A gazdasági és társadalmi válság hatása a nőkre SZOCIÁLDEMOKRATA NŐK - AKCIÓBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A gazdasági és társadalmi válság hatása a nőkre SZOCIÁLDEMOKRATA NŐK - AKCIÓBAN"

Átírás

1 A gazdasági és társadalmi válság hatása a nőkre SZOCIÁLDEMOKRATA NŐK - AKCIÓBAN CEE NETWORK FOR GENDER ISSUES Budapest, Ljubljana, Tallin

2 A gazdasági és társadalmi válság hatása a nőkre SZOCIÁLDEMOKRATA NŐK AKCIÓBAN Tapasztalatok, nézőpontok gyűjteménye a gazdasági és társadalmi válság nőkre gyakorolt hatásairól CEE Network for Gender Issues Budapest, Ljubljana, Tallin 2011

3

4 A gazdasági és társadalmi válság hatása a nőkre Tartalomjegyzék Daša ŠAŠIĆ ŠILOVIĆ, a CEE Network for Gender Issues elnöke (Horvátország) Előszó... 5 Sonja LOKAR, CEE Network for Gender Issues in SEE (Szlovénia) Mija JAVORNIK, CEE Network for Gender Issues in SEE (Szlovénia) Délkelet-európai nők válságban... 9 Olena LUKANIUK, Institute for Democracy and Social Process (Ukrajna) Nők válságban: Ukrajna esete Poul Nyrup RASMUSSEN, az Európai Szocialisták Pártja elnöke (Dánia) A nők és a pénzügyi válság Caroline GENNEZ, pártvezető, sp.a (Belgium - Flandria) Ez többről szól, mint a gazdaság, te buta! Petroula NTELEDIMOU, az ECOSY Európai Fiatal Szocialisták elnöke, a PASOK nemzeti testületének tagja (Görögország) A nők és a válságból kivezető út GURMAI Zita, az ESZP Nőszervezetének elnöke, európai parlamenti képviselő (Magyarország) A nők és a gazdasági válság Marc TARABELLA, európai parlamenti képviselő (Belgium) A nők és a gazdasági válság PETŐ Andrea, a Közép-Európai Egyetem egyetemi docense (Magyarország) Hormonális különbségek? A pénzügyi válság nemi szempontból Rovana PLUMB, európai parlamenti képviselő (Románia) A női szegénység elleni küzdelem 2011-ben és azt követően A válság az európai nők lehetősége? Ghislaine Toutain a nőkről és a válságról szóló kiadványának összefoglalása BONIFERT Márta, CEE Network for Gender Issues (Magyarország) BENEDEK Attila, Európai Parlament A CEE Network főbb tevékenységeinek összefoglalása ( ) Záró gondolatok

5

6 DAŠA ŠAŠIĆ ŠILOVIĆ a CEE Network for Gender Issues elnöke (Horvátország) Előszó

7

8 Előszó Daša Šašić Šilović Előszó A 2010-es év végéhez közeledve, a Közép- és Kelet-Európában, valamint Európában progresszívan gondolkozó embereknek és politikusoknak sürgősen határozott lépéseket kell tenniük, hogy a nyomasztó társadalmi, gazdasági és politikai kihívásokra reagálhassanak. Ez nem azt jelenti, hogy kész válaszokat és jól bevált recepteket várnak. Az Európai Szocialisták pártja (ESZP) Az EU 2020: progresszív stratégia a zöld, intelligens és befogadó Európáért (http://www.pes.org/en/pesaction/politicalinitiatives/europe2020) című kiadványa világos és lelkesítő felhívás a cselekvésre. Miközben a görög, spanyol, portugál szocialista és szociáldemokrata kormányok azzal küzdenek, hogy a (nem általuk okozott) gazdasági és pénzügyi kihívásoknak eleget tegyenek, valamint fenntartsák a szociális jóléti modellt, Közép- és Kelet-Európában az európai baloldal igazi cselekvése még mindig várat magára Eközben a Franciaországban, Nagy-Britanniában, Görögországban, Spanyolországban, Portugáliában és mostanában Horvátországban is megfigyelhető tüntetések a társadalmi mozgalmak (még nem teljesen kiforrott és artikulált) reakciói azokra a kihívásokra, amelyekkel az európai szociális jóléti modellnek szembe kell néznie. Ez a modell szorosan kötődik a szociáldemokráciához, a társadalmi igazságossághoz, illetve az egyenlőség és befogadás eszméihez. 7 Elmélkedjünk ezen egy pillanatig: legtöbbünk országai különösen az uniós tagországok száz év alatt gyakorlatilag megszüntették az analfabétizmust. Egyetemeink léte egy évezredre nyúlik vissza. Különösen a második világháborút követően, a nők tömegei számára megnyílt a lehetőség a tudás, a tudományok és a műveltség elsajátítására. Az oktatásban megadatott egyenlő lehetőségek megváltoztatták gondolkodásunkat, életünket, munkánkat és jövőtervezésünket. Közép- és Kelet-Európában ezt a folyamatot leginkább a tudományokban, az orvosi pályán és a tanári állásban megjelenő nemi egyenlőség fémjelezte. A mindenkire kiterjedő egészségügyi biztosításon alapuló jóléti állam pedig az egyik oka annak, hogy Európában a nők biztonságosan szülhetnek, családot tervezhetnek a partnerükkel, gondját viselhetik beteg gyermeküknek és megbízható gyermekgondozási szolgáltatásokat vehetnek igénybe a bölcsődékben, óvodákban, iskolákban és a munkahelyeken. Nem tudjuk csak úgy eltörölni ennek, az évszázadok alatt kialakult tömeges társadalmi és gazdasági emancipációnak a hatásait.

9 Daša Šašić Šilović Előszó Jelenleg tehát, a 21. század második évtizedének kezdetén, húsz évvel a kommunizmus bukása után, nagy a tét Európában. Persze van különbség gazdagok és a kevésbé vagyonosok, az alkalmazottak és a munkanélküliek, a dolgozó nők és a dolgozó férfiak, valamint a privilégiumokkal nem rendelkezők és a bevándorlók esetében. A társadalmi egyensúly és a béke forog kockán. Európa nem tűrheti a szegénységet és az egyenlőtlenséget. Nem fordíthat hátat saját civilizációs vívmányainak, társadalmi jólétének, az egyenlőségre törekvésnek és a szolidaritáson alapuló társadalmi modellnek amely persze már alkalmazkodott a 21. század valóságához és a globalizált világhoz. Közép- és Kelet-Európában is nagyon magas a tét. Az elmúlt húsz évben a régió lakossága számos politikai, gazdasági és pénzügyi válságon ment keresztül, amelyek hatással voltak az egyének és családok életminőségére, a nők és férfiak foglalkoztatási lehetőségeire, a gyerekek után járó szociális juttatásokra, a fiatalok lehetőségeire, az anyákra és családokra. Ezen körülmények között a nők a leginkább érintettek. Nincs nagy mozgástér egy olyan egészséges szociális háló és egyensúly fenntartására, amely ezeket az országokat előrevinné. 8 A szociális értsd: közkiadásokat érintő megszorító intézkedések receptjei, amelyek érinthetik az oktatást, az egészségügyet és a nyugdíjjárulékokat, valamint a gyermekgondozási és anyasági támogatásokat, már ismerősek Közép- és Kelet- Európában amint azt a CEE Network 1995 óta megjelenő kiadványaiban többször is megvilágította. Ezek az intézkedések a fenntartható növekedés és a hosszú távú jövedelmező foglalkoztatás generálása helyett, az emberi tőke lerombolására irányultak, méghozzá anélkül, hogy megteremtették volna a szükséges ösztönzőket és a kellő támasztékokat. Ráadásul, ahogy a közép- és kelet-európai baloldal visszaszorul, a manapság gyakran kormányzó jobboldal offenzív nemcsak a gazdasági recepteket és az olyan modelleket illetően, amelyek a kiváltságos helyzetben lévő elitnek kedveznek, hanem a nacionalizmushoz, az idegengyűlölethez vagy patriarchátushoz fordulásban is. Ez nem csak a régió, hanem egész Európa stabilitását is fenyegeti. Reméljük, hogy a jelen kiadvány jó néhányat megvilágít e kérdések közül.

10 SONJA LOKAR MIJA JAVORNIK CEE Network for Gender Issues in SEE (Szlovénia) Délkelet-európai nők válságban

11

12 Délkelet-európai nők válságban Sonja Lokar - Mija Javornik Délkelet-európai nők válságban Amikor a pénzügyi katasztrófa kirobbant, sehol sem övezte nagy érdeklődés a nemekre vonatkozó hatásait. Különösen a fejlett nyugaton folytak médiaviták arról, hogy ez férfiválság, mivel férfiak voltak az elsők, akik elveszítették a munkahelyüket a gazdaság férfiak által uralt területein, vagyis az építőiparban és az autógyártásban. Délkelet-Európában ez már a kezdetektől másként alakult. A pénzügyi válság itt később jelent meg, azonban rögtön egyszerre sújtotta a bankokat és a reálgazdaságot. Itt is az építőiparban, a hajógyártásban és az autógyártásban vetette meg először a lábát, ám munkahelyek ezreit szüntette meg a fennmaradó könnyűipar textil- és bőr ágazatában, valamint a turizmusban is. Jelenleg egyre több nemzetközi jel mutatja, hogy a válság mélyült és még tovább fog tartani. A foglalkoztatás bővülése nélkül lassú növekedési kilátásokra számíthatunk. Ezzel egy időben a bankok megmentéséről kiállított számla mindenhol a kormányoknál landolt. A megszorító programok intézkedései szinte mindenütt ugyanazok: a közalkalmazottak fizetését csökkentik és befagyasztják. Ugyanezt a célt határozzák meg a nyugdíjakra vonatkozóan is, a munkanélkülieknek és a szegényeknek járó szociális juttatásokat pedig megkurtítják. Ezek az intézkedések jóval hátrányosabbak a nők gazdasági és társadalmi helyzetére, mint a férfiakéra. A nők többségben vannak a közigazgatásban és a közszolgáltatásban, és azok között is, akik alapvetően függnek az állam a társadalom szegényebb rétegeinek szociális támogatások formájában nyújtott szervezett szolidaritásától. Az ESZP Nőszervezete és a CEE Netwok elsőként végzett elemzést a válság nemekre gyakorolt hatásaival kapcsolatban. Az elemzés eredményei 2009-ben a délkelet-európai régióban a következőket mutatták ki: A fejlett világból származó sokrétű (pénzügyi, gazdasági, társadalmi, demográfiai, ökológiai és erkölcsi) globális válság később érintette az unió délkelet-európai országait, azonban ebben a régióban a válság tovább is fog tartani. Az említett válságok első ízben tették nyilvánvalóvá a nagyközönség számára, hogy a neoliberális konszenzuson alapuló rendszerváltás mennyire mélyrehatóan tette tönkre az ipart, és okozott strukturális folyó fizetési mérleghiányt, illetve GDPcsökkenést a volt szocialista délkelet-európai országok mindegyikében a bevételi oldalon. A szóban forgó országok és gazdaságpolitikáik teljes függősége a pénzügyi tőke által irányított globális szereplők (Egyesült Államok, Európai Unió, az IMF, a nemzetközi bankok) reakcióitól még inkább nehezítették a kreatív, szociáldemokrata megoldások keresését. 11

13 Sonja Lokar - Mija Javornik Délkelet-európai nők válságban 12 A délkelet-európai régióban a válság még bonyolultabb, mivel egy háborús konfliktust megélt régióról beszélünk, amelynek számos megoldatlan politikai kérdéssel kell szembenéznie, mint például Koszovó rendezetlen státusza, a vajdasági autonómia problémás helyzete Szerbiában, az alkotmányos válság Bosznia-Hercegovinában, a Szlovénia és Horvátország közötti határvita, a parlamentáris demokrácia súlyos politikai válsága Albániában, az etnikai feszültségek Macedóniában, a mindenhol jelen lévő korrupció magas szintje, a szervezett bűnözés, valamint a lépten-nyomon megfigyelhető nepotizmus. A válság és a kormányok által, politikai színtől függetlenül végrehajtott, a nemek közötti különbségeket figyelmen kívül hagyó intézkedések jelentősen sújtják a bizonytalan helyzetben lévő dolgozókat, a fiatalokat és a szegényebb idős embereket. Márpedig e csoportok többségét nők alkotják. A szociáldemokraták kormányon nem tudták kezelni a válságot a (válság nyomán egyébként meggyengült) főbb társadalmi csoportokkal való együttműködés, társadalmi párbeszéd mélyítése révén, még akkor sem, amikor éppen védeni próbálták a szegényeket, csökkenteni a társadalmi egyenlőtlenségeket, vagy éppen a bankok stabilizálására és a meglévő munkahelyek megőrzésére használni a korlátozottan rendelkezésre álló költségvetési forrásokat. Nincs jele annak, hogy elindulna a reálgazdaság és az alacsony hatékonyságú közigazgatás alaposabb, de nagyon is szükségszerű strukturális reformja. Az ellenzékben lévő szociáldemokrata pártok nem kezdeményezőek és nem irányítják a diákok és a civil szférában dolgozó munkások, alkalmazottak társadalmi mozgalmainak feléledését. Az elmúlt tíz évben a szociáldemokrata pártok a délkelet-európai régióban élő nők politikai lehetőségeinek szélesítésére irányuló szélesebb körű koalíciók élén álltak. Ennek eredményeként a délkelet-európai régió hét országa vezetett be kvótaszabályozásokat választójogába (Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Makedónia, Szerbia, Szlovénia, Horvátország, Albánia). Ennek nyomán a parlamentekben a nők aránya a kilencvenes évek végének átlagos 7%-áról 2010-re közel 20%-ra emelkedett. Délkelet-Európában azonban a progresszív szervezett nők még mindig nem elég erősek ahhoz, hogy komoly változtatásokat érjenek el. Újonnan szerzett, korlátozott politikai hatalmukat csak időnként tudják kihasználni, hogy megelőzzék a személyes emberi jogaik elleni legszörnyűbb támadásokat, de a már megszerzett és hivatalosan is kötelező érvényű társadalmi és gazdasági jogaik védelmére nem képesek. A szociáldemokrata nők még mindig háttérbe szorítottak a pártjukon belül, és csak kivételes esetben tesznek külön kezdeményezéseket azért, hogy befolyásolják a válság kezelésére tett lépéseket (Szlovénia, Bosznia-Hercegovina). Mit lehetne tenni? A szociáldemokrata nőknek mindent meg kell tenniük azért, hogy összegyűjtsék és nyilvánosságra hozzák a válság férfiakra és nőkre gyakorolt eltérő hatását leíró

14 Délkelet-európai nők válságban Sonja Lokar - Mija Javornik adatokat, és olyan intézkedéseket kérjenek a kormányoktól, amelyek megvédik a nőket az aránytalan terhektől. A szociáldemokrata nőknek a parlamentekben különösen ahol a szociáldemokraták ellenzékben vannak magukra kell vállalni azt a kezdeményezést, hogy szakértők, női nem kormányzati szervek, valamint a szakszervezetekből és diákszervezetekből érkező női aktivisták részvételével nyilvános meghallgatásokat szervezzenek. A szociáldemokrata nőknek vitákat kell indítaniuk saját pártjukon és a lakosságon belül a válság valódi természetéről és arról, hogy az ad hoc válságellenes intézkedéseken túl, sürgősen strukturális, hosszú távú megoldásokat kell keresni. A szociáldemokrata nőknek sürgetniük kell pártjukat, hogy nyissanak azon szervezetek felé, amelyek hangot adnak a leginkább érintett szociális csoportok szükségleteinek, valamint hozzanak létre szakértői csapatokat kreatív, új megoldások közös keresésére. Égető szükség van egy regionális konferenciára, amely komoly párbeszédet indítana a szakszervezetek, a diákszervezetek, a nyugdíjas szervezetek és a baloldali pártok között arról, hogy miként lehetne megoldani a válságot a női aktivisták komoly részvételével. A szociáldemokrata nőknek sürgetniük kell a FEPS-et (Foundation for European Progressive Studies), az ESZP-t, valamint az ESZP Nőszervezetét, hogy szervezzenek szélesebb körű információcserét a szociáldemokraták között azokról, az Európában már alkalmazott jó gyakorlatokról, amelyek a válságkezelés során figyelembe veszik a nemek közötti különbségeket. 13 A bosznia-hercegovinai szociáldemokrata párt volt az egyetlen, amely jól kihasználta a Szkopjében megrendezett szeminárium eredményeit, ugyanis legismertebb női aktivistájuk, Besima Borić állandó nyílt párbeszédet alakított ki a bosznia-hercegovinai szociáldemokrata párt és a szakszervezetek között. A pártnak sokat segített a nyitás a szakszervezetek felé egy átfogó, társadalmi igazságosságot középpontba helyező és a nemi egyenlőtlenségeket figyelembe vevő választási program megalkotásában, majd a 2010-es választások megnyerésében. Ugyanakkor Szlovéniában a kormányzó szociáldemokrata párt képtelen volt életben tartani az építő jellegű társadalmi párbeszédet a szakszervezetekkel, valamint a nyugdíjas- és diákszervezetekkel, ami nyílt társadalmi konfliktusokhoz, tüntetésekhez, tiltakozáshoz és azt követelő népszavazási kezdeményezéshez vezetett azért, hogy töröljék el a tervezett nyugdíjreformot, illetve a diákokat, nyugdíjasokat, munkanélkülieket és más gazdaságilag inaktív lakosokat érintő rövid távú munkára vonatkozó új törvényt. Ez a sajnálatos fejlemény a balközép kormány és a miniszterelnök támogatását kritikusan alacsony szintre csökkentette. Forrás: Narrative report from the Regional Seminar of the CEE Network for Gender Issues for the SEE region in Skopje, 2009, CEE Network (archivum).

15

16 OLENA LUKANIUK Institute for Democracy and Social Process (Ukrajna) Nők válságban: Ukrajna esete

17

18 Nők válságban: Ukrajna esete Olena Lukaniuk Nők válságban: Ukrajna esete A szovjet időszak A Szovjetunió idején az ukrán és más szovjet nők váratlanul egyenjogúságot nyertek a választásokon (választójog 1917-től kezdődően, kvóta a megválasztott testületekben 1922-től kezdődően) és a munka világában (egyenlő bérek), kézzelfogható előnyökre tettek szert az egészségügyben (ingyenes egészségügyi ellátás és az abortuszhoz való jog), a társadalombiztosításban (garantáltan fizetett szülési szabadság) és a nyugdíjak terén is (a nyugdíjkorhatárnál 5 év kedvezmény). Ez az egyenlőség azonban a szovjet kommunista párt politikájának mellékterméke volt, amely egyrészt a megválasztott testületekben ( oszd meg és uralkodj -elven) kvóta szerinti képviseletet, a második világháborút követően pedig pozitív demográfiai rátát, népességnövekedést célzott. Ez az időszak felöleli a XX. század nagy részét, amikor is számos más nemzetiségű nő Európában reménytelenül küzdött alapvető emberi jogaiért, valamint a nemek közötti egyenlőségért. Az ukrán nők ki voltak zárva ebből a szolidaritási folyamatból, és valójában nem is volt objektív okuk arra, hogy csatlakozzanak hozzá. 17 A 1990-es évek vadkapitalizmusa 1991-ben a nőket hidegzuhanyként érte Ukrajna függetlensége: fogalmuk sem volt, hogyan kell élni egy kapitalista világban, ráadásul még csírája sem volt a női érdekképviseletnek. A kommunista párt tiltásával együtt (1993-ig) a nemek közötti egyenlőség kérdését is kiöntötték a fürdővízzel. Az 1990-es évek gazdasági válsága hidegre tette a gazdag nő motívumát, és teret adott az olyan túlélő technikáknak, mint hogy a férfi az egyetlen kenyérkereső. A gyors érdekházasságok és a prostitúció szégyenletes jelenségeinek gazdasági és pszichológiai gyökerei vannak, amelyek erre az időszakra nyúlnak vissza. Az érem másik oldalaként pedig megjelent az ukrán társadalomban a férfias stílusjegyeket hordozó üzletasszonyok rétege. A silány gazdasági helyzet amelyet csak tovább súlyosbítottak a csernobili katasztrófa következményei drámai csökkenést eredményezett a születések számában, és ez, valamint a tömeges kivándorlás folyamatosan csökkenő lakosságszámot eredményezett (a népszámlálási adatok szerint a népesség az as 52 millióról 2001-re 48,457 millióra csökkent [az első és egyetlen nemzeti

19 Olena Lukaniuk Nők válságban: Ukrajna esete népszámlálás szerint], majd végül 2010 júliusára [a Nemzeti Statisztikai Hivatal szerint] 45,860 millióra). Az ukrán nők számára a túlélés időszaka vette kezdetét es évek: mutatóba szánt nemek közötti egyenlőség A vadkapitalizmus időszaka oligarchák, és néhány olyan férfias stílusjegyeket hordozó üzletasszony örökségét hagyta maga után. Ők sikeresen beléptek az ukrán politika világába, és mára mint női politikusok rögzültek az átlag ukránok emlékezetében. Tehetetlen kisebbségben lévén (az ukrán parlamentben a nők aránya sosem haladta meg a 9%-ot), ezek a nők is elkezdtek a férfiak szabályai szerint játszani a politikában. Így hiteltelenné tették a nemek közötti egyenlőség eszméjét, és (mint ahogy azt a férfi politikusok teszik) elferdítették a demokratikus politika, mint olyan eszméit. 18 A női szervezeteket felölelő nem kormányzati szervek széles körben elterjedtek. Ám sajnos legtöbbjük nem foglalkozik az ukrán társadalomban zajló folyamatokkal, mivel teljes mértékben függnek a külföldi támogatástól, ami elsősorban azt jelenti, hogy az ukrán parlament és kormány pénzügyileg nem támogatja ezeket a szervezeteket, és következésképpen a szóban forgó ukrán állami szervek nem érdekeltek a fent említett progresszív fejlődésben. A politikai pártok vonakodnak attól, hogy kvóta-soron nőket is felvegyenek a választási listákra. Ebben a tekintetben a nők szavazási listából történő kihagyása esetén a törvény által előírt büntetések kivetése hozhatna pozitív változást. Az ebből származó legfőbb probléma az, hogy az ukrán nemzet a politikában a nőkre nézve nem látja a pozitív és előnyös példát. Szívesen fogadnánk tehát bármilyen receptkönyvet erre vonatkozóan. Röviden az új kihívásokról 2005-ben az ukrán elnök bevezette a progresszív anyasági támogatások rendszerét (1000 euró a család első gyermeke, 2500 a második, 5000 a harmadik és az azt követők után), amely az előző támogatásokhoz képest tíz-ötvenszeres emelkedést jelentett. Az ukrán nők gazdaságilag függetlennek érezték magukat, így mertek gyermekeket vállalni. Most a gyerekek itt vannak, viszont az 1990-es években bezárt óvodák és iskolák, amelyeket jelenleg az oligarchák irányítanak, nem elérhetők az átlag ukrán gyermekek számára.

20 Nők válságban: Ukrajna esete Olena Lukaniuk A es válság Ukrajnát sújtotta a leginkább. A nők voltak az elsők, akik elvesztették állásukat, és fizetéscsökkentést szenvedtek el. A válság friss diplomásként vagy nyugdíj előtt álló nőként annyit jelent, mint munkanélkülinek lenni. Az IMF nyomására az ukrán kormány arról döntött, hogy a nyugdíjkorhatárt a nők esetében 55-ről 60 évre emeli. Ez a reform nem vette figyelembe a gyermekek számát, továbbá nem vonatkozott a nyugdíjasok kiváltságos helyzetben lévő csoportjaira sem (katonák, köztisztviselők, tűzoltók stb.), akik nemtől függetlenül, 40 és 50 éves koruk között már nyugdíjba mehetnek. Ebben a helyzetben az ukrán nők hajlamosak arra, hogy a tíz évvel ezelőtt elsajátított túlélési technikákat kövessék, ahelyett, hogy egy progresszív megközelítést alkalmazva, női érdekképviseleteket hoznának létre, és friss, a nemi kérdést középpontba helyező ötletekkel belépnének a politika világába. Ezt a motivációt és ambíciót ösztönözni kell. Miután ukrán városokban és falvakban a CEE Networkkel együtt számos műhelybeszélgetést tartottunk 2010 májusa és októbere között azért, hogy Ukrajnában egyenlőségen alapuló koalíciót hozzunk létre; az előadók láthatták, mire képesek az átlag ukrán nők, akik arra a kérdésre keresik a választ, hogy az európai nők miért élnek jobb körülmények között és nagyobb megbecsülésben, mint ők. Ezeknek az ukrán nőknek nagy szükségük van arra, hogy azonnal megmondjuk nekik: a választ önmagukban keressék. 19

21

22 POUL NYRUP RASMUSSEN az Európai Szocialisták Pártja elnöke (Dánia) A nők és a pénzügyi válság

23

24 A nők és a pénzügyi válság Poul Nyrup Rasmussen A nők és a pénzügyi válság A válság sújtotta gazdaságokban mindig a társadalom legkiszolgáltatottabb rétegei fizetik a legmagasabb árat. Nem kivétel ez alól a pénzügyi válság sem, amely ban rázta meg a világgazdaságot, és amelynek következményei változatlanul hatással vannak életünkre. A nők életkörülményeiben még mindig határozottan érezhetők a következményei. A nőknek az alacsony bérek, valamint az egészségügyi és társadalombiztosításhoz való egyenlőtlen hozzáférés miatt növekvő szegénységgel kell szembenézni. Sok más, nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos kérdéshez hasonlóan, ez is megoldatlan maradt, a pénzügyi válság pedig még tovább nehezítette a megoldást. A férfiakhoz viszonyítva, a nőket jobban érinti a szegénység, kevesebb fizetést kapnak, és ritkábban jutnak magas pozíciókhoz. Az üvegplafon még mindig létezik és továbbra is megakadályozza a nőket abban, hogy vezető pozíciókat töltsenek be. A nők és férfiak közötti egyenlőségről szóló évi bizottsági jelentés szerint a szegénység az egyik olyan terület, ahol a nemek közötti különbség továbbra is fennáll. A nők átlagban 14-17%-kal keresnek kevesebbet a férfiaknál, és sokkal inkább ki vannak téve a szegénység kockázatának különösen az egyedülálló anyák és az idősek ban a szegénység kockázata az idős nők esetében 22% volt, míg az idős férfiaknál 16%. 23 Az idős nők szegénysége is annak a következménye, hogy a nyugdíjrendszerek nem veszik figyelembe a nemek közötti különbségeket. A nőket büntetik, amikor a nyugdíjukra takarékoskodnak. A rendszer igazságtalan velük szemben, mivel figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy a nők néha nem tudnak eleget tenni azoknak a követelményeknek, amelyek a teljes ellátás megszerzéséhez szükségesek. A szülési szabadság és a részmunkaidős foglalkoztatás is hozzájárul nyugdíjuk csökkenéséhez. A nőket sokkal inkább foglalkoztatják részmunkaidős vagy határozott idejű szerződésekkel. 30%-uknak részmunkaidős szerződése van, míg a férfiaknál ez az arány mindössze 7%. A konzervatív kormányok propagandája annyira jól működött, hogy sokan azt gondolják, a nők a részmunkaidőt részesítik előnyben. Elfelejtik, hogy sokszor nincs igazán választási lehetőség. Nem csak a gyermeknevelés miatt, hanem azért sem, mert a nők tárgyalópozíciója nem elég erős.

25 Poul Nyrup Rasmussen A nők és a pénzügyi válság A gyermekgondozás a másik olyan terület, ahol nem nagyon tapasztalható fejlődés. A bölcsődék hiánya miatt a nők számára időigényes munkát vállalni még nehezebb döntést jelent. A munkaidő és a gyermekgondozási szolgáltatások területén sokat segítene a rugalmasság, mivel ez azt jelentené, hogy kevesebb nőnek kellene a karrier és a család között választania. Ez hozzájárulna egy progresszívebb társadalom kialakításához. 24 Még mindig azt halljuk, hogy a nők azért nem jutnak magasabb pozíciókba, mert a karrier helyett a családot választják. Az egyetemeken végzett nők nagy százaléka (60%) azonban azt mutatja, hogy sok fiatal nő tervez karriert. Ám ha vetünk egy pillantást a cégek vezető testületeire, akkor csak 30%-ban találunk ott nőket. Ez az arány a merev valóságot tükrözi. A pénzügyi válság rávilágított a nők hiányára a pénzügyi szektorban, s a nagy ívű médiaesemények mint a Világgazdasági Fórum is a magas pozíciókban lévő férfiak túlsúlyára emlékeztetnek minket. A meglévő előítéleteken túl, a nőknek nincs a férfiakhoz hasonlóan egyenlő hozzáférésük a hosszú munkaidőt igénylő munkákhoz vagy a versenyképes karrierekhez, amelyek nem veszik figyelembe a szülési szabadságot. Azok a nők, akik a gyermeknevelés miatt hagyják ott munkahelyüket, valószínűleg nem tudnak majd visszatérni a munkaerőpiacra. Élethosszig tartó képzések támogatásával lehetővé kellene tenni számukra, hogy fejlesszék képességeiket és biztosítani kellene őket arról, hogy nincsenek magukra hagyva. A válság hozzájárult ahhoz is, hogy a konzervatív kormányok háttérbe szorítsák a nemek közötti egyenlőség kérdését. A politika napirendjét a nemek közötti egyenlőség kárára a költségvetési szigorítások és a biztonsági kérdések uralják. Nehéz időkben mint amilyen most a gazdasági válság is még határozottabban kell harcolnunk a nemek közötti egyenlőségért. A pénzügyi válság nagyon megterhelte jóléti rendszerünket, és tovább mélyítette a már meglévő egyenlőtlenségeket. A válság leginkább a társadalom legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő rétegeit sújtotta. Az európai térségben túlsúlyban lévő jobboldali kormányok támadást intéztek azon rendszerek ellen, amelyek az említett védtelen rétegek oltalmazására szolgálnak. Nem törölték el a nemek közötti egyenlőség programjait, de kiállásuk álságos. Még a hatalmon lévő nők például Viviane Reding, a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős uniós biztos sem igyekeznek a szavakat tettekre váltani.

26 A nők és a pénzügyi válság Poul Nyrup Rasmussen Az említett kormányok amelyeknek a nemek közötti egyenlőséget kellene támogatniuk nem lépnek fel kezdeményezőként. Az Európai Unió nemzeti parlamentjeiben a nők csupán a helyek 23%-át foglalják el. Még mindig vannak olyan kormányok, amelyek 100%-ban férfiakból állnak. Ilyen például az uniós soros elnökségét éppen ellátó Magyarország. Ez egyszerűen elfogadhatatlan. Nem csak azért, mert ellentétben áll a különböző programokban megfogalmazott üres kötelezettségvállalásokkal, hanem mert demokrácia kérdése is. Ha ezt az adatot összehasonlítjuk a nők lakosságon belüli 52 százalékával, láthatjuk, milyen éles a különbség. A helyi önkormányzatokban, a parlamentekben és a kormányüléseken a nők alulreprezentáltak, ami alapjában véve gyengíti a demokráciát. A konzervatív kormányok által széles körben támogatott költségvetési szigorítások további akadályt gördítenek a nemek közötti egyenlőség elérése elé. A jobboldali kormányok által a válságra adott megoldásként bejelentett megszorító intézkedések lehetővé tették a szociális politikák elutasítását. Az Európai Tanács például nemrégiben elutasította az Európai Parlament által korábban elfogadott 20 hetes, teljes mértékben fizetett szülési szabadság javaslatát. A női szegénység elleni küzdelem a társadalom egésze, sőt, a gazdaság fejlődéséhez is hozzájárulhatna. Mindenek előtt a nemek közötti bérkülönbségen kellene felülkerekedni, hogy garantálhassuk a nők gazdasági függetlenségét. A részmunkaidős állások, az alacsony bérek és az üvegplafon egyaránt növelik a nők és férfiak közötti egyenlőtlenségeket. A nőknek jó minőségű és elérhető gyermekgondozási rendszerre van szükségük ahhoz, hogy karriert tudjanak tervezni, és a férfiakhoz hasonlóan részesedhessenek a lehetőségekből. Az apasági szabadság bevezetését is bátorítani kellene, annak érdekében, hogy családon belül elősegítsük a terhek megosztását. Vannak világos, a társadalmi változásra utaló jelek. Például, hogy egyre több férfi kér apasági szabadságot, azonban a politika és a törvényhozás nem követik elég szorosan az új trendeket. 25 A pénzügyi válság nem csak szünetet hozott a nők jogaiban és az egyenlőségi kérdésekben való előrehaladásban, hanem pár évvel vissza is vetett minket. Ez nagyon elkeserítő, mert ahogy társadalmunk egyre egyenlőtlenebbé válik, mind kisebb az esélyünk arra, hogy túllépjünk a jelenlegi válságon, és visszatérjünk a fenntartható fejlődés útjára. Csak az egyenlőséget előtérbe helyező társadalom lehet igazán fenntartható és progresszív.

27

28 CAROLINE GENNEZ pártvezető, sp.a (Belgium - Flandria) Ez többről szól, mint a gazdaság, te buta!

29

30 Ez többről szól, mint a gazdaság, te buta! Caroline Gennez Ez többről szól, mint a gazdaság, te buta! Egy sokat hallott elemzés szerint a pénzügyi- és gazdasági válságnak, valamint a szabad piacgazdaság és a kapitalizmus válságának a lehetőségek tárházát kellene megnyitnia a progresszív politika számára. Nos, eddig nem így történt. A pénzügyi- és gazdasági válság világszerte jobban sújtotta a nőket, és akadályokat gördített a progresszívabb politika elé. A progresszív politika egyik alappillére mindig a férfiak és nők közötti egyenlőség volt. Ezért alapvető fontosságú, hogy ne feledkezzünk meg azokról a megpróbáltatásokról, amelyeket világszerte átélnek nők, függetlenül attól, hogy Belgium, Kambodzsa, Románia vagy az Egyesült Államok polgárai. Ismét fel kell vennünk a gazdasági- és pénzügyi válság nyomán kialakult meglátásaink fonalát. A megdöbbentő adatok mögött rejlő tények A gazdasági- és pénzügyi válságnak mérhetetlenül negatív következményei vannak. Elég, ha rápillantunk a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet jelentéseire. Az adatok megdöbbentőek. A bankok világszerte több mint 4000 milliárd dollárt vesztettek. És ez csak a kezdet, a java még hátra van. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet állítása szerint több mint 40 millió ember vesztette el az állását. A gazdasági növekedés teljesen leállt. A gazdasági válság drámaian csökkenti majd a nők lehetőségeit arra, hogy tisztességes munkát kapjanak. Minden egyes adat mögött emberi élettörténetek húzódnak meg. Egy Oxfam jelentésben olvastam egy kambodzsai asszony, Chin Srey Pov történetét. Egy gyárban dolgozott, ahol először csökkentették a fizetését. Majd elvesztette az állását. Végül pedig semmilyen fizetést nem kapott. Mióta elvesztette az állását, családja csak napi egy vagy két étkezést engedhet meg magának. Letáboroztak a gyár elé, abban a reményben, hogy megkapja az utolsó fizetését. Erről szól ez a pénzügyi válság. Bár a pénzintézetek nem vették ezt az üzenetet. Miután éppen hallhatóan beismerték hibáikat, az üzlet az eddigiekhez hasonlóan, etikátlan profitmaximalizálással és magas prémiumokkal folyik tovább. Ha az igazságtalanság meghatározását keressük, ennél jobbat vagy keményebbet nem találunk.. 29

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

Atipikus foglalkoztatás szabályozásának egyes kérdései. Nacsa Beáta nacsa@ajk.elte.hu 2012. május 14.

Atipikus foglalkoztatás szabályozásának egyes kérdései. Nacsa Beáta nacsa@ajk.elte.hu 2012. május 14. Atipikus foglalkoztatás szabályozásának egyes kérdései Nacsa Beáta nacsa@ajk.elte.hu 2012. május 14. Örökség a szocializmusból A nők (erőltetett és közel teljes) részvétele a munkaerő piacon Nemi szerepek

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

Nemek Közötti Egyenlőség

Nemek Közötti Egyenlőség Nemek Közötti Egyenlőség AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA A nők és férfiak közötti egyenlőség a demokrácia alapvető elve. Jelenleg az a tény, hogy a nemi diszkrimináció továbbra is

Részletesebben

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A jelen kihívások Egy paradoxon A mindennapi életünkben erőteljesen jelen van. Nem ismeri a nagyközönség. Újra időszerűvé vált Tömeges munkanélküliség

Részletesebben

Hasonló sors várhat az esemény utáni tablettákra és a lombikbébi programok keretében megtermékenyített petesejtekre is.

Hasonló sors várhat az esemény utáni tablettákra és a lombikbébi programok keretében megtermékenyített petesejtekre is. EGYPÁRTI ALKOTMÁNYOZÁS Jogfosztás húsvétra Í Az álamfő húsvét hétfőn írja alá a köztársasági alkotmányt felváltó egypárti alaptörvényt, amely fájdalmas visszalépéseket hoz a nők számára. A hatályos köztársasági

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Eredmények 2009 2014 között

Eredmények 2009 2014 között Eredmények 2009 2014 között Kik vagyunk? Mi vagyunk a legnagyobb politikai család Európában. Jobbközép politikai nézeteket vallunk. Mi vagyunk az Európai Néppárt képviselőcsoportja az Európai Parlamentben.

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Minden európai elismeri, hogy a környezet nem megosztható és alapvető fontosságú kötelezettségünk, hogy megvédjük. Az Európai Unió Jó környezetet

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2)

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Brüsszel, 2013. február 14. Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) A FOGLALKOZÁSI KATEGÓRÁKRA ÖSSZPONTOSÍTVA Ez a foglalkozási kategóriák

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2.

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2. Gábor Edina Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett 2010. december 2. The New Economics Foundation think-and-do tank szervezet (http://www.neweconomics.org/) Cél: az életminőség javítása olyan innovatív

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia

Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia Nemzeti Erőforrás Minisztérium Családpolitikai Főosztály Demográfiai helyzetkép Magyarország lakossága 10 millió alatt Termékenységi ráta 1,35 2050-re

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

2013. március 8.: Nemzetközi nőnap. A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején

2013. március 8.: Nemzetközi nőnap. A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Brüsszel, 2013. február 26. 2013. március 8.: Nemzetközi nőnap A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején Európai Parlament, Eurobarométer

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI MRTT Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, 2012. november 23. 1 Duna-stratégia 2011. júniusi Európai Tanács 4 cselekvési, 11 prioritási

Részletesebben

Prioritások 2014 2019 között

Prioritások 2014 2019 között Prioritások 2014 2019 között Kik vagyunk? Mi vagyunk a legnagyobb politikai család Európában. Jobbközép politikai nézeteket vallunk. Mi vagyunk az Európai Néppárt képviselőcsoportja az Európai Parlamentben.

Részletesebben

Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért

Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért Miért? A magyarok az egyik legtöbbet dolgozó nép Európában, mégis úgy érzik, nem becsülik eléggé a munkájukat, nem kapnak annyi fizetést, amelyből

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok Gyermekszegénység EU szociális modell célok, értékek, közös tradíció közös érdekek a gazdaságpolitikát és szociálpolitikát egységes keretben kezeli társadalmi biztonság szociális jogok létbiztonság garantálása

Részletesebben

Az Egyesült Királyság (UK) klímatörvénye. Hogyan mőködik a gyakorlatban?

Az Egyesült Királyság (UK) klímatörvénye. Hogyan mőködik a gyakorlatban? Az Egyesült Királyság (UK) klímatörvénye Hogyan mőködik a gyakorlatban? A törvény születése 4 oldalas törvényjavaslat készült a Föld Barátai EWNI (Anglia, Wales és É-Írország) londoni irodájában 2004-ben

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON DÉL-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2009. június 17. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Tartalomjegyzék 1. Problémafelvetés 2. Előzmények 3. A gyakorlati alkalmazás 4. A magyarországi bevezetés 5. Az egykulcsos

Részletesebben

Tárgyszavak: munkaerőpiac; minimálbér; betegbiztosítás; globalizáció; szakszervezet; jövedelempolitika

Tárgyszavak: munkaerőpiac; minimálbér; betegbiztosítás; globalizáció; szakszervezet; jövedelempolitika BÉR- ÉS JÖVEDELEMPOLITIKA Akik a szegénységért dolgoznak Az Egyesült Államokban a jelenlegi munkaerő-piaci túlkínálat következtében nagyon sok dolgozónak esélye sincs arra, hogy a legalacsonyabb bérkategóriánál

Részletesebben

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 2011/0413(COD) 8.5.2012 VÉLEMÉNYTERVEZET a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről a Külügyi Bizottság részére a Stabilitási Eszköz létrehozásáról

Részletesebben

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28.

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28. Menni vagy maradni? Ki fog itt dolgozni 15 év múlva? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár Eger, 2012. szeptember 28. 1 A HKIK az ezres nagyságrendű vállalati kapcsolatai alapján az alábbi területeken érzékel

Részletesebben

Szociális gazdaság. Nyílt munkaerőpiac

Szociális gazdaság. Nyílt munkaerőpiac A szociális gazdaság fejlesztése és a foglalkoztatás növelése szociális szövetkezeteken keresztűk Ruszkai Zsolt Magyar Munka Terv Közfoglalkoztatás Szociális gazdaság Nyílt munkaerőpiac 2 Szociális gazdaság

Részletesebben

KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN

KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN REevolutio Regionális Fejlesztési Konferencia és Kerekasztal 2009. június 3. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP)

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA AZ EU arra törekszik, hogy elősegítse a biztonságot, a békét, a nemzetközi együttműködést, a demokráciát, a

Részletesebben

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia megvalósításának állása

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia megvalósításának állása A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia megvalósításának állása Zentai Sára Répceszemere, 2015. június 16. Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia - A nemzet második ilyen stratégiája 2007

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁS: 1-22. Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 2007/2206(INI) 4.3.2008. Véleménytervezet Den Dover (PE400.

EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁS: 1-22. Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 2007/2206(INI) 4.3.2008. Véleménytervezet Den Dover (PE400. EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 2007/2206(INI) 4.3.2008 MÓDOSÍTÁS: 1-22 Den Dover (PE400.662v02-00) a nőkről és a tudományról (2007/2206(INI)) AM\712026.doc PE402.819v01-00

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 22.5.2015 2015/2042(INI) JELENTÉSTERVEZET az európai Progress mikrofinanszírozási eszköz végrehajtásáról (2015/2042(INI)) Foglalkoztatási

Részletesebben

Koós Bálint: Területi kirekesztés és gyermekszegénység Magyarországon. Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont

Koós Bálint: Területi kirekesztés és gyermekszegénység Magyarországon. Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont Koós Bálint: Területi kirekesztés és gyermekszegénység Magyarországon Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont Ostrava, 2012. Május 3-4. Szegénység és társadalmi kirekesztés

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI RÉGIÓ MAGYAROLDALÁN(2007ÉS2014 KÖZÖTT) LIII. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS MISKOLC, 2015. SZEPTEMBER 4. A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská

Részletesebben

Nők a munkaerőpiacon. Frey Mária

Nők a munkaerőpiacon. Frey Mária Nők a munkaerőpiacon Frey Mária Magyarországon az elmúlt évtizedekben igen magas női gazdasági aktivitás alakult ki. Ez akkoriban egyben azt is jelentette, hogy a nők túlnyomó része effektíve dolgozott.

Részletesebben

XXIII. TÉGLÁS NAPOK. 2008. november 7. Balatonfüred

XXIII. TÉGLÁS NAPOK. 2008. november 7. Balatonfüred XXIII. TÉGLÁS NAPOK 2008. november 7. Balatonfüred Tájékoztató az iparág helyzetéről Európa, illetve Magyarország Előadó: Kató Aladár Európában a lakáspiac az építés motorja 19 ország építési teljesítménye

Részletesebben

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter SP, ISZEF??? eszköz, véleménynyilvánítás, csatorna, esély 2009 óta, előzményei: Ifjúságról szóló fehér könyv, 2001. Európai ifjúsági paktum, 2005. a Nemzeti Munkacsoport működése Nemzeti Ifjúsági Stratégia

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.6. COM(2014) 332 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK az Európai

Részletesebben

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért!

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! A baloldal eddig előkerült tervei, nyilatkozatai és javaslatai egyértelművé teszik, hogy Gyurcsány, Bajnai és Mesterházy

Részletesebben

GYES-menedzsment a munkáltatók és a munkavállalók szerepe a nők sikeres munkaerőpiaci visszatérésében

GYES-menedzsment a munkáltatók és a munkavállalók szerepe a nők sikeres munkaerőpiaci visszatérésében GYES-menedzsment a munkáltatók és a munkavállalók szerepe a nők sikeres munkaerőpiaci visszatérésében Egyenlő Bánásmód Hatóság Tapasztalat átadó konferencia 2012.11.15. Misszió Jövőképünk egy olyan társadalom,

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

Az elmozdulásra sarkalló néhány tény. A fenntarthatóság értelmezési lehetőségei. Szubjektív megjegyzések a hazai közpolitikai történésekről

Az elmozdulásra sarkalló néhány tény. A fenntarthatóság értelmezési lehetőségei. Szubjektív megjegyzések a hazai közpolitikai történésekről Jász Krisztina MADÁSZSZ-konferencia 2012. október 25. Az elmozdulásra sarkalló néhány tény A fenntarthatóság értelmezési lehetőségei Szubjektív megjegyzések a hazai közpolitikai történésekről 1 HDI-index:

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

Munkaerő-piaci alapismeretek (BA)

Munkaerő-piaci alapismeretek (BA) Munkaerő-piaci alapismeretek (BA) Korén Andrea MUNKAGAZDASÁGTAN A munkagazdaságtana közgazdaságtan azon részterülete, amely a munkaerő-piacot és ezen piac jellemzőinek (bér, foglalkoztatás, munkanélküliség)

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

Szociális gazdaság és vidékfejlesztés

Szociális gazdaság és vidékfejlesztés Szociális gazdaság és vidékfejlesztés Budapest, 2013.02.27. Dr. G. Fekete Éva A modernizáció / globalizáció ára Munkakészlet csökkenése Tudásigény emelkedése Munkanélküliség szegénység Modernizáció Technikai

Részletesebben

1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021

1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021 1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021 1. A Kormány a) elfogadja a jelen határozat mellékletét képező a Nők

Részletesebben

SZOCIÁLPOLITIKA. Készítette: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. 2010. június

SZOCIÁLPOLITIKA. Készítette: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. 2010. június SZOCIÁLPOLITIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében Finta István Ph.D. MTA KRTK Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési

Részletesebben

Átalakuló energiapiac

Átalakuló energiapiac Energiapolitikánk főbb alapvetései ügyvezető GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Átalakuló energiapiac Napi Gazdaság Konferencia Budapest, December 1. Az előadásban érintett témák 1., Kell-e új energiapolitika?

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet :

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet : Foglalkoztatáspolitika Bevezet : Fogalmak 1: munkaer piac A Munkaer piac a munkaer, mint termelési tényez mozgásának terepe ahol a következ a-tényez k befolyásolják a mozgásokat Szakmai munkavégz képesség

Részletesebben

BUDAPEST. 2006. január 30.

BUDAPEST. 2006. január 30. A jó gyakorlat megosztása Európa szerte BUDAPEST 2006. január 30. A jó gyakorlat megosztása Európa szerte Mike Buckley Stratégiai és kampány igazgató A Fogyatékosság és Rehabilitáció Királyi Egyesülete

Részletesebben

2009.1.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 9/7

2009.1.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 9/7 2009.1.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 9/7 A BIZOTTSÁG 20/2009/EK RENDELETE (2009. január 13.) az 577/98/EK tanácsi rendeletnek megfelelően a munka és a családi élet összeegyeztetésére vonatkozó

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Tények hazugságok helyett

Tények hazugságok helyett Tények hazugságok helyett Azt állítja a FIDESZ: hogy nyomorog az ország, szétporladóban van a szociális biztonság. A GDP hány százalékát költjük a fontosabb jóléti kiadásokra idén, és mennyit költöttünk

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

A HORIZONT 2020 dióhéjban

A HORIZONT 2020 dióhéjban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 A HORIZONT 2020 dióhéjban Hálózatépítő stratégiai együttműködés kialakítását megalapozó konferencia

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

A magyar építőipar számokban

A magyar építőipar számokban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Landesfachverband der Bauunternehmer A magyar építőipar számokban 1. Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

A Fidesz társadalompolitikájának csődje. Sajtótájékoztató 2012. 02.07.

A Fidesz társadalompolitikájának csődje. Sajtótájékoztató 2012. 02.07. A Fidesz társadalompolitikájának csődje Sajtótájékoztató 2012. 02.07. Soha ennyi szegény ember nem volt Magyarországon, mint most! Közel 4 millió ember él a létminimum alatt! Legalább 50 ezer gyermek éhezik!

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei 2014. október 16. Logikai felépítés Lokalitás Területi fejlődés és lokalizáció Helyi fejlődés helyi fejlesztés: helyi gazdaságfejlesztés

Részletesebben

RIVER projekt. A projekt bemutatása

RIVER projekt. A projekt bemutatása RIVER projekt A projekt bemutatása Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit tükrözi,

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában Az Európa Tanács keretében elfogadott Európai Szociális Karta (1961), illetve a jelen évezred szociális és gazdasági jogait egyedülálló részletességgel felmutató,

Részletesebben

2015. évi költségvetés, valamint kitekintés, hogy mi várható 2016-2017-ben. Banai Péter Benő államtitkár

2015. évi költségvetés, valamint kitekintés, hogy mi várható 2016-2017-ben. Banai Péter Benő államtitkár 2015. évi költségvetés, valamint kitekintés, hogy mi várható 2016-2017-ben Banai Péter Benő államtitkár 1 Gazdaságpolitikai eredmények és célok A Kormány gazdaságpolitikai prioritásait az alábbi, az ország

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 20.11.2007 COM(2007) 726 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról

Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014. augusztus 26. Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról Általános információk A partnerségi megállapodás öt alapot

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben