A Szcientológia Egyház speciális elismerései

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szcientológia Egyház speciális elismerései"

Átírás

1 A Szcientológia Egyház speciális elismerései Az Európai Unió határozatai Az európai bíróságok számtalan esetben megállapították, hogy a Szcientológiát ugyanúgy kell kezelni, mint bármilyen más vallást egész Európában, beleértve a Szcientológiára vonatkozó határozatokat és állásfoglalásokat. Az Emberi Jogok Európai Bírósága április 5-én tagjainak egyhangú döntésével adott ki egy rendkívüli határozatot, amelyben támogatta a Szcientológusok vallásszabadságát, és amely kötelező érvényű azon 46 nemzet számára, amelyek aláírták és ratifikálták az Európai Tanács 1950-ben elfogadott Európai Egyezmény az Emberi Jogok és Alapvető Szabadság Védelméért (ECHR) című dokumentumot. Ez a határozat nem csak a Szcientológia Egyház támogatását jelenti, amelyben a Bíróság újra megerősítette, hogy az Orosz Szövetség kötelezően biztosítsa a szcientológusok vallásszabadsághoz való jogát egész Oroszországban, hanem valamennyi más vallásnézetű közösség tagjainak támogatása is egész Európában. Az ügy előzménye, hogy az Emberi Jogok Bírósága, amely jogosult volt határozathozatalra a Moszkvai Szcientológia Egyház kontra Oroszország (ügyiratszám 18147/02) ügyben, felháborítónak találta Moszkva város önkormányzatának döntését, amelyben elutasította a Moszkvai Szcientológia Egyház vallásos szervezetként történő regisztrálását. Az Egyház korábban 1994-ben már rendelkezett hivatalos regisztrációval ben azonban hoztak egy újraregisztrálásra kötelező rendeletet, amelynek keretében a Szcientológia Egyház kérelme elutasításra került a vallási szervezetek regisztrálását korlátozó törvény alapján annak ellenére, hogy több bírósági eljárás is teljesen kvalifikáltnak találta az Egyházat a törvényes regisztrálásra. A Bíróság úgy találta, hogy az indok, amelyeket a Moszkvai Igazságügyi Osztály használt fel és a moszkvai bíróságok hagytak jóvá a Moszkvai Szcientológia Egyház újraregisztrálási kérelmének elutasításával kapcsolatban, azok minden jogalapot nélkülöznek, és bizonyítható, hogy a moszkvai hatóságok nem jóhiszeműen jártak el, miután figyelmen kívül hagyták azon kötelességüket, hogy semlegesek és pártatlanok maradjanak a regisztrálásra jelentkező vallási közösséggel szemben. Mindez az Emberi Jogok Európai Egyezményének 11-es cikkelyének megsértése, valamint a 9-es cikkely figyelmen kívül hagyása. Ez az eset precedens értékű, mivel megerősíti, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága úgy veszi figyelembe a Szcientológia Egyházat, mint bármelyik másik egyházat és hitet az Európai Közösségben, amely szerint a Szcientológia egy jóhiszemű vallási szervezetet, amely jogosult ugyanazon jogokra az Emberi Jogok Európai Egyezménye értelmében, mint bármely más vallási szervezet. Ez nem az első alkalom, hogy Strasbourgban elismerték a Szcientológia Egyház vallásszabadsághoz és hitéletének gyakorlásához való jogát saját maga és tagjai számára. Az Emberi Jogok Európai Bizottsága korábban már döntött egy hasonló ügyben, amikor határozatot adott ki azzal kapcsolatban, hogy a Szcientológia Egyház is képviselheti tagjait, amivel érvényre juttathatja a vallási elismeréshez kötődő jogait a 9-es cikkely alapján. (A 1

2 bizottság a 16 DR 109 [Ecom HR 1979] ügyben arra a következtetésre jutott, hogy a Szcientológia Egyház, mint egyházi szervezet rendelkezhet és gyakorolhatja a jogot, mely szerint képviselheti tagjait a 9(1)-es cikk tartalma alapján. Mindazonáltal teljes mértékben és véglegesen megállapításra került mindaz, amit már emberi jogi szakértők, akadémikusok és számos nemzeti bíróság is megállapított: a Szcientológia egy jóhiszemű vallás és a Szcientológia Egyház, mint vallási közösség jogosult az emberi jogok és vallásszabadság teljes mértékben történő gyakorlására. Bármely támadás a kormányzatoktól, ami megkülönböztetést jelent más egyházakkal szemben, nem maradhat alapos kivizsgálás nélkül. A Szcientológia Egyház nemzeti elismerései Az Emberi Jogok Európai Bírósága és az Emberi Jogok Európai Bizottsága határozatain túlmenően, számos európai országban a Szcientológia elismert vallás, miután átesett az adott ország jogi és közigazgatási szabályok szerint lefolytatott vizsgálatokon. Azokban az országokban, ahol van vallási nyilvántartás, a Szcientológia vallásként van elismerve, bejegyezve, illetve regisztrálva. Svédország A Szcientológia Egyház hivatalosan elismert, teljes adómentességgel rendelkező vallás Svédországban november 23-án a stockholmi adóhatóságok a Szcientológia Egyháznak, mint vallási szervezetnek adómentességet garantáltak, miután vizsgálataik alapján megállapították, hogy az Egyház a törvényi előírásoknak megfelelően vallási célokat szolgál március 13-án a Nemzeti Bírói Tanács az Állami Földekért és Alapokért (National Judicial Board for Public Lands & Funds) (Vallások Nemzeti Nyilvántartása) regisztrálta a Svédországi Szcientológia Egyházat, mint vallásos szervezetet, és két hónappal később elismerte a szcientológia lelkészek jogait, hogy jogi érvényességgel házasságkötést szolgáltathatnak, ezáltal teljesen mértékben elismerve a Szcientológiát Svédországban, mint vallást. A regisztráció idején egy négyoldalas állásfoglalást adtak ki, amelyben a Nemzeti Bírói Tanács körvonalazta a Szcientológia Egyház vallási jellegét, állandóságát és szervezetét, és hogy a Szcientológia teljesen megfelel a vallásként való elismerés feltételeinek. Portugália A Portugáliai Szcientológia Egyházat 1984-ben alapították vallási szervezetként. Az igazságügyi miniszter április 7-én írta alá az erről szóló dokumentumot ben azonban új szabályozás lépett életbe, és a Vallásszabadság Törvény csak azokra a csoportokra vonatkozott, melyek több mint 30 éve voltak jelen az országban, vagy amelyek ennél régebb óta működtek nemzetközi szinten. Az Európai Emberi Jogi Bíróság évi áprilisi határozatát követően Portugália megváltoztatta a törvényi kereteket, és az Igazságügyi Minisztérium 2007 szeptemberében elismerte a Portugáliai Szcientológia Egyházat, miután megvizsgálta működését törvényességi, morális és vallási szempontokból. Az új törvény olyan jogosultságokat biztosít a vallási szervezeteknek, amelyekkel korábban 2

3 csak a Katolikus Egyház rendelkezett. Ilyen például a teljes adómentesség, a házasságkötés jogának elismerése, a lelkészek kórházi vagy börtönbeli szolgálatának engedélyezése, vallási ünnepek elismerése, valamint az állammal való különmegállapodás lehetősége. Portugália kormányzata ezen felül létrehozta a Vallásközi Párbeszéd munkacsoportot, amely megteremtette és fenntartja a kormány és a társadalom közötti multikulturális és többféle vallás alapján álló párbeszéd lehetőségét. Spanyolország Európai Emberi Jogi Bíróság évi áprilisi határozatát és egy hónappal a portugál elismerést követően 2007 októberében a madridi Spanyol Legfelsőbb Bíróság határozatot hozott, amelyben elismerte a Spanyolországi Szcientológia Egyházat vallási szervezetkén. A bíróság alaposan megvizsgálta az Egyház valamennyi okiratát, célkitűzéseit, tevékenységeit, majd egyhangúan úgy döntött, hogy a Spanyolországi Szcientológia Egyház jogosult arra, hogy a spanyol törvények szerint vallási szervezetként bejegyezzék. A Szcientológia az as évek vége óta van jelen az országban. Ezt követően a Spanyol Gazdasági Minisztérium és az Adóhivatal december 14-i hatállyal non-profit, vallásos, társadalmi szervezetnek minősítette a Szcientológiát, miután megbizonyosodtak róla, hogy az egyház mindenben megfelel az ide vonatkozó törvényeknek. Az elismerés alapján az egyházat mentesítették a szolgáltatások utáni áfa kötelezettség megfizetése alól, mivel az Egyház gondoskodik azokról az egyházközösségén belüli és kívüli élő emberekről, akik a Szcientológia Egyház vallásos és társadalmi szolgáltatásaitól várnak segítséget. Németország A német bíróságok a Szcientológiát már 40 esetben ismerték el jóhiszemű vallásként december 12-én a Baden-Württemberg Fellebbviteli Közigazgatási Bíróság állapította meg, hogy a Stuttgarti Szcientológia Egyház egy vallási szervezet, és ezért a Német Alkotmány védelme alatt áll. A Bíróság nem találta bizonyítottnak a tartományi kormányzat azon állását, hogy a Szcientológia Egyház kereskedelmi tevékenységet folytatna. A Bíróság kimondta: a legújabb tudományos vizsgálatok alapján, amely a Szcientológia szervezet céljait kutatta, nincs semmi kézzel fogható jele annak az állításnak, mely szerint a Szcientológiát alapító L. Ron Hubbard tanításai puszta ürügyként szolgálnának bármilyen kereskedelmi tevékenységre. Évekkel korábban, 1997 novemberében a német Szövetségi Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság hozott egy precedens értékű ítéletet, amely szerint a Szcientológia Egyház szolgáltatásai lelki jellegűek és nincs semmi közük a kereskedelmi tevékenységekhez. A határozat ezzel visszautasította a Baden-Württemberg tartományi kormányzatának azon szándékát, hogy a Szcientológia Egyházat törölje az egyházi nyilvántartásból azon az alapon, hogy nem vallásos tevékenység, és a kereskedelemben való részvételével sérti a vonatkozó alapszabályt. A kormányzat ezt követően visszavonta a keresetet és megfizette a perköltséget októberében a Szövetségi Munkaügyi Bíróság megállapította, hogy a Szcientológia 3

4 Egyházban tevékenykedő munkatársakat idealista és szellemi célok motiválják. A döntéshozatalkor az elsőfokú eljáró bíróság a mérföldkőnek számító Német Szövetségi Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság 1997-es határozatára hivatkozott, amely megállapította, hogy a Szcientológia vallás gyakorlatait lelki nyereségekre szánták és vallási célt szolgálnak októberében is egy precedens értékű döntés született. A kormányzat ugyanis úgy döntött, hogy nem fellebbezi meg a Német Szövetségi Adóügyi Bíróság Kölnben hozott határozatát, amely szerint két Los Angeles-i székhelyű, Szcientológia Egyházhoz tartozó szervezet adózási kedvezményt kapott Németországban. A bíróság kimondta, hogy ezek a szervezetek megfelelnek az Egyesült Államok és a Németország között év óta fennálló Jövedelemadó Szerződéseknek, és ez a határozat hatályon kívül helyezte a Német Szövetségi Adóhivatal év májusában hozott adómentességi kérelem elutasító határozatát januárban, a fenti döntést követően, a Német Szövetségi Pénzügyi Hivatal: 1. Iránylevelet adott ki, amelyben garantálja az adómentességet a Nemzetközi Szcientológia Missziók (SMI) számára, figyelembe véve azok licencdíj fizetési kötelezettségét a központi szervezetük számára (Karlsruhe, Ulm, Wiesbaden és Göppingen) 2. Iránylevelet adott ki, amelyben garantálja az adómentességet a Nemzetközi Szcientológia Egyháznak (CSI) és a Szcientológia vallás Anyaegyházának, figyelembe véve azon licencdíjakat amelyeket a kilenc, Németországban bejegyzett Szcientológia Egyháztól kapnak március 23-n a Düsseldorfi Kerületi Bíróság hivatalosan regisztrálta a Düsseldorfi Szcientológia Egyházat, mint vallási egyesületet júniusában a Hamburgi Állami Fellebbviteli Közigazgatási Bíróság megállapította, hogy a hamburgi kormányzat szcientológusok elleni adminisztratív lépései diszkriminatívak, amelyek akadályozzák a Német Alkotmány 4-es cikkelyében rögzített, a vallásszabadsághoz fűződő jog érvényesülését. A bíróság döntésével rámutatott arra, hogy Így megállapítást nyert, hogy a felperes önmagát nem csak egyszerűen személynek, egyénnek, vallási vagy filozófiai hívőnek vallja, hanem a Szcientológia tanait meg is osztja a közösségben másokkal, és azáltal megilleti az Alkotmány 4-es cikkelye alapján járó védelem (a vallásszabadság vagy a hit védelme). Magyarország Az évi IV. törvény A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szabályozza azokat a tevékenységeket, amelyeket az egyházak Magyarországon folytathatnak, és azoknak a kedvezményeknek a körét, amelyeket a vallási közösségek élvezhetnek. Továbbá meghatározza azokat a kritériumokat, amelyeket teljesíteni kell a vallási szervezet státusz eléréséhez. A Magyarországi Szcientológia Egyház ez alapján, hivatalosan, 1991-ben került regisztrálásra, mint vallási szervezet. Ennek eredményeképpen, minden magyarországi Szcientológia Egyház a magyar anyaegyház alá bejegyzett, független vallási szervezetként van elismerve. 4

5 Ausztria Bécs Közigazgatási Bírósága az augusztus 1-ji határozatában úgy döntött, hogy az a tény, hogy néhány évtizedes mélyreható vizsgálat után, a Szcientológia Egyház az egyesült Államokban elnyerte az IRS-től a jóhiszemű vallás és jótékonysági szervezet státuszát, ahol a legnagyobb számú Szcientológia Egyház van, elegendő bizonyítékot adott nekünk, hogy meggyőzzön: az Ausztriai Szcientológia Egyház vallási intézmény. A bíróság kiemelte, hogy az egyház szolgáltatásai vallási természetűek, amit úgy jellemzett, mint vallási cselekedetek, amelyek megegyeznek magával a Szcientológia egyház vallási azonosságával, amelyek nyilvánvalóan összhangban vannak a szervezet szabályzatával ban az Osztrák Alkotmánybíróság az F.R. ügyben, amely egy szcientológus szülői felügyelet jogállására vonatkozott, azt a határozatot hozta, hogy minden olyan kísérlet, amely megkülönböztetett módon kezelné a Szcientológiát más vallásokhoz képest, az ellentétes az Emberi Jogok Európai Egyezményével és így az a törvény megsértése. (1).(1) In Re F.R. 2 Ob 2192/96h (23 August 1996) Olaszország A Szcientológia Egyházat számos bírósági és közigazgatási határozatban vallásként ismerik el Olaszországban, és így egyértelműen vallásnak tekinthető ebben az országban. A legjelentősebb határozat az Olasz Legfelsőbb Bíróságé, amely ismételten megerősítette a Szcientológia vallásosságát. Ezt a határozatot a bíróság a Szcientológia egyház saját kérésére adta ki 1997 szeptemberében, ami precedens értékű bizonyítékként szolgált a vallási elfogadottság megállapításánál. A Bíróság áthatóan elemezte a vallás megállapításához szükséges kritériumokat, és arra a következtetésre jutott, hogy a Szcientológia egy jóhiszemű vallás, amelynek tevékenysége kivétel nélkül, minden más vallási mozgalom ismertetőjele. Ennek meghatározásakor a Szcientológia jóhiszeműsége tekintetében az Elsőfokú Bíróság elutasította a lent alkalmazott vallás meghatározását a Fellebbviteli Bírósági ügyben, Megállapított, hogy a Fellebbviteli Bíróság a zsidó-keresztény fogalmak szerint értelmezte a vallást, amely szerint az: doktrínák rendszere, amelynek középpontban a Legfelsőbb Lény létezésének feltételezése áll, akinek közvetlen kapcsolata van az emberekkel, akinek engedelmeskedni, és akit tisztelni kell. A bíróság megállapította: a vallás ilyen meghatározása önmagában részleges, mivel az a megállapítás, hogy csak a kinyilatkoztatott vallások amelyek a bibliából származtatják magukat az egyedüli hiteles vallások, sok nézőpontból illegálisak, filozófiai és társadalom-történeti feltételezéseken alapulnak, és ezért helytelenek. Továbbá a Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy az első fokon eljáró bíróság is tévedett amikor kizárta a Szcientológiát és ezzel együtt a Buddhizmust, a Taoizmust vagy bármely többistenhitű, sámánisztikus vagy animista vallásokat. Az Olasz Legfelsőbb Bíróság 2000 októberében újfent kiadott egy határozatot, amely a Milánói Szcientológia Egyház adófizetési kötelezettségének mentességével kapcsolatos. Ebben a bíróság hivatkozott azon korábbi megállapítására, hogy minden számottevő és érvényben lévő joggyakorlattal felruházott szervezet a Szcientológiát vallásnak találta. A Legfelsőbb Bíróság kritizálta az alsóbb szintű bíróságot, amelyik nem vette figyelembe, hogy az Egyház teljesen adómentes az Egyesült Államokban, és azt sem, hogy a Szcientológiát 5

6 számos szakértő a kutatási eredmények alapján egyértelműen vallásnak találta. A Legfelsőbb Bíróság azt is kijelentette, hogy a Szcientológiát nem csak az angolul beszélő nemzetek esetében kell vallásnak tekinteni, hanem az Európai Közösség más országaiban is decemberben az olasz kormány végrehajtó hatalma is elfogadta a Szcientológia vallásos jellegét, és a pénzügyminiszter mentesítette az olasz Szcientológia Egyházakat az adófizetés kötelezettsége alól, ezzel is vallási és non-profit szervezetnek minősítve az egyházakat. A kormány egy miniszteri rendeletben szögezte le, hogy az Egyház egyetlen célja a Szcientológia vallás terjesztésének támogatása. A végrehajtó hivatal által megállapításra került az is, hogy a Szcientológia Egyház vallási céljai megfelelnek a Vallásszabadsági Törvény 3.2-es cikkelyébe foglaltaknak. Horvátország Horvátország nem tagja az Európai Uniónak, de van vallási nyilvántartó rendszere. A Horvátországi Szcientológia Egyház 2003 decemberében vallási közösségként lett regisztrálva Horvátországban a Zágrábi Szcientológia Misszió Egyházával együtt, mint vallási szervezet. Szlovénia A vallási közösségeket a Kormányzati Hivatal a Vallási Közösségekért nevű szervezet regisztrálja Szlovéniában ben, a regisztrációt követően a Szlovén Köztársasági Hivatal Kormánya elismerte a Szcientológia Egyházat vallási közösségként és megadta az összes ezzel járó jogot és kiváltságokat, hogy legálisan működhessen az országban. Európai Parlament április 29-én hangzott el egy kérdés az Európai Parlamentben a Vallásszabadság megsértése Németország témájában, amire a Bizottság részéről Mr. Vitorino adott választ (írott válasz: E-0775/04). A válaszban a Bizottság véleménye szerint, a válaszok, amelyek a Szcientológia Egyház és más vallási közösségek németországi státuszára vonatkoznak megtalálhatók a Nyilatkozat az egyházak és a világnézeti szervezetek státuszára hivatkozva dokumentumban, amihez csatolták az Amszterdami Szerződést, amely szerint Az Unió tiszteletben tartja és nem korlátozza az egyházak és vallási szervezetek vagy közösségek ezen státusza gyakorlásának jogát a tagállamokban. E célból, mint az összes többi tagállamot is, a Bizottság december 2-a óta kötelezte Németországot, hogy alkalmazza a 2000/78/EC direktívát, ami tiltja a valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális orientáción alapuló diszkriminációt, különös tekintettel a munkahelyeken történő alkalmazásra és munkára. (Hivatalos Folyóirat L 303, ). A fent említett direktíva keretében kell a tagállamoknak megvizsgálni az országon belül alkalmazott gyakorlatukat és tájékoztatást adniuk. A Bizottság figyelmeztető levelet küldött Németországnak a tájékoztatás elmulasztása miatt, mivel nem közölte, hogy milyen intézkedéseket hoztak az országban ezzel kapcsolatban. 6

7 Az Európai Unió területén egyébként bárkinek, aki úgy látja, hogy alapvető emberi jogait sértették meg, lehetősége van panasszal élni az Emberi Jogok Európai Tanácsa előtt, miután a lakóhelye szerinti illetékes eljárások lezárultak. További európai országok Számos más Európai Uniós országban, a Szcientológia még a misszionárius szakaszban van vagy még nem alakította meg formális szervezetként, illetve új misszióként még nem kérték vallási nyilvántartásba vételüket. Ez magába foglalja a Cseh Köztársaságot, Szlovákiát, Lengyelországot, Litvániát, Lettországot, Észtországot és Írországot. Görögországban, Belgiumban és Franciaországban a Szcientológia Egyház szervezetei vallási egyesületként működnek, mert ezekben az országokban nem létezik más, hivatalosan elismert státusz az államvallás kivételével. Egyesült Államok Az Amerikai Adóhivatal (IRS) a világon még soha sem látott mélységben folytatott le egy kétéves, átfogó vizsgálatot a Szcientológia Egyházzal kapcsolatban, beleértve az Egyház egész világra kiterjedő társadalomjobbító tevékenységeit és minden egyes állítás felülvizsgálatát, amelyeket az Egyház kritikusai és a szervezetet elhagyó tagok tettek. Az IRS október 1-jén kiadott hivatalos állásfoglalásában elismerte, hogy a Nemzetközi Szcientológia Egyház a Szcientológia vallás Anyaegyháza, valamint a hozzá kötődő 150 egyház, misszió és a szociális jobbító szervezetek a Szcientológiához kötődő entitások, és mint ilyenek az Egyesült Államokban adómentes vallási és jótékony státusszal rendelkeznek. Ebben a szigorú kormányzati vizsgálatban, amelyet a legmagasabb rangú adótisztviselők folytattak le, az IRS arra a következtetésre jutott, hogy a Szcientológia Egyház kifejezetten vallási és jótékonysági célok elérésén dolgozik. Az adómentességi döntés kibocsátásakor az IRS szükségszerűen meghatározta, hogy 1. A Szcientológia jóhiszemű vallás 2. A Szcientológia Egyház és a hozzá kapcsolódó jótékonysági és oktatási intézmények kifejezetten elismert vallási célokon dolgozik 3. A Szcientológia Egyház és a hozzá kapcsolódó jótékonysági és oktatási intézmények a közérdek és nem a magánemberek érdekeit nézve működik 4. A Szcientológia Egyházak és a hozzá kapcsolódó jótékonysági és oktatási intézmények bevételének nincs olyan része, amely bármely magánszemély, vagy nem jótékonysági entitás hasznára lenne Az IRS megfontolt és fenntartás nélküli határozatot hozott. A Szcientológia Egyházak csak azután lettek adómentesek, miután lefolytatták a legkiterjedtebb és legrészletesebb mentességi vizsgálatot az adózás történelmében. Valójában a vizsgálat annyira széleskörű volt, hogy az eljárásoknak adminisztrációs nyomtatványai megközelítőleg 4 méter hosszúságot tettek ki. Az IRS eljárása magában foglalt számos vizsgálatot a Szcientológia Egyház hierarchiájáról, a testületi és pénzügyi struktúrájáról, az egyháztagok és a hívek számára nyújtott vallási szolgáltatásokról, az egyes egyházak és szervezetek adminisztrációjáról és azok vezetéséről, az adományok felhasználásáról és a kiadott nyugtákról, az egyházi vezetők és tagok javadalmazásáról, stb. Ez a vizsgálat ugyancsak magában foglalta az egyenlegközlők áttekintését, a bankszámlakivonatokat, a törölt csekkeket és hasonló pénzügyi információkat. 7

8 Amellett, hogy keresték a válaszokat az összes specifikus kérdésükre, az IRS a helyszínen vizsgálta meg a Szcientológia Egyházak és Szcientológia szervezetek berendezéseit, pénzügyi bizonylatai ezreit, és alaposan átnézte a tevékenységüket. A teljes IRS adminisztráció tökéletesen elégedett volt e széleskörű és szigorú ellenőrzési folyamattal kapcsolatban, ami nélkül az adómentesség soha nem fordulhatott volna elő. Az IRS átfogóan, minden részletre kiterjedően vizsgálta meg az Egyház adománygyűjtő gyakorlatát a hittérítéssel és az irányelveivel kapcsolatban, amelyek a szolgáltatásokhoz kapcsolódnak. Az többször is megerősítette, hogy azért hoztak kedvező határozatot, mert 1. megerősítést nyert, hogy az Egyház nem szolgál magánérdekeket 2. nem sértett meg egyetlen alapvető közösségi irányelvet sem Az IRS határozata azt is tartalmazta, hogy a Szcientológia Egyház megfelel az Egyház, valamint a jótékonysági vallási szervezet definíciójának is. A Szcientológia törvényesen elismert vallás és Egyház az Egyesült Államok kormánya által az összes államban. A Szcientológia lelkészei rendelkeznek a Külügyminisztérium és Bevándorlási és Letelepedési Szolgálat (INS) által kiadott jogosítvánnyal a lelkészi bevándorlási státuszra, mivel vizsgálatukban azt találták, hogy a Szcientológia egy jóhiszemű vallás ban kiadtak egy Külügyminisztériumi feljegyzést az Információs szabadság törvény értelmében, amelyben az Egyesült Államok kormányzatának álláspontja az, hogy a Szcientológia annyira egyház, mint a Katolikus Egyház vagy bármely más elismert egyház. A Külügyminisztérium emberjogi jelentéseiben, minden évben kifejezi aggodalmát, amikor a világban diszkrimináció történik valamelyik Egyházzal, és így a Szcientológiával kapcsolatban. Emberjogi riportjaiban különösen kiemeli azokat az ügyeket, amelyek a Szcientológia, mint vallás és a szcientológusok ellen irányultak az egyes európai országokban az elmúlt 12 évben. Venezuela március 22-én a Caracasi Dianetika Szövetség el lett ismerve, mint adómentességre jogosult vallási szövetség. A Venezuelai Szcientológia Egyház az Igazságügyi Minisztérium által február 1-jén lett regisztrálva, mint vallási közösség. Ecuador A Szcientológia Egyház vallásként lett elismerve Ecuadorban 1997-ben. Costa Rica A Szcientológia Egyház vallásként lett elismerve Costa Ricán 1991-ben. Brazília 2004 szeptemberében a Brazil Szcientológia Misszió Egyháza regisztrálva lett a brazil Igazságügyi Minisztériumban, mint vallási szövetség. 8

9 Argentína 2008 decemberétől a Szcientológia Egyház vallásként lett elismerve Argentínában. Fülöp-szigetek A Szcientológia Egyház vallásként lett elismerve a Fülöp-szigeteken 2003-ban. India A Szcientológia Egyház vallásként lett elismerve Indiában 2003-ban. Ausztrália A Szcientológia Egyház az ausztrál törvények szerint jóhiszemű, jótékony vallási szervezetként lett elismerve októberében az Ausztrál Legfelsőbb Bíróság kimondta, hogy a Szcientológia egy vallás. És mivel a következtetés, hogy (az Egyház) egy vallási intézmény, jogosultsága az adómentességre vitathatatlan. A Legfelsőbb Bíróság a vallási meghatározás azon értékelése alapján jutott erre a következtetésre, ami felölelte azt a tanítást, hogy minden hit általánosan megegyezik a vallási státusszal. Ez volt a vallás előző meghatározásának kiterjesztése az angol törvényre, ami korlátozta a vallásosságot a szűk zsidó-keresztény fogalomra, és amely kizárta a hívők többségét a világban. A Legfelsőbb Bíróság döntése egy rendkívül jelentős előrelépés a vallás definíciójának meghatározásában és az adómentesség megadásával kapcsolatban, Ausztráliában. Valójában az ausztrál kormány által lefolytatott vizsgálat kiterjesztette a karitatív és a kapcsolódó szervezetek meghatározását, mivel perdöntő volt, hogy a legjelentősebb ausztrál hatóság milyen határozatot hoz egy vallási kérdésben A Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy a Szcientológia egy vallás. Jelen megközelítésben, hogy mi minősül vallásnak, a Szcientológiával kapcsolatos ítélet nyújtja a legjobb magyarázatot. Ez az eset nemzetközileg is precedens értékű határozatnak számít a vallásokkal kapcsolatos döntések esetében februárjában a Fellebbviteli Angol Lordok kiadtak egy állásfoglalást az Oktatási és Foglalkoztatási Államtitkár és mások (alperes) kontra Williamson és mások (felperes) ügyében, amelyben a bíróság hivatkozott az Ausztrál Legfelsőbb Bíróság határozatára, mint a vallás meghatározása problémáját megvilágító esetre. A határozat kiemelte, hogy a hatósági döntések tendenciája (ami nem meglepő az egyre inkább multikulturális társadalmakban, és ami növeli az emberi jogok betartásával kapcsolatos tiszteletet) a vallás újabb, jobban kiterjesztett meghatározása (Wilson és Deane JJ az Új Hit Egyház esetében (A Szcientológia Egyház esete) 174. oldal, kommentálva az Egyesült Államok hasonló tendenciát mutató joggyakorlatával.) Új-Zéland december 24-én az Új Zéland-i Adóhatóság egyetértett vele és elfogadta az Ausztrál Legfelsőbb Bíróság döntését. Ennek értelmében elismerte az Szcientológia Egyházat, mint jótékony vallási szervezet, amely a közösség érdekében működik. A kormány megállapította, hogy a Szcientológia Egyház megfelel a kifejezetten jótékony természetűként terjeszkedő 9

10 vallásnak és megfelel a közösség javára történő tevékenykedés követelményeknek. Dél-Afrika Dél-Afrika fajüldözés utáni kormánya vallásként ismerte el a Szcientológiát 2000-ben. Abban az évben a Belügyminisztérium engedélyezte a Szcientológia Lelkészeknek, hogy elkezdhetnek polgári házasságokat kötni, a mechanizmust, mint vallási elismerést abban az országban ben a dél-afrikai Adóhivatal az egyháznak adómentességet állapított meg. Kanada A Szcientológia Egyházak mentesültek a vagyoni adóktól, mint vallási szervezetek Quebecben, Brit Kolumbiában, Albertában és Ontárióban. A Montreáli Szcientológia Egyház és a Quebec-i Szcientológia Egyház vallási szervezetként lett regisztrálva a quebec-i tartományban december 21-től közepe óta, az Alberta és Ontario tartományai elismerték a Szcientológia Egyházak vallásosságát és a lelkészeket, hogy a házassági törvény szerint tarthatnak házasságkötéseket. Kazahsztán A Szcientológia vallásként lett elismerve Kazahsztánban 2000-ben. Kirgizisztán A Szcientológia vallásként lett elismerve Kirgizisztánban 2001-ben. Taiwan A Szcientológia vallásként lett elismerve Taiwanon 2003-ban. Nepál A Szcientológia vallásként lett elismerve Nepálban 2004-ben. Tanzánia A Szcientológia vallásként lett elismerve Tanzániában 2004-ben. Sri Lanka A Szcientológia Egyház vallásként lett regisztrálva Sri Lankán 2006-ban. 10

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG,

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ, AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT, AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.9. C(2016) 5091 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A kötelezettségszegési eljárások keretében a Bizottság által a Bíróságnak javasolt rögzített összegű és kényszerítő bírságok

Részletesebben

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.7.1. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2866/98/EK rendeletnek az euró litvániai

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6. WIPO Szerzői Jogi Szerződés (2004. évi XLIX. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezete 1996. december 20-án, Genfben aláírt Szerzői Jogi Szerződésének, valamint Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló

Részletesebben

Belföldi EMS Gyorsposta

Belföldi EMS Gyorsposta Belföldi EMS Gyorsposta Az EU területére megállapított zónadíjak ÁFA-t tartalmaznak. Az EMS küldemények EU-n kívüli szállításának díja csak a belföldi szakaszra vonatkozólag tartalmaz ÁFA-t. A táblázatban

Részletesebben

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Szalayné Sándor Erzsébet PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék Európa Központ Szeged, 2010. november

Részletesebben

Jegyzőkönyv az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól

Jegyzőkönyv az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 24 Protokoll in ungarischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAI KÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2012. május 14. (OR. en) CIG

Részletesebben

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai Az Európai Unió Az Unió jelmondata: In varietate concordia (magyarul: Egység a sokféleségben) Himnusza: Örömóda Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 2009. január 1-től hatályos 80. (5) bekezdése értelmében a Közösségi rendelet vagy a

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 28. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. február 28. Címzett: Biz.

Részletesebben

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Az Emberi Jogok i és a Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Tagállam Első Afganisztán 1983.01.24.a 1983.01.24.a Albánia 1991.10.04.a 1991.10.04.a 10.04.a 10.17.a Algéria 1989.09.12. 1989.09.12. 1989.09.12.a

Részletesebben

Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei. 2015. április 1. Amway

Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei. 2015. április 1. Amway Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei 2015. április 1. Amway Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei Ez a irányelv minden olyan európai piacra vonatkozik, ahol az Amway 2015. április 1-én saját leányvállalatai

Részletesebben

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA Hatályos 2014. január 1-től 2014. I. félévre vonatkozó országkockázati besorolás és biztosíthatósági szabályok (táblázatban

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt.. (..) felperesnek az ORFK Gazdasági és

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása

Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása Szerkesztők Szamel Katalin - Balázs István Gajduschek György - Koi Gyula Í^XompLex Wolters Kluwer csoport TARTALOM BEVEZETŐ 25 A közigazgatási modellek kialakulásának

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 2006.7.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 A BIZOTTSÁG 1156/2006/EK RENDELETE (2006. július 28.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt, az egységes támogatási rendszer részleges vagy szabad

Részletesebben

A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás. megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok

A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás. megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok ALÁÍRÁSI JEGYZŐKÖNYV A CSEH KÖZTÁRSASÁGNAK, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁGNAK, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LETT KÖZTÁRSASÁGNAK, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁGNAK, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGNAK, A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LENGYEL

Részletesebben

Alkotmányügyi Bizottság JELENTÉSTERVEZET. Vélemény előadója(*): Gál Kinga, Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Alkotmányügyi Bizottság JELENTÉSTERVEZET. Vélemény előadója(*): Gál Kinga, Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Alkotmányügyi Bizottság 2009/2241(INI) 2.2.2010 JELENTÉSTERVEZET az Uniónak az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez történő csatlakozására

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.10. COM(2016) 85 final ANNEX 4 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai migrációs stratégia szerinti kiemelt

Részletesebben

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.26. COM(2014) 101 final ANNEX 1 MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV a következőhöz: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás felülellenőrzés, iratmegőrzési kötelezettség Kfv.I.35.516/2006/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szűcs Viktor Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrea

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

TANÁCS. L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

TANÁCS. L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.11.15. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS A TANÁCS HATÁROZATA (2006. november 7.) a 77/388/EGK irányelv 28. cikke (6) bekezdésében

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2013.3.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 79/7 A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. március 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: SZERZŐDÉS JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az európai integráció történeti áttekintése 137. lecke Schuman-tervezet Az

Részletesebben

PUBLIC 9576/14 AZEURÓPAIUNIÓ TANÁCSA. Brüszel,2014.június6. (OR.en) LIMITE PV/CONS22 ECOFIN460

PUBLIC 9576/14 AZEURÓPAIUNIÓ TANÁCSA. Brüszel,2014.június6. (OR.en) LIMITE PV/CONS22 ECOFIN460 ConseilUE AZEURÓPAIUNIÓ TANÁCSA Brüszel,2014.június6. (OR.en) PUBLIC 9576/14 LIMITE PV/CONS22 ECOFIN460 TERVEZET JEGYZŐKÖNYV 1 Tárgy: AzEurópaiUnióTanácsának(GAZDASÁGIÉSPÉNZÜGYEK)2014. május6-ánbrüszelbentartot3310.ülése

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. AA2003/AF/TR/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. AA2003/AF/TR/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY AA2003/AF/TR/hu 1 I. A ZÁRÓOKMÁNY SZÖVEGE ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A jogállamiság erősítésére irányuló új uniós keret

MELLÉKLETEK. a következőhöz A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A jogállamiság erősítésére irányuló új uniós keret EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 11.3.2014 COM(2014) 158 final ANNEXES 1 to 2 MELLÉKLETEK a következőhöz A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A jogállamiság erősítésére irányuló új

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

Tekintettel arra, hogy a tagállamok közül Dánia nem vett részt e rendelet elfogadásában, rá nézve e rendelet nem kötelező, és nem alkalmazható.

Tekintettel arra, hogy a tagállamok közül Dánia nem vett részt e rendelet elfogadásában, rá nézve e rendelet nem kötelező, és nem alkalmazható. A kis értékű követelések európai eljárása 1. A vonatkozó Európai Uniós jogszabály A határokon átnyúló, kis értékű fogyasztói és kereskedelmi követelések egyszerűsített és gyorsított elbírálására vonatkozó

Részletesebben

Harmadik országból érkező idénymunkások

Harmadik országból érkező idénymunkások Harmadik országból érkező idénymunkások Szerkesztői bevezető Jelen tanulmánykötet szerkesztési elvei között szerepelt, hogy a Magyarországot és az Európai Uniót érintő migráció kapcsán a lehető legtöbb

Részletesebben

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék AZ ALAPELVEK NEMZETKÖZI JOGI ALAPJA széles körben elfogadott,

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK EXIMBANK ZRT. 2016. OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK Hatályos 2016. október 21. 2016. október 21-től hatályos országkockázati besorolás és kockázatvállalási

Részletesebben

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3.

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3. Általános Megállapodás az Európa Tanács A Belga Királyság, a Dán Királyság, a Francia Köztársaság, a Görög Királyság, az Ír Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság,

Részletesebben

Származási szabályok új GSP. Czobor Judit NAV KH Vám Főosztály

Származási szabályok új GSP. Czobor Judit NAV KH Vám Főosztály Származási szabályok új GSP Czobor Judit NAV KH Vám Főosztály Jogalap: Az európai parlament és a Tanács 978/2012/EU rendelete (2012. október 25.) az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

Kérjük, válasszon nyelvet

Kérjük, válasszon nyelvet Page 1 sur 10 Kérjük, válasszon nyelvet Hungarian A BESZERZÉSI LÁNC KEZDEMÉNYEZÉS MEGFELELÉSI FELMÉRÉSE - 2016 Üdvözöljük a Dedicated cég online felmérési honlapján. A webalapú eljárás garantálja a vállalat

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról; valamint megállapodás alkalmazásáról

Részletesebben

Az élettársak és a házaspárok vagyonjogi rendszereivel kapcsolatos rendeletekre irányuló javaslatok

Az élettársak és a házaspárok vagyonjogi rendszereivel kapcsolatos rendeletekre irányuló javaslatok BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA C TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ÉS ALKOTMÁNYOS ÜGYEK JOGI ÜGYEK Az élettársak és a házaspárok vagyonjogi rendszereivel kapcsolatos rendeletekre irányuló javaslatok

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.14. COM(2015) 430 final 2015/0193 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Palaui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli

Részletesebben

A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása

A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása Párniczky Tibor IX. Pénztárkonferencia - Eger - 2006. november 8.-9. Tájékoztató Melyik Európa? A szabályozás területeiről Tagok jogai Intézményi szabályozás

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 27.5.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE (43/2011) Tárgy: Az Ír Köztársaság képviselőházának (Dáil Éireann) indokolással ellátott véleménye a közös konszolidált

Részletesebben

Nagykövetségek March 13.

Nagykövetségek March 13. Nagykövetségek 2007. March 13. Albánia Albán Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége Cím: 1026 Budapest, Gábor Áron u. 55. Telefon: +31 1 326 8905 Algéria Algériai Demokratikus Népi Köztársaság Magyarországi

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.4. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

SPC kiegészítő oltalmi tanúsítvány

SPC kiegészítő oltalmi tanúsítvány SPC kiegészítő oltalmi tanúsítvány MIE konferencia Mátraháza, 2011. május 26-27. Szentpéteri Zsolt szabadalmi ügyvivő SPC 1.) Forgalomba hozatali engedélyekkel kapcsolatos problémák 2.) Vizsgálattal kapcsolatos

Részletesebben

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről 149. sz. Egyezmény a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa

Részletesebben

Új egyh{zügyi törvény Magyarorsz{gon

Új egyh{zügyi törvény Magyarorsz{gon Új egyh{zügyi törvény Magyarorsz{gon A Policy Solutions gyorselemzése a hazai és európai egyh{zi szab{lyoz{sról 2011. június Vezetői összefoglaló A Policy Solutions gyorselemzésében a Magyar Országgyűlésnek

Részletesebben

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON Összehasonlító elemzés DR. SZABÓ KÁROLY GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK

Részletesebben

fogadó tagállam az a tagállam, amelyben egy ügyvéd az irányelvnek megfelelően ügyvédi gyakorlatot folytat;

fogadó tagállam az a tagállam, amelyben egy ügyvéd az irányelvnek megfelelően ügyvédi gyakorlatot folytat; Az ügyvédi hivatás gyakorlása az Európai Unión belül (folytatás) Ígéretünkhöz híven visszatérünk a Prókátor legutóbbi számában megjelent cikk témájához és megkíséreljük bemutatni az ügyvédi hivatás, a

Részletesebben

Információs társadalom Magyarországon

Információs társadalom Magyarországon Információs társadalom Magyarországon 2007-2010 Dr. Csepeli György Közpolitikai Igazgató Siófok, 2006. november 10. Helyzetkép 2006. Economist Intelligence Unit: The 2006 e-readiness rankings Dimenziók:

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Ellenőrző Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Ellenőrző Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Költségvetési Ellenőrző Bizottság 2014/2147(INI) 7.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részére

Részletesebben

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET Dr Sugár Dezső előadás a VISEGRÁDI NÉGYEK TALÁLKOZÓJÁRA MISKOLC, LILLAFÜRED 1 A KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET MUNKÁJÁNAK JOGI KERETEI EU irányelv egységes keretfeltételeket

Részletesebben

Információs társadalom Magyarországon

Információs társadalom Magyarországon Információs társadalom Magyarországon 2007-2010 Dr. Csepeli György Közpolitikai Igazgató Budapest, 2006. december 4. Helyzetkép 2006. Economist Intelligence Unit: The 2006 e-readiness rankings Dimenziók:

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás kölcsön, hitelt érdemlő bizonyíték Kfv.I.35.496/2006/4.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Lampé Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Lampé Zoltán ügyvéd) által képviselt felperes

Részletesebben

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6.

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Richter Csoport 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Összefoglaló 2014. I-III. III. negyedév Konszolidált árbevétel: -2,8% ( ), +1,2% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.29. COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 287. cikkétől eltérő

Részletesebben

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám A TANÁCS 1968. október 15-i 68/360/EGK IRÁNYELVE a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

Részletesebben

156. sz. Egyezmény. a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról

156. sz. Egyezmény. a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról 156. sz. Egyezmény a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája,

Részletesebben

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.31. COM(2011) 23 végleges Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről INDOKOLÁS Az Európai

Részletesebben

EURÓPAI EMBERI JOGI BÍRÓSÁG

EURÓPAI EMBERI JOGI BÍRÓSÁG EURÓPAI EMBERI JOGI BÍRÓSÁG részére Európa Tanács Strasbourg, Franciaország European Court of Human Rights Council of Europe F-67075 Strasbourg-Cedex Fax: 00 33 3 88 41 27 30 az Európai Emberi Jogi Egyezmény

Részletesebben

Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai

Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai 2012. ősz Dr. Lattmann Tamás Az uniós jog természete Közösségi jog : acquis communautaire (közösségi vívmányok) része a kötelező szabályok összessége Európai Bíróság

Részletesebben

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata A tagállamokban alkalmazott eljárás ÖSSZEFOGLALÓ Az Európai Unióról szóló szerzıdés célkitőzései között szerepel az, hogy a szerzıdı felek tovább viszik

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.13. COM(2014) 350 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk HU HU A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az

Részletesebben

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.10.26. (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK, FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés

Részletesebben

9389/1/16 REV 1 ADD 1 ac/ia 1 DRI

9389/1/16 REV 1 ADD 1 ac/ia 1 DRI Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. július 19. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2012/0340 (COD) 9389/1/16 REV 1 ADD 1 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy: TELECOM 89 CONSOM 117 MI 374 CODEC 728 PARLNAT

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

12366/1/16 REV 1 zv/gu/kb 1 DG B 1C

12366/1/16 REV 1 zv/gu/kb 1 DG B 1C Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. szeptember 23. OR. en 12366/1/16 REV 1 SOC 540 EMPL 354 FELJEGYZÉS Küldi: a Tanács Főtitkársága Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 15778/1/13 REV 1 SOC 900 Tárgy:

Részletesebben

INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE SZERINTI TAGÁLLAMBAN

INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE SZERINTI TAGÁLLAMBAN MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 4. oldalon E 411 ( 1 ) INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az EU intézményei 138.lecke Az intézményrendszer általános jellemzői Az Európai

Részletesebben

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG M. 217/1998/4. s z á m A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőrszakszervezet (Budapest, Király u. 71. 1077, ügyintéző: Dr. Szöllősi Tibor) által képviselt

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 89 A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK I. EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 816 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A jelenlegi állás és a lehetséges további lépések a vízumpolitika területén

Részletesebben

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.6. C(2012) 8806 final A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről HU HU A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

Részletesebben

MELLÉKLET. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

MELLÉKLET. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.12.13. COM(2016) 815 final ANNEX 1 MELLÉKLET Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet,

Részletesebben

99. sz. Egyezmény a mezőgazdasági minimálbérek megállapításáról

99. sz. Egyezmény a mezőgazdasági minimálbérek megállapításáról 99. sz. Egyezmény a mezőgazdasági minimálbérek megállapításáról A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfben, és

Részletesebben

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III / 2016 /7 számú ítélete

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III / 2016 /7 számú ítélete Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.279 / 2016 /7 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/98 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

2. Az Egyezmény eredeti angol nyelvû szövege és hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

2. Az Egyezmény eredeti angol nyelvû szövege és hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ: 2001. évi XXVII. Törvény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekrõl szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1999. évi 87. ülésszakán elfogadott 182.

Részletesebben

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1.

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. Vázlat Definíciók dimenziók Mérési problémák Szubjektív adóráta A szubjektív

Részletesebben

(,1E69 (3. Az Országgyűlés a módosító Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti. A módosító Jegyz őkönyv hiteles magyar nyelv ű tartalmazza.

(,1E69 (3. Az Országgyűlés a módosító Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti. A módosító Jegyz őkönyv hiteles magyar nyelv ű tartalmazza. (,1E69 (3 t ;í-er. ; 2010 V 2 4. 2010. évi... törvény az Európai Unióról szóló Szerz ődéshez, az Európai Unió Működéséről szóló Szerz ődéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó Szerződéshez

Részletesebben

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint Kommunikációs Főigazgatóság C. Igazgatóság - Kapcsolat a polgárokkal KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ EGYSÉG EURÓPAI VÁLASZTÁSOK 2009 2009/05/27 Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények:

Részletesebben