S t r e d n á z d r a v o t n í c k a š k o l a E g é s z s é g ü g y i K ö z é p i s k o l a Pod kalváriou 1, Nové Zámky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "S t r e d n á z d r a v o t n í c k a š k o l a E g é s z s é g ü g y i K ö z é p i s k o l a Pod kalváriou 1, 940 01 Nové Zámky"

Átírás

1 Előterjeszti: S t r e d n á z d r a v o t n í c k a š k o l a E g é s z s é g ü g y i K ö z é p i s k o l a Pod kalváriou 1, Nové Zámky J e l e n t é s a nevelési-oktatási tevékenység eredményeiről és feltételeiről a 2009/2010-es tanévben RNDr. Darina Karvajová, MPH az iskola igazgatója aláírás Az iskola pedagógiai tanácsa által tárgyalva án Az Iskolatanács nyilatkozata: Az Iskolatanács javasolja az alapítónak, a Nyitrai Kerületi Önkormányzatnak e l f o g a d á s r a e l u t a s í t á s r a a Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky Jelentését a nevelési-oktatási tevékenység eredményeiről és feltételeiről a 2009/2010- es tanévben PaedDr. Tímea Švecová a SZŠ Nové Zámky-i Iskolatanács elnöke a l á í r á s Az alapító álláspontja: A Nyitrai Kerületi Önkormányzat e l f o g a d j a e l u t a s í t j a a Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky Jelentését a nevelési-oktatási tevékenység eredményeiről és feltételeiről a 2009/2010- es tanévben az alapító nevében

2 2 TARTALOM: I. a) az iskola alapvető azonosító adatai 3. o. b) adatok az iskola tanulóinak létszámáról a 2009/2010-es tanévben 4. o. d) adatok a KI 1 1. osztályába felvett tanulók létszámáról 4. o. e) adatok a tanulók értékelésének és klasszifikációjának eredményeiről 5. o. f) tanulmányi szakok és szakirányaik jegyzéke, melyeken az iskola nevelést és oktatást biztosít, az alkalmazott tantervek jegyzéke 7. o. g) adatok az iskola alkalmazottainak létszámáról és a pedagógiai alkalmazottak kvalifikációs feltételeinek teljesítéséről 8. o. h) adatok az iskola pedagógiai alkalmazottainak továbbképzéséről 8. o. i) adatok az iskola nyilvános prezentációiról és aktivitásairól 9. o. j) adatok a projektekről 15. o. k) adatok a ŠŠI 2 iskolában végzett vizsgálati tevékenységének eredményeiről 15. o. l) adatok az iskola helyiségterületi és anyagi-technikai körülményeiről 15. o. m) adatok az iskola pénzügyi és anyagi ellátottságáról 16. o. n) cél, melyet az iskola kitűzött fejlesztésének koncepcionális tervezetében és teljesítésének kiértékelése 17. o. o) területek, melyeken az iskola jó eredményeket ér el, és azok a területek,melyeken hiányosságok vannak és javítani kell a nevelés és oktatás szintjén 21. o. p) az iskola eredményessége a szakmai felkészítésben és a tanulók munkapiacon való érvényesülése 22. o. II. b) az iskola szabadidős aktivitásai 24. o. 1 középiskola /a ford./ 2 Štátna školská inšpekcia (Országos Tanfelügyelet) /a ford./

3 3 A SzK IM december 16-án kiadott, az iskolák és iskolai intézmények nevelési-oktatási tevékenységéről, annak eredményeiről és feltételeiről szóló jelentések szerkezetéről és tartalmáról szóló 9/2006-os rendeletével összhangban és a május 25-i 10/2006-R metodikai útmutató alapján az iskola igazgatója e l ő t e r j e s z t i a Stredná zdravotnícka škola Egészségügyi Középiskola Nové Zámky jelentését. I. a) az iskola alapvető azonosító adatai: (2. 1. bek. a) pont) 1. Az iskola neve: Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky 2. Az iskola címe: Pod kalváriou 1, Nové Zámky 3. Tel. sz.: 035/ , , fax. sz.: 035/ honlap: 5. Az iskola alapítója: Nitriansky samosprávny kraj 4 6. Az iskola vezetősége: RNDr. Darina Karvajová, MPH az iskola és a kollégium igazgatója PhDr. Beáta Bugyíková, PhD. az iskola szaktantárgyakért felelős igazgató-helyettese Mgr. Gabriela Kuklišová - az iskola általános tantárgyakért felelős igazgató-helyettese Helena Rišňovská az iskolai étkezde vezetője 7. Az Iskolatanács adatai: A Rada školy pri Strednej zdravotníckej škole Egészségügyi Középiskola Nové Zámky 5 az államigazgatásról az iskolaügyben és iskolaügyi önigazgatásról szóló törvénykönyv 596/2003-as törvény 24. -a és az ide tartozó törvénymódosítások és kiegészítések későbbi előírásainak értelmében lett megalapítva. Az Iskolatanács kezdeményező és tanácsadó önigazgatási szerv, mely kifejezi és érvényre juttatja az iskolai önigazgatás, a tanulók szülei, tanulók, tanári és nem tanári alkalmazottak érdekeit az oktatás és nevelés területén. Munkája során saját státusza szerint működik. Ellátja a nyilvános ellenőrzés feladatát, megítéli és nyilatkozik: az iskola koncepciós szándékairól az iskolai problematika szempontjából az új tanulmányi szakok bevezetésének tervezetéről az iskolaév pedagógiai és szervezési bebiztosításáról az iskola nevelési-oktatási eredményeiről szóló jelentésről az iskola gazdálkodásáról Az Iskolatanács tagjai: 1. PaedDr. Tímea Švecová elnök (az iskola tanári alkalmazottainak részéről) 2. Mgr. Helena Doháňošová - tag (az iskola tanári alkalmazottainak részéről) 3. Helena Rišňovská - titkár (az iskola nem tanári alkalmazottainak részéről) 4. Veronika Dömeová tag (az iskola tanulóinak részéről) 5. Michaela Karasová - tag (a szülők részéről) 6. Andrea Hrdlíková - tag (a szülők részéről) 7. Zuzana Czigleová - tag (a szülők részéről) 3 Szlovák Köztársaság Iskolaügyi Minisztériuma /a ford./ 4 Nyitrai Kerületi Önkormányzat /a ford./ 5 a továbbiakban Iskolatanács /a ford./

4 4 8. MUDr. Imre Hugyivár- tag (a VÚC 6 részéről) 9. Ing. Ladislav Marenčák - tag (a VÚC részéről) 10. MUDr. Mária Istenesová - tag (az alapító részéről) 11. MUDr. Martin Starzyk - tag (az alapító részéről) 8. Az iskolához tartozik az iskolai kollégium és az iskolai étkezde a Björnson utcán, ahol szállás és egész napos étkezés van biztosítva. 9. A Stredná zdravotnícka škola Egészségügyi Középiskola tagja a Asociácia zdravotníckych škôl Slovenskej republiky 7 -nak. Az egyesület elsődleges célja az egészségügyi középiskolákban folyó nevelési-oktatási folyamat minőségének javítása és az egészségügyi oktatás specifikumainak megoldása. Az asszociáció képviselte tagjait a központi szervekkel, az államigazgatási és az önkormányzati szervekkel való kapcsolatban, képviselte az egészségügyi középiskolák érdekeit és az egészségügyi iskolarendszer dolgozóinak érdekeit. Biztosította a tagok közötti információáramlást és közzétette az információkat a honlapon. b) adatok az iskola tanulóinak létszámáról a 2009/2010-es tanévben (2. 1. bek. b) pont) Négyéves nappali képzés az alapiskolák abszolvensei számára o 1. évfolyam höz hez egészségügyi asszisztens szlovák nyelvű oktatással egészségügyi asszisztens magyar nyelvű oktatással masszőr o 2. évfolyam egészségügyi asszisztens szlovák nyelvű oktatással egészségügyi asszisztens magyar nyelvű oktatással 9 9 masszőr o 3. évfolyam egészségügyi asszisztens szlovák nyelvű oktatással egészségügyi asszisztens magyar nyelvű oktatással o 4. évfolyam egészségügyi asszisztens szlovák nyelvű oktatással 26 egészségügyi asszisztens magyar nyelvű oktatással 12 masszőr 40 összesen 311 tanuló Továbbtanulás munka mellett 102 tanuló o szanitéc szakma a középiskolák abszolvensei számára (1 éves oktatás) 52 tanuló o szanitéc szakma az alapiskolák abszolvensei számára (2 éves oktatás) 10 tanuló o egészségügyi asszisztens tanulmányi szak (3 éves oktatás) 40 tanuló d) adatok a középiskola 1. osztályába felvett tanulók létszámáról, adatok a felvételre jelentkezők sikerességi mértékéről (2. 1. bek. d) pont) 6 Vyšší územný celok a Nyitrai Kerületi Önkormányzat /a ford./ 7 Szlovák Köztársaság Egészségügyi Iskoláinak Asszociációja /a ford./

5 5 A 2009/2010-es tanévben iskolánkban az egészségügyi asszisztensi szakra jelentkezők az elfogadott kritériumok értelmében felvételi nélkül lettek felvéve, mivel a jelentkezők száma nem haladta meg a 30-as létszámot az egyes osztályokban. A masszőr szakra jelentkezők tehetségvizsgát tettek, az elfogadott kritériumok értelmében írásbeli vizsgát nem tettek, mivel a jelentkezők száma nem haladta meg a 30-as létszámot az egyes osztályokban. Tanítási nyelv Tanulmányi szak Jelentkező tanulók Felvételizett Felvételi nélkül felvett tanulók Felvett beiratkozott tanulók i állapot szlov. egészs. assz magy. egészs. assz szlov. masszőr e) adatok a tanulók értékelésének és klasszifikációjának eredményeiről a nyújtott képzettség szintje alapján (2. 1. bek. e) pont) Évfolyam Osztályok száma az évfolyamban Tanulók száma PV PVD P N Elért előmenetel 8 Nem osztályozott Átlag I ,47 II ,42 III ,36 IV ,37 Összesen ,66 Az extern mérések eredményei az érettségi vizsga külső része 2009/2010 Tantárgy Szint Tanulók létszáma F/L 9 Átlag SJL 68 14/54 49,55% SJSL 12 1/11 53,51% MJL 12 1/11 46,74% ANJ B2 1 0/1 45,80% ANJ B1 48 8/40 35,56% NEJ B1 30 6/24 36,05% 8 PV kitüntetéssel megfelelt, PVD jól megfelelt, P megfelelt, N nem felelt meg /a ford./ 9 F fiú, L lány

6 administratíva a zdravotnícka dokumentácia anatómia a fyziológia anglický jazyk biológia dejepis francúzsky jazyk fyzika fyzikálna terapia chémia informatika latinský jazyk maďarský jazyk a literatúra masáže masáže a foto-, hydro-, termo-, balneoterapia - klinické cvičenia matematika nemecký jazyk občianska náuka organizácia zdravotníctva organizácia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti patológia praktické cvičenia preventívne lekárstvo prvá pomoc psychológia a pedagogika psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia psychológia, pedagogika a sociológia rekondično-relaxačné cvičenia ruský jazyk slovenský jazyk a literatúra slovenský jazyk a slovenská literatúra sociálna starostlivoť telesná výchova základy ošetrovania a asistencie zdravie a klinika chorôb zdravotnícka etika Priemer Az osztályok és évfolyamok értékelése I. ZAS 2,52 2,72 2,44 2,16 2,76 2,36 1,8 1,88 2,72 2,56 2,04 2 2,64 1,52 1,76 1 2,32 2,52 2,32 2,21 I. ZAM 2,95 2,73 2,85 2,55 2,95 2,4 2,1 2,75 3,3 2,5 2,67 2,65 3,05 2,75 2,3 2,7 1,32 2,65 3,25 3,2 2,68 I. MAA 3 2,95 2,95 2,68 3 2,21 3,05 2,42 2,11 3,21 2,53 2,53 2,74 1,89 2,42 2,68 1,28 2,57 I. MAB 2,95 3,08 2,85 3,25 3 2,3 2,85 2,2 2,3 3,4 3,13 3, ,2 2,15 2,35 1 2,66 1. ročník 2,86 2,87 2,77 2,66 2,93 2,26 2,67 2,13 2,26 3,30 2,96 2,79 2,61 2,77 2,53 2,78 1,98 2,29 2,26 2,70 1,15 2,49 2,89 2,76 2,53 II. ZAA 2,88 2,54 3,27 2,19 2,17 2,69 2,62 1,35 3,12 2,85 2,42 2,96 3,27 1,85 1,77 1,18 2,69 2,85 2,5 II. ZAB 2,95 3,14 2,33 2,18 2,5 2,64 1,45 2,89 2,18 2,46 2,55 2,95 3,18 1,55 2,46 2,38 2,89 1,33 2,32 2,68 2,43 II. MAA 2,75 2,13 2,67 1,88 2,42 1,25 2,13 3,08 2,29 3,33 1,88 1,13 1,5 1 2,83 2,15 II. MAB 2,36 2,23 2,38 1,73 2,73 1,27 1,54 2,96 2,75 2,69 3,04 1,81 1,54 1,81 1,3 2,73 2,16 2. ročník 2,92 2,84 2,68 2,18 2,17 2,56 1,81 2,60 1,33 2,89 1,84 2,84 2,69 2,49 3,07 3,23 1,77 1,34 2,46 1,87 2,89 1,20 2,51 2,77 2,31 III. ZAS 2,75 3 1,46 2,42 2,32 2,43 2,36 1,64 2,07 1,23 2,39 2,04 2,36 2,16 III. ZAM 3,35 2,73 2,94 2,35 2,67 2,53 2,65 3 2,71 2,94 1,4 2,88 2,94 2,59 2,7 3. ročník 3,05 2,87 2,94 1,91 2,55 2,43 2,54 2,68 2,18 2,07 2,94 1,32 2,64 2,49 2,48 2,43 IV. ZAS 2,85 2,93 3 2,3 2,07 2,44 1,93 1 2,26 2,3 2,27 IV. ZAM 2,42 2,17 2,75 2,67 2,25 1,92 2,25 1,67 1 2,25 2,08 2,11 IV. MAA 3,25 2,8 2,15 3,4 2,05 1,3 2,95 1,2 3,3 2,49 IV. MAB 3,63 2,95 2,45 3,83 3,6 2,35 1,4 3,15 1,25 3,2 2,68 4. ročník 2,64 3,00 2,88 2,75 2,30 3,17 2,28 3,50 2,00 2,20 1,35 2,85 2,25 1,80 1,11 2,26 2,72 2,39 Spolu 2,87 2,85 2,85 2,48 2,66 2,17 2,74 2,31 2,63 1,73 2,26 2,97 1,84 2,30 2,57 2,80 2,55 2,77 2,48 3,07 2,41 2,78 3,14 2,09 1,88 2,20 1,66 2,46 2,26 2,70 1,80 1,20 2,47 2,72 2,62 2,41

7 7 f) tanulmányi szakok, szakmák és szakirányaik jegyzéke, melyeken az iskola nevelést és oktatást biztosít, az alkalmazott tantervek jegyzéke (2. 1. bek. f) pont) Tanulmányi szakok és szakirányaik jegyzéke Négyéves nappali képzés az alapiskolák abszolvensei számára egészségügyi asszisztens szlovák nyelvű oktatással egészségügyi asszisztens magyar nyelvű oktatással masszőr Továbbtanulás munka mellett szanitéc szakma a középiskolák abszolvensei számára (1 éves oktatás) esti tagozat szanitéc szakma az alapiskolák abszolvensei számára (2 éves oktatás) esti tagozat egészségügyi asszisztens tanulmányi szak (3 éves oktatás) esti felépítményi tagozat Az alkalmazott tantervek jegyzéke Tanulmányi szak Évfolyam Az iskolaévtől érvényes tantervek egészségügyi asszisztens - nappali tagozat az alapiskolák abszolvensei számára szlovák és magyar nyelven /2009 Iskolai tanulmányi program egészségügyi asszisztens - nappali tagozat az alapiskolák abszolvensei számára szlovák és magyar nyelven egészségügyi asszisztens - nappali tagozat az alapiskolák abszolvensei számára szlovák és magyar nyelven egészségügyi asszisztens - nappali tagozat az alapiskolák abszolvensei számára szlovák és magyar nyelven masszőr - nappali tagozat az alapiskolák abszolvensei számára masszőr - nappali tagozat az alapiskolák abszolvensei számára masszőr - nappali tagozat az alapiskolák abszolvensei számára egészségügyi asszisztens - esti felépítményi tagozat az EK-n előzőleg szaktanulmányokat végzettek számára szanitéc szakon szanitéc - esti tagozat a középiskolák abszolvensei /2010 Iskolai tanulmányi program /2006 CD / :093 sz /2006 CD / :093 sz /2009 Iskolai tanulmányi program /2010 Iskolai tanulmányi program /2005 CD / :092 sz /2009 Iskolai tanulmányi program /1992 Iskolai tanulmányi program

8 8 számára szanitéc - távoktatás az alapiskolák abszolvensei számára / / sz. g) adatok az iskola alkalmazottainak létszámáról és a pedagógiai alkalmazottak kvalifikációs feltételeinek teljesítéséről (2. 1. bek. g) pont) Alkalmazottak tanári alkalmazottak nevelői kvalifikált nem kvalifikált alkalmazottak egyéb alkalmazottak Iskola 35 1,31 7,9 Iskolai kollégium 3 1,2 3 Iskolai étkezde 6,4 h) adatok az iskola pedagógiai alkalmazottainak továbbképzéséről (2. 1. bek. h) pont) Továbbképzés Tanárok száma elkezdte folytatja befejezte adaptációs 6 specializációs funkciós 1 aktualizációs 1 1 innovációs kvalifikációs 4 1 Az alkalmazottak belső és egyéb képzése Abszolválták kurzusok 3 iskolázások 38 szemináriumok 14 konferenciák 23 workshopok 1

9 9 Minden tanár belső képzésen vett részt a MOODLE programban való munkára és a HOT POTATOES programban való munkára, mely nem standardizált didaktikai tesztek alkotására való interaktív formában. i) adatok az iskola nyilvános prezentációiról és aktivitásairól (2. 1. bek. i) pont) Az iskola prezentációs aktivitásai Az EK Nové Zámky részt vett Nyitrán a Mladý tvorca 2010 prezentációs aktivitás 18. évfolyamán. Bekapcsolódott az esemény egész időtartama alatt. A bemutató során a szaktantárgyak tanárai és az egészségügyi asszisztens és masszőr tanulmányi szak kiválasztott diákjai a bemutató során továbbtanulással kapcsolatos információkkal látták el a látogatókat az EK Nové Zámky-ban, propagációs anyagot osztogattak, az egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsokkal szolgáltak, masszázst, továbbá a test zsírtömegének mérését és vérnyomásmérést biztosítottak a nyilvánosság számára. A tradícióhoz hűen az alapiskolák kilencedikesei és az egészségügyi asszisztensi és masszőr szak iránt érdeklődők számára Nyílt napokat rendezett az iskola. Szlovák és magyar nyelven mutatta be a tanulmányi szakokat, továbbá az iskolán kívüli és szakköri tevékenységeket, a Középiskolai Tudományos Tevékenységet (SOČ), iskolaújságot és a Diáktanács tevékenységét. Ezen alkalomból szaktantermeinkben az elsősegélynyújtásból, kötözési technikából, vérnyomásmérésből, csecsemőgondozásból, masszázs-összeállításokból és a tehetségvizsga testnevelési gyakorlataiból készítettünk bemutatókat. Az iskolarendszeresen tette közzé elért eredményeit az iskola honlapján, az iskolaújságban. Hirdette a nyilvánosság előtt az aktivált tanulmányi szakjait és szakmáit a régió prezentációs aktivitásain pl.: Munka- és Művelődési Börze Érsekújvárban 10, Információbörze Komáromban 11, bemutató az érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskolában 12, stb. A tanulmányi szak, szakismeretek, az iskola életében jelentős aktivitások és események hirdetéséhez hozzájárult a folyosókon és szaktantermekben, de az oktatási helyszíneken az érsekújvári kórházban 13 - lévő faliújságok frissítése is. Az EK Nové Zámky aktívan bejelentkezett a Červené stuţky Deň boja proti AIDS III. évfolyamának összszlovákiai kampányába, melyet az Iskolaügyi Minisztérium és a zsolnai Kerületi Iskolahivatal 14 támogatásával a Gymnázium sv. Františka v Ţiline szervezett. Az iskola a kampány propagációs plakátjával, 3 diák munkájának részvételével az összszlovákiai középiskolai képzőművészeti versenyben, 6 diákmunka részvételével a Najväčšia hodnota môjho ţivota témában az összszlovákiai középiskolai irodalmi versenyben, a Najtvorivejšia aktivita pre Červené stuţky összszlovákiai versenyben való részvétellel és az iskola diákjai és tanárai által, a kampány során viselt 209 piros szalaggal vett részt a kampányban. Továbbá szakelőadást szerveztünk a HIV/AIDS problematikával, az anyagi és nem anyagi függőségekkel, és az ezekkel kapcsolatos betegségekkel kapcsolatban. Ezen aktivitásokkal összefüggésben klinikai pszichológus együttműködésével interaktív játékot és előadást készítettünk a diákok számára Megfelelő partnerválasztás, a kapcsolat értéke, szexuális rendellenességek és deviációk témában, mely a fiatalok hozzáállását volt hivatott formálni. 10 Burza práce a vzdelávania v Nových Zámkoch 11 Burza informácií v Komárne 12 ZŠ G. Czuczora v Nových Zámkoch 13 FNsP Nové Zámky 14 KŠÚ v Ţiline

10 10 A Szlovák Egészségügyi Minisztérium 2008-as akkreditációja alapján a Stredná zdravotnícka škola Egészségügyi Középiskola Nové Zámky elsősegélynyújtási tanfolyamokat valósított meg a forgalmi engedélyt igénylők és az autóvezetők számára. A tanfolyamokon való oktatásban az iskola 8 jogosult lektor vett részt az iskola belső munkatársai közül, akik érvényes oktatói igazolvánnyal rendelkeznek. Az iskola együttműködött az Akadémiou vzdelávania Nové Zámky-val a Gondozás az EUban 15 és a Manuális klasszikus masszázs 16 tanfolyamok szervezésében. Helyiséget, anyagitechnikai felszerelést, segédeszközöket és lektorokat biztosított. A Szív Világnapja alkalmából bekapcsolódtunk a MOST projektbe, mely az Akadémiou vzdelávania Nové Zámky-val közös együttműködésben volt realizálva. A Szlovák Vöröskereszttel 17 nagyon jó volt az együttműködés. Katka Šulková, a II. ZAA osztály tanulója tagja a Szlovák Ifjúsági Vöröskereszt Területi Tanácsának 18 és az 1. ill. 2. évfolyamok 13 tanulójával együtt aktívan részt vett következő aktivitások szervezésében és kivitelezésében: egy rákbeteg kislány javára rendezett jótékonysági koncert, együttműködés az Evička a deti projekten elsősegélynyújtásról az óvodákban, versenyszervezés az alapiskolák diákjai számára elsősegélynyújtásban, jótékonysági koncert szervezése a Zdruţenie na pomoc mentálne postihnutým ľuďom v Nových Zámkoch gyermekei javára. A középiskolák diákjai jótékonysági koncerten vettek részt az érsekújvári Kultúrközpontban. 19 Az esemény főszervezője ugyancsak iskolánk diákja, Katarína Šulková volt. A megelőzési koordinátor vezetésével szintén részt vett az alapiskolák számára szervezett szexuális nevelés és a családtervezési nevelés megelőzési programban, melyet ezután Érsekújvárban a Devínska utcai Alapiskolában és a Nábreţná utcai Alapiskolában realizált. Az iskola szaktanárai biztosították a versenyző csapatok számára Érsekújvárban a Kalokagatia Mladý záchranár 2010 Elsősegély állomásának előkészítését. A szaktantárgyak tanárai aktívan részt vettek a Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) szakmai szervezet és annak felettes szerve, a Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava által szervezett szakszemináriumokon és konferenciákon. A masszőr szak diákjai a szaktanárok és az érsekújvári Fiziátriai, Balneológiai és Gyógyrehabilitációs Osztály személyzetének vezetésével minden évben együttműködnek az őszi rehabilitációs konferencia megrendezésében a FNsP Nové Zámky-ban. Az iskola együttműködött a nyitrai VÚC-val. Részt vett a nyitrai VÚC alkalmazottai számára rendezett Honvédelmi-sport Nap szervezésében, mely 2010 júliusában volt a sellyei Egyesített iskolában, ahol a versenyző csapatok számára szakmailag és materiálisan biztosította be az Egészségügyi előkészület állomást és gyakorlati bemutatóval egybekötött tematikus előadást elsősegélynyújtásból. A masszőr és egészségügyi asszisztensi szakok diákjai részt vettek a nyitrai VÚC városi képviselőtanácsának ülésein rendezett megelőzéssel kapcsolatos aktivitásokon, célja a kardiovaszkuláris megbetegedések megelőzése a veszélyeztetett foglakozásoknál, itt vérnyomást mértek és klasszikus masszázs-összeállításokat végeztek. Az oktatási folyamat, oktatáson kívüli és prevenciós aktivitások aktualitásai az iskola honlapján és a regionális médiában voltak közzétéve. 15 Opatrovateľstvo v EÚ 16 Manuálna masáţ klasická 17 Slovenský Červený kríţ 18 Územná rada Mládeţe Slovenského Červeného kríţa 19 Centrum kultúry Nové Zámky

11 11 Aktivitások a diákok számára Az iskola kifejtette tevékenységét az emberségre nevelés az emberi jogok oktatása, gyermekjogok területén, a hátrányos megkülönböztetés minden formája, xenofóbia, antiszemitizmus, intolerancia és rasszizmus megelőzésének támogatására. Alkalmazta a diszkrimináció és főleg a szegregáció minden formájának tiltását. Az Emberi jogokra való nevelés nemzeti tervezetéből 20 eredő, re szóló javaslatok és feladatok teljesítésén belül iskolánk 2. évfolyamos tanulói számára interaktív tevékenységeket valósítottunk meg az emberi jogok védelme, diszkrimináció és rasszizmus elleni harc problematikájában, melyet a pozsonyi Amnesty International szervezett. Az emberi jogokra való nevelést az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon implementálták. A prevenciós tevékenységek teljesítése során az 1. évfolyam diákjai az antidiszkriminációs zenei-motivációs Mosty program live változatán vettek részt. Az érsekújvári Városi Rendőrség megelőzésért felelős munkatársával együttműködve vitával egybekötött előadást készítettünk, mely a delikvencia megelőzésére, fiatalkori bűnözésre és az ifjúság jogi öntudatának növelésére irányult. Az ACET SR ügynökség munkatársai lektoráltak a veszélyes szexuális viselkedés megelőzésére és szülői nevelésre fókuszáló aktivitások alatt. A megelőző aktivitások keretein belül előadást készítettünk az 1. évfolyam diáklányai számára Veled és rólad 21 címmel. A megelőzési aktivitások végrehajtásánál kihasználtuk az iskolarádió közvetítését az iskolarádiós szakkör által, a zenét és a Diáktanács képviselőinek kísérő szavait. A pénzügyi műveltségre nevelés és a személyes pénzügyek kezelése területén a 4. évfolyamok diákjai számára beszélgetést szerveztünk az mbank képviselőivel. A Tudomány és technika hete folyamán az érsekújvári EK a tanítási órák keretein belül faliújság és előadások formájában a következő tevékenységeket szervezte: interaktív oldalak megtekintése (e-könyvek) KTT 22 workshop munkák, sikerek, jövő (a Diáktanács együttműködésével) poszterkészítés Gyógyítás és egészség 23 kategóriában tudományos karrier propagálása videokonferencia által (természettudományok - PROVEK) iskola és információs-kommunikációs technológiák az e-learning oktatás és haszna a oktatás számára (a Jövő iskolája 24 projekt kihasználása a tanárok és diákok által) A diákok kommunikációs és szociális készségeinek fejlesztése és az oktatás innovatív módszereinek felhasználása céljából a 2009/2010-es tanévben az egészségügyi asszisztensi szak diákjainál alkalmazni kezdtük az idegen nyelvek, szaktantárgyak és nem nyelvi tantárgyak integrált oktatását CLIL projekt (Content and Language Integrated Learning). A szakmai gyakorlat során a 3. évfolyam tanulói PowerPoint-os prezentáció segítségével feldolgoztak egy szakmai témát, majd azt elküldték az iskola címére. A szakmai értékelés után a téma idegen nyelven lesz feldolgozva. A projekt a 4. évfolyamban folytatódik, a végső kimenet egy role play 25 lesz idegen nyelvű kommunikáció a szaktanteremben a megadott szakmai témában. A projekt segítségével az abszolvensek kompetenciáit akarjuk támogatni és fejleszteni az idegen nyelvek kihasználásával és növelni a lehetőségeiket a munkaerőpiacon való előnyös helyzethez. 20 Národný plán výchovy k ľudským právam 21 S tebou a o tebe 22 SOČ 23 Lekárstvo a zdravie 24 Škola budúcnosti 25 szerepjáték (a ford.)

12 12 Az egészséges életmód propagálásával részt vettünk azon feladatok teljesítésében, melyek az Elhízottság megelőzésének nemzeti tervezetéből 26 adódik. Az Élelmezési Világnap alkalmából tevékenységeket készítettünk, melyeken az 1. és 2. évfolyamok diákjai vettek részt. A programdokumentum teljesítésének keretein belül tematikus és rendszeres tevékenységeket szerveztünk, melyek az életmódváltásra, sport-tevékenységekre, egészséges táplálkozásra és a diákok iskolai étkeztetését propagáló aktivitásokra irányultak. Az egészséges életmódot propagáló tevékenységeket készítettünk, pl. a Víz mint az egészséges táplálkozás része projekt, az 1. és 2. évfolyamok tanulói prezentációs tevékenységeként. Az Élelmezési Világnapra és az Éhezés elleni harc világnapra való megemlékezés céljából az 1. és 2. évfolyamok tanulói számára prezentációkat, előadásokat, aktuális faliújságokat és oktatási segédeszközöket készítettünk. A diákoknak lehetőségük volt megismerkedni a megfelelő táplálkozás alapelveivel, megerősíteni az egészségese élet és egészséges táplálkozás álláspontját, szintén vitázni a táplálkozási zavarok gyógyításának lehetőségeiről. Bekapcsolódtunk a Tehlička pre Sudán 27 országos esemény V. évfolyamába, melyet a SAVIO polgári egyesület szervezett. A projekt alapú oktatás aktivitásai a diákok proszociális viselkedésének alakítására irányultak. Az aktivitások afrikai missziós tevékenységekről szóló film vetítését és az azt követő, a szegényebb országok és régiók gondjairól szóló beszélgetést ölelték fel, melyek célja a mások iránti felelősség formálása volt. Az önmagunk iránti felelősség kialakítására a családtervezésről és a szexuális egészséggel való törődésről szóló előadások irányultak. Az environmentális nevelés realizálásával biztosítottuk be az Iskolai oktatási program oktatási tartalmának implementációját, mindezt az 1. és 2. évfolyamok célzott gyakorlatai és a nappali tagozat 3. évfolyamos diákjai Élet és egészség védelme tanfolyamának keretein belül. A 19. Tavaszi ökofesztivál Érsekújvár szervezésének keretein belül az iskola 90 diákja tekintett meg ökofilmet. A 2009/2010-es tanévben az iskola diákjai szakmai kiránduláson vett részt a Dializációs Központban, az Aneszteziológia és Intenzív-terápiás Osztályon, a Klinikai Biokémiai Osztályon, a Nemzeti Vérátömlesztő Állomáson, a Központi Sterilizáló Részlegen és a Fiziátriai, Balneológiai és Gyógyrehabilitációs Osztályon. A további tematikus kirándulások múzeumokra, galériákra, a Bibliotheka Kaláka magánkönyvtárra, a ferences templomra és egynapos iskolai fakultatív kirándulások irányultak. Az 1. évfolyam diákjai az irodalmi élet személyiségeivel beszélgettek az érsekújvári Anton Bernolák Könyvtárban, a 2. és 3. évfolyam kiválasztott tanulói a középiskolák diákjainak rendezett, a szerelemről szóló multimediális előadáson vettek részt a klasszikus szlovák irodalomban PAPERBACK címen. Az 1. évfolyam diákjainak lehetősége volt megtekinteni a Veled találkozni szép volt című mozdulat-előadást a zólyomi Actores színház előadásában. A Diáktanács részt vett az elsős diákok avatásának előkészítésében, melyet a Diáknap alkalmából rendeztünk. Az eseményszórakoztató programmal volt egybekötve, a Diáktanács tagjai ajándékokat készítettek és vettek az 1. évfolyam diákjai számára. Az tanév végén sportnapok voltak az iskolában (osztályközi labdarúgó- és röplabdabajnokság), a szervezésben a Diáktanács tagjai is részt vettek. Az iskola diákjainak elért sikerei és versenyhelyezései A diákok részvétele és helyezése versenyeken: 26 Národný program prevencie obezity 27 Téglácska Szudánnak (a ford.)

13 13 EK-ák diáklapjainak országos versenye Ţurnálový stetoskop 2. hely Elsősegélynyújtás, országos verseny nemzetközi részvétellel, Dunaszerdahely, 5. évfolyam 10. hely KEMP Lešť 2010, országos katonai-honvédelmi verseny, nemzetközi részvétellel a Lešť katonai körzet kiképzőterületén a Nyitrai Kerületi Önkormányzat csapatának tagjaiként 2. hely MAKS országos matematikai verseny kerületi helyezés kategória MAKS O hely kerületi helyezés kategória MAKS P 20. hely Štúrovo pero újságírói verseny részvétel Hviezdoslavov Kubín vers, járási forduló 4. hely Ţupná kalokagatia Mladý záchranár 2009 Duchonka, kerületi forduló 5. hely Ţupná kalokagatia Mladý záchranár 2010 Nové Zámky, területi forduló 4. hely Kerületi forduló SOČ 17 szak 4. a 5. hely SOČ 06 szak 06 helyezés nélkül Hviezdoslavov Kubín, vers- és prózamondás, járási forduló 4. hely Modelový Európsky parlament 28 (MEP), regionális forduló részvétel Német nyelvi olimpiász, területi forduló 3. hely Angol nyelvi olimpiász, területi forduló 4. hely Német nyelvi olimpiász, iskolai forduló Angol nyelvi olimpiász, iskolai forduló MEP, iskolai forduló Poznaj slovenskú reč, iskolai forduló Sportversenyek: Teremkerékpár Junior Európa-bajnokság részvétel Kyokushin karate szlovákiai területi bajnokság kumite 1. hely kata 3. hely Női kézilabda járási forduló 2. hely Férfi labdarúgás járási forduló 2. hely Férfi röplabda területi forduló 2. hely Női röplabda járási forduló 4. hely Női labdarúgás járási forduló 5. hely Női kosárlabda járási bajnokság 5. hely Női asztalitenisz járási bajnokság 5. hely Férfi asztalitenisz járási bajnokság 7. hely Férfi teremfoci járási bajnokság 5. hely Úszás járási bajnokság helyezés nélkül Női asztalitenisz iskolai forduló Férfi asztalitenisz iskolai forduló Jótékonysági tevékenység Együttműködve az érdeklődési, jótékonysági és társadalmi szervezetekkel a Stredná zdravotnícka škola Egészségügyi Középiskola Nové Zámky 3. és 4. évfolyamos diákjai a következő nyilvános jótékonysági gyűjtések megvalósításában vettek részt: 28 Európai Parlament Modell

S t r e d n á z d r a v o t n í c k a š k o l a E g é s z s é g ü g y i K ö z é p i s k o l a Pod kalváriou 1, 940 01 Nové Zámky

S t r e d n á z d r a v o t n í c k a š k o l a E g é s z s é g ü g y i K ö z é p i s k o l a Pod kalváriou 1, 940 01 Nové Zámky Előterjeszti: 1 S t r e d n á z d r a v o t n í c k a š k o l a E g é s z s é g ü g y i K ö z é p i s k o l a Pod kalváriou 1, 940 01 Nové Zámky J e l e n t é s a nevelési-oktatási tevékenység eredményeiről

Részletesebben

Középiskolai felvételi kritériumok az alapiskolák végzős tanulói számára a 2013/2014-es tanévre

Középiskolai felvételi kritériumok az alapiskolák végzős tanulói számára a 2013/2014-es tanévre Középiskolai felvételi kritériumok az alapiskolák végzős tanulói számára a 2013/2014-es tanévre A Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Neratovicei tér 1916/96, Dunaszerdahely (az iskola kódja 63008)

Részletesebben

Középiskolai felvételi kritériumok az alapiskolák végzős tanulói számára a 2014/2015-ös tanévre

Középiskolai felvételi kritériumok az alapiskolák végzős tanulói számára a 2014/2015-ös tanévre Középiskolai felvételi kritériumok az alapiskolák végzős tanulói számára a 2014/2015-ös tanévre A Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Neratovicei tér 1916/96, Dunaszerdahely (az iskola kódja 63008)

Részletesebben

A es tanév felvételi vizsgakritériumai

A es tanév felvételi vizsgakritériumai Stredná priemyselná škola stavebná Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo PSČ: 947 01, Tel: 035/760-2507, Fax 035/760-2133, www.spsstav.sk e- mail: spsstav@spsstav.sk A 2016 2017-es tanév felvételi

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, és tanított tárgyai 2013/2014

Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, és tanított tárgyai 2013/2014 Különös közzétételi lista A 11/1994 (VI.8) MKM rendelet 10. sz. mellékletében leírtaknak megfelelően intézményünk által nyilvánosságra hozandó adatok találhatók ebben a menüpontban A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 10. fejezete előírja az oktatási intézményeknek, hogy mely adatokat kell közérdekűnek tekinteni és közzétételi listában megjeleníteni. 1.

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója:

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: 035326 Iskolánk a 2015/2016-os tanévben a következő gimnáziumi

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

DUNASZERDAHELY VÁROS

DUNASZERDAHELY VÁROS DUNASZERDAHELY VÁROS Dunaszerdahely Város 2015/21. sz. (2015. november 24.) a város hatáskörében működő iskolákban és iskolai intézményekben a részleges költségtérítésre irányuló járulék összegének meghatározásáról

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI

KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI 1. Barna Zoltán igazgató 2. Huszár József igazgatóhelyettes 3. Leskovicsné Farkas Mónika igazgatóhelyettes 4. Dér István gyakorlati oktatásvezető 2. A PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2017 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail: info@pok.suli.hu

Részletesebben

Felvételi eljárási rend

Felvételi eljárási rend Felvételi eljárási rend 2014/2015-ös tanév Európai Üzleti Szakközép és Szakiskola OM: 200466 Tisztelt Szülő, Kedves Érdeklődő Nyolcadikos! Iskolánkban 2004-től érettségire épülő szakképzés folyik. Közel

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

A os tanév helyi rendje

A os tanév helyi rendje Bocskai István Magyar Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2071 Páty, Bocskai utca 9. Telefon/Fax: 23/343-537 e-mail: bocskai9@freestart.hu OM azonosító: 032447 A 2015-16-os tanév helyi rendje Jogszabályi

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Az I. Béla Gimnázium Tehetséggondozó Középiskola Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Pénziránytű

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája A történetünk 1950-ben alapították (Állami Vas-Fém-Gépipari Gimnázium) 1955-1991. Latinka Sándor Gépipari Technikum 1993-tól

Részletesebben

sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz főiskola horvát 2. horvát, orosz főiskola horvát

sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz főiskola horvát 2. horvát, orosz főiskola horvát A pedagógusok iskolai végzettsége és az általuk tanított tantárgyak a 2016/2017-es tanévben: sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz horvát 2. horvát, orosz horvát 3. tanító

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI

KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI 1. Barna Zoltán igazgató 2. Huszár József igazgatóhelyettes 3. Leskovicsné Farkas Mónika igazgatóhelyettes 4. Dér István gyakorlati oktatásvezető 2. A PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

Testnevelés és Sport ágazati munkaközösség munkaterve 2016/2017

Testnevelés és Sport ágazati munkaközösség munkaterve 2016/2017 Testnevelés és Sport ágazati munkaközösség munkaterve 2016/2017 Tartalomjegyzék I. Bevezető II. Személyi feltételek (munkaközösség tagjainak névsora) III. Tárgyi feltételek (tanterem, eszközök) IV. Ajánlott

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP Egyetem: Kar: Tantárgy kódja: Tantárgy megnevezése:

TANTÁRGYI ADATLAP Egyetem: Kar: Tantárgy kódja: Tantárgy megnevezése: KMJ/MJdm/BIK/15 Tantárgy megnevezése: Bilingvizmus a kontaktológia Oktatás formája: Szeminárium Hetente: 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 Kreditszám: 3 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere:

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében Cél Sikerkritérium Tényleges eredmény 1. A felnőttképzési minőségirányítási kézikönyv korrekciója a felnőttképzési minőségbiztosítási

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Beszámoló az egészséghét programjairól. Az egészség hét programjának részletes ismertetése

Beszámoló az egészséghét programjairól. Az egészség hét programjának részletes ismertetése Beszámoló az egészséghét programjairól Iskolánkban 2009. október 19-21 között rendeztük meg az egészséghetet. Úgy gondoltuk, hogy mivel sok tanulónk ezen belül a 8 a osztály több tagjának életmódjára jellemező

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

A szak- és felnőttoktatás Szlovákiában

A szak- és felnőttoktatás Szlovákiában 1 Fabó MáriaZakar Piroska A szak- és felnőttoktatás Szlovákiában 2 SZAKKÉPZÉSI SZEMLE XXvI. ÉVFOLYAM 2010/3 1. táblázat. Gimnáziumok Szlovákiában (2008. szeptember 15.) összesen szlovák szlovák- spanyol

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

alapú vel HEFOP-3.1.3

alapú vel HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás s bevezetésével vel HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

A rendezvény neve: Tudományos, technológiai, innovációs folyamat bemutatása a fényképész szemével Szervező:

A rendezvény neve: Tudományos, technológiai, innovációs folyamat bemutatása a fényképész szemével Szervező: A rendezvény neve: Tudományos, technológiai, innovációs folyamat bemutatása a fényképész szemével Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar SJE Konferencia-központ, Vársor út 2, Komárom (Komárno), 1.

Részletesebben

814 A testnevelés oktatásának kihivásai az általános iskola alsó osztályaiban K1 kompetencia P1 prioritás

814 A testnevelés oktatásának kihivásai az általános iskola alsó osztályaiban K1 kompetencia P1 prioritás 814 A testnevelés oktatásának kihivásai az általános iskola alsó osztályaiban K1 kompetencia P1 prioritás Intézmény: Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanitóképző Kar, Szabadka. Szerző(k): Dr.Lepeš Josip,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Dunaszerdahely Város 2016/... sz. általános érvényű rendelete

Dunaszerdahely Város 2016/... sz. általános érvényű rendelete Város az önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. törvény 6. (1) bekezdése, a közoktatásról szóló 2003. évi 596. törvény 6. (2) bek. és (12) bek. d) pontja, a közigazgatás költségvetési szabályairól szóló

Részletesebben