S t r e d n á z d r a v o t n í c k a š k o l a E g é s z s é g ü g y i K ö z é p i s k o l a Pod kalváriou 1, Nové Zámky

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "S t r e d n á z d r a v o t n í c k a š k o l a E g é s z s é g ü g y i K ö z é p i s k o l a Pod kalváriou 1, 940 01 Nové Zámky"

Átírás

1 Előterjeszti: S t r e d n á z d r a v o t n í c k a š k o l a E g é s z s é g ü g y i K ö z é p i s k o l a Pod kalváriou 1, Nové Zámky J e l e n t é s a nevelési-oktatási tevékenység eredményeiről és feltételeiről a 2009/2010-es tanévben RNDr. Darina Karvajová, MPH az iskola igazgatója aláírás Az iskola pedagógiai tanácsa által tárgyalva án Az Iskolatanács nyilatkozata: Az Iskolatanács javasolja az alapítónak, a Nyitrai Kerületi Önkormányzatnak e l f o g a d á s r a e l u t a s í t á s r a a Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky Jelentését a nevelési-oktatási tevékenység eredményeiről és feltételeiről a 2009/2010- es tanévben PaedDr. Tímea Švecová a SZŠ Nové Zámky-i Iskolatanács elnöke a l á í r á s Az alapító álláspontja: A Nyitrai Kerületi Önkormányzat e l f o g a d j a e l u t a s í t j a a Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky Jelentését a nevelési-oktatási tevékenység eredményeiről és feltételeiről a 2009/2010- es tanévben az alapító nevében

2 2 TARTALOM: I. a) az iskola alapvető azonosító adatai 3. o. b) adatok az iskola tanulóinak létszámáról a 2009/2010-es tanévben 4. o. d) adatok a KI 1 1. osztályába felvett tanulók létszámáról 4. o. e) adatok a tanulók értékelésének és klasszifikációjának eredményeiről 5. o. f) tanulmányi szakok és szakirányaik jegyzéke, melyeken az iskola nevelést és oktatást biztosít, az alkalmazott tantervek jegyzéke 7. o. g) adatok az iskola alkalmazottainak létszámáról és a pedagógiai alkalmazottak kvalifikációs feltételeinek teljesítéséről 8. o. h) adatok az iskola pedagógiai alkalmazottainak továbbképzéséről 8. o. i) adatok az iskola nyilvános prezentációiról és aktivitásairól 9. o. j) adatok a projektekről 15. o. k) adatok a ŠŠI 2 iskolában végzett vizsgálati tevékenységének eredményeiről 15. o. l) adatok az iskola helyiségterületi és anyagi-technikai körülményeiről 15. o. m) adatok az iskola pénzügyi és anyagi ellátottságáról 16. o. n) cél, melyet az iskola kitűzött fejlesztésének koncepcionális tervezetében és teljesítésének kiértékelése 17. o. o) területek, melyeken az iskola jó eredményeket ér el, és azok a területek,melyeken hiányosságok vannak és javítani kell a nevelés és oktatás szintjén 21. o. p) az iskola eredményessége a szakmai felkészítésben és a tanulók munkapiacon való érvényesülése 22. o. II. b) az iskola szabadidős aktivitásai 24. o. 1 középiskola /a ford./ 2 Štátna školská inšpekcia (Országos Tanfelügyelet) /a ford./

3 3 A SzK IM december 16-án kiadott, az iskolák és iskolai intézmények nevelési-oktatási tevékenységéről, annak eredményeiről és feltételeiről szóló jelentések szerkezetéről és tartalmáról szóló 9/2006-os rendeletével összhangban és a május 25-i 10/2006-R metodikai útmutató alapján az iskola igazgatója e l ő t e r j e s z t i a Stredná zdravotnícka škola Egészségügyi Középiskola Nové Zámky jelentését. I. a) az iskola alapvető azonosító adatai: (2. 1. bek. a) pont) 1. Az iskola neve: Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky 2. Az iskola címe: Pod kalváriou 1, Nové Zámky 3. Tel. sz.: 035/ , , fax. sz.: 035/ honlap: 5. Az iskola alapítója: Nitriansky samosprávny kraj 4 6. Az iskola vezetősége: RNDr. Darina Karvajová, MPH az iskola és a kollégium igazgatója PhDr. Beáta Bugyíková, PhD. az iskola szaktantárgyakért felelős igazgató-helyettese Mgr. Gabriela Kuklišová - az iskola általános tantárgyakért felelős igazgató-helyettese Helena Rišňovská az iskolai étkezde vezetője 7. Az Iskolatanács adatai: A Rada školy pri Strednej zdravotníckej škole Egészségügyi Középiskola Nové Zámky 5 az államigazgatásról az iskolaügyben és iskolaügyi önigazgatásról szóló törvénykönyv 596/2003-as törvény 24. -a és az ide tartozó törvénymódosítások és kiegészítések későbbi előírásainak értelmében lett megalapítva. Az Iskolatanács kezdeményező és tanácsadó önigazgatási szerv, mely kifejezi és érvényre juttatja az iskolai önigazgatás, a tanulók szülei, tanulók, tanári és nem tanári alkalmazottak érdekeit az oktatás és nevelés területén. Munkája során saját státusza szerint működik. Ellátja a nyilvános ellenőrzés feladatát, megítéli és nyilatkozik: az iskola koncepciós szándékairól az iskolai problematika szempontjából az új tanulmányi szakok bevezetésének tervezetéről az iskolaév pedagógiai és szervezési bebiztosításáról az iskola nevelési-oktatási eredményeiről szóló jelentésről az iskola gazdálkodásáról Az Iskolatanács tagjai: 1. PaedDr. Tímea Švecová elnök (az iskola tanári alkalmazottainak részéről) 2. Mgr. Helena Doháňošová - tag (az iskola tanári alkalmazottainak részéről) 3. Helena Rišňovská - titkár (az iskola nem tanári alkalmazottainak részéről) 4. Veronika Dömeová tag (az iskola tanulóinak részéről) 5. Michaela Karasová - tag (a szülők részéről) 6. Andrea Hrdlíková - tag (a szülők részéről) 7. Zuzana Czigleová - tag (a szülők részéről) 3 Szlovák Köztársaság Iskolaügyi Minisztériuma /a ford./ 4 Nyitrai Kerületi Önkormányzat /a ford./ 5 a továbbiakban Iskolatanács /a ford./

4 4 8. MUDr. Imre Hugyivár- tag (a VÚC 6 részéről) 9. Ing. Ladislav Marenčák - tag (a VÚC részéről) 10. MUDr. Mária Istenesová - tag (az alapító részéről) 11. MUDr. Martin Starzyk - tag (az alapító részéről) 8. Az iskolához tartozik az iskolai kollégium és az iskolai étkezde a Björnson utcán, ahol szállás és egész napos étkezés van biztosítva. 9. A Stredná zdravotnícka škola Egészségügyi Középiskola tagja a Asociácia zdravotníckych škôl Slovenskej republiky 7 -nak. Az egyesület elsődleges célja az egészségügyi középiskolákban folyó nevelési-oktatási folyamat minőségének javítása és az egészségügyi oktatás specifikumainak megoldása. Az asszociáció képviselte tagjait a központi szervekkel, az államigazgatási és az önkormányzati szervekkel való kapcsolatban, képviselte az egészségügyi középiskolák érdekeit és az egészségügyi iskolarendszer dolgozóinak érdekeit. Biztosította a tagok közötti információáramlást és közzétette az információkat a honlapon. b) adatok az iskola tanulóinak létszámáról a 2009/2010-es tanévben (2. 1. bek. b) pont) Négyéves nappali képzés az alapiskolák abszolvensei számára o 1. évfolyam höz hez egészségügyi asszisztens szlovák nyelvű oktatással egészségügyi asszisztens magyar nyelvű oktatással masszőr o 2. évfolyam egészségügyi asszisztens szlovák nyelvű oktatással egészségügyi asszisztens magyar nyelvű oktatással 9 9 masszőr o 3. évfolyam egészségügyi asszisztens szlovák nyelvű oktatással egészségügyi asszisztens magyar nyelvű oktatással o 4. évfolyam egészségügyi asszisztens szlovák nyelvű oktatással 26 egészségügyi asszisztens magyar nyelvű oktatással 12 masszőr 40 összesen 311 tanuló Továbbtanulás munka mellett 102 tanuló o szanitéc szakma a középiskolák abszolvensei számára (1 éves oktatás) 52 tanuló o szanitéc szakma az alapiskolák abszolvensei számára (2 éves oktatás) 10 tanuló o egészségügyi asszisztens tanulmányi szak (3 éves oktatás) 40 tanuló d) adatok a középiskola 1. osztályába felvett tanulók létszámáról, adatok a felvételre jelentkezők sikerességi mértékéről (2. 1. bek. d) pont) 6 Vyšší územný celok a Nyitrai Kerületi Önkormányzat /a ford./ 7 Szlovák Köztársaság Egészségügyi Iskoláinak Asszociációja /a ford./

5 5 A 2009/2010-es tanévben iskolánkban az egészségügyi asszisztensi szakra jelentkezők az elfogadott kritériumok értelmében felvételi nélkül lettek felvéve, mivel a jelentkezők száma nem haladta meg a 30-as létszámot az egyes osztályokban. A masszőr szakra jelentkezők tehetségvizsgát tettek, az elfogadott kritériumok értelmében írásbeli vizsgát nem tettek, mivel a jelentkezők száma nem haladta meg a 30-as létszámot az egyes osztályokban. Tanítási nyelv Tanulmányi szak Jelentkező tanulók Felvételizett Felvételi nélkül felvett tanulók Felvett beiratkozott tanulók i állapot szlov. egészs. assz magy. egészs. assz szlov. masszőr e) adatok a tanulók értékelésének és klasszifikációjának eredményeiről a nyújtott képzettség szintje alapján (2. 1. bek. e) pont) Évfolyam Osztályok száma az évfolyamban Tanulók száma PV PVD P N Elért előmenetel 8 Nem osztályozott Átlag I ,47 II ,42 III ,36 IV ,37 Összesen ,66 Az extern mérések eredményei az érettségi vizsga külső része 2009/2010 Tantárgy Szint Tanulók létszáma F/L 9 Átlag SJL 68 14/54 49,55% SJSL 12 1/11 53,51% MJL 12 1/11 46,74% ANJ B2 1 0/1 45,80% ANJ B1 48 8/40 35,56% NEJ B1 30 6/24 36,05% 8 PV kitüntetéssel megfelelt, PVD jól megfelelt, P megfelelt, N nem felelt meg /a ford./ 9 F fiú, L lány

6 administratíva a zdravotnícka dokumentácia anatómia a fyziológia anglický jazyk biológia dejepis francúzsky jazyk fyzika fyzikálna terapia chémia informatika latinský jazyk maďarský jazyk a literatúra masáže masáže a foto-, hydro-, termo-, balneoterapia - klinické cvičenia matematika nemecký jazyk občianska náuka organizácia zdravotníctva organizácia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti patológia praktické cvičenia preventívne lekárstvo prvá pomoc psychológia a pedagogika psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia psychológia, pedagogika a sociológia rekondično-relaxačné cvičenia ruský jazyk slovenský jazyk a literatúra slovenský jazyk a slovenská literatúra sociálna starostlivoť telesná výchova základy ošetrovania a asistencie zdravie a klinika chorôb zdravotnícka etika Priemer Az osztályok és évfolyamok értékelése I. ZAS 2,52 2,72 2,44 2,16 2,76 2,36 1,8 1,88 2,72 2,56 2,04 2 2,64 1,52 1,76 1 2,32 2,52 2,32 2,21 I. ZAM 2,95 2,73 2,85 2,55 2,95 2,4 2,1 2,75 3,3 2,5 2,67 2,65 3,05 2,75 2,3 2,7 1,32 2,65 3,25 3,2 2,68 I. MAA 3 2,95 2,95 2,68 3 2,21 3,05 2,42 2,11 3,21 2,53 2,53 2,74 1,89 2,42 2,68 1,28 2,57 I. MAB 2,95 3,08 2,85 3,25 3 2,3 2,85 2,2 2,3 3,4 3,13 3, ,2 2,15 2,35 1 2,66 1. ročník 2,86 2,87 2,77 2,66 2,93 2,26 2,67 2,13 2,26 3,30 2,96 2,79 2,61 2,77 2,53 2,78 1,98 2,29 2,26 2,70 1,15 2,49 2,89 2,76 2,53 II. ZAA 2,88 2,54 3,27 2,19 2,17 2,69 2,62 1,35 3,12 2,85 2,42 2,96 3,27 1,85 1,77 1,18 2,69 2,85 2,5 II. ZAB 2,95 3,14 2,33 2,18 2,5 2,64 1,45 2,89 2,18 2,46 2,55 2,95 3,18 1,55 2,46 2,38 2,89 1,33 2,32 2,68 2,43 II. MAA 2,75 2,13 2,67 1,88 2,42 1,25 2,13 3,08 2,29 3,33 1,88 1,13 1,5 1 2,83 2,15 II. MAB 2,36 2,23 2,38 1,73 2,73 1,27 1,54 2,96 2,75 2,69 3,04 1,81 1,54 1,81 1,3 2,73 2,16 2. ročník 2,92 2,84 2,68 2,18 2,17 2,56 1,81 2,60 1,33 2,89 1,84 2,84 2,69 2,49 3,07 3,23 1,77 1,34 2,46 1,87 2,89 1,20 2,51 2,77 2,31 III. ZAS 2,75 3 1,46 2,42 2,32 2,43 2,36 1,64 2,07 1,23 2,39 2,04 2,36 2,16 III. ZAM 3,35 2,73 2,94 2,35 2,67 2,53 2,65 3 2,71 2,94 1,4 2,88 2,94 2,59 2,7 3. ročník 3,05 2,87 2,94 1,91 2,55 2,43 2,54 2,68 2,18 2,07 2,94 1,32 2,64 2,49 2,48 2,43 IV. ZAS 2,85 2,93 3 2,3 2,07 2,44 1,93 1 2,26 2,3 2,27 IV. ZAM 2,42 2,17 2,75 2,67 2,25 1,92 2,25 1,67 1 2,25 2,08 2,11 IV. MAA 3,25 2,8 2,15 3,4 2,05 1,3 2,95 1,2 3,3 2,49 IV. MAB 3,63 2,95 2,45 3,83 3,6 2,35 1,4 3,15 1,25 3,2 2,68 4. ročník 2,64 3,00 2,88 2,75 2,30 3,17 2,28 3,50 2,00 2,20 1,35 2,85 2,25 1,80 1,11 2,26 2,72 2,39 Spolu 2,87 2,85 2,85 2,48 2,66 2,17 2,74 2,31 2,63 1,73 2,26 2,97 1,84 2,30 2,57 2,80 2,55 2,77 2,48 3,07 2,41 2,78 3,14 2,09 1,88 2,20 1,66 2,46 2,26 2,70 1,80 1,20 2,47 2,72 2,62 2,41

7 7 f) tanulmányi szakok, szakmák és szakirányaik jegyzéke, melyeken az iskola nevelést és oktatást biztosít, az alkalmazott tantervek jegyzéke (2. 1. bek. f) pont) Tanulmányi szakok és szakirányaik jegyzéke Négyéves nappali képzés az alapiskolák abszolvensei számára egészségügyi asszisztens szlovák nyelvű oktatással egészségügyi asszisztens magyar nyelvű oktatással masszőr Továbbtanulás munka mellett szanitéc szakma a középiskolák abszolvensei számára (1 éves oktatás) esti tagozat szanitéc szakma az alapiskolák abszolvensei számára (2 éves oktatás) esti tagozat egészségügyi asszisztens tanulmányi szak (3 éves oktatás) esti felépítményi tagozat Az alkalmazott tantervek jegyzéke Tanulmányi szak Évfolyam Az iskolaévtől érvényes tantervek egészségügyi asszisztens - nappali tagozat az alapiskolák abszolvensei számára szlovák és magyar nyelven /2009 Iskolai tanulmányi program egészségügyi asszisztens - nappali tagozat az alapiskolák abszolvensei számára szlovák és magyar nyelven egészségügyi asszisztens - nappali tagozat az alapiskolák abszolvensei számára szlovák és magyar nyelven egészségügyi asszisztens - nappali tagozat az alapiskolák abszolvensei számára szlovák és magyar nyelven masszőr - nappali tagozat az alapiskolák abszolvensei számára masszőr - nappali tagozat az alapiskolák abszolvensei számára masszőr - nappali tagozat az alapiskolák abszolvensei számára egészségügyi asszisztens - esti felépítményi tagozat az EK-n előzőleg szaktanulmányokat végzettek számára szanitéc szakon szanitéc - esti tagozat a középiskolák abszolvensei /2010 Iskolai tanulmányi program /2006 CD / :093 sz /2006 CD / :093 sz /2009 Iskolai tanulmányi program /2010 Iskolai tanulmányi program /2005 CD / :092 sz /2009 Iskolai tanulmányi program /1992 Iskolai tanulmányi program

8 8 számára szanitéc - távoktatás az alapiskolák abszolvensei számára / / sz. g) adatok az iskola alkalmazottainak létszámáról és a pedagógiai alkalmazottak kvalifikációs feltételeinek teljesítéséről (2. 1. bek. g) pont) Alkalmazottak tanári alkalmazottak nevelői kvalifikált nem kvalifikált alkalmazottak egyéb alkalmazottak Iskola 35 1,31 7,9 Iskolai kollégium 3 1,2 3 Iskolai étkezde 6,4 h) adatok az iskola pedagógiai alkalmazottainak továbbképzéséről (2. 1. bek. h) pont) Továbbképzés Tanárok száma elkezdte folytatja befejezte adaptációs 6 specializációs funkciós 1 aktualizációs 1 1 innovációs kvalifikációs 4 1 Az alkalmazottak belső és egyéb képzése Abszolválták kurzusok 3 iskolázások 38 szemináriumok 14 konferenciák 23 workshopok 1

9 9 Minden tanár belső képzésen vett részt a MOODLE programban való munkára és a HOT POTATOES programban való munkára, mely nem standardizált didaktikai tesztek alkotására való interaktív formában. i) adatok az iskola nyilvános prezentációiról és aktivitásairól (2. 1. bek. i) pont) Az iskola prezentációs aktivitásai Az EK Nové Zámky részt vett Nyitrán a Mladý tvorca 2010 prezentációs aktivitás 18. évfolyamán. Bekapcsolódott az esemény egész időtartama alatt. A bemutató során a szaktantárgyak tanárai és az egészségügyi asszisztens és masszőr tanulmányi szak kiválasztott diákjai a bemutató során továbbtanulással kapcsolatos információkkal látták el a látogatókat az EK Nové Zámky-ban, propagációs anyagot osztogattak, az egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsokkal szolgáltak, masszázst, továbbá a test zsírtömegének mérését és vérnyomásmérést biztosítottak a nyilvánosság számára. A tradícióhoz hűen az alapiskolák kilencedikesei és az egészségügyi asszisztensi és masszőr szak iránt érdeklődők számára Nyílt napokat rendezett az iskola. Szlovák és magyar nyelven mutatta be a tanulmányi szakokat, továbbá az iskolán kívüli és szakköri tevékenységeket, a Középiskolai Tudományos Tevékenységet (SOČ), iskolaújságot és a Diáktanács tevékenységét. Ezen alkalomból szaktantermeinkben az elsősegélynyújtásból, kötözési technikából, vérnyomásmérésből, csecsemőgondozásból, masszázs-összeállításokból és a tehetségvizsga testnevelési gyakorlataiból készítettünk bemutatókat. Az iskolarendszeresen tette közzé elért eredményeit az iskola honlapján, az iskolaújságban. Hirdette a nyilvánosság előtt az aktivált tanulmányi szakjait és szakmáit a régió prezentációs aktivitásain pl.: Munka- és Művelődési Börze Érsekújvárban 10, Információbörze Komáromban 11, bemutató az érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskolában 12, stb. A tanulmányi szak, szakismeretek, az iskola életében jelentős aktivitások és események hirdetéséhez hozzájárult a folyosókon és szaktantermekben, de az oktatási helyszíneken az érsekújvári kórházban 13 - lévő faliújságok frissítése is. Az EK Nové Zámky aktívan bejelentkezett a Červené stuţky Deň boja proti AIDS III. évfolyamának összszlovákiai kampányába, melyet az Iskolaügyi Minisztérium és a zsolnai Kerületi Iskolahivatal 14 támogatásával a Gymnázium sv. Františka v Ţiline szervezett. Az iskola a kampány propagációs plakátjával, 3 diák munkájának részvételével az összszlovákiai középiskolai képzőművészeti versenyben, 6 diákmunka részvételével a Najväčšia hodnota môjho ţivota témában az összszlovákiai középiskolai irodalmi versenyben, a Najtvorivejšia aktivita pre Červené stuţky összszlovákiai versenyben való részvétellel és az iskola diákjai és tanárai által, a kampány során viselt 209 piros szalaggal vett részt a kampányban. Továbbá szakelőadást szerveztünk a HIV/AIDS problematikával, az anyagi és nem anyagi függőségekkel, és az ezekkel kapcsolatos betegségekkel kapcsolatban. Ezen aktivitásokkal összefüggésben klinikai pszichológus együttműködésével interaktív játékot és előadást készítettünk a diákok számára Megfelelő partnerválasztás, a kapcsolat értéke, szexuális rendellenességek és deviációk témában, mely a fiatalok hozzáállását volt hivatott formálni. 10 Burza práce a vzdelávania v Nových Zámkoch 11 Burza informácií v Komárne 12 ZŠ G. Czuczora v Nových Zámkoch 13 FNsP Nové Zámky 14 KŠÚ v Ţiline

10 10 A Szlovák Egészségügyi Minisztérium 2008-as akkreditációja alapján a Stredná zdravotnícka škola Egészségügyi Középiskola Nové Zámky elsősegélynyújtási tanfolyamokat valósított meg a forgalmi engedélyt igénylők és az autóvezetők számára. A tanfolyamokon való oktatásban az iskola 8 jogosult lektor vett részt az iskola belső munkatársai közül, akik érvényes oktatói igazolvánnyal rendelkeznek. Az iskola együttműködött az Akadémiou vzdelávania Nové Zámky-val a Gondozás az EUban 15 és a Manuális klasszikus masszázs 16 tanfolyamok szervezésében. Helyiséget, anyagitechnikai felszerelést, segédeszközöket és lektorokat biztosított. A Szív Világnapja alkalmából bekapcsolódtunk a MOST projektbe, mely az Akadémiou vzdelávania Nové Zámky-val közös együttműködésben volt realizálva. A Szlovák Vöröskereszttel 17 nagyon jó volt az együttműködés. Katka Šulková, a II. ZAA osztály tanulója tagja a Szlovák Ifjúsági Vöröskereszt Területi Tanácsának 18 és az 1. ill. 2. évfolyamok 13 tanulójával együtt aktívan részt vett következő aktivitások szervezésében és kivitelezésében: egy rákbeteg kislány javára rendezett jótékonysági koncert, együttműködés az Evička a deti projekten elsősegélynyújtásról az óvodákban, versenyszervezés az alapiskolák diákjai számára elsősegélynyújtásban, jótékonysági koncert szervezése a Zdruţenie na pomoc mentálne postihnutým ľuďom v Nových Zámkoch gyermekei javára. A középiskolák diákjai jótékonysági koncerten vettek részt az érsekújvári Kultúrközpontban. 19 Az esemény főszervezője ugyancsak iskolánk diákja, Katarína Šulková volt. A megelőzési koordinátor vezetésével szintén részt vett az alapiskolák számára szervezett szexuális nevelés és a családtervezési nevelés megelőzési programban, melyet ezután Érsekújvárban a Devínska utcai Alapiskolában és a Nábreţná utcai Alapiskolában realizált. Az iskola szaktanárai biztosították a versenyző csapatok számára Érsekújvárban a Kalokagatia Mladý záchranár 2010 Elsősegély állomásának előkészítését. A szaktantárgyak tanárai aktívan részt vettek a Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) szakmai szervezet és annak felettes szerve, a Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava által szervezett szakszemináriumokon és konferenciákon. A masszőr szak diákjai a szaktanárok és az érsekújvári Fiziátriai, Balneológiai és Gyógyrehabilitációs Osztály személyzetének vezetésével minden évben együttműködnek az őszi rehabilitációs konferencia megrendezésében a FNsP Nové Zámky-ban. Az iskola együttműködött a nyitrai VÚC-val. Részt vett a nyitrai VÚC alkalmazottai számára rendezett Honvédelmi-sport Nap szervezésében, mely 2010 júliusában volt a sellyei Egyesített iskolában, ahol a versenyző csapatok számára szakmailag és materiálisan biztosította be az Egészségügyi előkészület állomást és gyakorlati bemutatóval egybekötött tematikus előadást elsősegélynyújtásból. A masszőr és egészségügyi asszisztensi szakok diákjai részt vettek a nyitrai VÚC városi képviselőtanácsának ülésein rendezett megelőzéssel kapcsolatos aktivitásokon, célja a kardiovaszkuláris megbetegedések megelőzése a veszélyeztetett foglakozásoknál, itt vérnyomást mértek és klasszikus masszázs-összeállításokat végeztek. Az oktatási folyamat, oktatáson kívüli és prevenciós aktivitások aktualitásai az iskola honlapján és a regionális médiában voltak közzétéve. 15 Opatrovateľstvo v EÚ 16 Manuálna masáţ klasická 17 Slovenský Červený kríţ 18 Územná rada Mládeţe Slovenského Červeného kríţa 19 Centrum kultúry Nové Zámky

11 11 Aktivitások a diákok számára Az iskola kifejtette tevékenységét az emberségre nevelés az emberi jogok oktatása, gyermekjogok területén, a hátrányos megkülönböztetés minden formája, xenofóbia, antiszemitizmus, intolerancia és rasszizmus megelőzésének támogatására. Alkalmazta a diszkrimináció és főleg a szegregáció minden formájának tiltását. Az Emberi jogokra való nevelés nemzeti tervezetéből 20 eredő, re szóló javaslatok és feladatok teljesítésén belül iskolánk 2. évfolyamos tanulói számára interaktív tevékenységeket valósítottunk meg az emberi jogok védelme, diszkrimináció és rasszizmus elleni harc problematikájában, melyet a pozsonyi Amnesty International szervezett. Az emberi jogokra való nevelést az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon implementálták. A prevenciós tevékenységek teljesítése során az 1. évfolyam diákjai az antidiszkriminációs zenei-motivációs Mosty program live változatán vettek részt. Az érsekújvári Városi Rendőrség megelőzésért felelős munkatársával együttműködve vitával egybekötött előadást készítettünk, mely a delikvencia megelőzésére, fiatalkori bűnözésre és az ifjúság jogi öntudatának növelésére irányult. Az ACET SR ügynökség munkatársai lektoráltak a veszélyes szexuális viselkedés megelőzésére és szülői nevelésre fókuszáló aktivitások alatt. A megelőző aktivitások keretein belül előadást készítettünk az 1. évfolyam diáklányai számára Veled és rólad 21 címmel. A megelőzési aktivitások végrehajtásánál kihasználtuk az iskolarádió közvetítését az iskolarádiós szakkör által, a zenét és a Diáktanács képviselőinek kísérő szavait. A pénzügyi műveltségre nevelés és a személyes pénzügyek kezelése területén a 4. évfolyamok diákjai számára beszélgetést szerveztünk az mbank képviselőivel. A Tudomány és technika hete folyamán az érsekújvári EK a tanítási órák keretein belül faliújság és előadások formájában a következő tevékenységeket szervezte: interaktív oldalak megtekintése (e-könyvek) KTT 22 workshop munkák, sikerek, jövő (a Diáktanács együttműködésével) poszterkészítés Gyógyítás és egészség 23 kategóriában tudományos karrier propagálása videokonferencia által (természettudományok - PROVEK) iskola és információs-kommunikációs technológiák az e-learning oktatás és haszna a oktatás számára (a Jövő iskolája 24 projekt kihasználása a tanárok és diákok által) A diákok kommunikációs és szociális készségeinek fejlesztése és az oktatás innovatív módszereinek felhasználása céljából a 2009/2010-es tanévben az egészségügyi asszisztensi szak diákjainál alkalmazni kezdtük az idegen nyelvek, szaktantárgyak és nem nyelvi tantárgyak integrált oktatását CLIL projekt (Content and Language Integrated Learning). A szakmai gyakorlat során a 3. évfolyam tanulói PowerPoint-os prezentáció segítségével feldolgoztak egy szakmai témát, majd azt elküldték az iskola címére. A szakmai értékelés után a téma idegen nyelven lesz feldolgozva. A projekt a 4. évfolyamban folytatódik, a végső kimenet egy role play 25 lesz idegen nyelvű kommunikáció a szaktanteremben a megadott szakmai témában. A projekt segítségével az abszolvensek kompetenciáit akarjuk támogatni és fejleszteni az idegen nyelvek kihasználásával és növelni a lehetőségeiket a munkaerőpiacon való előnyös helyzethez. 20 Národný plán výchovy k ľudským právam 21 S tebou a o tebe 22 SOČ 23 Lekárstvo a zdravie 24 Škola budúcnosti 25 szerepjáték (a ford.)

12 12 Az egészséges életmód propagálásával részt vettünk azon feladatok teljesítésében, melyek az Elhízottság megelőzésének nemzeti tervezetéből 26 adódik. Az Élelmezési Világnap alkalmából tevékenységeket készítettünk, melyeken az 1. és 2. évfolyamok diákjai vettek részt. A programdokumentum teljesítésének keretein belül tematikus és rendszeres tevékenységeket szerveztünk, melyek az életmódváltásra, sport-tevékenységekre, egészséges táplálkozásra és a diákok iskolai étkeztetését propagáló aktivitásokra irányultak. Az egészséges életmódot propagáló tevékenységeket készítettünk, pl. a Víz mint az egészséges táplálkozás része projekt, az 1. és 2. évfolyamok tanulói prezentációs tevékenységeként. Az Élelmezési Világnapra és az Éhezés elleni harc világnapra való megemlékezés céljából az 1. és 2. évfolyamok tanulói számára prezentációkat, előadásokat, aktuális faliújságokat és oktatási segédeszközöket készítettünk. A diákoknak lehetőségük volt megismerkedni a megfelelő táplálkozás alapelveivel, megerősíteni az egészségese élet és egészséges táplálkozás álláspontját, szintén vitázni a táplálkozási zavarok gyógyításának lehetőségeiről. Bekapcsolódtunk a Tehlička pre Sudán 27 országos esemény V. évfolyamába, melyet a SAVIO polgári egyesület szervezett. A projekt alapú oktatás aktivitásai a diákok proszociális viselkedésének alakítására irányultak. Az aktivitások afrikai missziós tevékenységekről szóló film vetítését és az azt követő, a szegényebb országok és régiók gondjairól szóló beszélgetést ölelték fel, melyek célja a mások iránti felelősség formálása volt. Az önmagunk iránti felelősség kialakítására a családtervezésről és a szexuális egészséggel való törődésről szóló előadások irányultak. Az environmentális nevelés realizálásával biztosítottuk be az Iskolai oktatási program oktatási tartalmának implementációját, mindezt az 1. és 2. évfolyamok célzott gyakorlatai és a nappali tagozat 3. évfolyamos diákjai Élet és egészség védelme tanfolyamának keretein belül. A 19. Tavaszi ökofesztivál Érsekújvár szervezésének keretein belül az iskola 90 diákja tekintett meg ökofilmet. A 2009/2010-es tanévben az iskola diákjai szakmai kiránduláson vett részt a Dializációs Központban, az Aneszteziológia és Intenzív-terápiás Osztályon, a Klinikai Biokémiai Osztályon, a Nemzeti Vérátömlesztő Állomáson, a Központi Sterilizáló Részlegen és a Fiziátriai, Balneológiai és Gyógyrehabilitációs Osztályon. A további tematikus kirándulások múzeumokra, galériákra, a Bibliotheka Kaláka magánkönyvtárra, a ferences templomra és egynapos iskolai fakultatív kirándulások irányultak. Az 1. évfolyam diákjai az irodalmi élet személyiségeivel beszélgettek az érsekújvári Anton Bernolák Könyvtárban, a 2. és 3. évfolyam kiválasztott tanulói a középiskolák diákjainak rendezett, a szerelemről szóló multimediális előadáson vettek részt a klasszikus szlovák irodalomban PAPERBACK címen. Az 1. évfolyam diákjainak lehetősége volt megtekinteni a Veled találkozni szép volt című mozdulat-előadást a zólyomi Actores színház előadásában. A Diáktanács részt vett az elsős diákok avatásának előkészítésében, melyet a Diáknap alkalmából rendeztünk. Az eseményszórakoztató programmal volt egybekötve, a Diáktanács tagjai ajándékokat készítettek és vettek az 1. évfolyam diákjai számára. Az tanév végén sportnapok voltak az iskolában (osztályközi labdarúgó- és röplabdabajnokság), a szervezésben a Diáktanács tagjai is részt vettek. Az iskola diákjainak elért sikerei és versenyhelyezései A diákok részvétele és helyezése versenyeken: 26 Národný program prevencie obezity 27 Téglácska Szudánnak (a ford.)

13 13 EK-ák diáklapjainak országos versenye Ţurnálový stetoskop 2. hely Elsősegélynyújtás, országos verseny nemzetközi részvétellel, Dunaszerdahely, 5. évfolyam 10. hely KEMP Lešť 2010, országos katonai-honvédelmi verseny, nemzetközi részvétellel a Lešť katonai körzet kiképzőterületén a Nyitrai Kerületi Önkormányzat csapatának tagjaiként 2. hely MAKS országos matematikai verseny kerületi helyezés kategória MAKS O hely kerületi helyezés kategória MAKS P 20. hely Štúrovo pero újságírói verseny részvétel Hviezdoslavov Kubín vers, járási forduló 4. hely Ţupná kalokagatia Mladý záchranár 2009 Duchonka, kerületi forduló 5. hely Ţupná kalokagatia Mladý záchranár 2010 Nové Zámky, területi forduló 4. hely Kerületi forduló SOČ 17 szak 4. a 5. hely SOČ 06 szak 06 helyezés nélkül Hviezdoslavov Kubín, vers- és prózamondás, járási forduló 4. hely Modelový Európsky parlament 28 (MEP), regionális forduló részvétel Német nyelvi olimpiász, területi forduló 3. hely Angol nyelvi olimpiász, területi forduló 4. hely Német nyelvi olimpiász, iskolai forduló Angol nyelvi olimpiász, iskolai forduló MEP, iskolai forduló Poznaj slovenskú reč, iskolai forduló Sportversenyek: Teremkerékpár Junior Európa-bajnokság részvétel Kyokushin karate szlovákiai területi bajnokság kumite 1. hely kata 3. hely Női kézilabda járási forduló 2. hely Férfi labdarúgás járási forduló 2. hely Férfi röplabda területi forduló 2. hely Női röplabda járási forduló 4. hely Női labdarúgás járási forduló 5. hely Női kosárlabda járási bajnokság 5. hely Női asztalitenisz járási bajnokság 5. hely Férfi asztalitenisz járási bajnokság 7. hely Férfi teremfoci járási bajnokság 5. hely Úszás járási bajnokság helyezés nélkül Női asztalitenisz iskolai forduló Férfi asztalitenisz iskolai forduló Jótékonysági tevékenység Együttműködve az érdeklődési, jótékonysági és társadalmi szervezetekkel a Stredná zdravotnícka škola Egészségügyi Középiskola Nové Zámky 3. és 4. évfolyamos diákjai a következő nyilvános jótékonysági gyűjtések megvalósításában vettek részt: 28 Európai Parlament Modell

Középiskolai felvételi kritériumok az alapiskolák végzős tanulói számára a 2013/2014-es tanévre

Középiskolai felvételi kritériumok az alapiskolák végzős tanulói számára a 2013/2014-es tanévre Középiskolai felvételi kritériumok az alapiskolák végzős tanulói számára a 2013/2014-es tanévre A Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Neratovicei tér 1916/96, Dunaszerdahely (az iskola kódja 63008)

Részletesebben

Középiskolai felvételi kritériumok az alapiskolák végzős tanulói számára a 2014/2015-ös tanévre

Középiskolai felvételi kritériumok az alapiskolák végzős tanulói számára a 2014/2015-ös tanévre Középiskolai felvételi kritériumok az alapiskolák végzős tanulói számára a 2014/2015-ös tanévre A Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Neratovicei tér 1916/96, Dunaszerdahely (az iskola kódja 63008)

Részletesebben

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5 Telefon: 75/ 541-269,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI

KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI 1. Barna Zoltán igazgató 2. Huszár József igazgatóhelyettes 3. Leskovicsné Farkas Mónika igazgatóhelyettes 4. Dér István gyakorlati oktatásvezető 2. A PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ

Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ 1886 2009 Képzési kínálat a Berzeviczyben Iskolánk, a Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ az ország egyik legrégebben működő

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája. Közzétételi lista

Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája. Közzétételi lista Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája Közzétételi lista Iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban a tanulók létszáma. Szakképző évfolyamok Osztály Tanulók száma

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Pedagógiai- és családsegítő ALAP-SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A szakképesítés azonosító száma: 54 140 02 Szakképesítés megnevezése: PEDAGÓGIAI-

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében Cél Sikerkritérium Tényleges eredmény 1. A felnőttképzési minőségirányítási kézikönyv korrekciója a felnőttképzési minőségbiztosítási

Részletesebben

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

Különös közzétételi lista ( Gyárvárosi és Szabadhegyi Főigazgatóság, Szabadhegyi Magyar-Német Általános Iskola, Szabadhegyi Magyar-Német Középiskola )

Különös közzétételi lista ( Gyárvárosi és Szabadhegyi Főigazgatóság, Szabadhegyi Magyar-Német Általános Iskola, Szabadhegyi Magyar-Német Középiskola ) Különös közzétételi lista ( Gyárvárosi és Szabadhegyi Főigazgatóság, Szabadhegyi Magyar-Német Általános Iskola, Szabadhegyi Magyar-Német Középiskola ) 1. Pedagógusok iskolai végzettsége, szakképesítése

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Felvételi eljárási rend

Felvételi eljárási rend Felvételi eljárási rend 2014/2015-ös tanév Európai Üzleti Szakközép és Szakiskola OM: 200466 Tisztelt Szülő, Kedves Érdeklődő Nyolcadikos! Iskolánkban 2004-től érettségire épülő szakképzés folyik. Közel

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013-2014-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

814 A testnevelés oktatásának kihivásai az általános iskola alsó osztályaiban K1 kompetencia P1 prioritás

814 A testnevelés oktatásának kihivásai az általános iskola alsó osztályaiban K1 kompetencia P1 prioritás 814 A testnevelés oktatásának kihivásai az általános iskola alsó osztályaiban K1 kompetencia P1 prioritás Intézmény: Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanitóképző Kar, Szabadka. Szerző(k): Dr.Lepeš Josip,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: http://szig.sopron.hu

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Feladatterv (2011/2012. tanév): Kollégium

Feladatterv (2011/2012. tanév): Kollégium Feladatterv (2011/2012. tanév): Kollégium KIEMELT FELADAT MEGNEVEZÉSE Felkészítő foglalkozások Az AJTP foglalkozási egység TEVÉKENYSÉG Felzárkóztató foglalkozások magyarból és matematikából Idegen nyelvi

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010.

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010. PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR BA ALAPSZAK KÉPZÉSI SZINTEK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS MESTERKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK (6 félév) SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANÍTÓ PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ. Bauer Sándor utca 4. szám

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ. Bauer Sándor utca 4. szám ALAPÍTÓ OKIRAT A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 3. (2) bekezdése értelmében Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Fakultációs visszajelzés az Érdeklődési köröm kérdőív alapján

Fakultációs visszajelzés az Érdeklődési köröm kérdőív alapján Fakultációs visszajelzés az Érdeklődési köröm kérdőív alapján MINTA ANNA RÉSZÉRE BEVEZETÉS A Talenti Group olyan munka- és szervezetpszichológusok, illetve tanácsadó szakpszichológusok alkotta csoport,

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Katona József Gimnázium Becsület és dicsőség az érdemesnek! 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3. Telefon: 76/481-583 www.kjg.hu OM azonosító: 027944 A 2016-2017. tanévben

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév Igazgató: Dr. Sipos Mihály Pályaválasztási felelős: Dr. Liptainé Reszegi Ágnes, általános igazgatóhelyettes Az Arany János

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre Programterv a 2013/2014-as tanévre S Z E P T E M B ER 2. 18 00 Tanévnyitó ünnepély Az új évfolyamok fogadása 3. 8 00 Első tanítási nap (1-2-3-4 óra osztályfőnöki) Nem osztályf. kollégák ügyeletet látnak

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola SULIHÍVOGATÓ Újvárosi Általános Iskola 6500 Baja, Oltványi u. 14. e-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu Tel./ fax.: 79/325-229 web: www.uamk-baja.koznet.hu 2013/2014 tanévi beiskolázási programok: Újvárosban:

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2014/2015-ös tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 26. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezető 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. tanév Készítette: biolológia-földrajz szakos tanár tanító Debrecen,2015. szeptember 2 ÖKO MUNKACSOPORT TAGJAI tanár Munkacsoport vezető tanító

Részletesebben

Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév

Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Marcali Darvas Adrienn Iskola- és ifjúsági védőnő Marcali Szeptember: Október: November: December:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Hámán Katalin utca 39. telephely:

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

CORVIN MÁTYÁS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA. Munkaterv

CORVIN MÁTYÁS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA. Munkaterv CORVIN MÁTYÁS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA Munkaterv 2014/2015 A Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola 2014/2015. tanévi munkaterve A 2014/2015. tanév fő feladatai Az iskola pedagógiai programjában

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista Közzétételi lista 1 Iskolánk felvételi lehetőségei: 01 kód: Divat- és stílustervező párhuzamos képzés 02 kód: Textilműves párhuzamos képzés Divat és stílustervező képzés érettségizett jelentkezőknek (2

Részletesebben

Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése

Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

1 72621645344 1 fő egyetem történelem szak, erkölcstan 60 óra. 3 76720054847 főiskola testnevelés szak, úszóedző, tanító, közoktatásvezető

1 72621645344 1 fő egyetem történelem szak, erkölcstan 60 óra. 3 76720054847 főiskola testnevelés szak, úszóedző, tanító, közoktatásvezető Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2014/2015 - ös tanév Különös közzétételi lista Dolgozói lista: 1 72621645344 1 fő egyetem történelem szak, erkölcstan 60 óra 2 76432897243 főiskola, tanító,

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

23. (1). b) A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

23. (1). b) A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma A Povolny Ferenc Szakképző Iskola közzétételi listája a Nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján 23. (1). A nevelési-oktatási intézményi közzétételi

Részletesebben

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Pográny. Makkosjánosi. Nyékvárkony. Lakszakállas. Bodrogszentes.

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Pográny. Makkosjánosi. Nyékvárkony. Lakszakállas. Bodrogszentes. Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok 2.6 1114/2008 Alapiskola és óvoda, Csáb Csáb 2.6 1015/2008 Körtvélyes Község Körtvélyes 2.6 1217/2008 2.6 1260/2008 2.6

Részletesebben