ZAG GÁBOR elnökjelölt pályázata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZAG GÁBOR elnökjelölt pályázata"

Átírás

1 ZAG GÁBOR elnökjelölt pályázata a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának általános tisztújító választására Pécs június

2 Tartalomjegyzék I. ÖNÉLETRAJZ: EDDIGI KÖZÖSSÉGI TEVÉKENYSÉGEIM:...5 II. PÁLYÁZATI ANYAG HELYZETKÉP...8 A) AZ EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA TERÜLETÉN TÖRTÉNT ELŐRELÉPÉSEK:...8 B) SZERVEZETI FELÉPÍTÉS, ADMINISZTRÁCIÓ TERÜLETÉN TÖRTÉNT ELŐRELÉPÉSEK:...9 C) RENDEZVÉNYEK: D) KAPCSOLATOK: E) INTÉZKEDÉSEK A ÉVI BELSŐ ELLENŐRI JELENTÉSSEL KAPCSOLATBAN: CÉLKITŰZÉSEK A) CÉLKITŰZÉSEK A SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ÉS AZ ADMINISZTRÁCIÓ TERÜLETÉN: B) CÉLKITŰZÉSEK A GAZDÁLKODÁS TERÜLETÉN: C) BERUHÁZÁSOK D) KOLLÉGIUMOK, JUTTATÁSOK ÉS PÁLYÁZATOK E) AZ EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT RENDEZVÉNYEI: F) KAPCSOLATOK: III. ZÁRSZÓ

3 I. Önéletrajz: Zag Gábor Zag Gábornak hívnak, március 22. napján születtem Komlón. Középiskolai tanulmányaimat a komlói Nagy László Gimnáziumban végeztem. Az érettségi bizonyítvány megszerzése után a pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskolában szereztem Számítástechnikai szoftverüzemeltető OKJ bizonyítványt szeptembere óta a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Számítástechnika-Technika szakos hallgatója vagyok. Széles érdeklődési körömre tekintettel 2009 szeptemberétől a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Politológia szakán is folytatok tanulmányokat. Aktív közösségi tevékenységemet 2007 áprilisában kezdtem a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Hallgatói Önkormányzati Testületében (továbbiakban PTE TTK HÖK), a Számítástechnika szak képviselőjeként. A PTE TTK HÖK 2008-as tisztújító választásán a TTK-s hallgatótársaim bizalmának köszönhetően a tanulmányi referens posztot nyertem el, s emellett 2008 májusától a PTE TTK Diákiroda irodavezetői feladatait is én láttam el, majd 2009 márciusától a PTE TTK HÖK oktatási és gazdasági alelnöke voltam. Az elmúlt években végzett közösségi tevékenységeimnek köszönhetően jól átláttam a Hallgatói Önkormányzatok, valamint az egyetemi Bizottságok működését. Sokrétű tapasztalatot szereztem az adminisztrációs tevékenységek terén, s így fokozatosan képessé váltam az önálló és felelősségteljes feladatvégzésre június 4-től a PTE TTK HÖK megbízott elnöke voltam, a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának szeptember 10-én tartott tisztújító választásáig, ahol az EHÖK Szakfeladati alelnöki posztjára választottak meg december 15. napjától a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának ügyvivő elnöki posztját töltöttem be egészen a január 7. 3

4 napján tartott tisztújító választásáig, ahol a Küldöttgyűlés tagjai - nagy többséggel - engem választottak az Elnöki poszt betöltésére. Az elmúlt három év alatt jó kapcsolatot építettem ki hallgatótársaimmal, a Kari részönkormányzatok vezetésével, az egyetem és a karok vezetésével. Több alkalommal volt szerencsém képviselni egyetemünket országos konferenciákon, kiállításokon, ahol nagy hangsúlyt fektettem az egyetemek közötti kapcsolatok ápolására. EHÖK elnökké történt megválasztásom óta törekedtem a kapcsolataim fenntartására, mélyítésére, új kapcsolatok kiépítésére. Az egyetem szervezeti egységeinek vezetőivel és a város vezetésével, civil szervezetekkel is jó kapcsolatot sikerült kialakítanom. Rendelkezem a posztom során elengedhetetlen, jó kapcsolatteremtő- és szervezőkészséggel, továbbá tisztában vagyok a hallgatókat érintő egyetemi szabályzatokkal, melyek változásait folyamatosan figyelemmel kísérem, mindemellett precíz, pontos és nagymunkabírású embernek tartom magam. 4

5 1. Eddigi közösségi tevékenységeim: Zag Gábor 2007 áprilisától márciusáig a PTE TTK HÖK Képviselőtestületi Tagja (számítástechnika KT) 2008 márciusától áprilisáig a PTE TTK HÖK Tanulmányi referense 2008 áprilisától januárjáig a PTE EHÖK Elektori Testületének tagja 2008 áprilisától szeptemberéig a PTE TTK Tudományos és Diákköri Bizottságának tagja 2008 májusától áprilisáig a PTE TTK HÖK irodavezetője 2009 májusától júniusáig a PTE TTK HÖK Oktatási és gazdasági alelnöke június 4. napjától a PTE TTK HÖK megbízott elnöke szeptemberéig 2009 szeptemberétől december a PTE EHÖK Szakfeladati alelnöke 15-ig 2009 szeptemberétől december 15-ig 2009 szeptemberétől december 15-ig 2009 szeptemberétől a PTE EHÖK Térítési és Juttatási Bizottságának elnöke a PTE EHÖK Egyetemi Kollégiumi Diákbizottságának elnöke a PTE TTK hallgatói szenátora augusztusáig 2009 szeptemberétől januárjáig a PTE Másodfokú Tanulmányi Bizottság tagja 2009 októberétől januárjáig a PTE Külügyi Bizottság tagja 2009 októberétől- jelenleg is a PTE Esélyegyenlőségi Bizottság tagja 2007 szeptemberétől- jelenleg is a PTE TTK Kari Tanácsának tagja 2007 szeptemberétől- jelenleg is a PTE TTK Oktatási és Kreditátviteli Bizottság tagja 2008 márciusától- jelenleg is a PTE TTK Hallgatói Fegyelmi Bizottságának tagja 2008 márciusától- jelenleg is a PTE TTK Oktatási Bizottságának tagja 2009 májusától- jelenleg is a PTE Oktatási és Kredit Bizottság tagja 2009 októberétől- jelenleg is a PTE Közgyűjteményi Bizottság tagja 5

6 2009 októberétől- jelenleg is a PTE Egyetemi Kollégiumi Bizottság tagja 2010 márciusától- jelenleg is a HÖOK Esélyegyenlőségi Bizottság tagja 2010 márciusától- jelenleg is a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság- Természettudományi Bizottság tagja 2010 szeptemberétől- jelenleg is a PTE Informatikai Bizottságának tagja december 15- jelenleg is a PTE EHÖK Hallgatói Szenátora január 7. napjától- jelenleg is a PTE EHÖK elnöke 2011 januárjától- jelenleg is a PTE EHÖK Fogyatékkal élő és Hátrányos Helyzetű hallgatók valamint Hallgatói Jogsegély Bizottság elnöke 2011 januárjától- jelenleg is a PTE Másodfokú Tanulmányi Bizottságának póttagja 2011 márciusától- jelenleg is a PTE Esélyegyenlőségi Bizottságának elnöke 6

7 II. Pályázati anyag Arra törekszem, hogy olyan célokat fogalmazzak meg, amelyek a rendelkezésemre álló idő alatt megvalósíthatóak és a szervezet egészének javát szolgálják, a hallgatói érdekek maximális figyelembevétele mellett. 7

8 1. Helyzetkép A) Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat gazdálkodása területén történt előrelépések: január 7. napján történt megválasztásom óta nagy elszántsággal és tenni akarással láttam neki az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat szervezeti és gazdasági átalakításával kapcsolatos teendőknek. Választási ígéreteimnek megfelelően párhuzamosan hajtottam végre a szervezeti és gazdasági reformokat. Ennek első lépéseként megfelelő képesítéssel rendelkező gazdasági vezető kinevezésére került sor. Ezt követően az Ifjúsági Titkár irányításával kialakításra került az EHÖK gazdasági működésének munkaterve, megkezdődhetett a gazdasági év tervezése. Ahogyan azt mindnyájan tapasztalhattuk számtalan újdonsággal, nehézséggel, kellett szembenéznünk, de közös erőfeszítéseink eredményeképpen, megvalósítottuk a jogszabályoknak megfelelő, tervezhető, a gazdaságosságot és célszerűséget szem előtt tartó gazdálkodást. A belső kontrollrendszer kialakítása megkezdődött, ám a rendelkezésre álló idő nem volt elegendő a folyamat befejezéséhez, amelyet megválasztásom esetén folytatni kívánok. Mindannyiunk közös érdeke, hogy egy jól működő, szakmailag képzett belső kontroll rendszert hozzunk létre, amely biztosítja számunkra, hogy a jövőben meg tudjunk felelni a hallgatói önkormányzattal szemben támasztott követelményeknek, külső kontrollrendszer folyamatos felügyelete nélkül. Hatalmas előrelépésnek tartom, hogy az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és a részönkormányzatok kereteinek alakulása - a felkészült és szakképzett gazdasági vezetőnek köszönhetően - pontosan követhetőek és visszakövethetők. Úgy gondolom, hogy a megválasztásomat követően az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat költségvetéséből elkülönítésre került likvid keret tökéletesen elérte a kívánt célt, azaz minden részönkormányzat számára megnyugtató módon rendezte az indokolatlan keretmozgatásokat és a folyamatos működéshez szükséges anyagi forrásokat márciusában az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlése egyhangúan elfogadta az Önkormányzat évi költségvetési tervét. Itt szeretném külön 8

9 kiemelni azt az összefogást, amelynek eredményeképpen a gazdaságilag nehezebb helyzetben lévő kari részönkormányzatok a többiek szolidaritásának és áldozatvállalásának köszönhetően jobb gazdasági helyzetbe kerültek. A gazdasági konszolidáció jegyében az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat is jelentősen mérsékelte kiadásait. Ennek köszönhetően az első negyed évben a tavalyi év azonos időszakához képest, 40%-al csökkentek a kiadások. Fenti gondolatmenettel összefüggésben gazdálkodási szempontból az egyik legnagyobb eredménynek a készpénzes kifizetések számának drasztikus csökkenését tartom. A jogszabályokban foglalt - gazdálkodással összefüggő - gazdaságosság és célszerűség elveivel összhangban közbeszerzésen kívüli egyszerűsített pályázatok kiírására került sor azon szolgáltatások esetében, amelyek Egyetemi Hallgatói Önkormányzati szinten jelentős számban fordulnak elő. A pályázati kiírás során törekedtünk a részönkormányzatok - mint elsődleges felhasználók - igényeinek és kéréseinek maximális figyelembevételére. Mindemellett meg kell említenem, hogy az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján a pályázatok által elérhető célok és a gazdaságosság elve nem feltétlenül fedik egymást. Megválasztásom esetén az elkövetkezendő időszakban újragondolásra javaslom ezt a témakört. A jelenlegi nehéz gazdasági viszonyok ellenére az elmúlt hónapokban közös erőfeszítéssel sikerült egy gazdaságilag stabil szervezetet létrehoznunk, valamint azt a jogszabályoknak és az egyetemi szabályzatoknak megfelelően működtetnünk. Tisztában vagyok azzal, hogy gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó adminisztráció a korábbi évek gyakorlatához képest jelentősen megnövekedett, azonban leszögezném, hogy a jelenlegi rendszer még így sem túladminisztrált. B) Szervezeti felépítés, adminisztráció területén történt előrelépések: Ahogy választási programomban is szerepelt, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatot az EHÖK és a Részönkormányzatok egységeként képzelem el; minden részönkormányzati vezetőnek lehetőséget biztosítva az EHÖK munkájában való aktív részvételre. Fenti gondolataim megvalósítása során ígéretemnek megfelelően felállításra kerültek az EHÖK munkáját segítő bizottságok. 9

10 Ezek közül be kell látnom, hogy nem mindegyik váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ezért ezek felépítése és szükségessége újragondolást igényel. Mindenképpen kiemelném azonban a Költségvetési és Gazdasági Bizottság, a Rendezvényszervezési Bizottság és Külügyi Bizottság munkáját, amelyek nagyban segítették az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökségének mindennapi teendőit, a küldöttgyűlési anyagok megfelelő előkészítését. Továbbra is szükségesnek tartom a Tanulmányi és Érdekképviseleti Bizottságot, valamint a Művészeti, Kulturális és Tehetséggondozási Bizottságot, annak ellenére, hogy tevékenységük és hasznosságuk eddig elmaradt a várakozásoktól. A jelenleg működő Fogyatékkal élő és Hátrányos Helyzetű hallgatók valamint Hallgatói Jogsegély Bizottság fontosságát továbbra is fenntartom, azonban szervezeti felépítése és feladatainak, valamint hatásköreinek kérdése, és az egyetem rendszerében betöltött szerepe újragondolást igényel. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat működéséhez szükséges adminisztrációt a korábbi kielégítő szintről új adatbázisok, interaktív felületek létrehozásával tovább fejlesztettük az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat weboldalán elérhetővé váltak az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat által használt dokumentum minták, valamint az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésein készült jegyzőkönyvek. A korábbi hiányos és pontatlan iktatás helyébe egy új alapokra helyezett pontos, visszakövethető iktatási rendszer kialakítására került sor. Így az iktatási rendszer az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat adminisztrátorának hatékony és precíz munkájának köszönhetően jól működik. Ahogy korábbi pályázatomban is kiemeltem, nagy hangsúlyt kívánok fektetni a hallgatókkal és az Egyetem szerveivel való közvetlen és széleskörű kommunikációra. Ennek jegyében új felhasználóbarátabb weboldal kialakítására került sor, valamint a hallgatói hírlevél segítségével közvetlen betekintést biztosítunk az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat tevékenységébe. A kommunikáció terén fontos előrelépésnek tartom, hogy a helyi médiával szorosabb együttműködés kialakítására került sor, amelynek köszönhetően havi több alkalommal foglalkoznak az aktuális hallgatói ügyekkel, kérdésekkel, a hallgatók mindennapjaival. A szervezeti átalakítás területén hátra van még az Alapszabályunk módosítása. A késedelem két legfőbb okát az alábbiakban tudom összefoglalni: 10

11 - a gazdasági stabilitás megteremtése, a jogszabályoknak való megfelelő működés kialakítása, és az ehhez kapcsolódó elhúzódó egyeztetések az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat személyi erőforrásainak jelentős részét hónapokon keresztül lekötötték. - a készülő Felsőoktatási Törvény körül kialakult helyzet ugyancsak azt erősítette bennünk, hogy - amennyiben egy minden érintett számára elfogadható, hosszútávon alkalmazható szakmai szempontból is megfelelő Alapszabályt szeretnénk - a módosítással meg kell várnunk az új törvény elfogadását. C) Rendezvények: Úgy gondolom, hogy az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat a rendezvények terén mindig széles, változatos kínálattal kívánta kielégíteni a hallgatói és városi igényeket. A szűkülő anyagi források ellenére továbbra is törekednünk kell a korábbi színvonal fenntartására, esetleges emelésére, a választék szélesítésére. A tavalyi év folyamán megrendezésre került Felsőoktatási Vitafórum sikerén felbuzdulva újabb hallgatói fórum szervezését tűztük ki célul, amely találkozott a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának törekvéseivel, így március 2. napján újabb fórum várta az érdeklődőket (Fórum az Új Alkotmány Tervezetével kapcsolatban). Március folyamán Egyetemünk Rektorával karöltve aktív szerepet vállaltunk a külföldi hallgatói szervezet EGSC - által megrendezett International Evening elnevezésű jótékonysági rendezvény lebonyolításában. Ugyancsak márciusban nekiláttunk a Tavaszi Egyetemi Fesztivál szervezésének, amelynek felvezető programjaként áprilisban a Pécsi Egyetemi Zenekarok Fesztiváljának lebonyolítására került sor a B Clubban amelyet, mint minden évben idén is nagy népszerűség övezett. A tehetségkutatót követően a PTE Szépe Szépségverseny következett, mint a Tavaszi Egyetemi Fesztivál második felvezető programja, amelynek győztesei immár országos megmérettetésen vehetnek részt. A félév legnagyobb szabású hallgatói rendezvénye a Tavaszi Egyetemi Fesztivál volt, amelynek idén a Pécsi Expo Center adott otthont május 4. és 6. napja között. 11

12 A félév záróakkordjaként, a nyár felvezetéseként a Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar strandján újra megrendezzük az Egyetemi Beach Party-t. D) Kapcsolatok: Megválasztásomat követően fontosnak tartottam az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat kapcsolatainak mélyítését és kiterjesztését. Ahogy azt pályázatomban is megfogalmaztam, a lehető legszorosabb együttműködésre törekedtem és törekszem a továbbiakban is a részönkormányzatokkal. Úgy gondolom, minden kérdéssel bizalommal fordulhattatok hozzám, a jövőben is törekszem a maximális együttműködésre, minden erőmmel azon leszek, hogy a részönkormányzatok tevékenységét segítsem. Remélem, hogy ez a kialakult kapcsolat tovább mélyíthető, és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és a részönkormányzatok sikerességét és eredményességét fogja szolgálni. A korábbi években az egyetemi-, és a hallgatói vezetés viszonya nem mindig volt felhőtlen. Megválasztásomat követően nagy hangsúlyt fektettem a korábban kialakult jó viszony fenntartására. Különösen fontos előrelépésnek tartom, hogy szorosabbra fűztem a kapcsolatot a Gazdasági Főigazgatósággal és az alá tartozó szervezeti egységek vezetőivel. Ennek köszönhetően az információáramlás ezen szervezeti egységekkel lényegesen hatékonyabbá vált, több és naprakészebb információ érkezik hozzánk. Ezek hozzájárulnak a gazdasági rendszerünk szabályosabb és hatékonyabb működéséhez. Közéleti tevékenységem során a kezdetektől kiemelt figyelmet fordítottam a hallgatókkal való kapcsolattartásra, amelyet az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökeként fokozottan előtérbe kívántam helyezni. A korábbinál közvetlenebb, a hallgatóság felé nyitottabb Hallgatói Önkormányzatot képzeltem és képzelek el. Fenti elképzeléseim megvalósításához hallgatói hírlevél elindításával láttam hozzá, ezáltal is erősítve a hallgatótársaimban azt, hogy a Hallgatói Önkormányzat elsődlegesen érdekképviseleti szerv, amelynek széles portfóliójában pusztán egy szeletet képez a rendezvények szervezése. Az évek óta háttérbe szorult külügyi kapcsolatok felvirágoztatása érdekében felállítottuk az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Külügyi Bizottságát. A Bizottság tevékenységének is köszönhetően új, rendkívül fontos kapcsolatokra tettünk szert. 12

13 Sikerült az Általános Orvostudományi Karon tanulmányokat folytató jelentős számú külföldi hallgatóval, illetve hallgatói vezetőikkel felvenni a kapcsolatot, majd szoros együttműködést kialakítani. Tekintettel arra, hogy a Pécsi Tudományegyetemen több mint 1000 külföldi hallgató folytat tanulmányokat, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat nem teheti meg, hogy nem fordít kellő figyelmet rájuk. Az Egyetem, mint kulturális központ mindig fontos szerepet töltött be a város életében. Mint a hallgatóság képviselője fontosnak tartom az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és a város kapcsolatának ápolását, a város kulturális életében való aktív szerepvállalást, együttműködve a város mindenkori vezetőivel. Ahogy azt pályázatomban is kiemeltem; az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat meglévő kapcsolatainak bővítése elengedhetetlen, ennek megvalósítása érdekében több olyan megállapodás is aláírásra került, amely nem járt anyagi teherrel az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat számára. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája élén is új elnökséget köszönthettünk január 1. napjától. Hivatalba lépésem után igyekeztem az új vezetéssel is jó kapcsolatot kialakítani. A Pécsi Tudományegyetem sikereként könyvelhetjük el, hogy ismét tagot delegálhattuk a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnökségébe. Mint az ország egyik legnagyobb Egyetemének hallgatói vezetője igyekeztem személyesen is részt venni a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának ülésein és mindenben segítséget nyújtani munkájukhoz. E) Intézkedések a évi Belső ellenőri jelentéssel kapcsolatban: február-március során a Gazdasági Főigazgatósággal együttműködve elkészítettük az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és a Gazdasági Főigazgatóság közös intézkedési tervét. Ennek 80%-a mára már megvalósult. A már megemlített és jelentősnek mondható változások címszavakban az alábbiakban foglalhatóak össze: - új, megfelelő szakképzettséggel rendelkező gazdasági vezető kinevezése; - az egyetemi infrastruktúra elsődleges kihasználása; - a visszatérő szolgáltatások esetében keretszerződések kötése; - az Áht. -ban rögzített eljárások betartása szolgáltatás igénybevétele esetén; - a készpénzkezelés jogszabállyal ellentétes gyakorlatának felszámolása; 13

14 - tervezhetőség megvalósítása a gazdálkodási folyamatokban; - költségvetés tervezet elkészítése kiadás-bevétel kalkuláció készítése; - hallgatói juttatások normatíva alapú meghatározása. Zag Gábor 14

15 2. Célkitűzések Pályázatomban arra törekszem, hogy olyan célokat fogalmazzak meg, amelyek a rendelkezésemre álló idő alatt megvalósíthatóak és a szervezet egészének javát szolgálják, a hallgatói érdekek maximális figyelembevétele mellett. A) Célkitűzések a szervezeti felépítés és az adminisztráció területén: év során sikerült egységes szerkezetbe foglalni az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és a részönkormányzatok alapszabályát. A szabályzat alkotás folyamán elsődleges cél a részönkormányzati rendelkezések összehangolása volt, így kevesebb figyelem fordult az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat működésének, szervezeti felépítésének és döntéshozatali mechanizmusainak átdolgozására. Ezt a hiányosságot kívánom elsődlegesen pótolni az újabb Alapszabály módosítás során. A részönkormányzatok tekintetében pusztán az apróbb pontatlanságok kijavítását, illetve a be nem vált szabályozási pontok átalakítását tartom szükségesnek, természetesen a részönkormányzati autonómia sérelme nélkül. A tervezett változtatások két legjelentősebb területe, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Ellenőrző Bizottságának felépítése és működése, illetve a jelenleg ad- hoc bizottságként működő testületek deklarálása. A részönkormányzatokra vonatkozó rendelkezések módosítását az érintettek tapasztalatai és jelzései alapján kívánom véghezvinni, erre irányuló igény hiányában nem tervezem ezen fejezetek átalakítását. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat keretein túlmutató Fogyatékkal élő és Hátrányos Helyzetű hallgatók valamint a Hallgatói Jogsegély Bizottságát egyetemi szintre kívánom emelni, s az Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság albizottságaként szeretném, ha hatékonyan tudna segítséget nyújtani a rászoruló hallgatóknak az egyetemi éveik során. A XXI. században elengedhetetlennek tartom, hogy egy ekkora szervezet - mint az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat rendelkezzen naprakész digitális felülettel, amely tartalmazza a szervezet tevékenységének írásos dokumentációját, ahol 15

16 minden arra jogosult elérheti a használatban lévő dokumentumokat, formanyomtatványokat, megtekintheti az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűléseinek és Bizottságainak munkaanyagait, az üléseken készült jegyzőkönyveket és az e szervek által hozott határozatokat. Mindemellett fontosnak tartom olyan digitális segédletek elkészítését és elektronikus úton is elérhetővé tételét, amelyek zsinórmértékül szolgálnak a Hallgatói Önkormányzat (érdekképviseleti, és gazdálkodási) tevékenységeinek ellátásához. Már szakfeladati alelnökként hozzáláttam egy egységes pályázati rendszer alapjainak lerakásához. Megválasztásom esetén ezt az alapot felhasználva ki kell alakítanunk egy a jogszabályoknak megfelelő, ám az adminisztrációs terheket nem növelő, egységes digitális pályázati rendszert, amely mankóként szolgálhat mind az állandó, mind pedig az ad-hoc pályázatok lebonyolításához. B) Célkitűzések a gazdálkodás területén: Mindannyian tapasztalhattuk az elmúlt időszakban, hogy az állami konszolidáció erősen érinti az oktatási szektort, így a felsőoktatást is. Rövidtávon sikerült biztosítanunk a gazdasági stabilitást. El kell gondolkodnunk azonban azon, hogy az állami forrás mellett milyen más forrásokat tudunk bevonni annak érdekében, hogy feladatainkat az eddig megszokott és elvárható színvonalon folytathassuk tovább. Törekednünk kell a költségeink racionalizálására, ki kell használnunk, hogy a Pécsi Tudományegyetem a Dél-Dunántúl meghatározó gazdasági szereplője valamint, hogy a Hallgatói Önkormányzat által igénybe vett szolgáltatások (például hang- és fénytechnika, rendezvényszervezés, rendezvényeszközök) visszatérő jellegűek, és nagy számban kerülnek igénybevételre. A költséghatékonyság elérésének eszköze például keretszerződések megkötése, vagy a szolgáltatók folyamatos versenyeztetése által alacsonyabb ár elérése (alkalomról-alkalomra). Fel kell mérnünk milyen lehetőségeink vannak még és ezek közül a gazdaságosság elvének figyelembevételével kell kiválasztanunk a legmegfelelőbb megoldást. A költségek hatékony csökkentésének módja lehet az is, ha az általunk is elvégezhető tevékenységek, szolgáltatások nem külső szolgáltatók igénybevételével valósulnak meg, hanem az Egyetem saját gazdálkodó szervezete látja el ezeket. Ennek megvalósítása azonban számos előkészítő tevékenységet és gazdasági elemzéseket igényel, ezért ennek megvalósíthatóságát meg kell vizsgálnunk. 16

17 A felelős, költséghatékony gazdálkodás további kiépítését a rendelkezésünkre álló eszközök felmérésével kell kezdenünk. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és több részönkormányzat leltárában uralkodó káoszt fel kell számolnunk, és egy pontos, követhető rendszer kiépítésére kell törekednünk, hiszen fokozott felelősséggel kell eljárnunk az állami vagyon kezelése során. Ahogy a évi Belső Ellenőri jelentés is rámutatott, elengedhetetlen hogy egy önállóan gazdálkodó szervezeti egység gazdasági szabályzattal/ gazdálkodási kézikönyvvel rendelkezzen. Ezért fontosnak tartom, hogy az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat gazdasági vezetése által kialakított gyakorlatot írásban, szabályzati formában is rögzítsük. A félév során megtartott gazdasági oktatást egy jogi oktatással kiegészítve féléves szinten visszatérően meg kell ismételnünk tekintettel a jogszabályok és szabályzatok folyamatos változására. Úgy gondolom, hogy a megválasztásom óta eltelt időszakban minden támogatást megkaptam, mind a kari hallgatói vezetőktől, mind az Egyetem vezetésétől, és közvetlen kollegáimtól. A jövőt erre az áldozatkész munkára valamint az eddigi eredményekre kell építenünk és haladnunk kell tovább a közösen megkezdett úton. C) Beruházások A Pécsi Tudományegyetem infrastrukturális felszereltsége összességében figyelembe véve a többi egyetemet - átlag felettinek mondható. Fontos szerepe van ebben az elmúlt évek során végbement, illetve jelenleg is folyamatban lévő kollégiumi felújításoknak. Ugyanakkor továbbra is figyelmet kell fordítanunk az Egyetem épületeinek szinten tartására, fejlesztésére, a hallgatók számára fontos létesítményekre és azok infrastrukturális felszereltségére. Törekednünk kell a kollégiumok színvonalának fenntartására, vagy ahol az még lehetséges, a komfortfokozat további növelésére. Figyelemmel kell lennünk arra is, hogy a hallgatók által igénybe vett szolgáltatás színvonalának emelkedése ne vonja magával a jelenlegi kollégiumi díjak növekedését. A Pécsi Tudományegyetem hallgatói életéből évek óta hiányzik, egy olyan klub, amelyet minden hallgató kicsit a magáénak érezhet, ahol minden hallgató megtalálja a számára megfelelő szórakozási lehetőséget, és amely az Egyetem hallgatóinak és 17

18 hallgatóiért van. Ezt a hiányt lehetőségeinkhez mérten mielőbb orvosolnunk kell. Minden erőmmel azon leszek az egyetemi vezetéssel karöltve, hogy a PTE Egyetemi Klubja belátható időn belül, újra régi fényében tündökölhessen. Ugyancsak évről évre visszatérő kérdés a Pollack Strand felújításának és üzemeltetésének kérdése. A Gazdasági Főigazgatóság Vagyongazdálkodási Igazgatóságával folytatott egyeztetések eredményeképpen ismét elérhető közelségbe került e fejezet sikeres lezárása, amelynek megvalósítása optimális esetben a következő - szeptembertől kezdődő - ciklusban meg fog történni. A harmadik kardinális kérdéskör a Sportlétesítmények fejlesztésének és hasznosításának mikéntje. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat célja, olyan belső és külső források becsatornázása, amelyek lehetővé teszik, hogy a Pécsi Tudományegyetem méretéhez és hírnevéhez méltó sportlétesítményekkel rendelkezzen és biztosítsa a hallgatók számára azok kedvezményes használatát. D) Kollégiumok, juttatások és pályázatok Ahogy az az elmúlt években már tapasztalható volt a hallgatói létszám, ezen belül is az államilag finanszírozott hallgatói létszám drasztikus csökkenése likviditási gondokat okozott nemcsak a hallgatói részönkormányzatoknál, hanem a különböző hallgatói juttatási kereteknél is. Az évről évre jelentősen változó államilag finanszírozott hallgatói létszám a jelenlegi juttatási rendszert egyre nehezebben fenntarthatóvá teszi. Az elmúlt években és idén is állandósult az a jelenség, hogy az egyetemi szabályzatok által meghatározott tartalékok nem elegendőek az utólagos korrekcióra, ugyanis az előző évi átlag adatok - amelyekből az irányszámok meghatározásra kerülnek - köszönőviszonyban sincsenek a valós létszám adatokkal. Fenti anomáliának köszönhetően egyre több részönkormányzat szembesül a juttatási keretein ezzel a problémával. Ennek orvoslását kiemelkedő jelentőségűnek és elengedhetetlennek tartom. Az elmúlt két évben a világot megrázó gazdasági válságnak is köszönhetően jelentősen megnövekedett a rászoruló hallgatók köre. Évről évre több százzal növekszik azon - valóban rendkívül nehéz körülmények között élő - hallgatók száma, akik esélyegyenlőségi pályázat útján próbálják meg csökkenteni kiadásaikat egyetemi éveik alatt. 18

19 A jelenleg rendelkezésre álló keret a pályázók alig 10%-nak lakhatási költségének fedezésére elegendő. Ezt az összeget a jövőben mindenképpen növelni kell, a lakhatási keret terhére. Ahogy már az infrastrukturális beruházásoknál, fejlesztéseknél is említettem fontos, hogy ne rójunk nagyobb anyagi terhet a hallgatóinkra, amely elsődlegesen a kollégiumi díjak szinten tartásával lehetséges. Amennyiben anyagi forrásaink lehetővé teszik a jövőben nemcsak megtartani, hanem csökkenteni is szeretnénk a kollégiumi díjakat. A Pécsi Tudományegyetem több mint 10 szakkollégiummal büszkélkedhet, amelyek mindegyikében magas színvonalú tudományos tevékenységet folytatnak az egyetem hallgatói. Annak érdekében, hogy a szakkollégiumok minél jobb körülmények között és minél magasabb szintű tudományos tevékenységet végezzenek, minden támogatást meg kívánunk adni nekik. Terveim között szerepel egy önálló kollégiumi épület biztosítása a szakkollégiumokban tevékenykedő hallgatók számára, amelyet megfelelő infrastruktúrával kívánunk felszerelni ahhoz, hogy akár kisebb konferenciák, vagy egyéb szakmai rendezvények megtartására is alkalmas legyen. A tudományos tevékenység népszerűsítése, a tehetségek gondozása mind az Egyetem, mind pedig a Hallgatói Önkormányzat számára kiemelkedően fontos. Azon hallgatókat, akik kiemelkedő tudományos tevékenységet folytatnak, és ezzel öregbítik egyetemünk hírnevét - az országban vagy akár külföldön - anyagilag is támogatnunk és segítenünk kell. Az elmúlt másfél évben 2 alkalommal is kiírásra került a fenti hallgatói kör számára pályázat, amelyet a jövőben is folytatni kívánunk, továbbá bővíteni kívánjuk a pályázói kört azokkal, akik nem tudományos, hanem sport területén érnek el kiemelkedő teljesítményt az önkéntesség éve. Számtalan hallgatónk tevékenykedik - anyagi ellenszolgáltatás nélkül - önkéntesként a szakmájába vágó alapítványok, jótékonysági szervezetek keretében. Úgy gondolom, az ő kitartó munkájuk szakmai elismerést is érdemel ezért kezdeményezni szeretném az önkéntes tevékenységek tanrendbe iktatását, vagy akár azt, hogy az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat által szervezett önkéntes feladatok ellátása is beszámításra kerülhessen az egyetemi tanulmányok során. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy az elmúlt félévek során jelentősen nőt azoknak a hallgatóknak a száma, akik szociális helyzetük miatt nem tudnak a külföldön 19

20 tanulmányokat folytatni, az egyetem számára kínált ösztöndíj lehetőségeket kihasználva. Elképzelésem szerint fontos az Egyetem vezetésével együtt létrehoznunk egy olyan keretet, amelyből ezeket a hallgatókat támogatni tudjuk. E) Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat rendezvényei: Az Pécsi Tudományegyetem rendezvényeinek legalább kétharmadát a 10 hallgatói részönkormányzat szervezi és bonyolítja. Mint ahogy azt előző pályázatomban már megfogalmaztam, nem tartom szerencsésnek, hogy az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat tizenegyedik rendezvényszervezőként álljon be ebbe a sorba. Továbbra is azt az álláspontot képviselem, hogy a rendezvények döntő többségét a részönkormányzatoknak kell megszervezniük, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatnak pedig elsősorban a rendezvények támogatásával, valamint az érdekképviseleti tevékenységgel kell foglalkoznia. Mindezek mellett viszont fontosnak gondolom azt is, hogy az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat továbbra is fel tudjon mutatni önálló, az Egyetem valamennyi hallgatójának szóló programokat, hiszen ezeken keresztül tud közvetlenül, a leghatékonyabban kapcsolatot tartani és ápolni a hallgatókkal. Egy jól működő rendszerben az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és a részönkormányzatok rendezvényei nem különülnek el élesen egymástól, hanem egymással kiegészülve, egymásra építve együttesen alkotják a Pécsi Tudományegyetem hallgatóinak közösségi életét. Néhány javaslat az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat jövőbeli rendezvényeire: - Korábban működő rendszerben az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat lehetőséget biztosított a hallgatóknak szerényebb költségért egy-egy külföldi hétvégére. Ezt a lehetőséget már az őszi szemeszter folyamán szeretném újra megteremteni. Az úti célok között olyan európai és magyarországi városok szerepelnének, melyek elfogadható áron nem csak szórakozást, hanem kulturális kikapcsolódási lehetőséget is biztosíthatnak. Esetlegesen a városok egyetemeinek segítségével a programokban ismerkedés és kapcsolatépítés is szerepet kapna. - Az Egyetem által esetenként a programportfólióban megjelenik egy-egy jótékonysági est. Egy hasonló rendezvénnyel az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat fellépési lehetőséget biztosíthatna olyan hallgatók bemutatkozására, akiknek valamilyen fellépői (zenészi, színészi) vénájuk van. Az 20