KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012."

Átírás

1 Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú szervezet Budapest, Bercsényi u.9. fsz.3. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Székhely: Budapest, Bercsényi u. 9. fsz. 3. Adószám: Közhasznúsági fokozat: közhasznú Bírósági nyilvántartásba vétel és közhasznú szervezetté minősítésre vonatkozó végzés: Főv.Bíróság 11.Pk /2010/4. Budapest, május 15. Készítette: a kuratórium elnöke Tartalom: 1.) Számviteli beszámoló kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú Egyszerűsített beszámolójának mérlege kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredmény-kimutatása 2.) Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 3.) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4.) A cél szerinti juttatások kimutatása 5.) A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása, szerződés alapján az államháztartás alrendszereitől nyújtott támogatásokról készített kimutatás 6.) A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása 7.) A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója 8.) Közzététel 1. Számviteli beszámoló kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú Egyszerűsített beszámolójának mérlege- kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredmény-kimutatása

2 STATISZTIKA SZÁMJEL: Szervezet megnevezése: Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú szervezet Szervezet cime: székhely:1111.budapest, Bercsényi u. 9. fsz.3. Levelezési cím: 1111.Budapest, Bercsényi u. 9. fsz.3. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉV adatok E Ft-ban Sorszám Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év helyesbítései Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 6. B.Forgóeszközök (7-10. sorok) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 10. IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások 12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) D. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL V. (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL E. Céltartalékok 21. Kötelezettségek ( sorok) I. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23. II. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások 25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Bp május Az egyéb szervezet képviselője

3 STATISZTIKA SZÁMJEL: Szervezet megnevezése: Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány - Közhasznú szervezet Szervezet cime: Budapest, Bercsényi u. 9. fsz.3. Levelezési cím: Budapest, Bercsényi u. 9. fsz. 3. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV adatok E Ft-ban Sorszám Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év helyesbítései Tárgyév a B c d E 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( sorok) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetéstől 5. c) helyi önkormányzattól d) egyéb, ebből 1 % Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítása 20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások

4 STATISZTIKA SZÁMJEL: Szervezet megnevezése: Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány - Közhasznú szervezet Szervezet cime: Budapest, Bercsényi u. 9. fsz. 3. Levelezési cím: Budapest, Bercsényi u. 9. fsz. 3. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV adatok E Ft-ban Sorszám Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év helyesbítései Tárgyév a B c d E 27. F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti eredménye (B-E) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 32. A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások ebből: A Korm. rend. 16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás 624 Keltezés: Budapest, május Az egyéb szervezet képviselője

5 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 2.1 Költségvetési támogatás felhasználása Az Alapítvány évben nem kapott a költségvetéstől támogatást. 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Csatolva 1. sz. melléklet. 4. A cél szerinti juttatások kimutatása Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány évben nem részesült cél szerinti juttatásban. 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása, szerződés alapján az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatásokról készített kimutatás Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány év folyamán részesült magánszemélyektől, illetve cégektől kapott támogatásban, adományban, összesen Ft értékben. Az alapítók Ft támogatással járultak hozzá az alapítvány kiadásaihoz. A jótékonysági konferencia jegybevétele Ft volt. 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány tevékenységét kizárólag önkéntes munkával tartotta fenn, tisztségviselőinek semmilyen juttatást nem folyósított, sem természetben, sem értékpapír, sem kölcsön formájában. A tisztségviselők részére tiszteletdíj kifizetése nem történt. 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója Magánszemélyek adományaiból február 25-én jött létre és a Fővárosi Bíróság március 4.-én kelt végzésével került nyilvántartásba az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány. Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány február 25.-én alakult, és a Fővárosi Bíróság által sorszám alatt nyilvántartásba vett közhasznú szervezet. Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány célja, hogy Ifj. gróf Andrássy Gyula tevékenységét, elméleti munkásságát, a ma is aktuális eszméket a közvélemény számára is ismerté tegye rendezvények, filmalkotások, kutatások, műemlékek ápolása révén is. Az Alapítvány fő célja egy a névadóról elnevezett független Nemzetközi Diplomata- és Politikusképző Akadémia létrehozása, a székhely egyik alternatívája lehet Budapest,

6 I. ker. Fő u sz. alatti ingatlan, hajdani Andrássy Gyula palotája. Az Ifj. Andrássy Gyula Nemzetközi Diplomata- és Politikusképző Akadémia olyan posztgraduális képzést biztosító intézmény lenne, amely alapvetően a diplomata, politikusi pályára készülőknek nyújtana felkészülési lehetőséget. MA diplomával lehetne jelentkezni az Akadémia három és féléves képzésére (melyben az utolsó félév gyakorlati képzés), illetve ennek sikeres teljesítése esetén a doktori képzésre. Az Alapítvány céljával kapcsolatosan kitűzött feladatok közül azokról, amelyek évben teljesültek, az alábbi tájékoztatást adjuk: 1.) Jótékonysági Konferencia Az Alapítvány céljával szoros összefüggésben volt a Stefánia Palota és Kulturális Központ Tükörtermében május 14. napján órai kezdettel megrendezett Krasznahorka Vára-közös örökségünk és Ifj. gróf Andrássy Gyula Jótékonysági Konferencia. A Jótékonysági Konferencia célja - ami az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány kezdeményezésére, finanszírozásában lett megrendezve - Krasznahorka Vára helyreállítása. A vár, mely szorosan kötődik az Andrássy családhoz, márciusában a tűz martaléka lett, szükségesnek láttuk a figyelem felhívást egy adomány-gyűjtő konferencia útján, ezzel magát az újraépítést is elősegíteni. A konferencia fővédnöke: Dr. Martonyi János egyetemi tanár, külügyminiszter, levezető elnöke: Dr. Révész T. Mihály egyetemi tanár úr volt. A konferenciát megnyitotta : Dr. Szeiler Erika az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány kurátora A konferencia meghívott előadói és előadásuk témája az alábbi volt: Dr. Holló József ny. altábornagy - Ifj. gróf Andrássy Gyula az európai utas gondolkodó Dr. Pandula Attila docens- Muzeális értékek és műkincsek Krasznahorka Várában Dr. Basics Beatrix művészettörténész - Ifj. gróf Andrássy Gyula és Krasznahorka Dr. Kónya Péter egyetemi tanár-eperjes, Szlovákia-a századi Krasznahorka, a Vár, mint a régió központja Dr. Horváth Attila docens- Ifj. gróf Andrássy Gyula és a Magyar történeti Alkotmány Dr. Gergely András egyetemi tanár- Krasznahorka mitológiája és jövője Zenei műsor: Csák József (ének) és Hegedűs Valér (zongora) a Magyar Kultúra Lovagjainak előadása A konferencia előadói sorát dr. Holló József nyitotta meg, aki bemutatta Ifj. gróf Andrássy Gyula az európai utas gondolkodó életpályáját.

7 Dr. Holló József az alábbiakat hangsúlyozta többek között: Ifjabb gróf Andrássy Gyula sokkal több volt, mint amit a manapság nem egyszer kissé pejoratív értelemben használt politikus kategória takar. Még akkor is, ha abban a korban, élt és munkálkodott, amikor ez a szósokkal emelkedettebb tartalommal bírt. Andrássy ugyanis foglalkozott a társadalommal, annak problémáival, a gazdasággal, a történelemmel, a hadügyi kérdésekkel, egyszóval személyében egyidejűleg volt kül-, bel-, társadalom-, gazdaságpolitikus, történész, hadtudós, heraldikus, jogfilozófus, kultúr-mecénás, mai szavakkal európai utas, intelligens menedzser, s vajon ki tudná felsorolni, mi minden ezeken túl. Dr. Holló József előadását ifjabb gróf Andrássy Gyula szavaival, Magyarország jövő nemzedékének is szóló, máig is fontosan és aktuális üzenetével zárta: Erős meggyőződésem szerint semmi sem ( ) használhat többet nekünk, mint a múltunk emlékeivel való foglalkozás ( ) Ha szeretjük a nemzetet, melynek tagjai vagyunk; ha érdekeit előbbre akarjuk vinni; ha jelenét szebbé akarjuk tenni és jövőjét biztosabbá: akkor foglalkozzunk múltjával is. Dr. Pandula Attila Krasznahorka Várban felhalmozott muzeális értékekről és műkincsekről beszélt: Dr. Pandula Attila előadta, hogy tól, amikor Andrássy Péter lett Krasznahorka Vára várkapitánya, egészen a 20. századig az Andrássy család birtokában volt Krasznahorka Vára ben villámcsapás következtében ugyan leégett a vár azonban gróf Andrássy István özvegye gróf Festetics Mária a helyreállította azt. A várat a l9. század közepétől kezdődően Múzeumként tartották fenn ban gróf Andrássy György is hangsúlyozta a vár múzeum jellegét. A vár ( modern) múzeumszerű rendezése Mihalik József nevéhez fűződik ben ( gróf Andrássy Dénes ) alapította elhunyt neje ( Hablavetz Franciska ) emlékére a Francisca Múzeumot. Ezt a sajátos ereklyetárat a meglevő gyűjteményekhez csatolták. Ifj. gróf Andrássy Gyula belügyminiszteri munkássága alatt teljesedet ki és erősödött meg Krasznahorka Várának a nagy közönség számára is megnyitott múzeumi funkciója. A krasznahorkai Vár és egyedülálló gyűjteményei szerencsésen túlélték a 20. századi különféle háborús eseményeket-, impérium- és rendszerváltásokat. Sajnos azonban március 10-én bekövetkezett tűzvész miatt a Vár és a gyűjtemény egy része elpusztul, megsérült. A vár illetve megmaradt műkincsek helyreállításra várnak - ezekkel a szavakkal zárta előadását dr. Pandula Attila. Dr. Basics Beatrix bemutatta az összefüggést Ifj. gróf Andrássy Gyula és Krasznahorka továbbá Tiszadob között és annak a mára vetített értékei: Dr. Basics Beatrix előadta, hogy júniusában megtörtént a Tiszadobi Andrássy kastély felújításának műszaki átadása. Hangsúlyozta, hogy a felújítás ellenére azonban, Magyarország egyik legértékesebb műemléke még mindig üresen áll. Dr. Basics Beatrix felvázolta, hogy a Tiszadobi kastély felújítása nyomán, - ami a korabeli tervek szerint készült - megjelenik a boldog békeidők arisztokrata otthona, a magyar történelem egyik legsikeresebb korát ismerheti meg, ahol is a nagyközönség egy család történetén keresztül izgalmas, különleges, ma már ismeretlen világot ismerhet meg, ezen túl a történelem- oktatását, a művészetek aktív befogadását segíti elő, értéket és minőséget közvetve ezzel is.

8 Egy család története jelenik meg itt mítosz, legenda, történelem az Andrássy brand születése. Dr. Basics Beatrix beszélt Budapest I. kerület Fő u alatt található hajdani Andrássy palotáról, a Betléri kastélyról, továbbá végezetül, de nem utolsó sorban Krasznahorka Váráról és annak műemléki jellegéről, ami sajnálatosan március 10.-én bekövetkezett tűzvész miatt, súlyosan megsérült és most védelmet kíván nemzetközi összefogás útján is! Dr. Kónya Péter előadásában a sz.-i Krasznahorkáról, a Várról, mint a régió központjáról beszélt.: Dr. Kónya Péter beszélt Krasznahorka Vára alapításáról, építéséről és fejlődéséről a középkorban, a vár XVI. századi átépítéséről és megerősítéséről, helyéről a török-ellenes védelemben, felvázolta Krasznahorka Vára és uradalom helyzetét a XVII. században, a vár szerepét a Thököly felkelés alatt. Dr. Kónya Péter beszélt Krasznahorka és Andrássyak a Rákóczi szabadságharcban betöltött szerepéről, továbbá a vár funkciójáról a XVIII. században. Dr. Kónya Péter hangoztatta Krasznahorka Vára újjáépítésének és megvédésének fontosságát, a március 10.-én bekövetkezett tűzvészre figyelemmel is. Dr. Horváth Attila bemutatta: Ifj. gróf Andrássy Gyulát a Magyar Történeti Alkotmány tradícióinak tükrében. Dr. Horváth Attila - Ifj. gróf Andrássy Gyula által is használt- mottót választott előadásának : A magyarok nem a királyoknak, hanem a törvényeknek vannak alávetve. Dr. Horváth Attila beszélt a Magyar Történeti Alkotmány kialakulásáról, módosítására irányuló törekvésekről, illetve sarkalatos törvényekről, a jogfolytonosság visszaállításával kapcsolatos törekvésekről, a kiegyezésről továbbá a jogfolytonosság helyreállításáról az I. világháború után. Dr. Horváth Attila méltatta többek között ifj. gróf Andrássy Gyula a Szent Korona Tan és a Magyar Alkotmány fejlődése terén kifejtett tudományos munkásságát is. Dr. Gergely András Krasznahorka üzenetéről, a mának témájú előadásában az alábbiakat emelte ki: Krasznahorka az egyik legismertebb magyar vár. Főként az Andrássy család volt az, amely ezt a presztízs-emelést végre tudta hajtani a 19. században. A várat a 19. század elejei tűzvész után nem hagyták sorsára, hanem újjáépítették, várkastéllyá tették. Műkincseiket, amelyekben nyilván korábban sem szűkölködtek a vár termei, tovább gyarapították, s azokat Krasznahorkára szállították. A várnak tehát kialakult a művelődéstörténeti jelentősége. Az Andrássyak Krasznahorka segítségével hajtották végre azt a fordulatot, amelyet az arisztokrácia jobbik fele próbált megvalósítani, nevezetesen, hogy a területfejlesztés, a falvak létesítése, a vidék benépesítése vagy újjáépítése után új, történelmileg méltányolható feladatkört találjanak. Az egyik az ipar fejlesztése volt, amely e vidéken Andrássy Manó névéhez fűződik, aki id. Andrássy Gyula testvére volt. A gömöri táj, a később elhíresült salgótarján-rimamurányi vasmű, a magyar Ruhr volt ennek egyik, a

9 maga korában nem is annyira becsült eleme. A másik pedig a művészetpártoló műgyűjtői - mecénási tevékenység volt, amely ugyancsak új szerepvállalást kínált a katonai-, birtokosi-, s lassan politikai szerepét is elvesztő arisztokráciának. Az Andrássyak sokat emlegetett kincsei e sikeres szerepváltásnak, szerepvállalásnak az emléktárgyai. A 20. század elején a család, konkrétan ifj. Andrássy Gyula, egy újabb lépést tett: Krasznahorka várát múzeummá emelte, éspedig azáltal, hogy gyűjteményét, s vele a várat, megnyitotta a nyilvánosság, a nagyközönség számára. Nemes gesztus volt ez, érdemes a korabeli sajtó figyelmére. Krasznahorka várának jó sajtója, nagy híre csak ekkor, a 20. században jött létre. Trianon után a Vár családi tulajdonban maradt, tehát státusza nem sokat változott után viszont a várat államosították. Szerencsére a szlovák (csehszlovák) állam a várat is megtartotta, a gyűjteményt is egybetartotta. Méltán vált a 20. század második felében turisztikai nevezetességévé. A trianoni határhoz, emellett Budapesthez is oly közel fekvő várat mind több látogató kereste fel. A vár ekkor került végérvényesen a magyar és a szlovák nemzeti mitológia középpontjába. Tehát akkor, amikor az Andrássyak műgyűjtése lezárult, s a gyűjtemény múzeummá alakult, akkor kezdődött meg a vár másik, mitológiai története. Alig maradt magyarországi vár(kastély), amelynek értékes kincsei voltak s azok fenn is maradtak (másik példaként Fraknót, az Esterházyak várát említhetném, a mai Burgenlandban). Krasznahorka jelentősége megnőtt, s ez után a szlovák állam érdeme lett, hogy a várat fenntartotta, kiállatta a mind nagyobb turisztikai rohamot, napjainkban pedig rendkívüli gyorsasággal látott hozzá a év márciusi tűzvész utáni helyreállításhoz. Ezáltal sikerült fenntartani és erősíteni a régebbi gondolati építményt, Krasznahorka mítoszát. Dr. Gergely András az alábbi, jövőre mutató feladatok és cél előirányzatának tükrében zárta előadását: A közeljövő feladata lesz, hogy Krasznahorka Vára ne csak múzeum legyen, kíváncsisága iskolás fiúknak, ahogy a legnagyobb gömöri: Madách mondaná, hanem élettel is telítődjék. Az ifj. Andrássy Gyula Alapítvány javaslata az, hogy a vár egyszersmind nemzetközi találkozó- és tanácskozó hely lehetne, tudományos, politikai és diplomáciai rendezvények színtere. Ezen az úton a Vár, a média közvetítése révén, még jobban bekerülhetne a szlovák, a magyar s persze a cseh, a lengyel köztudatba is. Most már földrajzi fekvése révén is közép-európai középponti hellyé válhatna. Krasznahorka Vára év új fogalmi asszociációkat kelthetne, egy új mítoszt alakíthatna ki a közép európai, ha úgy tetszik (egy másik vár nevével) a visegrádi összefogásét, együttműködését. A Jótékonysági Konferencia méltóságát emelte Csák József és Hegedűs Valér, a Magyar Kultúra Lovagjainak Matus Mihály tárogató művész továbbá Gyurkovics Zsuzsanna művésznő előadása. A Konferencián, mintegy 30 érdeklődő vett részt. Összességében úgy ítéljük meg, hogy a Jótékonysági Konferencia elérte célját. A nem nagy részvétel ellenére, az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány adományokból ,- Ft összeget gyűjtött össze és küldte el a Szlovák Nemzeti Múzeum által megadott számla számra Krasznahorka Vára újjáépítésének céljából. 2.) A két gróf Andrássy Gyula dokumentumfilm készítésének támogatása

10 Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány, egy másik jelentős feladata és célja, a két gróf Andrássy Gyula 2 x 52 perces terjedelmű dokumentumfilm elkészítése. Az Alapítvány elkészítette a film szinopszisát, megkereste az MTVA a két gróf Andrássy Gyula dokumentumfilm befogadása tárgyában, illetve szándéknyilatkozat kiadása miatt. A Duna Televízió Nonprofit Zrt. készségét nyilvánította ki én kelt nyilatkozatra figyelemmel az elkészült tárgyi produkció vetítésére. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság az Alapítványt NFM/1384/2012 szám alatt nyilvántartásba vette. A Médiaszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási Terület Ember Judit névvel III fordulós pályázatot hirdetett meg dokumentumfilmek készítésének támogatására. Az Alapítvány mindhárom fordulóra beadta pályázatát, de mind három forduló első szakaszában az alábbi tájékoztatást kapta: Sajnálattal értesítjük, hogy a benyújtott szinopszisok nagy száma, illetve az ebben a fordulóban felhasználható keret szűkössége miatt a bírálóbizottság az Ön szinopsziság jelen eljárásban nem javasolta konzultáció és pályázat benyújtására. Sajnos évben az Alapítványnak nem sikerült pályázaton nyerni és támogatást szerezni a tárgyi film elkészítéséhez, a filmhez, aminek létrejöttére nagy társadalmi szükségességgel is bír. 3.) Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány célkitűzése, hogy Budapesten létrejöjjön egy nemzetközi posztgraduális Diplomata-és Politikusképző Akadémia (DPA). Az Akadémia, mint posztgraduális képzést biztosító intézmény, alapvetően a diplomata, politikusi pályára készülők számára nyújtana felkészülési lehetőséget. A célkitűzés szerint MA diplomával lehetne jelentkezni az Akadémia három és féléves képzésére (amelynek az utolsó félév gyakorlati képzés lenne) illetve ennek sikeres teljesítése esetén a doktori képzésre lenne lehetőség. Az Akadémia oktatási nyelve az angol lenne. Az Alapítvány arra törekszik, hogy az Akadémia nemzetközi képzési helyként működjön. Jelenleg a hazai oktatási palettán nem található olyan szakképzés, amely angol nyelven kifejezetten a diplomaták, politikusok képzésére koncentrálna. Magyarság külföldön történő megítélésének pozitív fejlődését, valamint az ország lakosságának nemzeti öntudatát erősítené a nemzetközi Diplomata és Politikusképző Akadémia. Ez az Akadémia nem csak hazánk, de a környező országok számára is jelentős haszon lenne, ami további hazai érdekérvényesítő lehetőséggé válik az itt tanuló diákok életpályája során. Az Akadémia valójában egy műhely is lesz, ahol a külföldi tanárokon és külföldi diákokon át a kezdő diplomata is kiterjedt kapcsolati és ismereti tőkével indulhat. A DPA létrejöttével kapcsolatosan különböző tudományágak több hazai neves képviselője kinyilvánította támogatási szándékát, ezen túl több Magyarországra akkreditált és

11 meghatalmazott nagykövet is támogatásáról biztosította az Alapítványt a DPA létrehozásával kapcsolatosan. A nagykövetek hangsúlyozták a DPA létrejöttének jelentőségét, fontosságát, szükségességét és azt, hogy remélik, hogy az intézmény mielőbb megalapításra kerül az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány által és ott tanulhatnak az általuk képviselt nemzetek diákjai is. 8. Közzététel Az Alapítvány 2012.évi beszámolóját saját honlapján közzé teszi, illetve egy nyomtatott példányt postai úton továbbít az Országos Bírósági Hivatal felé. Budapest, május Dr. Horváth Attila kuratórium elnöke Dr. Szeiler Erika kuratóriumi tag

12 1. számú Melléklet Kimutatás a vagyon felhasználásáról Megnevezés év év Saját tőke Ebből: Tőkeváltozás Tárgyévi eredmény alaptevékenységből: - közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye - vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye - Cél szerinti tevékenység eredménye 0 0 Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány től folyamatosan működik, a Fővárosi Bíróság nappal vette nyilvántartásba, a NAV án adott részünkre adószámot. A évben közhasznú tevékenységből eft nyereség, míg a vállalkozási tevékenységéből 11 eft nyereség született.