A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete"

Átírás

1 Törvényszék: Tárgyév: 10 Egri Törvényszék :21:05 Szervezet székhelye: Irányítószám: Település: Nagytálya Közterület neve: Petőfi Sándor Közterület jellege: utca Házszám: 23. Lépcsőház: Emelet: Ajtó: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: Szervezet adószáma: E T P K / / Képviselő neve: Balajti Istvánné Képviselő aláírása: Keltezés: Nagytálya

2 Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év (Adatok ezer forintban.) Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

3 Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása (Adatok ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév 1. Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek - tagdíj, alapítótól kapott befizetés támogatások adományok 4. Pénzügyi műveletek bevételei 5. Rendkívüli bevételek ebből: - alapítótól kapott befizetés - támogatások A. Összes bevétel ( ) ebből: közhasznú tevékenység bevételei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 8. Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások 10. Pénzügyi műveletek ráfordításai

4 Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. (Adatok ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév 11. Rendkívüli ráfordítások B. Összes ráfordítás ( ) ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai C. Adózás előtti eredmény (A-B) Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény (C-12) Jóváhagyott osztalék E. Tárgyévi eredmény (D-13) Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel Könyvvizsgálói záradék Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

5 1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név 1.2 Székhely Irányítószám: Település: Nagytálya Közterület neve: Petőfi Sándor Közterület jellege: utca Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: Bejegyző határozat száma: E T. P K / 2 9 / 1.4 Nyilvántartási szám: 1.4 Szervezet adószáma: Képviselő neve: Balajti Istvánné 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása Szöveg 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: kulturális tevékenység 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik feladat és hatásköreiről 121. a)-b) 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Maklár, Nagytálya községek lakosai 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

6 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (Adatok ezer forintban.) 4.1 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 4.3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen) Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen) Cél szerinti jutattások kimutatása 5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év 5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen) Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen) 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2) A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

7 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.) Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) B. Éves összes bevétel ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. Közszolgáltatási bevétel E. Normatív támogatás F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. Ebből személyi jellegű ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás ellátottság mutatói Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2 > , - Ft] Igen Mutató teljesítése Nem Ectv. 32. (4) b) [K1+K2>=0] Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

8 Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg: - ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi Felhalmozási Összesen: Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

9 Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg: - ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi Felhalmozási Összesen: Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

10 -02 Szöveges beszámoló szöveges beszámoló.pdf

11 Melódia Kamarakórus Nagytálya-Maklár Kulturális Egyesület Nagytálya, Petőfi út 23. A Melódia Kamarakórus 2014 Mint minden évben most is tervezgetéssel kezdtük az évet. Mesterné Sándor Tímea és Karanyiczné Dobecz Marianna komolyan átgondolt tervező munkájának eredményeként néhány nagy lélegzetű kórusmű tanulásába kezdtünk, melyeket egyszerűbb, de rendkívül hangzatos művek tarkítottak. Karanyiczné a vezetőség jóváhagyásával elkészítette a kórus éves munkatervét, mely az állandó fellépéseket és az egyesület terveit, feladatait rögzíti. Vezetőségi- és taggyűlésen legfőbb céljaink között szerepelt a fellépések színvonalának emelése, Maklár és Nagytálya hírnevének továbbvitele a vidéki fellépések alkalmával, valamint az Éneklő Magyarország Regionális Kórustalálkozón való sikeres szereplés, újabb minősítés. Év végén megtartottuk a vezetőségi- és taggyűlésünket, melyen értékeltük az éves munkát, önkritikát gyakorolva - azokat a területeket, melyeket nem sikerült a kitűzött céloknak megfelelően megvalósítani-, további feladatként tervezzük. / közös kirándulás, mely szakmai továbbképzés is egyben, önálló CD lemez készítés, körút Erdélybe/ Eredményeink az év során: Sikeres fellépések makláron a Református Templomban Kakas Fesztiválon Melódia esten Iskolában a jótékonysági esten esküvőn

12 Nagytályán Neo- retro Partin Szent István napi megemlékezésen Szüreti felvonuláson Katolikus Templomban karácsonyi koncert Egerben Életfa jótékonysági rendezvényén Magyarok vására rendezvényen ÉMO regionális Kórustalálkozón Füzesabonyban Psziciátriai Intézet javára rendezett bálon Egyéb: Két sikeres pályázat lezárása / A faluban a Hangos Hírmondó és az Információs Táblarendszer kialakítása/ Új tagok felvétele öt új taggal bővült kórusunk, egyben egyesületi taglétszámunk. A karvezetőnk állandóan fejleszti szakmai tudását, jelenleg mestervizsgára készül, amelyhez mi kórustagok sok sikert kívánunk neki. A taglétszámunk a következő: 18 éneklő tag 1 karvezető, 11 fő támogató 100. fellépését ünnepelte ez év december 20-án a Melódia Kamarakórus, melynek kezdete - meghitt keretek között- a nagytályai Római Katolikus Templomban volt, folytatása pedig a Törőcsik Mari Faluházban, ahol vendégül láttunk mindenkit, aki eljött és meghallgatott bennünket. Nagy örömünkre szolgál, hogy előadásainkon nagyszámú hallgatóság van jelen, melyet igyekszünk színvonalas műsorral meghálálni. Tisztelettel megköszönjük a lakosoknak az egyesületünknek adott 1%-okat, ez évben is szívesen fogadunk minden adományt. Nagytálya, február 5. Balajti Istvánné MKK Egyesület elnöke

13