ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE"

Átírás

1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL A 14/2005. (III. 23.) 2, A 45/2005. (X. 28.) 3, A 61/2005. (XII. 21.) 4, AZ 1/2006. (II. 24.) 5, A 29/2006. (V. 31.) 6, A 33/2006. (VI. 22.) 7, A 27/2007. (VI. 5.) 8, A 12/2008. (III. 4.) 9, A 13/2008. (IV. 7.) 10, A 23/2008. (VI. 5.) 11, A 27/2009. (VI. 25.) 12, A 42/2009. (IX. 30.) 13, AZ 53/2009. (XII. 18.) 14, A 23/2010. (IV. 28.) 15, A 27/2010. (VI. 4.) 16, A 31/2010. (VII. 12.) 17, A 45/2010. (IX. 5.) 18, A 61/2010. (XII. 17.) 19, A 7/2011. (III. 1.) 20, A 61/2011. (XII. 8.) 21, A 65/2011. (XII. 16.) 22, AZ 1/2012. (I. 26.) 23, A 3/2012. (I. 30.) 24, A 25/2012. (V. 31.) 25, A 29/2012. (V. 31.) 26, A 33/2012. (VI. 29.) 27 ÉS A 40/2012. (IX. 17.) 28 RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A közösségi célokat szolgáló közterületek megóvásának és fejlesztésének érdekében és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében megállapított jogkörét gyakorolva, Budapest Főváros Közgyűlésének 59/1995.(X. 20.) számú rendelet 2. (1) bekezdés felhatalmazása alapján a III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete a következő rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed a III. ker. Önkormányzat tulajdonában álló és az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi számmutatójában közterületként nyilvántartott belterületi földrészletre. 1 Elfogadva: június Elfogadva: március 2. 3 Elfogadva: október Elfogadva: december 14. Hatályos: január 1-jétől. 5 Elfogadva: február 8. 6 Elfogadva: május Elfogadva: június Elfogadva: május Elfogadva: február Elfogadva: március Elfogadva: május Elfogadva: június Elfogadva: szeptember Elfogadva: december 16. Hatályos: január 1-jétől. Alkalmazására lásd még ugyan e rendelet 10. (1) bekezdését. 15 Elfogadva: április 28. Hatályos: április 29-étől. Alkalmazására lásd még ugyan e rendelet 3. (1)- (2) bekezdését. 16 Elfogadva: június 3. Hatályos: június 4-étől. 17 Elfogadva: július Elfogadva: szeptember 2. Hatályos: szeptember 5-étől. 19 Elfogadva: december 16. Hatályos: december 18-ától. 20 Elfogadva: február 24. Hatályos: március 2-ától 21 Elfogadva: november 24. Hatályos: december 9-étől. Alkalmazására lásd még ugyan e rendelet 10. (1)-(3) bekezdését 22 Elfogadva: december Elfogadva: január 26. Hatályos: január óra 15 perctől 24 Elfogadva: január 25. Hatályos: február 4-étől 25 Elfogadva: május 31. Hatályos: június 1-jétől 26 Elfogadva: május 31. Hatályos: június 8-ától 27 Elfogadva: június 28. Hatályos: június 30-ától 28 Elfogadva: szeptember 13. Hatályos: szeptember 18-ától

2 (2) 1 E rendelet alkalmazása szempontjából közterület az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi számmutatójában közterületként nyilvántartott földrészlet, valamint a földrészlet és építmény közhasználatra, illetve gyalogos forgalom részére átadott része. A földrészlet és építmény közhasználatra, illetve gyalogos forgalom részére átadott területén a használat után amennyiben az nem az önkormányzat tulajdonát képezi közterülethasználati díj nem állapítható meg 2. A közterület használata, kategóriái 2. A rendelet hatálya alá tartozó közterületeket I. (kiemelt), II. (minősített) és III. (általános elbírálású) közterületi kategóriákba kell sorolni. A kategóriába sorolást jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 3. (1) 3 A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet a 6. (4) bekezdésben foglalt eset kivételével a használat megkezdése előtt legfeljebb 30 nappal, de legkésőbb 15 nappal a rendelet 3. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, az abban felsorolt mellékletek csatolásával együtt 4. A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek nyilatkoznia kell, hogy a közterület-használat során kíván-e olyan tevékenységet végezni, amely veszélyes mértékű körzeti zajt vagy rezgést okoz 5. (2) Az 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. Rendelet 4. (4) bekezdésében felsorolt közterület-használati hozzájárulás nélkül végezhető közterületi igénybevételt a III. ker. Önkormányzatnál az igénybevétel megkezdése előtt legalább 1 nappal, legkésőbb azonban a használat megkezdésekor be kell jelenteni. (3) 6 (4) 7 Közterületi létesítmény (pavilon, reklámberendezés) elhelyezésénél Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Kerületi Szabályozási Tervéről szóló 32/2001. (XI. 30.) Ör. rendeletében (a továbbiakban: ÓBVSZ), valamint a kerületi reklámrendeletben foglaltakat figyelembe kell venni. (5) Nem az Önkormányzat tulajdonát képező, de közforgalomnak átadott földrészlet esetén a kérelemhez mellékelni kell a tulajdonos képviselőjének hozzájárulását. (6) 8 Aki a közterület-használati kérelmet nem a használat megkezdése előtt 15 nappal, hanem azon belül adja be, az a rendelet díjtáblázatában megállapított díjon felül a díj összegének 20 %-át (egy év időtartamra vonatkozó kérelem esetén az első havi díj 20 %-át) is köteles megfizetni. (7) 9 A közterületen megrendezett sport és egyéb rendezvény esetén az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 12.) Korm. rendelet illemhelyekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A rendezvény alatt a terület tisztán tartásáról, a befejezést követő 1 napon belül a keletkezett szemét elszállításáról a rendezvény szervezője saját költségén köteles gondoskodni. Amennyiben a szervező a fenti kötelezettségét nem teljesíti, a takarítást az önkormányzat a szervező költségére elvégezteti. (8) 10 Azokban az esetekben, ahol az ingatlan meglévő utcafronti kerítése a korábban telekszabályozással kialakított közterületre nyúlik be, és a meglévő telekhatárok megváltoztatására szabályozási terv nem készül, valamint az önkormányzat a területen út/közműépítést nem tervez, az ingatlan-nyilvántartás szerinti közterületi határvonal és a meglévő kerítés által határolt közterületrész használatára ideiglenes jelleggel, maximum 5 éves időtartamra díjmentesen közterület használati hozzájárulás adható, amennyiben a Használó a terület gondozását, karbantartását vállalja. (9) 11 Amennyiben a közterületet nem a közterületen álló felépítmény (pl. pavilon, épület) tulajdonosa használja, a közterület-használati kérelemhez mellékelni kell a felépítmény tulajdonosa és a harmadik személy között létrejött, a felépítmény használatára (bérlésére) vonatkozó megállapodást. Ebben az esetben a közterület használója a közterület-használati díjat a hozzájárulás teljes időtartamára a hozzájárulás jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles megfizetni. 1 Módosította: 61/2010. (XII. 17.) Ör. 9. a) pontja 2 Beépítette: 53/2009. (XII. 18.) Ör Kiegészítette: 61/2005. (XII. 21.) Ör Módosította: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 2. (1) bekezdés 5 Módosította: 27/2009. (VI. 25.) Ör. 8. (3) bekezdés a) pontja 6 Hatályon kívül helyzete: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 10. (3) bekezdés a) pontja 7 Módosította: 13/2008. (IV. 7.) Ör. 21. (2) bekezdés b) pontja 8 Kiegészítette: 29/2006. (V. 31.) Ör Beiktatta: 23/2008. (VI. 5.) Ör Módosította: 61/2011. (XII. 8.) Ör. 1. Hatályos: december 9-étől. 11 Beiktatta: 27/2010. (VI. 4.) Ör. 1. 2

3 4. (1) Nem adható közterület-használati hozzájárulás: a) az I. (kiemelt) közterületi kategóriában árusító pavilon, épület létesítésére kivéve, ha a Kerületi Szabályozási Terv (továbbiakban: KSZT) azt lehetővé teszi. b) az I. (kiemelt) közterületi kategóriában a közterület használatával járó szolgáltató tevékenységre, kivéve ha az kulturális, sportrendezvényhez vagy ünnepek előtti vásárhoz kapcsolódik. c) az I. (kiemelt) és II. (minősített) közterületi kategóriában üzemképtelen járművek, illetve gépek közterületen való tárolására. d) az I. (kiemelt) és II. (minősített) közterületi kategóriákban göngyöleg, áru és törmelék szállítására 7 és 18 óra közötti időpontra. A téli időszakban a síkosság mentesítésre szolgáló anyagok zárt konténerben történő elhelyezésére a tilalom nem vonatkozik. e) a II. (minősített) és III. (általános) közterületi kategóriában 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű zárt szerkezetű pavilonok, épületek létesítésére, kivéve ha a hatályos, vagy készülő KSZT azt lehetővé teszi, és a fennmaradás kérelmezése esetén a pavilon, illetve az épület tulajdonosa, használója beszerzi az Igazgatási Főosztály Kereskedelmi és Közellátási Osztálya 1 azon írásbeli nyilatkozatát, mely szerint az általa üzemeltetett kereskedelmi egység a lakókörzet lakosságának ellátása szempontjából fontos, valamint a kerületi sajátosságokat tekintve további fennmaradása indokolt. A KSZT elkészültéig, az érintett területen már meglévő pavilon, épület esetében az engedélyezett formában csak az illetékes szakbizottságok véleményének figyelembevételével folytatható a közterület-használat 2. f) 3 este 19 óra és reggel 7 óra között 3,5 tonna, vagy ennél nagyobb össztömegű teherautók, valamint buszok parkolására a közterületen lévő parkolókban. g) 4 hatósági engedéllyel és forgalmi rendszámmal rendelkező, de a közlekedésben ideiglenesen, vagy egyáltalán részt nem vevő gépjármű, vontatmány, utánfutó, pótkocsi, lakókocsi reklámhordozó céllal történő elhelyezésére. h) 5 i) a közterületi parkolók fizikai eszközökkel történő lezárása nem engedélyezhető, kivéve külön szerződés szerinti őrzött parkolók. j) 6 k) azoknak a személyeknek, akiknek a III. ker. Önkormányzattal szemben az önkormányzat által megállapított közterület-használati ügyből kifolyólag tartozása áll fenn (pl.: közterület-használati díjhátralék, közterület eredeti állapotába történő helyreállítás költségei), vagy akinek az önkormányzattal szemben 3 hónapnál régebbi tartozása van. l) 3 négyzetmétert meghaladó nyílt szerkezetű elárusítópultok, állványok létesítésére, illetve fennmaradására, kivéve az engedélyhez kötött kulturális, sport rendezvények jegyárusítására maximum 30 napig, mely nem hosszabbítható meg. 7 m) n) 8 o) 9 Annak a közterületen álló felépítménynek (pl. pavilon, épület) a közterület-használatára, amellyel kapcsolatban közterület-használati ügyből kifolyólag közterület-használati díjtartozás áll fenn. p) 10 azoknak a cégeknek, amelyek tagjai között szereplő személyeknek, illetve e személyek részvételével üzemelő cégeknek a III. Kerületi Önkormányzattal szemben közterület-használati ügyből kifolyólag tartozása áll fenn. q) 11 azoknak a személyeknek, akik korábban olyan cégnek voltak tagjai, amely cégnek a III. Kerületi Önkormányzattal szemben közterület-használati ügyből kifolyólag tartozása áll fenn. r) 12 hírlap- és szórólaposztás céljára az I. övezeti kategóriában. (2) 13 Tilos közterületen a járműveket az eredeti rendeltetési céltól eltérően használni (ideiglenes szálláshely, raktár, elárusítóhely, reklámcélú ráépítmény, bontás- szerelési tevékenység). 1 Pontosította: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 10. (2) bekezdés a) pontja 2 Módosította: 53/2009. (XII. 18.) Ör Módosította: 61/2011. (XII. 8.) Ör. 2. Hatályos: december 9-étől 4 Módosította: 61/2011. (XII. 8.) Ör. 3. Hatályos: december 9-étől 5 Megsemmisítette: 93/2007. (XI. 22.) AB határozat 6 Hatályon kívül helyezte: 13/2008. (IV. 7.) Ör. 21. (2) bekezdés d) pontja 7 Hatályon kívül helyezte: 13/2008. (IV. 7.) Ör. 21. (2) bekezdés d) pontja 8 Hatályon kívül helyezte: 33/2006. (VI. 22.) Ör Beiktatta: 27/2010. (VI. 4.) Ör Beiktatta: 27/2010. (VI. 4.) Ör Beiktatta: 27/2010. (VI. 4.) Ör Beiktatta: 61/2011. (XII. 8.) Ör. 4. Hatályos: december 9-étől 13 Módosította: 45/2005. (X. 28.) Ör. 1. (1) bekezdés 3

4 (3) 1 Mutatványos tevékenységre nem adható közterület-használati hozzájárulás. (4) 2 (5) 3 Zöldterületen terasz céljára kizárólag ideiglenes jelleggel, egyedi elbírálás alapján, külön szerződésben foglaltak szerint a Pénzügyi, Tulajdonosi és Városfejlesztési Bizottság (a továbbiakban: PTVB) 4 véleményezésével az alábbi feltételek teljesülése esetén adható közterület-használati hozzájárulás: a) amennyiben Használó a terasz céljára igénybe vett területtel megegyező nagyságú zöldterületet kialakít b) a terasz környezetében lévő zöldterületet gondozza, karban tartja c) amennyiben az a) és b) pontban foglaltak nem teljesülnek, a használatba vett terület nagyságának megfelelő zöldterület kialakítási és a használatba vétel időtartamára vonatkozó gondozási költségekkel megegyező összeg kétszeresét a III. ker. Önkormányzat számlájára köteles befizetni. 5. A lakótelepeken szemétszállítási szerződéssel rendelkezők (Társasház, Lakásszövetkezet) részére a szemétszállítás zavartalan biztosítása céljából, lépcsőházanként legfeljebb egy gépkocsi parkolóhely méretű terület, parkolást gátló eszköz kihelyezésével, közterület használati hozzájárulás 5 alapján díjmentesen igénybe vehető. A közterület-használati hozzájárulás, közterület-használati díj 6. (1) 6 Közterület-használattal kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyekben első fokon a polgármester dönt. (2) 7 Közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel, egy évet meg nem haladó időtartamra adható. Kérelem alapján a Képviselőtestület ettől eltérő határozatot hozhat. (3) 8 Városképet befolyásoló közterület-használat (pl. pavilon) esetén a PTVB 9 véleménye is szükséges. (4) 10 A három napot nem meghaladó konténer tárolás céljára irányuló közterület-használati hozzájárulással kapcsolatos eljárás ügyfélfogadási időben gyorsított ügyintézéssel történik az alábbiak szerint a) a kérelmet a rendelet 3. számú melléklete szerinti formanyomtatványon, az abban felsorolt mellékletek csatolásával együtt legkésőbb a közterület-használat megkezdése előtti napig kell benyújtani, b) a közterület használati díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni, c) az érdemi határozatot a kérelem benyújtásának napján kell meghozni. (5) 11 A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem elbírálásakor figyelembe kell venni az 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 7. (1) bekezdésében foglaltakon túl hirdetési vagy tájékoztatási célú közterület-használat esetén a gyermek információs ártalommal szembeni védelmének szempontját is (1) A Használó a közterület-használatáért közterület-használati díjat köteles fizetni. (2) A közterület-használati díjakat tevékenységenként a közterület kategóriába sorolása és a közterületen folytatni kívánt tevékenység jellege figyelembevételével a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (2a) 13 A rendeletben nem szabályozott közterület-használat ügyében a PTVB 14 javaslata 15 alapján a Polgármester dönt. (3) A közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára tekintet nélkül a közterület-használati hozzájárulásban meghatározott időtartamra és módon kell megfizetni. (4) Egy évnél hosszabb időtartamú közterület-használat esetén a közterület-használati díjat legalább egy évre előre kell megfizetni. Ettől eltérő fizetési feltételt a Képviselőtestület jogosult megállapítani. 1 Módosította: 23/2008. (VI. 5.) Ör Hatályon kívül helyezte: 25/2012. (V. 31.) Ör pontja 3 Kiegészítette: 33/2006. (VI. 22.) Ör Módosította: 33/2012. (VI. 29.) Ör. 3. (1) bekezdés 1. pontja 5 Módosította: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 10. (2) bekezdés b) pontja 6 Módosította: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 4. (1) bekezdés 7 Módosította: 61/2011. (XII. 8.) Ör. 5. Hatályos: december 9-étől 8 Módosította: 13/2008. (IV. 7.) Ör. 21. (2) bekezdés b) pontja 9 Módosította: 33/2012. (VI. 29.) Ör. 1. (1) bekezdés 10 Módosította: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 4. (2) bekezdés 11 Beiktatta: 33/2012. (VI. 29.) Ör. 1. (2) bekezdés 12 Módosította: 53/209. (XII. 18.) Ör Beiktatta: 61/2011. (XII. 8.) Ör. 6. Hatályos: december 9-étől 14 Módosította: 33/2012. (VI. 29.) Ör. 3. (1) bekezdés 2. pontja 15 Módosította: 33/2012. (VI. 29.) Ör. 3. (2) bekezdés 4

5 (5) A Használó a közterület-használati díjat a) éves használat esetén negyedévente, a negyedév első hónapjának 10. napjáig, illetve az első részletet a hozzájárulás jogerőre emelkedését követő 5 napon belül, b) havi vagy napi használat esetén a hozzájárulás jogerőre emelkedését követő 5 napon belül, c) három napot nem meghaladó használat esetén a 6. (4) bekezdésben meghatározott időpontig köteles megfizetni. (6) 1 A díjszámítás szempontjából minden megkezdett nap egész napnak számít. (7) 2 Külön kérelem alapján a képviselőtestület a közterület-használati díjat fél napos időtartamra is megállapíthatja. 8. (1) Arra az időtartamra, amely a közterület-használati hozzájárulásban meghatározott időtartam 3 lejáratától a közterület eredeti állapotának helyreállításáig eltelik, az egyébként irányadó díjtétel kétszeresét kell megfizetni. (2) 4 (3) Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően használ, azzal szemben a ténylegesen használt időtartamra és területre az egyébként irányadó díjtétel tízszerese is megállapítható 5. (4) 6 Aki közterületet reklámeszközzel hozzájárulás nélkül használja, azzal szemben a 13/2008. (IV. 7.) Ör. 6. számú mellékletében meghatározott maximum díjtétel tízszerese is megállapítható. (5) 7 Aki közterület-használati díjcsökkentésben vagy díjmentességben részesült, és a közterület-használati hozzájárulásban meghatározott feltételeket nem tartja be, annak a közterület-használat megkezdésének időpontjára visszamenőleges hatállyal a közterület-használat után a rendelet díjtáblázata szerinti díjat kell megfizetni (1) 9 Közterület-használati hozzájárulás nélkül üzemképtelen jármű vagy gép közterületen csak mellékútvonalon és legfeljebb 10 napig tárolható. (2) A rendeletsértő módon közterületet használó járművek, mobil reklámhordozók eltávolítása a tulajdonos kötelessége. (3) 10 A rendeletsértő módon közterületet használó járműveket, mobil reklámhordozókat a Polgármesteri Hivatal a tulajdonos intézkedésének hiányában a tulajdonos (üzembentartó) költségére elszállíttatja és ellene eljárást kezdeményez. (4) A 9. (1), (2), (3) bekezdése a közterületet rendeletsértő módon használó külföldi rendszámú gépjárművekre is vonatkozik. 10. (1) A közterület-használati díj mértéke korlátlanul csökkenthető: a) az önkormányzat által megrendelt építési és felújítási munkálatok b) humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység c) a III. kerület saját szervezetei (intézményei) és a kisebbségi önkormányzatok által szervezett rendezvények esetében d) 11 e) 12 a Fő téren és a térhez csatlakozó díszburkolattal ellátott utcaszakaszokon lévő teraszok után minimum Ft/hó/m2 díjig, amennyiben a terasz a tervtanács által jóváhagyott tervnek megfelelően kerül kialakításra. f) 13 a téli időszakban a síkosság mentesítésre szolgáló anyagok zárt konténerben történő elhelyezésére, 1 Beiktatta: 61/2011. (XII. 8.) Ör. 7. Hatályos: december 9-étől 2 Beiktatta: 1/2012. (I. 26.) Ör. 1. Hatályos: január óra 15 perctől 3 Módosította: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 10. (2) bekezdés c) pontja 4 Hatályon kívül helyezte: 25/2012. (V. 31.) Ör pontja 5 Módosította: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 10. (2) bekezdés d) pontja 6 Beiktatta: 53/2009. (XII. 18.) Ör Beiktatta: 23/2010. (IV. 28.) Ör Módosította: 23/2008. (VI. 5.) Ör. 8. (1) bekezdés 3. pontja 9 Módosította: 31/2010. (VII. 12.) Ör Módosította: 25/2012. (V. 31.) Ör pontja 11 Módosította: 23/2008. (VI. 5.) Ör. 8. (2) bekezdés 3. pontja 12 Módosította: 7/2011. (III. 1) Ör Beiktatta: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 7. (1) bekezdés 5

6 g) 1 a vallási ünnepségek, h) 2 a jótékonysági, egészségvédelmi, környezetvédelmi, sport, kulturális, hagyományőrző (-teremtő), gasztronómiai rendezvények, i) 3 pártok és társadalmi szervezetek által szervezett megmozdulások (pl. aláírásgyűjtés) esetén. (2) 4 Felvonulási terület, illetve építési állvány elhelyezésére a közterület-használat maximum hat hónap időtartamra és legfeljebb 100 m2 területre díjmentes, az alábbi feltételek együttes fennállása esetén: a) a felvonulási területet iparosított technológiával épített lakóépületek felújításához kívánják igénybe venni, b) az épület színezésére a Főépítész Irodával egyeztetett formában kerül sor, c) a felújítás során az épület energia-besorolása magasabb kategóriába kerül. d) reklámháló elhelyezése esetén a 13/2008. (IV. 7.) Ör. rendeletnek 13. és a 17. -nak megfelelő hozzájárulás beszerzése. (3) 5 Egyedi közterület-használati díj megállapítására vonatkozó méltányossági kérelmek esetén az egyedi közterület-használati díj megállapítása ügyében a PTVB 6 javaslata alapján a Polgármester dönt. (4) 7 Nem kell közterület-használati díjat és eljárási illetéket fizetni az utcazenélésért (1) A közterület-használati hozzájárulás megszűnik 10 : a) a közterület használatát és rendjét érintő jogszabályok megváltozása miatt, b) a közterület-használati hozzájárulásban vagy a közterület-használatra, illetve az azzal kapcsolatos tevékenységre vonatkozó jogszabályokban foglaltak megsértése miatt, c) ha a Használó a közterület-használati hozzájárulásban meghatározott fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. (2) A közterület-használati hozzájárulás megszűnésével 11 egyidejűleg a Használót kötelezni kell az eredeti állapot helyreállítására. Amennyiben a Használó e kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a 9. (3) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. (3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a Használó által már befizetett közterülethasználati díj időarányos részét vissza kell fizetni. A közterület-használatával kapcsolatban felmerült egyéb költségek a Használót terhelik. (4) A (2) és (3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni abban az esetben is, ha a Használó a közterülethasználati hozzájárulásban meghatározott időtartamnál rövidebb ideig kívánja a közterületet használni, és ezt a használat befejezését megelőzően bejelenti. Zöldterületekre és a közterületek rendjére vonatkozó egyéb szabályok (1) A közhasználatú zöldterületet, létesítményeket, berendezéseket a rendeltetésének megfelelő célra és módon, állaguk sérelme, illetve mások nyugalmának megzavarása nélkül bárki díjmenetesen használhatja. (2) 14 A zöldterületek és zöldfelületek rendeltetéstől eltérő használatához közterület-használati hozzájárulást kell kérni. (3) 15 Ha a zöldterületek és zöldfelületek rendeltetéstől eltérő használata során a növényzet, illetve a zöldterület felszerelését képező építmények, berendezések sérülése, károsodása várható, a használó köteles: a) a növényzet védelméről - a helyszínen favédelmi kerítés, kaloda elhelyezésével gondoskodni; b) a növényzet előzetes áttelepítéséről, előírt pótlásáról gondoskodni; 1 Beiktatta: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 7. (1) bekezdés 2 Beiktatta: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 7. (1) bekezdés 3 Beiktatta: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 7. (1) bekezdés 4 Beiktatta: 23/2010. (IV. 28.) Ör Módosította: 61/2011. (XII. 8.) Ör pontja 6 Módosíotta: 61/2011. (XII. 8.) Ör. 11. (3) bekezdés 7 Beiktatta: 61/2011. (XII. 8.) 8. Hatályos: december 9-étől 8 Hatályon kívül helyezte: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 10. (3) bekezdés b) pontja 9 Módosította: 53/2009. (XII. 18.) Ör Módosította: 27/2010. (VI. 4.) Ör. 3. (2) bekezdés a) pontja 11 Módosította: 27/2010. (VI. 4.) Ör. 3. (2) bekezdés b) pontja 12 Beiktatta: 23/2008. (VI. 5.) Ör Beiktatta: 23/2008. (VI. 5.) Ör Beiktatta: 40/2012. (IX. 17.) Ör. 1. (1) bekezdés 15 Beiktatta: 40/2012. (IX. 17.) Ör. 1. (1) bekezdés 6

7 c) az építmények, berendezések, felszerelések, illetőleg az azok áttelepítésének (le- és felszerelésének, elszállításának stb.) a költségeit viselni. (4) 1 A használónak, a rendeltetéstől eltérő használat megkezdése előtt az eredeti állapotról feljegyzést kell készítenie, melyet az engedélykérelemhez kell csatolni. (4a) 2 A rendeltetéstől eltérő használat megszűntével a zöldterületen az eredeti állapotot haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül helyre kell állítani, a növényültetést pedig a legközelebbi ültetési időszakban végre kell hajtani, és a fenntartónak át kell adni. (4b) 3 A zöldterületek és zöldfelületek halasztást nem tűrő igénybevétele esetén (pl. csőtörés) az igénybevevőnek értesítenie kell az üzemeltetőt, és gondoskodnia kell az eredeti állapot helyreállításról. A helyreállítást követően a területet a fenntartónak át kell adni. (4c) 4 Tilos az önkormányzati tulajdonban lévő zöldterületen és zöldfelületen található fára reklámhordozót elhelyezni. (5) Tilos közterületen zaklató, másokat zavaró módon szórólapot osztogatni. (6)-(8) 5 (9) 6 Járművel, kerékpárral a) csak a zöldterületek és zöldfelületek erre a célra kijelölt útjain lehet közlekedni, b) zöldterületre, közterületi zöldfelületen lévő gyepfelületre, vagy zöldterületnek kialakított felületre behajtani, továbbá parkolni a gyephézagos és gyeprácsos felületeket kivételével tilos. (10)-(11) 7 (12) A zöldterületen lévő közkifolyó, kút jármű vagy más tárgy tisztítására nem használható. (13)-(15) 8 (16) Tilos közterületen göngyöleget tárolni. (17) (1) A közterület-használati hozzájárulás iránti eljárásban hozott döntés ellen jogorvoslatnak van helye. Az Ötv. 11. (2) bekezdése szerint a döntés ellen a Képviselőtestülethez lehet fellebbezést benyújtani. A Képviselőtestület határozatának felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a határozat közlésétől számított 30 napon belül bíróságtól lehet kérni. (2) 11 Fellebbezés esetén a képviselőtestületi előterjesztéshez a PTVB 12 véleménye is szükséges, amennyiben az ügyet előzetesen véleményezte. A Római part és a Kossuth Lajos üdülőpart, valamint az I. övezeti kategóriába tartozó közterületek használatára vonatkozó speciális szabályok 13 14/A. 14 (1) A Római parton és a Kossuth Lajos üdülőparton, valamint az I. övezeti kategóriába tartozó közterületen a) vendéglátó egység kitelepülésére, b) elárusító hely létesítésére vagy meglévő átalakítására (a továbbiakban együtt: létesítmény) vonatkozó közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemhez mellékelni kell a helykijelölési dokumentumot is. (2) A helykijelölési dokumentum tartalma: - helyszínrajz 1:1000 (1:500) - fotorealisztikus látványterv - műszaki leírás (3) A helykijelölési dokumentumot a kerületi főépítész véleményezi. A véleményezés során figyelembe veszi, hogy a tervezett létesítmény 1 Beiktatta: 40/2012. (IX. 17.) Ör. 1. (1) bekezdés 2 Beiktatta: 40/2012. (IX. 17.) Ör. 1. (2) bekezdés 3 Beiktatta: 40/2012. (IX. 17.) Ör. 1. (2) bekezdés 4 Beiktatta: 40/2012. (IX. 17.) Ör. 1. (2) bekezdés 5 Hatályon kívül helyezte: 25/2012. (V. 31.) Ör pontja 6 Módosította: 25/2012. (V. 31.) Ör. 12. (1) 7 Hatályon kívül helyezte: 25/2012. (V. 31.) Ör pontja 8 Hatályon kívül helyezte: 25/2012. (V. 31.) Ör pontja 9 Hatályon kívül helyezte: 25/2012. (V. 31.) Ör pontja 10 Számozását módosította: : 23/2008. (VI. 5.) Ör Módosította: 7/2011. (III. 1.) Ör Módosította: 61/2011. (XII. 8.) Ör. 11. (4) bekezdés 13 Beiktatta: 29/2012. (V. 31.) Ör Beiktatta: 29/2012. (V. 31.) Ör. 1. 7

8 - városképi, idegenforgalmi, közbiztonsági, kulturális, közegészségügyi, köztisztasági szempontoknak megfeleljen, - a gyalogos és a gépjármű forgalmat ne akadályozza. (4) Nem az önkormányzat tulajdonában lévő, de az 1. (2) bekezdés szerint közterületnek minősülő terület használatára csak jóváhagyott helykijelölési dokumentum alapján kerülhet sor. Értelmező rendelkezések E rendelet alkalmazásában: Mozgóárusítás: önjáró vagy gépjárművel vontatott, az üzlet feltételeinek megfelelő árusító hely Közutak nem közlekedési célú igénybevétele: közterületen végzett közműépítési, vagy fenntartási munka nyomvonala Közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű: a 3500 kg-ot meghaladó össztömegű jármű (autóbusz, tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, járműszerelvény), illetve a 9 főnél több személy szállítására alkalmas busz Üzem- és/vagy forgalomképtelen jármű 3 : - az a jármű, amely műszaki állapota miatt üzemképtelen - az a jármű, amely egyedi azonosító jellel (rendszám) nem rendelkezik - az a jármű, amely nem rendelkezik érvényes okmányokkal: a) tulajdonos nevére írt érvényes forgalmi engedély b) érvényes műszaki vizsga c) érvényes zöldkártya d) súlyadó befizetése Mobil reklámhordozó 4 : olyan forgalomképes gépjármű, amelyiknek kizárólagos funkciója a reklámfelület hordozása, továbbá forgalomképtelen vontatmány, utánfutó, lakókocsi, melynek felületén reklámcélú hirdetmény található, illetve reklámtábla vagy reklámtárgy elhelyezésére alkalmas felépítmény került elhelyezésre. Közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat. Jogkövetkezmények 5 15/A. (1) Aki a a) 13. (5) bekezdésében, b) 13. (9) bekezdésében, c) 13. (12) bekezdésében, d) 13. (16) bekezdésében foglalt előírásokat megszegi, helyi szabályszegést követ el. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott helyi szabályszegés elkövetője a) az (1) bekezdés a) és c) pontja esetén negyvenezer forintig, b) az (1) bekezdés b) és d) pontja esetén ötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott helyi szabályszegés miatt a közterület-felügyelő a) az (1) bekezdés a) és c) pontja esetén húszezer forintig, b) az (1) bekezdés b) és d) pontja esetén huszonötezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki Záró rendelkezések 1 Számozását módosította: 23/2008. (VI. 5.) Ör Módosította: 13/2008. (IV. 7.) Ör. 21. (2) bekezdés d) pontja 3 Módosította: 45/2005. (X. 28.) Ör Beépítette: 45/2005. (X. 28.) Ör Beiktatta: 25/2012. (V. 31.) Ör. 12. (2) 6 Hatályon kívül helyezte: 61/2011. (XII. 8.) pontja 8

9 16. (1) 1 Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Az e rendelet hatálybalépésekor érvényes, korábban kiadott közterülethasználati (hatósági) hozzájárulás alapján folytatott közterület-használatra és visszavonására a jelen rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekre Budapest Főváros Közgyűlésének a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) számú önkormányzati rendelete előírásait kell alkalmazni. (3) 2 (4) 3 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. jegyző polgármester 1 Módosította: 23/2008. (VI. 5.) Ör. 8. (1) bekezdés 3. pontja 2 Hatályon kívül helyezte: 61/2010. (XII. 17.) Ör. 9. c) pontja 3 Beiktatta: 42/2009. (IX. 30.) Ör. 1. 9

10 Csobánka tér díszburkolattal ellátott része Fő tér Péter-Pál templom környezete Szentlélek tér (díszburkolattal ellátott területe) Szakrális célokat szolgáló templomok környezete Árpád fejedelem útja melletti (17977/2) hrsz Bécsi út (Viador utca Perényi út közötti szakasz) Csobánka tér (díszburkolaton kívüli terület) I.(kiemelt) közterületi kategória II. (minősített) közterületi kategória 2 Fő térhez csatlakozó, díszburkolattal ellátott utcaszakaszok Heltai Jenő tér Pethe Ferenc tér Római tér Mátyás király út a Szentendrei és a Rákóczi utca közötti szakasza Szentlélek tér egyéb területe (ami nem tartozik az I. kategóriába) Dugovics Titusz tér és környezete Hunor u. (cella trichova és környéke) 30/2004. (VII. 1.) Ör sz. melléklete Szépvölgyi út Lajos utca Nagyszombat utca Kecske utca Kecske köz által határolt terület 1. Egyéb, az I. és II. kategóriába nem tartozó terület III. (általános) közterületi kategória 3 2. a 2. számú melléklet 4/g. pontja esetében a Hajógyári Szigeten az önkormányzati tulajdonban lévő védett közpark területe 1 Számozását módosította: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 10. (2) bekezdés e) pontja 2 Módosította: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 9. (1) bekezdés 3 Módosította: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 9. (1) bekezdés 10

11 Tevékenység 30/2004. (VII. 1.) Ör. 2. sz. melléklete 1 Övezeti kategóriák, tevékenységek és díjak táblázata 2 * I. (kiemelt) osztály II. (minősített) Osztály III. (általános) osztály 1. Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenységek a) pavilon 12 m 2 -ig Tiltott Ft/hó/m Ft/hó/m 2 12 m 2- től vendéglátó Tiltott Ft/hó és Ft/hó és 12 m 2 felett Ft/hó/m 2 12 m 2 felett Ft/hó/m 2 12 m 2 -től egyéb Tiltott 12 m 2 felett Ft/hó/m 2 12 m 2 felett 660 Ft/hó/m 2 b) árusításra szolgáló ideiglenes asztal, guruló kocsi, állvány, elárusító pult (max. 3 m 2 ) ba) képeslap, könyv Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m 2 bb) zöldség, gyümölcs, virág Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m2 bc) csomagolt édesség, pirított magok, pattogatott és főtt kukorica, jégkrém, fagylalt, sült tök, sült gesztenye, vattacukor Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m2 bd) zsűrizett iparművészeti termék Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m 2 c) idényjellegű árusítás (pl. dinnye) Tiltott 145 Ft/nap/m 2 85 Ft/nap/m 2 d) fenyőfa árusítás Tiltott 210 Ft/nap/m Ft/nap/m 2 e) alkalmi árusítás ünnepek előtti vásár Ft/nap/m Ft/nap/m Ft/nap/m 2 heti vásár és piac Tiltott 120 Ft/nap/m 2 60 Ft/nap/m 2 f) vendéglátás előkert, terasz Ft/hó/m Ft/hó/ m Ft/hó/ m 2 büfé Ft/hó/ m Ft/hó/ m Ft/hó/ m 2 sörsátor = 99 m 2 -ig Ft/hó/ m Ft/hó/ m Ft/hó/ m 2 = 100 m 2 -től 299 m Ft és Ft és Ft és -ig 99 m 2 felett Ft/hó/m 2 99 m 2 felett Ft/hó/m 2 99 m 2 felett Ft/hó/m 2 = 300 m Ft és Ft és Ft és -től 299 m 2 felett 990 Ft/hó/m m 2 felett 830 Ft/hó/m m 2 felett 620 Ft/hó/m 2 g) film és televízió felvétel Ft/nap/m Ft/nap/m Ft/nap/m 2 h) portrérajzolás Tiltott Ft/nap 880 Ft/nap i) reklámcélú vagy vállalkozási rendezvények Ft/nap/m Ft/nap/m Ft/nap/m 2 j) gépjárműből történő engedélyezett árusítás Ft/hó/ m Ft/hó/m Ft/hó/m 2 k) 3 Hírlap- és szórólaposztás Tiltott 9555 Ft/m2/hó 9555 Ft/m2/hó 2. Árubemutatások * d) árubemutató Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m 2 e) üzleti védőtető, előtető, ernyőszerkezet Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m 2 3. Szórakoztató tevékenységek** a) mutatványos Tiltott 210 Ft/nap/m 2 b) lovasfogat Tiltott Ft/hó/fogat c) pónilovaglás Tiltott Ft/ló d) bringó hintó Tiltott Ft/hó/hintó e) elektromos játék Tiltott Ft/hó/játék Ft/hó/játék f) hőlégballon Ft/nap/ballon g) tűzijáték Ft/m 2 1 A díjtételeket módosította: 61/2011. (XII. 8.) Ör. 9. (4) bekezdés Hatályos: december 9-étől. A folyamatban lévő évre vonatkozó közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmek elbírálása során kell alkalmazni (Lásd: ugyan e rendelet 10. (2) bekezdését. 2 A címet módosította: 61/2011. (XII. 8.) Ör. 9. (1) bekezdés. Hatályos: december 9-étől 3 Beiktatta: 65/2011. (XII. 16.) Ör. 1. Hatályos: január 1-jétől 11

12 4. Kulturális és sportesemények *** a) ideiglenesen kiépített színpad és egyéb elkerített terület 70 Ft/nap/m 2 40 Ft/nap/m 2 20 Ft/nap/m 2 b) karitatív tevékenység, közérdekű szolgáltatás 20 Ft/nap/m 2 c) kapcsolódó vendéglátó Tiltott Ft/nap/m2 d) kapcsolódó kereskedelmi Tiltott 720 Ft/nap/m2 e) kapcsolódó szórakoztató Tiltott 500 Ft/nap/m2 f) kapcsolódó ideiglenes szálláshely (sátorhely) Tiltott 20 Ft/nap/m2 g) VI.1-IX.15. közötti időszakban megrendezésre kerülő, egybefüggően több, de legfeljebb 8 napon át tartó kulturális fesztiválok Ft/nap/m2 5. Tömegmegmozdulások *** ideiglenesen kiépített színpad, létesítmény és egyéb elkerített terület 610 Ft/nap/m 2 6. Építési-szerelési munkálatok **** (Építési törmelék elhelyezése csak konténerben engedélyezhető!) a) építési konténer elhelyezése Ft/nap/db Ft/nap/db Ft/nap/db b) építési anyag tárolása 505 Ft/nap/m Ft/nap/m Ft/nap/m 2 c) felvonulási terület 210 Ft/nap/m Ft/nap/m 2 65 Ft/nap/m 2 7. Üzemképtelen jármű Tiltott Tiltott Ft/hó/db 8. Mezőgazdasági hasznosítás Tiltott Tiltott 110 Ft/év/m 2 9. Őrzött parkoló Tiltott 130 Ft/hó/m 2 60 Ft/hó/m Közművek felszíni létesítményeinek elhelyezése Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Parthasználat Ft/fm/hó 12. Ingatlan melletti közterület szabályozási tervtől 1 eltérő használata 13. Szolgáltatás, kereskedelem Vendéglátás Tiltott Ft/hó/m Ft/hó/m 2 Tiltott Egyedi elbírálás alapján Egyedi elbírálás alapján 14. Üzemanyagtöltő állomás Tiltott Egyedi elbírálás alapján Egyedi elbírálás alapján 15. Pavilonnal határos közterület vagyon-védelmi, ill. tárolás miatti nem kereskedelmi célú használata Magántulajdonú ingatlanhoz hozzákerített felépítmény nélküli, nem mezőgazdasági célra használt közterületrész Tiltott Ft/hó/m2 880 Ft/hó/m2 Tiltott Ft/év/m Ft/év/m * A rendeletben és a díjtáblázatban tiltottként feltüntetett tevékenységeknél, hozzájárulás nélküli használat esetén az azonos tevékenységre vonatkozó legmagasabb díjosztályban meghatározott díjat kell irányadó díjtételként figyelembe venni. ** A rendelet 4. (3) bekezdése figyelembevételével. *** Kulturális és sportesemények, valamint tömegmegmozdulások alatt a rendezvényhez kapcsolódó vendéglátó és szórakoztató tevékenységekre napi közterület-használati díjként a díjtáblázat adott pontjaiban szereplő havidíjak napidíjra lebontott összegének kétszerese állapítható meg. ***** A 6. pontban szereplő Építési-szerelési munkálatok díjtételnél a 15 napot meghaladó igénybevétel esetén a teljes időtartamra a táblázatban szereplő díj kétszeresét kell megállapítani. 1 Módosította: 61/2011. (XII. 8.) Ör. 11. (5) bekezdés 2 Beiktatta: 61/2011. (XII. 8.) Ör. 9. (2) Hatályos: december 9-étől 3 Hatályon kívül helyezte: 65/2011. (XII. 16.) Ör. 3. Hatályos: január 1-jétől 12

13 3. sz. melléklet 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 1033 Budapest Fő tér 3. illetékbélyeg helye 2 Gazdasági társaságok esetében: KÉRELEM Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használathoz Igénylő neve:.. Telefon:... Címe:... Bankszámla száma:..... Számlavezető Fiók neve: Cégjegyzékszáma:.... Adóigazgatási azonosító száma:.... Aláírásra jogosult:.. Egyéni vállalkozók, illetve magánszemélyek esetén: Igénylő neve:... Telefon:. Lakcíme:.. Születési hely és idő:. Személyi ig. szám:... Anyja neve: Adóigazgatási azonosító száma:... Vállalkozói igazolvány száma: Bankszámla száma: Számlavezető Fiók neve: Használat ideje:... év hó... nap-tól..... év hó.. nap-ig A közterület-használat célja:.. A kért közterület nagysága:.... m2 vagy... db A kért közterület helyének pontos leírása: A kért területre előzőleg kiadott engedély száma:. A közterület-használat során kíván-e olyan tevékenységet végezni, amely veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okoz: igen nem A kérelmező tudomásul veszi, hogy - 3 a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára - csak az általa igényelt nagyságú közterületet használhatja - a közterületen csak a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében meghatározott termékek árusíthatók - a Budapest III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének a kerületi önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 30/2004. (VII. 1.) rendelete szerint a közterület használatáért a közterület-használati hozzájárulás jogosultja közterület-használati díjat köteles fizetni a közterület tényleges használatára tekintet nélkül - a kérelem teljesítése esetére már a döntés közlése előtt lemondhat a fellebbezésről, így ellenérdekű ügyfél hiányában, a hozzájárulás a közlés napján jogerős és végrehajtható. Budapest, hó nap kérelmező aláírása Kérem, hogy a túloldalon jelzett mellékleteket csatolja! 1 Módosította: 53/2009. (XII. 18.) Ör. 9. (3) bekezdés 2 Módosította: 3/2012. (I. 30.) Ör Módosította: 25/2012. (V. 31.) Ör pontja 13

14 A kérelemhez az igénylőnek az alábbiakat kell csatolnia: 1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító okirat (vállalkozói engedély, cégbírósági bejegyzés ) egyszerű másolatát. 2. Az igényelt területre vonatkozó hivatalos helyszínrajzot. 3. Az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázoló vázlatot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak. Ebbe be kell rajzolni az igényelt területet a szükséges méretekkel úgy, hogy annak nagysága, elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen. 4. Az elhelyezni kívánt létesítmény, elárusító asztal leírását és műszaki rajzát. 5. illetékbélyeget 1 6. A jogosult közterületet érintő tevékenységében résztvevő bejelentett családtagjainak, ill. alkalmazottainak nevét és lakcímét. 7. Gazdasági társaságok esetében bankszámlaszerződés és aláírási címpéldány egyszerű másolatát. 8. Amennyiben a közterület-használat során olyan tevékenységet végez, amely veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okoz szabadidős zajforrás esetén a zajkibocsátási határérték megállapítása iránti űrlapot, közterületi rendezvény esetén a zajvédelmi adatlapot. 9. Közúti igénybevétel esetén a 3. pontban leírt helyszínrajzon túl a vonatkozó helyszínt ábrázoló forgalomtechnikai vázrajzot, amely beszerezhető a Fővárosi Közterület-Fenntartó Zrt. Forgalomtechnikai Főosztályán (VIII., Szabó Ervin tér 2.). 10. Meglévő létesítményre vonatkozó közterület-használati hozzájárulás megújítása esetén városképvédelmi szempontok figyelembevétele miatt fotót kell becsatolni A Római part, Kossuth Lajos üdülőpart, valamint az I. övezeti kategóriába tartozó közterületek használata esetén (vendéglátó egységek kitelepülésekor és elárusító helyek létesítésekor) a fentieken túl az alábbi tartalmú helykijelölési dokumentumot is csatolni kell: - helyszínrajz 1:1000 (1:500) - fotorealisztikus látványterv - műszaki leírás 1 Módosította: 3/2012. (I. 30.) Ör Beiktatta: 29/2012. (V. 31.) Ör

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL A 14/2005. (III. 23.), A 45/2005. (X. 28.), A

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 53/2009. (XII. 18.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 53/2009. (XII. 18.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 53/2009. (XII. 18.) rendelete 1 az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 30/2004. (VII. 1.) rendelet módosításáról

Részletesebben

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL A 14/2005. (III. 23.), A 45/2005. (X. 28.), A

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 10/2014.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL A 14/2005. (III. 23.) 2, A 45/2005. (X. 28.)

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL A 14/2005. (III. 23.) 2, A 45/2005. (X. 28.)

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 61/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 61/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 61/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 egyes közterület-használattal, környezetvédelemmel, valamint állattartással összefüggő önkormányzati rendeletek

Részletesebben

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról Gyöngyöshalász községi Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2008. (V.22.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 17/2008.(VI.26.), 19/2013.(XII.10) önkormányzati rendeletei egységes szerkezetben

Részletesebben

Jegyző: - Tisztelt Képviselő-testület!

Jegyző: - Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés képviselő-testületi ülésre Nagykovácsi, 2011. január 26. Előterjesztő:. Előadó: Dr. Zakály Erzsébet igazgatási előadó. Melléklet: Rendelet tervezet Véleményezi: PB E- 5 Polgármester:.. Jegyző:

Részletesebben

A Rendelet 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2015.(V.26.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 23/2013. (VII.12.) önkormányzati r e n d e l e t e

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 23/2013. (VII.12.) önkormányzati r e n d e l e t e Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2013. (VII.12.) önkormányzati r e n d e l e t e a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 33/2010. (IX.14.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

1. A helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosítása Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete egyes szabálysértési tárgyú rendelkezéseket megállapító helyi rendeletek

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról -

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról - A Képviselő-testület: GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról - Az 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdése

Részletesebben

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2005.(XI.15.) Kgy. rendelete a közterület-használat rendjéről szóló 57/1999.(XII.23.) Kgy. rendelet m ó d o s í t á s á r ó l Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Fúrt kút engedélyezés iránti kérelem Maximum 20 méter talpmélységű, 500m 3 /év maximális vízigény (locsolási, háztartási)

Részletesebben

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2.

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2. BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5 /2005. (VIII. 29.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Babót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar

Részletesebben

a közterületek használatáról

a közterületek használatáról 1 Tabdi Község Képviselőtestülete 5/1998. (III. 25.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Tabdi Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése

Részletesebben

A Rendelet 2. (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: e) a köztisztasággal kapcsolatos építmények elhelyezéséhez,

A Rendelet 2. (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: e) a köztisztasággal kapcsolatos építmények elhelyezéséhez, Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2008.(VI. 27.) rendelete a közterület használatáról szóló, többször módosított 19/2000. (IX.11.) rendelet módosításáról Törökbálint Város Önkormányzatának

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról Csengőd Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése és

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e a község közterületeinek használatáról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület az épített

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Fülöpszállás Községi Önkormányzat 10/2003.(XI.7.) rendelete. ( a módosításokkal egységes szerkezetben 2008.06.25.)

Fülöpszállás Községi Önkormányzat 10/2003.(XI.7.) rendelete. ( a módosításokkal egységes szerkezetben 2008.06.25.) 1 Fülöpszállás Községi Önkormányzat 10/2003.(XI.7.) rendelete a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól ( a módosításokkal egységes szerkezetben 2008.06.25.) Fülöpszállás

Részletesebben

5. Az R. 1. sz., 2. sz., 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz., 2. sz., 3. sz. melléklete lép. Záró rendelkezések

5. Az R. 1. sz., 2. sz., 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz., 2. sz., 3. sz. melléklete lép. Záró rendelkezések Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012. (III. 22.) önkormányzati rendelete a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 7/1998.(II.15.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 7/1998.(II.15.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 7/1998.(II.15.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közúton végzett munkák engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 5/1996.(II.1.)

Részletesebben

Galambok Község Önkormányzatának 10/1994./IX./Rendelete a közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról

Galambok Község Önkormányzatának 10/1994./IX./Rendelete a közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról Galambok Község Önkormányzatának 10/1994./IX./Rendelete a közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 16 -./l/ bekezdésében

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 9/2004. (III. 30.) rendelete a közterületek használatáról, védelméről és a közterület használat díjáról* Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2011. március 23. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

POLGÁRMESTERE. Készült a 2011. március 23. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2011. március 23. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános szabályok

A rendelet hatálya. Általános szabályok Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2000.(XII.1.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Kaskantyú Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (II. 28.) 1 önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (II. 28.) 1 önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről

Részletesebben

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008 (IV.18.) Ör. sz. rendelete. A közterület-használat szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008 (IV.18.) Ör. sz. rendelete. A közterület-használat szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008 (IV.18.) Ör. sz. rendelete A közterület-használat szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vezseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 32/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 32/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 32/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete a közterület helyi szabályozásáról szóló 23/2007.(VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Tata Város Önkormányzat

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról I. Fejezet 1. A rendelet hatálya: Gáborján Község közigazgatási területén a közterületet

Részletesebben

A rendeletet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések

A rendeletet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16 /2012.(VI.29.) Önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és közterület használati díjakról Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat. 1/2010. (I.29.) rendelete. a közterületek használatáról

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat. 1/2010. (I.29.) rendelete. a közterületek használatáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat 1/2010. (I.29.) rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 25/2012. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete 2 a tiltott, közösségellenes magatartásra vonatkozó egyes önkormányzati rendelkezések megállapításáról,

Részletesebben

Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 6/2002. (VI.4.) sz.rendelete a közterületek használatáról /egységes szerkezetben/

Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 6/2002. (VI.4.) sz.rendelete a közterületek használatáról /egységes szerkezetben/ Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 6/2002. (VI.4.) sz.rendelete a közterületek használatáról /egységes szerkezetben/ A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálásához

ELŐTERJESZTÉS közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálásához 6/1. Napirend ELŐTERJESZTÉS közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálásához Tisztelt Képviselő-testület! Tompa László 2120 Dunakeszi, Lehár F. u. 50. szám alatti lakos 2010. május 1. napjától

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2009. (X. 22.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2009. (X. 22.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2009. (X. 22.) RENDELETE 1 A PARKOLÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDJÁRÓL, A PARKOLÓHELY ÉPÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL ÉS ANNAK MEGVÁLTÁSÁRÓL SZÓLÓ 33/2001. (XI.

Részletesebben

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Kup Önkormányzat Képviselő-testülete a közrend, közbiztonság, a környezet védelme érdekében

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2005.(IX.21.) egységes szerkezetbe foglalt rendelet a közterületek használatáról szóló 8/2000.(III.30.) sz. rendeletének módosításáról A helyi

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Gelse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: JÚLIUS 1.

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: JÚLIUS 1. HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2008. JÚLIUS 1. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELÕ- TESTÜLETÉNEK 19/2008.(VII.01.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTERÜLETEK RENDJÉRÕL ÉS HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 17/2000.(IX.8.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község közigazgatási területén elhelyezkedő közterületekre terjed ki. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község közigazgatási területén elhelyezkedő közterületekre terjed ki. Értelmező rendelkezések Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2009. ( IX. 17.) önkormányzati rendelete a közterület igénybe vételének és használatának szabályairól Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6 / (V. 23.) sz. RENDELETE a közterületek használatáról (egységes szerkezetben)

TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6 / (V. 23.) sz. RENDELETE a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6 / 2003. (V. 23.) sz. RENDELETE a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Közterület-használat célja:... Megjegyzés:

Közterület-használat célja:... Megjegyzés: KÉRELEM Iktató bélyegző helye: A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületek Közterület-használatához Kérelmező neve: Aláírásra jogosult neve: Telefonszám:

Részletesebben

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt 15/2008. (IX. 11.) rendelete a közterület eltérő használatának rendjéről

Részletesebben

4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e

4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról (a 61/2008. (XII.29.) Önk., a 32/2009.

Részletesebben

Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2002. (VII. 2.) 1 ök.

Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2002. (VII. 2.) 1 ök. Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 9 20/2002. (VII. 2.) 1 ök. rendelete a helyi környezet védelméről a 29/2002. (IX. 30.) 2 ök. rendelettel,

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 56/2005. (XII. 7.) 1 RENDELETE 2 A ZÖLDTERÜLETEK ÉS ZÖLDFELÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 56/2005. (XII. 7.) 1 RENDELETE 2 A ZÖLDTERÜLETEK ÉS ZÖLDFELÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 56/2005. (XII. 7.) 1 RENDELETE 2 A ZÖLDTERÜLETEK ÉS ZÖLDFELÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL A 23/2008. (VI. 5.) 3, A 42/2009. (IX. 30.) 4, A 45/2010.

Részletesebben

/2014.X.1.- A rendelet hatálya

/2014.X.1.- A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő - testületének 20/2009. (VI. 29.) rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről Módosítások: a) 30/2009. (X. 26.) ör. b) 19/2011.

Részletesebben

A 26/1995. (XII.20.) önkormányzati rendelet /2011. (X. 27.) számú önkormányzati rendelettel megállapított melléklete (hatályos 2011. november 1-jét l) A díjak ÁFA nélkül értend k. a díjtétel jele A közterület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület november 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület november 25-i ülésére Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. : (53) 360-049 : (53) 360-049 Előterjesztés előkészítésében közreműködött: Hatósági és Építésügyi Osztály Településfejlesztési Osztály Az

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2007.(III.28.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A közterület használatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 56/2005. (XII. 7.) 1 RENDELETE A ZÖLDTERÜLETEK ÉS ZÖLDFELÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 56/2005. (XII. 7.) 1 RENDELETE A ZÖLDTERÜLETEK ÉS ZÖLDFELÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 56/2005. (XII. 7.) 1 RENDELETE A ZÖLDTERÜLETEK ÉS ZÖLDFELÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL A 23/2008. (VI. 5.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, A 45/2010.

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a közterület használatáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a közterület használatáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 8/1995. (VI. 27.) sz. rendelete a KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL /a 14/1995. (XI. 1.),valamint a 6/1998. (V. 29.) sz. rendeletmódosításokkal egységes szerkezetben/ Pilisszentkereszt

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás

1. A rendelet hatálya. 2. A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19./2000. (IX. 12.) sz. Rendelete A helyi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről (módosítva a 9./2008. (VI. 10.) és a 16/2010. (IX. 15.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.május 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2. A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.május 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2. A határozat elfogadásához szükséges többség típusát: ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.május 27-i ülésére Ügyiratszám: /2015. Ügyintéző: Garai László Előterjesztő: Vén Attila polgármester A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: A napirendet tárgyaló ülés

Részletesebben

21/2007. (IV.25.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet

21/2007. (IV.25.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 21/2007. (IV.25.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 38/1999. (VII.13.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005. (XII.14.) önkormányzati rendelete 1 A közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról. 1 Módosította a 7/2008

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.. /1/ bek. alapján Dunaegyháza

Részletesebben

a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII. 12.) 4 rendelettel egységes szerkezetben Általános rendelkezések

a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII. 12.) 4 rendelettel egységes szerkezetben Általános rendelkezések Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 63/2008. (XII. 19.) 1 rendelete 2 a kerület közterületein a járművel várakozás rendjének szabályozásáról a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII.

Részletesebben

38/1999. (VII.13. ) sz. önk. rendelet. a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának és rendjéről *

38/1999. (VII.13. ) sz. önk. rendelet. a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának és rendjéről * 38/1999. (VII.13. ) sz. önk. rendelet a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának és rendjéről * A közösségi célokat szolgáló közterületek megóvásának és fejlesztésének

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.10.) rendelete a közterületek használatáról

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.10.) rendelete a közterületek használatáról Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.10.) rendelete a közterületek használatáról Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete. A közterület-használat engedélyezéséről 1

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete. A közterület-használat engedélyezéséről 1 Nyékládháza Város Önkormányzatának 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete A közterület-használat engedélyezéséről 1 (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya alá

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől

Tata Város Polgármesterétől Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu Szám: I/ 10- /2015. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 Hatályos: 2015. április elsejétől Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007.(III.30.)Kt. rendelete a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 ZÁRADÉK

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A közterület igénybevétele, a közterület-használati engedély

1. Általános rendelkezések. 2. A közterület igénybevétele, a közterület-használati engedély Kékcse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(VI.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról, rendjéről, és a közterülethasználati díjakról Kékcse

Részletesebben

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések TENGELIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2004(V.29.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról a módosításáról szóló 18/2004.(XII.22.), 22/2006.(XII.13.), 12/2009. (VIII.19.)

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezéséről szóló

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezéséről szóló MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezéséről szóló 15/2004. (IV. 1.) ÖR. sz. R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 7/2005.

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére.. napirendi pont

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére.. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A közterületek használatáról szóló önkormányzati

Részletesebben

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009.(I.30.) rendelete. a közterületek használatáról

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009.(I.30.) rendelete. a közterületek használatáról Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009.(I.30.) rendelete a közterületek használatáról Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a nagyközség belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről (a módosításokkal

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 63/2008. (XII. 19.) rendelete a kerület közterületein a járművel várakozás rendjének szabályozásáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2009. (IX. 10.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2009. (IX. 10.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. (IX. 10.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16 (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete. a közterület-használatáról

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete. a közterület-használatáról BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete a közterület-használatáról Bakonypölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testület 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról, védelméről és a közterület-használat díjáról. Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közterület használata, igénybevétele

A rendelet hatálya. A közterület használata, igénybevétele Bakonyszentiván község Önkormányzati Képviselő-testülete 8/2004. (III. 31.) rendelete a közterületek használatáról, védelméről és a közterület használat díjáról* Bakonyszentiván község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város közigazgatási területén található közterületekre terjed ki. 1 2..

1.. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város közigazgatási területén található közterületekre terjed ki. 1 2.. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2001.(IX.24.) számú rendelete a közterület-használat engedélyezéséről, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 21/2008.(XI.28) számú rendelettel,

Részletesebben

Hatályos! Bükkösd Község Önkormányzatának 11/2003(VII.31)sz. rendelete a közterület használatáról

Hatályos! Bükkösd Község Önkormányzatának 11/2003(VII.31)sz. rendelete a közterület használatáról Hatályos! Bükkösd Község Önkormányzatának 11/2003(VII.31)sz. rendelete a közterület használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel

Részletesebben

Szátok Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 7/2013. (VII. 19.) rendelete. a közterület használat szabályairól és díjáról. A rendelet hatálya

Szátok Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 7/2013. (VII. 19.) rendelete. a közterület használat szabályairól és díjáról. A rendelet hatálya Szátok Községi Önkormányzat képviselő-testületének 7/2013. (VII. 19.) rendelete a közterület használat szabályairól és díjáról. Szátok Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

Bakonyoszlop Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2009.(VI. 15.) rendelete a közterületek használatáról

Bakonyoszlop Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2009.(VI. 15.) rendelete a közterületek használatáról Bakonyoszlop Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2009.(VI. 15.) rendelete a közterületek használatáról Bakonyoszlop Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ócsa Város Önkormányzatának 26/2010. (XII.24.) számú rendelete 1 A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról. egységes szerkezetben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról. egységes szerkezetben TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról egységes szerkezetben A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 2007. február 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 2007. február 12-i ülésére ELŐTERJESZTÉS ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 2007. február 12-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló többször módosított 8/2001. (III.27.) ÖK. rendelet módosítása Előadó: Dr.

Részletesebben

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 1 Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-283/2014 ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e a Horgászfaluba (A-B-C-D szektorok) való gépjárművel történő behajtás és várakozás rendjéről és díjáról Orfű Község Önkormányzatának

Részletesebben