M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége évi tevékenységéről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2010. évi tevékenységéről."

Átírás

1 M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete január 27-én /csütörtökön/ órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre meghívom. Napirend előtt: a polgármester beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt jelentősebb eseményekről, tett intézkedésekről, N A P I R E N D: 1. Beszámoló a városi főépítész munkájáról. Előadó: Czigány István főépítész 2. Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége évi tevékenységéről. Előadó: Rábáné Varga Anita szolgálatvezető 3. Beszámoló Sárvár város II. Környezetvédelmi Programjának időarányos végrehajtásáról. Előadó: dr.kulcsár László szakreferens 4. Sárvár város fenntartható fejlődési stratégiai programjának /Local Agenda 21/ megállapítása. Előadó: dr.kulcsár László szakreferens 5. Önkormányzati Rendeletalkotás a távhőszolgáltatásról szóló törvény helyi végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó: Kondora István polgármester 6. Önkormányzati rendeletalkotás az építési engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely biztosítási kötelezettség elősegítéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó: Kondora István polgármester 7. Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása. Előadó: Kondora István polgármester 8. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok /1361/1 hrsz-ú és 1339/1 hrsz-ú/ összevonása és átminősítése. Előadó: Rosenfeld Istvánné irodavezető

2 9. A Sárvár-Rábapaty Környezetéért Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása és a Társulás felügyelőbizottsági elnökének delegálása. Előadó: Kondora István polgármester 10. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által évben igényelt és elnyert pályázati támogatásokról. Előadó: Kondora István polgármester 11. Tájékoztató a jegyző évi teljesítmény-értékeléséről. Előadó: Kondora István polgármester 12. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-értékelésének alapját képező évi kiemelt célok meghatározása. Előadó: Kondora István polgármester 13. Sárvár város Önkormányzata és a Vas megyei Önkormányzat közötti, a Sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum támogatására vonatkozó együttműködési megállapodás jóváhagyása. Előadó: Kondora István polgármester 14. Az Önkormányzati Kórház Sárvár Térítési Díj Szabályzatának jóváhagyása. /Az előterjesztés később kerül fel a honlapra./ Előadó: dr.szabó Gyula képviselő, bizottsági elnök 15. A dr. Desits Egészségügyi Bt-vel a házi gyermekorvosi ellátás biztosítására kötött megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetése. Előadó: dr.szijártó Valéria jegyző 16. Fogorvosi alapellátásra vonatkozó megállapodás módosítása rendelési idő változása miatt. Előadó: Kondora István polgármester 17. A városrész-tanácskozások helyszíneinek és időpontjainak megállapítása. Előadó: Kondora István polgármester 1

3 18. Egyebek. Napirend után: Kérdések, bejelentések. Sárvár, január 20. Kondora István s.k. 2

4 TARTALOMJEGYZÉK JELENTÉS a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról... 4 BESZÁMOLÓ a képviselő testület december 15 i ülése óta történt jelentősebb eseményekről / Napirendi pont Beszámoló a városi főépítész munkájáról / Napirendi pont Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége évi tevékenységéről / Napirendi pont Beszámoló Sárvár város II. Környezetvédelmi Programjának időarányos végrehajtásáról / Napirendi pont Sárvár város fenntartható fejlődési stratégiai programjának /Local Agenda 21./ megállapítása / Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás a távhőszolgáltatásról szóló törvény helyi végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról / Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás az építési engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely biztosítási kötelezettség elősegítéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról / Napirendi pont Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása / Napirendi pont Önkormányzati tulajdonú ingatlanok /1361/1 hrsz-ú és 1339/1 hrsz-ú összevonása és átminősítése / Napirendi pont A Sárvár- Rábapaty Környezetéért Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása és a Társulás felügyelőbizottsági elnökének delegálása / Napirendi pont Tájékoztató az önkormnyzat és intézményei által évben igényelt és elnyert pályázati támogatásokról / Napirendi pont Tájékoztató a jegyző évi teljesítmény-értékeléséről / Napirendi pont A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-értékelésének alapját képező évi kiemelt célok meghatározása / Napirendi pont Sárvár Város Önkormányzata és a Vas megyei Önkormányzat közötti, a Sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum támogatására vonatkozó együttműködési megállapodás jóváhagyása / Napirendi pont Az Önkormányzati Kórház Sárvár Térítési Díj Szabályzatának jóváhagyása / Napirendi pont A dr.desits Egészségügyi Bt-vel a házi gyermekovorsi ellátás biztösítására kötött megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetése / Napirendi pont Fogorvosi alapellátásra vonatkozó megállapodás módosítása rendelési idő változása miatt / Napirendi pont A városrész-tanácskozások helyszíneinek és időpontjainak megállapítása / Napirendi pont Egyebek

5 SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. JELENTÉS a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 186/2010. /IX.16./ számú határozatában a képviselő-testület jóváhagyta az I. számú felnőtt fogászati körzet privatizációjával összefüggésben a P&S Thermal-Dent Fogászati Kft-vel kötött megállapodást, melynek értelmében január 1. napjától a körzet ellátásáról dr. Somogyi Dániel fogorvos gondoskodik. A Batthyány u. 41. szám alatt újonnan kialakított rendelőben az ÁNTSZ Sárvári, Celldömölki Kistérségi Intézete által december 22-én kiadott működési engedély alapján dr. Somogyi Dániel fogorvosi tevékenységét megkezdte. A fogorvosi privatizáció miatt a Gondozási és Családsegítő Központnál elrendelt létszámcsökkentést az intézmény vezetője munkáltatói jogkörében a képviselő-testület döntésének megfelelően végrehajtotta. A megállapodásban foglaltaknak megfelelően a fogászati eszközök átadása a vállalkozó fogorvos részére december 29-én írásban is dokumentált módon - megtörtént. 187/2010. /IX.16./ számú határozatában a képviselő-testület jóváhagyta a III. számú felnőtt fogászati körzet privatizációjával összefüggésben a Dr. Liszta Róbert és Társa Fogorvosi és Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal kötött megállapodást, melynek értelmében január 1. napjától továbbra is dr. Liszta Róbert fogszakorvos gondoskodik a körzet ellátásáról vállalkozó orvosként, Esze Tamás u. 13. szám alatti rendelőjében. Az ÁNTSZ Sárvári, Celldömölki Kistérségi Intézete a működési engedélyt november 8- án adta ki. A fogszakorvos és asszisztense közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetéséről a Gondozási és Családsegítő Központnál vezetője munkáltatói jogkörében a képviselő-testület döntésének és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodott, az eszközök átadása a december 29-én megtörtént. 289/2010. /XII.15./ számú határozatában a képviselő-testület jóváhagyta a Vasi Volán Zrt.- vel, az Autóbusz-pályaudvar tartós használatára vonatkozó megállapodás módosítását. A szerződést Vasi Volán Zrt. vezérigazgatója, és Kondora István polgármester december 23-án aláírta. Sárvár, január 18. dr. Szijártó Valéria s.k. 4

6 BESZÁMOLÓ a képviselő testület december 15 i ülése óta történt jelentősebb eseményekről December 16 án ünnepélyes keretek között átadásra került a fürdőnek a Sárvári Gyógy és Wellnessfürdő nemzetközi jelentőségét növelő szolágáltatásfejlesztési projekt keretében, az Európai Unió támogatásával, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló 3 milliárd forint összegű beruházással megépült új családi szárnya. Az átadó ünnepségen részt vett Bánki Erik, az Országgyűlés Sport és Turisztikai Bizottságának az elnöke, Kovács Ferenc országgyűlési képviselő, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke, Kondora István jelenlegi és Dr. Dénes Tibor volt polgármester. December 17 én évadzáró és díjkiosztó ünnepséget tartott a Sárvári és Városkörnyéki Tekézők Szervezete a Városháza nagytermében. December 18 án Hindi Fatima karácsonyi hangversenyét hallgatta meg a közönség a Tinódi Gimnázium dísztermében. December én került megrendezésre a Horváth Zoltán Emléktorna. December 19 én a Nádasdy vár klubhelyiségeiben karácsonyi A Te Napod rendezvény megrendezésére került sor. E napon gyermekrajzpályázat munkáiból nyílt kiállítás a Nádasdy vár folyosó galériájában. Az est folyamán az evangélikus templom ádventi hangversenynek adott otthont. December 20 án a Nádasdy vár házasságkötő termében Brenner József nyugalmazott püspöki helynök Tanúságtétel a kereszténységben címmel tartott előadást. A Sárvári Média Nonprofit Kft ben is meghirdette az Év embere szavazást három kategóriában, és átadták az Évtized embere és az Évtized rendezvénye díjakat is. Az Év embere dr. Hajdú Tamás népi iparművész lett a sárváriak szavazatai alapján, az Év csapata címet a Sárvári Koncertfúvószenekar nyerte el. Az Év ígéretének Hirschberg Annát, a szombathelyi zeneművészeti szakközépiskola hegedű tanszakos növendékét választották. Az Évtized embere 2010-ben Dr. Dénes Tibor nyugalmazott polgármester, míg az Évtized rendezvény, a tavalyi évben 30. jubileumát ünneplő Nemzetközi Folklórfesztivál lett. A év végén megjelent a Honismereti Híradó évi 1-2. száma. A kiadványban Sándor Imre Márk tanár Sárvár nagyközség és a napjainkban a város részét képező egykor önálló települések 1902 ben és 1912 ben befejeződött egyesítésének folyamatát mutatta be. Szibler Gábor, a Nádasdy Ferrenc Múzeum munkatársa egy kevéssé ismert eseményt, Horthy Miklós kormányzónak 1921 ben Sárváron tett látogatását dolgozta fel. Dr. Fülöp László főiskolai tanár Nádasdy Anna menyének 1563 ból származó kiházasítási ruhatárát ismertetette az olvasókkal. Takács Zoltán Bálintnak, a Nádasdy Ferenc Múzeum igazgatójának a Berzsenyi Dániel Könyvtárban a Rába menti városokról nyílt kiállításon mondott megnyitóbeszéde városunk történetével kapcsolatban új kutatási szempontokat vetett fel. A Németországban élő Könczöl Antal jogász, édesapjának, a sárvári származású Dr. Könczöl Lászlónak az életútját idézte fel. December 31 én került megrendezésre a Kinizsi SE Atlétikai Szakosztályának szervezésében a hagyományos szilveszteri futóverseny az Arborétumban. 5

7 Január 4-én a Nádasdy Történelmi Hagyományőrző Egyesület és a Nádasdy Ferenc Bandérium Nádasdy II. Ferenc, az erős fekete bég halálának (1604. január 4.) évfordulóján koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott. Az ünnepség a Nádasdy vár aulájában vette kezdetét. Köszöntőt mondott Kondora István polgármester, és Szibler Gábor, a Nádasdy Ferenc Bandérium főkapitánya. Az ünnepségen közreműködött a Koncert - fúvószenekar, Kóta Pál énekmondó és Németh Lilla gimnazista tanuló, a Ma mint Ti színjátszó csoport tagja, valamint Imre Ramóna. Az ünnepséget követően a résztvevők koszorúzással rótták le kegyeletüket a török elleni harcok nagy hadvezérének emléke előtt a Fekete Bég szobornál. Január 8 án hagyományteremtő szándékkal tartott polgármesteri évértékelő-évkezdő találkozót Kondora István a Nádasdy-vár dísztermében. Kondora István beszédében összefoglalta az elmúlt év anyagi és szellemi gyarapodásait, az átadott új beruházásokat, a sikeres egyéni teljesítményeket. A rendezvényen közreműködött Hirschberg Anna hegedűn, Hirschberg Henrik zongorán, Szabó Tibor színművész és a Mirage Salon Quartett. E napon mutatta be a Koncertfúvószenekar újévi hangversenyét a Tinódi Sebestyén Gimnázium tornacsarnokában. A fúvószenekart Szélesi Attila karnagy vezényelte. Sárvár Város Önkormányzata részéről köszöntőt mondott Kondora István polgármester. Január 9 én a Galeris Arcis kiállítótermében megnyílt Nemes László festőművész kiállítása. A tárlatot Dabóczi Dénes művészettörténész nyitotta meg. Január 15-én a Matróz Vendéglőben Városi Bállal kezdetét vette Sárváron a farsangi báli szezon. E napon nyitotta meg évet az Alternatív Zenei Klub. A klub vendége két zalai együttes volt (Éjszakai járat, Hetedik zenekar). Január 18-án Dr. Németh István egyetemi tanár tart előadást A megosztott Németország és Magyarország ( ) címmel a városi könyvtárban. Sárvár, január 18. Kondora István s.k. 6

8 1/ Napirendi pont Beszámoló a városi főépítész munkájáról. JELENTÉS FŐÉPÍTÉSZI TEVÉKENYSÉGRŐL évre vonatkozóan Sárvár Városi Főépítészi tevékenységét február 27-től látom el. A tevékenységgel járó feladataimat szerződésben rögzítettük, amelyeket lehetőségeim és képességeim szerint igyekeztem teljesíteni. Szerződésünk szerint alkalmankénti tételes elszámolás alapján kapom a díjazásomat. A 2010-es évben a kialakult gazdasági körülményekkel összefüggésben konkrét főépítészi feladatok száma minimális volt, így kevés alkalommal volt szükség munkámra évben a magánberuházások száma a korábbi évekhez viszonyítva jelentősen csökkent. Nagyobb volumenű magánberuházás nem indult. Főépítészként általában a belvárosi, fürdőközeli építési lehetőségek, valamint szállodafejlesztések kapcsán kértek illetve adtam véleményt, foglaltam állást, adott esetben egyeztettem a tervezővel, építtetővel. (pl. volt Franciska Hotel valamint a Bassiana Hotel bővítése, homlokzat felújítások, épületszínezés, egyéb bővítések, emeletráépítések.) Több esetben kerestek meg rendezési tervi értelmezésekkel, jogszabályi elvárásokkal kapcsolatban, ahol - az építéshatósági osztály feladatát ellátó Műszaki Iroda kompetenciáját hangsúlyozva - segítettem a konkrét igények és a jogszabályi lehetőségek összehangolását. A magántőke illetve az ingatlantulajdonosok keresik az üzemeltetői, szakmai befektetői partnereket, lehetőségeket 2010-ben jellemzően szállodafejlesztéssel kapcsolatosan, de eddig nem indultak ilyen jellegű fejlesztések. A jövőben a várható pályázati lehetőségekre várva vélhetően ezeknek és más jellegű projekteknek az előkészítése is megkezdődik. A megkereséseknél korábban a csoportos, tömbszerű lakásépítés, belvárosi kisüzletek, üzletláncok építési igénye volt jellemző ben is jellemző volt a nagyobb telkek, telekcsoportok beépíthetősége iránti érdeklődés. Láthatóan ez elsősorban nem a beruházások konkrét indítása, hanem inkább a keresleti piac kutatása volt az indíték, amit kivitelezői, projektfejlesztői kapacitások motiváltak. A korábban jellemző lakossági érdeklődés a hatályos szabályozási terv és szabályrendelet módosítására ismét megjelent, amely mögött egy-egy konkrét építtetői szándék húzódott. Összességében ahogy ez országos szinten is a magánberuházások stagnálása volt jellemző az elmúlt évre. Ezzel összefüggésben főépítési feladataim változatlanul minimálisak voltak, ebben a vonatkozásban kevés alkalommal volt szükség a munkámra. Sárvár városrendezési tervét önkormányzati igény alapján 2010-ben módosítottuk. Ennek indoka alapvetően az új köztemető kijelölése volt, ezzel együtt az érintett terület környezetének szabályozása is kismértékben módosult. Az egyeztetési folyamat lezajlott, a szabályozási terv és szabályrendelet ebben a hónapban elfogadásra kerül. Ezen túl más, átgondolt módosítási igény nem jelentkezett, ami részben a beruházói igények mértékét mutatja, de jelzi azt is, hogy a rendezési tervet a lakosság megismerte, befogadta, építési elképzeléseinél számol vele. Jelenleg a város településszerkezeti és terület-felhasználási koncepciója és az erre épülő szabályozási terv véleményem szerint megfelelő. Egy várható gazdasági konjunktúra ezt természetesen módosíthatja. 7

9 Várhatóak a turisztikai-idegenforgalmi magánberuházói igények. Ezeket az igényeket a tavasszal megvalósított strandbővítés és a decemberben megnyílt új fedett fürdő szolgáltatásai vélhetően erősítik. Extenzív, külterületi zónában megvalósítható, területigényes fejlesztési igények az elmúlt évben nem jelentek meg. Vannak a településen belül olyan tartalékterületek, amelyek a településszerkezeti háló módosítása nélkül tudják fogadni a fejlesztési igényeket. A Városközpont II. ütem rekonstrukciójára a város 2009-ben eredményesen pályázott, ahol főépítészi munkám keretében tervező irodai hátteremet igénybevéve a közlekedési munkarész építész vonatkozásait készítettük el, mint műszaki adatszolgáltatást ben ennek kapcsán elkészítettük a járdák, behajtók burkolati tervét, egyeztettünk a kivitelezés során az érintettekkel. Nyomdai hátterünket felhasználva a rendezési terv többletpéldányait igény szerint folyamatosan biztosítjuk. Bízom abban, hogy munkám hozzájárult Sárvár város eddigi és jövőbeli fejlődéséhez. Ezúton is köszönetet mondok a Műszaki Iroda kollektívájának segítőkész szakmai munkájukért, amellyel feladataimat jelentősen könnyítették. Kérem Önöket, hogy beszámolómat szíveskedjenek elfogadni. Sárvár, január 05. Tisztelettel: Czigány István városi főépítész 8

10 SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA MŰSZAKI IRODA 9600 SÁRVÁR VÁRKERÜLET 2-3. TÁJÉKOZTATÁS A városi főépítész munkájáról szóló beszámoló bizottsági döntéseiről A Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 5/2011. /I.13./ számú határozatával javasolja a képviselő-testületnek a városi főépítész beszámolójának elfogadását. Sárvár, január 18. Rosenfeld Istvánné s.k. irodavezető 9

11 2/ Napirendi pont Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége évi tevékenységéről. Határozati javaslat Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet Kolping Támogató Szolgálat - Sárvár és Kistérsége 2010.évi munkájáról szóló beszámolóját tudomásul veszi. Határidő: azonnal Felelős: Kondora István polgármester Sárvár, január 4. Kondora István s.k. polgármester 10

12 Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat - Sárvár és Kistérsége évi munkájáról Sárvár, Készítette: Rábáné Varga Anita szolgálatvezető 11

13 A Szolgálat adatai: Neve: Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége Székhelye: 9600 Sárvár, Dózsa György u. 14. Ágazati azonosítója: S Adószám: Fenntartója: Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet (továbbiakban: KOSZISZ) A szolgálat működési területe: Ellátási terület: Sárvár és kistérsége Elsődleges ellátási terület: Sárvár A szolgálat típusa: A szociális szolgáltató által nyújtott szociális szolgáltatás Szt. szerinti megjelölése: szociális alapszolgáltatás/támogató szolgáltatás (1993. évi III. tv. 65/C. (3))/. A támogató szolgáltatás célja: A fogyatékkal élő személyek és családtagjaik saját lakóhelyükön, lakókörnyezetükben történő segítése személyre szabott komplex feladatok és ellátások közvetítésével; az igénybevevő életvitelének megkönnyítése lakáson kívüli (köz)szolgáltatások elérésének segítésével, valamint önállóságuk megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása; azaz a társadalmi hátrányok csökkentése érdekében és az igénybevevő társadalmi aktivitását növelő módon végzett segítő, támogató szolgáltatás a cél évben a működés fenntartásához szükséges pénzügyi forrást a kötelezően vállalt feladategység, valamint az előírt feladatok teljesítése mellett az állam biztosítja évben a Szolgálatunknak - finanszírozási szerződésben rögzítettek alapján feladategységet kell teljesíteni, amely szállító szolgáltatás és személyi segítésből tevődik össze. A feladategység számítása az alábbiak szerint történik: - halmozott fogyatékos vagy autista ellátott esetén: személyi segítésre fordított idő (perc) (perc) - egyéb szociálisan rászoruló ellátott esetén: személyi segítésre fordított idő (perc) (perc) - szállítási tevékenység esetén: szállítási tevékenység (km) 12

14 (km) Feladategységet csak azon személyekre lehet elszámolni, akik súlyos fogyatékossági állapotukat igazolni tudják (fogyatékossági támogatásban (FOT), emelt összegű családi pótlék, vakok személyi járadékában részesülnek), azaz szociálisan rászorult személynek minősülnek. Azok a kérelmezők, akik nem tudják igazolni fogyatékossági állapotukat, valamint az ellátási területen kívül laknak - azaz szociálisan nem rászorult személyek -, őket a szabad kapacitás terhére tudjuk csak ellátni. A Támogató Szolgálat működése Együttműködés más szolgáltatókkal: A városban működő szolgáltatókkal, intézményekkel együttműködve évben is több rendezvény, esemény megvalósításánál segédkeztünk. Az ellátottak számára - a helyi szervezetekkel való együttműködés miatt megfelelő az információáramlás- naprakész tanácsokkal szolgálhatunk a lehetőségekről, elérhetőségekről. Ellátottak köre: A Szolgálat igénybevételére Sárváron és kistérségében élő, ott bejelentett lakcímmel rendelkező, fogyatékos személyek jogosultak, akiknek mozgásszervi, értelmi, érzékszervi fogyatékossága miatt szüksége van a támogató szolgálat által nyújtott szolgáltatásokra, a társadalmi életbe való egyenlő részvétel biztosításához. A támogató szolgáltatások valamennyi fogyatékossági csoportba tatozó személyre kiterjed: - siketek és nagyothallók - vakok és gyengénlátók - értelmileg akadályozott - mozgásszervi fogyatékosok - autisták Személyi feltételek: A törvényben előírt feltételeknek megfelelően 4 fő dolgozik a szolgálatnál főállásban, teljes munkaidőben. 1 fő szolgálatvezető, aki felsőfokú szociális képesítéssel, továbbá fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja témakörében tett szociális szakvizsgával rendelkezik. 2 fő személyi segítő szociális gondozó és ápoló, illetve szociális asszisztens végzettséggel, 1 fő gépkocsivezető jogosítvánnyal, illetve pályaalkalmassági vizsgával rendelkezik. A megnövekedett szállítási igények, valamint a évi költségvetés lehetővé tette, hogy október 1-jétől gépjármű beállítása kettő fő 6 órás munkavállaló felvételét is szükségessé tette. Az új kollégák a jogszabálynak megfelelő végzettséggel rendelkeznek. Feladataink: évben feladataink a jogszabályok értelmében változatlanok maradtak Személyi segítő szolgálat Szakképzett személyi segítő látja el a feladatot. A fogyatékkal élő személy lakásán, lakókörnyezetében nyújtanak segítséget. A rászorulók állapotától, illetve igényeiktől függően, önállóságuk megőrzése mellett, mindennapi életük megkönnyítésére irányul a segítés. 13

15 Gyakori igényként jelentkezik a higiénés feladatok ellátása, személy körüli teendőkben segítés, lakásfenntartással kapcsolatos feladatok, felügyelet. Továbbá elősegítik a (köz)szolgáltatásokhoz való hozzáférést (boltba, gyógyszertárba, orvoshoz kísérés). Ügyintézésben is közreműködnek, nyomtatványok, kérelmek kitöltésében, sérült személy akadályoztatása esetén a közvetlen ügyintézésben (parkolási igazolvány, közgyógyellátás, fogyatékossági támogatás, átmeneti segély, gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás stb. ügyintézésében több ügyfélnek is segítséget nyújtottunk). Szállító szolgálat Gépkocsivezetőnk látja el ezt a feladatot (szükség esetén személyi segítő közreműködésével). A szolgálat egy 9 személyes speciális, akadálymentesített gépkocsival rendelkezik. Ez a gépjármű alkalmas kerekes székes személy szállítására. A második autó egy 7 személyes OPEL Zafíra típusú gépjármű. Egyéni és csoportos szállításokat vállalunk, városon belül és kívül egyaránt. Egyéni megrendelések általában egészségügyi célból (kórházba, rendelőbe szállítás), illetve családi kapcsolataik fenntartása céljából (rokonlátogatás) valósulnak meg. Szállításunk jelentős részét az idei évben is azok a sérült gyermekek jelentették, akiket a szombathelyi Aranyhíd Oktatási - Nevelési Integrációs Központba és a Rumi Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Iskolába, Gyermek és Diákotthonba szállítottunk általános iskolai foglalkozásokra. A tanulók szállítása mellett olyan eseti szállításokat/igényeket tudunk kielégíteni, melyek időpontban összeegyeztethetők a rendszeres szállításokkal. Ezeket az igényeket próbáljuk a lehetőségekhez képest teljesíteni. Információnyújtás, tanácsadás Fogyatékos klienseink és családtagjaik számára tájékoztatást nyújtunk az őket érintő támogatásokkal, eseményekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban, illetve minden kérdésre, problémára igyekszünk megoldást találni és választ adni. Érdeklődni lehet személyesen, vagy telefonon. Térítési díj: A személyi segítés és a szállító szolgálat térítésköteles szolgáltatások, az információnyújtás, tanácsadás térítésmentes. Térítési díjak meghatározása Fenntartói hatáskörben van, törvényi előírások figyelembevételével történik. Az ellátott anyagi és szociális helyzetére tekintettel, valamint a szolgáltatásnyújtás rendszerességét figyelembe véve, kedvezményt biztosítottunk. A térítési díj méltánylása a Fenntartó által működtetett Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik. SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK SZOCIÁLISAN RÁSZORULTAK RÉSZÉRE ÉVRE Szállítás térítési díja. Személyi segítés térítési díja: 45 Ft/ km 230 Ft/óra TÉRÍTÉSMENTES KATEGÓRIÁK: a.) Ügyfél nélküli ügyintézés. b.) Szállítás közbeni személyi segítés biztosítása. c.) Közösségi programokon való személyi segítés, szállítás. d.) Információnyújtás, tanácsadás. 14

16 SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK NEM SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓK RÉSZÉRE ÉVRE Szállítás térítési díja: Személyi segítés térítési díja: 100 Ft/ km 500Ft/óra TÉRÍTÉSMENTES KATEGÓRIÁK: a.) Közösségi programokon való részvétel. b.) Információnyújtás, tanácsadás. Iroda nyitva tartása: Hétfő- csütörtök: 8 óra -16 óra Péntek: 8 óra-14 óra Szolgáltatásainkat igénybe venni munkanapokon 7-16 óráig, azonban szükség esetén ettől eltérő időpontban is klienseink rendelkezésére tudunk állni. Tárgyi feltételek: Az iroda felszereltséghez tartozik egy számítógép, Internet hozzáférés, multifunkcionális gép (fax, nyomtató, fénymásoló, lapolvasó), projektor, vonalas telefon, mobiltelefonok, ami a mindennapi munkavégzés megkönnyítésére szolgál, továbbá lehetővé teszi az akadálymentes kommunikációt a szolgálat dolgozói és kliensei között. A Szolgálathoz való bejutás, valamint a kettő irodahelyiség akadálymentesített a kerekes székes személyek részére decemberében kezdődtek meg az előkészületek egy akadálymentesített vizesblokk kialakítására a Szolgálat székhelyén. A szükséges dokumentumok (engedélyek, tervrajz) beszerzése már megtörtént. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal által kiírt pályázaton sikerült a kivitelezéséhez támogatást is nyerni. A terveink alapján januárjában már elkészül az akadálymentesített épületrész. Klienseink: A szolgálatnál nyilvántartásba vett kliensek többsége értelmileg akadályozott, illetve mozgáskorlátozott. A személyi segítést többnyire időskorú és középkorú mozgássérült emberek veszik igénybe. Sok esetben így megoldható, hogy otthonukban, lakókörnyezetükben maradjanak. Információnyújtást többségében a hozzátartozók kérik. Személyi segítésben részesülő klienseinknél folyamatosan nyújtunk információt, illetve segítünk az ügyintézésben. Minden kliensünkről a törvényileg előírt adminisztrációt vezetjük. Továbbá az elszámolásra vonatkozó dokumentációk is rendelkezésre állnak. 15

17 Kimutatás 2010-es évre (2010. január november 30. időszakban) Szociálisan rászorult ellátottak száma (rendelkeznek tanúsítvánnyal): 28 fő Szociálisan nem rászorult ellátottak száma (nem rendelkeznek tanúsítvánnyal): 2 fő Ellátottak száma összesen: 30 fő Ellátási forma szerint az összes ellátott megoszlása Személyi segítésben részesült: Szállító szolgáltatásban részesült: Mindkét szolgáltatásban részesült: 8 fő 19 fő 3 fő Szociálisan rászorult ellátottak megoszlása - nem szerint: férfi nő 16 fő 12 fő fogyatékosságuk szerint: Értelmi fogyatékos: Mozgásfogyatékos: Halmozottan sérült: Autista: Érzékszervi fogyatékos: 15 fő 7 fő 1 fő 3 fő 2 fő Igazolt feladategységek száma: (2010. január november 30. időszakban) Feladategység (fe.) összesen száma: 8267 fe. = személyi segítés 2356 fe. + szállítás 5911 fe. Információnyújtás: 37 alkalommal történt. Ellenőrzések évben a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (FSZH), a Magyar Államkincstár, valamint Celldömölk Város Jegyzője és a Katolikus Szociális Módszertani Konzorcium tartottak teljes körű ellenőrzést a Szolgálatnál. Az ellenőrzések során pozitív elbírálásban részesültünk, a jegyzőkönyvek a Szolgálat magas szakmai színvonalú munkáját rögzítik. Az ellenőrzések során az FSZH az ellenőrzési jegyzőkönyvében kifogásolta az akadálymentes vizesblokk hiányát, és kötelezi a Fenntartót annak kialakítására, melynek pótolása folyamatban van. Kérem a szakmai beszámoló elfogadását. Tisztelettel: Sárvár, december 21. Rábáné Varga Anita szolgálatvezető 16

18 Tájékoztató Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége évi munkájáról A Humán Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2010.évi munkájáról szóló beszámolójának tudomásulvételét. Sárvár, január dr. Bankits László s.k. irodavezető 17

19 3/ Napirendi pont Beszámoló Sárvár város II. Környezetvédelmi Programjának időarányos végrehajtásáról. Határozati javaslat Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete Sárvár Város II. Környezetvédelmi Programjának időarányos teljesítéséről szóló beszámolót tudomásul veszi. Határidő. azonnal Felelős: Kondora István polgármester Sárvár, január 18. Kondora István s.k. polgármester 18

20 Beszámoló Sárvár város II. Környezetvédelmi Programjának időarányos végrehajtásáról. Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete október 25-i ülésén fogadta el Sárvár város 2008 és 2013 közötti időszakra vonatkozó II. Környezetvédelmi Programját. A települési környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról a települési önkormányzatnak kell gondoskodnia. A programban foglalt feladatok időarányos végrehajtását legalább kétévente értékeli, szükség szerint felülvizsgálja a képviselő-testület. Jelen beszámoló az önkormányzat 2010-ig megvalósított környezetvédelmi tevékenységét ismerteti. Csatornázás, szennyvízkezelés megoldása a szennyvízcsatornával nem rendelkező településrészeken A Környezetvédelmi Program egyik jelentős célkitűzése a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése a településen. A csatornaépítés magas bekerülési költségei miatt azonban az önkormányzat csak pályázati támogatásból tudja megvalósítani ezt az infrastrukturális beruházást, ezért 2008-ban Sárvár város és Rábapaty község közös pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) pályázati kiírására. A sikeres pályázat eredményeképpen 85%-os támogatással valósult meg Rábapaty község és Sárvár-Rábasömjén szennyvízcsatorna hálózat kiépítésre irányuló projekt előkészítése. Az előkészítési munkák (I. forduló) augusztusában a II. fordulós pályázat kidolgozásával és benyújtásával zárultak le. Az előkészítés során az alábbi tevékenységek megvalósítására került sor: - előzetes vizsgálati dokumentáció készítése - örökségvédelmi hatástanulmány készítése - részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése - vízjogi engedélyes terv és kiviteli terv készítése - tervellenőrzés - vízjogi engedélyezési eljárás lefolyatása - kommunikációs cselekvési és válságkommunikációs terv készítése - Sárvár és Rábapaty Környezetéért Önkormányzati Társulás megalakítása - Víziközmű Társulat megalakítása - II. fordulóra pályázati dokumentáció összeállítása Az előkészítés teljes költsége Ft volt, amelyhez az Európai Uniós pályázat Ft támogatást biztosított. A II. fordulós pályázat is sikeresnek bizonyult és január 29-én aláírásra került a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére vonatkozó Támogatási Szerződés. A Támogatási Szerződés alapján a projekt jóváhagyott beruházási költség e Ft, amelyhez a pályázat során Ft támogatást sikerült elnyerni. Ez 84,47 % -os támogatási intenzitást jelent, amely a csatorna beruházások vonatkozásában igen kedvező finanszírozási konstrukciót jelent. A kivitelezés áprilisában kezdődött és egészen a késő őszi kedvezőtlen időjárás beköszöntéig folyamatosan zajlott. A munkálatokat időszakosan csak a régészeti tevékenység 19

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2014. január

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Fedezetbiztosítás önkormányzati beruházásokhoz. (Az előterjesztések hétfőn kerülnek fel a honlapra.

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Fedezetbiztosítás önkormányzati beruházásokhoz. (Az előterjesztések hétfőn kerülnek fel a honlapra. M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 13-án /csütörtökön/ 15.30 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ rendkívüli

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tiszavasvári Települési Szilárd Hulladéklerakó rekultivációjának utógondozási

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat településfejlesztési koncepciója, mint a településrendezési terv módosítás folyamatában

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodások elfogadására a megyében működő fogyatékosok érdekvédelmi

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-63/2014. ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Turisztikai attrakciófejlesztés DDOP-2.1.1/A.B-12 tárgyú 90/2012.

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselő-testületnek - a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

A Stratégia rendszerének bemutatása

A Stratégia rendszerének bemutatása A Stratégia rendszerének bemutatása Csicsely Ágnes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály A Stratégia elkészítésének indokai a) Jogszabályi kötelezettség A fogyatékos

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek:

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek: 16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról Mellékletek: 20. napirendi pont A helyi építészeti értékek támogatására vonatkozó pályázatok

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete 1989-ben alakult, azzal a céllal, hogy hatékony segítséget nyújtson Miskolcon és vonzáskörzetében

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIRENDI JAVASLAT. I. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről.

M E G H Í V Ó NAPIRENDI JAVASLAT. I. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről. 648-6/2010. SIMONTORNYA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. április 26-án (hétfőn) 14 00 órai kezdettel tartja soron következő ülését, melyre

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

Fentieket ismeretében a Tisztelt Bizottság elé terjesztem a kérelmet megvitatásra és döntésre.

Fentieket ismeretében a Tisztelt Bizottság elé terjesztem a kérelmet megvitatásra és döntésre. Nyílt ülésen kerül tárgyalásra A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések: 1. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Sárvári Állatvédő és Kutyás Sport Egyesület közterület-használati kérelme a Várpark területére

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály ELŐTERJESZTÉS a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

I. A testületi ülések és azok napirendje

I. A testületi ülések és azok napirendje KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2006. II. félévi MUNKATERVE 2006. augusztus 24. I. A testületi ülések és azok napirendje 1.) Vállalkozások foglalkoztatás növelő támogatásáról szóló rendelet

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Finanszírozási szerződés II. számú melléklete. 2012. év

Finanszírozási szerződés II. számú melléklete. 2012. év NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Finanszírozási szerződés II. számú melléklete 2012. év Kötelezően vezetendő dokumentációk Támogató szolgálatok működtetéséhez

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év április 18.-i ülésére Tárgy: Pályázatok benyújtása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz Előadó: Horváth László

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott 2015. II. félévi Munkaterve SZEPTEMBER 24. (csütörtök) Az előterjesztések leadási határideje:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról (Egységes szerkezetben az 1/2008. (I.07.) Önk., a 16/2006. (IV.27.) Önk.,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/270-4/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2013. május 24. XXIII. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2. 2 I. Közgyűlési határozatok 42/2013. (V.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés a 2013.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójának

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 78/2011./IV.28./ számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22.

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22. A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22. Előterjesztés a 2015. évi adóellenőrzési terv elfogadásáról Előadó: Jegyző Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Adóiroda Előterjesztés a Szentendre

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 30-án (csütörtök) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 30.

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Kisberény Község Önkormányzata 8693 Kisberény, Petőfi S. u. 36. Ügyiratszám: 6743-23/2011 ELŐTERJESZTÉS Kisberény Község Önkormányzata 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Napirend: KEOP-7.1.0/11

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 7/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én,

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete A helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

Jogszabály alapján kötelező dokumentumok

Jogszabály alapján kötelező dokumentumok DOKUMENTÁCIÓ 2012 Jogszabály alapján kötelező dokumentumok Egészségi állapotra vonatkozó igazolás 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. rész Jövedelemnyilatkozat 9/1999. (XI. 24.) SzCsM

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1.337-6/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66) 523-S04 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2012. január

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. március 25. (szerda) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. március 23. (hétfő) 16,00 óra Emberi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27. napján tartandó soron következő ülésére

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27. napján tartandó soron következő ülésére BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2015. február

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013. (I.31.)

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: Tárgy: Melléklet: E-7997/2014.

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ELSZÁMOLÁS A TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁRÓL

ELSZÁMOLÁS A TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁRÓL 2011 ELSZÁMOLÁS A TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁRÓL ELSZÁMOLÁS A TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁRÓL Az elszámolás elkészítésének jogszabályi háttere Az elszámolás elkészítéséhez szükséges

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi MUNKATERVE

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi MUNKATERVE Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi MUNKATERVE Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2014. évben 10 ülést tart. Az ülések

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 1/2015. (I. 29.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2/2015. (I. 26.) Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.)

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 10 ülést tart. Az ülések

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. május 26. (kedd) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. május 22. (péntek) 9,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben