Önkormányzati havilap XXIII. évfolyam, 11. szám november. Meghívó a Wass Albert műsorra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkormányzati havilap XXIII. évfolyam, 11. szám 2014. november. Meghívó a Wass Albert műsorra"

Átírás

1 Önkormányzati havilap XXIII. évfolyam, 11. szám november Meghívó a Wass Albert műsorra 1

2 2

3 Jegyzői tájékoztató Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete november 20-án (csütörtök) 18 órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁST tart a Helyőrségi Klubban Minden lakosunkat tisztelettel meghívunk! Tisztelt Tápiószecsőiek! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestülete október hónapban tartotta meg választásokat követő alakuló ülését. Testületünk az alakuló ülésen az eskütételt követően az alábbi témákkal kapcsolatosan hozta meg döntéseit: 1.Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete egyhangúan meghozott döntésével úgy határozott, hogy Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő - testületének a képviselő testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011 (IV.04) számú rendeletét módosítja. A módosítás zömében magasabb jogszabályokban foglalt kötelezettségeknek való megfelelés összhangját szolgálja, ugyanakkor a bizottságok létszámát háromról kettőre csökkenti. 2. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete egyhangúan meghozott döntésével megállapította, hogy a titkos szavazás eredményeként Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat alpolgármestere Anka László. A törvény értelmében az alpolgármesternek megválasztását követően Anka László alpolgármester a képviselő-testület előtt az esküt letette. 3. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete 8 igen 1 tartózkodással meghozott döntésével úgy határozott, hogy Bata József polgármester illetményét Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló törvény (továbbiakban: Mötv) által meghatározott havi bruttó ,- Ft-ban állapítja meg. A polgármesteri költségtérítés összegét szintén a Mötv-ben foglaltak szerint az illetmény 15%-ában határozta meg. 4./ Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete 8 igen 1 tartózkodással meghozott döntésével Anka László alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó ,-Ft-ban állapítja meg, a költségtérítés összege a tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összeg. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestületének november 3-án megtartott képviselő - testületi ülésén az alábbi döntéseit hozta meg. 1.Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete egyhangúan meghozott döntésével úgy határozott, hogy Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat társulásaiba Bata József polgármestert delegálja. 2. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete egyhangúan meghozott döntésével úgy határozott, hogy a Pénzügyi- Vagyongazdálkodási, Jogi és Településfejlesztési Bizottság képviselő tagjai: Bial Zsolt, Dombi Nándor, Gál Csaba, Ipacs Balázs, Kanizsár István képviselők nem képviselő bizottsági tagok: Gál József, Lázok Tibor. 3. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangúan meghozott döntésével 3

4 úgy határozott, hogy a Pénzügyi- Vagyongazdálkodási, Jogi és Településfejlesztési Bizottság elnöke Gál Csaba. 4. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangúan meghozott döntésével úgy határozott, hogy a 1. Felzárkóztatási, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság képviselő tagjai: Erdei Annamária, Farkas Tibor, Ipacs Balázs, Kanizsár István képviselők nem képviselő bizottsági tagok: Juhász Zsuzsanna, Heincz Lászlóné, László Béla. 5. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangúan meghozott döntésével úgy határozott, hogy a Felzárkóztatási, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke Erdei Annamária. 6. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangúan meghozott döntésével úgy határozott, hogy a Gárdonyi G. utca (300 m), Kodály Z. u., Váczi M. u. és Hétvezér utcában készítendő útalapok és padka javítására a TÁPIÓMENTI Kft. kivitelezőt választja. Kedves Tápiószecsőiek! Ha bővebben érdeklődnek a képviselő-testület ülésein történtekről, a jegyzőkönyveket községünk honlapján olvashatják. Dr. Baráth Krisztina jegyző Alpolgármesteri tájékoztató TÁPIÓSZECSŐ ANNO A 750 éves falu története írásban és képekben Könyvírással telt az idei esztendő. Tápiószecső első okleveles említésének május 12-én volt a 750. évfordulója. Ebből az alkalomból kért fel bennünket Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata, hogy írjuk meg a falu történetét ismeretterjesztő képeskönyvben. Így készült el a TÁPIÓSZECSŐ ANNO. A 750 éves falu története írásban és képekben című munka, közel harminc helybeli polgár közreműködésével. Köszönet nekik a segítségért. A könyvben kilencvenhat oldalon száznegyvenhét régi fényképen, képeslapon, térképen, igazolványon, oklevélen keresztül mutatjuk be Tápiószecső múltját. Az olvasó megismerkedhet a falu - egykor mezőváros - és középületei, intézményei történetével. Megtudhatja a ma élő nemzedék, mely családok ősei voltak jobbágyok, iparosok, községi bírók, 56-os nemzetőrök, milyen házakban életek elődeink, hogyan gazdálkodtak, miként viselték magukat a szabadságharcok, világháborúk, forradalmak idején. Mi a tutyi? Hogyan épült ki Magdolnatelep? Miért ragadt a Papokra a Krumplis jelző? Milyen szerepe volt a pálinkának 1945-ben és 1956-ban? Mely egyesületnek voltak alapítói a Bugyi-, Czakó-, Hadriklányok és a többiek? Kik éltek az Apácaházban? Milyen mellényt hímzett Juhász Anna a kislányának? Hol fekszenek a rézkori földvár maradványai? Mit viselt Hánytyi Böske, Hulik Mária, Lesti Rezső az ünnepnapokon? Messzi földön híres bortermelők voltak eleink? Hogyan keletkezett az Agyagosgödör? December 19-én megismerhetik a válaszokat, ha ellátogatnak a könyvbemutatóra, a Helyőrségi Művelődési Klubba. Szeretettel várjuk Önöket. Anka László alpolgármester Kucza Péter helytörténész Lakossági tájékoztató A SZECSŐÉRT NONPROFIT Kft Tisztelt Felhasználó! TÁJÉKOZTATÓJA! Decemberb hónapban nincs zöldhulladék szállítás, helyette én Petpalack szedés lesz községünkben A Kft új irodájának cím: Tápiószecső, Deák F. út. 1. a régi Óvoda helyén Tisztelettel: Mészáros Ferenc Szecsőért Nonprofit Kft (a Tápiószecsői Viziközmű Kft. utódja) 4 Tájékoztatjuk, hogy augusztus 15-től a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal közérdekű üzemeltető kijelölő határozata alapján Tápiószecső közigazgatási területén is a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. látja el a közüzemi ivóvíz és szennyvíz szolgáltatást. A TRV Zrt. Magyarország és az Észak-Alföldi Régió egyik jelentős vízi-közmű szolgáltatója, jelenleg Kelet- Magyarország térségében 208 településen, több mint lakos ivóvízellátását biztosítja. Emellett hozzájárul a régió mezőgazdasági és ipari

5 vízigényeinek kielégítéséhez csatornák üzemeltetésével, öntözéssel. Tápiószecső a Társaságnál a Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Üzemigazgatósághoz tartozik. A víziközmű helyi ügyfélszolgálatának elérhetőségei: Cím: 2251 Tápiószecső, Árpád utca 43. Telefon: 06/29/ Hibabejelentés telefonszáma: 06/70/ Fax: Ügyfélfogadás rendje: Hétfő-csütörtök: 8-15 óráig Központi ügyfélszolgálat: 5000 Szolnok Kossuth Lajos út 5. Telefonszám: 06/56/ /127 mellék Ügyfélfogadás rendje: Hétfő-csütörtök: 8-15 óráig Hibabejelentés telefonszám: 06/30/ Pénteki napokon nincs ügyfélfogadás. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Üzletszabályzata megtalálható a Társaság honlapján, a letölthető dokumentumok között: A szerződéssel, a leolvasással, a számlázással és a díjfizetéssel kapcsolatos fontosabb információkról a TRV Zrt. felhasználóit levélben értesítette. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. A tápiószecsői Idősek Klubja pályázatot hirdet G É P K O C S I V E Z E T Ő munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 30 óra. A munkavégzés helye: 2251 Tápiószecső, Szabadság tér 1. A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az Idősek Klubja Központi Konyha gépjárművének vezetése, a gépjármű állapotának ellenőrzése, javaslattétel a javítások, kötelező szervizek elvégzésére. Menetlevelek vezetése. Ételszállítás, rakodás, egyéb karbantartási és ügyintézési feladatok. Büntetlen előélet és cselekvőképesség. Tápiószecsői helyismeret. Elvárt kompetenciák: Pontosság. Megbízhatóság. Precizitás. Önállóság, jó szervezőképesség. Jó kommunikációs képesség. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Fényképes önéletrajz. Végzettséget igazoló dokumentumok, jogosítvány másolata. A munkakör betölthetőségének időpontja: Azonnal. A pályázat benyújtásának határideje: november 30. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Szakmunkásképző intézet. B kategóriás jogosítvány. Civil szervezetek hírei A pályázatok benyújtásának módja: Személyesen: Heincz Dóra intézményvezető (Idősek Klubja, 2251 Tápiószecső, Dózsa Gy. u. 38.). Postai úton a pályázatnak az Idősek Klubja címére történő megküldésével (2251 Tápiószecső, Dózsa Gy. u. 38.). Idősek Világnapja Az ENSZ október 01-vel ezt a napot a napot hivatalosan Idősek Világnapjává nyilvánította. Ebből az alkalomból településünkön immár másodszor került megrendezésre, megünneplésre a Fegyveres Erők és Testületek Helyőrségi Nyugdíjas Klub rendezésében, az Önkormányzat támogatásával. 5 A műsorban felléptek: Pöttöm Óvoda kiscsoportja Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zenei tagozatából 4 diák Dósa Szelina Kálmán Imre operett énekes A Helyőrségi Művelődési Központ adott helyet ennek az estnek, melyen szép számmal voltak érdeklődők.

6 Az ünnepi műsort a Nyugdíjas Klub himnusza: Szeressük egymást gyerekek közös éneklése nyitotta meg. Ünnepi beszédében Bata József polgármester úr megköszönte a Nyugdíjas Klub minden tagjának a hosszú évek óta végzett közéleti munkáját. Kiemelte munkájukat és egyidejűleg tárgyjutalmat adott át a vezetőség tagjainak: Ács László nyugállományú ezredesnek, a klub elnökének, Dobos Imre nyugállományú alezredesnek, a klub titkárának, valamint Danyi Zoltánnénak, a klub gazdasági felelősének. A műsort adóknak Bognár Tamás őrnagy, helyőrség parancsnok köszönte meg produkciójukat virággal és ajándékkal. Az est kiemelkedő eseménye volt, amikor Kiss Lászlóné és Kovács Jánosné nyugállományú honvédségi közalkalmazottak kiemelkedő közösségi munkáját az 1. számú Toborzó Központ parancsnoka Elismerő Oklevéllel jutalmazta. Az oklevelet Dobos Imre, a klub titkára adta át. Az estet Kókai Gábor által készített finom vacsora és ifj. Mészáros Géza zenéje koronázta meg. Köszönet azoknak az önkormányzati képviselőknek, akik megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt. Őszinte elismerés és hála a műsort adó óvodásoknak, iskolásoknak és az őket felkészítő pedagógusoknak, valamint az est zökkenőmentességét biztosító, a háttérben szorgoskodó segítőknek. Csendben némán Dobos Imre nyá. alezredes titkár Évek óta járok a Civilszervezetek és az Önkormányzat által rendezett ünnepségekre. A szervezetek mindig örülnek, ha valamilyen kedves műsorukat, versenyeket, ill. ünnepeket megörökítenek. Várjuk az internetre feltett képeket a Szecsői Tükröt, hogy kicsit nosztalgiázzunk az általunk szervezett rendezvény képein. Nem győzzük mondani, jaj, de szép, milyen élesek a képek. Csak egy ember van, aki évek óta minden megmozduláson ott van, csendesen szó nélkül, mégis a legszebb visszatekintési képeket készíti nekünk. Ő nem más, mint Szőke Attila. Nagyon hiányoltam, hogy Szőke Attiláról nem ír senki, (kivéve Lesti Bertalan rövid cikkét) nem köszöni meg senki a sok-sok emléket. Legyen forró meleg, szél, eső, hó Ő fotóz. Nagyon köszönöm mindenki nevében e szép szorgalmas munkát. Kívánom továbbra is maradjon hosszú ideig e szorgalmas tevékenysége mellett, fotózza rendezvényeinket, hogy minél több kép jelenjen meg az interneten és a Szecsői Tükörbe. Köszönjük A fotós nem beszél, csak a gépe kattog. Danyi Zoltánné Fegyveres Erők és Testületek Hely. Nyugdíjas Klub 6 Érkezik a Tápiószecsői Polgárőr Mikulás! A Tápiószecsői Polgárőr Szervezet hagyományához híven, idén december 5.-én is megrendezi Mikulás járatát. Akik személyesen is szeretnének a Mikulással találkozni, azoknak 15:30 órától az alábbi útvonalon van erre lehetőségük. Tervezett útvonal: Szabadság tér, Kátai út (HK). Diófa utca, Szilvafás utca, Vasút Állomás, Dózsa György út, Kátai út (Benzinkút), Szent István út, Deák Ferenc utca, Sülyi út, Fürst Sándor utca, Kossuth Lajos utca, József Attila út, Sági út (Kerékpár út), Buszforduló, Pesti út, Gábor Áron utca, Révai utca, Tanács utca, Aradi utca, Bajcsy Zsilinszky út, Árpád utca, Szabadság tér Tisztelt tápiószecsői Lakosok! Idén is várjuk azok támogatását, segítségét, akik felajánlásukkal szeretnének hozzájárulni a program megvalósításához. Ötleteiket, felajánlásaikat Dósa Zoltán os és Palotai Gergely a es telefonszámon várják. Önzetlen segítségüket előre is köszönjük! A Mikulásjárat pontos útvonaláról a oldalon is tájékozódhatnak. Üdvözlettel: Mikulás és csapata Tisztelt Tápiószecsői Lakosok! Közeleg az év egyik legszebb ünnepe a Karácsony, amely mindenhol a világon az-az ünnep, amikor az emberek egymás felé fordulnak, megkülönböztetett figyelemmel bánnak családtagjaikkal és ismerőseikkel. A Tápiószecsői Polgárőr Szervezet és a Nagyközségi Önkormányzat tisztelettel meghívja Önöket és családtagjaikat december 14-én kor a Szabadság téren kezdődő Karácsonyi Ünnepségre. A hó alatt alszanak a házak, az egész világ csupa varázslat, S mint valami tündérálom, jön el hozzánk Szentkarácsony. Mindenkit szeretettel várunk. műsorokkal és meglepetésekkel.

7 Lakossági vélemények, észrevételek Nagyanyáink konyhájából Nagyszüleink azt mondták aki Márton napján libát nem eszik,az egész évben éhezik.hát rájuk hallgatva,én most egy ilyen receptet osztok meg. Libasült párolt káposztával Hozzávalók: egy szép megtisztított,liba só, őrölt bors. A káposztához: 2 fej vöröskáposzta, 2 nagy fej vöröshagyma, só, 2 evőkanál sertészsír, 1 evőkanál cukor, 1 evőkanál ecet. A körethez: egy kg burgonya, 2 vöröshagyma, 2 evőkanál sertészsír, só. A megtisztított pecsenyelibát átmossuk, a zsírosabb részeit levágjuk. Ezekből, és a liba májából fejedelmi vacsorát készíthetünk úgy, hogy a kisebb kockákra vágott szalonnadarabkák alá kevés vizet öntünk, és átpároljuk, majd kisütjük. Amikor már majdnem kész a töpörtyű, mellétesszük a májat, és együtt elkészítjük. Kevés sóval, és őrölt borssal fűszerezzük, így tesszük az asztalra. A libát kívül-belül jól besózzuk, megszórjuk őrölt feketeborssal. Nagy sütőtepsibe helyezzük, vizet öntünk alá, a vastagabb részeit kicsit bevágjuk, hogy ott is jól átsüljön, és 2-3 óráig sütjük. Közben saját lecsöpögő zsírjával, vagy sörrel is kenegethetjük, hogy szép piros legyen. Sertészsírban karikára vágott hagymát párolunk. A burgonyát sós vízben megfőzzük, majd összekeverjük a párolt hagymával. A káposztát legyaluljuk, enyhén besózzuk, és állni hagyjuk. A vöröshagymát cikkekre vágjuk. A sertészsírban megpároljuk a hagymát, öntünk rá kevés meleg vizet, cukorral és ecettel ízesítjük. A káposzta levét kinyomjuk. A hagymás léhez keverjük a káposztát, és néha megkevergetve, az egészet összepároljuk. A pirosra sült libát tálra helyezzük, egyik oldalára hagymás krumplit, a másikra párolt káposztát halmozunk.(ha nem kapunk libát,készítsük el kacsából.) Krumplis pogácsa Hozzávalók: egy kg krumpli, 2 púpos evőkanál sertészsír, 2 teáskanál só, 5 dkg élesztő, két dl langyos tej, 1 csapott kanál porcukor, 3 tojás, 2 evőkanál tejföl, 60 dkg liszt. A krumplit megtisztítjuk, kockákra vágjuk, sós vízben puhára főzzük, és áttörjük. Adunk hozzá 1 evőkanál sertészsírt, és 2 teáskanál sót. Az élesztőt a langyos, cukros tejben elmorzsoljuk, majd állni hagyjuk, amíg megkel. A tepsit kizsírozzuk. A krumplis masszában eldolgozunk még 1 egész tojást, és 2 evőkanál tejfölt. A megmaradt két tojást is felütjük, és villával habosra verjük, ezzel kenjük majd át a pogácsák tetejét, hogy szép aranysárgák legyenek. Amikor elkészült az élesztő, a krumplihoz adjuk, és a lisztet apránként adagolva összeállítjuk a tésztát. Fontos, hogy csak annyi lisztet használjunk fel, amennyit felvesz, hogy ne legyen kemény a pogácsánk. Az egészet lisztezett gyúródeszkára borítjuk, és ott összeállítjuk. Kisodorjuk, közben gazdagon megszórjuk liszttel a gyúródeszkát, és a tésztát is, hogy le ne 7 ragadjon. Pogácsaszaggatóval díszítést nyomkodunk a tetejére, kiszaggatjuk, tetejét a felvert tojással bekenjük. Tepsibe tesszük, és forró sütőben megsütjük. Akinek meg tetszett valamelyik recept, és elkészíti, annak jó étvágyat kívánok hozzá. Gyurina László Szecsői Tükör Kiadja: Nagyközségi Önkormányzat Tápiószecső Honlap: Tel: 06-29/ , 06-29/ Szerkesztő: Lesti Bertalan, Engedély:NySU.P/PHF/2824/1991 A leadott cikkek tartalmáért felelősséget nem vállalunk! Megjelenik havonta 2400 példányban. Kedves Olvasó! Néhány gondolatomat szeretném Önökkel megosztani. Nemrég a tv előtt ülve, A kincs, ami van című műsort néztem. Hazánk régi várairól, műemlékeiről stb. a meglévő kincsekről szólt a műsor. Elgondolkodtam: Tápiószecső egyike a csodálatos világhírű csipkéit készíti. Ez a vert csipke, technikával készül. Ő Rózsika, Kovács Jánosné. 51 éve, hogy Kiskunhalason ismerte meg ezt a csodát. Azóta örömmel hódol a különlegesen magas színvonalon készülő műtárgyak készítésének. Találkozásunkkor elmondta: számos kiállításon vett és vesz ma is részt. Nemcsak Budapesten, de Tatabányán, Nagykállón, Egerben, Debrecenben. Külföldre is eljutott a híre. Meghívták Hollandiába, Genfbe, Franciaországba. Jutalom meghívást kapott Japánba is, pályázat révén (OIDFA) világkongresszusi kiállítás! A világ sok-sok helyén hirdették munkái, tették ismerté Magyarország értékét és elismerésüket fejezték ki, Tápiószecső neve is ismertté vált. További sikereket kívánunk ban Népi iparművész címet megkapta, rendelkezik szakmunkás bizonyítvánnyal is. Nem az, az ember Ő, aki tudását magának megtartja. Elmondta, ha lenne érdeklődés, megtanítaná pl. a fiatalokat ingyen a tudás elsajátítására. Örülne annak, ha lennének követői. Befejezésül a magam nevében gratulálok, további sikereket kívánok, megköszönöm, hogy a sikereken kívül elvitte, megismertette hazánk kincsét, amit saját kezével. türelmével készített. Legyünk rá mindannyian büszkék! Köszönetnyilvánítás Nagy Sándorné Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik Nagy Károlyné (Békési Erzsébet 72) temetésén részt vettek, sírjára elhelyezték a megemlékezés virágait és osztoztak fájdalmunkban. Gyászoló család

8 Ezúton szeretnék köszönetet mondani, annak a hölgynek, aki megtalálta és leadta az önkormányzathoz pénztárcámat irataimmal együtt. Fonczekné Segítséget kérünk! Egyedülálló, anyagi gondokkal küszködő személy kéri a segítőkész emberek támogatását. Szüksége volna mosógépre. Mivel ledőlt a kéménye a házán, kérjük, hogy, aki tud, segítsen megoldani a problémát. Tel: Előre is megköszönve a jóindulatú segítséget. Fix áron: ,- Ft-ért eladó 776 nm-es építési telek Magdolna telepen. Érd: Sürgősen eladó/kiadó 1624 m 2 beépítetlen építési telek Tápiószecsőn, az Ugyer utcában, a Halastó közelében. Ár megegyezés szerint. Tel.:06/ Sürgősen eladó 3 szintes (pince,fsz.,tetőtér) kialakítású, jó állapotú családi családi ház Tápiószecsőn, a Hétvezér utcában, a focipálya közelében (Lakás: 175 m 2 ). Ár megegyezés szerint. Tel.:06/ Adventi RUHABÖRZE és ingyenes kávékóstolás december 13-án szombaton, 08:00 12:00-ig Tápiószecsőn, a Damjanich Művelődési Házban Vásárolja meg itt a karácsonyi meglepetéseket olcsón! Árusításra jelentkezni lehet: Majnikné Tóth Ilona 06-30/ Helyszín: Tápiószecső, Szent István út 9. Minden érdeklődőt 7éves kortól szeretettel várunk korhatár nélkül. Az első edzésen való részvétel ingyenes. Edzések szerdán és pénteken este kor Tel:

9 KÖSZÖNET Ezúton is nagyon szépen köszönjük mindenkinek,aki részt vett és azoknak, akik valamilyen formában támogatták a i Jótékonysági estet. Az estet Sárközi Anita koncertjével nyitottuk,melyet vacsorával és egész este retró zenés bulival folytattunk. Az est bevétele Ft családonként - a két családnak hatalmas segítséget jelent. Köszönjük Kókai Gábornak a finom vacsorát és a pincérek munkáját. Köszönjük a fényképeket Varga Józsefnek. Reméljük mindenki jól érezte magát. Köszönjük mindazoknak, akik a boltokban, templomban elhelyezett dobozokba adták adományaikat. Köszönjük az alábbi személyek, szervezetek, üzletek segítségét és támogatását: Tápiószecső Önkormányzat Bata József polgármester Kókai Gábor Hulik Róbert Bognár Tamás Sárközi Anita Hisztéria Cukrászda Coop-Star Zrt Hudák kereskedőház Divatáru-és Sportruházat Jeneses Mária Iliker Bogyóka Tejbolt Tücsök&Tücsök Pizzéria Barbara Bútorbolt SZMK Tápiószecsői Polgárőrség Tápiószecsői Tömegsport Alapítvány /TTA/ Tápiószecsői Önkéntes Tűzoltó egyesület Varga József Zoltán / Varga fotó/ Giczi Andrea Varró Istvánné /Katimanci néni/ Slezák Tünde Pogányné Czakó Katalin Rákosi Nóra Horváth Szabina Czakó Éva Czakó Edina Czakó koccintó 9 Zöldség-gyümölcs /állomásnál/ Dobos Imre Szádváriné Pöttöm Óvoda és tagintézményei Gál Andrea Kiripolszky Dorina Lengyel László Bata Józsefné Dóbiás Zalán Tápiószecsői Katolikus Közösség Cursillo Lesti Bertalan Pásztorné Dely Szilvia Gróf Széchenyi István Általános Iskola 3.b.osztály tanulói és szüleik Gróf Széchenyi István Általános Iskola 6.b osztály tanulói és szüleik Udvari Károlyné Törökné Ofella Katalin és asztaltársasága Szalóki Melinda és asztaltársasága Tasi Ferenc és neje Sinkó Tibor és családja Pap Zoltán és családja Majnik János és asztaltársasága Lajkó Linda és asztaltársasága Tóth István és asztaltársasága Kele Katalin és asztaltársasága Inczéné Bálint Nikolett és asztaltársasága Balla Tünde Szalókiné Palotai Julianna Hájja Klára Mészáros István és családja Lesti Erika Tóth Csaba Kun Tamás és családja Köszönjük mindenkinek a segítséget és a támogatást! Nagy Dávid és családja Gyémántlakodalom Miklós Angelika és családja id Lesti Rafael (86 éves) és id Lesti Rafaelné (sz: Mózes Margit 80 éves) Tápiószecső Széchenyi utca 20. szám alatti lakosok, 2014 november 18.-án ünneplik 60. házassági évfordulójukat. Jó egészséget és további boldog együtt töltött éveket kíván a szerkesztőség

10 10

11 11

12 12