GLS Cégcsoport Korrupcióellenes szabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GLS Cégcsoport Korrupcióellenes szabályzata"

Átírás

1 GLS Cégcsoport Korrupcióellenes szabályzata Bevezetés A bizalom, melyet az ügyfelek részéről a GLS Cégcsoport élvez, a cég egyik legnagyobb értéke. Mindannyiunknak dolgoznunk kell azon, hogy ezt megőrizzük. Ennek egyik módja a törvényi keretekhez és rendelkezésekhez való szigorú ragaszkodás. Amióta az Egyesült Királyságban július 1-től hatályba lépett az angol Korrupcióellenes törvény, azóta még kiemeltebb figyelmet kap ez a téma. Amint sok más cég, a GLS Cégcsoport cégei is, mint a Royal Mail Cégcsoport (Egyesült Királyság) tagja, az új törvénnyel összhangban fokozza a korrupcióellenes folyamatainak szigorát. Minderre nemcsak a törvények betartása érdekében van szükség, hanem a GLS Cégcsoport hírnevének megőrzésére, és azon elkötelezettségünk megtartására, hogy tevékenységünket nyíltan, becsületesen és korrekten végezzük, a legmagasabb etikai normák szerint. Bármilyen korrupt cselekedet veszélyezteti a GLS Cégcsoportot és alkalmazottait, mivel annak következménye lehet büntetőjogi eljárás, pénzbírság, árajánlat-adástól való eltiltás vagy egyéb szankció. Ezen felül a korrupció ellentmond mindannak, amit a GLS márka képvisel. A GLS Cégcsoport szigorúan a zéró tolerancia elvét képviseli a megvesztegetéssel és a korrupcióval szemben. Ezen elv egyhangú szavazással került jóváhagyásra a GLS Cégcsoport Központi Vezetősége (GLS Group Holdings Board) által. A GLS Cégcsoport Központi Vezetősége (GLS Group Holdings Board) elkötelezett a fenti alapelvek iránt. Közösen kell azon dolgoznunk, hogy a GLS Cégcsoport jó hírneve továbbra is szilárd maradjon. Kérem, szánja rá az időt ezen szabályzat és a kapcsolódó szabályzatok alapos átolvasására, hogy bizonyosan tisztában legyen kötelezettségeivel. Amennyiben kérdése vagy észrevétele van, kérem, forduljon a helyi ügyvezető igazgatóhoz vagy pénzügyi igazgatóhoz. Rico Back CEO GLS Cégcsoport 1

2 GLS Cégcsoport Vesztegetésellenes szabályzata A. A Szabályzat célja Jelen szabályzat célja, hogy ismertesse a helyes viselkedési normákat a GLS Cégcsoporton belül esetlegesen előforduló vesztegetési ügyek minimálisra való csökkentésének érdekében. Jelen szabályzat gerincét alkotó viselkedési alapelvek minden olyan országban, ahol a GLS jelen van, azonosak, függetlenül a működési ágazattól, illetve helyi szokásoktól és gyakorlattól. Jelen szabályzat kötelező érvénnyel bír mindenkire, aki a GLS Cégcsoport alkalmazottjaként, alvállalkozójaként (ügynökök vagy logisztikai cégek) vagy a GLS Cégcsoport nevében nyújt szolgáltatást. Közvetítők és más üzleti partnerek részére alapfeltétel az etikus magatartás betartása, illetve esetenként jelen szabályzat is kötelező érvényű lehet rájuk nézve, a GLS Cégcsoporttal kapcsolatos tevékenységeik végzésekor. Jelen szabályzat bármilyen megsértése szigorú megítélésben részesül a GLS Cégcsoporton belül és fegyelmi eljárást von maga után, mely lehet a munkaviszony megszüntetése vagy megfelelő hivatali szervek értesítése. Jelen szabályzat betartásával a munkatársak számára elkerülhetők az esetleges magas pénzbírságok, vagy akár a börtönbüntetés, a GLS Cégcsoport számára pedig elkerülhetők az esetleges magas pénzbírságok vagy súlyos piaci hitelromlás. Az 1. számú melléklet, Miért fontos betartani a szabályzatot?, felhívja a figyelmet néhány okra, amiért fontos betartani jelen szabályzat rendelkezéseit, például cégkultúra, hírnév, büntetőjogi felelősségre vonás, stb. B. Mi a vesztegetés és a korrupció? A vesztegetés: BÁRMELY ELŐNY biztosítása, felajánlása, ígérete, annak elvárása vagy elfogadása, akár harmadik félen keresztül, bizonyos etikailag kifogásolható viselkedés bátorítása vagy honorálása érdekében (pl. törvényellenes, etikátlan viselkedés vagy kötelességszegés). A vesztegetés akkor is vesztegetésnek minősül, ha azt visszautasítják, vagy nem éri el a kívánt eredményt. Előny lehet pénzügyi, vagy nem pénzügyi előny, és a következőket foglalhatja magában: pénz; kölcsön; adomány (ide értve a jótékony célú adományt is); egy üzleti díj vagy elismerés; munkaszerződések; tanácsadói szerződések; megkülönböztetett bánásmód; bizalmas információ; 2

3 ajándék és vendéglátás (lásd az Ajándék és vendéglátás szabályzatot); üdülés; bármely egyéb előny vagy haszon, amely a kapó fél részére, vagy más személy (pl. a kapó fél házastársa, rokona, barátja) részére értékesként fogható fel, vagy érték juttatása céljával került hozzá. Helytelen viselkedésnek minősül, ami törvényellenes, etikátlan, vagy kötelességszegés. Etikátlan viselkedés az, amely, bár nem törvényellenes, nem a helyes viselkedés, amely a GLS Cégcsoport munkatárástól, vagy harmadik féltől elvárható. A vesztegetést elkövetheti: a GLS Cégcsoport bármilyen karrierszintű vagy beosztású munkatársa, a világ bármely részén; vagy bármely más, a GLS Cégcsoport nevében szolgáltatást nyújtó személy a világ bármely részén (a harmadik fél lehet, ügynök, közvetítő, szerződött vállalkozó vagy beszállító). Vesztegetés mind a magánszektorban, mind a közigazgatási szektorban előfordulhat. C. A GLS Cégcsoport szabályzatai 1. Vesztegetés és megvesztegetés elfogadása A GLS Cégcsoport a zéró tolerancia elvét képviseli a vesztegetéssel szemben, ezért: az alkalmazottak, ügynökségi alkalmazottak és szerződéses partnerek soha nem ígérhetnek, ajánlhatnak fel vagy követhetnek el megvesztegetést; soha nem tarthatnak igényt megvesztegetésre, illetve nem mondhatnak igent megvesztegetési kísérletre; semelyik munkatársat nem fenyeget lefokozás, büntetés vagy bármilyen hátrányos következmény, ha nem követ el megvesztegetést, vagy visszautasítja azt, még akkor sem, ha ezzel a GLS Cégcsoport üzletet veszít; minden alkalmazottra kötelező érvényű a GLS Cégcsoport ajándék és vendéglátás szabályzata. 2. Ajándék és vendéglátás szabályzat Ajándék és vendéglátás szabályzatunk írja elő az ajándékok, vendéglátás/szórakoztatás, támogatás vagy jótékonysági adomány adásának és elfogadásának szabályait. 3. Érdekellentétek A GLS Cégcsoport munkatársai mindig oly módon kell, hogy eljárjanak, hogy elkerüljék az érdekellentéteket. A következő helyzetek kerülendők: termékek vagy szolgáltatások vásárlása vagy igénybe vétele személyes célra a GLS Cégcsoport beszerzési útvonalain keresztül; kedvezményes szolgáltatások vagy árak igénybe vétele személyes célokra (kivételt képeznek azok az esetek, ahol kifejezetten a GLS Cégcsoport munkatársai 3

4 számára nyújtott és letárgyalt kedvezményekről van szó, melyek minden munkatárs számára elérhetők); és olyan harmadik féltől érkező fizetség elfogadása, amelyet a munkatárs hétköznapi kötelező feladatainak elvégzéséért kap (például egy állásinterjúra való behívás, vagy egy előadás honorálása). Kivételt képez ez alól, ha a felettes ezt kifejezetten engedélyezte és a fizetség továbbításra kerül a GLS adott országának irodája felé. Továbbá: minden olyan munkatárs, aki harmadik féllel kötendő céges szerződések letárgyalásában és jóváhagyásában vesz részt, azonnali bejelentési kötelezettséggel tartozik, amennyiben a kérdéses harmadik félnek, holdingjának, leányvállalatának vagy partnercégének résztulajdonosává válik. Kivételt képeznek azon esetek, ahol a cég, jelen van a tőzsdén és a szerzett tulajdoni arány kevesebb, mint a kibocsátott részvénytőke 5%-a; semelyik munkatárs nem engedélyezhet céges pénzből történő kifizetést olyan külső szervezet vagy jótékonysági szervezet számára, melyben az adott munkatárs megbízottként, igazgatósági tagként, igazgatóként vagy más tisztségviselőként tevékenykedik; és üzleti döntéseket, különös tekintettel a szerződéskötésekre vonatkozó időpontokra és helyszínekre, nem befolyásolhat semmilyen személyes kapcsolat, legyen az családi vagy egyéb kapcsolat, vagy társadalmi, vallási vagy politikai szervezetben való tagság, mely szervezetbe való belépés összeghez, megválasztáshoz vagy hűség, vagy titoktartási eskütételhez kötött. 4. Üzleti együttműködések és kapcsolatok Minden üzleti együttműködés, legyen az köztisztviselőkkel, magánszemélyekkel vagy cégekkel, teljes mértékben nyílt és átlátható, valamint megfelelően kivitelezett kell, hogy legyen. Ez biztosítja, hogy semmilyen vesztegetés vagy korrupció nem történhet, és segít elkerülni még a nem helyénvaló üzleti tevékenység látszatát is. 4.1 Köztisztviselők A köztisztviselőkkel való együttműködés különösen érzékeny terület lehet. Köztisztviselő minden állami törvényhozásban, végrehajtásban, adminisztratív vagy bírói pozícióban dolgozó személy, legyen az hazai vagy külföldi, helyi vagy központi államigazgatási szinten. Fentiek lehetnek: kinevezve vagy megválasztva; állandó vagy időszakos pozícióban; fizetett vagy nem fizetett pozícióban; bármilyen karrier, előléptetési vagy rendfokozati szinten; a kormány tulajdonában lévő vagy a kormány által irányított egység (pl. állami vállalatok) munkatársai; olyan tisztségviselők vagy magánszemélyek, akik valamely politikai pártban töltenek be pozíciót; közhivatalra pályázók; 4

5 más országban vagy más ország képviseletében köztisztséget betöltő személyek; vagy közhivatali alkalmazottak. Bármilyen előny felajánlása egy köztisztviselő számára egy üzlet elnyerésével kapcsolatban vesztegetésnek számít, még akkor is, ha nem volt inkorrekt szándék a felajánlás mögött. Ezért köztisztviselőkkel kapcsolatban alapos körültekintéssel kell eljárni. Amennyiben önnek bármilyen kétsége van afelől, hogy egy adott előny vesztegetésnek számít-e, egyeztessen felettesével vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi ügyvezető igazgatóval vagy a GLS Cégcsoport Központi Vezetőségével (GLS Group Holdings Board). 4.2 Előmozdító juttatások Előmozdító juttatást jelent kis pénzösszeg kifizetése köztisztviselő részére egy egyébként jogosan járó hétköznapi intézkedés felgyorsítására, mint engedélyeztetés, vízum, jogosítvány, stb. (ismertebb nevén kenőpénz ). Az előmozdító juttatások vesztegetésnek számítanak, törvényellenesek és semmilyen körülmények között nem elfogadhatók. Mindazonáltal, amennyiben előmozdító juttatások kifizetésére szólítanák fel önt, és ennek visszautasítása fenyegető helyzetbe hozná vagy veszélyeztetné az ön testi épségét, akkor tegyen eleget a felszólításnak és fizesse meg az összeget, azonban minél előbb jelentse az esetet felettesének, aki informálja a helyi ügyvezető igazgatót, aki pedig értesíti a GLS Cégcsoport Központi Vezetőségét (GLS Group Holdings Board). A felettesét akkor is tájékoztatni köteles, ha végül sikerül elkerülnie az összeg megfizetését, hogy a jövőben a hasonló esetek elkerülhetők legyenek. Bármely esetben, ha kételye merülne fel egy kifizetéssel kapcsolatban, egyeztessen felettesével és vegye fel a kapcsolatot a helyi ügyvezető igazgatóval vagy a GLS Cégcsoport Központi Vezetőségével (GLS Group Holdings Board). 4.3 Ügynökök, közvetítők és egyéb üzleti partnerek A GLS Cégcsoport felelősségre vonható a megbízásából dolgozó ügynökök, közvetítők és egyéb üzleti partnerek (ide értve a beszállítók és szerződéses partnerek) cselekedeteiért, ezért: a GLS Cégcsoport csak a helyi cégvezetés által jóváhagyott ügynökökkel, közvetítőkkel és egyéb üzleti partnerekkel dolgozik; amennyiben ön nem biztos benne, hogy egy adott harmadik fél korábban jóváhagyásra került-e a helyi cégvezetés által, lépjen kapcsolatba felettesével; minden ügynökök vagy a cég nevében eljáró üzleti partnerek részére kifizetendő díjazás a teljesített szolgáltatással arányban kell, hogy álljon (a lehetséges legobjektívebb megítélés alapján); és a pénzbeli kifizetések sohasem készpénzben történnek, hanem jóhiszemű csatornákon keresztül. Semmilyen kifizetés nem történhet off-shore számlákon keresztül. 5

6 A 2. számú melléklet tartalmazza az esetleges vesztegetési kockázatokra figyelmeztető jeleket harmadik felek esetében (pl. ügynökök, közvetítők vagy beszállítók). 5. Könyvelés és pénzügyi feljegyzések A GLS Cégcsoport alapvető szabálya, hogy könyvelését, feljegyzéseit és pénzügyi jelentéseit helyesen és átláthatóan vezeti minden üzleti egységében, és minden, a GLS Cégcsoport nevében dolgozó harmadik fél esetében is. 6. Jelentési kötelezettség Amennyiben tudomása van róla, hogy megvesztegetés történt, vagy esetlegesen történhet bárhol a GLS Cégcsoporton (vagy ahhoz kapcsolódó cégen) belül, ezt azonnal jelentenie kell: Felettesének és a helyi ügyvezető igazgatónak; A kijelölt érdekképviselőnek; vagy A GLS Cégcsoport Központi Vezetőségének (GLS Group Holdings Board), amennyiben a helyi ügyvezető igazgató nem elérhető, illetve nem tudja megválaszolni a problémát. A GLS Cégcsoport elkötelezett aziránt, hogy munkatársai bizalmasan jelenthessék észrevételeiket. Minden jelentés kiemelten komoly figyelmet kap, és ennek megfelelően kerül felderítésre; bármilyen megtorló intézkedés a jelentést tevő munkatárs felé szigorúan tilos. Szintén vegye fel a kapcsolatot helyi pénzügyi igazgatójával, ügyvezető igazgatójával vagy a GLS Cégcsoport Központi Vezetőségével (GLS Group Holdings Board), amennyiben jelen szabályzattal kapcsolatban általános kérdése van, illetve többet szeretne tudni jelen szabályzat konkrét helyzetekre vonatkozó rendelkezéseiről. 7. Kapcsolat Amennyiben bármilyen további kérdése vagy észrevétele van a vesztegetéssel és a korrupcióval kapcsolatban, jelezze igényét további képzésre vagy iránymutatásra, illetve ha nem biztos benne, hogy jelen szabályzat hogyan alkalmazandó egy adott helyzetben, vegye fel a kapcsolatot: Farkas Gergely Tel: 29/ D. Dokumentum részletei Hatályba lépés: október 1. 6

7 E. Legfontosabb pontok összefoglalása GLS Cégcsoport Szabályzata A GLS Cégcsoport a zéró tolerancia elvét képviseli a megvesztegetéssel és a korrupcióval szemben. A vesztegetés: BÁRMELY ELŐNY biztosítása, felajánlása, ígérete, annak elvárása vagy elfogadása, akár harmadik félen keresztül, bizonyos etikailag kifogásolható viselkedés bátorítása vagy honorálása érdekében (pl. törvényellenes, etikátlan viselkedés vagy kötelességszegés). A vesztegetés akkor is vesztegetésnek minősül, ha azt visszautasítják, vagy nem éri el a kívánt eredményt. A vesztegetés és a korrupció állami tisztségviselőket is érinthet, azonban megtörténhet teljes mértékben magáncégek vagy magánszemélyek között is. A következmények A vesztegetés és a korrupció a legtöbb helyen szigorúan vett bűncselekmény, mely súlyos büntetést von maga után. A vesztegetés és a korrupció hátrányosan befolyásolja az üzleti hírnevet és pozitív piaci megítélést, így veszélyezteti a GLS Cégcsoport üzleti sikereit. A vesztegetés és a korrupció súlyos fegyelmi eljárásként kerül kezelésre a GLS Cégcsoporton belül mind az alkalmazottak, mind a cég nevében eljáró egyének esetében. NE FELEDJE Ha bármilyen kételye merül fel azzal kapcsolatban, amit ön, vagy más személy (a GLS Cégcsoporton belül, vagy azon kívül) mondott vagy tett, mielőbb forduljon feletteséhez, a kijelölt érdekképviselőhöz vagy a helyi ügyvezető igazgatóhoz, vagy a GLS Cégcsoport Központi Vezetőségéhez (GLS Group Holdings Board). A vesztegetés és a korrupció látszatát is kerülnie kell gondoljon arra, hogy tettei vagy szavai esetlegesen hogyan értelmezhetők mások számára. 7

8 Tegye fel magának a kérdést ez a kifizetés vagy cselekedet árthat a GLS Cégcsoport hírnevének, ha nyilvánosságra kerül? Amennyiben arról van információja, vagy azt gyanítja, hogy vesztegetés vagy korrupció történt bárhol a GLS Cégcsoporton belül (vagy azzal kapcsolatban álló cégen belül), ezt a lehető leghamarabb tudatnia kell felettesével, a kijelölt érdekképviselővel vagy a helyi ügyvezető igazgatóval, vagy a GLS Cégcsoport Központi Vezetőségével (GLS Group Holdings Board) annak érdekében, hogy az esetleges helytelen viselkedés mielőbb feltárásra kerüljön. 8

9 1. számú melléklet Miért fontos betartani a szabályzatot? Jelen szabályzat és a vonatkozó korrupció ellenes törvények betartása alapvető fontosságú mind az ön, mind a GLS Cégcsoport védelmében. Számos okból fontos betartani a szabályzatot: Céges kultúra: a vesztegetés és a korrupció teljes mértékben ellentmond a GLS Cégcsoport által képviselt céges kultúra értékeinek, melyek alapjai a folyamatos fejlődés, valamint a példa nélküli odafigyelés a becsületes és korrekt eljárásra. Jelen szabályzat betartása a céges kultúra megtartásának alapfeltétele. Hírnév: jelen szabályzat be nem tartása esetén a céges arculat, és a jó hírnév könnyen sérülhet, vagy megsemmisülhet. Mindez alááshatja azt a bizalmat, melyet a GLS Cégcsoport saját maga felé kiépített a piaci résztvevők, az ügyfelek és az érdekelt felek részéről. Törvényi kötelezettségek: a GLS Cégcsoport a törvény értelmében bűncselekményt követ el, amennyiben nem tesz lépéseket a vesztegetés vagy a korrupció megelőzésére minden olyan személy részéről, aki a cég nevében jár el vagy nyújt szolgáltatást. Büntetőjogi felelősségre vonás: a vesztegetés és a korrupció a legtöbb országban bűncselekménynek számít. Szabályszegésnek számít az is, ha a kifogásolható cselekedet külföldön történik. A vesztegetésből vagy korrupcióból származó bevétel lefoglalásra kerülhet. Polgárjogi felelősségre vonás: számos jogi környezetben követelhetnek kártérítést azok, akik valamilyen kárt vagy veszteséget szenvedtek korrupció miatt. Nyomozások: gyanús események kinyomozása jelentős időt vehet igénybe a vezetőség és a cég idejéből, rendkívül feszültséggel teli lehet a munkatársak számára és negatív hírverést kelt. Az ügyészségi nyomozási eljárás rendkívül költséges, nemcsak a ráfordított idő, hanem a jogi és egyéb költségek miatt, melyek egyértelműen károsítják a GLS Cégcsoport üzletmenetét. Fegyelmi eljárások: jelen szabályzat vagy a törvény bármilyen megsértése szigorú fegyelmi eljárásként kerül kezelésre a GLS Cégcsoporton belül és figyelmeztetést, felfüggesztést, és/vagy a munkaviszony megszüntetését vonja maga után. Amennyiben az üzleti partner nem tartja be a jelen szabályzatot, a GLS Cégcsoport megfontolás tárgyává teheti az adott üzleti partnerrel való üzleti kapcsolat megszüntetését, ahol ez jogilag lehetséges. A szabályzat betartása nemcsak a GLS Cégcsoport számára kiemelten fontos. Amennyiben magánszemélyként kerül vesztegetési vagy korrupciós ügybe, úgy személyes felelősségre vonásban részesül, mely lehet börtönbüntetés vagy pénzbírság is. 9

10 2. számú melléklet Kockázatokra figyelmezető jelek (Red Flags) Ügynökökkel és harmadik féllel fenntartott üzleti kapcsolatok során az alábbi kockázatokra figyelmeztető jelekre kell odafigyelni: szokatlanul magas jutalék vagy a megszokottól eltérő fizetési szokások; harmadik fél, melyről minimális információval rendelkezünk, például lekövethetetlen kereskedelmi múlt, nem elérhető, vagy szokatlanul kevés céginformáció, (amennyiben a cég olyan jogi környezetben lett megalapítva, ahol a részvényesek, igazgatók adatai, stb. nem nyilvánosan hozzáférhetők), vagy nemrégiben létrejött cég; olyan harmadik fél, amely a feladatra alul kvalifikáltnak, vagy alultervezett létszámmal rendelkezőnek tűnik, avagy állami tisztségviselők által említett vagy javasolt cég; ismétlődő vagy eltúlzott mértékű ajándékok vagy vendéglátás; szokatlanul magas költségek fedezésére, vagy munkatársak, családtagok költségeinek fedezésére tett ajánlatok; olyan vendéglátás, mely indokolhatóan nem kapcsolódik semmilyen termék vagy szolgáltatás bemutatásához vagy reklámozásához; a kérdéses országban tudottan, vagy vélhetően jelenlévő korrupció; vagy olyan köztisztviselők vagy magánszemélyek felé vagy felől történő kifizetések, akik politikai szerepet töltenek be. 10

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat 1 Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat A szabályzat célja A csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat útmutatást ad az alkalmazottaknak és a szerződéses partnereknek, beszállítóknak, alvállalkozóknak,

Részletesebben

Vesztegetésellenes szabályzat

Vesztegetésellenes szabályzat Vesztegetésellenes szabályzat Bevezetés Az RPC Group Plc (a Társaság ) a zéró tolerancia elvét alkalmazza a vesztegetés és a korrupció ellen üzleti tevékenységeiben az egész világon, a közületi és a magánszektorban

Részletesebben

Vesztegetés és korrupció elleni szabályzat (ajándékozást és vendéglátást is beleértve)

Vesztegetés és korrupció elleni szabályzat (ajándékozást és vendéglátást is beleértve) Vesztegetés és korrupció elleni szabályzat (ajándékozást és vendéglátást is beleértve) A Royal Mail Group szigorú zéró toleranciát alkalmaz a vesztegetéssel és korrupcióval kapcsolatban. Jelen szabályzat

Részletesebben

AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. CSÚSZÓPÉNZ- ÉS KORRUPCIÓ-ELLENES SZABÁLYZATA

AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. CSÚSZÓPÉNZ- ÉS KORRUPCIÓ-ELLENES SZABÁLYZATA AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. CSÚSZÓPÉNZ- ÉS KORRUPCIÓ-ELLENES SZABÁLYZATA I. A szabályzat célja Az ÁRGUS-SECURITY Kft. zéró toleranciát hirdet a csúszópénzzel és a korrupcióval kapcsolatosan. A csúszópénz- és

Részletesebben

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizernél régóta fennálló szabályozás tiltja a megvesztegetést és korrupciót az Egyesült Államokban és külföldön végzett üzleti

Részletesebben

Etikai Szabályzat. Bevezetés

Etikai Szabályzat. Bevezetés Bevezetés Etikai Szabályzat Jelen szabályzatban az SIG-ra vonatkozó hivatkozások ugyanúgy vonatkoznak az ATCI és ATC vállalatokra is. A SIG Rt.-nek számos meghatározó alapelve és értéke van, amelyeket

Részletesebben

ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV

ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV a HÁTTÉR: Az Alcoa Inc. ( Alcoa ) és vezetése elkötelezett amellett, hogy világszerte összes tevékenységét etikusan, a vonatkozó jogszabályok betartásával végezze.

Részletesebben

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi.

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. MAGATARTÁSI KÓDEX 2 ELŐSZÓ Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. Elkötelezettek vagyunk a fair, átlátható és tisztességes tényleges verseny

Részletesebben

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A feddhetetlenség a legfontosabb. Úgy kell dolgoznunk a mindennapok során, hogy megfeleljünk azoknak a legmagasabb szintű etikai normáknak, amelyek elvárhatók

Részletesebben

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ A Magna tiltja az összes üzleti tevékenységében minden

Részletesebben

5.sz. melléklet Üzleti magatartás

5.sz. melléklet Üzleti magatartás 5.sz. melléklet Üzleti magatartás Útmutató a tisztességes üzleti tranzakciókhoz Tartalom I. Bevezetés 4 Megfelelő üzleti magatartás 5 1.1. Célkitűzések és témák 5 1.2. A megfelelő üzleti magatartás meghatározása

Részletesebben

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX MAN CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX) BESZÁLLÍTÓK ÉS ÜZLETI PARTNEREK SZÁMÁRA -1- TARTALOMJEGYZÉK Előszó..2 1. A társaság felelőssége.3 2. Átlátható üzleti kapcsolatok 3 3. Tisztességes piaci magatartás..4

Részletesebben

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı CIA CLUB A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában Budapest, 2010 március 3. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı Belsı Ellenırökre vonatkozó etikai szabályok

Részletesebben

A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe

A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe A Smiths Group globális vállalatként a világ minden táján ügyfelekkel, részvényesekkel és beszállítókkal áll kapcsolatban. Ezek az érdekelt felek, valamint az

Részletesebben

A PPG GLOBÁLIS KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELVEI

A PPG GLOBÁLIS KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELVEI PPG-alkalmazottként Öntől is elvárjuk, hogy elolvassa és betartsa a PPG globális korrupcióellenes irányelveit. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van az irányelvekkel vagy saját megfelelőségi kötelezettségeivel

Részletesebben

A pénzügyi közvetítői tevékenységhez kapcsolható visszaélések egyes kérdései 2009. november 23. Váczi Imre Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

A pénzügyi közvetítői tevékenységhez kapcsolható visszaélések egyes kérdései 2009. november 23. Váczi Imre Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Coordination Committee Meeting for the SIGNAL Iduna Group A pénzügyi közvetítői tevékenységhez kapcsolható visszaélések egyes kérdései 2009. november 23. Váczi Imre Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

DACHSER Üzletszabályzat

DACHSER Üzletszabályzat DACHSER Üzletszabályzat 1. Előszó A Dachser minden tevékenységének alapja a kötelező erejű szabályozások és a szabad akaratunkból vállalt kötelezettségek betartása mind országos, mind pedig nemzetközi

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága

Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága Alexa Noémi Közép-európai Egyetem Etikus vállalati megjelenés és kommunikáció Hungarian Business Leaders Forum 2016. május 27. Internetes felületek Honlap

Részletesebben

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe Szerkesztette Grafikai koordináció Vállalati Kommunikáció Jóváhagyta Assicurazioni Generali S.p.A. Igazgatósága Milánó, 2011. december 16. Bevezető Az elmúlt

Részletesebben

Korrupció a pénzügyi szektorban (?) Kutatási időszak: 2012. október-december Kovács Gábor

Korrupció a pénzügyi szektorban (?) Kutatási időszak: 2012. október-december Kovács Gábor Korrupció a pénzügyi szektorban (?) Kutatási időszak: 2012. október-december Kovács Gábor A PÁLYÁZAT A NEMZETI EGYÜTTMŐKÜDÉSI ALAP TÁMOGATÁSÁVAL JÖTT LÉTRE. Kiindulási alapelvek és résztvevők Kezdő kutatóként

Részletesebben

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007 Alpiq Csepeli Vállalatcsoport I ntegrált irányelvek Beszerzési Politika Irányelvek száma IPO / PRO / 001 Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1 Kapcsolódó irányelvek Alpiq Etikai Elvek; IPO/HR/001; Kapcsolódó

Részletesebben

Ezen Magatartási szabályzat szerint kell eljárnunk

Ezen Magatartási szabályzat szerint kell eljárnunk Üzleti tevékenységünk minden területén a legmagasabb szintű etikai normák szerint dolgozunk Kivételes teljesítményünket etikus magatartással ötvözzük Márkanevünket tisztességre kell alapoznunk ahhoz, hogy

Részletesebben

A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE

A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE Etikai kódexe Budapest, 2000. szeptember 2 A Magyar Acél- és Fémkereskedők Egyesületének Etikai kódexe 1. Általános rendelkezések 1.1. Bevezetés A Magyar Acél-

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT 1 / 4 Tisztelt alvállalkozónk: A Sapa egy számos területen tevékenykedő nemzetközi ipari vállalatcsoport. A Sapa üzleti tevékenységében mélyen

Részletesebben

Korrupcióellenes kézikönyv

Korrupcióellenes kézikönyv Korrupcióellenes kézikönyv Mire kell ügyelned? Mit kell tenned? Tartalom Fő üzenet Fő üzenet 3 Bevezetés 4 A te felelősséged 5 A vezetők felelőssége 5 A Telenor Way 6 Korrupció elleni fellépés 8 Kenőpénz

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA A BorsodChem Csoport az Etikai kódexben leírtaknak megfelelően elkötelezett a tisztességes és jogszerű működést biztosító

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata ELŐSZÓ Az adományszervezők számos területen, különböző országokban, és különböző körülmények között dolgoznak, de van néhány alapvető, közös értékük

Részletesebben

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását.

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. Etikai Kódex Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. A bels ellen rzés olyan független, objektív bizonyosságot adó eszköz

Részletesebben

A Compass Group Etikai Kódexe

A Compass Group Etikai Kódexe A Compass Group Etikai Kódexe 1.2. kiadás A Compass Group etikai kódexe és az ENSZ Global Compact programja Mivel vállalatunk világszinten vezető szerepet tölt be ezen a területen, a legmagasabb szintű

Részletesebben

A PHOENIX group. Korrupcióellenes Irányelve

A PHOENIX group. Korrupcióellenes Irányelve A PHOENIX group Korrupcióellenes Irányelve Tartalomjegyzék Oldal 1. Bevezetés... 1 2. Célkitűzés... 1 3. Az Irányelv hatálya... 1 4. Összeférhetetlenség... 1 5. Jogszabályok... 2 6. Mit jelent a vesztegetés

Részletesebben

DÁTUM: június 11. VONATKOZÓ IRÁNYELV ALKALMAZOTTAK

DÁTUM: június 11. VONATKOZÓ IRÁNYELV ALKALMAZOTTAK ELJÁRÁS SZÁMA: CP-103 OLDALSZÁM: 1/6 TÁRGY: ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE DÁTUM: 2015. június 11. VONATKOZÓ IRÁNYELV ALKALMAZOTTAK KIBOCSÁTOTTA: A. I. dupont ALKALMAZÁS: ÖSSZES TELEPHELY JÓVÁHAGYVA: M.H. Mitchell

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Összeférhetetlenségi szabályzat

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Összeférhetetlenségi szabályzat UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Összeférhetetlenségi szabályzat 1.1 Jelen dokumentum az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Kuratóriumának jóváhagyásával jött létre 2012. szeptember 6-án. Cél 2.1 Jelen

Részletesebben

HUNGÁRIA KOMODOR KLUB

HUNGÁRIA KOMODOR KLUB HUNGÁRIA KOMODOR KLUB Fegyelmi és Etikai Szabályzata TERVEZET Elfogadva: A Hungária Komondor Klub /továbbiakban HKK/ Taggyűlése a HKK Alapszabályában megfogalmazott hatásköre alapján az alábbi Fegyelmi

Részletesebben

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Tervezet! 2009. február 23. 2009. évi törvény a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Az Országgyűlés kinyilvánítva elkötelezettségét a demokratikus, jogállami

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az A Transparency International Magyarország Alapítvány, mint támogatott (továbbiakban: Támogatott) (székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 30. IV/2.; képviseli:

Részletesebben

ManpowerGroup Inc. Korrupcióellenes Szabályzat

ManpowerGroup Inc. Korrupcióellenes Szabályzat ManpowerGroup Inc. Korrupcióellenes Szabályzat Tartalomjegyzék KORRUPCIÓELLENES SZABÁLYZAT I. CÉL...3 IX. KÖNYVELÉSÜNKET ÉS FELJEGYZÉSEINKET PONTOSAN KELL VEZETNÜNK...7 II. JELEN SZABÁLYZAT MINDENKIRE

Részletesebben

Tudnivalók az EthicsPoint rendszerről

Tudnivalók az EthicsPoint rendszerről Tudnivalók az EthicsPoint rendszerről Bejelentés általános információk A bejelentések biztonságos és bizalmas jellege Tippek és bevett gyakorlat Tudnivalók az EthicsPoint rendszerről Mi az az EthicsPoint?

Részletesebben

A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA

A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA 2015. JÚNIUS Jóváhagyta, Jiansheng Ding elnök-vezérigazgató A SZABÁLYZAT CÉLJA A BorsodChem Csoport

Részletesebben

Felelős Beszerzési Szabályzat

Felelős Beszerzési Szabályzat Felelős Beszerzési Szabályzat Az Arriva csoport ügyfelei és munkavállalói előnyére felelős beszerzési szabályzatot fogalmaz meg. Mindezt gondos kiválasztással, beszállítóinkkal való együttműködéssel és

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

A gyógyszertárak szerződéses viszonyai

A gyógyszertárak szerződéses viszonyai A gyógyszertárak szerződéses viszonyai Dr. Sohajda Attila Magyar Gyógyszerészi Kamara SOTE GYTK rezidensképzés Budapest 2015. Szeptember 26. A szerződés fogalma, alapelvei A szerződés két vagy több természetes,

Részletesebben

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat 2011 Április Szállítói Etikai Szabályzat BEVEZETÉS A magas etikai színvonalon folytatott üzleti tevékenység alapvető fontosságú a Sodexo számára. Ennek tükrében jött létre a Szállítói Etikai Szabályzat,

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰVEK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK 1.1.1.1. SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Hatályos: 2014. november 3.

Részletesebben

Magatartási kódex. SCA Magatartási kódex 1

Magatartási kódex. SCA Magatartási kódex 1 Magatartási kódex SCA Magatartási kódex 1 Vezérigazgatói üzenet Kedves Munkatársaim! A higiéniai és erdészeti ter- vállalata vagyunk, ezért üz- ségteljesen, a ránk vonatkozó nünk. A Magatartási kódex ehhez

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés Átláthatósági jelentés PKF Könyvvizsgáló Kft, 2017. Tartalom Bemutatkozás Tulajdonosi szerkezet Cégvezetés Könyvvizsgálat minőségbiztosítása Könyvvizsgálói függetlenség Egyéb tájékoztazás Közérdeklődésre

Részletesebben

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE Tisztelt munkavállalóink! Az elmúlt 80 év során a Knauf családi vállalkozásból az építőanyag-ipar egyik nemzetközi vezető szereplőjévé vált. Üzleti vállalkozásunk sikerének elengedhetetlen

Részletesebben

Praktikus tanácsok a megfeleléshez A Gazdasági Versenyhivatal Versenyjogi Megfelelés Konferenciája a kis- és középvállalkozások számára

Praktikus tanácsok a megfeleléshez A Gazdasági Versenyhivatal Versenyjogi Megfelelés Konferenciája a kis- és középvállalkozások számára A Gazdasági Versenyhivatal Versenyjogi Megfelelés Konferenciája a kis- és középvállalkozások számára 2014. November20. A versenyszabályok betartása Európában a cégek felelőssége Az uniós versenyjogi szabályok

Részletesebben

Megfelelőségi és etikai Forródrót

Megfelelőségi és etikai Forródrót Megfelelőségi és etikai Forródrót A CRH-nál mindannyian egyetértünk abban, hogy soha sincs jó üzleti ok arra, hogy a rossz dolgot tegyük. Ha valamilyen jogszabályba ütköző, etikátlan vagy veszélyes dolgot

Részletesebben

@@VISELKEDÉSI ÉS@@ @@ETIKAI SZABÁLYZATUNK@@

@@VISELKEDÉSI ÉS@@ @@ETIKAI SZABÁLYZATUNK@@ WIR ALLE SIND DIE POST. @@VISELKEDÉSI ÉS@@ @@ETIKAI SZABÁLYZATUNK@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ mi mindannyian @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ a postához @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ tartozunk. @@ELŐSZÓ@@

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV Kérdező aláírása:... igazolványszáma Jó napot kívánok. A TÁRKI munkatársa,. vagyok. A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából szeretnék néhány kérdést feltenni Önnek.

Részletesebben

A Demokratikus Koalíció Etikai és Fegyelmi szabályzata

A Demokratikus Koalíció Etikai és Fegyelmi szabályzata Etikai és Fegyelmi szabályzata 1. Az Etikai Bizottság: 1. biztosítja, hogy a párt az Alapszabálynak megfelelően tevékenykedjen, elősegíti az Alapszabály egységes értelmezését, ennek érdekében saját döntése

Részletesebben

Globális etikai kódex

Globális etikai kódex Globális etikai kódex Céltudatos teljesítmény Globális etikai kódex 3 Levél elnök-vezérigazgatónktól 4 A PepsiCo által képviselt értékek A teljesítményünk hátterében álló cél 5 Megfelelő üzletvitel 5 A

Részletesebben

10. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ETIKAI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012.

10. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ETIKAI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 10. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ETIKAI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete etikai szabályzatának

Részletesebben

A Supplier of the Year

A Supplier of the Year A Supplier of the Year - 2016 Versenyszabályzata 1. Általános versenyfelhívás A verseny célja: Üzleti partneri, beszállítói fontosak a LeasePlan Hungária Zrt-nek (továbbiakban: LeasePlan)! Termékeinek

Részletesebben

ELZETT CERTA HORGÁSZEGYESÜLET FEGYELMI SZABÁLYZATA. 1.. A fegyelmi szabályzat célja

ELZETT CERTA HORGÁSZEGYESÜLET FEGYELMI SZABÁLYZATA. 1.. A fegyelmi szabályzat célja ELZETT CERTA HORGÁSZEGYESÜLET FEGYELMI SZABÁLYZATA 1.. A fegyelmi szabályzat célja A szabályzat szankciórendszerén keresztül biztosítani az egyesület tagsága számára az egyesületi élet zavartalan működését,

Részletesebben

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október Kérdező aláírása:... igazolványszáma Jó napot kívánok. A TÁRKI munkatársa,. vagyok. A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából szeretnék néhány kérdést feltenni

Részletesebben

A Nestlé csoport üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása

A Nestlé csoport üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása A Nestlé csoport üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása Bevezető Célkitűzés A Nestlé üzletvitelét a vállalat megalapítása óta az erkölcsi integritás, a becsületesség, a tisztességes üzletvitel és a

Részletesebben

Delfort Group Magatartási Kódex

Delfort Group Magatartási Kódex Verzió május 2014 Delfort Group Magatartási Kódex A Menedzsment bevezetője A delfortgroup AG és leányvállalatai (delfortgroup) a tevékenységét a Kitűnőség Tisztelet Felelősség Becsületesség Átláthatóság

Részletesebben

NSG Csoport Beszállítói etikai kódex

NSG Csoport Beszállítói etikai kódex Bevezető NSG Csoport Beszállítói etikai kódex Az NSG Csoport arra törekszik, hogy üzletvitelének az NSG Csoport Értékek és Elvek nyilatkozatban leírtaknak megfelelő professzionális, jogkövető és etikai

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Kiadja a Magyar Posta Zártkör en M köd Részvénytársaság. A kiadásért felel: a Magyar Posta vezérigazgatója

ETIKAI KÓDEX. Kiadja a Magyar Posta Zártkör en M köd Részvénytársaság. A kiadásért felel: a Magyar Posta vezérigazgatója KÓDEX ETIKAI 2015 Kiadja a Magyar Posta Zártkör en M köd Részvénytársaság A kiadásért felel: a Magyar Posta vezérigazgatója 2 Bevezet A Magyar Posta nemzeti közszolgáltatóként 1867 óta lát el postai tevékenységet.

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL

A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL Jászberény Város Jegyzője tekintettel az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 141.

Részletesebben

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Csalás megelőzési szabályzat

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Csalás megelőzési szabályzat UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Csalás megelőzési szabályzat Jelen dokumentum az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Kuratóriumának jóváhagyásával jött létre 2014. December 4-én Cél: 2.1. A célja a csalás

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Magatartási Kódex. pénzügyi szervezetek. Dr. Farkas Ádám

Magatartási Kódex. pénzügyi szervezetek. Dr. Farkas Ádám Magatartási Kódex A lakosság számára hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról Dr. Farkas Ádám PSZÁF Felügyeleti l Tanács elnöke Kérdések áttekintése I. Mi a Magatartási

Részletesebben

Védelmi Vonalak - Compliance

Védelmi Vonalak - Compliance Dr. Wieland Zsolt igazgató Compliance Igazgatóság Védelmi Vonalak - Compliance 2013. Február 14. Tartalom 1 2 3 4 1 2 3 4 Védelmi vonalak Compliance az mi? Compliance feladatok Gyakorlatban 1 Belső védelmi

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Magatartási kódex. www.gw-world.com

Magatartási kódex. www.gw-world.com Magatartási kódex www.gw-world.com Stand 07/12 DO_01_01_003_ZEN HU Előszó A Gebrüder Weiss (GW) olyan családi vállalkozás, mely generációk óta felelősséget vállal az etikai értékekért és azok közvetítéséért

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Csoportos Egészségbiztosításra és (Euró Alapú) Kiegészítő Egészségbiztosításra vonatkozó, 2012-ben hatályos adózási,

Részletesebben

Az etikus vállalat. III. Klausz Ferenc

Az etikus vállalat. III. Klausz Ferenc Az etikus vállalat III. Klausz Ferenc A Telenor világ egyik legnagyobb mobil szolgáltatója Több mint184 millió (2010) mobil előfizető* Körülbelül 40 000 dolgozó 2 milliárd ember él a piacokon, ahol a Telenor

Részletesebben

Etika kérdése. A Borealis etikai irányelve

Etika kérdése. A Borealis etikai irányelve Etika kérdése A Borealis etikai irányelve 2 Etika kérdése Bevezetés magatartásforma, amelyet függetlenül attól, hogy hol végzi munkáját, vagy hogy milyen háttérrel rendelkezik, valamennyi alkalmazottunk

Részletesebben

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról Fegyelmi vétség Kkt. 174.. 174.. (1) Fegyelmi vétséget követ el az a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég, aki/amely a)

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai Kódex K8. számú melléklet Ügyfél-tájékoztató a Takarékbank Zrt. által alkalmazott etikai előírásokról Hatályos: 2014. december 18. napjától 1. Az Etikai Kódex

Részletesebben

Célok. A munkatársaknak az alábbi alapelvek szerint kell eljárniuk:

Célok. A munkatársaknak az alábbi alapelvek szerint kell eljárniuk: A BÉFLEX ZRT. ÜZLETI ETIKAI KÓDEXE Célok A Béflex megalapítása óta a becsületesség, a tisztességes üzletvitel és a hatályos jogszabályok maradéktalan betartása jellemzi. A Béflex munkatársak támogatják

Részletesebben

Amennyiben a válasza igen, kérjük válaszát egy külön papírlapon részletesen fejtse ki..

Amennyiben a válasza igen, kérjük válaszát egy külön papírlapon részletesen fejtse ki.. Biztosítási nyilatkozat Felelősségbiztosításához Fontos figyelmeztetés A biztosítási nyilatkozat kitöltése semmilyen formában sem kötelezi a nyilatkozat kitöltőjét, ill az általa képviselt személyeket

Részletesebben

Az Eli Lilly and Company elkötelezett a tisztességes, átlátható és hiteles üzleti működés mellett.

Az Eli Lilly and Company elkötelezett a tisztességes, átlátható és hiteles üzleti működés mellett. Tájékoztató munkáltatói Etika és Megfelelőségi Segélyvonal működéséről Az Eli Lilly and Company elkötelezett a tisztességes, átlátható és hiteles üzleti működés mellett. Ennek megfelelően munkavállalóinkra

Részletesebben

MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT

MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT 1 Bevezetés A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség (továbbiakban Szövetség) stratégiai céljait szigorú etikai és jogi elvárásoknak

Részletesebben

Ernst & Young Visszaélési-kockázatkezelési Felmérése

Ernst & Young Visszaélési-kockázatkezelési Felmérése Ernst & Young Visszaélési-kockázatkezelési Felmérése Vállalati csalások és az etikai forródrót Hogyan látják a helyzetet a multinacionális vállalatok európai alkalmazottai? Magyarországi eredmények Bevezetés

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei

I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei TARTALOMJEGYZÉK I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja II. III. IV. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának megtagadása

Részletesebben

Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága

Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát. Azok az általános ügyek, melyek nem igénylik az igazgatóság elnökének

Részletesebben

HU 1 HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE

HU 1 HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE HU HU HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE E magatartási kódex számos olyan alapelvet határoz meg, amelyek mellett az egyes közvetítők saját felelősségükre önkéntes alapon elkötelezhetik magukat. A

Részletesebben

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI SIKA EGY VILÁGSZINTŰ BESZÁLLÍTÓ ALAPELVEI ÉS HAGYOMÁNYAI Több mint 100 évvel ezelőtt a jövőbe látó feltaláló, Kaspar Winkler megalapította Svájcban a Sikát, mely mára sikeres

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt.

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. ETIKAI KÓDEX 9027 Győr, Martin u. 1. Postacím: 9002 Győr, Pf.: 50 Telefon: 06-96-622 600 Fax: 06-96-624 909 E-mail: raba@raba.hu www.raba.hu Tartalomjegyzék A kódex hatálya...3

Részletesebben

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is.

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is. Etikai kódex 1 Bevezetés Etikai kódexünket minimális irányadó normaként alkalmazzuk célunk, a termelési környezet és a munkafeltételek folytonos etikai és szociális szempontból esedékes - javítása érdekében.

Részletesebben

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL**

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL** Értékpapír-, és ügyfélszámla vezetéséről szóló számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap JOGI SZEMÉLYEK ÉS JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013.

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013. ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013. 1.) Gazdálkodási forma és tulajdonviszonyok A MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft. a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által bejegyzett

Részletesebben