A Szcientológia Egyház speciális elismerései

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szcientológia Egyház speciális elismerései"

Átírás

1 A Szcientológia Egyház speciális elismerései Az Európai Unió határozatai Az európai bíróságok számtalan esetben megállapították, hogy a Szcientológiát ugyanúgy kell kezelni, mint bármilyen más vallást egész Európában, beleértve a Szcientológiára vonatkozó határozatokat és állásfoglalásokat. Az Emberi Jogok Európai Bírósága április 5-én tagjainak egyhangú döntésével adott ki egy rendkívüli határozatot, amelyben támogatta a Szcientológusok vallásszabadságát, és amely kötelező érvényű azon 46 nemzet számára, amelyek aláírták és ratifikálták az Európai Tanács 1950-ben elfogadott Európai Egyezmény az Emberi Jogok és Alapvető Szabadság Védelméért (ECHR) című dokumentumot. Ez a határozat nem csak a Szcientológia Egyház támogatását jelenti, amelyben a Bíróság újra megerősítette, hogy az Orosz Szövetség kötelezően biztosítsa a szcientológusok vallásszabadsághoz való jogát egész Oroszországban, hanem valamennyi más vallásnézetű közösség tagjainak támogatása is egész Európában. Az ügy előzménye, hogy az Emberi Jogok Bírósága, amely jogosult volt határozathozatalra a Moszkvai Szcientológia Egyház kontra Oroszország (ügyiratszám 18147/02) ügyben, felháborítónak találta Moszkva város önkormányzatának döntését, amelyben elutasította a Moszkvai Szcientológia Egyház vallásos szervezetként történő regisztrálását. Az Egyház korábban 1994-ben már rendelkezett hivatalos regisztrációval ben azonban hoztak egy újraregisztrálásra kötelező rendeletet, amelynek keretében a Szcientológia Egyház kérelme elutasításra került a vallási szervezetek regisztrálását korlátozó törvény alapján annak ellenére, hogy több bírósági eljárás is teljesen kvalifikáltnak találta az Egyházat a törvényes regisztrálásra. A Bíróság úgy találta, hogy az indok, amelyeket a Moszkvai Igazságügyi Osztály használt fel és a moszkvai bíróságok hagytak jóvá a Moszkvai Szcientológia Egyház újraregisztrálási kérelmének elutasításával kapcsolatban, azok minden jogalapot nélkülöznek, és bizonyítható, hogy a moszkvai hatóságok nem jóhiszeműen jártak el, miután figyelmen kívül hagyták azon kötelességüket, hogy semlegesek és pártatlanok maradjanak a regisztrálásra jelentkező vallási közösséggel szemben. Mindez az Emberi Jogok Európai Egyezményének 11-es cikkelyének megsértése, valamint a 9-es cikkely figyelmen kívül hagyása. Ez az eset precedens értékű, mivel megerősíti, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága úgy veszi figyelembe a Szcientológia Egyházat, mint bármelyik másik egyházat és hitet az Európai Közösségben, amely szerint a Szcientológia egy jóhiszemű vallási szervezetet, amely jogosult ugyanazon jogokra az Emberi Jogok Európai Egyezménye értelmében, mint bármely más vallási szervezet. Ez nem az első alkalom, hogy Strasbourgban elismerték a Szcientológia Egyház vallásszabadsághoz és hitéletének gyakorlásához való jogát saját maga és tagjai számára. Az Emberi Jogok Európai Bizottsága korábban már döntött egy hasonló ügyben, amikor határozatot adott ki azzal kapcsolatban, hogy a Szcientológia Egyház is képviselheti tagjait, amivel érvényre juttathatja a vallási elismeréshez kötődő jogait a 9-es cikkely alapján. (A 1

2 bizottság a 16 DR 109 [Ecom HR 1979] ügyben arra a következtetésre jutott, hogy a Szcientológia Egyház, mint egyházi szervezet rendelkezhet és gyakorolhatja a jogot, mely szerint képviselheti tagjait a 9(1)-es cikk tartalma alapján. Mindazonáltal teljes mértékben és véglegesen megállapításra került mindaz, amit már emberi jogi szakértők, akadémikusok és számos nemzeti bíróság is megállapított: a Szcientológia egy jóhiszemű vallás és a Szcientológia Egyház, mint vallási közösség jogosult az emberi jogok és vallásszabadság teljes mértékben történő gyakorlására. Bármely támadás a kormányzatoktól, ami megkülönböztetést jelent más egyházakkal szemben, nem maradhat alapos kivizsgálás nélkül. A Szcientológia Egyház nemzeti elismerései Az Emberi Jogok Európai Bírósága és az Emberi Jogok Európai Bizottsága határozatain túlmenően, számos európai országban a Szcientológia elismert vallás, miután átesett az adott ország jogi és közigazgatási szabályok szerint lefolytatott vizsgálatokon. Azokban az országokban, ahol van vallási nyilvántartás, a Szcientológia vallásként van elismerve, bejegyezve, illetve regisztrálva. Svédország A Szcientológia Egyház hivatalosan elismert, teljes adómentességgel rendelkező vallás Svédországban november 23-án a stockholmi adóhatóságok a Szcientológia Egyháznak, mint vallási szervezetnek adómentességet garantáltak, miután vizsgálataik alapján megállapították, hogy az Egyház a törvényi előírásoknak megfelelően vallási célokat szolgál március 13-án a Nemzeti Bírói Tanács az Állami Földekért és Alapokért (National Judicial Board for Public Lands & Funds) (Vallások Nemzeti Nyilvántartása) regisztrálta a Svédországi Szcientológia Egyházat, mint vallásos szervezetet, és két hónappal később elismerte a szcientológia lelkészek jogait, hogy jogi érvényességgel házasságkötést szolgáltathatnak, ezáltal teljesen mértékben elismerve a Szcientológiát Svédországban, mint vallást. A regisztráció idején egy négyoldalas állásfoglalást adtak ki, amelyben a Nemzeti Bírói Tanács körvonalazta a Szcientológia Egyház vallási jellegét, állandóságát és szervezetét, és hogy a Szcientológia teljesen megfelel a vallásként való elismerés feltételeinek. Portugália A Portugáliai Szcientológia Egyházat 1984-ben alapították vallási szervezetként. Az igazságügyi miniszter április 7-én írta alá az erről szóló dokumentumot ben azonban új szabályozás lépett életbe, és a Vallásszabadság Törvény csak azokra a csoportokra vonatkozott, melyek több mint 30 éve voltak jelen az országban, vagy amelyek ennél régebb óta működtek nemzetközi szinten. Az Európai Emberi Jogi Bíróság évi áprilisi határozatát követően Portugália megváltoztatta a törvényi kereteket, és az Igazságügyi Minisztérium 2007 szeptemberében elismerte a Portugáliai Szcientológia Egyházat, miután megvizsgálta működését törvényességi, morális és vallási szempontokból. Az új törvény olyan jogosultságokat biztosít a vallási szervezeteknek, amelyekkel korábban 2

3 csak a Katolikus Egyház rendelkezett. Ilyen például a teljes adómentesség, a házasságkötés jogának elismerése, a lelkészek kórházi vagy börtönbeli szolgálatának engedélyezése, vallási ünnepek elismerése, valamint az állammal való különmegállapodás lehetősége. Portugália kormányzata ezen felül létrehozta a Vallásközi Párbeszéd munkacsoportot, amely megteremtette és fenntartja a kormány és a társadalom közötti multikulturális és többféle vallás alapján álló párbeszéd lehetőségét. Spanyolország Európai Emberi Jogi Bíróság évi áprilisi határozatát és egy hónappal a portugál elismerést követően 2007 októberében a madridi Spanyol Legfelsőbb Bíróság határozatot hozott, amelyben elismerte a Spanyolországi Szcientológia Egyházat vallási szervezetkén. A bíróság alaposan megvizsgálta az Egyház valamennyi okiratát, célkitűzéseit, tevékenységeit, majd egyhangúan úgy döntött, hogy a Spanyolországi Szcientológia Egyház jogosult arra, hogy a spanyol törvények szerint vallási szervezetként bejegyezzék. A Szcientológia az as évek vége óta van jelen az országban. Ezt követően a Spanyol Gazdasági Minisztérium és az Adóhivatal december 14-i hatállyal non-profit, vallásos, társadalmi szervezetnek minősítette a Szcientológiát, miután megbizonyosodtak róla, hogy az egyház mindenben megfelel az ide vonatkozó törvényeknek. Az elismerés alapján az egyházat mentesítették a szolgáltatások utáni áfa kötelezettség megfizetése alól, mivel az Egyház gondoskodik azokról az egyházközösségén belüli és kívüli élő emberekről, akik a Szcientológia Egyház vallásos és társadalmi szolgáltatásaitól várnak segítséget. Németország A német bíróságok a Szcientológiát már 40 esetben ismerték el jóhiszemű vallásként december 12-én a Baden-Württemberg Fellebbviteli Közigazgatási Bíróság állapította meg, hogy a Stuttgarti Szcientológia Egyház egy vallási szervezet, és ezért a Német Alkotmány védelme alatt áll. A Bíróság nem találta bizonyítottnak a tartományi kormányzat azon állását, hogy a Szcientológia Egyház kereskedelmi tevékenységet folytatna. A Bíróság kimondta: a legújabb tudományos vizsgálatok alapján, amely a Szcientológia szervezet céljait kutatta, nincs semmi kézzel fogható jele annak az állításnak, mely szerint a Szcientológiát alapító L. Ron Hubbard tanításai puszta ürügyként szolgálnának bármilyen kereskedelmi tevékenységre. Évekkel korábban, 1997 novemberében a német Szövetségi Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság hozott egy precedens értékű ítéletet, amely szerint a Szcientológia Egyház szolgáltatásai lelki jellegűek és nincs semmi közük a kereskedelmi tevékenységekhez. A határozat ezzel visszautasította a Baden-Württemberg tartományi kormányzatának azon szándékát, hogy a Szcientológia Egyházat törölje az egyházi nyilvántartásból azon az alapon, hogy nem vallásos tevékenység, és a kereskedelemben való részvételével sérti a vonatkozó alapszabályt. A kormányzat ezt követően visszavonta a keresetet és megfizette a perköltséget októberében a Szövetségi Munkaügyi Bíróság megállapította, hogy a Szcientológia 3

4 Egyházban tevékenykedő munkatársakat idealista és szellemi célok motiválják. A döntéshozatalkor az elsőfokú eljáró bíróság a mérföldkőnek számító Német Szövetségi Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság 1997-es határozatára hivatkozott, amely megállapította, hogy a Szcientológia vallás gyakorlatait lelki nyereségekre szánták és vallási célt szolgálnak októberében is egy precedens értékű döntés született. A kormányzat ugyanis úgy döntött, hogy nem fellebbezi meg a Német Szövetségi Adóügyi Bíróság Kölnben hozott határozatát, amely szerint két Los Angeles-i székhelyű, Szcientológia Egyházhoz tartozó szervezet adózási kedvezményt kapott Németországban. A bíróság kimondta, hogy ezek a szervezetek megfelelnek az Egyesült Államok és a Németország között év óta fennálló Jövedelemadó Szerződéseknek, és ez a határozat hatályon kívül helyezte a Német Szövetségi Adóhivatal év májusában hozott adómentességi kérelem elutasító határozatát januárban, a fenti döntést követően, a Német Szövetségi Pénzügyi Hivatal: 1. Iránylevelet adott ki, amelyben garantálja az adómentességet a Nemzetközi Szcientológia Missziók (SMI) számára, figyelembe véve azok licencdíj fizetési kötelezettségét a központi szervezetük számára (Karlsruhe, Ulm, Wiesbaden és Göppingen) 2. Iránylevelet adott ki, amelyben garantálja az adómentességet a Nemzetközi Szcientológia Egyháznak (CSI) és a Szcientológia vallás Anyaegyházának, figyelembe véve azon licencdíjakat amelyeket a kilenc, Németországban bejegyzett Szcientológia Egyháztól kapnak március 23-n a Düsseldorfi Kerületi Bíróság hivatalosan regisztrálta a Düsseldorfi Szcientológia Egyházat, mint vallási egyesületet júniusában a Hamburgi Állami Fellebbviteli Közigazgatási Bíróság megállapította, hogy a hamburgi kormányzat szcientológusok elleni adminisztratív lépései diszkriminatívak, amelyek akadályozzák a Német Alkotmány 4-es cikkelyében rögzített, a vallásszabadsághoz fűződő jog érvényesülését. A bíróság döntésével rámutatott arra, hogy Így megállapítást nyert, hogy a felperes önmagát nem csak egyszerűen személynek, egyénnek, vallási vagy filozófiai hívőnek vallja, hanem a Szcientológia tanait meg is osztja a közösségben másokkal, és azáltal megilleti az Alkotmány 4-es cikkelye alapján járó védelem (a vallásszabadság vagy a hit védelme). Magyarország Az évi IV. törvény A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szabályozza azokat a tevékenységeket, amelyeket az egyházak Magyarországon folytathatnak, és azoknak a kedvezményeknek a körét, amelyeket a vallási közösségek élvezhetnek. Továbbá meghatározza azokat a kritériumokat, amelyeket teljesíteni kell a vallási szervezet státusz eléréséhez. A Magyarországi Szcientológia Egyház ez alapján, hivatalosan, 1991-ben került regisztrálásra, mint vallási szervezet. Ennek eredményeképpen, minden magyarországi Szcientológia Egyház a magyar anyaegyház alá bejegyzett, független vallási szervezetként van elismerve. 4

5 Ausztria Bécs Közigazgatási Bírósága az augusztus 1-ji határozatában úgy döntött, hogy az a tény, hogy néhány évtizedes mélyreható vizsgálat után, a Szcientológia Egyház az egyesült Államokban elnyerte az IRS-től a jóhiszemű vallás és jótékonysági szervezet státuszát, ahol a legnagyobb számú Szcientológia Egyház van, elegendő bizonyítékot adott nekünk, hogy meggyőzzön: az Ausztriai Szcientológia Egyház vallási intézmény. A bíróság kiemelte, hogy az egyház szolgáltatásai vallási természetűek, amit úgy jellemzett, mint vallási cselekedetek, amelyek megegyeznek magával a Szcientológia egyház vallási azonosságával, amelyek nyilvánvalóan összhangban vannak a szervezet szabályzatával ban az Osztrák Alkotmánybíróság az F.R. ügyben, amely egy szcientológus szülői felügyelet jogállására vonatkozott, azt a határozatot hozta, hogy minden olyan kísérlet, amely megkülönböztetett módon kezelné a Szcientológiát más vallásokhoz képest, az ellentétes az Emberi Jogok Európai Egyezményével és így az a törvény megsértése. (1).(1) In Re F.R. 2 Ob 2192/96h (23 August 1996) Olaszország A Szcientológia Egyházat számos bírósági és közigazgatási határozatban vallásként ismerik el Olaszországban, és így egyértelműen vallásnak tekinthető ebben az országban. A legjelentősebb határozat az Olasz Legfelsőbb Bíróságé, amely ismételten megerősítette a Szcientológia vallásosságát. Ezt a határozatot a bíróság a Szcientológia egyház saját kérésére adta ki 1997 szeptemberében, ami precedens értékű bizonyítékként szolgált a vallási elfogadottság megállapításánál. A Bíróság áthatóan elemezte a vallás megállapításához szükséges kritériumokat, és arra a következtetésre jutott, hogy a Szcientológia egy jóhiszemű vallás, amelynek tevékenysége kivétel nélkül, minden más vallási mozgalom ismertetőjele. Ennek meghatározásakor a Szcientológia jóhiszeműsége tekintetében az Elsőfokú Bíróság elutasította a lent alkalmazott vallás meghatározását a Fellebbviteli Bírósági ügyben, Megállapított, hogy a Fellebbviteli Bíróság a zsidó-keresztény fogalmak szerint értelmezte a vallást, amely szerint az: doktrínák rendszere, amelynek középpontban a Legfelsőbb Lény létezésének feltételezése áll, akinek közvetlen kapcsolata van az emberekkel, akinek engedelmeskedni, és akit tisztelni kell. A bíróság megállapította: a vallás ilyen meghatározása önmagában részleges, mivel az a megállapítás, hogy csak a kinyilatkoztatott vallások amelyek a bibliából származtatják magukat az egyedüli hiteles vallások, sok nézőpontból illegálisak, filozófiai és társadalom-történeti feltételezéseken alapulnak, és ezért helytelenek. Továbbá a Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy az első fokon eljáró bíróság is tévedett amikor kizárta a Szcientológiát és ezzel együtt a Buddhizmust, a Taoizmust vagy bármely többistenhitű, sámánisztikus vagy animista vallásokat. Az Olasz Legfelsőbb Bíróság 2000 októberében újfent kiadott egy határozatot, amely a Milánói Szcientológia Egyház adófizetési kötelezettségének mentességével kapcsolatos. Ebben a bíróság hivatkozott azon korábbi megállapítására, hogy minden számottevő és érvényben lévő joggyakorlattal felruházott szervezet a Szcientológiát vallásnak találta. A Legfelsőbb Bíróság kritizálta az alsóbb szintű bíróságot, amelyik nem vette figyelembe, hogy az Egyház teljesen adómentes az Egyesült Államokban, és azt sem, hogy a Szcientológiát 5

6 számos szakértő a kutatási eredmények alapján egyértelműen vallásnak találta. A Legfelsőbb Bíróság azt is kijelentette, hogy a Szcientológiát nem csak az angolul beszélő nemzetek esetében kell vallásnak tekinteni, hanem az Európai Közösség más országaiban is decemberben az olasz kormány végrehajtó hatalma is elfogadta a Szcientológia vallásos jellegét, és a pénzügyminiszter mentesítette az olasz Szcientológia Egyházakat az adófizetés kötelezettsége alól, ezzel is vallási és non-profit szervezetnek minősítve az egyházakat. A kormány egy miniszteri rendeletben szögezte le, hogy az Egyház egyetlen célja a Szcientológia vallás terjesztésének támogatása. A végrehajtó hivatal által megállapításra került az is, hogy a Szcientológia Egyház vallási céljai megfelelnek a Vallásszabadsági Törvény 3.2-es cikkelyébe foglaltaknak. Horvátország Horvátország nem tagja az Európai Uniónak, de van vallási nyilvántartó rendszere. A Horvátországi Szcientológia Egyház 2003 decemberében vallási közösségként lett regisztrálva Horvátországban a Zágrábi Szcientológia Misszió Egyházával együtt, mint vallási szervezet. Szlovénia A vallási közösségeket a Kormányzati Hivatal a Vallási Közösségekért nevű szervezet regisztrálja Szlovéniában ben, a regisztrációt követően a Szlovén Köztársasági Hivatal Kormánya elismerte a Szcientológia Egyházat vallási közösségként és megadta az összes ezzel járó jogot és kiváltságokat, hogy legálisan működhessen az országban. Európai Parlament április 29-én hangzott el egy kérdés az Európai Parlamentben a Vallásszabadság megsértése Németország témájában, amire a Bizottság részéről Mr. Vitorino adott választ (írott válasz: E-0775/04). A válaszban a Bizottság véleménye szerint, a válaszok, amelyek a Szcientológia Egyház és más vallási közösségek németországi státuszára vonatkoznak megtalálhatók a Nyilatkozat az egyházak és a világnézeti szervezetek státuszára hivatkozva dokumentumban, amihez csatolták az Amszterdami Szerződést, amely szerint Az Unió tiszteletben tartja és nem korlátozza az egyházak és vallási szervezetek vagy közösségek ezen státusza gyakorlásának jogát a tagállamokban. E célból, mint az összes többi tagállamot is, a Bizottság december 2-a óta kötelezte Németországot, hogy alkalmazza a 2000/78/EC direktívát, ami tiltja a valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális orientáción alapuló diszkriminációt, különös tekintettel a munkahelyeken történő alkalmazásra és munkára. (Hivatalos Folyóirat L 303, ). A fent említett direktíva keretében kell a tagállamoknak megvizsgálni az országon belül alkalmazott gyakorlatukat és tájékoztatást adniuk. A Bizottság figyelmeztető levelet küldött Németországnak a tájékoztatás elmulasztása miatt, mivel nem közölte, hogy milyen intézkedéseket hoztak az országban ezzel kapcsolatban. 6

7 Az Európai Unió területén egyébként bárkinek, aki úgy látja, hogy alapvető emberi jogait sértették meg, lehetősége van panasszal élni az Emberi Jogok Európai Tanácsa előtt, miután a lakóhelye szerinti illetékes eljárások lezárultak. További európai országok Számos más Európai Uniós országban, a Szcientológia még a misszionárius szakaszban van vagy még nem alakította meg formális szervezetként, illetve új misszióként még nem kérték vallási nyilvántartásba vételüket. Ez magába foglalja a Cseh Köztársaságot, Szlovákiát, Lengyelországot, Litvániát, Lettországot, Észtországot és Írországot. Görögországban, Belgiumban és Franciaországban a Szcientológia Egyház szervezetei vallási egyesületként működnek, mert ezekben az országokban nem létezik más, hivatalosan elismert státusz az államvallás kivételével. Egyesült Államok Az Amerikai Adóhivatal (IRS) a világon még soha sem látott mélységben folytatott le egy kétéves, átfogó vizsgálatot a Szcientológia Egyházzal kapcsolatban, beleértve az Egyház egész világra kiterjedő társadalomjobbító tevékenységeit és minden egyes állítás felülvizsgálatát, amelyeket az Egyház kritikusai és a szervezetet elhagyó tagok tettek. Az IRS október 1-jén kiadott hivatalos állásfoglalásában elismerte, hogy a Nemzetközi Szcientológia Egyház a Szcientológia vallás Anyaegyháza, valamint a hozzá kötődő 150 egyház, misszió és a szociális jobbító szervezetek a Szcientológiához kötődő entitások, és mint ilyenek az Egyesült Államokban adómentes vallási és jótékony státusszal rendelkeznek. Ebben a szigorú kormányzati vizsgálatban, amelyet a legmagasabb rangú adótisztviselők folytattak le, az IRS arra a következtetésre jutott, hogy a Szcientológia Egyház kifejezetten vallási és jótékonysági célok elérésén dolgozik. Az adómentességi döntés kibocsátásakor az IRS szükségszerűen meghatározta, hogy 1. A Szcientológia jóhiszemű vallás 2. A Szcientológia Egyház és a hozzá kapcsolódó jótékonysági és oktatási intézmények kifejezetten elismert vallási célokon dolgozik 3. A Szcientológia Egyház és a hozzá kapcsolódó jótékonysági és oktatási intézmények a közérdek és nem a magánemberek érdekeit nézve működik 4. A Szcientológia Egyházak és a hozzá kapcsolódó jótékonysági és oktatási intézmények bevételének nincs olyan része, amely bármely magánszemély, vagy nem jótékonysági entitás hasznára lenne Az IRS megfontolt és fenntartás nélküli határozatot hozott. A Szcientológia Egyházak csak azután lettek adómentesek, miután lefolytatták a legkiterjedtebb és legrészletesebb mentességi vizsgálatot az adózás történelmében. Valójában a vizsgálat annyira széleskörű volt, hogy az eljárásoknak adminisztrációs nyomtatványai megközelítőleg 4 méter hosszúságot tettek ki. Az IRS eljárása magában foglalt számos vizsgálatot a Szcientológia Egyház hierarchiájáról, a testületi és pénzügyi struktúrájáról, az egyháztagok és a hívek számára nyújtott vallási szolgáltatásokról, az egyes egyházak és szervezetek adminisztrációjáról és azok vezetéséről, az adományok felhasználásáról és a kiadott nyugtákról, az egyházi vezetők és tagok javadalmazásáról, stb. Ez a vizsgálat ugyancsak magában foglalta az egyenlegközlők áttekintését, a bankszámlakivonatokat, a törölt csekkeket és hasonló pénzügyi információkat. 7

8 Amellett, hogy keresték a válaszokat az összes specifikus kérdésükre, az IRS a helyszínen vizsgálta meg a Szcientológia Egyházak és Szcientológia szervezetek berendezéseit, pénzügyi bizonylatai ezreit, és alaposan átnézte a tevékenységüket. A teljes IRS adminisztráció tökéletesen elégedett volt e széleskörű és szigorú ellenőrzési folyamattal kapcsolatban, ami nélkül az adómentesség soha nem fordulhatott volna elő. Az IRS átfogóan, minden részletre kiterjedően vizsgálta meg az Egyház adománygyűjtő gyakorlatát a hittérítéssel és az irányelveivel kapcsolatban, amelyek a szolgáltatásokhoz kapcsolódnak. Az többször is megerősítette, hogy azért hoztak kedvező határozatot, mert 1. megerősítést nyert, hogy az Egyház nem szolgál magánérdekeket 2. nem sértett meg egyetlen alapvető közösségi irányelvet sem Az IRS határozata azt is tartalmazta, hogy a Szcientológia Egyház megfelel az Egyház, valamint a jótékonysági vallási szervezet definíciójának is. A Szcientológia törvényesen elismert vallás és Egyház az Egyesült Államok kormánya által az összes államban. A Szcientológia lelkészei rendelkeznek a Külügyminisztérium és Bevándorlási és Letelepedési Szolgálat (INS) által kiadott jogosítvánnyal a lelkészi bevándorlási státuszra, mivel vizsgálatukban azt találták, hogy a Szcientológia egy jóhiszemű vallás ban kiadtak egy Külügyminisztériumi feljegyzést az Információs szabadság törvény értelmében, amelyben az Egyesült Államok kormányzatának álláspontja az, hogy a Szcientológia annyira egyház, mint a Katolikus Egyház vagy bármely más elismert egyház. A Külügyminisztérium emberjogi jelentéseiben, minden évben kifejezi aggodalmát, amikor a világban diszkrimináció történik valamelyik Egyházzal, és így a Szcientológiával kapcsolatban. Emberjogi riportjaiban különösen kiemeli azokat az ügyeket, amelyek a Szcientológia, mint vallás és a szcientológusok ellen irányultak az egyes európai országokban az elmúlt 12 évben. Venezuela március 22-én a Caracasi Dianetika Szövetség el lett ismerve, mint adómentességre jogosult vallási szövetség. A Venezuelai Szcientológia Egyház az Igazságügyi Minisztérium által február 1-jén lett regisztrálva, mint vallási közösség. Ecuador A Szcientológia Egyház vallásként lett elismerve Ecuadorban 1997-ben. Costa Rica A Szcientológia Egyház vallásként lett elismerve Costa Ricán 1991-ben. Brazília 2004 szeptemberében a Brazil Szcientológia Misszió Egyháza regisztrálva lett a brazil Igazságügyi Minisztériumban, mint vallási szövetség. 8

9 Argentína 2008 decemberétől a Szcientológia Egyház vallásként lett elismerve Argentínában. Fülöp-szigetek A Szcientológia Egyház vallásként lett elismerve a Fülöp-szigeteken 2003-ban. India A Szcientológia Egyház vallásként lett elismerve Indiában 2003-ban. Ausztrália A Szcientológia Egyház az ausztrál törvények szerint jóhiszemű, jótékony vallási szervezetként lett elismerve októberében az Ausztrál Legfelsőbb Bíróság kimondta, hogy a Szcientológia egy vallás. És mivel a következtetés, hogy (az Egyház) egy vallási intézmény, jogosultsága az adómentességre vitathatatlan. A Legfelsőbb Bíróság a vallási meghatározás azon értékelése alapján jutott erre a következtetésre, ami felölelte azt a tanítást, hogy minden hit általánosan megegyezik a vallási státusszal. Ez volt a vallás előző meghatározásának kiterjesztése az angol törvényre, ami korlátozta a vallásosságot a szűk zsidó-keresztény fogalomra, és amely kizárta a hívők többségét a világban. A Legfelsőbb Bíróság döntése egy rendkívül jelentős előrelépés a vallás definíciójának meghatározásában és az adómentesség megadásával kapcsolatban, Ausztráliában. Valójában az ausztrál kormány által lefolytatott vizsgálat kiterjesztette a karitatív és a kapcsolódó szervezetek meghatározását, mivel perdöntő volt, hogy a legjelentősebb ausztrál hatóság milyen határozatot hoz egy vallási kérdésben A Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy a Szcientológia egy vallás. Jelen megközelítésben, hogy mi minősül vallásnak, a Szcientológiával kapcsolatos ítélet nyújtja a legjobb magyarázatot. Ez az eset nemzetközileg is precedens értékű határozatnak számít a vallásokkal kapcsolatos döntések esetében februárjában a Fellebbviteli Angol Lordok kiadtak egy állásfoglalást az Oktatási és Foglalkoztatási Államtitkár és mások (alperes) kontra Williamson és mások (felperes) ügyében, amelyben a bíróság hivatkozott az Ausztrál Legfelsőbb Bíróság határozatára, mint a vallás meghatározása problémáját megvilágító esetre. A határozat kiemelte, hogy a hatósági döntések tendenciája (ami nem meglepő az egyre inkább multikulturális társadalmakban, és ami növeli az emberi jogok betartásával kapcsolatos tiszteletet) a vallás újabb, jobban kiterjesztett meghatározása (Wilson és Deane JJ az Új Hit Egyház esetében (A Szcientológia Egyház esete) 174. oldal, kommentálva az Egyesült Államok hasonló tendenciát mutató joggyakorlatával.) Új-Zéland december 24-én az Új Zéland-i Adóhatóság egyetértett vele és elfogadta az Ausztrál Legfelsőbb Bíróság döntését. Ennek értelmében elismerte az Szcientológia Egyházat, mint jótékony vallási szervezet, amely a közösség érdekében működik. A kormány megállapította, hogy a Szcientológia Egyház megfelel a kifejezetten jótékony természetűként terjeszkedő 9

10 vallásnak és megfelel a közösség javára történő tevékenykedés követelményeknek. Dél-Afrika Dél-Afrika fajüldözés utáni kormánya vallásként ismerte el a Szcientológiát 2000-ben. Abban az évben a Belügyminisztérium engedélyezte a Szcientológia Lelkészeknek, hogy elkezdhetnek polgári házasságokat kötni, a mechanizmust, mint vallási elismerést abban az országban ben a dél-afrikai Adóhivatal az egyháznak adómentességet állapított meg. Kanada A Szcientológia Egyházak mentesültek a vagyoni adóktól, mint vallási szervezetek Quebecben, Brit Kolumbiában, Albertában és Ontárióban. A Montreáli Szcientológia Egyház és a Quebec-i Szcientológia Egyház vallási szervezetként lett regisztrálva a quebec-i tartományban december 21-től közepe óta, az Alberta és Ontario tartományai elismerték a Szcientológia Egyházak vallásosságát és a lelkészeket, hogy a házassági törvény szerint tarthatnak házasságkötéseket. Kazahsztán A Szcientológia vallásként lett elismerve Kazahsztánban 2000-ben. Kirgizisztán A Szcientológia vallásként lett elismerve Kirgizisztánban 2001-ben. Taiwan A Szcientológia vallásként lett elismerve Taiwanon 2003-ban. Nepál A Szcientológia vallásként lett elismerve Nepálban 2004-ben. Tanzánia A Szcientológia vallásként lett elismerve Tanzániában 2004-ben. Sri Lanka A Szcientológia Egyház vallásként lett regisztrálva Sri Lankán 2006-ban. 10