Jótékonysági est. Egy korszak vége. Boldog anyák napját kívánunk!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jótékonysági est. Egy korszak vége. Boldog anyák napját kívánunk!"

Átírás

1 XIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁPRILIS Tartalomból: Elköszöntünk háziorvosainktól (2-3. oldal) *** Jótékonysági est az általános iskoláért (4-5. oldal) *** Olvasói levelek (6. oldal) *** Egy el nem mondott búcsúztató (7. oldal) *** Katolikus hírek (8. oldal) *** Májusi jeles napok (9. oldal) *** Életmód (10. oldal) *** Horoszkóp (11. oldal) *** Hirdetések, viccek (12. oldal) Egy korszak vége Jótékonysági est március 31-én rendkívüli lakossági fórum keretében búcsúztattuk praxisuktól id s orvosunkat Dr. File Jánost és fiatal orvosunkat Dr. File Györgyöt. A fórum részleteit, polgármester úr köszönt beszédét valamint további képeket a 2. és a 3. oldalon tekinthetik meg. Boldog anyák napját kívánunk! április 17-én a Pet fi Sándor Általános és Alapfokú M vészetoktatási Iskola és Óvoda jótékonysági estet szervezett. A több mint három órás rendezvény sikeréb l az iskola szinte minden dolgozója és tanulója kivette a részét. Részletekért lapozzon a 4. és 5. oldalra Kiskorodban ölébe vett, Melengetett, ha fáztál, Vigyázta els léptedet, Óvott, ha fára másztál. Vigasztal, ha szomorú vagy, Örül, ha jó a kedved. Bármikor tanácstalan vagy Segít, nem is kell kérned. Most nyílik a hóvirág, Illatoznak a kertek. Köszöntsd hát édes, jó anyád, Öleld át, s írj neki verset! (Anghel Anna: Édesanya)

2 2. oldal KÉKI KÖRKÉP április Egy korszak lezárult Március 31-én rendkívüli lakossági fórumra hívta össze a lakosokat Poór Sándor polgármester úr. Az összejövetel célja az volt, hogy méltóképpen elköszönhessünk Dr. File Jánostól és fiától Dr. File Györgyt l volt háziorvosainktól. A zsúfolásig megtelt teremben vastaps fogadta a belép díszvendégeket. A polgármester úr megnyitó szavai után fiataljaink kedveskedtek egy m sor összeállítással. Az óvodás Simon Norbert verse után Balogh Fanni és Nagy Ferenc furulyázott, majd Maklári Gabriella szívhez szóló szavalatát hallhattuk. Végül Gy ri Attila énekelt két gyönyör dalt. Ezt követte a polgármester úr köszönt je: Kedves vendégeink! Engem ért az a megtisztel feladat, hogy a mai napon 50 év munkásság után köszöntsem háziorvosunkat és családját, megköszönve mindazt az áldozatos munkát, amit ez alatt az emberölt nyi id alatt a falunkért, a lakosságért, a családokért végzett november 1-jén fiatal orvosként költözött településünkre dr. File János feleségével és akkor féléves fiával, hogy az itt él embereket gyógyítsa, segítse. A Debreceni Orvostudományi Egyetem elvégzése után Beregsurányban kezdte az orvosi pályát, majd 2 év múlva Kékre helyezték. Hamar megismerte az embereket, részese lett a kékiek mindennapjainak. Szaktudásával, emberségével, közvetlen humorával rögtön megszerettette magát az itt él kkel. Folyamatosan képzéseken vett részt, fejlesztette szaktudását, hogy a munkáját, a hivatását a legmagasabb fokon tudja m velni. Személyében olyan orvost kapott a falu, akire bármikor, bármiben lehetett számítani. Akár éjszaka, akár hétvégén, de még ünnepnapokon sem tagadta meg senkit l a segítséget, a gyógyítást. A sok megzavart éjszaka után másnap reggel tele energiával folytatta a munkáját. Albert Schweitzer így ír err l: Nem tudom mi a sorsod, de egy dolgot tudok: csak azok lesznek igazán boldogok, akik keresték és megtalálták, hogyan lehet másokat szolgálni. Tudjuk, láthattuk, hogy ebben a nehéz munkában a legtöbb segítséget feleségét l, Borika nénit l kapta, aki h séges társként, jó családanyaként mindenben támogatta a férjét. A gyakran megszakított családi ebédek vagy vacsorák alatt sem perlekedett, hanem megpróbálta pótolni a családapát, biztosította a nyugodt, kiegyensúlyozott hátteret ahhoz, hogy doktor úr mindig eleget tehessen Hippokratesi esküjének. A kezei alatt több generáció is feln tt. A napokban beszélgettünk arról, hogy orvosa volt a nagyszüleimnek, a szüleimnek, nekem és a fiaimnak is. Kevesen mondhatják el azt, hogy ennyi nemzedék bízhatta rá legféltettebb kincsét, az egészségét annak tudatában, hogy a legjobb kezekben van. Munkássága nem korlátozódott a falu határai közé, hiszen a környez településekr l is nagyon sok betege volt. Személyében nemcsak a falu által elismert szakembert köszönthetünk, hanem megyeszerte köztiszteletnek és elismerésnek örvend orvost. Többször volt az egészségügy kiváló dolgozója, gyógyító munkájáért megkapta a Pro sanitate kitüntetést, de birtokosa a Hippokratesi emlékéremnek is. Olyan kitüntetések ezek, melyeket évente csak egy-egy orvos kaphat meg megye- vagy országszerte. Szerénységét mutatja az is, hogy ezekkel az országos elismerésekkel, kitüntetésekkel sosem kérkedett, nem verte nagy dobra. A munkaszeretetét és a falunk iránti h ségét mi sem bizonyítja jobban, mint azok a visszautasított állásajánlatok, amelyek magasabb beosztással és jobb fizetéssel kecsegtették doktor urat. Részese lett a falu mindennapjainak, és mint elismert ember, hosszú éveken keresztül volt tanácstag, majd az önkormányzat megalakulásakor képvisel.

3 2010. április KÉKI KÖRKÉP 3. oldal A településen végzett munkájának elismeréseként augusztus 20-án els ként kapta meg a díszpolgári címet. Szerencsésnek érzem magam, hogy nemcsak mint embert és orvost ismerhettem meg, hanem együtt dolgozhattam vele a közéletben is. Négy évig képvisel társak voltunk, majd a polgármesterséget is t le vehettem át. A kezdeti id kben alpolgármesterként sokat segített a munkámban jó tanácsaival, bátorításával és segít készségével. Élete, embersége, erkölcsi tartása, munkássága mindannyiunk el tt példaként állhat. Goethe ezt írta: Az embert nem a születés, a földi rang avatja el kel vé, hanem a szellem és a jellem. A nyugdíjba vonulásához közeledve a lakosság nagy örömmel vette tudomásul, hogy orvos fiával közösen folytatják a munkát. Dr. File György méltó utóda édesapjának. A szakértelme, odaadó lelkiismeretessége megnyugtatta a betegeket, az édesapjától örökölt humora pedig segített a gyógyulásban. De a fiatal doktor úr ahogy a faluban emlegetik mást is megtanult szüleit l: a szorgalmat, az emberséget, a kitartást és a munkabírást éppúgy, ahogy az empátiát és a szeretetet. Már általános iskolás korában tudta, hogy ezt a nem könny, de szép hivatást fogja választani. Sebészként a nyíregyházi kórház orvosa lett. A kórházi munka mellett 2001-ben kezdett dolgozni Kéken. Jó volt látni, ahogy apa és fia együtt gyógyít: el bb csak rezidensként, majd 4 év elteltével háziorvosként dolgozott édesapjával. A közös munkát egy id re félbe szakította a doktor úr hirtelen jött betegsége, melynek híre hamar végigsöpört a falun. Az egész lakosság aggódott és bízott a mihamarabbi gyógyulásában. És doktor urat ezen a nehéz id szakon átsegítette az er s hite, akaratereje, a további tenni akarás vágya és a szeret család, akik végig félt gondoskodással ápolták és segítették. Gyógyulása után mindannyiunk örömére visszatérhetett a rendel be. A nyolc évig tartó közös munka most félbe szakad, amit néhány héttel ezel tt szomorúan vettünk tudomásul: Dr. File György sebészként kívánja folytatni szakmai pályáját, Dr. File János pedig 52 éves gyógyító munka után nyugdíjasként pihenni szeretne. Oroson született, és most Orosra tér vissza. Jó volt hallani, amikor a napokban ezt mondta: nem búcsúzunk, mert haza fogunk jönni. Kékiként büszke vagyok arra, hogy ez a település nemcsak lakóhely volt, de otthon is, haza is a család számára, ahol ezután is mindig szívesen látott emberek lesznek. Bízunk benne, hogy a File család még hosszú ideig fog szeretettel hazalátogatni. A magam, a lakosság és a képvisl -testület nevében megköszönöm áldozatos munkájukat, és kívánom, hogy hosszú ideig örülhessenek családjuk körében az együtt töltött id nek er ben, egészségben! Ezután a polgármester és a jegyz n ajándékot adott át a doktor uraknak és Borika néninek a képvisel testület és a falu lakossága nevében, valamint Rózsa Barnáné is köszöntötte a díszvendégeket a kisebbség képviseletében. A jelenlév k felállva, sz nni nem akaró vastapssal kísérték az eseményeket. Mindkét doktor úr elérzékenyülten, elcsukló hangon mondott néhány gondolatot a résztvev knek, és bemutatták utódjukat, Dr. Babossiné dr. Simon Enik t. Ezekben a percekben már minden szempár könnybe lábadt. Jóles érzéssel hallgattuk, hogy a File család igazán kékinek érzi magát, és mindig szívesen fognak hazalátogatni a községbe. Megköszönve mindazt, amit mindannyiunkért tettek, kívánunk hosszú, boldog életet és jó egészséget! Enyediné Székely Mária

4 4. oldal KÉKI KÖRKÉP április Jótékonysági est április 17-én 17 órától intézményünk jótékonysági estet szervezett. Szeretettel vártunk minden érdekl d t, anyukát, apukát, testvért, nagyszül t, keresztszül t és bárkit, akit jó érzéssel töltött el tanulóink támogatása. Boldogok voltunk, amikor láttuk a zsúfolásig telt színháztermet. Jókedv és jó szándék találkozott ez alkalommal is. Az idén sem lankadt kedvünk, kitartásunk, és igyekeztünk megteremteni annak a lehet ségét, hogy együtt tölthessünk vendégeinkkel egy kellemes délutánt. Ennek megvalósítását egy akadályokat nem ismer, lelkes és szorgalmas tantestület végezte. Igyekeztünk tartalmas, színes, szórakoztató, színvonalas m sorszámokkal készülni. Büszke vagyok rá, hogy intézményünkbe nagyon sok tehetséges, lelkes gyerek jár, akik alig várták, hogy bemutatkozhassanak, el adhassák produkcióikat. Mire szeretnénk fordítani a bevételt? A fiúknak nyakkend re, a lányoknak sálra. Miért? Annyi mindenre gy jthetnénk, tantestületünk mégis e mellett döntött. Mint ahogy minden gyerek más, minden iskola is más. Különbözni akarunk más iskolától, ugyanakkor a mi iskolánkon belül egységesek, egyediek szeretnénk lenni. Az egyediség erény, értékeit óvni kell. Ez a ruhadarab nem csupán szimbólum, hanem a csoporttagság, az identitás biztosításában, kialakításában játszik szerepet. Az összetartozásunkat fejezi ki. Látható jele annak, hogy a diák egy bizonyos iskolához tartozik. Ezeket a nyakkend ket és sálakat minden rendezvényen viselnie kell majd a pedagógusnak és a gyereknek egyaránt, vagy akkor is, ha máshol képviseljük intézményünket. Az iskola emberi közösség, érezze és tudja a tanulónk, hogy a kéki Pet fi Sándor Általános, Alapfokú M vészetoktatási Iskola és Óvoda tagja, ehhez a közösséghez tartozik, ezt az intézményt képviseli. Hagyományt akarunk teremteni, mert az iskolai hagyományok meghatározzák az iskola hangulatát, formálja a közösséget, növeli az együvé tartozás érzését. A cél érdekében pedagógusaink és gyermekeink a mindennapi tanítás és tanulás mellett a délutánokat próbákkal töltötték, keményen dolgoztak azért, hogy sikeres legyen az est. A m sort a tantestületünk nyitotta meg. A Légy jó mindhalálig musicalb l Az élet szép cím dalt énekelték a nevel k. A gyerekek izgatottan várták, mikor léphetnek k is színpadra. Sebestyénné Kiss Magdolna tanárn el ször az 5.a osztályos tanulókat konferálta fel, akik palotást táncoltak, melyet osztályf nökük, Sándor Ildikó tanárn tanított be. Iskolánk legfiatalabbjai is bemutatkoztak. Az els osztályos fiaink el adásában A rátóti csikótojás cím darabot tekinthettük meg, melyet Mez né Maklári Erika tanító néni tanított be.

5 2010. április KÉKI KÖRKÉP 5. oldal A m vészeti iskolánk tanulói következtek. Felléptek a furulya tagozatos növendékeink, akiket Pintér Árpád tanár úr tanít, majd mind a két néptánccsoportunk bemutatta, mit tanultak ebben az évben. A koreográfiákat László Andrásné tanárn tanította be. Berki Béla és Rózsa Albert produkcióját különböz stílusú táncok követték. Juanes nagysiker számára Dankó Rita, Dankó Attila, Berki Ella és Rózsa Albert táncolt, majd Jónás Jennifer, Jónás Natasa, Albert Tímea és Rózsa Erzsébet következett. Káté Klaudia 6. osztályos tanulónk is modern tánccal készült erre az estre. Hatalmas sikert arattak az els osztályos lányaink, akik az Isztambul cím számra ropták. Felkészít jük Hajnal Em ke tanító néni volt. A kis néptánccsoportunktól egy igazi tangót és vérpezsdít rockyt láthattunk, majd a nagy néptáncosaink countryt adtak el. Különlegességnek számított a drámaszakköröseink fénytánca, melyet Soós Lászlóné tanító néni tanított be. Bált ugyan nem szerveztünk ebben a tanévben, de kihagyhatatlan volt ezen az estén is a bálok tánca, a kering. A 7. és 8. osztályos tanulóinknak a kering t Poór Sándorné tanárn tanította be. M sorunkat színesítette Lakatos Krisztián és Lakatos Józsefné el adása. Krisztiántól a Csak néhány szó, édesanyjától pedig az Akarom, hogy úgy legyen cím számot hallhattuk. Csikós Gabriella énekével, Csikós Mónika táncával szórakoztatta a vendégeket. Nem maradhattak el a különböz jelenetek sem. A drámaszakköröseink darabja mir l is szólhatott volna, mint az iskoláról. Az álom egy iskoláról cím jelenetet Soós Lászlóné tanító néni tanította be. Mi, pedagógusok is lelkesen készültünk, szabadid nkben szöveget tanultunk, próbáltunk. El ször Bozsó Gizella tanárn vel A kis Bözsike cím jelenetet adtuk el, majd Sz ll si Valéria, Szanyi Attila és Sebestyén Attila a Mellékhatás cím darabbal szórakoztatta a közönséget. A jótékonysági m sorunkat igazi meglepetés produkcióval zártuk. A Hófehérke, az erd k réme el adásra még sokáig fogunk emlékezni, a pedagógusok óriási sikert arattak. Hárman nemcsak az élménnyel gazdagodtak ezen az estén. A belép egyben tombolajegy is volt. Sorsoltunk a m sor elején, közepén és a végén. A szerencsések jutalma egy könyvcsomag, egy ezüst gy r és egy fekete erd torta lett, amelyet Bozsó Gizella tanárn sütött és ajánlott fel. Köszönetemet fejezem ki a fellép tanulóinknak, a pedagógusaimnak, a segítséget nyújtó szül knek és mindenkinek, aki hozzájárult terveink megvalósításához. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat, megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. Reméljük, mindenkinek kellemes perceket (órákat) szereztünk. / A bevételünk: Ft./ Hegyes Szilvia

6 6. oldal KÉKI KÖRKÉP április Doktorn! Isten hozta Doktorn, ahogyan a polgármester úr köszöntötte! Kis falunkban számunkra nemcsak azok az emberek értékesek, akik itt élnek, hanem azok is, akik most jönnek, és emberséges mivoltukat szeretnék megmutatni. Bemutatkozásából úgy vélem, hogy Ön szerény és törékeny, mint egy szál hófehér rózsa. Bízom abban, hogy Ön is olyan mosolygós, víg kedély, tréfás háziorvosunk lesz, mint az el dei. Azonban ha kell, legyen erélyes és magabiztos, így tudja majd bebizonyítani tudását az emberek felé. Igaz, nem sokan tudják, hogy a mai világban emberekkel bánni nagyon nehéz. Munkája iránt nagy segít készséggel, odaadással van két munkatársa és az Önkormányzat. A Kéken él k szeretik az embereket, és készek bárkinek segíteni. Már én nem, de gyermekeim és unokáim ugyanúgy fogják majd Önt is negyven év elteltével búcsúztatni a mi kis falunktól, mint tettük azt most is. Munkájához kitartást, jó egészséget és hosszú életet kívánunk. Maradunk tisztelettel! Kupa bravúr!!! Minya Árpádné TÜD SZ RÉS Értesítjük a lakosságot, hogy az évente megismétl d tüd sz rés idén az alábbiak szerint alakul: A megjelentek magas számára való tekintettel most már négy napos lesz a sz rés. Id pontja: május 3-6. reggel 8-12 óráig. Helye: Teleház udvarán lév sz r busz, Kölcsey utca 11. Kérjük, hogy a személyigazolványt, betegbiztosítási lapját (betegkártyát) feltétlen hozza magával, mert ezek nélkül a sz rés nem lehetséges. A sz rés 30 éven felülieknek ingyenes. 30 éven aluliaknak háziorvosi beutalóval ingyenesen vagy térítés ellenében Baktalórántházán a Tüd gondozóban id pont-egyeztetés alapján. Az évenkénti tüd sz réssel nagyon sok betegségnek lehet elejét venni, és minél korábban fedezik fel a betegséget, annál jobban kezelhet, gyógyítható. Vaszkuláris (nyaki ér) szakvizsgálat május 3-6-ig, a háziorvosnál el z leg vizsgálatra feliratkozottaknak. Az orvosi beutalót mindenki a helyszínen fogja megkapni, de el tte a Teleházban megtekintheti a vizsgálat id pontját. ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ESKÜ április 22-én (csütörtökön) kupameccset játszott kicsiny falunk megye II-es csapata a Mándok megye I-es csapatával. A mérk zést hatalmas izgalom övezte, fiataljaink joggal izgultak a megmérettetés el tt. Azonban ez az izgalom hamar elszállt, amikor a drukkerek buzdítása közepette sorba rúgták az ellenfél hálójába a labdát. A végeredmény 3:2 lett a megfiatalodott kéki csapat javára. Gratulálunk, és további sok sikert kívánunk!!! Szabó József Ilcsik Andrea Mária és két gyermeke (Delinke és Bálint) április 26-án ünnepélyes keretek között magyar állampolgársági esküt tett Poór Sándor polgármester úr el tt.

7 2010. április KÉKI KÖRKÉP 7. oldal Egy el nem mondott búcsúztató Tisztelt dr. File János volt háziorvosom! - Amikor Beszterecr l Mudri Mihály bácsi hozta stráfkocsival a betegeket? - Amikor játszottál a kis gyerekekkel, s a kabátja akasztójával a fogasra tetted fel ket? Ilyen életút csak a népmesében van. Amikor a szegény ember legkisebb fia elindul szerencsét próbálni, s a szorgalmával, ügyességével elnyeri a királykisasszony kezét és a királyi koronát. Hogy koronát kaptál, azt bizonyítja, hogy tisztel id felállva tapsoltak. Sajnos eljött a búcsúzás pillanata! A mesében János vitéz így hangzott a búcsú;,,eredj Jancsi szívem, eredj, ha menned kell A jó Isten legyen minden lépéseddel. Én egy kissé átalakítva búcsúzom. Általában kedvenc költ m, Pet fi segít ki, ha érzéseimet meg kell fogalmazni. Úgy gondolom, most nemcsak az én, hanem a te érzéseid is kifejezik a gondolatokat.,,mint nyugtalan madár az ágakon, Helyr l- helyre röpköd gondolatom, Szedegeti a sok szép emléket, Mint a méh a virágról a mézet; Minden régi kedves helyet bejár Cserebogár, sárga cserebogár! 50 évvel ezel tt, 1960-ban jöttél Kékre. Én 4 évvel kés bb, ben. 3-4 generációt gyógyítottál, az én els tanítványaim ma 60 évesek. Az eltelt id egy emberölt. Csodálatos életpálya a tied! Minden lakás és lakója emlékeket ébreszt benned. Mennyi emlék! Emlékszel: - Amikor még a fájós fogakat is kihúztad? Hogy a foghúzás sikeres legyen, felálltál közben arra a kis székre.,,eredj doktor uram, eredj, ha menned kell, A jó Isten legyen minden lépteddel, Ha látsz kéki embert bárhol a világon, Jusson majd eszedbe falunk s ifjúságod! Úgy gondolom, hogy az élet szolgáltatott igazságot, hogy ezután élvezd a kiérdemelt pihenést. Talán az orosi pecázó tónál is láthatlak majd a nyáron, ahol unokáddal pecázol. Kívánom a magam és a kéki emberek nevében, hogy sok-sok évet élj még családod, unokáid, szeretteid körében. Kedves dr. File György fiatal háziorvosom! Nem esik messze az alma a fájától - mondja a szólás. Köszönjük azt a lelkiismeretességet, tisztességet, türelmet, melyet édesapádtól örökölve tanúsítottál irányunkba. Kívánok neked a régi-új munkahelyeden, f orvos úr, sikereket, s a magánéletedben boldogságot. Kedves Borika! Minden sikeres ember mellett van egy ügyes asszony. Nem kis feladat, s e feladatot ügyesen tetszett csinálni. Nagy László Április 11. A költészet napja Minden évben megemlékezünk József Attila születésnapján a költészetr l. Ebben az évben a megemlékezést megel z napokban a diákok az iskolarádión keresztül mindennap hallgattak egy- egy verset. A DÖK vers- és novellaíró pályázatára négy pályam érkezett: Káté Klaudia, Káté Márta, Lakatos Nikoletta verset írtak, László Delinke novellát küldött be. Örömmel olvastuk a m veket, s reméljük, a jutalmul kapott emlékkönyvet és tollat hasonló szép sorok írására is használják majd. Hétf n a hatodik osztályos tanulók tartottak megemlékezést az iskola aulájában. Szabó Miklósné

8 8. oldal KÉKI KÖRKÉP április Édesanyák köszöntése Május els vasárnapján mit is tehet egy gyermek, egy feln tt, egy id sebb testvér? Azt, amit ezen a vasárnapon minden jóérzés ember tesz: megköszöni édesanyját, megköszönti édesanyját. Igen, el ször megköszönjük az Istennek édesanyánkat, akinek köszönhetjük az életünket. Édesanyánk is benne volt a teremtés tervében. Isten épp ilyennek álmodta meg és tervezte meg az édesanyámat. Milyen jó, hogy éppen az én édesanyám! Milyen jó, hogy éppen ebben a családban n ttem fel! Milyen jó, hogy édesanyám édesanyja az én szeret nagymamám! Mennyi jóról lehet beszélni, s a jó csakis a lelkükben kibontakozó jóságból fakad. Mert az édesanyák jóságosak, mert k másak, mint mi vagyunk. Ezért különös ajándékai k az Istennek, ezért köszönjük meg az Istennek, hogy éppen az én édesanyám. Másodszor megköszöntjük az édesanyákat. Felsorolni is képtelenség, mi mindent köszönhetünk nekik: legel ször is az életünket, a gondoskodást. táplált, tisztába tett, vigyázott testi épségünkre. T le tanultuk meg édes anyanyelvünket. beszélt el ször Istenr l és talán az ölében tanultunk meg imádkozni. T le tanultuk meg édes anyanyelvünket! Ugye milyen jó ezt olvasni, hallani, s mégis egy kicsit gondolkodjunk el, hogyan beszélünk az édesanyánkról, mások édesanyjáról. Mert a magyar emberek tudnak a legocsmányabbul káromkodni, átkozódni. Mennyire megfeledkezünk a szép édes anyanyelvr l, a szív tisztaságáról. Mivé válik babusgatás után egy gyermek, aki évesen szembeszáll édesanyjával, netán elhagyja az anyaiatyai otthont. Miért kell engedni az ördögnek, a kísértésnek? Miért nem lehet az édesanyám mindennap az édesanyám? Miért nem tudjuk jobban megbecsülni, értékelni, szeretni ket? Mivel mutathatjuk meg hálánkat, szeretetünket? 1) Mindig bizalommal forduljunk hozzá és legyünk mindig szinték. ért meg legjobban, az édesanyai szív mindent befogad, mindent elvisel, ebbe a szívbe minden belefér. 2) Engedelmességünkkel is kifejezhetjük szeretetünket. Jézus mindig engedelmes volt szüleinek. S ne feledjük, hogy szüleink mindig azt parancsolják, ami a javunkra válik. Ilyen lélekkel kell ezt felfogni. 3) Tetteinkkel is kifejezhetjük hálánkat és szeretetünket. Jézus világosan és egyértelm en tanítja: Arról ismerjék meg az emberek, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt (Jn 13,35) Édesanyánk err l tudja meg, hogy megbecsüljük, értékeljük boldogságunkon munkálkodó édesanyai szolgálatát. Édesanyánknak, nagymamáinknak adj Urunk békességet, egészséget és áldást számos boldog éven át! Éljenek soká! Számos boldog éven át! Természetesen vannak olyanok is, akiknek már nem él az édesanyjuk. Ilyenkor k is elmennek a temet be, s elviszik a gondoskodás, a szeretet és a hála virágait. Ezt is a szívb l fakadó szeretet diktálja. Nekik is hálával tartozunk, a jó édesanyáknak, akik megfáradtak az élet terhei és gondjai között, s már az örökkévalóságban pihenik ki a földi élet fáradalmait. Imáinkba foglalva köszönjük meg ket is: Adj Urunk a t lünk elköltözött édesanyáknak, nagymamáknak boldog nyugalmat és örök emléket! Szabó Gábor paróchus KATOLIKUS HÍREK - Május 2-án, vasárnap kor köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat a templomban. - Május 8-án, szombaton gyermekbúcsú lesz Máriapócson. - Május 30-án betegek búcsúja Máriapócson. - Június 5-én, szombaton a Szabolcsi Földvárnál Egyházmegyei családi nap lesz. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Jelentkezni a katolikus templomban Kántor Gyulánénál, illetve a paróchus atyánál lehet. Szabó Gábor paróchus

9 2010. április KÉKI KÖRKÉP 9. oldal Májusi jeles napok Május 1. EU csatlakozás napja (Magyarország május 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz.) Május els vasárnapja: Anyák napja Az amerikai eredet hagyományt Magyarországon a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt honosította meg. Az els megemlékezést 1925-ben szervezték. Május 7. Asztma világnapja Május 8. Nemzetközi vöröskereszt napja Annak emlékére tartják, hogy május 8-án született Henri Dunant svájci író, a Nemzetközi Vöröskereszt megalapítója. Május 10. Madarak és fák napja március 19-én Párizsban az európai államok egyezményt kötöttek a mez gazdaságban hasznos madarak védelme érdekében. Május 11. Véradók napja Május Pongrác, Szervác, Bonifác (Fagyosszentek) A szentek legendája és az id járással kapcsolatos megfigyelés között a néphagyomány teremtett összefüggést. A Topolyán úgy tartották: Pongrác kánikulában, subában megfagyott, Szervác a Tisza közepén víz nélkül megfulladt, Bonifácot pedig agyoncsipkedték a szúnyogok ezért haragusznak ránk emberekre és évr l évre visszajönnek, hogy bosszantsanak bennünket. Nagydobronyban úgy tartották, ha fagyosszentekkor nagy a hideg, akkor rossz termés várható. Pünkösdi ünnepkör Áldozócsütörtök: Jézus mennybemenetelének ünnepe, a húsvétot követ negyvenedik nap. Pünkösd: A húsvétot követ ötvenedik nap. Pünkösd az egyház születésnapja. Pünkösdi királyválasztás: Valamilyen ügyességi próbával választották. Szentháromság napja: Pünkösd utáni vasárnap. Úrnapja: Az Oltáriszentség ünnepe, pünkösd utáni második csütörtök, körmenet. Május 31. Nemdohányzó világnap Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) nyilvánította dohánymentes nappá. Május utolsó vasárnapja: Gyermeknap 1950 óta ünneplik a Nemzetközi Demokratikus N szövetség 1949-ben elfogadott határozata alapján. Enyedi Mária Édesanyám Ha valaki kimondja azt a szót, hogy anyák napja, mindenkinek - legalábbis nekem - egy angyal jut eszembe, aki világra hozott, óvott, gondozott, etetett Nincs annyi lap, hogy le lehessen írni az anyukám jó tulajdonságait (és persze más anyukákét sem). Mikor megszülettem, ordítottam, de aztán megfogott, és a könnyek összefutottak a szemembe. Aztán hazavitt, és ha nem érezhettem szíve dobogását, az én szívem félt dobogni. Mikor nagyobb lettem, és éjszakánként felsírtam, felkelt, hogy megnyugtasson. S bár rossz voltam, de így is szeretett. Mikor iskolába mentem, segített tanulni az abc-t, a számtant. Ha kellett, órákig ült mellettem, hogy segítsen, és míg én suliban voltam, f zött, mosott, takarított. Én ezt nem vettem észre, mert kicsi voltam, és nem tudtam viszonozni. A születésnapomon mindig gyönyör tortákat készített nekem. Ha beteg voltam, ott ült az ágyam mellett és ápolt. Én a születésnapjára énekeltem neki, büszke volt rám. Aztán az pici lányából nagylány lett, de neki még mindig én vagyok a kis Delinke. Most már tinédzser vagyok, és bár néha, amikor nyaggat, hogy tanuljak, vagy nem enged el valahova, haragszom rá, de az nem igazi harag, mert az Édesanyám! László Delinke, 7. osztályos tanuló

10 10. oldal KÉKI KÖRKÉP április Az egészséges táplálkozás 12 pontja Mindenki szeretne egészségesen élni és táplálkozni, azonban konkrét tanácsok nélkül ez bizony nehezen sikerülhet. A hazai táplálkozással foglalkozó szervezetek közül a Táplálkozási Fórum már évek óta próbál hasznos tanácsokat adni, így az egészséges táplálkozáshoz egy tizenkét pontos segítséget állítottak össze: 1. pont Minél változatosabban, minél többféle élelmiszerb l, különböz ételkészítési módok felhasználásával állítsuk össze étrendünket. Ne ragaszkodjunk a megszokotthoz, ízleljünk meg más ételeket is. A sokszín, nem gyakran ismétl d ételsorokat tartalmazó étrend önmagában komoly biztosítékot jelent arra, hogy minden szükséges tápanyagot megkap a szervezetünk. 2. pont A f zéshez, sütéshez zsír helyett margarint vagy olajat használjunk. Részesítsük el nyben a g zölést, párolást, a fóliában, fedett cserépedényben, mikrohullámú süt ben készítést a zsiradékban sütéssel szemben. Mell zzük a rántást, kedvez bb a habarás. 3. pont Kevés sóval készítsük az ételeket, utólag ne sózzunk: a mérsékelten sós ízt nagyon gyorsan meg lehet szokni. Különösen kerüljük a sózást gyermekeknél, mert az ekkor kialakult ízlés az egész életre kihat. A fogyasztásra kész élelmiszerek közül válasszuk a kevésbé sózottakat. Az ételek változatos ízesítésére sokféle f szert használhatunk. 4. pont Csak étkezések befejez fogásaként, hetenként legfeljebb egyszer-kétszer együnk édességeket, soha ne étkezések között, f leg nem helyette. Ételeinket legfeljebb nagyon csekély mértékben cukrozzuk. Ahol lehet, cukor helyett használjunk mézet. Igyunk inkább természetes gyümölcs- és zöldséglevet, mintsem italokat, szörpöket. A kávéba, teába inkább mesterséges édesít szert tegyünk. 5. pont Naponta fogyasszunk mintegy fél liter tejet vagy tejterméket (pl. sajtot, túrót, aludttejet, kefirt, joghurtot). A tejtermékek közül a kisebb zsírtartalmúakat válasszuk. 6. pont Rendszeresen, naponta többször is együnk nyers gyümölcsöt, zöldségfélét (salátának elkészítve, erre télen is van mód), párolt f zeléknövényt. 7. pont Asztalunkra mindig kerüljön barna kenyér. Köretként vagy a fogás alapjaként inkább a burgonyát és a párolt zöldségféléket válasszuk a rizs, esetleg a tészta helyett. 8. pont Naponta négyszer-ötször étkezzünk, minél egyenletesebben osszuk el a napi táplálékmennyiséget. Együnk nyugodtan, nem kapkodva. Legyen meg a napi megszokott étkezési "menetrendünk", lehet leg mindig azonos id pontban együnk. 9. pont A szomjúság legjobban ivóvízzel oltható. A szeszes italok energiafelesleget jelentenek táplálkozási szempontból. 10. pont Nincsenek tiltott táplálékok, csak kerülend mennyiségek! B séges fogyasztásra javasolt: gyümölcsök, zöldség- és f zelékfélék, hal, barna kenyér, burgonya. Mérsékelt fogyasztásra javasolt: nem zsíros húsok, zsírszegény tejtermékek, zsiradékok, tojás, tészta. Kerülni javasolt: édességek, fagylalt, zsíros ételek, tejszín, cukros üdít k, só, tömény italok. 11. pont A helyes táplálkozás kedvez hatásait kiegészíti a dohányzás teljes mell zése, a rendszeres testmozgás. 12. pont A helyes táplálkozás fedezi a szervezet minden élettani folyamatának energia- és tápanyag felhasználását. Enyedi Mária

11 2010. április KÉKI KÖRKÉP 11. oldal Májusi horoszkóp Kos III IV. 19. Ez a tavasz a legjobbat hozza ki bel led. Szinte mindenben sikeres leszel. Harmónia, romantikus hangulat jellemzi napjaid. A szerelemben is kizárólag pozitív változásokra számíthatsz. Akár új szerelem is jöhet. Sikereid anyagiakban is megnyilvánulnak. Bika IV V. 20. A jegyen áthaladó Nap nagyobb magabiztosságot kölcsönöz. A hónap a párkeres knek kedvez id szakot biztosít. A kapcsolatban él knek sem lesz okuk panaszra, szenvedélyes napok elé néznek. Mintha a fellegekben járnál. Használd ki ezt a kellemesnek ígérkez szép tavaszi id szakot. Ikrek V VI. 21. A Vénusz, a szerelem bolygója az ikrek jegyében jár. Jó hír ez a szerelmeseknek, de azoknak is, akik már párt találtak. Megtalál minden, ami szép és jó. Harmonikus, boldog id szak. Menjetek ki a természetbe. Ez mind egészséged szolgálja, és örömet okoz. A szinglik most engedjenek a csábításnak. Rák VI VII. 22. A nézeteltéréseket a családban és a pároddal id szer lenne rendezni. A hó végére a bolygók is segítségedre lesznek ebben. Terveidet egyeztesd társaddal. A költekezést is kicsit vissza kellene fogni. A felesleges vitákat ezzel elkerülheted. Oroszlán VII VIII. 22. A szerelem bolygója kellemes élményekkel kecsegtet a hó elején, de túlzottan ne éld bele magad. A boldogságra még kicsit várnod kell. A párkeres k, a hó végén jobb esélyekre számíthatnak. A munkahelyen nézeteltérésed támadhat munkatársaddal, vagy f nököddel, de sikerül id ben tisztázni. Sz z VIII IX. 22. A munkahelyi vitákban próbálj higgadt maradni. Ez a csodálatos, szép tavaszi hónap kiválóan alkalmas családalapításra, házasságra. Az utazás, kirándulás, akár egy hétvégi Wellness kellemes kikapcsolódás, és feltölt dés az elkövetkezend hónapokra. A hó végére nyugodt, kellemes napokra számíthatsz. Mérleg IX X. 22. Nagyon összegy ltek a tennivalóid ebben a hónapban. Kissé ingerült vagy, hogy vajon meg lesz-e minden határid re. Egy kedves munkatársad fel fogja ajánlani a segítségét. Ezt fogadd el, mert jó szívvel teszi. Ne vidd haza a munkahelyi problémákat, a családi béke mindennél fontosabb. Töltsd velük minden szabad percedet. Skorpió X XI. 21. Már megint megbántották az érzékeny lelkedet?! Higgadj le, számolj háromig. Talán nem is akart megbántani. Jupiter, a szerencse bolygója a hó végére szerencsét tartogat a számodra. Ez hirtelen, meglepetésszer lesz. Talán egy személy a múltból. Az biztos, hogy a kedved jóra fordul. Nyilas XI XII. 21. Nem egészen úgy alakulnak a dolgaid, ahogy szeretnéd. A Hold átvonulása a jegyen kellemetlen hangulatváltozásokat okoz. A dolgok der s oldalát nézve könnyebb elviselni az élet nehézségeit. A hó vége felé új ismer ssel találkozol, de az is lehet, hogy egy régi tér vissza. Bak XII I. 19. Jól alakulnak a dolgaid. Panaszra nem lehet okod. Az egészséged is rendben lesz. Tele energiával a családi problémákat is könnyedén megoldod. Kissé túlköltekezel, de ezt az egészséged érdekében teszed. Ha új vállalkozásba akarsz kezdeni, alkalmas erre ez az id szak. Vízönt I II. 18. Sok családi ügy foglalja le szinte minden szabadid det a hó els felében. Pedig rengeteg ötleted van, amit szeretnél megvalósítani. Ne búslakodj, kiélheted kreativitásod a hó második felében. Szerelmed is igényli a társaságod, róla sem szabad megfeledkezned. Mindent a maga idejében. Új ismeretségeket köthetsz. Halak II. 19. III. 20. Nagyon megn a kedved az utazáshoz. Nem feltétlen külföld, belföldön is nagyon sok szép látnivaló van. Kellemes kikapcsolódás egy hétvégi kirándulás is. Így energiával feltöltekezve nagyobb kedvvel állhatsz neki a tervezett lakásfelújításnak, otthonod szépítgetésének és az el tted álló munkáknak is.