M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége évi tevékenységéről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2010. évi tevékenységéről."

Átírás

1 M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete január 27-én /csütörtökön/ órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre meghívom. Napirend előtt: a polgármester beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt jelentősebb eseményekről, tett intézkedésekről, N A P I R E N D: 1. Beszámoló a városi főépítész munkájáról. Előadó: Czigány István főépítész 2. Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége évi tevékenységéről. Előadó: Rábáné Varga Anita szolgálatvezető 3. Beszámoló Sárvár város II. Környezetvédelmi Programjának időarányos végrehajtásáról. Előadó: dr.kulcsár László szakreferens 4. Sárvár város fenntartható fejlődési stratégiai programjának /Local Agenda 21/ megállapítása. Előadó: dr.kulcsár László szakreferens 5. Önkormányzati Rendeletalkotás a távhőszolgáltatásról szóló törvény helyi végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó: Kondora István polgármester 6. Önkormányzati rendeletalkotás az építési engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely biztosítási kötelezettség elősegítéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó: Kondora István polgármester 7. Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása. Előadó: Kondora István polgármester 8. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok /1361/1 hrsz-ú és 1339/1 hrsz-ú/ összevonása és átminősítése. Előadó: Rosenfeld Istvánné irodavezető

2 9. A Sárvár-Rábapaty Környezetéért Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása és a Társulás felügyelőbizottsági elnökének delegálása. Előadó: Kondora István polgármester 10. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által évben igényelt és elnyert pályázati támogatásokról. Előadó: Kondora István polgármester 11. Tájékoztató a jegyző évi teljesítmény-értékeléséről. Előadó: Kondora István polgármester 12. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-értékelésének alapját képező évi kiemelt célok meghatározása. Előadó: Kondora István polgármester 13. Sárvár város Önkormányzata és a Vas megyei Önkormányzat közötti, a Sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum támogatására vonatkozó együttműködési megállapodás jóváhagyása. Előadó: Kondora István polgármester 14. Az Önkormányzati Kórház Sárvár Térítési Díj Szabályzatának jóváhagyása. /Az előterjesztés később kerül fel a honlapra./ Előadó: dr.szabó Gyula képviselő, bizottsági elnök 15. A dr. Desits Egészségügyi Bt-vel a házi gyermekorvosi ellátás biztosítására kötött megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetése. Előadó: dr.szijártó Valéria jegyző 16. Fogorvosi alapellátásra vonatkozó megállapodás módosítása rendelési idő változása miatt. Előadó: Kondora István polgármester 17. A városrész-tanácskozások helyszíneinek és időpontjainak megállapítása. Előadó: Kondora István polgármester 1

3 18. Egyebek. Napirend után: Kérdések, bejelentések. Sárvár, január 20. Kondora István s.k. 2

4 TARTALOMJEGYZÉK JELENTÉS a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról... 4 BESZÁMOLÓ a képviselő testület december 15 i ülése óta történt jelentősebb eseményekről / Napirendi pont Beszámoló a városi főépítész munkájáról / Napirendi pont Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége évi tevékenységéről / Napirendi pont Beszámoló Sárvár város II. Környezetvédelmi Programjának időarányos végrehajtásáról / Napirendi pont Sárvár város fenntartható fejlődési stratégiai programjának /Local Agenda 21./ megállapítása / Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás a távhőszolgáltatásról szóló törvény helyi végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról / Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás az építési engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely biztosítási kötelezettség elősegítéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról / Napirendi pont Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása / Napirendi pont Önkormányzati tulajdonú ingatlanok /1361/1 hrsz-ú és 1339/1 hrsz-ú összevonása és átminősítése / Napirendi pont A Sárvár- Rábapaty Környezetéért Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása és a Társulás felügyelőbizottsági elnökének delegálása / Napirendi pont Tájékoztató az önkormnyzat és intézményei által évben igényelt és elnyert pályázati támogatásokról / Napirendi pont Tájékoztató a jegyző évi teljesítmény-értékeléséről / Napirendi pont A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-értékelésének alapját képező évi kiemelt célok meghatározása / Napirendi pont Sárvár Város Önkormányzata és a Vas megyei Önkormányzat közötti, a Sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum támogatására vonatkozó együttműködési megállapodás jóváhagyása / Napirendi pont Az Önkormányzati Kórház Sárvár Térítési Díj Szabályzatának jóváhagyása / Napirendi pont A dr.desits Egészségügyi Bt-vel a házi gyermekovorsi ellátás biztösítására kötött megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetése / Napirendi pont Fogorvosi alapellátásra vonatkozó megállapodás módosítása rendelési idő változása miatt / Napirendi pont A városrész-tanácskozások helyszíneinek és időpontjainak megállapítása / Napirendi pont Egyebek

5 SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. JELENTÉS a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 186/2010. /IX.16./ számú határozatában a képviselő-testület jóváhagyta az I. számú felnőtt fogászati körzet privatizációjával összefüggésben a P&S Thermal-Dent Fogászati Kft-vel kötött megállapodást, melynek értelmében január 1. napjától a körzet ellátásáról dr. Somogyi Dániel fogorvos gondoskodik. A Batthyány u. 41. szám alatt újonnan kialakított rendelőben az ÁNTSZ Sárvári, Celldömölki Kistérségi Intézete által december 22-én kiadott működési engedély alapján dr. Somogyi Dániel fogorvosi tevékenységét megkezdte. A fogorvosi privatizáció miatt a Gondozási és Családsegítő Központnál elrendelt létszámcsökkentést az intézmény vezetője munkáltatói jogkörében a képviselő-testület döntésének megfelelően végrehajtotta. A megállapodásban foglaltaknak megfelelően a fogászati eszközök átadása a vállalkozó fogorvos részére december 29-én írásban is dokumentált módon - megtörtént. 187/2010. /IX.16./ számú határozatában a képviselő-testület jóváhagyta a III. számú felnőtt fogászati körzet privatizációjával összefüggésben a Dr. Liszta Róbert és Társa Fogorvosi és Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal kötött megállapodást, melynek értelmében január 1. napjától továbbra is dr. Liszta Róbert fogszakorvos gondoskodik a körzet ellátásáról vállalkozó orvosként, Esze Tamás u. 13. szám alatti rendelőjében. Az ÁNTSZ Sárvári, Celldömölki Kistérségi Intézete a működési engedélyt november 8- án adta ki. A fogszakorvos és asszisztense közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetéséről a Gondozási és Családsegítő Központnál vezetője munkáltatói jogkörében a képviselő-testület döntésének és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodott, az eszközök átadása a december 29-én megtörtént. 289/2010. /XII.15./ számú határozatában a képviselő-testület jóváhagyta a Vasi Volán Zrt.- vel, az Autóbusz-pályaudvar tartós használatára vonatkozó megállapodás módosítását. A szerződést Vasi Volán Zrt. vezérigazgatója, és Kondora István polgármester december 23-án aláírta. Sárvár, január 18. dr. Szijártó Valéria s.k. 4

6 BESZÁMOLÓ a képviselő testület december 15 i ülése óta történt jelentősebb eseményekről December 16 án ünnepélyes keretek között átadásra került a fürdőnek a Sárvári Gyógy és Wellnessfürdő nemzetközi jelentőségét növelő szolágáltatásfejlesztési projekt keretében, az Európai Unió támogatásával, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló 3 milliárd forint összegű beruházással megépült új családi szárnya. Az átadó ünnepségen részt vett Bánki Erik, az Országgyűlés Sport és Turisztikai Bizottságának az elnöke, Kovács Ferenc országgyűlési képviselő, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke, Kondora István jelenlegi és Dr. Dénes Tibor volt polgármester. December 17 én évadzáró és díjkiosztó ünnepséget tartott a Sárvári és Városkörnyéki Tekézők Szervezete a Városháza nagytermében. December 18 án Hindi Fatima karácsonyi hangversenyét hallgatta meg a közönség a Tinódi Gimnázium dísztermében. December én került megrendezésre a Horváth Zoltán Emléktorna. December 19 én a Nádasdy vár klubhelyiségeiben karácsonyi A Te Napod rendezvény megrendezésére került sor. E napon gyermekrajzpályázat munkáiból nyílt kiállítás a Nádasdy vár folyosó galériájában. Az est folyamán az evangélikus templom ádventi hangversenynek adott otthont. December 20 án a Nádasdy vár házasságkötő termében Brenner József nyugalmazott püspöki helynök Tanúságtétel a kereszténységben címmel tartott előadást. A Sárvári Média Nonprofit Kft ben is meghirdette az Év embere szavazást három kategóriában, és átadták az Évtized embere és az Évtized rendezvénye díjakat is. Az Év embere dr. Hajdú Tamás népi iparművész lett a sárváriak szavazatai alapján, az Év csapata címet a Sárvári Koncertfúvószenekar nyerte el. Az Év ígéretének Hirschberg Annát, a szombathelyi zeneművészeti szakközépiskola hegedű tanszakos növendékét választották. Az Évtized embere 2010-ben Dr. Dénes Tibor nyugalmazott polgármester, míg az Évtized rendezvény, a tavalyi évben 30. jubileumát ünneplő Nemzetközi Folklórfesztivál lett. A év végén megjelent a Honismereti Híradó évi 1-2. száma. A kiadványban Sándor Imre Márk tanár Sárvár nagyközség és a napjainkban a város részét képező egykor önálló települések 1902 ben és 1912 ben befejeződött egyesítésének folyamatát mutatta be. Szibler Gábor, a Nádasdy Ferrenc Múzeum munkatársa egy kevéssé ismert eseményt, Horthy Miklós kormányzónak 1921 ben Sárváron tett látogatását dolgozta fel. Dr. Fülöp László főiskolai tanár Nádasdy Anna menyének 1563 ból származó kiházasítási ruhatárát ismertetette az olvasókkal. Takács Zoltán Bálintnak, a Nádasdy Ferenc Múzeum igazgatójának a Berzsenyi Dániel Könyvtárban a Rába menti városokról nyílt kiállításon mondott megnyitóbeszéde városunk történetével kapcsolatban új kutatási szempontokat vetett fel. A Németországban élő Könczöl Antal jogász, édesapjának, a sárvári származású Dr. Könczöl Lászlónak az életútját idézte fel. December 31 én került megrendezésre a Kinizsi SE Atlétikai Szakosztályának szervezésében a hagyományos szilveszteri futóverseny az Arborétumban. 5

7 Január 4-én a Nádasdy Történelmi Hagyományőrző Egyesület és a Nádasdy Ferenc Bandérium Nádasdy II. Ferenc, az erős fekete bég halálának (1604. január 4.) évfordulóján koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott. Az ünnepség a Nádasdy vár aulájában vette kezdetét. Köszöntőt mondott Kondora István polgármester, és Szibler Gábor, a Nádasdy Ferenc Bandérium főkapitánya. Az ünnepségen közreműködött a Koncert - fúvószenekar, Kóta Pál énekmondó és Németh Lilla gimnazista tanuló, a Ma mint Ti színjátszó csoport tagja, valamint Imre Ramóna. Az ünnepséget követően a résztvevők koszorúzással rótták le kegyeletüket a török elleni harcok nagy hadvezérének emléke előtt a Fekete Bég szobornál. Január 8 án hagyományteremtő szándékkal tartott polgármesteri évértékelő-évkezdő találkozót Kondora István a Nádasdy-vár dísztermében. Kondora István beszédében összefoglalta az elmúlt év anyagi és szellemi gyarapodásait, az átadott új beruházásokat, a sikeres egyéni teljesítményeket. A rendezvényen közreműködött Hirschberg Anna hegedűn, Hirschberg Henrik zongorán, Szabó Tibor színművész és a Mirage Salon Quartett. E napon mutatta be a Koncertfúvószenekar újévi hangversenyét a Tinódi Sebestyén Gimnázium tornacsarnokában. A fúvószenekart Szélesi Attila karnagy vezényelte. Sárvár Város Önkormányzata részéről köszöntőt mondott Kondora István polgármester. Január 9 én a Galeris Arcis kiállítótermében megnyílt Nemes László festőművész kiállítása. A tárlatot Dabóczi Dénes művészettörténész nyitotta meg. Január 15-én a Matróz Vendéglőben Városi Bállal kezdetét vette Sárváron a farsangi báli szezon. E napon nyitotta meg évet az Alternatív Zenei Klub. A klub vendége két zalai együttes volt (Éjszakai járat, Hetedik zenekar). Január 18-án Dr. Németh István egyetemi tanár tart előadást A megosztott Németország és Magyarország ( ) címmel a városi könyvtárban. Sárvár, január 18. Kondora István s.k. 6

8 1/ Napirendi pont Beszámoló a városi főépítész munkájáról. JELENTÉS FŐÉPÍTÉSZI TEVÉKENYSÉGRŐL évre vonatkozóan Sárvár Városi Főépítészi tevékenységét február 27-től látom el. A tevékenységgel járó feladataimat szerződésben rögzítettük, amelyeket lehetőségeim és képességeim szerint igyekeztem teljesíteni. Szerződésünk szerint alkalmankénti tételes elszámolás alapján kapom a díjazásomat. A 2010-es évben a kialakult gazdasági körülményekkel összefüggésben konkrét főépítészi feladatok száma minimális volt, így kevés alkalommal volt szükség munkámra évben a magánberuházások száma a korábbi évekhez viszonyítva jelentősen csökkent. Nagyobb volumenű magánberuházás nem indult. Főépítészként általában a belvárosi, fürdőközeli építési lehetőségek, valamint szállodafejlesztések kapcsán kértek illetve adtam véleményt, foglaltam állást, adott esetben egyeztettem a tervezővel, építtetővel. (pl. volt Franciska Hotel valamint a Bassiana Hotel bővítése, homlokzat felújítások, épületszínezés, egyéb bővítések, emeletráépítések.) Több esetben kerestek meg rendezési tervi értelmezésekkel, jogszabályi elvárásokkal kapcsolatban, ahol - az építéshatósági osztály feladatát ellátó Műszaki Iroda kompetenciáját hangsúlyozva - segítettem a konkrét igények és a jogszabályi lehetőségek összehangolását. A magántőke illetve az ingatlantulajdonosok keresik az üzemeltetői, szakmai befektetői partnereket, lehetőségeket 2010-ben jellemzően szállodafejlesztéssel kapcsolatosan, de eddig nem indultak ilyen jellegű fejlesztések. A jövőben a várható pályázati lehetőségekre várva vélhetően ezeknek és más jellegű projekteknek az előkészítése is megkezdődik. A megkereséseknél korábban a csoportos, tömbszerű lakásépítés, belvárosi kisüzletek, üzletláncok építési igénye volt jellemző ben is jellemző volt a nagyobb telkek, telekcsoportok beépíthetősége iránti érdeklődés. Láthatóan ez elsősorban nem a beruházások konkrét indítása, hanem inkább a keresleti piac kutatása volt az indíték, amit kivitelezői, projektfejlesztői kapacitások motiváltak. A korábban jellemző lakossági érdeklődés a hatályos szabályozási terv és szabályrendelet módosítására ismét megjelent, amely mögött egy-egy konkrét építtetői szándék húzódott. Összességében ahogy ez országos szinten is a magánberuházások stagnálása volt jellemző az elmúlt évre. Ezzel összefüggésben főépítési feladataim változatlanul minimálisak voltak, ebben a vonatkozásban kevés alkalommal volt szükség a munkámra. Sárvár városrendezési tervét önkormányzati igény alapján 2010-ben módosítottuk. Ennek indoka alapvetően az új köztemető kijelölése volt, ezzel együtt az érintett terület környezetének szabályozása is kismértékben módosult. Az egyeztetési folyamat lezajlott, a szabályozási terv és szabályrendelet ebben a hónapban elfogadásra kerül. Ezen túl más, átgondolt módosítási igény nem jelentkezett, ami részben a beruházói igények mértékét mutatja, de jelzi azt is, hogy a rendezési tervet a lakosság megismerte, befogadta, építési elképzeléseinél számol vele. Jelenleg a város településszerkezeti és terület-felhasználási koncepciója és az erre épülő szabályozási terv véleményem szerint megfelelő. Egy várható gazdasági konjunktúra ezt természetesen módosíthatja. 7

9 Várhatóak a turisztikai-idegenforgalmi magánberuházói igények. Ezeket az igényeket a tavasszal megvalósított strandbővítés és a decemberben megnyílt új fedett fürdő szolgáltatásai vélhetően erősítik. Extenzív, külterületi zónában megvalósítható, területigényes fejlesztési igények az elmúlt évben nem jelentek meg. Vannak a településen belül olyan tartalékterületek, amelyek a településszerkezeti háló módosítása nélkül tudják fogadni a fejlesztési igényeket. A Városközpont II. ütem rekonstrukciójára a város 2009-ben eredményesen pályázott, ahol főépítészi munkám keretében tervező irodai hátteremet igénybevéve a közlekedési munkarész építész vonatkozásait készítettük el, mint műszaki adatszolgáltatást ben ennek kapcsán elkészítettük a járdák, behajtók burkolati tervét, egyeztettünk a kivitelezés során az érintettekkel. Nyomdai hátterünket felhasználva a rendezési terv többletpéldányait igény szerint folyamatosan biztosítjuk. Bízom abban, hogy munkám hozzájárult Sárvár város eddigi és jövőbeli fejlődéséhez. Ezúton is köszönetet mondok a Műszaki Iroda kollektívájának segítőkész szakmai munkájukért, amellyel feladataimat jelentősen könnyítették. Kérem Önöket, hogy beszámolómat szíveskedjenek elfogadni. Sárvár, január 05. Tisztelettel: Czigány István városi főépítész 8

10 SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA MŰSZAKI IRODA 9600 SÁRVÁR VÁRKERÜLET 2-3. TÁJÉKOZTATÁS A városi főépítész munkájáról szóló beszámoló bizottsági döntéseiről A Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 5/2011. /I.13./ számú határozatával javasolja a képviselő-testületnek a városi főépítész beszámolójának elfogadását. Sárvár, január 18. Rosenfeld Istvánné s.k. irodavezető 9

11 2/ Napirendi pont Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége évi tevékenységéről. Határozati javaslat Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet Kolping Támogató Szolgálat - Sárvár és Kistérsége 2010.évi munkájáról szóló beszámolóját tudomásul veszi. Határidő: azonnal Felelős: Kondora István polgármester Sárvár, január 4. Kondora István s.k. polgármester 10

12 Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat - Sárvár és Kistérsége évi munkájáról Sárvár, Készítette: Rábáné Varga Anita szolgálatvezető 11

13 A Szolgálat adatai: Neve: Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége Székhelye: 9600 Sárvár, Dózsa György u. 14. Ágazati azonosítója: S Adószám: Fenntartója: Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet (továbbiakban: KOSZISZ) A szolgálat működési területe: Ellátási terület: Sárvár és kistérsége Elsődleges ellátási terület: Sárvár A szolgálat típusa: A szociális szolgáltató által nyújtott szociális szolgáltatás Szt. szerinti megjelölése: szociális alapszolgáltatás/támogató szolgáltatás (1993. évi III. tv. 65/C. (3))/. A támogató szolgáltatás célja: A fogyatékkal élő személyek és családtagjaik saját lakóhelyükön, lakókörnyezetükben történő segítése személyre szabott komplex feladatok és ellátások közvetítésével; az igénybevevő életvitelének megkönnyítése lakáson kívüli (köz)szolgáltatások elérésének segítésével, valamint önállóságuk megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása; azaz a társadalmi hátrányok csökkentése érdekében és az igénybevevő társadalmi aktivitását növelő módon végzett segítő, támogató szolgáltatás a cél évben a működés fenntartásához szükséges pénzügyi forrást a kötelezően vállalt feladategység, valamint az előírt feladatok teljesítése mellett az állam biztosítja évben a Szolgálatunknak - finanszírozási szerződésben rögzítettek alapján feladategységet kell teljesíteni, amely szállító szolgáltatás és személyi segítésből tevődik össze. A feladategység számítása az alábbiak szerint történik: - halmozott fogyatékos vagy autista ellátott esetén: személyi segítésre fordított idő (perc) (perc) - egyéb szociálisan rászoruló ellátott esetén: személyi segítésre fordított idő (perc) (perc) - szállítási tevékenység esetén: szállítási tevékenység (km) 12

14 (km) Feladategységet csak azon személyekre lehet elszámolni, akik súlyos fogyatékossági állapotukat igazolni tudják (fogyatékossági támogatásban (FOT), emelt összegű családi pótlék, vakok személyi járadékában részesülnek), azaz szociálisan rászorult személynek minősülnek. Azok a kérelmezők, akik nem tudják igazolni fogyatékossági állapotukat, valamint az ellátási területen kívül laknak - azaz szociálisan nem rászorult személyek -, őket a szabad kapacitás terhére tudjuk csak ellátni. A Támogató Szolgálat működése Együttműködés más szolgáltatókkal: A városban működő szolgáltatókkal, intézményekkel együttműködve évben is több rendezvény, esemény megvalósításánál segédkeztünk. Az ellátottak számára - a helyi szervezetekkel való együttműködés miatt megfelelő az információáramlás- naprakész tanácsokkal szolgálhatunk a lehetőségekről, elérhetőségekről. Ellátottak köre: A Szolgálat igénybevételére Sárváron és kistérségében élő, ott bejelentett lakcímmel rendelkező, fogyatékos személyek jogosultak, akiknek mozgásszervi, értelmi, érzékszervi fogyatékossága miatt szüksége van a támogató szolgálat által nyújtott szolgáltatásokra, a társadalmi életbe való egyenlő részvétel biztosításához. A támogató szolgáltatások valamennyi fogyatékossági csoportba tatozó személyre kiterjed: - siketek és nagyothallók - vakok és gyengénlátók - értelmileg akadályozott - mozgásszervi fogyatékosok - autisták Személyi feltételek: A törvényben előírt feltételeknek megfelelően 4 fő dolgozik a szolgálatnál főállásban, teljes munkaidőben. 1 fő szolgálatvezető, aki felsőfokú szociális képesítéssel, továbbá fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja témakörében tett szociális szakvizsgával rendelkezik. 2 fő személyi segítő szociális gondozó és ápoló, illetve szociális asszisztens végzettséggel, 1 fő gépkocsivezető jogosítvánnyal, illetve pályaalkalmassági vizsgával rendelkezik. A megnövekedett szállítási igények, valamint a évi költségvetés lehetővé tette, hogy október 1-jétől gépjármű beállítása kettő fő 6 órás munkavállaló felvételét is szükségessé tette. Az új kollégák a jogszabálynak megfelelő végzettséggel rendelkeznek. Feladataink: évben feladataink a jogszabályok értelmében változatlanok maradtak Személyi segítő szolgálat Szakképzett személyi segítő látja el a feladatot. A fogyatékkal élő személy lakásán, lakókörnyezetében nyújtanak segítséget. A rászorulók állapotától, illetve igényeiktől függően, önállóságuk megőrzése mellett, mindennapi életük megkönnyítésére irányul a segítés. 13

15 Gyakori igényként jelentkezik a higiénés feladatok ellátása, személy körüli teendőkben segítés, lakásfenntartással kapcsolatos feladatok, felügyelet. Továbbá elősegítik a (köz)szolgáltatásokhoz való hozzáférést (boltba, gyógyszertárba, orvoshoz kísérés). Ügyintézésben is közreműködnek, nyomtatványok, kérelmek kitöltésében, sérült személy akadályoztatása esetén a közvetlen ügyintézésben (parkolási igazolvány, közgyógyellátás, fogyatékossági támogatás, átmeneti segély, gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás stb. ügyintézésében több ügyfélnek is segítséget nyújtottunk). Szállító szolgálat Gépkocsivezetőnk látja el ezt a feladatot (szükség esetén személyi segítő közreműködésével). A szolgálat egy 9 személyes speciális, akadálymentesített gépkocsival rendelkezik. Ez a gépjármű alkalmas kerekes székes személy szállítására. A második autó egy 7 személyes OPEL Zafíra típusú gépjármű. Egyéni és csoportos szállításokat vállalunk, városon belül és kívül egyaránt. Egyéni megrendelések általában egészségügyi célból (kórházba, rendelőbe szállítás), illetve családi kapcsolataik fenntartása céljából (rokonlátogatás) valósulnak meg. Szállításunk jelentős részét az idei évben is azok a sérült gyermekek jelentették, akiket a szombathelyi Aranyhíd Oktatási - Nevelési Integrációs Központba és a Rumi Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Iskolába, Gyermek és Diákotthonba szállítottunk általános iskolai foglalkozásokra. A tanulók szállítása mellett olyan eseti szállításokat/igényeket tudunk kielégíteni, melyek időpontban összeegyeztethetők a rendszeres szállításokkal. Ezeket az igényeket próbáljuk a lehetőségekhez képest teljesíteni. Információnyújtás, tanácsadás Fogyatékos klienseink és családtagjaik számára tájékoztatást nyújtunk az őket érintő támogatásokkal, eseményekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban, illetve minden kérdésre, problémára igyekszünk megoldást találni és választ adni. Érdeklődni lehet személyesen, vagy telefonon. Térítési díj: A személyi segítés és a szállító szolgálat térítésköteles szolgáltatások, az információnyújtás, tanácsadás térítésmentes. Térítési díjak meghatározása Fenntartói hatáskörben van, törvényi előírások figyelembevételével történik. Az ellátott anyagi és szociális helyzetére tekintettel, valamint a szolgáltatásnyújtás rendszerességét figyelembe véve, kedvezményt biztosítottunk. A térítési díj méltánylása a Fenntartó által működtetett Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik. SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK SZOCIÁLISAN RÁSZORULTAK RÉSZÉRE ÉVRE Szállítás térítési díja. Személyi segítés térítési díja: 45 Ft/ km 230 Ft/óra TÉRÍTÉSMENTES KATEGÓRIÁK: a.) Ügyfél nélküli ügyintézés. b.) Szállítás közbeni személyi segítés biztosítása. c.) Közösségi programokon való személyi segítés, szállítás. d.) Információnyújtás, tanácsadás. 14

16 SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK NEM SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓK RÉSZÉRE ÉVRE Szállítás térítési díja: Személyi segítés térítési díja: 100 Ft/ km 500Ft/óra TÉRÍTÉSMENTES KATEGÓRIÁK: a.) Közösségi programokon való részvétel. b.) Információnyújtás, tanácsadás. Iroda nyitva tartása: Hétfő- csütörtök: 8 óra -16 óra Péntek: 8 óra-14 óra Szolgáltatásainkat igénybe venni munkanapokon 7-16 óráig, azonban szükség esetén ettől eltérő időpontban is klienseink rendelkezésére tudunk állni. Tárgyi feltételek: Az iroda felszereltséghez tartozik egy számítógép, Internet hozzáférés, multifunkcionális gép (fax, nyomtató, fénymásoló, lapolvasó), projektor, vonalas telefon, mobiltelefonok, ami a mindennapi munkavégzés megkönnyítésére szolgál, továbbá lehetővé teszi az akadálymentes kommunikációt a szolgálat dolgozói és kliensei között. A Szolgálathoz való bejutás, valamint a kettő irodahelyiség akadálymentesített a kerekes székes személyek részére decemberében kezdődtek meg az előkészületek egy akadálymentesített vizesblokk kialakítására a Szolgálat székhelyén. A szükséges dokumentumok (engedélyek, tervrajz) beszerzése már megtörtént. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal által kiírt pályázaton sikerült a kivitelezéséhez támogatást is nyerni. A terveink alapján januárjában már elkészül az akadálymentesített épületrész. Klienseink: A szolgálatnál nyilvántartásba vett kliensek többsége értelmileg akadályozott, illetve mozgáskorlátozott. A személyi segítést többnyire időskorú és középkorú mozgássérült emberek veszik igénybe. Sok esetben így megoldható, hogy otthonukban, lakókörnyezetükben maradjanak. Információnyújtást többségében a hozzátartozók kérik. Személyi segítésben részesülő klienseinknél folyamatosan nyújtunk információt, illetve segítünk az ügyintézésben. Minden kliensünkről a törvényileg előírt adminisztrációt vezetjük. Továbbá az elszámolásra vonatkozó dokumentációk is rendelkezésre állnak. 15

17 Kimutatás 2010-es évre (2010. január november 30. időszakban) Szociálisan rászorult ellátottak száma (rendelkeznek tanúsítvánnyal): 28 fő Szociálisan nem rászorult ellátottak száma (nem rendelkeznek tanúsítvánnyal): 2 fő Ellátottak száma összesen: 30 fő Ellátási forma szerint az összes ellátott megoszlása Személyi segítésben részesült: Szállító szolgáltatásban részesült: Mindkét szolgáltatásban részesült: 8 fő 19 fő 3 fő Szociálisan rászorult ellátottak megoszlása - nem szerint: férfi nő 16 fő 12 fő fogyatékosságuk szerint: Értelmi fogyatékos: Mozgásfogyatékos: Halmozottan sérült: Autista: Érzékszervi fogyatékos: 15 fő 7 fő 1 fő 3 fő 2 fő Igazolt feladategységek száma: (2010. január november 30. időszakban) Feladategység (fe.) összesen száma: 8267 fe. = személyi segítés 2356 fe. + szállítás 5911 fe. Információnyújtás: 37 alkalommal történt. Ellenőrzések évben a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (FSZH), a Magyar Államkincstár, valamint Celldömölk Város Jegyzője és a Katolikus Szociális Módszertani Konzorcium tartottak teljes körű ellenőrzést a Szolgálatnál. Az ellenőrzések során pozitív elbírálásban részesültünk, a jegyzőkönyvek a Szolgálat magas szakmai színvonalú munkáját rögzítik. Az ellenőrzések során az FSZH az ellenőrzési jegyzőkönyvében kifogásolta az akadálymentes vizesblokk hiányát, és kötelezi a Fenntartót annak kialakítására, melynek pótolása folyamatban van. Kérem a szakmai beszámoló elfogadását. Tisztelettel: Sárvár, december 21. Rábáné Varga Anita szolgálatvezető 16

18 Tájékoztató Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége évi munkájáról A Humán Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2010.évi munkájáról szóló beszámolójának tudomásulvételét. Sárvár, január dr. Bankits László s.k. irodavezető 17

19 3/ Napirendi pont Beszámoló Sárvár város II. Környezetvédelmi Programjának időarányos végrehajtásáról. Határozati javaslat Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete Sárvár Város II. Környezetvédelmi Programjának időarányos teljesítéséről szóló beszámolót tudomásul veszi. Határidő. azonnal Felelős: Kondora István polgármester Sárvár, január 18. Kondora István s.k. polgármester 18

20 Beszámoló Sárvár város II. Környezetvédelmi Programjának időarányos végrehajtásáról. Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete október 25-i ülésén fogadta el Sárvár város 2008 és 2013 közötti időszakra vonatkozó II. Környezetvédelmi Programját. A települési környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról a települési önkormányzatnak kell gondoskodnia. A programban foglalt feladatok időarányos végrehajtását legalább kétévente értékeli, szükség szerint felülvizsgálja a képviselő-testület. Jelen beszámoló az önkormányzat 2010-ig megvalósított környezetvédelmi tevékenységét ismerteti. Csatornázás, szennyvízkezelés megoldása a szennyvízcsatornával nem rendelkező településrészeken A Környezetvédelmi Program egyik jelentős célkitűzése a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése a településen. A csatornaépítés magas bekerülési költségei miatt azonban az önkormányzat csak pályázati támogatásból tudja megvalósítani ezt az infrastrukturális beruházást, ezért 2008-ban Sárvár város és Rábapaty község közös pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) pályázati kiírására. A sikeres pályázat eredményeképpen 85%-os támogatással valósult meg Rábapaty község és Sárvár-Rábasömjén szennyvízcsatorna hálózat kiépítésre irányuló projekt előkészítése. Az előkészítési munkák (I. forduló) augusztusában a II. fordulós pályázat kidolgozásával és benyújtásával zárultak le. Az előkészítés során az alábbi tevékenységek megvalósítására került sor: - előzetes vizsgálati dokumentáció készítése - örökségvédelmi hatástanulmány készítése - részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése - vízjogi engedélyes terv és kiviteli terv készítése - tervellenőrzés - vízjogi engedélyezési eljárás lefolyatása - kommunikációs cselekvési és válságkommunikációs terv készítése - Sárvár és Rábapaty Környezetéért Önkormányzati Társulás megalakítása - Víziközmű Társulat megalakítása - II. fordulóra pályázati dokumentáció összeállítása Az előkészítés teljes költsége Ft volt, amelyhez az Európai Uniós pályázat Ft támogatást biztosított. A II. fordulós pályázat is sikeresnek bizonyult és január 29-én aláírásra került a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére vonatkozó Támogatási Szerződés. A Támogatási Szerződés alapján a projekt jóváhagyott beruházási költség e Ft, amelyhez a pályázat során Ft támogatást sikerült elnyerni. Ez 84,47 % -os támogatási intenzitást jelent, amely a csatorna beruházások vonatkozásában igen kedvező finanszírozási konstrukciót jelent. A kivitelezés áprilisában kezdődött és egészen a késő őszi kedvezőtlen időjárás beköszöntéig folyamatosan zajlott. A munkálatokat időszakosan csak a régészeti tevékenység 19