Markets across Countries and over Time: The Updated Financial Development and Structure Database. The World Bank Economic Review, vol. 24, no. 1, p. 79.

18 Az államok szuverenitása és a hitelminősítők tevékenysége ságára, így közvetett módon kénytelenek velük foglalkozni az államok, amennyiben reagálni akarnak a piaci hatásokra. Az államok gazdaságára a kormányzatok az állami főhatalom biztosította eszközeikkel gyakorolnak hatásokat: szabályokat alkotnak és hajtanak végre, folyamatokat próbálnak indukálni, korlátozni, vagy elfojtani. Ez mind része a szuverén jogosítványainak, de mint korábban jeleztem, épp a gazdaság területén szűkült az EU tagállamainak mozgástere. Ám a kizárólagos uniós hatáskörökbe nem tartozó kérdésekben a tagállami kormányzatok minden további nélkül gyakorolhatják ezeket, és meg is teszik. A hitelminősítők mindeközben folyamatosan mérik és minősítik a gazdaságban jelen lévő hiteleket, és így közvetetten a gazdaság állapotát is aminek a szuverén adósság minősítésekkel időről időre hangot is adnak. A kormányzati cselekmények hatásai megjelennek a gazdaságban, majd utána két irányban csatolnak vissza: egyrészt a kormányzat felé, ami újabb cselekményekre készteti majd a kormányzatot, másrészt viszont megjelenhetnek az értékelésekben, amelyek utána egyrészt közvetlenül a gazdaságra hathatnak (például a befektetői bizalomra gyakorolt hatás formájában), másrészt pedig a kormányzatot késztethetik esetlegesen az eredeti szándékától eltérő új cselekményre. A szuverén természetesen nem köteles a hitelminősítők véleményének figyelembe vételére, megteheti, hogy teljes mértékben ignorálja azt, amennyiben úgy dönt, hogy megfizeti ennek árát. Mi lehet ez? Az államadósság tekintetében megjelenő nagyobb kockázati felár, magasabb kamatteher, esetlegesen csökkenő befektetések, ha megrendül a befektetői bizalom. Mindezekben a kormányzat politikai felelőssége a döntéshozatal. 17

19 Lattmann Tamás 18 A fenti, egyszerű modell természetesen számos részletkérdés tekintetében pontosítható, és eltérő következtetésekre is juthatunk a hitelminősítők véleményének jelentősége tekintetében. Sok függ például attól, hogy maga a hitelminősítő mennyiben része a gazdaságnak? A szuverén adósságot minősítő szervezet, ha egyébként nincs komolyan jelen az adott piacon (mert mondjuk ott nincs olyan mértékű magán hitelpiac, ami indokolná a jelenlétét), vajon mennyiben bír megalapozott információkkal? Számos további kérdés vethető fel. A hitelminősítők szuverén minősítései magukban foglalják nem csak a közgazdaságtan, hanem a média, a pszichológia, a gazdasági-politikai PR összes elemét, ahogy ezek felhasználása is gyakran e területeken a leginkább jelentős. Közvetlenül nem befolyásolják a szuverén döntéshozatalát, viszont nagyon fontos, hogy az képes legyen e vélemények hatásainak mérlegelésére, és azok megfelelő kezelésére ha kell, a közgazdaságtan, a média, a pszichológia és a gazdasági-politikai PR minden megfelelő eszközével. II.3. A hitelminősítők tevékenységének kritikái A hitelminősítők értékelései mindig is komoly vita tárgyát képezték. Nem csupán a kint lévő hitelek piaci értékének befolyásolására alkalmas tényleges értékeléseket vitatták sokan, hanem ennél nagyobb koncepcionális problémák is jelentkeztek, többen kétségbe vonták maguknak a hitelminősítőknek a tevékenységét is.

20 Az államok szuverenitása és a hitelminősítők tevékenysége II.3.1. Politikai jellegű kritikák Sajátos módon a politikai természetű kritikák éppen a szakmailag is fogható hibák miatt erősödtek fel. A közötti pénzügyi válság ugyanis felszínre vetette, hogy a hatalmas mennyiségű, legjobbra minősített adósság vált egyik napról a másikra értéktelenné, ami például egy Lehman Brothers-szintű összeomlás esetén megmagyarázhatatlan gondot jelent. Még korábban, 2001 decemberében az Enron nagy vitákat kiváltó összeomlása előtt, gyors ütemű, folyamatos leminősítésekre került sor, tehát bár sokan kritizálták a hitelminősítőket akkor is, ekkor még legalább arcmentésre volt lehetőségük ám ez utolsó nagy hitelválság alkalmával már ez sem volt lehetséges. A magánhitelek minősítésével kapcsolatos hatalmas fiaskó kényelmes menynyiségű muníciót biztosított a kritikusok számára Ami kapóra is jött az Európát során érő válság alkalmával, immáron a szuveréni hitelekkel kapcsolatban. Az Európai Unió egyes tagállamainak politikai jellemzően a válság által leginkább érintett, uniós mentőakciókban reménykedő vezetői éles kritikákkal illették, amikor a nagy hitelminősítők kíméletlenül leminősítették adósságukat. Ehhez kénytelen-kelletlen csatlakoztak az Európai Unió vezetői politikusai is, amire több okuk is volt. Egyrészt a leminősítések ténye megdrágított bármilyen lehetséges uniós mentőakciót, ám, véleményem szerint, az igazi ok sokkal inkább politikai természetű volt: a reménytelen helyzetbe került államok felelős politikai vezetői számára mindig könnyebb megoldás másokra kenni a felelősséget, és e célra tökéletesen megfelelnek az európai politikai közvélemény szemében ismeretlen, fura hitel- 19

21 Lattmann Tamás 20 minősítő szervezetek, akikről addig csak a magánhitelek terén elszenvedett kudarc kapcsán esett szó. A pénzügyi szolgáltatók amúgy sem örvendenek nagy népszerűségnek, és a tömegek számára a hitelminősítők gond nélkül vonhatók egy kalap alá a bankokkal, brókercégekkel, spekulánsokkal. Ráadásul, ha tagállami politikusok nekiállnak a közvélemény hergelésének, az uniós politikusok reflexből követik ezt, megelőzendő azt, hogy össze lehessen mosni őket nem véletlen, hogy az Európai Unió lett az éllovasa a hitelminősítők tevékenységének szabályozására irányuló rohamnak (lásd lejjebb). Ami a kérdés tartalmának szakmai megítélését illeti, az uniós politikusok cseppet sem maradtak el a tagállami politika szereplőinek felkészületlenségétől és populizmusától. Az Európai Szocialisták vezetője (aki ma az Európai Parlament elnöke), a német Martin Schulz a hitelminősítőket erkölcstelennek nevezte, és azzal vádolta meg őket, hogy azok kezére játszanak, akik az euró bukására fogadtak a nemzetközi piacokon, valamint kijelentette, hogy meg kell nyernünk ezt a harcot. Nikos Chountis, az Európai Parlament Európai Egyesült Baloldal/ Északi Zöld Baloldal csoportjának görög tagja pedig egyszerűen spekuláns-maffiának nevezte a hitelminősítőket, egyben üdvözölte, hogy a válság kitörésével az EU felismerte azok káros szerepét, és a Bizottság végre kidolgozzon valamilyen megoldást azok szerepének korlátozására. Ugyanebből a csoportból Jürgen Klute egyértelműen visszautalt a

22 Az államok szuverenitása és a hitelminősítők tevékenysége kilencvenes évekre és a Lehman Brothers esetére. 9 Halkan jegyezném meg, hogy véleményem szerint konkrétan a görög államadósság rohamos felnövekedésének okai között nehezen találhatjuk meg a hitelminősítők tevékenységét, különösen, hogy az évtizedes távlatban is jóval az uniós átlag fölött mozgott. Ahogy azzal a magyarázattal is adósak maradtak a nyilatkozók, hogy mi a kapcsolat a magánhiteles fiaskók és az európai krízis között. Persze tudjuk, hogy a politikai kommunikáció gyakran nem a létező, hanem egy vágyott valóságról szól. II.3.2. Szakmai jellegű kritikák A fenti, politikai természetű és eredetű kritikákhoz képest komolyabb, szakmai jellegű észrevételek is megjelentek az elmúlt időszakban. Így például az időszerűen bekövetkező gazdasági válságokkal kapcsolatban az átláthatóság általános hiányára a szakirodalmi források már korábban felhívták a figyelmet, külön gondolatokat szentelve a hitelminősítők tevékenységének hiányos jellegére igaz, ekkor még csupán a magánhitelek minősítése tekintetében. Egy tanulmányban kritikaként jelenik meg például, hogy csak a 25 fejlődő állam esetében, és azokon belül is csak a nagyobb bankok tekintetében végeztek hitelminősítést. 10 Ennek hatása, hogy a nagyobb volumenű, így például a szuverén 21 9 Daniel Mason: EU has credit rating agencies in its sights. Public Service Europe, 11 May Online elérhető: com/article/330/eu-has-credit-rating-agencies-in-its-sights (letöltve: ). 10 Tara Vishwanath Daniel Kaufmann: Towards Transparency: New Approaches and Their Application to Financial Markets. The World Bank Research Observer, vol. 16, no. 1. (spring 2001), p. 50.

23 Lattmann Tamás 22 hitelek minősítése egyáltalán nem biztos, hogy a szükséges mértékű bázison nyugszik, a felvett adatok lehet, hogy hiányosak, azon kívül azok ellenőrzöttsége sem megoldott. Kérdéses lehet a minősítések szakmai helyessége is, aminek két lehetséges oka jelenik meg. Az egyik az alkalmazott módszerek kérdésessége, ami kapcsolatban áll az előbb említett átláthatóság kérdésével. E témában, úgy vélem, gyakran elbeszélnek egymás mellett a kritikusok és a minősítők. Előbbiek ugyanis az átláthatóság hiányát általában metodikai problémaként jelenítik meg, helyesen állítván, hogy a tudományos módszerek fogalmi kelléke a reprodukálhatóság, ami átláthatóság nélkül nem valósítható meg. A teljes átláthatóság gondolatát viszont azért nem fogadják el a hitelminősítők, mert előfordulhat, hogy a minősítésekhez nem nyilvános, azaz például üzleti titkot képező adatot kell felhasználni. A másik pedig egyfajta hitelességi probléma: e cégek vezetői és alkalmazottai számára bár célként jelentkezik a cég hosszú távú hitelessége, juttatásaikat, így fizetésüket és jutalmaikat alapvetően a rövid távú eredmények határozzák meg. E tényező miatt felmerülhet a kérdés, hogy vajon mennyire készülnek a minősítések a megrendelő ízlése szerint, valamint hogy az alkalmazottak a hosszú távú célokat tartják-e szem előtt. Különösen igaz ez a kétezres években a nagy minősítőknél realizált jövedelmek esetében, amelyekkel kapcsolatban kimutatták, hogy hasonlóan a pénzügyi szektor egyéb szereplőihez sajnos a rövid távú profittermelést premizálták a jövedelmek. 11 Igaz, hogy ez közvetlenül a szuverén adósságok minősítésénél 11 Gerard Caprio, Jr. - Asli Demirgüç-Kunt - Edward J. Kane: The 2007 Meltdown in Structured Securitization: Searching for Lessons, not Scapegoats. The World Bank Research Observer, vol. 25, no. 1 (February 2010). p. 133.

24 Az államok szuverenitása és a hitelminősítők tevékenysége nem jelentkezik problémaként, ugyanakkor, véleményem szerint, nem tekinthetünk el tőle, hiszen általános felfogásbeli problémáról árulkodik. A minősítések hibája ritkán jelentkezik azonnal és jól láthatóan, sokkal inkább csak hosszabb idő után, amikor már az addigi befektetések súlya és jelentősége nehezen kezelhetővé teheti a problémát. Ráadásul a hitelminősítőt saját hitelessége védelmének igénye arra kényszerítheti, hogy ne korrigálja gyorsan és látványosan az esetleges hibáját. Gyakori, és az eddigi empirikus vizsgálatok alapján alátámasztottnak tűnő kritika, ami a hitelminősítők tevékenységének csupán reaktív jellegére utal, hogy az nem alkalmas a pénzügyi válságok megelőzésére, legfeljebb csak a problémák szűk időkereten belül történő előrejelzésére. Egy tanulmány a Moody s és a Standard and Poor s adatainak összehasonlítását végezte el az 1997-es ázsiai pénzügyi krízissel kapcsolatban, és arra az eredményre jutott, hogy a válság kirobbanása előtt nem került sor leminősítésekre, csak akkor, amikor a baj már megtörtént. 12 Különösen igaz ez a szuverén hitelminősítésekre, 13 ami felvet egy fontos kérdést: vajon van-e kapcsolat a leminősítések és a válságok között? Túl sok szót nem érdemel, csak a teljesség kedvéért érdemes megemlíteni azokat az összeesküvés-elméletekhez hasonló álláspontokat, amelyek mindenféle machinációkkal, szándékos piac-befolyásolással, spekulációt segítő hamisításokkal gyanúsítják meg a hitelminősítőket. Ezek forrása gyakran maga a politika, vagy az ahhoz közeli la Carmen M. Reinhart: Default, Currency Crises and Sovereign Credit Ratings. The World Bank Economic Review, vol. 16. no. 2, p Uo. p. 168.

Az OTP Bank Nyrt. 2010/2011. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 5. számú kiegészítése

Az OTP Bank Nyrt. 2010/2011. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 5. számú kiegészítése Az OTP Bank Nyrt. 2010/2011. évi 500.000.000.000 Forint Keretösszegű Kötvényprogramja Összevont Alaptájékoztatójának 5. számú kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS A pénzügyi piacok szerepe a pénzügyi rendszerben Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS? MEGTAKARÍTÓK MEGTAKARÍTÁSOK VÉGSŐ

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Koncentráció és globalizáció a pénzügyi piacok szereplőinek szemszögéből Kerekasztal beszélgetés

Koncentráció és globalizáció a pénzügyi piacok szereplőinek szemszögéből Kerekasztal beszélgetés PSZÁF X. Jubileumi Pénztár-konferencia Siófok, 2007. 21. Koncentráció és globalizáció a pénzügyi piacok szereplőinek szemszögéből Kerekasztal beszélgetés Erdei Tamás elnök-vezérigazgató MKB Bank Zrt. A

Részletesebben

STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK

STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 4 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, STANDARD AND POOR S 500 INDEXHEZ KÖTÖTT EURÓBAN DENOMINÁLT KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: CITIGROUP FUNDING INC. A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA* Termékkategória: Strukturált

Részletesebben

A válság nem hozta meg a várt tisztulást. Kárpáti Gábor COFACE Hungary

A válság nem hozta meg a várt tisztulást. Kárpáti Gábor COFACE Hungary A válság nem hozta meg a várt tisztulást 2010 10 20 Kárpáti Gábor COFACE Hungary Coface kompetencia a kockázatcsökkentésben Coface a világ egyik vezető hitelbiztosítója, követeléskezelője és céginformációs

Részletesebben

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ 2011.10.01 2011.12.31 1. ELŐZMÉNYEK KIBOCSÁTÁS Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én összesen 6.316.000,- CHF értékben,

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2016/2017. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 3. számú kiegészítése

Az OTP Bank Nyrt. 2016/2017. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 3. számú kiegészítése Az OTP ank Nyrt. 2016/2017. évi 200.000.000.000 Forint Keretösszegű Kötvényprogramja Összevont Alaptájékoztatójának 3. számú kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két

Részletesebben

2012. március végéig a kincstári kör hiánya 514,7 milliárd forintot tett ki. További finanszírozási igényt jelentett az EU

2012. március végéig a kincstári kör hiánya 514,7 milliárd forintot tett ki. További finanszírozási igényt jelentett az EU 212. március végéig a kincstári kör hiánya 14, milliárd forintot tett ki. További finanszírozási igényt jelentett az EU transzferek negatív egyenlege, amely 2,4 milliárd forint volt. Így a teljes nettó

Részletesebben

Borbély László András. 2014. április 30.

Borbély László András. 2014. április 30. Államadósság és állampapírpiac Borbély László András 2014. április 30. Hogyan keletkezik az államadósság? Éves költségvetési törvény 1. év 1 Mrd Ft deficit 1 Mrd Ft hitelfelvétel 1 Mrd Ft államadósság

Részletesebben

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB 2 ában a kincstári kör hiánya 22, milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB kiegyenlítési tartalékának feltöltése címen kifizetett 2, milliárd forint. Csökkentette a finanszírozási

Részletesebben

Yakov Amihud Haim Mendelson Lasse Heje Pedersen: Market Liquidity. Asset Pricing, Risk and Crises

Yakov Amihud Haim Mendelson Lasse Heje Pedersen: Market Liquidity. Asset Pricing, Risk and Crises Közgazdasági Szemle, LXII. évf., 2015. július augusztus (871 875. o.) Yakov Amihud Haim Mendelson Lasse Heje Pedersen: Market Liquidity. Asset Pricing, Risk and Crises Cambridge University Press, Cambridge,

Részletesebben

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák Az ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék oktatói által fogadott évfolyam- és szakdolgozati témák (ellenkező jelzés hiányában más témák is szóba kerülhetnek, egyéni konzultáció után) Jeney Petra Évfolyamdolgozat

Részletesebben

A fiskális keretrendszer megújítása az Európai Unióban és Magyarországon. Tavaszi Zsolt főosztályvezető Államháztartási Szabályozási Főosztály

A fiskális keretrendszer megújítása az Európai Unióban és Magyarországon. Tavaszi Zsolt főosztályvezető Államháztartási Szabályozási Főosztály A fiskális keretrendszer megújítása az Európai Unióban és Magyarországon Tavaszi Zsolt főosztályvezető Államháztartási Szabályozási Főosztály Költségvetési fenntarthatóság és átláthatóság Válság államadósság

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika Végrehajtási politika 1. Az eljárásrend célja... 2 2. Az legkedvezőbb végrehajtás alanyai... 2 3. A legkedvezőbb végrehajtás elve... 2 3.1 A végrehajtás szempontjai... 2 3.2 A végrehajtás helyszíne...

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési

Részletesebben

A Bank a hitelezési kockázat tőkekövetelményét a sztenderd módszerrel és a működési kockázat tőkekövetelményét az alapmutató módszerrel számítja.

A Bank a hitelezési kockázat tőkekövetelményét a sztenderd módszerrel és a működési kockázat tőkekövetelményét az alapmutató módszerrel számítja. A Bank of China Hungária Zrt. A hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. kormány rendelet alapján az alábbi tájékoztatást teszi közzé 2010. december 31.-i mérlege

Részletesebben

Piackutatás versenytárs elemzés

Piackutatás versenytárs elemzés Piackutatás versenytárs elemzés 2015 TÁJÉKOZTATÓ Jelen szigorúan bizalmas piackutatást / versenytárs elemzést (a továbbiakban mellékleteivel és kiegészítéseivel együtt Elemzés ) az Elemző (a továbbiakban

Részletesebben

Az értékpapír fogalma a régi és az új magyar Ptk.-ban

Az értékpapír fogalma a régi és az új magyar Ptk.-ban Acta Univ. Sapientiae, Legal Studies, 3, 2 (2014) 117 138 Az értékpapír fogalma a régi és az új magyar Ptk.-ban Havasi Bálint Attila közjegyzőhelyettes, Bicske E-mail: havasibalint@mokk.hu Összefoglalás.

Részletesebben

2010. augusztus végéig a kincstári kör hiánya 1082,0 milliárd forintot ért el. Csökkentette a finanszírozási igényt az EU

2010. augusztus végéig a kincstári kör hiánya 1082,0 milliárd forintot ért el. Csökkentette a finanszírozási igényt az EU 21. augusztus végéig a kincstári kör hiánya 12, milliárd forintot ért el. Csökkentette a finanszírozási igényt az EU transzferek egyenlege 12, milliárd forint és a privatizációs bevételek 3,1 milliárd

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.17. C(2013) 9098 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az alternatívbefektetésialapkezelők

Részletesebben

Figyelmeztetés a kockázatokra:

Figyelmeztetés a kockázatokra: A jelen előadáson vagy videóban elhangzottak az előadó magánvéleményét tükrözik. Nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont

Részletesebben

Hogyan értelmezzük a gazdasági híreket? Privátbankár Pénzügyi Tudatosság Fórum 2016

Hogyan értelmezzük a gazdasági híreket? Privátbankár Pénzügyi Tudatosság Fórum 2016 Hogyan értelmezzük a gazdasági híreket? Privátbankár Pénzügyi Tudatosság Fórum 2016 Kiss Mónika Equilor Befektetési Zrt., vezető elemző 2016. november 24. Equilor több mint 25 éves tapasztalat Az Equilor

Részletesebben

ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMÁNAK MEGFELELŐSÉGÉT ELLENŐRZŐ LISTA

ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMÁNAK MEGFELELŐSÉGÉT ELLENŐRZŐ LISTA ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMÁNAK MEGFELELŐSÉGÉT ELLENŐRZŐ LISTA Biztosító neve: Eszközalap neve: Az ellenőrző lista készítésének időpontja: Az ellenőrző lista készítője: 1. ESZKÖZALAP ELNEVEZÉSE

Részletesebben

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája I. Egyoldalú szerződésmódosítás lakáshitelek esetén

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról A Random Capital Broker Zrt. (cj: 01-10-046204 székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.) (Továbbiakban:

Részletesebben

Hír-ADÓ Áruminta definíció az EU Bírósága értelmezésében

Hír-ADÓ Áruminta definíció az EU Bírósága értelmezésében Hír-ADÓ Áruminta definíció az EU Bírósága értelmezésében 2010. október 22. Adótanácsadás Áruminta definíció az EU Bírósága értelmezésében Az Európai Unió Bírósága (továbbiakban: "Bíróság") a közelmúltban

Részletesebben

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi nyilvánosságra hozatali tájékoztatója az 575/2013/EU európai parlamenti

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi nyilvánosságra hozatali tájékoztatója az 575/2013/EU európai parlamenti Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi nyilvánosságra hozatali tájékoztatója az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...

Részletesebben

-menedzselt konzervatív eszközalap

-menedzselt konzervatív eszközalap -menedzselt konzervatív EUR Kockázati besorolás: ++ Ajánlott időtáv: 3 év döntő része az eurozóna kötvénypiacán főleg államkötvényekbe kerül, de vásárolhat vállalati kötvényeket A 10%-nyi részvény rész

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2013/2014. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 8. számú kiegészítése

Az OTP Bank Nyrt. 2013/2014. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 8. számú kiegészítése Az OTP ank Nyrt. 2013/2014. évi 500.000.000.000 Forint Keretösszegű Kötvényprogramja Összevont Alaptájékoztatójának 8. számú kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1 Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1 Bemutatkozás Burány Gábor 2014-től SZÉCHENYI Kereskedelmi Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatások, vezető üzletkötő 2008-2013 Strategon Értékpapír Zrt. üzletkötő, határidős

Részletesebben

Budapesti Értéktőzsde

Budapesti Értéktőzsde Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Pénztárak, mint a tőzsdei társaságok tulajdonosai Horváth Zsolt a BÉT vezérigazgatója Gondolkozzunk hosszú távon! A pénztárak természetükből adódóan hosszú távú befektetésekben

Részletesebben

Kezelési Szabályzata

Kezelési Szabályzata ÁLTAL KEZELT CONCORDE MAX EURO SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Kezelési Szabályzata Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. május 02. Tartalomjegyzék I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Nemzeti Pedagógus Műhely

Nemzeti Pedagógus Műhely Nemzeti Pedagógus Műhely 2009. február 28. Varga István 2007. febr. 21-i közlemény A Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól: - sikeres a kiigazítás: mutatóink minden várakozást felülmúlnak, - ipari

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 27.5.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE (43/2011) Tárgy: Az Ír Köztársaság képviselőházának (Dáil Éireann) indokolással ellátott véleménye a közös konszolidált

Részletesebben

Gazdasági Információs Rendszerek

Gazdasági Információs Rendszerek Gazdasági Információs Rendszerek 2. előadás Bánhelyi Balázs Alkalmazott Informatika Tanszék, Szegedi Tudományegyetem 2009 Pénzügyi eszközök értékelése Az eszközök piaci értékelésének becslésére a jelenérték

Részletesebben

A nemzetközi jog fogalma és. története. Pécs, 2012. Komanovics Adrienne. Komanovics Adrienne, 2012 1

A nemzetközi jog fogalma és. története. Pécs, 2012. Komanovics Adrienne. Komanovics Adrienne, 2012 1 A nemzetközi jog fogalma és története Komanovics Adrienne Pécs, 2012 Komanovics Adrienne, 2012 1 A nemzetközi jog fogalma Komanovics Adrienne, 2012 2 A nemzetközi jog fogalma: A nemzetközi jog a nemzetközi

Részletesebben

A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai

A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai Mádi-Szabó Zoltán 2010. november 18. és 22. AUDIT Tartalom A közérdeklődésre klődé számot tartó tó gazdálkodó dó fogalma Értékpapírt kibocsátó

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG FINANSZÍROZÁSA 2017-BEN december 28.

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG FINANSZÍROZÁSA 2017-BEN december 28. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG FINANSZÍROZÁSA 2017-BEN 2016. december 28. FŐ TÉMÁK: 1. A FINANSZÍROZÁS ALAKULÁSA 2016-BAN 2. 2017. ÉVI FINANSZÍROZÁSI TERV JELLEMZŐI A FINANSZÍROZÁS ALAKULÁSA

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

Magyarország hitelképességének leértékelése a három legbefolyásosabb hitelminősítő által _. Jogi ellenintézkedések lehetősége

Magyarország hitelképességének leértékelése a három legbefolyásosabb hitelminősítő által _. Jogi ellenintézkedések lehetősége IC Tanulmány 2012. február 1 Az eredeti német nyelvű dokumentum magyar fordításban Magyarország hitelképességének leértékelése a három legbefolyásosabb hitelminősítő által _ Jogi ellenintézkedések lehetősége

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

NÖVEKEDÉS A TŐZSDÉVEL

NÖVEKEDÉS A TŐZSDÉVEL NÖVEKEDÉS A TŐZSDÉVEL ELITE Program, együttműködésben a BÉT-tel VÉGH RICHÁRD vezérigazgató BÉT A SIKERES HAZAI VÁLLALKOZÁSOKÉRT 2016. november 16. A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE STRATÉGIÁJA Főbb stratégiai célok

Részletesebben

A PÉNZÜGYI CSOPORTOK KOCKÁZATA ÉS SZABÁLYOZÁSUK I.

A PÉNZÜGYI CSOPORTOK KOCKÁZATA ÉS SZABÁLYOZÁSUK I. 2002. ELSÕ ÉVFOLYAM 4. SZÁM 1 HORVÁTH EDIT SZOMBATI ANIKÓ A PÉNZÜGYI CSOPORTOK KOCKÁZATA ÉS SZABÁLYOZÁSUK I. A pénzügyi konglomerátumok térnyerése az elmúlt évtizedben rendkívül látványos volt. Az egyelõre

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ESZKÖZALAP Az eszközalap kockázatviselő kategória szerinti besorolása: védekező A tőkevédett pénzpiaci eszközalap

Részletesebben

Kezdhetjük úgy is, hogy a tavalyi év hozott hideget, meleget.

Kezdhetjük úgy is, hogy a tavalyi év hozott hideget, meleget. KEDVES ÜGYFELEINK, A 2012-es év portfolió jelentése. Kezdhetjük úgy is, hogy a tavalyi év hozott hideget, meleget. Ez így volt az utóbbi években mindig. Mindenki érezte a negatív gazdasági hatásokat, de

Részletesebben

A környezetbe való beavatkozással járó beruházások. engedélyezési problémái a közösségi jogban

A környezetbe való beavatkozással járó beruházások. engedélyezési problémái a közösségi jogban A környezetbe való beavatkozással járó beruházások engedélyezési problémái a közösségi jogban 2010. január 11-én került megrendezésre a A környezetbe való beavatkozással járó beruházások engedélyezési

Részletesebben

Hitelintézetekre vonatkozó hazai és EU szabályozási változások

Hitelintézetekre vonatkozó hazai és EU szabályozási változások Hitelintézetekre vonatkozó hazai és EU szabályozási változások Seregdi László PSZÁF 2010. november 18. Témák 1. Pénzügyi szabályozás fő nemzetközi mozgatóelemei 2. Hitelintézeti szektor 3. Könyvvizsgálattal

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.19. C(2014) 6515 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) a 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a hitelközvetítők számára

Részletesebben

Bankismeretek 9. előadás. Lamanda Gabriella április 20.

Bankismeretek 9. előadás. Lamanda Gabriella április 20. Bankismeretek 9. előadás Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2015. április 20. Miről volt szó? Aktív bankműveletek Hitelnyújtás Devizahitelezés problémaköre Lízing, faktoring Miről lesz szó? Banki

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.11.30. COM(2009)194 végleges/2 2009/0060 (COD) HELYESBÍTÉS A 2009.04.21-i COM(2009)194 végleges dokumentumot törli és annak helyébe lép. A helyesbítés a

Részletesebben

KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS

KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS ALTEO Nyrt. Üzletszabályzat 3. sz. melléklet KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS A jelen villamos energia-kereskedelmi keretszerződés (az annak elválaszthatatlan részét képező valamennyi

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdése első francia bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdése első francia bekezdésére, L 14/30 2016.1.21. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/65 IRÁNYMUTATÁSA (2015. november 18.) az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtása során alkalmazott haircutokról (EKB/2015/35)

Részletesebben

Milyen kockázatokat hordoz a monetáris politika az államadósság-szabály teljesülésére nézve?

Milyen kockázatokat hordoz a monetáris politika az államadósság-szabály teljesülésére nézve? Pulay Gyula Máté János Németh Ildikó Zelei Andrásné Milyen kockázatokat hordoz a monetáris politika az államadósság-szabály teljesülésére nézve? Összefoglaló: Az Állami Számvevőszék hatásköréhez kapcsolódóan

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ

BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve EURO Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s., o.p.f. (a továbbiakban, mint befektetési alap

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 November hónapra 2016.november 30. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Nemzetközi összehasonlítás

Nemzetközi összehasonlítás 6 / 1. oldal Nemzetközi összehasonlítás Augusztusban drasztikusan csökkentek a feltörekvő piacok részvényárfolyamai A globális gazdasági gyengülés, az USA-ban és Európában kialakult recessziós félelmek,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) 11263/4/08 REV 4 ADD 1 EDUC 173 MED 39 SOC 385 PECOS 16 CODEC 895 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy:

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Január hónapra 2017. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

A GRÁNIT Bankról nyilvánosságra hozandó információk

A GRÁNIT Bankról nyilvánosságra hozandó információk A GRÁNIT Bankról nyilvánosságra hozandó információk Budapest, 2016. május 30. Tartalomjegyzék 1 A nyilvánosságra hozatal célja...3 2 A GRÁNIT Bank ötödik teljes üzleti évét eredményesen zárta...3 2.1 A

Részletesebben

Az európaiság hatása: a Felügyelet következtetései, feladatok és célok a közeli jövőre

Az európaiság hatása: a Felügyelet következtetései, feladatok és célok a közeli jövőre Az európaiság hatása: a Felügyelet következtetései, feladatok és célok a közeli jövőre AZ EGYSÉGES EURÓPAI PÉNZÜGYI PIAC LEHETŐSÉGEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK FELÜGYELETI INTEGRÁLT PÉNZÜGYI KONFERENCIA Farkas

Részletesebben

A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA** Termékkategória: Termék típus: Strukturált kötvény Kibocsátó: Garanciavállaló: Devizanem Futamidő: Üzletkötés napja:

A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA** Termékkategória: Termék típus: Strukturált kötvény Kibocsátó: Garanciavállaló: Devizanem Futamidő: Üzletkötés napja: 3 ÉVES, ARANYHOZ KÖTÖTT, LEJÁRATKOR 100% TŐKEVÉDETT* FORINT KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: CITIGROUP FUNDING INC. *A tőkevédelem a Kibocsátó és a Garanciavállaló, a Citigroup Inc. hitelkockázata mellett értendő A

Részletesebben

Az EU Business Avenues program 2015-ben is folytatódik Délkelet-ázsiai üzleti lehetőség magyar vállalkozások számára

Az EU Business Avenues program 2015-ben is folytatódik Délkelet-ázsiai üzleti lehetőség magyar vállalkozások számára Az EU Business Avenues program 2015-ben is folytatódik Délkelet-ázsiai üzleti lehetőség magyar vállalkozások számára A program célja Szeretnénk ismételten felhívni a figyelmét az Európai Bizottság által

Részletesebben

2014. üzleti évi kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Concorde Értékpapír Zrt.

2014. üzleti évi kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Concorde Értékpapír Zrt. 2014. üzleti évi kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Concorde Értékpapír Zrt. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde, Társaság) az Európai

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

A digitális bank és a tőzsde

A digitális bank és a tőzsde A digitális bank és a tőzsde Hegedüs Éva Elnök-vezérigazgató GRÁNIT Bank Zrt. Budapest, 2016. szeptember 16. TARTALOM 1.Globális trendek a bankszektorban 2.A digitális forradalom átalakítja az ügyfélkiszolgálást

Részletesebben

Alaptájékoztató. K&H Bank Zrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2009. évi Kötvényprogramjáról. Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Zrt.

Alaptájékoztató. K&H Bank Zrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2009. évi Kötvényprogramjáról. Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Zrt. Alaptájékoztató A K&H Bank Zrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2009. évi Kötvényprogramjáról Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Zrt. Budapest, 2009. május 4. Az Alaptájékoztató PSZÁF engedély száma: EN-III/KK-1/2009.

Részletesebben

Adóellenőrzések és adóperek a gyakorlatban

Adóellenőrzések és adóperek a gyakorlatban Adóellenőrzések és adóperek a gyakorlatban Dr. Bajusz Dániel Főosztályvezető Dr. Végvári Tamás Főosztályvezető-helyettes NAV /Kiemelt Adó és Vám Főigazgatóság/ Hatósági Főosztály 2013. november 13. I.

Részletesebben

Piacfelügyeleti vonatkozású könyvvizsgálati tapasztalatok

Piacfelügyeleti vonatkozású könyvvizsgálati tapasztalatok Piacfelügyeleti vonatkozású könyvvizsgálati tapasztalatok Előadó: Farkas Ákos, piacfelügyeleti tanácsadó 2014. december 8. Tartalom Jogszabályi keret Piacfelügyeleti tevékenység bemutatása Kapuőri szerep

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.26. COM(2015) 85 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK 2015. évi európai szemeszter: A növekedési

Részletesebben

A brókerbotrányok tanulságai

A brókerbotrányok tanulságai A brókerbotrányok tanulságai Dr. Windisch László A pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnök Magyar Közgazdasági Társaság 2015. szeptember 4. 1 Miről lesz szó? 1. A befektetési

Részletesebben

Az államháztartás finanszírozása tapasztalatok az államháztartás ellenőrzésében Domokos László az Állami Számvevőszék elnökének előadása

Az államháztartás finanszírozása tapasztalatok az államháztartás ellenőrzésében Domokos László az Állami Számvevőszék elnökének előadása Az államháztartás finanszírozása tapasztalatok az államháztartás ellenőrzésében Domokos László az Állami Számvevőszék elnökének előadása Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANULMÁNYOZÁSÁBA

BEVEZETÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANULMÁNYOZÁSÁBA FARKAS BEÁTA VÁRNAY ERNŐ BEVEZETÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANULMÁNYOZÁSÁBA A, Szeged 1997 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETES 1 I. BEVEZETÉS A REGIONÁLIS INTEGRÁCIÓ ELMÉLETI HÁTTERÉBE... 3 1. INTEGRÁCIÓS ELMÉLETEK 3 1.1.

Részletesebben

Likviditási Stratégia

Likviditási Stratégia Sajóvölgye Takarékszövetkezet 3700 Kazincbarcika, Egressy út 39. Likviditási Stratégia Az Eszköz-Forrás Bizottság 28/2013.(05.29.) számú határozatával elfogadta. Az Igazgatóság az Eszköz-Forrás Bizottság

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közösségi (EU) pénzügyek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közösségi (EU) pénzügyek. tanulmányokhoz III. évfolyam Pénzügy és számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Közösségi (EU) pénzügyek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Közösségi (EU) pénzügyek

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. szeptember 16. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 7 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

A könyvvizsgálati standardok változásai

A könyvvizsgálati standardok változásai XXIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia Visegrád 2015. Szeptember 4-5. A könyvvizsgálati standardok változásai dr. Ladó Judit Alelnök Magyar Könyvvizsgálói Kamara Előzmény 1 Nemzetközi Könyvvizsgálati

Részletesebben

Tájékoztató az alternatív befektetési alapkezelőkre vonatkozó új, egységes európai adatszolgáltatásról

Tájékoztató az alternatív befektetési alapkezelőkre vonatkozó új, egységes európai adatszolgáltatásról Tájékoztató az alternatív befektetési alapkezelőkre vonatkozó új, egységes európai adatszolgáltatásról Szeles Angelika Felügyeleti statisztikai önálló osztály 2014. november 25. Tartalom I. Jogszabályi

Részletesebben

Makrogazdasági helyzetkép, kitekintés re

Makrogazdasági helyzetkép, kitekintés re Makrogazdasági helyzetkép, kitekintés 2016-2017-re Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. MKT - Költségvetési Tanács szakmai konferencia Budapest, 2016. október 20. Négyes válság volt - egy maradt

Részletesebben

4. Lezárt tranzakciók... 8 Az Invescom az idei évben sikeresen lezárt tranzakcióinak száma 5-re emelkedett.

4. Lezárt tranzakciók... 8 Az Invescom az idei évben sikeresen lezárt tranzakcióinak száma 5-re emelkedett. TARTALOMJEGYZÉK 1. Csak a nagyok segítettek... 2 A globális cégvásárlási piacon a világ tőzsdéin tapasztalható pozitív befektetői hangulat ellenére nyoma sincs pozitív trendfordulónak. A tranzakciók összértékét

Részletesebben

18. Hét 2010. május 04. Kedd

18. Hét 2010. május 04. Kedd ..Napii Ellemzéss 18. Hét 2010. május 04. Kedd Összegzés A pénteki esés után tegnap több pozitívan értékelt makrogazdasági adat is az amerikai piacok emelkedését támogatta. Elsősorban mindenki a görögök

Részletesebben

Kiindulópont A HÁLÓZATSEMLEGESSÉG elve komplex, nem definit fogalom

Kiindulópont A HÁLÓZATSEMLEGESSÉG elve komplex, nem definit fogalom Kiindulópont A HÁLÓZATSEMLEGESSÉG elve komplex, nem definit fogalom Technológiai vonatkozásban: Szolgáltatások/alkalmazások bármely hálózaton, bármilyen eszközön keresztüli (technológiasemleges) elérhetősége

Részletesebben

Összefoglaló a The High-Level Group on Financial Supervision in the EU (De Larosiere Bizottság) 2009. február 25-én megjelent jelentéséről

Összefoglaló a The High-Level Group on Financial Supervision in the EU (De Larosiere Bizottság) 2009. február 25-én megjelent jelentéséről Összefoglaló a The High-Level Group on Financial Supervision in the EU (De Larosiere Bizottság) 2009. február 25-én megjelent jelentéséről A 2008 során kibontakozó pénzügyi válság hatására az Európai Bizottság

Részletesebben

Nemzetközi gazdaságtan

Nemzetközi gazdaságtan Nemzetközi gazdaságtan FEJLŐDŐ ORSZÁGOK: NÖVEKEDÉS, VÁLSÁGOK ÉS REFORMOK A vázlat alapjául szolgált: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 22-1

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

Raiffeisen Euró Likviditási Alap. Féléves jelentés 2011.

Raiffeisen Euró Likviditási Alap. Féléves jelentés 2011. Raiffeisen Euró Likviditási Alap Féléves jelentés 2011. I. A Raiffeisen Euró Likviditási Alap (RELA) bemutatása RAIFFEISEN EURÓ LIKVIDITÁSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2011. 1. Alapadatok Alap neve: Felügyeleti

Részletesebben

Sütő Zsanett. A renminbi mint világdeviza

Sütő Zsanett. A renminbi mint világdeviza Sütő Zsanett A renminbi mint világdeviza 2016. október elsejétől a világ vezetői devizáit tömörítő SDR-kosár részévé válik a kínai renminbi (jüan, CNY), ami egyben elismerése Kína növekvő világgazdasági

Részletesebben

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Magyarországi Volksbank Zrt.. (1088

Részletesebben

BEFEKTETÉSI INFORMÁCIÓK KOCKÁZATI TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYOS: 2014. JÚLIUS 07. NAPJÁTÓL

BEFEKTETÉSI INFORMÁCIÓK KOCKÁZATI TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYOS: 2014. JÚLIUS 07. NAPJÁTÓL BEFEKTETÉSI INFORMÁCIÓK KOCKÁZATI TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYOS: 2014. JÚLIUS 07. NAPJÁTÓL 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 5 2 ÁLTALÁNOS BEFEKTETÉSI KOCKÁZATOK... 6 2.1 PIACI KOCKÁZAT... 6 2.1.1 Árfolyam kockázat...

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben