Történelmi város és kortárs művészet Vizuális művészet és mecenatúra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Történelmi város és kortárs művészet Vizuális művészet és mecenatúra"

Átírás

1 Történelmi város és kortárs művészet Vizuális művészet és mecenatúra Konferencia a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Székházában november 15. Rendező: MKISZ Interdiszciplináris Szakosztálya

2 Tartalomjegyzék Történelmi város és kortárs művészet Vizuális művészet és mecenatúra Miskei László alelnök, MKISZ Bevezető 5 Dr. Finta József akadémikus, építész A kortárs építész gondolatai a változó városképről 6 Dévényi Sándor építész A város és építésze 11 Sersliné Kócsi Margit főépítész, Budapest, IX. ker. Önkormányzat Változó arculat a dunaparti kulturális negyed 15 Helembai Mihály ügyvezető igazgató, Budapest, XIII. ker. Környezetgazdálkodási Kht. Természeti környezet és a város koncepció és megvalósulás 21 Szende Pál építész, igazságügyi szakértő Új alkotói területek társadalmi és jogi státusza 24 Dr. Nemcsics Antal egyetemi tanár Színharmóniai összefüggések a környezetünkben 33 Dr. Winkler Gábor egyetemi tanár A történelmi város és a szín társművészetek 36 Fertőszögi Péter művészettörténész A KOGART Kortárs Művészeti Gyűjtemény elvek és gyakorlat 42 Tilless Béla szakosztályvezető, MKISZ Néhány mondat az interdiszciplináris alkotóterületről 47 3

3 Miskei László Bevezető A Magyar Képzőművészek és Iparművészek szövetsége, a Szövetség Interdiszciplinális szakosztálya nevében tisztelettel köszöntöm Önöket. Külön köszöntöm felkért előadóinkat. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. Akik az elmúlt években figyelemmel kísérték szervezetünk programjait, azok számára bizonyára ismert lehet az a szándék, az az elhatározás is, hogy fórumot biztosítsunk vizuális kultúránk, benne a környezet kultúra problémáinak megvitatására, a megoldások keresésére. A mostani alkalom, az Interdiszciplinális szakosztály által szervezett konferenciák sorában immár a hatodik. Ahogy a korábbi években, úgy most is megpróbáltuk egy-egy fontos téma köré csoportosítani kérdéseinket, a bennünket is érintő fontos gondolatokat. Azt remélve, hogy a kérdésekre a programban szereplő előadások eligazító válaszokat adnak. A korábbi konferenciákon, de más alkalommal is sokszor megfogalmazódott épített környezetünkkel kapcsolatban a különböző vizuális alkotó területek együttműködésének szükségessége. Azt hiszem ez egy olyan igény, amelynek hiányában környezetünk megújítása nem képzelhető el. Ezeken konferenciákon a jelenlévők sok információt kaptak egy-egy alkotó területről, alkotói programról, de magáról az alkotóról az építészről, a képzőművészről vagy a tárgyművészről is. Megismerhettük vidéki városaink, településeink felelős szakembereinek gondolatait saját környezetükről. Megismerhettünk számos jól megvalósított konkrét környezetet is, ahol az építész, a társművész, a környezettervező harmonikus együttműködése hozta létre a magas színvonalú kortárs környezetet. Szervezetünk tagsága abban érdekelt, hogy a környezettel foglalkozó szakmai koncepciókba, a közgondolkodásba épüljön bele a társművészetek szerepének fontossága. Azt szeretnénk, hogy a kortárs művészeti alkotás, a közterületek tárgyai, tervezetten kerüljenek telepítésre. Fontos lenne, hogy városaink, településeink arculatát ne az esetlegesség, a szakmai ismeretek hiánya határozza meg. Az alkotói felelősség legyen számonkérhető az épített környezetünket létrehozó minden területen is és még sorolhatnám. Igen, azt hiszem, van még mit tenni. Végül röviden szeretnék szólni arról, hogy változatlanul fontos számunkra a környezetünkel kapcsolatos elméleti kérdések tisztázása. Életművek, kortárs művészeti alkotások megismertetése. A példaadóan megújított történelmi és kortárs környezet megmutatása, az információ szabad áramlása. Reményeim szerint mindez az együttgondolkodást is segítheti, mint ahogy a mai konferencia, is úgy gondolom, hozzájárul ehhez. Jó konferenciát kívánok előadónak és hallgatónak a mai napon. 5

4 Dr. Finta József A kortárs építész gondolatai a változó városképről I. A városképek olyan gyorsiramú, sokszor meghökkentően léptékváltó változásaihoz, amelyeket a világ manapság átél, legfeljebb a XIX. sz. második felének urbanizációs változásai, robbanásszerű átalakulásai hasonlíthatóak. E múltszázad előtti idők végén az eklektika néhol nagyonis brutális mozdulatai söpörtek el középkori, barokk és klasszicista várostesteket (gondoljunk Hausmann báró párizsi gesztusaira, vagy a pesti egykori városközpont struktúrájának eltüntetésére az Erzsébet híd építése ürügyével) most Európában, de elsősorban Arábiában, főképp pedig Ázsiában, jelesül Kínában élhetünk tapasztalhatunk meg nem évtizedekben, de években mérhető urbanisztikai detonációkat. E helyeken már nem csupán gyors átalakulásokról beszélhetünk, de sokmilliós városok tűnnek el s épülnek újjá vagy éppen fel (lásd Dubai). Nyilvánvaló persze, hogy bennünket Európa ilyetén átformálódásai érdekelhetnek igazán, eme átformálódások okai céljai, hatásai életformákra, mozgásformákra, magára a polgári létezésre, a közösségi tudatformálás (közösségformálás) felelősségére, e formálódások esztétikai minőségére, s ezen új esztétikai minőség hatásai egyénre, csoportokra, városi közösségekre, akár egész társadalmakra is. A XX. század egésze az építészeti útkeresések ideje a század eleji eklektikától a szecesszión, a premodernen, az avantgarde-on, a Bauhaus modern útkeresésein az új-brutalizmuson, a strukturalizmuson, a japán metabolista mozgalmakon a jelen újposztmodern, dekonstruktivista organikus új-avantgarde konstruktivista biomorf vagy épp legnagyobb hatású high-tech mozgásáig. Már e felsorolásból is érzékelhető, hogy maga az építész is azaz jómagam, a nagyonis gyakorló architekt, aki azért igencsak figyeli környezete szellemi és materiális alakulását igencsak bajba kerül, hogy e stílusfelsorolásából valamilyen irányzatot el ne hagyjon. Az az információs robbanás, amely a XX. sz. vége XXI. sz. fordulója táján egész életünk átformálását vállalta fel vagy előre nem is látható méretben deformálta át, az inputok olyan menynyiségével árasztott el bennünket, amely áramlást az emberi agy felfogni, s főleg szelektálni már egyáltalán nem képes, s a minőségi szelekció hiánya rányomja bélyegét mindenre, amit ez az említett robbanás érint; jelesül az építészet a városépítészet egészére. Ez az információs világ, ez a robbanás azután kiváló társat kapott átalakító mozdulataihoz a végtelenül nyereségorientált piac, az egész világot elárasztó absztrakt pénz, a jobbára lerabló, néha presztízstőke alakjában. A spekuláció, amely oly sok esetben (pl. értékes városközponti, vagy előnyös táji környezeti pozíciójú területeken) a telket területet eleve magasabb értékkel méri, mint a rá kerülő házakat, e mércéjével létrehozta az ún. eldobható építészet fogalmát és kategóriáját, azt ugyanis, hogy ha több nyereséggel kecsegtető funkciót talál saját telkére, azonnal lebont akár esztétikai értelemben értékesnek is mondható objektumokat, hogy azokat új értékhordozókkal cserélje fel. Ehhez az építészethez persze megtalálja azokat a korszerűnek kikiáltott építési technikákat és anyagokat is, amelyek első látásra, a használatba vétel pillanataiban akár lenyűgözőek is lehetnek ám testükbe bújtatva már ott él az elbonthatóság ígérete lehetősége trükkje. Nos, hogy ne keserítsek el mindenkit e meglehetősen pesszimista világképemmel, a jelen építészeti átalakulásai lehetnek lenyűgözően szép gesztusok is, új térvilág letéteményesei, új élet és közösségformák befogadói, soha nem látott aktusai az épített/tér horizontális és vertikális felszabadulásának, a derékszögű kordináták amorf-biomorf hullámvetéseinek, az építészet a táj-környezetépítés és a képzőművészetek egészen újmódi, léptékváltó találkozásainak (amely együvé tartozásokat az építészettörténet azért a múltból már nagyon jól ismer). Korábban felvázolt negatív urbanisztikai tapasztalataimból megemlítem pl. Brüsszelt ezt az egyébként igen-igen gazdag várost, aholis több utazásom során láttam, ahogyan a 60-as 70-es és 80-as évek függönyfalait, falhártyáit lebontják, s helyükre újmódi, korszerűbbnek nevezhető homlokzatokat függesztenek, a kulisszaépítészet bevált szabályai szerint. Ám, a rossz házak rossz arányain, az embertelen monokróm szürkeségen, a technicista monotónián ezek az akciók mit sem segítenek. Ám ez év szeptemberében módomban volt kb. egy hetet Barcelonában tölteni, s ez az egy hét visszaadta a mai építészet igazságaiba vetett (már-már veszendő) hitemet. Valamikor, a 70-es évek eleje-közepe táján voltunk feleségemmel együtt egy olyan spanyol körúton, amely épp Barcelonával fejeződött be, ám abból a másfél napból, amelyet akkor ott töltöttünk, szinte csak a Casa Milá, meg a Sagrada Familia halvány emléke maradt meg számunkra, no és valami fény az akkori Ramblas életéből. Most, e nyolc nap alatt épp a Ramblas-n laktunk, valahol félúton a Catalunya tér és a Columbus emlékoszlop, azaz a kikötő között. A Hotel Oriente valaha Picasso, Miro, Tapies, s a katalán művészvilág törzshelye volt, s az eklektika és a modernismo első találkozásából született igen szép ház, amely később mint szálló tönkrement, s most, épp jelenünkben kezdi új reneszánszát élni, teljes rekonstrukciójával. Gyönyörű ősz fogadott minket, a Ramblas m-es platánjai már erősen sárgultak, s e sárga-halványzöldarany fényen át néztük szobánkból a promenád fantasztikus, zsibongó életét, a sokezres tömeg ide-oda áramlását, a kávéházi-éttermi teraszok, virágárusbódék és állatkereskedők pavilonvilágát, az élő-szobrok bemázolt arany-ezüst-tarka testjeit, s a franciaerkélyről megpróbáltam néha leskiccelni ezt a lerajzolhatatlanul mozgó színpadi játékot. Barcelona új élete már az 1929-es világkiállítással elkezdődött ugyan, ám a polgárháború, Franco diktatúrája, a katalán mozgalmak megtorlásai ezt a fejlődést visszavetették. Új lendületet a város fejlődése az 1992-es olimpia megrendezési jogával kapott s ezidőben épültek meg immáron igen tudatos városfejlesztési akciók nyomán a Montjuic hegyen a sportlétesítmények, s épült meg a Port Olympic azaz a belváros új kikötői területe. A Rambla del Mar remek szerkezetű mozgó hídja, a World Trade Center, az egész terület távoli Jelét adó felhőkarcoló -pár (megjegyzem, jóval közelebb épülve a gótikus városhoz, mint pl. a még mindig magasháztilalom alá eső pesti Hungária körúti területek no de erről majd később), s újabban felépült Eric Miralles Marenostruma is, ez a gyönyörű, páros-üvegtestű torony, fantasztikusan megfaragott-meggyűrt ugyancsak üveghártyájú konzolaival, a tenger és az ég fényeivel játszva a Barcelonetta bejárata közelében. S még az olimpia idejére készült el Frank Gehry Hala is, ez a valóban halformájú nagy, rácsos szobor amely tényleg izgalmas és szép, s az ember egyáltalán nem gondolkodik el azon, hogy most szobrot vagy építészetet lát benne. S ott áll Roy Lichtenstein Barcelona Kapuja, Rebecca Horn dőlt torony-imitációja a strand homokjában, s folytathatnám az ezidőben született művek felsorolását. Ez a városfejlesztés ma is igen tudatos előtervezéssel tart még, és ez a tudatosság (épp Budapest negatív összehasonlításában) lenyűgöző. Hiszen, ma is épül a Diagonal Mar azaz a kikötő, Herzog és De Meuron Forumával, a süllyesztett sztrádákkal, s az elképesztő méretű parti létesítményekkel. És beljebb, immáron a várostestben, némi együttlátásban a Sagrada Familiával, épp manapság adták át Jean Nouvel Torre Agbar-ját ezt a 144 méteres high-tech kúpot, amely este, fénylő testével igen szép lehet, ám még igencsak lepukkant városi környezetével engem nem túlzottan fogott meg (Foster londoni uborkája jobb!). De bent, a város mélyén a Ramblas melletti Garcia negyedben ott él Richard Meier gyönyörű, fehér testű, transzparens, átlátható és mégis igen rafinált térstruktúrájú Kortárs Katalán Múzeuma, az ugyancsak üvegtestű Katalán Kultúra Háza egy szikár, barokk egyetemi udvar mellett, azzal egymatériájú, eleven életet indukáló, sokrétű térvilágával. 6 7

5 Beszélhetünk persze más, s hasonlóképpen pozitív példákról a jelenkori városfejlesztések témaköréből. Igencsak érdekes utam volt igaz igen rövid, kétnapos Barcelona után közvetlenül Koppenhágába. Itt is szép, fényes ősz fogadott, de erős, harapós széllel. Szakmai út volt, így a régi városból alig láttam valamit ám az újból, a ma fejlesztettből annál többet. Koppenhága, ha lehet, még jobban együtt él a tengerrel, mint Barcelona így a városfejlesztés főbb irányai is a partokhoz, a kikötőkhöz, az öblökhöz tapadnak. Végtelenül tudatos koncepcióval épülnek az új negyedek s ezek messze nem az eldobható építészet kategóriájába tartozó építések. Feszes, értelmes, s a Barcelonainál talán keményebben fogalmazott, akár azt is mondhatnám, kevesebb érzelemmel, invencióval szervezett urbanisztikai gesztusok ezek, de magasrendű, érinthetetlenül biztos minőségű házakkal sok üveggel és acéllal, fémmel, kővel, visszafogott, szép high-tech hangulattal, s néhány kiemelkedő gyönyörűséggel! Új városrész, aholis előbb megépítik a számítógép vezérlésű, azaz emberi vezetés nélküli gyorsvasutat, metrót (jaj, Budapest 5-ös metrója!), a sztrádát, a teljes infrastruktúrát, s majd mindezután a lakó és irodatömböket. Ahogyan említettem, az üveg itt is meghatározó homlokzatképző anyag (szemben Budapest üveg-ellenes elméleteivel) s néhol ez a high-tech világ hullámot ver, épületszobrokat alkot, művé és jellé, szimbólummá magasztosul! És, beszélhetünk persze a lisszaboni Expo tengerpartjáról, e part képzőművészeti alkotás-szintű tájépítészete föld-hullámairól, a Land-art tudatos használatáról, és beszélhetünk a nyilván többek által ismert berlini, vagy párizsi városfejlesztési aktusokról Bécs új dunaparti negyedeiről, fémüveg tornyairól, amelyeket járva és szemlélve, Budapest leváltott főépítésze meghozta azt a törvényt, amely szerint Pesten bármely léptékű tornyot úgyszólván tilos építeni. És most, mindezek után, enyhén lehorgasztott fejjel jöjjünk haza! Budapest gyönyörű város messzi nézeteiben, ahogy a Savoyai szobor felől nézvést ragyog az őszi fényben, ahogy a Dunán hajókázva feltárulnak szépen komponált partszakaszai a hidak keretezéseiben, ahogy a Gellért-hegyről, a Gül Baba türbétől, a Halászbástyáról, a Rózsadombról mustrálva a város két teste rátapad a Dunára. És szép a Millenniumi városrész, a furcsa Nemzeti Színház vagy a Művészetek Palotája felől is, amint a partszakasz inflexiója rávezet a hidakra, a Gellért hegyre, a Várra, a budai hegyekre; igen, ilyen szépléptékű, ilyen kiegyensúlyozott formaiesztétikai feszültségben élő városa talán az egész világnak nincs. Ám ilyen álmok nélkül vezetett, ilyen dezorganizáltan szétszakított fejlesztésekkel tönkretett, ilyen roncsolóan, gyáván konzervatív szemléletű város is alig akad e földkerekén! Hogy mi az oka annak, hogy a magyar társadalom szelleme ennyire visszafogott, ennyire konzervatív, ennyire tájékozatlan urbanisztikai-építészeti-művészeti, vizuális-esztétikai ügyekben, arról talán nem egy gyakorló építész kellene beszéljen, hanem egy társadalomkutató, egy szociológus, várostörténész, esztéta, européer urbanista (ha van közöttünk ilyen!). Nem az építészet teremt városi életet, teremt közösségeket, teremt magának értő-befogadó polgárságot, hanem sajnos, fordítva. Egy emelkedettebb szellemű civil társadalom követelhetné ki a mindenkori városvezetéstől, hogy messze tekintő álmai legyenek, hogy fejlesztési elképzelései, ha egyáltalán volnának, tudatosak, up to date, maiak, egyben keresztülvihetők is legyenek, s hogy céljuk egy sokkal elevenebb életet élő, közösségi hatású város legyen. Mert, a Liszt Ferenc tér nyár-déli nyüzsgése, a Szt. István tér elevenedése, a Ráday utca oly sokat emlegetett életre keltése hol van Barcelona, Lisszabon, Bécs, vagy pl. Ljubjana, Prága, Varsó, s legújabban akár Pozsony közösségi életétől. Hol rontottuk el, hol a bajok gyökere, mennyire szakmai, gazdasági, társadalmi a botrány a csapás? Mostanság épp a Kormányzati Negyedről szólnak a hírek, folynak, mint csapból a víz. Legyen, ne legyen, mért legyen nos, ehhez nem szólnék hozzá. Az azonban biztos hitem, hogy ha csupán a Kormányzati Negyed 400 m-es monokróm, hatalmas tömbje épülne meg a Podmaniczky u. elején a maga teljes környezeti szervetlenségében, egy ilyen tett illegitim városi és kormányzati akció lenne. Ám, ha e negyeddel együtt megépülhetne az egész pályaudvar lefedésével együtt ez az új, majdnem városközpont léptékű sűrűsödés, amely egyesíteni lenne képes a szlömösödő Terézvárost az Újlipótvárossal, a Körutat és a Belvárost (az Eiffel csarnokon keresztül) a Városliget Állatkert Hősök tere Múzeumi negyed zónájával, nos egy ilyen léptékű cselekedet már legitimizálhatná még a talányos értékű és szükségességű Kormánynegyedet is! Azt, hogy bizonyos, óvatos, lokalizált területű ráncfelvarrások történtek, történnek nálunk is, nem tagadható. Néhány gyalogos utca kikövezése, a ferencvárosi tömbrehabilitációk, a budai Kopaszigát sikeres tájépítészeti-építészeti rendezése, a Szabadság tér újraparkosítása, a Szent István tér újjászületése, az Erzsébet téri Gödör formálása nos, ezek értelmes kis lépések, ám a legkevésbé sem alkalmasak arra, hogy végre újra megszülessen egy eleven életet élő, egységes Belváros. A rész-koncepciók öt évtizede, kiemelten pedig 90 óta, nem álltak össze egy akarattá. Ez az akarathiány legpregnánsabban a Duna kezelésében, értelmezésében, városi szerepe értékelésében (leértékelésében) jelentkezik. Micsoda új érték, európai cselekedet lehetne egy olyan egységes ívű, lendületű partszakasz, amely a Vigadó tértől a Belgrád rakparton, a Közgazdasági Egyetem előtti partszakaszon, a Közraktárak és a Nehru park területén, a még aluszékony Millenniumi Városközpont, s akár a Soroksári Duna-ág partja teljes hosszában a vízig vinné ki a gyalogosforgalmat (pl. az alsó rakpart részbeni lefedésével), a mögöttes városrészek életét kihozva a város főútvonalára, kávéházakkal, éttermekkel, galériákkal, parkokkal s ilyen léptékben gondolkodó képzőművészeti alkotásokkal teremtve egy egységes nagyvonalú gesztust, hatalmas teraszt, a kultúra, a szórakozás, a gasztronómia számára, amolyan barcelonai gondolkodással! S mi mindent lehetne kezdeni azzal a budai zöld zónával, amely a Gellért-hegytől a Tabánon át, a Horvát kertet magára fűzve, átértékelve s újra értelmezve a Vérmező szerepét, bekapcsolva struktúrájába a Mechwart ligetet, a Papkertet, a Millennáris parkot, a Marcibányi teret, kijutna a Városmajor, majd a Hűvösvölgy területéig. Nos, ilyen adottsága ugyancsak alig van a világ bármely más városának mi meg mit sem kezdünk ezzel az urbanisztikai, táji-környezeti csodával! Külön kérdése városi jövőnknek maga a városkontúr, a ma még oly csodált egységű m-es eklektika. Valóban ilyen féltékenyen őrzendő ez a pesti várostest, ilyen érinthetetlenek magassági viszonyai. Vajon, nem férne e testbe bele itt ott némi új feszültség, valami ritmusváltás, valami felhullámoztatása e túlnyugodt háztengernek? Semmiképp sem gondolok arra, hogy Budapest valamiféle Frankfurt London képletre vágyna, hogy azok a (szerintem hiányzó) vertikális hangsúlyok, amelyek nagyonis megférnének bizonyos léptékben a külső körút jelesül a Hungária gyűrű mentén, lopakodjanak be a Belvárosba is (ahogyan egyébként azt a Bauhaus gondolta egykoron, lásd a 30-as évek Városháza pályázatát). De az, hogy cca. hét-nyolc éve küzdök-küzdünk azért, hogy az Árpád hídi tengely részeként, a Váci út-róbert Károly körút sarkára, az eleve ott létező Rendőrségi Székház 93 m-es antennatartó építménye és a Nyugdíjbiztosító 75 m-es kubusa mellé két mini-tornyot tegyünk (a m közötti magasságig nyúlóan), egyben pedig egy kerület-központot is formáljunk alattukmellettük, s a minden mozdulatában átpolitizált város és kerület még az ilyen mozdulatoktól is megrémül megépítésüket gátolja, ez bizony már elgondolkodtatóan beteg gyávaság, komplex rémület bármely értelmes progresszióval szemben! Igen, ismétlem, a magyar társadalom, ez a polgári gondolkodástól, gondolati szabadságától megfosztott álmos massza, igen konzervatív módon él egyelőre, s azokat az építészeti-képzőművészeti- 8 9

6 urbanisztikai cselekedeteket, amelyeket külföldi útján esetleg megcsodál, itthon elképzelhetetlennek, befogadhatatlannak érzigondolja! A szemlélet, a nemzeti-városi közösségtudat, az élnivágyás ereje-hite kellene megváltozzon, s olyan humán tartalmú, egyben pedig újító szellemű és kísérletező bátorságú legyen, amely spirituális erő majd megteremtheti a maga új materiális környezetét. Hogy ez a változás mikor, milyen hatásra következik be majd nálunk, vagy hogy egyáltalán bekövetkezik e valaha, azt nem egy öreg építész kell Önöknek megjósolja! Dévényi Sándor A város és építésze Konferenciáinkon egy-egy jelentős eseményhez kapcsolódó művek, életművek bemutatásával az építészet és a környezettervezés egységére hívjuk fel a figyelmet. Ezúttal Pécs, Európa Kulturális Fővárosa terve indokolja, hogy a neves pécsi építész, Dévényi Sándor, a magyarországi szerves építészet ismert alakja munkásságát mutassuk be ban Pécsett született. A középiskolát a pécsi, Újmecsekaljai Gimnáziumban végzi. Építészmérnöki diplomáját 1973-ban a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán szerzi. Nős, négy gyermek apja között az IPARTERV-ben dolgozik, között Pécsett a BARANYATERV-ben a BME műemlékvédelmi szakmérnöki továbbképzését végzi között a DTV (Dél-dunántúli Tervező Vállalat) dolgozója tól 82-ig a Magyar Építőművészek Szövetsége Mesteriskolája hallgatója ig legfontosabb tevékenysége Pécs történelmi belvárosának rehabilitációjában való részvétel ben a Lakásépítő Mérnöki Irodában dolgozik, majd a Pécsi Építész Iroda Kisszövetkezet alapítója, alelnöke től a Dévényi és Társa Építész Kft ügyvezetője. A Kós Károly Egyesülés alapító tagja, az Aradi Vértanúk szobrai Alapítvány alapítója és vezetője, a Dunántúl Autópálya Kht (DUTAP Kht) ügyvezető igazgatója. A Pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskola címzetes főiskolai tanára. A Dél-dunántúli Építész Kamara elnöke, tagja a Magyar Építőművész Szövetség elnökségének és a Magyar Művészeti Akadémiának. Díjak: 1988-ban Ybl Miklós díj Pécs történeti belvárosában végzett építészi tevékenységéért ben Pro Architektúra díj a pécsi Munkácsy-udvar tervezéséért ban Pécs város Millecentenáriumi Díja ben Kossuth-díj. Fontosabb publikációk a munkásságáról: Magyar Építőművészet: 1985/1.; 1987/2.; 1989/6.; 1993.; Műemlékvédelem:1987.; Art (Németország)1987/2.; Architecture (USA)1987/9.; Project (Csehszlovákia) 1987/1. Mozgó Világ 1987.; L Architecture d Anjours d Hui (Franciaország) 1992/4. The New Hungarian Quarterly 1992/2.; Balkon 1994/7.; Word Architecture 1993/3. Családi Ház 1992/3.; Szép Házak 1993/3; /6; 1994/1; /3; 1995/4; /5; 1996/1; /3; /4; /6; 1998/2 Széplak 98/4. Magyar Televízió: Unokáink is látni fogják ; 1996 Donátor: A Tábornokok Szobrai 1996.; Die Kompromittierte moderne (Anna M. Eifert- Körnig, Budapest 1994) 581 Architects in the Word (Japan, 1995, Tato Shuppan) Évek, művek, alkotók (Ybl díjasok és Műveik ÉTK. Budapest, 1995.) A Dunántúl Autópálya koncepcióját ismertető publikációk különböző lapokban és folyóiratokban, stb. Könyv: Vallomások... Dévényi Sándor (Bp., Kijárat kiadó 1996.) 10 11

7 Főbb munkák: Városrehabilitáció, Műemlékhelyreállítás: Részvétel a pécsi belváros rehabilitációs munkáiban ( ) Tömbtervek: Líceum-tömb, Kazinczy-tömb, 05-ös, 47; 48-as tömb Pécs, Északi érintő út (Aradi vértanúk útja) Kálvária alagút építészeti tervezése (Kistelegdi Istvánnal) ( ) Pécs, pincemegerősítések építészeti tervezése (1975-) Utcaburkolatok tervezése: Pécs, Citrom utca; Király utca, Színház tér; Keszthely, Fő tér, stb. Pécs, Ágoston tér, Kálvária utca útátvezetés, műemlékvédelem és építészeti tervezés (1998) Műemlékhelyreállítási munkák: Pécs, Tímárház ( ), Felsőmalom u. 9.; 11.; 16., Király u. 40.; 27. Szentegát: Kiskastély (1996) Lakóépületek: Pécs, Lakodalmas ház (Hunyadi út 2.) (1984) Villámsújtotta ház (Felsőmalom u. 2.) ( ) Bikafejes ház (Kazinczy u. 3.) ( ) Villa a Mecsekoldalban (1986) Makár Tanya együttes (Középmakár dűlő) ( ) Családi házak, társasházak. Paks, Nyugdíjasház (1987) Társasházak és családi házak Budapesten, Érden, Telkiben, Szekszárdon, Siófokon, Nyíregyházán, Budakeszin, Nagykanizsán, Mohácson, stb. Iroda és középületek: Pécs, Római udvar (Teréz utca 11.) (1991) Munkácsy udvar (Munkácsy u. 9.) (1992) Hungária irodaház (Hungária út 45.) (1993) Bagolyvár étterem (Felsőhavi dűlő) (1992) Budapest, Corvinus Szálloda (IX. ker. Angyal utca) Gyógyszállók tervezése (Harkány 634 ágyas szálló (1990), Csongrád (400 ágyas 1990), Szigetvár (400 ágyas 1991), Budapest- Sasad ( ágyas, konferencia központtal) Marcali (400 ágyas, 1998) Budapest, Szent Gellért Gyógyszálló rekonstrukciós tervezése (1995-) Városrendezési tervek: Pécs, történeti belváros tömbrehabilitációs tervek Pécs, Újpatacs beépítési terv Paks, Óváros RRT. Nagykanizsa, Téglagyári lakónegyed beépítési terv Szekszárd, Csatári lakónegyed Pécs, Kálvária-domb rendezése Pécs, Kálvária utca új nyomvonala (sétány és forgalmi út, városfal helyreállítással) engedélyezési és kiviteli terve Egyéb tervek: Budapest EXPO 96. beépítési-, arculat- és épülettervezéseiben részvétel, ( ) Budapest, Lágymányosi Szent László Duna-híd hídszerkezet építészeti formatervezése, hídfők, lépcsőfeljárók építész tervei. ( ) Dunántúl Autópálya koncepciótervének szerkesztése, tanulmányterv készítésének irányítása 1991-től, folyamatosan publikációk szervezése, előadások tartása a témáról. Budapest, Szent Gellért tér, Forrásház, 2002 (társalkotók: Hales Iván, Baranyi Bálint, Dobány Sándor Villámsújtotta ház, 1984 Jókai tér felújítása, 2002 (társalkotók: Hales Iván, Baranyi Bálint) 12 13

8 Sersliné Kócsi Margit Változó arculat a dunaparti kulturális negyed Szemelvények a Budapest című könyvből Dr. Borsos Béla Budapest városképe című fejezetéből A város önálló műalkotás, a város életének, lényegének sajátos tükörképe. Várostörténet jelentősége a város szerzői az évszázadok. A város kerete a táj, a város arculata elválaszthatatlan ettől. Megye u. 4., 2002 (társalkotók: Papp László, Dobány Sándor) Rákóczi u. 67., (társalkotó: Hales Iván) Római udvar, 1991 (társalkotó: Masszi Pál) Budapest táj Duna (elválasztó, védelmi, határjellegű) domborzat Buda Pest (Hegyvidék Alföld) kettőssége a városban mindenütt érzékelhető Állandóan változó városi élet a táj állandósága Budapest a Duna gyöngye Budapest főútvonala a Duna Kettősség a folyam a partokról a vízről a város m optimális szélesség: még van vizuális kapcsolat de elég nagy ahhoz, hogy meghatározó elem legyen A hidak ritmusa, sűrűsége szinte minden híd elhelyezése vitatott. Hild János (Salesl, 1761 Pest, 1811) építőmester, 1786 építésvezető Bécsben. József nádor idején Szépítési Bizottmány elnökeként a XIX sz. elején (1805) megpróbálják Pest városszerkezetét rendezni es évekig ők a városfejlesztés gazdái. Ők alapozták meg a sugárutakat, pl. megtervezték az Üllői úti fasort, a Vigadó építése, a pesti városfalak és kapuk lebontása is e szervezet nevéhez köthető. Hild József (Pest, 1789 Pest, 1867) építész Apjának, Hild Jánosnak irodájában dolgozott, aki Pest nevezetes városrendezési tervének készítője volt től 1859-ig több mint 100 épületet tervezett a kerületben. Vidéki templomai mellett fő működési területe neki is Pest, ahol számos palota és lakóház építkezése döntően hozzájárult a klasszicista városkép kialakulásához. Hild József építette az egykori pesti Duna-part klasszicista Alsó- ésfelső - Duna-sor legszebb épületét, a Rak-téri (ma Roosevelt tér) Lloyd-palotát (1945-ben rommá lett), és a régi pesti városházát. 917 db. épületterv, Valero Gyár HM, Császár-fürdő. Jellegzetes pesti bérház, bérpalota kitalálója. Hild Károly (Pest, 1803 Pest, 1863) építész Hild János fia. Pallérként dolgozott. Hild Vencel (Klattrau, 1770 Sopron, 1834) Hild János testvére. Sopronban a Hild család egyik ágának képviselője, Vencel szerzett hírnevet. Soproni megyeháza

9 Hild Ferenc Hild Vencel fia, soproni építész. Nagycenk Széchenyi kastély 1820-ban, apja halála után Széchenyi István lett a kastély ura, aki Hild Ferenc soproni építész vezetésével között ismét átépíti a kastélyt. Klasszicista térképzés Hild József által tervezett épületek. Új városrész: a Dunára néző házaknál egységes építménymagasságot ír elő, hogy több ház együttesen nagyobb szabású homlokzatot alkosson. Így lett az európai hírű egységes klasszicista pesti Duna-part tervének legjelentősebb ténylegesen megvalósult részlete. Terv jelentősége Ferencvárosra nézve Hild három részre osztotta tervezetét: a régi városban, az új városban (Lipótváros) és a külvárosban végrehajtandó szabályozásokra és intézkedésekre. A régi városban csupán kisebb utca-igazításokat javasolt. A Kálvin tér mai alakját ő szabta meg. Az Üllői utat ugyancsak kiegyenesíteni és szűkíteni kívánta K-i öblösödése megszüntetésével, ennek eredménye lett a Kálvin tér felé keskenyedő belső Üllői út. A József- és a Ferencváros külső részeinek városszabályozási és parcellázási javaslatai a legjelentősebbek. Értékes, meg nem valósult gondolata volt a Duna vonalának szabályozása és a Duna-parti sétányon hatsoros fasor létesítése. Szerepelt még tervében a Dunába vezető csatornák létesítése, az Üllői út fásított vonalvezetése, a későbbi Teleki tér és Kálvária tér körvonalai. Szépészeti Bizottmányról (1808) Városrendezési terve (1805) Pest kialakulása szempontjából az első olyan terv volt, mely az egész városra vonatkozóan a mai értelemben vett szerkezeti terv fogalmát közelíti meg. Szabályozási elgondolásokon túlmenően intézkedési javaslatokat is tartalmazott ben meghalt József nádor. Huszonhárom évvel József nádor halála után megszületik a második Szépítő Bizottmány, ezt a Bizottságot Közmunkák Tanácsának hívják és gróf Andrássy Gyula az elnöke es szabályozási terv Hild József: Kirakodó (Roosevelt) tér és az új városrész Budapesti Corvinus Egyetem Belső Ferencváros 16 17

10 Közraktárak Millenniumi városközpont Közraktárak látványtervek Nehru park Nagyvásártelep és környéke KSZT 18 19

11 Nagyvásártelep és környéke Kvassay út menti terület városépítészeti pályázati tervei Helembai Mihály Természeti környezet és a város koncepció és megvalósulás Előadásom célja, hogy bemutassam Angyalföldet, mint dinamikusan fejlődő társadalmi környezetet, kiemelve annak jelentőségét, hogy az épített és a természeti környezet fejlesztése egymástól elválaszthatatlan, nem létezhet, nem működhet hosszú távú együttműködés nélkül. Azt a szándékot kívánom nyilvánossá tenni, hogy minden olyan partnerrel szeretnék szövetséget kötni és együttműködni, aki a közterületek, a vizuális kultúra alakításában, élhetőbb városi környezet megteremtésében partner, segítőtárs lehet. Egy társaságot vezetek, melynek feladata - ez küldetéséből ki is derül - az önkormányzati közterületek és zöldterületek, intézményudvarok fenntartása és fejlesztése. Munkám során a vizuális kultúra, az életmód, a köztisztasági állapotok nyomon követhetők. Ezek változásaira a lakosság roppant érzékenyen reagál. Ezért masszívabb hidat szeretnék verni a különféle szakmák képviselői, különösen az építészek és a környezetvédők között. Egy kis időutazásra hívom Önöket. Képzeljenek el egy korai kort, ahol a Duna és Rákos-patak összefolyását egy ősi, érintetlen környezet jellemzi. Itt honos a rákosi vipera, a patakban hemzsegnek a rákok és óriási a természeti gazdagság. Könnyű átkelést biztosító szigetek vannak a Dunában ívóhelyet biztosítva az értékes vizáknak. Hadak seregelnek erre és a Váci útról indulnak a fontosabb kereskedelmi utak. Ez az ősi természeti környezet, a maga bájával és természetességével vonzotta az utazókat, többen meg is telepedtek itt. A Rákos mezeje számtalan történelmi esemény helyszíne, birodalmak határa volt. Itt épültek ki azok a települések, amelyek előképei voltak a mostani Angyalföldnek. A kiegyezés kora utáni időszakban, a korábbi települések helyén megtelepedett az ipar. A századforduló után, a 30-as években a polgári fejlődés építészeti környezeteként kialakult az Újlipótváros. Később a gyáripar és a szocialista ipari kultúra fellegvára volt a Váci út. Jelentős környezetszenynyező iparok, vállalatok jellemezték a kerületet. Kialakult Angyalföld struktúrája mely már közelített a maihoz, ahol több eltérő karakterű településrész város él együtt. A természeti környezet is jelentős változáson ment keresztül. A korábbi ősi természeti táj jelentősen megváltozott, eredeti formájában eltűnt. Íme az urbanizáció hatása, mely az állandó konfliktus és folyamatos kompromisszum a természet és az épített környezet világa között. Ez valószínű az ember természetéből adódik aki egyrészt maga is természeti lény, része a természetnek melyhez ösztönösen vonzódik. Másrészt, mint társadalmi lény fokozatosan elidegenedik attól, előbb-utóbb megteremtve magának izolált, teljesen művi környezetét. A kettő között óriási ellentét van és itt kell harmóniát, szinkront teremteni. A megváltozott természeti környezet legfőbb, megőrzött jellemzője a két vízfolyás, Duna és a Rákospatak, amely ma is meghatározza a zöldterületek struktúráját. A bemutatott légi felvétel, a zöldterületi intenzitást mutatja. Természeti kincseink közé tartoznak az olyan fővárosi és európai értékek, mint a Margit-sziget és a Szent István park. A fejlesztési tartalékok közé tartozik a Népsziget és a vízfolyások mentén kialakuló zöldterületek. 13 millió m 2 összterületből a légifelvételek alapján 3 millió m 2 a zöldfelület. A Margit-sziget mellett több mint száz összefüggő zöldterület található. 57 játszótér, 20 labdapálya, rengeteg műtárgy, játék és olyan eszköz, amely napi fenntartást igényel. Ide tartozik 60 intézmény, melynek az udvarait is mi tartjuk fenn, tehát szervesen kezelhetjük a többi zöldterületekkel. Angyalföld lakossága jelenleg százhatezer fő. A fajlagosok alapján elmondható, hogy kerületünk zöldterületekkel viszonylag jól ellátott. A fővárosi átlag 8,6 m 2 /fő. Nekünk 20 21