A NEMZETKÖZI MINŐSÍTŐ, ÉRTÉKELŐ ÉS VÉLEMÉNYALKOTÓ SZERVEZETEK HÁTTERÉRŐL ÉS NEMZETI SZUVERENITÁSRA GYAKOROLT HATÁSÁRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETKÖZI MINŐSÍTŐ, ÉRTÉKELŐ ÉS VÉLEMÉNYALKOTÓ SZERVEZETEK HÁTTERÉRŐL ÉS NEMZETI SZUVERENITÁSRA GYAKOROLT HATÁSÁRÓL"

Átírás

1 A NEMZETKÖZI MINŐSÍTŐ, ÉRTÉKELŐ ÉS VÉLEMÉNYALKOTÓ SZERVEZETEK HÁTTERÉRŐL ÉS NEMZETI SZUVERENITÁSRA GYAKOROLT HATÁSÁRÓL

2 A nemzetközi minősítő, értékelő és véleményalkotó szervezetek hátteréről és nemzeti szuverenitásra gyakorolt hatásáról

3

4 A nemzetközi minősítő, értékelő és véleményalkotó szervezetek hátteréről és nemzeti szuverenitásra gyakorolt hatásáról PI-NET Budapest, 2013

5 Szerkesztők: Babos Tibor, Czene Gréta, Morvai Tünde Szerzők: Babos Tibor, Bod Péter Ákos, Czene Gréta, Fézer Tamás, Keresztes Gábor, Kiszelly Zoltán, Kőmíves Péter Miklós, Kövér László, Lattmann Tamás, Madai Sándor, Morvai Tünde, Schöpflin György, Zoványi Nikolett Szakmai lektor: Babos Tibor Nyelvi lektor: Ferenc Viktória Borítóterv: grafcom media Tördelő: Novák Anikó Kiadó: Doktoranduszok és Tudományos Kutatók Szervezeteinek Nemzetközi Szövetsége (Postgraduates International Network - PI-NET) Kiadás éve: 2013 Támogató: ÁROP MAGYARY PROGRAM A nemzetközi minősítő, értékelő és véleményalkotó szervezetek hátteréről és nemzeti szuverenitásra gyakorolt hatásáról ISBN Szerkesztők, 2013 PI-NET, 2013

6 Tartalom Czene Gréta: Előszó...7 Lattmann Tamás: Az államok szuverenitása és a hitelminősítők tevékenysége...11 Bod Péter Ákos: Hitelminősítés, országkockázat, nemzetközi finanszírozás magyar szemmel...32 Kiszelly Zoltán: A nemzetközi minősítés társadalmi hasznáról és költségéről...60 Madai Sándor: A büntetőjogi minősítő szervezetek, különös tekintettel a Transparency International-re...83 Keresztes Gábor: A nemzetközi hitelminősítő ügynökségek múltja és jelene...97 Kőmíves Péter Miklós: A sajtó mint nemzetközi minősítői közeg és a sajtójogi minősítők Kövér László: Nemzetközi minősítő szervezetek a természetvédelemben, különös tekintettel a Greenpeace-re, a WWF-re és az IUCN-re Zoványi Nikolett: Minősítő szervezetek a nemzetközi közlekedési jogban Schöpflin György: Európai integráció, szuverenitás, identitás...185

7 Fézer Tamás: A felsőoktatási intézmények nemzetközi minősítésének szempontjai, anomáliái Czene Gréta Morvai Tünde: Az Amnesty International kialakulása, működése, értékelése és Magyarországot érintő tevékenysége Czene Gréta Morvai Tünde: A Freedom House tevékenysége és értékelési szempontjai, valamint az állami szuverenitás Babos Tibor: Zárszó Összefoglaló kataszter a minősítő szervezetekről Szerzők...280

8 Előszó Sok szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót! Kérem, engedje meg, hogy szervezetünkről és a kötet tematikájáról néhány szót szóljak. A Doktoranduszok és Tudományos Kutatók Szervezeteinek Nemzetközi Szövetsége (angolul Postgraduates International Network, PI-NET) 1997-ben alakult számos nemzetközi doktorandusz szervezet összefogásából, magyar kezdeményezésre. Az Alapszabályban lefektetetett célunk, hogy hozzájáruljunk a tudományos közélet szervezéséhez, konferenciákat és egyéb rendezvényeket rendezzünk, tájékoztató és szakmai kiadványokat jelentessünk meg, mindezt a doktoranduszok, illetve fiatal kutatók tanulmányi, tudományos vagy szakmai tevékenységének előmozdítása végett. A szervezet 2011-es reaktiválása óta két nagy nemzetközi tudományos konferenciát szervezetett a Magyar Tudományos Akadémiával együttműködésben ben a Budapesti Corvinus Egyetemen a World Science Konferenciához kapcsolódóan, tavaly pedig a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, mintegy 19 ország részvételével tartottunk multidiszciplináris konferenciát. Kötetünk témája több tudományterületen is átível: egyrészt a gazdaságtudományok, másrészt a jog, a politológia és nemzetközi kapcsolatok felől közelítve vizsgáljuk a nemzetközi minősítő szervezetek állami szuverenitásra gyakorolt hatását, mert ahogyan Lawrence Freedman mondja Stratégiai tanulmányok jövője című munkájában: A gyakorlati kérdéseket ritkán lehet egyetlen tudományág keretein belül megfogalmazni, hiszen az élet is multidiszciplináris! Lawrence Freedman: A stratégiai tanulmányok jövője, A stratégia a modern korban, Zrínyi Kiadó, Budapest, o.

9 Czene Gréta 8 A saját tudományterületem oldaláról (nemzetközi kapcsolatok, hadtudományok) felvezetve a témát, az elmúlt néhány évtizedben a bipoláris világrend felbomlása után a nemzetközi rendszer is átalakult, a globalizációnak és az információs technológia fejlődésének köszönhetően a nemzetközi tér egyszerre vált mindenki szomszédságává, világfalujává. Ebben az info-globalizált világban már egymástól távol eső országok hatásaikban is érezhetően közelebb kerültek egymáshoz, és a plug and play eszközök elterjedésének köszönhetően az egyének globális szereplővé válásának képessége is lehetővé vált. A rendszerváltozások, a globalizáció és az információs technológia elterjedése, továbbá a gazdasági integrációk növekvő mértéke olyan széleskörű interdependenciát eredményezett, hogy egymás piacainak közelsége és egymásra való hatásuk is azonnalivá vált. Ezt fokozza az insourcing a beszervezés, az együttműködés és a horizontális értékteremtés új formája. Thomas L. Friedman szavait használva, mindez nagyban hozzájárult a világ kilapulásához. 2 Ebben a nemzetközi rendszerben az elmúlt 50 évben olyan eleddig nem megszokott aktorok, nem állami szereplők, vagy államok feletti, szupranacionális szervezetek is megjelentek, akik olyan gazdasági, politikai és társadalmi hatásokat képesek kiváltani, amelyek eddig ismeretlenek voltak a hagyományos politikai felfogás és a diplomácia számára, és amelyek még nem tapasztalt kihívásokat támasztanak az állam felé. A nemzetközi rendszert leíró klasszikus biliárdgolyó modell melyben az államok a diplomácia szintjén úgy ütköznek egymással, hogy egymás belügyeibe nem engednek beleszólást napjainkra meghaladott modellé vált. Ehelyett ma már 2 Thomas L. Friedman: És mégis lapos a Föld, HVG Kiadó Zrt. Budapest, o.

10 Előszó olyan korban élünk, amikor a szuverenitások egy része átkerült más, nem állami szereplők, vagy szupranacionális szervezetek hatásai alá, és a biliárdgolyó modell helyét átvette az a fajta pókhálómodell, amely azt tükrözi, hogy minden mindennel, és mindenki mindenkivel kapcsolatban áll(hat). Hovatovább, a nemzetközi szintéren olyan nem kormányzati szervezetek is megjelentek, amelyek magukat függetlenként azonosítandó, különböző értékeléseket, minősítéseket fogalmaznak meg egy-egy ország működésével kapcsolatban, és amelyek ráadásul komoly hatásokat fejthetnek ki az országok megítélésére, belpolitikai, gazdaságpolitikai folyamataira. Mindezek mellett a kül- és belpolitika közötti határvonal is elmosódott, a nemzetállami belpolitikák és a róluk szóló diskurzusok is a nemzetközi tér részeivé váltak, eltűnt a határa a kifelé és a befelé való kommunikációnak. Gondoljunk csak egyegy ország belpolitikai eseményeire való reagálásokra, vagy konkrétan a magyar Alaptörvénynek az Európai Unióban és az Amerikai Egyesült Államokban való megvitatására. Ebben az új rendszerben, egy állam jóléte és biztonsága sokszor olyan dolgoktól függ, amiket már nem képes közvetlenül ellenőrizni. Kiss J. Lászlót idézve, az állam szuverenitása, döntési és cselekvési autonómiájának mértéke már a szerint fejeződik ki, hogy mennyire képes cselekvési autonómiáját meghatározott funkcionális területeken, konkrét feladatok sikeres megoldásában, akár a low policy terén fenntartani és fejleszteni. A stratégiai kérdés tehát ma már az, hogy miként hat vissza az államok politikai teréből kilépő szereplők (gazdasági, globális magánszereplők vagy transznacionális vállalatok) tevékenysége az államok politikáira, és ezzel az 9

11 Czene Gréta 10 államok hogyan képesek megbirkózni. 3 A fentieket összefoglalva, a politikai, gazdasági, társadalmi folyamatok ilyetén való együtthatásai ma olyan soha nem látott kihívások elé állítják a nemzetállamokat, amelyekkel ilyen komplex módon és mindennapos szinten a történelemben még nem szembesültek, ezért ezen kihívások feltérképezése és beazonosítása volt a célunk tanulmánykötetünkben. Könyvünk a minősítő, értékelő szervezeteket és hatásaikat mutatja be. Az összegyűjtött tanulmányok szerzői olyan neves, a tudományban elismert szakértők, akik a fentiekben felvázolt kérdésekre velünk együtt keresik a választ. A kötetben kitérünk a nemzetközi minősítések bemutatására, hasznukra, költségeikre és társadalmi hatásaikra, és a számunkra legfontosabb kérdésre, a minősítő szervezetek nemzeti szuverenitásra gyakorolt következményeire. Budapest, augusztus 24. Czene Gréta, a PI-NET elnöke 3 Kiss J. László: Globalizálódás és külpolitika, Teleki László Alapítvány, Budapest, o.

12 LATTMANN TAMÁS Az államok szuverenitása és a hitelminősítők tevékenysége Absztrakt A tanulmány elemzi, hogy a hitelminősítők tevékenysége milyen viszonyban áll a modern korunkban változó állami szuverenitással. Alaptétele, hogy azok nem korlátozzák ugyan az államok szuverenitását, ám adott körülmények között a piacra és a gazdaságra gyakorolható hatásuk miatt cselekvési kényszert alakíthatnak ki. A hitelminősítők tevékenysége nehezen vonható jogi ellenőrzés alá, az erre irányuló kísérleteknek megújult lendületet adtak az elmúlt évek pénzügyi válságai. Abstract The study analyses the relationship between activities of credit rating agencies and the constantly evolving concept of state sovereignty. Its main argument is that even though they do not touch upon state sovereignty, under given circumstances their effects on the markets and the economy can lead to necessity of governmental action. Legal responsibility for actions of credit rating agencies is not easy to be found, recent attempts to create a legal regime are given momentum by the recent financial crises. 11 I. Az állami szuverenitás természete Az államok szuverenitása a nemzetközi jogrend kiemelten fontos alapegysége. Jelenti egyszer az állam főhatalmát egyének felett, ami lehetővé teszi számára például az életviszonyok jogi eszközökkel történő szabályozását ezt tekintjük a szuverenitás belső oldalának. A külső oldal az államok függetlenségét jelenti, azaz a külügyekben egyenlő módon és saját szándékaik szerint vesznek részt, szándékuk ellenére, valamilyen módon való beleegyezésük nélkül nem telepíthető rájuk kötelezettség.

13 Lattmann Tamás 12 A szuverenitás mint elméleti jelenség számos tényleges hatáskör formájában jelenik meg. A szuverenitás jelentette főhatalmat a szakirodalom területi, személyi és közfunkciós főhatalomra osztja, 1 ezen belül láthatunk az állam által (fő szabály szerint a kormányzaton keresztül) gyakorolható hatáskör-összességeket. Az állami szuverenitás tartalma folyamatosan változik, különösen felgyorsult ütemben a modern korban. A nemzetközi kapcsolatok erősödése már nem teszi lehetővé, hogy az államok egymástól teljesen elzárt módon létezzenek, a nemzetközi együttműködés igénye viszont azzal jár, hogy az államoknak egyre több hatáskörről kell lemondaniuk, vagy más államokkal közösen kell azokat gyakorolniuk, ami azt jelenti, hogy az állami szuverenitást jelentő hatáskör-összesség mára már egyre korlátozottabb módon illeti meg kizárólagosan az államot. I.1. Az állami szuverenitás korlátozása A nemzetközi jogi szakirodalom az állami szuverenitás számos lehetséges korlátozását ismeri. Ezt jelentheti a területi főhatalom tekintetében a nemzetközi jog alapján a demilitarizálás, a nemzetközi jogi szolgalom. A személyi főhatalom tekintetében ilyenként említhető a diplomaták és egyéb mentességet élvező személyek tekintetében a kikényszerítés tilalma, valamint az embereket megillető emberi jogok jelentette korlátok. 2 A közfunkciós főhatalom tekintetében példaként 1 Lásd bővebben: Kardos Gábor Lattmann Tamás (szerk.): Nemzetközi jog. Eötvös Kiadó, p. 40.; Kovács Péter: Nemzetközi közjog. Osiris kiadó, p Kardos Gábor Lattmann Tamás (szerk.): i.m. p. 41.

14 Az államok szuverenitása és a hitelminősítők tevékenysége hozhatók fel a különböző nemzetközi szerződések, amelyek alkalmazásával az államok bizonyos jogosítványaik gyakorlásáról mondanak le egymás javára, például a területükön tartózkodó másik állam fegyveres erőinek tekintetében. 3 Számos példát lehetne még hozni, a nemzetközi büntetőbíráskodástól a nemzetközi kereskedelemig, de ezekre a jelen tanulmány keretében nincs lehetőségünk részletesen kitérni. A közös elem mindig az, hogy a szuverenitás korlátozása nem elképzelhető az államok akarata, hozzájárulása nélkül, vagy annak ellenére. I.2. Az Európai Unió, mint hatáskör-transzfer Az állami szuverenitás korlátozásának különleges, komplex eseteként azonosíthatjuk az Európai Unió keretében megvalósuló integrációt. A tagállamok által az alapító szerződések eszközével végrehajtott hatáskör-transzfer ugyanis óhatatlanul azzal jár, hogy az államok e hatáskörök tekintetében valóban szuverenitásuk korlátozását élik meg. Ám e korlátozás semmilyen körülmények között sem jelenti a szuverenitás feladását, hiszen annak forrása és egyben korlátja is a tagállamoktól ered. Jól mutatja ezt mind az 1989-es köztársasági Alkotmány EU-csatlakozás miatt módosított szövege, 4 mind pedig a 2012-ben hatályba lépett Alaptörvény vonatkozó passzusa 13 3 Kovács Péter: i.m. p Alkotmány 2/A. (1) bek.: A Magyar Köztársaság az Európai Unióban tagállamként való részvétele érdekében nemzetközi szerződés alapján az Európai Uniót, illetőleg az Európai Közösségeket (a továbbiakban: Európai Unió) alapító szerződésekből fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékig egyes, Alkotmányból eredő hatásköreit a többi tagállammal közösen gyakorolhatja; e hatáskörgyakorlás megvalósulhat önállóan, az Európai Unió intézményei útján is.

15 Lattmann Tamás 14 is. 5 Mind a két szöveg a hatáskörök átruházásáról rendelkezik. A tényt, hogy az Európai Unió nem veszi át a tagállamok szuverenitását, hanem csupán az átruházott hatásköröket gyakorolja, megerősítette az Európai Unió Bírósága ítélete is, amelyet a Sólyom László magyar államfő Szlovákia területére való belépésének megtagadása miatt hazánk által Szlovákia ellen indított kötelezettségszegési eljárásában hozott. A bíróság ebben megerősítette, hogy a tagállami államfői feladatokat ellátó uniós polgárokra a nemzetközi jog külön szabályokat rendel alkalmazni, amelyek meghatározzák az uniós jog értelmezési kereteit, 6 azaz az államok szuverén jogait és kötelezettségeit az nem érinti. Ezzel a bíróság, véleményem szerint, integráció-történelmi jelentőségű döntéssé transzformálta az eredendően jelentéktelen bilaterális torzsalkodást: egyértelműen állást foglalt amellett, hogy az Unió nem föderális állam, a tagállamok szuverenitása továbbra is jelentős tényező. E hatáskör-transzfer oka az államok jól felfogott érdeke. Az uniós tagság a tagállamok számára minden politikai vita és látszólagos feszültség ellenére egyelőre sokkal több előnnyel, mint hátránnyal jár ezek miatt éri meg fenntartani a tagságot. Az egyik legkomolyabb hatáskör-transzferre éppen a gazdaság összefüggéseiben került sor, nevezetesen a közös piac megteremtése és fenntartása érdekében. 5 Magyarország Alaptörvénye E) cikk (2) bek.: Magyarország az Európai Unióban tagállamként való részvétele érdekében nemzetközi szerződés alapján az alapító szerződésekből fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékig az Alaptörvényből eredő egyes hatásköreit a többi tagállammal közösen, az Európai Unió intézményei útján gyakorolhatja. 6 Case C 364/10. Hungary v Slovakia. Judgment Of The Court (Grand Chamber). 16 October Para

16 Az államok szuverenitása és a hitelminősítők tevékenysége II. A hitelminősítők II.1. A hitelminősítő ügynökségek természete és tevékenysége A hitelminősítők (credit rating agency CRA) olyan vállalkozások, amelyek célja általánosságban, hogy a pénzpiacokon jelen lévő hitelek esetében felmérjék az adós képességét a kihelyezett hitel kamat-, illetve tőketörlesztése tekintetében. Tevékenységük alapvetően kétirányú: vizsgálják és értékelik egyrészt a magánszervezetek, másrészt pedig az államok adósságait (szuverén adósságok). Ezek értékelése piaci jelentőséggel bír, mivel a másodlagos hitelpiacon ezek forgalomképes termékeknek minősülnek. Az ügynökségek sokféle összetételű és eredetű adósságot minősíthetnek. Nem csupán vállalati, kormányzati, önkormányzati kibocsátású kötvényeket, de akár komplex pénzügyi termékeket, hitelkonstrukciókat, strukturált alapokat is. A kibocsátók sokfélék lehetnek, a pénzügyi szolgáltatóktól egészen az államokig terjed a perspektíva. A hitelminősítés a piaci értéket határozza meg, hiszen befolyásolja a hitel kamatterhét, a rosszabb minősítés nyilvánvalóan nagyobb kamathoz vezet, hiszen az adós által jelentett alacsonyabb biztonságnak ez az ára. A hitelminősítők piaca nagyon koncentrált, annak mintegy 95%-át a három nagy, azaz a Moody s Investors Service, a Standard & Poor s és a Fitch Ratings birtokolja. A piacon folytatott tevékenységükről és gazdasági jelentőségéről jól árulkodik, hogy a magánhitelek minősítésének piacán csak a Moody s alkalmazottanként (sic!) több mint hat millió dolláros bevételt termelt, mindezt világszerte 15

17 Lattmann Tamás 16 húszezer alkalmazottal. 7 Emellett a szuverén adósságminősítéssel is foglalkozó hitelminősítő szervezetek komoly hatást gyakorolhatnak a politikai vagy befektetői döntéshozatalra is, ha mással nem is, de azzal mindenképpen, hogy adatokkal rendelkeznek, amiket tevékenységük során szereznek. Ezek önmagukban értékesek lehetnek az olyan közönség számára, amely ismeretlen terepen szeretne tájékozódni. Így például az ún. Feltörekvő Piac Adatbázis (Emerging Market Database EMDB) a Standard & Poor s ügynökség több éven keresztül folyamatosan összeállított adatai alapján frissül. 8 Ezen adatok hitelességét általában nem biztosítja semmi és senki, gyakran csupán az a tény, hogy e szervezetek valóban bírhatnak az átlagnál nagyobb ismeretanyaggal az adott terület tekintetében ez természetesen okot adhat kritikára és vitára, de semmiképpen nem engedi meg ezek figyelmen kívül hagyását. II.2. A hitelminősítők tevékenységének lehetséges hatása a szuverén cselekményeire Mivel a hitelminősítők nem szuverén entitások, közvetlen hatást az államok, illetve az azokat képviselő kormányzatok cselekményeire nem tudnak gyakorolni. Ugyanakkor a minősítések hatást gyakorolnak a piacokra, az államok gazda- 7 Gerard Caprio, Jr. - Asli Demirgüç-Kunt - Edward J. Kane: The 2007 Meltdown in Structured Securitization: Searching for Lessons, not Scapegoats. The World Bank Research Observer, vol. 25, no. 1 (February 2010). p Thorsten Beck - Asli Demirgüç-Kunt - Ross Levine: Financial Institutions and Markets across Countries and over Time: The Updated Financial Development and Structure Database. The World Bank Economic Review, vol. 24, no. 1, p. 79.

18 Az államok szuverenitása és a hitelminősítők tevékenysége ságára, így közvetett módon kénytelenek velük foglalkozni az államok, amennyiben reagálni akarnak a piaci hatásokra. Az államok gazdaságára a kormányzatok az állami főhatalom biztosította eszközeikkel gyakorolnak hatásokat: szabályokat alkotnak és hajtanak végre, folyamatokat próbálnak indukálni, korlátozni, vagy elfojtani. Ez mind része a szuverén jogosítványainak, de mint korábban jeleztem, épp a gazdaság területén szűkült az EU tagállamainak mozgástere. Ám a kizárólagos uniós hatáskörökbe nem tartozó kérdésekben a tagállami kormányzatok minden további nélkül gyakorolhatják ezeket, és meg is teszik. A hitelminősítők mindeközben folyamatosan mérik és minősítik a gazdaságban jelen lévő hiteleket, és így közvetetten a gazdaság állapotát is aminek a szuverén adósság minősítésekkel időről időre hangot is adnak. A kormányzati cselekmények hatásai megjelennek a gazdaságban, majd utána két irányban csatolnak vissza: egyrészt a kormányzat felé, ami újabb cselekményekre készteti majd a kormányzatot, másrészt viszont megjelenhetnek az értékelésekben, amelyek utána egyrészt közvetlenül a gazdaságra hathatnak (például a befektetői bizalomra gyakorolt hatás formájában), másrészt pedig a kormányzatot késztethetik esetlegesen az eredeti szándékától eltérő új cselekményre. A szuverén természetesen nem köteles a hitelminősítők véleményének figyelembe vételére, megteheti, hogy teljes mértékben ignorálja azt, amennyiben úgy dönt, hogy megfizeti ennek árát. Mi lehet ez? Az államadósság tekintetében megjelenő nagyobb kockázati felár, magasabb kamatteher, esetlegesen csökkenő befektetések, ha megrendül a befektetői bizalom. Mindezekben a kormányzat politikai felelőssége a döntéshozatal. 17

19 Lattmann Tamás 18 A fenti, egyszerű modell természetesen számos részletkérdés tekintetében pontosítható, és eltérő következtetésekre is juthatunk a hitelminősítők véleményének jelentősége tekintetében. Sok függ például attól, hogy maga a hitelminősítő mennyiben része a gazdaságnak? A szuverén adósságot minősítő szervezet, ha egyébként nincs komolyan jelen az adott piacon (mert mondjuk ott nincs olyan mértékű magán hitelpiac, ami indokolná a jelenlétét), vajon mennyiben bír megalapozott információkkal? Számos további kérdés vethető fel. A hitelminősítők szuverén minősítései magukban foglalják nem csak a közgazdaságtan, hanem a média, a pszichológia, a gazdasági-politikai PR összes elemét, ahogy ezek felhasználása is gyakran e területeken a leginkább jelentős. Közvetlenül nem befolyásolják a szuverén döntéshozatalát, viszont nagyon fontos, hogy az képes legyen e vélemények hatásainak mérlegelésére, és azok megfelelő kezelésére ha kell, a közgazdaságtan, a média, a pszichológia és a gazdasági-politikai PR minden megfelelő eszközével. II.3. A hitelminősítők tevékenységének kritikái A hitelminősítők értékelései mindig is komoly vita tárgyát képezték. Nem csupán a kint lévő hitelek piaci értékének befolyásolására alkalmas tényleges értékeléseket vitatták sokan, hanem ennél nagyobb koncepcionális problémák is jelentkeztek, többen kétségbe vonták maguknak a hitelminősítőknek a tevékenységét is.

20 Az államok szuverenitása és a hitelminősítők tevékenysége II.3.1. Politikai jellegű kritikák Sajátos módon a politikai természetű kritikák éppen a szakmailag is fogható hibák miatt erősödtek fel. A közötti pénzügyi válság ugyanis felszínre vetette, hogy a hatalmas mennyiségű, legjobbra minősített adósság vált egyik napról a másikra értéktelenné, ami például egy Lehman Brothers-szintű összeomlás esetén megmagyarázhatatlan gondot jelent. Még korábban, 2001 decemberében az Enron nagy vitákat kiváltó összeomlása előtt, gyors ütemű, folyamatos leminősítésekre került sor, tehát bár sokan kritizálták a hitelminősítőket akkor is, ekkor még legalább arcmentésre volt lehetőségük ám ez utolsó nagy hitelválság alkalmával már ez sem volt lehetséges. A magánhitelek minősítésével kapcsolatos hatalmas fiaskó kényelmes menynyiségű muníciót biztosított a kritikusok számára Ami kapóra is jött az Európát során érő válság alkalmával, immáron a szuveréni hitelekkel kapcsolatban. Az Európai Unió egyes tagállamainak politikai jellemzően a válság által leginkább érintett, uniós mentőakciókban reménykedő vezetői éles kritikákkal illették, amikor a nagy hitelminősítők kíméletlenül leminősítették adósságukat. Ehhez kénytelen-kelletlen csatlakoztak az Európai Unió vezetői politikusai is, amire több okuk is volt. Egyrészt a leminősítések ténye megdrágított bármilyen lehetséges uniós mentőakciót, ám, véleményem szerint, az igazi ok sokkal inkább politikai természetű volt: a reménytelen helyzetbe került államok felelős politikai vezetői számára mindig könnyebb megoldás másokra kenni a felelősséget, és e célra tökéletesen megfelelnek az európai politikai közvélemény szemében ismeretlen, fura hitel- 19

21 Lattmann Tamás 20 minősítő szervezetek, akikről addig csak a magánhitelek terén elszenvedett kudarc kapcsán esett szó. A pénzügyi szolgáltatók amúgy sem örvendenek nagy népszerűségnek, és a tömegek számára a hitelminősítők gond nélkül vonhatók egy kalap alá a bankokkal, brókercégekkel, spekulánsokkal. Ráadásul, ha tagállami politikusok nekiállnak a közvélemény hergelésének, az uniós politikusok reflexből követik ezt, megelőzendő azt, hogy össze lehessen mosni őket nem véletlen, hogy az Európai Unió lett az éllovasa a hitelminősítők tevékenységének szabályozására irányuló rohamnak (lásd lejjebb). Ami a kérdés tartalmának szakmai megítélését illeti, az uniós politikusok cseppet sem maradtak el a tagállami politika szereplőinek felkészületlenségétől és populizmusától. Az Európai Szocialisták vezetője (aki ma az Európai Parlament elnöke), a német Martin Schulz a hitelminősítőket erkölcstelennek nevezte, és azzal vádolta meg őket, hogy azok kezére játszanak, akik az euró bukására fogadtak a nemzetközi piacokon, valamint kijelentette, hogy meg kell nyernünk ezt a harcot. Nikos Chountis, az Európai Parlament Európai Egyesült Baloldal/ Északi Zöld Baloldal csoportjának görög tagja pedig egyszerűen spekuláns-maffiának nevezte a hitelminősítőket, egyben üdvözölte, hogy a válság kitörésével az EU felismerte azok káros szerepét, és a Bizottság végre kidolgozzon valamilyen megoldást azok szerepének korlátozására. Ugyanebből a csoportból Jürgen Klute egyértelműen visszautalt a

22 Az államok szuverenitása és a hitelminősítők tevékenysége kilencvenes évekre és a Lehman Brothers esetére. 9 Halkan jegyezném meg, hogy véleményem szerint konkrétan a görög államadósság rohamos felnövekedésének okai között nehezen találhatjuk meg a hitelminősítők tevékenységét, különösen, hogy az évtizedes távlatban is jóval az uniós átlag fölött mozgott. Ahogy azzal a magyarázattal is adósak maradtak a nyilatkozók, hogy mi a kapcsolat a magánhiteles fiaskók és az európai krízis között. Persze tudjuk, hogy a politikai kommunikáció gyakran nem a létező, hanem egy vágyott valóságról szól. II.3.2. Szakmai jellegű kritikák A fenti, politikai természetű és eredetű kritikákhoz képest komolyabb, szakmai jellegű észrevételek is megjelentek az elmúlt időszakban. Így például az időszerűen bekövetkező gazdasági válságokkal kapcsolatban az átláthatóság általános hiányára a szakirodalmi források már korábban felhívták a figyelmet, külön gondolatokat szentelve a hitelminősítők tevékenységének hiányos jellegére igaz, ekkor még csupán a magánhitelek minősítése tekintetében. Egy tanulmányban kritikaként jelenik meg például, hogy csak a 25 fejlődő állam esetében, és azokon belül is csak a nagyobb bankok tekintetében végeztek hitelminősítést. 10 Ennek hatása, hogy a nagyobb volumenű, így például a szuverén 21 9 Daniel Mason: EU has credit rating agencies in its sights. Public Service Europe, 11 May Online elérhető: com/article/330/eu-has-credit-rating-agencies-in-its-sights (letöltve: ). 10 Tara Vishwanath Daniel Kaufmann: Towards Transparency: New Approaches and Their Application to Financial Markets. The World Bank Research Observer, vol. 16, no. 1. (spring 2001), p. 50.

23 Lattmann Tamás 22 hitelek minősítése egyáltalán nem biztos, hogy a szükséges mértékű bázison nyugszik, a felvett adatok lehet, hogy hiányosak, azon kívül azok ellenőrzöttsége sem megoldott. Kérdéses lehet a minősítések szakmai helyessége is, aminek két lehetséges oka jelenik meg. Az egyik az alkalmazott módszerek kérdésessége, ami kapcsolatban áll az előbb említett átláthatóság kérdésével. E témában, úgy vélem, gyakran elbeszélnek egymás mellett a kritikusok és a minősítők. Előbbiek ugyanis az átláthatóság hiányát általában metodikai problémaként jelenítik meg, helyesen állítván, hogy a tudományos módszerek fogalmi kelléke a reprodukálhatóság, ami átláthatóság nélkül nem valósítható meg. A teljes átláthatóság gondolatát viszont azért nem fogadják el a hitelminősítők, mert előfordulhat, hogy a minősítésekhez nem nyilvános, azaz például üzleti titkot képező adatot kell felhasználni. A másik pedig egyfajta hitelességi probléma: e cégek vezetői és alkalmazottai számára bár célként jelentkezik a cég hosszú távú hitelessége, juttatásaikat, így fizetésüket és jutalmaikat alapvetően a rövid távú eredmények határozzák meg. E tényező miatt felmerülhet a kérdés, hogy vajon mennyire készülnek a minősítések a megrendelő ízlése szerint, valamint hogy az alkalmazottak a hosszú távú célokat tartják-e szem előtt. Különösen igaz ez a kétezres években a nagy minősítőknél realizált jövedelmek esetében, amelyekkel kapcsolatban kimutatták, hogy hasonlóan a pénzügyi szektor egyéb szereplőihez sajnos a rövid távú profittermelést premizálták a jövedelmek. 11 Igaz, hogy ez közvetlenül a szuverén adósságok minősítésénél 11 Gerard Caprio, Jr. - Asli Demirgüç-Kunt - Edward J. Kane: The 2007 Meltdown in Structured Securitization: Searching for Lessons, not Scapegoats. The World Bank Research Observer, vol. 25, no. 1 (February 2010). p. 133.

24 Az államok szuverenitása és a hitelminősítők tevékenysége nem jelentkezik problémaként, ugyanakkor, véleményem szerint, nem tekinthetünk el tőle, hiszen általános felfogásbeli problémáról árulkodik. A minősítések hibája ritkán jelentkezik azonnal és jól láthatóan, sokkal inkább csak hosszabb idő után, amikor már az addigi befektetések súlya és jelentősége nehezen kezelhetővé teheti a problémát. Ráadásul a hitelminősítőt saját hitelessége védelmének igénye arra kényszerítheti, hogy ne korrigálja gyorsan és látványosan az esetleges hibáját. Gyakori, és az eddigi empirikus vizsgálatok alapján alátámasztottnak tűnő kritika, ami a hitelminősítők tevékenységének csupán reaktív jellegére utal, hogy az nem alkalmas a pénzügyi válságok megelőzésére, legfeljebb csak a problémák szűk időkereten belül történő előrejelzésére. Egy tanulmány a Moody s és a Standard and Poor s adatainak összehasonlítását végezte el az 1997-es ázsiai pénzügyi krízissel kapcsolatban, és arra az eredményre jutott, hogy a válság kirobbanása előtt nem került sor leminősítésekre, csak akkor, amikor a baj már megtörtént. 12 Különösen igaz ez a szuverén hitelminősítésekre, 13 ami felvet egy fontos kérdést: vajon van-e kapcsolat a leminősítések és a válságok között? Túl sok szót nem érdemel, csak a teljesség kedvéért érdemes megemlíteni azokat az összeesküvés-elméletekhez hasonló álláspontokat, amelyek mindenféle machinációkkal, szándékos piac-befolyásolással, spekulációt segítő hamisításokkal gyanúsítják meg a hitelminősítőket. Ezek forrása gyakran maga a politika, vagy az ahhoz közeli la Carmen M. Reinhart: Default, Currency Crises and Sovereign Credit Ratings. The World Bank Economic Review, vol. 16. no. 2, p Uo. p. 168.