Globális etikai kódex

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Globális etikai kódex"

Átírás

1 Céltudatos teljesítmény

2 Globális etikai kódex 3 Levél elnök-vezérigazgatónktól 4 A PepsiCo által képviselt értékek A teljesítményünk hátterében álló cél 5 Megfelelő üzletvitel 5 A kódexszel kapcsolatos felelősség A Te személyes felelősséged 6 A kódex betartása 6 Példamutatás 7 Útmutatás kérése és az aggályok bejelentése 8 A Speak Up telefonos vonal 8 Megtorlás-mentesség Tiszteletteljes viszony a munkahelyen 10 Diverzitás és befogadás 10 Emberi jogok 11 Diszkrimináció-ellenesség 12 Zaklatásmentes munkahely 13 Munkavédelem 13 Alkohol- és kábítószerhasználat 14 Erőszakmentesség Feddhetetlenség piacunkon 16 Termékminőség 16 Felelős marketing 17 Vásárlóink 17 Beszállítóink 18 Versenytársaink 19 Közösségi együttműködés Részvényeseink irányában tanúsított felelősség 28 Pontos üzleti nyilvántartások 28 Közzétételek 29 Adatkezelés 29 Ellenőrzések és vizsgálatok 30 Vállalati erőforrások 30 Csalás 31 Bizalmas információk 32 Bennfentes kereskedelem 33 Adatvédelem 33 Külső kommunikáció 34 Szellemi tulajdon 34 , internet és informatikai rendszerek Kódexünk betartatása 35 A globális megfelelőségi és etikai osztály 36 A helytelen magatartás kivizsgálása 36 Fegyelmi lépések 36 Kódexünk nem szerződés 37 A kódex kiadásai és módosításai 37 Igazolás 37 Felmentés 38 A Speak Up telefonos vonal Üzleti tevékenységeink etikája 21 Érdekellentétek 22 Korrupcióellenesség 23 Megvesztegetés-ellenesség 24 Pénzmosás elleni küzdelem 24 Nemzetközi ipari szabályozások 25 Politikai tevékenységek 26 Üzleti ajándékok 2

3 Örömmel mutatom be Nektek a PepsiCo új globális etikai kódexét. A kódex frissítésre került, így még több specifikus információt nyújt. Az alapvető elvek és értékeink azonban ugyanazok maradtak. A kódex továbbra is az etikus és tisztességes magatartás legszigorúbb normái melletti elkötelezettségről szóló nyilatkozat, mely munkánk minden területén érvényes és egyesít valamennyiünket a PepsiCo vállalaton belül azon értékrendszerrel, amely mindennapi döntéseinket és magatartásainkat irányítja. A kódex meghatározza, hogy miként bonyolíthatjuk üzleti tevékenységünket a megfelelő módon, miközben mindannyiunkat a céltudatos teljesítmény, azaz fenntartható fejlődésünk iránti elkötelezettségünk vezérel. Ismerteti a teljesítményünk hátterében álló célt. A kódex úgy került kialakításra, hogy segítségünkre legyen kötelezettségeink teljesítésében, valamint abban, hogy tiszteljük egymást a munkahelyen, és feddhetetlenséget tanúsítsunk az üzleti életben. Bátorítalak Titeket, hogy olvassátok végig figyelmesen a kódexet, és a benne foglaltak szerint járjatok el. A PepsiCo kiemelkedő hírneve azon alapul, ahogyan külön-külön, illetve együtt mint vállalat viselkedünk. Nincs annál fontosabb a PepsiCo, jómagam, és remélem mindannyiuk számára, mint a PepsiCo jó hírnevének megőrzése azáltal, hogy az etikai kódex elveit alkalmazzuk. Indra K. Nooyi elnök-vezérigazgató Céltudatos teljesítmény A PepsiCo ígérete 3

4 A PepsiCo által képviselt értékek Elkötelezettségünk Fenntartható növekedés elérése megfelelő képességekkel rendelkező emberek által, akik felelőséggel cselekszenek és bizalmat építenek Irányelvek Mindig arra kell törekednünk, hogy: Óvjuk vásárlóinkat, fogyasztóinkat és a világot, melyben élünk Csak olyan termékeket értékesítsünk, amelyekre büszkék lehetünk Nyilatkozzunk őszintén és elfogulatlanul Tartsunk egyensúlyt a rövid- és a hosszú távú célok között Győzzünk a diverzitás és befogadás segítségével Tiszteljünk másokat és legyünk sikeresek együtt 4

5 A teljesítményünk hátterében álló cél Megfelelő üzletvitel Kódexünk a teljesítményünk hátterében álló cél. A PepsiCo-nál hiszünk abban, hogy az etikus és felelősségteljes cselekvés nem pusztán a helyes magatartás, hanem a vállalatunk szempontjából érvényes helyes magatartás. PepsiCo globális etikai kódexünk (a Kódex ) térkép és iránytű is egyben a megfelelő üzletvitelhez. Leegyszerűsítve, a megfelelő üzletvitel azt jelenti, hogy etikus és következetes módon, értékeinkkel, kódexünkkel, irányelveinkkel és a törvénnyel összhangban cselekszel. Mindannyiunk felé elvárás, hogy a kódex elveit elfogadva betartsuk azt, és: tiszteletet tanúsítsunk a munkahelyen feddhetetlen piaci magatartást tanúsítsunk gondoskodjunk üzleti kapcsolataink etikus voltáról felelősséggel végezzük munkánkat részvényeseink szempontjából Kódexünk minden cselekedetünk központi eleme. Megerősíti alapértékeinket, alapja céltudatos teljesítmény ként meghatározott stratégiai küldetésünknek, valójában a teljesítményünk hátterében álló cél. A kódexszel kapcsolatos felelősség Kódexünk valamennyi alkalmazottra és az igazgatótanács tagjaira is vonatkozik irányítja minden üzleti döntésünket. A kódex vezérli minden döntésünket és tettünket, történjék az az irodában, a gyárban vagy a raktárban, az ülésteremben, vagy a termékek értékesítése során. A kódex vonatkozik: valamennyi PepsiCo alkalmazottra világszerte (ideértve leányvállalataink alkalmazottait is) a PepsiCo igazgatótanácsának tagjaira, amikor igazgatói minőségükben cselekszenek a PepsiCo vegyesvállalataira, melyek felett a PepsiCo gyakorolja a vezetői szintű ellenőrzést, és ezen vegyesvállalatok minden alkalmazottjára, tisztviselőjére és igazgatójára A PepsiCo globális megfelelőségi és etikai osztálya ( Globális megfelelőségi osztály ) felelős a kódex megismertetéséért, monitorozásáért és betartásáért. A kódex betartásának általános felelőssége és a PepsiCo etikai kiválóságot biztosító kultúrájának megőrzése azonban valamennyiünk felelőssége. 5

6 A teljesítményünk hátterében álló cél. A Te személyes felelősséged A kódex betartása Munkavégzésednek a kódexszel, irányelveinkkel és a törvénnyel összhangban kell történnie. Az etikus és felelősségteljes magatartásra épülő jó hírnevünk az általunk meghozott napi döntéseken múlik. A kódex vállalati irányelveinkkel egyetemben megadja azokat az információkat, melyekre szükséged lehet munkád etikus módon történő végzéséhez. A Te felelősséged a munkádra és az általad hozott döntésekre vonatkozó irányelvek ismerete és azok betartása. Emellett, mint globális vállalat, a PepsiCo elkötelezett azon országok jogszabályainak betartása mellett, melyekben üzleti tevékenységet folytat. A globális jogszabályok és szabályozások összetettek, a kódex és az irányelvek betartásával azonban biztosíthatod az érvényben lévő helyi jogszabályoknak való megfelelést. Példamutatás Mindannyiunknak, elsősorban pedig vezetőinknek és igazgatóinknak, feddhetetlenül kell eljárniuk és törekedniük kell a bizalom kiépítésére. Bár valamennyi alkalmazottól elvárjuk, hogy etikus módon cselekedjék, a PepsiCo vezetőinek és igazgatóinak még nagyobb a felelőssége abban a tekintetben, hogy példamutatásával másokat hogyan ösztönöz. A vezetőktől és az igazgatóktól elvárjuk, hogy pozitív szerepmodellként viselkedjenek, és másokat is a kódex előírásainak betartására ösztönözzenek, azáltal, hogy: jutalmazzák a feddhetetlenséget ösztönzik az etikus döntéshozatalt nyitottságra épülő munkakörnyezetet teremtenek, melyben a csapattagok nyugodt szívvel hangot adnak aggályaiknak megakadályozzák a megtorlás alkalmazását azok ellen, akik felszólalnak segítséget kérnek a felvetődő problémák kezeléséhez és megoldásához Bízunk abban, hogy vezetőink és igazgatóink megerősítik a kódex alapelveit és értékeit a vállalati munkavégzés minden szintjén. 6

7 A Te személyes felelősséged Útmutatás kérése és az aggályok bejelentése A Te felelősséged, hogy kérdéseid feltedd, és hangot adj aggályaidnak, ha a megfelelőséggel kapcsolatos kérdések merülnek fel. A kódex annak természeténél fogva nem tud minden olyan lehetséges helyzetet ismertetni, mellyel napi munkád során szembesülhetsz. Ha nem találsz választ a kódexben, vagy ha kérdésed lenne azzal kapcsolatban, hogy miként értelmezd azt, kérj útmutatást. Hasonlóképpen, ha olyasmiről tudsz, ami esetlegesen sértheti kódexünk, irányelveink vagy a törvény előírásait, jelentened kell, hogy kivizsgálhassuk az ügyet. Számos lehetőség áll rendelkezésedre ahhoz, hogy útmutatást kérj vagy bejelentést tegyél: Közvetlen felettesed, közvetett felettesed vagy a humánerőforrás vezetőd: Feletteseid megfelelő útmutatást tudnak adni a vállalat, a munkaspecifikus irányelvek és folyamatok, a munkaköri felelősségek, a munkatársakkal kapcsolatos problémák, fegyelmi viták, előléptetési lehetőségek valamint a munkakörnyezettel kapcsolatos problémák tekintetében. A globális megfelelőségi vagy a jogi osztály: A kódex vagy a jog megsértését érintő valós vagy lehetséges problémák tekintetében arra bátorítunk Téged, hogy kérj útmutatást vagy adj hangot aggályaidnak a globális megfelelőségi vagy a jogi osztályon keresztül. Példák ezen problémákra: a számvitel vagy a könyvvizsgálat során felmerülő szabálytalanságok vagy félreértelmezések csalás, lopás, megvesztegetés és egyéb korrupt üzleti gyakorlat a versenyjogi vagy bennfentes kereskedelmi előírások megsértése jelentős környezetvédelmi, munkavédelmi vagy termékminőséget érintő problémák törvényt sértő diszkrimináció vagy zaklatás valós vagy lehetséges érdekellentét Bármely nemzeti, regionális, helyi, állami vagy tartományi törvényi követelménnyel kapcsolatos útmutatás, amely vállalatodra vagy munkakörödre vonatkozik A globális megfelelőség részleg elérhetőségét megtalálod a kódex 35. oldalán. A felsorolt források mellett felteheted kérdéseid, hangot adhatsz aggályaidnak vagy bejelentést tehetsz egy gyanított megfelelőségi szabálysértéssel kapcsolatban a PepsiCo etikai forródrótjának, a Speak Up szolgálatnak a felhívásával. Q & A Hol találhatom meg a vállalati irányelveket? A vállalat intranetes oldalán számos globális, szektoriális, regionális és munkakörhöz kapcsolódó irányelvet megtalálsz. Az érvényben lévő irányelveket tartalmazó dokumentumok egy példányát felettesedtől vagy a humánerőforrás vezetődtől is elkérheted. Mit tegyek, ha a felettesem arra kér, hogy olyan feladatot végezzek el, amelyről úgy gondolom, sérti a kódexet vagy a törvényt? Nyíltan és őszintén közöld az aggályod a feletteseddel. Ha felettesed reakcióját nem találod megnyugtatónak, vagy egyéb okok miatt úgy érzed, nem tudsz őszintén beszélni feletteseddel, jelentsd az ügyet az Útmutatás kérése és aggályok bejelentése részben ismertetett más forráson keresztül. Soha ne sértsd meg tudatosan kódexünket, irányelveinket vagy a törvényt pusztán azért, mert felettesed arra utasít Téged, vagy mert nem kértél útmutatást. Honnan tudhatom, hogy mikor van szükségem útmutatásra? Ha valamivel kapcsolatban úgy érzed, hogy az nem helyes, lehetséges, hogy valóban nem az. Tedd fel magadnak az alábbi kérdéseket: Biztos vagyok benne, hogy ez a lépés törvényes? Összhangban áll értékeinkkel, a kódexszel és irányelveinkkel? Esetleg etikátlannak vagy nem becsületesnek tekinthető? Sértheti a PepsiCo jó hírnevét? Kockázatnak teszi ki vállalatunkat? Elveszítheti emiatt vállalatunk a hitelességét? Megbánt másokat? Alkalmazottakat? Vásárlókat? Fogyasztókat? Befektetőket? Rossz fényben tüntet fel engem vagy a PepsiCo-t? Hogyan mutatna az újságok címlapján? Ha kétségeid támadnak bármely fenti kérdés kapcsán, kérj útmutatást a megfelelő döntés meghozatalához. 7

8 A Te személyes felelősséged A Speak Up telefonos vonal A Speak Up szolgálatot telefonon vagy az interneten keresztül is elérheted. A Speak Up a nap 24 órájában, díjmentesen áll valamennyi PepsiCo alkalmazott, beszállító, fogyasztó, alvállalkozó és képviselő rendelkezésére, hogy hangot adjon a megfelelőséggel vagy üzleti etikával kapcsolatos kérdéseinek vagy aggályainak. A Speak Up szolgálat a világ bármely pontjáról elérhető: telefonon keresztül, ha felhívod az országához tartozó díjmentes számot. az Egyesült Államokból hívd a as számot. Az országokhoz tartozó nemzetközi telefonszám-listát megtekintheted a Speak Up fejezetben a kódex végén. Interneten keresztül a címen. Segítsd a PepsiCo munkáját a bejelentések kivizsgálása során és tájékoztass bennünket minden olyan információról, amelyről úgy érzed, szívesen megosztanád velünk. Az információt bizalmasan kezeljük, a teljes és igazságos vizsgálat érdekében azonban szükség szerint felhasználjuk azokat. Ha szeretnéd, névtelen maradhatsz, kivéve, ha a helyi jogszabály ennek ellenkezőjét írja elő. Személyazonosságod, telefonszámod vagy IP-címed nem kerül rögzítésre, és nem kerül bele semmilyen jelentésbe, amelyet a PepsiCo számára továbbítanak. Az számít, hogy mi áll a jelentésben, nem pedig, hogy ki teszi a bejelentést. Q & A Mi történik, ha felhívom a Speak Up telefonos szolgálatot? A Speak Up hívásokat egy a hotline jellegű hívások kezelésében tapasztalattal rendelkező független harmadik fél fogadja. Egy szakember kérdéseket fog feltenni Neked és jelentést küld a globális megfelelőségi osztály felé bizalmas áttekintés céljából. A globális megfelelőségi osztály által kijelölt megfelelő szakemberek vizsgálatot indítanak az aggályokkal kapcsolatban, és ha azok beigazolódnak, korrekciós lépésekre kerül sor. Megjegyzés: Egyes országok helyi és az Európai Unió területén érvényes adatvédelmi törvényei miatt a Speak Up telefonos vonal esetleg csak bizonyos típusú hívásokat engedélyez, mint például a számvitel, pénzügyi kérdések, könyvvizsgálat és a megvesztegetés ellenes kérdések. A problémák jelentéséhez ezekben az országokban lépj kapcsolatba a humánerőforrás vezetővel. Megtorlás-mentesség Nem leszel megtorlás áldozata, ha aggályaid bejelented. A PepsiCo elkötelezett amellett, hogy megvédje azon egyének jogait, akik jóhiszeműen jelentenek egy problémát. Vállalatunk nem alkalmaz megtorlást egyetlen olyan személy ellen sem, aki jóhiszeműen: tesz bejelentést egy olyan dolog kapcsán, amelyről úgy hiszi, sértheti a kódexet, irányelveinket vagy a törvényt egy megfelelőséggel kapcsolatos kérdésnek ad hangot, vagy tanácsot kér egy bizonyos üzleti gyakorlat, döntés vagy magatartás kapcsán segítséget nyújt egy esetleges szabálysértéssel kapcsolatos vizsgálatban Egy problémát jóhiszeműen bejelentő alkalmazottal szembeni megtorlás önmagában a kódex elveinek megsértését jelenti. Ha a múltban történt vagy jelenleg is folyamatban lévő megtorlásról tudsz, vagy ilyesmit gyanítasz, jelentened kell azt. 8

9 A teljesítményünk hátterében álló cél. Tiszteletteli bánásmód a munkahelyen Célunk A PepsiCo értékeivel kapcsolatos egyik fő alapelvünk egymás tisztelete és a sikerek közös megvalósítása. Csak úgy érhetünk el sikereket, ha tisztelettel bánunk egymással a vállalaton belül és azon kívül egyaránt. A munkahelyen tanúsított tisztelet, valamint az egyéni kiválóság és az együttműködő csapatmunka céljaink elérésének eszköze. 9

10 Tiszteletteljes viszony a munkahelyen Diverzitás és befogadás Mindannyiunknak tisztelnie kell mások különbözőségét, tehetségét és képességeit. A PepsiCo számára a diverzitás azon egyedi tulajdonságok összességét jelenti, amelyek meghatározzák, kik vagyunk: személyiségünk, életstílusunk, gondolkodásunk, munkatapasztalatunk, etnikai és faji hovatartozásunk, bőrszínünk, vallásunk, nemünk, nemi identitásunk, szexuális beállítottságunk, családi állapotunk, életkorunk, nemzeti származásunk, testi fogyatékosságunk vagy egyéb különbségek. Mindent megteszünk azért, hogy olyan munkatársakat találjunk, képezzünk ki és alkalmazzunk, akik épp oly sokszínűek, mint az általunk kiszolgált piac, és hogy olyan inkluzív munkakörnyezetet alakítsunk ki, amely segítségével előnyt kovácsolhatunk különbözőségeinkből. Te fontos szerepet játszol e munkakörnyezet kialakításában, amelyben az alkalmazottak és az üzleti partnerek úgy érezhetik, értékelik és tisztelik őket munkájukért. Tiszteld a diverzitást és a befogadást, azáltal, hogy: tiszteli mások tehetségének, képességeinek és tapasztalatának sokszínűségét értékeli mások munkáját a bizalomra, az őszinteségre és az egyenlőségre épülő légkört igyekszik fenntartani Képesek leszünk jobban megérteni fogyasztóink szükségleteit és előmozdítani az innovációt, ha mindannyian elfogadjuk a diverzitást és a befogadást üzletvitelünk minden területén. Emberi jogok Irányelvünk Győzelmünk eszköze a diverzitás és a befogadás Mindig figyeljünk oda az emberi jogok esetleges megsértésére. A PepsiCo elismeri az alapvető emberi jogok megőrzésének és védelmének fontosságát minden működési területen és az ellátási lánc egészében. Értékeink, kódexünk, tehetségmegőrzési stratégiánk és foglalkoztatási irányelveink együttesen támogatják alapelveinket, amelyek az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában és a Nemzetközi munkaszervezet alapelveiben és munkaszabványaiban is szerepelnek. Olyan programok és irányelvek szerint működünk, amelyek: a helyi jogszabályoknak megfelelő, méltányos és igazságos mértékű béreket, juttatásokat és egyéb foglakoztatási körülményeket biztosítunk elismerjük az alkalmazottak szabad társulási jogát humánus és biztonságos munkakörülményeket biztosítunk tiltjuk a kényszer- és gyermekmunkát diszkrimináció- és zaklatásmentes munkahelyet igyekszünk teremteni Beszállítóinktól és üzleti partnereinktől is elvárjuk, hogy betartsák ezeket az elveket. Beszállítóinkra vonatkozó etikai kódexünk és Beszállítói garanciaprogramunk segítségével minimálisra csökkentjük az emberi jogok megsértésének kockázatát az ellátási láncban. Mindig gondold át lépéseid. Így biztos lehetsz benne, hogy azok nem sértenek egyetlen, a fent említett alapvető emberi jogokkal kapcsolatos elvet sem, illetve nem mondanak ellent azoknak. Ha emberi jogok megsértésére gyanakszol működési területeden vagy az ellátási láncon belül, jelentsd azt. Tekintsd át az Emberi jogokra vonatkozó irányelvünket. 10

11 Tiszteletteljes viszony a munkahelyen Diszkrimináció-ellenesség Soha nem alkalmazhatsz diszkriminációt, és nem tagadhatod meg az egyenlő esélyek elvét. Mindenki számára lehetőséget kell biztosítani ahhoz, hogy a legtöbbet hozhassa ki magából, és hozzájárulhasson a PepsiCo sikeréhez. Ennek érdekében soha ne diszkriminálj alkalmazottakat vagy jelentkezőket, illetve ne bánj velük méltánytalanul a toborzás, alkalmazás, képzés, előléptetés, javadalmazás vagy a foglalkoztatás bármely egyéb területén. Az alkalmazottak és a jelentkezők munkaviszonyt érintő döntéseit mindig a tehetségre, a képzettségre és a munkateljesítményre alapozd, anélkül, hogy tekintetbe vennéd az olyan, nem munkajellegű adottságokat, mint például: faji hovatartozás, bőrszín, etnikai hovatartozás vagy származás nem vagy nemi identitás szexuális beállítottság életkor vallás testi fogyatékosság veterán státusz bármely más jogi védelem alá eső státusz Ha egy foglalkoztatással kapcsolatos döntést ezen személyes adottságok alapján hozol meg, azzal megsérted irányelveinket és számos ország jogszabályait is. Minden esetben méltányosan kell eljárnod, és lehetőséget kell adnod a képzettséggel rendelkezők számára képességeik fejlesztéséhez és az előrejutáshoz a vállalaton belül. 11

12 Tiszteletteljes viszony a munkahelyen Zaklatásmentes munkahely Tilos mások munkahelyi zaklatása. A PepsiCo olyan munkakörnyezetet kíván teremteni, amely mentes mindenfajta zaklatástól és/vagy az ellenséges illetve tiszteletlen magatartástól. Vállalatunk betartja a zaklatást tiltó valamennyi országos és helyi jogszabály előírását, kódexünk pedig tiltja a munkahelyi zaklatást. Zaklatásnak számít a nem kívánt verbális, vizuális, fizikai vagy egyéb olyan cselekedet, mely megfélemlítést, erőszakos vagy ellenséges munkakörnyezetet teremt. A zaklatás jogi definíciója joghatóságok szerint változó, mi elfogadhatatlan magatartásnak tekintjük többek között a következőket: szexuális zaklatás erőszakos szóhasználat vagy tréfák faji, etnikai, nemi vagy vallási sértegetés megalázó megjegyzések félelmet keltő vagy fenyegető jellegű magatartás ellenséges magatartás tanúsítása mások ellen egyéni jellemvonásaik miatt Soha ne lépj fel zaklatólag vagy okozz más módon kényelmetlenséget munkatársaid számára munkakörnyezetükben. Soha ne feledd, hogy a zaklatást legyen az szexuális vagy egyéb jellegű zaklatás az határozza meg, amit teszel, és annak hatása másokra, a szándékodtól függetlenül. Q & A Mi a szexuális zaklatás? A szexuális zaklatás szexuális jellegű verbális, vizuális vagy fizikai magatartás, mely a másik személy számára nemkívánatos, illetve valakit kényelmetlen helyzetbe hozhat. Számos formája lehet, például: szexuális jellegű közeledés, szexuális előnyökre irányuló kérések vagy nemkívánatos, találkára történő meghívás szexuális jellegű tréfák, képek, szövegek vagy üzenetek egy személy megjelenésére vonatkozó nyílt vagy megalázó megjegyzések szexuális töltetű vagy pornográf képek kifüggesztése Ha Te, vagy valaki más diszkrimináció vagy zaklatás áldozatává válik, jelentsd. Tekintsd át Globális zaklatás/diszkrimináció ellenes irányelvünket. 12

13 Tiszteletteljes viszony a munkahelyen Munkavédelem Függetlenül attól, hogy hol dolgozol és milyen munkát végzel a vállalat számára, elvárjuk Tőled, hogy a biztonságot tartsd a legfontosabbnak. Elkötelezettek vagyunk alkalmazottaink, látogatóink, alvállalkozóink, fogyasztóink és közösségeink egészségének és biztonságának megőrzése mellett. Munkavédelmi irányelveink és eljárásaink úgy kerültek kialakításra, hogy azok betartásával biztonságban dolgozhass, legyen szó valamelyik gyártóegységről, piaci tevékenységről vagy közlekedésről. Minden esetben hallasd hangod és adj hangot aggályodnak, ha: olyan feladat elvégzésére kérnek, amelyet nem ítélsz biztonságosnak olyan munka elvégzésére kérnek, amelyhez véleményed szerint nincs megfelelő képzettséged, illetve kárt tehet Benned vagy másokban szemtanúja vagy, hogy valaki nem biztonságos módon végez egy feladatot, illetve nincs megfelelő képzettsége a feladat elvégzéséhez azt gyanítod, hogy egy jármű vagy berendezés nem megfelelően működik, és veszélyes lehet Rád vagy másokra nézve nem biztonságos körülményt vagy potenciális veszélyt látsz vagy ilyen jut tudomásodra A biztonság mindannyiunk felelőssége, és Neked is mindent meg kell tenned azért, hogy munkád biztonságosan végezd, a munka jellegétől függetlenül. Tekintsd át a Munkavédelemre vonatkozó irányelvünket. Irányelvünk Tiszteljünk másokat és legyünk sikeresek közösen Alkohol- és kábítószerhasználat Nem szabad alkohol vagy kábítószer hatása alatt dolgoznod. Amennyiben alkohol vagy kábítószer hatása alatt dolgozol, elfogadhatatlan biztonsági kockázatnak teszed ki saját magad és másokat. Kábítószernek számítanak az illegális drogok, az ellenőrzött anyagok vagy a nem megfelelően alkalmazott, orvosi rendelvényre felírt gyógyszerek. Munkahelyi kötelességeid végzésében nem befolyásolhat semmilyen olyan anyag, amely ronthatja munkateljesítményed. Ezért tiltott: alkohol, illegális kábítószer vagy ellenőrzött anyagok hatása alatt dolgoznod a PepsiCo munkaterületein vagy azokon kívül illegális kábítószerek vagy ellenőrzött anyagok birtoklása, árusítása, használata, átadása vagy forgalmazása a munkaterületen történő tartózkodás vagy munkavégzés alatt törvényes módon, orvosi rendelvényre felírt gyógyszer vagy vény nélkül kapható gyógyszer káros hatása alatt dolgozni Ha alkohol- vagy kábítószerproblémád van, arra bátorítunk, hogy kérj segítséget. Lépj kapcsolatba a humánerőforrás vezetőddel, aki tájékoztatni fog a területén elérhető segélyprogramokról. 13

14 Tiszteletteljes viszony a munkahelyen Erőszakmentesség Minden esetben tilos mások fenyegetése vagy erőszakos magatartás tanúsítása a munkahelyen. A PepsiCo biztonsági programjai tartalmazzák a zéró tolerancia elvét a munkahelyi erőszakos magatartásra vonatkozóan. Tilos a mások számára fenyegetést vagy veszélyt jelentő cselekedet. Ez lehet többek között verbális inzultus, fenyegetés vagy bármely egyéb ellenséges megnyilvánulás, megfélemlítés, agresszió vagy gúnyolódás. Vállalatunk tiltja a fegyverviselést a munkahelyen. Ez a tilalom érvényes a vállalati parkolóhelyek és létesítményeink területén is, a helyi törvény által megszabott maximális mértékben. Munkahelyi zéró-tolerancia irányelvünk vonatkozik a vállalati munkaterületeken tanúsított magatartásra, valamint a PepsiCo üzletvitelében résztvevő alkalmazottakra is világszerte, munkaterületeinken kívül is. Ne késlekedj, hallasd hangod és azonnal jelents minden fenyegetést vagy esetleges erőszakot felettesednek. Tekintsd át a Munkahelyi erőszakra vonatkozó irányelvünket. 14

15 A teljesítményünk hátterében álló cél. Feddhetetlen piaci magatartás Célunk Mindenkivel, akivel a piacon üzleti kapcsolatba kerülünk, méltányosan és feddhetetlenül kell bánnunk. Ez vonatkozik a termékeinket megvásárló fogyasztókra, a termékeinket értékesítő ügyfeleinkre, az általunk kiszolgált közösségekre, valamint versenytársainkra és beszállítóinkra is. A tisztességes magatartás iránti elkötelezettségünk alapja azon kötelességünk, hogy betartsunk minden érvényben lévő jogszabályt, bárhol is folytatunk üzleti tevékenységet. 15

16 Feddhetetlenség piacunkon Termékminőség Soha ne kössünk kompromisszumot a termékminőséggel kapcsolatban. Elkötelezettek vagyunk a kiváló minőségű termékek előállítása mellett valamennyi márkánk kapcsán. A fogyasztói bizalom megőrzését a legmagasabb minőségű termékek gyártására alapozzuk, a nyersanyagok megvásárlásától egészen addig a pontig, amikor a késztermék a fogyasztókhoz jut. Elkötelezettek vagyunk az új termékek etikus és felelősségteljes módon történő fejlesztése mellett, továbbá hogy kövessük a kutatással kapcsolatban érvényben lévő etikai normákat és iránymutatásokat. Ha Te érintett vagy termékeink kifejlesztésének, kezelésének, csomagolásának vagy tárolásának bármely területén, elvárás Veled szemben, hogy: ismerd a termékminőségre vonatkozó normákat, irányelveket és eljárásokat, melyek az egységedben előállított termékekre vonatkoznak kövesd a helyes gyártási és ellenőrzési gyakorlatokra vonatkozó protokollt betartsd az élelmiszerbiztonságra vonatkozó valamennyi érvényes jogszabályt és előírást Fontos, hogy mindig odafigyeljünk azokra a helyzetekre, melyek veszélyeztethetik termékeinket. Ha olyasmit látsz, ami negatív módon befolyásolhatja egy PepsiCo termék minőségét, azonnal jelentsd azt. Tekintsd át az Élelmiszerbiztonságra vonatkozó irányelvünket. Felelős marketing Irányelvünk Csak olyan termékeket értékesítsünk, amelyekre büszkék lehetünk Amennyiben részt veszel a marketing tevékenységben, mindig felelősséggel végezd termékeink piaci népszerűsítését. Márkáink naponta több millió ember életében vannak jelen. Termékeink marketingjének tükröznie kell vállalatunk szigorú etikai normáit, és valóságosnak, érthetőnek kell lennie, valamint összhangban kell lennie minden jogszabállyal. Amennyiben részt veszel a marketing tevékenységben, soha: ne ess túlzásba és ne állíts valótlant egy termék minőségével vagy a csomagolásával kapcsolatban ne állíts félrevezető vagy hamis dolgokat reklámjainkban vagy a termékek címkéin ne közölj véleményt termékeinkről, a termékek összetevőiről vagy azok egészségügyi hatásairól elegendő bizonyíték és megfelelő jogi ellenőrzés nélkül Meg kell bizonyosodnod arról, hogy marketing programjaink megfelelnek-e az érvényben lévő jogszabályoknak és szabályozásoknak, valamint a szektor vagy munkakör érvényben lévő irányelveinek, ideértve a gyermekekre irányuló marketingre vonatkozó útmutatásainkat. Tekintsd át a Gyermekekre irányuló marketingre vonatkozó irányelvünket. 16

17 Feddhetetlenség piacunkon Vásárlóink Vásárlóinkkal méltányosan kell bánnunk. A piacon tanúsított feddhetetlenségre vonatkozó elvünk megkívánja, hogy vásárlóinkkal etikusan és méltányosan bánjunk, illetve biztosítsuk az érvényben lévő jogszabályoknak történő megfelelőséget. A vásárlóinkkal való kapcsolatainkban mindig: kiváló minőségű termékeinkkel, ügyfélszolgálatunkkal és versenyképes árainkkal nyerjük el az üzleti lehetőségeket termékeinket és szolgáltatásainkat egyenes és becsületes módon mutatjuk be kerüljük el a méltánytalan és megtévesztő gyakorlatokat világos módon kommunikáljuk értékesítési programjainkat tartsuk magunkat ígéreteinkhez Az ügyfelekkel kötött szerződések mindig tükrözzék, hogy értékesnek és fontosnak tartjuk a velük való üzleti kapcsolatunkat. Minden értékesítési és kereskedelmi megállapodás írásban, irányelveinkkel összhangban kerüljön megkötésre. Tekintsd át a szektorodra vagy régiódra vonatkozó Kereskedelmi irányelveket. Q & A Vannak-e megkötések a ügyfél által kérelmezett szerződésmódosítások aláírásával kapcsolatosan? A jogi osztály előzetes áttekintése és jóváhagyása nélkül soha ne írj alá olyan szerződésmódosítást illetve semmilyen egyéb olyan dokumentumot, amely egy már meglévő megállapodás módosításához vagy értelmezéséhez, illetve az az ügyfél kifizetéseihez kapcsolódik vagy az ügyfél teljesítményével kapcsolatban ad felmentést. Beszállítóink A beszállítóinkkal való minden interakció legyen a legszigorúbb etikai normáknak megfelelő. Beszállítóinkra a feddhetetlenség ugyanazon normái szerint tekintsünk, mint saját magunkra. Egy beszállító nem etikus vagy törvénysértő magatartása sértheti a PepsiCo világklasszis vállalatként szerzett jó hírnevét, és csorbíthatja jó hírünket az általunk kiszolgált közösségekben. Ezért valamennyi beszállítónak be kell tartani a beszállítói etikai kódexet, ami feltétele a velünk folytatott üzleti kapcsolatnak. Beszállítónak számítanak többek között a külső beszállítók, tanácsadók, alvállalkozók, szolgáltatók továbbá a nyersanyagok, összetevők vagy csomagolóanyagok beszállítói. Ha részt veszel a beszállítók kiválasztásában, döntéseid alapozd a képességekre, a szolgáltatás minőségére és a jó hírnévre. Tekintsd át a Beszállítókra vonatkozó etikai kódexünket, az Emberi jogokra vonatkozó irányelvet és az Érdekellentétre vonatkozó irányelvet. A beszállítók átvilágítása a gyakorlatban A beszállítók kiválasztása és alkalmazása során: kövesd az érvényben lévő ajánlattételi, tárgyalási és szerződéskötési folyamatainkat Hajts végre megfelelő átvilágítást annak megállapítása céljából, hogy a beszállító legitim vállalat-e, amely jó hírnévvel rendelkezik a feddhetetlenség és az etikus magatartás terén, és nem vesz részt törvénytelen tevékenységben Kerüld el a lehetséges vagy valós érdekellentétet a beszállítókkal 17

18 Feddhetetlenség piacunkon Versenytársaink A verseny során mindig becsületesen, és az érvényben lévő trösztellenes törvények és a versenytörvények szerint járj el. A PepsiCo elkötelezett amellett, hogy versenytársainkat etikus és törvényes formában előzzük meg, a szabad vállalkozói keretrendszer keretei között. Ezért: soha ne tegyél megjegyzést egy versenytárs termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatban pontatlan vagy nem helytálló módon a versenyre vonatkozó információk megszerzéséhez kizárólag legitim eszközöket használj tiszteld versenytársaink és más külső felek bizalmas információit és szellemi tulajdonát mindig tartsd be a trösztellenes törvényeket és a versenytörvényeket A versenytársakkal való üzletvitel során soha ne add hozzájárulásod olyan megállapodáshoz legyen az hivatalos vagy nemhivatalos, szóban elhangzó vagy írásbeli, mely az árakat vagy az értékesítés egyéb feltételeit rögzíti, koordinálja az ajánlatokat, ügyfeleket, értékesítési területeket vagy termékvonalakat oszt fel, vagy olyan más tevékenységben érintett, amely sérti az érvényben lévő trösztellenes- és versenytörvényeket. Soha ne vitass meg ilyen jellegű témákat egy versenytárssal, még olyan nem hivatalos keretek között sem, mint például egy kereskedelmi kiállításon vagy ügyfél által tartott rendezvényen. Q & A Miként végezhetek legitim módon versenyfigyelést? A tisztességes és etikus módon történő versenyfigyelést nyilvánosan elérhető források segítségével végezheted, mint például médiajelentések, kereskedelmi lapok, éves jelentések, kormányzati akták, vállalati igazgatói beszédek, valamint ügyfelek egy versenyképes ajánlat megvalósításán belül. A versenyfigyelés soha ne történjék téves értelmezés, jogsértés, lopás, magánterület-sértés útján vagy oly módon, hogy a munkatársak korábbi munkaadóiról kérünk információt. Fontos, hogy elkerüljük azokat tevékenységeket is, melyek sérthetik a trösztellenesvagy versenytörvényeket. Például a versenytársainkra vonatkozó minden írásbeli kommunikációnak a vállalathoz méltó hangnemben kell folynia, és nélkülöznie kell az olyan szóhasználatot, amely a versenyellenes magatartásra való ösztönzés hangulatát keltheti. A trösztellenes- és versenytörvények megsértése súlyos jogi következményekkel járhat vállalatunkra nézve, és pénzbírsággal járhat az érintett egyének számára. A versenytörvények összetettek és országonként változnak. Útmutatásért fordulj a jogi osztályhoz. Ha trösztellenes magatartásra gyanakszol, jelentsd. Tekintsd át a szektorodban, országodban vagy régiódban érvényben lévő Trösztellenes vagy Versenyre vonatkozó irányelvet. 18

19 Feddhetetlenség piacunkon Közösségi együttműködés Fenntartható növekedésünk motorja a céltudatos teljesítmény. A PepsiCo szerepét az általa kiszolgált közösségekben a céltudatos teljesítmény elve vezérli. A céltudatos teljesítmény négy elemre épül: a teljesítményre, az emberi tényezőre, valamint a környezet és a tehetség megőrzésére. Teljesítmény: pénzügyi eredmények és a hosszú távon jövedelmező növekedés biztosítása Emberi tényező: a vásárlók számára olyan széles termékválaszték kínálata, amely hozzájárul a kiegyensúlyozott és egészséges életvitelhez Környezetvédelem: a föld természetes erőforrásainak védelme innováció és működési hatékonyságunk által Tehetség: befektetés munkatársainkba tehetségük és képességeik fejlesztése érdekében, miközben munkalehetőséget teremtünk közösségeinkben Te is hozzájárulhatsz helyi közösségeinkbe irányuló befektetéseinkhez, ha helyi embereket alkalmazol, a helyi ízlésnek megfelelő termékeket fejlesztesz ki, véded a természeti erőforrásokat és partneri kapcsolatot alakítasz ki a helyi gazdákkal, kormányzatokkal és közösségi csoportokkal. A PepsiCo elkötelezett amellett, hogy hosszú távon jövedelmező növekedést nyújtson egy egészségesebb jövő biztosításával az emberek és a bolygó számára. Működési elvünk, hogy ami jó a vállalatnak, az minden esetben legyen jó a társadalom számára is. Tekintse át a Fenntarthatóságra vonatkozó jelentésünket. Irányelvünk Mi gondoskodunk ügyfeleinkről, fogyasztóinkról és a világunkról 19

20 A teljesítményünk hátterében álló cél. Üzleti tevékenységeink etikája Célunk A kódex mindannyiunktól megköveteli az etikus üzleti döntéshozatalt és az érdekellentétek elkerülését. Ha megtűrjük a korrupciót üzleti tevékenységeinkben, az teljes mértékben ellentétes a PepsiCo helyes üzletmenetre vonatkozó céljával. A feddhetetlenség iránti elkötelezettségünk kiterjed valamennyi üzleti kapcsolatunkra és a kormánytisztviselőkkel való minden kapcsolatunkra. 20