százfokú százalékos megoszlás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "százfokú százalékos megoszlás"

Átírás

1 Lakossági kutatás a piacfelügyeletről és a fogyasztói problémákról a konvergencia régiókban november Kutatási beszámoló H-8000 Székesfehérvár, Tobak u. 17. * Tel: +36 (22) * Fax: +36 (22) Web:

2 Tartalomjegyzék 1. Az empirikus adatfelvétel módszertana.. 3.o. 2. A fogyasztóvédelem társadalmi percepciója.. 5.o. 3. Szolgáltatói bizalom.. 13.o. 4. Fogyasztói sérelmek.. 25.o. 5. Vásárlói attitűdök.. 33.o. 6. Az on-line fogyasztóvédelem lehetőségei.. 42.o. 7. A fogyasztóvédelem társadalmasítása.. 48.o. 8. Fogyasztói típusok.. 55.o. 9. Demográfiai mutatók.. 57.o. 2

3 1. Az empirikus adatfelvétel módszertana A lakossági közvélemény-kutatást az Echo Innovációs Műhely Echo Survey Szociológiai Kutatóintézete végezte a Társadalmi Unió és a Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület szervezésében zajló TÁMOP / program keretén belül. A kutatás az Európai Unió és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával a valósult meg. A kutatás célja volt, hogy átfogó képet adjon az ún. konvergencia régiókban a fogyasztóvédelem helyzetéről, a vélt és valós fogyasztói problémákról valamint a kapcsolódó lakossági attitűdökről. A kutatás Közép-Magyarország (Budapest és Pest megye) kivételével minden régióra kiterjedt. Kutatóintézetünk kérdezőbiztosai az ország 70 településén véletlenszerűen kiválasztott 1000 fő 18 év feletti magyar állampolgárral készítettek interjút, személyesen, standard kérdőívek segítségével. A mintába került településeket rétegzett valószínűségi eljárással, a településeken belüli lakosokat véletlen valószínűségi eljárással választottuk ki, biztosítva azt, hogy minden lakosnak egyforma valószínűsége legyen a mintába való bekerülésre. Az adatfelvételre szeptember között került sor. A válaszmegtagadásokból és meghiúsulásokból eredő kisebb eltéréseket ún. többszempontú matematikai súlyozással korrigáltuk. A végleges minta településtípus, nem és korcsoport szerint pontosan reprezentálja a 18 év feletti magyar lakosokat a magyarországi konvergencia régiókban 1. A kutatási beszámolóban közölt adatok hibahatára 95 százalékos megbízhatósági szinten és az egyes kérdésekre válaszolók számától függően binomiális (két kategóriás) kérdések esetében +/- 1-3 százalék. Ez azt jelenti, hogy az általunk mért eredmények legfeljebb ennyivel térnek el attól az eredménytől, amit akkor kapnánk, ha minden felnőtt lakost megkérdeznénk. Ugyanez a hibanagyság az egyes referencia csoportokban (pl. nemek szerinti, korcsoportos bontás, iskolai végzettség szerinti bontás, településnagyság kategória stb.) ennél magasabb. A kérdőív adatait kódolás után számítógépen rögzítettük és ellenőriztük. Az adatelemzést SPSS programmal végeztük. Egyes kérdéseknél azt kértük a válaszolóktól, hogy értékeljenek állításokat, minősítsenek társadalmi cselekedeteket, problémákat, intézményeket négy illetve ötfokú skálán. Ezen kérdések esetében a kapott értékeket egy százfokú skálára számoltuk át, ahol a százas értéket az jelentette volna, ha az adott kérdésre minden válaszoló egyöntetűen a maximális, a nullát pedig az, ha a minimális pontszámot adja. A határ az ilyen százfokú skálákon az ötven pont. Az ez alatti érték 1 Közép-Dunántúl, Nyugat-Magyarország, Nyugat-Dunántúl, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Észak-Magyarország. 3

4 általában negatív véleményt (bizalmatlanságot, elégedetlenséget, ellenszenvet stb.), míg az e feletti érték pozitív véleményt (elégedettséget, bizalmat, rokonszenvet stb.) jelez. 4

5 2. A fogyasztóvédelem társadalmi percepciója A kérdőív bevezető kérdéscsoportja az elmúlt években kidolgozott sztenderd alapján a fogyasztóvédelem témáját próbálta elhelyezni a más társadalmi alrendszerekhez képest. Ezen belül az egyes fogyasztóvédelmi hírek, információk iránti nyitottságot, a fogyasztóvédelem általános helyzetét, az érintett intézmények és szolgáltatók iránti bizalmat vizsgáltuk. Az első kérdésünk, arra vonatkozott, hogy mennyire érdeklik a válaszadókat egyes események és hírek, s ezekhez képest hol helyezkednek el a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos híradások. A kutatásunkban felsorolt hat különböző terület nem váltott ki egyértelmű és határozott érdeklődést (60 pont vagy e feletti értékek a százfokú skálán), csupán a gazdasági események iránti érdeklődés indexe közelíti meg ezt az értéket 55 ponttal. Más kutatások eredményei alapján ez nem meglepő, különösen az elmúlt másfél évben, a gazdasági válság mélyülése óta erősödik a lakosok ez irányú érdeklődése. Jellemző, hogy a konvergencia régióban a kiélezett belpolitikai helyzet (EU parlamenti választások, tüntetéssorozat, rendzavarások, kormányfőváltás) ellenére sem magas a politika iránti érdeklődés, sőt majdnem a legalacsonyabb. A két listavezető téma (gazdasági élet és kulturális események) iránt az emberek százaléka nagyon, további százaléka pedig nagyobb részben érdeklődik. A fogyasztóvédelemről szóló híradások iránti érdeklődés sem túl magas, a százfokú skálán mért 46 pont inkább az emberek megosztottságát, bizonytalanságát mutatja, a többség csak kisebb részben érdeklődik a téma iránt. A civil szervezetek híreivel, eseményeivel kapcsolatos érdeklődés adata már nem bizonytalanságot jelez (mint a pontos tartomány), hanem határozott érdektelenséget, a lakosok harmada egyáltalán nem, közel fele pedig csak kisebb részben érdeklődik a civil szervezetek hírei iránt, s ez azért fontos figyelmeztetés, mert a fogyasztóvédelem nem állami feladatai jellemzően civil szervezeteken keresztül valósulnak meg. Mennyire érdeklik Önt...? egyáltalán nem Kisebb részben Nagyobb részben teljesen Index százfokú százalékos megoszlás skálán a gazdasági hírek a kulturális események a sportesemények a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos hírek a politika eseményei a civil szervezetekről szóló hírek

6 Lakossági érdeklõdési preferencia 2009 gazdasági hírek 55 kulturális események 52 sportesemények 47 fogyasztóvédelemmel kapcsolatos hírek 46 politika eseményei 42 civil szervezetekrõl szóló hírek index százfokú skálán Ami az egyes társadalmi csoportokat illeti, a következő táblázat alapján láthatjuk, hogy a fogyasztóvédelmi hírek utáni érdeklődés az átlagosnál ahogy mindig is volt - magasabb a középkorú népesség körében és jellemző, hogy az iskola végzettség emelkedésével párhuzamosan nő az érdeklődési index is, bár még a diplomások esetében is alig haladja meg érdemben az 50 pontot. Talán a legnagyobb különbség a területi eloszlás mentén mérhető, míg a keleti régiókban csak 43 pont, addig Nyugat-Magyarországon 7 ponttal magasabb a fogyasztóvédelem iránti érdeklődés. Érdekes módon a gazdasági aktivitás és válaszadó neme nem befolyásolta a válaszokat, az azonban várható volt, hogy a jobb anyagi körülmények között élők (akik jellemzően magasabb iskolai végzettséggel is bírnak és értelemszerűen többet is fogyaszthatnak) jobban érdeklődnek a fogyasztóvédelem hírei iránt. A helyi közhangulat egyik fokmérője, hogy mennyire elégedettek a lakosok azzal, ahogy a lakótelepülésükön illetve, ahogy az országban mennek a dolgok. Az országos helyzettel kapcsolatban a konvergencia régióban lakó emberek rendkívül kritikus véleményt fogalmaztak, meg 62 százalékuk kifejezetten nagyon elégedetlen, de további 29 százalékuk is inkább negatív véleményt alkotott. Ezzel szemben a helyi közösség, a lakótelepülés vonatkozásában bár szintén negatív az összbenyomás differenciáltabbak a tapasztalatok, a lakosok 7 százaléka nagyon, további 38 százaléka inkább elégedett, s kritikus véleményt minden második megkérdezett fogalmaz meg. 6

7 Érdeklődés a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos hírek iránt Változó Attribútum 2009 (százfokú skálán) Nem Férfiak 45 Nők 47 Korcsoport* évesek évesek évesek év felettiek 46 Iskolai max. 8 általánost végzettek 43 végzettség* szakmával rendelkezők 46 Érettségizettek 50 Diplomások 51 Település* Megyei jogú város 43 Városban lakók 48 Községben lakók 47 Jövedelem* havi összkereset 100e Ft alatt 45 havi összkereset 100e-150e Ft 47 havi összkereset 150e-200e Ft 48 havi összkereset 200e Ft felett 51 Nagyrégió** Nyugat-Magyarország 50 Gazdasági aktivitás Kelet-Magyarország 43 Van munkája 47 Nyugdíjas 47 Munkanélküli 44 Egyén inaktív 43 FŐÁTLAG 46 *p<.05 **p<.001 Variancia (R 2 ) A negatív vélemények mögött több összetevő is meghúzódik, de kimutatható, hogy a gazdasági válság által kevésbé érintett területeken a lakosok véleménye is pozitívabb, vagyis az elmúlt egy évben kibontakozott gazdasági válság negatív hatását (is) látni kell a kritikus vélemények mögött. Mérleg indexen kifejezve a lakosok elégedettségét az országos helyzet esetében -72 pont, a helyi, települési helyzet tekintetében -15 pont az index értéke. Az egyes demográfiai változók hatása eltérő a két kérdésben. Míg az országos helyzettel kapcsolatban a középkorúak a legelégedetlenebbek, addig a helyi ügyekkel kapcsolatos elégedettség az életkor emelkedésével folyamatosan nő, a fiatalok a legkritikusabbak. Az országos helyzetről alkotott véleményeket befolyásolta a válaszadó iskolai végzettsége, míg a helyi ügyek megítélésére ez nincs kimutatható hatással. A település szerint érdekes, hogy míg a városban lakók körében az átlagnál magasabb helyi ügyekkel való elégedetlenség és alacsonyabb az országos helyzettel kapcsolatos kritika szintje is, addig a községekben élőknél ez éppen fordított. Az nem okoz meglepetést, hogy a jobb anyagi körülmények között élők, és az aktívak 7

8 kevésbé kritikusabbak, mint a munkanélküliek, az azonban már elgondolkodtató, hogy az egyes régiókban a helyi ügyek iránti elégedettség mennyire szór. Helyi és országos ügyekkel kapcsolatos elégedettség a konvergencia régiókban országos helyzet helyi ügyek Nyugat-Magyarország Dél-Dunántúl Közép-Dunántúl Észak-Alföld Észak-Magyarország Dél-Alföld pontszám -100 és +100 közötti mérlegindexen Fogyasztóvédelem hírei iránti érdeklõdés indexe a konvergencia régiókban Nyugat-Magyarország Dél-Dunántúl Közép-Dunántúl Észak-Alföld Észak-Magyarország Dél-Alföld index százfokú skálán 8

9 A fogyasztóvédelem helyzetének társadalmi percepciója szempontjából fontos eredmény, hogy az emberek szerint a legtöbb fogyasztóvédelmi területen történtek előrelépések, minden harmadik lakos szerint általában javult a szakmai munka az elmúlt években. A fogyasztóvédelem hatékonyságának tekintetében 31 százalék, az utcai árusok és a piacok felügyelete tekintetében 33 százalék, a vásárlók tájékoztatásában 36 százalék lát javulást, míg negatív tendenciát csak százalékuk észlelt. A fogyasztói jogviták helyzetének alakulásáról nagyon sokan (26 százalék) nem tudtak véleményt formálni még benyomás szintjén sem, s az élelmiszer biztonság kérdésben bár a relatív többség szerint nem történt változás, kimutatható, hogy lakosok egyharmada úgy véli, az utóbbi években rosszabb lett a helyzet Magyarországon, s pozitív irányú változást csak 22 százalékuk lát. Érdemes a kapott adatokat ez esetben is átszámolni egy mérleg-indexre. Ez esetben az élelmiszerbiztonság -11 pontos negatív irányú változása kilóg a sorból, mert mind a fogyasztóvédelem hatékonyságára, mind az utcai árusok, piacok felügyeletére, mind pedig a vásárlók tájékoztatására ennél pozitívabb, +17 és +27 közötti pontokat adtak a lakosok. A fogyasztóvédelem egyes területein vélt változás az utóbbi években a lakosok szerint javult nem változott romlott nem tudja élelmiszerbiztonság fogyasztóvédelem hatékonysága utcai árusok, piacok felügyelete vásárlók tájékoztatása fogyasztói jogviták rendezése % 20% 40% 60% 80% 100% 9

10 A fogyasztóvédelem egyes területein vélt változás az utóbbi években a lakosok szerint -40 élelmiszerbiztonság fogyasztóvédelem hatékonysága utcai árusok, piacok felügyelete vásárlók tájékoztatása fogyasztói jogviták rendezése nyugati régiók keleti régiók mérleg indexen Ezek a vélemények függetlenek a válaszadó nemétől - a fogyasztóvédelem hatékonyságát leszámítva, melyet a fiatalok sokkal pozitívabbra értékeltek, mint az idősebbek és életkorától is, ellenben a területi dimenzióktól, a jövedelmi helyzettől és az iskolai végzettségtől nem függetlenek, a városban élők, a magasabb jövedelmű és képzettebb társadalmi csoportba tartozók pozitívabbnak látják a fogyasztóvédelem területén elmúlt években bekövetkezett változásokat. A szolgáltatók az elmúlt évekhez viszonyítva egyre jobban igyekszenek megismerni az emberek véleményét, legalábbis a konvergencia régióban élők így érzik, elsősorban az üzleti szolgáltatók vonatkozásában. E tekintetben a megkérdezettek 15 százaléka szerint sokkal nagyobb, további 32 százalékuk szerint kicsivel nagyobb mértékben igyekszenek megismerni az üzleti szolgáltatók az emberek véleményét, miközben negatív tendenciát csak 16 százalékuk lát. A közüzemi szolgáltatók (pl. áram, gáz, víz) esetében már nem ennyire pozitív a kép, az emberek 27 százaléka lát pozitív változást, míg egyharmaduk inkább negatív irányt észlelt. Mérleg-indexen kifejezve ez a közüzemi szolgáltatók esetében -11, az üzleti szolgáltatók vonatkozásában +19 pontot jelent. Ez azonban területileg nem egységes, különösen az üzleti szolgáltatókkal kapcsolatos lakossági percepció mutat nagy szóródást. Míg a nyugat-magyarországi régióban rendkívül pozitív +41 pontos eredmény született, addig a keleti régiókban pontos, a Dunántúlon pedig ennél is alacsonyabb, különösen a déli területeken. A közüzemi szolgáltatók megítélése egyértelműen a dél-alföldi régióban a legrosszabb 10

11 e kérdés mentén, -21 pont, a többi régióban jellemzően -12 és -13 pont, ami szintén negatív vélemény, de nem annyira kritikus. Ön szerint az elmúlt évekhez viszonyítva mennyire igyekszenek a szolgáltatók megismerni az emberek véleményét? 100% 80% 60% 40% sokkal kisebb mértékben kicsivel kisebb mértékben ugyanakkora mértékben kicsivel nagyobb mértékben sokkal nagyobb mértékben 20% 0% 23 4 Közszolgáltatók 15 Üzleti szolgáltatók Mennyire igyekszenek a szolgáltatók megismerni a lakosok véleményét? 50 közüzemi szolgáltatók üzleti szolgáltatók Nyugat-Magyarország Dél-Dunántúl Közép-Dunántúl Észak-Alföld Észak-Magyarország Dél-Alföld pontszám -100 és +100 közötti mérlegindexen 11

12 Társadalmi és demográfiai változók ezeket a véleményeket is befolyásolják, legerősebben a településtípus és jövedelem, a nagyvárosokban élők és magasabb jövedelmű társadalmi csoportok pozitívabb hozzáállást érzékelnek mind a közüzemi, mind pedig az üzleti szolgáltatók lakossági kapcsolataiban. A két kérdés megítélése sem független egymástól (r=+0.43), aki a közüzemi szolgáltatókkal kapcsolatban pozitívabban látja a helyzetet, az jellemzően az üzleti szolgáltatókkal kapcsolatosan is pozitívan nyilatkozott. Ön szerint az elmúlt évekhez viszonyítva mennyire igyekszenek a SZOLGÁLTATÓK megismerni az emberek véleményét? Változó Attribútum Közüzemi szolgáltatók (mérleg-index) Üzleti szolgáltatók (mérleg-index) Nem Férfiak Nők Korcsoport* évesek évesek évesek Iskolai végzettség* Település** Jövedelem* Nagyrégió** Gazdasági aktivitás* 60 év felettiek max. 8 általánost végzettek szakmával rendelkezők Érettségizettek Diplomások Megyei jogú város Városban lakók Községben lakók havi összkereset 100e Ft alatt havi összkereset 100e-150e Ft havi összkereset 150e-200e Ft havi összkereset 200e Ft felett Nyugat-Magyarország Kelet-Magyarország Van munkája Nyugdíjas Munkanélküli Egyén inaktív FŐÁTLAG *p<.05 **p<

13 3. Szolgáltatói bizalom A fogyasztói problémák és a piacfelügyelet működése szempontjából nem megkerülhető kérdés, hogy a lakosok, fogyasztók hogyan viszonyulnak az egyes szolgáltatói csoportokhoz, mennyire bíznak bennük illetve mennyire elégedettek az egyes szolgáltatásokkal. Ez különösen akkor értékelődik fel, amikor a versenyhelyzet az alternatív szolgáltatók hiánya vagy a monopóliumok miatt a fogyasztó nem tud szolgáltatót váltani. Jelen kutatásunkban három jellemző szolgáltatási területet jártunk körbe e kérdéscsoportban, a közüzemi, a kommunikációs és a pénzügyi szolgáltatások kérdését. A kutatás során azokat a szervezetek minősítettük pénzügyi szolgáltatóknak, amelyek felett az ellenőrzést a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) gyakorolja. Így a biztosítási piac szereplőivel (biztosító intézetek, független biztosításközvetítők, biztosítási szaktanácsadók) a pénzpiac (pénzügyi intézmények, hitelintézetek, zálogházak), a pénztári piac (magánnyugdíjpénztár, önkéntes pénztár) és a tőkepiac (befektetési tanácsadók, vállalkozók) szereplőivel kapcsolatos lakossági elégedettséget és bizalmat mértük fel. A pénzügyi szolgáltatók közül a leginkább bankokban bíznak a konvergencia régiók lakosai, ám ez a bizalom relatív, mert mindössze a megkérdezettek 17 százaléka mondta, hogy teljes mértékben és további 29 százaléka, hogy inkább megbízik a bankokban. A biztosító társaságokban már kevesebb, mint az emberek fele bízik, 22 százalékuk egyáltalán nem, 35 százalékuk pedig inkább nem bízik meg. Még kevésbé bíznak az emberek a hitelirodákban és pénzügyi tanácsadókban, mindössze 20 százalékuk fogalmazott meg inkább pozitív véleményt, míg 61 százalékuk bizalmatlan, s 18 százalékuk nem tudott állást foglalni. A nyugdíjpénztárakkal kapcsolatban megosztottak az emberek, 16 százalékuk nem tudja, mennyire bízhat bennünk, 19 százalékuk egyáltalán nem, 31 százalékuk inkább nem bízik, s egyharmaduk inkább bízik bennük. Százfokú skálán mérve a bizalmat a pénzügyi szolgáltatókkal kapcsolatban igen alacsony értékeket kapunk, még a legmagasabb érték is az 50 pontos határ alatt van, a bankok esetében mért 49 ponthoz képest is alacsony a biztosítók és pénztárak pontja, a hitelirodák, pénzügyi tanácsadók 31 pontos bizalom indexe pedig már egyértelmű elutasítás. Demográfiai szempontból megállapítható, hogy az életkor növekedésével párhuzamosan nő a legtöbb pénzügyi szolgáltató bizalom indexe, bár még az idősebb korosztályban is alig haladja meg az 50 pontos határt. Jellemző, hogy a fiatalok bizalmatlansága leginkább a bankok irányában oldódik az évek alatt, folyamatosan nő a bizalmi index a szektor ezen üzletágában dolgozó szolgáltatók irányába, a biztosítók és a nyugdíjpénztárak esetében érezhetően csak az idősödő korban nő a bizalom, míg a hitelirodák vonatkozásában gyakorlatilag bizalmatlanságról beszélhetünk minden korcsoportban. 13

14 Területi szempontból jellemző, hogy a nyugati régiók lakói általában jobban bíznak pénzügyi szolgáltatókban, mint a keleti régió lakosai, valamint a település méretének csökkenésével a bizalom is csökken, de az is érezhető tendencia, hogy az iskolai végzettség emelkedésével is enyhén emelkedik a bizalom index. A pénzügyi szolgáltatók bizalom-indexe életkori csoportokban 60 bankok biztosítók pénztárak hitelirodák alattiak évesek évesek 60-X évesek pontszám százfokú skálán Pénzügyi szolgáltatók index-értékei bizalmi index elégedettség Bank Biztosító társaságok Nyugdíjpénztárak Hiteliroda, pénzügyi tanácsadó pontszám százfokú skálán 14

15 A lakosok abban is megosztottak, hogy az egyes pénzügyi szolgáltatók mennyire törődnek az ügyfeleikkel, illetve, hogy mennyire elégedettek a szolgáltatókkal. A válaszolók 5-22 százaléka nem tudott véleményt formálni e kérdésben, a többiek százaléka pedig inkább negatívan nyilatkozott. Ez azt is jelenti, hogy az elégedettség százfokú skálán nem túl magas, nem sokkal magasabb, mint a bizalom-index, általában 3-4 ponttal jobb csak az elégedettség, mint a bizalom. A bizalom növekedésével együtt mozog az elégedettség is, az életkor emelkedésével nő a pénzügyi szolgáltatókkal kapcsolatos lakossági elégedettség, s területi egyenlőtlenségek is hasonlóan alakulnak. A másik szolgáltatási csoport, melyet részletesebben vizsgáltunk a kommunikációs szolgáltatóké, ezen belül is a postával, a telefon és az internet szolgáltatókkal kapcsolatos elégedettséget és bizalmat vizsgáltuk. Már önmagában az is informatív, hogy míg a postával kapcsolatban mindenkinek, a telefonszolgáltatókkal kapcsolatban pedig a lakosok 96 százalékának volt véleménye, addig az internetszolgáltatókról csak 70 százalékuk alkotott véleményt, de érdekesek a belső véleménymegoszlások is. A postába az emberek 47 százaléka nagyon, további 39 százaléka inkább megbízik, s negatív véleményt összesen 13 százalékuk fogalmazott meg. Hasonlóan magas a bizalom a telefontársaságokban, 33 százalékuk teljesen, 43 százalékuk inkább megbízik bennük, mint szolgáltatókban, s a bizonytalan válaszoktól eltekintve az internetszolgáltatók esetében egyértelmű a pozitív vélemény, 29 százalékuk teljesen, 46 százalékuk inkább megbízik bennük. Ha a kapott adatokat százfokú skálára számoljuk, akkor 65 és 77 pont közötti értékeket kapunk, ami összevetve a pénzügyi szolgáltatók körében mért bizalom-index értékekkel egyértelmű előnyt mutat. 15

16 100 A kommunikációs szolgáltatók bizalom-indexe életkori csoportokban telefon internet posta alattiak évesek évesek 60-X évesek pontszám százfokú skálán Kommunikációs szolgáltatók index-értékei bizalmi index elégedettség posta telefon internet pontszám százfokú skálán A telefonszolgáltatók bizalmi indexe az életkor emelkedésével nő, a posta esetében ez inkább csak az időseknél mutatató ki, míg az internetszolgáltatók bizalom indexe esetében épp fordítva van, az 16

17 idősek körében csökken le. Az iskolai végzettség is érdekesen hat a válaszokra, a minél képzettebb valaki annál jobban bízik az internetszolgáltatókban, s annál kevésbé a postában. Területileg jellemző, hogy a postában leginkább a községekben élők, míg a telefonszolgáltatókban és az internetben a középvárosok lakói bíznak. Az elégedettség és a bizalom összefüggéseit ezúttal is látni lehet, a postai szolgáltatással a konvergencia régiók lakóinak 49 százaléka teljesen, további 38 százaléka inkább elégedett, az internet esetében ugyanezek az arányok rendre 32 és 48, míg a telefon esetében 36 és 45 százalék. Az elégedettség indexe ennek megfelelően 68 és 78 pont között alakul a kommunikációs szolgáltatások vonatkozásában. A harmadik szolgáltatási csoport, amit részletesebben kérdeztük a kutatás során az ún. közüzemi szolgáltatások köre. Ez alatt elsősorban az áram, a gáz, a távhő, a víz, a kommunális hulladék és a tüzeléstechnikai szolgáltatásokat értve. A gázszolgáltatókról, a szennyvízszolgáltatásról és a kéményseprői szolgáltatásokról a lakosok 10, a távhőről 53 százaléka nem tudott véleményt alkotni, mert nem veszi igényben az adott szolgáltatást. A közműszolgáltatók közül leginkább a víz, a szennyvíz, a szemétszállítás és kéményseprés szolgáltatóiban bíznak az emberek, százalékuk teljesen, további százalékuk inkább megbízik benne, míg a legkevésbé a távhő szolgáltatókról mondható ez el, itt ugyanis 41 százalék inkább bizalmatlannak minősíthető, s teljesen csupán a lakosok 17 százaléka bízik meg bennünk. Százfokú skálára számítva ezeket az adatokat pont közötti értékeket kapunk, a szemétszállítás 72 pontjához képest a távhő 54 pontos bizalom-indexe már jelentős különbség. Az egyes szolgáltatókkal kapcsolatos elégedettség is követi a bizalom-index alakulását, pont között alakul. A korábban kimutatható tendencia, mely szerint az életkor emelkedésével nő a szolgáltatók iránti bizalom most is leírható, míg a fiataloknál pont között alakul a bizalom (és az elégedettség is), addig az időseknél pont között. Érdekes, hogy a korábbi kérdésekben hatással bíró iskola végzettség a közüzemi szolgáltatókkal kapcsolatos bizalomra nincs hatással, ugyanakkor a gazdasági aktivitás hatása érezhető. Jellemzően az idősebb, nyugdíjas réteg elégedettebb, míg az aktívakra ez csak mérsékelten igaz, a munkanélküliekre pedig még kevésbé, ők a leginkább bizalmatlanok a közüzemi szolgáltatókkal kapcsolatban, vélhetően a hátralékok miatti konfliktusok következtében alakult ez az attitűd. 17

18 A közüzemi szolgáltatók index-értékei bizalmi index elégedettség áramszolgáltatók gázszolgáltatók távhõ szolgáltatók ivóvíz szolgáltatók szennyvíz szolgáltatók szemétszállítás kéményseprõ szolg pontszám százfokú skálán Az egyes szolgáltatók bizalom-indexe életkori csoportokban 80 pénzügyi kommunikációs közüzemi alattiak évesek évsek 60-X évesek pontszám százfokú skálán 18

19 Szolgáltatók bizalom indexének alakulása az egyes társadalmi csoportokban Változó Attribútum Pénzügyi Szolgáltatók Kommunikációs szolgáltatók Közüzemi szolgáltatók Nem Férfiak Nők Korcsoport évesek évesek évesek Iskolai végzettség Település Jövedelem Nagyrégió Gazdasági aktivitás 60 év felettiek max. 8 általánost végzettek szakmával rendelkezők Érettségizettek Diplomások Megyei jogú város Városban lakók Községben lakók havi összkereset 100e Ft alatt havi összkereset 100e-150e Ft havi összkereset 150e-200e Ft havi összkereset 200e Ft felett Nyugat-Magyarország Kelet-Magyarország Van munkája Nyugdíjas Munkanélküli Egyén inaktív FŐÁTLAG *p<.05 **p<.001 pontszám közötti skálán B iz a lo m a k o m m u n ik á c ió s s z o lg á lta tó k b a n B iz a lo m a p é n z ü g y i s z o lg á lta tó k b a n B iz a lo m a k ö z ü z e m i s z o lg á lta tó k b a n E lé g e d e tts é g a p é n z ü g y i s z o lg á lta tó k k a l E lé g e d e tts é g a k ö z ü z e m i s z o lg á lta tó k k a l E lé g e d e tts é g a k o m m u n ik á c ió s s z o lg á lta tó k k a l r < 0,7 5 r > 0,7 5 19

20 A szolgáltatók bizalmi indexének részletes vizsgálata azt mutatja, hogy ezek a vélemények sokkal inkább függenek az adott szolgáltatás fajtájától (ágazattól), mint az egyéb háttér tényezőktől. Az egyes társadalmi csoportok közötti véleménykülönbségek bár több esetben szignifikánsak és kimutathatók nem olyan mértékűek, hogy az általános trendeket képes lenne megordítani. Ezek a háttérváltozók a válaszok sokszínűségéből nagyon keveset magyaráznak, az úgynevezett szóráselemzés (egyutas ANOVA modellt használva) alapján még a legerősebb hatású háttérváltozók (mint pl. az életkor vagy gazdasági aktivitás) magyarázó ereje sem nagyobb 1-2 százaléknál. Mivel a bizalom-indexek és a elégedettség között igen szoros összefüggés van (r=0,8) a fenti megállapítások érvényesek a szolgáltatókkal kapcsolatos elégedettség megítélésével kapcsolatos lakossági véleményekre is. Ezen túl nagyon magas a korrelációs együttható értéke a kommunikációs és közüzemi szolgáltatók közötti bizalom között és a közüzemi és kommunikációs szolgáltatókkal kapcsolatos elégedettség között. Szolgáltatókkal kapcsolatos elégedettség indexe az egyes csoportokban Változó Attribútum Pénzügyi Szolgáltatók Kommunikációs szolgáltatók Közüzemi szolgáltatók Nem Férfiak Nők Korcsoport évesek évesek évesek Iskolai végzettség Település Jövedelem Nagyrégió Gazdasági aktivitás 60 év felettiek max. 8 általánost végzettek szakmával rendelkezők Érettségizettek Diplomások Megyei jogú város Városban lakók Községben lakók havi összkereset 100e Ft alatt havi összkereset 100e-150e Ft havi összkereset 150e-200e Ft havi összkereset 200e Ft felett Nyugat-Magyarország Kelet-Magyarország Van munkája Nyugdíjas Munkanélküli Egyén inaktív FŐÁTLAG *p<.05 **p<.001 pontszám közötti skálán 20

21 A konvergencia régiókban élők körében nemcsak az fontos kérdés, hogy mennyire bíznak az egyes szolgáltatókban, hanem az is, hogy mennyire bíznak az egyes társadalmi szervezetekben, köztük is elsősorban a fogyasztóvédő szervezetekben, hiszen alacsony bizalmi szint mellett ezen szervezetek hatékony célcsoportelérése is problémássá válhat. Kutatásunkban 11 féle társadalmi szervezet bizalmi indexét térképeztük fel, az emberi jogvédő szervezetektől kezdve a polgári védelmi és közbiztonsági célú civil szervezetekig. Az egyes intézmények, szervezetek iránti bizalom megoszlása Teljesen bízik benne Nagyobb részben bízik Kisebb részben bízik Egyáltalán nem bízik benne százalékos megoszlások Emberi jogokat védők fogyasztóvédő szervezetek fajgyűlölet ellen fellépő szervezetek hagyományőrző egyesületek környezetvédő szervezetek magyarságot védő egyesületek sport és szabadidős szervezetek oktatási és kulturális célú szervezetek szociális és jótékonysági szervezetek egészségügyi társadalmi szervezetek polgári védelem, közbiztonság célú civil szervezetek Az eredmények alapján a lakosok mindössze 11 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a fogyasztóvédő társadalmi szervezetekben teljesen megbízik, ennél rosszabb bizalommal csak az emberi jogvédő és fajgyűlölet ellen fellépő valamint az egészségügyi társadalmi szervezetek iránt vannak az emberek a konvergencia régió területén. A relatív többség ezzel együtt is azért nagyobb részt bízik a fogyasztóvédő civil szervezetekben, míg minden harmadik megkérdezett csak kisebb részben, az egytizedük pedig egyáltalán nem bízik bennük. Az egyes százalékos adatokat százfokú skálára vetítve árnyaltabban lehet megközelíteni a kérdést. Ezek alapján a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek átlagos bizalom-indexe 52 pont, ami inkább bizonytalanságot mintsem bizalmat vagy bizalmatlanságot mutatna. Összevetve más szervezetek eredményével, egyértelmű bizalommal csak a hagyományőrző, a sport és szabadidős 21

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés Készült a Helyi demokrácia erősítése Székesfehérváron című Phare program keretében (Phare 2003/004-02-02-0039) 2006. június

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

Alba Radar. 26. hullám

Alba Radar. 26. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 26. hullám Az elmúlt év értékelése és a jövőre vonatkozó lakossági várakozások 205. január 3. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu

Részletesebben

A nyugdíjas lakosság közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztóvédelmi problémái a konvergencia régiókban

A nyugdíjas lakosság közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztóvédelmi problémái a konvergencia régiókban A nyugdíjas lakosság közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztóvédelmi problémái a konvergencia régiókban 2010. március Kutatási beszámoló H-8000 Székesfehérvár, Tobak u. 17. * Tel: +36 (22) 502-276

Részletesebben

Vásárlói szokások és sérelmek Fejér megyében

Vásárlói szokások és sérelmek Fejér megyében Vásárlói szokások és sérelmek Fejér megyében - Kutatási beszámoló A kutatásra a TÁMOP-5.5.6-08/2-2008-0003 projekt keretén belül került sor, megvalósítását az Európai Szociális Alap támogatta Echo Innovációs

Részletesebben

H-8000 Székesfehérvár, Tobak u. 17. * Tel: +36 (22) 502-276 * Fax: +36 (22) 379-622 E-mail: projekt@echosurvey.hu, tdomokos@echosurvey.

H-8000 Székesfehérvár, Tobak u. 17. * Tel: +36 (22) 502-276 * Fax: +36 (22) 379-622 E-mail: projekt@echosurvey.hu, tdomokos@echosurvey. Az 50 éven felüli munkavállalók közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztóvédelmi problémái a konvergencia régiókban 2010. március Kutatási beszámoló H-8000 Székesfehérvár, Tobak u. 17. * Tel: +36

Részletesebben

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei Lakossági véleményfeltárás A pályakezdők elhelyezkedési esélyei 2014. április 14. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu A kutatás háttere és módszertana Az Enigma 2001 Kft. rendszeres társadalomtudományi

Részletesebben

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet a Helyi Érték - Közép-Dunántúli Civil Szolgáltató Hírlevél felkérésére kutatást végzett Közép-Dunántúl három

Részletesebben

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS -

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS - Alba Vélemény Radar 1. Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron - GYORSJELENTÉS - Lakossági vélemények a népesedési problémákról 2010. június 21. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

H-8000 Székesfehérvár, Tobak u. 17. * Tel: +36 (22) 502-276 * Fax: +36 (22) 379-622 E-mail: projekt@echosurvey.hu, tdomokos@echosurvey.

H-8000 Székesfehérvár, Tobak u. 17. * Tel: +36 (22) 502-276 * Fax: +36 (22) 379-622 E-mail: projekt@echosurvey.hu, tdomokos@echosurvey. Az otthon lévő kisgyermekes nők közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztóvédelmi problémái a konvergencia régiókban 2010. március Kutatási beszámoló H-8000 Székesfehérvár, Tobak u. 17. * Tel: +36

Részletesebben

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 15. hullám Karácsonyi készülődés Székesfehérváron 2012. december 23. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

Alba Radar. 6. hullám

Alba Radar. 6. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 6. hullám Lakossági vélemények a Fehérvár Televízió Ütköző című műsoráról 2011. február 28. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

Fogyasztói szokások és sérelmek Székesfehérváron

Fogyasztói szokások és sérelmek Székesfehérváron Fogyasztói szokások és sérelmek Székesfehérváron A kutatásra a PHARE ACCESS 2003/004-02-02-0044 projekt keretén belül került sor, megvalósítását az Európai Unió támogatta. Projektazonosító: Echo K142/2005.

Részletesebben

Alba Radar. 3. hullám. Vélemények a fehérvári médiáról

Alba Radar. 3. hullám. Vélemények a fehérvári médiáról Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 3. hullám Vélemények a fehérvári médiáról 10. augusztus 31. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely Echo

Részletesebben

Alba Radar. 24. hullám

Alba Radar. 24. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 24. hullám Seuso-kiállítással kapcsolatos vélemények 2014. november 12. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Alba Radar. 7. hullám

Alba Radar. 7. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 7. hullám Vélemények az Alba Plaza Civil piactér programjáról 20. május 5. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám

Alba Radar. 18. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám A székesfehérvári parkok megítélése a fehérváriak szerint 2013. június 17. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

Alba Radar. 8. hullám

Alba Radar. 8. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 8. hullám Vélemények a családok életét segítő nonprofit szolgáltatásokról 2011. július 22. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo

Részletesebben

AZ IFJÚSÁGI PROBLÉMÁK LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉSE SZÉKESFEHÉRVÁRON. 2002. augusztus. Kutatási beszámoló

AZ IFJÚSÁGI PROBLÉMÁK LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉSE SZÉKESFEHÉRVÁRON. 2002. augusztus. Kutatási beszámoló AZ IFJÚSÁGI PROBLÉMÁK LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉSE SZÉKESFEHÉRVÁRON 2002. augusztus Kutatási beszámoló Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

Alba Radar. 17. hullám

Alba Radar. 17. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 17. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013.

Részletesebben

Alba Radar. 25. hullám

Alba Radar. 25. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron. hullám Rádióhallgatási szokások Székesfehérváron 01. december 1. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Alba Radar. 14. hullám

Alba Radar. 14. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 14. hullám Lakossági vélemények a háziorvosi ügyeletről 2012. szeptember 27. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2014.

Részletesebben

Alba Radar. 12. hullám

Alba Radar. 12. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 12. hullám Fehérvári lakosok tájékozottsága az autizmussal kapcsolatban 2012. április 2. Készítette: Ruff Tamás, Domokos Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 11. jelentés

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 11. jelentés A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 11. jelentés Készült az Állampolgári részvétel hete 01 program keretén belül 01. szeptember. Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet H-8000

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A székesfehérvári beruházások megítélése 2014. április 14. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Alba Radar. 25. hullám

Alba Radar. 25. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 25. hullám Népszavazással kapcsolatos lakossági attitűdök 2014. december 17. Készítette: Macher Judit, Bokros Hajnalka macherjudit@echomail.hu

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám. Karácsonyi készülődés

Alba Radar. 20. hullám. Karácsonyi készülődés Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Karácsonyi készülődés 2013. december 13-15. Készítette: Turzó-Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 22. hullám Nyaralási tervek 201. július 03. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu 1 A kutatás háttere

Részletesebben

Alba Radar. 13. hullám. Rekonstrukciós program Székesfehérváron a lakosok szemével

Alba Radar. 13. hullám. Rekonstrukciós program Székesfehérváron a lakosok szemével Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 13. hullám Rekonstrukciós program Székesfehérváron a lakosok szemével 2012. július 14. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

- Kutatási beszámoló. A kutatásra a TÁMOP-5.5.6-08/2-2008-0003 projekt keretén belül került sor, megvalósítását az Európai Szociális Alap támogatta

- Kutatási beszámoló. A kutatásra a TÁMOP-5.5.6-08/2-2008-0003 projekt keretén belül került sor, megvalósítását az Európai Szociális Alap támogatta A közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztóvédelmi problémák Fejér megyében - Kutatási beszámoló A kutatásra a TÁMOP-5.5.6-08/2-2008-0003 projekt keretén belül került sor, megvalósítását az Európai

Részletesebben

Lakossági vélemények a lajosmizsei szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatban

Lakossági vélemények a lajosmizsei szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatban Lakossági vélemények a lajosmizsei szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatban - Kutatási beszámoló A kutatásra Lajosmizse Város Csatornahálózatának Kiépítése és Szennyvíztisztító Telepének Bővítése KEOP-

Részletesebben

Alba Radar. 2. hullám

Alba Radar. 2. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 2. hullám A polgármester lemondásával kapcsolatos vélemények 2010. július 31. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 9. jelentés

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 9. jelentés A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 9. jelentés Készült az állampolgári részvétel hete 2010 program keretében 2010. szeptember 20. Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

Alba Radar. 4. hullám. Helyi politikai preferencia

Alba Radar. 4. hullám. Helyi politikai preferencia Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron. hullám Helyi politikai preferencia. szeptember. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely Echo Research Center

Részletesebben

Alba Radar. 9. hullám

Alba Radar. 9. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 9. hullám Lakossági vélemények a 9/11 terrortámadás évfordulója kapcsán 2011. szeptember 9. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

Alba Radar. 5. hullám. A lakosok politikai preferenciája

Alba Radar. 5. hullám. A lakosok politikai preferenciája Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 5. hullám A lakosok politikai preferenciája 2010. december 30. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely Echo

Részletesebben

Alba Radar. 10. hullám

Alba Radar. 10. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 10. hullám Vélemények az idős és fiatal generációk helyzetéről 01. január 1. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

Alba Radar. 12. hullám

Alba Radar. 12. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 12. hullám A fehérvári lakosok aktivitása 2012. április 22. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo Innovációs Műhely Echo Research

Részletesebben

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A Jó Állam Véleményfelmérés bemutatása Demeter Endre Nemzeti Közszolgálati Egyetem JÓ ÁLLAM VÉLEMÉNYFELMÉRÉS CÉLJAI Hiányzó

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztóvédelmi problémák Fejér megyében - Kutatási beszámoló A kutatásra a TÁMOP-5.5.6-08/2-2008-0003 projekt keretén belül került sor, megvalósítását az Európai

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám. A tervezett Kisebbségi Kulturális Központ támogatottsága Székesfehérváron

Alba Radar. 11. hullám. A tervezett Kisebbségi Kulturális Központ támogatottsága Székesfehérváron Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A tervezett Kisebbségi Kulturális Központ támogatottsága Székesfehérváron 2012. január 25. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

A politika szereplôinek és a demokrácia. állapotának megítélése. Kelet-közép-európai összehasonlítás

A politika szereplôinek és a demokrácia. állapotának megítélése. Kelet-közép-európai összehasonlítás Közép-európai közvélemény: A politika szereplôinek és a demokrácia állapotának megítélése. Kelet-közép-európai összehasonlítás A Central European Opinion Research Group (CEORG) havi rendszeres közvéleménykutatása

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu. www.echoinn.hu

Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu. www.echoinn.hu Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 22. hullám Önkéntességgel kapcsolatos lakossági attitűdök - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2014. június 27. Készítette:

Részletesebben

Alba Radar. 14. hullám. A lakosok politikai preferenciája

Alba Radar. 14. hullám. A lakosok politikai preferenciája Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 14. hullám A lakosok politikai preferenciája 12. szeptember. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely Echo

Részletesebben

Az e-kereskedelemmel kapcsolatos fogyasztóvédelmi problémák Fejér megyében

Az e-kereskedelemmel kapcsolatos fogyasztóvédelmi problémák Fejér megyében Az e-kereskedelemmel kapcsolatos fogyasztóvédelmi problémák Fejér megyében - Kutatási beszámoló A kutatásra a TÁMOP-5.5.6-08/2-2008-0003 projekt keretén belül került sor, megvalósítását az Európai Szociális

Részletesebben

PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN. - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében-

PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN. - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében- PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében- I. ALAPINFORMÁCIÓK A KUTATÁSRÓL 1. Az adatfelvétel időpontja: 2015. január

Részletesebben

Kutatási beszámoló. a KDOP-3.1.1/D2/13-k2-2013-0004 jelű, Szociális város-rehabilitáció Szárazréten elnevezésű projekt hatásának mérése

Kutatási beszámoló. a KDOP-3.1.1/D2/13-k2-2013-0004 jelű, Szociális város-rehabilitáció Szárazréten elnevezésű projekt hatásának mérése Kutatási beszámoló a KDOP-3.1.1/D2/13-k2-2013-0004 jelű, Szociális város-rehabilitáció Szárazréten elnevezésű projekt hatásának mérése 2015. május Tartalomjegyzék I. A kutatás háttere... 3 II. Az empirikus

Részletesebben

Alba Radar. 13. hullám

Alba Radar. 13. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 13. hullám Lakossági vélemények az önkormányzati médiáról 2012. július 3. Készítette: Domokos Tamás truff@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

Nonprofit Monitor (2010) www.nonprofitmonitor.hu 5. szám, 10-18. oldal ISSN 2062-0861

Nonprofit Monitor (2010) www.nonprofitmonitor.hu 5. szám, 10-18. oldal ISSN 2062-0861 Nonprofit Monitor (2010) www.nonprofitmonitor.hu 5. szám, 10-18. oldal ISSN 2062-0861 Megjelenik a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával Maczuczáné Fenyvesi Viktória: Az önkéntesség megítélése Székesfehérváron

Részletesebben

Lakossági véleményfeltárás. Munkaattitűd a fehérvári lakosság körében

Lakossági véleményfeltárás. Munkaattitűd a fehérvári lakosság körében Lakossági véleményfeltárás Munkaattitűd a fehérvári lakosság körében 2013. június 7-9. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu 1 A kutatás háttere és módszertana Az Enigma 2001 Kft. rendszeres társadalomtudományi

Részletesebben

Alba Radar. 6. hullám. A lakosok a nők helyzetéről Fehérváron

Alba Radar. 6. hullám. A lakosok a nők helyzetéről Fehérváron Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 6. hullám A lakosok a nők helyzetéről Fehérváron 2011. február 28. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely

Részletesebben

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS Készült a Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ megbízásából a Kutatópont műhelyében A kutatás elvégzésére a TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei Iránytű Közéleti Barométer Kutatásunk 2000 fős reprezentatív mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel,

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A házasság, mint érték 2012 Székesfehérvári lakosok házasságról vallott értékei 2012. február 14. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban

Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban Közép-európai közvélemény: Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban A Central European Opinion Research Group (CEORG) havi rendszeres közvéleménykutatása

Részletesebben

Alba Radar. 13. hullám

Alba Radar. 13. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 13. hullám Lakossági vélemények a népesedési problémákról 2012. július 6. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo Innovációs Műhely

Részletesebben

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable Vélemények A munka törvénykönyvének módosításáról 2011. szeptember Nobody s Unpredictable Módszertani áttekintés A kutatást végezte: Ipsos Média-, Vélemény és Piackutató Zrt. Mintanagyság: 800 fő Mintavétel

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel

A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel Friss országos adatok a kerékpárhasználatról 2010. tavaszától a Magyar Kerékpárosklub háromhavonta országos reprezentatív adatokat fog

Részletesebben

Alba Radar. 19. hullám

Alba Radar. 19. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 9. hullám Szent István Emlékév Székesfehérváron - ÁROP..4-202-202-0009 projekt keretén belül - 203. október 5. Készítette: Ruff Tamás

Részletesebben

A kutatási beszámolót írta: Domokos Tamás

A kutatási beszámolót írta: Domokos Tamás Vélemények az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodáról Veszprémben - kutatási beszámoló - A kutatási beszámolót írta: Domokos Tamás A kutatási program lebonyolítója az ECHO Oktatáskutató Műhely volt.

Részletesebben

A közbiztonsággal való elégedettség Közép- Kelet-Európában

A közbiztonsággal való elégedettség Közép- Kelet-Európában Közép-európai közvélemény: A közbiztonsággal való elégedettség Közép- Kelet-Európában A Central European Opinion Research Group (CEORG) havi rendszeres közvéleménykutatása 2002. június CEORG Central European

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

KÉRDŐÍVES KUTATÁS TORDAS JELENÉRŐL ÉS JÖVŐJÉRŐL. 1. Az empirikus adatfelvétel módszertana

KÉRDŐÍVES KUTATÁS TORDAS JELENÉRŐL ÉS JÖVŐJÉRŐL. 1. Az empirikus adatfelvétel módszertana KÉRDŐÍVES KUTATÁS TORDAS JELENÉRŐL ÉS JÖVŐJÉRŐL 1. Az empirikus adatfelvétel módszertana A lakossági közvélemény-kutatást a Sze-Lá-Ví Alapítvány végezte a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával Tordas

Részletesebben

Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 79.5)

Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 79.5) Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 79.5) SZOCIO-DEMOGRÁFIAI FÓKUSZ Gazdasági és társadalmi rész Brüsszel, 2013. augusztus Mintavételi kör: Népesség:

Részletesebben

Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról

Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról 2013. február 11. Háttér A Fejér Megyei Kereskedelmi

Részletesebben

A "biztonság" szót hallva mi az, ami elsőként eszébe jut?

A biztonság szót hallva mi az, ami elsőként eszébe jut? Közbiztonsággal kapcsolatos lakossági attitűdök Fejér megyében - Kutatási beszámoló A kutatásra a Csillagkapu modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér

Részletesebben

A magyarok kevesebb, mint fele tartja hasznosnak EU tagságunkat

A magyarok kevesebb, mint fele tartja hasznosnak EU tagságunkat A magyarok kevesebb, mint fele tartja hasznosnak EU tagságunkat A Századvég 2012. január közepén készített közvélemény-kutatásának tanúsága szerint a magyar választópolgárok körében az Európai Unió és

Részletesebben

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 5. jelentés

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 5. jelentés A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 5. jelentés Készült az állampolgári részvétel hete 2008 program keretében 2008. szeptember 30. Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám. Verskultúra Székesfehérváron

Alba Radar. 21. hullám. Verskultúra Székesfehérváron Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 2. hullám Verskultúra Székesfehérváron 203. április 0. Készítette: Macher Judit macherjudit@echomail.hu www.echoinn.hu A kutatás háttere

Részletesebben

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Megjelent: Angelusz Róbert és Tardos Róbert (szerk.): Törések, hálók, hidak. Választói magatartás és politikai

Részletesebben

Székesfehérvári véleménykutatás december Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán

Székesfehérvári véleménykutatás december Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán Összefoglaló A székesfehérváriak közhangulata rendkívül kedvező, a közösségépítő programok látogatottsága magas, a lakosok többsége

Részletesebben

Iránytű a budapesti olimpiához Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatásának eredményei

Iránytű a budapesti olimpiához Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatásának eredményei Iránytű a budapesti olimpiához Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatásának eredményei Módszertan Kutatásunk ezerfős mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel,

Részletesebben

Vecsés város kutatás. Közéleti, politikai kérdések. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk.

Vecsés város kutatás. Közéleti, politikai kérdések. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Vecsés város kutatás Közéleti, politikai kérdések Első hullám A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Tartalom 1 A kutatás háttere 2 Demográfia 3 Közélet, politika

Részletesebben

A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése

A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése TÁMOP-1.4.5-12/1.-2012-0002 " Fejér megyei foglalkoztatási paktum támogatása A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése 2015. január 12. Készítette: Domokos

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Projekt (EMIR) azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0097 Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez

Részletesebben

TÁMOP-6.1.6-14/1-2015-0001 AZ EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁSRA VONATKOZÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS EREDMÉNYE

TÁMOP-6.1.6-14/1-2015-0001 AZ EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁSRA VONATKOZÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS EREDMÉNYE TÁMOP-6.6-14/1-2015-0001 AZ EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁSRA VONATKOZÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS EREDMÉNYE Európai Szociális Alap A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) TÁMOP-6.6-14/1-2015-0001 azonosító számú,

Részletesebben

Közbiztonság Budapesten

Közbiztonság Budapesten Közbiztonság Budapesten Budapesti adatok Készítette: ELTE Társadalomtudományi Kar Módszertani Kutatóközpont Módszertan A kutatást végezte: BellResearch Adatgyűjtés ideje: 2014. március 21. 2014. április

Részletesebben

Készült a Helyi demokrácia erősítése Székesfehérváron című Phare program keretében (Phare 2003/ ) május. Készítette: Ruff Tamás

Készült a Helyi demokrácia erősítése Székesfehérváron című Phare program keretében (Phare 2003/ ) május. Készítette: Ruff Tamás A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 2. jelentés Az 1998. és 2002. évi önkormányzati választások valamint a 2006. évi parlamenti választások részvételi adatainak elemzése

Részletesebben

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan:

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan: Bevezető A Szinapszis Kft. a Magyar Gyógyszerészi Kamarával együttműködve piackutatást kezdeményezett, amelynek célja annak feltárása, milyen szerepe van a gyógyszernek illetve az egyéb, gyógyhatású, étrend-kiegészítő

Részletesebben

a biztosítási piac komplex ügyfélelégedettség vizsgálata Budapest november 3.

a biztosítási piac komplex ügyfélelégedettség vizsgálata Budapest november 3. Nagy Népítélet Kutatás a biztosítási piac komplex ügyfélelégedettség vizsgálata Budapest Tartalomjegyzék A kutatás háttere, módszertan, mintaösszetétel A biztosítók tevékenységének általános megítélése

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL. részére december

KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL. részére december KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL A részére 2013. december TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGYES ÜGYINTÉZÉSI MÓDOK NÉPSZERŰSÉGE... 3 1.1. ÜGYINTÉZÉSI MÓDOK NÉPSZERŰSÉGE A SZEMÉLYES

Részletesebben

PROKON Kutató és Elemző Társaság. Az ELTE ÁJK hallgatóinak véleménye a halálbüntetésről

PROKON Kutató és Elemző Társaság. Az ELTE ÁJK hallgatóinak véleménye a halálbüntetésről PROKON Kutató és Elemző Társaság Az ELTE ÁJK hallgatóinak véleménye a halálbüntetésről Az elemzést készítette: Rotyis Bálint A kérdőívet szerkesztette és ellenőrizte: Vizvári Fanni A PROKON Kutató és Elemző

Részletesebben

Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program

Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program Megyei Jogú Város 2009 1 Magyar Fejlesztő Intézet I. TARTALOMJEGYZÉK I. TARTALOMJEGYZÉK...2 II. BEVEZETÉS...3 III. MÓDSZER...3

Részletesebben

LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEK A CIVIL SZERVEZETEKRŐL SZÉKESFEHÉRVÁRON. 2002. augusztus. Kutatási beszámoló

LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEK A CIVIL SZERVEZETEKRŐL SZÉKESFEHÉRVÁRON. 2002. augusztus. Kutatási beszámoló LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEK A CIVIL SZERVEZETEKRŐL SZÉKESFEHÉRVÁRON 2002. augusztus Kutatási beszámoló Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

A közvélemény a szintetikus anyagok egészségügyi hatásairól

A közvélemény a szintetikus anyagok egészségügyi hatásairól Budapest, 0. április 4. KÖZVÉLEMÉNY- ÉS PIACKUTATÓ INTÉZET POB, BUDAPEST, H- TELEFON: 0 4 FAX: 0 44 E MAIL: median@median.hu WEB: http://www.median.hu A közvélemény a szintetikus anyagok egészségügyi hatásairól

Részletesebben

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó Fábián Gergely: Az egészségügyi állapot jellemzői - 8 A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái?

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló A nemek közti bérkülönbséget tartja a legnagyobb egyenlőtlenségi problémának a magyar

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON

HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON Kutatási jelentés 9. ápril 1. Bevezető A Hamítás Elleni Nemzeti Testület megalakulásakor három fontos feladatot tűzött ki: a hamításra vonatkozó statztikai adatok rendszerbe foglalása,

Részletesebben

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január KutatóCentrum 102 Budapest, Margit krt. /b Tel.:+ (1) 09. Fax: + (1) 09. A felmérésről Ha tíz évvel ezelőtt valakit megkérdeztünk volna,

Részletesebben

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Összefoglaló A felnőtt internetező lakosság csaknem 60 százaléka dolgozik teljes vagy részmunkaidőben. Munkahelyükön

Részletesebben