S t r e d n á z d r a v o t n í c k a š k o l a E g é s z s é g ü g y i K ö z é p i s k o l a Pod kalváriou 1, Nové Zámky

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "S t r e d n á z d r a v o t n í c k a š k o l a E g é s z s é g ü g y i K ö z é p i s k o l a Pod kalváriou 1, 940 01 Nové Zámky"

Átírás

1 Előterjeszti: S t r e d n á z d r a v o t n í c k a š k o l a E g é s z s é g ü g y i K ö z é p i s k o l a Pod kalváriou 1, Nové Zámky J e l e n t é s a nevelési-oktatási tevékenység eredményeiről és feltételeiről a 2009/2010-es tanévben RNDr. Darina Karvajová, MPH az iskola igazgatója aláírás Az iskola pedagógiai tanácsa által tárgyalva án Az Iskolatanács nyilatkozata: Az Iskolatanács javasolja az alapítónak, a Nyitrai Kerületi Önkormányzatnak e l f o g a d á s r a e l u t a s í t á s r a a Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky Jelentését a nevelési-oktatási tevékenység eredményeiről és feltételeiről a 2009/2010- es tanévben PaedDr. Tímea Švecová a SZŠ Nové Zámky-i Iskolatanács elnöke a l á í r á s Az alapító álláspontja: A Nyitrai Kerületi Önkormányzat e l f o g a d j a e l u t a s í t j a a Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky Jelentését a nevelési-oktatási tevékenység eredményeiről és feltételeiről a 2009/2010- es tanévben az alapító nevében

2 2 TARTALOM: I. a) az iskola alapvető azonosító adatai 3. o. b) adatok az iskola tanulóinak létszámáról a 2009/2010-es tanévben 4. o. d) adatok a KI 1 1. osztályába felvett tanulók létszámáról 4. o. e) adatok a tanulók értékelésének és klasszifikációjának eredményeiről 5. o. f) tanulmányi szakok és szakirányaik jegyzéke, melyeken az iskola nevelést és oktatást biztosít, az alkalmazott tantervek jegyzéke 7. o. g) adatok az iskola alkalmazottainak létszámáról és a pedagógiai alkalmazottak kvalifikációs feltételeinek teljesítéséről 8. o. h) adatok az iskola pedagógiai alkalmazottainak továbbképzéséről 8. o. i) adatok az iskola nyilvános prezentációiról és aktivitásairól 9. o. j) adatok a projektekről 15. o. k) adatok a ŠŠI 2 iskolában végzett vizsgálati tevékenységének eredményeiről 15. o. l) adatok az iskola helyiségterületi és anyagi-technikai körülményeiről 15. o. m) adatok az iskola pénzügyi és anyagi ellátottságáról 16. o. n) cél, melyet az iskola kitűzött fejlesztésének koncepcionális tervezetében és teljesítésének kiértékelése 17. o. o) területek, melyeken az iskola jó eredményeket ér el, és azok a területek,melyeken hiányosságok vannak és javítani kell a nevelés és oktatás szintjén 21. o. p) az iskola eredményessége a szakmai felkészítésben és a tanulók munkapiacon való érvényesülése 22. o. II. b) az iskola szabadidős aktivitásai 24. o. 1 középiskola /a ford./ 2 Štátna školská inšpekcia (Országos Tanfelügyelet) /a ford./

3 3 A SzK IM december 16-án kiadott, az iskolák és iskolai intézmények nevelési-oktatási tevékenységéről, annak eredményeiről és feltételeiről szóló jelentések szerkezetéről és tartalmáról szóló 9/2006-os rendeletével összhangban és a május 25-i 10/2006-R metodikai útmutató alapján az iskola igazgatója e l ő t e r j e s z t i a Stredná zdravotnícka škola Egészségügyi Középiskola Nové Zámky jelentését. I. a) az iskola alapvető azonosító adatai: (2. 1. bek. a) pont) 1. Az iskola neve: Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky 2. Az iskola címe: Pod kalváriou 1, Nové Zámky 3. Tel. sz.: 035/ , , fax. sz.: 035/ honlap: 5. Az iskola alapítója: Nitriansky samosprávny kraj 4 6. Az iskola vezetősége: RNDr. Darina Karvajová, MPH az iskola és a kollégium igazgatója PhDr. Beáta Bugyíková, PhD. az iskola szaktantárgyakért felelős igazgató-helyettese Mgr. Gabriela Kuklišová - az iskola általános tantárgyakért felelős igazgató-helyettese Helena Rišňovská az iskolai étkezde vezetője 7. Az Iskolatanács adatai: A Rada školy pri Strednej zdravotníckej škole Egészségügyi Középiskola Nové Zámky 5 az államigazgatásról az iskolaügyben és iskolaügyi önigazgatásról szóló törvénykönyv 596/2003-as törvény 24. -a és az ide tartozó törvénymódosítások és kiegészítések későbbi előírásainak értelmében lett megalapítva. Az Iskolatanács kezdeményező és tanácsadó önigazgatási szerv, mely kifejezi és érvényre juttatja az iskolai önigazgatás, a tanulók szülei, tanulók, tanári és nem tanári alkalmazottak érdekeit az oktatás és nevelés területén. Munkája során saját státusza szerint működik. Ellátja a nyilvános ellenőrzés feladatát, megítéli és nyilatkozik: az iskola koncepciós szándékairól az iskolai problematika szempontjából az új tanulmányi szakok bevezetésének tervezetéről az iskolaév pedagógiai és szervezési bebiztosításáról az iskola nevelési-oktatási eredményeiről szóló jelentésről az iskola gazdálkodásáról Az Iskolatanács tagjai: 1. PaedDr. Tímea Švecová elnök (az iskola tanári alkalmazottainak részéről) 2. Mgr. Helena Doháňošová - tag (az iskola tanári alkalmazottainak részéről) 3. Helena Rišňovská - titkár (az iskola nem tanári alkalmazottainak részéről) 4. Veronika Dömeová tag (az iskola tanulóinak részéről) 5. Michaela Karasová - tag (a szülők részéről) 6. Andrea Hrdlíková - tag (a szülők részéről) 7. Zuzana Czigleová - tag (a szülők részéről) 3 Szlovák Köztársaság Iskolaügyi Minisztériuma /a ford./ 4 Nyitrai Kerületi Önkormányzat /a ford./ 5 a továbbiakban Iskolatanács /a ford./

4 4 8. MUDr. Imre Hugyivár- tag (a VÚC 6 részéről) 9. Ing. Ladislav Marenčák - tag (a VÚC részéről) 10. MUDr. Mária Istenesová - tag (az alapító részéről) 11. MUDr. Martin Starzyk - tag (az alapító részéről) 8. Az iskolához tartozik az iskolai kollégium és az iskolai étkezde a Björnson utcán, ahol szállás és egész napos étkezés van biztosítva. 9. A Stredná zdravotnícka škola Egészségügyi Középiskola tagja a Asociácia zdravotníckych škôl Slovenskej republiky 7 -nak. Az egyesület elsődleges célja az egészségügyi középiskolákban folyó nevelési-oktatási folyamat minőségének javítása és az egészségügyi oktatás specifikumainak megoldása. Az asszociáció képviselte tagjait a központi szervekkel, az államigazgatási és az önkormányzati szervekkel való kapcsolatban, képviselte az egészségügyi középiskolák érdekeit és az egészségügyi iskolarendszer dolgozóinak érdekeit. Biztosította a tagok közötti információáramlást és közzétette az információkat a honlapon. b) adatok az iskola tanulóinak létszámáról a 2009/2010-es tanévben (2. 1. bek. b) pont) Négyéves nappali képzés az alapiskolák abszolvensei számára o 1. évfolyam höz hez egészségügyi asszisztens szlovák nyelvű oktatással egészségügyi asszisztens magyar nyelvű oktatással masszőr o 2. évfolyam egészségügyi asszisztens szlovák nyelvű oktatással egészségügyi asszisztens magyar nyelvű oktatással 9 9 masszőr o 3. évfolyam egészségügyi asszisztens szlovák nyelvű oktatással egészségügyi asszisztens magyar nyelvű oktatással o 4. évfolyam egészségügyi asszisztens szlovák nyelvű oktatással 26 egészségügyi asszisztens magyar nyelvű oktatással 12 masszőr 40 összesen 311 tanuló Továbbtanulás munka mellett 102 tanuló o szanitéc szakma a középiskolák abszolvensei számára (1 éves oktatás) 52 tanuló o szanitéc szakma az alapiskolák abszolvensei számára (2 éves oktatás) 10 tanuló o egészségügyi asszisztens tanulmányi szak (3 éves oktatás) 40 tanuló d) adatok a középiskola 1. osztályába felvett tanulók létszámáról, adatok a felvételre jelentkezők sikerességi mértékéről (2. 1. bek. d) pont) 6 Vyšší územný celok a Nyitrai Kerületi Önkormányzat /a ford./ 7 Szlovák Köztársaság Egészségügyi Iskoláinak Asszociációja /a ford./

5 5 A 2009/2010-es tanévben iskolánkban az egészségügyi asszisztensi szakra jelentkezők az elfogadott kritériumok értelmében felvételi nélkül lettek felvéve, mivel a jelentkezők száma nem haladta meg a 30-as létszámot az egyes osztályokban. A masszőr szakra jelentkezők tehetségvizsgát tettek, az elfogadott kritériumok értelmében írásbeli vizsgát nem tettek, mivel a jelentkezők száma nem haladta meg a 30-as létszámot az egyes osztályokban. Tanítási nyelv Tanulmányi szak Jelentkező tanulók Felvételizett Felvételi nélkül felvett tanulók Felvett beiratkozott tanulók i állapot szlov. egészs. assz magy. egészs. assz szlov. masszőr e) adatok a tanulók értékelésének és klasszifikációjának eredményeiről a nyújtott képzettség szintje alapján (2. 1. bek. e) pont) Évfolyam Osztályok száma az évfolyamban Tanulók száma PV PVD P N Elért előmenetel 8 Nem osztályozott Átlag I ,47 II ,42 III ,36 IV ,37 Összesen ,66 Az extern mérések eredményei az érettségi vizsga külső része 2009/2010 Tantárgy Szint Tanulók létszáma F/L 9 Átlag SJL 68 14/54 49,55% SJSL 12 1/11 53,51% MJL 12 1/11 46,74% ANJ B2 1 0/1 45,80% ANJ B1 48 8/40 35,56% NEJ B1 30 6/24 36,05% 8 PV kitüntetéssel megfelelt, PVD jól megfelelt, P megfelelt, N nem felelt meg /a ford./ 9 F fiú, L lány

6 administratíva a zdravotnícka dokumentácia anatómia a fyziológia anglický jazyk biológia dejepis francúzsky jazyk fyzika fyzikálna terapia chémia informatika latinský jazyk maďarský jazyk a literatúra masáže masáže a foto-, hydro-, termo-, balneoterapia - klinické cvičenia matematika nemecký jazyk občianska náuka organizácia zdravotníctva organizácia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti patológia praktické cvičenia preventívne lekárstvo prvá pomoc psychológia a pedagogika psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia psychológia, pedagogika a sociológia rekondično-relaxačné cvičenia ruský jazyk slovenský jazyk a literatúra slovenský jazyk a slovenská literatúra sociálna starostlivoť telesná výchova základy ošetrovania a asistencie zdravie a klinika chorôb zdravotnícka etika Priemer Az osztályok és évfolyamok értékelése I. ZAS 2,52 2,72 2,44 2,16 2,76 2,36 1,8 1,88 2,72 2,56 2,04 2 2,64 1,52 1,76 1 2,32 2,52 2,32 2,21 I. ZAM 2,95 2,73 2,85 2,55 2,95 2,4 2,1 2,75 3,3 2,5 2,67 2,65 3,05 2,75 2,3 2,7 1,32 2,65 3,25 3,2 2,68 I. MAA 3 2,95 2,95 2,68 3 2,21 3,05 2,42 2,11 3,21 2,53 2,53 2,74 1,89 2,42 2,68 1,28 2,57 I. MAB 2,95 3,08 2,85 3,25 3 2,3 2,85 2,2 2,3 3,4 3,13 3, ,2 2,15 2,35 1 2,66 1. ročník 2,86 2,87 2,77 2,66 2,93 2,26 2,67 2,13 2,26 3,30 2,96 2,79 2,61 2,77 2,53 2,78 1,98 2,29 2,26 2,70 1,15 2,49 2,89 2,76 2,53 II. ZAA 2,88 2,54 3,27 2,19 2,17 2,69 2,62 1,35 3,12 2,85 2,42 2,96 3,27 1,85 1,77 1,18 2,69 2,85 2,5 II. ZAB 2,95 3,14 2,33 2,18 2,5 2,64 1,45 2,89 2,18 2,46 2,55 2,95 3,18 1,55 2,46 2,38 2,89 1,33 2,32 2,68 2,43 II. MAA 2,75 2,13 2,67 1,88 2,42 1,25 2,13 3,08 2,29 3,33 1,88 1,13 1,5 1 2,83 2,15 II. MAB 2,36 2,23 2,38 1,73 2,73 1,27 1,54 2,96 2,75 2,69 3,04 1,81 1,54 1,81 1,3 2,73 2,16 2. ročník 2,92 2,84 2,68 2,18 2,17 2,56 1,81 2,60 1,33 2,89 1,84 2,84 2,69 2,49 3,07 3,23 1,77 1,34 2,46 1,87 2,89 1,20 2,51 2,77 2,31 III. ZAS 2,75 3 1,46 2,42 2,32 2,43 2,36 1,64 2,07 1,23 2,39 2,04 2,36 2,16 III. ZAM 3,35 2,73 2,94 2,35 2,67 2,53 2,65 3 2,71 2,94 1,4 2,88 2,94 2,59 2,7 3. ročník 3,05 2,87 2,94 1,91 2,55 2,43 2,54 2,68 2,18 2,07 2,94 1,32 2,64 2,49 2,48 2,43 IV. ZAS 2,85 2,93 3 2,3 2,07 2,44 1,93 1 2,26 2,3 2,27 IV. ZAM 2,42 2,17 2,75 2,67 2,25 1,92 2,25 1,67 1 2,25 2,08 2,11 IV. MAA 3,25 2,8 2,15 3,4 2,05 1,3 2,95 1,2 3,3 2,49 IV. MAB 3,63 2,95 2,45 3,83 3,6 2,35 1,4 3,15 1,25 3,2 2,68 4. ročník 2,64 3,00 2,88 2,75 2,30 3,17 2,28 3,50 2,00 2,20 1,35 2,85 2,25 1,80 1,11 2,26 2,72 2,39 Spolu 2,87 2,85 2,85 2,48 2,66 2,17 2,74 2,31 2,63 1,73 2,26 2,97 1,84 2,30 2,57 2,80 2,55 2,77 2,48 3,07 2,41 2,78 3,14 2,09 1,88 2,20 1,66 2,46 2,26 2,70 1,80 1,20 2,47 2,72 2,62 2,41

7 7 f) tanulmányi szakok, szakmák és szakirányaik jegyzéke, melyeken az iskola nevelést és oktatást biztosít, az alkalmazott tantervek jegyzéke (2. 1. bek. f) pont) Tanulmányi szakok és szakirányaik jegyzéke Négyéves nappali képzés az alapiskolák abszolvensei számára egészségügyi asszisztens szlovák nyelvű oktatással egészségügyi asszisztens magyar nyelvű oktatással masszőr Továbbtanulás munka mellett szanitéc szakma a középiskolák abszolvensei számára (1 éves oktatás) esti tagozat szanitéc szakma az alapiskolák abszolvensei számára (2 éves oktatás) esti tagozat egészségügyi asszisztens tanulmányi szak (3 éves oktatás) esti felépítményi tagozat Az alkalmazott tantervek jegyzéke Tanulmányi szak Évfolyam Az iskolaévtől érvényes tantervek egészségügyi asszisztens - nappali tagozat az alapiskolák abszolvensei számára szlovák és magyar nyelven /2009 Iskolai tanulmányi program egészségügyi asszisztens - nappali tagozat az alapiskolák abszolvensei számára szlovák és magyar nyelven egészségügyi asszisztens - nappali tagozat az alapiskolák abszolvensei számára szlovák és magyar nyelven egészségügyi asszisztens - nappali tagozat az alapiskolák abszolvensei számára szlovák és magyar nyelven masszőr - nappali tagozat az alapiskolák abszolvensei számára masszőr - nappali tagozat az alapiskolák abszolvensei számára masszőr - nappali tagozat az alapiskolák abszolvensei számára egészségügyi asszisztens - esti felépítményi tagozat az EK-n előzőleg szaktanulmányokat végzettek számára szanitéc szakon szanitéc - esti tagozat a középiskolák abszolvensei /2010 Iskolai tanulmányi program /2006 CD / :093 sz /2006 CD / :093 sz /2009 Iskolai tanulmányi program /2010 Iskolai tanulmányi program /2005 CD / :092 sz /2009 Iskolai tanulmányi program /1992 Iskolai tanulmányi program

8 8 számára szanitéc - távoktatás az alapiskolák abszolvensei számára / / sz. g) adatok az iskola alkalmazottainak létszámáról és a pedagógiai alkalmazottak kvalifikációs feltételeinek teljesítéséről (2. 1. bek. g) pont) Alkalmazottak tanári alkalmazottak nevelői kvalifikált nem kvalifikált alkalmazottak egyéb alkalmazottak Iskola 35 1,31 7,9 Iskolai kollégium 3 1,2 3 Iskolai étkezde 6,4 h) adatok az iskola pedagógiai alkalmazottainak továbbképzéséről (2. 1. bek. h) pont) Továbbképzés Tanárok száma elkezdte folytatja befejezte adaptációs 6 specializációs funkciós 1 aktualizációs 1 1 innovációs kvalifikációs 4 1 Az alkalmazottak belső és egyéb képzése Abszolválták kurzusok 3 iskolázások 38 szemináriumok 14 konferenciák 23 workshopok 1

9 9 Minden tanár belső képzésen vett részt a MOODLE programban való munkára és a HOT POTATOES programban való munkára, mely nem standardizált didaktikai tesztek alkotására való interaktív formában. i) adatok az iskola nyilvános prezentációiról és aktivitásairól (2. 1. bek. i) pont) Az iskola prezentációs aktivitásai Az EK Nové Zámky részt vett Nyitrán a Mladý tvorca 2010 prezentációs aktivitás 18. évfolyamán. Bekapcsolódott az esemény egész időtartama alatt. A bemutató során a szaktantárgyak tanárai és az egészségügyi asszisztens és masszőr tanulmányi szak kiválasztott diákjai a bemutató során továbbtanulással kapcsolatos információkkal látták el a látogatókat az EK Nové Zámky-ban, propagációs anyagot osztogattak, az egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsokkal szolgáltak, masszázst, továbbá a test zsírtömegének mérését és vérnyomásmérést biztosítottak a nyilvánosság számára. A tradícióhoz hűen az alapiskolák kilencedikesei és az egészségügyi asszisztensi és masszőr szak iránt érdeklődők számára Nyílt napokat rendezett az iskola. Szlovák és magyar nyelven mutatta be a tanulmányi szakokat, továbbá az iskolán kívüli és szakköri tevékenységeket, a Középiskolai Tudományos Tevékenységet (SOČ), iskolaújságot és a Diáktanács tevékenységét. Ezen alkalomból szaktantermeinkben az elsősegélynyújtásból, kötözési technikából, vérnyomásmérésből, csecsemőgondozásból, masszázs-összeállításokból és a tehetségvizsga testnevelési gyakorlataiból készítettünk bemutatókat. Az iskolarendszeresen tette közzé elért eredményeit az iskola honlapján, az iskolaújságban. Hirdette a nyilvánosság előtt az aktivált tanulmányi szakjait és szakmáit a régió prezentációs aktivitásain pl.: Munka- és Művelődési Börze Érsekújvárban 10, Információbörze Komáromban 11, bemutató az érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskolában 12, stb. A tanulmányi szak, szakismeretek, az iskola életében jelentős aktivitások és események hirdetéséhez hozzájárult a folyosókon és szaktantermekben, de az oktatási helyszíneken az érsekújvári kórházban 13 - lévő faliújságok frissítése is. Az EK Nové Zámky aktívan bejelentkezett a Červené stuţky Deň boja proti AIDS III. évfolyamának összszlovákiai kampányába, melyet az Iskolaügyi Minisztérium és a zsolnai Kerületi Iskolahivatal 14 támogatásával a Gymnázium sv. Františka v Ţiline szervezett. Az iskola a kampány propagációs plakátjával, 3 diák munkájának részvételével az összszlovákiai középiskolai képzőművészeti versenyben, 6 diákmunka részvételével a Najväčšia hodnota môjho ţivota témában az összszlovákiai középiskolai irodalmi versenyben, a Najtvorivejšia aktivita pre Červené stuţky összszlovákiai versenyben való részvétellel és az iskola diákjai és tanárai által, a kampány során viselt 209 piros szalaggal vett részt a kampányban. Továbbá szakelőadást szerveztünk a HIV/AIDS problematikával, az anyagi és nem anyagi függőségekkel, és az ezekkel kapcsolatos betegségekkel kapcsolatban. Ezen aktivitásokkal összefüggésben klinikai pszichológus együttműködésével interaktív játékot és előadást készítettünk a diákok számára Megfelelő partnerválasztás, a kapcsolat értéke, szexuális rendellenességek és deviációk témában, mely a fiatalok hozzáállását volt hivatott formálni. 10 Burza práce a vzdelávania v Nových Zámkoch 11 Burza informácií v Komárne 12 ZŠ G. Czuczora v Nových Zámkoch 13 FNsP Nové Zámky 14 KŠÚ v Ţiline

10 10 A Szlovák Egészségügyi Minisztérium 2008-as akkreditációja alapján a Stredná zdravotnícka škola Egészségügyi Középiskola Nové Zámky elsősegélynyújtási tanfolyamokat valósított meg a forgalmi engedélyt igénylők és az autóvezetők számára. A tanfolyamokon való oktatásban az iskola 8 jogosult lektor vett részt az iskola belső munkatársai közül, akik érvényes oktatói igazolvánnyal rendelkeznek. Az iskola együttműködött az Akadémiou vzdelávania Nové Zámky-val a Gondozás az EUban 15 és a Manuális klasszikus masszázs 16 tanfolyamok szervezésében. Helyiséget, anyagitechnikai felszerelést, segédeszközöket és lektorokat biztosított. A Szív Világnapja alkalmából bekapcsolódtunk a MOST projektbe, mely az Akadémiou vzdelávania Nové Zámky-val közös együttműködésben volt realizálva. A Szlovák Vöröskereszttel 17 nagyon jó volt az együttműködés. Katka Šulková, a II. ZAA osztály tanulója tagja a Szlovák Ifjúsági Vöröskereszt Területi Tanácsának 18 és az 1. ill. 2. évfolyamok 13 tanulójával együtt aktívan részt vett következő aktivitások szervezésében és kivitelezésében: egy rákbeteg kislány javára rendezett jótékonysági koncert, együttműködés az Evička a deti projekten elsősegélynyújtásról az óvodákban, versenyszervezés az alapiskolák diákjai számára elsősegélynyújtásban, jótékonysági koncert szervezése a Zdruţenie na pomoc mentálne postihnutým ľuďom v Nových Zámkoch gyermekei javára. A középiskolák diákjai jótékonysági koncerten vettek részt az érsekújvári Kultúrközpontban. 19 Az esemény főszervezője ugyancsak iskolánk diákja, Katarína Šulková volt. A megelőzési koordinátor vezetésével szintén részt vett az alapiskolák számára szervezett szexuális nevelés és a családtervezési nevelés megelőzési programban, melyet ezután Érsekújvárban a Devínska utcai Alapiskolában és a Nábreţná utcai Alapiskolában realizált. Az iskola szaktanárai biztosították a versenyző csapatok számára Érsekújvárban a Kalokagatia Mladý záchranár 2010 Elsősegély állomásának előkészítését. A szaktantárgyak tanárai aktívan részt vettek a Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) szakmai szervezet és annak felettes szerve, a Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava által szervezett szakszemináriumokon és konferenciákon. A masszőr szak diákjai a szaktanárok és az érsekújvári Fiziátriai, Balneológiai és Gyógyrehabilitációs Osztály személyzetének vezetésével minden évben együttműködnek az őszi rehabilitációs konferencia megrendezésében a FNsP Nové Zámky-ban. Az iskola együttműködött a nyitrai VÚC-val. Részt vett a nyitrai VÚC alkalmazottai számára rendezett Honvédelmi-sport Nap szervezésében, mely 2010 júliusában volt a sellyei Egyesített iskolában, ahol a versenyző csapatok számára szakmailag és materiálisan biztosította be az Egészségügyi előkészület állomást és gyakorlati bemutatóval egybekötött tematikus előadást elsősegélynyújtásból. A masszőr és egészségügyi asszisztensi szakok diákjai részt vettek a nyitrai VÚC városi képviselőtanácsának ülésein rendezett megelőzéssel kapcsolatos aktivitásokon, célja a kardiovaszkuláris megbetegedések megelőzése a veszélyeztetett foglakozásoknál, itt vérnyomást mértek és klasszikus masszázs-összeállításokat végeztek. Az oktatási folyamat, oktatáson kívüli és prevenciós aktivitások aktualitásai az iskola honlapján és a regionális médiában voltak közzétéve. 15 Opatrovateľstvo v EÚ 16 Manuálna masáţ klasická 17 Slovenský Červený kríţ 18 Územná rada Mládeţe Slovenského Červeného kríţa 19 Centrum kultúry Nové Zámky

11 11 Aktivitások a diákok számára Az iskola kifejtette tevékenységét az emberségre nevelés az emberi jogok oktatása, gyermekjogok területén, a hátrányos megkülönböztetés minden formája, xenofóbia, antiszemitizmus, intolerancia és rasszizmus megelőzésének támogatására. Alkalmazta a diszkrimináció és főleg a szegregáció minden formájának tiltását. Az Emberi jogokra való nevelés nemzeti tervezetéből 20 eredő, re szóló javaslatok és feladatok teljesítésén belül iskolánk 2. évfolyamos tanulói számára interaktív tevékenységeket valósítottunk meg az emberi jogok védelme, diszkrimináció és rasszizmus elleni harc problematikájában, melyet a pozsonyi Amnesty International szervezett. Az emberi jogokra való nevelést az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon implementálták. A prevenciós tevékenységek teljesítése során az 1. évfolyam diákjai az antidiszkriminációs zenei-motivációs Mosty program live változatán vettek részt. Az érsekújvári Városi Rendőrség megelőzésért felelős munkatársával együttműködve vitával egybekötött előadást készítettünk, mely a delikvencia megelőzésére, fiatalkori bűnözésre és az ifjúság jogi öntudatának növelésére irányult. Az ACET SR ügynökség munkatársai lektoráltak a veszélyes szexuális viselkedés megelőzésére és szülői nevelésre fókuszáló aktivitások alatt. A megelőző aktivitások keretein belül előadást készítettünk az 1. évfolyam diáklányai számára Veled és rólad 21 címmel. A megelőzési aktivitások végrehajtásánál kihasználtuk az iskolarádió közvetítését az iskolarádiós szakkör által, a zenét és a Diáktanács képviselőinek kísérő szavait. A pénzügyi műveltségre nevelés és a személyes pénzügyek kezelése területén a 4. évfolyamok diákjai számára beszélgetést szerveztünk az mbank képviselőivel. A Tudomány és technika hete folyamán az érsekújvári EK a tanítási órák keretein belül faliújság és előadások formájában a következő tevékenységeket szervezte: interaktív oldalak megtekintése (e-könyvek) KTT 22 workshop munkák, sikerek, jövő (a Diáktanács együttműködésével) poszterkészítés Gyógyítás és egészség 23 kategóriában tudományos karrier propagálása videokonferencia által (természettudományok - PROVEK) iskola és információs-kommunikációs technológiák az e-learning oktatás és haszna a oktatás számára (a Jövő iskolája 24 projekt kihasználása a tanárok és diákok által) A diákok kommunikációs és szociális készségeinek fejlesztése és az oktatás innovatív módszereinek felhasználása céljából a 2009/2010-es tanévben az egészségügyi asszisztensi szak diákjainál alkalmazni kezdtük az idegen nyelvek, szaktantárgyak és nem nyelvi tantárgyak integrált oktatását CLIL projekt (Content and Language Integrated Learning). A szakmai gyakorlat során a 3. évfolyam tanulói PowerPoint-os prezentáció segítségével feldolgoztak egy szakmai témát, majd azt elküldték az iskola címére. A szakmai értékelés után a téma idegen nyelven lesz feldolgozva. A projekt a 4. évfolyamban folytatódik, a végső kimenet egy role play 25 lesz idegen nyelvű kommunikáció a szaktanteremben a megadott szakmai témában. A projekt segítségével az abszolvensek kompetenciáit akarjuk támogatni és fejleszteni az idegen nyelvek kihasználásával és növelni a lehetőségeiket a munkaerőpiacon való előnyös helyzethez. 20 Národný plán výchovy k ľudským právam 21 S tebou a o tebe 22 SOČ 23 Lekárstvo a zdravie 24 Škola budúcnosti 25 szerepjáték (a ford.)

12 12 Az egészséges életmód propagálásával részt vettünk azon feladatok teljesítésében, melyek az Elhízottság megelőzésének nemzeti tervezetéből 26 adódik. Az Élelmezési Világnap alkalmából tevékenységeket készítettünk, melyeken az 1. és 2. évfolyamok diákjai vettek részt. A programdokumentum teljesítésének keretein belül tematikus és rendszeres tevékenységeket szerveztünk, melyek az életmódváltásra, sport-tevékenységekre, egészséges táplálkozásra és a diákok iskolai étkeztetését propagáló aktivitásokra irányultak. Az egészséges életmódot propagáló tevékenységeket készítettünk, pl. a Víz mint az egészséges táplálkozás része projekt, az 1. és 2. évfolyamok tanulói prezentációs tevékenységeként. Az Élelmezési Világnapra és az Éhezés elleni harc világnapra való megemlékezés céljából az 1. és 2. évfolyamok tanulói számára prezentációkat, előadásokat, aktuális faliújságokat és oktatási segédeszközöket készítettünk. A diákoknak lehetőségük volt megismerkedni a megfelelő táplálkozás alapelveivel, megerősíteni az egészségese élet és egészséges táplálkozás álláspontját, szintén vitázni a táplálkozási zavarok gyógyításának lehetőségeiről. Bekapcsolódtunk a Tehlička pre Sudán 27 országos esemény V. évfolyamába, melyet a SAVIO polgári egyesület szervezett. A projekt alapú oktatás aktivitásai a diákok proszociális viselkedésének alakítására irányultak. Az aktivitások afrikai missziós tevékenységekről szóló film vetítését és az azt követő, a szegényebb országok és régiók gondjairól szóló beszélgetést ölelték fel, melyek célja a mások iránti felelősség formálása volt. Az önmagunk iránti felelősség kialakítására a családtervezésről és a szexuális egészséggel való törődésről szóló előadások irányultak. Az environmentális nevelés realizálásával biztosítottuk be az Iskolai oktatási program oktatási tartalmának implementációját, mindezt az 1. és 2. évfolyamok célzott gyakorlatai és a nappali tagozat 3. évfolyamos diákjai Élet és egészség védelme tanfolyamának keretein belül. A 19. Tavaszi ökofesztivál Érsekújvár szervezésének keretein belül az iskola 90 diákja tekintett meg ökofilmet. A 2009/2010-es tanévben az iskola diákjai szakmai kiránduláson vett részt a Dializációs Központban, az Aneszteziológia és Intenzív-terápiás Osztályon, a Klinikai Biokémiai Osztályon, a Nemzeti Vérátömlesztő Állomáson, a Központi Sterilizáló Részlegen és a Fiziátriai, Balneológiai és Gyógyrehabilitációs Osztályon. A további tematikus kirándulások múzeumokra, galériákra, a Bibliotheka Kaláka magánkönyvtárra, a ferences templomra és egynapos iskolai fakultatív kirándulások irányultak. Az 1. évfolyam diákjai az irodalmi élet személyiségeivel beszélgettek az érsekújvári Anton Bernolák Könyvtárban, a 2. és 3. évfolyam kiválasztott tanulói a középiskolák diákjainak rendezett, a szerelemről szóló multimediális előadáson vettek részt a klasszikus szlovák irodalomban PAPERBACK címen. Az 1. évfolyam diákjainak lehetősége volt megtekinteni a Veled találkozni szép volt című mozdulat-előadást a zólyomi Actores színház előadásában. A Diáktanács részt vett az elsős diákok avatásának előkészítésében, melyet a Diáknap alkalmából rendeztünk. Az eseményszórakoztató programmal volt egybekötve, a Diáktanács tagjai ajándékokat készítettek és vettek az 1. évfolyam diákjai számára. Az tanév végén sportnapok voltak az iskolában (osztályközi labdarúgó- és röplabdabajnokság), a szervezésben a Diáktanács tagjai is részt vettek. Az iskola diákjainak elért sikerei és versenyhelyezései A diákok részvétele és helyezése versenyeken: 26 Národný program prevencie obezity 27 Téglácska Szudánnak (a ford.)

13 13 EK-ák diáklapjainak országos versenye Ţurnálový stetoskop 2. hely Elsősegélynyújtás, országos verseny nemzetközi részvétellel, Dunaszerdahely, 5. évfolyam 10. hely KEMP Lešť 2010, országos katonai-honvédelmi verseny, nemzetközi részvétellel a Lešť katonai körzet kiképzőterületén a Nyitrai Kerületi Önkormányzat csapatának tagjaiként 2. hely MAKS országos matematikai verseny kerületi helyezés kategória MAKS O hely kerületi helyezés kategória MAKS P 20. hely Štúrovo pero újságírói verseny részvétel Hviezdoslavov Kubín vers, járási forduló 4. hely Ţupná kalokagatia Mladý záchranár 2009 Duchonka, kerületi forduló 5. hely Ţupná kalokagatia Mladý záchranár 2010 Nové Zámky, területi forduló 4. hely Kerületi forduló SOČ 17 szak 4. a 5. hely SOČ 06 szak 06 helyezés nélkül Hviezdoslavov Kubín, vers- és prózamondás, járási forduló 4. hely Modelový Európsky parlament 28 (MEP), regionális forduló részvétel Német nyelvi olimpiász, területi forduló 3. hely Angol nyelvi olimpiász, területi forduló 4. hely Német nyelvi olimpiász, iskolai forduló Angol nyelvi olimpiász, iskolai forduló MEP, iskolai forduló Poznaj slovenskú reč, iskolai forduló Sportversenyek: Teremkerékpár Junior Európa-bajnokság részvétel Kyokushin karate szlovákiai területi bajnokság kumite 1. hely kata 3. hely Női kézilabda járási forduló 2. hely Férfi labdarúgás járási forduló 2. hely Férfi röplabda területi forduló 2. hely Női röplabda járási forduló 4. hely Női labdarúgás járási forduló 5. hely Női kosárlabda járási bajnokság 5. hely Női asztalitenisz járási bajnokság 5. hely Férfi asztalitenisz járási bajnokság 7. hely Férfi teremfoci járási bajnokság 5. hely Úszás járási bajnokság helyezés nélkül Női asztalitenisz iskolai forduló Férfi asztalitenisz iskolai forduló Jótékonysági tevékenység Együttműködve az érdeklődési, jótékonysági és társadalmi szervezetekkel a Stredná zdravotnícka škola Egészségügyi Középiskola Nové Zámky 3. és 4. évfolyamos diákjai a következő nyilvános jótékonysági gyűjtések megvalósításában vettek részt: 28 Európai Parlament Modell

S t r e d n á z d r a v o t n í c k a š k o l a E g é s z s é g ü g y i K ö z é p i s k o l a Pod kalváriou 1, 940 01 Nové Zámky

S t r e d n á z d r a v o t n í c k a š k o l a E g é s z s é g ü g y i K ö z é p i s k o l a Pod kalváriou 1, 940 01 Nové Zámky Előterjeszti: 1 S t r e d n á z d r a v o t n í c k a š k o l a E g é s z s é g ü g y i K ö z é p i s k o l a Pod kalváriou 1, 940 01 Nové Zámky J e l e n t é s a nevelési-oktatási tevékenység eredményeiről

Részletesebben

Középiskolai felvételi kritériumok az alapiskolák végzős tanulói számára a 2013/2014-es tanévre

Középiskolai felvételi kritériumok az alapiskolák végzős tanulói számára a 2013/2014-es tanévre Középiskolai felvételi kritériumok az alapiskolák végzős tanulói számára a 2013/2014-es tanévre A Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Neratovicei tér 1916/96, Dunaszerdahely (az iskola kódja 63008)

Részletesebben

Középiskolai felvételi kritériumok az alapiskolák végzős tanulói számára a 2014/2015-ös tanévre

Középiskolai felvételi kritériumok az alapiskolák végzős tanulói számára a 2014/2015-ös tanévre Középiskolai felvételi kritériumok az alapiskolák végzős tanulói számára a 2014/2015-ös tanévre A Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Neratovicei tér 1916/96, Dunaszerdahely (az iskola kódja 63008)

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

A rendezvény neve: Tudományos, technológiai, innovációs folyamat bemutatása a fényképész szemével Szervező:

A rendezvény neve: Tudományos, technológiai, innovációs folyamat bemutatása a fényképész szemével Szervező: A rendezvény neve: Tudományos, technológiai, innovációs folyamat bemutatása a fényképész szemével Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar SJE Konferencia-központ, Vársor út 2, Komárom (Komárno), 1.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI

KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI 1. Barna Zoltán igazgató 2. Huszár József igazgatóhelyettes 3. Leskovicsné Farkas Mónika igazgatóhelyettes 4. Dér István gyakorlati oktatásvezető 2. A PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben

Felvételi eljárási rend

Felvételi eljárási rend Felvételi eljárási rend 2014/2015-ös tanév Európai Üzleti Szakközép és Szakiskola OM: 200466 Tisztelt Szülő, Kedves Érdeklődő Nyolcadikos! Iskolánkban 2004-től érettségire épülő szakképzés folyik. Közel

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Az I. Béla Gimnázium Tehetséggondozó Középiskola Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Pénziránytű

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Beszámoló az egészséghét programjairól. Az egészség hét programjának részletes ismertetése

Beszámoló az egészséghét programjairól. Az egészség hét programjának részletes ismertetése Beszámoló az egészséghét programjairól Iskolánkban 2009. október 19-21 között rendeztük meg az egészséghetet. Úgy gondoltuk, hogy mivel sok tanulónk ezen belül a 8 a osztály több tagjának életmódjára jellemező

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI

KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI 1. Barna Zoltán igazgató 2. Huszár József igazgatóhelyettes 3. Leskovicsné Farkas Mónika igazgatóhelyettes 4. Dér István gyakorlati oktatásvezető 2. A PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

alapú vel HEFOP-3.1.3

alapú vel HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás s bevezetésével vel HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP Egyetem: Kar: Tantárgy kódja: Tantárgy megnevezése:

TANTÁRGYI ADATLAP Egyetem: Kar: Tantárgy kódja: Tantárgy megnevezése: KMJ/MJdm/BIK/15 Tantárgy megnevezése: Bilingvizmus a kontaktológia Oktatás formája: Szeminárium Hetente: 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 Kreditszám: 3 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere:

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája A történetünk 1950-ben alapították (Állami Vas-Fém-Gépipari Gimnázium) 1955-1991. Latinka Sándor Gépipari Technikum 1993-tól

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében Cél Sikerkritérium Tényleges eredmény 1. A felnőttképzési minőségirányítási kézikönyv korrekciója a felnőttképzési minőségbiztosítási

Részletesebben

Szakiskolai alapozó képzés osztály nappali tagozat (tandíjmentes)

Szakiskolai alapozó képzés osztály nappali tagozat (tandíjmentes) Szakiskolai alapozó képzés 9-10. osztály nappali tagozat (tandíjmentes) Alapozó képzésünket azoknak a fiataloknak ajánljuk, akik befejezték a 8. osztályt és szeretnének 9-10. osztály elvégzése után szakiskolai

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA

ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA Sportiskolai kontrolling 2014. április 2. STATISZTIKÁINK 46,5 fő pedagógus, 1 fő adminisztratív

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

A szak- és felnőttoktatás Szlovákiában

A szak- és felnőttoktatás Szlovákiában 1 Fabó MáriaZakar Piroska A szak- és felnőttoktatás Szlovákiában 2 SZAKKÉPZÉSI SZEMLE XXvI. ÉVFOLYAM 2010/3 1. táblázat. Gimnáziumok Szlovákiában (2008. szeptember 15.) összesen szlovák szlovák- spanyol

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 augusztus 22. 9:00 Alakuló értekezlet augusztus 23-26. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 29. 8:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 02. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o.

COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. 945 01 Komárno, Roľníckej školy 1519 IČO: 37970887 Tel.: 035 7714765 E-mail: comeniuspi@comeniuspi.sk Mobil:

Részletesebben

Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye. Versenyszabályzat

Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye. Versenyszabályzat 1204 Budapest, Török Flóris u. 89. és fax: 283-0624 283-0858 www.eotvos-szki.sulinet.hu Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye Versenyszabályzat A verseny kiírója: Eötvös

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév

Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Marcali Darvas Adrienn Iskola- és ifjúsági védőnő Marcali Szeptember: Október: November: December:

Részletesebben

T.E.S.I. Stratégia 2020 fejlesztési lehetőségek az iskolai testnevelésben. Tata 2014.01.30.

T.E.S.I. Stratégia 2020 fejlesztési lehetőségek az iskolai testnevelésben. Tata 2014.01.30. T.E.S.I. Stratégia 2020 fejlesztési lehetőségek az iskolai testnevelésben Tata 204.0.30. Stratégia Nemzetközi és hazai helyzetelemzésen alapszik Rövid és középtávú konkrét beavatkozások 204-2020- as időszakra

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

A Szegedi Kereskedelmi Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye köszönti a PÁLYAVÁLASZTÁSI VÁSÁR résztvevőit

A Szegedi Kereskedelmi Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye köszönti a PÁLYAVÁLASZTÁSI VÁSÁR résztvevőit A Szegedi Kereskedelmi Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye köszönti a PÁLYAVÁLASZTÁSI VÁSÁR résztvevőit Szeged, Gutenberg u. 11. 6722 Igazgató: Dr. Marschalek Norbert

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5 Telefon: 75/ 541-269,

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben