Jótékonysági est. Egy korszak vége. Boldog anyák napját kívánunk!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jótékonysági est. Egy korszak vége. Boldog anyák napját kívánunk!"

Átírás

1 XIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁPRILIS Tartalomból: Elköszöntünk háziorvosainktól (2-3. oldal) *** Jótékonysági est az általános iskoláért (4-5. oldal) *** Olvasói levelek (6. oldal) *** Egy el nem mondott búcsúztató (7. oldal) *** Katolikus hírek (8. oldal) *** Májusi jeles napok (9. oldal) *** Életmód (10. oldal) *** Horoszkóp (11. oldal) *** Hirdetések, viccek (12. oldal) Egy korszak vége Jótékonysági est március 31-én rendkívüli lakossági fórum keretében búcsúztattuk praxisuktól id s orvosunkat Dr. File Jánost és fiatal orvosunkat Dr. File Györgyöt. A fórum részleteit, polgármester úr köszönt beszédét valamint további képeket a 2. és a 3. oldalon tekinthetik meg. Boldog anyák napját kívánunk! április 17-én a Pet fi Sándor Általános és Alapfokú M vészetoktatási Iskola és Óvoda jótékonysági estet szervezett. A több mint három órás rendezvény sikeréb l az iskola szinte minden dolgozója és tanulója kivette a részét. Részletekért lapozzon a 4. és 5. oldalra Kiskorodban ölébe vett, Melengetett, ha fáztál, Vigyázta els léptedet, Óvott, ha fára másztál. Vigasztal, ha szomorú vagy, Örül, ha jó a kedved. Bármikor tanácstalan vagy Segít, nem is kell kérned. Most nyílik a hóvirág, Illatoznak a kertek. Köszöntsd hát édes, jó anyád, Öleld át, s írj neki verset! (Anghel Anna: Édesanya)

2 2. oldal KÉKI KÖRKÉP április Egy korszak lezárult Március 31-én rendkívüli lakossági fórumra hívta össze a lakosokat Poór Sándor polgármester úr. Az összejövetel célja az volt, hogy méltóképpen elköszönhessünk Dr. File Jánostól és fiától Dr. File Györgyt l volt háziorvosainktól. A zsúfolásig megtelt teremben vastaps fogadta a belép díszvendégeket. A polgármester úr megnyitó szavai után fiataljaink kedveskedtek egy m sor összeállítással. Az óvodás Simon Norbert verse után Balogh Fanni és Nagy Ferenc furulyázott, majd Maklári Gabriella szívhez szóló szavalatát hallhattuk. Végül Gy ri Attila énekelt két gyönyör dalt. Ezt követte a polgármester úr köszönt je: Kedves vendégeink! Engem ért az a megtisztel feladat, hogy a mai napon 50 év munkásság után köszöntsem háziorvosunkat és családját, megköszönve mindazt az áldozatos munkát, amit ez alatt az emberölt nyi id alatt a falunkért, a lakosságért, a családokért végzett november 1-jén fiatal orvosként költözött településünkre dr. File János feleségével és akkor féléves fiával, hogy az itt él embereket gyógyítsa, segítse. A Debreceni Orvostudományi Egyetem elvégzése után Beregsurányban kezdte az orvosi pályát, majd 2 év múlva Kékre helyezték. Hamar megismerte az embereket, részese lett a kékiek mindennapjainak. Szaktudásával, emberségével, közvetlen humorával rögtön megszerettette magát az itt él kkel. Folyamatosan képzéseken vett részt, fejlesztette szaktudását, hogy a munkáját, a hivatását a legmagasabb fokon tudja m velni. Személyében olyan orvost kapott a falu, akire bármikor, bármiben lehetett számítani. Akár éjszaka, akár hétvégén, de még ünnepnapokon sem tagadta meg senkit l a segítséget, a gyógyítást. A sok megzavart éjszaka után másnap reggel tele energiával folytatta a munkáját. Albert Schweitzer így ír err l: Nem tudom mi a sorsod, de egy dolgot tudok: csak azok lesznek igazán boldogok, akik keresték és megtalálták, hogyan lehet másokat szolgálni. Tudjuk, láthattuk, hogy ebben a nehéz munkában a legtöbb segítséget feleségét l, Borika nénit l kapta, aki h séges társként, jó családanyaként mindenben támogatta a férjét. A gyakran megszakított családi ebédek vagy vacsorák alatt sem perlekedett, hanem megpróbálta pótolni a családapát, biztosította a nyugodt, kiegyensúlyozott hátteret ahhoz, hogy doktor úr mindig eleget tehessen Hippokratesi esküjének. A kezei alatt több generáció is feln tt. A napokban beszélgettünk arról, hogy orvosa volt a nagyszüleimnek, a szüleimnek, nekem és a fiaimnak is. Kevesen mondhatják el azt, hogy ennyi nemzedék bízhatta rá legféltettebb kincsét, az egészségét annak tudatában, hogy a legjobb kezekben van. Munkássága nem korlátozódott a falu határai közé, hiszen a környez településekr l is nagyon sok betege volt. Személyében nemcsak a falu által elismert szakembert köszönthetünk, hanem megyeszerte köztiszteletnek és elismerésnek örvend orvost. Többször volt az egészségügy kiváló dolgozója, gyógyító munkájáért megkapta a Pro sanitate kitüntetést, de birtokosa a Hippokratesi emlékéremnek is. Olyan kitüntetések ezek, melyeket évente csak egy-egy orvos kaphat meg megye- vagy országszerte. Szerénységét mutatja az is, hogy ezekkel az országos elismerésekkel, kitüntetésekkel sosem kérkedett, nem verte nagy dobra. A munkaszeretetét és a falunk iránti h ségét mi sem bizonyítja jobban, mint azok a visszautasított állásajánlatok, amelyek magasabb beosztással és jobb fizetéssel kecsegtették doktor urat. Részese lett a falu mindennapjainak, és mint elismert ember, hosszú éveken keresztül volt tanácstag, majd az önkormányzat megalakulásakor képvisel.

3 2010. április KÉKI KÖRKÉP 3. oldal A településen végzett munkájának elismeréseként augusztus 20-án els ként kapta meg a díszpolgári címet. Szerencsésnek érzem magam, hogy nemcsak mint embert és orvost ismerhettem meg, hanem együtt dolgozhattam vele a közéletben is. Négy évig képvisel társak voltunk, majd a polgármesterséget is t le vehettem át. A kezdeti id kben alpolgármesterként sokat segített a munkámban jó tanácsaival, bátorításával és segít készségével. Élete, embersége, erkölcsi tartása, munkássága mindannyiunk el tt példaként állhat. Goethe ezt írta: Az embert nem a születés, a földi rang avatja el kel vé, hanem a szellem és a jellem. A nyugdíjba vonulásához közeledve a lakosság nagy örömmel vette tudomásul, hogy orvos fiával közösen folytatják a munkát. Dr. File György méltó utóda édesapjának. A szakértelme, odaadó lelkiismeretessége megnyugtatta a betegeket, az édesapjától örökölt humora pedig segített a gyógyulásban. De a fiatal doktor úr ahogy a faluban emlegetik mást is megtanult szüleit l: a szorgalmat, az emberséget, a kitartást és a munkabírást éppúgy, ahogy az empátiát és a szeretetet. Már általános iskolás korában tudta, hogy ezt a nem könny, de szép hivatást fogja választani. Sebészként a nyíregyházi kórház orvosa lett. A kórházi munka mellett 2001-ben kezdett dolgozni Kéken. Jó volt látni, ahogy apa és fia együtt gyógyít: el bb csak rezidensként, majd 4 év elteltével háziorvosként dolgozott édesapjával. A közös munkát egy id re félbe szakította a doktor úr hirtelen jött betegsége, melynek híre hamar végigsöpört a falun. Az egész lakosság aggódott és bízott a mihamarabbi gyógyulásában. És doktor urat ezen a nehéz id szakon átsegítette az er s hite, akaratereje, a további tenni akarás vágya és a szeret család, akik végig félt gondoskodással ápolták és segítették. Gyógyulása után mindannyiunk örömére visszatérhetett a rendel be. A nyolc évig tartó közös munka most félbe szakad, amit néhány héttel ezel tt szomorúan vettünk tudomásul: Dr. File György sebészként kívánja folytatni szakmai pályáját, Dr. File János pedig 52 éves gyógyító munka után nyugdíjasként pihenni szeretne. Oroson született, és most Orosra tér vissza. Jó volt hallani, amikor a napokban ezt mondta: nem búcsúzunk, mert haza fogunk jönni. Kékiként büszke vagyok arra, hogy ez a település nemcsak lakóhely volt, de otthon is, haza is a család számára, ahol ezután is mindig szívesen látott emberek lesznek. Bízunk benne, hogy a File család még hosszú ideig fog szeretettel hazalátogatni. A magam, a lakosság és a képvisl -testület nevében megköszönöm áldozatos munkájukat, és kívánom, hogy hosszú ideig örülhessenek családjuk körében az együtt töltött id nek er ben, egészségben! Ezután a polgármester és a jegyz n ajándékot adott át a doktor uraknak és Borika néninek a képvisel testület és a falu lakossága nevében, valamint Rózsa Barnáné is köszöntötte a díszvendégeket a kisebbség képviseletében. A jelenlév k felállva, sz nni nem akaró vastapssal kísérték az eseményeket. Mindkét doktor úr elérzékenyülten, elcsukló hangon mondott néhány gondolatot a résztvev knek, és bemutatták utódjukat, Dr. Babossiné dr. Simon Enik t. Ezekben a percekben már minden szempár könnybe lábadt. Jóles érzéssel hallgattuk, hogy a File család igazán kékinek érzi magát, és mindig szívesen fognak hazalátogatni a községbe. Megköszönve mindazt, amit mindannyiunkért tettek, kívánunk hosszú, boldog életet és jó egészséget! Enyediné Székely Mária

4 4. oldal KÉKI KÖRKÉP április Jótékonysági est április 17-én 17 órától intézményünk jótékonysági estet szervezett. Szeretettel vártunk minden érdekl d t, anyukát, apukát, testvért, nagyszül t, keresztszül t és bárkit, akit jó érzéssel töltött el tanulóink támogatása. Boldogok voltunk, amikor láttuk a zsúfolásig telt színháztermet. Jókedv és jó szándék találkozott ez alkalommal is. Az idén sem lankadt kedvünk, kitartásunk, és igyekeztünk megteremteni annak a lehet ségét, hogy együtt tölthessünk vendégeinkkel egy kellemes délutánt. Ennek megvalósítását egy akadályokat nem ismer, lelkes és szorgalmas tantestület végezte. Igyekeztünk tartalmas, színes, szórakoztató, színvonalas m sorszámokkal készülni. Büszke vagyok rá, hogy intézményünkbe nagyon sok tehetséges, lelkes gyerek jár, akik alig várták, hogy bemutatkozhassanak, el adhassák produkcióikat. Mire szeretnénk fordítani a bevételt? A fiúknak nyakkend re, a lányoknak sálra. Miért? Annyi mindenre gy jthetnénk, tantestületünk mégis e mellett döntött. Mint ahogy minden gyerek más, minden iskola is más. Különbözni akarunk más iskolától, ugyanakkor a mi iskolánkon belül egységesek, egyediek szeretnénk lenni. Az egyediség erény, értékeit óvni kell. Ez a ruhadarab nem csupán szimbólum, hanem a csoporttagság, az identitás biztosításában, kialakításában játszik szerepet. Az összetartozásunkat fejezi ki. Látható jele annak, hogy a diák egy bizonyos iskolához tartozik. Ezeket a nyakkend ket és sálakat minden rendezvényen viselnie kell majd a pedagógusnak és a gyereknek egyaránt, vagy akkor is, ha máshol képviseljük intézményünket. Az iskola emberi közösség, érezze és tudja a tanulónk, hogy a kéki Pet fi Sándor Általános, Alapfokú M vészetoktatási Iskola és Óvoda tagja, ehhez a közösséghez tartozik, ezt az intézményt képviseli. Hagyományt akarunk teremteni, mert az iskolai hagyományok meghatározzák az iskola hangulatát, formálja a közösséget, növeli az együvé tartozás érzését. A cél érdekében pedagógusaink és gyermekeink a mindennapi tanítás és tanulás mellett a délutánokat próbákkal töltötték, keményen dolgoztak azért, hogy sikeres legyen az est. A m sort a tantestületünk nyitotta meg. A Légy jó mindhalálig musicalb l Az élet szép cím dalt énekelték a nevel k. A gyerekek izgatottan várták, mikor léphetnek k is színpadra. Sebestyénné Kiss Magdolna tanárn el ször az 5.a osztályos tanulókat konferálta fel, akik palotást táncoltak, melyet osztályf nökük, Sándor Ildikó tanárn tanított be. Iskolánk legfiatalabbjai is bemutatkoztak. Az els osztályos fiaink el adásában A rátóti csikótojás cím darabot tekinthettük meg, melyet Mez né Maklári Erika tanító néni tanított be.

5 2010. április KÉKI KÖRKÉP 5. oldal A m vészeti iskolánk tanulói következtek. Felléptek a furulya tagozatos növendékeink, akiket Pintér Árpád tanár úr tanít, majd mind a két néptánccsoportunk bemutatta, mit tanultak ebben az évben. A koreográfiákat László Andrásné tanárn tanította be. Berki Béla és Rózsa Albert produkcióját különböz stílusú táncok követték. Juanes nagysiker számára Dankó Rita, Dankó Attila, Berki Ella és Rózsa Albert táncolt, majd Jónás Jennifer, Jónás Natasa, Albert Tímea és Rózsa Erzsébet következett. Káté Klaudia 6. osztályos tanulónk is modern tánccal készült erre az estre. Hatalmas sikert arattak az els osztályos lányaink, akik az Isztambul cím számra ropták. Felkészít jük Hajnal Em ke tanító néni volt. A kis néptánccsoportunktól egy igazi tangót és vérpezsdít rockyt láthattunk, majd a nagy néptáncosaink countryt adtak el. Különlegességnek számított a drámaszakköröseink fénytánca, melyet Soós Lászlóné tanító néni tanított be. Bált ugyan nem szerveztünk ebben a tanévben, de kihagyhatatlan volt ezen az estén is a bálok tánca, a kering. A 7. és 8. osztályos tanulóinknak a kering t Poór Sándorné tanárn tanította be. M sorunkat színesítette Lakatos Krisztián és Lakatos Józsefné el adása. Krisztiántól a Csak néhány szó, édesanyjától pedig az Akarom, hogy úgy legyen cím számot hallhattuk. Csikós Gabriella énekével, Csikós Mónika táncával szórakoztatta a vendégeket. Nem maradhattak el a különböz jelenetek sem. A drámaszakköröseink darabja mir l is szólhatott volna, mint az iskoláról. Az álom egy iskoláról cím jelenetet Soós Lászlóné tanító néni tanította be. Mi, pedagógusok is lelkesen készültünk, szabadid nkben szöveget tanultunk, próbáltunk. El ször Bozsó Gizella tanárn vel A kis Bözsike cím jelenetet adtuk el, majd Sz ll si Valéria, Szanyi Attila és Sebestyén Attila a Mellékhatás cím darabbal szórakoztatta a közönséget. A jótékonysági m sorunkat igazi meglepetés produkcióval zártuk. A Hófehérke, az erd k réme el adásra még sokáig fogunk emlékezni, a pedagógusok óriási sikert arattak. Hárman nemcsak az élménnyel gazdagodtak ezen az estén. A belép egyben tombolajegy is volt. Sorsoltunk a m sor elején, közepén és a végén. A szerencsések jutalma egy könyvcsomag, egy ezüst gy r és egy fekete erd torta lett, amelyet Bozsó Gizella tanárn sütött és ajánlott fel. Köszönetemet fejezem ki a fellép tanulóinknak, a pedagógusaimnak, a segítséget nyújtó szül knek és mindenkinek, aki hozzájárult terveink megvalósításához. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat, megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. Reméljük, mindenkinek kellemes perceket (órákat) szereztünk. / A bevételünk: Ft./ Hegyes Szilvia

6 6. oldal KÉKI KÖRKÉP április Doktorn! Isten hozta Doktorn, ahogyan a polgármester úr köszöntötte! Kis falunkban számunkra nemcsak azok az emberek értékesek, akik itt élnek, hanem azok is, akik most jönnek, és emberséges mivoltukat szeretnék megmutatni. Bemutatkozásából úgy vélem, hogy Ön szerény és törékeny, mint egy szál hófehér rózsa. Bízom abban, hogy Ön is olyan mosolygós, víg kedély, tréfás háziorvosunk lesz, mint az el dei. Azonban ha kell, legyen erélyes és magabiztos, így tudja majd bebizonyítani tudását az emberek felé. Igaz, nem sokan tudják, hogy a mai világban emberekkel bánni nagyon nehéz. Munkája iránt nagy segít készséggel, odaadással van két munkatársa és az Önkormányzat. A Kéken él k szeretik az embereket, és készek bárkinek segíteni. Már én nem, de gyermekeim és unokáim ugyanúgy fogják majd Önt is negyven év elteltével búcsúztatni a mi kis falunktól, mint tettük azt most is. Munkájához kitartást, jó egészséget és hosszú életet kívánunk. Maradunk tisztelettel! Kupa bravúr!!! Minya Árpádné TÜD SZ RÉS Értesítjük a lakosságot, hogy az évente megismétl d tüd sz rés idén az alábbiak szerint alakul: A megjelentek magas számára való tekintettel most már négy napos lesz a sz rés. Id pontja: május 3-6. reggel 8-12 óráig. Helye: Teleház udvarán lév sz r busz, Kölcsey utca 11. Kérjük, hogy a személyigazolványt, betegbiztosítási lapját (betegkártyát) feltétlen hozza magával, mert ezek nélkül a sz rés nem lehetséges. A sz rés 30 éven felülieknek ingyenes. 30 éven aluliaknak háziorvosi beutalóval ingyenesen vagy térítés ellenében Baktalórántházán a Tüd gondozóban id pont-egyeztetés alapján. Az évenkénti tüd sz réssel nagyon sok betegségnek lehet elejét venni, és minél korábban fedezik fel a betegséget, annál jobban kezelhet, gyógyítható. Vaszkuláris (nyaki ér) szakvizsgálat május 3-6-ig, a háziorvosnál el z leg vizsgálatra feliratkozottaknak. Az orvosi beutalót mindenki a helyszínen fogja megkapni, de el tte a Teleházban megtekintheti a vizsgálat id pontját. ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ESKÜ április 22-én (csütörtökön) kupameccset játszott kicsiny falunk megye II-es csapata a Mándok megye I-es csapatával. A mérk zést hatalmas izgalom övezte, fiataljaink joggal izgultak a megmérettetés el tt. Azonban ez az izgalom hamar elszállt, amikor a drukkerek buzdítása közepette sorba rúgták az ellenfél hálójába a labdát. A végeredmény 3:2 lett a megfiatalodott kéki csapat javára. Gratulálunk, és további sok sikert kívánunk!!! Szabó József Ilcsik Andrea Mária és két gyermeke (Delinke és Bálint) április 26-án ünnepélyes keretek között magyar állampolgársági esküt tett Poór Sándor polgármester úr el tt.

7 2010. április KÉKI KÖRKÉP 7. oldal Egy el nem mondott búcsúztató Tisztelt dr. File János volt háziorvosom! - Amikor Beszterecr l Mudri Mihály bácsi hozta stráfkocsival a betegeket? - Amikor játszottál a kis gyerekekkel, s a kabátja akasztójával a fogasra tetted fel ket? Ilyen életút csak a népmesében van. Amikor a szegény ember legkisebb fia elindul szerencsét próbálni, s a szorgalmával, ügyességével elnyeri a királykisasszony kezét és a királyi koronát. Hogy koronát kaptál, azt bizonyítja, hogy tisztel id felállva tapsoltak. Sajnos eljött a búcsúzás pillanata! A mesében János vitéz így hangzott a búcsú;,,eredj Jancsi szívem, eredj, ha menned kell A jó Isten legyen minden lépéseddel. Én egy kissé átalakítva búcsúzom. Általában kedvenc költ m, Pet fi segít ki, ha érzéseimet meg kell fogalmazni. Úgy gondolom, most nemcsak az én, hanem a te érzéseid is kifejezik a gondolatokat.,,mint nyugtalan madár az ágakon, Helyr l- helyre röpköd gondolatom, Szedegeti a sok szép emléket, Mint a méh a virágról a mézet; Minden régi kedves helyet bejár Cserebogár, sárga cserebogár! 50 évvel ezel tt, 1960-ban jöttél Kékre. Én 4 évvel kés bb, ben. 3-4 generációt gyógyítottál, az én els tanítványaim ma 60 évesek. Az eltelt id egy emberölt. Csodálatos életpálya a tied! Minden lakás és lakója emlékeket ébreszt benned. Mennyi emlék! Emlékszel: - Amikor még a fájós fogakat is kihúztad? Hogy a foghúzás sikeres legyen, felálltál közben arra a kis székre.,,eredj doktor uram, eredj, ha menned kell, A jó Isten legyen minden lépteddel, Ha látsz kéki embert bárhol a világon, Jusson majd eszedbe falunk s ifjúságod! Úgy gondolom, hogy az élet szolgáltatott igazságot, hogy ezután élvezd a kiérdemelt pihenést. Talán az orosi pecázó tónál is láthatlak majd a nyáron, ahol unokáddal pecázol. Kívánom a magam és a kéki emberek nevében, hogy sok-sok évet élj még családod, unokáid, szeretteid körében. Kedves dr. File György fiatal háziorvosom! Nem esik messze az alma a fájától - mondja a szólás. Köszönjük azt a lelkiismeretességet, tisztességet, türelmet, melyet édesapádtól örökölve tanúsítottál irányunkba. Kívánok neked a régi-új munkahelyeden, f orvos úr, sikereket, s a magánéletedben boldogságot. Kedves Borika! Minden sikeres ember mellett van egy ügyes asszony. Nem kis feladat, s e feladatot ügyesen tetszett csinálni. Nagy László Április 11. A költészet napja Minden évben megemlékezünk József Attila születésnapján a költészetr l. Ebben az évben a megemlékezést megel z napokban a diákok az iskolarádión keresztül mindennap hallgattak egy- egy verset. A DÖK vers- és novellaíró pályázatára négy pályam érkezett: Káté Klaudia, Káté Márta, Lakatos Nikoletta verset írtak, László Delinke novellát küldött be. Örömmel olvastuk a m veket, s reméljük, a jutalmul kapott emlékkönyvet és tollat hasonló szép sorok írására is használják majd. Hétf n a hatodik osztályos tanulók tartottak megemlékezést az iskola aulájában. Szabó Miklósné

8 8. oldal KÉKI KÖRKÉP április Édesanyák köszöntése Május els vasárnapján mit is tehet egy gyermek, egy feln tt, egy id sebb testvér? Azt, amit ezen a vasárnapon minden jóérzés ember tesz: megköszöni édesanyját, megköszönti édesanyját. Igen, el ször megköszönjük az Istennek édesanyánkat, akinek köszönhetjük az életünket. Édesanyánk is benne volt a teremtés tervében. Isten épp ilyennek álmodta meg és tervezte meg az édesanyámat. Milyen jó, hogy éppen az én édesanyám! Milyen jó, hogy éppen ebben a családban n ttem fel! Milyen jó, hogy édesanyám édesanyja az én szeret nagymamám! Mennyi jóról lehet beszélni, s a jó csakis a lelkükben kibontakozó jóságból fakad. Mert az édesanyák jóságosak, mert k másak, mint mi vagyunk. Ezért különös ajándékai k az Istennek, ezért köszönjük meg az Istennek, hogy éppen az én édesanyám. Másodszor megköszöntjük az édesanyákat. Felsorolni is képtelenség, mi mindent köszönhetünk nekik: legel ször is az életünket, a gondoskodást. táplált, tisztába tett, vigyázott testi épségünkre. T le tanultuk meg édes anyanyelvünket. beszélt el ször Istenr l és talán az ölében tanultunk meg imádkozni. T le tanultuk meg édes anyanyelvünket! Ugye milyen jó ezt olvasni, hallani, s mégis egy kicsit gondolkodjunk el, hogyan beszélünk az édesanyánkról, mások édesanyjáról. Mert a magyar emberek tudnak a legocsmányabbul káromkodni, átkozódni. Mennyire megfeledkezünk a szép édes anyanyelvr l, a szív tisztaságáról. Mivé válik babusgatás után egy gyermek, aki évesen szembeszáll édesanyjával, netán elhagyja az anyaiatyai otthont. Miért kell engedni az ördögnek, a kísértésnek? Miért nem lehet az édesanyám mindennap az édesanyám? Miért nem tudjuk jobban megbecsülni, értékelni, szeretni ket? Mivel mutathatjuk meg hálánkat, szeretetünket? 1) Mindig bizalommal forduljunk hozzá és legyünk mindig szinték. ért meg legjobban, az édesanyai szív mindent befogad, mindent elvisel, ebbe a szívbe minden belefér. 2) Engedelmességünkkel is kifejezhetjük szeretetünket. Jézus mindig engedelmes volt szüleinek. S ne feledjük, hogy szüleink mindig azt parancsolják, ami a javunkra válik. Ilyen lélekkel kell ezt felfogni. 3) Tetteinkkel is kifejezhetjük hálánkat és szeretetünket. Jézus világosan és egyértelm en tanítja: Arról ismerjék meg az emberek, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt (Jn 13,35) Édesanyánk err l tudja meg, hogy megbecsüljük, értékeljük boldogságunkon munkálkodó édesanyai szolgálatát. Édesanyánknak, nagymamáinknak adj Urunk békességet, egészséget és áldást számos boldog éven át! Éljenek soká! Számos boldog éven át! Természetesen vannak olyanok is, akiknek már nem él az édesanyjuk. Ilyenkor k is elmennek a temet be, s elviszik a gondoskodás, a szeretet és a hála virágait. Ezt is a szívb l fakadó szeretet diktálja. Nekik is hálával tartozunk, a jó édesanyáknak, akik megfáradtak az élet terhei és gondjai között, s már az örökkévalóságban pihenik ki a földi élet fáradalmait. Imáinkba foglalva köszönjük meg ket is: Adj Urunk a t lünk elköltözött édesanyáknak, nagymamáknak boldog nyugalmat és örök emléket! Szabó Gábor paróchus KATOLIKUS HÍREK - Május 2-án, vasárnap kor köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat a templomban. - Május 8-án, szombaton gyermekbúcsú lesz Máriapócson. - Május 30-án betegek búcsúja Máriapócson. - Június 5-én, szombaton a Szabolcsi Földvárnál Egyházmegyei családi nap lesz. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Jelentkezni a katolikus templomban Kántor Gyulánénál, illetve a paróchus atyánál lehet. Szabó Gábor paróchus

9 2010. április KÉKI KÖRKÉP 9. oldal Májusi jeles napok Május 1. EU csatlakozás napja (Magyarország május 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz.) Május els vasárnapja: Anyák napja Az amerikai eredet hagyományt Magyarországon a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt honosította meg. Az els megemlékezést 1925-ben szervezték. Május 7. Asztma világnapja Május 8. Nemzetközi vöröskereszt napja Annak emlékére tartják, hogy május 8-án született Henri Dunant svájci író, a Nemzetközi Vöröskereszt megalapítója. Május 10. Madarak és fák napja március 19-én Párizsban az európai államok egyezményt kötöttek a mez gazdaságban hasznos madarak védelme érdekében. Május 11. Véradók napja Május Pongrác, Szervác, Bonifác (Fagyosszentek) A szentek legendája és az id járással kapcsolatos megfigyelés között a néphagyomány teremtett összefüggést. A Topolyán úgy tartották: Pongrác kánikulában, subában megfagyott, Szervác a Tisza közepén víz nélkül megfulladt, Bonifácot pedig agyoncsipkedték a szúnyogok ezért haragusznak ránk emberekre és évr l évre visszajönnek, hogy bosszantsanak bennünket. Nagydobronyban úgy tartották, ha fagyosszentekkor nagy a hideg, akkor rossz termés várható. Pünkösdi ünnepkör Áldozócsütörtök: Jézus mennybemenetelének ünnepe, a húsvétot követ negyvenedik nap. Pünkösd: A húsvétot követ ötvenedik nap. Pünkösd az egyház születésnapja. Pünkösdi királyválasztás: Valamilyen ügyességi próbával választották. Szentháromság napja: Pünkösd utáni vasárnap. Úrnapja: Az Oltáriszentség ünnepe, pünkösd utáni második csütörtök, körmenet. Május 31. Nemdohányzó világnap Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) nyilvánította dohánymentes nappá. Május utolsó vasárnapja: Gyermeknap 1950 óta ünneplik a Nemzetközi Demokratikus N szövetség 1949-ben elfogadott határozata alapján. Enyedi Mária Édesanyám Ha valaki kimondja azt a szót, hogy anyák napja, mindenkinek - legalábbis nekem - egy angyal jut eszembe, aki világra hozott, óvott, gondozott, etetett Nincs annyi lap, hogy le lehessen írni az anyukám jó tulajdonságait (és persze más anyukákét sem). Mikor megszülettem, ordítottam, de aztán megfogott, és a könnyek összefutottak a szemembe. Aztán hazavitt, és ha nem érezhettem szíve dobogását, az én szívem félt dobogni. Mikor nagyobb lettem, és éjszakánként felsírtam, felkelt, hogy megnyugtasson. S bár rossz voltam, de így is szeretett. Mikor iskolába mentem, segített tanulni az abc-t, a számtant. Ha kellett, órákig ült mellettem, hogy segítsen, és míg én suliban voltam, f zött, mosott, takarított. Én ezt nem vettem észre, mert kicsi voltam, és nem tudtam viszonozni. A születésnapomon mindig gyönyör tortákat készített nekem. Ha beteg voltam, ott ült az ágyam mellett és ápolt. Én a születésnapjára énekeltem neki, büszke volt rám. Aztán az pici lányából nagylány lett, de neki még mindig én vagyok a kis Delinke. Most már tinédzser vagyok, és bár néha, amikor nyaggat, hogy tanuljak, vagy nem enged el valahova, haragszom rá, de az nem igazi harag, mert az Édesanyám! László Delinke, 7. osztályos tanuló

10 10. oldal KÉKI KÖRKÉP április Az egészséges táplálkozás 12 pontja Mindenki szeretne egészségesen élni és táplálkozni, azonban konkrét tanácsok nélkül ez bizony nehezen sikerülhet. A hazai táplálkozással foglalkozó szervezetek közül a Táplálkozási Fórum már évek óta próbál hasznos tanácsokat adni, így az egészséges táplálkozáshoz egy tizenkét pontos segítséget állítottak össze: 1. pont Minél változatosabban, minél többféle élelmiszerb l, különböz ételkészítési módok felhasználásával állítsuk össze étrendünket. Ne ragaszkodjunk a megszokotthoz, ízleljünk meg más ételeket is. A sokszín, nem gyakran ismétl d ételsorokat tartalmazó étrend önmagában komoly biztosítékot jelent arra, hogy minden szükséges tápanyagot megkap a szervezetünk. 2. pont A f zéshez, sütéshez zsír helyett margarint vagy olajat használjunk. Részesítsük el nyben a g zölést, párolást, a fóliában, fedett cserépedényben, mikrohullámú süt ben készítést a zsiradékban sütéssel szemben. Mell zzük a rántást, kedvez bb a habarás. 3. pont Kevés sóval készítsük az ételeket, utólag ne sózzunk: a mérsékelten sós ízt nagyon gyorsan meg lehet szokni. Különösen kerüljük a sózást gyermekeknél, mert az ekkor kialakult ízlés az egész életre kihat. A fogyasztásra kész élelmiszerek közül válasszuk a kevésbé sózottakat. Az ételek változatos ízesítésére sokféle f szert használhatunk. 4. pont Csak étkezések befejez fogásaként, hetenként legfeljebb egyszer-kétszer együnk édességeket, soha ne étkezések között, f leg nem helyette. Ételeinket legfeljebb nagyon csekély mértékben cukrozzuk. Ahol lehet, cukor helyett használjunk mézet. Igyunk inkább természetes gyümölcs- és zöldséglevet, mintsem italokat, szörpöket. A kávéba, teába inkább mesterséges édesít szert tegyünk. 5. pont Naponta fogyasszunk mintegy fél liter tejet vagy tejterméket (pl. sajtot, túrót, aludttejet, kefirt, joghurtot). A tejtermékek közül a kisebb zsírtartalmúakat válasszuk. 6. pont Rendszeresen, naponta többször is együnk nyers gyümölcsöt, zöldségfélét (salátának elkészítve, erre télen is van mód), párolt f zeléknövényt. 7. pont Asztalunkra mindig kerüljön barna kenyér. Köretként vagy a fogás alapjaként inkább a burgonyát és a párolt zöldségféléket válasszuk a rizs, esetleg a tészta helyett. 8. pont Naponta négyszer-ötször étkezzünk, minél egyenletesebben osszuk el a napi táplálékmennyiséget. Együnk nyugodtan, nem kapkodva. Legyen meg a napi megszokott étkezési "menetrendünk", lehet leg mindig azonos id pontban együnk. 9. pont A szomjúság legjobban ivóvízzel oltható. A szeszes italok energiafelesleget jelentenek táplálkozási szempontból. 10. pont Nincsenek tiltott táplálékok, csak kerülend mennyiségek! B séges fogyasztásra javasolt: gyümölcsök, zöldség- és f zelékfélék, hal, barna kenyér, burgonya. Mérsékelt fogyasztásra javasolt: nem zsíros húsok, zsírszegény tejtermékek, zsiradékok, tojás, tészta. Kerülni javasolt: édességek, fagylalt, zsíros ételek, tejszín, cukros üdít k, só, tömény italok. 11. pont A helyes táplálkozás kedvez hatásait kiegészíti a dohányzás teljes mell zése, a rendszeres testmozgás. 12. pont A helyes táplálkozás fedezi a szervezet minden élettani folyamatának energia- és tápanyag felhasználását. Enyedi Mária

11 2010. április KÉKI KÖRKÉP 11. oldal Májusi horoszkóp Kos III IV. 19. Ez a tavasz a legjobbat hozza ki bel led. Szinte mindenben sikeres leszel. Harmónia, romantikus hangulat jellemzi napjaid. A szerelemben is kizárólag pozitív változásokra számíthatsz. Akár új szerelem is jöhet. Sikereid anyagiakban is megnyilvánulnak. Bika IV V. 20. A jegyen áthaladó Nap nagyobb magabiztosságot kölcsönöz. A hónap a párkeres knek kedvez id szakot biztosít. A kapcsolatban él knek sem lesz okuk panaszra, szenvedélyes napok elé néznek. Mintha a fellegekben járnál. Használd ki ezt a kellemesnek ígérkez szép tavaszi id szakot. Ikrek V VI. 21. A Vénusz, a szerelem bolygója az ikrek jegyében jár. Jó hír ez a szerelmeseknek, de azoknak is, akik már párt találtak. Megtalál minden, ami szép és jó. Harmonikus, boldog id szak. Menjetek ki a természetbe. Ez mind egészséged szolgálja, és örömet okoz. A szinglik most engedjenek a csábításnak. Rák VI VII. 22. A nézeteltéréseket a családban és a pároddal id szer lenne rendezni. A hó végére a bolygók is segítségedre lesznek ebben. Terveidet egyeztesd társaddal. A költekezést is kicsit vissza kellene fogni. A felesleges vitákat ezzel elkerülheted. Oroszlán VII VIII. 22. A szerelem bolygója kellemes élményekkel kecsegtet a hó elején, de túlzottan ne éld bele magad. A boldogságra még kicsit várnod kell. A párkeres k, a hó végén jobb esélyekre számíthatnak. A munkahelyen nézeteltérésed támadhat munkatársaddal, vagy f nököddel, de sikerül id ben tisztázni. Sz z VIII IX. 22. A munkahelyi vitákban próbálj higgadt maradni. Ez a csodálatos, szép tavaszi hónap kiválóan alkalmas családalapításra, házasságra. Az utazás, kirándulás, akár egy hétvégi Wellness kellemes kikapcsolódás, és feltölt dés az elkövetkezend hónapokra. A hó végére nyugodt, kellemes napokra számíthatsz. Mérleg IX X. 22. Nagyon összegy ltek a tennivalóid ebben a hónapban. Kissé ingerült vagy, hogy vajon meg lesz-e minden határid re. Egy kedves munkatársad fel fogja ajánlani a segítségét. Ezt fogadd el, mert jó szívvel teszi. Ne vidd haza a munkahelyi problémákat, a családi béke mindennél fontosabb. Töltsd velük minden szabad percedet. Skorpió X XI. 21. Már megint megbántották az érzékeny lelkedet?! Higgadj le, számolj háromig. Talán nem is akart megbántani. Jupiter, a szerencse bolygója a hó végére szerencsét tartogat a számodra. Ez hirtelen, meglepetésszer lesz. Talán egy személy a múltból. Az biztos, hogy a kedved jóra fordul. Nyilas XI XII. 21. Nem egészen úgy alakulnak a dolgaid, ahogy szeretnéd. A Hold átvonulása a jegyen kellemetlen hangulatváltozásokat okoz. A dolgok der s oldalát nézve könnyebb elviselni az élet nehézségeit. A hó vége felé új ismer ssel találkozol, de az is lehet, hogy egy régi tér vissza. Bak XII I. 19. Jól alakulnak a dolgaid. Panaszra nem lehet okod. Az egészséged is rendben lesz. Tele energiával a családi problémákat is könnyedén megoldod. Kissé túlköltekezel, de ezt az egészséged érdekében teszed. Ha új vállalkozásba akarsz kezdeni, alkalmas erre ez az id szak. Vízönt I II. 18. Sok családi ügy foglalja le szinte minden szabadid det a hó els felében. Pedig rengeteg ötleted van, amit szeretnél megvalósítani. Ne búslakodj, kiélheted kreativitásod a hó második felében. Szerelmed is igényli a társaságod, róla sem szabad megfeledkezned. Mindent a maga idejében. Új ismeretségeket köthetsz. Halak II. 19. III. 20. Nagyon megn a kedved az utazáshoz. Nem feltétlen külföld, belföldön is nagyon sok szép látnivaló van. Kellemes kikapcsolódás egy hétvégi kirándulás is. Így energiával feltöltekezve nagyobb kedvvel állhatsz neki a tervezett lakásfelújításnak, otthonod szépítgetésének és az el tted álló munkáknak is.

12 12. oldal KÉKI KÖRKÉP április ELHUNYTAK Jakab Istvánné (szül.: Sz ll si Ilona) élt 82 évet Enyedi József élt 76 évet (volt kéki lakos) Décsei József élt 80 évet (volt kéki lakos) Beri László élt 62 évet (volt kéki lakos) Széles Imréné (szül.: Nagy Anna) élt 91 évet KÖZÉRDEK TELEFONSZÁMOK Nyírségvíz Rt: 42/ Tigáz Zrt: 40/ E-ON Zrt: 40/ Háziorvosi ügyelet: 42/ Egészségház: 70/ Polgármesteri Hivatal: 42/ Általános Iskola: 42/ Óvoda: 70/ Teleház: 42/ Demecseri okmányiroda: 42/ Demecseri Rend r rs: 42/ SZELEKTÍV HULLADÉKGY JTÉS ID PONTJAI: Május 11. Június 08. Július 13. Augusztus 10. Szeptember 07. Október 12. November 09. December 07. Az egérke és az elefánt találkozik: - Hány éves vagy te elefánt, hogy ilyen nagyra n ttél? - Kett. - Én is - mondja az egérke - csak két hétig beteg voltam. *** - Na ez milyen állat? - áll meg az oroszlánketrec el tt az apa a kisfiával. - Nufi! - vágja rá a gyerek. Mennek tovább és odaérnek a zsiráfhoz: - Na ez milyen állat? - Nufi! Amikor a vízilóhoz érnek, az apa már biztos benne, hogy fia tudja ennek az állatnak a nevét. - Na milyen állat ez? - Vízinufi! Állatorvosi ügyelet május Dr. Vén Ferenc (Kótaj) 30/ május Dr. Phrakonkham Seng (Vasmegyer) 30/ május Dr. Kovács Sándor (Tiszabercel) 30/ május Dr. Szepesi András (Nyírbogdány) 30/ május 24. Dr. Pájer Béla (Rakamaz) 30/ május Dr. Tári László (Nagyhalász) 20/ ÜGYVÉDI FOGADÓÓRA Dr. Barabás Gyula egyéni ügyvéd ügyfélfogadása minden szerdán a Sárga Iskolában (Kék, Kölcsey u. 34. sz.) óra között történik. VÉRADÁS május 4-én (kedden) óra között a Rákóczi utcai általános iskolában véradást szerveznek. Takarmányburgonya eladó. Érdekl dni: Péter István, 20/ El nevelt csirke El jegyezhet : Tamásné Márkus Zsuzsanna Kék, Kölcsey u. 38. Piros, fehér, tarka: húsfajta 380/ db, tojófajta 340/ db, kilós 480/ kg. Zele József, Demecser, Széchenyi u. 27. Tel.: 0630/ KÉKI KÖRKÉP Kék Község Önkormányzatának lapja Felel s kiadó: Polgármesteri Hivatal, Kék Cím: Polgármesteri Hivatal, Kék, Kölcsey u internet: Szerkeszt bizottság tagjai: Enyediné Székely Mária, Mez né Maklári Erika, Tóth Tibor, Daskó Andrea, Enyedi Mária, Szabó József Lapzárta: április 28.

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

1. pont Minél változatosabban, minél többféle élelmiszerből, különböző ételkészítési módok felhasználásával állítsuk össze étrendünket.

1. pont Minél változatosabban, minél többféle élelmiszerből, különböző ételkészítési módok felhasználásával állítsuk össze étrendünket. 1. pont Minél változatosabban, minél többféle élelmiszerből, különböző ételkészítési módok felhasználásával állítsuk össze étrendünket. Ne ragaszkodjunk a megszokotthoz, ízleljünk meg más ételeket is,

Részletesebben

Az egészséges táplálkozás 12 pontja. A dietetikusok ajánlásával

Az egészséges táplálkozás 12 pontja. A dietetikusok ajánlásával Az egészséges táplálkozás 12 pontja A dietetikusok ajánlásával Minél változatosabban Mindenki szeretne egészségesen élni Minél többféle élelmiszerből, különböző ételkészítési módok felhasználásával állítsuk

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus Hogyan táplt plálkozzunk lkozzunk egészs szségesen? Parnicsán Kinga dietetikus A táplálkozás jelentősége Táplálkozás: Az anyagcseréhez szükséges anyagok bevitele a szervezetbe. A táplálkozás célja: - energia

Részletesebben

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Egészséges táplálkozás Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Szívbarát szivárvány Értelmezési példa A lényeg, hogy húsfélékből napi 2-3 egységet javasolt fogyasztani. 1 egységnyi mennyiségek: 5-10

Részletesebben

Munkaforma. plénum, csoportmunka. /4 fő/ munka. /4 fő/ egyéni. pármunka

Munkaforma. plénum, csoportmunka. /4 fő/ munka. /4 fő/ egyéni. pármunka Készült: Baranyi Hajnalka pályamunkája alapján Kerettantervi modul / témakör: Egészséges táplálkozás Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, A tanóra témája: Az egészséges táplálkozás

Részletesebben

Juhász Gyula: Húsvétra

Juhász Gyula: Húsvétra Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IX. évfolyam 1. szám 2016. március Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérő Föltámadás a földi tájakon, Mezők smaragdja, nap tüzében égő, Te zsendülő

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Hazaváró Családi Juniális

Hazaváró Családi Juniális DENGELEG 1999. PÜNKÖSD V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM A Szentlélek egyik legf bb munkája, hogy a nyugtalan szív megnyugodjon, meger södjék. A Isten Áldott szép pünkösd embert nyugtató m ve, hogy a békétlenség idején,

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275 2016. JANUÁR Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek 1-2. oldal Óvodai hírek 2. oldal Iskolai hírek 3. oldal Visszatekintő 4-5. oldal Felhívások 6. oldal Közelgő események: Iskolás farsang

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv SMART DIET Táplálkozási kézikönyv A Smart Diet diéta segítségével elégetheti a különböző területekről a zsírpárnákat, különösen a hasról, lábakról, és a karokról. Többféle diéta létezik. Vannak szétválasztó

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA 2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A vőfély elbúcsúztatja a menyasszonyt és a vőlegényt szüleitől,testvéreitől, barátaitól, Lakodalmas menet

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

Orbán Viktor beszéde Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. új üzemének átadásán

Orbán Viktor beszéde Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. új üzemének átadásán Orbán Viktor beszéde Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. új üzemének átadásán 2014. szeptember 22. Bábolna Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel köszöntöm a vállalat vezetőit, tulajdonosait,

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző 1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-24/2015. Jegyzőkönyv Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testület Közmeghallgatásán A közmeghallgatás helye: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

SZASZÁÉK gondoskodnak.

SZASZÁÉK gondoskodnak. ÉBREDÉS A PÁRI IFJÚSÁGI ÉS NEMZETISÉGI EGYESÜLET TÁJÉKOZTATÓ SZÓRÓLAPJA 2009. JÚNIUS PÁRI, Nagy utca 24. Teleház Telefon: 74/887-391 E-mail: ebredes.pari@vipmail.hu Meghívó PÖRKÖLTFŐZŐ VERSENY A Pári Ifjúsági

Részletesebben

Tartalom. Szellemi Diákolimpia versbe szedve. ECDL vizsga. Március 15. Sport az iskolában. Mi is voltunk versenyen és sikereket értünk el

Tartalom. Szellemi Diákolimpia versbe szedve. ECDL vizsga. Március 15. Sport az iskolában. Mi is voltunk versenyen és sikereket értünk el 2013. március-április II. évfolyam 7-8. szám Tartalom Szellemi Diákolimpia versbe szedve ECDL vizsga Március 15. Sport az iskolában Mi is voltunk versenyen és sikereket értünk el Természetismereti vetélked

Részletesebben

Hon-és népismeret. Régi idők története

Hon-és népismeret. Régi idők története Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Alapismereti és Szakmódszertani Intézet Hon-és népismeret Kurzuskód: TA - 113 Régi idők története Interjú dédnagymamámmal Helle Brigitta HEBVAAT. KEFO Óvodapedagógus

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idei évben rendhagyó beszélgetésre került sor az Ő is móriczos diák volt interjú keretében. Az íróként, költőként, illetve műfordítóként tevékenykedő Mezey Katalint s lányát,

Részletesebben

A Bálint Márton Általános- és Középiskola Újsága

A Bálint Márton Általános- és Középiskola Újsága II. évfolyam 10. szám 2007. JÚNIUS A Bálint Márton Általános- és Középiskola Újsága Előszó Itt az év vége! Mindannyian elfáradtunk. A vizsgák, küzdelmek a jobb jegyért lekötötték minden energiánkat. Ezért

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

Április 1. MŰVÉSZETI SZEMLE GÁLAMŰSORA

Április 1. MŰVÉSZETI SZEMLE GÁLAMŰSORA Április 1. Czina Sándor Tagintézmény MŰVÉSZETI SZEMLE GÁLAMŰSORA A Művészeti Szemle után évente gálaműsort rendezünk a legjobb produkciókból, ez is motiválja tanulóinkat a felkészülés során. A zsűri és

Részletesebben

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben 1038 Budapest, Valéria u. 4-6. Tel.: 240-9065 Számlaszám: 11703006 20036249 Közhasznú szervezet Főv. Bíróság nyt. szám: 9236

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP 3.1.4./08/2-2009-0015

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP 3.1.4./08/2-2009-0015 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP 3.1.4./08/2-2009-0015 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetősége Tatabánya közoktatási intézményeiben KERTVÁROSI

Részletesebben

I. díjas Károlyi Pályázatok Alsó tagozat 2015/16.

I. díjas Károlyi Pályázatok Alsó tagozat 2015/16. 1 I. díjas Károlyi Pályázatok Alsó tagozat 2015/16. A VERSFARAGÁS kategóriában kétféle módszerrel lehetett verset alkotni. Szabályos, kötött formában vagy rímek nélkül, szabadon. Magyar Emma 4.b Emma két

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési Központ. Napköziotthonos Óvoda Bak Részben osztott Nagycsoportja

Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési Központ. Napköziotthonos Óvoda Bak Részben osztott Nagycsoportja TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0160 Pedagógiai Innováció a Göcsej Kapujában projekt HÚSVÉT TÉMAHÉT Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda Bak Részben osztott Nagycsoportja Készítette:

Részletesebben

Kálmán Eszter SZINASZTRIA. Kapcsolatok az asztrológia tükrében

Kálmán Eszter SZINASZTRIA. Kapcsolatok az asztrológia tükrében Kálmán Eszter SZINASZTRIA Kapcsolatok az asztrológia tükrében Előszó Önmagunkra a kapcsolataink tükrében látunk rá a legjobban: kik vagyunk valójában, mi a Sorsunk, mikor, kivel mi a feladatunk. Mind olyan

Részletesebben

www.ingyenesmagazin.hu 3

www.ingyenesmagazin.hu 3 www.ingyenesmagazin.hu 3 KERETES HIRDETÉS FELVÉTELE: 70/394 5690 4 www.ingyenesmagazin.hu Hirdetőink 10% kedvezményt kapnak a PRINTEXPRESSZ GRAFIKAI STÚDIÓBAN - Tel.: 42/ 501-269 - WWW.EXPRESSZMEDIA.HU

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

Itt a vakáció! Kulcsi

Itt a vakáció! Kulcsi Kulcsi 2015. július VIII. évfolyam 2. szám Krónika KULCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADVÁNYA A települési stratégia részeként a környezet, a természet adta lehetőségek kiaknázásával, az egészségügy fejlesztésével

Részletesebben

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 3041 Héhalom, Petőfi út 1. Telefon/fax: 32-482-045 e-mail: hivatal@hehalom.hu M E G H Í V Ó Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. -a alapján

Részletesebben

Akik hisznek a megmaradásban

Akik hisznek a megmaradásban Akik hisznek a megmaradásban A 2014-es magyar vers ünnepéről Bármily lehangoló is napjaink társadalmi, közéleti csapodársága, a csalódás, a kiábrándulás a politika csinálta közhangulat, azért az, hogy

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Hallássérültek Felelős kiadó Kiadja a Siketek és Nagyothallók

Hallássérültek Felelős kiadó Kiadja a Siketek és Nagyothallók . Si Rö la da Világ ajno ság N m mu a ozha a si Óvodás O szágos lnö ségi lés... 32 6 Si Világna ja 4 14 Mi ll udni a ha ili áci s á yá l? Ella ici u ya, d iási s g ség 10 15 Baja Vá osi Sz v z év s 20

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

Szeretettel Hargitai Ágnes

Szeretettel Hargitai Ágnes Minden korszakunk lezárása egy számvetéssel ér véget. Bármilyen nehéz időszakot is éltünk meg, jól esik visszatekinteni az elmúlt pillanatokra, hiszen a nehézségek ellenére szebbé is tették életünket.

Részletesebben

Hírlevél szeptember-október

Hírlevél szeptember-október Hírlevél szeptember-október Kedves Barátaink! Új iskolai szezon kezdődött, melyben Egyesületünk nagy lépést tett a kisebb térségünk néptánc ügyeinek fejlesztése terén. Sok nagy ívű terv jár az eszünkben,

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

1. számú ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ

1. számú ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ 1. számú ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ Kiadja: ZÁHONY-PORT Értékesítési Osztály Záhony, 2011. január 19. Korengedményes nyugdíjazás a ZÁHONY-PORT-nál Társaságunk 2010. október 21-én 30 fı csoportos létszámleépítését

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

10/2015. sz. jegyzőkönyv

10/2015. sz. jegyzőkönyv 10/2015. sz. jegyzőkönyv Készült: az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtárban megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésről, mely 2015. május 28-án 17 óra 00 perckor kezdődött. Jelen vannak:

Részletesebben

WRC autó is ott száguld majd az évzárón

WRC autó is ott száguld majd az évzárón A felújítás kezdete óta az idei Szilveszter Rallye lesz az első verseny a Hungaroringen WRC autó is ott száguld majd az évzárón Hivatalosan még csak nemrég van lehetőség az idei, 17. alkalommal megrendezendő

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

A Mese és a Dal. Bevezetés (Zsolt. 19 és a Zsidó levél 1 alapján) (Zsoltárok 19,1-2, parafrázis)

A Mese és a Dal. Bevezetés (Zsolt. 19 és a Zsidó levél 1 alapján) (Zsoltárok 19,1-2, parafrázis) A Mese és a Dal Bevezetés (Zsolt. 19 és a Zsidó levél 1 alapján) A Menny arról énekel, hogy milyen nagy az Isten, és az egek azt kiáltják: nézzétek, mit teremtett! Minden nap és minden éjjel errõl beszélnek.

Részletesebben

Táplálkozzunk egészségesen! Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös

Táplálkozzunk egészségesen! Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Táplálkozzunk egészségesen! Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Kiskőrös város Önkormányzata a térségben élők egészségének megőrzése érdekében pályázati támogatással kiadványsorozatot készített. Az egészségünk

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2016/3 Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 Szenvedély és elköteleződés Házasság

Részletesebben

A három narancs spanyol népmese

A három narancs spanyol népmese BOLDOG KARÁCSONYT! Veronika meséi A három narancs spanyol népmese Sok-sok évvel ezel tt élt egy faluban egy öregasszony, akinek három feln tt fia volt. Éppen házasulandó korban, de sajnos nem találtak

Részletesebben

Civil hetilap 2009. 8. szám

Civil hetilap 2009. 8. szám Civil hetilap 2009. 8. szám Ügyészség, Bíróság és a szocialisták Gyurcsány Ferenc miniszterelnök távoztában, még regnálásának egyik utolsó aktusaként megtámadta a Magyar Köztársaság ügyészeit és bíráit.

Részletesebben

Miért olyan fontosak a pénzzel kapcsolatos érzelmek? Nők, pénz, érzelmek...

Miért olyan fontosak a pénzzel kapcsolatos érzelmek? Nők, pénz, érzelmek... Miért olyan fontosak a pénzzel kapcsolatos érzelmek? Nők, pénz, érzelmek... A pénz-érzelmekkel kapcsolatos, országosan egyedülálló felmérést kezdeményezte, készítette és a tanulmányt írta 2011 szeptemberében

Részletesebben

Spitzer Gyöngyi, 2008. Illusztrációk: Szolnoki Rita Borzoj

Spitzer Gyöngyi, 2008. Illusztrációk: Szolnoki Rita Borzoj Spitzer Gyöngyi, 2008 Illusztrációk: Szolnoki Rita Borzoj Szerkesztette: Borus Judit Borító: Czeizel Balázs Tipográfia és tördelés: Kerényi Attila Borítófotó: Szipál Martin ISBN 978 963 9710 41 2 Minden

Részletesebben

Kunffy Lajos festőművész mellszobrának felavatása

Kunffy Lajos festőművész mellszobrának felavatása Orci Hírmondó 2008. június 19. Az önkormányzat hírlevele 3. évfolyam 2. szám Kunffy Lajos festőművész mellszobrának felavatása Községünk ismét gazdagabb lett: szobrot állítottunk Kunffy Lajos festőművész

Részletesebben

HURRÁ, ITT A NYÁR! Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona, Balatonboglár 2010/2011 tanév 3. szám. Tartalom :

HURRÁ, ITT A NYÁR! Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona, Balatonboglár 2010/2011 tanév 3. szám. Tartalom : Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona, Balatonboglár 2010/2011 tanév 3. szám HURRÁ, ITT A NYÁR! Tartalom : 1. oldal : Hurrá itt a nyár 2. oldal: Nyári táborok Aranyérem Nagyszakácsiból 3. oldal:

Részletesebben

Káptalantóti Önkormányzat lapja X. évfolyam 7. szám 2013. OKTÓBER. Emlékezzünk

Káptalantóti Önkormányzat lapja X. évfolyam 7. szám 2013. OKTÓBER. Emlékezzünk Káptalantóti Önkormányzat lapja X. évfolyam 7. szám Emlékezzünk Forradalomról emlékezni 56 év múltán igencsak nehéz és fájdalmas: ennyi idı alatt elhalványul, átformálódik az emlékezet. Rárakódik a közbeesı

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA Azokról, akik elmentek, akiket a kilencvenes évek kilátástalansága arra kényszerített, hogy máshol próbáljanak szerencsét, azokról általában gyorsan megfeledkezünk. Valahogy ezt

Részletesebben

Juhász László 70 éves. Születésnapi köszöntő Bolond Istók asszociációkkal

Juhász László 70 éves. Születésnapi köszöntő Bolond Istók asszociációkkal Juhász László 70 éves Születésnapi köszöntő Bolond Istók asszociációkkal Bolond Istók történetét három nagy költőnk is újraálmodta: Petőfi, Arany és Weöres Sándor, az előbbiek versben, utóbbi prózában,

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken)

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) A tények: Időpont: 2012. október 10 13. Helyszínek, látnivalók, programok: Dachau: koncentrációs tábor megtekintése Strasbourg: angolosok: részvétel

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Polgármesteri Hírek 2010. május 14.

Polgármesteri Hírek 2010. május 14. Polgármesteri Hírek 2010. május 14. Önkormányzati hírek - Pályázatok Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér A falu közösségi életében jelentős minőségi változást hoz majd, ha 2011. december végére elkészül

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 186-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység idıtartama: 4 perc A 20/2007. (V. 21.) SZMM

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Lőrinczné Vámosi Judit ÁMK ig. helyettes. Nagy Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Lőrinczné Vámosi Judit ÁMK ig. helyettes. Nagy Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 26- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

IFELORE Hírlevél 2012. április.30

IFELORE Hírlevél 2012. április.30 0 Előszó-Visszaemlékezés 2008-ban, majdnem pontosan négy éve az alábbi sorokkal búcsúzott a hírlevél akkori szerkesztője, Netti. Azóta szunnyadt a toll, várta, hogy valaki újra elővegye. Úgy gondolom,

Részletesebben

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda adatai 4 1. BEVEZETŐ 6 1. 1. Programunk alapelve 7 1. 2 Kiindulási pontjaink 7 1. 3.Gyermekkép 7 1. 4. Óvodakép

Részletesebben

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6 HA JÓ a kezdet Pedagógiai program 2016 Készítette: a Pécsi Baptista Gyülekezet Szakmai Csoportja

Részletesebben

IGE. rovat. Lelki percek

IGE. rovat. Lelki percek A nyíradonyi Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola lapja I. évfolyam, 1. szám Nyíradony, 2011. október Lelki percek Papp Miklós lelki igazgató rovata Ha azt mondod egy embernek: milyen nagyszerű

Részletesebben

SZókimondóÉrdekesTartalmasKÜRTÖLŐ

SZókimondóÉrdekesTartalmasKÜRTÖLŐ SZókimondóÉrdekesTartalmasKÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVAR ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. MÁRCIUS Közmeghallgatás Ott van a győzelem, ahol az egyetértés. (Publilius Syrus*) Március 3-án közel százan gyűltek össze a

Részletesebben