PÉNZFORGALMI - ÉS BETÉT ÜZLETÁG Ü Z L ET S Z A B Á L Y Z A T A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉNZFORGALMI - ÉS BETÉT ÜZLETÁG Ü Z L ET S Z A B Á L Y Z A T A"

Átírás

1 3000 Hatvan, Kossuth tér 22. Cg Adószám: Telefon: 37/ Telefax: 37/ honlap : PÉNZFORGALMI - ÉS BETÉT ÜZLETÁG Ü Z L ET S Z A B Á L Y Z A T A Hatályos: december 21.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 II. BANKSZÁMLA (FIZETÉSI SZÁMLA) VEZETÉS... 5 II/1. A bankszámlavezetés általános rendelkezései... 5 II/2. Ügyfélazonosítás... 5 II/3. Bankszámlanyitás speciális feltételei a vállalkozói üzletágba tartozó Ügyfelek számára... 6 II/4. Bankszámlanyitás speciális feltételei az önkormányzati Ügyfelek esetében... 7 II/5. A bankszámlanyitás speciális feltételei a lakossági Ügyfelek vonatkozásában... 7 III. A BANKSZÁMLA FELETTI RENDELKEZÉS... 8 III/1. Általános rendelkezések... 8 III/2. Bankszámla feletti rendelkezés speciális feltételei a vállalkozói üzletágba tartozó Ügyfelek vonatkozásában... 8 III/3. A bankszámla feletti rendelkezés speciális feltételei önkormányzati Ügyfelek esetében... 9 III/4. A bankszámla feletti rendelkezés speciális feltételei lakossági Ügyfelek esetében Társtulajdonos Meghatalmazás Öröklés IV. FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK IV/1. A fizetési megbízások átvétele, jóváhagyása IV/2. A fizetési megbízások visszautasítása IV/3. A fizetési megbízások teljesítése, részteljesítése, sorbaállítása IV/4. Fedezetigazolás V. FIZETÉSI MÓDOK V/1. Átutalások V/2. Beszedések Felhatalmazó levélen alapuló beszedés Csoportos beszedés Váltóbeszedés V/3. A fizető fél által, a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés V/4. Készpénzbefizetés bankszámlára V/5. Készpénzkifizetés bankszámláról V/6. Készpénzkifizetés postai úton kifizetési utalvánnyal V/7. Deviza megbízások teljesítése forint számlán Deviza jóváírások a forintban nyilvántartott bankszámlán Devizaterhelések a forintban nyilvántartott bankszámlán VI. TÁJÉKOZTATÁS VII. BANKSZÁMLASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, FELMONDÁSA VII/1. Bankszámlaszerződés módosítása VII/2. Bankszámlaszerződés felmondása VII/3. A bankszámlaszerződés felmondás, illetve megszüntetés speciális feltételei lakossági Ügyfelek esetében VIII. KAMATOK, JUTALÉKOK, DÍJAK, KÖLTSÉGEK, ÁRFOLYAMOK VIII/1. Kamatok VIII/2. Kamatadó VIII/3. Költségek, díjak, jutalékok IX. FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK IX/1. A Takarékszövetkezet felelőssége IX/2. Visszatérítési kötelezettség X. EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLATATÁSOK X/1. Home-banking szolgáltatás... 22

3 X/2. Távbeszélő útján történő számla feletti rendelkezés X/3. E-Banking Szolgáltatás (már nem igényelhető) X/4. Szolgáltatás X/5. Bankkártya forgalmazás XI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK XII. BETÉTELHELYEZÉS (forintban) XII./1. Bankszámláról lekötött betét A Betét kamata Időpontok A kamat megfizetése A Betét automatikus megszűnése a bankszámla megszűnése esetén XII/2. Takarékbetétek elhelyezése XII/3. EBKM XII/4. Betétbiztosítás

4 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22. cégjegyzékszám: tevékenységi engedély: 764/1997/sz.ÁPTF (továbbiakban: Takarékszövetkezet), jelen Üzletszabályzat, a szolgáltatásokra vonatkozó Hirdetmények, valamint a vonatkozó szerződés alkalmazásával nyit- és vezet devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, gazdálkodó szervezetek és önkormányzatok részére fizetési számlát (bankszámlát) és betét-számlát, valamint nyújtja az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat. 2. Amennyiben valamely szolgáltatással kapcsolatos kérdést a vonatkozó szerződés, jelen üzletszabályzat, a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzata nem szabályoz, arra a hatályos jogszabályi előírások, így különösen: a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény (továbbiakban: Pft.), a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet (továbbiakban: Rendelet), a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló, többször módosított évi CXII. Törvény (továbbiakban: Hpt.), a Polgári Törvénykönyvnek a bankszámlaszerződésre és a megbízásra vonatkozó szabályai (továbbiakban: Ptk.), a valamint a pénzforgalmat érintő további hatályos jogszabályok, és a bankszámlaszerződés tárgyát képező jogviszonnyal összefüggő egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. 3..A vonatkozó szerződés, a Hirdetmény, az Általános üzletszabályzat és a jelen Üzletszabályzat rendelkezései együttesen adják a Takarékszövetkezet és az Ügyfele között létrejött pénzforgalmi megállapodás tartalmát, vagyis - a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. tv. (a továbbiakban: Pft.) alapján az ún. keretszerződés rendelkezéseit. 4. A vonatkozó szerződés aláírása előtt a Takarékszövetkezet biztosítja Ügyfelei részére, hogy a keretszerződés tartalmát kellő időben megismerjék. Ennek érdekében valamennyi fiókjában az Ügyfelei számára elérhető módon kifüggeszti a jelen Üzletszabályzatát, mindkét speciális üzletszabályzatát és hatályos Hirdetményét. A vonatkozó szerződés aláírása előtt a Takarékszövetkezet az Ügyfél kérésére - papíron vagy tartós adathordozón - díjtalanul át is adja Ügyfele részére a jelen Üzletszabályzatát, a vonatkozó szerződésnek megfelelő speciális üzletszabályzatát és hatályos Hirdetményét. Az Üzletszabályzat értelmében tartós adathordozónak minősül az Internet, szűkebb értelemben a Takarékszövetkezet honlapján elérhető tartalom. 5. A vonatkozó szerződés megkötésekor a Takarékszövetkezet - az Ügyfél nyilatkozata alapján - megvizsgálja, hogy az adott Ügyfél mikrovállalkozásnak minősül-e. A november 01-ét megelőzően kötött szerződések esetében a Takarékszövetkezet külön nyilatkozatra hívja fel minden érintett Ügyfelét. 6. Az Üzletszabályzat, Hirdetmények nyilvánosságára, közzétételére és módosítására az Általános Üzletszabályzatban foglaltak az irányadók. 7. A készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel végzett szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezéseket, a bankkártyákra vonatkozó Üzletszabályzat/ Általános Szerződési Feltételek, Hirdetmények és szerződések tartalmazzák. 8. A szerződés fennállása alatt a Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos kérésére, köteles a szerződési feltételeket (Pft. 10 szerinti adatokat) papíron, vagy tartós adathordozón rendelkezésre bocsátani. 9. A jelen Üzletszabályzat alkalmazása tekintetében: Papír alapú fizetési megbízás: Az Ügyfél által személyesen, postai úton, vagy - a Pénzforgalmi Keretszerződés vonatkozó részének elfogadása alapján - telefaxon keresztül benyújtott fizetési megbízás. Elektonikus úton benyújtott fizetési megbízás: Az ügyfél által elektronikus úton, elektronikus aláírással a vonatkozó Szolgáltatási szerződés alapján igénybe vett Electra (Home Banking / Internet Banking) ügyfélprogramon keresztül - benyújtott fizetési megbízás. Fizetési forgalom: Az Ügyfél által forint, vagy deviza pénznemben, belföldi, vagy külföldi pénzforgalmi szolgáltató által kezelt fizetési számlára címzett fizetési megbízásának teljesítése. Belföldi forint fizetési forgalom: A belföldi forint fizetési forgalom szolgáltatást a Számlavezető hely az InterGiro1 (BKR IG1), InterGiro2 (IG2) és VIBER fizetési és elszámolási rendszerek igénybevételével biztosítja. Belföldi és külföldi deviza fizetési forgalom: A belföldi és külföldi deviza fizetési forgalom szolgáltatást a Bank a SWIFT fizetési rendszer igénybevételével biztosítja. InterGiro1 fizetési forgalom: Az InterGiro1 (BKR IG1) fizetési rendszer keretében a tárgynapra átvett fizetési megbízások feldolgozása tárgynapon megtörténik, az éjszakai elszámoláshoz kapcsolódó tevékenységek eredményeként a megbízás teljesítésére az azt követő munkanapon elszámolási napon kerül sor. A Számlavezető hely az InterGiro1 fizetési rendszer igénybevételével teljesíti az Ügyfél által forint pénznemben, belföldi pénzforgalmi szolgáltató által kezelt fizetési számlára címzett, a pénznemek 4

5 közötti átváltást igénylő, valamint a papír alapon benyújtott egyszerű átutalást, a hatósági átutalást és átutalási végzést, valamint a meghatározott beszedési megbízások benyújtását és teljesítését. InterGiro2 fizetési forgalom: Az InterGiro2 (IG2) fizetési rendszer keretében a tárgynapra átvett fizetési megbízások feldolgozása és teljesítése tárgynapon, napközbeni többszöri elszámolás - 5 elszámolási ciklus keretében történik meg. A Takarékszövetkezet az InterGiro2 fizetési rendszer igénybevételével teljesíti z Ügyfél által forint pénznemben, különböző pénznemek közötti átváltást nem igénylő, belföldi pénzforgalmi szolgáltató által kezelt fizetési számlára címzett, elektronikus úton benyújtott egyszerű átutalásokat, csoportos átutalásokat, a benyújtás módjától függetlenül a rendszeres átutalásokat, valamint a Takarékszövetkezet döntése szerint az ügyfél külön megbízása alapján a papír alapú egyszeri átutalásokat. VIBER átutalás: A Takarékszövetkezet a Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer a továbbiakban: VIBER alkalmazásával a forint átutalási megbízás átvételét követően haladéktalanul - rövid határidő mellett - teljesíti a belföldi bankközi átutalásokat a részére személyesen átadott vagy telefaxon a címére megküldött átutalási megbízások alapján. II. BANKSZÁMLA (FIZETÉSI SZÁMLA) VEZETÉS 1. A fizetési számla a fizetési műveletek teljesítésére szolgáló, a Takarékszövetkezet egy vagy több ügyfele nevére megnyitott számla, ideértve a bankszámlát is. 2. A Takarékszövetkezet és Ügyfele között november 1-ét megelőzően megkötött szerződések hatályban maradnak, azzal a kitétellel, hogy (az új jogszabályi módosítások rendelkezéseinek beépítésével) a módosított szerződési feltételek (Üzletszabályzatok, Hirdetmények) rendelkezései, e szerződések tekintetében is kötelező érvényűek. 3. A bankszámla szerződés aláírásával a Takarékszövetkezet és Ügyfél továbbiakban együtt Felek - egymással üzleti kapcsolatba lépnek, amelynek keretében a Takarékszövetkezet az Ügyfél írásbeli kérelme (igénylőlap/megbízás/kiegészítő szerződés) alapján az alábbi pénzügyi szolgáltatásokat és kiegészítő szolgáltatásokat nyújtja: bankszámla nyitása és vezetése betétlekötések elfogadása bankkártya szolgáltatás készpénzfelvételi utalvány használata telefaxon adott megbízások teljesítése elektronikus szolgáltatások: o o IVR-SMS szolgáltatás o Home-banking 4. A Takarékszövetkezet fenntartja a jogot a szolgáltatások körének bővítésére. II/1. A bankszámlavezetés általános rendelkezései 1. A Takarékszövetkezet devizabelföldi vagy devizakülföldi Ügyfél kérelmére a forint pénzeszközök nyilvántartása és kezelése, a forintban és/vagy devizában végzett fizetési forgalmának lebonyolítása céljából a mindenkor hatályos pénzforgalmi jogszabályok, illetve az Ügyféllel kötött keretszerződés szerint fizetési számlát vagy pénzforgalmi számlát (bankszámla) nyit és vezet. 2. A megnyitásra kerülő bankszámla, a Számlatulajdonos nevét és a pénzforgalmi jogszabályok szerint kialakított számlaszámot visel. 3. A bankszámlaszerződés a Takarékszövetkezet és az Ügyfél között határozatlan időtartamra jön létre. 4. A keretszerződés alapján a Takarékszövetkezet kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben meghatározott bankszámlán nyilvántartja az Ügyfél rendelkezésére álló pénzeszközöket és teljesíti az azok terhére érkező szabályszerű fizetési megbízásokat, valamint jóváírja az Ügyfél javára érkező pénzeszközöket; a terhelésekről és a jóváírásokról, valamint a számla egyenlegéről az Ügyfelet bankszámlakivonattal értesíti. 5. A bankszámlán elhelyezett pénzösszegek a Hpt.-ben foglaltak szerint biztosítottak. II/2. Ügyfélazonosítás 1. A bankszámla megnyitásakor az Ügyfél átvilágítására, illetve a bankszámlaszerződés fennállása alatt az Ügyfél azonosítására a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) rendelkezései, valamint a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatának IV. fejezete irányadó. 2. Az Ügyfél és a Takarékszövetkezet között létrejött szerződéses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban bekövetkezett változásról az Ügyfél köteles a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon 5

6 belül a Takarékszövetkezetet értesíteni. Az értesítési kötelezettség elmulasztásából eredő károkat a Számlatulajdonos viseli. 3. A Takarékszövetkezet jogosult a szerződésben foglalt szolgáltatás, valamint a vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében, a Számlatulajdonos, illetve képviselője, valamint a bankszámla felett rendelkezni jogosult természetes személyek személyi adataira vonatkozó dokumentumokat és nyilatkozatokat bekérni. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletes rendelkezéseket a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatának XIII. fejezete tartalmazza. 4. A Takarékszövetkezet jogosult a Számlatulajdonos rendelkezésének teljesítését megtagadni, ha az ügyfél személyazonosságát nem sikerül kétséget kizáróan megállapítani, illetve ha az ügyfél megtagadja azonosító okmányainak bemutatását. II/3. Bankszámlanyitás speciális feltételei a vállalkozói üzletágba tartozó Ügyfelek számára 1. A Takarékszövetkezet pénzforgalmi számlát a pénzforgalomra, valamint a bankszámlavezetésre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével, az Ügyfél tevékenységének létesítését (alapítását vagy működésének engedélyezését) meghatározó okirat és amennyiben az Ügyfél nyilvántartásba vételre kötelezett nyilvántartásba vételét, vagy annak kezdeményezését igazoló papír alapú okmányok, illetve minősített elektronikus aláírással ellátott e-dokumentumok alapján nyitja meg. 2. A szerződést a Takarékszövetkezet azon személlyel (személyekkel) köti meg, aki(k) az alapító okirat, illetve az Ügyfél nyilvántartásba-vételéről szóló határozat szerint jogosult(ak) az Ügyfél képviseletére, s bejelentheti(k) a bankszámlák felett rendelkező személyeket is. 3. A devizabelföldi és a rezidens devizakülföldi jogi személynél és a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnál a pénzforgalmi bankszámla megnyitásának előfeltétele, hogy a létrejöttéhez szükséges cégbírósági vagy egyéb, nyilvántartásba (a továbbiakban: nyilvántartás) már bejegyzett jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező társaság a nyilvántartást vezető szervezettől származó, 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja amennyiben ilyen készült hogy a nyilvántartásban szerepel. Ezen túlmenően, adószámát és statisztikai számjelét közölje, továbbá a cégbejegyzésre kötelezett Ügyfél a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát, vagy a társasági szerződést készítő és ellenjegyző ügyvéd által hitelesített (ellenjegyzett) aláírásmintáját átadja, illetve rendelkezésre bocsássa. 4. A cégbírósági nyilvántartásba még be nem jegyzett jogi személynek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnak a bankszámla megnyitásához be kell nyújtania a cégbíróságon kapott tanúsítványt, továbbá amennyiben ilyen készült szükséges a közjegyzői aláírási címpéldány vagy a társasági szerződést készítő (szerkesztő) ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta is. 5. Az elektronikus cégeljárásra vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelve július 1-jétől az Ügyfél vagy a megbízása alapján eljáró jogi képviselő a Takarékszövetkezet alábbi központi címre kell - a Cégbíróság részére elküldött e-aktát, továbbá a Cégbíróság bejegyző, vagy változást bejegyző határozatát - megküldeni: címre. 6. Amennyiben az Ügyfél nyilvántartásba-vételének kezdeményezéséhez szükség van a törzstőke, illetve alaptőke, vagy alapítói vagyon meglétének és számlán való elhelyezésének dokumentálására, a Takarékszövetkezet megnyitja a pénzforgalmi/betéti számlát. Ezen közjegyzői okiratba foglalt, vagy ügyvéd, illetve az alapító jogtanácsosa által ellenjegyzett társasági szerződésnek (alapító okiratnak, alapszabálynak) megfelelően elhelyezhető, a korlátolt felelősségű társaságok (kft.), az egyéni cégek, valamint a részvénytársaságok (Zrt. és Nyrt.) törzstőkéje, illetve alaptőkéje, alapítványok esetén azok alapítói vagyona. 7. A bankszámlán elhelyezett összegről a Takarékszövetkezet az Ügyfél kérésére díjfizetés ellenében igazolást ad ki. 8. A megnyitott pénzforgalmi/betéti számla terhére, fizetésre irányuló megbízást és a javára jóváírást az alapítói vagyon kivételével a Takarékszövetkezet mindaddig nem teljesít, amíg az Ügyfél nem igazolta a cégbírósági bejegyzés kezdeményezését, az egyéni cégek esetén a bejegyzés megtörténtét, valamint nem közölte adószámát és KSH számát. 9. Amennyiben a kft-k és a részvénytársaságok, a megfelelő társasági szerződésre tekintettel a pénzbetéteiket befizetés(ek) teljesítésével, illetve átutalással kiegészítik, vagy felemelik, akkor erre a megbízásban külön hivatkozni kell. A Takarékszövetkezet az Ügyfél kérésére a jóváírt összegről díjfizetés ellenében a cégbíróság részére szólóan igazolást ad ki. Az Ügyfél ez esetben is, csak a cégbírósági átvétel dokumentálását követően rendelkezhet szabadon a befizetett vagy átutalt összeg felett. 10. Amennyiben a Takarékszövetkezetnek tudomására jut az Ügyfél bejegyzési kérelmének a cégbíróság általi elutasítása és az Ügyfél felhívásra nem igazolja, hogy az elutasítás ellen jogorvoslattal élt, a Takarékszövetkezet jogosult a bankszámlaszerződés azonnali hatályú felmondására. A Takarékszövetkezet azonnali hatállyal megszünteti a bankszámlát akkor is, ha az Ügyfél, a számlanyitást követő 90 napon belül 30 napnál nem régebbi okirattal nem igazolja, hogy vállalkozása bejegyezésre került, a nyilvántartásban szerepel. 11. A nem cégbírósági, hanem egyéb nyilvántartásba vételre kötelezett jogi személy Ügyfél részére, a Takarékszövetkezet általában, csak a nyilvántartásba vételt dokumentáló, 30 napnál nem régebbi okirat bemutatása, az adószám és a statisztikai számjel rendelkezésre állása után nyit bankszámlát. Amennyiben a bankszámla megnyitására valamilyen indokból előbb sor kerül (pl. alapítói vagyon elhelyezése), úgy a 6

7 bankszámlán a Takarékszövetkezet kizárólag a nyilvántartásba vétel megtörténtének igazolását követően végez pénzforgalmat. 12. A Takarékszövetkezet általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személy, illetve az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett egyéni vállalkozó számára a bankszámlát akkor nyitja meg, ha az Ügyfél az Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál történt nyilvántartásba vételéről szóló okirat másolati példányát átadta; egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói, illetőleg a tevékenység végzéséhez szükséges más igazolvány másolatát csatolta, amennyiben a tevékenységből eredően ilyennel az Ügyfélnek rendelkeznie kell január 1-től az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentésének, illetve nyilvántartásba vételének igazolására az ügyben eljáró hatóság által kiállított hiteles igazolás is elfogadható a számla nyitása és módosítása során. 13. Az előzőekben nem említett valamennyi olyan Ügyfélnek, amelynek a tevékenységével összefüggésben az adóhatóság részére adót kell fizetnie, a pénzforgalmi számla megnyitásakor be kell jelentenie az NAV általi nyilvántartásba vételt igazoló adószámot. 14. Az Ügyfél kérésére a Takarékszövetkezet a pénzforgalmi bankszámla mellett külön célra szolgáló elkülönített számlá(ka)t is nyit (pl. az Ügyfél bizonyos egységének vagy tevékenységének pénzforgalma megfigyelésére, fedezet biztosításra, ügyvédi, közjegyzői letétek kezelésére, jogszabályban előírt vagyoni biztosíték elhelyezésére, stb.). 15. A Takarékszövetkezet ezeket a számlákat a meghatározott célra lekötött ill. elkülönítve kezelt, az Ügyfél szabad rendelkezése alól kikerült pénzeszközök kivételével a bírósági és a közigazgatási határozatok végrehajtása miatt benyújtott beszedési megbízás, valamint a hatósági átutalási megbízások és átutalási végzések, illetve a Takarékszövetkezet követelésének érvényesítése esetében egységes pénzforgalmi bankszámlának tekinti, kivéve, ha valamely konstrukció igénybevételére megkötött külön szerződés eltérően rendelkezik. II/4. Bankszámlanyitás speciális feltételei az önkormányzati Ügyfelek esetében 1. Az önkormányzati Ügyfelek számára vezethető számlák köre alapvetően a vonatkozó jogszabályban meghatározott célú és elnevezésű. 2. A Takarékszövetkezet a bankszámla megnyitásához szükséges dokumentumok (pl.: az önkormányzat képviselőtestületének határozata, önkormányzat levele, a Magyar Államkincstár levele) papír alapú eredeti példányait minden esetben - bemutatás céljából - kéri, melyek másolatai szolgálnak bankfióki példánynak. 3. A Takarékszövetkezet a költségvetési elszámolási számla mellett külön célra szolgáló elkülönített számlá(ka)t is nyit, amelyek a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódnak, és általában jogszabályban meghatározott bevételek és kiadások elkülönített elszámolására szolgálnak. 4. A Takarékszövetkezet a Költségvetési elszámolási számlát és a Számlatulajdonos rendelkezése alapján megnyitott egyéb számlákat a Számlatulajdonos szabad rendelkezése alól kikerült, illetve a költségvetésen kívüli pénzforgalom lebonyolítására szolgáló számlák kivételével a bírósági és a közigazgatási határozatok végrehajtása miatt benyújtott beszedési megbízás, valamint a hatósági átutalási megbízások és átutalási végzések, illetve a Takarékszövetkezet követelésének érvényesítése esetében egységes bankszámlának tekinti azzal a megszorítással, hogy az előbbiekben említett esetekben, a Költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó az Állami hozzájárulások pénzforgalmának lebonyolítására szolgáló alszámláról, a bankszámlahitel kivételével, hiteltörlesztést és kezességvállalás alapján történő kifizetést nem teljesít. II/5. A bankszámlanyitás speciális feltételei a lakossági Ügyfelek vonatkozásában 1. A bankszámlaszerződés megkötésének, módosításának feltétele, hogy a Számlatulajdonos személyazonosságát igazolja és a számla feletti rendelkezéshez szükséges aláírás mintáját megadja, a Takarékszövetkezet mindenkor hatályos Üzletszabályzatában és a Hirdetményben foglalt szerződési feltételeket az egyedi szerződés aláírásával maradéktalanul elfogadja, illetve 2. Devizabelföldiséget a évi XCIII. tv. értelmében kizárólag személyi igazolvánnyal vagy személyazonosító igazolvánnyal, bevándorolt vagy letelepedett személyek esetében a személyazonosítóról kiadott hatósági igazolvánnyal igazolja. 3. A Takarékszövetkezet fizetési számlát kis- és nagykorú természetes személynek egyaránt nyithat. Nagykorúnak minősül az a személy is, aki 18 év alatti, azonban már házasságot kötött. Kiskorúak részére az alábbi módon vezethető fizetési számla: a 14. életévét be nem töltött kiskorú (a Ptk. szerint cselekvőképtelen természetes személy) nevében a törvényes képviselője nyithatja meg a fizetési számlát, a szerződést ő írhatja alá, és csak ő rendelkezhet érvényesen a számla felett a kiskorú nevében, a 14. életévet betöltött, de 18. életévét be nem töltött kiskorú (a Ptk. szerint korlátozottan cselekvőképes személy) jognyilatkozatot tehet, tehát saját nevében nyithat fizetési számlát, a szerződést aláírhatja, de a szerződés csak a törvényes képviselője hozzájárulásával vagy utólagos jóváhagyásával válik érvényessé. A 14. életévét be nem töltött természetes személy azonosításához szükséges a személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa vagy útlevele, diákigazolványa. 7

8 III. A BANKSZÁMLA FELETTI RENDELKEZÉS III/1. Általános rendelkezések 1. A Takarékszövetkezet nem ellenőrzi, hogy a fizetési számla feletti rendelkezésre bejelentett személy, az egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek megfelel-e. 2. Az aláírás-bejelentést a Takarékszövetkezet mindaddig érvényben lévőnek tekinti, amíg az Ügyfél az aláírási jogban beállott változást írásban be nem jelenti, illetve amíg a Számlatulajdonos időközben beállott haláláról, hitelt érdemlően tudomást nem szerez. 3. Az Ügyfél, illetve annak a mindenkori képviselője, az Ügyfél által az erre feljogosított rendelkezésre jogosult(ak), az Ügyfél megbízottja, vagy meghatalmazottja a bankszámla(ái) felett, a mindenkori hatályos pénzforgalmi szabályok figyelembevételével szabadon rendelkezhet, rendelkezése nélkül, vagy rendelkezése ellenére a Takarékszövetkezet, csak a jogszabályban, vagy a jelen Üzletszabályzatban meghatározott esetekben terhelheti meg a fizetési számlát. 4. A vállalkozói és az önkormányzati üzletágba tartozó Ügyfél a számlanyitás alkalmával az e célra rendszeresített nyomtatványokon a bankszámla felett papíralapon rendelkezni jogosult személy(ek) nevét, azonosító adatait, aláírási jogosultságát, valamint aláírás mintáját bejelenteni tartozik. A bankszámlá(k)ra vonatkozó aláírás bejelentéskor az Ügyfél szabadon (az alapítására, működésére vonatkozó jogszabályokra és belső szabályokra figyelemmel) határozhatja meg, a bankszámla feletti rendelkezés módját. A bejelentés során meghatározható, hogy ki kivel jogosult együtt aláírni, valamint a megbízásokon alkalmazásra kerülő bélyegző(k) lenyomata, de más különösen összeghatárhoz kötött korlátozás nem tehető. 5. A Takarékszövetkezet az Ügyfél bármelyik nála vezetett, nem meghatározott célra elkülönítetten kezelt bankszámlája tekintetében és terhére beleértve a számlabetétként elhelyezett összeget, annak lejártakor jogosult bármilyen jogcímen keletkezett hitelintézeti (pénzügyi és befektetési szolgáltatásból, valamint kiegészítő szolgáltatásból eredő) követelését beszámítani. 6. Az Ügyfélnek a bankszámlája feletti rendelkezésre adott meghatalmazást a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon előírt írásos értesítésben kell közölni a Takarékszövetkezettel. Az értesítésből ki kell tűnnie a meghatalmazás tartalmának és érvényességi idejének. 7. A Takarékszövetkezet jogosult Ügyfelei bankszámlaszerződéséből és folyószámlahitel szerződéséből eredő esedékes követeléseit és előjegyzett költségeit, a Számlatulajdonos Takarékszövetkezet által vezetett bármely más az Ügyfél szabad rendelkezése alatt álló számlakövetelése/i terhére (ideértve a látra szóló egyenleget, valamint a bankszámlához kapcsolódó lekötött betéteit annak lejártakor beleértve annak fordulónapját is) kielégíteni. 8. A Takarékszövetkezet kirendeltségeiben történő rendelkezésen túlmenően az Ügyfél elektronikus úton is megadhatja megbízásait az elektronikus csatorna használatára vonatkozó szerződés, Üzletszabályzat/Általános Szerződési Feltételek, Felhasználói kézikönyv előírásai szerint. Az elektronikus szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, elektronikus csatornán adott fizetési számla feletti rendelkezés esetén a fizetési számla feletti rendelkezési jogosultság az elektronikus szolgáltatásra vonatkozó szerződés keretében meghatározott feltételek alapján biztosított. III/2. Bankszámla feletti rendelkezés speciális feltételei a vállalkozói üzletágba tartozó Ügyfelek vonatkozásában 1. A Számlatulajdonos a bankszámla feletti rendelkezéssel a bankszámla feletti rendelkezésre meghatalmazást, illetve felhatalmazást adhat. 2. Amennyiben az Ügyfél jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, akkor a bankszámla feletti rendelkezéséhez a nyilvántartásba bejegyzett, illetőleg bejegyzésre bejelentett teljes, vagy rövidített név (cégnév) betű szerinti használata, valamint a bankszámla feletti rendelkezésre bejelentett személy vagy személyek aláírása szükséges. 3. A bejelentéskor szükséges továbbá az egyéni vállalkozók, illetve az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyek kivételével a Számlatulajdonos Ügyfél vezetője (képviselője) megválasztásának (kinevezésének), valamint a cégbejegyzésre kötelezett Ügyfél képviselője/i aláírásának hitelt érdemlő módon (pl. közjegyző által hitelesített címpéldány vagy a közreműködő ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta stb.) történő igazolása. 4. Ha az Ügyfél jogi formáját szabályozó jogszabályból az következik, hogy a szervezetnek több vezetője van, a Takarékszövetkezet bármelyik vezető bejelentését érvényesnek fogadja el. Ha az Ügyfél, alapító okiratában (társasági szerződésében, alapszabályában, a szervezet legfőbb szervének határozatában) a vezetők közül a bejelentésre, egy vagy több személyt kizárólagosan jogosítottak fel, a Takarékszövetkezet az ekként feljogosított 8

9 vezető, illetőleg vezetők bejelentését fogadja el érvényesnek. Több egymásnak ellentmondó bejelentés közül a Takarékszövetkezet érvényesnek a legutolsó bejelentést fogadja el. 5. Ha a jogszabályokban meghatározott formában vitatott az, hogy az a személy, aki bejelentést tett, vagy kíván tenni, jogosult-e az Ügyfél képviseletére, a Takarékszövetkezet a bejelentés szempontjából az Ügyfél képviseletére jogosultnak tekinti a személyt mindaddig, amíg a cégnyilvántartásra, illetőleg ha a szervezetet más nyilvántartásba jegyezték be, ez utóbbi nyilvántartásra vonatkozó jogszabályok szerint az Ügyfél képviseletére jogosult. 6. Az Ügyfél bankszámlája feletti rendelkezés eltérő megállapodástól, illetve szerződéstől eltekintve kizárólag írásban történhet, a bejelentett aláírási mód szerint. 7. A Takarékszövetkezet kirendeltségein történő rendelkezésen túlmenően, az ügyfél elektronikus úton is megadhatja megbízását az elektronikus csatorna használatára vonatkozó szerződés, illetve Üzletszabályzat, Felhasználói Kézikönyv, Kezelési Leírás előírásai szerint. Az elektronikus szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, elektronikus csatornán adott bankszámla feletti rendelkezés esetében a bankszámla feletti rendelkezési jogosultság az elektronikus szolgáltatásoknál meghatározottak alapján történik. III/3. A bankszámla feletti rendelkezés speciális feltételei önkormányzati Ügyfelek esetében 1. A Számlatulajdonos önkormányzat képviseletére jogszabály erejénél fogva jogosultként meghatározott személy (a szervezet vezetője) jelentheti be a bankszámla feletti rendelkezés módját. Az aláírás bejelentő kartonon fel kell tüntetni mindazoknak a bankszámláknak a pénzforgalmi jelzőszámait, amelyekre az aláírási minta érvényes. 2. A bankszámla feletti rendelkezéshez a nyilvántartásba bejegyzett teljes, vagy rövidített név betű szerinti használata, valamint a bankszámla feletti rendelkezésre bejelentett személyek aláírása szükséges. 3. A Számlatulajdonos szervezet vezetője bejelentési, illetve bankszámla feletti rendelkezési jogosultságát csak abban az esetben gyakorolhatja, ha a megválasztását (kinevezését) valamint aláírását, hitelt érdemlő módon igazolja. 4. Amennyiben a vezető képviseleti megbízása megszűnik, az általa bejelentett aláírók, bankszámla feletti rendelkezését a Takarékszövetkezet mindaddig érvényesnek tekinti, amíg az új, vagy egy másik képviselő másként nem rendelkezik. 5. Az önkormányzati intézmény képviselőjének aláírási mintáján feltüntetett adatokat a felügyeleti szerv igazolja a hátoldalon. A Takarékszövetkezet csak ezen igazolás meglétét vizsgálja, de nem ellenőrzi a felügyeleti szerv aláírásának hitelességét. 6. A közös önkormányzati hivatalok, valamint az önkormányzati társulások képviseletét az alapításukról rendelkező megállapodás szabályozza. A Takarékszövetkezet ezek rendelkezésére alapozva ellenőrzi a képviseleti jogosultságot. 7. Amennyiben a rendelkezésre jogosultak személyében, vagy a rendelkezés módjában változás áll be, a Számlatulajdonosnak új aláírási mintát kell benyújtania. Az új aláírás bejelentőn feltüntetett aláírások érvénybe helyezésével a korábbi címpéldány, érvényét veszti. 8. Az aláírás bejelentő kartonon bejelentett, egyes aláírók rendelkezési jogát a Számlatulajdonos a képviseleti módnak megfelelően aláírt levélben visszavonhatja, nevük és személyi adataik (személyazonosító igazolvány száma, születési helye és ideje, valamint anyja neve) megjelölésével. III/4. A bankszámla feletti rendelkezés speciális feltételei lakossági Ügyfelek esetében A Számla felett teljeskörűen a Számlatulajdonos és Társtulajdonos (továbbiakban együttesen Számlatulajdonos), illetve a meghatalmazás erejéig a Meghatalmazott rendelkezhet. A Számla feletti rendelkezéshez a személyazonosság igazolása szükséges. Ez kiterjed: a személyi adatoknak személyi azonosító okmányból történő ellenőrzésére, továbbá az aláírásnak a Takarékszövetkezet által nyilvántartott aláírás-mintával történő összevetésére. 1. Társtulajdonos A fizetési számláknak legfeljebb két tulajdonosa lehet (Közös Számla), akiknek szerződéssel kapcsolatos jogai és kötelezettségei megegyeznek, és a Számlával kapcsolatosan keletkezett tartozásokért (ideértve a kamatokat, jutalékokat, díjakat, költségeket, illetve a tartozás visszafizetését) egyetemlegesen kötelezettek. A Számlatulajdonosok rendelkezési joga egyenlő, a Takarékszövetkezet azok korlátozását nem fogadja el. Közös Számla esetén a társ-számlatulajdonosi státus megszüntetéséről, továbbá a szerződés bármely kötelezettségvállalással járó módosításáról (pl.: meghatalmazott megadása, folyószámlahitel igénylése), vagy megszüntetéséről, a Számla zárolásáról (a rendelkezési jognak meghatározott időtartam elteltéhez vagy meghatározott feltétel bekövetkezéséhez fűzött korlátozása) a Számlatulajdonosok csak együttesen rendelkezhetnek. A Számlatulajdonos köteles a másik Számlatulajdonos halálának tényét a Takarékszövetkezetnek bejelenteni. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő kárért a Takarékszövetkezet nem felel. 9

10 2. Meghatalmazás 2.1. A Számlatulajdonos a Számla feletti rendelkezésre állandó, vagy eseti meghatalmazást adhat. A meghatalmazott bejelentése történhet banki nyomtatványon, teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban. A Takarékszövetkezet a külföldön kiállított meghatalmazást hitelesítve fogadja el. Hitelesítés történhet az országban működő magyar konzulátus által, vagy a hágai egyezmény szerinti Apostille kiállításával. (kihirdetve az évi 11. tvr.-vel). Amennyiben a meghatalmazás alaki vagy tartalmi szempontból a Takarékszövetkezet megítélése szerint nem egyértelmű, vagy ha az abban foglaltak értelmezéséhez további iratok, vagy a meghatalmazásban jelzett feltételek vizsgálata szükséges, a Takarékszövetkezet jogosult a meghatalmazás alapján történő rendelkezést megtagadni. Közokiratba kell foglalni: az állandó meghatalmazást, ha a számlatulajdonos a Takarékszövetkezet előtt nem jelenik meg személyesen; az Ft feletti eseti meghatalmazást, a meghatalmazást, ha az aláírás valódiságát illetően kétség merül fel. A Számlatulajdonos haláláról történt hivatalos tudomásszerzést követően (halotti anyakönyvi kivonat) a Számlatulajdonos által megadott minden meghatalmazás hatályát veszti. Közös Számla esetén, ha a Számla nem szűnik meg, a meghatalmazások továbbra is hatályban maradnak. A Takarékszövetkezet kizárja felelősségét azon károk tekintetében, melyek a Számlatulajdonos halála és a Takarékszövetkezet arról való tudomásszerzése közötti időben történtek Az önálló, teljes rendelkezési joggal felruházott állandó meghatalmazott rendelkezési joga legkésőbb a Takarékszövetkezethez történt bejelentést követő banki munkanapon lép hatályba. Az állandó meghatalmazott rendelkezési joga, kizárólag időtartamában és összegben korlátozható a Számlatulajdonos által. Amennyiben az állandó meghatalmazás időben és összegben nem korlátozott, az visszavonásig érvényes. A rendelkezésre álló egyenleg erejéig az állandó meghatalmazott rendelkezési joga kiterjed különösen a vonatkozó Számlán a Számlatulajdonos nevében készpénzforgalom bonyolítására, átutalási megbízások adására, módosítására, betét lekötésére, lekötés módosítására és megszüntetésére, szolgáltatói díjak kiegyenlítésére vonatkozó megbízások adására és módosítására, illetve a saját (meghatalmazotti) személyi adataiban bekövetkezett változások közlésére. Az állandó meghatalmazott nem jogosult a szerződés módosítására, megszüntetésére, a Számla feletti rendelkezési jog más részére való átengedésére, továbbá a Számlához kapcsolódó egyéb szolgáltatásra irányuló szerződéskötésre Az eseti meghatalmazás a meghatalmazó okiratban meghatározott megbízás egyszeri elvégzésére jogosít. Az eseti meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazó Számlatulajdonos és az eseti meghatalmazott személyi adatait, a számlaszámot, a megbízás megnevezését, összegét és devizanemét. A Takarékszövetkezet biztonsági okokból a bemutatás napjától számított 30 napnál nem régebbi keltezésű, eseti meghatalmazást fogad el. A Takarékszövetkezet Hirdetményben meghatározott további feltételekhez kötheti az eseti meghatalmazás elfogadását Az állandó meghatalmazott jogosult, a Számla aktuális egyenlegének lekérdezésére, azonban számlatörténetre vonatkozóan információkat kizárólag a Számlatulajdonos erre irányuló külön (eseti) felhatalmazása alapján szerezhet. Az eseti meghatalmazott, csak erre irányuló külön felhatalmazás alapján kérdezheti le a Számla aktuális egyenlegét, valamint számlatörténetét. 3. Kedvezményezett jelölés 3.1. A nagykorú Számlatulajdonosnak joga van elhunyta esetére kedvezményezetteket megjelölni, mely esetben a Számla nem tartozik a Számlatulajdonos hagyatékához, a kedvezményezett a Számlán lévő összeg és a Számláról lekötött betét felett a hagyatéki eljárás lefolytatásától függetlenül rendelkezhet. A kedvezményezett jelölésnek egyértelműnek kell lennie, az semmilyen feltételhez nem köthető. Kedvezményezett, a Számla egyenlegére vonatkozóan (ideértve a Számláról lekötött betéteket is) jelölhető meg A Számlatulajdonos elhunyta esetén a Számlatulajdonos eredeti halotti anyakönyvi kivonatának bemutatása után a Számlán lévő egyenleggel a kedvezményezett rendelkezhet. A kedvezményezett rendelkezése csak a Számla megszüntetésére és a Számlán lévő összeg kifizetésére vagy átutalására vonatkozhat. A kedvezményezett megjelölésére vonatkozó rendelkezés csak abban az esetben érvényes, ha a Számla egyenlege a halál időpontjában pozitív és az egyenleg ezen időponttól, a kedvezményezett rendelkezéséig teljesített megbízások végrehajtása következtében sem válik negatívvá A Takarékszövetkezet a közös számlanyitást úgy tekinti, hogy a Számlatulajdonosok nyilatkozatot tettek, miszerint egymást jelölték meg egyedüli kedvezményezettnek. Az egyik Számlatulajdonos elhunyta esetén a Számla egyedüli tulajdonosa mint elhalálozás esetére szóló rendelkezés kedvezményezettje a másik Számlatulajdonos lesz. Közös Számla esetén egyéb haláleseti rendelkezés csak a Számlatulajdonosok véletlenszerű, egyidejű halálának kikötése vonatkozásában tehető. 10

11 4. Öröklés Öröklés esetén az örökös a Számla egyenlege feletti rendelkezést csak eredeti és jogerős hagyatékátadó végzés illetve öröklési bizonyítvány birtokában, annak bemutatásával tehet. Az örökös rendelkezése, csak a Számla megszüntetésére és a Számlán lévő egyenleg kifizetésére vagy átutalására vonatkozhat. A Takarékszövetkezet csak azon hagyatékátadó végzés alapján teljesít kifizetést, mely egyértelműen meghatározza az örökösöket, s az általuk örökölt összeg nagyságát. IV. FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK A belföldi forint fizetési megbízások teljesülése a Rendelet előírása szerint napon belül vagy a terhelést követő munkanapon történik. IV/1. A fizetési megbízások átvétele, jóváhagyása 1. A fizetési megbízás átvételéhez a fizetési megbízásnak a teljesítéséhez szükséges valamennyi adatot tartalmaznia kell. 2. A vállalkozói és az önkormányzati üzletág Ügyfelei bankszámláinak terhére (kifizetésre/terhelésre) és javára papíralapon benyújtott megbízásokon szereplő aláírás(ok) helyességét a Takarékszövetkezet megvizsgálja. Amennyiben az aláírás-bejelentés alkalmával az Ügyfél kikötötte meghatározott bélyegző(k) alkalmazását, a papíralapon benyújtott megbízásokon valamely bejelentett bélyegzőnek szerepelnie kell. 3. Az elektronikus úton benyújtott, fizetési megbízások esetén az aláírás(ok) vizsgálatára, illetve a rendelkezés szabályosságára vonatkozóan irányadónak tekintendőek az elektronikus banki szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatok/Általános szerződési feltételek, Hirdetmények, szerződések. 4. Az Ügyfélnek a bankszámlára vonatkozó fizetési megbízásai a takarékszövetkezeti kirendeltségen, forintban történő forgalmazás esetén a Rendeletben meghatározottaknak megfelelő nyomtatványokon, míg devizában illetve valutában történő forgalmazás esetén a Takarékszövetkezetnél rendszeresített nyomtatványokon, illetve azzal azonos tartalmú rendelkezéssel kell megadnia. 5. A Takarékszövetkezet az Ügyfél kérésére díjfizetés ellenében a szükséges nyomtatványt biztosítja. A forintban lebonyolított fizetési megbízásokra a Rendeletben meghatározott PFNY jelű nyomtatványok használhatóak. 6. A forintban történő pénzforgalom a Takarékszövetkezet bármely kirendeltségén, míg valuta, illetve devizaforgalom a valutaforgalmazásra, illetve a devizaszámla vezetésére kijelölt kirendeltségen kezdeményezhető. 7. Amennyiben a vállalkozói üzletágba tartozó Ügyfél az aláírás-bejelentés alkalmával igényli a számlavezető kirendeltségtől eltérő kirendeltségen is a forgalmazás lehetőségét, a megjelölt bankszámlával/bankszámlákkal kapcsolatos készpénz kifizetések forintban, az átutalások, valamint a bankszámla későbbi megterhelését eredményező beszedésre szóló felhatalmazások a Takarékszövetkezet bármely kirendeltségén kezdeményezhetők. 8. A fizetési megbízások a fizetési módnak és az Ügyfelekkel kötött megállapodásnak megfelelően a kirendeltségeken történő papíralapú személyes kezdeményezése mellett postai úton, vagy a Takarékszövetkezet elektronikus szolgáltatásain keresztül kezdeményezhetők. A Takarékszövetkezet az Ügyfél által papír alapon benyújtott átutalási megbízásokat az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában InterGiro1 átutalási megbízásként kezeli, az elektronikus szolgáltatás keretében kezdeményezett átutalási megbízásokat pedig InterGiro2 fizetési megbízásnak tekinti. 9. A fizetési megbízást ellenkező megállapodás hiányában a kedvezményezett értesítéséig, illetőleg nem elektronikus úton kezdeményezett belföldi elszámolásoknál a Fizetési számlákat érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről szóló Hirdetményben, tárgynapi teljesítésre vonatkozó átvételi időn belül lehet visszavonni vagy módosítani. A rendszeres és a terhelési nap feltüntetésével megadott átutalási megbízásokat, a terhelési napot megelőző nap végéig, vagy fedezet hiány esetén legkésőbb a tárgynapon a fedezet biztosításáig vonhatók vissza. A visszavonásra vagy módosításra benyújtott rendelkezést kifejezetten ilyenként kell megjelölni. A fizetési megbízás visszavonásának vagy módosításának szóban (telefonon/faxon) való közlése esetén a Takarékszövetkezet, írásbeli megerősítés megérkezéséig a megbízás teljesítését függőben tartja. 10. Az Ügyfél elektronikus úton adott megbízásainak teljesítése, és visszavonása az adott elektronikus szolgáltatásra vonatkozó előírások, Üzletszabályzatok/Általános Szerződési Feltételek, Hirdetmények alapján történik. 11. Ha az Ügyfél a teljesítéshez szükséges adatokat tévesen, hiányosan, vagy késedelmesen adja meg, az ebből eredő kárért a Takarékszövetkezet nem felel, azok rendezéséről az Ügyfélnek kell gondoskodnia. Az Ügyfél bankszámlája terhére érkező fizetési megbízások esetében a Takarékszövetkezet köteles meggyőződni arról, hogy a fizetésre kötelezett elnevezése és pénzforgalmi jelzőszáma megegyezik-e. Bankszámla javára érkező fizetési megbízások jóváírása a megbízásban szereplő pénzforgalmi jelzőszám alapján történik. 11

12 12. A Takarékszövetkezet beszámítási jogára tekintettel jogosult a saját tévedésén alapuló jóváírásokat, illetve terheléseket a Számlatulajdonos külön erre irányuló rendelkezése nélkül helyesbíteni. A helyesbítésről az ok megjelölésével értesítést küld a Számlatulajdonosnak. A Takarékszövetkezet hibájából eredő könyvelési helyesbítések, illetve banktechnikai okokból felmerülő könyvelések után díj, jutalék valamint egyéb költség felszámítására nem kerül sor. 13. Fedezethiány esetén a Takarékszövetkezet jogosult a saját tévedésén alapuló jóváírásokat, illetve terheléseket a vállalkozói Ügyfelei esetében az érintett bankszámlán minden más megbízást megelőzően sorba állítani, a lakossági és vállalkotói Ügyfelek esetében az érintett bankszámlát letiltani, a bankszámlához tartozó bankkártyákat felfüggeszteni, és a bankszámlán jóváírt összeg(ek)ből minden más fizetési megbízást megelőzően a követelését kiegyenlíteni. 14. Az Ügyfél a fizetési megbízást írásban, a fizetési megbízásnak, vagy egyéb jóváhagyást tartalmazó iratnak a bejelentett módon történő aláírásával, a Takarékszövetkezethez történő benyújtásával, vagy elektronikus úton, illetve távközlési eszköz útján hagyja jóvá. Utóbbi esetekben jóváhagyásnak minősül minden olyan cselekmény vagy intézkedés, amely az adott elektronikus csatornára, illetve távközlési eszközre vonatkozó szerződési feltételek szerint (beleértve az Üzletszabályzatokat, Kezelési Leírást, Használati útmutatókat) a fizetési megbízás Takarékszövetkezet felé történő végleges megadását jelentik, függetlenül a cselekmény vagy intézkedés szerződési feltételekben használt elnevezésétől. 15. Fizetési műveletek teljesítését - a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján végzett átutalás kivételével a Takarékszövetkezet akkor hajthatja végre, ha az Ügyfél, mint fizető fél azt előzetesen jóváhagyta. A fizetési megbízás jóváhagyása, több fizetési művelet teljesítésére vonatkozó együttes jóváhagyása az Ügyfél előzetes nyilatkozata alapján történik. A fizetési megbízás teljesítés Ügyfél általi előzetes jóváhagyásának a Takarékszövetkezet a fizetési megbízás Takarékszövetkezetnél bejelentett módon történő aláírásának és Takarékszövetkezethez történő benyújtásának együttes megtörténtét tekinti. 16. Elektronikus úton történő megbízás esetén előzetes jóváhagyásnak a külön szerződés alapján kiadott személyes azonosító kód alkalmazásával a megbízás elektronikus aláírása és a megbízás távolról hozzáférést biztosító rendszeren keresztül a Takarékszövetkezethez történő beküldése minősül. IV/2. A fizetési megbízások visszautasítása 1. A fizetési megbízás nem kerül teljesítésre, amennyiben: a megbízás teljesítéséhez szükséges teljes, illetve részfedezet a teljesítés pillanatában/napján nem áll rendelkezésre, a Számlatulajdonos által a teljesítésre meghatározott limit kisebb, mint a fizetési megbízásban szereplő összeg, a megbízás teljesítése jogszabályba ütközik, a megbízás teljesítéséhez szükséges adatok tévesek vagy hiányosak és nincs lehetőség a helyesbítésre, pótlásra. A fentiek miatt nem teljesített megbízásból eredő esetleges károkért a Takarékszövetkezet nem vállal felelősséget. 2. A nem megfelelő módon, vagy hiányosan kiállított és benyújtott pénzforgalmi megbízásokat - amennyiben a helyesbítés, illetve kiegészítés rövid úton nem megoldható - számlavezető hely, teljesítés nélkül visszaadja a benyújtónak, illetve visszaküldi az Ügyfélnek. A hibás megbízás teljesítésének elmaradásából származó következményekért a Takarékszövetkezetet felelősség nem terheli. 3. Ha a papíralapú fizetési megbízáson az aláírásra jogosultakon, vagy a bejelentett mintától eltérően aláíró személy aláírása szerepel, a megbízást az ok megjelölésével a Takarékszövetkezet a benyújtónak visszaadja/ visszaküldi. 4. Lakossági Ügyfelek esetében a postai úton beérkező Ft-ot elérő vagy meghaladó átutalási megbízások teljesítését megelőzően a tranzakció megerősítése érdekében a Takarékszövetkezet megkísérli felvenni a kapcsolatot a Számlatulajdonossal. Ha a megbízás teljesítésével kapcsolatban kétség merül fel, a Takarékszövetkezet az átutalás teljesítését megtagadhatja. 5. Lakossági Ügyfelek esetében amennyiben a megbízás teljesítéséhez a fedezet nem áll rendelkezésre, a Takarékszövetkezet a megbízást visszautasítja. Fedezethiány esetén, a bankszámlához kapcsolódó lekötött betét csak akkor kerül felhasználásra a megbízások teljesítésére, ha a Számlatulajdonos erre kellő időben, eseti írásbeli megbízást ad. A fedezethiány miatt nem teljesített megbízásokból eredő esetleges károkért a Takarékszövetkezet nem vállal felelősséget. 6. A meghatározott határnapon teljesítendő fizetési megbízások (állandó megbízás, terhelési nap megjelölésével adott átutalás, csoportos beszedés) teljesítését a Takarékszövetkezet jogosult megtagadni, ha a teljesítéshez szükséges fedezet a bankszámlán nem áll rendelkezésre. 12

13 7. A Takarékszövetkezet a pénzügyi fedezet hiánya miatt nem teljesíthető vagy csak részben teljesített fizetési megbízásokat a sorbaállítás időtartamának lejártakor visszautasítja, és pénzforgalmi szolgáltatójuk útján visszaküldi a benyújtó(k) részére, és/vagy értesítést küld a tételek nyilvántartásból való törléséről. 8. A bankszámla javára érkező jóváírások hibás, nem létező számlaszám, lezárt/megszűnt bankszámla esetében visszautasításra kerülnek. IV/3. A fizetési megbízások teljesítése, részteljesítése, sorbaállítása 1. A Takarékszövetkezet a megbízások teljesítéséhez ha azt szükségesnek tartja jogosult harmadik személy közreműködését igénybe venni az Általános Üzletszabályzatban meghatározottak szerint. 2. Az Ügyfél a pénzforgalomra vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően jogosult meghatározni a megbízások teljesítésének sorrendjét. A pénzforgalmi jogszabályok szerint a hatósági átutalási megbízás, átutalási végzés, valamint a jogerős végrehajtható okiraton alapuló beszedés teljesítése, valamint a banki követelések terhelése után a Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer (továbbiakban: VIBER) tételek soron kívüli teljesítésétől eltekintve az Ügyfél kifejezett eltérő rendelkezése hiányában, a Takarékszövetkezet benyújtási csatornánként, az aznapi végső benyújtási határidőre tekintettel az általa nyilvántartott érkezési sorrend szerint teljesíti a megbízásokat a rendelkezésre álló fedezet erejéig. 3. A megbízások teljesítése során a Takarékszövetkezet, a terhelési megbízásokat az előző napi számlakövetelés beleértve az esetleges folyószámla hitelkeret rendelkezésre álló összegét és a tárgynapi jóváírások összesített egyenlegéből technikailag még figyelembe vehető fedezet erejéig teljesíti. 4. A Takarékszövetkezet akkor teljesíti az Ügyfél megbízásait, ha annak összegére, illetve annak azonnal esedékes díjára, költségére, jutalékára a bankszámlaszerződésben, jelen Üzletszabályzatban vagy Hirdetményben meghatározott fedezet az Ügyfél illetve a megbízás jellegéhez igazodóan rendelkezésre áll. 5. A vállalkozói üzletág Ügyfelei esetében, amennyiben a forintban benyújtott megbízások teljesítéséhez a bankszámlán kellő fedezet nem áll rendelkezésre, úgy a Takarékszövetkezet a hatósági átutalási megbízásra, valamint az átutalási végzésre, továbbá a felhatalmazáson alapuló beszedési megbízásra a rendelkezésre álló fedezet erejéig részfizetést teljesít. 6. A meghatározott határnapon teljesítendő fizetési megbízások (állandó megbízás, terhelési nap megjelölésével adott átutalás, csoportos beszedés) részbeni fedezete esetén e megbízásoknál részfizetésre nem kerül sor. 7. A rendszeres (tartós) átutalási megbízás esetében a Takarékszövetkezet a benyújtási határidő kezdő időpontjában, majd ciklusonként ismételten minimum naponta öt alkalommal kísérli meg a megbízás teljesítését. Ha a fizetési megbízás teljesítéséhez szükséges fedezet a fedezetvizsgálatot/fedezetvizsgálatokat követően sem áll rendelkezésre, a Takarékszövetkezet az Ügyfél ismételt rendelkezése nélkül 30 napon keresztül megkísérli a teljesítést, majd fedezet hiányában törli az adott megbízást az adott tétel tekintetében. A sorba állítás időtartalmának számítása a fizetési megbízás átvételét követő napon kezdődik. Az olyan rendszeres átutalási megbízás, amelynek a teljesítés első napja a kezdeményezés napjával egybeesik, a következő fedezetvizsgálati időpontban történik a fedezet vizsgálata. A Takarékszövetkezet elektronikus átutalási megbízásnak tekinti és kezeli az Ügyfél által benyújtott rendszeres (tartós) megbízást függetlenül attól, hogy azt papír alapon vagy elektronikus úton nyújtotta be. Takarékszövetkezeten belüli hiteltörlesztésre vonatkozó rendszeres átutalás fedezethiány esetén a rendelkezésre álló fedezet erejéig a Takarékszövetkezet részfizetést teljesít. Papír alapon megadott egyszerű (eseti), illetve csoportos átutalási megbízás ide nem értve a hatósági átutalási megbízást, valamint az átutalási végzést esetében a szükséges fedezetet az esedékesség napjának végéig kell biztosítani. Ha a fizetési megbízás teljesítéséhez szükséges fedezet a nap végén sem áll rendelkezésre, a Takarékszövetkezet a megbízást törli. Elektronikus csatornán keresztül megadott egyszerű (eseti), illetve csoportos átutalási megbízás esetében a benyújtási határidő kezdő időpontjában, majd ciklusonként ismételten minimum naponta öt alkalommal kísérli meg a Takarékszövetkezet a megbízás teljesítését. Ha a fizetési megbízás teljesítéséhez szükséges fedezet a fedezetvizsgálatot/fedezetvizsgálatokat követően sem áll rendelkezésre, a Takarékszövetkezet a nap végén törli a megbízást. Az elektronikus csatornán keresztül kezdeményezett olyan terhelési nap feltüntetésével megadott átutalási megbízás fedezetének vizsgálata, amely esedékességének napja a kezdeményezés napjával egybeesik, a soron következő valamely fedezetvizsgálati időpontban történik. 8. A Takarékszövetkezet fedezethiány esetén, sorba állítja a hatályos jogszabályi előírások szerint kötelezően függőben tartandó hatósági átutalást, átutalási végzést, valamint a jogerős végrehajtható okiraton alapuló beszedési megbízást. A sorba állított hatósági átutalás, átutalási végzés, valamint a jogerős végrehajtható okiraton alapuló beszedési megbízás esetében a Takarékszövetkezet részfizetést naponta egyszer, egy összegben a nap végén teljesít. 9. A Takarékszövetkezet a hatályos jogszabályi előírások szerint kötelezően függőben tartandó beszedési megbízáson kívül, a vállalkozói üzletágba tartozó Ügyfél számára, valamennyi felhatalmazáson alapuló fedezetlen beszedési megbízást, részben vagy egészben sorba állítja, amennyiben erre vonatkozóan írásbeli megállapodás történt. Az Ügyfél ilyenkor a hatályos pénzforgalmi előírások figyelembevételével jogosult meghatározni a fedezethiány miatt függőben tartott felhatalmazáson alapuló beszedési megbízások teljesítésének sorrendjét. 13

14 10. Takarékszövetkezet a fentiek szerint függőben tartandó megbízásokat a szükséges fedezet rendelkezésre állásáig, legfeljebb azonban 35 napig, illetve a felmondás alatt lévő bankszámla esetében a fizetési számla megszüntetéséig állítja sorba. 11. A felhatalmazáson alapuló beszedési megbízások függőben tartásáért, valamint a megbízások soron kívüli teljesítéséért a Takarékszövetkezet a Hirdetményekben foglaltaknak megfelelően díjat számíthat fel. 12. Abban az esetben, ha az adott bankművelet nem a számla devizanemében kerül lebonyolításra, a teljesítés a tranzakció jellegétől függően a Hirdetményekben meghatározottak szerint a mindenkor érvényes, deviza árfolyamok alkalmazásával történik. 13. A bankszámla javára érkező befizetéseket, az elszámolás-forgalomban érkező jóváírásokat a Takarékszövetkezet a Rendeletben meghatározottak szerint teljesíti. 14. A Takarékszövetkezet A pénzforgalmi szolgáltatások keretében lebonyolított fizetési műveletek teljesítési rendjéről szóló Hirdetményben határozza meg a fizetési megbízások befogadásának, aznapi teljesítésre történő átvételének, illetve a fizetési műveletek teljesülésének határidejét. IV/4. Fedezetigazolás 1. A Számlatulajdonos fedezetigazolás kérésével rendelkezhet arról, hogy a bankszámláját vezető számlavezető hely egy meghatározott összeget, meghatározott időpontig elkülönítetten kezeljen, és azt a fedezetigazolásban megjelölt kedvezményezett rendelkezésére tartsa, valamint javára a fedezetigazolásban meghatározott feltételek mellett fizetéseket teljesítsen az elkülönítetten kezelt összegből. 2. A Fedezetigazolás, a Számlatulajdonos Ügyfél megbízásából kerül kiállításra. A fedezetigazolás különösen a Számlatulajdonos szabad rendelkezése alól kikerült, fedezetként elkülönített összeget, az elkülönítés célját, a kedvezményezett megjelölését, a fedezet elkülönítésének időtartamát és felhasználásának módját tartalmazza. 3. A fedezetigazolásban megjelölt összeget pénzfogalmi bankszámlával rendelkező, vállalkozói Ügyfélkör esetében a Takarékszövetkezet elkülönített számlára vezeti és zárolja, természetes személyek esetében, a fizetési számlán zárolja. Az Ügyfél kérheti az elkülönített összeg lekötött betétként történő kezelését is, a lekötésre érvényes feltételek mellett. 4. A fizető félnek és a kedvezményezettnek a fedezetigazoláshoz kapcsolódóan a fizetési módban meg kell állapodniuk. V. FIZETÉSI MÓDOK A Takarékszövetkezet a mindenkor hatályos pénzforgalmi jogszabályokban foglaltaknak megfelelően biztosítja Ügyfelei számára a bankszámlák közötti, illetve az ahhoz kötődő készpénzfizetési módok alkalmazását, nevezetesen: a) bankszámlák közötti fizetési módok: az átutalás egyszerű (eseti) átutalás, a rendszeres (tartós) átutalás, a csoportos átutalás, a hatósági átutalás és az átutalási végzés. a beszedés a felhatalmazó levélen alapuló beszedés, a váltóbeszedés, a csoportos beszedés, a határidős beszedés, jogerős végrehajtható okiraton alapuló beszedés. a fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés (betéti-/hitelkártyával végzett fizetési művelet), az okmányos meghitelezés (akkreditív). b) bankszámlához kötődő készpénzfizetési módok, különösen: a készpénzbefizetés bankszámlára kirendeltségen, postahelynél, a készpénzkifizetés bankszámláról kirendeltségen postai úton kifizetési utalvánnyal, bankjegykiadó automatánál (ATM), POS terminál használatával. 14

15 V/1. Átutalások 1. Egyszerű (eseti) átutalás Az átutalási megbízással az Ügyfél megbízza a Takarékszövetkezetet, hogy fizetési számlája terhére meghatározott összeget utaljon át a kedvezményezett fizetési számlája javára. Az átutalás az Ügyfél által meghatározottak szerint lehet forintban, vagy a Takarékszövetkezet által jegyzett devizában teljesített, továbbá Takarékszövetkezeten belüli, vagy Takarékszövetkezeten kívüli. A Takarékszövetkezeten kívüli átutalások a belföldön forintban végzett fizetési művelet esetében az InterGiro1 és InterGiro2 vagy a Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer (VIBER) közreműködésével zajlanak. A VIBER átutalások átvételére és teljesítésére vonatkozó határidőket, A pénzforgalmi szolgáltatások keretében lebonyolított fizetési műveletek teljesítési rendjéről szóló Hirdetmény tartalmazza. VIBER átutalások esetében a tételek indítására abban az esetben van lehetőség, ha a fizetési számla terhelésének időpontjában a megbízás teljes fedezete rendelkezésre áll a számlán. A VIBER átutalás indításának további feltétele az átutalandó összegen felül a felszámítandó díj (melynek mértékét a mindenkor aktuális Hirdetmény tartalmazza) fedezetének megléte is. 2. Rendszeres átutalás A rendszeres átutalás lebonyolítását a Takarékszövetkezet az Ügyfél által meghatározott azonos összegben és rendszeres gyakorisággal (pl. havonta, negyedévente, félévente, évente, meghatározott napokra) Takarékszövetkezeten belülre és Takarékszövetkezeten kívülre forintban vállalja, illetve nyújtja. A rendszeres átutalás iránti intézkedés a kirendeltségen, Ügyfél részéről adott írásbeli rendelkezés alapján, illetve elektronikus szolgáltatásokon keresztül adható. A rendszeres átutalási megbízás teljesítése függetlenül attól, hogy a kirendeltségen vagy elektronikus csatornán keresztül nyújtották be a fizetési megbízást minden esetben az InterGiro2 rendszeren keresztül történik. 3. Csoportos átutalás Csoportos átutalás esetén az Ügyfél a Takarékszövetkezettel történő megállapodás alapján a kedvezményezettek javára szóló átutalási megbízásokat kötegelve, csoportos formában nyújthatja be. A Takarékszövetkezeten kívüli csoportos átutalás forintban, forint számla terhére az InterGiro2 rendszerben történik. 4. Hatósági átutalás és átutalási végzés A bírósági, valamint a közigazgatási végrehajtási és az adó-végrehajtási eljárásban a pénzkövetelést a hatósági átutalási megbízás adására vagy átutalási végzés meghozatalára jogosult erre irányuló kezdeményezése esetében a Takarékszövetkezet a Pft.-ben és a Rendeletben foglaltaknak megfelelően jár el. Amennyiben a hatósági átutalási megbízás adására jogosult Ügyfél, a pénzforgalmi számláját vezető kirendeltséghez papíralapon nyújtja be a fizetési megbízását, vagy Electra Terminálon keresztül kezdeményezi a hatósági átutalást, akkor a Takarékszövetkezet azok átvételét a pénzforgalmi szolgáltatások keretében lebonyolított fizetési műveletek teljesítési rendjéről szóló Hirdetmény szerint végzi. A Rendelet előírásainak megfelelő megbízás átvételét követően intézkedés történik a fizetési megbízás adattartalmának továbbítása iránt. Amennyiben a fizető fél számláját más pénzforgalmi szolgáltató vezeti, akkor az Ügyfél tárgynapon átvett hatósági átutalási megbízásának adattartalma az InterGiro2 rendszeren keresztül a tárgynapon továbbításra is kerül részére. A más pénzforgalmi szolgáltató által, a nála kezdeményezett, vagy a hatósági átutalási megbízásban kedvezményezettként megjelölt személy, vagy szervezet által a Takarékszövetkezet részére közvetlenül eljuttatott hatósági átutalási megbízásokat a Takarékszövetkezet a pénzforgalmi szolgáltatások keretében lebonyolított fizetési műveletek teljesítési rendjéről szóló Hirdetmény szerint fogadja be és a Rendelet vonatkozó előírásainak megfelelően teljesíti és kezeli. A hatósági átutalás kezdeményezése, valamint a hatósági átutalás és az átutalási végzésen alapuló átutalás teljesítése minden esetben az InterGiro1 rendszeren keresztül történik. A sorba állított hatósági átutalás és az átutalási végzés esetén a Takarékszövetkezet naponta egy összegben végez részteljesítést. A Takarékszövetkezet a részére megküldött átutalási végzés tekintetében az idevonatkozó jogszabályok - a Pft., a Rendelet és a Vht. - szabályainak megfelelő eljárást követi. V/2. Beszedések A beszedések teljesítése minden esetben az InterGiro1 rendszeren keresztül történik. 1. Felhatalmazó levélen alapuló beszedés A felhatalmazó levélben a fizető fél, mint Számlatulajdonos Ügyfél, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon engedélyezi a kedvezményezett számára beszedési megbízás benyújtását, illetve a Takarékszövetkezet részére a felhatalmazása szerinti beszedés teljesítését. A Takarékszövetkezet, a Rendeletben meghatározott nyomtatványminta, vagy annak tartalmával megegyező felhatalmazó levél átvételét végzi azzal a feltétellel, hogy vállalkozói üzletágba tartozó Ügyfelek esetében vállalja a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízások sorbaállítását, az Ügyféllel kötött valamennyi 15

16 felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízásra vonatkozó, fedezethiány esetén 35 napra történő sorbaállításra irányuló megállapodás, illetve bankszámlaszerződés alapján. A Takarékszövetkezet az átvett beszedési megbízásról előzetesen értesítheti Ügyfeleit, míg az utólagos értesítésnek bankszámlakivonat útján tesz eleget. 2. Csoportos beszedés A csoportos beszedés keretében a Takarékszövetkezet Ügyfelei felhatalmazása alapján a kedvezményezett (szolgáltató) a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójával történt megállapodás szerint a forintban kezdeményezett, azonos jogcímű, különböző fizető felek fizetési számlái terhére szóló, terhelési nappal ellátott beszedési megbízásokat kötegelve, csoportos formában nyújtja be. A kedvezményezett, vállalkozói üzletágba tartozó Ügyfél, a csoportos beszedési megbízást a Takarékszövetkezettel megkötött szerződésben meghatározott helyen, módon és gyakorisággal (benyújtási határidő) nyújthatja be, a beszedési megbízáson megjelölt terhelési napot legalább öt munkanappal megelőzően. A csoportos beszedési megbízásra adott felhatalmazással a Számlatulajdonos felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, hogy a megbízásban szereplő, szolgáltató által közölt díjakkal a bankszámláját rendszeresen megterhelje. A csoportos beszedési megbízást a szolgáltató díjközlése alapján, annak számlázási rendjéhez igazodva teljesíti a Takarékszövetkezet. A Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos és a szolgáltató közötti alapjogviszonyt nem vizsgálja. Csoportos beszedési megbízásra felhatalmazás megadható a Takarékszövetkezet kirendeltségein, és Electra Terminál szolgáltatásán keresztül, illetve a szolgáltatónál. A szolgáltatónál megadott megbízásokat a szolgáltató a Takarékszövetkezethez továbbítja. A csoportos beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazás visszavonásig, vagy a meghatározott időpontig érvényes. A Számlatulajdonos a csoportos beszedési megbízás teljesítésére felső teljesítési értékhatárt (limitet) jelölhet meg. A limitben meghatározott összeg felett a Takarékszövetkezet a megbízást akkor sem teljesíti, ha számlán a megfelelő fedezet rendelkezésre áll. A visszautasított megbízás miatti fizetési kötelezettséget a Számlatulajdonosnak kell a szolgáltató felé rendezni. Amennyiben a Számlatulajdonos a csoportos beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazásban a teljesítés felső értékhatárát megjelöli, annak összegéről a Takarékszövetkezet kizárólag a Számlatulajdonos hozzájárulása esetén értesíti a kedvezményezett szolgáltatót. A Takarékszövetkezethez beérkező olyan felhatalmazás esetében, amelyben a teljesítés felső értékhatára a Számlatulajdonos részéről meghatározásra került, de a szolgáltató értesítéséhez, a hozzájárulásra vonatkozóan nincs információ, a Takarékszövetkezet a szolgáltatót nem értesíti annak összegéről, a hozzájárulás hiányára tekintettel. A Takarékszövetkezet a november 1-ét megelőzően adott, csoportos beszedésre vonatkozó felhatalmazásokat mindaddig érvényesnek tekinti, míg a fizető fél ellenkező tartalmú megbízást nem ad. Ha a szolgáltató a Takarékszövetkezetnél benyújtott megbízást visszautasítja, erről a Takarékszövetkezet a Számlatulajdonost értesíti. 3. Váltóbeszedés A Takarékszövetkezet a váltóbeszedés végett az Ügyfél számlája terhére beérkezett beszedési megbízást akkor fogadja be teljesítésre, ha a fizetési megbízáshoz csatolt váltó eredeti példányát az Ügyfél szabályosan kitöltötte és aláírta. Ilyen esetekben a váltó, a váltó egyenes adósának beszedés teljesítésére vonatkozó felhatalmazásnak minősül. Amennyiben a Számlatulajdonos számláján az átvett beszedési megbízás teljesítéséhez szükséges fedezet nem vagy nem teljes mértékben áll rendelkezésre, a Takarékszövetkezet a váltójogi szabályok előírásai szerint jár el. V/3. A fizető fél által, a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés 1. A betéti kártyával végzett fizetések tekintetében a Takarékszövetkezet a bankkártyákra vonatkozó, a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Üzletszabályzata/Általános Szerződési Feltételeiben és a Takarékszövetkezet vonatkozó Hirdetményeiben foglaltak szerint jár el. V/4. Készpénzbefizetés bankszámlára A Takarékszövetkezet a bankszámlára történő készpénzbefizetést bármely kirendeltségén, valamint külön megállapodás alapján más Takarékszövetkezet kirendeltségein a pénztárbizonylat aláírásával, vagy postán keresztül, készpénzátutalási megbízással biztosítja Ügyfelei számára. V/5. Készpénzkifizetés bankszámláról Fizetési számláról készpénz felvétele a Takarékszövetkezet kirendeltségein, valamint külön megállapodás alapján másik Takarékszövetkezet kirendeltségeinél, a vállalkozói üzletágba tartozó Ügyfelek estén készpénzfelvételi utalvánnyal történhet. Lakossági Ügyfelek számára a személyes vagy meghatalmazott útján 16

17 történő készpénzkifizetés az azonosítást követően a készpénz felvételi lap kitöltésével és a pénztárbizonylat aláírásával biztosított. A vállalkozói és önkormányzati Ügyfeleket a forintban történő készpénzkifizetések lebonyolításához díjfizetés ellenében 20 vagy 40 lapos készpénzfelvételi utalványfüzettel látja el a Takarékszövetkezet. A bankkártyával rendelkező Ügyfelek számára a fentieken túl, lehetőség van a bankjegykiadó automatáknál történő forint készpénzfelvételre. A Takarékszövetkezet önállóan határozza meg, egyes kirendeltségein a nagy összegűnek minősített kifizetések értékhatárát és a készpénz Számlatulajdonos által igényelt időpontra történő biztosítására a bejelentési határidőt. V/6. Készpénzkifizetés postai úton kifizetési utalvánnyal A Számlatulajdonos rendelkezhet arról, hogy bankszámlája terhére a címzett(ek) részére meghatározott összeg postai úton kerüljön kifizetésre. A kifizetési utalvány Posta felé történő átadása történhet: papíralapú adathordozón (kifizetési utalvány és feladójegyzés nyomtatvány továbbításával) Elektra ügyfélterminál alkalmazásával, külön szerződés alapján. V/7. Deviza megbízások teljesítése forint számlán 1. Deviza jóváírások a forintban nyilvántartott bankszámlán A Számlavezető hely a bankszámlán, bármely jogcímen, korlátozás nélkül teljesíthet jóváírást. A Számlavezető hely, a bankszámlák javára érkező devizaösszegeket mindenkor az aktuális Hirdetményben meghatározott deviza-árfolyamok alkalmazásával számolja el. Mivel az átutalt összeg pénzneme eltér a fizetési megbízásban megjelölt bankszámla devizanemétől, így a Számlavezető hely automatikusan, konverziós tranzakcióként jóváírja az összeget az átutalásban megjelölt bankszámlán. Az átutalással, fizetési számlára érkező összegeket, forintban írja jóvá a Számlavezető hely a Számlatulajdonos megbízásban megjelölt bankszámláján. 2. Devizaterhelések a forintban nyilvántartott bankszámlán A Számlavezető hely azon pénznemekben teljesít átutalást, amelyekben valamely külföldi pénzforgalmi szolgáltatónál a Takarékbank, mint levelező bank, nostro számlát vezet. A Takarékszövetkezet aznapi feldolgozásra, mindenkor az aktuális Hirdetményében közzétett időpontig beadott átutalási megbízásokat veszi át. Ezen időpont után benyújtott átutalási megbízásokat, a következő banki munkanapon tekinti beérkezettnek és a teljesítési határidőket, attól a naptól számítja. Amennyiben a következő banki munkanap munkaszüneti nap, akkor a feldolgozás az azt követő első bankműveleti munkanapon történik meg. A Takarékszövetkezet ragaszkodik ahhoz, hogy a fedezet a Számlatulajdonos bankszámláján biztosított legyen. A Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos átutalási megbízásait az aktuális Hirdetményben meghatározott árfolyam alkalmazásával teljesíti. VI. TÁJÉKOZTATÁS 1. A Takarékszövetkezet, az Ügyfél és a Takarékszövetkezet közötti tájékoztatási, értesítési szabályokat Általános Üzletszabályzatában rögzíti. 2. A Takarékszövetkezet a Pft. által előírt szerződéskötést megelőző tájékoztatási kötelezettségnek, oly módon tesz eleget, hogy jelen Üzletszabályzatban meghatározott keretszerződést, az egyedi szerződés megkötését megelőzően az Ügyfél rendelkezésére bocsátja, valamint e dokumentumok hatályos változata a kirendeltségein, valamint internetes honlapján folyamatosan rendelkezésre áll és megtekinthető. 3. Fizetési megbízást megelőző tájékoztatás. A Számlatulajdonos az adott fizetési megbízása előtt a Takarékszövetkezet kirendeltségein, valamint internetes honlapján közzétett Hirdetményben kap előzetes tájékoztatást a fizetési megbízás teljesítésének időtartamáról, a Takarékszövetkezet részére fizetendő díjak, költségek vagy egyéb fizetési kötelezettség mértékéről és esedékességéről figyelemmel a Pft. 22. (2) bekezdésére. 4. Utólagos tájékoztatás. (bankszámlakivonat) A Számlatulajdonost a pénzforgalmi bankszámlán történt terhelésről, jóváírásról, a bankszámla egyenlegéről, az azonosítását lehetővé tevő hivatkozásokról, egyéb információkról, a megbízásban meghatározott bankszámlán jóváírt devizanemben számított összegről, a fizetendő díjakról, költségekről, vagy egyéb fizetési kötelezettségekről, az alkalmazott átváltási árfolyamról, az átváltást megelőző összegről, valamint a terhelés/jóváírás értéknapjáról, továbbá a bankszámlán végrehajtott megbízások azonosításához szükséges valamennyi, a pénzforgalmi jogszabályokban tételesen meghatározott adatról (így különösen: nyitó és záró 17

18 egyenleg, a bankszámlán végrehajtott fizetési megbízások, azok tartalma, összege, jellege, és a könyvelés időpontja, a megbízásokhoz kapcsolódó, felszámított bankköltségek, a halmozott tartozik és követel forgalom, és a sorban álló fedezethiányos elutasított fizetési megbízások) utólagosan, bankszámlakivonat útján tájékoztatja a Takarékszövetkezet. 5. A Takarékszövetkezet és az Ügyfél, megállapodhatnak abban, hogy a Takarékszövetkezet a fenti pontban foglalt információkra vonatkozó tájékoztatást az Ügyfél részére havonta egy alkalommal adja át, illetve bocsátja rendelkezésére papír alapon, vagy a felek által meghatározott egyéb az adatok tartós tárolására megfelelő formában. 6. Az Ügyfél és a Takarékszövetkezet között fennálló elektronikus kapcsolat esetén az elektronikus adat a fizetési számlakivonatot helyettesíti. Amennyiben az Ügyfél, írásbeli fizetési számlakivonatra is igényt tart, úgy Takarékszövetkezet a kivonatot a Hirdetményben közzétett összegű díj ellenében bocsátja Ügyfél rendelkezésére, kivéve amennyiben az Ügyfél fogyasztónak minősül, mely esetben a papír alapú kivonatot a Takarékszövetkezet, a fogyasztó Ügyfél ez irányú kérése alapján, havonta egy alkalommal költségtérítés nélkül bocsátja az Ügyfél rendelkezésére. 7. Pénzforgalmi számlák vonatkozásában bankszámlakivonatot, a Takarékszövetkezet minden olyan banki napon készít, amelyen terhelés vagy jóváírás történt, és azt eltérő megállapodás hiányában Ügyfél részére haladéktalanul továbbítja. 8. Takarékszövetkezet a nem pénzforgalmi fizetési számlán történő jóváírásokról és terhelésekről az adott fizetési számla egyenlegét is tartalmazó fizetési számlakivonatot küld Ügyfél részére, havonta egy alkalommal az elvégzett havi zárást követően. 9. A fogyasztó, mint Ügyfél kérelmére a Takarékszövetkezet a fizetési számlakivonatot havonta egy alkalommal papíron díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentesen akkor is átadja, ha a fizetési számlakivonat átadásának módja tekintetében egyébként a papíron történő átadástól eltérő átadási módban állapodtak meg. 10. Ügyfél a számlakivonatra vonatkozó észrevételét természetes személy Ügyfél esetében a tárgyhónap utolsó napjától, egyéb Ügyfél esetében a tárgynaptól számított 4 héten belül írásban teheti meg, meghatározva a kérdéses fizetési műveletet és megjelölve a vélt helyes értéket. 11. Amennyiben az Ügyfél SMS szolgáltatást vesz igénybe, akkor a fenti kifogástételi határidő, a fizetési műveletről szóló SMS értesítés kiküldése napjától számítandó. 12. Az észrevétel az abban foglaltak bizonyításáig nem érinti az Ügyfélnek, a számlakivonat szerint esedékes, megkifogásolt követelések teljesítésére vonatkozó kötelezettségét. 13. Ügyfél a kérését megelőző öt évben végrehajtott egyedi ügyleteiről kimutatást kérhet. Az ilyen kimutatást Takarékszövetkezet legkésőbb kilencven nap múlva szolgáltatja Ügyfélnek. A Takarékszövetkezet, ezen szolgáltatásának az a feltétele, hogy Ügyfél a Takarékszövetkezetnek a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos minden költségét amelyet Takarékszövetkezet Hirdetményben tesz közzé előzetesen megfizesse. 14. Takarékszövetkezet az Ügyféllel szemben fennálló, és a vonatkozó szerződések, illetve jogszabályok alapján elhatárolt és függővé tett követeléseit elkülönítetten tartja nyilván, emiatt az a fizetési számlakivonaton nem jelenik meg. 15. A Takarékszövetkezet a vállalati, valamint az önkormányzati üzletágba tartozó Ügyfelei részére a forgalom szerinti gyakorisággal, papír alapon, postai úton rendelkezésre bocsátott bankszámlakivonatért díjat, vagy költséget számít fel. 16. A Bankszámlakivonat kirendeltségen történő kézbesítésének igénylése esetén, Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bankszámlakivonat a tárgyhónapot követő hónap 15. (tizenötödik) napján az Ügyfél részére kézbesítettnek minősül, függetlenül attól, hogy az Ügyfél a bankszámlakivonatot a kirendeltségen átvette-e. Ügyfél ezennel teljes körű felelősséget vállal a bankszámlakivonat átvételének elmulasztásából eredően esetlegesen bekövetkező károkért. Abban az esetben, ha Ügyfél a bankszámlakivonatok kirendeltségen történő kézbesítésében állapodott meg, a Takarékszövetkezettel szemben semmiféle reklamációt nem kezdeményezhet, illetőleg igényt, vagy követelést nem érvényesíthet azon az alapon, hogy a bankszámláján lebonyolított műveletekről beleértve a bankkártya tranzakciókat, és az elektronikus csatornákon kezdeményezett tranzakciókat is nem értesült. 17. Az Ügyfél a bankszámlaszerződés megkötésekor meghatározhatja, illetve a szerződés fennállása alatt bármikor a következő hónaptól érvényes hatállyal módosíthatja a bankszámlakivonat átadásának módját, mely lehet postai úton belföldre vagy külföldre eljuttatott, illetve elektronikus úton rendelkezésre bocsátott. VII. BANKSZÁMLASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, FELMONDÁSA VII/1. Bankszámlaszerződés módosítása 1. A Takarékszövetkezet és Ügyfele az egyedi számlaszerződést egyező akarattal, kölcsönösen módosíthatják és kiegészíthetik. 2. A bankszámlaszerződés módosítását a Takarékszövetkezet egyoldalúan az Üzletszabályzatok, illetve Hirdetmények útján is kezdeményezheti, az azokban foglalt, egyoldalú módosításra vonatkozó feltételek szerint. 18

19 3. A kamatláb vagy átváltási árfolyam módosítására azonnal is sor kerülhet, amennyiben a változások referenciakamatlábon vagy referencia-árfolyamon alapulnak. 4. A Takarékszövetkezet által kezdeményezett szerződés módosítást, az Ügyfél részéről akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha annak hatálybalépése előtt a Takarékszövetkezetet nem tájékoztatta arról, hogy a módosítást nem fogadja el. 5. A bankszámlaszerződés módosítás hatálybalépése előtti napig a lakossági- és a mikrovállalkozó Ügyfél jogosult a szerződés azonnali és díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására. 6. A szerződés módosítására vonatkozó részletes feltételeket az Általános Üzletszabályzat tartalmazza. VII/2. Bankszámlaszerződés felmondása 1. A bankszámla követelés kimerülése a szerződést nem szünteti meg. 2. A bankszámlaszerződés határozatlan időre szól, azt az Ügyfél és a Takarékszövetkezet is, a másik félhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, indoklás nélkül felmondhatja. 3. Az Ügyfél felmondása esetén a felmondási idő 30 nap, illetve közös megegyezés esetén annál rövidebb is lehet. Önkormányzati Ügyfelek esetében a bankszámla felmondása a hónap első napjával lép hatályba. 4. A Takarékszövetkezet a lakossági, valamint a mikrovállalkozó Ügyfél érvényben lévő bankszámlaszerződését két hónapos (mely határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdőnapnak megfelel, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hó utolsó napján) felmondási idővel, vállalati Ügyfél, valamint az önkormányzati üzletág Ügyfelei esetében 30 napos határidővel mondja fel. 5. A Takarékszövetkezet jogosult a bankszámlaszerződést azonnali hatállyal felmondani, és a bankszámlát megszüntetni ha az Ügyfél szerződés szerinti esedékes és ki nem egyenlített fizetési kötelezettségeinek többszöri írásbeli felszólítás ellenére nem tesz eleget, vagy egyéb súlyos szerződésszegést követ el, így különösen, ha a vállalt fizetési kötelezettségét megszegi. 6. A Számlatulajdonos Ügyfél akkor jogosult a bankszámlaszerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Takarékszövetkezet a bankszámlaszerződésben foglaltaknak nem tesz eleget. 7. A bankszámlaszerződés felmondása, megszűnése esetén a Takarékszövetkezet és az Ügyfél kötelesek egymással elszámolni. 8. A szerződés Ügyfél általi felmondása esetében a Takarékszövetkezetnek joga van díj, illetve költség felszámítására, melyek mértékét, esedékességét a hatályos Hirdetmények tartalmazzák. A lakossági, valamint a mikrovállalkozó Ügyfél az első év elteltével a bankszámlaszerződést díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettségmentesen felmondhatja. 9. Amennyiben a bankszámlához kapcsolódóan a jogszabályi előírások szerinti kötelezően, vagy az Ügyféllel történő megállapodásra tekintettel sorban álló tétel van, úgy a számla Ügyfél általi felmondásakor, vagy a Takarékszövetkezet általi azonnali hatályú felmondáskor, a bankszámla legkorábban csak a sorba állítás időtartamának leteltét követő napon kerülhet megszüntetésre. 10. Amennyiben a bankszámla jutalék-, díj- vagy költségtartozás miatt, tartozik egyenleget mutat és az Ügyfél a Takarékszövetkezet által küldött felmondó levélben megadott határidőn belül tartozását nem rendezi, a bankszámlaszerződés a felmondási idő lejáratakor a Takarékszövetkezet esetleges ellenkező rendelkezése hiányában hatályát veszti. VII/3. A bankszámlaszerződés felmondás, illetve megszüntetés speciális feltételei lakossági Ügyfelek esetében 1. Amennyiben a Számlatulajdonos Ügyfél a bankszámlaszerződést felmondja, a felmondást a Takarékszövetkezet azonnali határidővel elfogadja, a Takarékszövetkezet és az Ügyfél a felmondáskor számolnak el. 2. Folyamatban lévő kártyareklamáció esetén, ha a Számlatulajdonos azonnali hatállyal fel kívánja mondani a bankszámlaszerződést, a Takarékszövetkezet által előzetesen jóváírt összeget a Takarékszövetkezet és az Ügyfél közötti elszámolás keretében vissza kell fizetnie. A reklamációs eljárás ha azt a kártyabirtokos nem vonja vissza tovább folytatódik, és annak eredményétől függően történik a kifizetés részére. 3. A bankszámlaszerződés felmondással történő megszüntetése esetén a kapcsolódó külön szerződések, (Bankkártya, elektronikus szolgáltatások) automatikusan, egyidejűleg megszűnnek. 4. A bankszámlaszerződés felmondásakor az elszámolás keretében a bankszámlán jóváírásra, illetve terhelésre kerülnek az előjegyzett kamatok és költségek, valamint a felmondás napjáig esedékes számlavezetési díj. A bankszámlán a Takarékszövetkezet visszatartja az előjegyzett és felmondás előtt kezdeményezett kártyatranzakciók összegét, és azok vélelmezett kártyahasználati díját, valamint a felmondás napjáig esedékes, a megszüntetni kívánt bankszámlához kapcsolódó elektronikus szolgáltatások havi- és üzenet díjait. 5. A Takarékszövetkezet a felmondás előtt kezdeményezett bankkártyás tranzakciók lekönyvelése érdekében a bankszámlát legkésőbb a felmondást követő 30. napon zárja le, melyről a Számlatulajdonost az utolsó bankszámlakivonattal értesíti. A felmondás után beérkező jóváírásokat a Takarékszövetkezet az átutaló részére visszafordítja. 19

20 6. A Számlatulajdonos elhalálozása esetén ha a számlának csak az elhunyt volt a tulajdonosa a Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos visszavonásig érvényes csoportos beszedési és átutalási megbízásait a halált követő hónap végéig - a számlaegyenleg erejéig - változatlan feltételek mellett teljesíti. Amennyiben a Takarékszövetkezet a halál tényéről annak bekövetkeztét követő hónap vége után szerez hitelt érdemlően tudomást, a csoportos beszedési és átutalási megbízások a hitelt érdemlő tudomásszerzéskor azonnal megszűnteti. A megbízások teljesítését a számlakövetelés kimerülése is automatikusan megszünteti. Amennyiben a Számlatulajdonos haláláról való hitelt érdemlő tudomásszerzéskor a bankszámla egyenlege negatív (tartozást mutat), a Takarékszövetkezet a bankszámlára adott megbízásokat az esetleges hitelkeret terhére nem teljesíti. 7. A bankszámla megszüntetése költségmentes. A bankszámláról történő készpénzfelvétel, illetve átutalás minden esetben ideértve a számlamegszüntetést is a Hirdetményben meghatározott költségek felszámítása mellett történik. VIII. KAMATOK, JUTALÉKOK, DÍJAK, KÖLTSÉGEK, ÁRFOLYAMOK 1. A Takarékszövetkezet által nyújtott pénzforgalmi szolgáltatások keretében felszámított kamat, jutalék, díj, költség meghatározását, mértékét és esedékességét, valamint módosítását, az Ügyféllel kötött szerződés, illetve kiegészítő szolgáltatások, az azokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek, Hirdetmények, vagy jogszabályok tartalmazzák. 2. A Takarékszövetkezet által az Ügyfél részére nyújtott szolgáltatásokért ideértve mind a Keretszerződés hatálya alá tartozó, a jelen Üzletszabályzatban részletezett szolgáltatásokat, mind pedig a külön szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokat felszámított díjak, jutalékok, költségek és késedelmi jellegű kamatok felszámításának jogcímét és mértékét, az elhelyezett pénzeszközök után a Takarékszövetkezet által fizetendő kamat mértékét, valamint a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyéb feltételeket a mindenkori Hirdetmények tartalmazzák. 3. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása során a Takarékszövetkezet által igénybe vett, szolgáltató részére megfizetett díjakat, költségeket a Takarékszövetkezet áthárítja a Számlatulajdonosra. 4. A Takarékszövetkezet által, a fizetési műveleteknél alkalmazott árfolyamok típusait (valuta, deviza valamint külkereskedelmi vételi és eladási árfolyamok, stb.), azok aktuális mértékét az üzletági Hirdetmények, a kirendeltségekben, illetve a Takarékszövetkezet honlapján közzétett árfolyam táblázatok tartalmazzák. VIII/1. Kamatok 1. Változó kamatozású bankszámla és betétszámla esetén, a bankszámla napi pozitív záró egyenlege után a Takarékszövetkezet a tárgynapra érvényes, Hirdetményben közzétett mértékű betéti kamatot fizet, melyet az egyedi szerződésben, vagy Hirdetményben meghatározott gyakorisággal ír jóvá. A látra szóló betét kamatát a Takarékszövetkezet év végén, tőkésítéskor, illetve a számla megszűnésekor írja jóvá. A Számlán elhelyezett összeg az elhelyezés napjától a felvétel napját megelőző napig kamatozik. 2. Sávos kamatozás esetén a Számla egyenlegének adott összegsávba eső része az adott sávhoz tartozó kamatlábbal kamatozik. 3. Küszöbös kamatozás esetén a Számla teljes egyenlege az adott összegsávhoz tartozó kamatlábbal kamatozik. 4. Amennyiben a Számlatulajdonos a fizetési kötelezettségeinek az előírt határidőben nem tesz eleget, úgy a késedelem időtartamára a tartozás után a Hirdetményben meghatározott mértékű késedelmi kamatot is megfizetni tartozik a Hirdetményben meghatározott gyakorisággal. 5. A kamat kiszámítása a bankszámla devizanemétől függően, illetve az Ügyféllel történt megállapodás alapján az alábbi képlet alapulvételével történik: tőke x kamatláb %-ban x napok száma Amennyiben a fizetési számla meg nem engedett Tartozik egyenleget mutat, úgy a Takarékszövetkezet annak összege után a mindenkori hirdetményben meghatározott mértékű késedelmi kamatot számít fel. A kamat kiszámítása az alábbi képlet alapulvételével történik: tőke x kamatláb %-ban x napok száma VIII/2. Kamatadó A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény szeptember 1-jétől életbelépő változásai alapján a Takarékszövetkezet a törvény rendelkezései szerint a magánszemély ügyfelei által kamat címén megszerzett jövedelemből az ügyfél adóügyi illetőségének függvényében kamatadót von le. Amennyiben a Számlának több tulajdonosa van, a kamatadó levonása tárgyában az érintett Számlaszerződésben 20

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 3000 Hatvan, Kossuth tér 22. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : kozpont@hatvan.tksz.hu honlap : www.hatvantksz.hu

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012.07.02-től 3. sz. függelék A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

Részletesebben

HIRDETMÉNY. lakossági és vállalkozói ügyfelek részére. Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15.

HIRDETMÉNY. lakossági és vállalkozói ügyfelek részére. Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15. DRÁVAMENTI 7570 Barcs, Bajcsy Zs. u. 57 Tel.: 82/565-440 HIRDETMÉNY lakossági és vállalkozói ügyfelek részére Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15. Tartalomjegyzék: Vállakózói

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén Érvényes: 2015. április 1-jétől, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II.

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Üzletszabályzat 9 sz melléklete FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet [6763 Szatymaz,

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája és termékek esetén Érvényes: 2013. október 9-től, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Lakossági ügyfelek és vállalkozások részére Érvényes: 2014. július 28-tól I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus Takarékszövetkezeti

Részletesebben

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja)

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja) HIRDETMÉNY hatályos 2013. június 29-től a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Pannon Takarék Bank Zrt. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

Hatályos: 2015. szeptember 07-től

Hatályos: 2015. szeptember 07-től 4. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről A Pénzforgalmi Keretszerződés melléklete Hatályos: 2015. szeptember

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A TakarékMatrica Program keretén belül forgalmazott termék esetén Érvényes: 2013. december 1-jétől I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Turai Takarékszövetkezetnél nyitott TARTÓS BEFEKTETÉSI BETÉTSZÁMLÁRÓL (TBSZ)

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Turai Takarékszövetkezetnél nyitott TARTÓS BEFEKTETÉSI BETÉTSZÁMLÁRÓL (TBSZ) 1 ÜZLETSZABÁLYZAT a Turai Takarékszövetkezetnél nyitott TARTÓS BEFEKTETÉSI BETÉTSZÁMLÁRÓL (TBSZ) Jelen Üzletszabályzatot az Igazgatóság a 2010. október 18-i ülésén a 5-135 (2010.10.18.) számú határozatával

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012. július 2-tól A Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről HIRDETMÉNY I.1. sz. melléklet a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2015.szeptember 7.-től A Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről ÜZLETSZABÁLYZAT a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről Jelen Üzletszabályzat a 2010. november 10-től nyitott forintban és külföldi, konvertibilis

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2015. szeptember 7-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétől hatályba lépő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben

Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Érvényes: 2015. január 05-től Közzétéve: 2014. december 19.

Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Érvényes: 2015. január 05-től Közzétéve: 2014. december 19. Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Számlanyitás díja 3.500 Ft Bankszámla megnyitásakor Számlavezetés díja 2.000 Ft, adott havi forgalom esetén Készpénz befizetése

Részletesebben

Takarék Lakossági Bankszámla

Takarék Lakossági Bankszámla Jutalékok és díjak: HIRDETMÉNY Érvényes: 2015. 10. 19-től a Hartai Takarékszövetkezet számlavezetéssel összefüggő szolgáltatásaiért felszámítandó jutalékokról, külön díjakról, egyéb költségekről, valamint

Részletesebben

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény Pénzforgalmi forint számlavezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Általános költségek, díjak, jutalékok Számlanyitás díja Elkülönített számla nyitás díja Törzsbetét összege - Vállalkozások és egyéni vállalkozók

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen Általános Szerződési Feltételek a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (székhely: 9200

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2015.08.03. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

Egyházközösségi Számlavezetési Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2014. január 10-től visszavonásig

Egyházközösségi Számlavezetési Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2014. január 10-től visszavonásig Egyházközösségi Számlavezetési Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2014. január 10-től visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAGOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAGOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ S2.1.. sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAGOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhelye: 2230 Gyömrő, Petőfi

Részletesebben

BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE

BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE I. Lakossági betétek 1. Könyves betétek BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2013. július 15. napjától Lekötési idő Kamat EBKM Látra szóló évi bruttó 0,5 % 0,5 % 1 évre lekötött évi bruttó 2,0 % 2,0 %

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2016. július 1-től 1 / 5 A Takarék Gazda Számlacsomag igénybevételével összefüggő szolgáltatások

Részletesebben

Hatályos: 2014.május 29-től 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2014.május 29-től 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Az Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér, Kossuth

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2016. július 01-től 1 / 5 A Takarék Gazda Számlacsomag igénybevételével összefüggő szolgáltatások jelen Hirdetményben

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről HIRDETMÉNY a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2016. november 1-től A Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Bácska Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 01-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01.

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01. HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Közzététel: 2016. december 30. Hatályos : 2017. január 01. A módosítás oka: Akciós időszak meghosszabbítása A Takarék Gazda

Részletesebben

BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA, KISBÉR V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y

BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA, KISBÉR V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y a vállalkozók, vállalkozások, egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámla vezetésének, betétek elhelyezésének feltételeiről Érvényes: 2015. december 18.-től

Részletesebben

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik.

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015.07.23. napjától Jelen általános szerződési feltételek hatálya az Ügyfelek által a Borotai Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2017.05.01. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNY

SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNY SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNY Meghirdetve: 2012. december 12. Hatályos: 2012. december 27. Jelenlegi ügyfeleink esetében a változások 2013. február 11-től érvényesek! 1 I. Lakossági folyószámlák Lakossági folyószámla

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan Érvényes: 2013. november 27-től 1. Bankszámlára, megtakarításra vonatkozó általános

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ - aktuális látra szóló betéti kamat külön hirdetmény szerint (pénzforgalmi számlák kamatmértéke) - Hatályos:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FOGYASZTÓ ÜGYFELEK RÉSZÉRE FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉRE VONATKOZÓAN HATÁLYOS: 2015. szeptember 01. napjától

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a számlatulajdonos fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a számlatulajdonos fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a számlatulajdonos fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2016. december 12-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Kormány 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletében szabályozott fizetési számlaváltásáról

HIRDETMÉNY A Kormány 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletében szabályozott fizetési számlaváltásáról A Kormány a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényben foglalt felhatalmazása alapján megalkotta a 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletét a fizetési számla váltásáról (továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2014. március 17-től 1. Általános rendelkezések Jelen

Részletesebben

Vállalkozói számlavezetés kondíciói

Vállalkozói számlavezetés kondíciói 1/6 Hirdetmény Vállalkozói számlavezetés kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! Fókusz Takarékszövetkezet Vállalkozói számlavezetés kondíciói 1. Vállalkozói számlavezetés 2/6 Éves betét kamatláb % EBKM % Vállalkozói

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére A Rábaközi Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, SZÉCHENYI U. 18. POSTACÍM: 3301 EGER, Pf.:225 TELEFON: 36/511-060, FAX: 36/421-617 www.egertksz.

EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, SZÉCHENYI U. 18. POSTACÍM: 3301 EGER, Pf.:225 TELEFON: 36/511-060, FAX: 36/421-617 www.egertksz. EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, SZÉCHENYI U. 18. POSTACÍM: 3301 EGER, Pf.:225 TELEFON: 36/511-060, FAX: 36/421-617 www.egertksz.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a fizetési számlák és lekötött

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betét számlák vezetéséhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betét számlák vezetéséhez E melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betét számlák vezetéséhez 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Szendrő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 2012.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 2012. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 2012. július 02-től 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Rakamaz

Részletesebben

Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói

Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói 1/7 Hirdetmény Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! Fókusz Takarékszövetkezet Vállalkozói számlavezetés kondíciói 1. Vállalkozói számlavezetés 2/7 Éves betét kamatláb % EBKM %

Részletesebben

forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 2014. március 15-ét követően megkötött szerződések esetében

forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 2014. március 15-ét követően megkötött szerződések esetében ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 2014. március 15-ét követően megkötött szerződések esetében Üzletszabályzat melléklete

Részletesebben

a forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére

a forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére ÜSZ 8 sz melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére A Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetménye

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetménye A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetménye A Dohányboltot üzemeltető számlavezetett ügyfelei részére Érvényes:2013. szeptember 2-től visszavonásig A Takarékszövetkezet a számlákat felülvizsgálja

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2.számú függelék ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A RÓNASÁGI Takarékszövetkezet (székhelye: 6085 Fülöpszállás Kiskunság

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a lakossági bankszámlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétszámlák vezetéséhez Érvényes: 2014.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a lakossági bankszámlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétszámlák vezetéséhez Érvényes: 2014. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a lakossági bankszámlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétszámlák vezetéséhez Érvényes: 2014. január 1-től A GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet (székhelye: 3200 Gyöngyös,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE A 3ATakarékszövetkezet (székhelye: 5440 Kunszentmárton Mátyás kir.

Részletesebben

Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február 1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák

Részletesebben

PÉNZFORGALMI KERETSZERZŐDÉS a forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla vezetéséhez

PÉNZFORGALMI KERETSZERZŐDÉS a forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla vezetéséhez PÉNZFORGALMI KERETSZERZŐDÉS a forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla vezetéséhez 1. sz. függelék mely létrejött a(z).......... (cég neve, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma) számlatulajdonos (a

Részletesebben

Hirdetmény Lakossági számlakezelési jutalékok és díjak

Hirdetmény Lakossági számlakezelési jutalékok és díjak 1/d.sz. melléklet Érvényes: 215. április 1. Hirdetmény Lakossági számlakezelési jutalékok és díjak Induló betét minimális összege Számlanyítási díj Meghatalmazott, kedvezményezett bejelentése törlése,

Részletesebben

EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, SZÉCHENYI U. 18. POSTACÍM: 3301 EGER, Pf.:225 TELEFON: 36/511-060, FAX: 36/421-617 www.egertksz.

EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, SZÉCHENYI U. 18. POSTACÍM: 3301 EGER, Pf.:225 TELEFON: 36/511-060, FAX: 36/421-617 www.egertksz. EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, SZÉCHENYI U. 18. POSTACÍM: 3301 EGER, Pf.:225 TELEFON: 36/511-060, FAX: 36/421-617 www.egertksz.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK pénzforgalmi számlák és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLA, PÉNZFORGALMI SZÁMLA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK KEZELÉSÉHEZ Hatályos: 2014.04.14.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLA, PÉNZFORGALMI SZÁMLA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK KEZELÉSÉHEZ Hatályos: 2014.04.14. 1 Általános Üzletszabályzat 1.sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLA, PÉNZFORGALMI SZÁMLA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK KEZELÉSÉHEZ Hatályos: 2014.04.14. A fizetési

Részletesebben

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Aktualizálva 2015.06.11-től a IV., VI., és VIII. pont. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 13. sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ (Hatályos: 2014. március 15-től) A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK D melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye:

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról III/9./A sz. melléklet BETÉTI KERETSZERZŐDÉS lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött egyrészről a Szendrő

Részletesebben

I. Fogalmak. Fizetési megbízások átvételének szabályai

I. Fogalmak. Fizetési megbízások átvételének szabályai TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonosok pénzforgalmi/fizetési számláját érintő fizetési ok benyújtásának és teljesítésének rendjéről HATÁLYOS: 2015. szeptember 07-től A Polgári Bank Zrt. (székhelye: 4090 Polgár,

Részletesebben

(forint ügyletekhez) Hirdetménye. Érvényes: 2015. április 01-től, visszavonásig

(forint ügyletekhez) Hirdetménye. Érvényes: 2015. április 01-től, visszavonásig P A S S Z I V Ü z l e t á g i k o n d í c i ó k (forint ügyletekhez) Hirdetménye Vállalkozók, kis- és magánvállalkozók, egyéb szervezetek részére vezetett pénzforgalmi számlák kamat, jutalék és költség

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 11. sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére (Hatályos: 2014. március 15-től) 1. A Számlatulajdonosok köre,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betét számlák vezetéséhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betét számlák vezetéséhez E melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betét számlák vezetéséhez 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Szendrő

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet 3561 Felsőzsolca Kassai út 28., Tel:46/584-140, Fax:46/584-141, web:felsozsolcatksz.hu

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet 3561 Felsőzsolca Kassai út 28., Tel:46/584-140, Fax:46/584-141, web:felsozsolcatksz.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN VEZETETT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁKHOZ ÉS LEKÖTÖTT BETÉTEKHEZ 2010.11.27. A Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) (Székhely:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Kedvezményes kondíciók Hallgatói hitel bankszámlán keresztül történő folyósítás esetén Kiadás időpontja: 2014.08.29. Hatályos: 2014.09.15-től Indoklás: Hpt.

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

Forintban nyilvántartott, természetes személy ügyfelek részére vezetett számla és a hozzá kapcsolódó lekötött betétek

Forintban nyilvántartott, természetes személy ügyfelek részére vezetett számla és a hozzá kapcsolódó lekötött betétek Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K Forintban nyilvántartott, természetes személy ügyfelek részére vezetett számla és a hozzá kapcsolódó lekötött betétek 1. A Számlatulajdonosok köre,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Rábaközi Takarékszövetkezet (székhelye: 9300 Csorna, Szent István tér 23., cégjegyzékszáma

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A fizetési megbízások benyújtása és teljesítése A. Adatszolgáltatás, igazolás kérelem befogadása és tárgynapi teljesítése

TÁJÉKOZTATÓ. A fizetési megbízások benyújtása és teljesítése A. Adatszolgáltatás, igazolás kérelem befogadása és tárgynapi teljesítése TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos fizetési/pénzforgalmi számláját érintő forint fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2014. január 06-tól A Hungária Takarék (továbbiakban:

Részletesebben

A hirdetmény módosításának oka: a postai díjszabás 2013-as változása.

A hirdetmény módosításának oka: a postai díjszabás 2013-as változása. 1/12 Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói forint számlavezetés és betétek kondíciói A hirdetmény módosításának oka: a postai díjszabás 2013-as változása. 5/2013.01.24. számú ülés nélküli Eszköz

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról

HIRDETMÉNY. Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1. em. 7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról Meghirdetés

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek.

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. 1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói jutalék-és díjtételek Számlanyitás díja díjmentes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK F. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betét számlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére Hatályos: 2015. augusztus

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Keretszerződés 1. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. A jogelıd Dél-pest megyei Takarékszövetkezet 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez

H I R D E T M É N Y. A jogelıd Dél-pest megyei Takarékszövetkezet 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez H I R D E T M É N Y A jogelıd Dél-pest megyei Takarékszövetkezet 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez Hatályos: 2012. október 1-jétıl HIRDETMÉNY TERMÉSZETES

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Hatályos: től

H I R D E T M É N Y. Hatályos: től H I R D E T M É N Y A jogelőd Rétköz Takarékszövetkezet (4600 Kisvárda, Szent L. u. 68., Cg.: 15-02- 050264, Adószám: 10113189-2-15) által vállalkozók és egyéb szervezetek részére megnyitott élő, de nem

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keretszerződés 1.sz.melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2013. december 17. napjától A Forrás Takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett. devizabetét számla kondícióiról

HIRDETMÉNY. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett. devizabetét számla kondícióiról Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a Érvényes: 2013. december 03-tól Közzétéve: 2013. december 03. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett HIRDETMÉNY

Részletesebben